Powiat piaseczyński w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat piaseczyński - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 193 248 Liczba mieszkańców
 • 621 km2 Powierzchnia
 • 311 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 47,8% Stopa urbanizacji
 • Wojciech Jerzy Ołdakowski Starosta
 • ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno Adres starostwa powiatowego
 • WPI Tablice rejestracyjne
Powiat piaseczyński na mapie
Identyfikatory
 • 1418 TERYT (TERC)
Herb powiatu piaseczyńskiego
powiat piaseczyński herb
Flaga powiatu piaseczyńskiego
powiat piaseczyński flaga

powiat piaseczyński - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie
22 756 72 43
22 756 98 15
ul.Staszica 19
05-500 Piaseczno
Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie
22 604 59 00,22 604 59 01
22 604 52 07
ul. Kościelna 3
05-500 Piaseczno
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Piasecznie
22 737 26 78
22 737 26 78
ul.Chyliczkowska 20A
05-500 Piaseczno
Powiatowa Inspektorat Weterynarii w Piasecznie
22 756 76 62
22 735 20 67
ul.Orężna 9
05-501 Piaseczno
Starostwo Powiatowe w Piasecznie
(22) 757-20-51
(22) 737-11-58
ul. Chyliczkowska
05-500 Piaseczno

Powiat piaseczyński - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat piaseczyński ma 193 248 mieszkańców, z czego 52,1% stanowią kobiety, a 47,9% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców wzrosła o 56,0%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,5 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu piaseczyńskiego w 2050 roku wynosi 247 043, z czego 128 632 to kobiety, a 118 411 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu piaseczyńskiego zawarli w 2021 roku 825 małżeństw, co odpowiada 4,3 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,6 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla kraju.
  27,7% mieszkańców powiatu piaseczyńskiego jest stanu wolnego, 57,9% żyje w małżeństwie, 7,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 6,3% to wdowy/wdowcy.

  Powiat piaseczyński ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 81. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 0,42 na 1000 mieszkańców powiatu piaseczyńskiego. W 2021 roku urodziło się 2 185 dzieci, w tym 48,0% dziewczynek i 52,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 415 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,04 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 27,8% zgonów w powiecie piaseczyńskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 18,3% zgonów w powiecie piaseczyńskim były nowotwory, a 7,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu piaseczyńskiego przypada 10.96 zgonów.

  W 2021 roku zarejestrowano 5 092 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 2 585 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu piaseczyńskiego 2 507. W tym samym roku 211 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 24 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 187.

  58,7% mieszkańców powiatu piaseczyńskiego jest w wieku produkcyjnym, 22,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 18,5% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu piaseczyńskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 193 248 Liczba mieszkańców
 • 100 624 Kobiety
 • 92 624 Mężczyźni
 • 52,1%
  47,9%
 • 109 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 109 kobiet)
 • 92 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 92 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie piaseczyńskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie piaseczyńskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie piaseczyńskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu piaseczyńskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 247 043 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 128 632 Kobiety
 • 118 411 Mężczyźni
 • 52,2%
  47,8%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie piaseczyńskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie piaseczyńskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie piaseczyńskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu piaseczyńskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 39,5 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. piaseczyński
  39,5 lat
  woj. mazowieckie
  41,7 lat
  Cały kraj
  42,2 lat
 • 40,8 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,0 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat piaseczyński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu piaseczyńskiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat piaseczyński,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat piaseczyński,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat piaseczyński,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,7% Kawalerowie/Panny
 • pow. piaseczyński
  27,7%
  Województwo
  30,0%
  Polska
  29,1%
 • 24,9% Kobiety
  (Panny)
 • 30,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,9% Żonaci/Zamężne
 • pow. piaseczyński
  57,9%
  Mazowieckie
  53,7%
  Kraj
  54,0%
 • 56,2% Kobiety
  (Zamężne)
 • 59,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 6,3% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  6,3%
  Mazowieckie
  8,1%
  Cała Polska
  8,5%
 • 10,0% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 7,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  7,9%
  Województwo
  7,7%
  Cały kraj
  7,6%
 • 8,7% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,9% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • Powiat
  0,2%
  woj. mazowieckie
  0,5%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie piaseczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie piaseczyńskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,3 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • pow. piaseczyński
  4,3
  woj. mazowieckie
  4,6
  Polska
  4,4
 • 1,6 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • powiat piaseczyński
  1,6
  woj. mazowieckie
  1,7
  Polska
  1,6
 • 825 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie piaseczyńskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie piaseczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 81 Przyrost naturalny w roku 2021
 • 69 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 12 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 0,42 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • powiat piaseczyński
  0,4
  Mazowieckie
  -3,6
  Kraj
  -4,9
 • -2,8 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 2,8 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie piaseczyńskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie piaseczyńskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie piaseczyńskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie piaseczyńskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2 185 Urodzenia żywe
 • 1 049 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 1 136 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,0%
  52,0%
 • 11,4 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • powiat piaseczyński
  11,4
  woj. mazowieckie
  10,0
  Polska
  8,7
 • 45,8 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • pow. piaseczyński
  45,8
  Województwo
  42,2
  Polska
  37,5
 • 3 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 3
 • 32 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 32
 • 126 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 126
 • 128 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 128
 • 53 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 53
 • 11 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 11
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 415 g Średnia waga noworodków
 • 3 377 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 450 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Powiat
  3 415 g
  woj. mazowieckie
  3 396 g
  Kraj
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 27 Waga 4500g - 4999g
 • 27
 • 223 Waga 4000g - 4499g
 • 223
 • 727 Waga 3500g - 3999g
 • 727
 • 836 Waga 3000g - 3499g
 • 836
 • 276 Waga 2500g - 2999g
 • 276
 • 71 Waga 2000g - 2499g
 • 71
 • 15 Waga 1500g - 1999g
 • 15
 • 9 Waga 1000g - 1499g
 • 9
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 2 Waga poniżej 600g
 • 2
 • 1,77 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  1,77
  Województwo
  1,49
  Cały kraj
  1,32
 • 0,85 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • powiat piaseczyński
  0,85
  woj. mazowieckie
  0,73
  Polska
  0,64
 • 1,04 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat piaseczyński
  1,04
  Województwo
  0,73
  Kraj
  0,64
 • Statystyki zgonów w powiecie piaseczyńskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2 104 Zgony
 • 980 Kobiety
  (Zgony)
 • 1 124 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 46,6%
  53,4%
 • 4 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 3 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 25,0%
  75,0%
 • 11,0 Zgony na 1000 ludności
 • Powiat
  11,0
  Województwo
  13,6
  Cała Polska
  13,6
 • 96,3 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  96,3
  woj. mazowieckie
  136,2
  Kraj
  156,7
 • 1,8 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  1,8
  Mazowieckie
  3,4
  Polska
  3,9
 • 2,9 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • pow. piaseczyński
  2,9
  woj. mazowieckie
  3,4
  Cały kraj
  3,6
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. mazowieckie
  1,2
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie piaseczyńskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 27,8% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  27,8%
  woj. mazowieckie
  30,5%
  Cała Polska
  34,8%
 • 18,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • Powiat
  18,3%
  Mazowieckie
  18,6%
  Kraj
  19,6%
 • 7,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • pow. piaseczyński
  7,9%
  Województwo
  6,4%
  Polska
  5,4%
 • 348 Zgony spowodowane COVID-19
 • 13,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. mazowieckie
  13,8
  Cała Polska
  13,3
 • 65,5 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  65,5
  Polska
  74,4
 • 185,0 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • powiat piaseczyński
  185,0
  woj. mazowieckie
  248,2
  Kraj
  268,1
 • 228,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  228,1
  Polska
  246,5
 • 281,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 285,6 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 276,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. piaseczyński
  281,1
  woj. mazowieckie
  407,0
  Kraj
  475,8
 • 40,2 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 20,2 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 60,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  40,2
  woj. mazowieckie
  50,0
  Cały kraj
  70,6
 • 27,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat piaseczyński
  27,8
  Województwo
  31,1
  Cała Polska
  32,6
 • 4,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • pow. piaseczyński
  4,6
  Mazowieckie
  6,7
  Polska
  6,9
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Powiat
  0,5%
  Województwo
  0,5%
  Kraj
  0,5%
 • Zamachy samobójcze w powiecie piaseczyńskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 62 Osoby w zamachach samobójczych
 • 17 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 45 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 25 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 37 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 26 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 2 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 24 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 8 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 18 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 32 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  32,0
  woj. mazowieckie
  24,0
  Kraj
  36,0
 • 14 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • pow. piaseczyński
  14,0
  Województwo
  14,0
  Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 2 zatrucie gazem / spalinami
 • 2
 • 1 zatrucie środkami chemicznymi / toksycznymi
 • 1
 • 7 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 7
 • 6 zażycie innych leków
 • 6
 • 3 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 3
 • 7 samookaleczenie powierzchniowe
 • 7
 • 2 rzucenie się z wysokości
 • 2
 • 25 powieszenie się
 • 25
 • 2 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 2
 • 2 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 2
 • 5 inny
 • 5
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 zatrucie gazem / spalinami
 • 1
 • 1 zatrucie środkami chemicznymi / toksycznymi
 • 1
 • 1 rzucenie się z wysokości
 • 1
 • 19 powieszenie się
 • 19
 • 1 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 1
 • 2 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 2
 • 1 inny
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 11 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 11
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 3 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 3
 • 6 zawód miłosny
 • 6
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 6 inna nie wymieniona
 • 6
 • 35 nieustalona
 • 35
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 4 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 4
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 1 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 1
 • 1 zawód miłosny
 • 1
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 1 inna nie wymieniona
 • 1
 • 18 nieustalona
 • 18
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 1 12 lat i mniej
 • 1
 • 7 13-18 lat
 • 7
 • 8 19-24 lat
 • 8
 • 6 25-29 lat
 • 6
 • 28 30-49 lat
 • 28
 • 9 50-60 lat
 • 9
 • 3 70 lat i więcej
 • 3
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 3 19-24 lat
 • 3
 • 2 25-29 lat
 • 2
 • 12 30-49 lat
 • 12
 • 6 50-60 lat
 • 6
 • 3 70 lat i więcej
 • 3
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy8
  • pod wpływem alkoholu9
  • pod wpływem środków odurzających1
  • pod wpływem leków4
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony41
 • 8 trzeźwy
 • 9 pod wpływem alkoholu
 • 1 pod wpływem środków odurzających
 • 4 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 41 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy1
  • pod wpływem alkoholu1
  • pod wpływem środków odurzających1
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony23
 • 1 trzeźwy
 • 1 pod wpływem alkoholu
 • 1 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 23 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 33 kawaler/panna
 • 33
 • 17 żonaty/zamężna
 • 17
 • 3 konkubinat
 • 3
 • 2 wdowiec/wdowa
 • 2
 • 5 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 5
 • 1 separacja
 • 1
 • 1 nieustalony
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 10 kawaler/panna
 • 10
 • 9 żonaty/zamężna
 • 9
 • 2 konkubinat
 • 2
 • 2 wdowiec/wdowa
 • 2
 • 2 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 2
 • 1 separacja
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne3
  • podstawowe i gimnazjalne7
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie3
  • wyższe0
  • nieustalony49
 • 3 podstawowe niepełne
 • 7 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 3 średnie
 • 0 wyższe
 • 49 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne2
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie2
  • wyższe0
  • nieustalony22
 • 0 podstawowe niepełne
 • 2 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 2 średnie
 • 0 wyższe
 • 22 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 12 praca
 • 12
 • 8 na utrzymaniu innej osoby
 • 8
 • 2 emerytura
 • 2
 • 1 bez stałego źródła utrzymania
 • 1
 • 39 nieustalony
 • 39
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 9 praca
 • 9
 • 1 na utrzymaniu innej osoby
 • 1
 • 2 emerytura
 • 2
 • 1 bez stałego źródła utrzymania
 • 1
 • 13 nieustalony
 • 13
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 092 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 2 693 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 399 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 211 Zameldowania z zagranicy
 • 102 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 109 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 2 585 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 1 387 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 198 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 24 Wymeldowania za granicę
 • 14 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 10 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 2 694 Saldo migracji
 • 1 394 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 1 300 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 2 507 Saldo migracji wewnętrznych
 • 1 306 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 201 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 187 Saldo migracji zagranicznych
 • 88 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 99 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie piaseczyńskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie piaseczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 19,2% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 17,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 20,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,5% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 66,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 15,6% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 17,6% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,4% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat piaseczyński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat piaseczyński - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie piaseczyńskim oddano do użytku 2 138 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 11,06 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie piaseczyńskim to 82 498 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 433 mieszkania. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  59,3% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 40,7% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie piaseczyńskim to 4,55 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w powiecie piaseczyńskim to 122,20 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,05% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 96,86% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 95,56% mieszkań posiada łazienkę, 90,25% korzysta z centralnego ogrzewania, a 73,25% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie piaseczyńskim 3 121 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 5 769 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 5 544 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 1 589 transakcji (mediana cen - 5 485 zł/m2, średnia - 5 274 zł/m2), a na rynku wtórnym 1 532 transakcje rynkowe (mediana cen - 6 250 zł/m2, średnia - 5 853 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie piaseczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 5 769 zł
 • pow. piaseczyński
  5 769 zł
  Województwo
  7 414 zł
  Cały kraj
  5 248 zł
 • 5 769 zł Ogółem
 • 5 769 zł
 • 6 297 zł do 40 m2
 • 6 297 zł
 • 6 082 zł od 40,1 do 60 m2
 • 6 082 zł
 • 5 781 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 781 zł
 • 4 981 zł od 80,1 m2
 • 4 981 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 5 544 zł
 • powiat piaseczyński
  5 544 zł
  Mazowieckie
  7 646 zł
  Polska
  5 689 zł
 • 5 544 zł Ogółem
 • 5 544 zł
 • 6 213 zł do 40 m2
 • 6 213 zł
 • 6 017 zł od 40,1 do 60 m2
 • 6 017 zł
 • 5 725 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 725 zł
 • 4 991 zł od 80,1 m2
 • 4 991 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 3 121
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m2459
  • od 40,1 do 60 m21 218
  • od 60,1 do 80 m2717
  • od 80,1 m2727
 • 459 do 40 m2
 • 1 218 od 40,1 do 60 m2
 • 717 od 60,1 do 80 m2
 • 727 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie piaseczyńskim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 5 485 zł
 • Tutaj
  5 485 zł
  Województwo
  7 067 zł
  Polska
  5 761 zł
 • 5 485 zł Ogółem
 • 5 485 zł
 • 5 468 zł do 40 m2
 • 5 468 zł
 • 5 678 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 678 zł
 • 5 685 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 685 zł
 • 4 981 zł od 80,1 m2
 • 4 981 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 5 274 zł
 • Powiat
  5 274 zł
  Mazowieckie
  7 229 zł
  Cały kraj
  6 212 zł
 • 5 274 zł Ogółem
 • 5 274 zł
 • 5 698 zł do 40 m2
 • 5 698 zł
 • 5 603 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 603 zł
 • 5 534 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 534 zł
 • 4 867 zł od 80,1 m2
 • 4 867 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 1 589
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m2159
  • od 40,1 do 60 m2639
  • od 60,1 do 80 m2392
  • od 80,1 m2399
 • 159 do 40 m2
 • 639 od 40,1 do 60 m2
 • 392 od 60,1 do 80 m2
 • 399 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 6 250 zł
 • pow. piaseczyński
  6 250 zł
  Województwo
  7 982 zł
  Cały kraj
  4 694 zł
 • 6 250 zł Ogółem
 • 6 250 zł
 • 6 754 zł do 40 m2
 • 6 754 zł
 • 6 563 zł od 40,1 do 60 m2
 • 6 563 zł
 • 5 987 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 987 zł
 • 4 976 zł od 80,1 m2
 • 4 976 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 5 853 zł
 • powiat piaseczyński
  5 853 zł
  woj. mazowieckie
  8 112 zł
  Kraj
  5 276 zł
 • 5 853 zł Ogółem
 • 5 853 zł
 • 6 490 zł do 40 m2
 • 6 490 zł
 • 6 478 zł od 40,1 do 60 m2
 • 6 478 zł
 • 5 955 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 955 zł
 • 5 152 zł od 80,1 m2
 • 5 152 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 1 532
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m2300
  • od 40,1 do 60 m2579
  • od 60,1 do 80 m2325
  • od 80,1 m2328
 • 300 do 40 m2
 • 579 od 40,1 do 60 m2
 • 325 od 60,1 do 80 m2
 • 328 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie piaseczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 82 498 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 432,80 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  432,80
  Mazowieckie
  440,20
  Cały kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 95,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • pow. piaseczyński
  95,40 m2
  woj. mazowieckie
  72,60 m2
  Cały kraj
  74,50 m2
 • 41,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  41,30 m2
  woj. mazowieckie
  32,00 m2
  Cały kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,07 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,07
  woj. mazowieckie
  3,61
  Cała Polska
  3,82
 • 2,31 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,31
  Województwo
  2,27
  Kraj
  2,55
 • 0,57 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • pow. piaseczyński
  0,57
  woj. mazowieckie
  0,63
  Cała Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie piaseczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 2 138 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 11,06 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Powiat
  11,06
  Województwo
  8,19
  Polska
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 9 736 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 4,55 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  4,55
  Mazowieckie
  3,74
  Kraj
  3,90
 • 50,38 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  50,38
  Mazowieckie
  30,65
  Kraj
  24,07
 • 261 316 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 122,2 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • pow. piaseczyński
  122,2 m2
  woj. mazowieckie
  91,2 m2
  Cała Polska
  92,9 m2
 • 1,35 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  1,35 m2
  Mazowieckie
  0,75 m2
  Kraj
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie piaseczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 98,05% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Powiat
  98,05%
  woj. mazowieckie
  96,09%
  Cała Polska
  96,97%
 • 96,86% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Powiat
  96,86%
  Województwo
  93,90%
  Polska
  94,01%
 • 95,56% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  95,56%
  Mazowieckie
  92,00%
  Polska
  91,78%
 • 90,25% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  90,25%
  woj. mazowieckie
  87,29%
  Polska
  83,08%
 • 73,25% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • pow. piaseczyński
  73,25%
  Województwo
  58,44%
  Cały kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat piaseczyński - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie piaseczyńskim na 1000 mieszkańców pracuje 227osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 51,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 48,9% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie piaseczyńskim wynosiło w 2021 roku 3,1% (2,9% wśród kobiet i 3,3% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie piaseczyńskim wynosiło 5 664,70 PLN, co odpowiada 94.40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu piaseczyńskiego 18 563 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 33 103 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 14 540.

  10,6% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu piaseczyńskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 24,8% w przemyśle i budownictwie, a 33,7% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 3,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie piaseczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 227 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Powiat
  227,0
  Województwo
  323,0
  Cała Polska
  257,0
 • 3,1% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 2,9% Kobiety
 • 3,3% Mężczyźni
 • Powiat
  3,1%
  Województwo
  4,6%
  Cały kraj
  5,4%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie piaseczyńskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie piaseczyńskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie piaseczyńskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie piaseczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 665 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Powiat
  5 665 PLN
  Mazowieckie
  7 108 PLN
  Cała Polska
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie piaseczyńskim w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie piaseczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 18 563 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 33 103 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • 14 540 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,78 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie piaseczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 10,6% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 9,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 11,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 24,8% Przemysł i budownictwo
 • 16,7% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 33,1% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 33,7% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 29,3% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 38,1% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 3,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 4,4% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 2,7% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 27,4% Pozostałe
 • 40,1% Kobiety
  (pozostałe)
 • 14,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie piaseczyńskim w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie piaseczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 43 852 Pracujący ogółem
 • 22 420 Kobiety
 • 21 432 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie piaseczyńskim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 22,8% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 21,3% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 24,4% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,7% W wieku produkcyjnym
 • 55,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 62,2% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 18,5% W wieku poprodukcyjnym
 • 23,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,4% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat piaseczyński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 70,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  70,4
  Mazowieckie
  71,5
  Cały kraj
  69,0
 • 31,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  31,6
  Województwo
  38,1
  Kraj
  38,2
 • 81,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • powiat piaseczyński
  81,3
  Mazowieckie
  113,9
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 61,3% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,1% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,6% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,7% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,9% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,4% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat piaseczyński - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie piaseczyńskim w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 39 747 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 26 694 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 2 900 nowych podmiotów, a 1 277 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (3 167) podmiotów zarejestrowano w roku 2017, a najmniej (2 153) w roku 2009. W tym samym okresie najwięcej (2 095) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2018 roku, najmniej (1 002) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie piaseczyńskim najwięcej (7 762) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (38 785) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,5% (205) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 15,9% (6 316) podmiotów, a 83,6% (33 226) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie piaseczyńskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (19.7%) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (18.7%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 39 747 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 205 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 6 316 Przemysł i budownictwo
 • 33 226 Pozostała działalność
 • 2 900 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie piaseczyńskim w 2021 roku
 • 1 277 Podmioty wyrejestrowane w powiecie piaseczyńskim w 2021 roku
 • 26 694 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 38 785 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 38 785
 • 826 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 826
 • 118 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 118
 • 16 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 16
 • 2 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 2
 • 39 729 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 39 729
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 45 Spółdzielnie ogółem
 • 45
 • 8 589 Spółki handlowe ogółem
 • 8 589
 • 3 005  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3 005
 • 71  Spółki handlowe - akcyjne
 • 71
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 7    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 7
 • 7 762  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 7 762
 • 2 973    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2 973
 • 3    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 3
 • 2 253 Spółki cywilne ogółem
 • 2 253
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 26 694 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 5 252 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 5 252
 • 4 985 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 4 985
 • 2 691 Budownictwo
 • 2 691
 • 2 371 Informacja i komunikacja
 • 2 371
 • 1 687 Przetwórstwo przemysłowe
 • 1 687
 • 1 657 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 1 657
 • 1 562 Transport i gospodarka magazynowa
 • 1 562
 • 1 343 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 1 343
 • 1 189 Pozostała działalność
 • 1 189
 • 1 158 Edukacja
 • 1 158
 • 743 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 743
 • 724 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 724
 • 712 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 712
 • 426 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 426
 • 117 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 117
 • 55 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 55
 • 13 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 13
 • 7 Górnictwo i wydobywanie
 • 7
 • 2 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat piaseczyński - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie piaseczyńskim stwierdzono 3 873 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 20,18 przestępstw. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie piaseczyńskim wynosi 60,00% i jest nieznacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu piaseczyńskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 13,72 (wykrywalność 53%) oraz przeciwko mieniu - 11,14 (wykrywalność 36%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 4,12 (60%), drogowe - 1,93 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,32 (82%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie piaseczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat piaseczyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3 873 Przestępstwa ogółem
 • 3 873
 • 2 632 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 2 632
 • 790 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 790
 • 371 Przestępstwa drogowe
 • 371
 • 61 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 61
 • 2 138 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 2 138
 • 20,18 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  20,18
  Województwo
  22,31
  Cały kraj
  21,51
 • 13,72 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  13,72
  Województwo
  14,38
  Cały kraj
  12,82
 • 4,12 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  4,12
  woj. mazowieckie
  5,32
  Cała Polska
  5,89
 • 1,93 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • pow. piaseczyński
  1,93
  Województwo
  1,84
  Cała Polska
  1,85
 • 0,32 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • pow. piaseczyński
  0,32
  Mazowieckie
  0,30
  Polska
  0,35
 • 11,14 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat piaseczyński
  11,14
  Mazowieckie
  11,83
  Polska
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat piaseczyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 60% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  60%
  woj. mazowieckie
  64%
  Kraj
  71%
 • 54% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Powiat
  54%
  Mazowieckie
  55%
  Cały kraj
  64%
 • 60% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • powiat piaseczyński
  60%
  Mazowieckie
  71%
  Cały kraj
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • pow. piaseczyński
  100%
  Mazowieckie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 82% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • pow. piaseczyński
  82%
  Województwo
  86%
  Kraj
  89%
 • 36% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  36%
  woj. mazowieckie
  41%
  Kraj
  53%

Powiat piaseczyński - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu piaseczyńskiego wyniosła w 2021 roku 322,3 mln złotych, co daje 1,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 8.2% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu powiatu piaseczyńskiego - 27.6% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 758 - Różne rozliczenia (18.1%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (14.2%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 43,8 mln złotych, czyli 13,6% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu piaseczyńskiego wyniosła w 2021 roku 357,6 mln złotych, co daje 1,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 13.7% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (41.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (30.5%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (10%). W budżecie powiatu piaseczyńskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 702 złotych na mieszkańca (37,7%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 31,3 złotych na mieszkańca (1,7%).
 • Wydatki budżetu w powiecie piaseczyńskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu piaseczyńskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat piaseczyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu piaseczyńskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  182,1 mln

  1,1 tys(100%)

  192,8 mln

  1,1 tys(100%)

  215,4 mln

  1,2 tys(100%)

  231,1 mln

  1,3 tys(100%)

  238,9 mln

  1,3 tys(100%)

  283,5 mln

  1,5 tys(100%)

  294,2 mln

  1,6 tys(100%)

  322,3 mln

  1,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  43,3 mln

  249(23.8%)

  44,0 mln

  249(22.8%)

  46,4 mln

  258(21.5%)

  54,5 mln

  299(23.6%)

  65,8 mln

  356(27.6%)

  69,8 mln

  371(24.6%)

  82,6 mln

  434(28.1%)

  88,9 mln

  460(27.6%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  36,8 mln

  212(20.2%)

  36,3 mln

  205(18.8%)

  41,3 mln

  230(19.2%)

  43,0 mln

  236(18.6%)

  46,4 mln

  251(19.4%)

  47,8 mln

  254(16.9%)

  54,3 mln

  285(18.5%)

  58,4 mln

  302(18.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  18,2 mln

  105(10%)

  20,4 mln

  115(10.6%)

  27,9 mln

  156(13%)

  24,2 mln

  133(10.5%)

  21,2 mln

  115(8.9%)

  43,0 mln

  228(15.2%)

  29,6 mln

  156(10.1%)

  45,9 mln

  238(14.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  37,1 mln

  213(20.4%)

  37,3 mln

  211(19.4%)

  38,2 mln

  213(17.7%)

  35,4 mln

  194(15.3%)

  36,5 mln

  197(15.3%)

  38,1 mln

  203(13.5%)

  42,2 mln

  221(14.3%)

  43,1 mln

  223(13.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  15,3 mln

  88,1(8.4%)

  16,5 mln

  93,5(8.6%)

  21,0 mln

  117(9.8%)

  24,1 mln

  132(10.4%)

  21,6 mln

  117(9%)

  26,9 mln

  143(9.5%)

  28,7 mln

  151(9.8%)

  23,4 mln

  121(7.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  9,6 mln

  55,1(5.3%)

  14,2 mln

  80,4(7.4%)

  17,7 mln

  98,5(8.2%)

  16,9 mln

  92,9(7.3%)

  12,9 mln

  69,5(5.4%)

  22,5 mln

  120(7.9%)

  16,6 mln

  87,1(5.6%)

  17,7 mln

  91,5(5.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  5,7 mln

  32,5(3.1%)

  5,9 mln

  33,3(3.1%)

  6,8 mln

  37,9(3.2%)

  7,8 mln

  42,6(3.4%)

  6,8 mln

  36,8(2.9%)

  7,6 mln

  40,5(2.7%)

  9,0 mln

  47,0(3%)

  9,0 mln

  46,8(2.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,7 mln

  15,2(1.5%)

  2,8 mln

  15,7(1.4%)

  3,0 mln

  16,8(1.4%)

  3,3 mln

  17,9(1.4%)

  3,9 mln

  21,3(1.7%)

  4,6 mln

  24,5(1.6%)

  5,9 mln

  31,2(2%)

  7,7 mln

  39,7(2.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  4,0 mln

  22,9(2.2%)

  4,4 mln

  24,6(2.3%)

  5,0 mln

  27,9(2.3%)

  6,2 mln

  34,3(2.7%)

  6,2 mln

  33,4(2.6%)

  6,1 mln

  32,7(2.2%)

  4,3 mln

  22,8(1.5%)

  7,0 mln

  36,0(2.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,8 mln

  10,6(1%)

  4,6 mln

  25,8(2.4%)

  1,8 mln

  10,2(0.8%)

  2,0 mln

  10,8(0.9%)

  3,2 mln

  17,1(1.3%)

  2,3 mln

  12,1(0.8%)

  5,7 mln

  29,7(1.9%)

  4,7 mln

  24,5(1.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  4,0 mln

  23,2(2.2%)

  3,3 mln

  18,8(1.7%)

  3,0 mln

  16,7(1.4%)

  2,6 mln

  14,3(1.1%)

  2,4 mln

  13,1(1%)

  2,1 mln

  11,2(0.7%)

  2,2 mln

  11,3(0.7%)

  3,1 mln

  16,1(1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  2,6 mln

  15,2(1.5%)

  2,0 mln

  11,5(1.1%)

  1,9 mln

  10,5(0.9%)

  1,8 mln

  10,1(0.8%)

  2,0 mln

  10,6(0.8%)

  1,9 mln

  9,9(0.7%)

  1,5 mln

  7,8(0.5%)

  891,2 tys

  4,6(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  432,6 tys

  2,4(0.2%)

  435,3 tys

  2,4(0.2%)

  438,1 tys

  2,4(0.2%)

  451,1 tys

  2,4(0.2%)

  462,5 tys

  2,4(0.2%)

  523,1 tys

  2,7(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  341,2 tys

  2,0(0.2%)

  348,9 tys

  2,0(0.2%)

  384,6 tys

  2,1(0.2%)

  431,5 tys

  2,4(0.2%)

  456,0 tys

  2,5(0.2%)

  495,3 tys

  2,6(0.2%)

  340,0 tys

  1,8(0.1%)

  407,4 tys

  2,1(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  87,6 tys

  0,5(0%)

  116,1 tys

  0,7(0.1%)

  221,3 tys

  1,2(0.1%)

  159,2 tys

  0,9(0.1%)

  193,0 tys

  1,0(0.1%)

  212,1 tys

  1,1(0.1%)

  151,3 tys

  0,8(0.1%)

  395,3 tys

  2,0(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  96,0 tys

  0,6(0.1%)

  96,0 tys

  0,5(0%)

  104,0 tys

  0,6(0%)

  117,0 tys

  0,6(0.1%)

  119,7 tys

  0,6(0.1%)

  125,0 tys

  0,7(0%)

  125,0 tys

  0,7(0%)

  125,0 tys

  0,6(0%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  136,6 tys

  0,8(0.1%)

  189,0 tys

  1,1(0.1%)

  183,7 tys

  1,0(0.1%)

  137,9 tys

  0,8(0.1%)

  97,4 tys

  0,5(0%)

  108,6 tys

  0,6(0%)

  70,9 tys

  0,4(0%)

  55,1 tys

  0,3(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  18,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  19,1 tys

  0,1(0%)

  3,8 tys

  0,0(0%)

  3,6 tys

  0,0(0%)

  9,8 tys

  0,1(0%)

  4,9 tys

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,9 tys

  0,0(0%)

  22,0 tys

  0,1(0%)

  105,1 tys

  0,6(0%)

  81,8 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  55,2 tys

  0,3(0%)

  261,1 tys

  1,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  74,1 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  94,9 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie piaseczyńskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu piaseczyńskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat piaseczyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu piaseczyńskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  192,0 mln

  1,1 tys(100%)

  192,1 mln

  1,1 tys(100%)

  217,0 mln

  1,2 tys(100%)

  222,9 mln

  1,2 tys(100%)

  250,7 mln

  1,4 tys(100%)

  286,2 mln

  1,5 tys(100%)

  310,5 mln

  1,6 tys(100%)

  357,6 mln

  1,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  85,6 mln

  492(44.6%)

  91,3 mln

  516(47.5%)

  98,1 mln

  547(45.2%)

  105,6 mln

  580(47.4%)

  120,4 mln

  651(48%)

  132,4 mln

  703(46.2%)

  127,9 mln

  671(41.2%)

  147,3 mln

  762(41.2%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  45,8 mln

  263(23.8%)

  46,8 mln

  265(24.4%)

  56,8 mln

  316(26.2%)

  55,9 mln

  307(25.1%)

  60,6 mln

  328(24.2%)

  68,1 mln

  362(23.8%)

  91,9 mln

  482(29.6%)

  109,1 mln

  564(30.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  25,4 mln

  146(13.2%)

  25,9 mln

  146(13.5%)

  29,6 mln

  165(13.6%)

  28,5 mln

  156(12.8%)

  29,6 mln

  160(11.8%)

  33,2 mln

  176(11.6%)

  37,8 mln

  198(12.2%)

  35,8 mln

  185(10%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  11,3 mln

  64,8(5.9%)

  7,4 mln

  42,1(3.9%)

  7,2 mln

  40,1(3.3%)

  3,8 mln

  21,0(1.7%)

  6,4 mln

  34,7(2.6%)

  5,9 mln

  31,2(2.1%)

  12,9 mln

  67,8(4.2%)

  24,0 mln

  124(6.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,5 mln

  20,0(1.8%)

  3,8 mln

  21,4(2%)

  5,5 mln

  30,5(2.5%)

  4,6 mln

  25,4(2.1%)

  3,5 mln

  18,9(1.4%)

  20,7 mln

  110(7.2%)

  10,3 mln

  54,1(3.3%)

  11,7 mln

  60,4(3.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  5,2 mln

  29,6(2.7%)

  5,2 mln

  29,2(2.7%)

  5,6 mln

  31,4(2.6%)

  7,0 mln

  38,7(3.2%)

  6,1 mln

  33,0(2.4%)

  6,6 mln

  35,1(2.3%)

  7,7 mln

  40,6(2.5%)

  7,9 mln

  40,7(2.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  4,6 mln

  26,3(2.4%)

  3,7 mln

  20,7(1.9%)

  4,1 mln

  23,1(1.9%)

  4,0 mln

  21,9(1.8%)

  4,0 mln

  21,8(1.6%)

  4,1 mln

  21,9(1.4%)

  4,5 mln

  23,6(1.4%)

  5,2 mln

  26,9(1.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  827,4 tys

  4,8(0.4%)

  763,4 tys

  4,3(0.4%)

  891,6 tys

  5,0(0.4%)

  862,1 tys

  4,7(0.4%)

  1,8 mln

  9,9(0.7%)

  2,4 mln

  12,6(0.8%)

  3,8 mln

  20,1(1.2%)

  4,0 mln

  20,8(1.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  4,0 mln

  23,2(2.1%)

  3,3 mln

  18,8(1.7%)

  3,0 mln

  16,7(1.4%)

  2,6 mln

  14,3(1.2%)

  2,4 mln

  12,9(0.9%)

  2,1 mln

  10,9(0.7%)

  2,1 mln

  11,3(0.7%)

  3,0 mln

  15,6(0.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  3,4 mln

  19,4(1.8%)

  960,2 tys

  5,4(0.5%)

  1,6 mln

  8,9(0.7%)

  1,8 mln

  10,1(0.8%)

  3,6 mln

  19,6(1.4%)

  4,2 mln

  22,4(1.5%)

  1,8 mln

  9,4(0.6%)

  1,9 mln

  9,9(0.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,1 mln

  12,0(1.1%)

  2,6 mln

  14,8(1.4%)

  2,0 mln

  11,2(0.9%)

  1,3 mln

  6,9(0.6%)

  1,5 mln

  8,3(0.6%)

  1,7 mln

  8,8(0.6%)

  1,7 mln

  8,9(0.5%)

  1,6 mln

  8,3(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  432,6 tys

  2,4(0.2%)

  435,3 tys

  2,4(0.2%)

  438,1 tys

  2,4(0.2%)

  451,1 tys

  2,4(0.2%)

  461,5 tys

  2,4(0.1%)

  522,4 tys

  2,7(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  1,0

  0,0(0%)

  157,4 tys

  0,9(0.1%)

  1,0 mln

  5,5(0.4%)

  1,2 mln

  6,3(0.5%)

  166,9 tys

  0,9(0.1%)

  1 000,0 tys

  5,2(0.3%)

  98,7 tys

  0,5(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  28,0 tys

  0,2(0%)

  97,3 tys

  0,5(0.1%)

  1,6 mln

  8,9(0.7%)

  2,1 mln

  11,3(0.9%)

  74,7 tys

  0,4(0%)

  81,9 tys

  0,4(0%)

  62,0 tys

  0,3(0%)

  72,1 tys

  0,4(0%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  203,1 tys

  1,2(0.1%)

  227,3 tys

  1,3(0.1%)

  215,0 tys

  1,2(0.1%)

  218,3 tys

  1,2(0.1%)

  5,4 mln

  29,3(2.2%)

  70,3 tys

  0,4(0%)

  1,1 mln

  5,9(0.4%)

  58,6 tys

  0,3(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  18,3 tys

  0,1(0%)

  217

  0,0(0%)

  5,1 tys

  0,0(0%)

  4,9 tys

  0,0(0%)

  4,3 tys

  0,0(0%)

  9,8 tys

  0,1(0%)

  4,9 tys

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  26,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,7 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,9 tys

  0,0(0%)

  22,0 tys

  0,1(0%)

  105,1 tys

  0,6(0%)

  81,8 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  105,7 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  133,2 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  12,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  74,1 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  94,9 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat piaseczyński - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 50 294 mieszkańców powiatu piaseczyńskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 24 559 kobiet oraz 25 735 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 38,9% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,8% wykształcenie policealne, 13,6% średnie ogólnokształcące, a 16,7% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 11,3% mieszkańców powiatu piaseczyńskiego, gimnazjalnym 3,1%, natomiast 9,0% podstawowym ukończonym. 3,6% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu piaseczyńskiego mają nieznacznie wyższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie piaseczyńskim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (43,3%) oraz średnie ogólnokształcące (14,1%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie wyższe (33,9%) oraz średnie zawodowe (19,7%).

  W roku 2021 w powiecie piaseczyńskim mieściło się 125 przedszkoli, w których do 525 oddziałów uczęszczało 9 287 dzieci (4 476 dziewczynek oraz 4 811 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie piaseczyńskim mieściło się 66 przedszkoli, w których do 227 oddziałów uczęszczało 4 386 dzieci (2 059 dziewczynek oraz 2 327 chłopców). Dostępnych było 4 739 miejsc.

  20,3% mieszkańców powiatu piaseczyńskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (20,1% wśród dziewczynek i 20,4% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 004 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,63 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 63 szkoły podstawowe, w których w 1 164 oddziałach uczyło się 21 622 uczniów (10 468 kobiet oraz 11 154 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie piaseczyńskim placówkę miało 45 szkół podstawowych, w których w 488 oddziałach uczyło się 9 869 uczniów (4 770 kobiet oraz 5 099 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 29,3% ludności (29,2% wśród dziewczynek i 29,3% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18,6 uczniów.

  W powiecie piaseczyńskim znajduje się 17 licea ogólnokształcące, w których w 140 oddziałach uczyło się 3 599 uczniów (1 952 kobiety oraz 1 647 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 780 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie piaseczyńskim placówkę miałp 10 licea ogólnokształcące, w których w 62 oddziałach uczyło się 1 604 uczniów (846 kobiet oraz 758 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 508 absolwentów.

  W powiecie piaseczyńskim znajdują się 4 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 28 oddziałach uczyło się 356 uczniów (149 kobiet oraz 207 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,0% mieszkańców (13,2% wśród dziewczyn i 12,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 25,7 uczniów. 12,7 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 21,9% mieszkańców powiatu piaseczyńskiego w wieku potencjalnej nauki (21,9% kobiet i 21,9% mężczyzn).

 • 38,9% Wykształcenie wyższe
 • Powiat
  38,9%
  Województwo
  33,5%
  Cała Polska
  25,2%
 • 43,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 33,9% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 34,2% Wykształcenie średnie i policealne
 • Powiat
  34,2%
  Województwo
  34,6%
  Polska
  35,2%
 • 33,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 35,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,8% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  3,8%
  Województwo
  3,4%
  Cała Polska
  3,3%
 • 5,1% Kobiety
  (policealne)
 • 2,5% Mężczyźni
  (policealne)
 • 13,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • pow. piaseczyński
  13,6%
  Województwo
  13,0%
  Kraj
  11,9%
 • 14,1% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 13,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,7% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  16,7%
  woj. mazowieckie
  18,2%
  Polska
  20,0%
 • 14,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,7% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 11,3% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • pow. piaseczyński
  11,3%
  woj. mazowieckie
  15,3%
  Cały kraj
  21,2%
 • 8,6% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 14,3% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,1% Wykształcenie gimnazjalne
 • Powiat
  3,1%
  Województwo
  2,8%
  Kraj
  3,0%
 • 2,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 9,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • powiat piaseczyński
  9,0%
  woj. mazowieckie
  10,7%
  Kraj
  12,3%
 • 9,1% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 8,9% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,6% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • pow. piaseczyński
  3,6%
  woj. mazowieckie
  3,1%
  Cały kraj
  3,1%
 • 3,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie piaseczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1004 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • powiat piaseczyński
  1 004,0
  Mazowieckie
  937,0
  Cała Polska
  896,0
 • 0,63 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Powiat
  0,63
  Mazowieckie
  0,84
  Polska
  0,89
 •  
 • 125Przedszkola
 • 37 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 525 Oddziały
 • 68 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 1 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 10 072 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat piaseczyński) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 9 287 Dzieci
 • 4 476 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 4 811 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,2%
  51,8%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 233 2 lata i mniej
 • 233
 • 2 179 3 lata
 • 2 179
 • 2 531 4 lata
 • 2 531
 • 2 509 5 lata
 • 2 509
 • 1 788 6 lat
 • 1 788
 • 47 7 lat i więcej
 • 47
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 116 2 lata i mniej
 • 116
 • 1 095 3 lata
 • 1 095
 • 1 197 4 lata
 • 1 197
 • 1 188 5 lata
 • 1 188
 • 865 6 lat
 • 865
 • 15 7 lat i więcej
 • 15
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 117 2 lata i mniej
 • 117
 • 1 084 3 lata
 • 1 084
 • 1 334 4 lata
 • 1 334
 • 1 321 5 lata
 • 1 321
 • 923 6 lat
 • 923
 • 32 7 lat i więcej
 • 32
 • 1 350 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 589,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 576,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 1,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 88,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 86,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 15Punkty przedszkolne
 • 20 Oddziały
 • 484 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat piaseczyński) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 221 Dzieci
 • 83 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 138 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 37,6%
  62,4%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 8 2 lata i mniej
 • 8
 • 47 3 lata
 • 47
 • 55 4 lata
 • 55
 • 65 5 lata
 • 65
 • 30 6 lat
 • 30
 • 16 7 lat i więcej
 • 16
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 6 2 lata i mniej
 • 6
 • 19 3 lata
 • 19
 • 24 4 lata
 • 24
 • 23 5 lata
 • 23
 • 9 6 lat
 • 9
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 28 3 lata
 • 28
 • 31 4 lata
 • 31
 • 42 5 lata
 • 42
 • 21 6 lat
 • 21
 • 14 7 lat i więcej
 • 14
 •  
 • 20,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 18,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie piaseczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat piaseczyński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 58Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 1 086 Oddziały
 • 21 313 Uczniowie
 • 10 326 Kobiety
  (uczniowie)
 • 10 987 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,4%
  51,6%
 • 2 702 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 302 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 400 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 2 265 Absolwenci
 • 1 058 Kobiety
  (absolwenci)
 • 1 207 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 5Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 78 Oddziały
 • 309 Uczniowie
 • 142 Kobiety
  (uczniowie)
 • 167 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 46,0%
  54,0%
 • 22 Uczniowie w 1 klasie
 • 6 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 16 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 52 Absolwenci
 • 28 Kobiety
  (absolwenci)
 • 24 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 18,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  18,6
  Mazowieckie
  17,3
  Cała Polska
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 18,6 Szkoły podstawowe ogółem
 • 18,6
 • 18,6 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 18,6
 • 19,6 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 19,6
 • 4,0 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 4,0
 •  
 • 1 655,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 1 384,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 271,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 110,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 102,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie piaseczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat piaseczyński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 14Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 128 Oddziały
 • 3 192 Uczniowie
 • 1 763 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 429 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 55,2%
  44,8%
 • 811 Uczniowie w 1 klasie
 • 393 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 418 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 600 Absolwenci
 • 356 Kobiety
  (absolwenci)
 • 244 Mężczyźni
  (absolwenci)
 • 29 Uczniowie w 1 klasie
 • 19 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 10 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 3Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 12 Oddziały
 • 407 Uczniowie
 • 189 Kobiety
  (uczniowie)
 • 218 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 46,4%
  53,6%
 • 180 Absolwenci
 • 99 Kobiety
  (absolwenci)
 • 81 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 25,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • pow. piaseczyński
  25,7
  woj. mazowieckie
  26,4
  Polska
  26,3
 •  
 • 253,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 178,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 75,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 20,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży)
 • 14,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 5,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat piaseczyński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 98 Uczniowie w 1 klasie
 • 22 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 76 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 2Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 17 Oddziały
 • 110 Uczniowie
 • 77 Kobiety
  (uczniowie)
 • 33 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 70,0%
  30,0%
 • 39 Uczniowie w 1 klasie
 • 26 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 13 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 12,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  12,7
  Mazowieckie
  17,7
  Kraj
  19,6
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 12,7 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 12,7
 • 22,4 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 22,4
 • 6,5 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 6,5
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie piaseczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 20,3% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 20,1% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 20,4% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 29,3% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 29,2% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,3% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,5% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,4% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,0% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,2% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,8% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 21,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 21,9% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 21,9% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat piaseczyński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat piaseczyński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat piaseczyński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat piaseczyński - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie piaseczyńskim

 • Według danych GUS z 2021 roku w powiecie piaseczyńskim znajdowało się 8 hoteli (5 ★★★, 3 ★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 4 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 3
  • domy pracy twórczej: 1
  • zakłady uzdrowiskowe: 1
  • pokoje gościnne: 6
  • kwatery agroturystyczne: 3
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 3


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 6
  • drzwi automatycznie otwierane: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 3
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 8


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 8 (liczba sal: 24, liczba miejsc: 1 075)
  • z nagłośnieniem: 7
  • z projektorem multimedialnym: 7
  • z zestawem do wideokonferencji: 2
  • z obsługą techniczną: 5
  • z ekranem: 7
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 7
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 6
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 16


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie piaseczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w powiecie piaseczyńskim: 12 (publiczne: 12, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie piaseczyńskim 6 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 102 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 812 (uczestnicy: 107 467)
  • seanse filmowe: 54 (uczestnicy: 4 220)
  • wystawy: 39 (uczestnicy: 26 780)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 15 (uczestnicy: 3 110)
  • koncerty: 120 (uczestnicy: 28 035)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 121 (uczestnicy: 2 667)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 72 (uczestnicy: 16 791)
  • konkursy: 26 (uczestnicy: 743)
  • pokazy teatralne: 126 (uczestnicy: 17 272)
  • konferencje: 4 (uczestnicy: 350)
  • interdyscyplinarne: 13 (uczestnicy: 3 880)
  • warsztaty: 200 (uczestnicy: 2 429)
  • inne: 22 (uczestnicy: 1 190)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 247 (członkowie: 4 040)
  • plastyczne/techniczne: 103 (członkowie: 1 011)
  • taneczne: 9 (członkowie: 189)
  • muzyczne: 53 (członkowie: 910)
  • informatyczne: 1 (członkowie: 8)
  • fotograficzne i filmowe: 4 (członkowie: 70)
  • teatralne: 24 (członkowie: 311)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 4 (członkowie: 80)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 19 (członkowie: 1 070)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 2 (członkowie: 44)
  • inne: 28 (członkowie: 347)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2021 roku:
  • ogółem: 2
  • nauki gry na instrumentach: 1
  • tańca: 1


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • fotograficzne: 2
  • plastyczne: 11
  • muzyczne: 8
  • politechniczne: 1
  • komputerowe: 3
  • ceramiczne: 6
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 2
  • sale baletowe/taneczne: 6
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 55 (członkowie: 1 016)
  • teatralne: 8 (członkowie: 230)
  • muzyczne - instrumentalne: 13 (członkowie: 164)
  • wokalne i chóry: 16 (członkowie: 345)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 10 (członkowie: 117)
  • taneczne: 4 (członkowie: 95)
  • inne: 4 (członkowie: 65)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie piaseczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie piaseczyńskim działało 1 kino posiadające 1 salę z 60 miejscami na widowni. Odbyło się 85 seansów, na które przyszło 1 128 widzów, w tym 9 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 130 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie piaseczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie piaseczyńskim działały 3 muzea łącznie z oddziałami .

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie piaseczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie piaseczyńskim działało 26 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 461 164 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 71 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 26 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 379 603 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 207
  • dostępne dla czytelników: 96
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 96
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 21
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 21
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 26
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 24


 • Biblioteki naukowe w powiecie piaseczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie piaseczyńskim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 7 635 wolumenów w tym ziobry specjalne: 342. Odnotowano 5 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 1 pracownik.

  Dla porównania w 2007 roku działały 4 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 43 361 wolumenów. Odnotowano 1 356 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 3
  • dostępne dla czytelników: 3
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 1
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie piaseczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie piaseczyńskim działały 63 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 6 026 członków. Zarejestrowano 6 143 ćwiczących (mężczyźni: 4 433, kobiety: 1 710, chłopcy do lat 18: 3 604, dziewczęta do lat 18: 1 478). Aktywnych było 96 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (137), instruktora sportowego (96) oraz inne osoby (35).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie piaseczyńskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat piaseczyński - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat piaseczyński i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 97 wypadków drogowych w powiecie piaseczyńskim odnotowano 13 ofiar śmiertelnych oraz 116 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 50,2 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 6,7 ofiar śmiertelnych (wartość porównywalna do wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 7,4 ofiar śmiertelnych (mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całego kraju) oraz 57,5 rannych (mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2021 roku w powiecie piaseczyńskim zarejestrowanych było 149 580 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 119 348 samochodów osobowych (626,2 na każdy 1000 mieszkańców - znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla całej Polski), 16 997 samochodów ciężarowych (99,8 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz nieznacznie mniej od wartości dla całego kraju), 223 autobusów (1,2 - znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 2 023 ciągników siodłowych (10,6 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 6 830 motocykli (35,8 - znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 16,4 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 16,7 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 21,7 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 13,4 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 15,7 lat.


  W 2021 roku w powiecie piaseczyńskim znajdowało się 68 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 2 parkingi w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 131 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 82 licencje na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie piaseczyńskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 97 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 13 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 116 Ranni
  (rok 2021)
 • 16 Lekko ranni
 • 100 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie piaseczyńskim w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 50,19 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • powiat piaseczyński
  50,2
  Mazowieckie
  56,9
  Cały kraj
  59,9
 • 6,73 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Tutaj
  6,7
  Województwo
  6,9
  Cały kraj
  5,9
 • 60,03 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • powiat piaseczyński
  60,0
  Mazowieckie
  65,7
  Cała Polska
  69,4
 • 7,35 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • Tutaj
  7,4
  Mazowieckie
  8,0
  Polska
  7,6
 • 57,49 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • Powiat
  57,5
  woj. mazowieckie
  62,9
  Polska
  80,2
 • 13,40 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • powiat piaseczyński
  13,4
  Województwo
  12,2
  Cały kraj
  9,8
 • 119,59 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Powiat
  119,6
  woj. mazowieckie
  115,4
  Polska
  115,8
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 149 580 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie piaseczyńskim w 2020 roku
 • 119 348 Samochody osobowe
 • 16 997 Samochody ciężarowe
 • 186 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 223 Autobusy
 • 1 068 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 2 024 Ciągniki samochodowe
 • 2 023   Ciągniki siodłowe
 • 3 090 Ciągniki rolnicze
 • 6 830 Motocykle
 • 2 027   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 5 300 Motorowery
 • 119 348Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie piaseczyńskim
 • Samochody osobowe w powiecie piaseczyńskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 626,2 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Powiat
  626,2
  Województwo
  729,5
  Kraj
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg22 377
  • 1400-1649 kg26 604
  • 1650-1899 kg29 558
  • 1900 kg i więcej40 809
 • 22 377 do 1399 kg
 • 26 604 1400-1649 kg
 • 29 558 1650-1899 kg
 • 40 809 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 42 265 do 1399 cm3
 • 42 265
 • 61 408 1400-1999 cm3
 • 61 408
 • 15 675 2000 i więcej cm3
 • 15 675
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie piaseczyńskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna64 879
  • olej napędowy35 719
  • gaz (LPG)14 813
  • pozostałe3 937
 • 64 879 benzyna
 • 35 719 olej napędowy
 • 14 813 gaz (LPG)
 • 3 937 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 3 625 do 1 roku
 • 3 625
 • 2 463 2 lata
 • 2 463
 • 3 407 3 lata
 • 3 407
 • 7 088 4-5 lat
 • 7 088
 • 7 056 6-7 lat
 • 7 056
 • 7 633 8-9 lat
 • 7 633
 • 8 087 10-11 lat
 • 8 087
 • 21 953 12-15 lat
 • 21 953
 • 22 272 16-20 lat
 • 22 272
 • 15 481 21-25 lat
 • 15 481
 • 7 857 26-30 lat
 • 7 857
 • 12 426 31 lat i więcej
 • 12 426
 • 16,4 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie piaseczyńskim
 • Tutaj
  16,4 lat
  woj. mazowieckie
  17,2 lat
  Polska
  18,8 lat
 • 16 997Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie piaseczyńskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie piaseczyńskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 99,8 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • powiat piaseczyński
  99,8
  Mazowieckie
  134,0
  Cały kraj
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 8 385 do 999 kg
 • 8 385
 • 5 313 1000-1499 kg
 • 5 313
 • 1 296 1500-2999 kg
 • 1 296
 • 126 3000-3499 kg
 • 126
 • 198 3500-4999 kg
 • 198
 • 548 5000-6999 kg
 • 548
 • 382 7000-9999 kg
 • 382
 • 503 10000-14999 kg
 • 503
 • 246 15000 kg i więcej
 • 246
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 901
  • olej napędowy13 754
  • gaz (LPG)842
  • pozostałe500
 • 1 901 benzyna
 • 13 754 olej napędowy
 • 842 gaz (LPG)
 • 500 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 253 do 1 roku
 • 253
 • 171 2 lata
 • 171
 • 284 3 lata
 • 284
 • 966 4-5 lat
 • 966
 • 853 6-7 lat
 • 853
 • 988 8-9 lat
 • 988
 • 1 539 10-11 lat
 • 1 539
 • 3 088 12-15 lat
 • 3 088
 • 3 652 16-20 lat
 • 3 652
 • 2 814 21-25 lat
 • 2 814
 • 1 198 26-30 lat
 • 1 198
 • 1 191 31 lat i więcej
 • 1 191
 • 16,7 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie piaseczyńskim
 • Tutaj
  16,7 lat
  woj. mazowieckie
  18,2 lat
  Cała Polska
  19,4 lat
 • 223Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie piaseczyńskim
 • Autobusy w powiecie piaseczyńskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 1,2 Autobusy na 1000 ludności
 • powiat piaseczyński
  1,2
  woj. mazowieckie
  3,8
  Polska
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1
  • olej napędowy213
  • gaz (LPG)2
  • pozostałe7
 • 1 benzyna
 • 213 olej napędowy
 • 2 gaz (LPG)
 • 7 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 do 1 roku
 • 1
 • 2 2 lata
 • 2
 • 1 3 lata
 • 1
 • 3 4-5 lat
 • 3
 • 3 6-7 lat
 • 3
 • 25 8-9 lat
 • 25
 • 6 10-11 lat
 • 6
 • 29 12-15 lat
 • 29
 • 43 16-20 lat
 • 43
 • 32 21-25 lat
 • 32
 • 17 26-30 lat
 • 17
 • 61 31 lat i więcej
 • 61
 • 21,7 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie piaseczyńskim
 • powiat piaseczyński
  21,7 lat
  Mazowieckie
  19,4 lat
  Polska
  21,6 lat
 • 2 023Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie piaseczyńskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie piaseczyńskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 10,6 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • pow. piaseczyński
  10,6
  Mazowieckie
  21,5
  Cała Polska
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2
  • olej napędowy1 964
  • gaz (LPG)3
  • pozostałe54
 • 2 benzyna
 • 1 964 olej napędowy
 • 3 gaz (LPG)
 • 54 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 56 do 1 roku
 • 56
 • 58 2 lata
 • 58
 • 51 3 lata
 • 51
 • 124 4-5 lat
 • 124
 • 151 6-7 lat
 • 151
 • 282 8-9 lat
 • 282
 • 124 10-11 lat
 • 124
 • 503 12-15 lat
 • 503
 • 348 16-20 lat
 • 348
 • 195 21-25 lat
 • 195
 • 83 26-30 lat
 • 83
 • 48 31 lat i więcej
 • 48
 • 13,4 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie piaseczyńskim
 • pow. piaseczyński
  13,4 lat
  Mazowieckie
  10,0 lat
  Polska
  12,6 lat
 • 6 830Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie piaseczyńskim
 • Motocykle w powiecie piaseczyńskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 35,8 Motocykle na 1000 ludności
 • pow. piaseczyński
  35,8
  Mazowieckie
  40,6
  Kraj
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 299 do 1 roku
 • 299
 • 151 2 lata
 • 151
 • 159 3 lata
 • 159
 • 614 4-5 lat
 • 614
 • 391 6-7 lat
 • 391
 • 406 8-9 lat
 • 406
 • 518 10-11 lat
 • 518
 • 1 251 12-15 lat
 • 1 251
 • 1 205 16-20 lat
 • 1 205
 • 665 21-25 lat
 • 665
 • 380 26-30 lat
 • 380
 • 791 31 lat i więcej
 • 791
 • 15,7 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie piaseczyńskim
 • Tutaj
  15,7 lat
  Województwo
  21,8 lat
  Kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 68 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 40 km  Będących pod zarządem gminy
 • 16 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 11 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie piaseczyńskim w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 1 087,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  1 087,0 km
  Województwo
  762,1 km
  Cały kraj
  591,9 km
 • 3,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  3,5 km
  Mazowieckie
  5,0 km
  Cały kraj
  4,9 km
 • 2 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 82 Liczba licencji na taksówki
 • 131 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami