Powiat olsztyński w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat olsztyński - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 129 555 Liczba mieszkańców
 • 2 838 km2 Powierzchnia
 • 46 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 35,1% Stopa urbanizacji
 • Małgorzata Chyziak Starosta
 • pl. Józefa Bema 5, 10-516 Olsztyn Adres starostwa powiatowego
 • NOL Tablice rejestracyjne
Powiat olsztyński na mapie
Identyfikatory
 • 2814 TERYT (TERC)
Herb powiatu olsztyńskiego
powiat olsztyński herb

Powiat olsztyński - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Powiat olsztyński ma 129 555 mieszkańców, z czego 50,7% stanowią kobiety, a 49,3% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców wzrosła o 16,8%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,8 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu olsztyńskiego w 2050 roku wynosi 139 030, z czego 70 780 to kobiety, a 68 250 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu olsztyńskiego zawarli w 2022 roku 490 małżeństw, co odpowiada 3,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla kraju.
  28,9% mieszkańców powiatu olsztyńskiego jest stanu wolnego, 53,3% żyje w małżeństwie, 8,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 7,1% to wdowy/wdowcy.

  Powiat olsztyński ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -453. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,51 na 1000 mieszkańców powiatu olsztyńskiego. W 2022 roku urodziło się 906 dzieci, w tym 51,2% dziewczynek i 48,8% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 415 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,67 i jest większy od średniej dla województwa oraz porównywalny do współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 25,5% zgonów w powiecie olsztyńskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 18,9% zgonów w powiecie olsztyńskim były nowotwory, a 7,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu olsztyńskiego przypada 10.53 zgonów.

  W 2022 roku zarejestrowano 2 587 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 641 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu olsztyńskiego 946. W tym samym roku 51 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 46 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 5.

  62,2% mieszkańców powiatu olsztyńskiego jest w wieku produkcyjnym, 18,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 19,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu olsztyńskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 129 555 Liczba mieszkańców
 • 65 715 Kobiety
 • 63 840 Mężczyźni
 • 50,7%
  49,3%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie olsztyńskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie olsztyńskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie olsztyńskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu olsztyńskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 139 030 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 70 780 Kobiety
 • 68 250 Mężczyźni
 • 50,5%
  49,5%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie olsztyńskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie olsztyńskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie olsztyńskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu olsztyńskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 40,8 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. olsztyński
  40,8 lat
  woj. warmińsko-mazurskie
  41,8 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 42,0 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat olsztyński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu olsztyńskiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat olsztyński,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat olsztyński,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat olsztyński,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,9% Kawalerowie/Panny
 • powiat olsztyński
  28,9%
  woj. warmińsko-mazurskie
  29,2%
  Cały kraj
  29,1%
 • 24,7% Kobiety
  (Panny)
 • 33,2% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 53,3% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  53,3%
  Warmińsko-mazurskie
  51,4%
  Cała Polska
  54,0%
 • 53,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 53,6% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 7,1% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  7,1%
  Warmińsko-mazurskie
  8,4%
  Kraj
  8,5%
 • 11,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 8,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  8,1%
  Województwo
  8,9%
  Cała Polska
  7,6%
 • 8,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 7,7% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 2,6% Nieustalone
 • pow. olsztyński
  2,6%
  Województwo
  2,1%
  Kraj
  0,7%
 • 2,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 3,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie olsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie olsztyńskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • pow. olsztyński
  3,8
  Warmińsko-mazurskie
  3,9
  Kraj
  4,1
 • 1,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Powiat
  1,7
  Warmińsko-mazurskie
  1,8
  Polska
  1,6
 • 490 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie olsztyńskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie olsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -453 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -163 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -290 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,51 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Powiat
  -3,5
  woj. warmińsko-mazurskie
  -4,5
  Kraj
  -3,8
 • -7,0 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -2,1 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie olsztyńskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie olsztyńskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie olsztyńskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie olsztyńskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 906 Urodzenia żywe
 • 464 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 442 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 51,2%
  48,8%
 • 7,0 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • powiat olsztyński
  7,0
  Warmińsko-mazurskie
  7,2
  Cały kraj
  8,1
 • 29,8 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • pow. olsztyński
  29,8
  Warmińsko-mazurskie
  32,1
  Cały kraj
  35,1
 • 7 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7
 • 37 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 37
 • 86 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 86
 • 63 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 63
 • 30 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 30
 • 4 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 4
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 415 g Średnia waga noworodków
 • 3 325 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 510 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 415 g
  woj. warmińsko-mazurskie
  3 389 g
  Kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 9 Waga 4500g - 4999g
 • 9
 • 105 Waga 4000g - 4499g
 • 105
 • 305 Waga 3500g - 3999g
 • 305
 • 307 Waga 3000g - 3499g
 • 307
 • 139 Waga 2500g - 2999g
 • 139
 • 21 Waga 2000g - 2499g
 • 21
 • 12 Waga 1500g - 1999g
 • 12
 • 7 Waga 1000g - 1499g
 • 7
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,14 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • pow. olsztyński
  1,14
  woj. warmińsko-mazurskie
  1,21
  Cała Polska
  1,26
 • 0,58 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,58
  Warmińsko-mazurskie
  0,59
  Cała Polska
  0,61
 • 0,67 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat olsztyński
  0,67
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,61
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w powiecie olsztyńskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 359 Zgony
 • 627 Kobiety
  (Zgony)
 • 732 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 46,1%
  53,9%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 10,5 Zgony na 1000 ludności
 • powiat olsztyński
  10,5
  Województwo
  11,8
  Cała Polska
  11,9
 • 150,0 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • pow. olsztyński
  150,0
  Warmińsko-mazurskie
  162,8
  Polska
  147,0
 • 0,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • pow. olsztyński
  0,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  4,6
  Cała Polska
  3,8
 • 3,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Powiat
  3,0
  Województwo
  3,4
  Polska
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. warmińsko-mazurskie
  1,5
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie olsztyńskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 25,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • pow. olsztyński
  25,5%
  Województwo
  26,3%
  Cała Polska
  34,8%
 • 18,9% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  18,9%
  woj. warmińsko-mazurskie
  19,9%
  Cała Polska
  19,6%
 • 7,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • pow. olsztyński
  7,9%
  Województwo
  6,5%
  Cała Polska
  5,4%
 • 265 Zgony spowodowane COVID-19
 • 22,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  22,5
  Polska
  13,3
 • 63,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. warmińsko-mazurskie
  63,0
  Cały kraj
  74,4
 • 216,6 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  216,6
  Warmińsko-mazurskie
  271,1
  Kraj
  268,1
 • 244,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  244,1
  Kraj
  246,5
 • 292,7 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 299,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 286,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. olsztyński
  292,7
  Warmińsko-mazurskie
  358,8
  Polska
  475,8
 • 57,7 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 26,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 88,5 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. olsztyński
  57,7
  Warmińsko-mazurskie
  54,6
  Polska
  70,6
 • 16,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • pow. olsztyński
  16,9
  Warmińsko-mazurskie
  29,2
  Cała Polska
  32,6
 • 10,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • pow. olsztyński
  10,7
  Województwo
  7,2
  Polska
  6,9
 • 1,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Powiat
  1,0%
  Warmińsko-mazurskie
  0,6%
  Cała Polska
  0,5%
 • Zamachy samobójcze w powiecie olsztyńskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 55 Osoby w zamachach samobójczych
 • 10 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 45 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 40 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 15 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 46 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 7 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 39 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 35 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 11 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 43 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • powiat olsztyński
  43,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  46,0
  Cały kraj
  38,0
 • 36 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  36,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  18,0
  Kraj
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 1 zatrucie gazem / spalinami
 • 1
 • 1 zażycie innych leków
 • 1
 • 1 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 1
 • 1 samookaleczenie powierzchniowe
 • 1
 • 6 rzucenie się z wysokości
 • 6
 • 42 powieszenie się
 • 42
 • 2 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 2
 • 1 inny
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 zatrucie gazem / spalinami
 • 1
 • 1 samookaleczenie powierzchniowe
 • 1
 • 5 rzucenie się z wysokości
 • 5
 • 36 powieszenie się
 • 36
 • 2 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 2
 • 1 inny
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 3 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 3
 • 4 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 4
 • 2 zawód miłosny
 • 2
 • 1 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 1
 • 2 inna nie wymieniona
 • 2
 • 44 nieustalona
 • 44
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 3 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 3
 • 1 zawód miłosny
 • 1
 • 1 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 1
 • 2 inna nie wymieniona
 • 2
 • 40 nieustalona
 • 40
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 2 12 lat i mniej
 • 2
 • 3 13-18 lat
 • 3
 • 5 19-24 lat
 • 5
 • 1 25-29 lat
 • 1
 • 21 30-49 lat
 • 21
 • 17 50-60 lat
 • 17
 • 6 70 lat i więcej
 • 6
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 3 13-18 lat
 • 3
 • 4 19-24 lat
 • 4
 • 1 25-29 lat
 • 1
 • 17 30-49 lat
 • 17
 • 15 50-60 lat
 • 15
 • 6 70 lat i więcej
 • 6
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy1
  • pod wpływem alkoholu10
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków2
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony42
 • 1 trzeźwy
 • 10 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 2 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 42 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy1
  • pod wpływem alkoholu5
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków1
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony39
 • 1 trzeźwy
 • 5 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 1 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 39 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 16 kawaler/panna
 • 16
 • 18 żonaty/zamężna
 • 18
 • 2 konkubinat
 • 2
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 5 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 5
 • 13 nieustalony
 • 13
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 13 kawaler/panna
 • 13
 • 16 żonaty/zamężna
 • 16
 • 2 konkubinat
 • 2
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 5 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 5
 • 9 nieustalony
 • 9
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne5
  • zasadnicze zawodowe1
  • średnie1
  • wyższe2
  • nieustalony46
 • 0 podstawowe niepełne
 • 5 podstawowe i gimnazjalne
 • 1 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 2 wyższe
 • 46 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne3
  • zasadnicze zawodowe1
  • średnie1
  • wyższe2
  • nieustalony39
 • 0 podstawowe niepełne
 • 3 podstawowe i gimnazjalne
 • 1 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 2 wyższe
 • 39 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 11 praca
 • 11
 • 2 na utrzymaniu innej osoby
 • 2
 • 3 renta
 • 3
 • 5 emerytura
 • 5
 • 1 zasiłek lub alimenty
 • 1
 • 33 nieustalony
 • 33
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 10 praca
 • 10
 • 1 na utrzymaniu innej osoby
 • 1
 • 3 renta
 • 3
 • 5 emerytura
 • 5
 • 1 zasiłek lub alimenty
 • 1
 • 26 nieustalony
 • 26
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 587 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 1 364 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 223 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 51 Zameldowania z zagranicy
 • 22 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 29 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 641 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 871 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 770 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 46 Wymeldowania za granicę
 • 22 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 24 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 951 Saldo migracji
 • 493 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 458 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 946 Saldo migracji wewnętrznych
 • 493 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 453 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 5 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 5 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie olsztyńskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie olsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 15,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,2% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,2% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 67,3% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,6% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 15,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 17,5% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,2% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat olsztyński, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat olsztyński - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie olsztyńskim oddano do użytku 1 284 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 9,91 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie olsztyńskim to 47 377 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 366 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  51,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 46,3% na sprzedaż lub wynajem, 2,6% jako mieszkania spółdzielcze.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie olsztyńskim to 4,06 i jest większa od przeciętnej liczby izb dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w powiecie olsztyńskim to 96,60 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 96,98% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 93,78% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 92,06% mieszkań posiada łazienkę, 84,31% korzysta z centralnego ogrzewania, a 33,21% z gazu sieciowego.

  W 2021 zarejestrowano w powiecie olsztyńskim 1 178 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 5 547 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 5 082 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 657 transakcji (mediana cen - 5 603 zł/m2, średnia - 5 511 zł/m2), a na rynku wtórnym 521 transakcji rynkowych (mediana cen - 4 490 zł/m2, średnia - 4 541 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie olsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 5 547 zł
 • Tutaj
  5 547 zł
  Województwo
  4 873 zł
  Cała Polska
  5 877 zł
 • 5 547 zł Ogółem
 • 5 547 zł
 • 5 695 zł do 40 m2
 • 5 695 zł
 • 5 519 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 519 zł
 • 5 346 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 346 zł
 • 4 902 zł od 80,1 m2
 • 4 902 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 5 082 zł
 • pow. olsztyński
  5 082 zł
  Województwo
  4 790 zł
  Cała Polska
  6 334 zł
 • 5 082 zł Ogółem
 • 5 082 zł
 • 5 625 zł do 40 m2
 • 5 625 zł
 • 5 203 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 203 zł
 • 4 943 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 943 zł
 • 4 516 zł od 80,1 m2
 • 4 516 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 1 178
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m2336
  • od 40,1 do 60 m2508
  • od 60,1 do 80 m2213
  • od 80,1 m2121
 • 336 do 40 m2
 • 508 od 40,1 do 60 m2
 • 213 od 60,1 do 80 m2
 • 121 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie olsztyńskim w latach 2015 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 5 603 zł
 • powiat olsztyński
  5 603 zł
  woj. warmińsko-mazurskie
  5 578 zł
  Polska
  6 412 zł
 • 5 603 zł Ogółem
 • 5 603 zł
 • 5 774 zł do 40 m2
 • 5 774 zł
 • 5 593 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 593 zł
 • 5 652 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 652 zł
 • 5 283 zł od 80,1 m2
 • 5 283 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 5 511 zł
 • Tutaj
  5 511 zł
  Województwo
  5 553 zł
  Cała Polska
  6 899 zł
 • 5 511 zł Ogółem
 • 5 511 zł
 • 5 845 zł do 40 m2
 • 5 845 zł
 • 5 615 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 615 zł
 • 5 605 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 605 zł
 • 4 961 zł od 80,1 m2
 • 4 961 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 657
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m2203
  • od 40,1 do 60 m2258
  • od 60,1 do 80 m2117
  • od 80,1 m279
 • 203 do 40 m2
 • 258 od 40,1 do 60 m2
 • 117 od 60,1 do 80 m2
 • 79 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 490 zł
 • Tutaj
  4 490 zł
  Warmińsko-mazurskie
  4 510 zł
  Cała Polska
  5 254 zł
 • 4 490 zł Ogółem
 • 4 490 zł
 • 4 789 zł do 40 m2
 • 4 789 zł
 • 4 703 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 703 zł
 • 4 136 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 136 zł
 • 3 653 zł od 80,1 m2
 • 3 653 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 541 zł
 • Powiat
  4 541 zł
  Województwo
  4 470 zł
  Cała Polska
  5 903 zł
 • 4 541 zł Ogółem
 • 4 541 zł
 • 5 266 zł do 40 m2
 • 5 266 zł
 • 4 795 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 795 zł
 • 4 140 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 140 zł
 • 3 747 zł od 80,1 m2
 • 3 747 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 521
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m2133
  • od 40,1 do 60 m2250
  • od 60,1 do 80 m296
  • od 80,1 m242
 • 133 do 40 m2
 • 250 od 40,1 do 60 m2
 • 96 od 60,1 do 80 m2
 • 42 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie olsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 47 377 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 365,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • powiat olsztyński
  365,70
  woj. warmińsko-mazurskie
  396,50
  Kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 85,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • pow. olsztyński
  85,60 m2
  woj. warmińsko-mazurskie
  69,60 m2
  Kraj
  75,30 m2
 • 31,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • pow. olsztyński
  31,30 m2
  woj. warmińsko-mazurskie
  27,60 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,13 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,13
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,78
  Cała Polska
  3,83
 • 2,73 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • powiat olsztyński
  2,73
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,52
  Polska
  2,42
 • 0,66 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Powiat
  0,66
  Województwo
  0,67
  Cały kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie olsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 1 284 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 9,91 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Powiat
  9,91
  Warmińsko-mazurskie
  5,65
  Cała Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 5 214 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,06 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  4,06
  Warmińsko-mazurskie
  3,77
  Cały kraj
  3,89
 • 40,25 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • pow. olsztyński
  40,25
  woj. warmińsko-mazurskie
  21,29
  Cały kraj
  24,56
 • 124 048 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 96,6 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • powiat olsztyński
  96,6 m2
  Warmińsko-mazurskie
  84,5 m2
  Polska
  92,3 m2
 • 0,96 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Powiat
  0,96 m2
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,48 m2
  Kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie olsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 96,98% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • powiat olsztyński
  96,98%
  Województwo
  97,97%
  Cały kraj
  97,71%
 • 93,78% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • pow. olsztyński
  93,78%
  Warmińsko-mazurskie
  95,43%
  Polska
  95,10%
 • 92,06% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • pow. olsztyński
  92,06%
  woj. warmińsko-mazurskie
  93,90%
  Kraj
  93,66%
 • 84,31% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • powiat olsztyński
  84,31%
  Województwo
  86,78%
  Cały kraj
  85,62%
 • 33,21% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • pow. olsztyński
  33,21%
  woj. warmińsko-mazurskie
  44,21%
  Cała Polska
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Powiat olsztyński - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W powiecie olsztyńskim na 1000 mieszkańców pracuje 372osób . Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz mniej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie olsztyńskim wynosiło w 2022 roku 7,2% (7,2% wśród kobiet i 7,2% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie olsztyńskim wynosiło 5 865,11 PLN, co odpowiada 87.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu olsztyńskiego 13 606 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 8 890 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -4 716.

  13,2% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu olsztyńskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 38,7% w przemyśle i budownictwie, a 22,2% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie olsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 372 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • pow. olsztyński
  372,0
  Województwo
  358,0
  Cały kraj
  402,0
 • 7,2% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 7,2% Kobiety
 • 7,2% Mężczyźni
 • Powiat
  7,2%
  woj. warmińsko-mazurskie
  8,7%
  Polska
  5,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie olsztyńskim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie olsztyńskim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie olsztyńskim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie olsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 865 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Powiat
  5 865 PLN
  woj. warmińsko-mazurskie
  5 675 PLN
  Cała Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie olsztyńskim w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie olsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 13 606 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 8 890 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -4 716 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,65 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie olsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 13,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 10,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 15,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 38,7% Przemysł i budownictwo
 • 23,1% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 53,5% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 22,2% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 26,4% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 18,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,7% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,3% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,2% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 24,2% Pozostałe
 • 37,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 11,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie olsztyńskim w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 18,8% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,2% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,4% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,2% W wieku produkcyjnym
 • 57,1% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,4% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 19,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 24,6% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,2% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat olsztyński, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 60,9 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. olsztyński
  60,9
  Warmińsko-mazurskie
  65,7
  Polska
  69,0
 • 30,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat olsztyński
  30,6
  woj. warmińsko-mazurskie
  35,7
  Cały kraj
  38,2
 • 100,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • powiat olsztyński
  100,9
  Warmińsko-mazurskie
  119,2
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 61,9% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,1% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,1% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,1% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,9% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,9% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat olsztyński - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W powiecie olsztyńskim w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowane były 14 183 podmioty gospodarki narodowej, z czego 11 038 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 1 141 nowych podmiotów, a 723 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (1 254) podmiotów zarejestrowano w roku 2019, a najmniej (952) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (1 038) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (489) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie olsztyńskim najwięcej (862) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (13 716) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,9% (416) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 25,9% (3 674) podmiotów, a 71,2% (10 093) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie olsztyńskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (19.9%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (18.5%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 14 183 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 416 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 3 674 Przemysł i budownictwo
 • 10 093 Pozostała działalność
 • 1 141 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie olsztyńskim w 2022 roku
 • 723 Podmioty wyrejestrowane w powiecie olsztyńskim w 2022 roku
 • 11 038 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 13 716 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 13 716
 • 396 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 396
 • 61 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 61
 • 9 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 9
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 1
 • 14 173 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 14 173
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Przedsiębiorstwa państwowe ogółem
 • 1
 • 45 Spółdzielnie ogółem
 • 45
 • 1 010 Spółki handlowe ogółem
 • 1 010
 • 67  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 67
 • 15  Spółki handlowe - akcyjne
 • 15
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 862  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 862
 • 66    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 66
 • 412 Spółki cywilne ogółem
 • 412
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 11 038 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 2 195 Budownictwo
 • 2 195
 • 2 038 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 2 038
 • 1 209 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 1 209
 • 981 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 981
 • 895 Przetwórstwo przemysłowe
 • 895
 • 697 Transport i gospodarka magazynowa
 • 697
 • 578 Pozostała działalność
 • 578
 • 424 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 424
 • 390 Informacja i komunikacja
 • 390
 • 329 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 329
 • 322 Edukacja
 • 322
 • 321 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 321
 • 303 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 303
 • 159 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 159
 • 148 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 148
 • 33 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 33
 • 12 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 12
 • 4 Górnictwo i wydobywanie
 • 4
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat olsztyński - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie olsztyńskim stwierdzono 1 721 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 13,33 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie olsztyńskim wynosi 67,60% i jest mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu olsztyńskiego najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 6,84 (wykrywalność 49%) oraz o charakterze kryminalnym - 7,62 (wykrywalność 66%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 2,97 (42%), drogowe - 1,88 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,36 (97%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie olsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat olsztyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 721 Przestępstwa ogółem
 • 1 721
 • 984 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 984
 • 383 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 383
 • 243 Przestępstwa drogowe
 • 243
 • 47 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 47
 • 883 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 883
 • 13,33 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  13,33
  Warmińsko-mazurskie
  19,85
  Kraj
  22,81
 • 7,62 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  7,62
  Warmińsko-mazurskie
  11,34
  Polska
  12,98
 • 2,97 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,97
  Województwo
  5,43
  Kraj
  6,99
 • 1,88 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  1,88
  Warmińsko-mazurskie
  2,01
  Kraj
  1,82
 • 0,36 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  0,36
  Warmińsko-mazurskie
  0,37
  Polska
  0,35
 • 6,84 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  6,84
  Warmińsko-mazurskie
  10,33
  Cały kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat olsztyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  68%
  Warmińsko-mazurskie
  75%
  Kraj
  71%
 • 67% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • powiat olsztyński
  67%
  Warmińsko-mazurskie
  71%
  Polska
  63%
 • 43% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • powiat olsztyński
  43%
  Województwo
  70%
  Cała Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  woj. warmińsko-mazurskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • powiat olsztyński
  98%
  Warmińsko-mazurskie
  96%
  Cały kraj
  88%
 • 49% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • pow. olsztyński
  49%
  Województwo
  60%
  Polska
  51%

Powiat olsztyński - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu powiatu olsztyńskiego wyniosła w 2022 roku 186,9 mln złotych, co daje 1,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 10.4% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu powiatu olsztyńskiego - 27.7% została przeznaczona na Dział 600 - Transport i łączność. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (21.3%) oraz na Dział 801 - Oświata i wychowanie (15.5%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 38,9 mln złotych, czyli 20,8% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu olsztyńskiego wyniosła w 2022 roku 184,8 mln złotych, co daje 1,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 2.6% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (31%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (23.2%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (19.9%). W budżecie powiatu olsztyńskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 292 złotych na mieszkańca (20,4%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 8,6 złotych na mieszkańca (0,6%).
 • Wydatki budżetu w powiecie olsztyńskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu olsztyńskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat olsztyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu olsztyńskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  103,9 mln

  843(100%)

  106,3 mln

  859(100%)

  120,9 mln

  970(100%)

  122,9 mln

  980(100%)

  172,0 mln

  1,4 tys(100%)

  172,4 mln

  1,3 tys(100%)

  168,9 mln

  1,3 tys(100%)

  186,9 mln

  1,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Transport i łączność

  [Dział 600]

  16,0 mln

  129(15.4%)

  14,6 mln

  117(13.7%)

  23,5 mln

  188(19.5%)

  19,7 mln

  157(16.1%)

  50,8 mln

  400(29.5%)

  49,8 mln

  391(28.9%)

  46,1 mln

  361(27.3%)

  51,7 mln

  399(27.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  33,4 mln

  270(32.1%)

  35,4 mln

  285(33.3%)

  25,0 mln

  200(20.7%)

  26,8 mln

  212(21.8%)

  28,9 mln

  228(16.8%)

  32,9 mln

  258(19.1%)

  36,0 mln

  281(21.3%)

  39,8 mln

  308(21.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  18,4 mln

  149(17.7%)

  19,2 mln

  154(18%)

  25,3 mln

  202(20.9%)

  24,2 mln

  192(19.7%)

  22,6 mln

  179(13.2%)

  26,6 mln

  208(15.4%)

  28,2 mln

  220(16.7%)

  28,9 mln

  223(15.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  11,3 mln

  91,7(10.9%)

  11,4 mln

  91,8(10.7%)

  11,4 mln

  91,1(9.4%)

  15,0 mln

  119(12.2%)

  15,0 mln

  119(8.7%)

  13,9 mln

  109(8%)

  15,5 mln

  121(9.2%)

  20,9 mln

  162(11.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  9,8 mln

  79,4(9.4%)

  10,1 mln

  81,4(9.5%)

  9,4 mln

  75,4(7.8%)

  9,6 mln

  76,0(7.8%)

  9,8 mln

  77,7(5.7%)

  10,5 mln

  82,6(6.1%)

  11,4 mln

  89,1(6.7%)

  13,2 mln

  102(7.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  4,9 mln

  39,7(4.7%)

  4,8 mln

  38,6(4.5%)

  4,9 mln

  39,2(4.1%)

  5,6 mln

  44,7(4.6%)

  6,2 mln

  48,9(3.6%)

  9,2 mln

  72,1(5.3%)

  7,3 mln

  56,8(4.3%)

  6,6 mln

  50,9(3.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  2,4 mln

  19,5(2.3%)

  2,6 mln

  20,8(2.4%)

  2,5 mln

  20,2(2.1%)

  3,2 mln

  25,7(2.6%)

  6,7 mln

  53,2(3.9%)

  3,2 mln

  24,9(1.8%)

  3,3 mln

  25,6(1.9%)

  4,3 mln

  33,3(2.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  4,5 mln

  36,6(4.3%)

  5,1 mln

  40,8(4.8%)

  4,2 mln

  33,9(3.5%)

  3,4 mln

  26,7(2.7%)

  16,0 mln

  127(9.3%)

  9,3 mln

  72,5(5.4%)

  4,4 mln

  34,3(2.6%)

  3,7 mln

  28,7(2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  971,2 tys

  7,9(0.9%)

  733,8 tys

  5,9(0.7%)

  644,6 tys

  5,1(0.5%)

  570,1 tys

  4,5(0.5%)

  644,4 tys

  5,1(0.4%)

  696,1 tys

  5,5(0.4%)

  534,4 tys

  4,2(0.3%)

  2,3 mln

  17,9(1.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  361,3 tys

  2,9(0.3%)

  225,9 tys

  1,8(0.2%)

  335,9 tys

  2,7(0.3%)

  739,6 tys

  5,9(0.6%)

  1,2 mln

  9,2(0.7%)

  1,5 mln

  12,0(0.9%)

  997,9 tys

  7,8(0.6%)

  1,2 mln

  9,0(0.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  139,8 tys

  1,1(0.1%)

  204,8 tys

  1,6(0.2%)

  313,9 tys

  2,5(0.3%)

  214,8 tys

  1,7(0.2%)

  223,5 tys

  1,8(0.1%)

  180,6 tys

  1,4(0.1%)

  261,7 tys

  2,0(0.2%)

  627,8 tys

  4,8(0.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  542,2 tys

  4,4(0.5%)

  1,1 mln

  9,1(1.1%)

  630,3 tys

  5,0(0.5%)

  853,4 tys

  6,8(0.7%)

  597,7 tys

  4,7(0.3%)

  637,7 tys

  5,0(0.4%)

  1,3 mln

  10,4(0.8%)

  394,8 tys

  3,0(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  338,8 tys

  2,7(0.3%)

  345,6 tys

  2,8(0.3%)

  357,9 tys

  2,9(0.3%)

  363,5 tys

  2,9(0.3%)

  372,7 tys

  2,9(0.2%)

  376,3 tys

  3,0(0.2%)

  386,7 tys

  3,0(0.2%)

  371,6 tys

  2,9(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  309,0 tys

  2,5(0.3%)

  313,0 tys

  2,5(0.3%)

  312,7 tys

  2,5(0.3%)

  330,0 tys

  2,6(0.2%)

  322,6 tys

  2,5(0.2%)

  325,1 tys

  2,5(0.2%)

  328,4 tys

  2,5(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  33,4 tys

  0,3(0%)

  42,5 tys

  0,3(0%)

  44,6 tys

  0,4(0%)

  46,9 tys

  0,4(0%)

  47,5 tys

  0,4(0%)

  11,0 tys

  0,1(0%)

  23,2 tys

  0,2(0%)

  117,7 tys

  0,9(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  818,1 tys

  6,6(0.8%)

  267,8 tys

  2,2(0.3%)

  250,5 tys

  2,0(0.2%)

  359,6 tys

  2,9(0.3%)

  170,2 tys

  1,3(0.1%)

  75,0 tys

  0,6(0%)

  89,6 tys

  0,7(0.1%)

  105,9 tys

  0,8(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  2,4 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  40,0 tys

  0,3(0%)

  6,5 tys

  0,1(0%)

  2,4 tys

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  295,5 tys

  2,3(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  160,4 tys

  1,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  3,4 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  1,4 tys

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,0(0%)

  1,7 tys

  0,0(0%)

  10,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  79,4 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie olsztyńskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu olsztyńskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat olsztyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu olsztyńskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  108,4 mln

  880(100%)

  111,6 mln

  902(100%)

  122,3 mln

  981(100%)

  127,1 mln

  1,0 tys(100%)

  153,4 mln

  1,2 tys(100%)

  177,5 mln

  1,4 tys(100%)

  189,3 mln

  1,5 tys(100%)

  184,8 mln

  1,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  41,8 mln

  338(38.5%)

  42,6 mln

  343(38.2%)

  43,7 mln

  349(35.7%)

  45,5 mln

  361(35.8%)

  51,6 mln

  407(33.6%)

  65,2 mln

  512(36.8%)

  64,4 mln

  504(34%)

  57,4 mln

  443(31%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  24,9 mln

  201(22.9%)

  27,0 mln

  217(24.2%)

  29,2 mln

  233(23.9%)

  33,2 mln

  263(26.1%)

  37,0 mln

  292(24.1%)

  36,3 mln

  285(20.4%)

  42,1 mln

  329(22.3%)

  42,9 mln

  331(23.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  24,2 mln

  196(22.3%)

  26,2 mln

  211(23.5%)

  23,7 mln

  190(19.4%)

  25,4 mln

  202(20%)

  27,1 mln

  214(17.7%)

  29,7 mln

  233(16.7%)

  32,6 mln

  255(17.2%)

  36,8 mln

  284(19.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  5,6 mln

  45,2(5.1%)

  3,8 mln

  30,2(3.4%)

  8,5 mln

  67,6(6.9%)

  3,7 mln

  29,4(2.9%)

  16,0 mln

  127(10.5%)

  25,1 mln

  197(14.1%)

  26,7 mln

  209(14.1%)

  26,6 mln

  205(14.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  2,2 mln

  17,8(2%)

  2,5 mln

  20,5(2.3%)

  2,3 mln

  18,5(1.9%)

  3,0 mln

  23,5(2.3%)

  6,3 mln

  49,5(4.1%)

  3,3 mln

  26,0(1.9%)

  4,0 mln

  31,5(2.1%)

  3,8 mln

  29,3(2.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  4,3 mln

  35,0(4%)

  4,3 mln

  34,7(3.9%)

  3,9 mln

  31,2(3.2%)

  3,0 mln

  23,5(2.3%)

  2,4 mln

  19,2(1.6%)

  3,0 mln

  23,4(1.7%)

  3,9 mln

  30,7(2.1%)

  3,2 mln

  24,6(1.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  557,1 tys

  4,5(0.5%)

  274,2 tys

  2,2(0.2%)

  285,7 tys

  2,3(0.2%)

  1,3 mln

  10,4(1%)

  1,8 mln

  13,8(1.1%)

  820,2 tys

  6,4(0.5%)

  186,3 tys

  1,5(0.1%)

  2,6 mln

  19,8(1.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  610,4 tys

  4,9(0.6%)

  788,4 tys

  6,3(0.7%)

  3,1 mln

  24,6(2.5%)

  3,3 mln

  26,5(2.6%)

  2,2 mln

  17,7(1.5%)

  1,3 mln

  10,5(0.8%)

  1,6 mln

  12,2(0.8%)

  2,0 mln

  15,2(1.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,9 mln

  15,4(1.8%)

  1,7 mln

  13,5(1.5%)

  1,7 mln

  13,6(1.4%)

  1,8 mln

  14,1(1.4%)

  2,0 mln

  15,4(1.3%)

  5,0 mln

  39,3(2.8%)

  2,7 mln

  21,2(1.4%)

  1,8 mln

  13,5(0.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,1 mln

  8,9(1%)

  1,4 mln

  11,4(1.3%)

  827,7 tys

  6,6(0.7%)

  1,4 mln

  11,4(1.1%)

  1,1 mln

  8,6(0.7%)

  807,8 tys

  6,3(0.5%)

  4,6 mln

  35,9(2.4%)

  1,3 mln

  9,9(0.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  253,1 tys

  2,0(0.2%)

  222,7 tys

  1,8(0.2%)

  247,4 tys

  2,0(0.2%)

  204,2 tys

  1,6(0.2%)

  156,1 tys

  1,2(0.1%)

  225,8 tys

  1,8(0.1%)

  216,0 tys

  1,7(0.1%)

  543,2 tys

  4,2(0.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1,5 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  21,0 tys

  0,2(0%)

  196,4 tys

  1,5(0.1%)

  165,3 tys

  1,3(0.1%)

  146,0 tys

  1,1(0.1%)

  423,2 tys

  3,3(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,7 tys

  0,1(0%)

  0,2

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  356,5 tys

  2,8(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  309,0 tys

  2,5(0.3%)

  313,0 tys

  2,5(0.3%)

  312,7 tys

  2,5(0.2%)

  330,0 tys

  2,6(0.2%)

  322,6 tys

  2,5(0.2%)

  325,1 tys

  2,5(0.2%)

  328,4 tys

  2,5(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  837,4 tys

  6,8(0.8%)

  266,1 tys

  2,1(0.2%)

  269,7 tys

  2,2(0.2%)

  199,1 tys

  1,6(0.2%)

  73,6 tys

  0,6(0%)

  100,3 tys

  0,8(0.1%)

  142,7 tys

  1,1(0.1%)

  228,8 tys

  1,8(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  234,2 tys

  1,9(0.2%)

  229,0 tys

  1,8(0.2%)

  222,6 tys

  1,8(0.2%)

  227,0 tys

  1,8(0.2%)

  230,6 tys

  1,8(0.2%)

  235,9 tys

  1,8(0.1%)

  244,0 tys

  1,9(0.1%)

  228,3 tys

  1,8(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  2,4 tys

  0,0(0%)

  4,5

  0,0(0%)

  57,7

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  86,5

  0,0(0%)

  6,5 tys

  0,1(0%)

  2,4 tys

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  164

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  3,4 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  79,4 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat olsztyński - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 30 381 mieszkańców powiatu olsztyńskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 14 879 kobiet oraz 15 502 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 24,1% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,1% wykształcenie policealne, 11,2% średnie ogólnokształcące, a 17,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 20,0% mieszkańców powiatu olsztyńskiego, gimnazjalnym 3,6%, natomiast 16,1% podstawowym ukończonym. 3,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu olsztyńskiego mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie olsztyńskim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (28,3%) oraz podstawowe ukończone (16,5%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (25,7%) oraz średnie zawodowe (19,8%).

  W roku 2021 w powiecie olsztyńskim mieściło się 47 przedszkoli, w których do 178 oddziałów uczęszczało 3 762 dzieci (1 896 dziewczynek oraz 1 866 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie olsztyńskim mieściło się 29 przedszkoli, w których do 88 oddziałów uczęszczało 2 027 dzieci (965 dziewczynek oraz 1 062 chłopców). Dostępnych było 2 065 miejsc.

  17,1% mieszkańców powiatu olsztyńskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,1% wśród dziewczynek i 17,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 740 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,01 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 59 szkół podstawowych, w których w 634 oddziałach uczyło się 9 635 uczniów (4 676 kobiet oraz 4 959 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie olsztyńskim placówkę miały 62 szkoły podstawowe, w których w 451 oddziałach uczyło się 7 329 uczniów (3 541 kobiet oraz 3 788 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,4% ludności (28,2% wśród dziewczynek i 28,6% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15,2 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 78,13.

  W powiecie olsztyńskim znajduje się 6 licea ogólnokształcące, w których w 26 oddziałach uczyło się 587 uczniów (385 kobiet oraz 202 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 158 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie olsztyńskim placówkę miałp 6 licea ogólnokształcące, w których w 35 oddziałach uczyło się 894 uczniów (533 kobiety oraz 361 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 257 absolwentów.

  W powiecie olsztyńskim znajduje się 5 Branżowych szkół I stopnia, w których w 20 oddziałach uczyło się 478 uczniów (179 kobiet oraz 299 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,6% mieszkańców (12,5% wśród dziewczyn i 12,7% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 22,6 uczniów. 23,9 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 27,3% mieszkańców powiatu olsztyńskiego w wieku potencjalnej nauki (27,4% kobiet i 27,2% mężczyzn).

 • 24,1% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  24,1%
  Województwo
  20,7%
  Kraj
  25,2%
 • 28,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 19,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 32,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  32,3%
  Województwo
  34,6%
  Kraj
  35,2%
 • 33,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 30,9% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,1% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  3,1%
  Województwo
  3,3%
  Cały kraj
  3,3%
 • 4,3% Kobiety
  (policealne)
 • 1,7% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  11,2%
  woj. warmińsko-mazurskie
  11,8%
  Cały kraj
  11,9%
 • 13,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • powiat olsztyński
  17,9%
  Warmińsko-mazurskie
  19,5%
  Cała Polska
  20,0%
 • 16,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 20,0% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  20,0%
  woj. warmińsko-mazurskie
  21,0%
  Cały kraj
  21,2%
 • 14,6% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 25,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,6%
  Województwo
  3,7%
  Kraj
  3,0%
 • 3,0% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 16,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Powiat
  16,1%
  woj. warmińsko-mazurskie
  16,5%
  Cały kraj
  12,3%
 • 16,5% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 15,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Powiat
  3,9%
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,6%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,9% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,8% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie olsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 740 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Powiat
  740,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  820,0
  Cała Polska
  883,0
 • 1,01 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  1,01
  woj. warmińsko-mazurskie
  1,00
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 47Przedszkola
 • 27 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 178 Oddziały
 • 39 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 1 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 3 657 Miejsca
  (rok 2018)
 • 4 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat olsztyński) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3 762 Dzieci
 • 1 896 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 1 866 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,4%
  49,6%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 75 2 lata i mniej
 • 75
 • 847 3 lata
 • 847
 • 1 009 4 lata
 • 1 009
 • 958 5 lata
 • 958
 • 852 6 lat
 • 852
 • 21 7 lat i więcej
 • 21
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 39 2 lata i mniej
 • 39
 • 454 3 lata
 • 454
 • 495 4 lata
 • 495
 • 495 5 lata
 • 495
 • 402 6 lat
 • 402
 • 11 7 lat i więcej
 • 11
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 36 2 lata i mniej
 • 36
 • 393 3 lata
 • 393
 • 514 4 lata
 • 514
 • 463 5 lata
 • 463
 • 450 6 lat
 • 450
 • 10 7 lat i więcej
 • 10
 • 687 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 261,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 258,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 1,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 44,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 44,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3Punkty przedszkolne
 • 5 Oddziały
 • 125 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat olsztyński) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 68 Dzieci
 • 34 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 34 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,0%
  50,0%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 16 3 lata
 • 16
 • 21 4 lata
 • 21
 • 18 5 lata
 • 18
 • 12 6 lat
 • 12
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 9 3 lata
 • 9
 • 14 4 lata
 • 14
 • 8 5 lata
 • 8
 • 3 6 lat
 • 3
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 7 3 lata
 • 7
 • 7 4 lata
 • 7
 • 10 5 lata
 • 10
 • 9 6 lat
 • 9
 •  
 • 4,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 4,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 3,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (zespoły wychowania przedszkolnego)
 • 3,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie olsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat olsztyński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 56Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 601 Oddziały
 • 9 474 Uczniowie
 • 4 595 Kobiety
  (uczniowie)
 • 4 879 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,5%
  51,5%
 • 1 235 Uczniowie w 1 klasie
 • 598 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 637 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 090 Absolwenci
 • 530 Kobiety
  (absolwenci)
 • 560 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 3Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 33 Oddziały
 • 161 Uczniowie
 • 81 Kobiety
  (uczniowie)
 • 80 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 50,3%
  49,7%
 • 13 Uczniowie w 1 klasie
 • 7 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 6 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 3 Absolwenci
 • 1 Kobiety
  (absolwenci)
 • 2 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 15,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • pow. olsztyński
  15,2
  woj. warmińsko-mazurskie
  16,0
  Polska
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 15,2 Szkoły podstawowe ogółem
 • 15,2
 • 15,2 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 15,2
 • 15,8 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 15,8
 • 4,9 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 4,9
 •  
 • 851,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 679,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 171,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 24,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 22,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 78,13 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  78,13
  Województwo
  91,99
  Cała Polska
  95,71
 • 77,34 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  77,34
  woj. warmińsko-mazurskie
  90,65
  Kraj
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat olsztyński) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat olsztyński) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie olsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat olsztyński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 25 Oddziały
 • 568 Uczniowie
 • 375 Kobiety
  (uczniowie)
 • 193 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 66,0%
  34,0%
 • 159 Uczniowie w 1 klasie
 • 94 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 65 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 150 Absolwenci
 • 92 Kobiety
  (absolwenci)
 • 58 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 1 Oddziały
 • 19 Uczniowie
 • 10 Kobiety
  (uczniowie)
 • 9 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 52,6%
  47,4%
 • 8 Absolwenci
 • 8 Kobiety
  (absolwenci)
 • 0 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 22,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • powiat olsztyński
  22,6
  Województwo
  25,4
  Kraj
  26,3
 •  
 • 38,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 28,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat olsztyński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 138 Uczniowie w 1 klasie
 • 48 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 90 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 23,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • powiat olsztyński
  23,9
  woj. warmińsko-mazurskie
  20,6
  Cała Polska
  19,6
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie olsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 17,1% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,1% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,1% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,4% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,2% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,6% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,6% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,8% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,6% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,7% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 27,3% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 27,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 27,2% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat olsztyński, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat olsztyński, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat olsztyński, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat olsztyński - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie olsztyńskim

 • Według danych GUS z 2022 roku w powiecie olsztyńskim znajdowało się 8 hoteli (1 ★★★★★, 3 ★★★★, 3 ★★★, 1 ★★), 0 moteli oraz 3 pensjonaty (kategorii w trakcie kategoryzacji). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zmniejszyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 5
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 2
  • ośrodki wczasowe: 6 (całoroczne: 0)
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 9 (całoroczne: 6)
  • zespoły domków turystycznych: 2 (całoroczne: 1)
  • kempingi: 1 (całoroczne: 0)
  • pola biwakowe: 2 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 4 (całoroczne: 2)
  • kwatery agroturystyczne: 6 (całoroczne: 4)
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 6
  • drzwi automatycznie otwierane: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 4
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 7


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 18 (liczba sal: 47, liczba miejsc: 2 598)
  • z nagłośnieniem: 14
  • z projektorem multimedialnym: 15
  • z zestawem do wideokonferencji: 5
  • z obsługą techniczną: 11
  • z ekranem: 15
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 16
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 13
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 31


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie olsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w powiecie olsztyńskim: 11 (publiczne: 11, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie olsztyńskim 10 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 341 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 892 (uczestnicy: 79 194)
  • seanse filmowe: 10 (uczestnicy: 195)
  • wystawy: 38 (uczestnicy: 5 215)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 20 (uczestnicy: 6 520)
  • koncerty: 148 (uczestnicy: 26 437)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 59 (uczestnicy: 2 404)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 128 (uczestnicy: 10 015)
  • konkursy: 43 (uczestnicy: 2 031)
  • pokazy teatralne: 51 (uczestnicy: 3 078)
  • konferencje: 6 (uczestnicy: 280)
  • interdyscyplinarne: 49 (uczestnicy: 14 310)
  • warsztaty: 288 (uczestnicy: 4 868)
  • inne: 52 (uczestnicy: 3 841)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 140 (członkowie: 2 127)
  • plastyczne/techniczne: 35 (członkowie: 514)
  • taneczne: 24 (członkowie: 365)
  • muzyczne: 25 (członkowie: 199)
  • informatyczne: 4 (członkowie: 57)
  • fotograficzne i filmowe: 2 (członkowie: 9)
  • teatralne: 7 (członkowie: 74)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 13 (członkowie: 291)
  • literackie: 5 (członkowie: 78)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 12 (członkowie: 360)
  • inne: 13 (członkowie: 180)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 48 (absolwenci: 607)
  • języków obcych: 8 (absolwenci: 90)
  • plastyczne: 11 (absolwenci: 183)
  • nauki gry na instrumentach: 10 (absolwenci: 58)
  • wiedzy praktycznej: 9 (absolwenci: 160)
  • tańca: 8 (absolwenci: 86)
  • komputerowe: 2 (absolwenci: 30)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • filmowe: 2
  • plastyczne: 10
  • muzyczne: 9
  • studia radiowe: 1
  • komputerowe: 2
  • ceramiczne: 5
  • sale baletowe/taneczne: 5
  • inne: 2


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 69 (członkowie: 855)
  • teatralne: 11 (członkowie: 128)
  • muzyczne - instrumentalne: 20 (członkowie: 151)
  • wokalne i chóry: 15 (członkowie: 213)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 11 (członkowie: 166)
  • taneczne: 9 (członkowie: 152)
  • inne: 3 (członkowie: 45)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie olsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie olsztyńskim działało 1 kino posiadające 1 salę z 90 miejscami na widowni. Odbyło się 498 seansów, na które przyszło 6 889 widzów, w tym 102 seanse filmów produkcji polskiej, na które przyszło 1 705 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie olsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie olsztyńskim działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 84 915 zwiedzających, co daje 6 578 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie olsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie olsztyńskim działało 26 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 298 351 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 50 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 32 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 408 525 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 152
  • dostępne dla czytelników: 96
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 96
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 21
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 26
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 24
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 12


 • Biblioteki naukowe w powiecie olsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie olsztyńskim działały 2 biblioteki i filie naukowe posiadające księgozbiór liczący 40 436 wolumenów w tym ziobry specjalne: 567. Odnotowano 715 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 6 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 3 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 14 069 wolumenów. Odnotowano 1 188 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 7
  • dostępne dla czytelników: 5
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1


 • Kluby sportowe w powiecie olsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie olsztyńskim działało 49 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 2 525 członków. Zarejestrowano 2 531 ćwiczących (mężczyźni: 2 013, kobiety: 518, chłopcy do lat 18: 1 100, dziewczęta do lat 18: 387). Aktywne były 62 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (73), instruktora sportowego (46) oraz inne osoby (17).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie olsztyńskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat olsztyński - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat olsztyński i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 93 wypadków drogowych w powiecie olsztyńskim odnotowano 9 ofiar śmiertelnych oraz 98 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 71,8 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 6,9 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 16,0 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 134,3 rannych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla Polski).

  W 2022 roku w powiecie olsztyńskim zarejestrowanych było 106 487 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 80 701 samochodów osobowych (625,9 na każdy 1000 mieszkańców - wartość porównywalna do wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz mniej od wartości dla całej Polski), 11 489 samochodów ciężarowych (97,4 - więcej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 536 autobusów (4,2 - znacznie więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski), 1 070 ciągników siodłowych (8,4 - nieznacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 6 273 motocykli (48,7 - wartość porównywalna do wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 20,7 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 21,0 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 21,6 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 12,0 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 24,9 lat.


  W 2022 roku w powiecie olsztyńskim znajdowały się 64 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 35 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 28 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie olsztyńskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 93 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 9 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 98 Ranni
  (rok 2022)
 • 52 Lekko ranni
 • 46 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie olsztyńskim w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 71,78 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • powiat olsztyński
  71,8
  Warmińsko-mazurskie
  60,7
  Polska
  56,5
 • 6,95 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • pow. olsztyński
  6,9
  Województwo
  6,1
  Polska
  5,0
 • 75,64 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Powiat
  75,6
  Województwo
  67,9
  Cały kraj
  65,5
 • 15,96 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2021)
 • Powiat
  16,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  8,4
  Cały kraj
  6,6
 • 134,29 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2021)
 • pow. olsztyński
  134,3
  woj. warmińsko-mazurskie
  94,0
  Polska
  77,6
 • 9,68 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Powiat
  9,7
  Województwo
  10,1
  Cała Polska
  8,9
 • 105,38 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  105,4
  Województwo
  111,8
  Polska
  116,0
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 106 487 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie olsztyńskim w 2021 roku
 • 80 701 Samochody osobowe
 • 11 489 Samochody ciężarowe
 • 42 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 536 Autobusy
 • 814 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 1 071 Ciągniki samochodowe
 • 1 070   Ciągniki siodłowe
 • 5 603 Ciągniki rolnicze
 • 6 273 Motocykle
 • 2 035   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 5 449 Motorowery
 • 80 701Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie olsztyńskim
 • Samochody osobowe w powiecie olsztyńskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 625,9 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • pow. olsztyński
  625,9
  Warmińsko-mazurskie
  630,8
  Cały kraj
  682,4
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg16 168
  • 1400-1649 kg18 212
  • 1650-1899 kg20 937
  • 1900 kg i więcej25 384
 • 16 168 do 1399 kg
 • 18 212 1400-1649 kg
 • 20 937 1650-1899 kg
 • 25 384 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 26 278 do 1399 cm3
 • 26 278
 • 46 207 1400-1999 cm3
 • 46 207
 • 8 216 2000 i więcej cm3
 • 8 216
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie olsztyńskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna40 811
  • olej napędowy26 615
  • gaz (LPG)12 064
  • pozostałe1 211
 • 40 811 benzyna
 • 26 615 olej napędowy
 • 12 064 gaz (LPG)
 • 1 211 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 778 do 1 roku
 • 778
 • 695 2 lata
 • 695
 • 844 3 lata
 • 844
 • 2 423 4-5 lat
 • 2 423
 • 2 401 6-7 lat
 • 2 401
 • 2 691 8-9 lat
 • 2 691
 • 3 618 10-11 lat
 • 3 618
 • 11 612 12-15 lat
 • 11 612
 • 16 852 16-20 lat
 • 16 852
 • 14 342 21-25 lat
 • 14 342
 • 9 870 26-30 lat
 • 9 870
 • 14 575 31 lat i więcej
 • 14 575
 • 20,7 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie olsztyńskim
 • Powiat
  20,7 lat
  woj. warmińsko-mazurskie
  20,5 lat
  Polska
  19,0 lat
 • 11 489Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie olsztyńskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie olsztyńskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 97,4 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • pow. olsztyński
  97,4
  Warmińsko-mazurskie
  91,8
  Polska
  109,2
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 6 253 do 999 kg
 • 6 253
 • 3 150 1000-1499 kg
 • 3 150
 • 691 1500-2999 kg
 • 691
 • 80 3000-3499 kg
 • 80
 • 210 3500-4999 kg
 • 210
 • 444 5000-6999 kg
 • 444
 • 261 7000-9999 kg
 • 261
 • 308 10000-14999 kg
 • 308
 • 92 15000 kg i więcej
 • 92
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2 097
  • olej napędowy7 872
  • gaz (LPG)508
  • pozostałe1 012
 • 2 097 benzyna
 • 7 872 olej napędowy
 • 508 gaz (LPG)
 • 1 012 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 203 do 1 roku
 • 203
 • 58 2 lata
 • 58
 • 66 3 lata
 • 66
 • 302 4-5 lat
 • 302
 • 406 6-7 lat
 • 406
 • 467 8-9 lat
 • 467
 • 701 10-11 lat
 • 701
 • 1 673 12-15 lat
 • 1 673
 • 2 043 16-20 lat
 • 2 043
 • 1 788 21-25 lat
 • 1 788
 • 1 071 26-30 lat
 • 1 071
 • 2 711 31 lat i więcej
 • 2 711
 • 21,0 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie olsztyńskim
 • powiat olsztyński
  21,0 lat
  woj. warmińsko-mazurskie
  20,8 lat
  Polska
  19,6 lat
 • 536Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie olsztyńskim
 • Autobusy w powiecie olsztyńskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 4,2 Autobusy na 1000 ludności
 • Powiat
  4,2
  Województwo
  3,4
  Cały kraj
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna17
  • olej napędowy465
  • gaz (LPG)2
  • pozostałe52
 • 17 benzyna
 • 465 olej napędowy
 • 2 gaz (LPG)
 • 52 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 do 1 roku
 • 1
 • 12 2 lata
 • 12
 • 9 4-5 lat
 • 9
 • 10 6-7 lat
 • 10
 • 11 8-9 lat
 • 11
 • 12 10-11 lat
 • 12
 • 77 12-15 lat
 • 77
 • 140 16-20 lat
 • 140
 • 103 21-25 lat
 • 103
 • 48 26-30 lat
 • 48
 • 113 31 lat i więcej
 • 113
 • 21,6 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie olsztyńskim
 • Tutaj
  21,6 lat
  woj. warmińsko-mazurskie
  22,9 lat
  Polska
  22,0 lat
 • 1 070Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie olsztyńskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie olsztyńskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 8,4 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  8,4
  Województwo
  8,8
  Polska
  13,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna3
  • olej napędowy931
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe135
 • 3 benzyna
 • 931 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 135 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 356 do 1 roku
 • 356
 • 5 3 lata
 • 5
 • 63 4-5 lat
 • 63
 • 37 6-7 lat
 • 37
 • 74 8-9 lat
 • 74
 • 55 10-11 lat
 • 55
 • 134 12-15 lat
 • 134
 • 105 16-20 lat
 • 105
 • 83 21-25 lat
 • 83
 • 54 26-30 lat
 • 54
 • 104 31 lat i więcej
 • 104
 • 12,0 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie olsztyńskim
 • Powiat
  12,0 lat
  Warmińsko-mazurskie
  14,1 lat
  Cała Polska
  12,6 lat
 • 6 273Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie olsztyńskim
 • Motocykle w powiecie olsztyńskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 48,7 Motocykle na 1000 ludności
 • pow. olsztyński
  48,7
  Województwo
  49,0
  Cały kraj
  46,2
 • Motocykle według grup wieku
 • 92 do 1 roku
 • 92
 • 94 2 lata
 • 94
 • 66 3 lata
 • 66
 • 167 4-5 lat
 • 167
 • 291 6-7 lat
 • 291
 • 136 8-9 lat
 • 136
 • 173 10-11 lat
 • 173
 • 549 12-15 lat
 • 549
 • 676 16-20 lat
 • 676
 • 639 21-25 lat
 • 639
 • 385 26-30 lat
 • 385
 • 3 005 31 lat i więcej
 • 3 005
 • 24,9 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie olsztyńskim
 • Powiat
  24,9 lat
  Województwo
  26,6 lat
  Cała Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 64 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 49 km  Będących pod zarządem gminy
 • 11 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 5 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie olsztyńskim w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 224,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  224,8 km
  Województwo
  331,9 km
  Cała Polska
  624,0 km
 • 4,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Powiat
  4,9 km
  Warmińsko-mazurskie
  5,9 km
  Polska
  5,2 km
 • 28 Liczba licencji na taksówki
 • 35 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami