Kłobuck w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe)

Kłobuck - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Kłobuck to miasto leżące w południowej Polsce. Należy do województwa śląskiego, powiatu kłobuckiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Kłobuck.
 • 12 297 Liczba mieszkańców
 • 47,5 km² Powierzchnia
 • 259,1 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 240 – 284 m n.p.m Wysokość
 • 1244 lub przed 1339 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 34 Numer kierunkowy
 • SKL Tablice rejestracyjne
 • Jerzy Wiesław Zakrzewski Burmistrz miasta
Kłobuck na mapie
Identyfikatory
 • 18.936850.9009 Współrzędne GPS
 • 2406014 TERYT (TERC)
 • 0931678 SIMC
Herb miasta Kłobuck
Kłobuck herb
Flaga miasta Kłobuck
Kłobuck flaga

Jak Kłobuck wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Kłobuck na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Kłobuck wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Kłobuck plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
14Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
32Miasta w Polsce z największą liczbą motocykli
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
55Miasta w Polsce z najstarszymi motocyklami
82Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem zasadniczym zawodowym w Polsce
91Miasta o największej powierzchni w Polsce
103Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań oddanych do użytkowania w 2022 roku
107Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów osobowych
112Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych
112Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych
115Miasta w Polsce z najstarszymi autobusami
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
144Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań wyposażonych w ustęp spłukiwany
160Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań posiadających łazienkę
161Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych nowotworami
173Miasta z najstarszymi mieszkańcami w Polsce
191Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
205Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze przemysłowym (przemysł i budownictwo)
228Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
251Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku poprodukcyjnym w Polsce
252Miasta z największym odsetkiem wdów/wdowców w Polsce
258Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim zawodowym w Polsce
263Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań korzystających z centralnego ogrzewania
272Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych

Kłobuck - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
42-100Poczta Kłobuck, ul. 11 Listopada 3
42-100Skrytki Pocztowe Poczta Kłobuck, ul. 11 Listopada 3

Kłobuck - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Kłobucku)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis urzędów można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki urzędów w Kłobucku aby wyświetlić jedynie instytucje spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Skarbowy w Kłobucku
(34) 310-08-00
(34) 310 08 88
Rynek im Jana Pawła II 13
42-100 Kłobuck
ZUS Inspektorat w Kłobucku (podlega pod: ZUS Oddział w Częstochowie)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.15-17.15*, Wt: 7.15-15.15, Śr: 7.15-15.15, Cz: 7.15-15.15, Pt: 7.15-15.15

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Targowa 3 a
42-100 Kłobuck
Komenda Powiatowa PSP w Kłobucku
34/ 317-22-13
34/ 317-24-16
ul. Częstochowska 45
42-100 Kłobuck
Komenda Powiatowa Policji w Kłobucku
34/ 310-92-00 Tel. dyż. 34/ 310-92-55
34/ 310-92-44
ul. Boh. Bitwy pod Mokrą 5
42-100 Kłobuck
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kłobucku
34/ 310-06-48, 34/ 310-06-49, 34- 310-06-50
34/ 310-06-48
ul. Ks. Skorupki 46
42-100 Kłobuck
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kłobucku
34/ 310-01-34
34/ 310-01-34
ul. Wyszyńskiego 15
42-100 Kłobuck
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Kłobucku
34/ 317-22-60, 34/ 317-26-00
34/ 317-22-60, 34/ 317-26-00
ul. Staszica 28
42-100 Kłobuck
Urząd Miejski w Kłobucku
(34) 310-01-50
(34) 317-26-61
ul. 11 Listopada 6
42-100 Kłobuck
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
(34) 310-95-00
(34) 310-95-07
ul. Rynek im. Jana Pawła II 13
42-100 Kłobuck

Kłobuck - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Kłobuck jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 12 297, z czego 52,1% stanowią kobiety, a 47,9% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 7,8%. Średni wiek mieszkańców wynosi 44,3 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa śląskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Kłobucka zawarli w 2022 roku 41 małżeństw, co odpowiada 3,3 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  25,0% mieszkańców Kłobucka jest stanu wolnego, 60,3% żyje w małżeństwie, 4,8% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,7% to wdowy/wdowcy.

  Kłobuck ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -82. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -6,62 na 1000 mieszkańców Kłobucka. W 2022 roku urodziło się 82 dzieci, w tym 42,7% dziewczynek i 57,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 322 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,64 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz nieznacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 37,8% zgonów w Kłobucku spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 25,3% zgonów w Kłobucku były nowotwory, a 3,6% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Kłobucka przypada 13.23 zgonów. Jest to wartość porównywalna do wartości średniej dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 79 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 118 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Kłobucka -39. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  57,2% mieszkańców Kłobucka jest w wieku produkcyjnym, 16,7% w wieku przedprodukcyjnym, a 26,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Kłobucka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 12 297 Liczba mieszkańców
 • 6 409 Kobiety
 • 5 888 Mężczyźni
 • 52,1%
  47,9%
 • 109 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 109 kobiet)
 • 92 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 92 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Kłobucku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Kłobucku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Kłobucku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Kłobucka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 44,3 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  44,3 lat
  woj. śląskie
  43,0 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 46,3 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 42,1 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Kłobuck, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Kłobucka
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Kłobuck,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Kłobuck,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Kłobuck,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 25,0% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  25,2%
  woj. śląskie
  27,0%
  Cały kraj
  29,1%
 • 19,4% Kobiety
  (Panny)
 • 31,2% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 60,3% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  60,3%
  woj. śląskie
  55,6%
  Kraj
  54,0%
 • 59,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 61,0% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,7% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  9,5%
  Województwo
  9,2%
  Kraj
  8,5%
 • 15,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,8% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  4,8%
  śląskie
  8,0%
  Polska
  7,6%
 • 5,0% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,1% Nieustalone
 • Kłobuck
  0,1%
  woj. śląskie
  0,2%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Kłobucku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Kłobucku w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,3 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  3,3
  woj. śląskie
  3,9
  Polska
  4,1
 • 1,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  1,2
  woj. śląskie
  1,7
  Kraj
  1,6
 • 41 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Kłobucku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Kłobucku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -82 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -43 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -39 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -6,62 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -6,6
  Województwo
  -5,8
  Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Kłobucku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Kłobucku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Kłobucku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Kłobucku w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 82 Urodzenia żywe
 • 35 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 47 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 42,7%
  57,3%
 • 6,6 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  6,6
  Województwo
  7,3
  Cała Polska
  8,1
 • 35,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  35,2
  Województwo
  32,5
  Kraj
  35,1
 • 4 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 4
 • 35 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 35
 • 100 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 100
 • 81 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 81
 • 37 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 37
 • 5 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5
 • 3 322 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 253 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 390 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 322 g
  Województwo
  3 296 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 5 Waga 4500g - 4999g
 • 5
 • 48 Waga 4000g - 4499g
 • 48
 • 193 Waga 3500g - 3999g
 • 193
 • 248 Waga 3000g - 3499g
 • 248
 • 103 Waga 2500g - 2999g
 • 103
 • 25 Waga 2000g - 2499g
 • 25
 • 8 Waga 1500g - 1999g
 • 8
 • 5 Waga 1000g - 1499g
 • 5
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,32 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,32
  śląskie
  1,21
  Cała Polska
  1,26
 • 0,66 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Kłobuck
  0,66
  woj. śląskie
  0,59
  Cała Polska
  0,61
 • 0,64 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,64
  Województwo
  0,56
  Cała Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Kłobucku w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 164 Zgony
 • 78 Kobiety
  (Zgony)
 • 86 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,6%
  52,4%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 13,2 Zgony na 1000 ludności
 • Kłobuck
  13,2
  Województwo
  13,0
  Polska
  11,9
 • 155,3 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Kłobuck
  155,3
  śląskie
  179,4
  Cała Polska
  147,0
 • 7,8 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  7,8
  śląskie
  4,8
  Cały kraj
  3,8
 • 3,3 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,3
  Województwo
  3,5
  Polska
  3,1
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • śląskie
  1,0
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie kłobuckim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 37,8% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Kłobuck
  37,8%
  Województwo
  36,4%
  Cała Polska
  36,0%
 • 25,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • Kłobuck
  25,3%
  woj. śląskie
  24,2%
  Cały kraj
  23,6%
 • 3,6% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  3,6%
  śląskie
  5,2%
  Cała Polska
  6,7%
 • 66 Zgony spowodowane COVID-19
 • 6,4 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. śląskie
  6,4
  Cały kraj
  15,8
 • 78,9 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. śląskie
  78,9
  Polska
  70,6
 • 302,9 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  302,9
  woj. śląskie
  315,1
  Cały kraj
  280,1
 • 281,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  281,1
  Cała Polska
  253,9
 • 453,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 497,1 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 408,0 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  453,2
  Województwo
  473,7
  Cała Polska
  426,2
 • 48,0 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 15,3 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 90,6 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  48,0
  śląskie
  63,1
  Kraj
  62,9
 • 31,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  31,1
  śląskie
  39,0
  Cały kraj
  33,8
 • 11,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  11,9
  woj. śląskie
  8,1
  Polska
  7,0
 • 1,1% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Kłobuck
  1,1%
  śląskie
  0,7%
  Cała Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 79 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 41 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 38 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 118 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 62 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 56 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -38 Saldo migracji
 • -20 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -18 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -39 Saldo migracji wewnętrznych
 • -21 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -18 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Kłobucku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Kłobucku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 13,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 64,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 62,3% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 66,2% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 22,1% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 25,6% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 18,3% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Kłobuck, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Kłobuck - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Kłobucku oddano do użytku 113 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 9,17 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Kłobucku to 4 718 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 383 mieszkania. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  73,5% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 26,5% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Kłobucku to 3,80 i jest mniejsza od przeciętnej liczby izb dla województwa śląskiego oraz porównywalna do przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Kłobucku to 87,90 m2 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa śląskiego oraz nieznacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,05% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 98,88% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 98,16% mieszkań posiada łazienkę, 88,79% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,21% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu kłobuckiego.

  Powiat kłobucki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Kłobucku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 718 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 382,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  382,70
  śląskie
  423,90
  Kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 86,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  86,00 m2
  woj. śląskie
  72,70 m2
  Kraj
  75,30 m2
 • 32,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Kłobuck
  32,90 m2
  śląskie
  30,80 m2
  Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,18 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,18
  woj. śląskie
  3,79
  Cała Polska
  3,83
 • 2,61 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,61
  woj. śląskie
  2,36
  Polska
  2,42
 • 0,62 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,62
  śląskie
  0,62
  Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Kłobucku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 113 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 9,17 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Kłobuck
  9,17
  woj. śląskie
  4,31
  Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 429 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 3,80 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Kłobuck
  3,80
  Województwo
  4,13
  Cały kraj
  3,89
 • 34,80 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  34,80
  śląskie
  17,79
  Cała Polska
  24,56
 • 9 931 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 87,9 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  87,9 m2
  Województwo
  101,8 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 0,81 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Kłobuck
  0,81 m2
  woj. śląskie
  0,44 m2
  Kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Kłobucku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 99,05% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Kłobuck
  99,05%
  woj. śląskie
  99,06%
  Polska
  97,75%
 • 98,88% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  98,88%
  woj. śląskie
  96,69%
  Kraj
  95,18%
 • 98,16% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  98,16%
  Województwo
  95,74%
  Kraj
  93,75%
 • 88,79% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Kłobuck
  88,79%
  woj. śląskie
  84,47%
  Kraj
  85,83%
 • 0,21% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  0,21%
  woj. śląskie
  68,55%
  Cała Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Kłobuck - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Kłobucku na 1000 mieszkańców pracuje 291osób . Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 52,8% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 47,2% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Kłobucku wynosiło w 2023 roku 7,4% (7,4% wśród kobiet i 7,4% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Kłobucku wynosiło 5 132,42 PLN, co odpowiada 76.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Kłobucka 959 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 1 669 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 710.

  19,1% aktywnych zawodowo mieszkańców Kłobucka pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 42,1% w przemyśle i budownictwie, a 16,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Kłobucku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 291 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  291,0
  śląskie
  282,0
  Cały kraj
  259,0
 • 9,3% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 9,6% Kobiety
 • 9,1% Mężczyźni
 • Miasto
  7,4%
  śląskie
  3,6%
  Cała Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Kłobucku w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Kłobucku w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Kłobucku w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Kłobucku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 436 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  5 132 PLN
  woj. śląskie
  6 728 PLN
  Kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Kłobucku w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Kłobucku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 959 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 1 669 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 710 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,74 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Kłobucku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 19,1% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 18,0% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 20,2% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 42,1% Przemysł i budownictwo
 • 30,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 53,6% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 16,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 15,4% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 17,8% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,7% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,3% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 21,4% Pozostałe
 • 35,2% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Kłobucku w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Kłobucku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 3 627 Pracujący ogółem
 • 1 914 Kobiety
 • 1 713 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Kłobucku w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 16,7% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,5% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 57,2% W wieku produkcyjnym
 • 51,6% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 63,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 26,1% W wieku poprodukcyjnym
 • 33,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 18,3% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Kłobuck, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 74,8 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  74,8
  Województwo
  70,5
  Polska
  69,0
 • 45,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  45,6
  Województwo
  41,1
  Cała Polska
  38,2
 • 155,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  155,9
  Województwo
  139,7
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 55,8% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 59,6% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 52,4% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 44,2% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 40,4% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 47,6% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Kłobuck - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Kłobucku w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 605 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 1 211 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 107 nowych podmiotów, a 87 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (154) podmiotów zarejestrowano w roku 2011, a najmniej (101) w roku 2017. W tym samym okresie najwięcej (162) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (53) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Kłobucku najwięcej (111) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (1 526) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,1% (18) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 24,5% (394) podmiotów, a 74,3% (1 193) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Kłobucku najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (27.7%) oraz Budownictwo (13.5%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 1 605 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 18 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 394 Przemysł i budownictwo
 • 1 193 Pozostała działalność
 • 107 Podmioty nowo zarejestrowane w Kłobucku w 2023 roku
 • 87 Podmioty wyrejestrowane w Kłobucku w 2023 roku
 • 1 211 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 526 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 1 526
 • 62 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 62
 • 16 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 16
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 1 604 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 1 604
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 Spółdzielnie ogółem
 • 4
 • 106 Spółki handlowe ogółem
 • 106
 • 9  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 9
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 75  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 75
 • 9    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 9
 • 111 Spółki cywilne ogółem
 • 111
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 211 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 335 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 335
 • 164 Budownictwo
 • 164
 • 148 Przetwórstwo przemysłowe
 • 148
 • 134 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 134
 • 71 Transport i gospodarka magazynowa
 • 71
 • 71 Pozostała działalność
 • 71
 • 69 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 69
 • 39 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 39
 • 37 Edukacja
 • 37
 • 32 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 32
 • 29 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 29
 • 28 Informacja i komunikacja
 • 28
 • 22 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 22
 • 15 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 15
 • 14 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 14
 • 2 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 2
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Kłobuck - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Kłobucku stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 123 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 9,95 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Kłobucku wynosi 73,70% i jest mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa śląskiego oraz nieznacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Kłobucka najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 3,90 (wykrywalność 45%) oraz o charakterze kryminalnym - 4,71 (wykrywalność 75%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,00 (99%), o charakterze gospodarczym - 2,69 (45%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,17 (85%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Kłobucku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Kłobucka.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Kłobuck, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 123 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 123
 • 58 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 58
 • 33 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 33
 • 25 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 25
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 48 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 48
 • 9,95 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  9,95
  Województwo
  35,08
  Cały kraj
  22,81
 • 4,71 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Kłobuck
  4,71
  śląskie
  14,39
  Polska
  12,98
 • 2,69 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,69
  śląskie
  17,79
  Cały kraj
  6,99
 • 2,00 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,00
  Województwo
  1,68
  Cała Polska
  1,82
 • 0,17 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,17
  woj. śląskie
  0,44
  Kraj
  0,35
 • 3,90 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  3,90
  śląskie
  14,31
  Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Kłobuck, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  74%
  woj. śląskie
  80%
  Cała Polska
  71%
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Kłobuck
  76%
  Województwo
  67%
  Cały kraj
  63%
 • 46% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Kłobuck
  46%
  śląskie
  88%
  Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  śląskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 86% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  86%
  Województwo
  89%
  Polska
  88%
 • 46% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Kłobuck
  46%
  Województwo
  60%
  Kraj
  51%

Kłobuck - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Kłobucka wyniosła w 2022 roku 121,6 mln złotych, co daje 6,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 17.8% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Kłobucka - 38.6% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (11.8%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (8.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 14,5 mln złotych, czyli 11,9% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Kłobucka wyniosła w 2022 roku 119,0 mln złotych, co daje 6,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 10.5% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (37.4%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (16.5%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (11.7%). W budżecie Kłobucka wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,2 tys złotych na mieszkańca (19,9%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 29,0 złotych na mieszkańca (0,5%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 15,1%.
 • Wydatki budżetu w Kłobucku według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Kłobucka według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Kłobuck, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Kłobucka według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  61,9 mln

  3,0 tys(100%)

  70,3 mln

  3,4 tys(100%)

  79,6 mln

  3,9 tys(100%)

  96,0 mln

  4,7 tys(100%)

  91,3 mln

  4,5 tys(100%)

  99,4 mln

  5,0 tys(100%)

  103,7 mln

  5,2 tys(100%)

  121,6 mln

  6,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  27,7 mln

  2,1 tys(44.7%)

  28,7 mln

  2,2 tys(40.9%)

  29,5 mln

  2,3 tys(37.1%)

  31,5 mln

  2,4 tys(32.8%)

  32,9 mln

  2,6 tys(36%)

  33,2 mln

  2,6 tys(33.4%)

  38,6 mln

  3,1 tys(37.3%)

  47,0 mln

  3,8 tys(38.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  14,3 mln

  1,2 tys(11.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  5,8 mln

  444(9.4%)

  5,0 mln

  382(7.1%)

  6,2 mln

  476(7.8%)

  6,4 mln

  493(6.7%)

  6,9 mln

  540(7.6%)

  6,8 mln

  529(6.8%)

  7,1 mln

  561(6.9%)

  10,3 mln

  834(8.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,7 mln

  281(5.9%)

  5,2 mln

  398(7.4%)

  4,8 mln

  370(6%)

  8,6 mln

  662(8.9%)

  4,4 mln

  341(4.8%)

  9,5 mln

  744(9.5%)

  9,3 mln

  732(8.9%)

  8,8 mln

  716(7.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  7,7 mln

  589(12.5%)

  5,2 mln

  398(7.4%)

  7,2 mln

  552(9%)

  13,2 mln

  1,0 tys(13.7%)

  6,6 mln

  512(7.2%)

  7,3 mln

  571(7.3%)

  7,4 mln

  581(7.1%)

  7,3 mln

  594(6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  8,8 mln

  671(14.2%)

  18,7 mln

  1,4 tys(26.5%)

  4,7 mln

  358(5.9%)

  7,2 mln

  555(7.5%)

  5,9 mln

  457(6.4%)

  4,5 mln

  351(4.5%)

  4,6 mln

  363(4.4%)

  6,9 mln

  558(5.7%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,8 mln

  135(2.8%)

  2,1 mln

  159(3%)

  2,0 mln

  151(2.5%)

  2,0 mln

  157(2.1%)

  3,1 mln

  238(3.4%)

  3,1 mln

  243(3.1%)

  2,9 mln

  225(2.8%)

  3,2 mln

  260(2.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,3 mln

  95,8(2%)

  1,4 mln

  104(1.9%)

  1,6 mln

  119(2%)

  1,8 mln

  138(1.9%)

  1,7 mln

  135(1.9%)

  1,6 mln

  125(1.6%)

  2,0 mln

  159(1.9%)

  2,1 mln

  170(1.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,6 mln

  119(2.5%)

  1,1 mln

  81,6(1.5%)

  1,2 mln

  95,2(1.6%)

  1,3 mln

  103(1.4%)

  1,2 mln

  92,5(1.3%)

  1,3 mln

  101(1.3%)

  1,4 mln

  111(1.4%)

  2,0 mln

  163(1.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  233,3 tys

  17,8(0.4%)

  193,9 tys

  14,9(0.3%)

  230,4 tys

  17,7(0.3%)

  697,1 tys

  53,8(0.7%)

  301,7 tys

  23,5(0.3%)

  245,1 tys

  19,2(0.2%)

  315,9 tys

  24,9(0.3%)

  1,8 mln

  144(1.5%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  326,1 tys

  24,9(0.5%)

  275,3 tys

  21,1(0.4%)

  201,5 tys

  15,5(0.3%)

  229,2 tys

  17,7(0.2%)

  382,3 tys

  29,7(0.4%)

  236,2 tys

  18,5(0.2%)

  134,6 tys

  10,6(0.1%)

  814,9 tys

  66,1(0.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  384,9 tys

  29,4(0.6%)

  369,5 tys

  28,3(0.5%)

  399,0 tys

  30,7(0.5%)

  339,4 tys

  26,2(0.4%)

  347,6 tys

  27,0(0.4%)

  369,1 tys

  28,9(0.4%)

  494,0 tys

  39,0(0.5%)

  625,1 tys

  50,7(0.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  455,3 tys

  34,8(0.7%)

  242,3 tys

  18,6(0.3%)

  1,7 mln

  127(2.1%)

  338,6 tys

  26,1(0.4%)

  2,7 mln

  210(3%)

  1,8 mln

  144(1.8%)

  344,2 tys

  27,2(0.3%)

  398,7 tys

  32,3(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  2,0 mln

  151(3.2%)

  1,8 mln

  138(2.6%)

  1,3 mln

  97,4(1.6%)

  1,4 mln

  107(1.4%)

  1,5 mln

  118(1.7%)

  1,7 mln

  131(1.7%)

  1,7 mln

  135(1.6%)

  266,3 tys

  21,6(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  118,7 tys

  9,1(0.2%)

  123,8 tys

  9,5(0.2%)

  171,5 tys

  13,2(0.2%)

  123,4 tys

  9,5(0.1%)

  166,6 tys

  13,0(0.2%)

  92,6 tys

  7,3(0.1%)

  138,0 tys

  10,9(0.1%)

  106,0 tys

  8,6(0.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  46,3 tys

  3,8(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  167,1 tys

  12,8(0.3%)

  19,3 tys

  1,5(0%)

  4,2 tys

  0,3(0%)

  120,2 tys

  9,3(0.1%)

  136,8 tys

  10,6(0.1%)

  135,1 tys

  10,6(0.1%)

  4,3 tys

  0,3(0%)

  4,2 tys

  0,3(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  800

  0,1(0%)

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  514

  0,0(0%)

  316

  0,0(0%)

  400

  0,0(0%)

  Handel

  [Dział 500]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  12,3 tys

  0,9(0%)

  2,3 mln

  178(2.4%)

  260,0 tys

  20,2(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  79,7 tys

  6,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Kłobucku według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Kłobucka według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Kłobuck, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Kłobucka według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  63,2 mln

  3,1 tys(100%)

  73,4 mln

  3,6 tys(100%)

  79,0 mln

  3,9 tys(100%)

  88,2 mln

  4,3 tys(100%)

  92,3 mln

  4,5 tys(100%)

  102,6 mln

  5,1 tys(100%)

  108,2 mln

  5,4 tys(100%)

  119,0 mln

  6,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  30,6 mln

  2,3 tys(48.4%)

  31,9 mln

  2,4 tys(43.5%)

  34,1 mln

  2,6 tys(43.2%)

  37,4 mln

  2,9 tys(42.4%)

  39,2 mln

  3,0 tys(42.4%)

  38,7 mln

  3,0 tys(37.7%)

  43,1 mln

  3,4 tys(39.9%)

  44,5 mln

  3,6 tys(37.4%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  14,7 mln

  1,1 tys(23.3%)

  15,2 mln

  1,2 tys(20.7%)

  15,3 mln

  1,2 tys(19.4%)

  16,6 mln

  1,3 tys(18.8%)

  17,1 mln

  1,3 tys(18.5%)

  18,7 mln

  1,5 tys(18.2%)

  21,8 mln

  1,7 tys(20.1%)

  19,6 mln

  1,6 tys(16.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,5 mln

  493(10.2%)

  16,3 mln

  1,3 tys(22.2%)

  1,8 mln

  141(2.3%)

  5,1 mln

  391(5.7%)

  2,3 mln

  180(2.5%)

  2,3 mln

  180(2.2%)

  1,7 mln

  133(1.6%)

  14,0 mln

  1,1 tys(11.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,3 mln

  174(3.6%)

  3,5 mln

  269(4.8%)

  2,9 mln

  225(3.7%)

  2,5 mln

  191(2.8%)

  4,8 mln

  376(5.2%)

  5,8 mln

  454(5.6%)

  6,5 mln

  515(6%)

  7,0 mln

  570(5.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,0 mln

  155(3.2%)

  457,9 tys

  35,1(0.6%)

  427,9 tys

  32,9(0.5%)

  1,4 mln

  108(1.6%)

  229,0 tys

  17,8(0.2%)

  953,7 tys

  74,8(0.9%)

  978,7 tys

  77,3(0.9%)

  5,5 mln

  443(4.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  23,8 tys

  1,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,4 mln

  356(3.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  2,1 mln

  164(3.4%)

  2,3 mln

  173(3.1%)

  2,3 mln

  177(2.9%)

  2,6 mln

  201(3%)

  2,8 mln

  218(3%)

  2,4 mln

  187(2.3%)

  3,0 mln

  239(2.8%)

  4,0 mln

  323(3.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,6 mln

  125(2.6%)

  1,5 mln

  115(2%)

  2,0 mln

  154(2.5%)

  1,8 mln

  136(2%)

  1,7 mln

  132(1.8%)

  2,0 mln

  155(1.9%)

  2,1 mln

  163(1.9%)

  1,8 mln

  149(1.5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  905,5 tys

  69,2(1.4%)

  1,2 mln

  93,9(1.7%)

  844,9 tys

  64,9(1.1%)

  732,6 tys

  56,5(0.8%)

  1,1 mln

  81,7(1.1%)

  652,2 tys

  51,1(0.6%)

  1,7 mln

  136(1.6%)

  1,1 mln

  88,9(0.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  2,7 tys

  0,2(0%)

  2,0 tys

  0,2(0%)

  1,5 tys

  0,1(0%)

  202,0 tys

  15,6(0.2%)

  700

  0,1(0%)

  2,4 tys

  0,2(0%)

  1,5 tys

  0,1(0%)

  1,0 mln

  82,9(0.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  967,2 tys

  73,9(1.5%)

  220,3 tys

  16,9(0.3%)

  410,7 tys

  31,6(0.5%)

  942,5 tys

  72,7(1.1%)

  272,9 tys

  21,2(0.3%)

  2,6 mln

  204(2.5%)

  256,7 tys

  20,3(0.2%)

  290,4 tys

  23,6(0.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  743,1 tys

  56,8(1.2%)

  290,2 tys

  22,2(0.4%)

  215,8 tys

  16,6(0.3%)

  216,5 tys

  16,7(0.2%)

  308,8 tys

  24,0(0.3%)

  407,1 tys

  31,9(0.4%)

  261,1 tys

  20,6(0.2%)

  259,8 tys

  21,1(0.2%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  173,2 tys

  14,0(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  514,2 tys

  39,3(0.8%)

  386,3 tys

  29,6(0.5%)

  196,7 tys

  15,1(0.2%)

  152,6 tys

  11,8(0.2%)

  121,5 tys

  9,4(0.1%)

  103,8 tys

  8,1(0.1%)

  80,0 tys

  6,3(0.1%)

  69,2 tys

  5,6(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  38,8 tys

  3,0(0.1%)

  44,8 tys

  3,4(0.1%)

  45,7 tys

  3,5(0.1%)

  45,7 tys

  3,5(0.1%)

  39,0 tys

  3,0(0%)

  40,0 tys

  3,1(0%)

  40,3 tys

  3,2(0%)

  41,3 tys

  3,4(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  10,4 tys

  0,8(0%)

  233

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,2(0%)

  19,6

  0,0(0%)

  975

  0,1(0%)

  3,5 tys

  0,3(0%)

  21,8 tys

  1,7(0%)

  19,4 tys

  1,6(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  167,1 tys

  12,8(0.3%)

  19,3 tys

  1,5(0%)

  4,2 tys

  0,3(0%)

  120,2 tys

  9,3(0.1%)

  136,8 tys

  10,6(0.1%)

  135,1 tys

  10,6(0.1%)

  4,3 tys

  0,3(0%)

  4,2 tys

  0,3(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  2,2 tys

  0,2(0%)

  23,7 tys

  1,8(0%)

  36,6 tys

  2,8(0%)

  8,3 tys

  0,6(0%)

  1,1 tys

  0,1(0%)

  7,5 tys

  0,6(0%)

  500

  0,0(0%)

  500

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  800

  0,1(0%)

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  514

  0,0(0%)

  316

  0,0(0%)

  400

  0,0(0%)

  Handel

  [Dział 500]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,1 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  480,1 tys

  37,6(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Kłobuck - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 602 mieszkańców Kłobucka jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 227 kobiet oraz 1 376 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 18,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,4% wykształcenie policealne, 10,0% średnie ogólnokształcące, a 21,3% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 29,2% mieszkańców Kłobucka, gimnazjalnym 2,7%, natomiast 12,5% podstawowym ukończonym. 3,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa śląskiego mieszkańcy Kłobucka mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Kłobucku największy odsetek ma wykształcenie wyższe (23,0%) oraz zasadnicze zawodowe (21,6%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (37,4%) oraz średnie zawodowe (23,2%).

  W roku 2022 w Kłobucku mieściło się 5 przedszkoli, w których do 20 oddziałów uczęszczało 444 dzieci (212 dziewczynek oraz 232 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Kłobucku mieściły się 4 przedszkola, w których do 18 oddziałów uczęszczało 419 dzieci (220 dziewczynek oraz 199 chłopców). Dostępnych było 437 miejsc.

  17,0% mieszkańców Kłobucka w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,4% wśród dziewczynek i 16,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 088 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,62 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 4 szkoły podstawowe, w których w 55 oddziałach uczyło się 1 014 uczniów (470 kobiet oraz 544 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Kłobucku placówkę miały 3 szkoły podstawowe, w których w 39 oddziałach uczyło się 766 uczniów (369 kobiet oraz 397 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,9% ludności (26,2% wśród dziewczynek i 31,2% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18,4 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 101,20.

  W Kłobucku znajdują się 3 licea ogólnokształcące, w których w 24 oddziałach uczyło się 556 uczniów (355 kobiet oraz 201 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 111 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Kłobucku placówkę miały 3 licea ogólnokształcące, w których w 18 oddziałach uczyło się 479 uczniów (295 kobiet oraz 184 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 181 absolwentów.

  W Kłobucku znajdują się 2 Technika, w których w 29 oddziałach uczyło się 660 uczniów (222 kobiety oraz 438 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 110 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Kłobucku placówkę miały 3 Technika, w których w 34 oddziałach uczyło się 733 uczniów (331 kobiet oraz 402 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 174 absolwentów.

  W Kłobucku znajdują się 2 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 12 oddziałach uczyło się 305 uczniów (87 kobiet oraz 218 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,7% mieszkańców (19,2% wśród dziewczyn i 16,2% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 23,2 uczniów. 25,4 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 22,8 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 21,5% mieszkańców Kłobucka w wieku potencjalnej nauki (22,0% kobiet i 21,0% mężczyzn).

 • 18,6% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  18,6%
  woj. śląskie
  23,3%
  Cały kraj
  25,2%
 • 23,0% Kobiety
  (wyższe)
 • 13,8% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,8% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  33,8%
  woj. śląskie
  36,2%
  Kraj
  35,2%
 • 35,3% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,6% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,4% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  2,4%
  Województwo
  3,4%
  Cała Polska
  3,3%
 • 3,6% Kobiety
  (policealne)
 • 1,5% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,0% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  10,0%
  Województwo
  11,3%
  Kraj
  11,9%
 • 12,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,9% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 21,3% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  21,3%
  śląskie
  21,5%
  Kraj
  20,0%
 • 19,6% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 23,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 29,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  29,2%
  Województwo
  24,0%
  Kraj
  21,2%
 • 21,6% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 37,4% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,7% Wykształcenie gimnazjalne
 • Kłobuck
  2,7%
  śląskie
  2,9%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,2% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,2% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 12,5% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  12,5%
  Województwo
  10,6%
  Polska
  12,3%
 • 14,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 10,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,2%
  Województwo
  2,9%
  Cały kraj
  3,1%
 • 3,1% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Kłobucku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1088 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  1 088,0
  Województwo
  951,0
  Cały kraj
  927,0
 • 0,62 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,62
  Województwo
  0,81
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 5Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 20 Oddziały
 • 2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 497 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Kłobuck) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 444 Dzieci
 • 212 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 232 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 47,7%
  52,3%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 17 2 lata i mniej
 • 17
 • 92 3 lata
 • 92
 • 122 4 lata
 • 122
 • 106 5 lata
 • 106
 • 104 6 lat
 • 104
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 8 2 lata i mniej
 • 8
 • 48 3 lata
 • 48
 • 54 4 lata
 • 54
 • 50 5 lata
 • 50
 • 50 6 lat
 • 50
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 9 2 lata i mniej
 • 9
 • 44 3 lata
 • 44
 • 68 4 lata
 • 68
 • 56 5 lata
 • 56
 • 54 6 lat
 • 54
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • 31 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 36,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 36,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 2,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Kłobucku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Kłobucku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Gminne Nr 1 w Kłobucku
  Publiczne
  34 317-22-71
  34 317-22-71
  ul. Przedszkolna 6
  42-100 Kłobuck
  716016
  Przedszkole Gminne nr 5 im.Jana Brzechwy w Kłobucku (Jan Brzechwa)
  Publiczne
  34 317-25-50
  ul. Rommla 9
  42-100 Kłobuck
  511610
  Przedszkole Gminne Nr 4 w Kłobucku
  Publiczne
  34 317-26-16
  34 317-26-16
  ul. Elizy Orzeszkowej 44
  42-100 Kłobuck
  511012
  Przedszkole Gminne Nr 2 w Kłobucku
  Publiczne
  34 317-26-67
  34 317-26-67
  ul. Kard.Wyszyńskiego 7
  42-100 Kłobuck
  410010
  Tęczowe Przedszkole Centrum Językowe Megan Crow
  Niepubliczny
  ul. Szkolna 46a
  42-100 Kłobuck
  ---
 • Szkoły podstawowe w Kłobucku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Kłobuck) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 55 Oddziały
 • 1 014 Uczniowie
 • 470 Kobiety
  (uczniowie)
 • 544 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 46,4%
  53,6%
 • 129 Uczniowie w 1 klasie
 • 67 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 62 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 150 Absolwenci
 • 68 Kobiety
  (absolwenci)
 • 82 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 18,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  18,4
  śląskie
  17,5
  Polska
  17,0
 •  
 • 86,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 74,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 101,20 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  101,20
  śląskie
  96,89
  Cały kraj
  95,96
 • 101,10 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Kłobuck
  101,10
  woj. śląskie
  95,51
  Cały kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Kłobuck) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Kłobuck) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Kłobucku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Kłobucku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Sebyły (Władysław Sebyła)
  Publiczna
  34 317-27-93
  34 317-27-93
  ul. K.K.Baczyńskiego 2
  42-100 Kłobuck
  2040549
  Szkoła Podstawowa nr 2 w Kłobucku (Adam Mickiewicz)
  Publiczna
  34 317-23-86
  34 317-23-86
  ul. Szkolna 1
  42-100 Kłobuck
  1328135
  Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich (św. Dominik Savio)
  Publiczna
  34 317-22-63
  34 317-22-63
  ul. Witosa 21
  42-100 Kłobuck
  87427
 • Szkoły ponadpodstawowe w Kłobucku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Kłobuck) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 21 Oddziały
 • 490 Uczniowie
 • 325 Kobiety
  (uczniowie)
 • 165 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 66,3%
  33,7%
 • 166 Uczniowie w 1 klasie
 • 100 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 66 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 111 Absolwenci
 • 79 Kobiety
  (absolwenci)
 • 32 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 3 Oddziały
 • 66 Uczniowie
 • 30 Kobiety
  (uczniowie)
 • 36 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 45,5%
  54,5%
 •  
 • 23,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Kłobuck
  23,2
  woj. śląskie
  26,4
  Cała Polska
  26,5
 •  
 • 37,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 26,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 2,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (Kłobuck) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 29 Oddziały
 • 660 Uczniowie
 • 222 Kobiety
  (uczniowie)
 • 438 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 33,6%
  66,4%
 • 211 Uczniowie w 1 klasie
 • 76 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 135 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 110 Absolwenci
 • 42 Kobiety
  (absolwenci)
 • 68 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 22,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Miasto
  22,8
  woj. śląskie
  25,2
  Kraj
  24,9
 •  
 • 62,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 42,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 20,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Kłobuck) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 136 Uczniowie w 1 klasie
 • 39 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 97 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 25,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Kłobuck
  25,4
  śląskie
  19,6
  Kraj
  21,0
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Kłobucku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Kłobucku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  TECHNIKUM NR1
  Publiczne
  34 317-22-31
  34 317-22-31
  ul. ZAMKOWA 6
  42-100 Kłobuck
  21415-
  III Liceum Ogólnokształcące w Kłobucku (dr. KAZIMIERZ KOSIŃSKI)
  Publiczne
  34 317-26-52
  34 317-28-67
  ul. KS. IGNACEGO SKORUPKI 46
  42-100 Kłobuck
  10248-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2
  Publiczna
  34 317-22-68
  34 317-22-68
  ul. 3 Maja 33
  42-100 Kłobuck
  9192-
  ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 1
  Publiczna
  34 317-22-31
  34 317-22-31
  ul. ZAMKOWA 6
  42-100 Kłobuck
  7126-
  I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
  Publiczne
  34 317-22-31
  34 317-22-31
  ul. ZAMKOWA 6
  42-100 Kłobuck
  5117-
  Technikum Nr 2
  Publiczne
  34 317-22-68
  34 317-22-68
  ul. 3 Maja 33
  42-100 Kłobuck
  477-
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  Publiczne
  34 317-22-68
  34 317-22-68
  ul. 3 Maja 33
  42-100 Kłobuck
  242-
  Technikum Nr 3 w Kłobucku (dr. KAZIMIERZ KOSIŃSKI)
  Publiczne
  34 317-26-52
  34 317-28-67
  ul. KS. IGNACEGO SKORUPKI 46
  42-100 Kłobuck
  ---
  SZKOŁA POLICEALNA Nr 1
  Publiczna
  34 317-22-31
  34 317-22-31
  ul. ZAMKOWA 6
  42-100 Kłobuck
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Kłobucku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 17,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,4% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,9% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,2% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 31,2% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,0% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,1% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,7% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 19,2% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,2% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 21,5% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 22,0% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 21,0% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Kłobuck, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Kłobuck, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Kłobuck, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Kłobuck - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Kłobucku

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Kłobucku w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Kłobucku
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Kłobucku: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Kłobucku 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 347 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 29 (uczestnicy: 3 500)
  • wystawy: 7 (uczestnicy: 350)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 6 (uczestnicy: 1 250)
  • koncerty: 10 (uczestnicy: 1 000)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 1 (uczestnicy: 100)
  • konkursy: 3 (uczestnicy: 100)
  • pokazy teatralne: 2 (uczestnicy: 700)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 3 (członkowie: 74)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 60)
  • muzyczne: 2 (członkowie: 14)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 2 (absolwenci: 10)
  • nauki gry na instrumentach: 2 (absolwenci: 10)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • studia radiowe: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 13 (członkowie: 159)
  • teatralne: 2 (członkowie: 12)
  • muzyczne - instrumentalne: 2 (członkowie: 14)
  • wokalne i chóry: 3 (członkowie: 48)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 45)
  • taneczne: 5 (członkowie: 40)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Kłobucku działały 2 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 51 223 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 7 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 60 193 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 14
  • dostępne dla czytelników: 7
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 7
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 2
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 2
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Kłobucku działało 8 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 906 członków. Zarejestrowano 1 023 ćwiczących (mężczyźni: 631, kobiety: 392, chłopcy do lat 18: 528, dziewczęta do lat 18: 367). Aktywnych było 9 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (10), instruktora sportowego (17) oraz inne osoby (6).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Kłobucku w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Kłobucku
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Kłobucka znajduje się 13 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Kłobucku
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Cmentarzysko Kłobuck, st.2 z epoki żelazadnia 1969-06-18, wykaz dokumentów: 1085/69 z 1969-06-18
  • Osada Kłobuck, st.3 z epoki brązu dnia 1969-12-18, wykaz dokumentów: 1097/69 z 1969-12-18
  • Osada Kłobuck, st.1 z epoki brązu dnia 1970-12-29, wykaz dokumentów: 1163/70 z 1970-12-29
  • Miasto z 1344 r.dnia 1953-03-31, wykaz dokumentów: R/403/53 z 1953-03-31; 1131/69 z 1969-12-27
  • Kościół z XV w.dnia 1956-11-02, wykaz dokumentów: R/478/56 z 1956-11-02; 1111/69 z 1969-12-27; 42/76/A z 1978-02-17
  • Zespół - klasztor (data nieznana) (ul. 3 Maja 48)dnia 1956-11-02, wykaz dokumentów: R/478/56 z 1956-11-02; R/511 z 1957-05-02; 1113/69 z 1969-12-27; 1114/69 z 1969-12-27
  • Klasztor z XV - XVIdnia 1957-05-02, wykaz dokumentów: R/511 z 1957-05-02; 1112/69 z 1969-12-27; 43/76/A z 1978-02-14
  • Park z przełomu XVIII/XIX w.dnia 1957-05-02, wykaz dokumentów: R/512 z 1957-05-02; 1115/69 z 1969-12-27
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w.dnia 1969-12-27, wykaz dokumentów: 1113/69 z 1969-12-27; 44/76/A z 1978-02-14
  • Spichlerz z XV w.dnia 1969-12-27, wykaz dokumentów: 1114/69 z 1969-12-27; 45/76/A z 1978-02-14
  • Pałac z XVIII w. (ul. Zamkowa 8a)dnia 1969-12-27, wykaz dokumentów: 1115/69 z 1969-12-27
  • łaźnia z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Wieluńska 11)dnia 1969-12-27, wykaz dokumentów: 1116/69 z 1969-12-27
  • Most z przełomu XVIII/XIX w.dnia 1969-12-27, wykaz dokumentów: 1117/69 z 1969-12-27; 48/76/A z 1978-03-01
 • Formy ochrony przyrody w Kłobucku
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Kłobucka znajdują się 4 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Kłobucku
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Dębowa Góra - rezerwat przyrodyData ustanowienia: 1954-01-13, Opis granicy: W skład rezerwatu wchodzi oddział 127 f według numeracji przyjętej w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 1962-1971. Granice rezerwatu zostały oznaczone na mapie rezerwatu w skali 1:5000 stanowiącej załącznik do odpowiedniej pozycji rejestru tworów przyrody poddanych pod ochronę., Powierzchnia: 5.43 ha
  • Pomnik przyrodyOpis: brak, Data ustanowienia: 1989-12-12, Opis granicy: Zakrzew Leśnictwo Skrzeszów oddz. 249C
  • Pomnik przyrodyOpis: brak, Data ustanowienia: 2004-07-20, Opis granicy: Zakrzew Leśnictwo Rybno oddz. 218B
  • Pomnik przyrodyOpis: brak, Data ustanowienia: 2004-07-20, Opis granicy: Zakrzew Leśnictwo Skrzeszów oddz. 249C

Kłobuck - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 3 wypadków drogowych w Kłobucku odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 3 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 24,3 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Kłobucku znajdowało się 1 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 2 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 2 licencje na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu kłobuckiego.

  Powiat kłobucki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Kłobucku
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 3 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 3 Ranni
  (rok 2022)
 • 2 Lekko ranni
 • 1 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Kłobucku w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 24,34 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Kłobuck
  24,3
  Województwo
  45,6
  Polska
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Kłobuck
  0,0
  Województwo
  3,6
  Polska
  5,0
 • 24,34 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Kłobuck
  24,3
  Województwo
  52,1
  Kraj
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Miasto
  0,0
  Województwo
  7,8
  Cała Polska
  8,9
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Miasto
  100,0
  śląskie
  114,1
  Cały kraj
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 1 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Kłobucku w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 84,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Kłobuck
  84,6 km
  śląskie
  1 123,1 km
  Polska
  633,6 km
 • 0,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Miasto
  0,6 km
  śląskie
  3,2 km
  Polska
  5,3 km
 • 2 Liczba licencji na taksówki
 • 2 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Kłobuck przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 43droga krajowa nr 43(Wieluń - Rychłowice - Kamionka - Dzietrzniki - Dalachów - Janinów - Młyny - Rudniki - Jaworek - Jaworzno - Julianpol - Zajączki Drugie - Krzepice - Iwanowice Małe - Iwanowice-Naboków - Opatów - Waleńczów - Kłobuck - Libidza - Lgota - Częstochowa)
  • DW 492droga wojewódzka nr 492(Ważne Młyny - Kuźnica - Nowy Folwark - Ostrowy nad Okszą - Łobodno - Kłobuck - Grodzisko - Wręczyca Wielka - Blachownia)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Kłobuck przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 131Linia kolejowa nr 131: Chorzów Batory - Tczew [o znaczeniu państwowym] (Chorzów Batory - Chorzów Miasto - Chorzów Stary - Bytom - Bytom Karb - Bytom Północny - Radzionków Rojca - Radzionków - Nakło Śląskie - Tarnowskie Góry - Miasteczko Śląskie - Zwierzyniec - Kalety - Strzebiń - Boronów - Herby Nowe - Puszczew - Wręczyca -Kłobuck - Mokra Częstochowska - Miedźno - Annolesie - Więcki - Działoszyn - Sadowiec - Chorzew Siemkowice - Huta - Rusiec Łódzki - Chociw Łaski - Siedlce Łaskie - Kozuby - Kustrzyce - Zduńska Wola Karsznice Południowe - Zduńska Wola Karsznice - Szadek - Otok - Poddębice - Kłudna - Kraski - Dąbie nad Nerem - Ponętów - Lipie Góry - Babiak - Lubotyń - Zaryń - Piotrków Kujawski - Chełmce - Bachorce - Karczyn - Inowrocław Rąbinek - Inowrocław Tabor Kolejowy - Inowrocław - Jaksice - Złotniki Kujawskie - Nowa Wieś Wielka - Chmielniki Bydgoskie - Brzoza Bydgoska - Trzciniec - Bydgoszcz Błonie - Bydgoszcz Główna - Rynkowo Wiadukt - Maksymilianowo - Kotomierz - Pruszcz Pomorski - Parlin - Terespol Pomorski - Laskowice Pomorskie - Warlubie - Twarda Góra - Smętowo - Majewo - Morzeszczyn - Kulice Tczewskie - Pelplin - Subkowy - Czarlin - Tczew)