Puszczykowo w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, atrakcje, kody pocztowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Puszczykowo - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Puszczykowo to miasto leżące w środkowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa wielkopolskiego, powiatu poznańskiego. Jest siedzibą gminy miejskiej Puszczykowo.
 • 9 693 Liczba mieszkańców
 • 16,4 km² Powierzchnia
 • 591,4 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1962 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 61 Numer kierunkowy
 • PZ, POZ Tablice rejestracyjne
 • Andrzej Balcerek Burmistrz miasta
Puszczykowo na mapie
Identyfikatory
 • 16.849552.2866 Współrzędne GPS
 • 3021021 TERYT (TERC)
 • 0971376 SIMC
Herb miasta Puszczykowo
Puszczykowo herb

Puszczykowo - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
62-040Poczta Puszczykowo, ul. Magazynowa 2
62-040Skrytki Pocztowe Poczta Puszczykowo, ul. Poznańska 111

Puszczykowo - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Puszczykowie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Poznaniu (podlega pod: ZUS I Oddział w Poznaniu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Fabryczna 27/28
61-512 Poznań
Urząd Miejski Puszczykowo
(61) 898-37-00
(61) 898-37-00
ul. Podleśna 4
62-040 Puszczykowo

Puszczykowo - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Puszczykowo jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 9 693, z czego 52,5% stanowią kobiety, a 47,5% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców wzrosła o 7,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,1 lat i jest nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy powiatu zawarli w 2017 roku 52 małżeństw, co odpowiada 5,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa wielkopolskiego oraz więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,8 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla kraju.
  27,8% mieszkańców Puszczykowa jest stanu wolnego, 60,5% żyje w małżeństwie, 4,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 7,5% to wdowy/wdowcy.

  Puszczykowo ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -25. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,58 na 1000 mieszkańców Puszczykowa. W 2017 roku urodziło się 85 dzieci, w tym 41,2% dziewczynek i 58,8% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 419 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,97 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 36,2% zgonów w Puszczykowie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 30,6% zgonów w Puszczykowie były nowotwory, a 6,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Puszczykowa przypada 8.8 zgonów. Jest to nieznacznie mniej od wartości średniej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2017 roku zarejestrowano 155 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 123 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Puszczykowa 32. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  59,3% mieszkańców Puszczykowa jest w wieku produkcyjnym, 17,9% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Puszczykowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 9 693 Liczba mieszkańców
 • 5 092 Kobiety
 • 4 601 Mężczyźni
 • 52,5%
  47,5%
 • 111 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 111 kobiet)
 • 90 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 90 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Puszczykowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Puszczykowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Puszczykowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Puszczykowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 42,1 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  42,1 lat
  woj. wielkopolskie
  40,3 lat
  Polska
  41,4 lat
 • 43,8 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,2 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Puszczykowo, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Puszczykowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Puszczykowo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Puszczykowo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Puszczykowo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 27,8% Kawalerowie/Panny
 • Puszczykowo
  28,0%
  Województwo
  29,5%
  Cały kraj
  28,8%
 • 24,7% Kobiety
  (Panny)
 • 31,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 60,5% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  60,5%
  Województwo
  57,2%
  Cały kraj
  55,8%
 • 58,3% Kobiety
  (Zamężne)
 • 62,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 7,5% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  7,3%
  Wielkopolskie
  9,0%
  Cała Polska
  9,6%
 • 12,1% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,2% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Puszczykowo
  4,1%
  Wielkopolskie
  4,1%
  Cały kraj
  5,0%
 • 4,8% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,4% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Miasto
  0,0%
  Wielkopolskie
  0,2%
  Kraj
  0,8%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Puszczykowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Puszczykowie w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • Tutaj
  5,4
  Województwo
  5,3
  Kraj
  5,0
 • 1,8 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • Miasto
  1,8
  Wielkopolskie
  1,7
  Cały kraj
  1,7
 • 52 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Puszczykowie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Puszczykowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • -25 Przyrost naturalny w roku 2017
 • -14 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -11 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,58 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -2,6
  woj. wielkopolskie
  2,1
  Polska
  -0,0
 • Wykres - Przyrost naturalny w Puszczykowie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Puszczykowie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Puszczykowie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Puszczykowie w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 85 Urodzenia żywe
 • 35 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 50 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 41,2%
  58,8%
 • 8,8 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Puszczykowo
  8,8
  woj. wielkopolskie
  11,6
  Cała Polska
  10,5
 • 54,7 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Puszczykowo
  54,7
  Województwo
  48,2
  Kraj
  44,2
 • 7.42 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7.42
 • 50.84 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 50.84
 • 131.07 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 131.07
 • 118.55 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 118.55
 • 47.52 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 47.52
 • 7.99 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7.99
 • 0.75 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.75
 • 3 419 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 321 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 512 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 419 g
  Województwo
  3 406 g
  Kraj
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 9 Waga 5000g i więcej
 • 9
 • 80 Waga 4500g - 4999g
 • 80
 • 587 Waga 4000g - 4499g
 • 587
 • 1 750 Waga 3500g - 3999g
 • 1 750
 • 1 860 Waga 3000g - 3499g
 • 1 860
 • 687 Waga 2500g - 2999g
 • 687
 • 183 Waga 2000g - 2499g
 • 183
 • 71 Waga 1500g - 1999g
 • 71
 • 21 Waga 1000g - 1499g
 • 21
 • 11 Waga 600g - 999g
 • 11
 • 3 Waga poniżej 600g
 • 3
 • 1,81 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Puszczykowo
  1,81
  Województwo
  1,58
  Polska
  1,45
 • 0,88 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Puszczykowo
  0,88
  woj. wielkopolskie
  0,77
  Cała Polska
  0,71
 • 1,97 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  1,97
  woj. wielkopolskie
  1,22
  Polska
  1,00
 • Statystyki zgonów w Puszczykowie w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 86 Zgony
 • 50 Kobiety
  (Zgony)
 • 36 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 58,1%
  41,9%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 8,8 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  8,8
  Wielkopolskie
  9,3
  Cały kraj
  10,1
 • 51,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Puszczykowo
  51,8
  Wielkopolskie
  84,5
  Cała Polska
  101,5
 • 4,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Puszczykowo
  4,0
  Wielkopolskie
  4,1
  Kraj
  4,0
 • 2,2 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Puszczykowo
  2,2
  Wielkopolskie
  2,9
  Cała Polska
  3,2
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Wielkopolskie
  1,2
  Cały kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie poznańskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 37,4% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Puszczykowo
  37,4%
  Wielkopolskie
  39,8%
  Cała Polska
  45,7%
 • 31,0% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  31,0%
  Wielkopolskie
  27,4%
  Cały kraj
  26,7%
 • 7,2% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Puszczykowo
  7,2%
  woj. wielkopolskie
  6,5%
  Polska
  6,1%
 • 7,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. wielkopolskie
  7,8
  Cała Polska
  5,9
 • 64,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  64,1
  Cały kraj
  74,3
 • 216,3 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Puszczykowo
  216,3
  Województwo
  261,2
  Kraj
  274,3
 • 245,2 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  245,2
  Polska
  261,6
 • 261,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 254,3 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 268,5 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  261,2
  woj. wielkopolskie
  380,2
  Kraj
  469,0
 • 49,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 22,2 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 76,9 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Puszczykowo
  49,4
  Wielkopolskie
  68,9
  Polska
  87,7
 • 26,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Puszczykowo
  26,3
  Województwo
  31,9
  Cała Polska
  31,8
 • 4,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  4,8
  Województwo
  6,2
  Cały kraj
  8,0
 • 0,8% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Puszczykowo
  0,8%
  woj. wielkopolskie
  0,7%
  Cała Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 155 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 71 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 84 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 123 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 61 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 62 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 32 Saldo migracji
 • 10 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 22 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 32 Saldo migracji wewnętrznych
 • 10 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 22 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Puszczykowie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Puszczykowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 14,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,5% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,6% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,8% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,5% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,0% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Puszczykowo, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Puszczykowo - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w Puszczykowie oddano do użytku 27 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,79 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Puszczykowie to 3 228 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 332 mieszkań. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 77,8% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 22,2% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Puszczykowie to 5,41 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w Puszczykowie to 157,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,94% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 99,60% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 98,23% mieszkań posiada łazienkę, 93,53% korzysta z centralnego ogrzewania, a 67,35% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w Puszczykowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 3 228 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 331,80 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  331,80
  Wielkopolskie
  342,80
  Cała Polska
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 121,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Puszczykowo
  121,20 m2
  Wielkopolskie
  81,20 m2
  Cały kraj
  73,80 m2
 • 40,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Puszczykowo
  40,20 m2
  Wielkopolskie
  27,80 m2
  Cała Polska
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 5,03 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  5,03
  woj. wielkopolskie
  4,05
  Cały kraj
  3,82
 • 3,01 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  3,01
  woj. wielkopolskie
  2,92
  Cały kraj
  2,69
 • 0,60 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,60
  Województwo
  0,72
  Cały kraj
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Puszczykowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 27 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 2,79 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Miasto
  2,79
  woj. wielkopolskie
  5,40
  Cały kraj
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 23 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 146 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 5,41 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  5,41
  woj. wielkopolskie
  3,99
  Kraj
  3,91
 • 15,06 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Miasto
  15,06
  Wielkopolskie
  21,56
  Kraj
  18,14
 • 4 239 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 157,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • Puszczykowo
  157,0 m2
  Województwo
  93,5 m2
  Kraj
  92,7 m2
 • 0,44 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  0,44 m2
  woj. wielkopolskie
  0,51 m2
  Cała Polska
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Puszczykowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 99,94% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Puszczykowo
  99,94%
  woj. wielkopolskie
  98,50%
  Kraj
  96,79%
 • 99,60% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Puszczykowo
  99,60%
  Wielkopolskie
  96,06%
  Kraj
  93,66%
 • 98,23% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  98,23%
  woj. wielkopolskie
  93,81%
  Cała Polska
  91,31%
 • 93,53% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Puszczykowo
  93,53%
  Wielkopolskie
  83,33%
  Kraj
  82,12%
 • 67,35% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  67,35%
  Wielkopolskie
  51,41%
  Cała Polska
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Puszczykowo - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W Puszczykowie na 1000 mieszkańców pracuje 185 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 64,3% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 35,7% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Puszczykowie wynosiło w 2017 roku 2,6% (2,9% wśród kobiet i 2,3% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Puszczykowie wynosiło 4 018,59 PLN, co odpowiada 88.80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Puszczykowa 1 093 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 1 323 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 230.

  7,3% aktywnych zawodowo mieszkańców Puszczykowa pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 39,6% w przemyśle i budownictwie, a 35,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,2% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Puszczykowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 185 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  185,0
  woj. wielkopolskie
  277,0
  Kraj
  247,0
 • 2,6% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 2,9% Kobiety
 • 2,3% Mężczyźni
 • Tutaj
  2,6%
  woj. wielkopolskie
  3,7%
  Cały kraj
  6,6%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Puszczykowie w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Puszczykowie w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Puszczykowie w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Puszczykowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 4 019 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  4 019 PLN
  Województwo
  4 124 PLN
  Cały kraj
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Puszczykowie w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Puszczykowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 1 093 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 1 323 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 230 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,21 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Puszczykowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 7,3% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 7,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 7,2% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 39,6% Przemysł i budownictwo
 • 30,8% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 46,4% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 35,8% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 34,7% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 36,7% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,2% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,8% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,7% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 16,1% Pozostałe
 • 25,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 9,0% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Puszczykowie w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Puszczykowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 1 795 Pracujący ogółem
 • 1 155 Kobiety
 • 640 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Puszczykowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 17,9% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,2% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,9% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,3% W wieku produkcyjnym
 • 54,8% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 29,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Puszczykowo, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 68,5 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Puszczykowo
  68,5
  Województwo
  63,1
  Cała Polska
  63,4
 • 38,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  38,3
  Wielkopolskie
  31,7
  Polska
  34,0
 • 126,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  126,8
  Województwo
  100,8
  Cała Polska
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 59,6% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 62,7% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 56,7% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,4% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 37,3% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 43,3% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Puszczykowo - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W Puszczykowie w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 985 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 1 536 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 122 nowe podmioty, a 110 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (155) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (122) w roku 2017. W tym samym okresie najwięcej (155) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (81) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2012 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Puszczykowie najwięcej (157) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (1 916) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,6% (11) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 21,8% (433) podmiotów, a 77,6% (1 541) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Puszczykowie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (23.4%) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (15.3%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 1 985 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 11 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 433 Przemysł i budownictwo
 • 1 541 Pozostała działalność
 • 122 Podmioty nowo zarejestrowane w Puszczykowie w 2017 roku
 • 110 Podmioty wyrejestrowane w Puszczykowie w 2017 roku
 • 1 536 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 916 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 1 916
 • 60 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 60
 • 8 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 8
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 1 984 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 1 984
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 Spółdzielnie ogółem
 • 3
 • 183 Spółki handlowe ogółem
 • 183
 • 26  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 26
 • 3  Spółki handlowe - akcyjne
 • 3
 • 140  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 140
 • 25    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 25
 • 157 Spółki cywilne ogółem
 • 157
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 536 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 359 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 359
 • 235 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 235
 • 172 Budownictwo
 • 172
 • 168 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 168
 • 164 Przetwórstwo przemysłowe
 • 164
 • 68 Pozostała działalność
 • 68
 • 64 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 64
 • 60 Transport i gospodarka magazynowa
 • 60
 • 54 Informacja i komunikacja
 • 54
 • 50 Edukacja
 • 50
 • 42 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 42
 • 37 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 37
 • 32 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 32
 • 22 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 22
 • 8 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 8
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Puszczykowo - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w Puszczykowie stwierdzono szacunkowo 128 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 13,32 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Puszczykowie wynosi 60,40% i jest znacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Puszczykowa najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 9,13 (wykrywalność 48%) oraz przeciwko mieniu - 7,48 (wykrywalność 37%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,44 (98%), o charakterze gospodarczym - 2,02 (76%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,30 (89%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Puszczykowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Puszczykowa.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Puszczykowo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 128 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 128
 • 88 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 88
 • 19 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 19
 • 14 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 14
 • 3 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 3
 • 72 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 72
 • 13,32 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  13,32
  Wielkopolskie
  16,50
  Kraj
  19,62
 • 9,13 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  9,13
  Województwo
  9,93
  Kraj
  12,07
 • 2,02 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Puszczykowo
  2,02
  woj. wielkopolskie
  4,08
  Kraj
  4,94
 • 1,44 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,44
  woj. wielkopolskie
  1,70
  Polska
  1,78
 • 0,30 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,30
  Województwo
  0,35
  Polska
  0,49
 • 7,48 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  7,48
  Wielkopolskie
  7,90
  Cała Polska
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Puszczykowo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 60% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Puszczykowo
  60%
  Wielkopolskie
  75%
  Polska
  72%
 • 49% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  49%
  Wielkopolskie
  63%
  Kraj
  60%
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  76%
  woj. wielkopolskie
  90%
  Kraj
  88%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  98%
  Wielkopolskie
  99%
  Polska
  99%
 • 90% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  90%
  Wielkopolskie
  90%
  Polska
  84%
 • 37% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Puszczykowo
  37%
  woj. wielkopolskie
  54%
  Cały kraj
  52%

Puszczykowo - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu Puszczykowa wyniosła w 2016 roku 38,7 mln złotych, co daje 4,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 20.2% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu Puszczykowa - 33.5% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (21.1%) oraz na Dział 926 - Kultura fizyczna i sport (11.7%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 7,3 mln złotych, czyli 18,9% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Puszczykowa wyniosła w 2016 roku 38,3 mln złotych, co daje 3,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 20.5% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (61.6%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 852 - Pomoc społeczna (16.4%) oraz z Dział 758 - Różne rozliczenia (13.3%). W budżecie Puszczykowa wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,7 tys złotych na mieszkańca (43,1%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 12,1 złotych na mieszkańca (0,3%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 16,8%.
 • Wydatki budżetu w Puszczykowie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Puszczykowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Puszczykowo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Puszczykowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  30,0 mln

  3,2 tys(100%)

  32,7 mln

  3,4 tys(100%)

  28,8 mln

  2,9 tys(100%)

  31,4 mln

  3,2 tys(100%)

  29,2 mln

  3,0 tys(100%)

  33,8 mln

  3,4 tys(100%)

  32,3 mln

  3,3 tys(100%)

  38,7 mln

  4,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  7,8 mln

  810(25.8%)

  10,2 mln

  1,1 tys(31.1%)

  9,7 mln

  987(33.6%)

  10,1 mln

  1,0 tys(32.1%)

  10,8 mln

  1,1 tys(37%)

  11,8 mln

  1,2 tys(34.8%)

  12,4 mln

  1,3 tys(38.3%)

  13,0 mln

  1,3 tys(33.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,2 mln

  337(10.7%)

  3,3 mln

  341(10%)

  3,1 mln

  314(10.7%)

  3,2 mln

  327(10.2%)

  3,5 mln

  358(12%)

  3,6 mln

  371(10.7%)

  3,8 mln

  389(11.8%)

  8,2 mln

  838(21.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  2,0 mln

  207(6.6%)

  2,0 mln

  211(6.2%)

  805,3 tys

  82,1(2.8%)

  697,3 tys

  71,2(2.2%)

  608,4 tys

  62,0(2.1%)

  1,8 mln

  180(5.2%)

  1,7 mln

  172(5.2%)

  4,5 mln

  466(11.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  4,8 mln

  498(15.9%)

  5,3 mln

  551(16.2%)

  4,1 mln

  418(14.2%)

  4,1 mln

  423(13.2%)

  3,1 mln

  318(10.7%)

  5,2 mln

  528(15.3%)

  3,5 mln

  357(10.8%)

  4,0 mln

  408(10.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,5 mln

  370(11.8%)

  3,9 mln

  400(11.8%)

  3,5 mln

  355(12.1%)

  3,7 mln

  380(11.8%)

  3,7 mln

  376(12.7%)

  3,7 mln

  381(11%)

  3,9 mln

  404(12.2%)

  3,9 mln

  403(10.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,0 mln

  213(6.8%)

  1,7 mln

  176(5.2%)

  1,9 mln

  197(6.7%)

  2,2 mln

  228(7.1%)

  1,6 mln

  160(5.4%)

  1,7 mln

  172(5%)

  1,5 mln

  154(4.7%)

  1,5 mln

  158(4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  2,0 mln

  207(6.6%)

  1,5 mln

  151(4.4%)

  846,8 tys

  86,3(2.9%)

  749,6 tys

  76,6(2.4%)

  811,5 tys

  82,6(2.8%)

  1,5 mln

  153(4.4%)

  955,3 tys

  97,9(3%)

  988,2 tys

  102(2.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,4 mln

  247(7.9%)

  2,4 mln

  252(7.4%)

  2,3 mln

  233(7.9%)

  3,7 mln

  379(11.8%)

  2,9 mln

  298(10%)

  2,0 mln

  208(6%)

  2,2 mln

  226(6.8%)

  720,9 tys

  74,1(1.9%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  278,2 tys

  29,1(0.9%)

  319,6 tys

  33,2(1%)

  373,7 tys

  38,1(1.3%)

  397,0 tys

  40,6(1.3%)

  433,8 tys

  44,2(1.5%)

  466,7 tys

  47,6(1.4%)

  471,4 tys

  48,3(1.5%)

  548,5 tys

  56,4(1.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  677,3 tys

  70,7(2.3%)

  561,7 tys

  58,3(1.7%)

  517,7 tys

  52,8(1.8%)

  670,2 tys

  68,5(2.1%)

  549,9 tys

  56,0(1.9%)

  682,6 tys

  69,6(2%)

  706,0 tys

  72,4(2.2%)

  457,5 tys

  47,0(1.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  385,0 tys

  40,2(1.3%)

  554,8 tys

  57,6(1.7%)

  797,4 tys

  81,3(2.8%)

  781,2 tys

  79,8(2.5%)

  584,5 tys

  59,5(2%)

  476,4 tys

  48,6(1.4%)

  370,0 tys

  37,9(1.1%)

  355,2 tys

  36,5(0.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  179,6 tys

  18,8(0.6%)

  198,5 tys

  20,6(0.6%)

  195,7 tys

  19,9(0.7%)

  221,4 tys

  22,6(0.7%)

  231,7 tys

  23,6(0.8%)

  216,7 tys

  22,1(0.6%)

  215,2 tys

  22,1(0.7%)

  211,4 tys

  21,7(0.5%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  404,8 tys

  42,3(1.3%)

  317,4 tys

  32,9(1%)

  297,4 tys

  30,3(1%)

  378,9 tys

  38,7(1.2%)

  98,6 tys

  10,0(0.3%)

  409,6 tys

  41,8(1.2%)

  305,7 tys

  31,3(0.9%)

  158,5 tys

  16,3(0.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  184,8 tys

  19,3(0.6%)

  146,2 tys

  15,2(0.4%)

  149,4 tys

  15,2(0.5%)

  222,2 tys

  22,7(0.7%)

  69,5 tys

  7,1(0.2%)

  138,2 tys

  14,1(0.4%)

  130,1 tys

  13,3(0.4%)

  146,4 tys

  15,0(0.4%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  202,2 tys

  21,1(0.7%)

  263,4 tys

  27,3(0.8%)

  71,1 tys

  7,2(0.2%)

  27,2 tys

  2,8(0.1%)

  38,7 tys

  3,9(0.1%)

  28,0 tys

  2,9(0.1%)

  74,8 tys

  7,7(0.2%)

  32,2 tys

  3,3(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  12,4 tys

  1,3(0%)

  43,6 tys

  4,5(0.1%)

  14,5 tys

  1,5(0.1%)

  5,8 tys

  0,6(0%)

  1,7 tys

  0,2(0%)

  64,6 tys

  6,6(0.2%)

  64,9 tys

  6,7(0.2%)

  8,7 tys

  0,9(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  310

  0,0(0%)

  16,1

  0,0(0%)

  96,4

  0,0(0%)

  156

  0,0(0%)

  198

  0,0(0%)

  133

  0,0(0%)

  182

  0,0(0%)

  140

  0,0(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  43,8 tys

  4,6(0.1%)

  60,0 tys

  6,2(0.2%)

  124,0 tys

  12,6(0.4%)

  170,9 tys

  17,5(0.5%)

  131,7 tys

  13,4(0.5%)

  16,8 tys

  1,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  7,1 tys

  0,7(0%)

  4,9 tys

  0,5(0%)

  33,0 tys

  3,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Puszczykowie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Puszczykowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Puszczykowo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Puszczykowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  25,4 mln

  2,7 tys(100%)

  27,9 mln

  2,9 tys(100%)

  28,8 mln

  2,9 tys(100%)

  31,9 mln

  3,3 tys(100%)

  32,6 mln

  3,3 tys(100%)

  32,4 mln

  3,3 tys(100%)

  31,8 mln

  3,2 tys(100%)

  38,3 mln

  3,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  17,6 mln

  1,8 tys(69.3%)

  18,5 mln

  1,9 tys(66.3%)

  19,7 mln

  2,0 tys(68.6%)

  22,0 mln

  2,3 tys(69.1%)

  23,2 mln

  2,4 tys(71.2%)

  22,0 mln

  2,2 tys(68%)

  22,1 mln

  2,3 tys(69.4%)

  23,6 mln

  2,4 tys(61.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,5 mln

  158(6%)

  1,6 mln

  169(5.8%)

  1,6 mln

  164(5.6%)

  2,2 mln

  223(6.8%)

  1,9 mln

  191(5.8%)

  1,8 mln

  186(5.6%)

  1,9 mln

  193(5.9%)

  6,3 mln

  647(16.4%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  3,9 mln

  406(15.3%)

  4,0 mln

  411(14.2%)

  4,4 mln

  444(15.1%)

  4,9 mln

  504(15.5%)

  4,7 mln

  482(14.5%)

  5,0 mln

  506(15.3%)

  4,9 mln

  501(15.4%)

  5,1 mln

  523(13.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  252,0 tys

  26,3(1%)

  229,1 tys

  23,8(0.8%)

  285,5 tys

  29,1(1%)

  473,8 tys

  48,4(1.5%)

  770,0 tys

  78,4(2.4%)

  1,1 mln

  113(3.4%)

  1,3 mln

  129(4%)

  1,3 mln

  137(3.5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  718,4 tys

  75,0(2.8%)

  678,8 tys

  70,4(2.4%)

  52,0 tys

  5,3(0.2%)

  54,1 tys

  5,5(0.2%)

  14,8 tys

  1,5(0%)

  116,1 tys

  11,8(0.4%)

  17,0 tys

  1,7(0.1%)

  713,7 tys

  73,4(1.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  728,4 tys

  76,1(2.9%)

  1,5 mln

  156(5.4%)

  1,2 mln

  118(4%)

  1,1 mln

  109(3.4%)

  904,3 tys

  92,1(2.8%)

  860,3 tys

  87,8(2.7%)

  690,0 tys

  70,8(2.2%)

  666,4 tys

  68,5(1.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  163,0 tys

  17,0(0.6%)

  734,6 tys

  76,2(2.6%)

  894,4 tys

  91,2(3.1%)

  206,4 tys

  21,1(0.6%)

  190,4 tys

  19,4(0.6%)

  211,3 tys

  21,6(0.7%)

  230,3 tys

  23,6(0.7%)

  220,7 tys

  22,7(0.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  185,0 tys

  19,3(0.7%)

  179,7 tys

  18,7(0.6%)

  128,5 tys

  13,1(0.4%)

  109,2 tys

  11,2(0.3%)

  86,7 tys

  8,8(0.3%)

  113,1 tys

  11,5(0.3%)

  134,4 tys

  13,8(0.4%)

  153,3 tys

  15,8(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  57,5 tys

  6,0(0.2%)

  70,0 tys

  7,3(0.3%)

  72,2 tys

  7,4(0.3%)

  82,3 tys

  8,4(0.3%)

  102,1 tys

  10,4(0.3%)

  113,0 tys

  11,5(0.3%)

  102,8 tys

  10,5(0.3%)

  102,8 tys

  10,6(0.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  149,3 tys

  15,6(0.6%)

  292,9 tys

  30,4(1%)

  121,4 tys

  12,4(0.4%)

  367,9 tys

  37,6(1.2%)

  439,9 tys

  44,8(1.3%)

  529,7 tys

  54,0(1.6%)

  343,9 tys

  35,3(1.1%)

  77,0 tys

  7,9(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,9 tys

  0,3(0%)

  50,0 tys

  5,2(0.2%)

  32,1 tys

  3,3(0.1%)

  223,9 tys

  22,9(0.7%)

  150,3 tys

  15,3(0.5%)

  440,9 tys

  45,0(1.4%)

  111,3 tys

  11,4(0.3%)

  39,8 tys

  4,1(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  75,0 tys

  7,8(0.3%)

  1,5 tys

  0,2(0%)

  148,8 tys

  15,2(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,0 tys

  1,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  12,4 tys

  1,3(0%)

  43,6 tys

  4,5(0.2%)

  14,5 tys

  1,5(0.1%)

  5,8 tys

  0,6(0%)

  1,7 tys

  0,2(0%)

  64,6 tys

  6,6(0.2%)

  64,9 tys

  6,7(0.2%)

  8,7 tys

  0,9(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  268

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,1(0%)

  1,8 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  762

  0,1(0%)

  2,1 tys

  0,2(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  313

  0,0(0%)

  516

  0,1(0%)

  2,6 tys

  0,3(0%)

  995

  0,1(0%)

  639

  0,1(0%)

  1,1 tys

  0,1(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  38,7 tys

  4,0(0.2%)

  53,7 tys

  5,6(0.2%)

  136,9 tys

  13,9(0.5%)

  143,5 tys

  14,7(0.4%)

  127,1 tys

  12,9(0.4%)

  9,8 tys

  1,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  92,4

  0,0(0%)

  56,5

  0,0(0%)

  61,8

  0,0(0%)

  122

  0,0(0%)

  33,3

  0,0(0%)

  32,2

  0,0(0%)

  28,5

  0,0(0%)

  25,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  21,0 tys

  2,1(0.1%)

  10,0 tys

  1,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Puszczykowo - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 2 167 mieszkańców Puszczykowa jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 039 kobiet oraz 1 128 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 23,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,4% wykształcenie policealne, 12,8% średnie ogólnokształcące, a 16,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,9% mieszkańców Puszczykowa, gimnazjalnym 5,0%, natomiast 14,5% podstawowym ukończonym. 0,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa wielkopolskiego mieszkańcy Puszczykowa mają wyższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Puszczykowie największy odsetek ma wykształcenie wyższe (25,2%) oraz zasadnicze zawodowe (18,5%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (31,7%) oraz wyższe (20,6%).

  17,0% mieszkańców Puszczykowa w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,5% wśród dziewczynek i 16,5% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 228 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,66 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,3% ludności (27,7% wśród dziewczynek i 28,9% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 20 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 105,35.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 13,5% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (13,5% wśród dziewczyn i 13,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 19 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 102,51.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,9% mieszkańców (18,4% wśród dziewczyn i 17,4% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 24 uczniów.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 23,3% mieszkańców Puszczykowa w wieku potencjalnej nauki (22,9% kobiet i 23,7% mężczyzn).

 • 23,0% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  23,0%
  woj. wielkopolskie
  16,9%
  Polska
  17,9%
 • 25,2% Kobiety
  (wyższe)
 • 20,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 31,8% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  31,8%
  woj. wielkopolskie
  31,7%
  Cały kraj
  33,3%
 • 33,6% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 29,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,4% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,4%
  Województwo
  2,3%
  Kraj
  2,7%
 • 3,4% Kobiety
  (policealne)
 • 1,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 12,8% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  12,8%
  woj. wielkopolskie
  11,3%
  Cały kraj
  12,4%
 • 15,4% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  16,5%
  Województwo
  18,1%
  Kraj
  18,1%
 • 14,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 18,4% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 24,9% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  24,9%
  Wielkopolskie
  26,8%
  Kraj
  22,9%
 • 18,5% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 31,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Puszczykowo
  5,0%
  Wielkopolskie
  5,3%
  Polska
  5,2%
 • 4,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 14,5% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  14,5%
  Województwo
  18,3%
  Cały kraj
  19,3%
 • 17,1% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 11,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 0,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Puszczykowo
  0,9%
  Wielkopolskie
  1,1%
  Cała Polska
  1,4%
 • 1,1% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,6% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Puszczykowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1228 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Puszczykowo
  1 228,0
  Województwo
  842,0
  Kraj
  811,0
 • 0,66 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Puszczykowo
  0,66
  Wielkopolskie
  0,94
  Cały kraj
  1,01
 •  
 • 24,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 24,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 3,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Puszczykowie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Puszczykowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczne Przedszkole Czarodziejski Zamek w Puszczykowie
  Publiczne
  66 633-53-30
  ul. Czarnieckiego 2
  62-040 Puszczykowo
  3453
  Niepubliczne Przedszkole "Bajkowe Wzgórze" Puszczykowo ul.Gołębia 47
  Niepubliczne
  61 819-36-58
  ul. Gołębia 47
  62-040 Puszczykowo
  ---
  Niepubliczne przedszkole "Chatka Kubusia Puchatka"
  Niepubliczne
  69 248-91-91
  ul. Jarosławska, Niepodległości 1,14
  62-040 Puszczykowo
  ---
  NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3 W PUSZCZYKOWIE (LEŚNI PRZYJACIELE)
  Niepubliczne
  61 813-31-52
  ul. PRZYSZKOLNA 1
  62-040 Puszczykowo
  ---
  Prywatne Przedszkole nr1 "Pracowite Pszczółki"
  Niepubliczne
  61 813-30-52
  ul. Wysoka 3
  62-040 Puszczykowo
  ---
 • Szkoły podstawowe w Puszczykowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 105,35 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Puszczykowo
  105,35
  woj. wielkopolskie
  98,89
  Cały kraj
  96,62
 • 98,06 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  98,06
  woj. wielkopolskie
  94,65
  Cały kraj
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Puszczykowo) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Puszczykowo) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 20 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Puszczykowo
  20,0
  woj. wielkopolskie
  18,0
  Cały kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 20 Szkoły podstawowe ogółem
 • 20
 • 20 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 20
 • 20 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 20
 •  
 • 48,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 41,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Puszczykowie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Puszczykowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa nr 2 (Powstańców Wielkopolskich)
  Publiczna
  61 813-33-71
  61 813-33-71
  ul. Kasprowicza 1
  62-041 Puszczykowo
  1937941
  Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza (Adam Mickiewicz)
  Publiczna
  61 813-34-61
  61 813-34-61
  ul. Wysoka 1
  62-040 Puszczykowo
  1733737
 • Szkoły gimnazjalne w Puszczykowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 102,51 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  102,51
  woj. wielkopolskie
  103,12
  Cała Polska
  100,01
 • 94,62 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Miasto
  94,62
  Województwo
  94,24
  Cały kraj
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Puszczykowo) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Puszczykowo) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 19 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Tutaj
  19,0
  Wielkopolskie
  21,0
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 19 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 19
 • 19 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 19
 • 19 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 19
 •  
 • 33,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 27,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół gimnazjalnych w Puszczykowie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Puszczykowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Gimnazjum nr 1 im. ALberta Einsteina (Albert Einstein)
  Publiczne
  61 819-43-57
  61 819-43-57
  ul. Wysoka 1
  62-040 Puszczykowo
  613424
  Gimnazjum nr 2 (Ignacy Jan Paderewski)
  Publiczne
  61 819-46-87
  61 819-46-87
  ul. Kasprowicza 1
  62-041 Puszczykowo
  713223
  Gimnazjum Sportowe
  Publiczne
  ul. KASPROWICZA 3
  62-041 Puszczykowo
  469-
 • Szkoły ponadgimnazjalne w Puszczykowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w Puszczykowie w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 24 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Puszczykowo
  24,0
  Wielkopolskie
  27,0
  Kraj
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 24 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 24
 • 24 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 24
 • 23,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 17,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 20 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Miasto
  20,0
  Województwo
  21,0
  Polska
  20,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 20 Szkoły policealne ogółem
 • 20
 • 20 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 20
 • 0,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 0,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadgimnazjalnych w Puszczykowie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Puszczykowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnokształcące im.Mikołaja Kopernika w Puszczykowie
  Publiczne
  ul. KASPROWICZA 3
  62-041 Puszczykowo
  10250-
  Policealna Szkoła Kosmetyczna Julii Kończak
  Niepubliczna
  61 898-31-10
  61 898-31-10
  ul. Rynek 6
  62-040 Puszczykowo
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Puszczykowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • 17,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,5% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,5% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,3% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,9% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,5% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,5% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,9% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 18,4% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,4% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 23,3% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 22,9% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 23,7% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Puszczykowo, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Puszczykowo, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Puszczykowo, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Puszczykowo - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Puszczykowie

 • Według danych GUS z 2017 roku w Puszczykowie znajdowały się 2 hotele (1 ★★★★, 1 ★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 1
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 2


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 2 (liczba sal: 7, liczba miejsc: 355)
  • z nagłośnieniem: 2
  • z projektorem multimedialnym: 2
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z obsługą techniczną: 2
  • z ekranem: 2
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 2
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 2
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 4


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Puszczykowie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Puszczykowie
  (Źródło: GUS, 2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w Puszczykowie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 2 (przystosowane wejście do budynku: 2, udogodnienia wewnątrz budynku: 2). W Puszczykowie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 800 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 51 (uczestnicy: 5 165)
  • seanse filmowe: 4 (uczestnicy: 220)
  • wystawy: 8 (uczestnicy: 220)
  • koncerty: 8 (uczestnicy: 2 900)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 8 (uczestnicy: 550)
  • pokazy teatralne: 6 (uczestnicy: 850)
  • warsztaty: 17 (uczestnicy: 425)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 15 (członkowie: 358)
  • plastyczne/techniczne: 3 (członkowie: 30)
  • taneczne: 6 (członkowie: 80)
  • muzyczne: 2 (członkowie: 20)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 10)
  • teatralne: 2 (członkowie: 20)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 198)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 20 (absolwenci: 200)
  • języków obcych: 16 (absolwenci: 140)
  • komputerowe: 4 (absolwenci: 60)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 6 (członkowie: 85)
  • teatralne: 1 (członkowie: 15)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 10)
  • taneczne: 4 (członkowie: 60)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2017 w Puszczykowie działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 25 000 zwiedzających, co daje 25 771 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2016 w Puszczykowie działały 2 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 33 194 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 11 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 26 757 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 20
  • dostępne dla czytelników: 8
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 7
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 1
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 2
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 2
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Puszczykowie działało 6 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 308 członków. Zarejestrowano 383 ćwiczących (mężczyźni: 273, kobiety: 110, chłopcy do lat 18: 218, dziewczęta do lat 18: 89). Aktywnych było 10 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (19), instruktora sportowego (8) oraz inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Puszczykowie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Puszczykowie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Puszczykowa znajduje się 32 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Puszczykowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Dworzec z przełomu XIX/XX w.dnia 1983-04-12, wykaz dokumentów: 1908/A z 1983-04-12
  • Dworzec z przełomu XIX/XX w.dnia 1988-09-05, wykaz dokumentów: 2161/A z 1988-09-05
  • Inny budynek mieszkalny z 1922 - 1926 (ul. Adama Wodziczki 1)dnia 1995-07-06, wykaz dokumentów: 2549/A z 1995-07-06
  • Dom zdrojowy z 1905 - 1907dnia 1995-09-25, wykaz dokumentów: 2561/A z 1995-09-25
  • Ogród z 1905 - 1907dnia 1995-09-25, wykaz dokumentów: 2561/A z 1995-09-25
  • Willa z 1902 r. (ul. Sobieskiego 10)dnia 1995-10-17, wykaz dokumentów: 2563/A z 1995-10-17
  • Miasto z XIII w.dnia 1995-10-19, wykaz dokumentów: 2565/A z 1995-10-19
  • Willa z 1924 r. (ul. Lipowa 2b)dnia 1997-11-26, wykaz dokumentów: 2633/A z 1997-11-26
  • Willa z 1910 r. (ul. Podleśna 10)dnia 2001-08-21, wykaz dokumentów: 65/Wlkp/A z 2001-08-21
  • Ogród z 1910 r.dnia 2001-08-21, wykaz dokumentów: 65/Wlkp/A z 2001-08-21
  • Willa z 1905 r. (ul. Jasna 8)dnia 2001-08-22, wykaz dokumentów: 66/Wlkp/A z 2001-08-22
  • Ogród z 1905 r.dnia 2001-08-22, wykaz dokumentów: 66/Wlkp/A z 2001-08-22
  • Willa z 1897 r. (ul. Cyryla Ratajskiego 16)dnia 2002-12-17, wykaz dokumentów: 115/Wlkp/A z 2002-12-17
  • Oficyna gospodarcza z końca XIX w.dnia 2002-12-17, wykaz dokumentów: 115/Wlkp/A z 2002-12-17
  • Ogród z końca XIX w.dnia 2002-12-17, wykaz dokumentów: 115/Wlkp/A z 2002-12-17
  • Willa z 1928 r. (ul. Adama Mickiewicza 1)dnia 2003-05-16, wykaz dokumentów: 131/Wlkp/A z 2003-05-16
  • Ogród z 1928 r.dnia 2003-05-16, wykaz dokumentów: 131/Wlkp/A z 2003-05-16
  • Willa z 1926 - 1929 (ul. Juliusza Słowackiego 1)dnia 2003-07-30, wykaz dokumentów: 140/Wlkp/A z 2003-07-30
  • Ogród z 1926 - 1929dnia 2003-07-30, wykaz dokumentów: 140/Wlkp/A z 2003-07-30
  • Willa z 1927 r. (ul. Klonowa 2)dnia 2006-06-12, wykaz dokumentów: 344/Wlkp/A z 2006-06-12
  • Ogród z 1927 r.dnia 2006-06-12, wykaz dokumentów: 344/Wlkp/A z 2006-06-12
  • Willa z 1900 r. (ul. Poznańska 49)dnia 2007-03-14, wykaz dokumentów: 479/Wlkp/A z 2007-03-14
  • Ogród z 1900 r.dnia 2007-03-14, wykaz dokumentów: 479/Wlkp/A z 2007-03-14
  • Kościół z 1923 - 1928dnia 2007-12-27, wykaz dokumentów: 567/Wlkp/A z 2007-12-27
  • Plebania z 1928 r. (ul. Kościelna 1)dnia 2007-12-27, wykaz dokumentów: 567/Wlkp/A z 2007-12-27
  • Cmentarz rzymsko-katolicki z 1923 - 1928dnia 2007-12-27, wykaz dokumentów: 567/Wlkp/A z 2007-12-27
  • Zespół - kościół z 1923 - 1928 (ul. Kościelna 1)dnia 2007-12-27, wykaz dokumentów: 567/Wlkp/A z 2007-12-27
  • Ogród z 1923 r.dnia 2007-12-27, wykaz dokumentów: 567/Wlkp/A z 2007-12-27
  • Willa z 1902 r. (ul. Cyryla Ratajskiego 11)dnia 2009-06-26, wykaz dokumentów: 756/Wlkp/A z 2009-06-26
  • Ogród z 1902 r.dnia 2009-06-26, wykaz dokumentów: 756/Wlkp/A z 2009-06-26
  • Restauracja/kawiarnia z 1898 r. (ul. Wczasowa 8)dnia 2009-11-30, wykaz dokumentów: 770/Wlkp/A z 2009-11-30; brak numeru z 2010-02-16
  • Ogród (data nieznana)dnia 2009-11-30, wykaz dokumentów: 770/Wlkp/A z 2009-11-30; brak numeru z 2010-02-16
 • Formy ochrony przyrody w Puszczykowie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Puszczykowa znajduje się 6 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Puszczykowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Wielkopolski Park NarodowyData ustanowienia: 1957-04-01, Powierzchnia: 7619.82 ha
  • Ostoja Rogalińska - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2007-10-13, Powierzchnia: 21763.12 ha
  • Ostoja Wielkopolska - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2008-02-05, Powierzchnia: 8427.12 ha
  • Rogalińska Dolina Warty - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2008-02-05, Powierzchnia: 14753.62 ha
  • Pomnik przyrodyOpis: drzewo dąb szypułkowy rośnie na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego martwe, Data ustanowienia: 1965-11-30, Opis granicy: rośnie w oddziale 50 e Leśnictwa Puszczykowo
  • Pomnik przyrodyOpis: drzewo dąb szypułkowy rośnie na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego ubytek w pniu, Data ustanowienia: 1965-11-30, Opis granicy: rośnie w oddziale 51 a Leśnictwa Puszczykowo przy ulicy Sobieskiego

Puszczykowo - Transport i komunikacja(ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017) • W 2017 roku w Puszczykowie znajdowało się 8 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 taksówek oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również dane o wypadkach drogowych oraz rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu poznańskiego.

  Powiat poznański - dane o wypadkach i pojazdach
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 8 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 7 km  Będących pod zarządem gminy
 • 1 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Puszczykowie w latach 2013 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 4 820,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  4 820,0 km
  woj. wielkopolskie
  490,9 km
  Cała Polska
  388,2 km
 • 8,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Puszczykowo
  8,2 km
  Wielkopolskie
  4,2 km
  Cały kraj
  3,2 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Puszczykowo przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 430droga wojewódzka nr 430(Poznań - Luboń - Łęczyca - Puszczykowo - Mosina)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Puszczykowo przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 271Linia kolejowa nr 271: Wrocław Główny - Poznań Główny [o znaczeniu państwowym] (Wrocław Główny - Wrocław Mikołajów - Wrocław Popowice - Wrocław Różanka - Wrocław Osobowice - Wrocław Świniary - Szewce - Pęgów - Oborniki Śląskie - Osola - Skokowa - Żmigród - Garbce - Korzeńsko - Rawicz - Bojanowo - Kaczkowo - Rydzyna - Leszno - Lipno Nowe - Górka Duchowna - Stare Bojanowo - Przysieka Stara - Kościan - Oborzyska Stare - Czempiń - Iłowiec - Drużyna Poznańska - Mosina - Puszczykówko -Puszczykowo - Luboń koło Poznania - Poznań Dębiec - Poznań Główny)