Trzciel w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, atrakcje, kody pocztowe, wynagrodzenie, bezrobocie)

Trzciel - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Trzciel to miasto leżące w zachodniej Polsce. Należy do województwa lubuskiego, powiatu międzyrzeckiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Trzciel.
 • 2 445 Liczba mieszkańców
 • 3,0 km² Powierzchnia
 • 804,3 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1307 Data założenia
 • przed 1394 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 95 Numer kierunkowy
 • FMI Tablice rejestracyjne
 • Jarosław Józef Kaczmarek Burmistrz miasta
Trzciel na mapie
Identyfikatory
 • 15.873052.3649 Współrzędne GPS
 • 0803064 TERYT (TERC)
 • 0935771 SIMC
Herb miasta Trzciel
Trzciel herb

Trzciel - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
66-320Poczta Trzciel

Trzciel - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Trzcielu)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Biuro Terenowe w Międzyrzeczu (podlega pod: ZUS Oddział w Gorzowie Wielkopolskim)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Przemyslowa 2
66-300 Międzyrzecz
Urząd Miasta i Gminy w Trzcielu
(95) 743-14-00
(95) 743-14-00
ul. Poznańska 22
66-320 Trzciel

Trzciel - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Trzciel jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 2 445, z czego 50,6% stanowią kobiety, a 49,4% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców wzrosła o 2,4%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,6 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa lubuskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy powiatu zawarli w 2017 roku 17 małżeństw, co odpowiada 6,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  30,3% mieszkańców Trzciela jest stanu wolnego, 54,7% żyje w małżeństwie, 4,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,1% to wdowy/wdowcy.

  Trzciel ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 1. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 0,40 na 1000 mieszkańców Trzciela. W 2017 roku urodziło się 20 dzieci, w tym 45,0% dziewczynek i 55,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 323 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,09 i jest większy od średniej dla województwa oraz większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 41,8% zgonów w Trzcielu spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 24,7% zgonów w Trzcielu były nowotwory, a 6,4% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Trzciela przypada 8.14 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2017 roku zarejestrowano 18 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 42 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Trzciela -24. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  61,3% mieszkańców Trzciela jest w wieku produkcyjnym, 18,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,4% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Trzciela
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 2 445 Liczba mieszkańców
 • 1 238 Kobiety
 • 1 207 Mężczyźni
 • 50,6%
  49,4%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Trzcielu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Trzcielu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Trzcielu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Trzciela
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 40,6 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  40,6 lat
  Województwo
  41,1 lat
  Kraj
  41,4 lat
 • 41,6 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,5 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Trzciel, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Trzciela
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Trzciel, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Trzciel, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Trzciel, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30,3% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  30,3%
  Lubuskie
  30,0%
  Cały kraj
  28,8%
 • 24,7% Kobiety
  (Panny)
 • 36,1% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 54,7% Żonaci/Zamężne
 • Trzciel
  54,7%
  Województwo
  53,6%
  Cała Polska
  55,8%
 • 53,8% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,7% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,1% Wdowcy/Wdowy
 • Trzciel
  9,2%
  woj. lubuskie
  9,1%
  Kraj
  9,6%
 • 15,1% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,8% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  4,9%
  Województwo
  6,0%
  Polska
  5,0%
 • 5,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,8% Nieustalone
 • Tutaj
  0,8%
  Lubuskie
  1,3%
  Cały kraj
  0,8%
 • 0,8% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,8% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Trzcielu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Trzcielu w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 6,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • Tutaj
  6,9
  Lubuskie
  4,9
  Cała Polska
  5,0
 • 1,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • Trzciel
  1,2
  Województwo
  1,8
  Cały kraj
  1,7
 • 17 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Trzcielu w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Trzcielu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 1 Przyrost naturalny w roku 2017
 • -2 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 3 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 0,40 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  0,4
  woj. lubuskie
  0,0
  Cała Polska
  -0,0
 • Wykres - Przyrost naturalny w Trzcielu w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Trzcielu w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Trzcielu w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Trzcielu w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 20 Urodzenia żywe
 • 9 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 11 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 45,0%
  55,0%
 • 8,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Trzciel
  8,1
  woj. lubuskie
  10,1
  Polska
  10,5
 • 43,1 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  43,1
  woj. lubuskie
  43,0
  Kraj
  44,2
 • 13.85 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 13.85
 • 56.53 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 56.53
 • 107.62 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 107.62
 • 66.83 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 66.83
 • 30.28 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 30.28
 • 6.35 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6.35
 • 3 323 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 266 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 380 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 323 g
  woj. lubuskie
  3 360 g
  Kraj
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 5 Waga 4500g - 4999g
 • 5
 • 49 Waga 4000g - 4499g
 • 49
 • 182 Waga 3500g - 3999g
 • 182
 • 208 Waga 3000g - 3499g
 • 208
 • 92 Waga 2500g - 2999g
 • 92
 • 35 Waga 2000g - 2499g
 • 35
 • 9 Waga 1500g - 1999g
 • 9
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1,40 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Trzciel
  1,40
  woj. lubuskie
  1,43
  Polska
  1,45
 • 0,70 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,70
  woj. lubuskie
  0,69
  Kraj
  0,71
 • 1,09 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Trzciel
  1,09
  Lubuskie
  1,00
  Cała Polska
  1,00
 • Statystyki zgonów w Trzcielu w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 20 Zgony
 • 10 Kobiety
  (Zgony)
 • 10 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 50,0%
  50,0%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 8,1 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  8,1
  Lubuskie
  9,8
  Cała Polska
  10,1
 • 96,7 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  96,7
  woj. lubuskie
  102,3
  Polska
  101,5
 • 10,3 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  10,3
  Lubuskie
  5,9
  Cały kraj
  4,0
 • 3,7 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Trzciel
  3,7
  Województwo
  3,5
  Cała Polska
  3,2
 • 2,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  2,2
  Cała Polska
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie międzyrzeckim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 45,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Trzciel
  45,6%
  woj. lubuskie
  43,7%
  Kraj
  45,7%
 • 24,1% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  24,1%
  woj. lubuskie
  25,8%
  Cała Polska
  26,7%
 • 5,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  5,1%
  Województwo
  3,8%
  Kraj
  6,1%
 • 1,7 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. lubuskie
  1,7
  Cały kraj
  5,9
 • 69,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. lubuskie
  69,3
  Cały kraj
  74,3
 • 242,4 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  242,4
  Województwo
  257,4
  Polska
  274,3
 • 250,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  250,7
  Kraj
  261,6
 • 459,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 418,6 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 500,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  459,2
  woj. lubuskie
  435,8
  Kraj
  469,0
 • 135,2 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 52,8 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 214,4 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  135,2
  Województwo
  110,0
  Cały kraj
  87,7
 • 33,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Trzciel
  33,8
  Lubuskie
  31,0
  Polska
  31,8
 • 10,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  10,1
  woj. lubuskie
  8,8
  Kraj
  8,0
 • 1,1% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Trzciel
  1,1%
  Województwo
  1,0%
  Kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 18 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 9 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 9 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 42 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 21 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 21 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -24 Saldo migracji
 • -12 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -12 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -24 Saldo migracji wewnętrznych
 • -12 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -12 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Trzcielu w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Trzcielu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 15,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 16,6% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,7% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,4% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,4% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,0% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Trzciel, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Trzciel - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w Trzcielu oddano do użytku 4 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,64 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Trzcielu to 809 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 324 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Trzcielu to 6,50 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa lubuskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w Trzcielu to 230,80 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa lubuskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,16% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 96,29% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 92,71% mieszkań posiada łazienkę, 75,15% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,00% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w Trzcielu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 809 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 324,40 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  324,40
  Lubuskie
  362,80
  Polska
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 79,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  79,20 m2
  Lubuskie
  73,50 m2
  Polska
  73,80 m2
 • 25,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  25,70 m2
  Lubuskie
  26,70 m2
  Polska
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 4,03 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  4,03
  Lubuskie
  3,97
  Polska
  3,82
 • 3,08 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  3,08
  Lubuskie
  2,76
  Kraj
  2,69
 • 0,77 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Trzciel
  0,77
  Lubuskie
  0,69
  Cała Polska
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Trzcielu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 4 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 1,64 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Miasto
  1,64
  Województwo
  3,93
  Polska
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 26 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 6,50 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  6,50
  Województwo
  3,93
  Kraj
  3,91
 • 10,63 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Miasto
  10,63
  woj. lubuskie
  15,46
  Cała Polska
  18,14
 • 923 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 230,8 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • Miasto
  230,8 m2
  woj. lubuskie
  89,6 m2
  Kraj
  92,7 m2
 • 0,38 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Trzciel
  0,38 m2
  woj. lubuskie
  0,35 m2
  Cała Polska
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Trzcielu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 97,16% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  97,16%
  Lubuskie
  98,36%
  Cała Polska
  96,79%
 • 96,29% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Trzciel
  96,29%
  Lubuskie
  95,87%
  Cały kraj
  93,66%
 • 92,71% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  92,71%
  Lubuskie
  93,25%
  Cała Polska
  91,31%
 • 75,15% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  75,15%
  woj. lubuskie
  81,46%
  Cała Polska
  82,12%
 • 0,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Lubuskie
  55,16%
  Polska
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Trzciel - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W Trzcielu na 1000 mieszkańców pracuje 177 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 54,5% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 45,5% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Trzcielu wynosiło w 2017 roku 10,6% (12,6% wśród kobiet i 8,9% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa lubuskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Trzcielu wynosiło 3 768,95 PLN, co odpowiada 83.20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Trzciela 179 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 46 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -133.

  19,1% aktywnych zawodowo mieszkańców Trzciela pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 34,8% w przemyśle i budownictwie, a 15,1% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Trzcielu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 177 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  177,0
  Województwo
  229,0
  Polska
  247,0
 • 10,6% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 12,6% Kobiety
 • 8,9% Mężczyźni
 • Miasto
  10,6%
  Lubuskie
  6,6%
  Cały kraj
  6,6%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Trzcielu w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Trzcielu w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Trzcielu w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Trzcielu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 769 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  3 769 PLN
  Lubuskie
  3 951 PLN
  Cała Polska
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Trzcielu w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Trzcielu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 179 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 46 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -133 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,26 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Trzcielu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 19,1% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 14,9% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 23,5% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 34,8% Przemysł i budownictwo
 • 23,7% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 46,7% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 15,1% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 15,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 14,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,4% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,0% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 29,2% Pozostałe
 • 43,0% Kobiety
  (pozostałe)
 • 14,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Trzcielu w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Trzcielu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 433 Pracujący ogółem
 • 236 Kobiety
 • 197 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Trzcielu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 18,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,8% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,6% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,3% W wieku produkcyjnym
 • 54,3% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,5% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,4% W wieku poprodukcyjnym
 • 26,9% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Trzciel, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 63,1 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Trzciel
  63,1
  woj. lubuskie
  62,1
  Cały kraj
  63,4
 • 33,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Trzciel
  33,4
  Lubuskie
  32,8
  Kraj
  34,0
 • 112,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Trzciel
  112,1
  Lubuskie
  112,1
  Cała Polska
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 65,0% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 67,6% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 63,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 35,0% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 32,4% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 37,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Trzciel - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W Trzcielu w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 329 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 181 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 22 nowe podmioty, a 23 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (36) podmiotów zarejestrowano w roku 2009, a najmniej (15) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (32) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (9) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Trzcielu najwięcej (20) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (315) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,7% (9) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 19,5% (64) podmiotów, a 77,8% (256) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Trzcielu najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (31.5%) oraz Budownictwo (18.8%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 329 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 9 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 64 Przemysł i budownictwo
 • 256 Pozostała działalność
 • 22 Podmioty nowo zarejestrowane w Trzcielu w 2017 roku
 • 23 Podmioty wyrejestrowane w Trzcielu w 2017 roku
 • 181 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 315 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 315
 • 12 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 12
 • 2 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 2
 • 329 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 329
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 21 Spółki handlowe ogółem
 • 21
 • 6  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 6
 • 20  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 20
 • 6    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 6
 • 12 Spółki cywilne ogółem
 • 12
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 181 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 57 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 57
 • 34 Budownictwo
 • 34
 • 20 Przetwórstwo przemysłowe
 • 20
 • 16 Transport i gospodarka magazynowa
 • 16
 • 11 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 11
 • 10 Pozostała działalność
 • 10
 • 9 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 9
 • 5 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 5
 • 4 Edukacja
 • 4
 • 4 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 4
 • 4 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 4
 • 4 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 4
 • 1 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 1
 • 1 Informacja i komunikacja
 • 1
 • 1 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Trzciel - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w Trzcielu stwierdzono szacunkowo 41 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 16,90 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Trzcielu wynosi 74,40% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa lubuskiego oraz nieznacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Trzciela najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 12,46 (wykrywalność 68%) oraz przeciwko mieniu - 6,34 (wykrywalność 44%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu - 0,87 (96%), drogowe - 1,78 (100%) oraz o charakterze gospodarczym - 1,68 (77%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Trzcielu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Trzciela.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Trzciel, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 41 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 41
 • 31 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 31
 • 4 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 4
 • 4 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 4
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 16 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 16
 • 16,90 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  16,90
  woj. lubuskie
  23,00
  Cała Polska
  19,62
 • 12,46 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  12,46
  Lubuskie
  14,51
  Kraj
  12,07
 • 1,68 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  1,68
  woj. lubuskie
  5,52
  Cała Polska
  4,94
 • 1,78 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,78
  woj. lubuskie
  2,02
  Cały kraj
  1,78
 • 0,87 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Trzciel
  0,87
  woj. lubuskie
  0,62
  Polska
  0,49
 • 6,34 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  6,34
  Województwo
  9,84
  Polska
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Trzciel, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  74%
  Województwo
  74%
  Cały kraj
  72%
 • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  69%
  woj. lubuskie
  63%
  Kraj
  60%
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  77%
  woj. lubuskie
  89%
  Cała Polska
  88%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Trzciel
  100%
  Lubuskie
  98%
  Cała Polska
  99%
 • 96% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Trzciel
  96%
  Lubuskie
  84%
  Polska
  84%
 • 45% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  45%
  Lubuskie
  49%
  Kraj
  52%

Trzciel - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu Trzciela wyniosła w 2016 roku 23,8 mln złotych, co daje 3,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 19.2% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu Trzciela - 34.1% została przeznaczona na Dział 852 - Pomoc społeczna. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 801 - Oświata i wychowanie (33%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (9.1%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 1,7 mln złotych, czyli 6,9% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Trzciela wyniosła w 2016 roku 24,0 mln złotych, co daje 3,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 7.8% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (34.3%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (28.5%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (27.8%). W budżecie Trzciela wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 439 złotych na mieszkańca (11,9%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 27,6 złotych na mieszkańca (0,8%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 15,0%.
 • Wydatki budżetu w Trzcielu według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Trzciela według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Trzciel, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Trzciela według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  17,2 mln

  2,7 tys(100%)

  17,8 mln

  2,7 tys(100%)

  18,9 mln

  2,9 tys(100%)

  17,1 mln

  2,6 tys(100%)

  20,6 mln

  3,2 tys(100%)

  22,2 mln

  3,4 tys(100%)

  20,2 mln

  3,1 tys(100%)

  23,8 mln

  3,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,1 mln

  1,3 tys(17.9%)

  3,3 mln

  1,4 tys(18.7%)

  3,4 mln

  1,4 tys(17.9%)

  3,6 mln

  1,5 tys(21.2%)

  4,2 mln

  1,7 tys(20.2%)

  4,7 mln

  1,9 tys(21.3%)

  4,3 mln

  1,7 tys(21.3%)

  8,1 mln

  3,3 tys(34.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  6,9 mln

  2,9 tys(39.9%)

  6,6 mln

  2,9 tys(37.2%)

  7,2 mln

  2,9 tys(38%)

  7,5 mln

  3,0 tys(43.9%)

  7,3 mln

  2,9 tys(35.5%)

  7,3 mln

  2,9 tys(32.8%)

  7,6 mln

  3,1 tys(37.5%)

  7,9 mln

  3,2 tys(33%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,9 mln

  803(10.9%)

  1,9 mln

  834(10.9%)

  2,4 mln

  989(12.9%)

  2,0 mln

  794(11.5%)

  2,0 mln

  817(9.9%)

  2,0 mln

  819(9.2%)

  2,2 mln

  897(11%)

  2,2 mln

  868(9.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  444,1 tys

  190(2.6%)

  962,7 tys

  415(5.4%)

  560,6 tys

  228(3%)

  646,3 tys

  261(3.8%)

  2,0 mln

  783(9.5%)

  3,7 mln

  1,5 tys(16.5%)

  2,5 mln

  1,0 tys(12.4%)

  1,3 mln

  515(5.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  671,2 tys

  287(3.9%)

  933,0 tys

  403(5.2%)

  1,1 mln

  433(5.6%)

  881,5 tys

  356(5.2%)

  918,4 tys

  368(4.5%)

  2,4 mln

  963(10.9%)

  1,2 mln

  466(5.7%)

  1,3 mln

  502(5.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  658,7 tys

  282(3.8%)

  882,5 tys

  381(5%)

  384,5 tys

  156(2%)

  141,4 tys

  57,1(0.8%)

  241,1 tys

  96,6(1.2%)

  179,3 tys

  71,7(0.8%)

  122,4 tys

  49,5(0.6%)

  666,6 tys

  267(2.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  695,9 tys

  298(4.1%)

  1,4 mln

  585(7.6%)

  2,4 mln

  983(12.8%)

  335,2 tys

  135(2%)

  1,1 mln

  433(5.2%)

  342,3 tys

  137(1.5%)

  424,6 tys

  172(2.1%)

  535,8 tys

  215(2.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,0 mln

  850(11.6%)

  584,1 tys

  252(3.3%)

  231,4 tys

  94,1(1.2%)

  417,0 tys

  168(2.4%)

  1,5 mln

  613(7.4%)

  241,3 tys

  96,5(1.1%)

  446,5 tys

  180(2.2%)

  510,7 tys

  205(2.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  227,2 tys

  97,2(1.3%)

  246,1 tys

  106(1.4%)

  243,6 tys

  99,1(1.3%)

  253,1 tys

  102(1.5%)

  302,3 tys

  121(1.5%)

  311,5 tys

  125(1.4%)

  324,6 tys

  131(1.6%)

  355,8 tys

  143(1.5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  141,6 tys

  60,5(0.8%)

  190,4 tys

  82,1(1.1%)

  156,3 tys

  63,6(0.8%)

  371,0 tys

  150(2.2%)

  121,0 tys

  48,5(0.6%)

  121,8 tys

  48,7(0.5%)

  136,4 tys

  55,1(0.7%)

  324,0 tys

  130(1.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  200,0 tys

  85,5(1.2%)

  264,0 tys

  114(1.5%)

  268,2 tys

  109(1.4%)

  251,4 tys

  102(1.5%)

  413,9 tys

  166(2%)

  251,7 tys

  101(1.1%)

  276,7 tys

  112(1.4%)

  274,3 tys

  110(1.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  28,8 tys

  12,3(0.2%)

  36,0 tys

  15,5(0.2%)

  48,9 tys

  19,9(0.3%)

  113,8 tys

  46,0(0.7%)

  78,8 tys

  31,6(0.4%)

  59,2 tys

  23,7(0.3%)

  138,1 tys

  55,8(0.7%)

  199,1 tys

  79,8(0.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  107,2 tys

  45,8(0.6%)

  143,7 tys

  62,0(0.8%)

  113,8 tys

  46,3(0.6%)

  124,6 tys

  50,3(0.7%)

  134,7 tys

  54,0(0.7%)

  123,7 tys

  49,5(0.6%)

  149,2 tys

  60,3(0.7%)

  148,8 tys

  59,7(0.6%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  141,4 tys

  60,5(0.8%)

  240,3 tys

  104(1.3%)

  297,7 tys

  121(1.6%)

  289,0 tys

  117(1.7%)

  206,0 tys

  82,5(1%)

  176,3 tys

  70,5(0.8%)

  159,6 tys

  64,5(0.8%)

  120,6 tys

  48,4(0.5%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  9,6 tys

  4,1(0.1%)

  35,7 tys

  15,4(0.2%)

  11,7 tys

  4,7(0.1%)

  5,3 tys

  2,1(0%)

  1,1 tys

  0,4(0%)

  34,0 tys

  13,6(0.2%)

  38,7 tys

  15,6(0.2%)

  5,1 tys

  2,0(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  16,6 tys

  7,1(0.1%)

  31,0 tys

  13,4(0.2%)

  71,7 tys

  29,1(0.4%)

  146,6 tys

  59,2(0.9%)

  92,5 tys

  37,1(0.4%)

  83,5 tys

  33,4(0.4%)

  4,0 tys

  1,6(0%)

  4,0 tys

  1,6(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1 000

  0,4(0%)

  1,1 tys

  0,4(0%)

  1,1 tys

  0,4(0%)

  1,6 tys

  0,6(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  24,6 tys

  9,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  25,1 tys

  10,7(0.1%)

  21,4 tys

  9,2(0.1%)

  24,4 tys

  9,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  3,1 tys

  1,3(0%)

  488

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,3 tys

  4,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  139,7 tys

  55,8(0.6%)

  184,4 tys

  74,5(0.9%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  216

  0,1(0%)

  19,3 tys

  7,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  15,0 tys

  6,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Trzcielu według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Trzciela według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Trzciel, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Trzciela według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  16,2 mln

  2,6 tys(100%)

  17,1 mln

  2,6 tys(100%)

  17,1 mln

  2,6 tys(100%)

  18,3 mln

  2,8 tys(100%)

  19,7 mln

  3,0 tys(100%)

  21,0 mln

  3,2 tys(100%)

  22,5 mln

  3,4 tys(100%)

  24,0 mln

  3,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  6,3 mln

  2,7 tys(39%)

  6,7 mln

  2,9 tys(39%)

  6,9 mln

  2,8 tys(40.5%)

  7,0 mln

  2,8 tys(38%)

  7,9 mln

  3,1 tys(39.9%)

  7,5 mln

  3,0 tys(36%)

  7,5 mln

  3,0 tys(33.5%)

  8,2 mln

  3,3 tys(34.3%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  5,0 mln

  2,1 tys(30.7%)

  5,9 mln

  2,6 tys(34.6%)

  5,5 mln

  2,3 tys(32.4%)

  6,4 mln

  2,6 tys(35.1%)

  6,5 mln

  2,6 tys(33%)

  6,9 mln

  2,7 tys(32.7%)

  6,5 mln

  2,6 tys(29%)

  6,8 mln

  2,7 tys(28.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,7 mln

  1,2 tys(16.6%)

  2,9 mln

  1,2 tys(16.7%)

  2,9 mln

  1,2 tys(16.7%)

  3,1 mln

  1,2 tys(16.7%)

  3,4 mln

  1,3 tys(17.1%)

  3,9 mln

  1,6 tys(18.5%)

  3,2 mln

  1,3 tys(14.4%)

  6,7 mln

  2,7 tys(27.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  214,5 tys

  91,8(1.3%)

  285,6 tys

  123(1.7%)

  72,2 tys

  29,4(0.4%)

  59,0 tys

  23,8(0.3%)

  25,4 tys

  10,2(0.1%)

  830,8 tys

  332(4%)

  2,8 mln

  1,1 tys(12.7%)

  615,5 tys

  247(2.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  420,7 tys

  180(2.6%)

  311,3 tys

  134(1.8%)

  491,2 tys

  200(2.9%)

  270,8 tys

  109(1.5%)

  313,0 tys

  125(1.6%)

  252,0 tys

  101(1.2%)

  237,9 tys

  96,1(1.1%)

  606,8 tys

  243(2.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  493,0 tys

  211(3%)

  265,2 tys

  114(1.5%)

  223,4 tys

  90,9(1.3%)

  183,7 tys

  74,2(1%)

  190,4 tys

  76,3(1%)

  373,1 tys

  149(1.8%)

  454,7 tys

  184(2%)

  405,0 tys

  162(1.7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  421,5 tys

  180(2.6%)

  314,8 tys

  136(1.8%)

  641,3 tys

  261(3.8%)

  1,0 mln

  415(5.6%)

  345,2 tys

  138(1.8%)

  815,6 tys

  326(3.9%)

  350,3 tys

  142(1.6%)

  401,1 tys

  161(1.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  72,2 tys

  30,9(0.4%)

  96,4 tys

  41,6(0.6%)

  149,3 tys

  60,7(0.9%)

  110,1 tys

  44,5(0.6%)

  78,5 tys

  31,5(0.4%)

  74,9 tys

  30,0(0.4%)

  134,2 tys

  54,2(0.6%)

  92,2 tys

  37,0(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  47,6 tys

  20,4(0.3%)

  50,0 tys

  21,6(0.3%)

  42,6 tys

  17,3(0.2%)

  35,9 tys

  14,5(0.2%)

  66,4 tys

  26,6(0.3%)

  85,5 tys

  34,2(0.4%)

  75,1 tys

  30,3(0.3%)

  69,9 tys

  28,0(0.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  7,2 tys

  3,1(0%)

  8,6 tys

  3,7(0.1%)

  18,3 tys

  7,4(0.1%)

  18,5 tys

  7,5(0.1%)

  21,9 tys

  8,8(0.1%)

  52,4 tys

  21,0(0.2%)

  65,6 tys

  26,5(0.3%)

  43,7 tys

  17,5(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  120,2 tys

  48,2(0.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,0 tys

  2,4(0%)

  9,6 tys

  3,8(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  283

  0,1(0%)

  642

  0,3(0%)

  622

  0,3(0%)

  13,7 tys

  5,5(0.1%)

  13,0 tys

  5,2(0.1%)

  498

  0,2(0%)

  726,7 tys

  294(3.2%)

  5,3 tys

  2,1(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  9,6 tys

  4,1(0.1%)

  35,7 tys

  15,4(0.2%)

  11,7 tys

  4,7(0.1%)

  5,3 tys

  2,1(0%)

  1,1 tys

  0,4(0%)

  34,0 tys

  13,6(0.2%)

  38,7 tys

  15,6(0.2%)

  5,1 tys

  2,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1 000

  0,4(0%)

  1,1 tys

  0,4(0%)

  1,1 tys

  0,4(0%)

  1,6 tys

  0,6(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  16,6 tys

  7,1(0.1%)

  21,1 tys

  9,1(0.1%)

  94,1 tys

  38,3(0.6%)

  135,5 tys

  54,7(0.7%)

  63,6 tys

  25,5(0.3%)

  64,6 tys

  25,8(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rybołówstwo i rybactwo

  [Dział 050]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  370,3 tys

  148(1.9%)

  0,0

  0,0(0%)

  237,0 tys

  95,8(1.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  657

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  800

  0,3(0%)

  22,5 tys

  9,2(0.1%)

  2,5 tys

  1,0(0%)

  1,1 tys

  0,4(0%)

  99,6 tys

  39,8(0.5%)

  14,1 tys

  5,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  511,0 tys

  219(3.2%)

  253,5 tys

  109(1.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  357,3 tys

  143(1.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Trzciel - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 565 mieszkańców Trzciela jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 287 kobiet oraz 278 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 12,9% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,6% wykształcenie policealne, 9,2% średnie ogólnokształcące, a 20,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 27,3% mieszkańców Trzciela, gimnazjalnym 5,6%, natomiast 19,9% podstawowym ukończonym. 1,7% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa lubuskiego mieszkańcy Trzciela mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Trzcielu największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (22,8%) oraz zasadnicze zawodowe (20,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (34,7%) oraz średnie zawodowe (21,6%).

  18,8% mieszkańców Trzciela w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (19,5% wśród dziewczynek i 18,0% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 086 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,66 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 30,1% ludności (33,8% wśród dziewczynek i 26,3% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 133,75.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,0% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (11,5% wśród dziewczyn i 12,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 23 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 135,82.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 11,3% mieszkańców (8,7% wśród dziewczyn i 14,0% wśród chłopaków). 8 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 27,8% mieszkańców Trzciela w wieku potencjalnej nauki (26,5% kobiet i 29,1% mężczyzn).

 • 12,9% Wykształcenie wyższe
 • Trzciel
  12,9%
  Lubuskie
  15,3%
  Cały kraj
  17,9%
 • 14,5% Kobiety
  (wyższe)
 • 11,2% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 32,6% Wykształcenie średnie i policealne
 • Trzciel
  32,6%
  woj. lubuskie
  33,5%
  Cała Polska
  33,3%
 • 34,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 30,2% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,6% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  2,6%
  woj. lubuskie
  2,7%
  Cały kraj
  2,7%
 • 3,7% Kobiety
  (policealne)
 • 1,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 9,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  9,2%
  Lubuskie
  12,1%
  Cała Polska
  12,4%
 • 11,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Trzciel
  20,9%
  Lubuskie
  18,7%
  Cała Polska
  18,1%
 • 20,1% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 21,6% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 27,3% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Trzciel
  27,3%
  woj. lubuskie
  25,2%
  Cały kraj
  22,9%
 • 20,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 34,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  5,6%
  Województwo
  5,4%
  Cała Polska
  5,2%
 • 5,2% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,0% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 19,9% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  19,9%
  Województwo
  18,9%
  Kraj
  19,3%
 • 22,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 16,8% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,7% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Trzciel
  1,7%
  Lubuskie
  1,7%
  Cała Polska
  1,4%
 • 2,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Trzcielu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1086 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  1 086,0
  woj. lubuskie
  787,0
  Kraj
  811,0
 • 0,66 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Tutaj
  0,66
  woj. lubuskie
  1,01
  Cała Polska
  1,01
 •  
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Trzcielu

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Trzcielu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Zespół Edukacyjny w Trzcielu Przedszkole Bajkowe
  Publiczne
  95 743-12-18
  95 743-12-18
  ul. Kościuszki 21
  66-320 Trzciel
  5124-
 • Szkoły podstawowe w Trzcielu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 133,75 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  133,75
  Lubuskie
  94,41
  Kraj
  96,62
 • 126,88 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  126,88
  Województwo
  90,76
  Polska
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Trzciel) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Trzciel) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 18 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  18,0
  woj. lubuskie
  18,0
  Cały kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 18 Szkoły podstawowe ogółem
 • 18
 • 18 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 18
 • 18 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 18
 •  
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Trzcielu

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Trzcielu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Zespół Edukacyjny w Trzcielu Szkoła Podstawowa (mjr H.Dobrzański "HUBAL")
  Publiczna
  95 743-12-18
  95 743-12-18
  ul. Kościuszki 21
  66-320 Trzciel
  12216-
 • Szkoły gimnazjalne w Trzcielu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 135,82 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Trzciel
  135,82
  Lubuskie
  98,04
  Cała Polska
  100,01
 • 125,37 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Miasto
  125,37
  Województwo
  88,98
  Polska
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Trzciel) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Trzciel) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 23 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Trzciel
  23,0
  woj. lubuskie
  21,0
  Kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 23 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 23
 • 23 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 23
 • 23 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 23
 •  
 •  
 • Lista szkół gimnazjalnych w Trzcielu

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Trzcielu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Zespół Edukacyjny w Trzcielu Gimnazjum (Święty Florian)
  Publiczne
  95 743-12-18
  95 743-12-18
  ul. Kościuszki 21
  66-320 Trzciel
  485-
 • Szkoły ponadgimnazjalne w Trzcielu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w Trzcielu w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 8 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Tutaj
  8,0
  woj. lubuskie
  24,0
  Cały kraj
  24,0
 • 8 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 8
 • 8 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 8
 •  
 • Lista szkół ponadgimnazjalnych w Trzcielu

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Trzcielu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Trzcielu
  Publiczna
  95 743-12-46
  95 743-12-46
  ul. Armii Czerwonej 8
  66-320 Trzciel
  1754-
  Technikum
  Publiczne
  95 743-12-46
  95 743-12-46
  ul. Armii Czerwonej 8
  66-320 Trzciel
  442-
  Szkoła Policealna dla Dorosłych w Międzyrzeczu
  Niepubliczna
  95 743-12-66
  95 743-12-66
  ul. Armii Czerwonej 8
  66-320 Trzciel
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Trzcielu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • 18,8% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 19,5% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,0% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 30,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 33,8% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,3% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,0% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 11,5% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,3% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 8,7% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 14,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 27,8% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 26,5% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 29,1% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Trzciel, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Trzciel, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Trzciel, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Trzciel - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Trzcielu

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2017 roku):
  • inne obiekty hotelowe: 1
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 1


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Trzcielu w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Trzcielu
  (Źródło: GUS, 2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w Trzcielu: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Trzcielu 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 100 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 33 (uczestnicy: 2 000)
  • wystawy: 4 (uczestnicy: 40)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 5 (uczestnicy: 400)
  • koncerty: 13 (uczestnicy: 190)
  • konkursy: 2 (uczestnicy: 70)
  • pokazy teatralne: 2 (uczestnicy: 100)
  • warsztaty: 3 (uczestnicy: 200)
  • inne: 4 (uczestnicy: 1 000)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 7 (członkowie: 114)
  • taneczne: 5 (członkowie: 100)
  • muzyczne: 2 (członkowie: 14)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • komputerowe: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 8 (członkowie: 218)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 9)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 9)
  • taneczne: 6 (członkowie: 200)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2016 w Trzcielu działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 22 924 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 4 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 20 523 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 6
  • dostępne dla czytelników: 3
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  Według danych z 2016 w Trzcielu działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 65 członków. Zarejestrowano 65 ćwiczących (mężczyźni: 55, kobiety: 10, chłopcy do lat 18: 36, dziewczęta do lat 18: 10). Aktywne były 3 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (2), instruktora sportowego (1) oraz inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Trzcielu w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Trzcielu
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Trzciela znajduje się 27 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Trzcielu
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Koszykarska 10)dnia 1963-02-15, wykaz dokumentów: KOK-I-843/64 z 1963-02-15; KOK-I-134/76 z 1976-11-19
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Kościuszki 22)dnia 1963-06-20, wykaz dokumentów: KOK-I-558/63 z 1963-06-20; KOK-I-68/76 z 1976-11-02
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Grunwaldzka 9)dnia 1963-06-20, wykaz dokumentów: KOK-I-559/63 z 1963-06-20; KOK-I-69/76 z 1976-11-02
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Mickiewicza 19)dnia 1963-06-20, wykaz dokumentów: KOK-I-560/63 z 1963-06-20; KOK-I-70/76 z 1976-11-02
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Mickiewicza 20)dnia 1963-06-20, wykaz dokumentów: KOK-I-561/63 z 1963-06-20; KOK-I-71/76 z 1976-11-02
  • Inny budynek mieszkalny z końca XVII w. (ul. Mickiewicza 1)dnia 1964-02-15, wykaz dokumentów: KOK-I-795/64 z 1964-02-15; KOK-I-107/76 z 1976-11-08
  • Plebania z XVIII w. (ul. Pl. Wolności 6)dnia 1964-02-15, wykaz dokumentów: KOK-I-796/64 z 1964-02-15; KOK-I-108/76 z 1976-11-08
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Grunwaldzka 17)dnia 1964-02-15, wykaz dokumentów: KOK-I-824/64 z 1964-02-15; KOK-I-122/76 z 1976-11-08
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Zbąszyńska 41)dnia 1964-02-15, wykaz dokumentów: KOK-I-825/64 z 1964-02-15; KOK-I-123/76 z 1976-11-08
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Mickiewicza 15)dnia 1964-02-15, wykaz dokumentów: KOK-I-826/64 z 1964-02-15; KOK-I-124/76 z 1976-11-08
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Grunwaldzka 18)dnia 1964-02-15, wykaz dokumentów: KOK-I-827/64 z 1964-02-15; KOK-I-125/76 z 1976-11-08
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Pl. Zjednoczenia Narodowego 1)dnia 1964-02-15, wykaz dokumentów: KOK-I-828/64 z 1964-02-15; KOK-I-127/76 z 1976-11-19
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Pl. Zjednoczenia Narodowego 18)dnia 1964-02-15, wykaz dokumentów: KOK-I-829/64 z 1964-02-15; KOK-I-128/76 z 1976-11-19
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Sikorskiego 10)dnia 1964-02-15, wykaz dokumentów: KOK-I-830/64 z 1964-02-15; KOK-I-129/76 z 1976-11-19
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Pl. Wolności 19)dnia 1964-02-15, wykaz dokumentów: KOK-I-831/64 z 1964-02-15; KOK-I-130/76 z 1976-11-19
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Grunwaldzka 12)dnia 1964-02-15, wykaz dokumentów: KOK-I-832/64 z 1964-02-15; KOK-I-131/76 z 1976-11-19
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Świerczewskiego 3)dnia 1964-02-15, wykaz dokumentów: KOK-I-833/64 z 1964-02-15; KOK-I-841/64 z 1964-02-15
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Mickiewicza 4)dnia 1964-02-15, wykaz dokumentów: KOK-I-834/64 z 1964-02-15
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Mickiewicza 16)dnia 1964-02-15, wykaz dokumentów: KOK-I-835/64 z 1964-02-15; KOK-I-132/76 z 1976-11-19
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Pl. Zjednoczenia Narodowego 3)dnia 1964-02-15, wykaz dokumentów: KOK-I-836/64 z 1964-02-15; KOK-I-133/76 z 1976-11-19
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Sikorskiego 11)dnia 1964-02-15, wykaz dokumentów: KOK-I-837/64 z 1964-02-15
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Kościuszki 1)dnia 1964-02-15, wykaz dokumentów: KOK-I-838/64 z 1964-02-15
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Kościuszki 2)dnia 1964-02-15, wykaz dokumentów: KOK-I-839/64 z 1964-02-15
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Armii Czerwonej 46)dnia 1964-02-15, wykaz dokumentów: KOK-I-840/64 z 1964-02-15
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Świerczewskiego 6)dnia 1964-02-15, wykaz dokumentów: KOK-I-842/64 z 1964-02-15
  • Kościół z 1824 r.dnia 2007-01-12, wykaz dokumentów: L-240/A z 2007-01-12
  • Miasto z XIV w.dnia 2013-10-10, wykaz dokumentów: L-611/A z 2013-10-10
 • Formy ochrony przyrody w Trzcielu
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Trzciela znajduje się 14 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Trzcielu
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Jezioro Wielkie - faunistyczny rezerwat przyrodyTyp: faunistyczny, Data ustanowienia: 1991-12-06, Powierzchnia: 236.3 ha
  • Pszczewski Park KrajobrazowyData ustanowienia: 1986-04-25, Powierzchnia: 12220.0 ha, Powierzchnia otuliny: 33080 ha
  • Zbąszyńska Dolina Obry - obszar chronionego krajobrazuData ustanowienia: 2003-08-09, Opis granicy: Położenie obszaru i jego granice oznaczono na mapie topograficznej stanowiącej załącznik nr 2 do uchwały z 2017 r., Powierzchnia: 549.8 ha
  • Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2007-10-13, Powierzchnia: 14793.28 ha
  • Rynna Jezior Obrzańskich - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2008-02-05, Powierzchnia: 15305.73 ha
  • Pomnik przyrodyOpis: Rozpiętość korony 32 m, Data ustanowienia: 1980-05-07, Opis granicy: Rośnie na brzegu boiska przy szkole w Trzcielu
  • Pomnik przyrodyOpis: Drzewo o pokaźnych rozmiarach i szczególnych walorach przyrodniczych, Data ustanowienia: 1990-12-18, Opis granicy: Rośnie przy skrzyżowaniu ulic Zbąszyńskiej i Parkowej przed posesją nr 1
  • Pomnik przyrodyOpis: drzewo wiekowe o pokaźnych imponujących rozmiarach, Data ustanowienia: 1990-12-18, Opis granicy: Rośnie w obrębie prywatnego gospodarstwa blisko zabudowań gospodarczych
  • Pomnik przyrodyOpis: drzewo wiekowe o pokaźnych imponujących rozmiarach, Data ustanowienia: 1990-12-18, Opis granicy: Rośnie w lesie komunalnym miasta Trzciel 20 m od trasy 95 koło ścieżki przyrodniczej "Trzciel - Łysa Góra"
  • Pomnik przyrodyOpis: Olsza czarna (Alnus glutinosa) o obwodzie pnia wynoszącym 240cm i wysokości 28m. Stanowi matecznik drzew olchowych na naszym terenie. Drzewo bardzo zdrowe w świetnym stanie., Data ustanowienia: 2014-02-18, Opis granicy: Olsza czarna rośnie na ternie gminy Trzciel obręb Świdwowiec na działce nr 2272/6 w kompleksie leśnym administrowanym przez LP. Rośnie na skraju rezerwatu "Jezioro Wielkie" przy tablicy informacyjnej i ścieżce.
  • Pomnik przyrodyOpis: Wiąz szypułkowy (Ulmus leavis) o obwodzie pnia wynoszącym 310 cm i wysokości 21 m; rośnie w kompleksie leśnym lasów państwowych. Drzewo bardzo zdrowe w świetnym stanie., Data ustanowienia: 2014-02-18, Opis granicy: Wiąz szypułkowy rośnie na działce nr 2141/1 w obrębie Jasieniec na terenie gminy Trzciel. Rośnie na brzegu olsu 20 m od drogi.
  • Pomnik przyrodyOpis: Topola biała (Populus alba) o obwodzie pnia wynoszącym 515 cm i wysokości 35 m; niezwykły okaz rosnący przy brzegu jeziora Rybojady., Data ustanowienia: 2014-02-18, Opis granicy: Drzewo rośnie na działce nr 2026/3 w obrębie Rybojady na terenie gminy Trzciel przy brzegu jeziora Rybojady.
  • WYSPA NA JEZIORZE MŁYŃSKIE - siedlisko przyrodnicze i stanowisko rzadkich lub chronionych gatunków (użytek ekologiczny)Cel: Ostoja ptactwa wodnego głównie kaczek kurek i gęsi, Data ustanowienia: 2002-05-04, Opis granicy: Wyspa na jeziorze Młyńskim stanowiąca rozlewisko rzeki Odry, Powierzchnia: 0.64 ha
  • ŁĄKI NAD JEZIOREM WIELKIM I OBRĄ - siedlisko przyrodnicze i stanowisko rzadkich lub chronionych gatunków (użytek ekologiczny)Cel: Ochrona ekosystemów mających znaczenia dla zachowania różnorodnych typów siedlisk., Data ustanowienia: 2002-05-04, Opis granicy: Łąki i pastwiska położone wzdłuż biegu rzeki Obry od obwodnicy Trzciela do brzegów jeziora Wielkiego strona południowo-zachodnia., Powierzchnia: 0.82 ha

Trzciel - Transport i komunikacja(drogi publiczne przechodzące przez Trzciel i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)Posiadamy również dane o wypadkach drogowych oraz rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu międzyrzeckiego.

Powiat międzyrzecki - dane o wypadkach i pojazdach
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Trzciel przechodzą 3 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • A2autostrada A2(Słubice - Rzepin - Torzym - Jordanowo - Trzciel - Nowy Tomyśl - Buk - Głuchowo - Poznań - Września - Słupca - Sługocin - Modła Królewska - Konin - Koło - Dąbie - Wartkowice - Emilia - Zgierz - Stryków - Łyszkowice - Łowicz - Skierniewice - Wiskitki - Grodzisk Mazowiecki - Pruszków - Warszawa - Choszczówka Stojecka - Mińsk Mazowiecki - Jakubów - Kałuszyn)
  • DK 92droga krajowa nr 92(Rzepin - Boczów - Pniów - Torzym - Koryta - Poźrzadło - Gronów - Stok - Mostki - Wilkowo - Świebodzin - Rzeczyca - Myszęcin - Brójce - Lutol Suchy - Bieleń - Jasieniec - Trzciel - Miedzichowo - Bolewicko - Bolewice - Grońsko - Lwówek - Pniewy - Chełmno - Podrzewie - Sękowo - Bytyń - Młodasko - Gaj Wielki - Rumianek - Tarnowo Podgórne - Sady - Swadzim - Baranowo - Przyźmierowo - Poznań - Swarzędz - Jasin - Paczkowo - Kostrzyn - Siedlec - Brzeźno - Nekla - Zasutowo - Psary Małe - Września - Bierzglin - Węgierki - Gonice - Wólka - Strzałkowo - Słupca - Rokosz - Wilczna - Golina - Krawnice - Węglew - Konin - Brzeźno - Paprotnia - Drążeń - Dąbrowice - Kościelec - Koło - Chojny - Cząstków - Kłodawa - Chodów - Czerwonka - Głaznów - Krośniewice - Skłóty - Adamowice - Kutno - Bedlno - Plecka Dąbrowa - Zduny - Maurzyce - Małszyce - Łowicz - Nowy Kozłów Pierwszy - Kozłów Szlachecki - Stary Dębsk - Karolków Szwarocki - Dachowa - Kuznocin - Sochaczew - Wojtówka - Chrzczany - Topołowa - Paprotnia - Maszna - Lisica - Bieniewo-Parcela - Bramki - Piorunów - Błonie-Wieś - Błonie - Kopytów - Święcice - Ołtarzew - Ożarów Mazowiecki - Ożarów - Bronisze - Jawczyce - Mory - Choszczówka Stojecka - Stojadła - Mińsk Mazowiecki - Nowe Osiny - Janów - Ignaców - Jędrzejów Nowy - Jędrzejów Stary - Kałuszyn)
  • DW 137droga wojewódzka nr 137(Słubice - Kunowice - Nowe Biskupice - Sułów - Kowalów - Serbów - Ośno Lubuskie - Drogomin - Długoszyn - Sulęcin - Wędrzyn - Trzemeszno Lubuskie - Grochowo - Templewo - Pieski - Międzyrzecz - Bobowicko - Siercz - Sierczynek - Trzciel)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Trzciel przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 373Linia kolejowa nr 373: Międzychód - Zbąszyń [o znaczenia miejscowym] (Międzychód - Łowyń - Lewice - Lewiczynek -Trzciel - Zbąszyń)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Trzcielu istnieje 27 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Dębowa

  ul. Graniczna

  ul. Grunwaldzka

  ul. Główna

  os. Jana III Sobieskiego

  ul. Klonowa

  os. Kolejowe

  ul. Koszykarska

  ul. Kościuszki

  ul. Krótka

  ul. Leśna

  ul. Lipowa

  ul. Mickiewicza

  ul. Młyńska

  ul. Polna

  ul. Poznańska

  ul. Sikorskiego

  ul. Spokojna

  ul. Słoneczna

  ul. Topolowa

  ul. Weteranów

  pl. Wolności

  ul. Władysława Jagiełły

  ul. Zacisze

  ul. Zbąszyńska

  pl. Zjednoczenia Narodowego

  ul. Łąkowa