Powiat białostocki w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat białostocki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 156 370 Liczba mieszkańców
 • 2 976 km2 Powierzchnia
 • 53 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 38,5% Stopa urbanizacji
 • Antoni Pełkowski Starosta
 • ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok Adres starostwa powiatowego
 • BIA Tablice rejestracyjne
Powiat białostocki na mapie
Identyfikatory
 • 2002 TERYT (TERC)
Herb powiatu białostockiego
powiat białostocki herb
Flaga powiatu białostockiego
powiat białostocki flaga

Powiat białostocki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Powiat białostocki ma 156 370 mieszkańców, z czego 50,7% stanowią kobiety, a 49,3% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców wzrosła o 13,0%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,5 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa podlaskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu białostockiego w 2050 roku wynosi 157 183, z czego 79 784 to kobiety, a 77 399 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu białostockiego zawarli w 2022 roku 579 małżeństw, co odpowiada 3,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  26,5% mieszkańców powiatu białostockiego jest stanu wolnego, 57,5% żyje w małżeństwie, 6,8% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,2% to wdowy/wdowcy.

  Powiat białostocki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -365. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,34 na 1000 mieszkańców powiatu białostockiego. W 2022 roku urodziło się 1 272 dzieci, w tym 49,1% dziewczynek i 50,9% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 433 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,78 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 34,4% zgonów w powiecie białostockim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 16,7% zgonów w powiecie białostockim były nowotwory, a 6,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu białostockiego przypada 10.51 zgonów.

  W 2022 roku zarejestrowano 3 301 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 717 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu białostockiego 1 584. W tym samym roku 95 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 17 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 78.

  61,0% mieszkańców powiatu białostockiego jest w wieku produkcyjnym, 18,7% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu białostockiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 156 370 Liczba mieszkańców
 • 79 273 Kobiety
 • 77 097 Mężczyźni
 • 50,7%
  49,3%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie białostockim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie białostockim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie białostockim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu białostockiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 157 183 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 79 784 Kobiety
 • 77 399 Mężczyźni
 • 50,8%
  49,2%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie białostockim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie białostockim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie białostockim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu białostockiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,5 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. białostocki
  41,5 lat
  Województwo
  42,3 lat
  Cała Polska
  42,1 lat
 • 42,9 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,1 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat białostocki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu białostockiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat białostocki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat białostocki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat białostocki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 26,5% Kawalerowie/Panny
 • powiat białostocki
  26,5%
  woj. podlaskie
  28,6%
  Polska
  29,1%
 • 21,5% Kobiety
  (Panny)
 • 31,8% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,5% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  57,5%
  Województwo
  54,2%
  Polska
  54,0%
 • 57,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,2% Wdowcy/Wdowy
 • Powiat
  8,2%
  woj. podlaskie
  9,0%
  Polska
  8,5%
 • 13,7% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,8% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • powiat białostocki
  6,8%
  woj. podlaskie
  7,5%
  Kraj
  7,6%
 • 7,1% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,9% Nieustalone
 • Tutaj
  0,9%
  Podlaskie
  0,7%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,8% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie białostockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie białostockim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • pow. białostocki
  3,7
  Województwo
  4,0
  Kraj
  4,1
 • 1,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • pow. białostocki
  1,1
  Województwo
  1,4
  Cała Polska
  1,6
 • 579 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie białostockim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie białostockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -365 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -181 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -184 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,34 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Powiat
  -2,3
  Województwo
  -3,8
  Polska
  -3,8
 • -2,5 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -2,3 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie białostockim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie białostockim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie białostockim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie białostockim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 272 Urodzenia żywe
 • 625 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 647 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,1%
  50,9%
 • 8,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  8,2
  woj. podlaskie
  8,0
  Polska
  8,1
 • 36,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Powiat
  36,2
  woj. podlaskie
  35,9
  Cały kraj
  35,1
 • 3 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 3
 • 24 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 24
 • 101 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 101
 • 95 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 95
 • 33 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 33
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 3 433 g Średnia waga noworodków
 • 3 346 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 517 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • pow. białostocki
  3 433 g
  Podlaskie
  3 431 g
  Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 21 Waga 4500g - 4999g
 • 21
 • 149 Waga 4000g - 4499g
 • 149
 • 446 Waga 3500g - 3999g
 • 446
 • 435 Waga 3000g - 3499g
 • 435
 • 156 Waga 2500g - 2999g
 • 156
 • 39 Waga 2000g - 2499g
 • 39
 • 14 Waga 1500g - 1999g
 • 14
 • 12 Waga 1000g - 1499g
 • 12
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,32 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,32
  Podlaskie
  1,27
  Polska
  1,26
 • 0,65 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,65
  Podlaskie
  0,63
  Polska
  0,61
 • 0,78 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • pow. białostocki
  0,78
  woj. podlaskie
  0,68
  Cała Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w powiecie białostockim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 637 Zgony
 • 806 Kobiety
  (Zgony)
 • 831 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 49,2%
  50,8%
 • 5 Zgony niemowląt
 • 3 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 2 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 60,0%
  40,0%
 • 10,5 Zgony na 1000 ludności
 • Powiat
  10,5
  Podlaskie
  11,8
  Cały kraj
  11,9
 • 128,7 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  128,7
  Województwo
  147,1
  Cała Polska
  147,0
 • 3,9 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  3,9
  Podlaskie
  3,9
  Cały kraj
  3,8
 • 2,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  2,6
  woj. podlaskie
  3,0
  Cały kraj
  3,1
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. podlaskie
  1,0
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie białostockim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 34,4% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • pow. białostocki
  34,4%
  Podlaskie
  35,6%
  Cały kraj
  34,8%
 • 16,7% Zgony spowodowane nowotworami
 • pow. białostocki
  16,7%
  woj. podlaskie
  17,0%
  Cały kraj
  19,6%
 • 6,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Powiat
  6,1%
  Województwo
  5,5%
  Polska
  5,4%
 • 388 Zgony spowodowane COVID-19
 • 10,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  10,8
  Polska
  13,3
 • 76,2 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  76,2
  Cała Polska
  74,4
 • 220,0 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  220,0
  Podlaskie
  245,9
  Kraj
  268,1
 • 234,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Podlaskie
  234,4
  Cała Polska
  246,5
 • 452,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 510,8 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 392,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  452,3
  Województwo
  515,8
  Cała Polska
  475,8
 • 48,2 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 22,2 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 73,1 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  48,2
  Województwo
  60,8
  Cały kraj
  70,6
 • 29,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  29,4
  Podlaskie
  33,1
  Kraj
  32,6
 • 7,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • powiat białostocki
  7,7
  Podlaskie
  8,6
  Cała Polska
  6,9
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • powiat białostocki
  0,6%
  Podlaskie
  0,6%
  Cała Polska
  0,5%
 • Zamachy samobójcze w powiecie białostockim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 238 Osoby w zamachach samobójczych
 • 102 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 136 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 201 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 37 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 50 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 12 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 38 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 41 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 9 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 153 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • pow. białostocki
  153,0
  woj. podlaskie
  51,0
  Kraj
  38,0
 • 32 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • powiat białostocki
  32,0
  Podlaskie
  13,0
  Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 4 zatrucie gazem / spalinami
 • 4
 • 3 zatrucie środkami chemicznymi / toksycznymi
 • 3
 • 41 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 41
 • 46 zażycie innych leków
 • 46
 • 10 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 10
 • 34 samookaleczenie powierzchniowe
 • 34
 • 23 rzucenie się z wysokości
 • 23
 • 3 utonięcie / utopienie się
 • 3
 • 59 powieszenie się
 • 59
 • 3 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 3
 • 1 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 1
 • 1 uduszenie się
 • 1
 • 10 inny
 • 10
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 2 zatrucie gazem / spalinami
 • 2
 • 1 zażycie innych leków
 • 1
 • 3 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 3
 • 8 rzucenie się z wysokości
 • 8
 • 1 utonięcie / utopienie się
 • 1
 • 32 powieszenie się
 • 32
 • 1 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 1
 • 2 inny
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 68 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 68
 • 3 choroba fizyczna
 • 3
 • 22 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 22
 • 2 konflikt z osobami spoza rodziny
 • 2
 • 13 zawód miłosny
 • 13
 • 6 problemy w szkole lub pracy
 • 6
 • 1 nagła utrata źródła utrzymania
 • 1
 • 3 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 3
 • 7 śmierć bliskiej osoby
 • 7
 • 2 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 2
 • 11 inna nie wymieniona
 • 11
 • 105 nieustalona
 • 105
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 10 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 10
 • 2 choroba fizyczna
 • 2
 • 1 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 1
 • 1 zawód miłosny
 • 1
 • 1 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 1
 • 2 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 2
 • 3 inna nie wymieniona
 • 3
 • 32 nieustalona
 • 32
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 1 12 lat i mniej
 • 1
 • 41 13-18 lat
 • 41
 • 46 19-24 lat
 • 46
 • 15 25-29 lat
 • 15
 • 86 30-49 lat
 • 86
 • 37 50-60 lat
 • 37
 • 12 70 lat i więcej
 • 12
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 2 13-18 lat
 • 2
 • 7 19-24 lat
 • 7
 • 4 25-29 lat
 • 4
 • 17 30-49 lat
 • 17
 • 13 50-60 lat
 • 13
 • 7 70 lat i więcej
 • 7
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy42
  • pod wpływem alkoholu74
  • pod wpływem środków odurzających3
  • pod wpływem leków47
  • pod wpływem dopalaczy2
  • nieustalony79
 • 42 trzeźwy
 • 74 pod wpływem alkoholu
 • 3 pod wpływem środków odurzających
 • 47 pod wpływem leków
 • 2 pod wpływem dopalaczy
 • 79 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy4
  • pod wpływem alkoholu3
  • pod wpływem środków odurzających1
  • pod wpływem leków1
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony41
 • 4 trzeźwy
 • 3 pod wpływem alkoholu
 • 1 pod wpływem środków odurzających
 • 1 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 41 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 96 kawaler/panna
 • 96
 • 49 żonaty/zamężna
 • 49
 • 8 konkubinat
 • 8
 • 8 wdowiec/wdowa
 • 8
 • 8 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 8
 • 69 nieustalony
 • 69
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 15 kawaler/panna
 • 15
 • 16 żonaty/zamężna
 • 16
 • 2 konkubinat
 • 2
 • 4 wdowiec/wdowa
 • 4
 • 4 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 4
 • 9 nieustalony
 • 9
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne6
  • podstawowe i gimnazjalne21
  • zasadnicze zawodowe3
  • średnie10
  • wyższe0
  • nieustalony198
 • 6 podstawowe niepełne
 • 21 podstawowe i gimnazjalne
 • 3 zasadnicze zawodowe
 • 10 średnie
 • 0 wyższe
 • 198 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne2
  • zasadnicze zawodowe1
  • średnie2
  • wyższe0
  • nieustalony45
 • 0 podstawowe niepełne
 • 2 podstawowe i gimnazjalne
 • 1 zasadnicze zawodowe
 • 2 średnie
 • 0 wyższe
 • 45 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 23 praca
 • 23
 • 36 na utrzymaniu innej osoby
 • 36
 • 2 renta
 • 2
 • 8 emerytura
 • 8
 • 1 zasiłek lub alimenty
 • 1
 • 3 bez stałego źródła utrzymania
 • 3
 • 165 nieustalony
 • 165
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 6 praca
 • 6
 • 4 na utrzymaniu innej osoby
 • 4
 • 1 renta
 • 1
 • 6 emerytura
 • 6
 • 1 zasiłek lub alimenty
 • 1
 • 1 bez stałego źródła utrzymania
 • 1
 • 31 nieustalony
 • 31
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 3 301 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 1 716 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 585 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 95 Zameldowania z zagranicy
 • 52 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 43 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 717 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 891 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 826 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 17 Wymeldowania za granicę
 • 7 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 10 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 662 Saldo migracji
 • 870 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 792 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 1 584 Saldo migracji wewnętrznych
 • 825 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 759 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 78 Saldo migracji zagranicznych
 • 45 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 33 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie białostockim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie białostockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 15,8% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,2% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,4% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,0% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,6% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,9% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,8% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,0% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat białostocki, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat białostocki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie białostockim oddano do użytku 1 712 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 10,95 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie białostockim to 60 413 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 386 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  53,6% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 46,4% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie białostockim to 5,15 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w powiecie białostockim to 112,30 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 96,70% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 88,83% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 86,93% mieszkań posiada łazienkę, 76,12% korzysta z centralnego ogrzewania, a 30,16% z gazu sieciowego.

  W 2021 zarejestrowano w powiecie białostockim 585 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 4 758 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 4 668 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 341 transakcji (mediana cen - 4 832 zł/m2, średnia - 4 685 zł/m2), a na rynku wtórnym 244 transakcje rynkowe (mediana cen - 4 650 zł/m2, średnia - 4 641 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie białostockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 758 zł
 • Tutaj
  4 758 zł
  Podlaskie
  5 763 zł
  Polska
  5 877 zł
 • 4 758 zł Ogółem
 • 4 758 zł
 • 5 189 zł do 40 m2
 • 5 189 zł
 • 5 000 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 000 zł
 • 4 411 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 411 zł
 • 3 997 zł od 80,1 m2
 • 3 997 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 668 zł
 • powiat białostocki
  4 668 zł
  Województwo
  5 688 zł
  Kraj
  6 334 zł
 • 4 668 zł Ogółem
 • 4 668 zł
 • 4 965 zł do 40 m2
 • 4 965 zł
 • 4 952 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 952 zł
 • 4 505 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 505 zł
 • 4 061 zł od 80,1 m2
 • 4 061 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 585
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m276
  • od 40,1 do 60 m2267
  • od 60,1 do 80 m2202
  • od 80,1 m240
 • 76 do 40 m2
 • 267 od 40,1 do 60 m2
 • 202 od 60,1 do 80 m2
 • 40 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie białostockim w latach 2015 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 832 zł
 • Powiat
  4 832 zł
  Podlaskie
  5 719 zł
  Cały kraj
  6 412 zł
 • 4 832 zł Ogółem
 • 4 832 zł
 • 5 646 zł do 40 m2
 • 5 646 zł
 • 5 030 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 030 zł
 • 4 539 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 539 zł
 • 4 002 zł od 80,1 m2
 • 4 002 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 685 zł
 • pow. białostocki
  4 685 zł
  Województwo
  5 632 zł
  Cały kraj
  6 899 zł
 • 4 685 zł Ogółem
 • 4 685 zł
 • 5 379 zł do 40 m2
 • 5 379 zł
 • 5 006 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 006 zł
 • 4 532 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 532 zł
 • 4 088 zł od 80,1 m2
 • 4 088 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 341
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m225
  • od 40,1 do 60 m2144
  • od 60,1 do 80 m2147
  • od 80,1 m225
 • 25 do 40 m2
 • 144 od 40,1 do 60 m2
 • 147 od 60,1 do 80 m2
 • 25 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 650 zł
 • Powiat
  4 650 zł
  Podlaskie
  5 913 zł
  Kraj
  5 254 zł
 • 4 650 zł Ogółem
 • 4 650 zł
 • 4 545 zł do 40 m2
 • 4 545 zł
 • 4 842 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 842 zł
 • 4 070 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 070 zł
 • 3 564 zł od 80,1 m2
 • 3 564 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 641 zł
 • Powiat
  4 641 zł
  Województwo
  5 767 zł
  Kraj
  5 903 zł
 • 4 641 zł Ogółem
 • 4 641 zł
 • 4 766 zł do 40 m2
 • 4 766 zł
 • 4 886 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 886 zł
 • 4 431 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 431 zł
 • 4 019 zł od 80,1 m2
 • 4 019 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 244
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m251
  • od 40,1 do 60 m2123
  • od 60,1 do 80 m255
  • od 80,1 m215
 • 51 do 40 m2
 • 123 od 40,1 do 60 m2
 • 55 od 60,1 do 80 m2
 • 15 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie białostockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 60 413 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 386,30 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  386,30
  woj. podlaskie
  411,70
  Cała Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 94,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  94,70 m2
  woj. podlaskie
  78,20 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 36,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • pow. białostocki
  36,60 m2
  Województwo
  32,20 m2
  Cały kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,48 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,48
  Województwo
  4,04
  Cały kraj
  3,83
 • 2,59 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,59
  Podlaskie
  2,43
  Cała Polska
  2,42
 • 0,58 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,58
  woj. podlaskie
  0,60
  Cała Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie białostockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 1 712 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 10,95 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • powiat białostocki
  10,95
  Województwo
  5,72
  Cały kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 8 816 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,15 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • powiat białostocki
  5,15
  Województwo
  4,14
  Cała Polska
  3,89
 • 56,38 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Powiat
  56,38
  Województwo
  23,68
  Cała Polska
  24,56
 • 192 244 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 112,3 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  112,3 m2
  Podlaskie
  98,2 m2
  Polska
  92,3 m2
 • 1,23 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • powiat białostocki
  1,23 m2
  Podlaskie
  0,56 m2
  Kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie białostockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 96,70% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Powiat
  96,70%
  Województwo
  97,50%
  Kraj
  97,71%
 • 88,83% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • powiat białostocki
  88,83%
  Województwo
  92,17%
  Polska
  95,10%
 • 86,93% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • powiat białostocki
  86,93%
  Województwo
  90,58%
  Kraj
  93,66%
 • 76,12% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  76,12%
  Podlaskie
  83,39%
  Cały kraj
  85,62%
 • 30,16% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • pow. białostocki
  30,16%
  woj. podlaskie
  33,33%
  Kraj
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Powiat białostocki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W powiecie białostockim na 1000 mieszkańców pracuje 371osób . Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa podlaskiego oraz mniej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie białostockim wynosiło w 2022 roku 8,0% (8,0% wśród kobiet i 8,0% wśród mężczyzn). Jest to więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa podlaskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie białostockim wynosiło 5 597,60 PLN, co odpowiada 83.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu białostockiego 15 892 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 8 305 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -7 587.

  22,2% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu białostockiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 37,0% w przemyśle i budownictwie, a 16,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie białostockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 371 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Powiat
  371,0
  Podlaskie
  380,0
  Cała Polska
  402,0
 • 8,0% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 8,0% Kobiety
 • 8,0% Mężczyźni
 • pow. białostocki
  8,0%
  woj. podlaskie
  7,3%
  Cały kraj
  5,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie białostockim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie białostockim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie białostockim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie białostockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 598 PLN Wynagrodzenie brutto
 • powiat białostocki
  5 598 PLN
  woj. podlaskie
  6 013 PLN
  Cała Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie białostockim w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie białostockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 15 892 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 8 305 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -7 587 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,52 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie białostockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 22,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 20,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 23,5% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 37,0% Przemysł i budownictwo
 • 22,0% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 47,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 16,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 15,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 17,7% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,6% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 22,8% Pozostałe
 • 40,1% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie białostockim w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 18,7% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,4% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,0% W wieku produkcyjnym
 • 55,5% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,6% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,3% W wieku poprodukcyjnym
 • 26,4% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,0% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat białostocki, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 64,0 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  64,0
  Podlaskie
  66,2
  Polska
  69,0
 • 33,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  33,3
  Województwo
  37,0
  Cała Polska
  38,2
 • 108,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Powiat
  108,6
  woj. podlaskie
  126,9
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 61,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,4% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,4% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,6% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,6% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat białostocki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W powiecie białostockim w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 16 977 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 13 964 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 1 413 nowych podmiotów, a 749 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (1 423) podmiotów zarejestrowano w roku 2019, a najmniej (1 092) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (1 015) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (493) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie białostockim najwięcej (900) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (16 484) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,1% (362) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 27,6% (4 689) podmiotów, a 70,2% (11 926) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie białostockim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (22.3%) oraz Budownictwo (20.3%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 16 977 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 362 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 4 689 Przemysł i budownictwo
 • 11 926 Pozostała działalność
 • 1 413 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie białostockim w 2022 roku
 • 749 Podmioty wyrejestrowane w powiecie białostockim w 2022 roku
 • 13 964 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 16 484 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 16 484
 • 415 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 415
 • 69 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 69
 • 9 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 9
 • 16 968 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 16 968
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 45 Spółdzielnie ogółem
 • 45
 • 1 179 Spółki handlowe ogółem
 • 1 179
 • 132  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 132
 • 6  Spółki handlowe - akcyjne
 • 6
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 900  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 900
 • 128    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 128
 • 565 Spółki cywilne ogółem
 • 565
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 13 964 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 3 114 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 3 114
 • 2 831 Budownictwo
 • 2 831
 • 1 438 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 1 438
 • 1 208 Przetwórstwo przemysłowe
 • 1 208
 • 993 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 993
 • 988 Transport i gospodarka magazynowa
 • 988
 • 712 Pozostała działalność
 • 712
 • 661 Informacja i komunikacja
 • 661
 • 390 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 390
 • 333 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 333
 • 324 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 324
 • 291 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 291
 • 277 Edukacja
 • 277
 • 201 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 201
 • 145 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 145
 • 30 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 30
 • 14 Górnictwo i wydobywanie
 • 14
 • 14 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 14
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat białostocki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie białostockim stwierdzono 2 161 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 13,87 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie białostockim wynosi 74,20% i jest mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa podlaskiego oraz nieznacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu białostockiego najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 5,52 (wykrywalność 42%) oraz o charakterze kryminalnym - 6,44 (wykrywalność 71%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 4,27 (60%), drogowe - 2,16 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,32 (96%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie białostockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat białostocki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2 161 Przestępstwa ogółem
 • 2 161
 • 1 003 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 1 003
 • 665 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 665
 • 336 Przestępstwa drogowe
 • 336
 • 50 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 50
 • 860 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 860
 • 13,87 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat białostocki
  13,87
  Województwo
  19,92
  Cały kraj
  22,81
 • 6,44 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat białostocki
  6,44
  Województwo
  8,92
  Polska
  12,98
 • 4,27 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  4,27
  woj. podlaskie
  7,89
  Polska
  6,99
 • 2,16 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  2,16
  Podlaskie
  2,21
  Kraj
  1,82
 • 0,32 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  0,32
  Województwo
  0,46
  Cały kraj
  0,35
 • 5,52 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  5,52
  Województwo
  6,92
  Cała Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat białostocki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • pow. białostocki
  74%
  woj. podlaskie
  81%
  Cała Polska
  71%
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Powiat
  71%
  Województwo
  74%
  Polska
  63%
 • 61% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • powiat białostocki
  61%
  woj. podlaskie
  82%
  Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • powiat białostocki
  100%
  woj. podlaskie
  99%
  Polska
  99%
 • 96% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  96%
  woj. podlaskie
  92%
  Cały kraj
  88%
 • 43% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • powiat białostocki
  43%
  Podlaskie
  53%
  Kraj
  51%

Powiat białostocki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu powiatu białostockiego wyniosła w 2022 roku 235,2 mln złotych, co daje 1,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 28% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu powiatu białostockiego - 35.7% została przeznaczona na Dział 600 - Transport i łączność. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (18.2%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (11.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 95,4 mln złotych, czyli 40,5% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu białostockiego wyniosła w 2022 roku 220,1 mln złotych, co daje 1,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 4.7% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 600 - Transport i łączność (23.6%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (20.8%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (17.2%). W budżecie powiatu białostockiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 287 złotych na mieszkańca (20,3%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 6,9 złotych na mieszkańca (0,5%).
 • Wydatki budżetu w powiecie białostockim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu białostockiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat białostocki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu białostockiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  117,2 mln

  805(100%)

  124,1 mln

  851(100%)

  132,6 mln

  905(100%)

  181,0 mln

  1,2 tys(100%)

  147,4 mln

  991(100%)

  182,0 mln

  1,2 tys(100%)

  182,3 mln

  1,2 tys(100%)

  235,2 mln

  1,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Transport i łączność

  [Dział 600]

  29,4 mln

  202(25.1%)

  36,0 mln

  246(29%)

  39,4 mln

  268(29.7%)

  70,6 mln

  477(39%)

  44,1 mln

  295(29.9%)

  53,9 mln

  357(29.6%)

  63,8 mln

  420(35%)

  83,9 mln

  537(35.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  28,8 mln

  198(24.6%)

  30,6 mln

  209(24.6%)

  26,9 mln

  183(20.3%)

  30,1 mln

  203(16.6%)

  31,3 mln

  209(21.2%)

  39,6 mln

  263(21.8%)

  36,2 mln

  238(19.8%)

  42,9 mln

  274(18.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  12,0 mln

  82,4(10.2%)

  12,1 mln

  82,6(9.7%)

  12,5 mln

  84,8(9.4%)

  13,1 mln

  88,5(7.2%)

  14,7 mln

  98,4(10%)

  15,8 mln

  105(8.7%)

  17,3 mln

  114(9.5%)

  26,7 mln

  171(11.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  15,8 mln

  109(13.5%)

  15,6 mln

  107(12.6%)

  16,6 mln

  113(12.5%)

  24,4 mln

  164(13.5%)

  13,8 mln

  92,1(9.4%)

  19,9 mln

  132(10.9%)

  18,3 mln

  120(10%)

  16,0 mln

  102(6.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  9,5 mln

  65,0(8.1%)

  10,4 mln

  71,3(8.4%)

  10,6 mln

  71,8(8%)

  11,7 mln

  79,0(6.5%)

  15,2 mln

  101(10.3%)

  22,8 mln

  151(12.6%)

  13,3 mln

  87,5(7.3%)

  15,6 mln

  99,9(6.6%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  10,2 mln

  69,9(8.7%)

  9,7 mln

  66,4(7.8%)

  10,2 mln

  69,1(7.7%)

  13,9 mln

  93,9(7.7%)

  10,6 mln

  71,0(7.2%)

  10,6 mln

  70,2(5.8%)

  11,2 mln

  73,4(6.1%)

  14,9 mln

  95,0(6.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  795,8 tys

  5,5(0.7%)

  1,3 mln

  8,9(1%)

  1,1 mln

  7,3(0.8%)

  1,2 mln

  8,2(0.7%)

  1,3 mln

  9,0(0.9%)

  1,1 mln

  7,4(0.6%)

  1,2 mln

  8,0(0.7%)

  7,2 mln

  46,2(3.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,9 mln

  13,3(1.6%)

  2,8 mln

  19,0(2.2%)

  3,2 mln

  21,4(2.4%)

  2,9 mln

  19,7(1.6%)

  3,1 mln

  21,0(2.1%)

  3,3 mln

  22,1(1.8%)

  5,9 mln

  38,5(3.2%)

  5,8 mln

  36,8(2.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  3,2 mln

  21,7(2.7%)

  3,5 mln

  24,0(2.8%)

  3,6 mln

  24,5(2.7%)

  3,8 mln

  25,5(2.1%)

  3,7 mln

  24,8(2.5%)

  3,2 mln

  21,5(1.8%)

  3,9 mln

  26,0(2.2%)

  4,4 mln

  28,2(1.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  150,9 tys

  1,0(0.1%)

  384,7 tys

  2,6(0.3%)

  432,1 tys

  2,9(0.3%)

  491,1 tys

  3,3(0.3%)

  189,3 tys

  1,3(0.1%)

  622,7 tys

  4,1(0.3%)

  490,5 tys

  3,2(0.3%)

  4,4 mln

  28,2(1.9%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  50,0 tys

  0,3(0%)

  12,1 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,4 tys

  0,8(0.1%)

  909,2 tys

  6,1(0.6%)

  454,7 tys

  3,0(0.2%)

  288,4 tys

  1,9(0.2%)

  1,7 mln

  10,7(0.7%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  374,2 tys

  2,6(0.3%)

  403,1 tys

  2,8(0.3%)

  334,9 tys

  2,3(0.3%)

  371,8 tys

  2,5(0.2%)

  452,5 tys

  3,0(0.3%)

  449,6 tys

  3,0(0.2%)

  660,1 tys

  4,3(0.4%)

  499,5 tys

  3,2(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  368,5 tys

  2,5(0.3%)

  369,7 tys

  2,5(0.3%)

  375,1 tys

  2,5(0.2%)

  392,9 tys

  2,6(0.3%)

  396,0 tys

  2,6(0.2%)

  396,0 tys

  2,6(0.2%)

  395,3 tys

  2,5(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  312,1 tys

  2,1(0.3%)

  125,9 tys

  0,9(0.1%)

  133,7 tys

  0,9(0.1%)

  336,9 tys

  2,3(0.2%)

  151,4 tys

  1,0(0.1%)

  88,6 tys

  0,6(0%)

  128,5 tys

  0,8(0.1%)

  152,2 tys

  1,0(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  68,7 tys

  0,5(0.1%)

  95,8 tys

  0,7(0.1%)

  101,8 tys

  0,7(0.1%)

  129,4 tys

  0,9(0.1%)

  205,8 tys

  1,4(0.1%)

  41,3 tys

  0,3(0%)

  220,1 tys

  1,4(0.1%)

  78,0 tys

  0,5(0%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  133,7 tys

  0,9(0.1%)

  159,3 tys

  1,1(0.1%)

  187,5 tys

  1,3(0.1%)

  188,0 tys

  1,3(0.1%)

  152,7 tys

  1,0(0.1%)

  89,7 tys

  0,6(0%)

  152,7 tys

  1,0(0.1%)

  77,8 tys

  0,5(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  671,4 tys

  4,6(0.6%)

  442,7 tys

  3,0(0.4%)

  27,6 tys

  0,2(0%)

  31,7 tys

  0,2(0%)

  27,3 tys

  0,2(0%)

  1,3 mln

  8,5(0.7%)

  31,2 tys

  0,2(0%)

  64,2 tys

  0,4(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,2 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  481

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  35,5 tys

  0,2(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  3,3 mln

  22,8(2.8%)

  157,0 tys

  1,1(0.1%)

  148,3 tys

  1,0(0.1%)

  125,2 tys

  0,8(0.1%)

  25,7 tys

  0,2(0%)

  9,7 tys

  0,1(0%)

  14,3 tys

  0,1(0%)

  27,4 tys

  0,2(0%)

  Rybołówstwo i rybactwo

  [Dział 050]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  608,1 tys

  4,2(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  61,2 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie białostockim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu białostockiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat białostocki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu białostockiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  119,0 mln

  818(100%)

  132,6 mln

  909(100%)

  126,7 mln

  865(100%)

  152,5 mln

  1,0 tys(100%)

  172,1 mln

  1,2 tys(100%)

  186,8 mln

  1,2 tys(100%)

  208,5 mln

  1,3 tys(100%)

  220,1 mln

  1,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Transport i łączność

  [Dział 600]

  14,7 mln

  101(12.4%)

  14,3 mln

  98,0(10.8%)

  14,4 mln

  97,7(11.3%)

  29,8 mln

  201(19.6%)

  26,6 mln

  178(15.5%)

  28,6 mln

  189(15.3%)

  42,7 mln

  281(20.5%)

  52,0 mln

  333(23.6%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  23,1 mln

  159(19.4%)

  25,9 mln

  177(19.5%)

  28,1 mln

  191(22.1%)

  32,6 mln

  220(21.4%)

  36,5 mln

  244(21.2%)

  37,1 mln

  246(19.9%)

  44,3 mln

  291(21.2%)

  45,8 mln

  293(20.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  22,7 mln

  156(19.1%)

  24,9 mln

  170(18.7%)

  24,3 mln

  165(19.2%)

  26,9 mln

  181(17.6%)

  29,2 mln

  195(17%)

  34,0 mln

  226(18.2%)

  34,4 mln

  226(16.5%)

  37,9 mln

  243(17.2%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  23,4 mln

  160(19.6%)

  25,5 mln

  174(19.2%)

  27,0 mln

  183(21.3%)

  27,7 mln

  187(18.2%)

  30,5 mln

  204(17.7%)

  43,4 mln

  287(23.2%)

  42,8 mln

  282(20.5%)

  34,3 mln

  219(15.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  14,2 mln

  97,4(11.9%)

  12,7 mln

  86,9(9.6%)

  10,8 mln

  73,4(8.5%)

  9,7 mln

  65,5(6.4%)

  7,8 mln

  52,5(4.6%)

  9,1 mln

  60,4(4.9%)

  13,1 mln

  86,0(6.3%)

  12,8 mln

  81,9(5.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  7,2 mln

  49,6(6.1%)

  8,2 mln

  56,3(6.2%)

  8,1 mln

  55,0(6.4%)

  8,9 mln

  60,2(5.9%)

  19,4 mln

  129(11.2%)

  13,5 mln

  89,5(7.2%)

  11,4 mln

  74,8(5.5%)

  12,7 mln

  81,1(5.8%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  2,9 mln

  20,1(2.5%)

  3,4 mln

  23,5(2.6%)

  3,3 mln

  22,4(2.6%)

  3,4 mln

  22,7(2.2%)

  3,6 mln

  23,7(2.1%)

  4,0 mln

  26,3(2.1%)

  5,0 mln

  33,1(2.4%)

  4,5 mln

  28,7(2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,7 mln

  25,5(3.1%)

  4,3 mln

  29,6(3.3%)

  3,8 mln

  25,6(3%)

  3,9 mln

  26,6(2.6%)

  4,4 mln

  29,1(2.5%)

  3,9 mln

  26,0(2.1%)

  4,7 mln

  30,8(2.2%)

  4,1 mln

  26,4(1.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,9 mln

  13,0(1.6%)

  11,2 mln

  76,4(8.4%)

  1,7 mln

  11,8(1.4%)

  2,7 mln

  18,0(1.8%)

  7,0 mln

  46,6(4%)

  2,1 mln

  14,2(1.1%)

  2,6 mln

  17,4(1.3%)

  4,0 mln

  25,9(1.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  9,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,7 tys

  0,1(0%)

  31,1 tys

  0,2(0%)

  3,9 mln

  24,8(1.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  722,9 tys

  5,0(0.6%)

  558,8 tys

  3,8(0.4%)

  1,0 mln

  6,9(0.8%)

  2,1 mln

  13,9(1.4%)

  1,6 mln

  11,0(1%)

  4,0 mln

  26,7(2.2%)

  1,5 mln

  9,9(0.7%)

  2,4 mln

  15,6(1.1%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  368,5 tys

  2,5(0.3%)

  369,7 tys

  2,5(0.3%)

  375,1 tys

  2,5(0.2%)

  392,9 tys

  2,6(0.2%)

  396,0 tys

  2,6(0.2%)

  396,0 tys

  2,6(0.2%)

  395,3 tys

  2,5(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  629,9 tys

  4,3(0.5%)

  671,5 tys

  4,6(0.5%)

  781,0 tys

  5,3(0.6%)

  644,7 tys

  4,4(0.4%)

  650,6 tys

  4,3(0.4%)

  595,7 tys

  3,9(0.3%)

  347,5 tys

  2,3(0.2%)

  286,1 tys

  1,8(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  86,8 tys

  0,6(0.1%)

  99,6 tys

  0,7(0.1%)

  78,5 tys

  0,5(0.1%)

  64,8 tys

  0,4(0%)

  117,2 tys

  0,8(0.1%)

  70,5 tys

  0,5(0%)

  240,3 tys

  1,6(0.1%)

  141,6 tys

  0,9(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  64,5 tys

  0,4(0.1%)

  63,9 tys

  0,4(0%)

  70,9 tys

  0,5(0.1%)

  68,1 tys

  0,5(0%)

  83,0 tys

  0,6(0%)

  99,3 tys

  0,7(0.1%)

  306,6 tys

  2,0(0.1%)

  133,1 tys

  0,9(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  64,0 tys

  0,4(0.1%)

  90,0 tys

  0,6(0.1%)

  96,4 tys

  0,7(0.1%)

  111,6 tys

  0,8(0.1%)

  205,9 tys

  1,4(0.1%)

  37,1 tys

  0,2(0%)

  221,7 tys

  1,5(0.1%)

  70,3 tys

  0,4(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  865

  0,0(0%)

  10,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,6 tys

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  100,0 tys

  0,7(0.1%)

  129,0 tys

  0,9(0.1%)

  2,3 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  879,4 tys

  5,8(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,1

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  3,2 mln

  21,7(2.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  360,8 tys

  2,5(0.3%)

  165,4 tys

  1,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  61,2 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat białostocki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 34 860 mieszkańców powiatu białostockiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 17 089 kobiet oraz 17 770 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 25,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,6% wykształcenie policealne, 11,3% średnie ogólnokształcące, a 21,4% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 17,8% mieszkańców powiatu białostockiego, gimnazjalnym 3,0%, natomiast 13,7% podstawowym ukończonym. 3,8% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu białostockiego mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie białostockim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (30,2%) oraz średnie zawodowe (17,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie średnie zawodowe (25,2%) oraz zasadnicze zawodowe (22,8%).

  W roku 2021 w powiecie białostockim mieściły się 32 przedszkola, w których do 187 oddziałów uczęszczało 3 863 dzieci (1 937 dziewczynek oraz 1 926 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie białostockim mieściło się 15 przedszkoli, w których do 71 oddziałów uczęszczało 1 738 dzieci (881 dziewczynek oraz 857 chłopców). Dostępnych było 1 749 miejsc.

  18,5% mieszkańców powiatu białostockiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,6% wśród dziewczynek i 18,5% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 670 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,25 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 47 szkół podstawowych, w których w 605 oddziałach uczyło się 10 516 uczniów (5 018 kobiet oraz 5 498 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie białostockim placówkę miały 54 szkoły podstawowe, w których w 438 oddziałach uczyło się 7 492 uczniów (3 659 kobiet oraz 3 833 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,0% ludności (27,6% wśród dziewczynek i 28,4% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17,4 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 71,43.

  W powiecie białostockim znajdują się 2 licea ogólnokształcące, w których w 14 oddziałach uczyło się 273 uczniów (181 kobiet oraz 92 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 24 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie białostockim placówkę miałp 9 licea ogólnokształcące, w których w 39 oddziałach uczyło się 962 uczniów (545 kobiet oraz 417 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 295 absolwentów.

  W powiecie białostockim znajdują się 2 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 7 oddziałach uczyło się 80 uczniów (17 kobiet oraz 63 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,5% mieszkańców (12,9% wśród dziewczyn i 12,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 19,5 uczniów. 11,4 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 26,6% mieszkańców powiatu białostockiego w wieku potencjalnej nauki (26,6% kobiet i 26,6% mężczyzn).

 • 25,4% Wykształcenie wyższe
 • pow. białostocki
  25,4%
  Podlaskie
  24,5%
  Cała Polska
  25,2%
 • 30,2% Kobiety
  (wyższe)
 • 20,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 36,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • Powiat
  36,3%
  woj. podlaskie
  36,5%
  Cały kraj
  35,2%
 • 36,4% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 36,1% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,6% Wykształcenie policealne
 • powiat białostocki
  3,6%
  Podlaskie
  3,6%
  Kraj
  3,3%
 • 5,1% Kobiety
  (policealne)
 • 1,9% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,3% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat białostocki
  11,3%
  woj. podlaskie
  11,8%
  Polska
  11,9%
 • 13,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 21,4% Wykształcenie średnie zawodowe
 • pow. białostocki
  21,4%
  Województwo
  21,1%
  Cały kraj
  20,0%
 • 17,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 25,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 17,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • powiat białostocki
  17,8%
  Województwo
  17,1%
  Kraj
  21,2%
 • 13,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 22,8% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,0%
  Województwo
  3,0%
  Kraj
  3,0%
 • 2,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 13,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Powiat
  13,7%
  Podlaskie
  15,3%
  Kraj
  12,3%
 • 13,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 13,4% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,8% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,8%
  woj. podlaskie
  3,6%
  Cały kraj
  3,1%
 • 3,9% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,8% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie białostockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 670 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • pow. białostocki
  670,0
  Podlaskie
  867,0
  Polska
  883,0
 • 1,25 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Powiat
  1,25
  Podlaskie
  0,98
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 32Przedszkola
 • 30 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 187 Oddziały
 • 62 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 3 334 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat białostocki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3 863 Dzieci
 • 1 937 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 1 926 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,1%
  49,9%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 47 2 lata i mniej
 • 47
 • 950 3 lata
 • 950
 • 1 002 4 lata
 • 1 002
 • 1 092 5 lata
 • 1 092
 • 756 6 lat
 • 756
 • 16 7 lat i więcej
 • 16
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 22 2 lata i mniej
 • 22
 • 485 3 lata
 • 485
 • 491 4 lata
 • 491
 • 545 5 lata
 • 545
 • 387 6 lat
 • 387
 • 7 7 lat i więcej
 • 7
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 25 2 lata i mniej
 • 25
 • 465 3 lata
 • 465
 • 511 4 lata
 • 511
 • 547 5 lata
 • 547
 • 369 6 lat
 • 369
 • 9 7 lat i więcej
 • 9
 • 1 201 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 321,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 319,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 89,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 88,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5Punkty przedszkolne
 • 5 Oddziały
 • 64 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat białostocki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 90 Dzieci
 • 41 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 49 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 45,6%
  54,4%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 35 3 lata
 • 35
 • 31 4 lata
 • 31
 • 23 5 lata
 • 23
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 16 3 lata
 • 16
 • 17 4 lata
 • 17
 • 7 5 lata
 • 7
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 19 3 lata
 • 19
 • 14 4 lata
 • 14
 • 16 5 lata
 • 16
 •  
 • 8,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 8,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie białostockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat białostocki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 47Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 605 Oddziały
 • 10 516 Uczniowie
 • 5 018 Kobiety
  (uczniowie)
 • 5 498 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,7%
  52,3%
 • 1 413 Uczniowie w 1 klasie
 • 647 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 766 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 078 Absolwenci
 • 497 Kobiety
  (absolwenci)
 • 581 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 17,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  17,4
  woj. podlaskie
  16,0
  Cała Polska
  16,7
 •  
 • 928,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 754,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 174,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 71,43 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  71,43
  Podlaskie
  93,34
  Polska
  95,71
 • 71,04 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  71,04
  woj. podlaskie
  92,41
  Kraj
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat białostocki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat białostocki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie białostockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat białostocki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 14 Oddziały
 • 273 Uczniowie
 • 181 Kobiety
  (uczniowie)
 • 92 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 66,3%
  33,7%
 • 55 Uczniowie w 1 klasie
 • 33 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 22 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 24 Absolwenci
 • 18 Kobiety
  (absolwenci)
 • 6 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 19,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Powiat
  19,5
  Podlaskie
  25,6
  Polska
  26,3
 •  
 • 27,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 18,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat białostocki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 27 Uczniowie w 1 klasie
 • 7 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 20 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 11,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  11,4
  woj. podlaskie
  18,4
  Cała Polska
  19,6
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie białostockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 18,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,6% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,5% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,0% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,6% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,4% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,5% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,9% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 26,6% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 26,6% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 26,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat białostocki, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat białostocki, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat białostocki, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat białostocki - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie białostockim

 • Według danych GUS z 2022 roku w powiecie białostockim znajdowało się 6 hoteli (5 ★★★, 1 w trakcie kategoryzacji), 0 moteli oraz 1 pensjonat (kategorii ). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 6 obiektów.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 6
  • pola biwakowe: 1 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 5
  • kwatery agroturystyczne: 6 (całoroczne: 5)
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 3


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 9
  • drzwi automatycznie otwierane: 2
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 4
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 8


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 11 (liczba sal: 20, liczba miejsc: 2 140)
  • z nagłośnieniem: 7
  • z projektorem multimedialnym: 10
  • z zestawem do wideokonferencji: 4
  • z obsługą techniczną: 7
  • z ekranem: 10
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 7
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 6
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 18


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie białostockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w powiecie białostockim: 24 (publiczne: 24, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie białostockim 18 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 2 293 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 1 403 (uczestnicy: 114 225)
  • seanse filmowe: 225 (uczestnicy: 10 845)
  • wystawy: 68 (uczestnicy: 7 908)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 60 (uczestnicy: 16 214)
  • koncerty: 143 (uczestnicy: 33 937)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 131 (uczestnicy: 6 030)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 116 (uczestnicy: 11 218)
  • konkursy: 57 (uczestnicy: 2 563)
  • pokazy teatralne: 64 (uczestnicy: 9 173)
  • konferencje: 23 (uczestnicy: 1 043)
  • interdyscyplinarne: 17 (uczestnicy: 4 016)
  • warsztaty: 392 (uczestnicy: 7 084)
  • inne: 107 (uczestnicy: 4 194)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 145 (członkowie: 2 278)
  • plastyczne/techniczne: 52 (członkowie: 857)
  • taneczne: 21 (członkowie: 402)
  • muzyczne: 22 (członkowie: 273)
  • informatyczne: 4 (członkowie: 43)
  • fotograficzne i filmowe: 2 (członkowie: 30)
  • teatralne: 6 (członkowie: 76)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 21 (członkowie: 333)
  • literackie: 2 (członkowie: 20)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 6 (członkowie: 124)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 1 (członkowie: 20)
  • inne: 8 (członkowie: 100)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 17 (absolwenci: 294)
  • języków obcych: 2 (absolwenci: 52)
  • plastyczne: 3 (absolwenci: 91)
  • nauki gry na instrumentach: 3 (absolwenci: 49)
  • tańca: 1 (absolwenci: 18)
  • komputerowe: 3 (absolwenci: 34)
  • przygotowujące do nauki w szkołach artystycznych: 2 (absolwenci: 3)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • fotograficzne: 2
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 20
  • muzyczne: 12
  • studia radiowe: 1
  • komputerowe: 4
  • ceramiczne: 4
  • sale baletowe/taneczne: 7
  • inne: 2


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 79 (członkowie: 1 186)
  • teatralne: 7 (członkowie: 101)
  • muzyczne - instrumentalne: 12 (członkowie: 257)
  • wokalne i chóry: 20 (członkowie: 232)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 22 (członkowie: 285)
  • taneczne: 18 (członkowie: 311)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie białostockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie białostockim działało 1 kino posiadające 1 salę z 100 miejscami na widowni. Odbyło się 14 seansów, na które przyszło 608 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Teatry w powiecie białostockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie białostockim siedzibę miał 1 teatr (teatr dramatyczny: 1). Odbyło się 61 przedstawień/widowisk w stałych salach teatralnych, na które przyszło 3 045 widzów.

  Dla porównania w 2009 roku siedzibę w powiecie białostockim miał 1 teatr. Odbyły się 84 przedstawienia, na które przyszło 3 310 widzów.

  Przedstawienia teatralne i widzowie w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie białostockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie białostockim działało 5 muzeów łącznie z oddziałami (oddziały: 3). Odnotowano 138 484 zwiedzających, co daje 8 889 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie białostockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie białostockim działało 28 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 523 322 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 58 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 34 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 564 633 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 210
  • dostępne dla czytelników: 124
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 119
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 23
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 24
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 22
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 12


 • Kluby sportowe w powiecie białostockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie białostockim działało 57 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 2 788 członków. Zarejestrowano 2 768 ćwiczących (mężczyźni: 2 005, kobiety: 763, chłopcy do lat 18: 1 426, dziewczęta do lat 18: 623). Aktywne były 94 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (74), instruktora sportowego (73) oraz inne osoby (20).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie białostockim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat białostocki - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat białostocki i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 38 wypadków drogowych w powiecie białostockim odnotowano 10 ofiar śmiertelnych oraz 38 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 24,3 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 6,4 ofiar śmiertelnych (nieznacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 13,2 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 52,1 rannych (więcej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2022 roku w powiecie białostockim zarejestrowanych było 128 516 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 91 327 samochodów osobowych (588,9 na każdy 1000 mieszkańców - wartość porównywalna do wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski), 14 654 samochodów ciężarowych (101,7 - nieznacznie więcej od wartości dla województwa oraz mniej od wartości dla całego kraju), 198 autobusów (1,3 - znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 1 124 ciągników siodłowych (7,4 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 6 950 motocykli (44,8 - wartość porównywalna do wartości dla województwa podlaskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 19,0 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 19,8 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 20,8 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 15,0 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 23,5 lat.


  W 2022 roku w powiecie białostockim znajdowało się 158 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 10 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 7 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie białostockim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 38 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 10 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 38 Ranni
  (rok 2022)
 • 30 Lekko ranni
 • 8 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie białostockim w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 24,30 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • powiat białostocki
  24,3
  Podlaskie
  29,1
  Cały kraj
  56,5
 • 6,40 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • powiat białostocki
  6,4
  Podlaskie
  6,0
  Cały kraj
  5,0
 • 24,30 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • pow. białostocki
  24,3
  woj. podlaskie
  31,5
  Cała Polska
  65,5
 • 13,23 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2021)
 • Powiat
  13,2
  Podlaskie
  8,0
  Cały kraj
  6,6
 • 52,13 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2021)
 • Powiat
  52,1
  Podlaskie
  48,4
  Cała Polska
  77,6
 • 26,32 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • powiat białostocki
  26,3
  Podlaskie
  20,7
  Kraj
  8,9
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  100,0
  woj. podlaskie
  108,1
  Polska
  116,0
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 128 516 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie białostockim w 2021 roku
 • 91 327 Samochody osobowe
 • 14 654 Samochody ciężarowe
 • 766 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 198 Autobusy
 • 735 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 1 126 Ciągniki samochodowe
 • 1 124   Ciągniki siodłowe
 • 13 526 Ciągniki rolnicze
 • 6 950 Motocykle
 • 1 642   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 5 072 Motorowery
 • 91 327Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie białostockim
 • Samochody osobowe w powiecie białostockim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 588,9 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • powiat białostocki
  588,9
  Województwo
  599,9
  Kraj
  682,4
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg13 414
  • 1400-1649 kg22 300
  • 1650-1899 kg23 189
  • 1900 kg i więcej32 424
 • 13 414 do 1399 kg
 • 22 300 1400-1649 kg
 • 23 189 1650-1899 kg
 • 32 424 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 27 504 do 1399 cm3
 • 27 504
 • 51 851 1400-1999 cm3
 • 51 851
 • 11 972 2000 i więcej cm3
 • 11 972
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie białostockim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna45 127
  • olej napędowy28 839
  • gaz (LPG)15 513
  • pozostałe1 848
 • 45 127 benzyna
 • 28 839 olej napędowy
 • 15 513 gaz (LPG)
 • 1 848 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 1 280 do 1 roku
 • 1 280
 • 1 130 2 lata
 • 1 130
 • 1 409 3 lata
 • 1 409
 • 3 496 4-5 lat
 • 3 496
 • 3 488 6-7 lat
 • 3 488
 • 3 645 8-9 lat
 • 3 645
 • 5 066 10-11 lat
 • 5 066
 • 15 850 12-15 lat
 • 15 850
 • 20 422 16-20 lat
 • 20 422
 • 13 601 21-25 lat
 • 13 601
 • 8 163 26-30 lat
 • 8 163
 • 13 777 31 lat i więcej
 • 13 777
 • 19,0 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie białostockim
 • Tutaj
  19,0 lat
  woj. podlaskie
  19,3 lat
  Polska
  19,0 lat
 • 14 654Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie białostockim
 • Samochody ciężarowe w powiecie białostockim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 101,7 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • pow. białostocki
  101,7
  Podlaskie
  96,5
  Cały kraj
  109,2
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 6 800 do 999 kg
 • 6 800
 • 4 833 1000-1499 kg
 • 4 833
 • 984 1500-2999 kg
 • 984
 • 63 3000-3499 kg
 • 63
 • 196 3500-4999 kg
 • 196
 • 745 5000-6999 kg
 • 745
 • 412 7000-9999 kg
 • 412
 • 409 10000-14999 kg
 • 409
 • 212 15000 kg i więcej
 • 212
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2 720
  • olej napędowy10 802
  • gaz (LPG)698
  • pozostałe434
 • 2 720 benzyna
 • 10 802 olej napędowy
 • 698 gaz (LPG)
 • 434 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 103 do 1 roku
 • 103
 • 146 2 lata
 • 146
 • 182 3 lata
 • 182
 • 520 4-5 lat
 • 520
 • 653 6-7 lat
 • 653
 • 827 8-9 lat
 • 827
 • 1 109 10-11 lat
 • 1 109
 • 2 365 12-15 lat
 • 2 365
 • 2 581 16-20 lat
 • 2 581
 • 1 992 21-25 lat
 • 1 992
 • 1 004 26-30 lat
 • 1 004
 • 3 172 31 lat i więcej
 • 3 172
 • 19,8 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie białostockim
 • Powiat
  19,8 lat
  Województwo
  19,4 lat
  Cały kraj
  19,6 lat
 • 198Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie białostockim
 • Autobusy w powiecie białostockim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 1,3 Autobusy na 1000 ludności
 • Powiat
  1,3
  woj. podlaskie
  2,4
  Kraj
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna8
  • olej napędowy180
  • gaz (LPG)2
  • pozostałe8
 • 8 benzyna
 • 180 olej napędowy
 • 2 gaz (LPG)
 • 8 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 2 do 1 roku
 • 2
 • 2 3 lata
 • 2
 • 2 4-5 lat
 • 2
 • 19 6-7 lat
 • 19
 • 5 8-9 lat
 • 5
 • 1 10-11 lat
 • 1
 • 42 12-15 lat
 • 42
 • 38 16-20 lat
 • 38
 • 22 21-25 lat
 • 22
 • 15 26-30 lat
 • 15
 • 50 31 lat i więcej
 • 50
 • 20,8 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie białostockim
 • powiat białostocki
  20,8 lat
  Województwo
  20,9 lat
  Polska
  22,0 lat
 • 1 124Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie białostockim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie białostockim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 7,4 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • pow. białostocki
  7,4
  Województwo
  11,9
  Cała Polska
  13,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1
  • olej napędowy1 035
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe87
 • 1 benzyna
 • 1 035 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 87 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 57 do 1 roku
 • 57
 • 18 2 lata
 • 18
 • 14 3 lata
 • 14
 • 61 4-5 lat
 • 61
 • 74 6-7 lat
 • 74
 • 126 8-9 lat
 • 126
 • 128 10-11 lat
 • 128
 • 226 12-15 lat
 • 226
 • 129 16-20 lat
 • 129
 • 126 21-25 lat
 • 126
 • 75 26-30 lat
 • 75
 • 90 31 lat i więcej
 • 90
 • 15,0 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie białostockim
 • Tutaj
  15,0 lat
  woj. podlaskie
  13,0 lat
  Kraj
  12,6 lat
 • 6 950Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie białostockim
 • Motocykle w powiecie białostockim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 44,8 Motocykle na 1000 ludności
 • powiat białostocki
  44,8
  Województwo
  46,0
  Cały kraj
  46,2
 • Motocykle według grup wieku
 • 102 do 1 roku
 • 102
 • 78 2 lata
 • 78
 • 70 3 lata
 • 70
 • 190 4-5 lat
 • 190
 • 286 6-7 lat
 • 286
 • 186 8-9 lat
 • 186
 • 234 10-11 lat
 • 234
 • 809 12-15 lat
 • 809
 • 970 16-20 lat
 • 970
 • 806 21-25 lat
 • 806
 • 520 26-30 lat
 • 520
 • 2 699 31 lat i więcej
 • 2 699
 • 23,5 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie białostockim
 • pow. białostocki
  23,5 lat
  Województwo
  24,8 lat
  Cała Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 158 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 39 km  Będących pod zarządem gminy
 • 67 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 53 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie białostockim w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 531,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • powiat białostocki
  531,8 km
  Województwo
  409,4 km
  Cały kraj
  624,0 km
 • 10,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Powiat
  10,1 km
  Województwo
  7,2 km
  Cała Polska
  5,2 km
 • 7 Liczba licencji na taksówki
 • 10 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami