Powiat gnieźnieński w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat gnieźnieński - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 141 748 Liczba mieszkańców
 • 1 255 km2 Powierzchnia
 • 113 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 65,0% Stopa urbanizacji
 • Beata Tarczyńska Starosta
 • ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno Adres starostwa powiatowego
 • PGN Tablice rejestracyjne
Powiat gnieźnieński na mapie
Identyfikatory
 • 3003 TERYT (TERC)
Herb powiatu gnieźnieńskiego
powiat gnieźnieński herb
Flaga powiatu gnieźnieńskiego
powiat gnieźnieński flaga

powiat gnieźnieński - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie
061 222 06 00
061 222 06 38
ul. Chrobrego 22
62-200 Gniezno
Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie
061 426 02 10
061 426 02 15
ul. Jana Pawła II 2
62-200 Gniezno
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gnieźnie
61 424 07 85
61 424 07 85
ul. Tadeusza Kościuszki 7
62-200 Gniezno
Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Gnieźnie
61 426 22 42-43
61 426 27 77
ul. Św. Wawrzyńca 18
62-200 Gniezno
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gnieźnie
061 426 46 04
061 623 15 47
ul. Kiszkowska 8
62-200 Gniezno
Starostwo Powiatowe w Gnieźnie
(61) 424-07-06
(61) 424-07-70
ul. Jana Pawła II
62-200 Gniezno

Powiat gnieźnieński - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Powiat gnieźnieński ma 141 748 mieszkańców, z czego 51,1% stanowią kobiety, a 48,9% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców wzrosła o 1,5%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,0 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego w 2050 roku wynosi 138 412, z czego 69 684 to kobiety, a 68 728 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu gnieźnieńskiego zawarli w 2022 roku 548 małżeństw, co odpowiada 3,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  30,7% mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego jest stanu wolnego, 54,0% żyje w małżeństwie, 6,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,4% to wdowy/wdowcy.

  Powiat gnieźnieński ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -373. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,63 na 1000 mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego. W 2022 roku urodziło się 1 207 dzieci, w tym 48,0% dziewczynek i 52,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 419 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,76 i jest nieznacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 20,9% zgonów w powiecie gnieźnieńskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 21,4% zgonów w powiecie gnieźnieńskim były nowotwory, a 7,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu gnieźnieńskiego przypada 11.13 zgonów.

  W 2022 roku zarejestrowano 1 634 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 691 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu gnieźnieńskiego -57. W tym samym roku 28 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 27 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  58,9% mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego jest w wieku produkcyjnym, 20,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 141 748 Liczba mieszkańców
 • 72 494 Kobiety
 • 69 254 Mężczyźni
 • 51,1%
  48,9%
 • 105 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 105 kobiet)
 • 96 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 96 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie gnieźnieńskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie gnieźnieńskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie gnieźnieńskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 138 412 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 69 684 Kobiety
 • 68 728 Mężczyźni
 • 50,9%
  49,1%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie gnieźnieńskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie gnieźnieńskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie gnieźnieńskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,0 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. gnieźnieński
  41,0 lat
  Wielkopolskie
  41,1 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 42,5 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,4 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat gnieźnieński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat gnieźnieński,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat gnieźnieński,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat gnieźnieński,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 30,7% Kawalerowie/Panny
 • Powiat
  30,7%
  woj. wielkopolskie
  29,8%
  Cała Polska
  29,1%
 • 26,2% Kobiety
  (Panny)
 • 35,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 54,0% Żonaci/Zamężne
 • powiat gnieźnieński
  54,0%
  Wielkopolskie
  54,7%
  Kraj
  54,0%
 • 53,2% Kobiety
  (Zamężne)
 • 54,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,4% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  8,4%
  Województwo
  8,3%
  Polska
  8,5%
 • 13,4% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  6,6%
  woj. wielkopolskie
  7,0%
  Cała Polska
  7,6%
 • 7,0% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,3% Nieustalone
 • powiat gnieźnieński
  0,3%
  Wielkopolskie
  0,2%
  Polska
  0,7%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,4% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie gnieźnieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie gnieźnieńskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • powiat gnieźnieński
  3,9
  Wielkopolskie
  4,2
  Cały kraj
  4,1
 • 1,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • pow. gnieźnieński
  1,1
  Wielkopolskie
  1,4
  Polska
  1,6
 • 548 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie gnieźnieńskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie gnieźnieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -373 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -163 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -210 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,63 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Powiat
  -2,6
  Województwo
  -2,2
  Cała Polska
  -3,8
 • -4,6 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 0,3 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie gnieźnieńskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie gnieźnieńskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie gnieźnieńskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie gnieźnieńskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 207 Urodzenia żywe
 • 579 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 628 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,0%
  52,0%
 • 8,5 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  8,5
  woj. wielkopolskie
  8,7
  Kraj
  8,1
 • 37,5 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • powiat gnieźnieński
  37,5
  Województwo
  37,1
  Kraj
  35,1
 • 7 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7
 • 46 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 46
 • 103 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 103
 • 85 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 85
 • 33 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 33
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 419 g Średnia waga noworodków
 • 3 377 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 458 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 419 g
  Wielkopolskie
  3 392 g
  Kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 5 Waga 5000g i więcej
 • 5
 • 16 Waga 4500g - 4999g
 • 16
 • 131 Waga 4000g - 4499g
 • 131
 • 385 Waga 3500g - 3999g
 • 385
 • 462 Waga 3000g - 3499g
 • 462
 • 146 Waga 2500g - 2999g
 • 146
 • 47 Waga 2000g - 2499g
 • 47
 • 10 Waga 1500g - 1999g
 • 10
 • 5 Waga 1000g - 1499g
 • 5
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,41 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • pow. gnieźnieński
  1,41
  Województwo
  1,33
  Cały kraj
  1,26
 • 0,68 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • powiat gnieźnieński
  0,68
  Wielkopolskie
  0,65
  Cały kraj
  0,61
 • 0,76 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • pow. gnieźnieński
  0,76
  Województwo
  0,80
  Cały kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w powiecie gnieźnieńskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 580 Zgony
 • 742 Kobiety
  (Zgony)
 • 838 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,0%
  53,0%
 • 3 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 2 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 33,3%
  66,7%
 • 11,1 Zgony na 1000 ludności
 • Powiat
  11,1
  Wielkopolskie
  10,9
  Cała Polska
  11,9
 • 130,9 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  130,9
  Województwo
  124,8
  Polska
  147,0
 • 2,5 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • powiat gnieźnieński
  2,5
  Wielkopolskie
  3,5
  Kraj
  3,8
 • 3,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,0
  Wielkopolskie
  2,9
  Cała Polska
  3,1
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,1
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie gnieźnieńskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 20,9% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Powiat
  20,9%
  Wielkopolskie
  27,5%
  Polska
  34,8%
 • 21,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • Powiat
  21,4%
  woj. wielkopolskie
  21,2%
  Polska
  19,6%
 • 7,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat gnieźnieński
  7,0%
  Wielkopolskie
  5,4%
  Kraj
  5,4%
 • 324 Zgony spowodowane COVID-19
 • 8,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Wielkopolskie
  8,6
  Kraj
  13,3
 • 60,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Wielkopolskie
  60,0
  Kraj
  74,4
 • 277,9 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  277,9
  woj. wielkopolskie
  261,2
  Cały kraj
  268,1
 • 242,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Wielkopolskie
  242,8
  Cały kraj
  246,5
 • 270,9 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 284,1 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 257,1 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  270,9
  woj. wielkopolskie
  338,7
  Kraj
  475,8
 • 46,9 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 12,1 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 80,9 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  46,9
  woj. wielkopolskie
  49,4
  Polska
  70,6
 • 37,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • pow. gnieźnieński
  37,1
  woj. wielkopolskie
  35,6
  Cała Polska
  32,6
 • 9,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • powiat gnieźnieński
  9,6
  woj. wielkopolskie
  6,8
  Cała Polska
  6,9
 • 0,8% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • powiat gnieźnieński
  0,8%
  Województwo
  0,6%
  Polska
  0,5%
 • Zamachy samobójcze w powiecie gnieźnieńskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 38 Osoby w zamachach samobójczych
 • 17 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 21 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 28 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 10 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 10 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 4 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 6 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 7 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 3 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 27 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • Powiat
  27,0
  Wielkopolskie
  24,0
  Cały kraj
  38,0
 • 7 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • pow. gnieźnieński
  7,0
  Województwo
  12,0
  Cały kraj
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 1 zatrucie środkami chemicznymi / toksycznymi
 • 1
 • 3 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 3
 • 7 zażycie innych leków
 • 7
 • 2 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 2
 • 8 samookaleczenie powierzchniowe
 • 8
 • 2 rzucenie się z wysokości
 • 2
 • 13 powieszenie się
 • 13
 • 1 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 1
 • 1 uduszenie się
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 zażycie innych leków
 • 1
 • 1 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 1
 • 8 powieszenie się
 • 8
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 14 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 14
 • 3 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 3
 • 1 konflikt z osobami spoza rodziny
 • 1
 • 4 zawód miłosny
 • 4
 • 1 śmierć bliskiej osoby
 • 1
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 5 inna nie wymieniona
 • 5
 • 11 nieustalona
 • 11
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 2 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 2
 • 1 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 1
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 1 inna nie wymieniona
 • 1
 • 5 nieustalona
 • 5
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 11 13-18 lat
 • 11
 • 9 19-24 lat
 • 9
 • 3 25-29 lat
 • 3
 • 7 30-49 lat
 • 7
 • 6 50-60 lat
 • 6
 • 2 70 lat i więcej
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 2 13-18 lat
 • 2
 • 2 25-29 lat
 • 2
 • 1 30-49 lat
 • 1
 • 3 50-60 lat
 • 3
 • 2 70 lat i więcej
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy6
  • pod wpływem alkoholu12
  • pod wpływem środków odurzających3
  • pod wpływem leków6
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony13
 • 6 trzeźwy
 • 12 pod wpływem alkoholu
 • 3 pod wpływem środków odurzających
 • 6 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 13 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu2
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony8
 • 0 trzeźwy
 • 2 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 8 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 24 kawaler/panna
 • 24
 • 7 żonaty/zamężna
 • 7
 • 1 konkubinat
 • 1
 • 3 wdowiec/wdowa
 • 3
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 • 2 nieustalony
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 3 kawaler/panna
 • 3
 • 3 żonaty/zamężna
 • 3
 • 1 konkubinat
 • 1
 • 2 wdowiec/wdowa
 • 2
 • 1 nieustalony
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne11
  • zasadnicze zawodowe8
  • średnie5
  • wyższe1
  • nieustalony13
 • 0 podstawowe niepełne
 • 11 podstawowe i gimnazjalne
 • 8 zasadnicze zawodowe
 • 5 średnie
 • 1 wyższe
 • 13 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne1
  • zasadnicze zawodowe1
  • średnie1
  • wyższe1
  • nieustalony6
 • 0 podstawowe niepełne
 • 1 podstawowe i gimnazjalne
 • 1 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 1 wyższe
 • 6 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 7 praca
 • 7
 • 13 na utrzymaniu innej osoby
 • 13
 • 1 renta
 • 1
 • 3 emerytura
 • 3
 • 5 bez stałego źródła utrzymania
 • 5
 • 9 nieustalony
 • 9
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 1 praca
 • 1
 • 2 na utrzymaniu innej osoby
 • 2
 • 2 emerytura
 • 2
 • 5 nieustalony
 • 5
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 634 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 867 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 767 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 28 Zameldowania z zagranicy
 • 13 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 15 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 691 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 890 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 801 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 27 Wymeldowania za granicę
 • 9 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 18 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -56 Saldo migracji
 • -19 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -37 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -57 Saldo migracji wewnętrznych
 • -23 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -34 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • 4 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -3 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie gnieźnieńskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie gnieźnieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 16,8% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 16,0% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,7% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,5% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,7% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,5% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,6% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat gnieźnieński, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat gnieźnieński - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie gnieźnieńskim oddano do użytku 771 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 5,44 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie gnieźnieńskim to 54 801 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 387 mieszkań. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa wielkopolskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  74,1% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 25,9% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie gnieźnieńskim to 4,83 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w powiecie gnieźnieńskim to 110,40 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,06% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,51% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 95,91% mieszkań posiada łazienkę, 84,74% korzysta z centralnego ogrzewania, a 57,83% z gazu sieciowego.

  W 2021 zarejestrowano w powiecie gnieźnieńskim 777 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 4 327 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 4 069 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 380 transakcji (mediana cen - 4 844 zł/m2, średnia - 4 603 zł/m2), a na rynku wtórnym 397 transakcji rynkowych (mediana cen - 3 646 zł/m2, średnia - 3 524 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie gnieźnieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 327 zł
 • powiat gnieźnieński
  4 327 zł
  Województwo
  5 109 zł
  Cała Polska
  5 877 zł
 • 4 327 zł Ogółem
 • 4 327 zł
 • 4 474 zł do 40 m2
 • 4 474 zł
 • 4 395 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 395 zł
 • 4 450 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 450 zł
 • 3 420 zł od 80,1 m2
 • 3 420 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 069 zł
 • powiat gnieźnieński
  4 069 zł
  woj. wielkopolskie
  5 354 zł
  Cały kraj
  6 334 zł
 • 4 069 zł Ogółem
 • 4 069 zł
 • 4 229 zł do 40 m2
 • 4 229 zł
 • 4 205 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 205 zł
 • 4 364 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 364 zł
 • 3 282 zł od 80,1 m2
 • 3 282 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 777
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m2125
  • od 40,1 do 60 m2411
  • od 60,1 do 80 m2160
  • od 80,1 m281
 • 125 do 40 m2
 • 411 od 40,1 do 60 m2
 • 160 od 60,1 do 80 m2
 • 81 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie gnieźnieńskim w latach 2015 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 844 zł
 • Tutaj
  4 844 zł
  woj. wielkopolskie
  5 783 zł
  Kraj
  6 412 zł
 • 4 844 zł Ogółem
 • 4 844 zł
 • 5 044 zł do 40 m2
 • 5 044 zł
 • 4 946 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 946 zł
 • 4 786 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 786 zł
 • 3 570 zł od 80,1 m2
 • 3 570 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 603 zł
 • Powiat
  4 603 zł
  Województwo
  5 980 zł
  Cała Polska
  6 899 zł
 • 4 603 zł Ogółem
 • 4 603 zł
 • 4 946 zł do 40 m2
 • 4 946 zł
 • 4 904 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 904 zł
 • 4 656 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 656 zł
 • 3 753 zł od 80,1 m2
 • 3 753 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 380
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m255
  • od 40,1 do 60 m2188
  • od 60,1 do 80 m291
  • od 80,1 m246
 • 55 do 40 m2
 • 188 od 40,1 do 60 m2
 • 91 od 60,1 do 80 m2
 • 46 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 646 zł
 • Tutaj
  3 646 zł
  woj. wielkopolskie
  4 599 zł
  Cały kraj
  5 254 zł
 • 3 646 zł Ogółem
 • 3 646 zł
 • 3 745 zł do 40 m2
 • 3 745 zł
 • 3 638 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 638 zł
 • 4 226 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 226 zł
 • 2 922 zł od 80,1 m2
 • 2 922 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 524 zł
 • Tutaj
  3 524 zł
  Wielkopolskie
  4 719 zł
  Cały kraj
  5 903 zł
 • 3 524 zł Ogółem
 • 3 524 zł
 • 3 592 zł do 40 m2
 • 3 592 zł
 • 3 602 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 602 zł
 • 3 973 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 973 zł
 • 2 733 zł od 80,1 m2
 • 2 733 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 397
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m270
  • od 40,1 do 60 m2223
  • od 60,1 do 80 m269
  • od 80,1 m235
 • 70 do 40 m2
 • 223 od 40,1 do 60 m2
 • 69 od 60,1 do 80 m2
 • 35 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie gnieźnieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 54 801 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 386,60 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  386,60
  Wielkopolskie
  386,90
  Kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 76,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • pow. gnieźnieński
  76,00 m2
  woj. wielkopolskie
  81,90 m2
  Cały kraj
  75,30 m2
 • 29,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • powiat gnieźnieński
  29,40 m2
  Województwo
  31,70 m2
  Cały kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,92 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Powiat
  3,92
  Wielkopolskie
  4,06
  Cały kraj
  3,83
 • 2,59 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • pow. gnieźnieński
  2,59
  Województwo
  2,58
  Cały kraj
  2,42
 • 0,66 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Powiat
  0,66
  Wielkopolskie
  0,64
  Cała Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie gnieźnieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 771 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 5,44 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Powiat
  5,44
  Województwo
  7,35
  Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3 726 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,83 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  4,83
  Województwo
  4,04
  Kraj
  3,89
 • 26,29 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Powiat
  26,29
  Województwo
  29,73
  Cały kraj
  24,56
 • 85 112 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 110,4 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • powiat gnieźnieński
  110,4 m2
  Województwo
  94,4 m2
  Cała Polska
  92,3 m2
 • 0,60 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,60 m2
  Województwo
  0,69 m2
  Cała Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie gnieźnieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 99,06% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • powiat gnieźnieński
  99,06%
  woj. wielkopolskie
  98,04%
  Kraj
  97,71%
 • 97,51% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • powiat gnieźnieński
  97,51%
  Województwo
  96,58%
  Kraj
  95,10%
 • 95,91% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  95,91%
  Wielkopolskie
  95,43%
  Kraj
  93,66%
 • 84,74% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • powiat gnieźnieński
  84,74%
  woj. wielkopolskie
  86,82%
  Cały kraj
  85,62%
 • 57,83% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • pow. gnieźnieński
  57,83%
  Województwo
  55,85%
  Cały kraj
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Powiat gnieźnieński - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W powiecie gnieźnieńskim na 1000 mieszkańców pracuje 410osób . Jest to mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie gnieźnieńskim wynosiło w 2022 roku 4,4% (4,4% wśród kobiet i 4,4% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie gnieźnieńskim wynosiło 5 631,02 PLN, co odpowiada 84.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego 15 856 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 8 610 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -7 246.

  12,6% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 34,3% w przemyśle i budownictwie, a 22,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie gnieźnieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 410 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Powiat
  410,0
  Wielkopolskie
  440,0
  Cała Polska
  402,0
 • 4,4% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 4,4% Kobiety
 • 4,4% Mężczyźni
 • powiat gnieźnieński
  4,4%
  woj. wielkopolskie
  2,9%
  Cała Polska
  5,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie gnieźnieńskim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie gnieźnieńskim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie gnieźnieńskim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie gnieźnieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 631 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 631 PLN
  Województwo
  6 020 PLN
  Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie gnieźnieńskim w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie gnieźnieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 15 856 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 8 610 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -7 246 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,54 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie gnieźnieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 12,6% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 10,2% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 15,0% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 34,3% Przemysł i budownictwo
 • 21,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 46,6% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 22,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 24,0% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 21,8% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,5% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,1% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 28,4% Pozostałe
 • 42,0% Kobiety
  (pozostałe)
 • 15,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie gnieźnieńskim w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 20,0% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 19,0% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 21,1% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,9% W wieku produkcyjnym
 • 53,8% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,1% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,1% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,2% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat gnieźnieński, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 69,9 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. gnieźnieński
  69,9
  Województwo
  68,5
  Polska
  69,0
 • 35,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  35,9
  Województwo
  35,6
  Kraj
  38,2
 • 105,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • pow. gnieźnieński
  105,6
  woj. wielkopolskie
  108,0
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 62,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,7% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,3% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat gnieźnieński - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W powiecie gnieźnieńskim w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowane były 17 333 podmioty gospodarki narodowej, z czego 13 306 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 1 064 nowe podmioty, a 829 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (1 500) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (1 064) w roku 2022. W tym samym okresie najwięcej (1 787) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (651) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie gnieźnieńskim najwięcej (1 009) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (16 748) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,9% (327) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 26,7% (4 621) podmiotów, a 71,5% (12 385) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie gnieźnieńskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (24.8%) oraz Budownictwo (21.1%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 17 333 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 327 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 4 621 Przemysł i budownictwo
 • 12 385 Pozostała działalność
 • 1 064 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie gnieźnieńskim w 2022 roku
 • 829 Podmioty wyrejestrowane w powiecie gnieźnieńskim w 2022 roku
 • 13 306 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 16 748 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 16 748
 • 469 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 469
 • 107 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 107
 • 7 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 7
 • 2 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 2
 • 17 324 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 17 324
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 55 Spółdzielnie ogółem
 • 55
 • 1 214 Spółki handlowe ogółem
 • 1 214
 • 90  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 90
 • 8  Spółki handlowe - akcyjne
 • 8
 • 4    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 4
 • 1 003  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 1 003
 • 83    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 83
 • 3    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 3
 • 1 009 Spółki cywilne ogółem
 • 1 009
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 13 306 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 3 301 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 3 301
 • 2 811 Budownictwo
 • 2 811
 • 1 082 Przetwórstwo przemysłowe
 • 1 082
 • 1 058 Transport i gospodarka magazynowa
 • 1 058
 • 984 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 984
 • 841 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 841
 • 713 Pozostała działalność
 • 713
 • 599 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 599
 • 417 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 417
 • 366 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 366
 • 311 Informacja i komunikacja
 • 311
 • 246 Edukacja
 • 246
 • 245 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 245
 • 154 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 154
 • 116 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 116
 • 39 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 39
 • 17 Górnictwo i wydobywanie
 • 17
 • 3 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • 3
 • 3 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 3
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat gnieźnieński - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie gnieźnieńskim stwierdzono 2 818 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 19,85 przestępstw. Jest to wartość nieznacznie większa od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie gnieźnieńskim wynosi 73,50% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 11,73 (wykrywalność 62%) oraz o charakterze kryminalnym - 8,96 (wykrywalność 69%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 8,64 (72%), drogowe - 1,52 (97%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,32 (97%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie gnieźnieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat gnieźnieński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2 818 Przestępstwa ogółem
 • 2 818
 • 1 272 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 1 272
 • 1 227 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 1 227
 • 216 Przestępstwa drogowe
 • 216
 • 45 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 45
 • 1 665 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 1 665
 • 19,85 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • pow. gnieźnieński
  19,85
  Wielkopolskie
  18,91
  Cały kraj
  22,81
 • 8,96 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat gnieźnieński
  8,96
  woj. wielkopolskie
  11,58
  Kraj
  12,98
 • 8,64 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • powiat gnieźnieński
  8,64
  woj. wielkopolskie
  4,85
  Polska
  6,99
 • 1,52 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  1,52
  Wielkopolskie
  1,67
  Polska
  1,82
 • 0,32 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • pow. gnieźnieński
  0,32
  woj. wielkopolskie
  0,30
  Cały kraj
  0,35
 • 11,73 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. gnieźnieński
  11,73
  Województwo
  9,57
  Cały kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat gnieźnieński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • pow. gnieźnieński
  74%
  Województwo
  72%
  Cały kraj
  71%
 • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • pow. gnieźnieński
  69%
  Województwo
  65%
  Polska
  63%
 • 72% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  72%
  woj. wielkopolskie
  77%
  Cała Polska
  75%
 • 97% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • powiat gnieźnieński
  97%
  Województwo
  99%
  Polska
  99%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • powiat gnieźnieński
  98%
  Wielkopolskie
  94%
  Kraj
  88%
 • 63% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  63%
  Wielkopolskie
  52%
  Polska
  51%

Powiat gnieźnieński - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu powiatu gnieźnieńskiego wyniosła w 2022 roku 191,3 mln złotych, co daje 1,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 9.6% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu powiatu gnieźnieńskiego - 46.3% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (10.4%) oraz na Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (10.3%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 17,6 mln złotych, czyli 9,2% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu gnieźnieńskiego wyniosła w 2022 roku 189,2 mln złotych, co daje 1,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 5.3% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (53.5%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (24.4%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (5.2%). W budżecie powiatu gnieźnieńskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 275 złotych na mieszkańca (20,6%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 13,8 złotych na mieszkańca (1,0%).
 • Wydatki budżetu w powiecie gnieźnieńskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu gnieźnieńskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat gnieźnieński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu gnieźnieńskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  117,2 mln

  808(100%)

  128,0 mln

  882(100%)

  142,1 mln

  977(100%)

  183,2 mln

  1,3 tys(100%)

  146,6 mln

  1,0 tys(100%)

  160,6 mln

  1,1 tys(100%)

  175,2 mln

  1,2 tys(100%)

  191,3 mln

  1,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  52,4 mln

  361(44.7%)

  50,6 mln

  349(39.5%)

  56,8 mln

  391(40%)

  58,9 mln

  405(32.1%)

  62,8 mln

  432(42.8%)

  71,7 mln

  494(44.6%)

  79,6 mln

  552(45.4%)

  88,5 mln

  625(46.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  12,0 mln

  82,4(10.2%)

  13,1 mln

  89,9(10.2%)

  13,3 mln

  91,7(9.4%)

  14,5 mln

  99,9(7.9%)

  14,2 mln

  97,9(9.7%)

  14,7 mln

  101(9.1%)

  19,2 mln

  133(10.9%)

  19,8 mln

  140(10.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  7,7 mln

  52,8(6.5%)

  10,1 mln

  69,7(7.9%)

  9,3 mln

  64,0(6.6%)

  9,8 mln

  67,6(5.4%)

  10,2 mln

  69,9(6.9%)

  10,1 mln

  69,5(6.3%)

  10,1 mln

  69,8(5.7%)

  19,7 mln

  139(10.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  13,6 mln

  93,4(11.6%)

  15,1 mln

  104(11.8%)

  7,3 mln

  50,5(5.2%)

  7,6 mln

  52,3(4.1%)

  7,9 mln

  54,2(5.4%)

  9,0 mln

  61,9(5.6%)

  8,5 mln

  59,0(4.9%)

  14,1 mln

  99,4(7.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  6,2 mln

  42,4(5.2%)

  6,3 mln

  43,1(4.9%)

  6,8 mln

  46,7(4.8%)

  6,9 mln

  47,8(3.8%)

  7,4 mln

  51,1(5.1%)

  8,7 mln

  60,2(5.4%)

  8,9 mln

  61,5(5.1%)

  9,4 mln

  66,6(4.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  8,2 mln

  56,7(7%)

  10,4 mln

  71,7(8.1%)

  11,6 mln

  79,6(8.1%)

  23,6 mln

  163(12.9%)

  8,5 mln

  58,2(5.8%)

  11,3 mln

  77,9(7%)

  14,3 mln

  99,0(8.2%)

  8,4 mln

  59,1(4.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  4,3 mln

  29,4(3.6%)

  4,5 mln

  31,3(3.6%)

  4,8 mln

  32,7(3.3%)

  14,0 mln

  96,1(7.6%)

  7,1 mln

  49,0(4.9%)

  5,3 mln

  36,6(3.3%)

  5,1 mln

  35,4(2.9%)

  5,3 mln

  37,4(2.8%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  2,7 mln

  18,7(2.3%)

  2,9 mln

  20,2(2.3%)

  3,5 mln

  23,7(2.4%)

  13,1 mln

  90,3(7.2%)

  3,5 mln

  23,8(2.4%)

  3,4 mln

  23,2(2.1%)

  4,1 mln

  28,6(2.4%)

  4,7 mln

  33,0(2.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  448,2 tys

  3,1(0.4%)

  337,6 tys

  2,3(0.3%)

  506,4 tys

  3,5(0.4%)

  418,6 tys

  2,9(0.2%)

  55,5 tys

  0,4(0%)

  722,5 tys

  5,0(0.4%)

  123,8 tys

  0,9(0.1%)

  3,3 mln

  23,6(1.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  5,5 mln

  37,8(4.7%)

  9,8 mln

  67,4(7.6%)

  14,2 mln

  97,9(10%)

  19,2 mln

  132(10.5%)

  9,5 mln

  65,3(6.5%)

  7,4 mln

  50,8(4.6%)

  7,2 mln

  49,7(4.1%)

  2,6 mln

  18,7(1.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,2 mln

  8,2(1%)

  1,4 mln

  9,7(1.1%)

  1,3 mln

  9,0(0.9%)

  1,8 mln

  12,7(1%)

  1,3 mln

  8,8(0.9%)

  4,3 mln

  29,7(2.7%)

  3,7 mln

  25,4(2.1%)

  1,9 mln

  13,5(1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,3 mln

  9,0(1.1%)

  1,5 mln

  10,0(1.1%)

  1,7 mln

  12,0(1.2%)

  1,6 mln

  11,3(0.9%)

  1,7 mln

  11,9(1.2%)

  1,6 mln

  10,8(1%)

  2,3 mln

  16,1(1.3%)

  1,7 mln

  11,7(0.9%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  545,4 tys

  3,8(0.5%)

  384,6 tys

  2,6(0.3%)

  415,3 tys

  2,9(0.3%)

  447,0 tys

  3,1(0.2%)

  805,1 tys

  5,5(0.5%)

  913,8 tys

  6,3(0.6%)

  302,0 tys

  2,1(0.2%)

  836,1 tys

  5,9(0.4%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  470,4 tys

  3,2(0.4%)

  477,1 tys

  3,3(0.4%)

  483,0 tys

  3,3(0.3%)

  498,5 tys

  3,4(0.3%)

  440,2 tys

  3,0(0.3%)

  434,7 tys

  3,0(0.3%)

  497,6 tys

  3,4(0.3%)

  594,4 tys

  4,2(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  362,1 tys

  2,5(0.3%)

  351,7 tys

  2,4(0.2%)

  366,5 tys

  2,5(0.2%)

  390,8 tys

  2,7(0.3%)

  394,3 tys

  2,7(0.2%)

  387,3 tys

  2,7(0.2%)

  394,4 tys

  2,8(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  407,1 tys

  2,8(0.3%)

  454,6 tys

  3,1(0.4%)

  452,8 tys

  3,1(0.3%)

  461,2 tys

  3,2(0.3%)

  508,7 tys

  3,5(0.3%)

  48,7 tys

  0,3(0%)

  71,2 tys

  0,5(0%)

  230,6 tys

  1,6(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  154,6 tys

  1,1(0.1%)

  171,3 tys

  1,2(0.1%)

  173,8 tys

  1,2(0.1%)

  226,1 tys

  1,6(0.1%)

  207,1 tys

  1,4(0.1%)

  150,0 tys

  1,0(0.1%)

  153,4 tys

  1,1(0.1%)

  161,2 tys

  1,1(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  187,1 tys

  1,3(0.2%)

  109,2 tys

  0,8(0.1%)

  103,8 tys

  0,7(0.1%)

  124,8 tys

  0,9(0.1%)

  119,7 tys

  0,8(0.1%)

  130,4 tys

  0,9(0.1%)

  139,8 tys

  1,0(0.1%)

  101,5 tys

  0,7(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  5,5 tys

  0,0(0%)

  10,1 tys

  0,1(0%)

  8,8 tys

  0,1(0%)

  34,9 tys

  0,2(0%)

  39,9 tys

  0,3(0%)

  101,1 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  89,2 tys

  0,6(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  71,6 tys

  0,5(0.1%)

  46,2 tys

  0,3(0%)

  3,4 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  49,4 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  19,4 tys

  0,1(0%)

  25,4 tys

  0,2(0%)

  39,7 tys

  0,3(0%)

  40,7 tys

  0,3(0%)

  ----
  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie gnieźnieńskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu gnieźnieńskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat gnieźnieński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu gnieźnieńskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  122,8 mln

  847(100%)

  131,8 mln

  909(100%)

  138,7 mln

  954(100%)

  167,0 mln

  1,1 tys(100%)

  154,2 mln

  1,1 tys(100%)

  178,1 mln

  1,2 tys(100%)

  180,4 mln

  1,3 tys(100%)

  189,2 mln

  1,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  66,0 mln

  455(53.7%)

  64,5 mln

  444(48.9%)

  67,1 mln

  462(48.4%)

  67,8 mln

  466(40.6%)

  73,5 mln

  506(47.7%)

  92,4 mln

  637(51.9%)

  97,1 mln

  673(53.9%)

  101,2 mln

  714(53.5%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  28,2 mln

  195(23%)

  30,9 mln

  213(23.5%)

  34,2 mln

  235(24.6%)

  37,3 mln

  257(22.3%)

  41,4 mln

  285(26.8%)

  40,3 mln

  277(22.6%)

  45,2 mln

  313(25%)

  46,1 mln

  325(24.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  7,5 mln

  51,4(6.1%)

  8,9 mln

  61,3(6.8%)

  5,7 mln

  39,3(4.1%)

  5,9 mln

  40,8(3.5%)

  6,0 mln

  41,4(3.9%)

  6,7 mln

  46,1(3.8%)

  6,8 mln

  47,0(3.8%)

  9,8 mln

  69,2(5.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  6,0 mln

  41,5(4.9%)

  6,1 mln

  42,3(4.7%)

  7,0 mln

  47,9(5%)

  6,9 mln

  47,1(4.1%)

  7,4 mln

  51,0(4.8%)

  8,7 mln

  59,8(4.9%)

  8,8 mln

  60,8(4.9%)

  9,4 mln

  66,1(5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  2,0 mln

  13,6(1.6%)

  901,7 tys

  6,2(0.7%)

  3,0 mln

  20,5(2.1%)

  2,0 mln

  14,1(1.2%)

  3,1 mln

  21,4(2%)

  2,6 mln

  17,7(1.4%)

  1,8 mln

  12,2(1%)

  2,7 mln

  19,0(1.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  2,1 mln

  14,3(1.7%)

  2,0 mln

  14,1(1.5%)

  2,4 mln

  16,6(1.7%)

  8,2 mln

  56,6(4.9%)

  4,2 mln

  28,9(2.7%)

  2,4 mln

  16,5(1.3%)

  3,1 mln

  21,5(1.7%)

  2,7 mln

  18,9(1.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  853,5 tys

  5,9(0.7%)

  1,8 mln

  12,2(1.3%)

  2,6 mln

  18,1(1.9%)

  11,7 mln

  80,6(7%)

  3,6 mln

  24,5(2.3%)

  3,5 mln

  24,2(2%)

  1,5 mln

  10,2(0.8%)

  2,2 mln

  15,7(1.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,6 mln

  24,8(2.9%)

  7,7 mln

  53,3(5.9%)

  5,4 mln

  37,0(3.9%)

  7,5 mln

  51,7(4.5%)

  1,4 mln

  9,6(0.9%)

  1,5 mln

  10,5(0.9%)

  2,3 mln

  15,8(1.3%)

  2,2 mln

  15,4(1.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  800,9 tys

  5,5(0.7%)

  1,6 mln

  11,1(1.2%)

  601,5 tys

  4,1(0.4%)

  663,0 tys

  4,6(0.4%)

  791,5 tys

  5,4(0.5%)

  542,6 tys

  3,7(0.3%)

  2,3 mln

  15,8(1.3%)

  2,1 mln

  15,1(1.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,8 mln

  12,3(1.5%)

  1,9 mln

  13,2(1.4%)

  2,3 mln

  15,7(1.6%)

  7,4 mln

  50,9(4.4%)

  3,5 mln

  24,0(2.3%)

  4,7 mln

  32,2(2.6%)

  1,9 mln

  13,2(1.1%)

  2,1 mln

  14,9(1.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,9 mln

  13,4(1.6%)

  3,1 mln

  21,3(2.4%)

  1,8 mln

  12,1(1.3%)

  4,2 mln

  28,7(2.5%)

  2,4 mln

  16,5(1.6%)

  7,4 mln

  51,0(4.2%)

  3,3 mln

  22,8(1.8%)

  1,8 mln

  12,6(0.9%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  480,6 tys

  3,3(0.4%)

  609,4 tys

  4,2(0.5%)

  695,0 tys

  4,8(0.5%)

  968,7 tys

  6,7(0.6%)

  851,8 tys

  5,9(0.6%)

  613,5 tys

  4,2(0.3%)

  718,5 tys

  5,0(0.4%)

  1,0 mln

  7,2(0.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,1 mln

  7,5(0.9%)

  894,3 tys

  6,2(0.7%)

  795,3 tys

  5,5(0.6%)

  713,8 tys

  4,9(0.4%)

  326,3 tys

  2,2(0.2%)

  1,0 mln

  7,2(0.6%)

  367,0 tys

  2,5(0.2%)

  965,0 tys

  6,8(0.5%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  429,5 tys

  3,0(0.3%)

  443,7 tys

  3,1(0.3%)

  447,5 tys

  3,1(0.3%)

  442,6 tys

  3,0(0.3%)

  401,6 tys

  2,8(0.3%)

  400,3 tys

  2,8(0.2%)

  432,9 tys

  3,0(0.2%)

  555,7 tys

  3,9(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  362,1 tys

  2,5(0.3%)

  351,7 tys

  2,4(0.3%)

  366,5 tys

  2,5(0.2%)

  390,8 tys

  2,7(0.3%)

  394,3 tys

  2,7(0.2%)

  387,3 tys

  2,7(0.2%)

  394,4 tys

  2,8(0.2%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  5,5 tys

  0,0(0%)

  5,5 tys

  0,0(0%)

  5,7 tys

  0,0(0%)

  34,3 tys

  0,2(0%)

  39,9 tys

  0,3(0%)

  101,1 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,6 tys

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  92,9 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  13,1 tys

  0,1(0%)

  42,7 tys

  0,3(0%)

  1,4 tys

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  2,3 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  49,4 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  67,8 tys

  0,5(0.1%)

  4,9 tys

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  16,9 tys

  0,1(0%)

  14,8 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat gnieźnieński - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 35 039 mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 16 980 kobiet oraz 18 058 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 18,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,9% wykształcenie policealne, 11,4% średnie ogólnokształcące, a 19,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 28,7% mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego, gimnazjalnym 3,2%, natomiast 12,2% podstawowym ukończonym. 3,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu gnieźnieńskiego mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie gnieźnieńskim największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (22,8%) oraz wyższe (22,1%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (35,2%) oraz średnie zawodowe (20,8%).

  W roku 2021 w powiecie gnieźnieńskim mieściły się 54 przedszkola, w których do 259 oddziałów uczęszczało 5 265 dzieci (2 610 dziewczynek oraz 2 655 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie gnieźnieńskim mieściło się 31 przedszkoli, w których do 146 oddziałów uczęszczało 3 357 dzieci (1 629 dziewczynek oraz 1 728 chłopców). Dostępnych było 3 356 miejsc.

  18,0% mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,4% wśród dziewczynek i 17,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 857 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,84 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 57 szkół podstawowych, w których w 768 oddziałach uczyło się 13 189 uczniów (6 309 kobiet oraz 6 880 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie gnieźnieńskim placówkę miały 53 szkoły podstawowe, w których w 556 oddziałach uczyło się 9 239 uczniów (4 428 kobiet oraz 4 811 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 29,0% ludności (28,8% wśród dziewczynek i 29,1% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17,2 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 96,66.

  W powiecie gnieźnieńskim znajduje się 13 licea ogólnokształcące, w których w 88 oddziałach uczyło się 2 391 uczniów (1 540 kobiet oraz 851 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 593 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie gnieźnieńskim placówkę miałp 13 licea ogólnokształcące, w których w 119 oddziałach uczyło się 3 169 uczniów (1 842 kobiety oraz 1 327 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 959 absolwentów.

  W powiecie gnieźnieńskim znajduje się 13 Branżowych szkół I stopnia, w których w 66 oddziałach uczyło się 1 416 uczniów (439 kobiet oraz 977 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,4% mieszkańców (12,3% wśród dziewczyn i 12,4% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 27,2 uczniów. 21,5 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 26,0% mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego w wieku potencjalnej nauki (25,9% kobiet i 26,1% mężczyzn).

 • 18,6% Wykształcenie wyższe
 • pow. gnieźnieński
  18,6%
  Wielkopolskie
  23,5%
  Polska
  25,2%
 • 22,1% Kobiety
  (wyższe)
 • 14,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,8% Wykształcenie średnie i policealne
 • powiat gnieźnieński
  33,8%
  Województwo
  33,7%
  Polska
  35,2%
 • 35,3% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,2% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,9% Wykształcenie policealne
 • powiat gnieźnieński
  2,9%
  Wielkopolskie
  3,0%
  Cała Polska
  3,3%
 • 4,1% Kobiety
  (policealne)
 • 2,0% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,4% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • pow. gnieźnieński
  11,4%
  Wielkopolskie
  10,9%
  Cała Polska
  11,9%
 • 13,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • pow. gnieźnieński
  19,5%
  Wielkopolskie
  19,9%
  Kraj
  20,0%
 • 18,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 28,7% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • powiat gnieźnieński
  28,7%
  Województwo
  25,0%
  Kraj
  21,2%
 • 22,8% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 35,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • powiat gnieźnieński
  3,2%
  woj. wielkopolskie
  3,1%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,7% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 12,2% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • powiat gnieźnieński
  12,2%
  Wielkopolskie
  11,5%
  Cały kraj
  12,3%
 • 13,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 10,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • pow. gnieźnieński
  3,5%
  Wielkopolskie
  3,2%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie gnieźnieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 857 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • pow. gnieźnieński
  857,0
  Wielkopolskie
  902,0
  Polska
  883,0
 • 0,84 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Powiat
  0,84
  Wielkopolskie
  0,83
  Polska
  0,89
 •  
 • 54Przedszkola
 • 17 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 259 Oddziały
 • 27 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 2 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 5 492 Miejsca
  (rok 2018)
 • 20 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat gnieźnieński) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5 265 Dzieci
 • 2 610 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 2 655 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,6%
  50,4%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 80 2 lata i mniej
 • 80
 • 1 143 3 lata
 • 1 143
 • 1 398 4 lata
 • 1 398
 • 1 360 5 lata
 • 1 360
 • 1 262 6 lat
 • 1 262
 • 22 7 lat i więcej
 • 22
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 32 2 lata i mniej
 • 32
 • 591 3 lata
 • 591
 • 694 4 lata
 • 694
 • 687 5 lata
 • 687
 • 596 6 lat
 • 596
 • 10 7 lat i więcej
 • 10
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 48 2 lata i mniej
 • 48
 • 552 3 lata
 • 552
 • 704 4 lata
 • 704
 • 673 5 lata
 • 673
 • 666 6 lat
 • 666
 • 12 7 lat i więcej
 • 12
 • 470 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 392,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 389,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 2,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 28,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 28,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3Punkty przedszkolne
 • 6 Oddziały
 • 70 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat gnieźnieński) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 46 Dzieci
 • 12 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 34 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 26,1%
  73,9%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 3 3 lata
 • 3
 • 15 4 lata
 • 15
 • 6 5 lata
 • 6
 • 13 6 lat
 • 13
 • 9 7 lat i więcej
 • 9
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 3 lata
 • 1
 • 4 4 lata
 • 4
 • 1 5 lata
 • 1
 • 3 6 lat
 • 3
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 3 lata
 • 2
 • 11 4 lata
 • 11
 • 5 5 lata
 • 5
 • 10 6 lat
 • 10
 • 6 7 lat i więcej
 • 6
 •  
 • 15,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 13,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie gnieźnieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat gnieźnieński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 49Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 669 Oddziały
 • 12 844 Uczniowie
 • 6 199 Kobiety
  (uczniowie)
 • 6 645 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,3%
  51,7%
 • 1 576 Uczniowie w 1 klasie
 • 752 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 824 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 472 Absolwenci
 • 717 Kobiety
  (absolwenci)
 • 755 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 7Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 98 Oddziały
 • 344 Uczniowie
 • 110 Kobiety
  (uczniowie)
 • 234 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 32,0%
  68,0%
 • 22 Uczniowie w 1 klasie
 • 4 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 18 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 45 Absolwenci
 • 15 Kobiety
  (absolwenci)
 • 30 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe dla dorosłych
 • 1 Oddziały
 • 1 Uczniowie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 0,0%
  100,0%
 •  
 • 17,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • pow. gnieźnieński
  17,2
  Województwo
  17,0
  Polska
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 17,2 Szkoły podstawowe ogółem
 • 17,2
 • 17,2 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 17,2
 • 19,2 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 19,2
 • 3,5 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 3,5
 •  
 • 1 013,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 807,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 206,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 101,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 87,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 13,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 96,66 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  96,66
  Wielkopolskie
  97,57
  Kraj
  95,71
 • 95,38 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  95,38
  Wielkopolskie
  96,51
  Cała Polska
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat gnieźnieński) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat gnieźnieński) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie gnieźnieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat gnieźnieński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 8Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 73 Oddziały
 • 2 014 Uczniowie
 • 1 351 Kobiety
  (uczniowie)
 • 663 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 67,1%
  32,9%
 • 541 Uczniowie w 1 klasie
 • 365 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 176 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 423 Absolwenci
 • 294 Kobiety
  (absolwenci)
 • 129 Mężczyźni
  (absolwenci)
 • 4 Uczniowie w 1 klasie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 5Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 15 Oddziały
 • 377 Uczniowie
 • 189 Kobiety
  (uczniowie)
 • 188 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 50,1%
  49,9%
 • 170 Absolwenci
 • 91 Kobiety
  (absolwenci)
 • 79 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 27,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • powiat gnieźnieński
  27,2
  woj. wielkopolskie
  26,2
  Polska
  26,3
 •  
 • 129,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 92,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 36,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży)
 • 0,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 1,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat gnieźnieński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 397 Uczniowie w 1 klasie
 • 138 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 259 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 2Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 9 Oddziały
 • 73 Uczniowie
 • 24 Kobiety
  (uczniowie)
 • 49 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 32,9%
  67,1%
 • 25 Uczniowie w 1 klasie
 • 7 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 18 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 21,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Powiat
  21,5
  Wielkopolskie
  21,5
  Polska
  19,6
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 21,5 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 21,5
 • 23,6 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 23,6
 • 8,1 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 8,1
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie gnieźnieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 18,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,4% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 29,0% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,8% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,1% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,7% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,5% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,8% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,3% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,4% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 26,0% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 25,9% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 26,1% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat gnieźnieński, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat gnieźnieński, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat gnieźnieński, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat gnieźnieński - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie gnieźnieńskim

 • Według danych GUS z 2022 roku w powiecie gnieźnieńskim znajdowało się 14 hoteli (1 ★★★★, 8 ★★★, 4 ★★, 1 w trakcie kategoryzacji), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 4 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 3
  • ośrodki wczasowe: 10 (całoroczne: 1)
  • zespoły domków turystycznych: 9 (całoroczne: 0)
  • pola biwakowe: 1 (całoroczne: 0)
  • kwatery agroturystyczne: 2 (całoroczne: 1)
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 3 (całoroczne: 2)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 7
  • drzwi automatycznie otwierane: 2
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 4
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 8


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 13 (liczba sal: 22, liczba miejsc: 1 418)
  • z nagłośnieniem: 8
  • z projektorem multimedialnym: 11
  • z zestawem do wideokonferencji: 3
  • z obsługą techniczną: 4
  • z ekranem: 10
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 10
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 4
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 20


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie gnieźnieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w powiecie gnieźnieńskim: 8 (publiczne: 8, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie gnieźnieńskim 6 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 100 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 695 (uczestnicy: 91 308)
  • seanse filmowe: 48 (uczestnicy: 2 550)
  • wystawy: 49 (uczestnicy: 4 343)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 21 (uczestnicy: 6 365)
  • koncerty: 104 (uczestnicy: 29 798)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 82 (uczestnicy: 2 952)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 31 (uczestnicy: 2 790)
  • konkursy: 23 (uczestnicy: 1 059)
  • pokazy teatralne: 45 (uczestnicy: 6 304)
  • konferencje: 4 (uczestnicy: 190)
  • interdyscyplinarne: 27 (uczestnicy: 10 480)
  • warsztaty: 231 (uczestnicy: 5 091)
  • inne: 30 (uczestnicy: 19 386)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 109 (członkowie: 1 759)
  • plastyczne/techniczne: 25 (członkowie: 380)
  • taneczne: 15 (członkowie: 249)
  • muzyczne: 11 (członkowie: 143)
  • informatyczne: 2 (członkowie: 41)
  • fotograficzne i filmowe: 5 (członkowie: 39)
  • teatralne: 3 (członkowie: 22)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 10 (członkowie: 179)
  • literackie: 3 (członkowie: 21)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 6 (członkowie: 388)
  • inne: 29 (członkowie: 297)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 4 (absolwenci: 42)
  • plastyczne: 1 (absolwenci: 10)
  • nauki gry na instrumentach: 1 (absolwenci: 4)
  • komputerowe: 1 (absolwenci: 18)
  • przygotowujące do nauki w szkołach artystycznych: 1 (absolwenci: 10)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • fotograficzne: 2
  • plastyczne: 5
  • muzyczne: 6
  • komputerowe: 1
  • sale baletowe/taneczne: 4
  • inne: 3


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 62 (członkowie: 928)
  • teatralne: 6 (członkowie: 111)
  • muzyczne - instrumentalne: 14 (członkowie: 153)
  • wokalne i chóry: 24 (członkowie: 284)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 4 (członkowie: 100)
  • taneczne: 12 (członkowie: 269)
  • inne: 2 (członkowie: 11)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie gnieźnieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie gnieźnieńskim działało 1 kino posiadające 3 sale z 306 miejscami na widowni. Odbyło się 5 178 seansów, na które przyszło 139 978 widzów, w tym 1 339 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 37 850 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Teatry w powiecie gnieźnieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie gnieźnieńskim siedzibę miał 1 teatr (teatr dramatyczny: 1). Odbyło się 113 przedstawień/widowisk w stałych salach teatralnych, na które przyszło 18 745 widzów.

  Dla porównania w 2009 roku siedzibę w powiecie gnieźnieńskim miał 1 teatr. Odbyły się 142 przedstawienia, na które przyszło 31 003 widzów.

  Przedstawienia teatralne i widzowie w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie gnieźnieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie gnieźnieńskim działały 4 muzea łącznie z oddziałami (oddziały: 2). Odnotowano 150 786 zwiedzających, co daje 10 623 osoby zwiedzające muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie gnieźnieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie gnieźnieńskim działało 19 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 461 387 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 52 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 21 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 408 364 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 120
  • dostępne dla czytelników: 46
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 43
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 10
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 14
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 14
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 11


 • Biblioteki naukowe w powiecie gnieźnieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie gnieźnieńskim działały 3 biblioteki i filie naukowe posiadające księgozbiór liczący 100 881 wolumenów w tym ziobry specjalne: 526. Odnotowano 671 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 7 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 3 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 43 188 wolumenów. Odnotowano 1 792 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 20
  • dostępne dla czytelników: 11
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 11
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 3
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 3
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 2
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 2


 • Kluby sportowe w powiecie gnieźnieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie gnieźnieńskim działały 64 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 3 314 członków. Zarejestrowano 3 642 ćwiczących (mężczyźni: 2 706, kobiety: 936, chłopcy do lat 18: 1 908, dziewczęta do lat 18: 725). Aktywnych było 116 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (66), instruktora sportowego (93) oraz inne osoby (41).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie gnieźnieńskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat gnieźnieński - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat gnieźnieński i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 49 wypadków drogowych w powiecie gnieźnieńskim odnotowano 5 ofiar śmiertelnych oraz 60 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 34,6 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 3,5 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 3,1 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju) oraz 62,6 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2022 roku w powiecie gnieźnieńskim zarejestrowanych było 131 019 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 97 712 samochodów osobowych (687,3 na każdy 1000 mieszkańców - mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całej Polski), 13 302 samochodów ciężarowych (108,2 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz wartość porównywalna do wartości dla całego kraju), 432 autobusów (3,0 - znacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz mniej od wartości dla Polski), 2 077 ciągników siodłowych (14,4 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz więcej od wartości dla kraju) oraz 8 924 motocykli (62,8 - znacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 19,8 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 20,5 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 26,3 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 13,2 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 26,1 lat.


  W 2022 roku w powiecie gnieźnieńskim znajdowało się 89 km ścieżek rowerowych, 0,1 km bus-pasów i 5 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 129 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 89 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie gnieźnieńskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 49 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 5 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 60 Ranni
  (rok 2022)
 • 10 Lekko ranni
 • 50 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie gnieźnieńskim w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 34,57 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Powiat
  34,6
  Województwo
  65,8
  Kraj
  56,5
 • 3,53 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • powiat gnieźnieński
  3,5
  Wielkopolskie
  6,1
  Polska
  5,0
 • 42,33 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Powiat
  42,3
  Wielkopolskie
  74,9
  Cała Polska
  65,5
 • 3,05 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2021)
 • Powiat
  3,1
  Wielkopolskie
  6,7
  Cały kraj
  6,6
 • 62,59 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2021)
 • Powiat
  62,6
  Województwo
  80,8
  Cały kraj
  77,6
 • 10,20 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Powiat
  10,2
  Województwo
  9,3
  Cały kraj
  8,9
 • 122,45 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Powiat
  122,4
  woj. wielkopolskie
  113,8
  Kraj
  116,0
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 131 019 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie gnieźnieńskim w 2021 roku
 • 97 712 Samochody osobowe
 • 13 302 Samochody ciężarowe
 • 66 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 432 Autobusy
 • 929 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 2 077 Ciągniki samochodowe
 • 2 077   Ciągniki siodłowe
 • 7 643 Ciągniki rolnicze
 • 8 924 Motocykle
 • 3 262   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 6 752 Motorowery
 • 97 712Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie gnieźnieńskim
 • Samochody osobowe w powiecie gnieźnieńskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 687,3 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • pow. gnieźnieński
  687,3
  Wielkopolskie
  735,7
  Cała Polska
  682,4
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg20 970
  • 1400-1649 kg23 354
  • 1650-1899 kg23 206
  • 1900 kg i więcej30 182
 • 20 970 do 1399 kg
 • 23 354 1400-1649 kg
 • 23 206 1650-1899 kg
 • 30 182 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 36 707 do 1399 cm3
 • 36 707
 • 52 926 1400-1999 cm3
 • 52 926
 • 8 079 2000 i więcej cm3
 • 8 079
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie gnieźnieńskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna51 642
  • olej napędowy33 065
  • gaz (LPG)12 060
  • pozostałe945
 • 51 642 benzyna
 • 33 065 olej napędowy
 • 12 060 gaz (LPG)
 • 945 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 836 do 1 roku
 • 836
 • 773 2 lata
 • 773
 • 1 099 3 lata
 • 1 099
 • 3 094 4-5 lat
 • 3 094
 • 3 531 6-7 lat
 • 3 531
 • 4 043 8-9 lat
 • 4 043
 • 5 700 10-11 lat
 • 5 700
 • 16 465 12-15 lat
 • 16 465
 • 21 357 16-20 lat
 • 21 357
 • 14 981 21-25 lat
 • 14 981
 • 8 783 26-30 lat
 • 8 783
 • 17 050 31 lat i więcej
 • 17 050
 • 19,8 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie gnieźnieńskim
 • powiat gnieźnieński
  19,8 lat
  woj. wielkopolskie
  18,7 lat
  Polska
  19,0 lat
 • 13 302Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie gnieźnieńskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie gnieźnieńskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 108,2 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Powiat
  108,2
  Województwo
  127,3
  Kraj
  109,2
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 6 263 do 999 kg
 • 6 263
 • 4 059 1000-1499 kg
 • 4 059
 • 913 1500-2999 kg
 • 913
 • 102 3000-3499 kg
 • 102
 • 278 3500-4999 kg
 • 278
 • 664 5000-6999 kg
 • 664
 • 467 7000-9999 kg
 • 467
 • 355 10000-14999 kg
 • 355
 • 201 15000 kg i więcej
 • 201
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2 547
  • olej napędowy9 029
  • gaz (LPG)506
  • pozostałe1 220
 • 2 547 benzyna
 • 9 029 olej napędowy
 • 506 gaz (LPG)
 • 1 220 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 107 do 1 roku
 • 107
 • 130 2 lata
 • 130
 • 197 3 lata
 • 197
 • 585 4-5 lat
 • 585
 • 633 6-7 lat
 • 633
 • 614 8-9 lat
 • 614
 • 903 10-11 lat
 • 903
 • 1 863 12-15 lat
 • 1 863
 • 2 085 16-20 lat
 • 2 085
 • 1 771 21-25 lat
 • 1 771
 • 1 093 26-30 lat
 • 1 093
 • 3 321 31 lat i więcej
 • 3 321
 • 20,5 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie gnieźnieńskim
 • Powiat
  20,5 lat
  Wielkopolskie
  18,5 lat
  Polska
  19,6 lat
 • 432Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie gnieźnieńskim
 • Autobusy w powiecie gnieźnieńskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 3,0 Autobusy na 1000 ludności
 • Powiat
  3,0
  woj. wielkopolskie
  2,7
  Polska
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna11
  • olej napędowy302
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe119
 • 11 benzyna
 • 302 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 119 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 12 3 lata
 • 12
 • 1 6-7 lat
 • 1
 • 8 8-9 lat
 • 8
 • 4 10-11 lat
 • 4
 • 19 12-15 lat
 • 19
 • 91 16-20 lat
 • 91
 • 60 21-25 lat
 • 60
 • 52 26-30 lat
 • 52
 • 185 31 lat i więcej
 • 185
 • 26,3 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie gnieźnieńskim
 • Tutaj
  26,3 lat
  woj. wielkopolskie
  22,0 lat
  Cały kraj
  22,0 lat
 • 2 077Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie gnieźnieńskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie gnieźnieńskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 14,4 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Powiat
  14,4
  Województwo
  19,0
  Cała Polska
  13,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna7
  • olej napędowy1 837
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe233
 • 7 benzyna
 • 1 837 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 233 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 35 do 1 roku
 • 35
 • 8 2 lata
 • 8
 • 44 3 lata
 • 44
 • 310 4-5 lat
 • 310
 • 331 6-7 lat
 • 331
 • 267 8-9 lat
 • 267
 • 179 10-11 lat
 • 179
 • 264 12-15 lat
 • 264
 • 208 16-20 lat
 • 208
 • 180 21-25 lat
 • 180
 • 97 26-30 lat
 • 97
 • 154 31 lat i więcej
 • 154
 • 13,2 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie gnieźnieńskim
 • Powiat
  13,2 lat
  Województwo
  11,1 lat
  Polska
  12,6 lat
 • 8 924Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie gnieźnieńskim
 • Motocykle w powiecie gnieźnieńskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 62,8 Motocykle na 1000 ludności
 • Tutaj
  62,8
  Województwo
  52,0
  Cała Polska
  46,2
 • Motocykle według grup wieku
 • 100 do 1 roku
 • 100
 • 72 2 lata
 • 72
 • 72 3 lata
 • 72
 • 227 4-5 lat
 • 227
 • 278 6-7 lat
 • 278
 • 191 8-9 lat
 • 191
 • 225 10-11 lat
 • 225
 • 783 12-15 lat
 • 783
 • 929 16-20 lat
 • 929
 • 853 21-25 lat
 • 853
 • 457 26-30 lat
 • 457
 • 4 737 31 lat i więcej
 • 4 737
 • 26,1 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie gnieźnieńskim
 • Powiat
  26,1 lat
  Województwo
  24,4 lat
  Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 89 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 53 km  Będących pod zarządem gminy
 • 31 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 5 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie gnieźnieńskim w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 710,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • powiat gnieźnieński
  710,0 km
  Województwo
  848,7 km
  Polska
  624,0 km
 • 6,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  6,3 km
  Województwo
  7,3 km
  Kraj
  5,2 km
 • 5 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 0,1 km Długość bus-pasów
 • 89 Liczba licencji na taksówki
 • 129 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami