Mońki w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Mońki - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Mońki to miasto leżące w północno-wschodniej Polsce. Należy do województwa podlaskiego, powiatu monieckiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Mońki.
 • 9 468 Liczba mieszkańców
 • 7,7 km² Powierzchnia
 • 1 236,0 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 172 m n.p.m Wysokość
 • początek XVI w. Data założenia
 • 1965 r. Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 85 Numer kierunkowy
 • BMN Tablice rejestracyjne
 • Zbigniew Karwowski Burmistrz miasta
Identyfikatory
 • 22.797153.4049 Współrzędne GPS
 • 2008064 TERYT (TERC)
 • 0923348 SIMC
Herb miasta Mońki
Mońki herb
Flaga miasta Mońki
Mońki flaga

Jak Mońki wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Mońki na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Mońki wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Mońki plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
8Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce
9Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
42Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań posiadających łazienkę
61Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań wyposażonych w ustęp spłukiwany
101Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia
106Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań korzystających z centralnego ogrzewania
125Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
140Miasta z największym odsetkiem wdów/wdowców w Polsce
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
144Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim ogólnokształcącym w Polsce
157Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem gimnazjalnym w Polsce
213Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do wodociągu
215Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego
217Miasta o największej gęstości zaludnienia w Polsce
235Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze gospodarczym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
247Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
294Najszybciej wyludniające się miasta w Polsce
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
333Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
349Miasta z najstarszymi mieszkańcami w Polsce
363Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
373Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
396Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
406Największe miasta w Polsce pod względem liczby ludności

Mońki - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
19-100Poczta Mońki 001, Al. Niepodległości 5
19-101Poczta Mońki 003, ul. Wojska Polskiego 55/4

Mońki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Mońkach)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis urzędów można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki urzędów w Mońkach aby wyświetlić jedynie instytucje spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Skarbowy w Mońkach
(85) 727-99-30
(85) 727-99-50
Ełcka 41a
19-100 Mońki
ZUS Oddział w Białymstoku
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.30-15.30, Wt: 7.30-15.30, Śr: 7.30-15.30, Cz: 7.30-15.30, Pt: 7.30-15.30

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Młynowa 29
15-404 Białystok
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Mońki
857278100, ,
857278108,
Mickiewicza 18
19-100 Mońki Mońki
Komenda Powiatowa Policji Mońki
857162213, ,
857279215,
Al. Niepodległości 7
19-100 Mońki
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Mońkach
857165400, ,
857165400,
Al. Niepodległości 3
19-100 Mońki
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna Mońki
857162617, ,
857162618,
Tysiąclecia 5
19-100 Mońki
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mońkach
857166103, ,
857166103,
Słowackiego 14
19-100 Mońki
Urząd Miejski w Mońkach
(85) 716-25-87
(85) 716-25-87
ul. Słowackiego 5A
19-100 Mońki
Starostwo Powiatowe w Mońkach
(85) 727-88-22
(85) 727-88-30
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki

Mońki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Mońki jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 9 468, z czego 52,9% stanowią kobiety, a 47,1% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 12,0%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,3 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa podlaskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Moniek zawarli w 2022 roku 30 małżeństw, co odpowiada 3,1 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,3 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,2% mieszkańców Moniek jest stanu wolnego, 53,8% żyje w małżeństwie, 5,5% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,4% to wdowy/wdowcy.

  Mońki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -53. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,54 na 1000 mieszkańców Moniek. W 2022 roku urodziło się 60 dzieci, w tym 53,3% dziewczynek i 46,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 497 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,48 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 46,4% zgonów w Mońkach spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,2% zgonów w Mońkach były nowotwory, a 7,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Moniek przypada 11.81 zgonów. Jest to wartość porównywalna do wartości średniej dla województwa podlaskiego oraz wartość porównywalna do wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 79 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 115 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Moniek -36. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 26 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -25.

  60,3% mieszkańców Moniek jest w wieku produkcyjnym, 16,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Moniek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 9 468 Liczba mieszkańców
 • 5 004 Kobiety
 • 4 464 Mężczyźni
 • 52,9%
  47,1%
 • 112 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 112 kobiet)
 • 89 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 89 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Mońkach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Mońkach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Mońkach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Moniek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 43,3 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  43,3 lat
  woj. podlaskie
  42,3 lat
  Polska
  42,1 lat
 • 45,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,0 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Mońki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Moniek
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Mońki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Mońki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Mońki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,2% Kawalerowie/Panny
 • Mońki
  28,6%
  Podlaskie
  28,6%
  Polska
  29,1%
 • 21,7% Kobiety
  (Panny)
 • 35,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 53,8% Żonaci/Zamężne
 • Mońki
  53,8%
  Województwo
  54,2%
  Cała Polska
  54,0%
 • 53,6% Kobiety
  (Zamężne)
 • 54,0% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,4% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  10,0%
  woj. podlaskie
  9,0%
  Polska
  8,5%
 • 17,5% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,4% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,5% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  5,5%
  Podlaskie
  7,5%
  Polska
  7,6%
 • 5,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,5% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 2,1% Nieustalone
 • Tutaj
  2,1%
  Podlaskie
  0,7%
  Polska
  0,7%
 • 1,8% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 2,4% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Mońkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Mońkach w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,1 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  3,1
  Podlaskie
  4,0
  Cały kraj
  4,1
 • 1,3 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  1,3
  Województwo
  1,4
  Cała Polska
  1,6
 • 30 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Mońkach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Mońkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -53 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -27 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -26 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -5,54 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -5,5
  Województwo
  -3,8
  Cały kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Mońkach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Mońkach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Mońkach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Mońkach w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 60 Urodzenia żywe
 • 32 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 28 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 53,3%
  46,7%
 • 6,3 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  6,3
  woj. podlaskie
  8,0
  Cała Polska
  8,1
 • 29,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Mońki
  29,2
  Województwo
  35,9
  Cały kraj
  35,1
 • 5 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 5
 • 33 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 33
 • 79 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 79
 • 61 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 61
 • 23 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 23
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 3 497 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 441 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 550 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 497 g
  woj. podlaskie
  3 431 g
  Cały kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 4 Waga 4500g - 4999g
 • 4
 • 30 Waga 4000g - 4499g
 • 30
 • 84 Waga 3500g - 3999g
 • 84
 • 91 Waga 3000g - 3499g
 • 91
 • 23 Waga 2500g - 2999g
 • 23
 • 4 Waga 2000g - 2499g
 • 4
 • 1 Waga 1500g - 1999g
 • 1
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,05 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Mońki
  1,05
  Województwo
  1,27
  Cała Polska
  1,26
 • 0,51 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Mońki
  0,51
  Podlaskie
  0,63
  Cała Polska
  0,61
 • 0,48 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,48
  Województwo
  0,68
  Cały kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Mońkach w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 113 Zgony
 • 59 Kobiety
  (Zgony)
 • 54 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 52,2%
  47,8%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 11,8 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  11,8
  Podlaskie
  11,8
  Cała Polska
  11,9
 • 206,3 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  206,3
  woj. podlaskie
  147,1
  Cała Polska
  147,0
 • 0,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  0,0
  Podlaskie
  3,9
  Kraj
  3,8
 • 3,1 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  3,1
  Województwo
  3,0
  Polska
  3,1
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Podlaskie
  1,0
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie monieckim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 46,4% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Mońki
  46,4%
  woj. podlaskie
  45,0%
  Kraj
  36,0%
 • 20,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  20,2%
  Podlaskie
  21,9%
  Cały kraj
  23,6%
 • 7,7% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Mońki
  7,7%
  woj. podlaskie
  7,2%
  Polska
  6,7%
 • 25 Zgony spowodowane COVID-19
 • 14,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Podlaskie
  14,6
  Cały kraj
  15,8
 • 78,6 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  78,6
  Cały kraj
  70,6
 • 261,3 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  261,3
  Podlaskie
  257,1
  Kraj
  280,1
 • 232,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  232,8
  Cały kraj
  253,9
 • 601,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 697,4 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 504,9 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Mońki
  601,8
  Podlaskie
  529,3
  Cała Polska
  426,2
 • 52,2 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 13,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 99,9 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  52,2
  Podlaskie
  52,4
  Polska
  62,9
 • 15,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  15,7
  Województwo
  31,3
  Cała Polska
  33,8
 • 10,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  10,5
  Podlaskie
  8,0
  Cała Polska
  7,0
 • 0,8% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,8%
  woj. podlaskie
  0,7%
  Cały kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 79 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 38 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 41 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 115 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 58 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 57 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 26 Wymeldowania za granicę
 • 14 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 12 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -61 Saldo migracji
 • -34 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -27 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -36 Saldo migracji wewnętrznych
 • -20 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -16 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -25 Saldo migracji zagranicznych
 • -14 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -11 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Mońkach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Mońkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 13,8% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,0% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,7% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,7% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,4% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,3% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 23,3% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,0% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Mońki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Mońki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Mońkach oddano do użytku 9 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,95 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Mońkach to 3 715 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 391 mieszkań. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Mońkach to 5,67 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Mońkach to 210,90 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,30% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 99,27% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 98,98% mieszkań posiada łazienkę, 91,71% korzysta z centralnego ogrzewania, a 4,47% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu monieckiego.

  Powiat moniecki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Mońkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 3 715 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 390,60 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  390,60
  Podlaskie
  411,70
  Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 79,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Mońki
  79,10 m2
  Województwo
  78,20 m2
  Cały kraj
  75,30 m2
 • 30,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  30,90 m2
  woj. podlaskie
  32,20 m2
  Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,23 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  4,23
  Podlaskie
  4,04
  Polska
  3,83
 • 2,56 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Mońki
  2,56
  Podlaskie
  2,43
  Kraj
  2,42
 • 0,60 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Mońki
  0,60
  woj. podlaskie
  0,60
  Kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Mońkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 9 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 0,95 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Mońki
  0,95
  Podlaskie
  5,72
  Kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 51 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,67 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Mońki
  5,67
  woj. podlaskie
  4,14
  Cały kraj
  3,89
 • 5,36 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  5,36
  woj. podlaskie
  23,68
  Cały kraj
  24,56
 • 1 898 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 210,9 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  210,9 m2
  Województwo
  98,2 m2
  Cały kraj
  92,3 m2
 • 0,20 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Mońki
  0,20 m2
  Województwo
  0,56 m2
  Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Mońkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 99,30% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  99,30%
  woj. podlaskie
  97,54%
  Polska
  97,75%
 • 99,27% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  99,27%
  Podlaskie
  92,28%
  Polska
  95,18%
 • 98,98% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  98,98%
  Województwo
  90,71%
  Kraj
  93,75%
 • 91,71% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Mońki
  91,71%
  woj. podlaskie
  83,62%
  Cała Polska
  85,83%
 • 4,47% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  4,47%
  woj. podlaskie
  33,39%
  Cały kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Mońki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Mońkach na 1000 mieszkańców pracuje 231osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 57,9% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 42,1% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Mońkach wynosiło w 2023 roku 7,3% (7,3% wśród kobiet i 7,3% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa podlaskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Mońkach wynosiło 5 531,47 PLN, co odpowiada 82.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Moniek 245 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 410 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 165.

  53,7% aktywnych zawodowo mieszkańców Moniek pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 12,6% w przemyśle i budownictwie, a 7,2% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Mońkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 231 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Mońki
  231,0
  Województwo
  209,0
  Cały kraj
  259,0
 • 9,1% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 9,2% Kobiety
 • 9,1% Mężczyźni
 • Mońki
  7,3%
  Podlaskie
  7,0%
  Cała Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Mońkach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Mońkach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Mońkach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Mońkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 979 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  5 531 PLN
  woj. podlaskie
  6 013 PLN
  Kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Mońkach w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Mońkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 245 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 410 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 165 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,67 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Mońkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 53,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 42,4% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 63,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 12,6% Przemysł i budownictwo
 • 7,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 16,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 7,2% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 8,2% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 6,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,5% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 25,1% Pozostałe
 • 39,0% Kobiety
  (pozostałe)
 • 12,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Mońkach w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Mońkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2 228 Pracujący ogółem
 • 1 290 Kobiety
 • 938 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Mońkach w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 16,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,4% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,5% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,3% W wieku produkcyjnym
 • 53,8% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,6% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 23,3% W wieku poprodukcyjnym
 • 30,8% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,0% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Mońki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 65,8 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  65,8
  woj. podlaskie
  66,2
  Polska
  69,0
 • 38,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Mońki
  38,7
  woj. podlaskie
  37,0
  Cała Polska
  38,2
 • 142,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  142,6
  Województwo
  126,9
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 57,9% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 59,4% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 56,5% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 42,1% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 40,6% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 43,5% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Mońki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Mońkach w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowane były 964 podmioty gospodarki narodowej, z czego 765 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 60 nowych podmiotów, a 42 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (99) podmiotów zarejestrowano w roku 2009, a najmniej (51) w roku 2022. W tym samym okresie najwięcej (113) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (41) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Mońkach najwięcej (48) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (924) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,2% (21) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 25,3% (244) podmiotów, a 72,5% (699) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Mońkach najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (23.1%) oraz Budownictwo (21.4%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 964 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 21 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 244 Przemysł i budownictwo
 • 699 Pozostała działalność
 • 60 Podmioty nowo zarejestrowane w Mońkach w 2023 roku
 • 42 Podmioty wyrejestrowane w Mońkach w 2023 roku
 • 765 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 924 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 924
 • 28 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 28
 • 11 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 11
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 963 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 963
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 7 Spółdzielnie ogółem
 • 7
 • 36 Spółki handlowe ogółem
 • 36
 • 1  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 27  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 27
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 48 Spółki cywilne ogółem
 • 48
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 765 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 177 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 177
 • 164 Budownictwo
 • 164
 • 73 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 73
 • 61 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 61
 • 56 Przetwórstwo przemysłowe
 • 56
 • 51 Transport i gospodarka magazynowa
 • 51
 • 50 Pozostała działalność
 • 50
 • 31 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 31
 • 29 Informacja i komunikacja
 • 29
 • 25 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 25
 • 13 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 13
 • 12 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 12
 • 11 Edukacja
 • 11
 • 5 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 5
 • 5 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 5
 • 2 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Mońki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Mońkach stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 131 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 13,67 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Mońkach wynosi 85,00% i jest nieznacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa podlaskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Moniek najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze gospodarczym - 6,18 (wykrywalność 90%) oraz o charakterze kryminalnym - 4,94 (wykrywalność 71%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 4,46 (61%), drogowe - 1,85 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,34 (92%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Mońkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Moniek.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Mońki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 131 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 131
 • 47 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 47
 • 59 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 59
 • 18 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 18
 • 3 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 3
 • 43 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 43
 • 13,67 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  13,67
  Województwo
  19,92
  Cała Polska
  22,81
 • 4,94 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  4,94
  Województwo
  8,92
  Cały kraj
  12,98
 • 6,18 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  6,18
  woj. podlaskie
  7,89
  Polska
  6,99
 • 1,85 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  1,85
  Województwo
  2,21
  Polska
  1,82
 • 0,34 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,34
  Podlaskie
  0,46
  Cały kraj
  0,35
 • 4,46 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  4,46
  woj. podlaskie
  6,92
  Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Mońki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 85% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  85%
  woj. podlaskie
  81%
  Cały kraj
  71%
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  71%
  Województwo
  74%
  Cały kraj
  63%
 • 90% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  90%
  Województwo
  82%
  Kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Mońki
  99%
  Województwo
  99%
  Polska
  99%
 • 92% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Mońki
  92%
  Podlaskie
  92%
  Cała Polska
  88%
 • 61% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  61%
  Podlaskie
  53%
  Cała Polska
  51%

Mońki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Moniek wyniosła w 2022 roku 84,0 mln złotych, co daje 6,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 27% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Moniek - 28.5% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (11.1%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (10.1%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 12,4 mln złotych, czyli 14,8% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Moniek wyniosła w 2022 roku 79,9 mln złotych, co daje 5,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 7% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (28%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (26.1%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (10.4%). W budżecie Moniek wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 812 złotych na mieszkańca (14,3%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 25,4 złotych na mieszkańca (0,4%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 10,4%.
 • Wydatki budżetu w Mońkach według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Moniek według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Mońki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Moniek według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  41,0 mln

  2,7 tys(100%)

  45,2 mln

  3,0 tys(100%)

  49,9 mln

  3,3 tys(100%)

  57,7 mln

  3,8 tys(100%)

  63,2 mln

  4,2 tys(100%)

  75,7 mln

  5,3 tys(100%)

  66,8 mln

  4,7 tys(100%)

  84,0 mln

  6,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  16,9 mln

  1,7 tys(41.2%)

  17,2 mln

  1,7 tys(38%)

  17,4 mln

  1,7 tys(35%)

  18,3 mln

  1,8 tys(31.7%)

  20,6 mln

  2,1 tys(32.6%)

  20,1 mln

  2,0 tys(26.6%)

  21,9 mln

  2,2 tys(32.8%)

  23,9 mln

  2,5 tys(28.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  4,1 mln

  404(10%)

  1,4 mln

  141(3.2%)

  2,5 mln

  244(4.9%)

  5,4 mln

  541(9.4%)

  2,1 mln

  207(3.3%)

  10,1 mln

  1,0 tys(13.3%)

  5,3 mln

  536(7.9%)

  9,4 mln

  984(11.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,7 mln

  262(6.5%)

  2,7 mln

  267(6%)

  2,8 mln

  276(5.6%)

  6,1 mln

  605(10.5%)

  6,0 mln

  602(9.5%)

  4,2 mln

  421(5.5%)

  4,8 mln

  486(7.2%)

  8,4 mln

  888(10.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  157,3 tys

  15,5(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  22,0 tys

  2,2(0%)

  8,9 tys

  0,9(0%)

  7,4 tys

  0,7(0%)

  383,5 tys

  38,6(0.5%)

  435,3 tys

  44,1(0.7%)

  7,6 mln

  796(9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  7,9 mln

  773(19.2%)

  15,6 mln

  1,5 tys(34.6%)

  3,4 mln

  341(6.9%)

  3,4 mln

  339(5.9%)

  3,5 mln

  350(5.5%)

  3,8 mln

  387(5.1%)

  3,9 mln

  392(5.8%)

  6,0 mln

  629(7.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  4,1 mln

  401(10%)

  3,5 mln

  348(7.8%)

  3,6 mln

  363(7.3%)

  3,9 mln

  393(6.8%)

  4,3 mln

  429(6.8%)

  4,2 mln

  428(5.6%)

  4,6 mln

  469(6.9%)

  5,8 mln

  611(6.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  172,0 tys

  16,9(0.4%)

  323,4 tys

  32,0(0.7%)

  782,3 tys

  77,9(1.6%)

  646,8 tys

  64,6(1.1%)

  799,7 tys

  80,1(1.3%)

  699,3 tys

  70,4(0.9%)

  683,4 tys

  69,2(1%)

  3,9 mln

  407(4.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,4 mln

  141(3.5%)

  1,6 mln

  161(3.6%)

  1,7 mln

  168(3.4%)

  2,0 mln

  202(3.5%)

  5,1 mln

  507(8%)

  9,4 mln

  945(12.4%)

  2,3 mln

  230(3.4%)

  2,7 mln

  282(3.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  532,0 tys

  52,3(1.3%)

  275,2 tys

  27,2(0.6%)

  230,9 tys

  23,0(0.5%)

  183,1 tys

  18,3(0.3%)

  519,5 tys

  52,0(0.8%)

  329,8 tys

  33,2(0.4%)

  292,8 tys

  29,7(0.4%)

  1,2 mln

  125(1.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  647,9 tys

  63,7(1.6%)

  741,6 tys

  73,4(1.6%)

  734,3 tys

  73,1(1.5%)

  703,5 tys

  70,3(1.2%)

  941,7 tys

  94,3(1.5%)

  1,1 mln

  107(1.4%)

  1,0 mln

  103(1.5%)

  1,1 mln

  121(1.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,1 mln

  105(2.6%)

  440,0 tys

  43,5(1%)

  462,8 tys

  46,1(0.9%)

  476,5 tys

  47,6(0.8%)

  442,4 tys

  44,3(0.7%)

  342,1 tys

  34,4(0.5%)

  421,8 tys

  42,7(0.6%)

  508,7 tys

  53,5(0.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  265,2 tys

  26,1(0.6%)

  242,9 tys

  24,0(0.5%)

  277,3 tys

  27,6(0.6%)

  263,8 tys

  26,4(0.5%)

  280,0 tys

  28,0(0.4%)

  299,7 tys

  30,2(0.4%)

  263,3 tys

  26,7(0.4%)

  331,1 tys

  34,8(0.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  150,2 tys

  14,8(0.4%)

  72,9 tys

  7,2(0.2%)

  93,7 tys

  9,3(0.2%)

  146,8 tys

  14,7(0.3%)

  79,2 tys

  7,9(0.1%)

  226,4 tys

  22,8(0.3%)

  136,4 tys

  13,8(0.2%)

  310,1 tys

  32,6(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  815,7 tys

  80,2(2%)

  896,7 tys

  88,7(2%)

  900,0 tys

  89,6(1.8%)

  989,9 tys

  98,9(1.7%)

  1,0 mln

  103(1.6%)

  937,7 tys

  94,4(1.2%)

  1,1 mln

  113(1.7%)

  169,8 tys

  17,9(0.2%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  924

  0,1(0%)

  123,0 tys

  12,3(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  47,1 tys

  5,0(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  38,1 tys

  3,7(0.1%)

  84,8 tys

  8,4(0.2%)

  108,8 tys

  10,8(0.2%)

  95,4 tys

  9,5(0.2%)

  69,5 tys

  7,0(0.1%)

  118,7 tys

  12,0(0.2%)

  122,1 tys

  12,4(0.2%)

  23,0 tys

  2,4(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  118,4 tys

  11,6(0.3%)

  43,5 tys

  4,3(0.1%)

  3,1 tys

  0,3(0%)

  167,2 tys

  16,7(0.3%)

  133,5 tys

  13,4(0.2%)

  119,5 tys

  12,0(0.2%)

  3,1 tys

  0,3(0%)

  3,1 tys

  0,3(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,8 tys

  0,5(0%)

  3,6 tys

  0,4(0%)

  54,1

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  109,8 tys

  10,9(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  159,6 tys

  16,0(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Mońkach według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Moniek według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Mońki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Moniek według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  40,7 mln

  2,7 tys(100%)

  47,9 mln

  3,2 tys(100%)

  52,0 mln

  3,5 tys(100%)

  58,9 mln

  3,9 tys(100%)

  65,5 mln

  4,4 tys(100%)

  72,1 mln

  5,0 tys(100%)

  75,4 mln

  5,3 tys(100%)

  79,9 mln

  5,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  14,8 mln

  1,5 tys(36.4%)

  15,6 mln

  1,5 tys(32.6%)

  16,0 mln

  1,6 tys(30.7%)

  16,9 mln

  1,7 tys(28.8%)

  18,6 mln

  1,9 tys(28.4%)

  20,1 mln

  2,0 tys(27.8%)

  22,6 mln

  2,3 tys(30%)

  22,4 mln

  2,4 tys(28%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  12,9 mln

  1,3 tys(31.7%)

  13,8 mln

  1,4 tys(28.7%)

  14,9 mln

  1,5 tys(28.6%)

  14,9 mln

  1,5 tys(25.2%)

  17,2 mln

  1,7 tys(26.3%)

  17,2 mln

  1,7 tys(23.8%)

  18,6 mln

  1,9 tys(24.7%)

  20,9 mln

  2,2 tys(26.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  79,2 tys

  7,8(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  30,9 tys

  3,1(0.1%)

  8,9 tys

  0,9(0%)

  7,5 tys

  0,8(0%)

  444,7 tys

  44,8(0.6%)

  369,4 tys

  37,4(0.5%)

  8,3 mln

  871(10.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,6 mln

  258(6.4%)

  2,1 mln

  204(4.3%)

  2,0 mln

  203(3.9%)

  4,6 mln

  460(7.8%)

  4,0 mln

  405(6.2%)

  2,2 mln

  225(3.1%)

  3,5 mln

  359(4.7%)

  5,4 mln

  572(6.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,1 mln

  600(15%)

  13,8 mln

  1,4 tys(28.9%)

  1,7 mln

  166(3.2%)

  1,6 mln

  162(2.7%)

  1,7 mln

  169(2.6%)

  1,9 mln

  187(2.6%)

  1,8 mln

  179(2.3%)

  3,7 mln

  385(4.6%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  647,9 tys

  63,7(1.6%)

  712,0 tys

  70,4(1.5%)

  880,3 tys

  87,7(1.7%)

  1,4 mln

  137(2.3%)

  819,8 tys

  82,1(1.3%)

  1,4 mln

  140(1.9%)

  1,3 mln

  134(1.8%)

  2,1 mln

  219(2.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,7 mln

  162(4.1%)

  40,0 tys

  4,0(0.1%)

  16,1 tys

  1,6(0%)

  2,1 mln

  207(3.5%)

  2,5 mln

  254(3.9%)

  5,1 mln

  514(7.1%)

  2,0 mln

  201(2.6%)

  1,6 mln

  167(2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  244,9 tys

  24,1(0.6%)

  624,5 tys

  61,8(1.3%)

  658,7 tys

  65,6(1.3%)

  1,0 mln

  104(1.8%)

  787,1 tys

  78,8(1.2%)

  830,6 tys

  83,6(1.2%)

  3,8 mln

  390(5.1%)

  1,1 mln

  120(1.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  614,9 tys

  60,4(1.5%)

  707,2 tys

  70,0(1.5%)

  695,9 tys

  69,3(1.3%)

  676,8 tys

  67,6(1.1%)

  918,2 tys

  92,0(1.4%)

  1,0 mln

  101(1.4%)

  991,4 tys

  100(1.3%)

  1,1 mln

  119(1.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  295,1 tys

  29,0(0.7%)

  251,7 tys

  24,9(0.5%)

  390,7 tys

  38,9(0.8%)

  381,1 tys

  38,1(0.6%)

  322,1 tys

  32,3(0.5%)

  256,8 tys

  25,8(0.4%)

  267,3 tys

  27,1(0.4%)

  723,4 tys

  76,1(0.9%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  19,6 tys

  1,9(0%)

  38,9 tys

  3,9(0.1%)

  15,0 tys

  1,5(0%)

  41,7 tys

  4,2(0.1%)

  69,6 tys

  7,0(0.1%)

  60,7 tys

  6,1(0.1%)

  67,0 tys

  6,8(0.1%)

  49,6 tys

  5,2(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  174,2 tys

  17,1(0.4%)

  162,2 tys

  16,0(0.3%)

  136,9 tys

  13,6(0.3%)

  118,8 tys

  11,9(0.2%)

  92,9 tys

  9,3(0.1%)

  74,4 tys

  7,5(0.1%)

  52,6 tys

  5,3(0.1%)

  45,0 tys

  4,7(0.1%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  102,1 tys

  10,2(0.2%)

  21,8 tys

  2,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  42,0 tys

  4,4(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  26,5 tys

  2,6(0.1%)

  6,7 tys

  0,7(0%)

  10,0 tys

  1,0(0%)

  34,9 tys

  3,5(0.1%)

  279

  0,0(0%)

  19,0 tys

  1,9(0%)

  8,3 tys

  0,8(0%)

  30,0 tys

  3,2(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  231,2 tys

  22,7(0.6%)

  33,6 tys

  3,3(0.1%)

  37,8 tys

  3,8(0.1%)

  34,6 tys

  3,5(0.1%)

  1,2 mln

  117(1.8%)

  2,2 mln

  220(3%)

  316,3 tys

  32,0(0.4%)

  18,0 tys

  1,9(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  156,8 tys

  15,4(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,1(0%)

  19,6 tys

  2,0(0%)

  8,5 tys

  0,8(0%)

  23,2 tys

  2,3(0%)

  12,5 tys

  1,3(0%)

  13,4 tys

  1,4(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  3,9 tys

  0,4(0%)

  3,4 tys

  0,3(0%)

  2,8 tys

  0,3(0%)

  2,8 tys

  0,3(0%)

  2,9 tys

  0,3(0%)

  55,1 tys

  5,6(0.1%)

  16,4 tys

  1,7(0%)

  4,9 tys

  0,5(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  119,0 tys

  11,7(0.3%)

  43,5 tys

  4,3(0.1%)

  3,1 tys

  0,3(0%)

  171,6 tys

  17,1(0.3%)

  129,1 tys

  12,9(0.2%)

  119,5 tys

  12,0(0.2%)

  3,1 tys

  0,3(0%)

  3,1 tys

  0,3(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,7 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  36,4 tys

  3,7(0%)

  1,9 tys

  0,2(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Mońki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 002 mieszkańców Moniek jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 964 kobiet oraz 1 039 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 14,5% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,0% wykształcenie policealne, 13,5% średnie ogólnokształcące, a 17,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 20,2% mieszkańców Moniek, gimnazjalnym 3,7%, natomiast 23,2% podstawowym ukończonym. 4,0% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa podlaskiego mieszkańcy Moniek mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Mońkach największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (24,3%) oraz wyższe (18,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (26,7%) oraz podstawowe ukończone (22,6%).

  W roku 2022 w Mońkach mieściły się 2 przedszkola, w których do 23 oddziałów uczęszczało 544 dzieci (258 dziewczynek oraz 286 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Mońkach mieściło się 1 przedszkole, w którym do 11 oddziałów uczęszczało 259 dzieci (131 dziewczynek oraz 128 chłopców). Dostępnych było 275 miejsc.

  19,7% mieszkańców Moniek w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (19,0% wśród dziewczynek i 20,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 379 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,53 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 2 szkoły podstawowe, w których w 48 oddziałach uczyło się 995 uczniów (490 kobiet oraz 505 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Mońkach placówkę miały 3 szkoły podstawowe, w których w 38 oddziałach uczyło się 841 uczniów (404 kobiety oraz 437 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,6% ludności (28,7% wśród dziewczynek i 26,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 20,7 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 136,68.

  W Mońkach znajdują się 2 licea ogólnokształcące, w których w 12 oddziałach uczyło się 339 uczniów (196 kobiet oraz 143 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 51 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Mońkach placówkę miały 3 licea ogólnokształcące, w których w 18 oddziałach uczyło się 565 uczniów (331 kobiet oraz 234 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 185 absolwentów.

  W Mońkach znajduje się 1 Technikum, w którym w 12 oddziałach uczyło się 316 uczniów (129 kobiet oraz 187 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 50 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Mońkach placówkę miała 1 Technikum, w którym w 15 oddziałach uczyło się 434 uczniów (198 kobiet oraz 236 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 85 absolwentów.

  W Mońkach znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 4 oddziałach uczyło się 100 uczniów (25 kobiet oraz 75 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 14,5% mieszkańców (15,7% wśród dziewczyn i 13,5% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 28,3 uczniów. 25,0 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 26,3 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 23,3% mieszkańców Moniek w wieku potencjalnej nauki (21,7% kobiet i 24,8% mężczyzn).

 • 14,5% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  14,5%
  woj. podlaskie
  24,5%
  Cały kraj
  25,2%
 • 18,9% Kobiety
  (wyższe)
 • 10,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 34,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • Mońki
  34,3%
  Województwo
  36,5%
  Cała Polska
  35,2%
 • 35,8% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,9% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,0% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  3,0%
  Podlaskie
  3,6%
  Polska
  3,3%
 • 3,4% Kobiety
  (policealne)
 • 2,1% Mężczyźni
  (policealne)
 • 13,5% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  13,5%
  Podlaskie
  11,8%
  Cały kraj
  11,9%
 • 16,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 11,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Mońki
  17,8%
  Województwo
  21,1%
  Kraj
  20,0%
 • 16,2% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,9% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 20,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  20,2%
  Województwo
  17,1%
  Polska
  21,2%
 • 14,2% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 26,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,7% Wykształcenie gimnazjalne
 • Mońki
  3,7%
  Województwo
  3,0%
  Polska
  3,0%
 • 2,7% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,1% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 23,2% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  23,2%
  woj. podlaskie
  15,3%
  Cała Polska
  12,3%
 • 24,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 22,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 4,0% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Mońki
  4,0%
  woj. podlaskie
  3,6%
  Cała Polska
  3,1%
 • 4,1% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Mońkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1379 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  1 379,0
  woj. podlaskie
  915,0
  Cały kraj
  927,0
 • 0,53 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Miasto
  0,53
  Województwo
  0,98
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 2Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 23 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 450 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Mońki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 544 Dzieci
 • 258 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 286 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 47,4%
  52,6%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 102 3 lata
 • 102
 • 139 4 lata
 • 139
 • 163 5 lata
 • 163
 • 136 6 lat
 • 136
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 48 3 lata
 • 48
 • 67 4 lata
 • 67
 • 77 5 lata
 • 77
 • 64 6 lat
 • 64
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 54 3 lata
 • 54
 • 72 4 lata
 • 72
 • 86 5 lata
 • 86
 • 72 6 lat
 • 72
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 •  
 • 49,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 49,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Mońkach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Mońkach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole w Mońkach
  Publiczne
  85 716-23-58
  85 716-23-58
  ul. Głowackiego 2
  19-100 Mońki
  1225927
  Niepubliczne Przedszkole Bajeczka
  Niepubliczne
  50 941-24-90
  ul. TYSIĄCLECIA 25
  19-100 Mońki
  ---
 • Szkoły podstawowe w Mońkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Mońki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 48 Oddziały
 • 995 Uczniowie
 • 490 Kobiety
  (uczniowie)
 • 505 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,2%
  50,8%
 • 128 Uczniowie w 1 klasie
 • 63 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 65 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 167 Absolwenci
 • 87 Kobiety
  (absolwenci)
 • 80 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  20,7
  Podlaskie
  16,1
  Polska
  17,0
 •  
 • 72,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 53,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 19,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 136,68 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  136,68
  woj. podlaskie
  92,82
  Cały kraj
  95,96
 • 135,85 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  135,85
  Województwo
  91,85
  Cała Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Mońki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Mońki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Mońkach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Mońkach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa nr 2 w Mońkach (Jan Kochanowski)
  Publiczna
  85 716-25-07
  85 176-25-07
  ul. Tysiąclecia 17
  19-100 Mońki
  1737345
  Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Mońkach (Jan Paweł II)
  Publiczna
  85 716-27-95
  85 716-27-95
  ul. Planetarna 13
  19-100 Mońki
  15315-
 • Szkoły ponadpodstawowe w Mońkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Mońki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 10 Oddziały
 • 300 Uczniowie
 • 176 Kobiety
  (uczniowie)
 • 124 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 58,7%
  41,3%
 • 113 Uczniowie w 1 klasie
 • 71 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 42 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 51 Absolwenci
 • 34 Kobiety
  (absolwenci)
 • 17 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 2 Oddziały
 • 39 Uczniowie
 • 20 Kobiety
  (uczniowie)
 • 19 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 51,3%
  48,7%
 •  
 • 28,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Miasto
  28,3
  woj. podlaskie
  25,4
  Kraj
  26,5
 •  
 • 21,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 16,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (Mońki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 12 Oddziały
 • 316 Uczniowie
 • 129 Kobiety
  (uczniowie)
 • 187 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 40,8%
  59,2%
 • 108 Uczniowie w 1 klasie
 • 42 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 66 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 50 Absolwenci
 • 20 Kobiety
  (absolwenci)
 • 30 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 26,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Tutaj
  26,3
  Województwo
  22,1
  Polska
  24,9
 •  
 • 27,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 18,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Mońki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 34 Uczniowie w 1 klasie
 • 6 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 28 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 25,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Miasto
  25,0
  Województwo
  18,5
  Cała Polska
  21,0
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Mońkach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Mońkach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnokształcące w Mońkach (Cyprian Kamil Norwid)
  Publiczne
  85 716-27-38
  85 716-27-38
  ul. Tysiąclecia 15
  19-100 Mońki
  11299-
  Technikum w Mońkach
  Publiczne
  85 716-27-05
  85 716-27-05
  ul. Szkolna 22
  19-100 Mońki
  10245-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Mońkach
  Publiczna
  85 716-27-05
  85 716-27-05
  ul. Szkolna 22
  19-100 Mońki
  6143-
  Szkoła Muzyczna I Stopnia w Mońkach
  Publiczna
  85 716-27-95
  85 716-27-95
  ul. Planetarna 13
  19-100 Mońki
  -99-
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Mońkach
  Publiczne
  85 716-27-38
  85 716-27-38
  ul. Tysiąclecia 15
  19-100 Mońki
  236-
  Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Mońkach
  Publiczna
  85 716-27-05
  85 716-27-05
  ul. Szkolna 22
  19-100 Mońki
  111-
  Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Mońkach
  Publiczne
  85 716-27-38
  85 716-27-38
  ul. Tysiąclecia 15
  19-100 Mońki
  ---
  Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Mońkach
  Publiczne
  85 716-27-05
  85 716-27-05
  ul. Szkolna 22
  19-100 Mońki
  ---
  Szkoła Policealna w Mońkach
  Publiczna
  85 716-27-05
  85 716-27-05
  ul. Szkolna 22
  19-100 Mońki
  ---
  Szkoła Policealna dla Dorosłych w Mońkach
  Niepubliczna
  85 716-62-21
  85 716-62-21
  ul. Aleja Niepodległości 16
  19-100 Mońki
  ---
  Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Mońkach
  Niepubliczne
  85 716-62-21
  85 716-62-21
  ul. Aleja Niepodległości 16
  19-100 Mońki
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Mońkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 19,7% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 19,0% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 20,2% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,6% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,7% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,8% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,9% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,8% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,5% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 15,7% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,5% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 23,3% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 21,7% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 24,8% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Mońki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Mońki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Mońki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Mońki - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome)

 • Baza noclegowa w Mońkach

 • Według danych GUS z 2022 roku w Mońkach znajdowało się 0 hoteli, 1 motel (kategorii w trakcie kategoryzacji) oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1 (całoroczne: 0)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 1


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Mońkach w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Mońkach
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Mońkach: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Mońkach 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 200 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 38 (uczestnicy: 9 505)
  • seanse filmowe: 1 (uczestnicy: 100)
  • wystawy: 4 (uczestnicy: 330)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 2 (uczestnicy: 180)
  • koncerty: 7 (uczestnicy: 2 025)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 9 (uczestnicy: 6 200)
  • konkursy: 5 (uczestnicy: 285)
  • warsztaty: 9 (uczestnicy: 285)
  • inne: 1 (uczestnicy: 100)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 6 (członkowie: 78)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 34)
  • teatralne: 1 (członkowie: 6)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 20)
  • inne: 3 (członkowie: 18)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 8 (członkowie: 100)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 18)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 4 (członkowie: 42)
  • taneczne: 3 (członkowie: 40)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Mońkach działały 2 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 41 490 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 10 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 40 731 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 46
  • dostępne dla czytelników: 15
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 14
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 2
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 2
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 2
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 2
  Według danych z 2016 w Mońkach działały 4 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 357 członków. Zarejestrowano 389 ćwiczących (mężczyźni: 242, kobiety: 147, chłopcy do lat 18: 199, dziewczęta do lat 18: 132). Aktywnych było 11 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (13), instruktora sportowego (7) oraz inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Mońkach w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Mońkach
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Moniek znajduje się jeden zabytkowy obiekt wpisany do rejestru zabytków. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Mońkach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z 1921 - 1935 (ul. Księdza Mieczysława Małynicza 1)dnia 1996-09-30, wykaz dokumentów: 819 z 1996-09-30; A-538 z 2013-09-03

Mońki - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 3 wypadków drogowych w Mońkach odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 4 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 31,5 wypadków (więcej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Mońkach znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 4 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 4 licencje na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu monieckiego.

  Powiat moniecki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Mońkach
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 3 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 4 Ranni
  (rok 2022)
 • 3 Lekko ranni
 • 1 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Mońkach w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 31,54 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  31,5
  Podlaskie
  29,1
  Cały kraj
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Mońki
  0,0
  Podlaskie
  6,0
  Polska
  5,0
 • 42,06 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Mońki
  42,1
  Województwo
  31,5
  Kraj
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Miasto
  0,0
  woj. podlaskie
  20,7
  Cały kraj
  8,9
 • 133,33 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  133,3
  Podlaskie
  108,1
  Polska
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 Liczba licencji na taksówki
 • 4 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Mońki przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 65droga krajowa nr 65(granica (Rosja) - Gołdap - Jabramowo - Kozaki - Regiele - Pogorzel - Kowale Oleckie - Daniele - Rogówko - Strożne-Żwirownia - Golubki - Sedranki - Olecko - Kukowo - Ślepie - Gąski - Przytuły - Straduny - Oracze - Konieczki - Ełk - Nowa Wieś Ełcka - Zdunki - Niedźwiedzkie - Prostki - Bogusze - Grajewo - Koszarówka - Ruda - Ciemnoszyje - Białogrądy-Kolonia - Osowiec-Twierdza - Downary Kościelne - Żodzie - Mońki - Knyszyn - Kozińce - Dobrzyniewo Duże - Fasty - Białystok - Zaścianki - Grabówka - Kozi Las - Królowy Most - Sofipol - Gródek - Bobrowniki - granica (Białoruś))
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Mońki przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 38Linia kolejowa nr 38: Białystok - Głomno [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Białystok - Białystok Starosielce - Białystok Bacieczki - Fasty - Dobrzyniewo Duże - Borsukówka - Knyszyn - Zastocze - Czechowizna -Mońki - Goniądz - Osowiec - Podlasek - Ruda - Grajewo - Prostki - Lipińskie Małe - Ełk Szyba Wschód - Ełk Towarowy - Ełk - Woszczele - Stare Juchy - Wydminy - Siedliska - Giżycko - Niegocin - Sterławki Małe - Sterławki Wielkie - Martiany - Kętrzyn - Nowy Młyn - Linkowo - Tołkiny - Korsze - Studzieniec - Różyna Warmińska - Głomno)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Mońkach istnieje 92 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Adama Mickiewicza

  ul. Aleja Niepodległości

  ul. Aleja Wojska Polskiego

  ul. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

  ul. Armii Krajowej

  ul. Astronomiczna

  ul. Augustowska

  ul. Bartosza Głowackiego

  ul. Batalionów Chłopskich

  ul. Białostocka

  ul. Bolesława Prusa

  ul. Brzozowa

  ul. Cypriana Kamila Norwida

  ul. Czesława Miłosza

  ul. Dolna

  ul. Dworcowa

  ul. Dębowa

  ul. Elizy Orzeszkowej

  ul. Emilii Plater

  ul. Ełcka

  ul. Gajowa

  ul. Gen. Władysława Andersa

  ul. Henryka Sienkiewicza

  ul. Hugo Kołłątaja

  ul. Jagodowa

  ul. Jana Kilińskiego

  ul. Jana Kochanowskiego

  ul. Juliana Tuwima

  ul. Juliusza Słowackiego

  ul. Kolejowa

  ul. Kosmiczna

  ul. Kościelna

  ul. Krzywa

  ul. Krótka

  ul. Księdza Jana Twardowskiego

  ul. Kwiatowa

  ul. Leśna

  ul. Lipowa

  ul. Lotnicza

  ul. Macieja Rataja

  ul. Magazynowa

  ul. Malinowa

  ul. Marii Konopnickiej

  ul. Mikołaja Kopernika

  ul. Mikołaja Reja

  ul. Nowokościelna

  ul. Ogrodowa

  ul. Ojca Maksymiliana Kolbego

  ul. Parkowa

  ul. Planetarna

  ul. Pogodna

  ul. Polna

  ul. Polskiego Czerwonego Krzyża

  ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego

  ul. Rumiankowa

  ul. Skarbowa

  Skwer im. Czesława Gartycha

  ul. Sportowa

  ul. Spółdzielcza

  ul. Stanisława Konarskiego

  ul. Stanisława Staszica

  ul. Stanisława Wyspiańskiego

  ul. Strażacka

  ul. Szkolna

  ul. Szlachecka

  ul. Szpitalna

  ul. Słoneczna

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Tysiąclecia

  ul. Wesoła

  ul. Wiejska

  ul. Wincentego Witosa

  ul. Wiśniowa

  ul. Wyzwolenia

  ul. Wąska

  ul. Władysława Broniewskiego

  ul. Władysława Raginisa

  ul. Władysława Stanisława Reymonta

  ul. Włodzimierza Puchalskiego

  ul. Zbigniewa Herberta

  ul. Zdobywców Kosmosu

  ul. Zdrojowa

  ul. Zielona

  ul. Zuchów

  ul. gen. Władysława Sikorskiego

  ul. kard. Stefana Wyszyńskiego

  ul. ks. Mieczysława Małynicza

  ul. ks. Stanisława Budnika

  ul. Łąkowa

  ul. Świerkowa

  ul. św. Kazimierza

  ul. Żurawia