Trzciel w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, atrakcje, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie)

Trzciel - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Trzciel to miasto leżące w zachodniej Polsce. Należy do województwa lubuskiego, powiatu międzyrzeckiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Trzciel.
 • 2 330 Liczba mieszkańców
 • 3,0 km² Powierzchnia
 • 766,4 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1307 Data założenia
 • przed 1394 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 95 Numer kierunkowy
 • FMI Tablice rejestracyjne
 • Jarosław Józef Kaczmarek Burmistrz miasta
Trzciel na mapie
Identyfikatory
 • 15.873052.3649 Współrzędne GPS
 • 0803064 TERYT (TERC)
 • 0935771 SIMC
Herb miasta Trzciel
Trzciel herb

Trzciel - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
66-320Poczta Trzciel

Trzciel - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Trzcielu)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Biuro Terenowe w Międzyrzeczu (podlega pod: ZUS Oddział w Gorzowie Wielkopolskim)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Przemyslowa 2
66-300 Międzyrzecz
Urząd Miasta i Gminy w Trzcielu
(95) 743-14-00
(95) 743-14-00
ul. Poznańska 22
66-320 Trzciel

Trzciel - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Trzciel jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 2 330, z czego 50,9% stanowią kobiety, a 49,1% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 2,4%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,0 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa lubuskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Trzciela zawarli w 2020 roku 12 małżeństw, co odpowiada 5,1 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,8 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  30,3% mieszkańców Trzciela jest stanu wolnego, 54,7% żyje w małżeństwie, 4,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,1% to wdowy/wdowcy.

  Trzciel ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -4. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -1,71 na 1000 mieszkańców Trzciela. W 2020 roku urodziło się 25 dzieci, w tym 48,0% dziewczynek i 52,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 393 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,59 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 29,3% zgonów w Trzcielu spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 27,6% zgonów w Trzcielu były nowotwory, a 6,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Trzciela przypada 12.37 zgonów. Jest to wartość porównywalna do wartości średniej dla województwa lubuskiego oraz wartość porównywalna do wartości średniej dla kraju.

  W 2020 roku zarejestrowano 24 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 35 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Trzciela -11. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  59,3% mieszkańców Trzciela jest w wieku produkcyjnym, 17,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,4% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Trzciela
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2 330 Liczba mieszkańców
 • 1 186 Kobiety
 • 1 144 Mężczyźni
 • 50,9%
  49,1%
 • 104 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 104 kobiet)
 • 96 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 96 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Trzcielu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Trzcielu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Trzcielu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Trzciela
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 42,0 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  42,0 lat
  Lubuskie
  41,9 lat
  Kraj
  42,0 lat
 • 42,7 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,2 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Trzciel, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Trzciela
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Trzciel, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Trzciel, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Trzciel, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30,3% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  30,3%
  Lubuskie
  30,0%
  Cały kraj
  28,8%
 • 24,7% Kobiety
  (Panny)
 • 36,1% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 54,7% Żonaci/Zamężne
 • Trzciel
  54,7%
  Województwo
  53,6%
  Cały kraj
  55,8%
 • 53,8% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,7% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,1% Wdowcy/Wdowy
 • Trzciel
  9,2%
  Województwo
  9,1%
  Polska
  9,6%
 • 15,1% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,8% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  4,9%
  Województwo
  6,0%
  Kraj
  5,0%
 • 5,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,8% Nieustalone
 • Miasto
  0,8%
  Województwo
  1,3%
  Polska
  0,8%
 • 0,8% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,8% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Trzcielu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Trzcielu w latach 2002-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,1 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2020
 • Miasto
  5,1
  Lubuskie
  3,5
  Kraj
  3,8
 • 0,8 Rozwody na 1000 ludności w roku 2020
 • Miasto
  0,8
  woj. lubuskie
  1,1
  Kraj
  1,3
 • 12 Małżeństwa zawarte w roku 2020
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Trzcielu w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Trzcielu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -4 Przyrost naturalny w roku 2020
 • -6 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 2 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -1,71 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -1,7
  woj. lubuskie
  -4,0
  Polska
  -3,2
 • Wykres - Przyrost naturalny w Trzcielu w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Trzcielu w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Trzcielu w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Trzcielu w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 25 Urodzenia żywe
 • 12 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 13 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,0%
  52,0%
 • 10,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  10,7
  Lubuskie
  8,6
  Kraj
  9,3
 • 34,5 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  34,5
  woj. lubuskie
  36,8
  Polska
  39,9
 • 13 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 13
 • 59 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 59
 • 71 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 71
 • 58 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 58
 • 30 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 30
 • 10 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 10
 • 3 393 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 336 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 456 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Trzciel
  3 393 g
  Województwo
  3 352 g
  Cały kraj
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 12 Waga 4500g - 4999g
 • 12
 • 39 Waga 4000g - 4499g
 • 39
 • 135 Waga 3500g - 3999g
 • 135
 • 179 Waga 3000g - 3499g
 • 179
 • 59 Waga 2500g - 2999g
 • 59
 • 17 Waga 2000g - 2499g
 • 17
 • 3 Waga 1500g - 1999g
 • 3
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,19 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Trzciel
  1,19
  woj. lubuskie
  1,31
  Cały kraj
  1,38
 • 0,63 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,63
  Lubuskie
  0,64
  Cały kraj
  0,67
 • 0,59 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Trzciel
  0,59
  Województwo
  0,68
  Polska
  0,74
 • Statystyki zgonów w Trzcielu w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 29 Zgony
 • 18 Kobiety
  (Zgony)
 • 11 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 62,1%
  37,9%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 12,4 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  12,4
  Województwo
  12,5
  Cały kraj
  12,5
 • 169,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  169,8
  Lubuskie
  146,2
  Cała Polska
  134,3
 • 2,2 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Trzciel
  2,2
  woj. lubuskie
  3,1
  Cała Polska
  3,6
 • 3,7 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,7
  Województwo
  3,7
  Cały kraj
  3,4
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. lubuskie
  1,5
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie międzyrzeckim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29,3% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  29,3%
  woj. lubuskie
  32,6%
  Cały kraj
  39,4%
 • 27,6% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  27,6%
  Województwo
  26,4%
  Polska
  26,5%
 • 6,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  6,0%
  Lubuskie
  5,2%
  Cała Polska
  6,6%
 • 6,7 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. lubuskie
  6,7
  Kraj
  9,9
 • 64,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  64,4
  Cała Polska
  70,4
 • 276,6 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  276,6
  Lubuskie
  288,2
  Polska
  283,2
 • 271,3 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Lubuskie
  271,3
  Cała Polska
  261,3
 • 293,9 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 293,7 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 294,1 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  293,9
  woj. lubuskie
  355,9
  Polska
  421,0
 • 77,2 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 55,3 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 98,3 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  77,2
  woj. lubuskie
  85,3
  Cały kraj
  69,5
 • 54,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Trzciel
  54,6
  Lubuskie
  33,8
  Cała Polska
  35,1
 • 6,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Trzciel
  6,8
  Lubuskie
  10,2
  Cała Polska
  7,9
 • 0,7% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Trzciel
  0,7%
  Lubuskie
  1,0%
  Kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 24 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 12 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 12 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 35 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 16 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 19 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -10 Saldo migracji
 • -4 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -6 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -11 Saldo migracji wewnętrznych
 • -4 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -7 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Trzcielu w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Trzcielu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 15,1% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 16,4% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 13,8% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 61,5% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,2% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,6% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 22,1% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 17,0% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Trzciel, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Trzciel - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w Trzcielu oddano do użytku 5 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,14 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Trzcielu to 820 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 351 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Trzcielu to 4,20 i jest większa od przeciętnej liczby izb dla województwa lubuskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w Trzcielu to 136,80 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa lubuskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,20% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 96,34% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 92,80% mieszkań posiada łazienkę, 75,49% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,12% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu międzyrzeckiego.

  Powiat międzyrzecki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Trzcielu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 820 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 350,60 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Trzciel
  350,60
  Lubuskie
  383,20
  Cały kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 80,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Trzciel
  80,20 m2
  woj. lubuskie
  74,10 m2
  Kraj
  74,50 m2
 • 28,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Trzciel
  28,10 m2
  woj. lubuskie
  28,40 m2
  Kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,04 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,04
  Lubuskie
  3,97
  Cały kraj
  3,82
 • 2,85 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,85
  woj. lubuskie
  2,61
  Cała Polska
  2,55
 • 0,71 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,71
  woj. lubuskie
  0,66
  Kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Trzcielu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 5 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 2,14 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Miasto
  2,14
  Lubuskie
  5,13
  Kraj
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 21 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 4,20 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Miasto
  4,20
  woj. lubuskie
  3,86
  Cały kraj
  3,77
 • 8,98 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Trzciel
  8,98
  Województwo
  19,79
  Kraj
  21,77
 • 684 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 136,8 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • Trzciel
  136,8 m2
  Województwo
  86,0 m2
  Cały kraj
  88,7 m2
 • 0,29 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Trzciel
  0,29 m2
  woj. lubuskie
  0,44 m2
  Kraj
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Trzcielu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 97,20% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  97,20%
  Województwo
  98,47%
  Polska
  96,97%
 • 96,34% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Trzciel
  96,34%
  Województwo
  96,09%
  Cała Polska
  94,01%
 • 92,80% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Trzciel
  92,80%
  woj. lubuskie
  93,60%
  Polska
  91,78%
 • 75,49% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  75,49%
  Województwo
  82,29%
  Polska
  83,08%
 • 0,12% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  0,12%
  Lubuskie
  58,74%
  Cała Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Trzciel - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W Trzcielu na 1000 mieszkańców pracuje 190osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 55,7% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 44,3% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Trzcielu wynosiło w 2020 roku 6,9% (7,7% wśród kobiet i 6,2% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa lubuskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Trzcielu wynosiło 4 569,86 PLN, co odpowiada 82.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Trzciela 179 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 46 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -133.

  18,3% aktywnych zawodowo mieszkańców Trzciela pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 34,9% w przemyśle i budownictwie, a 16,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,1% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Trzcielu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 190 Pracujący na 1000 ludności (rok 2020)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  190,0
  Lubuskie
  229,0
  Polska
  252,0
 • 6,9% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 7,7% Kobiety
 • 6,2% Mężczyźni
 • Miasto
  6,9%
  Lubuskie
  6,2%
  Kraj
  6,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Trzcielu w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Trzcielu w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Trzcielu w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Trzcielu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 570 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  4 570 PLN
  woj. lubuskie
  4 832 PLN
  Cała Polska
  5 523 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Trzcielu w latach 2002 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Trzcielu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 179 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 46 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -133 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,26 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Trzcielu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 18,3% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 14,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 22,2% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 34,9% Przemysł i budownictwo
 • 24,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 45,2% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 16,8% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 16,0% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 17,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,1% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,8% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 27,9% Pozostałe
 • 41,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 13,6% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Trzcielu w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Trzcielu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 445 Pracujący ogółem
 • 248 Kobiety
 • 197 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Trzcielu w latach 1995 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 15,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,3% W wieku produkcyjnym
 • 51,6% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,2% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 23,4% W wieku poprodukcyjnym
 • 29,6% Kobiety
  (59+ lat)
 • 17,0% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Trzciel, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 68,8 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  68,8
  woj. lubuskie
  67,2
  Polska
  68,0
 • 39,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  39,5
  woj. lubuskie
  37,0
  Kraj
  37,5
 • 134,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  134,7
  Województwo
  122,3
  Kraj
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 63,1% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,5% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,5% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 36,9% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,5% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,5% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Trzciel - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W Trzcielu w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 317 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 169 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 11 nowych podmiotów, a 10 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2020 najwięcej (36) podmiotów zarejestrowano w roku 2009, a najmniej (11) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (32) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (9) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Trzcielu najwięcej (21) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (303) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,8% (9) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 20,8% (66) podmiotów, a 76,3% (242) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Trzcielu najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (29.0%) oraz Budownictwo (23.7%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 317 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 9 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 66 Przemysł i budownictwo
 • 242 Pozostała działalność
 • 11 Podmioty nowo zarejestrowane w Trzcielu w 2020 roku
 • 10 Podmioty wyrejestrowane w Trzcielu w 2020 roku
 • 169 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 303 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 303
 • 12 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 12
 • 2 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 2
 • 317 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 317
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 24 Spółki handlowe ogółem
 • 24
 • 1  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 21  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 21
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 10 Spółki cywilne ogółem
 • 10
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 169 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 49 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 49
 • 40 Budownictwo
 • 40
 • 16 Przetwórstwo przemysłowe
 • 16
 • 11 Transport i gospodarka magazynowa
 • 11
 • 11 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 11
 • 9 Pozostała działalność
 • 9
 • 9 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 9
 • 6 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 6
 • 5 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 5
 • 4 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 4
 • 4 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 4
 • 2 Edukacja
 • 2
 • 2 Informacja i komunikacja
 • 2
 • 1 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Trzciel - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w Trzcielu stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 45 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 18,95 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubuskiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Trzcielu wynosi 72,00% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa lubuskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Trzciela najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 13,61 (wykrywalność 69%) oraz przeciwko mieniu - 7,04 (wykrywalność 39%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,88 (99%), o charakterze gospodarczym - 2,70 (61%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,54 (93%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Trzcielu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Trzciela.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Trzciel, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 45 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 45
 • 32 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 32
 • 6 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 6
 • 4 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 4
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 17 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 17
 • 18,95 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  18,95
  Lubuskie
  24,28
  Kraj
  19,96
 • 13,61 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Trzciel
  13,61
  woj. lubuskie
  16,15
  Cały kraj
  12,25
 • 2,70 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Trzciel
  2,70
  woj. lubuskie
  4,66
  Cały kraj
  5,17
 • 1,88 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,88
  Województwo
  2,37
  Cała Polska
  1,73
 • 0,54 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,54
  woj. lubuskie
  0,47
  Kraj
  0,37
 • 7,04 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  7,04
  Lubuskie
  10,85
  Polska
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Trzciel, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 72% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  72%
  Lubuskie
  70%
  Polska
  73%
 • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Trzciel
  69%
  woj. lubuskie
  64%
  Polska
  65%
 • 62% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  62%
  Lubuskie
  74%
  Kraj
  82%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  Lubuskie
  98%
  Cała Polska
  99%
 • 94% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  94%
  woj. lubuskie
  85%
  Cała Polska
  87%
 • 40% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  40%
  Województwo
  46%
  Polska
  54%

Trzciel - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Suma wydatków z budżetu Trzciela wyniosła w 2020 roku 33,2 mln złotych, co daje 5,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 6.2% w porównaniu do roku 2019. Największa część budżetu Trzciela - 33.8% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (7.8%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (6.8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 3,7 mln złotych, czyli 11,0% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Trzciela wyniosła w 2020 roku 38,0 mln złotych, co daje 5,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 22.3% w porównaniu do roku 2019. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (29%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (24.2%) oraz z Dział 801 - Oświata i wychowanie (6.4%). W budżecie Trzciela wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 684 złotych na mieszkańca (11,5%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 18,3 złotych na mieszkańca (0,3%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 11,8%.
 • Wydatki budżetu w Trzcielu według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Trzciela według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Trzciel, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Trzciela według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  20,6 mln

  3,2 tys(100%)

  22,2 mln

  3,4 tys(100%)

  20,2 mln

  3,1 tys(100%)

  23,8 mln

  3,7 tys(100%)

  26,6 mln

  4,1 tys(100%)

  32,2 mln

  5,0 tys(100%)

  35,5 mln

  5,5 tys(100%)

  33,2 mln

  5,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  7,3 mln

  2,9 tys(35.5%)

  7,3 mln

  2,9 tys(32.8%)

  7,6 mln

  3,1 tys(37.5%)

  7,9 mln

  3,2 tys(33%)

  7,9 mln

  3,2 tys(29.9%)

  10,8 mln

  4,5 tys(33.4%)

  14,1 mln

  6,0 tys(39.8%)

  11,2 mln

  4,8 tys(33.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,0 mln

  817(9.9%)

  2,0 mln

  819(9.2%)

  2,2 mln

  897(11%)

  2,2 mln

  868(9.1%)

  2,4 mln

  968(8.9%)

  2,5 mln

  1,0 tys(7.6%)

  2,5 mln

  1,1 tys(7%)

  2,6 mln

  1,1 tys(7.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,2 mln

  1,7 tys(20.2%)

  4,7 mln

  1,9 tys(21.3%)

  4,3 mln

  1,7 tys(21.3%)

  8,1 mln

  3,3 tys(34.1%)

  1,9 mln

  777(7.1%)

  2,0 mln

  822(6.1%)

  2,2 mln

  935(6.2%)

  2,3 mln

  967(6.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,0 mln

  783(9.5%)

  3,7 mln

  1,5 tys(16.5%)

  2,5 mln

  1,0 tys(12.4%)

  1,3 mln

  515(5.4%)

  1,3 mln

  525(4.8%)

  1,4 mln

  580(4.3%)

  1,9 mln

  822(5.5%)

  2,1 mln

  891(6.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  918,4 tys

  368(4.5%)

  2,4 mln

  963(10.9%)

  1,2 mln

  466(5.7%)

  1,3 mln

  502(5.3%)

  1,4 mln

  575(5.3%)

  1,3 mln

  534(4%)

  1,4 mln

  593(3.9%)

  1,2 mln

  530(3.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  413,9 tys

  166(2%)

  251,7 tys

  101(1.1%)

  276,7 tys

  112(1.4%)

  274,3 tys

  110(1.2%)

  233,7 tys

  95,6(0.9%)

  299,3 tys

  125(0.9%)

  1,1 mln

  464(3.1%)

  703,7 tys

  301(2.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,5 mln

  613(7.4%)

  241,3 tys

  96,5(1.1%)

  446,5 tys

  180(2.2%)

  510,7 tys

  205(2.1%)

  1,5 mln

  621(5.7%)

  4,3 mln

  1,8 tys(13.5%)

  1,0 mln

  445(3%)

  662,8 tys

  283(2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  241,1 tys

  96,6(1.2%)

  179,3 tys

  71,7(0.8%)

  122,4 tys

  49,5(0.6%)

  666,6 tys

  267(2.8%)

  820,7 tys

  336(3.1%)

  760,1 tys

  318(2.4%)

  490,6 tys

  208(1.4%)

  638,1 tys

  273(1.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,1 mln

  433(5.2%)

  342,3 tys

  137(1.5%)

  424,6 tys

  172(2.1%)

  535,8 tys

  215(2.2%)

  793,5 tys

  325(3%)

  655,3 tys

  274(2%)

  835,2 tys

  354(2.4%)

  603,1 tys

  258(1.8%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  302,3 tys

  121(1.5%)

  311,5 tys

  125(1.4%)

  324,6 tys

  131(1.6%)

  355,8 tys

  143(1.5%)

  344,9 tys

  141(1.3%)

  343,7 tys

  144(1.1%)

  414,7 tys

  176(1.2%)

  348,0 tys

  149(1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  206,0 tys

  82,5(1%)

  176,3 tys

  70,5(0.8%)

  159,6 tys

  64,5(0.8%)

  120,6 tys

  48,4(0.5%)

  147,6 tys

  60,4(0.6%)

  187,6 tys

  78,5(0.6%)

  267,9 tys

  114(0.8%)

  237,8 tys

  102(0.7%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  121,0 tys

  48,5(0.6%)

  121,8 tys

  48,7(0.5%)

  136,4 tys

  55,1(0.7%)

  324,0 tys

  130(1.4%)

  225,8 tys

  92,3(0.8%)

  197,9 tys

  82,8(0.6%)

  252,6 tys

  107(0.7%)

  193,9 tys

  82,9(0.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  92,5 tys

  37,1(0.4%)

  83,5 tys

  33,4(0.4%)

  4,0 tys

  1,6(0%)

  4,0 tys

  1,6(0%)

  4,0 tys

  1,6(0%)

  4,0 tys

  1,7(0%)

  7,1 tys

  3,0(0%)

  191,2 tys

  81,8(0.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  78,8 tys

  31,6(0.4%)

  59,2 tys

  23,7(0.3%)

  138,1 tys

  55,8(0.7%)

  199,1 tys

  79,8(0.8%)

  203,1 tys

  83,1(0.8%)

  140,2 tys

  58,7(0.4%)

  139,0 tys

  58,9(0.4%)

  176,8 tys

  75,6(0.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  134,7 tys

  54,0(0.7%)

  123,7 tys

  49,5(0.6%)

  149,2 tys

  60,3(0.7%)

  148,8 tys

  59,7(0.6%)

  152,5 tys

  62,4(0.6%)

  156,3 tys

  65,4(0.5%)

  235,6 tys

  99,9(0.7%)

  173,5 tys

  74,2(0.5%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  84,0 tys

  35,9(0.3%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  1,1 tys

  0,4(0%)

  34,0 tys

  13,6(0.2%)

  38,7 tys

  15,6(0.2%)

  5,1 tys

  2,0(0%)

  3,0 tys

  1,2(0%)

  43,4 tys

  18,2(0.1%)

  43,3 tys

  18,3(0.1%)

  40,0 tys

  17,1(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  139,7 tys

  55,8(0.6%)

  184,4 tys

  74,5(0.9%)

  0,0

  0,0(0%)

  79,8 tys

  32,7(0.3%)

  70,0 tys

  29,3(0.2%)

  282,9 tys

  120(0.8%)

  32,5 tys

  13,9(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1 000

  0,4(0%)

  1,1 tys

  0,4(0%)

  1,1 tys

  0,4(0%)

  1,6 tys

  0,6(0%)

  1,7 tys

  0,7(0%)

  447

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,3 tys

  0,5(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  24,6 tys

  9,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  19,3 tys

  7,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  15,0 tys

  6,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  45,5 tys

  18,6(0.2%)

  41,2 tys

  17,2(0.1%)

  555

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Trzcielu według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Trzciela według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Trzciel, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Trzciela według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  19,7 mln

  3,0 tys(100%)

  21,0 mln

  3,2 tys(100%)

  22,5 mln

  3,4 tys(100%)

  24,0 mln

  3,7 tys(100%)

  26,2 mln

  4,0 tys(100%)

  30,6 mln

  4,7 tys(100%)

  31,3 mln

  4,9 tys(100%)

  38,0 mln

  5,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  7,9 mln

  3,1 tys(39.9%)

  7,5 mln

  3,0 tys(36%)

  7,5 mln

  3,0 tys(33.5%)

  8,2 mln

  3,3 tys(34.3%)

  8,6 mln

  3,5 tys(32.8%)

  8,9 mln

  3,7 tys(29.2%)

  9,5 mln

  4,0 tys(30.2%)

  11,0 mln

  4,7 tys(29%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  6,5 mln

  2,6 tys(33%)

  6,9 mln

  2,7 tys(32.7%)

  6,5 mln

  2,6 tys(29%)

  6,8 mln

  2,7 tys(28.5%)

  7,4 mln

  3,0 tys(28.2%)

  8,1 mln

  3,4 tys(26.4%)

  8,4 mln

  3,6 tys(26.9%)

  9,2 mln

  3,9 tys(24.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  190,4 tys

  76,3(1%)

  373,1 tys

  149(1.8%)

  454,7 tys

  184(2%)

  405,0 tys

  162(1.7%)

  373,1 tys

  153(1.4%)

  1,4 mln

  593(4.6%)

  1,5 mln

  623(4.7%)

  2,4 mln

  1,0 tys(6.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  357,3 tys

  143(1.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,6 mln

  679(5.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,4 mln

  609(3.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  25,4 tys

  10,2(0.1%)

  830,8 tys

  332(4%)

  2,8 mln

  1,1 tys(12.7%)

  615,5 tys

  247(2.6%)

  619,2 tys

  253(2.4%)

  615,0 tys

  257(2%)

  1,0 mln

  435(3.3%)

  1,3 mln

  549(3.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,4 mln

  1,3 tys(17.1%)

  3,9 mln

  1,6 tys(18.5%)

  3,2 mln

  1,3 tys(14.4%)

  6,7 mln

  2,7 tys(27.8%)

  851,7 tys

  348(3.2%)

  874,6 tys

  366(2.9%)

  886,7 tys

  376(2.8%)

  892,2 tys

  381(2.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  313,0 tys

  125(1.6%)

  252,0 tys

  101(1.2%)

  237,9 tys

  96,1(1.1%)

  606,8 tys

  243(2.5%)

  752,9 tys

  308(2.9%)

  1,3 mln

  538(4.2%)

  670,6 tys

  284(2.1%)

  716,7 tys

  306(1.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  345,2 tys

  138(1.8%)

  815,6 tys

  326(3.9%)

  350,3 tys

  142(1.6%)

  401,1 tys

  161(1.7%)

  457,8 tys

  187(1.7%)

  407,0 tys

  170(1.3%)

  436,9 tys

  185(1.4%)

  463,6 tys

  198(1.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  63,6 tys

  25,5(0.3%)

  64,6 tys

  25,8(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  339,7 tys

  145(0.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  78,5 tys

  31,5(0.4%)

  74,9 tys

  30,0(0.4%)

  134,2 tys

  54,2(0.6%)

  92,2 tys

  37,0(0.4%)

  82,5 tys

  33,7(0.3%)

  103,7 tys

  43,4(0.3%)

  90,1 tys

  38,2(0.3%)

  120,0 tys

  51,3(0.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1,1 tys

  0,4(0%)

  99,6 tys

  39,8(0.5%)

  14,1 tys

  5,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  346

  0,1(0%)

  511,4 tys

  217(1.6%)

  106,3 tys

  45,4(0.3%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  84,0 tys

  35,9(0.2%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  82,7 tys

  35,4(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  21,9 tys

  8,8(0.1%)

  52,4 tys

  21,0(0.2%)

  65,6 tys

  26,5(0.3%)

  43,7 tys

  17,5(0.2%)

  16,5 tys

  6,7(0.1%)

  23,1 tys

  9,7(0.1%)

  71,3 tys

  30,2(0.2%)

  79,2 tys

  33,8(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  1,1 tys

  0,4(0%)

  34,0 tys

  13,6(0.2%)

  38,7 tys

  15,6(0.2%)

  5,1 tys

  2,0(0%)

  3,0 tys

  1,2(0%)

  43,4 tys

  18,2(0.1%)

  43,3 tys

  18,3(0.1%)

  40,0 tys

  17,1(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  66,4 tys

  26,6(0.3%)

  85,5 tys

  34,2(0.4%)

  75,1 tys

  30,3(0.3%)

  69,9 tys

  28,0(0.3%)

  54,4 tys

  22,2(0.2%)

  56,8 tys

  23,8(0.2%)

  51,4 tys

  21,8(0.2%)

  32,2 tys

  13,7(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  13,0 tys

  5,2(0.1%)

  498

  0,2(0%)

  726,7 tys

  294(3.2%)

  5,3 tys

  2,1(0%)

  32,0

  0,0(0%)

  130,2 tys

  54,5(0.4%)

  1,5 tys

  0,6(0%)

  30,6 tys

  13,1(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1 000

  0,4(0%)

  1,1 tys

  0,4(0%)

  1,1 tys

  0,4(0%)

  1,6 tys

  0,6(0%)

  1,7 tys

  0,7(0%)

  447

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,3 tys

  0,5(0%)

  Rybołówstwo i rybactwo

  [Dział 050]

  370,3 tys

  148(1.9%)

  0,0

  0,0(0%)

  237,0 tys

  95,8(1.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  120,2 tys

  48,2(0.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,0 tys

  2,4(0%)

  9,6 tys

  3,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  15,5 tys

  6,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  40,1 tys

  16,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Trzciel - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 501 mieszkańców Trzciela jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 267 kobiet oraz 234 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 12,9% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,6% wykształcenie policealne, 9,2% średnie ogólnokształcące, a 20,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 27,3% mieszkańców Trzciela, gimnazjalnym 5,6%, natomiast 19,9% podstawowym ukończonym. 1,7% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa lubuskiego mieszkańcy Trzciela mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Trzcielu największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (22,8%) oraz zasadnicze zawodowe (20,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (34,7%) oraz średnie zawodowe (21,6%).

  W roku 2018 w Trzcielu mieściło się 1 przedszkole, w którym do 6 oddziałów uczęszczało 139 dzieci (70 dziewczynek oraz 69 chłopców). Dostępne były 143 miejsca. Dla porównania w 2008 roku w Trzcielu mieściło się 1 przedszkole, w którym do 4 oddziałów uczęszczało 95 dzieci (46 dziewczynek oraz 49 chłopców). Dostępne były 94 miejsca.

  17,0% mieszkańców Trzciela w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,1% wśród dziewczynek i 17,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 373 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,47 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 14 oddziałach uczyło się 291 uczniów (158 kobiet oraz 133 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Trzcielu placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 13 oddziałach uczyło się 237 uczniów (118 kobiet oraz 119 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 32,5% ludności (36,0% wśród dziewczynek i 28,6% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 20,8 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 135,35.

  W Trzcielu znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 3 oddziałach uczyło się 61 uczniów (29 kobiet oraz 32 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 8 absolwentów.

  W Trzcielu znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 14 oddziałach uczyło się 29 uczniów (8 kobiet oraz 21 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 14,0% mieszkańców (11,6% wśród dziewczyn i 16,7% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 20,3 uczniów. 2,1 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 23,6% mieszkańców Trzciela w wieku potencjalnej nauki (22,5% kobiet i 24,8% mężczyzn).

 • 12,9% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  12,9%
  Lubuskie
  15,3%
  Polska
  17,9%
 • 14,5% Kobiety
  (wyższe)
 • 11,2% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 32,6% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  32,6%
  Lubuskie
  33,5%
  Cała Polska
  33,3%
 • 34,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 30,2% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,6% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,6%
  woj. lubuskie
  2,7%
  Cały kraj
  2,7%
 • 3,7% Kobiety
  (policealne)
 • 1,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 9,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  9,2%
  woj. lubuskie
  12,1%
  Cały kraj
  12,4%
 • 11,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Trzciel
  20,9%
  Lubuskie
  18,7%
  Kraj
  18,1%
 • 20,1% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 21,6% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 27,3% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  27,3%
  Województwo
  25,2%
  Kraj
  22,9%
 • 20,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 34,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  5,6%
  Województwo
  5,4%
  Kraj
  5,2%
 • 5,2% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,0% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 19,9% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  19,9%
  woj. lubuskie
  18,9%
  Kraj
  19,3%
 • 22,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 16,8% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,7% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  1,7%
  woj. lubuskie
  1,7%
  Cały kraj
  1,4%
 • 2,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Trzcielu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 1373 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Trzciel
  1 373,0
  woj. lubuskie
  851,0
  Cała Polska
  873,0
 • 0,47 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Tutaj
  0,47
  Lubuskie
  0,89
  Polska
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 6 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 143 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (Trzciel) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 139 Dzieci
 • 70 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 69 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,4%
  49,6%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 32 3 lata
 • 32
 • 24 4 lata
 • 24
 • 36 5 lata
 • 36
 • 45 6 lat
 • 45
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 16 3 lata
 • 16
 • 15 4 lata
 • 15
 • 17 5 lata
 • 17
 • 21 6 lat
 • 21
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 16 3 lata
 • 16
 • 9 4 lata
 • 9
 • 19 5 lata
 • 19
 • 24 6 lat
 • 24
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Trzcielu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Trzcielu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Zespół Edukacyjny w Trzcielu Przedszkole Bajkowe
  Publiczne
  95 743-12-18
  95 743-12-18
  ul. Kościuszki 21
  66-320 Trzciel
  5124-
 • Szkoły podstawowe w Trzcielu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Trzciel) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 14 Oddziały
 • 291 Uczniowie
 • 158 Kobiety
  (uczniowie)
 • 133 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 54,3%
  45,7%
 • 43 Uczniowie w 1 klasie
 • 23 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 20 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 29 Absolwenci 2016
 • 15 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 14 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 20,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  20,8
  woj. lubuskie
  17,8
  Cała Polska
  17,3
 •  
 • 135,35 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Trzciel
  135,35
  Lubuskie
  94,05
  Kraj
  95,46
 • 133,95 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Trzciel
  133,95
  Województwo
  92,12
  Kraj
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Trzciel) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Trzciel) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Trzcielu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Trzcielu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Zespół Edukacyjny w Trzcielu Szkoła Podstawowa (mjr H.Dobrzański "HUBAL")
  Publiczna
  95 743-12-18
  95 743-12-18
  ul. Kościuszki 21
  66-320 Trzciel
  12216-
 • Szkoły ponadpodstawowe w Trzcielu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Trzciel) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 3 Oddziały
 • 61 Uczniowie
 • 29 Kobiety
  (uczniowie)
 • 32 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,5%
  52,5%
 •  
 • 20,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  20,3
  Lubuskie
  25,7
  Cały kraj
  26,2
 •  
 • 1,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 1,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Trzciel) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 14 Oddziały
 • 29 Uczniowie
 • 8 Kobiety
  (uczniowie)
 • 21 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 27,6%
  72,4%
 • 16 Uczniowie w 1 klasie
 • 5 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 11 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 2,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Miasto
  2,1
  woj. lubuskie
  15,8
  Polska
  17,9
 •  
 •  
 • 43 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
 • 43 angielski
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Trzcielu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Trzcielu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Trzcielu
  Publiczna
  95 743-12-46
  95 743-12-46
  ul. Armii Czerwonej 8
  66-320 Trzciel
  1754-
  Technikum
  Publiczne
  95 743-12-46
  95 743-12-46
  ul. Armii Czerwonej 8
  66-320 Trzciel
  442-
  Szkoła Policealna dla Dorosłych w Międzyrzeczu
  Niepubliczna
  95 743-12-66
  95 743-12-66
  ul. Armii Czerwonej 8
  66-320 Trzciel
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Trzcielu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 17,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,1% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 32,5% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 36,0% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,6% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,0% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,9% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,0% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,0% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 11,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,7% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 23,6% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 22,5% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 24,8% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Trzciel, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Trzciel, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Trzciel, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Trzciel - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Trzcielu

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2020 roku):
  • inne obiekty hotelowe: 1
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 1


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Trzcielu w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Trzcielu
  (Źródło: GUS, 2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w Trzcielu: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Trzcielu 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 100 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 28 (uczestnicy: 1 100)
  • seanse filmowe: 1 (uczestnicy: 50)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 5 (uczestnicy: 500)
  • koncerty: 13 (uczestnicy: 250)
  • konkursy: 2 (uczestnicy: 100)
  • pokazy teatralne: 3 (uczestnicy: 100)
  • warsztaty: 2 (uczestnicy: 50)
  • inne: 2 (uczestnicy: 50)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 15 (członkowie: 174)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 25)
  • taneczne: 5 (członkowie: 110)
  • muzyczne: 7 (członkowie: 14)
  • teatralne: 2 (członkowie: 25)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2020 w Trzcielu działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 22 292 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 20 523 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 6
  • dostępne dla czytelników: 4
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 4
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  Według danych z 2016 w Trzcielu działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 65 członków. Zarejestrowano 65 ćwiczących (mężczyźni: 55, kobiety: 10, chłopcy do lat 18: 36, dziewczęta do lat 18: 10). Aktywne były 3 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (2), instruktora sportowego (1) oraz inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Trzcielu w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Trzcielu
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Trzciela znajduje się 27 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Trzcielu
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Koszykarska 10)dnia 1963-02-15, wykaz dokumentów: KOK-I-843/64 z 1963-02-15; KOK-I-134/76 z 1976-11-19
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Kościuszki 22)dnia 1963-06-20, wykaz dokumentów: KOK-I-558/63 z 1963-06-20; KOK-I-68/76 z 1976-11-02
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Grunwaldzka 9)dnia 1963-06-20, wykaz dokumentów: KOK-I-559/63 z 1963-06-20; KOK-I-69/76 z 1976-11-02
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Mickiewicza 19)dnia 1963-06-20, wykaz dokumentów: KOK-I-560/63 z 1963-06-20; KOK-I-70/76 z 1976-11-02
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Mickiewicza 20)dnia 1963-06-20, wykaz dokumentów: KOK-I-561/63 z 1963-06-20; KOK-I-71/76 z 1976-11-02
  • Inny budynek mieszkalny z końca XVII w. (ul. Mickiewicza 1)dnia 1964-02-15, wykaz dokumentów: KOK-I-795/64 z 1964-02-15; KOK-I-107/76 z 1976-11-08
  • Plebania z XVIII w. (ul. Pl. Wolności 6)dnia 1964-02-15, wykaz dokumentów: KOK-I-796/64 z 1964-02-15; KOK-I-108/76 z 1976-11-08
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Grunwaldzka 17)dnia 1964-02-15, wykaz dokumentów: KOK-I-824/64 z 1964-02-15; KOK-I-122/76 z 1976-11-08
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Zbąszyńska 41)dnia 1964-02-15, wykaz dokumentów: KOK-I-825/64 z 1964-02-15; KOK-I-123/76 z 1976-11-08
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Mickiewicza 15)dnia 1964-02-15, wykaz dokumentów: KOK-I-826/64 z 1964-02-15; KOK-I-124/76 z 1976-11-08
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Grunwaldzka 18)dnia 1964-02-15, wykaz dokumentów: KOK-I-827/64 z 1964-02-15; KOK-I-125/76 z 1976-11-08
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Pl. Zjednoczenia Narodowego 1)dnia 1964-02-15, wykaz dokumentów: KOK-I-828/64 z 1964-02-15; KOK-I-127/76 z 1976-11-19
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Pl. Zjednoczenia Narodowego 18)dnia 1964-02-15, wykaz dokumentów: KOK-I-829/64 z 1964-02-15; KOK-I-128/76 z 1976-11-19
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Sikorskiego 10)dnia 1964-02-15, wykaz dokumentów: KOK-I-830/64 z 1964-02-15; KOK-I-129/76 z 1976-11-19
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Pl. Wolności 19)dnia 1964-02-15, wykaz dokumentów: KOK-I-831/64 z 1964-02-15; KOK-I-130/76 z 1976-11-19
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Grunwaldzka 12)dnia 1964-02-15, wykaz dokumentów: KOK-I-832/64 z 1964-02-15; KOK-I-131/76 z 1976-11-19
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Świerczewskiego 3)dnia 1964-02-15, wykaz dokumentów: KOK-I-833/64 z 1964-02-15; KOK-I-841/64 z 1964-02-15
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Mickiewicza 4)dnia 1964-02-15, wykaz dokumentów: KOK-I-834/64 z 1964-02-15
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Mickiewicza 16)dnia 1964-02-15, wykaz dokumentów: KOK-I-835/64 z 1964-02-15; KOK-I-132/76 z 1976-11-19
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Pl. Zjednoczenia Narodowego 3)dnia 1964-02-15, wykaz dokumentów: KOK-I-836/64 z 1964-02-15; KOK-I-133/76 z 1976-11-19
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Sikorskiego 11)dnia 1964-02-15, wykaz dokumentów: KOK-I-837/64 z 1964-02-15
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Kościuszki 1)dnia 1964-02-15, wykaz dokumentów: KOK-I-838/64 z 1964-02-15
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Kościuszki 2)dnia 1964-02-15, wykaz dokumentów: KOK-I-839/64 z 1964-02-15
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Armii Czerwonej 46)dnia 1964-02-15, wykaz dokumentów: KOK-I-840/64 z 1964-02-15
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Świerczewskiego 6)dnia 1964-02-15, wykaz dokumentów: KOK-I-842/64 z 1964-02-15
  • Kościół z 1824 r.dnia 2007-01-12, wykaz dokumentów: L-240/A z 2007-01-12
  • Miasto z XIV w.dnia 2013-10-10, wykaz dokumentów: L-611/A z 2013-10-10
 • Formy ochrony przyrody w Trzcielu
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Trzciela znajduje się 14 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Trzcielu
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Jezioro Wielkie - faunistyczny rezerwat przyrodyTyp: faunistyczny, Data ustanowienia: 1991-12-06, Powierzchnia: 236.3 ha
  • Pszczewski Park KrajobrazowyData ustanowienia: 1986-04-25, Powierzchnia: 12220.0 ha, Powierzchnia otuliny: 33080 ha
  • Zbąszyńska Dolina Obry - obszar chronionego krajobrazuData ustanowienia: 2003-08-09, Opis granicy: Położenie obszaru i jego granice oznaczono na mapie topograficznej stanowiącej załącznik nr 2 do uchwały z 2017 r., Powierzchnia: 549.8 ha
  • Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2007-10-13, Powierzchnia: 14793.28 ha
  • Rynna Jezior Obrzańskich - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2008-02-05, Powierzchnia: 15305.73 ha
  • Pomnik przyrodyOpis: Rozpiętość korony 32 m, Data ustanowienia: 1980-05-07, Opis granicy: Rośnie na brzegu boiska przy szkole w Trzcielu
  • Pomnik przyrodyOpis: Drzewo o pokaźnych rozmiarach i szczególnych walorach przyrodniczych, Data ustanowienia: 1990-12-18, Opis granicy: Rośnie przy skrzyżowaniu ulic Zbąszyńskiej i Parkowej przed posesją nr 1
  • Pomnik przyrodyOpis: drzewo wiekowe o pokaźnych imponujących rozmiarach, Data ustanowienia: 1990-12-18, Opis granicy: Rośnie w obrębie prywatnego gospodarstwa blisko zabudowań gospodarczych
  • Pomnik przyrodyOpis: drzewo wiekowe o pokaźnych imponujących rozmiarach, Data ustanowienia: 1990-12-18, Opis granicy: Rośnie w lesie komunalnym miasta Trzciel 20 m od trasy 95 koło ścieżki przyrodniczej "Trzciel - Łysa Góra"
  • Pomnik przyrodyOpis: Olsza czarna (Alnus glutinosa) o obwodzie pnia wynoszącym 240cm i wysokości 28m. Stanowi matecznik drzew olchowych na naszym terenie. Drzewo bardzo zdrowe w świetnym stanie., Data ustanowienia: 2014-02-18, Opis granicy: Olsza czarna rośnie na ternie gminy Trzciel obręb Świdwowiec na działce nr 2272/6 w kompleksie leśnym administrowanym przez LP. Rośnie na skraju rezerwatu "Jezioro Wielkie" przy tablicy informacyjnej i ścieżce.
  • Pomnik przyrodyOpis: Wiąz szypułkowy (Ulmus leavis) o obwodzie pnia wynoszącym 310 cm i wysokości 21 m; rośnie w kompleksie leśnym lasów państwowych. Drzewo bardzo zdrowe w świetnym stanie., Data ustanowienia: 2014-02-18, Opis granicy: Wiąz szypułkowy rośnie na działce nr 2141/1 w obrębie Jasieniec na terenie gminy Trzciel. Rośnie na brzegu olsu 20 m od drogi.
  • Pomnik przyrodyOpis: Topola biała (Populus alba) o obwodzie pnia wynoszącym 515 cm i wysokości 35 m; niezwykły okaz rosnący przy brzegu jeziora Rybojady., Data ustanowienia: 2014-02-18, Opis granicy: Drzewo rośnie na działce nr 2026/3 w obrębie Rybojady na terenie gminy Trzciel przy brzegu jeziora Rybojady.
  • WYSPA NA JEZIORZE MŁYŃSKIE - siedlisko przyrodnicze i stanowisko rzadkich lub chronionych gatunków (użytek ekologiczny)Cel: Ostoja ptactwa wodnego głównie kaczek kurek i gęsi, Data ustanowienia: 2002-05-04, Opis granicy: Wyspa na jeziorze Młyńskim stanowiąca rozlewisko rzeki Odry, Powierzchnia: 0.64 ha
  • ŁĄKI NAD JEZIOREM WIELKIM I OBRĄ - siedlisko przyrodnicze i stanowisko rzadkich lub chronionych gatunków (użytek ekologiczny)Cel: Ochrona ekosystemów mających znaczenia dla zachowania różnorodnych typów siedlisk., Data ustanowienia: 2002-05-04, Opis granicy: Łąki i pastwiska położone wzdłuż biegu rzeki Obry od obwodnicy Trzciela do brzegów jeziora Wielkiego strona południowo-zachodnia., Powierzchnia: 0.82 ha

Trzciel - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z lat 2010 - 2020 w wyniku 14 wypadków drogowych w Trzcielu odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 14 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 598,5 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 42,8 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2020 roku w Trzcielu znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu międzyrzeckiego.

  Powiat międzyrzecki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Trzcielu
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 14 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2020)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2020)
 • 14 Ranni
  (lata 2010 - 2020)
 • 3 Lekko ranni
 • 11 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Trzcielu w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 598,55 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2020)
 • Trzciel
  598,5
  Województwo
  781,4
  Cały kraj
  971,2
 • 42,75 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2020)
 • Trzciel
  42,8
  Województwo
  103,3
  Kraj
  92,2
 • 598,55 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2020)
 • Trzciel
  598,5
  woj. lubuskie
  995,1
  Cały kraj
  1 176,3
 • 7,14 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2020)
 • Trzciel
  7,1
  woj. lubuskie
  13,2
  Cały kraj
  9,5
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2020)
 • Tutaj
  100,0
  Lubuskie
  127,3
  Polska
  121,1
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Trzciel przechodzą 3 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • A2autostrada A2(Słubice - Rzepin - Torzym - Jordanowo - Trzciel - Nowy Tomyśl - Buk - Głuchowo - Poznań - Września - Słupca - Sługocin - Modła Królewska - Konin - Koło - Dąbie - Wartkowice - Emilia - Zgierz - Stryków - Łyszkowice - Łowicz - Skierniewice - Wiskitki - Grodzisk Mazowiecki - Pruszków - Warszawa - Choszczówka Stojecka - Mińsk Mazowiecki - Jakubów - Kałuszyn)
  • DK 92droga krajowa nr 92(Rzepin - Boczów - Pniów - Torzym - Koryta - Poźrzadło - Gronów - Stok - Mostki - Wilkowo - Świebodzin - Rzeczyca - Myszęcin - Brójce - Lutol Suchy - Bieleń - Jasieniec - Trzciel - Miedzichowo - Bolewicko - Bolewice - Grońsko - Lwówek - Pniewy - Chełmno - Podrzewie - Sękowo - Bytyń - Młodasko - Gaj Wielki - Rumianek - Tarnowo Podgórne - Sady - Swadzim - Baranowo - Przyźmierowo - Poznań - Swarzędz - Jasin - Paczkowo - Kostrzyn - Siedlec - Brzeźno - Nekla - Zasutowo - Psary Małe - Września - Bierzglin - Węgierki - Gonice - Wólka - Strzałkowo - Słupca - Rokosz - Wilczna - Golina - Krawnice - Węglew - Konin - Brzeźno - Paprotnia - Drążeń - Dąbrowice - Kościelec - Koło - Chojny - Cząstków - Kłodawa - Chodów - Czerwonka - Głaznów - Krośniewice - Skłóty - Adamowice - Kutno - Bedlno - Plecka Dąbrowa - Zduny - Maurzyce - Małszyce - Łowicz - Nowy Kozłów Pierwszy - Kozłów Szlachecki - Stary Dębsk - Karolków Szwarocki - Dachowa - Kuznocin - Sochaczew - Wojtówka - Chrzczany - Topołowa - Paprotnia - Maszna - Lisica - Bieniewo-Parcela - Bramki - Piorunów - Błonie-Wieś - Błonie - Kopytów - Święcice - Ołtarzew - Ożarów Mazowiecki - Ożarów - Bronisze - Jawczyce - Mory - Choszczówka Stojecka - Stojadła - Mińsk Mazowiecki - Nowe Osiny - Janów - Ignaców - Jędrzejów Nowy - Jędrzejów Stary - Kałuszyn)
  • DW 137droga wojewódzka nr 137(Słubice - Kunowice - Nowe Biskupice - Sułów - Kowalów - Serbów - Ośno Lubuskie - Drogomin - Długoszyn - Sulęcin - Wędrzyn - Trzemeszno Lubuskie - Grochowo - Templewo - Pieski - Międzyrzecz - Bobowicko - Siercz - Sierczynek - Trzciel)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Trzciel przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 373Linia kolejowa nr 373: Międzychód - Zbąszyń [o znaczenia miejscowym] (Międzychód - Łowyń - Lewice - Lewiczynek -Trzciel - Zbąszyń)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Trzcielu istnieje 27 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Dębowa

  ul. Graniczna

  ul. Grunwaldzka

  ul. Główna

  os. Jana III Sobieskiego

  ul. Klonowa

  os. Kolejowe

  ul. Koszykarska

  ul. Kościuszki

  ul. Krótka

  ul. Leśna

  ul. Lipowa

  ul. Mickiewicza

  ul. Młyńska

  ul. Polna

  ul. Poznańska

  ul. Sikorskiego

  ul. Spokojna

  ul. Słoneczna

  ul. Topolowa

  ul. Weteranów

  pl. Wolności

  ul. Władysława Jagiełły

  ul. Zacisze

  ul. Zbąszyńska

  pl. Zjednoczenia Narodowego

  ul. Łąkowa