Powiat piaseczyński w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat piaseczyński - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 188 281 Liczba mieszkańców
 • 621 km2 Powierzchnia
 • 289 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 47,8% Stopa urbanizacji
 • Wojciech Jerzy Ołdakowski Starosta
 • ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno Adres starostwa powiatowego
 • WPI Tablice rejestracyjne
Powiat piaseczyński na mapie
Identyfikatory
 • 1418 TERYT (TERC)
Herb powiatu piaseczyńskiego
powiat piaseczyński herb
Flaga powiatu piaseczyńskiego
powiat piaseczyński flaga

powiat piaseczyński - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie
22 756 72 43
22 756 98 15
ul.Staszica 19
05-500 Piaseczno
Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie
22 604 59 00,22 604 59 01
22 604 52 07
ul. Kościelna 3
05-500 Piaseczno
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Piasecznie
22 737 26 78
22 737 26 78
ul.Chyliczkowska 20A
05-500 Piaseczno
Powiatowa Inspektorat Weterynarii w Piasecznie
22 756 76 62
22 735 20 67
ul.Orężna 9
05-501 Piaseczno
Starostwo Powiatowe w Piasecznie
(22) 757-20-51
(22) 737-11-58
ul. Chyliczkowska
05-500 Piaseczno

Powiat piaseczyński - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Powiat piaseczyński ma 188 281 mieszkańców, z czego 52,1% stanowią kobiety, a 47,9% mężczyźni. W latach 2002-2019 liczba mieszkańców wzrosła o 51,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,3 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu piaseczyńskiego w 2050 roku wynosi 247 043, z czego 128 632 to kobiety, a 118 411 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu piaseczyńskiego zawarli w 2019 roku 794 małżeństw, co odpowiada 4,3 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  26,3% mieszkańców powiatu piaseczyńskiego jest stanu wolnego, 60,0% żyje w małżeństwie, 5,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,0% to wdowy/wdowcy.

  Powiat piaseczyński ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 524. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 2,81 na 1000 mieszkańców powiatu piaseczyńskiego. W 2019 roku urodziło się 2 195 dzieci, w tym 49,3% dziewczynek i 50,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 399 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,31 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2018 roku 35,7% zgonów w powiecie piaseczyńskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 25,0% zgonów w powiecie piaseczyńskim były nowotwory, a 8,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu piaseczyńskiego przypada 8.96 zgonów.

  W 2019 roku zarejestrowano 5 643 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 2 949 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu piaseczyńskiego 2 694. W tym samym roku 187 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 18 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 169.

  59,2% mieszkańców powiatu piaseczyńskiego jest w wieku produkcyjnym, 22,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 18,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu piaseczyńskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 188 281 Liczba mieszkańców
 • 98 078 Kobiety
 • 90 203 Mężczyźni
 • 52,1%
  47,9%
 • 109 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 109 kobiet)
 • 92 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 92 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie piaseczyńskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie piaseczyńskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie piaseczyńskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu piaseczyńskiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 247 043 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 128 632 Kobiety
 • 118 411 Mężczyźni
 • 52,2%
  47,8%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie piaseczyńskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie piaseczyńskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie piaseczyńskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu piaseczyńskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 39,3 latŚredni wiek mieszkańców
 • powiat piaseczyński
  39,3 lat
  Mazowieckie
  41,5 lat
  Cała Polska
  41,9 lat
 • 40,6 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 37,9 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat piaseczyński, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu piaseczyńskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat piaseczyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat piaseczyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat piaseczyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 26,3% Kawalerowie/Panny
 • Powiat
  26,3%
  Mazowieckie
  28,4%
  Cała Polska
  28,8%
 • 22,8% Kobiety
  (Panny)
 • 30,2% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 60,0%Żonaci/Zamężne
 • powiat piaseczyński
  60,0%
  Województwo
  55,4%
  Cały kraj
  55,8%
 • 57,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 62,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,0% Wdowcy/Wdowy
 • powiat piaseczyński
  8,0%
  woj. mazowieckie
  9,9%
  Kraj
  9,6%
 • 12,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Powiat
  5,6%
  Województwo
  5,8%
  Polska
  5,0%
 • 6,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,5% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • powiat piaseczyński
  0,2%
  woj. mazowieckie
  0,5%
  Polska
  0,8%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie piaseczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie piaseczyńskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,3 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2019
 • pow. piaseczyński
  4,3
  woj. mazowieckie
  4,9
  Cała Polska
  4,8
 • 1,9 Rozwody na 1000 ludności w roku 2019
 • Powiat
  1,9
  woj. mazowieckie
  1,7
  Cała Polska
  1,7
 • 794 Małżeństwa zawarte w roku 2019
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie piaseczyńskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie piaseczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 524 Przyrost naturalny w roku 2019
 • 287 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 237 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 2,81 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • powiat piaseczyński
  2,8
  woj. mazowieckie
  0,4
  Kraj
  -0,9
 • 1,9 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 3,6 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie piaseczyńskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie piaseczyńskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie piaseczyńskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie piaseczyńskim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 2 195 Urodzenia żywe
 • 1 083 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 1 112 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,3%
  50,7%
 • 11,8 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • pow. piaseczyński
  11,8
  woj. mazowieckie
  11,0
  Cały kraj
  9,8
 • 47,1 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • pow. piaseczyński
  47,1
  Województwo
  46,5
  Polska
  41,8
 • 4.16 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 4.16
 • 35.41 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 35.41
 • 129.18 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 129.18
 • 119.89 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 119.89
 • 49.11 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 49.11
 • 12.61 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 12.61
 • 0.67 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.67
 • 3 399 gŚrednia waga noworodków
 • 3 353 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 444 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • pow. piaseczyński
  3 399 g
  Mazowieckie
  3 399 g
  Kraj
  3 368 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 33 Waga 4500g - 4999g
 • 33
 • 201 Waga 4000g - 4499g
 • 201
 • 733 Waga 3500g - 3999g
 • 733
 • 823 Waga 3000g - 3499g
 • 823
 • 305 Waga 2500g - 2999g
 • 305
 • 70 Waga 2000g - 2499g
 • 70
 • 21 Waga 1500g - 1999g
 • 21
 • 10 Waga 1000g - 1499g
 • 10
 • 5 Waga 600g - 999g
 • 5
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,76 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,76
  Mazowieckie
  1,57
  Cała Polska
  1,42
 • 0,87 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,87
  Województwo
  0,76
  Cały kraj
  0,69
 • 1,31 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Powiat
  1,31
  woj. mazowieckie
  1,03
  Cała Polska
  0,92
 • Statystyki zgonów w powiecie piaseczyńskim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 1 671 Zgony
 • 796 Kobiety
  (Zgony)
 • 875 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,6%
  52,4%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 100,0%
  0,0%
 • 9,0 Zgony na 1000 ludności
 • pow. piaseczyński
  9,0
  woj. mazowieckie
  10,7
  Polska
  10,7
 • 76,1 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • powiat piaseczyński
  76,1
  woj. mazowieckie
  96,8
  Polska
  109,3
 • 0,5 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • powiat piaseczyński
  0,5
  Mazowieckie
  3,2
  Kraj
  3,8
 • 2,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • powiat piaseczyński
  2,6
  woj. mazowieckie
  3,0
  Polska
  3,1
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Mazowieckie
  1,2
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie piaseczyńskim w latach 2002-2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 35,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • powiat piaseczyński
  35,7%
  woj. mazowieckie
  34,7%
  Cała Polska
  40,5%
 • 25,0% Zgony spowodowane nowotworami
 • pow. piaseczyński
  25,0%
  woj. mazowieckie
  25,5%
  Cały kraj
  26,4%
 • 8,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  8,9%
  Mazowieckie
  8,5%
  Cała Polska
  6,7%
 • 7,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Mazowieckie
  7,0
  Polska
  9,8
 • 65,6 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  65,6
  Kraj
  72,2
 • 228,3 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  228,3
  Województwo
  278,2
  Cała Polska
  284,5
 • 257,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  257,4
  Cała Polska
  263,9
 • 326,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 376,6 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 271,9 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. piaseczyński
  326,4
  Województwo
  378,0
  Kraj
  437,2
 • 48,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 30,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 67,4 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat piaseczyński
  48,4
  Mazowieckie
  58,3
  Cała Polska
  71,0
 • 37,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  37,7
  woj. mazowieckie
  36,3
  Kraj
  34,8
 • 9,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  9,4
  woj. mazowieckie
  7,5
  Cała Polska
  8,0
 • 1,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Powiat
  1,0%
  Mazowieckie
  0,7%
  Kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 5 643 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 2 991 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 652 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 187 Zameldowania z zagranicy
 • 89 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 98 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 2 949 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 1 593 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 356 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 18 Wymeldowania za granicę
 • 7 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 11 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 2 863 Saldo migracji
 • 1 480 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 1 383 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 2 694 Saldo migracji wewnętrznych
 • 1 398 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 296 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 169 Saldo migracji zagranicznych
 • 82 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 87 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie piaseczyńskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie piaseczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 19,3% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 18,0% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 20,6% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,7% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,9% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 66,5% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 15,0% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 17,1% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 12,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat piaseczyński, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat piaseczyński - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W 2019 roku w powiecie piaseczyńskim oddano do użytku 2 191 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 11,64 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie piaseczyńskim to 77 946 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 421 mieszkań. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  W 2017 roku 71,5% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 28,5% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie piaseczyńskim to 4,38 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2019 roku w powiecie piaseczyńskim to 111,50 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,94% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 96,67% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 95,30% mieszkań posiada łazienkę, 89,68% korzysta z centralnego ogrzewania, a 68,85% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie piaseczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 77 946 Liczba nieruchomości w 2019 roku
 • 421,40 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • pow. piaseczyński
  421,40
  Województwo
  426,20
  Polska
  380,50
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 94,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • pow. piaseczyński
  94,60 m2
  woj. mazowieckie
  72,30 m2
  Cały kraj
  74,20 m2
 • 39,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • powiat piaseczyński
  39,90 m2
  Mazowieckie
  30,80 m2
  Cała Polska
  28,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 4,06 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • pow. piaseczyński
  4,06
  Województwo
  3,62
  Polska
  3,82
 • 2,37 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • pow. piaseczyński
  2,37
  woj. mazowieckie
  2,35
  Kraj
  2,63
 • 0,58 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Powiat
  0,58
  woj. mazowieckie
  0,65
  Cały kraj
  0,69
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie piaseczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 2 191 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2019 roku
 • 11,64 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2019 roku)
 • powiat piaseczyński
  11,64
  Województwo
  7,96
  Cała Polska
  5,40
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 455 Użytek własny
 • 120 Sprzedaż lub wynajem
 • 79,1%
  20,9%
 • 9 589 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2019
 • 4,38 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2019 roku)
 • pow. piaseczyński
  4,38
  Mazowieckie
  3,49
  Polska
  3,78
 • 50,93 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2019 roku)
 • Powiat
  50,93
  Województwo
  27,78
  Kraj
  20,42
 • 244 373 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2019
 • 111,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2019 roku)
 • Tutaj
  111,5 m2
  woj. mazowieckie
  82,3 m2
  Kraj
  88,6 m2
 • 1,30 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2019 roku)
 • pow. piaseczyński
  1,30 m2
  Województwo
  0,65 m2
  Polska
  0,48 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie piaseczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 97,94% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • pow. piaseczyński
  97,94%
  Województwo
  95,93%
  Cały kraj
  96,88%
 • 96,67% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • powiat piaseczyński
  96,67%
  Mazowieckie
  93,66%
  Polska
  93,83%
 • 95,30% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  95,30%
  Województwo
  91,69%
  Polska
  91,54%
 • 89,68% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Powiat
  89,68%
  Mazowieckie
  86,80%
  Cały kraj
  82,60%
 • 68,85% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • pow. piaseczyński
  68,85%
  Województwo
  56,98%
  Cały kraj
  55,52%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

Powiat piaseczyński - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • W powiecie piaseczyńskim na 1000 mieszkańców pracuje 249 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. 50,8% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 49,2% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie piaseczyńskim wynosiło w 2019 roku 3,1% (2,9% wśród kobiet i 3,3% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2018 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie piaseczyńskim wynosiło 4 739,75 PLN, co odpowiada 98.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu piaseczyńskiego 18 563 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 33 103 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 14 540.

  10,3% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu piaseczyńskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 25,0% w przemyśle i budownictwie, a 35,2% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 3,5% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie piaseczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 249 Pracujący na 1000 ludności (rok 2018)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • powiat piaseczyński
  249,0
  woj. mazowieckie
  309,0
  Kraj
  251,0
 • 3,9% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 3,8% Kobiety
 • 3,9% Mężczyźni
 • Tutaj
  3,1%
  Mazowieckie
  4,4%
  Cały kraj
  5,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie piaseczyńskim w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie piaseczyńskim w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie piaseczyńskim w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie piaseczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 4 740 PLN Wynagrodzenie brutto
 • pow. piaseczyński
  4 740 PLN
  woj. mazowieckie
  5 889 PLN
  Cały kraj
  4 835 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie piaseczyńskim w latach 2002 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie piaseczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 18 563 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 33 103 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • 14 540 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,78 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie piaseczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 10,3% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 9,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 11,5% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 25,0% Przemysł i budownictwo
 • 17,5% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 32,7% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 35,2% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 31,4% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 39,1% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 3,5% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 4,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 2,7% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 26,0% Pozostałe
 • 37,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 14,1% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie piaseczyńskim w latach 2006 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie piaseczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 46 092 Pracujący ogółem
 • 23 427 Kobiety
 • 22 665 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie piaseczyńskim w latach 1995 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 22,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 21,2% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 24,1% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,2% W wieku produkcyjnym
 • 55,6% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 63,1% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 18,3% W wieku poprodukcyjnym
 • 23,2% Kobiety
  (59+ lat)
 • 12,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat piaseczyński, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 69,0 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  69,0
  woj. mazowieckie
  69,6
  Cały kraj
  66,7
 • 30,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  30,9
  woj. mazowieckie
  37,0
  Cała Polska
  36,5
 • 80,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  80,9
  Województwo
  113,6
  Kraj
  121,0
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 63,1% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,4% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 36,9% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,6% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat piaseczyński - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W powiecie piaseczyńskim w roku 2019 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 36 276 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 24 014 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 2 911 nowych podmiotów, a 1 466 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (3 167) podmiotów zarejestrowano w roku 2017, a najmniej (2 153) w roku 2009. W tym samym okresie najwięcej (2 095) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2018 roku, najmniej (1 002) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie piaseczyńskim najwięcej (7 150) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (35 283) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,6% (212) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 15,9% (5 765) podmiotów, a 83,5% (30 299) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie piaseczyńskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (20.9%) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (18.4%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 36 276 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 212 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 5 765 Przemysł i budownictwo
 • 30 299 Pozostała działalność
 • 2 911 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie piaseczyńskim w 2019 roku
 • 1 466 Podmioty wyrejestrowane w powiecie piaseczyńskim w 2019 roku
 • 24 014 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 35 283 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 35 283
 • 841 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 841
 • 133Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 133
 • 16 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 16
 • 3 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 3
 • 36 257 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 36 257
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 44 Spółdzielnie ogółem
 • 44
 • 7 987 Spółki handlowe ogółem
 • 7 987
 • 3 021  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3 021
 • 75  Spółki handlowe - akcyjne
 • 75
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 8    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 8
 • 7 150  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 7 150
 • 2 988    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2 988
 • 2    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 2
 • 2 222 Spółki cywilne ogółem
 • 2 222
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 24 014 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 5 016 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 5 016
 • 4 428 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 4 428
 • 2 395 Budownictwo
 • 2 395
 • 1 884 Informacja i komunikacja
 • 1 884
 • 1 641 Przetwórstwo przemysłowe
 • 1 641
 • 1 490 Transport i gospodarka magazynowa
 • 1 490
 • 1 443 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 1 443
 • 1 159 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 1 159
 • 1 061 Pozostała działalność
 • 1 061
 • 995 Edukacja
 • 995
 • 673 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 673
 • 672 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 672
 • 603 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 603
 • 348 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 348
 • 122 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 122
 • 62 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 62
 • 11 Górnictwo i wydobywanie
 • 11
 • 10 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 10
 • 1 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat piaseczyński - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W 2019 roku w powiecie piaseczyńskim stwierdzono 3 809 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 20,43 przestępstw. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie piaseczyńskim wynosi 58,60% i jest mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu piaseczyńskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 14,62 (wykrywalność 49%) oraz przeciwko mieniu - 10,53 (wykrywalność 31%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,75 (75%), drogowe - 1,67 (97%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,32 (79%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie piaseczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat piaseczyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3 809 Przestępstwa ogółem
 • 3 809
 • 2 726 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 2 726
 • 700 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 700
 • 312 Przestępstwa drogowe
 • 312
 • 59 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 59
 • 1 963 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 1 963
 • 20,43 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • pow. piaseczyński
  20,43
  woj. mazowieckie
  21,24
  Cała Polska
  20,75
 • 14,62 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  14,62
  Województwo
  14,55
  Polska
  13,21
 • 3,75 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  3,75
  Mazowieckie
  4,17
  Kraj
  4,88
 • 1,67 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,67
  Mazowieckie
  1,84
  Kraj
  1,86
 • 0,32 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • pow. piaseczyński
  0,32
  woj. mazowieckie
  0,34
  Cała Polska
  0,43
 • 10,53 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  10,53
  Mazowieckie
  11,23
  Kraj
  9,85
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat piaseczyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 59% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Powiat
  59%
  woj. mazowieckie
  63%
  Cała Polska
  73%
 • 49% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Powiat
  49%
  Województwo
  54%
  Polska
  65%
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  76%
  Mazowieckie
  72%
  Polska
  82%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  98%
  woj. mazowieckie
  98%
  Polska
  99%
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • pow. piaseczyński
  80%
  Województwo
  83%
  Cały kraj
  86%
 • 31% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Powiat
  31%
  Województwo
  40%
  Cała Polska
  53%

Powiat piaseczyński - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu piaseczyńskiego wyniosła w 2018 roku 238,9 mln złotych, co daje 1,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 1.8% w porównaniu do roku 2017. Największa część budżetu powiatu piaseczyńskiego - 27.6% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 758 - Różne rozliczenia (19.4%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (15.3%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 33,0 mln złotych, czyli 13,8% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu piaseczyńskiego wyniosła w 2018 roku 250,7 mln złotych, co daje 1,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 10.8% w porównaniu do roku 2017. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (48%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (24.2%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (11.8%). W budżecie powiatu piaseczyńskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 607 złotych na mieszkańca (44,4%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 19,6 złotych na mieszkańca (1,4%).
 • Wydatki budżetu w powiecie piaseczyńskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu piaseczyńskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat piaseczyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu piaseczyńskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2011 - 2018
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  175,6 mln

  1,1 tys(100%)

  165,9 mln

  990(100%)

  169,2 mln

  992(100%)

  182,1 mln

  1,1 tys(100%)

  192,8 mln

  1,1 tys(100%)

  215,4 mln

  1,2 tys(100%)

  231,1 mln

  1,3 tys(100%)

  238,9 mln

  1,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20112012201320142015201620172018
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  35,0 mln

  211(19.9%)

  36,4 mln

  215(21.9%)

  44,2 mln

  257(26.1%)

  43,3 mln

  249(23.8%)

  44,0 mln

  249(22.8%)

  46,4 mln

  258(21.5%)

  54,5 mln

  299(23.6%)

  65,8 mln

  356(27.6%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  41,2 mln

  248(23.5%)

  37,0 mln

  219(22.3%)

  37,5 mln

  218(22.2%)

  36,8 mln

  212(20.2%)

  36,3 mln

  205(18.8%)

  41,3 mln

  230(19.2%)

  43,0 mln

  236(18.6%)

  46,4 mln

  251(19.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  40,8 mln

  246(23.2%)

  36,1 mln

  214(21.8%)

  33,8 mln

  197(20%)

  37,1 mln

  213(20.4%)

  37,3 mln

  211(19.4%)

  38,2 mln

  213(17.7%)

  35,4 mln

  194(15.3%)

  36,5 mln

  197(15.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  14,0 mln

  84,5(8%)

  14,1 mln

  83,2(8.5%)

  13,2 mln

  77,1(7.8%)

  15,3 mln

  88,1(8.4%)

  16,5 mln

  93,5(8.6%)

  21,0 mln

  117(9.8%)

  24,1 mln

  132(10.4%)

  21,6 mln

  117(9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  15,9 mln

  95,5(9%)

  12,7 mln

  75,1(7.6%)

  10,6 mln

  61,8(6.3%)

  18,2 mln

  105(10%)

  20,4 mln

  115(10.6%)

  27,9 mln

  156(13%)

  24,2 mln

  133(10.5%)

  21,2 mln

  115(8.9%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  8,8 mln

  52,9(5%)

  9,0 mln

  53,1(5.4%)

  9,0 mln

  52,2(5.3%)

  9,6 mln

  55,1(5.3%)

  14,2 mln

  80,4(7.4%)

  17,7 mln

  98,5(8.2%)

  16,9 mln

  92,9(7.3%)

  12,9 mln

  69,5(5.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  5,5 mln

  33,1(3.1%)

  5,5 mln

  32,3(3.3%)

  5,8 mln

  33,7(3.4%)

  5,7 mln

  32,5(3.1%)

  5,9 mln

  33,3(3.1%)

  6,8 mln

  37,9(3.2%)

  7,8 mln

  42,6(3.4%)

  6,8 mln

  36,8(2.9%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  3,7 mln

  22,0(2.1%)

  3,2 mln

  18,7(1.9%)

  3,4 mln

  20,0(2%)

  4,0 mln

  22,9(2.2%)

  4,4 mln

  24,6(2.3%)

  5,0 mln

  27,9(2.3%)

  6,2 mln

  34,3(2.7%)

  6,2 mln

  33,4(2.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,3 mln

  13,8(1.3%)

  2,3 mln

  13,9(1.4%)

  2,4 mln

  13,9(1.4%)

  2,7 mln

  15,2(1.5%)

  2,8 mln

  15,7(1.4%)

  3,0 mln

  16,8(1.4%)

  3,3 mln

  17,9(1.4%)

  3,9 mln

  21,3(1.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  914,1 tys

  5,5(0.5%)

  1,5 mln

  8,8(0.9%)

  1,4 mln

  8,2(0.8%)

  1,8 mln

  10,6(1%)

  4,6 mln

  25,8(2.4%)

  1,8 mln

  10,2(0.8%)

  2,0 mln

  10,8(0.9%)

  3,2 mln

  17,1(1.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,9 mln

  17,3(1.6%)

  3,1 mln

  18,3(1.9%)

  3,7 mln

  21,4(2.2%)

  4,0 mln

  23,2(2.2%)

  3,3 mln

  18,8(1.7%)

  3,0 mln

  16,7(1.4%)

  2,6 mln

  14,3(1.1%)

  2,4 mln

  13,1(1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  3,9 mln

  23,2(2.2%)

  4,7 mln

  27,6(2.8%)

  3,6 mln

  20,8(2.1%)

  2,6 mln

  15,2(1.5%)

  2,0 mln

  11,5(1.1%)

  1,9 mln

  10,5(0.9%)

  1,8 mln

  10,1(0.8%)

  2,0 mln

  10,6(0.8%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  244,7 tys

  1,5(0.1%)

  237,2 tys

  1,4(0.1%)

  255,6 tys

  1,5(0.2%)

  341,2 tys

  2,0(0.2%)

  348,9 tys

  2,0(0.2%)

  384,6 tys

  2,1(0.2%)

  431,5 tys

  2,4(0.2%)

  456,0 tys

  2,5(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  432,6 tys

  2,4(0.2%)

  435,3 tys

  2,4(0.2%)

  438,1 tys

  2,4(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  130,4 tys

  0,8(0.1%)

  115,9 tys

  0,7(0.1%)

  107,5 tys

  0,6(0.1%)

  87,6 tys

  0,5(0%)

  116,1 tys

  0,7(0.1%)

  221,3 tys

  1,2(0.1%)

  159,2 tys

  0,9(0.1%)

  193,0 tys

  1,0(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  90,0 tys

  0,5(0.1%)

  90,0 tys

  0,5(0.1%)

  90,0 tys

  0,5(0.1%)

  96,0 tys

  0,6(0.1%)

  96,0 tys

  0,5(0%)

  104,0 tys

  0,6(0%)

  117,0 tys

  0,6(0.1%)

  119,7 tys

  0,6(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  229,2 tys

  1,4(0.1%)

  143,0 tys

  0,8(0.1%)

  152,3 tys

  0,9(0.1%)

  136,6 tys

  0,8(0.1%)

  189,0 tys

  1,1(0.1%)

  183,7 tys

  1,0(0.1%)

  137,9 tys

  0,8(0.1%)

  97,4 tys

  0,5(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  74,1 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  94,9 tys

  0,5(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  9,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,9 tys

  0,0(0%)

  22,0 tys

  0,1(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  31,9 tys

  0,2(0%)

  16,2 tys

  0,1(0%)

  29,1 tys

  0,2(0%)

  18,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  19,1 tys

  0,1(0%)

  3,8 tys

  0,0(0%)

  3,6 tys

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  13,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  105,7 tys

  0,6(0.1%)

  55,2 tys

  0,3(0%)

  261,1 tys

  1,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie piaseczyńskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu piaseczyńskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat piaseczyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu piaseczyńskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2011 - 2018
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  162,5 mln

  988(100%)

  167,7 mln

  1,0 tys(100%)

  176,8 mln

  1,0 tys(100%)

  192,0 mln

  1,1 tys(100%)

  192,1 mln

  1,1 tys(100%)

  217,0 mln

  1,2 tys(100%)

  222,9 mln

  1,2 tys(100%)

  250,7 mln

  1,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20112012201320142015201620172018
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  74,1 mln

  446(45.6%)

  75,3 mln

  446(44.9%)

  77,0 mln

  449(43.5%)

  85,6 mln

  492(44.6%)

  91,3 mln

  516(47.5%)

  98,1 mln

  547(45.2%)

  105,6 mln

  580(47.4%)

  120,4 mln

  651(48%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  44,9 mln

  270(27.6%)

  40,5 mln

  239(24.1%)

  46,9 mln

  273(26.5%)

  45,8 mln

  263(23.8%)

  46,8 mln

  265(24.4%)

  56,8 mln

  316(26.2%)

  55,9 mln

  307(25.1%)

  60,6 mln

  328(24.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  23,4 mln

  141(14.4%)

  25,9 mln

  153(15.4%)

  25,2 mln

  147(14.3%)

  25,4 mln

  146(13.2%)

  25,9 mln

  146(13.5%)

  29,6 mln

  165(13.6%)

  28,5 mln

  156(12.8%)

  29,6 mln

  160(11.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  3,7 mln

  22,3(2.3%)

  4,5 mln

  26,6(2.7%)

  6,9 mln

  40,2(3.9%)

  11,3 mln

  64,8(5.9%)

  7,4 mln

  42,1(3.9%)

  7,2 mln

  40,1(3.3%)

  3,8 mln

  21,0(1.7%)

  6,4 mln

  34,7(2.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  5,0 mln

  29,9(3.1%)

  5,2 mln

  30,7(3.1%)

  5,5 mln

  31,9(3.1%)

  5,2 mln

  29,6(2.7%)

  5,2 mln

  29,2(2.7%)

  5,6 mln

  31,4(2.6%)

  7,0 mln

  38,7(3.2%)

  6,1 mln

  33,0(2.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,0 mln

  6,1(0.6%)

  2,2 mln

  13,2(1.3%)

  137,9 tys

  0,8(0.1%)

  203,1 tys

  1,2(0.1%)

  227,3 tys

  1,3(0.1%)

  215,0 tys

  1,2(0.1%)

  218,3 tys

  1,2(0.1%)

  5,4 mln

  29,3(2.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  2,7 mln

  16,2(1.7%)

  3,0 mln

  17,9(1.8%)

  2,8 mln

  16,6(1.6%)

  4,6 mln

  26,3(2.4%)

  3,7 mln

  20,7(1.9%)

  4,1 mln

  23,1(1.9%)

  4,0 mln

  21,9(1.8%)

  4,0 mln

  21,8(1.6%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,5 mln

  9,0(0.9%)

  2,1 mln

  12,3(1.2%)

  4,0 mln

  23,4(2.3%)

  3,4 mln

  19,4(1.8%)

  960,2 tys

  5,4(0.5%)

  1,6 mln

  8,9(0.7%)

  1,8 mln

  10,1(0.8%)

  3,6 mln

  19,6(1.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  894,5 tys

  5,4(0.6%)

  3,9 mln

  22,8(2.3%)

  2,0 mln

  11,7(1.1%)

  3,5 mln

  20,0(1.8%)

  3,8 mln

  21,4(2%)

  5,5 mln

  30,5(2.5%)

  4,6 mln

  25,4(2.1%)

  3,5 mln

  18,9(1.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,9 mln

  17,3(1.8%)

  3,1 mln

  18,3(1.8%)

  3,7 mln

  21,4(2.1%)

  4,0 mln

  23,2(2.1%)

  3,3 mln

  18,8(1.7%)

  3,0 mln

  16,7(1.4%)

  2,6 mln

  14,3(1.2%)

  2,4 mln

  12,9(0.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  887,4 tys

  5,3(0.5%)

  623,1 tys

  3,7(0.4%)

  659,0 tys

  3,8(0.4%)

  827,4 tys

  4,8(0.4%)

  763,4 tys

  4,3(0.4%)

  891,6 tys

  5,0(0.4%)

  862,1 tys

  4,7(0.4%)

  1,8 mln

  9,9(0.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,6 mln

  9,7(1%)

  1,5 mln

  9,0(0.9%)

  1,9 mln

  11,3(1.1%)

  2,1 mln

  12,0(1.1%)

  2,6 mln

  14,8(1.4%)

  2,0 mln

  11,2(0.9%)

  1,3 mln

  6,9(0.6%)

  1,5 mln

  8,3(0.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  16,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,0

  0,0(0%)

  157,4 tys

  0,9(0.1%)

  1,0 mln

  5,5(0.4%)

  1,2 mln

  6,3(0.5%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  432,6 tys

  2,4(0.2%)

  435,3 tys

  2,4(0.2%)

  438,1 tys

  2,4(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  74,1 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  94,9 tys

  0,5(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  27,6 tys

  0,2(0%)

  22,3 tys

  0,1(0%)

  24,5 tys

  0,1(0%)

  28,0 tys

  0,2(0%)

  97,3 tys

  0,5(0.1%)

  1,6 mln

  8,9(0.7%)

  2,1 mln

  11,3(0.9%)

  74,7 tys

  0,4(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  9,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,9 tys

  0,0(0%)

  22,0 tys

  0,1(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  24,4 tys

  0,1(0%)

  16,2 tys

  0,1(0%)

  29,1 tys

  0,2(0%)

  18,3 tys

  0,1(0%)

  217

  0,0(0%)

  5,1 tys

  0,0(0%)

  4,9 tys

  0,0(0%)

  4,3 tys

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  105,7 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  133,2 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  12,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  40,1

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  26,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat piaseczyński - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 48 202 mieszkańców powiatu piaseczyńskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 23 568 kobiet oraz 24 634 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 29,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,2% wykształcenie policealne, 14,3% średnie ogólnokształcące, a 18,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 13,9% mieszkańców powiatu piaseczyńskiego, gimnazjalnym 4,7%, natomiast 14,9% podstawowym ukończonym. 1,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu piaseczyńskiego mają nieznacznie wyższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie piaseczyńskim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (31,4%) oraz średnie zawodowe (16,4%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie wyższe (26,4%) oraz średnie zawodowe (21,4%).

  19,5% mieszkańców powiatu piaseczyńskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (19,2% wśród dziewczynek i 19,7% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 086 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,63 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 31,5% ludności (31,6% wśród dziewczynek i 31,5% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 102,01.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,2% mieszkańców (12,3% wśród dziewczyn i 12,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 27 uczniów.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 22,3% mieszkańców powiatu piaseczyńskiego w wieku potencjalnej nauki (22,3% kobiet i 22,3% mężczyzn).

 • 29,0% Wykształcenie wyższe
 • Powiat
  29,0%
  Województwo
  24,4%
  Cały kraj
  17,9%
 • 31,4% Kobiety
  (wyższe)
 • 26,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 30,9% W miastach
  (wyższe)
 • 27,4% Na wsi
  (wyższe)
 • 36,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • Powiat
  36,3%
  Mazowieckie
  34,8%
  Cała Polska
  33,3%
 • 37,1% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 35,4% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 39,3% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 33,7% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 3,2% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  3,2%
  Mazowieckie
  3,0%
  Cały kraj
  2,7%
 • 4,5% Kobiety
  (policealne)
 • 1,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 4,2% W miastach
  (policealne)
 • 2,3% Na wsi
  (policealne)
 • 14,3% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Powiat
  14,3%
  Województwo
  14,4%
  Kraj
  12,4%
 • 16,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 12,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 15,1% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 13,6% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • powiat piaseczyński
  18,8%
  Mazowieckie
  17,4%
  Cały kraj
  18,1%
 • 16,4% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 21,4% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 20,0% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 17,7% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 13,9% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  13,9%
  Województwo
  17,3%
  Cały kraj
  22,9%
 • 10,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 18,0% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 12,2% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 15,4% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 4,7% Wykształcenie gimnazjalne
 • Powiat
  4,7%
  Województwo
  4,7%
  Cały kraj
  5,2%
 • 4,1% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,2% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 4,1% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 5,1% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 14,9% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Powiat
  14,9%
  woj. mazowieckie
  17,4%
  Cała Polska
  19,3%
 • 15,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 14,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 12,6% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 16,9% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 1,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • pow. piaseczyński
  1,1%
  Województwo
  1,4%
  Cała Polska
  1,4%
 • 1,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,8% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,5% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie piaseczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 1086 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • pow. piaseczyński
  1 086,0
  Mazowieckie
  935,0
  Polska
  873,0
 • 0,63 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • powiat piaseczyński
  0,63
  Mazowieckie
  0,84
  Polska
  0,89
 •  
 • 731,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 715,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 15,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola ze specjalnymi)
 • 1,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 73,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 73,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 35,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 34,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie piaseczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 102,01 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  102,01
  woj. mazowieckie
  98,96
  Kraj
  95,46
 • 100,45 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  100,45
  Mazowieckie
  97,33
  Cały kraj
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat piaseczyński) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat piaseczyński) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 19 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • powiat piaseczyński
  19,0
  Mazowieckie
  18,0
  Cały kraj
  17,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 19 Szkoły podstawowe ogółem
 • 19
 • 19 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 19
 • 20 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 20
 • 4 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 4
 •  
 • 1 409,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 1 182,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 227,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 99,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 89,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie piaseczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie piaseczyńskim w latach 2006 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 27 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • pow. piaseczyński
  27,0
  Mazowieckie
  26,0
  Cały kraj
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 27 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 27
 • 28 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 28
 • 25 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 25
 • 134,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 99,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 35,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży)
 • 0,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 2,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 15 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • pow. piaseczyński
  15,0
  Województwo
  21,0
  Kraj
  19,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 15 Szkoły policealne ogółem
 • 15
 • 17 Szkoły policealne dla młodzieży
 • 17
 • 10 Szkoły policealne specjalne dla młodzieży
 • 10
 • 15 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 15
 • 3,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne specjalne dla młodzieży)
 • 0,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 3,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie piaseczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 19,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 19,2% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 19,7% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 31,5% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 31,6% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 31,5% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,5% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,5% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,5% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,2% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,3% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 22,3% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 22,3% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 22,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat piaseczyński, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat piaseczyński, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat piaseczyński, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat piaseczyński - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie piaseczyńskim

 • Według danych GUS z 2019 roku w powiecie piaseczyńskim znajdowało się 9 hoteli (5 ★★★, 4 ★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 5 obiektów.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 3
  • domy pracy twórczej: 1
  • zakłady uzdrowiskowe: 1
  • pokoje gościnne: 6
  • kwatery agroturystyczne: 3
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 3


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 6
  • drzwi automatycznie otwierane: 2
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 6


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 10 (liczba sal: 26, liczba miejsc: 1 555)
  • z nagłośnieniem: 4
  • z projektorem multimedialnym: 8
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z obsługą techniczną: 5
  • z ekranem: 9
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 7
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 3
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 16


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie piaseczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2019 roku w powiecie piaseczyńskim: 13 (publiczne: 13, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 19 (przystosowane wejście do budynku: 19, udogodnienia wewnątrz budynku: 19). W powiecie piaseczyńskim 5 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 052 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2019 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 985 (uczestnicy: 155 268)
  • seanse filmowe: 50 (uczestnicy: 3 165)
  • wystawy: 59 (uczestnicy: 11 055)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 24 (uczestnicy: 9 985)
  • koncerty: 188 (uczestnicy: 56 386)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 264 (uczestnicy: 13 803)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 25 (uczestnicy: 2 255)
  • konkursy: 20 (uczestnicy: 1 724)
  • pokazy teatralne: 143 (uczestnicy: 18 570)
  • konferencje: 13 (uczestnicy: 960)
  • interdyscyplinarne: 12 (uczestnicy: 10 630)
  • warsztaty: 157 (uczestnicy: 3 985)
  • inne: 30 (uczestnicy: 22 750)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2019 roku:
  • ogółem: 247 (członkowie: 5 881)
  • plastyczne/techniczne: 92 (członkowie: 1 495)
  • taneczne: 16 (członkowie: 260)
  • muzyczne: 40 (członkowie: 1 246)
  • fotograficzne i filmowe: 8 (członkowie: 66)
  • teatralne: 14 (członkowie: 316)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 6 (członkowie: 80)
  • literackie: 1 (członkowie: 12)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 21 (członkowie: 1 518)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 8 (członkowie: 20)
  • koło gospodyń wiejskich: 1 (członkowie: 30)
  • inne: 40 (członkowie: 838)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2019 roku:
  • fotograficzne: 2
  • plastyczne: 11
  • muzyczne: 8
  • politechniczne: 1
  • komputerowe: 4
  • ceramiczne: 6
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 2
  • sale baletowe/taneczne: 4
  • inne: 2


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2019 roku:
  • ogółem: 56 (członkowie: 872)
  • teatralne: 8 (członkowie: 119)
  • muzyczne - instrumentalne: 11 (członkowie: 85)
  • wokalne i chóry: 14 (członkowie: 327)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 10 (członkowie: 138)
  • taneczne: 9 (członkowie: 123)
  • inne: 4 (członkowie: 80)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie piaseczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2019 w powiecie piaseczyńskim działały 2 kina posiadające 2 sale z 165 miejscami na widowni. Odbyły się 342 seanse, na które przyszło 10 025 widzów, w tym 40 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 850 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie piaseczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2019 w powiecie piaseczyńskim działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 3 352 zwiedzających, co daje 180 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie piaseczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2019 w powiecie piaseczyńskim działało 27 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 428 531 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 77 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 17 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 13 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 26 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 379 603 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2019 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 195
  • dostępne dla czytelników: 99
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 99
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 22
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 25
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 27
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 23


 • Biblioteki naukowe w powiecie piaseczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2019 w powiecie piaseczyńskim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 14 461 wolumenów w tym ziobry specjalne: 342. Odnotowano 12 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 1 pracownik.

  Dla porównania w 2007 roku działały 4 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 43 361 wolumenów. Odnotowano 1 356 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2019 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 1
  • dostępne dla czytelników: 1
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 1
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie piaseczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie piaseczyńskim działały 63 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 6 026 członków. Zarejestrowano 6 143 ćwiczących (mężczyźni: 4 433, kobiety: 1 710, chłopcy do lat 18: 3 604, dziewczęta do lat 18: 1 478). Aktywnych było 96 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (137), instruktora sportowego (96) oraz inne osoby (35).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie piaseczyńskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat piaseczyński - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat piaseczyński i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Według danych z 2018 roku w wyniku 84 wypadków drogowych w powiecie piaseczyńskim odnotowano 22 ofiary śmiertelne oraz 85 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 45,8 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 12,0 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 16,2 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 62,6 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2018 roku w powiecie piaseczyńskim zarejestrowanych było 135 724 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 108 530 samochodów osobowych (586,8 na każdy 1000 mieszkańców - znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla całej Polski), 15 837 samochodów ciężarowych (95,5 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz wartość porównywalna do wartości dla całego kraju), 220 autobusów (1,2 - znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 1 828 ciągników siodłowych (9,9 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz mniej od wartości dla kraju) oraz 5 665 motocykli (30,6 - znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 15,8 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 15,6 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 19,8 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 12,2 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 15,1 lat.


  W 2018 roku w powiecie piaseczyńskim znajdowało się 38 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 86 taksówek oraz 86 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 84 Wypadki drogowe
 • 22 Ofiary śmiertelne
 • 85 Ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie piaseczyńskim w latach 2011 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 45,80 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  45,8
  woj. mazowieckie
  74,8
  Kraj
  82,5
 • 11,99 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
 • Powiat
  12,0
  Województwo
  8,3
  Cała Polska
  7,5
 • 16,21 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • Powiat
  16,2
  Województwo
  9,2
  Polska
  9,3
 • 62,63 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • Tutaj
  62,6
  Województwo
  96,4
  Cała Polska
  121,3
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 135 724 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie piaseczyńskim w 2018 roku
 • 108 530 Samochody osobowe
 • 15 837 Samochody ciężarowe
 • 190 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 220 Autobusy
 • 895 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 1 829 Ciągniki samochodowe
 • 1 828   Ciągniki siodłowe
 • 2 748 Ciągniki rolnicze
 • 5 665 Motocykle
 • 1 526   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 5 135 Motorowery
 • 108 530Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie piaseczyńskim
 • Samochody osobowe w powiecie piaseczyńskim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 586,8 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • pow. piaseczyński
  586,8
  Województwo
  678,0
  Kraj
  610,0
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg22 496
  • 1400-1649 kg25 272
  • 1650-1899 kg26 727
  • 1900 kg i więcej34 035
 • 22 496 do 1399 kg
 • 25 272 1400-1649 kg
 • 26 727 1650-1899 kg
 • 34 035 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 39 729 do 1399 cm3
 • 39 729
 • 54 761 1400-1999 cm3
 • 54 761
 • 14 040 2000 i więcej cm3
 • 14 040
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie piaseczyńskim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna59 738
  • olej napędowy32 562
  • gaz (LPG)13 797
  • pozostałe2 433
 • 59 738 benzyna
 • 32 562 olej napędowy
 • 13 797 gaz (LPG)
 • 2 433 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 4 335 do 1 roku
 • 4 335
 • 2 039 2 lata
 • 2 039
 • 2 602 3 lata
 • 2 602
 • 5 763 4-5 lat
 • 5 763
 • 6 735 6-7 lat
 • 6 735
 • 7 162 8-9 lat
 • 7 162
 • 10 662 10-11 lat
 • 10 662
 • 19 999 12-15 lat
 • 19 999
 • 20 732 16-20 lat
 • 20 732
 • 11 624 21-25 lat
 • 11 624
 • 6 734 26-30 lat
 • 6 734
 • 10 143 31 lat i więcej
 • 10 143
 • 15,8 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie piaseczyńskim
 • Tutaj
  15,8 lat
  woj. mazowieckie
  16,8 lat
  Polska
  18,3 lat
 • 15 837Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie piaseczyńskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie piaseczyńskim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 95,5 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • pow. piaseczyński
  95,5
  woj. mazowieckie
  126,6
  Cały kraj
  97,8
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 8 014 do 999 kg
 • 8 014
 • 4 653 1000-1499 kg
 • 4 653
 • 1 253 1500-2999 kg
 • 1 253
 • 131 3000-3499 kg
 • 131
 • 192 3500-4999 kg
 • 192
 • 517 5000-6999 kg
 • 517
 • 358 7000-9999 kg
 • 358
 • 479 10000-14999 kg
 • 479
 • 240 15000 kg i więcej
 • 240
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 994
  • olej napędowy12 652
  • gaz (LPG)833
  • pozostałe358
 • 1 994 benzyna
 • 12 652 olej napędowy
 • 833 gaz (LPG)
 • 358 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 307 do 1 roku
 • 307
 • 372 2 lata
 • 372
 • 268 3 lata
 • 268
 • 658 4-5 lat
 • 658
 • 762 6-7 lat
 • 762
 • 1 415 8-9 lat
 • 1 415
 • 1 599 10-11 lat
 • 1 599
 • 2 937 12-15 lat
 • 2 937
 • 3 729 16-20 lat
 • 3 729
 • 1 941 21-25 lat
 • 1 941
 • 1 052 26-30 lat
 • 1 052
 • 797 31 lat i więcej
 • 797
 • 15,6 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie piaseczyńskim
 • Powiat
  15,6 lat
  Województwo
  17,5 lat
  Kraj
  18,8 lat
 • 220Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie piaseczyńskim
 • Autobusy w powiecie piaseczyńskim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 1,2 Autobusy na 1000 ludności
 • powiat piaseczyński
  1,2
  woj. mazowieckie
  3,5
  Kraj
  3,1
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1
  • olej napędowy211
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe7
 • 1 benzyna
 • 211 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 7 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 do 1 roku
 • 1
 • 2 2 lata
 • 2
 • 4 4-5 lat
 • 4
 • 27 6-7 lat
 • 27
 • 4 8-9 lat
 • 4
 • 12 10-11 lat
 • 12
 • 34 12-15 lat
 • 34
 • 37 16-20 lat
 • 37
 • 27 21-25 lat
 • 27
 • 39 26-30 lat
 • 39
 • 33 31 lat i więcej
 • 33
 • 19,8 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie piaseczyńskim
 • pow. piaseczyński
  19,8 lat
  woj. mazowieckie
  19,0 lat
  Cały kraj
  21,0 lat
 • 1 828Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie piaseczyńskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie piaseczyńskim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 9,9 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • powiat piaseczyński
  9,9
  Mazowieckie
  19,3
  Cała Polska
  10,9
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2
  • olej napędowy1 787
  • gaz (LPG)3
  • pozostałe36
 • 2 benzyna
 • 1 787 olej napędowy
 • 3 gaz (LPG)
 • 36 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 77 do 1 roku
 • 77
 • 70 2 lata
 • 70
 • 28 3 lata
 • 28
 • 114 4-5 lat
 • 114
 • 248 6-7 lat
 • 248
 • 112 8-9 lat
 • 112
 • 308 10-11 lat
 • 308
 • 378 12-15 lat
 • 378
 • 296 16-20 lat
 • 296
 • 91 21-25 lat
 • 91
 • 86 26-30 lat
 • 86
 • 20 31 lat i więcej
 • 20
 • 12,2 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie piaseczyńskim
 • Powiat
  12,2 lat
  Mazowieckie
  9,4 lat
  Polska
  12,0 lat
 • 5 665Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie piaseczyńskim
 • Motocykle w powiecie piaseczyńskim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 30,6 Motocykle na 1000 ludności
 • Tutaj
  30,6
  Mazowieckie
  36,2
  Cała Polska
  39,1
 • Motocykle według grup wieku
 • 165 do 1 roku
 • 165
 • 170 2 lata
 • 170
 • 328 3 lata
 • 328
 • 307 4-5 lat
 • 307
 • 357 6-7 lat
 • 357
 • 442 8-9 lat
 • 442
 • 604 10-11 lat
 • 604
 • 1 011 12-15 lat
 • 1 011
 • 930 16-20 lat
 • 930
 • 455 21-25 lat
 • 455
 • 315 26-30 lat
 • 315
 • 581 31 lat i więcej
 • 581
 • 15,1 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie piaseczyńskim
 • pow. piaseczyński
  15,1 lat
  woj. mazowieckie
  21,5 lat
  Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 38 kmŚcieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 19 km  Będących pod zarządem gminy
 • 11 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 8 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie piaseczyńskim w latach 2013 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 616,7 kmŚcieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  616,7 km
  Mazowieckie
  561,2 km
  Kraj
  444,7 km
 • 2,1 kmŚcieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • powiat piaseczyński
  2,1 km
  Mazowieckie
  3,7 km
  Cały kraj
  3,6 km
 • 86 Liczba licencji na taksówki
 • 86 Liczba taksówek