Wasilków w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Wasilków - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Wasilków to miasto leżące w północno-wschodniej Polsce. Należy do województwa podlaskiego, powiatu białostockiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Wasilków.
 • 12 655 Liczba mieszkańców
 • 28,3 km² Powierzchnia
 • 447,8 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • XVI wiek Data założenia
 • 10 grudnia 1566 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 85 Numer kierunkowy
 • BIA Tablice rejestracyjne
 • Adrian Łuckiewicz Burmistrz miasta
Wasilków na mapie
Identyfikatory
 • 23.207853.1986 Współrzędne GPS
 • 2002134 TERYT (TERC)
 • 0923526 SIMC
Herb miasta Wasilków
Wasilków herb
Flaga miasta Wasilków
Wasilków flaga

Jak Wasilków wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Wasilków na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Wasilków wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Wasilków plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
11Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
20Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
21Miasta w Polsce z największą liczbą prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
49Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
53Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
59Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
63Miasta w Polsce z największą liczbą urodzin żywych na 1000 mieszkańców
67Miasta w Polsce z największą liczbą samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
127Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce
130Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
159Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem policealnym w Polsce
176Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia
197Miasta o największej powierzchni w Polsce
229Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
251Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku wtórnym
297Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do gazu sieciowego
308Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw drogowych stwierdzonych na 1000 mieszkańców
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
313Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi
316Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań oddanych do użytkowania w 2022 roku
317Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 ludności
320Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
333Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań korzystających z centralnego ogrzewania

Wasilków - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
16-010Poczta Wasilków, ul. Nadrzeczna 1

Wasilków - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Wasilkowie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Oddział w Białymstoku
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.30-15.30, Wt: 7.30-15.30, Śr: 7.30-15.30, Cz: 7.30-15.30, Pt: 7.30-15.30

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Młynowa 29
15-404 Białystok
Urząd Miejski w Wasilkowie
(85) 718-54-00
(85) 718-57-00
ul. Białostocka 7
16-010 Wasilków

Wasilków - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wasilków jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 12 655, z czego 51,5% stanowią kobiety, a 48,5% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców wzrosła o 47,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 38,8 lat i jest mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa podlaskiego oraz mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Wasilkowa zawarli w 2022 roku 51 małżeństw, co odpowiada 4,1 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa podlaskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  26,4% mieszkańców Wasilkowa jest stanu wolnego, 57,5% żyje w małżeństwie, 6,8% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,4% to wdowy/wdowcy.

  Wasilków ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 43. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 3,45 na 1000 mieszkańców Wasilkowa. W 2022 roku urodziło się 128 dzieci, w tym 47,7% dziewczynek i 52,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 433 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,78 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 44,5% zgonów w Wasilkowie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,2% zgonów w Wasilkowie były nowotwory, a 8,3% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Wasilkowa przypada 6.83 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 293 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 147 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Wasilkowa 146. W tym samym roku 8 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 1 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 7.

  61,3% mieszkańców Wasilkowa jest w wieku produkcyjnym, 21,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 17,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Wasilkowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 12 655 Liczba mieszkańców
 • 6 513 Kobiety
 • 6 142 Mężczyźni
 • 51,5%
  48,5%
 • 106 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 106 kobiet)
 • 94 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 94 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Wasilkowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Wasilkowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Wasilkowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Wasilkowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 38,8 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  38,8 lat
  woj. podlaskie
  42,3 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 40,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 37,1 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Wasilków, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Wasilkowa
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Wasilków,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Wasilków,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Wasilków,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 26,4% Kawalerowie/Panny
 • Wasilków
  26,5%
  woj. podlaskie
  28,6%
  Polska
  29,1%
 • 21,5% Kobiety
  (Panny)
 • 31,8% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,5% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  57,5%
  woj. podlaskie
  54,2%
  Cała Polska
  54,0%
 • 57,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,4% Wdowcy/Wdowy
 • Wasilków
  8,2%
  Podlaskie
  9,0%
  Cały kraj
  8,5%
 • 13,7% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,8% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  6,8%
  Podlaskie
  7,5%
  Kraj
  7,6%
 • 7,1% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,9% Nieustalone
 • Wasilków
  0,9%
  woj. podlaskie
  0,7%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,8% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,9% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Wasilkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Wasilkowie w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,1 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  4,1
  woj. podlaskie
  4,0
  Polska
  4,1
 • 1,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  1,1
  Województwo
  1,4
  Cała Polska
  1,6
 • 51 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Wasilkowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Wasilkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 43 Przyrost naturalny w roku 2022
 • 23 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 20 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 3,45 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  3,5
  woj. podlaskie
  -3,8
  Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Wasilkowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Wasilkowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Wasilkowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Wasilkowie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 128 Urodzenia żywe
 • 61 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 67 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 47,7%
  52,3%
 • 10,3 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  10,3
  woj. podlaskie
  8,0
  Cała Polska
  8,1
 • 36,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Wasilków
  36,2
  Województwo
  35,9
  Kraj
  35,1
 • 3 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 3
 • 24 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 24
 • 101 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 101
 • 95 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 95
 • 33 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 33
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 3 433 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 346 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 517 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 433 g
  woj. podlaskie
  3 431 g
  Cały kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 21 Waga 4500g - 4999g
 • 21
 • 149 Waga 4000g - 4499g
 • 149
 • 446 Waga 3500g - 3999g
 • 446
 • 435 Waga 3000g - 3499g
 • 435
 • 156 Waga 2500g - 2999g
 • 156
 • 39 Waga 2000g - 2499g
 • 39
 • 14 Waga 1500g - 1999g
 • 14
 • 12 Waga 1000g - 1499g
 • 12
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,32 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,32
  Podlaskie
  1,27
  Polska
  1,26
 • 0,65 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Wasilków
  0,65
  Województwo
  0,63
  Polska
  0,61
 • 0,78 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,78
  Podlaskie
  0,68
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Wasilkowie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 85 Zgony
 • 38 Kobiety
  (Zgony)
 • 47 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 44,7%
  55,3%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 6,8 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  6,8
  woj. podlaskie
  11,8
  Polska
  11,9
 • 128,7 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  128,7
  Województwo
  147,1
  Polska
  147,0
 • 3,9 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  3,9
  Podlaskie
  3,9
  Cała Polska
  3,8
 • 2,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  2,6
  woj. podlaskie
  3,0
  Kraj
  3,1
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Podlaskie
  1,0
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie białostockim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 44,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  44,5%
  Podlaskie
  45,0%
  Cały kraj
  36,0%
 • 22,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • Wasilków
  22,2%
  Województwo
  21,9%
  Polska
  23,6%
 • 8,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Wasilków
  8,3%
  Województwo
  7,2%
  Polska
  6,7%
 • 88 Zgony spowodowane COVID-19
 • 14,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. podlaskie
  14,6
  Cały kraj
  15,8
 • 78,6 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. podlaskie
  78,6
  Kraj
  70,6
 • 233,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  233,7
  woj. podlaskie
  257,1
  Cały kraj
  280,1
 • 232,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Podlaskie
  232,8
  Cała Polska
  253,9
 • 467,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 544,6 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 387,9 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  467,3
  woj. podlaskie
  529,3
  Kraj
  426,2
 • 51,1 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 30,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 64,1 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Wasilków
  51,1
  Podlaskie
  52,4
  Kraj
  62,9
 • 43,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  43,1
  Podlaskie
  31,3
  Cały kraj
  33,8
 • 10,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  10,1
  Województwo
  8,0
  Cały kraj
  7,0
 • 1,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  1,0%
  Województwo
  0,7%
  Cała Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 293 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 146 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 147 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 8 Zameldowania z zagranicy
 • 3 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 5 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 147 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 75 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 72 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Wymeldowania za granicę
 • 1 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 153 Saldo migracji
 • 73 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 80 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 146 Saldo migracji wewnętrznych
 • 71 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 75 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 7 Saldo migracji zagranicznych
 • 2 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 5 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Wasilkowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Wasilkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 18,8% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 17,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 20,0% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,8% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 14,3% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 17,2% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 11,2% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Wasilków, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Wasilków - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Wasilkowie oddano do użytku 57 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 4,54 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Wasilkowie to 4 920 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 392 mieszkań. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  63,2% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 36,8% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Wasilkowie to 5,68 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Wasilkowie to 122,30 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,11% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,91% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 96,54% mieszkań posiada łazienkę, 87,48% korzysta z centralnego ogrzewania, a 83,72% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu białostockiego.

  Powiat białostocki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Wasilkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 920 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 391,80 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  391,80
  woj. podlaskie
  411,70
  Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 75,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  75,80 m2
  Województwo
  78,20 m2
  Polska
  75,30 m2
 • 29,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Wasilków
  29,70 m2
  Województwo
  32,20 m2
  Cały kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,98 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,98
  Podlaskie
  4,04
  Cały kraj
  3,83
 • 2,55 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,55
  woj. podlaskie
  2,43
  Kraj
  2,42
 • 0,64 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Wasilków
  0,64
  woj. podlaskie
  0,60
  Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Wasilkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 57 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 4,54 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  4,54
  Województwo
  5,72
  Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 324 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,68 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  5,68
  woj. podlaskie
  4,14
  Cała Polska
  3,89
 • 25,80 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  25,80
  woj. podlaskie
  23,68
  Polska
  24,56
 • 6 972 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 122,3 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  122,3 m2
  Podlaskie
  98,2 m2
  Cały kraj
  92,3 m2
 • 0,56 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Wasilków
  0,56 m2
  Województwo
  0,56 m2
  Cała Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Wasilkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 98,11% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  98,11%
  Województwo
  97,54%
  Polska
  97,75%
 • 97,91% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Wasilków
  97,91%
  woj. podlaskie
  92,28%
  Kraj
  95,18%
 • 96,54% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  96,54%
  Podlaskie
  90,71%
  Polska
  93,75%
 • 87,48% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Wasilków
  87,48%
  Województwo
  83,62%
  Kraj
  85,83%
 • 83,72% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  83,72%
  woj. podlaskie
  33,39%
  Cały kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Wasilków - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Wasilkowie na 1000 mieszkańców pracuje 156osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 52,2% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 47,8% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Wasilkowie wynosiło w 2023 roku 7,5% (7,5% wśród kobiet i 7,5% wśród mężczyzn). Jest to wartość porównywalna do stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa podlaskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Wasilkowie wynosiło 5 597,60 PLN, co odpowiada 83.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Wasilkowa 810 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 278 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -532.

  22,2% aktywnych zawodowo mieszkańców Wasilkowa pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 37,0% w przemyśle i budownictwie, a 16,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Wasilkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 156 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  156,0
  Województwo
  209,0
  Polska
  259,0
 • 7,8% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 8,5% Kobiety
 • 7,3% Mężczyźni
 • Tutaj
  7,5%
  Podlaskie
  7,0%
  Cała Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Wasilkowie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Wasilkowie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Wasilkowie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Wasilkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 979 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 598 PLN
  Województwo
  6 013 PLN
  Cała Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Wasilkowie w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Wasilkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 810 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 278 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -532 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,34 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Wasilkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 22,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 20,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 23,5% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 37,0% Przemysł i budownictwo
 • 22,0% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 47,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 16,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 15,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 17,7% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,6% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 22,8% Pozostałe
 • 40,1% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Wasilkowie w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Wasilkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 924 Pracujący ogółem
 • 1 004 Kobiety
 • 920 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Wasilkowie w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 21,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 20,2% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 22,7% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,3% W wieku produkcyjnym
 • 56,7% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,1% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 17,3% W wieku poprodukcyjnym
 • 23,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 11,2% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Wasilków, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 63,2 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  63,2
  woj. podlaskie
  66,2
  Cała Polska
  69,0
 • 28,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Wasilków
  28,2
  woj. podlaskie
  37,0
  Polska
  38,2
 • 80,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  80,8
  Województwo
  126,9
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 63,9% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,8% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 61,3% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 36,1% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,2% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 38,7% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Wasilków - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Wasilkowie w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 488 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 1 245 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 137 nowych podmiotów, a 78 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (137) podmiotów zarejestrowano w roku 2023, a najmniej (99) w roku 2011. W tym samym okresie najwięcej (101) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2016 roku, najmniej (40) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Wasilkowie najwięcej (73) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (1 447) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,8% (12) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 24,0% (357) podmiotów, a 75,2% (1 119) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Wasilkowie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (21.5%) oraz Budownictwo (17.3%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 1 488 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 12 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 357 Przemysł i budownictwo
 • 1 119 Pozostała działalność
 • 137 Podmioty nowo zarejestrowane w Wasilkowie w 2023 roku
 • 78 Podmioty wyrejestrowane w Wasilkowie w 2023 roku
 • 1 245 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 447 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 1 447
 • 34 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 34
 • 6 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 6
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 1 487 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 1 487
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 Spółdzielnie ogółem
 • 4
 • 95 Spółki handlowe ogółem
 • 95
 • 13  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 13
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 73  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 73
 • 13    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 13
 • 72 Spółki cywilne ogółem
 • 72
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 245 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 268 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 268
 • 215 Budownictwo
 • 215
 • 152 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 152
 • 100 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 100
 • 96 Informacja i komunikacja
 • 96
 • 91 Przetwórstwo przemysłowe
 • 91
 • 81 Transport i gospodarka magazynowa
 • 81
 • 78 Pozostała działalność
 • 78
 • 41 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 41
 • 34 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 34
 • 30 Edukacja
 • 30
 • 21 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 21
 • 13 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 13
 • 12 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 12
 • 10 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 10
 • 3 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 3
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Wasilków - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Wasilkowie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 174 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 13,87 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Wasilkowie wynosi 74,20% i jest mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa podlaskiego oraz nieznacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Wasilkowa najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 5,52 (wykrywalność 42%) oraz o charakterze kryminalnym - 6,44 (wykrywalność 71%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 4,27 (60%), drogowe - 2,16 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,32 (96%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Wasilkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Wasilkowa.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Wasilków, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 174 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 174
 • 81 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 81
 • 53 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 53
 • 27 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 27
 • 4 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 4
 • 69 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 69
 • 13,87 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  13,87
  woj. podlaskie
  19,92
  Cała Polska
  22,81
 • 6,44 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Wasilków
  6,44
  woj. podlaskie
  8,92
  Polska
  12,98
 • 4,27 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Wasilków
  4,27
  Województwo
  7,89
  Kraj
  6,99
 • 2,16 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Wasilków
  2,16
  Województwo
  2,21
  Polska
  1,82
 • 0,32 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,32
  Województwo
  0,46
  Kraj
  0,35
 • 5,52 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  5,52
  Województwo
  6,92
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Wasilków, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  74%
  Podlaskie
  81%
  Cała Polska
  71%
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  71%
  Podlaskie
  74%
  Polska
  63%
 • 61% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  61%
  Podlaskie
  82%
  Kraj
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  100%
  Podlaskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 96% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Wasilków
  96%
  woj. podlaskie
  92%
  Polska
  88%
 • 43% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  43%
  Województwo
  53%
  Polska
  51%

Wasilków - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Wasilkowa wyniosła w 2022 roku 112,3 mln złotych, co daje 5,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 2% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Wasilkowa - 38.5% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (11.9%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (8.3%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 20,7 mln złotych, czyli 18,4% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Wasilkowa wyniosła w 2022 roku 102,4 mln złotych, co daje 5,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 10.8% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (42.9%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (13.3%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (7.5%). W budżecie Wasilkowa wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,4 tys złotych na mieszkańca (27,8%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 19,0 złotych na mieszkańca (0,4%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 14,0%.
 • Wydatki budżetu w Wasilkowie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Wasilkowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Wasilków, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Wasilkowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  45,5 mln

  2,9 tys(100%)

  51,4 mln

  3,3 tys(100%)

  59,0 mln

  3,7 tys(100%)

  82,5 mln

  4,9 tys(100%)

  81,9 mln

  4,7 tys(100%)

  88,0 mln

  4,7 tys(100%)

  106,7 mln

  5,5 tys(100%)

  112,3 mln

  5,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  18,1 mln

  1,7 tys(39.8%)

  19,7 mln

  1,8 tys(38.3%)

  20,7 mln

  1,9 tys(35.1%)

  23,5 mln

  2,1 tys(28.4%)

  26,0 mln

  2,2 tys(31.7%)

  27,4 mln

  2,3 tys(31.1%)

  41,1 mln

  3,4 tys(38.5%)

  43,2 mln

  3,4 tys(38.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  7,7 mln

  722(17%)

  3,1 mln

  284(6%)

  5,9 mln

  529(9.9%)

  23,6 mln

  2,1 tys(28.6%)

  14,0 mln

  1,2 tys(17.1%)

  10,8 mln

  912(12.2%)

  9,5 mln

  789(8.9%)

  13,3 mln

  1,1 tys(11.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,7 mln

  255(6%)

  3,2 mln

  293(6.2%)

  3,6 mln

  323(6.1%)

  5,3 mln

  469(6.5%)

  4,3 mln

  368(5.2%)

  5,5 mln

  467(6.3%)

  6,7 mln

  555(6.3%)

  9,4 mln

  745(8.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,9 mln

  362(8.5%)

  3,9 mln

  358(7.6%)

  4,2 mln

  383(7.2%)

  4,2 mln

  370(5.1%)

  4,3 mln

  374(5.3%)

  4,8 mln

  407(5.5%)

  6,0 mln

  496(5.6%)

  7,3 mln

  578(6.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  599,2 tys

  56,0(1.3%)

  506,0 tys

  46,4(1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  39,0 tys

  3,2(0%)

  6,4 mln

  509(5.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  7,3 mln

  681(16%)

  16,1 mln

  1,5 tys(31.3%)

  3,5 mln

  316(5.9%)

  3,4 mln

  296(4.1%)

  3,3 mln

  285(4%)

  3,4 mln

  286(3.8%)

  3,7 mln

  307(3.5%)

  5,6 mln

  445(5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  367,4 tys

  34,3(0.8%)

  808,9 tys

  74,2(1.6%)

  612,9 tys

  55,3(1%)

  468,3 tys

  41,1(0.6%)

  502,5 tys

  43,2(0.6%)

  1,2 mln

  98,2(1.3%)

  904,3 tys

  75,2(0.8%)

  2,3 mln

  182(2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,5 mln

  139(3.3%)

  1,3 mln

  117(2.5%)

  1,2 mln

  112(2.1%)

  1,4 mln

  123(1.7%)

  1,5 mln

  128(1.8%)

  1,5 mln

  126(1.7%)

  2,1 mln

  175(2%)

  1,9 mln

  155(1.7%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  219,3 tys

  20,5(0.5%)

  186,8 tys

  17,1(0.4%)

  164,6 tys

  14,9(0.3%)

  266,5 tys

  23,4(0.3%)

  494,2 tys

  42,5(0.6%)

  308,6 tys

  26,2(0.4%)

  211,0 tys

  17,6(0.2%)

  1,3 mln

  99,7(1.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  258,5 tys

  24,1(0.6%)

  273,4 tys

  25,1(0.5%)

  774,6 tys

  69,9(1.3%)

  763,5 tys

  67,1(0.9%)

  1,9 mln

  163(2.3%)

  555,8 tys

  47,1(0.6%)

  1,7 mln

  144(1.6%)

  1,0 mln

  81,1(0.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,3 mln

  119(2.8%)

  962,3 tys

  88,3(1.9%)

  504,8 tys

  45,6(0.9%)

  530,7 tys

  46,6(0.6%)

  431,5 tys

  37,1(0.5%)

  768,0 tys

  65,1(0.9%)

  423,6 tys

  35,2(0.4%)

  851,0 tys

  67,8(0.8%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  49,9 tys

  4,7(0.1%)

  35,6 tys

  3,3(0.1%)

  47,3 tys

  4,3(0.1%)

  68,2 tys

  6,0(0.1%)

  89,5 tys

  7,7(0.1%)

  38,6 tys

  3,3(0%)

  1,4 mln

  117(1.3%)

  633,3 tys

  50,4(0.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  203,8 tys

  19,0(0.4%)

  211,3 tys

  19,4(0.4%)

  209,3 tys

  18,9(0.4%)

  259,7 tys

  22,8(0.3%)

  217,4 tys

  18,7(0.3%)

  246,4 tys

  20,9(0.3%)

  334,6 tys

  27,8(0.3%)

  440,2 tys

  35,0(0.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  164,4 tys

  15,4(0.4%)

  191,4 tys

  17,6(0.4%)

  146,2 tys

  13,2(0.2%)

  266,9 tys

  23,4(0.3%)

  192,8 tys

  16,6(0.2%)

  142,5 tys

  12,1(0.2%)

  149,6 tys

  12,4(0.1%)

  270,0 tys

  21,5(0.2%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  148,6 tys

  13,9(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  74,8 tys

  6,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  266,7 tys

  21,2(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  803,7 tys

  75,1(1.8%)

  854,0 tys

  78,3(1.7%)

  897,6 tys

  81,1(1.5%)

  985,8 tys

  86,6(1.2%)

  1,0 mln

  87,6(1.2%)

  1,1 mln

  90,6(1.2%)

  1,3 mln

  105(1.2%)

  126,0 tys

  10,0(0.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  32,0 tys

  3,0(0.1%)

  27,7 tys

  2,5(0.1%)

  28,0 tys

  2,5(0%)

  95,8 tys

  8,4(0.1%)

  33,0 tys

  2,8(0%)

  203,0 tys

  17,2(0.2%)

  134,0 tys

  11,1(0.1%)

  100,0 tys

  8,0(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  73,6 tys

  6,9(0.2%)

  75,6 tys

  6,9(0.1%)

  225,4 tys

  20,4(0.4%)

  30,5 tys

  2,7(0%)

  113,3 tys

  9,7(0.1%)

  76,6 tys

  6,5(0.1%)

  86,4 tys

  7,2(0.1%)

  98,2 tys

  7,8(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,2(0%)

  23,7 tys

  2,0(0%)

  87,1 tys

  6,9(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  80,3 tys

  7,5(0.2%)

  9,6 tys

  0,9(0%)

  5,7 tys

  0,5(0%)

  121,8 tys

  10,7(0.1%)

  95,9 tys

  8,3(0.1%)

  75,6 tys

  6,4(0.1%)

  3,4 tys

  0,3(0%)

  3,5 tys

  0,3(0%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,3 tys

  0,2(0%)

  5,9 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  68,3

  0,0(0%)

  72,7

  0,0(0%)

  3,9 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Wasilkowie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Wasilkowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Wasilków, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Wasilkowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  44,2 mln

  2,8 tys(100%)

  53,0 mln

  3,4 tys(100%)

  57,5 mln

  3,6 tys(100%)

  69,4 mln

  4,2 tys(100%)

  88,8 mln

  5,1 tys(100%)

  88,4 mln

  4,7 tys(100%)

  109,9 mln

  5,6 tys(100%)

  102,4 mln

  5,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  21,9 mln

  2,0 tys(49.4%)

  23,7 mln

  2,2 tys(44.7%)

  24,6 mln

  2,2 tys(42.9%)

  30,4 mln

  2,7 tys(43.8%)

  33,3 mln

  2,9 tys(37.5%)

  33,9 mln

  2,9 tys(38.4%)

  42,8 mln

  3,6 tys(38.9%)

  43,9 mln

  3,5 tys(42.9%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  8,3 mln

  780(18.9%)

  9,7 mln

  889(18.3%)

  9,6 mln

  870(16.8%)

  10,1 mln

  891(14.6%)

  11,8 mln

  1,0 tys(13.3%)

  14,2 mln

  1,2 tys(16%)

  18,4 mln

  1,5 tys(16.8%)

  13,6 mln

  1,1 tys(13.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  120,0 tys

  11,2(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,7 mln

  611(7.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,9 mln

  175(4.2%)

  1,8 mln

  164(3.4%)

  2,2 mln

  195(3.8%)

  2,0 mln

  178(2.9%)

  2,3 mln

  195(2.6%)

  2,2 mln

  184(2.5%)

  4,5 mln

  375(4.1%)

  6,5 mln

  516(6.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,4 mln

  131(3.2%)

  1,4 mln

  129(2.7%)

  1,5 mln

  134(2.6%)

  2,7 mln

  239(3.9%)

  1,6 mln

  140(1.8%)

  2,5 mln

  209(2.8%)

  4,2 mln

  346(3.8%)

  4,6 mln

  367(4.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,3 mln

  310(7.5%)

  36,0 tys

  3,3(0.1%)

  437,0 tys

  39,5(0.8%)

  2,3 mln

  204(3.3%)

  12,8 mln

  1,1 tys(14.4%)

  3,1 mln

  262(3.5%)

  3,2 mln

  269(2.9%)

  2,9 mln

  230(2.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,3 mln

  499(12.1%)

  14,2 mln

  1,3 tys(26.9%)

  1,6 mln

  141(2.7%)

  1,3 mln

  113(1.9%)

  1,2 mln

  106(1.4%)

  1,3 mln

  109(1.5%)

  1,2 mln

  102(1.1%)

  2,7 mln

  216(2.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  898,1 tys

  83,9(2%)

  1,2 mln

  108(2.2%)

  1,0 mln

  93,0(1.8%)

  3,0 mln

  260(4.3%)

  1,7 mln

  145(1.9%)

  1,5 mln

  131(1.7%)

  4,6 mln

  381(4.2%)

  1,1 mln

  84,1(1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  41,3 tys

  3,9(0.1%)

  343,0 tys

  31,5(0.6%)

  6,0 tys

  0,5(0%)

  61,8 tys

  5,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  35,0 tys

  3,0(0%)

  105,0 tys

  8,7(0.1%)

  955,9 tys

  76,1(0.9%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  200,0 tys

  18,7(0.5%)

  3,1 tys

  0,3(0%)

  119,0 tys

  10,7(0.2%)

  2,1 tys

  0,2(0%)

  782,9 tys

  67,4(0.9%)

  102,4 tys

  8,7(0.1%)

  716

  0,1(0%)

  592,5 tys

  47,2(0.6%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  267

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,9 tys

  0,4(0%)

  1,5 tys

  0,1(0%)

  2,8 tys

  0,2(0%)

  2,2 tys

  0,2(0%)

  642,6 tys

  53,5(0.6%)

  476,1 tys

  37,9(0.5%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  162,6 tys

  15,2(0.4%)

  53,5 tys

  4,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  74,8 tys

  6,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  425,0 tys

  33,8(0.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  197,4 tys

  18,4(0.4%)

  252,4 tys

  23,1(0.5%)

  229,7 tys

  20,7(0.4%)

  309,1 tys

  27,2(0.4%)

  205,8 tys

  17,7(0.2%)

  201,8 tys

  17,1(0.2%)

  239,2 tys

  19,9(0.2%)

  345,8 tys

  27,5(0.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  76,6 tys

  7,2(0.2%)

  80,7 tys

  7,4(0.2%)

  101,8 tys

  9,2(0.2%)

  78,3 tys

  6,9(0.1%)

  113,1 tys

  9,7(0.1%)

  107,3 tys

  9,1(0.1%)

  99,9 tys

  8,3(0.1%)

  117,3 tys

  9,3(0.1%)

  Górnictwo i kopalnictwo

  [Dział 100]

  11,8 tys

  1,1(0%)

  5,4 tys

  0,5(0%)

  9,9 tys

  0,9(0%)

  38,8 tys

  3,4(0.1%)

  31,9 tys

  2,7(0%)

  40,9 tys

  3,5(0%)

  34,7 tys

  2,9(0%)

  42,4 tys

  3,4(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  147,3 tys

  13,8(0.3%)

  137,2 tys

  12,6(0.3%)

  122,3 tys

  11,0(0.2%)

  88,1 tys

  7,7(0.1%)

  70,4 tys

  6,1(0.1%)

  53,5 tys

  4,5(0.1%)

  42,5 tys

  3,5(0%)

  32,5 tys

  2,6(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  146,2 tys

  13,7(0.3%)

  63,9 tys

  5,9(0.1%)

  2,1 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  967

  0,1(0%)

  2,2 tys

  0,2(0%)

  2,1 tys

  0,2(0%)

  6,6 tys

  0,5(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  80,3 tys

  7,5(0.2%)

  9,6 tys

  0,9(0%)

  4,8 tys

  0,4(0%)

  121,8 tys

  10,7(0.2%)

  95,9 tys

  8,3(0.1%)

  75,6 tys

  6,4(0.1%)

  3,4 tys

  0,3(0%)

  3,5 tys

  0,3(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  49,1

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  36,3 tys

  3,0(0%)

  80,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  68,3

  0,0(0%)

  72,7

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,1(0%)

  2,3 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  44,6 tys

  4,0(0.1%)

  13,2 tys

  1,2(0%)

  41,7 tys

  3,6(0%)

  13,6 tys

  1,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Wasilków - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 789 mieszkańców Wasilkowa jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 350 kobiet oraz 1 437 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 25,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,6% wykształcenie policealne, 11,3% średnie ogólnokształcące, a 21,4% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 17,8% mieszkańców Wasilkowa, gimnazjalnym 3,0%, natomiast 13,7% podstawowym ukończonym. 3,8% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa podlaskiego mieszkańcy Wasilkowa mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Wasilkowie największy odsetek ma wykształcenie wyższe (30,2%) oraz średnie zawodowe (17,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie średnie zawodowe (25,2%) oraz zasadnicze zawodowe (22,8%).

  W roku 2022 w Wasilkowie mieściło się 6 przedszkoli, w których do 36 oddziałów uczęszczało 661 dzieci (350 dziewczynek oraz 311 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Wasilkowie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 8 oddziałów uczęszczało 208 dzieci (102 dziewczynki oraz 106 chłopców). Dostępnych było 240 miejsc.

  23,2% mieszkańców Wasilkowa w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (22,4% wśród dziewczynek i 24,0% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 128 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,76 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 4 szkoły podstawowe, w których w 66 oddziałach uczyło się 1 329 uczniów (647 kobiet oraz 682 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Wasilkowie placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 28 oddziałach uczyło się 622 uczniów (283 kobiety oraz 339 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 30,9% ludności (32,2% wśród dziewczynek i 29,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 20,1 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 108,93.

  W Wasilkowie znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 3 oddziałach uczyło się 33 uczniów (14 kobiet oraz 19 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 14,8% mieszkańców (15,4% wśród dziewczyn i 14,1% wśród chłopaków). 11,0 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 16,6% mieszkańców Wasilkowa w wieku potencjalnej nauki (15,4% kobiet i 17,7% mężczyzn).

 • 25,4% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  25,4%
  Województwo
  24,5%
  Kraj
  25,2%
 • 30,2% Kobiety
  (wyższe)
 • 20,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 36,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • Wasilków
  36,3%
  woj. podlaskie
  36,5%
  Cała Polska
  35,2%
 • 36,4% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 36,1% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,6% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  3,6%
  Województwo
  3,6%
  Kraj
  3,3%
 • 5,1% Kobiety
  (policealne)
 • 1,9% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,3% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Wasilków
  11,3%
  Podlaskie
  11,8%
  Polska
  11,9%
 • 13,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 21,4% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  21,4%
  Podlaskie
  21,1%
  Cała Polska
  20,0%
 • 17,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 25,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 17,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  17,8%
  woj. podlaskie
  17,1%
  Kraj
  21,2%
 • 13,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 22,8% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  3,0%
  Województwo
  3,0%
  Kraj
  3,0%
 • 2,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 13,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  13,7%
  Podlaskie
  15,3%
  Kraj
  12,3%
 • 13,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 13,4% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,8% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,8%
  woj. podlaskie
  3,6%
  Kraj
  3,1%
 • 3,9% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,8% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Wasilkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1128 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  1 128,0
  woj. podlaskie
  915,0
  Cały kraj
  927,0
 • 0,76 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Wasilków
  0,76
  woj. podlaskie
  0,98
  Polska
  0,89
 •  
 • 6Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 36 Oddziały
 • 6 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 535 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Wasilków) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 661 Dzieci
 • 350 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 311 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 53,0%
  47,0%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 31 2 lata i mniej
 • 31
 • 189 3 lata
 • 189
 • 213 4 lata
 • 213
 • 178 5 lata
 • 178
 • 49 6 lat
 • 49
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 16 2 lata i mniej
 • 16
 • 97 3 lata
 • 97
 • 110 4 lata
 • 110
 • 95 5 lata
 • 95
 • 31 6 lat
 • 31
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 15 2 lata i mniej
 • 15
 • 92 3 lata
 • 92
 • 103 4 lata
 • 103
 • 83 5 lata
 • 83
 • 18 6 lat
 • 18
 • 145 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 51,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 51,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 13,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 13,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Wasilkowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Wasilkowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole "Słoneczne" w Wasilkowie
  Publiczne
  85 718-55-01
  85 718-55-01
  ul. Sienkiewicza 24
  16-010 Wasilków
  1024823
  Domowe Przedszkole Bis w Wasilkowie
  Niepubliczne
  85 733-31-67
  ul. KRUCZA 25A
  16-010 Wasilków
  ---
  Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Robaczki"
  Niepubliczne
  85 742-37-11
  85 742-37-11
  ul. świerkowa 1/3
  16-010 Wasilków
  ---
  Niepubliczne Przedszkole Językowe (Tekakwita)
  Niepubliczne
  ul. Białostocka 1A
  16-010 Wasilków
  ---
  Niepubliczne Przedszkole Montessori
  Niepubliczne
  69 670-22-18
  ul. Kościelna 55
  16-010 Wasilków
  ---
  Przedszkole Niepubliczne HAPPY
  Niepubliczne
  69 089-53-94
  ul. Białostocka 106A/U1
  16-010 Wasilków
  ---
 • Szkoły podstawowe w Wasilkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Wasilków) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 66 Oddziały
 • 1 329 Uczniowie
 • 647 Kobiety
  (uczniowie)
 • 682 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,7%
  51,3%
 • 183 Uczniowie w 1 klasie
 • 85 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 98 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 201 Absolwenci
 • 101 Kobiety
  (absolwenci)
 • 100 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  20,1
  Podlaskie
  16,1
  Cała Polska
  17,0
 •  
 • 96,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 75,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 20,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 108,93 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  108,93
  Województwo
  92,82
  Cały kraj
  95,96
 • 106,48 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Wasilków
  106,48
  Podlaskie
  91,85
  Cały kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Wasilków) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Wasilków) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Wasilkowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Wasilkowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta (Król Zygmunt August)
  Publiczna
  85 718-54-98
  85 718-54-98
  ul. Polna 1/4A
  16-010 Wasilków
  39869100
 • Szkoły ponadpodstawowe w Wasilkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Wasilków) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 19 Uczniowie w 1 klasie
 • 8 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 11 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 11,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  11,0
  Podlaskie
  18,5
  Cała Polska
  21,0
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Wasilkowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Wasilkowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Wasilkowie
  Niepubliczna
  85 710-49-23
  85 710-49-23
  ul. Supraślska 21
  16-010 Wasilków
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Wasilkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 23,2% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 22,4% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 24,0% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 30,9% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 32,2% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,7% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,5% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,6% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,5% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,8% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 15,4% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 14,1% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,6% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 15,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 17,7% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Wasilków, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Wasilków, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Wasilków, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Wasilków - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Wasilkowie

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2022 roku):
  • inne obiekty hotelowe: 1


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Wasilkowie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Wasilkowie
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Wasilkowie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 212 (uczestnicy: 10 112)
  • seanse filmowe: 25 (uczestnicy: 362)
  • wystawy: 3 (uczestnicy: 1 420)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 5 (uczestnicy: 1 300)
  • koncerty: 9 (uczestnicy: 1 740)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 12 (uczestnicy: 271)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 23 (uczestnicy: 2 700)
  • pokazy teatralne: 8 (uczestnicy: 294)
  • warsztaty: 85 (uczestnicy: 1 135)
  • inne: 42 (uczestnicy: 890)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 2 (członkowie: 40)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 20)
  • inne: 1 (członkowie: 20)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 1 (absolwenci: 14)
  • komputerowe: 1 (absolwenci: 14)


  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 4 (członkowie: 56)
  • wokalne i chóry: 4 (członkowie: 56)


  Według danych z 2022 w Wasilkowie działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 47 397 zwiedzających, co daje 38 082 osoby zwiedzające muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Wasilkowie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 43 371 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 7 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 32 736 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 20
  • dostępne dla czytelników: 13
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 13
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Wasilkowie działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 108 członków. Zarejestrowano 257 ćwiczących (mężczyźni: 209, kobiety: 48, chłopcy do lat 18: 171, dziewczęta do lat 18: 46). Aktywne były 3 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (2), instruktora sportowego (9) oraz inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Wasilkowie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Wasilkowie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Wasilkowa znajduje się 6 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Wasilkowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z 1880 - 1883dnia 1987-11-11, wykaz dokumentów: 666 z 1987-11-11; A-505 z 2013-02-27
  • Cerkiew z 1853 r.dnia 1993-11-19, wykaz dokumentów: 778 z 1993-11-19; A-506 z 2013-02-27
  • Dzwonnica z 3. ćw. XIX w.dnia 1993-11-19, wykaz dokumentów: 778 z 1993-11-19; A-506 z 2013-02-27
  • Zespół - cerkiew z 1853 r.dnia 1993-11-19, wykaz dokumentów: 778 z 1993-11-19; A-506 z 2013-02-27
  • Cmentarz rzymsko-katolicki z końca XIX w.dnia 2002-09-24, wykaz dokumentów: A-31 z 2002-09-24
  • Kościół z 1958 - 1966dnia 2017-02-14, wykaz dokumentów: 605 z 2017-02-14
 • Formy ochrony przyrody w Wasilkowie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Wasilkowa znajdują się 3 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Wasilkowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Ostoja Knyszyńska - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2009-03-06, Powierzchnia: 136084.43 ha
  • Puszcza Knyszyńska - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2004-11-05, Powierzchnia: 139590.23 ha
  • Żurawka - bagno (użytek ekologiczny)Data ustanowienia: 2001-02-27, Opis granicy: Wasilków działki nr 334/87 334/6

Wasilków - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 3 wypadków drogowych w Wasilkowie odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 4 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 23,9 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Wasilkowie znajdowało się 12 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 1 wypis z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 1 licencję na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu białostockiego.

  Powiat białostocki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Wasilkowie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 3 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 4 Ranni
  (rok 2022)
 • 3 Lekko ranni
 • 1 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Wasilkowie w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 23,89 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Wasilków
  23,9
  Podlaskie
  29,1
  Cały kraj
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Wasilków
  0,0
  woj. podlaskie
  6,0
  Cały kraj
  5,0
 • 31,85 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Wasilków
  31,8
  Podlaskie
  31,5
  Polska
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Wasilków
  0,0
  woj. podlaskie
  20,7
  Cała Polska
  8,9
 • 133,33 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Wasilków
  133,3
  woj. podlaskie
  108,1
  Polska
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 12 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 8 km  Będących pod zarządem gminy
 • 1 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 3 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Wasilkowie w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 920,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  920,4 km
  Podlaskie
  409,4 km
  Polska
  633,6 km
 • 5,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Miasto
  5,8 km
  Województwo
  7,2 km
  Kraj
  5,3 km
 • 1 Liczba licencji na taksówki
 • 1 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Wasilków przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 19droga krajowa nr 19(granica (Białoruś) - Kuźnica - Popławce - Zadworzany - Sokółka - Wierzchłowce - Podjanowszczyzna - Moczalnia Stara - Straż - Czarna Białostocka - Horodnianka - Wasilków - Sochonie - Jurowce - Sielachowskie - Białystok - Kuriany - Zwierki - Kucharówka - Zabłudów - Koźliki - Laszki - Ryboły - Chraboły - Haćki - Proniewicze - Bielsk Podlaski - Piliki - Knorydy - Boćki - Andryjanki - Wojeniec - Dziadkowice - Wierciń Duży - Leszczka - Siemiatycze - Turna Mała - Kózki - Chlebczyn - Sarnaki - Platerów - Ostromęczyn - Puczyce-Kolonia - Woźniki - Łosice - Mszanna - Kopce - Mostów - Łukowisko - Międzyrzec Podlaski - Rzeczyca - Rudnik - Kąkolewnica - Żakowola Poprzeczna - Żakowola Radzyńska - Turów - Bedlno Radzyńskie - Białka - Radzyń Podlaski - Borki - Kock - Bykowszczyzna - Firlej - Lubartów - Łucka-Kolonia - Trzciniec - Niemce - Leonów - Ciecierzyn - Elizówka - Lublin - Konopnica - Zemborzyce Tereszyńskie - Trojaczkowice - Strzeżkowice Duże - Niedrzwica Duża - Niedrzwica Kościelna Druga - Niedrzwica Kościelna - Sobieszczany-Kolonia - Wilkołaz - Zdrapy - Rudnik Szlachecki - Pułankowice - Kraśnik - Stróża - Słodków Pierwszy - Polichna - Modliborzyce - Janówek - Borownica - Janów Lubelski - Gierlachy - Łążek Ordynacki - Domostawa - Katy - Ździary - Podborek - Zarzecze - Nisko - Nowosielec - Jeżowe - Błonie - Kamień - Sokołów Małopolski - Nienadówka - Stobierna - Jasionka - Nowa Wieś - Trzebownisko - Rzeszów - Boguchwała - Lutoryż - Zarzecze - Babica - Wyżne - Połomia - Baryczka - Małówka - Niebylec - Jawornik - Lutcza - Domaradz - Jasienica Rosielna - Iskrzynia - Krościenko Wyżne - Pustyny - Łężany - Miejsce Piastowe - Rogi - Równe - Zboiska - Dukla - Lipowica - Nowa Wieś - Trzciana - Tylawa - Barwinek - granica (Słowacja))
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Wasilków przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 6Linia kolejowa nr 6: Zielonka - Kuźnica Białostocka [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Zielonka - Kobyłka Ossów - Kobyłka - Wołomin - Wołomin Słoneczna - Zagościniec - Dobczyn - Klembów - Jasienica Mazowiecka - Tłuszcz - Chrzęsne - Mokra Wieś - Szewnica - Urle - Barchów - Łochów - Ostrówek Węgrowski - Topór - Sadowne Węgrowskie - Prostyń - Małkinia - Zaręby Kościelne - Kietlanka - Szulborze Koty - Czyżew - Kity - Dąbrowa-Łazy - Szepietowo - Szymbory - Jabłoń Kościelna - Racibory - Zdrody Nowe - Łapy Osse - Łapy - Uhowo - Bojary - Baciuty - Trypucie - Niewodnica - Klepacze - Białystok Wiadukt - Białystok -Wasilków - Czarny Blok - Wólka Ratowiecka - Czarna Białostocka - Machnacz - Rozedranka - Gieniusze - Gieniusze - Sokółka - Kundzin - Łosośna - Czuprynowo - Kuźnica Białostocka)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Wasilkowie istnieje 116 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 11 Listopada

  ul. Adama Mickiewicza

  ul. Akacjowa

  ul. Bagienna

  ul. Białostocka

  ul. Bociania

  ul. Bolesława Prusa

  ul. Borsucza

  ul. Brzozowa

  ul. Błękitna

  ul. Cechowa

  ul. Cedrowa

  ul. Chabrowa

  ul. Ciemna

  ul. Cisowa

  ul. Czysta

  ul. Dereniowa

  ul. Dolna

  ul. Dworna

  ul. Dębowa

  ul. Edwarda Godlewskiego

  ul. Edwarda Rydza-Śmigłego

  ul. Elektryczna

  ul. Emilii Plater

  ul. Gajna

  ul. Grodzieńska

  ul. Grzybowa

  ul. Henryka Sienkiewicza

  ul. Ignacego Daszyńskiego

  ul. Ignacego Paderewskiego

  ul. Jagodowa

  ul. Jakimy

  ul. Jana Pawła II

  ul. Jaworowa

  ul. Jałowcowa

  ul. Jesionowa

  ul. Juliusza Słowackiego

  ul. Jurowiecka

  ul. Kamienna

  ul. Kasztanowa

  rynek Kilińskiego

  ul. Klonowa

  ul. Kolejowa

  ul. Kościelna

  ul. Krucza

  ul. Kryńska

  ul. Krzywa

  ul. Kupiecka

  ul. Leszczynowa

  ul. Leśna

  ul. Lipowa

  ul. Lisia

  ul. Magnoliowa

  ul. Marii Dąbrowskiej

  ul. Marii Konopnickiej

  ul. Modrzewiowa

  ul. Nadawki

  ul. Nadrzeczna

  ul. Nowa

  ul. Ogrodowa

  ul. Olszowa

  ul. Orla

  ul. Orzechowa

  ul. Piaskowa

  ul. Piasta

  ul. Podleśna

  ul. Pogodna

  ul. Polna

  ul. Produkcyjna

  ul. Projektowana

  ul. Prosta

  ul. Przejazdowa

  ul. Przemysłowa

  ul. Przytorowa

  ul. Rolna

  ul. Romana Dmowskiego

  Rondo Świętego Krzysztofa

  ul. Rzemieślnicza

  ul. Równoległa

  ul. Skrzatów

  ul. Sokola

  ul. Sosnowa

  ul. Sportowa

  ul. Spożywcza

  ul. Stanisława Staszica

  ul. Stawowa

  ul. Stefana Żeromskiego

  ul. Supraślska

  ul. Słoneczna

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Torfowa

  ul. Ukośna

  ul. Wielobranżowa

  ul. Wierzbowa

  ul. Wiewiórcza

  ul. Wincentego Witosa

  ul. Wiśniowa

  ul. Wojtachowska

  ul. Wołowicza

  ul. Wspólna

  ul. Zachodnia

  ul. Zajęcza

  ul. Zakładowa

  ul. Zaułek

  ul. Zielona

  ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego

  ul. gen. Władysława Sikorskiego

  ul. kard. Stefana Wyszyńskiego

  ul. ks. Wacława Rabczyńskiego

  ul. marsz. Józefa Piłsudskiego

  ul. Łazienna

  ul. Łukasza Górnickiego

  ul. Łąkowa

  ul. Świerkowa

  ul. Żurawia

  ul. Żwirowa