Powiat piaseczyński w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat piaseczyński - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 190 606 Liczba mieszkańców
 • 621 km2 Powierzchnia
 • 289 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 47,8% Stopa urbanizacji
 • Wojciech Jerzy Ołdakowski Starosta
 • ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno Adres starostwa powiatowego
 • WPI Tablice rejestracyjne
Powiat piaseczyński na mapie
Identyfikatory
 • 1418 TERYT (TERC)
Herb powiatu piaseczyńskiego
powiat piaseczyński herb
Flaga powiatu piaseczyńskiego
powiat piaseczyński flaga

powiat piaseczyński - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie
22 756 72 43
22 756 98 15
ul.Staszica 19
05-500 Piaseczno
Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie
22 604 59 00,22 604 59 01
22 604 52 07
ul. Kościelna 3
05-500 Piaseczno
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Piasecznie
22 737 26 78
22 737 26 78
ul.Chyliczkowska 20A
05-500 Piaseczno
Powiatowa Inspektorat Weterynarii w Piasecznie
22 756 76 62
22 735 20 67
ul.Orężna 9
05-501 Piaseczno
Starostwo Powiatowe w Piasecznie
(22) 757-20-51
(22) 737-11-58
ul. Chyliczkowska
05-500 Piaseczno

Powiat piaseczyński - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Powiat piaseczyński ma 190 606 mieszkańców, z czego 52,1% stanowią kobiety, a 47,9% mężczyźni. W latach 2002-2020 liczba mieszkańców wzrosła o 53,8%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,4 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu piaseczyńskiego w 2050 roku wynosi 247 043, z czego 128 632 to kobiety, a 118 411 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu piaseczyńskiego zawarli w 2019 roku 794 małżeństw, co odpowiada 4,3 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  26,3% mieszkańców powiatu piaseczyńskiego jest stanu wolnego, 60,0% żyje w małżeństwie, 5,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,0% to wdowy/wdowcy.

  Powiat piaseczyński ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 524. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 2,81 na 1000 mieszkańców powiatu piaseczyńskiego. W 2019 roku urodziło się 2 195 dzieci, w tym 49,3% dziewczynek i 50,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 430 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,07 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 33,0% zgonów w powiecie piaseczyńskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 25,8% zgonów w powiecie piaseczyńskim były nowotwory, a 8,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu piaseczyńskiego przypada 8.96 zgonów.

  W 2019 roku zarejestrowano 5 643 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 2 949 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu piaseczyńskiego 2 694. W tym samym roku 187 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 18 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 169.

  58,9% mieszkańców powiatu piaseczyńskiego jest w wieku produkcyjnym, 22,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 18,5% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu piaseczyńskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 190 606 Liczba mieszkańców
 • 99 251 Kobiety
 • 91 355 Mężczyźni
 • 52,1%
  47,9%
 • 109 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 109 kobiet)
 • 92 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 92 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie piaseczyńskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie piaseczyńskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie piaseczyńskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu piaseczyńskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 247 043 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 128 632 Kobiety
 • 118 411 Mężczyźni
 • 52,2%
  47,8%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie piaseczyńskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie piaseczyńskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie piaseczyńskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu piaseczyńskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 39,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  39,4 lat
  Województwo
  41,6 lat
  Cały kraj
  42,0 lat
 • 40,7 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,0 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat piaseczyński, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu piaseczyńskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat piaseczyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat piaseczyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat piaseczyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 26,3% Kawalerowie/Panny
 • Powiat
  26,3%
  woj. mazowieckie
  28,4%
  Cała Polska
  28,8%
 • 22,8% Kobiety
  (Panny)
 • 30,2% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 60,0% Żonaci/Zamężne
 • pow. piaseczyński
  60,0%
  woj. mazowieckie
  55,4%
  Polska
  55,8%
 • 57,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 62,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,0% Wdowcy/Wdowy
 • powiat piaseczyński
  8,0%
  woj. mazowieckie
  9,9%
  Polska
  9,6%
 • 12,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • powiat piaseczyński
  5,6%
  Mazowieckie
  5,8%
  Kraj
  5,0%
 • 6,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,5% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • powiat piaseczyński
  0,2%
  woj. mazowieckie
  0,5%
  Polska
  0,8%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie piaseczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie piaseczyńskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,3 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2019
 • pow. piaseczyński
  4,3
  Województwo
  4,9
  Polska
  4,8
 • 1,9 Rozwody na 1000 ludności w roku 2019
 • Powiat
  1,9
  woj. mazowieckie
  1,7
  Kraj
  1,7
 • 794 Małżeństwa zawarte w roku 2019
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie piaseczyńskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie piaseczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 524 Przyrost naturalny w roku 2019
 • 287 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 237 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 2,81 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Powiat
  2,8
  Województwo
  0,4
  Cały kraj
  -0,9
 • 1,9 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 3,6 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie piaseczyńskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie piaseczyńskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie piaseczyńskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie piaseczyńskim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 2 195 Urodzenia żywe
 • 1 083 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 1 112 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,3%
  50,7%
 • 11,8 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • powiat piaseczyński
  11,8
  woj. mazowieckie
  11,0
  Polska
  9,8
 • 45,4 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • powiat piaseczyński
  45,4
  Województwo
  44,3
  Kraj
  39,9
 • 5 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 5
 • 32 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 32
 • 128 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 128
 • 115 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 115
 • 54 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 54
 • 10 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 10
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 430 g Średnia waga noworodków
 • 3 364 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 491 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Powiat
  3 430 g
  Województwo
  3 410 g
  Cała Polska
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 30 Waga 4500g - 4999g
 • 30
 • 237 Waga 4000g - 4499g
 • 237
 • 724 Waga 3500g - 3999g
 • 724
 • 800 Waga 3000g - 3499g
 • 800
 • 269 Waga 2500g - 2999g
 • 269
 • 60 Waga 2000g - 2499g
 • 60
 • 13 Waga 1500g - 1999g
 • 13
 • 13 Waga 1000g - 1499g
 • 13
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 3 Waga poniżej 600g
 • 3
 • 1,73 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,73
  woj. mazowieckie
  1,53
  Kraj
  1,38
 • 0,83 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,83
  Mazowieckie
  0,75
  Polska
  0,67
 • 1,07 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • pow. piaseczyński
  1,07
  woj. mazowieckie
  0,84
  Cały kraj
  0,74
 • Statystyki zgonów w powiecie piaseczyńskim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 1 671 Zgony
 • 796 Kobiety
  (Zgony)
 • 875 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,6%
  52,4%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 100,0%
  0,0%
 • 9,0 Zgony na 1000 ludności
 • pow. piaseczyński
  9,0
  woj. mazowieckie
  10,7
  Cały kraj
  10,7
 • 76,1 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • pow. piaseczyński
  76,1
  Województwo
  96,8
  Cała Polska
  109,3
 • 0,5 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • pow. piaseczyński
  0,5
  woj. mazowieckie
  3,2
  Kraj
  3,8
 • 2,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  2,6
  Mazowieckie
  3,0
  Kraj
  3,1
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. mazowieckie
  1,2
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie piaseczyńskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 33,0% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • powiat piaseczyński
  33,0%
  Mazowieckie
  32,6%
  Cała Polska
  39,4%
 • 25,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • pow. piaseczyński
  25,8%
  Województwo
  26,0%
  Polska
  26,5%
 • 8,7% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • pow. piaseczyński
  8,7%
  woj. mazowieckie
  7,9%
  Kraj
  6,6%
 • 5,9 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  5,9
  Kraj
  9,9
 • 62,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  62,4
  Polska
  70,4
 • 231,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  231,1
  woj. mazowieckie
  277,2
  Kraj
  283,2
 • 254,6 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Mazowieckie
  254,6
  Polska
  261,3
 • 295,5 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 307,1 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 282,9 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  295,5
  Województwo
  347,0
  Kraj
  421,0
 • 47,9 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 28,5 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 67,9 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  47,9
  woj. mazowieckie
  54,5
  Kraj
  69,5
 • 25,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • pow. piaseczyński
  25,8
  Województwo
  36,3
  Polska
  35,1
 • 5,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • pow. piaseczyński
  5,2
  Województwo
  7,7
  Cały kraj
  7,9
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • powiat piaseczyński
  0,6%
  Mazowieckie
  0,8%
  Polska
  0,8%
 • Zamachy samobójcze w powiecie piaseczyńskim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 17 Osoby w zamachach samobójczych
 • 4 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 13 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 6 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 11 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 15 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 3 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 12 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 6 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 9 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 9 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  9,0
  Województwo
  22,0
  Polska
  31,0
 • 8 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  8,0
  Mazowieckie
  14,0
  Cały kraj
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 14 powieszenie się
 • 14
 • 1 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 1
 • 1 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 1
 • 1 inny
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 12 powieszenie się
 • 12
 • 1 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 1
 • 1 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 1
 • 1 inny
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 4 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 4
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 1 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 1
 • 1 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 1
 • 10 nieustalona
 • 10
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 3 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 3
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 1 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 1
 • 1 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 1
 • 9 nieustalona
 • 9
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 1 12 lat i mniej
 • 1
 • 3 25-29 lat
 • 3
 • 8 30-49 lat
 • 8
 • 3 50-60 lat
 • 3
 • 2 70 lat i więcej
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 3 25-29 lat
 • 3
 • 8 30-49 lat
 • 8
 • 2 50-60 lat
 • 2
 • 2 70 lat i więcej
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy1
  • pod wpływem alkoholu2
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony14
 • 1 trzeźwy
 • 2 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 14 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu2
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony13
 • 0 trzeźwy
 • 2 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 13 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 8 kawaler/panna
 • 8
 • 4 żonaty/zamężna
 • 4
 • 2 konkubinat
 • 2
 • 2 wdowiec/wdowa
 • 2
 • 1 nieustalony
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 7 kawaler/panna
 • 7
 • 3 żonaty/zamężna
 • 3
 • 2 konkubinat
 • 2
 • 2 wdowiec/wdowa
 • 2
 • 1 nieustalony
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne1
  • podstawowe i gimnazjalne1
  • zasadnicze zawodowe1
  • średnie3
  • wyższe2
  • nieustalony9
 • 1 podstawowe niepełne
 • 1 podstawowe i gimnazjalne
 • 1 zasadnicze zawodowe
 • 3 średnie
 • 2 wyższe
 • 9 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne0
  • zasadnicze zawodowe1
  • średnie3
  • wyższe2
  • nieustalony9
 • 0 podstawowe niepełne
 • 0 podstawowe i gimnazjalne
 • 1 zasadnicze zawodowe
 • 3 średnie
 • 2 wyższe
 • 9 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 3 praca
 • 3
 • 1 na utrzymaniu innej osoby
 • 1
 • 3 emerytura
 • 3
 • 1 zasiłek lub alimenty
 • 1
 • 2 bez stałego źródła utrzymania
 • 2
 • 7 nieustalony
 • 7
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 3 praca
 • 3
 • 2 emerytura
 • 2
 • 1 zasiłek lub alimenty
 • 1
 • 2 bez stałego źródła utrzymania
 • 2
 • 7 nieustalony
 • 7
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 5 643 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 2 991 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 652 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 187 Zameldowania z zagranicy
 • 89 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 98 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 2 949 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 1 593 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 356 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 18 Wymeldowania za granicę
 • 7 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 11 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 2 863 Saldo migracji
 • 1 480 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 1 383 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 2 694 Saldo migracji wewnętrznych
 • 1 398 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 296 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 169 Saldo migracji zagranicznych
 • 82 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 87 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie piaseczyńskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie piaseczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 19,2% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 18,0% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 20,6% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,4% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,7% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 66,2% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 15,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 17,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,2% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat piaseczyński, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat piaseczyński - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie piaseczyńskim oddano do użytku 2 563 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 13,45 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie piaseczyńskim to 80 069 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 425 mieszkań. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  73,0% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 27,0% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie piaseczyńskim to 4,33 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w powiecie piaseczyńskim to 111,20 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,99% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 96,76% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 95,42% mieszkań posiada łazienkę, 89,95% korzysta z centralnego ogrzewania, a 70,25% z gazu sieciowego.

  W 2019 zarejestrowano w powiecie piaseczyńskim 1 447 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 5 494 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 5 333 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 816 transakcji (mediana cen - 5 289 zł/m2, średnia - 5 136 zł/m2), a na rynku wtórnym 631 transakcji rynkowych (mediana cen - 5 934 zł/m2, średnia - 5 622 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie piaseczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 5 494 zł
 • pow. piaseczyński
  5 494 zł
  Województwo
  7 140 zł
  Cały kraj
  4 829 zł
 • 5 494 zł Ogółem
 • 5 494 zł
 • 6 218 zł do 40 m2
 • 6 218 zł
 • 6 006 zł od 40,1 do 60 m2
 • 6 006 zł
 • 5 249 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 249 zł
 • 5 017 zł od 80,1 m2
 • 5 017 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 5 333 zł
 • powiat piaseczyński
  5 333 zł
  woj. mazowieckie
  7 296 zł
  Kraj
  5 202 zł
 • 5 333 zł Ogółem
 • 5 333 zł
 • 6 129 zł do 40 m2
 • 6 129 zł
 • 5 811 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 811 zł
 • 5 292 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 292 zł
 • 4 845 zł od 80,1 m2
 • 4 845 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 1 447
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m2217
  • od 40,1 do 60 m2465
  • od 60,1 do 80 m2474
  • od 80,1 m2291
 • 217 do 40 m2
 • 465 od 40,1 do 60 m2
 • 474 od 60,1 do 80 m2
 • 291 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie piaseczyńskim w latach 2015 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 5 289 zł
 • Tutaj
  5 289 zł
  Mazowieckie
  6 388 zł
  Cały kraj
  5 395 zł
 • 5 289 zł Ogółem
 • 5 289 zł
 • 6 239 zł do 40 m2
 • 6 239 zł
 • 5 859 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 859 zł
 • 5 195 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 195 zł
 • 4 881 zł od 80,1 m2
 • 4 881 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 5 136 zł
 • pow. piaseczyński
  5 136 zł
  woj. mazowieckie
  6 682 zł
  Cały kraj
  5 752 zł
 • 5 136 zł Ogółem
 • 5 136 zł
 • 6 296 zł do 40 m2
 • 6 296 zł
 • 5 665 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 665 zł
 • 5 166 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 166 zł
 • 4 613 zł od 80,1 m2
 • 4 613 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 816
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m282
  • od 40,1 do 60 m2218
  • od 60,1 do 80 m2345
  • od 80,1 m2171
 • 82 do 40 m2
 • 218 od 40,1 do 60 m2
 • 345 od 60,1 do 80 m2
 • 171 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 5 934 zł
 • Tutaj
  5 934 zł
  woj. mazowieckie
  7 759 zł
  Cały kraj
  4 241 zł
 • 5 934 zł Ogółem
 • 5 934 zł
 • 6 206 zł do 40 m2
 • 6 206 zł
 • 6 170 zł od 40,1 do 60 m2
 • 6 170 zł
 • 5 570 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 570 zł
 • 5 321 zł od 80,1 m2
 • 5 321 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 5 622 zł
 • Tutaj
  5 622 zł
  woj. mazowieckie
  7 770 zł
  Cała Polska
  4 840 zł
 • 5 622 zł Ogółem
 • 5 622 zł
 • 6 022 zł do 40 m2
 • 6 022 zł
 • 5 942 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 942 zł
 • 5 639 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 639 zł
 • 5 177 zł od 80,1 m2
 • 5 177 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 631
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m2135
  • od 40,1 do 60 m2247
  • od 60,1 do 80 m2129
  • od 80,1 m2120
 • 135 do 40 m2
 • 247 od 40,1 do 60 m2
 • 129 od 60,1 do 80 m2
 • 120 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie piaseczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 80 069 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 425,30 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  425,30
  Województwo
  432,30
  Kraj
  385,90
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 95,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • pow. piaseczyński
  95,00 m2
  woj. mazowieckie
  72,40 m2
  Cała Polska
  74,40 m2
 • 40,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Powiat
  40,40 m2
  Województwo
  31,30 m2
  Polska
  28,70 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 4,07 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,07
  Mazowieckie
  3,62
  Kraj
  3,82
 • 2,35 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,35
  Mazowieckie
  2,31
  Kraj
  2,59
 • 0,58 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • pow. piaseczyński
  0,58
  woj. mazowieckie
  0,64
  Cała Polska
  0,68
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie piaseczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 2 563 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 13,45 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  13,45
  Mazowieckie
  8,60
  Kraj
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 11 097 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 4,33 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Powiat
  4,33
  woj. mazowieckie
  3,50
  Cała Polska
  3,77
 • 58,22 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Powiat
  58,22
  Województwo
  30,10
  Polska
  21,77
 • 284 962 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 111,2 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  111,2 m2
  Mazowieckie
  83,9 m2
  Polska
  88,7 m2
 • 1,50 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  1,50 m2
  woj. mazowieckie
  0,72 m2
  Polska
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie piaseczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 97,99% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • pow. piaseczyński
  97,99%
  Województwo
  96,01%
  Cały kraj
  96,93%
 • 96,76% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Powiat
  96,76%
  Województwo
  93,78%
  Cała Polska
  93,92%
 • 95,42% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Powiat
  95,42%
  Województwo
  91,84%
  Cały kraj
  91,66%
 • 89,95% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Powiat
  89,95%
  Mazowieckie
  87,04%
  Cała Polska
  82,84%
 • 70,25% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Powiat
  70,25%
  Mazowieckie
  57,29%
  Cały kraj
  56,01%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

Powiat piaseczyński - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W powiecie piaseczyńskim na 1000 mieszkańców pracuje 249osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. 50,7% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 49,3% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie piaseczyńskim wynosiło w 2020 roku 4,0% (3,7% wśród kobiet i 4,2% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2019 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie piaseczyńskim wynosiło 5 120,47 PLN, co odpowiada 98.80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu piaseczyńskiego 18 563 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 33 103 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 14 540.

  10,3% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu piaseczyńskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 24,6% w przemyśle i budownictwie, a 34,4% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 3,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie piaseczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 249 Pracujący na 1000 ludności (rok 2019)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Powiat
  249,0
  Województwo
  316,0
  Kraj
  255,0
 • 3,2% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 3,0% Kobiety
 • 3,4% Mężczyźni
 • powiat piaseczyński
  4,0%
  Mazowieckie
  5,2%
  Cały kraj
  6,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie piaseczyńskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie piaseczyńskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie piaseczyńskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie piaseczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 5 120 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 120 PLN
  Województwo
  6 248 PLN
  Cały kraj
  5 182 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie piaseczyńskim w latach 2002 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie piaseczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 18 563 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 33 103 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • 14 540 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,78 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie piaseczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 10,3% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 9,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 11,3% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 24,6% Przemysł i budownictwo
 • 16,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 32,3% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 34,4% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 30,5% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 38,3% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 3,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 4,4% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 2,8% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 27,2% Pozostałe
 • 39,0% Kobiety
  (pozostałe)
 • 15,3% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie piaseczyńskim w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie piaseczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 46 959 Pracujący ogółem
 • 23 810 Kobiety
 • 23 149 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie piaseczyńskim w latach 1995 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 22,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 21,2% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 24,2% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,9% W wieku produkcyjnym
 • 55,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 62,6% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 18,5% W wieku poprodukcyjnym
 • 23,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,2% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat piaseczyński, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 69,8 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  69,8
  Województwo
  70,7
  Cały kraj
  68,0
 • 31,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  31,3
  woj. mazowieckie
  37,7
  Cała Polska
  37,5
 • 81,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • pow. piaseczyński
  81,5
  Województwo
  114,0
  Cała Polska
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 62,3% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,3% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,4% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,7% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,7% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,6% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat piaseczyński - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie piaseczyńskim w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowane były 37 762 podmioty gospodarki narodowej, z czego 25 216 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 2 515 nowych podmiotów, a 1 312 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (3 167) podmiotów zarejestrowano w roku 2017, a najmniej (2 153) w roku 2009. W tym samym okresie najwięcej (2 095) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2018 roku, najmniej (1 002) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie piaseczyńskim najwięcej (7 322) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (36 785) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,6% (211) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 15,9% (6 018) podmiotów, a 83,5% (31 533) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie piaseczyńskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (20.2%) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (18.5%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 37 762 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 211 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 6 018 Przemysł i budownictwo
 • 31 533 Pozostała działalność
 • 2 515 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie piaseczyńskim w 2020 roku
 • 1 312 Podmioty wyrejestrowane w powiecie piaseczyńskim w 2020 roku
 • 25 216 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 36 785 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 36 785
 • 830 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 830
 • 128 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 128
 • 16 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 16
 • 3 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 3
 • 37 743 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 37 743
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 45 Spółdzielnie ogółem
 • 45
 • 8 175 Spółki handlowe ogółem
 • 8 175
 • 2 958  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2 958
 • 69  Spółki handlowe - akcyjne
 • 69
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 7    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 7
 • 7 322  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 7 322
 • 2 931    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2 931
 • 3    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 3
 • 2 236 Spółki cywilne ogółem
 • 2 236
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 25 216 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 5 101 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 5 101
 • 4 659 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 4 659
 • 2 554 Budownictwo
 • 2 554
 • 2 072 Informacja i komunikacja
 • 2 072
 • 1 644 Przetwórstwo przemysłowe
 • 1 644
 • 1 550 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 1 550
 • 1 546 Transport i gospodarka magazynowa
 • 1 546
 • 1 241 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 1 241
 • 1 110 Pozostała działalność
 • 1 110
 • 1 067 Edukacja
 • 1 067
 • 718 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 718
 • 711 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 711
 • 659 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 659
 • 387 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 387
 • 123 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 123
 • 54 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 54
 • 11 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 11
 • 8 Górnictwo i wydobywanie
 • 8
 • 1 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat piaseczyński - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie piaseczyńskim stwierdzono 3 173 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 16,74 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie piaseczyńskim wynosi 61,50% i jest nieznacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu piaseczyńskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 11,32 (wykrywalność 52%) oraz przeciwko mieniu - 8,62 (wykrywalność 36%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,78 (75%), drogowe - 1,36 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,28 (83%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie piaseczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat piaseczyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3 173 Przestępstwa ogółem
 • 3 173
 • 2 146 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 2 146
 • 716 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 716
 • 258 Przestępstwa drogowe
 • 258
 • 53 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 53
 • 1 633 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 1 633
 • 16,74 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • pow. piaseczyński
  16,74
  Mazowieckie
  20,31
  Polska
  19,96
 • 11,32 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat piaseczyński
  11,32
  Mazowieckie
  13,38
  Polska
  12,25
 • 3,78 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  3,78
  woj. mazowieckie
  4,46
  Kraj
  5,17
 • 1,36 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  1,36
  Mazowieckie
  1,80
  Cały kraj
  1,73
 • 0,28 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat piaseczyński
  0,28
  Mazowieckie
  0,31
  Cały kraj
  0,37
 • 8,62 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. piaseczyński
  8,62
  Mazowieckie
  10,46
  Cały kraj
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat piaseczyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 62% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • pow. piaseczyński
  62%
  Województwo
  65%
  Kraj
  73%
 • 52% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  52%
  woj. mazowieckie
  56%
  Kraj
  65%
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Powiat
  75%
  Województwo
  73%
  Cała Polska
  82%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Powiat
  98%
  Województwo
  99%
  Polska
  99%
 • 83% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  83%
  Województwo
  85%
  Cała Polska
  87%
 • 37% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • pow. piaseczyński
  37%
  Województwo
  42%
  Kraj
  54%

Powiat piaseczyński - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu piaseczyńskiego wyniosła w 2019 roku 283,5 mln złotych, co daje 1,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 16.8% w porównaniu do roku 2018. Największa część budżetu powiatu piaseczyńskiego - 24.6% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 758 - Różne rozliczenia (16.9%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (15.2%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 61,0 mln złotych, czyli 21,5% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu piaseczyńskiego wyniosła w 2019 roku 286,2 mln złotych, co daje 1,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 12.3% w porównaniu do roku 2018. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (46.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (23.8%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (11.6%). W budżecie powiatu piaseczyńskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 659 złotych na mieszkańca (43,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 19,2 złotych na mieszkańca (1,3%).
 • Wydatki budżetu w powiecie piaseczyńskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu piaseczyńskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat piaseczyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu piaseczyńskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2012 - 2019
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  165,9 mln

  990(100%)

  169,2 mln

  992(100%)

  182,1 mln

  1,1 tys(100%)

  192,8 mln

  1,1 tys(100%)

  215,4 mln

  1,2 tys(100%)

  231,1 mln

  1,3 tys(100%)

  238,9 mln

  1,3 tys(100%)

  283,5 mln

  1,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20122013201420152016201720182019
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  36,4 mln

  215(21.9%)

  44,2 mln

  257(26.1%)

  43,3 mln

  249(23.8%)

  44,0 mln

  249(22.8%)

  46,4 mln

  258(21.5%)

  54,5 mln

  299(23.6%)

  65,8 mln

  356(27.6%)

  69,8 mln

  371(24.6%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  37,0 mln

  219(22.3%)

  37,5 mln

  218(22.2%)

  36,8 mln

  212(20.2%)

  36,3 mln

  205(18.8%)

  41,3 mln

  230(19.2%)

  43,0 mln

  236(18.6%)

  46,4 mln

  251(19.4%)

  47,8 mln

  254(16.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  12,7 mln

  75,1(7.6%)

  10,6 mln

  61,8(6.3%)

  18,2 mln

  105(10%)

  20,4 mln

  115(10.6%)

  27,9 mln

  156(13%)

  24,2 mln

  133(10.5%)

  21,2 mln

  115(8.9%)

  43,0 mln

  228(15.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  36,1 mln

  214(21.8%)

  33,8 mln

  197(20%)

  37,1 mln

  213(20.4%)

  37,3 mln

  211(19.4%)

  38,2 mln

  213(17.7%)

  35,4 mln

  194(15.3%)

  36,5 mln

  197(15.3%)

  38,1 mln

  203(13.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  14,1 mln

  83,2(8.5%)

  13,2 mln

  77,1(7.8%)

  15,3 mln

  88,1(8.4%)

  16,5 mln

  93,5(8.6%)

  21,0 mln

  117(9.8%)

  24,1 mln

  132(10.4%)

  21,6 mln

  117(9%)

  26,9 mln

  143(9.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  9,0 mln

  53,1(5.4%)

  9,0 mln

  52,2(5.3%)

  9,6 mln

  55,1(5.3%)

  14,2 mln

  80,4(7.4%)

  17,7 mln

  98,5(8.2%)

  16,9 mln

  92,9(7.3%)

  12,9 mln

  69,5(5.4%)

  22,5 mln

  120(7.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  5,5 mln

  32,3(3.3%)

  5,8 mln

  33,7(3.4%)

  5,7 mln

  32,5(3.1%)

  5,9 mln

  33,3(3.1%)

  6,8 mln

  37,9(3.2%)

  7,8 mln

  42,6(3.4%)

  6,8 mln

  36,8(2.9%)

  7,6 mln

  40,5(2.7%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  3,2 mln

  18,7(1.9%)

  3,4 mln

  20,0(2%)

  4,0 mln

  22,9(2.2%)

  4,4 mln

  24,6(2.3%)

  5,0 mln

  27,9(2.3%)

  6,2 mln

  34,3(2.7%)

  6,2 mln

  33,4(2.6%)

  6,1 mln

  32,7(2.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,3 mln

  13,9(1.4%)

  2,4 mln

  13,9(1.4%)

  2,7 mln

  15,2(1.5%)

  2,8 mln

  15,7(1.4%)

  3,0 mln

  16,8(1.4%)

  3,3 mln

  17,9(1.4%)

  3,9 mln

  21,3(1.7%)

  4,6 mln

  24,5(1.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,5 mln

  8,8(0.9%)

  1,4 mln

  8,2(0.8%)

  1,8 mln

  10,6(1%)

  4,6 mln

  25,8(2.4%)

  1,8 mln

  10,2(0.8%)

  2,0 mln

  10,8(0.9%)

  3,2 mln

  17,1(1.3%)

  2,3 mln

  12,1(0.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,1 mln

  18,3(1.9%)

  3,7 mln

  21,4(2.2%)

  4,0 mln

  23,2(2.2%)

  3,3 mln

  18,8(1.7%)

  3,0 mln

  16,7(1.4%)

  2,6 mln

  14,3(1.1%)

  2,4 mln

  13,1(1%)

  2,1 mln

  11,2(0.7%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  4,7 mln

  27,6(2.8%)

  3,6 mln

  20,8(2.1%)

  2,6 mln

  15,2(1.5%)

  2,0 mln

  11,5(1.1%)

  1,9 mln

  10,5(0.9%)

  1,8 mln

  10,1(0.8%)

  2,0 mln

  10,6(0.8%)

  1,9 mln

  9,9(0.7%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  237,2 tys

  1,4(0.1%)

  255,6 tys

  1,5(0.2%)

  341,2 tys

  2,0(0.2%)

  348,9 tys

  2,0(0.2%)

  384,6 tys

  2,1(0.2%)

  431,5 tys

  2,4(0.2%)

  456,0 tys

  2,5(0.2%)

  495,3 tys

  2,6(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  432,6 tys

  2,4(0.2%)

  435,3 tys

  2,4(0.2%)

  438,1 tys

  2,4(0.2%)

  451,1 tys

  2,4(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  115,9 tys

  0,7(0.1%)

  107,5 tys

  0,6(0.1%)

  87,6 tys

  0,5(0%)

  116,1 tys

  0,7(0.1%)

  221,3 tys

  1,2(0.1%)

  159,2 tys

  0,9(0.1%)

  193,0 tys

  1,0(0.1%)

  212,1 tys

  1,1(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  90,0 tys

  0,5(0.1%)

  90,0 tys

  0,5(0.1%)

  96,0 tys

  0,6(0.1%)

  96,0 tys

  0,5(0%)

  104,0 tys

  0,6(0%)

  117,0 tys

  0,6(0.1%)

  119,7 tys

  0,6(0.1%)

  125,0 tys

  0,7(0%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  143,0 tys

  0,8(0.1%)

  152,3 tys

  0,9(0.1%)

  136,6 tys

  0,8(0.1%)

  189,0 tys

  1,1(0.1%)

  183,7 tys

  1,0(0.1%)

  137,9 tys

  0,8(0.1%)

  97,4 tys

  0,5(0%)

  108,6 tys

  0,6(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  9,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,9 tys

  0,0(0%)

  22,0 tys

  0,1(0%)

  105,1 tys

  0,6(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  16,2 tys

  0,1(0%)

  29,1 tys

  0,2(0%)

  18,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  19,1 tys

  0,1(0%)

  3,8 tys

  0,0(0%)

  3,6 tys

  0,0(0%)

  9,8 tys

  0,1(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  105,7 tys

  0,6(0.1%)

  55,2 tys

  0,3(0%)

  261,1 tys

  1,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  74,1 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  94,9 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie piaseczyńskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu piaseczyńskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat piaseczyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu piaseczyńskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2012 - 2019
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  167,7 mln

  1,0 tys(100%)

  176,8 mln

  1,0 tys(100%)

  192,0 mln

  1,1 tys(100%)

  192,1 mln

  1,1 tys(100%)

  217,0 mln

  1,2 tys(100%)

  222,9 mln

  1,2 tys(100%)

  250,7 mln

  1,4 tys(100%)

  286,2 mln

  1,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20122013201420152016201720182019
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  75,3 mln

  446(44.9%)

  77,0 mln

  449(43.5%)

  85,6 mln

  492(44.6%)

  91,3 mln

  516(47.5%)

  98,1 mln

  547(45.2%)

  105,6 mln

  580(47.4%)

  120,4 mln

  651(48%)

  132,4 mln

  703(46.2%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  40,5 mln

  239(24.1%)

  46,9 mln

  273(26.5%)

  45,8 mln

  263(23.8%)

  46,8 mln

  265(24.4%)

  56,8 mln

  316(26.2%)

  55,9 mln

  307(25.1%)

  60,6 mln

  328(24.2%)

  68,1 mln

  362(23.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  25,9 mln

  153(15.4%)

  25,2 mln

  147(14.3%)

  25,4 mln

  146(13.2%)

  25,9 mln

  146(13.5%)

  29,6 mln

  165(13.6%)

  28,5 mln

  156(12.8%)

  29,6 mln

  160(11.8%)

  33,2 mln

  176(11.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,9 mln

  22,8(2.3%)

  2,0 mln

  11,7(1.1%)

  3,5 mln

  20,0(1.8%)

  3,8 mln

  21,4(2%)

  5,5 mln

  30,5(2.5%)

  4,6 mln

  25,4(2.1%)

  3,5 mln

  18,9(1.4%)

  20,7 mln

  110(7.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  5,2 mln

  30,7(3.1%)

  5,5 mln

  31,9(3.1%)

  5,2 mln

  29,6(2.7%)

  5,2 mln

  29,2(2.7%)

  5,6 mln

  31,4(2.6%)

  7,0 mln

  38,7(3.2%)

  6,1 mln

  33,0(2.4%)

  6,6 mln

  35,1(2.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  4,5 mln

  26,6(2.7%)

  6,9 mln

  40,2(3.9%)

  11,3 mln

  64,8(5.9%)

  7,4 mln

  42,1(3.9%)

  7,2 mln

  40,1(3.3%)

  3,8 mln

  21,0(1.7%)

  6,4 mln

  34,7(2.6%)

  5,9 mln

  31,2(2.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  2,1 mln

  12,3(1.2%)

  4,0 mln

  23,4(2.3%)

  3,4 mln

  19,4(1.8%)

  960,2 tys

  5,4(0.5%)

  1,6 mln

  8,9(0.7%)

  1,8 mln

  10,1(0.8%)

  3,6 mln

  19,6(1.4%)

  4,2 mln

  22,4(1.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  3,0 mln

  17,9(1.8%)

  2,8 mln

  16,6(1.6%)

  4,6 mln

  26,3(2.4%)

  3,7 mln

  20,7(1.9%)

  4,1 mln

  23,1(1.9%)

  4,0 mln

  21,9(1.8%)

  4,0 mln

  21,8(1.6%)

  4,1 mln

  21,9(1.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  623,1 tys

  3,7(0.4%)

  659,0 tys

  3,8(0.4%)

  827,4 tys

  4,8(0.4%)

  763,4 tys

  4,3(0.4%)

  891,6 tys

  5,0(0.4%)

  862,1 tys

  4,7(0.4%)

  1,8 mln

  9,9(0.7%)

  2,4 mln

  12,6(0.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,1 mln

  18,3(1.8%)

  3,7 mln

  21,4(2.1%)

  4,0 mln

  23,2(2.1%)

  3,3 mln

  18,8(1.7%)

  3,0 mln

  16,7(1.4%)

  2,6 mln

  14,3(1.2%)

  2,4 mln

  12,9(0.9%)

  2,1 mln

  10,9(0.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,5 mln

  9,0(0.9%)

  1,9 mln

  11,3(1.1%)

  2,1 mln

  12,0(1.1%)

  2,6 mln

  14,8(1.4%)

  2,0 mln

  11,2(0.9%)

  1,3 mln

  6,9(0.6%)

  1,5 mln

  8,3(0.6%)

  1,7 mln

  8,8(0.6%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  432,6 tys

  2,4(0.2%)

  435,3 tys

  2,4(0.2%)

  438,1 tys

  2,4(0.2%)

  451,1 tys

  2,4(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  16,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,0

  0,0(0%)

  157,4 tys

  0,9(0.1%)

  1,0 mln

  5,5(0.4%)

  1,2 mln

  6,3(0.5%)

  166,9 tys

  0,9(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  9,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,9 tys

  0,0(0%)

  22,0 tys

  0,1(0%)

  105,1 tys

  0,6(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  22,3 tys

  0,1(0%)

  24,5 tys

  0,1(0%)

  28,0 tys

  0,2(0%)

  97,3 tys

  0,5(0.1%)

  1,6 mln

  8,9(0.7%)

  2,1 mln

  11,3(0.9%)

  74,7 tys

  0,4(0%)

  81,9 tys

  0,4(0%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,2 mln

  13,2(1.3%)

  137,9 tys

  0,8(0.1%)

  203,1 tys

  1,2(0.1%)

  227,3 tys

  1,3(0.1%)

  215,0 tys

  1,2(0.1%)

  218,3 tys

  1,2(0.1%)

  5,4 mln

  29,3(2.2%)

  70,3 tys

  0,4(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  16,2 tys

  0,1(0%)

  29,1 tys

  0,2(0%)

  18,3 tys

  0,1(0%)

  217

  0,0(0%)

  5,1 tys

  0,0(0%)

  4,9 tys

  0,0(0%)

  4,3 tys

  0,0(0%)

  9,8 tys

  0,1(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  26,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,7 tys

  0,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  12,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  105,7 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  133,2 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  74,1 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  94,9 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat piaseczyński - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 49 218 mieszkańców powiatu piaseczyńskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 24 013 kobiet oraz 25 205 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 29,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,2% wykształcenie policealne, 14,3% średnie ogólnokształcące, a 18,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 13,9% mieszkańców powiatu piaseczyńskiego, gimnazjalnym 4,7%, natomiast 14,9% podstawowym ukończonym. 1,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu piaseczyńskiego mają nieznacznie wyższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie piaseczyńskim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (31,4%) oraz średnie zawodowe (16,4%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie wyższe (26,4%) oraz średnie zawodowe (21,4%).

  W roku 2018 w powiecie piaseczyńskim mieściło się 120 przedszkoli, w których do 479 oddziałów uczęszczało 8 510 dzieci (4 090 dziewczynek oraz 4 420 chłopców). Dostępne były 10 072 miejsca. Dla porównania w 2008 roku w powiecie piaseczyńskim mieściło się 66 przedszkoli, w których do 227 oddziałów uczęszczało 4 386 dzieci (2 059 dziewczynek oraz 2 327 chłopców). Dostępnych było 4 739 miejsc.

  20,1% mieszkańców powiatu piaseczyńskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (19,8% wśród dziewczynek i 20,4% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 086 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,63 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 60 szkół podstawowych, w których w 1 058 oddziałach uczyło się 20 133 uczniów (9 802 kobiety oraz 10 331 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie piaseczyńskim placówkę miało 45 szkół podstawowych, w których w 488 oddziałach uczyło się 9 869 uczniów (4 770 kobiet oraz 5 099 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 30,4% ludności (30,6% wśród dziewczynek i 30,3% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19,0 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 102,01.

  W powiecie piaseczyńskim znajduje się 15 licea ogólnokształcące, w których w 91 oddziałach uczyło się 2 447 uczniów (1 343 kobiety oraz 1 104 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 671 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie piaseczyńskim placówkę miałp 10 licea ogólnokształcące, w których w 62 oddziałach uczyło się 1 604 uczniów (846 kobiet oraz 758 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 508 absolwentów.

  W powiecie piaseczyńskim znajduje się 6 Technik, w których w 58 oddziałach uczyło się 1 330 uczniów (477 kobiet oraz 853 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 235 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie piaseczyńskim placówkę miało 5 Technik, w których w 52 oddziałach uczyło się 1 104 uczniów (468 kobiet oraz 636 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 199 absolwentów.

  W powiecie piaseczyńskim znajdują się 4 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 13 oddziałach uczyło się 146 uczniów (62 kobiety oraz 84 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,6% mieszkańców (12,8% wśród dziewczyn i 12,3% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 26,9 uczniów. 11,2 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 22,9 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 22,1% mieszkańców powiatu piaseczyńskiego w wieku potencjalnej nauki (22,1% kobiet i 22,1% mężczyzn).

 • 29,0% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  29,0%
  woj. mazowieckie
  24,4%
  Polska
  17,9%
 • 31,4% Kobiety
  (wyższe)
 • 26,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 36,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • pow. piaseczyński
  36,3%
  woj. mazowieckie
  34,8%
  Cały kraj
  33,3%
 • 37,1% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 35,4% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,2% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  3,2%
  Województwo
  3,0%
  Kraj
  2,7%
 • 4,5% Kobiety
  (policealne)
 • 1,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 14,3% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat piaseczyński
  14,3%
  woj. mazowieckie
  14,4%
  Kraj
  12,4%
 • 16,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 12,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • pow. piaseczyński
  18,8%
  woj. mazowieckie
  17,4%
  Cały kraj
  18,1%
 • 16,4% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 21,4% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 13,9% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • powiat piaseczyński
  13,9%
  Mazowieckie
  17,3%
  Cała Polska
  22,9%
 • 10,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 18,0% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 4,7% Wykształcenie gimnazjalne
 • Powiat
  4,7%
  Mazowieckie
  4,7%
  Polska
  5,2%
 • 4,1% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,2% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 14,9% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  14,9%
  Mazowieckie
  17,4%
  Cała Polska
  19,3%
 • 15,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 14,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • pow. piaseczyński
  1,1%
  woj. mazowieckie
  1,4%
  Polska
  1,4%
 • 1,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie piaseczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 1086 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  1 086,0
  Mazowieckie
  935,0
  Kraj
  873,0
 • 0,63 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • powiat piaseczyński
  0,63
  Mazowieckie
  0,84
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 120Przedszkola
 • 38 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 479 Oddziały
 • 63 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 10 072 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (powiat piaseczyński) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 8 510 Dzieci
 • 4 090 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 4 420 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,1%
  51,9%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 248 2 lata i mniej
 • 248
 • 2 233 3 lata
 • 2 233
 • 2 190 4 lata
 • 2 190
 • 2 279 5 lata
 • 2 279
 • 1 516 6 lat
 • 1 516
 • 44 7 lat i więcej
 • 44
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 124 2 lata i mniej
 • 124
 • 1 102 3 lata
 • 1 102
 • 1 080 4 lata
 • 1 080
 • 1 071 5 lata
 • 1 071
 • 703 6 lat
 • 703
 • 10 7 lat i więcej
 • 10
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 124 2 lata i mniej
 • 124
 • 1 131 3 lata
 • 1 131
 • 1 110 4 lata
 • 1 110
 • 1 208 5 lata
 • 1 208
 • 813 6 lat
 • 813
 • 34 7 lat i więcej
 • 34
 • 1 218 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 731,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 715,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 15,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 1,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 73,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 73,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 21Punkty przedszkolne
 • 34 Oddziały
 • 484 Miejsca
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat piaseczyński) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 329 Dzieci
 • 145 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 184 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 44,1%
  55,9%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 23 2 lata i mniej
 • 23
 • 99 3 lata
 • 99
 • 108 4 lata
 • 108
 • 67 5 lata
 • 67
 • 28 6 lat
 • 28
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 10 2 lata i mniej
 • 10
 • 44 3 lata
 • 44
 • 44 4 lata
 • 44
 • 31 5 lata
 • 31
 • 16 6 lat
 • 16
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 13 2 lata i mniej
 • 13
 • 55 3 lata
 • 55
 • 64 4 lata
 • 64
 • 36 5 lata
 • 36
 • 12 6 lat
 • 12
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 •  
 • 35,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 34,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie piaseczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat piaseczyński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 56Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 999 Oddziały
 • 19 903 Uczniowie
 • 9 701 Kobiety
  (uczniowie)
 • 10 202 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,7%
  51,3%
 • 2 518 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 243 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 275 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 2 039 Absolwenci 2016
 • 1 033 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 1 006 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 4Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 59 Oddziały
 • 230 Uczniowie
 • 101 Kobiety
  (uczniowie)
 • 129 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 43,9%
  56,1%
 • 28 Uczniowie w 1 klasie
 • 10 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 18 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 21 Absolwenci 2016
 • 8 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 13 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 19,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  19,0
  Województwo
  17,6
  Cały kraj
  17,3
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 19,0 Szkoły podstawowe ogółem
 • 19,0
 • 19,0 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 19,0
 • 19,9 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 19,9
 • 3,9 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 3,9
 •  
 • 1 409,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 1 182,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 227,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 99,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 89,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 25 031 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski19 786
  • niemiecki3 612
  • hiszpański1 003
  • francuski318
  • rosyjski294
 • 19 786 angielski
 • 3 612 niemiecki
 • 1 003 hiszpański
 • 318 francuski
 • 294 rosyjski
 • 18 włoski
 • 917 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
  • Dodatkowo uczący się języka obcego
  • niemiecki478
  • francuski85
  • angielski48
  • inny306
 • 478 niemiecki
 • 85 francuski
 • 48 angielski
 • 306 inny
 • 156 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych specjalnych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski127
  • rosyjski21
  • niemiecki8
 • 127 angielski
 • 21 rosyjski
 • 8 niemiecki
 •  
 • 102,01 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat piaseczyński
  102,01
  Mazowieckie
  98,96
  Cała Polska
  95,46
 • 100,45 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  100,45
  Mazowieckie
  97,33
  Polska
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat piaseczyński) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat piaseczyński) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie piaseczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat piaseczyński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 9Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 70 Oddziały
 • 1 926 Uczniowie
 • 1 097 Kobiety
  (uczniowie)
 • 829 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 57,0%
  43,0%
 • 682 Uczniowie w 1 klasie
 • 394 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 288 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 515 Absolwenci
 • 285 Kobiety
  (absolwenci)
 • 230 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 5Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 21 Oddziały
 • 521 Uczniowie
 • 246 Kobiety
  (uczniowie)
 • 275 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,2%
  52,8%
 • 124 Absolwenci
 • 67 Kobiety
  (absolwenci)
 • 57 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 26,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Powiat
  26,9
  woj. mazowieckie
  26,1
  Polska
  26,2
 •  
 • 134,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 99,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 35,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży)
 • 0,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 2,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat piaseczyński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 6Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 58 Oddziały
 • 1 330 Uczniowie
 • 477 Kobiety
  (uczniowie)
 • 853 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 35,9%
  64,1%
 • 412 Uczniowie w 1 klasie
 • 147 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 265 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 235 Absolwenci
 • 87 Kobiety
  (absolwenci)
 • 148 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 22,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • powiat piaseczyński
  22,9
  Województwo
  23,2
  Cały kraj
  23,8
 •  
 • 110,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 75,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 34,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat piaseczyński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 5 Oddziały
 • 97 Uczniowie
 • 28 Kobiety
  (uczniowie)
 • 69 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 28,9%
  71,1%
 • 50 Uczniowie w 1 klasie
 • 13 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 37 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 2Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 8 Oddziały
 • 49 Uczniowie
 • 34 Kobiety
  (uczniowie)
 • 15 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 69,4%
  30,6%
 • 31 Uczniowie w 1 klasie
 • 24 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 7 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 11,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Powiat
  11,2
  woj. mazowieckie
  18,4
  Polska
  17,9
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 11,2 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 11,2
 • 19,4 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 19,4
 • 6,1 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 6,1
 •  
 • 14,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych)
 • 8,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (Branżowe szkoły I stopnia specjalne dla młodzieży)
 • 9,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 6 947 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski3 296
  • niemiecki2 473
  • rosyjski467
  • francuski361
  • hiszpański321
 • 3 296 angielski
 • 2 473 niemiecki
 • 467 rosyjski
 • 361 francuski
 • 321 hiszpański
 • 29 włoski
 • 150 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
 • 37 niemiecki
 • 113 inny
 • 63 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych specjalnych
 • 63 angielski
 • Wykres - Szkoły policealne (powiat piaseczyński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły policealne (w tym kolegium dla pracowników służb społecznych) bez specjalnych
 • 1 Oddziały
 • 30 Uczniowie
 • 15 Kobiety
  (uczniowie)
 • 15 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 50,0%
  50,0%
 • 30 Uczniowie w 1 klasie
 • 15 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 15 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Szkoły policealne specjalne
 • 2 Oddziały
 • 20 Uczniowie
 • 8 Kobiety
  (uczniowie)
 • 12 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 40,0%
  60,0%
 • 12 Uczniowie w 1 klasie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 9 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 7 Absolwenci
 • 4 Kobiety
  (absolwenci)
 • 3 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 5Szkoły policealne dla dorosłych (w tym kolegium pracowników służb społecznych)
 • 43 Oddziały
 • 637 Uczniowie
 • 447 Kobiety
  (uczniowie)
 • 190 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 70,2%
  29,8%
 • 298 Absolwenci
 • 244 Kobiety
  (absolwenci)
 • 54 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 14,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Powiat
  14,9
  Województwo
  21,1
  Kraj
  19,2
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 14,9 Szkoły policealne ogółem
 • 14,9
 • 16,7 Szkoły policealne dla młodzieży
 • 16,7
 • 10,0 Szkoły policealne specjalne dla młodzieży
 • 10,0
 • 14,8 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 14,8
 •  
 • 3,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne specjalne dla młodzieży)
 • 0,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 3,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach policealnych specjalnych
 • 12 angielski
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie piaseczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 20,1% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 19,8% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 20,4% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 30,4% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 30,6% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 30,3% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,7% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,6% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,6% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,3% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 22,1% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 22,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 22,1% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat piaseczyński, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat piaseczyński, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat piaseczyński, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat piaseczyński - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie piaseczyńskim

 • Według danych GUS z 2020 roku w powiecie piaseczyńskim znajdowało się 8 hoteli (5 ★★★, 3 ★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 4 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 3
  • domy pracy twórczej: 1
  • zakłady uzdrowiskowe: 1
  • pokoje gościnne: 6
  • kwatery agroturystyczne: 3
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 3


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 6
  • drzwi automatycznie otwierane: 2
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 6


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 10 (liczba sal: 26, liczba miejsc: 1 555)
  • z nagłośnieniem: 4
  • z projektorem multimedialnym: 8
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z obsługą techniczną: 5
  • z ekranem: 9
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 7
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 3
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 16


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie piaseczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w powiecie piaseczyńskim: 12 (publiczne: 12, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 20, udogodnienia wewnątrz budynku: 20). W powiecie piaseczyńskim 5 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 042 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 691 (uczestnicy: 39 793)
  • seanse filmowe: 28 (uczestnicy: 2 701)
  • wystawy: 35 (uczestnicy: 4 350)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 5 (uczestnicy: 800)
  • koncerty: 96 (uczestnicy: 10 584)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 75 (uczestnicy: 2 145)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 29 (uczestnicy: 3 085)
  • konkursy: 16 (uczestnicy: 301)
  • pokazy teatralne: 89 (uczestnicy: 9 781)
  • konferencje: 5 (uczestnicy: 250)
  • interdyscyplinarne: 6 (uczestnicy: 1 400)
  • warsztaty: 300 (uczestnicy: 1 946)
  • inne: 7 (uczestnicy: 2 450)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 178 (członkowie: 3 074)
  • plastyczne/techniczne: 72 (członkowie: 601)
  • taneczne: 7 (członkowie: 76)
  • muzyczne: 43 (członkowie: 552)
  • fotograficzne i filmowe: 4 (członkowie: 64)
  • teatralne: 12 (członkowie: 218)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 4 (członkowie: 60)
  • literackie: 1 (członkowie: 8)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 18 (członkowie: 1 198)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 2 (członkowie: 107)
  • koło gospodyń wiejskich: 1 (członkowie: 30)
  • inne: 14 (członkowie: 160)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2020 roku:
  • ogółem: 4 (absolwenci: 45)
  • języków obcych: 1 (absolwenci: 6)
  • nauki gry na instrumentach: 1 (absolwenci: 20)
  • tańca: 1 (absolwenci: 13)
  • komputerowe: 1 (absolwenci: 6)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • fotograficzne: 2
  • plastyczne: 10
  • muzyczne: 8
  • politechniczne: 1
  • komputerowe: 4
  • ceramiczne: 6
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 2
  • sale baletowe/taneczne: 4
  • inne: 4


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 53 (członkowie: 935)
  • teatralne: 8 (członkowie: 99)
  • muzyczne - instrumentalne: 11 (członkowie: 141)
  • wokalne i chóry: 14 (członkowie: 310)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 11 (członkowie: 144)
  • taneczne: 5 (członkowie: 161)
  • inne: 4 (członkowie: 80)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie piaseczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie piaseczyńskim działało 1 kino posiadające 1 salę z 60 miejscami na widowni. Odbyło się 95 seansów, na które przyszło 4 039 widzów, w tym 21 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 620 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie piaseczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie piaseczyńskim działały 3 muzea łącznie z oddziałami . Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie piaseczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie piaseczyńskim działało 26 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 441 688 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 78 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 17 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 12 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 26 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 379 603 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 205
  • dostępne dla czytelników: 95
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 95
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 21
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 22
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 26
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 23


 • Biblioteki naukowe w powiecie piaseczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie piaseczyńskim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 14 481 wolumenów w tym ziobry specjalne: 342. Odnotowano 2 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 1 pracownik.

  Dla porównania w 2007 roku działały 4 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 43 361 wolumenów. Odnotowano 1 356 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 1
  • dostępne dla czytelników: 1
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie piaseczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie piaseczyńskim działały 63 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 6 026 członków. Zarejestrowano 6 143 ćwiczących (mężczyźni: 4 433, kobiety: 1 710, chłopcy do lat 18: 3 604, dziewczęta do lat 18: 1 478). Aktywnych było 96 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (137), instruktora sportowego (96) oraz inne osoby (35).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie piaseczyńskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat piaseczyński - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat piaseczyński i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2020 roku w wyniku 84 wypadków drogowych w powiecie piaseczyńskim odnotowano 11 ofiar śmiertelnych oraz 86 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 44,1 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 5,8 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 11,2 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 53,0 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2020 roku w powiecie piaseczyńskim zarejestrowanych było 143 304 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 114 682 samochodów osobowych (609,1 na każdy 1000 mieszkańców - znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla całej Polski), 16 383 samochodów ciężarowych (97,5 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz nieznacznie mniej od wartości dla całego kraju), 222 autobusów (1,2 - znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 1 968 ciągników siodłowych (10,5 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 6 186 motocykli (32,9 - znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 16,0 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 16,1 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 20,6 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 12,7 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 15,5 lat.


  W 2019 roku w powiecie piaseczyńskim znajdowało się 47 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 83 taksówki oraz 83 licencje na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie piaseczyńskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 84 Wypadki drogowe
  (rok 2020)
 • 11 Ofiary śmiertelne
  (rok 2020)
 • 86 Ranni
  (rok 2020)
 • 8 Lekko ranni
 • 78 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie piaseczyńskim w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 44,07 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Tutaj
  44,1
  woj. mazowieckie
  54,6
  Polska
  61,5
 • 5,77 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • powiat piaseczyński
  5,8
  Mazowieckie
  7,7
  Cały kraj
  6,5
 • 45,12 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Tutaj
  45,1
  woj. mazowieckie
  60,7
  Cała Polska
  69,2
 • 11,17 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2019)
 • powiat piaseczyński
  11,2
  woj. mazowieckie
  9,3
  Polska
  9,1
 • 53,03 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2019)
 • powiat piaseczyński
  53,0
  Mazowieckie
  86,6
  Polska
  110,9
 • 13,10 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • pow. piaseczyński
  13,1
  Mazowieckie
  14,2
  Cała Polska
  10,6
 • 102,38 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • pow. piaseczyński
  102,4
  Mazowieckie
  111,3
  Polska
  112,4
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 143 304 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie piaseczyńskim w 2019 roku
 • 114 682 Samochody osobowe
 • 16 383 Samochody ciężarowe
 • 187 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 222 Autobusy
 • 979 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 1 969 Ciągniki samochodowe
 • 1 968   Ciągniki siodłowe
 • 2 883 Ciągniki rolnicze
 • 6 186 Motocykle
 • 1 762   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 5 221 Motorowery
 • 114 682Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie piaseczyńskim
 • Samochody osobowe w powiecie piaseczyńskim w latach 2009 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 609,1 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • pow. piaseczyński
  609,1
  Mazowieckie
  706,6
  Kraj
  634,7
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg22 496
  • 1400-1649 kg25 987
  • 1650-1899 kg28 374
  • 1900 kg i więcej37 825
 • 22 496 do 1399 kg
 • 25 987 1400-1649 kg
 • 28 374 1650-1899 kg
 • 37 825 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 41 071 do 1399 cm3
 • 41 071
 • 58 671 1400-1999 cm3
 • 58 671
 • 14 940 2000 i więcej cm3
 • 14 940
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie piaseczyńskim w latach 2009 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna62 691
  • olej napędowy34 263
  • gaz (LPG)14 262
  • pozostałe3 466
 • 62 691 benzyna
 • 34 263 olej napędowy
 • 14 262 gaz (LPG)
 • 3 466 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 4 373 do 1 roku
 • 4 373
 • 2 754 2 lata
 • 2 754
 • 2 721 3 lata
 • 2 721
 • 6 735 4-5 lat
 • 6 735
 • 6 591 6-7 lat
 • 6 591
 • 7 522 8-9 lat
 • 7 522
 • 9 235 10-11 lat
 • 9 235
 • 21 386 12-15 lat
 • 21 386
 • 21 389 16-20 lat
 • 21 389
 • 13 457 21-25 lat
 • 13 457
 • 7 284 26-30 lat
 • 7 284
 • 11 235 31 lat i więcej
 • 11 235
 • 16,0 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie piaseczyńskim
 • Tutaj
  16,0 lat
  Województwo
  16,9 lat
  Kraj
  18,4 lat
 • 16 383Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie piaseczyńskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie piaseczyńskim w latach 2009 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 97,5 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  97,5
  Województwo
  130,5
  Cały kraj
  101,2
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 8 191 do 999 kg
 • 8 191
 • 4 938 1000-1499 kg
 • 4 938
 • 1 284 1500-2999 kg
 • 1 284
 • 127 3000-3499 kg
 • 127
 • 203 3500-4999 kg
 • 203
 • 541 5000-6999 kg
 • 541
 • 372 7000-9999 kg
 • 372
 • 493 10000-14999 kg
 • 493
 • 234 15000 kg i więcej
 • 234
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 931
  • olej napędowy13 139
  • gaz (LPG)837
  • pozostałe476
 • 1 931 benzyna
 • 13 139 olej napędowy
 • 837 gaz (LPG)
 • 476 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 280 do 1 roku
 • 280
 • 215 2 lata
 • 215
 • 484 3 lata
 • 484
 • 738 4-5 lat
 • 738
 • 768 6-7 lat
 • 768
 • 1 272 8-9 lat
 • 1 272
 • 1 533 10-11 lat
 • 1 533
 • 2 915 12-15 lat
 • 2 915
 • 3 703 16-20 lat
 • 3 703
 • 2 374 21-25 lat
 • 2 374
 • 1 131 26-30 lat
 • 1 131
 • 970 31 lat i więcej
 • 970
 • 16,1 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie piaseczyńskim
 • Tutaj
  16,1 lat
  Mazowieckie
  17,8 lat
  Cały kraj
  19,0 lat
 • 222Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie piaseczyńskim
 • Autobusy w powiecie piaseczyńskim w latach 2009 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 1,2 Autobusy na 1000 ludności
 • powiat piaseczyński
  1,2
  woj. mazowieckie
  3,7
  Kraj
  3,2
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1
  • olej napędowy212
  • gaz (LPG)2
  • pozostałe7
 • 1 benzyna
 • 212 olej napędowy
 • 2 gaz (LPG)
 • 7 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 3 do 1 roku
 • 3
 • 1 2 lata
 • 1
 • 2 3 lata
 • 2
 • 3 4-5 lat
 • 3
 • 22 6-7 lat
 • 22
 • 9 8-9 lat
 • 9
 • 7 10-11 lat
 • 7
 • 28 12-15 lat
 • 28
 • 47 16-20 lat
 • 47
 • 25 21-25 lat
 • 25
 • 24 26-30 lat
 • 24
 • 51 31 lat i więcej
 • 51
 • 20,6 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie piaseczyńskim
 • powiat piaseczyński
  20,6 lat
  Województwo
  19,1 lat
  Polska
  21,2 lat
 • 1 968Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie piaseczyńskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie piaseczyńskim w latach 2009 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 10,5 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • powiat piaseczyński
  10,5
  woj. mazowieckie
  20,6
  Cały kraj
  11,7
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2
  • olej napędowy1 914
  • gaz (LPG)3
  • pozostałe49
 • 2 benzyna
 • 1 914 olej napędowy
 • 3 gaz (LPG)
 • 49 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 76 do 1 roku
 • 76
 • 44 2 lata
 • 44
 • 71 3 lata
 • 71
 • 132 4-5 lat
 • 132
 • 221 6-7 lat
 • 221
 • 186 8-9 lat
 • 186
 • 181 10-11 lat
 • 181
 • 477 12-15 lat
 • 477
 • 315 16-20 lat
 • 315
 • 146 21-25 lat
 • 146
 • 87 26-30 lat
 • 87
 • 32 31 lat i więcej
 • 32
 • 12,7 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie piaseczyńskim
 • pow. piaseczyński
  12,7 lat
  Mazowieckie
  9,6 lat
  Cała Polska
  12,2 lat
 • 6 186Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie piaseczyńskim
 • Motocykle w powiecie piaseczyńskim w latach 2009 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 32,9 Motocykle na 1000 ludności
 • Powiat
  32,9
  woj. mazowieckie
  38,4
  Kraj
  41,3
 • Motocykle według grup wieku
 • 206 do 1 roku
 • 206
 • 128 2 lata
 • 128
 • 188 3 lata
 • 188
 • 548 4-5 lat
 • 548
 • 336 6-7 lat
 • 336
 • 405 8-9 lat
 • 405
 • 585 10-11 lat
 • 585
 • 1 179 12-15 lat
 • 1 179
 • 1 040 16-20 lat
 • 1 040
 • 549 21-25 lat
 • 549
 • 349 26-30 lat
 • 349
 • 673 31 lat i więcej
 • 673
 • 15,5 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie piaseczyńskim
 • Tutaj
  15,5 lat
  Mazowieckie
  21,6 lat
  Cała Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 47 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 21 km  Będących pod zarządem gminy
 • 16 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 11 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie piaseczyńskim w latach 2013 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 758,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  758,5 km
  Mazowieckie
  658,7 km
  Polska
  496,9 km
 • 2,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Powiat
  2,5 km
  woj. mazowieckie
  4,3 km
  Cała Polska
  4,1 km
 • 83 Liczba licencji na taksówki
 • 83 Liczba taksówek