Budzyń w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, atrakcje, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie)

Budzyń - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Budzyń to miasto leżące w środkowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa wielkopolskiego, powiatu chodzieskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Budzyń.
 • 4 480 Liczba mieszkańców
 • 40,6 km² Powierzchnia
 • 110,4 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 100–110 m n.p.m Wysokość
 • 1458–1934, 2021 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 67 Numer kierunkowy
 • PCH Tablice rejestracyjne
 • Marcin Sokołowski Burmistrz miasta
Budzyń na mapie
Identyfikatory
 • 16.987552.8903 Współrzędne GPS
 • 3001024 TERYT (TERC)
 • 0524393 SIMC
Herb miasta Budzyń
Budzyń herb

Budzyń - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
64-840Poczta Budzyń

Budzyń - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Budzyniu)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Budzyń
(67) 284-32-01
(67) 284-32-01
ul.Lipowa 6
64-840 Budzyń

Budzyń - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Budzyń jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 4 480, z czego 50,8% stanowią kobiety, a 49,2% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców wzrosła o 10,0%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,0 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Budzynia zawarli w 2021 roku 15 małżeństw, co odpowiada 4,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,6 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa wielkopolskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla kraju.
  30,0% mieszkańców Budzynia jest stanu wolnego, 54,0% żyje w małżeństwie, 7,0% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,0% to wdowy/wdowcy.

  Budzyń ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 2. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -0,47 na 1000 mieszkańców Budzynia. W 2021 roku urodziło się 43 dzieci, w tym 32,6% dziewczynek i 67,4% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 435 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,59 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 27,1% zgonów w Budzyniu spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 21,2% zgonów w Budzyniu były nowotwory, a 5,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Budzynia przypada 10.01 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 35 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 35 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Budzynia 0. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  60,7% mieszkańców Budzynia jest w wieku produkcyjnym, 20,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 18,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Budzynia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 480 Liczba mieszkańców
 • 2 277 Kobiety
 • 2 203 Mężczyźni
 • 50,8%
  49,2%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Budzyniu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Budzyniu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Budzyniu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Budzynia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 39,0 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  39,0 lat
  woj. wielkopolskie
  41,1 lat
  Cały kraj
  42,2 lat
 • 40,8 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 37,1 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Budzyń, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Budzynia
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Budzyń,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Budzyń,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Budzyń,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 30,0% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  30,0%
  Wielkopolskie
  29,8%
  Polska
  29,1%
 • 25,0% Kobiety
  (Panny)
 • 35,3% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 54,0% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  54,0%
  Wielkopolskie
  54,7%
  Cała Polska
  54,0%
 • 53,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,0% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  9,0%
  Województwo
  8,3%
  Cała Polska
  8,5%
 • 14,5% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,2% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 7,0% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Budzyń
  7,0%
  Wielkopolskie
  7,0%
  Cały kraj
  7,6%
 • 7,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,4% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Budzyń
  0,0%
  Wielkopolskie
  0,2%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Budzyniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Budzyniu w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Miasto
  4,4
  woj. wielkopolskie
  4,6
  Cały kraj
  4,4
 • 1,6 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Tutaj
  1,6
  woj. wielkopolskie
  1,6
  Polska
  1,6
 • 15 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Budzyniu w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Budzyniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -6 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 8 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -0,47 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -0,5
  Województwo
  -2,8
  Cała Polska
  -4,9
 • Wykres - Przyrost naturalny w Budzyniu w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Budzyniu w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Budzyniu w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Budzyniu w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 43 Urodzenia żywe
 • 14 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 29 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 32,6%
  67,4%
 • 9,5 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  9,5
  Województwo
  9,6
  Cała Polska
  8,7
 • 32,0 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  32,0
  Wielkopolskie
  40,8
  Kraj
  37,5
 • 5 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 5
 • 49 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 49
 • 80 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 80
 • 61 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 61
 • 28 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 28
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 435 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 347 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 503 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 435 g
  Województwo
  3 402 g
  Cała Polska
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 5 Waga 4500g - 4999g
 • 5
 • 37 Waga 4000g - 4499g
 • 37
 • 119 Waga 3500g - 3999g
 • 119
 • 124 Waga 3000g - 3499g
 • 124
 • 54 Waga 2500g - 2999g
 • 54
 • 6 Waga 2000g - 2499g
 • 6
 • 4 Waga 1500g - 1999g
 • 4
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 1,16 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,16
  Województwo
  1,45
  Cały kraj
  1,32
 • 0,51 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Budzyń
  0,51
  Województwo
  0,71
  Kraj
  0,64
 • 0,59 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Budzyń
  0,59
  Wielkopolskie
  0,78
  Kraj
  0,64
 • Statystyki zgonów w Budzyniu w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41 Zgony
 • 20 Kobiety
  (Zgony)
 • 21 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,8%
  51,2%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 10,0 Zgony na 1000 ludności
 • Budzyń
  10,0
  woj. wielkopolskie
  12,3
  Polska
  13,6
 • 168,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  168,6
  woj. wielkopolskie
  128,6
  Cała Polska
  156,7
 • 2,9 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  2,9
  Województwo
  3,8
  Kraj
  3,9
 • 3,3 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,3
  woj. wielkopolskie
  3,3
  Cała Polska
  3,6
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. wielkopolskie
  1,0
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie chodzieskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 27,1% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  27,1%
  Województwo
  27,5%
  Cała Polska
  34,8%
 • 21,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  21,2%
  Województwo
  21,2%
  Polska
  19,6%
 • 5,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Budzyń
  5,9%
  Wielkopolskie
  5,4%
  Kraj
  5,4%
 • 95 Zgony spowodowane COVID-19
 • 8,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  8,6
  Polska
  13,3
 • 60,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. wielkopolskie
  60,0
  Cała Polska
  74,4
 • 271,5 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  271,5
  Wielkopolskie
  261,2
  Polska
  268,1
 • 242,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. wielkopolskie
  242,8
  Polska
  246,5
 • 347,5 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 375,5 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 318,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Budzyń
  347,5
  Wielkopolskie
  338,7
  Polska
  475,8
 • 34,3 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 26,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 41,4 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Budzyń
  34,3
  woj. wielkopolskie
  49,4
  Polska
  70,6
 • 42,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Budzyń
  42,7
  Województwo
  35,6
  Cały kraj
  32,6
 • 17,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  17,1
  Województwo
  6,8
  Polska
  6,9
 • 1,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  1,5%
  woj. wielkopolskie
  0,6%
  Cała Polska
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 35 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 18 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 17 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 35 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 20 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 15 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Saldo migracji
 • -2 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 2 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 0 Saldo migracji wewnętrznych
 • -2 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 2 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Budzyniu w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Budzyniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17,3% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 16,2% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 18,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,7% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,8% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,7% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 14,9% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 18,0% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 11,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Budzyń, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Budzyń - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Budzyniu oddano do użytku 30 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 6,70 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz większa od średniej dla całej Polski.

  60,0% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 40,0% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Budzyniu to 3,70 i jest mniejsza od przeciętnej liczby izb dla województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie mniejsza od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w Budzyniu to 88,60 m2 i jest porównywalna do przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu chodzieskiego.

  Powiat chodzieski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Budzyniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 30 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 6,70 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Miasto
  6,70
  woj. wielkopolskie
  7,77
  Kraj
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2008-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 111 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 3,70 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Budzyń
  3,70
  woj. wielkopolskie
  3,97
  Polska
  3,90
 • 24,78 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  24,78
  Województwo
  30,80
  Cała Polska
  24,07
 • 2 657 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 88,6 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Miasto
  88,6 m2
  Województwo
  90,9 m2
  Kraj
  92,9 m2
 • 0,59 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  0,59 m2
  Wielkopolskie
  0,71 m2
  Cała Polska
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2008-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Budzyń - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Budzyniu na 1000 mieszkańców pracuje 337osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 36,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 63,9% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Budzyniu wynosiło w 2021 roku 5,4% (8,8% wśród kobiet i 2,7% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa wielkopolskiego oraz wartość porównywalna do stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Budzyniu wynosiło 5 006,64 PLN, co odpowiada 83.40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  19,0% aktywnych zawodowo mieszkańców Budzynia pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 48,6% w przemyśle i budownictwie, a 11,7% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,3% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Budzyniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 337 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  337,0
  woj. wielkopolskie
  291,0
  Cały kraj
  257,0
 • 5,4% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 8,8% Kobiety
 • 2,7% Mężczyźni
 • Miasto
  5,4%
  Województwo
  3,1%
  Polska
  5,4%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Budzyniu w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Budzyniu w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Budzyniu w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Budzyniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 007 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Budzyń
  5 007 PLN
  Województwo
  5 379 PLN
  Polska
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Budzyniu w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Budzyniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 19,0% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 17,7% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 20,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 48,6% Przemysł i budownictwo
 • 32,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 61,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 11,7% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 13,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 9,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,3% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,3% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 19,3% Pozostałe
 • 33,2% Kobiety
  (pozostałe)
 • 7,6% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Budzyniu w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Budzyniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2 524 Pracujący ogółem
 • 911 Kobiety
 • 1 613 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Budzyniu w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 20,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 19,5% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 21,6% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,7% W wieku produkcyjnym
 • 55,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,6% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 18,8% W wieku poprodukcyjnym
 • 25,5% Kobiety
  (59+ lat)
 • 11,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Budzyń, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 64,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Budzyń
  64,7
  Wielkopolskie
  68,5
  Polska
  69,0
 • 30,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  30,9
  Województwo
  35,6
  Polska
  38,2
 • 91,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  91,3
  woj. wielkopolskie
  108,0
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 64,8% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 67,8% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 62,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 35,2% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 32,2% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 37,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Budzyń - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Budzyniu w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 569 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 471 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 41 nowych podmiotów, a 16 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (58) podmiotów zarejestrowano w roku 2017, a najmniej (33) w roku 2015. W tym samym okresie najwięcej (54) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (16) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Budzyniu najwięcej (34) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (538) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,9% (22) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 31,6% (180) podmiotów, a 64,5% (367) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Budzyniu najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (24.8%) oraz Przetwórstwo przemysłowe (17.4%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 569 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 22 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 180 Przemysł i budownictwo
 • 367 Pozostała działalność
 • 41 Podmioty nowo zarejestrowane w Budzyniu w 2021 roku
 • 16 Podmioty wyrejestrowane w Budzyniu w 2021 roku
 • 471 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 538 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 538
 • 27 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 27
 • 3 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 3
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 568 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 568
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 10 Spółdzielnie ogółem
 • 10
 • 47 Spółki handlowe ogółem
 • 47
 • 3  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 34  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 34
 • 3    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 15 Spółki cywilne ogółem
 • 15
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 471 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 117 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 117
 • 82 Przetwórstwo przemysłowe
 • 82
 • 71 Budownictwo
 • 71
 • 42 Transport i gospodarka magazynowa
 • 42
 • 37 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 37
 • 26 Pozostała działalność
 • 26
 • 21 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 21
 • 15 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 15
 • 14 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 14
 • 10 Informacja i komunikacja
 • 10
 • 10 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 10
 • 9 Edukacja
 • 9
 • 8 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 8
 • 4 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 4
 • 3 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 3
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • 1 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Budzyń - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Budzyniu stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 76 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 16,97 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Budzyniu wynosi 83,50% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Budzynia najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 11,64 (wykrywalność 86%) oraz przeciwko mieniu - 6,04 (wykrywalność 67%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,91 (98%), o charakterze gospodarczym - 2,34 (47%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,36 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Budzyniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Budzynia.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Budzyń, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 76 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 76
 • 52 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 52
 • 11 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 11
 • 9 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 9
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 27 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 27
 • 16,97 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Budzyń
  16,97
  Województwo
  19,32
  Kraj
  21,51
 • 11,64 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Budzyń
  11,64
  Województwo
  12,48
  Polska
  12,82
 • 2,34 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,34
  Województwo
  4,46
  Cały kraj
  5,89
 • 1,91 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Budzyń
  1,91
  Województwo
  1,67
  Kraj
  1,85
 • 0,36 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,36
  Wielkopolskie
  0,30
  Polska
  0,35
 • 6,04 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  6,04
  woj. wielkopolskie
  9,48
  Cały kraj
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Budzyń, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 84% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  84%
  woj. wielkopolskie
  73%
  Cały kraj
  71%
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Budzyń
  87%
  Wielkopolskie
  67%
  Polska
  64%
 • 47% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  47%
  Województwo
  77%
  Cała Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Budzyń
  99%
  Województwo
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Budzyń
  100%
  woj. wielkopolskie
  94%
  Cały kraj
  89%
 • 67% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  67%
  woj. wielkopolskie
  55%
  Polska
  53%

Budzyń - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu Budzynia wyniosła w 2021 roku 49,5 mln złotych, co daje 5,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Największa część budżetu Budzynia - 26.8% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (8.7%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (7.9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 7,2 mln złotych, czyli 14,6% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Budzynia wyniosła w 2021 roku 56,8 mln złotych, co daje 6,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (39.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (24.7%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (3.9%). W budżecie Budzynia wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,3 tys złotych na mieszkańca (20,1%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 127 złotych na mieszkańca (1,9%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 15,3%.
 • Wydatki budżetu w Budzyniu według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Budzynia według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Budzyń, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Budzynia według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  -------49,5 mln

  5,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  -------13,3 mln

  3,0 tys(26.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  -------4,3 mln

  967(8.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  -------3,9 mln

  872(7.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  -------3,6 mln

  799(7.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  -------2,5 mln

  567(5.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  -------2,0 mln

  454(4.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  -------1,8 mln

  407(3.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  -------1,8 mln

  397(3.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  -------1,2 mln

  263(2.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  -------655,7 tys

  146(1.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  -------295,3 tys

  65,9(0.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  -------72,9 tys

  16,3(0.1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  -------59,2 tys

  13,2(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  -------47,5 tys

  10,6(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  -------1,7 tys

  0,4(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Budzyniu według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Budzynia według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Budzyń, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Budzynia według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  -------56,8 mln

  6,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  -------22,3 mln

  5,0 tys(39.2%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  -------14,0 mln

  3,1 tys(24.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  -------2,2 mln

  490(3.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  -------1,3 mln

  285(2.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  -------1,0 mln

  226(1.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  -------875,3 tys

  195(1.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  -------503,0 tys

  112(0.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  -------302,0 tys

  67,4(0.5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  -------274,6 tys

  61,3(0.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  -------152,1 tys

  34,0(0.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  -------42,4 tys

  9,5(0.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  -------35,8 tys

  8,0(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  -------9,8 tys

  2,2(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  -------2,5 tys

  0,6(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  -------1,7 tys

  0,4(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Budzyń - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 135 mieszkańców Budzynia jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 558 kobiet oraz 577 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 15,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,4% wykształcenie policealne, 9,9% średnie ogólnokształcące, a 20,4% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 31,2% mieszkańców Budzynia, gimnazjalnym 3,2%, natomiast 13,7% podstawowym ukończonym. 3,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa wielkopolskiego mieszkańcy Budzynia mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Budzyniu największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (23,4%) oraz średnie zawodowe (20,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (39,4%) oraz średnie zawodowe (20,6%).

  W roku 2021 w Budzyniu mieściły się 2 przedszkola, w których do 12 oddziałów uczęszczało 252 dzieci (128 dziewczynek oraz 124 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc.

  16,8% mieszkańców Budzynia w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,2% wśród dziewczynek i 16,5% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 277 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 26 oddziałach uczyło się 583 uczniów (281 kobiet oraz 302 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 29,2% ludności (30,3% wśród dziewczynek i 28,1% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 22,4 uczniów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 14,5% mieszkańców (13,1% wśród dziewczyn i 15,9% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 24,1% mieszkańców Budzynia w wieku potencjalnej nauki (25,8% kobiet i 22,4% mężczyzn).

 • 15,6% Wykształcenie wyższe
 • Budzyń
  15,6%
  woj. wielkopolskie
  23,5%
  Cały kraj
  25,2%
 • 19,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 11,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 32,8% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  32,8%
  Województwo
  33,7%
  Polska
  35,2%
 • 35,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 29,4% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,4% Wykształcenie policealne
 • Budzyń
  2,4%
  Wielkopolskie
  3,0%
  Polska
  3,3%
 • 3,6% Kobiety
  (policealne)
 • 1,7% Mężczyźni
  (policealne)
 • 9,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Budzyń
  9,9%
  Wielkopolskie
  10,9%
  Cały kraj
  11,9%
 • 12,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,4% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Budzyń
  20,4%
  Województwo
  19,9%
  Polska
  20,0%
 • 20,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,6% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 31,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Budzyń
  31,2%
  Wielkopolskie
  25,0%
  Cały kraj
  21,2%
 • 23,4% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 39,4% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,2%
  woj. wielkopolskie
  3,1%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 13,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  13,7%
  woj. wielkopolskie
  11,5%
  Cała Polska
  12,3%
 • 15,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 11,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Budzyń
  3,5%
  Województwo
  3,2%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,1% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Budzyniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1277 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Budzyń
  1 277,0
  woj. wielkopolskie
  910,0
  Cały kraj
  896,0
 •  
 • 2Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 12 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (Budzyń) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 252 Dzieci
 • 128 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 124 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,8%
  49,2%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 6 2 lata i mniej
 • 6
 • 56 3 lata
 • 56
 • 75 4 lata
 • 75
 • 67 5 lata
 • 67
 • 48 6 lat
 • 48
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 32 3 lata
 • 32
 • 35 4 lata
 • 35
 • 38 5 lata
 • 38
 • 22 6 lat
 • 22
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 5 2 lata i mniej
 • 5
 • 24 3 lata
 • 24
 • 40 4 lata
 • 40
 • 29 5 lata
 • 29
 • 26 6 lat
 • 26
 •  
 • 18,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 18,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Budzyniu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Budzyniu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Samorządowe w Budzyniu
  Publiczne
  67 284-32-39
  ul. Os. Wierzbowe 7A
  64-840 Budzyń
  1021718
  Niepubliczne Przedszkole "Mały Odkrywca" Sylwia Głowacka
  Niepubliczne
  60 341-97-84
  ul. Rogozińska 60
  64-840 Budzyń
  ---
 • Szkoły podstawowe w Budzyniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Budzyń) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 26 Oddziały
 • 583 Uczniowie
 • 281 Kobiety
  (uczniowie)
 • 302 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,2%
  51,8%
 • 72 Uczniowie w 1 klasie
 • 39 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 33 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 70 Absolwenci
 • 36 Kobiety
  (absolwenci)
 • 34 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 22,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  22,4
  woj. wielkopolskie
  17,0
  Cała Polska
  16,7
 •  
 • 40,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 35,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Budzyniu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Budzyniu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa (Tadeusz Kotarbiński)
  Publiczna
  67 284-37-10
  67 284-37-66
  ul. Osiedle Wierzbowe 7
  64-840 Budzyń
  1840132
 • Edukacyjne grupy wieku w Budzyniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 16,8% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,2% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,5% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 29,2% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 30,3% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,1% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,6% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,2% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,5% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,1% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 15,9% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 24,1% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 25,8% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 22,4% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Budzyń, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Budzyń, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Budzyń, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Budzyń - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Budzyniu

 • Według danych GUS z 2021 roku w Budzyniu znajdował się 1 hotel (kategorii ★★★★), 1 motel (kategorii ★★) oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 2 obiekty.

  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 2 (liczba sal: 3, liczba miejsc: 400)
  • z nagłośnieniem: 2
  • z projektorem multimedialnym: 2
  • z zestawem do wideokonferencji: 2
  • z obsługą techniczną: 2
  • z ekranem: 2
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 1
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 2
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 2


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Budzyniu w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Budzyniu
  (Źródło: GUS, 2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w Budzyniu: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Budzyniu 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 135 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 19 (uczestnicy: 4 146)
  • koncerty: 7 (uczestnicy: 3 820)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 3 (uczestnicy: 65)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 3 (uczestnicy: 148)
  • pokazy teatralne: 2 (uczestnicy: 85)
  • warsztaty: 4 (uczestnicy: 28)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 11 (członkowie: 194)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 10)
  • taneczne: 2 (członkowie: 30)
  • muzyczne: 4 (członkowie: 61)
  • informatyczne: 2 (członkowie: 48)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 1 (członkowie: 30)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 15)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2021 roku:
  • ogółem: 2 (absolwenci: 15)
  • tańca: 1 (absolwenci: 10)
  • komputerowe: 1 (absolwenci: 5)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • komputerowe: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 9 (członkowie: 228)
  • muzyczne - instrumentalne: 4 (członkowie: 56)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 62)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 (członkowie: 90)
  • taneczne: 1 (członkowie: 20)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2021 w Budzyniu działało 1 kino posiadające 1 salę z 135 miejscami na widowni. Odbyło się 461 seansów, na które przyszło 3 042 widzów, w tym 221 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 928 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2021 w Budzyniu działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 32 816 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 26 264 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 14
  • dostępne dla czytelników: 10
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 10
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Budzyniu działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 251 członków. Zarejestrowano 299 ćwiczących (mężczyźni: 199, kobiety: 100, chłopcy do lat 18: 125, dziewczęta do lat 18: 72). Aktywnych było 5 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (9), instruktora sportowego (2) oraz inne osoby (3).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Budzyniu w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Budzyniu
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Budzynia znajduje się 6 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Budzyniu
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z 1849 r.dnia 1971-09-30, wykaz dokumentów: 1261/A z 1971-09-30; 542/Wlkp/A z 2007-10-03
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w.dnia 1971-09-30, wykaz dokumentów: 1262/A z 1971-09-30
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Rynkowa 30)dnia 1971-09-30, wykaz dokumentów: 1263/A z 1971-09-30; 543/Wlkp/A z 2007-10-03
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Rynkowa 45)dnia 1971-09-30, wykaz dokumentów: 1264/A z 1971-09-30; brak numeru z 2001-06-07; 539/Wlkp/A z 2007-07-17
  • Wiatrak z przełomu XIX/XX w.dnia 1977-09-22, wykaz dokumentów: 316/16/77 z 1977-09-22; 544/Wlkp/A z 2007-10-03
  • Cmentarz ewangelicki z 2. poł. XIX w.dnia 1989-02-21, wykaz dokumentów: A-565 z 1989-02-21; 545/Wlkp/A z 2007-10-03
 • Formy ochrony przyrody w Budzyniu
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Budzynia znajdują się 3 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Budzyniu
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2008-09-30, Opis granicy: Nadleśnictwo - Podanin Leśnictwo - Budzyń Oddz. 269 b
  • Pomnik przyrodyOpis: grupa drzew obecnie odnaleziono 1 pasujące drzewo, Data ustanowienia: 2008-09-30, Opis granicy: Nadleśnictwo - Podanin Leśnictwo - Budzyń Oddz. 291 d
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2008-09-30, Opis granicy: Nadleśnictwo - Podanin Leśnictwo - Budzyń Oddz. 269 b

Budzyń - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 6 wypadków drogowych w Budzyniu odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 6 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 133,7 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2021 roku w Budzyniu znajdowało się 8 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu chodzieskiego.

  Powiat chodzieski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Budzyniu
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 6 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 6 Ranni
  (rok 2021)
 • 2 Lekko ranni
 • 4 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Budzyniu w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 133,66 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Budzyń
  133,7
  Wielkopolskie
  69,0
  Kraj
  59,9
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Budzyń
  0,0
  woj. wielkopolskie
  6,6
  Kraj
  5,9
 • 133,66 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Miasto
  133,7
  woj. wielkopolskie
  79,4
  Cała Polska
  69,4
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Budzyń
  0,0
  Wielkopolskie
  9,5
  Cała Polska
  9,8
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Budzyń
  100,0
  woj. wielkopolskie
  114,9
  Polska
  115,8
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 8 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 8 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Budzyniu w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 382,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  382,6 km
  Województwo
  784,1 km
  Cała Polska
  591,9 km
 • 9,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Budzyń
  9,5 km
  woj. wielkopolskie
  6,7 km
  Kraj
  4,9 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Budzyń przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 11droga krajowa nr 11(Kołobrzeg - Bagicz - Sianożęty - Ustronie Morskie - Tymień - Borkowice - Uliszki - Słowienkowo - Będzino - Łękno - Kazimierz Pomorski - Mścice - Koszalin - Kretomino - Bonin - Manowo - Wyszewo - Kliszno - Mostowo - Grzybnica - Kłanino - Głodowa - Bobolice - Wierzchowo - Białe - Szczecinek - Turowo - Babi Dwór - Lotyń - Okonek - Podgaje - Jastrowie - Ptusza - Płytnica - Krępsko - Dobrzyca - Piła - Ujście - Oleśnica - Chodzież - Podanin - Budzyń - Tarnowo - Gościejewo - Rogoźno - Rożnowo - Kowanówko - Oborniki - Bogdanowo - Ocieszyn - Świerkówki - Chludowo - Złotkowo - Złotniki - Jelonek - Suchy Las - Poznań - Kórnik - Koszuty - Żabikowo - Środa Wielkopolska - Kijewo - Brodowo - Miąskowo - Lubrze - Nowe Miasto nad Wartą - Klęka - Wolica Pusta - Mieszków - Cielcza - Jarocin - Witaszyczki - Witaszyce - Wyszki - Kotlin - Piekarzew - Pleszew - Zielona Łąka - Dobra Nadzieja - Janków - Kuczków - Krzywosądów - Zychlin - Sobótka - Górzno - Szczury - Franklinów - Ostrów Wielkopolski - Przygodzice - Antonin - Niedźwiedź - Kuźniki - Ostrzeszów - Rogaszyce - Kochłowy - Turze - Hanulin - Kępno - Baranów - Słupia Pod Kępnem - Opatów - Klasak - Siemianice - Kostów - Gołkowice - Byczyna - Biskupice - Sarnów - Krzywizna - Gotartów - Kluczbork - Ligota Górna - Bąków - Stare Olesno - Wojciechów - Olesno - Grodzisko - Sowczyce - Łomnica - Sieraków Śląski - Ciasna - Glinica - Lubecko - Lubliniec - Tworóg - Brynek - Hanusek - Tarnowskie Góry - Bytom)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Budzyń nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 354Linia kolejowa nr 354: Poznań Główny PoD - Piła Główna [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Poznań Strzeszyn - Złotniki - Golęczewo - Chludowo - Wargowo - Oborniki Wielkopolskie Miasto - Oborniki Wielkopolskie - Rożnowo - Parkowo - Rogoźno Wielkopolskie - Tarnowo Rogozińskie - Sokołowo Budzyńskie - Budzyń - Ostrówki koło Chodzieży - Chodzież - Milcz - Dziembówko - Piła Kalina - Piła Leszków - Piła Główna)