Szadek w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, atrakcje, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie)

Szadek - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Szadek to miasto leżące w centralnej Polsce. Należy do województwa łódzkiego, powiatu zduńskowolskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Szadek.
 • 1 898 Liczba mieszkańców
 • 17,9 km² Powierzchnia
 • 106,9 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 43 Numer kierunkowy
 • EZD Tablice rejestracyjne
 • Artur Jerzy Ławniczak Burmistrz miasta
Identyfikatory
 • 18.976451.6916 Współrzędne GPS
 • 1019024 TERYT (TERC)
 • 0976451 SIMC
Herb miasta Szadek
Szadek herb

Szadek - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
98-240Poczta Szadek

Szadek - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Szadku)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis urzędów można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki urzędów w Szadku aby wyświetlić jedynie instytucje spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS II Oddział w Łodzi
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Kilińskiego 7/11
98-220 Zduńska Wola
Ochotnicza Straż Pożarna Szadek
ul. Nowe Miasto 9
98-240 Szadek
Ochotnicza Straż Pożarna Wilamów
Wilamow 31
98-240 Szadek
Urząd Gminy i Miasta Szadek
(43) 821-50-04
(43) 821-57-73
ul. Warszawska 3
98-240 Szadek

Szadek - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Szadek jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 1 898, z czego 53,3% stanowią kobiety, a 46,7% mężczyźni. W latach 2002-2020 liczba mieszkańców zmalała o 10,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,4 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa łódzkiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Szadka zawarli w 2019 roku 7 małżeństw, co odpowiada 3,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,3 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,1% mieszkańców Szadka jest stanu wolnego, 55,4% żyje w małżeństwie, 5,8% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,0% to wdowy/wdowcy.

  Szadek ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -4. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,09 na 1000 mieszkańców Szadka. W 2019 roku urodziło się 13 dzieci, w tym 53,8% dziewczynek i 46,2% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 316 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,71 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz nieznacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 38,4% zgonów w Szadku spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 25,9% zgonów w Szadku były nowotwory, a 8,2% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Szadka przypada 8.87 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2019 roku zarejestrowano 21 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 26 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Szadka -5. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  60,2% mieszkańców Szadka jest w wieku produkcyjnym, 14,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 25,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Szadka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 898 Liczba mieszkańców
 • 1 012 Kobiety
 • 886 Mężczyźni
 • 53,3%
  46,7%
 • 114 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 114 kobiet)
 • 88 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 88 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Szadku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Szadku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Szadku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Szadka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 43,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • Szadek
  43,4 lat
  łódzkie
  43,3 lat
  Polska
  42,0 lat
 • 45,9 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,5 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Szadek, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Szadka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Szadek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Szadek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Szadek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,1% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  28,3%
  łódzkie
  26,6%
  Polska
  28,8%
 • 23,6% Kobiety
  (Panny)
 • 33,4% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,4% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  55,5%
  łódzkie
  55,0%
  Polska
  55,8%
 • 53,2% Kobiety
  (Zamężne)
 • 57,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,0% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  9,9%
  woj. łódzkie
  11,5%
  Cały kraj
  9,6%
 • 16,2% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,8% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Szadek
  5,8%
  woj. łódzkie
  5,8%
  Cały kraj
  5,0%
 • 6,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,9% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,5% Nieustalone
 • Tutaj
  0,5%
  woj. łódzkie
  1,1%
  Polska
  0,8%
 • 0,4% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,5% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Szadku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Szadku w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2019
 • Szadek
  3,7
  łódzkie
  4,5
  Kraj
  4,8
 • 1,3 Rozwody na 1000 ludności w roku 2019
 • Miasto
  1,3
  łódzkie
  2,0
  Cały kraj
  1,7
 • 7 Małżeństwa zawarte w roku 2019
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Szadku w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Szadku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • -4 Przyrost naturalny w roku 2019
 • -1 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -3 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,09 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Szadek
  -2,1
  woj. łódzkie
  -3,6
  Polska
  -0,9
 • Wykres - Przyrost naturalny w Szadku w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Szadku w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Szadku w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Szadku w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 13 Urodzenia żywe
 • 7 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 6 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 53,8%
  46,2%
 • 6,8 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Szadek
  6,8
  woj. łódzkie
  8,8
  Cała Polska
  9,8
 • 38,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Szadek
  38,6
  Województwo
  38,2
  Cały kraj
  39,9
 • 9 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 9
 • 53 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 53
 • 90 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 90
 • 80 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 80
 • 34 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 34
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 3 316 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 265 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 368 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Szadek
  3 316 g
  łódzkie
  3 375 g
  Polska
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 Waga 4500g - 4999g
 • 3
 • 43 Waga 4000g - 4499g
 • 43
 • 174 Waga 3500g - 3999g
 • 174
 • 233 Waga 3000g - 3499g
 • 233
 • 93 Waga 2500g - 2999g
 • 93
 • 20 Waga 2000g - 2499g
 • 20
 • 6 Waga 1500g - 1999g
 • 6
 • 6 Waga 1000g - 1499g
 • 6
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 2 Waga poniżej 600g
 • 2
 • 1,36 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,36
  woj. łódzkie
  1,34
  Kraj
  1,38
 • 0,69 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Szadek
  0,69
  woj. łódzkie
  0,65
  Cała Polska
  0,67
 • 0,71 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,71
  woj. łódzkie
  0,58
  Cały kraj
  0,74
 • Statystyki zgonów w Szadku w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 17 Zgony
 • 8 Kobiety
  (Zgony)
 • 9 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,1%
  52,9%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 8,9 Zgony na 1000 ludności
 • Szadek
  8,9
  woj. łódzkie
  12,4
  Cały kraj
  10,7
 • 129,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Szadek
  129,2
  woj. łódzkie
  141,4
  Cały kraj
  109,3
 • 1,8 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  1,8
  łódzkie
  3,8
  Kraj
  3,8
 • 3,2 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,2
  Województwo
  3,7
  Cały kraj
  3,1
 • 1,4 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,4
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie zduńskowolskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 38,4% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  38,4%
  woj. łódzkie
  36,3%
  Cały kraj
  39,4%
 • 25,9% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  25,9%
  woj. łódzkie
  25,1%
  Cały kraj
  26,5%
 • 8,2% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Szadek
  8,2%
  woj. łódzkie
  7,9%
  Cały kraj
  6,6%
 • 11,4 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  11,4
  Polska
  9,9
 • 76,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. łódzkie
  76,4
  Cały kraj
  70,4
 • 284,0 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Szadek
  284,0
  łódzkie
  312,0
  Cała Polska
  283,2
 • 285,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  285,7
  Cały kraj
  261,3
 • 422,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 492,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 347,9 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  422,2
  Województwo
  451,8
  Cała Polska
  421,0
 • 51,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 44,4 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 58,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  51,4
  Województwo
  62,5
  Polska
  69,5
 • 29,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  29,1
  łódzkie
  39,3
  Kraj
  35,1
 • 11,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  11,6
  woj. łódzkie
  8,4
  Cała Polska
  7,9
 • 1,1% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  1,1%
  Województwo
  0,7%
  Cały kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 21 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 11 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 10 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 26 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 15 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 11 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -5 Saldo migracji
 • -4 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -5 Saldo migracji wewnętrznych
 • -4 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Szadku w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Szadku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 12,1% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 11,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 12,4% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 61,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 72,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 21,7% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 27,1% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,5% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Szadek, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Szadek - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w Szadku oddano do użytku 3 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,58 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Szadku to 764 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 402 mieszkań. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz nieznacznie większa od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Szadku to 5,33 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w Szadku to 116,70 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 94,90% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 87,70% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 82,98% mieszkań posiada łazienkę, 68,06% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,00% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu zduńskowolskiego.

  Powiat zduńskowolski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Szadku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 764 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 401,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  401,70
  Województwo
  420,50
  Kraj
  385,90
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 74,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Szadek
  74,00 m2
  woj. łódzkie
  69,70 m2
  Cały kraj
  74,40 m2
 • 29,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  29,70 m2
  Województwo
  29,30 m2
  Kraj
  28,70 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 3,78 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Szadek
  3,78
  łódzkie
  3,61
  Cała Polska
  3,82
 • 2,49 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Szadek
  2,49
  Województwo
  2,38
  Cały kraj
  2,59
 • 0,66 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Szadek
  0,66
  woj. łódzkie
  0,66
  Kraj
  0,68
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Szadku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 3 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 1,58 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Szadek
  1,58
  łódzkie
  4,63
  Kraj
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 16 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 5,33 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Szadek
  5,33
  woj. łódzkie
  3,79
  Cała Polska
  3,77
 • 8,43 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  8,43
  Województwo
  17,55
  Polska
  21,77
 • 350 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 116,7 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • Szadek
  116,7 m2
  Województwo
  90,6 m2
  Cały kraj
  88,7 m2
 • 0,18 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  0,18 m2
  łódzkie
  0,42 m2
  Cała Polska
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Szadku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 94,90% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  94,90%
  woj. łódzkie
  94,84%
  Cała Polska
  96,93%
 • 87,70% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Szadek
  87,70%
  woj. łódzkie
  89,78%
  Cała Polska
  93,92%
 • 82,98% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  82,98%
  łódzkie
  85,85%
  Kraj
  91,66%
 • 68,06% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Szadek
  68,06%
  łódzkie
  77,72%
  Cały kraj
  82,84%
 • 0,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Szadek
  0,00%
  woj. łódzkie
  44,80%
  Polska
  56,01%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

Szadek - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W Szadku na 1000 mieszkańców pracuje 282osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 65,5% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 34,5% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Szadku wynosiło w 2020 roku 4,9% (5,8% wśród kobiet i 4,1% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2019 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Szadku wynosiło 3 971,72 PLN, co odpowiada 76.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Szadka 175 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 175 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 0.

  16,4% aktywnych zawodowo mieszkańców Szadka pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 44,0% w przemyśle i budownictwie, a 14,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,5% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Szadku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 282 Pracujący na 1000 ludności (rok 2019)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Szadek
  282,0
  Województwo
  253,0
  Polska
  255,0
 • 4,6% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 6,3% Kobiety
 • 3,1% Mężczyźni
 • Tutaj
  4,9%
  łódzkie
  6,2%
  Polska
  6,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Szadku w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Szadku w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Szadku w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Szadku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 3 972 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  3 972 PLN
  łódzkie
  4 790 PLN
  Cały kraj
  5 182 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Szadku w latach 2002 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Szadku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 175 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 175 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 0 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,00 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Szadku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 16,4% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 14,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 18,8% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 44,0% Przemysł i budownictwo
 • 36,7% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 51,7% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 14,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 12,5% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 17,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,5% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 2,0% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 22,1% Pozostałe
 • 33,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,1% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Szadku w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Szadku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 536 Pracujący ogółem
 • 351 Kobiety
 • 185 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Szadku w latach 1995 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 14,8% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 13,7% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 15,9% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,2% W wieku produkcyjnym
 • 52,9% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,6% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 25,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 33,4% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,5% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Szadek, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 66,1 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  66,1
  Województwo
  71,6
  Kraj
  68,0
 • 41,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  41,6
  woj. łódzkie
  42,3
  Cały kraj
  37,5
 • 169,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Szadek
  169,6
  woj. łódzkie
  144,5
  Kraj
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 64,4% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,5% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 62,5% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 35,6% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,5% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 37,5% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Szadek - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W Szadku w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 217 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 158 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 30 nowych podmiotów, a 4 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (30) podmiotów zarejestrowano w roku 2020, a najmniej (10) w roku 2014. W tym samym okresie najwięcej (38) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (4) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Szadku najwięcej (18) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (204) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,9% (2) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 29,0% (63) podmiotów, a 70,0% (152) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Szadku najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (32.9%) oraz Budownictwo (19.0%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 217 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 2 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 63 Przemysł i budownictwo
 • 152 Pozostała działalność
 • 30 Podmioty nowo zarejestrowane w Szadku w 2020 roku
 • 4 Podmioty wyrejestrowane w Szadku w 2020 roku
 • 158 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 204 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 204
 • 10 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 10
 • 3 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 3
 • 217 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 217
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 16 Spółki handlowe ogółem
 • 16
 • 1  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 11  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 11
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 18 Spółki cywilne ogółem
 • 18
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 158 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 52 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 52
 • 30 Budownictwo
 • 30
 • 19 Przetwórstwo przemysłowe
 • 19
 • 13 Pozostała działalność
 • 13
 • 10 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 10
 • 10 Transport i gospodarka magazynowa
 • 10
 • 8 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 8
 • 7 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 7
 • 3 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 3
 • 2 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 2
 • 2 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2
 • 1 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 1
 • 1 Informacja i komunikacja
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Szadek - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w Szadku stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 37 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 19,60 przestępstw. Jest to wartość większa od wartości dla województwa łódzkiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Szadku wynosi 87,40% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa łódzkiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Szadka najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 9,63 (wykrywalność 81%) oraz o charakterze gospodarczym - 7,22 (wykrywalność 91%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 5,39 (62%), drogowe - 2,04 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,15 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Szadku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Szadka.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Szadek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 37 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 37
 • 18 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 18
 • 14 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 14
 • 4 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 4
 • 0 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 0
 • 10 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 10
 • 19,60 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  19,60
  łódzkie
  18,25
  Kraj
  19,96
 • 9,63 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Szadek
  9,63
  łódzkie
  11,15
  Cały kraj
  12,25
 • 7,22 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Szadek
  7,22
  woj. łódzkie
  4,55
  Cała Polska
  5,17
 • 2,04 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,04
  woj. łódzkie
  1,96
  Kraj
  1,73
 • 0,15 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Szadek
  0,15
  łódzkie
  0,40
  Cała Polska
  0,37
 • 5,39 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  5,39
  łódzkie
  8,73
  Polska
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Szadek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  87%
  łódzkie
  70%
  Cały kraj
  73%
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  81%
  łódzkie
  60%
  Cały kraj
  65%
 • 91% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  91%
  Województwo
  79%
  Cała Polska
  82%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Szadek
  99%
  woj. łódzkie
  99%
  Polska
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Szadek
  100%
  łódzkie
  87%
  Cały kraj
  87%
 • 62% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  62%
  łódzkie
  48%
  Kraj
  54%

Szadek - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Suma wydatków z budżetu Szadka wyniosła w 2019 roku 33,6 mln złotych, co daje 4,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 15.3% w porównaniu do roku 2018. Największa część budżetu Szadka - 37.1% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (11.5%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (6.1%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 2,4 mln złotych, czyli 7,2% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Szadka wyniosła w 2019 roku 34,9 mln złotych, co daje 4,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 18.8% w porównaniu do roku 2018. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (29.4%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (26.7%) oraz z Dział 801 - Oświata i wychowanie (9.1%). W budżecie Szadka wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 643 złotych na mieszkańca (13,5%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 4,1 złotych na mieszkańca (0,1%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 12,6%.
 • Wydatki budżetu w Szadku według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Szadka według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Szadek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Szadka według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2012 - 2019
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  20,3 mln

  2,7 tys(100%)

  21,4 mln

  2,9 tys(100%)

  22,6 mln

  3,1 tys(100%)

  22,2 mln

  3,0 tys(100%)

  24,1 mln

  3,3 tys(100%)

  27,1 mln

  3,7 tys(100%)

  29,3 mln

  4,0 tys(100%)

  33,6 mln

  4,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20122013201420152016201720182019
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  8,0 mln

  3,9 tys(39.4%)

  8,2 mln

  4,1 tys(38.2%)

  8,3 mln

  4,1 tys(36.9%)

  8,6 mln

  4,3 tys(38.9%)

  9,2 mln

  4,6 tys(38%)

  10,0 mln

  5,1 tys(37.1%)

  10,4 mln

  5,4 tys(35.5%)

  12,5 mln

  6,6 tys(37.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,4 mln

  1,2 tys(11.7%)

  2,6 mln

  1,3 tys(12.2%)

  2,6 mln

  1,3 tys(11.3%)

  4,2 mln

  2,1 tys(19%)

  2,7 mln

  1,4 tys(11.3%)

  3,2 mln

  1,6 tys(11.7%)

  3,8 mln

  2,0 tys(13.1%)

  3,9 mln

  2,0 tys(11.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  763,1 tys

  374(3.8%)

  910,7 tys

  451(4.3%)

  1,2 mln

  598(5.4%)

  728,6 tys

  365(3.3%)

  875,4 tys

  443(3.6%)

  1,4 mln

  734(5.3%)

  1,7 mln

  907(5.9%)

  2,1 mln

  1,1 tys(6.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,8 mln

  1,9 tys(18.9%)

  4,0 mln

  2,0 tys(18.9%)

  4,2 mln

  2,1 tys(18.5%)

  4,0 mln

  2,0 tys(17.9%)

  8,0 mln

  4,0 tys(33.1%)

  1,7 mln

  888(6.4%)

  1,7 mln

  906(5.9%)

  1,7 mln

  877(5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,0 mln

  506(5.1%)

  1,1 mln

  533(5%)

  1,5 mln

  738(6.6%)

  2,1 mln

  1,1 tys(9.5%)

  1,2 mln

  606(5%)

  1,1 mln

  552(4%)

  1,2 mln

  652(4.3%)

  1,4 mln

  742(4.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  2,3 mln

  1,1 tys(11.5%)

  2,0 mln

  1,0 tys(9.5%)

  586,2 tys

  290(2.6%)

  658,8 tys

  330(3%)

  700,3 tys

  354(2.9%)

  628,8 tys

  321(2.3%)

  685,6 tys

  358(2.3%)

  921,5 tys

  484(2.7%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  659,5 tys

  324(3.3%)

  1,0 mln

  496(4.7%)

  628,5 tys

  311(2.8%)

  756,8 tys

  380(3.4%)

  519,6 tys

  263(2.2%)

  500,2 tys

  256(1.8%)

  588,9 tys

  307(2%)

  897,4 tys

  472(2.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  362,5 tys

  178(1.8%)

  415,0 tys

  206(1.9%)

  440,1 tys

  217(1.9%)

  327,7 tys

  164(1.5%)

  271,9 tys

  138(1.1%)

  305,9 tys

  156(1.1%)

  591,5 tys

  309(2%)

  597,3 tys

  314(1.8%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  182,0 tys

  89,3(0.9%)

  218,6 tys

  108(1%)

  251,1 tys

  124(1.1%)

  271,8 tys

  136(1.2%)

  271,2 tys

  137(1.1%)

  320,6 tys

  164(1.2%)

  344,2 tys

  180(1.2%)

  342,7 tys

  180(1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  125,4 tys

  61,5(0.6%)

  503,3 tys

  249(2.4%)

  2,4 mln

  1,2 tys(10.7%)

  112,7 tys

  56,5(0.5%)

  156,2 tys

  79,0(0.6%)

  120,6 tys

  61,6(0.4%)

  134,4 tys

  70,1(0.5%)

  180,4 tys

  94,8(0.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  97,9 tys

  48,1(0.5%)

  92,1 tys

  45,6(0.4%)

  100,1 tys

  49,4(0.4%)

  86,2 tys

  43,2(0.4%)

  94,3 tys

  47,7(0.4%)

  78,3 tys

  40,0(0.3%)

  94,9 tys

  49,5(0.3%)

  106,3 tys

  55,9(0.3%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  1,3 tys

  0,6(0%)

  1,3 tys

  0,6(0%)

  60,9 tys

  30,1(0.3%)

  78,5 tys

  39,4(0.4%)

  8,6 tys

  4,4(0%)

  1,5 tys

  0,8(0%)

  82,8 tys

  43,2(0.3%)

  77,4 tys

  40,7(0.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  247,8 tys

  122(1.2%)

  213,5 tys

  106(1%)

  159,3 tys

  78,7(0.7%)

  132,3 tys

  66,4(0.6%)

  99,3 tys

  50,3(0.4%)

  88,8 tys

  45,4(0.3%)

  84,1 tys

  43,9(0.3%)

  76,8 tys

  40,4(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  214,7 tys

  105(1.1%)

  65,3 tys

  32,3(0.3%)

  155,5 tys

  76,8(0.7%)

  65,9 tys

  33,1(0.3%)

  62,1 tys

  31,4(0.3%)

  64,9 tys

  33,2(0.2%)

  173,3 tys

  90,4(0.6%)

  68,6 tys

  36,1(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  57,2 tys

  28,0(0.3%)

  20,0 tys

  9,9(0.1%)

  5,0 tys

  2,5(0%)

  29,8 tys

  15,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  28,3 tys

  14,9(0.1%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  186,4 tys

  97,2(0.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  10,7 tys

  5,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Szadku według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Szadka według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Szadek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Szadka według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2012 - 2019
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  19,2 mln

  2,6 tys(100%)

  22,0 mln

  3,0 tys(100%)

  22,3 mln

  3,0 tys(100%)

  23,1 mln

  3,1 tys(100%)

  25,1 mln

  3,4 tys(100%)

  27,3 mln

  3,7 tys(100%)

  29,5 mln

  4,0 tys(100%)

  34,9 mln

  4,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20122013201420152016201720182019
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  9,2 mln

  4,5 tys(47.9%)

  9,1 mln

  4,5 tys(41.3%)

  8,6 mln

  4,2 tys(38.6%)

  8,1 mln

  4,1 tys(35%)

  8,1 mln

  4,1 tys(32.1%)

  8,2 mln

  4,2 tys(30%)

  9,5 mln

  4,9 tys(32.1%)

  10,3 mln

  5,4 tys(29.4%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  4,9 mln

  2,4 tys(25.6%)

  6,0 mln

  2,9 tys(27.1%)

  6,6 mln

  3,2 tys(29.4%)

  6,2 mln

  3,1 tys(27%)

  6,7 mln

  3,4 tys(26.5%)

  7,0 mln

  3,6 tys(25.7%)

  7,8 mln

  4,1 tys(26.6%)

  9,3 mln

  4,9 tys(26.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  512,2 tys

  251(2.7%)

  481,8 tys

  239(2.2%)

  565,4 tys

  279(2.5%)

  794,6 tys

  399(3.4%)

  1,2 mln

  592(4.7%)

  1,7 mln

  847(6.1%)

  1,4 mln

  708(4.6%)

  3,2 mln

  1,7 tys(9.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,1 mln

  1,5 tys(16.1%)

  3,2 mln

  1,6 tys(14.6%)

  3,3 mln

  1,6 tys(14.9%)

  3,1 mln

  1,6 tys(13.5%)

  7,1 mln

  3,6 tys(28.5%)

  922,7 tys

  471(3.4%)

  915,5 tys

  478(3.1%)

  848,7 tys

  446(2.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  108,0 tys

  53,0(0.6%)

  284,1 tys

  141(1.3%)

  392,4 tys

  194(1.8%)

  1,4 mln

  694(6%)

  623,2 tys

  315(2.5%)

  633,2 tys

  324(2.3%)

  744,8 tys

  389(2.5%)

  821,7 tys

  432(2.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  788,4 tys

  387(4.1%)

  1,8 mln

  891(8.2%)

  1,4 mln

  713(6.5%)

  556,5 tys

  279(2.4%)

  602,6 tys

  305(2.4%)

  591,4 tys

  302(2.2%)

  596,5 tys

  311(2%)

  756,0 tys

  397(2.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  130,3 tys

  64,0(0.7%)

  211,2 tys

  105(1%)

  203,8 tys

  101(0.9%)

  1,2 mln

  597(5.2%)

  371,3 tys

  188(1.5%)

  265,8 tys

  136(1%)

  402,9 tys

  210(1.4%)

  291,7 tys

  153(0.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  96,3 tys

  47,2(0.5%)

  149,7 tys

  74,1(0.7%)

  151,0 tys

  74,6(0.7%)

  162,5 tys

  81,5(0.7%)

  116,5 tys

  59,0(0.5%)

  182,5 tys

  93,3(0.7%)

  166,3 tys

  86,7(0.6%)

  173,4 tys

  91,2(0.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  102,1 tys

  50,1(0.5%)

  362,8 tys

  180(1.7%)

  466,7 tys

  231(2.1%)

  1,1 mln

  548(4.7%)

  102,3 tys

  51,7(0.4%)

  130,1 tys

  66,5(0.5%)

  328,8 tys

  172(1.1%)

  140,8 tys

  74,0(0.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  97,1 tys

  47,6(0.5%)

  93,0 tys

  46,1(0.4%)

  113,1 tys

  55,9(0.5%)

  118,7 tys

  59,5(0.5%)

  115,8 tys

  58,6(0.5%)

  119,0 tys

  60,8(0.4%)

  126,4 tys

  65,9(0.4%)

  134,7 tys

  70,8(0.4%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  1,3 tys

  0,6(0%)

  1,3 tys

  0,6(0%)

  60,9 tys

  30,1(0.3%)

  78,5 tys

  39,4(0.3%)

  8,6 tys

  4,4(0%)

  1,5 tys

  0,8(0%)

  82,8 tys

  43,2(0.3%)

  77,4 tys

  40,7(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  105,1 tys

  51,6(0.5%)

  134,8 tys

  66,8(0.6%)

  135,4 tys

  66,9(0.6%)

  110,1 tys

  55,2(0.5%)

  97,8 tys

  49,5(0.4%)

  92,5 tys

  47,3(0.3%)

  81,3 tys

  42,4(0.3%)

  65,6 tys

  34,5(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  103,5 tys

  51,3(0.5%)

  223,9 tys

  111(1%)

  115,0 tys

  57,7(0.5%)

  5,0 tys

  2,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  20,0 tys

  10,5(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,8 tys

  1,9(0%)

  1,7 tys

  0,8(0%)

  4,3 tys

  2,1(0%)

  1,7 tys

  0,9(0%)

  13,9 tys

  7,0(0.1%)

  6,7 tys

  3,4(0%)

  10,0 tys

  5,2(0%)

  11,0 tys

  5,8(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  23,5 tys

  11,5(0.1%)

  23,5 tys

  11,6(0.1%)

  4,7 tys

  2,3(0%)

  24,7 tys

  12,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,6 tys

  4,5(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  6,7 tys

  3,3(0%)

  7,5 tys

  3,7(0%)

  6,5 tys

  3,2(0%)

  6,0 tys

  3,0(0%)

  5,3 tys

  2,7(0%)

  3,7 tys

  1,9(0%)

  3,3 tys

  1,7(0%)

  3,6 tys

  1,9(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  39,5 tys

  19,4(0.2%)

  62,8 tys

  31,1(0.3%)

  38,3 tys

  18,9(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  64,0 tys

  33,4(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  10,7 tys

  5,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Szadek - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 387 mieszkańców Szadka jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 184 kobiet oraz 203 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 13,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,4% wykształcenie policealne, 14,6% średnie ogólnokształcące, a 17,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 21,6% mieszkańców Szadka, gimnazjalnym 5,4%, natomiast 22,0% podstawowym ukończonym. 1,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa łódzkiego mieszkańcy Szadka mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Szadku największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (22,8%) oraz średnie ogólnokształcące (17,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (26,6%) oraz podstawowe ukończone (21,1%).

  W roku 2018 w Szadku mieściło się 1 przedszkole, w którym do 3 oddziałów uczęszczało 71 dzieci (30 dziewczynek oraz 41 chłopców). Dostępnych było 75 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Szadku mieściło się 1 przedszkole, w którym do 4 oddziałów uczęszczało 107 dzieci (57 dziewczynek oraz 50 chłopców). Dostępnych było 100 miejsc.

  15,0% mieszkańców Szadka w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,8% wśród dziewczynek i 13,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 2 105 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,76 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 16 oddziałach uczyło się 329 uczniów (173 kobiety oraz 156 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Szadku placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 13 oddziałach uczyło się 295 uczniów (138 kobiet oraz 157 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,1% ludności (27,7% wśród dziewczynek i 24,6% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 20,6 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 281,20.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 18,3% mieszkańców (18,5% wśród dziewczyn i 18,2% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 30,0% mieszkańców Szadka w wieku potencjalnej nauki (28,3% kobiet i 31,5% mężczyzn).

 • 13,6% Wykształcenie wyższe
 • Szadek
  13,6%
  łódzkie
  16,6%
  Cały kraj
  17,9%
 • 16,1% Kobiety
  (wyższe)
 • 10,9% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 36,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • Szadek
  36,0%
  woj. łódzkie
  34,1%
  Cała Polska
  33,3%
 • 37,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 34,0% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,4% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  3,4%
  woj. łódzkie
  2,8%
  Cała Polska
  2,7%
 • 4,5% Kobiety
  (policealne)
 • 2,2% Mężczyźni
  (policealne)
 • 14,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Szadek
  14,6%
  łódzkie
  13,7%
  Polska
  12,4%
 • 17,9% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 11,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  17,9%
  łódzkie
  17,7%
  Cała Polska
  18,1%
 • 15,4% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,7% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 21,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  21,6%
  woj. łódzkie
  20,8%
  Cały kraj
  22,9%
 • 16,9% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 26,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,4% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  5,4%
  łódzkie
  4,8%
  Kraj
  5,2%
 • 4,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,3% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 22,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Szadek
  22,0%
  łódzkie
  22,1%
  Cały kraj
  19,3%
 • 22,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 21,1% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  1,4%
  Województwo
  1,6%
  Cały kraj
  1,4%
 • 1,8% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Szadku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 2105 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  2 105,0
  łódzkie
  868,0
  Cała Polska
  873,0
 • 0,76 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Szadek
  0,76
  Województwo
  0,90
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 3 Oddziały
 • 5 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 75 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (Szadek) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 71 Dzieci
 • 30 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 41 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 42,3%
  57,7%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 8 2 lata i mniej
 • 8
 • 13 3 lata
 • 13
 • 28 4 lata
 • 28
 • 22 5 lata
 • 22
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 3 3 lata
 • 3
 • 11 4 lata
 • 11
 • 13 5 lata
 • 13
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 5 2 lata i mniej
 • 5
 • 10 3 lata
 • 10
 • 17 4 lata
 • 17
 • 9 5 lata
 • 9
 • 118 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Szadku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Szadku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczne Przedszkole w Szadku
  Publiczne
  43 821-51-48
  ul. Widawska 7
  98-240 Szadek
  4989
 • Szkoły podstawowe w Szadku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Szadek) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 16 Oddziały
 • 329 Uczniowie
 • 173 Kobiety
  (uczniowie)
 • 156 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 52,6%
  47,4%
 • 42 Uczniowie w 1 klasie
 • 27 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 15 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 45 Absolwenci 2016
 • 15 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 30 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 20,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  20,6
  Województwo
  17,3
  Cały kraj
  17,3
 •  
 • 403 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 328 angielski
 • 75 rosyjski
 • 146 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 146 inny
 •  
 • 281,20 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  281,20
  Województwo
  95,95
  Kraj
  95,46
 • 281,20 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  281,20
  łódzkie
  94,41
  Cały kraj
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Szadek) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Szadek) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Szadku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Szadku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. T.Kościuszki
  Publiczna
  43 821-50-31
  43 821-50-31
  ul. Prusinowska 4
  98-240 Szadek
  15319-
 • Edukacyjne grupy wieku w Szadku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 15,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,8% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 13,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 24,6% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 10,6% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 8,7% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,3% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 18,3% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 18,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 18,2% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 30,0% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 28,3% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 31,5% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Szadek, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Szadek, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Szadek, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Szadek - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Szadku

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Szadku w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Szadku
  (Źródło: GUS, 2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w Szadku: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 1, udogodnienia wewnątrz budynku: 1). W Szadku 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 60 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 45 (uczestnicy: 2 359)
  • seanse filmowe: 3 (uczestnicy: 300)
  • wystawy: 3 (uczestnicy: 9)
  • koncerty: 1 (uczestnicy: 250)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 15 (uczestnicy: 500)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 5 (uczestnicy: 1 000)
  • konkursy: 7 (uczestnicy: 100)
  • warsztaty: 11 (uczestnicy: 200)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 24 (członkowie: 191)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 5)
  • taneczne: 3 (członkowie: 22)
  • muzyczne: 2 (członkowie: 17)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 22)
  • koło gospodyń wiejskich: 16 (członkowie: 110)
  • inne: 1 (członkowie: 15)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2020 roku:
  • ogółem: 3 (absolwenci: 29)
  • języków obcych: 1 (absolwenci: 12)
  • nauki gry na instrumentach: 1 (absolwenci: 5)
  • komputerowe: 1 (absolwenci: 12)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 7 (członkowie: 67)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 5)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 34)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 6)
  • taneczne: 3 (członkowie: 22)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2020 w Szadku działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 22 962 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 4 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 0 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 19 835 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 11
  • dostępne dla czytelników: 5
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 5
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Szadku działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 167 członków. Zarejestrowano 167 ćwiczących (mężczyźni: 137, kobiety: 30, chłopcy do lat 18: 98, dziewczęta do lat 18: 30). Aktywne były 4 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (2), instruktora sportowego (4) oraz inne osoby (5).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Szadku w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Szadku
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Szadka znajdują się 2 zabytkowe obiekty wpisane do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Szadku
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z XIV w.dnia 1967-12-28, wykaz dokumentów: 850 z 1967-12-28; 65/A z 1999-11-08
  • Dzwonnica z XIV w.dnia 1967-12-28, wykaz dokumentów: 851 z 1967-12-28; 66/A z 1999-11-08
 • Formy ochrony przyrody w Szadku
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Szadka znajduje się jedna forma ochrony przyrody. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Szadku
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pomnik przyrodyOpis: Dąb szypułkowy - od wys. 1 2 m pień rozwidlony, Data ustanowienia: 2004-04-25, Opis granicy: Leśnictwo Szadek oddz. 250 a N - ctwo Poddębice

Szadek - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z lat 2010 - 2020 w wyniku 23 wypadków drogowych w Szadku odnotowano 3 ofiary śmiertelne oraz 25 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 1 211,8 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 158,1 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2019 roku w Szadku znajdował się 1 km ścieżki rowerowej, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 taksówek oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu zduńskowolskiego.

  Powiat zduńskowolski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Szadku
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 23 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2020)
 • 3 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2020)
 • 25 Ranni
  (lata 2010 - 2020)
 • 2 Lekko ranni
 • 23 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Szadku w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 1 211,80 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2020)
 • Szadek
  1 211,8
  łódzkie
  1 709,9
  Cały kraj
  971,2
 • 158,06 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2020)
 • Miasto
  158,1
  Województwo
  115,4
  Cała Polska
  92,2
 • 1 317,18 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2020)
 • Miasto
  1 317,2
  łódzkie
  2 096,9
  Polska
  1 176,3
 • 13,04 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2020)
 • Miasto
  13,0
  łódzkie
  6,8
  Polska
  9,5
 • 108,70 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2020)
 • Tutaj
  108,7
  łódzkie
  122,6
  Cały kraj
  121,1
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 1 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 1 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Szadku w latach 2013 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 65,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  65,9 km
  łódzkie
  476,7 km
  Polska
  496,9 km
 • 1,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  1,4 km
  Województwo
  3,5 km
  Kraj
  4,1 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Szadek przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 473droga wojewódzka nr 473(Koło - Powiercie - Skobielice - Przybyłów - Chełmno - Sobótka - Dąbie - Domanin - Kolonia Rożniatów - Stanisławów - Uniejów - Dominikowice - Krępa - Porczyny - Borki Lipkowskie - Dąbrówka - Wierzchy - Chodaki - Zygry - Leszkomin - Choszczewo - Szadek - Dziadkowice - Bałucz - Łask - Wola Łaska - Teodory - Gucin - Karczmy - Kuźnica - Zabiełłów - Chynów - Zwierzyniec - Wadlew - Rusociny - Grabica - Szydłów - Piotrków Trybunalski)
  • DW 710droga wojewódzka nr 710(Łódź - Konstantynów Łódzki - Mirosławice - Lutomiersk - Kwaitkowice - Kwaitkowice-Kolonia - Dobruchów - Górna Wola - Szadek - Nowy Kromolin - Kotliny - Kotlinki - Sikucin - Stare Boczki - Lipiny - Borek Lipiński - Rossoszyca - Warta - Raczków - Orzeżyn - Kwasków - Błaszki)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Szadek przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 131Linia kolejowa nr 131: Chorzów Batory - Tczew [o znaczeniu państwowym] (Chorzów Batory - Chorzów Miasto - Chorzów Stary - Bytom - Bytom Karb - Bytom Północny - Radzionków Rojca - Radzionków - Nakło Śląskie - Tarnowskie Góry - Miasteczko Śląskie - Zwierzyniec - Kalety - Strzebiń - Boronów - Herby Nowe - Puszczew - Wręczyca - Kłobuck - Mokra Częstochowska - Miedźno - Annolesie - Więcki - Działoszyn - Sadowiec - Chorzew Siemkowice - Huta - Rusiec Łódzki - Chociw Łaski - Siedlce Łaskie - Kozuby - Kustrzyce - Zduńska Wola Karsznice Południowe - Zduńska Wola Karsznice -Szadek - Otok - Poddębice - Kłudna - Kraski - Dąbie nad Nerem - Ponętów - Lipie Góry - Babiak - Lubotyń - Zaryń - Piotrków Kujawski - Chełmce - Bachorce - Karczyn - Inowrocław Rąbinek - Inowrocław Tabor Kolejowy - Inowrocław - Jaksice - Złotniki Kujawskie - Nowa Wieś Wielka - Chmielniki Bydgoskie - Brzoza Bydgoska - Trzciniec - Bydgoszcz Błonie - Bydgoszcz Główna - Rynkowo Wiadukt - Maksymilianowo - Kotomierz - Pruszcz Pomorski - Parlin - Terespol Pomorski - Laskowice Pomorskie - Warlubie - Twarda Góra - Smętowo - Majewo - Morzeszczyn - Kulice Tczewskie - Pelplin - Subkowy - Czarlin - Tczew)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Szadku istnieje 33 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Aleje 3 Maja

  ul. Bobownia

  ul. Działkowa

  ul. Glinianki

  ul. Grabowiny

  ul. Jana Kilińskiego

  ul. Kościelna

  ul. Krucica

  ul. Krótka

  ul. Nad Strugą

  ul. Nadrzeczna

  ul. Nowe Miasto

  ul. Ogrodowa

  ul. Opłotki

  ul. Osiny

  ul. Parczewskiego

  ul. Parkowa

  ul. Piotrkowska

  ul. Polna

  ul. Prusinowska

  ul. Przatowska

  ul. Rynek

  ul. Senatorska

  ul. Sieradzka

  ul. Stodolniana

  ul. Szosa Uniejowska

  ul. Szpitalna

  ul. Uniejowska

  ul. Warszawska

  ul. Widawska

  ul. Wilamowska

  ul. Łanowa

  ul. Łaska