Luboń w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe)

Luboń - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Luboń to miasto leżące w środkowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa wielkopolskiego, powiatu poznańskiego. Jest siedzibą gminy miejskiej Luboń.
 • 32 801 Liczba mieszkańców
 • 13,5 km² Powierzchnia
 • 2 427,9 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 72 m n.p.m Wysokość
 • 29 września 1954 Data założenia
 • 13 listopada 1954 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 61 Numer kierunkowy
 • PZ, POZ Tablice rejestracyjne
 • Małgorzata Machalska Burmistrz miasta
Identyfikatory
 • 16.877452.3462 Współrzędne GPS
 • 3021011 TERYT (TERC)
 • 0970974 SIMC
Herb miasta Luboń
Luboń herb
Flaga miasta Luboń
Luboń flaga

Jak Luboń wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Luboń na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Luboń wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Luboń plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
18Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja)
26Miasta o największej gęstości zaludnienia w Polsce
34Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
61Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku wtórnym
65Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
65Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
87Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 km2
89Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
89Miasta w Polsce z największą liczbą wypadków drogowych
92Miasta w Polsce z największą liczbą rannych na skutek wypadków drogowych
93Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
101Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
112Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
130Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań
136Największe miasta w Polsce pod względem liczby ludności
139Miasta w Polsce z największą liczbą małżeństw na 1000 mieszkańców
149Miasta w Polsce z największą liczbą samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
161Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych nowotworami
162Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim ogólnokształcącym w Polsce
165Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych
180Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do gazu sieciowego
188Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań posiadających łazienkę
208Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem policealnym w Polsce
215Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego

Luboń - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
62-030Poczta Luboń 1, ul. Poniatowskiego 18
62-030Poczta Filia UP Luboń 1, ul. Żabikowska 62
62-030Poczta Filia UP Luboń 1, ul. Sobieskiego 97
62-030Skrytki Pocztowe Poczta UP Luboń 1, ul. Poniatowskiego 18

Luboń - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Luboniu)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Poznaniu (podlega pod: ZUS I Oddział w Poznaniu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Fabryczna 27/28
61-512 Poznań
Urząd Miasta Luboń
(61) 813-00-11
(61) 813-00-97
Plac Edmunda Bojanoskiego 2
62-030 Luboń

Luboń - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Luboń jest niewielkim miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 32 801, z czego 52,4% stanowią kobiety, a 47,6% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców wzrosła o 31,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,0 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Lubonia zawarli w 2022 roku 159 małżeństw, co odpowiada 4,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,7% mieszkańców Lubonia jest stanu wolnego, 58,7% żyje w małżeństwie, 7,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 6,4% to wdowy/wdowcy.

  Luboń ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -19. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -0,58 na 1000 mieszkańców Lubonia. W 2022 roku urodziło się 271 dzieci, w tym 48,3% dziewczynek i 51,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 409 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,32 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 26,7% zgonów w Luboniu spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 25,3% zgonów w Luboniu były nowotwory, a 7,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Lubonia przypada 8.81 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 370 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 406 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Lubonia -36. W tym samym roku 6 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 9 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -3.

  60,4% mieszkańców Lubonia jest w wieku produkcyjnym, 20,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 19,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Lubonia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 32 801 Liczba mieszkańców
 • 17 172 Kobiety
 • 15 629 Mężczyźni
 • 52,4%
  47,6%
 • 110 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 110 kobiet)
 • 91 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 91 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Luboniu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Luboniu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Luboniu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Lubonia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 40,0 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  40,0 lat
  Województwo
  41,1 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 41,6 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,2 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Luboń, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Lubonia
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Luboń,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Luboń,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Luboń,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,7% Kawalerowie/Panny
 • Luboń
  27,8%
  Wielkopolskie
  29,8%
  Polska
  29,1%
 • 24,8% Kobiety
  (Panny)
 • 31,0% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,7% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  58,7%
  woj. wielkopolskie
  54,7%
  Polska
  54,0%
 • 57,3% Kobiety
  (Zamężne)
 • 60,3% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 6,4% Wdowcy/Wdowy
 • Luboń
  6,3%
  Województwo
  8,3%
  Cały kraj
  8,5%
 • 10,1% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 7,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  7,1%
  Wielkopolskie
  7,0%
  Cała Polska
  7,6%
 • 7,8% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,1% Nieustalone
 • Luboń
  0,1%
  Województwo
  0,2%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Luboniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Luboniu w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Luboń
  4,8
  Wielkopolskie
  4,2
  Cały kraj
  4,1
 • 1,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  1,2
  woj. wielkopolskie
  1,4
  Polska
  1,6
 • 159 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Luboniu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Luboniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -19 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -19 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 0 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -0,58 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -0,6
  Wielkopolskie
  -2,2
  Kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Luboniu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Luboniu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Luboniu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Luboniu w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 271 Urodzenia żywe
 • 131 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 140 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,3%
  51,7%
 • 8,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  8,2
  woj. wielkopolskie
  8,7
  Cały kraj
  8,1
 • 40,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  40,2
  Wielkopolskie
  37,1
  Cała Polska
  35,1
 • 3 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 3
 • 34 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 34
 • 117 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 117
 • 101 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 101
 • 40 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 40
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 409 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 343 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 472 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Luboń
  3 409 g
  woj. wielkopolskie
  3 392 g
  Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 Waga 5000g i więcej
 • 3
 • 63 Waga 4500g - 4999g
 • 63
 • 437 Waga 4000g - 4499g
 • 437
 • 1 498 Waga 3500g - 3999g
 • 1 498
 • 1 638 Waga 3000g - 3499g
 • 1 638
 • 628 Waga 2500g - 2999g
 • 628
 • 125 Waga 2000g - 2499g
 • 125
 • 54 Waga 1500g - 1999g
 • 54
 • 15 Waga 1000g - 1499g
 • 15
 • 12 Waga 600g - 999g
 • 12
 • 1,52 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,52
  woj. wielkopolskie
  1,33
  Cała Polska
  1,26
 • 0,75 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,75
  Wielkopolskie
  0,65
  Polska
  0,61
 • 1,32 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Luboń
  1,32
  Wielkopolskie
  0,80
  Cały kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Luboniu w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 290 Zgony
 • 150 Kobiety
  (Zgony)
 • 140 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 51,7%
  48,3%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 8,8 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  8,8
  Wielkopolskie
  10,9
  Polska
  11,9
 • 75,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Luboń
  75,6
  Województwo
  124,8
  Kraj
  147,0
 • 3,6 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  3,6
  Województwo
  3,5
  Cały kraj
  3,8
 • 2,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  2,0
  Województwo
  2,9
  Kraj
  3,1
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,1
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie poznańskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 26,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  26,7%
  woj. wielkopolskie
  28,6%
  Polska
  36,0%
 • 25,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  25,3%
  woj. wielkopolskie
  24,2%
  Cała Polska
  23,6%
 • 7,7% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  7,7%
  Województwo
  7,6%
  Cały kraj
  6,7%
 • 239 Zgony spowodowane COVID-19
 • 9,7 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. wielkopolskie
  9,7
  Cały kraj
  15,8
 • 57,5 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  57,5
  Cały kraj
  70,6
 • 194,4 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  194,4
  Województwo
  263,4
  Cały kraj
  280,1
 • 239,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Wielkopolskie
  239,9
  Kraj
  253,9
 • 205,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 197,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 213,4 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  205,1
  Województwo
  311,2
  Cały kraj
  426,2
 • 34,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 13,7 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 67,3 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  34,8
  woj. wielkopolskie
  48,9
  Polska
  62,9
 • 25,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  25,7
  Wielkopolskie
  35,1
  Polska
  33,8
 • 4,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  4,9
  Wielkopolskie
  6,7
  Kraj
  7,0
 • 0,7% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,7%
  woj. wielkopolskie
  0,7%
  Cały kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 370 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 197 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 173 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 6 Zameldowania z zagranicy
 • 2 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 4 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 406 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 234 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 172 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 9 Wymeldowania za granicę
 • 1 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 8 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -39 Saldo migracji
 • -36 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -3 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -36 Saldo migracji wewnętrznych
 • -37 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -3 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -4 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Luboniu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Luboniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 17,2% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 16,0% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 18,6% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,6% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,9% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,4% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,2% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,1% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,0% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Luboń, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Luboń - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Luboniu oddano do użytku 180 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 5,48 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Luboniu to 12 627 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 384 mieszkania. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa wielkopolskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  75,6% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 24,4% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Luboniu to 4,03 i jest porównywalna do przeciętnej liczby izb dla województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Luboniu to 104,60 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,53% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 98,19% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 98,03% mieszkań posiada łazienkę, 88,72% korzysta z centralnego ogrzewania, a 89,47% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu poznańskiego.

  Powiat poznański - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Luboniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 12 627 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 384,40 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  384,40
  Wielkopolskie
  386,90
  Kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 80,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  80,10 m2
  Województwo
  81,90 m2
  Cały kraj
  75,30 m2
 • 30,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  30,80 m2
  Województwo
  31,70 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,92 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,92
  Wielkopolskie
  4,06
  Cały kraj
  3,83
 • 2,60 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Luboń
  2,60
  woj. wielkopolskie
  2,58
  Cały kraj
  2,42
 • 0,66 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Luboń
  0,66
  woj. wielkopolskie
  0,64
  Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Luboniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 180 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 5,48 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Luboń
  5,48
  woj. wielkopolskie
  7,35
  Cały kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 726 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,03 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  4,03
  Wielkopolskie
  4,04
  Polska
  3,89
 • 22,10 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Luboń
  22,10
  Wielkopolskie
  29,73
  Cała Polska
  24,56
 • 18 831 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 104,6 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  104,6 m2
  Województwo
  94,4 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 0,57 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,57 m2
  Wielkopolskie
  0,69 m2
  Kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Luboniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 98,53% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Luboń
  98,53%
  Województwo
  98,07%
  Cały kraj
  97,75%
 • 98,19% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  98,19%
  Wielkopolskie
  96,64%
  Polska
  95,18%
 • 98,03% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  98,03%
  Wielkopolskie
  95,51%
  Cały kraj
  93,75%
 • 88,72% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Luboń
  88,72%
  Województwo
  87,06%
  Polska
  85,83%
 • 89,47% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Luboń
  89,47%
  Wielkopolskie
  56,79%
  Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Luboń - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Luboniu na 1000 mieszkańców pracuje 139osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 49,7% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 50,3% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Luboniu wynosiło w 2023 roku 1,0% (1,0% wśród kobiet i 1,0% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Luboniu wynosiło 5 737,99 PLN, co odpowiada 85.60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Lubonia 4 324 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 1 640 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -2 684.

  4,0% aktywnych zawodowo mieszkańców Lubonia pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 38,2% w przemyśle i budownictwie, a 40,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Luboniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 139 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  139,0
  Wielkopolskie
  290,0
  Cała Polska
  259,0
 • 2,0% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 2,2% Kobiety
 • 1,8% Mężczyźni
 • Luboń
  1,0%
  Wielkopolskie
  3,0%
  Cała Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Luboniu w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Luboniu w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Luboniu w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Luboniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 054 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  5 738 PLN
  Wielkopolskie
  6 020 PLN
  Kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Luboniu w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Luboniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 4 324 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 1 640 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -2 684 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,38 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Luboniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 4,0% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 3,7% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 4,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 38,2% Przemysł i budownictwo
 • 30,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 43,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 40,8% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 37,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 43,0% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 16,2% Pozostałe
 • 26,2% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Luboniu w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Luboniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 567 Pracujący ogółem
 • 2 269 Kobiety
 • 2 298 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Luboniu w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 20,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,8% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 22,1% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,4% W wieku produkcyjnym
 • 56,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,9% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 19,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 24,7% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,0% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Luboń, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 65,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Luboń
  65,4
  Województwo
  68,5
  Cały kraj
  69,0
 • 31,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  31,7
  Wielkopolskie
  35,6
  Kraj
  38,2
 • 94,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  94,0
  woj. wielkopolskie
  108,0
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 62,1% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,4% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,9% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,6% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Luboń - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Luboniu w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowane były 5 792 podmioty gospodarki narodowej, z czego 4 378 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 368 nowych podmiotów, a 251 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (458) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (358) w roku 2021. W tym samym okresie najwięcej (414) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2015 roku, najmniej (178) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Luboniu najwięcej (627) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (5 654) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,3% (17) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 25,3% (1 463) podmiotów, a 74,4% (4 312) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Luboniu najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (21.5%) oraz Budownictwo (15.7%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 5 792 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 17 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 463 Przemysł i budownictwo
 • 4 312 Pozostała działalność
 • 368 Podmioty nowo zarejestrowane w Luboniu w 2023 roku
 • 251 Podmioty wyrejestrowane w Luboniu w 2023 roku
 • 4 378 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 654 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 5 654
 • 117 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 117
 • 18 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 18
 • 2 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 2
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 1
 • 5 789 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 5 789
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 776 Spółki handlowe ogółem
 • 776
 • 40  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 40
 • 7  Spółki handlowe - akcyjne
 • 7
 • 627  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 627
 • 36    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 36
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 384 Spółki cywilne ogółem
 • 384
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 378 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 943 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 943
 • 687 Budownictwo
 • 687
 • 552 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 552
 • 372 Przetwórstwo przemysłowe
 • 372
 • 333 Transport i gospodarka magazynowa
 • 333
 • 277 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 277
 • 262 Pozostała działalność
 • 262
 • 254 Informacja i komunikacja
 • 254
 • 221 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 221
 • 131 Edukacja
 • 131
 • 122 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 122
 • 105 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 105
 • 57 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 57
 • 39 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 39
 • 15 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 15
 • 7 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 7
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Luboń - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Luboniu stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 426 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 13,06 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Luboniu wynosi 58,20% i jest znacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Lubonia najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 8,93 (wykrywalność 51%) oraz przeciwko mieniu - 7,70 (wykrywalność 37%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,31 (98%), o charakterze gospodarczym - 2,14 (52%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,22 (93%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Luboniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Lubonia.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Luboń, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 426 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 426
 • 292 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 292
 • 70 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 70
 • 43 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 43
 • 7 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 7
 • 251 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 251
 • 13,06 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  13,06
  Województwo
  18,91
  Cała Polska
  22,81
 • 8,93 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Luboń
  8,93
  Województwo
  11,58
  Cały kraj
  12,98
 • 2,14 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,14
  Województwo
  4,85
  Cała Polska
  6,99
 • 1,31 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  1,31
  woj. wielkopolskie
  1,67
  Cały kraj
  1,82
 • 0,22 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,22
  Województwo
  0,30
  Cała Polska
  0,35
 • 7,70 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  7,70
  woj. wielkopolskie
  9,57
  Cała Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Luboń, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 58% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Luboń
  58%
  woj. wielkopolskie
  72%
  Kraj
  71%
 • 52% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Luboń
  52%
  Województwo
  65%
  Polska
  63%
 • 52% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  52%
  Wielkopolskie
  77%
  Cała Polska
  75%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  98%
  Wielkopolskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 94% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  94%
  Wielkopolskie
  94%
  Cała Polska
  88%
 • 38% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  38%
  Wielkopolskie
  52%
  Polska
  51%

Luboń - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Lubonia wyniosła w 2022 roku 194,3 mln złotych, co daje 5,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 10.9% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Lubonia - 36.1% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (16.4%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (10.1%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 30,3 mln złotych, czyli 15,6% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Lubonia wyniosła w 2022 roku 179,1 mln złotych, co daje 5,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 4.7% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (43.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (17.1%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (8.9%). W budżecie Lubonia wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,5 tys złotych na mieszkańca (28,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 50,4 złotych na mieszkańca (0,9%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 12,9%.
 • Wydatki budżetu w Luboniu według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Lubonia według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Luboń, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Lubonia według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  82,1 mln

  2,7 tys(100%)

  101,1 mln

  3,2 tys(100%)

  121,9 mln

  3,9 tys(100%)

  133,6 mln

  4,2 tys(100%)

  169,5 mln

  5,3 tys(100%)

  174,6 mln

  5,3 tys(100%)

  175,7 mln

  5,3 tys(100%)

  194,3 mln

  5,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  38,2 mln

  1,2 tys(46.6%)

  37,9 mln

  1,2 tys(37.5%)

  41,3 mln

  1,3 tys(33.9%)

  46,0 mln

  1,4 tys(34.4%)

  58,4 mln

  1,8 tys(34.4%)

  54,6 mln

  1,7 tys(31.3%)

  61,0 mln

  1,9 tys(34.7%)

  70,2 mln

  2,1 tys(36.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  9,1 mln

  292(11.1%)

  9,6 mln

  307(9.5%)

  10,9 mln

  345(9%)

  12,7 mln

  398(9.5%)

  22,5 mln

  703(13.3%)

  18,5 mln

  579(10.6%)

  21,4 mln

  672(12.2%)

  31,8 mln

  967(16.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  8,9 mln

  286(10.8%)

  9,9 mln

  316(9.8%)

  15,3 mln

  482(12.5%)

  15,2 mln

  477(11.4%)

  22,2 mln

  695(13.1%)

  21,9 mln

  685(12.6%)

  14,8 mln

  464(8.4%)

  19,6 mln

  598(10.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  8,9 mln

  288(10.9%)

  25,5 mln

  813(25.2%)

  4,2 mln

  132(3.4%)

  4,5 mln

  143(3.4%)

  4,6 mln

  143(2.7%)

  5,1 mln

  158(2.9%)

  5,9 mln

  184(3.3%)

  12,5 mln

  382(6.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  5,7 mln

  185(7%)

  6,1 mln

  196(6.1%)

  6,3 mln

  201(5.2%)

  6,8 mln

  215(5.1%)

  7,3 mln

  228(4.3%)

  7,3 mln

  227(4.2%)

  7,9 mln

  248(4.5%)

  11,3 mln

  345(5.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  325,1 tys

  10,5(0.4%)

  410,4 tys

  13,1(0.4%)

  92,3 tys

  2,9(0.1%)

  78,5 tys

  2,5(0.1%)

  77,2 tys

  2,4(0%)

  79,3 tys

  2,5(0%)

  111,1 tys

  3,5(0.1%)

  7,0 mln

  214(3.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  3,1 mln

  99,4(3.8%)

  1,5 mln

  48,9(1.5%)

  3,2 mln

  102(2.6%)

  4,6 mln

  146(3.5%)

  3,5 mln

  108(2%)

  6,1 mln

  189(3.5%)

  3,4 mln

  107(1.9%)

  3,9 mln

  117(2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,6 mln

  50,0(1.9%)

  1,8 mln

  58,1(1.8%)

  2,8 mln

  89,6(2.3%)

  2,4 mln

  75,3(1.8%)

  2,5 mln

  78,0(1.5%)

  2,0 mln

  62,2(1.1%)

  3,4 mln

  106(1.9%)

  2,8 mln

  85,0(1.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,4 mln

  43,6(1.6%)

  1,6 mln

  49,5(1.5%)

  4,8 mln

  153(4%)

  6,9 mln

  216(5.1%)

  2,9 mln

  91,9(1.7%)

  2,6 mln

  82,2(1.5%)

  2,6 mln

  80,4(1.5%)

  2,5 mln

  75,1(1.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  696,3 tys

  22,4(0.8%)

  638,7 tys

  20,4(0.6%)

  553,2 tys

  17,5(0.5%)

  642,4 tys

  20,2(0.5%)

  853,2 tys

  26,7(0.5%)

  606,4 tys

  18,9(0.3%)

  443,8 tys

  13,9(0.3%)

  2,4 mln

  71,6(1.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  2,1 mln

  67,8(2.6%)

  1,0 mln

  31,9(1%)

  1,2 mln

  36,4(0.9%)

  1,1 mln

  34,4(0.8%)

  1,3 mln

  40,3(0.8%)

  1,4 mln

  43,4(0.8%)

  1,5 mln

  47,6(0.9%)

  2,2 mln

  67,9(1.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  507,8 tys

  16,3(0.6%)

  492,1 tys

  15,7(0.5%)

  550,7 tys

  17,4(0.5%)

  592,6 tys

  18,6(0.4%)

  640,0 tys

  20,0(0.4%)

  667,0 tys

  20,8(0.4%)

  1,2 mln

  36,8(0.7%)

  1,4 mln

  43,1(0.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,3 mln

  40,5(1.5%)

  1,4 mln

  44,3(1.4%)

  1,5 mln

  48,9(1.3%)

  1,8 mln

  57,0(1.4%)

  1,9 mln

  59,8(1.1%)

  2,1 mln

  66,7(1.2%)

  2,0 mln

  64,0(1.2%)

  545,8 tys

  16,6(0.3%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  12,7 tys

  0,4(0%)

  98,6 tys

  3,1(0.1%)

  134,7 tys

  4,3(0.1%)

  164,8 tys

  5,2(0.1%)

  187,5 tys

  5,9(0.1%)

  56,2 tys

  1,8(0%)

  168,2 tys

  5,3(0.1%)

  213,3 tys

  6,5(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  117,5 tys

  3,8(0.1%)

  3,0 mln

  95,8(3%)

  502,6 tys

  15,9(0.4%)

  274,4 tys

  8,6(0.2%)

  325,7 tys

  10,2(0.2%)

  186,3 tys

  5,8(0.1%)

  87,7 tys

  2,7(0%)

  165,9 tys

  5,1(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  30,1 tys

  1,0(0%)

  30,9 tys

  1,0(0%)

  40,7 tys

  1,3(0%)

  39,6 tys

  1,2(0%)

  41,0 tys

  1,3(0%)

  41,2 tys

  1,3(0%)

  50,7 tys

  1,6(0%)

  45,1 tys

  1,4(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  194,5 tys

  6,3(0.2%)

  20,5 tys

  0,7(0%)

  5,9 tys

  0,2(0%)

  148,9 tys

  4,7(0.1%)

  176,9 tys

  5,5(0.1%)

  157,5 tys

  4,9(0.1%)

  6,0 tys

  0,2(0%)

  6,1 tys

  0,2(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Luboniu według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Lubonia według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Luboń, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Lubonia według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  82,3 mln

  2,7 tys(100%)

  107,0 mln

  3,4 tys(100%)

  118,8 mln

  3,8 tys(100%)

  128,4 mln

  4,0 tys(100%)

  165,9 mln

  5,2 tys(100%)

  176,0 mln

  5,3 tys(100%)

  188,1 mln

  5,7 tys(100%)

  179,1 mln

  5,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  49,9 mln

  1,6 tys(60.7%)

  52,3 mln

  1,7 tys(48.9%)

  55,5 mln

  1,8 tys(46.8%)

  60,7 mln

  1,9 tys(47.3%)

  68,2 mln

  2,1 tys(41.1%)

  66,0 mln

  2,1 tys(37.5%)

  75,8 mln

  2,4 tys(40.3%)

  77,3 mln

  2,4 tys(43.2%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  18,2 mln

  587(22.2%)

  19,0 mln

  604(17.7%)

  20,2 mln

  638(17%)

  21,7 mln

  683(16.9%)

  22,8 mln

  714(13.7%)

  29,2 mln

  913(16.6%)

  34,6 mln

  1,1 tys(18.4%)

  30,6 mln

  931(17.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  90,3 tys

  2,9(0.1%)

  4,6 mln

  146(4.3%)

  4,9 mln

  156(4.2%)

  5,3 mln

  167(4.1%)

  12,3 mln

  387(7.4%)

  15,2 mln

  473(8.6%)

  13,7 mln

  428(7.3%)

  15,9 mln

  483(8.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,1 mln

  195(7.4%)

  22,6 mln

  719(21.1%)

  1,0 mln

  32,8(0.9%)

  1,4 mln

  45,0(1.1%)

  1,0 mln

  32,7(0.6%)

  1,3 mln

  39,4(0.7%)

  1,2 mln

  37,9(0.6%)

  7,5 mln

  227(4.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1 000

  0,0(0%)

  6,8 tys

  0,2(0%)

  408

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  554

  0,0(0%)

  6,9 mln

  209(3.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,1 mln

  68,6(2.6%)

  2,3 mln

  72,4(2.1%)

  3,0 mln

  93,3(2.5%)

  3,1 mln

  98,8(2.4%)

  6,0 mln

  187(3.6%)

  4,5 mln

  141(2.6%)

  2,5 mln

  77,5(1.3%)

  6,5 mln

  198(3.6%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  3,8 mln

  122(4.6%)

  3,9 mln

  125(3.7%)

  3,8 mln

  120(3.2%)

  4,1 mln

  129(3.2%)

  5,8 mln

  183(3.5%)

  4,2 mln

  132(2.4%)

  5,8 mln

  181(3.1%)

  6,1 mln

  187(3.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  275,5 tys

  8,9(0.3%)

  1,4 mln

  44,8(1.3%)

  1,6 mln

  51,3(1.4%)

  816,9 tys

  25,7(0.6%)

  9,3 mln

  292(5.6%)

  4,5 mln

  140(2.5%)

  3,8 mln

  120(2%)

  1,5 mln

  46,0(0.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  723,0 tys

  23,3(0.9%)

  712,6 tys

  22,7(0.7%)

  576,5 tys

  18,2(0.5%)

  563,2 tys

  17,7(0.4%)

  581,9 tys

  18,2(0.4%)

  242,9 tys

  7,6(0.1%)

  369,0 tys

  11,6(0.2%)

  1,2 mln

  36,8(0.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  226

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,1 mln

  33,1(0.6%)

  555,6 tys

  16,9(0.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  61,2 tys

  2,0(0.1%)

  82,2 tys

  2,6(0.1%)

  80,9 tys

  2,6(0.1%)

  55,6 tys

  1,7(0%)

  73,2 tys

  2,3(0%)

  20,0 tys

  0,6(0%)

  87,0 tys

  2,7(0%)

  146,5 tys

  4,5(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  19,0 tys

  0,6(0%)

  28,8 tys

  0,9(0%)

  43,8 tys

  1,4(0%)

  30,5 tys

  1,0(0%)

  36,4 tys

  1,1(0%)

  58,9 tys

  1,8(0%)

  57,5 tys

  1,8(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  10,6 tys

  0,3(0%)

  4,4 tys

  0,1(0%)

  2,7 tys

  0,1(0%)

  1,2 mln

  37,1(0.9%)

  12,1 tys

  0,4(0%)

  76,5 tys

  2,4(0%)

  42,6 tys

  1,3(0%)

  50,0 tys

  1,5(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  111,2 tys

  3,6(0.1%)

  85,0 tys

  2,7(0.1%)

  80,3 tys

  2,5(0.1%)

  63,4 tys

  2,0(0%)

  66,1 tys

  2,1(0%)

  72,0 tys

  2,2(0%)

  43,7 tys

  1,4(0%)

  45,7 tys

  1,4(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  667,2 tys

  21,5(0.8%)

  48,7 tys

  1,6(0%)

  28,2 tys

  0,9(0%)

  41,7 tys

  1,3(0%)

  19,9 tys

  0,6(0%)

  15,2 tys

  0,5(0%)

  44,5 tys

  1,4(0%)

  26,4 tys

  0,8(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  194,5 tys

  6,3(0.2%)

  20,5 tys

  0,7(0%)

  5,9 tys

  0,2(0%)

  148,9 tys

  4,7(0.1%)

  153,7 tys

  4,8(0.1%)

  157,5 tys

  4,9(0.1%)

  6,0 tys

  0,2(0%)

  6,1 tys

  0,2(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  2,9 tys

  0,1(0%)

  3,7 tys

  0,1(0%)

  4,6 tys

  0,1(0%)

  3,8 tys

  0,1(0%)

  2,4 tys

  0,1(0%)

  2,7 tys

  0,1(0%)

  9,7 tys

  0,3(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  2,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,1 tys

  0,1(0%)

  800

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,4 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Luboń - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 7 697 mieszkańców Lubonia jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 3 780 kobiet oraz 3 917 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 33,3% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,4% wykształcenie policealne, 12,4% średnie ogólnokształcące, a 16,6% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 19,2% mieszkańców Lubonia, gimnazjalnym 3,2%, natomiast 8,5% podstawowym ukończonym. 3,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa wielkopolskiego mieszkańcy Lubonia mają wyższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Luboniu największy odsetek ma wykształcenie wyższe (37,3%) oraz zasadnicze zawodowe (14,7%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie wyższe (28,9%) oraz zasadnicze zawodowe (24,2%).

  W roku 2022 w Luboniu mieściło się 19 przedszkoli, w których do 83 oddziałów uczęszczało 1 613 dzieci (800 dziewczynek oraz 813 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Luboniu mieściło się 7 przedszkoli, w których do 34 oddziałów uczęszczało 705 dzieci (372 dziewczynki oraz 333 chłopców). Dostępnych było 707 miejsc.

  19,6% mieszkańców Lubonia w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (20,1% wśród dziewczynek i 19,0% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 122 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,64 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 7 szkół podstawowych, w których w 146 oddziałach uczyło się 3 179 uczniów (1 568 kobiet oraz 1 611 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Luboniu placówkę miały 4 szkoły podstawowe, w których w 79 oddziałach uczyło się 1 814 uczniów (886 kobiet oraz 928 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 30,2% ludności (29,0% wśród dziewczynek i 31,3% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 21,8 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 99,59.

  W Luboniu znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 7 oddziałach uczyło się 193 uczniów (91 kobiet oraz 102 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 31 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Luboniu placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 3 oddziałach uczyło się 33 uczniów (6 kobiet oraz 27 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 8 absolwentów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,3% mieszkańców (16,6% wśród dziewczyn i 16,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 27,6 uczniów.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 19,4% mieszkańców Lubonia w wieku potencjalnej nauki (19,8% kobiet i 19,1% mężczyzn).

 • 33,3% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  33,3%
  Wielkopolskie
  23,5%
  Polska
  25,2%
 • 37,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 28,9% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 32,4% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  32,4%
  Wielkopolskie
  33,7%
  Polska
  35,2%
 • 32,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,4% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  3,4%
  Wielkopolskie
  3,0%
  Polska
  3,3%
 • 4,5% Kobiety
  (policealne)
 • 2,1% Mężczyźni
  (policealne)
 • 12,4% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  12,4%
  woj. wielkopolskie
  10,9%
  Cała Polska
  11,9%
 • 13,7% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 11,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,6% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  16,6%
  Województwo
  19,9%
  Polska
  20,0%
 • 14,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,1% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 19,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  19,2%
  Województwo
  25,0%
  Cały kraj
  21,2%
 • 14,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 24,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,2%
  Województwo
  3,1%
  Polska
  3,0%
 • 2,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 8,5% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Luboń
  8,5%
  Wielkopolskie
  11,5%
  Cały kraj
  12,3%
 • 9,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 7,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  3,4%
  Województwo
  3,2%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,6% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Luboniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1122 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  1 122,0
  Wielkopolskie
  949,0
  Kraj
  927,0
 • 0,64 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Luboń
  0,64
  Województwo
  0,83
  Polska
  0,89
 •  
 • 19Przedszkola
 • 4 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 83 Oddziały
 • 4 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 4 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 1 623 Miejsca
  (rok 2018)
 • 25 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Luboń) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 613 Dzieci
 • 800 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 813 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,6%
  50,4%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 49 2 lata i mniej
 • 49
 • 361 3 lata
 • 361
 • 387 4 lata
 • 387
 • 457 5 lata
 • 457
 • 357 6 lat
 • 357
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 33 2 lata i mniej
 • 33
 • 165 3 lata
 • 165
 • 195 4 lata
 • 195
 • 228 5 lata
 • 228
 • 178 6 lat
 • 178
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 16 2 lata i mniej
 • 16
 • 196 3 lata
 • 196
 • 192 4 lata
 • 192
 • 229 5 lata
 • 229
 • 179 6 lat
 • 179
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • 65 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 75,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 75,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 2,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Luboniu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Luboniu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczne Przedszkole Małe talenty
  Publiczne
  61 666-10-35
  ul. Klonowa 21A
  62-030 Luboń
  717512
  PRZEDSZKOLE NR 5
  Publiczne
  61 813-09-40
  61 813-09-40
  ul. OSIEDLOWA 19
  62-030 Luboń
  614416
  Przedszkole Publiczne
  Publiczne
  61 810-23-06
  ul. Konarzewskiego 10
  62-030 Luboń
  512512
  PRZESZKOLE NR 1
  Publiczne
  61 813-01-02
  61 813-01-02
  ul. JANA III SOBIESKIEGO 65
  62-030 Luboń
  512515
  Przedszkole Publiczne Tęczowa Kraina
  Publiczne
  61 893-03-59
  ul. Okrzei 49
  62-030 Luboń
  41027
  Punkt Przedszkolny "Trójeczka" (Gen.Dyw.Tadeusz Kutrzeba)
  Publiczny
  61 813-04-42
  61 813-04-42
  ul. DĄBROWSKIEGO 2A
  62-030 Luboń
  1253
  Peter Pan
  Niepubliczny
  78 371-81-15
  ul. Leśmiana 8a
  62-030 Luboń
  ---
  Punkt Przedszkolny Czarodziejski Zamek
  Niepubliczny
  60 533-53-30
  ul. 11 Listopada 98
  62-030 Luboń
  ---
  Calineczka (calineczka)
  Niepubliczne
  61 813-95-55
  61 813-95-55
  ul. poniatowskiego 42a
  62-030 Luboń
  ---
  Chatka Skrzatka Przedszkole Niepubliczne
  Niepubliczne
  61 810-27-53
  ul. 11 Listopada 63
  62-030 Luboń
  ---
  Niepubliczne Przedszkole "CZarodziejski Ogród" G. Pawłowska
  Niepubliczne
  Luboń
  62-030 Luboń
  ---
  Niepubliczne Przedszkole "Słoneczny-Zakątek" s. c.
  Niepubliczne
  50 130-62-14
  ul. 11 Listopada 158
  62-030 Luboń
  ---
  Niepubliczne Przedszkole Domisie
  Niepubliczne
  60 508-11-85
  ul. Wschodnia 21/65
  62-030 Luboń
  ---
  Niepubliczne Przedszkole Kubuś Puchatek i Przyjaciele w Luboniu
  Niepubliczne
  61 830-15-11
  ul. Marii Konopnickiej 14
  62-030 Luboń
  ---
  NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE TAJEMNICZA WYSPA
  Niepubliczne
  61 813-09-50
  ul. KOPERNIKA 4
  62-030 Luboń
  ---
 • Szkoły podstawowe w Luboniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Luboń) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 7Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 146 Oddziały
 • 3 179 Uczniowie
 • 1 568 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 611 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,3%
  50,7%
 • 423 Uczniowie w 1 klasie
 • 229 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 194 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 509 Absolwenci
 • 259 Kobiety
  (absolwenci)
 • 250 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 21,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  21,8
  Województwo
  17,3
  Kraj
  17,0
 •  
 • 215,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 189,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 26,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 99,59 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Luboń
  99,59
  woj. wielkopolskie
  97,58
  Cała Polska
  95,96
 • 98,93 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  98,93
  woj. wielkopolskie
  96,29
  Cały kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Luboń) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Luboń) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Luboniu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Luboniu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego w Luboniu (August hr. Cieszkowski)
  Publiczna
  61 813-03-92
  61 813-03-92
  ul. Żabikowska 40
  62-030 Luboń
  3787173
  Szkoła Podstawowa nr 1
  Publiczna
  61 813-04-92
  61 893-10-14
  ul. PONIATOWSKIEGO 16
  62-030 Luboń
  2658353
  Szkoła Podstawowa nr 4 (im.prof. Adama Wodziczki)
  Publiczna
  61 813-03-81
  61 813-03-81
  ul. 1 Maja 10
  62-030 Luboń
  2147750
  Szkola Podstawowa nr 3 (Gen.Dyw.Tadeusz Kutrzeba)
  Publiczna
  61 813-04-42
  61 813-04-42
  ul. DĄBROWSKIEGO 2A
  62-030 Luboń
  1635333
 • Szkoły ponadpodstawowe w Luboniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Luboń) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 7 Oddziały
 • 193 Uczniowie
 • 91 Kobiety
  (uczniowie)
 • 102 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,2%
  52,8%
 • 58 Uczniowie w 1 klasie
 • 31 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 27 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 31 Absolwenci
 • 12 Kobiety
  (absolwenci)
 • 19 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 27,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Luboń
  27,6
  Wielkopolskie
  26,1
  Cała Polska
  26,5
 •  
 • 15,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 9,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w Luboniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 19,6% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 20,1% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 19,0% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 30,2% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 29,0% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 31,3% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,5% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,4% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,3% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 19,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 19,8% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 19,1% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Luboń, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Luboń, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Luboń, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Luboń - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Luboniu

 • Według danych GUS z 2022 roku w Luboniu znajdowały się 2 hotele (kategorii ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 2 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 2
  • drzwi automatycznie otwierane: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 2 (liczba sal: 7, liczba miejsc: 440)
  • z nagłośnieniem: 2
  • z projektorem multimedialnym: 1
  • z ekranem: 2
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 2
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 2


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Luboniu w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Luboniu
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Luboniu: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 79 (uczestnicy: 7 251)
  • seanse filmowe: 10 (uczestnicy: 100)
  • wystawy: 4 (uczestnicy: 400)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 2 (uczestnicy: 420)
  • koncerty: 14 (uczestnicy: 3 310)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 20 (uczestnicy: 400)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 7 (uczestnicy: 765)
  • konkursy: 3 (uczestnicy: 150)
  • pokazy teatralne: 8 (uczestnicy: 970)
  • warsztaty: 8 (uczestnicy: 386)
  • inne: 3 (uczestnicy: 350)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 16 (członkowie: 416)
  • plastyczne/techniczne: 6 (członkowie: 160)
  • taneczne: 2 (członkowie: 66)
  • muzyczne: 2 (członkowie: 10)
  • informatyczne: 1 (członkowie: 4)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 96)
  • teatralne: 1 (członkowie: 29)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 24)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 1 (członkowie: 12)
  • inne: 1 (członkowie: 15)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 1 (absolwenci: 10)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 4 (członkowie: 87)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 6)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 65)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 16)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Luboniu działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 12 317 zwiedzających, co daje 3 744 osoby zwiedzające muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Luboniu działały 3 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 46 486 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 9 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 4 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 66 393 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 20
  • dostępne dla czytelników: 5
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 5
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 3
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 3
  Według danych z 2016 w Luboniu działało 7 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 384 członków. Zarejestrowano 358 ćwiczących (mężczyźni: 286, kobiety: 72, chłopcy do lat 18: 189, dziewczęta do lat 18: 58). Aktywnych było 7 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (8), instruktora sportowego (6) oraz inne osoby (4).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Luboniu w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Luboniu
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Lubonia znajduje się 38 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Luboniu
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Inny budynek mieszkalny z 1904 - 1908 (ul. Armii Poznań 49a)dnia 1983-12-28, wykaz dokumentów: 1917/A z 1983-12-28
  • Bednarnia z 1904 - 1908dnia 1983-12-28, wykaz dokumentów: 1917/A z 1983-12-28
  • Inny budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy z 1904 - 1908dnia 1983-12-28, wykaz dokumentów: 1917/A z 1983-12-28
  • Kotłownia z 1904 - 1908dnia 1983-12-28, wykaz dokumentów: 1917/A z 1983-12-28
  • Magazyn z 1904 - 1908dnia 1983-12-28, wykaz dokumentów: 1917/A z 1983-12-28
  • Warsztat z 1904 - 1908dnia 1983-12-28, wykaz dokumentów: 1917/A z 1983-12-28
  • Suszarnia z 1904 - 1908dnia 1983-12-28, wykaz dokumentów: 1917/A z 1983-12-28
  • Wieża ciśnień z 1904 - 1908dnia 1983-12-28, wykaz dokumentów: 1917/A z 1983-12-28
  • Warsztat z 1904 - 1908dnia 1983-12-28, wykaz dokumentów: 1917/A z 1983-12-28; brak numeru z 1984-05-17
  • Inny budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy z 1920 - 1930 (ul. Armii Poznań 49c)dnia 1983-12-28, wykaz dokumentów: 1917/A z 1983-12-28; brak numeru z 1984-05-17
  • Inny budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy z 1904 - 1908dnia 1983-12-28, wykaz dokumentów: 1917/A z 1983-12-28; brak numeru z 1984-05-17
  • Inny budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy z 1904 - 1908 (ul. Armii Poznań 49c)dnia 1983-12-28, wykaz dokumentów: 1917/A z 1983-12-28; brak numeru z 1984-05-17
  • Komin z pocz. XX w.dnia 1983-12-28, wykaz dokumentów: 1917/A z 1983-12-28; brak numeru z 1984-05-17
  • Zespół - fabryka z 1904 - 1908dnia 1983-12-28, wykaz dokumentów: 1917/A z 1983-12-28; brak numeru z 1984-05-17; brak numeru z 1998-03-26; brak numeru z 2014-04-25
  • Suszarnia z 1904 - 1908dnia 1983-12-28, wykaz dokumentów: 1917/A z 1983-12-28; brak numeru z 1984-05-17; brak numeru z 2014-04-25
  • Inny budynek mieszkalny z 1909 - 1914 (ul. Armii Poznań 51a)dnia 1983-12-28, wykaz dokumentów: 1918/A z 1983-12-28
  • Inny budynek mieszkalny z 1909 - 1914 (ul. Kolonia Pznf 1)dnia 1983-12-28, wykaz dokumentów: 1919/A z 1983-12-28
  • Inny budynek mieszkalny z 1909 - 1914 (ul. Kolonia Pznf 2)dnia 1983-12-28, wykaz dokumentów: 1920/A z 1983-12-28
  • Inny budynek mieszkalny z 1909 - 1914 (ul. Kolonia Pznf 3)dnia 1983-12-28, wykaz dokumentów: 1925/A z 1983-12-28
  • Inny budynek mieszkalny z 1909 - 1914 (ul. Kolonia Pznf 4)dnia 1983-12-28, wykaz dokumentów: 1926/A z 1983-12-28
  • Inny budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy z 1909 - 1914 (ul. Romana Maya 1)dnia 1984-02-27, wykaz dokumentów: 1938/A z 1984-02-27
  • Magazyn z 1909 - 1914 (ul. Romana Maya 1)dnia 1984-02-27, wykaz dokumentów: 1938/A z 1984-02-27
  • Inny budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy z 1909 - 1914 (ul. Romana Maya 1)dnia 1984-02-27, wykaz dokumentów: 1938/A z 1984-02-27
  • Warsztat z 1909 - 1914 (ul. Romana Maya 1)dnia 1984-02-27, wykaz dokumentów: 1938/A z 1984-02-27
  • Warsztat z 1909 - 1914 (ul. Romana Maya 1)dnia 1984-02-27, wykaz dokumentów: 1938/A z 1984-02-27
  • Inny budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy z 1909 - 1914 (ul. Romana Maya 1)dnia 1984-02-27, wykaz dokumentów: 1938/A z 1984-02-27
  • Kotłownia z 1909 - 1914 (ul. Romana Maya 1)dnia 1984-02-27, wykaz dokumentów: 1938/A z 1984-02-27
  • Inny budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy z 1909 - 1914 (ul. Romana Maya 1)dnia 1984-02-27, wykaz dokumentów: 1938/A z 1984-02-27
  • Zespół - fabryka z 1909 - 1914 (ul. Romana Maya 1)dnia 1984-02-27, wykaz dokumentów: 1938/A z 1984-02-27; brak numeru z 1993-03-31; brak numeru z 2001-06-07; brak numeru z 2013-08-13
  • Budynek administracyjny z 1909 - 1914 (ul. Romana Maya 1)dnia 1984-02-27, wykaz dokumentów: 1938/A z 1984-02-27; brak numeru z 2001-06-07
  • Budynek administracyjny z 1909 - 1914 (ul. Romana Maya 1)dnia 1984-02-27, wykaz dokumentów: 1938/A z 1984-02-27; brak numeru z 2013-08-13
  • Szkoła z pocz. XX w. (ul. Armii Poznań 27)dnia 1992-09-10, wykaz dokumentów: 2248/A z 1992-09-10; brak numeru z 1993-09-10
  • Kościół z 1908 - 1912 (ul. Plac Edmunda Bojanowskiego 8)dnia 1997-09-24, wykaz dokumentów: 2629/A z 1997-09-24
  • Plebania z 1908 - 1912 (ul. Plac Edmunda Bojanowskiego 8)dnia 1997-09-24, wykaz dokumentów: 2629/A z 1997-09-24
  • Zespół - kościół z 1908 - 1912 (ul. Plac Edmunda Bojanowskiego 8)dnia 1997-09-24, wykaz dokumentów: 2629/A z 1997-09-24
  • Pawilon więzienny (data nieznana) (ul. Niezłomnych 2)dnia 2000-07-18, wykaz dokumentów: 35/Wlkp/A z 2000-07-18
  • Zespół - obóz koncentracyjny z 1941 r. (ul. Niezłomnych 2)dnia 2000-07-18, wykaz dokumentów: 35/Wlkp/A z 2000-07-18; 35/Wlkp/A z 2009-12-14
  • Miasto z 2. poł. XIX w.dnia 2010-05-24, wykaz dokumentów: 794/Wlkp/A z 2010-05-24
 • Formy ochrony przyrody w Luboniu
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Lubonia znajduje się 9 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Luboniu
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: grupa 414 drzew Lipa szerokolistna odm. Żółtopędowa pierwotnie było 462 drzewa odwołano ochronę 48 w terenie zlokalizowano 405; 97: Martwe gałęzie; 98: dziupla; 100: martwe gałęzie dziupla; 116: narośla na pniu; 117: narośla na pniu; 119: martwe gałę, Data ustanowienia: 1995-01-20, Opis granicy: rosną przy Placu Wolności i ul.: 11 Listopada Poniatowskiego Lipowej Kołłątaja Szkolnej i Klonowej w Luboniu
  • Pomnik przyrodyOpis: drzewo lipa szerokolistna, Data ustanowienia: 1995-01-20, Opis granicy: rośnie na dziedzińcu Szkoły Podstawowej nr 2 w Luboniu
  • Pomnik przyrodyOpis: drzewo platan klonolistny, Data ustanowienia: 1995-01-20, Opis granicy: rośnie na dziedzińcu Szkoły Podstawowej nr 2 w Luboniu
  • Pomnik przyrodyOpis: drzewo wierzba biała, Data ustanowienia: 1995-01-20, Opis granicy: rośnie przy ul. Puszkina w Luboniu
  • Pomnik przyrodyOpis: drzewo wierzba biała, Data ustanowienia: 1995-01-20, Opis granicy: rośnie przy ul. Puszkina w Luboniu
  • Pomnik przyrodyOpis: drzewo wierzba biała 4 współrzewodniki, Data ustanowienia: 1997-02-17, Opis granicy: rośnie na skarpie w dolinie Strumienia Junikowskiego na północ od ul. Puszkina
  • Pomnik przyrodyOpis: drzewo wierzba biała, Data ustanowienia: 1997-02-17, Opis granicy: rośnie na skarpie w dolinie Strumienia Junikowskiego w pobliżu ul. Puszkina
  • Pomnik przyrodyOpis: drzewo wierzba biała złamany współprzewodnik, Data ustanowienia: 1997-02-17, Opis granicy: rośnie przy zaroślach doliny Strumienia Junikowskiego na północ od ul. Puszkina
  • Pomnik przyrodyOpis: drzewo wierzba biała, Data ustanowienia: 1997-02-17, Opis granicy: rośnie na skarpie w pobliżu Strumienia Junikowskiego na północ od ul. Puszkina

Luboń - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 26 wypadków drogowych w Luboniu odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 28 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 79,2 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Luboniu znajdowało się 12 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 1 parking w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 1 wypis z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 1 licencję na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu poznańskiego.

  Powiat poznański - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Luboniu
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 26 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 28 Ranni
  (rok 2022)
 • 8 Lekko ranni
 • 20 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Luboniu w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 79,15 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Luboń
  79,2
  Województwo
  65,8
  Polska
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Luboń
  0,0
  Województwo
  6,1
  Polska
  5,0
 • 85,24 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Luboń
  85,2
  woj. wielkopolskie
  74,9
  Polska
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  0,0
  Wielkopolskie
  9,3
  Polska
  8,9
 • 107,69 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  107,7
  Województwo
  113,8
  Kraj
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 12 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 9 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 3 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Luboniu w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 8 586,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  8 586,2 km
  Wielkopolskie
  868,0 km
  Polska
  633,6 km
 • 3,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Miasto
  3,5 km
  Województwo
  7,4 km
  Cała Polska
  5,3 km
 • 1 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 1 Liczba licencji na taksówki
 • 1 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Luboń przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 430droga wojewódzka nr 430(Poznań - Luboń - Łęczyca - Puszczykowo - Mosina)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Luboń przechodzą 3 linie kolejowe wykorzystywane do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 271Linia kolejowa nr 271: Wrocław Główny - Poznań Główny [o znaczeniu państwowym] (Wrocław Główny - Wrocław Mikołajów - Wrocław Popowice - Wrocław Różanka - Wrocław Osobowice - Wrocław Świniary - Szewce - Pęgów - Oborniki Śląskie - Osola - Skokowa - Żmigród - Garbce - Korzeńsko - Rawicz - Bojanowo - Kaczkowo - Rydzyna - Leszno - Lipno Nowe - Górka Duchowna - Stare Bojanowo - Przysieka Stara - Kościan - Oborzyska Stare - Czempiń - Iłowiec - Drużyna Poznańska - Mosina - Puszczykówko - Puszczykowo -Luboń koło Poznania - Poznań Dębiec - Poznań Główny)
  • LK 802Linia kolejowa nr 802: Poznań Starołęka PSK - Luboń koło Poznania [o znaczeniu państwowym] (Luboń koło Poznania)
  • LK 357Linia kolejowa nr 357: Sulechów - Luboń koło Poznania [o znaczeniu drugorzędnym] (Sulechów - Powodowo - Wolsztyn - Tłoki - Rostarzewo - Rakoniewice - Drzymałowo - Ruchocice - Młyniewo Nowotomyskie - Grodzisk Wielkopolski - Grąblewo - Ptaszkowo Wielkopolskie - Kotowo - Granowo Nowotomyskie - Strykowo Poznańskie - Stęszew - Trzebaw Rosnówko - Szreniawa - Wiry -Luboń koło Poznania)