Zator w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Zator - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Zator to miasto leżące w południowej Polsce. Należy do województwa małopolskiego, powiatu oświęcimskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Zator.
 • 3 614 Liczba mieszkańców
 • 11,5 km² Powierzchnia
 • 313,7 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 239 m n.p.m Wysokość
 • XII wiek Data założenia
 • 1292 do 1896, odzyskane 1934 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 33 Numer kierunkowy
 • KOS Tablice rejestracyjne
 • Mariusz Jacek Makuch Burmistrz miasta
Identyfikatory
 • 19.437549.9962 Współrzędne GPS
 • 1213094 TERYT (TERC)
 • 0927576 SIMC
Herb miasta Zator
Zator herb

Jak Zator wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Zator na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Zator wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Zator plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
36Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych nowotworami
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
95Miasta w Polsce z największą liczbą urodzin żywych na 1000 mieszkańców
100Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze kryminalnym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
115Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego
125Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
129Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim zawodowym w Polsce
132Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku pierwotnym
140Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań oddanych do użytkowania w 2022 roku
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
152Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 ludności
166Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do gazu sieciowego
174Miasta w Polsce z największymi dochodami do budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
176Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań
185Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze przemysłowym (przemysł i budownictwo)
186Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
191Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
195Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
204Miasta w Polsce z największą liczbą licencji na taksówki
206Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw stwierdzonych na 1000 mieszkańców
210Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
213Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
217Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku wtórnym
241Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce
268Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 km2

Zator - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
32-640Poczta Zator

Zator - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Zatorze)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Oświęcimiu (podlega pod: ZUS Oddział w Chrzanowie)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Chopina 13
32-600 Oświęcim
Urząd Miejski w Zatorze
(33) 841-22-15
(33) 841-02-06
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
32-640 Zator

Zator - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Zator jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 3 614, z czego 50,9% stanowią kobiety, a 49,1% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 3,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,0 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa małopolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Zatora zawarli w 2022 roku 10 małżeństw, co odpowiada 2,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,3% mieszkańców Zatora jest stanu wolnego, 57,0% żyje w małżeństwie, 6,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,7% to wdowy/wdowcy.

  Zator ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -9. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,49 na 1000 mieszkańców Zatora. W 2022 roku urodziło się 35 dzieci, w tym 57,1% dziewczynek i 42,9% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 292 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,58 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 40,1% zgonów w Zatorze spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 27,8% zgonów w Zatorze były nowotwory, a 8,4% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Zatora przypada 12.19 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa małopolskiego oraz wartość porównywalna do wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 39 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 25 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Zatora 14. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  60,3% mieszkańców Zatora jest w wieku produkcyjnym, 17,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Zatora
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 3 614 Liczba mieszkańców
 • 1 841 Kobiety
 • 1 773 Mężczyźni
 • 50,9%
  49,1%
 • 104 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 104 kobiet)
 • 96 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 96 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Zatorze w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Zatorze w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Zatorze w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Zatora
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,0 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  42,0 lat
  Małopolskie
  41,2 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 44,0 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,0 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Zator, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Zatora
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Zator,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Zator,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Zator,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,3% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  27,3%
  Małopolskie
  30,2%
  Cały kraj
  29,1%
 • 22,7% Kobiety
  (Panny)
 • 32,2% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,0% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  57,0%
  Małopolskie
  56,1%
  Kraj
  54,0%
 • 55,6% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,7% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  8,8%
  Małopolskie
  7,7%
  Kraj
  8,5%
 • 14,2% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  6,7%
  Województwo
  5,7%
  Cały kraj
  7,6%
 • 7,3% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,0% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,1% Nieustalone
 • Zator
  0,2%
  Województwo
  0,3%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Zatorze
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Zatorze w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  2,8
  woj. małopolskie
  4,5
  Cały kraj
  4,1
 • 0,9 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  0,9
  Województwo
  1,2
  Cały kraj
  1,6
 • 10 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Zatorze w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Zatorze
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -9 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -2 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -7 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,49 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -2,5
  Małopolskie
  -1,4
  Cały kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Zatorze w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Zatorze w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Zatorze w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Zatorze w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 35 Urodzenia żywe
 • 20 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 15 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 57,1%
  42,9%
 • 9,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Zator
  9,7
  Województwo
  9,1
  Polska
  8,1
 • 34,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  34,2
  Małopolskie
  38,0
  Cała Polska
  35,1
 • 4 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 4
 • 34 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 34
 • 97 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 97
 • 78 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 78
 • 30 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 30
 • 9 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 9
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 292 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 227 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 359 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 292 g
  woj. małopolskie
  3 313 g
  Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 6 Waga 4500g - 4999g
 • 6
 • 73 Waga 4000g - 4499g
 • 73
 • 301 Waga 3500g - 3999g
 • 301
 • 497 Waga 3000g - 3499g
 • 497
 • 171 Waga 2500g - 2999g
 • 171
 • 45 Waga 2000g - 2499g
 • 45
 • 18 Waga 1500g - 1999g
 • 18
 • 8 Waga 1000g - 1499g
 • 8
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 2 Waga poniżej 600g
 • 2
 • 1,26 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Zator
  1,26
  Województwo
  1,29
  Kraj
  1,26
 • 0,63 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Zator
  0,63
  Małopolskie
  0,63
  Cały kraj
  0,61
 • 0,58 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,58
  Małopolskie
  0,86
  Cała Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Zatorze w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 44 Zgony
 • 22 Kobiety
  (Zgony)
 • 22 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 50,0%
  50,0%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 12,2 Zgony na 1000 ludności
 • Zator
  12,2
  woj. małopolskie
  10,5
  Kraj
  11,9
 • 171,0 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Zator
  171,0
  Małopolskie
  115,7
  Kraj
  147,0
 • 2,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  2,7
  Małopolskie
  2,8
  Polska
  3,8
 • 3,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Zator
  3,4
  Małopolskie
  2,5
  Cała Polska
  3,1
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,0
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie oświęcimskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 40,1% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  40,1%
  Małopolskie
  41,2%
  Cały kraj
  36,0%
 • 27,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  27,8%
  Małopolskie
  25,4%
  Polska
  23,6%
 • 8,4% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  8,4%
  Województwo
  5,3%
  Polska
  6,7%
 • 118 Zgony spowodowane COVID-19
 • 17,4 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. małopolskie
  17,4
  Polska
  15,8
 • 69,8 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. małopolskie
  69,8
  Polska
  70,6
 • 356,2 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Zator
  356,2
  Małopolskie
  266,5
  Polska
  280,1
 • 248,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. małopolskie
  248,5
  Polska
  253,9
 • 513,9 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 558,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 467,1 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  513,9
  woj. małopolskie
  431,8
  Kraj
  426,2
 • 90,0 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 45,5 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 116,0 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  90,0
  Małopolskie
  61,4
  Kraj
  62,9
 • 41,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  41,5
  Województwo
  34,0
  Cała Polska
  33,8
 • 13,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Zator
  13,0
  Województwo
  6,1
  Cały kraj
  7,0
 • 1,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  1,0%
  Małopolskie
  0,6%
  Kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 39 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 20 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 19 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 25 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 13 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 12 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 14 Saldo migracji
 • 7 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 7 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 14 Saldo migracji wewnętrznych
 • 7 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 7 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Zatorze w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Zatorze
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 15,2% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,5% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,1% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,5% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,7% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,4% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,2% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,9% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,5% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Zator, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Zator - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Zatorze oddano do użytku 29 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 8,00 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Zatorze to 1 307 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 361 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  51,7% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 48,3% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Zatorze to 4,41 i jest większa od przeciętnej liczby izb dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Zatorze to 104,50 m2 i jest większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,78% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 98,32% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 97,25% mieszkań posiada łazienkę, 85,85% korzysta z centralnego ogrzewania, a 90,13% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu oświęcimskiego.

  Powiat oświęcimski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Zatorze
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 307 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 360,80 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  360,80
  woj. małopolskie
  385,20
  Cała Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 88,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  88,00 m2
  Województwo
  80,60 m2
  Cały kraj
  75,30 m2
 • 31,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  31,70 m2
  Małopolskie
  31,00 m2
  Kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,37 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,37
  Małopolskie
  3,98
  Polska
  3,83
 • 2,77 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,77
  woj. małopolskie
  2,60
  Kraj
  2,42
 • 0,63 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Zator
  0,63
  Małopolskie
  0,65
  Cała Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Zatorze
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 29 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 8,00 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Zator
  8,00
  Małopolskie
  6,96
  Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 128 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,41 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  4,41
  Województwo
  4,04
  Cała Polska
  3,89
 • 35,33 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  35,33
  Małopolskie
  28,13
  Kraj
  24,56
 • 3 030 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 104,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  104,5 m2
  woj. małopolskie
  97,5 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 0,84 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Zator
  0,84 m2
  Województwo
  0,68 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Zatorze
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 98,78% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Zator
  98,78%
  Województwo
  97,78%
  Cała Polska
  97,75%
 • 98,32% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Zator
  98,32%
  Małopolskie
  96,13%
  Cały kraj
  95,18%
 • 97,25% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Zator
  97,25%
  woj. małopolskie
  95,21%
  Cały kraj
  93,75%
 • 85,85% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Zator
  85,85%
  Województwo
  86,21%
  Cała Polska
  85,83%
 • 90,13% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  90,13%
  Województwo
  67,24%
  Kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Zator - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Zatorze na 1000 mieszkańców pracuje 646osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 44,2% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 55,8% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Zatorze wynosiło w 2023 roku 4,9% (4,9% wśród kobiet i 4,9% wśród mężczyzn). Jest to wartość porównywalna do stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Zatorze wynosiło 5 899,89 PLN, co odpowiada 88.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Zatora 577 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 228 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -349.

  6,2% aktywnych zawodowo mieszkańców Zatora pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 43,0% w przemyśle i budownictwie, a 18,0% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Zatorze
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 646 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  646,0
  woj. małopolskie
  254,0
  Cały kraj
  259,0
 • 5,1% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 6,3% Kobiety
 • 4,1% Mężczyźni
 • Tutaj
  4,9%
  woj. małopolskie
  4,2%
  Cała Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Zatorze w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Zatorze w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Zatorze w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Zatorze
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 423 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 900 PLN
  woj. małopolskie
  6 825 PLN
  Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Zatorze w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Zatorze
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 577 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 228 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -349 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,40 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Zatorze
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 6,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 5,7% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 6,8% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 43,0% Przemysł i budownictwo
 • 21,6% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 64,5% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 18,0% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 21,5% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 14,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,7% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 31,3% Pozostałe
 • 49,1% Kobiety
  (pozostałe)
 • 13,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Zatorze w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Zatorze
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2 329 Pracujący ogółem
 • 1 029 Kobiety
 • 1 300 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Zatorze w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 17,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,7% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,4% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,3% W wieku produkcyjnym
 • 53,7% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,1% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 29,6% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,5% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Zator, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 65,9 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Zator
  65,9
  Małopolskie
  67,1
  Kraj
  69,0
 • 36,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  36,8
  Województwo
  35,0
  Kraj
  38,2
 • 126,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  126,4
  woj. małopolskie
  109,4
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 60,4% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 62,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,6% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 37,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Zator - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Zatorze w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 485 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 324 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 28 nowych podmiotów, a 24 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (52) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (15) w roku 2009. W tym samym okresie najwięcej (35) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2013 roku, najmniej (10) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Zatorze najwięcej (52) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (464) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,0% (5) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 26,4% (128) podmiotów, a 72,6% (352) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Zatorze najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (21.3%) oraz Budownictwo (18.8%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 485 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 5 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 128 Przemysł i budownictwo
 • 352 Pozostała działalność
 • 28 Podmioty nowo zarejestrowane w Zatorze w 2023 roku
 • 24 Podmioty wyrejestrowane w Zatorze w 2023 roku
 • 324 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 464 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 464
 • 19 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 19
 • 2 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 2
 • 485 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 485
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 74 Spółki handlowe ogółem
 • 74
 • 4  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 4
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 52  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 52
 • 4    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 4
 • 33 Spółki cywilne ogółem
 • 33
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 324 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 69 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 69
 • 61 Budownictwo
 • 61
 • 39 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 39
 • 32 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 32
 • 26 Przetwórstwo przemysłowe
 • 26
 • 20 Pozostała działalność
 • 20
 • 17 Transport i gospodarka magazynowa
 • 17
 • 13 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 13
 • 10 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 10
 • 10 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 10
 • 9 Informacja i komunikacja
 • 9
 • 8 Edukacja
 • 8
 • 6 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 6
 • 2 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2
 • 1 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 1
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Zator - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Zatorze stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 86 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 23,81 przestępstw. Jest to wartość większa od wartości dla województwa małopolskiego oraz nieznacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Zatorze wynosi 80,00% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa małopolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Zatora najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 16,41 (wykrywalność 84%) oraz przeciwko mieniu - 7,63 (wykrywalność 47%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 4,65 (56%), drogowe - 1,70 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,40 (86%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Zatorze
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Zatora.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Zator, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 86 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 86
 • 60 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 60
 • 17 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 17
 • 6 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 6
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 28 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 28
 • 23,81 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Zator
  23,81
  Małopolskie
  21,90
  Cały kraj
  22,81
 • 16,41 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  16,41
  woj. małopolskie
  12,25
  Cały kraj
  12,98
 • 4,65 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Zator
  4,65
  woj. małopolskie
  6,74
  Kraj
  6,99
 • 1,70 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  1,70
  Województwo
  1,39
  Kraj
  1,82
 • 0,40 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,40
  woj. małopolskie
  0,26
  Polska
  0,35
 • 7,63 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  7,63
  Małopolskie
  10,41
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Zator, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  80%
  woj. małopolskie
  75%
  Cały kraj
  71%
 • 84% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Zator
  84%
  Województwo
  71%
  Kraj
  63%
 • 56% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Zator
  56%
  Województwo
  72%
  Polska
  75%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Zator
  98%
  Województwo
  99%
  Polska
  99%
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Zator
  87%
  Województwo
  82%
  Polska
  88%
 • 48% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  48%
  Województwo
  56%
  Cała Polska
  51%

Zator - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Zatora wyniosła w 2022 roku 73,6 mln złotych, co daje 8,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 24.5% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Zatora - 29.6% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (17%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (11.1%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 19,2 mln złotych, czyli 26,0% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Zatora wyniosła w 2022 roku 65,7 mln złotych, co daje 7,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 12.5% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (38.5%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (23%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (9.2%). W budżecie Zatora wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,2 tys złotych na mieszkańca (17,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 48,3 złotych na mieszkańca (0,7%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 18,3%.
 • Wydatki budżetu w Zatorze według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Zatora według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Zator, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Zatora według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  34,6 mln

  3,7 tys(100%)

  40,2 mln

  4,3 tys(100%)

  40,5 mln

  4,3 tys(100%)

  45,6 mln

  4,9 tys(100%)

  50,2 mln

  5,4 tys(100%)

  54,8 mln

  6,0 tys(100%)

  59,3 mln

  6,5 tys(100%)

  73,6 mln

  8,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  11,6 mln

  3,1 tys(33.4%)

  11,7 mln

  3,2 tys(29.2%)

  13,6 mln

  3,7 tys(33.7%)

  13,8 mln

  3,7 tys(30.3%)

  15,8 mln

  4,3 tys(31.4%)

  16,9 mln

  4,7 tys(30.9%)

  18,5 mln

  5,2 tys(31.2%)

  21,8 mln

  6,0 tys(29.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  3,7 mln

  1,0 tys(10.7%)

  2,9 mln

  776(7.1%)

  2,0 mln

  535(4.9%)

  3,5 mln

  936(7.6%)

  1,3 mln

  360(2.6%)

  1,5 mln

  427(2.8%)

  3,3 mln

  918(5.6%)

  12,5 mln

  3,5 tys(17%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,3 mln

  614(6.6%)

  2,8 mln

  759(7%)

  2,7 mln

  735(6.7%)

  3,6 mln

  968(7.8%)

  6,8 mln

  1,8 tys(13.5%)

  6,9 mln

  1,9 tys(12.6%)

  8,4 mln

  2,3 tys(14.2%)

  8,2 mln

  2,3 tys(11.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,3 mln

  889(9.5%)

  3,2 mln

  869(8%)

  4,2 mln

  1,1 tys(10.3%)

  4,2 mln

  1,1 tys(9.1%)

  4,4 mln

  1,2 tys(8.8%)

  4,3 mln

  1,2 tys(7.8%)

  4,9 mln

  1,4 tys(8.3%)

  5,9 mln

  1,6 tys(8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  12,0 tys

  3,2(0%)

  25,6 tys

  6,9(0.1%)

  22,7 tys

  6,1(0%)

  19,1 tys

  5,2(0%)

  48,9 tys

  13,5(0.1%)

  77,4 tys

  21,6(0.1%)

  5,8 mln

  1,6 tys(7.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  769,1 tys

  208(2.2%)

  3,2 mln

  875(8.1%)

  1,7 mln

  454(4.1%)

  5,0 mln

  1,4 tys(11%)

  5,0 mln

  1,4 tys(9.9%)

  6,1 mln

  1,7 tys(11.1%)

  4,0 mln

  1,1 tys(6.8%)

  2,6 mln

  723(3.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,3 mln

  344(3.7%)

  1,5 mln

  409(3.8%)

  1,9 mln

  512(4.7%)

  1,8 mln

  483(3.9%)

  2,0 mln

  539(3.9%)

  2,0 mln

  541(3.6%)

  2,2 mln

  617(3.7%)

  2,6 mln

  716(3.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,0 mln

  817(8.7%)

  7,7 mln

  2,1 tys(19.3%)

  1,2 mln

  337(3.1%)

  1,5 mln

  400(3.2%)

  1,5 mln

  416(3%)

  1,5 mln

  428(2.8%)

  1,6 mln

  457(2.8%)

  2,3 mln

  638(3.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  272,8 tys

  73,9(0.8%)

  300,9 tys

  81,3(0.7%)

  385,7 tys

  105(1%)

  1,0 mln

  283(2.3%)

  365,3 tys

  99,7(0.7%)

  347,7 tys

  96,2(0.6%)

  444,0 tys

  124(0.7%)

  1,1 mln

  312(1.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  122,6 tys

  33,2(0.4%)

  131,1 tys

  35,4(0.3%)

  895,5 tys

  243(2.2%)

  864,9 tys

  234(1.9%)

  482,0 tys

  132(1%)

  268,8 tys

  74,3(0.5%)

  472,2 tys

  132(0.8%)

  770,6 tys

  213(1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  456,4 tys

  124(1.3%)

  358,3 tys

  96,8(0.9%)

  328,2 tys

  88,9(0.8%)

  289,8 tys

  78,4(0.6%)

  308,1 tys

  84,1(0.6%)

  255,6 tys

  70,7(0.5%)

  191,0 tys

  53,2(0.3%)

  670,6 tys

  185(0.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  84,2 tys

  22,8(0.2%)

  223,2 tys

  60,3(0.6%)

  426,3 tys

  115(1.1%)

  141,6 tys

  38,3(0.3%)

  393,7 tys

  107(0.8%)

  254,4 tys

  70,4(0.5%)

  596,1 tys

  166(1%)

  649,5 tys

  179(0.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  306,2 tys

  82,9(0.9%)

  306,6 tys

  82,8(0.8%)

  292,6 tys

  79,3(0.7%)

  284,3 tys

  76,9(0.6%)

  324,1 tys

  88,5(0.6%)

  348,2 tys

  96,3(0.6%)

  435,0 tys

  121(0.7%)

  491,7 tys

  136(0.7%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  207,9 tys

  56,3(0.6%)

  267,7 tys

  72,3(0.7%)

  282,6 tys

  76,6(0.7%)

  406,2 tys

  110(0.9%)

  259,6 tys

  70,8(0.5%)

  290,7 tys

  80,4(0.5%)

  368,2 tys

  103(0.6%)

  473,9 tys

  131(0.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  272,7 tys

  73,9(0.8%)

  337,1 tys

  91,1(0.8%)

  456,7 tys

  124(1.1%)

  525,0 tys

  142(1.2%)

  538,2 tys

  147(1.1%)

  473,0 tys

  131(0.9%)

  581,2 tys

  162(1%)

  129,0 tys

  35,6(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  99,4 tys

  26,9(0.3%)

  62,8 tys

  17,0(0.2%)

  1,8 tys

  0,5(0%)

  109,6 tys

  29,6(0.2%)

  103,1 tys

  28,1(0.2%)

  91,2 tys

  25,2(0.2%)

  1,8 tys

  0,5(0%)

  6,3 tys

  1,7(0%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  1 000

  0,3(0%)

  1 000

  0,3(0%)

  1 000

  0,3(0%)

  1,6 tys

  0,4(0%)

  1,6 tys

  0,4(0%)

  1,6 tys

  0,4(0%)

  1,8 tys

  0,5(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  84,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  308,2 tys

  83,3(0.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  860

  0,2(0%)

  200

  0,1(0%)

  420

  0,1(0%)

  690

  0,2(0%)

  470

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  600

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  6,8 mln

  1,8 tys(19.7%)

  3,1 mln

  843(7.8%)

  1,9 mln

  503(4.6%)

  2,8 tys

  0,8(0%)

  2,8 tys

  0,8(0%)

  2,8 tys

  0,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  95,1 tys

  25,8(0.3%)

  2,0 mln

  531(4.9%)

  303,0 tys

  82,1(0.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Zatorze według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Zatora według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Zator, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Zatora według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  37,8 mln

  4,0 tys(100%)

  42,1 mln

  4,5 tys(100%)

  41,9 mln

  4,5 tys(100%)

  47,4 mln

  5,1 tys(100%)

  52,2 mln

  5,6 tys(100%)

  64,7 mln

  7,0 tys(100%)

  58,5 mln

  6,4 tys(100%)

  65,7 mln

  7,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  12,2 mln

  3,3 tys(32.2%)

  12,7 mln

  3,4 tys(30.1%)

  14,4 mln

  3,9 tys(34.3%)

  16,1 mln

  4,4 tys(34%)

  19,3 mln

  5,3 tys(37%)

  18,9 mln

  5,2 tys(29.2%)

  22,4 mln

  6,2 tys(38.3%)

  25,3 mln

  7,0 tys(38.5%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  9,4 mln

  2,6 tys(25%)

  10,0 mln

  2,7 tys(23.7%)

  9,6 mln

  2,6 tys(22.9%)

  9,9 mln

  2,7 tys(20.9%)

  10,5 mln

  2,9 tys(20.1%)

  22,9 mln

  6,3 tys(35.5%)

  13,7 mln

  3,8 tys(23.3%)

  15,1 mln

  4,2 tys(23%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  4,0 mln

  1,1 tys(10.7%)

  1,2 mln

  324(2.8%)

  1,3 mln

  343(3%)

  1,7 mln

  468(3.7%)

  2,6 mln

  712(5%)

  4,3 mln

  1,2 tys(6.7%)

  4,5 mln

  1,3 tys(7.7%)

  6,0 mln

  1,7 tys(9.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  37,3 tys

  10,1(0.1%)

  26,7 tys

  7,2(0.1%)

  27,9 tys

  7,6(0.1%)

  44,4 tys

  12,3(0.1%)

  75,0 tys

  20,9(0.1%)

  5,1 mln

  1,4 tys(7.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  3,7 mln

  1,0 tys(9.8%)

  3,9 mln

  1,0 tys(9.2%)

  5,4 mln

  1,5 tys(13%)

  7,7 mln

  2,1 tys(16.2%)

  1,7 mln

  452(3.2%)

  1,2 mln

  330(1.8%)

  1,2 mln

  346(2.1%)

  2,3 mln

  629(3.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,4 mln

  370(3.6%)

  1,2 mln

  335(2.9%)

  1,8 mln

  475(4.2%)

  1,1 mln

  297(2.3%)

  1,6 mln

  443(3.1%)

  1,2 mln

  319(1.8%)

  1,8 mln

  500(3.1%)

  1,8 mln

  494(2.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,3 mln

  617(6%)

  7,0 mln

  1,9 tys(16.5%)

  420,6 tys

  114(1%)

  851,8 tys

  230(1.8%)

  485,6 tys

  133(0.9%)

  575,1 tys

  159(0.9%)

  560,9 tys

  156(1%)

  1,2 mln

  338(1.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  76,1 tys

  20,6(0.2%)

  125,5 tys

  33,9(0.3%)

  153,6 tys

  41,6(0.4%)

  110,2 tys

  29,8(0.2%)

  241,5 tys

  65,9(0.5%)

  177,1 tys

  49,0(0.3%)

  342,9 tys

  95,6(0.6%)

  377,9 tys

  104(0.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  294,6 tys

  79,8(0.8%)

  144,3 tys

  39,0(0.3%)

  184,9 tys

  50,1(0.4%)

  311,9 tys

  84,3(0.7%)

  419,2 tys

  114(0.8%)

  166,7 tys

  46,1(0.3%)

  192,1 tys

  53,5(0.3%)

  343,7 tys

  94,9(0.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  478,9 tys

  130(1.3%)

  638,3 tys

  172(1.5%)

  75,8 tys

  20,5(0.2%)

  353,4 tys

  95,6(0.7%)

  4,3 mln

  1,2 tys(8.3%)

  1,8 mln

  494(2.8%)

  20,0 tys

  5,6(0%)

  288,5 tys

  79,6(0.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  119,7 tys

  32,4(0.3%)

  84,4 tys

  22,8(0.2%)

  116,6 tys

  31,6(0.3%)

  106,5 tys

  28,8(0.2%)

  97,7 tys

  26,7(0.2%)

  85,7 tys

  23,7(0.1%)

  112,1 tys

  31,2(0.2%)

  133,0 tys

  36,7(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  4,8 tys

  1,3(0%)

  22,5 tys

  6,1(0.1%)

  20,1 tys

  5,4(0%)

  188,8 tys

  51,1(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,5 tys

  2,1(0%)

  100,0 tys

  27,6(0.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  6,7 tys

  1,8(0%)

  700

  0,2(0%)

  315,8 tys

  85,6(0.8%)

  800

  0,2(0%)

  25,7 tys

  7,0(0%)

  13,2 tys

  3,7(0%)

  29,0 tys

  8,1(0%)

  95,0 tys

  26,2(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  86,6 tys

  23,5(0.2%)

  93,1 tys

  25,2(0.2%)

  102,7 tys

  27,8(0.2%)

  132,7 tys

  35,9(0.3%)

  129,1 tys

  35,2(0.2%)

  48,3 tys

  13,4(0.1%)

  83,6 tys

  23,3(0.1%)

  55,1 tys

  15,2(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  124,6 tys

  33,7(0.3%)

  18,1 tys

  4,9(0%)

  93,2 tys

  25,2(0.2%)

  33,5 tys

  9,1(0.1%)

  2,3 tys

  0,6(0%)

  203,0 tys

  56,1(0.3%)

  12,5 tys

  3,5(0%)

  46,9 tys

  12,9(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  99,4 tys

  26,9(0.3%)

  62,8 tys

  17,0(0.1%)

  1,8 tys

  0,5(0%)

  109,6 tys

  29,6(0.2%)

  103,1 tys

  28,1(0.2%)

  91,2 tys

  25,2(0.1%)

  1,8 tys

  0,5(0%)

  6,3 tys

  1,7(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  3,2 tys

  0,9(0%)

  2,8 tys

  0,7(0%)

  3,1 tys

  0,8(0%)

  3,1 tys

  0,8(0%)

  3,3 tys

  0,9(0%)

  3,5 tys

  1,0(0%)

  3,5 tys

  1,0(0%)

  3,0 tys

  0,8(0%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  1 000

  0,3(0%)

  1 000

  0,3(0%)

  1 000

  0,3(0%)

  1,6 tys

  0,4(0%)

  1,6 tys

  0,4(0%)

  1,6 tys

  0,4(0%)

  1,8 tys

  0,5(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,1 tys

  0,6(0%)

  57,0

  0,0(0%)

  300

  0,1(0%)

  422

  0,1(0%)

  172

  0,0(0%)

  366

  0,1(0%)

  510,4 tys

  142(0.9%)

  1,1 tys

  0,3(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  237,8 tys

  64,4(0.6%)

  541,4 tys

  146(1.3%)

  5,0 tys

  1,3(0%)

  393,5 tys

  106(0.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  440

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  860

  0,2(0%)

  200

  0,1(0%)

  420

  0,1(0%)

  690

  0,2(0%)

  470

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  600

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  3,3 mln

  886(8.7%)

  4,4 mln

  1,2 tys(10.5%)

  52,0 tys

  14,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  30,0 tys

  8,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Zator - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 754 mieszkańców Zatora jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 368 kobiet oraz 386 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 20,5% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,9% wykształcenie policealne, 10,9% średnie ogólnokształcące, a 22,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 26,4% mieszkańców Zatora, gimnazjalnym 2,6%, natomiast 10,6% podstawowym ukończonym. 3,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa małopolskiego mieszkańcy Zatora mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Zatorze największy odsetek ma wykształcenie wyższe (24,3%) oraz zasadnicze zawodowe (21,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (32,1%) oraz średnie zawodowe (25,9%).

  W roku 2022 w Zatorze mieściły się 2 przedszkola, w których do 7 oddziałów uczęszczało 147 dzieci (72 dziewczynki oraz 75 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Zatorze mieściło się 1 przedszkole, w którym do 4 oddziałów uczęszczało 93 dzieci (47 dziewczynek oraz 46 chłopców). Dostępnych było 88 miejsc.

  18,5% mieszkańców Zatora w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (19,0% wśród dziewczynek i 17,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 071 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,72 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 20 oddziałach uczyło się 438 uczniów (210 kobiet oraz 228 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Zatorze placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 15 oddziałach uczyło się 308 uczniów (144 kobiety oraz 164 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 31,1% ludności (32,9% wśród dziewczynek i 29,5% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 21,9 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 145,51.

  W Zatorze znajduje się 1 Technikum, w którym w 18 oddziałach uczyło się 178 uczniów (77 kobiet oraz 101 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 20 absolwentów.

  W Zatorze znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 3 oddziałach uczyło się 83 uczniów (30 kobiet oraz 53 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 14,6% mieszkańców (13,6% wśród dziewczyn i 15,6% wśród chłopaków). 27,7 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 9,9 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 23,2% mieszkańców Zatora w wieku potencjalnej nauki (23,6% kobiet i 22,8% mężczyzn).

 • 20,5% Wykształcenie wyższe
 • Zator
  20,5%
  woj. małopolskie
  26,3%
  Polska
  25,2%
 • 24,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 16,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 36,7% Wykształcenie średnie i policealne
 • Zator
  36,7%
  Małopolskie
  34,2%
  Cały kraj
  35,2%
 • 37,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 36,2% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,9% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  2,9%
  Małopolskie
  3,3%
  Cały kraj
  3,3%
 • 4,2% Kobiety
  (policealne)
 • 1,7% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  10,9%
  Małopolskie
  11,2%
  Polska
  11,9%
 • 12,9% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,7% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 22,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  22,9%
  Województwo
  19,7%
  Cała Polska
  20,0%
 • 20,1% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 25,9% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 26,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  26,4%
  woj. małopolskie
  22,6%
  Cała Polska
  21,2%
 • 21,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 32,1% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • Zator
  2,6%
  woj. małopolskie
  2,8%
  Kraj
  3,0%
 • 2,2% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,1% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 10,6% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Zator
  10,6%
  Województwo
  11,0%
  Kraj
  12,3%
 • 12,1% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 9,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,2%
  Małopolskie
  3,1%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,2% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Zatorze
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1071 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Zator
  1 071,0
  woj. małopolskie
  929,0
  Polska
  927,0
 • 0,72 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Miasto
  0,72
  woj. małopolskie
  0,88
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 2Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 7 Oddziały
 • 1 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 138 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Zator) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 147 Dzieci
 • 72 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 75 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,0%
  51,0%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 36 3 lata
 • 36
 • 42 4 lata
 • 42
 • 42 5 lata
 • 42
 • 24 6 lat
 • 24
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 18 3 lata
 • 18
 • 23 4 lata
 • 23
 • 16 5 lata
 • 16
 • 13 6 lat
 • 13
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 18 3 lata
 • 18
 • 19 4 lata
 • 19
 • 26 5 lata
 • 26
 • 11 6 lat
 • 11
 • 25 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 6,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 6,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 2,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Zatorze(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Zatorze aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Samorządowe Przedszkole Złota Rybak w Zatorze (Złota Rybka)
  Publiczne
  33 841-21-57
  ul. Plac Jana Matejki 2
  32-640 Zator
  4947
 • Szkoły podstawowe w Zatorze
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Zator) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 20 Oddziały
 • 438 Uczniowie
 • 210 Kobiety
  (uczniowie)
 • 228 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,9%
  52,1%
 • 39 Uczniowie w 1 klasie
 • 22 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 17 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 72 Absolwenci
 • 36 Kobiety
  (absolwenci)
 • 36 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 21,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  21,9
  woj. małopolskie
  16,7
  Kraj
  17,0
 •  
 • 34,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 30,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 145,51 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Zator
  145,51
  Małopolskie
  95,57
  Cała Polska
  95,96
 • 144,85 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  144,85
  woj. małopolskie
  94,75
  Cała Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Zator) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Zator) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Zatorze(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Zatorze aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa (im.A. Mickiewicza)
  Publiczna
  33 841-08-03
  33 841-08-03
  ul. Kongresowa 11
  32-640 Zator
  13266-
 • Szkoły ponadpodstawowe w Zatorze
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Technika (Zator) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 18 Oddziały
 • 178 Uczniowie
 • 77 Kobiety
  (uczniowie)
 • 101 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 43,3%
  56,7%
 • 57 Uczniowie w 1 klasie
 • 30 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 27 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 20 Absolwenci
 • 7 Kobiety
  (absolwenci)
 • 13 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 9,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Miasto
  9,9
  Województwo
  26,1
  Cała Polska
  24,9
 •  
 • 18,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 10,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Zator) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30 Uczniowie w 1 klasie
 • 12 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 18 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 27,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Zator
  27,7
  Małopolskie
  21,6
  Kraj
  21,0
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Zatorze(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Zatorze aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum
  Publiczne
  33 841-12-07
  33 841-12-07
  ul. ul. Kongresowa 11
  32-640 Zator
  452-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  Publiczna
  33 841-12-07
  33 841-12-07
  ul. ul. Kongresowa 11
  32-640 Zator
  548-
  Liceum Ogólnokształcące
  Publiczne
  33 841-08-03
  33 841-08-03
  ul. Kongresowa 11
  32-640 Zator
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Zatorze
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 18,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 19,0% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 31,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 32,9% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,5% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,5% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 10,9% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,1% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,6% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 15,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 23,2% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 23,6% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 22,8% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Zator, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Zator, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Zator, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Zator - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Zatorze

 • Według danych GUS z 2022 roku w Zatorze znajdował się 1 hotel (kategorii ), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • zespoły domków turystycznych: 1 (całoroczne: 0)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 1 (liczba sal: 1, liczba miejsc: 120)
  • z nagłośnieniem: 1
  • z projektorem multimedialnym: 1
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 1
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 1
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 1


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Zatorze w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Zatorze
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Zatorze: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Zatorze 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 410 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 667 (uczestnicy: 30 807)
  • seanse filmowe: 18 (uczestnicy: 1 000)
  • wystawy: 9 (uczestnicy: 2 591)
  • koncerty: 26 (uczestnicy: 3 151)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 18 (uczestnicy: 839)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 246 (uczestnicy: 1 986)
  • konkursy: 6 (uczestnicy: 540)
  • pokazy teatralne: 23 (uczestnicy: 2 250)
  • interdyscyplinarne: 34 (uczestnicy: 14 775)
  • warsztaty: 238 (uczestnicy: 2 195)
  • inne: 49 (uczestnicy: 1 480)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 31 (członkowie: 511)
  • plastyczne/techniczne: 6 (członkowie: 109)
  • taneczne: 6 (członkowie: 121)
  • muzyczne: 7 (członkowie: 49)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 3 (członkowie: 57)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 85)
  • inne: 8 (członkowie: 90)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 8 (absolwenci: 94)
  • tańca: 1 (absolwenci: 12)
  • komputerowe: 3 (absolwenci: 31)
  • przygotowujące do nauki w szkołach artystycznych: 3 (absolwenci: 43)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • ceramiczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 6 (członkowie: 82)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 26)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 27)
  • taneczne: 3 (członkowie: 29)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Zatorze działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 24 199 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 4 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 22 323 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 14
  • dostępne dla czytelników: 6
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 6
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Zatorze działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 96 członków. Zarejestrowano 161 ćwiczących (mężczyźni: 136, kobiety: 25, chłopcy do lat 18: 106, dziewczęta do lat 18: 18). Aktywnych było 6 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (4), inne osoby (2).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Zatorze w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Zatorze
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Zatora znajduje się 9 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Zatorze
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Grodzisko Zator, st.2 ze średniowieczadnia 1993-08-02, wykaz dokumentów: A-687/93 z 1993-08-02
  • Kościół z końca XV w. (ul. Plac Tadeusza Kościuszki 3)dnia 1934-05-17, wykaz dokumentów: 349 z 1934-05-17; A-162 z 1970-01-15; brak numeru z 1970-02-14; 299/78 z 1978-04-20
  • Zamek z 1455 r. (ul. Plac Tadeusza Kościuszki 1)dnia 1934-05-17, wykaz dokumentów: 371 z 1934-05-17; 371 z 1947-05-17; A-397 z 1972-12-02; 300/78 z 1978-04-20
  • Oficyna mieszkalna z 1836 r. (ul. Plac Tadeusza Kościuszki 2)dnia 1934-05-17, wykaz dokumentów: 371 z 1934-05-17; 371 z 1947-05-17; A-397 z 1972-12-02; 300/78 z 1978-04-20
  • Brama z 1840 r.dnia 1934-05-17, wykaz dokumentów: 371 z 1934-05-17; 371 z 1947-05-17; A-397 z 1972-12-02; 300/78 z 1978-04-20
  • Park z XV - XVIIdnia 1934-05-17, wykaz dokumentów: 371 z 1934-05-17; 371 z 1947-05-17; A-397 z 1972-12-02; 300/78 z 1978-04-20
  • Droga (data nieznana)dnia 1987-02-25, wykaz dokumentów: A-482 z 1987-02-25
  • Droga wodna z przełomu XVIII/XIX w.dnia 1987-02-25, wykaz dokumentów: A-482 z 1987-02-25
  • Miasto z przełomu XIV/XV w.dnia 1987-02-25, wykaz dokumentów: A-482 z 1987-02-25
 • Formy ochrony przyrody w Zatorze
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Zatora znajdują się 2 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Zatorze
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Dolina Dolnej Skawy - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2008-11-21, Powierzchnia: 6845.87 ha
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1966-03-22, Opis granicy: wzdłuż drogi krajowej nr 44 Zator - Oświęcim oraz gminnej Zator – Piotrowice

Zator - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 2 wypadków drogowych w Zatorze odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 2 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 55,2 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Zatorze znajdowało się 9 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 25 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 22 licencje na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu oświęcimskiego.

  Powiat oświęcimski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Zatorze
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 2 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 2 Ranni
  (rok 2022)
 • 1 Lekko ranni
 • 1 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Zatorze w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 55,20 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  55,2
  Małopolskie
  64,9
  Cała Polska
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Zator
  0,0
  Małopolskie
  3,0
  Cała Polska
  5,0
 • 55,20 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Zator
  55,2
  woj. małopolskie
  76,3
  Polska
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  0,0
  Małopolskie
  4,6
  Kraj
  8,9
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Zator
  100,0
  woj. małopolskie
  117,5
  Polska
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 9 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 9 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Zatorze w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 1 685,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Zator
  1 685,1 km
  Małopolskie
  599,5 km
  Polska
  633,6 km
 • 9,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Zator
  9,5 km
  Województwo
  2,7 km
  Cała Polska
  5,3 km
 • 22 Liczba licencji na taksówki
 • 25 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Zator przechodzą 3 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 28droga krajowa nr 28( Zator - Rudze - Graboszyce - Radocza - Tomice - Wadowice - Gorzeń Dolny - Gorzeń Górny - Świnna Poręba - Skawce - Tarnawa Dolna - Zembrzyce - Sucha Beskidzka - Maków Podhalański - Białka - Juszczyn - Kojszówka - Baranówka - Osielec - Jordanów - Skomielna Biała - Rabka-Zdrój - Raba Niżna - Mszana Dolna - Fornale - Gruszowiec - Dobra - Tymbark - Zamieście - Limanowa - Kanina - Wysokie - Biczyce Górne - Biczyce Dolne - Nowy Sącz - Paszyn - Cieniawa - Grybów - Szymbark - Ropica Polska - Gorlice - Klęczany - Korczyna - Biecz - Siepietnica - Lisówek - Skołyszyn - Siedliska Sławęcińskie - Przysieki - Jasło - Warzyce - Zimna Woda - Szebnie - Jaszczew - Potok - Krosno - Miejsce Piastowe - Iwonicz - Klimkówka - Rymanów - Sieniawa - Besko - Zarszyn - Długie - Nowosielce - Pisarowce - Sanok - Bykowce - Załuż - Tyrawa Wołoska - Kuźmina - Leszczawa Dolna - Bircza - Korzeniec - Boguszówka - Olszany - Śliwnica - Krasiczyn - Dybawka - Prałkowce - Przemyśl - Medyka - granica (Ukraina))
  • DK 44droga krajowa nr 44(Gliwice - Przyszowice - Paniówki - Mikołów - Tychy - Bieruń Stary - Bieruń - Oświęcim - Włosienica - Przeciszów - Zator - Palczowice - Spytkowice - Ryczów - Półwieś - Kossowa - Brzeźnica - Brzezinka - Jaśkowice - Wielkie Drogi - Zelczyna - Borek Szlachecki - Skawina - Kraków)
  • DW 781droga wojewódzka nr 781(Chrzanów - Płaza - Wygiełzów - Babice - Olszyny - Jankowice - Podolsze - Zator - Gierałtowice - Wieprz - Andrychów - Sułkowice - Targanice - Kocierz Moszczanicki - Łękawica)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Zator przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 94Linia kolejowa nr 94: Kraków Płaszów - Oświęcim [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Kraków Płaszów - Kraków Krzemionki - Kraków Bonarka - Kraków Łagiewniki - Kraków Sanktuarium - Kraków Swoszowice - Korabniki - Kraków Sidzina - Skawina - Skawina Zachodnia - Podbory Skawińskie - Zelczyna - Wielkie Drogi - Jaśkowice - Brzeźnica - Półwieś - Ryczów - Spytkowice Kępki - Spytkowice -Zator - Przeciszów - Włosienica - Dwory - Oświęcim)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Zatorze istnieje 80 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 26-go Stycznia

  ul. Adama Mickiewicza

  ul. Aleja 1 Maja

  ul. Aleja 3 Maja

  ul. Andrychowska

  ul. Armii Krajowej

  ul. Blich

  ul. Brzozowa

  ul. Bugajska

  ul. Centralna

  ul. Chrzanowska

  ul. Cicha

  ul. Diamentowa

  ul. Dolina Karpia

  ul. Elizy Orzeszkowej

  al. Fryderyka Chopina

  ul. Generała Józefa Hallera

  ul. Graniczna

  ul. Grunwaldzka

  ul. Górnicza

  ul. Henryka Sienkiewicza

  ul. Jacka Kuronia

  ul. Jagiellońska

  ul. Jana Pawła II

  ul. Jerzego Remera

  ul. Juliusza Słowackiego

  al. Kasztanowa

  ul. Kolejowa

  ul. Kongresowa

  ul. Krakowska

  ul. Królewska

  ul. Krótka

  ul. Księcia Janusza

  ul. Księcia Kazimierza

  ul. Księcia Wacława

  ul. Księcia Władysława

  ul. Księstwa Zatorskiego

  ul. Kwiatowa

  ul. Leszka Palimąki

  ul. Malinowa

  ul. Marii Konopnickiej

  ul. Marii Skłodowskiej-Curie

  pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego

  ul. Mieszka Cieszyńskiego

  ul. Mikołaja Kopernika

  ul. Młyńska

  ul. Nadrzeczna

  ul. Nowa

  ul. Ogrodowa

  ul. Oświęcimska

  ul. Parkowa

  ul. Pawła z Zatora

  ul. Piastowska

  Plac Jana Matejki

  ul. Polna

  ul. Porozumień Sierpniowych

  ul. Potockich

  ul. Romana Rybarskiego

  ul. Rynek

  ul. Różana

  ul. Spadzista

  ul. Stanisława Staszica

  ul. Stanisława Wyspiańskiego

  ul. Stawowa

  ul. Stroma

  ul. Szkolna

  ul. Słoneczna

  pl. Tadeusza Kościuszki

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Wadowicka

  ul. Wiejska

  ul. Wojska Polskiego

  ul. Wszystkich Świętych

  ul. Wąska

  ul. Władysława Grabskiego

  ul. Władysława Reymonta

  ul. Zamkowa

  ul. gen. Władysława Sikorskiego

  ul. św. Rocha

  ul. Żwirki i Wigury