Korfantów w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Korfantów - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Korfantów to miasto leżące w południowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa opolskiego, powiatu nyskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Korfantów.
 • 1 689 Liczba mieszkańców
 • 10,2 km² Powierzchnia
 • 165,1 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • XIII/XIV wiek Data założenia
 • XIII/XIV wiek Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 77 Numer kierunkowy
 • ONY Tablice rejestracyjne
 • Janusz Kazimierz Wójcik Burmistrz miasta
Korfantów na mapie
Identyfikatory
 • 17.599050.4889 Współrzędne GPS
 • 1607034 TERYT (TERC)
 • 0496946 SIMC
Herb miasta Korfantów
Korfantów herb
Flaga miasta Korfantów
Korfantów flaga

Jak Korfantów wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Korfantów na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Korfantów wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Korfantów plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
45Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych wirusem COVID-19
91Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami ciężarowymi
92Miasta z najstarszymi mieszkańcami w Polsce
120Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów na 1000 mieszkańców
140Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami osobowymi
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
144Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
159Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
166Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku poprodukcyjnym w Polsce
169Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
208Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem policealnym w Polsce
232Miasta w Polsce z najstarszymi autobusami
238Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań posiadających łazienkę
250Najszybciej wyludniające się miasta w Polsce
257Miasta w Polsce z największą liczbą autobusów
267Miasta z największym odsetkiem rozwódek/rozwodników w Polsce
275Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku pierwotnym
298Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
306Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości)
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
312Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
318Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów osobowych
356Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim ogólnokształcącym w Polsce
374Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko mienu stwierdzonych na 1000 mieszkańców

Korfantów - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
48-317Poczta Korfantów, ul. Wyzwolenia 1
48-317Skrytki Pocztowe Poczta Korfantów, ul. Wyzwolenia 1

Korfantów - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Korfantowie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Nysie (podlega pod: ZUS Oddział w Opolu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Armii Krajowej 3
48-300 Nysa
Urząd Miejski w Korfantowie
(77) 434-38-20
(77) 434-38-17
Rynek 4
48-317 Korfantów

Korfantów - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Korfantów jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 1 689, z czego 52,6% stanowią kobiety, a 47,4% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 13,0%. Średni wiek mieszkańców wynosi 45,1 lat i jest nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców województwa opolskiego oraz większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Korfantowa zawarli w 2022 roku 6 małżeństw, co odpowiada 3,5 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa opolskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,2% mieszkańców Korfantowa jest stanu wolnego, 53,0% żyje w małżeństwie, 8,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,9% to wdowy/wdowcy.

  Korfantów ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -16. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -9,31 na 1000 mieszkańców Korfantowa. W 2022 roku urodziło się 11 dzieci, w tym 63,6% dziewczynek i 36,4% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 309 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,45 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 35,1% zgonów w Korfantowie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 23,4% zgonów w Korfantowie były nowotwory, a 5,2% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Korfantowa przypada 15.71 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa opolskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 26 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 26 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Korfantowa 0. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 5 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -4.

  59,0% mieszkańców Korfantowa jest w wieku produkcyjnym, 13,9% w wieku przedprodukcyjnym, a 27,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Korfantowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 1 689 Liczba mieszkańców
 • 888 Kobiety
 • 801 Mężczyźni
 • 52,6%
  47,4%
 • 111 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 111 kobiet)
 • 90 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 90 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Korfantowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Korfantowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Korfantowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Korfantowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 45,1 lat Średni wiek mieszkańców
 • Korfantów
  45,1 lat
  Województwo
  43,3 lat
  Polska
  42,1 lat
 • 46,7 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 43,4 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Korfantów, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Korfantowa
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Korfantów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Korfantów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Korfantów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,2% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  28,4%
  Województwo
  27,8%
  Cała Polska
  29,1%
 • 23,2% Kobiety
  (Panny)
 • 33,8% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 53,0% Żonaci/Zamężne
 • Korfantów
  53,0%
  woj. opolskie
  54,6%
  Cały kraj
  54,0%
 • 52,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 53,3% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,9% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  8,9%
  Opolskie
  8,8%
  Cała Polska
  8,5%
 • 14,2% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 8,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  8,1%
  Opolskie
  7,5%
  Cała Polska
  7,6%
 • 8,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 7,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 1,6% Nieustalone
 • Miasto
  1,7%
  Opolskie
  1,3%
  Kraj
  0,7%
 • 1,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,9% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Korfantowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Korfantowie w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,5 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Korfantów
  3,5
  Województwo
  3,7
  Polska
  4,1
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  1,5
  woj. opolskie
  1,5
  Cała Polska
  1,6
 • 6 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Korfantowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Korfantowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -16 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -5 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -11 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -9,31 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -9,3
  Województwo
  -5,2
  Cała Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Korfantowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Korfantowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Korfantowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Korfantowie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 11 Urodzenia żywe
 • 7 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 4 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 63,6%
  36,4%
 • 6,4 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  6,4
  Województwo
  7,2
  Cały kraj
  8,1
 • 28,5 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Korfantów
  28,5
  Województwo
  32,0
  Cały kraj
  35,1
 • 8 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 8
 • 41 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 41
 • 78 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 78
 • 60 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 60
 • 24 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 24
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 3 309 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 238 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 387 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Korfantów
  3 309 g
  Opolskie
  3 355 g
  Cały kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 8 Waga 4500g - 4999g
 • 8
 • 62 Waga 4000g - 4499g
 • 62
 • 243 Waga 3500g - 3999g
 • 243
 • 301 Waga 3000g - 3499g
 • 301
 • 134 Waga 2500g - 2999g
 • 134
 • 44 Waga 2000g - 2499g
 • 44
 • 17 Waga 1500g - 1999g
 • 17
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,09 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Korfantów
  1,09
  woj. opolskie
  1,20
  Cała Polska
  1,26
 • 0,57 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,57
  woj. opolskie
  0,57
  Cały kraj
  0,61
 • 0,45 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Korfantów
  0,45
  woj. opolskie
  0,58
  Cały kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Korfantowie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 27 Zgony
 • 12 Kobiety
  (Zgony)
 • 15 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 44,4%
  55,6%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 15,7 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  15,7
  woj. opolskie
  12,4
  Cały kraj
  11,9
 • 220,1 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  220,1
  woj. opolskie
  173,0
  Cała Polska
  147,0
 • 2,5 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Korfantów
  2,5
  Opolskie
  2,4
  Kraj
  3,8
 • 3,5 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  3,5
  Opolskie
  3,3
  Cała Polska
  3,1
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Opolskie
  1,1
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie nyskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 35,1% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Korfantów
  35,1%
  Opolskie
  35,2%
  Polska
  36,0%
 • 23,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • Korfantów
  23,4%
  woj. opolskie
  24,2%
  Polska
  23,6%
 • 5,2% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  5,2%
  Województwo
  6,0%
  Cały kraj
  6,7%
 • 155 Zgony spowodowane COVID-19
 • 29,4 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  29,4
  Kraj
  15,8
 • 73,8 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. opolskie
  73,8
  Cała Polska
  70,6
 • 321,9 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  321,9
  Województwo
  300,6
  Polska
  280,1
 • 273,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Opolskie
  273,1
  Polska
  253,9
 • 481,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 484,4 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 478,0 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  481,3
  woj. opolskie
  437,7
  Cały kraj
  426,2
 • 62,6 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 23,8 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 118,0 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  62,6
  woj. opolskie
  60,6
  Kraj
  62,9
 • 31,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  31,4
  woj. opolskie
  34,0
  Polska
  33,8
 • 12,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  12,0
  woj. opolskie
  8,4
  Kraj
  7,0
 • 1,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Korfantów
  1,0%
  Województwo
  0,7%
  Kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 26 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 13 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 13 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 26 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 13 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 13 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 5 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 5 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -4 Saldo migracji
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -4 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 0 Saldo migracji wewnętrznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -4 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -4 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Korfantowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Korfantowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 11,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 11,6% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 11,9% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 62,0% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,8% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 23,0% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 26,3% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 19,3% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Korfantów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Korfantów - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Korfantowie oddano do użytku 4 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,33 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Korfantowie to 603 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 352 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Korfantowie to 5,50 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa opolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Korfantowie to 138,80 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa opolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,84% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,84% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 97,68% mieszkań posiada łazienkę, 75,62% korzysta z centralnego ogrzewania, a 51,24% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu nyskiego.

  Powiat nyski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Korfantowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 603 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 351,60 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  351,60
  Opolskie
  388,00
  Kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 89,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Korfantów
  89,60 m2
  woj. opolskie
  82,00 m2
  Kraj
  75,30 m2
 • 31,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  31,50 m2
  Województwo
  31,80 m2
  Cały kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,41 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,41
  Opolskie
  4,18
  Kraj
  3,83
 • 2,84 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,84
  Województwo
  2,58
  Cała Polska
  2,42
 • 0,64 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,64
  woj. opolskie
  0,62
  Cały kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Korfantowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 4 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 2,33 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  2,33
  Opolskie
  3,50
  Cały kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 22 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,50 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  5,50
  woj. opolskie
  4,34
  Cały kraj
  3,89
 • 12,83 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Korfantów
  12,83
  Województwo
  15,18
  Polska
  24,56
 • 555 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 138,8 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  138,8 m2
  woj. opolskie
  106,0 m2
  Polska
  92,3 m2
 • 0,32 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,32 m2
  Opolskie
  0,37 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Korfantowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 97,84% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Korfantów
  97,84%
  Opolskie
  98,44%
  Cała Polska
  97,75%
 • 97,84% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  97,84%
  Opolskie
  97,49%
  Polska
  95,18%
 • 97,68% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  97,68%
  woj. opolskie
  95,94%
  Kraj
  93,75%
 • 75,62% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  75,62%
  Opolskie
  85,05%
  Kraj
  85,83%
 • 51,24% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  51,24%
  woj. opolskie
  50,68%
  Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Korfantów - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Korfantowie na 1000 mieszkańców pracuje 347osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 75,6% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 24,4% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Korfantowie wynosiło w 2023 roku 7,2% (7,2% wśród kobiet i 7,2% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa opolskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Korfantowie wynosiło 5 717,73 PLN, co odpowiada 85.30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Korfantowa 109 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 489 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 380.

  11,7% aktywnych zawodowo mieszkańców Korfantowa pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 33,1% w przemyśle i budownictwie, a 16,7% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Korfantowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 347 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Korfantów
  347,0
  Województwo
  229,0
  Cały kraj
  259,0
 • 8,1% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 9,7% Kobiety
 • 6,7% Mężczyźni
 • Tutaj
  7,2%
  woj. opolskie
  5,9%
  Kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Korfantowie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Korfantowie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Korfantowie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Korfantowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 054 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 718 PLN
  Opolskie
  6 134 PLN
  Kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Korfantowie w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Korfantowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 109 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 489 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 380 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 4,49 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Korfantowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 11,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 8,4% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 15,3% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 33,1% Przemysł i budownictwo
 • 18,6% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 48,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 16,7% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 17,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 15,4% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,4% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 36,6% Pozostałe
 • 52,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 19,1% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Korfantowie w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Korfantowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 603 Pracujący ogółem
 • 456 Kobiety
 • 147 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Korfantowie w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 13,9% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 13,2% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 14,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,0% W wieku produkcyjnym
 • 52,8% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,9% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 27,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 34,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 19,3% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Korfantów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 69,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Korfantów
  69,4
  Opolskie
  66,0
  Polska
  69,0
 • 45,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  45,8
  Województwo
  39,3
  Cała Polska
  38,2
 • 194,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Korfantów
  194,2
  woj. opolskie
  147,3
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 58,1% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 60,9% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 55,6% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 41,9% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 39,1% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 44,4% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Korfantów - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Korfantowie w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 198 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 143 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 16 nowych podmiotów, a 5 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (18) podmiotów zarejestrowano w roku 2019, a najmniej (4) w roku 2012. W tym samym okresie najwięcej (25) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (5) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2023 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Korfantowie najwięcej (11) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (182) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,5% (3) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 28,3% (56) podmiotów, a 70,2% (139) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Korfantowie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (28.0%) oraz Budownictwo (19.6%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 198 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 3 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 56 Przemysł i budownictwo
 • 139 Pozostała działalność
 • 16 Podmioty nowo zarejestrowane w Korfantowie w 2023 roku
 • 5 Podmioty wyrejestrowane w Korfantowie w 2023 roku
 • 143 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 182 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 182
 • 14 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 14
 • 2 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 2
 • 198 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 198
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 11 Spółki handlowe ogółem
 • 11
 • 11  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 11
 • 8 Spółki cywilne ogółem
 • 8
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 143 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 40 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 40
 • 28 Budownictwo
 • 28
 • 20 Przetwórstwo przemysłowe
 • 20
 • 15 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 15
 • 9 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 9
 • 7 Pozostała działalność
 • 7
 • 6 Informacja i komunikacja
 • 6
 • 5 Transport i gospodarka magazynowa
 • 5
 • 3 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 3
 • 3 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 3
 • 2 Edukacja
 • 2
 • 2 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2
 • 2 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 2
 • 1 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Korfantów - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Korfantowie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 31 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 17,80 przestępstw. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Korfantowie wynosi 72,00% i jest nieznacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa opolskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Korfantowa najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 11,53 (wykrywalność 70%) oraz przeciwko mieniu - 9,10 (wykrywalność 50%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,91 (60%), drogowe - 1,57 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,34 (93%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Korfantowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Korfantowa.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Korfantów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 31 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 31
 • 20 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 20
 • 7 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 7
 • 3 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 3
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 16 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 16
 • 17,80 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Korfantów
  17,80
  Województwo
  17,34
  Cała Polska
  22,81
 • 11,53 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Korfantów
  11,53
  Województwo
  10,21
  Polska
  12,98
 • 3,91 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Korfantów
  3,91
  Województwo
  4,50
  Cały kraj
  6,99
 • 1,57 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  1,57
  woj. opolskie
  1,77
  Cała Polska
  1,82
 • 0,34 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,34
  woj. opolskie
  0,36
  Kraj
  0,35
 • 9,10 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  9,10
  Opolskie
  9,23
  Cały kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Korfantów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 72% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  72%
  Opolskie
  69%
  Cały kraj
  71%
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Korfantów
  71%
  Województwo
  65%
  Kraj
  63%
 • 60% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  60%
  Opolskie
  60%
  Cała Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  100%
  Opolskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 93% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Korfantów
  93%
  Opolskie
  87%
  Cała Polska
  88%
 • 51% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Korfantów
  51%
  woj. opolskie
  50%
  Cała Polska
  51%

Korfantów - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Korfantowa wyniosła w 2022 roku 56,7 mln złotych, co daje 6,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 30.2% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Korfantowa - 26.6% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (12.1%) oraz na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (11.8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 9,9 mln złotych, czyli 17,5% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Korfantowa wyniosła w 2022 roku 51,9 mln złotych, co daje 6,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 1.5% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (31.6%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (23.4%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (14.2%). W budżecie Korfantowa wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 831 złotych na mieszkańca (13,5%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 6,3 złotych na mieszkańca (0,1%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 9,5%.
 • Wydatki budżetu w Korfantowie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Korfantowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Korfantów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Korfantowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  25,1 mln

  2,7 tys(100%)

  30,0 mln

  3,3 tys(100%)

  33,0 mln

  3,7 tys(100%)

  36,5 mln

  4,1 tys(100%)

  46,0 mln

  5,2 tys(100%)

  41,8 mln

  4,8 tys(100%)

  43,8 mln

  5,1 tys(100%)

  56,7 mln

  6,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  9,7 mln

  5,2 tys(38.8%)

  10,4 mln

  5,6 tys(34.6%)

  10,7 mln

  5,8 tys(32.5%)

  12,4 mln

  6,8 tys(34%)

  12,1 mln

  6,7 tys(26.3%)

  12,2 mln

  6,9 tys(29.1%)

  13,9 mln

  7,8 tys(31.6%)

  15,1 mln

  8,8 tys(26.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,4 mln

  728(5.4%)

  716,8 tys

  389(2.4%)

  1,7 mln

  904(5%)

  2,5 mln

  1,4 tys(7%)

  2,3 mln

  1,3 tys(5.1%)

  2,5 mln

  1,4 tys(6.1%)

  3,5 mln

  2,0 tys(7.9%)

  6,9 mln

  4,0 tys(12.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  20,5 tys

  11,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,7 mln

  3,9 tys(11.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,5 mln

  1,9 tys(13.8%)

  3,9 mln

  2,1 tys(13.1%)

  4,1 mln

  2,2 tys(12.4%)

  4,3 mln

  2,4 tys(11.7%)

  4,5 mln

  2,5 tys(9.8%)

  4,8 mln

  2,7 tys(11.4%)

  4,8 mln

  2,7 tys(10.9%)

  6,1 mln

  3,5 tys(10.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,7 mln

  1,4 tys(10.7%)

  2,8 mln

  1,5 tys(9.2%)

  2,3 mln

  1,2 tys(6.9%)

  2,5 mln

  1,4 tys(6.8%)

  10,8 mln

  6,0 tys(23.4%)

  3,3 mln

  1,9 tys(7.9%)

  3,6 mln

  2,1 tys(8.3%)

  4,7 mln

  2,7 tys(8.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,9 mln

  2,1 tys(15.5%)

  8,0 mln

  4,4 tys(26.8%)

  1,6 mln

  849(4.7%)

  1,6 mln

  870(4.3%)

  1,6 mln

  877(3.4%)

  1,7 mln

  986(4.2%)

  1,7 mln

  986(4%)

  2,9 mln

  1,7 tys(5.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,1 mln

  590(4.4%)

  1,3 mln

  679(4.2%)

  1,5 mln

  828(4.6%)

  1,6 mln

  900(4.5%)

  1,6 mln

  895(3.5%)

  2,7 mln

  1,5 tys(6.5%)

  2,4 mln

  1,3 tys(5.4%)

  2,3 mln

  1,3 tys(4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,1 mln

  575(4.3%)

  923,2 tys

  501(3.1%)

  877,4 tys

  476(2.7%)

  1,0 mln

  562(2.8%)

  1,1 mln

  611(2.4%)

  974,4 tys

  550(2.3%)

  1,0 mln

  590(2.4%)

  1,6 mln

  933(2.8%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  426,7 tys

  228(1.7%)

  446,9 tys

  243(1.5%)

  921,4 tys

  500(2.8%)

  548,4 tys

  302(1.5%)

  615,4 tys

  343(1.3%)

  655,8 tys

  370(1.6%)

  522,3 tys

  295(1.2%)

  1,5 mln

  881(2.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  278,0 tys

  148(1.1%)

  333,6 tys

  181(1.1%)

  423,6 tys

  230(1.3%)

  638,1 tys

  351(1.7%)

  590,8 tys

  329(1.3%)

  784,4 tys

  443(1.9%)

  516,2 tys

  291(1.2%)

  957,6 tys

  558(1.7%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  334,2 tys

  178(1.3%)

  277,0 tys

  150(0.9%)

  235,5 tys

  128(0.7%)

  217,7 tys

  120(0.6%)

  235,2 tys

  131(0.5%)

  206,4 tys

  117(0.5%)

  143,1 tys

  80,8(0.3%)

  434,5 tys

  253(0.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  76,5 tys

  40,8(0.3%)

  89,9 tys

  48,8(0.3%)

  81,3 tys

  44,1(0.2%)

  78,1 tys

  43,0(0.2%)

  63,9 tys

  35,6(0.1%)

  270,5 tys

  153(0.6%)

  153,8 tys

  86,9(0.4%)

  374,7 tys

  219(0.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  162,6 tys

  86,7(0.6%)

  227,5 tys

  124(0.8%)

  217,9 tys

  118(0.7%)

  162,9 tys

  89,6(0.4%)

  180,7 tys

  101(0.4%)

  136,8 tys

  77,2(0.3%)

  201,5 tys

  114(0.5%)

  257,3 tys

  150(0.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  346,7 tys

  185(1.4%)

  346,0 tys

  188(1.2%)

  201,3 tys

  109(0.6%)

  269,0 tys

  148(0.7%)

  345,5 tys

  193(0.8%)

  416,3 tys

  235(1%)

  436,6 tys

  247(1%)

  22,9 tys

  13,4(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  36,1 tys

  19,2(0.1%)

  126,8 tys

  68,9(0.4%)

  104,8 tys

  56,9(0.3%)

  94,6 tys

  52,1(0.3%)

  43,9 tys

  24,5(0.1%)

  16,2 tys

  9,2(0%)

  72,8 tys

  41,1(0.2%)

  11,5 tys

  6,7(0%)

  Handel

  [Dział 500]

  1,5 tys

  0,8(0%)

  16,6 tys

  9,0(0.1%)

  1,6 tys

  0,9(0%)

  1,6 tys

  0,9(0%)

  1,6 tys

  0,9(0%)

  1,6 tys

  0,9(0%)

  34,7 tys

  19,6(0.1%)

  2,7 tys

  1,6(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  103,7 tys

  55,3(0.4%)

  12,3 tys

  6,7(0%)

  1,9 tys

  1,0(0%)

  102,1 tys

  56,2(0.3%)

  103,6 tys

  57,8(0.2%)

  97,4 tys

  55,0(0.2%)

  4,9 tys

  2,8(0%)

  1,9 tys

  1,1(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,3 tys

  0,8(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  119,6 tys

  64,9(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,3 tys

  4,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  800

  0,4(0%)

  1,5 tys

  0,8(0%)

  1,2 tys

  0,7(0%)

  1,6 tys

  0,9(0%)

  700

  0,4(0%)

  198

  0,1(0%)

  7,2 tys

  4,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Korfantowie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Korfantowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Korfantów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Korfantowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  28,4 mln

  3,1 tys(100%)

  31,6 mln

  3,5 tys(100%)

  34,3 mln

  3,8 tys(100%)

  35,8 mln

  4,0 tys(100%)

  40,4 mln

  4,6 tys(100%)

  45,1 mln

  5,2 tys(100%)

  51,5 mln

  6,0 tys(100%)

  51,9 mln

  6,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  11,1 mln

  5,9 tys(39.1%)

  11,9 mln

  6,5 tys(37.8%)

  12,8 mln

  6,9 tys(37.2%)

  12,8 mln

  7,0 tys(35.7%)

  14,2 mln

  7,9 tys(35.1%)

  15,1 mln

  8,5 tys(33.6%)

  23,1 mln

  13,1 tys(44.9%)

  16,4 mln

  9,6 tys(31.6%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  7,1 mln

  3,8 tys(24.8%)

  7,7 mln

  4,2 tys(24.4%)

  7,7 mln

  4,2 tys(22.4%)

  8,4 mln

  4,6 tys(23.5%)

  8,9 mln

  5,0 tys(22%)

  8,8 mln

  5,0 tys(19.5%)

  9,8 mln

  5,5 tys(19%)

  12,1 mln

  7,1 tys(23.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  18,0 tys

  9,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,4 mln

  4,3 tys(14.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,7 mln

  922(6.1%)

  1,3 mln

  701(4.1%)

  1,2 mln

  660(3.5%)

  1,3 mln

  717(3.6%)

  3,1 mln

  1,7 tys(7.6%)

  5,1 mln

  2,9 tys(11.4%)

  2,9 mln

  1,6 tys(5.5%)

  2,5 mln

  1,5 tys(4.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,2 mln

  1,7 tys(11.3%)

  7,4 mln

  4,0 tys(23.3%)

  829,8 tys

  450(2.4%)

  736,5 tys

  405(2.1%)

  680,7 tys

  380(1.7%)

  728,1 tys

  411(1.6%)

  703,1 tys

  397(1.4%)

  1,6 mln

  936(3.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,2 mln

  642(4.2%)

  786,1 tys

  427(2.5%)

  788,0 tys

  428(2.3%)

  819,5 tys

  451(2.3%)

  1,0 mln

  562(2.5%)

  917,8 tys

  518(2%)

  996,3 tys

  563(1.9%)

  1,1 mln

  620(2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  182,5 tys

  97,3(0.6%)

  783,8 tys

  426(2.5%)

  545,9 tys

  296(1.6%)

  271,0 tys

  149(0.8%)

  319,1 tys

  178(0.8%)

  218,3 tys

  123(0.5%)

  158,5 tys

  89,5(0.3%)

  971,5 tys

  566(1.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  764,1 tys

  408(2.7%)

  533,0 tys

  289(1.7%)

  1,2 mln

  633(3.4%)

  573,9 tys

  316(1.6%)

  976,3 tys

  544(2.4%)

  987,3 tys

  557(2.2%)

  725,3 tys

  410(1.4%)

  918,0 tys

  535(1.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,1 mln

  569(3.8%)

  843,0 tys

  458(2.7%)

  1,1 mln

  573(3.1%)

  1,9 mln

  1,1 tys(5.4%)

  735,3 tys

  410(1.8%)

  983,3 tys

  555(2.2%)

  882,0 tys

  498(1.7%)

  826,0 tys

  482(1.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  13,6 tys

  7,4(0%)

  5,0 tys

  2,7(0%)

  52,6 tys

  29,0(0.1%)

  58,5 tys

  32,6(0.1%)

  16,7 tys

  9,4(0%)

  29,6 tys

  16,7(0.1%)

  547,2 tys

  319(1.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  424,2 tys

  226(1.5%)

  70,1 tys

  38,1(0.2%)

  7,2 tys

  3,9(0%)

  312,7 tys

  172(0.9%)

  613,2 tys

  342(1.5%)

  941,4 tys

  532(2.1%)

  1,1 mln

  649(2.2%)

  529,4 tys

  309(1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,0 mln

  554(3.7%)

  18,6 tys

  10,1(0.1%)

  20,1 tys

  10,9(0.1%)

  21,5 tys

  11,8(0.1%)

  56,0 tys

  31,2(0.1%)

  178,8 tys

  101(0.4%)

  268,4 tys

  152(0.5%)

  205,0 tys

  120(0.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  126,5 tys

  67,4(0.4%)

  129,6 tys

  70,3(0.4%)

  135,0 tys

  73,3(0.4%)

  137,4 tys

  75,6(0.4%)

  134,5 tys

  75,0(0.3%)

  140,8 tys

  79,5(0.3%)

  185,4 tys

  105(0.4%)

  138,3 tys

  80,7(0.3%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  6,0 tys

  3,2(0%)

  8,5 tys

  4,6(0%)

  6,6 tys

  3,6(0%)

  6,9 tys

  3,8(0%)

  7,8 tys

  4,3(0%)

  8,2 tys

  4,7(0%)

  8,3 tys

  4,7(0%)

  23,6 tys

  13,8(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  83,6 tys

  44,6(0.3%)

  73,2 tys

  39,7(0.2%)

  54,0 tys

  29,3(0.2%)

  36,6 tys

  20,1(0.1%)

  20,6 tys

  11,5(0.1%)

  15,7 tys

  8,9(0%)

  13,0 tys

  7,3(0%)

  10,4 tys

  6,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  322,7 tys

  172(1.1%)

  5,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  22,9 tys

  12,8(0.1%)

  10,4 tys

  5,9(0%)

  1,7 tys

  1,0(0%)

  5,8 tys

  3,4(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  800

  0,4(0%)

  1,5 tys

  0,8(0%)

  1,2 tys

  0,7(0%)

  1,5 tys

  0,8(0%)

  764

  0,4(0%)

  198

  0,1(0%)

  1,4 tys

  0,8(0%)

  5,8 tys

  3,4(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  103,7 tys

  55,3(0.4%)

  12,3 tys

  6,7(0%)

  1,9 tys

  1,0(0%)

  102,1 tys

  56,2(0.3%)

  103,6 tys

  57,8(0.3%)

  97,4 tys

  55,0(0.2%)

  4,9 tys

  2,8(0%)

  1,9 tys

  1,1(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  818

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Korfantów - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 314 mieszkańców Korfantowa jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 153 kobiet oraz 161 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 18,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,6% wykształcenie policealne, 12,0% średnie ogólnokształcące, a 21,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 25,8% mieszkańców Korfantowa, gimnazjalnym 2,9%, natomiast 12,3% podstawowym ukończonym. 3,0% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa opolskiego mieszkańcy Korfantowa mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Korfantowie największy odsetek ma wykształcenie wyższe (22,3%) oraz średnie zawodowe (20,7%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (33,2%) oraz średnie zawodowe (23,3%).

  W roku 2022 w Korfantowie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 7 oddziałów uczęszczało 153 dzieci (76 dziewczynek oraz 77 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Korfantowie mieściły się 2 przedszkola, w których do 5 oddziałów uczęszczało 83 dzieci (39 dziewczynek oraz 44 chłopców). Dostępnych było 111 miejsc.

  14,6% mieszkańców Korfantowa w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (13,7% wśród dziewczynek i 15,5% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 2 944 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,30 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 2 szkoły podstawowe, w których w 16 oddziałach uczyło się 317 uczniów (157 kobiet oraz 160 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Korfantowie placówkę miały 2 szkoły podstawowe, w których w 12 oddziałach uczyło się 223 uczniów (103 kobiety oraz 120 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 30,8% ludności (32,7% wśród dziewczynek i 29,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19,8 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 261,98.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,2% mieszkańców (16,3% wśród dziewczyn i 18,1% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 26,0% mieszkańców Korfantowa w wieku potencjalnej nauki (26,8% kobiet i 25,2% mężczyzn).

 • 18,6% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  18,6%
  woj. opolskie
  21,2%
  Kraj
  25,2%
 • 22,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 14,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 37,4% Wykształcenie średnie i policealne
 • Korfantów
  37,4%
  woj. opolskie
  34,9%
  Polska
  35,2%
 • 39,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 35,0% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,6% Wykształcenie policealne
 • Korfantów
  3,6%
  Opolskie
  3,1%
  Cała Polska
  3,3%
 • 4,8% Kobiety
  (policealne)
 • 2,0% Mężczyźni
  (policealne)
 • 12,0% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  12,0%
  Województwo
  10,9%
  Kraj
  11,9%
 • 14,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,7% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 21,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  21,8%
  woj. opolskie
  20,9%
  Cała Polska
  20,0%
 • 20,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 23,3% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 25,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  25,8%
  Opolskie
  25,7%
  Polska
  21,2%
 • 19,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 33,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  2,9%
  woj. opolskie
  2,9%
  Polska
  3,0%
 • 2,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 12,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  12,3%
  Województwo
  12,3%
  Polska
  12,3%
 • 13,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 10,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,0% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Korfantów
  3,0%
  woj. opolskie
  3,0%
  Kraj
  3,1%
 • 3,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Korfantowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2944 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  2 944,0
  Opolskie
  953,0
  Kraj
  927,0
 • 0,30 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Miasto
  0,30
  Opolskie
  0,79
  Kraj
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 7 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 138 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Korfantów) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 153 Dzieci
 • 76 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 77 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,7%
  50,3%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 34 3 lata
 • 34
 • 38 4 lata
 • 38
 • 34 5 lata
 • 34
 • 40 6 lat
 • 40
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 14 3 lata
 • 14
 • 19 4 lata
 • 19
 • 19 5 lata
 • 19
 • 22 6 lat
 • 22
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 20 3 lata
 • 20
 • 19 4 lata
 • 19
 • 15 5 lata
 • 15
 • 18 6 lat
 • 18
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 •  
 • 12,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 12,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Korfantowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Korfantowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole im.Misia Uszatka w Korfantowie
  Publiczne
  77 434-38-47
  77 434-38-48
  ul. 3 Maja 12
  48-317 Korfantów
  6129-
 • Szkoły podstawowe w Korfantowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Korfantów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 16 Oddziały
 • 317 Uczniowie
 • 157 Kobiety
  (uczniowie)
 • 160 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,5%
  50,5%
 • 41 Uczniowie w 1 klasie
 • 21 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 20 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 65 Absolwenci
 • 25 Kobiety
  (absolwenci)
 • 40 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 19,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  19,8
  Województwo
  15,9
  Polska
  17,0
 •  
 • 24,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 20,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 261,98 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Korfantów
  261,98
  woj. opolskie
  94,54
  Cały kraj
  95,96
 • 261,16 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  261,16
  woj. opolskie
  93,41
  Cały kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Korfantów) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Korfantów) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Korfantowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Korfantowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Korfantowie
  Publiczna
  77 434-38-47
  77 434-38-48
  ul. 3 Maja 12
  48-317 Korfantów
  8182-
 • Edukacyjne grupy wieku w Korfantowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 14,6% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 13,7% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,5% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 30,8% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 32,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 11,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 10,5% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,3% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,2% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,3% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 18,1% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 26,0% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 26,8% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 25,2% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Korfantów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Korfantów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Korfantów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Korfantów - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Korfantowie

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Korfantowie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Korfantowie
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Korfantowie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Korfantowie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 153 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 24 (uczestnicy: 895)
  • wystawy: 2 (uczestnicy: 75)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 100)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 11 (uczestnicy: 95)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 2 (uczestnicy: 500)
  • konkursy: 4 (uczestnicy: 80)
  • warsztaty: 4 (uczestnicy: 45)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 8 (członkowie: 220)
  • plastyczne/techniczne: 2 (członkowie: 25)
  • taneczne: 1 (członkowie: 75)
  • muzyczne: 2 (członkowie: 30)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 60)
  • inne: 2 (członkowie: 30)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 7 (członkowie: 164)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 10)
  • wokalne i chóry: 4 (członkowie: 53)
  • taneczne: 1 (członkowie: 75)
  • inne: 1 (członkowie: 26)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Korfantowie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 15 329 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 22 330 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 9
  • dostępne dla czytelników: 5
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 5
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  Według danych z 2016 w Korfantowie działał 1 klub sportowy (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszający 10 członków. Zarejestrowano 50 ćwiczących (mężczyźni: 50, kobiety: 0, chłopcy do lat 18: 30, dziewczęta do lat 18: 0). Aktywne były 2 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (1), instruktora sportowego (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Korfantowie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Korfantowie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Korfantowa znajduje się 23 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Korfantowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Grodzisko stożkowate Korfantów, st.1 (chronologia niemożliwa do uzyskania)dnia 1986-04-11, wykaz dokumentów: A-697/86 z 1986-04-11
  • Park z 1800 r.dnia 1949-03-10, wykaz dokumentów: R.155 z 1949-03-10; R/327 z 1950-09-16; 191/88 z 1988-11-10
  • Zamek z 1616 r. (ul. Wyzwolenia 11)dnia 1950-09-16, wykaz dokumentów: R/327 z 1950-09-16; 2/50 z 1972-04-08
  • Oficyna mieszkalna z 1616 r. (ul. Wyzwolenia 5)dnia 1950-09-16, wykaz dokumentów: R/327 z 1950-09-16; 2/50 z 1972-04-08
  • Zespół - zamek z 1616 r.dnia 1950-09-16, wykaz dokumentów: R/327 z 1950-09-16; 854/64 z 1964-05-08; 855/64 z 1964-05-08; 2/50 z 1972-04-08
  • Budynek bramny z 1616 r. (ul. Wyzwolenia 3)dnia 1964-05-08, wykaz dokumentów: 854/64 z 1964-05-08
  • Kościół z XVIII w. (ul. Opolska 1)dnia 1966-01-20, wykaz dokumentów: 1070/66 z 1966-01-20
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Plac Rynek 2)dnia 1966-08-03, wykaz dokumentów: 1457/66 z 1966-08-03
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Plac Rynek 5)dnia 1966-08-03, wykaz dokumentów: 1458/66 z 1966-08-03
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Plac Rynek 6)dnia 1966-08-05, wykaz dokumentów: 1459/66 z 1966-08-05
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Plac Rynek 8)dnia 1966-08-05, wykaz dokumentów: 1460/66 z 1966-08-05
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Plac Rynek 9)dnia 1966-08-05, wykaz dokumentów: 1461/66 z 1966-08-05
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Plac Rynek 11)dnia 1966-08-06, wykaz dokumentów: 1462/66 z 1966-08-06
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Plac Rynek 14)dnia 1966-08-06, wykaz dokumentów: 1463/66 z 1966-08-06
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Plac Rynek 15)dnia 1966-08-06, wykaz dokumentów: 1464/66 z 1966-08-06
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Plac Rynek 16)dnia 1966-08-06, wykaz dokumentów: 1465/66 z 1966-08-06
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Plac Rynek 17)dnia 1966-08-06, wykaz dokumentów: 1466/66 z 1966-08-06
  • Budynek administracyjny z pocz. XX w. (ul. Jana Kilińskiego 2)dnia 1977-01-14, wykaz dokumentów: 2023/77 z 1977-01-14
  • Inny budynek mieszkalny z końca XIX w.dnia 1977-05-24, wykaz dokumentów: 2031/77 z 1977-05-24
  • Inny budynek mieszkalny z końca XIX w.dnia 1977-05-25, wykaz dokumentów: 2028/77 z 1977-05-25
  • Inny budynek mieszkalny z końca XIX w. (ul. Plac Rynek 7)dnia 1977-05-25, wykaz dokumentów: 2029/77 z 1977-05-25
  • Remiza (data nieznana) (ul. Kościuszki 9)dnia 1977-05-25, wykaz dokumentów: 2030/77 z 1977-05-25
  • Cmentarz II wojna światowa z 1939 - 1945dnia 1990-06-06, wykaz dokumentów: 252/90 z 1990-06-06
 • Formy ochrony przyrody w Korfantowie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Korfantowa znajduje się 5 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Korfantowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pomnik przyrodyOpis: ułamane konary ubytki w pniu drzewa, Data ustanowienia: 1971-06-21, Opis granicy: Nadleśnictwo: Tułowice Obręb leśny: Tułowice Leśnictwo: Kuźnica Ligocka Oddz.: 255 (rośnie na grobli w parku zabytkowym)
  • Pomnik przyrodyOpis: ułamany konar, Data ustanowienia: 2001-12-12
  • Pomnik przyrodyOpis: część konarów uschnięta - pozbawiona liści, Data ustanowienia: 2001-12-12, Opis granicy: Nadleśnictwo Tułowice Obręb leśny: Tułowice Leśnictwo: Kuźnica Ligocka Oddz. 255 (rośnie na grobli w parku zabytkowym )
  • Pomnik przyrodyOpis: ułamany konar ubytek w korze drzewa, Data ustanowienia: 2001-12-12, Opis granicy: przy drodze powiatowej nr 27-530 Korfantów-Ścinawa Mała
  • Bagno przy Wejmutkach - bagno (użytek ekologiczny)Data ustanowienia: 1997-02-14, Opis granicy: Równina Niemodlińska działka nr 212, Powierzchnia: 4.64 ha

Korfantów - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 18 wypadków drogowych w Korfantowie odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 19 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 1 049,6 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa opolskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 58,3 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Korfantowie znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 2 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 2 licencje na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu nyskiego.

  Powiat nyski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Korfantowie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 18 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 19 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 9 Lekko ranni
 • 10 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Korfantowie w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 1 049,56 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  1 049,6
  Województwo
  949,1
  Cała Polska
  1 100,9
 • 58,31 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Korfantów
  58,3
  woj. opolskie
  120,1
  Polska
  104,4
 • 1 107,87 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  1 107,9
  Województwo
  1 107,3
  Cały kraj
  1 327,3
 • 5,56 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  5,6
  Opolskie
  12,7
  Cała Polska
  9,5
 • 105,56 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  105,6
  woj. opolskie
  116,7
  Kraj
  120,6
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 0 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Korfantowie w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 16,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Korfantów
  16,7 km
  Opolskie
  681,6 km
  Polska
  633,6 km
 • 0,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Miasto
  0,4 km
  woj. opolskie
  6,8 km
  Cała Polska
  5,3 km
 • 2 Liczba licencji na taksówki
 • 2 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Korfantów przechodzą 3 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 405droga wojewódzka nr 405(Niemodlin - Wydrowice - Tułowice - Sowin - Korfantów)
  • DW 406droga wojewódzka nr 406(Nysa - Rusocin - Piątkowice - Jasienica Dolna - Budzieszowice - Wierzbie - Korfantów)
  • DW 407droga wojewódzka nr 407(Nysa - Konradowa - Wyszków Śląski - Kubice - Włodary - Rynarcice - Kuropas - Korfantów - Stara Jamka - Pogórze - Łącznik)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Korfantów nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 287Linia kolejowa nr 287: Opole Zachodnie - Nysa [o znaczeniu drugorzędnym] (Opole Zachodnie - Chmielowice - Komprachcice - Polska Nowa Wieś - Szydłów - Tułowice Niemodlińskie - Sowin - Łambinowice - Budziszowice - Jasienica Dolna - Mańkowice - Kubice - Wyszków Śląski - Nysa)
  • LK 306Linia kolejowa nr 306: Krapkowice - Prudnik [o znaczenia miejscowym] (Krapkowice - Łowkowice - Strzeleczki - Zielina - Moszna - Łącznik - Krobusz - Biała Prudnicka - Józefówek - Lubrza - Prudnik)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Korfantowie istnieje 48 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 3 Maja

  ul. Adama Mickiewicza

  ul. Aleksandra Fredry

  ul. Bolesława Prusa

  ul. Cmentarna

  ul. Cypriana Kamila Norwida

  ul. Dolna

  ul. Działkowa

  ul. Długa

  ul. Fabryczna

  ul. Gabrieli Zapolskiej

  ul. Grodzka

  ul. Jana Kilińskiego

  ul. Juliusza Słowackiego

  ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego

  ul. Kościuszki

  ul. Krótka

  ul. Kwiatowa

  ul. Lipowa

  ul. Marii Dąbrowskiej

  ul. Marii Konopnickiej

  ul. Na Grobli

  ul. Niemodlińska

  ul. Nowa

  ul. Nyska

  ul. Ogrodowa

  ul. Opolska

  ul. Parkowa

  ul. Piastowska

  ul. Poprzeczna

  ul. Powstańców Śląskich

  ul. Prudnicka

  ul. Reymonta

  pl. Rynek

  ul. Rzemieślnicza

  ul. Sienkiewicza

  ul. Spacerowa

  ul. Stawowa

  ul. Szkolna

  ul. Targowa

  ul. Ulianówka

  pl. Wolności

  ul. Wyzwolenia

  ul. Zielna

  ul. Zygmunta Krasińskiego

  ul. Zygmunta Rumla

  ul. Łąkowa

  ul. Żeromskiego