Powiat olsztyński w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat olsztyński - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 125 220 Liczba mieszkańców
 • 2 837 km2 Powierzchnia
 • 44 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 35,1% Stopa urbanizacji
 • Małgorzata Chyziak Starosta
 • pl. Józefa Bema 5, 10-516 Olsztyn Adres starostwa powiatowego
 • NOL Tablice rejestracyjne
Powiat olsztyński na mapie
Identyfikatory
 • 2814 TERYT (TERC)
Herb powiatu olsztyńskiego
powiat olsztyński herb

Powiat olsztyński - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Powiat olsztyński ma 125 220 mieszkańców, z czego 50,6% stanowią kobiety, a 49,4% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców wzrosła o 12,8%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,6 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu olsztyńskiego w 2050 roku wynosi 139 030, z czego 70 780 to kobiety, a 68 250 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu olsztyńskiego zawarli w 2017 roku 554 małżeństw, co odpowiada 4,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,6 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,8% mieszkańców powiatu olsztyńskiego jest stanu wolnego, 54,2% żyje w małżeństwie, 5,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,0% to wdowy/wdowcy.

  Powiat olsztyński ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 181. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 1,45 na 1000 mieszkańców powiatu olsztyńskiego. W 2017 roku urodziło się 1 350 dzieci, w tym 49,5% dziewczynek i 50,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 421 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,15 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 32,1% zgonów w powiecie olsztyńskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 29,7% zgonów w powiecie olsztyńskim były nowotwory, a 9,6% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu olsztyńskiego przypada 8.78 zgonów.

  W 2017 roku zarejestrowano 2 409 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 648 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu olsztyńskiego 761. W tym samym roku 50 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 61 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -11.

  64,1% mieszkańców powiatu olsztyńskiego jest w wieku produkcyjnym, 19,1% w wieku przedprodukcyjnym, a 16,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu olsztyńskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 125 220 Liczba mieszkańców
 • 63 313 Kobiety
 • 61 907 Mężczyźni
 • 50,6%
  49,4%
 • 102 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 102 kobiet)
 • 98 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 98 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie olsztyńskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie olsztyńskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie olsztyńskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu olsztyńskiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 139 030 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 70 780 Kobiety
 • 68 250 Mężczyźni
 • 50,5%
  49,5%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie olsztyńskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie olsztyńskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie olsztyńskim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu olsztyńskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 39,6 lat Średni wiek mieszkańców
 • Powiat
  39,6 lat
  Warmińsko-mazurskie
  40,7 lat
  Cała Polska
  41,4 lat
 • 40,8 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,4 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat olsztyński, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu olsztyńskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat olsztyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat olsztyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat olsztyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,8% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  28,8%
  woj. warmińsko-mazurskie
  28,7%
  Kraj
  28,8%
 • 24,0% Kobiety
  (Panny)
 • 33,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 54,2% Żonaci/Zamężne
 • powiat olsztyński
  54,2%
  Województwo
  54,0%
  Cała Polska
  55,8%
 • 53,6% Kobiety
  (Zamężne)
 • 54,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,0% Wdowcy/Wdowy
 • pow. olsztyński
  8,0%
  Województwo
  9,0%
  Cała Polska
  9,6%
 • 13,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,3% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Powiat
  5,3%
  Warmińsko-mazurskie
  5,6%
  Kraj
  5,0%
 • 5,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 3,7% Nieustalone
 • powiat olsztyński
  3,7%
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,7%
  Polska
  0,8%
 • 3,6% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 3,8% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie olsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie olsztyńskim w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • pow. olsztyński
  4,4
  Województwo
  4,8
  Cała Polska
  5,0
 • 1,6 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • Tutaj
  1,6
  Warmińsko-mazurskie
  2,0
  Cała Polska
  1,7
 • 554 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie olsztyńskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie olsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 181 Przyrost naturalny w roku 2017
 • 125 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 56 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 1,45 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • pow. olsztyński
  1,5
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,1
  Kraj
  -0,0
 • -0,8 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 2,5 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie olsztyńskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie olsztyńskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie olsztyńskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie olsztyńskim w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 1 350 Urodzenia żywe
 • 668 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 682 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,5%
  50,5%
 • 10,8 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • powiat olsztyński
  10,8
  woj. warmińsko-mazurskie
  10,1
  Cały kraj
  10,5
 • 44,1 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  44,1
  Warmińsko-mazurskie
  42,6
  Cała Polska
  44,2
 • 19.89 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 19.89
 • 62.39 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 62.39
 • 96.15 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 96.15
 • 81.63 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 81.63
 • 31.87 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 31.87
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 3 421 g Średnia waga noworodków
 • 3 375 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 466 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 421 g
  Warmińsko-mazurskie
  3 401 g
  Kraj
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 3 Waga 5000g i więcej
 • 3
 • 25 Waga 4500g - 4999g
 • 25
 • 146 Waga 4000g - 4499g
 • 146
 • 462 Waga 3500g - 3999g
 • 462
 • 459 Waga 3000g - 3499g
 • 459
 • 183 Waga 2500g - 2999g
 • 183
 • 39 Waga 2000g - 2499g
 • 39
 • 20 Waga 1500g - 1999g
 • 20
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 7 Waga 600g - 999g
 • 7
 • 1,49 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,49
  Województwo
  1,41
  Cała Polska
  1,45
 • 0,74 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • pow. olsztyński
  0,74
  Województwo
  0,70
  Kraj
  0,71
 • 1,15 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • pow. olsztyński
  1,15
  Warmińsko-mazurskie
  1,01
  Kraj
  1,00
 • Statystyki zgonów w powiecie olsztyńskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1 087 Zgony
 • 489 Kobiety
  (Zgony)
 • 598 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 45,0%
  55,0%
 • 4 Zgony niemowląt
 • 2 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 2 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 50,0%
  50,0%
 • 8,8 Zgony na 1000 ludności
 • Powiat
  8,8
  Warmińsko-mazurskie
  9,8
  Polska
  10,1
 • 87,9 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  87,9
  woj. warmińsko-mazurskie
  104,7
  Kraj
  101,5
 • 3,2 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • powiat olsztyński
  3,2
  Warmińsko-mazurskie
  5,0
  Cały kraj
  4,0
 • 3,3 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • pow. olsztyński
  3,3
  Warmińsko-mazurskie
  3,4
  Cały kraj
  3,2
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,3
  Cała Polska
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie olsztyńskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 35,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • pow. olsztyński
  35,7%
  woj. warmińsko-mazurskie
  39,1%
  Kraj
  45,7%
 • 27,6% Zgony spowodowane nowotworami
 • Powiat
  27,6%
  Województwo
  29,0%
  Polska
  26,7%
 • 8,5% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Powiat
  8,5%
  Warmińsko-mazurskie
  6,4%
  Cała Polska
  6,1%
 • 17,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. warmińsko-mazurskie
  17,0
  Polska
  5,9
 • 65,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  65,4
  Cała Polska
  74,3
 • 246,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • pow. olsztyński
  246,7
  Warmińsko-mazurskie
  278,4
  Polska
  274,3
 • 262,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. warmińsko-mazurskie
  262,1
  Cała Polska
  261,6
 • 318,9 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 314,8 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 323,1 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  318,9
  woj. warmińsko-mazurskie
  375,6
  Cały kraj
  469,0
 • 62,6 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 28,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 96,1 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat olsztyński
  62,6
  woj. warmińsko-mazurskie
  73,1
  Polska
  87,7
 • 16,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • pow. olsztyński
  16,1
  Województwo
  25,5
  Cała Polska
  31,8
 • 9,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  9,6
  woj. warmińsko-mazurskie
  9,1
  Cała Polska
  8,0
 • 1,3% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • pow. olsztyński
  1,3%
  Województwo
  1,0%
  Cała Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 2 409 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 1 259 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 150 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 50 Zameldowania z zagranicy
 • 19 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 31 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 648 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 915 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 733 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 61 Wymeldowania za granicę
 • 30 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 31 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 750 Saldo migracji
 • 333 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 417 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 761 Saldo migracji wewnętrznych
 • 344 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 417 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -11 Saldo migracji zagranicznych
 • -11 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie olsztyńskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie olsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 16,1% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,5% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,7% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 70,8% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 69,2% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 72,4% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 13,1% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 15,3% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 10,9% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat olsztyński, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat olsztyński - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie olsztyńskim oddano do użytku 787 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 6,28 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie olsztyńskim to 41 240 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 332 mieszkania. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 48,8% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 42,8% na cele indywidualne, 8,1% jako mieszkania spółdzielcze, mieszkania komunalne (0,3%).

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie olsztyńskim to 3,89 i jest nieznacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz porównywalna do przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w powiecie olsztyńskim to 100,10 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 95,10% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 92,07% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 88,96% mieszkań posiada łazienkę, 78,45% korzysta z centralnego ogrzewania, a 25,58% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie olsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 41 240 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 332,00 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  332,00
  Warmińsko-mazurskie
  354,80
  Cała Polska
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 83,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  83,90 m2
  Województwo
  68,30 m2
  Polska
  73,80 m2
 • 27,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • pow. olsztyński
  27,90 m2
  Województwo
  24,20 m2
  Kraj
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 4,13 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • pow. olsztyński
  4,13
  Warmińsko-mazurskie
  3,78
  Polska
  3,82
 • 3,01 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • pow. olsztyński
  3,01
  Warmińsko-mazurskie
  2,82
  Polska
  2,69
 • 0,73 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • pow. olsztyński
  0,73
  Warmińsko-mazurskie
  0,75
  Cała Polska
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie olsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 787 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 6,28 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. olsztyński
  6,28
  Województwo
  3,34
  Polska
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 311 Użytek własny
 • 47 Sprzedaż lub wynajem
 • 86,9%
  13,1%
 • 3 064 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 3,89 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  3,89
  Warmińsko-mazurskie
  3,77
  Cała Polska
  3,91
 • 24,47 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat olsztyński
  24,47
  woj. warmińsko-mazurskie
  12,57
  Cały kraj
  18,14
 • 78 769 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 100,1 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  100,1 m2
  woj. warmińsko-mazurskie
  89,0 m2
  Kraj
  92,7 m2
 • 0,63 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  0,63 m2
  Województwo
  0,30 m2
  Cała Polska
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie olsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 95,10% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • pow. olsztyński
  95,10%
  Województwo
  97,06%
  Cała Polska
  96,79%
 • 92,07% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • powiat olsztyński
  92,07%
  woj. warmińsko-mazurskie
  94,47%
  Polska
  93,66%
 • 88,96% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  88,96%
  Województwo
  91,91%
  Cała Polska
  91,31%
 • 78,45% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  78,45%
  Warmińsko-mazurskie
  83,15%
  Cała Polska
  82,12%
 • 25,58% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Powiat
  25,58%
  Województwo
  46,52%
  Cała Polska
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Powiat olsztyński - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie olsztyńskim na 1000 mieszkańców pracuje 167 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 47,0% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 53,0% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie olsztyńskim wynosiło w 2017 roku 13,4% (16,0% wśród kobiet i 11,1% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie olsztyńskim wynosiło 3 781,68 PLN, co odpowiada 83.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu olsztyńskiego 13 606 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 8 890 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -4 716.

  23,3% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu olsztyńskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 37,9% w przemyśle i budownictwie, a 11,5% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,1% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie olsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 167 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • powiat olsztyński
  167,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  200,0
  Kraj
  247,0
 • 13,4% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 16,0% Kobiety
 • 11,1% Mężczyźni
 • pow. olsztyński
  13,4%
  woj. warmińsko-mazurskie
  11,7%
  Kraj
  6,6%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie olsztyńskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie olsztyńskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie olsztyńskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie olsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 782 PLN Wynagrodzenie brutto
 • pow. olsztyński
  3 782 PLN
  woj. warmińsko-mazurskie
  3 803 PLN
  Cała Polska
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie olsztyńskim w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie olsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 13 606 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 8 890 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -4 716 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,65 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie olsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 23,3% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 21,6% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 24,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 37,9% Przemysł i budownictwo
 • 23,1% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 51,1% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 11,5% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 13,3% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 10,0% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,1% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,9% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 25,1% Pozostałe
 • 39,1% Kobiety
  (pozostałe)
 • 12,7% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie olsztyńskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie olsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 20 852 Pracujący ogółem
 • 9 800 Kobiety
 • 11 052 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie olsztyńskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 19,1% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,4% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 64,1% W wieku produkcyjnym
 • 59,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 69,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 16,8% W wieku poprodukcyjnym
 • 22,5% Kobiety
  (59+ lat)
 • 10,9% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat olsztyński, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 56,0 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  56,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  60,0
  Cała Polska
  63,4
 • 26,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat olsztyński
  26,2
  woj. warmińsko-mazurskie
  30,6
  Polska
  34,0
 • 87,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Powiat
  87,8
  Województwo
  104,2
  Cały kraj
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 62,9% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,0% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,1% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,1% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,0% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,9% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat olsztyński - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie olsztyńskim w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowane były 11 123 podmioty gospodarki narodowej, z czego 8 344 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 1 045 nowych podmiotów, a 880 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (1 180) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (952) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (1 038) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (700) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie olsztyńskim najwięcej (620) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (10 617) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,8% (418) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 23,3% (2 594) podmiotów, a 72,9% (8 111) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie olsztyńskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (22.6%) oraz Budownictwo (16.7%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 11 123 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 418 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2 594 Przemysł i budownictwo
 • 8 111 Pozostała działalność
 • 1 045 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie olsztyńskim w 2017 roku
 • 880 Podmioty wyrejestrowane w powiecie olsztyńskim w 2017 roku
 • 8 344 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 10 617 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 10 617
 • 434 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 434
 • 61 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 61
 • 11 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 11
 • 11 112 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 11 112
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Przedsiębiorstwa państwowe ogółem
 • 1
 • 69 Spółdzielnie ogółem
 • 69
 • 764 Spółki handlowe ogółem
 • 764
 • 83  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 83
 • 14  Spółki handlowe - akcyjne
 • 14
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 620  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 620
 • 80    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 80
 • 408 Spółki cywilne ogółem
 • 408
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 8 344 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 883 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 883
 • 1 392 Budownictwo
 • 1 392
 • 907 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 907
 • 745 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 745
 • 705 Przetwórstwo przemysłowe
 • 705
 • 554 Transport i gospodarka magazynowa
 • 554
 • 396 Pozostała działalność
 • 396
 • 305 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 305
 • 277 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 277
 • 253 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 253
 • 247 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 247
 • 211 Informacja i komunikacja
 • 211
 • 189 Edukacja
 • 189
 • 117 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 117
 • 107 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 107
 • 39 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 39
 • 13 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 13
 • 4 Górnictwo i wydobywanie
 • 4
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat olsztyński - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie olsztyńskim stwierdzono 1 931 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 15,50 przestępstw. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie olsztyńskim wynosi 70,20% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu olsztyńskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 9,38 (wykrywalność 56%) oraz przeciwko mieniu - 6,35 (wykrywalność 38%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,27 (100%), o charakterze gospodarczym - 3,05 (86%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,55 (88%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie olsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat olsztyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 931 Przestępstwa ogółem
 • 1 931
 • 1 169 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 1 169
 • 380 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 380
 • 283 Przestępstwa drogowe
 • 283
 • 68 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 68
 • 791 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 791
 • 15,50 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  15,50
  Warmińsko-mazurskie
  17,07
  Cała Polska
  19,62
 • 9,38 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  9,38
  Warmińsko-mazurskie
  10,98
  Cały kraj
  12,07
 • 3,05 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • pow. olsztyński
  3,05
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,06
  Cały kraj
  4,94
 • 2,27 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat olsztyński
  2,27
  Warmińsko-mazurskie
  2,10
  Polska
  1,78
 • 0,55 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  0,55
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,61
  Kraj
  0,49
 • 6,35 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat olsztyński
  6,35
  Województwo
  8,49
  Cały kraj
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat olsztyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • pow. olsztyński
  70%
  Warmińsko-mazurskie
  72%
  Polska
  72%
 • 56% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • pow. olsztyński
  56%
  woj. warmińsko-mazurskie
  61%
  Kraj
  60%
 • 86% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • powiat olsztyński
  86%
  Województwo
  83%
  Cały kraj
  88%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • pow. olsztyński
  100%
  woj. warmińsko-mazurskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 88% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • pow. olsztyński
  88%
  Województwo
  86%
  Cały kraj
  84%
 • 38% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Powiat
  38%
  woj. warmińsko-mazurskie
  52%
  Polska
  52%

Powiat olsztyński - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu olsztyńskiego wyniosła w 2016 roku 106,3 mln złotych, co daje 859 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 1.9% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu powiatu olsztyńskiego - 33.3% została przeznaczona na Dział 852 - Pomoc społeczna. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 801 - Oświata i wychowanie (18%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (13.7%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 11,5 mln złotych, czyli 10,8% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu olsztyńskiego wyniosła w 2016 roku 111,6 mln złotych, co daje 902 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 2.5% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (38.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (24.2%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (23.5%). W budżecie powiatu olsztyńskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 183 złotych na mieszkańca (20,3%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 3,4 złotych na mieszkańca (0,4%).
 • Wydatki budżetu w powiecie olsztyńskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu olsztyńskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat olsztyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu olsztyńskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  88,8 mln

  763(100%)

  94,9 mln

  797(100%)

  116,5 mln

  968(100%)

  108,7 mln

  896(100%)

  103,4 mln

  847(100%)

  121,8 mln

  991(100%)

  103,9 mln

  843(100%)

  106,3 mln

  859(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  27,5 mln

  235(31%)

  28,3 mln

  240(29.8%)

  32,5 mln

  269(27.9%)

  32,3 mln

  266(29.7%)

  32,1 mln

  262(31.1%)

  32,8 mln

  266(26.9%)

  33,4 mln

  270(32.1%)

  35,4 mln

  285(33.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  13,5 mln

  115(15.2%)

  14,1 mln

  120(14.9%)

  17,8 mln

  148(15.3%)

  19,4 mln

  159(17.8%)

  20,3 mln

  166(19.6%)

  18,3 mln

  148(15%)

  18,4 mln

  149(17.7%)

  19,2 mln

  154(18%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  15,6 mln

  134(17.6%)

  17,1 mln

  145(18%)

  25,8 mln

  214(22.2%)

  16,1 mln

  133(14.8%)

  13,1 mln

  107(12.7%)

  30,7 mln

  249(25.2%)

  16,0 mln

  129(15.4%)

  14,6 mln

  117(13.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  10,7 mln

  91,5(12%)

  11,9 mln

  101(12.5%)

  11,0 mln

  91,1(9.5%)

  11,4 mln

  93,7(10.5%)

  11,4 mln

  92,7(11%)

  11,7 mln

  94,8(9.6%)

  11,3 mln

  91,7(10.9%)

  11,4 mln

  91,8(10.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  7,6 mln

  64,8(8.5%)

  7,6 mln

  64,1(8%)

  8,4 mln

  69,1(7.2%)

  8,9 mln

  72,8(8.2%)

  9,2 mln

  74,8(8.9%)

  9,6 mln

  78,2(7.9%)

  9,8 mln

  79,4(9.4%)

  10,1 mln

  81,4(9.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,7 mln

  31,8(4.2%)

  5,0 mln

  42,3(5.3%)

  7,9 mln

  65,2(6.8%)

  10,0 mln

  82,4(9.2%)

  5,3 mln

  42,9(5.1%)

  5,7 mln

  46,5(4.7%)

  4,5 mln

  36,6(4.3%)

  5,1 mln

  40,8(4.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  5,4 mln

  46,6(6.1%)

  5,6 mln

  47,4(5.9%)

  5,4 mln

  44,8(4.6%)

  4,6 mln

  37,6(4.2%)

  4,9 mln

  40,1(4.8%)

  5,5 mln

  44,3(4.5%)

  4,9 mln

  39,7(4.7%)

  4,8 mln

  38,6(4.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  940,6 tys

  8,1(1.1%)

  1,0 mln

  8,9(1.1%)

  2,0 mln

  16,8(1.7%)

  2,2 mln

  18,1(2%)

  2,2 mln

  18,0(2.1%)

  2,4 mln

  19,5(2%)

  2,4 mln

  19,5(2.3%)

  2,6 mln

  20,8(2.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,2 mln

  10,4(1.4%)

  712,6 tys

  6,0(0.8%)

  1,9 mln

  16,0(1.7%)

  582,6 tys

  4,8(0.5%)

  1,1 mln

  9,3(1.1%)

  463,2 tys

  3,8(0.4%)

  542,2 tys

  4,4(0.5%)

  1,1 mln

  9,1(1.1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  1,7 mln

  14,2(1.9%)

  1,5 mln

  12,9(1.6%)

  2,0 mln

  16,4(1.7%)

  2,1 mln

  17,5(2%)

  1,7 mln

  13,8(1.6%)

  1,4 mln

  11,5(1.2%)

  971,2 tys

  7,9(0.9%)

  733,8 tys

  5,9(0.7%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  331,1 tys

  2,8(0.4%)

  326,6 tys

  2,8(0.3%)

  384,0 tys

  3,2(0.3%)

  343,9 tys

  2,8(0.3%)

  373,3 tys

  3,0(0.4%)

  356,4 tys

  2,9(0.3%)

  338,8 tys

  2,7(0.3%)

  345,6 tys

  2,8(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  309,0 tys

  2,5(0.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  193,0 tys

  1,6(0.2%)

  224,4 tys

  1,9(0.2%)

  351,5 tys

  2,9(0.3%)

  1,1 mln

  8,7(1%)

  888,6 tys

  7,2(0.7%)

  818,1 tys

  6,6(0.8%)

  267,8 tys

  2,2(0.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  281,8 tys

  2,4(0.3%)

  144,3 tys

  1,2(0.2%)

  280,9 tys

  2,3(0.2%)

  201,2 tys

  1,7(0.2%)

  227,8 tys

  1,9(0.2%)

  546,1 tys

  4,4(0.4%)

  361,3 tys

  2,9(0.3%)

  225,9 tys

  1,8(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  148,7 tys

  1,3(0.2%)

  161,8 tys

  1,4(0.2%)

  206,0 tys

  1,7(0.2%)

  122,7 tys

  1,0(0.1%)

  137,4 tys

  1,1(0.1%)

  142,0 tys

  1,2(0.1%)

  139,8 tys

  1,1(0.1%)

  204,8 tys

  1,6(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  48,0 tys

  0,4(0.1%)

  52,1 tys

  0,4(0.1%)

  49,3 tys

  0,4(0%)

  49,6 tys

  0,4(0%)

  43,2 tys

  0,4(0%)

  41,2 tys

  0,3(0%)

  33,4 tys

  0,3(0%)

  42,5 tys

  0,3(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  91,6 tys

  0,8(0.1%)

  707,0 tys

  6,0(0.7%)

  576,6 tys

  4,8(0.5%)

  4,8 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  21,9 tys

  0,2(0%)

  1,4 tys

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  409,0 tys

  3,5(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,7 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,4 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  23,2 tys

  0,2(0%)

  32,7 tys

  0,3(0%)

  9,1 tys

  0,1(0%)

  26,6 tys

  0,2(0%)

  291,8 tys

  2,4(0.3%)

  1,2 mln

  10,0(1%)

  2,4 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  31,4 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  82,1 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie olsztyńskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu olsztyńskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat olsztyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu olsztyńskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  85,5 mln

  735(100%)

  92,4 mln

  775(100%)

  117,8 mln

  979(100%)

  107,3 mln

  884(100%)

  105,0 mln

  860(100%)

  127,0 mln

  1,0 tys(100%)

  108,4 mln

  880(100%)

  111,6 mln

  902(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  36,2 mln

  310(42.4%)

  37,1 mln

  314(40.2%)

  39,0 mln

  323(33.1%)

  40,3 mln

  331(37.6%)

  41,6 mln

  339(39.6%)

  41,1 mln

  334(32.3%)

  41,8 mln

  338(38.5%)

  42,6 mln

  343(38.2%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  12,7 mln

  109(14.9%)

  12,8 mln

  108(13.8%)

  15,0 mln

  124(12.8%)

  16,9 mln

  139(15.8%)

  18,4 mln

  151(17.6%)

  22,5 mln

  182(17.7%)

  24,9 mln

  201(22.9%)

  27,0 mln

  217(24.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  19,9 mln

  170(23.2%)

  20,2 mln

  171(21.9%)

  24,5 mln

  203(20.8%)

  24,1 mln

  198(22.5%)

  23,0 mln

  188(21.9%)

  24,1 mln

  196(19%)

  24,2 mln

  196(22.3%)

  26,2 mln

  211(23.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,3 mln

  27,8(3.8%)

  5,3 mln

  44,9(5.7%)

  5,6 mln

  46,6(4.8%)

  8,1 mln

  66,2(7.5%)

  5,0 mln

  40,7(4.8%)

  5,1 mln

  41,2(4%)

  4,3 mln

  35,0(4%)

  4,3 mln

  34,7(3.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  5,2 mln

  44,2(6%)

  6,7 mln

  57,0(7.3%)

  10,5 mln

  86,5(8.9%)

  7,0 mln

  57,9(6.6%)

  4,0 mln

  32,7(3.8%)

  15,3 mln

  125(12.1%)

  5,6 mln

  45,2(5.1%)

  3,8 mln

  30,2(3.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  610,7 tys

  5,2(0.7%)

  644,6 tys

  5,5(0.7%)

  2,2 mln

  18,2(1.9%)

  1,9 mln

  16,0(1.8%)

  1,8 mln

  14,6(1.7%)

  2,3 mln

  18,6(1.8%)

  2,2 mln

  17,8(2%)

  2,5 mln

  20,5(2.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,7 mln

  23,5(3.2%)

  3,0 mln

  25,4(3.2%)

  2,7 mln

  22,3(2.3%)

  1,5 mln

  12,6(1.4%)

  2,1 mln

  16,9(2%)

  2,4 mln

  19,4(1.9%)

  1,9 mln

  15,4(1.8%)

  1,7 mln

  13,5(1.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,3 mln

  11,3(1.5%)

  1,4 mln

  11,6(1.5%)

  12,7 mln

  105(10.7%)

  288,3 tys

  2,4(0.3%)

  1,5 mln

  12,5(1.5%)

  9,4 mln

  76,3(7.4%)

  1,1 mln

  8,9(1%)

  1,4 mln

  11,4(1.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  283,9 tys

  2,4(0.3%)

  825,3 tys

  7,0(0.9%)

  989,8 tys

  8,2(0.8%)

  2,4 mln

  19,5(2.2%)

  2,0 mln

  16,3(1.9%)

  727,5 tys

  5,9(0.6%)

  610,4 tys

  4,9(0.6%)

  788,4 tys

  6,3(0.7%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  309,0 tys

  2,5(0.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,0 mln

  25,6(3.5%)

  3,5 mln

  29,6(3.8%)

  3,7 mln

  30,3(3.1%)

  3,6 mln

  29,8(3.4%)

  3,9 mln

  31,6(3.7%)

  1,3 mln

  11,0(1.1%)

  557,1 tys

  4,5(0.5%)

  274,2 tys

  2,2(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  323,8 tys

  2,7(0.4%)

  184,8 tys

  1,5(0.2%)

  221,8 tys

  1,8(0.2%)

  719,8 tys

  5,9(0.7%)

  1,1 mln

  9,0(0.9%)

  837,4 tys

  6,8(0.8%)

  266,1 tys

  2,1(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  241,8 tys

  2,1(0.3%)

  250,2 tys

  2,1(0.3%)

  260,9 tys

  2,2(0.2%)

  243,4 tys

  2,0(0.2%)

  255,1 tys

  2,1(0.2%)

  247,7 tys

  2,0(0.2%)

  234,2 tys

  1,9(0.2%)

  229,0 tys

  1,8(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  36,0 tys

  0,3(0%)

  27,9 tys

  0,2(0%)

  292,7 tys

  2,4(0.2%)

  266,7 tys

  2,2(0.2%)

  294,3 tys

  2,4(0.3%)

  202,6 tys

  1,6(0.2%)

  253,1 tys

  2,0(0.2%)

  222,7 tys

  1,8(0.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  23,2 tys

  0,2(0%)

  25,0 tys

  0,2(0%)

  9,1 tys

  0,1(0%)

  7,0 tys

  0,1(0%)

  284,6 tys

  2,3(0.3%)

  1,2 mln

  10,0(1%)

  2,4 tys

  0,0(0%)

  4,5

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  19,1 tys

  0,2(0%)

  16,8 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,7 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,4 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  263,2 tys

  2,2(0.3%)

  243,6 tys

  2,0(0.2%)

  260,8 tys

  2,1(0.2%)

  214,4 tys

  1,8(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  31,4 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  82,1 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat olsztyński - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 30 897 mieszkańców powiatu olsztyńskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 15 072 kobiet oraz 15 825 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 15,3% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,1% wykształcenie policealne, 10,8% średnie ogólnokształcące, a 16,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,5% mieszkańców powiatu olsztyńskiego, gimnazjalnym 6,2%, natomiast 25,0% podstawowym ukończonym. 2,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu olsztyńskiego mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie olsztyńskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (25,8%) oraz wyższe (18,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (28,8%) oraz podstawowe ukończone (24,1%).

  17,0% mieszkańców powiatu olsztyńskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,0% wśród dziewczynek i 17,0% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 670 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,11 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,9% ludności (28,2% wśród dziewczynek i 27,6% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 83,19.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,1% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (11,8% wśród dziewczyn i 12,3% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 19 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 78,01.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,6% mieszkańców (12,6% wśród dziewczyn i 12,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 25 uczniów. 23 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 30,4% mieszkańców powiatu olsztyńskiego w wieku potencjalnej nauki (30,4% kobiet i 30,4% mężczyzn).

 • 15,3% Wykształcenie wyższe
 • Powiat
  15,3%
  woj. warmińsko-mazurskie
  15,1%
  Cała Polska
  17,9%
 • 18,0% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 15,5% W miastach
  (wyższe)
 • 15,1% Na wsi
  (wyższe)
 • 28,9% Wykształcenie średnie i policealne
 • pow. olsztyński
  28,9%
  Warmińsko-mazurskie
  31,4%
  Polska
  33,3%
 • 31,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 26,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 35,4% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 25,7% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,1% Wykształcenie policealne
 • powiat olsztyński
  2,1%
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,6%
  Cały kraj
  2,7%
 • 3,2% Kobiety
  (policealne)
 • 1,0% Mężczyźni
  (policealne)
 • 3,2% W miastach
  (policealne)
 • 1,6% Na wsi
  (policealne)
 • 10,8% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat olsztyński
  10,8%
  Warmińsko-mazurskie
  11,8%
  Cały kraj
  12,4%
 • 13,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,3% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 13,1% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,7% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Powiat
  16,0%
  Warmińsko-mazurskie
  17,0%
  Kraj
  18,1%
 • 15,1% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 16,9% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 19,0% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 14,5% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 22,5% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Powiat
  22,5%
  Warmińsko-mazurskie
  21,5%
  Polska
  22,9%
 • 16,4% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,8% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 22,0% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 22,8% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  6,2%
  Województwo
  6,0%
  Kraj
  5,2%
 • 5,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 7,0% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 5,4% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 6,7% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 25,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Powiat
  25,0%
  Warmińsko-mazurskie
  23,9%
  Kraj
  19,3%
 • 25,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 24,1% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 20,1% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 27,4% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 2,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Powiat
  2,1%
  Warmińsko-mazurskie
  2,2%
  Polska
  1,4%
 • 2,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,7% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,2% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie olsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 670 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  670,0
  Warmińsko-mazurskie
  707,0
  Cały kraj
  811,0
 • 1,11 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Tutaj
  1,11
  Warmińsko-mazurskie
  1,16
  Kraj
  1,01
 •  
 • 215,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 213,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 27,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 26,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (zespoły wychowania przedszkolnego)
 • 1,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 7,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie olsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 83,19 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat olsztyński
  83,19
  Warmińsko-mazurskie
  93,00
  Polska
  96,62
 • 78,72 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat olsztyński
  78,72
  Województwo
  88,32
  Cała Polska
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat olsztyński) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat olsztyński) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 16 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  16,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  17,0
  Cały kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 16 Szkoły podstawowe ogółem
 • 16
 • 16 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 16
 • 16 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 16
 • 5 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 5
 •  
 • 577,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 490,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 87,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 10,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie olsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 78,01 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • powiat olsztyński
  78,01
  Warmińsko-mazurskie
  97,50
  Cały kraj
  100,01
 • 71,14 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • pow. olsztyński
  71,14
  Województwo
  87,77
  Polska
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat olsztyński) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat olsztyński) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 19 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Tutaj
  19,0
  Województwo
  21,0
  Kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 19 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 19
 • 19 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 19
 • 19 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 19
 • 5 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 5
 •  
 • 261,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 187,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 74,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 10,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie olsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie olsztyńskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 25 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  25,0
  Województwo
  25,0
  Kraj
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 25 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 25
 • 24 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 24
 • 25 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 25
 • 39,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 28,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 2,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 23 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Powiat
  23,0
  Województwo
  23,0
  Cały kraj
  24,0
 • 23 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 23
 • 23 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 23
 • 31,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 18,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie olsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 17,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,0% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,0% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,9% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,2% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,6% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,1% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 11,8% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,3% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,6% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 30,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 30,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 30,4% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat olsztyński, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat olsztyński, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat olsztyński, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat olsztyński - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie olsztyńskim

 • Według danych GUS z 2017 roku w powiecie olsztyńskim znajdowało się 8 hoteli (1 ★★★★★, 3 ★★★★, 3 ★★★, 1 ★★), 0 moteli oraz 1 pensjonat (kategorii w trakcie kategoryzacji). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zmniejszyła się o 3 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 3
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 2
  • ośrodki wczasowe: 8 (całoroczne: 0)
  • ośrodki kolonijne: 1
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 8 (całoroczne: 7)
  • zespoły domków turystycznych: 6 (całoroczne: 2)
  • kempingi: 2 (całoroczne: 0)
  • pola biwakowe: 5 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 2 (całoroczne: 0)
  • kwatery agroturystyczne: 7 (całoroczne: 4)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 11
  • drzwi automatycznie otwierane: 3
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 4
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 7


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 24 (liczba sal: 50, liczba miejsc: 3 098)
  • z nagłośnieniem: 24
  • z projektorem multimedialnym: 22
  • z zestawem do wideokonferencji: 6
  • z obsługą techniczną: 15
  • z ekranem: 23
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 19
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 18
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 30


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie olsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w powiecie olsztyńskim: 14 (publiczne: 14, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 10 (przystosowane wejście do budynku: 10, udogodnienia wewnątrz budynku: 10). W powiecie olsztyńskim 9 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 384 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 992 (uczestnicy: 138 721)
  • seanse filmowe: 70 (uczestnicy: 3 861)
  • wystawy: 68 (uczestnicy: 6 967)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 46 (uczestnicy: 7 280)
  • koncerty: 172 (uczestnicy: 70 496)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 109 (uczestnicy: 6 823)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 106 (uczestnicy: 15 159)
  • konkursy: 68 (uczestnicy: 6 845)
  • pokazy teatralne: 58 (uczestnicy: 8 717)
  • konferencje: 9 (uczestnicy: 825)
  • interdyscyplinarne: 5 (uczestnicy: 800)
  • warsztaty: 269 (uczestnicy: 7 321)
  • inne: 12 (uczestnicy: 3 627)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 159 (członkowie: 2 201)
  • plastyczne/techniczne: 53 (członkowie: 611)
  • taneczne: 15 (członkowie: 244)
  • muzyczne: 25 (członkowie: 145)
  • informatyczne: 11 (członkowie: 104)
  • fotograficzne i filmowe: 6 (członkowie: 41)
  • teatralne: 10 (członkowie: 106)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 19 (członkowie: 447)
  • literackie: 3 (członkowie: 49)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 9 (członkowie: 347)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 1 (członkowie: 12)
  • koło gospodyń wiejskich: 6 (członkowie: 86)
  • inne: 1 (członkowie: 9)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 74 (absolwenci: 1 146)
  • języków obcych: 13 (absolwenci: 126)
  • plastyczne: 34 (absolwenci: 639)
  • nauki gry na instrumentach: 9 (absolwenci: 157)
  • wiedzy praktycznej: 6 (absolwenci: 80)
  • tańca: 8 (absolwenci: 112)
  • komputerowe: 2 (absolwenci: 14)
  • przygotowujące do nauki w szkołach artystycznych: 1 (absolwenci: 5)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • fotograficzne: 1
  • filmowe: 3
  • plastyczne: 13
  • muzyczne: 9
  • komputerowe: 5
  • ceramiczne: 5
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 6
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 103 (członkowie: 1 366)
  • teatralne: 13 (członkowie: 198)
  • muzyczne - instrumentalne: 35 (członkowie: 255)
  • wokalne i chóry: 19 (członkowie: 298)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 7 (członkowie: 103)
  • taneczne: 21 (członkowie: 344)
  • inne: 8 (członkowie: 168)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie olsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie olsztyńskim działało 1 kino posiadające 1 salę z 100 miejscami na widowni. Odbyło się 28 seansów, na które przyszło 340 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie olsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie olsztyńskim działały 2 muzea łącznie z oddziałami . Odnotowano 58 945 zwiedzających, co daje 4 731 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie olsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie olsztyńskim działało 28 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 307 568 wolumenów oraz 26 materiałów elektroniczne zainwentaryzowanych. We wszystkich placówkach zatudnionych było 58 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 14 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 8 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działały 32 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 408 525 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 158
  • dostępne dla czytelników: 107
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 107
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 22
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 17
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 20
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 27
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 18
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 5


 • Biblioteki naukowe w powiecie olsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie olsztyńskim działały 2 biblioteki i filie naukowe posiadające księgozbiór liczący 40 884 wolumeny w tym ziobry specjalne: 483. Odnotowano 1 043 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 7 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 3 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 14 069 wolumenów. Odnotowano 1 188 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 7
  • dostępne dla czytelników: 5
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 5
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1


 • Kluby sportowe w powiecie olsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie olsztyńskim działało 49 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 2 525 członków. Zarejestrowano 2 531 ćwiczących (mężczyźni: 2 013, kobiety: 518, chłopcy do lat 18: 1 100, dziewczęta do lat 18: 387). Aktywne były 62 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (73), instruktora sportowego (46) oraz inne osoby (17).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie olsztyńskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat olsztyński - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat olsztyński i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2016 roku w wyniku 235 wypadków drogowych w powiecie olsztyńskim odnotowano 24 ofiary śmiertelne oraz 316 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 189,2 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 19,4 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 27,4 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 360,3 rannych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla Polski).

  W 2016 roku w powiecie olsztyńskim zarejestrowanych było 87 716 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 66 168 samochodów osobowych (532,7 na każdy 1000 mieszkańców - nieznacznie więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla całej Polski), 9 904 samochodów ciężarowych (84,3 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz mniej od wartości dla całego kraju), 416 autobusów (3,3 - znacznie więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski), 561 ciągników siodłowych (4,5 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 4 932 motocykli (39,7 - nieznacznie więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 19,2 lat, ma masę całkowitą 1400-1649 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 19,5 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 19,1 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 16,0 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 24,7 lat.


  W 2017 roku w powiecie olsztyńskim znajdowało się 12 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 32 taksówki oraz 32 licencje na taksówki.
 • Wypadki drogowe
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 235 Wypadki drogowe
 • 24 Ofiary śmiertelne
 • 316 Ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie olsztyńskim w latach 2011 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 189,20 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  189,2
  woj. warmińsko-mazurskie
  113,3
  Cały kraj
  87,6
 • 19,39 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
 • powiat olsztyński
  19,4
  Warmińsko-mazurskie
  11,0
  Cała Polska
  7,9
 • 27,36 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • Tutaj
  27,4
  woj. warmińsko-mazurskie
  16,4
  Cały kraj
  10,6
 • 360,25 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • Tutaj
  360,3
  Województwo
  210,4
  Kraj
  142,5
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 87 716 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie olsztyńskim w 2016 roku
 • 66 168 Samochody osobowe
 • 9 904 Samochody ciężarowe
 • 438 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 416 Autobusy
 • 585 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 563 Ciągniki samochodowe
 • 561   Ciągniki siodłowe
 • 5 148 Ciągniki rolnicze
 • 4 932 Motocykle
 • 1 542   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 4 856 Motorowery
 • 66 168Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie olsztyńskim
 • Samochody osobowe w powiecie olsztyńskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 532,7 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Powiat
  532,7
  woj. warmińsko-mazurskie
  505,8
  Cały kraj
  564,0
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg16 597
  • 1400-1649 kg17 090
  • 1650-1899 kg16 851
  • 1900 kg i więcej15 630
 • 16 597 do 1399 kg
 • 17 090 1400-1649 kg
 • 16 851 1650-1899 kg
 • 15 630 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 23 061 do 1399 cm3
 • 23 061
 • 37 101 1400-1999 cm3
 • 37 101
 • 6 006 2000 i więcej cm3
 • 6 006
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie olsztyńskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna34 872
  • olej napędowy20 777
  • gaz (LPG)10 505
  • pozostałe14
 • 34 872 benzyna
 • 20 777 olej napędowy
 • 10 505 gaz (LPG)
 • 14 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 909 do 1 roku
 • 909
 • 434 2 lata
 • 434
 • 622 3 lata
 • 622
 • 1 518 4-5 lat
 • 1 518
 • 1 828 6-7 lat
 • 1 828
 • 3 491 8-9 lat
 • 3 491
 • 4 270 10-11 lat
 • 4 270
 • 10 553 12-15 lat
 • 10 553
 • 16 384 16-20 lat
 • 16 384
 • 11 433 21-25 lat
 • 11 433
 • 5 825 26-30 lat
 • 5 825
 • 8 901 31 lat i więcej
 • 8 901
 • 19,2 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie olsztyńskim
 • Powiat
  19,2 lat
  woj. warmińsko-mazurskie
  19,0 lat
  Cała Polska
  17,9 lat
 • 9 904Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie olsztyńskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie olsztyńskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 84,3 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Powiat
  84,3
  woj. warmińsko-mazurskie
  75,2
  Cała Polska
  92,1
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 5 509 do 999 kg
 • 5 509
 • 2 403 1000-1499 kg
 • 2 403
 • 616 1500-2999 kg
 • 616
 • 80 3000-3499 kg
 • 80
 • 215 3500-4999 kg
 • 215
 • 473 5000-6999 kg
 • 473
 • 248 7000-9999 kg
 • 248
 • 282 10000-14999 kg
 • 282
 • 78 15000 kg i więcej
 • 78
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2 164
  • olej napędowy7 245
  • gaz (LPG)488
  • pozostałe7
 • 2 164 benzyna
 • 7 245 olej napędowy
 • 488 gaz (LPG)
 • 7 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 84 do 1 roku
 • 84
 • 66 2 lata
 • 66
 • 83 3 lata
 • 83
 • 293 4-5 lat
 • 293
 • 577 6-7 lat
 • 577
 • 647 8-9 lat
 • 647
 • 594 10-11 lat
 • 594
 • 1 674 12-15 lat
 • 1 674
 • 1 983 16-20 lat
 • 1 983
 • 1 135 21-25 lat
 • 1 135
 • 810 26-30 lat
 • 810
 • 1 958 31 lat i więcej
 • 1 958
 • 19,5 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie olsztyńskim
 • Tutaj
  19,5 lat
  woj. warmińsko-mazurskie
  19,4 lat
  Cała Polska
  18,2 lat
 • 416Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie olsztyńskim
 • Autobusy w powiecie olsztyńskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 3,3 Autobusy na 1000 ludności
 • pow. olsztyński
  3,3
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,9
  Polska
  2,9
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna17
  • olej napędowy397
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe1
 • 17 benzyna
 • 397 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 1 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 do 1 roku
 • 1
 • 2 2 lata
 • 2
 • 2 3 lata
 • 2
 • 7 4-5 lat
 • 7
 • 12 6-7 lat
 • 12
 • 27 8-9 lat
 • 27
 • 48 10-11 lat
 • 48
 • 74 12-15 lat
 • 74
 • 92 16-20 lat
 • 92
 • 40 21-25 lat
 • 40
 • 51 26-30 lat
 • 51
 • 60 31 lat i więcej
 • 60
 • 19,1 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie olsztyńskim
 • Tutaj
  19,1 lat
  Województwo
  20,9 lat
  Cała Polska
  20,5 lat
 • 561Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie olsztyńskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie olsztyńskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 4,5 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Powiat
  4,5
  woj. warmińsko-mazurskie
  6,1
  Kraj
  9,4
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna3
  • olej napędowy558
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe0
 • 3 benzyna
 • 558 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 0 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 12 do 1 roku
 • 12
 • 6 2 lata
 • 6
 • 6 3 lata
 • 6
 • 40 4-5 lat
 • 40
 • 23 6-7 lat
 • 23
 • 88 8-9 lat
 • 88
 • 64 10-11 lat
 • 64
 • 81 12-15 lat
 • 81
 • 83 16-20 lat
 • 83
 • 52 21-25 lat
 • 52
 • 47 26-30 lat
 • 47
 • 59 31 lat i więcej
 • 59
 • 16,0 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie olsztyńskim
 • powiat olsztyński
  16,0 lat
  Województwo
  14,2 lat
  Kraj
  11,9 lat
 • 4 932Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie olsztyńskim
 • Motocykle w powiecie olsztyńskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 39,7 Motocykle na 1000 ludności
 • powiat olsztyński
  39,7
  woj. warmińsko-mazurskie
  37,9
  Cała Polska
  35,3
 • Motocykle według grup wieku
 • 200 do 1 roku
 • 200
 • 47 2 lata
 • 47
 • 30 3 lata
 • 30
 • 112 4-5 lat
 • 112
 • 137 6-7 lat
 • 137
 • 195 8-9 lat
 • 195
 • 194 10-11 lat
 • 194
 • 341 12-15 lat
 • 341
 • 475 16-20 lat
 • 475
 • 314 21-25 lat
 • 314
 • 728 26-30 lat
 • 728
 • 2 159 31 lat i więcej
 • 2 159
 • 24,7 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie olsztyńskim
 • powiat olsztyński
  24,7 lat
  Warmińsko-mazurskie
  26,6 lat
  Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 12 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 9 km  Będących pod zarządem gminy
 • 4 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie olsztyńskim w latach 2013 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 43,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • pow. olsztyński
  43,0 km
  Województwo
  207,2 km
  Polska
  388,2 km
 • 1,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Powiat
  1,0 km
  Województwo
  3,5 km
  Cały kraj
  3,2 km
 • 32 Liczba licencji na taksówki
 • 32 Liczba taksówek