Powiat sokólski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat sokólski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 64 902 Liczba mieszkańców
 • 2 055 km2 Powierzchnia
 • 32 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 41,7% Stopa urbanizacji
 • Piotr Rećko Starosta
 • ul. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka Adres starostwa powiatowego
 • BSK Tablice rejestracyjne
Powiat sokólski na mapie
Identyfikatory
 • 2011 TERYT (TERC)
Herb powiatu sokólskiego
powiat sokólski herb
Flaga powiatu sokólskiego
powiat sokólski flaga

powiat sokólski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Policji Sokółka
857110213, ,
857110215,
Dąbrowskiego12
16-100 Sokółka
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sokółce
857119621, 857110854,
857119621,
Piłsudskiego 8
16-100 Sokółka
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna Sokółka
857113625, ,
857113625,
1-go Maja 13A
16-100 Sokółka
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
857112327, 857118926,
857112327,
3 Maja 13
16-100 Sokółka
Starostwo Powiatowe w Sokółkce
(85) 711-08-11
(85) 711-22-08
ul. Marszałka J. Piłsudskiego
16-100 Sokółka

Powiat sokólski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat sokólski ma 64 902 mieszkańców, z czego 50,5% stanowią kobiety, a 49,5% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 13,0%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,6 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa podlaskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu sokólskiego w 2050 roku wynosi 48 387, z czego 24 092 to kobiety, a 24 295 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu sokólskiego zawarli w 2021 roku 291 małżeństw, co odpowiada 4,5 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa podlaskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,8 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  29,4% mieszkańców powiatu sokólskiego jest stanu wolnego, 52,6% żyje w małżeństwie, 5,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,8% to wdowy/wdowcy.

  Powiat sokólski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -727. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -11,12 na 1000 mieszkańców powiatu sokólskiego. W 2021 roku urodziło się 452 dzieci, w tym 47,8% dziewczynek i 52,2% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 426 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,38 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 38,8% zgonów w powiecie sokólskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 14,9% zgonów w powiecie sokólskim były nowotwory, a 4,8% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu sokólskiego przypada 18.04 zgonów.

  W 2021 roku zarejestrowano 444 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 779 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu sokólskiego -335. W tym samym roku 33 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 33.

  61,0% mieszkańców powiatu sokólskiego jest w wieku produkcyjnym, 15,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,4% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu sokólskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 64 902 Liczba mieszkańców
 • 32 767 Kobiety
 • 32 135 Mężczyźni
 • 50,5%
  49,5%
 • 102 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 102 kobiet)
 • 98 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 98 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie sokólskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie sokólskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie sokólskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu sokólskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 48 387 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 24 092 Kobiety
 • 24 295 Mężczyźni
 • 50,6%
  49,4%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie sokólskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie sokólskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie sokólskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu sokólskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 43,6 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  43,6 lat
  Podlaskie
  42,4 lat
  Polska
  42,2 lat
 • 45,5 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,7 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat sokólski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu sokólskiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat sokólski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat sokólski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat sokólski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 29,4% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  29,4%
  woj. podlaskie
  28,6%
  Polska
  29,1%
 • 22,4% Kobiety
  (Panny)
 • 36,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 52,6% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  52,6%
  Podlaskie
  54,2%
  Polska
  54,0%
 • 52,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 53,2% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,8% Wdowcy/Wdowy
 • pow. sokólski
  10,8%
  Podlaskie
  9,0%
  Kraj
  8,5%
 • 18,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  5,7%
  woj. podlaskie
  7,5%
  Kraj
  7,6%
 • 5,8% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 1,5% Nieustalone
 • Powiat
  1,5%
  woj. podlaskie
  0,7%
  Polska
  0,7%
 • 1,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,9% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie sokólskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie sokólskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,5 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Tutaj
  4,5
  woj. podlaskie
  4,3
  Polska
  4,4
 • 0,8 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Tutaj
  0,8
  Województwo
  1,4
  Cały kraj
  1,6
 • 291 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie sokólskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie sokólskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -727 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -341 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -386 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -11,12 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Powiat
  -11,1
  Podlaskie
  -5,7
  Polska
  -4,9
 • -8,8 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -12,8 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie sokólskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie sokólskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie sokólskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie sokólskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 452 Urodzenia żywe
 • 216 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 236 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 47,8%
  52,2%
 • 6,9 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  6,9
  Podlaskie
  8,7
  Cały kraj
  8,7
 • 31,7 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Powiat
  31,7
  Województwo
  37,9
  Cała Polska
  37,5
 • 9 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 9
 • 25 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 25
 • 68 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 68
 • 78 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 78
 • 29 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 29
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 3 426 g Średnia waga noworodków
 • 3 316 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 527 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • pow. sokólski
  3 426 g
  Województwo
  3 430 g
  Polska
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 8 Waga 4500g - 4999g
 • 8
 • 48 Waga 4000g - 4499g
 • 48
 • 159 Waga 3500g - 3999g
 • 159
 • 156 Waga 3000g - 3499g
 • 156
 • 56 Waga 2500g - 2999g
 • 56
 • 16 Waga 2000g - 2499g
 • 16
 • 5 Waga 1500g - 1999g
 • 5
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,08 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,08
  Podlaskie
  1,28
  Cała Polska
  1,32
 • 0,52 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • pow. sokólski
  0,52
  Województwo
  0,63
  Kraj
  0,64
 • 0,38 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,38
  Podlaskie
  0,60
  Cały kraj
  0,64
 • Statystyki zgonów w powiecie sokólskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 179 Zgony
 • 557 Kobiety
  (Zgony)
 • 622 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,2%
  52,8%
 • 2 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 50,0%
  50,0%
 • 18,0 Zgony na 1000 ludności
 • powiat sokólski
  18,0
  Województwo
  14,3
  Cały kraj
  13,6
 • 260,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • pow. sokólski
  260,8
  Województwo
  165,4
  Cała Polska
  156,7
 • 4,4 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  4,4
  Województwo
  4,7
  Cała Polska
  3,9
 • 4,5 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Powiat
  4,5
  Podlaskie
  3,6
  Cały kraj
  3,6
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,3
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie sokólskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 38,8% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  38,8%
  Województwo
  35,6%
  Polska
  34,8%
 • 14,9% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  14,9%
  woj. podlaskie
  17,0%
  Cały kraj
  19,6%
 • 4,8% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  4,8%
  woj. podlaskie
  5,5%
  Cała Polska
  5,4%
 • 213 Zgony spowodowane COVID-19
 • 10,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Podlaskie
  10,8
  Cały kraj
  13,3
 • 76,2 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. podlaskie
  76,2
  Cały kraj
  74,4
 • 278,3 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  278,3
  Województwo
  245,9
  Kraj
  268,1
 • 234,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. podlaskie
  234,4
  Cały kraj
  246,5
 • 724,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 793,8 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 653,0 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  724,2
  Województwo
  515,8
  Cała Polska
  475,8
 • 77,3 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 4,1 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 144,8 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. sokólski
  77,3
  Podlaskie
  60,8
  Polska
  70,6
 • 18,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  18,8
  woj. podlaskie
  33,1
  Cały kraj
  32,6
 • 6,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • powiat sokólski
  6,3
  Podlaskie
  8,6
  Cały kraj
  6,9
 • 0,4% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,4%
  woj. podlaskie
  0,6%
  Polska
  0,5%
 • Zamachy samobójcze w powiecie sokólskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 30 Osoby w zamachach samobójczych
 • 3 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 27 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 15 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 15 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 11 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 2 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 9 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 6 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 5 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 46 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • powiat sokólski
  46,0
  woj. podlaskie
  46,0
  Cały kraj
  36,0
 • 17 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • pow. sokólski
  17,0
  Podlaskie
  13,0
  Cały kraj
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 2 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 2
 • 3 zażycie innych leków
 • 3
 • 1 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 1
 • 5 samookaleczenie powierzchniowe
 • 5
 • 17 powieszenie się
 • 17
 • 1 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 1
 • 1 inny
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 10 powieszenie się
 • 10
 • 1 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 9 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 9
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 1 trwałe kalectwo
 • 1
 • 5 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 5
 • 3 zawód miłosny
 • 3
 • 1 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 1
 • 1 dokonanie przestępstwa lub wykroczenia
 • 1
 • 1 śmierć bliskiej osoby
 • 1
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 2 inna nie wymieniona
 • 2
 • 7 nieustalona
 • 7
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 3 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 3
 • 1 zawód miłosny
 • 1
 • 1 dokonanie przestępstwa lub wykroczenia
 • 1
 • 1 inna nie wymieniona
 • 1
 • 5 nieustalona
 • 5
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 2 13-18 lat
 • 2
 • 1 19-24 lat
 • 1
 • 2 25-29 lat
 • 2
 • 14 30-49 lat
 • 14
 • 10 50-60 lat
 • 10
 • 1 70 lat i więcej
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 5 30-49 lat
 • 5
 • 6 50-60 lat
 • 6
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy7
  • pod wpływem alkoholu13
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy1
  • nieustalony9
 • 7 trzeźwy
 • 13 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 1 pod wpływem dopalaczy
 • 9 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy2
  • pod wpływem alkoholu2
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony7
 • 2 trzeźwy
 • 2 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 7 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 7 kawaler/panna
 • 7
 • 15 żonaty/zamężna
 • 15
 • 2 konkubinat
 • 2
 • 2 wdowiec/wdowa
 • 2
 • 4 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 4
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 2 kawaler/panna
 • 2
 • 6 żonaty/zamężna
 • 6
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 2 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne1
  • podstawowe i gimnazjalne4
  • zasadnicze zawodowe9
  • średnie6
  • wyższe0
  • nieustalony10
 • 1 podstawowe niepełne
 • 4 podstawowe i gimnazjalne
 • 9 zasadnicze zawodowe
 • 6 średnie
 • 0 wyższe
 • 10 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne1
  • zasadnicze zawodowe4
  • średnie2
  • wyższe0
  • nieustalony4
 • 0 podstawowe niepełne
 • 1 podstawowe i gimnazjalne
 • 4 zasadnicze zawodowe
 • 2 średnie
 • 0 wyższe
 • 4 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 14 praca
 • 14
 • 4 na utrzymaniu innej osoby
 • 4
 • 2 renta
 • 2
 • 3 emerytura
 • 3
 • 4 bez stałego źródła utrzymania
 • 4
 • 3 nieustalony
 • 3
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 5 praca
 • 5
 • 2 emerytura
 • 2
 • 2 bez stałego źródła utrzymania
 • 2
 • 2 nieustalony
 • 2
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 444 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 238 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 206 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 33 Zameldowania z zagranicy
 • 19 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 14 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 779 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 432 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 347 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -302 Saldo migracji
 • -175 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -127 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -335 Saldo migracji wewnętrznych
 • -194 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -141 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 33 Saldo migracji zagranicznych
 • 19 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 14 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie sokólskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie sokólskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 13,0% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,4% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 13,6% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,8% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,8% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 23,9% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,5% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat sokólski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat sokólski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie sokólskim oddano do użytku 116 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,79 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie sokólskim to 25 935 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 394 mieszkania. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa podlaskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie sokólskim to 5,53 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w powiecie sokólskim to 177,90 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 81,89% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 74,98% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 72,58% mieszkań posiada łazienkę, 58,96% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,02% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie sokólskim 45 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 2 707 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 2 683 zł/m2.
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie sokólskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 2 707 zł
 • powiat sokólski
  2 707 zł
  Województwo
  5 296 zł
  Polska
  5 248 zł
 • 2 707 zł Ogółem
 • 2 707 zł
 • 3 476 zł do 40 m2
 • 3 476 zł
 • 2 772 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 772 zł
 • 2 141 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 141 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 2 683 zł
 • Tutaj
  2 683 zł
  Podlaskie
  5 126 zł
  Cały kraj
  5 689 zł
 • 2 683 zł Ogółem
 • 2 683 zł
 • 3 173 zł do 40 m2
 • 3 173 zł
 • 2 835 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 835 zł
 • 2 142 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 142 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 45
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m27
  • od 40,1 do 60 m229
  • od 60,1 do 80 m29
  • od 80,1 m20
 • 7 do 40 m2
 • 29 od 40,1 do 60 m2
 • 9 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie sokólskim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 2 697 zł
 • powiat sokólski
  2 697 zł
  woj. podlaskie
  5 402 zł
  Cały kraj
  4 694 zł
 • 2 697 zł Ogółem
 • 2 697 zł
 • 3 333 zł do 40 m2
 • 3 333 zł
 • 2 772 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 772 zł
 • 2 141 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 141 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 2 664 zł
 • powiat sokólski
  2 664 zł
  woj. podlaskie
  5 117 zł
  Polska
  5 276 zł
 • 2 664 zł Ogółem
 • 2 664 zł
 • 3 058 zł do 40 m2
 • 3 058 zł
 • 2 835 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 835 zł
 • 2 142 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 142 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 43
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m25
  • od 40,1 do 60 m229
  • od 60,1 do 80 m29
  • od 80,1 m20
 • 5 do 40 m2
 • 29 od 40,1 do 60 m2
 • 9 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie sokólskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 25 935 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 393,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • powiat sokólski
  393,70
  woj. podlaskie
  397,50
  Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 81,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Powiat
  81,50 m2
  woj. podlaskie
  77,30 m2
  Cały kraj
  74,50 m2
 • 32,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • powiat sokólski
  32,10 m2
  woj. podlaskie
  30,70 m2
  Cały kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,13 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • powiat sokólski
  4,13
  Województwo
  4,02
  Kraj
  3,82
 • 2,54 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,54
  Podlaskie
  2,52
  Kraj
  2,55
 • 0,62 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Powiat
  0,62
  Województwo
  0,63
  Cała Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie sokólskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 116 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 1,79 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Powiat
  1,79
  Podlaskie
  6,64
  Kraj
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 641 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 5,53 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • powiat sokólski
  5,53
  Podlaskie
  3,93
  Polska
  3,90
 • 9,88 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • pow. sokólski
  9,88
  Podlaskie
  26,06
  Cała Polska
  24,07
 • 20 636 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 177,9 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Powiat
  177,9 m2
  Podlaskie
  91,5 m2
  Polska
  92,9 m2
 • 0,32 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • pow. sokólski
  0,32 m2
  Województwo
  0,61 m2
  Cały kraj
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie sokólskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 81,89% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • powiat sokólski
  81,89%
  Województwo
  93,45%
  Cała Polska
  96,97%
 • 74,98% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  74,98%
  woj. podlaskie
  89,18%
  Kraj
  94,01%
 • 72,58% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • pow. sokólski
  72,58%
  Podlaskie
  87,24%
  Cała Polska
  91,78%
 • 58,96% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  58,96%
  Podlaskie
  79,62%
  Polska
  83,08%
 • 0,02% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • powiat sokólski
  0,02%
  woj. podlaskie
  32,87%
  Cały kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat sokólski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie sokólskim na 1000 mieszkańców pracuje 136osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 50,4% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 49,6% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie sokólskim wynosiło w 2021 roku 9,9% (9,0% wśród kobiet i 10,6% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa podlaskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie sokólskim wynosiło 4 968,42 PLN, co odpowiada 82.80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu sokólskiego 3 715 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 2 118 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -1 597.

  59,8% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu sokólskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 12,4% w przemyśle i budownictwie, a 8,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie sokólskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 136 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  136,0
  Podlaskie
  206,0
  Cała Polska
  257,0
 • 9,9% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 9,0% Kobiety
 • 10,6% Mężczyźni
 • Powiat
  9,9%
  woj. podlaskie
  7,0%
  Cały kraj
  5,4%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie sokólskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie sokólskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie sokólskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie sokólskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 968 PLN Wynagrodzenie brutto
 • powiat sokólski
  4 968 PLN
  Województwo
  5 413 PLN
  Cały kraj
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie sokólskim w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie sokólskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 3 715 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 2 118 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -1 597 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,57 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie sokólskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 59,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 55,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 63,3% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 12,4% Przemysł i budownictwo
 • 5,6% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 18,5% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 8,8% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 10,2% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 7,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,4% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 18,0% Pozostałe
 • 27,0% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,0% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie sokólskim w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie sokólskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 8 836 Pracujący ogółem
 • 4 457 Kobiety
 • 4 379 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie sokólskim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 15,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,0% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 16,2% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,0% W wieku produkcyjnym
 • 53,9% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 23,4% W wieku poprodukcyjnym
 • 31,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,5% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat sokólski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 63,8 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  63,8
  Województwo
  66,2
  Cały kraj
  69,0
 • 38,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. sokólski
  38,3
  woj. podlaskie
  37,0
  Cały kraj
  38,2
 • 149,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  149,8
  Województwo
  126,9
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 59,6% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 62,5% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,4% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 37,5% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat sokólski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie sokólskim w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 4 348 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 3 355 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 336 nowych podmiotów, a 167 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (370) podmiotów zarejestrowano w roku 2017, a najmniej (285) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (389) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (150) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie sokólskim najwięcej (144) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (4 188) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,9% (170) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 24,9% (1 082) podmiotów, a 71,2% (3 096) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie sokólskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (24.4%) oraz Budownictwo (18.8%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 348 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 170 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 082 Przemysł i budownictwo
 • 3 096 Pozostała działalność
 • 336 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie sokólskim w 2021 roku
 • 167 Podmioty wyrejestrowane w powiecie sokólskim w 2021 roku
 • 3 355 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 188 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 4 188
 • 133 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 133
 • 24 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 24
 • 3 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 3
 • 4 345 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 4 345
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 18 Spółdzielnie ogółem
 • 18
 • 187 Spółki handlowe ogółem
 • 187
 • 26  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 26
 • 4  Spółki handlowe - akcyjne
 • 4
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 144  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 144
 • 24    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 24
 • 116 Spółki cywilne ogółem
 • 116
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 355 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 820 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 820
 • 632 Budownictwo
 • 632
 • 346 Przetwórstwo przemysłowe
 • 346
 • 301 Transport i gospodarka magazynowa
 • 301
 • 250 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 250
 • 207 Pozostała działalność
 • 207
 • 204 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 204
 • 143 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 143
 • 119 Informacja i komunikacja
 • 119
 • 88 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 88
 • 79 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 79
 • 67 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 67
 • 50 Edukacja
 • 50
 • 24 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 24
 • 17 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 17
 • 6 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 6
 • 2 Górnictwo i wydobywanie
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat sokólski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie sokólskim stwierdzono 823 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 12,59 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie sokólskim wynosi 88,30% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa podlaskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu sokólskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 6,32 (wykrywalność 84%) oraz przeciwko mieniu - 3,30 (wykrywalność 66%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,94 (99%), o charakterze gospodarczym - 2,08 (79%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,52 (97%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie sokólskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat sokólski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 823 Przestępstwa ogółem
 • 823
 • 413 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 413
 • 136 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 136
 • 192 Przestępstwa drogowe
 • 192
 • 34 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 34
 • 216 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 216
 • 12,59 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • pow. sokólski
  12,59
  Województwo
  15,33
  Cały kraj
  21,51
 • 6,32 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  6,32
  Województwo
  8,50
  Cały kraj
  12,82
 • 2,08 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • pow. sokólski
  2,08
  woj. podlaskie
  3,88
  Cała Polska
  5,89
 • 2,94 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat sokólski
  2,94
  Podlaskie
  2,20
  Cały kraj
  1,85
 • 0,52 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • pow. sokólski
  0,52
  woj. podlaskie
  0,41
  Cała Polska
  0,35
 • 3,30 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat sokólski
  3,30
  woj. podlaskie
  6,55
  Cała Polska
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat sokólski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 88% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  88%
  Podlaskie
  77%
  Cała Polska
  71%
 • 85% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Powiat
  85%
  Podlaskie
  73%
  Cały kraj
  64%
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • powiat sokólski
  80%
  Województwo
  68%
  Kraj
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • powiat sokólski
  100%
  Podlaskie
  99%
  Polska
  99%
 • 97% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • pow. sokólski
  97%
  Podlaskie
  92%
  Cała Polska
  89%
 • 66% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Powiat
  66%
  Podlaskie
  54%
  Cały kraj
  53%

Powiat sokólski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu sokólskiego wyniosła w 2021 roku 97,0 mln złotych, co daje 1,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 12.8% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu powiatu sokólskiego - 29.3% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (19.1%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (15.2%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 21,2 mln złotych, czyli 21,8% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu sokólskiego wyniosła w 2021 roku 111,5 mln złotych, co daje 1,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 10.8% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (50.1%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 600 - Transport i łączność (13.4%) oraz z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (10.9%). W budżecie powiatu sokólskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 169 złotych na mieszkańca (9,9%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 5,2 złotych na mieszkańca (0,3%).
 • Wydatki budżetu w powiecie sokólskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu sokólskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat sokólski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu sokólskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  72,9 mln

  1,0 tys(100%)

  70,5 mln

  1,0 tys(100%)

  66,3 mln

  961(100%)

  82,7 mln

  1,2 tys(100%)

  91,1 mln

  1,3 tys(100%)

  96,6 mln

  1,4 tys(100%)

  110,9 mln

  1,7 tys(100%)

  97,0 mln

  1,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  16,1 mln

  230(22.1%)

  15,4 mln

  222(21.9%)

  15,2 mln

  221(22.9%)

  21,2 mln

  310(25.6%)

  17,6 mln

  262(19.4%)

  22,1 mln

  331(22.9%)

  27,6 mln

  419(24.9%)

  28,4 mln

  437(29.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  22,8 mln

  326(31.3%)

  20,2 mln

  291(28.6%)

  16,3 mln

  238(24.6%)

  24,8 mln

  364(30.1%)

  31,0 mln

  460(34.1%)

  26,3 mln

  394(27.2%)

  25,5 mln

  386(23%)

  18,6 mln

  286(19.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  8,2 mln

  117(11.2%)

  9,1 mln

  131(12.9%)

  8,3 mln

  121(12.5%)

  8,7 mln

  128(10.6%)

  8,5 mln

  126(9.3%)

  9,3 mln

  139(9.6%)

  10,5 mln

  160(9.5%)

  14,7 mln

  227(15.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  8,3 mln

  118(11.4%)

  8,5 mln

  122(12%)

  8,9 mln

  130(13.4%)

  9,5 mln

  139(11.5%)

  8,4 mln

  125(9.3%)

  10,1 mln

  152(10.5%)

  11,0 mln

  168(10%)

  10,9 mln

  167(11.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,9 mln

  69,8(6.7%)

  4,9 mln

  70,4(6.9%)

  5,2 mln

  75,6(7.8%)

  5,5 mln

  81,0(6.7%)

  5,8 mln

  85,8(6.4%)

  7,2 mln

  108(7.5%)

  9,4 mln

  142(8.5%)

  7,6 mln

  118(7.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  4,4 mln

  63,0(6.1%)

  3,3 mln

  47,0(4.6%)

  3,3 mln

  47,7(4.9%)

  3,8 mln

  56,1(4.6%)

  7,8 mln

  116(8.6%)

  8,6 mln

  129(8.9%)

  9,7 mln

  147(8.8%)

  5,4 mln

  83,5(5.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,4 mln

  48,5(4.7%)

  3,2 mln

  46,4(4.6%)

  2,9 mln

  42,0(4.3%)

  2,7 mln

  39,1(3.2%)

  4,1 mln

  61,3(4.5%)

  4,9 mln

  73,2(5.1%)

  6,6 mln

  101(6%)

  2,8 mln

  43,1(2.9%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  488,0 tys

  7,0(0.7%)

  503,9 tys

  7,3(0.7%)

  1,5 mln

  21,6(2.2%)

  1,5 mln

  21,8(1.8%)

  1,8 mln

  26,9(2%)

  1,8 mln

  27,2(1.9%)

  1,9 mln

  29,1(1.7%)

  2,0 mln

  30,3(2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,9 mln

  41,8(4%)

  3,2 mln

  46,1(4.5%)

  3,2 mln

  46,0(4.8%)

  414,7 tys

  6,1(0.5%)

  530,3 tys

  7,9(0.6%)

  934,5 tys

  14,0(1%)

  780,4 tys

  11,8(0.7%)

  997,1 tys

  15,4(1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  28,3 tys

  0,4(0%)

  74,2 tys

  1,1(0.1%)

  39,9 tys

  0,6(0.1%)

  46,8 tys

  0,7(0.1%)

  102,5 tys

  1,5(0.1%)

  48,4 tys

  0,7(0.1%)

  31,1 tys

  0,5(0%)

  540,2 tys

  8,3(0.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  222,8 tys

  3,2(0.3%)

  293,5 tys

  4,2(0.4%)

  720,8 tys

  10,5(1.1%)

  406,3 tys

  6,0(0.5%)

  459,6 tys

  6,8(0.5%)

  1,3 mln

  19,1(1.3%)

  3,0 mln

  45,8(2.7%)

  500,0 tys

  7,7(0.5%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  286,3 tys

  4,1(0.4%)

  226,4 tys

  3,3(0.3%)

  217,7 tys

  3,2(0.3%)

  286,5 tys

  4,2(0.3%)

  336,0 tys

  5,0(0.4%)

  406,1 tys

  6,1(0.4%)

  565,7 tys

  8,6(0.5%)

  441,0 tys

  6,8(0.5%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  185,4 tys

  2,7(0.3%)

  183,4 tys

  2,7(0.2%)

  187,8 tys

  2,8(0.2%)

  192,1 tys

  2,9(0.2%)

  197,8 tys

  3,0(0.2%)

  197,4 tys

  3,0(0.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  130,7 tys

  1,9(0.2%)

  130,5 tys

  1,9(0.2%)

  189,8 tys

  2,8(0.3%)

  313,0 tys

  4,6(0.4%)

  482,3 tys

  7,1(0.5%)

  168,8 tys

  2,5(0.2%)

  245,9 tys

  3,7(0.2%)

  169,8 tys

  2,6(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  159,2 tys

  2,3(0.2%)

  152,4 tys

  2,2(0.2%)

  150,2 tys

  2,2(0.2%)

  148,0 tys

  2,2(0.2%)

  218,5 tys

  3,2(0.2%)

  173,0 tys

  2,6(0.2%)

  204,8 tys

  3,1(0.2%)

  122,3 tys

  1,9(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  143,2 tys

  2,0(0.2%)

  146,8 tys

  2,1(0.2%)

  64,0 tys

  0,9(0.1%)

  21,3 tys

  0,3(0%)

  623,2 tys

  9,2(0.7%)

  52,4 tys

  0,8(0.1%)

  59,0 tys

  0,9(0.1%)

  120,9 tys

  1,9(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  27,0 tys

  0,4(0%)

  85,4 tys

  1,2(0.1%)

  37,1 tys

  0,5(0.1%)

  35,1 tys

  0,5(0%)

  29,7 tys

  0,4(0%)

  14,7 tys

  0,2(0%)

  5,1 tys

  0,1(0%)

  14,9 tys

  0,2(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  30,7 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  43,7 tys

  0,6(0%)

  45,8 tys

  0,7(0%)

  49,4 tys

  0,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,5 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  305,5 tys

  4,4(0.4%)

  1,1 mln

  16,4(1.6%)

  4,9 tys

  0,1(0%)

  186,4 tys

  2,7(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  75,0 tys

  1,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  46,5 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie sokólskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu sokólskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat sokólski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu sokólskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  74,1 mln

  1,1 tys(100%)

  70,0 mln

  1,0 tys(100%)

  67,6 mln

  980(100%)

  83,8 mln

  1,2 tys(100%)

  86,8 mln

  1,3 tys(100%)

  98,9 mln

  1,5 tys(100%)

  102,0 mln

  1,5 tys(100%)

  111,5 mln

  1,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  36,1 mln

  515(48.7%)

  35,1 mln

  506(50.2%)

  36,5 mln

  532(54%)

  38,0 mln

  558(45.4%)

  40,7 mln

  604(46.9%)

  44,1 mln

  661(44.5%)

  58,4 mln

  886(57.2%)

  55,8 mln

  860(50.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  16,5 mln

  236(22.3%)

  13,1 mln

  189(18.7%)

  8,5 mln

  124(12.6%)

  12,6 mln

  185(15%)

  12,6 mln

  186(14.5%)

  21,1 mln

  316(21.3%)

  5,4 mln

  81,9(5.3%)

  15,0 mln

  231(13.4%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  7,0 mln

  99,5(9.4%)

  7,7 mln

  111(11%)

  8,3 mln

  120(12.2%)

  9,2 mln

  135(11%)

  9,7 mln

  144(11.2%)

  11,0 mln

  164(11.1%)

  10,7 mln

  163(10.5%)

  12,2 mln

  188(10.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,9 mln

  69,6(6.6%)

  4,9 mln

  70,2(7%)

  5,1 mln

  74,5(7.6%)

  5,5 mln

  80,0(6.5%)

  5,8 mln

  85,7(6.7%)

  7,0 mln

  105(7.1%)

  8,5 mln

  128(8.3%)

  7,4 mln

  114(6.6%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  161,6 tys

  2,3(0.2%)

  151,8 tys

  2,2(0.2%)

  270,4 tys

  3,9(0.4%)

  3,7 mln

  54,3(4.4%)

  3,2 mln

  47,8(3.7%)

  2,8 mln

  42,4(2.9%)

  4,6 mln

  70,0(4.5%)

  5,8 mln

  89,4(5.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,1 mln

  43,9(4.1%)

  2,8 mln

  40,9(4.1%)

  2,8 mln

  40,7(4.1%)

  2,6 mln

  37,6(3.1%)

  3,7 mln

  54,8(4.3%)

  1,9 mln

  28,0(1.9%)

  2,5 mln

  38,5(2.5%)

  2,7 mln

  41,9(2.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,6 mln

  36,9(3.5%)

  1,3 mln

  18,6(1.8%)

  1,4 mln

  20,8(2.1%)

  6,0 mln

  88,0(7.2%)

  5,4 mln

  80,5(6.3%)

  5,1 mln

  77,0(5.2%)

  4,8 mln

  72,9(4.7%)

  2,1 mln

  33,0(1.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,6 mln

  23,2(2.2%)

  1,6 mln

  23,2(2.3%)

  1,8 mln

  26,3(2.7%)

  1,8 mln

  26,8(2.2%)

  1,7 mln

  24,7(1.9%)

  1,8 mln

  27,1(1.8%)

  1,6 mln

  23,7(1.5%)

  1,9 mln

  28,6(1.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  794,9 tys

  11,3(1.1%)

  1,1 mln

  15,8(1.6%)

  545,1 tys

  7,9(0.8%)

  647,5 tys

  9,5(0.8%)

  688,6 tys

  10,2(0.8%)

  914,6 tys

  13,7(0.9%)

  1,7 mln

  26,5(1.7%)

  1,8 mln

  28,0(1.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  488,6 tys

  7,0(0.7%)

  504,0 tys

  7,3(0.7%)

  720,4 tys

  10,5(1.1%)

  669,7 tys

  9,8(0.8%)

  668,7 tys

  9,9(0.8%)

  758,0 tys

  11,4(0.8%)

  828,8 tys

  12,6(0.8%)

  888,5 tys

  13,7(0.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  355,5 tys

  5,1(0.5%)

  567,9 tys

  8,2(0.8%)

  846,0 tys

  12,3(1.3%)

  6,4 tys

  0,1(0%)

  94,5 tys

  1,4(0.1%)

  208,7 tys

  3,1(0.2%)

  8,5 tys

  0,1(0%)

  343,8 tys

  5,3(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  185,4 tys

  2,7(0.3%)

  183,4 tys

  2,7(0.2%)

  187,8 tys

  2,8(0.2%)

  192,1 tys

  2,9(0.2%)

  197,8 tys

  3,0(0.2%)

  197,4 tys

  3,0(0.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  125,7 tys

  1,8(0.2%)

  127,6 tys

  1,8(0.2%)

  189,8 tys

  2,8(0.3%)

  311,9 tys

  4,6(0.4%)

  462,3 tys

  6,9(0.5%)

  141,7 tys

  2,1(0.1%)

  240,3 tys

  3,6(0.2%)

  151,4 tys

  2,3(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  34,9 tys

  0,5(0%)

  46,2 tys

  0,7(0.1%)

  195,5 tys

  2,8(0.3%)

  1,6 mln

  23,1(1.9%)

  95,2 tys

  1,4(0.1%)

  350,5 tys

  5,3(0.4%)

  734,0 tys

  11,1(0.7%)

  149,4 tys

  2,3(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  94,3 tys

  1,3(0.1%)

  107,2 tys

  1,5(0.2%)

  103,5 tys

  1,5(0.2%)

  112,6 tys

  1,7(0.1%)

  110,6 tys

  1,6(0.1%)

  37,9 tys

  0,6(0%)

  31,0 tys

  0,5(0%)

  32,0 tys

  0,5(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,7 tys

  0,1(0%)

  501,0 tys

  7,4(0.6%)

  9,9 tys

  0,1(0%)

  17,1 tys

  0,3(0%)

  14,0 tys

  0,2(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  4,4 tys

  0,1(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  2,5 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  6,2 tys

  0,1(0%)

  2,5 tys

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  29,6 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  43,7 tys

  0,6(0.1%)

  45,8 tys

  0,7(0%)

  49,4 tys

  0,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  260,8 tys

  3,7(0.4%)

  811,1 tys

  11,7(1.2%)

  162,2 tys

  2,4(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  75,0 tys

  1,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  46,5 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat sokólski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 13 586 mieszkańców powiatu sokólskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 6 635 kobiet oraz 6 951 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 16,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,2% wykształcenie policealne, 10,9% średnie ogólnokształcące, a 24,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 17,4% mieszkańców powiatu sokólskiego, gimnazjalnym 3,2%, natomiast 20,2% podstawowym ukończonym. 4,0% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu sokólskiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie sokólskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (21,7%) oraz średnie zawodowe (20,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie średnie zawodowe (28,7%) oraz zasadnicze zawodowe (22,3%).

  W roku 2021 w powiecie sokólskim mieściło się 14 przedszkoli, w których do 61 oddziałów uczęszczało 1 261 dzieci (606 dziewczynek oraz 655 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie sokólskim mieściło się 12 przedszkoli, w których do 35 oddziałów uczęszczało 799 dzieci (391 dziewczynek oraz 408 chłopców). Dostępnych było 845 miejsc.

  15,7% mieszkańców powiatu sokólskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,5% wśród dziewczynek i 15,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 777 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,24 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 33 szkoły podstawowe, w których w 346 oddziałach uczyło się 4 390 uczniów (2 097 kobiet oraz 2 293 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie sokólskim placówkę miało 37 szkół podstawowych, w których w 261 oddziałach uczyło się 4 420 uczniów (2 134 kobiety oraz 2 286 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,7% ludności (26,4% wśród dziewczynek i 27,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 12,7 uczniów.

  W powiecie sokólskim znajdują się 4 licea ogólnokształcące, w których w 33 oddziałach uczyło się 734 uczniów (441 kobiet oraz 293 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 206 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie sokólskim placówkę miałp 7 licea ogólnokształcące, w których w 50 oddziałach uczyło się 1 357 uczniów (792 kobiety oraz 565 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 486 absolwentów.

  W powiecie sokólskim znajduje się 6 Branżowych szkół I stopnia, w których w 18 oddziałach uczyło się 203 uczniów (31 kobiet oraz 172 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,3% mieszkańców (12,6% wśród dziewczyn i 12,1% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 22,2 uczniów. 11,3 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 31,6% mieszkańców powiatu sokólskiego w wieku potencjalnej nauki (31,8% kobiet i 31,4% mężczyzn).

 • 16,4% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  16,4%
  woj. podlaskie
  24,5%
  Cała Polska
  25,2%
 • 19,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 13,0% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 38,8% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  38,8%
  Podlaskie
  36,5%
  Cała Polska
  35,2%
 • 38,4% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 39,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,2% Wykształcenie policealne
 • powiat sokólski
  3,2%
  Województwo
  3,6%
  Kraj
  3,3%
 • 4,7% Kobiety
  (policealne)
 • 1,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Powiat
  10,9%
  Podlaskie
  11,8%
  Kraj
  11,9%
 • 12,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,9% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 24,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • pow. sokólski
  24,8%
  Województwo
  21,1%
  Cały kraj
  20,0%
 • 20,9% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 28,7% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 17,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Powiat
  17,4%
  Podlaskie
  17,1%
  Polska
  21,2%
 • 12,8% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 22,3% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • powiat sokólski
  3,2%
  woj. podlaskie
  3,0%
  Polska
  3,0%
 • 2,7% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 20,2% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • powiat sokólski
  20,2%
  woj. podlaskie
  15,3%
  Kraj
  12,3%
 • 21,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 18,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 4,0% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Powiat
  4,0%
  Województwo
  3,6%
  Polska
  3,1%
 • 4,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,2% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie sokólskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 777 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Powiat
  777,0
  Województwo
  895,0
  Cała Polska
  896,0
 • 1,24 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  1,24
  woj. podlaskie
  0,98
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 14Przedszkola
 • 23 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 61 Oddziały
 • 37 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 2 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 1 218 Miejsca
  (rok 2018)
 • 8 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat sokólski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 261 Dzieci
 • 606 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 655 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,1%
  51,9%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 12 2 lata i mniej
 • 12
 • 268 3 lata
 • 268
 • 375 4 lata
 • 375
 • 305 5 lata
 • 305
 • 294 6 lat
 • 294
 • 7 7 lat i więcej
 • 7
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 6 2 lata i mniej
 • 6
 • 136 3 lata
 • 136
 • 193 4 lata
 • 193
 • 133 5 lata
 • 133
 • 136 6 lat
 • 136
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 6 2 lata i mniej
 • 6
 • 132 3 lata
 • 132
 • 182 4 lata
 • 182
 • 172 5 lata
 • 172
 • 158 6 lat
 • 158
 • 5 7 lat i więcej
 • 5
 • 494 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 95,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 94,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 3,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 36,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 34,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1Punkty przedszkolne
 • 1 Oddziały
 • 46 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat sokólski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 13 Dzieci
 • 6 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 7 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 46,2%
  53,8%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 4 3 lata
 • 4
 • 1 4 lata
 • 1
 • 5 5 lata
 • 5
 • 3 6 lat
 • 3
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 3 3 lata
 • 3
 • 3 5 lata
 • 3
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 3 lata
 • 1
 • 1 4 lata
 • 1
 • 2 5 lata
 • 2
 • 3 6 lat
 • 3
 •  
 • 1,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 1,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 1,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (zespoły wychowania przedszkolnego)
 • 1,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie sokólskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat sokólski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 320 Oddziały
 • 4 280 Uczniowie
 • 2 078 Kobiety
  (uczniowie)
 • 2 202 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,6%
  51,4%
 • 514 Uczniowie w 1 klasie
 • 239 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 275 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 525 Absolwenci
 • 266 Kobiety
  (absolwenci)
 • 259 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 3Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 26 Oddziały
 • 110 Uczniowie
 • 19 Kobiety
  (uczniowie)
 • 91 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 17,3%
  82,7%
 • 5 Uczniowie w 1 klasie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 2 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 38 Absolwenci
 • 3 Kobiety
  (absolwenci)
 • 35 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 12,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Powiat
  12,7
  woj. podlaskie
  16,0
  Cała Polska
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 12,7 Szkoły podstawowe ogółem
 • 12,7
 • 12,7 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 12,7
 • 13,4 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 13,4
 • 4,2 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 4,2
 •  
 • 433,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 355,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 78,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 11,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie sokólskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat sokólski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 31 Oddziały
 • 714 Uczniowie
 • 434 Kobiety
  (uczniowie)
 • 280 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 60,8%
  39,2%
 • 177 Uczniowie w 1 klasie
 • 107 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 70 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 193 Absolwenci
 • 117 Kobiety
  (absolwenci)
 • 76 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 2 Oddziały
 • 20 Uczniowie
 • 7 Kobiety
  (uczniowie)
 • 13 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 35,0%
  65,0%
 • 13 Absolwenci
 • 4 Kobiety
  (absolwenci)
 • 9 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 22,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Powiat
  22,2
  woj. podlaskie
  25,6
  Polska
  26,3
 •  
 • 53,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 36,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 17,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat sokólski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 46 Uczniowie w 1 klasie
 • 7 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 39 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 2Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 5 Oddziały
 • 25 Uczniowie
 • 5 Kobiety
  (uczniowie)
 • 20 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 20,0%
  80,0%
 • 10 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 9 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 11,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • powiat sokólski
  11,3
  Podlaskie
  18,4
  Polska
  19,6
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 11,3 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 11,3
 • 13,7 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 13,7
 • 5,0 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 5,0
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie sokólskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 15,7% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,5% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,7% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,4% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,7% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,8% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,3% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,1% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 31,6% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 31,8% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 31,4% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat sokólski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat sokólski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat sokólski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat sokólski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie sokólskim

 • Według danych GUS z 2021 roku w powiecie sokólskim znajdowało się 0 hoteli, 0 moteli oraz 1 pensjonat (kategorii ★★★). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 1
  • ośrodki wczasowe: 1
  • pokoje gościnne: 1
  • kwatery agroturystyczne: 4 (całoroczne: 2)
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 4


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 4 (liczba sal: 4, liczba miejsc: 215)
  • z nagłośnieniem: 2
  • z projektorem multimedialnym: 2
  • z zestawem do wideokonferencji: 2
  • z obsługą techniczną: 2
  • z ekranem: 3
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 2
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 3
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 4


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie sokólskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w powiecie sokólskim: 15 (publiczne: 15, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie sokólskim 10 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 931 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 478 (uczestnicy: 55 160)
  • seanse filmowe: 4 (uczestnicy: 330)
  • wystawy: 67 (uczestnicy: 12 373)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 9 (uczestnicy: 4 183)
  • koncerty: 55 (uczestnicy: 10 794)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 50 (uczestnicy: 2 554)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 46 (uczestnicy: 15 518)
  • konkursy: 50 (uczestnicy: 1 719)
  • pokazy teatralne: 10 (uczestnicy: 842)
  • konferencje: 12 (uczestnicy: 270)
  • interdyscyplinarne: 18 (uczestnicy: 4 206)
  • warsztaty: 157 (uczestnicy: 2 371)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 56 (członkowie: 880)
  • plastyczne/techniczne: 16 (członkowie: 182)
  • taneczne: 17 (członkowie: 232)
  • muzyczne: 9 (członkowie: 102)
  • teatralne: 2 (członkowie: 26)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 4 (członkowie: 45)
  • literackie: 1 (członkowie: 10)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 5 (członkowie: 183)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 1 (członkowie: 90)
  • inne: 1 (członkowie: 10)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2021 roku:
  • ogółem: 10 (absolwenci: 105)
  • nauki gry na instrumentach: 1 (absolwenci: 10)
  • tańca: 3 (absolwenci: 30)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • plastyczne: 7
  • muzyczne: 4
  • komputerowe: 3
  • sale baletowe/taneczne: 4


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 30 (członkowie: 361)
  • teatralne: 3 (członkowie: 35)
  • muzyczne - instrumentalne: 2 (członkowie: 14)
  • wokalne i chóry: 15 (członkowie: 180)
  • taneczne: 9 (członkowie: 128)
  • inne: 1 (członkowie: 4)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie sokólskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie sokólskim działało 1 kino posiadające 1 salę z 171 miejscami na widowni. Odbyło się 440 seansów, na które przyszło 9 065 widzów, w tym 95 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 2 523 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie sokólskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie sokólskim działało 18 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 310 348 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 40 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 26 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 365 578 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 86
  • dostępne dla czytelników: 48
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 48
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 14
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 12
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 8
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 4


 • Kluby sportowe w powiecie sokólskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie sokólskim działało 35 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 1 590 członków. Zarejestrowano 1 581 ćwiczących (mężczyźni: 1 079, kobiety: 502, chłopcy do lat 18: 687, dziewczęta do lat 18: 421). Aktywnych było 57 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (37), instruktora sportowego (45) oraz inne osoby (22).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie sokólskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat sokólski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat sokólski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 34 wypadków drogowych w powiecie sokólskim odnotowano 7 ofiar śmiertelnych oraz 49 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 52,4 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 10,8 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 12,5 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 50,1 rannych (więcej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2021 roku w powiecie sokólskim zarejestrowanych było 63 874 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 40 260 samochodów osobowych (611,1 na każdy 1000 mieszkańców - więcej od wartości dla województwa podlaskiego oraz mniej od wartości dla całej Polski), 4 937 samochodów ciężarowych (80,4 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 59 autobusów (0,9 - znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 360 ciągników siodłowych (5,5 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 3 843 motocykli (58,3 - znacznie więcej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 21,5 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 22,6 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 22,8 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 17,5 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 28,0 lat.


  W 2021 roku w powiecie sokólskim znajdowało się 16 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 41 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 37 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie sokólskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 34 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 7 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 49 Ranni
  (rok 2021)
 • 9 Lekko ranni
 • 40 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie sokólskim w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 52,39 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Tutaj
  52,4
  Podlaskie
  37,2
  Polska
  59,9
 • 10,79 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Powiat
  10,8
  woj. podlaskie
  6,8
  Cała Polska
  5,9
 • 75,50 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Tutaj
  75,5
  Województwo
  41,3
  Polska
  69,4
 • 12,52 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • pow. sokólski
  12,5
  Podlaskie
  8,1
  Cała Polska
  7,6
 • 50,10 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • pow. sokólski
  50,1
  Województwo
  46,9
  Cały kraj
  80,2
 • 20,59 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • powiat sokólski
  20,6
  woj. podlaskie
  18,2
  Cała Polska
  9,8
 • 144,12 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • powiat sokólski
  144,1
  Podlaskie
  111,1
  Cały kraj
  115,8
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 63 874 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie sokólskim w 2020 roku
 • 40 260 Samochody osobowe
 • 4 937 Samochody ciężarowe
 • 378 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 59 Autobusy
 • 271 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 360 Ciągniki samochodowe
 • 360   Ciągniki siodłowe
 • 14 144 Ciągniki rolnicze
 • 3 843 Motocykle
 • 1 057   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 2 965 Motorowery
 • 40 260Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie sokólskim
 • Samochody osobowe w powiecie sokólskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 611,1 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Powiat
  611,1
  Województwo
  568,3
  Polska
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg6 650
  • 1400-1649 kg10 625
  • 1650-1899 kg10 336
  • 1900 kg i więcej12 649
 • 6 650 do 1399 kg
 • 10 625 1400-1649 kg
 • 10 336 1650-1899 kg
 • 12 649 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 10 879 do 1399 cm3
 • 10 879
 • 24 717 1400-1999 cm3
 • 24 717
 • 4 664 2000 i więcej cm3
 • 4 664
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie sokólskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna19 570
  • olej napędowy14 699
  • gaz (LPG)5 349
  • pozostałe642
 • 19 570 benzyna
 • 14 699 olej napędowy
 • 5 349 gaz (LPG)
 • 642 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 216 do 1 roku
 • 216
 • 170 2 lata
 • 170
 • 248 3 lata
 • 248
 • 565 4-5 lat
 • 565
 • 718 6-7 lat
 • 718
 • 1 062 8-9 lat
 • 1 062
 • 1 599 10-11 lat
 • 1 599
 • 5 935 12-15 lat
 • 5 935
 • 9 377 16-20 lat
 • 9 377
 • 7 815 21-25 lat
 • 7 815
 • 5 086 26-30 lat
 • 5 086
 • 7 469 31 lat i więcej
 • 7 469
 • 21,5 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie sokólskim
 • Powiat
  21,5 lat
  woj. podlaskie
  19,0 lat
  Polska
  18,8 lat
 • 4 937Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie sokólskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie sokólskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 80,4 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  80,4
  Województwo
  90,7
  Cały kraj
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 2 393 do 999 kg
 • 2 393
 • 1 542 1000-1499 kg
 • 1 542
 • 375 1500-2999 kg
 • 375
 • 34 3000-3499 kg
 • 34
 • 60 3500-4999 kg
 • 60
 • 217 5000-6999 kg
 • 217
 • 103 7000-9999 kg
 • 103
 • 156 10000-14999 kg
 • 156
 • 57 15000 kg i więcej
 • 57
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 298
  • olej napędowy2 982
  • gaz (LPG)209
  • pozostałe448
 • 1 298 benzyna
 • 2 982 olej napędowy
 • 209 gaz (LPG)
 • 448 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 27 do 1 roku
 • 27
 • 32 2 lata
 • 32
 • 30 3 lata
 • 30
 • 98 4-5 lat
 • 98
 • 128 6-7 lat
 • 128
 • 152 8-9 lat
 • 152
 • 246 10-11 lat
 • 246
 • 628 12-15 lat
 • 628
 • 920 16-20 lat
 • 920
 • 763 21-25 lat
 • 763
 • 436 26-30 lat
 • 436
 • 1 477 31 lat i więcej
 • 1 477
 • 22,6 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie sokólskim
 • Powiat
  22,6 lat
  Województwo
  19,1 lat
  Polska
  19,4 lat
 • 59Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie sokólskim
 • Autobusy w powiecie sokólskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 0,9 Autobusy na 1000 ludności
 • pow. sokólski
  0,9
  Województwo
  2,3
  Cały kraj
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna3
  • olej napędowy46
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe10
 • 3 benzyna
 • 46 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 10 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 3 do 1 roku
 • 3
 • 1 4-5 lat
 • 1
 • 1 10-11 lat
 • 1
 • 6 12-15 lat
 • 6
 • 17 16-20 lat
 • 17
 • 8 21-25 lat
 • 8
 • 7 26-30 lat
 • 7
 • 16 31 lat i więcej
 • 16
 • 22,8 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie sokólskim
 • pow. sokólski
  22,8 lat
  Województwo
  20,4 lat
  Polska
  21,6 lat
 • 360Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie sokólskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie sokólskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 5,5 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • powiat sokólski
  5,5
  Województwo
  10,7
  Cała Polska
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2
  • olej napędowy292
  • gaz (LPG)2
  • pozostałe64
 • 2 benzyna
 • 292 olej napędowy
 • 2 gaz (LPG)
 • 64 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 11 3 lata
 • 11
 • 3 4-5 lat
 • 3
 • 15 6-7 lat
 • 15
 • 35 8-9 lat
 • 35
 • 26 10-11 lat
 • 26
 • 95 12-15 lat
 • 95
 • 52 16-20 lat
 • 52
 • 56 21-25 lat
 • 56
 • 40 26-30 lat
 • 40
 • 27 31 lat i więcej
 • 27
 • 17,5 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie sokólskim
 • Tutaj
  17,5 lat
  woj. podlaskie
  13,1 lat
  Cały kraj
  12,6 lat
 • 3 843Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie sokólskim
 • Motocykle w powiecie sokólskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 58,3 Motocykle na 1000 ludności
 • Tutaj
  58,3
  Województwo
  42,7
  Cała Polska
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 11 do 1 roku
 • 11
 • 22 2 lata
 • 22
 • 12 3 lata
 • 12
 • 83 4-5 lat
 • 83
 • 41 6-7 lat
 • 41
 • 55 8-9 lat
 • 55
 • 80 10-11 lat
 • 80
 • 288 12-15 lat
 • 288
 • 341 16-20 lat
 • 341
 • 289 21-25 lat
 • 289
 • 403 26-30 lat
 • 403
 • 2 218 31 lat i więcej
 • 2 218
 • 28,0 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie sokólskim
 • Tutaj
  28,0 lat
  Województwo
  24,7 lat
  Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 5 km  Będących pod zarządem gminy
 • 4 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 7 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie sokólskim w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 76,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  76,4 km
  woj. podlaskie
  389,8 km
  Polska
  591,9 km
 • 2,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Powiat
  2,4 km
  Województwo
  6,8 km
  Kraj
  4,9 km
 • 37 Liczba licencji na taksówki
 • 41 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami