Powiat sztumski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat sztumski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 40 632 Liczba mieszkańców
 • 731 km2 Powierzchnia
 • 56 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 37,5% Stopa urbanizacji
 • Wojciech Cymerys Starosta
 • ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum Adres starostwa powiatowego
 • GSZ Tablice rejestracyjne
Powiat sztumski na mapie
Identyfikatory
 • 2216 TERYT (TERC)
Herb powiatu sztumskiego
powiat sztumski herb
Flaga powiatu sztumskiego
powiat sztumski flaga

powiat sztumski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie
55 640 19 18 - 2055 640 19 18 - 2055 640 19 18 - 20
55 640 19 23
Sienkiewicza 27
82-400 Sztum
Komenda Powiatowa Policji w Sztumie
55 267 34 00
55 267 34 23
Sienkiewicza 7
82-400 Sztum
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sztumie
55 267 74 90
55 267 74 82
Mickiewicza 39 A
82-400 Sztum
Starostwo Powiatowe w Sztumie
(55) 267-74-41
(55) 267-74-42
ul. Mickiewicza
82-400 Sztum

Powiat sztumski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat sztumski ma 40 632 mieszkańców, z czego 50,2% stanowią kobiety, a 49,8% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 3,4%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,0 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa pomorskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu sztumskiego w 2050 roku wynosi 34 286, z czego 17 028 to kobiety, a 17 258 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu sztumskiego zawarli w 2021 roku 149 małżeństw, co odpowiada 3,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa pomorskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla kraju.
  33,0% mieszkańców powiatu sztumskiego jest stanu wolnego, 51,8% żyje w małżeństwie, 7,0% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,2% to wdowy/wdowcy.

  Powiat sztumski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -186. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -4,55 na 1000 mieszkańców powiatu sztumskiego. W 2021 roku urodziło się 299 dzieci, w tym 49,5% dziewczynek i 50,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 315 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,62 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz nieznacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 37,3% zgonów w powiecie sztumskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 24,1% zgonów w powiecie sztumskim były nowotwory, a 4,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu sztumskiego przypada 11.86 zgonów.

  W 2021 roku zarejestrowano 327 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 534 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu sztumskiego -207. W tym samym roku 14 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 67 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -53.

  61,1% mieszkańców powiatu sztumskiego jest w wieku produkcyjnym, 18,7% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu sztumskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 40 632 Liczba mieszkańców
 • 20 409 Kobiety
 • 20 223 Mężczyźni
 • 50,2%
  49,8%
 • 101 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 101 kobiet)
 • 99 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 99 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie sztumskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie sztumskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie sztumskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu sztumskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 34 286 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 17 028 Kobiety
 • 17 258 Mężczyźni
 • 50,0%
  50,0%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie sztumskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie sztumskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie sztumskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu sztumskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,0 lat Średni wiek mieszkańców
 • powiat sztumski
  41,0 lat
  woj. pomorskie
  41,0 lat
  Kraj
  42,2 lat
 • 42,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat sztumski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu sztumskiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat sztumski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat sztumski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat sztumski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 33,0% Kawalerowie/Panny
 • powiat sztumski
  33,0%
  woj. pomorskie
  30,3%
  Cała Polska
  29,1%
 • 27,1% Kobiety
  (Panny)
 • 39,0% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 51,8% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  51,8%
  Województwo
  53,3%
  Cały kraj
  54,0%
 • 52,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 51,2% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,2% Wdowcy/Wdowy
 • pow. sztumski
  8,2%
  woj. pomorskie
  7,5%
  Polska
  8,5%
 • 13,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 7,0% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • pow. sztumski
  7,0%
  Pomorskie
  7,9%
  Cała Polska
  7,6%
 • 7,2% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,7% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Powiat
  0,0%
  Województwo
  0,9%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie sztumskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie sztumskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,6 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Powiat
  3,6
  woj. pomorskie
  4,7
  Cała Polska
  4,4
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • powiat sztumski
  1,5
  Województwo
  1,7
  Cała Polska
  1,6
 • 149 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie sztumskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie sztumskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -186 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -76 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -110 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -4,55 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Powiat
  -4,6
  woj. pomorskie
  -2,0
  Kraj
  -4,9
 • -7,2 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -3,0 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie sztumskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie sztumskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie sztumskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie sztumskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 299 Urodzenia żywe
 • 148 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 151 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,5%
  50,5%
 • 7,3 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • powiat sztumski
  7,3
  Pomorskie
  10,0
  Cały kraj
  8,7
 • 31,4 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • powiat sztumski
  31,4
  Województwo
  42,2
  Cały kraj
  37,5
 • 10 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 10
 • 50 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 50
 • 64 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 64
 • 57 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 57
 • 34 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 34
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 3 315 g Średnia waga noworodków
 • 3 166 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 461 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat sztumski
  3 315 g
  Województwo
  3 428 g
  Cały kraj
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 3 Waga 4500g - 4999g
 • 3
 • 35 Waga 4000g - 4499g
 • 35
 • 82 Waga 3500g - 3999g
 • 82
 • 113 Waga 3000g - 3499g
 • 113
 • 37 Waga 2500g - 2999g
 • 37
 • 15 Waga 2000g - 2499g
 • 15
 • 4 Waga 1500g - 1999g
 • 4
 • 5 Waga 1000g - 1499g
 • 5
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,11 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • pow. sztumski
  1,11
  woj. pomorskie
  1,49
  Polska
  1,32
 • 0,55 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • powiat sztumski
  0,55
  woj. pomorskie
  0,72
  Polska
  0,64
 • 0,62 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Powiat
  0,62
  woj. pomorskie
  0,83
  Cała Polska
  0,64
 • Statystyki zgonów w powiecie sztumskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 485 Zgony
 • 224 Kobiety
  (Zgony)
 • 261 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 46,2%
  53,8%
 • 5 Zgony niemowląt
 • 3 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 2 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 60,0%
  40,0%
 • 11,9 Zgony na 1000 ludności
 • Powiat
  11,9
  Pomorskie
  12,0
  Polska
  13,6
 • 162,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • pow. sztumski
  162,2
  woj. pomorskie
  120,3
  Kraj
  156,7
 • 16,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  16,7
  Pomorskie
  4,1
  Cały kraj
  3,9
 • 4,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • pow. sztumski
  4,0
  woj. pomorskie
  3,1
  Cały kraj
  3,6
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Pomorskie
  1,3
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie sztumskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 37,3% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • powiat sztumski
  37,3%
  Województwo
  35,1%
  Polska
  34,8%
 • 24,1% Zgony spowodowane nowotworami
 • Powiat
  24,1%
  Województwo
  21,5%
  Polska
  19,6%
 • 4,7% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Powiat
  4,7%
  Województwo
  6,0%
  Cała Polska
  5,4%
 • 75 Zgony spowodowane COVID-19
 • 22,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. pomorskie
  22,5
  Polska
  13,3
 • 67,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Pomorskie
  67,4
  Kraj
  74,4
 • 297,2 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  297,2
  woj. pomorskie
  256,3
  Polska
  268,1
 • 239,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  239,1
  Polska
  246,5
 • 459,7 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 436,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 483,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  459,7
  Województwo
  417,4
  Kraj
  475,8
 • 73,0 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 31,4 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 112,3 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat sztumski
  73,0
  Pomorskie
  61,2
  Kraj
  70,6
 • 25,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  25,4
  Pomorskie
  27,8
  Kraj
  32,6
 • 20,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • pow. sztumski
  20,3
  Województwo
  7,3
  Cała Polska
  6,9
 • 1,8% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Powiat
  1,8%
  woj. pomorskie
  0,7%
  Cały kraj
  0,5%
 • Zamachy samobójcze w powiecie sztumskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16 Osoby w zamachach samobójczych
 • 3 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 13 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 6 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 10 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 2 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 0 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 2 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 1 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 1 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 39 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • powiat sztumski
  39,0
  Pomorskie
  71,0
  Cały kraj
  36,0
 • 5 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  5,0
  woj. pomorskie
  14,0
  Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 3 zażycie innych leków
 • 3
 • 3 samookaleczenie powierzchniowe
 • 3
 • 1 rzucenie się z wysokości
 • 1
 • 9 powieszenie się
 • 9
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 2 powieszenie się
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 1 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 1
 • 1 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 1
 • 2 zawód miłosny
 • 2
 • 3 inna nie wymieniona
 • 3
 • 9 nieustalona
 • 9
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 2 nieustalona
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 1 13-18 lat
 • 1
 • 1 19-24 lat
 • 1
 • 3 25-29 lat
 • 3
 • 4 30-49 lat
 • 4
 • 7 50-60 lat
 • 7
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 2 50-60 lat
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy3
  • pod wpływem alkoholu8
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków1
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony4
 • 3 trzeźwy
 • 8 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 1 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 4 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy1
  • pod wpływem alkoholu0
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony1
 • 1 trzeźwy
 • 0 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 1 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 6 kawaler/panna
 • 6
 • 6 żonaty/zamężna
 • 6
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 • 3 nieustalony
 • 3
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 2 żonaty/zamężna
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne1
  • zasadnicze zawodowe1
  • średnie1
  • wyższe0
  • nieustalony13
 • 0 podstawowe niepełne
 • 1 podstawowe i gimnazjalne
 • 1 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 0 wyższe
 • 13 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne0
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie1
  • wyższe0
  • nieustalony1
 • 0 podstawowe niepełne
 • 0 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 0 wyższe
 • 1 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 4 praca
 • 4
 • 2 na utrzymaniu innej osoby
 • 2
 • 1 emerytura
 • 1
 • 1 bez stałego źródła utrzymania
 • 1
 • 8 nieustalony
 • 8
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 1 praca
 • 1
 • 1 emerytura
 • 1
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 327 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 165 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 162 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 14 Zameldowania z zagranicy
 • 10 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 4 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 534 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 272 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 262 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 67 Wymeldowania za granicę
 • 37 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 30 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -260 Saldo migracji
 • -134 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -126 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -207 Saldo migracji wewnętrznych
 • -107 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -100 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -53 Saldo migracji zagranicznych
 • -27 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -26 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie sztumskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie sztumskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 15,4% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,9% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,1% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,0% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,5% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,0% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,0% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat sztumski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat sztumski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie sztumskim oddano do użytku 73 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,80 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie sztumskim to 13 045 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 317 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  82,2% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 17,8% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie sztumskim to 4,86 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa pomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w powiecie sztumskim to 118,60 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa pomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,43% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 94,79% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 91,77% mieszkań posiada łazienkę, 83,22% korzysta z centralnego ogrzewania, a 40,26% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie sztumskim 85 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 2 226 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 2 246 zł/m2. Wszystkie transakcje dotyczyły rynku wtórnego.
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie sztumskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 2 226 zł
 • Tutaj
  2 226 zł
  Pomorskie
  6 343 zł
  Polska
  5 248 zł
 • 2 226 zł Ogółem
 • 2 226 zł
 • 2 557 zł do 40 m2
 • 2 557 zł
 • 2 079 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 079 zł
 • 2 430 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 430 zł
 • 1 362 zł od 80,1 m2
 • 1 362 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 2 246 zł
 • Powiat
  2 246 zł
  Pomorskie
  6 751 zł
  Kraj
  5 689 zł
 • 2 246 zł Ogółem
 • 2 246 zł
 • 2 621 zł do 40 m2
 • 2 621 zł
 • 2 295 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 295 zł
 • 2 471 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 471 zł
 • 1 481 zł od 80,1 m2
 • 1 481 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 85
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m223
  • od 40,1 do 60 m233
  • od 60,1 do 80 m220
  • od 80,1 m29
 • 23 do 40 m2
 • 33 od 40,1 do 60 m2
 • 20 od 60,1 do 80 m2
 • 9 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie sztumskim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 2 226 zł
 • Tutaj
  2 226 zł
  Pomorskie
  6 469 zł
  Cały kraj
  4 694 zł
 • 2 226 zł Ogółem
 • 2 226 zł
 • 2 557 zł do 40 m2
 • 2 557 zł
 • 2 079 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 079 zł
 • 2 430 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 430 zł
 • 1 362 zł od 80,1 m2
 • 1 362 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 2 246 zł
 • powiat sztumski
  2 246 zł
  Pomorskie
  6 586 zł
  Cała Polska
  5 276 zł
 • 2 246 zł Ogółem
 • 2 246 zł
 • 2 621 zł do 40 m2
 • 2 621 zł
 • 2 295 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 295 zł
 • 2 471 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 471 zł
 • 1 481 zł od 80,1 m2
 • 1 481 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 85
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m223
  • od 40,1 do 60 m233
  • od 60,1 do 80 m220
  • od 80,1 m29
 • 23 do 40 m2
 • 33 od 40,1 do 60 m2
 • 20 od 60,1 do 80 m2
 • 9 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie sztumskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 13 045 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 317,40 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • powiat sztumski
  317,40
  woj. pomorskie
  389,50
  Kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 72,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • pow. sztumski
  72,70 m2
  Województwo
  72,40 m2
  Cała Polska
  74,50 m2
 • 23,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • pow. sztumski
  23,10 m2
  Województwo
  28,20 m2
  Cała Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,89 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • pow. sztumski
  3,89
  woj. pomorskie
  3,76
  Cały kraj
  3,82
 • 3,15 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • pow. sztumski
  3,15
  woj. pomorskie
  2,57
  Cały kraj
  2,55
 • 0,81 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • powiat sztumski
  0,81
  Pomorskie
  0,68
  Kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie sztumskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 73 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 1,80 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Powiat
  1,80
  Pomorskie
  9,27
  Cała Polska
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2002-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 355 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 4,86 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • pow. sztumski
  4,86
  Pomorskie
  3,49
  Polska
  3,90
 • 8,74 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Powiat
  8,74
  Pomorskie
  32,34
  Cała Polska
  24,07
 • 8 657 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 118,6 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • pow. sztumski
  118,6 m2
  Pomorskie
  81,1 m2
  Polska
  92,9 m2
 • 0,21 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • pow. sztumski
  0,21 m2
  woj. pomorskie
  0,75 m2
  Cały kraj
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2002-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie sztumskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 97,43% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Powiat
  97,43%
  Województwo
  99,36%
  Cała Polska
  96,97%
 • 94,79% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Powiat
  94,79%
  woj. pomorskie
  98,15%
  Cały kraj
  94,01%
 • 91,77% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • powiat sztumski
  91,77%
  Pomorskie
  96,02%
  Cała Polska
  91,78%
 • 83,22% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • powiat sztumski
  83,22%
  Pomorskie
  88,26%
  Cały kraj
  83,08%
 • 40,26% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • powiat sztumski
  40,26%
  Województwo
  56,41%
  Cały kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat sztumski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie sztumskim na 1000 mieszkańców pracuje 146osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 50,9% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 49,1% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie sztumskim wynosiło w 2021 roku 7,1% (11,6% wśród kobiet i 3,3% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa pomorskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie sztumskim wynosiło 4 984,90 PLN, co odpowiada 83.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu sztumskiego 4 174 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 3 045 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -1 129.

  25,6% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu sztumskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 31,8% w przemyśle i budownictwie, a 8,4% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie sztumskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 146 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • powiat sztumski
  146,0
  Województwo
  250,0
  Cały kraj
  257,0
 • 7,1% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 11,6% Kobiety
 • 3,3% Mężczyźni
 • pow. sztumski
  7,1%
  woj. pomorskie
  5,1%
  Cała Polska
  5,4%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie sztumskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie sztumskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie sztumskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie sztumskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 985 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Powiat
  4 985 PLN
  woj. pomorskie
  5 994 PLN
  Cała Polska
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie sztumskim w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie sztumskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 4 174 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 3 045 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -1 129 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,73 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie sztumskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 25,6% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 20,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 30,5% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 31,8% Przemysł i budownictwo
 • 19,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 43,0% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 8,4% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 8,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 8,0% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 4,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,9% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 31,7% Pozostałe
 • 46,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 17,6% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie sztumskim w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie sztumskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 934 Pracujący ogółem
 • 3 018 Kobiety
 • 2 916 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie sztumskim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18,7% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,0% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,4% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,1% W wieku produkcyjnym
 • 55,6% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 26,5% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,0% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat sztumski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 63,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  63,7
  Województwo
  69,7
  Kraj
  69,0
 • 33,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  33,1
  Pomorskie
  35,9
  Polska
  38,2
 • 108,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • pow. sztumski
  108,4
  Województwo
  106,5
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 62,0% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,7% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,8% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,0% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,3% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,2% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat sztumski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie sztumskim w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 3 747 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 2 702 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 314 nowych podmiotów, a 197 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (396) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (250) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (425) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (147) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie sztumskim najwięcej (170) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (3 576) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,1% (116) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 31,5% (1 179) podmiotów, a 65,4% (2 452) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie sztumskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (28.5%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (20.7%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 3 747 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 116 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 179 Przemysł i budownictwo
 • 2 452 Pozostała działalność
 • 314 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie sztumskim w 2021 roku
 • 197 Podmioty wyrejestrowane w powiecie sztumskim w 2021 roku
 • 2 702 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 576 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 3 576
 • 141 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 141
 • 28 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 28
 • 2 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 2
 • 3 745 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 3 745
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 25 Spółdzielnie ogółem
 • 25
 • 196 Spółki handlowe ogółem
 • 196
 • 19  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 19
 • 3  Spółki handlowe - akcyjne
 • 3
 • 170  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 170
 • 19    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 19
 • 157 Spółki cywilne ogółem
 • 157
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 702 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 770 Budownictwo
 • 770
 • 560 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 560
 • 265 Przetwórstwo przemysłowe
 • 265
 • 197 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 197
 • 175 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 175
 • 162 Transport i gospodarka magazynowa
 • 162
 • 115 Pozostała działalność
 • 115
 • 103 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 103
 • 90 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 90
 • 75 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 75
 • 53 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 53
 • 50 Informacja i komunikacja
 • 50
 • 38 Edukacja
 • 38
 • 22 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 22
 • 20 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 20
 • 5 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 5
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • 1 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat sztumski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie sztumskim stwierdzono 632 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 15,46 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie sztumskim wynosi 77,80% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa pomorskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu sztumskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 11,23 (wykrywalność 75%) oraz przeciwko mieniu - 5,70 (wykrywalność 56%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,69 (100%), o charakterze gospodarczym - 1,49 (52%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,32 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie sztumskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat sztumski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 632 Przestępstwa ogółem
 • 632
 • 459 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 459
 • 61 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 61
 • 69 Przestępstwa drogowe
 • 69
 • 13 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 13
 • 233 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 233
 • 15,46 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  15,46
  Województwo
  21,85
  Cała Polska
  21,51
 • 11,23 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat sztumski
  11,23
  Województwo
  14,09
  Kraj
  12,82
 • 1,49 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • pow. sztumski
  1,49
  Województwo
  5,33
  Cały kraj
  5,89
 • 1,69 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat sztumski
  1,69
  woj. pomorskie
  1,61
  Kraj
  1,85
 • 0,32 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat sztumski
  0,32
  woj. pomorskie
  0,34
  Polska
  0,35
 • 5,70 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. sztumski
  5,70
  woj. pomorskie
  12,67
  Cała Polska
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat sztumski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  78%
  Województwo
  63%
  Kraj
  71%
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Powiat
  76%
  Województwo
  56%
  Cała Polska
  64%
 • 53% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • pow. sztumski
  53%
  woj. pomorskie
  64%
  Cała Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • powiat sztumski
  100%
  Pomorskie
  98%
  Cały kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • powiat sztumski
  100%
  woj. pomorskie
  83%
  Kraj
  89%
 • 56% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  56%
  Pomorskie
  45%
  Cały kraj
  53%

Powiat sztumski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu sztumskiego wyniosła w 2021 roku 69,0 mln złotych, co daje 1,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 25.7% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu powiatu sztumskiego - 29.8% została przeznaczona na Dział 600 - Transport i łączność. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 801 - Oświata i wychowanie (27.4%) oraz na Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (9.2%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 19,1 mln złotych, czyli 27,7% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu sztumskiego wyniosła w 2021 roku 65,4 mln złotych, co daje 1,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 23.1% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (65.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (12.8%) oraz z Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (7.2%). W budżecie powiatu sztumskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 176 złotych na mieszkańca (11,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 9,5 złotych na mieszkańca (0,6%).
 • Wydatki budżetu w powiecie sztumskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu sztumskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat sztumski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu sztumskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  44,3 mln

  1,0 tys(100%)

  46,2 mln

  1,1 tys(100%)

  46,2 mln

  1,1 tys(100%)

  47,4 mln

  1,1 tys(100%)

  52,5 mln

  1,3 tys(100%)

  53,7 mln

  1,3 tys(100%)

  55,2 mln

  1,3 tys(100%)

  69,0 mln

  1,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Transport i łączność

  [Dział 600]

  6,1 mln

  145(13.9%)

  7,7 mln

  181(16.6%)

  6,5 mln

  155(14.2%)

  5,0 mln

  119(10.5%)

  7,7 mln

  185(14.6%)

  6,8 mln

  163(12.6%)

  8,7 mln

  213(15.8%)

  20,5 mln

  505(29.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  12,8 mln

  301(28.9%)

  13,8 mln

  325(29.8%)

  13,1 mln

  309(28.2%)

  16,7 mln

  397(35.2%)

  17,5 mln

  421(33.3%)

  16,9 mln

  409(31.4%)

  17,8 mln

  432(32.2%)

  18,9 mln

  465(27.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  4,7 mln

  112(10.7%)

  6,2 mln

  146(13.4%)

  7,6 mln

  179(16.4%)

  5,0 mln

  119(10.5%)

  4,9 mln

  117(9.3%)

  5,1 mln

  125(9.6%)

  5,5 mln

  135(10%)

  6,4 mln

  156(9.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,8 mln

  88,7(8.5%)

  4,0 mln

  94,6(8.7%)

  4,0 mln

  95,7(8.8%)

  4,1 mln

  97,9(8.7%)

  4,3 mln

  104(8.2%)

  4,5 mln

  108(8.3%)

  4,9 mln

  119(8.9%)

  5,9 mln

  144(8.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,9 mln

  91,3(8.8%)

  3,2 mln

  76,2(7%)

  3,3 mln

  78,8(7.2%)

  3,9 mln

  92,0(8.1%)

  3,8 mln

  90,9(7.2%)

  4,1 mln

  99,9(7.7%)

  5,3 mln

  130(9.7%)

  4,8 mln

  117(6.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,5 mln

  59,4(5.7%)

  2,1 mln

  48,5(4.4%)

  2,1 mln

  49,3(4.5%)

  3,2 mln

  76,8(6.8%)

  3,2 mln

  76,8(6.1%)

  2,2 mln

  52,5(4%)

  2,6 mln

  63,1(4.7%)

  4,0 mln

  97,2(5.7%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  665,3 tys

  15,7(1.5%)

  603,4 tys

  14,2(1.3%)

  700,6 tys

  16,6(1.5%)

  742,0 tys

  17,7(1.6%)

  607,9 tys

  14,6(1.2%)

  589,3 tys

  14,3(1.1%)

  747,6 tys

  18,2(1.4%)

  940,0 tys

  23,1(1.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,3 mln

  78,2(7.5%)

  2,7 mln

  63,9(5.9%)

  1,9 mln

  45,9(4.2%)

  901,7 tys

  21,5(1.9%)

  742,2 tys

  17,9(1.4%)

  696,6 tys

  16,9(1.3%)

  1,1 mln

  26,5(2%)

  826,6 tys

  20,3(1.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,2 mln

  99,7(9.6%)

  4,4 mln

  105(9.6%)

  5,0 mln

  119(10.8%)

  452,4 tys

  10,8(1%)

  516,5 tys

  12,4(1%)

  532,9 tys

  12,9(1%)

  585,4 tys

  14,2(1.1%)

  703,0 tys

  17,3(1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,6 mln

  37,8(3.6%)

  1,1 mln

  26,0(2.4%)

  1,2 mln

  27,7(2.5%)

  531,6 tys

  12,7(1.1%)

  1,1 mln

  26,9(2.1%)

  6,4 mln

  154(11.9%)

  1,8 mln

  44,1(3.3%)

  468,2 tys

  11,5(0.7%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  173,7 tys

  4,1(0.4%)

  210,1 tys

  5,0(0.5%)

  287,5 tys

  6,8(0.6%)

  193,7 tys

  4,6(0.4%)

  207,1 tys

  5,0(0.4%)

  212,2 tys

  5,1(0.4%)

  283,3 tys

  6,9(0.5%)

  192,2 tys

  4,7(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,6 tys

  2,9(0.3%)

  124,2 tys

  3,0(0.3%)

  124,7 tys

  3,0(0.2%)

  132,0 tys

  3,2(0.2%)

  132,0 tys

  3,2(0.2%)

  132,0 tys

  3,2(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  78,1 tys

  1,8(0.2%)

  21,3 tys

  0,5(0%)

  23,4 tys

  0,6(0.1%)

  1,5 mln

  34,7(3.1%)

  2,5 mln

  59,1(4.7%)

  91,6 tys

  2,2(0.2%)

  45,4 tys

  1,1(0.1%)

  107,6 tys

  2,6(0.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  130,6 tys

  3,1(0.3%)

  83,7 tys

  2,0(0.2%)

  81,0 tys

  1,9(0.2%)

  68,7 tys

  1,6(0.1%)

  120,8 tys

  2,9(0.2%)

  188,0 tys

  4,6(0.4%)

  181,3 tys

  4,4(0.3%)

  86,1 tys

  2,1(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  104,9 tys

  2,5(0.2%)

  91,7 tys

  2,2(0.2%)

  93,2 tys

  2,2(0.2%)

  101,2 tys

  2,4(0.2%)

  79,0 tys

  1,9(0.2%)

  77,2 tys

  1,9(0.1%)

  48,7 tys

  1,2(0.1%)

  45,3 tys

  1,1(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  24,7 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,0 tys

  0,1(0%)

  15,4 tys

  0,4(0%)

  41,6 tys

  1,0(0.1%)

  22,9 tys

  0,6(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  85,5 tys

  2,0(0.2%)

  60,3 tys

  1,4(0.1%)

  57,5 tys

  1,4(0.1%)

  57,6 tys

  1,4(0.1%)

  67,9 tys

  1,6(0.1%)

  59,8 tys

  1,4(0.1%)

  24,9 tys

  0,6(0%)

  21,5 tys

  0,5(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  14,7 tys

  0,3(0%)

  15,2 tys

  0,4(0%)

  76,0 tys

  1,8(0.2%)

  15,9 tys

  0,4(0%)

  22,3 tys

  0,5(0%)

  19,4 tys

  0,5(0%)

  26,1 tys

  0,6(0%)

  21,4 tys

  0,5(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  260,7 tys

  6,3(0.5%)

  438,4 tys

  10,6(0.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  22,8 tys

  0,5(0%)

  26,6 tys

  0,6(0%)

  60,5 tys

  1,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rybołówstwo i rybactwo

  [Dział 050]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  43,9 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  31,8 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  ---
  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie sztumskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu sztumskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat sztumski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu sztumskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  46,0 mln

  1,1 tys(100%)

  46,4 mln

  1,1 tys(100%)

  45,3 mln

  1,1 tys(100%)

  48,1 mln

  1,1 tys(100%)

  52,3 mln

  1,3 tys(100%)

  50,9 mln

  1,2 tys(100%)

  81,0 mln

  2,0 tys(100%)

  65,4 mln

  1,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  24,6 mln

  578(53.4%)

  25,5 mln

  603(55%)

  24,9 mln

  590(55%)

  23,8 mln

  567(49.5%)

  23,9 mln

  574(45.7%)

  25,7 mln

  622(50.5%)

  35,5 mln

  864(43.9%)

  42,6 mln

  1,0 tys(65.2%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  5,2 mln

  123(11.4%)

  5,6 mln

  132(12%)

  5,9 mln

  139(12.9%)

  6,3 mln

  150(13.1%)

  7,1 mln

  171(13.6%)

  7,7 mln

  187(15.1%)

  7,5 mln

  181(9.2%)

  8,4 mln

  206(12.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,7 mln

  87,7(8.1%)

  3,2 mln

  75,4(6.9%)

  3,3 mln

  78,4(7.3%)

  3,8 mln

  89,9(7.8%)

  3,7 mln

  89,7(7.1%)

  4,0 mln

  97,0(7.9%)

  5,1 mln

  124(6.3%)

  4,7 mln

  116(7.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,1 mln

  25,8(2.4%)

  604,7 tys

  14,3(1.3%)

  585,2 tys

  13,9(1.3%)

  1,7 mln

  40,1(3.5%)

  1,4 mln

  34,1(2.7%)

  225,6 tys

  5,5(0.4%)

  577,6 tys

  14,1(0.7%)

  1,8 mln

  45,0(2.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  3,6 mln

  84,2(7.8%)

  1,9 mln

  44,2(4%)

  1,4 mln

  34,3(3.2%)

  1,7 mln

  41,4(3.6%)

  2,6 mln

  62,2(4.9%)

  2,3 mln

  54,6(4.4%)

  2,4 mln

  57,2(2.9%)

  1,7 mln

  41,9(2.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  721,4 tys

  17,0(1.6%)

  742,7 tys

  17,5(1.6%)

  775,6 tys

  18,4(1.7%)

  744,3 tys

  17,7(1.5%)

  738,6 tys

  17,8(1.4%)

  779,2 tys

  18,9(1.5%)

  897,6 tys

  21,8(1.1%)

  1,0 mln

  25,2(1.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,1 mln

  49,8(4.6%)

  2,0 mln

  46,0(4.2%)

  2,3 mln

  55,6(5.2%)

  1,2 mln

  28,9(2.5%)

  726,6 tys

  17,5(1.4%)

  644,9 tys

  15,6(1.3%)

  1,1 mln

  25,9(1.3%)

  825,1 tys

  20,3(1.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  165,5 tys

  3,9(0.4%)

  673,8 tys

  15,9(1.5%)

  520,8 tys

  12,3(1.2%)

  3,4 mln

  81,5(7.1%)

  4,0 mln

  96,4(7.7%)

  1,4 mln

  34,4(2.8%)

  2,1 mln

  50,3(2.6%)

  729,7 tys

  18,0(1.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  141,7 tys

  3,3(0.3%)

  204,2 tys

  4,8(0.4%)

  167,2 tys

  4,0(0.4%)

  159,2 tys

  3,8(0.3%)

  152,5 tys

  3,7(0.3%)

  148,3 tys

  3,6(0.3%)

  122,4 tys

  3,0(0.2%)

  444,7 tys

  10,9(0.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,3 mln

  77,0(7.1%)

  4,6 mln

  109(9.9%)

  3,2 mln

  76,1(7.1%)

  2,6 mln

  61,4(5.3%)

  3,8 mln

  91,1(7.2%)

  4,4 mln

  106(8.6%)

  22,8 mln

  555(28.2%)

  415,9 tys

  10,2(0.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  476,1 tys

  11,2(1%)

  574,6 tys

  13,6(1.2%)

  484,5 tys

  11,5(1.1%)

  471,7 tys

  11,2(1%)

  424,9 tys

  10,2(0.8%)

  410,2 tys

  9,9(0.8%)

  247,7 tys

  6,0(0.3%)

  367,4 tys

  9,0(0.6%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,6 tys

  2,9(0.3%)

  124,2 tys

  3,0(0.3%)

  124,7 tys

  3,0(0.2%)

  132,0 tys

  3,2(0.3%)

  132,0 tys

  3,2(0.2%)

  132,0 tys

  3,2(0.2%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  12,7 tys

  0,3(0%)

  10,0 tys

  0,2(0%)

  8,6 tys

  0,2(0%)

  8,7 tys

  0,2(0%)

  42,2 tys

  1,0(0.1%)

  62,8 tys

  1,5(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  104,3 tys

  2,5(0.2%)

  122,6 tys

  2,9(0.3%)

  57,6 tys

  1,4(0.1%)

  313,7 tys

  7,5(0.7%)

  1,5 mln

  36,8(2.9%)

  1,1 mln

  25,5(2.1%)

  109,0 tys

  2,7(0.1%)

  37,2 tys

  0,9(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  24,7 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,0 tys

  0,1(0%)

  15,4 tys

  0,4(0%)

  39,2 tys

  1,0(0%)

  22,9 tys

  0,6(0%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  702,3 tys

  16,5(1.5%)

  716,7 tys

  16,9(1.5%)

  1,4 mln

  33,7(3.1%)

  5,7 tys

  0,1(0%)

  3,1 tys

  0,1(0%)

  12,2 tys

  0,3(0%)

  5,8 tys

  0,1(0%)

  6,3 tys

  0,2(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  10,0 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  18,2

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  36,7 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  22,8 tys

  0,5(0%)

  26,6 tys

  0,6(0.1%)

  60,5 tys

  1,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rybołówstwo i rybactwo

  [Dział 050]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  43,9 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  31,8 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat sztumski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 9 832 mieszkańców powiatu sztumskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 4 754 kobiet oraz 5 078 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 13,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,7% wykształcenie policealne, 11,6% średnie ogólnokształcące, a 18,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 27,2% mieszkańców powiatu sztumskiego, gimnazjalnym 4,0%, natomiast 17,9% podstawowym ukończonym. 4,0% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu sztumskiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie sztumskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (20,4%) oraz zasadnicze zawodowe (19,7%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (35,6%) oraz średnie zawodowe (19,9%).

  W roku 2021 w powiecie sztumskim mieściło się 11 przedszkoli, w których do 48 oddziałów uczęszczało 917 dzieci (440 dziewczynek oraz 477 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie sztumskim mieściło się 7 przedszkoli, w których do 32 oddziałów uczęszczało 778 dzieci (385 dziewczynek oraz 393 chłopców). Dostępnych było 829 miejsc.

  16,2% mieszkańców powiatu sztumskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,3% wśród dziewczynek i 16,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 676 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,23 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 17 szkół podstawowych, w których w 202 oddziałach uczyło się 3 083 uczniów (1 472 kobiety oraz 1 611 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie sztumskim placówkę miało 19 szkół podstawowych, w których w 154 oddziałach uczyło się 3 045 uczniów (1 456 kobiet oraz 1 589 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,9% ludności (28,2% wśród dziewczynek i 27,6% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15,3 uczniów.

  W powiecie sztumskim znajdują się 2 licea ogólnokształcące, w których w 12 oddziałach uczyło się 262 uczniów (162 kobiety oraz 100 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 50 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie sztumskim placówkę miały 3 licea ogólnokształcące, w których w 21 oddziałach uczyło się 560 uczniów (358 kobiet oraz 202 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 174 absolwentów.

  W powiecie sztumskim znajdują się 3 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 16 oddziałach uczyło się 293 uczniów (104 kobiety oraz 189 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,9% mieszkańców (13,2% wśród dziewczyn i 12,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 21,8 uczniów. 18,3 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 28,8% mieszkańców powiatu sztumskiego w wieku potencjalnej nauki (28,8% kobiet i 28,8% mężczyzn).

 • 13,6% Wykształcenie wyższe
 • pow. sztumski
  13,6%
  woj. pomorskie
  26,3%
  Cały kraj
  25,2%
 • 17,1% Kobiety
  (wyższe)
 • 9,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,2% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  33,2%
  Pomorskie
  34,2%
  Polska
  35,2%
 • 36,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 30,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,7% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  2,7%
  Województwo
  3,3%
  Cały kraj
  3,3%
 • 3,9% Kobiety
  (policealne)
 • 1,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat sztumski
  11,6%
  Województwo
  12,8%
  Cała Polska
  11,9%
 • 13,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,6% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Powiat
  18,9%
  woj. pomorskie
  18,1%
  Cała Polska
  20,0%
 • 18,4% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,9% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 27,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  27,2%
  woj. pomorskie
  21,0%
  Cała Polska
  21,2%
 • 19,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 35,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 4,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Powiat
  4,0%
  Pomorskie
  3,4%
  Kraj
  3,0%
 • 3,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,8% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 17,9% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • pow. sztumski
  17,9%
  Województwo
  11,9%
  Cały kraj
  12,3%
 • 20,4% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 15,1% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 4,0% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Powiat
  4,0%
  woj. pomorskie
  3,3%
  Cały kraj
  3,1%
 • 3,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 4,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie sztumskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 676 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • pow. sztumski
  676,0
  Pomorskie
  852,0
  Cała Polska
  896,0
 • 1,23 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • powiat sztumski
  1,23
  Pomorskie
  0,98
  Polska
  0,89
 •  
 • 11Przedszkola
 • 8 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 48 Oddziały
 • 12 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 6 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 1 039 Miejsca
  (rok 2018)
 • 24 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat sztumski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 917 Dzieci
 • 440 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 477 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,0%
  52,0%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 18 2 lata i mniej
 • 18
 • 184 3 lata
 • 184
 • 244 4 lata
 • 244
 • 251 5 lata
 • 251
 • 217 6 lat
 • 217
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 10 2 lata i mniej
 • 10
 • 85 3 lata
 • 85
 • 119 4 lata
 • 119
 • 123 5 lata
 • 123
 • 102 6 lat
 • 102
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 8 2 lata i mniej
 • 8
 • 99 3 lata
 • 99
 • 125 4 lata
 • 125
 • 128 5 lata
 • 128
 • 115 6 lat
 • 115
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • 251 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 61,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 61,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 3,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 12,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1Punkty przedszkolne
 • 1 Oddziały
 • 20 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat sztumski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4 Dzieci
 • 2 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 2 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,0%
  50,0%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 3 lata
 • 2
 • 2 4 lata
 • 2
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 3 lata
 • 2
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 4 lata
 • 2
 •  
 • 0,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 0,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie sztumskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat sztumski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 14Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 174 Oddziały
 • 2 996 Uczniowie
 • 1 445 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 551 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,2%
  51,8%
 • 354 Uczniowie w 1 klasie
 • 179 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 175 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 374 Absolwenci
 • 187 Kobiety
  (absolwenci)
 • 187 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 27 Oddziały
 • 74 Uczniowie
 • 27 Kobiety
  (uczniowie)
 • 47 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 36,5%
  63,5%
 • 3 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 2 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 10 Absolwenci
 • 5 Kobiety
  (absolwenci)
 • 5 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe dla dorosłych
 • 1 Oddziały
 • 13 Uczniowie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie)
 • 13 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 0,0%
  100,0%
 •  
 • 15,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Powiat
  15,3
  Województwo
  17,6
  Cały kraj
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 15,3 Szkoły podstawowe ogółem
 • 15,3
 • 15,3 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 15,3
 • 17,2 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 17,2
 • 2,7 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 2,7
 •  
 • 245,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 204,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 41,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 20,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 15,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dorosłych)
 • 1,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie sztumskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat sztumski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 12 Oddziały
 • 262 Uczniowie
 • 162 Kobiety
  (uczniowie)
 • 100 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 61,8%
  38,2%
 • 48 Uczniowie w 1 klasie
 • 31 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 17 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 50 Absolwenci
 • 35 Kobiety
  (absolwenci)
 • 15 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 21,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Powiat
  21,8
  Pomorskie
  26,7
  Polska
  26,3
 •  
 • 21,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 14,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat sztumski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 85 Uczniowie w 1 klasie
 • 25 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 60 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 4 Oddziały
 • 25 Uczniowie
 • 13 Kobiety
  (uczniowie)
 • 12 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 52,0%
  48,0%
 • 5 Uczniowie w 1 klasie
 • 4 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 18,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  18,3
  Pomorskie
  22,6
  Cała Polska
  19,6
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 18,3 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 18,3
 • 22,3 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 22,3
 • 6,3 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 6,3
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie sztumskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,2% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,1% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,9% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,2% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,6% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,2% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,5% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,8% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,9% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,2% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 28,8% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 28,8% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 28,8% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat sztumski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat sztumski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat sztumski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat sztumski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie sztumskim

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2021 roku):
  • pokoje gościnne: 1
  • kwatery agroturystyczne: 4


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie sztumskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w powiecie sztumskim: 5 (publiczne: 5, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie sztumskim 4 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 470 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 182 (uczestnicy: 32 362)
  • seanse filmowe: 20 (uczestnicy: 465)
  • wystawy: 10 (uczestnicy: 520)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 4 (uczestnicy: 902)
  • koncerty: 52 (uczestnicy: 18 894)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 16 (uczestnicy: 692)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 18 (uczestnicy: 5 459)
  • konkursy: 21 (uczestnicy: 453)
  • pokazy teatralne: 14 (uczestnicy: 2 697)
  • warsztaty: 23 (uczestnicy: 1 130)
  • inne: 4 (uczestnicy: 1 150)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 24 (członkowie: 448)
  • plastyczne/techniczne: 5 (członkowie: 71)
  • taneczne: 4 (członkowie: 60)
  • muzyczne: 6 (członkowie: 66)
  • informatyczne: 1 (członkowie: 22)
  • teatralne: 1 (członkowie: 10)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 2 (członkowie: 80)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 95)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 2 (członkowie: 34)
  • inne: 2 (członkowie: 10)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2021 roku:
  • ogółem: 3 (absolwenci: 60)
  • języków obcych: 2 (absolwenci: 30)
  • komputerowe: 1 (absolwenci: 30)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • fotograficzne: 1
  • plastyczne: 5
  • muzyczne: 4
  • komputerowe: 4
  • sale baletowe/taneczne: 3


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 20 (członkowie: 263)
  • muzyczne - instrumentalne: 5 (członkowie: 37)
  • wokalne i chóry: 4 (członkowie: 70)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 (członkowie: 24)
  • taneczne: 8 (członkowie: 112)
  • inne: 1 (członkowie: 20)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie sztumskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie sztumskim działało 1 kino posiadające 1 salę z 229 miejscami na widowni. Odbyły się 104 seanse, na które przyszło 4 245 widzów, w tym 24 seanse filmów produkcji polskiej, na które przyszło 1 481 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie sztumskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie sztumskim działały 4 muzea łącznie z oddziałami (oddziały: 2). Odnotowano 16 623 zwiedzających, co daje 4 066 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie sztumskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie sztumskim działało 8 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 85 262 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 14 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 13 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 161 628 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 44
  • dostępne dla czytelników: 31
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 31
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 6
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 5
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 4
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 3


 • Kluby sportowe w powiecie sztumskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie sztumskim działało 14 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 717 członków. Zarejestrowano 697 ćwiczących (mężczyźni: 530, kobiety: 167, chłopcy do lat 18: 389, dziewczęta do lat 18: 109). Aktywne były 23 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (16), instruktora sportowego (17) oraz inne osoby (9).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie sztumskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat sztumski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat sztumski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 27 wypadków drogowych w powiecie sztumskim odnotowano 5 ofiar śmiertelnych oraz 32 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 66,5 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 12,3 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 13,6 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 97,6 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla Polski).

  W 2021 roku w powiecie sztumskim zarejestrowanych było 36 878 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 28 371 samochodów osobowych (690,2 na każdy 1000 mieszkańców - więcej od wartości dla województwa pomorskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla całej Polski), 2 509 samochodów ciężarowych (66,5 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 131 autobusów (3,2 - nieznacznie mniej od wartości dla województwa pomorskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski), 223 ciągników siodłowych (5,4 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 2 396 motocykli (58,3 - znacznie więcej od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 22,9 lat, ma masę całkowitą do 1399 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 22,1 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 25,7 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 20,8 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 29,3 lat.


  W 2021 roku w powiecie sztumskim znajdowało się 30 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 17 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 17 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie sztumskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 27 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 5 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 32 Ranni
  (rok 2021)
 • 15 Lekko ranni
 • 17 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie sztumskim w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 66,45 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Powiat
  66,5
  Województwo
  75,7
  Cały kraj
  59,9
 • 12,31 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • pow. sztumski
  12,3
  Województwo
  5,0
  Cały kraj
  5,9
 • 78,76 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Tutaj
  78,8
  woj. pomorskie
  87,8
  Cała Polska
  69,4
 • 13,56 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • pow. sztumski
  13,6
  woj. pomorskie
  8,8
  Polska
  7,6
 • 97,62 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • Powiat
  97,6
  woj. pomorskie
  116,4
  Kraj
  80,2
 • 18,52 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Tutaj
  18,5
  Pomorskie
  6,6
  Cały kraj
  9,8
 • 118,52 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • powiat sztumski
  118,5
  woj. pomorskie
  116,0
  Kraj
  115,8
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 36 878 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie sztumskim w 2020 roku
 • 28 371 Samochody osobowe
 • 2 509 Samochody ciężarowe
 • 30 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 131 Autobusy
 • 251 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 223 Ciągniki samochodowe
 • 223   Ciągniki siodłowe
 • 2 997 Ciągniki rolnicze
 • 2 396 Motocykle
 • 1 039   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 2 354 Motorowery
 • 28 371Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie sztumskim
 • Samochody osobowe w powiecie sztumskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 690,2 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Powiat
  690,2
  woj. pomorskie
  641,8
  Kraj
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg8 001
  • 1400-1649 kg6 695
  • 1650-1899 kg6 286
  • 1900 kg i więcej7 389
 • 8 001 do 1399 kg
 • 6 695 1400-1649 kg
 • 6 286 1650-1899 kg
 • 7 389 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 10 118 do 1399 cm3
 • 10 118
 • 15 730 1400-1999 cm3
 • 15 730
 • 2 523 2000 i więcej cm3
 • 2 523
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie sztumskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna11 105
  • olej napędowy9 383
  • gaz (LPG)3 053
  • pozostałe4 830
 • 11 105 benzyna
 • 9 383 olej napędowy
 • 3 053 gaz (LPG)
 • 4 830 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 203 do 1 roku
 • 203
 • 147 2 lata
 • 147
 • 187 3 lata
 • 187
 • 438 4-5 lat
 • 438
 • 506 6-7 lat
 • 506
 • 746 8-9 lat
 • 746
 • 986 10-11 lat
 • 986
 • 3 382 12-15 lat
 • 3 382
 • 5 112 16-20 lat
 • 5 112
 • 5 536 21-25 lat
 • 5 536
 • 4 110 26-30 lat
 • 4 110
 • 7 018 31 lat i więcej
 • 7 018
 • 22,9 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie sztumskim
 • Tutaj
  22,9 lat
  Województwo
  18,9 lat
  Cała Polska
  18,8 lat
 • 2 509Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie sztumskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie sztumskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 66,5 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Powiat
  66,5
  Pomorskie
  100,3
  Polska
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 1 448 do 999 kg
 • 1 448
 • 632 1000-1499 kg
 • 632
 • 143 1500-2999 kg
 • 143
 • 14 3000-3499 kg
 • 14
 • 25 3500-4999 kg
 • 25
 • 81 5000-6999 kg
 • 81
 • 85 7000-9999 kg
 • 85
 • 72 10000-14999 kg
 • 72
 • 9 15000 kg i więcej
 • 9
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna278
  • olej napędowy1 678
  • gaz (LPG)109
  • pozostałe444
 • 278 benzyna
 • 1 678 olej napędowy
 • 109 gaz (LPG)
 • 444 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 19 do 1 roku
 • 19
 • 14 2 lata
 • 14
 • 13 3 lata
 • 13
 • 57 4-5 lat
 • 57
 • 89 6-7 lat
 • 89
 • 75 8-9 lat
 • 75
 • 113 10-11 lat
 • 113
 • 298 12-15 lat
 • 298
 • 461 16-20 lat
 • 461
 • 444 21-25 lat
 • 444
 • 303 26-30 lat
 • 303
 • 623 31 lat i więcej
 • 623
 • 22,1 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie sztumskim
 • Powiat
  22,1 lat
  Województwo
  19,6 lat
  Cały kraj
  19,4 lat
 • 131Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie sztumskim
 • Autobusy w powiecie sztumskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,2 Autobusy na 1000 ludności
 • Powiat
  3,2
  Województwo
  3,4
  Cały kraj
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1
  • olej napędowy104
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe26
 • 1 benzyna
 • 104 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 26 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 do 1 roku
 • 1
 • 1 2 lata
 • 1
 • 1 3 lata
 • 1
 • 1 4-5 lat
 • 1
 • 1 6-7 lat
 • 1
 • 3 8-9 lat
 • 3
 • 4 10-11 lat
 • 4
 • 11 12-15 lat
 • 11
 • 16 16-20 lat
 • 16
 • 17 21-25 lat
 • 17
 • 24 26-30 lat
 • 24
 • 51 31 lat i więcej
 • 51
 • 25,7 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie sztumskim
 • powiat sztumski
  25,7 lat
  woj. pomorskie
  22,2 lat
  Cała Polska
  21,6 lat
 • 223Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie sztumskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie sztumskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 5,4 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • pow. sztumski
  5,4
  Województwo
  12,1
  Cała Polska
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1
  • olej napędowy173
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe48
 • 1 benzyna
 • 173 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 48 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 1 2 lata
 • 1
 • 1 3 lata
 • 1
 • 4 4-5 lat
 • 4
 • 8 6-7 lat
 • 8
 • 19 8-9 lat
 • 19
 • 6 10-11 lat
 • 6
 • 52 12-15 lat
 • 52
 • 28 16-20 lat
 • 28
 • 35 21-25 lat
 • 35
 • 14 26-30 lat
 • 14
 • 55 31 lat i więcej
 • 55
 • 20,8 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie sztumskim
 • powiat sztumski
  20,8 lat
  Województwo
  13,5 lat
  Cała Polska
  12,6 lat
 • 2 396Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie sztumskim
 • Motocykle w powiecie sztumskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 58,3 Motocykle na 1000 ludności
 • Tutaj
  58,3
  woj. pomorskie
  38,1
  Polska
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 18 do 1 roku
 • 18
 • 20 2 lata
 • 20
 • 11 3 lata
 • 11
 • 52 4-5 lat
 • 52
 • 22 6-7 lat
 • 22
 • 32 8-9 lat
 • 32
 • 36 10-11 lat
 • 36
 • 128 12-15 lat
 • 128
 • 151 16-20 lat
 • 151
 • 170 21-25 lat
 • 170
 • 107 26-30 lat
 • 107
 • 1 649 31 lat i więcej
 • 1 649
 • 29,3 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie sztumskim
 • Powiat
  29,3 lat
  Pomorskie
  23,6 lat
  Cała Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 30 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 22 km  Będących pod zarządem gminy
 • 4 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 4 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie sztumskim w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 403,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • powiat sztumski
  403,7 km
  Pomorskie
  845,8 km
  Cała Polska
  591,9 km
 • 7,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  7,3 km
  Pomorskie
  6,6 km
  Cała Polska
  4,9 km
 • 17 Liczba licencji na taksówki
 • 17 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami