Praszka w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, atrakcje, kody pocztowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Praszka - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Praszka to miasto leżące w południowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa opolskiego, powiatu oleskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Praszka.
 • 7 699 Liczba mieszkańców
 • 9,4 km² Powierzchnia
 • 823,4 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1392 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 34 Numer kierunkowy
 • OOL Tablice rejestracyjne
 • Jarosław Wojciech Tkaczyński Burmistrz miasta
Praszka na mapie
Identyfikatory
 • 18.453551.0536 Współrzędne GPS
 • 1608044 TERYT (TERC)
 • 0932353 SIMC
Herb miasta Praszka
Praszka herb
Flaga miasta Praszka
Praszka flaga

Praszka - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
46-320Poczta Praszka, ul. Kościuszki 13
46-320Skrytki Pocztowe Poczta Praszka, ul. Kościuszki 13

Praszka - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Praszce)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Oleśnie (podlega pod: ZUS Oddział w Opolu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Słowackiego 2
46-300 Olesno
Urząd Miejski w Praszce
(34) 359-10-09 100
(34) 359-24-69
Plac Grunwaldzki 13
46-320 Praszka

Praszka - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Praszka jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 7 699, z czego 51,5% stanowią kobiety, a 48,5% mężczyźni. W latach 2002-2018 liczba mieszkańców zmalała o 8,5%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,7 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa opolskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Praszki zawarli w 2017 roku 32 małżeństw, co odpowiada 4,1 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  29,4% mieszkańców Praszki jest stanu wolnego, 57,1% żyje w małżeństwie, 2,8% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,9% to wdowy/wdowcy.

  Praszka ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -4. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -0,52 na 1000 mieszkańców Praszki. W 2017 roku urodziło się 72 dzieci, w tym 40,3% dziewczynek i 59,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 424 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,85 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 52,4% zgonów w Praszce spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 21,1% zgonów w Praszce były nowotwory, a 7,4% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Praszki przypada 7.83 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2017 roku zarejestrowano 65 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 142 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Praszki -77. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 1 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -1.

  61,0% mieszkańców Praszki jest w wieku produkcyjnym, 15,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 24,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Praszki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 7 699 Liczba mieszkańców
 • 3 964 Kobiety
 • 3 735 Mężczyźni
 • 51,5%
  48,5%
 • 106 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 106 kobiet)
 • 94 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 94 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Praszce w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Praszce w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Praszce w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Praszki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 42,7 lat Średni wiek mieszkańców
 • Praszka
  42,7 lat
  Województwo
  42,6 lat
  Cała Polska
  41,4 lat
 • 43,8 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,5 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Praszka, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Praszki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Praszka, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Praszka, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Praszka, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29,4% Kawalerowie/Panny
 • Praszka
  29,4%
  Opolskie
  28,3%
  Cały kraj
  28,8%
 • 24,2% Kobiety
  (Panny)
 • 34,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,1% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  57,2%
  woj. opolskie
  54,8%
  Polska
  55,8%
 • 55,8% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,6% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,9% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  9,9%
  Opolskie
  9,4%
  Kraj
  9,6%
 • 16,2% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,2% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,8% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  2,8%
  woj. opolskie
  4,7%
  Cały kraj
  5,0%
 • 3,1% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,5% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,7% Nieustalone
 • Tutaj
  0,8%
  Opolskie
  2,7%
  Cała Polska
  0,8%
 • 0,7% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,8% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Praszce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Praszce w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,1 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • Praszka
  4,1
  woj. opolskie
  4,8
  Polska
  5,0
 • 1,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • Miasto
  1,1
  woj. opolskie
  1,6
  Cała Polska
  1,7
 • 32 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Praszce w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Praszce w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 72 Urodzenia żywe
 • 29 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 43 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 40,3%
  59,7%
 • 9,3 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  9,3
  Opolskie
  9,2
  Polska
  10,5
 • 41,8 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Praszka
  41,8
  Opolskie
  38,7
  Cały kraj
  44,2
 • 6.39 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6.39
 • 53.37 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 53.37
 • 104.65 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 104.65
 • 83.92 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 83.92
 • 25.09 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 25.09
 • 2.98 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 2.98
 • 3 424 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 327 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 520 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 424 g
  Opolskie
  3 359 g
  Polska
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 13 Waga 4500g - 4999g
 • 13
 • 60 Waga 4000g - 4499g
 • 60
 • 216 Waga 3500g - 3999g
 • 216
 • 251 Waga 3000g - 3499g
 • 251
 • 73 Waga 2500g - 2999g
 • 73
 • 21 Waga 2000g - 2499g
 • 21
 • 2 Waga 1500g - 1999g
 • 2
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,38 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Praszka
  1,38
  Województwo
  1,29
  Kraj
  1,45
 • 0,68 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,68
  Województwo
  0,63
  Cały kraj
  0,71
 • 0,85 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,85
  Województwo
  0,83
  Kraj
  1,00
 • Statystyki zgonów w Praszce w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 61 Zgony
 • 24 Kobiety
  (Zgony)
 • 37 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 39,3%
  60,7%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 7,8 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  7,8
  Województwo
  10,1
  Kraj
  10,1
 • 119,0 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  119,0
  Opolskie
  115,9
  Kraj
  101,5
 • 0,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  0,0
  woj. opolskie
  4,6
  Cała Polska
  4,0
 • 2,9 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  2,9
  Województwo
  3,1
  Kraj
  3,2
 • 1,4 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,4
  Cała Polska
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie oleskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 49,0% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  49,0%
  woj. opolskie
  48,6%
  Cały kraj
  45,7%
 • 25,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  25,2%
  Opolskie
  24,3%
  Kraj
  26,7%
 • 7,6% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  7,6%
  Województwo
  7,5%
  Cały kraj
  6,1%
 • 0,2 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  0,2
  Kraj
  5,9
 • 76,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Opolskie
  76,4
  Cały kraj
  74,3
 • 240,0 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Praszka
  240,0
  Opolskie
  254,2
  Cały kraj
  274,3
 • 239,3 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Opolskie
  239,3
  Kraj
  261,6
 • 466,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 483,8 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 447,9 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  466,3
  woj. opolskie
  509,7
  Cały kraj
  469,0
 • 91,0 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 58,8 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 122,6 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  91,0
  Opolskie
  98,8
  Kraj
  87,7
 • 41,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  41,8
  Województwo
  36,1
  Cały kraj
  31,8
 • 11,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  11,9
  Województwo
  10,5
  Cała Polska
  8,0
 • 1,3% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  1,3%
  Opolskie
  1,1%
  Cały kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 65 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 39 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 26 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 142 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 69 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 73 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -78 Saldo migracji
 • -30 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -48 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -77 Saldo migracji wewnętrznych
 • -30 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -47 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -1 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Praszce w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Praszce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 12,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,8% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 13,1% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 69,1% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 68,5% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,7% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,0% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 18,8% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 17,1% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Praszka, 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Praszka - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w Praszce oddano do użytku 11 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,42 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Praszce to 3 064 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 397 mieszkań. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa opolskiego oraz nieznacznie większa od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne. Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 100,0% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 0,0% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Praszce to 6,00 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa opolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w Praszce to 154,50 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa opolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,35% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 98,60% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 96,83% mieszkań posiada łazienkę, 91,71% korzysta z centralnego ogrzewania, a 1,83% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w Praszce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 064 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 396,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Praszka
  396,70
  woj. opolskie
  358,80
  Cały kraj
  375,70
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 66,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Praszka
  66,70 m2
  woj. opolskie
  80,90 m2
  Polska
  74,00 m2
 • 26,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Praszka
  26,50 m2
  woj. opolskie
  29,00 m2
  Cały kraj
  27,80 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 3,86 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  3,86
  Opolskie
  4,19
  Polska
  3,82
 • 2,52 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Praszka
  2,52
  Opolskie
  2,79
  Cała Polska
  2,66
 • 0,65 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,65
  Województwo
  0,67
  Kraj
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Praszce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 11 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 1,42 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  1,42
  Opolskie
  2,02
  Kraj
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 66 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 6,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Praszka
  6,00
  Województwo
  4,59
  Cały kraj
  3,91
 • 8,54 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Miasto
  8,54
  Opolskie
  9,28
  Polska
  18,14
 • 1 699 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 154,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • Miasto
  154,5 m2
  Opolskie
  115,2 m2
  Cały kraj
  92,7 m2
 • 0,22 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Praszka
  0,22 m2
  Województwo
  0,23 m2
  Polska
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Praszce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 99,35% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Praszka
  99,35%
  Opolskie
  98,26%
  Polska
  96,83%
 • 98,60% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  98,60%
  Opolskie
  96,97%
  Cała Polska
  93,74%
 • 96,83% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Praszka
  96,83%
  Opolskie
  93,54%
  Cała Polska
  91,41%
 • 91,71% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  91,71%
  Opolskie
  82,33%
  Kraj
  82,34%
 • 1,83% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Praszka
  1,83%
  Województwo
  46,64%
  Cały kraj
  55,55%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

Praszka - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W Praszce na 1000 mieszkańców pracuje 303 osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 40,6% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 59,4% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Praszce wynosiło w 2017 roku 4,9% (6,9% wśród kobiet i 3,2% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Praszce wynosiło 3 636,42 PLN, co odpowiada 80.30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Praszki 890 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 868 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -22.

  39,9% aktywnych zawodowo mieszkańców Praszki pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 30,0% w przemyśle i budownictwie, a 9,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,1% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Praszce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 303 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  303,0
  Opolskie
  215,0
  Kraj
  247,0
 • 4,9% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 6,9% Kobiety
 • 3,2% Mężczyźni
 • Miasto
  4,9%
  woj. opolskie
  7,3%
  Polska
  6,6%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Praszce w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Praszce w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Praszce w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Praszce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 636 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  3 636 PLN
  Województwo
  4 145 PLN
  Cała Polska
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Praszce w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Praszce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 890 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 868 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -22 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,98 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Praszce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 39,9% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 40,6% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 39,3% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 30,0% Przemysł i budownictwo
 • 16,7% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 42,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 9,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 11,7% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 8,1% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,1% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,6% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 19,2% Pozostałe
 • 29,4% Kobiety
  (pozostałe)
 • 9,1% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Praszce w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Praszce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 2 338 Pracujący ogółem
 • 950 Kobiety
 • 1 388 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Praszce w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 15,0% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 14,6% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 15,4% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,0% W wieku produkcyjnym
 • 54,9% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,4% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 24,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 30,5% Kobiety
  (59+ lat)
 • 17,1% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Praszka, 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 64,0 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Praszka
  64,0
  Województwo
  59,7
  Cały kraj
  63,4
 • 39,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  39,3
  Województwo
  34,2
  Cała Polska
  34,0
 • 159,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  159,7
  woj. opolskie
  134,5
  Cały kraj
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 61,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,1% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,5% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,9% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,5% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Praszka - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W Praszce w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowane były 802 podmioty gospodarki narodowej, z czego 642 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 45 nowych podmiotów, a 53 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (107) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (45) w roku 2017. W tym samym okresie najwięcej (156) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (53) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2017 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Praszce najwięcej (45) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (769) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,5% (12) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 22,6% (181) podmiotów, a 75,9% (609) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Praszce najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (36.0%) oraz Przetwórstwo przemysłowe (13.1%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 802 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 12 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 181 Przemysł i budownictwo
 • 609 Pozostała działalność
 • 45 Podmioty nowo zarejestrowane w Praszce w 2017 roku
 • 53 Podmioty wyrejestrowane w Praszce w 2017 roku
 • 642 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 769 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 769
 • 27 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 27
 • 5 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 5
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 801 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 801
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 Spółdzielnie ogółem
 • 4
 • 40 Spółki handlowe ogółem
 • 40
 • 6  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 6
 • 31  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 31
 • 6    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 6
 • 45 Spółki cywilne ogółem
 • 45
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 642 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 231 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 231
 • 84 Przetwórstwo przemysłowe
 • 84
 • 71 Budownictwo
 • 71
 • 61 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 61
 • 42 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 42
 • 27 Informacja i komunikacja
 • 27
 • 25 Transport i gospodarka magazynowa
 • 25
 • 25 Pozostała działalność
 • 25
 • 22 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 22
 • 15 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 15
 • 11 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 11
 • 10 Edukacja
 • 10
 • 9 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 9
 • 8 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 8
 • 1 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Praszka - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w Praszce stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 168 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 21,69 przestępstw. Jest to wartość większa od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Praszce wynosi 88,90% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa opolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Praszki najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 16,56 (wykrywalność 88%) oraz przeciwko mieniu - 4,78 (wykrywalność 57%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,96 (98%), o charakterze gospodarczym - 1,85 (75%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,31 (85%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Praszce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Praszki.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Praszka, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 168 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 168
 • 128 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 128
 • 14 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 14
 • 15 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 15
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 37 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 37
 • 21,69 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  21,69
  Województwo
  19,95
  Cała Polska
  19,62
 • 16,56 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  16,56
  woj. opolskie
  11,91
  Cała Polska
  12,07
 • 1,85 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Praszka
  1,85
  woj. opolskie
  5,35
  Kraj
  4,94
 • 1,96 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Praszka
  1,96
  Województwo
  1,83
  Polska
  1,78
 • 0,31 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,31
  Opolskie
  0,55
  Cała Polska
  0,49
 • 4,78 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  4,78
  Opolskie
  8,84
  Cała Polska
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Praszka, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 89% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  89%
  Opolskie
  74%
  Cała Polska
  72%
 • 89% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  89%
  Opolskie
  63%
  Polska
  60%
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  76%
  Opolskie
  89%
  Polska
  88%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  98%
  Opolskie
  99%
  Polska
  99%
 • 85% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  85%
  Opolskie
  77%
  Polska
  84%
 • 58% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  58%
  woj. opolskie
  52%
  Cała Polska
  52%

Praszka - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Suma wydatków z budżetu Praszki wyniosła w 2017 roku 47,5 mln złotych, co daje 3,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 13.6% w porównaniu do roku 2016. Największa część budżetu Praszki - 37.9% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (7.9%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (6.8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 3,9 mln złotych, czyli 8,1% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Praszki wyniosła w 2017 roku 47,9 mln złotych, co daje 3,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 8.5% w porównaniu do roku 2016. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (40.1%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (24.2%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (3.6%). W budżecie Praszki wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 774 złotych na mieszkańca (22,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 35,1 złotych na mieszkańca (1,0%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 16,6%.
 • Wydatki budżetu w Praszce według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Praszki według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Praszka, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Praszki według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2010 - 2017
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  32,4 mln

  2,3 tys(100%)

  32,9 mln

  2,4 tys(100%)

  34,2 mln

  2,5 tys(100%)

  33,3 mln

  2,4 tys(100%)

  36,5 mln

  2,7 tys(100%)

  36,9 mln

  2,7 tys(100%)

  42,0 mln

  3,1 tys(100%)

  47,5 mln

  3,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20102011201220132014201520162017
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  12,1 mln

  1,5 tys(37.5%)

  12,1 mln

  1,5 tys(36.7%)

  12,8 mln

  1,6 tys(37.3%)

  13,2 mln

  1,7 tys(39.7%)

  14,3 mln

  1,8 tys(39.3%)

  15,7 mln

  2,0 tys(42.6%)

  16,2 mln

  2,1 tys(38.6%)

  18,0 mln

  2,3 tys(37.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,2 mln

  403(9.9%)

  3,4 mln

  414(10.2%)

  3,4 mln

  421(9.9%)

  3,7 mln

  462(11%)

  3,5 mln

  445(9.7%)

  3,6 mln

  464(9.9%)

  3,7 mln

  473(8.8%)

  3,7 mln

  485(7.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,3 mln

  418(10.3%)

  2,8 mln

  340(8.4%)

  3,4 mln

  418(9.9%)

  2,3 mln

  293(7%)

  2,5 mln

  311(6.7%)

  2,6 mln

  331(7%)

  3,0 mln

  381(7%)

  3,2 mln

  419(6.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,0 mln

  626(15.4%)

  4,8 mln

  596(14.7%)

  5,7 mln

  714(16.8%)

  5,4 mln

  678(16.2%)

  5,4 mln

  683(14.8%)

  5,9 mln

  746(15.9%)

  11,5 mln

  1,5 tys(27.4%)

  3,1 mln

  397(6.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,4 mln

  176(4.4%)

  1,4 mln

  173(4.3%)

  1,5 mln

  182(4.3%)

  1,6 mln

  206(4.9%)

  2,1 mln

  268(5.8%)

  2,3 mln

  290(6.2%)

  2,8 mln

  363(6.7%)

  2,9 mln

  372(6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,1 mln

  382(9.4%)

  3,1 mln

  377(9.3%)

  2,5 mln

  308(7.3%)

  2,9 mln

  361(8.6%)

  2,4 mln

  299(6.5%)

  2,8 mln

  355(7.5%)

  1,6 mln

  207(3.8%)

  2,7 mln

  344(5.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  443,5 tys

  55,5(1.4%)

  429,7 tys

  53,0(1.3%)

  398,0 tys

  49,4(1.2%)

  546,7 tys

  68,8(1.6%)

  722,6 tys

  91,4(2%)

  697,3 tys

  88,8(1.9%)

  668,3 tys

  86,0(1.6%)

  691,2 tys

  89,5(1.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  496,1 tys

  62,1(1.5%)

  423,2 tys

  52,2(1.3%)

  423,4 tys

  52,6(1.2%)

  738,1 tys

  92,9(2.2%)

  627,7 tys

  79,4(1.7%)

  645,5 tys

  82,2(1.7%)

  594,5 tys

  76,5(1.4%)

  669,9 tys

  86,7(1.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  488,9 tys

  61,2(1.5%)

  519,8 tys

  64,1(1.6%)

  485,2 tys

  60,3(1.4%)

  482,5 tys

  60,7(1.5%)

  507,2 tys

  64,1(1.4%)

  593,1 tys

  75,5(1.6%)

  627,3 tys

  80,7(1.5%)

  575,3 tys

  74,5(1.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,8 mln

  231(5.7%)

  2,7 mln

  335(8.2%)

  1,5 mln

  184(4.3%)

  1,4 mln

  180(4.3%)

  2,4 mln

  309(6.7%)

  1,2 mln

  153(3.3%)

  419,2 tys

  53,9(1%)

  455,9 tys

  59,0(1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  306,0 tys

  38,3(0.9%)

  335,2 tys

  41,3(1%)

  1,6 mln

  196(4.6%)

  530,1 tys

  66,7(1.6%)

  1,4 mln

  173(3.8%)

  390,5 tys

  49,7(1.1%)

  498,6 tys

  64,1(1.2%)

  314,8 tys

  40,8(0.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  212,3 tys

  26,6(0.7%)

  235,9 tys

  29,1(0.7%)

  225,3 tys

  28,0(0.7%)

  228,2 tys

  28,7(0.7%)

  193,7 tys

  24,5(0.5%)

  177,6 tys

  22,6(0.5%)

  228,2 tys

  29,4(0.5%)

  215,4 tys

  27,9(0.5%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  83,1 tys

  10,4(0.3%)

  507,4 tys

  62,5(1.5%)

  243,3 tys

  30,2(0.7%)

  152,1 tys

  19,1(0.5%)

  116,5 tys

  14,7(0.3%)

  105,7 tys

  13,5(0.3%)

  107,4 tys

  13,8(0.3%)

  76,9 tys

  10,0(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  27,9 tys

  3,5(0.1%)

  33,4 tys

  4,1(0.1%)

  33,7 tys

  4,2(0.1%)

  25,2 tys

  3,2(0.1%)

  55,1 tys

  7,0(0.2%)

  43,4 tys

  5,5(0.1%)

  37,3 tys

  4,8(0.1%)

  69,7 tys

  9,0(0.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  155,7 tys

  19,5(0.5%)

  168,0 tys

  20,7(0.5%)

  109,9 tys

  13,6(0.3%)

  12,3 tys

  1,6(0%)

  11,5 tys

  1,5(0%)

  9,0 tys

  1,2(0%)

  19,3 tys

  2,5(0%)

  8,9 tys

  1,2(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  100,4 tys

  12,6(0.3%)

  32,7 tys

  4,0(0.1%)

  2,5 tys

  0,3(0%)

  2,5 tys

  0,3(0%)

  113,5 tys

  14,4(0.3%)

  115,1 tys

  14,7(0.3%)

  13,3 tys

  1,7(0%)

  2,9 tys

  0,4(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  358

  0,0(0%)

  800

  0,1(0%)

  1,2 tys

  0,1(0%)

  1 000

  0,1(0%)

  1,2 tys

  0,2(0%)

  800

  0,1(0%)

  1,2 tys

  0,2(0%)

  1,2 tys

  0,2(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  34,1 tys

  4,3(0.1%)

  23,6 tys

  2,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  81,7 tys

  10,3(0.2%)

  27,9 tys

  3,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Praszce według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Praszki według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Praszka, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Praszki według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2010 - 2017
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  30,2 mln

  2,2 tys(100%)

  31,2 mln

  2,2 tys(100%)

  36,7 mln

  2,6 tys(100%)

  33,3 mln

  2,4 tys(100%)

  37,2 mln

  2,7 tys(100%)

  37,1 mln

  2,7 tys(100%)

  44,3 mln

  3,2 tys(100%)

  47,9 mln

  3,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20102011201220132014201520162017
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  11,1 mln

  1,4 tys(36.6%)

  13,9 mln

  1,7 tys(44.6%)

  14,7 mln

  1,8 tys(40.2%)

  16,1 mln

  2,0 tys(48.4%)

  17,3 mln

  2,2 tys(46.6%)

  16,8 mln

  2,1 tys(45.3%)

  18,1 mln

  2,3 tys(40.9%)

  19,2 mln

  2,5 tys(40.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  9,3 mln

  1,2 tys(30.9%)

  9,2 mln

  1,1 tys(29.6%)

  10,6 mln

  1,3 tys(29%)

  9,5 mln

  1,2 tys(28.4%)

  9,6 mln

  1,2 tys(25.9%)

  10,3 mln

  1,3 tys(27.8%)

  11,5 mln

  1,5 tys(25.9%)

  11,6 mln

  1,5 tys(24.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  673,9 tys

  84,4(2.2%)

  336,1 tys

  41,4(1.1%)

  298,6 tys

  37,1(0.8%)

  345,2 tys

  43,5(1%)

  265,2 tys

  33,5(0.7%)

  2,1 mln

  270(5.7%)

  2,0 mln

  264(4.6%)

  1,7 mln

  221(3.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,1 mln

  508(13.4%)

  3,7 mln

  460(11.9%)

  4,6 mln

  573(12.6%)

  4,1 mln

  517(12.3%)

  4,1 mln

  514(10.9%)

  4,5 mln

  568(12%)

  10,1 mln

  1,3 tys(22.7%)

  1,5 mln

  194(3.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  698,1 tys

  87,4(2.3%)

  413,9 tys

  51,0(1.3%)

  288,3 tys

  35,8(0.8%)

  700,2 tys

  88,1(2.1%)

  904,3 tys

  114(2.4%)

  881,7 tys

  112(2.4%)

  890,8 tys

  115(2%)

  1,4 mln

  175(2.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,9 mln

  243(6.4%)

  426,4 tys

  52,6(1.4%)

  2,7 mln

  332(7.3%)

  311,1 tys

  39,2(0.9%)

  1,6 mln

  207(4.4%)

  464,0 tys

  59,1(1.3%)

  24,4 tys

  3,1(0.1%)

  609,7 tys

  78,9(1.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  679,2 tys

  85,0(2.2%)

  895,3 tys

  110(2.9%)

  623,4 tys

  77,4(1.7%)

  717,0 tys

  90,3(2.1%)

  435,8 tys

  55,1(1.2%)

  448,0 tys

  57,0(1.2%)

  772,5 tys

  99,4(1.7%)

  479,8 tys

  62,1(1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  657,7 tys

  82,4(2.2%)

  944,6 tys

  116(3%)

  934,3 tys

  116(2.5%)

  531,6 tys

  66,9(1.6%)

  2,3 mln

  297(6.3%)

  287,7 tys

  36,6(0.8%)

  290,8 tys

  37,4(0.7%)

  307,2 tys

  39,8(0.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  253,6 tys

  31,8(0.8%)

  262,7 tys

  32,4(0.8%)

  239,0 tys

  29,7(0.7%)

  237,2 tys

  29,9(0.7%)

  230,3 tys

  29,1(0.6%)

  227,1 tys

  28,9(0.6%)

  231,3 tys

  29,8(0.5%)

  229,0 tys

  29,7(0.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  459,5 tys

  57,5(1.5%)

  543,7 tys

  67,0(1.7%)

  546,1 tys

  67,8(1.5%)

  591,5 tys

  74,5(1.8%)

  152,1 tys

  19,2(0.4%)

  539,8 tys

  68,7(1.5%)

  193,6 tys

  24,9(0.4%)

  162,8 tys

  21,1(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  65,2 tys

  8,2(0.2%)

  61,0 tys

  7,5(0.2%)

  61,1 tys

  7,6(0.2%)

  86,0 tys

  10,8(0.3%)

  74,7 tys

  9,4(0.2%)

  58,1 tys

  7,4(0.2%)

  41,9 tys

  5,4(0.1%)

  27,4 tys

  3,6(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  59,9 tys

  7,5(0.2%)

  59,9 tys

  7,4(0.2%)

  869,2 tys

  108(2.4%)

  30,0 tys

  3,8(0.1%)

  4,6 tys

  0,6(0%)

  352,7 tys

  44,9(1%)

  149,6 tys

  19,2(0.3%)

  26,4 tys

  3,4(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  31,4 tys

  3,9(0.1%)

  4,3 tys

  0,5(0%)

  4,7 tys

  0,6(0%)

  25,4 tys

  3,2(0.1%)

  3,5 tys

  0,4(0%)

  2,5 tys

  0,3(0%)

  7,6 tys

  1,0(0%)

  7,5 tys

  1,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  100,4 tys

  12,6(0.3%)

  32,7 tys

  4,0(0.1%)

  2,5 tys

  0,3(0%)

  2,5 tys

  0,3(0%)

  113,5 tys

  14,4(0.3%)

  115,1 tys

  14,7(0.3%)

  13,3 tys

  1,7(0%)

  2,9 tys

  0,4(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  1,9 tys

  0,2(0%)

  2,1 tys

  0,3(0%)

  4,1 tys

  0,5(0%)

  5,2 tys

  0,7(0%)

  2,5 tys

  0,3(0%)

  3,2 tys

  0,4(0%)

  2,8 tys

  0,4(0%)

  1,5 tys

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  358

  0,0(0%)

  800

  0,1(0%)

  1,2 tys

  0,1(0%)

  1 000

  0,1(0%)

  1,2 tys

  0,2(0%)

  800

  0,1(0%)

  1,2 tys

  0,2(0%)

  1,2 tys

  0,2(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  142,5 tys

  17,8(0.5%)

  154,0 tys

  19,0(0.5%)

  97,6 tys

  12,1(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,0 tys

  0,8(0%)

  11,1 tys

  1,4(0%)

  557

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,7 tys

  0,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  818

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  0,0

  0,0(0%)

  184,8 tys

  22,8(0.6%)

  55,0 tys

  6,8(0.1%)

  60,0 tys

  7,6(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Praszka - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1 432 mieszkańców Praszki jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 718 kobiet oraz 714 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 11,2% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,5% wykształcenie policealne, 8,2% średnie ogólnokształcące, a 17,2% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 30,7% mieszkańców Praszki, gimnazjalnym 5,3%, natomiast 23,3% podstawowym ukończonym. 1,6% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa opolskiego mieszkańcy Praszki mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Praszce największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (27,3%) oraz zasadnicze zawodowe (21,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (40,1%) oraz podstawowe ukończone (19,1%).

  19,3% mieszkańców Praszki w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (19,4% wśród dziewczynek i 19,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 056 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,68 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 29,8% ludności (30,5% wśród dziewczynek i 29,1% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 21 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 127,30.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 9,6% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (10,7% wśród dziewczyn i 8,5% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 19 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 168,99.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,1% mieszkańców (15,3% wśród dziewczyn i 16,9% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 27 uczniów. 24 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 25,1% mieszkańców Praszki w wieku potencjalnej nauki (24,1% kobiet i 26,1% mężczyzn).

 • 11,2% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  11,2%
  Województwo
  15,1%
  Polska
  17,9%
 • 13,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 9,0% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 27,9% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  27,9%
  Województwo
  31,8%
  Cały kraj
  33,3%
 • 30,8% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 24,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,5% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,5%
  Województwo
  2,5%
  Polska
  2,7%
 • 3,6% Kobiety
  (policealne)
 • 1,3% Mężczyźni
  (policealne)
 • 8,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Praszka
  8,2%
  Opolskie
  11,4%
  Cały kraj
  12,4%
 • 10,9% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 5,3% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,2% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  17,2%
  Województwo
  17,8%
  Cała Polska
  18,1%
 • 16,2% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 18,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 30,7% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  30,7%
  Opolskie
  26,6%
  Kraj
  22,9%
 • 21,9% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 40,1% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,3% Wykształcenie gimnazjalne
 • Praszka
  5,3%
  Województwo
  5,1%
  Polska
  5,2%
 • 4,9% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,8% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 23,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  23,3%
  Województwo
  19,9%
  Kraj
  19,3%
 • 27,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 19,1% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,6% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Praszka
  1,6%
  woj. opolskie
  1,4%
  Cała Polska
  1,4%
 • 1,8% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,3% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Praszce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1056 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  1 056,0
  woj. opolskie
  875,0
  Cały kraj
  811,0
 • 0,68 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Praszka
  0,68
  Opolskie
  0,85
  Cała Polska
  1,01
 •  
 • 26,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 26,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola ze specjalnymi)
 • 4,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 6,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Praszce

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Praszce aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczne Przedszkole nr 2
  Publiczne
  ul. MICKIEWICZA 8
  46-320 Praszka
  614315
  PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1
  Publiczne
  34 359-10-15
  ul. MICKIEWICZA 28
  46-320 Praszka
  510610
  Publiczne Przedszkole nr 3 w Praszce
  Publiczne
  34 359-14-13
  34 359-14-13
  ul. Fabryczna 1
  46-320 Praszka
  28-
  Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Felicjanek
  Niepubliczne
  34 359-19-26
  ul. Plac Grunwaldzki 8
  46-320 Praszka
  ---
 • Szkoły podstawowe w Praszce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 127,30 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Praszka
  127,30
  Województwo
  94,54
  Polska
  96,62
 • 123,57 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Praszka
  123,57
  Województwo
  90,79
  Polska
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Praszka) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Praszka) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Praszka
  21,0
  woj. opolskie
  16,0
  Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 21 Szkoły podstawowe ogółem
 • 21
 • 21 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 21
 • 23 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 23
 • 8 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 8
 •  
 • 56,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 47,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 6,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Praszce

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Praszce aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
  Publiczna
  Praszka
  46-230 Praszka
  717216
  Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 w Praszce (Wanda Chotomska)
  Publiczna
  34 359-10-21
  34 359-10-21
  ul. Styczniowa 7
  46-320 Praszka
  715221
  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Praszce
  Publiczna
  34 359-10-52
  34 359-10-52
  ul. Boczna 4
  46-320 Praszka
  714714
  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Praszce
  Publiczna
  34 359-14-13
  34 359-14-13
  ul. Fabryczna 1
  46-320 Praszka
  318-
 • Szkoły gimnazjalne w Praszce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 168,99 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  168,99
  Opolskie
  96,73
  Polska
  100,01
 • 157,59 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  157,59
  Województwo
  88,61
  Kraj
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Praszka) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Praszka) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 19 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Tutaj
  19,0
  Opolskie
  21,0
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 19 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 19
 • 19 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 19
 • 22 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 22
 • 5 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 5
 •  
 • 32,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 24,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 2,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół gimnazjalnych w Praszce

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Praszce aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczne Gimnazjum im.Ojca Świętego Jana Pawła II w Praszce (Ojciec Święty Jan Paweł II)
  Publiczne
  34 359-10-32
  34 359-10-32
  ul. Listopadowa 18
  46-320 Praszka
  1231043
  Publiczne Gimnazjum nr 2 w Praszce
  Publiczne
  34 359-14-13
  34 359-14-13
  ul. Fabryczna 1
  46-320 Praszka
  18-
 • Szkoły ponadgimnazjalne w Praszce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w Praszce w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 27 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Miasto
  27,0
  Województwo
  25,0
  Cała Polska
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 27 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 27
 • 27 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 27
 • 9,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 6,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 24 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Tutaj
  24,0
  Województwo
  24,0
  Cały kraj
  24,0
 • 24 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 24
 • 24 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 24
 • 28,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 15,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadgimnazjalnych w Praszce

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Praszce aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum (I Armii Wojska Polskiego)
  Publiczne
  34 359-11-96
  34 359-11-96
  ul. Sportowa 8
  46-320 Praszka
  12319-
  I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Praszce (Powstańców Śląskich)
  Publiczne
  34 359-10-40
  34 359-10-40
  ul. kALISKA 38
  46-320 Praszka
  613820
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa (I Armii Wojska Polskiego)
  Publiczna
  34 359-11-96
  34 359-11-96
  ul. Sportowa 8
  46-320 Praszka
  386-
  II Liceum Ogólnokształcące (I Armii Wojska Polskiego)
  Publiczne
  34 359-11-96
  34 359-11-96
  ul. Sportowa 8
  46-320 Praszka
  124-
  Technikum Uzupełniające (I Armii Wojska Polskiego)
  Publiczne
  ul. Sportowa 8
  46-320 Praszka
  117-
  Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Praszce
  Publiczna
  34 359-14-13
  34 359-14-13
  ul. Fabryczna 1
  46-320 Praszka
  16-
  Szkoła Policealna (I Armii Wojska Polskiego)
  Publiczna
  34 359-11-96
  34 359-11-96
  ul. Sportowa 8
  46-320 Praszka
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Praszce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

  (Dane powiatowe)
 • 19,3% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 19,4% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 19,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 29,8% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 30,5% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,1% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 9,6% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 10,7% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 8,5% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,1% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 15,3% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,9% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 25,1% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 24,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 26,1% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Praszka, 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Praszka, 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Praszka, 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Praszka - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome)

 • Baza noclegowa w Praszce

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Praszce w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Praszce
  (Źródło: GUS, 2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w Praszce: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 14 (przystosowane wejście do budynku: 14, udogodnienia wewnątrz budynku: 14). W Praszce 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 220 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 110 (uczestnicy: 18 890)
  • seanse filmowe: 27 (uczestnicy: 4 360)
  • wystawy: 4 (uczestnicy: 420)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 10 (uczestnicy: 3 000)
  • koncerty: 10 (uczestnicy: 5 000)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 10 (uczestnicy: 500)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 15 (uczestnicy: 200)
  • konkursy: 4 (uczestnicy: 800)
  • pokazy teatralne: 10 (uczestnicy: 2 000)
  • konferencje: 3 (uczestnicy: 600)
  • interdyscyplinarne: 3 (uczestnicy: 1 200)
  • warsztaty: 14 (uczestnicy: 810)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 24 (członkowie: 1 040)
  • taneczne: 4 (członkowie: 100)
  • muzyczne: 3 (członkowie: 100)
  • teatralne: 8 (członkowie: 500)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 8 (członkowie: 300)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 40)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 13 (członkowie: 162)
  • teatralne: 3 (członkowie: 41)
  • muzyczne - instrumentalne: 4 (członkowie: 41)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 10)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 30)
  • taneczne: 4 (członkowie: 40)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2017 w Praszce działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 4 802 zwiedzających, co daje 6 213 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2016 w Praszce działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 20 384 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 6 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 21 229 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 4
  • dostępne dla czytelników: 1
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 1
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  Według danych z 2016 w Praszce działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 251 członków. Zarejestrowano 179 ćwiczących (mężczyźni: 132, kobiety: 47, chłopcy do lat 18: 99, dziewczęta do lat 18: 47). Aktywnych było 8 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (1), instruktora sportowego (6) oraz inne osoby (4).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Praszce w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Praszce
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Praszki znajdują się 4 zabytkowe obiekty wpisane do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Praszce
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Synagoga z 1. poł. XIX w. (ul. Józefa Piłsudskiego 27)dnia 1950-03-01, wykaz dokumentów: 524-XIV-64 z 1950-03-01; 312 z 1967-12-30
  • Cmentarz żydowski z poł. XIX w.dnia 1989-11-21, wykaz dokumentów: A/500/89 z 1989-11-21
  • Cmentarz rzymsko-katolicki z 1809 r.dnia 1989-11-21, wykaz dokumentów: A/501/89 z 1989-11-21
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Plac Grunwaldzki 26)dnia 2014-04-15, wykaz dokumentów: 217/2014 z 2014-04-15

Praszka - Transport i komunikacja(ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017) • W 2017 roku w Praszce znajdowało się 1 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 taksówek oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również dane o wypadkach drogowych oraz rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu oleskiego.

  Powiat oleski - dane o wypadkach i pojazdach
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 1 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 1 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Praszce w latach 2013 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 135,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  135,9 km
  Opolskie
  351,2 km
  Cała Polska
  388,2 km
 • 1,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Miasto
  1,0 km
  Opolskie
  3,3 km
  Cały kraj
  3,2 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Praszka przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 42droga krajowa nr 42(Namysłów - Kamienna - Gręboszów - Domaszowice - Duczów Mały - Duczów Wielki - Wierzbica Górna - Ligota Wołczyńska - Wołczyn - Markotów Mały - Ligota Dolna - Kluczbork - Ligota Zamecka - Ligota Górna - Bogdańczowice - Biadacz - Dębina - Gorzów Śląski - Praszka - Strojec - Faustianka - Porąbki - Rudniki - Jaworek - Jaworzno - Kleśniska - Parzymiechy - Grabarze - Kiedosy - Draby - Lisowice-Kolonia - Raciszyn - Działoszyn - Posmykowizna - Trębaczew - Dylów Rządowy - Pajęczno - Makowiska - Stare Gajęcice - Janki - Konstantynów - Dworszowice Kościelne - Nowa Brzeźnica - Kruplin Radomszczański - Jedlino Drugie - Jedlino Pierwsze - Wola Jedlińska - Ładzice - Radomsko - Kietlin - Antopol - Bugaj Dmeniński - Łagiewniki - Zakrzew - Kodrąb - Juzefów - Rzejowice - Granice - Strzelce Małe - Jaskółki - Przedbórz - Przyłanki - Smyków - Czermno - Skórnice - Fałków - Zbójno - Wyszyna Fałkowska - Wyszyna Rudzka - Ruda Maleniecka - Dęba - Nowy Kazanów - Końskie - Pomyków - Piła - Stąporków - Odrowąż - Płaczków - Górki - Bliżyn - Wojtyniów - Brzeście - Bugaj - Skarżysko-Kamienna - Parszów - Wielka Wieś - Wąchock - Starachowice - Kuczów - Styków - Rudnik)
  • DK 45droga krajowa nr 45(Zabełków - Roszków - Krzyżanowice - Tworków - Bieńkowice - Racibórz - Rudnik - Szonowice - Witosławice - Ciężkowice - Polska Cerkiew - Zakrzów - Długomiłowice - Reńska Wieś - Większyce - Komorno - Poborszów - Mechnica - Stradunia - Żużela - Żywocice - Krapkowice - Gwoździce - Dąbrówka Górna - Zimnice Wielkie - Zimnice Małe - Źlinice - Boguszyce - Chrzowice - Folwark - Opole - Zawada - Borek - Węgry - Osowiec Śląski - Jełowa - Bierdzany - Trzebiszyn - Kopalina - Jasienie - Kuniów - Kluczbork - Ligota Zamecka - Ligota Górna - Bogdańczowice - Biadacz - Dębina - Gorzów Śląski - Praszka - Kowale - Sołtysy - Wierzbie - Morzykobyła - Kadłub - Gaszyn - Wieluń - Wydrzyn - Czarnożyły - Emanuelina - Nietuszyna - Gwizdałki - Dobroszyny - Wola Rudlicka - Oleśnica - Złoczew)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Praszce istnieje 58 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 3 Maja

  ul. Astrów

  ul. Boczna

  ul. Bolesława Prusa

  ul. Bratków

  ul. Byczyńska

  ul. Chabrów

  ul. Chopina

  ul. Chłopska

  ul. Cmentarna

  ul. Fabryczna

  ul. Gabrieli Zapolskiej

  ul. Gorzowska

  pl. Grunwaldzki

  ul. Józefa Piłsudskiego

  ul. Kaliska

  ul. Kilińskiego

  ul. Kolorowa

  ul. Kopernika

  ul. Kosmonautów

  ul. Kołłątaja

  ul. Kościelna

  ul. Kościuszki

  ul. Krótka

  ul. Las

  ul. Listopadowa

  ul. Maków

  ul. Marii Curie-Skłodowskiej

  ul. Marii Dąbrowskiej

  ul. Marii Konopnickiej

  ul. Małachowskiego

  ul. Mickiewicza

  Most im. Józefa Góreckiego

  ul. Niemcewicza

  ul. Obrońców Pokoju

  ul. Orzeszkowej

  ul. Parafialna

  ul. Pilawy

  ul. Pod Kowalami

  ul. Pod Rosochami

  ul. Pod Rozterkiem

  ul. Powstańców Śląskich

  ul. Rolnicza

  Rondo Kalwaryjskie

  ul. Senatorska

  ul. Sienkiewicza

  ul. Sportowa

  ul. Staszica

  ul. Styczniowa

  ul. Szosa Gańska

  ul. Słoneczna

  ul. Słowackiego

  ul. Tulipanów

  ul. Warszawska

  ul. Wodna

  ul. Zofii Nałkowskiej

  al. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego

  ul. Żeromskiego