Powiat nowosądecki w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat nowosądecki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 217 149 Liczba mieszkańców
 • 1 549 km2 Powierzchnia
 • 138 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 19,0% Stopa urbanizacji
 • Marek Pławiak Starosta
 • ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz Adres starostwa powiatowego
 • KNS Tablice rejestracyjne
Powiat nowosądecki na mapie
Identyfikatory
 • 1210 TERYT (TERC)
Herb powiatu nowosądeckiego
powiat nowosądecki herb
Flaga powiatu nowosądeckiego
powiat nowosądecki flaga

Powiat nowosądecki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat nowosądecki ma 217 149 mieszkańców, z czego 50,2% stanowią kobiety, a 49,8% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców wzrosła o 12,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 37,9 lat i jest mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa małopolskiego oraz mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu nowosądeckiego w 2050 roku wynosi 230 193, z czego 115 990 to kobiety, a 114 203 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu nowosądeckiego zawarli w 2020 roku 995 małżeństw, co odpowiada 4,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,6 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  34,0% mieszkańców powiatu nowosądeckiego jest stanu wolnego, 57,2% żyje w małżeństwie, 1,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 7,3% to wdowy/wdowcy.

  Powiat nowosądecki ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 372. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 1,71 na 1000 mieszkańców powiatu nowosądeckiego. W 2020 roku urodziło się 2 567 dzieci, w tym 48,5% dziewczynek i 51,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 302 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,17 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 45,7% zgonów w powiecie nowosądeckim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 23,4% zgonów w powiecie nowosądeckim były nowotwory, a 5,6% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu nowosądeckiego przypada 10.12 zgonów.

  W 2020 roku zarejestrowano 1 602 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 840 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu nowosądeckiego -238. W tym samym roku 76 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 47 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 29.

  61,5% mieszkańców powiatu nowosądeckiego jest w wieku produkcyjnym, 22,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 16,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu nowosądeckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 217 149 Liczba mieszkańców
 • 109 024 Kobiety
 • 108 125 Mężczyźni
 • 50,2%
  49,8%
 • 101 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 101 kobiet)
 • 99 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 99 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie nowosądeckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie nowosądeckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie nowosądeckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu nowosądeckiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 230 193 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 115 990 Kobiety
 • 114 203 Mężczyźni
 • 50,2%
  49,8%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie nowosądeckim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie nowosądeckim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie nowosądeckim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu nowosądeckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 37,9 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. nowosądecki
  37,9 lat
  woj. małopolskie
  41,1 lat
  Kraj
  42,0 lat
 • 39,1 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 36,8 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat nowosądecki, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu nowosądeckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat nowosądecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat nowosądecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat nowosądecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 34,0% Kawalerowie/Panny
 • powiat nowosądecki
  34,0%
  Województwo
  30,6%
  Kraj
  28,8%
 • 28,6% Kobiety
  (Panny)
 • 39,4% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,2% Żonaci/Zamężne
 • pow. nowosądecki
  57,2%
  woj. małopolskie
  56,8%
  Polska
  55,8%
 • 57,5% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 7,3% Wdowcy/Wdowy
 • Powiat
  7,3%
  Województwo
  8,9%
  Polska
  9,6%
 • 12,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 1,3% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • powiat nowosądecki
  1,3%
  Województwo
  3,4%
  Cały kraj
  5,0%
 • 1,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 1,2% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • Powiat
  0,2%
  Małopolskie
  0,4%
  Cały kraj
  0,8%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie nowosądeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie nowosądeckim w latach 2002-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,6 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2020
 • Powiat
  4,6
  Województwo
  4,2
  Kraj
  3,8
 • 0,6 Rozwody na 1000 ludności w roku 2020
 • Powiat
  0,6
  woj. małopolskie
  1,1
  Cały kraj
  1,3
 • 995 Małżeństwa zawarte w roku 2020
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie nowosądeckim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie nowosądeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 372 Przyrost naturalny w roku 2020
 • 255 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 117 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 1,71 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  1,7
  Małopolskie
  -1,0
  Polska
  -3,2
 • -4,5 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 3,0 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie nowosądeckim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie nowosądeckim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie nowosądeckim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie nowosądeckim w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2 567 Urodzenia żywe
 • 1 246 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 1 321 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,5%
  51,5%
 • 11,8 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  11,8
  Małopolskie
  10,4
  Cały kraj
  9,3
 • 48,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • powiat nowosądecki
  48,2
  Województwo
  43,4
  Polska
  39,9
 • 7 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7
 • 49 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 49
 • 112 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 112
 • 95 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 95
 • 47 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 47
 • 11 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 11
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 302 g Średnia waga noworodków
 • 3 249 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 351 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat nowosądecki
  3 302 g
  woj. małopolskie
  3 328 g
  Cała Polska
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 11 Waga 4500g - 4999g
 • 11
 • 182 Waga 4000g - 4499g
 • 182
 • 731 Waga 3500g - 3999g
 • 731
 • 1 052 Waga 3000g - 3499g
 • 1 052
 • 429 Waga 2500g - 2999g
 • 429
 • 113 Waga 2000g - 2499g
 • 113
 • 29 Waga 1500g - 1999g
 • 29
 • 14 Waga 1000g - 1499g
 • 14
 • 10 Waga 600g - 999g
 • 10
 • 2 Waga poniżej 600g
 • 2
 • 1,60 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat nowosądecki
  1,60
  Małopolskie
  1,45
  Polska
  1,38
 • 0,78 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • powiat nowosądecki
  0,78
  woj. małopolskie
  0,70
  Kraj
  0,67
 • 1,17 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat nowosądecki
  1,17
  woj. małopolskie
  0,91
  Kraj
  0,74
 • Statystyki zgonów w powiecie nowosądeckim w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 2 195 Zgony
 • 991 Kobiety
  (Zgony)
 • 1 204 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 45,1%
  54,9%
 • 10 Zgony niemowląt
 • 3 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 7 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 30,0%
  70,0%
 • 10,1 Zgony na 1000 ludności
 • powiat nowosądecki
  10,1
  woj. małopolskie
  11,4
  Cała Polska
  12,5
 • 85,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • powiat nowosądecki
  85,5
  Województwo
  109,7
  Polska
  134,3
 • 3,9 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • powiat nowosądecki
  3,9
  woj. małopolskie
  3,5
  Cała Polska
  3,6
 • 2,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  2,6
  Małopolskie
  2,8
  Polska
  3,4
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Małopolskie
  1,1
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie nowosądeckim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 45,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  45,7%
  Małopolskie
  46,1%
  Cała Polska
  39,4%
 • 23,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat nowosądecki
  23,4%
  woj. małopolskie
  26,4%
  Cały kraj
  26,5%
 • 5,6% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat nowosądecki
  5,6%
  woj. małopolskie
  6,9%
  Cała Polska
  6,6%
 • 5,7 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Małopolskie
  5,7
  Kraj
  9,9
 • 70,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  70,3
  Polska
  70,4
 • 183,4 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  183,4
  woj. małopolskie
  256,0
  Kraj
  283,2
 • 237,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. małopolskie
  237,9
  Kraj
  261,3
 • 359,0 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 369,4 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 348,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  359,0
  Województwo
  446,5
  Cały kraj
  421,0
 • 62,1 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 27,1 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 95,4 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  62,1
  Województwo
  72,1
  Cała Polska
  69,5
 • 23,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  23,9
  woj. małopolskie
  32,4
  Polska
  35,1
 • 4,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • powiat nowosądecki
  4,6
  Województwo
  6,8
  Kraj
  7,9
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • pow. nowosądecki
  0,6%
  woj. małopolskie
  0,7%
  Kraj
  0,8%
 • Zamachy samobójcze w powiecie nowosądeckim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 68 Osoby w zamachach samobójczych
 • 15 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 53 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 30 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 38 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 34 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 5 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 29 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 14 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 20 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 31 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • powiat nowosądecki
  31,0
  woj. małopolskie
  32,0
  Cały kraj
  31,0
 • 16 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • pow. nowosądecki
  16,0
  woj. małopolskie
  13,0
  Kraj
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 1 zatrucie środkami chemicznymi / toksycznymi
 • 1
 • 8 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 8
 • 4 zażycie innych leków
 • 4
 • 1 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 1
 • 5 samookaleczenie powierzchniowe
 • 5
 • 5 rzucenie się z wysokości
 • 5
 • 1 utonięcie / utopienie się
 • 1
 • 37 powieszenie się
 • 37
 • 1 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 1
 • 1 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 1
 • 1 uduszenie się
 • 1
 • 3 inny
 • 3
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 2 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 2
 • 1 rzucenie się z wysokości
 • 1
 • 1 utonięcie / utopienie się
 • 1
 • 27 powieszenie się
 • 27
 • 1 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 1
 • 1 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 1
 • 1 inny
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 16 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 16
 • 2 choroba fizyczna
 • 2
 • 7 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 7
 • 1 konflikt z osobami spoza rodziny
 • 1
 • 9 zawód miłosny
 • 9
 • 3 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 3
 • 1 dokonanie przestępstwa lub wykroczenia
 • 1
 • 2 śmierć bliskiej osoby
 • 2
 • 2 inna nie wymieniona
 • 2
 • 29 nieustalona
 • 29
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 6 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 6
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 4 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 4
 • 2 zawód miłosny
 • 2
 • 2 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 2
 • 1 dokonanie przestępstwa lub wykroczenia
 • 1
 • 21 nieustalona
 • 21
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 4 13-18 lat
 • 4
 • 4 19-24 lat
 • 4
 • 7 25-29 lat
 • 7
 • 21 30-49 lat
 • 21
 • 26 50-60 lat
 • 26
 • 6 70 lat i więcej
 • 6
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 13-18 lat
 • 1
 • 2 19-24 lat
 • 2
 • 3 25-29 lat
 • 3
 • 8 30-49 lat
 • 8
 • 17 50-60 lat
 • 17
 • 3 70 lat i więcej
 • 3
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy7
  • pod wpływem alkoholu19
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków4
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony38
 • 7 trzeźwy
 • 19 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 4 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 38 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu4
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków1
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony29
 • 0 trzeźwy
 • 4 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 1 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 29 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 28 kawaler/panna
 • 28
 • 21 żonaty/zamężna
 • 21
 • 1 konkubinat
 • 1
 • 7 wdowiec/wdowa
 • 7
 • 8 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 8
 • 2 separacja
 • 2
 • 1 nieustalony
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 13 kawaler/panna
 • 13
 • 11 żonaty/zamężna
 • 11
 • 1 konkubinat
 • 1
 • 3 wdowiec/wdowa
 • 3
 • 5 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 5
 • 1 nieustalony
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne7
  • zasadnicze zawodowe7
  • średnie6
  • wyższe1
  • nieustalony47
 • 0 podstawowe niepełne
 • 7 podstawowe i gimnazjalne
 • 7 zasadnicze zawodowe
 • 6 średnie
 • 1 wyższe
 • 47 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne2
  • zasadnicze zawodowe3
  • średnie3
  • wyższe1
  • nieustalony25
 • 0 podstawowe niepełne
 • 2 podstawowe i gimnazjalne
 • 3 zasadnicze zawodowe
 • 3 średnie
 • 1 wyższe
 • 25 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 14 praca
 • 14
 • 14 na utrzymaniu innej osoby
 • 14
 • 8 renta
 • 8
 • 7 emerytura
 • 7
 • 1 zasiłek lub alimenty
 • 1
 • 8 bez stałego źródła utrzymania
 • 8
 • 16 nieustalony
 • 16
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 8 praca
 • 8
 • 6 na utrzymaniu innej osoby
 • 6
 • 1 renta
 • 1
 • 4 emerytura
 • 4
 • 1 zasiłek lub alimenty
 • 1
 • 6 bez stałego źródła utrzymania
 • 6
 • 8 nieustalony
 • 8
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 602 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 828 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 774 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 76 Zameldowania z zagranicy
 • 37 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 39 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 840 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 973 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 867 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 47 Wymeldowania za granicę
 • 15 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 32 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -209 Saldo migracji
 • -123 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -86 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -238 Saldo migracji wewnętrznych
 • -145 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -93 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 29 Saldo migracji zagranicznych
 • 22 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 7 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie nowosądeckim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie nowosądeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 18,4% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 19,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,8% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,2% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,5% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 13,3% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 15,5% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 11,1% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat nowosądecki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat nowosądecki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie nowosądeckim oddano do użytku 398 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,83 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie nowosądeckim to 54 196 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 250 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie nowosądeckim to 5,78 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w powiecie nowosądeckim to 154,50 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 95,89% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 93,05% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 89,72% mieszkań posiada łazienkę, 77,12% korzysta z centralnego ogrzewania, a 53,77% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie nowosądeckim 121 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 4 083 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 4 313 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 4 transakcje (mediana cen - 6 686 zł/m2, średnia - 7 769 zł/m2), a na rynku wtórnym 117 transakcji rynkowych (mediana cen - 4 054 zł/m2, średnia - 4 219 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie nowosądeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 083 zł
 • pow. nowosądecki
  4 083 zł
  Małopolskie
  7 296 zł
  Kraj
  5 248 zł
 • 4 083 zł Ogółem
 • 4 083 zł
 • 5 281 zł do 40 m2
 • 5 281 zł
 • 4 171 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 171 zł
 • 4 012 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 012 zł
 • 3 112 zł od 80,1 m2
 • 3 112 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 313 zł
 • Tutaj
  4 313 zł
  woj. małopolskie
  7 250 zł
  Kraj
  5 689 zł
 • 4 313 zł Ogółem
 • 4 313 zł
 • 5 277 zł do 40 m2
 • 5 277 zł
 • 4 582 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 582 zł
 • 4 092 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 092 zł
 • 3 498 zł od 80,1 m2
 • 3 498 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 121
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m227
  • od 40,1 do 60 m248
  • od 60,1 do 80 m236
  • od 80,1 m210
 • 27 do 40 m2
 • 48 od 40,1 do 60 m2
 • 36 od 60,1 do 80 m2
 • 10 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie nowosądeckim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 6 686 zł
 • Tutaj
  6 686 zł
  Województwo
  7 331 zł
  Kraj
  5 761 zł
 • 6 686 zł Ogółem
 • 6 686 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 7 769 zł
 • Powiat
  7 769 zł
  woj. małopolskie
  7 424 zł
  Polska
  6 212 zł
 • 7 769 zł Ogółem
 • 7 769 zł
 • 4Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 054 zł
 • powiat nowosądecki
  4 054 zł
  Województwo
  7 202 zł
  Kraj
  4 694 zł
 • 4 054 zł Ogółem
 • 4 054 zł
 • 5 080 zł do 40 m2
 • 5 080 zł
 • 4 130 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 130 zł
 • 4 000 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 000 zł
 • 3 112 zł od 80,1 m2
 • 3 112 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 219 zł
 • Powiat
  4 219 zł
  Województwo
  7 027 zł
  Cała Polska
  5 276 zł
 • 4 219 zł Ogółem
 • 4 219 zł
 • 4 908 zł do 40 m2
 • 4 908 zł
 • 4 521 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 521 zł
 • 4 039 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 039 zł
 • 3 498 zł od 80,1 m2
 • 3 498 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 117
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m225
  • od 40,1 do 60 m247
  • od 60,1 do 80 m235
  • od 80,1 m210
 • 25 do 40 m2
 • 47 od 40,1 do 60 m2
 • 35 od 60,1 do 80 m2
 • 10 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie nowosądeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 54 196 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 249,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • pow. nowosądecki
  249,70
  Województwo
  363,30
  Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 91,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  91,60 m2
  woj. małopolskie
  79,00 m2
  Polska
  74,50 m2
 • 22,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • powiat nowosądecki
  22,90 m2
  Małopolskie
  28,70 m2
  Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,32 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,32
  Województwo
  3,91
  Cały kraj
  3,82
 • 4,01 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • powiat nowosądecki
  4,01
  Małopolskie
  2,75
  Polska
  2,55
 • 0,93 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,93
  Małopolskie
  0,70
  Cały kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie nowosądeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 398 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 1,83 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  1,83
  Małopolskie
  5,82
  Cały kraj
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 2 300 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 5,78 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Powiat
  5,78
  woj. małopolskie
  3,86
  Polska
  3,77
 • 10,60 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • pow. nowosądecki
  10,60
  woj. małopolskie
  22,49
  Kraj
  21,77
 • 61 493 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 154,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  154,5 m2
  Województwo
  92,3 m2
  Kraj
  88,7 m2
 • 0,28 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  0,28 m2
  Małopolskie
  0,54 m2
  Kraj
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie nowosądeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 95,89% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  95,89%
  Województwo
  97,03%
  Kraj
  96,97%
 • 93,05% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • pow. nowosądecki
  93,05%
  Małopolskie
  95,28%
  Kraj
  94,01%
 • 89,72% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • pow. nowosądecki
  89,72%
  Województwo
  93,52%
  Kraj
  91,78%
 • 77,12% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • pow. nowosądecki
  77,12%
  Województwo
  83,12%
  Kraj
  83,08%
 • 53,77% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • pow. nowosądecki
  53,77%
  woj. małopolskie
  64,65%
  Cały kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat nowosądecki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie nowosądeckim na 1000 mieszkańców pracuje 131osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 47,4% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 52,6% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie nowosądeckim wynosiło w 2020 roku 9,2% (13,0% wśród kobiet i 5,9% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie nowosądeckim wynosiło 4 160,76 PLN, co odpowiada 75.30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu nowosądeckiego 23 350 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 10 447 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -12 903.

  49,6% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu nowosądeckiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 18,5% w przemyśle i budownictwie, a 12,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie nowosądeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 131 Pracujący na 1000 ludności (rok 2020)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  131,0
  Małopolskie
  249,0
  Polska
  252,0
 • 9,2% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 13,0% Kobiety
 • 5,9% Mężczyźni
 • pow. nowosądecki
  9,2%
  Województwo
  5,3%
  Cały kraj
  6,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie nowosądeckim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie nowosądeckim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie nowosądeckim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie nowosądeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 161 PLN Wynagrodzenie brutto
 • powiat nowosądecki
  4 161 PLN
  Małopolskie
  5 536 PLN
  Cały kraj
  5 523 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie nowosądeckim w latach 2002 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie nowosądeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 23 350 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 10 447 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -12 903 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,45 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie nowosądeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 49,6% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 51,9% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 47,3% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 18,5% Przemysł i budownictwo
 • 8,7% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 28,3% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 12,8% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 11,1% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 14,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 18,2% Pozostałe
 • 27,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 9,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie nowosądeckim w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie nowosądeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 28 369 Pracujący ogółem
 • 13 444 Kobiety
 • 14 925 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie nowosądeckim w latach 1995 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 22,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 21,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 23,1% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,5% W wieku produkcyjnym
 • 57,3% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,8% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 16,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 20,8% Kobiety
  (59+ lat)
 • 11,1% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat nowosądecki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 62,5 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. nowosądecki
  62,5
  woj. małopolskie
  66,2
  Kraj
  68,0
 • 26,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat nowosądecki
  26,0
  Województwo
  34,4
  Polska
  37,5
 • 71,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  71,0
  Województwo
  108,5
  Kraj
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 64,5% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 67,4% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 62,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 35,5% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 32,6% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 38,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat nowosądecki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie nowosądeckim w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 19 026 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 15 911 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 1 851 nowych podmiotów, a 793 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2020 najwięcej (2 299) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (1 696) w roku 2011. W tym samym okresie najwięcej (1 536) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2017 roku, najmniej (793) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie nowosądeckim najwięcej (666) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (18 396) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,9% (369) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 40,1% (7 634) podmiotów, a 57,9% (11 023) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie nowosądeckim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (36.6%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (18.2%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 19 026 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 369 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 7 634 Przemysł i budownictwo
 • 11 023 Pozostała działalność
 • 1 851 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie nowosądeckim w 2020 roku
 • 793 Podmioty wyrejestrowane w powiecie nowosądeckim w 2020 roku
 • 15 911 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 18 396 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 18 396
 • 543 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 543
 • 81 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 81
 • 6 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 6
 • 19 020 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 19 020
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 38 Spółdzielnie ogółem
 • 38
 • 783 Spółki handlowe ogółem
 • 783
 • 49  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 49
 • 9  Spółki handlowe - akcyjne
 • 9
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 2    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 604  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 604
 • 46    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 46
 • 666 Spółki cywilne ogółem
 • 666
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 15 911 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 5 819 Budownictwo
 • 5 819
 • 2 899 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 2 899
 • 1 258 Przetwórstwo przemysłowe
 • 1 258
 • 1 022 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 1 022
 • 928 Transport i gospodarka magazynowa
 • 928
 • 727 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 727
 • 675 Pozostała działalność
 • 675
 • 577 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 577
 • 467 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 467
 • 361 Informacja i komunikacja
 • 361
 • 325 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 325
 • 294 Edukacja
 • 294
 • 274 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 274
 • 172 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 172
 • 86 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 86
 • 18 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 18
 • 6 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 6
 • 3 Górnictwo i wydobywanie
 • 3
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat nowosądecki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie nowosądeckim stwierdzono 11 958 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 55,11 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie nowosądeckim wynosi 96,50% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa małopolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu nowosądeckiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze gospodarczym - 48,27 (wykrywalność 98%) oraz o charakterze kryminalnym - 5,24 (wykrywalność 77%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 3,00 (53%), drogowe - 1,23 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,21 (80%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie nowosądeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat nowosądecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 11 958 Przestępstwa ogółem
 • 11 958
 • 1 136 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 1 136
 • 10 474 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 10 474
 • 267 Przestępstwa drogowe
 • 267
 • 46 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 46
 • 650 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 650
 • 55,11 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  55,11
  Małopolskie
  20,26
  Polska
  19,96
 • 5,24 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • pow. nowosądecki
  5,24
  Województwo
  10,99
  Polska
  12,25
 • 48,27 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  48,27
  woj. małopolskie
  7,23
  Cały kraj
  5,17
 • 1,23 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,23
  Województwo
  1,25
  Cały kraj
  1,73
 • 0,21 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat nowosądecki
  0,21
  woj. małopolskie
  0,30
  Kraj
  0,37
 • 3,00 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  3,00
  woj. małopolskie
  7,50
  Cały kraj
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat nowosądecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 97% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • pow. nowosądecki
  97%
  woj. małopolskie
  78%
  Cały kraj
  73%
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • pow. nowosądecki
  77%
  woj. małopolskie
  70%
  Cała Polska
  65%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • pow. nowosądecki
  99%
  Małopolskie
  86%
  Kraj
  82%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • pow. nowosądecki
  99%
  Województwo
  98%
  Polska
  99%
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Powiat
  80%
  Małopolskie
  84%
  Kraj
  87%
 • 54% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • pow. nowosądecki
  54%
  Województwo
  54%
  Polska
  54%

Powiat nowosądecki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu nowosądeckiego wyniosła w 2020 roku 170,1 mln złotych, co daje 784 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 14.4% w porównaniu do roku 2019. Największa część budżetu powiatu nowosądeckiego - 27.6% została przeznaczona na Dział 600 - Transport i łączność. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 801 - Oświata i wychowanie (24.3%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (12.8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 21,0 mln złotych, czyli 12,4% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu nowosądeckiego wyniosła w 2020 roku 189,1 mln złotych, co daje 871 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 13.7% w porównaniu do roku 2019. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (46.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (23.6%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (7.6%). W budżecie powiatu nowosądeckiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 176 złotych na mieszkańca (20,2%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 4,9 złotych na mieszkańca (0,6%).
 • Wydatki budżetu w powiecie nowosądeckim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu nowosądeckiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat nowosądecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu nowosądeckiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  142,7 mln

  678(100%)

  142,2 mln

  673(100%)

  176,3 mln

  831(100%)

  119,0 mln

  558(100%)

  139,3 mln

  650(100%)

  154,8 mln

  718(100%)

  148,3 mln

  685(100%)

  170,1 mln

  784(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Transport i łączność

  [Dział 600]

  34,5 mln

  164(24.2%)

  23,9 mln

  113(16.8%)

  68,7 mln

  323(39%)

  22,0 mln

  103(18.5%)

  31,4 mln

  146(22.6%)

  36,6 mln

  170(23.7%)

  33,1 mln

  153(22.3%)

  46,9 mln

  216(27.6%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  41,4 mln

  196(29%)

  39,6 mln

  187(27.8%)

  41,0 mln

  192(23.2%)

  33,7 mln

  158(28.3%)

  33,9 mln

  158(24.4%)

  36,5 mln

  169(23.6%)

  34,2 mln

  158(23.1%)

  41,3 mln

  190(24.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  18,1 mln

  85,9(12.7%)

  19,9 mln

  93,8(14%)

  19,3 mln

  90,5(10.9%)

  18,1 mln

  84,5(15.2%)

  19,5 mln

  90,9(14%)

  19,6 mln

  90,7(12.7%)

  18,9 mln

  87,1(12.7%)

  21,8 mln

  100(12.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  15,1 mln

  71,4(10.6%)

  18,8 mln

  88,7(13.2%)

  15,6 mln

  73,1(8.8%)

  16,6 mln

  77,4(13.9%)

  12,4 mln

  57,5(8.9%)

  14,2 mln

  65,6(9.2%)

  15,5 mln

  71,5(10.5%)

  17,3 mln

  79,6(10.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  7,5 mln

  35,8(5.3%)

  7,5 mln

  35,4(5.3%)

  8,0 mln

  37,4(4.5%)

  7,9 mln

  37,2(6.7%)

  8,6 mln

  40,1(6.2%)

  9,6 mln

  44,4(6.2%)

  10,4 mln

  48,0(7%)

  10,9 mln

  50,4(6.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  10,8 mln

  51,1(7.6%)

  13,2 mln

  62,5(9.3%)

  9,0 mln

  42,2(5.1%)

  6,8 mln

  31,7(5.7%)

  8,0 mln

  37,2(5.7%)

  7,8 mln

  35,9(5%)

  8,0 mln

  36,8(5.4%)

  9,2 mln

  42,3(5.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  2,1 mln

  9,8(1.4%)

  2,3 mln

  10,9(1.6%)

  2,2 mln

  10,3(1.2%)

  2,7 mln

  12,4(2.2%)

  2,7 mln

  12,7(2%)

  4,1 mln

  18,8(2.6%)

  5,3 mln

  24,7(3.6%)

  6,3 mln

  28,9(3.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  8,4 mln

  39,7(5.9%)

  8,1 mln

  38,1(5.7%)

  7,2 mln

  33,8(4.1%)

  6,1 mln

  28,6(5.1%)

  11,3 mln

  52,6(8.1%)

  8,4 mln

  38,8(5.4%)

  4,9 mln

  22,6(3.3%)

  4,9 mln

  22,6(2.9%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  150,6 tys

  0,7(0.1%)

  137,5 tys

  0,6(0.1%)

  150,5 tys

  0,7(0.1%)

  184,7 tys

  0,9(0.2%)

  1,8 mln

  8,3(1.3%)

  2,9 mln

  13,6(1.9%)

  5,1 mln

  23,7(3.5%)

  1,4 mln

  6,3(0.8%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  2,6 mln

  12,1(1.8%)

  2,0 mln

  9,6(1.4%)

  1,6 mln

  7,6(0.9%)

  1,6 mln

  7,5(1.4%)

  1,5 mln

  6,9(1.1%)

  1,4 mln

  6,6(0.9%)

  1,4 mln

  6,3(0.9%)

  781,8 tys

  3,6(0.5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  630,2 tys

  3,0(0.4%)

  728,6 tys

  3,4(0.5%)

  684,4 tys

  3,2(0.4%)

  744,2 tys

  3,5(0.6%)

  745,6 tys

  3,5(0.5%)

  761,5 tys

  3,5(0.5%)

  762,0 tys

  3,5(0.5%)

  745,1 tys

  3,4(0.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  346,7 tys

  1,6(0.2%)

  4,6 mln

  21,5(3.2%)

  1,7 mln

  7,8(0.9%)

  878,6 tys

  4,1(0.7%)

  818,8 tys

  3,8(0.6%)

  844,4 tys

  3,9(0.5%)

  681,9 tys

  3,1(0.5%)

  739,6 tys

  3,4(0.4%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  397,3 tys

  1,9(0.3%)

  523,6 tys

  2,5(0.4%)

  627,6 tys

  2,9(0.4%)

  578,0 tys

  2,7(0.5%)

  610,3 tys

  2,8(0.4%)

  591,7 tys

  2,7(0.4%)

  567,9 tys

  2,6(0.4%)

  638,3 tys

  2,9(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  494,1 tys

  2,3(0.4%)

  564,2 tys

  2,6(0.4%)

  563,3 tys

  2,6(0.4%)

  594,0 tys

  2,7(0.4%)

  594,2 tys

  2,7(0.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  272,7 tys

  1,3(0.2%)

  358,3 tys

  1,7(0.3%)

  127,9 tys

  0,6(0.1%)

  428,7 tys

  2,0(0.4%)

  324,7 tys

  1,5(0.2%)

  401,8 tys

  1,9(0.3%)

  396,2 tys

  1,8(0.3%)

  569,7 tys

  2,6(0.3%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  186,1 tys

  0,9(0.1%)

  373,7 tys

  1,7(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  140,3 tys

  0,7(0.1%)

  132,9 tys

  0,6(0.1%)

  94,4 tys

  0,4(0.1%)

  114,9 tys

  0,5(0.1%)

  161,5 tys

  0,8(0.1%)

  5,5 mln

  25,4(3.6%)

  3,3 mln

  15,1(2.2%)

  233,9 tys

  1,1(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  286,5 tys

  1,4(0.2%)

  218,3 tys

  1,0(0.2%)

  454,6 tys

  2,1(0.3%)

  111,8 tys

  0,5(0.1%)

  119,5 tys

  0,6(0.1%)

  109,5 tys

  0,5(0.1%)

  121,0 tys

  0,6(0.1%)

  108,1 tys

  0,5(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  24,5 tys

  0,1(0%)

  43,1 tys

  0,2(0%)

  34,7 tys

  0,2(0%)

  20,0 tys

  0,1(0%)

  13,4 tys

  0,1(0%)

  47,8 tys

  0,2(0%)

  32,2 tys

  0,1(0%)

  24,5 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  4,0 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,0(0%)

  1,8 tys

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  1,7 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  175,5 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  75,7 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie nowosądeckim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu nowosądeckiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat nowosądecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu nowosądeckiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  140,2 mln

  666(100%)

  136,4 mln

  645(100%)

  168,9 mln

  796(100%)

  131,2 mln

  615(100%)

  136,0 mln

  635(100%)

  156,9 mln

  728(100%)

  165,8 mln

  766(100%)

  189,1 mln

  871(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  59,7 mln

  283(42.6%)

  57,1 mln

  270(41.9%)

  56,4 mln

  265(33.4%)

  57,0 mln

  267(43.5%)

  56,9 mln

  265(41.9%)

  58,1 mln

  269(37%)

  63,8 mln

  294(38.5%)

  87,3 mln

  402(46.2%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  24,9 mln

  118(17.8%)

  25,6 mln

  121(18.8%)

  29,0 mln

  136(17.2%)

  31,8 mln

  149(24.2%)

  35,2 mln

  164(25.9%)

  40,3 mln

  186(25.7%)

  44,8 mln

  207(27%)

  44,5 mln

  205(23.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  10,4 mln

  49,1(7.4%)

  12,9 mln

  60,7(9.4%)

  11,3 mln

  53,0(6.7%)

  12,7 mln

  59,4(9.7%)

  10,7 mln

  49,6(7.8%)

  11,8 mln

  54,8(7.6%)

  12,9 mln

  59,5(7.8%)

  14,3 mln

  65,8(7.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  20,2 mln

  95,9(14.4%)

  8,7 mln

  41,2(6.4%)

  45,6 mln

  214(27%)

  10,4 mln

  48,5(7.9%)

  10,2 mln

  47,4(7.5%)

  15,8 mln

  73,1(10.1%)

  18,0 mln

  83,0(10.9%)

  13,7 mln

  63,2(7.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  2,6 mln

  12,5(1.9%)

  2,9 mln

  13,6(2.1%)

  3,2 mln

  14,9(1.9%)

  3,6 mln

  17,1(2.8%)

  3,7 mln

  17,3(2.7%)

  4,8 mln

  22,3(3.1%)

  5,3 mln

  24,4(3.2%)

  6,1 mln

  28,3(3.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  3,4 mln

  15,9(2.4%)

  4,4 mln

  20,6(3.2%)

  7,1 mln

  33,4(4.2%)

  2,5 mln

  11,8(1.9%)

  1,7 mln

  7,8(1.2%)

  2,1 mln

  9,8(1.4%)

  1,8 mln

  8,3(1.1%)

  4,7 mln

  21,9(2.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  8,1 mln

  38,3(5.8%)

  7,6 mln

  35,7(5.5%)

  6,8 mln

  32,2(4.1%)

  5,9 mln

  27,8(4.5%)

  6,4 mln

  29,9(4.7%)

  4,0 mln

  18,7(2.6%)

  4,5 mln

  20,8(2.7%)

  4,7 mln

  21,7(2.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  7,1 mln

  33,5(5%)

  9,5 mln

  44,8(7%)

  3,3 mln

  15,7(2%)

  2,3 mln

  10,7(1.7%)

  3,4 mln

  15,7(2.5%)

  2,8 mln

  13,0(1.8%)

  2,8 mln

  13,0(1.7%)

  3,9 mln

  18,2(2.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,5 mln

  7,3(1.1%)

  3,3 mln

  15,8(2.5%)

  2,2 mln

  10,3(1.3%)

  2,3 mln

  10,6(1.7%)

  1,7 mln

  7,8(1.2%)

  2,5 mln

  11,6(1.6%)

  1,8 mln

  8,2(1.1%)

  3,4 mln

  15,5(1.8%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,0 mln

  4,8(0.7%)

  1,0 mln

  4,9(0.8%)

  1,0 mln

  4,8(0.6%)

  1,1 mln

  5,0(0.8%)

  1,2 mln

  5,5(0.9%)

  1,4 mln

  6,3(0.9%)

  1,4 mln

  6,7(0.9%)

  861,4 tys

  4,0(0.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  109,0 tys

  0,5(0.1%)

  155,4 tys

  0,7(0.1%)

  124,7 tys

  0,6(0.1%)

  179,3 tys

  0,8(0.1%)

  252,3 tys

  1,2(0.2%)

  9,3 mln

  43,0(5.9%)

  1,2 mln

  5,5(0.7%)

  714,3 tys

  3,3(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  494,1 tys

  2,3(0.4%)

  564,2 tys

  2,6(0.4%)

  563,3 tys

  2,6(0.4%)

  594,2 tys

  2,7(0.4%)

  594,5 tys

  2,7(0.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,1 mln

  5,2(0.8%)

  2,6 mln

  12,3(1.9%)

  2,1 mln

  10,0(1.3%)

  633,0 tys

  3,0(0.5%)

  454,8 tys

  2,1(0.3%)

  442,2 tys

  2,0(0.3%)

  1,3 mln

  6,1(0.8%)

  310,2 tys

  1,4(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,2 mln

  5,6(0.9%)

  170,6 tys

  0,8(0.1%)

  2,9 mln

  13,2(1.7%)

  304,6 tys

  1,4(0.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  38,7 tys

  0,2(0%)

  232,3 tys

  1,1(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  177,4 tys

  0,8(0.1%)

  600

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  213

  0,0(0%)

  86,6 tys

  0,4(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  21,0 tys

  0,1(0%)

  38,1 tys

  0,2(0%)

  107,5 tys

  0,5(0.1%)

  63,4 tys

  0,3(0%)

  88,5 tys

  0,4(0.1%)

  48,6 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  68,0 tys

  0,3(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  24,5 tys

  0,1(0%)

  39,6 tys

  0,2(0%)

  34,7 tys

  0,2(0%)

  20,0 tys

  0,1(0%)

  13,4 tys

  0,1(0%)

  47,8 tys

  0,2(0%)

  32,2 tys

  0,1(0%)

  24,5 tys

  0,1(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  5,5 tys

  0,0(0%)

  2,4 tys

  0,0(0%)

  4,2 tys

  0,0(0%)

  1,0

  0,0(0%)

  443

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  783

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  4,0 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,0(0%)

  1,8 tys

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  1,7 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  25,8 tys

  0,1(0%)

  147,5 tys

  0,7(0.1%)

  436,9 tys

  2,1(0.3%)

  34,6 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  175,5 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  75,7 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  --
  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat nowosądecki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 61 298 mieszkańców powiatu nowosądeckiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 29 878 kobiet oraz 31 420 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 10,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,3% wykształcenie policealne, 10,8% średnie ogólnokształcące, a 17,3% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 28,7% mieszkańców powiatu nowosądeckiego, gimnazjalnym 7,0%, natomiast 21,7% podstawowym ukończonym. 2,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu nowosądeckiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie nowosądeckim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (23,0%) oraz zasadnicze zawodowe (20,7%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (36,9%) oraz podstawowe ukończone (20,4%).

  W roku 2018 w powiecie nowosądeckim mieściło się 78 przedszkoli, w których do 236 oddziałów uczęszczało 4 866 dzieci (2 426 dziewczynek oraz 2 440 chłopców). Dostępnych było 5 387 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie nowosądeckim mieściły się 42 przedszkola, w których do 102 oddziałów uczęszczało 2 363 dzieci (1 218 dziewczynek oraz 1 145 chłopców). Dostępnych było 2 308 miejsc.

  17,5% mieszkańców powiatu nowosądeckiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,3% wśród dziewczynek i 17,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 676 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,37 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 135 szkół podstawowych, w których w 1 280 oddziałach uczyło się 20 337 uczniów (9 873 kobiety oraz 10 464 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie nowosądeckim placówkę miało 138 szkół podstawowych, w których w 998 oddziałach uczyło się 17 299 uczniów (8 388 kobiet oraz 8 911 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,6% ludności (27,8% wśród dziewczynek i 27,4% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15,9 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 91,60.

  W powiecie nowosądeckim znajduje się 5 licea ogólnokształcące, w których w 34 oddziałach uczyło się 776 uczniów (509 kobiet oraz 267 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 250 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie nowosądeckim placówkę miałp 11 licea ogólnokształcące, w których w 69 oddziałach uczyło się 1 981 uczniów (1 317 kobiet oraz 664 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 570 absolwentów.

  W powiecie nowosądeckim znajduje się 6 Technik, w których w 68 oddziałach uczyło się 1 364 uczniów (682 kobiety oraz 682 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 436 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie nowosądeckim placówkę miało 13 Technik, w których w 113 oddziałach uczyło się 2 707 uczniów (1 380 kobiet oraz 1 327 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 717 absolwentów.

  W powiecie nowosądeckim znajduje się 8 Branżowych szkół I stopnia, w których w 43 oddziałach uczyło się 631 uczniów (130 kobiet oraz 501 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,9% mieszkańców (12,9% wśród dziewczyn i 12,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 22,8 uczniów. 14,7 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 20,1 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 29,1% mieszkańców powiatu nowosądeckiego w wieku potencjalnej nauki (29,1% kobiet i 29,1% mężczyzn).

 • 10,0% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  10,0%
  Małopolskie
  18,2%
  Polska
  17,9%
 • 12,5% Kobiety
  (wyższe)
 • 7,5% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 30,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • powiat nowosądecki
  30,5%
  Małopolskie
  33,0%
  Kraj
  33,3%
 • 35,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 25,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,3% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,3%
  Województwo
  2,6%
  Kraj
  2,7%
 • 3,5% Kobiety
  (policealne)
 • 1,1% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,8% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat nowosądecki
  10,8%
  Województwo
  12,6%
  Cały kraj
  12,4%
 • 14,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,6% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,3% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Powiat
  17,3%
  Województwo
  17,8%
  Polska
  18,1%
 • 17,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 17,0% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 28,7% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Powiat
  28,7%
  woj. małopolskie
  24,2%
  Polska
  22,9%
 • 20,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 36,9% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 7,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • powiat nowosądecki
  7,0%
  woj. małopolskie
  5,3%
  Polska
  5,2%
 • 6,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 7,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 21,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Powiat
  21,7%
  Małopolskie
  18,1%
  Cała Polska
  19,3%
 • 23,0% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 20,4% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Powiat
  2,1%
  Województwo
  1,2%
  Cały kraj
  1,4%
 • 2,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,8% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie nowosądeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 676 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • pow. nowosądecki
  676,0
  Województwo
  883,0
  Polska
  873,0
 • 1,37 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • pow. nowosądecki
  1,37
  woj. małopolskie
  0,88
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 78Przedszkola
 • 105 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 236 Oddziały
 • 157 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 5 387 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (powiat nowosądecki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4 866 Dzieci
 • 2 426 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 2 440 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,9%
  50,1%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 198 2 lata i mniej
 • 198
 • 1 127 3 lata
 • 1 127
 • 1 311 4 lata
 • 1 311
 • 1 258 5 lata
 • 1 258
 • 953 6 lat
 • 953
 • 19 7 lat i więcej
 • 19
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 104 2 lata i mniej
 • 104
 • 554 3 lata
 • 554
 • 635 4 lata
 • 635
 • 645 5 lata
 • 645
 • 478 6 lat
 • 478
 • 10 7 lat i więcej
 • 10
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 94 2 lata i mniej
 • 94
 • 573 3 lata
 • 573
 • 676 4 lata
 • 676
 • 613 5 lata
 • 613
 • 475 6 lat
 • 475
 • 9 7 lat i więcej
 • 9
 • 2 947 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 340,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 337,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 170,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 164,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11Punkty przedszkolne
 • 16 Oddziały
 • 280 Miejsca
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat nowosądecki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 251 Dzieci
 • 113 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 138 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 45,0%
  55,0%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 15 2 lata i mniej
 • 15
 • 86 3 lata
 • 86
 • 77 4 lata
 • 77
 • 64 5 lata
 • 64
 • 6 6 lat
 • 6
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 6 2 lata i mniej
 • 6
 • 37 3 lata
 • 37
 • 40 4 lata
 • 40
 • 26 5 lata
 • 26
 • 3 6 lat
 • 3
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 9 2 lata i mniej
 • 9
 • 49 3 lata
 • 49
 • 37 4 lata
 • 37
 • 38 5 lata
 • 38
 • 3 6 lat
 • 3
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 •  
 • 22,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 22,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie nowosądeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat nowosądecki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 135Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 1 280 Oddziały
 • 20 337 Uczniowie
 • 9 873 Kobiety
  (uczniowie)
 • 10 464 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,5%
  51,5%
 • 2 598 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 325 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 273 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 2 544 Absolwenci 2016
 • 1 278 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 1 266 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 15,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Powiat
  15,9
  woj. małopolskie
  16,8
  Cały kraj
  17,3
 •  
 • 1 786,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 1 448,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 338,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 489 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 489 niemiecki
 •  
 • 91,60 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. nowosądecki
  91,60
  woj. małopolskie
  95,56
  Cały kraj
  95,46
 • 91,03 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  91,03
  Województwo
  94,56
  Kraj
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat nowosądecki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat nowosądecki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie nowosądeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat nowosądecki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 34 Oddziały
 • 776 Uczniowie
 • 509 Kobiety
  (uczniowie)
 • 267 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 65,6%
  34,4%
 • 262 Uczniowie w 1 klasie
 • 175 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 87 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 250 Absolwenci
 • 171 Kobiety
  (absolwenci)
 • 79 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 22,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • pow. nowosądecki
  22,8
  Małopolskie
  26,5
  Kraj
  26,2
 •  
 • 65,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 43,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 21,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat nowosądecki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 6Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 68 Oddziały
 • 1 364 Uczniowie
 • 682 Kobiety
  (uczniowie)
 • 682 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 50,0%
  50,0%
 • 340 Uczniowie w 1 klasie
 • 168 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 172 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 436 Absolwenci
 • 235 Kobiety
  (absolwenci)
 • 201 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • powiat nowosądecki
  20,1
  woj. małopolskie
  25,3
  Cały kraj
  23,8
 •  
 • 125,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 89,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 36,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat nowosądecki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 8Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 43 Oddziały
 • 631 Uczniowie
 • 130 Kobiety
  (uczniowie)
 • 501 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 20,6%
  79,4%
 • 284 Uczniowie w 1 klasie
 • 46 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 238 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 14,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  14,7
  Małopolskie
  17,3
  Kraj
  17,9
 •  
 •  
 • 5 262 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski2 984
  • niemiecki1 961
  • rosyjski259
  • francuski57
 • 2 984 angielski
 • 1 961 niemiecki
 • 259 rosyjski
 • 57 francuski
 • 1 włoski
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie nowosądeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,6% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,8% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,4% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,0% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,9% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,1% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,9% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,9% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,8% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 29,1% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 29,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 29,1% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat nowosądecki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat nowosądecki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat nowosądecki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat nowosądecki - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie nowosądeckim

 • Według danych GUS z 2020 roku w powiecie nowosądeckim znajdowało się 28 hoteli (1 ★★★★★, 8 ★★★★, 16 ★★★, 1 ★★, 2 w trakcie kategoryzacji), 0 moteli oraz 14 pensjonatów (1 ★★★★, 6 ★★★, 4 ★★, 2 , 1 w trakcie kategoryzacji). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 15 obiektów.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 5
  • schroniska: 2 (całoroczne: 1)
  • ośrodki wczasowe: 24 (całoroczne: 22)
  • ośrodki kolonijne: 2
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 15
  • domy pracy twórczej: 1
  • zespoły domków turystycznych: 5 (całoroczne: 1)
  • pola biwakowe: 1 (całoroczne: 0)
  • zakłady uzdrowiskowe: 20
  • pokoje gościnne: 21 (całoroczne: 12)
  • kwatery agroturystyczne: 5 (całoroczne: 1)
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 10 (całoroczne: 7)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 37
  • drzwi automatycznie otwierane: 25
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 42
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 48


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 72 (liczba sal: 136, liczba miejsc: 9 177)
  • z nagłośnieniem: 64
  • z projektorem multimedialnym: 66
  • z zestawem do wideokonferencji: 19
  • z obsługą techniczną: 37
  • z ekranem: 71
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 67
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 61
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 140


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie nowosądeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w powiecie nowosądeckim: 51 (publiczne: 51, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 20, udogodnienia wewnątrz budynku: 14). W powiecie nowosądeckim 18 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 2 307 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 571 (uczestnicy: 29 952)
  • seanse filmowe: 8 (uczestnicy: 440)
  • wystawy: 29 (uczestnicy: 3 215)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 11 (uczestnicy: 1 191)
  • koncerty: 54 (uczestnicy: 14 540)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 23 (uczestnicy: 1 060)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 24 (uczestnicy: 1 068)
  • konkursy: 98 (uczestnicy: 1 915)
  • pokazy teatralne: 21 (uczestnicy: 1 702)
  • konferencje: 4 (uczestnicy: 165)
  • interdyscyplinarne: 2 (uczestnicy: 175)
  • warsztaty: 284 (uczestnicy: 2 660)
  • inne: 13 (uczestnicy: 1 821)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 102 (członkowie: 1 924)
  • plastyczne/techniczne: 29 (członkowie: 336)
  • taneczne: 13 (członkowie: 366)
  • muzyczne: 25 (członkowie: 477)
  • teatralne: 6 (członkowie: 98)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 7 (członkowie: 98)
  • literackie: 1 (członkowie: 5)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 4 (członkowie: 107)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 1 (członkowie: 45)
  • koło gospodyń wiejskich: 11 (członkowie: 290)
  • inne: 5 (członkowie: 102)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2020 roku:
  • ogółem: 58 (absolwenci: 671)
  • języków obcych: 1 (absolwenci: 8)
  • plastyczne: 6 (absolwenci: 99)
  • nauki gry na instrumentach: 38 (absolwenci: 342)
  • wiedzy praktycznej: 2 (absolwenci: 20)
  • tańca: 7 (absolwenci: 178)
  • komputerowe: 1 (absolwenci: 10)
  • przygotowujące do nauki w szkołach artystycznych: 2 (absolwenci: 2)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 9
  • muzyczne: 12
  • studia telewizyjne: 1
  • komputerowe: 6
  • ceramiczne: 4
  • sale baletowe/taneczne: 13
  • inne: 2


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 156 (członkowie: 3 647)
  • teatralne: 19 (członkowie: 413)
  • muzyczne - instrumentalne: 46 (członkowie: 810)
  • wokalne i chóry: 19 (członkowie: 275)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 38 (członkowie: 1 557)
  • taneczne: 32 (członkowie: 572)
  • inne: 2 (członkowie: 20)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie nowosądeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie nowosądeckim działały 2 kina posiadające 2 sale z 260 miejscami na widowni. Odbyły się 1 223 seanse, na które przyszło 12 951 widzów, w tym 404 seanse filmów produkcji polskiej, na które przyszło 5 607 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 2 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 2 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie nowosądeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie nowosądeckim działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 1 302 zwiedzających, co daje 60 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie nowosądeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie nowosądeckim działało 55 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 756 357 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 101 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 20 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 15 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działały 62 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 738 873 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 348
  • dostępne dla czytelników: 186
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 186
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 27
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 36
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 55
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 51


 • Kluby sportowe w powiecie nowosądeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie nowosądeckim działało 101 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 6 203 członków. Zarejestrowano 5 910 ćwiczących (mężczyźni: 4 488, kobiety: 1 422, chłopcy do lat 18: 3 312, dziewczęta do lat 18: 1 256). Aktywne były 184 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (93), instruktora sportowego (104) oraz inne osoby (47).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie nowosądeckim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat nowosądecki - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat nowosądecki i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 roku w wyniku 218 wypadków drogowych w powiecie nowosądeckim odnotowano 6 ofiar śmiertelnych oraz 280 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 100,4 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 2,8 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 4,2 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju) oraz 194,8 rannych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla Polski).

  W 2020 roku w powiecie nowosądeckim zarejestrowanych było 143 720 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 105 510 samochodów osobowych (486,1 na każdy 1000 mieszkańców - znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski), 15 613 samochodów ciężarowych (81,6 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 424 autobusów (2,0 - znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 2 097 ciągników siodłowych (9,7 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 7 649 motocykli (35,2 - znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 17,4 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 17,7 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 20,8 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 11,4 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 21,7 lat.


  W 2020 roku w powiecie nowosądeckim znajdowały się 44 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 91 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 91 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie nowosądeckim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 218 Wypadki drogowe
  (rok 2020)
 • 6 Ofiary śmiertelne
  (rok 2020)
 • 280 Ranni
  (rok 2020)
 • 87 Lekko ranni
 • 193 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie nowosądeckim w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 100,43 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • pow. nowosądecki
  100,4
  Województwo
  66,4
  Polska
  61,5
 • 2,76 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • pow. nowosądecki
  2,8
  Województwo
  4,6
  Kraj
  6,5
 • 128,99 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Powiat
  129,0
  Małopolskie
  75,2
  Polska
  69,2
 • 4,17 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • pow. nowosądecki
  4,2
  Małopolskie
  5,7
  Cała Polska
  7,6
 • 194,82 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • Tutaj
  194,8
  Województwo
  92,8
  Kraj
  80,2
 • 2,75 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Powiat
  2,8
  Małopolskie
  6,9
  Kraj
  10,6
 • 128,44 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Powiat
  128,4
  Województwo
  113,2
  Cała Polska
  112,4
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 143 720 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie nowosądeckim w 2020 roku
 • 105 510 Samochody osobowe
 • 15 613 Samochody ciężarowe
 • 497 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 424 Autobusy
 • 849 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 2 097 Ciągniki samochodowe
 • 2 097   Ciągniki siodłowe
 • 11 578 Ciągniki rolnicze
 • 7 649 Motocykle
 • 2 600   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 7 611 Motorowery
 • 105 510Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie nowosądeckim
 • Samochody osobowe w powiecie nowosądeckim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 486,1 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  486,1
  Małopolskie
  617,9
  Cała Polska
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg17 724
  • 1400-1649 kg20 449
  • 1650-1899 kg28 772
  • 1900 kg i więcej38 565
 • 17 724 do 1399 kg
 • 20 449 1400-1649 kg
 • 28 772 1650-1899 kg
 • 38 565 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 33 887 do 1399 cm3
 • 33 887
 • 62 303 1400-1999 cm3
 • 62 303
 • 9 320 2000 i więcej cm3
 • 9 320
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie nowosądeckim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna35 091
  • olej napędowy50 641
  • gaz (LPG)11 380
  • pozostałe8 398
 • 35 091 benzyna
 • 50 641 olej napędowy
 • 11 380 gaz (LPG)
 • 8 398 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 1 292 do 1 roku
 • 1 292
 • 979 2 lata
 • 979
 • 1 328 3 lata
 • 1 328
 • 3 086 4-5 lat
 • 3 086
 • 3 815 6-7 lat
 • 3 815
 • 5 436 8-9 lat
 • 5 436
 • 7 421 10-11 lat
 • 7 421
 • 23 590 12-15 lat
 • 23 590
 • 28 768 16-20 lat
 • 28 768
 • 14 232 21-25 lat
 • 14 232
 • 5 452 26-30 lat
 • 5 452
 • 10 111 31 lat i więcej
 • 10 111
 • 17,4 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie nowosądeckim
 • powiat nowosądecki
  17,4 lat
  Małopolskie
  18,2 lat
  Cały kraj
  18,8 lat
 • 15 613Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie nowosądeckim
 • Samochody ciężarowe w powiecie nowosądeckim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 81,6 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  81,6
  woj. małopolskie
  97,2
  Polska
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 8 288 do 999 kg
 • 8 288
 • 4 550 1000-1499 kg
 • 4 550
 • 1 020 1500-2999 kg
 • 1 020
 • 101 3000-3499 kg
 • 101
 • 149 3500-4999 kg
 • 149
 • 271 5000-6999 kg
 • 271
 • 359 7000-9999 kg
 • 359
 • 517 10000-14999 kg
 • 517
 • 358 15000 kg i więcej
 • 358
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna688
  • olej napędowy13 837
  • gaz (LPG)533
  • pozostałe555
 • 688 benzyna
 • 13 837 olej napędowy
 • 533 gaz (LPG)
 • 555 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 227 do 1 roku
 • 227
 • 168 2 lata
 • 168
 • 213 3 lata
 • 213
 • 590 4-5 lat
 • 590
 • 743 6-7 lat
 • 743
 • 905 8-9 lat
 • 905
 • 1 300 10-11 lat
 • 1 300
 • 3 119 12-15 lat
 • 3 119
 • 3 359 16-20 lat
 • 3 359
 • 2 032 21-25 lat
 • 2 032
 • 1 036 26-30 lat
 • 1 036
 • 1 921 31 lat i więcej
 • 1 921
 • 17,7 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie nowosądeckim
 • Powiat
  17,7 lat
  woj. małopolskie
  18,8 lat
  Cały kraj
  19,4 lat
 • 424Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie nowosądeckim
 • Autobusy w powiecie nowosądeckim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 2,0 Autobusy na 1000 ludności
 • pow. nowosądecki
  2,0
  Małopolskie
  3,8
  Polska
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1
  • olej napędowy389
  • gaz (LPG)3
  • pozostałe31
 • 1 benzyna
 • 389 olej napędowy
 • 3 gaz (LPG)
 • 31 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 2 lata
 • 1
 • 2 3 lata
 • 2
 • 1 4-5 lat
 • 1
 • 3 6-7 lat
 • 3
 • 7 8-9 lat
 • 7
 • 10 10-11 lat
 • 10
 • 70 12-15 lat
 • 70
 • 149 16-20 lat
 • 149
 • 92 21-25 lat
 • 92
 • 33 26-30 lat
 • 33
 • 56 31 lat i więcej
 • 56
 • 20,8 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie nowosądeckim
 • Powiat
  20,8 lat
  Województwo
  21,1 lat
  Cały kraj
  21,6 lat
 • 2 097Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie nowosądeckim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie nowosądeckim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 9,7 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • pow. nowosądecki
  9,7
  Małopolskie
  8,5
  Cała Polska
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna3
  • olej napędowy2 010
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe84
 • 3 benzyna
 • 2 010 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 84 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 100 do 1 roku
 • 100
 • 79 2 lata
 • 79
 • 95 3 lata
 • 95
 • 247 4-5 lat
 • 247
 • 215 6-7 lat
 • 215
 • 332 8-9 lat
 • 332
 • 157 10-11 lat
 • 157
 • 394 12-15 lat
 • 394
 • 211 16-20 lat
 • 211
 • 129 21-25 lat
 • 129
 • 66 26-30 lat
 • 66
 • 72 31 lat i więcej
 • 72
 • 11,4 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie nowosądeckim
 • pow. nowosądecki
  11,4 lat
  Małopolskie
  12,7 lat
  Cały kraj
  12,6 lat
 • 7 649Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie nowosądeckim
 • Motocykle w powiecie nowosądeckim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 35,2 Motocykle na 1000 ludności
 • pow. nowosądecki
  35,2
  woj. małopolskie
  42,5
  Cały kraj
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 124 do 1 roku
 • 124
 • 74 2 lata
 • 74
 • 74 3 lata
 • 74
 • 420 4-5 lat
 • 420
 • 210 6-7 lat
 • 210
 • 281 8-9 lat
 • 281
 • 368 10-11 lat
 • 368
 • 1 102 12-15 lat
 • 1 102
 • 1 056 16-20 lat
 • 1 056
 • 959 21-25 lat
 • 959
 • 594 26-30 lat
 • 594
 • 2 387 31 lat i więcej
 • 2 387
 • 21,7 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie nowosądeckim
 • Powiat
  21,7 lat
  woj. małopolskie
  22,6 lat
  Kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 44 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 43 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 1 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie nowosądeckim w latach 2013 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 285,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • pow. nowosądecki
  285,8 km
  woj. małopolskie
  508,5 km
  Cała Polska
  551,8 km
 • 2,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • powiat nowosądecki
  2,0 km
  Województwo
  2,3 km
  Polska
  4,5 km
 • 91 Liczba licencji na taksówki
 • 91 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami