Narol w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Narol - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Narol to miasto leżące w południowo-wschodniej Polsce. Należy do województwa podkarpackiego, powiatu lubaczowskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Narol.
 • 2 023 Liczba mieszkańców
 • 12,4 km² Powierzchnia
 • 162,9 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • od 1996 roku Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 16 Numer kierunkowy
 • RLU Tablice rejestracyjne
 • Grzegorz Leon Dominik Burmistrz miasta
Identyfikatory
 • 23.326850.3491 Współrzędne GPS
 • 1809054 TERYT (TERC)
 • 0606984 SIMC
Herb miasta Narol
Narol herb

Jak Narol wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Narol na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Narol wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Narol plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
13Miasta w Polsce z największą liczbą motocykli
32Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
33Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
34Miasta w Polsce z najdłuszymi bus-pasami
65Miasta w Polsce z najstarszymi motocyklami
92Miasta w Polsce z największą liczbą samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
127Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
164Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
173Miasta z największym odsetkiem singielek/singli w Polsce
175Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia
197Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego
212Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
225Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
230Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce
258Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
259Miasta z największym bezrobociem rejestrowanym w Polsce
262Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
347Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do gazu sieciowego
356Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim ogólnokształcącym w Polsce
370Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
381Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami ciężarowymi
406Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych wirusem COVID-19
424Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem zasadniczym zawodowym w Polsce
434Miasta z największym odsetkiem wdów/wdowców w Polsce
441Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów na 1000 mieszkańców

Narol - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
37-610Poczta Narol
37-610Skrytki Pocztowe Poczta Narol

Narol - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Narolu)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Biuro Terenowe w Lubaczowie (podlega pod: ZUS Oddział w Rzeszowie)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Mickiewicza 168
37-600 Lubaczów
Urząd Miasta i Gminy Narol
(16) 631-70-87
(16) 631-71-04
Rynek 1
37-610 Narol

Narol - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Narol jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 2 023, z czego 49,9% stanowią kobiety, a 50,1% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 4,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,6 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa podkarpackiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Narola zawarli w 2021 roku 7 małżeństw, co odpowiada 3,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  30,1% mieszkańców Narola jest stanu wolnego, 55,0% żyje w małżeństwie, 4,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,9% to wdowy/wdowcy.

  Narol ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -15. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -7,37 na 1000 mieszkańców Narola. W 2021 roku urodziło się 14 dzieci, w tym 35,7% dziewczynek i 64,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 299 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,54 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 41,8% zgonów w Narolu spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 15,4% zgonów w Narolu były nowotwory, a 6,3% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Narola przypada 14.25 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa podkarpackiego oraz nieznacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 21 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 31 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Narola -10. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  62,5% mieszkańców Narola jest w wieku produkcyjnym, 17,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Narola
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2 023 Liczba mieszkańców
 • 1 009 Kobiety
 • 1 014 Mężczyźni
 • 49,9%
  50,1%
 • 100 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 100 kobiet)
 • 100 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 100 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Narolu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Narolu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Narolu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Narola
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,6 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  41,6 lat
  Podkarpackie
  41,6 lat
  Cała Polska
  42,2 lat
 • 43,7 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,5 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Narol, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Narola
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Narol,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Narol,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Narol,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 30,1% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  30,2%
  Województwo
  29,4%
  Cały kraj
  29,1%
 • 23,7% Kobiety
  (Panny)
 • 36,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,0% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  55,0%
  Województwo
  57,0%
  Cała Polska
  54,0%
 • 55,1% Kobiety
  (Zamężne)
 • 54,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,9% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  8,9%
  Podkarpackie
  8,0%
  Kraj
  8,5%
 • 15,0% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  5,0%
  Podkarpackie
  5,0%
  Cała Polska
  7,6%
 • 5,1% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,8% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,8% Nieustalone
 • Tutaj
  0,9%
  woj. podkarpackie
  0,6%
  Kraj
  0,7%
 • 0,8% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,8% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Narolu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Narolu w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Narol
  3,4
  woj. podkarpackie
  4,4
  Cały kraj
  4,4
 • 1,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Miasto
  1,1
  Województwo
  1,2
  Cały kraj
  1,6
 • 7 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Narolu w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Narolu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -15 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -5 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -10 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -7,37 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Narol
  -7,4
  Województwo
  -4,1
  Polska
  -4,9
 • Wykres - Przyrost naturalny w Narolu w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Narolu w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Narolu w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Narolu w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 14 Urodzenia żywe
 • 5 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 9 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 35,7%
  64,3%
 • 6,9 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  6,9
  Podkarpackie
  8,5
  Cały kraj
  8,7
 • 32,1 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Narol
  32,1
  Województwo
  35,9
  Cały kraj
  37,5
 • 2 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 2
 • 31 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 31
 • 68 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 68
 • 71 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 71
 • 35 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 35
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 3 299 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 215 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 385 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Narol
  3 299 g
  Podkarpackie
  3 325 g
  Kraj
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 4 Waga 4500g - 4999g
 • 4
 • 27 Waga 4000g - 4499g
 • 27
 • 108 Waga 3500g - 3999g
 • 108
 • 175 Waga 3000g - 3499g
 • 175
 • 58 Waga 2500g - 2999g
 • 58
 • 19 Waga 2000g - 2499g
 • 19
 • 10 Waga 1500g - 1999g
 • 10
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,07 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,07
  woj. podkarpackie
  1,22
  Cały kraj
  1,32
 • 0,54 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,54
  Województwo
  0,59
  Cała Polska
  0,64
 • 0,54 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,54
  Województwo
  0,68
  Polska
  0,64
 • Statystyki zgonów w Narolu w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 29 Zgony
 • 10 Kobiety
  (Zgony)
 • 19 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 34,5%
  65,5%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 14,3 Zgony na 1000 ludności
 • Narol
  14,3
  Województwo
  12,5
  Cała Polska
  13,6
 • 185,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  185,6
  Podkarpackie
  147,8
  Polska
  156,7
 • 2,5 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  2,5
  woj. podkarpackie
  4,1
  Cały kraj
  3,9
 • 3,9 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Narol
  3,9
  Województwo
  3,1
  Cały kraj
  3,6
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. podkarpackie
  1,0
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie lubaczowskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 41,8% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Narol
  41,8%
  Województwo
  33,5%
  Cała Polska
  34,8%
 • 15,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  15,4%
  Podkarpackie
  18,0%
  Kraj
  19,6%
 • 6,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  6,3%
  Podkarpackie
  6,4%
  Cały kraj
  5,4%
 • 132 Zgony spowodowane COVID-19
 • 14,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  14,6
  Cała Polska
  13,3
 • 65,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Podkarpackie
  65,3
  Cały kraj
  74,4
 • 214,4 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Narol
  214,4
  Podkarpackie
  228,6
  Polska
  268,1
 • 205,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  205,4
  Cała Polska
  246,5
 • 583,5 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 640,9 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 525,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  583,5
  woj. podkarpackie
  424,1
  Polska
  475,8
 • 86,5 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 23,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 145,3 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  86,5
  Województwo
  51,4
  Kraj
  70,6
 • 37,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  37,0
  woj. podkarpackie
  27,6
  Polska
  32,6
 • 3,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  3,7
  Województwo
  5,8
  Polska
  6,9
 • 0,3% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Narol
  0,3%
  woj. podkarpackie
  0,5%
  Cały kraj
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 21 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 13 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 8 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 31 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 16 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 15 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -10 Saldo migracji
 • -3 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -7 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -10 Saldo migracji wewnętrznych
 • -3 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -7 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Narolu w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Narolu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 15,1% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,5% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,7% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,2% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,8% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,1% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Narol, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Narol - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Narolu oddano do użytku 2 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,99 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Narolu to 710 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 348 mieszkań. Jest to wartość większa od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Narolu to 6,00 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w Narolu to 128,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,75% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 91,55% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 88,17% mieszkań posiada łazienkę, 70,85% korzysta z centralnego ogrzewania, a 79,15% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu lubaczowskiego.

  Powiat lubaczowski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Narolu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 710 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 348,00 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Narol
  348,00
  Podkarpackie
  324,10
  Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1996-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 87,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Narol
  87,70 m2
  woj. podkarpackie
  82,40 m2
  Polska
  74,50 m2
 • 30,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  30,50 m2
  Podkarpackie
  26,70 m2
  Cała Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1996-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,14 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,14
  Podkarpackie
  4,11
  Kraj
  3,82
 • 2,87 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Narol
  2,87
  woj. podkarpackie
  3,09
  Polska
  2,55
 • 0,69 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Narol
  0,69
  woj. podkarpackie
  0,75
  Kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1996-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Narolu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 2 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 0,99 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Miasto
  0,99
  Województwo
  4,69
  Cała Polska
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1996-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 12 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 6,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Narol
  6,00
  Podkarpackie
  4,60
  Polska
  3,90
 • 5,93 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Miasto
  5,93
  Podkarpackie
  21,59
  Cały kraj
  24,07
 • 256 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 128,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Miasto
  128,0 m2
  woj. podkarpackie
  110,5 m2
  Cała Polska
  92,9 m2
 • 0,13 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  0,13 m2
  woj. podkarpackie
  0,52 m2
  Cała Polska
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1996-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Narolu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 97,75% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  97,75%
  woj. podkarpackie
  94,86%
  Polska
  96,97%
 • 91,55% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  91,55%
  woj. podkarpackie
  92,04%
  Cała Polska
  94,01%
 • 88,17% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  88,17%
  woj. podkarpackie
  89,99%
  Cała Polska
  91,78%
 • 70,85% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  70,85%
  woj. podkarpackie
  78,75%
  Kraj
  83,08%
 • 79,15% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Narol
  79,15%
  woj. podkarpackie
  75,14%
  Cały kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Narol - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Narolu na 1000 mieszkańców pracuje 172osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 54,8% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 45,2% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Narolu wynosiło w 2021 roku 8,6% (10,4% wśród kobiet i 7,2% wśród mężczyzn). Jest to nieznacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Narolu wynosiło 4 600,59 PLN, co odpowiada 76.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Narola 67 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 201 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 134.

  64,1% aktywnych zawodowo mieszkańców Narola pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 7,9% w przemyśle i budownictwie, a 5,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Narolu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 172 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  172,0
  Województwo
  221,0
  Cały kraj
  257,0
 • 8,6% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 10,4% Kobiety
 • 7,2% Mężczyźni
 • Narol
  8,6%
  woj. podkarpackie
  8,2%
  Cała Polska
  5,4%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Narolu w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Narolu w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Narolu w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Narolu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 601 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Narol
  4 601 PLN
  Województwo
  5 172 PLN
  Polska
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Narolu w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Narolu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 67 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 201 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 134 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 3,00 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Narolu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 64,1% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 59,4% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 69,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 7,9% Przemysł i budownictwo
 • 3,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 12,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 5,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 6,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 4,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,3% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,7% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 21,3% Pozostałe
 • 29,1% Kobiety
  (pozostałe)
 • 12,9% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Narolu w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Narolu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 347 Pracujący ogółem
 • 190 Kobiety
 • 157 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Narolu w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,5% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,9% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,5% W wieku produkcyjnym
 • 57,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,9% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,3% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,6% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,1% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Narol, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 60,0 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Narol
  60,0
  woj. podkarpackie
  64,6
  Polska
  69,0
 • 32,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  32,5
  Województwo
  34,8
  Kraj
  38,2
 • 118,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  118,1
  Województwo
  116,6
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 60,0% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 62,4% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,1% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,0% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 37,6% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,9% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Narol - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Narolu w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 191 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 156 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 13 nowych podmiotów, a 9 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (21) podmiotów zarejestrowano w roku 2019, a najmniej (10) w roku 2012. W tym samym okresie najwięcej (19) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (7) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Narolu najwięcej (10) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (181) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  4,7% (9) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 38,7% (74) podmiotów, a 56,5% (108) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Narolu najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (38.5%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (22.4%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 191 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 9 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 74 Przemysł i budownictwo
 • 108 Pozostała działalność
 • 13 Podmioty nowo zarejestrowane w Narolu w 2021 roku
 • 9 Podmioty wyrejestrowane w Narolu w 2021 roku
 • 156 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 181 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 181
 • 6 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 6
 • 4 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 4
 • 191 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 191
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 11 Spółki handlowe ogółem
 • 11
 • 10  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 10
 • 1 Spółki cywilne ogółem
 • 1
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 156 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 60 Budownictwo
 • 60
 • 35 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 35
 • 11 Przetwórstwo przemysłowe
 • 11
 • 11 Transport i gospodarka magazynowa
 • 11
 • 8 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 8
 • 6 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 6
 • 5 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 5
 • 4 Pozostała działalność
 • 4
 • 4 Informacja i komunikacja
 • 4
 • 3 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 3
 • 3 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 3
 • 2 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 2
 • 2 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 2
 • 1 Edukacja
 • 1
 • 1 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Narol - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Narolu stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 18 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 8,83 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Narolu wynosi 73,50% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa podkarpackiego oraz nieznacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Narola najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 4,08 (wykrywalność 75%) oraz przeciwko mieniu - 2,94 (wykrywalność 42%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,91 (100%), o charakterze gospodarczym - 2,19 (40%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,22 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Narolu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Narola.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Narol, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 18 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 18
 • 8 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 8
 • 4 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 4
 • 4 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 4
 • 0 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 0
 • 6 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 6
 • 8,83 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  8,83
  Podkarpackie
  13,75
  Cała Polska
  21,51
 • 4,08 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  4,08
  Województwo
  6,80
  Cała Polska
  12,82
 • 2,19 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,19
  woj. podkarpackie
  4,84
  Polska
  5,89
 • 1,91 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  1,91
  Województwo
  1,58
  Kraj
  1,85
 • 0,22 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Narol
  0,22
  Województwo
  0,29
  Kraj
  0,35
 • 2,94 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Narol
  2,94
  woj. podkarpackie
  7,04
  Cała Polska
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Narol, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Narol
  74%
  Województwo
  75%
  Cała Polska
  71%
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  76%
  Podkarpackie
  71%
  Polska
  64%
 • 41% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Narol
  41%
  Województwo
  72%
  Cały kraj
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Narol
  100%
  Podkarpackie
  99%
  Polska
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Narol
  100%
  woj. podkarpackie
  91%
  Cały kraj
  89%
 • 43% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  43%
  Województwo
  61%
  Polska
  53%

Narol - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu Narola wyniosła w 2021 roku 45,3 mln złotych, co daje 5,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 1.9% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu Narola - 29% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (9.7%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (8.1%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 6,2 mln złotych, czyli 13,7% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Narola wyniosła w 2021 roku 45,4 mln złotych, co daje 5,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 9.4% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (38.9%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (13.9%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (4.3%). W budżecie Narola wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 420 złotych na mieszkańca (7,3%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 1,3 złotych na mieszkańca (0,0%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 6,2%.
 • Wydatki budżetu w Narolu według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Narola według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Narol, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Narola według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  27,5 mln

  3,3 tys(100%)

  28,0 mln

  3,4 tys(100%)

  31,9 mln

  3,9 tys(100%)

  33,5 mln

  4,1 tys(100%)

  37,7 mln

  4,7 tys(100%)

  49,2 mln

  6,1 tys(100%)

  44,9 mln

  5,7 tys(100%)

  45,3 mln

  5,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  10,0 mln

  4,8 tys(36.4%)

  9,8 mln

  4,6 tys(35.1%)

  10,1 mln

  4,8 tys(31.7%)

  10,5 mln

  5,0 tys(31.2%)

  10,4 mln

  5,0 tys(27.6%)

  11,0 mln

  5,4 tys(22.4%)

  11,8 mln

  5,8 tys(26.3%)

  13,2 mln

  6,5 tys(29%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,2 mln

  1,5 tys(11.6%)

  3,0 mln

  1,4 tys(10.8%)

  3,2 mln

  1,5 tys(10%)

  3,6 mln

  1,7 tys(10.6%)

  3,8 mln

  1,8 tys(10%)

  3,9 mln

  1,9 tys(7.9%)

  4,4 mln

  2,2 tys(9.8%)

  4,4 mln

  2,2 tys(9.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,0 mln

  955(7.3%)

  2,3 mln

  1,1 tys(8.2%)

  1,8 mln

  852(5.7%)

  1,9 mln

  920(5.8%)

  2,3 mln

  1,1 tys(6.1%)

  10,4 mln

  5,1 tys(21.2%)

  7,1 mln

  3,5 tys(15.8%)

  3,7 mln

  1,8 tys(8.1%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  771,7 tys

  366(2.8%)

  712,9 tys

  338(2.5%)

  630,4 tys

  297(2%)

  678,7 tys

  323(2%)

  780,7 tys

  376(2.1%)

  3,5 mln

  1,7 tys(7.2%)

  1,0 mln

  505(2.3%)

  2,6 mln

  1,3 tys(5.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,4 mln

  2,6 tys(19.6%)

  5,3 mln

  2,5 tys(18.8%)

  10,3 mln

  4,9 tys(32.4%)

  3,0 mln

  1,4 tys(8.8%)

  2,9 mln

  1,4 tys(7.7%)

  2,7 mln

  1,3 tys(5.5%)

  2,4 mln

  1,2 tys(5.3%)

  2,5 mln

  1,2 tys(5.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,3 mln

  612(4.7%)

  2,8 mln

  1,3 tys(9.9%)

  2,2 mln

  1,0 tys(6.9%)

  868,4 tys

  413(2.6%)

  2,3 mln

  1,1 tys(6.1%)

  2,8 mln

  1,3 tys(5.6%)

  1,2 mln

  594(2.7%)

  1,5 mln

  723(3.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  573,8 tys

  272(2.1%)

  802,2 tys

  380(2.9%)

  870,8 tys

  410(2.7%)

  954,0 tys

  454(2.8%)

  2,0 mln

  961(5.3%)

  1,2 mln

  587(2.4%)

  1,1 mln

  532(2.4%)

  1,1 mln

  529(2.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  241,4 tys

  115(0.9%)

  219,1 tys

  104(0.8%)

  229,8 tys

  108(0.7%)

  254,1 tys

  121(0.8%)

  245,6 tys

  118(0.7%)

  184,5 tys

  90,2(0.4%)

  549,7 tys

  269(1.2%)

  925,5 tys

  457(2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,6 mln

  772(5.9%)

  553,4 tys

  262(2%)

  443,9 tys

  209(1.4%)

  317,4 tys

  151(0.9%)

  505,1 tys

  243(1.3%)

  542,5 tys

  265(1.1%)

  1,2 mln

  608(2.8%)

  873,2 tys

  432(1.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  427,1 tys

  203(1.6%)

  499,0 tys

  236(1.8%)

  526,0 tys

  248(1.6%)

  521,0 tys

  248(1.6%)

  537,0 tys

  259(1.4%)

  659,4 tys

  322(1.3%)

  693,3 tys

  340(1.5%)

  796,6 tys

  394(1.8%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  50,2 tys

  23,8(0.2%)

  49,6 tys

  23,5(0.2%)

  93,4 tys

  44,0(0.3%)

  94,8 tys

  45,1(0.3%)

  69,7 tys

  33,6(0.2%)

  56,8 tys

  27,8(0.1%)

  168,9 tys

  82,8(0.4%)

  692,9 tys

  343(1.5%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  221,1 tys

  105(0.8%)

  294,3 tys

  139(1.1%)

  320,9 tys

  151(1%)

  349,0 tys

  166(1%)

  308,6 tys

  149(0.8%)

  304,0 tys

  149(0.6%)

  356,9 tys

  175(0.8%)

  349,2 tys

  173(0.8%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  406,7 tys

  193(1.5%)

  424,9 tys

  201(1.5%)

  461,5 tys

  217(1.4%)

  383,6 tys

  182(1.1%)

  418,1 tys

  201(1.1%)

  384,8 tys

  188(0.8%)

  279,0 tys

  137(0.6%)

  326,0 tys

  161(0.7%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  632,3 tys

  300(2.3%)

  482,0 tys

  228(1.7%)

  417,5 tys

  197(1.3%)

  388,2 tys

  185(1.2%)

  355,8 tys

  171(0.9%)

  436,2 tys

  213(0.9%)

  326,1 tys

  160(0.7%)

  199,0 tys

  98,4(0.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  98,5 tys

  46,8(0.4%)

  107,8 tys

  51,1(0.4%)

  111,2 tys

  52,4(0.3%)

  104,4 tys

  49,7(0.3%)

  113,7 tys

  54,7(0.3%)

  114,5 tys

  56,0(0.2%)

  65,6 tys

  32,2(0.1%)

  157,1 tys

  77,7(0.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  134,0 tys

  63,6(0.5%)

  138,5 tys

  65,6(0.5%)

  125,5 tys

  59,1(0.4%)

  182,1 tys

  86,6(0.5%)

  268,1 tys

  129(0.7%)

  302,4 tys

  148(0.6%)

  189,3 tys

  92,8(0.4%)

  143,2 tys

  70,8(0.3%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  684

  0,3(0%)

  381,3 tys

  181(1.4%)

  2,9 tys

  1,4(0%)

  10,7 tys

  5,1(0%)

  276,6 tys

  133(0.7%)

  21,4 tys

  10,4(0%)

  11,7 tys

  5,7(0%)

  37,6 tys

  18,6(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  70,0 tys

  33,2(0.3%)

  87,6 tys

  41,5(0.3%)

  10,5 tys

  4,9(0%)

  3,8 tys

  1,8(0%)

  96,0 tys

  46,2(0.3%)

  86,5 tys

  42,3(0.2%)

  85,3 tys

  41,8(0.2%)

  1,9 tys

  1,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  357,8 tys

  170(1.3%)

  84,4 tys

  40,0(0.3%)

  19,5 tys

  9,2(0.1%)

  23,0 tys

  11,0(0.1%)

  512,8 tys

  247(1.4%)

  16,8 tys

  8,2(0%)

  6,6 tys

  3,3(0%)

  588

  0,3(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,6 tys

  3,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Narolu według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Narola według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Narol, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Narola według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  30,1 mln

  3,6 tys(100%)

  29,1 mln

  3,6 tys(100%)

  32,6 mln

  4,0 tys(100%)

  34,9 mln

  4,3 tys(100%)

  38,0 mln

  4,7 tys(100%)

  46,5 mln

  5,8 tys(100%)

  50,2 mln

  6,3 tys(100%)

  45,4 mln

  5,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  11,8 mln

  5,6 tys(39.4%)

  12,7 mln

  6,0 tys(43.6%)

  12,8 mln

  6,0 tys(39.2%)

  13,1 mln

  6,2 tys(37.5%)

  14,0 mln

  6,8 tys(36.9%)

  14,9 mln

  7,3 tys(32.1%)

  19,1 mln

  9,4 tys(38.1%)

  17,7 mln

  8,7 tys(38.9%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  5,4 mln

  2,5 tys(17.8%)

  5,3 mln

  2,5 tys(18.1%)

  5,0 mln

  2,4 tys(15.3%)

  5,2 mln

  2,5 tys(14.9%)

  5,5 mln

  2,7 tys(14.6%)

  5,6 mln

  2,7 tys(12%)

  6,0 mln

  2,9 tys(11.9%)

  6,3 mln

  3,1 tys(13.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,4 mln

  1,6 tys(11.3%)

  1,1 mln

  512(3.7%)

  1,1 mln

  523(3.4%)

  1,2 mln

  582(3.5%)

  1,3 mln

  628(3.4%)

  7,5 mln

  3,7 tys(16.2%)

  7,8 mln

  3,8 tys(15.6%)

  1,9 mln

  959(4.3%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  447,5 tys

  212(1.5%)

  508,8 tys

  241(1.7%)

  526,9 tys

  248(1.6%)

  495,1 tys

  236(1.4%)

  937,0 tys

  451(2.5%)

  1,6 mln

  806(3.5%)

  548,4 tys

  269(1.1%)

  1,9 mln

  939(4.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  957,5 tys

  454(3.2%)

  724,1 tys

  343(2.5%)

  678,5 tys

  319(2.1%)

  1,5 mln

  703(4.2%)

  751,6 tys

  362(2%)

  787,2 tys

  385(1.7%)

  876,8 tys

  430(1.7%)

  1,8 mln

  911(4.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,7 mln

  2,2 tys(15.5%)

  4,4 mln

  2,1 tys(15.3%)

  9,4 mln

  4,4 tys(28.8%)

  1,8 mln

  875(5.3%)

  2,0 mln

  963(5.3%)

  1,6 mln

  774(3.4%)

  1,7 mln

  841(3.4%)

  1,6 mln

  793(3.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  403,9 tys

  192(1.3%)

  467,6 tys

  221(1.6%)

  497,7 tys

  234(1.5%)

  498,6 tys

  237(1.4%)

  512,1 tys

  247(1.3%)

  666,6 tys

  326(1.4%)

  729,9 tys

  358(1.5%)

  813,4 tys

  402(1.8%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  538,0 tys

  255(1.8%)

  586,6 tys

  278(2%)

  488,0 tys

  230(1.5%)

  425,2 tys

  202(1.2%)

  582,9 tys

  281(1.5%)

  576,9 tys

  282(1.2%)

  504,9 tys

  248(1%)

  681,6 tys

  337(1.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,2 mln

  555(3.9%)

  777,3 tys

  368(2.7%)

  1,1 mln

  541(3.5%)

  139,4 tys

  66,3(0.4%)

  487,8 tys

  235(1.3%)

  409,2 tys

  200(0.9%)

  375,2 tys

  184(0.7%)

  227,7 tys

  113(0.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  600,7 tys

  285(2%)

  1,5 mln

  726(5.3%)

  445,4 tys

  210(1.4%)

  699,6 tys

  333(2%)

  631,8 tys

  304(1.7%)

  1,6 mln

  768(3.4%)

  305

  0,1(0%)

  216,4 tys

  107(0.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  163,7 tys

  77,7(0.5%)

  227,1 tys

  108(0.8%)

  204,8 tys

  96,4(0.6%)

  124,6 tys

  59,3(0.4%)

  190,3 tys

  91,7(0.5%)

  144,6 tys

  70,7(0.3%)

  114,1 tys

  55,9(0.2%)

  109,5 tys

  54,1(0.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  191,5 tys

  90,9(0.6%)

  254,0 tys

  120(0.9%)

  219,9 tys

  104(0.7%)

  141,8 tys

  67,5(0.4%)

  166,9 tys

  80,4(0.4%)

  109,0 tys

  53,3(0.2%)

  111,6 tys

  54,7(0.2%)

  104,3 tys

  51,5(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  10,0 tys

  4,7(0%)

  33,1 tys

  15,6(0.1%)

  105,9 tys

  50,4(0.3%)

  780,8 tys

  376(2.1%)

  50,0 tys

  24,4(0.1%)

  157,7 tys

  77,3(0.3%)

  89,7 tys

  44,3(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,6 tys

  0,7(0%)

  14,1 tys

  6,7(0%)

  74,1 tys

  34,9(0.2%)

  86,5 tys

  41,1(0.2%)

  61,3 tys

  29,6(0.2%)

  99,4 tys

  48,6(0.2%)

  76,3 tys

  37,4(0.2%)

  72,1 tys

  35,6(0.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  282

  0,1(0%)

  395

  0,2(0%)

  100,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  270

  0,1(0%)

  210

  0,1(0%)

  80,0

  0,0(0%)

  35,8 tys

  17,7(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  350,1 tys

  166(1.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  250,7 tys

  123(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  12,0 tys

  5,9(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  16,7 tys

  7,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  693

  0,3(0%)

  38,8 tys

  18,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  223,8 tys

  110(0.4%)

  6,0 tys

  3,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  70,0 tys

  33,2(0.2%)

  87,6 tys

  41,5(0.3%)

  10,5 tys

  4,9(0%)

  3,8 tys

  1,8(0%)

  96,0 tys

  46,2(0.3%)

  86,5 tys

  42,3(0.2%)

  85,3 tys

  41,8(0.2%)

  1,9 tys

  1,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  2,3 tys

  1,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  12,7 tys

  6,1(0%)

  50,0 tys

  24,1(0.1%)

  73,4 tys

  35,9(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,6 tys

  3,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  265,7 tys

  126(0.9%)

  51,9 tys

  24,6(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  427,8 tys

  206(1.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Narol - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 441 mieszkańców Narola jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 203 kobiet oraz 238 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 18,3% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,5% wykształcenie policealne, 11,5% średnie ogólnokształcące, a 19,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,8% mieszkańców Narola, gimnazjalnym 3,0%, natomiast 16,7% podstawowym ukończonym. 3,7% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa podkarpackiego mieszkańcy Narola mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Narolu największy odsetek ma wykształcenie wyższe (22,8%) oraz zasadnicze zawodowe (18,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (31,5%) oraz średnie zawodowe (20,8%).

  W roku 2021 w Narolu mieściło się 1 przedszkole, w którym do 5 oddziałów uczęszczało 112 dzieci (50 dziewczynek oraz 62 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Narolu mieściło się 1 przedszkole, w którym do 2 oddziałów uczęszczało 47 dzieci (22 dziewczynki oraz 25 chłopców). Dostępnych było 50 miejsc.

  15,0% mieszkańców Narola w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,8% wśród dziewczynek i 14,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 2 240 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,62 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 17 oddziałach uczyło się 323 uczniów (151 kobiet oraz 172 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Narolu placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 16 oddziałach uczyło się 306 uczniów (136 kobiet oraz 170 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 32,9% ludności (32,5% wśród dziewczynek i 33,2% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19,0 uczniów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 14,5% mieszkańców (15,8% wśród dziewczyn i 13,4% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 24,3% mieszkańców Narola w wieku potencjalnej nauki (25,1% kobiet i 23,5% mężczyzn).

 • 18,3% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  18,3%
  woj. podkarpackie
  22,6%
  Cała Polska
  25,2%
 • 22,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 13,9% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  33,5%
  Podkarpackie
  36,1%
  Cała Polska
  35,2%
 • 35,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 31,9% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,5% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,5%
  woj. podkarpackie
  3,1%
  Kraj
  3,3%
 • 3,7% Kobiety
  (policealne)
 • 1,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,5% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  11,5%
  woj. podkarpackie
  11,0%
  Cała Polska
  11,9%
 • 13,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,7% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  19,5%
  Województwo
  21,9%
  Cały kraj
  20,0%
 • 18,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 24,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  24,8%
  Podkarpackie
  22,5%
  Cały kraj
  21,2%
 • 18,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 31,5% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  3,0%
  Województwo
  2,9%
  Kraj
  3,0%
 • 2,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 16,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Narol
  16,7%
  woj. podkarpackie
  12,7%
  Polska
  12,3%
 • 17,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 15,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,7% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  3,7%
  Podkarpackie
  3,1%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,2% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Narolu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2240 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  2 240,0
  Podkarpackie
  894,0
  Kraj
  896,0
 • 0,62 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Narol
  0,62
  Podkarpackie
  0,95
  Kraj
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 5 Oddziały
 • 2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 100 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Narol) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 112 Dzieci
 • 50 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 62 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 44,6%
  55,4%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 27 3 lata
 • 27
 • 39 4 lata
 • 39
 • 46 5 lata
 • 46
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 14 3 lata
 • 14
 • 15 4 lata
 • 15
 • 21 5 lata
 • 21
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 13 3 lata
 • 13
 • 24 4 lata
 • 24
 • 25 5 lata
 • 25
 • 32 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 6,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 6,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 2,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Narolu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Narolu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W NAROLU
  Publiczne
  16 732-40-31
  ul. GRANICZNA 11
  37-610 Narol
  2496
 • Szkoły podstawowe w Narolu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Narol) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 17 Oddziały
 • 323 Uczniowie
 • 151 Kobiety
  (uczniowie)
 • 172 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 46,7%
  53,3%
 • 31 Uczniowie w 1 klasie
 • 20 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 11 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 25 Absolwenci
 • 9 Kobiety
  (absolwenci)
 • 16 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 19,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  19,0
  woj. podkarpackie
  15,1
  Polska
  16,7
 •  
 • 28,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 18,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Narolu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Narolu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im.Św. Brata Alberta w Narolu (Św. Brat Albert)
  Publiczna
  16 631-71-31
  16 631-71-31
  ul. Graniczna 11
  37-610 Narol
  2040339
 • Edukacyjne grupy wieku w Narolu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 15,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,8% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 14,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 32,9% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 32,5% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 33,2% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 10,8% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,5% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,5% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 15,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,4% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 24,3% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 25,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 23,5% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Narol, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Narol, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Narol, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Narol - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Narolu

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Narolu w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Narolu
  (Źródło: GUS, 2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w Narolu: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 31 (uczestnicy: 3 272)
  • wystawy: 2 (uczestnicy: 50)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 500)
  • koncerty: 5 (uczestnicy: 500)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 4 (uczestnicy: 100)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 5 (uczestnicy: 800)
  • konkursy: 4 (uczestnicy: 122)
  • pokazy teatralne: 2 (uczestnicy: 50)
  • konferencje: 2 (uczestnicy: 120)
  • warsztaty: 2 (uczestnicy: 30)
  • inne: 4 (uczestnicy: 1 000)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 2 (członkowie: 41)
  • muzyczne: 1 (członkowie: 11)
  • inne: 1 (członkowie: 30)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 4 (członkowie: 38)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 27)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 (członkowie: 11)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2021 w Narolu działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 14 431 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 4 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 10 308 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 25
  • dostępne dla czytelników: 15
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 15
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Narolu działał 1 klub sportowy (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszający 155 członków. Zarejestrowano 145 ćwiczących (mężczyźni: 145, kobiety: 0, chłopcy do lat 18: 109, dziewczęta do lat 18: 0). Aktywna była 1 sekcja sportowa. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (3).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Narolu w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Narolu
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Narola znajduje się 27 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Narolu
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pałac z XVIII w.dnia 1959-10-14, wykaz dokumentów: 256/ZN/59 z 1959-10-14
  • Pawilon parkowy z XVIII w.dnia 1959-10-14, wykaz dokumentów: 256/ZN/59 z 1959-10-14
  • Pawilon parkowy z XVIII w.dnia 1959-10-14, wykaz dokumentów: 256/ZN/59 z 1959-10-14
  • Kordegarda z XVIII w.dnia 1959-10-14, wykaz dokumentów: 256/ZN/59 z 1959-10-14
  • Kordegarda z XVIII w.dnia 1959-10-14, wykaz dokumentów: 256/ZN/59 z 1959-10-14
  • łącznik z XVIII w.dnia 1959-10-14, wykaz dokumentów: 256/ZN/59 z 1959-10-14
  • łącznik z XVIII w.dnia 1959-10-14, wykaz dokumentów: 256/ZN/59 z 1959-10-14
  • Brama z XVIII w.dnia 1959-10-14, wykaz dokumentów: 256/ZN/59 z 1959-10-14
  • Zespół - pałac z XVIII w. (ul. Pałacowa 1)dnia 1959-10-14, wykaz dokumentów: 256/ZN/59 z 1959-10-14; A-705 z 1971-10-30
  • Park z 1773 r.dnia 1959-10-14, wykaz dokumentów: 256/ZN/59 z 1959-10-14; A-705 z 1971-10-30
  • Kaplica z końca XIX w.dnia 1986-11-04, wykaz dokumentów: A-163 z 1986-11-04; A-743 z 2012-01-31
  • Cmentarz rzymsko-katolicki z końca XIX w.dnia 1986-11-04, wykaz dokumentów: A-163 z 1986-11-04; A-743 z 2012-01-31
  • Inny budynek mieszkalny z 2. poł. XIX w. (ul. Pałacowa 5)dnia 1996-05-22, wykaz dokumentów: A-831 z 1996-05-22; A-831 z 1998-02-10
  • Ogród (data nieznana)dnia 1996-05-22, wykaz dokumentów: A-831 z 1996-05-22; A-831 z 1998-02-10
  • Szkoła z 1907 r. (ul. Józefowska 1)dnia 1997-04-21, wykaz dokumentów: A-852 z 1997-04-21; A-742 z 2012-01-31
  • Kościół z 1790 - 1804dnia 2007-06-08, wykaz dokumentów: A-207 z 2007-06-08
  • Mur/ogrodzenie z poł. XIX w.dnia 2007-06-08, wykaz dokumentów: A-207 z 2007-06-08
  • Dzwonnica z pocz. XIX w.dnia 2007-06-08, wykaz dokumentów: A-207 z 2007-06-08
  • Zespół - kościół z 1790 - 1804dnia 2007-06-08, wykaz dokumentów: A-207 z 2007-06-08
  • Cerkiew z 1886 - 1899dnia 2007-12-12, wykaz dokumentów: A-247 z 2007-12-12
  • Dzwonnica z 1930 - 1940dnia 2007-12-12, wykaz dokumentów: A-247 z 2007-12-12
  • Cmentarz greko-katolicki z poł. XIX w.dnia 2007-12-12, wykaz dokumentów: A-247 z 2007-12-12
  • Kapliczka z 1. ćw. XX w.dnia 2007-12-12, wykaz dokumentów: A-247 z 2007-12-12
  • Zespół - cerkiew z 1850 - 1940dnia 2007-12-12, wykaz dokumentów: A-247 z 2007-12-12
  • Stajnia z 1930 - 1940 (ul. Józefowska 10)dnia 2010-11-02, wykaz dokumentów: A-434 z 2010-11-02
  • Ratusz z 1930 - 1940 (ul. Rynek 1)dnia 2011-01-21, wykaz dokumentów: A-461 z 2011-01-21
  • Kaplica z przełomu XVIII/XIX w.dnia 2016-10-24, wykaz dokumentów: A-1424 z 2016-10-24
 • Formy ochrony przyrody w Narolu
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Narola znajduje się 20 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Narolu
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Bukowy Las - leśny rezerwat przyrodyTyp: fitocenotyczny, Data ustanowienia: 1998-12-29, Powierzchnia: 86.29 ha
  • Park Krajobrazowy Puszczy SolskiejData ustanowienia: 1988-06-29, Opis granicy: Opis przebiegu granicy Parku rozpoczeto od miejsca w którym rzeka Szum przecina szose Józefów Biłgoraj. Granice Parku oparto o wspomniana droge bedaca jednoczesnie południowa czescia granicy strefy ochronnej RPN. Nastepnie w pobliu Józefowa omijajac te miejscowosc granica przyjmuje kierunek południowowschodni i opierajac sie o skraj lasów strefy krawedziowej Roztocza biegnie do wsi Hamernia. Na odcinku 2 km jest to jednoczesnie granica gminy Józefów. Za Hamernia granice Parku poprowadzono w oparciu o Sopot i ciek ten stanowi ja na niewielkim 1 5 km odcinku. Potem znowu przyjmujac poprzedni południowo-wschodni kierunek skrajem lasu dochodzi do drogi Józefów - Susiec. Droga ta stanowi granice Parku do wsi Skwarki gdzie role granicy pełni linia kolejowa Zamosc - Bełec. Jest ona granica do mostu kolejowego na Potoku Łosinieckim a nastepnie przebiega skrajem lasu do wsi Maziły. Za wsia granica skreca w kierunku południowym i droga lesna dochodzi do granicy (byłego województwa zamojskiego i przemyskiego) a obecnie województwa lubelskiego i podkarpackiego a nastepnie granica województw do rowu melioracyjnego w dolinie Wirowej. Południowo-wschodnia granica Parku biegnie poczatkowo rowem melioracyjnym uchodzacym do Tanwi która jest granica Parku na odcinku 3 km. Nastepnie opuszcza Tanew i skrajem zwartego zasiegu Puszczy Solskiej rowem melioracyjnym dochodzi do wsi Osuchy. Po przekroczeniu rzeki Sopot granica biegnie skrajem Puszczy Solskiej i dochodzi do przysiółka Kozaki Osuchowskie gdzie skreca na wschód i rowem melioracyjnym dochodzi do Niepryszki. Po przekroczeniu rzeki przebiega skrajem Puszczy Solskiej a jednoczesnie granica gminy Józefów. Ta granica administracyjna a potem skrajem lasu i rzeki Szum kieruje sie na północ do mostu drogowego na tym cieku a wiec do miejsca skad rozpoczeto opis przebiegu granicy Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej., Powierzchnia: 28895.0 ha, Powierzchnia otuliny: 16552 ha
  • Roztoczański Obszar Chronionego Krajobrazu (woj. podkarpackie) - obszar chronionego krajobrazuOpis: Roztoczański Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje obszar północno-wschodniej części województwa podkarpackiego. Powierzchnia ogólna wynosi 31575 ha. Spełnia funkcję otuliny Parków Krajobrazowych: Puszczy Solskiej i Południoworoztoczańskiego. Cenny element flory przedstawiają zbiorowiska leśne. Wielki Las występujący w okolicach Tyniec zawiera piękne okazy jodły. Jednym z bardziej interesujących zbiorowisk leśnych otuliny jest drzewostan jodłowy o cechach lasu naturalnego w Kadłubiskach. Spotkać tu można rzadkie gatunki ptaków i zwierząt. Są to perkoz rdzawoszyi występujący na stawach w Rudzie Różanieckiej i Lublińcu Nowym oraz puchacz w okolicy Rudy Różanieckiej. Na granicy obszaru położony jest Horyniec - jedyna miejscowość uzdrowiskowa w województwie. Posiada on lecznicze wody siarczkowe i jedne z lepszych w Europie borowiny., Data ustanowienia: 1987-01-01, Powierzchnia: 31236.0 ha
  • Puszcza Solska - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2004-11-05, Powierzchnia: 79349.09 ha
  • Uroczyska Puszczy Solskiej - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2009-03-06, Powierzchnia: 34671.49 ha
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1993-12-07, Opis granicy: pobocze drogi przy pd-w części wsi
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1993-12-07, Opis granicy: grupa drzew - rezerwat przyrody „bukowy las „
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1993-12-07, Opis granicy: skraj lasu po zachodniej stronie zabudowań
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1993-12-07, Opis granicy: przy kościele w narolu
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1993-12-07, Opis granicy: przy kościele w narolu
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1993-12-07, Opis granicy: przy kościele w narolu
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1993-12-07, Opis granicy: przy kościele w narolu
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1993-12-07, Opis granicy: przy kościele w narolu
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1993-12-07, Opis granicy: grupa drzew - na wschód od drogi narol cieszanów ok. 300 m od początku kompleksu lasu za narolem
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1993-12-07, Opis granicy: cmentarz rzymsko – katolicki
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1993-12-07, Opis granicy: cmentarz rzymsko – katolicki
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1993-12-07, Opis granicy: ok. 40 m na pn – zach od kościoła
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1993-12-07, Opis granicy: ok.. 60 m na pld.-zach. od budynku mieszkalnego ul. szkolna 15
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1993-12-07
  • Weszka - bagno (użytek ekologiczny)Cel: ochrona pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania unikatowych zasobów genowych i typów środowisk, Data ustanowienia: 2005-06-01, Opis granicy: Płazów działka nr 2165/1, Powierzchnia: 0.8662 ha

Narol - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z lat 2010 - 2021 w wyniku 9 wypadków drogowych w Narolu odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 9 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 442,3 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 49,1 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2021 roku w Narolu znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu lubaczowskiego.

  Powiat lubaczowski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Narolu
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 9 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2021)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2021)
 • 9 Ranni
  (lata 2010 - 2021)
 • 1 Lekko ranni
 • 8 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Narolu w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 442,26 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Miasto
  442,3
  woj. podkarpackie
  941,4
  Kraj
  1 035,8
 • 49,14 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Miasto
  49,1
  Województwo
  86,0
  Polska
  98,5
 • 442,26 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Tutaj
  442,3
  woj. podkarpackie
  1 147,1
  Polska
  1 251,4
 • 11,11 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2021)
 • Tutaj
  11,1
  Podkarpackie
  9,1
  Cały kraj
  9,5
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2021)
 • Miasto
  100,0
  Podkarpackie
  121,9
  Kraj
  120,8
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Narol przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 865droga wojewódzka nr 865(Jarosław - Koniaczów - Makowisko - Olchowa - Ryszkowa Wola - Zapałów - Wólka Zapałowska - Zalesie - Oleszyce - Dachnów - Cieszanów - Żuków - Kowalówka - Płazów - Narol - Bełżec)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Narol nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 69Linia kolejowa nr 69: Rejowiec - Hrebenne [o znaczeniu drugorzędnym] (Rejowiec - Zagrody Kosciół - Żulin - Krasnystaw Fabryczny - Krasnystaw Miasto - Krasnystaw - Wólka Orłowska - Izbica - Tarzymiechy - Ruskie Piaski - Złojec - Zawada - Wólka Niedzieliska - Klemensów - Szczebrzeszyn - Zwierzyniec - Zwierzyniec Towarowy - Józefów Roztoczański - Długi Kąt - Nowiny - Susiec - Maziły - Bełżec Drugi - Bełżec - Lubycza Królewska - Hrebenne)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Narolu istnieje 25 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Armii Krajowej

  ul. Bohaterów Września 1939

  ul. Graniczna

  ul. Jana III Sobieskiego

  os. Jana III Sobieskiego

  ul. Jana Wolańczyka

  ul. Józefowska

  ul. Kazimierzowska

  ul. Kościelna

  ul. Krupiecka

  ul. Lwowska

  ul. Młynki

  ul. Osiedle Słoneczne

  ul. Parkowa

  ul. Partyzantów

  ul. Pałacowa

  ul. Podzamcze

  ul. Polna

  ul. Rynek

  ul. Sportowa

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Targowa

  ul. Warszawska

  ul. Wesoła

  ul. Zielona