Olsztynek w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Olsztynek - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Olsztynek to miasto leżące w północno-wschodniej Polsce. Należy do województwa warmińsko-mazurskiego, powiatu olsztyńskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Olsztynek.
 • 7 229 Liczba mieszkańców
 • 7,7 km² Powierzchnia
 • 940,1 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 169 m n.p.m Wysokość
 • 1359 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 89 Numer kierunkowy
 • NOL Tablice rejestracyjne
 • Mirosław Wojciech Stegienko Burmistrz miasta
Olsztynek na mapie
Identyfikatory
 • 20.282753.5824 Współrzędne GPS
 • 2814094 TERYT (TERC)
 • 0964910 SIMC
Herb miasta Olsztynek
Olsztynek herb

Jak Olsztynek wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Olsztynek na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Olsztynek wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Olsztynek plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
10Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do gazu sieciowego
28Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego
36Miasta w Polsce z najdłuszymi bus-pasami
45Miasta w Polsce z największą liczbą samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
107Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań
139Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku pierwotnym
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
153Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem gimnazjalnym w Polsce
163Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce
191Miasta w Polsce z największą liczbą autobusów
203Miasta w Polsce z największą liczbą rozwodów na 1000 mieszkańców
207Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
212Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja)
233Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań korzystających z centralnego ogrzewania
240Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań wyposażonych w ustęp spłukiwany
245Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
258Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
264Miasta z największym odsetkiem rozwódek/rozwodników w Polsce
281Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku wtórnym
282Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów na 1000 mieszkańców
298Miasta z największym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w Polsce
302Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze przemysłowym (przemysł i budownictwo)
303Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
340Miasta o największej gęstości zaludnienia w Polsce

Olsztynek - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
11-015Poczta Olsztynek, ul. Chopina 15

Olsztynek - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Olsztynku)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Oddział w Olsztynie
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
Pl. Konsulatu Polskiego 4
10-959 Olsztyn
Urząd Miejski w Olsztynku
(89) 519-54-50
(89) 519-54-57
Ratusz 1
11-015 Olsztynek

Olsztynek - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Olsztynek jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 7 229, z czego 52,2% stanowią kobiety, a 47,8% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców zmalała o 5,8%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,6 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Olsztynka zawarli w 2022 roku 24 małżeństw, co odpowiada 3,3 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla kraju.
  28,7% mieszkańców Olsztynka jest stanu wolnego, 53,3% żyje w małżeństwie, 8,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 7,3% to wdowy/wdowcy.

  Olsztynek ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -49. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -6,79 na 1000 mieszkańców Olsztynka. W 2022 roku urodziło się 51 dzieci, w tym 43,1% dziewczynek i 56,9% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 415 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,67 i jest większy od średniej dla województwa oraz porównywalny do współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 25,5% zgonów w Olsztynku spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 18,9% zgonów w Olsztynku były nowotwory, a 7,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Olsztynka przypada 13.86 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 92 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 114 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Olsztynka -22. W tym samym roku 6 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 5 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  59,2% mieszkańców Olsztynka jest w wieku produkcyjnym, 17,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,4% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Olsztynka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 7 229 Liczba mieszkańców
 • 3 773 Kobiety
 • 3 456 Mężczyźni
 • 52,2%
  47,8%
 • 109 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 109 kobiet)
 • 92 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 92 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Olsztynku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Olsztynku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Olsztynku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Olsztynka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,6 lat Średni wiek mieszkańców
 • Olsztynek
  42,6 lat
  Województwo
  41,8 lat
  Cała Polska
  42,1 lat
 • 44,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Olsztynek, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Olsztynka
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Olsztynek,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Olsztynek,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Olsztynek,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,7% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  28,9%
  woj. warmińsko-mazurskie
  29,2%
  Kraj
  29,1%
 • 24,7% Kobiety
  (Panny)
 • 33,2% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 53,3% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  53,3%
  woj. warmińsko-mazurskie
  51,4%
  Polska
  54,0%
 • 53,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 53,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 7,3% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  7,1%
  Warmińsko-mazurskie
  8,4%
  Kraj
  8,5%
 • 11,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 8,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Olsztynek
  8,1%
  Warmińsko-mazurskie
  8,9%
  Cała Polska
  7,6%
 • 8,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 7,7% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 2,6% Nieustalone
 • Olsztynek
  2,6%
  Województwo
  2,1%
  Polska
  0,7%
 • 2,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 3,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Olsztynku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Olsztynku w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,3 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Olsztynek
  3,3
  Warmińsko-mazurskie
  3,9
  Kraj
  4,1
 • 1,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  1,7
  Warmińsko-mazurskie
  1,8
  Cała Polska
  1,6
 • 24 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Olsztynku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Olsztynku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -49 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -26 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -23 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -6,79 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -6,8
  woj. warmińsko-mazurskie
  -4,5
  Cała Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Olsztynku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Olsztynku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Olsztynku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Olsztynku w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 51 Urodzenia żywe
 • 22 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 29 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 43,1%
  56,9%
 • 7,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  7,1
  woj. warmińsko-mazurskie
  7,2
  Cała Polska
  8,1
 • 29,8 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Olsztynek
  29,8
  Województwo
  32,1
  Kraj
  35,1
 • 7 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7
 • 37 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 37
 • 86 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 86
 • 63 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 63
 • 30 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 30
 • 4 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 4
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 415 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 325 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 510 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 415 g
  Warmińsko-mazurskie
  3 389 g
  Cały kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 9 Waga 4500g - 4999g
 • 9
 • 105 Waga 4000g - 4499g
 • 105
 • 305 Waga 3500g - 3999g
 • 305
 • 307 Waga 3000g - 3499g
 • 307
 • 139 Waga 2500g - 2999g
 • 139
 • 21 Waga 2000g - 2499g
 • 21
 • 12 Waga 1500g - 1999g
 • 12
 • 7 Waga 1000g - 1499g
 • 7
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,14 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Olsztynek
  1,14
  Warmińsko-mazurskie
  1,21
  Kraj
  1,26
 • 0,58 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,58
  Województwo
  0,59
  Polska
  0,61
 • 0,67 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Olsztynek
  0,67
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,61
  Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Olsztynku w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 100 Zgony
 • 48 Kobiety
  (Zgony)
 • 52 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,0%
  52,0%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 13,9 Zgony na 1000 ludności
 • Olsztynek
  13,9
  Warmińsko-mazurskie
  11,8
  Cały kraj
  11,9
 • 150,0 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Olsztynek
  150,0
  Warmińsko-mazurskie
  162,8
  Polska
  147,0
 • 0,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  0,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  4,6
  Polska
  3,8
 • 3,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,4
  Polska
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Warmińsko-mazurskie
  1,5
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie olsztyńskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 25,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  25,5%
  woj. warmińsko-mazurskie
  26,3%
  Polska
  34,8%
 • 18,9% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  18,9%
  woj. warmińsko-mazurskie
  19,9%
  Polska
  19,6%
 • 7,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Olsztynek
  7,9%
  Województwo
  6,5%
  Kraj
  5,4%
 • 265 Zgony spowodowane COVID-19
 • 22,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Warmińsko-mazurskie
  22,5
  Cała Polska
  13,3
 • 63,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. warmińsko-mazurskie
  63,0
  Polska
  74,4
 • 216,6 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Olsztynek
  216,6
  woj. warmińsko-mazurskie
  271,1
  Polska
  268,1
 • 244,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Warmińsko-mazurskie
  244,1
  Kraj
  246,5
 • 292,7 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 299,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 286,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  292,7
  Warmińsko-mazurskie
  358,8
  Cała Polska
  475,8
 • 57,7 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 26,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 88,5 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Olsztynek
  57,7
  Warmińsko-mazurskie
  54,6
  Cała Polska
  70,6
 • 16,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Olsztynek
  16,9
  woj. warmińsko-mazurskie
  29,2
  Polska
  32,6
 • 10,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  10,7
  Warmińsko-mazurskie
  7,2
  Cała Polska
  6,9
 • 1,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Olsztynek
  1,0%
  Warmińsko-mazurskie
  0,6%
  Cała Polska
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 92 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 47 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 45 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 6 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 5 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 114 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 55 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 59 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 5 Wymeldowania za granicę
 • 3 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 2 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -21 Saldo migracji
 • -10 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -11 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -22 Saldo migracji wewnętrznych
 • -8 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -14 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • -2 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 3 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Olsztynku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Olsztynku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 14,3% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,6% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,8% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,2% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,5% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,9% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,7% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,9% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Olsztynek, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Olsztynek - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Olsztynku oddano do użytku 55 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 7,61 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Olsztynku to 2 708 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 375 mieszkania. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  94,5% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 5,5% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Olsztynku to 3,09 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej liczby izb dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Olsztynku to 60,90 m2 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,61% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 98,53% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 96,99% mieszkań posiada łazienkę, 89,26% korzysta z centralnego ogrzewania, a 98,04% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu olsztyńskiego.

  Powiat olsztyński - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Olsztynku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 708 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 374,60 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  374,60
  Warmińsko-mazurskie
  396,50
  Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 68,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Olsztynek
  68,90 m2
  Warmińsko-mazurskie
  69,60 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 25,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Olsztynek
  25,80 m2
  woj. warmińsko-mazurskie
  27,60 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,78 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Olsztynek
  3,78
  Województwo
  3,78
  Cała Polska
  3,83
 • 2,67 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,67
  Województwo
  2,52
  Cała Polska
  2,42
 • 0,71 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,71
  Województwo
  0,67
  Cała Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Olsztynku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 55 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 7,61 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  7,61
  Warmińsko-mazurskie
  5,65
  Kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 170 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 3,09 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Olsztynek
  3,09
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,77
  Polska
  3,89
 • 23,52 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  23,52
  Warmińsko-mazurskie
  21,29
  Cała Polska
  24,56
 • 3 351 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 60,9 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  60,9 m2
  woj. warmińsko-mazurskie
  84,5 m2
  Cała Polska
  92,3 m2
 • 0,46 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Olsztynek
  0,46 m2
  Warmińsko-mazurskie
  0,48 m2
  Cała Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Olsztynku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 98,61% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  98,61%
  Warmińsko-mazurskie
  97,97%
  Cały kraj
  97,71%
 • 98,53% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  98,53%
  Województwo
  95,43%
  Cała Polska
  95,10%
 • 96,99% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  96,99%
  woj. warmińsko-mazurskie
  93,90%
  Cała Polska
  93,66%
 • 89,26% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  89,26%
  Warmińsko-mazurskie
  86,78%
  Cały kraj
  85,62%
 • 98,04% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  98,04%
  woj. warmińsko-mazurskie
  44,21%
  Cała Polska
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Olsztynek - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Olsztynku na 1000 mieszkańców pracuje 381osób . Jest to więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w Olsztynku wynosiło w 2022 roku 7,2% (7,2% wśród kobiet i 7,2% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Olsztynku wynosiło 5 865,11 PLN, co odpowiada 87.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Olsztynka 438 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 215 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -223.

  13,2% aktywnych zawodowo mieszkańców Olsztynka pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 38,7% w przemyśle i budownictwie, a 22,2% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Olsztynku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 381 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  381,0
  Warmińsko-mazurskie
  358,0
  Polska
  402,0
 • 7,2% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 7,2% Kobiety
 • 7,2% Mężczyźni
 • Tutaj
  7,2%
  Warmińsko-mazurskie
  8,7%
  Cały kraj
  5,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Olsztynku w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Olsztynku w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Olsztynku w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Olsztynku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 865 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 865 PLN
  Warmińsko-mazurskie
  5 675 PLN
  Kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Olsztynku w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Olsztynku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 438 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 215 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -223 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,49 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Olsztynku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 13,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 10,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 15,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 38,7% Przemysł i budownictwo
 • 23,1% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 53,5% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 22,2% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 26,4% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 18,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,7% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,3% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,2% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 24,2% Pozostałe
 • 37,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 11,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Olsztynku w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 17,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,0% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,0% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,2% W wieku produkcyjnym
 • 53,7% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,1% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 23,4% W wieku poprodukcyjnym
 • 30,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,9% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Olsztynek, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 69,1 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  69,1
  Warmińsko-mazurskie
  65,7
  Polska
  69,0
 • 39,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  39,6
  Warmińsko-mazurskie
  35,7
  Cały kraj
  38,2
 • 134,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  134,4
  Województwo
  119,2
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 60,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,4% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,6% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Olsztynek - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Olsztynku w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 771 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 492 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 66 nowych podmiotów, a 30 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (91) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (40) w roku 2021. W tym samym okresie najwięcej (84) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (25) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Olsztynku najwięcej (42) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (735) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,0% (8) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 20,0% (154) podmiotów, a 79,0% (609) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Olsztynku najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (24.8%) oraz Budownictwo (17.3%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 771 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 8 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 154 Przemysł i budownictwo
 • 609 Pozostała działalność
 • 66 Podmioty nowo zarejestrowane w Olsztynku w 2022 roku
 • 30 Podmioty wyrejestrowane w Olsztynku w 2022 roku
 • 492 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 735 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 735
 • 28 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 28
 • 8 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 8
 • 771 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 771
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 Spółdzielnie ogółem
 • 5
 • 47 Spółki handlowe ogółem
 • 47
 • 1  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 41  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 41
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 42 Spółki cywilne ogółem
 • 42
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 492 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 122 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 122
 • 85 Budownictwo
 • 85
 • 44 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 44
 • 44 Przetwórstwo przemysłowe
 • 44
 • 41 Transport i gospodarka magazynowa
 • 41
 • 37 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 37
 • 33 Pozostała działalność
 • 33
 • 22 Informacja i komunikacja
 • 22
 • 14 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 14
 • 14 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 14
 • 10 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 10
 • 9 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 9
 • 6 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 6
 • 5 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 5
 • 4 Edukacja
 • 4
 • 2 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Olsztynek - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Olsztynku stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 96 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 13,33 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Olsztynku wynosi 67,60% i jest mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Olsztynka najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 6,84 (wykrywalność 49%) oraz o charakterze kryminalnym - 7,62 (wykrywalność 66%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 2,97 (42%), drogowe - 1,88 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,36 (97%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Olsztynku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Olsztynka.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Olsztynek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 96 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 96
 • 55 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 55
 • 21 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 21
 • 14 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 14
 • 3 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 3
 • 49 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 49
 • 13,33 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  13,33
  Warmińsko-mazurskie
  19,85
  Kraj
  22,81
 • 7,62 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Olsztynek
  7,62
  woj. warmińsko-mazurskie
  11,34
  Cały kraj
  12,98
 • 2,97 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,97
  Województwo
  5,43
  Cały kraj
  6,99
 • 1,88 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  1,88
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,01
  Cały kraj
  1,82
 • 0,36 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,36
  Warmińsko-mazurskie
  0,37
  Polska
  0,35
 • 6,84 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  6,84
  Warmińsko-mazurskie
  10,33
  Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Olsztynek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Olsztynek
  68%
  woj. warmińsko-mazurskie
  75%
  Kraj
  71%
 • 67% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Olsztynek
  67%
  Województwo
  71%
  Kraj
  63%
 • 43% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Olsztynek
  43%
  woj. warmińsko-mazurskie
  70%
  Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  99%
  Województwo
  99%
  Polska
  99%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Olsztynek
  98%
  Warmińsko-mazurskie
  96%
  Kraj
  88%
 • 49% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  49%
  Województwo
  60%
  Kraj
  51%

Olsztynek - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Olsztynka wyniosła w 2022 roku 78,3 mln złotych, co daje 5,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 5.9% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Olsztynka - 32.4% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (10.5%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (8.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 5,8 mln złotych, czyli 7,4% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Olsztynka wyniosła w 2022 roku 75,5 mln złotych, co daje 5,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 2.4% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (46.6%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (19.6%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (8.2%). W budżecie Olsztynka wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 955 złotych na mieszkańca (16,7%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 77,2 złotych na mieszkańca (1,3%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 27,4%.
 • Wydatki budżetu w Olsztynku według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Olsztynka według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Olsztynek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Olsztynka według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  43,9 mln

  3,1 tys(100%)

  52,7 mln

  3,8 tys(100%)

  58,0 mln

  4,2 tys(100%)

  61,9 mln

  4,5 tys(100%)

  69,0 mln

  5,0 tys(100%)

  66,7 mln

  5,0 tys(100%)

  74,6 mln

  5,6 tys(100%)

  78,3 mln

  5,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  17,2 mln

  2,2 tys(39.1%)

  17,7 mln

  2,3 tys(33.5%)

  17,7 mln

  2,3 tys(30.5%)

  19,6 mln

  2,6 tys(31.7%)

  21,7 mln

  2,9 tys(31.4%)

  20,8 mln

  2,8 tys(31.2%)

  22,6 mln

  3,0 tys(30.3%)

  25,3 mln

  3,5 tys(32.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  4,2 mln

  543(9.5%)

  4,3 mln

  564(8.2%)

  5,3 mln

  694(9.2%)

  5,6 mln

  740(9.1%)

  5,5 mln

  732(8%)

  6,0 mln

  799(9%)

  6,5 mln

  872(8.7%)

  8,2 mln

  1,1 tys(10.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  9,2 mln

  1,2 tys(21%)

  17,4 mln

  2,3 tys(33%)

  4,2 mln

  549(7.3%)

  4,4 mln

  582(7.1%)

  4,4 mln

  591(6.4%)

  4,5 mln

  603(6.8%)

  5,0 mln

  670(6.7%)

  6,6 mln

  914(8.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,9 mln

  246(4.3%)

  2,6 mln

  345(5%)

  4,0 mln

  516(6.8%)

  6,0 mln

  785(9.6%)

  4,2 mln

  557(6.1%)

  3,6 mln

  478(5.4%)

  7,0 mln

  943(9.4%)

  6,3 mln

  869(8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  169,3 tys

  22,1(0.4%)

  2,8 mln

  362(5.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  12,0 tys

  1,6(0%)

  88,8 tys

  11,9(0.1%)

  473,1 tys

  63,7(0.6%)

  6,0 mln

  828(7.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  329,7 tys

  43,0(0.8%)

  534,6 tys

  69,8(1%)

  1,0 mln

  134(1.8%)

  622,0 tys

  82,0(1%)

  612,0 tys

  81,4(0.9%)

  455,9 tys

  60,9(0.7%)

  681,2 tys

  91,8(0.9%)

  3,7 mln

  518(4.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,4 mln

  307(5.4%)

  2,2 mln

  285(4.1%)

  2,6 mln

  341(4.5%)

  3,2 mln

  419(5.1%)

  2,5 mln

  327(3.6%)

  2,3 mln

  308(3.5%)

  3,1 mln

  415(4.1%)

  3,3 mln

  450(4.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  421,9 tys

  55,0(1%)

  371,1 tys

  48,5(0.7%)

  391,5 tys

  51,0(0.7%)

  448,9 tys

  59,2(0.7%)

  580,3 tys

  77,2(0.8%)

  458,5 tys

  61,2(0.7%)

  338,4 tys

  45,6(0.5%)

  1,5 mln

  208(1.9%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  2,6 mln

  339(5.9%)

  1,6 mln

  204(3%)

  1,7 mln

  226(3%)

  1,8 mln

  234(2.9%)

  6,3 mln

  836(9.1%)

  2,2 mln

  288(3.2%)

  1,9 mln

  250(2.5%)

  1,4 mln

  193(1.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  2,2 mln

  282(4.9%)

  748,1 tys

  97,7(1.4%)

  1,7 mln

  220(2.9%)

  645,8 tys

  85,2(1%)

  604,7 tys

  80,5(0.9%)

  733,2 tys

  97,9(1.1%)

  3,0 mln

  407(4%)

  1,1 mln

  148(1.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  136,3 tys

  17,8(0.3%)

  236,6 tys

  30,9(0.4%)

  572,6 tys

  74,6(1%)

  369,7 tys

  48,8(0.6%)

  384,5 tys

  51,2(0.6%)

  495,3 tys

  66,1(0.7%)

  631,1 tys

  85,0(0.8%)

  723,6 tys

  100(0.9%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  636,1 tys

  82,9(1.4%)

  662,6 tys

  86,5(1.3%)

  659,4 tys

  85,9(1.1%)

  734,0 tys

  96,8(1.2%)

  769,3 tys

  102(1.1%)

  826,0 tys

  110(1.2%)

  703,3 tys

  94,7(0.9%)

  574,1 tys

  79,4(0.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1,2 mln

  161(2.8%)

  460,3 tys

  60,1(0.9%)

  530,9 tys

  69,2(0.9%)

  611,2 tys

  80,6(1%)

  769,1 tys

  102(1.1%)

  1,5 mln

  198(2.2%)

  771,6 tys

  104(1%)

  562,2 tys

  77,8(0.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  290,2 tys

  37,8(0.7%)

  357,5 tys

  46,7(0.7%)

  386,7 tys

  50,4(0.7%)

  352,8 tys

  46,5(0.6%)

  368,1 tys

  49,0(0.5%)

  295,9 tys

  39,5(0.4%)

  361,4 tys

  48,7(0.5%)

  413,0 tys

  57,1(0.5%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  32,9 tys

  4,3(0.1%)

  48,0 tys

  6,3(0.1%)

  19,9 tys

  2,6(0%)

  21,5 tys

  2,8(0%)

  25,4 tys

  3,4(0%)

  52,8 tys

  7,0(0.1%)

  47,8 tys

  6,4(0.1%)

  156,4 tys

  21,6(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  540,6 tys

  70,5(1.2%)

  506,7 tys

  66,2(1%)

  509,5 tys

  66,4(0.9%)

  549,8 tys

  72,5(0.9%)

  707,1 tys

  94,1(1%)

  804,0 tys

  107(1.2%)

  684,8 tys

  92,3(0.9%)

  113,8 tys

  15,7(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  181,8 tys

  23,7(0.4%)

  16,6 tys

  2,2(0%)

  6,3 tys

  0,8(0%)

  229,9 tys

  30,3(0.4%)

  162,6 tys

  21,6(0.2%)

  152,0 tys

  20,3(0.2%)

  8,3 tys

  1,1(0%)

  76,0 tys

  10,5(0.1%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  162,2 tys

  21,1(0.4%)

  383

  0,1(0%)

  458

  0,1(0%)

  472

  0,1(0%)

  614,4 tys

  81,8(0.9%)

  14,0 tys

  1,9(0%)

  19,5 tys

  2,6(0%)

  3,9 tys

  0,5(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  6,0 tys

  0,8(0%)

  1,5 tys

  0,2(0%)

  2,5 tys

  0,3(0%)

  2,0 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  11,8 tys

  1,6(0%)

  3,0 tys

  0,4(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  43,6 tys

  5,7(0.1%)

  237,7 tys

  31,1(0.5%)

  61,6 tys

  8,0(0.1%)

  12,2 tys

  1,6(0%)

  55,3 tys

  7,4(0.1%)

  69,2 tys

  9,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,2 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  181,3 tys

  23,6(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  584,9 tys

  77,2(0.9%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Olsztynku według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Olsztynka według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Olsztynek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Olsztynka według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  42,8 mln

  3,1 tys(100%)

  52,9 mln

  3,8 tys(100%)

  56,3 mln

  4,1 tys(100%)

  58,7 mln

  4,2 tys(100%)

  69,0 mln

  5,0 tys(100%)

  71,8 mln

  5,4 tys(100%)

  78,1 mln

  5,9 tys(100%)

  75,5 mln

  5,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  16,8 mln

  2,2 tys(39.3%)

  18,2 mln

  2,4 tys(34.3%)

  19,6 mln

  2,5 tys(34.8%)

  22,5 mln

  3,0 tys(38.4%)

  25,9 mln

  3,4 tys(37.5%)

  27,5 mln

  3,7 tys(38.3%)

  30,9 mln

  4,2 tys(39.6%)

  35,2 mln

  4,9 tys(46.6%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  12,2 mln

  1,6 tys(28.4%)

  12,8 mln

  1,7 tys(24.2%)

  12,3 mln

  1,6 tys(21.8%)

  12,0 mln

  1,6 tys(20.5%)

  13,4 mln

  1,8 tys(19.5%)

  15,4 mln

  2,1 tys(21.5%)

  14,8 mln

  2,0 tys(19%)

  14,8 mln

  2,0 tys(19.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  148,8 tys

  19,4(0.3%)

  961,5 tys

  126(1.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  12,0 tys

  1,6(0%)

  529,5 tys

  70,7(0.7%)

  4,0 tys

  0,5(0%)

  6,2 mln

  856(8.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,7 mln

  872(15.6%)

  14,8 mln

  1,9 tys(28%)

  1,6 mln

  211(2.9%)

  1,7 mln

  226(2.9%)

  1,6 mln

  214(2.3%)

  1,5 mln

  204(2.1%)

  1,7 mln

  231(2.2%)

  2,8 mln

  390(3.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  935,0 tys

  122(2.2%)

  900,1 tys

  118(1.7%)

  1,0 mln

  134(1.8%)

  1,8 mln

  235(3%)

  1,7 mln

  233(2.5%)

  1,0 mln

  138(1.4%)

  1,6 mln

  209(2%)

  1,4 mln

  189(1.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,3 mln

  302(5.4%)

  3,3 mln

  437(6.3%)

  2,8 mln

  369(5%)

  2,4 mln

  311(4%)

  1,7 mln

  224(2.4%)

  3,3 mln

  438(4.6%)

  4,5 mln

  609(5.8%)

  1,3 mln

  182(1.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  659,3 tys

  86,0(1.5%)

  630,0 tys

  82,3(1.2%)

  933,9 tys

  122(1.7%)

  333,6 tys

  44,0(0.6%)

  2,2 mln

  292(3.2%)

  326,0 tys

  43,5(0.5%)

  3,1 mln

  423(4%)

  661,0 tys

  91,4(0.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  912,1 tys

  119(2.1%)

  323,0 tys

  42,2(0.6%)

  545,8 tys

  71,1(1%)

  435,3 tys

  57,4(0.7%)

  444,3 tys

  59,1(0.6%)

  451,2 tys

  60,2(0.6%)

  591,8 tys

  79,7(0.8%)

  568,2 tys

  78,6(0.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  275,6 tys

  35,9(0.6%)

  285,1 tys

  37,2(0.5%)

  347,4 tys

  45,2(0.6%)

  247,2 tys

  32,6(0.4%)

  182,0 tys

  24,2(0.3%)

  260,1 tys

  34,7(0.4%)

  295,2 tys

  39,8(0.4%)

  399,0 tys

  55,2(0.5%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  271,5 tys

  37,6(0.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  18,5 tys

  2,4(0%)

  18,8 tys

  2,5(0%)

  123,6 tys

  16,1(0.2%)

  114,6 tys

  15,1(0.2%)

  148,0 tys

  19,7(0.2%)

  133,4 tys

  17,8(0.2%)

  171,3 tys

  23,1(0.2%)

  175,0 tys

  24,2(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  151,9 tys

  19,8(0.4%)

  102,1 tys

  13,3(0.2%)

  63,1 tys

  8,2(0.1%)

  72,1 tys

  9,5(0.1%)

  68,5 tys

  9,1(0.1%)

  73,3 tys

  9,8(0.1%)

  68,0 tys

  9,2(0.1%)

  80,0 tys

  11,1(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  181,8 tys

  23,7(0.4%)

  16,6 tys

  2,2(0%)

  6,3 tys

  0,8(0%)

  229,9 tys

  30,3(0.4%)

  162,6 tys

  21,6(0.2%)

  152,0 tys

  20,3(0.2%)

  8,3 tys

  1,1(0%)

  76,0 tys

  10,5(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  495,1 tys

  64,6(1.2%)

  85,4 tys

  11,2(0.2%)

  276,4 tys

  36,0(0.5%)

  430,7 tys

  56,8(0.7%)

  219,3 tys

  29,2(0.3%)

  171,4 tys

  22,9(0.2%)

  77,6 tys

  10,5(0.1%)

  71,8 tys

  9,9(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  8,1 tys

  1,0(0%)

  6,9 tys

  0,9(0%)

  11,5 tys

  1,5(0%)

  11,5 tys

  1,5(0%)

  13,9 tys

  1,9(0%)

  15,0 tys

  2,0(0%)

  15,0 tys

  2,0(0%)

  64,2 tys

  8,9(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  389,2 tys

  50,7(0.9%)

  17,0 tys

  2,2(0%)

  83,8 tys

  10,9(0.1%)

  203,5 tys

  26,8(0.3%)

  2,9 mln

  391(4.3%)

  340,7 tys

  45,5(0.5%)

  16,4 tys

  2,2(0%)

  18,1 tys

  2,5(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  112,0 tys

  14,6(0.3%)

  8,4 tys

  1,1(0%)

  10,0 tys

  1,3(0%)

  26,0 tys

  3,4(0%)

  12,1 tys

  1,6(0%)

  18,3 tys

  2,4(0%)

  12,3 tys

  1,7(0%)

  17,7 tys

  2,4(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  107,1 tys

  14,0(0.3%)

  78,8 tys

  10,3(0.1%)

  46,9 tys

  6,1(0.1%)

  47,7 tys

  6,3(0.1%)

  46,8 tys

  6,2(0.1%)

  19,0 tys

  2,5(0%)

  47,7 tys

  6,4(0.1%)

  9,8 tys

  1,4(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  304,2 tys

  39,7(0.7%)

  367,9 tys

  48,1(0.7%)

  397,7 tys

  51,8(0.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  21,1 tys

  2,8(0%)

  42,5 tys

  5,7(0.1%)

  767

  0,1(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  115,3 tys

  15,0(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  415,6 tys

  54,8(0.7%)

  41,8 tys

  5,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Olsztynek - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 581 mieszkańców Olsztynka jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 762 kobiet oraz 819 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 24,1% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,1% wykształcenie policealne, 11,2% średnie ogólnokształcące, a 17,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 20,0% mieszkańców Olsztynka, gimnazjalnym 3,6%, natomiast 16,1% podstawowym ukończonym. 3,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa warmińsko-mazurskiego mieszkańcy Olsztynka mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Olsztynku największy odsetek ma wykształcenie wyższe (28,3%) oraz podstawowe ukończone (16,5%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (25,7%) oraz średnie zawodowe (19,8%).

  W roku 2021 w Olsztynku mieściło się 1 przedszkole, w którym do 10 oddziałów uczęszczało 242 dzieci (127 dziewczynek oraz 115 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Olsztynku mieściło się 1 przedszkole, w którym do 8 oddziałów uczęszczało 200 dzieci (96 dziewczynek oraz 104 chłopców). Dostępnych było 200 miejsc.

  16,6% mieszkańców Olsztynka w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,4% wśród dziewczynek i 16,8% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 218 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,72 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 4 szkoły podstawowe, w których w 53 oddziałach uczyło się 923 uczniów (445 kobiet oraz 478 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Olsztynku placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 32 oddziałach uczyło się 626 uczniów (313 kobiet oraz 313 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 29,7% ludności (28,0% wśród dziewczynek i 31,3% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17,4 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 154,35.

  W Olsztynku znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 4 oddziałach uczyło się 98 uczniów (57 kobiet oraz 41 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 23 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Olsztynku placówkę miały 2 licea ogólnokształcące, w których w 9 oddziałach uczyło się 224 uczniów (129 kobiet oraz 95 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 76 absolwentów.

  W Olsztynku znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 4 oddziałach uczyło się 117 uczniów (45 kobiet oraz 72 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,6% mieszkańców (17,3% wśród dziewczyn i 17,9% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 24,5 uczniów. 29,3 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 21,7% mieszkańców Olsztynka w wieku potencjalnej nauki (24,1% kobiet i 19,5% mężczyzn).

 • 24,1% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  24,1%
  woj. warmińsko-mazurskie
  20,7%
  Kraj
  25,2%
 • 28,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 19,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 32,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  32,3%
  woj. warmińsko-mazurskie
  34,6%
  Cały kraj
  35,2%
 • 33,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 30,9% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,1% Wykształcenie policealne
 • Olsztynek
  3,1%
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,3%
  Cała Polska
  3,3%
 • 4,3% Kobiety
  (policealne)
 • 1,7% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  11,2%
  Województwo
  11,8%
  Cały kraj
  11,9%
 • 13,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  17,9%
  Warmińsko-mazurskie
  19,5%
  Kraj
  20,0%
 • 16,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 20,0% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Olsztynek
  20,0%
  woj. warmińsko-mazurskie
  21,0%
  Polska
  21,2%
 • 14,6% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 25,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  3,6%
  Województwo
  3,7%
  Kraj
  3,0%
 • 3,0% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 16,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  16,1%
  Warmińsko-mazurskie
  16,5%
  Cały kraj
  12,3%
 • 16,5% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 15,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Olsztynek
  3,9%
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,6%
  Polska
  3,1%
 • 3,9% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,8% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Olsztynku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1218 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Olsztynek
  1 218,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  820,0
  Cała Polska
  883,0
 • 0,72 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Olsztynek
  0,72
  Warmińsko-mazurskie
  1,00
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 3 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 10 Oddziały
 • 5 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 275 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Olsztynek) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 242 Dzieci
 • 127 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 115 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 52,5%
  47,5%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 40 3 lata
 • 40
 • 60 4 lata
 • 60
 • 77 5 lata
 • 77
 • 63 6 lat
 • 63
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 22 3 lata
 • 22
 • 34 4 lata
 • 34
 • 42 5 lata
 • 42
 • 27 6 lat
 • 27
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 18 3 lata
 • 18
 • 26 4 lata
 • 26
 • 35 5 lata
 • 35
 • 36 6 lat
 • 36
 • 111 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 17,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 16,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 6,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Olsztynku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Olsztynku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Miejskie w Olsztynku
  Publiczne
  89 519-26-42
  89 519-26-42
  ul. Szkolna 9
  11-015 Olsztynek
  1024614
 • Szkoły podstawowe w Olsztynku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Olsztynek) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 53 Oddziały
 • 923 Uczniowie
 • 445 Kobiety
  (uczniowie)
 • 478 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,2%
  51,8%
 • 117 Uczniowie w 1 klasie
 • 53 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 64 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 114 Absolwenci
 • 56 Kobiety
  (absolwenci)
 • 58 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 17,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  17,4
  woj. warmińsko-mazurskie
  16,0
  Cały kraj
  16,7
 •  
 • 68,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 54,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 13,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 154,35 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  154,35
  Województwo
  91,99
  Kraj
  95,71
 • 153,18 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Olsztynek
  153,18
  woj. warmińsko-mazurskie
  90,65
  Cała Polska
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Olsztynek) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Olsztynek) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Olsztynku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Olsztynku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa w Olsztynku
  Publiczna
  89 519-23-75
  89 519-23-75
  ul. Ostródzka 2
  11-015 Olsztynek
  3061164
 • Szkoły ponadpodstawowe w Olsztynku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Olsztynek) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 4 Oddziały
 • 98 Uczniowie
 • 57 Kobiety
  (uczniowie)
 • 41 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 58,2%
  41,8%
 • 20 Uczniowie w 1 klasie
 • 12 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 8 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 23 Absolwenci
 • 13 Kobiety
  (absolwenci)
 • 10 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 24,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Olsztynek
  24,5
  Warmińsko-mazurskie
  25,4
  Cała Polska
  26,3
 •  
 • 7,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 6,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Olsztynek) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 27 Uczniowie w 1 klasie
 • 11 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 16 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 29,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Miasto
  29,3
  Warmińsko-mazurskie
  20,6
  Cała Polska
  19,6
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Olsztynku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Olsztynku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum Hotelarsko-Gastronomiczne Nr 1 w Olsztynku
  Publiczne
  89 519-26-27
  89 519-26-27
  ul. Zamkowa 6
  11-015 Olsztynek
  7163-
  Powiatowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Dywitach filia w Olsztynku
  Publiczna
  89 535-04-83
  ul. Górna 5
  11-015 Olsztynek
  -113-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Olsztynku
  Publiczna
  89 519-26-27
  89 519-26-27
  ul. Zamkowa 6
  11-015 Olsztynek
  4103-
  I Liceum Ogólnokształcące (Jacek Kaczmarski)
  Publiczne
  89 519-26-22
  89 519-26-22
  ul. Klikowicza 4
  11-015 Olsztynek
  497-
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Olsztynku
  Publiczne
  89 519-26-27
  89 519-26-27
  ul. Zamkowa 6
  11-015 Olsztynek
  382-
  Szkoła Policealna w Olsztynku
  Publiczna
  89 519-26-27
  89 519-26-27
  ul. Zamkowa 6
  11-015 Olsztynek
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Olsztynku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • 16,6% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,4% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,8% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 29,7% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,0% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 31,3% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,2% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,6% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,3% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,9% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 21,7% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 24,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 19,5% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Olsztynek, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Olsztynek, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Olsztynek, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Olsztynek - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Olsztynku

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Olsztynku w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Olsztynku
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Olsztynku: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Olsztynku 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 200 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 97 (uczestnicy: 3 760)
  • wystawy: 3 (uczestnicy: 50)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 7 (uczestnicy: 500)
  • koncerty: 30 (uczestnicy: 1 500)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 2 (uczestnicy: 80)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 11 (uczestnicy: 300)
  • konkursy: 12 (uczestnicy: 500)
  • pokazy teatralne: 9 (uczestnicy: 300)
  • konferencje: 1 (uczestnicy: 30)
  • warsztaty: 20 (uczestnicy: 400)
  • inne: 2 (uczestnicy: 100)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 20 (członkowie: 225)
  • plastyczne/techniczne: 3 (członkowie: 24)
  • taneczne: 5 (członkowie: 100)
  • muzyczne: 5 (członkowie: 27)
  • teatralne: 2 (członkowie: 11)
  • literackie: 2 (członkowie: 33)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 2 (członkowie: 22)
  • inne: 1 (członkowie: 8)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 10 (absolwenci: 70)
  • języków obcych: 1 (absolwenci: 10)
  • plastyczne: 2 (absolwenci: 20)
  • nauki gry na instrumentach: 4 (absolwenci: 15)
  • tańca: 3 (absolwenci: 25)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 24 (członkowie: 259)
  • teatralne: 2 (członkowie: 23)
  • muzyczne - instrumentalne: 12 (członkowie: 98)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 28)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 5)
  • taneczne: 6 (członkowie: 85)
  • inne: 1 (członkowie: 20)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Olsztynku działało 1 kino posiadające 1 salę z 90 miejscami na widowni. Odbyło się 498 seansów, na które przyszło 6 889 widzów, w tym 102 seanse filmów produkcji polskiej, na które przyszło 1 705 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Olsztynku działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 84 915 zwiedzających, co daje 117 676 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Olsztynku działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 24 062 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 5 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 29 267 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 10
  • dostępne dla czytelników: 5
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 5
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Olsztynku działało 6 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 409 członków. Zarejestrowano 365 ćwiczących (mężczyźni: 235, kobiety: 130, chłopcy do lat 18: 76, dziewczęta do lat 18: 115). Aktywnych było 7 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (4), instruktora sportowego (9) oraz inne osoby (2).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Olsztynku w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Olsztynku
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Olsztynka znajduje się 28 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Olsztynku
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Miasto Olsztynek, st.1, 2 (chronologia nieznana)dnia 1992-09-01, wykaz dokumentów: A-A127 z 1992-09-01; C-163 z brak daty
  • Plebania z 1684 r. (ul. Rynek 4)dnia 1949-09-10, wykaz dokumentów: IV-2-46/49 z 1949-09-10; O/16 z 1956-11-28; A-586 z 1961-02-20
  • Mur obronny z XIV w.dnia 1956-11-24, wykaz dokumentów: O/14 z 1956-11-24; A-586 z 1961-02-20
  • Kościół z XIV w. (ul. Zamkowa 1)dnia 1956-11-25, wykaz dokumentów: O/15 z 1956-11-25; A-586 z 1961-02-20
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Mrongowiusza 26)dnia 1961-02-20, wykaz dokumentów: A-586 z 1961-02-20; A-1233 z 1968-06-12
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XIX w. (ul. Ratuszowa 4)dnia 1961-02-20, wykaz dokumentów: A-586 z 1961-02-20; A-2648 z 1991-07-03
  • Zamek z 1. poł. XIV w. (ul. Zamkowa 6a)dnia 1961-02-20, wykaz dokumentów: A-586 z 1961-02-20; A-597 z 1961-06-27; A-1232 z 1968-06-12
  • Miasto z 1359 r.dnia 1961-02-20, wykaz dokumentów: A-586 z 1961-02-20; brak numeru z 1968-06-12
  • Chałupa z XIX w.dnia 1968-06-08, wykaz dokumentów: A-1211 z 1968-06-08
  • Chałupa z XIX w.dnia 1968-07-31, wykaz dokumentów: A-932 z 1968-07-31
  • Chałupa z końca XIX w.dnia 1983-12-09, wykaz dokumentów: 3571 z 1983-12-09
  • Cmentarz ewangelicki z 1. poł. XIX w.dnia 1987-10-07, wykaz dokumentów: A3852 z 1987-10-07
  • Cmentarz rzymsko-katolicki z XIX w.dnia 1987-10-07, wykaz dokumentów: A3853 z 1987-10-07
  • Cmentarz ewangelicki z XIX w.dnia 1987-10-07, wykaz dokumentów: A3854 z 1987-10-07
  • Wieża ciśnień z 1935 r. (ul. Mierkowska 4)dnia 1992-09-18, wykaz dokumentów: A-4224 z 1992-09-18
  • Magazyn z 1914 r. (ul. Składowa 9)dnia 1992-11-02, wykaz dokumentów: A-4234 z 1992-11-02; brak numeru z 1999-06-14
  • Inny budynek mieszkalny z 1920 - 1930 (ul. Świerczewskiego 3)dnia 1993-12-23, wykaz dokumentów: A-2661 z 1993-12-23
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Mrongowiusza 5)dnia 1994-03-30, wykaz dokumentów: A-2638 z 1994-03-30
  • Plebania z poł. XVIII w. (ul. Rynek 3)dnia 1994-11-21, wykaz dokumentów: A-1334 z 1994-11-21
  • Inny budynek mieszkalny z 1915 r. (ul. Warszawska 4)dnia 1996-08-28, wykaz dokumentów: A-1997 z 1996-08-28
  • Kościół z 1888 r. (ul. Chopina 7)dnia 2000-01-17, wykaz dokumentów: A-2625 z 2000-01-17
  • Wieża ciśnień z 1906 r.dnia 2000-03-16, wykaz dokumentów: A-2629 z 2000-03-16
  • Ratusz z 1915 - 1923 (ul. Ratuszowa 1)dnia 2001-01-19, wykaz dokumentów: A-2624 z 2001-01-19
  • Plebania z 2. poł. XIX w. (ul. Chopina 7)dnia 2008-01-16, wykaz dokumentów: A-4490 z 2008-01-16
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Chopina 10)dnia 2008-01-22, wykaz dokumentów: A-4491 z 2008-01-22
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Świerczewskiego 31)dnia 2008-01-22, wykaz dokumentów: A-4492 z 2008-01-22
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Świerczewskiego 27)dnia 2008-01-22, wykaz dokumentów: A-4493 z 2008-01-22
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Mrongowiusza 2)dnia 2008-12-11, wykaz dokumentów: A-4519 z 2008-12-11
 • Formy ochrony przyrody w Olsztynku
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Olsztynka znajduje się jedna forma ochrony przyrody. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Olsztynku
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Lasów Taborskich - obszar chronionego krajobrazuData ustanowienia: 1998-01-01, Powierzchnia: 29941.7 ha

Olsztynek - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 1 wypadków drogowych w Olsztynku odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 1 osobę ranną. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 13,8 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Olsztynku znajdowały się 2 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 5 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 5 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu olsztyńskiego.

  Powiat olsztyński - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Olsztynku
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 1 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 1 Ranni
  (rok 2022)
 • 1 Lekko ranni
 • 0 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Olsztynku w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 13,83 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  13,8
  Województwo
  60,7
  Cały kraj
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  0,0
  Warmińsko-mazurskie
  6,1
  Cała Polska
  5,0
 • 13,83 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  13,8
  Województwo
  67,9
  Cały kraj
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Miasto
  0,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  10,1
  Cała Polska
  8,9
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  100,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  111,8
  Polska
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 2 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Olsztynku w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 64,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Olsztynek
  64,6 km
  Województwo
  331,9 km
  Polska
  624,0 km
 • 1,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  1,8 km
  woj. warmińsko-mazurskie
  5,9 km
  Cały kraj
  5,2 km
 • 5 Liczba licencji na taksówki
 • 5 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Olsztynek przechodzi 5 dróg publicznych zaliczanych do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • S51droga ekspresowa S51(Ameryka - Olsztynek)
  • S7droga ekspresowa S7(Straszyn - Gdańsk - Przejazdowo - Koszwały - Elbląg - Bogaczewo - Pasłęk - Marzewo - Małdyty - Miłomłyn - Ostróda - Rychnowo - Olsztynek - Pawłowo - Waplewo - Rączki - Załuski - Nidzica - Powierz - Napierki - Płońsk - Siedlin - Zakroczym - Nowy Dwór Mazowiecki - Kazuń Nowy - Czosnów - Głuchów - Grójec - Skurów - Juzefów - Broniszew - Falęcice - Białobrzegi - Kamień - Stary Gózd - Kępiny - Radom - Szydłowiec - Skarżysko-Kamienna - Suchedniów - Zalezianka - Barcza - Wiśniówka - Kielce - Chęciny - Jędrzejów - Łączyn - Mierzawa - Wodzisław - Rząska - Balice - Kraków - Myślenice - Stróża - Pcim - Lubień)
  • DK 51droga krajowa nr 51(granica (Rosja) - Bezledy - Kiertyny Małe - Bartoszyce - Połęcze - Szwaruny - Osieka - Samolubie - Rogóż - Markajmy - Lidzbark Warmiński - Kraszewo - Miłogórze - Smolajny - Kosyń - Dobre Miasto - Stary Dwór - Barcikowo - Kabikiejmy Dolne - Spręcowo - Dywity - Olsztyn - Dorotowo - Stawiguda - Miodówko - Gryźliny - Ameryka - Olsztynek)
  • DK 58droga krajowa nr 58( Olsztynek - Mierki - Swaderki - Selwa - Kurki - Dąb - Zgniłocha - Dłużek - Jedwabno - Narty - Warchały - Dzierzki - Sawica - Janowo - Szczytno - Lemany - Zielonka - Stare Kiejkuty - Marksoby - Babięta - Stare Kiełbonki - Zgon - Ruciane-Nida - Snopki - Pisz - Babrosty - Kocioł Duży - Kaliszki - Biała Piska - Kożuchy - Świdry - Czarnówek - Chojnowo - Szczuczyn)
  • DK 7droga krajowa nr 7(Żukowo - Lniska - Leźno - Gdańsk - Koszwały - Cedry Małe - Kiezmark - Dworek - Stare Babki - Nowy Dwór Gdański - Kmiecin - Rakowe Pole - Solnica - Jazowa - Kazimierzowo - Elbląg - Miłomłyn - Piławki - Ostróda - Grabin - Szyldak - Rychnowo - Olsztynek - Załuski - Litwinki - Nidzica - Kanigowo - Powierz - Napierki - Kuklin - Uniszki Zawadzkie - Mława - Modła - Wiśniewo - Żurominek - Dalnia - Mdzewo - Strzegowo - Unierzyż - Kowalewko - Glinojeck - Kondrajec Szlachecki - Rybitwy - Polesie - Wola Dłużniewska - Szymaki - Ćwiklinek - Cieciórki - Płońsk - Siedlin - Szczytniki - Szczytno - Przyborowice Górne - Michałówek - Załuski - Niepiekła - Sobole - Kroczewo - Zakroczym - Czosnów - Łomna - Palmiry - Nowy Dziekanów - Dziekanów Leśny - Łomianki - Warszawa - Raszyn - Janki - Sękocin Nowy - Słomin - Sękocin Las - Łazy - Marysin - Jabłonowo - Mroków - Wola Mrokowska - Grzędy - Tarczyn - Rembertów - Głuchów - Kępiny - Jedlińsk - Wsola - Wielogóra - Radom - Augustów - Młodocin - Orońsko - Dobrut - Wałsnów - Chustki - Świerczek - Szydłowiec - Barak - Skarżysko-Kamienna - Chęciny - Wrzosy - Podzamcze - Tokarnia - Brzegi - Kajtanów - Lipówka - Mnichów - Ignacówka - Podchojny - Jędrzejów - Łączyn - Diament - Mierzawa - Klemencice - Wodzisław - Świątniki - Książ Wielki - Cisia Wola - Antolka - Miechów - Poradów - Wielki Dół - Szczepanowice - Wężerów - Ojrzanów - Słomniki - Wesoła - Domiarki - Stary Poskwitów - Widoma - Firlejów - Zerwana - Michałowice - Węgrzyce - Rząska - Balice - Kraków - Libertów - Gaj - Mogilany - Głogoczów - Krzyszkowice - Jawornik - Myślenice - Lubień - Tenczyn - Krzeczów - Skomielna Biała - Rabka-Zdrój - Spytkowice - Podwilk - Kuligowa - Orawka - Jabłonka - Chyżne - granica (Słowacja))
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Olsztynek przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 216Linia kolejowa nr 216: Działdowo - Olsztyn Główny [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Działdowo - Komorniki - Krasnołąka - Zakrzów-Sarnowo - Kozłowo - Nidzica - Dobrzyń - Bujaki - Waplewo -Olsztynek - Gryźliny - Stawiguda - Gągławki - Bartąg - Olsztyn Zachodni - Olsztyn Główny)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Olsztynku istnieje 92 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Agrestowa

  ul. Akacjowa

  ul. Brzozowa

  ul. Chopina

  ul. Cicha

  ul. Daszyńskiego

  ul. Diamentowa

  ul. Dębowa

  ul. Długosza

  ul. Emila von Behringa

  ul. Floriana

  ul. Gdańska

  ul. Grabowa

  ul. Grunwaldzka

  ul. Górna

  ul. Głogowa

  ul. Inwalidów

  ul. Jagodowa

  ul. Jana Pawła II

  ul. Jemiołowska

  ul. Jeziorna

  ul. Kajki

  ul. Kamienna

  ul. Kasztanowa

  ul. Klikowicza

  ul. Klonowa

  ul. Kochanowskiego

  ul. Kolejowa

  ul. Kopernika

  ul. Kościuszki

  ul. Krzywa

  ul. Krótka

  ul. Księżycowa

  ul. Leszczynowa

  ul. Leśna

  ul. Leśników

  ul. Lipowa

  ul. Malinowa

  ul. Mazurska

  ul. Mały Rynek

  ul. Mickiewicza

  ul. Mierkowska

  ul. Morelowa

  ul. Mrongowiusza

  ul. Niepodległości

  ul. Nowowiejskiego

  ul. Ogrodowa

  ul. Olsztyńska

  ul. Ostródzka

  ul. Owocowa

  ul. Park

  ul. Parkowa

  ul. Perłowa

  ul. Pionierów

  Plac św. Piotra

  ul. Platynowa

  ul. Polna

  ul. Poranna

  ul. Porzeczkowa

  ul. Pułaskiego

  Ratusz

  ul. Ratuszowa

  ul. Rubinowa

  ul. Rynek

  ul. Sielska

  ul. Sienkiewicza

  ul. Składowa

  ul. Sosnowa

  ul. Sportowa

  ul. Srebrna

  ul. Staromiejska

  ul. Strażacka

  ul. Szkolna

  ul. Szmaragdowa

  ul. Słoneczna

  ul. Towarowa

  ul. Wandy Pieniężnej

  ul. Warszawska

  ul. Wilcza

  ul. Wiśniowa

  ul. Wodociągowa

  ul. Wrzosowa

  ul. Wąska

  ul. Wędkarska

  ul. Władysława Jagiełły

  ul. Zajęcza

  ul. Zamkowa

  ul. Zielona

  ul. Złota

  ul. Świerkowa

  ul. Żeglarska

  ul. Żeromskiego