Czyżew w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Czyżew - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Czyżew to miasto leżące w północno-wschodniej Polsce. Należy do województwa podlaskiego, powiatu wysokomazowieckiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Czyżew.
 • 2 501 Liczba mieszkańców
 • 5,2 km² Powierzchnia
 • 478,2 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1738-1870; 2011 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 86 Numer kierunkowy
 • BWM Tablice rejestracyjne
 • Anna Bogucka Burmistrz miasta
Czyżew na mapie
Identyfikatory
 • 22.312352.7975 Współrzędne GPS
 • 2013034 TERYT (TERC)
 • 0395984 SIMC
Herb miasta Czyżew
Czyżew herb
Flaga miasta Czyżew
Czyżew flaga

Jak Czyżew wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Czyżew na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Czyżew wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Czyżew plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
1Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
50Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
59Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
63Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
75Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
77Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim zawodowym w Polsce
78Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
82Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
92Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 ludności
100Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce
139Miasta w Polsce z największą liczbą małżeństw na 1000 mieszkańców
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
153Miasta w Polsce z największymi dochodami do budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
156Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów na 1000 mieszkańców
174Miasta z największym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w Polsce
184Miasta w Polsce z największą liczbą urodzin żywych na 1000 mieszkańców
187Miasta z największym odsetkiem wdów/wdowców w Polsce
198Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
201Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
210Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw drogowych stwierdzonych na 1000 mieszkańców
210Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
216Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
230Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
241Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych

Czyżew - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres

Czyżew - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Czyżewie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Miejski w Czyżewie
(86) 275-50-36
(86) 275-51-16
ul. Mazowiecka 34
18-220 Czyżew

Czyżew - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Czyżew jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 2 501, z czego 49,9% stanowią kobiety, a 50,1% mężczyźni. W latach 2011-2023 liczba mieszkańców zmalała o 4,7%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,4 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa podlaskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Czyżewa zawarli w 2022 roku 12 małżeństw, co odpowiada 4,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa podlaskiego oraz mniej od wartości dla kraju.
  28,7% mieszkańców Czyżewa jest stanu wolnego, 56,9% żyje w małżeństwie, 4,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,8% to wdowy/wdowcy.

  Czyżew ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -16. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -6,40 na 1000 mieszkańców Czyżewa. W 2022 roku urodziło się 22 dzieci, w tym 40,9% dziewczynek i 59,1% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 397 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,58 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 52,9% zgonów w Czyżewie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 18,3% zgonów w Czyżewie były nowotwory, a 6,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Czyżewa przypada 15.21 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa podlaskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 25 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 40 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Czyżewa -15. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  59,6% mieszkańców Czyżewa jest w wieku produkcyjnym, 19,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Czyżewa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 2 501 Liczba mieszkańców
 • 1 249 Kobiety
 • 1 252 Mężczyźni
 • 49,9%
  50,1%
 • 100 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 100 kobiet)
 • 100 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 100 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Czyżewie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Czyżewie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Czyżewie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Czyżewa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  41,4 lat
  Podlaskie
  42,3 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 42,8 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,9 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Czyżew, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Czyżewa
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Czyżew,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Czyżew,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Czyżew,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,7% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  28,8%
  Województwo
  28,6%
  Polska
  29,1%
 • 21,1% Kobiety
  (Panny)
 • 36,4% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,9% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  56,9%
  Podlaskie
  54,2%
  Kraj
  54,0%
 • 57,3% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,6% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,8% Wdowcy/Wdowy
 • Czyżew
  9,7%
  Województwo
  9,0%
  Polska
  8,5%
 • 16,7% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  4,6%
  Województwo
  7,5%
  Cały kraj
  7,6%
 • 4,8% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Czyżew
  0,0%
  Województwo
  0,7%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Czyżewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Czyżewie w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Czyżew
  4,8
  Województwo
  4,0
  Kraj
  4,1
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Czyżew
  1,5
  Podlaskie
  1,4
  Cała Polska
  1,6
 • 12 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Czyżewie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Czyżewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -16 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -8 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -8 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -6,40 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -6,4
  Województwo
  -3,8
  Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Czyżewie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Czyżewie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Czyżewie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Czyżewie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 22 Urodzenia żywe
 • 9 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 13 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 40,9%
  59,1%
 • 8,8 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  8,8
  Województwo
  8,0
  Cały kraj
  8,1
 • 37,8 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  37,8
  Województwo
  35,9
  Cała Polska
  35,1
 • 5 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 5
 • 45 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 45
 • 97 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 97
 • 88 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 88
 • 34 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 34
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 3 397 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 337 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 465 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 397 g
  woj. podlaskie
  3 431 g
  Cały kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 Waga 4500g - 4999g
 • 3
 • 46 Waga 4000g - 4499g
 • 46
 • 145 Waga 3500g - 3999g
 • 145
 • 154 Waga 3000g - 3499g
 • 154
 • 57 Waga 2500g - 2999g
 • 57
 • 17 Waga 2000g - 2499g
 • 17
 • 2 Waga 1500g - 1999g
 • 2
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,38 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Czyżew
  1,38
  woj. podlaskie
  1,27
  Kraj
  1,26
 • 0,73 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,73
  woj. podlaskie
  0,63
  Polska
  0,61
 • 0,58 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,58
  woj. podlaskie
  0,68
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Czyżewie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 38 Zgony
 • 17 Kobiety
  (Zgony)
 • 21 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 44,7%
  55,3%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 15,2 Zgony na 1000 ludności
 • Czyżew
  15,2
  Województwo
  11,8
  Kraj
  11,9
 • 173,0 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Czyżew
  173,0
  Województwo
  147,1
  Kraj
  147,0
 • 2,3 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Czyżew
  2,3
  Województwo
  3,9
  Polska
  3,8
 • 3,2 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  3,2
  Podlaskie
  3,0
  Cały kraj
  3,1
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Podlaskie
  1,0
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie wysokomazowieckim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 52,9% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Czyżew
  52,9%
  Województwo
  45,0%
  Cała Polska
  36,0%
 • 18,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  18,3%
  Województwo
  21,9%
  Polska
  23,6%
 • 6,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  6,0%
  woj. podlaskie
  7,2%
  Polska
  6,7%
 • 27 Zgony spowodowane COVID-19
 • 14,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  14,6
  Cały kraj
  15,8
 • 78,6 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. podlaskie
  78,6
  Polska
  70,6
 • 249,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Czyżew
  249,8
  Województwo
  257,1
  Polska
  280,1
 • 232,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  232,8
  Cała Polska
  253,9
 • 721,6 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 818,7 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 625,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Czyżew
  721,6
  Podlaskie
  529,3
  Polska
  426,2
 • 55,1 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 28,8 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 78,5 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  55,1
  Województwo
  52,4
  Cały kraj
  62,9
 • 26,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  26,0
  woj. podlaskie
  31,3
  Cały kraj
  33,8
 • 3,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Czyżew
  3,7
  woj. podlaskie
  8,0
  Cała Polska
  7,0
 • 0,3% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,3%
  woj. podlaskie
  0,7%
  Cała Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 25 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 7 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 18 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 40 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 23 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 17 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -15 Saldo migracji
 • -16 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -15 Saldo migracji wewnętrznych
 • -16 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Czyżewie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Czyżewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 16,0% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 16,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,9% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,4% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,5% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,3% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,6% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Czyżew, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Czyżew - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Czyżewie oddano do użytku 5 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,01 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Czyżewie to 915 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 369 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Czyżewie to 6,40 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Czyżewie to 123,60 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 96,50% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 95,41% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 93,99% mieszkań posiada łazienkę, 85,57% korzysta z centralnego ogrzewania, a 1,97% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu wysokomazowieckiego.

  Powiat wysokomazowiecki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Czyżewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 915 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 368,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  368,70
  Podlaskie
  411,70
  Kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 2011-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 97,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  97,80 m2
  Województwo
  78,20 m2
  Polska
  75,30 m2
 • 36,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  36,00 m2
  woj. podlaskie
  32,20 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 2011-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,74 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Czyżew
  4,74
  Województwo
  4,04
  Kraj
  3,83
 • 2,71 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,71
  Województwo
  2,43
  Kraj
  2,42
 • 0,57 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,57
  Podlaskie
  0,60
  Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 2011-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Czyżewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 5 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 2,01 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  2,01
  Województwo
  5,72
  Cała Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2011-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 32 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 6,40 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  6,40
  Województwo
  4,14
  Cała Polska
  3,89
 • 12,89 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  12,89
  Województwo
  23,68
  Polska
  24,56
 • 618 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 123,6 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  123,6 m2
  Województwo
  98,2 m2
  Cała Polska
  92,3 m2
 • 0,25 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,25 m2
  woj. podlaskie
  0,56 m2
  Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2011-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Czyżewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 96,50% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  96,50%
  Województwo
  97,54%
  Kraj
  97,75%
 • 95,41% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Czyżew
  95,41%
  woj. podlaskie
  92,28%
  Kraj
  95,18%
 • 93,99% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  93,99%
  Podlaskie
  90,71%
  Kraj
  93,75%
 • 85,57% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  85,57%
  woj. podlaskie
  83,62%
  Polska
  85,83%
 • 1,97% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Czyżew
  1,97%
  Województwo
  33,39%
  Cały kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2011-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Czyżew - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Czyżewie na 1000 mieszkańców pracuje 0osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w Czyżewie wynosiło w 2023 roku 6,9% (6,9% wśród kobiet i 6,9% wśród mężczyzn). Jest to nieznacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa podlaskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Czyżewie wynosiło 6 070,52 PLN, co odpowiada 90.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  42,8% aktywnych zawodowo mieszkańców Czyżewa pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 25,3% w przemyśle i budownictwie, a 11,0% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Czyżewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 0 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Czyżew
  0,0
  Podlaskie
  209,0
  Cały kraj
  259,0
 • 7,5% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 7,6% Kobiety
 • 7,5% Mężczyźni
 • Miasto
  6,9%
  Województwo
  7,0%
  Cały kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Czyżewie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Czyżewie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Czyżewie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Czyżewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 395 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Czyżew
  6 071 PLN
  Województwo
  6 013 PLN
  Kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Czyżewie w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Czyżewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 42,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 35,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 49,6% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 25,3% Przemysł i budownictwo
 • 19,4% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 30,5% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 11,0% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 12,2% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 10,0% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,5% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,9% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 19,3% Pozostałe
 • 30,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 9,0% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Czyżewie w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 19,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,8% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,6% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,6% W wieku produkcyjnym
 • 53,7% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,6% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,5% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Czyżew, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 67,9 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Czyżew
  67,9
  woj. podlaskie
  66,2
  Cała Polska
  69,0
 • 35,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Czyżew
  35,7
  Województwo
  37,0
  Cała Polska
  38,2
 • 110,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  110,6
  Podlaskie
  126,9
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 58,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 61,5% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 56,4% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 41,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 38,5% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 43,6% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Czyżew - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Czyżewie w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 300 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 233 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 18 nowych podmiotów, a 12 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (21) podmiotów zarejestrowano w roku 2015, a najmniej (9) w roku 2017. W tym samym okresie najwięcej (25) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (4) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Czyżewie najwięcej (22) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (288) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,0% (3) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 24,7% (74) podmiotów, a 74,3% (223) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Czyżewie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (26.6%) oraz Budownictwo (18.0%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 300 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 3 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 74 Przemysł i budownictwo
 • 223 Pozostała działalność
 • 18 Podmioty nowo zarejestrowane w Czyżewie w 2023 roku
 • 12 Podmioty wyrejestrowane w Czyżewie w 2023 roku
 • 233 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 288 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 288
 • 12 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 12
 • 300 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 300
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 16 Spółki handlowe ogółem
 • 16
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 11  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 11
 • 22 Spółki cywilne ogółem
 • 22
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 233 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 62 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 62
 • 42 Budownictwo
 • 42
 • 28 Transport i gospodarka magazynowa
 • 28
 • 24 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 24
 • 20 Przetwórstwo przemysłowe
 • 20
 • 15 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 15
 • 14 Pozostała działalność
 • 14
 • 9 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 9
 • 5 Informacja i komunikacja
 • 5
 • 3 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 3
 • 3 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 3
 • 2 Edukacja
 • 2
 • 2 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 2
 • 2 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2
 • 1 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 1
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Czyżew - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Czyżewie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 31 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 12,25 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Czyżewie wynosi 83,30% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa podlaskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Czyżewa najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 6,22 (wykrywalność 76%) oraz przeciwko mieniu - 4,02 (wykrywalność 56%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,39 (97%), o charakterze gospodarczym - 3,05 (81%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,37 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Czyżewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Czyżewa.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Czyżew, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 31 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 31
 • 15 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 15
 • 8 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 8
 • 6 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 6
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 10 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 10
 • 12,25 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  12,25
  Województwo
  19,92
  Cała Polska
  22,81
 • 6,22 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  6,22
  woj. podlaskie
  8,92
  Kraj
  12,98
 • 3,05 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  3,05
  woj. podlaskie
  7,89
  Cała Polska
  6,99
 • 2,39 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,39
  Województwo
  2,21
  Cały kraj
  1,82
 • 0,37 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,37
  Województwo
  0,46
  Kraj
  0,35
 • 4,02 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  4,02
  Podlaskie
  6,92
  Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Czyżew, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 83% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  83%
  woj. podlaskie
  81%
  Polska
  71%
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  77%
  Podlaskie
  74%
  Cała Polska
  63%
 • 82% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  82%
  Województwo
  82%
  Polska
  75%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  98%
  Podlaskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  100%
  Województwo
  92%
  Cała Polska
  88%
 • 56% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Czyżew
  56%
  woj. podlaskie
  53%
  Cały kraj
  51%

Czyżew - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Czyżewa wyniosła w 2022 roku 49,9 mln złotych, co daje 8,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 17.9% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Czyżewa - 24.9% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (13%) oraz na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (11.1%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 13,8 mln złotych, czyli 27,7% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Czyżewa wyniosła w 2022 roku 52,4 mln złotych, co daje 8,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 14.9% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (26.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (19.7%) oraz z Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (11.1%). W budżecie Czyżewa wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,3 tys złotych na mieszkańca (14,5%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 123 złotych na mieszkańca (1,4%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 9,5%.
 • Wydatki budżetu w Czyżewie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Czyżewa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Czyżew, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Czyżewa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  20,6 mln

  3,2 tys(100%)

  27,5 mln

  4,2 tys(100%)

  33,6 mln

  5,2 tys(100%)

  37,9 mln

  5,9 tys(100%)

  36,5 mln

  5,7 tys(100%)

  35,6 mln

  5,8 tys(100%)

  42,7 mln

  7,0 tys(100%)

  49,9 mln

  8,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  7,4 mln

  2,8 tys(36%)

  6,8 mln

  2,6 tys(24.8%)

  7,2 mln

  2,7 tys(21.3%)

  7,7 mln

  2,9 tys(20.4%)

  8,5 mln

  3,2 tys(23.3%)

  8,2 mln

  3,1 tys(22.9%)

  9,4 mln

  3,6 tys(21.9%)

  12,4 mln

  5,0 tys(24.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,7 mln

  632(8.1%)

  2,0 mln

  767(7.4%)

  2,2 mln

  830(6.5%)

  3,1 mln

  1,2 tys(8.3%)

  4,9 mln

  1,9 tys(13.4%)

  3,5 mln

  1,3 tys(9.9%)

  3,3 mln

  1,3 tys(7.7%)

  6,5 mln

  2,6 tys(13%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,5 mln

  2,2 tys(11.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,1 mln

  1,2 tys(15.1%)

  6,2 mln

  2,4 tys(22.6%)

  10,3 mln

  3,9 tys(30.7%)

  8,6 mln

  3,2 tys(22.6%)

  6,6 mln

  2,5 tys(18%)

  7,5 mln

  2,8 tys(21.1%)

  10,6 mln

  4,1 tys(24.9%)

  5,1 mln

  2,1 tys(10.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,1 mln

  1,2 tys(15%)

  2,6 mln

  971(9.3%)

  2,4 mln

  921(7.2%)

  2,6 mln

  981(6.8%)

  2,7 mln

  1,0 tys(7.3%)

  2,6 mln

  986(7.3%)

  2,9 mln

  1,1 tys(6.7%)

  4,4 mln

  1,8 tys(8.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  273,9 tys

  104(1.3%)

  392,3 tys

  149(1.4%)

  296,5 tys

  112(0.9%)

  260,9 tys

  98,8(0.7%)

  236,2 tys

  89,2(0.6%)

  224,5 tys

  84,8(0.6%)

  2,2 mln

  824(5.1%)

  2,7 mln

  1,1 tys(5.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,2 mln

  453(5.8%)

  1,3 mln

  483(4.6%)

  1,7 mln

  648(5.1%)

  1,3 mln

  510(3.6%)

  1,8 mln

  678(4.9%)

  1,9 mln

  724(5.4%)

  2,6 mln

  1,0 tys(6.2%)

  2,5 mln

  1,0 tys(5.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,3 mln

  871(11.2%)

  6,8 mln

  2,6 tys(24.8%)

  547,7 tys

  207(1.6%)

  740,4 tys

  280(2%)

  882,2 tys

  333(2.4%)

  726,7 tys

  275(2%)

  856,9 tys

  327(2%)

  2,1 mln

  865(4.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  129,0 tys

  49,0(0.6%)

  101,3 tys

  38,4(0.4%)

  131,9 tys

  50,0(0.4%)

  2,9 mln

  1,1 tys(7.7%)

  554,4 tys

  209(1.5%)

  104,1 tys

  39,4(0.3%)

  126,1 tys

  48,1(0.3%)

  2,1 mln

  864(4.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  532,7 tys

  202(2.6%)

  595,5 tys

  226(2.2%)

  666,2 tys

  252(2%)

  2,6 mln

  967(6.7%)

  1,5 mln

  578(4.2%)

  558,4 tys

  211(1.6%)

  578,3 tys

  221(1.4%)

  712,4 tys

  287(1.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  269,5 tys

  102(1.3%)

  223,8 tys

  84,9(0.8%)

  224,0 tys

  84,8(0.7%)

  271,5 tys

  103(0.7%)

  264,4 tys

  99,9(0.7%)

  260,5 tys

  98,4(0.7%)

  575,8 tys

  220(1.3%)

  332,7 tys

  134(0.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  70,3 tys

  26,7(0.3%)

  71,3 tys

  27,0(0.3%)

  79,4 tys

  30,1(0.2%)

  252,9 tys

  95,8(0.7%)

  107,8 tys

  40,7(0.3%)

  112,1 tys

  42,4(0.3%)

  131,3 tys

  50,1(0.3%)

  192,8 tys

  77,7(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  340,9 tys

  129(1.7%)

  360,3 tys

  137(1.3%)

  354,0 tys

  134(1.1%)

  401,3 tys

  152(1.1%)

  291,8 tys

  110(0.8%)

  250,7 tys

  94,7(0.7%)

  246,6 tys

  94,1(0.6%)

  69,8 tys

  28,1(0.1%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  139,1 tys

  52,8(0.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,5 tys

  1,3(0%)

  14,2 tys

  5,4(0%)

  34,9 tys

  14,1(0.1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  4,5 tys

  1,7(0%)

  2,1 tys

  0,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,0 tys

  0,4(0%)

  10,5 tys

  4,0(0%)

  24,5 tys

  9,2(0.1%)

  17,0 tys

  6,5(0%)

  14,5 tys

  5,8(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  16,8 tys

  6,4(0.1%)

  10,2 tys

  3,9(0%)

  103,6 tys

  39,3(0.3%)

  48,0 tys

  18,2(0.1%)

  11,0 tys

  4,1(0%)

  11,6 tys

  4,4(0%)

  37,0 tys

  14,1(0.1%)

  12,6 tys

  5,1(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  49,0 tys

  18,6(0.2%)

  6,1 tys

  2,3(0%)

  1,3 tys

  0,5(0%)

  60,8 tys

  23,0(0.2%)

  59,0 tys

  22,3(0.2%)

  50,1 tys

  18,9(0.1%)

  4,8 tys

  1,8(0%)

  1,3 tys

  0,5(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Czyżewie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Czyżewa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Czyżew, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Czyżewa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  23,2 mln

  3,6 tys(100%)

  27,4 mln

  4,2 tys(100%)

  32,3 mln

  5,0 tys(100%)

  33,3 mln

  5,2 tys(100%)

  39,3 mln

  6,2 tys(100%)

  42,7 mln

  6,9 tys(100%)

  46,0 mln

  7,5 tys(100%)

  52,4 mln

  8,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  7,4 mln

  2,8 tys(31.9%)

  7,4 mln

  2,8 tys(27%)

  8,2 mln

  3,1 tys(25.5%)

  8,6 mln

  3,3 tys(25.9%)

  9,6 mln

  3,6 tys(24.4%)

  10,6 mln

  4,0 tys(24.8%)

  11,3 mln

  4,3 tys(24.6%)

  13,7 mln

  5,5 tys(26.2%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  7,5 mln

  2,9 tys(32.4%)

  7,5 mln

  2,8 tys(27.3%)

  8,4 mln

  3,2 tys(26%)

  9,0 mln

  3,4 tys(27.2%)

  9,4 mln

  3,5 tys(23.8%)

  10,0 mln

  3,8 tys(23.3%)

  14,0 mln

  5,4 tys(30.5%)

  10,3 mln

  4,2 tys(19.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  807,6 tys

  307(3.5%)

  285,6 tys

  108(1%)

  463,5 tys

  176(1.4%)

  689,6 tys

  261(2.1%)

  605,0 tys

  229(1.5%)

  1,9 mln

  709(4.4%)

  903,8 tys

  345(2%)

  5,8 mln

  2,3 tys(11.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,7 mln

  2,3 tys(10.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,0 mln

  388(4.4%)

  929,1 tys

  352(3.4%)

  1,0 mln

  394(3.2%)

  1,3 mln

  505(4%)

  2,4 mln

  892(6%)

  2,7 mln

  1,0 tys(6.2%)

  1,8 mln

  682(3.9%)

  4,1 mln

  1,7 tys(7.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,0 mln

  746(8.5%)

  6,5 mln

  2,5 tys(23.7%)

  312,3 tys

  118(1%)

  462,0 tys

  175(1.4%)

  644,6 tys

  244(1.6%)

  490,7 tys

  185(1.2%)

  582,0 tys

  222(1.3%)

  2,4 mln

  976(4.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  675,6 tys

  256(2.9%)

  730,7 tys

  277(2.7%)

  744,2 tys

  282(2.3%)

  746,7 tys

  283(2.2%)

  1,2 mln

  435(2.9%)

  1,2 mln

  461(2.9%)

  1,2 mln

  469(2.7%)

  1,7 mln

  677(3.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  883,2 tys

  335(3.8%)

  658,4 tys

  250(2.4%)

  762,1 tys

  289(2.4%)

  832,9 tys

  315(2.5%)

  773,0 tys

  292(2%)

  3,6 mln

  1,4 tys(8.5%)

  1,0 mln

  385(2.2%)

  1,5 mln

  616(2.9%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  1,0 mln

  396(4.5%)

  1,0 mln

  393(3.8%)

  1,0 mln

  396(3.2%)

  1,1 mln

  422(3.3%)

  1,2 mln

  456(3.1%)

  1,3 mln

  483(3%)

  1,3 mln

  501(2.9%)

  1,4 mln

  572(2.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,5 mln

  577(6.6%)

  2,2 mln

  853(8.2%)

  3,8 mln

  1,5 tys(11.9%)

  2,0 mln

  762(6%)

  4,4 mln

  1,7 tys(11.2%)

  1,2 mln

  449(2.8%)

  4,5 mln

  1,7 tys(9.8%)

  307,5 tys

  124(0.6%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  183,2 tys

  69,6(0.8%)

  15,4 tys

  5,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  189,5 tys

  76,4(0.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  47,9 tys

  18,2(0.2%)

  53,0 tys

  20,1(0.2%)

  72,4 tys

  27,4(0.2%)

  111,5 tys

  42,2(0.3%)

  62,5 tys

  23,6(0.2%)

  95,1 tys

  36,0(0.2%)

  83,2 tys

  31,7(0.2%)

  63,2 tys

  25,4(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  89,9 tys

  34,1(0.4%)

  69,6 tys

  26,4(0.3%)

  62,1 tys

  23,5(0.2%)

  96,6 tys

  36,6(0.3%)

  70,0 tys

  26,4(0.2%)

  59,4 tys

  22,5(0.1%)

  36,3 tys

  13,8(0.1%)

  41,6 tys

  16,7(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  500,0 tys

  189(1.5%)

  300,0 tys

  113(0.8%)

  28,4 tys

  10,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  21,6 tys

  8,7(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  4,0 tys

  1,5(0%)

  9,3 tys

  3,5(0%)

  72,7 tys

  27,5(0.2%)

  25,0 tys

  9,4(0.1%)

  25,0 tys

  9,4(0.1%)

  18,0 tys

  6,9(0%)

  15,0 tys

  6,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  600,0 tys

  227(1.8%)

  556,3 tys

  210(1.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,9 tys

  1,6(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  2,1 tys

  0,8(0%)

  2,0 tys

  0,8(0%)

  2,0 tys

  0,8(0%)

  2,0 tys

  0,8(0%)

  2,0 tys

  0,8(0%)

  2,2 tys

  0,8(0%)

  2,2 tys

  0,8(0%)

  3,0 tys

  1,2(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  49,0 tys

  18,6(0.2%)

  6,1 tys

  2,3(0%)

  1,3 tys

  0,5(0%)

  60,8 tys

  23,0(0.2%)

  59,0 tys

  22,3(0.2%)

  50,1 tys

  18,9(0.1%)

  4,8 tys

  1,8(0%)

  1,3 tys

  0,5(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,1 tys

  3,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  27,4 tys

  10,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Czyżew - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 617 mieszkańców Czyżewa jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 306 kobiet oraz 312 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 17,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,8% wykształcenie policealne, 9,6% średnie ogólnokształcące, a 23,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 20,9% mieszkańców Czyżewa, gimnazjalnym 3,0%, natomiast 18,6% podstawowym ukończonym. 3,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa podlaskiego mieszkańcy Czyżewa mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Czyżewie największy odsetek ma wykształcenie wyższe (22,1%) oraz średnie zawodowe (21,2%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (26,7%) oraz średnie zawodowe (26,7%).

  W roku 2022 w Czyżewie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 7 oddziałów uczęszczało 174 dzieci (96 dziewczynek oraz 78 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc.

  19,6% mieszkańców Czyżewa w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (24,0% wśród dziewczynek i 15,4% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 458 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,53 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 18 oddziałach uczyło się 405 uczniów (211 kobiet oraz 194 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,1% ludności (27,1% wśród dziewczynek i 27,1% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 22,5 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 192,86.

  W Czyżewie znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 2 oddziałach uczyło się 34 uczniów (22 kobiety oraz 12 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 0 absolwentów.

  W Czyżewie znajduje się 1 Technikum, w którym w 5 oddziałach uczyło się 139 uczniów (39 kobiet oraz 100 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 34 absolwentów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,9% mieszkańców (15,1% wśród dziewczyn i 20,7% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 17,0 uczniów. 27,8 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 21,8% mieszkańców Czyżewa w wieku potencjalnej nauki (21,6% kobiet i 22,1% mężczyzn).

 • 17,4% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  17,4%
  Podlaskie
  24,5%
  Cały kraj
  25,2%
 • 22,1% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,9% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 36,2% Wykształcenie średnie i policealne
 • Czyżew
  36,2%
  Podlaskie
  36,5%
  Cała Polska
  35,2%
 • 36,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 35,9% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,8% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,8%
  Podlaskie
  3,6%
  Cały kraj
  3,3%
 • 3,7% Kobiety
  (policealne)
 • 1,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 9,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  9,6%
  Podlaskie
  11,8%
  Kraj
  11,9%
 • 12,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 23,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Czyżew
  23,9%
  woj. podlaskie
  21,1%
  Cały kraj
  20,0%
 • 21,2% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 26,7% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 20,9% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Czyżew
  20,9%
  Podlaskie
  17,1%
  Kraj
  21,2%
 • 15,2% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 26,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  3,0%
  Podlaskie
  3,0%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,2% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 18,6% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  18,6%
  Podlaskie
  15,3%
  Kraj
  12,3%
 • 19,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 17,5% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Czyżew
  3,9%
  Podlaskie
  3,6%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,7% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Czyżewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1458 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Czyżew
  1 458,0
  Podlaskie
  915,0
  Cała Polska
  927,0
 • 0,53 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,53
  Województwo
  0,98
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 7 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 150 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Czyżew) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 174 Dzieci
 • 96 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 78 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 55,2%
  44,8%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 27 3 lata
 • 27
 • 47 4 lata
 • 47
 • 47 5 lata
 • 47
 • 50 6 lat
 • 50
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 13 3 lata
 • 13
 • 31 4 lata
 • 31
 • 24 5 lata
 • 24
 • 27 6 lat
 • 27
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 14 3 lata
 • 14
 • 16 4 lata
 • 16
 • 23 5 lata
 • 23
 • 23 6 lat
 • 23
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 •  
 • 8,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 8,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Czyżewie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Czyżewie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Gminne Przedszkole w Czyżewie
  Publiczne
  ul. Mazowiecka 34
  18-220 Czyżew
  51279
 • Szkoły podstawowe w Czyżewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Czyżew) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 18 Oddziały
 • 405 Uczniowie
 • 211 Kobiety
  (uczniowie)
 • 194 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 52,1%
  47,9%
 • 49 Uczniowie w 1 klasie
 • 29 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 20 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 74 Absolwenci
 • 38 Kobiety
  (absolwenci)
 • 36 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 22,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  22,5
  Podlaskie
  16,1
  Polska
  17,0
 •  
 • 25,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 21,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 192,86 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  192,86
  woj. podlaskie
  92,82
  Kraj
  95,96
 • 192,86 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  192,86
  woj. podlaskie
  91,85
  Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Czyżew) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Czyżew) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Czyżewie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Czyżewie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa w Czyżewie (im. Szarych Szeregów)
  Publiczna
  86 275-50-40
  86 275-50-40
  ul. POLNA 5
  18-220 Czyżew
  13330-
 • Szkoły ponadpodstawowe w Czyżewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Czyżew) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 2 Oddziały
 • 34 Uczniowie
 • 22 Kobiety
  (uczniowie)
 • 12 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 64,7%
  35,3%
 •  
 • 17,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Czyżew
  17,0
  Województwo
  25,4
  Kraj
  26,5
 •  
 • 3,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 2,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (Czyżew) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 5 Oddziały
 • 139 Uczniowie
 • 39 Kobiety
  (uczniowie)
 • 100 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 28,1%
  71,9%
 • 37 Uczniowie w 1 klasie
 • 8 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 29 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 34 Absolwenci
 • 15 Kobiety
  (absolwenci)
 • 19 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 27,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Tutaj
  27,8
  woj. podlaskie
  22,1
  Cała Polska
  24,9
 •  
 • 14,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 8,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Czyżewie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Czyżewie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum w Czyżewie
  Publiczne
  86 275-51-00
  86 275-51-00
  ul. Niepodległości 3
  18-220 Czyżew
  7157-
  Szkoła Policealna dla Dorosłych w Czyzewie
  Publiczna
  86 275-51-00
  86 275-51-00
  ul. Niepodległości 3
  18-220 Czyżew
  3109-
  Liceum Ogólnokształcące w Czyżewie
  Publiczne
  86 275-51-00
  86 275-51-00
  ul. Niepodległości 3
  18-220 Czyżew
  387-
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  Publiczne
  86 275-51-00
  86 275-51-00
  ul. Niepodległości 3
  18-220 Czyżew
  249-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Czyżewie
  Publiczna
  86 275-51-00
  86 275-51-00
  ul. Niepodległości 3
  18-220 Czyżew
  115-
 • Edukacyjne grupy wieku w Czyżewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 19,6% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 24,0% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,4% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,1% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,1% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,5% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,7% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,9% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 15,1% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 20,7% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 21,8% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 21,6% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 22,1% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Czyżew, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Czyżew, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Czyżew, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Czyżew - Zabytki i atrakcje(atrakcje, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome)

 • Kultura i rekreacja w Czyżewie
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Czyżewie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Czyżewie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 186 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 47 (uczestnicy: 3 579)
  • seanse filmowe: 7 (uczestnicy: 400)
  • wystawy: 8 (uczestnicy: 192)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 5 (uczestnicy: 150)
  • koncerty: 3 (uczestnicy: 123)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 3 (uczestnicy: 874)
  • konkursy: 8 (uczestnicy: 1 315)
  • pokazy teatralne: 3 (uczestnicy: 120)
  • warsztaty: 4 (uczestnicy: 95)
  • inne: 6 (uczestnicy: 310)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 13 (członkowie: 232)
  • plastyczne/techniczne: 4 (członkowie: 61)
  • taneczne: 2 (członkowie: 42)
  • muzyczne: 1 (członkowie: 16)
  • teatralne: 3 (członkowie: 53)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 28)
  • inne: 2 (członkowie: 32)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 3 (członkowie: 71)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 56)
  • inne: 1 (członkowie: 15)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Czyżewie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 19 448 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 3
  • dostępne dla czytelników: 1
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 1
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Czyżewie działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 137 członków. Zarejestrowano 124 ćwiczących (mężczyźni: 96, kobiety: 28, chłopcy do lat 18: 54, dziewczęta do lat 18: 25). Aktywnych było 6 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (2), instruktora sportowego (5) oraz inne osoby (2).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Czyżewie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Czyżewie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Czyżewa znajduje się 9 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Czyżewie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Synagoga z 4. ćw. XIX w. (ul. Piwna 7)dnia 1985-11-05, wykaz dokumentów: A-207 z 1985-11-05
  • Park z XIX w.dnia 1985-12-16, wykaz dokumentów: 217 z 1985-12-16
  • Cmentarz I wojna światowa z 1915 r.dnia 1987-03-03, wykaz dokumentów: 260 z 1987-03-03
  • Cmentarz I wojna światowa z 1915 r.dnia 1987-03-03, wykaz dokumentów: 261 z 1987-03-03
  • Cmentarz I wojna światowa z 1914 - 1918dnia 1987-03-03, wykaz dokumentów: 262 z 1987-03-03
  • Cmentarz rzymsko-katolicki z 1860 r.dnia 1987-12-21, wykaz dokumentów: 343 z 1987-12-21
  • Dworzec z 1859 - 1862dnia 1988-12-28, wykaz dokumentów: 380 z 1988-12-28
  • Kościół z 2. poł. XIX w.dnia 1990-04-28, wykaz dokumentów: 58 z 1990-04-28
  • Willa z pocz. XX w. (ul. Mazowiecka 12)dnia 2010-04-30, wykaz dokumentów: A-279 z 2010-04-30

Czyżew - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 17 wypadków drogowych w Czyżewie odnotowano 3 ofiary śmiertelne oraz 15 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 684,9 wypadków (mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 120,9 ofiar śmiertelnych (mniej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Czyżewie znajdowało się 8 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 1 wypis z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 1 licencję na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu wysokomazowieckiego.

  Powiat wysokomazowiecki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Czyżewie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 17 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 3 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 15 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 5 Lekko ranni
 • 10 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Czyżewie w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 684,93 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  684,9
  Województwo
  733,0
  Polska
  1 100,9
 • 120,87 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Czyżew
  120,9
  Podlaskie
  129,1
  Polska
  104,4
 • 604,35 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  604,4
  Podlaskie
  870,2
  Kraj
  1 327,3
 • 17,65 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  17,6
  Województwo
  17,6
  Cały kraj
  9,5
 • 88,24 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Czyżew
  88,2
  Województwo
  118,7
  Kraj
  120,6
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 8 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 5 km  Będących pod zarządem gminy
 • 2 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Czyżewie w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 590,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  590,4 km
  Województwo
  409,4 km
  Kraj
  633,6 km
 • 12,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Czyżew
  12,7 km
  Województwo
  7,2 km
  Polska
  5,3 km
 • 1 Liczba licencji na taksówki
 • 1 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Czyżew przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 63droga krajowa nr 63(granica (Rosja) - Rudziszki - Perły - Klimki - Maćki - Węgorzewo - Kolonia Rybacka - Ogonki - Pozezdrze - Spytkowo - Giżycko - Bystry - Grajwo - Kąp - Ruda - Staświny - Miłki - Wyszowate - Konopki Wielkie - Sumki - Grądy Podmiejskie - Orzysz - Gaudynki - Kociołek Szlachecki - Szczechy Wielkie - Jeglin - Maldanin - Pisz - Niedźwiedzie - Jeże - Wincenta - Czerwone - Kolno - Borkowo - Korzeniste - Zalesie - Mały Płock - Rogienice Wielkie - Kisielnica - Budy Czarnockie - Marianowo - Piątnica Poduchowna - Łomża - Zasin - Podgórze - Wygoda - Zbieżnica - Nagórki-Jabłoń - Zambrów - Długobórz Pierwszy - Długobórz Drugi - Osowiec - Grochy-Pogorzele - Chmiele-Pogorzele - Przeździecko-Mroczki - Ołdaki-Polonia - Zaręby-Warchoły - Zaręby-Bolędy - Czyżew-Sutki - Czyżew - Brulino-Piwki - Szulborze-Kozy - Godlewo Wielkie - Godlewo-Mierniki - Strękowo - Nur - Przewóz Nurski - Ceranów - Lebiedzie - Sterdyń - Zembrów - Kurowice - Sabnie - Suchodół Szlachecki - Kupientyn - Sokołów Podlaski - Wojewódki Górne - Bielany-Wąsy - Bielany-Żylaki - Kowiesy - Podnieśno - Suchożebry - Wola Suchożebrska - Chodów - Strzała - Siedlce - Ujrzanów - Białki - Mościbrody - Wiśniew - Gostchorz - Biardy - Gołaszyn - Łuków - Klębów - Stok - Ulan-Majorat - Ulan-Duży - Ulan-Mały - Radzyń Podlaski - Stasinów - Rudno - Wygoda - Wisznice - Małgorzacin - Aleksandrów - Omszana - Sławatycze-Kolonia - Sławatycze - granica (Białoruś))
  • DW 690droga wojewódzka nr 690( Czyżew - Białe-Szczepanowice - Białe-Figle - Drewnowo-Ziemaki - Boguty-Pianki - Nowodwory - Ciechanowiec - Malec - Podgajki - Skórzec - Moczydły-Pszczółki - Stadniki - Siemiatycze)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Czyżew przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 6Linia kolejowa nr 6: Zielonka - Kuźnica Białostocka [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Zielonka - Kobyłka Ossów - Kobyłka - Wołomin - Wołomin Słoneczna - Zagościniec - Dobczyn - Klembów - Jasienica Mazowiecka - Tłuszcz - Chrzęsne - Mokra Wieś - Szewnica - Urle - Barchów - Łochów - Ostrówek Węgrowski - Topór - Sadowne Węgrowskie - Prostyń - Małkinia - Zaręby Kościelne - Kietlanka - Szulborze Koty -Czyżew - Kity - Dąbrowa-Łazy - Szepietowo - Szymbory - Jabłoń Kościelna - Racibory - Zdrody Nowe - Łapy Osse - Łapy - Uhowo - Bojary - Baciuty - Trypucie - Niewodnica - Klepacze - Białystok Wiadukt - Białystok - Wasilków - Czarny Blok - Wólka Ratowiecka - Czarna Białostocka - Machnacz - Rozedranka - Gieniusze - Gieniusze - Sokółka - Kundzin - Łosośna - Czuprynowo - Kuźnica Białostocka)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Czyżewie istnieje 47 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Adama Mickiewicza

  ul. Akacjowa

  ul. Andrzejewska

  ul. Apoznańskich

  ul. Cicha

  ul. Ciechanowiecka

  ul. Cmentarna

  ul. Duży Rynek

  ul. Jakubskiego

  ul. Janusza Kusocińskiego

  ul. Jaśminowa

  ul. Juliusza Słowackiego

  ul. Klonowa

  ul. Kolejowa

  ul. Kościelna

  ul. Krzywa

  ul. Krótka

  ul. Kwiatowa

  ul. Lipowa

  ul. Marii Konopnickiej

  ul. Mazowiecka

  ul. Mała

  ul. Mały Rynek

  ul. Niepodległości

  ul. Norwida

  ul. Nowa

  ul. Nurska

  ul. Ogrodowa

  ul. Okrężna

  ul. Piwna

  ul. Polna

  ul. Przemysłowa

  ul. Przydworcowa

  ul. Przytorowa

  Rondo Jana Pawła II

  ul. Sikorskiego

  ul. Spokojna

  ul. Strażacka

  ul. Sybiraków

  ul. Szkolna

  ul. Słoneczna

  ul. Wesoła

  ul. Zambrowska

  ul. Zarzecze

  ul. Zarębska

  ul. Złote Jabłko

  ul. Łąkowa