Jedlina-Zdrój w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, atrakcje, kody pocztowe, wynagrodzenie, bezrobocie)

Jedlina-Zdrój - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Jedlina-Zdrój to miasto leżące w południowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa dolnośląskiego, powiatu wałbrzyskiego. Jest siedzibą gminy miejskiej Jedlina-Zdrój.
 • 4 887 Liczba mieszkańców
 • 17,5 km² Powierzchnia
 • 280,1 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1768 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 74 Numer kierunkowy
 • DB Tablice rejestracyjne
 • Leszek Wojciech Orpel Burmistrz miasta
Jedlina-Zdrój na mapie
Identyfikatory
 • 16.345650.7197 Współrzędne GPS
 • 0221021 TERYT (TERC)
 • 0984025 SIMC
Herb miasta Jedlina-Zdrój
Jedlina-Zdrój herb
Flaga miasta Jedlina-Zdrój
Jedlina-Zdrój flaga

Jedlina-Zdrój - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
58-330Poczta Jedlina-Zdrój, ul. Warszawska 10

Jedlina-Zdrój - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Jedlinie-Zdroju)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Oddział w Wałbrzychu
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Kasztanowa 1
58-390 Wałbrzych
Urząd Miasta Jedlina-Zdrój
(74) 845-52-15
(74) 845-52-69
ul. Poznańska 2
58-330 Jedlina-Zdrój

Jedlina-Zdrój - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Jedlina-Zdrój jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 4 887, z czego 52,9% stanowią kobiety, a 47,1% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców zmalała o 6,8%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,9 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy powiatu zawarli w 2017 roku 14 małżeństw, co odpowiada 2,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,8% mieszkańców Jedliny-Zdroju jest stanu wolnego, 51,3% żyje w małżeństwie, 7,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 11,8% to wdowy/wdowcy.

  Jedlina-Zdrój ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -25. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,08 na 1000 mieszkańców Jedliny-Zdroju. W 2017 roku urodziło się 40 dzieci, w tym 32,5% dziewczynek i 67,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 305 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,56 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 41,6% zgonów w Jedlinie-Zdroju spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 29,9% zgonów w Jedlinie-Zdroju były nowotwory, a 5,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Jedliny-Zdroju przypada 18.21 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2017 roku zarejestrowano 61 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 53 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Jedliny-Zdroju 8. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  60,2% mieszkańców Jedliny-Zdroju jest w wieku produkcyjnym, 16,1% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Jedliny-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 4 887 Liczba mieszkańców
 • 2 583 Kobiety
 • 2 304 Mężczyźni
 • 52,9%
  47,1%
 • 112 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 112 kobiet)
 • 89 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 89 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Jedlinie-Zdroju w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Jedlinie-Zdroju w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Jedlinie-Zdroju w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Jedliny-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 42,9 lat Średni wiek mieszkańców
 • Jedlina-Zdrój
  42,9 lat
  Województwo
  42,2 lat
  Kraj
  41,4 lat
 • 44,9 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Jedlina-Zdrój, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Jedliny-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Jedlina-Zdrój, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Jedlina-Zdrój, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Jedlina-Zdrój, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,8% Kawalerowie/Panny
 • Jedlina-Zdrój
  28,9%
  Dolnośląskie
  29,8%
  Cała Polska
  28,8%
 • 24,1% Kobiety
  (Panny)
 • 34,1% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 51,3% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  51,3%
  Dolnośląskie
  53,4%
  Cała Polska
  55,8%
 • 48,1% Kobiety
  (Zamężne)
 • 54,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 11,8% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  11,7%
  Dolnośląskie
  9,7%
  Cała Polska
  9,6%
 • 18,4% Kobiety
  (Wdowy)
 • 4,2% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 7,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  8,0%
  Dolnośląskie
  6,6%
  Kraj
  5,0%
 • 9,1% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,1% Nieustalone
 • Miasto
  0,2%
  Dolnośląskie
  0,5%
  Kraj
  0,8%
 • 0,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Jedlinie-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Jedlinie-Zdroju w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • Tutaj
  2,8
  Dolnośląskie
  4,8
  Cały kraj
  5,0
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • Tutaj
  1,5
  Dolnośląskie
  2,0
  Kraj
  1,7
 • 14 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Jedlinie-Zdroju w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Jedlinie-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • -25 Przyrost naturalny w roku 2017
 • -22 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -3 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -5,08 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -5,1
  woj. dolnośląskie
  -1,3
  Cały kraj
  -0,0
 • Wykres - Przyrost naturalny w Jedlinie-Zdroju w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Jedlinie-Zdroju w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Jedlinie-Zdroju w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Jedlinie-Zdroju w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 40 Urodzenia żywe
 • 13 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 27 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 32,5%
  67,5%
 • 8,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  8,1
  Województwo
  9,8
  Polska
  10,5
 • 31,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Jedlina-Zdrój
  31,6
  woj. dolnośląskie
  41,7
  Kraj
  44,2
 • 11.65 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 11.65
 • 49.97 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 49.97
 • 69.65 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 69.65
 • 58.74 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 58.74
 • 22.15 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 22.15
 • 4.97 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 4.97
 • 3 305 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 276 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 328 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Jedlina-Zdrój
  3 305 g
  woj. dolnośląskie
  3 348 g
  Cała Polska
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 7 Waga 4500g - 4999g
 • 7
 • 36 Waga 4000g - 4499g
 • 36
 • 111 Waga 3500g - 3999g
 • 111
 • 150 Waga 3000g - 3499g
 • 150
 • 64 Waga 2500g - 2999g
 • 64
 • 27 Waga 2000g - 2499g
 • 27
 • 7 Waga 1500g - 1999g
 • 7
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1,08 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Jedlina-Zdrój
  1,08
  woj. dolnośląskie
  1,36
  Cała Polska
  1,45
 • 0,48 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,48
  Województwo
  0,67
  Cała Polska
  0,71
 • 0,56 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,56
  Dolnośląskie
  0,89
  Cały kraj
  1,00
 • Statystyki zgonów w Jedlinie-Zdroju w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 90 Zgony
 • 46 Kobiety
  (Zgony)
 • 44 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 51,1%
  48,9%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 18,2 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  18,2
  woj. dolnośląskie
  10,5
  Cały kraj
  10,1
 • 174,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Jedlina-Zdrój
  174,8
  Województwo
  111,3
  Kraj
  101,5
 • 4,8 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Jedlina-Zdrój
  4,8
  woj. dolnośląskie
  3,8
  Cała Polska
  4,0
 • 3,8 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,8
  woj. dolnośląskie
  3,5
  Cała Polska
  3,2
 • 1,6 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. dolnośląskie
  1,6
  Polska
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie wałbrzyskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 45,9% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  45,9%
  Dolnośląskie
  45,1%
  Polska
  45,7%
 • 25,6% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  25,6%
  woj. dolnośląskie
  27,4%
  Cała Polska
  26,7%
 • 5,2% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  5,2%
  woj. dolnośląskie
  6,3%
  Kraj
  6,1%
 • 8,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  8,5
  Kraj
  5,9
 • 78,7 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. dolnośląskie
  78,7
  Cały kraj
  74,3
 • 343,9 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  343,9
  Województwo
  297,3
  Cała Polska
  274,3
 • 281,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Dolnośląskie
  281,7
  Polska
  261,6
 • 618,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 693,7 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 536,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  618,1
  Województwo
  489,6
  Cała Polska
  469,0
 • 112,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 59,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 165,9 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  112,8
  woj. dolnośląskie
  97,3
  Cały kraj
  87,7
 • 37,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  37,0
  Dolnośląskie
  32,6
  Cała Polska
  31,8
 • 6,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Jedlina-Zdrój
  6,7
  Dolnośląskie
  8,9
  Cała Polska
  8,0
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,5%
  Dolnośląskie
  0,9%
  Cała Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 61 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 31 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 30 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 53 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 32 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 21 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 9 Saldo migracji
 • -1 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 10 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 8 Saldo migracji wewnętrznych
 • -1 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 9 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Jedlinie-Zdroju w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Jedlinie-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 13,3% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 11,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,8% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,0% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,0% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,8% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 22,1% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,1% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Jedlina-Zdrój, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Jedlina-Zdrój - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w Jedlinie-Zdroju oddano do użytku 5 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,02 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Jedlinie-Zdroju to 1 898 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 385 mieszkań. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie większa od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Jedlinie-Zdroju to 4,80 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w Jedlinie-Zdroju to 153,20 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,37% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 82,24% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 78,50% mieszkań posiada łazienkę, 65,44% korzysta z centralnego ogrzewania, a 61,01% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w Jedlinie-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1 898 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 385,00 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Jedlina-Zdrój
  385,00
  woj. dolnośląskie
  396,90
  Kraj
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 65,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Jedlina-Zdrój
  65,20 m2
  woj. dolnośląskie
  72,40 m2
  Cała Polska
  73,80 m2
 • 25,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  25,10 m2
  woj. dolnośląskie
  28,70 m2
  Cała Polska
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 3,40 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,40
  woj. dolnośląskie
  3,84
  Polska
  3,82
 • 2,60 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,60
  Dolnośląskie
  2,52
  Polska
  2,69
 • 0,76 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,76
  Dolnośląskie
  0,66
  Kraj
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Jedlinie-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 5 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 1,02 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  1,02
  Województwo
  5,88
  Kraj
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 8 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 24 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 4,80 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  4,80
  Dolnośląskie
  3,48
  Polska
  3,91
 • 4,91 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  4,91
  Dolnośląskie
  20,49
  Kraj
  18,14
 • 766 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 153,2 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • Jedlina-Zdrój
  153,2 m2
  woj. dolnośląskie
  81,8 m2
  Cała Polska
  92,7 m2
 • 0,16 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Jedlina-Zdrój
  0,16 m2
  woj. dolnośląskie
  0,48 m2
  Polska
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Jedlinie-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 98,37% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Jedlina-Zdrój
  98,37%
  Województwo
  98,59%
  Polska
  96,79%
 • 82,24% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  82,24%
  Województwo
  94,82%
  Polska
  93,66%
 • 78,50% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  78,50%
  Dolnośląskie
  92,57%
  Kraj
  91,31%
 • 65,44% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Jedlina-Zdrój
  65,44%
  Województwo
  81,32%
  Cały kraj
  82,12%
 • 61,01% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Jedlina-Zdrój
  61,01%
  woj. dolnośląskie
  64,85%
  Kraj
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Jedlina-Zdrój - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W Jedlinie-Zdroju na 1000 mieszkańców pracuje 82 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 52,6% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 47,4% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Jedlinie-Zdroju wynosiło w 2017 roku 11,0% (13,4% wśród kobiet i 8,8% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Jedlinie-Zdroju wynosiło 3 638,59 PLN, co odpowiada 80.40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Jedliny-Zdroju 417 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 111 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -306.

  18,6% aktywnych zawodowo mieszkańców Jedliny-Zdroju pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 25,7% w przemyśle i budownictwie, a 17,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Jedlinie-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 82 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Jedlina-Zdrój
  82,0
  Dolnośląskie
  268,0
  Cały kraj
  247,0
 • 11,0% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 13,4% Kobiety
 • 8,8% Mężczyźni
 • Miasto
  11,0%
  Dolnośląskie
  5,7%
  Polska
  6,6%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Jedlinie-Zdroju w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Jedlinie-Zdroju w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Jedlinie-Zdroju w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Jedlinie-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 639 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  3 639 PLN
  Dolnośląskie
  4 655 PLN
  Kraj
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Jedlinie-Zdroju w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Jedlinie-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 417 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 111 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -306 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,27 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Jedlinie-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 18,6% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 14,4% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 23,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 25,7% Przemysł i budownictwo
 • 13,5% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 40,5% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 17,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 18,0% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 17,1% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,6% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 2,1% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 35,2% Pozostałe
 • 50,5% Kobiety
  (pozostałe)
 • 16,6% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Jedlinie-Zdroju w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Jedlinie-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 399 Pracujący ogółem
 • 210 Kobiety
 • 189 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Jedlinie-Zdroju w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 16,1% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 14,5% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,2% W wieku produkcyjnym
 • 54,1% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,1% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 23,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 31,4% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,1% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Jedlina-Zdrój, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 66,1 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Jedlina-Zdrój
  66,1
  woj. dolnośląskie
  63,4
  Cała Polska
  63,4
 • 39,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  39,3
  Województwo
  35,8
  Polska
  34,0
 • 147,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Jedlina-Zdrój
  147,3
  Dolnośląskie
  129,6
  Polska
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 63,5% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 68,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 36,5% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 31,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Jedlina-Zdrój - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W Jedlinie-Zdroju w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 507 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 392 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 60 nowych podmiotów, a 41 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (60) podmiotów zarejestrowano w roku 2017, a najmniej (37) w roku 2011. W tym samym okresie najwięcej (71) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (28) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Jedlinie-Zdroju najwięcej (34) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (487) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,2% (6) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 21,9% (111) podmiotów, a 76,9% (390) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Jedlinie-Zdroju najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (30.6%) oraz Budownictwo (16.8%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 507 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 6 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 111 Przemysł i budownictwo
 • 390 Pozostała działalność
 • 60 Podmioty nowo zarejestrowane w Jedlinie-Zdroju w 2017 roku
 • 41 Podmioty wyrejestrowane w Jedlinie-Zdroju w 2017 roku
 • 392 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 487 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 487
 • 19 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 19
 • 1 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 1
 • 507 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 507
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 26 Spółki handlowe ogółem
 • 26
 • 6  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 6
 • 23  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 23
 • 6    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 6
 • 34 Spółki cywilne ogółem
 • 34
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 392 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 120 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 120
 • 66 Budownictwo
 • 66
 • 32 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 32
 • 28 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 28
 • 27 Transport i gospodarka magazynowa
 • 27
 • 27 Przetwórstwo przemysłowe
 • 27
 • 22 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 22
 • 15 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 15
 • 14 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 14
 • 11 Informacja i komunikacja
 • 11
 • 10 Pozostała działalność
 • 10
 • 9 Edukacja
 • 9
 • 5 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 5
 • 4 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 4
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • 1 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Jedlina-Zdrój - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w Jedlinie-Zdroju stwierdzono szacunkowo 95 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 19,49 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Jedlinie-Zdroju wynosi 80,20% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Jedliny-Zdroju najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 13,89 (wykrywalność 74%) oraz przeciwko mieniu - 7,72 (wykrywalność 58%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,77 (96%), o charakterze gospodarczym - 2,63 (95%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,60 (91%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Jedlinie-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Jedliny-Zdroju.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Jedlina-Zdrój, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 95 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 95
 • 68 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 68
 • 13 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 13
 • 9 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 9
 • 3 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 3
 • 38 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 38
 • 19,49 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Jedlina-Zdrój
  19,49
  Dolnośląskie
  25,10
  Kraj
  19,62
 • 13,89 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  13,89
  Województwo
  17,91
  Cała Polska
  12,07
 • 2,63 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,63
  woj. dolnośląskie
  4,00
  Cały kraj
  4,94
 • 1,77 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,77
  woj. dolnośląskie
  2,10
  Kraj
  1,78
 • 0,60 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,60
  woj. dolnośląskie
  0,49
  Polska
  0,49
 • 7,72 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  7,72
  woj. dolnośląskie
  14,49
  Kraj
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Jedlina-Zdrój, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  80%
  Dolnośląskie
  64%
  Kraj
  72%
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  75%
  woj. dolnośląskie
  55%
  Cała Polska
  60%
 • 95% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  95%
  woj. dolnośląskie
  81%
  Polska
  88%
 • 96% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Jedlina-Zdrój
  96%
  Województwo
  98%
  Cały kraj
  99%
 • 91% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  91%
  woj. dolnośląskie
  83%
  Cała Polska
  84%
 • 58% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  58%
  Województwo
  45%
  Cała Polska
  52%

Jedlina-Zdrój - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu Jedliny-Zdroju wyniosła w 2016 roku 17,7 mln złotych, co daje 3,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 10.4% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu Jedliny-Zdroju - 27.3% została przeznaczona na Dział 852 - Pomoc społeczna. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 801 - Oświata i wychowanie (23.4%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (14.7%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 1,8 mln złotych, czyli 10,1% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Jedliny-Zdroju wyniosła w 2016 roku 18,8 mln złotych, co daje 3,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 12.4% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (32.3%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (26.2%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (21.6%). W budżecie Jedliny-Zdroju wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 627 złotych na mieszkańca (16,5%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 1,1 złotych na mieszkańca (0,0%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 14,2%.
 • Wydatki budżetu w Jedlinie-Zdroju według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Jedliny-Zdroju według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Jedlina-Zdrój, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Jedliny-Zdroju według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  15,0 mln

  3,0 tys(100%)

  17,0 mln

  3,4 tys(100%)

  18,3 mln

  3,6 tys(100%)

  17,8 mln

  3,5 tys(100%)

  14,4 mln

  2,9 tys(100%)

  16,1 mln

  3,2 tys(100%)

  16,1 mln

  3,2 tys(100%)

  17,7 mln

  3,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,2 mln

  438(14.8%)

  2,4 mln

  482(14.3%)

  2,5 mln

  487(13.5%)

  2,5 mln

  498(14.1%)

  2,5 mln

  506(17.6%)

  2,5 mln

  505(15.6%)

  2,5 mln

  497(15.3%)

  4,8 mln

  980(27.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  3,8 mln

  742(25.1%)

  4,0 mln

  789(23.4%)

  3,7 mln

  736(20.4%)

  3,9 mln

  771(21.8%)

  4,1 mln

  816(28.4%)

  4,1 mln

  830(25.6%)

  4,7 mln

  938(28.9%)

  4,1 mln

  838(23.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,2 mln

  438(14.8%)

  2,3 mln

  452(13.4%)

  2,5 mln

  503(14%)

  2,6 mln

  508(14.4%)

  2,5 mln

  502(17.5%)

  2,5 mln

  503(15.6%)

  2,5 mln

  497(15.3%)

  2,6 mln

  528(14.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  535,3 tys

  106(3.6%)

  848,6 tys

  168(5%)

  1,7 mln

  336(9.3%)

  1,2 mln

  245(6.9%)

  846,5 tys

  169(5.9%)

  1,2 mln

  231(7.1%)

  2,9 mln

  580(17.9%)

  1,9 mln

  376(10.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  922,3 tys

  182(6.2%)

  1,1 mln

  223(6.6%)

  984,4 tys

  194(5.4%)

  2,0 mln

  393(11.1%)

  1,5 mln

  306(10.6%)

  890,2 tys

  179(5.5%)

  967,5 tys

  195(6%)

  1,2 mln

  240(6.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,1 mln

  608(20.5%)

  1,7 mln

  339(10.1%)

  2,8 mln

  551(15.3%)

  2,6 mln

  518(14.7%)

  748,3 tys

  150(5.2%)

  1,5 mln

  297(9.2%)

  1,3 mln

  252(7.8%)

  833,4 tys

  169(4.7%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  592,4 tys

  117(4%)

  0,0

  0,0(0%)

  35,0 tys

  6,9(0.2%)

  25,0 tys

  5,0(0.1%)

  28,0 tys

  5,6(0.2%)

  36,0 tys

  7,2(0.2%)

  52,0 tys

  10,5(0.3%)

  670,9 tys

  136(3.8%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  646,2 tys

  128(4.3%)

  1,3 mln

  265(7.9%)

  662,2 tys

  131(3.6%)

  520,0 tys

  103(2.9%)

  534,1 tys

  107(3.7%)

  540,0 tys

  109(3.4%)

  470,0 tys

  94,6(2.9%)

  550,0 tys

  112(3.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  312,8 tys

  61,8(2.1%)

  2,6 mln

  508(15.1%)

  2,4 mln

  480(13.3%)

  1,5 mln

  291(8.2%)

  743,3 tys

  149(5.2%)

  2,2 mln

  434(13.4%)

  234,3 tys

  47,2(1.5%)

  420,4 tys

  85,3(2.4%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  260,5 tys

  51,5(1.7%)

  332,2 tys

  65,7(1.9%)

  456,3 tys

  90,0(2.5%)

  633,7 tys

  126(3.6%)

  459,5 tys

  91,9(3.2%)

  343,3 tys

  69,0(2.1%)

  244,8 tys

  49,3(1.5%)

  224,8 tys

  45,6(1.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  125,7 tys

  24,8(0.8%)

  74,5 tys

  14,7(0.4%)

  128,1 tys

  25,3(0.7%)

  130,0 tys

  25,8(0.7%)

  150,5 tys

  30,1(1%)

  171,5 tys

  34,5(1.1%)

  142,3 tys

  28,6(0.9%)

  133,3 tys

  27,0(0.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  64,6 tys

  12,8(0.4%)

  80,8 tys

  16,0(0.5%)

  87,2 tys

  17,2(0.5%)

  88,4 tys

  17,6(0.5%)

  94,0 tys

  18,8(0.7%)

  98,4 tys

  19,8(0.6%)

  117,5 tys

  23,6(0.7%)

  112,0 tys

  22,7(0.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  132,5 tys

  26,2(0.9%)

  126,3 tys

  25,0(0.7%)

  105,6 tys

  20,8(0.6%)

  137,3 tys

  27,3(0.8%)

  81,7 tys

  16,3(0.6%)

  34,9 tys

  7,0(0.2%)

  41,8 tys

  8,4(0.3%)

  72,4 tys

  14,7(0.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  51,8 tys

  10,2(0.3%)

  2,8 tys

  0,6(0%)

  56,0 tys

  11,0(0.3%)

  4,1 tys

  0,8(0%)

  5,3 tys

  1,1(0%)

  4,8 tys

  1,0(0%)

  46,2 tys

  9,3(0.3%)

  30,4 tys

  6,2(0.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  9,6 tys

  1,9(0.1%)

  29,7 tys

  5,9(0.2%)

  16,7 tys

  3,3(0.1%)

  15,6 tys

  3,1(0.1%)

  12,1 tys

  2,4(0.1%)

  5,5 tys

  1,1(0%)

  17,9 tys

  3,6(0.1%)

  19,0 tys

  3,8(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  11,2 tys

  2,2(0.1%)

  32,4 tys

  6,4(0.2%)

  13,1 tys

  2,6(0.1%)

  880

  0,2(0%)

  9,6 tys

  1,9(0.1%)

  41,8 tys

  8,4(0.3%)

  48,1 tys

  9,7(0.3%)

  5,8 tys

  1,2(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  7,7 tys

  1,5(0.1%)

  4,0 tys

  0,8(0%)

  2,0 tys

  0,4(0%)

  4,9 tys

  1,0(0%)

  5,0 tys

  1,0(0%)

  2,8 tys

  0,6(0%)

  710

  0,1(0%)

  3,9 tys

  0,8(0%)

  Handel

  [Dział 500]

  3,1 tys

  0,6(0%)

  2,3 tys

  0,5(0%)

  2,9 tys

  0,6(0%)

  3,9 tys

  0,8(0%)

  4,9 tys

  1,0(0%)

  1,9 tys

  0,4(0%)

  1,6 tys

  0,3(0%)

  457

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  38,1 tys

  7,5(0.3%)

  45,7 tys

  9,0(0.3%)

  34,3 tys

  6,8(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Jedlinie-Zdroju według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Jedliny-Zdroju według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Jedlina-Zdrój, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Jedliny-Zdroju według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  14,7 mln

  2,9 tys(100%)

  14,9 mln

  2,9 tys(100%)

  15,8 mln

  3,1 tys(100%)

  17,5 mln

  3,5 tys(100%)

  15,9 mln

  3,2 tys(100%)

  17,0 mln

  3,4 tys(100%)

  16,8 mln

  3,4 tys(100%)

  18,8 mln

  3,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  4,2 mln

  831(28.6%)

  4,2 mln

  823(27.9%)

  4,5 mln

  894(28.6%)

  4,9 mln

  969(27.8%)

  5,4 mln

  1,1 tys(34.3%)

  5,5 mln

  1,1 tys(32.1%)

  5,9 mln

  1,2 tys(35.2%)

  6,1 mln

  1,2 tys(32.3%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  3,3 mln

  642(22.1%)

  4,3 mln

  852(28.9%)

  4,3 mln

  839(26.9%)

  4,6 mln

  910(26.1%)

  4,8 mln

  952(29.9%)

  4,7 mln

  937(27.4%)

  4,3 mln

  873(25.8%)

  4,9 mln

  1 000(26.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,7 mln

  332(11.4%)

  1,8 mln

  356(12.1%)

  1,8 mln

  356(11.4%)

  1,9 mln

  374(10.7%)

  1,8 mln

  357(11.2%)

  1,8 mln

  363(10.6%)

  1,8 mln

  353(10.4%)

  4,1 mln

  822(21.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,9 mln

  376(12.9%)

  2,0 mln

  389(13.2%)

  1,6 mln

  313(10%)

  2,5 mln

  488(14%)

  2,0 mln

  402(12.7%)

  1,9 mln

  383(11.2%)

  1,4 mln

  289(8.5%)

  1,9 mln

  385(10.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  511

  0,1(0%)

  231,1 tys

  45,7(1.6%)

  201,2 tys

  39,7(1.3%)

  1,3 mln

  252(7.2%)

  366,1 tys

  73,2(2.3%)

  862,6 tys

  173(5.1%)

  2,0 mln

  405(12%)

  862,8 tys

  175(4.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  124,2 tys

  25,0(0.7%)

  425,5 tys

  86,3(2.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  259,9 tys

  51,3(1.8%)

  73,3 tys

  14,5(0.5%)

  36,3 tys

  7,2(0.2%)

  29,9 tys

  5,9(0.2%)

  100,3 tys

  20,1(0.6%)

  212,8 tys

  42,8(1.3%)

  224,9 tys

  45,3(1.3%)

  204,0 tys

  41,4(1.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  82,6 tys

  16,3(0.6%)

  122,5 tys

  24,2(0.8%)

  125,8 tys

  24,8(0.8%)

  411,9 tys

  81,8(2.3%)

  291,5 tys

  58,3(1.8%)

  96,7 tys

  19,4(0.6%)

  103,0 tys

  20,7(0.6%)

  112,8 tys

  22,9(0.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  53,3 tys

  10,5(0.4%)

  58,2 tys

  11,5(0.4%)

  145,2 tys

  28,6(0.9%)

  105,9 tys

  21,0(0.6%)

  72,1 tys

  14,4(0.5%)

  67,6 tys

  13,6(0.4%)

  50,9 tys

  10,2(0.3%)

  57,5 tys

  11,7(0.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,8 mln

  357(12.3%)

  720,4 tys

  142(4.8%)

  1,2 mln

  242(7.8%)

  1,0 mln

  199(5.7%)

  339,4 tys

  67,9(2.1%)

  846,6 tys

  170(5%)

  386,6 tys

  77,8(2.3%)

  53,0 tys

  10,7(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  88,3 tys

  17,5(0.6%)

  24,0 tys

  4,8(0.2%)

  49,1 tys

  9,7(0.3%)

  45,9 tys

  9,1(0.3%)

  59,4 tys

  11,9(0.4%)

  58,3 tys

  11,7(0.3%)

  56,8 tys

  11,4(0.3%)

  48,8 tys

  9,9(0.3%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  1,4 mln

  271(9.3%)

  1,4 mln

  277(9.4%)

  1,5 mln

  299(9.6%)

  878,5 tys

  175(5%)

  652,4 tys

  130(4.1%)

  992,1 tys

  199(5.8%)

  321,6 tys

  64,7(1.9%)

  48,2 tys

  9,8(0.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,6 tys

  0,3(0%)

  2,7 tys

  0,5(0%)

  37,9 tys

  7,5(0.2%)

  3,9 tys

  0,8(0%)

  5,2 tys

  1,0(0%)

  4,7 tys

  0,9(0%)

  29,5 tys

  5,9(0.2%)

  20,1 tys

  4,1(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  11,2 tys

  2,2(0.1%)

  32,4 tys

  6,4(0.2%)

  13,1 tys

  2,6(0.1%)

  880

  0,2(0%)

  9,6 tys

  1,9(0.1%)

  41,8 tys

  8,4(0.2%)

  48,1 tys

  9,7(0.3%)

  5,8 tys

  1,2(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  398

  0,1(0%)

  2,4 tys

  0,5(0%)

  1,6 tys

  0,3(0%)

  1,2 tys

  0,2(0%)

  964

  0,2(0%)

  4,5 tys

  0,9(0%)

  609

  0,1(0%)

  1,0 tys

  0,2(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1 000

  0,2(0%)

  1 000

  0,2(0%)

  1 000

  0,2(0%)

  1 000

  0,2(0%)

  1 000

  0,2(0%)

  1 000

  0,2(0%)

  1 000

  0,2(0%)

  1 000

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  285,6 tys

  56,3(1.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Jedlina-Zdrój - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1 025 mieszkańców Jedliny-Zdroju jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 516 kobiet oraz 509 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 14,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,8% wykształcenie policealne, 12,8% średnie ogólnokształcące, a 18,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,4% mieszkańców Jedliny-Zdroju, gimnazjalnym 4,6%, natomiast 21,8% podstawowym ukończonym. 1,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa dolnośląskiego mieszkańcy Jedliny-Zdroju mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Jedlinie-Zdroju największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (24,5%) oraz zasadnicze zawodowe (18,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (31,3%) oraz średnie zawodowe (20,2%).

  15,8% mieszkańców Jedliny-Zdroju w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (14,9% wśród dziewczynek i 16,7% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 638 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,73 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,7% ludności (26,2% wśród dziewczynek i 29,3% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 95,44.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 13,0% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,2% wśród dziewczyn i 13,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 26 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 106,76.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 18,5% mieszkańców (19,4% wśród dziewczyn i 17,7% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 25,0% mieszkańców Jedliny-Zdroju w wieku potencjalnej nauki (27,3% kobiet i 22,6% mężczyzn).

 • 14,0% Wykształcenie wyższe
 • Jedlina-Zdrój
  14,0%
  Województwo
  17,9%
  Cała Polska
  17,9%
 • 15,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 11,9% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,8% Wykształcenie średnie i policealne
 • Jedlina-Zdrój
  33,8%
  Dolnośląskie
  35,0%
  Kraj
  33,3%
 • 35,8% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 31,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,8% Wykształcenie policealne
 • Jedlina-Zdrój
  2,8%
  Dolnośląskie
  3,1%
  Polska
  2,7%
 • 3,5% Kobiety
  (policealne)
 • 2,0% Mężczyźni
  (policealne)
 • 12,8% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Jedlina-Zdrój
  12,8%
  Województwo
  12,9%
  Polska
  12,4%
 • 16,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,3% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Jedlina-Zdrój
  18,1%
  Województwo
  18,9%
  Kraj
  18,1%
 • 16,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 24,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  24,4%
  woj. dolnośląskie
  22,8%
  Cała Polska
  22,9%
 • 18,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 31,3% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 4,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  4,6%
  Dolnośląskie
  4,7%
  Cała Polska
  5,2%
 • 3,9% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,3% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 21,8% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  21,8%
  Województwo
  18,1%
  Polska
  19,3%
 • 24,5% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 18,8% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  1,4%
  Dolnośląskie
  1,4%
  Cała Polska
  1,4%
 • 1,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,2% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Jedlinie-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 638 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Jedlina-Zdrój
  638,0
  Województwo
  819,0
  Cały kraj
  811,0
 • 1,73 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Miasto
  1,73
  Dolnośląskie
  0,97
  Cała Polska
  1,01
 •  
 • 3,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 3,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 0,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Jedlinie-Zdroju

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Jedlinie-Zdroju aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety
  Niepubliczne
  74 845-53-32
  ul. Piastowska 8
  58-330 Jedlina-Zdrój
  ---
 • Szkoły podstawowe w Jedlinie-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 95,44 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  95,44
  Województwo
  96,05
  Cały kraj
  96,62
 • 88,97 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  88,97
  Dolnośląskie
  91,14
  Cała Polska
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Jedlina-Zdrój) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Jedlina-Zdrój) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 19 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Jedlina-Zdrój
  19,0
  Dolnośląskie
  19,0
  Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 19 Szkoły podstawowe ogółem
 • 19
 • 19 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 19
 • 19 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 19
 •  
 • 15,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 11,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Jedlinie-Zdroju

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Jedlinie-Zdroju aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Miejska Szkoła Podstawowa w Jedlinie - Zdroju (Janusz Korczak)
  Publiczna
  74 845-52-85
  74 845-52-85
  ul. Jana Pawła II 5
  58-330 Jedlina-Zdrój
  1530025
 • Szkoły gimnazjalne w Jedlinie-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 106,76 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Miasto
  106,76
  Dolnośląskie
  98,13
  Cały kraj
  100,01
 • 99,32 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Miasto
  99,32
  Województwo
  88,95
  Polska
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Jedlina-Zdrój) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Jedlina-Zdrój) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 26 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Jedlina-Zdrój
  26,0
  Województwo
  21,0
  Cały kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 26 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 26
 • 26 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 26
 • 26 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 26
 •  
 • 13,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 7,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół gimnazjalnych w Jedlinie-Zdroju

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Jedlinie-Zdroju aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Gimnazjum Miejskie im. Jana Pawła II (Jan Paweł II)
  Publiczne
  74 845-53-33
  74 845-53-33
  ul. Słowackiego 5
  58-330 Jedlina-Zdrój
  614821
 • Edukacyjne grupy wieku w Jedlinie-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • 15,8% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 14,9% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,7% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,7% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,2% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,3% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,0% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,2% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,8% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 18,5% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 19,4% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,7% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 25,0% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 27,3% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 22,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Jedlina-Zdrój, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Jedlina-Zdrój, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Jedlina-Zdrój, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Jedlina-Zdrój - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Jedlinie-Zdroju

 • Według danych GUS z 2017 roku w Jedlinie-Zdroju znajdował się 1 hotel (kategorii ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • hostele: 1
  • zakłady uzdrowiskowe: 2
  • kwatery agroturystyczne: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 2
  • drzwi automatycznie otwierane: 2
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 3


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 1 (liczba sal: 1, liczba miejsc: 100)
  • z nagłośnieniem: 1
  • z projektorem multimedialnym: 1
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 1
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 3


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Jedlinie-Zdroju w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Jedlinie-Zdroju
  (Źródło: GUS, 2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w Jedlinie-Zdroju: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 43 (uczestnicy: 38 040)
  • wystawy: 2 (uczestnicy: 70)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 5 (uczestnicy: 34 000)
  • koncerty: 2 (uczestnicy: 300)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 24 (uczestnicy: 3 000)
  • konkursy: 2 (uczestnicy: 70)
  • pokazy teatralne: 2 (uczestnicy: 280)
  • warsztaty: 4 (uczestnicy: 120)
  • inne: 2 (uczestnicy: 200)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 14 (członkowie: 220)
  • plastyczne/techniczne: 3 (członkowie: 50)
  • taneczne: 2 (członkowie: 40)
  • muzyczne: 2 (członkowie: 25)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 2 (członkowie: 25)
  • literackie: 1 (członkowie: 20)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 10)
  • inne: 3 (członkowie: 50)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1


  Według danych z 2016 w Jedlinie-Zdroju działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 17 944 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 17 644 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 4
  • dostępne dla czytelników: 1
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 1
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  Według danych z 2016 w Jedlinie-Zdroju działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 230 członków. Zarejestrowano 210 ćwiczących (mężczyźni: 180, kobiety: 30, chłopcy do lat 18: 115, dziewczęta do lat 18: 25). Aktywnych było 5 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (1), instruktora sportowego (3) oraz inne osoby (4).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Jedlinie-Zdroju w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Jedlinie-Zdroju
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Jedliny-Zdroju znajduje się 22 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Jedlinie-Zdroju
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pałac z XVIII w. (ul. Noworudzka 15)dnia 1964-12-15, wykaz dokumentów: 1212 z 1964-12-15; A/4222/1212/Wł z 2010-11-08
  • Inny budynek mieszkalny z XVII w. (ul. Hoża 6)dnia 1966-06-30, wykaz dokumentów: 1736 z 1966-06-30; A/4221/1736 z 2010-11-08
  • Pałac z 1862 - 1864 (ul. Zamkowa 8)dnia 1978-01-27, wykaz dokumentów: 686/WŁ z 1978-01-27; A/4224/686/Wł z 2010-11-08
  • Oficyna mieszkalna z 1860 - 1870dnia 1978-01-27, wykaz dokumentów: 686/WŁ z 1978-01-27; A/4224/686/Wł z 2010-11-08
  • Oficyna mieszkalna z 1860 - 1870 (ul. Zamkowa 2)dnia 1978-01-27, wykaz dokumentów: 686/WŁ z 1978-01-27; A/4224/686/Wł z 2010-11-08
  • Zespół - pałac z 1862 - 1889dnia 1978-01-27, wykaz dokumentów: 686/WŁ z 1978-01-27; A/4224/686/Wł z 2010-11-08
  • Park z 1862 - 1864dnia 1978-01-27, wykaz dokumentów: 686/WŁ z 1978-01-27; A/4224/686/Wł z 2010-11-08
  • Poczta z pocz. XX w. (ul. Warszawska 6)dnia 1984-11-29, wykaz dokumentów: 1021/WŁ z 1984-11-29; A/4223/1021/Wł z 2010-11-08
  • Dom zdrojowy z 3. ćw. XIX w. (ul. plac Zdrojowy 1)dnia 1985-05-03, wykaz dokumentów: 1127/WŁ z 1985-05-03; A/4216/1127/Wł z 2010-11-08
  • Inny budynek mieszkalny z końca XIX w. (ul. Warszawska 2)dnia 1985-05-03, wykaz dokumentów: 1128/WŁ z 1985-05-03; A/4217/1128/Wł z 2010-11-08
  • Inny budynek mieszkalny z końca XVIII w.dnia 1985-05-03, wykaz dokumentów: 1129/WŁ z 1985-05-03; A/4218/1129/Wł z 2010-11-08
  • Willa z przełomu XIX/XX w. (ul. Piastowska 7)dnia 1985-05-03, wykaz dokumentów: 1130/WŁ z 1985-05-03; A/4214/1130/Wł z 2010-11-08
  • Willa z przełomu XIX/XX w. (ul. Cmentarna 1)dnia 1985-05-03, wykaz dokumentów: 1131/WŁ z 1985-05-03; A/4212/1131/Wł z 2010-11-08
  • Inny budynek mieszkalny z końca XIX w. (ul. Wałbrzyska 1)dnia 1985-05-03, wykaz dokumentów: 1132/WŁ z 1985-05-03; A/4213/1132/Wł z 2010-11-08
  • Inny budynek mieszkalny z 1. ćw. XX w. (ul. Chojnowska 12)dnia 1985-05-03, wykaz dokumentów: 1133/WŁ z 1985-05-03; A/4211/1133/Wł z 2010-11-08
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w. (ul. Chojnowska 7)dnia 1985-05-03, wykaz dokumentów: 1134/WŁ z 1985-05-03; A/4215/1134/Wł z 2010-11-08
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Jasna 4)dnia 1985-05-03, wykaz dokumentów: 1135/WŁ z 1985-05-03; A/4219/1135/Wł z 2010-11-08
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XVIII w. (ul. plac Zdrojowy 8)dnia 1985-05-03, wykaz dokumentów: 1136/WŁ z 1985-05-03; A/4220/1136/Wł z 2010-11-08
  • Park z 1820 - 1830dnia 1991-04-30, wykaz dokumentów: 1333/WŁ z 1991-04-30; A/4210/1333/Wł z 2010-11-08
  • Dworzec z 1878 r. (ul. Kłodzka 59)dnia 1996-03-25, wykaz dokumentów: 1488/WŁ z 1996-03-25; 1488/Wł z 1997-12-03; A/4209/1488/Wł z 2010-11-08
  • Dworzec z 1902 r. (ul. aleja Czynu Społecznego 20)dnia 1996-03-25, wykaz dokumentów: 1490/WŁ z 1996-03-25; A/4208/1490/Wł z 2010-11-08
  • Kościół z 1855 - 1863 (ul. Jana Pawła II 2)dnia 2002-02-25, wykaz dokumentów: 80/A/02 z 2002-02-25
 • Formy ochrony przyrody w Jedlinie-Zdroju
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Jedliny-Zdroju znajduje się 11 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Jedlinie-Zdroju
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Park Krajobrazowy Gór SowichData ustanowienia: 1991-12-13, Opis granicy: Opis granic Parku Krajobrazowego Gór Sowich (Załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Wojewody Dolnośląskiego z dnia z dnia 15 maja 2006 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Gór Sowich) Park składa się z dwóch części: a. Kompleks pomiędzy Pieszycami Walimiem a Jugowem. Północną granicę stanowi skraj lasów ciągnących się wzdłuż drogi nr 383 z Pieszyc do Walimia. Od Góry Grodzisko (476 m) w kierunku zachodnim granica parku omija zabudowę Rościszowa Lasocina i Potoczka. Za miejscowością Potoczek skrajem lasu: oddziałów 166 168 169 170 161 158 155 156 157 160 164 165 194 193 Nadleśnictwa Świdnica wyłącza Polanę Potoczkową ze schroniskiem Bacówka i dolną stacją wyciągu na Wielką Sowę dalej biegnie drogą Walim-Pieszyce przez Przełęcz Waiimską. Na wysokości dawnej kopalni srebra („Silberloch”) schodzi na drugą stronę drogi obejmując oddział leśny nr 11 Nadleśnictwa Wałbrzych ponownie wraca na drogę i dochodzi do obszaru zabudowań Walimia. Tu odchodzi od drogi i po krawędzi lasu: oddziałów 15 i 21 Nadleśnictwa Wałbrzych omijając boisko sportowe oraz obejmując Cmentarz Ofiar Zbrodni Hitlerowskich w miejscowości Walim kieruje się do drogi z Walimia do Rzeczki Górnej. Przechodzi na drugą stronę drogi obejmując swym zasięgiem oddział leśny nr 65 Nadleśnictwa Wałbrzych. Z powrotem wraca do drogi Walim - Rzeczka Górna przechodzi na jej drugą stronę i brzegiem_kompleksu leśnego: oddziały 22 23 24 26 24 27 40 48 44 43 41 Nadleśnictwa Wałbrzych oddziały 9 13 14 27 26 25 29 33 34 39 40 41 48 47 54 55 53 67 64 70 71 72 73 74 87 Nadleśnictwa Jugów biegnie w kierunku południowym omijając od wschodu grunty rolne Rzeczki Sokolca Jugowa Przygórza do Woliborza. Następnie drogą Wolibórz-Bielawa przez przełęcz Woliborską dochodzi do Jodłownika. Stąd schodzi na skraj lasu oddziałów 300 299 294 293 287 286 274 280 266 256 255 254 247 231 233 226 223 222 214 215 216 217 218 219 221 203 204 197 189 187 186 187 183 181 180 179 178 177 176 175 Nadleśnictwa Świdnica kierując się na północny-zachód omijając od zachodu zabudowę Jodłownika Nowej Bielawy i Bielawy obejmując Kamieniczki i wyłączając Kamionki dochodzi do Pieszyc. Omijając zabudowania Pieszyc brzegiem kompleksu leśnego: oddział 174 dochodzi do oddziału 166 Nadleśnictwa Świdnica. b. Kompleks leśny pomiędzy Głuszycą a Walimiem. Granica kompleksu biegnie na wschodzie skrajem lasu od oddziału leśnego nr 75 w kierunku na południe granicą rolno-leśną oddziałów nr 76 77 81 120 124 125 i 123 Nadleśnictwa Wałbrzych. Na południe od oddziału nr 127 w kierunku na zachód granicą lasu oddziałów nr 127 126 115 112 111 109 90 96 98 97 i 94 Nadleśnictwa Wałbrzych. Na północy - od oddziału nr 94 do oddziału nr 74 linią podziałową j d b - dalej oddziały nr 69 73 68 67 71 i 70 do styku z granicą oddziału 75 Nadleśnictwa Wałbrzych. UWAGA: W przypadku gdy mowa o przebiegu granicy po drodze publicznej - przyjmuje się że granica biegnie krawędzią drogi przylegającą do terenu Parku., Powierzchnia: 8140.67 ha
  • Park Krajobrazowy Sudetów WałbrzyskichData ustanowienia: 1998-12-29, Opis granicy: ZAŁĄCZNIK Nr 1 do rozporządzenia Nr 7 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Sudetów Wałbrzyskich 1. Opis granic Parku Krajobrazowego Sudetów Wałbrzyskich Na wschodzie od granicy państwa w kierunku na północ rozdzieleniem leśnym pomiędzy oddziałami nr 235 i 234 oraz 233 i 227 do linii zwartych kompleksów leśnych obok miejscowości Łomnica i Grzmiąca do szosy z Głuszycy do Unisławia. Następnie na północ obejmując swym zasięgiem wzniesienie pod którym przechodzi tunel kolejowy ze stacji Jedlina-Zdrój do Głuszycy granicą rolną przechodzi koło miejscowości Glinica i Kamieńsk w kierunku północno-zachodnim do tunelu kolejowego pod górę Wołowice dalej linią prostą do wylotu w dzielnicy Wałbrzych-Podgórze. Od tego miejsca skręca na południowy zachód granicą kompleksów leśnych obejmując swym zasięgiem Zamkową Górę na Podgórzu. W miejscowości Glinik skręca gwałtownie na południe a następnie na wschód do Kamionek i dalej na południe granicą lasów do drogi Rybnica Leśna-Głuszyca. Po przejściu przez szosę omijając pola uprawne Rybnicy dochodzi do przesmyku pomiędzy górę Klin a wzniesieniem bez nazwy o wysokości 890 m. Dalej do rozległych łąk pod schroniskiem Andrzejówka skręcając na zachód do wzniesienia Krzywuchy /788m/ potem skręca na północ przez szczyt góry Bukowiec /883m/ dalej granicą lasów od północy dochodzi do strumienia na polach Unisławia Śl. aż do podnóża góry Stożek Wielki /840m/. Następnie skręca na północ potem na południe do szosy Unisław Śląski-Mieroszów. Przechodzi przez drogę i tory kolejowe aby po granicy lasu gwałtownie skręcić na północ pod górę Sokółka /801m/ następnie obok torów kolejowych z Mieroszowa do Kuźnic Świdnickich. Przy placu sportowym obok szybu kopalnianego Barbara biegnie brzegiem lasów do drogi z Lesieńca do Grząd Dolnych i Górnych. Z tego miejsca skrajem lasów biegnie do gruntów wsi Kochanów omijając wydzielone tereny zalewu w Grzędach Górnych dalej do miejscowości Kowalowa na wschodzie gdzie przecina szosę Mieroszów--Unisław Śl. Tu biegnie na południe wschodnią stroną szosy aby pod górę Jatki /659m/ aby zmienić kierunek na wschód do granicy z Czechami., Powierzchnia: 6493.0 ha, Powierzchnia otuliny: 2894.6 ha
  • Góry Kamienne - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2009-03-06, Powierzchnia: 24098.85 ha
  • Ostoja Nietoperzy Gór Sowich - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2009-03-06, Powierzchnia: 21324.86 ha
  • Sudety Wałbrzysko-Kamiennogórskie - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2011-02-19, Powierzchnia: 31577.91 ha
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2008-08-08, Opis granicy: Rośnie przed budynkiem zlokalizowanym przy ul. Cmentarnej 1 w sąsiedztwie pomnikowego ambrowca
  • Pomnik przyrodyOpis: Posusz w koronie ok. 20%, Data ustanowienia: 2008-08-08, Opis granicy: Rośnie przed budynkiem zlokalizowanym przy ul. Cmentarnej 1 w sąsiedztwie pomnikowej sosny
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2008-08-08, Opis granicy: Rośnie przy ul. Warszawskiej niewiele ponad 100 m od skrzyżowania z ul. Wałbrzyską
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2008-08-08, Opis granicy: Rośnie przed budynkiem zlokalizowanym przy ul. Poznańskiej 3
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2008-08-08, Opis granicy: Rośnie przy zachodniej ścianie budynku zlokalizowanego przy Placu Zdrojowym 1
  • Pomnik przyrodyOpis: komin wulkaniczny - Ryolit częściowo zjaspisowany, Data ustanowienia: 2008-08-08, Opis granicy: Znajduje się przy ul. Kłodzkiej na wysokości skrzyżowania z ul. Mostową

Jedlina-Zdrój - Transport i komunikacja(ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017) • W 2017 roku w Jedlinie-Zdroju znajdowało się 1 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 1 parking w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 taksówek oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również dane o wypadkach drogowych oraz rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu wałbrzyskiego.

  Powiat wałbrzyski - dane o wypadkach i pojazdach
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 1 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 1 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Jedlinie-Zdroju w latach 2013 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 286,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Jedlina-Zdrój
  286,5 km
  Dolnośląskie
  376,9 km
  Kraj
  388,2 km
 • 1,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Jedlina-Zdrój
  1,0 km
  woj. dolnośląskie
  2,6 km
  Polska
  3,2 km
 • 1 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Jedlina-Zdrój przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 381droga wojewódzka nr 381(Wałbrzych - Jedlina-Zdrój - Głuszyca - Głuszyca Górna - Świerki - Świerki Dolne - Ludwikowice Kłodzkie - Nowa Ruda - Bożków - Święcko - Gorzuchów - Bierkowice - Gołogłowy - Kłodzko)
  • DW 383droga wojewódzka nr 383( Jedlina-Zdrój - Olszyniec - Jugowice - Walim - Rościszów - Pieszyce - Dzierżoniów)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Jedlina-Zdrój nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 286Linia kolejowa nr 286: Kłodzko Główne - Wałbrzych Główny [o znaczeniu drugorzędnym] (Kłodzko Główne - Bierkowice - Gorzuchów Kłodzki - Ścinawka Średnia - Nowa Ruda - Nowa Ruda Przedmieście - Zdrojowisko - Ludwikowice Kłodzkie - Świerki Dolne - Bartnica - Głuszyca Górna - Głuszyca - Jedlina Zdrój - Jedlina Górna - Wałbrzych Główny)
  • LK 291Linia kolejowa nr 291: Boguszów Gorce Wschód - Mieroszów [o znaczeniu drugorzędnym] (Boguszów-Gorce Wschód - Unisław Śląski - Mieroszów)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Jedlinie-Zdroju istnieje 67 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Adama Mickiewicza

  ul. Akacjowa

  ul. Aleksandra Fredry

  ul. Barbary

  ul. Bloki Kolejowe

  ul. Boczna

  ul. Bolesława Chrobrego

  ul. Bolesława Prusa

  ul. Brzozowa

  ul. Chojnowska

  ul. Chopina

  ul. Cmentarna

  ul. Cypriana Kamila Norwida

  ul. Czesława Miłosza

  al. Czynu Społecznego

  ul. Dolna

  ul. Dworcowa

  ul. Dzika

  ul. Długa

  ul. Górna

  ul. Górnicza

  ul. Henryka Sienkiewicza

  ul. Hoża

  ul. Jana Kochanowskiego

  ul. Jana Pawła II

  ul. Jasna

  ul. Juliana Tuwima

  ul. Józefa Bema

  ul. Kamienna

  ul. Konopnickiej

  ul. Kościelna

  ul. Krótka

  ul. Kłodzka

  ul. Leśna

  ul. Lipowa

  ul. Marii Dąbrowskiej

  ul. Moniuszki

  ul. Mostowa

  ul. Narutowicza

  al. Niepodległości

  ul. Noworudzka

  ul. Ogrodowa

  ul. Partyzantów

  ul. Piastowska

  ul. Piękna

  ul. Pokrzywianka

  ul. Poznańska

  ul. Południowa

  ul. Północna

  ul. Reja

  ul. Reymonta

  ul. Spacerowa

  ul. Słowackiego

  ul. Tytusa Chałubińskiego

  ul. Warszawska

  ul. Wałbrzyska

  ul. Władysława Andersa

  ul. Władysława Sikorskiego

  ul. Włościańska

  ul. Zagórska

  ul. Zakopiańska

  ul. Zamkowa

  ul. Zbigniewa Herberta

  pl. Zdrojowy

  pl. Zwycięstwa

  ul. Łąkowa

  ul. Świdnicka