Powiat sztumski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat sztumski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 41 946 Liczba mieszkańców
 • 731 km2 Powierzchnia
 • 58 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 37,5% Stopa urbanizacji
 • Wojciech Cymerys Starosta
 • ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum Adres starostwa powiatowego
 • GSZ Tablice rejestracyjne
Powiat sztumski na mapie
Identyfikatory
 • 2216 TERYT (TERC)
Herb powiatu sztumskiego
powiat sztumski herb
Flaga powiatu sztumskiego
powiat sztumski flaga

powiat sztumski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie
55 640 19 18 - 2055 640 19 18 - 2055 640 19 18 - 20
55 640 19 23
Sienkiewicza 27
82-400 Sztum
Komenda Powiatowa Policji w Sztumie
55 267 34 00
55 267 34 23
Sienkiewicza 7
82-400 Sztum
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sztumie
55 267 74 90
55 267 74 82
Mickiewicza 39 A
82-400 Sztum
Starostwo Powiatowe w Sztumie
(55) 267-74-41
(55) 267-74-42
ul. Mickiewicza
82-400 Sztum

Powiat sztumski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Powiat sztumski ma 41 946 mieszkańców, z czego 50,4% stanowią kobiety, a 49,6% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców zmalała o 0,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,4 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa pomorskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu sztumskiego w 2050 roku wynosi 34 286, z czego 17 028 to kobiety, a 17 258 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu sztumskiego zawarli w 2017 roku 197 małżeństw, co odpowiada 4,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa pomorskiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  33,2% mieszkańców powiatu sztumskiego jest stanu wolnego, 54,0% żyje w małżeństwie, 4,0% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,8% to wdowy/wdowcy.

  Powiat sztumski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -8. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -0,19 na 1000 mieszkańców powiatu sztumskiego. W 2017 roku urodziło się 405 dzieci, w tym 48,4% dziewczynek i 51,6% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 474 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,98 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz porównywalny do współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 45,0% zgonów w powiecie sztumskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 33,8% zgonów w powiecie sztumskim były nowotwory, a 6,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu sztumskiego przypada 8.47 zgonów.

  W 2017 roku zarejestrowano 367 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 606 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu sztumskiego -239. W tym samym roku 25 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 67 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -42.

  63,3% mieszkańców powiatu sztumskiego jest w wieku produkcyjnym, 19,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 17,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu sztumskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 41 946 Liczba mieszkańców
 • 21 120 Kobiety
 • 20 826 Mężczyźni
 • 50,4%
  49,6%
 • 101 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 101 kobiet)
 • 99 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 99 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie sztumskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie sztumskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie sztumskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu sztumskiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 34 286 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 17 028 Kobiety
 • 17 258 Mężczyźni
 • 50,0%
  50,0%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie sztumskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie sztumskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie sztumskim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu sztumskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 39,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  39,4 lat
  woj. pomorskie
  40,3 lat
  Cały kraj
  41,4 lat
 • 40,8 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,1 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat sztumski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu sztumskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat sztumski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat sztumski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat sztumski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 33,2% Kawalerowie/Panny
 • Powiat
  33,2%
  Pomorskie
  29,4%
  Cała Polska
  28,8%
 • 27,6% Kobiety
  (Panny)
 • 38,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 54,0% Żonaci/Zamężne
 • Powiat
  54,0%
  Województwo
  55,9%
  Cały kraj
  55,8%
 • 53,5% Kobiety
  (Zamężne)
 • 54,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,8% Wdowcy/Wdowy
 • powiat sztumski
  8,8%
  woj. pomorskie
  8,5%
  Kraj
  9,6%
 • 14,6% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,0% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • powiat sztumski
  4,0%
  woj. pomorskie
  5,3%
  Cała Polska
  5,0%
 • 4,3% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,1% Nieustalone
 • Tutaj
  0,1%
  Województwo
  0,9%
  Cały kraj
  0,8%
 • 0,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie sztumskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie sztumskim w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • pow. sztumski
  4,7
  woj. pomorskie
  5,4
  Polska
  5,0
 • 1,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • pow. sztumski
  1,2
  Pomorskie
  1,6
  Cała Polska
  1,7
 • 197 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie sztumskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie sztumskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • -8 Przyrost naturalny w roku 2017
 • 13 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -21 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -0,19 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Powiat
  -0,2
  Województwo
  2,5
  Cały kraj
  -0,0
 • -2,2 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 1,0 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie sztumskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie sztumskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie sztumskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie sztumskim w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 405 Urodzenia żywe
 • 196 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 209 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,4%
  51,6%
 • 9,6 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  9,6
  woj. pomorskie
  11,9
  Cała Polska
  10,5
 • 40,0 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • powiat sztumski
  40,0
  Województwo
  49,3
  Cała Polska
  44,2
 • 24.66 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 24.66
 • 59.34 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 59.34
 • 79.42 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 79.42
 • 68.76 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 68.76
 • 32.47 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 32.47
 • 5.75 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5.75
 • 3 474 g Średnia waga noworodków
 • 3 418 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 527 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Powiat
  3 474 g
  woj. pomorskie
  3 446 g
  Kraj
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 9 Waga 4500g - 4999g
 • 9
 • 51 Waga 4000g - 4499g
 • 51
 • 148 Waga 3500g - 3999g
 • 148
 • 127 Waga 3000g - 3499g
 • 127
 • 50 Waga 2500g - 2999g
 • 50
 • 16 Waga 2000g - 2499g
 • 16
 • 3 Waga 1500g - 1999g
 • 3
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 1,34 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat sztumski
  1,34
  Pomorskie
  1,62
  Cały kraj
  1,45
 • 0,65 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • powiat sztumski
  0,65
  Województwo
  0,79
  Cały kraj
  0,71
 • 0,98 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat sztumski
  0,98
  Województwo
  1,27
  Cały kraj
  1,00
 • Statystyki zgonów w powiecie sztumskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 358 Zgony
 • 150 Kobiety
  (Zgony)
 • 208 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 41,9%
  58,1%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 100,0%
  0,0%
 • 8,5 Zgony na 1000 ludności
 • pow. sztumski
  8,5
  woj. pomorskie
  9,2
  Polska
  10,1
 • 92,7 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • powiat sztumski
  92,7
  woj. pomorskie
  81,8
  Polska
  101,5
 • 2,6 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  2,6
  woj. pomorskie
  3,6
  Cała Polska
  4,0
 • 2,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Powiat
  2,6
  Pomorskie
  2,9
  Polska
  3,2
 • 1,6 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Pomorskie
  1,6
  Cała Polska
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie sztumskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 45,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • pow. sztumski
  45,7%
  woj. pomorskie
  41,1%
  Polska
  45,7%
 • 27,7% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  27,7%
  Pomorskie
  29,7%
  Kraj
  26,7%
 • 6,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  6,1%
  Pomorskie
  8,3%
  Cały kraj
  6,1%
 • 12,1 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Pomorskie
  12,1
  Cały kraj
  5,9
 • 64,6 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Pomorskie
  64,6
  Cała Polska
  74,3
 • 236,0 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  236,0
  Pomorskie
  271,3
  Cała Polska
  274,3
 • 263,6 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  263,6
  Cała Polska
  261,6
 • 389,5 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 404,7 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 374,1 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  389,5
  Pomorskie
  374,8
  Polska
  469,0
 • 106,9 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 49,3 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 161,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. sztumski
  106,9
  woj. pomorskie
  80,2
  Cała Polska
  87,7
 • 14,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat sztumski
  14,1
  Województwo
  27,5
  Polska
  31,8
 • 14,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  14,1
  Województwo
  7,8
  Kraj
  8,0
 • 1,8% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • powiat sztumski
  1,8%
  Pomorskie
  0,9%
  Kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 367 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 183 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 184 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 25 Zameldowania z zagranicy
 • 9 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 16 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 606 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 320 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 286 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 67 Wymeldowania za granicę
 • 38 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 29 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -281 Saldo migracji
 • -166 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -115 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -239 Saldo migracji wewnętrznych
 • -137 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -102 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -42 Saldo migracji zagranicznych
 • -29 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -13 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie sztumskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie sztumskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 16,2% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,8% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,7% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 70,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 68,3% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 72,4% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 13,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 15,9% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 10,9% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat sztumski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat sztumski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie sztumskim oddano do użytku 49 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,17 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie sztumskim to 12 877 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 305 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 87,8% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 12,2% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie sztumskim to 4,71 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa pomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w powiecie sztumskim to 114,60 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa pomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,38% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 94,71% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 91,64% mieszkań posiada łazienkę, 82,92% korzysta z centralnego ogrzewania, a 39,68% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie sztumskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 12 877 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 304,80 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  304,80
  Pomorskie
  366,50
  Kraj
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 72,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • pow. sztumski
  72,00 m2
  Województwo
  72,00 m2
  Cała Polska
  73,80 m2
 • 21,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Powiat
  21,90 m2
  woj. pomorskie
  26,40 m2
  Cały kraj
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 3,87 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • powiat sztumski
  3,87
  Pomorskie
  3,79
  Cały kraj
  3,82
 • 3,28 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Powiat
  3,28
  woj. pomorskie
  2,73
  Polska
  2,69
 • 0,85 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,85
  Pomorskie
  0,72
  Polska
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie sztumskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 49 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 1,17 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  1,17
  Pomorskie
  6,80
  Kraj
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2002-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 51 Użytek własny
 • 14 Sprzedaż lub wynajem
 • 78,5%
  21,5%
 • 231 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 4,71 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  4,71
  Pomorskie
  3,50
  Cały kraj
  3,91
 • 5,51 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat sztumski
  5,51
  Pomorskie
  23,80
  Cała Polska
  18,14
 • 5 615 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 114,6 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat sztumski
  114,6 m2
  woj. pomorskie
  82,5 m2
  Kraj
  92,7 m2
 • 0,13 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. sztumski
  0,13 m2
  Województwo
  0,56 m2
  Cała Polska
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2002-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie sztumskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 97,38% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • pow. sztumski
  97,38%
  Województwo
  99,31%
  Cała Polska
  96,79%
 • 94,71% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • pow. sztumski
  94,71%
  woj. pomorskie
  97,98%
  Cały kraj
  93,66%
 • 91,64% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • pow. sztumski
  91,64%
  woj. pomorskie
  95,66%
  Cały kraj
  91,31%
 • 82,92% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • powiat sztumski
  82,92%
  Pomorskie
  87,25%
  Kraj
  82,12%
 • 39,68% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Powiat
  39,68%
  Pomorskie
  54,82%
  Cała Polska
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Powiat sztumski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie sztumskim na 1000 mieszkańców pracuje 143 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 48,2% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 51,8% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie sztumskim wynosiło w 2017 roku 10,8% (17,2% wśród kobiet i 5,3% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa pomorskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie sztumskim wynosiło 3 709,56 PLN, co odpowiada 81.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu sztumskiego 4 174 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 3 045 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -1 129.

  27,0% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu sztumskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 28,6% w przemyśle i budownictwie, a 9,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 3,2% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie sztumskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 143 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • pow. sztumski
  143,0
  Pomorskie
  248,0
  Polska
  247,0
 • 10,8% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 17,2% Kobiety
 • 5,3% Mężczyźni
 • Powiat
  10,8%
  Pomorskie
  5,5%
  Cała Polska
  6,6%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie sztumskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie sztumskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie sztumskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie sztumskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 710 PLN Wynagrodzenie brutto
 • pow. sztumski
  3 710 PLN
  Pomorskie
  4 497 PLN
  Polska
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie sztumskim w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie sztumskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 4 174 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 3 045 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -1 129 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,73 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie sztumskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 27,0% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 21,9% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 31,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 28,6% Przemysł i budownictwo
 • 15,4% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 40,4% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 9,8% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 12,2% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 7,7% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 3,2% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 5,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 31,3% Pozostałe
 • 45,5% Kobiety
  (pozostałe)
 • 18,7% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie sztumskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie sztumskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 5 993 Pracujący ogółem
 • 2 889 Kobiety
 • 3 104 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie sztumskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 19,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 19,0% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,0% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 63,3% W wieku produkcyjnym
 • 57,7% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 69,0% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 17,1% W wieku poprodukcyjnym
 • 23,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 10,9% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat sztumski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 57,9 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. sztumski
  57,9
  woj. pomorskie
  64,2
  Cały kraj
  63,4
 • 27,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  27,1
  Województwo
  32,1
  Cała Polska
  34,0
 • 87,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Powiat
  87,8
  woj. pomorskie
  99,9
  Cały kraj
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 63,3% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,1% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 36,7% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,9% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat sztumski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie sztumskim w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 3 351 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 2 315 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 301 nowych podmiotów, a 248 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (396) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (250) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (425) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (238) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie sztumskim najwięcej (189) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (3 145) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,7% (123) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 28,2% (944) podmiotów, a 68,2% (2 284) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie sztumskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (24.5%) oraz Budownictwo (23.9%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 351 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 123 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 944 Przemysł i budownictwo
 • 2 284 Pozostała działalność
 • 301 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie sztumskim w 2017 roku
 • 248 Podmioty wyrejestrowane w powiecie sztumskim w 2017 roku
 • 2 315 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 145 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 3 145
 • 174 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 174
 • 31 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 31
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 3 350 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 3 350
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 33 Spółdzielnie ogółem
 • 33
 • 211 Spółki handlowe ogółem
 • 211
 • 34  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 34
 • 3  Spółki handlowe - akcyjne
 • 3
 • 189  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 189
 • 34    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 34
 • 153 Spółki cywilne ogółem
 • 153
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 315 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 568 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 568
 • 553 Budownictwo
 • 553
 • 225 Przetwórstwo przemysłowe
 • 225
 • 188 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 188
 • 149 Transport i gospodarka magazynowa
 • 149
 • 144 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 144
 • 103 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 103
 • 79 Pozostała działalność
 • 79
 • 74 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 74
 • 62 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 62
 • 61 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 61
 • 39 Informacja i komunikacja
 • 39
 • 24 Edukacja
 • 24
 • 19 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 19
 • 15 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 15
 • 7 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 7
 • 3 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 3
 • 2 Górnictwo i wydobywanie
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat sztumski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie sztumskim stwierdzono 617 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 14,65 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie sztumskim wynosi 81,70% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa pomorskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu sztumskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 9,21 (wykrywalność 72%) oraz przeciwko mieniu - 6,84 (wykrywalność 63%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,88 (100%), o charakterze gospodarczym - 2,87 (96%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,43 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie sztumskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat sztumski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 617 Przestępstwa ogółem
 • 617
 • 388 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 388
 • 121 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 121
 • 79 Przestępstwa drogowe
 • 79
 • 18 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 18
 • 288 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 288
 • 14,65 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat sztumski
  14,65
  Pomorskie
  19,02
  Cała Polska
  19,62
 • 9,21 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat sztumski
  9,21
  Pomorskie
  12,49
  Cały kraj
  12,07
 • 2,87 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • powiat sztumski
  2,87
  Województwo
  4,24
  Cały kraj
  4,94
 • 1,88 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat sztumski
  1,88
  Województwo
  1,60
  Cały kraj
  1,78
 • 0,43 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • pow. sztumski
  0,43
  woj. pomorskie
  0,55
  Cała Polska
  0,49
 • 6,84 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  6,84
  woj. pomorskie
  10,35
  Cała Polska
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat sztumski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 82% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  82%
  Województwo
  65%
  Kraj
  72%
 • 72% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Powiat
  72%
  Pomorskie
  54%
  Polska
  60%
 • 97% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • pow. sztumski
  97%
  Województwo
  80%
  Cała Polska
  88%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  100%
  Województwo
  98%
  Cała Polska
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • powiat sztumski
  100%
  Województwo
  83%
  Kraj
  84%
 • 63% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • pow. sztumski
  63%
  Województwo
  47%
  Cały kraj
  52%

Powiat sztumski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu sztumskiego wyniosła w 2016 roku 46,2 mln złotych, co daje 1,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 0.1% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu powiatu sztumskiego - 28.2% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (16.4%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (14.2%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 9,0 mln złotych, czyli 19,6% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu sztumskiego wyniosła w 2016 roku 45,3 mln złotych, co daje 1,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 2.3% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (55%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (12.9%) oraz z Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (7.3%). W budżecie powiatu sztumskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 116 złotych na mieszkańca (10,8%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 2,5 złotych na mieszkańca (0,2%).
 • Wydatki budżetu w powiecie sztumskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu sztumskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat sztumski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu sztumskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  38,1 mln

  913(100%)

  43,8 mln

  1,0 tys(100%)

  50,6 mln

  1,2 tys(100%)

  42,3 mln

  990(100%)

  41,3 mln

  969(100%)

  44,3 mln

  1,0 tys(100%)

  46,2 mln

  1,1 tys(100%)

  46,2 mln

  1,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  11,3 mln

  271(29.6%)

  13,3 mln

  320(30.3%)

  14,1 mln

  330(27.9%)

  13,5 mln

  318(32%)

  13,3 mln

  313(32.2%)

  12,8 mln

  301(28.9%)

  13,8 mln

  325(29.8%)

  13,1 mln

  309(28.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  4,1 mln

  97,8(10.7%)

  3,6 mln

  86,2(8.2%)

  4,3 mln

  99,8(8.4%)

  4,3 mln

  101(10.2%)

  4,5 mln

  105(10.8%)

  4,7 mln

  112(10.7%)

  6,2 mln

  146(13.4%)

  7,6 mln

  179(16.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  6,2 mln

  148(16.2%)

  8,9 mln

  213(20.2%)

  5,2 mln

  122(10.3%)

  3,8 mln

  89,6(9%)

  5,1 mln

  120(12.4%)

  6,1 mln

  145(13.9%)

  7,7 mln

  181(16.6%)

  6,5 mln

  155(14.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,0 mln

  96,1(10.5%)

  4,3 mln

  104(9.9%)

  5,5 mln

  128(10.8%)

  4,1 mln

  96,6(9.7%)

  4,4 mln

  104(10.8%)

  4,2 mln

  99,7(9.6%)

  4,4 mln

  105(9.6%)

  5,0 mln

  119(10.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,4 mln

  81,6(8.9%)

  3,6 mln

  86,8(8.2%)

  3,5 mln

  81,8(6.9%)

  3,6 mln

  83,7(8.4%)

  3,6 mln

  85,2(8.8%)

  3,8 mln

  88,7(8.5%)

  4,0 mln

  94,6(8.7%)

  4,0 mln

  95,7(8.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,1 mln

  74,2(8.1%)

  3,1 mln

  75,0(7.1%)

  3,1 mln

  73,1(6.2%)

  3,4 mln

  79,2(8%)

  3,0 mln

  71,6(7.4%)

  3,9 mln

  91,3(8.8%)

  3,2 mln

  76,2(7%)

  3,3 mln

  78,8(7.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,7 mln

  64,3(7%)

  2,2 mln

  52,3(5%)

  2,0 mln

  47,8(4%)

  2,8 mln

  66,1(6.7%)

  2,6 mln

  61,7(6.4%)

  2,5 mln

  59,4(5.7%)

  2,1 mln

  48,5(4.4%)

  2,1 mln

  49,3(4.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,9 mln

  45,8(5%)

  3,7 mln

  88,4(8.4%)

  4,0 mln

  93,7(7.9%)

  3,4 mln

  80,0(8.1%)

  3,3 mln

  77,9(8%)

  3,3 mln

  78,2(7.5%)

  2,7 mln

  63,9(5.9%)

  1,9 mln

  45,9(4.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  496,1 tys

  11,9(1.3%)

  224,1 tys

  5,4(0.5%)

  283,2 tys

  6,6(0.6%)

  142,3 tys

  3,3(0.3%)

  125,4 tys

  2,9(0.3%)

  1,6 mln

  37,8(3.6%)

  1,1 mln

  26,0(2.4%)

  1,2 mln

  27,7(2.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  362,6 tys

  8,7(1%)

  336,1 tys

  8,1(0.8%)

  786,8 tys

  18,4(1.6%)

  635,7 tys

  14,9(1.5%)

  595,6 tys

  14,0(1.4%)

  665,3 tys

  15,7(1.5%)

  603,4 tys

  14,2(1.3%)

  700,6 tys

  16,6(1.5%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  274,1 tys

  6,6(0.7%)

  21,5 tys

  0,5(0%)

  6,9 mln

  162(13.7%)

  436,6 tys

  10,2(1%)

  162,5 tys

  3,8(0.4%)

  173,7 tys

  4,1(0.4%)

  210,1 tys

  5,0(0.5%)

  287,5 tys

  6,8(0.6%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,6 tys

  2,9(0.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  45,1 tys

  1,1(0.1%)

  72,9 tys

  1,8(0.2%)

  89,3 tys

  2,1(0.2%)

  100,6 tys

  2,4(0.2%)

  96,2 tys

  2,3(0.2%)

  104,9 tys

  2,5(0.2%)

  91,7 tys

  2,2(0.2%)

  93,2 tys

  2,2(0.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  179,1 tys

  4,3(0.5%)

  106,1 tys

  2,6(0.2%)

  317,6 tys

  7,4(0.6%)

  409,4 tys

  9,6(1%)

  235,8 tys

  5,5(0.6%)

  130,6 tys

  3,1(0.3%)

  83,7 tys

  2,0(0.2%)

  81,0 tys

  1,9(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  8,9 tys

  0,2(0%)

  9,2 tys

  0,2(0%)

  12,1 tys

  0,3(0%)

  12,0 tys

  0,3(0%)

  13,6 tys

  0,3(0%)

  14,7 tys

  0,3(0%)

  15,2 tys

  0,4(0%)

  76,0 tys

  1,8(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  63,8 tys

  1,5(0.2%)

  121,1 tys

  2,9(0.3%)

  66,0 tys

  1,5(0.1%)

  65,9 tys

  1,5(0.2%)

  72,2 tys

  1,7(0.2%)

  85,5 tys

  2,0(0.2%)

  60,3 tys

  1,4(0.1%)

  57,5 tys

  1,4(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  31,0 tys

  0,7(0.1%)

  13,4 tys

  0,3(0%)

  18,5 tys

  0,4(0%)

  22,5 tys

  0,5(0.1%)

  20,0 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  24,7 tys

  0,6(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  229,2 tys

  5,5(0.5%)

  211,0 tys

  4,9(0.4%)

  1,5 mln

  34,7(3.5%)

  40,3 tys

  0,9(0.1%)

  78,1 tys

  1,8(0.2%)

  21,3 tys

  0,5(0%)

  23,4 tys

  0,6(0.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  44,5 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rybołówstwo i rybactwo

  [Dział 050]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  159,9 tys

  3,7(0.3%)

  43,6 tys

  1,0(0.1%)

  7,4 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  14,5 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  43,9 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie sztumskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu sztumskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat sztumski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu sztumskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  40,4 mln

  968(100%)

  43,3 mln

  1,0 tys(100%)

  48,0 mln

  1,1 tys(100%)

  44,2 mln

  1,0 tys(100%)

  43,2 mln

  1,0 tys(100%)

  46,0 mln

  1,1 tys(100%)

  46,4 mln

  1,1 tys(100%)

  45,3 mln

  1,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  21,8 mln

  522(53.8%)

  23,6 mln

  568(54.5%)

  25,2 mln

  590(52.5%)

  25,2 mln

  592(57.2%)

  24,6 mln

  579(56.9%)

  24,6 mln

  578(53.4%)

  25,5 mln

  603(55%)

  24,9 mln

  590(55%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  3,7 mln

  89,7(9.3%)

  4,0 mln

  96,4(9.3%)

  4,5 mln

  106(9.4%)

  4,8 mln

  111(10.8%)

  4,9 mln

  116(11.4%)

  5,2 mln

  123(11.4%)

  5,6 mln

  132(12%)

  5,9 mln

  139(12.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,6 mln

  86,4(8.9%)

  2,8 mln

  67,5(6.5%)

  3,0 mln

  70,5(6.3%)

  3,4 mln

  79,0(7.6%)

  3,0 mln

  70,9(7%)

  3,7 mln

  87,7(8.1%)

  3,2 mln

  75,4(6.9%)

  3,3 mln

  78,4(7.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,0 mln

  70,9(7.3%)

  5,5 mln

  132(12.7%)

  3,1 mln

  73,3(6.5%)

  1,3 mln

  30,1(2.9%)

  2,8 mln

  64,9(6.4%)

  3,3 mln

  77,0(7.1%)

  4,6 mln

  109(9.9%)

  3,2 mln

  76,1(7.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,4 mln

  32,6(3.4%)

  1,5 mln

  37,0(3.5%)

  1,9 mln

  44,4(3.9%)

  1,8 mln

  41,0(4%)

  2,1 mln

  50,5(5%)

  2,1 mln

  49,8(4.6%)

  2,0 mln

  46,0(4.2%)

  2,3 mln

  55,6(5.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  786,1 tys

  18,9(1.9%)

  2,4 mln

  57,7(5.5%)

  2,3 mln

  54,5(4.8%)

  1,9 mln

  43,7(4.2%)

  2,0 mln

  47,8(4.7%)

  3,6 mln

  84,2(7.8%)

  1,9 mln

  44,2(4%)

  1,4 mln

  34,3(3.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  411,5 tys

  9,9(1%)

  490,0 tys

  11,8(1.1%)

  442,8 tys

  10,4(0.9%)

  520,9 tys

  12,2(1.2%)

  571,4 tys

  13,4(1.3%)

  702,3 tys

  16,5(1.5%)

  716,7 tys

  16,9(1.5%)

  1,4 mln

  33,7(3.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  362,6 tys

  8,7(0.9%)

  336,1 tys

  8,1(0.8%)

  989,0 tys

  23,1(2.1%)

  636,9 tys

  14,9(1.4%)

  619,3 tys

  14,6(1.4%)

  721,4 tys

  17,0(1.6%)

  742,7 tys

  17,5(1.6%)

  775,6 tys

  18,4(1.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,7 mln

  39,9(4.1%)

  1,1 mln

  26,7(2.6%)

  1,1 mln

  26,5(2.4%)

  1,5 mln

  34,3(3.3%)

  1,2 mln

  28,7(2.8%)

  1,1 mln

  25,8(2.4%)

  604,7 tys

  14,3(1.3%)

  585,2 tys

  13,9(1.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  2,9 mln

  68,9(7.1%)

  808,2 tys

  19,4(1.9%)

  1,1 mln

  25,3(2.2%)

  305,4 tys

  7,2(0.7%)

  430,6 tys

  10,1(1%)

  165,5 tys

  3,9(0.4%)

  673,8 tys

  15,9(1.5%)

  520,8 tys

  12,3(1.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  500,0 tys

  12,0(1.2%)

  29,6 tys

  0,7(0.1%)

  351,0 tys

  8,2(0.7%)

  422,5 tys

  9,9(1%)

  587,8 tys

  13,8(1.4%)

  476,1 tys

  11,2(1%)

  574,6 tys

  13,6(1.2%)

  484,5 tys

  11,5(1.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  353,5 tys

  8,5(0.9%)

  317,0 tys

  7,6(0.7%)

  213,1 tys

  5,0(0.4%)

  217,0 tys

  5,1(0.5%)

  137,7 tys

  3,2(0.3%)

  141,7 tys

  3,3(0.3%)

  204,2 tys

  4,8(0.4%)

  167,2 tys

  4,0(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,6 tys

  2,9(0.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  345,7 tys

  8,3(0.8%)

  213,1 tys

  5,0(0.4%)

  1,3 mln

  30,6(3%)

  147,1 tys

  3,5(0.3%)

  104,3 tys

  2,5(0.2%)

  122,6 tys

  2,9(0.3%)

  57,6 tys

  1,4(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  31,0 tys

  0,7(0.1%)

  13,4 tys

  0,3(0%)

  18,5 tys

  0,4(0%)

  22,5 tys

  0,5(0.1%)

  20,0 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  24,7 tys

  0,6(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,3 mln

  77,4(6.9%)

  955,2 tys

  22,4(2.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  12,7 tys

  0,3(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  12,8 tys

  0,3(0%)

  10,0 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  9,0 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  20,4 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  36,7 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rybołówstwo i rybactwo

  [Dział 050]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  159,9 tys

  3,7(0.3%)

  43,6 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  14,5 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  43,9 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat sztumski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 10 743 mieszkańców powiatu sztumskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 5 189 kobiet oraz 5 554 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 10,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,0% wykształcenie policealne, 12,1% średnie ogólnokształcące, a 14,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 26,3% mieszkańców powiatu sztumskiego, gimnazjalnym 6,6%, natomiast 25,9% podstawowym ukończonym. 2,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu sztumskiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie sztumskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (28,6%) oraz zasadnicze zawodowe (18,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (34,6%) oraz podstawowe ukończone (23,2%).

  16,6% mieszkańców powiatu sztumskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,0% wśród dziewczynek i 16,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 549 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,52 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,0% ludności (26,8% wśród dziewczynek i 27,2% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 85,89.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,1% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,6% wśród dziewczyn i 11,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 19 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 87,61.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,2% mieszkańców (13,2% wśród dziewczyn i 13,3% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 22 uczniów. 24 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 31,1% mieszkańców powiatu sztumskiego w wieku potencjalnej nauki (30,3% kobiet i 31,8% mężczyzn).

 • 10,0% Wykształcenie wyższe
 • powiat sztumski
  10,0%
  woj. pomorskie
  18,7%
  Kraj
  17,9%
 • 12,0% Kobiety
  (wyższe)
 • 8,0% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 14,2% W miastach
  (wyższe)
 • 7,4% Na wsi
  (wyższe)
 • 28,6% Wykształcenie średnie i policealne
 • powiat sztumski
  28,6%
  woj. pomorskie
  33,2%
  Polska
  33,3%
 • 32,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 24,9% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 35,9% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 24,0% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,0% Wykształcenie policealne
 • pow. sztumski
  2,0%
  woj. pomorskie
  2,7%
  Cała Polska
  2,7%
 • 2,9% Kobiety
  (policealne)
 • 1,1% Mężczyźni
  (policealne)
 • 3,0% W miastach
  (policealne)
 • 1,4% Na wsi
  (policealne)
 • 12,1% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  12,1%
  Województwo
  13,3%
  Kraj
  12,4%
 • 14,9% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,3% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,1% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,0% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 14,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Powiat
  14,5%
  Województwo
  17,3%
  Cała Polska
  18,1%
 • 14,4% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 14,5% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 15,8% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 13,6% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 26,3% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • pow. sztumski
  26,3%
  woj. pomorskie
  23,2%
  Cała Polska
  22,9%
 • 18,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 34,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 23,7% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,0% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • powiat sztumski
  6,6%
  Pomorskie
  5,3%
  Cały kraj
  5,2%
 • 5,9% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 7,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 5,6% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 7,3% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 25,9% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • powiat sztumski
  25,9%
  woj. pomorskie
  18,3%
  Kraj
  19,3%
 • 28,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 23,2% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 18,9% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 30,3% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 2,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  2,5%
  Pomorskie
  1,2%
  Cały kraj
  1,4%
 • 3,1% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,7% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,1% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie sztumskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 549 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • pow. sztumski
  549,0
  woj. pomorskie
  763,0
  Cały kraj
  811,0
 • 1,52 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Tutaj
  1,52
  Pomorskie
  1,13
  Polska
  1,01
 •  
 • 49,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 49,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola ze specjalnymi)
 • 2,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 10,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 1,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie sztumskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 85,89 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  85,89
  Województwo
  96,70
  Cały kraj
  96,62
 • 81,28 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat sztumski
  81,28
  Województwo
  91,49
  Cała Polska
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat sztumski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat sztumski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 18 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Powiat
  18,0
  woj. pomorskie
  19,0
  Cała Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 18 Szkoły podstawowe ogółem
 • 18
 • 18 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 18
 • 18 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 18
 • 6 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 6
 •  
 • 174,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 155,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 18,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 10,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie sztumskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 87,61 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  87,61
  woj. pomorskie
  101,10
  Cała Polska
  100,01
 • 73,46 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Powiat
  73,46
  Pomorskie
  91,18
  Kraj
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat sztumski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat sztumski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 19 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • pow. sztumski
  19,0
  Województwo
  21,0
  Cały kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 19 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 19
 • 19 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 19
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 21
 • 8 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 8
 • 18 Szkoły gimnazjalne dla dorosłych
 • 18
 •  
 • 96,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 73,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 23,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 5,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dorosłych)
 • 0,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie sztumskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie sztumskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 22 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Powiat
  22,0
  woj. pomorskie
  26,0
  Cały kraj
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 22 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 22
 • 25 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 25
 • 20 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 20
 • 17,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 11,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 2,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 24 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • pow. sztumski
  24,0
  Pomorskie
  24,0
  Cała Polska
  24,0
 • 24 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 24
 • 24 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 24
 • 43,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 27,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 16,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 22 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • powiat sztumski
  22,0
  Pomorskie
  20,0
  Polska
  20,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 22 Szkoły policealne ogółem
 • 22
 • 19 Szkoły policealne dla młodzieży
 • 19
 • 23 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 23
 • 3,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla młodzieży)
 • 2,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 7,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie sztumskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 16,6% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,0% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,2% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,0% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,8% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,2% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,1% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,6% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,2% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,2% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,3% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 31,1% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 30,3% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 31,8% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat sztumski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat sztumski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat sztumski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat sztumski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie sztumskim

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2017 roku):
  • kwatery agroturystyczne: 4


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie sztumskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w powiecie sztumskim: 5 (publiczne: 5, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 5 (przystosowane wejście do budynku: 5, udogodnienia wewnątrz budynku: 3). W powiecie sztumskim 4 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 420 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 183 (uczestnicy: 40 140)
  • seanse filmowe: 14 (uczestnicy: 800)
  • wystawy: 18 (uczestnicy: 1 400)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 11 (uczestnicy: 1 950)
  • koncerty: 39 (uczestnicy: 26 000)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 40 (uczestnicy: 3 830)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 21 (uczestnicy: 2 700)
  • konkursy: 14 (uczestnicy: 970)
  • pokazy teatralne: 7 (uczestnicy: 490)
  • warsztaty: 16 (uczestnicy: 1 600)
  • inne: 3 (uczestnicy: 400)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 48 (członkowie: 889)
  • plastyczne/techniczne: 8 (członkowie: 180)
  • taneczne: 8 (członkowie: 114)
  • muzyczne: 6 (członkowie: 71)
  • informatyczne: 1 (członkowie: 9)
  • fotograficzne i filmowe: 2 (członkowie: 16)
  • teatralne: 1 (członkowie: 12)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 3 (członkowie: 40)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 2 (członkowie: 130)
  • koło gospodyń wiejskich: 15 (członkowie: 275)
  • inne: 2 (członkowie: 42)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 12 (absolwenci: 113)
  • języków obcych: 5 (absolwenci: 65)
  • nauki gry na instrumentach: 6 (absolwenci: 36)
  • komputerowe: 1 (absolwenci: 12)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • fotograficzne: 3
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 5
  • muzyczne: 5
  • politechniczne: 1
  • komputerowe: 4
  • sale baletowe/taneczne: 4


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 37 (członkowie: 596)
  • teatralne: 3 (członkowie: 42)
  • muzyczne - instrumentalne: 8 (członkowie: 124)
  • wokalne i chóry: 9 (członkowie: 109)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 30)
  • taneczne: 13 (członkowie: 231)
  • inne: 3 (członkowie: 60)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie sztumskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie sztumskim działało 1 kino posiadające 1 salę z 229 miejscami na widowni. Odbyło się 229 seansów, na które przyszło 17 505 widzów, w tym 68 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 3 892 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie sztumskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie sztumskim działało 1 muzeum lub oddział (oddziały: 1). Odnotowano 5 729 zwiedzających, co daje 1 360 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie sztumskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie sztumskim działało 12 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 123 521 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 23 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 5 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 13 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 161 628 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 49
  • dostępne dla czytelników: 40
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 40
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 7
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 4
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 7
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 6
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 5
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 3


 • Biblioteki naukowe w powiecie sztumskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie sztumskim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 23 759 wolumenów w tym ziobry specjalne: 203. Odnotowano 120 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 3 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 24 188 wolumenów. Odnotowano 515 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 8
  • dostępne dla czytelników: 4
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 4
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 1
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie sztumskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie sztumskim działało 14 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 717 członków. Zarejestrowano 697 ćwiczących (mężczyźni: 530, kobiety: 167, chłopcy do lat 18: 389, dziewczęta do lat 18: 109). Aktywne były 23 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (16), instruktora sportowego (17) oraz inne osoby (9).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie sztumskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat sztumski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat sztumski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2016 roku w wyniku 32 wypadków drogowych w powiecie sztumskim odnotowano 3 ofiary śmiertelne oraz 37 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 75,7 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 7,1 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i mniej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 9,2 ofiar śmiertelnych (więcej od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju) oraz 113,9 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2016 roku w powiecie sztumskim zarejestrowanych było 32 490 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 24 654 samochodów osobowych (583,5 na każdy 1000 mieszkańców - nieznacznie więcej od wartości dla województwa pomorskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla całej Polski), 2 289 samochodów ciężarowych (58,5 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 119 autobusów (2,8 - znacznie mniej od wartości dla województwa pomorskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski), 183 ciągników siodłowych (4,3 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 2 099 motocykli (49,7 - znacznie więcej od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 21,6 lat, ma masę całkowitą do 1399 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 20,4 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 24,3 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 20,7 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 29,8 lat.


  W 2017 roku w powiecie sztumskim znajdowało się 27 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 11 taksówek oraz 11 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 32 Wypadki drogowe
 • 3 Ofiary śmiertelne
 • 37 Ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie sztumskim w latach 2011 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 75,70 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
 • Powiat
  75,7
  Województwo
  117,7
  Cały kraj
  87,6
 • 7,09 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
 • Powiat
  7,1
  Pomorskie
  6,2
  Polska
  7,9
 • 9,23 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • Tutaj
  9,2
  Pomorskie
  8,7
  Cała Polska
  10,6
 • 113,88 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • Powiat
  113,9
  Województwo
  202,6
  Cały kraj
  142,5
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 32 490 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie sztumskim w 2016 roku
 • 24 654 Samochody osobowe
 • 2 289 Samochody ciężarowe
 • 143 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 119 Autobusy
 • 203 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 183 Ciągniki samochodowe
 • 183   Ciągniki siodłowe
 • 2 943 Ciągniki rolnicze
 • 2 099 Motocykle
 • 904   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 2 079 Motorowery
 • 24 654Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie sztumskim
 • Samochody osobowe w powiecie sztumskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 583,5 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • pow. sztumski
  583,5
  Województwo
  559,3
  Cały kraj
  564,0
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg8 060
  • 1400-1649 kg6 280
  • 1650-1899 kg5 215
  • 1900 kg i więcej5 099
 • 8 060 do 1399 kg
 • 6 280 1400-1649 kg
 • 5 215 1650-1899 kg
 • 5 099 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 9 338 do 1399 cm3
 • 9 338
 • 13 222 1400-1999 cm3
 • 13 222
 • 2 094 2000 i więcej cm3
 • 2 094
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie sztumskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna9 529
  • olej napędowy7 645
  • gaz (LPG)2 844
  • pozostałe4 636
 • 9 529 benzyna
 • 7 645 olej napędowy
 • 2 844 gaz (LPG)
 • 4 636 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 155 do 1 roku
 • 155
 • 101 2 lata
 • 101
 • 104 3 lata
 • 104
 • 339 4-5 lat
 • 339
 • 466 6-7 lat
 • 466
 • 910 8-9 lat
 • 910
 • 1 179 10-11 lat
 • 1 179
 • 3 216 12-15 lat
 • 3 216
 • 5 811 16-20 lat
 • 5 811
 • 4 604 21-25 lat
 • 4 604
 • 2 623 26-30 lat
 • 2 623
 • 5 146 31 lat i więcej
 • 5 146
 • 21,6 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie sztumskim
 • Tutaj
  21,6 lat
  woj. pomorskie
  18,1 lat
  Cała Polska
  17,9 lat
 • 2 289Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie sztumskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie sztumskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 58,5 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • pow. sztumski
  58,5
  woj. pomorskie
  90,7
  Polska
  92,1
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 1 350 do 999 kg
 • 1 350
 • 509 1000-1499 kg
 • 509
 • 137 1500-2999 kg
 • 137
 • 21 3000-3499 kg
 • 21
 • 25 3500-4999 kg
 • 25
 • 83 5000-6999 kg
 • 83
 • 84 7000-9999 kg
 • 84
 • 72 10000-14999 kg
 • 72
 • 8 15000 kg i więcej
 • 8
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna305
  • olej napędowy1 548
  • gaz (LPG)106
  • pozostałe330
 • 305 benzyna
 • 1 548 olej napędowy
 • 106 gaz (LPG)
 • 330 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 20 do 1 roku
 • 20
 • 24 2 lata
 • 24
 • 19 3 lata
 • 19
 • 38 4-5 lat
 • 38
 • 100 6-7 lat
 • 100
 • 102 8-9 lat
 • 102
 • 117 10-11 lat
 • 117
 • 358 12-15 lat
 • 358
 • 500 16-20 lat
 • 500
 • 332 21-25 lat
 • 332
 • 223 26-30 lat
 • 223
 • 456 31 lat i więcej
 • 456
 • 20,4 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie sztumskim
 • Powiat
  20,4 lat
  woj. pomorskie
  18,4 lat
  Kraj
  18,2 lat
 • 119Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie sztumskim
 • Autobusy w powiecie sztumskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 2,8 Autobusy na 1000 ludności
 • Tutaj
  2,8
  Pomorskie
  3,2
  Cały kraj
  2,9
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1
  • olej napędowy96
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe22
 • 1 benzyna
 • 96 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 22 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 6-7 lat
 • 1
 • 2 8-9 lat
 • 2
 • 5 10-11 lat
 • 5
 • 12 12-15 lat
 • 12
 • 21 16-20 lat
 • 21
 • 20 21-25 lat
 • 20
 • 31 26-30 lat
 • 31
 • 27 31 lat i więcej
 • 27
 • 24,3 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie sztumskim
 • powiat sztumski
  24,3 lat
  woj. pomorskie
  20,3 lat
  Kraj
  20,5 lat
 • 183Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie sztumskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie sztumskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 4,3 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Powiat
  4,3
  woj. pomorskie
  9,9
  Kraj
  9,4
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna0
  • olej napędowy145
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe38
 • 0 benzyna
 • 145 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 38 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 3 do 1 roku
 • 3
 • 1 2 lata
 • 1
 • 1 3 lata
 • 1
 • 3 4-5 lat
 • 3
 • 2 6-7 lat
 • 2
 • 16 8-9 lat
 • 16
 • 15 10-11 lat
 • 15
 • 23 12-15 lat
 • 23
 • 41 16-20 lat
 • 41
 • 18 21-25 lat
 • 18
 • 15 26-30 lat
 • 15
 • 45 31 lat i więcej
 • 45
 • 20,7 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie sztumskim
 • Tutaj
  20,7 lat
  Województwo
  12,8 lat
  Cała Polska
  11,9 lat
 • 2 099Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie sztumskim
 • Motocykle w powiecie sztumskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 49,7 Motocykle na 1000 ludności
 • Powiat
  49,7
  Pomorskie
  30,8
  Polska
  35,3
 • Motocykle według grup wieku
 • 26 do 1 roku
 • 26
 • 7 2 lata
 • 7
 • 8 3 lata
 • 8
 • 20 4-5 lat
 • 20
 • 21 6-7 lat
 • 21
 • 44 8-9 lat
 • 44
 • 43 10-11 lat
 • 43
 • 69 12-15 lat
 • 69
 • 120 16-20 lat
 • 120
 • 74 21-25 lat
 • 74
 • 235 26-30 lat
 • 235
 • 1 432 31 lat i więcej
 • 1 432
 • 29,8 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie sztumskim
 • Powiat
  29,8 lat
  Województwo
  23,6 lat
  Cały kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 27 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 22 km  Będących pod zarządem gminy
 • 3 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 2 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie sztumskim w latach 2013 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 370,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Powiat
  370,9 km
  Województwo
  634,6 km
  Cały kraj
  388,2 km
 • 6,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • powiat sztumski
  6,5 km
  woj. pomorskie
  5,0 km
  Cała Polska
  3,2 km
 • 11 Liczba licencji na taksówki
 • 11 Liczba taksówek