Powiat nowosądecki w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat nowosądecki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 214 933 Liczba mieszkańców
 • 1 550 km2 Powierzchnia
 • 139 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 19,0% Stopa urbanizacji
 • Marek Pławiak Starosta
 • ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz Adres starostwa powiatowego
 • KNS Tablice rejestracyjne
Powiat nowosądecki na mapie
Identyfikatory
 • 1210 TERYT (TERC)
Herb powiatu nowosądeckiego
powiat nowosądecki herb
Flaga powiatu nowosądeckiego
powiat nowosądecki flaga

Powiat nowosądecki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Powiat nowosądecki ma 214 933 mieszkańców, z czego 50,2% stanowią kobiety, a 49,8% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców wzrosła o 11,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 38,2 lat i jest mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa małopolskiego oraz mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu nowosądeckiego w 2050 roku wynosi 230 193, z czego 115 990 to kobiety, a 114 203 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu nowosądeckiego zawarli w 2022 roku 1 005 małżeństw, co odpowiada 4,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  30,6% mieszkańców powiatu nowosądeckiego jest stanu wolnego, 59,4% żyje w małżeństwie, 2,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 6,9% to wdowy/wdowcy.

  Powiat nowosądecki ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 406. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 1,89 na 1000 mieszkańców powiatu nowosądeckiego. W 2022 roku urodziło się 2 305 dzieci, w tym 48,1% dziewczynek i 51,9% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 310 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,21 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 36,7% zgonów w powiecie nowosądeckim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 19,2% zgonów w powiecie nowosądeckim były nowotwory, a 4,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu nowosądeckiego przypada 8.85 zgonów.

  W 2022 roku zarejestrowano 2 049 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 2 186 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu nowosądeckiego -137. W tym samym roku 91 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 100 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -9.

  61,3% mieszkańców powiatu nowosądeckiego jest w wieku produkcyjnym, 22,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 16,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu nowosądeckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 214 933 Liczba mieszkańców
 • 107 879 Kobiety
 • 107 054 Mężczyźni
 • 50,2%
  49,8%
 • 101 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 101 kobiet)
 • 99 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 99 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie nowosądeckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie nowosądeckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie nowosądeckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu nowosądeckiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 230 193 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 115 990 Kobiety
 • 114 203 Mężczyźni
 • 50,2%
  49,8%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie nowosądeckim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie nowosądeckim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie nowosądeckim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu nowosądeckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 38,2 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  38,2 lat
  Małopolskie
  41,2 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 39,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 37,1 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat nowosądecki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu nowosądeckiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat nowosądecki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat nowosądecki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat nowosądecki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 30,6% Kawalerowie/Panny
 • pow. nowosądecki
  30,6%
  woj. małopolskie
  30,2%
  Kraj
  29,1%
 • 25,7% Kobiety
  (Panny)
 • 35,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 59,4% Żonaci/Zamężne
 • powiat nowosądecki
  59,4%
  Województwo
  56,1%
  Kraj
  54,0%
 • 59,5% Kobiety
  (Zamężne)
 • 59,3% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 6,9% Wdowcy/Wdowy
 • pow. nowosądecki
  6,9%
  woj. małopolskie
  7,7%
  Polska
  8,5%
 • 11,5% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,2% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Powiat
  2,9%
  Województwo
  5,7%
  Polska
  7,6%
 • 3,1% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,1% Nieustalone
 • powiat nowosądecki
  0,1%
  Województwo
  0,3%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie nowosądeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie nowosądeckim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Powiat
  4,7
  Małopolskie
  4,5
  Cały kraj
  4,1
 • 0,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Powiat
  0,7
  Województwo
  1,2
  Kraj
  1,6
 • 1 005 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie nowosądeckim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie nowosądeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 406 Przyrost naturalny w roku 2022
 • 249 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 157 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 1,89 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Powiat
  1,9
  woj. małopolskie
  -1,4
  Cały kraj
  -3,8
 • -3,8 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 3,0 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie nowosądeckim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie nowosądeckim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie nowosądeckim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie nowosądeckim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 305 Urodzenia żywe
 • 1 108 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 1 197 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,1%
  51,9%
 • 10,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  10,7
  Małopolskie
  9,1
  Polska
  8,1
 • 45,7 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Powiat
  45,7
  Małopolskie
  38,0
  Cały kraj
  35,1
 • 4 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 4
 • 45 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 45
 • 122 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 122
 • 98 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 98
 • 40 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 40
 • 12 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 12
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 310 g Średnia waga noworodków
 • 3 240 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 374 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat nowosądecki
  3 310 g
  Województwo
  3 313 g
  Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 15 Waga 4500g - 4999g
 • 15
 • 126 Waga 4000g - 4499g
 • 126
 • 673 Waga 3500g - 3999g
 • 673
 • 976 Waga 3000g - 3499g
 • 976
 • 392 Waga 2500g - 2999g
 • 392
 • 87 Waga 2000g - 2499g
 • 87
 • 27 Waga 1500g - 1999g
 • 27
 • 8 Waga 1000g - 1499g
 • 8
 • 5 Waga 600g - 999g
 • 5
 • 1,61 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat nowosądecki
  1,61
  woj. małopolskie
  1,29
  Cała Polska
  1,26
 • 0,77 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • powiat nowosądecki
  0,77
  Małopolskie
  0,63
  Polska
  0,61
 • 1,21 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat nowosądecki
  1,21
  woj. małopolskie
  0,86
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w powiecie nowosądeckim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 899 Zgony
 • 859 Kobiety
  (Zgony)
 • 1 040 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 45,2%
  54,8%
 • 4 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 3 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 25,0%
  75,0%
 • 8,9 Zgony na 1000 ludności
 • powiat nowosądecki
  8,9
  woj. małopolskie
  10,5
  Kraj
  11,9
 • 82,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • powiat nowosądecki
  82,4
  woj. małopolskie
  115,7
  Cała Polska
  147,0
 • 1,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • powiat nowosądecki
  1,7
  Województwo
  2,8
  Polska
  3,8
 • 2,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • powiat nowosądecki
  2,4
  woj. małopolskie
  2,5
  Cała Polska
  3,1
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,0
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie nowosądeckim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 36,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • powiat nowosądecki
  36,7%
  Małopolskie
  38,1%
  Cały kraj
  34,8%
 • 19,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  19,2%
  Małopolskie
  21,2%
  Cała Polska
  19,6%
 • 4,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat nowosądecki
  4,1%
  woj. małopolskie
  5,0%
  Cały kraj
  5,4%
 • 361 Zgony spowodowane COVID-19
 • 8,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Małopolskie
  8,8
  Kraj
  13,3
 • 70,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  70,4
  Kraj
  74,4
 • 193,3 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • pow. nowosądecki
  193,3
  Województwo
  251,3
  Polska
  268,1
 • 231,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  231,7
  Kraj
  246,5
 • 369,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 397,1 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 342,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. nowosądecki
  369,8
  woj. małopolskie
  452,3
  Kraj
  475,8
 • 46,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 17,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 73,9 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  46,4
  Województwo
  60,9
  Cały kraj
  70,6
 • 22,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  22,3
  Województwo
  31,1
  Cała Polska
  32,6
 • 6,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  6,5
  woj. małopolskie
  6,6
  Polska
  6,9
 • 0,7% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • powiat nowosądecki
  0,7%
  Województwo
  0,6%
  Kraj
  0,5%
 • Zamachy samobójcze w powiecie nowosądeckim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 81 Osoby w zamachach samobójczych
 • 29 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 52 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 38 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 43 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 23 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 4 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 19 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 4 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 19 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 38 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • pow. nowosądecki
  38,0
  woj. małopolskie
  38,0
  Kraj
  38,0
 • 11 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • powiat nowosądecki
  11,0
  woj. małopolskie
  12,0
  Cały kraj
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 2 zatrucie środkami chemicznymi / toksycznymi
 • 2
 • 8 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 8
 • 11 zażycie innych leków
 • 11
 • 6 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 6
 • 9 samookaleczenie powierzchniowe
 • 9
 • 9 rzucenie się z wysokości
 • 9
 • 28 powieszenie się
 • 28
 • 1 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 1
 • 3 uduszenie się
 • 3
 • 4 inny
 • 4
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 zatrucie środkami chemicznymi / toksycznymi
 • 1
 • 2 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 2
 • 1 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 1
 • 17 powieszenie się
 • 17
 • 1 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 1
 • 1 inny
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 33 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 33
 • 2 choroba fizyczna
 • 2
 • 1 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 1
 • 3 zawód miłosny
 • 3
 • 2 problemy w szkole lub pracy
 • 2
 • 1 dokonanie przestępstwa lub wykroczenia
 • 1
 • 1 śmierć bliskiej osoby
 • 1
 • 3 inna nie wymieniona
 • 3
 • 37 nieustalona
 • 37
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 4 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 4
 • 2 choroba fizyczna
 • 2
 • 1 dokonanie przestępstwa lub wykroczenia
 • 1
 • 1 śmierć bliskiej osoby
 • 1
 • 1 inna nie wymieniona
 • 1
 • 14 nieustalona
 • 14
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 2 12 lat i mniej
 • 2
 • 15 13-18 lat
 • 15
 • 9 19-24 lat
 • 9
 • 4 25-29 lat
 • 4
 • 24 30-49 lat
 • 24
 • 16 50-60 lat
 • 16
 • 11 70 lat i więcej
 • 11
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 2 19-24 lat
 • 2
 • 5 30-49 lat
 • 5
 • 7 50-60 lat
 • 7
 • 9 70 lat i więcej
 • 9
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy23
  • pod wpływem alkoholu20
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków4
  • pod wpływem dopalaczy1
  • nieustalony34
 • 23 trzeźwy
 • 20 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 4 pod wpływem leków
 • 1 pod wpływem dopalaczy
 • 34 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy3
  • pod wpływem alkoholu1
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków1
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony18
 • 3 trzeźwy
 • 1 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 1 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 18 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 46 kawaler/panna
 • 46
 • 21 żonaty/zamężna
 • 21
 • 2 konkubinat
 • 2
 • 6 wdowiec/wdowa
 • 6
 • 5 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 5
 • 1 nieustalony
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 6 kawaler/panna
 • 6
 • 11 żonaty/zamężna
 • 11
 • 5 wdowiec/wdowa
 • 5
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne6
  • podstawowe i gimnazjalne18
  • zasadnicze zawodowe6
  • średnie7
  • wyższe1
  • nieustalony43
 • 6 podstawowe niepełne
 • 18 podstawowe i gimnazjalne
 • 6 zasadnicze zawodowe
 • 7 średnie
 • 1 wyższe
 • 43 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne5
  • zasadnicze zawodowe4
  • średnie1
  • wyższe0
  • nieustalony13
 • 0 podstawowe niepełne
 • 5 podstawowe i gimnazjalne
 • 4 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 0 wyższe
 • 13 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 7 praca
 • 7
 • 25 na utrzymaniu innej osoby
 • 25
 • 7 renta
 • 7
 • 10 emerytura
 • 10
 • 2 zasiłek lub alimenty
 • 2
 • 6 bez stałego źródła utrzymania
 • 6
 • 24 nieustalony
 • 24
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 2 praca
 • 2
 • 3 na utrzymaniu innej osoby
 • 3
 • 4 renta
 • 4
 • 7 emerytura
 • 7
 • 1 bez stałego źródła utrzymania
 • 1
 • 6 nieustalony
 • 6
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 049 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 1 047 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 002 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 91 Zameldowania z zagranicy
 • 33 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 58 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 2 186 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 1 158 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 028 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 100 Wymeldowania za granicę
 • 31 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 69 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -146 Saldo migracji
 • -109 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -37 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -137 Saldo migracji wewnętrznych
 • -111 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -26 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -9 Saldo migracji zagranicznych
 • 2 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -11 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie nowosądeckim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie nowosądeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 18,8% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 18,3% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 19,4% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,7% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,3% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 13,5% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 15,6% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 11,4% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat nowosądecki, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat nowosądecki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie nowosądeckim oddano do użytku 957 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 4,45 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie nowosądeckim to 60 591 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 282 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  94,3% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 5,7% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie nowosądeckim to 5,64 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w powiecie nowosądeckim to 150,90 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 96,67% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 94,85% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 92,93% mieszkań posiada łazienkę, 80,40% korzysta z centralnego ogrzewania, a 55,57% z gazu sieciowego.

  W 2021 zarejestrowano w powiecie nowosądeckim 175 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 4 254 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 4 282 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 13 transakcji (mediana cen - 3 943 zł/m2, średnia - 3 965 zł/m2), a na rynku wtórnym 162 transakcje rynkowe (mediana cen - 4 300 zł/m2, średnia - 4 317 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie nowosądeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 254 zł
 • pow. nowosądecki
  4 254 zł
  woj. małopolskie
  8 032 zł
  Kraj
  5 877 zł
 • 4 254 zł Ogółem
 • 4 254 zł
 • 5 136 zł do 40 m2
 • 5 136 zł
 • 4 221 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 221 zł
 • 4 493 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 493 zł
 • 3 614 zł od 80,1 m2
 • 3 614 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 282 zł
 • pow. nowosądecki
  4 282 zł
  Małopolskie
  8 036 zł
  Kraj
  6 334 zł
 • 4 282 zł Ogółem
 • 4 282 zł
 • 5 849 zł do 40 m2
 • 5 849 zł
 • 4 836 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 836 zł
 • 4 561 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 561 zł
 • 3 355 zł od 80,1 m2
 • 3 355 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 175
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m234
  • od 40,1 do 60 m253
  • od 60,1 do 80 m245
  • od 80,1 m243
 • 34 do 40 m2
 • 53 od 40,1 do 60 m2
 • 45 od 60,1 do 80 m2
 • 43 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie nowosądeckim w latach 2015 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 943 zł
 • Tutaj
  3 943 zł
  woj. małopolskie
  7 904 zł
  Kraj
  6 412 zł
 • 3 943 zł Ogółem
 • 3 943 zł
 • 3 943 zł od 80,1 m2
 • 3 943 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 965 zł
 • Tutaj
  3 965 zł
  Województwo
  8 123 zł
  Kraj
  6 899 zł
 • 3 965 zł Ogółem
 • 3 965 zł
 • 3 700 zł od 80,1 m2
 • 3 700 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 13
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m20
  • od 40,1 do 60 m20
  • od 60,1 do 80 m20
  • od 80,1 m29
 • 0 do 40 m2
 • 0 od 40,1 do 60 m2
 • 0 od 60,1 do 80 m2
 • 9 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 300 zł
 • Powiat
  4 300 zł
  woj. małopolskie
  8 249 zł
  Polska
  5 254 zł
 • 4 300 zł Ogółem
 • 4 300 zł
 • 5 216 zł do 40 m2
 • 5 216 zł
 • 4 220 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 220 zł
 • 4 498 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 498 zł
 • 3 566 zł od 80,1 m2
 • 3 566 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 317 zł
 • powiat nowosądecki
  4 317 zł
  Województwo
  7 931 zł
  Kraj
  5 903 zł
 • 4 317 zł Ogółem
 • 4 317 zł
 • 5 903 zł do 40 m2
 • 5 903 zł
 • 4 773 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 773 zł
 • 4 579 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 579 zł
 • 3 269 zł od 80,1 m2
 • 3 269 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 162
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m233
  • od 40,1 do 60 m252
  • od 60,1 do 80 m243
  • od 80,1 m234
 • 33 do 40 m2
 • 52 od 40,1 do 60 m2
 • 43 od 60,1 do 80 m2
 • 34 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie nowosądeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 60 591 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 281,90 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  281,90
  Województwo
  385,20
  Cała Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 98,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • pow. nowosądecki
  98,70 m2
  Województwo
  80,60 m2
  Polska
  75,30 m2
 • 27,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  27,80 m2
  woj. małopolskie
  31,00 m2
  Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,63 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • powiat nowosądecki
  4,63
  Małopolskie
  3,98
  Polska
  3,83
 • 3,55 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  3,55
  Województwo
  2,60
  Cały kraj
  2,42
 • 0,77 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • powiat nowosądecki
  0,77
  Małopolskie
  0,65
  Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie nowosądeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 957 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 4,45 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  4,45
  Małopolskie
  6,96
  Cały kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 5 396 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,64 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  5,64
  Małopolskie
  4,04
  Cały kraj
  3,89
 • 25,11 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Powiat
  25,11
  woj. małopolskie
  28,13
  Polska
  24,56
 • 144 434 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 150,9 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • pow. nowosądecki
  150,9 m2
  woj. małopolskie
  97,5 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 0,67 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,67 m2
  Województwo
  0,68 m2
  Kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie nowosądeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 96,67% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  96,67%
  Małopolskie
  97,75%
  Kraj
  97,71%
 • 94,85% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  94,85%
  Województwo
  96,06%
  Kraj
  95,10%
 • 92,93% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • pow. nowosądecki
  92,93%
  Małopolskie
  95,13%
  Kraj
  93,66%
 • 80,40% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • pow. nowosądecki
  80,40%
  Województwo
  85,98%
  Kraj
  85,62%
 • 55,57% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • pow. nowosądecki
  55,57%
  Województwo
  66,60%
  Kraj
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Powiat nowosądecki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W powiecie nowosądeckim na 1000 mieszkańców pracuje 387osób . Jest to mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie nowosądeckim wynosiło w 2022 roku 9,7% (9,7% wśród kobiet i 9,7% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie nowosądeckim wynosiło 5 134,07 PLN, co odpowiada 76.60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu nowosądeckiego 23 350 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 10 447 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -12 903.

  26,7% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu nowosądeckiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 28,4% w przemyśle i budownictwie, a 19,1% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie nowosądeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 387 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • pow. nowosądecki
  387,0
  woj. małopolskie
  419,0
  Cały kraj
  402,0
 • 9,7% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 9,7% Kobiety
 • 9,7% Mężczyźni
 • Tutaj
  9,7%
  Małopolskie
  4,5%
  Polska
  5,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie nowosądeckim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie nowosądeckim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie nowosądeckim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie nowosądeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 134 PLN Wynagrodzenie brutto
 • pow. nowosądecki
  5 134 PLN
  Województwo
  6 825 PLN
  Cały kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie nowosądeckim w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie nowosądeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 23 350 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 10 447 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -12 903 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,45 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie nowosądeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 26,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 27,7% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 25,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 28,4% Przemysł i budownictwo
 • 14,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 41,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 19,1% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 17,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 20,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,4% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,7% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 24,8% Pozostałe
 • 38,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 11,6% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie nowosądeckim w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 22,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 21,8% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 23,1% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,3% W wieku produkcyjnym
 • 57,1% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,5% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 16,3% W wieku poprodukcyjnym
 • 21,2% Kobiety
  (59+ lat)
 • 11,4% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat nowosądecki, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 63,2 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat nowosądecki
  63,2
  Małopolskie
  67,1
  Cały kraj
  69,0
 • 26,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. nowosądecki
  26,6
  woj. małopolskie
  35,0
  Kraj
  38,2
 • 72,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • powiat nowosądecki
  72,6
  Województwo
  109,4
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 64,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 67,1% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 61,6% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 35,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 32,9% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 38,4% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat nowosądecki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W powiecie nowosądeckim w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 20 607 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 17 266 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 1 897 nowych podmiotów, a 1 208 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (2 299) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (1 696) w roku 2011. W tym samym okresie najwięcej (1 536) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2017 roku, najmniej (793) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie nowosądeckim najwięcej (742) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (19 988) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,9% (382) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 40,1% (8 271) podmiotów, a 58,0% (11 954) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie nowosądeckim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (36.8%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (17.4%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 20 607 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 382 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 8 271 Przemysł i budownictwo
 • 11 954 Pozostała działalność
 • 1 897 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie nowosądeckim w 2022 roku
 • 1 208 Podmioty wyrejestrowane w powiecie nowosądeckim w 2022 roku
 • 17 266 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 19 988 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 19 988
 • 531 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 531
 • 82 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 82
 • 6 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 6
 • 20 601 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 20 601
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 38 Spółdzielnie ogółem
 • 38
 • 929 Spółki handlowe ogółem
 • 929
 • 48  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 48
 • 9  Spółki handlowe - akcyjne
 • 9
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 2    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 742  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 742
 • 44    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 44
 • 678 Spółki cywilne ogółem
 • 678
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 17 266 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 6 362 Budownictwo
 • 6 362
 • 2 999 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 2 999
 • 1 305 Przetwórstwo przemysłowe
 • 1 305
 • 1 126 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 1 126
 • 959 Transport i gospodarka magazynowa
 • 959
 • 809 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 809
 • 798 Pozostała działalność
 • 798
 • 653 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 653
 • 500 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 500
 • 491 Informacja i komunikacja
 • 491
 • 341 Edukacja
 • 341
 • 335 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 335
 • 270 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 270
 • 195 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 195
 • 90 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 90
 • 22 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 22
 • 6 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 6
 • 5 Górnictwo i wydobywanie
 • 5
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat nowosądecki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie nowosądeckim stwierdzono 2 338 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 10,89 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie nowosądeckim wynosi 73,90% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa małopolskiego oraz nieznacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu nowosądeckiego najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 5,62 (wykrywalność 58%) oraz o charakterze kryminalnym - 4,73 (wykrywalność 72%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 4,40 (65%), drogowe - 1,30 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,18 (94%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie nowosądeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat nowosądecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2 338 Przestępstwa ogółem
 • 2 338
 • 1 016 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 1 016
 • 945 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 945
 • 280 Przestępstwa drogowe
 • 280
 • 39 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 39
 • 1 207 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 1 207
 • 10,89 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  10,89
  Województwo
  21,90
  Kraj
  22,81
 • 4,73 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  4,73
  Małopolskie
  12,25
  Polska
  12,98
 • 4,40 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • pow. nowosądecki
  4,40
  Województwo
  6,74
  Polska
  6,99
 • 1,30 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  1,30
  woj. małopolskie
  1,39
  Cały kraj
  1,82
 • 0,18 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,18
  Województwo
  0,26
  Cały kraj
  0,35
 • 5,62 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat nowosądecki
  5,62
  woj. małopolskie
  10,41
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat nowosądecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  74%
  woj. małopolskie
  75%
  Cały kraj
  71%
 • 72% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • pow. nowosądecki
  72%
  woj. małopolskie
  71%
  Cały kraj
  63%
 • 66% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • pow. nowosądecki
  66%
  woj. małopolskie
  72%
  Cała Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • pow. nowosądecki
  100%
  Małopolskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 95% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • pow. nowosądecki
  95%
  Województwo
  82%
  Polska
  88%
 • 58% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Powiat
  58%
  Małopolskie
  56%
  Kraj
  51%

Powiat nowosądecki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu powiatu nowosądeckiego wyniosła w 2022 roku 267,1 mln złotych, co daje 1,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 28.4% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu powiatu nowosądeckiego - 25.1% została przeznaczona na Dział 600 - Transport i łączność. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 801 - Oświata i wychowanie (18.2%) oraz na Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (16.2%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 61,9 mln złotych, czyli 23,2% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu nowosądeckiego wyniosła w 2022 roku 250,0 mln złotych, co daje 1,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 20.3% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (32.1%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (18.1%) oraz z Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (17.2%). W budżecie powiatu nowosądeckiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 202 złotych na mieszkańca (17,4%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 6,3 złotych na mieszkańca (0,5%).
 • Wydatki budżetu w powiecie nowosądeckim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu nowosądeckiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat nowosądecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu nowosądeckiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  176,3 mln

  831(100%)

  119,0 mln

  558(100%)

  139,3 mln

  650(100%)

  154,8 mln

  718(100%)

  148,3 mln

  685(100%)

  170,1 mln

  793(100%)

  208,1 mln

  969(100%)

  267,1 mln

  1,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Transport i łączność

  [Dział 600]

  68,7 mln

  323(39%)

  22,0 mln

  103(18.5%)

  31,4 mln

  146(22.6%)

  36,6 mln

  170(23.7%)

  33,1 mln

  153(22.3%)

  46,9 mln

  216(27.6%)

  70,7 mln

  326(34%)

  67,1 mln

  312(25.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  41,0 mln

  192(23.2%)

  33,7 mln

  158(28.3%)

  33,9 mln

  158(24.4%)

  36,5 mln

  169(23.6%)

  34,2 mln

  158(23.1%)

  41,3 mln

  190(24.3%)

  45,0 mln

  207(21.6%)

  48,5 mln

  226(18.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  127,9 tys

  0,6(0.1%)

  428,7 tys

  2,0(0.4%)

  324,7 tys

  1,5(0.2%)

  401,8 tys

  1,9(0.3%)

  396,2 tys

  1,8(0.3%)

  569,7 tys

  2,6(0.3%)

  504,7 tys

  2,3(0.2%)

  43,3 mln

  202(16.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  19,3 mln

  90,5(10.9%)

  18,1 mln

  84,5(15.2%)

  19,5 mln

  90,9(14%)

  19,6 mln

  90,7(12.7%)

  18,9 mln

  87,1(12.7%)

  21,8 mln

  100(12.8%)

  20,6 mln

  95,1(9.9%)

  27,0 mln

  126(10.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  15,6 mln

  73,1(8.8%)

  16,6 mln

  77,4(13.9%)

  12,4 mln

  57,5(8.9%)

  14,2 mln

  65,6(9.2%)

  15,5 mln

  71,5(10.5%)

  17,3 mln

  79,6(10.2%)

  18,0 mln

  82,7(8.6%)

  19,4 mln

  90,2(7.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  8,0 mln

  37,4(4.5%)

  7,9 mln

  37,2(6.7%)

  8,6 mln

  40,1(6.2%)

  9,6 mln

  44,4(6.2%)

  10,4 mln

  48,0(7%)

  10,9 mln

  50,4(6.4%)

  12,2 mln

  56,1(5.8%)

  15,7 mln

  73,1(5.9%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  2,2 mln

  10,3(1.2%)

  2,7 mln

  12,4(2.2%)

  2,7 mln

  12,7(2%)

  4,1 mln

  18,8(2.6%)

  5,3 mln

  24,7(3.6%)

  6,3 mln

  28,9(3.7%)

  9,9 mln

  45,6(4.8%)

  10,8 mln

  50,0(4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  9,0 mln

  42,2(5.1%)

  6,8 mln

  31,7(5.7%)

  8,0 mln

  37,2(5.7%)

  7,8 mln

  35,9(5%)

  8,0 mln

  36,8(5.4%)

  9,2 mln

  42,3(5.4%)

  8,0 mln

  37,1(3.9%)

  8,6 mln

  39,9(3.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  150,5 tys

  0,7(0.1%)

  184,7 tys

  0,9(0.2%)

  1,8 mln

  8,3(1.3%)

  2,9 mln

  13,6(1.9%)

  5,1 mln

  23,7(3.5%)

  1,4 mln

  6,3(0.8%)

  7,5 mln

  34,6(3.6%)

  8,1 mln

  37,7(3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  7,2 mln

  33,8(4.1%)

  6,1 mln

  28,6(5.1%)

  11,3 mln

  52,6(8.1%)

  8,4 mln

  38,8(5.4%)

  4,9 mln

  22,6(3.3%)

  4,9 mln

  22,6(2.9%)

  6,4 mln

  29,6(3.1%)

  6,7 mln

  31,1(2.5%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  1,6 mln

  7,6(0.9%)

  1,6 mln

  7,5(1.4%)

  1,5 mln

  6,9(1.1%)

  1,4 mln

  6,6(0.9%)

  1,4 mln

  6,3(0.9%)

  781,8 tys

  3,6(0.5%)

  576,3 tys

  2,7(0.3%)

  3,1 mln

  14,4(1.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  684,4 tys

  3,2(0.4%)

  744,2 tys

  3,5(0.6%)

  745,6 tys

  3,5(0.5%)

  761,5 tys

  3,5(0.5%)

  762,0 tys

  3,5(0.5%)

  745,1 tys

  3,4(0.4%)

  893,7 tys

  4,1(0.4%)

  1,1 mln

  4,9(0.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  94,4 tys

  0,4(0.1%)

  114,9 tys

  0,5(0.1%)

  161,5 tys

  0,8(0.1%)

  5,5 mln

  25,4(3.6%)

  3,3 mln

  15,1(2.2%)

  233,9 tys

  1,1(0.1%)

  364,9 tys

  1,7(0.2%)

  790,3 tys

  3,7(0.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,7 mln

  7,8(0.9%)

  878,6 tys

  4,1(0.7%)

  818,8 tys

  3,8(0.6%)

  844,4 tys

  3,9(0.5%)

  681,9 tys

  3,1(0.5%)

  739,6 tys

  3,4(0.4%)

  751,0 tys

  3,5(0.4%)

  717,7 tys

  3,3(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  494,1 tys

  2,3(0.4%)

  564,2 tys

  2,6(0.4%)

  563,3 tys

  2,6(0.4%)

  594,0 tys

  2,7(0.4%)

  594,2 tys

  2,7(0.3%)

  593,6 tys

  2,7(0.3%)

  594,0 tys

  2,8(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  627,6 tys

  2,9(0.4%)

  578,0 tys

  2,7(0.5%)

  610,3 tys

  2,8(0.4%)

  591,7 tys

  2,7(0.4%)

  567,9 tys

  2,6(0.4%)

  638,3 tys

  2,9(0.4%)

  575,4 tys

  2,7(0.3%)

  585,3 tys

  2,7(0.2%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  454,6 tys

  2,1(0.3%)

  111,8 tys

  0,5(0.1%)

  119,5 tys

  0,6(0.1%)

  109,5 tys

  0,5(0.1%)

  121,0 tys

  0,6(0.1%)

  108,1 tys

  0,5(0.1%)

  135,6 tys

  0,6(0.1%)

  177,3 tys

  0,8(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  34,7 tys

  0,2(0%)

  20,0 tys

  0,1(0%)

  13,4 tys

  0,1(0%)

  47,8 tys

  0,2(0%)

  32,2 tys

  0,1(0%)

  24,5 tys

  0,1(0%)

  17,0 tys

  0,1(0%)

  14,5 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  4,0 tys

  0,0(0%)

  1,8 tys

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  1,7 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  400

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  186,1 tys

  0,9(0.1%)

  373,7 tys

  1,7(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  75,7 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie nowosądeckim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu nowosądeckiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat nowosądecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu nowosądeckiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  168,9 mln

  796(100%)

  131,2 mln

  615(100%)

  136,0 mln

  635(100%)

  156,9 mln

  728(100%)

  165,8 mln

  766(100%)

  189,1 mln

  882(100%)

  207,9 mln

  968(100%)

  250,0 mln

  1,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  56,4 mln

  265(33.4%)

  57,0 mln

  267(43.5%)

  56,9 mln

  265(41.9%)

  58,1 mln

  269(37%)

  63,8 mln

  294(38.5%)

  87,3 mln

  402(46.2%)

  87,0 mln

  401(41.9%)

  80,4 mln

  374(32.1%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  29,0 mln

  136(17.2%)

  31,8 mln

  149(24.2%)

  35,2 mln

  164(25.9%)

  40,3 mln

  186(25.7%)

  44,8 mln

  207(27%)

  44,5 mln

  205(23.6%)

  51,4 mln

  237(24.7%)

  45,4 mln

  211(18.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  177,4 tys

  0,8(0.1%)

  600

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  213

  0,0(0%)

  86,6 tys

  0,4(0%)

  12,7 tys

  0,1(0%)

  42,9 mln

  200(17.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  45,6 mln

  214(27%)

  10,4 mln

  48,5(7.9%)

  10,2 mln

  47,4(7.5%)

  15,8 mln

  73,1(10.1%)

  18,0 mln

  83,0(10.9%)

  13,7 mln

  63,2(7.3%)

  19,7 mln

  90,9(9.5%)

  19,0 mln

  88,4(7.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  11,3 mln

  53,0(6.7%)

  12,7 mln

  59,4(9.7%)

  10,7 mln

  49,6(7.8%)

  11,8 mln

  54,8(7.6%)

  12,9 mln

  59,5(7.8%)

  14,3 mln

  65,8(7.6%)

  14,7 mln

  67,6(7.1%)

  15,9 mln

  73,9(6.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  3,2 mln

  14,9(1.9%)

  3,6 mln

  17,1(2.8%)

  3,7 mln

  17,3(2.7%)

  4,8 mln

  22,3(3.1%)

  5,3 mln

  24,4(3.2%)

  6,1 mln

  28,3(3.3%)

  10,2 mln

  46,9(4.9%)

  11,4 mln

  53,1(4.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,1 mln

  10,0(1.3%)

  633,0 tys

  3,0(0.5%)

  454,8 tys

  2,1(0.3%)

  442,2 tys

  2,0(0.3%)

  1,3 mln

  6,1(0.8%)

  310,2 tys

  1,4(0.2%)

  405,9 tys

  1,9(0.2%)

  6,8 mln

  31,8(2.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  6,8 mln

  32,2(4.1%)

  5,9 mln

  27,8(4.5%)

  6,4 mln

  29,9(4.7%)

  4,0 mln

  18,7(2.6%)

  4,5 mln

  20,8(2.7%)

  4,7 mln

  21,7(2.5%)

  6,2 mln

  28,3(3%)

  6,4 mln

  29,9(2.6%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  7,1 mln

  33,4(4.2%)

  2,5 mln

  11,8(1.9%)

  1,7 mln

  7,8(1.2%)

  2,1 mln

  9,8(1.4%)

  1,8 mln

  8,3(1.1%)

  4,7 mln

  21,9(2.5%)

  4,1 mln

  18,8(2%)

  6,0 mln

  27,9(2.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,2 mln

  5,6(0.9%)

  170,6 tys

  0,8(0.1%)

  2,9 mln

  13,2(1.7%)

  304,6 tys

  1,4(0.2%)

  1,6 mln

  7,2(0.7%)

  3,2 mln

  14,8(1.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,2 mln

  10,3(1.3%)

  2,3 mln

  10,6(1.7%)

  1,7 mln

  7,8(1.2%)

  2,5 mln

  11,6(1.6%)

  1,8 mln

  8,2(1.1%)

  3,4 mln

  15,5(1.8%)

  4,8 mln

  21,9(2.3%)

  3,2 mln

  14,8(1.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  3,3 mln

  15,7(2%)

  2,3 mln

  10,7(1.7%)

  3,4 mln

  15,7(2.5%)

  2,8 mln

  13,0(1.8%)

  2,8 mln

  13,0(1.7%)

  3,9 mln

  18,2(2.1%)

  2,8 mln

  12,7(1.3%)

  3,1 mln

  14,6(1.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,0 mln

  4,8(0.6%)

  1,1 mln

  5,0(0.8%)

  1,2 mln

  5,5(0.9%)

  1,4 mln

  6,3(0.9%)

  1,4 mln

  6,7(0.9%)

  861,4 tys

  4,0(0.5%)

  1,0 mln

  4,7(0.5%)

  2,0 mln

  9,3(0.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  124,7 tys

  0,6(0.1%)

  179,3 tys

  0,8(0.1%)

  252,3 tys

  1,2(0.2%)

  9,3 mln

  43,0(5.9%)

  1,2 mln

  5,5(0.7%)

  714,3 tys

  3,3(0.4%)

  310,5 tys

  1,4(0.1%)

  740,9 tys

  3,4(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  494,1 tys

  2,3(0.4%)

  564,2 tys

  2,6(0.4%)

  563,3 tys

  2,6(0.4%)

  594,2 tys

  2,7(0.4%)

  594,5 tys

  2,7(0.3%)

  594,0 tys

  2,7(0.3%)

  594,9 tys

  2,8(0.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  34,7 tys

  0,2(0%)

  20,0 tys

  0,1(0%)

  13,4 tys

  0,1(0%)

  47,8 tys

  0,2(0%)

  32,2 tys

  0,1(0%)

  24,5 tys

  0,1(0%)

  16,1 tys

  0,1(0%)

  14,5 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  4,0 tys

  0,0(0%)

  1,8 tys

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  1,7 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  400

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  4,2 tys

  0,0(0%)

  1,0

  0,0(0%)

  443

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  783

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  107,5 tys

  0,5(0.1%)

  63,4 tys

  0,3(0%)

  88,5 tys

  0,4(0.1%)

  48,6 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  68,0 tys

  0,3(0%)

  15,3 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  75,7 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  436,9 tys

  2,1(0.3%)

  34,6 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat nowosądecki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 60 929 mieszkańców powiatu nowosądeckiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 29 692 kobiet oraz 31 237 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 17,2% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,9% wykształcenie policealne, 10,0% średnie ogólnokształcące, a 22,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 27,7% mieszkańców powiatu nowosądeckiego, gimnazjalnym 3,5%, natomiast 12,8% podstawowym ukończonym. 3,8% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu nowosądeckiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie nowosądeckim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (22,0%) oraz średnie zawodowe (20,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (35,6%) oraz średnie zawodowe (23,5%).

  W roku 2021 w powiecie nowosądeckim mieściło się 85 przedszkoli, w których do 263 oddziałów uczęszczało 5 582 dzieci (2 729 dziewczynek oraz 2 853 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie nowosądeckim mieściły się 42 przedszkola, w których do 102 oddziałów uczęszczało 2 363 dzieci (1 218 dziewczynek oraz 1 145 chłopców). Dostępnych było 2 308 miejsc.

  18,1% mieszkańców powiatu nowosądeckiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,9% wśród dziewczynek i 18,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 706 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,37 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 135 szkół podstawowych, w których w 1 337 oddziałach uczyło się 20 748 uczniów (10 149 kobiet oraz 10 599 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie nowosądeckim placówkę miało 138 szkół podstawowych, w których w 998 oddziałach uczyło się 17 299 uczniów (8 388 kobiet oraz 8 911 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,1% ludności (27,2% wśród dziewczynek i 26,9% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15,5 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 89,97.

  W powiecie nowosądeckim znajduje się 5 licea ogólnokształcące, w których w 42 oddziałach uczyło się 1 026 uczniów (711 kobiet oraz 315 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 250 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie nowosądeckim placówkę miałp 11 licea ogólnokształcące, w których w 69 oddziałach uczyło się 1 981 uczniów (1 317 kobiet oraz 664 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 570 absolwentów.

  W powiecie nowosądeckim znajduje się 7 Branżowych szkół I stopnia, w których w 53 oddziałach uczyło się 1 149 uczniów (289 kobiet oraz 860 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,7% mieszkańców (12,8% wśród dziewczyn i 12,7% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 24,4 uczniów. 21,7 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 28,4% mieszkańców powiatu nowosądeckiego w wieku potencjalnej nauki (28,4% kobiet i 28,4% mężczyzn).

 • 17,2% Wykształcenie wyższe
 • pow. nowosądecki
  17,2%
  Województwo
  26,3%
  Polska
  25,2%
 • 22,0% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 35,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  35,0%
  Małopolskie
  34,2%
  Polska
  35,2%
 • 37,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,9% Wykształcenie policealne
 • powiat nowosądecki
  2,9%
  Małopolskie
  3,3%
  Kraj
  3,3%
 • 4,4% Kobiety
  (policealne)
 • 1,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,0% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  10,0%
  Województwo
  11,2%
  Kraj
  11,9%
 • 12,4% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 22,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • powiat nowosądecki
  22,1%
  Województwo
  19,7%
  Cały kraj
  20,0%
 • 20,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 23,5% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 27,7% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Powiat
  27,7%
  Województwo
  22,6%
  Polska
  21,2%
 • 19,8% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 35,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,5% Wykształcenie gimnazjalne
 • Powiat
  3,5%
  woj. małopolskie
  2,8%
  Polska
  3,0%
 • 3,0% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 12,8% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • powiat nowosądecki
  12,8%
  woj. małopolskie
  11,0%
  Polska
  12,3%
 • 13,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 11,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,8% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Powiat
  3,8%
  Małopolskie
  3,1%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,8% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 4,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie nowosądeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 706 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Powiat
  706,0
  Województwo
  886,0
  Cały kraj
  883,0
 • 1,37 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • pow. nowosądecki
  1,37
  Województwo
  0,88
  Polska
  0,89
 •  
 • 85Przedszkola
 • 107 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 263 Oddziały
 • 164 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 5 387 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat nowosądecki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5 582 Dzieci
 • 2 729 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 2 853 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,9%
  51,1%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 140 2 lata i mniej
 • 140
 • 1 380 3 lata
 • 1 380
 • 1 600 4 lata
 • 1 600
 • 1 457 5 lata
 • 1 457
 • 985 6 lat
 • 985
 • 20 7 lat i więcej
 • 20
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 63 2 lata i mniej
 • 63
 • 682 3 lata
 • 682
 • 793 4 lata
 • 793
 • 699 5 lata
 • 699
 • 488 6 lat
 • 488
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 77 2 lata i mniej
 • 77
 • 698 3 lata
 • 698
 • 807 4 lata
 • 807
 • 758 5 lata
 • 758
 • 497 6 lat
 • 497
 • 16 7 lat i więcej
 • 16
 • 3 110 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 311,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 307,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 176,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 171,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9Punkty przedszkolne
 • 15 Oddziały
 • 280 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat nowosądecki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 185 Dzieci
 • 92 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 93 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,7%
  50,3%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 8 2 lata i mniej
 • 8
 • 56 3 lata
 • 56
 • 84 4 lata
 • 84
 • 27 5 lata
 • 27
 • 5 6 lat
 • 5
 • 5 7 lat i więcej
 • 5
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 5 2 lata i mniej
 • 5
 • 27 3 lata
 • 27
 • 42 4 lata
 • 42
 • 16 5 lata
 • 16
 • 2 6 lat
 • 2
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 29 3 lata
 • 29
 • 42 4 lata
 • 42
 • 11 5 lata
 • 11
 • 3 6 lat
 • 3
 • 5 7 lat i więcej
 • 5
 •  
 • 5,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 4,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie nowosądeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat nowosądecki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 135Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 1 337 Oddziały
 • 20 748 Uczniowie
 • 10 149 Kobiety
  (uczniowie)
 • 10 599 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,9%
  51,1%
 • 2 542 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 225 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 317 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 2 274 Absolwenci
 • 1 091 Kobiety
  (absolwenci)
 • 1 183 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 15,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • pow. nowosądecki
  15,5
  woj. małopolskie
  16,5
  Cały kraj
  16,7
 •  
 • 1 904,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 1 538,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 365,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 89,97 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  89,97
  woj. małopolskie
  95,49
  Cały kraj
  95,71
 • 89,61 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. nowosądecki
  89,61
  woj. małopolskie
  94,78
  Cały kraj
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat nowosądecki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat nowosądecki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie nowosądeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat nowosądecki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 42 Oddziały
 • 1 026 Uczniowie
 • 711 Kobiety
  (uczniowie)
 • 315 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 69,3%
  30,7%
 • 204 Uczniowie w 1 klasie
 • 139 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 65 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 250 Absolwenci
 • 171 Kobiety
  (absolwenci)
 • 79 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 24,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  24,4
  Województwo
  26,8
  Kraj
  26,3
 •  
 • 80,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 54,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 26,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat nowosądecki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 276 Uczniowie w 1 klasie
 • 59 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 217 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 21,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • pow. nowosądecki
  21,7
  Małopolskie
  20,9
  Kraj
  19,6
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie nowosądeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 18,1% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,9% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,2% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,9% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,7% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,7% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,8% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,7% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,7% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 28,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 28,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 28,4% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat nowosądecki, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat nowosądecki, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat nowosądecki, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat nowosądecki - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie nowosądeckim

 • Według danych GUS z 2022 roku w powiecie nowosądeckim znajdowało się 31 hoteli (1 ★★★★★, 8 ★★★★, 15 ★★★, 2 ★★, 5 w trakcie kategoryzacji), 0 moteli oraz 14 pensjonatów (1 ★★★★, 9 ★★★, 2 ★★, 1 , 1 w trakcie kategoryzacji). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 18 obiektów.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 6
  • schroniska: 2 (całoroczne: 1)
  • ośrodki wczasowe: 22 (całoroczne: 20)
  • ośrodki kolonijne: 2
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 14
  • domy pracy twórczej: 1
  • zespoły domków turystycznych: 5 (całoroczne: 1)
  • pola biwakowe: 2 (całoroczne: 0)
  • zakłady uzdrowiskowe: 21
  • pokoje gościnne: 20 (całoroczne: 11)
  • kwatery agroturystyczne: 7 (całoroczne: 2)
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 10 (całoroczne: 7)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 39
  • drzwi automatycznie otwierane: 29
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 41
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 54


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 61 (liczba sal: 116, liczba miejsc: 7 652)
  • z nagłośnieniem: 47
  • z projektorem multimedialnym: 47
  • z zestawem do wideokonferencji: 20
  • z obsługą techniczną: 30
  • z ekranem: 49
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 51
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 40
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 117


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie nowosądeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w powiecie nowosądeckim: 51 (publiczne: 51, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie nowosądeckim 15 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 2 318 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 1 677 (uczestnicy: 179 053)
  • seanse filmowe: 12 (uczestnicy: 1 080)
  • wystawy: 55 (uczestnicy: 10 765)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 62 (uczestnicy: 38 634)
  • koncerty: 690 (uczestnicy: 73 120)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 127 (uczestnicy: 5 957)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 77 (uczestnicy: 8 692)
  • konkursy: 114 (uczestnicy: 3 975)
  • pokazy teatralne: 70 (uczestnicy: 15 348)
  • konferencje: 8 (uczestnicy: 820)
  • interdyscyplinarne: 5 (uczestnicy: 7 111)
  • warsztaty: 412 (uczestnicy: 9 366)
  • inne: 45 (uczestnicy: 4 185)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 87 (członkowie: 1 828)
  • plastyczne/techniczne: 22 (członkowie: 395)
  • taneczne: 10 (członkowie: 233)
  • muzyczne: 27 (członkowie: 539)
  • fotograficzne i filmowe: 2 (członkowie: 25)
  • teatralne: 6 (członkowie: 136)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 7 (członkowie: 131)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 7 (członkowie: 219)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 1 (członkowie: 15)
  • inne: 5 (członkowie: 135)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 58 (absolwenci: 648)
  • języków obcych: 2 (absolwenci: 100)
  • plastyczne: 5 (absolwenci: 29)
  • nauki gry na instrumentach: 43 (absolwenci: 416)
  • wiedzy praktycznej: 1 (absolwenci: 15)
  • tańca: 4 (absolwenci: 52)
  • przygotowujące do nauki w szkołach artystycznych: 1 (absolwenci: 12)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • filmowe: 2
  • plastyczne: 10
  • muzyczne: 7
  • studia telewizyjne: 1
  • komputerowe: 9
  • ceramiczne: 5
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 2
  • sale baletowe/taneczne: 10
  • inne: 3


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 151 (członkowie: 3 325)
  • teatralne: 16 (członkowie: 367)
  • muzyczne - instrumentalne: 42 (członkowie: 681)
  • wokalne i chóry: 19 (członkowie: 293)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 40 (członkowie: 1 427)
  • taneczne: 27 (członkowie: 469)
  • inne: 7 (członkowie: 88)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie nowosądeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie nowosądeckim działały 2 kina posiadające 3 sale z 275 miejscami na widowni. Odbyło się 2 797 seansów, na które przyszło 33 418 widzów, w tym 889 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 9 507 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie nowosądeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie nowosądeckim działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 3 256 zwiedzających, co daje 152 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie nowosądeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie nowosądeckim działało 55 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 769 762 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 80 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 62 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 738 873 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 325
  • dostępne dla czytelników: 155
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 155
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 32
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 35
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 55
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 55


 • Kluby sportowe w powiecie nowosądeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie nowosądeckim działało 101 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 6 203 członków. Zarejestrowano 5 910 ćwiczących (mężczyźni: 4 488, kobiety: 1 422, chłopcy do lat 18: 3 312, dziewczęta do lat 18: 1 256). Aktywne były 184 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (93), instruktora sportowego (104) oraz inne osoby (47).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie nowosądeckim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat nowosądecki - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat nowosądecki i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 208 wypadków drogowych w powiecie nowosądeckim odnotowano 12 ofiar śmiertelnych oraz 254 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 96,8 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 5,6 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 16,0 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 201,5 rannych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla Polski).

  W 2022 roku w powiecie nowosądeckim zarejestrowanych było 149 857 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 109 804 samochodów osobowych (511,5 na każdy 1000 mieszkańców - znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski), 16 354 samochodów ciężarowych (86,6 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 430 autobusów (2,0 - znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 2 227 ciągników siodłowych (10,3 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 8 095 motocykli (37,7 - znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 17,7 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 17,9 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 21,3 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 11,7 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 22,0 lat.


  W 2022 roku w powiecie nowosądeckim znajdowało się 51 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 1 parking w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 79 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 79 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie nowosądeckim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 208 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 12 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 254 Ranni
  (rok 2022)
 • 84 Lekko ranni
 • 170 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie nowosądeckim w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 96,77 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • powiat nowosądecki
  96,8
  woj. małopolskie
  64,9
  Cały kraj
  56,5
 • 5,58 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  5,6
  Małopolskie
  3,0
  Kraj
  5,0
 • 118,18 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • pow. nowosądecki
  118,2
  Województwo
  76,3
  Polska
  65,5
 • 16,02 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2021)
 • pow. nowosądecki
  16,0
  Województwo
  5,0
  Kraj
  6,6
 • 201,53 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2021)
 • Powiat
  201,5
  Małopolskie
  90,6
  Polska
  77,6
 • 5,77 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • pow. nowosądecki
  5,8
  Małopolskie
  4,6
  Cała Polska
  8,9
 • 122,12 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  122,1
  Województwo
  117,5
  Kraj
  116,0
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 149 857 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie nowosądeckim w 2021 roku
 • 109 804 Samochody osobowe
 • 16 354 Samochody ciężarowe
 • 490 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 430 Autobusy
 • 924 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 2 227 Ciągniki samochodowe
 • 2 227   Ciągniki siodłowe
 • 12 023 Ciągniki rolnicze
 • 8 095 Motocykle
 • 2 767   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 7 651 Motorowery
 • 109 804Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie nowosądeckim
 • Samochody osobowe w powiecie nowosądeckim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 511,5 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Powiat
  511,5
  Małopolskie
  634,7
  Kraj
  682,4
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg17 481
  • 1400-1649 kg20 669
  • 1650-1899 kg29 598
  • 1900 kg i więcej42 056
 • 17 481 do 1399 kg
 • 20 669 1400-1649 kg
 • 29 598 1650-1899 kg
 • 42 056 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 34 870 do 1399 cm3
 • 34 870
 • 64 961 1400-1999 cm3
 • 64 961
 • 9 973 2000 i więcej cm3
 • 9 973
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie nowosądeckim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna36 857
  • olej napędowy52 759
  • gaz (LPG)11 354
  • pozostałe8 834
 • 36 857 benzyna
 • 52 759 olej napędowy
 • 11 354 gaz (LPG)
 • 8 834 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 1 088 do 1 roku
 • 1 088
 • 1 004 2 lata
 • 1 004
 • 1 382 3 lata
 • 1 382
 • 3 608 4-5 lat
 • 3 608
 • 4 176 6-7 lat
 • 4 176
 • 5 363 8-9 lat
 • 5 363
 • 7 356 10-11 lat
 • 7 356
 • 23 396 12-15 lat
 • 23 396
 • 29 695 16-20 lat
 • 29 695
 • 15 888 21-25 lat
 • 15 888
 • 5 763 26-30 lat
 • 5 763
 • 11 085 31 lat i więcej
 • 11 085
 • 17,7 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie nowosądeckim
 • Powiat
  17,7 lat
  Województwo
  18,4 lat
  Cała Polska
  19,0 lat
 • 16 354Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie nowosądeckim
 • Samochody ciężarowe w powiecie nowosądeckim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 86,6 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  86,6
  Małopolskie
  100,2
  Cała Polska
  109,2
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 8 576 do 999 kg
 • 8 576
 • 4 945 1000-1499 kg
 • 4 945
 • 1 031 1500-2999 kg
 • 1 031
 • 102 3000-3499 kg
 • 102
 • 153 3500-4999 kg
 • 153
 • 269 5000-6999 kg
 • 269
 • 368 7000-9999 kg
 • 368
 • 533 10000-14999 kg
 • 533
 • 377 15000 kg i więcej
 • 377
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna670
  • olej napędowy14 551
  • gaz (LPG)528
  • pozostałe605
 • 670 benzyna
 • 14 551 olej napędowy
 • 528 gaz (LPG)
 • 605 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 201 do 1 roku
 • 201
 • 164 2 lata
 • 164
 • 230 3 lata
 • 230
 • 654 4-5 lat
 • 654
 • 841 6-7 lat
 • 841
 • 837 8-9 lat
 • 837
 • 1 327 10-11 lat
 • 1 327
 • 3 139 12-15 lat
 • 3 139
 • 3 495 16-20 lat
 • 3 495
 • 2 258 21-25 lat
 • 2 258
 • 1 148 26-30 lat
 • 1 148
 • 2 060 31 lat i więcej
 • 2 060
 • 17,9 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie nowosądeckim
 • powiat nowosądecki
  17,9 lat
  Małopolskie
  19,0 lat
  Cały kraj
  19,6 lat
 • 430Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie nowosądeckim
 • Autobusy w powiecie nowosądeckim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 2,0 Autobusy na 1000 ludności
 • Tutaj
  2,0
  woj. małopolskie
  3,8
  Polska
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1
  • olej napędowy393
  • gaz (LPG)2
  • pozostałe34
 • 1 benzyna
 • 393 olej napędowy
 • 2 gaz (LPG)
 • 34 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 3 do 1 roku
 • 3
 • 1 3 lata
 • 1
 • 2 4-5 lat
 • 2
 • 7 6-7 lat
 • 7
 • 2 8-9 lat
 • 2
 • 14 10-11 lat
 • 14
 • 59 12-15 lat
 • 59
 • 132 16-20 lat
 • 132
 • 114 21-25 lat
 • 114
 • 34 26-30 lat
 • 34
 • 62 31 lat i więcej
 • 62
 • 21,3 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie nowosądeckim
 • Powiat
  21,3 lat
  woj. małopolskie
  21,7 lat
  Cały kraj
  22,0 lat
 • 2 227Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie nowosądeckim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie nowosądeckim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 10,3 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • pow. nowosądecki
  10,3
  Małopolskie
  9,2
  Polska
  13,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna3
  • olej napędowy2 135
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe89
 • 3 benzyna
 • 2 135 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 89 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 104 do 1 roku
 • 104
 • 66 2 lata
 • 66
 • 98 3 lata
 • 98
 • 257 4-5 lat
 • 257
 • 223 6-7 lat
 • 223
 • 303 8-9 lat
 • 303
 • 278 10-11 lat
 • 278
 • 362 12-15 lat
 • 362
 • 225 16-20 lat
 • 225
 • 149 21-25 lat
 • 149
 • 79 26-30 lat
 • 79
 • 83 31 lat i więcej
 • 83
 • 11,7 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie nowosądeckim
 • Powiat
  11,7 lat
  Województwo
  12,7 lat
  Cały kraj
  12,6 lat
 • 8 095Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie nowosądeckim
 • Motocykle w powiecie nowosądeckim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 37,7 Motocykle na 1000 ludności
 • pow. nowosądecki
  37,7
  Małopolskie
  44,8
  Cała Polska
  46,2
 • Motocykle według grup wieku
 • 105 do 1 roku
 • 105
 • 94 2 lata
 • 94
 • 88 3 lata
 • 88
 • 245 4-5 lat
 • 245
 • 438 6-7 lat
 • 438
 • 257 8-9 lat
 • 257
 • 336 10-11 lat
 • 336
 • 1 072 12-15 lat
 • 1 072
 • 1 156 16-20 lat
 • 1 156
 • 1 149 21-25 lat
 • 1 149
 • 599 26-30 lat
 • 599
 • 2 556 31 lat i więcej
 • 2 556
 • 22,0 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie nowosądeckim
 • pow. nowosądecki
  22,0 lat
  Małopolskie
  22,6 lat
  Cały kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 51 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 47 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 4 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie nowosądeckim w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 329,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • pow. nowosądecki
  329,1 km
  woj. małopolskie
  599,5 km
  Cały kraj
  624,0 km
 • 2,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Powiat
  2,4 km
  woj. małopolskie
  2,7 km
  Kraj
  5,2 km
 • 1 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 79 Liczba licencji na taksówki
 • 79 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami