Pińczów w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Pińczów - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Pińczów to miasto leżące w południowo-wschodniej Polsce. Należy do województwa świętokrzyskiego, powiatu pińczowskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Pińczów.
 • 9 843 Liczba mieszkańców
 • 14,3 km² Powierzchnia
 • 686,9 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 300 m n.p.m Wysokość
 • (+48) 41 Numer kierunkowy
 • TPI Tablice rejestracyjne
 • Włodzimierz Stanisław Badurak Burmistrz miasta
Pińczów na mapie
Identyfikatory
 • 20.526550.5203 Współrzędne GPS
 • 2608044 TERYT (TERC)
 • 0947580 SIMC
Herb miasta Pińczów
Pińczów herb
Flaga miasta Pińczów
Pińczów flaga

Jak Pińczów wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Pińczów na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Pińczów wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Pińczów plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
10Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami ciężarowymi
12Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań wyposażonych w ustęp spłukiwany
16Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań posiadających łazienkę
17Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do wodociągu
36Miasta w Polsce z najdłuszymi bus-pasami
39Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku poprodukcyjnym w Polsce
40Miasta z najstarszymi mieszkańcami w Polsce
46Najszybciej wyludniające się miasta w Polsce
56Miasta w Polsce z największą liczbą autobusów
60Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych
74Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
75Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim zawodowym w Polsce
78Miasta z największym odsetkiem wdów/wdowców w Polsce
83Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań korzystających z centralnego ogrzewania
135Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze gospodarczym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
164Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia
177Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami osobowymi
207Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
228Miasta w Polsce z najstarszymi motocyklami
246Miasta w Polsce z największą liczbą rannych na skutek wypadków drogowych
275Miasta w Polsce z największą liczbą wypadków drogowych
288Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań na 1000 mieszkańców
296Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych

Pińczów - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
28-400Poczta Pińczów

Pińczów - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Pińczowie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis urzędów można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki urzędów w Pińczowie aby wyświetlić jedynie instytucje spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Skarbowy w Pińczowie
(41) 357-33-36
(41) 357-53-77 wew.123
Grodziskowa 1
28-400 Pińczów
ZUS Biuro Terenowe w Pińczowie (podlega pod: ZUS Oddział w Kielcach)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.15-15.15, Wt: 7.15-15.15, Śr: 7.15-15.15, Cz: 7.15-15.15, Pt: 7.15-15.15

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. 3-go Maja 40
28-400 Pińczów
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie
041 357 72 88
041 357 38 55
Przemysłowa 21
28-400 Pińczów
Komenda Powiatowa Policji w Pińczowie
041 358 12 00
041 358 12 03
Floriańska 4
28-400 Pińczów
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pińczowie
041 357 60 01
041 357 60 07
Zacisze 5
28-400 Pińczów
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pińczowie
041 357 74 63
041 357 74 63
Łąkowa 28
28-400 Pińczów
Urząd Miejski w Pińczowie
(41) 357-38-71
(41) 357-26-45
ul. 3 Maja 10
28-400 Pińczów
Starostwo Powiatowe w Pińczowie
(41) 357-60-01 200
(41) 357-60-07
ul. Zacisze 5
28-400 Pińczów

Pińczów - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Pińczów jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 9 843, z czego 52,3% stanowią kobiety, a 47,7% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców zmalała o 18,4%. Średni wiek mieszkańców wynosi 45,7 lat i jest nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców województwa świętokrzyskiego oraz większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Pińczowa zawarli w 2022 roku 37 małżeństw, co odpowiada 3,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,0 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,4% mieszkańców Pińczowa jest stanu wolnego, 55,8% żyje w małżeństwie, 5,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,5% to wdowy/wdowcy.

  Pińczów ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -58. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,86 na 1000 mieszkańców Pińczowa. W 2022 roku urodziło się 73 dzieci, w tym 45,2% dziewczynek i 54,8% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 275 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,46 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 41,9% zgonów w Pińczowie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 17,6% zgonów w Pińczowie były nowotwory, a 4,5% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Pińczowa przypada 13.23 zgonów. Jest to wartość porównywalna do wartości średniej dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 54 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 123 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Pińczowa -69. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 1 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -1.

  55,9% mieszkańców Pińczowa jest w wieku produkcyjnym, 14,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 29,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Pińczowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 9 843 Liczba mieszkańców
 • 5 151 Kobiety
 • 4 692 Mężczyźni
 • 52,3%
  47,7%
 • 110 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 110 kobiet)
 • 91 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 91 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Pińczowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Pińczowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Pińczowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Pińczowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 45,7 lat Średni wiek mieszkańców
 • Pińczów
  45,7 lat
  świętokrzyskie
  43,5 lat
  Polska
  42,1 lat
 • 48,0 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 43,3 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Pińczów, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Pińczowa
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Pińczów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Pińczów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Pińczów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,4% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  27,8%
  Województwo
  27,5%
  Polska
  29,1%
 • 20,5% Kobiety
  (Panny)
 • 35,4% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,8% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  55,9%
  woj. świętokrzyskie
  55,8%
  Polska
  54,0%
 • 55,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,3% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,5% Wdowcy/Wdowy
 • Pińczów
  10,2%
  Województwo
  9,7%
  Kraj
  8,5%
 • 17,5% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,5% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Pińczów
  5,6%
  Województwo
  6,8%
  Polska
  7,6%
 • 6,0% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,0% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,6% Nieustalone
 • Miasto
  0,6%
  Województwo
  0,3%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,6% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,6% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Pińczowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Pińczowie w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Pińczów
  3,7
  Województwo
  3,7
  Kraj
  4,1
 • 1,0 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  1,0
  świętokrzyskie
  1,3
  Polska
  1,6
 • 37 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Pińczowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Pińczowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -58 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -37 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -21 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -5,86 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -5,9
  woj. świętokrzyskie
  -6,5
  Cały kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Pińczowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Pińczowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Pińczowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Pińczowie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 73 Urodzenia żywe
 • 33 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 40 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 45,2%
  54,8%
 • 7,4 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  7,4
  woj. świętokrzyskie
  6,9
  Cały kraj
  8,1
 • 32,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Pińczów
  32,2
  świętokrzyskie
  31,9
  Polska
  35,1
 • 8 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 8
 • 42 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 42
 • 73 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 73
 • 72 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 72
 • 32 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 32
 • 5 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 275 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 214 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 340 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 275 g
  Województwo
  3 328 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 4500g - 4999g
 • 1
 • 14 Waga 4000g - 4499g
 • 14
 • 60 Waga 3500g - 3999g
 • 60
 • 111 Waga 3000g - 3499g
 • 111
 • 52 Waga 2500g - 2999g
 • 52
 • 6 Waga 2000g - 2499g
 • 6
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,16 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Pińczów
  1,16
  Województwo
  1,19
  Cała Polska
  1,26
 • 0,60 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Pińczów
  0,60
  woj. świętokrzyskie
  0,59
  Cały kraj
  0,61
 • 0,46 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,46
  woj. świętokrzyskie
  0,52
  Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Pińczowie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 131 Zgony
 • 70 Kobiety
  (Zgony)
 • 61 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 53,4%
  46,6%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 13,2 Zgony na 1000 ludności
 • Pińczów
  13,2
  woj. świętokrzyskie
  13,4
  Cały kraj
  11,9
 • 215,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  215,4
  Województwo
  193,5
  Polska
  147,0
 • 4,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Pińczów
  4,0
  świętokrzyskie
  3,7
  Polska
  3,8
 • 3,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Pińczów
  3,4
  świętokrzyskie
  3,6
  Cały kraj
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • świętokrzyskie
  1,5
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie pińczowskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 41,9% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Pińczów
  41,9%
  świętokrzyskie
  36,4%
  Polska
  34,8%
 • 17,6% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  17,6%
  Województwo
  19,1%
  Kraj
  19,6%
 • 4,5% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  4,5%
  Województwo
  4,9%
  Kraj
  5,4%
 • 112 Zgony spowodowane COVID-19
 • 11,1 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. świętokrzyskie
  11,1
  Polska
  13,3
 • 85,6 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  85,6
  Cała Polska
  74,4
 • 290,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Pińczów
  290,1
  woj. świętokrzyskie
  294,3
  Cały kraj
  268,1
 • 268,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. świętokrzyskie
  268,5
  Kraj
  246,5
 • 689,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 696,8 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 681,5 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  689,3
  świętokrzyskie
  562,0
  Polska
  475,8
 • 109,3 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 21,1 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 192,4 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Pińczów
  109,3
  świętokrzyskie
  67,5
  Kraj
  70,6
 • 31,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  31,4
  woj. świętokrzyskie
  35,0
  Cała Polska
  32,6
 • 0,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  0,0
  świętokrzyskie
  8,0
  Polska
  6,9
 • 0,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,0%
  świętokrzyskie
  0,6%
  Cała Polska
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 54 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 27 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 27 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 123 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 58 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 65 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -70 Saldo migracji
 • -31 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -39 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -69 Saldo migracji wewnętrznych
 • -31 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -38 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -1 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Pińczowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Pińczowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 12,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 11,3% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 62,5% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 60,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 65,2% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 24,8% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 28,6% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 20,6% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Pińczów, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Pińczów - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Pińczowie oddano do użytku 12 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,22 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Pińczowie to 4 186 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 425 mieszkań. Jest to wartość większa od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz nieznacznie większa od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Pińczowie to 5,75 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Pińczowie to 148,60 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,76% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 99,69% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 99,28% mieszkań posiada łazienkę, 92,46% korzysta z centralnego ogrzewania, a 11,70% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu pińczowskiego.

  Powiat pińczowski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Pińczowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 186 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 425,30 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Pińczów
  425,30
  woj. świętokrzyskie
  389,40
  Cały kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 65,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  65,10 m2
  świętokrzyskie
  77,60 m2
  Kraj
  75,30 m2
 • 27,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  27,70 m2
  świętokrzyskie
  30,20 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,77 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  3,77
  woj. świętokrzyskie
  3,91
  Cały kraj
  3,83
 • 2,35 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,35
  Województwo
  2,57
  Kraj
  2,42
 • 0,62 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,62
  świętokrzyskie
  0,66
  Cały kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Pińczowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 12 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 1,22 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  1,22
  świętokrzyskie
  3,74
  Cała Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 69 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,75 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  5,75
  Województwo
  4,75
  Kraj
  3,89
 • 7,01 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Pińczów
  7,01
  Województwo
  17,76
  Kraj
  24,56
 • 1 783 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 148,6 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  148,6 m2
  Województwo
  109,9 m2
  Polska
  92,3 m2
 • 0,18 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Pińczów
  0,18 m2
  Województwo
  0,41 m2
  Cała Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Pińczowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 99,76% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  99,76%
  świętokrzyskie
  95,88%
  Polska
  97,71%
 • 99,69% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Pińczów
  99,69%
  świętokrzyskie
  90,59%
  Polska
  95,10%
 • 99,28% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  99,28%
  Województwo
  88,09%
  Cała Polska
  93,66%
 • 92,46% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  92,46%
  świętokrzyskie
  82,71%
  Kraj
  85,62%
 • 11,70% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Pińczów
  11,70%
  świętokrzyskie
  45,54%
  Polska
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Pińczów - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Pińczowie na 1000 mieszkańców pracuje 380osób . Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w Pińczowie wynosiło w 2022 roku 7,8% (7,8% wśród kobiet i 7,8% wśród mężczyzn). Jest to wartość porównywalna do stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Pińczowie wynosiło 5 811,36 PLN, co odpowiada 86.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Pińczowa 637 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 804 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 167.

  40,7% aktywnych zawodowo mieszkańców Pińczowa pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 17,6% w przemyśle i budownictwie, a 14,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Pińczowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 380 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  380,0
  świętokrzyskie
  370,0
  Polska
  402,0
 • 7,8% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 7,8% Kobiety
 • 7,8% Mężczyźni
 • Pińczów
  7,8%
  woj. świętokrzyskie
  7,7%
  Cała Polska
  5,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Pińczowie w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Pińczowie w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Pińczowie w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Pińczowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 811 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 811 PLN
  woj. świętokrzyskie
  5 783 PLN
  Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Pińczowie w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Pińczowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 637 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 804 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 167 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,26 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Pińczowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 40,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 40,7% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 40,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 17,6% Przemysł i budownictwo
 • 9,2% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 25,0% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 14,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 11,2% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 18,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,7% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 25,9% Pozostałe
 • 37,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 15,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Pińczowie w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 14,8% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 13,3% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 16,6% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 55,9% W wieku produkcyjnym
 • 49,5% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 62,9% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 29,3% W wieku poprodukcyjnym
 • 37,2% Kobiety
  (59+ lat)
 • 20,6% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Pińczów, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 78,9 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  78,9
  woj. świętokrzyskie
  69,3
  Cała Polska
  69,0
 • 52,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  52,4
  świętokrzyskie
  41,5
  Polska
  38,2
 • 197,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Pińczów
  197,2
  woj. świętokrzyskie
  149,5
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 57,6% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 60,0% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 55,6% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 42,4% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 40,0% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 44,4% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Pińczów - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Pińczowie w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowane były 1 074 podmioty gospodarki narodowej, z czego 750 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 68 nowych podmiotów, a 48 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (100) podmiotów zarejestrowano w roku 2009, a najmniej (60) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (128) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (43) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2019 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Pińczowie najwięcej (91) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (1 023) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,7% (8) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 22,0% (236) podmiotów, a 77,3% (830) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Pińczowie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (30.0%) oraz Budownictwo (15.2%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 074 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 8 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 236 Przemysł i budownictwo
 • 830 Pozostała działalność
 • 68 Podmioty nowo zarejestrowane w Pińczowie w 2022 roku
 • 48 Podmioty wyrejestrowane w Pińczowie w 2022 roku
 • 750 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 023 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 1 023
 • 36 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 36
 • 14 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 14
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 1 073 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 1 073
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 7 Spółdzielnie ogółem
 • 7
 • 63 Spółki handlowe ogółem
 • 63
 • 5  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 5
 • 2  Spółki handlowe - akcyjne
 • 2
 • 51  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 51
 • 5    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 5
 • 91 Spółki cywilne ogółem
 • 91
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 750 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 225 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 225
 • 114 Budownictwo
 • 114
 • 73 Przetwórstwo przemysłowe
 • 73
 • 64 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 64
 • 59 Transport i gospodarka magazynowa
 • 59
 • 56 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 56
 • 31 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 31
 • 28 Pozostała działalność
 • 28
 • 20 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 20
 • 20 Informacja i komunikacja
 • 20
 • 17 Edukacja
 • 17
 • 17 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 17
 • 8 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 8
 • 7 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 7
 • 4 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 4
 • 4 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 4
 • 2 Górnictwo i wydobywanie
 • 2
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Pińczów - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Pińczowie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 201 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 20,35 przestępstw. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Pińczowie wynosi 79,10% i jest nieznacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Pińczowa najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 8,99 (wykrywalność 69%) oraz o charakterze gospodarczym - 8,24 (wykrywalność 82%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 6,00 (46%), drogowe - 2,13 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,38 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Pińczowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Pińczowa.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Pińczów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 201 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 201
 • 89 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 89
 • 81 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 81
 • 21 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 21
 • 4 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 4
 • 59 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 59
 • 20,35 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  20,35
  woj. świętokrzyskie
  19,77
  Kraj
  22,81
 • 8,99 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  8,99
  woj. świętokrzyskie
  10,85
  Cały kraj
  12,98
 • 8,24 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  8,24
  woj. świętokrzyskie
  6,27
  Cały kraj
  6,99
 • 2,13 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,13
  świętokrzyskie
  1,83
  Kraj
  1,82
 • 0,38 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,38
  Województwo
  0,36
  Cały kraj
  0,35
 • 6,00 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Pińczów
  6,00
  Województwo
  8,86
  Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Pińczów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 79% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  79%
  świętokrzyskie
  76%
  Kraj
  71%
 • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Pińczów
  69%
  woj. świętokrzyskie
  69%
  Cały kraj
  63%
 • 83% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Pińczów
  83%
  świętokrzyskie
  78%
  Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  100%
  woj. świętokrzyskie
  99%
  Polska
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  100%
  Województwo
  87%
  Polska
  88%
 • 47% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  47%
  świętokrzyskie
  59%
  Cała Polska
  51%

Pińczów - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Pińczowa wyniosła w 2022 roku 115,2 mln złotych, co daje 5,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 18.3% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Pińczowa - 31.8% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (8.5%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 13,4 mln złotych, czyli 11,6% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Pińczowa wyniosła w 2022 roku 116,7 mln złotych, co daje 6,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 12.6% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (35.5%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (23.7%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (8.4%). W budżecie Pińczowa wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 901 złotych na mieszkańca (15,1%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 105 złotych na mieszkańca (1,8%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 16,6%.
 • Wydatki budżetu w Pińczowie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Pińczowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Pińczów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Pińczowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  71,9 mln

  3,4 tys(100%)

  70,4 mln

  3,3 tys(100%)

  75,8 mln

  3,6 tys(100%)

  78,5 mln

  3,8 tys(100%)

  91,7 mln

  4,4 tys(100%)

  93,0 mln

  4,7 tys(100%)

  98,4 mln

  5,0 tys(100%)

  115,2 mln

  5,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  25,5 mln

  2,3 tys(35.5%)

  26,3 mln

  2,4 tys(37.4%)

  26,7 mln

  2,4 tys(35.2%)

  28,4 mln

  2,6 tys(36.2%)

  29,4 mln

  2,7 tys(32%)

  30,4 mln

  2,9 tys(32.7%)

  33,0 mln

  3,2 tys(33.5%)

  36,6 mln

  3,7 tys(31.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  246,4 tys

  22,2(0.3%)

  5,0 tys

  0,5(0%)

  240,8 tys

  22,0(0.3%)

  124,9 tys

  11,5(0.2%)

  53,0 tys

  4,9(0.1%)

  2,8 tys

  0,3(0%)

  1,4 tys

  0,1(0%)

  9,8 mln

  992(8.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  7,0 mln

  635(9.8%)

  6,7 mln

  609(9.5%)

  6,9 mln

  632(9.1%)

  7,0 mln

  645(8.9%)

  7,4 mln

  691(8.1%)

  7,8 mln

  737(8.3%)

  8,1 mln

  778(8.2%)

  9,2 mln

  936(8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  10,8 mln

  974(15%)

  20,7 mln

  1,9 tys(29.4%)

  3,7 mln

  340(4.9%)

  3,9 mln

  362(5%)

  4,1 mln

  379(4.4%)

  4,7 mln

  446(5%)

  4,7 mln

  453(4.8%)

  7,5 mln

  767(6.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  12,4 mln

  1,1 tys(17.2%)

  6,2 mln

  566(8.9%)

  4,3 mln

  390(5.6%)

  5,1 mln

  474(6.6%)

  11,6 mln

  1,1 tys(12.6%)

  4,8 mln

  455(5.1%)

  6,1 mln

  590(6.2%)

  7,0 mln

  706(6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  4,9 mln

  440(6.8%)

  2,6 mln

  237(3.7%)

  4,9 mln

  446(6.4%)

  3,8 mln

  349(4.8%)

  4,4 mln

  407(4.8%)

  3,6 mln

  344(3.9%)

  4,9 mln

  474(5%)

  6,8 mln

  693(5.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  666,2 tys

  60,0(0.9%)

  719,6 tys

  65,3(1%)

  727,5 tys

  66,5(1%)

  737,0 tys

  68,0(0.9%)

  963,2 tys

  89,9(1.1%)

  1,1 mln

  102(1.2%)

  2,1 mln

  207(2.2%)

  5,6 mln

  569(4.9%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  2,5 mln

  224(3.5%)

  3,1 mln

  282(4.4%)

  2,8 mln

  258(3.7%)

  3,2 mln

  296(4.1%)

  3,2 mln

  298(3.5%)

  4,3 mln

  412(4.7%)

  3,5 mln

  338(3.6%)

  4,8 mln

  490(4.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  2,9 mln

  265(4.1%)

  590,7 tys

  53,6(0.8%)

  1,5 mln

  135(2%)

  1,8 mln

  169(2.3%)

  2,3 mln

  219(2.6%)

  2,0 mln

  192(2.2%)

  2,5 mln

  242(2.6%)

  2,4 mln

  246(2.1%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  400,0 tys

  36,0(0.6%)

  309,8 tys

  28,1(0.4%)

  300,0 tys

  27,4(0.4%)

  790,2 tys

  72,9(1%)

  752,2 tys

  70,2(0.8%)

  604,3 tys

  57,4(0.6%)

  625,4 tys

  60,3(0.6%)

  2,1 mln

  212(1.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  586,2 tys

  52,8(0.8%)

  525,6 tys

  47,7(0.7%)

  629,2 tys

  57,5(0.8%)

  579,7 tys

  53,5(0.7%)

  953,4 tys

  89,0(1%)

  1,3 mln

  127(1.4%)

  1,2 mln

  120(1.3%)

  2,0 mln

  202(1.7%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  764,8 tys

  68,9(1.1%)

  726,2 tys

  65,9(1%)

  681,8 tys

  62,3(0.9%)

  627,8 tys

  57,9(0.8%)

  617,8 tys

  57,6(0.7%)

  395,9 tys

  37,6(0.4%)

  245,2 tys

  23,6(0.2%)

  1,1 mln

  108(0.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,1 mln

  95,6(1.5%)

  323,6 tys

  29,4(0.5%)

  344,1 tys

  31,4(0.5%)

  321,2 tys

  29,6(0.4%)

  355,4 tys

  33,2(0.4%)

  290,8 tys

  27,6(0.3%)

  408,1 tys

  39,4(0.4%)

  625,4 tys

  63,5(0.5%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  64,2 tys

  5,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  609,6 tys

  61,9(0.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,1 mln

  99,7(1.5%)

  771,3 tys

  70,0(1.1%)

  1,1 mln

  102(1.5%)

  1,4 mln

  125(1.7%)

  592,9 tys

  55,3(0.6%)

  1,1 mln

  102(1.2%)

  1,4 mln

  139(1.5%)

  404,9 tys

  41,1(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  535,6 tys

  48,2(0.7%)

  550,2 tys

  49,9(0.8%)

  569,6 tys

  52,0(0.8%)

  598,3 tys

  55,2(0.8%)

  796,4 tys

  74,3(0.9%)

  952,6 tys

  90,5(1%)

  906,9 tys

  87,4(0.9%)

  361,9 tys

  36,8(0.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  114,0 tys

  10,3(0.2%)

  49,1 tys

  4,5(0.1%)

  51,3 tys

  4,7(0.1%)

  58,3 tys

  5,4(0.1%)

  108,3 tys

  10,1(0.1%)

  39,5 tys

  3,7(0%)

  127,2 tys

  12,3(0.1%)

  159,3 tys

  16,2(0.1%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  73,5 tys

  7,0(0.1%)

  154,0 tys

  14,8(0.2%)

  154,0 tys

  15,6(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  131,3 tys

  11,8(0.2%)

  118,2 tys

  10,7(0.2%)

  95,1 tys

  8,7(0.1%)

  109,2 tys

  10,1(0.1%)

  96,9 tys

  9,0(0.1%)

  112,7 tys

  10,7(0.1%)

  144,0 tys

  13,9(0.1%)

  117,8 tys

  12,0(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  170,2 tys

  15,3(0.2%)

  19,6 tys

  1,8(0%)

  4,4 tys

  0,4(0%)

  223,0 tys

  20,6(0.3%)

  172,8 tys

  16,1(0.2%)

  172,0 tys

  16,3(0.2%)

  4,4 tys

  0,4(0%)

  4,3 tys

  0,4(0%)

  Handel

  [Dział 500]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  535,7 tys

  51,7(0.5%)

  2,0 tys

  0,2(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  258,5 tys

  24,1(0.3%)

  407,4 tys

  38,7(0.4%)

  343,2 tys

  33,1(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Pińczowie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Pińczowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Pińczów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Pińczowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  74,7 mln

  3,5 tys(100%)

  73,1 mln

  3,5 tys(100%)

  77,6 mln

  3,7 tys(100%)

  79,1 mln

  3,8 tys(100%)

  93,5 mln

  4,5 tys(100%)

  101,7 mln

  5,1 tys(100%)

  104,6 mln

  5,3 tys(100%)

  116,7 mln

  6,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  30,5 mln

  2,7 tys(40.8%)

  29,3 mln

  2,7 tys(40.1%)

  31,0 mln

  2,8 tys(40%)

  33,3 mln

  3,1 tys(42%)

  34,8 mln

  3,2 tys(37.2%)

  35,8 mln

  3,4 tys(35.2%)

  40,5 mln

  3,9 tys(38.7%)

  41,4 mln

  4,2 tys(35.5%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  15,8 mln

  1,4 tys(21.2%)

  15,6 mln

  1,4 tys(21.3%)

  15,7 mln

  1,4 tys(20.2%)

  17,4 mln

  1,6 tys(22%)

  19,0 mln

  1,8 tys(20.3%)

  25,2 mln

  2,4 tys(24.8%)

  25,3 mln

  2,4 tys(24.2%)

  27,7 mln

  2,8 tys(23.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  246,4 tys

  22,2(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  265,9 tys

  24,3(0.3%)

  94,0 tys

  8,7(0.1%)

  47,7 tys

  4,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,8 mln

  991(8.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  10,2 mln

  923(13.7%)

  4,5 mln

  409(6.2%)

  2,5 mln

  233(3.3%)

  1,3 mln

  124(1.7%)

  7,1 mln

  666(7.6%)

  4,0 mln

  384(4%)

  3,3 mln

  323(3.2%)

  6,5 mln

  661(5.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  8,6 mln

  774(11.5%)

  18,3 mln

  1,7 tys(25%)

  1,4 mln

  129(1.8%)

  1,4 mln

  128(1.7%)

  1,4 mln

  135(1.5%)

  1,5 mln

  146(1.5%)

  1,4 mln

  139(1.4%)

  4,0 mln

  401(3.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  2,1 mln

  191(2.8%)

  2,4 mln

  221(3.3%)

  2,2 mln

  202(2.8%)

  2,2 mln

  200(2.7%)

  2,2 mln

  206(2.4%)

  2,3 mln

  216(2.2%)

  3,1 mln

  297(2.9%)

  2,9 mln

  291(2.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  586,7 tys

  52,9(0.8%)

  622,0 tys

  56,4(0.9%)

  631,5 tys

  57,7(0.8%)

  646,3 tys

  59,6(0.8%)

  808,5 tys

  75,4(0.9%)

  1,1 mln

  100(1%)

  909,2 tys

  87,7(0.9%)

  1,6 mln

  164(1.4%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  7,4 tys

  0,7(0%)

  1,6 tys

  0,1(0%)

  5,8 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,3 mln

  136(1.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,4 mln

  124(1.8%)

  1,2 mln

  106(1.6%)

  1,5 mln

  135(1.9%)

  1,1 mln

  97,4(1.3%)

  1,9 mln

  178(2%)

  1,4 mln

  133(1.4%)

  1,1 mln

  103(1%)

  1,2 mln

  126(1.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,0 mln

  180(2.7%)

  796,7 tys

  72,3(1.1%)

  1,5 mln

  139(2%)

  1,4 mln

  128(1.8%)

  1,8 mln

  167(1.9%)

  642,7 tys

  61,1(0.6%)

  1,1 mln

  110(1.1%)

  864,5 tys

  87,8(0.7%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  51,4 tys

  4,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  609,6 tys

  61,9(0.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,3 tys

  0,4(0%)

  3,1 tys

  0,3(0%)

  27,2 tys

  2,5(0%)

  25,0 tys

  2,3(0%)

  15,8 tys

  1,5(0%)

  149,1 tys

  14,2(0.1%)

  303,3 tys

  29,2(0.3%)

  495,3 tys

  50,3(0.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  2,4 mln

  214(3.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  310,5 tys

  28,4(0.4%)

  375,1 tys

  34,6(0.5%)

  464,0 tys

  43,3(0.5%)

  189,7 tys

  18,0(0.2%)

  315,3 tys

  30,4(0.3%)

  404,4 tys

  41,1(0.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  300,0 tys

  27,0(0.4%)

  273,8 tys

  24,8(0.4%)

  319,5 tys

  29,2(0.4%)

  273,2 tys

  25,2(0.3%)

  326,5 tys

  30,5(0.3%)

  343,3 tys

  32,6(0.3%)

  289,6 tys

  27,9(0.3%)

  328,2 tys

  33,3(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  122,8 tys

  11,1(0.2%)

  58,0 tys

  5,3(0.1%)

  32,4 tys

  3,0(0%)

  39,0 tys

  3,6(0%)

  66,8 tys

  6,2(0.1%)

  99,0 tys

  9,4(0.1%)

  158,1 tys

  15,2(0.2%)

  239,3 tys

  24,3(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,2 tys

  0,1(0%)

  600

  0,1(0%)

  6,0 tys

  0,5(0%)

  28,0 tys

  2,6(0%)

  500

  0,0(0%)

  494,3 tys

  47,0(0.5%)

  37,0 tys

  3,6(0%)

  156,0 tys

  15,8(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  31,1 tys

  2,8(0%)

  9,0 tys

  0,8(0%)

  8,0 tys

  0,7(0%)

  4,0 tys

  0,4(0%)

  5,0 tys

  0,5(0%)

  1,5 tys

  0,1(0%)

  1,9 tys

  0,2(0%)

  34,0 tys

  3,5(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  170,2 tys

  15,3(0.2%)

  19,6 tys

  1,8(0%)

  4,4 tys

  0,4(0%)

  223,0 tys

  20,6(0.3%)

  173,1 tys

  16,2(0.2%)

  171,6 tys

  16,3(0.2%)

  4,4 tys

  0,4(0%)

  4,3 tys

  0,4(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  94,4 tys

  8,5(0.1%)

  5,8 tys

  0,5(0%)

  1,9 tys

  0,2(0%)

  2,1 tys

  0,2(0%)

  2,2 tys

  0,2(0%)

  1,8 tys

  0,2(0%)

  17,6 tys

  1,7(0%)

  1,8 tys

  0,2(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  100,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Pińczów - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 857 mieszkańców Pińczowa jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 875 kobiet oraz 983 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 19,2% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,9% wykształcenie policealne, 10,2% średnie ogólnokształcące, a 23,3% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,7% mieszkańców Pińczowa, gimnazjalnym 2,6%, natomiast 16,3% podstawowym ukończonym. 2,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa świętokrzyskiego mieszkańcy Pińczowa mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Pińczowie największy odsetek ma wykształcenie wyższe (23,6%) oraz średnie zawodowe (19,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (30,1%) oraz średnie zawodowe (26,8%).

  W roku 2021 w Pińczowie mieściły się 3 przedszkola, w których do 14 oddziałów uczęszczało 330 dzieci (169 dziewczynek oraz 161 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Pińczowie mieściły się 3 przedszkola, w których do 12 oddziałów uczęszczało 303 dzieci (138 dziewczynek oraz 165 chłopców). Dostępnych było 340 miejsc.

  19,4% mieszkańców Pińczowa w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (20,2% wśród dziewczynek i 18,7% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 264 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,58 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 5 szkół podstawowych, w których w 80 oddziałach uczyło się 1 106 uczniów (509 kobiet oraz 597 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Pińczowie placówkę miały 3 szkoły podstawowe, w których w 40 oddziałach uczyło się 851 uczniów (415 kobiet oraz 436 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 29,8% ludności (27,8% wśród dziewczynek i 31,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 13,8 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 160,99.

  W Pińczowie znajdują się 2 licea ogólnokształcące, w których w 14 oddziałach uczyło się 379 uczniów (237 kobiet oraz 142 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 106 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Pińczowie placówkę miały 2 licea ogólnokształcące, w których w 19 oddziałach uczyło się 529 uczniów (317 kobiet oraz 212 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 178 absolwentów.

  W Pińczowie znajduje się 5 Branżowych szkół I stopnia, w których w 14 oddziałach uczyło się 178 uczniów (52 kobiety oraz 126 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,3% mieszkańców (16,7% wśród dziewczyn i 16,1% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 27,1 uczniów. 12,7 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 22,2% mieszkańców Pińczowa w wieku potencjalnej nauki (22,3% kobiet i 22,0% mężczyzn).

 • 19,2% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  19,2%
  świętokrzyskie
  23,2%
  Cała Polska
  25,2%
 • 23,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 14,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 36,4% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  36,4%
  woj. świętokrzyskie
  35,3%
  Kraj
  35,2%
 • 36,6% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 35,9% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,9% Wykształcenie policealne
 • Pińczów
  2,9%
  woj. świętokrzyskie
  3,0%
  Polska
  3,3%
 • 4,3% Kobiety
  (policealne)
 • 1,3% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Pińczów
  10,2%
  Województwo
  10,9%
  Cały kraj
  11,9%
 • 12,4% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,8% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 23,3% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Pińczów
  23,3%
  Województwo
  21,5%
  Cały kraj
  20,0%
 • 19,9% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 26,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,7% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  22,7%
  świętokrzyskie
  21,7%
  Cały kraj
  21,2%
 • 16,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 30,1% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • Pińczów
  2,6%
  Województwo
  2,7%
  Polska
  3,0%
 • 1,9% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 2,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 16,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  16,3%
  Województwo
  14,1%
  Kraj
  12,3%
 • 18,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 14,4% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  2,9%
  świętokrzyskie
  3,0%
  Kraj
  3,1%
 • 3,1% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,6% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Pińczowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1264 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  1 264,0
  woj. świętokrzyskie
  860,0
  Cały kraj
  883,0
 • 0,58 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Pińczów
  0,58
  Województwo
  0,99
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 3Przedszkola
 • 2 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 14 Oddziały
 • 4 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 357 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Pińczów) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 330 Dzieci
 • 169 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 161 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 51,2%
  48,8%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 5 2 lata i mniej
 • 5
 • 76 3 lata
 • 76
 • 134 4 lata
 • 134
 • 115 5 lata
 • 115
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 31 3 lata
 • 31
 • 66 4 lata
 • 66
 • 69 5 lata
 • 69
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 45 3 lata
 • 45
 • 68 4 lata
 • 68
 • 46 5 lata
 • 46
 • 99 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 24,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 24,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 4,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1Punkty przedszkolne
 • 4 Oddziały
 • 30 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (Pińczów) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 25 Dzieci
 • 8 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 17 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 32,0%
  68,0%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 3 lata
 • 1
 • 4 4 lata
 • 4
 • 5 5 lata
 • 5
 • 10 6 lat
 • 10
 • 5 7 lat i więcej
 • 5
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 3 lata
 • 1
 • 2 4 lata
 • 2
 • 1 5 lata
 • 1
 • 2 6 lat
 • 2
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 4 lata
 • 2
 • 4 5 lata
 • 4
 • 8 6 lat
 • 8
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 •  
 • 7,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 7,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Pińczowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Pińczowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Nr 3
  Publiczne
  41 357-25-65
  ul. Hugona Kołłątaja 8
  28-400 Pińczów
  513412
  Przedszkole nr 1
  Publiczne
  41 357-26-26
  ul. szkolna 1
  28-400 Pińczów
  513210
  Przedszkole Nr 2 w Pińczowie
  Publiczne
  41 357-26-31
  ul. Armii Krajowej
  28-400 Pińczów
  511810
  Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny "Złote Serce"
  Niepubliczny
  41 376-60-05
  41 376-60-05
  ul. Batalionów Chłopskich 5
  28-400 Pińczów
  ---
 • Szkoły podstawowe w Pińczowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Pińczów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 47 Oddziały
 • 1 001 Uczniowie
 • 472 Kobiety
  (uczniowie)
 • 529 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,2%
  52,8%
 • 109 Uczniowie w 1 klasie
 • 40 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 69 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 115 Absolwenci
 • 54 Kobiety
  (absolwenci)
 • 61 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 33 Oddziały
 • 105 Uczniowie
 • 37 Kobiety
  (uczniowie)
 • 68 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 35,2%
  64,8%
 • 20 Uczniowie w 1 klasie
 • 7 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 13 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 6 Absolwenci
 • 0 Kobiety
  (absolwenci)
 • 6 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 13,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  13,8
  świętokrzyskie
  14,9
  Kraj
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 13,8 Szkoły podstawowe ogółem
 • 13,8
 • 13,8 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 13,8
 • 21,3 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 21,3
 • 3,2 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 3,2
 •  
 • 70,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 58,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 31,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 30,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 160,99 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  160,99
  świętokrzyskie
  92,95
  Cała Polska
  95,71
 • 154,00 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Pińczów
  154,00
  świętokrzyskie
  92,04
  Cała Polska
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Pińczów) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Pińczów) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Pińczowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Pińczowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pińczowie (J. Topolnicki)
  Publiczna
  41 357-28-44
  41 357-28-44
  ul. Szkolna 2
  28-400 Pińczów
  1941338
  Szkoła Podstawowa nr 2 (Jana PawłaII)
  Publiczna
  41 357-60-00
  ul. 7 Zródeł 7
  28-400 Pińczów
  13287-
  Szkoła Podstawowa Specjalna
  Publiczna
  41 357-30-13
  41 357-30-13
  ul. Piłsudskiego 13
  28-400 Pińczów
  422-
  Szkoła Podstawowa Specjalna
  Niepubliczna
  41 376-60-05
  41 376-60-05
  ul. Batalionów Chłopskich 5
  28-400 Pińczów
  ---
 • Szkoły ponadpodstawowe w Pińczowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Pińczów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 11 Oddziały
 • 333 Uczniowie
 • 221 Kobiety
  (uczniowie)
 • 112 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 66,4%
  33,6%
 • 97 Uczniowie w 1 klasie
 • 62 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 35 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 87 Absolwenci
 • 57 Kobiety
  (absolwenci)
 • 30 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 3 Oddziały
 • 46 Uczniowie
 • 16 Kobiety
  (uczniowie)
 • 30 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 34,8%
  65,2%
 • 19 Absolwenci
 • 8 Kobiety
  (absolwenci)
 • 11 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 27,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Pińczów
  27,1
  Województwo
  26,9
  Polska
  26,3
 •  
 • 25,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 16,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Pińczów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 33 Uczniowie w 1 klasie
 • 8 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 25 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 2Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 6 Oddziały
 • 21 Uczniowie
 • 7 Kobiety
  (uczniowie)
 • 14 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 33,3%
  66,7%
 • 5 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 4 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 12,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Miasto
  12,7
  woj. świętokrzyskie
  16,3
  Polska
  19,6
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 12,7 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 12,7
 • 19,6 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 19,6
 • 3,5 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 3,5
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Pińczowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Pińczowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja (Hugo Kołłątaj)
  Publiczne
  41 357-28-43
  41 357-28-43
  ul. Nowy Świat 2
  28-400 Pińczów
  1329635
  Technikum nr 1
  Publiczne
  41 357-30-00
  41 357-30-00
  ul. Spółdzielcza 6
  28-400 Pińczów
  22280-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  Publiczna
  41 357-30-00
  41 357-30-00
  ul. Spółdzielcza 6
  28-400 Pińczów
  21130-
  Szkoła Muzyczna I Stopnia
  Publiczna
  41 357-28-44
  41 357-28-44
  ul. Szkolna 2
  28-400 Pińczów
  -12424
  Technikum nr 2
  Publiczne
  41 357-30-00
  41 357-30-00
  ul. Spółdzielcza 6
  28-400 Pińczów
  550-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  Publiczna
  41 357-30-13
  41 357-30-13
  ul. Piłsudskiego 13
  28-400 Pińczów
  329-
  Szkoła Specjalna Przysposabiająca do pracy
  Publiczna
  41 357-30-13
  41 357-30-13
  ul. Piłsudskiego 13
  28-400 Pińczów
  211-
  Liceum Profilowane
  Publiczne
  41 357-30-00
  41 357-30-00
  ul. Spółdzielcza 6
  28-400 Pińczów
  ---
  Niepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pińczowie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
  Niepubliczne
  41 357-24-33
  41 357-24-33
  ul. Żwirki i Wigury 40
  28-400 Pińczów
  ---
  Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
  Niepubliczna
  41 376-60-05
  41 376-60-05
  ul. Batalionów Chłopskich 5
  28-400 Pińczów
  ---
  Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa z Uprawnieniami Szkoły Publicznej w Pińczowie
  Niepubliczna
  41 357-56-43
  41 357-56-43
  ul. 1-go Maja 2
  28-400 Pińczów
  ---
  Prywatna Zasadnicza Szkoła Zawodowa "AWANS" w Pińczowie
  Niepubliczna
  41 357-56-43
  41 357-56-43
  ul. 1-go Maja 2
  28-400 Pińczów
  ---
  Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Pińczowie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
  Niepubliczna
  41 357-24-33
  41 357-24-33
  ul. Żwirki i Wigury 40
  28-400 Pińczów
  ---
  Prywatna Policealna Szkoła Zawodowa "AWANS" w Pińczowie
  Niepubliczna
  41 357-56-43
  41 357-56-43
  ul. 1-go Maja 2
  28-400 Pińczów
  ---
  Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pińczowie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
  Niepubliczne
  41 357-24-33
  41 357-24-33
  ul. Żwirki i Wigury 40
  28-400 Pińczów
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Pińczowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • 19,4% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 20,2% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,7% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 29,8% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,8% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 31,7% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,2% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,5% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,3% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,7% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,1% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 22,2% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 22,3% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 22,0% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Pińczów, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Pińczów, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Pińczów, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Pińczów - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Pińczowie

 • Według danych GUS z 2022 roku w Pińczowie znajdował się 1 hotel (kategorii ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • zespoły domków turystycznych: 1 (całoroczne: 0)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 1 (liczba sal: 2, liczba miejsc: 100)
  • z nagłośnieniem: 1
  • z projektorem multimedialnym: 1
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 1
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 1
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 1


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Pińczowie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Pińczowie
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Pińczowie: 2 (publiczne: 2, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Pińczowie 2 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 850 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 252 (uczestnicy: 20 556)
  • seanse filmowe: 49 (uczestnicy: 1 604)
  • wystawy: 17 (uczestnicy: 1 450)
  • koncerty: 21 (uczestnicy: 6 225)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 8 (uczestnicy: 555)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 33 (uczestnicy: 5 691)
  • konkursy: 7 (uczestnicy: 348)
  • pokazy teatralne: 11 (uczestnicy: 1 130)
  • konferencje: 19 (uczestnicy: 900)
  • warsztaty: 80 (uczestnicy: 1 623)
  • inne: 7 (uczestnicy: 1 030)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 17 (członkowie: 284)
  • plastyczne/techniczne: 5 (członkowie: 48)
  • taneczne: 3 (członkowie: 90)
  • muzyczne: 2 (członkowie: 22)
  • informatyczne: 1 (członkowie: 6)
  • teatralne: 2 (członkowie: 18)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 3 (członkowie: 44)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 56)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 2 (absolwenci: 11)
  • języków obcych: 1 (absolwenci: 7)
  • nauki gry na instrumentach: 1 (absolwenci: 4)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 1
  • komputerowe: 1
  • ceramiczne: 1
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 3 (członkowie: 26)
  • teatralne: 2 (członkowie: 18)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 8)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Pińczowie działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 11 721 zwiedzających, co daje 11 839 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Pińczowie działały 2 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 73 016 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 9 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 87 131 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 19
  • dostępne dla czytelników: 7
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 7
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 2
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2022 w Pińczowie działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 28 264 wolumeny w tym ziobry specjalne: 1 441. Odnotowano 1 549 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 2 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 24 440 wolumenów. Odnotowano 647 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 9
  • dostępne dla czytelników: 4
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 4
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Pińczowie działało 6 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 247 członków. Zarejestrowano 232 ćwiczących (mężczyźni: 158, kobiety: 74, chłopcy do lat 18: 85, dziewczęta do lat 18: 54). Aktywnych było 15 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (3), instruktora sportowego (8) oraz inne osoby (6).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Pińczowie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Pińczowie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Pińczowa znajduje się 27 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Pińczowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Grodzisko Pińczów, st.6 ze średniowieczadnia 1973-02-05, wykaz dokumentów: 818A z 1973-02-05; 652/818Aa z 1986-09-01
  • Miasto z pocz. XV w.dnia 1947-01-22, wykaz dokumentów: 17 z 1947-01-22; A.652 z 2010-09-20
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XVI/XVII w. (ul. Batalionów Chłopskich 32)dnia 1956-12-01, wykaz dokumentów: 309 z 1956-12-01; 361 z 1967-06-21; A.662 z 2010-08-27
  • Park z końca XVIII w.dnia 1957-12-19, wykaz dokumentów: 683 z 1957-12-19; 510 z 1972-01-14; 652 z 1972-01-14; A.660/1-8 z 2010-08-27
  • Kościół z 1. poł. XV w. (ul. Wolności 26)dnia 1967-06-21, wykaz dokumentów: 357 z 1967-06-21; A.653/1-2 z 2010-08-27
  • Dzwonnica z 1685 - 1692 (ul. Wolności 26)dnia 1967-06-21, wykaz dokumentów: 357 z 1967-06-21; A.653/1-2 z 2010-08-27
  • Klasztor z poł. XV w.dnia 1967-06-21, wykaz dokumentów: 357 z 1967-06-21; brak numeru z 1992-03-31; brak numeru z 1993-03-01; A.1 z 2002-01-31
  • Zespół - klasztor z XV w. (ul. Wolności 26)dnia 1967-06-21, wykaz dokumentów: 357 z 1967-06-21; brak numeru z 1992-03-31; brak numeru z 1993-03-01; A.1 z 2002-01-31; A.653/1-2 z 2010-08-27
  • Kościół z 1587 - 1619 (ul. Klasztorna 28)dnia 1967-06-21, wykaz dokumentów: 358 z 1967-06-21; A.654/1-3 z 2010-08-27
  • Klasztor z 1686 - 1706 (ul. Klasztorna 28)dnia 1967-06-21, wykaz dokumentów: 358 z 1967-06-21; A.654/1-3 z 2010-08-27
  • Krużganek z 1738 - 1740 (ul. Klasztorna 28)dnia 1967-06-21, wykaz dokumentów: 358 z 1967-06-21; A.654/1-3 z 2010-08-27
  • Zespół - klasztor z 1587 - 1706 (ul. Klasztorna 28)dnia 1967-06-21, wykaz dokumentów: 358 z 1967-06-21; brak numeru z 2005-05-06; A.654/1-3 z 2010-08-27
  • Kaplica z 1600 r.dnia 1967-06-21, wykaz dokumentów: 359 z 1967-06-21; A.655 z 2010-08-27
  • Umocnienie ziemne z 1600 r.dnia 1967-06-21, wykaz dokumentów: 359 z 1967-06-21; A.655 z 2010-08-27
  • Synagoga z końca XVI w. (ul. Klasztorna 8)dnia 1967-06-21, wykaz dokumentów: 360 z 1967-06-21; A.656 z 2010-08-27
  • Pałac z 1773 - 1784dnia 1972-01-14, wykaz dokumentów: 510 z 1972-01-14; 652 z 1972-01-14; A.660/1-8 z 2010-08-27
  • Zamek z 1424 - 1454dnia 1972-01-14, wykaz dokumentów: 510 z 1972-01-14; 652 z 1972-01-14; A.660/1-8 z 2010-08-27
  • Mur/ogrodzenie z końca XVI w.dnia 1972-01-14, wykaz dokumentów: 510 z 1972-01-14; 652 z 1972-01-14; A.660/1-8 z 2010-08-27
  • Zespół - zamek z 1424 - 1454dnia 1972-01-14, wykaz dokumentów: 510 z 1972-01-14; 652 z 1972-01-14; brak numeru z 2008-07-15; A.660/1-8 z 2010-08-27
  • Mur/ogrodzenie (data nieznana)dnia 1972-01-14, wykaz dokumentów: 510 z 1972-01-14; A.660/1-8 z 2010-08-27
  • Pawilon parkowy z końca XVI w.dnia 1972-01-14, wykaz dokumentów: 652 z 1972-01-14; A.660/1-8 z 2010-08-27
  • Inny budynek gospodarczy z 1880 r. (ul. Nowy Świat 2)dnia 1972-01-14, wykaz dokumentów: 652 z 1972-01-14; A.660/1-8 z 2010-08-27
  • Inny budynek gospodarczy z 1880 r.dnia 1972-01-14, wykaz dokumentów: 652 z 1972-01-14; A.660/1-8 z 2010-08-27
  • Cmentarz rzymsko-katolicki z pocz. XIX w.dnia 1992-12-22, wykaz dokumentów: A.1165 z 1992-12-22; A.657 z 2010-08-27
  • Cmentarz I wojna światowa z 1914 - 1918dnia 1993-02-12, wykaz dokumentów: A.1171 z 1993-02-12; A.659 z 2010-09-20
  • Lokomotywownia z 1918 r. (ul. 3 Maja 21)dnia 1995-02-20, wykaz dokumentów: A-1185/1-5 z 1995-02-20; A.661 z 2010-09-22
  • Cmentarz II wojna światowa z 1943 r.dnia 1996-09-30, wykaz dokumentów: A.1190 z 1996-09-30; A.658 z 2010-08-27
 • Formy ochrony przyrody w Pińczowie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Pińczowa znajduje się 7 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Pińczowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Nadnidziański Park KrajobrazowyData ustanowienia: 1986-12-19, Powierzchnia: 23164.0 ha, Powierzchnia otuliny: 26011 ha
  • Nadnidziański - obszar chronionego krajobrazuOpis: Obszar pokrywa się z zasięgiem dawnej otuliny Parku i obejmuje tereny o dużych walorach przyrodniczo-krajobrazowych których ochrona zapewni zachowanie cennych walorów parku krajobrazowego. Otulina Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego obejmuje tereny występowania rzadkich gipsowych formacji geologicznych z licznymi formami krasowymi a także ciepłolubnych zbiorowisk roślinności kserotermicznej torfowiskowej i bagiennej., Data ustanowienia: 2001-11-03, Opis granicy: Opis granic Nadnidziańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/882/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie Nadnidziańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu) Granicę wewnętrzną Nadnidziańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu stanowi granica Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego. Przebieg zewnętrznej granicy Nadnidziańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu jest następujący: od zachodu od granicy Nadnidziańskiego Parku Kraobrazowego fragmentem północno - wschodniej granicy obrębu Imielnica zachodnią granicą obrębów Stawy zachodnią i północną granicą obrębu Motkowice północną i wschodnią granicą obrębu Kliszów północną wschodnią i południową granicą obrębu Hajdaszek wschodnią granicą obrębu Umianowice północno-wschodnią granicą obrębu Podłęże fragmentem południowej granicy obrębu Janów do granicy Szanieckiego Parku Krajobrazowego. Tą granicą do południowo-wschodniej granicy obrębu Galów. Dalej tą granicą północną i wschodnią granicą obrębu Kameduły wschodnią granicą obrębu Las Winiarski północną i wschodnią granicą obrębów Oleszki Biniątki Chotelek Łatanice północno - wschodnią granicą obrębów Gluzy Szlacheckie Bilczów północną i wschodnią granicą obrębu Budzyń wschodnią granicą obrębu: Górki północną i wschodnią granicą obrębu Strożyska wschodnią granicą obrębu Sępichów północną i wschodnią granicą obrębu Nowy Korczyn północno-wschodnią granicą obrębu Grotniki Duże wschodnią granicą obrębu Łęka do rzeki Wisły i dalej rzeką na zachód do południowej granicy obrębu Winiary Wiślickie i tą granicą na zachód dalej południową granicą obrębów Stary Korczyn Żukowice i Czarkowy południową i zachodnią granicą obrębu Kocina zachodnią granicą obrębów: Wawrowice Kuchary Koniecmosty Jurków południową granicą obrębu Biskupice południową i zachodnią granicą obrębu Złota do granicy Kozubowskiego Parku Krajobrazowego w przysiółku Lubowiec i dalej na północny-zachód tą granicą do zachodniej granicy obrębu Michałów tą granicą zachodnią granicą obrębu Pawłowice południową zachodnią i północną granicą sobrębu Tur Dolny zachodnią granicą obrębu Bełk północną granicą obrębu Imielnica do granicy Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego., Powierzchnia: 26312.0 ha
  • Dolina Nidy - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2004-11-05, Powierzchnia: 19956.08 ha
  • Ostoja Nidziańska - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2008-02-05, Powierzchnia: 26515.64 ha
  • Pomnik przyrodyOpis: wiek ok.. 150 lat, Data ustanowienia: 1958-03-25, Opis granicy: przy wejściu na dziedziniec Klasztoru Ojców Franciszkanów i Parafii p.w. Nawiedzenia NMP w Pińczowie od strony ul. Batalionów Chłopskich
  • Pomnik przyrodyOpis: informacji, Data ustanowienia: 1994-12-28, Opis granicy: na dziedzińcu Klasztoru Ojców Franciszkanów i Parafii p.w. Nawiedzenia NMP w Pińczowie od strony ul. Klasztornej
  • Wąwóz - skarpa (użytek ekologiczny)Cel: Celem ochrony jest zachowanie ekosystemow śródpolnego wąwozu porośniętego samosiewem krzewów (zadrzewienie śródpolne) stanowiącego miejsce rozrodu bytowania schronienia i zdobywania pokarmudla wielu gatunków zwierząt w tym owadów plazów ptaków i ssa, Data ustanowienia: 2013-06-04, Opis granicy: Nadleśnictwo Pińczów obręb Piotrkowice leśnictwo Włochy oddział 220h., Powierzchnia: 0.22 ha

Pińczów - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 7 wypadków drogowych w Pińczowie odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 10 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 71,1 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Pińczowie znajdowało się 6 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 6 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 6 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu pińczowskiego.

  Powiat pińczowski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Pińczowie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 7 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 10 Ranni
  (rok 2022)
 • 0 Lekko ranni
 • 10 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Pińczowie w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 71,12 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Pińczów
  71,1
  woj. świętokrzyskie
  55,1
  Polska
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  0,0
  woj. świętokrzyskie
  5,7
  Polska
  5,0
 • 101,60 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Pińczów
  101,6
  świętokrzyskie
  64,6
  Cała Polska
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  0,0
  świętokrzyskie
  10,3
  Kraj
  8,9
 • 142,86 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Miasto
  142,9
  Województwo
  117,3
  Cały kraj
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 6 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 1 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 6 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Pińczowie w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 291,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Pińczów
  291,3 km
  świętokrzyskie
  382,3 km
  Kraj
  624,0 km
 • 3,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  3,2 km
  świętokrzyskie
  3,8 km
  Polska
  5,2 km
 • 6 Liczba licencji na taksówki
 • 6 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Pińczów przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 766droga wojewódzka nr 766(Morawica - Dębska Wola - Włoszczowice - Góki - Kije - Hajdaszek - Brzeście - Pińczów - Skrzypów - Michałów - Góry - Węchadłów)
  • DW 767droga wojewódzka nr 767( Pińczów - Pasturka - Bogucice Pierwsze - Wełecz - Busko-Zdrój)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Pińczów nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 73Linia kolejowa nr 73: Sitkówka Nowiny - Busko-Zdrój [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Sitkówka Nowiny - Brzeziny - Nida - Dębska Wola - Włoszczowice - Kije - Stawiany Pińczowskie - Szarbków)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Pińczowie istnieje 74 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 1 Maja

  ul. 11 Listopada

  ul. 3 Maja

  ul. Adolfa Dygasińskiego

  ul. Ariańska

  ul. Armii Krajowej

  ul. Batalionów Chłopskich

  ul. Bednarska

  ul. Cicha

  ul. Daniela Olecha

  ul. Floriańska

  ul. Generała Władysława Sikorskiego

  ul. Grodziskowa

  ul. Grunwaldzka

  ul. Górna

  ul. Hugona Kołłątaja

  ul. Jana Góreckiego

  ul. Jana Pawła II

  ul. Józefa Czołowskiego

  ul. Kamieniarska

  ul. Kazimierza Wielkiego

  ul. Klasztorna

  ul. Kluka

  pl. Konstytucji 3 Maja

  ul. Królowej Jadwigi

  ul. Krótka

  ul. Kwiatowa

  ul. Legionistów

  ul. Leśna

  ul. Mirowska

  ul. Narodowych Sił Zbrojnych

  ul. Nowa

  ul. Nowowiejska

  ul. Nowy Świat

  ul. Ogrodowa

  ul. Pałęki

  ul. Piaskowa

  ul. Piastowska

  ul. Piotra Stojeńskiego

  ul. Podemłynie

  ul. Podgórze

  ul. Polna

  ul. Prymasa kard. Wyszyńskiego

  ul. Przemysłowa

  ul. Reduty Mławskiej

  ul. Republiki Pińczowskiej

  ul. Siedem Źródeł

  ul. Siedmiolaski

  ul. Spacerowa

  ul. Spokojna

  ul. Spółdzielcza

  ul. Szarych Szeregów

  ul. Szkolna

  ul. Słabska

  ul. Słoneczna

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Targowa

  ul. Wesoła

  ul. Wincentego Witosa

  ul. Wiosenna

  pl. Wolności

  ul. Władysława Jagiełły

  ul. Zachodnia

  ul. Zacisze

  ul. Zaułek Krzysztofa Buckiego

  ul. Zbigniewa Oleśnickiego

  ul. Złota

  ul. gen. Mariana Langiewicza

  ul. ks. Augustyna Kordeckiego

  ul. marsz. Piłsudskiego

  ul. Łąkowa

  ul. Średnia

  ul. Źródlana

  ul. Żwirki i Wigury