Olsztynek w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, atrakcje, kody pocztowe, wynagrodzenie, bezrobocie)

Olsztynek - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Olsztynek to miasto leżące w północno-wschodniej Polsce. Należy do województwa warmińsko-mazurskiego, powiatu olsztyńskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Olsztynek.
 • 7 677 Liczba mieszkańców
 • 7,7 km² Powierzchnia
 • 998,3 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 169 m n.p.m Wysokość
 • 1359 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 89 Numer kierunkowy
 • NOL Tablice rejestracyjne
 • Mirosław Wojciech Stegienko Burmistrz miasta
Olsztynek na mapie
Identyfikatory
 • 20.282753.5824 Współrzędne GPS
 • 2814094 TERYT (TERC)
 • 0964910 SIMC
Herb miasta Olsztynek
Olsztynek herb

Olsztynek - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
11-015Poczta Olsztynek, ul. Chopina 15

Olsztynek - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Olsztynku)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Oddział w Olsztynie
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
Pl. Konsulatu Polskiego 4
10-959 Olsztyn
Urząd Miejski w Olsztynku
(89) 519-54-50
(89) 519-54-57
Ratusz 1
11-015 Olsztynek

Olsztynek - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Olsztynek jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 7 677, z czego 51,5% stanowią kobiety, a 48,5% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców wzrosła o 0,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,7 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy powiatu zawarli w 2017 roku 37 małżeństw, co odpowiada 4,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,6 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,6% mieszkańców Olsztynka jest stanu wolnego, 54,1% żyje w małżeństwie, 5,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,1% to wdowy/wdowcy.

  Olsztynek ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 9. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 1,18 na 1000 mieszkańców Olsztynka. W 2017 roku urodziło się 83 dzieci, w tym 49,4% dziewczynek i 50,6% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 421 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,15 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 32,1% zgonów w Olsztynku spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 29,7% zgonów w Olsztynku były nowotwory, a 9,6% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Olsztynka przypada 8.87 zgonów. Jest to mniej od wartości średniej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2017 roku zarejestrowano 61 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 84 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Olsztynka -23. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 5 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -5.

  63,5% mieszkańców Olsztynka jest w wieku produkcyjnym, 17,7% w wieku przedprodukcyjnym, a 18,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Olsztynka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 7 677 Liczba mieszkańców
 • 3 950 Kobiety
 • 3 727 Mężczyźni
 • 51,5%
  48,5%
 • 106 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 106 kobiet)
 • 94 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 94 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Olsztynku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Olsztynku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Olsztynku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Olsztynka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 40,7 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  40,7 lat
  Województwo
  40,7 lat
  Cały kraj
  41,4 lat
 • 42,7 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Olsztynek, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Olsztynka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Olsztynek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Olsztynek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Olsztynek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,6% Kawalerowie/Panny
 • Olsztynek
  28,8%
  woj. warmińsko-mazurskie
  28,7%
  Cały kraj
  28,8%
 • 24,0% Kobiety
  (Panny)
 • 33,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 54,1% Żonaci/Zamężne
 • Olsztynek
  54,2%
  Województwo
  54,0%
  Cała Polska
  55,8%
 • 53,5% Kobiety
  (Zamężne)
 • 54,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,1% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  8,0%
  woj. warmińsko-mazurskie
  9,0%
  Kraj
  9,6%
 • 13,2% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,5% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,3% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  5,3%
  woj. warmińsko-mazurskie
  5,6%
  Polska
  5,0%
 • 5,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 3,7% Nieustalone
 • Tutaj
  3,7%
  Warmińsko-mazurskie
  2,7%
  Kraj
  0,8%
 • 3,6% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 3,8% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Olsztynku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Olsztynku w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • Olsztynek
  4,8
  Warmińsko-mazurskie
  4,8
  Cała Polska
  5,0
 • 1,6 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • Olsztynek
  1,6
  Województwo
  2,0
  Polska
  1,7
 • 37 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Olsztynku w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Olsztynku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 9 Przyrost naturalny w roku 2017
 • -3 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 12 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 1,18 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Olsztynek
  1,2
  Warmińsko-mazurskie
  0,1
  Kraj
  -0,0
 • Wykres - Przyrost naturalny w Olsztynku w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Olsztynku w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Olsztynku w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Olsztynku w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 83 Urodzenia żywe
 • 41 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 42 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,4%
  50,6%
 • 10,9 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  10,9
  Warmińsko-mazurskie
  10,1
  Cała Polska
  10,5
 • 44,1 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  44,1
  woj. warmińsko-mazurskie
  42,6
  Cała Polska
  44,2
 • 19.89 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 19.89
 • 62.39 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 62.39
 • 96.15 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 96.15
 • 81.63 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 81.63
 • 31.87 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 31.87
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 3 421 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 375 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 466 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 421 g
  woj. warmińsko-mazurskie
  3 401 g
  Cała Polska
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 Waga 5000g i więcej
 • 3
 • 25 Waga 4500g - 4999g
 • 25
 • 146 Waga 4000g - 4499g
 • 146
 • 462 Waga 3500g - 3999g
 • 462
 • 459 Waga 3000g - 3499g
 • 459
 • 183 Waga 2500g - 2999g
 • 183
 • 39 Waga 2000g - 2499g
 • 39
 • 20 Waga 1500g - 1999g
 • 20
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 7 Waga 600g - 999g
 • 7
 • 1,49 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Olsztynek
  1,49
  Województwo
  1,41
  Kraj
  1,45
 • 0,74 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,74
  Warmińsko-mazurskie
  0,70
  Cały kraj
  0,71
 • 1,15 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Olsztynek
  1,15
  Warmińsko-mazurskie
  1,01
  Kraj
  1,00
 • Statystyki zgonów w Olsztynku w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 68 Zgony
 • 36 Kobiety
  (Zgony)
 • 32 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 52,9%
  47,1%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 8,9 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  8,9
  Województwo
  9,8
  Polska
  10,1
 • 87,9 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Olsztynek
  87,9
  woj. warmińsko-mazurskie
  104,7
  Polska
  101,5
 • 3,2 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Olsztynek
  3,2
  Warmińsko-mazurskie
  5,0
  Cały kraj
  4,0
 • 3,3 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Olsztynek
  3,3
  Warmińsko-mazurskie
  3,4
  Polska
  3,2
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,3
  Kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie olsztyńskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 35,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Olsztynek
  35,7%
  Województwo
  39,1%
  Kraj
  45,7%
 • 27,6% Zgony spowodowane nowotworami
 • Olsztynek
  27,6%
  Warmińsko-mazurskie
  29,0%
  Polska
  26,7%
 • 8,5% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  8,5%
  woj. warmińsko-mazurskie
  6,4%
  Polska
  6,1%
 • 17,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. warmińsko-mazurskie
  17,0
  Cała Polska
  5,9
 • 65,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Warmińsko-mazurskie
  65,4
  Polska
  74,3
 • 246,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  246,7
  woj. warmińsko-mazurskie
  278,4
  Polska
  274,3
 • 262,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  262,1
  Kraj
  261,6
 • 318,9 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 314,8 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 323,1 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Olsztynek
  318,9
  Warmińsko-mazurskie
  375,6
  Cała Polska
  469,0
 • 62,6 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 28,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 96,1 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Olsztynek
  62,6
  Warmińsko-mazurskie
  73,1
  Kraj
  87,7
 • 16,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  16,1
  Warmińsko-mazurskie
  25,5
  Cała Polska
  31,8
 • 9,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Olsztynek
  9,6
  Warmińsko-mazurskie
  9,1
  Cała Polska
  8,0
 • 1,3% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Olsztynek
  1,3%
  woj. warmińsko-mazurskie
  1,0%
  Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 61 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 32 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 29 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 84 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 46 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 38 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 5 Wymeldowania za granicę
 • 3 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 2 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -28 Saldo migracji
 • -17 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -11 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -23 Saldo migracji wewnętrznych
 • -14 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -9 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -5 Saldo migracji zagranicznych
 • -3 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -2 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Olsztynku w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Olsztynku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 14,8% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,9% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 70,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 69,4% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,3% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 14,9% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 17,7% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 11,9% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Olsztynek, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Olsztynek - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w Olsztynku oddano do użytku 2 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,26 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Olsztynku to 2 552 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 333 mieszkania. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Olsztynku to 5,00 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w Olsztynku to 156,50 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,69% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 99,84% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 96,36% mieszkań posiada łazienkę, 88,24% korzysta z centralnego ogrzewania, a 90,60% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w Olsztynku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 2 552 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 333,30 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  333,30
  Warmińsko-mazurskie
  354,80
  Cała Polska
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 68,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Olsztynek
  68,70 m2
  Warmińsko-mazurskie
  68,30 m2
  Cała Polska
  73,80 m2
 • 22,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  22,90 m2
  Warmińsko-mazurskie
  24,20 m2
  Polska
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 3,81 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Olsztynek
  3,81
  Warmińsko-mazurskie
  3,78
  Cała Polska
  3,82
 • 3,00 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Olsztynek
  3,00
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,82
  Cała Polska
  2,69
 • 0,79 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Olsztynek
  0,79
  Województwo
  0,75
  Cała Polska
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Olsztynku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 2 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 0,26 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  0,26
  Województwo
  3,34
  Cała Polska
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 3 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 10 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 5,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  5,00
  Województwo
  3,77
  Cała Polska
  3,91
 • 1,30 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Miasto
  1,30
  Warmińsko-mazurskie
  12,57
  Kraj
  18,14
 • 313 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 156,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • Olsztynek
  156,5 m2
  woj. warmińsko-mazurskie
  89,0 m2
  Polska
  92,7 m2
 • 0,04 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Miasto
  0,04 m2
  Warmińsko-mazurskie
  0,30 m2
  Cała Polska
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Olsztynku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 99,69% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  99,69%
  woj. warmińsko-mazurskie
  97,06%
  Cała Polska
  96,79%
 • 99,84% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Olsztynek
  99,84%
  Warmińsko-mazurskie
  94,47%
  Cała Polska
  93,66%
 • 96,36% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  96,36%
  Warmińsko-mazurskie
  91,91%
  Cały kraj
  91,31%
 • 88,24% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  88,24%
  Województwo
  83,15%
  Cała Polska
  82,12%
 • 90,60% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  90,60%
  woj. warmińsko-mazurskie
  46,52%
  Cała Polska
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Olsztynek - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W Olsztynku na 1000 mieszkańców pracuje 320 osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 52,5% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 47,5% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Olsztynku wynosiło w 2017 roku 12,5% (15,7% wśród kobiet i 9,8% wśród mężczyzn). Jest to więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Olsztynku wynosiło 3 781,68 PLN, co odpowiada 83.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Olsztynka 438 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 215 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -223.

  23,3% aktywnych zawodowo mieszkańców Olsztynka pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 37,9% w przemyśle i budownictwie, a 11,5% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,1% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Olsztynku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 320 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  320,0
  Warmińsko-mazurskie
  200,0
  Cały kraj
  247,0
 • 12,5% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 15,7% Kobiety
 • 9,8% Mężczyźni
 • Tutaj
  12,5%
  woj. warmińsko-mazurskie
  11,7%
  Cała Polska
  6,6%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Olsztynku w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Olsztynku w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Olsztynku w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Olsztynku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 782 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  3 782 PLN
  Warmińsko-mazurskie
  3 803 PLN
  Polska
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Olsztynku w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Olsztynku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 438 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 215 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -223 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,49 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Olsztynku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 23,3% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 21,6% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 24,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 37,9% Przemysł i budownictwo
 • 23,1% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 51,1% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 11,5% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 13,3% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 10,0% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,1% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,9% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 25,1% Pozostałe
 • 39,1% Kobiety
  (pozostałe)
 • 12,7% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Olsztynku w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Olsztynku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 2 455 Pracujący ogółem
 • 1 288 Kobiety
 • 1 167 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Olsztynku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 17,7% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,6% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 63,5% W wieku produkcyjnym
 • 58,8% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,5% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 18,8% W wieku poprodukcyjnym
 • 25,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 11,9% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Olsztynek, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 57,5 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  57,5
  Warmińsko-mazurskie
  60,0
  Cały kraj
  63,4
 • 29,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  29,6
  Warmińsko-mazurskie
  30,6
  Kraj
  34,0
 • 106,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  106,3
  Warmińsko-mazurskie
  104,2
  Polska
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 60,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 62,8% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,7% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 37,2% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,3% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Olsztynek - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W Olsztynku w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 719 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 449 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 41 nowych podmiotów, a 53 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (91) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (41) w roku 2017. W tym samym okresie najwięcej (84) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (48) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2013 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Olsztynku najwięcej (42) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (674) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,3% (9) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 19,1% (137) podmiotów, a 79,7% (573) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Olsztynku najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (27.8%) oraz Budownictwo (16.7%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 719 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 9 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 137 Przemysł i budownictwo
 • 573 Pozostała działalność
 • 41 Podmioty nowo zarejestrowane w Olsztynku w 2017 roku
 • 53 Podmioty wyrejestrowane w Olsztynku w 2017 roku
 • 449 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 674 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 674
 • 36 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 36
 • 9 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 9
 • 719 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 719
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 8 Spółdzielnie ogółem
 • 8
 • 46 Spółki handlowe ogółem
 • 46
 • 3  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 41  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 41
 • 3    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 42 Spółki cywilne ogółem
 • 42
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 449 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 125 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 125
 • 75 Budownictwo
 • 75
 • 41 Transport i gospodarka magazynowa
 • 41
 • 38 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 38
 • 34 Przetwórstwo przemysłowe
 • 34
 • 33 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 33
 • 28 Pozostała działalność
 • 28
 • 20 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 20
 • 13 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 13
 • 11 Informacja i komunikacja
 • 11
 • 9 Edukacja
 • 9
 • 7 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 7
 • 6 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 6
 • 6 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 6
 • 2 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 2
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Olsztynek - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w Olsztynku stwierdzono szacunkowo 118 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 15,50 przestępstw. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Olsztynku wynosi 70,20% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Olsztynka najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 9,38 (wykrywalność 56%) oraz przeciwko mieniu - 6,35 (wykrywalność 38%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,27 (100%), o charakterze gospodarczym - 3,05 (86%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,55 (88%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Olsztynku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Olsztynka.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Olsztynek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 118 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 118
 • 72 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 72
 • 23 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 23
 • 17 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 17
 • 4 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 4
 • 48 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 48
 • 15,50 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  15,50
  Warmińsko-mazurskie
  17,07
  Cały kraj
  19,62
 • 9,38 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  9,38
  Województwo
  10,98
  Kraj
  12,07
 • 3,05 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  3,05
  Warmińsko-mazurskie
  3,06
  Kraj
  4,94
 • 2,27 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Olsztynek
  2,27
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,10
  Cały kraj
  1,78
 • 0,55 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,55
  Województwo
  0,61
  Cały kraj
  0,49
 • 6,35 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  6,35
  woj. warmińsko-mazurskie
  8,49
  Cały kraj
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Olsztynek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  70%
  Warmińsko-mazurskie
  72%
  Polska
  72%
 • 56% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  56%
  Warmińsko-mazurskie
  61%
  Polska
  60%
 • 86% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Olsztynek
  86%
  woj. warmińsko-mazurskie
  83%
  Kraj
  88%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Olsztynek
  100%
  Województwo
  99%
  Kraj
  99%
 • 88% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Olsztynek
  88%
  woj. warmińsko-mazurskie
  86%
  Polska
  84%
 • 38% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  38%
  Województwo
  52%
  Polska
  52%

Olsztynek - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu Olsztynka wyniosła w 2016 roku 52,7 mln złotych, co daje 3,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 21.2% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu Olsztynka - 33.5% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (33%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (8.2%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 6,4 mln złotych, czyli 12,2% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Olsztynka wyniosła w 2016 roku 52,9 mln złotych, co daje 3,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 24.9% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (34.3%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 852 - Pomoc społeczna (28%) oraz z Dział 758 - Różne rozliczenia (24.2%). W budżecie Olsztynka wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 492 złotych na mieszkańca (12,9%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 17,4 złotych na mieszkańca (0,5%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 20,4%.
 • Wydatki budżetu w Olsztynku według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Olsztynka według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Olsztynek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Olsztynka według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  37,2 mln

  2,7 tys(100%)

  42,2 mln

  3,0 tys(100%)

  44,2 mln

  3,2 tys(100%)

  41,6 mln

  3,0 tys(100%)

  41,6 mln

  3,0 tys(100%)

  47,1 mln

  3,4 tys(100%)

  43,9 mln

  3,1 tys(100%)

  52,7 mln

  3,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  12,7 mln

  1,7 tys(34.1%)

  13,7 mln

  1,8 tys(32.5%)

  14,7 mln

  1,9 tys(33.3%)

  16,1 mln

  2,1 tys(38.8%)

  16,2 mln

  2,1 tys(39.1%)

  16,5 mln

  2,1 tys(35%)

  17,2 mln

  2,2 tys(39.1%)

  17,7 mln

  2,3 tys(33.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  7,0 mln

  917(18.8%)

  7,6 mln

  1,0 tys(18%)

  7,8 mln

  1,0 tys(17.7%)

  8,2 mln

  1,1 tys(19.8%)

  8,6 mln

  1,1 tys(20.6%)

  9,0 mln

  1,2 tys(19%)

  9,2 mln

  1,2 tys(21%)

  17,4 mln

  2,3 tys(33%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,0 mln

  395(8.1%)

  3,1 mln

  404(7.2%)

  3,6 mln

  461(8%)

  3,7 mln

  479(8.9%)

  3,8 mln

  493(9.2%)

  3,9 mln

  503(8.3%)

  4,2 mln

  543(9.5%)

  4,3 mln

  564(8.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  442,4 tys

  58,2(1.2%)

  606,2 tys

  80,1(1.4%)

  476,4 tys

  61,8(1.1%)

  676,1 tys

  87,5(1.6%)

  643,1 tys

  83,3(1.5%)

  742,6 tys

  96,0(1.6%)

  169,3 tys

  22,1(0.4%)

  2,8 mln

  362(5.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,8 mln

  233(4.8%)

  1,2 mln

  159(2.9%)

  996,4 tys

  129(2.3%)

  1,2 mln

  158(2.9%)

  1,2 mln

  162(3%)

  2,0 mln

  263(4.3%)

  1,9 mln

  246(4.3%)

  2,6 mln

  345(5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,5 mln

  465(9.5%)

  6,8 mln

  901(16.1%)

  6,7 mln

  872(15.2%)

  1,7 mln

  218(4.1%)

  2,1 mln

  270(5%)

  2,5 mln

  326(5.4%)

  2,4 mln

  307(5.4%)

  2,2 mln

  285(4.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  924,3 tys

  122(2.5%)

  1,8 mln

  232(4.2%)

  974,0 tys

  126(2.2%)

  1,8 mln

  231(4.3%)

  2,9 mln

  371(6.9%)

  4,6 mln

  590(9.7%)

  2,6 mln

  339(5.9%)

  1,6 mln

  204(3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,9 mln

  247(5%)

  2,7 mln

  355(6.4%)

  2,9 mln

  380(6.6%)

  3,6 mln

  469(8.7%)

  2,9 mln

  374(6.9%)

  718,2 tys

  92,8(1.5%)

  2,2 mln

  282(4.9%)

  748,1 tys

  97,7(1.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,7 mln

  229(4.7%)

  441,3 tys

  58,3(1%)

  2,3 mln

  293(5.1%)

  839,2 tys

  109(2%)

  682,3 tys

  88,4(1.6%)

  3,9 mln

  500(8.2%)

  636,1 tys

  82,9(1.4%)

  662,6 tys

  86,5(1.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  933,1 tys

  123(2.5%)

  2,2 mln

  284(5.1%)

  811,0 tys

  105(1.8%)

  1,5 mln

  190(3.5%)

  450,4 tys

  58,3(1.1%)

  381,3 tys

  49,3(0.8%)

  329,7 tys

  43,0(0.8%)

  534,6 tys

  69,8(1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  323,6 tys

  42,5(0.9%)

  340,1 tys

  45,0(0.8%)

  368,7 tys

  47,8(0.8%)

  408,4 tys

  52,9(1%)

  534,1 tys

  69,2(1.3%)

  593,7 tys

  76,7(1.3%)

  540,6 tys

  70,5(1.2%)

  506,7 tys

  66,2(1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1,1 mln

  149(3.1%)

  561,3 tys

  74,2(1.3%)

  1,5 mln

  196(3.4%)

  652,0 tys

  84,4(1.6%)

  583,2 tys

  75,5(1.4%)

  514,4 tys

  66,5(1.1%)

  1,2 mln

  161(2.8%)

  460,3 tys

  60,1(0.9%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  295,0 tys

  38,8(0.8%)

  248,8 tys

  32,9(0.6%)

  251,3 tys

  32,6(0.6%)

  400,4 tys

  51,8(1%)

  427,0 tys

  55,3(1%)

  447,1 tys

  57,8(0.9%)

  421,9 tys

  55,0(1%)

  371,1 tys

  48,5(0.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  557,8 tys

  73,3(1.5%)

  533,6 tys

  70,5(1.3%)

  231,6 tys

  30,0(0.5%)

  324,0 tys

  41,9(0.8%)

  335,9 tys

  43,5(0.8%)

  535,9 tys

  69,3(1.1%)

  290,2 tys

  37,8(0.7%)

  357,5 tys

  46,7(0.7%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  143,6 tys

  18,6(0.3%)

  43,6 tys

  5,7(0.1%)

  237,7 tys

  31,1(0.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  462,3 tys

  60,8(1.2%)

  334,1 tys

  44,2(0.8%)

  413,7 tys

  53,7(0.9%)

  405,9 tys

  52,5(1%)

  163,8 tys

  21,2(0.4%)

  190,8 tys

  24,7(0.4%)

  136,3 tys

  17,8(0.3%)

  236,6 tys

  30,9(0.4%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  1,2 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,5 tys

  0,3(0%)

  1,2 tys

  0,2(0%)

  55,2 tys

  7,1(0.1%)

  33,1 tys

  4,3(0.1%)

  32,9 tys

  4,3(0.1%)

  48,0 tys

  6,3(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  27,2 tys

  3,6(0.1%)

  74,7 tys

  9,9(0.2%)

  31,6 tys

  4,1(0.1%)

  2,3 tys

  0,3(0%)

  4,4 tys

  0,6(0%)

  186,4 tys

  24,1(0.4%)

  181,8 tys

  23,7(0.4%)

  16,6 tys

  2,2(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  369,9 tys

  48,6(1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,0 tys

  1,3(0%)

  9,1 tys

  1,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,0 tys

  0,8(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  94,5 tys

  12,4(0.3%)

  91,7 tys

  12,1(0.2%)

  112,6 tys

  14,6(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  178,2 tys

  23,0(0.4%)

  162,2 tys

  21,1(0.4%)

  383

  0,1(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  114,6 tys

  14,8(0.2%)

  181,3 tys

  23,6(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Olsztynku według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Olsztynka według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Olsztynek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Olsztynka według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  35,8 mln

  2,6 tys(100%)

  38,1 mln

  2,7 tys(100%)

  40,5 mln

  2,9 tys(100%)

  40,2 mln

  2,9 tys(100%)

  40,1 mln

  2,9 tys(100%)

  47,8 mln

  3,4 tys(100%)

  42,8 mln

  3,1 tys(100%)

  52,9 mln

  3,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  12,6 mln

  1,7 tys(35%)

  12,6 mln

  1,7 tys(33%)

  13,8 mln

  1,8 tys(34%)

  14,5 mln

  1,9 tys(36.1%)

  15,0 mln

  1,9 tys(37.4%)

  16,4 mln

  2,1 tys(34.4%)

  16,8 mln

  2,2 tys(39.3%)

  18,2 mln

  2,4 tys(34.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,3 mln

  699(14.8%)

  5,8 mln

  761(15.1%)

  6,0 mln

  774(14.7%)

  6,3 mln

  813(15.6%)

  6,5 mln

  840(16.2%)

  6,6 mln

  853(13.8%)

  6,7 mln

  872(15.6%)

  14,8 mln

  1,9 tys(28%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  10,2 mln

  1,3 tys(28.5%)

  10,1 mln

  1,3 tys(26.6%)

  10,2 mln

  1,3 tys(25.2%)

  11,5 mln

  1,5 tys(28.5%)

  11,0 mln

  1,4 tys(27.4%)

  11,5 mln

  1,5 tys(24.1%)

  12,2 mln

  1,6 tys(28.4%)

  12,8 mln

  1,7 tys(24.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  3,5 mln

  455(9.6%)

  2,8 mln

  376(7.5%)

  2,4 mln

  315(6%)

  2,5 mln

  321(6.2%)

  2,9 mln

  371(7.2%)

  3,3 mln

  433(7%)

  2,3 mln

  302(5.4%)

  3,3 mln

  437(6.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  420,3 tys

  55,3(1.2%)

  581,2 tys

  76,8(1.5%)

  454,4 tys

  59,0(1.1%)

  659,6 tys

  85,4(1.6%)

  684,9 tys

  88,7(1.7%)

  618,1 tys

  79,9(1.3%)

  148,8 tys

  19,4(0.3%)

  961,5 tys

  126(1.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  381,4 tys

  50,1(1.1%)

  452,0 tys

  59,8(1.2%)

  394,2 tys

  51,1(1%)

  354,0 tys

  45,8(0.9%)

  478,9 tys

  62,0(1.2%)

  806,1 tys

  104(1.7%)

  935,0 tys

  122(2.2%)

  900,1 tys

  118(1.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  537,8 tys

  70,7(1.5%)

  220,3 tys

  29,1(0.6%)

  362,5 tys

  47,0(0.9%)

  154,7 tys

  20,0(0.4%)

  298,3 tys

  38,6(0.7%)

  512,4 tys

  66,2(1.1%)

  659,3 tys

  86,0(1.5%)

  630,0 tys

  82,3(1.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  292,9 tys

  38,5(0.8%)

  310,2 tys

  41,0(0.8%)

  307,8 tys

  39,9(0.8%)

  313,7 tys

  40,6(0.8%)

  311,3 tys

  40,3(0.8%)

  393,3 tys

  50,8(0.8%)

  304,2 tys

  39,7(0.7%)

  367,9 tys

  48,1(0.7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  350,8 tys

  46,1(1%)

  484,0 tys

  64,0(1.3%)

  765,8 tys

  99,4(1.9%)

  2,4 mln

  305(5.9%)

  964,8 tys

  125(2.4%)

  1,8 mln

  238(3.8%)

  912,1 tys

  119(2.1%)

  323,0 tys

  42,2(0.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  307,2 tys

  40,4(0.9%)

  146,9 tys

  19,4(0.4%)

  243,3 tys

  31,6(0.6%)

  316,5 tys

  41,0(0.8%)

  271,2 tys

  35,1(0.7%)

  255,4 tys

  33,0(0.5%)

  275,6 tys

  35,9(0.6%)

  285,1 tys

  37,2(0.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  127,8 tys

  16,8(0.4%)

  135,3 tys

  17,9(0.4%)

  148,9 tys

  19,3(0.4%)

  142,2 tys

  18,4(0.4%)

  179,1 tys

  23,2(0.4%)

  174,4 tys

  22,5(0.4%)

  151,9 tys

  19,8(0.4%)

  102,1 tys

  13,3(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  650,0 tys

  85,5(1.8%)

  3,6 mln

  470(9.3%)

  3,2 mln

  410(7.8%)

  158,8 tys

  20,6(0.4%)

  537,7 tys

  69,6(1.3%)

  689,3 tys

  89,1(1.4%)

  495,1 tys

  64,6(1.2%)

  85,4 tys

  11,2(0.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  131,8 tys

  17,3(0.4%)

  609,8 tys

  80,6(1.6%)

  579,1 tys

  75,1(1.4%)

  375,3 tys

  48,6(0.9%)

  150,3 tys

  19,5(0.4%)

  98,4 tys

  12,7(0.2%)

  107,1 tys

  14,0(0.3%)

  78,8 tys

  10,3(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  282,9 tys

  37,2(0.8%)

  140,7 tys

  18,6(0.4%)

  140,5 tys

  18,2(0.3%)

  389,9 tys

  50,5(1%)

  78,5 tys

  10,2(0.2%)

  15,2 tys

  2,0(0%)

  18,5 tys

  2,4(0%)

  18,8 tys

  2,5(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  22,6 tys

  3,0(0.1%)

  4,2 tys

  0,6(0%)

  347,9 tys

  45,1(0.9%)

  22,6 tys

  2,9(0.1%)

  643,1 tys

  83,3(1.6%)

  2,4 mln

  310(5%)

  389,2 tys

  50,7(0.9%)

  17,0 tys

  2,2(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  27,2 tys

  3,6(0.1%)

  74,7 tys

  9,9(0.2%)

  31,6 tys

  4,1(0.1%)

  2,3 tys

  0,3(0%)

  4,4 tys

  0,6(0%)

  186,4 tys

  24,1(0.4%)

  181,8 tys

  23,7(0.4%)

  16,6 tys

  2,2(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  750,6 tys

  98,7(2.1%)

  74,2 tys

  9,8(0.2%)

  1,2 mln

  152(2.9%)

  214,6 tys

  27,8(0.5%)

  151,7 tys

  19,6(0.4%)

  1,7 mln

  226(3.7%)

  112,0 tys

  14,6(0.3%)

  8,4 tys

  1,1(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  8,3 tys

  1,1(0%)

  5,0 tys

  0,7(0%)

  5,7 tys

  0,7(0%)

  10,5 tys

  1,4(0%)

  10,5 tys

  1,4(0%)

  8,7 tys

  1,1(0%)

  8,1 tys

  1,0(0%)

  6,9 tys

  0,9(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  108,0 tys

  14,0(0.2%)

  115,3 tys

  15,0(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Olsztynek - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1 735 mieszkańców Olsztynka jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 832 kobiet oraz 903 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 15,3% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,1% wykształcenie policealne, 10,8% średnie ogólnokształcące, a 16,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,5% mieszkańców Olsztynka, gimnazjalnym 6,2%, natomiast 25,0% podstawowym ukończonym. 2,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa warmińsko-mazurskiego mieszkańcy Olsztynka mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Olsztynku największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (25,8%) oraz wyższe (18,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (28,8%) oraz podstawowe ukończone (24,1%).

  16,9% mieszkańców Olsztynka w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (14,4% wśród dziewczynek i 19,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 871 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,82 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 29,4% ludności (29,3% wśród dziewczynek i 29,5% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 21 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 115,80.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 11,6% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (10,9% wśród dziewczyn i 12,2% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 20 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 201,03.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,6% mieszkańców (19,7% wśród dziewczyn i 15,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 24 uczniów. 23 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 24,6% mieszkańców Olsztynka w wieku potencjalnej nauki (25,6% kobiet i 23,6% mężczyzn).

 • 15,3% Wykształcenie wyższe
 • Olsztynek
  15,3%
  Warmińsko-mazurskie
  15,1%
  Kraj
  17,9%
 • 18,0% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 28,9% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  28,9%
  Województwo
  31,4%
  Kraj
  33,3%
 • 31,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 26,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,1% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,1%
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,6%
  Kraj
  2,7%
 • 3,2% Kobiety
  (policealne)
 • 1,0% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,8% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  10,8%
  woj. warmińsko-mazurskie
  11,8%
  Cały kraj
  12,4%
 • 13,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,3% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Olsztynek
  16,0%
  woj. warmińsko-mazurskie
  17,0%
  Cała Polska
  18,1%
 • 15,1% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 16,9% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,5% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  22,5%
  Województwo
  21,5%
  Cały kraj
  22,9%
 • 16,4% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,8% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  6,2%
  Warmińsko-mazurskie
  6,0%
  Kraj
  5,2%
 • 5,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 7,0% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 25,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Olsztynek
  25,0%
  woj. warmińsko-mazurskie
  23,9%
  Polska
  19,3%
 • 25,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 24,1% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  2,1%
  Województwo
  2,2%
  Kraj
  1,4%
 • 2,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Olsztynku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 871 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  871,0
  Warmińsko-mazurskie
  707,0
  Cały kraj
  811,0
 • 0,82 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Olsztynek
  0,82
  woj. warmińsko-mazurskie
  1,16
  Polska
  1,01
 •  
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Olsztynku

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Olsztynku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Miejskie w Olsztynku
  Publiczne
  89 519-26-42
  89 519-26-42
  ul. Szkolna 9
  11-015 Olsztynek
  1024614
 • Szkoły podstawowe w Olsztynku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 115,80 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Olsztynek
  115,80
  woj. warmińsko-mazurskie
  93,00
  Cała Polska
  96,62
 • 110,80 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Olsztynek
  110,80
  Warmińsko-mazurskie
  88,32
  Cała Polska
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Olsztynek) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Olsztynek) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  21,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  17,0
  Cały kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 21 Szkoły podstawowe ogółem
 • 21
 • 21 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 21
 • 21 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 21
 •  
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Olsztynku

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Olsztynku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa w Olsztynku
  Publiczna
  89 519-23-75
  89 519-23-75
  ul. Ostródzka 2
  11-015 Olsztynek
  3061164
 • Szkoły gimnazjalne w Olsztynku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 201,03 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Miasto
  201,03
  Województwo
  97,50
  Kraj
  100,01
 • 185,05 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Olsztynek
  185,05
  woj. warmińsko-mazurskie
  87,77
  Cała Polska
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Olsztynek) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Olsztynek) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 20 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Olsztynek
  20,0
  Warmińsko-mazurskie
  21,0
  Cała Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 20 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 20
 • 20 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 20
 • 20 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 20
 •  
 •  
 • Lista szkół gimnazjalnych w Olsztynku

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Olsztynku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Olsztynku (Noblistów Polskich)
  Publiczne
  89 519-26-02
  89 519-26-02
  ul. Górna 5
  11-015 Olsztynek
  1936651
  Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Olsztynku (Św. Jan Paweł II)
  Niepubliczne
  50 150-89-45
  ul. Klikowicza 4
  11-015 Olsztynek
  ---
 • Szkoły ponadgimnazjalne w Olsztynku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w Olsztynku w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 24 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Miasto
  24,0
  Warmińsko-mazurskie
  25,0
  Cała Polska
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 24 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 24
 • 25 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 25
 • 22 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 22
 • 23 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Tutaj
  23,0
  Województwo
  23,0
  Cały kraj
  24,0
 • 23 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 23
 • 23 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 23
 •  
 • Lista szkół ponadgimnazjalnych w Olsztynku

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Olsztynku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum Hotelarsko-Gastronomiczne Nr 1 w Olsztynku
  Publiczne
  89 519-26-27
  89 519-26-27
  ul. Zamkowa 6
  11-015 Olsztynek
  7163-
  Powiatowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Dywitach filia w Olsztynku
  Publiczna
  89 535-04-83
  ul. Górna 5
  11-015 Olsztynek
  -113-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Olsztynku
  Publiczna
  89 519-26-27
  89 519-26-27
  ul. Zamkowa 6
  11-015 Olsztynek
  4103-
  I Liceum Ogólnokształcące (Jacek Kaczmarski)
  Publiczne
  89 519-26-22
  89 519-26-22
  ul. Klikowicza 4
  11-015 Olsztynek
  497-
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Olsztynku
  Publiczne
  89 519-26-27
  89 519-26-27
  ul. Zamkowa 6
  11-015 Olsztynek
  382-
  Szkoła Policealna w Olsztynku
  Publiczna
  89 519-26-27
  89 519-26-27
  ul. Zamkowa 6
  11-015 Olsztynek
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Olsztynku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • 16,9% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 14,4% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 19,2% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 29,4% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 29,3% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,5% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 11,6% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 10,9% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,2% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,6% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 19,7% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 15,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 24,6% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 25,6% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 23,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Olsztynek, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Olsztynek, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Olsztynek, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Olsztynek - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Olsztynku

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Olsztynku w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Olsztynku
  (Źródło: GUS, 2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w Olsztynku: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 1 (przystosowane wejście do budynku: 1, udogodnienia wewnątrz budynku: 1). W Olsztynku 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 200 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 138 (uczestnicy: 28 300)
  • seanse filmowe: 18 (uczestnicy: 700)
  • wystawy: 4 (uczestnicy: 500)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 11 (uczestnicy: 2 000)
  • koncerty: 25 (uczestnicy: 10 000)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 10 (uczestnicy: 2 300)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 15 (uczestnicy: 3 000)
  • konkursy: 25 (uczestnicy: 3 000)
  • pokazy teatralne: 6 (uczestnicy: 2 000)
  • konferencje: 2 (uczestnicy: 500)
  • interdyscyplinarne: 5 (uczestnicy: 800)
  • warsztaty: 15 (uczestnicy: 1 000)
  • inne: 2 (uczestnicy: 2 500)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 11 (członkowie: 88)
  • plastyczne/techniczne: 2 (członkowie: 10)
  • taneczne: 1 (członkowie: 15)
  • muzyczne: 2 (członkowie: 10)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 5)
  • teatralne: 2 (członkowie: 20)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 2 (członkowie: 16)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 1 (członkowie: 12)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 15 (absolwenci: 250)
  • języków obcych: 1 (absolwenci: 10)
  • plastyczne: 4 (absolwenci: 50)
  • nauki gry na instrumentach: 6 (absolwenci: 130)
  • tańca: 4 (absolwenci: 60)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 25 (członkowie: 265)
  • teatralne: 2 (członkowie: 25)
  • muzyczne - instrumentalne: 16 (członkowie: 120)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 30)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 7)
  • taneczne: 4 (członkowie: 83)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2017 w Olsztynku działało 1 kino posiadające 1 salę z 100 miejscami na widowni. Odbyło się 28 seansów, na które przyszło 340 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2017 w Olsztynku działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 56 045 zwiedzających, co daje 73 233 osoby zwiedzające muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2016 w Olsztynku działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 19 585 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 6 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 0 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 29 267 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 7
  • dostępne dla czytelników: 3
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Olsztynku działało 6 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 409 członków. Zarejestrowano 365 ćwiczących (mężczyźni: 235, kobiety: 130, chłopcy do lat 18: 76, dziewczęta do lat 18: 115). Aktywnych było 7 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (4), instruktora sportowego (9) oraz inne osoby (2).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Olsztynku w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Olsztynku
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Olsztynka znajduje się 28 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Olsztynku
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Miasto Olsztynek, st.1, 2 (chronologia nieznana)dnia 1992-09-01, wykaz dokumentów: A-A127 z 1992-09-01; C-163 z brak daty
  • Plebania z 1684 r. (ul. Rynek 4)dnia 1949-09-10, wykaz dokumentów: IV-2-46/49 z 1949-09-10; O/16 z 1956-11-28; A-586 z 1961-02-20
  • Mur obronny z XIV w.dnia 1956-11-24, wykaz dokumentów: O/14 z 1956-11-24; A-586 z 1961-02-20
  • Kościół z XIV w. (ul. Zamkowa 1)dnia 1956-11-25, wykaz dokumentów: O/15 z 1956-11-25; A-586 z 1961-02-20
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Mrongowiusza 26)dnia 1961-02-20, wykaz dokumentów: A-586 z 1961-02-20; A-1233 z 1968-06-12
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XIX w. (ul. Ratuszowa 4)dnia 1961-02-20, wykaz dokumentów: A-586 z 1961-02-20; A-2648 z 1991-07-03
  • Zamek z 1. poł. XIV w. (ul. Zamkowa 6a)dnia 1961-02-20, wykaz dokumentów: A-586 z 1961-02-20; A-597 z 1961-06-27; A-1232 z 1968-06-12
  • Miasto z 1359 r.dnia 1961-02-20, wykaz dokumentów: A-586 z 1961-02-20; brak numeru z 1968-06-12
  • Chałupa z XIX w.dnia 1968-06-08, wykaz dokumentów: A-1211 z 1968-06-08
  • Chałupa z XIX w.dnia 1968-07-31, wykaz dokumentów: A-932 z 1968-07-31
  • Chałupa z końca XIX w.dnia 1983-12-09, wykaz dokumentów: 3571 z 1983-12-09
  • Cmentarz ewangelicki z 1. poł. XIX w.dnia 1987-10-07, wykaz dokumentów: A3852 z 1987-10-07
  • Cmentarz rzymsko-katolicki z XIX w.dnia 1987-10-07, wykaz dokumentów: A3853 z 1987-10-07
  • Cmentarz ewangelicki z XIX w.dnia 1987-10-07, wykaz dokumentów: A3854 z 1987-10-07
  • Wieża ciśnień z 1935 r. (ul. Mierkowska 4)dnia 1992-09-18, wykaz dokumentów: A-4224 z 1992-09-18
  • Magazyn z 1914 r. (ul. Składowa 9)dnia 1992-11-02, wykaz dokumentów: A-4234 z 1992-11-02; brak numeru z 1999-06-14
  • Inny budynek mieszkalny z 1920 - 1930 (ul. Świerczewskiego 3)dnia 1993-12-23, wykaz dokumentów: A-2661 z 1993-12-23
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Mrongowiusza 5)dnia 1994-03-30, wykaz dokumentów: A-2638 z 1994-03-30
  • Plebania z poł. XVIII w. (ul. Rynek 3)dnia 1994-11-21, wykaz dokumentów: A-1334 z 1994-11-21
  • Inny budynek mieszkalny z 1915 r. (ul. Warszawska 4)dnia 1996-08-28, wykaz dokumentów: A-1997 z 1996-08-28
  • Kościół z 1888 r. (ul. Chopina 7)dnia 2000-01-17, wykaz dokumentów: A-2625 z 2000-01-17
  • Wieża ciśnień z 1906 r.dnia 2000-03-16, wykaz dokumentów: A-2629 z 2000-03-16
  • Ratusz z 1915 - 1923 (ul. Ratuszowa 1)dnia 2001-01-19, wykaz dokumentów: A-2624 z 2001-01-19
  • Plebania z 2. poł. XIX w. (ul. Chopina 7)dnia 2008-01-16, wykaz dokumentów: A-4490 z 2008-01-16
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Chopina 10)dnia 2008-01-22, wykaz dokumentów: A-4491 z 2008-01-22
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Świerczewskiego 31)dnia 2008-01-22, wykaz dokumentów: A-4492 z 2008-01-22
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Świerczewskiego 27)dnia 2008-01-22, wykaz dokumentów: A-4493 z 2008-01-22
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Mrongowiusza 2)dnia 2008-12-11, wykaz dokumentów: A-4519 z 2008-12-11
 • Formy ochrony przyrody w Olsztynku
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Olsztynka znajduje się jedna forma ochrony przyrody. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Olsztynku
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Lasów Taborskich - obszar chronionego krajobrazuData ustanowienia: 1998-01-01, Powierzchnia: 29941.7 ha

Olsztynek - Transport i komunikacja(ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017) • W 2017 roku w Olsztynku znajdowały się 2 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 5 taksówek oraz 5 licencji na taksówki.

  Posiadamy również dane o wypadkach drogowych oraz rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu olsztyńskiego.

  Powiat olsztyński - dane o wypadkach i pojazdach
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 2 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 2 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Olsztynku w latach 2013 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 61,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  61,9 km
  Warmińsko-mazurskie
  207,2 km
  Cała Polska
  388,2 km
 • 1,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Miasto
  1,7 km
  Województwo
  3,5 km
  Cały kraj
  3,2 km
 • 5 Liczba licencji na taksówki
 • 5 Liczba taksówek
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Olsztynek przechodzi 5 dróg publicznych zaliczanych do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • S51droga ekspresowa S51(Ameryka - Olsztynek)
  • S7droga ekspresowa S7(Straszyn - Gdańsk - Przejazdowo - Koszwały - Elbląg - Bogaczewo - Pasłęk - Marzewo - Małdyty - Miłomłyn - Ostróda - Rychnowo - Olsztynek - Pawłowo - Waplewo - Rączki - Załuski - Nidzica - Powierz - Napierki - Płońsk - Siedlin - Zakroczym - Nowy Dwór Mazowiecki - Kazuń Nowy - Czosnów - Głuchów - Grójec - Skurów - Juzefów - Broniszew - Falęcice - Białobrzegi - Kamień - Stary Gózd - Kępiny - Radom - Szydłowiec - Skarżysko-Kamienna - Suchedniów - Zalezianka - Barcza - Wiśniówka - Kielce - Chęciny - Jędrzejów - Łączyn - Mierzawa - Wodzisław - Rząska - Balice - Kraków - Myślenice - Stróża - Pcim - Lubień)
  • DK 51droga krajowa nr 51(granica (Rosja) - Bezledy - Kiertyny Małe - Bartoszyce - Połęcze - Szwaruny - Osieka - Samolubie - Rogóż - Markajmy - Lidzbark Warmiński - Kraszewo - Miłogórze - Smolajny - Kosyń - Dobre Miasto - Stary Dwór - Barcikowo - Kabikiejmy Dolne - Spręcowo - Dywity - Olsztyn - Dorotowo - Stawiguda - Miodówko - Gryźliny - Ameryka - Olsztynek)
  • DK 58droga krajowa nr 58( Olsztynek - Mierki - Swaderki - Selwa - Kurki - Dąb - Zgniłocha - Dłużek - Jedwabno - Narty - Warchały - Dzierzki - Sawica - Janowo - Szczytno - Lemany - Zielonka - Stare Kiejkuty - Marksoby - Babięta - Stare Kiełbonki - Zgon - Ruciane-Nida - Snopki - Pisz - Babrosty - Kocioł Duży - Kaliszki - Biała Piska - Kożuchy - Świdry - Czarnówek - Chojnowo - Szczuczyn)
  • DK 7droga krajowa nr 7(Żukowo - Lniska - Leźno - Gdańsk - Koszwały - Cedry Małe - Kiezmark - Dworek - Stare Babki - Nowy Dwór Gdański - Kmiecin - Rakowe Pole - Solnica - Jazowa - Kazimierzowo - Elbląg - Miłomłyn - Piławki - Ostróda - Grabin - Szyldak - Rychnowo - Olsztynek - Załuski - Litwinki - Nidzica - Kanigowo - Powierz - Napierki - Kuklin - Uniszki Zawadzkie - Mława - Modła - Wiśniewo - Żurominek - Dalnia - Mdzewo - Strzegowo - Unierzyż - Kowalewko - Glinojeck - Kondrajec Szlachecki - Rybitwy - Polesie - Wola Dłużniewska - Szymaki - Ćwiklinek - Cieciórki - Płońsk - Siedlin - Szczytniki - Szczytno - Przyborowice Górne - Michałówek - Załuski - Niepiekła - Sobole - Kroczewo - Zakroczym - Czosnów - Łomna - Palmiry - Nowy Dziekanów - Dziekanów Leśny - Łomianki - Warszawa - Raszyn - Janki - Sękocin Nowy - Słomin - Sękocin Las - Łazy - Marysin - Jabłonowo - Mroków - Wola Mrokowska - Grzędy - Tarczyn - Rembertów - Głuchów - Kępiny - Jedlińsk - Wsola - Wielogóra - Radom - Augustów - Młodocin - Orońsko - Dobrut - Wałsnów - Chustki - Świerczek - Szydłowiec - Barak - Skarżysko-Kamienna - Chęciny - Wrzosy - Podzamcze - Tokarnia - Brzegi - Kajtanów - Lipówka - Mnichów - Ignacówka - Podchojny - Jędrzejów - Łączyn - Diament - Mierzawa - Klemencice - Wodzisław - Świątniki - Książ Wielki - Cisia Wola - Antolka - Miechów - Poradów - Wielki Dół - Szczepanowice - Wężerów - Ojrzanów - Słomniki - Wesoła - Domiarki - Stary Poskwitów - Widoma - Firlejów - Zerwana - Michałowice - Węgrzyce - Rząska - Balice - Kraków - Libertów - Gaj - Mogilany - Głogoczów - Krzyszkowice - Jawornik - Myślenice - Lubień - Tenczyn - Krzeczów - Skomielna Biała - Rabka-Zdrój - Spytkowice - Podwilk - Kuligowa - Orawka - Jabłonka - Chyżne - granica (Słowacja))
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Olsztynek przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 216Linia kolejowa nr 216: Działdowo - Olsztyn Główny [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Działdowo - Komorniki - Krasnołąka - Zakrzów-Sarnowo - Kozłowo - Nidzica - Dobrzyń - Bujaki - Waplewo -Olsztynek - Gryźliny - Stawiguda - Gągławki - Bartąg - Olsztyn Zachodni - Olsztyn Główny)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Olsztynku istnieje 92 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Agrestowa

  ul. Akacjowa

  ul. Brzozowa

  ul. Chopina

  ul. Cicha

  ul. Daszyńskiego

  ul. Diamentowa

  ul. Dębowa

  ul. Długosza

  ul. Emila von Behringa

  ul. Floriana

  ul. Gdańska

  ul. Grabowa

  ul. Grunwaldzka

  ul. Górna

  ul. Głogowa

  ul. Inwalidów

  ul. Jagodowa

  ul. Jana Pawła II

  ul. Jemiołowska

  ul. Jeziorna

  ul. Kajki

  ul. Kamienna

  ul. Kasztanowa

  ul. Klikowicza

  ul. Klonowa

  ul. Kochanowskiego

  ul. Kolejowa

  ul. Kopernika

  ul. Kościuszki

  ul. Krzywa

  ul. Krótka

  ul. Księżycowa

  ul. Leszczynowa

  ul. Leśna

  ul. Leśników

  ul. Lipowa

  ul. Malinowa

  ul. Mazurska

  ul. Mały Rynek

  ul. Mickiewicza

  ul. Mierkowska

  ul. Morelowa

  ul. Mrongowiusza

  ul. Niepodległości

  ul. Nowowiejskiego

  ul. Ogrodowa

  ul. Olsztyńska

  ul. Ostródzka

  ul. Owocowa

  ul. Park

  ul. Parkowa

  ul. Perłowa

  ul. Pionierów

  Plac św. Piotra

  ul. Platynowa

  ul. Polna

  ul. Poranna

  ul. Porzeczkowa

  ul. Pułaskiego

  Ratusz

  ul. Ratuszowa

  ul. Rubinowa

  ul. Rynek

  ul. Sielska

  ul. Sienkiewicza

  ul. Składowa

  ul. Sosnowa

  ul. Sportowa

  ul. Srebrna

  ul. Staromiejska

  ul. Strażacka

  ul. Szkolna

  ul. Szmaragdowa

  ul. Słoneczna

  ul. Towarowa

  ul. Wandy Pieniężnej

  ul. Warszawska

  ul. Wilcza

  ul. Wiśniowa

  ul. Wodociągowa

  ul. Wrzosowa

  ul. Wąska

  ul. Wędkarska

  ul. Władysława Jagiełły

  ul. Zajęcza

  ul. Zamkowa

  ul. Zielona

  ul. Złota

  ul. Świerkowa

  ul. Żeglarska

  ul. Żeromskiego