Narol w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Narol - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Narol to miasto leżące w południowo-wschodniej Polsce. Należy do województwa podkarpackiego, powiatu lubaczowskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Narol.
 • 1 997 Liczba mieszkańców
 • 12,4 km² Powierzchnia
 • 160,8 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • od 1996 roku Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 16 Numer kierunkowy
 • RLU Tablice rejestracyjne
 • Grzegorz Leon Dominik Burmistrz miasta
Identyfikatory
 • 23.326850.3491 Współrzędne GPS
 • 1809054 TERYT (TERC)
 • 0606984 SIMC
Herb miasta Narol
Narol herb

Jak Narol wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Narol na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Narol wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Narol plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
9Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia
9Miasta w Polsce z największą liczbą motocykli
14Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
67Miasta w Polsce z najstarszymi motocyklami
94Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
160Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
165Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
174Miasta z największym bezrobociem rejestrowanym w Polsce
178Miasta z największym odsetkiem singielek/singli w Polsce
178Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
201Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
218Miasta w Polsce z największą liczbą samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
219Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
242Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce
271Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw drogowych stwierdzonych na 1000 mieszkańców
283Miasta w Polsce z największymi dochodami do budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
318Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
367Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim ogólnokształcącym w Polsce
374Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami ciężarowymi
442Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości)
443Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem zasadniczym zawodowym w Polsce
457Miasta z największym odsetkiem wdów/wdowców w Polsce

Narol - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
37-610Poczta Narol
37-610Skrytki Pocztowe Poczta Narol

Narol - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Narolu)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Biuro Terenowe w Lubaczowie (podlega pod: ZUS Oddział w Rzeszowie)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Mickiewicza 168
37-600 Lubaczów
Urząd Miasta i Gminy Narol
(16) 631-70-87
(16) 631-71-04
Rynek 1
37-610 Narol

Narol - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Narol jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 1 997, z czego 49,3% stanowią kobiety, a 50,7% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 6,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,5 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa podkarpackiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Narola zawarli w 2022 roku 5 małżeństw, co odpowiada 2,5 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  30,2% mieszkańców Narola jest stanu wolnego, 55,0% żyje w małżeństwie, 4,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,8% to wdowy/wdowcy.

  Narol ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -4. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -1,98 na 1000 mieszkańców Narola. W 2022 roku urodziło się 12 dzieci, w tym 58,3% dziewczynek i 41,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 348 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,58 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 50,9% zgonów w Narolu spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 18,4% zgonów w Narolu były nowotwory, a 5,8% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Narola przypada 7.92 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 13 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 27 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Narola -14. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  62,4% mieszkańców Narola jest w wieku produkcyjnym, 17,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Narola
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 1 997 Liczba mieszkańców
 • 985 Kobiety
 • 1 012 Mężczyźni
 • 49,3%
  50,7%
 • 97 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 97 kobiet)
 • 103 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 103 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Narolu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Narolu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Narolu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Narola
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,5 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  41,5 lat
  Podkarpackie
  41,6 lat
  Cała Polska
  42,1 lat
 • 44,0 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,0 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Narol, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Narola
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Narol,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Narol,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Narol,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 30,2% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  30,2%
  woj. podkarpackie
  29,4%
  Kraj
  29,1%
 • 23,7% Kobiety
  (Panny)
 • 36,8% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,0% Żonaci/Zamężne
 • Narol
  55,0%
  woj. podkarpackie
  57,0%
  Cały kraj
  54,0%
 • 55,2% Kobiety
  (Zamężne)
 • 54,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,8% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  8,9%
  Województwo
  8,0%
  Cały kraj
  8,5%
 • 15,1% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,5% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Narol
  5,0%
  Województwo
  5,0%
  Polska
  7,6%
 • 5,2% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,7% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,8% Nieustalone
 • Miasto
  0,9%
  Podkarpackie
  0,6%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,8% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,8% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Narolu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Narolu w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2,5 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Narol
  2,5
  Województwo
  4,0
  Cały kraj
  4,1
 • 1,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Narol
  1,1
  Podkarpackie
  1,2
  Kraj
  1,6
 • 5 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Narolu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Narolu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -4 Przyrost naturalny w roku 2022
 • 1 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -5 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -1,98 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -2,0
  woj. podkarpackie
  -2,5
  Cały kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Narolu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Narolu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Narolu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Narolu w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 12 Urodzenia żywe
 • 7 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 5 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 58,3%
  41,7%
 • 5,9 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  5,9
  Województwo
  8,1
  Cała Polska
  8,1
 • 29,3 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  29,3
  Województwo
  35,1
  Polska
  35,1
 • 9 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 9
 • 33 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 33
 • 71 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 71
 • 64 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 64
 • 28 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 28
 • 9 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 9
 • 3 348 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 216 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 471 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Narol
  3 348 g
  Województwo
  3 312 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 Waga 4500g - 4999g
 • 3
 • 39 Waga 4000g - 4499g
 • 39
 • 94 Waga 3500g - 3999g
 • 94
 • 131 Waga 3000g - 3499g
 • 131
 • 61 Waga 2500g - 2999g
 • 61
 • 11 Waga 2000g - 2499g
 • 11
 • 7 Waga 1500g - 1999g
 • 7
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1,07 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,07
  Podkarpackie
  1,25
  Polska
  1,26
 • 0,52 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,52
  woj. podkarpackie
  0,60
  Cały kraj
  0,61
 • 0,58 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Narol
  0,58
  Województwo
  0,77
  Cały kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Narolu w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 16 Zgony
 • 6 Kobiety
  (Zgony)
 • 10 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 37,5%
  62,5%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 7,9 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  7,9
  woj. podkarpackie
  10,5
  Kraj
  11,9
 • 172,1 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  172,1
  woj. podkarpackie
  130,5
  Kraj
  147,0
 • 2,9 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Narol
  2,9
  woj. podkarpackie
  3,9
  Cała Polska
  3,8
 • 3,2 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Narol
  3,2
  Województwo
  2,6
  Cały kraj
  3,1
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. podkarpackie
  1,1
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie lubaczowskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 50,9% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  50,9%
  Podkarpackie
  44,0%
  Polska
  36,0%
 • 18,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • Narol
  18,4%
  Województwo
  21,3%
  Cała Polska
  23,6%
 • 5,8% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  5,8%
  woj. podkarpackie
  6,4%
  Polska
  6,7%
 • 28 Zgony spowodowane COVID-19
 • 18,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  18,0
  Cała Polska
  15,8
 • 68,8 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. podkarpackie
  68,8
  Kraj
  70,6
 • 207,0 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  207,0
  Podkarpackie
  224,0
  Cały kraj
  280,1
 • 198,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  198,8
  Polska
  253,9
 • 573,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 661,3 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 485,1 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Narol
  573,8
  woj. podkarpackie
  463,9
  Cały kraj
  426,2
 • 76,3 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 28,7 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 98,1 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Narol
  76,3
  Podkarpackie
  72,9
  Polska
  62,9
 • 26,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Narol
  26,2
  woj. podkarpackie
  25,5
  Polska
  33,8
 • 7,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  7,5
  Podkarpackie
  4,8
  Cała Polska
  7,0
 • 0,7% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,7%
  Podkarpackie
  0,5%
  Kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 13 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 10 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 3 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 27 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 16 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 11 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -14 Saldo migracji
 • -6 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -8 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -14 Saldo migracji wewnętrznych
 • -6 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -8 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Narolu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Narolu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 14,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,6% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,6% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,2% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,9% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,5% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,7% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 12,5% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Narol, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Narol - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Narolu oddano do użytku 4 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,00 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Narolu to 714 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 357 mieszkań. Jest to wartość nieznacznie większa od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Narolu to 5,25 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Narolu to 137,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,62% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 92,72% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 90,34% mieszkań posiada łazienkę, 78,57% korzysta z centralnego ogrzewania, a 60,92% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu lubaczowskiego.

  Powiat lubaczowski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Narolu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 714 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 356,50 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Narol
  356,50
  woj. podkarpackie
  342,90
  Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1996-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 87,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Narol
  87,80 m2
  woj. podkarpackie
  84,50 m2
  Kraj
  75,30 m2
 • 31,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  31,30 m2
  Województwo
  29,00 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1996-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,40 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Narol
  4,40
  Podkarpackie
  4,24
  Polska
  3,83
 • 2,81 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,81
  Podkarpackie
  2,92
  Cały kraj
  2,42
 • 0,64 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,64
  woj. podkarpackie
  0,69
  Cała Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1996-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Narolu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 4 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 2,00 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  2,00
  woj. podkarpackie
  5,39
  Cała Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1996-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 21 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,25 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  5,25
  woj. podkarpackie
  4,42
  Polska
  3,89
 • 10,48 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  10,48
  woj. podkarpackie
  23,86
  Cała Polska
  24,56
 • 548 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 137,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  137,0 m2
  woj. podkarpackie
  105,7 m2
  Cała Polska
  92,3 m2
 • 0,27 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,27 m2
  woj. podkarpackie
  0,57 m2
  Kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1996-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Narolu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 97,62% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Narol
  97,62%
  woj. podkarpackie
  97,52%
  Cały kraj
  97,75%
 • 92,72% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  92,72%
  Województwo
  94,28%
  Cały kraj
  95,18%
 • 90,34% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Narol
  90,34%
  woj. podkarpackie
  92,88%
  Cała Polska
  93,75%
 • 78,57% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Narol
  78,57%
  Województwo
  84,55%
  Polska
  85,83%
 • 60,92% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Narol
  60,92%
  woj. podkarpackie
  78,45%
  Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Narol - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Narolu na 1000 mieszkańców pracuje 172osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 54,8% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 45,2% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Narolu wynosiło w 2023 roku 10,6% (10,6% wśród kobiet i 10,6% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Narolu wynosiło 5 116,12 PLN, co odpowiada 76.30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Narola 67 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 201 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 134.

  40,3% aktywnych zawodowo mieszkańców Narola pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 14,0% w przemyśle i budownictwie, a 9,5% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Narolu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 172 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  172,0
  Województwo
  224,0
  Kraj
  259,0
 • 12,4% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 15,1% Kobiety
 • 10,3% Mężczyźni
 • Tutaj
  10,6%
  Województwo
  8,6%
  Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Narolu w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Narolu w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Narolu w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Narolu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 601 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 116 PLN
  Podkarpackie
  5 663 PLN
  Cała Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Narolu w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Narolu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 67 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 201 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 134 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 3,00 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Narolu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 40,3% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 32,9% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 48,2% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 14,0% Przemysł i budownictwo
 • 6,6% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 22,0% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 9,5% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 11,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 7,1% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,1% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 34,6% Pozostałe
 • 46,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 21,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Narolu w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Narolu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 347 Pracujący ogółem
 • 190 Kobiety
 • 157 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Narolu w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 17,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,5% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,6% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,4% W wieku produkcyjnym
 • 56,5% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,0% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,1% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 12,5% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Narol, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 60,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  60,4
  Województwo
  64,6
  Cała Polska
  69,0
 • 32,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  32,2
  woj. podkarpackie
  34,8
  Polska
  38,2
 • 114,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  114,1
  Województwo
  116,6
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 59,3% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 61,4% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,5% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,7% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 38,6% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,5% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Narol - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Narolu w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 196 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 159 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 16 nowych podmiotów, a 9 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (21) podmiotów zarejestrowano w roku 2019, a najmniej (10) w roku 2012. W tym samym okresie najwięcej (19) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (7) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Narolu najwięcej (11) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (188) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  4,1% (8) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 41,3% (81) podmiotów, a 54,6% (107) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Narolu najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (42.8%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (22.6%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 196 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 8 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 81 Przemysł i budownictwo
 • 107 Pozostała działalność
 • 16 Podmioty nowo zarejestrowane w Narolu w 2023 roku
 • 9 Podmioty wyrejestrowane w Narolu w 2023 roku
 • 159 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 188 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 188
 • 4 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 4
 • 4 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 4
 • 196 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 196
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 12 Spółki handlowe ogółem
 • 12
 • 11  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 11
 • 1 Spółki cywilne ogółem
 • 1
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 159 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 68 Budownictwo
 • 68
 • 36 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 36
 • 10 Transport i gospodarka magazynowa
 • 10
 • 10 Przetwórstwo przemysłowe
 • 10
 • 6 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 6
 • 6 Pozostała działalność
 • 6
 • 5 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 5
 • 4 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 4
 • 4 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 4
 • 3 Informacja i komunikacja
 • 3
 • 2 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 2
 • 2 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 2
 • 1 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 1
 • 1 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 1
 • 1 Edukacja
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Narol - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Narolu stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 21 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 10,57 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Narolu wynosi 76,60% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa podkarpackiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Narola najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 5,96 (wykrywalność 75%) oraz przeciwko mieniu - 2,95 (wykrywalność 42%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,30 (99%), o charakterze gospodarczym - 1,41 (34%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,24 (92%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Narolu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Narola.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Narol, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 21
 • 12 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 12
 • 3 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 3
 • 5 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 5
 • 0 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 0
 • 6 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 6
 • 10,57 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Narol
  10,57
  Województwo
  12,93
  Kraj
  22,81
 • 5,96 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Narol
  5,96
  woj. podkarpackie
  6,81
  Cała Polska
  12,98
 • 1,41 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Narol
  1,41
  Województwo
  3,93
  Cała Polska
  6,99
 • 2,30 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,30
  Podkarpackie
  1,47
  Polska
  1,82
 • 0,24 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Narol
  0,24
  Województwo
  0,32
  Cały kraj
  0,35
 • 2,95 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Narol
  2,95
  Podkarpackie
  6,46
  Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Narol, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Narol
  77%
  woj. podkarpackie
  68%
  Cały kraj
  71%
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  76%
  Województwo
  66%
  Polska
  63%
 • 35% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  35%
  woj. podkarpackie
  56%
  Cała Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  99%
  Podkarpackie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 92% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  92%
  woj. podkarpackie
  87%
  Kraj
  88%
 • 42% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  42%
  woj. podkarpackie
  48%
  Cała Polska
  51%

Narol - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Narola wyniosła w 2022 roku 56,9 mln złotych, co daje 7,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 27.1% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Narola - 22.9% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (13.8%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (11.5%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 11,1 mln złotych, czyli 19,5% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Narola wyniosła w 2022 roku 51,3 mln złotych, co daje 6,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 14.2% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (33.5%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (17.5%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (10.3%). W budżecie Narola wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 746 złotych na mieszkańca (11,1%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 5,6 złotych na mieszkańca (0,1%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 5,8%.
 • Wydatki budżetu w Narolu według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Narola według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Narol, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Narola według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  28,0 mln

  3,4 tys(100%)

  31,9 mln

  3,9 tys(100%)

  33,5 mln

  4,1 tys(100%)

  37,7 mln

  4,7 tys(100%)

  49,2 mln

  6,1 tys(100%)

  44,9 mln

  5,8 tys(100%)

  45,3 mln

  5,9 tys(100%)

  56,9 mln

  7,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  9,8 mln

  4,6 tys(35.1%)

  10,1 mln

  4,8 tys(31.7%)

  10,5 mln

  5,0 tys(31.2%)

  10,4 mln

  5,0 tys(27.6%)

  11,0 mln

  5,4 tys(22.4%)

  11,8 mln

  5,8 tys(26.3%)

  13,2 mln

  6,5 tys(29%)

  13,0 mln

  6,5 tys(22.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,3 mln

  1,1 tys(8.2%)

  1,8 mln

  852(5.7%)

  1,9 mln

  920(5.8%)

  2,3 mln

  1,1 tys(6.1%)

  10,4 mln

  5,1 tys(21.2%)

  7,1 mln

  3,5 tys(15.8%)

  3,7 mln

  1,8 tys(8.1%)

  7,9 mln

  3,9 tys(13.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,0 mln

  1,4 tys(10.8%)

  3,2 mln

  1,5 tys(10%)

  3,6 mln

  1,7 tys(10.6%)

  3,8 mln

  1,8 tys(10%)

  3,9 mln

  1,9 tys(7.9%)

  4,4 mln

  2,2 tys(9.8%)

  4,4 mln

  2,2 tys(9.7%)

  6,5 mln

  3,3 tys(11.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,6 tys

  3,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,0 mln

  2,5 tys(8.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,3 mln

  2,5 tys(18.8%)

  10,3 mln

  4,9 tys(32.4%)

  3,0 mln

  1,4 tys(8.8%)

  2,9 mln

  1,4 tys(7.7%)

  2,7 mln

  1,3 tys(5.5%)

  2,4 mln

  1,2 tys(5.3%)

  2,5 mln

  1,2 tys(5.6%)

  4,4 mln

  2,2 tys(7.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,8 mln

  1,3 tys(9.9%)

  2,2 mln

  1,0 tys(6.9%)

  868,4 tys

  413(2.6%)

  2,3 mln

  1,1 tys(6.1%)

  2,8 mln

  1,3 tys(5.6%)

  1,2 mln

  594(2.7%)

  1,5 mln

  723(3.2%)

  4,1 mln

  2,0 tys(7.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  802,2 tys

  380(2.9%)

  870,8 tys

  410(2.7%)

  954,0 tys

  454(2.8%)

  2,0 mln

  961(5.3%)

  1,2 mln

  587(2.4%)

  1,1 mln

  532(2.4%)

  1,1 mln

  529(2.4%)

  1,3 mln

  628(2.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  553,4 tys

  262(2%)

  443,9 tys

  209(1.4%)

  317,4 tys

  151(0.9%)

  505,1 tys

  243(1.3%)

  542,5 tys

  265(1.1%)

  1,2 mln

  608(2.8%)

  873,2 tys

  432(1.9%)

  998,1 tys

  498(1.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  499,0 tys

  236(1.8%)

  526,0 tys

  248(1.6%)

  521,0 tys

  248(1.6%)

  537,0 tys

  259(1.4%)

  659,4 tys

  322(1.3%)

  693,3 tys

  340(1.5%)

  796,6 tys

  394(1.8%)

  929,6 tys

  464(1.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  219,1 tys

  104(0.8%)

  229,8 tys

  108(0.7%)

  254,1 tys

  121(0.8%)

  245,6 tys

  118(0.7%)

  184,5 tys

  90,2(0.4%)

  549,7 tys

  269(1.2%)

  925,5 tys

  457(2%)

  901,2 tys

  450(1.6%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  712,9 tys

  338(2.5%)

  630,4 tys

  297(2%)

  678,7 tys

  323(2%)

  780,7 tys

  376(2.1%)

  3,5 mln

  1,7 tys(7.2%)

  1,0 mln

  505(2.3%)

  2,6 mln

  1,3 tys(5.8%)

  835,7 tys

  417(1.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  49,6 tys

  23,5(0.2%)

  93,4 tys

  44,0(0.3%)

  94,8 tys

  45,1(0.3%)

  69,7 tys

  33,6(0.2%)

  56,8 tys

  27,8(0.1%)

  168,9 tys

  82,8(0.4%)

  692,9 tys

  343(1.5%)

  800,1 tys

  399(1.4%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  482,0 tys

  228(1.7%)

  417,5 tys

  197(1.3%)

  388,2 tys

  185(1.2%)

  355,8 tys

  171(0.9%)

  436,2 tys

  213(0.9%)

  326,1 tys

  160(0.7%)

  199,0 tys

  98,4(0.4%)

  692,9 tys

  346(1.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  138,5 tys

  65,6(0.5%)

  125,5 tys

  59,1(0.4%)

  182,1 tys

  86,6(0.5%)

  268,1 tys

  129(0.7%)

  302,4 tys

  148(0.6%)

  189,3 tys

  92,8(0.4%)

  143,2 tys

  70,8(0.3%)

  379,1 tys

  189(0.7%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  294,3 tys

  139(1.1%)

  320,9 tys

  151(1%)

  349,0 tys

  166(1%)

  308,6 tys

  149(0.8%)

  304,0 tys

  149(0.6%)

  356,9 tys

  175(0.8%)

  349,2 tys

  173(0.8%)

  317,5 tys

  158(0.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  424,9 tys

  201(1.5%)

  461,5 tys

  217(1.4%)

  383,6 tys

  182(1.1%)

  418,1 tys

  201(1.1%)

  384,8 tys

  188(0.8%)

  279,0 tys

  137(0.6%)

  326,0 tys

  161(0.7%)

  226,3 tys

  113(0.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  107,8 tys

  51,1(0.4%)

  111,2 tys

  52,4(0.3%)

  104,4 tys

  49,7(0.3%)

  113,7 tys

  54,7(0.3%)

  114,5 tys

  56,0(0.2%)

  65,6 tys

  32,2(0.1%)

  157,1 tys

  77,7(0.3%)

  123,7 tys

  61,8(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  87,6 tys

  41,5(0.3%)

  10,5 tys

  4,9(0%)

  3,8 tys

  1,8(0%)

  96,0 tys

  46,2(0.3%)

  86,5 tys

  42,3(0.2%)

  85,3 tys

  41,8(0.2%)

  1,9 tys

  1,0(0%)

  8,5 tys

  4,2(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  381,3 tys

  181(1.4%)

  2,9 tys

  1,4(0%)

  10,7 tys

  5,1(0%)

  276,6 tys

  133(0.7%)

  21,4 tys

  10,4(0%)

  11,7 tys

  5,7(0%)

  37,6 tys

  18,6(0.1%)

  8,0 tys

  4,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  84,4 tys

  40,0(0.3%)

  19,5 tys

  9,2(0.1%)

  23,0 tys

  11,0(0.1%)

  512,8 tys

  247(1.4%)

  16,8 tys

  8,2(0%)

  6,6 tys

  3,3(0%)

  588

  0,3(0%)

  7,5 tys

  3,8(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,6(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Narolu według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Narola według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Narol, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Narola według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  29,1 mln

  3,6 tys(100%)

  32,6 mln

  4,0 tys(100%)

  34,9 mln

  4,3 tys(100%)

  38,0 mln

  4,7 tys(100%)

  46,5 mln

  5,8 tys(100%)

  50,2 mln

  6,5 tys(100%)

  45,4 mln

  5,9 tys(100%)

  51,3 mln

  6,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  12,7 mln

  6,0 tys(43.6%)

  12,8 mln

  6,0 tys(39.2%)

  13,1 mln

  6,2 tys(37.5%)

  14,0 mln

  6,8 tys(36.9%)

  14,9 mln

  7,3 tys(32.1%)

  19,1 mln

  9,4 tys(38.1%)

  17,7 mln

  8,7 tys(38.9%)

  17,2 mln

  8,6 tys(33.5%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  5,3 mln

  2,5 tys(18.1%)

  5,0 mln

  2,4 tys(15.3%)

  5,2 mln

  2,5 tys(14.9%)

  5,5 mln

  2,7 tys(14.6%)

  5,6 mln

  2,7 tys(12%)

  6,0 mln

  2,9 tys(11.9%)

  6,3 mln

  3,1 tys(13.9%)

  9,0 mln

  4,5 tys(17.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,6 tys

  3,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,3 mln

  2,6 tys(10.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,4 mln

  2,1 tys(15.3%)

  9,4 mln

  4,4 tys(28.8%)

  1,8 mln

  875(5.3%)

  2,0 mln

  963(5.3%)

  1,6 mln

  774(3.4%)

  1,7 mln

  841(3.4%)

  1,6 mln

  793(3.5%)

  3,2 mln

  1,6 tys(6.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,1 mln

  512(3.7%)

  1,1 mln

  523(3.4%)

  1,2 mln

  582(3.5%)

  1,3 mln

  628(3.4%)

  7,5 mln

  3,7 tys(16.2%)

  7,8 mln

  3,8 tys(15.6%)

  1,9 mln

  959(4.3%)

  2,0 mln

  1,0 tys(4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,5 mln

  726(5.3%)

  445,4 tys

  210(1.4%)

  699,6 tys

  333(2%)

  631,8 tys

  304(1.7%)

  1,6 mln

  768(3.4%)

  305

  0,1(0%)

  216,4 tys

  107(0.5%)

  1,5 mln

  740(2.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  467,6 tys

  221(1.6%)

  497,7 tys

  234(1.5%)

  498,6 tys

  237(1.4%)

  512,1 tys

  247(1.3%)

  666,6 tys

  326(1.4%)

  729,9 tys

  358(1.5%)

  813,4 tys

  402(1.8%)

  978,8 tys

  489(1.9%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  586,6 tys

  278(2%)

  488,0 tys

  230(1.5%)

  425,2 tys

  202(1.2%)

  582,9 tys

  281(1.5%)

  576,9 tys

  282(1.2%)

  504,9 tys

  248(1%)

  681,6 tys

  337(1.5%)

  966,9 tys

  483(1.9%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  508,8 tys

  241(1.7%)

  526,9 tys

  248(1.6%)

  495,1 tys

  236(1.4%)

  937,0 tys

  451(2.5%)

  1,6 mln

  806(3.5%)

  548,4 tys

  269(1.1%)

  1,9 mln

  939(4.2%)

  920,0 tys

  459(1.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  724,1 tys

  343(2.5%)

  678,5 tys

  319(2.1%)

  1,5 mln

  703(4.2%)

  751,6 tys

  362(2%)

  787,2 tys

  385(1.7%)

  876,8 tys

  430(1.7%)

  1,8 mln

  911(4.1%)

  777,9 tys

  388(1.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  777,3 tys

  368(2.7%)

  1,1 mln

  541(3.5%)

  139,4 tys

  66,3(0.4%)

  487,8 tys

  235(1.3%)

  409,2 tys

  200(0.9%)

  375,2 tys

  184(0.7%)

  227,7 tys

  113(0.5%)

  425,0 tys

  212(0.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  254,0 tys

  120(0.9%)

  219,9 tys

  104(0.7%)

  141,8 tys

  67,5(0.4%)

  166,9 tys

  80,4(0.4%)

  109,0 tys

  53,3(0.2%)

  111,6 tys

  54,7(0.2%)

  104,3 tys

  51,5(0.2%)

  369,8 tys

  185(0.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  227,1 tys

  108(0.8%)

  204,8 tys

  96,4(0.6%)

  124,6 tys

  59,3(0.4%)

  190,3 tys

  91,7(0.5%)

  144,6 tys

  70,7(0.3%)

  114,1 tys

  55,9(0.2%)

  109,5 tys

  54,1(0.2%)

  164,1 tys

  81,9(0.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  16,7 tys

  7,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  693

  0,3(0%)

  38,8 tys

  18,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  223,8 tys

  110(0.4%)

  6,0 tys

  3,0(0%)

  80,6 tys

  40,2(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  14,1 tys

  6,7(0%)

  74,1 tys

  34,9(0.2%)

  86,5 tys

  41,1(0.2%)

  61,3 tys

  29,6(0.2%)

  99,4 tys

  48,6(0.2%)

  76,3 tys

  37,4(0.2%)

  72,1 tys

  35,6(0.2%)

  65,9 tys

  32,9(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  10,0 tys

  4,7(0%)

  33,1 tys

  15,6(0.1%)

  105,9 tys

  50,4(0.3%)

  780,8 tys

  376(2.1%)

  50,0 tys

  24,4(0.1%)

  157,7 tys

  77,3(0.3%)

  89,7 tys

  44,3(0.2%)

  39,7 tys

  19,8(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  87,6 tys

  41,5(0.3%)

  10,5 tys

  4,9(0%)

  3,8 tys

  1,8(0%)

  96,0 tys

  46,2(0.3%)

  86,5 tys

  42,3(0.2%)

  85,3 tys

  41,8(0.2%)

  1,9 tys

  1,0(0%)

  8,5 tys

  4,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,6(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  2,3 tys

  1,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  12,7 tys

  6,1(0%)

  50,0 tys

  24,1(0.1%)

  73,4 tys

  35,9(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  151

  0,1(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  395

  0,2(0%)

  100,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  270

  0,1(0%)

  210

  0,1(0%)

  80,0

  0,0(0%)

  35,8 tys

  17,7(0.1%)

  150

  0,1(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  350,1 tys

  166(1.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  250,7 tys

  123(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  12,0 tys

  5,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  51,9 tys

  24,6(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  427,8 tys

  206(1.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Narol - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 469 mieszkańców Narola jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 210 kobiet oraz 258 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 18,3% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,5% wykształcenie policealne, 11,5% średnie ogólnokształcące, a 19,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,8% mieszkańców Narola, gimnazjalnym 3,0%, natomiast 16,7% podstawowym ukończonym. 3,7% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa podkarpackiego mieszkańcy Narola mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Narolu największy odsetek ma wykształcenie wyższe (22,8%) oraz zasadnicze zawodowe (18,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (31,5%) oraz średnie zawodowe (20,8%).

  W roku 2022 w Narolu mieściło się 1 przedszkole, w którym do 5 oddziałów uczęszczało 103 dzieci (46 dziewczynek oraz 57 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Narolu mieściło się 1 przedszkole, w którym do 2 oddziałów uczęszczało 47 dzieci (22 dziewczynki oraz 25 chłopców). Dostępnych było 50 miejsc.

  15,0% mieszkańców Narola w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (13,1% wśród dziewczynek i 16,4% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 2 020 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,62 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 15 oddziałach uczyło się 265 uczniów (125 kobiet oraz 140 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Narolu placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 16 oddziałach uczyło się 306 uczniów (136 kobiet oraz 170 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,2% ludności (30,1% wśród dziewczynek i 26,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17,7 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 170,97.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 21,6% mieszkańców (20,4% wśród dziewczyn i 22,5% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 22,2% mieszkańców Narola w wieku potencjalnej nauki (24,3% kobiet i 20,6% mężczyzn).

 • 18,3% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  18,3%
  Województwo
  22,6%
  Cały kraj
  25,2%
 • 22,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 13,9% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  33,5%
  Podkarpackie
  36,1%
  Cały kraj
  35,2%
 • 35,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 31,9% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,5% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  2,5%
  Województwo
  3,1%
  Kraj
  3,3%
 • 3,7% Kobiety
  (policealne)
 • 1,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,5% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Narol
  11,5%
  woj. podkarpackie
  11,0%
  Polska
  11,9%
 • 13,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,7% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  19,5%
  Podkarpackie
  21,9%
  Cała Polska
  20,0%
 • 18,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 24,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  24,8%
  Podkarpackie
  22,5%
  Kraj
  21,2%
 • 18,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 31,5% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Narol
  3,0%
  Podkarpackie
  2,9%
  Kraj
  3,0%
 • 2,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 16,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  16,7%
  woj. podkarpackie
  12,7%
  Polska
  12,3%
 • 17,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 15,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,7% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  3,7%
  woj. podkarpackie
  3,1%
  Kraj
  3,1%
 • 3,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,2% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Narolu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2020 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  2 020,0
  Województwo
  896,0
  Polska
  927,0
 • 0,62 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,62
  woj. podkarpackie
  0,95
  Polska
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 5 Oddziały
 • 2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 100 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Narol) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 103 Dzieci
 • 46 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 57 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 44,7%
  55,3%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 26 3 lata
 • 26
 • 35 4 lata
 • 35
 • 40 5 lata
 • 40
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 10 3 lata
 • 10
 • 21 4 lata
 • 21
 • 13 5 lata
 • 13
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 16 3 lata
 • 16
 • 14 4 lata
 • 14
 • 27 5 lata
 • 27
 • 43 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 8,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 7,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 2,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Narolu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Narolu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W NAROLU
  Publiczne
  16 732-40-31
  ul. GRANICZNA 11
  37-610 Narol
  2496
 • Szkoły podstawowe w Narolu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Narol) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 15 Oddziały
 • 265 Uczniowie
 • 125 Kobiety
  (uczniowie)
 • 140 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,2%
  52,8%
 • 31 Uczniowie w 1 klasie
 • 12 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 19 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 84 Absolwenci
 • 35 Kobiety
  (absolwenci)
 • 49 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 17,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  17,7
  Podkarpackie
  15,1
  Cały kraj
  17,0
 •  
 • 24,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 14,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 170,97 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  170,97
  Podkarpackie
  90,63
  Kraj
  95,96
 • 169,68 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Narol
  169,68
  Województwo
  89,99
  Kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Narol) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Narol) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Narolu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Narolu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im.Św. Brata Alberta w Narolu (Św. Brat Albert)
  Publiczna
  16 631-71-31
  16 631-71-31
  ul. Graniczna 11
  37-610 Narol
  2040339
 • Edukacyjne grupy wieku w Narolu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 15,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 13,1% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,4% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,2% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 30,1% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,7% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,0% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,1% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,7% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 21,6% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 20,4% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 22,5% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 22,2% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 24,3% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 20,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Narol, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Narol, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Narol, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Narol - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Narolu

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Narolu w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Narolu
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Narolu: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Narolu 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 100 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 21 (uczestnicy: 5 360)
  • wystawy: 2 (uczestnicy: 100)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 600)
  • koncerty: 7 (uczestnicy: 3 600)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 2 (uczestnicy: 200)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 3 (uczestnicy: 400)
  • konkursy: 1 (uczestnicy: 60)
  • pokazy teatralne: 2 (uczestnicy: 200)
  • konferencje: 1 (uczestnicy: 100)
  • interdyscyplinarne: 1 (uczestnicy: 80)
  • warsztaty: 1 (uczestnicy: 20)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 2 (członkowie: 50)
  • taneczne: 1 (członkowie: 30)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 20)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • muzyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 6 (członkowie: 110)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 40)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 (członkowie: 10)
  • taneczne: 1 (członkowie: 30)
  • inne: 1 (członkowie: 30)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Narolu działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 16 318 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 3 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 10 308 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 20
  • dostępne dla czytelników: 15
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 15
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Narolu działał 1 klub sportowy (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszający 155 członków. Zarejestrowano 145 ćwiczących (mężczyźni: 145, kobiety: 0, chłopcy do lat 18: 109, dziewczęta do lat 18: 0). Aktywna była 1 sekcja sportowa. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (3).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Narolu w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Narolu
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Narola znajduje się 27 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Narolu
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pałac z XVIII w.dnia 1959-10-14, wykaz dokumentów: 256/ZN/59 z 1959-10-14
  • Pawilon parkowy z XVIII w.dnia 1959-10-14, wykaz dokumentów: 256/ZN/59 z 1959-10-14
  • Pawilon parkowy z XVIII w.dnia 1959-10-14, wykaz dokumentów: 256/ZN/59 z 1959-10-14
  • Kordegarda z XVIII w.dnia 1959-10-14, wykaz dokumentów: 256/ZN/59 z 1959-10-14
  • Kordegarda z XVIII w.dnia 1959-10-14, wykaz dokumentów: 256/ZN/59 z 1959-10-14
  • łącznik z XVIII w.dnia 1959-10-14, wykaz dokumentów: 256/ZN/59 z 1959-10-14
  • łącznik z XVIII w.dnia 1959-10-14, wykaz dokumentów: 256/ZN/59 z 1959-10-14
  • Brama z XVIII w.dnia 1959-10-14, wykaz dokumentów: 256/ZN/59 z 1959-10-14
  • Zespół - pałac z XVIII w. (ul. Pałacowa 1)dnia 1959-10-14, wykaz dokumentów: 256/ZN/59 z 1959-10-14; A-705 z 1971-10-30
  • Park z 1773 r.dnia 1959-10-14, wykaz dokumentów: 256/ZN/59 z 1959-10-14; A-705 z 1971-10-30
  • Kaplica z końca XIX w.dnia 1986-11-04, wykaz dokumentów: A-163 z 1986-11-04; A-743 z 2012-01-31
  • Cmentarz rzymsko-katolicki z końca XIX w.dnia 1986-11-04, wykaz dokumentów: A-163 z 1986-11-04; A-743 z 2012-01-31
  • Inny budynek mieszkalny z 2. poł. XIX w. (ul. Pałacowa 5)dnia 1996-05-22, wykaz dokumentów: A-831 z 1996-05-22; A-831 z 1998-02-10
  • Ogród (data nieznana)dnia 1996-05-22, wykaz dokumentów: A-831 z 1996-05-22; A-831 z 1998-02-10
  • Szkoła z 1907 r. (ul. Józefowska 1)dnia 1997-04-21, wykaz dokumentów: A-852 z 1997-04-21; A-742 z 2012-01-31
  • Kościół z 1790 - 1804dnia 2007-06-08, wykaz dokumentów: A-207 z 2007-06-08
  • Mur/ogrodzenie z poł. XIX w.dnia 2007-06-08, wykaz dokumentów: A-207 z 2007-06-08
  • Dzwonnica z pocz. XIX w.dnia 2007-06-08, wykaz dokumentów: A-207 z 2007-06-08
  • Zespół - kościół z 1790 - 1804dnia 2007-06-08, wykaz dokumentów: A-207 z 2007-06-08
  • Cerkiew z 1886 - 1899dnia 2007-12-12, wykaz dokumentów: A-247 z 2007-12-12
  • Dzwonnica z 1930 - 1940dnia 2007-12-12, wykaz dokumentów: A-247 z 2007-12-12
  • Cmentarz greko-katolicki z poł. XIX w.dnia 2007-12-12, wykaz dokumentów: A-247 z 2007-12-12
  • Kapliczka z 1. ćw. XX w.dnia 2007-12-12, wykaz dokumentów: A-247 z 2007-12-12
  • Zespół - cerkiew z 1850 - 1940dnia 2007-12-12, wykaz dokumentów: A-247 z 2007-12-12
  • Stajnia z 1930 - 1940 (ul. Józefowska 10)dnia 2010-11-02, wykaz dokumentów: A-434 z 2010-11-02
  • Ratusz z 1930 - 1940 (ul. Rynek 1)dnia 2011-01-21, wykaz dokumentów: A-461 z 2011-01-21
  • Kaplica z przełomu XVIII/XIX w.dnia 2016-10-24, wykaz dokumentów: A-1424 z 2016-10-24
 • Formy ochrony przyrody w Narolu
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Narola znajduje się 20 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Narolu
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Bukowy Las - leśny rezerwat przyrodyTyp: fitocenotyczny, Data ustanowienia: 1998-12-29, Powierzchnia: 86.29 ha
  • Park Krajobrazowy Puszczy SolskiejData ustanowienia: 1988-06-29, Opis granicy: Opis przebiegu granicy Parku rozpoczeto od miejsca w którym rzeka Szum przecina szose Józefów Biłgoraj. Granice Parku oparto o wspomniana droge bedaca jednoczesnie południowa czescia granicy strefy ochronnej RPN. Nastepnie w pobliu Józefowa omijajac te miejscowosc granica przyjmuje kierunek południowowschodni i opierajac sie o skraj lasów strefy krawedziowej Roztocza biegnie do wsi Hamernia. Na odcinku 2 km jest to jednoczesnie granica gminy Józefów. Za Hamernia granice Parku poprowadzono w oparciu o Sopot i ciek ten stanowi ja na niewielkim 1 5 km odcinku. Potem znowu przyjmujac poprzedni południowo-wschodni kierunek skrajem lasu dochodzi do drogi Józefów - Susiec. Droga ta stanowi granice Parku do wsi Skwarki gdzie role granicy pełni linia kolejowa Zamosc - Bełec. Jest ona granica do mostu kolejowego na Potoku Łosinieckim a nastepnie przebiega skrajem lasu do wsi Maziły. Za wsia granica skreca w kierunku południowym i droga lesna dochodzi do granicy (byłego województwa zamojskiego i przemyskiego) a obecnie województwa lubelskiego i podkarpackiego a nastepnie granica województw do rowu melioracyjnego w dolinie Wirowej. Południowo-wschodnia granica Parku biegnie poczatkowo rowem melioracyjnym uchodzacym do Tanwi która jest granica Parku na odcinku 3 km. Nastepnie opuszcza Tanew i skrajem zwartego zasiegu Puszczy Solskiej rowem melioracyjnym dochodzi do wsi Osuchy. Po przekroczeniu rzeki Sopot granica biegnie skrajem Puszczy Solskiej i dochodzi do przysiółka Kozaki Osuchowskie gdzie skreca na wschód i rowem melioracyjnym dochodzi do Niepryszki. Po przekroczeniu rzeki przebiega skrajem Puszczy Solskiej a jednoczesnie granica gminy Józefów. Ta granica administracyjna a potem skrajem lasu i rzeki Szum kieruje sie na północ do mostu drogowego na tym cieku a wiec do miejsca skad rozpoczeto opis przebiegu granicy Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej., Powierzchnia: 28895.0 ha, Powierzchnia otuliny: 16552 ha
  • Roztoczański Obszar Chronionego Krajobrazu (woj. podkarpackie) - obszar chronionego krajobrazuOpis: Roztoczański Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje obszar północno-wschodniej części województwa podkarpackiego. Powierzchnia ogólna wynosi 31575 ha. Spełnia funkcję otuliny Parków Krajobrazowych: Puszczy Solskiej i Południoworoztoczańskiego. Cenny element flory przedstawiają zbiorowiska leśne. Wielki Las występujący w okolicach Tyniec zawiera piękne okazy jodły. Jednym z bardziej interesujących zbiorowisk leśnych otuliny jest drzewostan jodłowy o cechach lasu naturalnego w Kadłubiskach. Spotkać tu można rzadkie gatunki ptaków i zwierząt. Są to perkoz rdzawoszyi występujący na stawach w Rudzie Różanieckiej i Lublińcu Nowym oraz puchacz w okolicy Rudy Różanieckiej. Na granicy obszaru położony jest Horyniec - jedyna miejscowość uzdrowiskowa w województwie. Posiada on lecznicze wody siarczkowe i jedne z lepszych w Europie borowiny., Data ustanowienia: 1987-01-01, Powierzchnia: 31236.0 ha
  • Puszcza Solska - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2004-11-05, Powierzchnia: 79349.09 ha
  • Uroczyska Puszczy Solskiej - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2009-03-06, Powierzchnia: 34671.49 ha
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1993-12-07, Opis granicy: pobocze drogi przy pd-w części wsi
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1993-12-07, Opis granicy: grupa drzew - rezerwat przyrody „bukowy las „
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1993-12-07, Opis granicy: skraj lasu po zachodniej stronie zabudowań
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1993-12-07, Opis granicy: przy kościele w narolu
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1993-12-07, Opis granicy: przy kościele w narolu
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1993-12-07, Opis granicy: przy kościele w narolu
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1993-12-07, Opis granicy: przy kościele w narolu
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1993-12-07, Opis granicy: przy kościele w narolu
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1993-12-07, Opis granicy: grupa drzew - na wschód od drogi narol cieszanów ok. 300 m od początku kompleksu lasu za narolem
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1993-12-07, Opis granicy: cmentarz rzymsko – katolicki
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1993-12-07, Opis granicy: cmentarz rzymsko – katolicki
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1993-12-07, Opis granicy: ok. 40 m na pn – zach od kościoła
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1993-12-07, Opis granicy: ok.. 60 m na pld.-zach. od budynku mieszkalnego ul. szkolna 15
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1993-12-07
  • Weszka - bagno (użytek ekologiczny)Cel: ochrona pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania unikatowych zasobów genowych i typów środowisk, Data ustanowienia: 2005-06-01, Opis granicy: Płazów działka nr 2165/1, Powierzchnia: 0.8662 ha

Narol - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 9 wypadków drogowych w Narolu odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 9 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 449,3 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 49,9 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Narolu znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu lubaczowskiego.

  Powiat lubaczowski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Narolu
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 9 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 9 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 1 Lekko ranni
 • 8 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Narolu w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 449,33 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  449,3
  Podkarpackie
  1 006,8
  Kraj
  1 100,9
 • 49,93 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Narol
  49,9
  Województwo
  91,5
  Cała Polska
  104,4
 • 449,33 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  449,3
  Województwo
  1 225,3
  Polska
  1 327,3
 • 11,11 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  11,1
  woj. podkarpackie
  9,1
  Polska
  9,5
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Narol
  100,0
  woj. podkarpackie
  121,7
  Polska
  120,6
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 0 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Narolu w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 9,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Narol
  9,8 km
  Podkarpackie
  418,0 km
  Polska
  633,6 km
 • 0,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  0,3 km
  woj. podkarpackie
  3,6 km
  Cała Polska
  5,3 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Narol przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 865droga wojewódzka nr 865(Jarosław - Koniaczów - Makowisko - Olchowa - Ryszkowa Wola - Zapałów - Wólka Zapałowska - Zalesie - Oleszyce - Dachnów - Cieszanów - Żuków - Kowalówka - Płazów - Narol - Bełżec)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Narol nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 69Linia kolejowa nr 69: Rejowiec - Hrebenne [o znaczeniu drugorzędnym] (Rejowiec - Zagrody Kosciół - Żulin - Krasnystaw Fabryczny - Krasnystaw Miasto - Krasnystaw - Wólka Orłowska - Izbica - Tarzymiechy - Ruskie Piaski - Złojec - Zawada - Wólka Niedzieliska - Klemensów - Szczebrzeszyn - Zwierzyniec - Zwierzyniec Towarowy - Józefów Roztoczański - Długi Kąt - Nowiny - Susiec - Maziły - Bełżec Drugi - Bełżec - Lubycza Królewska - Hrebenne)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Narolu istnieje 25 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Armii Krajowej

  ul. Bohaterów Września 1939

  ul. Graniczna

  ul. Jana III Sobieskiego

  os. Jana III Sobieskiego

  ul. Jana Wolańczyka

  ul. Józefowska

  ul. Kazimierzowska

  ul. Kościelna

  ul. Krupiecka

  ul. Lwowska

  ul. Młynki

  ul. Osiedle Słoneczne

  ul. Parkowa

  ul. Partyzantów

  ul. Pałacowa

  ul. Podzamcze

  ul. Polna

  ul. Rynek

  ul. Sportowa

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Targowa

  ul. Warszawska

  ul. Wesoła

  ul. Zielona