Powiat olsztyński w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat olsztyński - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 127 898 Liczba mieszkańców
 • 2 838 km2 Powierzchnia
 • 45 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 35,1% Stopa urbanizacji
 • Małgorzata Chyziak Starosta
 • pl. Józefa Bema 5, 10-516 Olsztyn Adres starostwa powiatowego
 • NOL Tablice rejestracyjne
Powiat olsztyński na mapie
Identyfikatory
 • 2814 TERYT (TERC)
Herb powiatu olsztyńskiego
powiat olsztyński herb

Powiat olsztyński - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat olsztyński ma 127 898 mieszkańców, z czego 50,8% stanowią kobiety, a 49,2% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców wzrosła o 15,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,7 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu olsztyńskiego w 2050 roku wynosi 139 030, z czego 70 780 to kobiety, a 68 250 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu olsztyńskiego zawarli w 2021 roku 498 małżeństw, co odpowiada 3,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz mniej od wartości dla kraju.
  28,9% mieszkańców powiatu olsztyńskiego jest stanu wolnego, 53,3% żyje w małżeństwie, 8,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 7,1% to wdowy/wdowcy.

  Powiat olsztyński ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -521. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -4,08 na 1000 mieszkańców powiatu olsztyńskiego. W 2021 roku urodziło się 956 dzieci, w tym 48,7% dziewczynek i 51,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 392 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,65 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz porównywalny do współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 25,5% zgonów w powiecie olsztyńskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 18,9% zgonów w powiecie olsztyńskim były nowotwory, a 7,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu olsztyńskiego przypada 11.56 zgonów.

  W 2021 roku zarejestrowano 2 667 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 777 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu olsztyńskiego 890. W tym samym roku 50 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 53 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -3.

  62,2% mieszkańców powiatu olsztyńskiego jest w wieku produkcyjnym, 18,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 19,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu olsztyńskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 127 898 Liczba mieszkańców
 • 64 943 Kobiety
 • 62 955 Mężczyźni
 • 50,8%
  49,2%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie olsztyńskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie olsztyńskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie olsztyńskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu olsztyńskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 139 030 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 70 780 Kobiety
 • 68 250 Mężczyźni
 • 50,5%
  49,5%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie olsztyńskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie olsztyńskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie olsztyńskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu olsztyńskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 40,7 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. olsztyński
  40,7 lat
  Województwo
  41,8 lat
  Cała Polska
  42,2 lat
 • 41,8 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,5 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat olsztyński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu olsztyńskiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat olsztyński,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat olsztyński,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat olsztyński,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,9% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  28,9%
  Warmińsko-mazurskie
  29,2%
  Cała Polska
  29,1%
 • 24,7% Kobiety
  (Panny)
 • 33,2% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 53,3% Żonaci/Zamężne
 • pow. olsztyński
  53,3%
  woj. warmińsko-mazurskie
  51,4%
  Kraj
  54,0%
 • 53,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 53,6% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 7,1% Wdowcy/Wdowy
 • powiat olsztyński
  7,1%
  woj. warmińsko-mazurskie
  8,4%
  Cały kraj
  8,5%
 • 11,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 8,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  8,1%
  Warmińsko-mazurskie
  8,9%
  Cała Polska
  7,6%
 • 8,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 7,7% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 2,6% Nieustalone
 • Tutaj
  2,6%
  Warmińsko-mazurskie
  2,1%
  Kraj
  0,7%
 • 2,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 3,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie olsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie olsztyńskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Tutaj
  3,9
  Województwo
  4,0
  Cała Polska
  4,4
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • pow. olsztyński
  1,5
  Województwo
  1,7
  Kraj
  1,6
 • 498 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie olsztyńskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie olsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -521 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -210 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -311 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -4,08 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • pow. olsztyński
  -4,1
  Warmińsko-mazurskie
  -5,9
  Kraj
  -4,9
 • -8,1 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -2,3 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie olsztyńskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie olsztyńskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie olsztyńskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie olsztyńskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 956 Urodzenia żywe
 • 466 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 490 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,7%
  51,3%
 • 7,5 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  7,5
  Warmińsko-mazurskie
  7,5
  Polska
  8,7
 • 30,9 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Powiat
  30,9
  woj. warmińsko-mazurskie
  32,3
  Kraj
  37,5
 • 7 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7
 • 35 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 35
 • 74 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 74
 • 67 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 67
 • 29 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 29
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 392 g Średnia waga noworodków
 • 3 300 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 480 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat olsztyński
  3 392 g
  Warmińsko-mazurskie
  3 402 g
  Cały kraj
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 15 Waga 4500g - 4999g
 • 15
 • 100 Waga 4000g - 4499g
 • 100
 • 309 Waga 3500g - 3999g
 • 309
 • 345 Waga 3000g - 3499g
 • 345
 • 127 Waga 2500g - 2999g
 • 127
 • 38 Waga 2000g - 2499g
 • 38
 • 11 Waga 1500g - 1999g
 • 11
 • 8 Waga 1000g - 1499g
 • 8
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 2 Waga poniżej 600g
 • 2
 • 1,09 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • pow. olsztyński
  1,09
  Warmińsko-mazurskie
  1,14
  Cały kraj
  1,32
 • 0,53 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,53
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,55
  Kraj
  0,64
 • 0,65 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • pow. olsztyński
  0,65
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,56
  Cała Polska
  0,64
 • Statystyki zgonów w powiecie olsztyńskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 477 Zgony
 • 676 Kobiety
  (Zgony)
 • 801 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 45,8%
  54,2%
 • 9 Zgony niemowląt
 • 5 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 4 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 55,6%
  44,4%
 • 11,6 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  11,6
  Warmińsko-mazurskie
  13,4
  Cała Polska
  13,6
 • 154,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • powiat olsztyński
  154,5
  woj. warmińsko-mazurskie
  178,8
  Kraj
  156,7
 • 9,4 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • powiat olsztyński
  9,4
  Województwo
  4,8
  Cała Polska
  3,9
 • 3,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • pow. olsztyński
  3,6
  Warmińsko-mazurskie
  3,9
  Polska
  3,6
 • 1,7 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. warmińsko-mazurskie
  1,7
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie olsztyńskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 25,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Powiat
  25,5%
  woj. warmińsko-mazurskie
  26,3%
  Cały kraj
  34,8%
 • 18,9% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat olsztyński
  18,9%
  woj. warmińsko-mazurskie
  19,9%
  Polska
  19,6%
 • 7,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • pow. olsztyński
  7,9%
  Województwo
  6,5%
  Cała Polska
  5,4%
 • 265 Zgony spowodowane COVID-19
 • 22,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  22,5
  Kraj
  13,3
 • 63,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. warmińsko-mazurskie
  63,0
  Kraj
  74,4
 • 216,6 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  216,6
  Województwo
  271,1
  Cały kraj
  268,1
 • 244,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Warmińsko-mazurskie
  244,1
  Cała Polska
  246,5
 • 292,7 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 299,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 286,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  292,7
  Województwo
  358,8
  Polska
  475,8
 • 57,7 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 26,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 88,5 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. olsztyński
  57,7
  Województwo
  54,6
  Kraj
  70,6
 • 16,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • pow. olsztyński
  16,9
  Warmińsko-mazurskie
  29,2
  Polska
  32,6
 • 10,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • pow. olsztyński
  10,7
  Warmińsko-mazurskie
  7,2
  Polska
  6,9
 • 1,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • pow. olsztyński
  1,0%
  Warmińsko-mazurskie
  0,6%
  Cała Polska
  0,5%
 • Zamachy samobójcze w powiecie olsztyńskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 57 Osoby w zamachach samobójczych
 • 12 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 45 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 37 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 20 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 49 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 11 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 38 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 31 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 18 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 45 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • pow. olsztyński
  45,0
  Województwo
  41,0
  Polska
  36,0
 • 38 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  38,0
  Warmińsko-mazurskie
  15,0
  Cała Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 1 zatrucie gazem / spalinami
 • 1
 • 1 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 1
 • 3 zażycie innych leków
 • 3
 • 2 samookaleczenie powierzchniowe
 • 2
 • 6 rzucenie się z wysokości
 • 6
 • 43 powieszenie się
 • 43
 • 1 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 zatrucie gazem / spalinami
 • 1
 • 1 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 1
 • 3 zażycie innych leków
 • 3
 • 1 samookaleczenie powierzchniowe
 • 1
 • 4 rzucenie się z wysokości
 • 4
 • 38 powieszenie się
 • 38
 • 1 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 4 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 4
 • 3 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 3
 • 1 konflikt z osobami spoza rodziny
 • 1
 • 1 zawód miłosny
 • 1
 • 49 nieustalona
 • 49
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 4 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 4
 • 3 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 3
 • 1 konflikt z osobami spoza rodziny
 • 1
 • 1 zawód miłosny
 • 1
 • 41 nieustalona
 • 41
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 2 13-18 lat
 • 2
 • 11 19-24 lat
 • 11
 • 9 25-29 lat
 • 9
 • 20 30-49 lat
 • 20
 • 14 50-60 lat
 • 14
 • 1 70 lat i więcej
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 13-18 lat
 • 1
 • 8 19-24 lat
 • 8
 • 8 25-29 lat
 • 8
 • 18 30-49 lat
 • 18
 • 13 50-60 lat
 • 13
 • 1 70 lat i więcej
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy1
  • pod wpływem alkoholu9
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków2
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony45
 • 1 trzeźwy
 • 9 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 2 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 45 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu7
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków2
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony40
 • 0 trzeźwy
 • 7 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 2 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 40 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 19 kawaler/panna
 • 19
 • 15 żonaty/zamężna
 • 15
 • 2 konkubinat
 • 2
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 6 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 6
 • 14 nieustalony
 • 14
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 15 kawaler/panna
 • 15
 • 14 żonaty/zamężna
 • 14
 • 1 konkubinat
 • 1
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 6 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 6
 • 12 nieustalony
 • 12
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne1
  • zasadnicze zawodowe2
  • średnie3
  • wyższe2
  • nieustalony49
 • 0 podstawowe niepełne
 • 1 podstawowe i gimnazjalne
 • 2 zasadnicze zawodowe
 • 3 średnie
 • 2 wyższe
 • 49 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne0
  • zasadnicze zawodowe2
  • średnie3
  • wyższe2
  • nieustalony42
 • 0 podstawowe niepełne
 • 0 podstawowe i gimnazjalne
 • 2 zasadnicze zawodowe
 • 3 średnie
 • 2 wyższe
 • 42 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 7 praca
 • 7
 • 2 na utrzymaniu innej osoby
 • 2
 • 2 renta
 • 2
 • 2 emerytura
 • 2
 • 2 bez stałego źródła utrzymania
 • 2
 • 42 nieustalony
 • 42
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 5 praca
 • 5
 • 1 na utrzymaniu innej osoby
 • 1
 • 2 renta
 • 2
 • 2 emerytura
 • 2
 • 1 bez stałego źródła utrzymania
 • 1
 • 38 nieustalony
 • 38
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2 667 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 1 373 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 294 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 50 Zameldowania z zagranicy
 • 23 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 27 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 777 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 914 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 863 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 53 Wymeldowania za granicę
 • 30 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 23 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 887 Saldo migracji
 • 452 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 435 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 890 Saldo migracji wewnętrznych
 • 459 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 431 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -3 Saldo migracji zagranicznych
 • -7 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 4 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie olsztyńskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie olsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 15,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,2% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,2% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 67,3% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,6% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 15,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 17,5% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,2% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat olsztyński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat olsztyński - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie olsztyńskim oddano do użytku 1 069 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 8,36 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie olsztyńskim to 45 141 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 354 mieszkania. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  49,5% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 48,5% na cele indywidualne, 2,1% jako mieszkania spółdzielcze.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie olsztyńskim to 3,95 i jest porównywalna do przeciętnej liczby izb dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz porównywalna do przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w powiecie olsztyńskim to 99,40 m2 i jest większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 95,54% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 92,77% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 89,93% mieszkań posiada łazienkę, 80,32% korzysta z centralnego ogrzewania, a 34,20% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie olsztyńskim 720 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 4 849 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 4 590 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 390 transakcji (mediana cen - 5 008 zł/m2, średnia - 5 019 zł/m2), a na rynku wtórnym 330 transakcji rynkowych (mediana cen - 3 731 zł/m2, średnia - 4 026 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie olsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 849 zł
 • powiat olsztyński
  4 849 zł
  woj. warmińsko-mazurskie
  4 365 zł
  Cały kraj
  5 248 zł
 • 4 849 zł Ogółem
 • 4 849 zł
 • 4 945 zł do 40 m2
 • 4 945 zł
 • 4 894 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 894 zł
 • 4 809 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 809 zł
 • 4 629 zł od 80,1 m2
 • 4 629 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 590 zł
 • Powiat
  4 590 zł
  woj. warmińsko-mazurskie
  4 242 zł
  Kraj
  5 689 zł
 • 4 590 zł Ogółem
 • 4 590 zł
 • 4 662 zł do 40 m2
 • 4 662 zł
 • 4 752 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 752 zł
 • 4 434 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 434 zł
 • 4 433 zł od 80,1 m2
 • 4 433 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 720
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m2132
  • od 40,1 do 60 m2341
  • od 60,1 do 80 m2163
  • od 80,1 m284
 • 132 do 40 m2
 • 341 od 40,1 do 60 m2
 • 163 od 60,1 do 80 m2
 • 84 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie olsztyńskim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 5 008 zł
 • Tutaj
  5 008 zł
  Województwo
  4 874 zł
  Cała Polska
  5 761 zł
 • 5 008 zł Ogółem
 • 5 008 zł
 • 5 187 zł do 40 m2
 • 5 187 zł
 • 5 063 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 063 zł
 • 5 008 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 008 zł
 • 4 729 zł od 80,1 m2
 • 4 729 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 5 019 zł
 • pow. olsztyński
  5 019 zł
  Województwo
  4 970 zł
  Cała Polska
  6 212 zł
 • 5 019 zł Ogółem
 • 5 019 zł
 • 5 325 zł do 40 m2
 • 5 325 zł
 • 4 992 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 992 zł
 • 5 007 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 007 zł
 • 4 979 zł od 80,1 m2
 • 4 979 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 390
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m253
  • od 40,1 do 60 m2177
  • od 60,1 do 80 m298
  • od 80,1 m262
 • 53 do 40 m2
 • 177 od 40,1 do 60 m2
 • 98 od 60,1 do 80 m2
 • 62 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 731 zł
 • powiat olsztyński
  3 731 zł
  woj. warmińsko-mazurskie
  3 984 zł
  Polska
  4 694 zł
 • 3 731 zł Ogółem
 • 3 731 zł
 • 3 649 zł do 40 m2
 • 3 649 zł
 • 4 055 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 055 zł
 • 3 313 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 313 zł
 • 3 239 zł od 80,1 m2
 • 3 239 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 026 zł
 • Tutaj
  4 026 zł
  Województwo
  3 870 zł
  Cała Polska
  5 276 zł
 • 4 026 zł Ogółem
 • 4 026 zł
 • 4 180 zł do 40 m2
 • 4 180 zł
 • 4 492 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 492 zł
 • 3 567 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 567 zł
 • 3 196 zł od 80,1 m2
 • 3 196 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 330
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m279
  • od 40,1 do 60 m2164
  • od 60,1 do 80 m265
  • od 80,1 m222
 • 79 do 40 m2
 • 164 od 40,1 do 60 m2
 • 65 od 60,1 do 80 m2
 • 22 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie olsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 45 141 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 353,90 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  353,90
  Warmińsko-mazurskie
  375,10
  Cała Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 84,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Powiat
  84,40 m2
  Województwo
  69,00 m2
  Cała Polska
  74,50 m2
 • 29,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • powiat olsztyński
  29,90 m2
  woj. warmińsko-mazurskie
  25,90 m2
  Kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,11 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • pow. olsztyński
  4,11
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,78
  Kraj
  3,82
 • 2,83 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • pow. olsztyński
  2,83
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,67
  Cała Polska
  2,55
 • 0,69 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,69
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,71
  Cała Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie olsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 1 069 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 8,36 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • powiat olsztyński
  8,36
  woj. warmińsko-mazurskie
  4,19
  Polska
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 4 224 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 3,95 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Powiat
  3,95
  Województwo
  3,89
  Cały kraj
  3,90
 • 33,03 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Powiat
  33,03
  Warmińsko-mazurskie
  16,28
  Cała Polska
  24,07
 • 106 215 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 99,4 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  99,4 m2
  Warmińsko-mazurskie
  91,9 m2
  Cały kraj
  92,9 m2
 • 0,83 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • pow. olsztyński
  0,83 m2
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,38 m2
  Cały kraj
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie olsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 95,54% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • powiat olsztyński
  95,54%
  Warmińsko-mazurskie
  97,19%
  Polska
  96,97%
 • 92,77% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Powiat
  92,77%
  woj. warmińsko-mazurskie
  94,72%
  Kraj
  94,01%
 • 89,93% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • powiat olsztyński
  89,93%
  Województwo
  92,27%
  Cały kraj
  91,78%
 • 80,32% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • pow. olsztyński
  80,32%
  Warmińsko-mazurskie
  83,87%
  Polska
  83,08%
 • 34,20% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • pow. olsztyński
  34,20%
  woj. warmińsko-mazurskie
  46,27%
  Kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat olsztyński - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie olsztyńskim na 1000 mieszkańców pracuje 178osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 49,3% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 50,7% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie olsztyńskim wynosiło w 2021 roku 7,6% (9,0% wśród kobiet i 6,3% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie olsztyńskim wynosiło 5 205,74 PLN, co odpowiada 86.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu olsztyńskiego 13 606 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 8 890 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -4 716.

  19,8% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu olsztyńskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 35,8% w przemyśle i budownictwie, a 19,7% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie olsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 178 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • powiat olsztyński
  178,0
  Województwo
  202,0
  Cały kraj
  257,0
 • 7,6% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 9,0% Kobiety
 • 6,3% Mężczyźni
 • pow. olsztyński
  7,6%
  woj. warmińsko-mazurskie
  8,6%
  Cała Polska
  5,4%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie olsztyńskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie olsztyńskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie olsztyńskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie olsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 206 PLN Wynagrodzenie brutto
 • pow. olsztyński
  5 206 PLN
  Województwo
  5 127 PLN
  Cały kraj
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie olsztyńskim w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie olsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 13 606 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 8 890 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -4 716 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,65 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie olsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 19,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 17,6% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 21,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 35,8% Przemysł i budownictwo
 • 21,6% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 49,5% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 19,7% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 23,0% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 16,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,1% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 23,1% Pozostałe
 • 35,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 11,1% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie olsztyńskim w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie olsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 22 740 Pracujący ogółem
 • 11 212 Kobiety
 • 11 528 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie olsztyńskim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18,8% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,2% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,4% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,2% W wieku produkcyjnym
 • 57,1% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,4% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 19,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 24,6% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,2% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat olsztyński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 60,9 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  60,9
  woj. warmińsko-mazurskie
  65,7
  Polska
  69,0
 • 30,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  30,6
  woj. warmińsko-mazurskie
  35,7
  Cała Polska
  38,2
 • 100,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • pow. olsztyński
  100,9
  Warmińsko-mazurskie
  119,2
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 61,9% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,1% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,1% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,1% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,9% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,9% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat olsztyński - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie olsztyńskim w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 13 591 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 10 578 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 1 181 nowych podmiotów, a 679 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (1 254) podmiotów zarejestrowano w roku 2019, a najmniej (952) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (1 038) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (489) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie olsztyńskim najwięcej (773) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (13 121) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,0% (410) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 25,8% (3 507) podmiotów, a 71,2% (9 674) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie olsztyńskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (19.5%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (19.0%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 13 591 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 410 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 3 507 Przemysł i budownictwo
 • 9 674 Pozostała działalność
 • 1 181 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie olsztyńskim w 2021 roku
 • 679 Podmioty wyrejestrowane w powiecie olsztyńskim w 2021 roku
 • 10 578 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 13 121 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 13 121
 • 399 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 399
 • 60 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 60
 • 10 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 10
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 1
 • 13 580 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 13 580
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Przedsiębiorstwa państwowe ogółem
 • 1
 • 45 Spółdzielnie ogółem
 • 45
 • 922 Spółki handlowe ogółem
 • 922
 • 61  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 61
 • 15  Spółki handlowe - akcyjne
 • 15
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 773  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 773
 • 60    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 60
 • 420 Spółki cywilne ogółem
 • 420
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 10 578 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 2 063 Budownictwo
 • 2 063
 • 2 013 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 2 013
 • 1 130 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 1 130
 • 941 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 941
 • 880 Przetwórstwo przemysłowe
 • 880
 • 674 Transport i gospodarka magazynowa
 • 674
 • 553 Pozostała działalność
 • 553
 • 391 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 391
 • 344 Informacja i komunikacja
 • 344
 • 323 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 323
 • 314 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 314
 • 307 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 307
 • 298 Edukacja
 • 298
 • 152 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 152
 • 142 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 142
 • 34 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 34
 • 13 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 13
 • 6 Górnictwo i wydobywanie
 • 6
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat olsztyński - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie olsztyńskim stwierdzono 1 886 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 14,76 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie olsztyńskim wynosi 65,40% i jest mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu olsztyńskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 9,04 (wykrywalność 60%) oraz przeciwko mieniu - 6,85 (wykrywalność 38%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,38 (99%), o charakterze gospodarczym - 2,47 (41%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,38 (91%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie olsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat olsztyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 886 Przestępstwa ogółem
 • 1 886
 • 1 155 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 1 155
 • 315 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 315
 • 304 Przestępstwa drogowe
 • 304
 • 49 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 49
 • 875 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 875
 • 14,76 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat olsztyński
  14,76
  woj. warmińsko-mazurskie
  18,01
  Cały kraj
  21,51
 • 9,04 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat olsztyński
  9,04
  Warmińsko-mazurskie
  11,27
  Cały kraj
  12,82
 • 2,47 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  2,47
  Warmińsko-mazurskie
  3,60
  Kraj
  5,89
 • 2,38 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  2,38
  Warmińsko-mazurskie
  2,14
  Polska
  1,85
 • 0,38 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,38
  Województwo
  0,41
  Kraj
  0,35
 • 6,85 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  6,85
  Warmińsko-mazurskie
  8,71
  Kraj
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat olsztyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 65% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Powiat
  65%
  Warmińsko-mazurskie
  73%
  Polska
  71%
 • 61% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  61%
  Warmińsko-mazurskie
  69%
  Cały kraj
  64%
 • 41% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  41%
  Warmińsko-mazurskie
  62%
  Kraj
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • powiat olsztyński
  100%
  Warmińsko-mazurskie
  99%
  Polska
  99%
 • 92% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • powiat olsztyński
  92%
  Województwo
  92%
  Cała Polska
  89%
 • 39% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  39%
  woj. warmińsko-mazurskie
  53%
  Cały kraj
  53%

Powiat olsztyński - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu olsztyńskiego wyniosła w 2021 roku 168,9 mln złotych, co daje 1,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 2.5% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu powiatu olsztyńskiego - 27.3% została przeznaczona na Dział 600 - Transport i łączność. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (21.3%) oraz na Dział 801 - Oświata i wychowanie (16.7%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 35,1 mln złotych, czyli 20,8% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu olsztyńskiego wyniosła w 2021 roku 189,3 mln złotych, co daje 1,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 6.1% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (34%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (22.3%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (17.2%). W budżecie powiatu olsztyńskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 281 złotych na mieszkańca (19,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 8,7 złotych na mieszkańca (0,6%).
 • Wydatki budżetu w powiecie olsztyńskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu olsztyńskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat olsztyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu olsztyńskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  121,8 mln

  991(100%)

  103,9 mln

  843(100%)

  106,3 mln

  859(100%)

  120,9 mln

  970(100%)

  122,9 mln

  980(100%)

  172,0 mln

  1,4 tys(100%)

  172,4 mln

  1,4 tys(100%)

  168,9 mln

  1,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Transport i łączność

  [Dział 600]

  30,7 mln

  249(25.2%)

  16,0 mln

  129(15.4%)

  14,6 mln

  117(13.7%)

  23,5 mln

  188(19.5%)

  19,7 mln

  157(16.1%)

  50,8 mln

  400(29.5%)

  49,8 mln

  391(28.9%)

  46,1 mln

  361(27.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  32,8 mln

  266(26.9%)

  33,4 mln

  270(32.1%)

  35,4 mln

  285(33.3%)

  25,0 mln

  200(20.7%)

  26,8 mln

  212(21.8%)

  28,9 mln

  228(16.8%)

  32,9 mln

  258(19.1%)

  36,0 mln

  281(21.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  18,3 mln

  148(15%)

  18,4 mln

  149(17.7%)

  19,2 mln

  154(18%)

  25,3 mln

  202(20.9%)

  24,2 mln

  192(19.7%)

  22,6 mln

  179(13.2%)

  26,6 mln

  208(15.4%)

  28,2 mln

  220(16.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  11,7 mln

  94,8(9.6%)

  11,3 mln

  91,7(10.9%)

  11,4 mln

  91,8(10.7%)

  11,4 mln

  91,1(9.4%)

  15,0 mln

  119(12.2%)

  15,0 mln

  119(8.7%)

  13,9 mln

  109(8%)

  15,5 mln

  121(9.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  9,6 mln

  78,2(7.9%)

  9,8 mln

  79,4(9.4%)

  10,1 mln

  81,4(9.5%)

  9,4 mln

  75,4(7.8%)

  9,6 mln

  76,0(7.8%)

  9,8 mln

  77,7(5.7%)

  10,5 mln

  82,6(6.1%)

  11,4 mln

  89,1(6.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  5,5 mln

  44,3(4.5%)

  4,9 mln

  39,7(4.7%)

  4,8 mln

  38,6(4.5%)

  4,9 mln

  39,2(4.1%)

  5,6 mln

  44,7(4.6%)

  6,2 mln

  48,9(3.6%)

  9,2 mln

  72,1(5.3%)

  7,3 mln

  56,8(4.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  5,7 mln

  46,5(4.7%)

  4,5 mln

  36,6(4.3%)

  5,1 mln

  40,8(4.8%)

  4,2 mln

  33,9(3.5%)

  3,4 mln

  26,7(2.7%)

  16,0 mln

  127(9.3%)

  9,3 mln

  72,5(5.4%)

  4,4 mln

  34,3(2.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  2,4 mln

  19,5(2%)

  2,4 mln

  19,5(2.3%)

  2,6 mln

  20,8(2.4%)

  2,5 mln

  20,2(2.1%)

  3,2 mln

  25,7(2.6%)

  6,7 mln

  53,2(3.9%)

  3,2 mln

  24,9(1.8%)

  3,3 mln

  25,6(1.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  463,2 tys

  3,8(0.4%)

  542,2 tys

  4,4(0.5%)

  1,1 mln

  9,1(1.1%)

  630,3 tys

  5,0(0.5%)

  853,4 tys

  6,8(0.7%)

  597,7 tys

  4,7(0.3%)

  637,7 tys

  5,0(0.4%)

  1,3 mln

  10,4(0.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  546,1 tys

  4,4(0.4%)

  361,3 tys

  2,9(0.3%)

  225,9 tys

  1,8(0.2%)

  335,9 tys

  2,7(0.3%)

  739,6 tys

  5,9(0.6%)

  1,2 mln

  9,2(0.7%)

  1,5 mln

  12,0(0.9%)

  997,9 tys

  7,8(0.6%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  1,4 mln

  11,5(1.2%)

  971,2 tys

  7,9(0.9%)

  733,8 tys

  5,9(0.7%)

  644,6 tys

  5,1(0.5%)

  570,1 tys

  4,5(0.5%)

  644,4 tys

  5,1(0.4%)

  696,1 tys

  5,5(0.4%)

  534,4 tys

  4,2(0.3%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  356,4 tys

  2,9(0.3%)

  338,8 tys

  2,7(0.3%)

  345,6 tys

  2,8(0.3%)

  357,9 tys

  2,9(0.3%)

  363,5 tys

  2,9(0.3%)

  372,7 tys

  2,9(0.2%)

  376,3 tys

  3,0(0.2%)

  386,7 tys

  3,0(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  309,0 tys

  2,5(0.3%)

  313,0 tys

  2,5(0.3%)

  312,7 tys

  2,5(0.3%)

  330,0 tys

  2,6(0.2%)

  322,6 tys

  2,5(0.2%)

  325,1 tys

  2,5(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  142,0 tys

  1,2(0.1%)

  139,8 tys

  1,1(0.1%)

  204,8 tys

  1,6(0.2%)

  313,9 tys

  2,5(0.3%)

  214,8 tys

  1,7(0.2%)

  223,5 tys

  1,8(0.1%)

  180,6 tys

  1,4(0.1%)

  261,7 tys

  2,0(0.2%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  295,5 tys

  2,3(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  160,4 tys

  1,3(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  888,6 tys

  7,2(0.7%)

  818,1 tys

  6,6(0.8%)

  267,8 tys

  2,2(0.3%)

  250,5 tys

  2,0(0.2%)

  359,6 tys

  2,9(0.3%)

  170,2 tys

  1,3(0.1%)

  75,0 tys

  0,6(0%)

  89,6 tys

  0,7(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  41,2 tys

  0,3(0%)

  33,4 tys

  0,3(0%)

  42,5 tys

  0,3(0%)

  44,6 tys

  0,4(0%)

  46,9 tys

  0,4(0%)

  47,5 tys

  0,4(0%)

  11,0 tys

  0,1(0%)

  23,2 tys

  0,2(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,2 mln

  10,0(1%)

  2,4 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  40,0 tys

  0,3(0%)

  6,5 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  3,4 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  21,9 tys

  0,2(0%)

  1,4 tys

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,0(0%)

  1,7 tys

  0,0(0%)

  10,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  82,1 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  79,4 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  ---
  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie olsztyńskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu olsztyńskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat olsztyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu olsztyńskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  127,0 mln

  1,0 tys(100%)

  108,4 mln

  880(100%)

  111,6 mln

  902(100%)

  122,3 mln

  981(100%)

  127,1 mln

  1,0 tys(100%)

  153,4 mln

  1,2 tys(100%)

  177,5 mln

  1,4 tys(100%)

  189,3 mln

  1,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  41,1 mln

  334(32.3%)

  41,8 mln

  338(38.5%)

  42,6 mln

  343(38.2%)

  43,7 mln

  349(35.7%)

  45,5 mln

  361(35.8%)

  51,6 mln

  407(33.6%)

  65,2 mln

  512(36.8%)

  64,4 mln

  504(34%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  22,5 mln

  182(17.7%)

  24,9 mln

  201(22.9%)

  27,0 mln

  217(24.2%)

  29,2 mln

  233(23.9%)

  33,2 mln

  263(26.1%)

  37,0 mln

  292(24.1%)

  36,3 mln

  285(20.4%)

  42,1 mln

  329(22.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  24,1 mln

  196(19%)

  24,2 mln

  196(22.3%)

  26,2 mln

  211(23.5%)

  23,7 mln

  190(19.4%)

  25,4 mln

  202(20%)

  27,1 mln

  214(17.7%)

  29,7 mln

  233(16.7%)

  32,6 mln

  255(17.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  15,3 mln

  125(12.1%)

  5,6 mln

  45,2(5.1%)

  3,8 mln

  30,2(3.4%)

  8,5 mln

  67,6(6.9%)

  3,7 mln

  29,4(2.9%)

  16,0 mln

  127(10.5%)

  25,1 mln

  197(14.1%)

  26,7 mln

  209(14.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  9,4 mln

  76,3(7.4%)

  1,1 mln

  8,9(1%)

  1,4 mln

  11,4(1.3%)

  827,7 tys

  6,6(0.7%)

  1,4 mln

  11,4(1.1%)

  1,1 mln

  8,6(0.7%)

  807,8 tys

  6,3(0.5%)

  4,6 mln

  35,9(2.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  2,3 mln

  18,6(1.8%)

  2,2 mln

  17,8(2%)

  2,5 mln

  20,5(2.3%)

  2,3 mln

  18,5(1.9%)

  3,0 mln

  23,5(2.3%)

  6,3 mln

  49,5(4.1%)

  3,3 mln

  26,0(1.9%)

  4,0 mln

  31,5(2.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  5,1 mln

  41,2(4%)

  4,3 mln

  35,0(4%)

  4,3 mln

  34,7(3.9%)

  3,9 mln

  31,2(3.2%)

  3,0 mln

  23,5(2.3%)

  2,4 mln

  19,2(1.6%)

  3,0 mln

  23,4(1.7%)

  3,9 mln

  30,7(2.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,4 mln

  19,4(1.9%)

  1,9 mln

  15,4(1.8%)

  1,7 mln

  13,5(1.5%)

  1,7 mln

  13,6(1.4%)

  1,8 mln

  14,1(1.4%)

  2,0 mln

  15,4(1.3%)

  5,0 mln

  39,3(2.8%)

  2,7 mln

  21,2(1.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  727,5 tys

  5,9(0.6%)

  610,4 tys

  4,9(0.6%)

  788,4 tys

  6,3(0.7%)

  3,1 mln

  24,6(2.5%)

  3,3 mln

  26,5(2.6%)

  2,2 mln

  17,7(1.5%)

  1,3 mln

  10,5(0.8%)

  1,6 mln

  12,2(0.8%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  309,0 tys

  2,5(0.3%)

  313,0 tys

  2,5(0.3%)

  312,7 tys

  2,5(0.2%)

  330,0 tys

  2,6(0.2%)

  322,6 tys

  2,5(0.2%)

  325,1 tys

  2,5(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  247,7 tys

  2,0(0.2%)

  234,2 tys

  1,9(0.2%)

  229,0 tys

  1,8(0.2%)

  222,6 tys

  1,8(0.2%)

  227,0 tys

  1,8(0.2%)

  230,6 tys

  1,8(0.2%)

  235,9 tys

  1,8(0.1%)

  244,0 tys

  1,9(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  202,6 tys

  1,6(0.2%)

  253,1 tys

  2,0(0.2%)

  222,7 tys

  1,8(0.2%)

  247,4 tys

  2,0(0.2%)

  204,2 tys

  1,6(0.2%)

  156,1 tys

  1,2(0.1%)

  225,8 tys

  1,8(0.1%)

  216,0 tys

  1,7(0.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,3 mln

  11,0(1.1%)

  557,1 tys

  4,5(0.5%)

  274,2 tys

  2,2(0.2%)

  285,7 tys

  2,3(0.2%)

  1,3 mln

  10,4(1%)

  1,8 mln

  13,8(1.1%)

  820,2 tys

  6,4(0.5%)

  186,3 tys

  1,5(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  21,0 tys

  0,2(0%)

  196,4 tys

  1,5(0.1%)

  165,3 tys

  1,3(0.1%)

  146,0 tys

  1,1(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,1 mln

  9,0(0.9%)

  837,4 tys

  6,8(0.8%)

  266,1 tys

  2,1(0.2%)

  269,7 tys

  2,2(0.2%)

  199,1 tys

  1,6(0.2%)

  73,6 tys

  0,6(0%)

  100,3 tys

  0,8(0.1%)

  142,7 tys

  1,1(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,2 mln

  10,0(1%)

  2,4 tys

  0,0(0%)

  4,5

  0,0(0%)

  57,7

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  86,5

  0,0(0%)

  6,5 tys

  0,1(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  164

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,7 tys

  0,1(0%)

  0,2

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  3,4 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  82,1 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  79,4 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat olsztyński - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 30 436 mieszkańców powiatu olsztyńskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 14 916 kobiet oraz 15 520 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 24,1% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,1% wykształcenie policealne, 11,2% średnie ogólnokształcące, a 17,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 20,0% mieszkańców powiatu olsztyńskiego, gimnazjalnym 3,6%, natomiast 16,1% podstawowym ukończonym. 3,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu olsztyńskiego mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie olsztyńskim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (28,3%) oraz podstawowe ukończone (16,5%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (25,7%) oraz średnie zawodowe (19,8%).

  W roku 2021 w powiecie olsztyńskim mieściło się 47 przedszkoli, w których do 178 oddziałów uczęszczało 3 762 dzieci (1 896 dziewczynek oraz 1 866 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie olsztyńskim mieściło się 29 przedszkoli, w których do 88 oddziałów uczęszczało 2 027 dzieci (965 dziewczynek oraz 1 062 chłopców). Dostępnych było 2 065 miejsc.

  17,1% mieszkańców powiatu olsztyńskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,1% wśród dziewczynek i 17,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 852 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,01 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 59 szkół podstawowych, w których w 634 oddziałach uczyło się 9 635 uczniów (4 676 kobiet oraz 4 959 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie olsztyńskim placówkę miały 62 szkoły podstawowe, w których w 451 oddziałach uczyło się 7 329 uczniów (3 541 kobiet oraz 3 788 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,4% ludności (28,2% wśród dziewczynek i 28,6% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15,2 uczniów.

  W powiecie olsztyńskim znajduje się 6 licea ogólnokształcące, w których w 26 oddziałach uczyło się 587 uczniów (385 kobiet oraz 202 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 158 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie olsztyńskim placówkę miałp 6 licea ogólnokształcące, w których w 35 oddziałach uczyło się 894 uczniów (533 kobiety oraz 361 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 257 absolwentów.

  W powiecie olsztyńskim znajduje się 5 Branżowych szkół I stopnia, w których w 20 oddziałach uczyło się 478 uczniów (179 kobiet oraz 299 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,6% mieszkańców (12,5% wśród dziewczyn i 12,7% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 22,6 uczniów. 23,9 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 27,3% mieszkańców powiatu olsztyńskiego w wieku potencjalnej nauki (27,4% kobiet i 27,2% mężczyzn).

 • 24,1% Wykształcenie wyższe
 • powiat olsztyński
  24,1%
  Warmińsko-mazurskie
  20,7%
  Cały kraj
  25,2%
 • 28,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 19,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 32,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • pow. olsztyński
  32,3%
  Województwo
  34,6%
  Polska
  35,2%
 • 33,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 30,9% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,1% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  3,1%
  Województwo
  3,3%
  Kraj
  3,3%
 • 4,3% Kobiety
  (policealne)
 • 1,7% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  11,2%
  Województwo
  11,8%
  Kraj
  11,9%
 • 13,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Powiat
  17,9%
  Województwo
  19,5%
  Cały kraj
  20,0%
 • 16,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 20,0% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  20,0%
  woj. warmińsko-mazurskie
  21,0%
  Cały kraj
  21,2%
 • 14,6% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 25,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • powiat olsztyński
  3,6%
  Warmińsko-mazurskie
  3,7%
  Cała Polska
  3,0%
 • 3,0% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 16,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  16,1%
  woj. warmińsko-mazurskie
  16,5%
  Cały kraj
  12,3%
 • 16,5% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 15,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,9%
  Województwo
  3,6%
  Kraj
  3,1%
 • 3,9% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,8% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie olsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 852 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Powiat
  852,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  836,0
  Cały kraj
  896,0
 • 1,01 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Powiat
  1,01
  woj. warmińsko-mazurskie
  1,00
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 47Przedszkola
 • 27 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 178 Oddziały
 • 39 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 1 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 3 657 Miejsca
  (rok 2018)
 • 4 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat olsztyński) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3 762 Dzieci
 • 1 896 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 1 866 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,4%
  49,6%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 75 2 lata i mniej
 • 75
 • 847 3 lata
 • 847
 • 1 009 4 lata
 • 1 009
 • 958 5 lata
 • 958
 • 852 6 lat
 • 852
 • 21 7 lat i więcej
 • 21
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 39 2 lata i mniej
 • 39
 • 454 3 lata
 • 454
 • 495 4 lata
 • 495
 • 495 5 lata
 • 495
 • 402 6 lat
 • 402
 • 11 7 lat i więcej
 • 11
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 36 2 lata i mniej
 • 36
 • 393 3 lata
 • 393
 • 514 4 lata
 • 514
 • 463 5 lata
 • 463
 • 450 6 lat
 • 450
 • 10 7 lat i więcej
 • 10
 • 687 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 261,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 258,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 1,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 44,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 44,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3Punkty przedszkolne
 • 5 Oddziały
 • 125 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat olsztyński) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 68 Dzieci
 • 34 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 34 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,0%
  50,0%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 16 3 lata
 • 16
 • 21 4 lata
 • 21
 • 18 5 lata
 • 18
 • 12 6 lat
 • 12
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 9 3 lata
 • 9
 • 14 4 lata
 • 14
 • 8 5 lata
 • 8
 • 3 6 lat
 • 3
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 7 3 lata
 • 7
 • 7 4 lata
 • 7
 • 10 5 lata
 • 10
 • 9 6 lat
 • 9
 •  
 • 4,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 4,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 3,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (zespoły wychowania przedszkolnego)
 • 3,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie olsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat olsztyński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 56Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 601 Oddziały
 • 9 474 Uczniowie
 • 4 595 Kobiety
  (uczniowie)
 • 4 879 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,5%
  51,5%
 • 1 235 Uczniowie w 1 klasie
 • 598 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 637 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 090 Absolwenci
 • 530 Kobiety
  (absolwenci)
 • 560 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 3Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 33 Oddziały
 • 161 Uczniowie
 • 81 Kobiety
  (uczniowie)
 • 80 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 50,3%
  49,7%
 • 13 Uczniowie w 1 klasie
 • 7 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 6 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 3 Absolwenci
 • 1 Kobiety
  (absolwenci)
 • 2 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 15,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Powiat
  15,2
  woj. warmińsko-mazurskie
  16,0
  Cała Polska
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 15,2 Szkoły podstawowe ogółem
 • 15,2
 • 15,2 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 15,2
 • 15,8 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 15,8
 • 4,9 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 4,9
 •  
 • 851,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 679,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 171,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 24,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 22,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie olsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat olsztyński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 25 Oddziały
 • 568 Uczniowie
 • 375 Kobiety
  (uczniowie)
 • 193 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 66,0%
  34,0%
 • 159 Uczniowie w 1 klasie
 • 94 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 65 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 150 Absolwenci
 • 92 Kobiety
  (absolwenci)
 • 58 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 1 Oddziały
 • 19 Uczniowie
 • 10 Kobiety
  (uczniowie)
 • 9 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 52,6%
  47,4%
 • 8 Absolwenci
 • 8 Kobiety
  (absolwenci)
 • 0 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 22,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  22,6
  woj. warmińsko-mazurskie
  25,4
  Cała Polska
  26,3
 •  
 • 38,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 28,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat olsztyński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 138 Uczniowie w 1 klasie
 • 48 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 90 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 23,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • pow. olsztyński
  23,9
  woj. warmińsko-mazurskie
  20,6
  Polska
  19,6
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie olsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17,1% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,1% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,1% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,4% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,2% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,6% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,6% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,8% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,6% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,7% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 27,3% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 27,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 27,2% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat olsztyński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat olsztyński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat olsztyński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat olsztyński - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie olsztyńskim

 • Według danych GUS z 2021 roku w powiecie olsztyńskim znajdowało się 8 hoteli (1 ★★★★★, 3 ★★★★, 3 ★★★, 1 ★★), 0 moteli oraz 2 pensjonaty (kategorii w trakcie kategoryzacji). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zmniejszyła się o 2 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 5
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 2
  • ośrodki wczasowe: 6 (całoroczne: 0)
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 9 (całoroczne: 6)
  • zespoły domków turystycznych: 2 (całoroczne: 1)
  • kempingi: 1 (całoroczne: 0)
  • pola biwakowe: 2 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 4 (całoroczne: 2)
  • kwatery agroturystyczne: 6 (całoroczne: 4)
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 6
  • drzwi automatycznie otwierane: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 4
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 7


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 18 (liczba sal: 47, liczba miejsc: 2 598)
  • z nagłośnieniem: 14
  • z projektorem multimedialnym: 15
  • z zestawem do wideokonferencji: 5
  • z obsługą techniczną: 11
  • z ekranem: 15
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 16
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 13
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 31


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie olsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w powiecie olsztyńskim: 11 (publiczne: 11, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie olsztyńskim 10 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 261 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 685 (uczestnicy: 59 693)
  • seanse filmowe: 12 (uczestnicy: 355)
  • wystawy: 30 (uczestnicy: 2 498)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 21 (uczestnicy: 3 784)
  • koncerty: 118 (uczestnicy: 18 910)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 58 (uczestnicy: 2 151)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 132 (uczestnicy: 16 130)
  • konkursy: 56 (uczestnicy: 1 557)
  • pokazy teatralne: 30 (uczestnicy: 2 668)
  • konferencje: 3 (uczestnicy: 108)
  • interdyscyplinarne: 28 (uczestnicy: 6 860)
  • warsztaty: 158 (uczestnicy: 3 102)
  • inne: 39 (uczestnicy: 1 570)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 129 (członkowie: 1 711)
  • plastyczne/techniczne: 35 (członkowie: 448)
  • taneczne: 22 (członkowie: 306)
  • muzyczne: 31 (członkowie: 215)
  • informatyczne: 2 (członkowie: 30)
  • fotograficzne i filmowe: 2 (członkowie: 4)
  • teatralne: 6 (członkowie: 55)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 13 (członkowie: 321)
  • literackie: 3 (członkowie: 50)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 9 (członkowie: 210)
  • inne: 6 (członkowie: 72)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2021 roku:
  • ogółem: 29 (absolwenci: 340)
  • języków obcych: 4 (absolwenci: 55)
  • plastyczne: 8 (absolwenci: 136)
  • nauki gry na instrumentach: 8 (absolwenci: 54)
  • wiedzy praktycznej: 4 (absolwenci: 50)
  • tańca: 3 (absolwenci: 25)
  • komputerowe: 2 (absolwenci: 20)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • filmowe: 2
  • plastyczne: 9
  • muzyczne: 9
  • studia radiowe: 1
  • komputerowe: 2
  • ceramiczne: 5
  • sale baletowe/taneczne: 6
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 61 (członkowie: 721)
  • teatralne: 10 (członkowie: 119)
  • muzyczne - instrumentalne: 18 (członkowie: 130)
  • wokalne i chóry: 13 (członkowie: 218)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 9 (członkowie: 75)
  • taneczne: 8 (członkowie: 120)
  • inne: 3 (członkowie: 59)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie olsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie olsztyńskim działało 1 kino posiadające 1 salę z 90 miejscami na widowni. Odbyło się 60 seansów, na które przyszło 3 557 widzów, w tym 15 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 536 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie olsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie olsztyńskim działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 77 576 zwiedzających, co daje 6 072 osoby zwiedzające muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie olsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie olsztyńskim działało 26 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 294 496 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 49 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 32 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 408 525 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 151
  • dostępne dla czytelników: 95
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 95
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 20
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 26
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 23
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 12


 • Biblioteki naukowe w powiecie olsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie olsztyńskim działały 2 biblioteki i filie naukowe posiadające księgozbiór liczący 40 014 wolumenów w tym ziobry specjalne: 567. Odnotowano 671 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 6 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 3 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 14 069 wolumenów. Odnotowano 1 188 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 6
  • dostępne dla czytelników: 4
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1


 • Kluby sportowe w powiecie olsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie olsztyńskim działało 49 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 2 525 członków. Zarejestrowano 2 531 ćwiczących (mężczyźni: 2 013, kobiety: 518, chłopcy do lat 18: 1 100, dziewczęta do lat 18: 387). Aktywne były 62 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (73), instruktora sportowego (46) oraz inne osoby (17).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie olsztyńskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat olsztyński - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat olsztyński i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 124 wypadków drogowych w powiecie olsztyńskim odnotowano 17 ofiar śmiertelnych oraz 143 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 97,0 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 13,3 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 7,8 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 168,6 rannych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla Polski).

  W 2021 roku w powiecie olsztyńskim zarejestrowanych było 102 011 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 77 647 samochodów osobowych (608,8 na każdy 1000 mieszkańców - wartość porównywalna do wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz mniej od wartości dla całej Polski), 10 951 samochodów ciężarowych (91,1 - nieznacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 512 autobusów (4,0 - znacznie więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski), 669 ciągników siodłowych (5,2 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 5 964 motocykli (46,8 - wartość porównywalna do wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 20,4 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 21,0 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 21,1 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 17,6 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 24,9 lat.


  W 2021 roku w powiecie olsztyńskim znajdowało się 59 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 46 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 40 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie olsztyńskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 124 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 17 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 143 Ranni
  (rok 2021)
 • 68 Lekko ranni
 • 75 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie olsztyńskim w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 96,95 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Tutaj
  97,0
  Województwo
  65,5
  Cała Polska
  59,9
 • 13,29 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Powiat
  13,3
  woj. warmińsko-mazurskie
  6,8
  Kraj
  5,9
 • 111,81 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • powiat olsztyński
  111,8
  Województwo
  76,4
  Kraj
  69,4
 • 7,84 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • powiat olsztyński
  7,8
  woj. warmińsko-mazurskie
  10,4
  Cała Polska
  7,6
 • 168,61 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • powiat olsztyński
  168,6
  Warmińsko-mazurskie
  107,2
  Polska
  80,2
 • 13,71 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • pow. olsztyński
  13,7
  Województwo
  10,4
  Polska
  9,8
 • 115,32 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Powiat
  115,3
  Województwo
  116,7
  Cały kraj
  115,8
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 102 011 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie olsztyńskim w 2020 roku
 • 77 647 Samochody osobowe
 • 10 951 Samochody ciężarowe
 • 36 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 512 Autobusy
 • 782 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 670 Ciągniki samochodowe
 • 669   Ciągniki siodłowe
 • 5 485 Ciągniki rolnicze
 • 5 964 Motocykle
 • 1 944   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 5 365 Motorowery
 • 77 647Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie olsztyńskim
 • Samochody osobowe w powiecie olsztyńskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 608,8 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Powiat
  608,8
  woj. warmińsko-mazurskie
  593,2
  Cały kraj
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg16 195
  • 1400-1649 kg17 984
  • 1650-1899 kg20 252
  • 1900 kg i więcej23 216
 • 16 195 do 1399 kg
 • 17 984 1400-1649 kg
 • 20 252 1650-1899 kg
 • 23 216 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 25 550 do 1399 cm3
 • 25 550
 • 44 308 1400-1999 cm3
 • 44 308
 • 7 789 2000 i więcej cm3
 • 7 789
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie olsztyńskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna39 544
  • olej napędowy25 314
  • gaz (LPG)11 779
  • pozostałe1 010
 • 39 544 benzyna
 • 25 314 olej napędowy
 • 11 779 gaz (LPG)
 • 1 010 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 889 do 1 roku
 • 889
 • 606 2 lata
 • 606
 • 872 3 lata
 • 872
 • 2 151 4-5 lat
 • 2 151
 • 2 200 6-7 lat
 • 2 200
 • 2 743 8-9 lat
 • 2 743
 • 3 505 10-11 lat
 • 3 505
 • 12 053 12-15 lat
 • 12 053
 • 16 325 16-20 lat
 • 16 325
 • 13 814 21-25 lat
 • 13 814
 • 9 402 26-30 lat
 • 9 402
 • 13 087 31 lat i więcej
 • 13 087
 • 20,4 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie olsztyńskim
 • pow. olsztyński
  20,4 lat
  woj. warmińsko-mazurskie
  20,2 lat
  Polska
  18,8 lat
 • 10 951Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie olsztyńskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie olsztyńskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 91,1 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Powiat
  91,1
  Województwo
  86,0
  Cała Polska
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 5 940 do 999 kg
 • 5 940
 • 2 965 1000-1499 kg
 • 2 965
 • 684 1500-2999 kg
 • 684
 • 74 3000-3499 kg
 • 74
 • 209 3500-4999 kg
 • 209
 • 443 5000-6999 kg
 • 443
 • 266 7000-9999 kg
 • 266
 • 293 10000-14999 kg
 • 293
 • 77 15000 kg i więcej
 • 77
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2 090
  • olej napędowy7 367
  • gaz (LPG)491
  • pozostałe1 003
 • 2 090 benzyna
 • 7 367 olej napędowy
 • 491 gaz (LPG)
 • 1 003 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 64 do 1 roku
 • 64
 • 36 2 lata
 • 36
 • 71 3 lata
 • 71
 • 272 4-5 lat
 • 272
 • 418 6-7 lat
 • 418
 • 498 8-9 lat
 • 498
 • 705 10-11 lat
 • 705
 • 1 640 12-15 lat
 • 1 640
 • 2 025 16-20 lat
 • 2 025
 • 1 672 21-25 lat
 • 1 672
 • 1 007 26-30 lat
 • 1 007
 • 2 543 31 lat i więcej
 • 2 543
 • 21,0 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie olsztyńskim
 • Tutaj
  21,0 lat
  Województwo
  20,5 lat
  Polska
  19,4 lat
 • 512Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie olsztyńskim
 • Autobusy w powiecie olsztyńskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,0 Autobusy na 1000 ludności
 • pow. olsztyński
  4,0
  Warmińsko-mazurskie
  3,2
  Cały kraj
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna17
  • olej napędowy441
  • gaz (LPG)2
  • pozostałe52
 • 17 benzyna
 • 441 olej napędowy
 • 2 gaz (LPG)
 • 52 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 12 do 1 roku
 • 12
 • 2 3 lata
 • 2
 • 7 4-5 lat
 • 7
 • 10 6-7 lat
 • 10
 • 8 8-9 lat
 • 8
 • 11 10-11 lat
 • 11
 • 96 12-15 lat
 • 96
 • 128 16-20 lat
 • 128
 • 91 21-25 lat
 • 91
 • 44 26-30 lat
 • 44
 • 103 31 lat i więcej
 • 103
 • 21,1 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie olsztyńskim
 • Powiat
  21,1 lat
  woj. warmińsko-mazurskie
  22,6 lat
  Polska
  21,6 lat
 • 669Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie olsztyńskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie olsztyńskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 5,2 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • pow. olsztyński
  5,2
  Warmińsko-mazurskie
  7,9
  Polska
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna3
  • olej napędowy534
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe132
 • 3 benzyna
 • 534 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 132 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 1 2 lata
 • 1
 • 6 3 lata
 • 6
 • 40 4-5 lat
 • 40
 • 49 6-7 lat
 • 49
 • 69 8-9 lat
 • 69
 • 34 10-11 lat
 • 34
 • 151 12-15 lat
 • 151
 • 93 16-20 lat
 • 93
 • 82 21-25 lat
 • 82
 • 43 26-30 lat
 • 43
 • 101 31 lat i więcej
 • 101
 • 17,6 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie olsztyńskim
 • powiat olsztyński
  17,6 lat
  woj. warmińsko-mazurskie
  14,7 lat
  Polska
  12,6 lat
 • 5 964Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie olsztyńskim
 • Motocykle w powiecie olsztyńskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 46,8 Motocykle na 1000 ludności
 • Powiat
  46,8
  Województwo
  45,8
  Cały kraj
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 113 do 1 roku
 • 113
 • 57 2 lata
 • 57
 • 58 3 lata
 • 58
 • 291 4-5 lat
 • 291
 • 121 6-7 lat
 • 121
 • 153 8-9 lat
 • 153
 • 190 10-11 lat
 • 190
 • 527 12-15 lat
 • 527
 • 618 16-20 lat
 • 618
 • 554 21-25 lat
 • 554
 • 426 26-30 lat
 • 426
 • 2 856 31 lat i więcej
 • 2 856
 • 24,9 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie olsztyńskim
 • Tutaj
  24,9 lat
  woj. warmińsko-mazurskie
  26,6 lat
  Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 59 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 41 km  Będących pod zarządem gminy
 • 14 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 5 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie olsztyńskim w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 206,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  206,8 km
  Województwo
  307,6 km
  Polska
  591,9 km
 • 4,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Powiat
  4,6 km
  Warmińsko-mazurskie
  5,3 km
  Cała Polska
  4,9 km
 • 40 Liczba licencji na taksówki
 • 46 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami