Chojna w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Chojna - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Chojna to miasto leżące w północno-zachodniej Polsce. Należy do województwa zachodniopomorskiego, powiatu gryfińskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Chojna.
 • 7 325 Liczba mieszkańców
 • 12,6 km² Powierzchnia
 • 582,3 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • X wiek Data założenia
 • 1255 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 91 Numer kierunkowy
 • ZGR Tablice rejestracyjne
 • Barbara Rawecka Burmistrz miasta
Identyfikatory
 • 14.427852.9640 Współrzędne GPS
 • 3206034 TERYT (TERC)
 • 0978786 SIMC
Herb miasta Chojna
Chojna herb

Jak Chojna wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Chojna na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Chojna wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Chojna plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
26Miasta w Polsce z najstarszymi autobusami
29Miasta w Polsce z największą liczbą małżeństw na 1000 mieszkańców
36Miasta w Polsce z najdłuszymi bus-pasami
52Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja)
81Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
85Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
87Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
124Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
132Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
146Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
160Miasta w Polsce z największą liczbą urodzin żywych na 1000 mieszkańców
166Miasta w Polsce z najstarszymi motocyklami
190Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów osobowych
203Miasta w Polsce z największą liczbą rozwodów na 1000 mieszkańców
214Miasta w Polsce z najdłuszymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 ludności
225Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami osobowymi
226Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości)
226Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku pierwotnym
228Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze kryminalnym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
232Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
232Miasta w Polsce z największą liczbą motocykli
259Miasta w Polsce z największą liczbą licencji na taksówki
288Miasta z największym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w Polsce
288Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych

Chojna - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
74-500Poczta Chojna Szczecińska, ul. Roosevelta 2

Chojna - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Chojnie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Gryfinie (podlega pod: ZUS Oddział w Szczecinie)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Łużycka 3
74-100 Gryfino
Urząd Miejski w Chojnie
(91) 414-12-95
(91) 414-11-17
ul. Jagiellońska 4
74-500 Chojna

Chojna - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Chojna jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 7 325, z czego 52,1% stanowią kobiety, a 47,9% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców wzrosła o 3,8%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,9 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa zachodniopomorskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Chojny zawarli w 2022 roku 42 małżeństw, co odpowiada 5,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz więcej od wartości dla kraju.
  28,1% mieszkańców Chojny jest stanu wolnego, 52,8% żyje w małżeństwie, 7,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,5% to wdowy/wdowcy.

  Chojna ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -4. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -0,54 na 1000 mieszkańców Chojny. W 2022 roku urodziło się 66 dzieci, w tym 47,0% dziewczynek i 53,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 327 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,51 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 39,0% zgonów w Chojnie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 19,3% zgonów w Chojnie były nowotwory, a 5,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Chojny przypada 9.54 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 91 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 81 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Chojny 10. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 9 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -8.

  60,2% mieszkańców Chojny jest w wieku produkcyjnym, 18,9% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,9% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Chojny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 7 325 Liczba mieszkańców
 • 3 816 Kobiety
 • 3 509 Mężczyźni
 • 52,1%
  47,9%
 • 109 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 109 kobiet)
 • 92 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 92 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Chojnie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Chojnie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Chojnie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Chojny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 40,9 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  40,9 lat
  woj. zachodniopomorskie
  42,8 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 42,3 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,4 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Chojna, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Chojny
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Chojna,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Chojna,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Chojna,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,1% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  28,3%
  Zachodniopomorskie
  27,5%
  Cały kraj
  29,1%
 • 23,1% Kobiety
  (Panny)
 • 33,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 52,8% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  52,8%
  Zachodniopomorskie
  51,0%
  Cała Polska
  54,0%
 • 53,1% Kobiety
  (Zamężne)
 • 52,4% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,5% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  8,2%
  Województwo
  8,2%
  Polska
  8,5%
 • 13,6% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 7,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  7,6%
  woj. zachodniopomorskie
  9,4%
  Cały kraj
  7,6%
 • 8,0% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 7,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 2,9% Nieustalone
 • Chojna
  3,0%
  woj. zachodniopomorskie
  3,7%
  Polska
  0,7%
 • 2,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 3,9% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Chojnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Chojnie w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  5,7
  Województwo
  4,1
  Polska
  4,1
 • 1,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  1,7
  woj. zachodniopomorskie
  2,0
  Kraj
  1,6
 • 42 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Chojnie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Chojnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -4 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -1 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -3 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -0,54 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -0,5
  Zachodniopomorskie
  -5,3
  Cały kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Chojnie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Chojnie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Chojnie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Chojnie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 66 Urodzenia żywe
 • 31 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 35 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 47,0%
  53,0%
 • 9,0 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Chojna
  9,0
  Województwo
  7,1
  Kraj
  8,1
 • 29,3 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  29,3
  Zachodniopomorskie
  31,3
  Kraj
  35,1
 • 7 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7
 • 48 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 48
 • 94 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 94
 • 54 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 54
 • 21 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 21
 • 4 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 4
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 327 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 256 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 393 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 327 g
  woj. zachodniopomorskie
  3 325 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 5 Waga 4500g - 4999g
 • 5
 • 37 Waga 4000g - 4499g
 • 37
 • 153 Waga 3500g - 3999g
 • 153
 • 200 Waga 3000g - 3499g
 • 200
 • 85 Waga 2500g - 2999g
 • 85
 • 15 Waga 2000g - 2499g
 • 15
 • 11 Waga 1500g - 1999g
 • 11
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 1,15 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Chojna
  1,15
  Zachodniopomorskie
  1,18
  Kraj
  1,26
 • 0,55 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,55
  Zachodniopomorskie
  0,58
  Polska
  0,61
 • 0,51 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Chojna
  0,51
  Województwo
  0,57
  Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Chojnie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 70 Zgony
 • 32 Kobiety
  (Zgony)
 • 38 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 45,7%
  54,3%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 9,5 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  9,5
  Województwo
  12,4
  Polska
  11,9
 • 198,0 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Chojna
  198,0
  woj. zachodniopomorskie
  175,3
  Cały kraj
  147,0
 • 2,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  2,0
  woj. zachodniopomorskie
  4,4
  Kraj
  3,8
 • 3,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Chojna
  3,4
  Województwo
  3,4
  Kraj
  3,1
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,3
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie gryfińskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 39,0% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Chojna
  39,0%
  woj. zachodniopomorskie
  36,1%
  Cała Polska
  34,8%
 • 19,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  19,3%
  Zachodniopomorskie
  20,9%
  Polska
  19,6%
 • 5,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  5,0%
  Zachodniopomorskie
  5,2%
  Cała Polska
  5,4%
 • 141 Zgony spowodowane COVID-19
 • 14,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  14,6
  Kraj
  13,3
 • 80,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. zachodniopomorskie
  80,0
  Polska
  74,4
 • 251,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Chojna
  251,7
  Zachodniopomorskie
  293,2
  Kraj
  268,1
 • 270,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  270,8
  Kraj
  246,5
 • 508,6 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 531,5 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 485,1 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Chojna
  508,6
  woj. zachodniopomorskie
  506,4
  Cały kraj
  475,8
 • 88,5 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 41,3 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 133,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Chojna
  88,5
  Województwo
  88,9
  Polska
  70,6
 • 25,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  25,2
  Zachodniopomorskie
  31,0
  Cały kraj
  32,6
 • 10,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  10,1
  Zachodniopomorskie
  7,9
  Cała Polska
  6,9
 • 0,9% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,9%
  Województwo
  0,6%
  Cały kraj
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 91 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 49 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 42 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 81 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 46 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 35 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 9 Wymeldowania za granicę
 • 6 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 3 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 2 Saldo migracji
 • -3 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 5 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 10 Saldo migracji wewnętrznych
 • 3 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 7 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -8 Saldo migracji zagranicznych
 • -6 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -2 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Chojnie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Chojnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 15,5% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,8% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,2% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,6% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,4% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,0% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,9% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,7% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Chojna, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Chojna - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Chojnie oddano do użytku 52 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 7,10 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Chojnie to 2 833 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 387 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  65,4% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 34,6% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Chojnie to 3,73 i jest większa od przeciętnej liczby izb dla województwa zachodniopomorskiego oraz nieznacznie mniejsza od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Chojnie to 78,60 m2 i jest porównywalna do przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,67% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,27% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 96,80% mieszkań posiada łazienkę, 87,92% korzysta z centralnego ogrzewania, a 3,02% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu gryfińskiego.

  Powiat gryfiński - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Chojnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 833 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 386,80 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  386,80
  Zachodniopomorskie
  430,70
  Cały kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 74,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  74,40 m2
  woj. zachodniopomorskie
  70,10 m2
  Polska
  75,30 m2
 • 28,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Chojna
  28,80 m2
  Zachodniopomorskie
  30,20 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,88 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  3,88
  Zachodniopomorskie
  3,70
  Kraj
  3,83
 • 2,59 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,59
  Zachodniopomorskie
  2,32
  Kraj
  2,42
 • 0,67 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,67
  Województwo
  0,63
  Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Chojnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 52 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 7,10 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Chojna
  7,10
  Województwo
  6,21
  Kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 194 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 3,73 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Chojna
  3,73
  Województwo
  3,40
  Kraj
  3,89
 • 26,48 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Chojna
  26,48
  woj. zachodniopomorskie
  21,10
  Polska
  24,56
 • 4 085 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 78,6 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  78,6 m2
  Zachodniopomorskie
  78,7 m2
  Cały kraj
  92,3 m2
 • 0,56 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Chojna
  0,56 m2
  woj. zachodniopomorskie
  0,49 m2
  Cała Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Chojnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 98,67% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Chojna
  98,67%
  woj. zachodniopomorskie
  98,56%
  Cała Polska
  97,71%
 • 97,27% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Chojna
  97,27%
  Województwo
  97,08%
  Cała Polska
  95,10%
 • 96,80% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  96,80%
  Województwo
  96,06%
  Kraj
  93,66%
 • 87,92% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  87,92%
  woj. zachodniopomorskie
  87,78%
  Polska
  85,62%
 • 3,02% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Chojna
  3,02%
  woj. zachodniopomorskie
  63,75%
  Polska
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Chojna - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Chojnie na 1000 mieszkańców pracuje 325osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w Chojnie wynosiło w 2022 roku 7,1% (7,1% wśród kobiet i 7,1% wśród mężczyzn). Jest to nieznacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Chojnie wynosiło 5 878,75 PLN, co odpowiada 87.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Chojny 310 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 451 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 141.

  12,5% aktywnych zawodowo mieszkańców Chojny pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 20,5% w przemyśle i budownictwie, a 32,0% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,1% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Chojnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 325 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  325,0
  Województwo
  362,0
  Kraj
  402,0
 • 7,1% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 7,1% Kobiety
 • 7,1% Mężczyźni
 • Miasto
  7,1%
  Zachodniopomorskie
  6,7%
  Kraj
  5,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Chojnie w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Chojnie w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Chojnie w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Chojnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 879 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 879 PLN
  Województwo
  6 170 PLN
  Cała Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Chojnie w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Chojnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 310 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 451 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 141 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,45 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Chojnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 12,5% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 7,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 18,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 20,5% Przemysł i budownictwo
 • 8,2% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 35,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 32,0% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 36,3% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 26,7% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,1% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,7% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 32,9% Pozostałe
 • 45,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 17,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Chojnie w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 18,9% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,1% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,2% W wieku produkcyjnym
 • 54,8% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,1% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,9% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,4% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Chojna, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 66,1 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  66,1
  woj. zachodniopomorskie
  69,1
  Cała Polska
  69,0
 • 34,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  34,7
  Zachodniopomorskie
  40,0
  Polska
  38,2
 • 110,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  110,1
  woj. zachodniopomorskie
  137,7
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 60,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,5% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,5% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Chojna - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Chojnie w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 080 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 832 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 61 nowych podmiotów, a 56 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (136) podmiotów zarejestrowano w roku 2014, a najmniej (61) w roku 2022. W tym samym okresie najwięcej (114) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (48) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Chojnie najwięcej (45) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (1 043) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,4% (15) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 28,1% (304) podmiotów, a 70,5% (761) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Chojnie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (27.2%) oraz Budownictwo (26.4%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 080 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 15 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 304 Przemysł i budownictwo
 • 761 Pozostała działalność
 • 61 Podmioty nowo zarejestrowane w Chojnie w 2022 roku
 • 56 Podmioty wyrejestrowane w Chojnie w 2022 roku
 • 832 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 043 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 1 043
 • 23 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 23
 • 14 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 14
 • 1 080 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 1 080
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 Spółdzielnie ogółem
 • 5
 • 55 Spółki handlowe ogółem
 • 55
 • 7  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 7
 • 44  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 44
 • 7    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 7
 • 45 Spółki cywilne ogółem
 • 45
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 832 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 226 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 226
 • 220 Budownictwo
 • 220
 • 56 Pozostała działalność
 • 56
 • 51 Przetwórstwo przemysłowe
 • 51
 • 49 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 49
 • 47 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 47
 • 34 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 34
 • 29 Transport i gospodarka magazynowa
 • 29
 • 26 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 26
 • 23 Edukacja
 • 23
 • 20 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 20
 • 16 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 16
 • 13 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 13
 • 10 Informacja i komunikacja
 • 10
 • 9 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 9
 • 2 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 2
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Chojna - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Chojnie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 141 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 19,21 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Chojnie wynosi 71,00% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa zachodniopomorskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Chojny najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 13,80 (wykrywalność 69%) oraz przeciwko mieniu - 8,26 (wykrywalność 42%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,13 (97%), o charakterze gospodarczym - 2,21 (41%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,51 (90%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Chojnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Chojny.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Chojna, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 141 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 141
 • 102 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 102
 • 16 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 16
 • 16 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 16
 • 4 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 4
 • 61 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 61
 • 19,21 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Chojna
  19,21
  Zachodniopomorskie
  22,28
  Cały kraj
  22,81
 • 13,80 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  13,80
  Zachodniopomorskie
  15,77
  Kraj
  12,98
 • 2,21 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,21
  Zachodniopomorskie
  2,98
  Polska
  6,99
 • 2,13 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,13
  Zachodniopomorskie
  2,47
  Cały kraj
  1,82
 • 0,51 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,51
  woj. zachodniopomorskie
  0,45
  Cały kraj
  0,35
 • 8,26 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Chojna
  8,26
  Zachodniopomorskie
  10,86
  Cały kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Chojna, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  71%
  Zachodniopomorskie
  72%
  Polska
  71%
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Chojna
  70%
  woj. zachodniopomorskie
  63%
  Cały kraj
  63%
 • 41% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  41%
  Województwo
  83%
  Polska
  75%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  98%
  Zachodniopomorskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 90% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Chojna
  90%
  Zachodniopomorskie
  90%
  Cała Polska
  88%
 • 42% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  42%
  Zachodniopomorskie
  50%
  Cały kraj
  51%

Chojna - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Chojny wyniosła w 2022 roku 91,1 mln złotych, co daje 6,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 16.1% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Chojny - 30.9% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (13.1%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (8.1%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 13,8 mln złotych, czyli 15,2% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Chojny wyniosła w 2022 roku 84,7 mln złotych, co daje 6,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 9.4% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (29.9%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (21.7%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (14.2%). W budżecie Chojny wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 877 złotych na mieszkańca (13,7%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 27,4 złotych na mieszkańca (0,4%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 14,7%.
 • Wydatki budżetu w Chojnie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Chojny według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Chojna, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Chojny według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  42,2 mln

  3,0 tys(100%)

  48,2 mln

  3,5 tys(100%)

  48,3 mln

  3,5 tys(100%)

  55,9 mln

  4,1 tys(100%)

  64,8 mln

  4,7 tys(100%)

  71,2 mln

  5,3 tys(100%)

  79,1 mln

  5,9 tys(100%)

  91,1 mln

  6,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  16,2 mln

  2,2 tys(38.4%)

  17,2 mln

  2,3 tys(35.7%)

  15,9 mln

  2,1 tys(33%)

  17,8 mln

  2,4 tys(31.9%)

  18,5 mln

  2,5 tys(28.5%)

  19,6 mln

  2,7 tys(27.5%)

  22,4 mln

  3,1 tys(28.3%)

  28,2 mln

  3,8 tys(30.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  483,3 tys

  65,3(1.1%)

  681,3 tys

  91,5(1.4%)

  70,7 tys

  9,5(0.1%)

  510,4 tys

  69,1(0.9%)

  903,6 tys

  122(1.4%)

  725,6 tys

  98,5(1%)

  602,5 tys

  82,2(0.8%)

  12,0 mln

  1,6 tys(13.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  4,4 mln

  588(10.3%)

  4,1 mln

  550(8.5%)

  4,7 mln

  636(9.8%)

  5,2 mln

  699(9.2%)

  6,7 mln

  904(10.3%)

  7,7 mln

  1,1 tys(10.9%)

  7,6 mln

  1,0 tys(9.6%)

  7,4 mln

  1,0 tys(8.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,0 mln

  399(7%)

  3,3 mln

  439(6.8%)

  3,6 mln

  484(7.5%)

  4,3 mln

  588(7.8%)

  6,0 mln

  807(9.2%)

  5,6 mln

  765(7.9%)

  6,0 mln

  815(7.6%)

  6,8 mln

  931(7.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  8,7 mln

  1,2 tys(20.7%)

  15,7 mln

  2,1 tys(32.7%)

  4,6 mln

  612(9.4%)

  4,5 mln

  607(8%)

  4,8 mln

  648(7.4%)

  5,8 mln

  784(8.1%)

  5,4 mln

  736(6.8%)

  6,5 mln

  886(7.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,0 mln

  272(4.8%)

  525,2 tys

  70,5(1.1%)

  434,8 tys

  58,4(0.9%)

  2,0 mln

  275(3.6%)

  2,2 mln

  295(3.4%)

  2,1 mln

  279(2.9%)

  9,2 mln

  1,3 tys(11.7%)

  6,0 mln

  818(6.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,9 mln

  263(4.6%)

  1,8 mln

  238(3.7%)

  1,7 mln

  229(3.5%)

  2,7 mln

  367(4.9%)

  2,1 mln

  279(3.2%)

  2,5 mln

  338(3.5%)

  4,0 mln

  542(5%)

  4,5 mln

  613(4.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  701,1 tys

  94,7(1.7%)

  459,8 tys

  61,7(1%)

  414,9 tys

  55,8(0.9%)

  983,6 tys

  133(1.8%)

  2,5 mln

  338(3.9%)

  2,4 mln

  329(3.4%)

  875,7 tys

  119(1.1%)

  2,6 mln

  359(2.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,0 mln

  138(2.4%)

  742,7 tys

  99,7(1.5%)

  833,8 tys

  112(1.7%)

  1,4 mln

  184(2.4%)

  2,8 mln

  381(4.4%)

  2,8 mln

  386(4%)

  2,2 mln

  301(2.8%)

  2,3 mln

  312(2.5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  617,5 tys

  83,4(1.5%)

  437,1 tys

  58,7(0.9%)

  445,2 tys

  59,8(0.9%)

  692,1 tys

  93,7(1.2%)

  711,0 tys

  96,0(1.1%)

  778,5 tys

  106(1.1%)

  668,1 tys

  91,2(0.8%)

  1,1 mln

  155(1.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  893,5 tys

  121(2.1%)

  922,9 tys

  124(1.9%)

  872,5 tys

  117(1.8%)

  915,6 tys

  124(1.6%)

  974,6 tys

  132(1.5%)

  995,4 tys

  135(1.4%)

  953,2 tys

  130(1.2%)

  1,1 mln

  150(1.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  320,4 tys

  43,3(0.8%)

  317,4 tys

  42,6(0.7%)

  310,1 tys

  41,7(0.6%)

  405,8 tys

  54,9(0.7%)

  417,6 tys

  56,4(0.6%)

  607,6 tys

  82,5(0.9%)

  487,1 tys

  66,5(0.6%)

  552,4 tys

  75,4(0.6%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  520,6 tys

  70,3(1.2%)

  498,1 tys

  66,9(1%)

  453,7 tys

  61,0(0.9%)

  351,3 tys

  47,5(0.6%)

  303,0 tys

  40,9(0.5%)

  227,5 tys

  30,9(0.3%)

  182,9 tys

  25,0(0.2%)

  530,5 tys

  72,4(0.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  329,2 tys

  44,5(0.8%)

  466,2 tys

  62,6(1%)

  424,1 tys

  57,0(0.9%)

  391,2 tys

  52,9(0.7%)

  471,6 tys

  63,7(0.7%)

  459,4 tys

  62,4(0.6%)

  452,0 tys

  61,7(0.6%)

  470,5 tys

  64,2(0.5%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  390,8 tys

  53,4(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  853,9 tys

  115(2%)

  945,1 tys

  127(2%)

  869,9 tys

  117(1.8%)

  973,5 tys

  132(1.7%)

  1,1 mln

  142(1.6%)

  821,6 tys

  112(1.2%)

  904,9 tys

  123(1.1%)

  92,7 tys

  12,7(0.1%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,4 tys

  0,2(0%)

  4,3 tys

  0,6(0%)

  14,2 tys

  1,9(0%)

  23,2 tys

  3,2(0%)

  25,7 tys

  3,5(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  441,3 tys

  59,7(0.8%)

  10,7 tys

  1,4(0%)

  18,2 tys

  2,5(0%)

  13,2 tys

  1,8(0%)

  10,3 tys

  1,4(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  93,8 tys

  12,7(0.2%)

  9,8 tys

  1,3(0%)

  7,2 tys

  1,0(0%)

  138,8 tys

  18,8(0.2%)

  106,3 tys

  14,3(0.2%)

  95,4 tys

  13,0(0.1%)

  2,8 tys

  0,4(0%)

  2,7 tys

  0,4(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  65,4 tys

  8,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Handel

  [Dział 500]

  181,6 tys

  24,5(0.4%)

  10,8 tys

  1,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Hotele i restauracje

  [Dział 550]

  10,0 tys

  1,4(0%)

  7,4 tys

  1,0(0%)

  3,8 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Chojnie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Chojny według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Chojna, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Chojny według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  41,7 mln

  3,0 tys(100%)

  47,9 mln

  3,4 tys(100%)

  53,3 mln

  3,8 tys(100%)

  59,8 mln

  4,3 tys(100%)

  65,0 mln

  4,7 tys(100%)

  79,2 mln

  5,9 tys(100%)

  78,1 mln

  5,8 tys(100%)

  84,7 mln

  6,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  15,6 mln

  2,1 tys(37.3%)

  16,2 mln

  2,2 tys(33.9%)

  16,9 mln

  2,3 tys(31.7%)

  19,8 mln

  2,7 tys(33.1%)

  19,5 mln

  2,6 tys(30%)

  20,0 mln

  2,7 tys(25.3%)

  22,5 mln

  3,1 tys(28.9%)

  25,4 mln

  3,5 tys(29.9%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  11,9 mln

  1,6 tys(28.7%)

  12,6 mln

  1,7 tys(26.3%)

  12,2 mln

  1,6 tys(22.9%)

  15,7 mln

  2,1 tys(26.2%)

  17,0 mln

  2,3 tys(26.1%)

  25,4 mln

  3,4 tys(32%)

  21,9 mln

  3,0 tys(28.1%)

  18,4 mln

  2,5 tys(21.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  289,1 tys

  39,1(0.7%)

  40,8 tys

  5,5(0.1%)

  1,3 tys

  0,2(0%)

  400,7 tys

  54,2(0.7%)

  210,1 tys

  28,4(0.3%)

  221,4 tys

  30,1(0.3%)

  839

  0,1(0%)

  12,0 mln

  1,6 tys(14.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,6 mln

  221(3.9%)

  3,2 mln

  430(6.7%)

  5,3 mln

  715(10%)

  3,8 mln

  511(6.3%)

  5,2 mln

  697(7.9%)

  3,6 mln

  484(4.5%)

  3,9 mln

  538(5.1%)

  3,7 mln

  504(4.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  723,8 tys

  97,8(1.7%)

  81,8 tys

  11,0(0.2%)

  1,6 mln

  211(2.9%)

  1,8 mln

  242(3%)

  2,5 mln

  335(3.8%)

  3,0 mln

  408(3.8%)

  3,6 mln

  492(4.6%)

  3,6 mln

  496(4.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,4 mln

  866(15.4%)

  13,4 mln

  1,8 tys(27.9%)

  2,5 mln

  341(4.8%)

  2,5 mln

  332(4.1%)

  2,5 mln

  340(3.9%)

  2,9 mln

  391(3.6%)

  2,4 mln

  326(3.1%)

  3,3 mln

  446(3.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  108,9 tys

  14,7(0.3%)

  257,9 tys

  34,6(0.5%)

  102,3 tys

  13,7(0.2%)

  970,4 tys

  131(1.6%)

  1,7 mln

  233(2.7%)

  1,6 mln

  215(2%)

  3,1 mln

  425(4%)

  3,2 mln

  432(3.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  364,1 tys

  49,2(0.9%)

  5,3 tys

  0,7(0%)

  4,1 tys

  0,6(0%)

  66,6 tys

  9,0(0.1%)

  12,0 tys

  1,6(0%)

  2,4 mln

  331(3.1%)

  241,5 tys

  33,0(0.3%)

  1,4 mln

  187(1.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  827,9 tys

  112(2%)

  852,2 tys

  114(1.8%)

  824,0 tys

  111(1.5%)

  856,7 tys

  116(1.4%)

  907,1 tys

  122(1.4%)

  931,9 tys

  127(1.2%)

  879,5 tys

  120(1.1%)

  1,0 mln

  139(1.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,1 mln

  143(2.5%)

  592,1 tys

  79,5(1.2%)

  690,7 tys

  92,8(1.3%)

  710,9 tys

  96,2(1.2%)

  552,0 tys

  74,5(0.8%)

  901,4 tys

  122(1.1%)

  1,3 mln

  184(1.7%)

  832,2 tys

  114(1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  92,1 tys

  12,4(0.2%)

  22,0 tys

  2,9(0%)

  23,9 tys

  3,2(0%)

  329,0 tys

  44,5(0.6%)

  30,7 tys

  4,1(0%)

  20,7 tys

  2,8(0%)

  329,0 tys

  44,9(0.4%)

  628,9 tys

  85,9(0.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  316,9 tys

  42,8(0.8%)

  253,9 tys

  34,1(0.5%)

  234,6 tys

  31,5(0.4%)

  514,1 tys

  69,6(0.9%)

  268,6 tys

  36,3(0.4%)

  211,0 tys

  28,6(0.3%)

  350,0 tys

  47,7(0.4%)

  419,9 tys

  57,3(0.5%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  408,5 tys

  55,8(0.5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  27,7 tys

  3,7(0.1%)

  15,9 tys

  2,1(0%)

  2,7 tys

  0,4(0%)

  1,8 tys

  0,2(0%)

  81,9 tys

  11,1(0.1%)

  94,4 tys

  12,8(0.1%)

  2,8 tys

  0,4(0%)

  170,0 tys

  23,2(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  100,2 tys

  13,5(0.2%)

  107,4 tys

  14,4(0.2%)

  93,6 tys

  12,6(0.2%)

  63,8 tys

  8,6(0.1%)

  89,1 tys

  12,0(0.1%)

  92,6 tys

  12,6(0.1%)

  77,9 tys

  10,6(0.1%)

  75,0 tys

  10,2(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  2,0 mln

  265(4.7%)

  270,5 tys

  36,3(0.6%)

  222,7 tys

  29,9(0.4%)

  244,4 tys

  33,1(0.4%)

  244,2 tys

  33,0(0.4%)

  97,4 tys

  13,2(0.1%)

  78,2 tys

  10,7(0.1%)

  63,1 tys

  8,6(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  93,8 tys

  12,7(0.2%)

  9,8 tys

  1,3(0%)

  7,2 tys

  1,0(0%)

  138,8 tys

  18,8(0.2%)

  106,3 tys

  14,3(0.2%)

  95,4 tys

  13,0(0.1%)

  2,8 tys

  0,4(0%)

  2,7 tys

  0,4(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  756

  0,1(0%)

  3,0 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  335,1 tys

  45,7(0.4%)

  1,3 tys

  0,2(0%)

  Handel

  [Dział 500]

  141,7 tys

  19,1(0.3%)

  18,6 tys

  2,5(0%)

  5,6 tys

  0,7(0%)

  495

  0,1(0%)

  4,8

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Hotele i restauracje

  [Dział 550]

  0,0

  0,0(0%)

  20,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Chojna - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 711 mieszkańców Chojny jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 855 kobiet oraz 856 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 16,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,7% wykształcenie policealne, 11,7% średnie ogólnokształcące, a 18,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 25,1% mieszkańców Chojny, gimnazjalnym 3,4%, natomiast 18,3% podstawowym ukończonym. 3,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa zachodniopomorskiego mieszkańcy Chojny mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Chojnie największy odsetek ma wykształcenie wyższe (20,2%) oraz podstawowe ukończone (20,2%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (32,2%) oraz średnie zawodowe (20,4%).

  W roku 2021 w Chojnie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 10 oddziałów uczęszczało 254 dzieci (125 dziewczynek oraz 129 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Chojnie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 7 oddziałów uczęszczało 166 dzieci (75 dziewczynek oraz 91 chłopców). Dostępnych było 175 miejsc.

  17,8% mieszkańców Chojny w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,3% wśród dziewczynek i 17,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 171 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,87 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 3 szkoły podstawowe, w których w 55 oddziałach uczyło się 864 uczniów (423 kobiety oraz 441 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Chojnie placówkę miały 2 szkoły podstawowe, w których w 29 oddziałach uczyło się 552 uczniów (280 kobiet oraz 272 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,7% ludności (26,9% wśród dziewczynek i 28,4% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15,7 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 133,13.

  W Chojnie znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 7 oddziałach uczyło się 220 uczniów (148 kobiet oraz 72 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 51 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Chojnie placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 10 oddziałach uczyło się 301 uczniów (205 kobiet oraz 96 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 118 absolwentów.

  W Chojnie znajdują się 2 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 11 oddziałach uczyło się 245 uczniów (68 kobiet oraz 177 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,4% mieszkańców (17,8% wśród dziewczyn i 17,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 31,4 uczniów. 22,3 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 21,8% mieszkańców Chojny w wieku potencjalnej nauki (22,8% kobiet i 20,9% mężczyzn).

 • 16,4% Wykształcenie wyższe
 • Chojna
  16,4%
  woj. zachodniopomorskie
  23,4%
  Kraj
  25,2%
 • 20,2% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,2% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  33,0%
  Województwo
  35,6%
  Cała Polska
  35,2%
 • 34,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 31,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,7% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  2,7%
  woj. zachodniopomorskie
  3,4%
  Cały kraj
  3,3%
 • 3,8% Kobiety
  (policealne)
 • 1,3% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,7% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  11,7%
  woj. zachodniopomorskie
  13,1%
  Cała Polska
  11,9%
 • 13,9% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  18,5%
  woj. zachodniopomorskie
  19,1%
  Cały kraj
  20,0%
 • 17,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,4% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 25,1% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Chojna
  25,1%
  Województwo
  20,6%
  Kraj
  21,2%
 • 18,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 32,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,4% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  3,4%
  Zachodniopomorskie
  3,4%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,8% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 18,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  18,3%
  Województwo
  13,8%
  Kraj
  12,3%
 • 20,2% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 16,4% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,9%
  woj. zachodniopomorskie
  3,3%
  Cały kraj
  3,1%
 • 3,8% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Chojnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1171 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Chojna
  1 171,0
  Zachodniopomorskie
  856,0
  Polska
  883,0
 • 0,87 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Chojna
  0,87
  Zachodniopomorskie
  0,97
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 2 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 10 Oddziały
 • 5 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 238 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Chojna) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 254 Dzieci
 • 125 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 129 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,2%
  50,8%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 66 3 lata
 • 66
 • 95 4 lata
 • 95
 • 89 5 lata
 • 89
 • 1 6 lat
 • 1
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 36 3 lata
 • 36
 • 44 4 lata
 • 44
 • 42 5 lata
 • 42
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 30 3 lata
 • 30
 • 51 4 lata
 • 51
 • 47 5 lata
 • 47
 • 1 6 lat
 • 1
 • 123 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 24,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 24,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 7,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Chojnie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Chojnie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Miejskie w Chojnie
  Publiczne
  91 414-26-50
  ul. Wilsona 4
  74-500 Chojna
  1024226
 • Szkoły podstawowe w Chojnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Chojna) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 38 Oddziały
 • 816 Uczniowie
 • 404 Kobiety
  (uczniowie)
 • 412 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,5%
  50,5%
 • 99 Uczniowie w 1 klasie
 • 51 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 48 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 121 Absolwenci
 • 58 Kobiety
  (absolwenci)
 • 63 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 17 Oddziały
 • 48 Uczniowie
 • 19 Kobiety
  (uczniowie)
 • 29 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 39,6%
  60,4%
 • 2 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 7 Absolwenci
 • 3 Kobiety
  (absolwenci)
 • 4 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 15,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  15,7
  Województwo
  17,1
  Kraj
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 15,7 Szkoły podstawowe ogółem
 • 15,7
 • 15,7 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 15,7
 • 21,5 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 21,5
 • 2,8 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 2,8
 •  
 • 60,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 52,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 8,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 133,13 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  133,13
  woj. zachodniopomorskie
  94,69
  Kraj
  95,71
 • 128,97 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Chojna
  128,97
  Zachodniopomorskie
  92,98
  Cały kraj
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Chojna) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Chojna) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Chojnie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Chojnie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa Nr 2 w Chojnie (Kornel Makuszyński)
  Publiczna
  91 414-27-03
  91 414-27-03
  ul. Żwirki i Wigury 10
  74-500 Chojna
  2765660
  Szkoła Podstawowa Specjalna przy Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Chojnie
  Publiczna
  91 414-16-91
  91 414-16-91
  ul. PODMURZE 4
  74-500 Chojna
  326-
 • Szkoły ponadpodstawowe w Chojnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Chojna) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 7 Oddziały
 • 220 Uczniowie
 • 148 Kobiety
  (uczniowie)
 • 72 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 67,3%
  32,7%
 • 66 Uczniowie w 1 klasie
 • 46 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 20 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 51 Absolwenci
 • 27 Kobiety
  (absolwenci)
 • 24 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 31,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Miasto
  31,4
  Województwo
  25,0
  Kraj
  26,3
 •  
 • 12,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 7,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Chojna) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 64 Uczniowie w 1 klasie
 • 13 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 51 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 3 Oddziały
 • 21 Uczniowie
 • 6 Kobiety
  (uczniowie)
 • 15 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 28,6%
  71,4%
 • 7 Uczniowie w 1 klasie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 4 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 22,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Miasto
  22,3
  Województwo
  18,0
  Cały kraj
  19,6
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 22,3 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 22,3
 • 28,0 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 28,0
 • 7,0 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 7,0
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Chojnie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Chojnie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów spod Siekierek w Chojnie
  Publiczne
  91 414-20-29
  91 414-20-29
  ul. Dworcowa 3
  74-500 Chojna
  9250-
  Technikum Zawodowe im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie
  Publiczne
  91 414-20-29
  91 414-20-29
  ul. Dworcowa 3
  74-500 Chojna
  7196-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie
  Publiczna
  91 414-20-29
  91 414-20-29
  ul. Dworcowa 3
  74-500 Chojna
  7180-
  Technikum Budowlane im. ppor. Ryszrda Kuleszy w Chojnie
  Publiczne
  91 414-20-29
  91 414-20-29
  ul. Dworcowa 3
  74-500 Chojna
  378-
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych im. ppor. Ryszarda Kuleszy
  Publiczne
  91 414-20-29
  91 414-20-29
  ul. Dworcowa 3
  74-500 Chojna
  353-
  Zasadnicza Szkoła Zawodow Specjalna w Specjalnym Osrodku Szkolno - Wychowawczym w Chojnie
  Publiczna
  91 414-16-91
  91 414-16-91
  ul. PODMURZE 4
  74-500 Chojna
  324-
  Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy przy Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Chojnie
  Publiczna
  91 414-16-91
  91 414-16-91
  ul. PODMURZE 4
  74-500 Chojna
  211-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych im. ppor. Ryszarda Kuleszy
  Publiczna
  91 414-81-43
  91 414-81-43
  ul. Chojnicka 42
  74-510 Chojna
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Chojnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • 17,8% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,2% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,7% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,9% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,4% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 21,8% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 22,8% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 20,9% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Chojna, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Chojna, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Chojna, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Chojna - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Chojnie

 • Według danych GUS z 2022 roku w Chojnie znajdował się 1 hotel (kategorii w trakcie kategoryzacji), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):


   Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Chojnie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
  • Kultura i rekreacja w Chojnie
   (Źródło: GUS, 2022)

  • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Chojnie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Chojnie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 220 standardowych miejsc dla widzów.   Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
   • imprezy ogółem: 49 (uczestnicy: 5 410)
   • seanse filmowe: 2 (uczestnicy: 100)
   • wystawy: 1 (uczestnicy: 50)
   • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 150)
   • koncerty: 33 (uczestnicy: 4 500)
   • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 1 (uczestnicy: 90)
   • konkursy: 3 (uczestnicy: 70)
   • pokazy teatralne: 6 (uczestnicy: 400)
   • warsztaty: 2 (uczestnicy: 50)


   Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
   • ogółem: 5 (członkowie: 70)
   • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 10)
   • taneczne: 1 (członkowie: 20)
   • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 10)
   • literackie: 1 (członkowie: 15)
   • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 15)


   Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
   • fotograficzne: 1
   • plastyczne: 1
   • muzyczne: 1
   • sale baletowe/taneczne: 1


   Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
   • ogółem: 12 (członkowie: 164)
   • teatralne: 3 (członkowie: 30)
   • muzyczne - instrumentalne: 5 (członkowie: 34)
   • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 30)
   • taneczne: 1 (członkowie: 20)
   • inne: 1 (członkowie: 50)


   Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Według danych z 2022 w Chojnie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 31 976 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 3 pracowników.

   Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 35 973 wolumeny.

   Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


   Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
   • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 12
   • dostępne dla czytelników: 5
   • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 5
   • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
   • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
   • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
   • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
   Według danych z 2016 w Chojnie działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 165 członków. Zarejestrowano 145 ćwiczących (mężczyźni: 145, kobiety: 0, chłopcy do lat 18: 105, dziewczęta do lat 18: 0). Aktywne były 3 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (6), instruktora sportowego (3) oraz inne osoby (3).

   Ćwiczący w klubach sportowych w Chojnie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  • Zabytki w Chojnie
   (Źródło: NID, 15.XII.2017)

  • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Chojny znajduje się 20 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
  • Interaktywna mapa zabytków w Chojnie
   Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
   • Kaplica z 1409 r.dnia 1953-11-07, wykaz dokumentów: 3 z 1953-11-07
   • Ratusz z XV w. (ul. Plac Konstytucji 3 Maja 1)dnia 1955-04-22, wykaz dokumentów: 31 z 1955-04-22; A-937 z 2011-10-03
   • Miasto z 1255 r.dnia 1956-02-27, wykaz dokumentów: 76 z 1956-02-27
   • Kościół z XV w.dnia 1956-05-04, wykaz dokumentów: 86 z 1956-05-04; A-1034 z 2012-01-11
   • Kościół z 1301 - 1342dnia 1956-09-14, wykaz dokumentów: 233 z 1956-09-14; A-1036 z 2012-01-13
   • Klasztor z XIV - XV (ul. Malarska 24)dnia 1956-09-14, wykaz dokumentów: 233 z 1956-09-14; A-1036 z 2012-01-13
   • Mur obronny z XIV w.dnia 1957-04-06, wykaz dokumentów: 229 z 1957-04-06
   • Brama miejska z XV w.dnia 1957-04-06, wykaz dokumentów: 229 z 1957-04-06
   • Brama miejska z XV w.dnia 1957-04-06, wykaz dokumentów: 229 z 1957-04-06
   • Kościół z XV w.dnia 1963-11-18, wykaz dokumentów: 386 z 1963-11-18; A-1035 z 2012-01-11; brak numeru z 2017-02-15
   • Inny budynek mieszkalny z końca XIX w. (ul. Jagiellońska 33A)dnia 1987-03-25, wykaz dokumentów: 1032 z 1987-03-25; A-929 z 2011-10-03
   • Willa z końca XIX w. (ul. Tadeusza Kościuszki 12)dnia 1987-03-25, wykaz dokumentów: 1041 z 1987-03-25; A-1180 z 2013-06-17
   • Inny budynek mieszkalny z 1900 r. (ul. Franklina Roosevelta 2)dnia 1993-11-30, wykaz dokumentów: A-1241 z 1993-11-30; A-925 z 2011-09-26
   • Kamienica z końca XIX w. (ul. Jagiellońska 9)dnia 1997-06-11, wykaz dokumentów: A-1341 z 1997-06-11; A-1302 z 2014-10-06
   • Budynek administracyjny z pocz. XX w. (ul. Tadeusza Kościuszki 21)dnia 2006-03-03, wykaz dokumentów: A-252 z 2006-03-03
   • Kościół z 1913 r.dnia 2013-09-25, wykaz dokumentów: A-1200 z 2013-09-25
   • Szkoła z 1879 - 1880 (ul. Szkolna 15)dnia 2014-03-07, wykaz dokumentów: A-1229 z 2014-03-07
   • Sanitariaty z 1879 - 1880 (ul. Szkolna 15)dnia 2014-03-07, wykaz dokumentów: A-1229 z 2014-03-07
   • Sala gimnastyczna z 1879 - 1880 (ul. Szkolna 15)dnia 2014-03-07, wykaz dokumentów: A-1229 z 2014-03-07
   • Zespół - szkoła z 1879 - 1880 (ul. Szkolna 15)dnia 2014-03-07, wykaz dokumentów: A-1229 z 2014-03-07
  • Formy ochrony przyrody w Chojnie
   (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

  • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Chojny znajduje się 6 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
  • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
  • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Chojnie
   Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
   • Cedyński Park KrajobrazowyData ustanowienia: 1993-04-01, Powierzchnia: 30850.0 ha
   • Dolina Dolnej Odry - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2004-11-05, Powierzchnia: 61648.4 ha
   • Ostoja Cedyńska - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2007-10-13, Powierzchnia: 20871.24 ha
   • Olbrzym - Pomnik przyrodyOpis: Brak danych, Data ustanowienia: 1995-09-28, Opis granicy: park ul.Woj.Polskiego; na środku małego skwerku
   • Piast - Pomnik przyrodyOpis: wg aktu dąb bezszypułkowy - w terenie stwierdzono dąb szypułkowy, Data ustanowienia: 2006-12-15, Opis granicy: Park; 30 m od drogi
   • Pomnik przyrodyOpis: wg aktu dąb bezszypułkowy - w terenie stwierdzono dąb szypułkowy, Data ustanowienia: 1989-09-30, Opis granicy: przy skrzyżowaniu dróg Chojna-Krzymów w odl. 50 m. od leśniczówki Grabowo; niedaleko stacji benzynowej

  Chojna - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

  • Transport i komunikacja w pigułce
   (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • Według danych z 2022 roku w wyniku 6 wypadków drogowych w Chojnie odnotowano 2 ofiary śmiertelne oraz 6 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 81,9 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 27,3 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

   W 2022 roku w Chojnie znajdowało się 11 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 13 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 13 licencji na taksówki.

   Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu gryfińskiego.

   Powiat gryfiński - dane o pojazdach
  • Wypadki drogowe w Chojnie
   (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

  • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
  • 6 Wypadki drogowe
   (rok 2022)
  • 2 Ofiary śmiertelne
   (rok 2022)
  • 6 Ranni
   (rok 2022)
  • 3 Lekko ranni
  • 3 Ciężko ranni
  • Wypadki drogowe w Chojnie w latach 2010 - 2022,
   (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
  • 81,91 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
   (rok 2022)
  • Tutaj
   81,9
   woj. zachodniopomorskie
   53,7
   Polska
   56,5
  • 27,30 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
   (rok 2022)
  • Chojna
   27,3
   woj. zachodniopomorskie
   4,6
   Kraj
   5,0
  • 81,91 Ranni na 100 tys. ludności
   (rok 2022)
  • Tutaj
   81,9
   woj. zachodniopomorskie
   60,5
   Cały kraj
   65,5
  • 33,33 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
   (rok 2022)
  • Tutaj
   33,3
   Zachodniopomorskie
   8,5
   Cały kraj
   8,9
  • 100,00 Ranni na 100 wypadków
   (rok 2022)
  • Chojna
   100,0
   Zachodniopomorskie
   112,7
   Polska
   116,0
  • Transport niepubliczny
   (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • 11 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
  • 10 km  Będących pod zarządem gminy
  • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
  • 1 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
  • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Chojnie w latach 2013 - 2022,
   (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
  • 331,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
  • Miasto
   331,1 km
   woj. zachodniopomorskie
   542,9 km
   Cały kraj
   624,0 km
  • 8,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
  • Miasto
   8,4 km
   Województwo
   7,6 km
   Polska
   5,2 km
  • 13 Liczba licencji na taksówki
  • 13 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
  • Drogi publiczne

  • Przez miasto Chojna przechodzą 3 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
   • DK 26droga krajowa nr 26(granica (Niemcy) - Krajnik Dolny - Grabowo - Chojna - Trzcińsko-Zdrój - Góralice - Rów - Golenice - Myślibórz)
   • DK 31droga krajowa nr 31(Szczecin - Radziszewo - Daleszewo - Czepino - Gryfino - Pniewo - Nowe Czarnowo - Krzypnica - Dębogóra - Widuchowa - Krzywinek - Lisie Pole - Graniczna - Chojna - Godków - Witnica - Wierzchlas - Mieszkowice - Wicin - Boleszkowice - Chwarszczany - Sarbinowo - Kostrzyn nad Odrą - Ługi Górzyckie - Górzyca - Owczary - Pamięcin - Golice - Lisów - Drzecin - Słubice)
   • DW 124droga wojewódzka nr 124(granica (Niemcy) - Osinów Dolny - Cedynia - Orzechów - Łaziszcze - Mętno - Chojna)
  • Linie kolejowe

  • Przez miasto Chojna przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
   • LK 273Linia kolejowa nr 273: Wrocław Główny - Szczecin Główny [o znaczeniu państwowym] (Wrocław Główny - Wrocław Muchobór - Wrocław Kuźniki - Wrocław Stadion - Wrocław Pracze - Brzezinka Średzka - Czerna Mała - Księginice - Brzeg Dolny - Łososiowice - Wołów - Orzeszków - Małowice Wołowskie - Ścinawa - Chełmek Wołowski - Rudna Miasto - Rudna Gwizdanów - Grębocice - Krzepów - Głogów - Głogów Huta - Wróblin Głogowski - Brzeg Głogowski - Czerna - Bytom Odrzański - Nowa Sól - Niedoradz - Stary Kisielin - Zielona Góra - Przylep - Czerwieńsk - Czerwieńsk Mt - Nietkowice - Będów - Radnica - Bytnica - Budachów - Pliszka - Gądków Wielki - Jerzmanice Lubuskie - Rzepin - Drzeńsko - Kowalów - Radów - Laski Lubuskie - Górzyca - Ługi Górzyckie - Kostrzyn - Kostrzyn Towarowy - Namyślin - Boleszkowice - Mieszkowice - Bielin - Witnica Chojeńska - Godków -Chojna - Lisie Pole - Krzywin Gryfiński - Widuchowa - Pacholęta - Dolna Odra - Gryfino - Czepino - Daleszewo Gryfińskie - Szczecin Podjuchy - Szczecin Port Centralny SPA - Szczecin Port Centralny SPB - Szczecin Port Centralny SPC21 - Szczecin Port Centralny - Szczecin Główny)
  • Spis ulic
   (Źródło: GUS, 15.I.2018)

  • W Chojnie istnieje 101 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
  • ul. Akacjowa

   ul. Barnkowo

   ul. Barwicka

   ul. Basztowa

   ul. Bałtycka

   ul. Bogusława

   ul. Bolesława Chrobrego

   ul. Bolesława Prusa

   ul. Browarna

   ul. Brzoskwiniowa

   ul. Brzozowa

   ul. Chopina

   ul. Curie-Skłodowskiej

   ul. Czcibora

   ul. Czereśniowa

   ul. Demokracji

   ul. Dojazdowa

   ul. Dworcowa

   ul. Gdańska

   ul. Generała Władysława Sikorskiego

   ul. Hangarowa

   ul. Jagiellońska

   ul. Jana Matejki

   ul. Jana Pawła II

   ul. Janusza Kusocińskiego

   ul. Jaśminowa

   ul. Jodłowa

   park KOMBATANTÓW I WETERANÓW POLSKICH

   ul. Klasztorna

   ul. Klonowa

   ul. Kokosowa

   ul. Kolejowa

   pl. Konstytucji 3 Maja

   ul. Kopernika

   ul. Kościuszki

   ul. Krupin

   ul. Królowej Jadwigi

   ul. Krótka

   ul. Leonida Teligi

   ul. Lotniarzy

   ul. Lotników

   ul. Malarska

   ul. Mickiewicza

   ul. Mieszka I

   ul. Młyńska

   ul. Narciarska

   ul. Odrzańska

   ul. Ogrodowa

   ul. Orląt

   ul. Orzechowa

   ul. Owocowa

   park POD PLATANEM

   ul. Paderewskiego

   ul. Parkowa

   ul. Piastów

   ul. Piekarska

   ul. Podmurze

   ul. Polna

   ul. Poznańska

   ul. Przemysłowa

   ul. Pływacka

   ul. Rogozińskiego

   ul. Roosevelta

   ul. Różana

   ul. Sadowa

   ul. Skwer Jagielloński

   ul. Sosnowa

   ul. Sportowa

   ul. Szczecińska

   ul. Szewska

   ul. Szkolna

   ul. Szybowcowa

   ul. Słoneczna

   ul. Słowackiego

   ul. Słowiańska

   ul. Tartaczna

   ul. Topolowa

   ul. Towarowa

   ul. Trakt Pyrzycki

   ul. Transportowa

   ul. Tęczowa

   ul. Warszawska

   ul. Wieżowa

   ul. Willowa

   ul. Wilsona

   ul. Wincentego Witosa

   ul. Wiosenna

   ul. Wiśniowa

   al. Wojska Polskiego

   ul. Wyzwolenia

   ul. Wąska

   ul. Władysława Andersa

   ul. Władysława Jagiełły

   ul. Zacisze

   ul. Zielona

   ul. Łucznicza

   ul. Łużycka

   ul. Łyżwiarska

   ul. Łąkowa

   ul. Żwirki i Wigury

   ul. Żółkiewskiego