Powiat białostocki w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat białostocki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 147 002 Liczba mieszkańców
 • 2 975 km2 Powierzchnia
 • 49 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 38,5% Stopa urbanizacji
 • Antoni Pełkowski Starosta
 • ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok Adres starostwa powiatowego
 • BIA Tablice rejestracyjne
Powiat białostocki na mapie
Identyfikatory
 • 2002 TERYT (TERC)
Herb powiatu białostockiego
powiat białostocki herb
Flaga powiatu białostockiego
powiat białostocki flaga

Powiat białostocki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Powiat białostocki ma 147 002 mieszkańców, z czego 50,7% stanowią kobiety, a 49,3% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców wzrosła o 6,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,1 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa podlaskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu białostockiego w 2050 roku wynosi 157 183, z czego 79 784 to kobiety, a 77 399 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu białostockiego zawarli w 2017 roku 691 małżeństw, co odpowiada 4,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,4% mieszkańców powiatu białostockiego jest stanu wolnego, 55,8% żyje w małżeństwie, 4,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,6% to wdowy/wdowcy.

  Powiat białostocki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -158. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -1,08 na 1000 mieszkańców powiatu białostockiego. W 2017 roku urodziło się 1 360 dzieci, w tym 49,3% dziewczynek i 50,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 471 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,90 i jest mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 42,9% zgonów w powiecie białostockim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,6% zgonów w powiecie białostockim były nowotwory, a 6,8% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu białostockiego przypada 10.76 zgonów.

  W 2017 roku zarejestrowano 2 561 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 696 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu białostockiego 865. W tym samym roku 64 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 45 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 19.

  62,7% mieszkańców powiatu białostockiego jest w wieku produkcyjnym, 18,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 19,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu białostockiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 147 002 Liczba mieszkańców
 • 74 521 Kobiety
 • 72 481 Mężczyźni
 • 50,7%
  49,3%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie białostockim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie białostockim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie białostockim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu białostockiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 157 183 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 79 784 Kobiety
 • 77 399 Mężczyźni
 • 50,8%
  49,2%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie białostockim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie białostockim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie białostockim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu białostockiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 41,1 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. białostocki
  41,1 lat
  Województwo
  41,6 lat
  Cały kraj
  41,4 lat
 • 42,6 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,5 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat białostocki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu białostockiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat białostocki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat białostocki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat białostocki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,4% Kawalerowie/Panny
 • Powiat
  28,4%
  Województwo
  29,5%
  Cały kraj
  28,8%
 • 22,8% Kobiety
  (Panny)
 • 34,2% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,8% Żonaci/Zamężne
 • Powiat
  55,8%
  Województwo
  54,9%
  Cała Polska
  55,8%
 • 55,1% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,6% Wdowcy/Wdowy
 • powiat białostocki
  9,6%
  Województwo
  9,8%
  Kraj
  9,6%
 • 15,9% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,2% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,2% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Powiat
  4,2%
  woj. podlaskie
  4,6%
  Cały kraj
  5,0%
 • 4,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,0% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 2,0% Nieustalone
 • Tutaj
  2,0%
  Podlaskie
  1,2%
  Polska
  0,8%
 • 1,8% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 2,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie białostockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie białostockim w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • pow. białostocki
  4,7
  Podlaskie
  5,0
  Cała Polska
  5,0
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • pow. białostocki
  1,4
  Województwo
  1,5
  Cała Polska
  1,7
 • 691 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie białostockim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie białostockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • -158 Przyrost naturalny w roku 2017
 • -35 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -123 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -1,08 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • powiat białostocki
  -1,1
  woj. podlaskie
  -0,4
  Polska
  -0,0
 • 0,4 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -2,0 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie białostockim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie białostockim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie białostockim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie białostockim w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 1 360 Urodzenia żywe
 • 671 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 689 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,3%
  50,7%
 • 9,3 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  9,3
  Województwo
  10,2
  Polska
  10,5
 • 39,1 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Powiat
  39,1
  woj. podlaskie
  43,1
  Polska
  44,2
 • 8.4 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 8.4
 • 34.69 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 34.69
 • 91.45 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 91.45
 • 82.59 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 82.59
 • 35.45 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 35.45
 • 4.82 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 4.82
 • 0.62 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.62
 • 3 471 g Średnia waga noworodków
 • 3 419 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 522 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat białostocki
  3 471 g
  woj. podlaskie
  3 447 g
  Kraj
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 3 Waga 5000g i więcej
 • 3
 • 27 Waga 4500g - 4999g
 • 27
 • 162 Waga 4000g - 4499g
 • 162
 • 468 Waga 3500g - 3999g
 • 468
 • 490 Waga 3000g - 3499g
 • 490
 • 165 Waga 2500g - 2999g
 • 165
 • 27 Waga 2000g - 2499g
 • 27
 • 10 Waga 1500g - 1999g
 • 10
 • 5 Waga 1000g - 1499g
 • 5
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1,29 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,29
  Podlaskie
  1,40
  Cały kraj
  1,45
 • 0,63 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • pow. białostocki
  0,63
  Województwo
  0,69
  Kraj
  0,71
 • 0,90 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • pow. białostocki
  0,90
  Województwo
  0,96
  Cała Polska
  1,00
 • Statystyki zgonów w powiecie białostockim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1 570 Zgony
 • 776 Kobiety
  (Zgony)
 • 794 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 49,4%
  50,6%
 • 5 Zgony niemowląt
 • 2 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 3 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 40,0%
  60,0%
 • 10,8 Zgony na 1000 ludności
 • Powiat
  10,8
  Województwo
  10,3
  Polska
  10,1
 • 112,3 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  112,3
  woj. podlaskie
  107,9
  Polska
  101,5
 • 3,6 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  3,6
  woj. podlaskie
  3,3
  Cały kraj
  4,0
 • 2,9 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • pow. białostocki
  2,9
  Podlaskie
  3,0
  Polska
  3,2
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,5
  Kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie białostockim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 43,1% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • powiat białostocki
  43,1%
  Województwo
  43,7%
  Polska
  45,7%
 • 23,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat białostocki
  23,8%
  Podlaskie
  25,1%
  Cała Polska
  26,7%
 • 7,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Powiat
  7,3%
  woj. podlaskie
  6,6%
  Kraj
  6,1%
 • 11,3 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  11,3
  Cały kraj
  5,9
 • 71,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  71,1
  Cała Polska
  74,3
 • 250,2 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  250,2
  Podlaskie
  259,5
  Cały kraj
  274,3
 • 255,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  255,5
  Kraj
  261,6
 • 454,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 474,5 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 433,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  454,3
  woj. podlaskie
  451,4
  Kraj
  469,0
 • 47,0 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 21,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 71,3 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. białostocki
  47,0
  Podlaskie
  51,1
  Cały kraj
  87,7
 • 33,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • pow. białostocki
  33,9
  woj. podlaskie
  27,5
  Cały kraj
  31,8
 • 5,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  5,4
  Województwo
  6,9
  Polska
  8,0
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,6%
  Podlaskie
  0,7%
  Cała Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 2 561 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 1 325 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 236 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 64 Zameldowania z zagranicy
 • 33 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 31 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 696 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 942 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 754 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 45 Wymeldowania za granicę
 • 22 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 23 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 884 Saldo migracji
 • 394 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 490 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 865 Saldo migracji wewnętrznych
 • 383 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 482 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 19 Saldo migracji zagranicznych
 • 11 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 8 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie białostockim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie białostockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 15,1% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,6% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,6% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 69,0% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,5% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,6% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 15,9% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,0% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 12,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat białostocki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat białostocki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie białostockim oddano do użytku 927 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 6,31 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie białostockim to 54 038 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 370 mieszkań. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa podlaskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 72,1% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 27,9% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie białostockim to 5,48 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w powiecie białostockim to 133,60 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 89,78% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 83,96% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 81,21% mieszkań posiada łazienkę, 69,67% korzysta z centralnego ogrzewania, a 15,80% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie białostockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 54 038 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 369,50 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  369,50
  woj. podlaskie
  375,20
  Polska
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 88,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • pow. białostocki
  88,20 m2
  Podlaskie
  76,40 m2
  Cała Polska
  73,80 m2
 • 32,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  32,60 m2
  Województwo
  28,70 m2
  Cała Polska
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 4,32 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,32
  Województwo
  4,02
  Cały kraj
  3,82
 • 2,71 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Powiat
  2,71
  Podlaskie
  2,67
  Kraj
  2,69
 • 0,63 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • powiat białostocki
  0,63
  Podlaskie
  0,66
  Cała Polska
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie białostockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 927 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 6,31 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat białostocki
  6,31
  Podlaskie
  4,24
  Cała Polska
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 652 Użytek własny
 • 70 Sprzedaż lub wynajem
 • 90,3%
  9,7%
 • 5 076 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 5,48 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. białostocki
  5,48
  woj. podlaskie
  4,26
  Kraj
  3,91
 • 34,53 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat białostocki
  34,53
  Podlaskie
  18,06
  Polska
  18,14
 • 123 858 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 133,6 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  133,6 m2
  Podlaskie
  102,8 m2
  Polska
  92,7 m2
 • 0,84 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat białostocki
  0,84 m2
  Województwo
  0,44 m2
  Kraj
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie białostockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 89,78% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Powiat
  89,78%
  Podlaskie
  93,11%
  Cały kraj
  96,79%
 • 83,96% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • pow. białostocki
  83,96%
  Województwo
  88,61%
  Cały kraj
  93,66%
 • 81,21% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Powiat
  81,21%
  Podlaskie
  86,57%
  Kraj
  91,31%
 • 69,67% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Powiat
  69,67%
  Województwo
  78,57%
  Kraj
  82,12%
 • 15,80% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Powiat
  15,80%
  woj. podlaskie
  31,24%
  Cała Polska
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Powiat białostocki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie białostockim na 1000 mieszkańców pracuje 141 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 43,2% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 56,8% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie białostockim wynosiło w 2017 roku 10,2% (10,1% wśród kobiet i 10,3% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa podlaskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie białostockim wynosiło 3 614,69 PLN, co odpowiada 79.80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu białostockiego 15 892 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 8 305 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -7 587.

  42,8% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu białostockiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 24,4% w przemyśle i budownictwie, a 13,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie białostockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 141 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  141,0
  woj. podlaskie
  192,0
  Cała Polska
  247,0
 • 10,2% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 10,1% Kobiety
 • 10,3% Mężczyźni
 • pow. białostocki
  10,2%
  Województwo
  8,5%
  Cały kraj
  6,6%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie białostockim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie białostockim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie białostockim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie białostockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 615 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  3 615 PLN
  Województwo
  4 006 PLN
  Cały kraj
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie białostockim w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie białostockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 15 892 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 8 305 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -7 587 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,52 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie białostockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 42,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 42,7% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 42,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 24,4% Przemysł i budownictwo
 • 13,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 33,3% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 13,8% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 12,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 14,7% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,5% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 18,0% Pozostałe
 • 29,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,6% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie białostockim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie białostockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 20 717 Pracujący ogółem
 • 8 942 Kobiety
 • 11 775 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie białostockim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 18,0% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,4% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,6% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,7% W wieku produkcyjnym
 • 57,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,6% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 19,3% W wieku poprodukcyjnym
 • 25,6% Kobiety
  (59+ lat)
 • 12,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat białostocki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 59,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  59,4
  Podlaskie
  60,8
  Cała Polska
  63,4
 • 30,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  30,7
  woj. podlaskie
  32,8
  Cała Polska
  34,0
 • 107,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • powiat białostocki
  107,2
  Województwo
  117,4
  Cały kraj
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 62,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,3% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,5% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,7% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,5% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat białostocki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie białostockim w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowane były 12 963 podmioty gospodarki narodowej, z czego 10 469 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 1 184 nowe podmioty, a 917 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (1 269) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (1 092) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (1 015) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (613) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie białostockim najwięcej (556) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (12 507) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,7% (345) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 26,4% (3 419) podmiotów, a 71,0% (9 199) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie białostockim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (26.3%) oraz Budownictwo (17.8%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 12 963 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 345 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 3 419 Przemysł i budownictwo
 • 9 199 Pozostała działalność
 • 1 184 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie białostockim w 2017 roku
 • 917 Podmioty wyrejestrowane w powiecie białostockim w 2017 roku
 • 10 469 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 12 507 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 12 507
 • 384 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 384
 • 66 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 66
 • 6 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 6
 • 12 957 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 12 957
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 56 Spółdzielnie ogółem
 • 56
 • 818 Spółki handlowe ogółem
 • 818
 • 80  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 80
 • 7  Spółki handlowe - akcyjne
 • 7
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 556  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 556
 • 75    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 75
 • 493 Spółki cywilne ogółem
 • 493
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 10 469 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 2 756 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 2 756
 • 1 861 Budownictwo
 • 1 861
 • 1 019 Przetwórstwo przemysłowe
 • 1 019
 • 959 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 959
 • 871 Transport i gospodarka magazynowa
 • 871
 • 693 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 693
 • 477 Pozostała działalność
 • 477
 • 304 Informacja i komunikacja
 • 304
 • 298 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 298
 • 278 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 278
 • 253 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 253
 • 243 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 243
 • 171 Edukacja
 • 171
 • 117 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 117
 • 102 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 102
 • 39 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 39
 • 14 Górnictwo i wydobywanie
 • 14
 • 14 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 14
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat białostocki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie białostockim stwierdzono 1 514 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 10,33 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie białostockim wynosi 70,00% i jest nieznacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa podlaskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu białostockiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 6,49 (wykrywalność 59%) oraz przeciwko mieniu - 4,87 (wykrywalność 47%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,84 (99%), o charakterze gospodarczym - 1,47 (75%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,51 (87%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie białostockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat białostocki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 514 Przestępstwa ogółem
 • 1 514
 • 951 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 951
 • 216 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 216
 • 269 Przestępstwa drogowe
 • 269
 • 74 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 74
 • 714 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 714
 • 10,33 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat białostocki
  10,33
  Województwo
  13,89
  Cała Polska
  19,62
 • 6,49 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  6,49
  Województwo
  8,20
  Cała Polska
  12,07
 • 1,47 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,47
  Podlaskie
  3,06
  Polska
  4,94
 • 1,84 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat białostocki
  1,84
  Podlaskie
  2,00
  Kraj
  1,78
 • 0,51 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  0,51
  Województwo
  0,58
  Kraj
  0,49
 • 4,87 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat białostocki
  4,87
  Województwo
  6,61
  Polska
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat białostocki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • powiat białostocki
  70%
  Województwo
  74%
  Kraj
  72%
 • 59% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  59%
  Podlaskie
  61%
  Cały kraj
  60%
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • pow. białostocki
  76%
  woj. podlaskie
  87%
  Kraj
  88%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Powiat
  100%
  Podlaskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 88% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • pow. białostocki
  88%
  woj. podlaskie
  84%
  Cały kraj
  84%
 • 47% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • powiat białostocki
  47%
  woj. podlaskie
  54%
  Cała Polska
  52%

Powiat białostocki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu białostockiego wyniosła w 2016 roku 124,1 mln złotych, co daje 851 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 5.7% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu powiatu białostockiego - 29% została przeznaczona na Dział 600 - Transport i łączność. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (24.6%) oraz na Dział 851 - Ochrona zdrowia (12.6%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 30,6 mln złotych, czyli 24,6% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu białostockiego wyniosła w 2016 roku 132,6 mln złotych, co daje 909 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 11.2% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (19.5%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (19.2%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (18.7%). W budżecie powiatu białostockiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 174 złotych na mieszkańca (19,1%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 3,8 złotych na mieszkańca (0,4%).
 • Wydatki budżetu w powiecie białostockim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu białostockiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat białostocki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu białostockiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  95,2 mln

  683(100%)

  111,0 mln

  781(100%)

  109,3 mln

  764(100%)

  104,5 mln

  726(100%)

  112,5 mln

  778(100%)

  116,2 mln

  800(100%)

  117,2 mln

  805(100%)

  124,1 mln

  851(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Transport i łączność

  [Dział 600]

  25,1 mln

  180(26.4%)

  32,3 mln

  230(29.1%)

  31,4 mln

  219(28.8%)

  21,4 mln

  148(20.5%)

  29,2 mln

  201(25.9%)

  31,0 mln

  214(26.7%)

  29,4 mln

  202(25.1%)

  36,0 mln

  246(29%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  23,1 mln

  166(24.3%)

  23,5 mln

  167(21.2%)

  23,2 mln

  161(21.2%)

  25,1 mln

  174(24%)

  26,0 mln

  179(23.1%)

  27,4 mln

  189(23.6%)

  28,8 mln

  198(24.6%)

  30,6 mln

  209(24.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  9,8 mln

  70,2(10.3%)

  13,2 mln

  93,9(11.9%)

  14,1 mln

  97,9(12.9%)

  15,0 mln

  104(14.4%)

  17,4 mln

  120(15.4%)

  17,0 mln

  117(14.6%)

  15,8 mln

  109(13.5%)

  15,6 mln

  107(12.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  9,8 mln

  70,2(10.3%)

  14,7 mln

  104(13.2%)

  11,2 mln

  77,7(10.2%)

  11,2 mln

  77,9(10.8%)

  11,1 mln

  76,9(9.9%)

  11,4 mln

  78,4(9.8%)

  12,0 mln

  82,4(10.2%)

  12,1 mln

  82,6(9.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  6,8 mln

  48,7(7.1%)

  7,5 mln

  53,6(6.8%)

  8,3 mln

  58,0(7.6%)

  9,1 mln

  63,3(8.7%)

  9,0 mln

  62,1(8%)

  10,3 mln

  70,9(8.9%)

  9,5 mln

  65,0(8.1%)

  10,4 mln

  71,3(8.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  14,2 mln

  102(14.9%)

  13,9 mln

  99,2(12.6%)

  13,6 mln

  94,9(12.5%)

  13,8 mln

  95,9(13.3%)

  13,3 mln

  91,9(11.8%)

  11,2 mln

  77,0(9.6%)

  10,2 mln

  69,9(8.7%)

  9,7 mln

  66,4(7.8%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  2,4 mln

  17,0(2.5%)

  2,2 mln

  15,4(1.9%)

  2,7 mln

  18,5(2.4%)

  2,6 mln

  18,3(2.5%)

  2,5 mln

  17,1(2.2%)

  2,7 mln

  18,6(2.3%)

  3,2 mln

  21,7(2.7%)

  3,5 mln

  24,0(2.8%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  2,1 mln

  15,3(2.2%)

  1,7 mln

  12,4(1.6%)

  2,1 mln

  14,5(1.9%)

  2,1 mln

  14,9(2.1%)

  2,2 mln

  15,0(1.9%)

  1,9 mln

  13,2(1.7%)

  1,9 mln

  13,3(1.6%)

  2,8 mln

  19,0(2.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  788,7 tys

  5,6(0.8%)

  620,0 tys

  4,4(0.6%)

  909,8 tys

  6,3(0.8%)

  935,7 tys

  6,5(0.9%)

  576,9 tys

  4,0(0.5%)

  972,4 tys

  6,7(0.8%)

  795,8 tys

  5,5(0.7%)

  1,3 mln

  8,9(1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  17,7 tys

  0,1(0%)

  25,7 tys

  0,2(0%)

  123,9 tys

  0,9(0.1%)

  124,1 tys

  0,9(0.1%)

  258,3 tys

  1,8(0.2%)

  115,1 tys

  0,8(0.1%)

  671,4 tys

  4,6(0.6%)

  442,7 tys

  3,0(0.4%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  326,4 tys

  2,3(0.3%)

  327,0 tys

  2,3(0.3%)

  334,7 tys

  2,3(0.3%)

  388,4 tys

  2,7(0.4%)

  389,8 tys

  2,7(0.3%)

  371,5 tys

  2,6(0.3%)

  374,2 tys

  2,6(0.3%)

  403,1 tys

  2,8(0.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  265,2 tys

  1,9(0.3%)

  251,4 tys

  1,8(0.2%)

  153,6 tys

  1,1(0.1%)

  138,5 tys

  1,0(0.1%)

  144,3 tys

  1,0(0.1%)

  121,2 tys

  0,8(0.1%)

  150,9 tys

  1,0(0.1%)

  384,7 tys

  2,6(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  368,5 tys

  2,5(0.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  52,7 tys

  0,4(0.1%)

  99,9 tys

  0,7(0.1%)

  82,0 tys

  0,6(0.1%)

  112,6 tys

  0,8(0.1%)

  53,4 tys

  0,4(0%)

  131,6 tys

  0,9(0.1%)

  133,7 tys

  0,9(0.1%)

  159,3 tys

  1,1(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  4,4 tys

  0,0(0%)

  101,8 tys

  0,7(0.1%)

  702,0 tys

  4,9(0.6%)

  1,6 mln

  11,2(1.6%)

  92,2 tys

  0,6(0.1%)

  193,2 tys

  1,3(0.2%)

  3,3 mln

  22,8(2.8%)

  157,0 tys

  1,1(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  115,7 tys

  0,8(0.1%)

  110,5 tys

  0,8(0.1%)

  110,8 tys

  0,8(0.1%)

  116,6 tys

  0,8(0.1%)

  108,4 tys

  0,7(0.1%)

  101,5 tys

  0,7(0.1%)

  312,1 tys

  2,1(0.3%)

  125,9 tys

  0,9(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  124,8 tys

  0,9(0.1%)

  163,8 tys

  1,2(0.1%)

  118,8 tys

  0,8(0.1%)

  121,5 tys

  0,8(0.1%)

  106,3 tys

  0,7(0.1%)

  102,2 tys

  0,7(0.1%)

  68,7 tys

  0,5(0.1%)

  95,8 tys

  0,7(0.1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  81,9 tys

  0,6(0.1%)

  219,9 tys

  1,6(0.2%)

  201,8 tys

  1,4(0.2%)

  337,5 tys

  2,3(0.3%)

  166,1 tys

  1,1(0.1%)

  148,3 tys

  1,0(0.1%)

  50,0 tys

  0,3(0%)

  12,1 tys

  0,1(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  18,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  104,4 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,6 tys

  0,0(0%)

  15,9 tys

  0,1(0%)

  910,2 tys

  6,3(0.8%)

  608,1 tys

  4,2(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie białostockim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu białostockiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat białostocki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu białostockiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  96,9 mln

  696(100%)

  110,8 mln

  780(100%)

  108,8 mln

  760(100%)

  104,3 mln

  725(100%)

  112,9 mln

  780(100%)

  118,3 mln

  815(100%)

  119,0 mln

  818(100%)

  132,6 mln

  909(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  14,6 mln

  104(15%)

  14,5 mln

  103(13.1%)

  16,4 mln

  114(15.1%)

  18,1 mln

  125(17.4%)

  19,1 mln

  132(16.9%)

  21,1 mln

  145(17.8%)

  23,1 mln

  159(19.4%)

  25,9 mln

  177(19.5%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  27,7 mln

  198(28.6%)

  28,0 mln

  199(25.3%)

  28,5 mln

  199(26.2%)

  27,8 mln

  192(26.6%)

  26,8 mln

  185(23.8%)

  25,4 mln

  175(21.5%)

  23,4 mln

  160(19.6%)

  25,5 mln

  174(19.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  18,0 mln

  129(18.5%)

  18,1 mln

  129(16.3%)

  18,2 mln

  127(16.7%)

  19,4 mln

  134(18.6%)

  20,5 mln

  141(18.2%)

  21,8 mln

  150(18.4%)

  22,7 mln

  156(19.1%)

  24,9 mln

  170(18.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  11,2 mln

  80,5(11.6%)

  16,5 mln

  118(14.9%)

  14,6 mln

  102(13.4%)

  7,4 mln

  51,4(7.1%)

  12,8 mln

  88,0(11.3%)

  13,4 mln

  92,5(11.4%)

  14,7 mln

  101(12.4%)

  14,3 mln

  98,0(10.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  9,5 mln

  68,2(9.8%)

  12,9 mln

  91,8(11.6%)

  13,7 mln

  95,6(12.6%)

  14,8 mln

  102(14.1%)

  16,8 mln

  116(14.9%)

  16,2 mln

  112(13.7%)

  14,2 mln

  97,4(11.9%)

  12,7 mln

  86,9(9.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  3,4 mln

  24,0(3.5%)

  6,7 mln

  47,7(6.1%)

  1,3 mln

  9,3(1.2%)

  1,4 mln

  9,5(1.3%)

  1,1 mln

  7,4(0.9%)

  2,6 mln

  17,9(2.2%)

  1,9 mln

  13,0(1.6%)

  11,2 mln

  76,4(8.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  5,4 mln

  38,4(5.5%)

  5,8 mln

  40,9(5.2%)

  7,2 mln

  50,2(6.6%)

  6,4 mln

  44,0(6.1%)

  6,9 mln

  47,5(6.1%)

  8,8 mln

  60,6(7.4%)

  7,2 mln

  49,6(6.1%)

  8,2 mln

  56,3(6.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,7 mln

  26,4(3.8%)

  3,9 mln

  27,5(3.5%)

  4,2 mln

  29,2(3.9%)

  4,1 mln

  28,4(3.9%)

  4,6 mln

  31,8(4.1%)

  3,8 mln

  25,9(3.2%)

  3,7 mln

  25,5(3.1%)

  4,3 mln

  29,6(3.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  2,1 mln

  15,0(2.2%)

  2,8 mln

  20,0(2.5%)

  2,7 mln

  18,9(2.5%)

  2,6 mln

  17,8(2.5%)

  2,5 mln

  17,2(2.2%)

  2,8 mln

  19,5(2.4%)

  2,9 mln

  20,1(2.5%)

  3,4 mln

  23,5(2.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  392,7 tys

  2,8(0.4%)

  543,8 tys

  3,9(0.5%)

  492,5 tys

  3,4(0.5%)

  388,2 tys

  2,7(0.4%)

  237,1 tys

  1,6(0.2%)

  569,2 tys

  3,9(0.5%)

  629,9 tys

  4,3(0.5%)

  671,5 tys

  4,6(0.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  638,3 tys

  4,6(0.7%)

  867,4 tys

  6,2(0.8%)

  890,8 tys

  6,2(0.8%)

  1,1 mln

  7,5(1%)

  890,3 tys

  6,1(0.8%)

  724,4 tys

  5,0(0.6%)

  722,9 tys

  5,0(0.6%)

  558,8 tys

  3,8(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  368,5 tys

  2,5(0.3%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,4 tys

  0,0(0%)

  773,7 tys

  5,3(0.7%)

  360,8 tys

  2,5(0.3%)

  165,4 tys

  1,1(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,1

  0,0(0%)

  197

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  26,9 tys

  0,2(0%)

  100,0 tys

  0,7(0.1%)

  129,0 tys

  0,9(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  76,9 tys

  0,6(0.1%)

  5,5 tys

  0,0(0%)

  195,8 tys

  1,4(0.2%)

  158,7 tys

  1,1(0.2%)

  123,8 tys

  0,9(0.1%)

  86,0 tys

  0,6(0.1%)

  86,8 tys

  0,6(0.1%)

  99,6 tys

  0,7(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  107,6 tys

  0,8(0.1%)

  148,2 tys

  1,1(0.1%)

  102,4 tys

  0,7(0.1%)

  104,0 tys

  0,7(0.1%)

  93,4 tys

  0,6(0.1%)

  95,1 tys

  0,7(0.1%)

  64,0 tys

  0,4(0.1%)

  90,0 tys

  0,6(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  61,3 tys

  0,4(0.1%)

  56,7 tys

  0,4(0.1%)

  59,1 tys

  0,4(0.1%)

  61,7 tys

  0,4(0.1%)

  63,9 tys

  0,4(0.1%)

  64,5 tys

  0,4(0.1%)

  64,5 tys

  0,4(0.1%)

  63,9 tys

  0,4(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,1 tys

  0,0(0%)

  0,8

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,0 tys

  0,1(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  313

  0,0(0%)

  22,2

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  440

  0,0(0%)

  865

  0,0(0%)

  10,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  18,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  104,4 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  159,4 tys

  1,1(0.2%)

  2,6 tys

  0,0(0%)

  104,0 tys

  0,7(0.1%)

  720,4 tys

  5,0(0.7%)

  409,4 tys

  2,8(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,2 mln

  21,7(2.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat białostocki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 34 600 mieszkańców powiatu białostockiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 16 900 kobiet oraz 17 700 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 15,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,1% wykształcenie policealne, 10,2% średnie ogólnokształcące, a 19,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 19,8% mieszkańców powiatu białostockiego, gimnazjalnym 6,0%, natomiast 23,3% podstawowym ukończonym. 3,0% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu białostockiego mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie białostockim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (23,7%) oraz wyższe (18,5%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (25,3%) oraz podstawowe ukończone (22,9%).

  16,3% mieszkańców powiatu białostockiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,9% wśród dziewczynek i 16,7% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 669 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,40 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,5% ludności (27,8% wśród dziewczynek i 27,3% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 77,78.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,3% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,6% wśród dziewczyn i 12,1% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 21 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 77,80.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,7% mieszkańców (12,7% wśród dziewczyn i 12,7% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 24 uczniów. 21 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 31,1% mieszkańców powiatu białostockiego w wieku potencjalnej nauki (30,9% kobiet i 31,3% mężczyzn).

 • 15,6% Wykształcenie wyższe
 • Powiat
  15,6%
  Podlaskie
  17,5%
  Polska
  17,9%
 • 18,5% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 17,7% W miastach
  (wyższe)
 • 14,4% Na wsi
  (wyższe)
 • 32,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • Powiat
  32,3%
  Województwo
  32,9%
  Cała Polska
  33,3%
 • 34,1% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 30,4% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 37,2% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 29,3% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 3,1% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  3,1%
  woj. podlaskie
  3,1%
  Cała Polska
  2,7%
 • 4,3% Kobiety
  (policealne)
 • 1,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 4,0% W miastach
  (policealne)
 • 2,5% Na wsi
  (policealne)
 • 10,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat białostocki
  10,2%
  Województwo
  12,0%
  Cały kraj
  12,4%
 • 12,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 12,0% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,1% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • powiat białostocki
  19,0%
  Województwo
  17,8%
  Polska
  18,1%
 • 16,9% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 21,1% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 21,2% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 17,6% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 19,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  19,8%
  woj. podlaskie
  17,5%
  Polska
  22,9%
 • 14,5% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 25,3% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 19,5% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 19,9% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Powiat
  6,0%
  Podlaskie
  5,9%
  Kraj
  5,2%
 • 5,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 6,0% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 6,0% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 23,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Powiat
  23,3%
  Województwo
  23,3%
  Cały kraj
  19,3%
 • 23,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 22,9% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 18,1% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 26,5% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 3,0% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Powiat
  3,0%
  Województwo
  3,0%
  Cała Polska
  1,4%
 • 3,9% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,6% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,9% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie białostockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 669 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • pow. białostocki
  669,0
  woj. podlaskie
  789,0
  Cała Polska
  811,0
 • 1,40 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Powiat
  1,40
  Województwo
  1,10
  Polska
  1,01
 •  
 • 210,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 207,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 69,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 68,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 13,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 13,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie białostockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 77,78 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat białostocki
  77,78
  woj. podlaskie
  94,06
  Polska
  96,62
 • 75,42 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat białostocki
  75,42
  woj. podlaskie
  90,89
  Polska
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat białostocki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat białostocki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 17 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  17,0
  woj. podlaskie
  17,0
  Cały kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 17 Szkoły podstawowe ogółem
 • 17
 • 17 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 17
 • 17 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 17
 •  
 • 596,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 513,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 82,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie białostockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 77,80 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • powiat białostocki
  77,80
  Podlaskie
  95,74
  Kraj
  100,01
 • 74,14 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • pow. białostocki
  74,14
  Podlaskie
  89,67
  Cała Polska
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat białostocki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat białostocki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Powiat
  21,0
  woj. podlaskie
  21,0
  Cały kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 21 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 21
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 21
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 21
 •  
 • 303,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 223,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 79,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie białostockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie białostockim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 24 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • powiat białostocki
  24,0
  Podlaskie
  26,0
  Kraj
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 24 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 24
 • 23 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 23
 • 26 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 26
 • 29,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 20,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 1,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • powiat białostocki
  21,0
  woj. podlaskie
  23,0
  Polska
  24,0
 • 21 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 21
 • 23 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 23
 • 18 Ogólnokształcące szkoły artystyczne dające uprawnienia zawodowe
 • 18
 • 23,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 11,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 25 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • pow. białostocki
  25,0
  Województwo
  21,0
  Cały kraj
  20,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 25 Szkoły policealne ogółem
 • 25
 • 25 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 25
 • 3,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 0,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie białostockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 16,3% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,9% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,7% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,5% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,8% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,3% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,6% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,1% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,7% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,7% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,7% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 31,1% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 30,9% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 31,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat białostocki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat białostocki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat białostocki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat białostocki - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie białostockim

 • Według danych GUS z 2017 roku w powiecie białostockim znajdowało się 6 hoteli (kategorii ★★★), 0 moteli oraz 1 pensjonat (kategorii ). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 6 obiektów.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 9
  • pola biwakowe: 1 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 6
  • kwatery agroturystyczne: 6
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 4 (całoroczne: 3)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 9
  • drzwi automatycznie otwierane: 3
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 5
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 7


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 9 (liczba sal: 22, liczba miejsc: 1 720)
  • z nagłośnieniem: 9
  • z projektorem multimedialnym: 10
  • z zestawem do wideokonferencji: 3
  • z obsługą techniczną: 8
  • z ekranem: 10
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 10
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 6
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 27


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie białostockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w powiecie białostockim: 23 (publiczne: 23, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 12 (przystosowane wejście do budynku: 12, udogodnienia wewnątrz budynku: 9). W powiecie białostockim 17 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 2 026 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 1 169 (uczestnicy: 136 863)
  • seanse filmowe: 83 (uczestnicy: 3 938)
  • wystawy: 87 (uczestnicy: 8 487)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 54 (uczestnicy: 13 860)
  • koncerty: 119 (uczestnicy: 37 094)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 165 (uczestnicy: 5 388)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 188 (uczestnicy: 26 399)
  • konkursy: 61 (uczestnicy: 3 106)
  • pokazy teatralne: 77 (uczestnicy: 5 596)
  • konferencje: 8 (uczestnicy: 500)
  • interdyscyplinarne: 30 (uczestnicy: 17 690)
  • warsztaty: 195 (uczestnicy: 5 159)
  • inne: 102 (uczestnicy: 9 646)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 163 (członkowie: 2 385)
  • plastyczne/techniczne: 39 (członkowie: 554)
  • taneczne: 14 (członkowie: 227)
  • muzyczne: 26 (członkowie: 356)
  • informatyczne: 1 (członkowie: 8)
  • fotograficzne i filmowe: 7 (członkowie: 68)
  • teatralne: 12 (członkowie: 99)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 26 (członkowie: 462)
  • literackie: 3 (członkowie: 31)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 11 (członkowie: 192)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 2 (członkowie: 55)
  • koło gospodyń wiejskich: 10 (członkowie: 165)
  • inne: 12 (członkowie: 168)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 17 (absolwenci: 216)
  • języków obcych: 1 (absolwenci: 40)
  • plastyczne: 7 (absolwenci: 87)
  • nauki gry na instrumentach: 5 (absolwenci: 48)
  • wiedzy praktycznej: 1 (absolwenci: 7)
  • tańca: 1 (absolwenci: 18)
  • komputerowe: 1 (absolwenci: 6)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • fotograficzne: 3
  • filmowe: 2
  • plastyczne: 19
  • muzyczne: 12
  • studia telewizyjne: 1
  • komputerowe: 11
  • ceramiczne: 2
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 7
  • inne: 4


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 120 (członkowie: 1 401)
  • teatralne: 10 (członkowie: 118)
  • muzyczne - instrumentalne: 27 (członkowie: 304)
  • wokalne i chóry: 20 (członkowie: 189)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 28 (członkowie: 293)
  • taneczne: 21 (członkowie: 333)
  • inne: 14 (członkowie: 164)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie białostockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie białostockim działało 1 kino posiadające 1 salę z 110 miejscami na widowni. Odbyło się 31 seansów, na które przyszło 1 578 widzów, w tym 3 seanse filmów produkcji polskiej, na które przyszło 180 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Teatry w powiecie białostockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie białostockim siedzibę miał 1 teatr (teatr dramatyczny: 1). Odbyło się 87 przedstawień/widowisk w stałych salach teatralnych, na które przyszło 4 031 widzów.

  Dla porównania w 2009 roku siedzibę w powiecie białostockim miał 1 teatr. Odbyły się 84 przedstawienia, na które przyszło 3 310 widzów.

  Przedstawienia teatralne i widzowie w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie białostockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie białostockim działało 5 muzeów łącznie z oddziałami (oddziały: 4). Odnotowano 154 742 zwiedzających, co daje 10 562 osoby zwiedzające muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 4 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 4 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie białostockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie białostockim działało 31 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 554 689 wolumenów oraz 477 materiałów elektroniczne zainwentaryzowanych. We wszystkich placówkach zatudnionych było 69 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 7 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 2 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działały 34 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 564 633 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 193
  • dostępne dla czytelników: 130
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 130
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 29
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 13
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 24
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 24
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 13
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 7


 • Kluby sportowe w powiecie białostockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie białostockim działało 57 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 2 788 członków. Zarejestrowano 2 768 ćwiczących (mężczyźni: 2 005, kobiety: 763, chłopcy do lat 18: 1 426, dziewczęta do lat 18: 623). Aktywne były 94 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (74), instruktora sportowego (73) oraz inne osoby (20).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie białostockim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat białostocki - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat białostocki i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2016 roku w wyniku 103 wypadków drogowych w powiecie białostockim odnotowano 16 ofiar śmiertelnych oraz 171 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 70,4 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 11,0 ofiar śmiertelnych (więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 15,4 ofiar śmiertelnych (więcej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 164,6 rannych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla Polski).

  W 2016 roku w powiecie białostockim zarejestrowanych było 103 921 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 72 614 samochodów osobowych (496,5 na każdy 1000 mieszkańców - wartość porównywalna do wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski), 12 249 samochodów ciężarowych (89,0 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz nieznacznie mniej od wartości dla całego kraju), 161 autobusów (1,1 - znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 771 ciągników siodłowych (5,3 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 5 112 motocykli (35,0 - wartość porównywalna do wartości dla województwa podlaskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 17,9 lat, ma masę całkowitą 1400-1649 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 18,5 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 19,7 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 14,6 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 23,2 lat.


  W 2017 roku w powiecie białostockim znajdowało się 61 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 12 taksówek oraz 12 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 103 Wypadki drogowe
 • 16 Ofiary śmiertelne
 • 171 Ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie białostockim w latach 2011 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 70,40 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
 • powiat białostocki
  70,4
  Województwo
  57,8
  Kraj
  87,6
 • 10,97 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  11,0
  Województwo
  10,1
  Kraj
  7,9
 • 15,40 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • Powiat
  15,4
  Podlaskie
  14,3
  Kraj
  10,6
 • 164,55 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • Tutaj
  164,6
  woj. podlaskie
  99,5
  Cały kraj
  142,5
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 103 921 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie białostockim w 2016 roku
 • 72 614 Samochody osobowe
 • 12 249 Samochody ciężarowe
 • 776 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 161 Autobusy
 • 510 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 773 Ciągniki samochodowe
 • 771   Ciągniki siodłowe
 • 12 502 Ciągniki rolnicze
 • 5 112 Motocykle
 • 1 093   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 4 420 Motorowery
 • 72 614Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie białostockim
 • Samochody osobowe w powiecie białostockim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 496,5 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • pow. białostocki
  496,5
  Podlaskie
  485,2
  Polska
  564,0
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg14 357
  • 1400-1649 kg21 203
  • 1650-1899 kg18 099
  • 1900 kg i więcej18 955
 • 14 357 do 1399 kg
 • 21 203 1400-1649 kg
 • 18 099 1650-1899 kg
 • 18 955 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 23 835 do 1399 cm3
 • 23 835
 • 40 746 1400-1999 cm3
 • 40 746
 • 8 033 2000 i więcej cm3
 • 8 033
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie białostockim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna36 347
  • olej napędowy22 625
  • gaz (LPG)13 373
  • pozostałe269
 • 36 347 benzyna
 • 22 625 olej napędowy
 • 13 373 gaz (LPG)
 • 269 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 1 082 do 1 roku
 • 1 082
 • 670 2 lata
 • 670
 • 660 3 lata
 • 660
 • 1 968 4-5 lat
 • 1 968
 • 2 576 6-7 lat
 • 2 576
 • 4 712 8-9 lat
 • 4 712
 • 5 783 10-11 lat
 • 5 783
 • 14 240 12-15 lat
 • 14 240
 • 17 621 16-20 lat
 • 17 621
 • 9 516 21-25 lat
 • 9 516
 • 6 117 26-30 lat
 • 6 117
 • 7 669 31 lat i więcej
 • 7 669
 • 17,9 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie białostockim
 • Powiat
  17,9 lat
  Podlaskie
  17,9 lat
  Cały kraj
  17,9 lat
 • 12 249Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie białostockim
 • Samochody ciężarowe w powiecie białostockim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 89,0 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  89,0
  woj. podlaskie
  78,1
  Cała Polska
  92,1
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 6 054 do 999 kg
 • 6 054
 • 3 539 1000-1499 kg
 • 3 539
 • 852 1500-2999 kg
 • 852
 • 68 3000-3499 kg
 • 68
 • 178 3500-4999 kg
 • 178
 • 707 5000-6999 kg
 • 707
 • 384 7000-9999 kg
 • 384
 • 338 10000-14999 kg
 • 338
 • 129 15000 kg i więcej
 • 129
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2 769
  • olej napędowy8 708
  • gaz (LPG)708
  • pozostałe64
 • 2 769 benzyna
 • 8 708 olej napędowy
 • 708 gaz (LPG)
 • 64 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 171 do 1 roku
 • 171
 • 146 2 lata
 • 146
 • 207 3 lata
 • 207
 • 403 4-5 lat
 • 403
 • 741 6-7 lat
 • 741
 • 976 8-9 lat
 • 976
 • 867 10-11 lat
 • 867
 • 2 109 12-15 lat
 • 2 109
 • 2 309 16-20 lat
 • 2 309
 • 1 092 21-25 lat
 • 1 092
 • 1 023 26-30 lat
 • 1 023
 • 2 205 31 lat i więcej
 • 2 205
 • 18,5 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie białostockim
 • Powiat
  18,5 lat
  Podlaskie
  18,0 lat
  Polska
  18,2 lat
 • 161Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie białostockim
 • Autobusy w powiecie białostockim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 1,1 Autobusy na 1000 ludności
 • Tutaj
  1,1
  woj. podlaskie
  2,1
  Kraj
  2,9
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna8
  • olej napędowy152
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe0
 • 8 benzyna
 • 152 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 0 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 do 1 roku
 • 1
 • 1 2 lata
 • 1
 • 1 3 lata
 • 1
 • 4 4-5 lat
 • 4
 • 2 6-7 lat
 • 2
 • 14 8-9 lat
 • 14
 • 22 10-11 lat
 • 22
 • 25 12-15 lat
 • 25
 • 21 16-20 lat
 • 21
 • 20 21-25 lat
 • 20
 • 20 26-30 lat
 • 20
 • 30 31 lat i więcej
 • 30
 • 19,7 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie białostockim
 • Powiat
  19,7 lat
  Podlaskie
  18,6 lat
  Polska
  20,5 lat
 • 771Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie białostockim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie białostockim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 5,3 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  5,3
  woj. podlaskie
  7,9
  Cała Polska
  9,4
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1
  • olej napędowy761
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe8
 • 1 benzyna
 • 761 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 8 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 15 do 1 roku
 • 15
 • 6 2 lata
 • 6
 • 12 3 lata
 • 12
 • 45 4-5 lat
 • 45
 • 31 6-7 lat
 • 31
 • 148 8-9 lat
 • 148
 • 103 10-11 lat
 • 103
 • 114 12-15 lat
 • 114
 • 132 16-20 lat
 • 132
 • 75 21-25 lat
 • 75
 • 52 26-30 lat
 • 52
 • 38 31 lat i więcej
 • 38
 • 14,6 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie białostockim
 • powiat białostocki
  14,6 lat
  Podlaskie
  12,3 lat
  Cały kraj
  11,9 lat
 • 5 112Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie białostockim
 • Motocykle w powiecie białostockim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 35,0 Motocykle na 1000 ludności
 • powiat białostocki
  35,0
  Podlaskie
  34,1
  Cały kraj
  35,3
 • Motocykle według grup wieku
 • 138 do 1 roku
 • 138
 • 64 2 lata
 • 64
 • 34 3 lata
 • 34
 • 102 4-5 lat
 • 102
 • 145 6-7 lat
 • 145
 • 249 8-9 lat
 • 249
 • 276 10-11 lat
 • 276
 • 521 12-15 lat
 • 521
 • 566 16-20 lat
 • 566
 • 431 21-25 lat
 • 431
 • 836 26-30 lat
 • 836
 • 1 750 31 lat i więcej
 • 1 750
 • 23,2 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie białostockim
 • pow. białostocki
  23,2 lat
  woj. podlaskie
  24,5 lat
  Cała Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 61 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 13 km  Będących pod zarządem gminy
 • 22 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 27 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie białostockim w latach 2013 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 203,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Powiat
  203,9 km
  Podlaskie
  256,3 km
  Cały kraj
  388,2 km
 • 4,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Powiat
  4,1 km
  Podlaskie
  4,4 km
  Cała Polska
  3,2 km
 • 12 Liczba licencji na taksówki
 • 12 Liczba taksówek