Powiat piaseczyński w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat piaseczyński - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 213 419 Liczba mieszkańców
 • 621 km2 Powierzchnia
 • 344 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 47,8% Stopa urbanizacji
 • Wojciech Jerzy Ołdakowski Starosta
 • ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno Adres starostwa powiatowego
 • WPI Tablice rejestracyjne
Powiat piaseczyński na mapie
Identyfikatory
 • 1418 TERYT (TERC)
Herb powiatu piaseczyńskiego
powiat piaseczyński herb
Flaga powiatu piaseczyńskiego
powiat piaseczyński flaga

powiat piaseczyński - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie
22 756 72 43
22 756 98 15
ul.Staszica 19
05-500 Piaseczno
Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie
22 604 59 00,22 604 59 01
22 604 52 07
ul. Kościelna 3
05-500 Piaseczno
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Piasecznie
22 737 26 78
22 737 26 78
ul.Chyliczkowska 20A
05-500 Piaseczno
Powiatowa Inspektorat Weterynarii w Piasecznie
22 756 76 62
22 735 20 67
ul.Orężna 9
05-501 Piaseczno
Starostwo Powiatowe w Piasecznie
(22) 757-20-51
(22) 737-11-58
ul. Chyliczkowska
05-500 Piaseczno

Powiat piaseczyński - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Powiat piaseczyński ma 213 419 mieszkańców, z czego 51,7% stanowią kobiety, a 48,3% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców wzrosła o 72,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,0 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu piaseczyńskiego w 2050 roku wynosi 247 043, z czego 128 632 to kobiety, a 118 411 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu piaseczyńskiego zawarli w 2022 roku 812 małżeństw, co odpowiada 3,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,8 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  27,7% mieszkańców powiatu piaseczyńskiego jest stanu wolnego, 57,9% żyje w małżeństwie, 7,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 6,3% to wdowy/wdowcy.

  Powiat piaseczyński ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 114. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 0,54 na 1000 mieszkańców powiatu piaseczyńskiego. W 2022 roku urodziło się 2 081 dzieci, w tym 47,6% dziewczynek i 52,4% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 386 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,06 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 24,8% zgonów w powiecie piaseczyńskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 24,7% zgonów w powiecie piaseczyńskim były nowotwory, a 8,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu piaseczyńskiego przypada 9.33 zgonów.

  W 2022 roku zarejestrowano 4 737 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 2 423 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu piaseczyńskiego 2 314. W tym samym roku 224 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 32 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 192.

  58,7% mieszkańców powiatu piaseczyńskiego jest w wieku produkcyjnym, 22,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 18,5% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu piaseczyńskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 213 419 Liczba mieszkańców
 • 110 430 Kobiety
 • 102 989 Mężczyźni
 • 51,7%
  48,3%
 • 107 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 107 kobiet)
 • 93 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 93 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie piaseczyńskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie piaseczyńskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie piaseczyńskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu piaseczyńskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 247 043 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 128 632 Kobiety
 • 118 411 Mężczyźni
 • 52,2%
  47,8%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie piaseczyńskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie piaseczyńskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie piaseczyńskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu piaseczyńskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 40,0 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  40,0 lat
  Województwo
  41,6 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 41,5 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,4 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat piaseczyński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu piaseczyńskiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat piaseczyński,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat piaseczyński,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat piaseczyński,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,7% Kawalerowie/Panny
 • Powiat
  27,7%
  woj. mazowieckie
  30,0%
  Cała Polska
  29,1%
 • 24,9% Kobiety
  (Panny)
 • 30,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,9% Żonaci/Zamężne
 • pow. piaseczyński
  57,9%
  woj. mazowieckie
  53,7%
  Polska
  54,0%
 • 56,2% Kobiety
  (Zamężne)
 • 59,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 6,3% Wdowcy/Wdowy
 • powiat piaseczyński
  6,3%
  woj. mazowieckie
  8,1%
  Polska
  8,5%
 • 10,0% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 7,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • powiat piaseczyński
  7,9%
  Mazowieckie
  7,7%
  Kraj
  7,6%
 • 8,7% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,9% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • powiat piaseczyński
  0,2%
  woj. mazowieckie
  0,5%
  Polska
  0,7%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie piaseczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie piaseczyńskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • pow. piaseczyński
  3,9
  Województwo
  4,3
  Polska
  4,1
 • 1,8 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Powiat
  1,8
  woj. mazowieckie
  1,7
  Kraj
  1,6
 • 812 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie piaseczyńskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie piaseczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 114 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -9 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 123 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 0,54 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Powiat
  0,5
  Województwo
  -2,2
  Cały kraj
  -3,8
 • -0,9 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 1,5 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie piaseczyńskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie piaseczyńskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie piaseczyńskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie piaseczyńskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 2 081 Urodzenia żywe
 • 991 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 1 090 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 47,6%
  52,4%
 • 9,9 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • powiat piaseczyński
  9,9
  woj. mazowieckie
  9,1
  Polska
  8,1
 • 39,8 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • powiat piaseczyński
  39,8
  Województwo
  38,1
  Kraj
  35,1
 • 4 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 4
 • 29 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 29
 • 110 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 110
 • 112 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 112
 • 45 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 45
 • 9 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 9
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 386 g Średnia waga noworodków
 • 3 300 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 464 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Powiat
  3 386 g
  Województwo
  3 386 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 16 Waga 4500g - 4999g
 • 16
 • 207 Waga 4000g - 4499g
 • 207
 • 676 Waga 3500g - 3999g
 • 676
 • 806 Waga 3000g - 3499g
 • 806
 • 271 Waga 2500g - 2999g
 • 271
 • 67 Waga 2000g - 2499g
 • 67
 • 23 Waga 1500g - 1999g
 • 23
 • 9 Waga 1000g - 1499g
 • 9
 • 7 Waga 600g - 999g
 • 7
 • 3 Waga poniżej 600g
 • 3
 • 1,56 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,56
  woj. mazowieckie
  1,33
  Kraj
  1,26
 • 0,74 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,74
  Mazowieckie
  0,65
  Polska
  0,61
 • 1,06 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • pow. piaseczyński
  1,06
  woj. mazowieckie
  0,80
  Cały kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w powiecie piaseczyńskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 967 Zgony
 • 1 000 Kobiety
  (Zgony)
 • 967 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 50,8%
  49,2%
 • 6 Zgony niemowląt
 • 3 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 3 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 50,0%
  50,0%
 • 9,3 Zgony na 1000 ludności
 • pow. piaseczyński
  9,3
  woj. mazowieckie
  11,4
  Cały kraj
  11,9
 • 94,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • pow. piaseczyński
  94,5
  Województwo
  124,6
  Cała Polska
  147,0
 • 2,9 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • pow. piaseczyński
  2,9
  woj. mazowieckie
  3,1
  Kraj
  3,8
 • 2,5 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  2,5
  Mazowieckie
  2,8
  Kraj
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. mazowieckie
  1,5
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie piaseczyńskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 24,8% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • powiat piaseczyński
  24,8%
  Mazowieckie
  28,7%
  Cała Polska
  36,0%
 • 24,7% Zgony spowodowane nowotworami
 • pow. piaseczyński
  24,7%
  Województwo
  23,5%
  Polska
  23,6%
 • 8,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • pow. piaseczyński
  8,0%
  woj. mazowieckie
  7,7%
  Kraj
  6,7%
 • 81 Zgony spowodowane COVID-19
 • 16,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  16,6
  Kraj
  15,8
 • 59,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  59,3
  Polska
  70,6
 • 230,6 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  230,6
  woj. mazowieckie
  266,8
  Kraj
  280,1
 • 240,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Mazowieckie
  240,9
  Polska
  253,9
 • 231,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 244,8 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 216,5 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  231,1
  Województwo
  326,2
  Kraj
  426,2
 • 40,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 20,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 76,0 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  40,4
  woj. mazowieckie
  46,3
  Kraj
  62,9
 • 29,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • pow. piaseczyński
  29,3
  Województwo
  33,8
  Polska
  33,8
 • 4,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • pow. piaseczyński
  4,6
  Województwo
  6,3
  Cały kraj
  7,0
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • powiat piaseczyński
  0,5%
  Mazowieckie
  0,6%
  Polska
  0,6%
 • Zamachy samobójcze w powiecie piaseczyńskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 46 Osoby w zamachach samobójczych
 • 21 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 25 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 21 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 25 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 17 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 5 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 12 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 7 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 10 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 22 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  22,0
  Województwo
  25,0
  Polska
  38,0
 • 8 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  8,0
  Mazowieckie
  13,0
  Cały kraj
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 1 zatrucie gazem / spalinami
 • 1
 • 1 zatrucie środkami chemicznymi / toksycznymi
 • 1
 • 8 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 8
 • 9 zażycie innych leków
 • 9
 • 4 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 4
 • 3 samookaleczenie powierzchniowe
 • 3
 • 1 rzucenie się z wysokości
 • 1
 • 15 powieszenie się
 • 15
 • 2 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 2
 • 2 inny
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 zatrucie gazem / spalinami
 • 1
 • 1 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 1
 • 1 rzucenie się z wysokości
 • 1
 • 12 powieszenie się
 • 12
 • 2 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 13 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 13
 • 3 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 3
 • 1 zawód miłosny
 • 1
 • 1 problemy w szkole lub pracy
 • 1
 • 1 dokonanie przestępstwa lub wykroczenia
 • 1
 • 1 śmierć bliskiej osoby
 • 1
 • 2 inna nie wymieniona
 • 2
 • 25 nieustalona
 • 25
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 6 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 6
 • 1 dokonanie przestępstwa lub wykroczenia
 • 1
 • 10 nieustalona
 • 10
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 1 12 lat i mniej
 • 1
 • 11 13-18 lat
 • 11
 • 7 19-24 lat
 • 7
 • 16 30-49 lat
 • 16
 • 10 50-60 lat
 • 10
 • 1 70 lat i więcej
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 13-18 lat
 • 1
 • 3 19-24 lat
 • 3
 • 5 30-49 lat
 • 5
 • 7 50-60 lat
 • 7
 • 1 70 lat i więcej
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy6
  • pod wpływem alkoholu6
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków3
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony31
 • 6 trzeźwy
 • 6 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 3 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 31 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy2
  • pod wpływem alkoholu0
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony15
 • 2 trzeźwy
 • 0 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 15 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 26 kawaler/panna
 • 26
 • 14 żonaty/zamężna
 • 14
 • 1 konkubinat
 • 1
 • 2 wdowiec/wdowa
 • 2
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 • 2 nieustalony
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 6 kawaler/panna
 • 6
 • 7 żonaty/zamężna
 • 7
 • 1 konkubinat
 • 1
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 • 1 nieustalony
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne1
  • podstawowe i gimnazjalne5
  • zasadnicze zawodowe2
  • średnie3
  • wyższe0
  • nieustalony35
 • 1 podstawowe niepełne
 • 5 podstawowe i gimnazjalne
 • 2 zasadnicze zawodowe
 • 3 średnie
 • 0 wyższe
 • 35 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne1
  • zasadnicze zawodowe1
  • średnie0
  • wyższe0
  • nieustalony15
 • 0 podstawowe niepełne
 • 1 podstawowe i gimnazjalne
 • 1 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 0 wyższe
 • 15 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 3 praca
 • 3
 • 9 na utrzymaniu innej osoby
 • 9
 • 1 renta
 • 1
 • 1 emerytura
 • 1
 • 2 bez stałego źródła utrzymania
 • 2
 • 30 nieustalony
 • 30
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 2 na utrzymaniu innej osoby
 • 2
 • 1 renta
 • 1
 • 1 emerytura
 • 1
 • 1 bez stałego źródła utrzymania
 • 1
 • 12 nieustalony
 • 12
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 737 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 2 494 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 243 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 224 Zameldowania z zagranicy
 • 93 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 131 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 2 423 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 1 306 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 117 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 32 Wymeldowania za granicę
 • 7 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 25 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 2 506 Saldo migracji
 • 1 274 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 1 232 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 2 314 Saldo migracji wewnętrznych
 • 1 188 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 126 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 192 Saldo migracji zagranicznych
 • 86 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 106 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie piaseczyńskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie piaseczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 19,2% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 17,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 20,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,5% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 66,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 15,6% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 17,6% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,4% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat piaseczyński, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat piaseczyński - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie piaseczyńskim oddano do użytku 2 937 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 13,85 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie piaseczyńskim to 91 417 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 431 mieszkań. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie większa od średniej dla całej Polski.

  69,1% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 30,9% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie piaseczyńskim to 4,29 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w powiecie piaseczyńskim to 108,30 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,39% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 96,62% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 96,06% mieszkań posiada łazienkę, 86,74% korzysta z centralnego ogrzewania, a 76,74% z gazu sieciowego.

  W 2022 zarejestrowano w powiecie piaseczyńskim 1 733 transakcje rynkowe lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 7 592 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 7 293 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 853 transakcje (mediana cen - 6 457 zł/m2, średnia - 6 645 zł/m2), a na rynku wtórnym 880 transakcji rynkowych (mediana cen - 8 543 zł/m2, średnia - 8 034 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie piaseczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 7 592 zł
 • pow. piaseczyński
  7 592 zł
  Województwo
  9 144 zł
  Cały kraj
  6 617 zł
 • 7 592 zł Ogółem
 • 7 592 zł
 • 8 764 zł do 40 m2
 • 8 764 zł
 • 8 772 zł od 40,1 do 60 m2
 • 8 772 zł
 • 7 523 zł od 60,1 do 80 m2
 • 7 523 zł
 • 6 291 zł od 80,1 m2
 • 6 291 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 7 293 zł
 • powiat piaseczyński
  7 293 zł
  woj. mazowieckie
  9 651 zł
  Kraj
  7 224 zł
 • 7 293 zł Ogółem
 • 7 293 zł
 • 8 510 zł do 40 m2
 • 8 510 zł
 • 8 303 zł od 40,1 do 60 m2
 • 8 303 zł
 • 7 504 zł od 60,1 do 80 m2
 • 7 504 zł
 • 6 611 zł od 80,1 m2
 • 6 611 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 1 733
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m2232
  • od 40,1 do 60 m2534
  • od 60,1 do 80 m2418
  • od 80,1 m2549
 • 232 do 40 m2
 • 534 od 40,1 do 60 m2
 • 418 od 60,1 do 80 m2
 • 549 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie piaseczyńskim w latach 2015 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 6 457 zł
 • Tutaj
  6 457 zł
  Mazowieckie
  7 751 zł
  Cały kraj
  6 947 zł
 • 6 457 zł Ogółem
 • 6 457 zł
 • 8 454 zł do 40 m2
 • 8 454 zł
 • 7 760 zł od 40,1 do 60 m2
 • 7 760 zł
 • 6 818 zł od 60,1 do 80 m2
 • 6 818 zł
 • 6 093 zł od 80,1 m2
 • 6 093 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 6 645 zł
 • pow. piaseczyński
  6 645 zł
  woj. mazowieckie
  8 501 zł
  Cały kraj
  7 466 zł
 • 6 645 zł Ogółem
 • 6 645 zł
 • 8 070 zł do 40 m2
 • 8 070 zł
 • 7 646 zł od 40,1 do 60 m2
 • 7 646 zł
 • 6 805 zł od 60,1 do 80 m2
 • 6 805 zł
 • 6 251 zł od 80,1 m2
 • 6 251 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 853
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m275
  • od 40,1 do 60 m2184
  • od 60,1 do 80 m2230
  • od 80,1 m2364
 • 75 do 40 m2
 • 184 od 40,1 do 60 m2
 • 230 od 60,1 do 80 m2
 • 364 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 8 543 zł
 • Tutaj
  8 543 zł
  woj. mazowieckie
  10 786 zł
  Cały kraj
  6 140 zł
 • 8 543 zł Ogółem
 • 8 543 zł
 • 9 167 zł do 40 m2
 • 9 167 zł
 • 8 896 zł od 40,1 do 60 m2
 • 8 896 zł
 • 8 483 zł od 60,1 do 80 m2
 • 8 483 zł
 • 7 305 zł od 80,1 m2
 • 7 305 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 8 034 zł
 • Tutaj
  8 034 zł
  woj. mazowieckie
  10 903 zł
  Cała Polska
  6 984 zł
 • 8 034 zł Ogółem
 • 8 034 zł
 • 8 726 zł do 40 m2
 • 8 726 zł
 • 8 660 zł od 40,1 do 60 m2
 • 8 660 zł
 • 8 335 zł od 60,1 do 80 m2
 • 8 335 zł
 • 7 231 zł od 80,1 m2
 • 7 231 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 880
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m2157
  • od 40,1 do 60 m2350
  • od 60,1 do 80 m2188
  • od 80,1 m2185
 • 157 do 40 m2
 • 350 od 40,1 do 60 m2
 • 188 od 60,1 do 80 m2
 • 185 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie piaseczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 91 417 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 431,00 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  431,00
  Województwo
  450,60
  Kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 98,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • pow. piaseczyński
  98,40 m2
  woj. mazowieckie
  73,90 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 42,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Powiat
  42,40 m2
  Województwo
  33,30 m2
  Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,20 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,20
  Mazowieckie
  3,65
  Kraj
  3,83
 • 2,32 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,32
  Mazowieckie
  2,22
  Kraj
  2,42
 • 0,55 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • pow. piaseczyński
  0,55
  woj. mazowieckie
  0,61
  Cała Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie piaseczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 2 937 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 13,85 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  13,85
  Mazowieckie
  7,83
  Kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 12 596 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,29 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Powiat
  4,29
  woj. mazowieckie
  3,70
  Cała Polska
  3,89
 • 59,38 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Powiat
  59,38
  Województwo
  29,00
  Polska
  24,56
 • 318 192 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 108,3 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  108,3 m2
  Mazowieckie
  89,2 m2
  Polska
  92,3 m2
 • 1,50 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  1,50 m2
  woj. mazowieckie
  0,70 m2
  Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie piaseczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 97,39% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • pow. piaseczyński
  97,39%
  Województwo
  97,23%
  Cały kraj
  97,75%
 • 96,62% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Powiat
  96,62%
  Województwo
  95,03%
  Cała Polska
  95,18%
 • 96,06% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Powiat
  96,06%
  Województwo
  93,83%
  Cały kraj
  93,75%
 • 86,74% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Powiat
  86,74%
  Mazowieckie
  88,35%
  Cała Polska
  85,83%
 • 76,74% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Powiat
  76,74%
  Mazowieckie
  59,27%
  Cały kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Powiat piaseczyński - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie piaseczyńskim na 1000 mieszkańców pracuje 209osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 51,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 48,9% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie piaseczyńskim wynosiło w 2023 roku 3,5% (3,5% wśród kobiet i 3,5% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie piaseczyńskim wynosiło 6 499,96 PLN, co odpowiada 96.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu piaseczyńskiego 18 563 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 33 103 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 14 540.

  6,3% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu piaseczyńskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 27,0% w przemyśle i budownictwie, a 33,0% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 3,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie piaseczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 209 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Powiat
  209,0
  Województwo
  318,0
  Kraj
  259,0
 • 3,1% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 2,9% Kobiety
 • 3,2% Mężczyźni
 • powiat piaseczyński
  3,5%
  Mazowieckie
  4,1%
  Cały kraj
  5,1%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie piaseczyńskim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie piaseczyńskim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie piaseczyńskim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie piaseczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 665 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  6 500 PLN
  Województwo
  7 913 PLN
  Cały kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie piaseczyńskim w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie piaseczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 18 563 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 33 103 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • 14 540 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,78 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie piaseczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 6,3% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 5,9% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 6,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 27,0% Przemysł i budownictwo
 • 17,6% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 36,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 33,0% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 28,2% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 37,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 3,7% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 4,6% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 2,8% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 30,0% Pozostałe
 • 43,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 15,9% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie piaseczyńskim w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie piaseczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 43 852 Pracujący ogółem
 • 22 420 Kobiety
 • 21 432 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie piaseczyńskim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 22,8% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 21,3% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 24,4% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,7% W wieku produkcyjnym
 • 55,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 62,2% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 18,5% W wieku poprodukcyjnym
 • 23,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,4% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat piaseczyński, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 70,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  70,4
  Województwo
  71,5
  Cały kraj
  69,0
 • 31,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  31,6
  woj. mazowieckie
  38,1
  Cała Polska
  38,2
 • 81,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • pow. piaseczyński
  81,3
  Województwo
  113,9
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 61,3% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,1% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,6% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,7% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,9% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,4% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat piaseczyński - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W powiecie piaseczyńskim w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowane były 44 002 podmioty gospodarki narodowej, z czego 29 729 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 3 449 nowych podmiotów, a 1 799 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (3 449) podmiotów zarejestrowano w roku 2023, a najmniej (2 153) w roku 2009. W tym samym okresie najwięcej (2 095) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2018 roku, najmniej (1 002) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie piaseczyńskim najwięcej (8 836) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (43 052) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,4% (198) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 15,8% (6 970) podmiotów, a 83,7% (36 834) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie piaseczyńskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (19.0%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (17.9%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 44 002 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 198 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 6 970 Przemysł i budownictwo
 • 36 834 Pozostała działalność
 • 3 449 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie piaseczyńskim w 2023 roku
 • 1 799 Podmioty wyrejestrowane w powiecie piaseczyńskim w 2023 roku
 • 29 729 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 43 052 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 43 052
 • 812 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 812
 • 122 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 122
 • 14 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 14
 • 2 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 2
 • 43 986 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 43 986
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 46 Spółdzielnie ogółem
 • 46
 • 9 616 Spółki handlowe ogółem
 • 9 616
 • 3 128  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3 128
 • 72  Spółki handlowe - akcyjne
 • 72
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 7    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 7
 • 8 836  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 8 836
 • 3 104    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3 104
 • 2    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 2
 • 2 226 Spółki cywilne ogółem
 • 2 226
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 29 729 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 5 660 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 5 660
 • 5 326 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 5 326
 • 3 168 Informacja i komunikacja
 • 3 168
 • 3 093 Budownictwo
 • 3 093
 • 1 893 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 1 893
 • 1 743 Przetwórstwo przemysłowe
 • 1 743
 • 1 672 Transport i gospodarka magazynowa
 • 1 672
 • 1 559 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 1 559
 • 1 369 Edukacja
 • 1 369
 • 1 333 Pozostała działalność
 • 1 333
 • 801 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 801
 • 780 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 780
 • 711 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 711
 • 430 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 430
 • 116 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 116
 • 51 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 51
 • 13 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 13
 • 8 Górnictwo i wydobywanie
 • 8
 • 3 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • 3
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat piaseczyński - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie piaseczyńskim stwierdzono 3 907 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 18,54 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie piaseczyńskim wynosi 55,90% i jest znacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu piaseczyńskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 12,48 (wykrywalność 49%) oraz przeciwko mieniu - 11,42 (wykrywalność 35%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,84 (53%), drogowe - 1,73 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,28 (91%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie piaseczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat piaseczyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3 907 Przestępstwa ogółem
 • 3 907
 • 2 629 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 2 629
 • 810 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 810
 • 364 Przestępstwa drogowe
 • 364
 • 58 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 58
 • 2 406 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 2 406
 • 18,54 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • pow. piaseczyński
  18,54
  Mazowieckie
  23,30
  Polska
  22,81
 • 12,48 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat piaseczyński
  12,48
  Mazowieckie
  14,84
  Polska
  12,98
 • 3,84 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  3,84
  woj. mazowieckie
  5,93
  Kraj
  6,99
 • 1,73 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  1,73
  Mazowieckie
  1,76
  Cały kraj
  1,82
 • 0,28 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat piaseczyński
  0,28
  Mazowieckie
  0,29
  Cały kraj
  0,35
 • 11,42 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. piaseczyński
  11,42
  Mazowieckie
  13,04
  Cały kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat piaseczyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 56% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • pow. piaseczyński
  56%
  Województwo
  63%
  Kraj
  71%
 • 49% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  49%
  woj. mazowieckie
  55%
  Kraj
  63%
 • 54% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Powiat
  54%
  Województwo
  69%
  Cała Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Powiat
  100%
  Województwo
  99%
  Polska
  99%
 • 91% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  91%
  Województwo
  87%
  Cała Polska
  88%
 • 35% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • pow. piaseczyński
  35%
  Województwo
  42%
  Kraj
  51%

Powiat piaseczyński - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu powiatu piaseczyńskiego wyniosła w 2022 roku 392,7 mln złotych, co daje 1,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 20.3% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu powiatu piaseczyńskiego - 25.5% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (22.4%) oraz na Dział 758 - Różne rozliczenia (14.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 93,1 mln złotych, czyli 23,7% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu piaseczyńskiego wyniosła w 2022 roku 361,2 mln złotych, co daje 1,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 0.3% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (40.8%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (27%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (11.1%). W budżecie powiatu piaseczyńskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 648 złotych na mieszkańca (37,8%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 25,1 złotych na mieszkańca (1,5%).
 • Wydatki budżetu w powiecie piaseczyńskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu piaseczyńskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat piaseczyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu piaseczyńskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  192,8 mln

  1,1 tys(100%)

  215,4 mln

  1,2 tys(100%)

  231,1 mln

  1,3 tys(100%)

  238,9 mln

  1,3 tys(100%)

  283,5 mln

  1,5 tys(100%)

  294,2 mln

  1,4 tys(100%)

  322,3 mln

  1,5 tys(100%)

  392,7 mln

  1,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  44,0 mln

  249(22.8%)

  46,4 mln

  258(21.5%)

  54,5 mln

  299(23.6%)

  65,8 mln

  356(27.6%)

  69,8 mln

  371(24.6%)

  82,6 mln

  434(28.1%)

  88,9 mln

  460(27.6%)

  100,3 mln

  473(25.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  20,4 mln

  115(10.6%)

  27,9 mln

  156(13%)

  24,2 mln

  133(10.5%)

  21,2 mln

  115(8.9%)

  43,0 mln

  228(15.2%)

  29,6 mln

  156(10.1%)

  45,9 mln

  238(14.2%)

  87,9 mln

  414(22.4%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  36,3 mln

  205(18.8%)

  41,3 mln

  230(19.2%)

  43,0 mln

  236(18.6%)

  46,4 mln

  251(19.4%)

  47,8 mln

  254(16.9%)

  54,3 mln

  285(18.5%)

  58,4 mln

  302(18.1%)

  56,6 mln

  267(14.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  37,3 mln

  211(19.4%)

  38,2 mln

  213(17.7%)

  35,4 mln

  194(15.3%)

  36,5 mln

  197(15.3%)

  38,1 mln

  203(13.5%)

  42,2 mln

  221(14.3%)

  43,1 mln

  223(13.4%)

  52,3 mln

  247(13.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  16,5 mln

  93,5(8.6%)

  21,0 mln

  117(9.8%)

  24,1 mln

  132(10.4%)

  21,6 mln

  117(9%)

  26,9 mln

  143(9.5%)

  28,7 mln

  151(9.8%)

  23,4 mln

  121(7.3%)

  27,1 mln

  128(6.9%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  14,2 mln

  80,4(7.4%)

  17,7 mln

  98,5(8.2%)

  16,9 mln

  92,9(7.3%)

  12,9 mln

  69,5(5.4%)

  22,5 mln

  120(7.9%)

  16,6 mln

  87,1(5.6%)

  17,7 mln

  91,5(5.5%)

  19,4 mln

  91,3(4.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  5,9 mln

  33,3(3.1%)

  6,8 mln

  37,9(3.2%)

  7,8 mln

  42,6(3.4%)

  6,8 mln

  36,8(2.9%)

  7,6 mln

  40,5(2.7%)

  9,0 mln

  47,0(3%)

  9,0 mln

  46,8(2.8%)

  13,0 mln

  61,3(3.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,8 mln

  15,7(1.4%)

  3,0 mln

  16,8(1.4%)

  3,3 mln

  17,9(1.4%)

  3,9 mln

  21,3(1.7%)

  4,6 mln

  24,5(1.6%)

  5,9 mln

  31,2(2%)

  7,7 mln

  39,7(2.4%)

  7,7 mln

  36,1(2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  4,4 mln

  24,6(2.3%)

  5,0 mln

  27,9(2.3%)

  6,2 mln

  34,3(2.7%)

  6,2 mln

  33,4(2.6%)

  6,1 mln

  32,7(2.2%)

  4,3 mln

  22,8(1.5%)

  7,0 mln

  36,0(2.2%)

  7,3 mln

  34,6(1.9%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  2,0 mln

  11,5(1.1%)

  1,9 mln

  10,5(0.9%)

  1,8 mln

  10,1(0.8%)

  2,0 mln

  10,6(0.8%)

  1,9 mln

  9,9(0.7%)

  1,5 mln

  7,8(0.5%)

  891,2 tys

  4,6(0.3%)

  3,5 mln

  16,7(0.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,3 mln

  18,8(1.7%)

  3,0 mln

  16,7(1.4%)

  2,6 mln

  14,3(1.1%)

  2,4 mln

  13,1(1%)

  2,1 mln

  11,2(0.7%)

  2,2 mln

  11,3(0.7%)

  3,1 mln

  16,1(1%)

  3,1 mln

  14,4(0.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  4,6 mln

  25,8(2.4%)

  1,8 mln

  10,2(0.8%)

  2,0 mln

  10,8(0.9%)

  3,2 mln

  17,1(1.3%)

  2,3 mln

  12,1(0.8%)

  5,7 mln

  29,7(1.9%)

  4,7 mln

  24,5(1.5%)

  1,9 mln

  9,1(0.5%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  432,6 tys

  2,4(0.2%)

  435,3 tys

  2,4(0.2%)

  438,1 tys

  2,4(0.2%)

  451,1 tys

  2,4(0.2%)

  462,5 tys

  2,4(0.2%)

  523,1 tys

  2,7(0.2%)

  526,9 tys

  2,5(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  348,9 tys

  2,0(0.2%)

  384,6 tys

  2,1(0.2%)

  431,5 tys

  2,4(0.2%)

  456,0 tys

  2,5(0.2%)

  495,3 tys

  2,6(0.2%)

  340,0 tys

  1,8(0.1%)

  407,4 tys

  2,1(0.1%)

  446,5 tys

  2,1(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  116,1 tys

  0,7(0.1%)

  221,3 tys

  1,2(0.1%)

  159,2 tys

  0,9(0.1%)

  193,0 tys

  1,0(0.1%)

  212,1 tys

  1,1(0.1%)

  151,3 tys

  0,8(0.1%)

  395,3 tys

  2,0(0.1%)

  317,9 tys

  1,5(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  189,0 tys

  1,1(0.1%)

  183,7 tys

  1,0(0.1%)

  137,9 tys

  0,8(0.1%)

  97,4 tys

  0,5(0%)

  108,6 tys

  0,6(0%)

  70,9 tys

  0,4(0%)

  55,1 tys

  0,3(0%)

  317,0 tys

  1,5(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  0,0

  0,0(0%)

  19,1 tys

  0,1(0%)

  3,8 tys

  0,0(0%)

  3,6 tys

  0,0(0%)

  9,8 tys

  0,1(0%)

  4,9 tys

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,0(0%)

  154,3 tys

  0,7(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  96,0 tys

  0,5(0%)

  104,0 tys

  0,6(0%)

  117,0 tys

  0,6(0.1%)

  119,7 tys

  0,6(0.1%)

  125,0 tys

  0,7(0%)

  125,0 tys

  0,7(0%)

  125,0 tys

  0,6(0%)

  135,0 tys

  0,6(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,9 tys

  0,0(0%)

  22,0 tys

  0,1(0%)

  105,1 tys

  0,6(0%)

  81,8 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  261,1 tys

  1,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  94,9 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie piaseczyńskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu piaseczyńskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat piaseczyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu piaseczyńskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  192,1 mln

  1,1 tys(100%)

  217,0 mln

  1,2 tys(100%)

  222,9 mln

  1,2 tys(100%)

  250,7 mln

  1,4 tys(100%)

  286,2 mln

  1,5 tys(100%)

  310,5 mln

  1,5 tys(100%)

  357,6 mln

  1,7 tys(100%)

  361,2 mln

  1,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  91,3 mln

  516(47.5%)

  98,1 mln

  547(45.2%)

  105,6 mln

  580(47.4%)

  120,4 mln

  651(48%)

  132,4 mln

  703(46.2%)

  127,9 mln

  671(41.2%)

  147,3 mln

  762(41.2%)

  147,3 mln

  694(40.8%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  46,8 mln

  265(24.4%)

  56,8 mln

  316(26.2%)

  55,9 mln

  307(25.1%)

  60,6 mln

  328(24.2%)

  68,1 mln

  362(23.8%)

  91,9 mln

  482(29.6%)

  109,1 mln

  564(30.5%)

  97,6 mln

  460(27%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  25,9 mln

  146(13.5%)

  29,6 mln

  165(13.6%)

  28,5 mln

  156(12.8%)

  29,6 mln

  160(11.8%)

  33,2 mln

  176(11.6%)

  37,8 mln

  198(12.2%)

  35,8 mln

  185(10%)

  40,0 mln

  188(11.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,8 mln

  21,4(2%)

  5,5 mln

  30,5(2.5%)

  4,6 mln

  25,4(2.1%)

  3,5 mln

  18,9(1.4%)

  20,7 mln

  110(7.2%)

  10,3 mln

  54,1(3.3%)

  11,7 mln

  60,4(3.3%)

  25,7 mln

  121(7.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  7,4 mln

  42,1(3.9%)

  7,2 mln

  40,1(3.3%)

  3,8 mln

  21,0(1.7%)

  6,4 mln

  34,7(2.6%)

  5,9 mln

  31,2(2.1%)

  12,9 mln

  67,8(4.2%)

  24,0 mln

  124(6.7%)

  15,9 mln

  75,1(4.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  5,2 mln

  29,2(2.7%)

  5,6 mln

  31,4(2.6%)

  7,0 mln

  38,7(3.2%)

  6,1 mln

  33,0(2.4%)

  6,6 mln

  35,1(2.3%)

  7,7 mln

  40,6(2.5%)

  7,9 mln

  40,7(2.2%)

  11,6 mln

  54,5(3.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  3,7 mln

  20,7(1.9%)

  4,1 mln

  23,1(1.9%)

  4,0 mln

  21,9(1.8%)

  4,0 mln

  21,8(1.6%)

  4,1 mln

  21,9(1.4%)

  4,5 mln

  23,6(1.4%)

  5,2 mln

  26,9(1.5%)

  4,8 mln

  22,5(1.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  763,4 tys

  4,3(0.4%)

  891,6 tys

  5,0(0.4%)

  862,1 tys

  4,7(0.4%)

  1,8 mln

  9,9(0.7%)

  2,4 mln

  12,6(0.8%)

  3,8 mln

  20,1(1.2%)

  4,0 mln

  20,8(1.1%)

  3,7 mln

  17,4(1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,6 mln

  14,8(1.4%)

  2,0 mln

  11,2(0.9%)

  1,3 mln

  6,9(0.6%)

  1,5 mln

  8,3(0.6%)

  1,7 mln

  8,8(0.6%)

  1,7 mln

  8,9(0.5%)

  1,6 mln

  8,3(0.4%)

  3,6 mln

  17,0(1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,3 mln

  18,8(1.7%)

  3,0 mln

  16,7(1.4%)

  2,6 mln

  14,3(1.2%)

  2,4 mln

  12,9(0.9%)

  2,1 mln

  10,9(0.7%)

  2,1 mln

  11,3(0.7%)

  3,0 mln

  15,6(0.8%)

  3,0 mln

  14,0(0.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  960,2 tys

  5,4(0.5%)

  1,6 mln

  8,9(0.7%)

  1,8 mln

  10,1(0.8%)

  3,6 mln

  19,6(1.4%)

  4,2 mln

  22,4(1.5%)

  1,8 mln

  9,4(0.6%)

  1,9 mln

  9,9(0.5%)

  2,9 mln

  13,8(0.8%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  432,6 tys

  2,4(0.2%)

  435,3 tys

  2,4(0.2%)

  438,1 tys

  2,4(0.2%)

  451,1 tys

  2,4(0.2%)

  461,5 tys

  2,4(0.1%)

  522,4 tys

  2,7(0.1%)

  527,2 tys

  2,5(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  227,3 tys

  1,3(0.1%)

  215,0 tys

  1,2(0.1%)

  218,3 tys

  1,2(0.1%)

  5,4 mln

  29,3(2.2%)

  70,3 tys

  0,4(0%)

  1,1 mln

  5,9(0.4%)

  58,6 tys

  0,3(0%)

  130,7 tys

  0,6(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  97,3 tys

  0,5(0.1%)

  1,6 mln

  8,9(0.7%)

  2,1 mln

  11,3(0.9%)

  74,7 tys

  0,4(0%)

  81,9 tys

  0,4(0%)

  62,0 tys

  0,3(0%)

  72,1 tys

  0,4(0%)

  91,9 tys

  0,4(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  217

  0,0(0%)

  5,1 tys

  0,0(0%)

  4,9 tys

  0,0(0%)

  4,3 tys

  0,0(0%)

  9,8 tys

  0,1(0%)

  4,9 tys

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,0(0%)

  13,5 tys

  0,1(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,0

  0,0(0%)

  157,4 tys

  0,9(0.1%)

  1,0 mln

  5,5(0.4%)

  1,2 mln

  6,3(0.5%)

  166,9 tys

  0,9(0.1%)

  1 000,0 tys

  5,2(0.3%)

  98,7 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,7 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,9 tys

  0,0(0%)

  22,0 tys

  0,1(0%)

  105,1 tys

  0,6(0%)

  81,8 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  133,2 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  12,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  94,9 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat piaseczyński - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 49 975 mieszkańców powiatu piaseczyńskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 24 366 kobiet oraz 25 614 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 38,9% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,8% wykształcenie policealne, 13,6% średnie ogólnokształcące, a 16,7% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 11,3% mieszkańców powiatu piaseczyńskiego, gimnazjalnym 3,1%, natomiast 9,0% podstawowym ukończonym. 3,6% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu piaseczyńskiego mają nieznacznie wyższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie piaseczyńskim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (43,3%) oraz średnie ogólnokształcące (14,1%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie wyższe (33,9%) oraz średnie zawodowe (19,7%).

  W roku 2022 w powiecie piaseczyńskim mieściło się 125 przedszkoli, w których do 525 oddziałów uczęszczało 9 456 dzieci (4 603 dziewczynki oraz 4 853 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie piaseczyńskim mieściło się 66 przedszkoli, w których do 227 oddziałów uczęszczało 4 386 dzieci (2 059 dziewczynek oraz 2 327 chłopców). Dostępnych było 4 739 miejsc.

  20,3% mieszkańców powiatu piaseczyńskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (20,1% wśród dziewczynek i 20,4% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 002 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,63 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 64 szkoły podstawowe, w których w 1 162 oddziałach uczyło się 22 206 uczniów (10 713 kobiet oraz 11 493 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie piaseczyńskim placówkę miało 45 szkół podstawowych, w których w 488 oddziałach uczyło się 9 869 uczniów (4 770 kobiet oraz 5 099 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 29,3% ludności (29,2% wśród dziewczynek i 29,3% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19,1 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 97,66.

  W powiecie piaseczyńskim znajduje się 20 licea ogólnokształcące, w których w 167 oddziałach uczyło się 3 927 uczniów (2 111 kobiet oraz 1 816 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 825 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie piaseczyńskim placówkę miałp 10 licea ogólnokształcące, w których w 62 oddziałach uczyło się 1 604 uczniów (846 kobiet oraz 758 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 508 absolwentów.

  W powiecie piaseczyńskim znajduje się 6 Technik, w których w 82 oddziałach uczyło się 2 210 uczniów (781 kobiet oraz 1 429 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 334 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie piaseczyńskim placówkę miało 5 Technik, w których w 52 oddziałach uczyło się 1 104 uczniów (468 kobiet oraz 636 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 199 absolwentów.

  W powiecie piaseczyńskim znajduje się 5 Branżowych szkół I stopnia, w których w 31 oddziałach uczyło się 414 uczniów (158 kobiet oraz 256 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,0% mieszkańców (13,2% wśród dziewczyn i 12,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 23,5 uczniów. 13,4 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 27,0 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 21,9% mieszkańców powiatu piaseczyńskiego w wieku potencjalnej nauki (21,9% kobiet i 21,9% mężczyzn).

 • 38,9% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  38,9%
  woj. mazowieckie
  33,5%
  Polska
  25,2%
 • 43,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 33,9% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 34,2% Wykształcenie średnie i policealne
 • pow. piaseczyński
  34,2%
  woj. mazowieckie
  34,6%
  Cały kraj
  35,2%
 • 33,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 35,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,8% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  3,8%
  Województwo
  3,4%
  Kraj
  3,3%
 • 5,1% Kobiety
  (policealne)
 • 2,5% Mężczyźni
  (policealne)
 • 13,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat piaseczyński
  13,6%
  woj. mazowieckie
  13,0%
  Kraj
  11,9%
 • 14,1% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 13,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,7% Wykształcenie średnie zawodowe
 • pow. piaseczyński
  16,7%
  woj. mazowieckie
  18,2%
  Cały kraj
  20,0%
 • 14,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,7% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 11,3% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • powiat piaseczyński
  11,3%
  Mazowieckie
  15,3%
  Cała Polska
  21,2%
 • 8,6% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 14,3% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,1% Wykształcenie gimnazjalne
 • Powiat
  3,1%
  Mazowieckie
  2,8%
  Polska
  3,0%
 • 2,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 9,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  9,0%
  Mazowieckie
  10,7%
  Cała Polska
  12,3%
 • 9,1% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 8,9% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,6% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • pow. piaseczyński
  3,6%
  woj. mazowieckie
  3,1%
  Polska
  3,1%
 • 3,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie piaseczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1002 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  1 002,0
  Mazowieckie
  970,0
  Kraj
  927,0
 • 0,63 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • powiat piaseczyński
  0,63
  Mazowieckie
  0,84
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 125Przedszkola
 • 39 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 525 Oddziały
 • 71 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 1 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 10 072 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat piaseczyński) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 9 456 Dzieci
 • 4 603 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 4 853 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,7%
  51,3%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 227 2 lata i mniej
 • 227
 • 2 273 3 lata
 • 2 273
 • 2 432 4 lata
 • 2 432
 • 2 667 5 lata
 • 2 667
 • 1 799 6 lat
 • 1 799
 • 58 7 lat i więcej
 • 58
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 118 2 lata i mniej
 • 118
 • 1 121 3 lata
 • 1 121
 • 1 219 4 lata
 • 1 219
 • 1 259 5 lata
 • 1 259
 • 866 6 lat
 • 866
 • 20 7 lat i więcej
 • 20
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 109 2 lata i mniej
 • 109
 • 1 152 3 lata
 • 1 152
 • 1 213 4 lata
 • 1 213
 • 1 408 5 lata
 • 1 408
 • 933 6 lat
 • 933
 • 38 7 lat i więcej
 • 38
 • 1 465 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 634,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 626,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 1,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 96,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 95,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 16Punkty przedszkolne
 • 16 Oddziały
 • 484 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat piaseczyński) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 259 Dzieci
 • 105 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 154 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 40,5%
  59,5%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 68 3 lata
 • 68
 • 76 4 lata
 • 76
 • 51 5 lata
 • 51
 • 42 6 lat
 • 42
 • 19 7 lat i więcej
 • 19
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 38 3 lata
 • 38
 • 32 4 lata
 • 32
 • 17 5 lata
 • 17
 • 11 6 lat
 • 11
 • 5 7 lat i więcej
 • 5
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 30 3 lata
 • 30
 • 44 4 lata
 • 44
 • 34 5 lata
 • 34
 • 31 6 lat
 • 31
 • 14 7 lat i więcej
 • 14
 •  
 • 19,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 17,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie piaseczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat piaseczyński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 59Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 1 085 Oddziały
 • 21 868 Uczniowie
 • 10 556 Kobiety
  (uczniowie)
 • 11 312 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,3%
  51,7%
 • 3 076 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 500 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 576 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 3 310 Absolwenci
 • 1 661 Kobiety
  (absolwenci)
 • 1 649 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 5Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 77 Oddziały
 • 338 Uczniowie
 • 157 Kobiety
  (uczniowie)
 • 181 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 46,4%
  53,6%
 • 31 Uczniowie w 1 klasie
 • 8 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 23 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 46 Absolwenci
 • 24 Kobiety
  (absolwenci)
 • 22 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 19,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  19,1
  Województwo
  17,8
  Cały kraj
  17,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 19,1 Szkoły podstawowe ogółem
 • 19,1
 • 19,1 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 19,1
 • 20,2 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 20,2
 • 4,4 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 4,4
 •  
 • 1 657,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 1 401,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 256,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 116,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 107,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 97,66 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat piaseczyński
  97,66
  Mazowieckie
  99,83
  Cała Polska
  95,96
 • 96,60 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  96,60
  Mazowieckie
  98,60
  Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat piaseczyński) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat piaseczyński) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie piaseczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat piaseczyński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 14Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 136 Oddziały
 • 3 564 Uczniowie
 • 1 941 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 623 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 54,5%
  45,5%
 • 1 150 Uczniowie w 1 klasie
 • 627 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 523 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 713 Absolwenci
 • 417 Kobiety
  (absolwenci)
 • 296 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 3Licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży
 • 19 Oddziały
 • 63 Uczniowie
 • 34 Kobiety
  (uczniowie)
 • 29 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 54,0%
  46,0%
 • 16 Uczniowie w 1 klasie
 • 8 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 8 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 4 Absolwenci
 • 0 Kobiety
  (absolwenci)
 • 4 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 3Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 12 Oddziały
 • 300 Uczniowie
 • 136 Kobiety
  (uczniowie)
 • 164 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 45,3%
  54,7%
 • 108 Absolwenci
 • 57 Kobiety
  (absolwenci)
 • 51 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 23,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Powiat
  23,5
  woj. mazowieckie
  26,9
  Polska
  26,5
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 23,5 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 23,5
 • 23,4 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 23,4
 • 3,3 Licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży
 • 3,3
 •  
 • 248,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 175,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 73,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 24,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży)
 • 17,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat piaseczyński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 6Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 82 Oddziały
 • 2 210 Uczniowie
 • 781 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 429 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 35,3%
  64,7%
 • 645 Uczniowie w 1 klasie
 • 219 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 426 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 334 Absolwenci
 • 127 Kobiety
  (absolwenci)
 • 207 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 27,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • powiat piaseczyński
  27,0
  Województwo
  24,4
  Cały kraj
  24,9
 •  
 • 165,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 117,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 48,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat piaseczyński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 177 Uczniowie w 1 klasie
 • 46 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 131 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 2Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 18 Oddziały
 • 109 Uczniowie
 • 69 Kobiety
  (uczniowie)
 • 40 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 63,3%
  36,7%
 • 47 Uczniowie w 1 klasie
 • 24 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 23 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 13,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Powiat
  13,4
  woj. mazowieckie
  19,4
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 13,4 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 13,4
 • 23,5 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 23,5
 • 6,1 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 6,1
 •  
 • Wykres - Szkoły policealne (powiat piaseczyński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 7Szkoły policealne (w tym kolegium dla pracowników służb społecznych) bez specjalnych
 • 46 Oddziały
 • 1 106 Uczniowie
 • 707 Kobiety
  (uczniowie)
 • 399 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 63,9%
  36,1%
 • 900 Uczniowie w 1 klasie
 • 563 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 337 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 207 Absolwenci
 • 151 Kobiety
  (absolwenci)
 • 56 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły policealne specjalne
 • 2 Oddziały
 • 25 Uczniowie
 • 5 Kobiety
  (uczniowie)
 • 20 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 20,0%
  80,0%
 • 12 Uczniowie w 1 klasie
 • 4 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 8 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 10 Absolwenci
 • 3 Kobiety
  (absolwenci)
 • 7 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 23,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Powiat
  23,6
  Województwo
  27,7
  Kraj
  23,6
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 23,6 Szkoły policealne ogółem
 • 23,6
 • 23,6 Szkoły policealne dla młodzieży
 • 23,6
 • 12,5 Szkoły policealne specjalne dla młodzieży
 • 12,5
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie piaseczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 20,3% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 20,1% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 20,4% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 29,3% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 29,2% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,3% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,5% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,4% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,0% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,2% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,8% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 21,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 21,9% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 21,9% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat piaseczyński, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat piaseczyński, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat piaseczyński, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat piaseczyński - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie piaseczyńskim

 • Według danych GUS z 2022 roku w powiecie piaseczyńskim znajdowało się 8 hoteli (5 ★★★, 3 ★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 4 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 3
  • domy pracy twórczej: 1
  • zakłady uzdrowiskowe: 1
  • pokoje gościnne: 6
  • kwatery agroturystyczne: 3
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 3


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 6
  • drzwi automatycznie otwierane: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 3
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 8


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 8 (liczba sal: 24, liczba miejsc: 1 075)
  • z nagłośnieniem: 7
  • z projektorem multimedialnym: 7
  • z zestawem do wideokonferencji: 2
  • z obsługą techniczną: 5
  • z ekranem: 7
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 7
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 6
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 16


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie piaseczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w powiecie piaseczyńskim: 12 (publiczne: 12, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie piaseczyńskim 6 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 102 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 1 440 (uczestnicy: 219 179)
  • seanse filmowe: 187 (uczestnicy: 16 190)
  • wystawy: 38 (uczestnicy: 6 370)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 28 (uczestnicy: 6 053)
  • koncerty: 228 (uczestnicy: 26 864)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 176 (uczestnicy: 7 967)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 58 (uczestnicy: 103 340)
  • konkursy: 22 (uczestnicy: 1 313)
  • pokazy teatralne: 183 (uczestnicy: 18 009)
  • konferencje: 3 (uczestnicy: 150)
  • interdyscyplinarne: 20 (uczestnicy: 9 920)
  • warsztaty: 435 (uczestnicy: 6 758)
  • inne: 62 (uczestnicy: 16 245)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 200 (członkowie: 3 782)
  • plastyczne/techniczne: 95 (członkowie: 1 040)
  • taneczne: 3 (członkowie: 66)
  • muzyczne: 37 (członkowie: 644)
  • informatyczne: 2 (członkowie: 41)
  • fotograficzne i filmowe: 5 (członkowie: 75)
  • teatralne: 4 (członkowie: 48)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 4 (członkowie: 79)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 18 (członkowie: 997)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 11 (członkowie: 380)
  • inne: 21 (członkowie: 412)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 1 (absolwenci: 120)
  • języków obcych: 1 (absolwenci: 120)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • fotograficzne: 2
  • plastyczne: 11
  • muzyczne: 9
  • politechniczne: 1
  • komputerowe: 3
  • ceramiczne: 6
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 2
  • sale baletowe/taneczne: 5
  • inne: 2


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 59 (członkowie: 1 257)
  • teatralne: 15 (członkowie: 281)
  • muzyczne - instrumentalne: 8 (członkowie: 276)
  • wokalne i chóry: 16 (członkowie: 345)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 8 (członkowie: 88)
  • taneczne: 8 (członkowie: 167)
  • inne: 4 (członkowie: 100)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie piaseczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie piaseczyńskim działało 1 kino posiadające 1 salę z 60 miejscami na widowni. Odbyło się 147 seansów, na które przyszło 1 824 widzów, w tym 20 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 200 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie piaseczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie piaseczyńskim działały 2 muzea łącznie z oddziałami .

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie piaseczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie piaseczyńskim działało 26 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 462 815 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 76 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 26 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 379 603 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 294
  • dostępne dla czytelników: 111
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 111
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 22
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 21
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 26
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 24


 • Biblioteki naukowe w powiecie piaseczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie piaseczyńskim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 7 635 wolumenów w tym ziobry specjalne: 342. Odnotowano 5 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 1 pracownik.

  Dla porównania w 2007 roku działały 4 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 43 361 wolumenów. Odnotowano 1 356 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 3
  • dostępne dla czytelników: 3
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 1
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie piaseczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie piaseczyńskim działały 63 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 6 026 członków. Zarejestrowano 6 143 ćwiczących (mężczyźni: 4 433, kobiety: 1 710, chłopcy do lat 18: 3 604, dziewczęta do lat 18: 1 478). Aktywnych było 96 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (137), instruktora sportowego (96) oraz inne osoby (35).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie piaseczyńskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat piaseczyński - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat piaseczyński i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 88 wypadków drogowych w powiecie piaseczyńskim odnotowano 11 ofiar śmiertelnych oraz 103 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 41,5 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 5,2 ofiar śmiertelnych (wartość porównywalna do wartości dla województwa i nieznacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 6,6 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 61,9 rannych (wartość porównywalna do wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2022 roku w powiecie piaseczyńskim zarejestrowanych było 166 430 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 132 275 samochodów osobowych (623,6 na każdy 1000 mieszkańców - znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski), 18 492 samochodów ciężarowych (98,4 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 213 autobusów (1,0 - znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 2 387 ciągników siodłowych (11,3 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 8 366 motocykli (39,4 - znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 16,8 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 17,2 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 23,4 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 13,3 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 16,0 lat.


  W 2022 roku w powiecie piaseczyńskim znajdowały się 85 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 2 parkingi w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 133 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 66 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie piaseczyńskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 88 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 11 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 103 Ranni
  (rok 2022)
 • 13 Lekko ranni
 • 90 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie piaseczyńskim w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 41,48 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  41,5
  woj. mazowieckie
  52,6
  Polska
  56,5
 • 5,19 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • powiat piaseczyński
  5,2
  Mazowieckie
  5,2
  Cały kraj
  5,0
 • 48,56 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  48,6
  woj. mazowieckie
  61,7
  Cała Polska
  65,5
 • 6,61 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • powiat piaseczyński
  6,6
  woj. mazowieckie
  5,2
  Polska
  5,4
 • 61,89 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • powiat piaseczyński
  61,9
  Mazowieckie
  60,7
  Polska
  71,0
 • 12,50 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • pow. piaseczyński
  12,5
  Mazowieckie
  10,0
  Cała Polska
  8,9
 • 117,05 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • pow. piaseczyński
  117,0
  Mazowieckie
  117,3
  Polska
  116,0
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 166 430 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie piaseczyńskim w 2022 roku
 • 132 275 Samochody osobowe
 • 18 492 Samochody ciężarowe
 • 184 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 213 Autobusy
 • 1 277 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 2 388 Ciągniki samochodowe
 • 2 387   Ciągniki siodłowe
 • 3 419 Ciągniki rolnicze
 • 8 366 Motocykle
 • 2 519   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 5 475 Motorowery
 • 132 275Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie piaseczyńskim
 • Samochody osobowe w powiecie piaseczyńskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 623,6 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • pow. piaseczyński
  623,6
  Mazowieckie
  766,7
  Kraj
  700,6
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg22 470
  • 1400-1649 kg27 918
  • 1650-1899 kg33 175
  • 1900 kg i więcej48 712
 • 22 470 do 1399 kg
 • 27 918 1400-1649 kg
 • 33 175 1650-1899 kg
 • 48 712 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 45 901 do 1399 cm3
 • 45 901
 • 68 860 1400-1999 cm3
 • 68 860
 • 17 514 2000 i więcej cm3
 • 17 514
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie piaseczyńskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna71 418
  • olej napędowy38 935
  • gaz (LPG)16 017
  • pozostałe5 905
 • 71 418 benzyna
 • 38 935 olej napędowy
 • 16 017 gaz (LPG)
 • 5 905 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 3 750 do 1 roku
 • 3 750
 • 1 957 2 lata
 • 1 957
 • 2 982 3 lata
 • 2 982
 • 8 660 4-5 lat
 • 8 660
 • 8 976 6-7 lat
 • 8 976
 • 8 026 8-9 lat
 • 8 026
 • 8 590 10-11 lat
 • 8 590
 • 21 566 12-15 lat
 • 21 566
 • 25 394 16-20 lat
 • 25 394
 • 17 474 21-25 lat
 • 17 474
 • 9 389 26-30 lat
 • 9 389
 • 15 511 31 lat i więcej
 • 15 511
 • 16,8 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie piaseczyńskim
 • Tutaj
  16,8 lat
  Województwo
  17,7 lat
  Kraj
  19,4 lat
 • 18 492Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie piaseczyńskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie piaseczyńskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 98,4 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  98,4
  Województwo
  141,6
  Cały kraj
  112,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 9 044 do 999 kg
 • 9 044
 • 6 094 1000-1499 kg
 • 6 094
 • 1 309 1500-2999 kg
 • 1 309
 • 126 3000-3499 kg
 • 126
 • 211 3500-4999 kg
 • 211
 • 552 5000-6999 kg
 • 552
 • 387 7000-9999 kg
 • 387
 • 526 10000-14999 kg
 • 526
 • 243 15000 kg i więcej
 • 243
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 885
  • olej napędowy15 179
  • gaz (LPG)858
  • pozostałe570
 • 1 885 benzyna
 • 15 179 olej napędowy
 • 858 gaz (LPG)
 • 570 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 645 do 1 roku
 • 645
 • 123 2 lata
 • 123
 • 249 3 lata
 • 249
 • 763 4-5 lat
 • 763
 • 1 278 6-7 lat
 • 1 278
 • 1 004 8-9 lat
 • 1 004
 • 1 121 10-11 lat
 • 1 121
 • 3 328 12-15 lat
 • 3 328
 • 3 509 16-20 lat
 • 3 509
 • 3 305 21-25 lat
 • 3 305
 • 1 561 26-30 lat
 • 1 561
 • 1 606 31 lat i więcej
 • 1 606
 • 17,2 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie piaseczyńskim
 • Tutaj
  17,2 lat
  Mazowieckie
  18,7 lat
  Cały kraj
  20,0 lat
 • 213Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie piaseczyńskim
 • Autobusy w powiecie piaseczyńskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 1,0 Autobusy na 1000 ludności
 • powiat piaseczyński
  1,0
  woj. mazowieckie
  3,9
  Kraj
  3,4
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1
  • olej napędowy204
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe7
 • 1 benzyna
 • 204 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 7 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 3 lata
 • 1
 • 3 4-5 lat
 • 3
 • 1 6-7 lat
 • 1
 • 3 8-9 lat
 • 3
 • 26 10-11 lat
 • 26
 • 20 12-15 lat
 • 20
 • 39 16-20 lat
 • 39
 • 34 21-25 lat
 • 34
 • 15 26-30 lat
 • 15
 • 71 31 lat i więcej
 • 71
 • 23,4 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie piaseczyńskim
 • powiat piaseczyński
  23,4 lat
  Województwo
  19,9 lat
  Polska
  22,4 lat
 • 2 387Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie piaseczyńskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie piaseczyńskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 11,3 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • powiat piaseczyński
  11,3
  woj. mazowieckie
  24,8
  Cały kraj
  14,2
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna3
  • olej napędowy2 313
  • gaz (LPG)2
  • pozostałe69
 • 3 benzyna
 • 2 313 olej napędowy
 • 2 gaz (LPG)
 • 69 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 238 do 1 roku
 • 238
 • 13 2 lata
 • 13
 • 57 3 lata
 • 57
 • 153 4-5 lat
 • 153
 • 189 6-7 lat
 • 189
 • 156 8-9 lat
 • 156
 • 298 10-11 lat
 • 298
 • 426 12-15 lat
 • 426
 • 414 16-20 lat
 • 414
 • 270 21-25 lat
 • 270
 • 90 26-30 lat
 • 90
 • 83 31 lat i więcej
 • 83
 • 13,3 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie piaseczyńskim
 • pow. piaseczyński
  13,3 lat
  Mazowieckie
  10,2 lat
  Cała Polska
  12,7 lat
 • 8 366Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie piaseczyńskim
 • Motocykle w powiecie piaseczyńskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 39,4 Motocykle na 1000 ludności
 • Powiat
  39,4
  woj. mazowieckie
  44,3
  Kraj
  48,5
 • Motocykle według grup wieku
 • 635 do 1 roku
 • 635
 • 257 2 lata
 • 257
 • 236 3 lata
 • 236
 • 414 4-5 lat
 • 414
 • 635 6-7 lat
 • 635
 • 431 8-9 lat
 • 431
 • 468 10-11 lat
 • 468
 • 1 278 12-15 lat
 • 1 278
 • 1 488 16-20 lat
 • 1 488
 • 1 000 21-25 lat
 • 1 000
 • 456 26-30 lat
 • 456
 • 1 068 31 lat i więcej
 • 1 068
 • 16,0 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie piaseczyńskim
 • Tutaj
  16,0 lat
  Mazowieckie
  22,0 lat
  Cała Polska
  24,3 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 85 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 55 km  Będących pod zarządem gminy
 • 18 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 11 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie piaseczyńskim w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 1 362,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  1 362,3 km
  Mazowieckie
  796,1 km
  Polska
  633,6 km
 • 4,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Powiat
  4,0 km
  woj. mazowieckie
  5,1 km
  Cała Polska
  5,3 km
 • 2 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 66 Liczba licencji na taksówki
 • 133 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami