Wasilków w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Wasilków - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Wasilków to miasto leżące w północno-wschodniej Polsce. Należy do województwa podlaskiego, powiatu białostockiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Wasilków.
 • 12 021 Liczba mieszkańców
 • 28,3 km² Powierzchnia
 • 425,4 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • XVI wiek Data założenia
 • 10 grudnia 1566 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 85 Numer kierunkowy
 • BIA Tablice rejestracyjne
 • Adrian Łuckiewicz Burmistrz miasta
Wasilków na mapie
Identyfikatory
 • 23.207853.1986 Współrzędne GPS
 • 2002134 TERYT (TERC)
 • 0923526 SIMC
Herb miasta Wasilków
Wasilków herb
Flaga miasta Wasilków
Wasilków flaga

Jak Wasilków wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Wasilków na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Wasilków wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Wasilków plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
7Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
19Miasta w Polsce z największą liczbą urodzin żywych na 1000 mieszkańców
20Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
22Miasta w Polsce z największą liczbą prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
34Miasta w Polsce z najdłuszymi bus-pasami
38Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
62Miasta w Polsce z największą liczbą samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
115Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
124Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce
127Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
137Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
154Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem policealnym w Polsce
156Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze gospodarczym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
175Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych wirusem COVID-19
184Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
193Miasta o największej powierzchni w Polsce
223Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
238Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego
260Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku wtórnym
261Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań korzystających z centralnego ogrzewania
276Miasta w Polsce z najdłuszymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 ludności
288Miasta z największym bezrobociem rejestrowanym w Polsce
294Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
308Miasta w Polsce z najdłuszymi ścieżkami rowerowymi
321Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę

Wasilków - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
16-010Poczta Wasilków, ul. Nadrzeczna 1

Wasilków - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Wasilkowie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Oddział w Białymstoku
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.30-15.30, Wt: 7.30-15.30, Śr: 7.30-15.30, Cz: 7.30-15.30, Pt: 7.30-15.30

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Młynowa 29
15-404 Białystok
Urząd Miejski w Wasilkowie
(85) 718-54-00
(85) 718-57-00
ul. Białostocka 7
16-010 Wasilków

Wasilków - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wasilków jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 12 021, z czego 51,9% stanowią kobiety, a 48,1% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców wzrosła o 40,4%. Średni wiek mieszkańców wynosi 38,6 lat i jest mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa podlaskiego oraz mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Wasilkowa zawarli w 2021 roku 51 małżeństw, co odpowiada 4,3 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa podlaskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,3 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  26,3% mieszkańców Wasilkowa jest stanu wolnego, 57,5% żyje w małżeństwie, 6,8% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,4% to wdowy/wdowcy.

  Wasilków ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 51. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 4,29 na 1000 mieszkańców Wasilkowa. W 2021 roku urodziło się 154 dzieci, w tym 47,4% dziewczynek i 52,6% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 461 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,67 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz nieznacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 34,4% zgonów w Wasilkowie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 16,7% zgonów w Wasilkowie były nowotwory, a 6,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Wasilkowa przypada 8.67 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 331 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 165 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Wasilkowa 166. W tym samym roku 3 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 2 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  61,2% mieszkańców Wasilkowa jest w wieku produkcyjnym, 21,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 17,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Wasilkowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 12 021 Liczba mieszkańców
 • 6 240 Kobiety
 • 5 781 Mężczyźni
 • 51,9%
  48,1%
 • 108 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 108 kobiet)
 • 93 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 93 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Wasilkowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Wasilkowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Wasilkowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Wasilkowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 38,6 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  38,6 lat
  Województwo
  42,4 lat
  Cała Polska
  42,2 lat
 • 40,2 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 36,9 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Wasilków, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Wasilkowa
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Wasilków,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Wasilków,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Wasilków,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 26,3% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  26,5%
  Województwo
  28,6%
  Polska
  29,1%
 • 21,5% Kobiety
  (Panny)
 • 31,8% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,5% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  57,5%
  woj. podlaskie
  54,2%
  Cały kraj
  54,0%
 • 57,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,4% Wdowcy/Wdowy
 • Wasilków
  8,2%
  woj. podlaskie
  9,0%
  Polska
  8,5%
 • 13,7% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,8% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  6,8%
  woj. podlaskie
  7,5%
  Cała Polska
  7,6%
 • 7,0% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,9% Nieustalone
 • Wasilków
  0,9%
  Podlaskie
  0,7%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,8% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Wasilkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Wasilkowie w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,3 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Tutaj
  4,3
  Podlaskie
  4,3
  Kraj
  4,4
 • 1,3 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Wasilków
  1,3
  woj. podlaskie
  1,4
  Cały kraj
  1,6
 • 51 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Wasilkowie w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Wasilkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 51 Przyrost naturalny w roku 2021
 • 23 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 28 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 4,29 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  4,3
  woj. podlaskie
  -5,7
  Polska
  -4,9
 • Wykres - Przyrost naturalny w Wasilkowie w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Wasilkowie w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Wasilkowie w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Wasilkowie w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 154 Urodzenia żywe
 • 73 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 81 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 47,4%
  52,6%
 • 13,0 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  13,0
  Województwo
  8,7
  Cała Polska
  8,7
 • 38,7 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  38,7
  woj. podlaskie
  37,9
  Polska
  37,5
 • 3 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 3
 • 26 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 26
 • 93 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 93
 • 90 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 90
 • 42 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 42
 • 9 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 9
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 461 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 389 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 531 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 461 g
  woj. podlaskie
  3 430 g
  Cała Polska
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 22 Waga 4500g - 4999g
 • 22
 • 167 Waga 4000g - 4499g
 • 167
 • 498 Waga 3500g - 3999g
 • 498
 • 451 Waga 3000g - 3499g
 • 451
 • 163 Waga 2500g - 2999g
 • 163
 • 36 Waga 2000g - 2499g
 • 36
 • 12 Waga 1500g - 1999g
 • 12
 • 7 Waga 1000g - 1499g
 • 7
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,31 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Wasilków
  1,31
  Województwo
  1,28
  Kraj
  1,32
 • 0,64 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,64
  woj. podlaskie
  0,63
  Cały kraj
  0,64
 • 0,67 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,67
  Podlaskie
  0,60
  Polska
  0,64
 • Statystyki zgonów w Wasilkowie w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 103 Zgony
 • 50 Kobiety
  (Zgony)
 • 53 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,5%
  51,5%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 8,7 Zgony na 1000 ludności
 • Wasilków
  8,7
  Województwo
  14,3
  Polska
  13,6
 • 149,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  149,8
  Podlaskie
  165,4
  Kraj
  156,7
 • 3,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  3,7
  woj. podlaskie
  4,7
  Polska
  3,9
 • 3,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,4
  Województwo
  3,6
  Polska
  3,6
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. podlaskie
  1,3
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie białostockim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 34,4% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  34,4%
  woj. podlaskie
  35,6%
  Kraj
  34,8%
 • 16,7% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  16,7%
  Podlaskie
  17,0%
  Cała Polska
  19,6%
 • 6,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  6,1%
  Podlaskie
  5,5%
  Cały kraj
  5,4%
 • 388 Zgony spowodowane COVID-19
 • 10,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Podlaskie
  10,8
  Cały kraj
  13,3
 • 76,2 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Podlaskie
  76,2
  Kraj
  74,4
 • 220,0 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  220,0
  Podlaskie
  245,9
  Cała Polska
  268,1
 • 234,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  234,4
  Cała Polska
  246,5
 • 452,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 510,8 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 392,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  452,3
  Województwo
  515,8
  Cała Polska
  475,8
 • 48,2 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 22,2 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 73,1 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  48,2
  Podlaskie
  60,8
  Cała Polska
  70,6
 • 29,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  29,4
  woj. podlaskie
  33,1
  Kraj
  32,6
 • 7,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Wasilków
  7,7
  Podlaskie
  8,6
  Kraj
  6,9
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,6%
  Podlaskie
  0,6%
  Cały kraj
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 331 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 178 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 153 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 3 Zameldowania z zagranicy
 • 2 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 165 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 82 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 83 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Wymeldowania za granicę
 • 1 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 167 Saldo migracji
 • 97 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 70 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 166 Saldo migracji wewnętrznych
 • 96 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 70 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Wasilkowie w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Wasilkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18,6% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 17,5% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 19,9% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,1% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,5% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,8% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 14,3% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 17,0% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 11,4% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Wasilków, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Wasilków - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Wasilkowie oddano do użytku 308 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 25,62 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Wasilkowie to 4 557 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 386 mieszkań. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa podlaskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  89,0% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 11,0% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Wasilkowie to 3,22 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej liczby izb dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w Wasilkowie to 64,40 m2 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,21% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,94% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 95,48% mieszkań posiada łazienkę, 88,46% korzysta z centralnego ogrzewania, a 50,74% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu białostockiego.

  Powiat białostocki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Wasilkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 557 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 386,10 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  386,10
  Województwo
  397,50
  Cały kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 75,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  75,50 m2
  Województwo
  77,30 m2
  Cała Polska
  74,50 m2
 • 29,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  29,10 m2
  woj. podlaskie
  30,70 m2
  Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,96 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  3,96
  Województwo
  4,02
  Polska
  3,82
 • 2,59 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Wasilków
  2,59
  Województwo
  2,52
  Cały kraj
  2,55
 • 0,65 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,65
  Podlaskie
  0,63
  Cały kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Wasilkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 308 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 25,62 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Miasto
  25,62
  woj. podlaskie
  6,64
  Kraj
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 992 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 3,22 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Wasilków
  3,22
  woj. podlaskie
  3,93
  Polska
  3,90
 • 82,52 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Miasto
  82,52
  Województwo
  26,06
  Polska
  24,07
 • 19 850 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 64,4 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  64,4 m2
  woj. podlaskie
  91,5 m2
  Cała Polska
  92,9 m2
 • 1,65 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  1,65 m2
  woj. podlaskie
  0,61 m2
  Polska
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Wasilkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 99,21% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  99,21%
  Podlaskie
  93,45%
  Cały kraj
  96,97%
 • 97,94% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Wasilków
  97,94%
  Województwo
  89,18%
  Cała Polska
  94,01%
 • 95,48% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  95,48%
  Województwo
  87,24%
  Polska
  91,78%
 • 88,46% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Wasilków
  88,46%
  woj. podlaskie
  79,62%
  Kraj
  83,08%
 • 50,74% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  50,74%
  Podlaskie
  32,87%
  Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Wasilków - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Wasilkowie na 1000 mieszkańców pracuje 160osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 52,2% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 47,8% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Wasilkowie wynosiło w 2021 roku 7,3% (7,8% wśród kobiet i 6,8% wśród mężczyzn). Jest to nieznacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa podlaskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Wasilkowie wynosiło 4 979,46 PLN, co odpowiada 83.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Wasilkowa 810 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 278 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -532.

  38,6% aktywnych zawodowo mieszkańców Wasilkowa pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 29,1% w przemyśle i budownictwie, a 13,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Wasilkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 160 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Wasilków
  160,0
  Województwo
  206,0
  Kraj
  257,0
 • 7,3% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 7,8% Kobiety
 • 6,8% Mężczyźni
 • Miasto
  7,3%
  woj. podlaskie
  7,0%
  Cały kraj
  5,4%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Wasilkowie w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Wasilkowie w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Wasilkowie w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Wasilkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 979 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  4 979 PLN
  Województwo
  5 413 PLN
  Polska
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Wasilkowie w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Wasilkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 810 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 278 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -532 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,34 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Wasilkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 38,6% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 39,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 37,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 29,1% Przemysł i budownictwo
 • 16,2% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 38,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 13,8% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 12,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 14,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,3% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 17,7% Pozostałe
 • 29,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Wasilkowie w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Wasilkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 924 Pracujący ogółem
 • 1 004 Kobiety
 • 920 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Wasilkowie w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 21,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 20,2% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 22,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,2% W wieku produkcyjnym
 • 57,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,8% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 17,3% W wieku poprodukcyjnym
 • 22,8% Kobiety
  (59+ lat)
 • 11,4% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Wasilków, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 63,3 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  63,3
  Podlaskie
  66,2
  Cała Polska
  69,0
 • 28,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  28,3
  Województwo
  37,0
  Cała Polska
  38,2
 • 80,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  80,7
  woj. podlaskie
  126,9
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 64,5% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,9% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 62,3% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 35,5% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,1% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 37,7% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Wasilków - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Wasilkowie w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 350 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 1 128 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 118 nowych podmiotów, a 69 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (128) podmiotów zarejestrowano w roku 2019, a najmniej (99) w roku 2011. W tym samym okresie najwięcej (101) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2016 roku, najmniej (40) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Wasilkowie najwięcej (70) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (1 312) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,7% (9) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 25,2% (340) podmiotów, a 74,1% (1 001) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Wasilkowie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (23.5%) oraz Budownictwo (17.1%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 350 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 9 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 340 Przemysł i budownictwo
 • 1 001 Pozostała działalność
 • 118 Podmioty nowo zarejestrowane w Wasilkowie w 2021 roku
 • 69 Podmioty wyrejestrowane w Wasilkowie w 2021 roku
 • 1 128 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 312 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 1 312
 • 32 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 32
 • 5 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 5
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 1 349 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 1 349
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 Spółdzielnie ogółem
 • 4
 • 88 Spółki handlowe ogółem
 • 88
 • 12  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 12
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 62  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 62
 • 11    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 11
 • 70 Spółki cywilne ogółem
 • 70
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 128 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 265 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 265
 • 193 Budownictwo
 • 193
 • 134 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 134
 • 93 Przetwórstwo przemysłowe
 • 93
 • 79 Pozostała działalność
 • 79
 • 77 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 77
 • 72 Transport i gospodarka magazynowa
 • 72
 • 72 Informacja i komunikacja
 • 72
 • 35 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 35
 • 32 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 32
 • 20 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 20
 • 18 Edukacja
 • 18
 • 14 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 14
 • 13 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 13
 • 7 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 7
 • 4 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 4
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Wasilków - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Wasilkowie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 182 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 15,23 przestępstw. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Wasilkowie wynosi 76,50% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa podlaskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Wasilkowa najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 6,28 (wykrywalność 67%) oraz o charakterze gospodarczym - 6,17 (wykrywalność 76%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 5,40 (42%), drogowe - 2,20 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,32 (93%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Wasilkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Wasilkowa.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Wasilków, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 182 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 182
 • 75 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 75
 • 74 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 74
 • 26 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 26
 • 4 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 4
 • 65 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 65
 • 15,23 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Wasilków
  15,23
  woj. podlaskie
  15,33
  Polska
  21,51
 • 6,28 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  6,28
  Województwo
  8,50
  Cały kraj
  12,82
 • 6,17 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  6,17
  woj. podlaskie
  3,88
  Cała Polska
  5,89
 • 2,20 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Wasilków
  2,20
  woj. podlaskie
  2,20
  Polska
  1,85
 • 0,32 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Wasilków
  0,32
  Województwo
  0,41
  Kraj
  0,35
 • 5,40 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Wasilków
  5,40
  Województwo
  6,55
  Polska
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Wasilków, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  77%
  Województwo
  77%
  Kraj
  71%
 • 67% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  67%
  Województwo
  73%
  Kraj
  64%
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  76%
  Podlaskie
  68%
  Cała Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  99%
  Podlaskie
  99%
  Polska
  99%
 • 94% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  94%
  Podlaskie
  92%
  Kraj
  89%
 • 42% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  42%
  Podlaskie
  54%
  Cały kraj
  53%

Wasilków - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu Wasilkowa wyniosła w 2021 roku 106,7 mln złotych, co daje 5,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 17.4% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu Wasilkowa - 38.5% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (8.9%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (6.3%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 21,3 mln złotych, czyli 20,0% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Wasilkowa wyniosła w 2021 roku 109,9 mln złotych, co daje 6,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 20.4% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (38.9%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (16.8%) oraz z Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (4.2%). W budżecie Wasilkowa wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,5 tys złotych na mieszkańca (24,6%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 31,5 złotych na mieszkańca (0,5%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 13,2%.
 • Wydatki budżetu w Wasilkowie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Wasilkowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Wasilków, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Wasilkowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  38,9 mln

  2,5 tys(100%)

  45,5 mln

  2,9 tys(100%)

  51,4 mln

  3,3 tys(100%)

  59,0 mln

  3,7 tys(100%)

  82,5 mln

  4,9 tys(100%)

  81,9 mln

  4,7 tys(100%)

  88,0 mln

  5,0 tys(100%)

  106,7 mln

  5,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  16,3 mln

  1,5 tys(41.8%)

  18,1 mln

  1,7 tys(39.8%)

  19,7 mln

  1,8 tys(38.3%)

  20,7 mln

  1,9 tys(35.1%)

  23,5 mln

  2,1 tys(28.4%)

  26,0 mln

  2,2 tys(31.7%)

  27,4 mln

  2,3 tys(31.1%)

  41,1 mln

  3,4 tys(38.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,6 mln

  336(9.2%)

  7,7 mln

  722(17%)

  3,1 mln

  284(6%)

  5,9 mln

  529(9.9%)

  23,6 mln

  2,1 tys(28.6%)

  14,0 mln

  1,2 tys(17.1%)

  10,8 mln

  912(12.2%)

  9,5 mln

  789(8.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,5 mln

  230(6.3%)

  2,7 mln

  255(6%)

  3,2 mln

  293(6.2%)

  3,6 mln

  323(6.1%)

  5,3 mln

  469(6.5%)

  4,3 mln

  368(5.2%)

  5,5 mln

  467(6.3%)

  6,7 mln

  555(6.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,3 mln

  308(8.5%)

  3,9 mln

  362(8.5%)

  3,9 mln

  358(7.6%)

  4,2 mln

  383(7.2%)

  4,2 mln

  370(5.1%)

  4,3 mln

  374(5.3%)

  4,8 mln

  407(5.5%)

  6,0 mln

  496(5.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  7,3 mln

  682(18.7%)

  7,3 mln

  681(16%)

  16,1 mln

  1,5 tys(31.3%)

  3,5 mln

  316(5.9%)

  3,4 mln

  296(4.1%)

  3,3 mln

  285(4%)

  3,4 mln

  286(3.8%)

  3,7 mln

  307(3.5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,6 mln

  153(4.2%)

  1,5 mln

  139(3.3%)

  1,3 mln

  117(2.5%)

  1,2 mln

  112(2.1%)

  1,4 mln

  123(1.7%)

  1,5 mln

  128(1.8%)

  1,5 mln

  126(1.7%)

  2,1 mln

  175(2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  717,3 tys

  67,2(1.8%)

  258,5 tys

  24,1(0.6%)

  273,4 tys

  25,1(0.5%)

  774,6 tys

  69,9(1.3%)

  763,5 tys

  67,1(0.9%)

  1,9 mln

  163(2.3%)

  555,8 tys

  47,1(0.6%)

  1,7 mln

  144(1.6%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  67,5 tys

  6,3(0.2%)

  49,9 tys

  4,7(0.1%)

  35,6 tys

  3,3(0.1%)

  47,3 tys

  4,3(0.1%)

  68,2 tys

  6,0(0.1%)

  89,5 tys

  7,7(0.1%)

  38,6 tys

  3,3(0%)

  1,4 mln

  117(1.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  727,8 tys

  68,2(1.9%)

  803,7 tys

  75,1(1.8%)

  854,0 tys

  78,3(1.7%)

  897,6 tys

  81,1(1.5%)

  985,8 tys

  86,6(1.2%)

  1,0 mln

  87,6(1.2%)

  1,1 mln

  90,6(1.2%)

  1,3 mln

  105(1.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  366,5 tys

  34,3(0.9%)

  367,4 tys

  34,3(0.8%)

  808,9 tys

  74,2(1.6%)

  612,9 tys

  55,3(1%)

  468,3 tys

  41,1(0.6%)

  502,5 tys

  43,2(0.6%)

  1,2 mln

  98,2(1.3%)

  904,3 tys

  75,2(0.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  944,0 tys

  88,4(2.4%)

  1,3 mln

  119(2.8%)

  962,3 tys

  88,3(1.9%)

  504,8 tys

  45,6(0.9%)

  530,7 tys

  46,6(0.6%)

  431,5 tys

  37,1(0.5%)

  768,0 tys

  65,1(0.9%)

  423,6 tys

  35,2(0.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  182,4 tys

  17,1(0.5%)

  203,8 tys

  19,0(0.4%)

  211,3 tys

  19,4(0.4%)

  209,3 tys

  18,9(0.4%)

  259,7 tys

  22,8(0.3%)

  217,4 tys

  18,7(0.3%)

  246,4 tys

  20,9(0.3%)

  334,6 tys

  27,8(0.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  293,4 tys

  27,5(0.8%)

  219,3 tys

  20,5(0.5%)

  186,8 tys

  17,1(0.4%)

  164,6 tys

  14,9(0.3%)

  266,5 tys

  23,4(0.3%)

  494,2 tys

  42,5(0.6%)

  308,6 tys

  26,2(0.4%)

  211,0 tys

  17,6(0.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  197,9 tys

  18,5(0.5%)

  164,4 tys

  15,4(0.4%)

  191,4 tys

  17,6(0.4%)

  146,2 tys

  13,2(0.2%)

  266,9 tys

  23,4(0.3%)

  192,8 tys

  16,6(0.2%)

  142,5 tys

  12,1(0.2%)

  149,6 tys

  12,4(0.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  32,9 tys

  3,1(0.1%)

  32,0 tys

  3,0(0.1%)

  27,7 tys

  2,5(0.1%)

  28,0 tys

  2,5(0%)

  95,8 tys

  8,4(0.1%)

  33,0 tys

  2,8(0%)

  203,0 tys

  17,2(0.2%)

  134,0 tys

  11,1(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  86,4 tys

  8,1(0.2%)

  73,6 tys

  6,9(0.2%)

  75,6 tys

  6,9(0.1%)

  225,4 tys

  20,4(0.4%)

  30,5 tys

  2,7(0%)

  113,3 tys

  9,7(0.1%)

  76,6 tys

  6,5(0.1%)

  86,4 tys

  7,2(0.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  624,5 tys

  58,5(1.6%)

  599,2 tys

  56,0(1.3%)

  506,0 tys

  46,4(1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  39,0 tys

  3,2(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,2(0%)

  23,7 tys

  2,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  83,7 tys

  7,8(0.2%)

  80,3 tys

  7,5(0.2%)

  9,6 tys

  0,9(0%)

  5,7 tys

  0,5(0%)

  121,8 tys

  10,7(0.1%)

  95,9 tys

  8,3(0.1%)

  75,6 tys

  6,4(0.1%)

  3,4 tys

  0,3(0%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,3 tys

  0,2(0%)

  5,9 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  68,3

  0,0(0%)

  72,7

  0,0(0%)

  3,9 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  105,7 tys

  9,9(0.3%)

  148,6 tys

  13,9(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  74,8 tys

  6,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Wasilkowie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Wasilkowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Wasilków, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Wasilkowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  42,6 mln

  2,8 tys(100%)

  44,2 mln

  2,8 tys(100%)

  53,0 mln

  3,4 tys(100%)

  57,5 mln

  3,6 tys(100%)

  69,4 mln

  4,2 tys(100%)

  88,8 mln

  5,1 tys(100%)

  88,4 mln

  5,0 tys(100%)

  109,9 mln

  6,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  23,1 mln

  2,2 tys(54.2%)

  21,9 mln

  2,0 tys(49.4%)

  23,7 mln

  2,2 tys(44.7%)

  24,6 mln

  2,2 tys(42.9%)

  30,4 mln

  2,7 tys(43.8%)

  33,3 mln

  2,9 tys(37.5%)

  33,9 mln

  2,9 tys(38.4%)

  42,8 mln

  3,6 tys(38.9%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  7,7 mln

  722(18.1%)

  8,3 mln

  780(18.9%)

  9,7 mln

  889(18.3%)

  9,6 mln

  870(16.8%)

  10,1 mln

  891(14.6%)

  11,8 mln

  1,0 tys(13.3%)

  14,2 mln

  1,2 tys(16%)

  18,4 mln

  1,5 tys(16.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,1 mln

  201(5%)

  898,1 tys

  83,9(2%)

  1,2 mln

  108(2.2%)

  1,0 mln

  93,0(1.8%)

  3,0 mln

  260(4.3%)

  1,7 mln

  145(1.9%)

  1,5 mln

  131(1.7%)

  4,6 mln

  381(4.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,7 mln

  158(4%)

  1,9 mln

  175(4.2%)

  1,8 mln

  164(3.4%)

  2,2 mln

  195(3.8%)

  2,0 mln

  178(2.9%)

  2,3 mln

  195(2.6%)

  2,2 mln

  184(2.5%)

  4,5 mln

  375(4.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  168,4 tys

  15,8(0.4%)

  1,4 mln

  131(3.2%)

  1,4 mln

  129(2.7%)

  1,5 mln

  134(2.6%)

  2,7 mln

  239(3.9%)

  1,6 mln

  140(1.8%)

  2,5 mln

  209(2.8%)

  4,2 mln

  346(3.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  35,0 tys

  3,3(0.1%)

  3,3 mln

  310(7.5%)

  36,0 tys

  3,3(0.1%)

  437,0 tys

  39,5(0.8%)

  2,3 mln

  204(3.3%)

  12,8 mln

  1,1 tys(14.4%)

  3,1 mln

  262(3.5%)

  3,2 mln

  269(2.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,4 mln

  507(12.7%)

  5,3 mln

  499(12.1%)

  14,2 mln

  1,3 tys(26.9%)

  1,6 mln

  141(2.7%)

  1,3 mln

  113(1.9%)

  1,2 mln

  106(1.4%)

  1,3 mln

  109(1.5%)

  1,2 mln

  102(1.1%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  710

  0,1(0%)

  267

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,9 tys

  0,4(0%)

  1,5 tys

  0,1(0%)

  2,8 tys

  0,2(0%)

  2,2 tys

  0,2(0%)

  642,6 tys

  53,5(0.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  205,8 tys

  19,3(0.5%)

  197,4 tys

  18,4(0.4%)

  252,4 tys

  23,1(0.5%)

  229,7 tys

  20,7(0.4%)

  309,1 tys

  27,2(0.4%)

  205,8 tys

  17,7(0.2%)

  201,8 tys

  17,1(0.2%)

  239,2 tys

  19,9(0.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  23,5 tys

  2,2(0.1%)

  41,3 tys

  3,9(0.1%)

  343,0 tys

  31,5(0.6%)

  6,0 tys

  0,5(0%)

  61,8 tys

  5,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  35,0 tys

  3,0(0%)

  105,0 tys

  8,7(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,3 mln

  122(3.1%)

  76,6 tys

  7,2(0.2%)

  80,7 tys

  7,4(0.2%)

  101,8 tys

  9,2(0.2%)

  78,3 tys

  6,9(0.1%)

  113,1 tys

  9,7(0.1%)

  107,3 tys

  9,1(0.1%)

  99,9 tys

  8,3(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  170,1 tys

  15,9(0.4%)

  147,3 tys

  13,8(0.3%)

  137,2 tys

  12,6(0.3%)

  122,3 tys

  11,0(0.2%)

  88,1 tys

  7,7(0.1%)

  70,4 tys

  6,1(0.1%)

  53,5 tys

  4,5(0.1%)

  42,5 tys

  3,5(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  49,1

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  36,3 tys

  3,0(0%)

  Górnictwo i kopalnictwo

  [Dział 100]

  8,4 tys

  0,8(0%)

  11,8 tys

  1,1(0%)

  5,4 tys

  0,5(0%)

  9,9 tys

  0,9(0%)

  38,8 tys

  3,4(0.1%)

  31,9 tys

  2,7(0%)

  40,9 tys

  3,5(0%)

  34,7 tys

  2,9(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  83,7 tys

  7,8(0.2%)

  80,3 tys

  7,5(0.2%)

  9,6 tys

  0,9(0%)

  4,8 tys

  0,4(0%)

  121,8 tys

  10,7(0.2%)

  95,9 tys

  8,3(0.1%)

  75,6 tys

  6,4(0.1%)

  3,4 tys

  0,3(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  102,0 tys

  9,6(0.2%)

  146,2 tys

  13,7(0.3%)

  63,9 tys

  5,9(0.1%)

  2,1 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  967

  0,1(0%)

  2,2 tys

  0,2(0%)

  2,1 tys

  0,2(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  256,3 tys

  24,0(0.6%)

  200,0 tys

  18,7(0.5%)

  3,1 tys

  0,3(0%)

  119,0 tys

  10,7(0.2%)

  2,1 tys

  0,2(0%)

  782,9 tys

  67,4(0.9%)

  102,4 tys

  8,7(0.1%)

  716

  0,1(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  206,4 tys

  19,3(0.5%)

  120,0 tys

  11,2(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  68,3

  0,0(0%)

  72,7

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,1(0%)

  2,3 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  44,6 tys

  4,0(0.1%)

  13,2 tys

  1,2(0%)

  41,7 tys

  3,6(0%)

  13,6 tys

  1,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  162,6 tys

  15,2(0.4%)

  53,5 tys

  4,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  74,8 tys

  6,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Wasilków - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2 862 mieszkańców Wasilkowa jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 380 kobiet oraz 1 482 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 25,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,6% wykształcenie policealne, 11,3% średnie ogólnokształcące, a 21,4% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 17,8% mieszkańców Wasilkowa, gimnazjalnym 3,0%, natomiast 13,7% podstawowym ukończonym. 3,8% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa podlaskiego mieszkańcy Wasilkowa mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Wasilkowie największy odsetek ma wykształcenie wyższe (30,2%) oraz średnie zawodowe (17,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie średnie zawodowe (25,2%) oraz zasadnicze zawodowe (22,8%).

  W roku 2021 w Wasilkowie mieściło się 6 przedszkoli, w których do 34 oddziałów uczęszczało 609 dzieci (306 dziewczynek oraz 303 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Wasilkowie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 8 oddziałów uczęszczało 208 dzieci (102 dziewczynki oraz 106 chłopców). Dostępnych było 240 miejsc.

  23,1% mieszkańców Wasilkowa w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (22,1% wśród dziewczynek i 24,0% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 054 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,76 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 4 szkoły podstawowe, w których w 64 oddziałach uczyło się 1 252 uczniów (609 kobiet oraz 643 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Wasilkowie placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 28 oddziałach uczyło się 622 uczniów (283 kobiety oraz 339 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,2% ludności (29,4% wśród dziewczynek i 27,1% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19,6 uczniów.

  W Wasilkowie znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 4 oddziałach uczyło się 45 uczniów (16 kobiet oraz 29 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 15,5% mieszkańców (16,0% wśród dziewczyn i 15,0% wśród chłopaków). 11,3 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 18,4% mieszkańców Wasilkowa w wieku potencjalnej nauki (17,3% kobiet i 19,5% mężczyzn).

 • 25,4% Wykształcenie wyższe
 • Wasilków
  25,4%
  woj. podlaskie
  24,5%
  Polska
  25,2%
 • 30,2% Kobiety
  (wyższe)
 • 20,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 36,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  36,3%
  Województwo
  36,5%
  Polska
  35,2%
 • 36,4% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 36,1% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,6% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  3,6%
  Województwo
  3,6%
  Kraj
  3,3%
 • 5,1% Kobiety
  (policealne)
 • 1,9% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,3% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Wasilków
  11,3%
  woj. podlaskie
  11,8%
  Cała Polska
  11,9%
 • 13,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 21,4% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  21,4%
  Województwo
  21,1%
  Kraj
  20,0%
 • 17,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 25,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 17,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Wasilków
  17,8%
  Podlaskie
  17,1%
  Polska
  21,2%
 • 13,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 22,8% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  3,0%
  Podlaskie
  3,0%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 13,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  13,7%
  woj. podlaskie
  15,3%
  Kraj
  12,3%
 • 13,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 13,4% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,8% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  3,8%
  Województwo
  3,6%
  Kraj
  3,1%
 • 3,9% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,8% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Wasilkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1054 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  1 054,0
  Podlaskie
  895,0
  Kraj
  896,0
 • 0,76 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,76
  woj. podlaskie
  0,98
  Kraj
  0,89
 •  
 • 6Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 34 Oddziały
 • 5 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 535 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Wasilków) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 609 Dzieci
 • 306 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 303 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,2%
  49,8%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 7 2 lata i mniej
 • 7
 • 196 3 lata
 • 196
 • 166 4 lata
 • 166
 • 180 5 lata
 • 180
 • 60 6 lat
 • 60
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 106 3 lata
 • 106
 • 85 4 lata
 • 85
 • 91 5 lata
 • 91
 • 20 6 lat
 • 20
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 90 3 lata
 • 90
 • 81 4 lata
 • 81
 • 89 5 lata
 • 89
 • 40 6 lat
 • 40
 • 102 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 43,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 42,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 11,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Wasilkowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Wasilkowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole "Słoneczne" w Wasilkowie
  Publiczne
  85 718-55-01
  85 718-55-01
  ul. Sienkiewicza 24
  16-010 Wasilków
  1024823
  Domowe Przedszkole Bis w Wasilkowie
  Niepubliczne
  85 733-31-67
  ul. KRUCZA 25A
  16-010 Wasilków
  ---
  Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Robaczki"
  Niepubliczne
  85 742-37-11
  85 742-37-11
  ul. świerkowa 1/3
  16-010 Wasilków
  ---
  Niepubliczne Przedszkole Językowe (Tekakwita)
  Niepubliczne
  ul. Białostocka 1A
  16-010 Wasilków
  ---
  Niepubliczne Przedszkole Montessori
  Niepubliczne
  69 670-22-18
  ul. Kościelna 55
  16-010 Wasilków
  ---
  Przedszkole Niepubliczne HAPPY
  Niepubliczne
  69 089-53-94
  ul. Białostocka 106A/U1
  16-010 Wasilków
  ---
 • Szkoły podstawowe w Wasilkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Wasilków) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 64 Oddziały
 • 1 252 Uczniowie
 • 609 Kobiety
  (uczniowie)
 • 643 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,6%
  51,4%
 • 161 Uczniowie w 1 klasie
 • 71 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 90 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 136 Absolwenci
 • 64 Kobiety
  (absolwenci)
 • 72 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 19,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  19,6
  woj. podlaskie
  16,0
  Cały kraj
  16,7
 •  
 • 95,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 74,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 21,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Wasilkowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Wasilkowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta (Król Zygmunt August)
  Publiczna
  85 718-54-98
  85 718-54-98
  ul. Polna 1/4A
  16-010 Wasilków
  39869100
 • Szkoły ponadpodstawowe w Wasilkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Wasilków) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 19 Uczniowie w 1 klasie
 • 6 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 13 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 11,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Wasilków
  11,3
  woj. podlaskie
  18,4
  Polska
  19,6
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Wasilkowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Wasilkowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Wasilkowie
  Niepubliczna
  85 710-49-23
  85 710-49-23
  ul. Supraślska 21
  16-010 Wasilków
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Wasilkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 23,1% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 22,1% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 24,0% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,2% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 29,4% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,1% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,7% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,1% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,5% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,0% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 15,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 18,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 17,3% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 19,5% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Wasilków, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Wasilków, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Wasilków, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Wasilków - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Wasilkowie

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2021 roku):
  • inne obiekty hotelowe: 1


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Wasilkowie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Wasilkowie
  (Źródło: GUS, 2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w Wasilkowie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 112 (uczestnicy: 13 823)
  • seanse filmowe: 11 (uczestnicy: 362)
  • wystawy: 5 (uczestnicy: 3 050)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 7 (uczestnicy: 1 950)
  • koncerty: 6 (uczestnicy: 1 650)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 8 (uczestnicy: 270)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 17 (uczestnicy: 2 770)
  • konkursy: 4 (uczestnicy: 635)
  • pokazy teatralne: 1 (uczestnicy: 40)
  • warsztaty: 53 (uczestnicy: 3 096)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 5 (członkowie: 67)
  • taneczne: 1 (członkowie: 12)
  • muzyczne: 3 (członkowie: 35)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 20)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2021 w Wasilkowie działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 45 974 zwiedzających, co daje 38 692 osoby zwiedzające muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2021 w Wasilkowie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 43 901 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 8 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 32 736 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 20
  • dostępne dla czytelników: 13
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 13
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Wasilkowie działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 108 członków. Zarejestrowano 257 ćwiczących (mężczyźni: 209, kobiety: 48, chłopcy do lat 18: 171, dziewczęta do lat 18: 46). Aktywne były 3 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (2), instruktora sportowego (9) oraz inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Wasilkowie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Wasilkowie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Wasilkowa znajduje się 6 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Wasilkowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z 1880 - 1883dnia 1987-11-11, wykaz dokumentów: 666 z 1987-11-11; A-505 z 2013-02-27
  • Cerkiew z 1853 r.dnia 1993-11-19, wykaz dokumentów: 778 z 1993-11-19; A-506 z 2013-02-27
  • Dzwonnica z 3. ćw. XIX w.dnia 1993-11-19, wykaz dokumentów: 778 z 1993-11-19; A-506 z 2013-02-27
  • Zespół - cerkiew z 1853 r.dnia 1993-11-19, wykaz dokumentów: 778 z 1993-11-19; A-506 z 2013-02-27
  • Cmentarz rzymsko-katolicki z końca XIX w.dnia 2002-09-24, wykaz dokumentów: A-31 z 2002-09-24
  • Kościół z 1958 - 1966dnia 2017-02-14, wykaz dokumentów: 605 z 2017-02-14
 • Formy ochrony przyrody w Wasilkowie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Wasilkowa znajdują się 3 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Wasilkowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Ostoja Knyszyńska - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2009-03-06, Powierzchnia: 136084.43 ha
  • Puszcza Knyszyńska - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2004-11-05, Powierzchnia: 139590.23 ha
  • Żurawka - bagno (użytek ekologiczny)Data ustanowienia: 2001-02-27, Opis granicy: Wasilków działki nr 334/87 334/6

Wasilków - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 2 wypadków drogowych w Wasilkowie odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 2 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 16,8 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 8,4 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2021 roku w Wasilkowie znajdowało się 11 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 1 wypis z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 1 licencję na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu białostockiego.

  Powiat białostocki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Wasilkowie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 2 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 2 Ranni
  (rok 2021)
 • 2 Lekko ranni
 • 0 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Wasilkowie w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 16,83 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Tutaj
  16,8
  Podlaskie
  37,2
  Cała Polska
  59,9
 • 8,42 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Miasto
  8,4
  Województwo
  6,8
  Cały kraj
  5,9
 • 16,83 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Wasilków
  16,8
  Podlaskie
  41,3
  Cały kraj
  69,4
 • 50,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Tutaj
  50,0
  Podlaskie
  18,2
  Cała Polska
  9,8
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Wasilków
  100,0
  Podlaskie
  111,1
  Cały kraj
  115,8
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 11 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 8 km  Będących pod zarządem gminy
 • 1 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 3 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Wasilkowie w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 881,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Wasilków
  881,1 km
  woj. podlaskie
  389,8 km
  Cały kraj
  591,9 km
 • 6,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Wasilków
  6,0 km
  Podlaskie
  6,8 km
  Polska
  4,9 km
 • 1 Liczba licencji na taksówki
 • 1 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Wasilków przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 19droga krajowa nr 19(granica (Białoruś) - Kuźnica - Popławce - Zadworzany - Sokółka - Wierzchłowce - Podjanowszczyzna - Moczalnia Stara - Straż - Czarna Białostocka - Horodnianka - Wasilków - Sochonie - Jurowce - Sielachowskie - Białystok - Kuriany - Zwierki - Kucharówka - Zabłudów - Koźliki - Laszki - Ryboły - Chraboły - Haćki - Proniewicze - Bielsk Podlaski - Piliki - Knorydy - Boćki - Andryjanki - Wojeniec - Dziadkowice - Wierciń Duży - Leszczka - Siemiatycze - Turna Mała - Kózki - Chlebczyn - Sarnaki - Platerów - Ostromęczyn - Puczyce-Kolonia - Woźniki - Łosice - Mszanna - Kopce - Mostów - Łukowisko - Międzyrzec Podlaski - Rzeczyca - Rudnik - Kąkolewnica - Żakowola Poprzeczna - Żakowola Radzyńska - Turów - Bedlno Radzyńskie - Białka - Radzyń Podlaski - Borki - Kock - Bykowszczyzna - Firlej - Lubartów - Łucka-Kolonia - Trzciniec - Niemce - Leonów - Ciecierzyn - Elizówka - Lublin - Konopnica - Zemborzyce Tereszyńskie - Trojaczkowice - Strzeżkowice Duże - Niedrzwica Duża - Niedrzwica Kościelna Druga - Niedrzwica Kościelna - Sobieszczany-Kolonia - Wilkołaz - Zdrapy - Rudnik Szlachecki - Pułankowice - Kraśnik - Stróża - Słodków Pierwszy - Polichna - Modliborzyce - Janówek - Borownica - Janów Lubelski - Gierlachy - Łążek Ordynacki - Domostawa - Katy - Ździary - Podborek - Zarzecze - Nisko - Nowosielec - Jeżowe - Błonie - Kamień - Sokołów Małopolski - Nienadówka - Stobierna - Jasionka - Nowa Wieś - Trzebownisko - Rzeszów - Boguchwała - Lutoryż - Zarzecze - Babica - Wyżne - Połomia - Baryczka - Małówka - Niebylec - Jawornik - Lutcza - Domaradz - Jasienica Rosielna - Iskrzynia - Krościenko Wyżne - Pustyny - Łężany - Miejsce Piastowe - Rogi - Równe - Zboiska - Dukla - Lipowica - Nowa Wieś - Trzciana - Tylawa - Barwinek - granica (Słowacja))
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Wasilków przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 6Linia kolejowa nr 6: Zielonka - Kuźnica Białostocka [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Zielonka - Kobyłka Ossów - Kobyłka - Wołomin - Wołomin Słoneczna - Zagościniec - Dobczyn - Klembów - Jasienica Mazowiecka - Tłuszcz - Chrzęsne - Mokra Wieś - Szewnica - Urle - Barchów - Łochów - Ostrówek Węgrowski - Topór - Sadowne Węgrowskie - Prostyń - Małkinia - Zaręby Kościelne - Kietlanka - Szulborze Koty - Czyżew - Kity - Dąbrowa-Łazy - Szepietowo - Szymbory - Jabłoń Kościelna - Racibory - Zdrody Nowe - Łapy Osse - Łapy - Uhowo - Bojary - Baciuty - Trypucie - Niewodnica - Klepacze - Białystok Wiadukt - Białystok -Wasilków - Czarny Blok - Wólka Ratowiecka - Czarna Białostocka - Machnacz - Rozedranka - Gieniusze - Gieniusze - Sokółka - Kundzin - Łosośna - Czuprynowo - Kuźnica Białostocka)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Wasilkowie istnieje 116 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 11 Listopada

  ul. Adama Mickiewicza

  ul. Akacjowa

  ul. Bagienna

  ul. Białostocka

  ul. Bociania

  ul. Bolesława Prusa

  ul. Borsucza

  ul. Brzozowa

  ul. Błękitna

  ul. Cechowa

  ul. Cedrowa

  ul. Chabrowa

  ul. Ciemna

  ul. Cisowa

  ul. Czysta

  ul. Dereniowa

  ul. Dolna

  ul. Dworna

  ul. Dębowa

  ul. Edwarda Godlewskiego

  ul. Edwarda Rydza-Śmigłego

  ul. Elektryczna

  ul. Emilii Plater

  ul. Gajna

  ul. Grodzieńska

  ul. Grzybowa

  ul. Henryka Sienkiewicza

  ul. Ignacego Daszyńskiego

  ul. Ignacego Paderewskiego

  ul. Jagodowa

  ul. Jakimy

  ul. Jana Pawła II

  ul. Jaworowa

  ul. Jałowcowa

  ul. Jesionowa

  ul. Juliusza Słowackiego

  ul. Jurowiecka

  ul. Kamienna

  ul. Kasztanowa

  rynek Kilińskiego

  ul. Klonowa

  ul. Kolejowa

  ul. Kościelna

  ul. Krucza

  ul. Kryńska

  ul. Krzywa

  ul. Kupiecka

  ul. Leszczynowa

  ul. Leśna

  ul. Lipowa

  ul. Lisia

  ul. Magnoliowa

  ul. Marii Dąbrowskiej

  ul. Marii Konopnickiej

  ul. Modrzewiowa

  ul. Nadawki

  ul. Nadrzeczna

  ul. Nowa

  ul. Ogrodowa

  ul. Olszowa

  ul. Orla

  ul. Orzechowa

  ul. Piaskowa

  ul. Piasta

  ul. Podleśna

  ul. Pogodna

  ul. Polna

  ul. Produkcyjna

  ul. Projektowana

  ul. Prosta

  ul. Przejazdowa

  ul. Przemysłowa

  ul. Przytorowa

  ul. Rolna

  ul. Romana Dmowskiego

  Rondo Świętego Krzysztofa

  ul. Rzemieślnicza

  ul. Równoległa

  ul. Skrzatów

  ul. Sokola

  ul. Sosnowa

  ul. Sportowa

  ul. Spożywcza

  ul. Stanisława Staszica

  ul. Stawowa

  ul. Stefana Żeromskiego

  ul. Supraślska

  ul. Słoneczna

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Torfowa

  ul. Ukośna

  ul. Wielobranżowa

  ul. Wierzbowa

  ul. Wiewiórcza

  ul. Wincentego Witosa

  ul. Wiśniowa

  ul. Wojtachowska

  ul. Wołowicza

  ul. Wspólna

  ul. Zachodnia

  ul. Zajęcza

  ul. Zakładowa

  ul. Zaułek

  ul. Zielona

  ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego

  ul. gen. Władysława Sikorskiego

  ul. kard. Stefana Wyszyńskiego

  ul. ks. Wacława Rabczyńskiego

  ul. marsz. Józefa Piłsudskiego

  ul. Łazienna

  ul. Łukasza Górnickiego

  ul. Łąkowa

  ul. Świerkowa

  ul. Żurawia

  ul. Żwirowa