Jedlina-Zdrój w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Jedlina-Zdrój - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Jedlina-Zdrój to miasto leżące w południowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa dolnośląskiego, powiatu wałbrzyskiego. Jest siedzibą gminy miejskiej Jedlina-Zdrój.
 • 4 682 Liczba mieszkańców
 • 17,5 km² Powierzchnia
 • 268,3 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1768 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 74 Numer kierunkowy
 • DB Tablice rejestracyjne
 • Leszek Wojciech Orpel Burmistrz miasta
Jedlina-Zdrój na mapie
Identyfikatory
 • 16.345650.7197 Współrzędne GPS
 • 0221021 TERYT (TERC)
 • 0984025 SIMC
Herb miasta Jedlina-Zdrój
Jedlina-Zdrój herb
Flaga miasta Jedlina-Zdrój
Jedlina-Zdrój flaga

Jak Jedlina-Zdrój wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Jedlina-Zdrój na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Jedlina-Zdrój wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Jedlina-Zdrój plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
1Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów osobowych
1Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami osobowymi
1Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami ciężarowymi
6Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
6Miasta w Polsce z największą liczbą autobusów
11Miasta w Polsce z największą liczbą samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
20Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów na 1000 mieszkańców
23Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw stwierdzonych na 1000 mieszkańców
26Miasta w Polsce z najstarszymi autobusami
29Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze gospodarczym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
35Miasta w Polsce z najstarszymi motocyklami
36Miasta w Polsce z najdłuszymi bus-pasami
37Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych
43Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych
48Miasta z największym odsetkiem rozwódek/rozwodników w Polsce
58Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
65Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
83Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze kryminalnym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
88Miasta z największym odsetkiem singielek/singli w Polsce
118Miasta z największym bezrobociem rejestrowanym w Polsce
141Miasta w Polsce z największą liczbą prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
152Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko mienu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
153Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem gimnazjalnym w Polsce
175Miasta w Polsce z największą liczbą motocykli
187Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja)

Jedlina-Zdrój - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
58-330Poczta Jedlina-Zdrój, ul. Warszawska 10

Jedlina-Zdrój - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Jedlinie-Zdroju)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Oddział w Wałbrzychu
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Kasztanowa 1
58-390 Wałbrzych
Urząd Miasta Jedlina-Zdrój
(74) 845-52-15
(74) 845-52-69
ul. Poznańska 2
58-330 Jedlina-Zdrój

Jedlina-Zdrój - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Jedlina-Zdrój jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 4 682, z czego 52,7% stanowią kobiety, a 47,3% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców zmalała o 10,7%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,9 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Jedliny-Zdroju zawarli w 2022 roku 19 małżeństw, co odpowiada 4,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  30,6% mieszkańców Jedliny-Zdroju jest stanu wolnego, 49,8% żyje w małżeństwie, 9,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,6% to wdowy/wdowcy.

  Jedlina-Zdrój ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -67. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -14,19 na 1000 mieszkańców Jedliny-Zdroju. W 2022 roku urodziło się 20 dzieci, w tym 55,0% dziewczynek i 45,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 286 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,39 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 40,3% zgonów w Jedlinie-Zdroju spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 18,4% zgonów w Jedlinie-Zdroju były nowotwory, a 5,3% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Jedliny-Zdroju przypada 18.42 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 56 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 75 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Jedliny-Zdroju -19. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 1 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -1.

  57,4% mieszkańców Jedliny-Zdroju jest w wieku produkcyjnym, 16,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 26,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Jedliny-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 682 Liczba mieszkańców
 • 2 467 Kobiety
 • 2 215 Mężczyźni
 • 52,7%
  47,3%
 • 111 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 111 kobiet)
 • 90 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 90 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Jedlinie-Zdroju w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Jedlinie-Zdroju w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Jedlinie-Zdroju w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Jedliny-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 43,9 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  43,9 lat
  Dolnośląskie
  42,8 lat
  Cała Polska
  42,1 lat
 • 46,0 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Jedlina-Zdrój, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Jedliny-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Jedlina-Zdrój,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Jedlina-Zdrój,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Jedlina-Zdrój,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 30,6% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  30,8%
  Dolnośląskie
  31,1%
  Cała Polska
  29,1%
 • 25,4% Kobiety
  (Panny)
 • 36,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 49,8% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  49,9%
  Dolnośląskie
  50,8%
  Kraj
  54,0%
 • 48,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 51,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,6% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  9,5%
  Dolnośląskie
  8,3%
  Kraj
  8,5%
 • 15,1% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 9,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  9,9%
  Dolnośląskie
  9,5%
  Cały kraj
  7,6%
 • 10,6% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 9,0% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Tutaj
  0,0%
  Dolnośląskie
  0,4%
  Kraj
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Jedlinie-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Jedlinie-Zdroju w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,0 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  4,0
  woj. dolnośląskie
  4,3
  Cały kraj
  4,1
 • 1,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  1,2
  Województwo
  1,8
  Polska
  1,6
 • 19 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Jedlinie-Zdroju w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Jedlinie-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -67 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -35 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -32 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -14,19 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Jedlina-Zdrój
  -14,2
  woj. dolnośląskie
  -4,6
  Kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Jedlinie-Zdroju w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Jedlinie-Zdroju w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Jedlinie-Zdroju w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Jedlinie-Zdroju w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 20 Urodzenia żywe
 • 11 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 9 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 55,0%
  45,0%
 • 4,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Jedlina-Zdrój
  4,2
  woj. dolnośląskie
  7,9
  Cała Polska
  8,1
 • 26,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Jedlina-Zdrój
  26,6
  woj. dolnośląskie
  33,7
  Cała Polska
  35,1
 • 7 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7
 • 42 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 42
 • 80 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 80
 • 58 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 58
 • 21 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 21
 • 4 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 4
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 286 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 169 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 399 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 286 g
  Województwo
  3 335 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 5 Waga 4500g - 4999g
 • 5
 • 18 Waga 4000g - 4499g
 • 18
 • 91 Waga 3500g - 3999g
 • 91
 • 121 Waga 3000g - 3499g
 • 121
 • 55 Waga 2500g - 2999g
 • 55
 • 18 Waga 2000g - 2499g
 • 18
 • 4 Waga 1500g - 1999g
 • 4
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1,07 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,07
  Dolnośląskie
  1,20
  Cały kraj
  1,26
 • 0,53 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,53
  woj. dolnośląskie
  0,58
  Cały kraj
  0,61
 • 0,39 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Jedlina-Zdrój
  0,39
  Województwo
  0,63
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Jedlinie-Zdroju w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 87 Zgony
 • 46 Kobiety
  (Zgony)
 • 41 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 52,9%
  47,1%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 18,4 Zgony na 1000 ludności
 • Jedlina-Zdrój
  18,4
  woj. dolnośląskie
  12,5
  Cała Polska
  11,9
 • 256,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  256,2
  woj. dolnośląskie
  158,8
  Cała Polska
  147,0
 • 9,5 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  9,5
  Dolnośląskie
  3,9
  Cały kraj
  3,8
 • 3,9 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Jedlina-Zdrój
  3,9
  Dolnośląskie
  3,3
  Cały kraj
  3,1
 • 0,8 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. dolnośląskie
  0,8
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie wałbrzyskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 40,3% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  40,3%
  woj. dolnośląskie
  43,0%
  Kraj
  34,8%
 • 18,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  18,4%
  Dolnośląskie
  19,7%
  Cała Polska
  19,6%
 • 5,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  5,3%
  Województwo
  6,2%
  Cała Polska
  5,4%
 • 145 Zgony spowodowane COVID-19
 • 13,3 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. dolnośląskie
  13,3
  Kraj
  13,3
 • 87,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Dolnośląskie
  87,1
  Cały kraj
  74,4
 • 308,9 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  308,9
  Województwo
  273,5
  Kraj
  268,1
 • 256,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. dolnośląskie
  256,8
  Cały kraj
  246,5
 • 677,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 694,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 659,4 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  677,4
  Dolnośląskie
  597,6
  Cała Polska
  475,8
 • 86,5 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 23,5 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 148,9 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Jedlina-Zdrój
  86,5
  Dolnośląskie
  108,7
  Cała Polska
  70,6
 • 14,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  14,3
  Dolnośląskie
  29,9
  Cała Polska
  32,6
 • 3,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Jedlina-Zdrój
  3,6
  woj. dolnośląskie
  6,0
  Kraj
  6,9
 • 0,2% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Jedlina-Zdrój
  0,2%
  woj. dolnośląskie
  0,5%
  Cała Polska
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 56 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 27 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 29 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 75 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 44 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 31 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -20 Saldo migracji
 • -17 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -3 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -19 Saldo migracji wewnętrznych
 • -17 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -2 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -1 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Jedlinie-Zdroju w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Jedlinie-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 14,0% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,5% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,7% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 64,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 61,8% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,0% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 21,8% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 25,7% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 17,3% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Jedlina-Zdrój, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Jedlina-Zdrój - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Jedlinie-Zdroju oddano do użytku 1 mieszkanie. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,21 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Jedlinie-Zdroju to 1 937 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 414 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Jedlinie-Zdroju to 5,00 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Jedlinie-Zdroju to 130,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,86% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 84,09% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 79,29% mieszkań posiada łazienkę, 73,92% korzysta z centralnego ogrzewania, a 64,46% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu wałbrzyskiego.

  Powiat wałbrzyski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Jedlinie-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 937 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 413,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  413,70
  woj. dolnośląskie
  448,20
  Cała Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 67,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  67,30 m2
  woj. dolnośląskie
  70,80 m2
  Polska
  75,30 m2
 • 27,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  27,90 m2
  Dolnośląskie
  31,70 m2
  Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,50 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,50
  Dolnośląskie
  3,67
  Kraj
  3,83
 • 2,42 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,42
  Województwo
  2,23
  Kraj
  2,42
 • 0,69 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,69
  Dolnośląskie
  0,61
  Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Jedlinie-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 1 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 0,21 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,21
  Dolnośląskie
  7,66
  Kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 5 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Jedlina-Zdrój
  5,00
  woj. dolnośląskie
  3,62
  Cała Polska
  3,89
 • 1,07 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Jedlina-Zdrój
  1,07
  woj. dolnośląskie
  27,76
  Polska
  24,56
 • 130 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 130,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Jedlina-Zdrój
  130,0 m2
  Województwo
  86,4 m2
  Polska
  92,3 m2
 • 0,03 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,03 m2
  Województwo
  0,66 m2
  Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Jedlinie-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 98,86% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  98,86%
  Dolnośląskie
  98,19%
  Kraj
  97,71%
 • 84,09% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Jedlina-Zdrój
  84,09%
  Województwo
  95,29%
  Cały kraj
  95,10%
 • 79,29% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Jedlina-Zdrój
  79,29%
  woj. dolnośląskie
  93,85%
  Kraj
  93,66%
 • 73,92% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Jedlina-Zdrój
  73,92%
  Dolnośląskie
  84,79%
  Cały kraj
  85,62%
 • 64,46% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  64,46%
  Dolnośląskie
  64,70%
  Polska
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Jedlina-Zdrój - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Jedlinie-Zdroju na 1000 mieszkańców pracuje 299osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w Jedlinie-Zdroju wynosiło w 2022 roku 12,5% (12,5% wśród kobiet i 12,5% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Jedlinie-Zdroju wynosiło 5 431,27 PLN, co odpowiada 81.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Jedliny-Zdroju 417 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 111 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -306.

  11,0% aktywnych zawodowo mieszkańców Jedliny-Zdroju pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 26,0% w przemyśle i budownictwie, a 22,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,5% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Jedlinie-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 299 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  299,0
  Dolnośląskie
  402,0
  Kraj
  402,0
 • 12,5% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 12,5% Kobiety
 • 12,5% Mężczyźni
 • Jedlina-Zdrój
  12,5%
  woj. dolnośląskie
  4,5%
  Cała Polska
  5,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Jedlinie-Zdroju w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Jedlinie-Zdroju w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Jedlinie-Zdroju w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Jedlinie-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 431 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  5 431 PLN
  Województwo
  6 945 PLN
  Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Jedlinie-Zdroju w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Jedlinie-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 417 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 111 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -306 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,27 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Jedlinie-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 11,0% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 8,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 14,5% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 26,0% Przemysł i budownictwo
 • 13,5% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 41,2% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 22,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 20,7% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 24,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,5% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,8% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 39,0% Pozostałe
 • 55,5% Kobiety
  (pozostałe)
 • 18,7% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Jedlinie-Zdroju w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 16,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,3% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,1% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 57,4% W wieku produkcyjnym
 • 51,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,6% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 26,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 33,7% Kobiety
  (59+ lat)
 • 17,3% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Jedlina-Zdrój, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 74,3 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Jedlina-Zdrój
  74,3
  Dolnośląskie
  70,3
  Polska
  69,0
 • 45,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Jedlina-Zdrój
  45,3
  Dolnośląskie
  40,7
  Kraj
  38,2
 • 156,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  156,4
  Województwo
  137,9
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 60,5% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,8% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,6% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,5% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,2% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,4% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Jedlina-Zdrój - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Jedlinie-Zdroju w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 535 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 409 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 34 nowe podmioty, a 23 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (60) podmiotów zarejestrowano w roku 2017, a najmniej (25) w roku 2021. W tym samym okresie najwięcej (71) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (21) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Jedlinie-Zdroju najwięcej (37) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (516) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,1% (6) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 23,0% (123) podmiotów, a 75,9% (406) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Jedlinie-Zdroju najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (27.9%) oraz Budownictwo (20.0%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 535 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 6 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 123 Przemysł i budownictwo
 • 406 Pozostała działalność
 • 34 Podmioty nowo zarejestrowane w Jedlinie-Zdroju w 2022 roku
 • 23 Podmioty wyrejestrowane w Jedlinie-Zdroju w 2022 roku
 • 409 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 516 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 516
 • 17 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 17
 • 2 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 2
 • 535 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 535
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 28 Spółki handlowe ogółem
 • 28
 • 5  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 5
 • 23  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 23
 • 5    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 5
 • 37 Spółki cywilne ogółem
 • 37
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 409 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 114 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 114
 • 82 Budownictwo
 • 82
 • 37 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 37
 • 28 Transport i gospodarka magazynowa
 • 28
 • 25 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 25
 • 24 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 24
 • 18 Przetwórstwo przemysłowe
 • 18
 • 17 Pozostała działalność
 • 17
 • 16 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 16
 • 14 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 14
 • 14 Informacja i komunikacja
 • 14
 • 8 Edukacja
 • 8
 • 5 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 5
 • 3 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 3
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • 1 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 1
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Jedlina-Zdrój - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Jedlinie-Zdroju stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 189 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 40,11 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Jedlinie-Zdroju wynosi 88,70% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Jedliny-Zdroju najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze gospodarczym - 18,58 (wykrywalność 97%) oraz o charakterze kryminalnym - 17,51 (wykrywalność 77%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 12,34 (68%), drogowe - 1,99 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,84 (93%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Jedlinie-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Jedliny-Zdroju.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Jedlina-Zdrój, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 189 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 189
 • 82 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 82
 • 87 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 87
 • 9 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 9
 • 4 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 4
 • 58 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 58
 • 40,11 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  40,11
  woj. dolnośląskie
  29,03
  Cały kraj
  22,81
 • 17,51 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  17,51
  woj. dolnośląskie
  19,57
  Kraj
  12,98
 • 18,58 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  18,58
  woj. dolnośląskie
  5,59
  Polska
  6,99
 • 1,99 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  1,99
  woj. dolnośląskie
  2,23
  Kraj
  1,82
 • 0,84 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,84
  Dolnośląskie
  0,40
  Kraj
  0,35
 • 12,34 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  12,34
  woj. dolnośląskie
  16,86
  Cała Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Jedlina-Zdrój, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 89% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  89%
  woj. dolnośląskie
  63%
  Polska
  71%
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Jedlina-Zdrój
  78%
  Województwo
  57%
  Cały kraj
  63%
 • 97% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  97%
  woj. dolnośląskie
  62%
  Cała Polska
  75%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  98%
  Województwo
  97%
  Cała Polska
  99%
 • 93% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Jedlina-Zdrój
  93%
  Województwo
  82%
  Cała Polska
  88%
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Jedlina-Zdrój
  68%
  Dolnośląskie
  43%
  Kraj
  51%

Jedlina-Zdrój - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Jedliny-Zdroju wyniosła w 2022 roku 32,1 mln złotych, co daje 6,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 4.2% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Jedliny-Zdroju - 15.5% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (13.5%) oraz na Dział 630 - Turystyka (12.8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 5,8 mln złotych, czyli 17,9% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Jedliny-Zdroju wyniosła w 2022 roku 30,5 mln złotych, co daje 6,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 13.6% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (35.1%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (20.7%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (11.8%). W budżecie Jedliny-Zdroju wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,4 tys złotych na mieszkańca (21,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 5,2 złotych na mieszkańca (0,1%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 12,7%.
 • Wydatki budżetu w Jedlinie-Zdroju według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Jedliny-Zdroju według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Jedlina-Zdrój, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Jedliny-Zdroju według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  16,1 mln

  3,2 tys(100%)

  17,7 mln

  3,6 tys(100%)

  23,6 mln

  4,8 tys(100%)

  27,5 mln

  5,7 tys(100%)

  24,1 mln

  5,0 tys(100%)

  26,5 mln

  5,5 tys(100%)

  31,1 mln

  6,5 tys(100%)

  32,1 mln

  6,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  4,7 mln

  938(28.9%)

  4,1 mln

  838(23.4%)

  4,3 mln

  884(18.3%)

  4,3 mln

  883(15.6%)

  4,5 mln

  930(18.6%)

  4,3 mln

  907(16.4%)

  4,8 mln

  1,0 tys(15.4%)

  5,0 mln

  1,1 tys(15.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,5 mln

  497(15.3%)

  2,6 mln

  528(14.7%)

  3,4 mln

  698(14.4%)

  5,1 mln

  1,0 tys(18.4%)

  3,4 mln

  701(14%)

  3,4 mln

  709(12.8%)

  3,7 mln

  781(11.9%)

  4,3 mln

  927(13.5%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  234,3 tys

  47,2(1.5%)

  420,4 tys

  85,3(2.4%)

  1,6 mln

  327(6.8%)

  1,0 mln

  216(3.8%)

  290,2 tys

  60,2(1.2%)

  542,6 tys

  113(2.1%)

  3,6 mln

  748(11.4%)

  4,1 mln

  879(12.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,5 mln

  755(11%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,9 mln

  580(17.9%)

  1,9 mln

  376(10.5%)

  1,7 mln

  352(7.3%)

  2,7 mln

  549(9.7%)

  1,8 mln

  383(7.6%)

  3,2 mln

  670(12.1%)

  3,6 mln

  749(11.4%)

  2,7 mln

  583(8.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,5 mln

  497(15.3%)

  4,8 mln

  980(27.3%)

  1,8 mln

  360(7.4%)

  1,7 mln

  360(6.3%)

  2,7 mln

  557(11.1%)

  4,3 mln

  899(16.3%)

  2,0 mln

  418(6.4%)

  2,6 mln

  545(8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,3 mln

  252(7.8%)

  833,4 tys

  169(4.7%)

  4,0 mln

  809(16.7%)

  2,4 mln

  491(8.6%)

  1,2 mln

  244(4.9%)

  718,0 tys

  150(2.7%)

  2,1 mln

  435(6.6%)

  1,9 mln

  400(5.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  967,5 tys

  195(6%)

  1,2 mln

  240(6.7%)

  1,4 mln

  285(5.9%)

  4,3 mln

  893(15.7%)

  1,4 mln

  299(6%)

  1,3 mln

  265(4.8%)

  3,1 mln

  659(10%)

  1,3 mln

  275(4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  470,0 tys

  94,6(2.9%)

  550,0 tys

  112(3.1%)

  594,0 tys

  122(2.5%)

  636,7 tys

  131(2.3%)

  1,7 mln

  353(7.1%)

  982,3 tys

  205(3.7%)

  1,0 mln

  214(3.3%)

  920,0 tys

  196(2.9%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  244,8 tys

  49,3(1.5%)

  224,8 tys

  45,6(1.3%)

  210,3 tys

  43,0(0.9%)

  268,8 tys

  55,4(1%)

  341,3 tys

  70,8(1.4%)

  256,3 tys

  53,5(1%)

  190,5 tys

  40,1(0.6%)

  507,9 tys

  108(1.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  117,5 tys

  23,6(0.7%)

  112,0 tys

  22,7(0.6%)

  101,9 tys

  20,8(0.4%)

  122,2 tys

  25,2(0.4%)

  152,1 tys

  31,6(0.6%)

  135,4 tys

  28,3(0.5%)

  173,4 tys

  36,5(0.6%)

  193,1 tys

  41,2(0.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  52,0 tys

  10,5(0.3%)

  670,9 tys

  136(3.8%)

  57,0 tys

  11,7(0.2%)

  60,0 tys

  12,4(0.2%)

  58,0 tys

  12,0(0.2%)

  71,0 tys

  14,8(0.3%)

  73,0 tys

  15,4(0.2%)

  89,0 tys

  19,0(0.3%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  73,7 tys

  15,4(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  81,4 tys

  17,4(0.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  17,9 tys

  3,6(0.1%)

  19,0 tys

  3,8(0.1%)

  13,4 tys

  2,7(0.1%)

  34,2 tys

  7,0(0.1%)

  76,2 tys

  15,8(0.3%)

  35,0 tys

  7,3(0.1%)

  77,4 tys

  16,3(0.2%)

  62,5 tys

  13,4(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  41,8 tys

  8,4(0.3%)

  72,4 tys

  14,7(0.4%)

  140,1 tys

  28,7(0.6%)

  203,6 tys

  42,0(0.7%)

  139,0 tys

  28,8(0.6%)

  66,6 tys

  13,9(0.3%)

  55,2 tys

  11,6(0.2%)

  57,6 tys

  12,3(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  710

  0,1(0%)

  3,9 tys

  0,8(0%)

  7,1 tys

  1,4(0%)

  12,8 tys

  2,6(0%)

  825

  0,2(0%)

  17,0 tys

  3,5(0.1%)

  51,0 tys

  10,7(0.2%)

  24,5 tys

  5,2(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  142,3 tys

  28,6(0.9%)

  133,3 tys

  27,0(0.8%)

  126,8 tys

  26,0(0.5%)

  146,9 tys

  30,3(0.5%)

  133,8 tys

  27,8(0.6%)

  116,1 tys

  24,2(0.4%)

  76,6 tys

  16,1(0.2%)

  21,6 tys

  4,6(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  46,2 tys

  9,3(0.3%)

  30,4 tys

  6,2(0.2%)

  31,0 tys

  6,4(0.1%)

  64,2 tys

  13,2(0.2%)

  48,6 tys

  10,1(0.2%)

  7,6 tys

  1,6(0%)

  56,6 tys

  11,9(0.2%)

  11,4 tys

  2,4(0%)

  Handel

  [Dział 500]

  1,6 tys

  0,3(0%)

  457

  0,1(0%)

  2,4 tys

  0,5(0%)

  28,2 tys

  5,8(0.1%)

  137

  0,0(0%)

  4,8 tys

  1,0(0%)

  983

  0,2(0%)

  1,2 tys

  0,3(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  48,1 tys

  9,7(0.3%)

  5,8 tys

  1,2(0%)

  996

  0,2(0%)

  54,9 tys

  11,3(0.2%)

  48,6 tys

  10,1(0.2%)

  38,7 tys

  8,1(0.1%)

  3,4 tys

  0,7(0%)

  1 000

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  1,6 tys

  0,3(0%)

  495

  0,1(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Jedlinie-Zdroju według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Jedliny-Zdroju według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Jedlina-Zdrój, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Jedliny-Zdroju według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  16,8 mln

  3,4 tys(100%)

  18,8 mln

  3,8 tys(100%)

  22,3 mln

  4,5 tys(100%)

  23,9 mln

  4,9 tys(100%)

  26,4 mln

  5,5 tys(100%)

  25,6 mln

  5,3 tys(100%)

  35,0 mln

  7,3 tys(100%)

  30,5 mln

  6,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  5,9 mln

  1,2 tys(35.2%)

  6,1 mln

  1,2 tys(32.3%)

  6,5 mln

  1,3 tys(29.1%)

  6,9 mln

  1,4 tys(28.7%)

  7,3 mln

  1,5 tys(27.6%)

  6,9 mln

  1,4 tys(26.8%)

  7,7 mln

  1,6 tys(21.9%)

  10,7 mln

  2,3 tys(35.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  4,3 mln

  873(25.8%)

  4,9 mln

  1 000(26.2%)

  4,9 mln

  1,0 tys(22%)

  4,9 mln

  1,0 tys(20.4%)

  4,9 mln

  1,0 tys(18.4%)

  6,0 mln

  1,3 tys(23.6%)

  6,3 mln

  1,3 tys(18%)

  6,3 mln

  1,3 tys(20.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,6 mln

  768(11.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,4 mln

  289(8.5%)

  1,9 mln

  385(10.1%)

  1,6 mln

  328(7.2%)

  3,5 mln

  731(14.8%)

  3,4 mln

  699(12.8%)

  2,2 mln

  462(8.6%)

  8,1 mln

  1,7 tys(23.3%)

  2,2 mln

  465(7.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,0 mln

  405(12%)

  862,8 tys

  175(4.6%)

  833,3 tys

  171(3.7%)

  1,2 mln

  238(4.8%)

  813,6 tys

  169(3.1%)

  1,5 mln

  305(5.7%)

  1,9 mln

  397(5.4%)

  1,5 mln

  328(5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,8 mln

  353(10.4%)

  4,1 mln

  822(21.6%)

  1,1 mln

  228(5%)

  964,8 tys

  199(4%)

  1,8 mln

  377(6.9%)

  1,3 mln

  270(5%)

  1,4 mln

  300(4.1%)

  1,0 mln

  220(3.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  103,0 tys

  20,7(0.6%)

  112,8 tys

  22,9(0.6%)

  753,1 tys

  154(3.4%)

  132,2 tys

  27,2(0.6%)

  1,1 mln

  231(4.2%)

  95,5 tys

  19,9(0.4%)

  117,6 tys

  24,8(0.3%)

  246,9 tys

  52,7(0.8%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  206,5 tys

  44,1(0.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  224,9 tys

  45,3(1.3%)

  204,0 tys

  41,4(1.1%)

  291,8 tys

  59,7(1.3%)

  205,0 tys

  42,3(0.9%)

  239,8 tys

  49,7(0.9%)

  357,8 tys

  74,7(1.4%)

  305,2 tys

  64,3(0.9%)

  190,9 tys

  40,8(0.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  386,6 tys

  77,8(2.3%)

  53,0 tys

  10,7(0.3%)

  1,3 mln

  261(5.7%)

  1,5 mln

  311(6.3%)

  714,1 tys

  148(2.7%)

  227,2 tys

  47,4(0.9%)

  214,2 tys

  45,1(0.6%)

  176,0 tys

  37,6(0.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  50,9 tys

  10,2(0.3%)

  57,5 tys

  11,7(0.3%)

  44,8 tys

  9,2(0.2%)

  46,4 tys

  9,6(0.2%)

  61,4 tys

  12,7(0.2%)

  94,7 tys

  19,8(0.4%)

  111,0 tys

  23,4(0.3%)

  102,9 tys

  22,0(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  56,8 tys

  11,4(0.3%)

  48,8 tys

  9,9(0.3%)

  32,1 tys

  6,6(0.1%)

  27,4 tys

  5,7(0.1%)

  18,9 tys

  3,9(0.1%)

  17,4 tys

  3,6(0.1%)

  22,3 tys

  4,7(0.1%)

  14,7 tys

  3,1(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  29,5 tys

  5,9(0.2%)

  20,1 tys

  4,1(0.1%)

  20,9 tys

  4,3(0.1%)

  49,2 tys

  10,1(0.2%)

  43,6 tys

  9,0(0.2%)

  7,5 tys

  1,6(0%)

  44,4 tys

  9,4(0.1%)

  10,0 tys

  2,1(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  609

  0,1(0%)

  1,0 tys

  0,2(0%)

  1,6 tys

  0,3(0%)

  4,9 tys

  1,0(0%)

  273

  0,1(0%)

  76,4 tys

  16,0(0.3%)

  42,8 tys

  9,0(0.1%)

  8,7 tys

  1,9(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  48,1 tys

  9,7(0.3%)

  5,8 tys

  1,2(0%)

  996

  0,2(0%)

  54,9 tys

  11,3(0.2%)

  48,6 tys

  10,1(0.2%)

  38,7 tys

  8,1(0.2%)

  3,4 tys

  0,7(0%)

  1 000

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  494

  0,1(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  738

  0,2(0%)

  893

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  36,3 tys

  7,6(0.1%)

  100,0

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  391,4 tys

  81,7(1.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  124,2 tys

  25,0(0.7%)

  425,5 tys

  86,3(2.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  49,9 tys

  10,3(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1 000

  0,2(0%)

  1 000

  0,2(0%)

  1 000

  0,2(0%)

  1 000

  0,2(0%)

  1 000

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  321,6 tys

  64,7(1.9%)

  48,2 tys

  9,8(0.3%)

  776,9 tys

  159(3.5%)

  112,9 tys

  23,3(0.5%)

  274,4 tys

  56,9(1%)

  45,3 tys

  9,5(0.2%)

  2,3 mln

  483(6.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,2 tys

  0,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Jedlina-Zdrój - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 012 mieszkańców Jedliny-Zdroju jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 495 kobiet oraz 517 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 17,5% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,1% wykształcenie policealne, 11,6% średnie ogólnokształcące, a 20,3% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 25,2% mieszkańców Jedliny-Zdroju, gimnazjalnym 3,8%, natomiast 15,3% podstawowym ukończonym. 3,3% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa dolnośląskiego mieszkańcy Jedliny-Zdroju mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Jedlinie-Zdroju największy odsetek ma wykształcenie wyższe (20,9%) oraz zasadnicze zawodowe (19,1%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (32,2%) oraz średnie zawodowe (22,6%).

  W roku 2021 w Jedlinie-Zdroju mieściły się 2 przedszkola, w których do 6 oddziałów uczęszczało 127 dzieci (52 dziewczynki oraz 75 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Jedlinie-Zdroju mieściło się 1 przedszkole, w którym do 3 oddziałów uczęszczało 75 dzieci (36 dziewczynek oraz 39 chłopców). Dostępnych było 75 miejsc.

  16,9% mieszkańców Jedliny-Zdroju w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,5% wśród dziewczynek i 18,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 685 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,59 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 14 oddziałach uczyło się 320 uczniów (148 kobiet oraz 172 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Jedlinie-Zdroju placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 12 oddziałach uczyło się 262 uczniów (135 kobiet oraz 127 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,3% ludności (26,1% wśród dziewczynek i 28,4% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 22,9 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 80,40.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,2% mieszkańców (17,5% wśród dziewczyn i 17,0% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 22,4% mieszkańców Jedliny-Zdroju w wieku potencjalnej nauki (24,7% kobiet i 20,3% mężczyzn).

 • 17,5% Wykształcenie wyższe
 • Jedlina-Zdrój
  17,5%
  Dolnośląskie
  26,3%
  Polska
  25,2%
 • 20,9% Kobiety
  (wyższe)
 • 13,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 34,9% Wykształcenie średnie i policealne
 • Jedlina-Zdrój
  34,9%
  Województwo
  36,0%
  Polska
  35,2%
 • 36,4% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 33,2% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,1% Wykształcenie policealne
 • Jedlina-Zdrój
  3,1%
  Województwo
  3,7%
  Kraj
  3,3%
 • 4,4% Kobiety
  (policealne)
 • 1,5% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  11,6%
  woj. dolnośląskie
  12,1%
  Cała Polska
  11,9%
 • 13,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,3% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  20,3%
  Dolnośląskie
  20,3%
  Cała Polska
  20,0%
 • 18,2% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,6% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 25,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  25,2%
  Województwo
  20,6%
  Polska
  21,2%
 • 19,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 32,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,8% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  3,8%
  Dolnośląskie
  2,9%
  Cała Polska
  3,0%
 • 3,1% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,5% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 15,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Jedlina-Zdrój
  15,3%
  Województwo
  11,2%
  Cały kraj
  12,3%
 • 16,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 13,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,3% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  3,3%
  Dolnośląskie
  3,1%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,6% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Jedlinie-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 685 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  685,0
  Województwo
  892,0
  Cały kraj
  883,0
 • 1,59 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Miasto
  1,59
  Dolnośląskie
  0,85
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 2Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 6 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 75 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Jedlina-Zdrój) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 127 Dzieci
 • 52 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 75 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 40,9%
  59,1%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 17 3 lata
 • 17
 • 30 4 lata
 • 30
 • 29 5 lata
 • 29
 • 50 6 lat
 • 50
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 7 3 lata
 • 7
 • 13 4 lata
 • 13
 • 11 5 lata
 • 11
 • 21 6 lat
 • 21
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 10 3 lata
 • 10
 • 17 4 lata
 • 17
 • 18 5 lata
 • 18
 • 29 6 lat
 • 29
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 •  
 • 3,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 3,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Jedlinie-Zdroju(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Jedlinie-Zdroju aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety
  Niepubliczne
  74 845-53-32
  ul. Piastowska 8
  58-330 Jedlina-Zdrój
  ---
 • Szkoły podstawowe w Jedlinie-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Jedlina-Zdrój) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 14 Oddziały
 • 320 Uczniowie
 • 148 Kobiety
  (uczniowie)
 • 172 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 46,3%
  53,8%
 • 37 Uczniowie w 1 klasie
 • 20 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 17 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 33 Absolwenci
 • 25 Kobiety
  (absolwenci)
 • 8 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 22,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Jedlina-Zdrój
  22,9
  Dolnośląskie
  17,5
  Polska
  16,7
 •  
 • 19,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 11,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 80,40 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  80,40
  Dolnośląskie
  96,38
  Cały kraj
  95,71
 • 78,64 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  78,64
  Województwo
  95,04
  Polska
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Jedlina-Zdrój) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Jedlina-Zdrój) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Jedlinie-Zdroju(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Jedlinie-Zdroju aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Miejska Szkoła Podstawowa w Jedlinie - Zdroju (Janusz Korczak)
  Publiczna
  74 845-52-85
  74 845-52-85
  ul. Jana Pawła II 5
  58-330 Jedlina-Zdrój
  1530025
 • Edukacyjne grupy wieku w Jedlinie-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • 16,9% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,5% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,3% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,1% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,4% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 16,1% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 16,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,0% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,2% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 22,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 24,7% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 20,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Jedlina-Zdrój, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Jedlina-Zdrój, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Jedlina-Zdrój, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Jedlina-Zdrój - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Jedlinie-Zdroju

 • Według danych GUS z 2022 roku w Jedlinie-Zdroju znajdowały się 2 hotele (kategorii ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 2 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • hostele: 1
  • kwatery agroturystyczne: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 3
  • drzwi automatycznie otwierane: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 1 (liczba sal: 1, liczba miejsc: 100)
  • z nagłośnieniem: 1
  • z projektorem multimedialnym: 1
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 1
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 4


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Jedlinie-Zdroju w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Jedlinie-Zdroju
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Jedlinie-Zdroju: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 67 (uczestnicy: 4 680)
  • seanse filmowe: 16 (uczestnicy: 180)
  • wystawy: 6 (uczestnicy: 250)
  • koncerty: 21 (uczestnicy: 2 100)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 16 (uczestnicy: 1 000)
  • konkursy: 2 (uczestnicy: 30)
  • pokazy teatralne: 2 (uczestnicy: 1 000)
  • warsztaty: 4 (uczestnicy: 120)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 12 (członkowie: 118)
  • plastyczne/techniczne: 2 (członkowie: 15)
  • taneczne: 3 (członkowie: 40)
  • muzyczne: 2 (członkowie: 18)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 2 (członkowie: 30)
  • inne: 3 (członkowie: 15)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 2 (absolwenci: 23)
  • nauki gry na instrumentach: 1 (absolwenci: 8)
  • tańca: 1 (absolwenci: 15)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 1 (członkowie: 5)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 5)


  Według danych z 2022 w Jedlinie-Zdroju działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 13 226 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 17 644 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 5
  • dostępne dla czytelników: 3
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  Według danych z 2016 w Jedlinie-Zdroju działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 230 członków. Zarejestrowano 210 ćwiczących (mężczyźni: 180, kobiety: 30, chłopcy do lat 18: 115, dziewczęta do lat 18: 25). Aktywnych było 5 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (1), instruktora sportowego (3) oraz inne osoby (4).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Jedlinie-Zdroju w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Jedlinie-Zdroju
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Jedliny-Zdroju znajduje się 22 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Jedlinie-Zdroju
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pałac z XVIII w. (ul. Noworudzka 15)dnia 1964-12-15, wykaz dokumentów: 1212 z 1964-12-15; A/4222/1212/Wł z 2010-11-08
  • Inny budynek mieszkalny z XVII w. (ul. Hoża 6)dnia 1966-06-30, wykaz dokumentów: 1736 z 1966-06-30; A/4221/1736 z 2010-11-08
  • Pałac z 1862 - 1864 (ul. Zamkowa 8)dnia 1978-01-27, wykaz dokumentów: 686/WŁ z 1978-01-27; A/4224/686/Wł z 2010-11-08
  • Oficyna mieszkalna z 1860 - 1870dnia 1978-01-27, wykaz dokumentów: 686/WŁ z 1978-01-27; A/4224/686/Wł z 2010-11-08
  • Oficyna mieszkalna z 1860 - 1870 (ul. Zamkowa 2)dnia 1978-01-27, wykaz dokumentów: 686/WŁ z 1978-01-27; A/4224/686/Wł z 2010-11-08
  • Zespół - pałac z 1862 - 1889dnia 1978-01-27, wykaz dokumentów: 686/WŁ z 1978-01-27; A/4224/686/Wł z 2010-11-08
  • Park z 1862 - 1864dnia 1978-01-27, wykaz dokumentów: 686/WŁ z 1978-01-27; A/4224/686/Wł z 2010-11-08
  • Poczta z pocz. XX w. (ul. Warszawska 6)dnia 1984-11-29, wykaz dokumentów: 1021/WŁ z 1984-11-29; A/4223/1021/Wł z 2010-11-08
  • Dom zdrojowy z 3. ćw. XIX w. (ul. plac Zdrojowy 1)dnia 1985-05-03, wykaz dokumentów: 1127/WŁ z 1985-05-03; A/4216/1127/Wł z 2010-11-08
  • Inny budynek mieszkalny z końca XIX w. (ul. Warszawska 2)dnia 1985-05-03, wykaz dokumentów: 1128/WŁ z 1985-05-03; A/4217/1128/Wł z 2010-11-08
  • Inny budynek mieszkalny z końca XVIII w.dnia 1985-05-03, wykaz dokumentów: 1129/WŁ z 1985-05-03; A/4218/1129/Wł z 2010-11-08
  • Willa z przełomu XIX/XX w. (ul. Piastowska 7)dnia 1985-05-03, wykaz dokumentów: 1130/WŁ z 1985-05-03; A/4214/1130/Wł z 2010-11-08
  • Willa z przełomu XIX/XX w. (ul. Cmentarna 1)dnia 1985-05-03, wykaz dokumentów: 1131/WŁ z 1985-05-03; A/4212/1131/Wł z 2010-11-08
  • Inny budynek mieszkalny z końca XIX w. (ul. Wałbrzyska 1)dnia 1985-05-03, wykaz dokumentów: 1132/WŁ z 1985-05-03; A/4213/1132/Wł z 2010-11-08
  • Inny budynek mieszkalny z 1. ćw. XX w. (ul. Chojnowska 12)dnia 1985-05-03, wykaz dokumentów: 1133/WŁ z 1985-05-03; A/4211/1133/Wł z 2010-11-08
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w. (ul. Chojnowska 7)dnia 1985-05-03, wykaz dokumentów: 1134/WŁ z 1985-05-03; A/4215/1134/Wł z 2010-11-08
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Jasna 4)dnia 1985-05-03, wykaz dokumentów: 1135/WŁ z 1985-05-03; A/4219/1135/Wł z 2010-11-08
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XVIII w. (ul. plac Zdrojowy 8)dnia 1985-05-03, wykaz dokumentów: 1136/WŁ z 1985-05-03; A/4220/1136/Wł z 2010-11-08
  • Park z 1820 - 1830dnia 1991-04-30, wykaz dokumentów: 1333/WŁ z 1991-04-30; A/4210/1333/Wł z 2010-11-08
  • Dworzec z 1878 r. (ul. Kłodzka 59)dnia 1996-03-25, wykaz dokumentów: 1488/WŁ z 1996-03-25; 1488/Wł z 1997-12-03; A/4209/1488/Wł z 2010-11-08
  • Dworzec z 1902 r. (ul. aleja Czynu Społecznego 20)dnia 1996-03-25, wykaz dokumentów: 1490/WŁ z 1996-03-25; A/4208/1490/Wł z 2010-11-08
  • Kościół z 1855 - 1863 (ul. Jana Pawła II 2)dnia 2002-02-25, wykaz dokumentów: 80/A/02 z 2002-02-25
 • Formy ochrony przyrody w Jedlinie-Zdroju
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Jedliny-Zdroju znajduje się 11 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Jedlinie-Zdroju
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Park Krajobrazowy Gór SowichData ustanowienia: 1991-12-13, Opis granicy: Opis granic Parku Krajobrazowego Gór Sowich (Załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Wojewody Dolnośląskiego z dnia z dnia 15 maja 2006 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Gór Sowich) Park składa się z dwóch części: a. Kompleks pomiędzy Pieszycami Walimiem a Jugowem. Północną granicę stanowi skraj lasów ciągnących się wzdłuż drogi nr 383 z Pieszyc do Walimia. Od Góry Grodzisko (476 m) w kierunku zachodnim granica parku omija zabudowę Rościszowa Lasocina i Potoczka. Za miejscowością Potoczek skrajem lasu: oddziałów 166 168 169 170 161 158 155 156 157 160 164 165 194 193 Nadleśnictwa Świdnica wyłącza Polanę Potoczkową ze schroniskiem Bacówka i dolną stacją wyciągu na Wielką Sowę dalej biegnie drogą Walim-Pieszyce przez Przełęcz Waiimską. Na wysokości dawnej kopalni srebra („Silberloch”) schodzi na drugą stronę drogi obejmując oddział leśny nr 11 Nadleśnictwa Wałbrzych ponownie wraca na drogę i dochodzi do obszaru zabudowań Walimia. Tu odchodzi od drogi i po krawędzi lasu: oddziałów 15 i 21 Nadleśnictwa Wałbrzych omijając boisko sportowe oraz obejmując Cmentarz Ofiar Zbrodni Hitlerowskich w miejscowości Walim kieruje się do drogi z Walimia do Rzeczki Górnej. Przechodzi na drugą stronę drogi obejmując swym zasięgiem oddział leśny nr 65 Nadleśnictwa Wałbrzych. Z powrotem wraca do drogi Walim - Rzeczka Górna przechodzi na jej drugą stronę i brzegiem_kompleksu leśnego: oddziały 22 23 24 26 24 27 40 48 44 43 41 Nadleśnictwa Wałbrzych oddziały 9 13 14 27 26 25 29 33 34 39 40 41 48 47 54 55 53 67 64 70 71 72 73 74 87 Nadleśnictwa Jugów biegnie w kierunku południowym omijając od wschodu grunty rolne Rzeczki Sokolca Jugowa Przygórza do Woliborza. Następnie drogą Wolibórz-Bielawa przez przełęcz Woliborską dochodzi do Jodłownika. Stąd schodzi na skraj lasu oddziałów 300 299 294 293 287 286 274 280 266 256 255 254 247 231 233 226 223 222 214 215 216 217 218 219 221 203 204 197 189 187 186 187 183 181 180 179 178 177 176 175 Nadleśnictwa Świdnica kierując się na północny-zachód omijając od zachodu zabudowę Jodłownika Nowej Bielawy i Bielawy obejmując Kamieniczki i wyłączając Kamionki dochodzi do Pieszyc. Omijając zabudowania Pieszyc brzegiem kompleksu leśnego: oddział 174 dochodzi do oddziału 166 Nadleśnictwa Świdnica. b. Kompleks leśny pomiędzy Głuszycą a Walimiem. Granica kompleksu biegnie na wschodzie skrajem lasu od oddziału leśnego nr 75 w kierunku na południe granicą rolno-leśną oddziałów nr 76 77 81 120 124 125 i 123 Nadleśnictwa Wałbrzych. Na południe od oddziału nr 127 w kierunku na zachód granicą lasu oddziałów nr 127 126 115 112 111 109 90 96 98 97 i 94 Nadleśnictwa Wałbrzych. Na północy - od oddziału nr 94 do oddziału nr 74 linią podziałową j d b - dalej oddziały nr 69 73 68 67 71 i 70 do styku z granicą oddziału 75 Nadleśnictwa Wałbrzych. UWAGA: W przypadku gdy mowa o przebiegu granicy po drodze publicznej - przyjmuje się że granica biegnie krawędzią drogi przylegającą do terenu Parku., Powierzchnia: 8140.67 ha
  • Park Krajobrazowy Sudetów WałbrzyskichData ustanowienia: 1998-12-29, Opis granicy: ZAŁĄCZNIK Nr 1 do rozporządzenia Nr 7 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Sudetów Wałbrzyskich 1. Opis granic Parku Krajobrazowego Sudetów Wałbrzyskich Na wschodzie od granicy państwa w kierunku na północ rozdzieleniem leśnym pomiędzy oddziałami nr 235 i 234 oraz 233 i 227 do linii zwartych kompleksów leśnych obok miejscowości Łomnica i Grzmiąca do szosy z Głuszycy do Unisławia. Następnie na północ obejmując swym zasięgiem wzniesienie pod którym przechodzi tunel kolejowy ze stacji Jedlina-Zdrój do Głuszycy granicą rolną przechodzi koło miejscowości Glinica i Kamieńsk w kierunku północno-zachodnim do tunelu kolejowego pod górę Wołowice dalej linią prostą do wylotu w dzielnicy Wałbrzych-Podgórze. Od tego miejsca skręca na południowy zachód granicą kompleksów leśnych obejmując swym zasięgiem Zamkową Górę na Podgórzu. W miejscowości Glinik skręca gwałtownie na południe a następnie na wschód do Kamionek i dalej na południe granicą lasów do drogi Rybnica Leśna-Głuszyca. Po przejściu przez szosę omijając pola uprawne Rybnicy dochodzi do przesmyku pomiędzy górę Klin a wzniesieniem bez nazwy o wysokości 890 m. Dalej do rozległych łąk pod schroniskiem Andrzejówka skręcając na zachód do wzniesienia Krzywuchy /788m/ potem skręca na północ przez szczyt góry Bukowiec /883m/ dalej granicą lasów od północy dochodzi do strumienia na polach Unisławia Śl. aż do podnóża góry Stożek Wielki /840m/. Następnie skręca na północ potem na południe do szosy Unisław Śląski-Mieroszów. Przechodzi przez drogę i tory kolejowe aby po granicy lasu gwałtownie skręcić na północ pod górę Sokółka /801m/ następnie obok torów kolejowych z Mieroszowa do Kuźnic Świdnickich. Przy placu sportowym obok szybu kopalnianego Barbara biegnie brzegiem lasów do drogi z Lesieńca do Grząd Dolnych i Górnych. Z tego miejsca skrajem lasów biegnie do gruntów wsi Kochanów omijając wydzielone tereny zalewu w Grzędach Górnych dalej do miejscowości Kowalowa na wschodzie gdzie przecina szosę Mieroszów--Unisław Śl. Tu biegnie na południe wschodnią stroną szosy aby pod górę Jatki /659m/ aby zmienić kierunek na wschód do granicy z Czechami., Powierzchnia: 6493.0 ha, Powierzchnia otuliny: 2894.6 ha
  • Góry Kamienne - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2009-03-06, Powierzchnia: 24098.85 ha
  • Ostoja Nietoperzy Gór Sowich - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2009-03-06, Powierzchnia: 21324.86 ha
  • Sudety Wałbrzysko-Kamiennogórskie - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2011-02-19, Powierzchnia: 31577.91 ha
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2008-08-08, Opis granicy: Rośnie przed budynkiem zlokalizowanym przy ul. Cmentarnej 1 w sąsiedztwie pomnikowego ambrowca
  • Pomnik przyrodyOpis: Posusz w koronie ok. 20%, Data ustanowienia: 2008-08-08, Opis granicy: Rośnie przed budynkiem zlokalizowanym przy ul. Cmentarnej 1 w sąsiedztwie pomnikowej sosny
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2008-08-08, Opis granicy: Rośnie przy ul. Warszawskiej niewiele ponad 100 m od skrzyżowania z ul. Wałbrzyską
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2008-08-08, Opis granicy: Rośnie przed budynkiem zlokalizowanym przy ul. Poznańskiej 3
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2008-08-08, Opis granicy: Rośnie przy zachodniej ścianie budynku zlokalizowanego przy Placu Zdrojowym 1
  • Pomnik przyrodyOpis: komin wulkaniczny - Ryolit częściowo zjaspisowany, Data ustanowienia: 2008-08-08, Opis granicy: Znajduje się przy ul. Kłodzkiej na wysokości skrzyżowania z ul. Mostową

Jedlina-Zdrój - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 5 wypadków drogowych w Jedlinie-Zdroju odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 6 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 106,8 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Jedlinie-Zdroju znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 1 parking w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu wałbrzyskiego.

  Powiat wałbrzyski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Jedlinie-Zdroju
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 5 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 6 Ranni
  (rok 2022)
 • 3 Lekko ranni
 • 3 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Jedlinie-Zdroju w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 106,79 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Jedlina-Zdrój
  106,8
  Województwo
  64,7
  Cały kraj
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Jedlina-Zdrój
  0,0
  Dolnośląskie
  4,8
  Kraj
  5,0
 • 128,15 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Jedlina-Zdrój
  128,2
  woj. dolnośląskie
  76,2
  Polska
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  0,0
  Dolnośląskie
  7,4
  Kraj
  8,9
 • 120,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  120,0
  woj. dolnośląskie
  117,8
  Cały kraj
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 0 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Jedlinie-Zdroju w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 114,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  114,7 km
  Województwo
  495,9 km
  Kraj
  624,0 km
 • 0,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  0,4 km
  Dolnośląskie
  3,4 km
  Cały kraj
  5,2 km
 • 1 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Jedlina-Zdrój przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 381droga wojewódzka nr 381(Wałbrzych - Jedlina-Zdrój - Głuszyca - Głuszyca Górna - Świerki - Świerki Dolne - Ludwikowice Kłodzkie - Nowa Ruda - Bożków - Święcko - Gorzuchów - Bierkowice - Gołogłowy - Kłodzko)
  • DW 383droga wojewódzka nr 383( Jedlina-Zdrój - Olszyniec - Jugowice - Walim - Rościszów - Pieszyce - Dzierżoniów)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Jedlina-Zdrój nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 286Linia kolejowa nr 286: Kłodzko Główne - Wałbrzych Główny [o znaczeniu drugorzędnym] (Kłodzko Główne - Bierkowice - Gorzuchów Kłodzki - Ścinawka Średnia - Nowa Ruda - Nowa Ruda Przedmieście - Zdrojowisko - Ludwikowice Kłodzkie - Świerki Dolne - Bartnica - Głuszyca Górna - Głuszyca - Jedlina Zdrój - Jedlina Górna - Wałbrzych Główny)
  • LK 291Linia kolejowa nr 291: Boguszów Gorce Wschód - Mieroszów [o znaczeniu drugorzędnym] (Boguszów-Gorce Wschód - Unisław Śląski - Mieroszów)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Jedlinie-Zdroju istnieje 67 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Adama Mickiewicza

  ul. Akacjowa

  ul. Aleksandra Fredry

  ul. Barbary

  ul. Bloki Kolejowe

  ul. Boczna

  ul. Bolesława Chrobrego

  ul. Bolesława Prusa

  ul. Brzozowa

  ul. Chojnowska

  ul. Chopina

  ul. Cmentarna

  ul. Cypriana Kamila Norwida

  ul. Czesława Miłosza

  al. Czynu Społecznego

  ul. Dolna

  ul. Dworcowa

  ul. Dzika

  ul. Długa

  ul. Górna

  ul. Górnicza

  ul. Henryka Sienkiewicza

  ul. Hoża

  ul. Jana Kochanowskiego

  ul. Jana Pawła II

  ul. Jasna

  ul. Juliana Tuwima

  ul. Józefa Bema

  ul. Kamienna

  ul. Konopnickiej

  ul. Kościelna

  ul. Krótka

  ul. Kłodzka

  ul. Leśna

  ul. Lipowa

  ul. Marii Dąbrowskiej

  ul. Moniuszki

  ul. Mostowa

  ul. Narutowicza

  al. Niepodległości

  ul. Noworudzka

  ul. Ogrodowa

  ul. Partyzantów

  ul. Piastowska

  ul. Piękna

  ul. Pokrzywianka

  ul. Poznańska

  ul. Południowa

  ul. Północna

  ul. Reja

  ul. Reymonta

  ul. Spacerowa

  ul. Słowackiego

  ul. Tytusa Chałubińskiego

  ul. Warszawska

  ul. Wałbrzyska

  ul. Władysława Andersa

  ul. Władysława Sikorskiego

  ul. Włościańska

  ul. Zagórska

  ul. Zakopiańska

  ul. Zamkowa

  ul. Zbigniewa Herberta

  pl. Zdrojowy

  pl. Zwycięstwa

  ul. Łąkowa

  ul. Świdnicka