Wisła w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Wisła - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Wisła to miasto leżące w południowej Polsce. Należy do województwa śląskiego, powiatu cieszyńskiego. Jest siedzibą gminy miejskiej Wisła.
 • 10 711 Liczba mieszkańców
 • 110,2 km² Powierzchnia
 • 97,2 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 430-1220 m n.p.m Wysokość
 • XVII wiek Data założenia
 • 1962 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 33 Numer kierunkowy
 • SCI Tablice rejestracyjne
 • Tomasz Marcin Bujok Burmistrz miasta
Identyfikatory
 • 18.867749.6473 Współrzędne GPS
 • 2403031 TERYT (TERC)
 • 0927091 SIMC
Herb miasta Wisła
Wisła herb

Jak Wisła wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Wisła na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Wisła wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Wisła plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
7Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
23Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
26Miasta o największej powierzchni w Polsce
27Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
34Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań na 1000 mieszkańców
35Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
36Miasta w Polsce z najdłuszymi bus-pasami
98Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych wirusem COVID-19
109Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do gazu sieciowego
134Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań posiadających łazienkę
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
145Miasta w Polsce z największą liczbą licencji na taksówki
159Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań
170Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych
170Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań oddanych do użytkowania w 2021 roku
174Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku pierwotnym
188Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań wyposażonych w ustęp spłukiwany
189Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem zasadniczym zawodowym w Polsce
202Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
204Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze gospodarczym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
205Miasta w Polsce z największymi dochodami do budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
207Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
208Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko mienu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
214Miasta w Polsce z najdłuszymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 ludności
228Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów na 1000 mieszkańców

Wisła - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
43-460Poczta Wisła, Pl. Hoffa 1
43-460Skrytki Pocztowe Poczta Wisła, Pl. Hoffa 1

Wisła - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Wiśle)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Cieszynie (podlega pod: ZUS Oddział w Bielsku-Białej)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Bielska 29
43-400 Cieszyn
Urząd Miejski w Wiśle
(33) 855-24-25
(33) 855-29-95
Plac Bogumiła Hoffa 3
43-460 Wisła

Wisła - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wisła jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 10 711, z czego 52,1% stanowią kobiety, a 47,9% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców zmalała o 6,4%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,1 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa śląskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Wisły zawarli w 2022 roku 40 małżeństw, co odpowiada 3,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,6 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla kraju.
  27,0% mieszkańców Wisły jest stanu wolnego, 56,8% żyje w małżeństwie, 7,4% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,5% to wdowy/wdowcy.

  Wisła ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -75. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -7,00 na 1000 mieszkańców Wisły. W 2022 roku urodziło się 78 dzieci, w tym 44,9% dziewczynek i 55,1% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 306 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,68 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz porównywalny do współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 37,8% zgonów w Wiśle spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 19,2% zgonów w Wiśle były nowotwory, a 3,5% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Wisły przypada 14.28 zgonów. Jest to więcej od wartości średniej dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 69 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 116 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Wisły -47. W tym samym roku 5 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 12 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -7.

  57,6% mieszkańców Wisły jest w wieku produkcyjnym, 17,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 24,5% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Wisły
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 10 711 Liczba mieszkańców
 • 5 579 Kobiety
 • 5 132 Mężczyźni
 • 52,1%
  47,9%
 • 109 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 109 kobiet)
 • 92 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 92 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Wiśle w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Wiśle w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Wiśle w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Wisły
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 43,1 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  43,1 lat
  woj. śląskie
  43,0 lat
  Polska
  42,1 lat
 • 44,6 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,4 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Wisła, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Wisły
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Wisła,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Wisła,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Wisła,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,0% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  27,1%
  śląskie
  27,0%
  Kraj
  29,1%
 • 23,0% Kobiety
  (Panny)
 • 31,4% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,8% Żonaci/Zamężne
 • Wisła
  56,9%
  śląskie
  55,6%
  Kraj
  54,0%
 • 55,3% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,5% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  8,5%
  śląskie
  9,2%
  Kraj
  8,5%
 • 13,5% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 7,4% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  7,4%
  woj. śląskie
  8,0%
  Kraj
  7,6%
 • 7,9% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,8% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • Tutaj
  0,2%
  woj. śląskie
  0,2%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Wiśle
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Wiśle w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Wisła
  3,7
  śląskie
  3,9
  Cała Polska
  4,1
 • 1,6 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  1,6
  śląskie
  1,7
  Polska
  1,6
 • 40 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Wiśle w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Wiśle
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -75 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -33 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -42 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -7,00 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -7,0
  woj. śląskie
  -5,8
  Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Wiśle w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Wiśle w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Wiśle w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Wiśle w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 78 Urodzenia żywe
 • 35 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 43 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 44,9%
  55,1%
 • 7,3 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  7,3
  Województwo
  7,3
  Cała Polska
  8,1
 • 35,9 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  35,9
  woj. śląskie
  32,5
  Polska
  35,1
 • 6 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6
 • 43 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 43
 • 103 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 103
 • 77 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 77
 • 36 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 36
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 306 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 207 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 400 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 306 g
  woj. śląskie
  3 296 g
  Cały kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 13 Waga 4500g - 4999g
 • 13
 • 101 Waga 4000g - 4499g
 • 101
 • 411 Waga 3500g - 3999g
 • 411
 • 540 Waga 3000g - 3499g
 • 540
 • 242 Waga 2500g - 2999g
 • 242
 • 55 Waga 2000g - 2499g
 • 55
 • 22 Waga 1500g - 1999g
 • 22
 • 13 Waga 1000g - 1499g
 • 13
 • 6 Waga 600g - 999g
 • 6
 • 1,37 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,37
  woj. śląskie
  1,21
  Kraj
  1,26
 • 0,67 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,67
  Województwo
  0,59
  Cała Polska
  0,61
 • 0,68 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Wisła
  0,68
  śląskie
  0,56
  Cała Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Wiśle w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 153 Zgony
 • 68 Kobiety
  (Zgony)
 • 85 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 44,4%
  55,6%
 • 2 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 50,0%
  50,0%
 • 14,3 Zgony na 1000 ludności
 • Wisła
  14,3
  Województwo
  13,0
  Cała Polska
  11,9
 • 146,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  146,2
  Województwo
  179,4
  Cały kraj
  147,0
 • 6,4 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  6,4
  śląskie
  4,8
  Cała Polska
  3,8
 • 3,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  3,0
  śląskie
  3,5
  Cały kraj
  3,1
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • śląskie
  1,0
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie cieszyńskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 37,8% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  37,8%
  woj. śląskie
  35,1%
  Kraj
  34,8%
 • 19,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  19,2%
  woj. śląskie
  20,2%
  Polska
  19,6%
 • 3,5% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  3,5%
  śląskie
  3,8%
  Polska
  5,4%
 • 519 Zgony spowodowane COVID-19
 • 6,9 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  6,9
  Cała Polska
  13,3
 • 83,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • śląskie
  83,3
  Polska
  74,4
 • 281,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  281,1
  woj. śląskie
  304,2
  Cała Polska
  268,1
 • 279,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  279,8
  Polska
  246,5
 • 553,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 592,7 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 511,0 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  553,1
  woj. śląskie
  529,0
  Kraj
  475,8
 • 70,5 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 43,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 97,0 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  70,5
  Województwo
  81,3
  Cały kraj
  70,6
 • 39,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  39,7
  Województwo
  39,9
  Cała Polska
  32,6
 • 6,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  6,6
  śląskie
  6,9
  Kraj
  6,9
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Wisła
  0,5%
  Województwo
  0,5%
  Polska
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 69 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 36 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 33 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 5 Zameldowania z zagranicy
 • 3 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 2 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 116 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 62 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 54 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 12 Wymeldowania za granicę
 • 3 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 9 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -54 Saldo migracji
 • -26 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -28 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -47 Saldo migracji wewnętrznych
 • -26 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -21 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -7 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -7 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Wiśle w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Wiśle
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 15,0% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,4% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 64,1% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 62,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 65,8% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 20,9% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 23,7% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 17,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Wisła, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Wisła - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Wiśle oddano do użytku 52 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 4,85 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Wiśle to 5 395 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 504 mieszkania. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  53,8% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 46,2% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Wiśle to 3,83 i jest mniejsza od przeciętnej liczby izb dla województwa śląskiego oraz porównywalna do przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Wiśle to 77,40 m2 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,86% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 98,69% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 98,26% mieszkań posiada łazienkę, 87,54% korzysta z centralnego ogrzewania, a 92,51% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu cieszyńskiego.

  Powiat cieszyński - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Wiśle
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 395 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 503,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  503,70
  Województwo
  423,90
  Kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 101,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  101,40 m2
  woj. śląskie
  72,70 m2
  Kraj
  75,30 m2
 • 51,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  51,10 m2
  Województwo
  30,80 m2
  Kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,90 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  4,90
  śląskie
  3,79
  Cała Polska
  3,83
 • 1,99 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Wisła
  1,99
  śląskie
  2,36
  Polska
  2,42
 • 0,40 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,40
  Województwo
  0,62
  Cały kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Wiśle
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 52 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 4,85 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  4,85
  Województwo
  4,31
  Cały kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 199 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 3,83 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  3,83
  śląskie
  4,13
  Cała Polska
  3,89
 • 18,58 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  18,58
  woj. śląskie
  17,79
  Cała Polska
  24,56
 • 4 024 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 77,4 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  77,4 m2
  śląskie
  101,8 m2
  Cały kraj
  92,3 m2
 • 0,38 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,38 m2
  śląskie
  0,44 m2
  Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Wiśle
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 98,86% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Wisła
  98,86%
  woj. śląskie
  99,05%
  Cały kraj
  97,71%
 • 98,69% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  98,69%
  śląskie
  96,66%
  Cały kraj
  95,10%
 • 98,26% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  98,26%
  śląskie
  95,69%
  Kraj
  93,66%
 • 87,54% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  87,54%
  Województwo
  84,31%
  Cały kraj
  85,62%
 • 92,51% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  92,51%
  śląskie
  68,18%
  Cały kraj
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Wisła - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Wiśle na 1000 mieszkańców pracuje 372osób . Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz mniej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w Wiśle wynosiło w 2022 roku 5,0% (5,0% wśród kobiet i 5,0% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa śląskiego oraz nieznacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Wiśle wynosiło 5 838,18 PLN, co odpowiada 87.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Wisły 700 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 480 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -220.

  7,8% aktywnych zawodowo mieszkańców Wisły pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 38,0% w przemyśle i budownictwie, a 20,7% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Wiśle
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 372 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Wisła
  372,0
  śląskie
  393,0
  Polska
  402,0
 • 5,0% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 5,0% Kobiety
 • 5,0% Mężczyźni
 • Miasto
  5,0%
  śląskie
  3,7%
  Polska
  5,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Wiśle w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Wiśle w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Wiśle w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Wiśle
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 838 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 838 PLN
  Województwo
  6 728 PLN
  Cała Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Wiśle w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Wiśle
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 700 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 480 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -220 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,69 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Wiśle
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 7,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 7,2% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 8,4% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 38,0% Przemysł i budownictwo
 • 24,0% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 54,0% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 20,7% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 21,0% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 20,3% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,0% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 32,0% Pozostałe
 • 45,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 16,3% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Wiśle w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 17,8% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,4% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,4% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 57,6% W wieku produkcyjnym
 • 52,8% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 62,8% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 24,5% W wieku poprodukcyjnym
 • 30,8% Kobiety
  (59+ lat)
 • 17,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Wisła, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 73,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Wisła
  73,6
  śląskie
  70,5
  Cała Polska
  69,0
 • 42,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  42,6
  woj. śląskie
  41,1
  Cały kraj
  38,2
 • 137,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Wisła
  137,5
  śląskie
  139,7
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 58,8% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 62,7% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 55,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 41,2% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 37,3% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 44,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Wisła - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Wiśle w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 857 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 1 458 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 117 nowych podmiotów, a 73 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (178) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (100) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (168) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (57) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Wiśle najwięcej (135) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (1 797) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,3% (61) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 24,4% (453) podmiotów, a 72,3% (1 343) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Wiśle najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (21.5%) oraz Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (17.3%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 857 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 61 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 453 Przemysł i budownictwo
 • 1 343 Pozostała działalność
 • 117 Podmioty nowo zarejestrowane w Wiśle w 2022 roku
 • 73 Podmioty wyrejestrowane w Wiśle w 2022 roku
 • 1 458 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 797 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 1 797
 • 53 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 53
 • 7 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 7
 • 1 857 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 1 857
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 Spółdzielnie ogółem
 • 4
 • 121 Spółki handlowe ogółem
 • 121
 • 9  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 9
 • 2  Spółki handlowe - akcyjne
 • 2
 • 104  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 104
 • 9    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 9
 • 135 Spółki cywilne ogółem
 • 135
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 458 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 313 Budownictwo
 • 313
 • 252 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 252
 • 245 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 245
 • 92 Transport i gospodarka magazynowa
 • 92
 • 92 Przetwórstwo przemysłowe
 • 92
 • 88 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 88
 • 69 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 69
 • 56 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 56
 • 54 Pozostała działalność
 • 54
 • 54 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 54
 • 46 Edukacja
 • 46
 • 29 Informacja i komunikacja
 • 29
 • 28 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 28
 • 22 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 22
 • 17 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 17
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Wisła - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Wiśle stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 242 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 22,58 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Wiśle wynosi 70,20% i jest znacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa śląskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Wisły najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 12,65 (wykrywalność 66%) oraz przeciwko mieniu - 11,19 (wykrywalność 48%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 6,63 (63%), drogowe - 1,88 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,40 (87%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Wiśle
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Wisły.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Wisła, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 242 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 242
 • 136 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 136
 • 71 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 71
 • 20 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 20
 • 4 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 4
 • 120 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 120
 • 22,58 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Wisła
  22,58
  Województwo
  35,08
  Cała Polska
  22,81
 • 12,65 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  12,65
  Województwo
  14,39
  Kraj
  12,98
 • 6,63 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  6,63
  śląskie
  17,79
  Kraj
  6,99
 • 1,88 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,88
  Województwo
  1,68
  Kraj
  1,82
 • 0,40 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,40
  woj. śląskie
  0,44
  Cała Polska
  0,35
 • 11,19 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Wisła
  11,19
  śląskie
  14,31
  Cały kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Wisła, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Wisła
  70%
  woj. śląskie
  80%
  Cały kraj
  71%
 • 67% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  67%
  woj. śląskie
  67%
  Cały kraj
  63%
 • 63% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Wisła
  63%
  śląskie
  88%
  Kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  woj. śląskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Wisła
  87%
  woj. śląskie
  89%
  Kraj
  88%
 • 49% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  49%
  śląskie
  60%
  Polska
  51%

Wisła - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Wisły wyniosła w 2022 roku 84,4 mln złotych, co daje 7,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 19.8% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Wisły - 21.6% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (11.8%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (10%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 18,6 mln złotych, czyli 22,1% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Wisły wyniosła w 2022 roku 82,9 mln złotych, co daje 7,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 0.5% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (46.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (12.7%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (10.1%). W budżecie Wisły wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,2 tys złotych na mieszkańca (16,1%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 40,4 złotych na mieszkańca (0,5%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 23,9%.
 • Wydatki budżetu w Wiśle według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Wisły według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Wisła, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Wisły według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  38,4 mln

  3,4 tys(100%)

  44,6 mln

  4,0 tys(100%)

  49,1 mln

  4,4 tys(100%)

  60,2 mln

  5,4 tys(100%)

  70,4 mln

  6,3 tys(100%)

  61,0 mln

  5,6 tys(100%)

  71,4 mln

  6,6 tys(100%)

  84,4 mln

  7,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  11,7 mln

  1,1 tys(30.5%)

  12,0 mln

  1,1 tys(26.9%)

  11,9 mln

  1,1 tys(24.2%)

  13,0 mln

  1,2 tys(21.5%)

  14,6 mln

  1,3 tys(20.7%)

  15,3 mln

  1,4 tys(25.1%)

  17,1 mln

  1,6 tys(23.9%)

  18,2 mln

  1,7 tys(21.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  6,7 mln

  603(17.4%)

  7,1 mln

  641(15.9%)

  7,8 mln

  702(15.9%)

  7,8 mln

  696(12.9%)

  7,9 mln

  709(11.2%)

  7,8 mln

  709(12.8%)

  11,5 mln

  1,1 tys(16.1%)

  10,0 mln

  932(11.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,9 mln

  349(10.1%)

  4,2 mln

  383(9.5%)

  4,5 mln

  404(9.1%)

  7,1 mln

  639(11.9%)

  18,7 mln

  1,7 tys(26.5%)

  6,6 mln

  599(10.8%)

  7,1 mln

  651(9.9%)

  8,4 mln

  789(10%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,5 mln

  701(8.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,4 mln

  126(3.6%)

  2,1 mln

  187(4.6%)

  2,0 mln

  180(4.1%)

  2,2 mln

  196(3.6%)

  1,2 mln

  109(1.7%)

  1,9 mln

  172(3.1%)

  4,3 mln

  396(6%)

  5,8 mln

  542(6.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,3 mln

  293(8.5%)

  4,1 mln

  367(9.1%)

  5,0 mln

  449(10.1%)

  10,8 mln

  965(17.9%)

  5,7 mln

  517(8.1%)

  5,1 mln

  467(8.4%)

  4,1 mln

  381(5.8%)

  5,3 mln

  494(6.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  2,2 mln

  201(5.8%)

  1,6 mln

  142(3.5%)

  1,8 mln

  159(3.6%)

  1,8 mln

  162(3%)

  2,4 mln

  219(3.5%)

  1,8 mln

  167(3%)

  2,2 mln

  204(3.1%)

  5,1 mln

  478(6.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,6 mln

  417(12%)

  10,2 mln

  919(22.8%)

  2,3 mln

  204(4.6%)

  2,2 mln

  195(3.6%)

  2,5 mln

  229(3.6%)

  2,3 mln

  211(3.8%)

  3,2 mln

  289(4.4%)

  4,8 mln

  446(5.7%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  279,2 tys

  25,2(0.7%)

  165,9 tys

  15,0(0.4%)

  179,5 tys

  16,2(0.4%)

  605,2 tys

  54,2(1%)

  236,6 tys

  21,3(0.3%)

  200,3 tys

  18,2(0.3%)

  2,4 mln

  223(3.4%)

  4,0 mln

  378(4.8%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,9 mln

  170(4.9%)

  1,3 mln

  120(3%)

  1,6 mln

  147(3.3%)

  2,8 mln

  249(4.6%)

  2,1 mln

  188(3%)

  1,9 mln

  169(3%)

  3,1 mln

  285(4.4%)

  3,8 mln

  355(4.5%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  247,0 tys

  22,3(0.6%)

  187,8 tys

  17,0(0.4%)

  146,6 tys

  13,2(0.3%)

  245,7 tys

  22,0(0.4%)

  507,4 tys

  45,7(0.7%)

  613,6 tys

  55,7(1%)

  374,8 tys

  34,4(0.5%)

  1,3 mln

  120(1.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  383,1 tys

  34,5(1%)

  299,0 tys

  27,1(0.7%)

  771,3 tys

  69,4(1.6%)

  524,8 tys

  47,0(0.9%)

  432,1 tys

  38,9(0.6%)

  1,5 mln

  140(2.5%)

  402,3 tys

  36,9(0.6%)

  1,0 mln

  95,6(1.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  862,6 tys

  77,8(2.2%)

  670,6 tys

  60,7(1.5%)

  668,0 tys

  60,1(1.4%)

  572,5 tys

  51,2(1%)

  1,0 mln

  93,1(1.5%)

  348,7 tys

  31,7(0.6%)

  678,7 tys

  62,3(1%)

  912,9 tys

  85,2(1.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  320,1 tys

  28,9(0.8%)

  202,3 tys

  18,3(0.5%)

  179,7 tys

  16,2(0.4%)

  161,6 tys

  14,5(0.3%)

  162,5 tys

  14,6(0.2%)

  234,0 tys

  21,3(0.4%)

  172,6 tys

  15,8(0.2%)

  200,2 tys

  18,7(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  555,5 tys

  50,1(1.4%)

  546,3 tys

  49,4(1.2%)

  650,2 tys

  58,5(1.3%)

  530,9 tys

  47,5(0.9%)

  593,1 tys

  53,5(0.8%)

  557,6 tys

  50,7(0.9%)

  583,7 tys

  53,6(0.8%)

  33,1 tys

  3,1(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  25,7 tys

  2,3(0.1%)

  3,1 tys

  0,3(0%)

  13,6 tys

  1,2(0%)

  12,9 tys

  1,2(0%)

  16,2 tys

  1,5(0%)

  248

  0,0(0%)

  766

  0,1(0%)

  8,6 tys

  0,8(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  7,2 tys

  0,7(0%)

  7,5 tys

  0,7(0%)

  8,0 tys

  0,7(0%)

  6,9 tys

  0,6(0%)

  8,8 tys

  0,8(0%)

  8,0 tys

  0,7(0%)

  7,2 tys

  0,7(0%)

  7,0 tys

  0,7(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  4,5 tys

  0,4(0%)

  4,0 tys

  0,4(0%)

  4,0 tys

  0,4(0%)

  5,5 tys

  0,5(0%)

  4,0 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,4(0%)

  4,6 tys

  0,4(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  75,1 tys

  6,8(0.2%)

  10,3 tys

  0,9(0%)

  6,8 tys

  0,6(0%)

  73,5 tys

  6,6(0.1%)

  83,4 tys

  7,5(0.1%)

  72,8 tys

  6,6(0.1%)

  14,0 tys

  1,3(0%)

  2,4 tys

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  300

  0,0(0%)

  3,7 tys

  0,3(0%)

  147

  0,0(0%)

  232

  0,0(0%)

  692

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  344

  0,0(0%)

  1,4 tys

  0,1(0%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,2 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,5 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Wiśle według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Wisły według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Wisła, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Wisły według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  41,1 mln

  3,7 tys(100%)

  45,6 mln

  4,1 tys(100%)

  48,2 mln

  4,4 tys(100%)

  54,6 mln

  4,9 tys(100%)

  58,8 mln

  5,3 tys(100%)

  61,8 mln

  5,6 tys(100%)

  83,7 mln

  7,7 tys(100%)

  82,9 mln

  7,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  23,5 mln

  2,1 tys(57%)

  24,3 mln

  2,2 tys(53.3%)

  25,2 mln

  2,3 tys(52.2%)

  28,3 mln

  2,5 tys(51.8%)

  30,7 mln

  2,8 tys(52.1%)

  29,2 mln

  2,6 tys(47.2%)

  33,1 mln

  3,0 tys(39.6%)

  38,3 mln

  3,6 tys(46.2%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  6,4 mln

  578(15.6%)

  6,4 mln

  577(14%)

  6,4 mln

  577(13.3%)

  6,7 mln

  599(12.3%)

  7,5 mln

  680(12.8%)

  9,5 mln

  864(15.4%)

  19,1 mln

  1,8 tys(22.8%)

  10,5 mln

  980(12.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,9 mln

  262(7.1%)

  1,5 mln

  133(3.2%)

  1,5 mln

  136(3.1%)

  3,1 mln

  275(5.6%)

  3,1 mln

  279(5.3%)

  2,4 mln

  219(3.9%)

  2,7 mln

  251(3.3%)

  8,4 mln

  781(10.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,5 mln

  698(9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,4 mln

  123(3.3%)

  1,5 mln

  133(3.2%)

  1,5 mln

  138(3.2%)

  2,9 mln

  258(5.3%)

  1,4 mln

  131(2.5%)

  638,9 tys

  58,0(1%)

  1,5 mln

  141(1.8%)

  3,3 mln

  307(4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,9 mln

  176(4.7%)

  2,1 mln

  192(4.6%)

  1,8 mln

  163(3.7%)

  2,0 mln

  179(3.7%)

  1,7 mln

  154(2.9%)

  1,9 mln

  176(3.1%)

  5,9 mln

  540(7%)

  2,1 mln

  200(2.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,0 mln

  273(7.4%)

  8,5 mln

  771(18.7%)

  826,0 tys

  74,4(1.7%)

  636,5 tys

  57,0(1.2%)

  867,1 tys

  78,1(1.5%)

  768,7 tys

  69,8(1.2%)

  1,6 mln

  148(1.9%)

  2,1 mln

  198(2.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  212,1 tys

  19,1(0.5%)

  192,7 tys

  17,4(0.4%)

  161,0 tys

  14,5(0.3%)

  161,5 tys

  14,5(0.3%)

  249,5 tys

  22,5(0.4%)

  408,3 tys

  37,1(0.7%)

  1,0 mln

  94,7(1.2%)

  1,5 mln

  139(1.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  730,7 tys

  65,9(1.8%)

  858,0 tys

  77,7(1.9%)

  1,0 mln

  94,2(2.2%)

  748,8 tys

  67,0(1.4%)

  760,8 tys

  68,6(1.3%)

  1,3 mln

  114(2%)

  1,9 mln

  173(2.3%)

  1,1 mln

  98,3(1.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  11,9 tys

  1,1(0%)

  12,4 tys

  1,1(0%)

  47,5 tys

  4,3(0.1%)

  160,6 tys

  14,4(0.3%)

  185,7 tys

  16,7(0.3%)

  681,5 tys

  61,9(1.1%)

  23,2 tys

  2,1(0%)

  236,3 tys

  22,1(0.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  59,3 tys

  5,3(0.1%)

  68,0 tys

  6,2(0.1%)

  32,9 tys

  3,0(0.1%)

  37,7 tys

  3,4(0.1%)

  36,6 tys

  3,3(0.1%)

  49,0 tys

  4,5(0.1%)

  45,2 tys

  4,1(0.1%)

  36,0 tys

  3,4(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  46,1 tys

  4,2(0.1%)

  38,4 tys

  3,5(0.1%)

  43,3 tys

  3,9(0.1%)

  27,6 tys

  2,5(0.1%)

  23,1 tys

  2,1(0%)

  18,0 tys

  1,6(0%)

  12,7 tys

  1,2(0%)

  13,4 tys

  1,2(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  8,5 tys

  0,8(0%)

  8,5 tys

  0,8(0%)

  8,4 tys

  0,8(0%)

  7,5 tys

  0,7(0%)

  10,3 tys

  0,9(0%)

  9,6 tys

  0,9(0%)

  8,7 tys

  0,8(0%)

  10,9 tys

  1,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  619,2 tys

  55,8(1.5%)

  156,6 tys

  14,2(0.3%)

  17,0 tys

  1,5(0%)

  18,3 tys

  1,6(0%)

  13,9 tys

  1,2(0%)

  3,8 tys

  0,3(0%)

  5,0 tys

  0,5(0%)

  10,0 tys

  0,9(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  145

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  525

  0,0(0%)

  3,3 tys

  0,3(0%)

  1,8 tys

  0,2(0%)

  276,5 tys

  25,4(0.3%)

  4,0 tys

  0,4(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  75,1 tys

  6,8(0.2%)

  10,3 tys

  0,9(0%)

  6,8 tys

  0,6(0%)

  73,5 tys

  6,6(0.1%)

  83,4 tys

  7,5(0.1%)

  72,8 tys

  6,6(0.1%)

  14,0 tys

  1,3(0%)

  2,4 tys

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  300

  0,0(0%)

  3,7 tys

  0,3(0%)

  147

  0,0(0%)

  232

  0,0(0%)

  692

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  344

  0,0(0%)

  1,4 tys

  0,1(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,6 tys

  0,2(0%)

  229

  0,0(0%)

  343

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,0 tys

  0,1(0%)

  286,4 tys

  26,3(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  251,7 tys

  22,7(0.6%)

  11,3 tys

  1,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  21,7 tys

  1,9(0%)

  2,0 tys

  0,2(0%)

  287,4 tys

  26,1(0.5%)

  2,0 mln

  185(2.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,7 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Wisła - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2 351 mieszkańców Wisły jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 129 kobiet oraz 1 222 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 20,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,0% wykształcenie policealne, 10,4% średnie ogólnokształcące, a 21,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 28,1% mieszkańców Wisły, gimnazjalnym 3,1%, natomiast 10,1% podstawowym ukończonym. 3,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa śląskiego mieszkańcy Wisły mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Wiśle największy odsetek ma wykształcenie wyższe (23,8%) oraz zasadnicze zawodowe (22,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (34,4%) oraz średnie zawodowe (23,2%).

  W roku 2021 w Wiśle mieściło się 7 przedszkoli, w których do 13 oddziałów uczęszczało 262 dzieci (135 dziewczynek oraz 127 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Wiśle mieściły się 4 przedszkola, w których do 7 oddziałów uczęszczało 166 dzieci (78 dziewczynek oraz 88 chłopców). Dostępnych było 169 miejsc.

  18,5% mieszkańców Wisły w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,3% wśród dziewczynek i 18,7% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 861 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,15 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 5 szkół podstawowych, w których w 47 oddziałach uczyło się 797 uczniów (373 kobiety oraz 424 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Wiśle placówkę miało 5 szkół podstawowych, w których w 30 oddziałach uczyło się 636 uczniów (312 kobiet oraz 324 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,3% ludności (27,5% wśród dziewczynek i 29,1% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17,0 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 89,45.

  W Wiśle znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 11 oddziałach uczyło się 260 uczniów (182 kobiety oraz 78 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 31 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Wiśle placówkę miały 2 licea ogólnokształcące, w których w 11 oddziałach uczyło się 284 uczniów (160 kobiet oraz 124 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 124 absolwentów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,3% mieszkańców (17,2% wśród dziewczyn i 17,5% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 23,6 uczniów.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 21,9% mieszkańców Wisły w wieku potencjalnej nauki (23,4% kobiet i 20,5% mężczyzn).

 • 20,4% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  20,4%
  Województwo
  23,3%
  Polska
  25,2%
 • 23,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 16,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 35,2% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  35,2%
  woj. śląskie
  36,2%
  Cały kraj
  35,2%
 • 37,0% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 33,1% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,0% Wykształcenie policealne
 • Wisła
  3,0%
  Województwo
  3,4%
  Cała Polska
  3,3%
 • 4,2% Kobiety
  (policealne)
 • 1,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,4% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  10,4%
  Województwo
  11,3%
  Kraj
  11,9%
 • 12,4% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 21,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Wisła
  21,8%
  Województwo
  21,5%
  Kraj
  20,0%
 • 20,4% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 23,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 28,1% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  28,1%
  śląskie
  24,0%
  Cały kraj
  21,2%
 • 22,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 34,4% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,1% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,1%
  śląskie
  2,9%
  Kraj
  3,0%
 • 2,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 10,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  10,1%
  woj. śląskie
  10,6%
  Polska
  12,3%
 • 11,5% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 8,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  3,1%
  woj. śląskie
  2,9%
  Cały kraj
  3,1%
 • 2,9% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Wiśle
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 861 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Wisła
  861,0
  Województwo
  906,0
  Polska
  883,0
 • 1,15 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Wisła
  1,15
  woj. śląskie
  0,81
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 7Przedszkola
 • 4 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 13 Oddziały
 • 5 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 271 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Wisła) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 262 Dzieci
 • 135 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 127 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 51,5%
  48,5%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 76 3 lata
 • 76
 • 76 4 lata
 • 76
 • 67 5 lata
 • 67
 • 39 6 lat
 • 39
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 41 3 lata
 • 41
 • 37 4 lata
 • 37
 • 30 5 lata
 • 30
 • 24 6 lat
 • 24
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 35 3 lata
 • 35
 • 39 4 lata
 • 39
 • 37 5 lata
 • 37
 • 15 6 lat
 • 15
 • 123 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 18,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 18,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 8,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Wiśle(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Wiśle aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole publiczne nr 2
  Publiczne
  33 855-31-42
  ul. wodna 5
  43-460 Wisła
  3688
  Przedszkole Publiczne nr 3
  Publiczne
  33 855-34-32
  ul. Wyzwolenia 34
  43-460 Wisła
  2458
  Przedszkole Integracyjne
  Publiczne
  ul. MALINKA 53
  43-460 Wisła
  242-
  Przedszkole nr 1
  Publiczne
  ul. Turystyczna 1
  43-460 Wisła
  125-
  Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe "Mały Smyk"
  Niepubliczne
  73 371-22-43
  ul. Lipowa 6a
  43-460 Wisła
  ---
  PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "STUMILOWY LAS" W WIŚLE
  Niepubliczne
  69 558-81-86
  33 853-46-62
  ul. JAWORNIK 58
  43-460 Wisła
  ---
 • Szkoły podstawowe w Wiśle
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Wisła) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 47 Oddziały
 • 797 Uczniowie
 • 373 Kobiety
  (uczniowie)
 • 424 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 46,8%
  53,2%
 • 104 Uczniowie w 1 klasie
 • 45 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 59 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 95 Absolwenci
 • 43 Kobiety
  (absolwenci)
 • 52 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 17,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Wisła
  17,0
  śląskie
  17,2
  Cały kraj
  16,7
 •  
 • 67,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 50,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 16,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 89,45 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Wisła
  89,45
  Województwo
  97,17
  Cały kraj
  95,71
 • 88,55 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Wisła
  88,55
  Województwo
  95,97
  Cała Polska
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Wisła) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Wisła) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Wiśle(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Wiśle aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa nr 4 (ks. Sen. Franciszek Michejda)
  Publiczna
  ul. Kopydło 74
  43-460 Wisła
  9184-
  Zespół Szkół nr 1 Szkoła Podstawowa nr 1 (im. Pawła Stalmacha)
  Publiczna
  33 855-25-44
  33 855-25-44
  ul. Pl. B. Hoffa 5
  43-460 Wisła
  8183-
  Szkoła Podstawowa Nr 3 w Wiśle (Bolesław Prus)
  Publiczna
  33 855-36-66
  33 855-56-58
  ul. MALINKA 53
  43-460 Wisła
  7136-
  Szkoła Podstawowa nr 5
  Publiczna
  33 855-27-20
  33 855-27-20
  ul. Jawornik 58
  43-460 Wisła
  713118
  Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Adama Mickiewicza (Adam Mickiewicz)
  Publiczna
  33 855-37-63
  33 855-37-63
  ul. Biała Wisełka 6
  43-460 Wisła
  78415
 • Szkoły ponadpodstawowe w Wiśle
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Wisła) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 11 Oddziały
 • 260 Uczniowie
 • 182 Kobiety
  (uczniowie)
 • 78 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 70,0%
  30,0%
 • 61 Uczniowie w 1 klasie
 • 40 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 21 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 31 Absolwenci
 • 22 Kobiety
  (absolwenci)
 • 9 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 23,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  23,6
  śląskie
  26,5
  Cały kraj
  26,3
 •  
 • 20,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 11,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Wiśle(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Wiśle aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum (Władysława Reymonta)
  Publiczne
  33 855-24-74
  33 857-77-25
  ul. Reymonta 2
  43-460 Wisła
  12318-
  I Liceum Ogólnokształcące im. Pawła Stalmacha (Paweł Stalmach)
  Publiczne
  33 855-20-44
  33 855-20-44
  ul. pl. Bogumiła Hoffa 5
  43-460 Wisła
  6170-
  Filia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia (Ignacy Paderewski)
  Publiczna
  33 855-13-07
  33 855-13-07
  ul. 1 Maja 66
  43-460 Wisła
  -103-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa (Władysława Reymonta)
  Publiczna
  33 855-24-74
  33 857-77-25
  ul. Reymonta 2
  43-460 Wisła
  ---
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  Publiczne
  33 855-20-44
  33 855-20-44
  ul. pl. Bogumiła Hoffa 5
  43-460 Wisła
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Wiśle
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • 18,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,7% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,3% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,5% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,1% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,9% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,5% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,3% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,3% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,2% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,5% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 21,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 23,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 20,5% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Wisła, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Wisła, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Wisła, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Wisła - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Wiśle

 • Według danych GUS z 2022 roku w Wiśle znajdowało się 14 hoteli (1 ★★★★★, 4 ★★★★, 6 ★★★, 2 ★★, 1 ), 0 moteli oraz 1 pensjonat (kategorii w trakcie kategoryzacji). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 5 obiektów.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 9
  • schroniska: 1
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1
  • ośrodki wczasowe: 7
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 3 (całoroczne: 2)
  • zespoły domków turystycznych: 2 (całoroczne: 1)
  • pokoje gościnne: 21 (całoroczne: 20)
  • kwatery agroturystyczne: 3
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 4


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 15
  • drzwi automatycznie otwierane: 10
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 9
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 16


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 20 (liczba sal: 73, liczba miejsc: 8 314)
  • z nagłośnieniem: 16
  • z projektorem multimedialnym: 17
  • z zestawem do wideokonferencji: 7
  • z obsługą techniczną: 10
  • z ekranem: 18
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 17
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 16
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 37


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Wiśle w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Wiśle
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Wiśle: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 53 (uczestnicy: 41 600)
  • wystawy: 7 (uczestnicy: 1 000)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 4 (uczestnicy: 20 000)
  • koncerty: 23 (uczestnicy: 20 000)
  • konkursy: 4 (uczestnicy: 100)
  • warsztaty: 15 (uczestnicy: 500)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 2 (członkowie: 40)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 (członkowie: 40)


  Według danych z 2022 w Wiśle działało 1 muzeum lub oddział (oddziały: 1). Odnotowano 15 922 zwiedzających, co daje 14 858 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Wiśle działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 48 746 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 7 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 40 150 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 38
  • dostępne dla czytelników: 14
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 14
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Wiśle działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 80 członków. Zarejestrowano 80 ćwiczących (mężczyźni: 75, kobiety: 5, chłopcy do lat 18: 70, dziewczęta do lat 18: 5). Aktywnych było 5 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (5), instruktora sportowego (3).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Wiśle w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Wiśle
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Wisły znajduje się 15 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Wiśle
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z 1. poł. XIX w. (ul. pl. Bogumiła Hoffa 6)dnia 1960-03-02, wykaz dokumentów: 192/60 z 1960-03-02; 315/78 z 1978-05-11
  • Szkoła z pocz. XIX w. (ul. 1 Maja 51)dnia 1960-03-02, wykaz dokumentów: 193/60 z 1960-03-02; 316/78 z 1978-05-11
  • Plebania z pocz. XIX w. (ul. 1 Maja 49)dnia 1960-03-02, wykaz dokumentów: 194/60 z 1960-03-02; 317/78 z 1974-05-11
  • Karczma z 1. poł. XIX w. (ul. 1 Maja 55)dnia 1960-03-02, wykaz dokumentów: 195/60 z 1960-03-02; 318/78 z 1978-05-11
  • Dworek myśliwski z 1897 r. (ul. Lipowa 4A)dnia 1987-01-16, wykaz dokumentów: 477 z 1987-01-16
  • Inny budynek mieszkalny z końca XIX w. (ul. Malinczanów 4)dnia 1987-01-28, wykaz dokumentów: 478 z 1987-01-28
  • Inny budynek mieszkalny z końca XIX w. (ul. os. Bajcary 6A)dnia 1987-07-21, wykaz dokumentów: 500 z 1987-07-21
  • Oficyna mieszkalna (data nieznana)dnia 1994-06-07, wykaz dokumentów: A-705/94 z 1994-06-07
  • Pałac z 1929 - 1930dnia 1994-06-07, wykaz dokumentów: A-705/94 z 1994-06-07
  • Budynek administracyjny z 1929 - 1930dnia 1994-06-07, wykaz dokumentów: A-705/94 z 1994-06-07
  • Oficyna mieszkalna (data nieznana)dnia 1994-06-07, wykaz dokumentów: A-705/94 z 1994-06-07
  • Wartownia z 1929 - 1930dnia 1994-06-07, wykaz dokumentów: A-705/94 z 1994-06-07
  • Mur/ogrodzenie z 1929 - 1930dnia 1994-06-07, wykaz dokumentów: A-705/94 z 1994-06-07
  • Zespół - pałac z 1929 - 1930dnia 1994-06-07, wykaz dokumentów: A-705/94 z 1994-06-07
  • Park z 1930 - 1940dnia 1994-06-07, wykaz dokumentów: A-705/94 z 1994-06-07
 • Formy ochrony przyrody w Wiśle
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Wisły znajduje się 14 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Wiśle
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Barania Góra - leśny rezerwat przyrodyTyp: fitocenotyczny, Data ustanowienia: 1953-12-02, Opis granicy: W skład rezerwatu wchodzi obszar oznaczony w planie urządzenia lasu Nadleśnictwa Wisła na dzień 1 stycznia 2007 r. - jako oddziały leśne obrębu Wisła: 120 121 123 124 128 129 135 136 137 oraz 138., Powierzchnia: 379.85 ha
  • Wisła - rezerwat przyrodyData ustanowienia: 1959-07-17, Opis granicy: Rezerwat stanowi potok Czarna Wisełka ze wszystkimi dopływami potok Biała Wisełka ze wszystkimi dopływami odcinek rzeki Wisły od miejsca połączenia się potoków Czarna i Biała Wisełka do ujścia potoku Malinka wraz ze wszystkimi dopływami oraz potok Malinka od jej źródeł do ujścia wraz ze wszystkimi dopływami. Granice rezerwatu oznaczono na mapie rezerwatu w skali 1:100 000 stanowiącej załącznik do odpowiedniej pozycji rejestru tworów przyrody poddanych pod ochronę., Powierzchnia: 17.61 ha
  • Park Krajobrazowy Beskidu ŚląskiegoData ustanowienia: 1998-06-16, Powierzchnia: 38620.0 ha, Powierzchnia otuliny: 22285 ha
  • Beskid Śląski - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2008-04-09, Powierzchnia: 26405.25 ha
  • Jaskinia skalna (Malinowska) - Pomnik przyrodyOpis: jaskinia skalna, Data ustanowienia: 1980-12-02, Opis granicy: Wisła Malinka - w odległości ok. 60 m od trasy szlaku turystycznego (czerwonego) z Przełęczy Salmopolskiej na Malinowską Skałę przez wzniesienie Malinów oddział 142a
  • Skały "Na Kobylej" o charakterze wychodni - Pomnik przyrodyOpis: skały o charakterze wychodni zbudowane z piaskowca godulskiego, Data ustanowienia: 1958-10-23, Opis granicy: dolina Dziechcinki 150 m ponad ścieżką z Dziechcinki na Stożek
  • Skały grzybowe - Pomnik przyrodyOpis: skały grzybowe o charakterystycznym typie ostańców zbudowane z gruboziarnistego piaskowca istebniańskiego odsłonięta część o długości 32m i wysokości 6 do 12 m, Data ustanowienia: 1953-08-19, Opis granicy: dolina Białej Wisełki obok drogi na Równe w odległości 230 m od potoku Białej Wisełki na południe i 50 m na wschód od drogi na Równe w oddziale 78F
  • Skały grzybowe - Pomnik przyrodyOpis: skały grzybowe zbudowane z gruboziarnistego piaskowca istebniańskiego, Data ustanowienia: 1958-10-23, Opis granicy: grzbiet górski pod szczytem Kiczory na pasie granicznym z Czechami w oddziale leśnym 117
  • Skały o charakterze wychodni - Pomnik przyrodyOpis: skały o charakterze wychodni zbudowane z piaskowca godulskiego o długosci 62 m, Data ustanowienia: 1958-10-23, Opis granicy: grzbiet górski Między Istebną i Wisłą w oddziale leśnym 56b
  • Pomnik przyrodyOpis: Dąb szypułkowy (Quercus robur) wiek ok. 350 lat, Data ustanowienia: 1953-08-19, Opis granicy: pgr nr 140/3 park obok budynku administracyjnego Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Wiśle ul. 1 Maja 67 dolina Centrum
  • Pomnik przyrodyOpis: Cis pospolity (Taxus baccata) wiek ok.. 550 lat, Data ustanowienia: 1953-08-19, Opis granicy: południowo-wschodnia część miasta Wisły przy ul. Niedźwiedzia 1 dolina Malinka
  • Pomnik przyrodyOpis: Cis pospolity (Taxus baccata) 550 lat, Data ustanowienia: 1953-08-19, Opis granicy: południowo-wschodnia część miasta Wisły pomiędzy budynkiem mieszkalnym a gospodarczym położonymi w Wiśle przy ul. Malinka 121 dolina Malinka
  • Pomnik przyrodyOpis: Lipa drobnolistna (Tillia cordata) wiek ok.. 350 lat, Data ustanowienia: 1959-06-11, Opis granicy: południowo-wschodnia część miasta Wisły rośnie obok budynku gospodarczego położonego w Wiśle przy ul. Malinka 121 dolina Malinka
  • Jaskinia Miecharska - jaskinia (stanowisko dokumentacyjne)Opis: naturalne, Data ustanowienia: 2010-08-19, Opis granicy: Stanowisko dokumentacyjne położone jest na południowo-zachodnim stoku Malinowskiej Skały i prawym (orograficznie) zboczu potoku Malinka w zakresie wysokości 860-1010 m n.p.m. w leśnictwie Malinka oddziale 112 c. Po południowym krańcu obszaru doliną potoku Malinka przebiega droga leśna. Granica południowa pokrywa się z fragmentem granicy oddziału 112 (z oddzialem 109) pozostałe granice nie pokrywają się z granicami leśnymi. W sensie topograficznym granica stanowiska dokumentacyjnego pokrywa się na odcinku południowym z korytem potoku Malinka natomiast na odcinkach wschodnim i zachodnim biegnie krawędziami zewnętrznych (w stosunku do obszaru chronionego) skarp dolinek prawych (orograficznie) dopływów Malinki. Granica północna przebiega ponad górna krawędzią niszy osuwiskowej wzdłuż południowej granicy drogi stokowej ("poziomicówki")., Powierzchnia: 0.0572 ha

Wisła - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 5 wypadków drogowych w Wiśle odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 6 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 46,7 wypadków (wartość porównywalna do wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Wiśle znajdowało się 8 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 44 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 41 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu cieszyńskiego.

  Powiat cieszyński - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Wiśle
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 5 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 6 Ranni
  (rok 2022)
 • 2 Lekko ranni
 • 4 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Wiśle w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 46,68 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Wisła
  46,7
  śląskie
  45,6
  Polska
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  0,0
  Województwo
  3,6
  Kraj
  5,0
 • 56,02 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  56,0
  śląskie
  52,1
  Cały kraj
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  0,0
  woj. śląskie
  7,8
  Polska
  8,9
 • 120,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Wisła
  120,0
  Województwo
  114,1
  Polska
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 8 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 5 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 3 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Wiśle w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 735,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  735,3 km
  Województwo
  1 123,1 km
  Kraj
  624,0 km
 • 7,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Miasto
  7,6 km
  woj. śląskie
  3,2 km
  Kraj
  5,2 km
 • 41 Liczba licencji na taksówki
 • 44 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Wisła przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 941droga wojewódzka nr 941(Skoczów - Harbutowice - Ustroń - Wisła - Słowiaczonka - Andziołówka - Istebna)
  • DW 942droga wojewódzka nr 942(Bielsko-Biała - Bystra - Meszna - Buczkowice - Szczyrk - Wisła)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Wisła przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 191Linia kolejowa nr 191: Goleszów - Wisła Głębce [o znaczeniu drugorzędnym] (Goleszów - Ustroń - Ustroń Zdrój - Ustroń Polana -Wisła Obłaziec -Wisła Uzdrowisko -Wisła Dziechcinka -Wisła Kopydło -Wisła Głębce)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Wiśle istnieje 149 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 1 Maja

  ul. 11 Listopada

  os. Bajcary

  ul. Beskidzka

  ul. Biała Wisełka

  ul. Bielanów

  os. Bobrów

  ul. Boczna

  pl. Bogumiła Hoffa

  ul. Bolesława Prusa

  os. Borowina

  ul. Branców

  ul. Brzegowa

  ul. Brzozowa

  os. Bucznik

  ul. Bukowa

  Bulwar Braci Cienciałów

  ul. Chałupiańska

  ul. Chłopska

  ul. Cicha

  ul. Cieńkowska

  ul. Cieńków

  ul. Cieślarów

  ul. Czarna Wisełka

  ul. Czarne

  ul. Czesława Kuryatty

  os. Czupel

  ul. Do Potoku

  ul. Dworcowa

  ul. Dziechcinka

  ul. Dębowa

  ul. Fiedorowska

  ul. Gahura

  ul. Gimnazjalna

  ul. Gościejów

  ul. Groniczek

  ul. Górna

  os. Górne Głębce

  ul. Górnośląska

  ul. Głębce

  ul. Głęboka

  pl. Handlowy

  ul. Jana Sztwiertni

  os. Jarzębata

  ul. Jasna

  ul. Jawornik

  ul. Jałowcowa

  ul. Jelenia

  ul. Jerzego Niemca

  ul. Jesionowa

  ul. Jodłowa

  ul. Juliana Ochorowicza

  os. Jurzyków

  ul. Kadłubowa

  ul. Kamienna

  ul. Kasztanowa

  ul. Kiczerowska

  ul. Klonowa

  os. Kobyla

  ul. Kolejowa

  ul. Kopydło

  ul. Koszarzyska

  os. Kozińce

  ul. Krzywa

  ul. Krótka

  ul. Kręta

  al. Księdza Biskupa Juliusza Bursche

  bulw. Księżycowy

  ul. Kwiatowa

  ul. Kędziorowska

  ul. Letnia

  ul. Leśna

  ul. Lipowa

  ul. Liściasta

  ul. Malinczanów

  ul. Malinka

  ul. Marii Konopnickiej

  os. Mały Stożek

  ul. Miła

  os. Mrózków

  ul. Na Groń

  rondo Na Oazie

  ul. Na Stoku

  ul. Nad Zaporą

  ul. Niedźwiedzia

  os. Noclegi

  ul. Nowa

  ul. Nowina

  ul. Ogródkowa

  ul. Olimpijska

  ul. Partecznik

  ul. Partyzantów

  ul. Pawła Stalmacha

  ul. Pawła Stellera

  ul. Pod Beskidek

  ul. Pod Kozińce

  ul. Polna

  ul. Połomska

  ul. Prosta

  ul. Przemysłowa

  ul. Przy Skoczni

  ul. Przykopa

  ul. Przylesie

  ul. Radosna

  ul. Rastoki

  os. Równe

  ul. Różana

  os. Sadowy

  ul. Sarnia

  ul. Siglanów

  ul. Skalna

  os. Skolnity

  ul. Sosnowa

  ul. Soszowska

  ul. Spacerowa

  ul. Spokojna

  ul. Sportowa

  ul. Strażacka

  ul. Stroma

  ul. Strumykowa

  ul. Stryczków

  ul. Słoneczna

  bulw. Słoneczny

  ul. Tartaczna

  os. Tokarnia

  ul. Torfowa

  ul. Towarowa

  ul. Turystyczna

  ul. Ustrońska

  os. Uścieńków

  ul. Wańkowska

  ul. Willowa

  ul. Wiosenna

  ul. Wodna

  ul. Wrzosowa

  os. Wróblonki

  ul. Wspólna

  ul. Wypoczynkowa

  ul. Wyzwolenia

  os. Wątrobne

  ul. Władysława Reymonta

  os. XXV Lecia

  ul. Zameczek

  os. Zdejszy

  ul. Zielona

  ul. Zjazdowa

  ul. Łukowa

  ul. Świerkowa

  ul. Żwirowa