Skalbmierz w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe)

Skalbmierz - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Skalbmierz to miasto leżące w południowo-wschodniej Polsce. Należy do województwa świętokrzyskiego, powiatu kazimierskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Skalbmierz.
 • 1 202 Liczba mieszkańców
 • 7,1 km² Powierzchnia
 • 168,6 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 195-235 m n.p.m Wysokość
 • 1342 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 41 Numer kierunkowy
 • TKA Tablice rejestracyjne
 • Marek Jacek Juszczyk Burmistrz miasta
Skalbmierz na mapie
Identyfikatory
 • 20.399250.3197 Współrzędne GPS
 • 2603054 TERYT (TERC)
 • 0947627 SIMC
Herb miasta Skalbmierz
Skalbmierz herb

Jak Skalbmierz wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Skalbmierz na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Skalbmierz wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Skalbmierz plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
1Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
5Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim zawodowym w Polsce
5Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych wirusem COVID-19
6Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami ciężarowymi
10Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami osobowymi
13Miasta w Polsce z największą liczbą autobusów
23Miasta w Polsce z największą liczbą małżeństw na 1000 mieszkańców
26Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
84Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce
86Miasta z największym odsetkiem wdów/wdowców w Polsce
93Miasta w Polsce z największymi dochodami do budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
95Miasta w Polsce z najstarszymi autobusami
128Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
128Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
137Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
139Miasta w Polsce z największą liczbą samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
139Miasta w Polsce z najstarszymi motocyklami
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
165Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
190Miasta z najstarszymi mieszkańcami w Polsce
192Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów osobowych
195Miasta z największym bezrobociem rejestrowanym w Polsce
230Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
252Miasta w Polsce z największą liczbą urodzin żywych na 1000 mieszkańców

Skalbmierz - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
28-530Poczta Skalbmierz

Skalbmierz - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Skalbmierzu)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Busku-Zdroju (podlega pod: ZUS Oddział w Kielcach)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.15-15.15, Wt: 7.15-15.15, Śr: 7.15-15.15, Cz: 7.15-15.15, Pt: 7.15-15.15

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Partyzantów 33
28-100 Busko-Zdrój
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
(41) 352-90-85 218
(41) 352-90-85
ul. Kościuszki 1
28-530 Skalbmierz

Skalbmierz - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Skalbmierz jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 1 202, z czego 52,3% stanowią kobiety, a 47,7% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 9,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 44,2 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa świętokrzyskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Skalbmierza zawarli w 2022 roku 7 małżeństw, co odpowiada 5,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,9% mieszkańców Skalbmierza jest stanu wolnego, 55,9% żyje w małżeństwie, 4,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,4% to wdowy/wdowcy.

  Skalbmierz ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -7. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,79 na 1000 mieszkańców Skalbmierza. W 2022 roku urodziło się 10 dzieci, w tym 60,0% dziewczynek i 40,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 281 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,41 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 34,4% zgonów w Skalbmierzu spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 21,4% zgonów w Skalbmierzu były nowotwory, a 4,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Skalbmierza przypada 14.05 zgonów. Jest to nieznacznie więcej od wartości średniej dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 15 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 21 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Skalbmierza -6. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  58,9% mieszkańców Skalbmierza jest w wieku produkcyjnym, 15,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 25,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Skalbmierza
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 1 202 Liczba mieszkańców
 • 629 Kobiety
 • 573 Mężczyźni
 • 52,3%
  47,7%
 • 110 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 110 kobiet)
 • 91 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 91 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Skalbmierzu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Skalbmierzu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Skalbmierzu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Skalbmierza
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 44,2 lat Średni wiek mieszkańców
 • Skalbmierz
  44,2 lat
  świętokrzyskie
  43,5 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 47,2 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,1 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Skalbmierz, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Skalbmierza
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Skalbmierz,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Skalbmierz,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Skalbmierz,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,9% Kawalerowie/Panny
 • Skalbmierz
  28,2%
  świętokrzyskie
  27,5%
  Polska
  29,1%
 • 21,4% Kobiety
  (Panny)
 • 35,3% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,9% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  56,0%
  świętokrzyskie
  55,8%
  Cała Polska
  54,0%
 • 55,8% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,0% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,4% Wdowcy/Wdowy
 • Skalbmierz
  10,2%
  świętokrzyskie
  9,7%
  Polska
  8,5%
 • 17,1% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,8% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  4,9%
  Województwo
  6,8%
  Polska
  7,6%
 • 4,8% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,0% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,6% Nieustalone
 • Skalbmierz
  0,7%
  woj. świętokrzyskie
  0,3%
  Polska
  0,7%
 • 0,5% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,6% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Skalbmierzu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Skalbmierzu w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Skalbmierz
  5,8
  świętokrzyskie
  3,7
  Cała Polska
  4,1
 • 1,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Skalbmierz
  1,2
  świętokrzyskie
  1,3
  Cały kraj
  1,6
 • 7 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Skalbmierzu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Skalbmierzu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -7 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -3 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -4 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -5,79 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -5,8
  woj. świętokrzyskie
  -6,5
  Kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Skalbmierzu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Skalbmierzu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Skalbmierzu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Skalbmierzu w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 10 Urodzenia żywe
 • 6 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 4 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 60,0%
  40,0%
 • 8,3 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  8,3
  Województwo
  6,9
  Polska
  8,1
 • 30,7 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Skalbmierz
  30,7
  woj. świętokrzyskie
  31,9
  Kraj
  35,1
 • 7 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7
 • 36 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 36
 • 84 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 84
 • 73 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 73
 • 21 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 21
 • 5 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5
 • 3 281 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 208 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 361 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Skalbmierz
  3 281 g
  woj. świętokrzyskie
  3 328 g
  Cały kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 2 Waga 4500g - 4999g
 • 2
 • 19 Waga 4000g - 4499g
 • 19
 • 50 Waga 3500g - 3999g
 • 50
 • 88 Waga 3000g - 3499g
 • 88
 • 36 Waga 2500g - 2999g
 • 36
 • 9 Waga 2000g - 2499g
 • 9
 • 4 Waga 1500g - 1999g
 • 4
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,12 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,12
  świętokrzyskie
  1,19
  Kraj
  1,26
 • 0,59 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,59
  Województwo
  0,59
  Polska
  0,61
 • 0,41 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,41
  woj. świętokrzyskie
  0,52
  Cała Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Skalbmierzu w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 17 Zgony
 • 9 Kobiety
  (Zgony)
 • 8 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 52,9%
  47,1%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 14,1 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  14,1
  Województwo
  13,4
  Kraj
  11,9
 • 243,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  243,5
  Województwo
  193,5
  Cały kraj
  147,0
 • 0,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Skalbmierz
  0,0
  Województwo
  3,7
  Kraj
  3,8
 • 3,9 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,9
  woj. świętokrzyskie
  3,6
  Cały kraj
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. świętokrzyskie
  1,5
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie kazimierskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 34,4% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  34,4%
  woj. świętokrzyskie
  38,8%
  Cała Polska
  36,0%
 • 21,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  21,4%
  świętokrzyskie
  23,4%
  Polska
  23,6%
 • 4,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Skalbmierz
  4,9%
  woj. świętokrzyskie
  4,8%
  Kraj
  6,7%
 • 54 Zgony spowodowane COVID-19
 • 17,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. świętokrzyskie
  17,5
  Kraj
  15,8
 • 83,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • świętokrzyskie
  83,1
  Kraj
  70,6
 • 340,0 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Skalbmierz
  340,0
  świętokrzyskie
  312,9
  Cały kraj
  280,1
 • 284,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. świętokrzyskie
  284,7
  Cały kraj
  253,9
 • 545,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 601,7 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 488,1 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  545,8
  woj. świętokrzyskie
  517,8
  Cała Polska
  426,2
 • 52,0 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 32,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 183,6 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Skalbmierz
  52,0
  Województwo
  63,9
  Cały kraj
  62,9
 • 18,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  18,4
  świętokrzyskie
  34,3
  Polska
  33,8
 • 0,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  0,0
  Województwo
  8,6
  Polska
  7,0
 • 0,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Skalbmierz
  0,0%
  świętokrzyskie
  0,7%
  Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 15 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 12 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 3 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 21 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 13 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 8 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -6 Saldo migracji
 • -1 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -5 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -6 Saldo migracji wewnętrznych
 • -1 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -5 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Skalbmierzu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Skalbmierzu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 13,4% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 10,8% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,2% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,9% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,9% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 20,3% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 24,3% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,0% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Skalbmierz, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Skalbmierz - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Skalbmierzu oddano do użytku 3 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,50 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Skalbmierzu to 443 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 369 mieszkań. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Skalbmierzu to 6,67 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Skalbmierzu to 181,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 95,49% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 92,10% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 86,00% mieszkań posiada łazienkę, 73,14% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,23% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu kazimierskiego.

  Powiat kazimierski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Skalbmierzu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 443 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 368,60 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Skalbmierz
  368,60
  świętokrzyskie
  389,40
  Cały kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 92,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  92,90 m2
  świętokrzyskie
  77,60 m2
  Cały kraj
  75,30 m2
 • 34,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  34,20 m2
  Województwo
  30,20 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,40 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Skalbmierz
  4,40
  woj. świętokrzyskie
  3,91
  Polska
  3,83
 • 2,71 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Skalbmierz
  2,71
  Województwo
  2,57
  Cały kraj
  2,42
 • 0,62 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,62
  woj. świętokrzyskie
  0,66
  Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Skalbmierzu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 3 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 2,50 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  2,50
  woj. świętokrzyskie
  3,74
  Cały kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 20 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 6,67 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  6,67
  woj. świętokrzyskie
  4,75
  Cała Polska
  3,89
 • 16,64 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Skalbmierz
  16,64
  świętokrzyskie
  17,76
  Kraj
  24,56
 • 543 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 181,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Skalbmierz
  181,0 m2
  Województwo
  109,9 m2
  Cały kraj
  92,3 m2
 • 0,45 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,45 m2
  woj. świętokrzyskie
  0,41 m2
  Kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Skalbmierzu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 95,49% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Skalbmierz
  95,49%
  woj. świętokrzyskie
  95,94%
  Polska
  97,75%
 • 92,10% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  92,10%
  woj. świętokrzyskie
  90,70%
  Kraj
  95,18%
 • 86,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  86,00%
  świętokrzyskie
  88,22%
  Cały kraj
  93,75%
 • 73,14% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  73,14%
  Województwo
  82,88%
  Cała Polska
  85,83%
 • 0,23% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  0,23%
  świętokrzyskie
  46,61%
  Cała Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Skalbmierz - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Skalbmierzu na 1000 mieszkańców pracuje 247osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski. 0,0% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 0,0% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Skalbmierzu wynosiło w 2023 roku 10,3% (10,3% wśród kobiet i 10,3% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Skalbmierzu wynosiło 5 097,28 PLN, co odpowiada 76.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Skalbmierza 58 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 108 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 50.

  58,7% aktywnych zawodowo mieszkańców Skalbmierza pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 7,3% w przemyśle i budownictwie, a 11,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Skalbmierzu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 247 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Skalbmierz
  247,0
  woj. świętokrzyskie
  200,0
  Cała Polska
  259,0
 • 12,1% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 11,9% Kobiety
 • 12,2% Mężczyźni
 • Miasto
  10,3%
  świętokrzyskie
  7,8%
  Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Skalbmierzu w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Skalbmierzu w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Skalbmierzu w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Skalbmierzu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 617 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Skalbmierz
  5 097 PLN
  świętokrzyskie
  5 783 PLN
  Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Skalbmierzu w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Skalbmierzu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 58 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 108 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 50 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,86 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Skalbmierzu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 58,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 51,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 66,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 7,3% Przemysł i budownictwo
 • 2,5% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 12,6% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 11,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 13,7% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 8,7% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,7% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,2% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 22,0% Pozostałe
 • 30,9% Kobiety
  (pozostałe)
 • 12,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Skalbmierzu w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Skalbmierzu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 301 Pracujący ogółem
 • 0 Kobiety
 • 0 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Skalbmierzu w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 15,8% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 13,5% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,2% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,9% W wieku produkcyjnym
 • 52,5% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,8% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 25,3% W wieku poprodukcyjnym
 • 34,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,0% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Skalbmierz, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 69,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  69,6
  świętokrzyskie
  69,3
  Polska
  69,0
 • 42,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  42,9
  woj. świętokrzyskie
  41,5
  Cały kraj
  38,2
 • 160,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  160,4
  Województwo
  149,5
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 56,8% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 59,5% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 54,5% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 43,2% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 40,5% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 45,5% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Skalbmierz - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Skalbmierzu w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowane były 163 podmioty gospodarki narodowej, z czego 109 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 13 nowych podmiotów, a 8 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (22) podmiotów zarejestrowano w roku 2012, a najmniej (4) w roku 2015. W tym samym okresie najwięcej (23) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (5) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2019 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Skalbmierzu najwięcej (10) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (153) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,6% (1) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 16,6% (27) podmiotów, a 82,8% (135) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Skalbmierzu najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (38.5%) oraz Budownictwo (12.8%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 163 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 1 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 27 Przemysł i budownictwo
 • 135 Pozostała działalność
 • 13 Podmioty nowo zarejestrowane w Skalbmierzu w 2023 roku
 • 8 Podmioty wyrejestrowane w Skalbmierzu w 2023 roku
 • 109 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 153 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 153
 • 9 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 9
 • 1 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 1
 • 163 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 163
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 6 Spółki handlowe ogółem
 • 6
 • 4  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 4
 • 10 Spółki cywilne ogółem
 • 10
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 109 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 42 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 42
 • 14 Budownictwo
 • 14
 • 9 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 9
 • 7 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 7
 • 6 Pozostała działalność
 • 6
 • 6 Przetwórstwo przemysłowe
 • 6
 • 5 Transport i gospodarka magazynowa
 • 5
 • 4 Edukacja
 • 4
 • 4 Informacja i komunikacja
 • 4
 • 3 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 3
 • 2 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 2
 • 2 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 2
 • 2 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 2
 • 1 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 1
 • 1 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Skalbmierz - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Skalbmierzu stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 20 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 16,47 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Skalbmierzu wynosi 85,00% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Skalbmierza najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 11,01 (wykrywalność 87%) oraz przeciwko mieniu - 5,02 (wykrywalność 64%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 2,93 (64%), drogowe - 1,81 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,25 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Skalbmierzu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Skalbmierza.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Skalbmierz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 20 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 20
 • 13 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 13
 • 4 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 4
 • 2 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 2
 • 0 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 0
 • 6 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 6
 • 16,47 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  16,47
  woj. świętokrzyskie
  19,77
  Cała Polska
  22,81
 • 11,01 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Skalbmierz
  11,01
  woj. świętokrzyskie
  10,85
  Cały kraj
  12,98
 • 2,93 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Skalbmierz
  2,93
  woj. świętokrzyskie
  6,27
  Cały kraj
  6,99
 • 1,81 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Skalbmierz
  1,81
  świętokrzyskie
  1,83
  Cały kraj
  1,82
 • 0,25 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,25
  woj. świętokrzyskie
  0,36
  Kraj
  0,35
 • 5,02 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  5,02
  Województwo
  8,86
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Skalbmierz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 85% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  85%
  woj. świętokrzyskie
  76%
  Cała Polska
  71%
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  87%
  Województwo
  69%
  Polska
  63%
 • 65% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Skalbmierz
  65%
  świętokrzyskie
  78%
  Polska
  75%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  98%
  woj. świętokrzyskie
  99%
  Polska
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  100%
  woj. świętokrzyskie
  87%
  Cała Polska
  88%
 • 65% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  65%
  Województwo
  59%
  Kraj
  51%

Skalbmierz - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Skalbmierza wyniosła w 2022 roku 54,1 mln złotych, co daje 8,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 40.1% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Skalbmierza - 21.1% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (10.8%) oraz na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (10.2%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 19,1 mln złotych, czyli 35,2% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Skalbmierza wyniosła w 2022 roku 50,4 mln złotych, co daje 8,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 34.9% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (33%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (20.7%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (11.2%). W budżecie Skalbmierza wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 880 złotych na mieszkańca (10,8%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 8,7 złotych na mieszkańca (0,1%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 9,1%.
 • Wydatki budżetu w Skalbmierzu według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Skalbmierza według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Skalbmierz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Skalbmierza według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  18,2 mln

  2,7 tys(100%)

  24,1 mln

  3,7 tys(100%)

  22,8 mln

  3,5 tys(100%)

  30,2 mln

  4,6 tys(100%)

  29,2 mln

  4,5 tys(100%)

  28,7 mln

  4,5 tys(100%)

  39,2 mln

  6,2 tys(100%)

  54,1 mln

  8,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  6,3 mln

  4,9 tys(34.7%)

  6,4 mln

  4,9 tys(26.4%)

  6,3 mln

  4,9 tys(27.6%)

  11,9 mln

  9,2 tys(39.4%)

  7,2 mln

  5,7 tys(24.9%)

  7,5 mln

  6,0 tys(26.2%)

  9,1 mln

  7,2 tys(23.2%)

  11,4 mln

  9,5 tys(21.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,9 mln

  1,5 tys(10.6%)

  1,4 mln

  1,1 tys(5.9%)

  1,5 mln

  1,2 tys(6.7%)

  2,3 mln

  1,8 tys(7.6%)

  990,3 tys

  777(3.4%)

  549,5 tys

  435(1.9%)

  2,7 mln

  2,2 tys(7%)

  5,9 mln

  4,9 tys(10.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,5 mln

  4,6 tys(10.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  532,1 tys

  412(2.9%)

  869,8 tys

  670(3.6%)

  618,7 tys

  479(2.7%)

  592,9 tys

  460(2%)

  2,4 mln

  1,8 tys(8.1%)

  768,7 tys

  609(2.7%)

  6,2 mln

  4,9 tys(15.8%)

  5,0 mln

  4,2 tys(9.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,8 mln

  2,2 tys(15.5%)

  2,8 mln

  2,1 tys(11.4%)

  2,7 mln

  2,1 tys(11.7%)

  2,9 mln

  2,2 tys(9.6%)

  2,9 mln

  2,3 tys(10%)

  3,1 mln

  2,4 tys(10.7%)

  3,6 mln

  2,8 tys(9.1%)

  4,7 mln

  4,0 tys(8.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  81,9 tys

  63,4(0.5%)

  2,3 mln

  1,8 tys(9.7%)

  105,0 tys

  81,3(0.5%)

  750,9 tys

  583(2.5%)

  332,0 tys

  260(1.1%)

  1,2 mln

  948(4.2%)

  877,0 tys

  696(2.2%)

  4,1 mln

  3,5 tys(7.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,5 mln

  1,2 tys(8.4%)

  1,6 mln

  1,2 tys(6.6%)

  1,8 mln

  1,4 tys(8.1%)

  1,9 mln

  1,5 tys(6.3%)

  4,3 mln

  3,4 tys(14.8%)

  3,1 mln

  2,5 tys(10.9%)

  3,4 mln

  2,7 tys(8.7%)

  4,1 mln

  3,4 tys(7.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,1 mln

  2,4 tys(17.1%)

  7,1 mln

  5,5 tys(29.5%)

  987,4 tys

  764(4.3%)

  1,2 mln

  912(3.9%)

  1,3 mln

  1,0 tys(4.4%)

  1,5 mln

  1,2 tys(5.4%)

  1,6 mln

  1,3 tys(4.2%)

  2,5 mln

  2,0 tys(4.5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  358,8 tys

  278(2%)

  469,2 tys

  361(1.9%)

  517,6 tys

  401(2.3%)

  638,9 tys

  496(2.1%)

  595,3 tys

  467(2%)

  647,6 tys

  513(2.3%)

  679,6 tys

  539(1.7%)

  1,3 mln

  1,1 tys(2.4%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  988,9 tys

  823(1.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  238,6 tys

  185(1.3%)

  265,4 tys

  204(1.1%)

  249,6 tys

  193(1.1%)

  309,6 tys

  240(1%)

  543,3 tys

  426(1.9%)

  403,4 tys

  319(1.4%)

  500,8 tys

  397(1.3%)

  740,9 tys

  616(1.4%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  320,3 tys

  248(1.8%)

  289,2 tys

  223(1.2%)

  266,7 tys

  206(1.2%)

  243,9 tys

  189(0.8%)

  219,9 tys

  172(0.8%)

  145,4 tys

  115(0.5%)

  111,5 tys

  88,5(0.3%)

  657,2 tys

  547(1.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  80,3 tys

  62,2(0.4%)

  89,7 tys

  69,1(0.4%)

  87,6 tys

  67,8(0.4%)

  96,9 tys

  75,2(0.3%)

  119,7 tys

  93,9(0.4%)

  119,0 tys

  94,2(0.4%)

  141,6 tys

  112(0.4%)

  156,7 tys

  130(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  322,3 tys

  250(1.8%)

  350,5 tys

  270(1.5%)

  370,2 tys

  286(1.6%)

  388,7 tys

  302(1.3%)

  418,5 tys

  328(1.4%)

  442,0 tys

  350(1.5%)

  470,3 tys

  373(1.2%)

  87,8 tys

  73,1(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  263,3 tys

  204(1.4%)

  170,7 tys

  132(0.7%)

  45,3 tys

  35,1(0.2%)

  61,6 tys

  47,8(0.2%)

  50,8 tys

  39,9(0.2%)

  61,4 tys

  48,6(0.2%)

  69,5 tys

  55,2(0.2%)

  68,2 tys

  56,7(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  13,0 tys

  10,1(0.1%)

  9,5 tys

  7,3(0%)

  31,1 tys

  24,1(0.1%)

  6,6 tys

  5,1(0%)

  19,8 tys

  15,5(0.1%)

  10,3 tys

  8,1(0%)

  18,7 tys

  14,8(0%)

  44,0 tys

  36,6(0.1%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  223,5 tys

  173(1.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  38,4 tys

  30,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,2 tys

  1,8(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  58,9 tys

  45,6(0.3%)

  7,1 tys

  5,5(0%)

  2,9 tys

  2,2(0%)

  72,2 tys

  56,0(0.2%)

  74,6 tys

  58,5(0.3%)

  60,6 tys

  48,0(0.2%)

  1,4 tys

  1,1(0%)

  1,4 tys

  1,1(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Skalbmierzu według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Skalbmierza według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Skalbmierz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Skalbmierza według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  20,3 mln

  3,0 tys(100%)

  26,2 mln

  4,0 tys(100%)

  24,5 mln

  3,7 tys(100%)

  28,7 mln

  4,4 tys(100%)

  30,4 mln

  4,7 tys(100%)

  33,6 mln

  5,3 tys(100%)

  37,9 mln

  6,0 tys(100%)

  50,4 mln

  8,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  9,0 mln

  7,0 tys(44.3%)

  9,3 mln

  7,2 tys(35.7%)

  9,5 mln

  7,4 tys(39%)

  10,1 mln

  7,8 tys(35.1%)

  10,9 mln

  8,5 tys(35.7%)

  11,3 mln

  8,9 tys(33.5%)

  14,6 mln

  11,6 tys(38.4%)

  16,7 mln

  13,9 tys(33%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  4,9 mln

  3,8 tys(24.3%)

  5,1 mln

  3,9 tys(19.5%)

  5,2 mln

  4,0 tys(21.2%)

  5,3 mln

  4,1 tys(18.4%)

  5,9 mln

  4,6 tys(19.4%)

  6,1 mln

  4,8 tys(18.1%)

  6,7 mln

  5,3 tys(17.6%)

  10,4 mln

  8,7 tys(20.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,6 mln

  4,7 tys(11.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  414,2 tys

  321(2%)

  620,3 tys

  478(2.4%)

  414,4 tys

  321(1.7%)

  1,1 mln

  832(3.7%)

  2,0 mln

  1,6 tys(6.6%)

  1,1 mln

  875(3.3%)

  1,4 mln

  1,1 tys(3.8%)

  2,7 mln

  2,2 tys(5.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  289,7 tys

  224(1.4%)

  239,1 tys

  184(0.9%)

  252,9 tys

  196(1%)

  3,8 mln

  3,0 tys(13.4%)

  820,4 tys

  643(2.7%)

  330,2 tys

  261(1%)

  355,2 tys

  282(0.9%)

  2,2 mln

  1,8 tys(4.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  440,2 tys

  341(2.2%)

  2,7 mln

  2,1 tys(10.4%)

  321,9 tys

  249(1.3%)

  301,3 tys

  234(1%)

  351,7 tys

  276(1.2%)

  4,1 mln

  3,2 tys(12.1%)

  583,8 tys

  463(1.5%)

  1,8 mln

  1,5 tys(3.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,8 mln

  2,1 tys(13.6%)

  6,7 mln

  5,2 tys(25.6%)

  504,1 tys

  390(2.1%)

  507,3 tys

  394(1.8%)

  562,2 tys

  441(1.8%)

  718,7 tys

  569(2.1%)

  717,3 tys

  569(1.9%)

  1,6 mln

  1,3 tys(3.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  601,9 tys

  466(3%)

  572,9 tys

  441(2.2%)

  401,6 tys

  311(1.6%)

  494,3 tys

  383(1.7%)

  1,7 mln

  1,3 tys(5.5%)

  617,0 tys

  489(1.8%)

  1,1 mln

  847(2.8%)

  1,3 mln

  1,1 tys(2.6%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,1 mln

  900(2.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  12,0 tys

  9,4(0%)

  23,2 tys

  18,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  259,3 tys

  216(0.5%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  187,1 tys

  145(0.9%)

  22,4 tys

  17,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,9 tys

  1,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  194,6 tys

  162(0.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  122,4 tys

  94,8(0.6%)

  100,3 tys

  77,3(0.4%)

  106,1 tys

  82,2(0.4%)

  100,5 tys

  77,9(0.4%)

  71,0 tys

  55,7(0.2%)

  147,4 tys

  117(0.4%)

  166,9 tys

  132(0.4%)

  114,5 tys

  95,3(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  100,5 tys

  77,9(0.5%)

  96,4 tys

  74,3(0.4%)

  78,8 tys

  61,0(0.3%)

  82,9 tys

  64,3(0.3%)

  102,1 tys

  80,1(0.3%)

  114,5 tys

  90,6(0.3%)

  90,3 tys

  71,7(0.2%)

  69,0 tys

  57,4(0.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,4 mln

  1,1 tys(6.8%)

  630,4 tys

  486(2.4%)

  497,3 tys

  385(2%)

  38,5 tys

  29,8(0.1%)

  421,0 tys

  330(1.4%)

  113,0 tys

  89,5(0.3%)

  1,7 mln

  1,3 tys(4.4%)

  11,5 tys

  9,6(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  12,0 tys

  9,3(0.1%)

  8,0 tys

  6,2(0%)

  7,0 tys

  5,4(0%)

  6,0 tys

  4,7(0%)

  10,0 tys

  7,8(0%)

  7,0 tys

  5,5(0%)

  13,0 tys

  10,3(0%)

  9,0 tys

  7,5(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  1,9 tys

  1,5(0%)

  1,7 tys

  1,3(0%)

  1,5 tys

  1,1(0%)

  1,5 tys

  1,1(0%)

  1,5 tys

  1,1(0%)

  1,5 tys

  1,2(0%)

  1,6 tys

  1,3(0%)

  1,6 tys

  1,3(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  58,9 tys

  45,6(0.3%)

  7,1 tys

  5,5(0%)

  2,9 tys

  2,2(0%)

  72,2 tys

  56,0(0.3%)

  74,6 tys

  58,5(0.2%)

  60,6 tys

  48,0(0.2%)

  1,4 tys

  1,1(0%)

  1,4 tys

  1,1(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  350

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,0 mln

  817(2.7%)

  393

  0,3(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,0 tys

  3,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Skalbmierz - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 243 mieszkańców Skalbmierza jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 113 kobiet oraz 130 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 14,3% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,3% wykształcenie policealne, 8,3% średnie ogólnokształcące, a 27,4% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,6% mieszkańców Skalbmierza, gimnazjalnym 2,3%, natomiast 19,5% podstawowym ukończonym. 3,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa świętokrzyskiego mieszkańcy Skalbmierza mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Skalbmierzu największy odsetek ma wykształcenie średnie zawodowe (25,7%) oraz podstawowe ukończone (21,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie średnie zawodowe (29,5%) oraz zasadnicze zawodowe (28,7%).

  W roku 2022 w Skalbmierzu mieściły się 2 przedszkola, w których do 6 oddziałów uczęszczało 106 dzieci (50 dziewczynek oraz 56 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Skalbmierzu mieściło się 1 przedszkole, w którym do 4 oddziałów uczęszczało 79 dzieci (36 dziewczynek oraz 43 chłopców). Dostępnych było 100 miejsc.

  14,9% mieszkańców Skalbmierza w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (11,7% wśród dziewczynek i 17,7% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 2 300 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,11 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 15 oddziałach uczyło się 314 uczniów (152 kobiety oraz 162 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Skalbmierzu placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 16 oddziałach uczyło się 342 uczniów (170 kobiet oraz 172 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 29,4% ludności (26,1% wśród dziewczynek i 32,3% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 20,9 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 360,92.

  W Skalbmierzu znajdują się 2 licea ogólnokształcące, w których w 4 oddziałach uczyło się 64 uczniów (37 kobiet oraz 27 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 0 absolwentów.

  W Skalbmierzu znajdują się 2 Technika, w których w 7 oddziałach uczyło się 83 uczniów (17 kobiet oraz 66 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 24 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Skalbmierzu placówkę miały 2 Technika, w których w 17 oddziałach uczyło się 236 uczniów (31 kobiet oraz 205 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 33 absolwentów.

  W Skalbmierzu znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 3 oddziałach uczyło się 124 uczniów (38 kobiet oraz 86 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,9% mieszkańców (18,0% wśród dziewczyn i 17,7% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 16,0 uczniów. 41,3 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 11,9 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 23,0% mieszkańców Skalbmierza w wieku potencjalnej nauki (26,1% kobiet i 20,2% mężczyzn).

 • 14,3% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  14,3%
  Województwo
  23,2%
  Kraj
  25,2%
 • 17,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 10,9% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 38,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  38,0%
  świętokrzyskie
  35,3%
  Cały kraj
  35,2%
 • 39,0% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 37,2% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,3% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  2,3%
  świętokrzyskie
  3,0%
  Cała Polska
  3,3%
 • 2,9% Kobiety
  (policealne)
 • 1,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 8,3% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Skalbmierz
  8,3%
  świętokrzyskie
  10,9%
  Kraj
  11,9%
 • 10,3% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 6,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 27,4% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Skalbmierz
  27,4%
  Województwo
  21,5%
  Kraj
  20,0%
 • 25,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 29,5% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  22,6%
  świętokrzyskie
  21,7%
  Polska
  21,2%
 • 16,9% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,3% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  2,3%
  woj. świętokrzyskie
  2,7%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,2% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 2,3% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 19,5% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Skalbmierz
  19,5%
  Województwo
  14,1%
  Polska
  12,3%
 • 21,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 17,8% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,4%
  świętokrzyskie
  3,0%
  Polska
  3,1%
 • 2,9% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Skalbmierzu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2300 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  2 300,0
  świętokrzyskie
  893,0
  Cały kraj
  927,0
 • 0,11 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Miasto
  0,11
  woj. świętokrzyskie
  0,99
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 2Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 6 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 245 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Skalbmierz) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 106 Dzieci
 • 50 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 56 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 47,2%
  52,8%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 19 3 lata
 • 19
 • 24 4 lata
 • 24
 • 26 5 lata
 • 26
 • 32 6 lat
 • 32
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 8 3 lata
 • 8
 • 18 4 lata
 • 18
 • 9 5 lata
 • 9
 • 13 6 lat
 • 13
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 11 3 lata
 • 11
 • 6 4 lata
 • 6
 • 17 5 lata
 • 17
 • 19 6 lat
 • 19
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 •  
 • 7,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 7,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Skalbmierzu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Skalbmierzu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Miejskie w Skalbmierzu
  Publiczne
  41 352-90-10
  41 352-90-10
  ul. Ppor. Sokoła 55
  28-530 Skalbmierz
  5114-
  Niepubliczne Przedszkole Sióstr Służebniczek NMP NP im. Edmunda Bojanowskiego w Skalbmierzu (Bł. Edmund Bojanowski)
  Niepubliczne
  41 352-91-12
  ul. Partyzantów 1
  28-530 Skalbmierz
  ---
 • Szkoły podstawowe w Skalbmierzu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Skalbmierz) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 15 Oddziały
 • 314 Uczniowie
 • 152 Kobiety
  (uczniowie)
 • 162 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,4%
  51,6%
 • 38 Uczniowie w 1 klasie
 • 17 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 21 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 58 Absolwenci
 • 22 Kobiety
  (absolwenci)
 • 36 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  20,9
  świętokrzyskie
  14,8
  Kraj
  17,0
 •  
 • 24,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 21,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 360,92 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  360,92
  świętokrzyskie
  90,62
  Cały kraj
  95,96
 • 360,92 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  360,92
  świętokrzyskie
  89,66
  Cała Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Skalbmierz) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Skalbmierz) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Skalbmierzu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Skalbmierzu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczna Szkoła Podstawowa w Skalbmierzu (Stanisław ze Skalbmierza)
  Publiczna
  41 352-90-10
  41 352-90-10
  ul. Ppor. Sokoła 55
  28-530 Skalbmierz
  14321-
 • Szkoły ponadpodstawowe w Skalbmierzu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Skalbmierz) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • 2Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 4 Oddziały
 • 64 Uczniowie
 • 37 Kobiety
  (uczniowie)
 • 27 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 57,8%
  42,2%
 •  
 • 16,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Skalbmierz
  16,0
  świętokrzyskie
  27,0
  Cały kraj
  26,5
 •  
 • 0,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (Skalbmierz) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 7 Oddziały
 • 83 Uczniowie
 • 17 Kobiety
  (uczniowie)
 • 66 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 20,5%
  79,5%
 • 4 Uczniowie w 1 klasie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 24 Absolwenci
 • 0 Kobiety
  (absolwenci)
 • 24 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 11,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Miasto
  11,9
  Województwo
  24,8
  Cały kraj
  24,9
 •  
 • 11,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 4,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Skalbmierz) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 58 Uczniowie w 1 klasie
 • 16 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 42 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 41,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Skalbmierz
  41,3
  woj. świętokrzyskie
  17,6
  Polska
  21,0
 •  
 • Wykres - Szkoły policealne (Skalbmierz) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły policealne (w tym kolegium dla pracowników służb społecznych) bez specjalnych
 • 15 Oddziały
 • 314 Uczniowie
 • 246 Kobiety
  (uczniowie)
 • 68 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 78,3%
  21,7%
 • 184 Uczniowie w 1 klasie
 • 141 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 43 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 75 Absolwenci
 • 60 Kobiety
  (absolwenci)
 • 15 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Tutaj
  20,9
  Województwo
  21,6
  Cały kraj
  23,6
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Skalbmierzu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Skalbmierzu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  Publiczna
  41 352-90-37
  41 352-90-37
  ul. Kanonijska 7
  28-530 Skalbmierz
  5108-
  Technikum
  Publiczne
  41 352-90-37
  41 352-90-37
  ul. Kanonijska 7
  28-530 Skalbmierz
  4100-
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  Publiczne
  41 352-90-37
  41 352-90-37
  ul. Kanonijska 7
  28-530 Skalbmierz
  115-
  Niepubliczne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych
  Niepubliczne
  41 352-00-39
  41 352-00-39
  ul. Kanonijska 7
  28-530 Skalbmierz
  ---
  Niepubliczna Szkoła Zawodowa
  Niepubliczna
  41 352-00-39
  41 352-00-39
  ul. Kanonijska 7
  28-530 Skalbmierz
  ---
  Niepubliczne Technikum w Skalbmierzu (im. Konstytucji 3-go Maja)
  Niepubliczne
  41 352-00-39
  41 352-00-39
  ul. Kanonijska 7
  28-530 Skalbmierz
  ---
  Szkoła Policealna
  Publiczna
  41 352-90-37
  41 352-90-37
  ul. Kanonijska 7
  28-530 Skalbmierz
  ---
  Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych
  Niepubliczna
  41 352-00-39
  41 352-00-39
  ul. Kanonijska 7
  28-530 Skalbmierz
  ---
  Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące
  Niepubliczne
  41 352-00-39
  41 352-00-39
  ul. Kanonijska 7
  28-530 Skalbmierz
  ---
  Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  Niepubliczne
  41 352-00-39
  41 352-00-39
  ul. Kanonijska 7
  28-530 Skalbmierz
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Skalbmierzu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 14,9% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 11,7% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,7% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 29,4% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,1% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 32,3% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,9% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 18,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,1% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,9% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 18,0% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,7% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 23,0% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 26,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 20,2% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Skalbmierz, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Skalbmierz, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Skalbmierz, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Skalbmierz - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Skalbmierzu

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Skalbmierzu w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Skalbmierzu
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Skalbmierzu: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Skalbmierzu 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 82 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 55 (uczestnicy: 1 890)
  • koncerty: 1 (uczestnicy: 1 000)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 5 (uczestnicy: 100)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 32 (uczestnicy: 600)
  • konkursy: 7 (uczestnicy: 110)
  • warsztaty: 10 (uczestnicy: 80)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 1 (członkowie: 10)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 1 (członkowie: 10)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 2 (członkowie: 13)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 (członkowie: 13)


  Według danych z 2022 w Skalbmierzu działało 1 kino posiadające 1 salę z 20 miejscami na widowni. Odbyły się 83 seanse, na które przyszło 624 widzów, w tym 41 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 304 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Skalbmierzu działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 18 921 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 22 533 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 5
  • dostępne dla czytelników: 2
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 2
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  Według danych z 2016 w Skalbmierzu działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 40 członków. Zarejestrowano 95 ćwiczących (mężczyźni: 87, kobiety: 8, chłopcy do lat 18: 71, dziewczęta do lat 18: 8). Aktywne były 3 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (3), instruktora sportowego (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Skalbmierzu w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Skalbmierzu
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Skalbmierza znajduje się jeden zabytkowy obiekt wpisany do rejestru zabytków. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Skalbmierzu
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z pocz. XIII w. (ul. Partyzantów 2)dnia 1957-01-15, wykaz dokumentów: 395 z 1957-01-15; 236 z 1967-02-11; A.207 z 2008-10-20
 • Formy ochrony przyrody w Skalbmierzu
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Skalbmierza znajduje się jedna forma ochrony przyrody. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Skalbmierzu
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pomnik przyrodyOpis: informacji, Opis granicy: obok sklepu

Skalbmierz - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 17 wypadków drogowych w Skalbmierzu odnotowano 2 ofiary śmiertelne oraz 23 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 1 414,3 wypadków (więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 166,4 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Skalbmierzu znajdowało się 2 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu kazimierskiego.

  Powiat kazimierski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Skalbmierzu
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 17 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 2 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 23 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 4 Lekko ranni
 • 19 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Skalbmierzu w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 1 414,31 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Skalbmierz
  1 414,3
  świętokrzyskie
  1 329,3
  Kraj
  1 100,9
 • 166,39 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Skalbmierz
  166,4
  Województwo
  137,7
  Polska
  104,4
 • 1 913,48 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Skalbmierz
  1 913,5
  Województwo
  1 628,0
  Kraj
  1 327,3
 • 11,76 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  11,8
  Województwo
  10,4
  Kraj
  9,5
 • 135,29 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Skalbmierz
  135,3
  woj. świętokrzyskie
  122,5
  Polska
  120,6
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 2 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Skalbmierzu w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 221,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Skalbmierz
  221,1 km
  woj. świętokrzyskie
  382,3 km
  Kraj
  633,6 km
 • 3,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  3,1 km
  świętokrzyskie
  3,8 km
  Cała Polska
  5,3 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Skalbmierz przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 768droga wojewódzka nr 768(Jędrzejów - Ludwinów - Łysaków Kawęczyński - Łysaków Drugi - Zagaje - Węchadłów - Podgórze - Lipówka - Świerczyna - Sancygniów - Opatkowice - Niewiatrowice - Działoszyce - Dziekanowice - Drożejowice - Skalbmierz - Topola - Cudzynowice - Kazimierza Wielka - Wojciechów - Stradlice - Podolany - Stojanowice - Dobiesławice - Prokocice - Podgaje - Koszyce - Sokołowice - Górka - Rząchowa - Szczurowa - Rudy-Rysie - Kamieniec - Mokrzyska - Brzesko)
  • DW 783droga wojewódzka nr 783(Olkusz - Rabsztyn - Pazurek - Chrząstowice - Zarzecze - Wolbrom - Wierzchowisko - Maków - Miechów - Bukowska Wola - Kalina-Rędziny - Klonów - Racławice - Rosiejów - Skalbmierz)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Skalbmierzu istnieje 19 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 1 Maja

  ul. 5 Sierpnia

  ul. A. Mickiewicza

  ul. K. Pułaskiego

  ul. Kanonijska

  ul. Kępa

  ul. M. Kopernika

  ul. M. Reja

  pl. Marii Skłodowskiej-Curie

  ul. Partyzantów

  ul. Republiki Partyzanckiej

  Skwer im. Stanisława ze Skalbmierza

  ul. Szkolna

  ul. T. Kościuszki

  ul. Wincentego Witosa

  ul. gen. Wł. Andersa

  ul. ppor. Brzozy II

  ul. ppor. Sokoła

  ul. św. Jana Pawła II