Puszczykowo w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe)

Puszczykowo - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Puszczykowo to miasto leżące w środkowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa wielkopolskiego, powiatu poznańskiego. Jest siedzibą gminy miejskiej Puszczykowo.
 • 9 316 Liczba mieszkańców
 • 16,4 km² Powierzchnia
 • 568,4 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1962 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 61 Numer kierunkowy
 • PZ, POZ Tablice rejestracyjne
 • Andrzej Balcerek Burmistrz miasta
Puszczykowo na mapie
Identyfikatory
 • 16.849552.2866 Współrzędne GPS
 • 3021021 TERYT (TERC)
 • 0971376 SIMC
Herb miasta Puszczykowo
Puszczykowo herb

Jak Puszczykowo wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Puszczykowo na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Puszczykowo wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Puszczykowo plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
3Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
4Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
18Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja)
19Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
33Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
34Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
61Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku wtórnym
89Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
94Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań posiadających łazienkę
105Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
130Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań
149Miasta w Polsce z największą liczbą samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
155Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
156Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku poprodukcyjnym w Polsce
160Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 km2
161Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych nowotworami
162Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim ogólnokształcącym w Polsce
165Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych
173Miasta z najstarszymi mieszkańcami w Polsce
179Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 ludności
194Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań wyposażonych w ustęp spłukiwany
208Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem policealnym w Polsce
215Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego
274Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do gazu sieciowego

Puszczykowo - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
62-040Poczta Puszczykowo, ul. Magazynowa 2
62-040Skrytki Pocztowe Poczta Puszczykowo, ul. Poznańska 111

Puszczykowo - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Puszczykowie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Poznaniu (podlega pod: ZUS I Oddział w Poznaniu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Fabryczna 27/28
61-512 Poznań
Urząd Miejski Puszczykowo
(61) 898-37-00
(61) 898-37-00
ul. Podleśna 4
62-040 Puszczykowo

Puszczykowo - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Puszczykowo jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 9 316, z czego 51,9% stanowią kobiety, a 48,1% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców wzrosła o 3,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 44,3 lat i jest większy od średniego wieku mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Puszczykowa zawarli w 2022 roku 25 małżeństw, co odpowiada 2,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,7% mieszkańców Puszczykowa jest stanu wolnego, 58,7% żyje w małżeństwie, 7,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 6,4% to wdowy/wdowcy.

  Puszczykowo ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -79. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -8,42 na 1000 mieszkańców Puszczykowa. W 2022 roku urodziło się 47 dzieci, w tym 48,9% dziewczynek i 51,1% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 409 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,32 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 26,7% zgonów w Puszczykowie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 25,3% zgonów w Puszczykowie były nowotwory, a 7,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Puszczykowa przypada 13.43 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 134 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 86 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Puszczykowa 48. W tym samym roku 4 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 3 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  55,4% mieszkańców Puszczykowa jest w wieku produkcyjnym, 17,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 27,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Puszczykowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 9 316 Liczba mieszkańców
 • 4 836 Kobiety
 • 4 480 Mężczyźni
 • 51,9%
  48,1%
 • 108 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 108 kobiet)
 • 93 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 93 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Puszczykowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Puszczykowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Puszczykowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Puszczykowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 44,3 lat Średni wiek mieszkańców
 • Puszczykowo
  44,3 lat
  Województwo
  41,1 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 46,2 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 42,3 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Puszczykowo, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Puszczykowa
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Puszczykowo,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Puszczykowo,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Puszczykowo,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,7% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  27,8%
  Województwo
  29,8%
  Cały kraj
  29,1%
 • 24,7% Kobiety
  (Panny)
 • 31,0% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,7% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  58,7%
  Wielkopolskie
  54,7%
  Cała Polska
  54,0%
 • 57,3% Kobiety
  (Zamężne)
 • 60,3% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 6,4% Wdowcy/Wdowy
 • Puszczykowo
  6,3%
  Wielkopolskie
  8,3%
  Cały kraj
  8,5%
 • 10,0% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 7,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  7,1%
  Wielkopolskie
  7,0%
  Kraj
  7,6%
 • 7,8% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,1% Nieustalone
 • Tutaj
  0,1%
  Województwo
  0,2%
  Kraj
  0,7%
 • 0,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Puszczykowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Puszczykowie w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  2,7
  Wielkopolskie
  4,2
  Cały kraj
  4,1
 • 1,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  1,2
  woj. wielkopolskie
  1,4
  Polska
  1,6
 • 25 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Puszczykowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Puszczykowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -79 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -44 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -35 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -8,42 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Puszczykowo
  -8,4
  woj. wielkopolskie
  -2,2
  Cała Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Puszczykowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Puszczykowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Puszczykowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Puszczykowie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 47 Urodzenia żywe
 • 23 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 24 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,9%
  51,1%
 • 5,0 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Puszczykowo
  5,0
  Województwo
  8,7
  Kraj
  8,1
 • 40,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  40,2
  Województwo
  37,1
  Kraj
  35,1
 • 3 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 3
 • 34 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 34
 • 117 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 117
 • 101 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 101
 • 40 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 40
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 409 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 343 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 472 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Puszczykowo
  3 409 g
  Województwo
  3 392 g
  Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 Waga 5000g i więcej
 • 3
 • 63 Waga 4500g - 4999g
 • 63
 • 437 Waga 4000g - 4499g
 • 437
 • 1 498 Waga 3500g - 3999g
 • 1 498
 • 1 638 Waga 3000g - 3499g
 • 1 638
 • 628 Waga 2500g - 2999g
 • 628
 • 125 Waga 2000g - 2499g
 • 125
 • 54 Waga 1500g - 1999g
 • 54
 • 15 Waga 1000g - 1499g
 • 15
 • 12 Waga 600g - 999g
 • 12
 • 1,52 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Puszczykowo
  1,52
  woj. wielkopolskie
  1,33
  Cała Polska
  1,26
 • 0,75 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,75
  woj. wielkopolskie
  0,65
  Polska
  0,61
 • 1,32 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  1,32
  Wielkopolskie
  0,80
  Cały kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Puszczykowie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 126 Zgony
 • 67 Kobiety
  (Zgony)
 • 59 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 53,2%
  46,8%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 13,4 Zgony na 1000 ludności
 • Puszczykowo
  13,4
  Wielkopolskie
  10,9
  Cała Polska
  11,9
 • 75,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Puszczykowo
  75,6
  Wielkopolskie
  124,8
  Kraj
  147,0
 • 3,6 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Puszczykowo
  3,6
  Wielkopolskie
  3,5
  Cała Polska
  3,8
 • 2,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Puszczykowo
  2,0
  Województwo
  2,9
  Polska
  3,1
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Wielkopolskie
  1,1
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie poznańskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 26,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  26,7%
  Wielkopolskie
  28,6%
  Cały kraj
  36,0%
 • 25,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • Puszczykowo
  25,3%
  woj. wielkopolskie
  24,2%
  Polska
  23,6%
 • 7,7% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  7,7%
  woj. wielkopolskie
  7,6%
  Cały kraj
  6,7%
 • 239 Zgony spowodowane COVID-19
 • 9,7 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  9,7
  Kraj
  15,8
 • 57,5 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  57,5
  Kraj
  70,6
 • 194,4 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  194,4
  Wielkopolskie
  263,4
  Cała Polska
  280,1
 • 239,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. wielkopolskie
  239,9
  Kraj
  253,9
 • 205,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 197,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 213,4 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Puszczykowo
  205,1
  Wielkopolskie
  311,2
  Polska
  426,2
 • 34,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 13,7 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 67,3 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Puszczykowo
  34,8
  Województwo
  48,9
  Cała Polska
  62,9
 • 25,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  25,7
  Województwo
  35,1
  Cały kraj
  33,8
 • 4,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Puszczykowo
  4,9
  woj. wielkopolskie
  6,7
  Cała Polska
  7,0
 • 0,7% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,7%
  Wielkopolskie
  0,7%
  Cała Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 134 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 75 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 59 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 4 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 3 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 86 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 48 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 38 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 3 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 3 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 49 Saldo migracji
 • 28 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 21 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 48 Saldo migracji wewnętrznych
 • 27 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 21 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Puszczykowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Puszczykowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 14,4% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,0% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,8% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 62,8% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 61,3% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 64,5% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 22,8% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 25,7% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 19,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Puszczykowo, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Puszczykowo - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Puszczykowie oddano do użytku 44 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 4,69 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Puszczykowie to 3 195 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 341 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  75,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 25,0% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Puszczykowie to 5,50 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Puszczykowie to 179,10 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,87% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 98,75% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 98,59% mieszkań posiada łazienkę, 84,76% korzysta z centralnego ogrzewania, a 85,01% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu poznańskiego.

  Powiat poznański - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Puszczykowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 3 195 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 340,80 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Puszczykowo
  340,80
  Wielkopolskie
  386,90
  Cały kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 127,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Puszczykowo
  127,70 m2
  Wielkopolskie
  81,90 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 43,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  43,50 m2
  woj. wielkopolskie
  31,70 m2
  Cały kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 5,22 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  5,22
  woj. wielkopolskie
  4,06
  Cały kraj
  3,83
 • 2,93 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,93
  Województwo
  2,58
  Cały kraj
  2,42
 • 0,56 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,56
  woj. wielkopolskie
  0,64
  Cały kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Puszczykowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 44 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 4,69 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  4,69
  woj. wielkopolskie
  7,35
  Kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 242 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,50 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  5,50
  Wielkopolskie
  4,04
  Kraj
  3,89
 • 25,81 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Puszczykowo
  25,81
  Województwo
  29,73
  Kraj
  24,56
 • 7 879 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 179,1 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  179,1 m2
  woj. wielkopolskie
  94,4 m2
  Cała Polska
  92,3 m2
 • 0,84 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Puszczykowo
  0,84 m2
  woj. wielkopolskie
  0,69 m2
  Kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Puszczykowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 98,87% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Puszczykowo
  98,87%
  Wielkopolskie
  98,07%
  Kraj
  97,75%
 • 98,75% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  98,75%
  woj. wielkopolskie
  96,64%
  Cała Polska
  95,18%
 • 98,59% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Puszczykowo
  98,59%
  Wielkopolskie
  95,51%
  Kraj
  93,75%
 • 84,76% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  84,76%
  Wielkopolskie
  87,06%
  Cała Polska
  85,83%
 • 85,01% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  85,01%
  woj. wielkopolskie
  56,79%
  Kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Puszczykowo - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Puszczykowie na 1000 mieszkańców pracuje 164osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 64,6% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 35,4% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Puszczykowie wynosiło w 2023 roku 1,0% (1,0% wśród kobiet i 1,0% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Puszczykowie wynosiło 5 737,99 PLN, co odpowiada 85.60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Puszczykowa 1 093 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 1 323 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 230.

  4,0% aktywnych zawodowo mieszkańców Puszczykowa pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 38,2% w przemyśle i budownictwie, a 40,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Puszczykowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 164 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  164,0
  woj. wielkopolskie
  290,0
  Cały kraj
  259,0
 • 2,4% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 2,4% Kobiety
 • 2,4% Mężczyźni
 • Tutaj
  1,0%
  Województwo
  3,0%
  Cały kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Puszczykowie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Puszczykowie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Puszczykowie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Puszczykowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 054 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Puszczykowo
  5 738 PLN
  Województwo
  6 020 PLN
  Cała Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Puszczykowie w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Puszczykowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 1 093 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 1 323 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 230 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,21 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Puszczykowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 4,0% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 3,7% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 4,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 38,2% Przemysł i budownictwo
 • 30,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 43,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 40,8% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 37,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 43,0% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 16,2% Pozostałe
 • 26,2% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Puszczykowie w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Puszczykowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 544 Pracujący ogółem
 • 997 Kobiety
 • 547 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Puszczykowie w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 17,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,8% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,2% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 55,4% W wieku produkcyjnym
 • 50,2% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 61,1% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 27,1% W wieku poprodukcyjnym
 • 34,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 19,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Puszczykowo, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 80,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  80,4
  Wielkopolskie
  68,5
  Polska
  69,0
 • 48,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  48,9
  Województwo
  35,6
  Cała Polska
  38,2
 • 155,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  155,5
  Wielkopolskie
  108,0
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 55,9% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 58,8% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 53,3% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 44,1% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 41,2% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 46,7% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Puszczykowo - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Puszczykowie w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 2 157 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 1 661 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 108 nowych podmiotów, a 90 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (155) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (82) w roku 2022. W tym samym okresie najwięcej (155) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (57) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Puszczykowie najwięcej (191) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (2 093) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,6% (13) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 20,1% (434) podmiotów, a 79,3% (1 710) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Puszczykowie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (20.5%) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (16.2%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 2 157 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 13 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 434 Przemysł i budownictwo
 • 1 710 Pozostała działalność
 • 108 Podmioty nowo zarejestrowane w Puszczykowie w 2023 roku
 • 90 Podmioty wyrejestrowane w Puszczykowie w 2023 roku
 • 1 661 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 093 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 2 093
 • 58 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 58
 • 4 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 4
 • 2 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 2
 • 2 155 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 2 155
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 229 Spółki handlowe ogółem
 • 229
 • 16  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 16
 • 3  Spółki handlowe - akcyjne
 • 3
 • 191  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 191
 • 16    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 16
 • 152 Spółki cywilne ogółem
 • 152
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 661 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 341 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 341
 • 269 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 269
 • 198 Budownictwo
 • 198
 • 192 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 192
 • 138 Przetwórstwo przemysłowe
 • 138
 • 106 Informacja i komunikacja
 • 106
 • 82 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 82
 • 65 Edukacja
 • 65
 • 62 Transport i gospodarka magazynowa
 • 62
 • 55 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 55
 • 54 Pozostała działalność
 • 54
 • 34 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 34
 • 31 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 31
 • 26 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 26
 • 8 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 8
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Puszczykowo - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Puszczykowie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 122 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 13,06 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Puszczykowie wynosi 58,20% i jest znacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Puszczykowa najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 8,93 (wykrywalność 51%) oraz przeciwko mieniu - 7,70 (wykrywalność 37%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,31 (98%), o charakterze gospodarczym - 2,14 (52%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,22 (93%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Puszczykowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Puszczykowa.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Puszczykowo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 122 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 122
 • 83 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 83
 • 20 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 20
 • 12 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 12
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 72 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 72
 • 13,06 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  13,06
  Województwo
  18,91
  Kraj
  22,81
 • 8,93 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Puszczykowo
  8,93
  woj. wielkopolskie
  11,58
  Kraj
  12,98
 • 2,14 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,14
  woj. wielkopolskie
  4,85
  Polska
  6,99
 • 1,31 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  1,31
  Województwo
  1,67
  Polska
  1,82
 • 0,22 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,22
  Wielkopolskie
  0,30
  Cała Polska
  0,35
 • 7,70 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Puszczykowo
  7,70
  Wielkopolskie
  9,57
  Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Puszczykowo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 58% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  58%
  Wielkopolskie
  72%
  Kraj
  71%
 • 52% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  52%
  woj. wielkopolskie
  65%
  Kraj
  63%
 • 52% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  52%
  Wielkopolskie
  77%
  Polska
  75%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  98%
  Wielkopolskie
  99%
  Polska
  99%
 • 94% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Puszczykowo
  94%
  woj. wielkopolskie
  94%
  Cały kraj
  88%
 • 38% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  38%
  woj. wielkopolskie
  52%
  Polska
  51%

Puszczykowo - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Puszczykowa wyniosła w 2022 roku 66,4 mln złotych, co daje 7,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 22.6% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Puszczykowa - 31.1% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (18.3%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (9.8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 12,9 mln złotych, czyli 19,5% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Puszczykowa wyniosła w 2022 roku 65,4 mln złotych, co daje 7,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 2.1% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (56.7%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (16.5%) oraz z Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (5.9%). W budżecie Puszczykowa wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 2,9 tys złotych na mieszkańca (42,3%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 17,9 złotych na mieszkańca (0,3%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 13,1%.
 • Wydatki budżetu w Puszczykowie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Puszczykowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Puszczykowo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Puszczykowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  32,3 mln

  3,3 tys(100%)

  38,7 mln

  4,0 tys(100%)

  45,2 mln

  4,7 tys(100%)

  53,8 mln

  5,6 tys(100%)

  55,3 mln

  5,7 tys(100%)

  60,9 mln

  6,4 tys(100%)

  54,5 mln

  5,8 tys(100%)

  66,4 mln

  7,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  12,4 mln

  1,3 tys(38.3%)

  13,0 mln

  1,3 tys(33.5%)

  13,8 mln

  1,4 tys(30.5%)

  14,1 mln

  1,5 tys(26.1%)

  16,9 mln

  1,7 tys(30.5%)

  17,2 mln

  1,8 tys(28.2%)

  18,4 mln

  1,9 tys(33.7%)

  20,7 mln

  2,2 tys(31.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,5 mln

  357(10.8%)

  4,0 mln

  408(10.3%)

  4,9 mln

  505(10.8%)

  9,5 mln

  981(17.7%)

  6,6 mln

  686(12%)

  9,9 mln

  1,0 tys(16.3%)

  5,8 mln

  610(10.6%)

  12,1 mln

  1,3 tys(18.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,9 mln

  404(12.2%)

  3,9 mln

  403(10.1%)

  5,8 mln

  596(12.8%)

  6,1 mln

  633(11.4%)

  5,0 mln

  513(9%)

  5,8 mln

  606(9.5%)

  6,0 mln

  634(11%)

  6,5 mln

  691(9.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,8 mln

  389(11.8%)

  8,2 mln

  838(21.1%)

  2,3 mln

  236(5.1%)

  2,3 mln

  240(4.3%)

  2,5 mln

  254(4.4%)

  2,5 mln

  256(4%)

  2,8 mln

  297(5.2%)

  5,1 mln

  547(7.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,5 mln

  154(4.7%)

  1,5 mln

  158(4%)

  1,8 mln

  187(4%)

  2,2 mln

  231(4.2%)

  4,2 mln

  434(7.6%)

  5,0 mln

  521(8.2%)

  2,9 mln

  302(5.2%)

  3,2 mln

  344(4.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  57,6 tys

  5,9(0.1%)

  70,0 tys

  7,2(0.1%)

  72,0 tys

  7,5(0.1%)

  121,5 tys

  12,7(0.2%)

  0,2

  0,0(0%)

  3,0 mln

  317(4.5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,7 mln

  172(5.2%)

  4,5 mln

  466(11.7%)

  4,9 mln

  510(11%)

  5,3 mln

  549(9.9%)

  1,1 mln

  111(1.9%)

  601,9 tys

  62,9(1%)

  796,2 tys

  84,0(1.5%)

  2,7 mln

  285(4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  955,3 tys

  97,9(3%)

  988,2 tys

  102(2.6%)

  1,2 mln

  124(2.7%)

  3,0 mln

  304(5.5%)

  5,3 mln

  550(9.6%)

  2,1 mln

  221(3.5%)

  2,1 mln

  218(3.8%)

  2,2 mln

  229(3.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,2 mln

  226(6.8%)

  720,9 tys

  74,1(1.9%)

  1,1 mln

  112(2.4%)

  1,2 mln

  121(2.2%)

  1,2 mln

  125(2.2%)

  2,2 mln

  232(3.6%)

  914,9 tys

  96,5(1.7%)

  2,0 mln

  209(3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  706,0 tys

  72,4(2.2%)

  457,5 tys

  47,0(1.2%)

  688,0 tys

  71,0(1.5%)

  1,0 mln

  104(1.9%)

  788,2 tys

  81,6(1.4%)

  1,0 mln

  105(1.7%)

  694,4 tys

  73,2(1.3%)

  828,3 tys

  88,3(1.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  370,0 tys

  37,9(1.1%)

  355,2 tys

  36,5(0.9%)

  346,2 tys

  35,7(0.8%)

  344,1 tys

  35,5(0.6%)

  430,1 tys

  44,5(0.8%)

  368,8 tys

  38,5(0.6%)

  198,3 tys

  20,9(0.4%)

  747,3 tys

  79,7(1.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  305,7 tys

  31,3(0.9%)

  158,5 tys

  16,3(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  202,5 tys

  20,9(0.4%)

  305,3 tys

  31,6(0.6%)

  797,3 tys

  83,3(1.3%)

  699,6 tys

  73,8(1.3%)

  560,2 tys

  59,8(0.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  215,2 tys

  22,1(0.7%)

  211,4 tys

  21,7(0.5%)

  193,5 tys

  20,0(0.4%)

  313,3 tys

  32,3(0.6%)

  289,2 tys

  29,9(0.5%)

  231,5 tys

  24,2(0.4%)

  320,6 tys

  33,8(0.6%)

  428,6 tys

  45,7(0.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  471,4 tys

  48,3(1.5%)

  548,5 tys

  56,4(1.4%)

  695,2 tys

  71,7(1.5%)

  764,0 tys

  78,8(1.4%)

  945,0 tys

  97,9(1.7%)

  939,1 tys

  98,1(1.5%)

  1,2 mln

  130(2.3%)

  194,2 tys

  20,7(0.3%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  74,8 tys

  7,7(0.2%)

  32,2 tys

  3,3(0.1%)

  55,7 tys

  5,7(0.1%)

  57,9 tys

  6,0(0.1%)

  34,6 tys

  3,6(0.1%)

  65,9 tys

  6,9(0.1%)

  73,4 tys

  7,7(0.1%)

  110,7 tys

  11,8(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  130,1 tys

  13,3(0.4%)

  146,4 tys

  15,0(0.4%)

  152,8 tys

  15,8(0.3%)

  72,2 tys

  7,4(0.1%)

  87,2 tys

  9,0(0.2%)

  64,5 tys

  6,7(0.1%)

  101,8 tys

  10,7(0.2%)

  89,2 tys

  9,5(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  64,9 tys

  6,7(0.2%)

  8,7 tys

  0,9(0%)

  2,0 tys

  0,2(0%)

  69,5 tys

  7,2(0.1%)

  71,3 tys

  7,4(0.1%)

  72,9 tys

  7,6(0.1%)

  8,4 tys

  0,9(0%)

  2,0 tys

  0,2(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  182

  0,0(0%)

  140

  0,0(0%)

  147

  0,0(0%)

  554

  0,1(0%)

  161

  0,0(0%)

  641

  0,1(0%)

  664

  0,1(0%)

  159

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Puszczykowie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Puszczykowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Puszczykowo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Puszczykowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  31,8 mln

  3,2 tys(100%)

  38,3 mln

  3,9 tys(100%)

  46,3 mln

  4,8 tys(100%)

  49,5 mln

  5,1 tys(100%)

  56,2 mln

  5,8 tys(100%)

  62,2 mln

  6,5 tys(100%)

  64,5 mln

  6,8 tys(100%)

  65,4 mln

  7,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  22,1 mln

  2,3 tys(69.4%)

  23,6 mln

  2,4 tys(61.6%)

  27,1 mln

  2,8 tys(58.5%)

  31,8 mln

  3,3 tys(64.3%)

  33,1 mln

  3,4 tys(58.9%)

  33,9 mln

  3,5 tys(54.6%)

  38,9 mln

  4,1 tys(60.3%)

  37,1 mln

  4,0 tys(56.7%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  4,9 mln

  501(15.4%)

  5,1 mln

  523(13.3%)

  6,9 mln

  715(14.9%)

  5,4 mln

  557(10.9%)

  5,8 mln

  598(10.3%)

  7,7 mln

  805(12.4%)

  8,9 mln

  935(13.7%)

  10,8 mln

  1,2 tys(16.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  690,0 tys

  70,8(2.2%)

  666,4 tys

  68,5(1.7%)

  879,0 tys

  90,7(1.9%)

  1,1 mln

  112(2.2%)

  1,5 mln

  155(2.7%)

  1,0 mln

  105(1.6%)

  859,4 tys

  90,6(1.3%)

  3,8 mln

  410(5.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  24,9 tys

  2,6(0.1%)

  38,6 tys

  4,0(0.1%)

  72,4 tys

  7,5(0.1%)

  98,1 tys

  10,2(0.2%)

  18,1 tys

  1,9(0%)

  3,0 mln

  320(4.6%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,3 mln

  129(4%)

  1,3 mln

  137(3.5%)

  1,3 mln

  139(2.9%)

  1,4 mln

  139(2.7%)

  1,6 mln

  163(2.8%)

  1,7 mln

  182(2.8%)

  2,1 mln

  225(3.3%)

  1,8 mln

  189(2.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  230,3 tys

  23,6(0.7%)

  220,7 tys

  22,7(0.6%)

  902,0 tys

  93,1(1.9%)

  1,2 mln

  119(2.3%)

  2,0 mln

  209(3.6%)

  1,7 mln

  179(2.8%)

  530,9 tys

  56,0(0.8%)

  1,4 mln

  153(2.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,9 mln

  193(5.9%)

  6,3 mln

  647(16.4%)

  354,1 tys

  36,5(0.8%)

  337,8 tys

  34,8(0.7%)

  330,6 tys

  34,2(0.6%)

  289,5 tys

  30,2(0.5%)

  336,1 tys

  35,4(0.5%)

  1,1 mln

  116(1.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  134,4 tys

  13,8(0.4%)

  153,3 tys

  15,8(0.4%)

  202,9 tys

  20,9(0.4%)

  169,0 tys

  17,4(0.3%)

  767,3 tys

  79,5(1.4%)

  269,3 tys

  28,1(0.4%)

  168,4 tys

  17,8(0.3%)

  330,6 tys

  35,3(0.5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  17,0 tys

  1,7(0.1%)

  713,7 tys

  73,4(1.9%)

  1,2 mln

  125(2.6%)

  647,2 tys

  66,7(1.3%)

  22,0 tys

  2,3(0%)

  19,4 tys

  2,0(0%)

  9,4 tys

  1,0(0%)

  123,7 tys

  13,2(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  111,3 tys

  11,4(0.3%)

  39,8 tys

  4,1(0.1%)

  20,1 tys

  2,1(0%)

  57,9 tys

  6,0(0.1%)

  1,4 mln

  149(2.6%)

  575,9 tys

  60,1(0.9%)

  1,3 mln

  141(2.1%)

  100,6 tys

  10,7(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  102,8 tys

  10,5(0.3%)

  102,8 tys

  10,6(0.3%)

  101,1 tys

  10,4(0.2%)

  115,5 tys

  11,9(0.2%)

  81,2 tys

  8,4(0.1%)

  48,8 tys

  5,1(0.1%)

  44,2 tys

  4,7(0.1%)

  67,6 tys

  7,2(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  343,9 tys

  35,3(1.1%)

  77,0 tys

  7,9(0.2%)

  116,6 tys

  12,0(0.3%)

  129,8 tys

  13,4(0.3%)

  18,3 tys

  1,9(0%)

  11,4 tys

  1,2(0%)

  21,1 tys

  2,2(0%)

  17,3 tys

  1,8(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  64,9 tys

  6,7(0.2%)

  8,7 tys

  0,9(0%)

  2,0 tys

  0,2(0%)

  69,5 tys

  7,2(0.1%)

  71,3 tys

  7,4(0.1%)

  72,9 tys

  7,6(0.1%)

  8,4 tys

  0,9(0%)

  2,0 tys

  0,2(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  639

  0,1(0%)

  1,1 tys

  0,1(0%)

  542

  0,1(0%)

  116

  0,0(0%)

  74,8

  0,0(0%)

  397

  0,0(0%)

  36,0 tys

  3,8(0.1%)

  235

  0,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  28,5

  0,0(0%)

  25,0

  0,0(0%)

  49,9

  0,0(0%)

  61,4

  0,0(0%)

  63,6

  0,0(0%)

  68,4

  0,0(0%)

  68,5

  0,0(0%)

  32,0

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  762

  0,1(0%)

  2,1 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,1(0%)

  3,0 mln

  315(4.9%)

  20,0 tys

  2,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  10,0 tys

  1,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  415

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  472

  0,0(0%)

  472

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Puszczykowo - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 015 mieszkańców Puszczykowa jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 963 kobiet oraz 1 050 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 33,3% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,4% wykształcenie policealne, 12,4% średnie ogólnokształcące, a 16,6% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 19,2% mieszkańców Puszczykowa, gimnazjalnym 3,2%, natomiast 8,5% podstawowym ukończonym. 3,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa wielkopolskiego mieszkańcy Puszczykowa mają wyższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Puszczykowie największy odsetek ma wykształcenie wyższe (37,3%) oraz zasadnicze zawodowe (14,7%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie wyższe (28,9%) oraz zasadnicze zawodowe (24,2%).

  W roku 2022 w Puszczykowie mieściło się 7 przedszkoli, w których do 21 oddziałów uczęszczało 404 dzieci (185 dziewczynek oraz 219 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Puszczykowie mieściły się 3 przedszkola, w których do 10 oddziałów uczęszczało 243 dzieci (116 dziewczynek oraz 127 chłopców). Dostępnych było 247 miejsc.

  18,1% mieszkańców Puszczykowa w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,1% wśród dziewczynek i 18,0% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 440 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,57 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 3 szkoły podstawowe, w których w 44 oddziałach uczyło się 858 uczniów (410 kobiet oraz 448 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Puszczykowie placówkę miały 2 szkoły podstawowe, w których w 25 oddziałach uczyło się 593 uczniów (291 kobiet oraz 302 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,7% ludności (28,9% wśród dziewczynek i 28,5% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19,5 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 109,30.

  W Puszczykowie znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 17 oddziałach uczyło się 465 uczniów (300 kobiet oraz 165 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 102 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Puszczykowie placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 15 oddziałach uczyło się 354 uczniów (200 kobiet oraz 154 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 108 absolwentów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,4% mieszkańców (17,6% wśród dziewczyn i 17,2% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 27,4 uczniów.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 20,5% mieszkańców Puszczykowa w wieku potencjalnej nauki (20,6% kobiet i 20,5% mężczyzn).

 • 33,3% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  33,3%
  woj. wielkopolskie
  23,5%
  Cały kraj
  25,2%
 • 37,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 28,9% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 32,4% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  32,4%
  Województwo
  33,7%
  Kraj
  35,2%
 • 32,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,4% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  3,4%
  woj. wielkopolskie
  3,0%
  Cały kraj
  3,3%
 • 4,5% Kobiety
  (policealne)
 • 2,1% Mężczyźni
  (policealne)
 • 12,4% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  12,4%
  Województwo
  10,9%
  Kraj
  11,9%
 • 13,7% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 11,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,6% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  16,6%
  Wielkopolskie
  19,9%
  Kraj
  20,0%
 • 14,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,1% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 19,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Puszczykowo
  19,2%
  Wielkopolskie
  25,0%
  Polska
  21,2%
 • 14,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 24,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,2%
  Województwo
  3,1%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 8,5% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Puszczykowo
  8,5%
  Wielkopolskie
  11,5%
  Cała Polska
  12,3%
 • 9,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 7,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Puszczykowo
  3,4%
  Województwo
  3,2%
  Kraj
  3,1%
 • 3,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,6% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Puszczykowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1440 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Puszczykowo
  1 440,0
  Wielkopolskie
  949,0
  Cały kraj
  927,0
 • 0,57 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Puszczykowo
  0,57
  woj. wielkopolskie
  0,83
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 7Przedszkola
 • 3 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 21 Oddziały
 • 5 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 461 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Puszczykowo) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 404 Dzieci
 • 185 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 219 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 45,8%
  54,2%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 14 2 lata i mniej
 • 14
 • 111 3 lata
 • 111
 • 109 4 lata
 • 109
 • 129 5 lata
 • 129
 • 36 6 lat
 • 36
 • 5 7 lat i więcej
 • 5
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 5 2 lata i mniej
 • 5
 • 58 3 lata
 • 58
 • 52 4 lata
 • 52
 • 53 5 lata
 • 53
 • 16 6 lat
 • 16
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 9 2 lata i mniej
 • 9
 • 53 3 lata
 • 53
 • 57 4 lata
 • 57
 • 76 5 lata
 • 76
 • 20 6 lat
 • 20
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 • 107 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 2,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 2,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 5,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Puszczykowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Puszczykowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczne Przedszkole Czarodziejski Zamek w Puszczykowie
  Publiczne
  66 633-53-30
  ul. Czarnieckiego 2
  62-040 Puszczykowo
  3453
  Niepubliczne Przedszkole "Bajkowe Wzgórze" Puszczykowo ul.Gołębia 47
  Niepubliczne
  61 819-36-58
  ul. Gołębia 47
  62-040 Puszczykowo
  ---
  Niepubliczne przedszkole "Chatka Kubusia Puchatka"
  Niepubliczne
  69 248-91-91
  ul. Jarosławska, Niepodległości 1,14
  62-040 Puszczykowo
  ---
  NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3 W PUSZCZYKOWIE (LEŚNI PRZYJACIELE)
  Niepubliczne
  61 813-31-52
  ul. PRZYSZKOLNA 1
  62-040 Puszczykowo
  ---
  Prywatne Przedszkole nr1 "Pracowite Pszczółki"
  Niepubliczne
  61 813-30-52
  ul. Wysoka 3
  62-040 Puszczykowo
  ---
 • Szkoły podstawowe w Puszczykowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Puszczykowo) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 44 Oddziały
 • 858 Uczniowie
 • 410 Kobiety
  (uczniowie)
 • 448 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,8%
  52,2%
 • 118 Uczniowie w 1 klasie
 • 47 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 71 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 125 Absolwenci
 • 59 Kobiety
  (absolwenci)
 • 66 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 19,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  19,5
  woj. wielkopolskie
  17,3
  Cały kraj
  17,0
 •  
 • 74,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 62,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 109,30 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Puszczykowo
  109,30
  woj. wielkopolskie
  97,58
  Cały kraj
  95,96
 • 108,66 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  108,66
  woj. wielkopolskie
  96,29
  Cała Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Puszczykowo) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Puszczykowo) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Puszczykowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Puszczykowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa nr 2 (Powstańców Wielkopolskich)
  Publiczna
  61 813-33-71
  61 813-33-71
  ul. Kasprowicza 1
  62-041 Puszczykowo
  1937941
  Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza (Adam Mickiewicz)
  Publiczna
  61 813-34-61
  61 813-34-61
  ul. Wysoka 1
  62-040 Puszczykowo
  1733737
 • Szkoły ponadpodstawowe w Puszczykowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Puszczykowo) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 17 Oddziały
 • 465 Uczniowie
 • 300 Kobiety
  (uczniowie)
 • 165 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 64,5%
  35,5%
 • 148 Uczniowie w 1 klasie
 • 97 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 51 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 102 Absolwenci
 • 71 Kobiety
  (absolwenci)
 • 31 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 27,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Miasto
  27,4
  Województwo
  26,1
  Cały kraj
  26,5
 •  
 • 37,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 29,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Puszczykowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Puszczykowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnokształcące im.Mikołaja Kopernika w Puszczykowie
  Publiczne
  ul. KASPROWICZA 3
  62-041 Puszczykowo
  10250-
  Policealna Szkoła Kosmetyczna Julii Kończak
  Niepubliczna
  61 898-31-10
  61 898-31-10
  ul. Rynek 6
  62-040 Puszczykowo
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Puszczykowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 18,1% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,1% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,0% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,7% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,9% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,5% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,8% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,8% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,2% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 20,5% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 20,6% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 20,5% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Puszczykowo, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Puszczykowo, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Puszczykowo, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Puszczykowo - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Puszczykowie

 • Według danych GUS z 2022 roku w Puszczykowie znajdowały się 2 hotele (1 ★★★★, 1 ★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 2
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 2
  • drzwi automatycznie otwierane: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 3 (liczba sal: 8, liczba miejsc: 290)
  • z nagłośnieniem: 3
  • z projektorem multimedialnym: 3
  • z zestawem do wideokonferencji: 2
  • z obsługą techniczną: 2
  • z ekranem: 3
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 3
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 3
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 5


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Puszczykowie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Puszczykowie
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Puszczykowie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Puszczykowie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 264 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 51 (uczestnicy: 7 715)
  • wystawy: 7 (uczestnicy: 240)
  • koncerty: 9 (uczestnicy: 4 500)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 3 (uczestnicy: 140)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 21 (uczestnicy: 2 225)
  • pokazy teatralne: 5 (uczestnicy: 550)
  • warsztaty: 6 (uczestnicy: 60)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 46 (członkowie: 547)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 9)
  • taneczne: 5 (członkowie: 60)
  • muzyczne: 1 (członkowie: 15)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 12)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 13 (członkowie: 200)
  • literackie: 1 (członkowie: 6)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 23 (członkowie: 220)
  • inne: 1 (członkowie: 25)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 1 (absolwenci: 140)
  • języków obcych: 1 (absolwenci: 140)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 2 (członkowie: 20)
  • teatralne: 1 (członkowie: 10)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 10)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Puszczykowie działały 2 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 35 152 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 20 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 26 757 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 20
  • dostępne dla czytelników: 7
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 7
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 2
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Puszczykowie działało 6 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 308 członków. Zarejestrowano 383 ćwiczących (mężczyźni: 273, kobiety: 110, chłopcy do lat 18: 218, dziewczęta do lat 18: 89). Aktywnych było 10 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (19), instruktora sportowego (8) oraz inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Puszczykowie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Puszczykowie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Puszczykowa znajduje się 32 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Puszczykowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Dworzec z przełomu XIX/XX w.dnia 1983-04-12, wykaz dokumentów: 1908/A z 1983-04-12
  • Dworzec z przełomu XIX/XX w.dnia 1988-09-05, wykaz dokumentów: 2161/A z 1988-09-05
  • Inny budynek mieszkalny z 1922 - 1926 (ul. Adama Wodziczki 1)dnia 1995-07-06, wykaz dokumentów: 2549/A z 1995-07-06
  • Dom zdrojowy z 1905 - 1907dnia 1995-09-25, wykaz dokumentów: 2561/A z 1995-09-25
  • Ogród z 1905 - 1907dnia 1995-09-25, wykaz dokumentów: 2561/A z 1995-09-25
  • Willa z 1902 r. (ul. Sobieskiego 10)dnia 1995-10-17, wykaz dokumentów: 2563/A z 1995-10-17
  • Miasto z XIII w.dnia 1995-10-19, wykaz dokumentów: 2565/A z 1995-10-19
  • Willa z 1924 r. (ul. Lipowa 2b)dnia 1997-11-26, wykaz dokumentów: 2633/A z 1997-11-26
  • Willa z 1910 r. (ul. Podleśna 10)dnia 2001-08-21, wykaz dokumentów: 65/Wlkp/A z 2001-08-21
  • Ogród z 1910 r.dnia 2001-08-21, wykaz dokumentów: 65/Wlkp/A z 2001-08-21
  • Willa z 1905 r. (ul. Jasna 8)dnia 2001-08-22, wykaz dokumentów: 66/Wlkp/A z 2001-08-22
  • Ogród z 1905 r.dnia 2001-08-22, wykaz dokumentów: 66/Wlkp/A z 2001-08-22
  • Willa z 1897 r. (ul. Cyryla Ratajskiego 16)dnia 2002-12-17, wykaz dokumentów: 115/Wlkp/A z 2002-12-17
  • Oficyna gospodarcza z końca XIX w.dnia 2002-12-17, wykaz dokumentów: 115/Wlkp/A z 2002-12-17
  • Ogród z końca XIX w.dnia 2002-12-17, wykaz dokumentów: 115/Wlkp/A z 2002-12-17
  • Willa z 1928 r. (ul. Adama Mickiewicza 1)dnia 2003-05-16, wykaz dokumentów: 131/Wlkp/A z 2003-05-16
  • Ogród z 1928 r.dnia 2003-05-16, wykaz dokumentów: 131/Wlkp/A z 2003-05-16
  • Willa z 1926 - 1929 (ul. Juliusza Słowackiego 1)dnia 2003-07-30, wykaz dokumentów: 140/Wlkp/A z 2003-07-30
  • Ogród z 1926 - 1929dnia 2003-07-30, wykaz dokumentów: 140/Wlkp/A z 2003-07-30
  • Willa z 1927 r. (ul. Klonowa 2)dnia 2006-06-12, wykaz dokumentów: 344/Wlkp/A z 2006-06-12
  • Ogród z 1927 r.dnia 2006-06-12, wykaz dokumentów: 344/Wlkp/A z 2006-06-12
  • Willa z 1900 r. (ul. Poznańska 49)dnia 2007-03-14, wykaz dokumentów: 479/Wlkp/A z 2007-03-14
  • Ogród z 1900 r.dnia 2007-03-14, wykaz dokumentów: 479/Wlkp/A z 2007-03-14
  • Kościół z 1923 - 1928dnia 2007-12-27, wykaz dokumentów: 567/Wlkp/A z 2007-12-27
  • Plebania z 1928 r. (ul. Kościelna 1)dnia 2007-12-27, wykaz dokumentów: 567/Wlkp/A z 2007-12-27
  • Cmentarz rzymsko-katolicki z 1923 - 1928dnia 2007-12-27, wykaz dokumentów: 567/Wlkp/A z 2007-12-27
  • Zespół - kościół z 1923 - 1928 (ul. Kościelna 1)dnia 2007-12-27, wykaz dokumentów: 567/Wlkp/A z 2007-12-27
  • Ogród z 1923 r.dnia 2007-12-27, wykaz dokumentów: 567/Wlkp/A z 2007-12-27
  • Willa z 1902 r. (ul. Cyryla Ratajskiego 11)dnia 2009-06-26, wykaz dokumentów: 756/Wlkp/A z 2009-06-26
  • Ogród z 1902 r.dnia 2009-06-26, wykaz dokumentów: 756/Wlkp/A z 2009-06-26
  • Restauracja/kawiarnia z 1898 r. (ul. Wczasowa 8)dnia 2009-11-30, wykaz dokumentów: 770/Wlkp/A z 2009-11-30; brak numeru z 2010-02-16
  • Ogród (data nieznana)dnia 2009-11-30, wykaz dokumentów: 770/Wlkp/A z 2009-11-30; brak numeru z 2010-02-16
 • Formy ochrony przyrody w Puszczykowie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Puszczykowa znajduje się 6 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Puszczykowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Wielkopolski Park NarodowyData ustanowienia: 1957-04-01, Powierzchnia: 7619.82 ha
  • Ostoja Rogalińska - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2007-10-13, Powierzchnia: 21763.12 ha
  • Ostoja Wielkopolska - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2008-02-05, Powierzchnia: 8427.12 ha
  • Rogalińska Dolina Warty - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2008-02-05, Powierzchnia: 14753.62 ha
  • Pomnik przyrodyOpis: drzewo dąb szypułkowy rośnie na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego martwe, Data ustanowienia: 1965-11-30, Opis granicy: rośnie w oddziale 50 e Leśnictwa Puszczykowo
  • Pomnik przyrodyOpis: drzewo dąb szypułkowy rośnie na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego ubytek w pniu, Data ustanowienia: 1965-11-30, Opis granicy: rośnie w oddziale 51 a Leśnictwa Puszczykowo przy ulicy Sobieskiego

Puszczykowo - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 1 wypadków drogowych w Puszczykowie odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 2 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 10,7 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Puszczykowie znajdowało się 8 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 2 parkingi w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu poznańskiego.

  Powiat poznański - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Puszczykowie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 1 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 2 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 1 Lekko ranni
 • 1 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Puszczykowie w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 10,67 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  10,7
  Wielkopolskie
  1 024,9
  Polska
  1 100,9
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Puszczykowo
  0,0
  Wielkopolskie
  103,3
  Kraj
  104,4
 • 21,33 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  21,3
  Województwo
  1 203,8
  Polska
  1 327,3
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  0,0
  woj. wielkopolskie
  10,1
  Cała Polska
  9,5
 • 200,00 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Puszczykowo
  200,0
  Wielkopolskie
  117,5
  Cały kraj
  120,6
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 8 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 7 km  Będących pod zarządem gminy
 • 1 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 1 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Puszczykowie w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 5 003,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  5 003,1 km
  woj. wielkopolskie
  868,0 km
  Polska
  633,6 km
 • 8,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Puszczykowo
  8,8 km
  woj. wielkopolskie
  7,4 km
  Cała Polska
  5,3 km
 • 2 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Puszczykowo przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 430droga wojewódzka nr 430(Poznań - Luboń - Łęczyca - Puszczykowo - Mosina)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Puszczykowo przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 271Linia kolejowa nr 271: Wrocław Główny - Poznań Główny [o znaczeniu państwowym] (Wrocław Główny - Wrocław Mikołajów - Wrocław Popowice - Wrocław Różanka - Wrocław Osobowice - Wrocław Świniary - Szewce - Pęgów - Oborniki Śląskie - Osola - Skokowa - Żmigród - Garbce - Korzeńsko - Rawicz - Bojanowo - Kaczkowo - Rydzyna - Leszno - Lipno Nowe - Górka Duchowna - Stare Bojanowo - Przysieka Stara - Kościan - Oborzyska Stare - Czempiń - Iłowiec - Drużyna Poznańska - Mosina - Puszczykówko -Puszczykowo - Luboń koło Poznania - Poznań Dębiec - Poznań Główny)