Praszka w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe)

Praszka - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Praszka to miasto leżące w południowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa opolskiego, powiatu oleskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Praszka.
 • 7 126 Liczba mieszkańców
 • 9,4 km² Powierzchnia
 • 762,1 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1392 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 34 Numer kierunkowy
 • OOL Tablice rejestracyjne
 • Jarosław Wojciech Tkaczyński Burmistrz miasta
Praszka na mapie
Identyfikatory
 • 18.453551.0536 Współrzędne GPS
 • 1608044 TERYT (TERC)
 • 0932353 SIMC
Herb miasta Praszka
Praszka herb
Flaga miasta Praszka
Praszka flaga

Jak Praszka wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Praszka na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Praszka wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Praszka plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
16Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku poprodukcyjnym w Polsce
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
82Miasta w Polsce z największą liczbą motocykli
91Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań korzystających z centralnego ogrzewania
102Miasta z najstarszymi mieszkańcami w Polsce
103Miasta w Polsce z najstarszymi motocyklami
133Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem zasadniczym zawodowym w Polsce
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
144Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań wyposażonych w ustęp spłukiwany
153Najszybciej wyludniające się miasta w Polsce
159Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do wodociągu
188Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań posiadających łazienkę
196Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami osobowymi
213Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
247Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań na 1000 mieszkańców
254Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych nowotworami
267Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów osobowych
282Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
299Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
303Miasta z największym odsetkiem wdów/wdowców w Polsce
309Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze przemysłowym (przemysł i budownictwo)
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
314Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
317Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 ludności
376Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem policealnym w Polsce

Praszka - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
46-320Poczta Praszka, ul. Kościuszki 13
46-320Skrytki Pocztowe Poczta Praszka, ul. Kościuszki 13

Praszka - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Praszce)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Oleśnie (podlega pod: ZUS Oddział w Opolu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Słowackiego 2
46-300 Olesno
Urząd Miejski w Praszce
(34) 359-10-09 100
(34) 359-24-69
Plac Grunwaldzki 13
46-320 Praszka

Praszka - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Praszka jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 7 126, z czego 52,0% stanowią kobiety, a 48,0% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 15,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 45,0 lat i jest nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców województwa opolskiego oraz większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Praszki zawarli w 2022 roku 19 małżeństw, co odpowiada 2,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,6% mieszkańców Praszki jest stanu wolnego, 57,8% żyje w małżeństwie, 4,8% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,4% to wdowy/wdowcy.

  Praszka ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -25. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,46 na 1000 mieszkańców Praszki. W 2022 roku urodziło się 45 dzieci, w tym 44,4% dziewczynek i 55,6% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 426 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,64 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 37,6% zgonów w Praszce spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 24,6% zgonów w Praszce były nowotwory, a 6,3% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Praszki przypada 9.69 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 64 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 111 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Praszki -47. W tym samym roku 2 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 1 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  53,5% mieszkańców Praszki jest w wieku produkcyjnym, 15,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 30,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Praszki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 7 126 Liczba mieszkańców
 • 3 709 Kobiety
 • 3 417 Mężczyźni
 • 52,0%
  48,0%
 • 109 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 109 kobiet)
 • 92 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 92 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Praszce w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Praszce w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Praszce w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Praszki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 45,0 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  45,0 lat
  woj. opolskie
  43,3 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 46,3 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 43,7 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Praszka, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Praszki
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Praszka,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Praszka,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Praszka,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,6% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  27,6%
  Opolskie
  27,8%
  Cała Polska
  29,1%
 • 23,0% Kobiety
  (Panny)
 • 32,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,8% Żonaci/Zamężne
 • Praszka
  57,8%
  woj. opolskie
  54,6%
  Polska
  54,0%
 • 56,5% Kobiety
  (Zamężne)
 • 59,3% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,4% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  9,3%
  woj. opolskie
  8,8%
  Cała Polska
  8,5%
 • 15,1% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,8% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  4,9%
  Opolskie
  7,5%
  Polska
  7,6%
 • 5,0% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,3% Nieustalone
 • Praszka
  0,4%
  Opolskie
  1,3%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,4% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Praszce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Praszce w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2,6 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  2,6
  Opolskie
  3,7
  Polska
  4,1
 • 1,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Praszka
  1,1
  Województwo
  1,5
  Kraj
  1,6
 • 19 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Praszce w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Praszce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -25 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -11 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -14 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,46 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -3,5
  Województwo
  -5,2
  Cały kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Praszce w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Praszce w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Praszce w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Praszce w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 45 Urodzenia żywe
 • 20 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 25 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 44,4%
  55,6%
 • 6,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  6,2
  Województwo
  7,2
  Kraj
  8,1
 • 36,1 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  36,1
  Województwo
  32,0
  Kraj
  35,1
 • 3 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 3
 • 48 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 48
 • 119 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 119
 • 71 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 71
 • 25 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 25
 • 4 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 4
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 426 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 357 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 487 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 426 g
  Opolskie
  3 355 g
  Kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 10 Waga 4500g - 4999g
 • 10
 • 50 Waga 4000g - 4499g
 • 50
 • 162 Waga 3500g - 3999g
 • 162
 • 188 Waga 3000g - 3499g
 • 188
 • 64 Waga 2500g - 2999g
 • 64
 • 14 Waga 2000g - 2499g
 • 14
 • 5 Waga 1500g - 1999g
 • 5
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,36 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,36
  woj. opolskie
  1,20
  Cała Polska
  1,26
 • 0,64 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,64
  Województwo
  0,57
  Kraj
  0,61
 • 0,64 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,64
  Województwo
  0,58
  Cały kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Praszce w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 70 Zgony
 • 31 Kobiety
  (Zgony)
 • 39 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 44,3%
  55,7%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 9,7 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  9,7
  Województwo
  12,4
  Cały kraj
  11,9
 • 156,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Praszka
  156,6
  woj. opolskie
  173,0
  Cały kraj
  147,0
 • 4,1 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  4,1
  Województwo
  2,4
  Cały kraj
  3,8
 • 3,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  3,4
  Opolskie
  3,3
  Cały kraj
  3,1
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Opolskie
  1,1
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie oleskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 37,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  37,6%
  Opolskie
  35,2%
  Kraj
  36,0%
 • 24,6% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  24,6%
  woj. opolskie
  24,2%
  Cały kraj
  23,6%
 • 6,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  6,3%
  Opolskie
  6,0%
  Kraj
  6,7%
 • 53 Zgony spowodowane COVID-19
 • 29,4 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. opolskie
  29,4
  Cały kraj
  15,8
 • 73,8 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  73,8
  Cały kraj
  70,6
 • 307,6 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  307,6
  woj. opolskie
  300,6
  Cały kraj
  280,1
 • 273,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Opolskie
  273,1
  Cały kraj
  253,9
 • 469,5 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 517,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 419,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Praszka
  469,5
  woj. opolskie
  437,7
  Cały kraj
  426,2
 • 70,5 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 24,4 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 132,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Praszka
  70,5
  woj. opolskie
  60,6
  Polska
  62,9
 • 31,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Praszka
  31,5
  woj. opolskie
  34,0
  Cały kraj
  33,8
 • 6,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  6,3
  Opolskie
  8,4
  Polska
  7,0
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Praszka
  0,5%
  Opolskie
  0,7%
  Cała Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 64 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 37 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 27 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 111 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 56 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 55 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -46 Saldo migracji
 • -18 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -28 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -47 Saldo migracji wewnętrznych
 • -19 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -28 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Praszce w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Praszce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 13,5% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,2% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 13,9% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 61,1% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 59,8% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 62,5% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 25,3% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 27,0% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 23,6% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Praszka, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Praszka - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Praszce oddano do użytku 8 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,11 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Praszce to 3 115 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 434 mieszkania. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa opolskiego oraz nieznacznie większa od średniej dla całej Polski.

  62,5% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 37,5% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Praszce to 4,88 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa opolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Praszce to 94,90 m2 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa opolskiego oraz porównywalna do przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,36% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 98,94% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 98,01% mieszkań posiada łazienkę, 92,20% korzysta z centralnego ogrzewania, a 10,08% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu oleskiego.

  Powiat oleski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Praszce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 3 115 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 433,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  433,70
  Województwo
  388,00
  Kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 67,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  67,30 m2
  Opolskie
  82,00 m2
  Kraj
  75,30 m2
 • 29,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Praszka
  29,20 m2
  Województwo
  31,80 m2
  Cały kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,87 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  3,87
  Opolskie
  4,18
  Polska
  3,83
 • 2,31 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,31
  Opolskie
  2,58
  Cały kraj
  2,42
 • 0,60 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Praszka
  0,60
  Województwo
  0,62
  Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Praszce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 8 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 1,11 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Praszka
  1,11
  Opolskie
  3,50
  Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 39 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,88 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  4,88
  Opolskie
  4,34
  Cała Polska
  3,89
 • 5,43 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Praszka
  5,43
  Opolskie
  15,18
  Cała Polska
  24,56
 • 759 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 94,9 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  94,9 m2
  Opolskie
  106,0 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 0,11 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Praszka
  0,11 m2
  Województwo
  0,37 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Praszce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 99,36% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  99,36%
  Opolskie
  98,44%
  Kraj
  97,75%
 • 98,94% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  98,94%
  woj. opolskie
  97,49%
  Polska
  95,18%
 • 98,01% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  98,01%
  Województwo
  95,94%
  Cała Polska
  93,75%
 • 92,20% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Praszka
  92,20%
  Województwo
  85,05%
  Cały kraj
  85,83%
 • 10,08% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  10,08%
  Województwo
  50,68%
  Cała Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Praszka - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Praszce na 1000 mieszkańców pracuje 342osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 40,8% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 59,2% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Praszce wynosiło w 2023 roku 4,5% (4,5% wśród kobiet i 4,5% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Praszce wynosiło 5 527,82 PLN, co odpowiada 82.40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Praszki 890 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 868 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -22.

  22,4% aktywnych zawodowo mieszkańców Praszki pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 38,7% w przemyśle i budownictwie, a 15,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Praszce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 342 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  342,0
  woj. opolskie
  229,0
  Cały kraj
  259,0
 • 4,7% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 6,1% Kobiety
 • 3,4% Mężczyźni
 • Tutaj
  4,5%
  Województwo
  5,9%
  Cała Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Praszce w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Praszce w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Praszce w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Praszce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 916 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 528 PLN
  woj. opolskie
  6 134 PLN
  Cała Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Praszce w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Praszce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 890 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 868 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -22 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,98 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Praszce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 22,4% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 21,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 22,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 38,7% Przemysł i budownictwo
 • 23,2% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 53,3% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 15,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 18,0% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 14,0% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,3% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 22,1% Pozostałe
 • 35,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 9,3% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Praszce w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Praszce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2 473 Pracujący ogółem
 • 1 010 Kobiety
 • 1 463 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Praszce w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 15,8% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,0% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 16,6% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 53,5% W wieku produkcyjnym
 • 47,6% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 59,8% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 30,8% W wieku poprodukcyjnym
 • 37,4% Kobiety
  (59+ lat)
 • 23,6% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Praszka, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 87,0 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Praszka
  87,0
  woj. opolskie
  66,0
  Kraj
  69,0
 • 57,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Praszka
  57,5
  Województwo
  39,3
  Polska
  38,2
 • 195,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  195,1
  Opolskie
  147,3
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 61,0% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,4% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,0% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,6% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Praszka - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Praszce w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 812 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 652 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 40 nowych podmiotów, a 31 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (107) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (32) w roku 2021. W tym samym okresie najwięcej (156) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (30) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Praszce najwięcej (42) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (781) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,1% (9) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 21,8% (177) podmiotów, a 77,1% (626) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Praszce najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (30.5%) oraz Budownictwo (13.0%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 812 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 9 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 177 Przemysł i budownictwo
 • 626 Pozostała działalność
 • 40 Podmioty nowo zarejestrowane w Praszce w 2023 roku
 • 31 Podmioty wyrejestrowane w Praszce w 2023 roku
 • 652 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 781 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 781
 • 27 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 27
 • 3 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 3
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 811 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 811
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 41 Spółki handlowe ogółem
 • 41
 • 5  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 5
 • 32  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 32
 • 5    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 5
 • 42 Spółki cywilne ogółem
 • 42
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 652 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 199 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 199
 • 85 Budownictwo
 • 85
 • 76 Przetwórstwo przemysłowe
 • 76
 • 72 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 72
 • 43 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 43
 • 34 Pozostała działalność
 • 34
 • 32 Transport i gospodarka magazynowa
 • 32
 • 28 Informacja i komunikacja
 • 28
 • 19 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 19
 • 15 Edukacja
 • 15
 • 13 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 13
 • 12 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 12
 • 12 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 12
 • 7 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 7
 • 4 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 4
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Praszka - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Praszce stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 116 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 16,19 przestępstw. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Praszce wynosi 78,10% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa opolskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Praszki najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 8,68 (wykrywalność 80%) oraz przeciwko mieniu - 7,58 (wykrywalność 57%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,61 (49%), drogowe - 1,99 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,19 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Praszce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Praszki.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Praszka, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 116 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 116
 • 62 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 62
 • 26 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 26
 • 14 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 14
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 55 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 55
 • 16,19 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  16,19
  Opolskie
  17,34
  Cała Polska
  22,81
 • 8,68 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  8,68
  Opolskie
  10,21
  Cała Polska
  12,98
 • 3,61 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  3,61
  Opolskie
  4,50
  Polska
  6,99
 • 1,99 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,99
  Opolskie
  1,77
  Polska
  1,82
 • 0,19 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,19
  Opolskie
  0,36
  Polska
  0,35
 • 7,58 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  7,58
  Opolskie
  9,23
  Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Praszka, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  78%
  woj. opolskie
  69%
  Cała Polska
  71%
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  81%
  Województwo
  65%
  Polska
  63%
 • 50% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  50%
  Województwo
  60%
  Cały kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  Województwo
  99%
  Polska
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Praszka
  100%
  Opolskie
  87%
  Cały kraj
  88%
 • 57% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  57%
  Województwo
  50%
  Cała Polska
  51%

Praszka - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Praszki wyniosła w 2022 roku 77,4 mln złotych, co daje 6,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 18.7% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Praszki - 35.9% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (9.1%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (8.2%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 7,0 mln złotych, czyli 9,0% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Praszki wyniosła w 2022 roku 72,6 mln złotych, co daje 5,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 0% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (34.3%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (23.2%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (9.8%). W budżecie Praszki wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,1 tys złotych na mieszkańca (19,8%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 64,2 złotych na mieszkańca (1,2%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 12,7%.
 • Wydatki budżetu w Praszce według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Praszki według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Praszka, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Praszki według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  36,9 mln

  2,7 tys(100%)

  42,0 mln

  3,1 tys(100%)

  47,5 mln

  3,5 tys(100%)

  51,2 mln

  3,8 tys(100%)

  61,5 mln

  4,5 tys(100%)

  66,1 mln

  5,0 tys(100%)

  65,5 mln

  5,0 tys(100%)

  77,4 mln

  6,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  15,7 mln

  2,0 tys(42.6%)

  16,2 mln

  2,1 tys(38.6%)

  18,0 mln

  2,3 tys(37.9%)

  20,4 mln

  2,6 tys(39.7%)

  20,1 mln

  2,6 tys(32.7%)

  22,4 mln

  3,0 tys(33.9%)

  25,1 mln

  3,4 tys(38.3%)

  27,8 mln

  3,9 tys(35.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  9,0 tys

  1,2(0%)

  19,3 tys

  2,5(0%)

  8,9 tys

  1,2(0%)

  8,0 tys

  1,0(0%)

  9,9 tys

  1,3(0%)

  13,7 tys

  1,8(0%)

  14,5 tys

  2,0(0%)

  7,1 mln

  982(9.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,6 mln

  331(7%)

  3,0 mln

  381(7%)

  3,2 mln

  419(6.8%)

  3,2 mln

  412(6.2%)

  2,9 mln

  386(4.8%)

  3,1 mln

  418(4.8%)

  5,5 mln

  747(8.4%)

  6,3 mln

  880(8.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,6 mln

  464(9.9%)

  3,7 mln

  473(8.8%)

  3,7 mln

  485(7.9%)

  4,0 mln

  516(7.8%)

  4,3 mln

  562(6.9%)

  4,5 mln

  593(6.7%)

  4,7 mln

  643(7.2%)

  5,8 mln

  809(7.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,9 mln

  746(15.9%)

  11,5 mln

  1,5 tys(27.4%)

  3,1 mln

  397(6.4%)

  3,6 mln

  462(6.9%)

  3,9 mln

  507(6.3%)

  3,9 mln

  521(5.9%)

  4,0 mln

  549(6.2%)

  5,4 mln

  755(7%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  2,3 mln

  290(6.2%)

  2,8 mln

  363(6.7%)

  2,9 mln

  372(6%)

  2,9 mln

  375(5.6%)

  2,8 mln

  363(4.5%)

  3,0 mln

  394(4.5%)

  3,5 mln

  470(5.3%)

  4,2 mln

  582(5.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,8 mln

  355(7.5%)

  1,6 mln

  207(3.8%)

  2,7 mln

  344(5.6%)

  2,3 mln

  302(4.5%)

  3,2 mln

  425(5.3%)

  1,1 mln

  148(1.7%)

  1,7 mln

  229(2.6%)

  4,0 mln

  557(5.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  390,5 tys

  49,7(1.1%)

  498,6 tys

  64,1(1.2%)

  314,8 tys

  40,8(0.7%)

  1,2 mln

  158(2.4%)

  5,1 mln

  677(8.4%)

  7,4 mln

  986(11.2%)

  377,9 tys

  51,2(0.6%)

  3,6 mln

  496(4.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,2 mln

  153(3.3%)

  419,2 tys

  53,9(1%)

  455,9 tys

  59,0(1%)

  418,4 tys

  54,3(0.8%)

  391,3 tys

  51,5(0.6%)

  410,6 tys

  54,6(0.6%)

  417,1 tys

  56,5(0.6%)

  621,8 tys

  86,6(0.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  645,5 tys

  82,2(1.7%)

  594,5 tys

  76,5(1.4%)

  669,9 tys

  86,7(1.4%)

  691,2 tys

  89,7(1.3%)

  860,0 tys

  113(1.4%)

  1,2 mln

  165(1.9%)

  792,1 tys

  107(1.2%)

  562,9 tys

  78,4(0.7%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  105,7 tys

  13,5(0.3%)

  107,4 tys

  13,8(0.3%)

  76,9 tys

  10,0(0.2%)

  71,5 tys

  9,3(0.1%)

  119,8 tys

  15,8(0.2%)

  145,3 tys

  19,3(0.2%)

  141,8 tys

  19,2(0.2%)

  509,6 tys

  71,0(0.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  697,3 tys

  88,8(1.9%)

  668,3 tys

  86,0(1.6%)

  691,2 tys

  89,5(1.5%)

  659,4 tys

  85,6(1.3%)

  334,3 tys

  44,0(0.5%)

  361,7 tys

  48,1(0.5%)

  705,8 tys

  95,7(1.1%)

  465,1 tys

  64,8(0.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  177,6 tys

  22,6(0.5%)

  228,2 tys

  29,4(0.5%)

  215,4 tys

  27,9(0.5%)

  189,2 tys

  24,6(0.4%)

  201,4 tys

  26,5(0.3%)

  210,7 tys

  28,0(0.3%)

  246,2 tys

  33,4(0.4%)

  429,0 tys

  59,7(0.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  43,4 tys

  5,5(0.1%)

  37,3 tys

  4,8(0.1%)

  69,7 tys

  9,0(0.1%)

  65,5 tys

  8,5(0.1%)

  44,6 tys

  5,9(0.1%)

  46,2 tys

  6,1(0.1%)

  50,8 tys

  6,9(0.1%)

  43,0 tys

  6,0(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  593,1 tys

  75,5(1.6%)

  627,3 tys

  80,7(1.5%)

  575,3 tys

  74,5(1.2%)

  637,7 tys

  82,8(1.2%)

  690,2 tys

  90,8(1.1%)

  793,7 tys

  106(1.2%)

  707,2 tys

  95,9(1.1%)

  30,8 tys

  4,3(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  115,1 tys

  14,7(0.3%)

  13,3 tys

  1,7(0%)

  2,9 tys

  0,4(0%)

  148,3 tys

  19,2(0.3%)

  107,2 tys

  14,1(0.2%)

  104,4 tys

  13,9(0.2%)

  2,6 tys

  0,3(0%)

  2,8 tys

  0,4(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  27,9 tys

  3,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  73,0 tys

  9,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  800

  0,1(0%)

  1,2 tys

  0,2(0%)

  1,2 tys

  0,2(0%)

  2,0 tys

  0,3(0%)

  1,7 tys

  0,2(0%)

  1,2 tys

  0,2(0%)

  2,8 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Praszce według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Praszki według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Praszka, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Praszki według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  37,1 mln

  2,7 tys(100%)

  44,3 mln

  3,2 tys(100%)

  47,9 mln

  3,5 tys(100%)

  49,9 mln

  3,7 tys(100%)

  57,7 mln

  4,3 tys(100%)

  66,7 mln

  5,0 tys(100%)

  73,0 mln

  5,6 tys(100%)

  72,6 mln

  5,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  16,8 mln

  2,1 tys(45.3%)

  18,1 mln

  2,3 tys(40.9%)

  19,2 mln

  2,5 tys(40.1%)

  19,8 mln

  2,6 tys(39.7%)

  21,2 mln

  2,8 tys(36.8%)

  23,0 mln

  3,1 tys(34.5%)

  23,8 mln

  3,2 tys(32.7%)

  24,9 mln

  3,5 tys(34.3%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  10,3 mln

  1,3 tys(27.8%)

  11,5 mln

  1,5 tys(25.9%)

  11,6 mln

  1,5 tys(24.2%)

  12,2 mln

  1,6 tys(24.4%)

  13,3 mln

  1,7 tys(23%)

  16,0 mln

  2,1 tys(24%)

  18,5 mln

  2,5 tys(25.4%)

  16,8 mln

  2,3 tys(23.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  11,1 tys

  1,4(0%)

  557

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,1 mln

  986(9.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,1 mln

  270(5.7%)

  2,0 mln

  264(4.6%)

  1,7 mln

  221(3.6%)

  1,9 mln

  246(3.8%)

  2,0 mln

  263(3.5%)

  2,0 mln

  262(3%)

  4,9 mln

  660(6.7%)

  5,4 mln

  751(7.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,5 mln

  568(12%)

  10,1 mln

  1,3 tys(22.7%)

  1,5 mln

  194(3.1%)

  1,8 mln

  233(3.6%)

  1,6 mln

  217(2.9%)

  1,7 mln

  232(2.6%)

  1,7 mln

  231(2.3%)

  3,0 mln

  414(4.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  448,0 tys

  57,0(1.2%)

  772,5 tys

  99,4(1.7%)

  479,8 tys

  62,1(1%)

  389,1 tys

  50,5(0.8%)

  454,0 tys

  59,7(0.8%)

  290,7 tys

  38,7(0.4%)

  292,8 tys

  39,7(0.4%)

  1,8 mln

  245(2.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  881,7 tys

  112(2.4%)

  890,8 tys

  115(2%)

  1,4 mln

  175(2.8%)

  1,2 mln

  154(2.4%)

  2,6 mln

  342(4.5%)

  1,6 mln

  207(2.3%)

  2,5 mln

  341(3.4%)

  1,3 mln

  183(1.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  464,0 tys

  59,1(1.3%)

  24,4 tys

  3,1(0.1%)

  609,7 tys

  78,9(1.3%)

  474,5 tys

  61,6(1%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 mln

  261(2.9%)

  348,7 tys

  47,3(0.5%)

  1,0 mln

  146(1.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  539,8 tys

  68,7(1.5%)

  193,6 tys

  24,9(0.4%)

  162,8 tys

  21,1(0.3%)

  712,5 tys

  92,5(1.4%)

  190,4 tys

  25,0(0.3%)

  248,7 tys

  33,1(0.4%)

  610,2 tys

  82,7(0.8%)

  620,0 tys

  86,3(0.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  287,7 tys

  36,6(0.8%)

  290,8 tys

  37,4(0.7%)

  307,2 tys

  39,8(0.6%)

  305,2 tys

  39,6(0.6%)

  369,2 tys

  48,6(0.6%)

  375,4 tys

  49,9(0.6%)

  390,4 tys

  52,9(0.5%)

  432,7 tys

  60,3(0.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  227,1 tys

  28,9(0.6%)

  231,3 tys

  29,8(0.5%)

  229,0 tys

  29,7(0.5%)

  237,9 tys

  30,9(0.5%)

  242,0 tys

  31,8(0.4%)

  259,3 tys

  34,5(0.4%)

  307,0 tys

  41,6(0.4%)

  299,0 tys

  41,6(0.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  352,7 tys

  44,9(1%)

  149,6 tys

  19,2(0.3%)

  26,4 tys

  3,4(0.1%)

  6,5 tys

  0,8(0%)

  333,6 tys

  43,9(0.6%)

  2,1 mln

  280(3.2%)

  2,6 mln

  347(3.5%)

  33,3 tys

  4,6(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  14,9 tys

  2,0(0%)

  10,0 tys

  1,4(0%)

  19,9 tys

  2,8(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  3,2 tys

  0,4(0%)

  2,8 tys

  0,4(0%)

  1,5 tys

  0,2(0%)

  1,5 tys

  0,2(0%)

  2,1 tys

  0,3(0%)

  1,7 tys

  0,2(0%)

  1,7 tys

  0,2(0%)

  18,2 tys

  2,5(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  58,1 tys

  7,4(0.2%)

  41,9 tys

  5,4(0.1%)

  27,4 tys

  3,6(0.1%)

  21,5 tys

  2,8(0%)

  18,8 tys

  2,5(0%)

  14,4 tys

  1,9(0%)

  9,7 tys

  1,3(0%)

  7,7 tys

  1,1(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  2,5 tys

  0,3(0%)

  7,6 tys

  1,0(0%)

  7,5 tys

  1,0(0%)

  15,6 tys

  2,0(0%)

  10,4 tys

  1,4(0%)

  19,4 tys

  2,6(0%)

  22,5 tys

  3,1(0%)

  5,1 tys

  0,7(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  115,1 tys

  14,7(0.3%)

  13,3 tys

  1,7(0%)

  2,9 tys

  0,4(0%)

  148,3 tys

  19,2(0.3%)

  107,2 tys

  14,1(0.2%)

  104,4 tys

  13,9(0.2%)

  2,6 tys

  0,3(0%)

  2,8 tys

  0,4(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  800

  0,1(0%)

  1,2 tys

  0,2(0%)

  1,2 tys

  0,2(0%)

  2,0 tys

  0,3(0%)

  600

  0,1(0%)

  500

  0,1(0%)

  2,8 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  818

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Praszka - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 360 mieszkańców Praszki jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 657 kobiet oraz 704 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 16,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,3% wykształcenie policealne, 8,9% średnie ogólnokształcące, a 20,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 30,6% mieszkańców Praszki, gimnazjalnym 2,7%, natomiast 13,9% podstawowym ukończonym. 2,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa opolskiego mieszkańcy Praszki mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Praszce największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (23,1%) oraz wyższe (20,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (38,8%) oraz średnie zawodowe (23,3%).

  W roku 2022 w Praszce mieściły się 4 przedszkola, w których do 14 oddziałów uczęszczało 308 dzieci (165 dziewczynek oraz 143 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Praszce mieściły się 4 przedszkola, w których do 11 oddziałów uczęszczało 230 dzieci (120 dziewczynek oraz 110 chłopców). Dostępnych było 298 miejsc.

  18,8% mieszkańców Praszki w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (19,2% wśród dziewczynek i 18,5% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 298 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,67 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 4 szkoły podstawowe, w których w 40 oddziałach uczyło się 705 uczniów (355 kobiet oraz 350 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Praszce placówkę miały 4 szkoły podstawowe, w których w 22 oddziałach uczyło się 466 uczniów (198 kobiet oraz 268 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 32,2% ludności (33,3% wśród dziewczynek i 31,3% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17,6 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 125,22.

  W Praszce znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 4 oddziałach uczyło się 114 uczniów (83 kobiety oraz 31 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 29 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Praszce placówkę miały 2 licea ogólnokształcące, w których w 19 oddziałach uczyło się 499 uczniów (339 kobiet oraz 160 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 191 absolwentów.

  W Praszce znajduje się 1 Technikum, w którym w 14 oddziałach uczyło się 389 uczniów (88 kobiet oraz 301 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 64 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Praszce placówkę miała 1 Technikum, w którym w 16 oddziałach uczyło się 422 uczniów (105 kobiet oraz 317 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 41 absolwentów.

  W Praszce znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 2 oddziałach uczyło się 47 uczniów (6 kobiet oraz 41 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 15,4% mieszkańców (15,9% wśród dziewczyn i 15,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 28,5 uczniów. 23,5 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 27,8 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 19,8% mieszkańców Praszki w wieku potencjalnej nauki (17,5% kobiet i 21,9% mężczyzn).

 • 16,8% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  16,8%
  Opolskie
  21,2%
  Kraj
  25,2%
 • 20,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,9% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,1% Wykształcenie średnie i policealne
 • Praszka
  33,1%
  Województwo
  34,9%
  Polska
  35,2%
 • 34,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 31,0% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,3% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  3,3%
  Województwo
  3,1%
  Kraj
  3,3%
 • 4,4% Kobiety
  (policealne)
 • 1,3% Mężczyźni
  (policealne)
 • 8,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Praszka
  8,9%
  woj. opolskie
  10,9%
  Cała Polska
  11,9%
 • 11,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 6,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  20,9%
  woj. opolskie
  20,9%
  Cały kraj
  20,0%
 • 18,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 23,3% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 30,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Praszka
  30,6%
  Opolskie
  25,7%
  Cała Polska
  21,2%
 • 23,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 38,8% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,7% Wykształcenie gimnazjalne
 • Praszka
  2,7%
  Województwo
  2,9%
  Polska
  3,0%
 • 2,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,0% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 13,9% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Praszka
  13,9%
  Województwo
  12,3%
  Polska
  12,3%
 • 16,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 10,8% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Praszka
  2,9%
  woj. opolskie
  3,0%
  Polska
  3,1%
 • 2,8% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Praszce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1298 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  1 298,0
  Opolskie
  953,0
  Polska
  927,0
 • 0,67 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,67
  Województwo
  0,79
  Kraj
  0,89
 •  
 • 4Przedszkola
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 14 Oddziały
 • 1 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 312 Miejsca
  (rok 2018)
 • 5 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Praszka) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 308 Dzieci
 • 165 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 143 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 53,6%
  46,4%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 6 2 lata i mniej
 • 6
 • 59 3 lata
 • 59
 • 72 4 lata
 • 72
 • 88 5 lata
 • 88
 • 83 6 lat
 • 83
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 38 3 lata
 • 38
 • 36 4 lata
 • 36
 • 45 5 lata
 • 45
 • 42 6 lat
 • 42
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 21 3 lata
 • 21
 • 36 4 lata
 • 36
 • 43 5 lata
 • 43
 • 41 6 lat
 • 41
 •  
 • 20,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 20,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 2,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Praszce(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Praszce aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczne Przedszkole nr 2
  Publiczne
  ul. MICKIEWICZA 8
  46-320 Praszka
  614315
  PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1
  Publiczne
  34 359-10-15
  ul. MICKIEWICZA 28
  46-320 Praszka
  510610
  Publiczne Przedszkole nr 3 w Praszce
  Publiczne
  34 359-14-13
  34 359-14-13
  ul. Fabryczna 1
  46-320 Praszka
  28-
  Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Felicjanek
  Niepubliczne
  34 359-19-26
  ul. Plac Grunwaldzki 8
  46-320 Praszka
  ---
 • Szkoły podstawowe w Praszce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Praszka) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 33 Oddziały
 • 684 Uczniowie
 • 346 Kobiety
  (uczniowie)
 • 338 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 50,6%
  49,4%
 • 100 Uczniowie w 1 klasie
 • 48 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 52 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 122 Absolwenci
 • 57 Kobiety
  (absolwenci)
 • 65 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 7 Oddziały
 • 21 Uczniowie
 • 9 Kobiety
  (uczniowie)
 • 12 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 42,9%
  57,1%
 • 4 Absolwenci
 • 1 Kobiety
  (absolwenci)
 • 3 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 17,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  17,6
  Opolskie
  15,9
  Polska
  17,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 17,6 Szkoły podstawowe ogółem
 • 17,6
 • 17,6 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 17,6
 • 20,7 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 20,7
 • 3,0 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 3,0
 •  
 • 58,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 48,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 14,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 12,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 125,22 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  125,22
  Województwo
  94,54
  Cała Polska
  95,96
 • 123,98 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  123,98
  Województwo
  93,41
  Cały kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Praszka) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Praszka) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Praszce(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Praszce aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
  Publiczna
  Praszka
  46-230 Praszka
  717216
  Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 w Praszce (Wanda Chotomska)
  Publiczna
  34 359-10-21
  34 359-10-21
  ul. Styczniowa 7
  46-320 Praszka
  715221
  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Praszce
  Publiczna
  34 359-10-52
  34 359-10-52
  ul. Boczna 4
  46-320 Praszka
  714714
  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Praszce
  Publiczna
  34 359-14-13
  34 359-14-13
  ul. Fabryczna 1
  46-320 Praszka
  318-
 • Szkoły ponadpodstawowe w Praszce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Praszka) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 4 Oddziały
 • 114 Uczniowie
 • 83 Kobiety
  (uczniowie)
 • 31 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 72,8%
  27,2%
 • 21 Uczniowie w 1 klasie
 • 15 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 6 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 29 Absolwenci
 • 19 Kobiety
  (absolwenci)
 • 10 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 28,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  28,5
  Opolskie
  25,9
  Cała Polska
  26,5
 •  
 • 10,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 7,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (Praszka) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 14 Oddziały
 • 389 Uczniowie
 • 88 Kobiety
  (uczniowie)
 • 301 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 22,6%
  77,4%
 • 120 Uczniowie w 1 klasie
 • 32 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 88 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 64 Absolwenci
 • 16 Kobiety
  (absolwenci)
 • 48 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 27,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Miasto
  27,8
  Opolskie
  25,5
  Cały kraj
  24,9
 •  
 • 31,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 16,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 15,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Praszka) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 27 Uczniowie w 1 klasie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 24 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 23,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  23,5
  woj. opolskie
  19,6
  Kraj
  21,0
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Praszce(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Praszce aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum (I Armii Wojska Polskiego)
  Publiczne
  34 359-11-96
  34 359-11-96
  ul. Sportowa 8
  46-320 Praszka
  12319-
  I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Praszce (Powstańców Śląskich)
  Publiczne
  34 359-10-40
  34 359-10-40
  ul. kALISKA 38
  46-320 Praszka
  613820
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa (I Armii Wojska Polskiego)
  Publiczna
  34 359-11-96
  34 359-11-96
  ul. Sportowa 8
  46-320 Praszka
  386-
  II Liceum Ogólnokształcące (I Armii Wojska Polskiego)
  Publiczne
  34 359-11-96
  34 359-11-96
  ul. Sportowa 8
  46-320 Praszka
  124-
  Technikum Uzupełniające (I Armii Wojska Polskiego)
  Publiczne
  ul. Sportowa 8
  46-320 Praszka
  117-
  Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Praszce
  Publiczna
  34 359-14-13
  34 359-14-13
  ul. Fabryczna 1
  46-320 Praszka
  16-
  Szkoła Policealna (I Armii Wojska Polskiego)
  Publiczna
  34 359-11-96
  34 359-11-96
  ul. Sportowa 8
  46-320 Praszka
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Praszce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 18,8% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 19,2% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,5% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 32,2% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 33,3% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 31,3% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,7% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,1% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 15,9% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 15,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 19,8% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 17,5% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 21,9% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Praszka, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Praszka, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Praszka, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Praszka - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome)

 • Baza noclegowa w Praszce

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Praszce w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Praszce
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Praszce: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Praszce 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 220 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 20 (uczestnicy: 1 300)
  • koncerty: 3 (uczestnicy: 600)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 2 (uczestnicy: 400)
  • warsztaty: 15 (uczestnicy: 300)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 11 (członkowie: 140)
  • taneczne: 4 (członkowie: 30)
  • muzyczne: 3 (członkowie: 25)
  • teatralne: 2 (członkowie: 15)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 30)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 1 (członkowie: 40)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 9 (członkowie: 160)
  • teatralne: 3 (członkowie: 40)
  • muzyczne - instrumentalne: 2 (członkowie: 30)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 20)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 30)
  • taneczne: 2 (członkowie: 40)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Praszce działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 5 687 zwiedzających, co daje 7 871 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Praszce działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 22 772 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 3 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 21 229 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 4
  • dostępne dla czytelników: 1
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 1
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Praszce działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 251 członków. Zarejestrowano 179 ćwiczących (mężczyźni: 132, kobiety: 47, chłopcy do lat 18: 99, dziewczęta do lat 18: 47). Aktywnych było 8 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (1), instruktora sportowego (6) oraz inne osoby (4).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Praszce w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Praszce
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Praszki znajdują się 4 zabytkowe obiekty wpisane do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Praszce
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Synagoga z 1. poł. XIX w. (ul. Józefa Piłsudskiego 27)dnia 1950-03-01, wykaz dokumentów: 524-XIV-64 z 1950-03-01; 312 z 1967-12-30
  • Cmentarz żydowski z poł. XIX w.dnia 1989-11-21, wykaz dokumentów: A/500/89 z 1989-11-21
  • Cmentarz rzymsko-katolicki z 1809 r.dnia 1989-11-21, wykaz dokumentów: A/501/89 z 1989-11-21
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Plac Grunwaldzki 26)dnia 2014-04-15, wykaz dokumentów: 217/2014 z 2014-04-15

Praszka - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 4 wypadków drogowych w Praszce odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 5 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 55,7 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa opolskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Praszce znajdowało się 8 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu oleskiego.

  Powiat oleski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Praszce
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 4 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 5 Ranni
  (rok 2022)
 • 0 Lekko ranni
 • 5 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Praszce w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 55,69 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  55,7
  Województwo
  46,5
  Kraj
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Praszka
  0,0
  Województwo
  6,8
  Cały kraj
  5,0
 • 69,62 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Praszka
  69,6
  Województwo
  54,4
  Kraj
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Praszka
  0,0
  Opolskie
  14,6
  Kraj
  8,9
 • 125,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Miasto
  125,0
  Województwo
  117,1
  Polska
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 8 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 6 km  Będących pod zarządem gminy
 • 2 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Praszce w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 766,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  766,3 km
  Województwo
  681,6 km
  Polska
  633,6 km
 • 6,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Praszka
  6,1 km
  woj. opolskie
  6,8 km
  Kraj
  5,3 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Praszka przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 42droga krajowa nr 42(Namysłów - Kamienna - Gręboszów - Domaszowice - Duczów Mały - Duczów Wielki - Wierzbica Górna - Ligota Wołczyńska - Wołczyn - Markotów Mały - Ligota Dolna - Kluczbork - Ligota Zamecka - Ligota Górna - Bogdańczowice - Biadacz - Dębina - Gorzów Śląski - Praszka - Strojec - Faustianka - Porąbki - Rudniki - Jaworek - Jaworzno - Kleśniska - Parzymiechy - Grabarze - Kiedosy - Draby - Lisowice-Kolonia - Raciszyn - Działoszyn - Posmykowizna - Trębaczew - Dylów Rządowy - Pajęczno - Makowiska - Stare Gajęcice - Janki - Konstantynów - Dworszowice Kościelne - Nowa Brzeźnica - Kruplin Radomszczański - Jedlino Drugie - Jedlino Pierwsze - Wola Jedlińska - Ładzice - Radomsko - Kietlin - Antopol - Bugaj Dmeniński - Łagiewniki - Zakrzew - Kodrąb - Juzefów - Rzejowice - Granice - Strzelce Małe - Jaskółki - Przedbórz - Przyłanki - Smyków - Czermno - Skórnice - Fałków - Zbójno - Wyszyna Fałkowska - Wyszyna Rudzka - Ruda Maleniecka - Dęba - Nowy Kazanów - Końskie - Pomyków - Piła - Stąporków - Odrowąż - Płaczków - Górki - Bliżyn - Wojtyniów - Brzeście - Bugaj - Skarżysko-Kamienna - Parszów - Wielka Wieś - Wąchock - Starachowice - Kuczów - Styków - Rudnik)
  • DK 45droga krajowa nr 45(Zabełków - Roszków - Krzyżanowice - Tworków - Bieńkowice - Racibórz - Rudnik - Szonowice - Witosławice - Ciężkowice - Polska Cerkiew - Zakrzów - Długomiłowice - Reńska Wieś - Większyce - Komorno - Poborszów - Mechnica - Stradunia - Żużela - Żywocice - Krapkowice - Gwoździce - Dąbrówka Górna - Zimnice Wielkie - Zimnice Małe - Źlinice - Boguszyce - Chrzowice - Folwark - Opole - Zawada - Borek - Węgry - Osowiec Śląski - Jełowa - Bierdzany - Trzebiszyn - Kopalina - Jasienie - Kuniów - Kluczbork - Ligota Zamecka - Ligota Górna - Bogdańczowice - Biadacz - Dębina - Gorzów Śląski - Praszka - Kowale - Sołtysy - Wierzbie - Morzykobyła - Kadłub - Gaszyn - Wieluń - Wydrzyn - Czarnożyły - Emanuelina - Nietuszyna - Gwizdałki - Dobroszyny - Wola Rudlicka - Oleśnica - Złoczew)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Praszce istnieje 58 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 3 Maja

  ul. Astrów

  ul. Boczna

  ul. Bolesława Prusa

  ul. Bratków

  ul. Byczyńska

  ul. Chabrów

  ul. Chopina

  ul. Chłopska

  ul. Cmentarna

  ul. Fabryczna

  ul. Gabrieli Zapolskiej

  ul. Gorzowska

  pl. Grunwaldzki

  ul. Józefa Piłsudskiego

  ul. Kaliska

  ul. Kilińskiego

  ul. Kolorowa

  ul. Kopernika

  ul. Kosmonautów

  ul. Kołłątaja

  ul. Kościelna

  ul. Kościuszki

  ul. Krótka

  ul. Las

  ul. Listopadowa

  ul. Maków

  ul. Marii Curie-Skłodowskiej

  ul. Marii Dąbrowskiej

  ul. Marii Konopnickiej

  ul. Małachowskiego

  ul. Mickiewicza

  Most im. Józefa Góreckiego

  ul. Niemcewicza

  ul. Obrońców Pokoju

  ul. Orzeszkowej

  ul. Parafialna

  ul. Pilawy

  ul. Pod Kowalami

  ul. Pod Rosochami

  ul. Pod Rozterkiem

  ul. Powstańców Śląskich

  ul. Rolnicza

  Rondo Kalwaryjskie

  ul. Senatorska

  ul. Sienkiewicza

  ul. Sportowa

  ul. Staszica

  ul. Styczniowa

  ul. Szosa Gańska

  ul. Słoneczna

  ul. Słowackiego

  ul. Tulipanów

  ul. Warszawska

  ul. Wodna

  ul. Zofii Nałkowskiej

  al. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego

  ul. Żeromskiego