Budzyń w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe)

Budzyń - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Budzyń to miasto leżące w środkowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa wielkopolskiego, powiatu chodzieskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Budzyń.
 • 4 650 Liczba mieszkańców
 • 40,6 km² Powierzchnia
 • 114,6 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 100–110 m n.p.m Wysokość
 • 1458–1934, 2021 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 67 Numer kierunkowy
 • PCH Tablice rejestracyjne
 • Marcin Sokołowski Burmistrz miasta
Budzyń na mapie
Identyfikatory
 • 16.987552.8903 Współrzędne GPS
 • 3001024 TERYT (TERC)
 • 0524393 SIMC
Herb miasta Budzyń
Budzyń herb

Jak Budzyń wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Budzyń na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Budzyń wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Budzyń plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
17Miasta w Polsce z największą liczbą motocykli
20Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
20Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
36Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze przemysłowym (przemysł i budownictwo)
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
42Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
58Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów osobowych
59Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem zasadniczym zawodowym w Polsce
69Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do wodociągu
71Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
76Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych
77Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań korzystających z centralnego ogrzewania
82Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
91Miasta w Polsce z najstarszymi motocyklami
95Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych
102Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
107Miasta o największej powierzchni w Polsce
113Miasta w Polsce z największą liczbą urodzin żywych na 1000 mieszkańców
128Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 ludności
139Miasta w Polsce z największą liczbą małżeństw na 1000 mieszkańców
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
142Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
163Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
168Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań wyposażonych w ustęp spłukiwany
171Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze gospodarczym stwierdzonych na 1000 mieszkańców

Budzyń - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
64-840Poczta Budzyń

Budzyń - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Budzyniu)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Budzyń
(67) 284-32-01
(67) 284-32-01
ul.Lipowa 6
64-840 Budzyń

Budzyń - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Budzyń jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 4 650, z czego 50,8% stanowią kobiety, a 49,2% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców wzrosła o 14,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 38,8 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Budzynia zawarli w 2022 roku 24 małżeństw, co odpowiada 4,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla kraju.
  30,0% mieszkańców Budzynia jest stanu wolnego, 54,0% żyje w małżeństwie, 7,0% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,0% to wdowy/wdowcy.

  Budzyń ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -3. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -1,80 na 1000 mieszkańców Budzynia. W 2022 roku urodziło się 41 dzieci, w tym 56,1% dziewczynek i 43,9% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 436 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,62 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 30,2% zgonów w Budzyniu spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 23,9% zgonów w Budzyniu były nowotwory, a 7,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Budzynia przypada 11.29 zgonów. Jest to nieznacznie więcej od wartości średniej dla województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 26 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 30 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Budzynia -4. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  59,6% mieszkańców Budzynia jest w wieku produkcyjnym, 21,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 18,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Budzynia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 4 650 Liczba mieszkańców
 • 2 364 Kobiety
 • 2 286 Mężczyźni
 • 50,8%
  49,2%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Budzyniu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Budzyniu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Budzyniu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Budzynia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 38,8 lat Średni wiek mieszkańców
 • Budzyń
  38,8 lat
  Województwo
  41,1 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 40,5 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 37,1 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Budzyń, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Budzynia
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Budzyń,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Budzyń,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Budzyń,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 30,0% Kawalerowie/Panny
 • Budzyń
  30,0%
  Wielkopolskie
  29,8%
  Kraj
  29,1%
 • 25,0% Kobiety
  (Panny)
 • 35,3% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 54,0% Żonaci/Zamężne
 • Budzyń
  54,0%
  woj. wielkopolskie
  54,7%
  Polska
  54,0%
 • 53,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,0% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  9,0%
  woj. wielkopolskie
  8,3%
  Cała Polska
  8,5%
 • 14,5% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,2% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 7,0% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  7,0%
  Województwo
  7,0%
  Kraj
  7,6%
 • 7,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,4% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Tutaj
  0,0%
  woj. wielkopolskie
  0,2%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Budzyniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Budzyniu w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  4,8
  Wielkopolskie
  4,2
  Cała Polska
  4,1
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  1,5
  woj. wielkopolskie
  1,4
  Kraj
  1,6
 • 24 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Budzyniu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Budzyniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -3 Przyrost naturalny w roku 2022
 • 9 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -12 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -1,80 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -1,8
  Wielkopolskie
  -2,2
  Kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Budzyniu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Budzyniu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Budzyniu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Budzyniu w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 41 Urodzenia żywe
 • 23 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 18 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 56,1%
  43,9%
 • 9,5 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Budzyń
  9,5
  woj. wielkopolskie
  8,7
  Cały kraj
  8,1
 • 32,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Budzyń
  32,6
  woj. wielkopolskie
  37,1
  Cała Polska
  35,1
 • 5 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 5
 • 47 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 47
 • 110 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 110
 • 54 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 54
 • 32 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 32
 • 5 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5
 • 3 436 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 421 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 453 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 436 g
  Wielkopolskie
  3 392 g
  Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 9 Waga 4500g - 4999g
 • 9
 • 26 Waga 4000g - 4499g
 • 26
 • 127 Waga 3500g - 3999g
 • 127
 • 117 Waga 3000g - 3499g
 • 117
 • 49 Waga 2500g - 2999g
 • 49
 • 9 Waga 2000g - 2499g
 • 9
 • 4 Waga 1500g - 1999g
 • 4
 • 1,28 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,28
  Wielkopolskie
  1,33
  Polska
  1,26
 • 0,69 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Budzyń
  0,69
  Wielkopolskie
  0,65
  Polska
  0,61
 • 0,62 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,62
  Wielkopolskie
  0,80
  Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Budzyniu w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 44 Zgony
 • 14 Kobiety
  (Zgony)
 • 30 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 31,8%
  68,2%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 11,3 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  11,3
  Województwo
  10,9
  Cały kraj
  11,9
 • 160,9 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  160,9
  Wielkopolskie
  124,8
  Kraj
  147,0
 • 8,8 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  8,8
  woj. wielkopolskie
  3,5
  Kraj
  3,8
 • 3,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  3,6
  woj. wielkopolskie
  2,9
  Polska
  3,1
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. wielkopolskie
  1,1
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie chodzieskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30,2% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  30,2%
  Województwo
  28,6%
  Cała Polska
  36,0%
 • 23,9% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  23,9%
  Województwo
  24,2%
  Kraj
  23,6%
 • 7,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  7,1%
  Wielkopolskie
  7,6%
  Cała Polska
  6,7%
 • 31 Zgony spowodowane COVID-19
 • 9,7 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  9,7
  Kraj
  15,8
 • 57,5 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  57,5
  Kraj
  70,6
 • 287,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  287,1
  Wielkopolskie
  263,4
  Polska
  280,1
 • 239,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  239,9
  Polska
  253,9
 • 361,6 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 327,1 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 397,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Budzyń
  361,6
  Wielkopolskie
  311,2
  Polska
  426,2
 • 61,7 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 32,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 105,8 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  61,7
  Województwo
  48,9
  Polska
  62,9
 • 34,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  34,4
  woj. wielkopolskie
  35,1
  Polska
  33,8
 • 8,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Budzyń
  8,6
  Województwo
  6,7
  Kraj
  7,0
 • 0,8% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Budzyń
  0,8%
  Województwo
  0,7%
  Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 26 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 13 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 13 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 30 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 13 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 17 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -4 Saldo migracji
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -4 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -4 Saldo migracji wewnętrznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -4 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Budzyniu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Budzyniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 18,1% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 17,0% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 19,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,2% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 15,0% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 17,5% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 12,5% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Budzyń, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Budzyń - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Budzyniu oddano do użytku 17 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,66 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Budzyniu to 1 446 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 311 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  88,2% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 11,8% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Budzyniu to 5,47 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Budzyniu to 131,30 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,59% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 98,82% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 97,65% mieszkań posiada łazienkę, 92,81% korzysta z centralnego ogrzewania, a 78,56% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu chodzieskiego.

  Powiat chodzieski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Budzyniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 446 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 311,40 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  311,40
  Województwo
  386,90
  Cały kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 2021-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 95,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Budzyń
  95,50 m2
  Województwo
  81,90 m2
  Kraj
  75,30 m2
 • 29,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  29,70 m2
  Wielkopolskie
  31,70 m2
  Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 2021-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,69 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,69
  woj. wielkopolskie
  4,06
  Cały kraj
  3,83
 • 3,21 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  3,21
  woj. wielkopolskie
  2,58
  Cały kraj
  2,42
 • 0,69 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Budzyń
  0,69
  Wielkopolskie
  0,64
  Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 2021-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Budzyniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 17 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 3,66 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  3,66
  Województwo
  7,35
  Cała Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2008-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 93 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,47 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Budzyń
  5,47
  Województwo
  4,04
  Cała Polska
  3,89
 • 20,03 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Budzyń
  20,03
  woj. wielkopolskie
  29,73
  Cały kraj
  24,56
 • 2 232 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 131,3 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  131,3 m2
  woj. wielkopolskie
  94,4 m2
  Polska
  92,3 m2
 • 0,48 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Budzyń
  0,48 m2
  woj. wielkopolskie
  0,69 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2008-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Budzyniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 99,59% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  99,59%
  Województwo
  98,07%
  Polska
  97,75%
 • 98,82% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Budzyń
  98,82%
  Wielkopolskie
  96,64%
  Polska
  95,18%
 • 97,65% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Budzyń
  97,65%
  Wielkopolskie
  95,51%
  Cały kraj
  93,75%
 • 92,81% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Budzyń
  92,81%
  Województwo
  87,06%
  Polska
  85,83%
 • 78,56% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Budzyń
  78,56%
  Wielkopolskie
  56,79%
  Cały kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2021-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Budzyń - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Budzyniu na 1000 mieszkańców pracuje 341osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 36,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 63,9% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Budzyniu wynosiło w 2023 roku 7,5% (7,5% wśród kobiet i 7,5% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa wielkopolskiego oraz wartość porównywalna do stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Budzyniu wynosiło 5 542,99 PLN, co odpowiada 82.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  13,6% aktywnych zawodowo mieszkańców Budzynia pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 52,3% w przemyśle i budownictwie, a 12,4% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,3% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Budzyniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 341 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  341,0
  woj. wielkopolskie
  290,0
  Cała Polska
  259,0
 • 5,7% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 9,3% Kobiety
 • 2,8% Mężczyźni
 • Tutaj
  7,5%
  woj. wielkopolskie
  3,0%
  Cała Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Budzyniu w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Budzyniu w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Budzyniu w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Budzyniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 007 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Budzyń
  5 543 PLN
  Województwo
  6 020 PLN
  Cała Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Budzyniu w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Budzyniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 13,6% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 11,4% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 15,5% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 52,3% Przemysł i budownictwo
 • 36,4% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 65,6% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 12,4% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 14,6% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 10,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,3% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,3% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 20,4% Pozostałe
 • 35,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 7,9% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Budzyniu w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Budzyniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2 524 Pracujący ogółem
 • 911 Kobiety
 • 1 613 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Budzyniu w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 21,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 20,4% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 22,9% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,6% W wieku produkcyjnym
 • 54,7% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 18,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 24,8% Kobiety
  (59+ lat)
 • 12,5% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Budzyń, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 67,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Budzyń
  67,7
  woj. wielkopolskie
  68,5
  Cały kraj
  69,0
 • 31,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  31,4
  woj. wielkopolskie
  35,6
  Cała Polska
  38,2
 • 86,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Budzyń
  86,6
  Wielkopolskie
  108,0
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 64,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,3% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 62,4% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 35,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,7% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 37,6% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Budzyń - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Budzyniu w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 577 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 468 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 36 nowych podmiotów, a 32 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (58) podmiotów zarejestrowano w roku 2017, a najmniej (33) w roku 2022. W tym samym okresie najwięcej (54) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (16) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Budzyniu najwięcej (45) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (548) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  4,0% (23) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 31,9% (184) podmiotów, a 64,1% (370) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Budzyniu najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (23.1%) oraz Przetwórstwo przemysłowe (16.5%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 577 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 23 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 184 Przemysł i budownictwo
 • 370 Pozostała działalność
 • 36 Podmioty nowo zarejestrowane w Budzyniu w 2023 roku
 • 32 Podmioty wyrejestrowane w Budzyniu w 2023 roku
 • 468 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 548 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 548
 • 25 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 25
 • 3 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 3
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 576 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 576
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 9 Spółdzielnie ogółem
 • 9
 • 56 Spółki handlowe ogółem
 • 56
 • 3  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 45  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 45
 • 3    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 14 Spółki cywilne ogółem
 • 14
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 468 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 108 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 108
 • 77 Przetwórstwo przemysłowe
 • 77
 • 75 Budownictwo
 • 75
 • 42 Transport i gospodarka magazynowa
 • 42
 • 39 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 39
 • 29 Pozostała działalność
 • 29
 • 24 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 24
 • 16 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 16
 • 15 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 15
 • 10 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 10
 • 9 Edukacja
 • 9
 • 7 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 7
 • 5 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 5
 • 5 Informacja i komunikacja
 • 5
 • 4 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 4
 • 2 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 2
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Budzyń - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Budzyniu stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 104 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 22,26 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Budzyniu wynosi 87,20% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Budzynia najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 11,68 (wykrywalność 89%) oraz przeciwko mieniu - 9,20 (wykrywalność 73%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 7,23 (78%), drogowe - 2,06 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,50 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Budzyniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Budzynia.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Budzyń, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 104 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 104
 • 54 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 54
 • 34 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 34
 • 10 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 10
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 43 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 43
 • 22,26 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Budzyń
  22,26
  woj. wielkopolskie
  18,91
  Kraj
  22,81
 • 11,68 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  11,68
  woj. wielkopolskie
  11,58
  Cała Polska
  12,98
 • 7,23 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Budzyń
  7,23
  Wielkopolskie
  4,85
  Cała Polska
  6,99
 • 2,06 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Budzyń
  2,06
  woj. wielkopolskie
  1,67
  Polska
  1,82
 • 0,50 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,50
  Województwo
  0,30
  Cała Polska
  0,35
 • 9,20 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Budzyń
  9,20
  woj. wielkopolskie
  9,57
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Budzyń, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Budzyń
  87%
  woj. wielkopolskie
  72%
  Kraj
  71%
 • 89% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  89%
  Województwo
  65%
  Cały kraj
  63%
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  78%
  woj. wielkopolskie
  77%
  Kraj
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Budzyń
  100%
  Województwo
  99%
  Kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Budzyń
  100%
  woj. wielkopolskie
  94%
  Cały kraj
  88%
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  74%
  woj. wielkopolskie
  52%
  Polska
  51%

Budzyń - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Budzynia wyniosła w 2022 roku 62,6 mln złotych, co daje 7,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 27.5% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Budzynia - 26.9% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (19%) oraz na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 13,1 mln złotych, czyli 20,8% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Budzynia wyniosła w 2022 roku 67,4 mln złotych, co daje 8,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 19.7% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (40.6%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (24.2%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (8.2%). W budżecie Budzynia wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,9 tys złotych na mieszkańca (23,6%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 53,2 złotych na mieszkańca (0,7%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 15,0%.
 • Wydatki budżetu w Budzyniu według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Budzynia według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Budzyń, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Budzynia według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  ------49,5 mln

  5,9 tys(100%)

  62,6 mln

  7,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  ------13,3 mln

  3,0 tys(26.8%)

  16,8 mln

  3,6 tys(26.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  ------4,3 mln

  967(8.7%)

  11,9 mln

  2,6 tys(19%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  ------0,0

  0,0(0%)

  5,6 mln

  1,2 tys(9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  ------3,9 mln

  872(7.9%)

  4,6 mln

  999(7.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  ------3,6 mln

  799(7.2%)

  4,2 mln

  906(6.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  ------2,0 mln

  454(4.1%)

  3,5 mln

  760(5.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  ------2,5 mln

  567(5.1%)

  2,9 mln

  628(4.7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  ------1,2 mln

  263(2.4%)

  1,3 mln

  278(2.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  ------655,7 tys

  146(1.3%)

  1,2 mln

  254(1.9%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  ------1,8 mln

  407(3.7%)

  676,2 tys

  146(1.1%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  ------0,0

  0,0(0%)

  497,4 tys

  107(0.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  ------1,8 mln

  397(3.6%)

  488,6 tys

  105(0.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  ------295,3 tys

  65,9(0.6%)

  289,5 tys

  62,3(0.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  ------72,9 tys

  16,3(0.1%)

  231,0 tys

  49,7(0.4%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  ------59,2 tys

  13,2(0.1%)

  70,5 tys

  15,2(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  ------47,5 tys

  10,6(0.1%)

  47,9 tys

  10,3(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  ------1,7 tys

  0,4(0%)

  1,7 tys

  0,4(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Budzyniu według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Budzynia według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Budzyń, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Budzynia według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  ------56,8 mln

  6,8 tys(100%)

  67,4 mln

  8,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  ------22,3 mln

  5,0 tys(39.2%)

  27,4 mln

  5,9 tys(40.6%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  ------14,0 mln

  3,1 tys(24.7%)

  16,3 mln

  3,5 tys(24.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  ------0,0

  0,0(0%)

  5,6 mln

  1,2 tys(8.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  ------2,2 mln

  490(3.9%)

  2,7 mln

  584(4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  ------503,0 tys

  112(0.9%)

  1,8 mln

  395(2.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  ------1,3 mln

  285(2.3%)

  1,3 mln

  280(1.9%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  ------875,3 tys

  195(1.5%)

  1,2 mln

  257(1.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  ------1,0 mln

  226(1.8%)

  1,1 mln

  245(1.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  ------302,0 tys

  67,4(0.5%)

  893,3 tys

  192(1.3%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  ------0,0

  0,0(0%)

  627,6 tys

  135(0.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  ------152,1 tys

  34,0(0.3%)

  336,1 tys

  72,4(0.5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  ------274,6 tys

  61,3(0.5%)

  59,9 tys

  12,9(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  ------42,4 tys

  9,5(0.1%)

  52,7 tys

  11,4(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  ------0,0

  0,0(0%)

  14,3 tys

  3,1(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  ------9,8 tys

  2,2(0%)

  11,4 tys

  2,5(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  ------2,5 tys

  0,6(0%)

  3,6 tys

  0,8(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  ------1,7 tys

  0,4(0%)

  1,7 tys

  0,4(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  ------35,8 tys

  8,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Budzyń - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 160 mieszkańców Budzynia jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 569 kobiet oraz 592 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 15,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,4% wykształcenie policealne, 9,9% średnie ogólnokształcące, a 20,4% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 31,2% mieszkańców Budzynia, gimnazjalnym 3,2%, natomiast 13,7% podstawowym ukończonym. 3,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa wielkopolskiego mieszkańcy Budzynia mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Budzyniu największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (23,4%) oraz średnie zawodowe (20,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (39,4%) oraz średnie zawodowe (20,6%).

  W roku 2022 w Budzyniu mieściły się 2 przedszkola, w których do 12 oddziałów uczęszczało 265 dzieci (136 dziewczynek oraz 129 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc.

  17,8% mieszkańców Budzynia w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (20,5% wśród dziewczynek i 15,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 072 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 24 oddziałach uczyło się 550 uczniów (275 kobiet oraz 275 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 29,0% ludności (29,0% wśród dziewczynek i 28,9% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 22,9 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 122,22.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 15,4% mieszkańców (13,4% wśród dziewczyn i 17,2% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 22,5% mieszkańców Budzynia w wieku potencjalnej nauki (23,3% kobiet i 21,8% mężczyzn).

 • 15,6% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  15,6%
  woj. wielkopolskie
  23,5%
  Cały kraj
  25,2%
 • 19,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 11,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 32,8% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  32,8%
  Wielkopolskie
  33,7%
  Polska
  35,2%
 • 35,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 29,4% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,4% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,4%
  woj. wielkopolskie
  3,0%
  Cały kraj
  3,3%
 • 3,6% Kobiety
  (policealne)
 • 1,7% Mężczyźni
  (policealne)
 • 9,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Budzyń
  9,9%
  Wielkopolskie
  10,9%
  Polska
  11,9%
 • 12,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,4% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Budzyń
  20,4%
  Wielkopolskie
  19,9%
  Cała Polska
  20,0%
 • 20,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,6% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 31,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  31,2%
  woj. wielkopolskie
  25,0%
  Kraj
  21,2%
 • 23,4% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 39,4% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • Budzyń
  3,2%
  woj. wielkopolskie
  3,1%
  Polska
  3,0%
 • 2,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 13,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Budzyń
  13,7%
  Wielkopolskie
  11,5%
  Kraj
  12,3%
 • 15,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 11,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Budzyń
  3,5%
  Wielkopolskie
  3,2%
  Polska
  3,1%
 • 3,1% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Budzyniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1072 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  1 072,0
  woj. wielkopolskie
  949,0
  Cały kraj
  927,0
 •  
 • 2Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 12 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (Budzyń) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 265 Dzieci
 • 136 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 129 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 51,3%
  48,7%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 51 3 lata
 • 51
 • 65 4 lata
 • 65
 • 78 5 lata
 • 78
 • 66 6 lat
 • 66
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 24 3 lata
 • 24
 • 38 4 lata
 • 38
 • 36 5 lata
 • 36
 • 37 6 lat
 • 37
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 27 3 lata
 • 27
 • 27 4 lata
 • 27
 • 42 5 lata
 • 42
 • 29 6 lat
 • 29
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 •  
 • 15,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 15,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Budzyniu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Budzyniu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Samorządowe w Budzyniu
  Publiczne
  67 284-32-39
  ul. Os. Wierzbowe 7A
  64-840 Budzyń
  1021718
  Niepubliczne Przedszkole "Mały Odkrywca" Sylwia Głowacka
  Niepubliczne
  60 341-97-84
  ul. Rogozińska 60
  64-840 Budzyń
  ---
 • Szkoły podstawowe w Budzyniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Budzyń) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 24 Oddziały
 • 550 Uczniowie
 • 275 Kobiety
  (uczniowie)
 • 275 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 50,0%
  50,0%
 • 48 Uczniowie w 1 klasie
 • 23 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 25 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 90 Absolwenci
 • 33 Kobiety
  (absolwenci)
 • 57 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 22,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  22,9
  Wielkopolskie
  17,3
  Cały kraj
  17,0
 •  
 • 40,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 36,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 122,22 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  122,22
  Województwo
  97,58
  Cały kraj
  95,96
 • 120,67 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Budzyń
  120,67
  Wielkopolskie
  96,29
  Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Budzyń) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Budzyń) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Budzyniu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Budzyniu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa (Tadeusz Kotarbiński)
  Publiczna
  67 284-37-10
  67 284-37-66
  ul. Osiedle Wierzbowe 7
  64-840 Budzyń
  1840132
 • Edukacyjne grupy wieku w Budzyniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 17,8% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 20,5% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,1% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 29,0% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 29,0% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,9% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,8% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,4% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,2% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 22,5% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 23,3% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 21,8% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Budzyń, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Budzyń, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Budzyń, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Budzyń - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Budzyniu

 • Według danych GUS z 2022 roku w Budzyniu znajdował się 1 hotel (kategorii ★★★★), 1 motel (kategorii ★★) oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 2 obiekty.

  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 2 (liczba sal: 3, liczba miejsc: 400)
  • z nagłośnieniem: 2
  • z projektorem multimedialnym: 2
  • z zestawem do wideokonferencji: 2
  • z obsługą techniczną: 2
  • z ekranem: 2
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 1
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 2
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 2


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Budzyniu w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Budzyniu
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Budzyniu: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Budzyniu 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 135 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 20 (uczestnicy: 4 975)
  • wystawy: 1 (uczestnicy: 20)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 130)
  • koncerty: 8 (uczestnicy: 4 150)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 3 (uczestnicy: 130)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 3 (uczestnicy: 310)
  • pokazy teatralne: 2 (uczestnicy: 140)
  • warsztaty: 2 (uczestnicy: 95)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 11 (członkowie: 194)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 10)
  • taneczne: 2 (członkowie: 30)
  • muzyczne: 4 (członkowie: 61)
  • informatyczne: 2 (członkowie: 48)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 1 (członkowie: 30)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 15)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 3 (absolwenci: 36)
  • języków obcych: 1 (absolwenci: 12)
  • nauki gry na instrumentach: 1 (absolwenci: 6)
  • komputerowe: 1 (absolwenci: 18)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • komputerowe: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 9 (członkowie: 228)
  • muzyczne - instrumentalne: 4 (członkowie: 56)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 62)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 (członkowie: 90)
  • taneczne: 1 (członkowie: 20)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Budzyniu działało 1 kino posiadające 1 salę z 135 miejscami na widowni. Odbyły się 154 seanse, na które przyszło 2 938 widzów, w tym 125 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 1 832 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Budzyniu działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 33 025 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 26 264 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 14
  • dostępne dla czytelników: 10
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 10
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Budzyniu działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 251 członków. Zarejestrowano 299 ćwiczących (mężczyźni: 199, kobiety: 100, chłopcy do lat 18: 125, dziewczęta do lat 18: 72). Aktywnych było 5 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (9), instruktora sportowego (2) oraz inne osoby (3).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Budzyniu w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Budzyniu
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Budzynia znajduje się 6 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Budzyniu
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z 1849 r.dnia 1971-09-30, wykaz dokumentów: 1261/A z 1971-09-30; 542/Wlkp/A z 2007-10-03
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w.dnia 1971-09-30, wykaz dokumentów: 1262/A z 1971-09-30
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Rynkowa 30)dnia 1971-09-30, wykaz dokumentów: 1263/A z 1971-09-30; 543/Wlkp/A z 2007-10-03
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Rynkowa 45)dnia 1971-09-30, wykaz dokumentów: 1264/A z 1971-09-30; brak numeru z 2001-06-07; 539/Wlkp/A z 2007-07-17
  • Wiatrak z przełomu XIX/XX w.dnia 1977-09-22, wykaz dokumentów: 316/16/77 z 1977-09-22; 544/Wlkp/A z 2007-10-03
  • Cmentarz ewangelicki z 2. poł. XIX w.dnia 1989-02-21, wykaz dokumentów: A-565 z 1989-02-21; 545/Wlkp/A z 2007-10-03
 • Formy ochrony przyrody w Budzyniu
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Budzynia znajdują się 3 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Budzyniu
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2008-09-30, Opis granicy: Nadleśnictwo - Podanin Leśnictwo - Budzyń Oddz. 269 b
  • Pomnik przyrodyOpis: grupa drzew obecnie odnaleziono 1 pasujące drzewo, Data ustanowienia: 2008-09-30, Opis granicy: Nadleśnictwo - Podanin Leśnictwo - Budzyń Oddz. 291 d
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2008-09-30, Opis granicy: Nadleśnictwo - Podanin Leśnictwo - Budzyń Oddz. 269 b

Budzyń - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 1 wypadków drogowych w Budzyniu odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 1 osobę ranną. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 21,5 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Budzyniu znajdowało się 9 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu chodzieskiego.

  Powiat chodzieski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Budzyniu
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 1 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 1 Ranni
  (rok 2022)
 • 0 Lekko ranni
 • 1 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Budzyniu w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 21,53 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  21,5
  Województwo
  65,8
  Cały kraj
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  0,0
  woj. wielkopolskie
  6,1
  Cały kraj
  5,0
 • 21,53 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  21,5
  Województwo
  74,9
  Cała Polska
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Miasto
  0,0
  Województwo
  9,3
  Kraj
  8,9
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Budzyń
  100,0
  woj. wielkopolskie
  113,8
  Cała Polska
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 9 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 9 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Budzyniu w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 430,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  430,4 km
  Województwo
  868,0 km
  Polska
  633,6 km
 • 10,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  10,8 km
  Wielkopolskie
  7,4 km
  Kraj
  5,3 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Budzyń przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 11droga krajowa nr 11(Kołobrzeg - Bagicz - Sianożęty - Ustronie Morskie - Tymień - Borkowice - Uliszki - Słowienkowo - Będzino - Łękno - Kazimierz Pomorski - Mścice - Koszalin - Kretomino - Bonin - Manowo - Wyszewo - Kliszno - Mostowo - Grzybnica - Kłanino - Głodowa - Bobolice - Wierzchowo - Białe - Szczecinek - Turowo - Babi Dwór - Lotyń - Okonek - Podgaje - Jastrowie - Ptusza - Płytnica - Krępsko - Dobrzyca - Piła - Ujście - Oleśnica - Chodzież - Podanin - Budzyń - Tarnowo - Gościejewo - Rogoźno - Rożnowo - Kowanówko - Oborniki - Bogdanowo - Ocieszyn - Świerkówki - Chludowo - Złotkowo - Złotniki - Jelonek - Suchy Las - Poznań - Kórnik - Koszuty - Żabikowo - Środa Wielkopolska - Kijewo - Brodowo - Miąskowo - Lubrze - Nowe Miasto nad Wartą - Klęka - Wolica Pusta - Mieszków - Cielcza - Jarocin - Witaszyczki - Witaszyce - Wyszki - Kotlin - Piekarzew - Pleszew - Zielona Łąka - Dobra Nadzieja - Janków - Kuczków - Krzywosądów - Zychlin - Sobótka - Górzno - Szczury - Franklinów - Ostrów Wielkopolski - Przygodzice - Antonin - Niedźwiedź - Kuźniki - Ostrzeszów - Rogaszyce - Kochłowy - Turze - Hanulin - Kępno - Baranów - Słupia Pod Kępnem - Opatów - Klasak - Siemianice - Kostów - Gołkowice - Byczyna - Biskupice - Sarnów - Krzywizna - Gotartów - Kluczbork - Ligota Górna - Bąków - Stare Olesno - Wojciechów - Olesno - Grodzisko - Sowczyce - Łomnica - Sieraków Śląski - Ciasna - Glinica - Lubecko - Lubliniec - Tworóg - Brynek - Hanusek - Tarnowskie Góry - Bytom)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Budzyń nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 354Linia kolejowa nr 354: Poznań Główny PoD - Piła Główna [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Poznań Strzeszyn - Złotniki - Golęczewo - Chludowo - Wargowo - Oborniki Wielkopolskie Miasto - Oborniki Wielkopolskie - Rożnowo - Parkowo - Rogoźno Wielkopolskie - Tarnowo Rogozińskie - Sokołowo Budzyńskie - Budzyń - Ostrówki koło Chodzieży - Chodzież - Milcz - Dziembówko - Piła Kalina - Piła Leszków - Piła Główna)