Powiat białostocki w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat białostocki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 157 064 Liczba mieszkańców
 • 2 976 km2 Powierzchnia
 • 53 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 38,5% Stopa urbanizacji
 • Antoni Pełkowski Starosta
 • ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok Adres starostwa powiatowego
 • BIA Tablice rejestracyjne
Powiat białostocki na mapie
Identyfikatory
 • 2002 TERYT (TERC)
Herb powiatu białostockiego
powiat białostocki herb
Flaga powiatu białostockiego
powiat białostocki flaga

Powiat białostocki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Powiat białostocki ma 157 064 mieszkańców, z czego 50,7% stanowią kobiety, a 49,3% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców wzrosła o 13,5%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,5 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa podlaskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu białostockiego w 2050 roku wynosi 157 183, z czego 79 784 to kobiety, a 77 399 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu białostockiego zawarli w 2022 roku 579 małżeństw, co odpowiada 3,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  26,5% mieszkańców powiatu białostockiego jest stanu wolnego, 57,5% żyje w małżeństwie, 6,8% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,2% to wdowy/wdowcy.

  Powiat białostocki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -365. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,34 na 1000 mieszkańców powiatu białostockiego. W 2022 roku urodziło się 1 272 dzieci, w tym 49,1% dziewczynek i 50,9% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 433 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,78 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 44,5% zgonów w powiecie białostockim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,2% zgonów w powiecie białostockim były nowotwory, a 8,3% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu białostockiego przypada 10.51 zgonów.

  W 2022 roku zarejestrowano 3 301 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 717 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu białostockiego 1 584. W tym samym roku 95 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 17 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 78.

  61,0% mieszkańców powiatu białostockiego jest w wieku produkcyjnym, 18,7% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu białostockiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 157 064 Liczba mieszkańców
 • 79 629 Kobiety
 • 77 435 Mężczyźni
 • 50,7%
  49,3%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie białostockim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie białostockim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie białostockim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu białostockiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 157 183 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 79 784 Kobiety
 • 77 399 Mężczyźni
 • 50,8%
  49,2%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie białostockim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie białostockim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie białostockim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu białostockiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,5 lat Średni wiek mieszkańców
 • powiat białostocki
  41,5 lat
  woj. podlaskie
  42,3 lat
  Polska
  42,1 lat
 • 42,9 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,1 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat białostocki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu białostockiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat białostocki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat białostocki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat białostocki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 26,5% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  26,5%
  Województwo
  28,6%
  Polska
  29,1%
 • 21,5% Kobiety
  (Panny)
 • 31,8% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,5% Żonaci/Zamężne
 • Powiat
  57,5%
  woj. podlaskie
  54,2%
  Polska
  54,0%
 • 57,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,2% Wdowcy/Wdowy
 • powiat białostocki
  8,2%
  woj. podlaskie
  9,0%
  Kraj
  8,5%
 • 13,7% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,8% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  6,8%
  Podlaskie
  7,5%
  Cały kraj
  7,6%
 • 7,1% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,9% Nieustalone
 • pow. białostocki
  0,9%
  Województwo
  0,7%
  Kraj
  0,7%
 • 0,8% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie białostockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie białostockim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • pow. białostocki
  3,7
  Województwo
  4,0
  Cała Polska
  4,1
 • 1,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Powiat
  1,1
  Województwo
  1,4
  Polska
  1,6
 • 579 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie białostockim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie białostockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -365 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -181 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -184 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,34 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -2,3
  woj. podlaskie
  -3,8
  Polska
  -3,8
 • -2,5 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -2,3 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie białostockim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie białostockim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie białostockim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie białostockim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 1 272 Urodzenia żywe
 • 625 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 647 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,1%
  50,9%
 • 8,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  8,2
  woj. podlaskie
  8,0
  Cały kraj
  8,1
 • 36,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • pow. białostocki
  36,2
  Podlaskie
  35,9
  Polska
  35,1
 • 3 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 3
 • 24 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 24
 • 101 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 101
 • 95 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 95
 • 33 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 33
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 3 433 g Średnia waga noworodków
 • 3 346 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 517 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 433 g
  Podlaskie
  3 431 g
  Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 21 Waga 4500g - 4999g
 • 21
 • 149 Waga 4000g - 4499g
 • 149
 • 446 Waga 3500g - 3999g
 • 446
 • 435 Waga 3000g - 3499g
 • 435
 • 156 Waga 2500g - 2999g
 • 156
 • 39 Waga 2000g - 2499g
 • 39
 • 14 Waga 1500g - 1999g
 • 14
 • 12 Waga 1000g - 1499g
 • 12
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,32 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,32
  Podlaskie
  1,27
  Polska
  1,26
 • 0,65 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • pow. białostocki
  0,65
  woj. podlaskie
  0,63
  Cała Polska
  0,61
 • 0,78 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Powiat
  0,78
  Podlaskie
  0,68
  Cały kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w powiecie białostockim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 637 Zgony
 • 806 Kobiety
  (Zgony)
 • 831 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 49,2%
  50,8%
 • 5 Zgony niemowląt
 • 3 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 2 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 60,0%
  40,0%
 • 10,5 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  10,5
  Województwo
  11,8
  Cała Polska
  11,9
 • 128,7 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  128,7
  Podlaskie
  147,1
  Cały kraj
  147,0
 • 3,9 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  3,9
  woj. podlaskie
  3,9
  Cały kraj
  3,8
 • 2,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Powiat
  2,6
  woj. podlaskie
  3,0
  Kraj
  3,1
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Podlaskie
  1,0
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie białostockim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 44,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • pow. białostocki
  44,5%
  woj. podlaskie
  45,0%
  Cały kraj
  36,0%
 • 22,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • Powiat
  22,2%
  Województwo
  21,9%
  Polska
  23,6%
 • 8,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  8,3%
  Podlaskie
  7,2%
  Cała Polska
  6,7%
 • 88 Zgony spowodowane COVID-19
 • 14,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. podlaskie
  14,6
  Cała Polska
  15,8
 • 78,6 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Podlaskie
  78,6
  Kraj
  70,6
 • 233,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • powiat białostocki
  233,7
  woj. podlaskie
  257,1
  Cały kraj
  280,1
 • 232,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  232,8
  Cała Polska
  253,9
 • 467,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 544,6 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 387,9 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  467,3
  Województwo
  529,3
  Cały kraj
  426,2
 • 51,1 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 30,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 64,1 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  51,1
  Podlaskie
  52,4
  Kraj
  62,9
 • 43,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat białostocki
  43,1
  Podlaskie
  31,3
  Cała Polska
  33,8
 • 10,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • powiat białostocki
  10,1
  Podlaskie
  8,0
  Cała Polska
  7,0
 • 1,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • pow. białostocki
  1,0%
  woj. podlaskie
  0,7%
  Kraj
  0,6%
 • Zamachy samobójcze w powiecie białostockim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 238 Osoby w zamachach samobójczych
 • 102 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 136 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 201 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 37 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 50 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 12 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 38 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 41 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 9 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 153 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • powiat białostocki
  153,0
  Podlaskie
  51,0
  Polska
  38,0
 • 32 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  32,0
  Podlaskie
  13,0
  Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 4 zatrucie gazem / spalinami
 • 4
 • 3 zatrucie środkami chemicznymi / toksycznymi
 • 3
 • 41 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 41
 • 46 zażycie innych leków
 • 46
 • 10 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 10
 • 34 samookaleczenie powierzchniowe
 • 34
 • 23 rzucenie się z wysokości
 • 23
 • 3 utonięcie / utopienie się
 • 3
 • 59 powieszenie się
 • 59
 • 3 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 3
 • 1 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 1
 • 1 uduszenie się
 • 1
 • 10 inny
 • 10
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 2 zatrucie gazem / spalinami
 • 2
 • 1 zażycie innych leków
 • 1
 • 3 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 3
 • 8 rzucenie się z wysokości
 • 8
 • 1 utonięcie / utopienie się
 • 1
 • 32 powieszenie się
 • 32
 • 1 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 1
 • 2 inny
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 68 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 68
 • 3 choroba fizyczna
 • 3
 • 22 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 22
 • 2 konflikt z osobami spoza rodziny
 • 2
 • 13 zawód miłosny
 • 13
 • 6 problemy w szkole lub pracy
 • 6
 • 1 nagła utrata źródła utrzymania
 • 1
 • 3 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 3
 • 7 śmierć bliskiej osoby
 • 7
 • 2 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 2
 • 11 inna nie wymieniona
 • 11
 • 105 nieustalona
 • 105
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 10 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 10
 • 2 choroba fizyczna
 • 2
 • 1 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 1
 • 1 zawód miłosny
 • 1
 • 1 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 1
 • 2 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 2
 • 3 inna nie wymieniona
 • 3
 • 32 nieustalona
 • 32
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 1 12 lat i mniej
 • 1
 • 41 13-18 lat
 • 41
 • 46 19-24 lat
 • 46
 • 15 25-29 lat
 • 15
 • 86 30-49 lat
 • 86
 • 37 50-60 lat
 • 37
 • 12 70 lat i więcej
 • 12
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 2 13-18 lat
 • 2
 • 7 19-24 lat
 • 7
 • 4 25-29 lat
 • 4
 • 17 30-49 lat
 • 17
 • 13 50-60 lat
 • 13
 • 7 70 lat i więcej
 • 7
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy42
  • pod wpływem alkoholu74
  • pod wpływem środków odurzających3
  • pod wpływem leków47
  • pod wpływem dopalaczy2
  • nieustalony79
 • 42 trzeźwy
 • 74 pod wpływem alkoholu
 • 3 pod wpływem środków odurzających
 • 47 pod wpływem leków
 • 2 pod wpływem dopalaczy
 • 79 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy4
  • pod wpływem alkoholu3
  • pod wpływem środków odurzających1
  • pod wpływem leków1
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony41
 • 4 trzeźwy
 • 3 pod wpływem alkoholu
 • 1 pod wpływem środków odurzających
 • 1 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 41 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 96 kawaler/panna
 • 96
 • 49 żonaty/zamężna
 • 49
 • 8 konkubinat
 • 8
 • 8 wdowiec/wdowa
 • 8
 • 8 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 8
 • 69 nieustalony
 • 69
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 15 kawaler/panna
 • 15
 • 16 żonaty/zamężna
 • 16
 • 2 konkubinat
 • 2
 • 4 wdowiec/wdowa
 • 4
 • 4 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 4
 • 9 nieustalony
 • 9
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne6
  • podstawowe i gimnazjalne21
  • zasadnicze zawodowe3
  • średnie10
  • wyższe0
  • nieustalony198
 • 6 podstawowe niepełne
 • 21 podstawowe i gimnazjalne
 • 3 zasadnicze zawodowe
 • 10 średnie
 • 0 wyższe
 • 198 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne2
  • zasadnicze zawodowe1
  • średnie2
  • wyższe0
  • nieustalony45
 • 0 podstawowe niepełne
 • 2 podstawowe i gimnazjalne
 • 1 zasadnicze zawodowe
 • 2 średnie
 • 0 wyższe
 • 45 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 23 praca
 • 23
 • 36 na utrzymaniu innej osoby
 • 36
 • 2 renta
 • 2
 • 8 emerytura
 • 8
 • 1 zasiłek lub alimenty
 • 1
 • 3 bez stałego źródła utrzymania
 • 3
 • 165 nieustalony
 • 165
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 6 praca
 • 6
 • 4 na utrzymaniu innej osoby
 • 4
 • 1 renta
 • 1
 • 6 emerytura
 • 6
 • 1 zasiłek lub alimenty
 • 1
 • 1 bez stałego źródła utrzymania
 • 1
 • 31 nieustalony
 • 31
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 3 301 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 1 716 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 585 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 95 Zameldowania z zagranicy
 • 52 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 43 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 717 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 891 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 826 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 17 Wymeldowania za granicę
 • 7 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 10 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 662 Saldo migracji
 • 870 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 792 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 1 584 Saldo migracji wewnętrznych
 • 825 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 759 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 78 Saldo migracji zagranicznych
 • 45 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 33 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie białostockim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie białostockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 15,8% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,2% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,4% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,0% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,6% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,9% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,8% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,0% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat białostocki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat białostocki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie białostockim oddano do użytku 1 712 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 10,95 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie białostockim to 60 413 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 386 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  53,6% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 46,4% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie białostockim to 5,15 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w powiecie białostockim to 112,30 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 96,79% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 89,13% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 87,28% mieszkań posiada łazienkę, 76,75% korzysta z centralnego ogrzewania, a 31,31% z gazu sieciowego.

  W 2022 zarejestrowano w powiecie białostockim 653 transakcje rynkowe lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 4 991 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 5 084 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 499 transakcji (mediana cen - 4 989 zł/m2, średnia - 4 984 zł/m2), a na rynku wtórnym 154 transakcje rynkowe (mediana cen - 5 133 zł/m2, średnia - 5 459 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie białostockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 991 zł
 • powiat białostocki
  4 991 zł
  Województwo
  6 085 zł
  Kraj
  6 617 zł
 • 4 991 zł Ogółem
 • 4 991 zł
 • 5 106 zł do 40 m2
 • 5 106 zł
 • 5 021 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 021 zł
 • 4 907 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 907 zł
 • 4 063 zł od 80,1 m2
 • 4 063 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 5 084 zł
 • Powiat
  5 084 zł
  Podlaskie
  6 082 zł
  Cały kraj
  7 224 zł
 • 5 084 zł Ogółem
 • 5 084 zł
 • 5 258 zł do 40 m2
 • 5 258 zł
 • 5 195 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 195 zł
 • 4 945 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 945 zł
 • 4 600 zł od 80,1 m2
 • 4 600 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 653
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m2143
  • od 40,1 do 60 m2350
  • od 60,1 do 80 m2124
  • od 80,1 m236
 • 143 do 40 m2
 • 350 od 40,1 do 60 m2
 • 124 od 60,1 do 80 m2
 • 36 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie białostockim w latach 2015 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 989 zł
 • pow. białostocki
  4 989 zł
  Województwo
  5 885 zł
  Cały kraj
  6 947 zł
 • 4 989 zł Ogółem
 • 4 989 zł
 • 5 157 zł do 40 m2
 • 5 157 zł
 • 4 978 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 978 zł
 • 4 930 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 930 zł
 • 4 033 zł od 80,1 m2
 • 4 033 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 984 zł
 • Powiat
  4 984 zł
  Podlaskie
  5 777 zł
  Kraj
  7 466 zł
 • 4 984 zł Ogółem
 • 4 984 zł
 • 5 309 zł do 40 m2
 • 5 309 zł
 • 5 084 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 084 zł
 • 4 880 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 880 zł
 • 4 420 zł od 80,1 m2
 • 4 420 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 499
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m289
  • od 40,1 do 60 m2276
  • od 60,1 do 80 m2102
  • od 80,1 m232
 • 89 do 40 m2
 • 276 od 40,1 do 60 m2
 • 102 od 60,1 do 80 m2
 • 32 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 5 133 zł
 • Powiat
  5 133 zł
  Województwo
  6 855 zł
  Kraj
  6 140 zł
 • 5 133 zł Ogółem
 • 5 133 zł
 • 4 551 zł do 40 m2
 • 4 551 zł
 • 5 405 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 405 zł
 • 4 646 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 646 zł
 • 6 533 zł od 80,1 m2
 • 6 533 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 5 459 zł
 • Powiat
  5 459 zł
  woj. podlaskie
  6 685 zł
  Cała Polska
  6 984 zł
 • 5 459 zł Ogółem
 • 5 459 zł
 • 5 169 zł do 40 m2
 • 5 169 zł
 • 5 622 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 622 zł
 • 5 265 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 265 zł
 • 6 027 zł od 80,1 m2
 • 6 027 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 154
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m254
  • od 40,1 do 60 m274
  • od 60,1 do 80 m222
  • od 80,1 m24
 • 54 do 40 m2
 • 74 od 40,1 do 60 m2
 • 22 od 60,1 do 80 m2
 • 4 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie białostockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 60 413 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 386,30 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  386,30
  woj. podlaskie
  411,70
  Cała Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 94,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • pow. białostocki
  94,70 m2
  Województwo
  78,20 m2
  Cały kraj
  75,30 m2
 • 36,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  36,60 m2
  Województwo
  32,20 m2
  Cały kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,48 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,48
  Podlaskie
  4,04
  Cała Polska
  3,83
 • 2,59 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,59
  woj. podlaskie
  2,43
  Cała Polska
  2,42
 • 0,58 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • powiat białostocki
  0,58
  Województwo
  0,60
  Cały kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie białostockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 1 712 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 10,95 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • powiat białostocki
  10,95
  Województwo
  5,72
  Cała Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 8 816 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,15 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Powiat
  5,15
  Województwo
  4,14
  Cała Polska
  3,89
 • 56,38 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  56,38
  Podlaskie
  23,68
  Polska
  24,56
 • 192 244 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 112,3 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • powiat białostocki
  112,3 m2
  Podlaskie
  98,2 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 1,23 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Powiat
  1,23 m2
  Województwo
  0,56 m2
  Kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie białostockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 96,79% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • powiat białostocki
  96,79%
  Województwo
  97,54%
  Polska
  97,75%
 • 89,13% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • powiat białostocki
  89,13%
  Województwo
  92,28%
  Kraj
  95,18%
 • 87,28% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  87,28%
  Podlaskie
  90,71%
  Cały kraj
  93,75%
 • 76,75% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • pow. białostocki
  76,75%
  woj. podlaskie
  83,62%
  Kraj
  85,83%
 • 31,31% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Powiat
  31,31%
  Podlaskie
  33,39%
  Cała Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Powiat białostocki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie białostockim na 1000 mieszkańców pracuje 159osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 42,3% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 57,7% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie białostockim wynosiło w 2023 roku 7,5% (7,5% wśród kobiet i 7,5% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa podlaskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie białostockim wynosiło 5 597,60 PLN, co odpowiada 83.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu białostockiego 15 892 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 8 305 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -7 587.

  22,2% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu białostockiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 37,0% w przemyśle i budownictwie, a 16,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie białostockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 159 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • pow. białostocki
  159,0
  woj. podlaskie
  209,0
  Cały kraj
  259,0
 • 9,5% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 9,0% Kobiety
 • 9,9% Mężczyźni
 • powiat białostocki
  7,5%
  woj. podlaskie
  7,0%
  Cała Polska
  5,1%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie białostockim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie białostockim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie białostockim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie białostockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 979 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Powiat
  5 598 PLN
  Podlaskie
  6 013 PLN
  Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie białostockim w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie białostockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 15 892 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 8 305 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -7 587 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,52 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie białostockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 22,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 20,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 23,5% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 37,0% Przemysł i budownictwo
 • 22,0% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 47,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 16,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 15,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 17,7% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,6% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 22,8% Pozostałe
 • 40,1% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie białostockim w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie białostockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 24 588 Pracujący ogółem
 • 10 401 Kobiety
 • 14 187 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie białostockim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 18,7% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,4% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,0% W wieku produkcyjnym
 • 55,5% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,6% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,3% W wieku poprodukcyjnym
 • 26,4% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,0% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat białostocki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 64,0 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  64,0
  Województwo
  66,2
  Cała Polska
  69,0
 • 33,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  33,3
  woj. podlaskie
  37,0
  Cała Polska
  38,2
 • 108,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • powiat białostocki
  108,6
  Województwo
  126,9
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 61,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,4% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,4% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,6% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,6% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat białostocki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W powiecie białostockim w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 17 855 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 14 678 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 1 434 nowe podmioty, a 778 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (1 434) podmiotów zarejestrowano w roku 2023, a najmniej (1 092) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (1 015) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (493) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie białostockim najwięcej (978) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (17 366) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,1% (383) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 27,4% (4 893) podmiotów, a 70,5% (12 579) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie białostockim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (21.4%) oraz Budownictwo (20.1%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 17 855 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 383 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 4 893 Przemysł i budownictwo
 • 12 579 Pozostała działalność
 • 1 434 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie białostockim w 2023 roku
 • 778 Podmioty wyrejestrowane w powiecie białostockim w 2023 roku
 • 14 678 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 17 366 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 17 366
 • 410 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 410
 • 70 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 70
 • 9 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 9
 • 17 846 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 17 846
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 44 Spółdzielnie ogółem
 • 44
 • 1 264 Spółki handlowe ogółem
 • 1 264
 • 134  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 134
 • 6  Spółki handlowe - akcyjne
 • 6
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 978  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 978
 • 130    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 130
 • 570 Spółki cywilne ogółem
 • 570
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 14 678 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 3 138 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 3 138
 • 2 956 Budownictwo
 • 2 956
 • 1 571 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 1 571
 • 1 250 Przetwórstwo przemysłowe
 • 1 250
 • 1 083 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 1 083
 • 1 009 Transport i gospodarka magazynowa
 • 1 009
 • 775 Pozostała działalność
 • 775
 • 769 Informacja i komunikacja
 • 769
 • 416 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 416
 • 340 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 340
 • 331 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 331
 • 315 Edukacja
 • 315
 • 312 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 312
 • 206 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 206
 • 149 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 149
 • 29 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 29
 • 16 Górnictwo i wydobywanie
 • 16
 • 13 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 13
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat białostocki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie białostockim stwierdzono 2 161 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 13,87 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie białostockim wynosi 74,20% i jest mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa podlaskiego oraz nieznacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu białostockiego najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 5,52 (wykrywalność 42%) oraz o charakterze kryminalnym - 6,44 (wykrywalność 71%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 4,27 (60%), drogowe - 2,16 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,32 (96%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie białostockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat białostocki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2 161 Przestępstwa ogółem
 • 2 161
 • 1 003 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 1 003
 • 665 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 665
 • 336 Przestępstwa drogowe
 • 336
 • 50 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 50
 • 860 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 860
 • 13,87 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat białostocki
  13,87
  Województwo
  19,92
  Polska
  22,81
 • 6,44 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  6,44
  woj. podlaskie
  8,92
  Polska
  12,98
 • 4,27 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  4,27
  Podlaskie
  7,89
  Kraj
  6,99
 • 2,16 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  2,16
  Województwo
  2,21
  Cały kraj
  1,82
 • 0,32 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  0,32
  Województwo
  0,46
  Cała Polska
  0,35
 • 5,52 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. białostocki
  5,52
  woj. podlaskie
  6,92
  Cała Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat białostocki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Powiat
  74%
  Województwo
  81%
  Polska
  71%
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • powiat białostocki
  71%
  woj. podlaskie
  74%
  Polska
  63%
 • 61% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • powiat białostocki
  61%
  woj. podlaskie
  82%
  Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  100%
  woj. podlaskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 96% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • powiat białostocki
  96%
  Podlaskie
  92%
  Kraj
  88%
 • 43% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • pow. białostocki
  43%
  Podlaskie
  53%
  Cała Polska
  51%

Powiat białostocki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu powiatu białostockiego wyniosła w 2022 roku 235,2 mln złotych, co daje 1,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 28% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu powiatu białostockiego - 35.7% została przeznaczona na Dział 600 - Transport i łączność. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (18.2%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (11.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 95,4 mln złotych, czyli 40,5% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu białostockiego wyniosła w 2022 roku 220,1 mln złotych, co daje 1,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 4.7% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 600 - Transport i łączność (23.6%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (20.8%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (17.2%). W budżecie powiatu białostockiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 287 złotych na mieszkańca (20,3%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 6,9 złotych na mieszkańca (0,5%).
 • Wydatki budżetu w powiecie białostockim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu białostockiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat białostocki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu białostockiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  117,2 mln

  805(100%)

  124,1 mln

  851(100%)

  132,6 mln

  905(100%)

  181,0 mln

  1,2 tys(100%)

  147,4 mln

  991(100%)

  182,0 mln

  1,2 tys(100%)

  182,3 mln

  1,2 tys(100%)

  235,2 mln

  1,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Transport i łączność

  [Dział 600]

  29,4 mln

  202(25.1%)

  36,0 mln

  246(29%)

  39,4 mln

  268(29.7%)

  70,6 mln

  477(39%)

  44,1 mln

  295(29.9%)

  53,9 mln

  357(29.6%)

  63,8 mln

  420(35%)

  83,9 mln

  537(35.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  28,8 mln

  198(24.6%)

  30,6 mln

  209(24.6%)

  26,9 mln

  183(20.3%)

  30,1 mln

  203(16.6%)

  31,3 mln

  209(21.2%)

  39,6 mln

  263(21.8%)

  36,2 mln

  238(19.8%)

  42,9 mln

  274(18.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  12,0 mln

  82,4(10.2%)

  12,1 mln

  82,6(9.7%)

  12,5 mln

  84,8(9.4%)

  13,1 mln

  88,5(7.2%)

  14,7 mln

  98,4(10%)

  15,8 mln

  105(8.7%)

  17,3 mln

  114(9.5%)

  26,7 mln

  171(11.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  15,8 mln

  109(13.5%)

  15,6 mln

  107(12.6%)

  16,6 mln

  113(12.5%)

  24,4 mln

  164(13.5%)

  13,8 mln

  92,1(9.4%)

  19,9 mln

  132(10.9%)

  18,3 mln

  120(10%)

  16,0 mln

  102(6.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  9,5 mln

  65,0(8.1%)

  10,4 mln

  71,3(8.4%)

  10,6 mln

  71,8(8%)

  11,7 mln

  79,0(6.5%)

  15,2 mln

  101(10.3%)

  22,8 mln

  151(12.6%)

  13,3 mln

  87,5(7.3%)

  15,6 mln

  99,9(6.6%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  10,2 mln

  69,9(8.7%)

  9,7 mln

  66,4(7.8%)

  10,2 mln

  69,1(7.7%)

  13,9 mln

  93,9(7.7%)

  10,6 mln

  71,0(7.2%)

  10,6 mln

  70,2(5.8%)

  11,2 mln

  73,4(6.1%)

  14,9 mln

  95,0(6.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  795,8 tys

  5,5(0.7%)

  1,3 mln

  8,9(1%)

  1,1 mln

  7,3(0.8%)

  1,2 mln

  8,2(0.7%)

  1,3 mln

  9,0(0.9%)

  1,1 mln

  7,4(0.6%)

  1,2 mln

  8,0(0.7%)

  7,2 mln

  46,2(3.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,9 mln

  13,3(1.6%)

  2,8 mln

  19,0(2.2%)

  3,2 mln

  21,4(2.4%)

  2,9 mln

  19,7(1.6%)

  3,1 mln

  21,0(2.1%)

  3,3 mln

  22,1(1.8%)

  5,9 mln

  38,5(3.2%)

  5,8 mln

  36,8(2.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  3,2 mln

  21,7(2.7%)

  3,5 mln

  24,0(2.8%)

  3,6 mln

  24,5(2.7%)

  3,8 mln

  25,5(2.1%)

  3,7 mln

  24,8(2.5%)

  3,2 mln

  21,5(1.8%)

  3,9 mln

  26,0(2.2%)

  4,4 mln

  28,2(1.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  150,9 tys

  1,0(0.1%)

  384,7 tys

  2,6(0.3%)

  432,1 tys

  2,9(0.3%)

  491,1 tys

  3,3(0.3%)

  189,3 tys

  1,3(0.1%)

  622,7 tys

  4,1(0.3%)

  490,5 tys

  3,2(0.3%)

  4,4 mln

  28,2(1.9%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  50,0 tys

  0,3(0%)

  12,1 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,4 tys

  0,8(0.1%)

  909,2 tys

  6,1(0.6%)

  454,7 tys

  3,0(0.2%)

  288,4 tys

  1,9(0.2%)

  1,7 mln

  10,7(0.7%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  374,2 tys

  2,6(0.3%)

  403,1 tys

  2,8(0.3%)

  334,9 tys

  2,3(0.3%)

  371,8 tys

  2,5(0.2%)

  452,5 tys

  3,0(0.3%)

  449,6 tys

  3,0(0.2%)

  660,1 tys

  4,3(0.4%)

  499,5 tys

  3,2(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  368,5 tys

  2,5(0.3%)

  369,7 tys

  2,5(0.3%)

  375,1 tys

  2,5(0.2%)

  392,9 tys

  2,6(0.3%)

  396,0 tys

  2,6(0.2%)

  396,0 tys

  2,6(0.2%)

  395,3 tys

  2,5(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  312,1 tys

  2,1(0.3%)

  125,9 tys

  0,9(0.1%)

  133,7 tys

  0,9(0.1%)

  336,9 tys

  2,3(0.2%)

  151,4 tys

  1,0(0.1%)

  88,6 tys

  0,6(0%)

  128,5 tys

  0,8(0.1%)

  152,2 tys

  1,0(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  68,7 tys

  0,5(0.1%)

  95,8 tys

  0,7(0.1%)

  101,8 tys

  0,7(0.1%)

  129,4 tys

  0,9(0.1%)

  205,8 tys

  1,4(0.1%)

  41,3 tys

  0,3(0%)

  220,1 tys

  1,4(0.1%)

  78,0 tys

  0,5(0%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  133,7 tys

  0,9(0.1%)

  159,3 tys

  1,1(0.1%)

  187,5 tys

  1,3(0.1%)

  188,0 tys

  1,3(0.1%)

  152,7 tys

  1,0(0.1%)

  89,7 tys

  0,6(0%)

  152,7 tys

  1,0(0.1%)

  77,8 tys

  0,5(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  671,4 tys

  4,6(0.6%)

  442,7 tys

  3,0(0.4%)

  27,6 tys

  0,2(0%)

  31,7 tys

  0,2(0%)

  27,3 tys

  0,2(0%)

  1,3 mln

  8,5(0.7%)

  31,2 tys

  0,2(0%)

  64,2 tys

  0,4(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,2 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  481

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  35,5 tys

  0,2(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  3,3 mln

  22,8(2.8%)

  157,0 tys

  1,1(0.1%)

  148,3 tys

  1,0(0.1%)

  125,2 tys

  0,8(0.1%)

  25,7 tys

  0,2(0%)

  9,7 tys

  0,1(0%)

  14,3 tys

  0,1(0%)

  27,4 tys

  0,2(0%)

  Rybołówstwo i rybactwo

  [Dział 050]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  608,1 tys

  4,2(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  61,2 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie białostockim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu białostockiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat białostocki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu białostockiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  119,0 mln

  818(100%)

  132,6 mln

  909(100%)

  126,7 mln

  865(100%)

  152,5 mln

  1,0 tys(100%)

  172,1 mln

  1,2 tys(100%)

  186,8 mln

  1,2 tys(100%)

  208,5 mln

  1,3 tys(100%)

  220,1 mln

  1,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Transport i łączność

  [Dział 600]

  14,7 mln

  101(12.4%)

  14,3 mln

  98,0(10.8%)

  14,4 mln

  97,7(11.3%)

  29,8 mln

  201(19.6%)

  26,6 mln

  178(15.5%)

  28,6 mln

  189(15.3%)

  42,7 mln

  281(20.5%)

  52,0 mln

  333(23.6%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  23,1 mln

  159(19.4%)

  25,9 mln

  177(19.5%)

  28,1 mln

  191(22.1%)

  32,6 mln

  220(21.4%)

  36,5 mln

  244(21.2%)

  37,1 mln

  246(19.9%)

  44,3 mln

  291(21.2%)

  45,8 mln

  293(20.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  22,7 mln

  156(19.1%)

  24,9 mln

  170(18.7%)

  24,3 mln

  165(19.2%)

  26,9 mln

  181(17.6%)

  29,2 mln

  195(17%)

  34,0 mln

  226(18.2%)

  34,4 mln

  226(16.5%)

  37,9 mln

  243(17.2%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  23,4 mln

  160(19.6%)

  25,5 mln

  174(19.2%)

  27,0 mln

  183(21.3%)

  27,7 mln

  187(18.2%)

  30,5 mln

  204(17.7%)

  43,4 mln

  287(23.2%)

  42,8 mln

  282(20.5%)

  34,3 mln

  219(15.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  14,2 mln

  97,4(11.9%)

  12,7 mln

  86,9(9.6%)

  10,8 mln

  73,4(8.5%)

  9,7 mln

  65,5(6.4%)

  7,8 mln

  52,5(4.6%)

  9,1 mln

  60,4(4.9%)

  13,1 mln

  86,0(6.3%)

  12,8 mln

  81,9(5.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  7,2 mln

  49,6(6.1%)

  8,2 mln

  56,3(6.2%)

  8,1 mln

  55,0(6.4%)

  8,9 mln

  60,2(5.9%)

  19,4 mln

  129(11.2%)

  13,5 mln

  89,5(7.2%)

  11,4 mln

  74,8(5.5%)

  12,7 mln

  81,1(5.8%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  2,9 mln

  20,1(2.5%)

  3,4 mln

  23,5(2.6%)

  3,3 mln

  22,4(2.6%)

  3,4 mln

  22,7(2.2%)

  3,6 mln

  23,7(2.1%)

  4,0 mln

  26,3(2.1%)

  5,0 mln

  33,1(2.4%)

  4,5 mln

  28,7(2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,7 mln

  25,5(3.1%)

  4,3 mln

  29,6(3.3%)

  3,8 mln

  25,6(3%)

  3,9 mln

  26,6(2.6%)

  4,4 mln

  29,1(2.5%)

  3,9 mln

  26,0(2.1%)

  4,7 mln

  30,8(2.2%)

  4,1 mln

  26,4(1.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,9 mln

  13,0(1.6%)

  11,2 mln

  76,4(8.4%)

  1,7 mln

  11,8(1.4%)

  2,7 mln

  18,0(1.8%)

  7,0 mln

  46,6(4%)

  2,1 mln

  14,2(1.1%)

  2,6 mln

  17,4(1.3%)

  4,0 mln

  25,9(1.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  9,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,7 tys

  0,1(0%)

  31,1 tys

  0,2(0%)

  3,9 mln

  24,8(1.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  722,9 tys

  5,0(0.6%)

  558,8 tys

  3,8(0.4%)

  1,0 mln

  6,9(0.8%)

  2,1 mln

  13,9(1.4%)

  1,6 mln

  11,0(1%)

  4,0 mln

  26,7(2.2%)

  1,5 mln

  9,9(0.7%)

  2,4 mln

  15,6(1.1%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  368,5 tys

  2,5(0.3%)

  369,7 tys

  2,5(0.3%)

  375,1 tys

  2,5(0.2%)

  392,9 tys

  2,6(0.2%)

  396,0 tys

  2,6(0.2%)

  396,0 tys

  2,6(0.2%)

  395,3 tys

  2,5(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  629,9 tys

  4,3(0.5%)

  671,5 tys

  4,6(0.5%)

  781,0 tys

  5,3(0.6%)

  644,7 tys

  4,4(0.4%)

  650,6 tys

  4,3(0.4%)

  595,7 tys

  3,9(0.3%)

  347,5 tys

  2,3(0.2%)

  286,1 tys

  1,8(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  86,8 tys

  0,6(0.1%)

  99,6 tys

  0,7(0.1%)

  78,5 tys

  0,5(0.1%)

  64,8 tys

  0,4(0%)

  117,2 tys

  0,8(0.1%)

  70,5 tys

  0,5(0%)

  240,3 tys

  1,6(0.1%)

  141,6 tys

  0,9(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  64,5 tys

  0,4(0.1%)

  63,9 tys

  0,4(0%)

  70,9 tys

  0,5(0.1%)

  68,1 tys

  0,5(0%)

  83,0 tys

  0,6(0%)

  99,3 tys

  0,7(0.1%)

  306,6 tys

  2,0(0.1%)

  133,1 tys

  0,9(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  64,0 tys

  0,4(0.1%)

  90,0 tys

  0,6(0.1%)

  96,4 tys

  0,7(0.1%)

  111,6 tys

  0,8(0.1%)

  205,9 tys

  1,4(0.1%)

  37,1 tys

  0,2(0%)

  221,7 tys

  1,5(0.1%)

  70,3 tys

  0,4(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  865

  0,0(0%)

  10,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,6 tys

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  100,0 tys

  0,7(0.1%)

  129,0 tys

  0,9(0.1%)

  2,3 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  879,4 tys

  5,8(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,1

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  3,2 mln

  21,7(2.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  360,8 tys

  2,5(0.3%)

  165,4 tys

  1,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  61,2 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat białostocki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 34 860 mieszkańców powiatu białostockiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 17 089 kobiet oraz 17 770 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 25,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,6% wykształcenie policealne, 11,3% średnie ogólnokształcące, a 21,4% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 17,8% mieszkańców powiatu białostockiego, gimnazjalnym 3,0%, natomiast 13,7% podstawowym ukończonym. 3,8% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu białostockiego mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie białostockim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (30,2%) oraz średnie zawodowe (17,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie średnie zawodowe (25,2%) oraz zasadnicze zawodowe (22,8%).

  W roku 2022 w powiecie białostockim mieściły się 34 przedszkola, w których do 205 oddziałów uczęszczało 4 283 dzieci (2 151 dziewczynek oraz 2 132 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie białostockim mieściło się 15 przedszkoli, w których do 71 oddziałów uczęszczało 1 738 dzieci (881 dziewczynek oraz 857 chłopców). Dostępnych było 1 749 miejsc.

  18,5% mieszkańców powiatu białostockiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,6% wśród dziewczynek i 18,5% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 731 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,25 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 47 szkół podstawowych, w których w 599 oddziałach uczyło się 10 670 uczniów (5 146 kobiet oraz 5 524 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie białostockim placówkę miały 54 szkoły podstawowe, w których w 438 oddziałach uczyło się 7 492 uczniów (3 659 kobiet oraz 3 833 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,0% ludności (27,6% wśród dziewczynek i 28,4% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17,8 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 70,92.

  W powiecie białostockim znajdują się 2 licea ogólnokształcące, w których w 15 oddziałach uczyło się 306 uczniów (197 kobiet oraz 109 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 69 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie białostockim placówkę miałp 9 licea ogólnokształcące, w których w 39 oddziałach uczyło się 962 uczniów (545 kobiet oraz 417 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 295 absolwentów.

  W powiecie białostockim znajdują się 3 Technika, w których w 26 oddziałach uczyło się 413 uczniów (125 kobiet oraz 288 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 77 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie białostockim placówkę miały 3 Technika, w których w 32 oddziałach uczyło się 782 uczniów (206 kobiet oraz 576 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 170 absolwentów.

  W powiecie białostockim znajdują się 2 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 6 oddziałach uczyło się 73 uczniów (15 kobiet oraz 58 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,5% mieszkańców (12,9% wśród dziewczyn i 12,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 20,4 uczniów. 12,2 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 15,9 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 26,6% mieszkańców powiatu białostockiego w wieku potencjalnej nauki (26,6% kobiet i 26,6% mężczyzn).

 • 25,4% Wykształcenie wyższe
 • Powiat
  25,4%
  woj. podlaskie
  24,5%
  Cały kraj
  25,2%
 • 30,2% Kobiety
  (wyższe)
 • 20,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 36,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • powiat białostocki
  36,3%
  Podlaskie
  36,5%
  Kraj
  35,2%
 • 36,4% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 36,1% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,6% Wykształcenie policealne
 • powiat białostocki
  3,6%
  woj. podlaskie
  3,6%
  Polska
  3,3%
 • 5,1% Kobiety
  (policealne)
 • 1,9% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,3% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • pow. białostocki
  11,3%
  Województwo
  11,8%
  Cały kraj
  11,9%
 • 13,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 21,4% Wykształcenie średnie zawodowe
 • powiat białostocki
  21,4%
  Województwo
  21,1%
  Kraj
  20,0%
 • 17,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 25,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 17,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  17,8%
  Województwo
  17,1%
  Kraj
  21,2%
 • 13,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 22,8% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Powiat
  3,0%
  Podlaskie
  3,0%
  Kraj
  3,0%
 • 2,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 13,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  13,7%
  woj. podlaskie
  15,3%
  Cały kraj
  12,3%
 • 13,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 13,4% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,8% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • pow. białostocki
  3,8%
  Podlaskie
  3,6%
  Polska
  3,1%
 • 3,9% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,8% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie białostockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 731 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Powiat
  731,0
  Podlaskie
  915,0
  Cały kraj
  927,0
 • 1,25 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  1,25
  woj. podlaskie
  0,98
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 34Przedszkola
 • 30 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 205 Oddziały
 • 62 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 3 334 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat białostocki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4 283 Dzieci
 • 2 151 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 2 132 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,2%
  49,8%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 83 2 lata i mniej
 • 83
 • 1 022 3 lata
 • 1 022
 • 1 176 4 lata
 • 1 176
 • 1 135 5 lata
 • 1 135
 • 858 6 lat
 • 858
 • 9 7 lat i więcej
 • 9
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 46 2 lata i mniej
 • 46
 • 485 3 lata
 • 485
 • 610 4 lata
 • 610
 • 563 5 lata
 • 563
 • 443 6 lat
 • 443
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 37 2 lata i mniej
 • 37
 • 537 3 lata
 • 537
 • 566 4 lata
 • 566
 • 572 5 lata
 • 572
 • 415 6 lat
 • 415
 • 5 7 lat i więcej
 • 5
 • 1 257 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 354,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 351,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 89,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 88,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5Punkty przedszkolne
 • 5 Oddziały
 • 64 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat białostocki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 91 Dzieci
 • 46 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 45 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,5%
  49,5%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 30 3 lata
 • 30
 • 42 4 lata
 • 42
 • 19 5 lata
 • 19
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 16 3 lata
 • 16
 • 19 4 lata
 • 19
 • 11 5 lata
 • 11
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 14 3 lata
 • 14
 • 23 4 lata
 • 23
 • 8 5 lata
 • 8
 •  
 • 8,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 8,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie białostockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat białostocki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 47Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 599 Oddziały
 • 10 670 Uczniowie
 • 5 146 Kobiety
  (uczniowie)
 • 5 524 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,2%
  51,8%
 • 1 495 Uczniowie w 1 klasie
 • 761 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 734 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 611 Absolwenci
 • 790 Kobiety
  (absolwenci)
 • 821 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 17,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Powiat
  17,8
  Podlaskie
  16,1
  Polska
  17,0
 •  
 • 904,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 745,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 158,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 70,92 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  70,92
  woj. podlaskie
  92,82
  Kraj
  95,96
 • 70,46 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  70,46
  Podlaskie
  91,85
  Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat białostocki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat białostocki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie białostockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat białostocki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 15 Oddziały
 • 306 Uczniowie
 • 197 Kobiety
  (uczniowie)
 • 109 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 64,4%
  35,6%
 • 105 Uczniowie w 1 klasie
 • 63 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 42 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 69 Absolwenci
 • 44 Kobiety
  (absolwenci)
 • 25 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  20,4
  woj. podlaskie
  25,4
  Cała Polska
  26,5
 •  
 • 28,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 18,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat białostocki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 26 Oddziały
 • 413 Uczniowie
 • 125 Kobiety
  (uczniowie)
 • 288 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 30,3%
  69,7%
 • 112 Uczniowie w 1 klasie
 • 38 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 74 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 77 Absolwenci
 • 23 Kobiety
  (absolwenci)
 • 54 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 15,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • powiat białostocki
  15,9
  Podlaskie
  22,1
  Cały kraj
  24,9
 •  
 • 32,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 18,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 14,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat białostocki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 33 Uczniowie w 1 klasie
 • 8 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 25 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 12,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • powiat białostocki
  12,2
  Podlaskie
  18,5
  Cały kraj
  21,0
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie białostockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 18,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,6% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,5% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,0% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,6% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,4% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,5% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,9% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 26,6% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 26,6% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 26,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat białostocki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat białostocki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat białostocki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat białostocki - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie białostockim

 • Według danych GUS z 2022 roku w powiecie białostockim znajdowało się 6 hoteli (5 ★★★, 1 w trakcie kategoryzacji), 0 moteli oraz 1 pensjonat (kategorii ). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 6 obiektów.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 6
  • pola biwakowe: 1 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 5
  • kwatery agroturystyczne: 6 (całoroczne: 5)
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 3


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 9
  • drzwi automatycznie otwierane: 2
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 4
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 8


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 11 (liczba sal: 20, liczba miejsc: 2 140)
  • z nagłośnieniem: 7
  • z projektorem multimedialnym: 10
  • z zestawem do wideokonferencji: 4
  • z obsługą techniczną: 7
  • z ekranem: 10
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 7
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 6
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 18


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie białostockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w powiecie białostockim: 24 (publiczne: 24, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie białostockim 18 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 2 293 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 1 403 (uczestnicy: 114 225)
  • seanse filmowe: 225 (uczestnicy: 10 845)
  • wystawy: 68 (uczestnicy: 7 908)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 60 (uczestnicy: 16 214)
  • koncerty: 143 (uczestnicy: 33 937)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 131 (uczestnicy: 6 030)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 116 (uczestnicy: 11 218)
  • konkursy: 57 (uczestnicy: 2 563)
  • pokazy teatralne: 64 (uczestnicy: 9 173)
  • konferencje: 23 (uczestnicy: 1 043)
  • interdyscyplinarne: 17 (uczestnicy: 4 016)
  • warsztaty: 392 (uczestnicy: 7 084)
  • inne: 107 (uczestnicy: 4 194)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 145 (członkowie: 2 278)
  • plastyczne/techniczne: 52 (członkowie: 857)
  • taneczne: 21 (członkowie: 402)
  • muzyczne: 22 (członkowie: 273)
  • informatyczne: 4 (członkowie: 43)
  • fotograficzne i filmowe: 2 (członkowie: 30)
  • teatralne: 6 (członkowie: 76)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 21 (członkowie: 333)
  • literackie: 2 (członkowie: 20)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 6 (członkowie: 124)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 1 (członkowie: 20)
  • inne: 8 (członkowie: 100)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 17 (absolwenci: 294)
  • języków obcych: 2 (absolwenci: 52)
  • plastyczne: 3 (absolwenci: 91)
  • nauki gry na instrumentach: 3 (absolwenci: 49)
  • tańca: 1 (absolwenci: 18)
  • komputerowe: 3 (absolwenci: 34)
  • przygotowujące do nauki w szkołach artystycznych: 2 (absolwenci: 3)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • fotograficzne: 2
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 20
  • muzyczne: 12
  • studia radiowe: 1
  • komputerowe: 4
  • ceramiczne: 4
  • sale baletowe/taneczne: 7
  • inne: 2


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 79 (członkowie: 1 186)
  • teatralne: 7 (członkowie: 101)
  • muzyczne - instrumentalne: 12 (członkowie: 257)
  • wokalne i chóry: 20 (członkowie: 232)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 22 (członkowie: 285)
  • taneczne: 18 (członkowie: 311)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie białostockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie białostockim działało 1 kino posiadające 1 salę z 100 miejscami na widowni. Odbyło się 14 seansów, na które przyszło 608 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Teatry w powiecie białostockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie białostockim siedzibę miał 1 teatr (teatr dramatyczny: 1). Odbyło się 61 przedstawień/widowisk w stałych salach teatralnych, na które przyszło 3 045 widzów.

  Dla porównania w 2009 roku siedzibę w powiecie białostockim miał 1 teatr. Odbyły się 84 przedstawienia, na które przyszło 3 310 widzów.

  Przedstawienia teatralne i widzowie w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie białostockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie białostockim działało 5 muzeów łącznie z oddziałami (oddziały: 3). Odnotowano 138 484 zwiedzających, co daje 8 889 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie białostockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie białostockim działało 28 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 523 322 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 58 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 34 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 564 633 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 210
  • dostępne dla czytelników: 124
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 119
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 23
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 24
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 22
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 12


 • Kluby sportowe w powiecie białostockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie białostockim działało 57 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 2 788 członków. Zarejestrowano 2 768 ćwiczących (mężczyźni: 2 005, kobiety: 763, chłopcy do lat 18: 1 426, dziewczęta do lat 18: 623). Aktywne były 94 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (74), instruktora sportowego (73) oraz inne osoby (20).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie białostockim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat białostocki - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat białostocki i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 38 wypadków drogowych w powiecie białostockim odnotowano 10 ofiar śmiertelnych oraz 38 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 24,3 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 6,4 ofiar śmiertelnych (nieznacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 7,5 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 28,5 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2022 roku w powiecie białostockim zarejestrowanych było 133 268 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 94 758 samochodów osobowych (606,0 na każdy 1000 mieszkańców - wartość porównywalna do wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski), 15 213 samochodów ciężarowych (105,3 - nieznacznie więcej od wartości dla województwa oraz mniej od wartości dla całego kraju), 207 autobusów (1,3 - znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 1 248 ciągników siodłowych (8,0 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 7 305 motocykli (46,7 - nieznacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 19,3 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 20,0 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 21,5 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 14,7 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 23,6 lat.


  W 2022 roku w powiecie białostockim znajdowało się 158 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 10 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 7 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie białostockim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 38 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 10 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 38 Ranni
  (rok 2022)
 • 30 Lekko ranni
 • 8 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie białostockim w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 24,30 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • pow. białostocki
  24,3
  woj. podlaskie
  29,1
  Cała Polska
  56,5
 • 6,40 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Powiat
  6,4
  Podlaskie
  6,0
  Cały kraj
  5,0
 • 24,30 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Powiat
  24,3
  Podlaskie
  31,5
  Cała Polska
  65,5
 • 7,50 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • powiat białostocki
  7,5
  Podlaskie
  6,8
  Kraj
  5,4
 • 28,51 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • Tutaj
  28,5
  woj. podlaskie
  35,3
  Polska
  71,0
 • 26,32 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • powiat białostocki
  26,3
  Województwo
  20,7
  Kraj
  8,9
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  100,0
  woj. podlaskie
  108,1
  Polska
  116,0
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 133 268 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie białostockim w 2022 roku
 • 94 758 Samochody osobowe
 • 15 213 Samochody ciężarowe
 • 771 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 207 Autobusy
 • 774 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 1 250 Ciągniki samochodowe
 • 1 248   Ciągniki siodłowe
 • 13 761 Ciągniki rolnicze
 • 7 305 Motocykle
 • 1 759   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 5 188 Motorowery
 • 94 758Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie białostockim
 • Samochody osobowe w powiecie białostockim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 606,0 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • pow. białostocki
  606,0
  Podlaskie
  617,3
  Cały kraj
  700,6
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg13 322
  • 1400-1649 kg22 609
  • 1650-1899 kg23 887
  • 1900 kg i więcej34 940
 • 13 322 do 1399 kg
 • 22 609 1400-1649 kg
 • 23 887 1650-1899 kg
 • 34 940 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 28 329 do 1399 cm3
 • 28 329
 • 53 718 1400-1999 cm3
 • 53 718
 • 12 711 2000 i więcej cm3
 • 12 711
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie białostockim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna46 631
  • olej napędowy29 634
  • gaz (LPG)16 008
  • pozostałe2 485
 • 46 631 benzyna
 • 29 634 olej napędowy
 • 16 008 gaz (LPG)
 • 2 485 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 1 396 do 1 roku
 • 1 396
 • 807 2 lata
 • 807
 • 1 344 3 lata
 • 1 344
 • 3 777 4-5 lat
 • 3 777
 • 3 919 6-7 lat
 • 3 919
 • 3 900 8-9 lat
 • 3 900
 • 4 835 10-11 lat
 • 4 835
 • 15 136 12-15 lat
 • 15 136
 • 21 718 16-20 lat
 • 21 718
 • 14 085 21-25 lat
 • 14 085
 • 8 415 26-30 lat
 • 8 415
 • 15 426 31 lat i więcej
 • 15 426
 • 19,3 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie białostockim
 • Powiat
  19,3 lat
  Województwo
  19,6 lat
  Cały kraj
  19,4 lat
 • 15 213Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie białostockim
 • Samochody ciężarowe w powiecie białostockim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 105,3 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Powiat
  105,3
  woj. podlaskie
  100,4
  Kraj
  112,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 7 030 do 999 kg
 • 7 030
 • 5 118 1000-1499 kg
 • 5 118
 • 1 016 1500-2999 kg
 • 1 016
 • 62 3000-3499 kg
 • 62
 • 192 3500-4999 kg
 • 192
 • 747 5000-6999 kg
 • 747
 • 426 7000-9999 kg
 • 426
 • 418 10000-14999 kg
 • 418
 • 204 15000 kg i więcej
 • 204
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2 719
  • olej napędowy11 314
  • gaz (LPG)712
  • pozostałe468
 • 2 719 benzyna
 • 11 314 olej napędowy
 • 712 gaz (LPG)
 • 468 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 143 do 1 roku
 • 143
 • 68 2 lata
 • 68
 • 204 3 lata
 • 204
 • 525 4-5 lat
 • 525
 • 689 6-7 lat
 • 689
 • 851 8-9 lat
 • 851
 • 902 10-11 lat
 • 902
 • 2 555 12-15 lat
 • 2 555
 • 2 695 16-20 lat
 • 2 695
 • 2 167 21-25 lat
 • 2 167
 • 1 069 26-30 lat
 • 1 069
 • 3 345 31 lat i więcej
 • 3 345
 • 20,0 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie białostockim
 • powiat białostocki
  20,0 lat
  Województwo
  19,7 lat
  Polska
  20,0 lat
 • 207Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie białostockim
 • Autobusy w powiecie białostockim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 1,3 Autobusy na 1000 ludności
 • pow. białostocki
  1,3
  Województwo
  2,5
  Cała Polska
  3,4
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna8
  • olej napędowy189
  • gaz (LPG)2
  • pozostałe8
 • 8 benzyna
 • 189 olej napędowy
 • 2 gaz (LPG)
 • 8 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 do 1 roku
 • 1
 • 1 2 lata
 • 1
 • 3 4-5 lat
 • 3
 • 9 6-7 lat
 • 9
 • 11 8-9 lat
 • 11
 • 3 10-11 lat
 • 3
 • 34 12-15 lat
 • 34
 • 54 16-20 lat
 • 54
 • 23 21-25 lat
 • 23
 • 13 26-30 lat
 • 13
 • 55 31 lat i więcej
 • 55
 • 21,5 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie białostockim
 • Tutaj
  21,5 lat
  woj. podlaskie
  21,1 lat
  Kraj
  22,4 lat
 • 1 248Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie białostockim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie białostockim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 8,0 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • powiat białostocki
  8,0
  Województwo
  13,4
  Cały kraj
  14,2
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1
  • olej napędowy1 147
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe99
 • 1 benzyna
 • 1 147 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 99 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 99 do 1 roku
 • 99
 • 15 2 lata
 • 15
 • 21 3 lata
 • 21
 • 57 4-5 lat
 • 57
 • 89 6-7 lat
 • 89
 • 116 8-9 lat
 • 116
 • 164 10-11 lat
 • 164
 • 223 12-15 lat
 • 223
 • 156 16-20 lat
 • 156
 • 125 21-25 lat
 • 125
 • 77 26-30 lat
 • 77
 • 106 31 lat i więcej
 • 106
 • 14,7 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie białostockim
 • pow. białostocki
  14,7 lat
  Województwo
  12,9 lat
  Cała Polska
  12,7 lat
 • 7 305Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie białostockim
 • Motocykle w powiecie białostockim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 46,7 Motocykle na 1000 ludności
 • powiat białostocki
  46,7
  Województwo
  48,4
  Cały kraj
  48,5
 • Motocykle według grup wieku
 • 104 do 1 roku
 • 104
 • 82 2 lata
 • 82
 • 96 3 lata
 • 96
 • 172 4-5 lat
 • 172
 • 329 6-7 lat
 • 329
 • 209 8-9 lat
 • 209
 • 221 10-11 lat
 • 221
 • 735 12-15 lat
 • 735
 • 1 057 16-20 lat
 • 1 057
 • 919 21-25 lat
 • 919
 • 515 26-30 lat
 • 515
 • 2 866 31 lat i więcej
 • 2 866
 • 23,6 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie białostockim
 • Powiat
  23,6 lat
  Województwo
  24,9 lat
  Cała Polska
  24,3 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 158 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 39 km  Będących pod zarządem gminy
 • 67 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 53 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie białostockim w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 531,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Powiat
  531,8 km
  Podlaskie
  409,4 km
  Polska
  633,6 km
 • 10,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  10,1 km
  Województwo
  7,2 km
  Polska
  5,3 km
 • 7 Liczba licencji na taksówki
 • 10 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami