Zawidów w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Zawidów - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Zawidów to miasto leżące w południowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa dolnośląskiego, powiatu zgorzeleckiego. Jest siedzibą gminy miejskiej Zawidów.
 • 3 766 Liczba mieszkańców
 • 6,1 km² Powierzchnia
 • 620,4 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 235 m n.p.m Wysokość
 • 1369 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 75 Numer kierunkowy
 • DZG Tablice rejestracyjne
 • Robert Łężny Burmistrz miasta
Zawidów na mapie
Identyfikatory
 • 15.062251.0255 Współrzędne GPS
 • 0225011 TERYT (TERC)
 • 0936523 SIMC
Herb miasta Zawidów
Zawidów herb

Jak Zawidów wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Zawidów na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Zawidów wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Zawidów plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
17Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze kryminalnym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
17Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko mienu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
24Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw drogowych stwierdzonych na 1000 mieszkańców
25Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości)
29Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw stwierdzonych na 1000 mieszkańców
29Miasta z największym odsetkiem rozwódek/rozwodników w Polsce
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
112Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
116Najszybciej wyludniające się miasta w Polsce
131Miasta z największym odsetkiem singielek/singli w Polsce
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
148Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów na 1000 mieszkańców
152Miasta w Polsce z największą liczbą rozwodów na 1000 mieszkańców
159Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia
174Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja)
232Miasta w Polsce z najstarszymi autobusami
236Miasta z największym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w Polsce
253Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań na 1000 mieszkańców
257Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych
282Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
304Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do wodociągu
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
321Miasta z najstarszymi mieszkańcami w Polsce
367Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim ogólnokształcącym w Polsce
375Miasta z największym odsetkiem wdów/wdowców w Polsce

Zawidów - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
59-970Poczta Zawidów

Zawidów - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Zawidowie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Biuro Terenowe w Zgorzelcu (podlega pod: ZUS Oddział w Wałbrzychu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Prusa 3
59-903 Zgorzelec
Urząd Miejski w Zawidowie
(75) 778-82-82
(75) 778-82-05
ul. Zwycięstwa 21/22
59-970 Zawidów

Zawidów - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Zawidów jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 3 766, z czego 53,1% stanowią kobiety, a 46,9% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 16,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,4 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa dolnośląskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Zawidowa zawarli w 2022 roku 11 małżeństw, co odpowiada 2,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,8 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  30,4% mieszkańców Zawidowa jest stanu wolnego, 49,5% żyje w małżeństwie, 10,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,2% to wdowy/wdowcy.

  Zawidów ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -41. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -10,64 na 1000 mieszkańców Zawidowa. W 2022 roku urodziło się 18 dzieci, w tym 50,0% dziewczynek i 50,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 304 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,44 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 44,7% zgonów w Zawidowie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,3% zgonów w Zawidowie były nowotwory, a 6,6% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Zawidowa przypada 15.3 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 34 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 62 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Zawidowa -28. W tym samym roku 3 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 1 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 2.

  60,4% mieszkańców Zawidowa jest w wieku produkcyjnym, 16,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Zawidowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 3 766 Liczba mieszkańców
 • 1 999 Kobiety
 • 1 767 Mężczyźni
 • 53,1%
  46,9%
 • 113 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 113 kobiet)
 • 88 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 88 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Zawidowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Zawidowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Zawidowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Zawidowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 43,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  43,4 lat
  woj. dolnośląskie
  42,8 lat
  Polska
  42,1 lat
 • 44,8 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,7 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Zawidów, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Zawidowa
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Zawidów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Zawidów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Zawidów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 30,4% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  30,6%
  woj. dolnośląskie
  31,1%
  Cały kraj
  29,1%
 • 24,8% Kobiety
  (Panny)
 • 36,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 49,5% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  49,5%
  woj. dolnośląskie
  50,8%
  Cała Polska
  54,0%
 • 49,1% Kobiety
  (Zamężne)
 • 49,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,2% Wdowcy/Wdowy
 • Zawidów
  9,1%
  Dolnośląskie
  8,3%
  Kraj
  8,5%
 • 14,6% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,2% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 10,2% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Zawidów
  10,2%
  Województwo
  9,5%
  Cały kraj
  7,6%
 • 11,0% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 9,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,6% Nieustalone
 • Miasto
  0,7%
  woj. dolnośląskie
  0,4%
  Kraj
  0,7%
 • 0,5% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,8% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Zawidowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Zawidowie w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Zawidów
  2,9
  woj. dolnośląskie
  4,3
  Polska
  4,1
 • 1,8 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  1,8
  woj. dolnośląskie
  1,8
  Kraj
  1,6
 • 11 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Zawidowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Zawidowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -41 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -18 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -23 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -10,64 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -10,6
  Dolnośląskie
  -4,6
  Cały kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Zawidowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Zawidowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Zawidowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Zawidowie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 18 Urodzenia żywe
 • 9 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 9 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 50,0%
  50,0%
 • 4,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  4,7
  Województwo
  7,9
  Cała Polska
  8,1
 • 28,0 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  28,0
  Dolnośląskie
  33,7
  Cała Polska
  35,1
 • 11 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 11
 • 41 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 41
 • 72 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 72
 • 56 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 56
 • 29 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 29
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 3 304 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 232 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 374 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Zawidów
  3 304 g
  woj. dolnośląskie
  3 335 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 Waga 4500g - 4999g
 • 3
 • 43 Waga 4000g - 4499g
 • 43
 • 164 Waga 3500g - 3999g
 • 164
 • 196 Waga 3000g - 3499g
 • 196
 • 94 Waga 2500g - 2999g
 • 94
 • 18 Waga 2000g - 2499g
 • 18
 • 7 Waga 1500g - 1999g
 • 7
 • 5 Waga 1000g - 1499g
 • 5
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 2 Waga poniżej 600g
 • 2
 • 1,08 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,08
  Dolnośląskie
  1,20
  Polska
  1,26
 • 0,53 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Zawidów
  0,53
  Dolnośląskie
  0,58
  Polska
  0,61
 • 0,44 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,44
  Dolnośląskie
  0,63
  Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Zawidowie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 59 Zgony
 • 27 Kobiety
  (Zgony)
 • 32 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 45,8%
  54,2%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 15,3 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  15,3
  woj. dolnośląskie
  12,5
  Cały kraj
  11,9
 • 226,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  226,6
  Województwo
  158,8
  Kraj
  147,0
 • 5,6 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  5,6
  woj. dolnośląskie
  3,9
  Cała Polska
  3,8
 • 4,3 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Zawidów
  4,3
  woj. dolnośląskie
  3,3
  Cały kraj
  3,1
 • 0,8 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Dolnośląskie
  0,8
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie zgorzeleckim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 44,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  44,7%
  Dolnośląskie
  44,6%
  Kraj
  36,0%
 • 20,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  20,3%
  Województwo
  23,6%
  Kraj
  23,6%
 • 6,6% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  6,6%
  woj. dolnośląskie
  9,0%
  Cała Polska
  6,7%
 • 70 Zgony spowodowane COVID-19
 • 13,9 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Dolnośląskie
  13,9
  Cała Polska
  15,8
 • 85,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. dolnośląskie
  85,1
  Cała Polska
  70,6
 • 284,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  284,1
  Województwo
  294,0
  Polska
  280,1
 • 272,2 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Dolnośląskie
  272,2
  Polska
  253,9
 • 626,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 652,1 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 598,7 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Zawidów
  626,3
  Województwo
  556,8
  Cała Polska
  426,2
 • 124,1 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 53,3 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 178,6 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Zawidów
  124,1
  Województwo
  96,5
  Kraj
  62,9
 • 40,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  40,5
  Województwo
  33,7
  Cały kraj
  33,8
 • 2,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  2,2
  Województwo
  8,3
  Cały kraj
  7,0
 • 0,2% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,2%
  Województwo
  0,7%
  Kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 34 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 18 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 16 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 3 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 3 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 62 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 27 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 35 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -26 Saldo migracji
 • -9 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -17 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -28 Saldo migracji wewnętrznych
 • -9 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -19 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 2 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 2 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Zawidowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Zawidowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 13,4% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,6% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 13,1% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,7% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,4% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,3% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 22,7% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,5% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Zawidów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Zawidów - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Zawidowie oddano do użytku 3 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,79 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Zawidowie to 1 647 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 433 mieszkania. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie większa od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Zawidowie to 4,33 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Zawidowie to 99,70 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa dolnośląskiego oraz większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,15% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 95,69% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 92,17% mieszkań posiada łazienkę, 82,03% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,49% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu zgorzeleckiego.

  Powiat zgorzelecki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Zawidowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 647 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 432,60 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  432,60
  woj. dolnośląskie
  448,20
  Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 69,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  69,60 m2
  Dolnośląskie
  70,80 m2
  Polska
  75,30 m2
 • 30,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  30,10 m2
  Dolnośląskie
  31,70 m2
  Cały kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,77 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  3,77
  Województwo
  3,67
  Polska
  3,83
 • 2,31 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Zawidów
  2,31
  Województwo
  2,23
  Cała Polska
  2,42
 • 0,61 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,61
  Dolnośląskie
  0,61
  Cały kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Zawidowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 3 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 0,79 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Zawidów
  0,79
  Województwo
  7,66
  Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1997-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 13 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,33 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Zawidów
  4,33
  woj. dolnośląskie
  3,62
  Polska
  3,89
 • 3,41 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  3,41
  woj. dolnośląskie
  27,76
  Cała Polska
  24,56
 • 299 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 99,7 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  99,7 m2
  Województwo
  86,4 m2
  Polska
  92,3 m2
 • 0,08 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Zawidów
  0,08 m2
  Województwo
  0,66 m2
  Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1997-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Zawidowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 99,15% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  99,15%
  woj. dolnośląskie
  98,22%
  Polska
  97,75%
 • 95,69% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  95,69%
  Dolnośląskie
  95,37%
  Polska
  95,18%
 • 92,17% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  92,17%
  woj. dolnośląskie
  93,95%
  Cały kraj
  93,75%
 • 82,03% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  82,03%
  Dolnośląskie
  85,03%
  Kraj
  85,83%
 • 0,49% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Zawidów
  0,49%
  Województwo
  64,57%
  Cała Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Zawidów - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Zawidowie na 1000 mieszkańców pracuje 139osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 44,5% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 55,5% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Zawidowie wynosiło w 2023 roku 5,0% (5,0% wśród kobiet i 5,0% wśród mężczyzn). Jest to mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Zawidowie wynosiło 5 980,91 PLN, co odpowiada 89.20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Zawidowa 514 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 191 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -323.

  4,8% aktywnych zawodowo mieszkańców Zawidowa pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 34,0% w przemyśle i budownictwie, a 23,1% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 4,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Zawidowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 139 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  139,0
  Dolnośląskie
  279,0
  Polska
  259,0
 • 4,5% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 5,3% Kobiety
 • 3,7% Mężczyźni
 • Miasto
  5,0%
  Dolnośląskie
  4,4%
  Cały kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Zawidowie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Zawidowie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Zawidowie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Zawidowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 346 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Zawidów
  5 981 PLN
  Dolnośląskie
  6 945 PLN
  Cały kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Zawidowie w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Zawidowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 514 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 191 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -323 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,37 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Zawidowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 4,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 4,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 5,4% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 34,0% Przemysł i budownictwo
 • 15,1% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 52,1% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 23,1% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 22,7% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 23,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 4,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 6,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 3,7% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 33,2% Pozostałe
 • 52,1% Kobiety
  (pozostałe)
 • 15,3% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Zawidowie w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Zawidowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 541 Pracujący ogółem
 • 241 Kobiety
 • 300 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Zawidowie w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 16,0% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,2% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 15,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,4% W wieku produkcyjnym
 • 53,1% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 23,6% W wieku poprodukcyjnym
 • 30,7% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,5% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Zawidów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 65,5 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  65,5
  Województwo
  70,3
  Cała Polska
  69,0
 • 39,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  39,0
  Dolnośląskie
  40,7
  Cała Polska
  38,2
 • 147,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Zawidów
  147,1
  Dolnośląskie
  137,9
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 58,4% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 60,7% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 56,4% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 41,6% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 39,3% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 43,6% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Zawidów - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Zawidowie w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 307 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 226 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 15 nowych podmiotów, a 16 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (47) podmiotów zarejestrowano w roku 2012, a najmniej (15) w roku 2023. W tym samym okresie najwięcej (49) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (13) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Zawidowie najwięcej (25) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (300) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,7% (2) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 24,8% (76) podmiotów, a 74,6% (229) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Zawidowie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (23.9%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (20.4%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 307 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 2 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 76 Przemysł i budownictwo
 • 229 Pozostała działalność
 • 15 Podmioty nowo zarejestrowane w Zawidowie w 2023 roku
 • 16 Podmioty wyrejestrowane w Zawidowie w 2023 roku
 • 226 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 300 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 300
 • 7 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 7
 • 307 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 307
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 35 Spółki handlowe ogółem
 • 35
 • 4  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 4
 • 25  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 25
 • 4    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 4
 • 15 Spółki cywilne ogółem
 • 15
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 226 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 54 Budownictwo
 • 54
 • 46 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 46
 • 27 Transport i gospodarka magazynowa
 • 27
 • 23 Pozostała działalność
 • 23
 • 15 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 15
 • 13 Przetwórstwo przemysłowe
 • 13
 • 10 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 10
 • 10 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 10
 • 8 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 8
 • 6 Edukacja
 • 6
 • 5 Informacja i komunikacja
 • 5
 • 4 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 4
 • 2 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2
 • 2 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 2
 • 1 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Zawidów - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Zawidowie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 144 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 37,81 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Zawidowie wynosi 59,90% i jest nieznacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Zawidowa najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 23,52 (wykrywalność 47%) oraz przeciwko mieniu - 20,75 (wykrywalność 36%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 3,71 (85%), o charakterze gospodarczym - 4,40 (48%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,16 (85%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Zawidowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Zawidowa.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Zawidów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 144 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 144
 • 90 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 90
 • 17 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 17
 • 14 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 14
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 79 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 79
 • 37,81 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  37,81
  Województwo
  29,03
  Polska
  22,81
 • 23,52 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  23,52
  Województwo
  19,57
  Polska
  12,98
 • 4,40 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  4,40
  woj. dolnośląskie
  5,59
  Cały kraj
  6,99
 • 3,71 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  3,71
  woj. dolnośląskie
  2,23
  Cały kraj
  1,82
 • 0,16 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Zawidów
  0,16
  Dolnośląskie
  0,40
  Kraj
  0,35
 • 20,75 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  20,75
  Dolnośląskie
  16,86
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Zawidów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 60% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Zawidów
  60%
  Województwo
  63%
  Cała Polska
  71%
 • 48% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  48%
  woj. dolnośląskie
  57%
  Cały kraj
  63%
 • 49% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  49%
  Dolnośląskie
  62%
  Polska
  75%
 • 85% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  85%
  woj. dolnośląskie
  97%
  Cała Polska
  99%
 • 86% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Zawidów
  86%
  Województwo
  82%
  Kraj
  88%
 • 37% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  37%
  Dolnośląskie
  43%
  Kraj
  51%

Zawidów - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Zawidowa wyniosła w 2022 roku 24,7 mln złotych, co daje 6,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 38.8% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Zawidowa - 36.3% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (11.9%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (11.7%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 4,4 mln złotych, czyli 17,9% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Zawidowa wyniosła w 2022 roku 26,0 mln złotych, co daje 6,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 27.1% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (35.1%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (19.4%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (10.7%). W budżecie Zawidowa wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,8 tys złotych na mieszkańca (26,1%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 8,5 złotych na mieszkańca (0,1%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 7,9%.
 • Wydatki budżetu w Zawidowie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Zawidowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Zawidów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Zawidowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  12,8 mln

  3,0 tys(100%)

  14,7 mln

  3,5 tys(100%)

  14,5 mln

  3,4 tys(100%)

  17,1 mln

  4,0 tys(100%)

  15,9 mln

  3,8 tys(100%)

  18,6 mln

  4,7 tys(100%)

  18,1 mln

  4,6 tys(100%)

  24,7 mln

  6,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  5,1 mln

  1,2 tys(40.1%)

  5,5 mln

  1,3 tys(37.4%)

  5,6 mln

  1,3 tys(38.8%)

  5,9 mln

  1,4 tys(34.7%)

  5,8 mln

  1,4 tys(36.8%)

  6,1 mln

  1,5 tys(32.6%)

  6,6 mln

  1,6 tys(36.7%)

  9,0 mln

  2,4 tys(36.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,6 mln

  380(12.6%)

  1,7 mln

  398(11.5%)

  2,1 mln

  501(14.6%)

  3,1 mln

  742(18.3%)

  2,2 mln

  525(13.8%)

  2,2 mln

  530(11.8%)

  2,1 mln

  519(11.7%)

  3,0 mln

  775(11.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,2 mln

  282(9.4%)

  1,2 mln

  293(8.5%)

  1,3 mln

  300(8.7%)

  1,3 mln

  317(7.8%)

  1,7 mln

  409(10.8%)

  1,6 mln

  393(8.7%)

  1,9 mln

  470(10.6%)

  2,9 mln

  763(11.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,6 mln

  693(10.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,7 mln

  388(12.9%)

  3,0 mln

  710(20.6%)

  856,6 tys

  202(5.9%)

  836,4 tys

  198(4.9%)

  862,3 tys

  206(5.4%)

  895,1 tys

  217(4.8%)

  897,8 tys

  220(5%)

  1,2 mln

  322(5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  145,8 tys

  34,1(1.1%)

  94,7 tys

  22,2(0.6%)

  135,4 tys

  32,0(0.9%)

  147,7 tys

  35,0(0.9%)

  101,0 tys

  24,2(0.6%)

  141,5 tys

  34,2(0.8%)

  161,3 tys

  39,6(0.9%)

  782,3 tys

  205(3.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,1 mln

  500(16.6%)

  2,2 mln

  513(14.9%)

  808,0 tys

  191(5.6%)

  1,8 mln

  438(10.8%)

  142,6 tys

  34,1(0.9%)

  1,9 mln

  469(10.4%)

  948,4 tys

  233(5.2%)

  749,9 tys

  197(3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  451,0 tys

  106(3.5%)

  484,4 tys

  114(3.3%)

  499,8 tys

  118(3.4%)

  589,1 tys

  140(3.5%)

  607,7 tys

  145(3.8%)

  652,0 tys

  158(3.5%)

  753,8 tys

  185(4.2%)

  709,8 tys

  186(2.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  51,8 tys

  12,1(0.4%)

  65,6 tys

  15,4(0.4%)

  140,1 tys

  33,1(1%)

  90,7 tys

  21,5(0.5%)

  73,7 tys

  17,6(0.5%)

  93,5 tys

  22,6(0.5%)

  72,1 tys

  17,7(0.4%)

  668,7 tys

  176(2.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  119,8 tys

  28,0(0.9%)

  121,1 tys

  28,4(0.8%)

  87,6 tys

  20,7(0.6%)

  114,9 tys

  27,3(0.7%)

  103,9 tys

  24,9(0.7%)

  76,1 tys

  18,4(0.4%)

  146,4 tys

  35,9(0.8%)

  135,2 tys

  35,5(0.5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  84,9 tys

  19,9(0.7%)

  99,5 tys

  23,4(0.7%)

  93,9 tys

  22,2(0.6%)

  108,5 tys

  25,7(0.6%)

  148,0 tys

  35,4(0.9%)

  86,5 tys

  20,9(0.5%)

  70,3 tys

  17,3(0.4%)

  70,2 tys

  18,4(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  25,1 tys

  5,9(0.2%)

  21,8 tys

  5,1(0.1%)

  23,7 tys

  5,6(0.2%)

  20,1 tys

  4,8(0.1%)

  27,1 tys

  6,5(0.2%)

  37,2 tys

  9,0(0.2%)

  38,1 tys

  9,4(0.2%)

  32,8 tys

  8,6(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  11,5 tys

  2,7(0.1%)

  15,2 tys

  3,6(0.1%)

  32,0 tys

  7,6(0.2%)

  26,9 tys

  6,4(0.2%)

  27,3 tys

  6,5(0.2%)

  28,5 tys

  6,9(0.2%)

  25,0 tys

  6,1(0.1%)

  28,1 tys

  7,4(0.1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  127,9 tys

  29,9(1%)

  87,4 tys

  20,5(0.6%)

  64,4 tys

  15,2(0.4%)

  53,2 tys

  12,6(0.3%)

  130,4 tys

  31,2(0.8%)

  56,2 tys

  13,6(0.3%)

  23,5 tys

  5,8(0.1%)

  19,3 tys

  5,1(0.1%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  4,6 tys

  1,1(0%)

  4,6 tys

  1,1(0%)

  4,6 tys

  1,1(0%)

  4,6 tys

  1,1(0%)

  4,6 tys

  1,1(0%)

  4,6 tys

  1,1(0%)

  4,6 tys

  1,1(0%)

  4,6 tys

  1,2(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  40,2 tys

  9,4(0.3%)

  13,9 tys

  3,3(0.1%)

  24,7 tys

  5,9(0.1%)

  292,0 tys

  69,9(1.8%)

  45,5 tys

  11,0(0.2%)

  68,7 tys

  16,9(0.4%)

  4,0 tys

  1,1(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  21,7 tys

  5,1(0.2%)

  2,8 tys

  0,7(0%)

  3,4 tys

  0,8(0%)

  35,1 tys

  8,3(0.2%)

  26,3 tys

  6,3(0.2%)

  24,6 tys

  6,0(0.1%)

  853

  0,2(0%)

  842

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,1(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  22,4 tys

  5,2(0.2%)

  21,7 tys

  5,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,9 tys

  1,9(0%)

  2,6 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,2 tys

  1,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Zawidowie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Zawidowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Zawidów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Zawidowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  14,0 mln

  3,3 tys(100%)

  15,5 mln

  3,6 tys(100%)

  14,7 mln

  3,5 tys(100%)

  16,2 mln

  3,8 tys(100%)

  16,7 mln

  4,0 tys(100%)

  20,2 mln

  5,1 tys(100%)

  20,8 mln

  5,3 tys(100%)

  26,0 mln

  6,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  5,5 mln

  1,3 tys(39.2%)

  6,1 mln

  1,4 tys(39.4%)

  6,0 mln

  1,4 tys(40.6%)

  6,1 mln

  1,5 tys(37.9%)

  6,8 mln

  1,6 tys(40.9%)

  6,6 mln

  1,6 tys(32.7%)

  7,2 mln

  1,8 tys(34.5%)

  9,1 mln

  2,4 tys(35.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  4,3 mln

  1,0 tys(30.9%)

  4,3 mln

  1,0 tys(28%)

  3,8 mln

  910(26.2%)

  3,7 mln

  881(22.9%)

  4,1 mln

  991(24.7%)

  4,5 mln

  1,1 tys(22.5%)

  6,2 mln

  1,5 tys(29.6%)

  5,0 mln

  1,3 tys(19.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,8 mln

  729(10.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  475,4 tys

  111(3.4%)

  578,1 tys

  136(3.7%)

  587,6 tys

  139(4%)

  632,9 tys

  150(3.9%)

  585,5 tys

  140(3.5%)

  585,3 tys

  142(2.9%)

  659,0 tys

  162(3.2%)

  2,1 mln

  555(8.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  974,3 tys

  228(6.9%)

  815,2 tys

  191(5.3%)

  801,4 tys

  189(5.4%)

  825,2 tys

  196(5.1%)

  935,2 tys

  224(5.6%)

  1,1 mln

  272(5.6%)

  1,3 mln

  326(6.4%)

  1,7 mln

  446(6.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  597,4 tys

  140(4.3%)

  332,8 tys

  78,2(2.1%)

  297,8 tys

  70,4(2%)

  446,0 tys

  106(2.8%)

  439,3 tys

  105(2.6%)

  492,4 tys

  119(2.4%)

  613,1 tys

  151(3%)

  1,1 mln

  278(4.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  39,2 tys

  9,2(0.3%)

  51,3 tys

  12,1(0.3%)

  281,6 tys

  66,5(1.9%)

  747,8 tys

  177(4.6%)

  52,9 tys

  12,6(0.3%)

  151,3 tys

  36,6(0.8%)

  68,8 tys

  16,9(0.3%)

  622,3 tys

  163(2.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,1 mln

  247(7.5%)

  2,4 mln

  553(15.2%)

  280,4 tys

  66,2(1.9%)

  284,1 tys

  67,4(1.8%)

  307,9 tys

  73,7(1.8%)

  305,8 tys

  74,0(1.5%)

  297,1 tys

  72,9(1.4%)

  565,3 tys

  148(2.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  997,0 tys

  233(7.1%)

  879,0 tys

  206(5.7%)

  5,7 tys

  1,3(0%)

  757,1 tys

  180(4.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,7 mln

  413(8.5%)

  425,8 tys

  105(2.1%)

  384,6 tys

  101(1.5%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  12,2 tys

  2,9(0.1%)

  238,4 tys

  57,7(1.2%)

  24,2 tys

  5,9(0.1%)

  52,5 tys

  13,8(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  4,9 tys

  1,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,7 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  39,6 tys

  9,7(0.2%)

  41,9 tys

  11,0(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  20,3 tys

  4,8(0.1%)

  17,2 tys

  4,0(0.1%)

  18,9 tys

  4,5(0.1%)

  16,1 tys

  3,8(0.1%)

  21,6 tys

  5,2(0.1%)

  29,8 tys

  7,2(0.1%)

  30,5 tys

  7,5(0.1%)

  30,5 tys

  8,0(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  10,3 tys

  2,4(0.1%)

  14,2 tys

  3,3(0.1%)

  13,3 tys

  3,1(0.1%)

  8,9 tys

  2,1(0.1%)

  9,2 tys

  2,2(0.1%)

  9,9 tys

  2,4(0%)

  6,8 tys

  1,7(0%)

  9,8 tys

  2,6(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  621

  0,1(0%)

  192

  0,0(0%)

  698

  0,2(0%)

  1,0 tys

  0,2(0%)

  436

  0,1(0%)

  22,2 tys

  5,5(0.1%)

  2,4 tys

  0,6(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  21,7 tys

  5,1(0.2%)

  2,8 tys

  0,7(0%)

  3,4 tys

  0,8(0%)

  35,1 tys

  8,3(0.2%)

  26,3 tys

  6,3(0.2%)

  24,6 tys

  6,0(0.1%)

  853

  0,2(0%)

  842

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,1(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  25,0 tys

  6,0(0.1%)

  109

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1 000

  0,2(0%)

  5,0 tys

  1,2(0%)

  31,0 tys

  7,3(0.2%)

  49,3 tys

  11,7(0.3%)

  1 000

  0,2(0%)

  9,9 tys

  2,4(0%)

  6,2 tys

  1,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Zawidów - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 830 mieszkańców Zawidowa jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 436 kobiet oraz 394 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 17,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,9% wykształcenie policealne, 12,0% średnie ogólnokształcące, a 22,6% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,6% mieszkańców Zawidowa, gimnazjalnym 3,2%, natomiast 14,2% podstawowym ukończonym. 3,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa dolnośląskiego mieszkańcy Zawidowa mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Zawidowie największy odsetek ma wykształcenie średnie zawodowe (20,3%) oraz wyższe (20,1%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (30,3%) oraz średnie zawodowe (24,8%).

  W roku 2022 w Zawidowie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 5 oddziałów uczęszczało 127 dzieci (67 dziewczynek oraz 60 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Zawidowie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 4 oddziałów uczęszczało 99 dzieci (57 dziewczynek oraz 42 chłopców). Dostępnych było 100 miejsc.

  15,8% mieszkańców Zawidowa w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,5% wśród dziewczynek i 15,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 912 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,86 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 15 oddziałach uczyło się 277 uczniów (141 kobiet oraz 136 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Zawidowie placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 13 oddziałach uczyło się 273 uczniów (139 kobiet oraz 134 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 30,6% ludności (31,5% wśród dziewczynek i 29,6% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18,5 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 93,90.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 18,0% mieszkańców (18,6% wśród dziewczyn i 17,2% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 21,2% mieszkańców Zawidowa w wieku potencjalnej nauki (19,8% kobiet i 22,8% mężczyzn).

 • 17,0% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  17,0%
  woj. dolnośląskie
  26,3%
  Polska
  25,2%
 • 20,1% Kobiety
  (wyższe)
 • 13,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 37,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  37,5%
  Województwo
  36,0%
  Polska
  35,2%
 • 38,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 36,2% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,9% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  2,9%
  Województwo
  3,7%
  Polska
  3,3%
 • 4,5% Kobiety
  (policealne)
 • 1,9% Mężczyźni
  (policealne)
 • 12,0% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  12,0%
  Województwo
  12,1%
  Kraj
  11,9%
 • 13,9% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,6% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 22,6% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Zawidów
  22,6%
  Województwo
  20,3%
  Cały kraj
  20,0%
 • 20,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 24,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 24,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  24,6%
  Dolnośląskie
  20,6%
  Kraj
  21,2%
 • 19,5% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 30,3% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  3,2%
  woj. dolnośląskie
  2,9%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,8% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 14,2% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Zawidów
  14,2%
  woj. dolnośląskie
  11,2%
  Kraj
  12,3%
 • 15,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 12,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  3,4%
  woj. dolnośląskie
  3,1%
  Kraj
  3,1%
 • 3,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Zawidowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 912 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  912,0
  Dolnośląskie
  946,0
  Kraj
  927,0
 • 0,86 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Miasto
  0,86
  woj. dolnośląskie
  0,85
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 5 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 125 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Zawidów) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 127 Dzieci
 • 67 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 60 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 52,8%
  47,2%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 6 2 lata i mniej
 • 6
 • 19 3 lata
 • 19
 • 35 4 lata
 • 35
 • 29 5 lata
 • 29
 • 37 6 lat
 • 37
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 10 3 lata
 • 10
 • 18 4 lata
 • 18
 • 16 5 lata
 • 16
 • 19 6 lat
 • 19
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 9 3 lata
 • 9
 • 17 4 lata
 • 17
 • 13 5 lata
 • 13
 • 18 6 lat
 • 18
 •  
 • 8,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 8,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Zawidowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Zawidowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Publiczne w Zawidowie
  Publiczne
  75 778-82-19
  75 778-82-19
  ul. Parkowa 2
  59-970 Zawidów
  51279
 • Szkoły podstawowe w Zawidowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Zawidów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 15 Oddziały
 • 277 Uczniowie
 • 141 Kobiety
  (uczniowie)
 • 136 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 50,9%
  49,1%
 • 33 Uczniowie w 1 klasie
 • 15 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 18 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 51 Absolwenci
 • 26 Kobiety
  (absolwenci)
 • 25 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 18,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  18,5
  Dolnośląskie
  18,1
  Cały kraj
  17,0
 •  
 • 23,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 17,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 93,90 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  93,90
  Dolnośląskie
  98,48
  Cała Polska
  95,96
 • 92,88 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  92,88
  Dolnośląskie
  96,90
  Cała Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Zawidów) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Zawidów) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Zawidowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Zawidowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego (Bolesław Chrobry)
  Publiczna
  75 778-82-22
  75 778-82-22
  ul. Szkolna 4
  59-970 Zawidów
  13270-
 • Edukacyjne grupy wieku w Zawidowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 15,8% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,5% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,1% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 30,6% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 31,5% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,6% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,6% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,3% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 18,0% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 18,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,2% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 21,2% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 19,8% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 22,8% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Zawidów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Zawidów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Zawidów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Zawidów - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome)

 • Baza noclegowa w Zawidowie

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Zawidowie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Zawidowie
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Zawidowie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Zawidowie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 200 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 24 (uczestnicy: 1 660)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 50)
  • koncerty: 7 (uczestnicy: 450)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 4 (uczestnicy: 100)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 5 (uczestnicy: 310)
  • konkursy: 1 (uczestnicy: 50)
  • warsztaty: 1 (uczestnicy: 30)
  • inne: 5 (uczestnicy: 670)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 5 (członkowie: 115)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 20)
  • taneczne: 1 (członkowie: 25)
  • muzyczne: 2 (członkowie: 30)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 40)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 1 (członkowie: 7)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 7)


  Według danych z 2022 w Zawidowie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 19 526 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 1 pracownik.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 21 350 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 4
  • dostępne dla czytelników: 2
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 2
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Zawidowie działał 1 klub sportowy (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszający 41 członków. Zarejestrowano 105 ćwiczących (mężczyźni: 103, kobiety: 2, chłopcy do lat 18: 80, dziewczęta do lat 18: 2). Aktywna była 1 sekcja sportowa. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (3), inne osoby (3).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Zawidowie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Zawidowie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Zawidowa znajduje się 7 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Zawidowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Grodzisko Zawidów, st.1 ze średniowieczadnia 1966-06-27, wykaz dokumentów: 228/Arch z 1966-06-27
  • Miasto z poł. XIII w.dnia 1956-11-25, wykaz dokumentów: 377 z 1956-11-25; A/1804/377 z 2010-03-24
  • Wieża kościelna z XVIII w.dnia 1966-01-25, wykaz dokumentów: 1505 z 1966-01-25; A/5432/1505 z 2011-10-12; brak numeru z 2012-06-26; brak numeru z 2012-09-07
  • Park z 1. poł. XIX w.dnia 1983-08-25, wykaz dokumentów: 790/J z 1983-08-25
  • Kamienica z 2. poł. XVIII w. (ul. Stefana Żeromskiego 15)dnia 1995-12-19, wykaz dokumentów: 1247/J z 1995-12-19
  • Hotel z 1. poł. XIX w. (ul. pl. Zwycięstwa 15)dnia 1995-12-20, wykaz dokumentów: 1248/J z 1995-12-20
  • Kościół z 1894 - 1896dnia 2008-03-26, wykaz dokumentów: A/1052 z 2008-03-26

Zawidów - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 12 wypadków drogowych w Zawidowie odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 15 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 315,2 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Zawidowie znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu zgorzeleckiego.

  Powiat zgorzelecki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Zawidowie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 12 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 15 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 1 Lekko ranni
 • 14 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Zawidowie w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 315,21 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Zawidów
  315,2
  Województwo
  1 022,8
  Cały kraj
  1 100,9
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  0,0
  woj. dolnośląskie
  94,6
  Polska
  104,4
 • 394,01 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  394,0
  woj. dolnośląskie
  1 295,9
  Cały kraj
  1 327,3
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  0,0
  woj. dolnośląskie
  9,2
  Kraj
  9,5
 • 125,00 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  125,0
  woj. dolnośląskie
  126,7
  Kraj
  120,6
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Zawidów przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 355droga wojewódzka nr 355(Koźmin - Sulików - Zawidów - granica (Czechy))
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Zawidów przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 344Linia kolejowa nr 344: Wilka - Zawidów [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Zawidów)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Zawidowie istnieje 55 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 1 Maja

  ul. Adama Mickiewicza

  ul. Bolesława Prusa

  ul. Budowlanych

  ul. Bukowa

  ul. Cicha

  ul. Cmentarna

  ul. Cypriana Kamila Norwida

  ul. Czesława Miłosza

  ul. Dworcowa

  ul. Dębowa

  ul. Graniczna

  ul. Grunwaldzka

  ul. Henryka Sienkiewicza

  ul. Jana Pawła II

  ul. Juliana Tuwima

  ul. Juliusza Słowackiego

  ul. Kazimierza Pułaskiego

  ul. Kolejowa

  ul. Kościelna

  ul. Lubańska

  ul. Lubelska

  ul. Marii Konopnickiej

  ul. Marii Skłodowskiej-Curie

  ul. Michała Kleofasa Ogińskiego

  ul. Mikołaja Kopernika

  ul. Młynarska

  ul. Nadleśna

  ul. Niecała

  ul. Niepodległości

  ul. Ogrodowa

  ul. Osiedle

  ul. Ostróżno

  ul. Parkowa

  ul. Partyzantów

  ul. Spokojna

  ul. Stanisława Moniuszki

  ul. Stefana Okrzei

  ul. Stefana Żeromskiego

  ul. Strzelecka

  ul. Szeroka

  ul. Szkolna

  ul. Szybów

  ul. Słoneczna

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Tęczowa

  ul. Warszawska

  ul. Wesoła

  ul. Wierzbowa

  ul. Wilcza

  ul. Wisławy Szymborskiej

  ul. Władysława Broniewskiego

  ul. Zbigniewa Herberta

  ul. Zgorzelecka

  pl. Zwycięstwa