Powiat olsztyński w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat olsztyński - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 127 544 Liczba mieszkańców
 • 2 837 km2 Powierzchnia
 • 44 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 35,1% Stopa urbanizacji
 • Małgorzata Chyziak Starosta
 • pl. Józefa Bema 5, 10-516 Olsztyn Adres starostwa powiatowego
 • NOL Tablice rejestracyjne
Powiat olsztyński na mapie
Identyfikatory
 • 2814 TERYT (TERC)
Herb powiatu olsztyńskiego
powiat olsztyński herb

Powiat olsztyński - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Powiat olsztyński ma 127 544 mieszkańców, z czego 50,7% stanowią kobiety, a 49,3% mężczyźni. W latach 2002-2020 liczba mieszkańców wzrosła o 14,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,4 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu olsztyńskiego w 2050 roku wynosi 139 030, z czego 70 780 to kobiety, a 68 250 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu olsztyńskiego zawarli w 2019 roku 546 małżeństw, co odpowiada 4,3 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  28,8% mieszkańców powiatu olsztyńskiego jest stanu wolnego, 54,2% żyje w małżeństwie, 5,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,0% to wdowy/wdowcy.

  Powiat olsztyński ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -175. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -1,39 na 1000 mieszkańców powiatu olsztyńskiego. W 2019 roku urodziło się 1 019 dzieci, w tym 50,6% dziewczynek i 49,4% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 424 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,86 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 32,7% zgonów w powiecie olsztyńskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 23,3% zgonów w powiecie olsztyńskim były nowotwory, a 13,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu olsztyńskiego przypada 9.45 zgonów.

  W 2019 roku zarejestrowano 3 232 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 2 228 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu olsztyńskiego 1 004. W tym samym roku 46 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 35 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 11.

  62,6% mieszkańców powiatu olsztyńskiego jest w wieku produkcyjnym, 18,9% w wieku przedprodukcyjnym, a 18,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu olsztyńskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 127 544 Liczba mieszkańców
 • 64 696 Kobiety
 • 62 848 Mężczyźni
 • 50,7%
  49,3%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie olsztyńskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie olsztyńskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie olsztyńskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu olsztyńskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 139 030 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 70 780 Kobiety
 • 68 250 Mężczyźni
 • 50,5%
  49,5%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie olsztyńskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie olsztyńskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie olsztyńskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu olsztyńskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 40,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • powiat olsztyński
  40,4 lat
  woj. warmińsko-mazurskie
  41,6 lat
  Cały kraj
  42,0 lat
 • 41,6 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,3 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat olsztyński, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu olsztyńskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat olsztyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat olsztyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat olsztyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,8% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  28,8%
  Warmińsko-mazurskie
  28,7%
  Cała Polska
  28,8%
 • 24,0% Kobiety
  (Panny)
 • 33,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 54,2% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  54,2%
  Warmińsko-mazurskie
  54,0%
  Kraj
  55,8%
 • 53,6% Kobiety
  (Zamężne)
 • 54,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,0% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  8,0%
  Województwo
  9,0%
  Cała Polska
  9,6%
 • 13,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,3% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • pow. olsztyński
  5,3%
  Województwo
  5,6%
  Kraj
  5,0%
 • 5,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 3,7% Nieustalone
 • pow. olsztyński
  3,7%
  Warmińsko-mazurskie
  2,7%
  Kraj
  0,8%
 • 3,6% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 3,8% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie olsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie olsztyńskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,3 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2019
 • Powiat
  4,3
  Warmińsko-mazurskie
  4,5
  Polska
  4,8
 • 1,9 Rozwody na 1000 ludności w roku 2019
 • Powiat
  1,9
  woj. warmińsko-mazurskie
  1,9
  Kraj
  1,7
 • 546 Małżeństwa zawarte w roku 2019
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie olsztyńskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie olsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • -175 Przyrost naturalny w roku 2019
 • -28 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -147 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -1,39 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • powiat olsztyński
  -1,4
  Warmińsko-mazurskie
  -1,4
  Cały kraj
  -0,9
 • -2,5 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -0,9 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie olsztyńskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie olsztyńskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie olsztyńskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie olsztyńskim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 019 Urodzenia żywe
 • 516 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 503 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 50,6%
  49,4%
 • 8,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • pow. olsztyński
  8,1
  Warmińsko-mazurskie
  9,1
  Cały kraj
  9,8
 • 37,8 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  37,8
  woj. warmińsko-mazurskie
  36,7
  Kraj
  39,9
 • 11 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 11
 • 53 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 53
 • 80 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 80
 • 81 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 81
 • 32 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 32
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 424 g Średnia waga noworodków
 • 3 346 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 507 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • pow. olsztyński
  3 424 g
  woj. warmińsko-mazurskie
  3 412 g
  Cała Polska
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 5 Waga 5000g i więcej
 • 5
 • 16 Waga 4500g - 4999g
 • 16
 • 126 Waga 4000g - 4499g
 • 126
 • 390 Waga 3500g - 3999g
 • 390
 • 420 Waga 3000g - 3499g
 • 420
 • 150 Waga 2500g - 2999g
 • 150
 • 39 Waga 2000g - 2499g
 • 39
 • 10 Waga 1500g - 1999g
 • 10
 • 7 Waga 1000g - 1499g
 • 7
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 1,32 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,32
  Warmińsko-mazurskie
  1,27
  Cała Polska
  1,38
 • 0,68 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • powiat olsztyński
  0,68
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,62
  Kraj
  0,67
 • 0,86 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat olsztyński
  0,86
  Województwo
  0,72
  Cała Polska
  0,74
 • Statystyki zgonów w powiecie olsztyńskim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 1 194 Zgony
 • 544 Kobiety
  (Zgony)
 • 650 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 45,6%
  54,4%
 • 2 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 50,0%
  50,0%
 • 9,5 Zgony na 1000 ludności
 • pow. olsztyński
  9,5
  Warmińsko-mazurskie
  10,4
  Polska
  10,7
 • 117,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • pow. olsztyński
  117,2
  woj. warmińsko-mazurskie
  115,4
  Cała Polska
  109,3
 • 2,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  2,0
  Województwo
  4,0
  Polska
  3,8
 • 3,1 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Powiat
  3,1
  Warmińsko-mazurskie
  3,4
  Kraj
  3,1
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,3
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie olsztyńskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 32,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  32,7%
  woj. warmińsko-mazurskie
  35,2%
  Cała Polska
  39,4%
 • 23,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • pow. olsztyński
  23,3%
  Województwo
  27,4%
  Cała Polska
  26,5%
 • 13,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  13,0%
  Warmińsko-mazurskie
  8,1%
  Cała Polska
  6,6%
 • 23,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  23,6
  Cały kraj
  9,9
 • 65,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Warmińsko-mazurskie
  65,4
  Kraj
  70,4
 • 220,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  220,1
  woj. warmińsko-mazurskie
  286,1
  Kraj
  283,2
 • 258,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Warmińsko-mazurskie
  258,5
  Polska
  261,3
 • 309,5 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 272,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 347,9 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. olsztyński
  309,5
  Warmińsko-mazurskie
  367,9
  Polska
  421,0
 • 67,2 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 22,4 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 110,8 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. olsztyński
  67,2
  Warmińsko-mazurskie
  67,6
  Cała Polska
  69,5
 • 20,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • pow. olsztyński
  20,3
  Województwo
  35,3
  Polska
  35,1
 • 4,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  4,7
  Warmińsko-mazurskie
  7,4
  Cała Polska
  7,9
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • powiat olsztyński
  0,6%
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,8%
  Cały kraj
  0,8%
 • Zamachy samobójcze w powiecie olsztyńskim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 49 Osoby w zamachach samobójczych
 • 7 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 42 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 29 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 20 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 41 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 6 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 35 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 24 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 17 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 39 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • Powiat
  39,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  43,0
  Kraj
  31,0
 • 32 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  32,0
  Województwo
  17,0
  Cała Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 2 zażycie innych leków
 • 2
 • 1 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 1
 • 3 samookaleczenie powierzchniowe
 • 3
 • 3 rzucenie się z wysokości
 • 3
 • 35 powieszenie się
 • 35
 • 3 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 3
 • 2 inny
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 2 zażycie innych leków
 • 2
 • 1 samookaleczenie powierzchniowe
 • 1
 • 2 rzucenie się z wysokości
 • 2
 • 32 powieszenie się
 • 32
 • 3 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 3
 • 1 inny
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 4 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 4
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 1 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 1
 • 2 zawód miłosny
 • 2
 • 1 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 1
 • 1 śmierć bliskiej osoby
 • 1
 • 2 inna nie wymieniona
 • 2
 • 38 nieustalona
 • 38
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 3 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 3
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 1 zawód miłosny
 • 1
 • 1 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 1
 • 2 inna nie wymieniona
 • 2
 • 34 nieustalona
 • 34
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 1 13-18 lat
 • 1
 • 3 19-24 lat
 • 3
 • 6 25-29 lat
 • 6
 • 16 30-49 lat
 • 16
 • 15 50-60 lat
 • 15
 • 8 70 lat i więcej
 • 8
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 2 19-24 lat
 • 2
 • 6 25-29 lat
 • 6
 • 11 30-49 lat
 • 11
 • 14 50-60 lat
 • 14
 • 8 70 lat i więcej
 • 8
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy2
  • pod wpływem alkoholu5
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony42
 • 2 trzeźwy
 • 5 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 42 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy2
  • pod wpływem alkoholu2
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony37
 • 2 trzeźwy
 • 2 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 37 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 10 kawaler/panna
 • 10
 • 22 żonaty/zamężna
 • 22
 • 1 konkubinat
 • 1
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 3 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 3
 • 12 nieustalony
 • 12
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 6 kawaler/panna
 • 6
 • 20 żonaty/zamężna
 • 20
 • 1 konkubinat
 • 1
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 3 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 3
 • 10 nieustalony
 • 10
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne1
  • zasadnicze zawodowe4
  • średnie3
  • wyższe3
  • nieustalony38
 • 0 podstawowe niepełne
 • 1 podstawowe i gimnazjalne
 • 4 zasadnicze zawodowe
 • 3 średnie
 • 3 wyższe
 • 38 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne1
  • zasadnicze zawodowe4
  • średnie2
  • wyższe3
  • nieustalony31
 • 0 podstawowe niepełne
 • 1 podstawowe i gimnazjalne
 • 4 zasadnicze zawodowe
 • 2 średnie
 • 3 wyższe
 • 31 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 8 praca
 • 8
 • 3 na utrzymaniu innej osoby
 • 3
 • 4 emerytura
 • 4
 • 3 bez stałego źródła utrzymania
 • 3
 • 31 nieustalony
 • 31
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 8 praca
 • 8
 • 2 na utrzymaniu innej osoby
 • 2
 • 4 emerytura
 • 4
 • 2 bez stałego źródła utrzymania
 • 2
 • 25 nieustalony
 • 25
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 3 232 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 1 692 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 540 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 46 Zameldowania z zagranicy
 • 27 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 19 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 2 228 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 1 218 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 010 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 35 Wymeldowania za granicę
 • 17 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 18 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 015 Saldo migracji
 • 484 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 531 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 1 004 Saldo migracji wewnętrznych
 • 474 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 530 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 11 Saldo migracji zagranicznych
 • 10 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie olsztyńskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie olsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 15,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,4% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,4% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 69,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 67,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,9% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 14,9% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 17,0% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 12,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat olsztyński, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat olsztyński - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie olsztyńskim oddano do użytku 854 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 6,70 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie olsztyńskim to 44 324 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 350 mieszkań. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  54,3% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 45,7% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie olsztyńskim to 4,24 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w powiecie olsztyńskim to 100,60 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 95,46% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 92,64% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 89,74% mieszkań posiada łazienkę, 79,96% korzysta z centralnego ogrzewania, a 28,81% z gazu sieciowego.

  W 2019 zarejestrowano w powiecie olsztyńskim 1 019 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 4 393 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 4 080 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 624 transakcje (mediana cen - 4 576 zł/m2, średnia - 4 573 zł/m2), a na rynku wtórnym 395 transakcji rynkowych (mediana cen - 3 240 zł/m2, średnia - 3 352 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie olsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 393 zł
 • pow. olsztyński
  4 393 zł
  Województwo
  3 763 zł
  Cała Polska
  4 829 zł
 • 4 393 zł Ogółem
 • 4 393 zł
 • 4 384 zł do 40 m2
 • 4 384 zł
 • 4 381 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 381 zł
 • 4 557 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 557 zł
 • 3 707 zł od 80,1 m2
 • 3 707 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 080 zł
 • powiat olsztyński
  4 080 zł
  woj. warmińsko-mazurskie
  3 749 zł
  Polska
  5 202 zł
 • 4 080 zł Ogółem
 • 4 080 zł
 • 4 298 zł do 40 m2
 • 4 298 zł
 • 4 148 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 148 zł
 • 4 037 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 037 zł
 • 3 521 zł od 80,1 m2
 • 3 521 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 1 019
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m2259
  • od 40,1 do 60 m2470
  • od 60,1 do 80 m2243
  • od 80,1 m247
 • 259 do 40 m2
 • 470 od 40,1 do 60 m2
 • 243 od 60,1 do 80 m2
 • 47 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie olsztyńskim w latach 2015 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 576 zł
 • Tutaj
  4 576 zł
  Województwo
  4 399 zł
  Cała Polska
  5 395 zł
 • 4 576 zł Ogółem
 • 4 576 zł
 • 4 472 zł do 40 m2
 • 4 472 zł
 • 4 557 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 557 zł
 • 4 702 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 702 zł
 • 4 709 zł od 80,1 m2
 • 4 709 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 573 zł
 • Tutaj
  4 573 zł
  Warmińsko-mazurskie
  4 449 zł
  Cała Polska
  5 752 zł
 • 4 573 zł Ogółem
 • 4 573 zł
 • 4 608 zł do 40 m2
 • 4 608 zł
 • 4 507 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 507 zł
 • 4 661 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 661 zł
 • 4 566 zł od 80,1 m2
 • 4 566 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 624
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m2165
  • od 40,1 do 60 m2300
  • od 60,1 do 80 m2147
  • od 80,1 m212
 • 165 do 40 m2
 • 300 od 40,1 do 60 m2
 • 147 od 60,1 do 80 m2
 • 12 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 240 zł
 • Powiat
  3 240 zł
  Województwo
  3 409 zł
  Cała Polska
  4 241 zł
 • 3 240 zł Ogółem
 • 3 240 zł
 • 3 485 zł do 40 m2
 • 3 485 zł
 • 3 247 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 247 zł
 • 3 070 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 070 zł
 • 3 161 zł od 80,1 m2
 • 3 161 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 352 zł
 • powiat olsztyński
  3 352 zł
  woj. warmińsko-mazurskie
  3 442 zł
  Kraj
  4 840 zł
 • 3 352 zł Ogółem
 • 3 352 zł
 • 3 749 zł do 40 m2
 • 3 749 zł
 • 3 488 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 488 zł
 • 3 090 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 090 zł
 • 3 174 zł od 80,1 m2
 • 3 174 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 395
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m294
  • od 40,1 do 60 m2170
  • od 60,1 do 80 m296
  • od 80,1 m235
 • 94 do 40 m2
 • 170 od 40,1 do 60 m2
 • 96 od 60,1 do 80 m2
 • 35 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie olsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 44 324 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 349,60 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • pow. olsztyński
  349,60
  woj. warmińsko-mazurskie
  369,00
  Kraj
  385,90
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 84,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • pow. olsztyński
  84,10 m2
  woj. warmińsko-mazurskie
  68,90 m2
  Cała Polska
  74,40 m2
 • 29,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  29,40 m2
  woj. warmińsko-mazurskie
  25,40 m2
  Cała Polska
  28,70 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 4,11 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • powiat olsztyński
  4,11
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,78
  Polska
  3,82
 • 2,86 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Powiat
  2,86
  Województwo
  2,71
  Cały kraj
  2,59
 • 0,70 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Powiat
  0,70
  Warmińsko-mazurskie
  0,72
  Cała Polska
  0,68
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie olsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 854 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 6,70 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  6,70
  Warmińsko-mazurskie
  4,56
  Cały kraj
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3 624 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 4,24 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • pow. olsztyński
  4,24
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,78
  Cały kraj
  3,77
 • 28,41 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • powiat olsztyński
  28,41
  Warmińsko-mazurskie
  17,26
  Polska
  21,77
 • 85 947 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 100,6 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • Powiat
  100,6 m2
  woj. warmińsko-mazurskie
  84,5 m2
  Kraj
  88,7 m2
 • 0,67 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • powiat olsztyński
  0,67 m2
  Województwo
  0,39 m2
  Cały kraj
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie olsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 95,46% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • pow. olsztyński
  95,46%
  Warmińsko-mazurskie
  97,16%
  Polska
  96,93%
 • 92,64% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • pow. olsztyński
  92,64%
  woj. warmińsko-mazurskie
  94,65%
  Kraj
  93,92%
 • 89,74% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • powiat olsztyński
  89,74%
  Województwo
  92,17%
  Cały kraj
  91,66%
 • 79,96% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • pow. olsztyński
  79,96%
  woj. warmińsko-mazurskie
  83,68%
  Cała Polska
  82,84%
 • 28,81% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • pow. olsztyński
  28,81%
  Województwo
  45,62%
  Cały kraj
  56,01%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

Powiat olsztyński - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W powiecie olsztyńskim na 1000 mieszkańców pracuje 174osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 47,4% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 52,6% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie olsztyńskim wynosiło w 2020 roku 10,4% (12,3% wśród kobiet i 8,7% wśród mężczyzn). Jest to nieznacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2019 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie olsztyńskim wynosiło 4 367,81 PLN, co odpowiada 84.30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu olsztyńskiego 13 606 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 8 890 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -4 716.

  20,4% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu olsztyńskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 36,8% w przemyśle i budownictwie, a 17,0% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie olsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 174 Pracujący na 1000 ludności (rok 2019)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Powiat
  174,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  203,0
  Polska
  255,0
 • 8,6% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 10,6% Kobiety
 • 6,8% Mężczyźni
 • Powiat
  10,4%
  woj. warmińsko-mazurskie
  10,1%
  Cała Polska
  6,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie olsztyńskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie olsztyńskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie olsztyńskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie olsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 4 368 PLN Wynagrodzenie brutto
 • pow. olsztyński
  4 368 PLN
  Warmińsko-mazurskie
  4 320 PLN
  Polska
  5 182 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie olsztyńskim w latach 2002 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie olsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 13 606 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 8 890 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -4 716 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,65 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie olsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 20,4% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 18,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 21,8% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 36,8% Przemysł i budownictwo
 • 22,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 49,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 17,0% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 18,6% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 15,7% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,5% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 23,9% Pozostałe
 • 37,9% Kobiety
  (pozostałe)
 • 11,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie olsztyńskim w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie olsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 22 100 Pracujący ogółem
 • 10 475 Kobiety
 • 11 625 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie olsztyńskim w latach 1995 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 18,9% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,3% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,5% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,6% W wieku produkcyjnym
 • 57,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,8% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 18,6% W wieku poprodukcyjnym
 • 24,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 12,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat olsztyński, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 59,9 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat olsztyński
  59,9
  woj. warmińsko-mazurskie
  64,7
  Cały kraj
  68,0
 • 29,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat olsztyński
  29,7
  Warmińsko-mazurskie
  34,7
  Cały kraj
  37,5
 • 98,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Powiat
  98,3
  Warmińsko-mazurskie
  116,0
  Kraj
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 62,4% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,8% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,5% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,6% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,2% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,5% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat olsztyński - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie olsztyńskim w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 12 999 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 10 088 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 1 008 nowych podmiotów, a 489 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (1 254) podmiotów zarejestrowano w roku 2019, a najmniej (952) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (1 038) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (489) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie olsztyńskim najwięcej (674) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (12 525) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,2% (410) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 25,1% (3 265) podmiotów, a 71,7% (9 324) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie olsztyńskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (19.7%) oraz Budownictwo (18.7%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 12 999 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 410 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 3 265 Przemysł i budownictwo
 • 9 324 Pozostała działalność
 • 1 008 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie olsztyńskim w 2020 roku
 • 489 Podmioty wyrejestrowane w powiecie olsztyńskim w 2020 roku
 • 10 088 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 12 525 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 12 525
 • 402 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 402
 • 60 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 60
 • 11 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 11
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 1
 • 12 987 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 12 987
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Przedsiębiorstwa państwowe ogółem
 • 1
 • 45 Spółdzielnie ogółem
 • 45
 • 829 Spółki handlowe ogółem
 • 829
 • 61  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 61
 • 14  Spółki handlowe - akcyjne
 • 14
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 674  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 674
 • 59    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 59
 • 417 Spółki cywilne ogółem
 • 417
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 10 088 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 986 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 986
 • 1 890 Budownictwo
 • 1 890
 • 1 099 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 1 099
 • 906 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 906
 • 838 Przetwórstwo przemysłowe
 • 838
 • 664 Transport i gospodarka magazynowa
 • 664
 • 531 Pozostała działalność
 • 531
 • 363 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 363
 • 316 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 316
 • 311 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 311
 • 299 Informacja i komunikacja
 • 299
 • 284 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 284
 • 266 Edukacja
 • 266
 • 147 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 147
 • 134 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 134
 • 34 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 34
 • 13 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 13
 • 7 Górnictwo i wydobywanie
 • 7
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat olsztyński - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie olsztyńskim stwierdzono 1 911 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 15,02 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie olsztyńskim wynosi 70,30% i jest mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu olsztyńskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 9,50 (wykrywalność 63%) oraz przeciwko mieniu - 6,86 (wykrywalność 47%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,04 (99%), o charakterze gospodarczym - 2,54 (65%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,35 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie olsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat olsztyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 911 Przestępstwa ogółem
 • 1 911
 • 1 209 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 1 209
 • 323 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 323
 • 259 Przestępstwa drogowe
 • 259
 • 45 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 45
 • 872 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 872
 • 15,02 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  15,02
  Warmińsko-mazurskie
  18,51
  Polska
  19,96
 • 9,50 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  9,50
  Województwo
  11,70
  Kraj
  12,25
 • 2,54 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  2,54
  Warmińsko-mazurskie
  3,74
  Kraj
  5,17
 • 2,04 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  2,04
  Warmińsko-mazurskie
  2,04
  Polska
  1,73
 • 0,35 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,35
  Warmińsko-mazurskie
  0,42
  Cały kraj
  0,37
 • 6,86 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  6,86
  Warmińsko-mazurskie
  8,54
  Kraj
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat olsztyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • powiat olsztyński
  70%
  Warmińsko-mazurskie
  75%
  Polska
  73%
 • 63% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • powiat olsztyński
  63%
  Województwo
  70%
  Cała Polska
  65%
 • 65% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  65%
  woj. warmińsko-mazurskie
  76%
  Cały kraj
  82%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • powiat olsztyński
  99%
  Warmińsko-mazurskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • pow. olsztyński
  100%
  Województwo
  92%
  Polska
  87%
 • 48% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  48%
  Województwo
  56%
  Kraj
  54%

Powiat olsztyński - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu olsztyńskiego wyniosła w 2019 roku 172,0 mln złotych, co daje 1,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 39% w porównaniu do roku 2018. Największa część budżetu powiatu olsztyńskiego - 29.5% została przeznaczona na Dział 600 - Transport i łączność. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (16.8%) oraz na Dział 801 - Oświata i wychowanie (13.2%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 62,8 mln złotych, czyli 36,5% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu olsztyńskiego wyniosła w 2019 roku 153,4 mln złotych, co daje 1,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 19.8% w porównaniu do roku 2018. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (33.6%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (24.1%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (17.7%). W budżecie powiatu olsztyńskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 251 złotych na mieszkańca (20,6%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 6,2 złotych na mieszkańca (0,5%).
 • Wydatki budżetu w powiecie olsztyńskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu olsztyńskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat olsztyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu olsztyńskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2012 - 2019
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  108,7 mln

  896(100%)

  103,4 mln

  847(100%)

  121,8 mln

  991(100%)

  103,9 mln

  843(100%)

  106,3 mln

  859(100%)

  120,9 mln

  970(100%)

  122,9 mln

  980(100%)

  172,0 mln

  1,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20122013201420152016201720182019
  Transport i łączność

  [Dział 600]

  16,1 mln

  133(14.8%)

  13,1 mln

  107(12.7%)

  30,7 mln

  249(25.2%)

  16,0 mln

  129(15.4%)

  14,6 mln

  117(13.7%)

  23,5 mln

  188(19.5%)

  19,7 mln

  157(16.1%)

  50,8 mln

  400(29.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  32,3 mln

  266(29.7%)

  32,1 mln

  262(31.1%)

  32,8 mln

  266(26.9%)

  33,4 mln

  270(32.1%)

  35,4 mln

  285(33.3%)

  25,0 mln

  200(20.7%)

  26,8 mln

  212(21.8%)

  28,9 mln

  228(16.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  19,4 mln

  159(17.8%)

  20,3 mln

  166(19.6%)

  18,3 mln

  148(15%)

  18,4 mln

  149(17.7%)

  19,2 mln

  154(18%)

  25,3 mln

  202(20.9%)

  24,2 mln

  192(19.7%)

  22,6 mln

  179(13.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  10,0 mln

  82,4(9.2%)

  5,3 mln

  42,9(5.1%)

  5,7 mln

  46,5(4.7%)

  4,5 mln

  36,6(4.3%)

  5,1 mln

  40,8(4.8%)

  4,2 mln

  33,9(3.5%)

  3,4 mln

  26,7(2.7%)

  16,0 mln

  127(9.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  11,4 mln

  93,7(10.5%)

  11,4 mln

  92,7(11%)

  11,7 mln

  94,8(9.6%)

  11,3 mln

  91,7(10.9%)

  11,4 mln

  91,8(10.7%)

  11,4 mln

  91,1(9.4%)

  15,0 mln

  119(12.2%)

  15,0 mln

  119(8.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  8,9 mln

  72,8(8.2%)

  9,2 mln

  74,8(8.9%)

  9,6 mln

  78,2(7.9%)

  9,8 mln

  79,4(9.4%)

  10,1 mln

  81,4(9.5%)

  9,4 mln

  75,4(7.8%)

  9,6 mln

  76,0(7.8%)

  9,8 mln

  77,7(5.7%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  2,2 mln

  18,1(2%)

  2,2 mln

  18,0(2.1%)

  2,4 mln

  19,5(2%)

  2,4 mln

  19,5(2.3%)

  2,6 mln

  20,8(2.4%)

  2,5 mln

  20,2(2.1%)

  3,2 mln

  25,7(2.6%)

  6,7 mln

  53,2(3.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  4,6 mln

  37,6(4.2%)

  4,9 mln

  40,1(4.8%)

  5,5 mln

  44,3(4.5%)

  4,9 mln

  39,7(4.7%)

  4,8 mln

  38,6(4.5%)

  4,9 mln

  39,2(4.1%)

  5,6 mln

  44,7(4.6%)

  6,2 mln

  48,9(3.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  201,2 tys

  1,7(0.2%)

  227,8 tys

  1,9(0.2%)

  546,1 tys

  4,4(0.4%)

  361,3 tys

  2,9(0.3%)

  225,9 tys

  1,8(0.2%)

  335,9 tys

  2,7(0.3%)

  739,6 tys

  5,9(0.6%)

  1,2 mln

  9,2(0.7%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  2,1 mln

  17,5(2%)

  1,7 mln

  13,8(1.6%)

  1,4 mln

  11,5(1.2%)

  971,2 tys

  7,9(0.9%)

  733,8 tys

  5,9(0.7%)

  644,6 tys

  5,1(0.5%)

  570,1 tys

  4,5(0.5%)

  644,4 tys

  5,1(0.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  582,6 tys

  4,8(0.5%)

  1,1 mln

  9,3(1.1%)

  463,2 tys

  3,8(0.4%)

  542,2 tys

  4,4(0.5%)

  1,1 mln

  9,1(1.1%)

  630,3 tys

  5,0(0.5%)

  853,4 tys

  6,8(0.7%)

  597,7 tys

  4,7(0.3%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  343,9 tys

  2,8(0.3%)

  373,3 tys

  3,0(0.4%)

  356,4 tys

  2,9(0.3%)

  338,8 tys

  2,7(0.3%)

  345,6 tys

  2,8(0.3%)

  357,9 tys

  2,9(0.3%)

  363,5 tys

  2,9(0.3%)

  372,7 tys

  2,9(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  309,0 tys

  2,5(0.3%)

  313,0 tys

  2,5(0.3%)

  312,7 tys

  2,5(0.3%)

  330,0 tys

  2,6(0.2%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  295,5 tys

  2,3(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  122,7 tys

  1,0(0.1%)

  137,4 tys

  1,1(0.1%)

  142,0 tys

  1,2(0.1%)

  139,8 tys

  1,1(0.1%)

  204,8 tys

  1,6(0.2%)

  313,9 tys

  2,5(0.3%)

  214,8 tys

  1,7(0.2%)

  223,5 tys

  1,8(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  351,5 tys

  2,9(0.3%)

  1,1 mln

  8,7(1%)

  888,6 tys

  7,2(0.7%)

  818,1 tys

  6,6(0.8%)

  267,8 tys

  2,2(0.3%)

  250,5 tys

  2,0(0.2%)

  359,6 tys

  2,9(0.3%)

  170,2 tys

  1,3(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  49,6 tys

  0,4(0%)

  43,2 tys

  0,4(0%)

  41,2 tys

  0,3(0%)

  33,4 tys

  0,3(0%)

  42,5 tys

  0,3(0%)

  44,6 tys

  0,4(0%)

  46,9 tys

  0,4(0%)

  47,5 tys

  0,4(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,4 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  4,8 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  21,9 tys

  0,2(0%)

  1,4 tys

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,0(0%)

  1,7 tys

  0,0(0%)

  10,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  26,6 tys

  0,2(0%)

  291,8 tys

  2,4(0.3%)

  1,2 mln

  10,0(1%)

  2,4 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  82,1 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  79,4 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  -
  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie olsztyńskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu olsztyńskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat olsztyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu olsztyńskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2012 - 2019
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  107,3 mln

  884(100%)

  105,0 mln

  860(100%)

  127,0 mln

  1,0 tys(100%)

  108,4 mln

  880(100%)

  111,6 mln

  902(100%)

  122,3 mln

  981(100%)

  127,1 mln

  1,0 tys(100%)

  153,4 mln

  1,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20122013201420152016201720182019
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  40,3 mln

  331(37.6%)

  41,6 mln

  339(39.6%)

  41,1 mln

  334(32.3%)

  41,8 mln

  338(38.5%)

  42,6 mln

  343(38.2%)

  43,7 mln

  349(35.7%)

  45,5 mln

  361(35.8%)

  51,6 mln

  407(33.6%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  16,9 mln

  139(15.8%)

  18,4 mln

  151(17.6%)

  22,5 mln

  182(17.7%)

  24,9 mln

  201(22.9%)

  27,0 mln

  217(24.2%)

  29,2 mln

  233(23.9%)

  33,2 mln

  263(26.1%)

  37,0 mln

  292(24.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  24,1 mln

  198(22.5%)

  23,0 mln

  188(21.9%)

  24,1 mln

  196(19%)

  24,2 mln

  196(22.3%)

  26,2 mln

  211(23.5%)

  23,7 mln

  190(19.4%)

  25,4 mln

  202(20%)

  27,1 mln

  214(17.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  7,0 mln

  57,9(6.6%)

  4,0 mln

  32,7(3.8%)

  15,3 mln

  125(12.1%)

  5,6 mln

  45,2(5.1%)

  3,8 mln

  30,2(3.4%)

  8,5 mln

  67,6(6.9%)

  3,7 mln

  29,4(2.9%)

  16,0 mln

  127(10.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,9 mln

  16,0(1.8%)

  1,8 mln

  14,6(1.7%)

  2,3 mln

  18,6(1.8%)

  2,2 mln

  17,8(2%)

  2,5 mln

  20,5(2.3%)

  2,3 mln

  18,5(1.9%)

  3,0 mln

  23,5(2.3%)

  6,3 mln

  49,5(4.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  8,1 mln

  66,2(7.5%)

  5,0 mln

  40,7(4.8%)

  5,1 mln

  41,2(4%)

  4,3 mln

  35,0(4%)

  4,3 mln

  34,7(3.9%)

  3,9 mln

  31,2(3.2%)

  3,0 mln

  23,5(2.3%)

  2,4 mln

  19,2(1.6%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  2,4 mln

  19,5(2.2%)

  2,0 mln

  16,3(1.9%)

  727,5 tys

  5,9(0.6%)

  610,4 tys

  4,9(0.6%)

  788,4 tys

  6,3(0.7%)

  3,1 mln

  24,6(2.5%)

  3,3 mln

  26,5(2.6%)

  2,2 mln

  17,7(1.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,5 mln

  12,6(1.4%)

  2,1 mln

  16,9(2%)

  2,4 mln

  19,4(1.9%)

  1,9 mln

  15,4(1.8%)

  1,7 mln

  13,5(1.5%)

  1,7 mln

  13,6(1.4%)

  1,8 mln

  14,1(1.4%)

  2,0 mln

  15,4(1.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,6 mln

  29,8(3.4%)

  3,9 mln

  31,6(3.7%)

  1,3 mln

  11,0(1.1%)

  557,1 tys

  4,5(0.5%)

  274,2 tys

  2,2(0.2%)

  285,7 tys

  2,3(0.2%)

  1,3 mln

  10,4(1%)

  1,8 mln

  13,8(1.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  288,3 tys

  2,4(0.3%)

  1,5 mln

  12,5(1.5%)

  9,4 mln

  76,3(7.4%)

  1,1 mln

  8,9(1%)

  1,4 mln

  11,4(1.3%)

  827,7 tys

  6,6(0.7%)

  1,4 mln

  11,4(1.1%)

  1,1 mln

  8,6(0.7%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  309,0 tys

  2,5(0.3%)

  313,0 tys

  2,5(0.3%)

  312,7 tys

  2,5(0.2%)

  330,0 tys

  2,6(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  243,4 tys

  2,0(0.2%)

  255,1 tys

  2,1(0.2%)

  247,7 tys

  2,0(0.2%)

  234,2 tys

  1,9(0.2%)

  229,0 tys

  1,8(0.2%)

  222,6 tys

  1,8(0.2%)

  227,0 tys

  1,8(0.2%)

  230,6 tys

  1,8(0.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  21,0 tys

  0,2(0%)

  196,4 tys

  1,5(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  266,7 tys

  2,2(0.2%)

  294,3 tys

  2,4(0.3%)

  202,6 tys

  1,6(0.2%)

  253,1 tys

  2,0(0.2%)

  222,7 tys

  1,8(0.2%)

  247,4 tys

  2,0(0.2%)

  204,2 tys

  1,6(0.2%)

  156,1 tys

  1,2(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  221,8 tys

  1,8(0.2%)

  719,8 tys

  5,9(0.7%)

  1,1 mln

  9,0(0.9%)

  837,4 tys

  6,8(0.8%)

  266,1 tys

  2,1(0.2%)

  269,7 tys

  2,2(0.2%)

  199,1 tys

  1,6(0.2%)

  73,6 tys

  0,6(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  16,8 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,7 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,4 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  260,8 tys

  2,1(0.2%)

  214,4 tys

  1,8(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  7,0 tys

  0,1(0%)

  284,6 tys

  2,3(0.3%)

  1,2 mln

  10,0(1%)

  2,4 tys

  0,0(0%)

  4,5

  0,0(0%)

  57,7

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  82,1 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  79,4 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat olsztyński - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 30 681 mieszkańców powiatu olsztyńskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 14 971 kobiet oraz 15 710 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 15,3% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,1% wykształcenie policealne, 10,8% średnie ogólnokształcące, a 16,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,5% mieszkańców powiatu olsztyńskiego, gimnazjalnym 6,2%, natomiast 25,0% podstawowym ukończonym. 2,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu olsztyńskiego mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie olsztyńskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (25,8%) oraz wyższe (18,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (28,8%) oraz podstawowe ukończone (24,1%).

  W roku 2018 w powiecie olsztyńskim mieściły się 44 przedszkola, w których do 161 oddziałów uczęszczało 3 254 dzieci (1 607 dziewczynek oraz 1 647 chłopców). Dostępnych było 3 657 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie olsztyńskim mieściło się 29 przedszkoli, w których do 88 oddziałów uczęszczało 2 027 dzieci (965 dziewczynek oraz 1 062 chłopców). Dostępnych było 2 065 miejsc.

  17,5% mieszkańców powiatu olsztyńskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,4% wśród dziewczynek i 17,7% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 707 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,01 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 64 szkoły podstawowe, w których w 605 oddziałach uczyło się 9 174 uczniów (4 433 kobiety oraz 4 741 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie olsztyńskim placówkę miały 62 szkoły podstawowe, w których w 451 oddziałach uczyło się 7 329 uczniów (3 541 kobiet oraz 3 788 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,4% ludności (28,4% wśród dziewczynek i 28,4% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15,2 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 80,28.

  W powiecie olsztyńskim znajduje się 10 licea ogólnokształcące, w których w 31 oddziałach uczyło się 670 uczniów (399 kobiet oraz 271 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 251 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie olsztyńskim placówkę miałp 6 licea ogólnokształcące, w których w 35 oddziałach uczyło się 894 uczniów (533 kobiety oraz 361 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 257 absolwentów.

  W powiecie olsztyńskim znajdują się 4 Technika, w których w 18 oddziałach uczyło się 353 uczniów (155 kobiet oraz 198 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 109 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie olsztyńskim placówkę miały 3 Technika, w których w 12 oddziałach uczyło się 280 uczniów (121 kobiet oraz 159 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 35 absolwentów.

  W powiecie olsztyńskim znajduje się 5 Branżowych szkół I stopnia, w których w 12 oddziałach uczyło się 219 uczniów (78 kobiet oraz 141 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,1% mieszkańców (11,9% wśród dziewczyn i 12,3% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 21,6 uczniów. 18,3 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 19,6 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 28,0% mieszkańców powiatu olsztyńskiego w wieku potencjalnej nauki (28,1% kobiet i 27,9% mężczyzn).

 • 15,3% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  15,3%
  Województwo
  15,1%
  Kraj
  17,9%
 • 18,0% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 28,9% Wykształcenie średnie i policealne
 • Powiat
  28,9%
  Województwo
  31,4%
  Cały kraj
  33,3%
 • 31,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 26,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,1% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,1%
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,6%
  Cały kraj
  2,7%
 • 3,2% Kobiety
  (policealne)
 • 1,0% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,8% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat olsztyński
  10,8%
  Warmińsko-mazurskie
  11,8%
  Cała Polska
  12,4%
 • 13,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,3% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  16,0%
  woj. warmińsko-mazurskie
  17,0%
  Cały kraj
  18,1%
 • 15,1% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 16,9% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,5% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  22,5%
  Województwo
  21,5%
  Kraj
  22,9%
 • 16,4% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,8% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • Powiat
  6,2%
  woj. warmińsko-mazurskie
  6,0%
  Cały kraj
  5,2%
 • 5,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 7,0% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 25,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Powiat
  25,0%
  woj. warmińsko-mazurskie
  23,9%
  Cała Polska
  19,3%
 • 25,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 24,1% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Powiat
  2,1%
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,2%
  Cała Polska
  1,4%
 • 2,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie olsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 707 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  707,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  786,0
  Cała Polska
  873,0
 • 1,01 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • pow. olsztyński
  1,01
  woj. warmińsko-mazurskie
  1,00
  Polska
  0,89
 •  
 • 44Przedszkola
 • 27 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 161 Oddziały
 • 34 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 1 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 3 657 Miejsca
 • 4 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (powiat olsztyński) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3 254 Dzieci
 • 1 607 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 1 647 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,4%
  50,6%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 88 2 lata i mniej
 • 88
 • 719 3 lata
 • 719
 • 805 4 lata
 • 805
 • 867 5 lata
 • 867
 • 762 6 lat
 • 762
 • 13 7 lat i więcej
 • 13
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 42 2 lata i mniej
 • 42
 • 340 3 lata
 • 340
 • 407 4 lata
 • 407
 • 431 5 lata
 • 431
 • 382 6 lat
 • 382
 • 5 7 lat i więcej
 • 5
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 46 2 lata i mniej
 • 46
 • 379 3 lata
 • 379
 • 398 4 lata
 • 398
 • 436 5 lata
 • 436
 • 380 6 lat
 • 380
 • 8 7 lat i więcej
 • 8
 • 532 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 240,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 239,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 1,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 31,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 30,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4Punkty przedszkolne
 • 6 Oddziały
 • 125 Miejsca
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat olsztyński) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 85 Dzieci
 • 35 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 50 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 41,2%
  58,8%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 15 3 lata
 • 15
 • 36 4 lata
 • 36
 • 21 5 lata
 • 21
 • 9 6 lat
 • 9
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 3 3 lata
 • 3
 • 19 4 lata
 • 19
 • 9 5 lata
 • 9
 • 3 6 lat
 • 3
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 12 3 lata
 • 12
 • 17 4 lata
 • 17
 • 12 5 lata
 • 12
 • 6 6 lat
 • 6
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 •  
 • 5,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 5,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 1,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (zespoły wychowania przedszkolnego)
 • 1,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie olsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat olsztyński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 61Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 600 Oddziały
 • 9 148 Uczniowie
 • 4 423 Kobiety
  (uczniowie)
 • 4 725 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,3%
  51,7%
 • 1 155 Uczniowie w 1 klasie
 • 556 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 599 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 076 Absolwenci 2016
 • 532 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 544 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 3Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 5 Oddziały
 • 26 Uczniowie
 • 10 Kobiety
  (uczniowie)
 • 16 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 38,5%
  61,5%
 • 8 Absolwenci 2016
 • 2 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 6 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 15,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  15,2
  Województwo
  16,9
  Cała Polska
  17,3
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 15,2 Szkoły podstawowe ogółem
 • 15,2
 • 15,2 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 15,2
 • 15,2 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 15,2
 • 5,2 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 5,2
 •  
 • 786,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 623,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 163,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 17,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 16,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 10 517 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski8 669
  • niemiecki1 768
 • 8 669 angielski
 • 1 768 niemiecki
 • 52 rosyjski
 • 14 hiszpański
 • 14 francuski
 • 768 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
  • Dodatkowo uczący się języka obcego
  • niemiecki621
  • angielski128
  • inny19
 • 621 niemiecki
 • 128 angielski
 • 19 inny
 •  
 • 80,28 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  80,28
  woj. warmińsko-mazurskie
  91,25
  Kraj
  95,46
 • 78,79 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat olsztyński
  78,79
  Województwo
  89,21
  Kraj
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat olsztyński) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat olsztyński) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie olsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat olsztyński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 22 Oddziały
 • 487 Uczniowie
 • 285 Kobiety
  (uczniowie)
 • 202 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 58,5%
  41,5%
 • 180 Uczniowie w 1 klasie
 • 114 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 66 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 172 Absolwenci
 • 99 Kobiety
  (absolwenci)
 • 73 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 5Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 9 Oddziały
 • 183 Uczniowie
 • 114 Kobiety
  (uczniowie)
 • 69 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 62,3%
  37,7%
 • 75 Absolwenci
 • 45 Kobiety
  (absolwenci)
 • 30 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 21,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • powiat olsztyński
  21,6
  woj. warmińsko-mazurskie
  25,4
  Cała Polska
  26,2
 •  
 • 39,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 29,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 2,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat olsztyński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 18 Oddziały
 • 353 Uczniowie
 • 155 Kobiety
  (uczniowie)
 • 198 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 43,9%
  56,1%
 • 92 Uczniowie w 1 klasie
 • 40 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 52 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 109 Absolwenci
 • 46 Kobiety
  (absolwenci)
 • 63 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 19,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • powiat olsztyński
  19,6
  Warmińsko-mazurskie
  23,5
  Polska
  23,8
 •  
 • 37,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 25,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat olsztyński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 12 Oddziały
 • 219 Uczniowie
 • 78 Kobiety
  (uczniowie)
 • 141 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 35,6%
  64,4%
 • 110 Uczniowie w 1 klasie
 • 40 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 70 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 18,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • pow. olsztyński
  18,3
  Województwo
  20,3
  Polska
  17,9
 •  
 • 14,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych)
 • 8,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 1 933 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski1 135
  • niemiecki702
  • rosyjski96
 • 1 135 angielski
 • 702 niemiecki
 • 96 rosyjski
 • 46 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
  • Dodatkowo uczący się języka obcego
  • angielski23
  • niemiecki11
  • inny12
 • 23 angielski
 • 11 niemiecki
 • 12 inny
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie olsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 17,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,4% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,7% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,4% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,4% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,4% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,9% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,2% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,7% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,1% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 11,9% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,3% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 28,0% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 28,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 27,9% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat olsztyński, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat olsztyński, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat olsztyński, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat olsztyński - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie olsztyńskim

 • Według danych GUS z 2020 roku w powiecie olsztyńskim znajdowało się 8 hoteli (1 ★★★★★, 3 ★★★★, 3 ★★★, 1 ★★), 0 moteli oraz 3 pensjonaty (kategorii w trakcie kategoryzacji). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zmniejszyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 5
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 2
  • ośrodki wczasowe: 7 (całoroczne: 0)
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 8 (całoroczne: 7)
  • zespoły domków turystycznych: 3 (całoroczne: 1)
  • kempingi: 1 (całoroczne: 0)
  • pola biwakowe: 2 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 4 (całoroczne: 2)
  • kwatery agroturystyczne: 5 (całoroczne: 3)
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 11
  • drzwi automatycznie otwierane: 3
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 4
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 7


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 24 (liczba sal: 50, liczba miejsc: 3 098)
  • z nagłośnieniem: 24
  • z projektorem multimedialnym: 22
  • z zestawem do wideokonferencji: 6
  • z obsługą techniczną: 15
  • z ekranem: 23
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 19
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 18
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 30


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie olsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w powiecie olsztyńskim: 12 (publiczne: 12, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 9, udogodnienia wewnątrz budynku: 9). W powiecie olsztyńskim 9 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 331 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 609 (uczestnicy: 54 938)
  • seanse filmowe: 19 (uczestnicy: 848)
  • wystawy: 12 (uczestnicy: 1 185)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 10 (uczestnicy: 1 918)
  • koncerty: 107 (uczestnicy: 16 462)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 62 (uczestnicy: 1 917)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 54 (uczestnicy: 9 760)
  • konkursy: 58 (uczestnicy: 2 061)
  • pokazy teatralne: 38 (uczestnicy: 2 678)
  • konferencje: 1 (uczestnicy: 30)
  • interdyscyplinarne: 73 (uczestnicy: 10 982)
  • warsztaty: 156 (uczestnicy: 4 616)
  • inne: 19 (uczestnicy: 2 481)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 139 (członkowie: 2 011)
  • plastyczne/techniczne: 32 (członkowie: 391)
  • taneczne: 21 (członkowie: 324)
  • muzyczne: 28 (członkowie: 162)
  • informatyczne: 2 (członkowie: 30)
  • fotograficzne i filmowe: 2 (członkowie: 4)
  • teatralne: 6 (członkowie: 61)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 17 (członkowie: 501)
  • literackie: 4 (członkowie: 63)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 9 (członkowie: 232)
  • koło gospodyń wiejskich: 4 (członkowie: 60)
  • inne: 14 (członkowie: 183)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2020 roku:
  • ogółem: 27 (absolwenci: 357)
  • języków obcych: 4 (absolwenci: 55)
  • plastyczne: 7 (absolwenci: 140)
  • nauki gry na instrumentach: 6 (absolwenci: 35)
  • wiedzy praktycznej: 4 (absolwenci: 50)
  • tańca: 3 (absolwenci: 25)
  • komputerowe: 1 (absolwenci: 10)
  • przygotowujące do nauki w szkołach artystycznych: 1 (absolwenci: 10)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • filmowe: 2
  • plastyczne: 10
  • muzyczne: 9
  • komputerowe: 2
  • ceramiczne: 4
  • sale baletowe/taneczne: 6
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 65 (członkowie: 907)
  • teatralne: 10 (członkowie: 129)
  • muzyczne - instrumentalne: 21 (członkowie: 166)
  • wokalne i chóry: 12 (członkowie: 235)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 7 (członkowie: 56)
  • taneczne: 13 (członkowie: 291)
  • inne: 2 (członkowie: 30)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie olsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie olsztyńskim działało 1 kino posiadające 1 salę z 92 miejscami na widowni. Odbyło się 206 seansów, na które przyszło 3 003 widzów, w tym 84 seanse filmów produkcji polskiej, na które przyszło 1 108 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie olsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie olsztyńskim działały 2 muzea łącznie z oddziałami . Odnotowano 49 736 zwiedzających, co daje 3 910 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie olsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie olsztyńskim działało 27 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 296 102 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 54 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 11 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 9 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działały 32 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 408 525 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 135
  • dostępne dla czytelników: 83
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 83
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 20
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 27
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 23
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 9


 • Biblioteki naukowe w powiecie olsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie olsztyńskim działały 2 biblioteki i filie naukowe posiadające księgozbiór liczący 39 937 wolumenów w tym ziobry specjalne: 566. Odnotowano 683 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 6 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 3 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 14 069 wolumenów. Odnotowano 1 188 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 5
  • dostępne dla czytelników: 4
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1


 • Kluby sportowe w powiecie olsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie olsztyńskim działało 49 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 2 525 członków. Zarejestrowano 2 531 ćwiczących (mężczyźni: 2 013, kobiety: 518, chłopcy do lat 18: 1 100, dziewczęta do lat 18: 387). Aktywne były 62 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (73), instruktora sportowego (46) oraz inne osoby (17).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie olsztyńskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat olsztyński - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat olsztyński i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2020 roku w wyniku 135 wypadków drogowych w powiecie olsztyńskim odnotowano 8 ofiar śmiertelnych oraz 172 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 105,8 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 6,3 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i nieznacznie mniej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 21,3 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 269,9 rannych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla Polski).

  W 2020 roku w powiecie olsztyńskim zarejestrowanych było 98 563 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 74 956 samochodów osobowych (591,2 na każdy 1000 mieszkańców - nieznacznie więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz mniej od wartości dla całej Polski), 10 661 samochodów ciężarowych (89,2 - więcej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 492 autobusów (3,9 - znacznie więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski), 646 ciągników siodłowych (5,1 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 5 700 motocykli (45,0 - wartość porównywalna do wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 20,0 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 20,6 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 20,6 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 17,2 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 24,9 lat.


  W 2019 roku w powiecie olsztyńskim znajdowało się 38 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 40 taksówek oraz 40 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie olsztyńskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 135 Wypadki drogowe
  (rok 2020)
 • 8 Ofiary śmiertelne
  (rok 2020)
 • 172 Ranni
  (rok 2020)
 • 67 Lekko ranni
 • 105 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie olsztyńskim w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 105,85 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Powiat
  105,8
  Województwo
  73,4
  Cały kraj
  61,5
 • 6,27 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Powiat
  6,3
  woj. warmińsko-mazurskie
  8,1
  Cały kraj
  6,5
 • 134,86 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • pow. olsztyński
  134,9
  woj. warmińsko-mazurskie
  83,7
  Polska
  69,2
 • 21,31 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2019)
 • Powiat
  21,3
  Województwo
  9,6
  Cała Polska
  9,1
 • 269,88 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2019)
 • Tutaj
  269,9
  Województwo
  138,7
  Polska
  110,9
 • 5,93 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • pow. olsztyński
  5,9
  Warmińsko-mazurskie
  11,1
  Cały kraj
  10,6
 • 127,41 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Powiat
  127,4
  woj. warmińsko-mazurskie
  114,0
  Polska
  112,4
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 98 563 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie olsztyńskim w 2019 roku
 • 74 956 Samochody osobowe
 • 10 661 Samochody ciężarowe
 • 34 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 492 Autobusy
 • 730 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 647 Ciągniki samochodowe
 • 646   Ciągniki siodłowe
 • 5 377 Ciągniki rolnicze
 • 5 700 Motocykle
 • 1 827   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 5 264 Motorowery
 • 74 956Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie olsztyńskim
 • Samochody osobowe w powiecie olsztyńskim w latach 2009 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 591,2 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • pow. olsztyński
  591,2
  Warmińsko-mazurskie
  571,8
  Polska
  634,7
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg16 233
  • 1400-1649 kg17 755
  • 1650-1899 kg19 543
  • 1900 kg i więcej21 425
 • 16 233 do 1399 kg
 • 17 755 1400-1649 kg
 • 19 543 1650-1899 kg
 • 21 425 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 24 867 do 1399 cm3
 • 24 867
 • 42 651 1400-1999 cm3
 • 42 651
 • 7 438 2000 i więcej cm3
 • 7 438
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie olsztyńskim w latach 2009 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna38 333
  • olej napędowy24 273
  • gaz (LPG)11 485
  • pozostałe865
 • 38 333 benzyna
 • 24 273 olej napędowy
 • 11 485 gaz (LPG)
 • 865 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 880 do 1 roku
 • 880
 • 669 2 lata
 • 669
 • 923 3 lata
 • 923
 • 1 800 4-5 lat
 • 1 800
 • 2 148 6-7 lat
 • 2 148
 • 2 720 8-9 lat
 • 2 720
 • 4 038 10-11 lat
 • 4 038
 • 12 192 12-15 lat
 • 12 192
 • 16 392 16-20 lat
 • 16 392
 • 12 646 21-25 lat
 • 12 646
 • 8 682 26-30 lat
 • 8 682
 • 11 866 31 lat i więcej
 • 11 866
 • 20,0 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie olsztyńskim
 • powiat olsztyński
  20,0 lat
  woj. warmińsko-mazurskie
  19,8 lat
  Polska
  18,4 lat
 • 10 661Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie olsztyńskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie olsztyńskim w latach 2009 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 89,2 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Powiat
  89,2
  Województwo
  82,8
  Cały kraj
  101,2
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 5 818 do 999 kg
 • 5 818
 • 2 818 1000-1499 kg
 • 2 818
 • 674 1500-2999 kg
 • 674
 • 74 3000-3499 kg
 • 74
 • 210 3500-4999 kg
 • 210
 • 447 5000-6999 kg
 • 447
 • 257 7000-9999 kg
 • 257
 • 285 10000-14999 kg
 • 285
 • 78 15000 kg i więcej
 • 78
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2 113
  • olej napędowy7 071
  • gaz (LPG)488
  • pozostałe989
 • 2 113 benzyna
 • 7 071 olej napędowy
 • 488 gaz (LPG)
 • 989 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 71 do 1 roku
 • 71
 • 58 2 lata
 • 58
 • 89 3 lata
 • 89
 • 317 4-5 lat
 • 317
 • 386 6-7 lat
 • 386
 • 599 8-9 lat
 • 599
 • 683 10-11 lat
 • 683
 • 1 597 12-15 lat
 • 1 597
 • 2 038 16-20 lat
 • 2 038
 • 1 492 21-25 lat
 • 1 492
 • 923 26-30 lat
 • 923
 • 2 408 31 lat i więcej
 • 2 408
 • 20,6 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie olsztyńskim
 • Tutaj
  20,6 lat
  woj. warmińsko-mazurskie
  20,2 lat
  Polska
  19,0 lat
 • 492Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie olsztyńskim
 • Autobusy w powiecie olsztyńskim w latach 2009 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 3,9 Autobusy na 1000 ludności
 • Tutaj
  3,9
  Województwo
  3,2
  Polska
  3,2
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna17
  • olej napędowy422
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe52
 • 17 benzyna
 • 422 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 52 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 11 do 1 roku
 • 11
 • 2 2 lata
 • 2
 • 3 3 lata
 • 3
 • 10 4-5 lat
 • 10
 • 9 6-7 lat
 • 9
 • 11 8-9 lat
 • 11
 • 17 10-11 lat
 • 17
 • 91 12-15 lat
 • 91
 • 113 16-20 lat
 • 113
 • 85 21-25 lat
 • 85
 • 54 26-30 lat
 • 54
 • 86 31 lat i więcej
 • 86
 • 20,6 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie olsztyńskim
 • Powiat
  20,6 lat
  Warmińsko-mazurskie
  22,2 lat
  Cała Polska
  21,2 lat
 • 646Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie olsztyńskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie olsztyńskim w latach 2009 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 5,1 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • pow. olsztyński
  5,1
  Województwo
  7,4
  Cały kraj
  11,7
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna3
  • olej napędowy512
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe131
 • 3 benzyna
 • 512 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 131 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 1 do 1 roku
 • 1
 • 1 2 lata
 • 1
 • 8 3 lata
 • 8
 • 37 4-5 lat
 • 37
 • 53 6-7 lat
 • 53
 • 55 8-9 lat
 • 55
 • 66 10-11 lat
 • 66
 • 125 12-15 lat
 • 125
 • 92 16-20 lat
 • 92
 • 77 21-25 lat
 • 77
 • 45 26-30 lat
 • 45
 • 86 31 lat i więcej
 • 86
 • 17,2 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie olsztyńskim
 • Powiat
  17,2 lat
  Województwo
  14,7 lat
  Cała Polska
  12,2 lat
 • 5 700Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie olsztyńskim
 • Motocykle w powiecie olsztyńskim w latach 2009 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 45,0 Motocykle na 1000 ludności
 • Tutaj
  45,0
  Województwo
  43,8
  Cała Polska
  41,3
 • Motocykle według grup wieku
 • 81 do 1 roku
 • 81
 • 49 2 lata
 • 49
 • 77 3 lata
 • 77
 • 265 4-5 lat
 • 265
 • 115 6-7 lat
 • 115
 • 156 8-9 lat
 • 156
 • 225 10-11 lat
 • 225
 • 480 12-15 lat
 • 480
 • 615 16-20 lat
 • 615
 • 464 21-25 lat
 • 464
 • 523 26-30 lat
 • 523
 • 2 650 31 lat i więcej
 • 2 650
 • 24,9 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie olsztyńskim
 • Powiat
  24,9 lat
  Warmińsko-mazurskie
  26,6 lat
  Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 38 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 29 km  Będących pod zarządem gminy
 • 4 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 5 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie olsztyńskim w latach 2013 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 132,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  132,5 km
  woj. warmińsko-mazurskie
  262,4 km
  Cały kraj
  496,9 km
 • 3,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • powiat olsztyński
  3,0 km
  Województwo
  4,5 km
  Cały kraj
  4,1 km
 • 40 Liczba licencji na taksówki
 • 40 Liczba taksówek