Powiat olsztyński w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat olsztyński - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 126 781 Liczba mieszkańców
 • 2 837 km2 Powierzchnia
 • 44 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 35,1% Stopa urbanizacji
 • Andrzej Abako Starosta
 • pl. Józefa Bema 5, 10-516 Olsztyn Adres starostwa powiatowego
 • NOL Tablice rejestracyjne
Powiat olsztyński na mapie
Identyfikatory
 • 2814 TERYT (TERC)
Herb powiatu olsztyńskiego
powiat olsztyński herb

Powiat olsztyński - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Powiat olsztyński ma 126 781 mieszkańców, z czego 50,7% stanowią kobiety, a 49,3% mężczyźni. W latach 2002-2019 liczba mieszkańców wzrosła o 14,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,2 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu olsztyńskiego w 2050 roku wynosi 139 030, z czego 70 780 to kobiety, a 68 250 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu olsztyńskiego zawarli w 2019 roku 546 małżeństw, co odpowiada 4,3 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  28,8% mieszkańców powiatu olsztyńskiego jest stanu wolnego, 54,2% żyje w małżeństwie, 5,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,0% to wdowy/wdowcy.

  Powiat olsztyński ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -175. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -1,39 na 1000 mieszkańców powiatu olsztyńskiego. W 2019 roku urodziło się 1 019 dzieci, w tym 50,6% dziewczynek i 49,4% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 442 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,85 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2018 roku 33,0% zgonów w powiecie olsztyńskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 25,0% zgonów w powiecie olsztyńskim były nowotwory, a 9,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu olsztyńskiego przypada 9.45 zgonów.

  W 2019 roku zarejestrowano 3 232 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 2 228 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu olsztyńskiego 1 004. W tym samym roku 46 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 35 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 11.

  63,1% mieszkańców powiatu olsztyńskiego jest w wieku produkcyjnym, 18,9% w wieku przedprodukcyjnym, a 18,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu olsztyńskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 126 781 Liczba mieszkańców
 • 64 224 Kobiety
 • 62 557 Mężczyźni
 • 50,7%
  49,3%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie olsztyńskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie olsztyńskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie olsztyńskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu olsztyńskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 139 030 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 70 780 Kobiety
 • 68 250 Mężczyźni
 • 50,5%
  49,5%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie olsztyńskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie olsztyńskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie olsztyńskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu olsztyńskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 40,2 lat Średni wiek mieszkańców
 • Powiat
  40,2 lat
  Województwo
  41,3 lat
  Cały kraj
  41,9 lat
 • 41,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,0 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat olsztyński, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu olsztyńskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat olsztyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat olsztyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat olsztyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,8% Kawalerowie/Panny
 • powiat olsztyński
  28,8%
  woj. warmińsko-mazurskie
  28,7%
  Cały kraj
  28,8%
 • 24,0% Kobiety
  (Panny)
 • 33,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 54,2% Żonaci/Zamężne
 • Powiat
  54,2%
  Warmińsko-mazurskie
  54,0%
  Cała Polska
  55,8%
 • 53,6% Kobiety
  (Zamężne)
 • 54,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,0% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  8,0%
  woj. warmińsko-mazurskie
  9,0%
  Kraj
  9,6%
 • 13,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,3% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • powiat olsztyński
  5,3%
  Województwo
  5,6%
  Cała Polska
  5,0%
 • 5,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 3,7% Nieustalone
 • pow. olsztyński
  3,7%
  Województwo
  2,7%
  Cała Polska
  0,8%
 • 3,6% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 3,8% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie olsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie olsztyńskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,3 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2019
 • Powiat
  4,3
  Warmińsko-mazurskie
  4,5
  Kraj
  4,8
 • 1,9 Rozwody na 1000 ludności w roku 2019
 • powiat olsztyński
  1,9
  woj. warmińsko-mazurskie
  1,9
  Polska
  1,7
 • 546 Małżeństwa zawarte w roku 2019
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie olsztyńskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie olsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • -175 Przyrost naturalny w roku 2019
 • -28 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -147 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -1,39 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • pow. olsztyński
  -1,4
  Województwo
  -1,4
  Cała Polska
  -0,9
 • -2,5 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -0,9 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie olsztyńskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie olsztyńskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie olsztyńskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie olsztyńskim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 1 019 Urodzenia żywe
 • 516 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 503 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 50,6%
  49,4%
 • 8,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  8,1
  Warmińsko-mazurskie
  9,1
  Cała Polska
  9,8
 • 33,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • pow. olsztyński
  33,2
  woj. warmińsko-mazurskie
  38,7
  Kraj
  41,8
 • 10 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 10
 • 48 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 48
 • 74 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 74
 • 61 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 61
 • 28 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 28
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 442 g Średnia waga noworodków
 • 3 349 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 538 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat olsztyński
  3 442 g
  woj. warmińsko-mazurskie
  3 408 g
  Cały kraj
  3 368 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 16 Waga 4500g - 4999g
 • 16
 • 108 Waga 4000g - 4499g
 • 108
 • 365 Waga 3500g - 3999g
 • 365
 • 367 Waga 3000g - 3499g
 • 367
 • 114 Waga 2500g - 2999g
 • 114
 • 27 Waga 2000g - 2499g
 • 27
 • 11 Waga 1500g - 1999g
 • 11
 • 5 Waga 1000g - 1499g
 • 5
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 1,14 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,14
  Warmińsko-mazurskie
  1,32
  Cała Polska
  1,42
 • 0,58 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,58
  Warmińsko-mazurskie
  0,64
  Kraj
  0,69
 • 0,85 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,85
  Województwo
  0,87
  Cała Polska
  0,92
 • Statystyki zgonów w powiecie olsztyńskim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 1 194 Zgony
 • 544 Kobiety
  (Zgony)
 • 650 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 45,6%
  54,4%
 • 2 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 50,0%
  50,0%
 • 9,5 Zgony na 1000 ludności
 • pow. olsztyński
  9,5
  Województwo
  10,4
  Kraj
  10,7
 • 117,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • pow. olsztyński
  117,2
  Warmińsko-mazurskie
  115,4
  Kraj
  109,3
 • 2,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  2,0
  Warmińsko-mazurskie
  4,0
  Polska
  3,8
 • 3,1 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Powiat
  3,1
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,4
  Kraj
  3,1
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Warmińsko-mazurskie
  1,3
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie olsztyńskim w latach 2002-2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 33,0% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  33,0%
  Warmińsko-mazurskie
  36,0%
  Polska
  40,5%
 • 25,0% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  25,0%
  Województwo
  26,9%
  Cała Polska
  26,4%
 • 9,7% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • pow. olsztyński
  9,7%
  woj. warmińsko-mazurskie
  7,7%
  Kraj
  6,7%
 • 17,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. warmińsko-mazurskie
  17,6
  Cały kraj
  9,8
 • 65,9 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Warmińsko-mazurskie
  65,9
  Cała Polska
  72,2
 • 237,5 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • powiat olsztyński
  237,5
  woj. warmińsko-mazurskie
  281,9
  Kraj
  284,5
 • 256,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Warmińsko-mazurskie
  256,1
  Cała Polska
  263,9
 • 314,0 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 294,7 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 333,8 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  314,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  377,1
  Kraj
  437,2
 • 64,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 35,5 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 92,6 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat olsztyński
  64,4
  woj. warmińsko-mazurskie
  64,4
  Cała Polska
  71,0
 • 18,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  18,9
  woj. warmińsko-mazurskie
  29,0
  Cały kraj
  34,8
 • 4,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • powiat olsztyński
  4,7
  woj. warmińsko-mazurskie
  6,0
  Polska
  8,0
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • pow. olsztyński
  0,6%
  Województwo
  0,6%
  Cała Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 3 232 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 1 692 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 540 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 46 Zameldowania z zagranicy
 • 27 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 19 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 2 228 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 1 218 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 010 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 35 Wymeldowania za granicę
 • 17 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 18 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 015 Saldo migracji
 • 484 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 531 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 1 004 Saldo migracji wewnętrznych
 • 474 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 530 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 11 Saldo migracji zagranicznych
 • 10 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie olsztyńskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie olsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 16,0% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,5% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 69,8% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 68,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,4% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 14,3% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 16,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 12,1% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat olsztyński, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat olsztyński - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W 2019 roku w powiecie olsztyńskim oddano do użytku 1 187 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 9,36 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie olsztyńskim to 43 168 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 343 mieszkania. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  63,8% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 33,4% na cele indywidualne, 2,8% jako mieszkania komunalne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie olsztyńskim to 3,67 i jest porównywalna do przeciętnej liczby izb dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz porównywalna do przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2019 roku w powiecie olsztyńskim to 85,90 m2 i jest nieznacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 95,34% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 92,44% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 89,47% mieszkań posiada łazienkę, 79,42% korzysta z centralnego ogrzewania, a 26,37% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie olsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 43 168 Liczba nieruchomości w 2019 roku
 • 342,60 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  342,60
  woj. warmińsko-mazurskie
  363,40
  Cała Polska
  380,50
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 84,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • pow. olsztyński
  84,10 m2
  Województwo
  68,70 m2
  Cała Polska
  74,20 m2
 • 28,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  28,80 m2
  Warmińsko-mazurskie
  25,00 m2
  Cała Polska
  28,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 4,12 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,12
  Województwo
  3,78
  Polska
  3,82
 • 2,92 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • pow. olsztyński
  2,92
  Województwo
  2,75
  Kraj
  2,63
 • 0,71 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • pow. olsztyński
  0,71
  Warmińsko-mazurskie
  0,73
  Polska
  0,69
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie olsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 1 187 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2019 roku
 • 9,36 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2019 roku)
 • pow. olsztyński
  9,36
  Warmińsko-mazurskie
  4,08
  Polska
  5,40
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 4 355 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2019
 • 3,67 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2019 roku)
 • pow. olsztyński
  3,67
  Warmińsko-mazurskie
  3,68
  Cała Polska
  3,78
 • 34,35 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2019 roku)
 • pow. olsztyński
  34,35
  Województwo
  15,01
  Polska
  20,42
 • 101 955 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2019
 • 85,9 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2019 roku)
 • Powiat
  85,9 m2
  Warmińsko-mazurskie
  83,3 m2
  Cała Polska
  88,6 m2
 • 0,80 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2019 roku)
 • powiat olsztyński
  0,80 m2
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,34 m2
  Cały kraj
  0,48 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie olsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 95,34% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Powiat
  95,34%
  woj. warmińsko-mazurskie
  97,13%
  Kraj
  96,88%
 • 92,44% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  92,44%
  Województwo
  94,59%
  Cała Polska
  93,83%
 • 89,47% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • pow. olsztyński
  89,47%
  Województwo
  92,08%
  Cała Polska
  91,54%
 • 79,42% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • powiat olsztyński
  79,42%
  woj. warmińsko-mazurskie
  83,49%
  Polska
  82,60%
 • 26,37% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  26,37%
  Województwo
  46,31%
  Cała Polska
  55,52%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

Powiat olsztyński - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • W powiecie olsztyńskim na 1000 mieszkańców pracuje 169osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 47,0% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 53,0% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie olsztyńskim wynosiło w 2019 roku 8,8% (10,9% wśród kobiet i 7,0% wśród mężczyzn). Jest to wartość porównywalna do stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2018 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie olsztyńskim wynosiło 4 049,63 PLN, co odpowiada 83.80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu olsztyńskiego 13 606 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 8 890 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -4 716.

  21,4% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu olsztyńskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 37,3% w przemyśle i budownictwie, a 14,7% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie olsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 169 Pracujący na 1000 ludności (rok 2018)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  169,0
  Warmińsko-mazurskie
  202,0
  Cała Polska
  251,0
 • 10,7% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 13,5% Kobiety
 • 8,3% Mężczyźni
 • Powiat
  8,8%
  Województwo
  9,0%
  Cała Polska
  5,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie olsztyńskim w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie olsztyńskim w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie olsztyńskim w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie olsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 4 050 PLN Wynagrodzenie brutto
 • powiat olsztyński
  4 050 PLN
  woj. warmińsko-mazurskie
  4 028 PLN
  Kraj
  4 835 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie olsztyńskim w latach 2002 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie olsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 13 606 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 8 890 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -4 716 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,65 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie olsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 21,4% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 20,2% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 22,6% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 37,3% Przemysł i budownictwo
 • 22,5% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 50,4% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 14,7% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 16,3% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 13,3% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,6% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 24,5% Pozostałe
 • 38,5% Kobiety
  (pozostałe)
 • 12,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie olsztyńskim w latach 2006 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie olsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 21 319 Pracujący ogółem
 • 10 023 Kobiety
 • 11 296 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie olsztyńskim w latach 1995 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 18,9% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,2% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,5% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 63,1% W wieku produkcyjnym
 • 57,9% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,4% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 18,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 23,8% Kobiety
  (59+ lat)
 • 12,1% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat olsztyński, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 58,5 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. olsztyński
  58,5
  woj. warmińsko-mazurskie
  63,3
  Kraj
  66,7
 • 28,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. olsztyński
  28,6
  woj. warmińsko-mazurskie
  33,5
  Cała Polska
  36,5
 • 95,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  95,6
  woj. warmińsko-mazurskie
  112,4
  Cała Polska
  121,0
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 62,6% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,1% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,7% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,4% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,9% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,3% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat olsztyński - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W powiecie olsztyńskim w roku 2019 w rejestrze REGON zarejestrowane były 12 374 podmioty gospodarki narodowej, z czego 9 518 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 1 254 nowe podmioty, a 628 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (1 254) podmiotów zarejestrowano w roku 2019, a najmniej (952) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (1 038) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (628) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2019 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie olsztyńskim najwięcej (624) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (11 894) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,3% (408) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 24,8% (3 073) podmiotów, a 71,9% (8 893) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie olsztyńskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (20.6%) oraz Budownictwo (18.5%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 12 374 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 408 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 3 073 Przemysł i budownictwo
 • 8 893 Pozostała działalność
 • 1 254 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie olsztyńskim w 2019 roku
 • 628 Podmioty wyrejestrowane w powiecie olsztyńskim w 2019 roku
 • 9 518 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 11 894 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 11 894
 • 410 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 410
 • 59 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 59
 • 10 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 10
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 1
 • 12 363 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 12 363
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Przedsiębiorstwa państwowe ogółem
 • 1
 • 49 Spółdzielnie ogółem
 • 49
 • 778 Spółki handlowe ogółem
 • 778
 • 62  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 62
 • 13  Spółki handlowe - akcyjne
 • 13
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 624  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 624
 • 59    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 59
 • 410 Spółki cywilne ogółem
 • 410
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 9 518 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 957 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 957
 • 1 762 Budownictwo
 • 1 762
 • 1 021 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 1 021
 • 850 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 850
 • 801 Przetwórstwo przemysłowe
 • 801
 • 614 Transport i gospodarka magazynowa
 • 614
 • 483 Pozostała działalność
 • 483
 • 327 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 327
 • 314 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 314
 • 306 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 306
 • 263 Informacja i komunikacja
 • 263
 • 254 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 254
 • 249 Edukacja
 • 249
 • 142 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 142
 • 122 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 122
 • 35 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 35
 • 12 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 12
 • 6 Górnictwo i wydobywanie
 • 6
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat olsztyński - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W 2019 roku w powiecie olsztyńskim stwierdzono 1 912 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 15,13 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie olsztyńskim wynosi 72,00% i jest nieznacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu olsztyńskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 10,18 (wykrywalność 64%) oraz przeciwko mieniu - 5,79 (wykrywalność 40%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,76 (98%), o charakterze gospodarczym - 1,31 (57%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,48 (90%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie olsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat olsztyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 912 Przestępstwa ogółem
 • 1 912
 • 1 286 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 1 286
 • 165 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 165
 • 349 Przestępstwa drogowe
 • 349
 • 61 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 61
 • 731 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 731
 • 15,13 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat olsztyński
  15,13
  woj. warmińsko-mazurskie
  18,12
  Polska
  20,75
 • 10,18 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  10,18
  Województwo
  11,76
  Cały kraj
  13,21
 • 1,31 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  1,31
  Warmińsko-mazurskie
  3,29
  Cała Polska
  4,88
 • 2,76 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,76
  Warmińsko-mazurskie
  2,13
  Cały kraj
  1,86
 • 0,48 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • pow. olsztyński
  0,48
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,48
  Cały kraj
  0,43
 • 5,79 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat olsztyński
  5,79
  Warmińsko-mazurskie
  8,00
  Polska
  9,85
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat olsztyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 72% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Powiat
  72%
  woj. warmińsko-mazurskie
  76%
  Kraj
  73%
 • 65% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • powiat olsztyński
  65%
  Województwo
  70%
  Cały kraj
  65%
 • 58% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • pow. olsztyński
  58%
  Warmińsko-mazurskie
  76%
  Polska
  82%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • pow. olsztyński
  98%
  woj. warmińsko-mazurskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 90% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • powiat olsztyński
  90%
  Województwo
  91%
  Cały kraj
  86%
 • 41% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • pow. olsztyński
  41%
  woj. warmińsko-mazurskie
  54%
  Cała Polska
  53%

Powiat olsztyński - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu olsztyńskiego wyniosła w 2018 roku 122,9 mln złotych, co daje 980 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 1% w porównaniu do roku 2017. Największa część budżetu powiatu olsztyńskiego - 21.8% została przeznaczona na Dział 852 - Pomoc społeczna. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 801 - Oświata i wychowanie (19.7%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (16.1%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 18,2 mln złotych, czyli 14,8% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu olsztyńskiego wyniosła w 2018 roku 127,1 mln złotych, co daje 1,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 3.2% w porównaniu do roku 2017. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (35.8%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (26.1%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (20%). W budżecie powiatu olsztyńskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 226 złotych na mieszkańca (22,3%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 5,1 złotych na mieszkańca (0,5%).
 • Wydatki budżetu w powiecie olsztyńskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu olsztyńskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat olsztyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu olsztyńskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2011 - 2018
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  116,5 mln

  968(100%)

  108,7 mln

  896(100%)

  103,4 mln

  847(100%)

  121,8 mln

  991(100%)

  103,9 mln

  843(100%)

  106,3 mln

  859(100%)

  120,9 mln

  970(100%)

  122,9 mln

  980(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20112012201320142015201620172018
  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  32,5 mln

  269(27.9%)

  32,3 mln

  266(29.7%)

  32,1 mln

  262(31.1%)

  32,8 mln

  266(26.9%)

  33,4 mln

  270(32.1%)

  35,4 mln

  285(33.3%)

  25,0 mln

  200(20.7%)

  26,8 mln

  212(21.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  17,8 mln

  148(15.3%)

  19,4 mln

  159(17.8%)

  20,3 mln

  166(19.6%)

  18,3 mln

  148(15%)

  18,4 mln

  149(17.7%)

  19,2 mln

  154(18%)

  25,3 mln

  202(20.9%)

  24,2 mln

  192(19.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  25,8 mln

  214(22.2%)

  16,1 mln

  133(14.8%)

  13,1 mln

  107(12.7%)

  30,7 mln

  249(25.2%)

  16,0 mln

  129(15.4%)

  14,6 mln

  117(13.7%)

  23,5 mln

  188(19.5%)

  19,7 mln

  157(16.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  11,0 mln

  91,1(9.5%)

  11,4 mln

  93,7(10.5%)

  11,4 mln

  92,7(11%)

  11,7 mln

  94,8(9.6%)

  11,3 mln

  91,7(10.9%)

  11,4 mln

  91,8(10.7%)

  11,4 mln

  91,1(9.4%)

  15,0 mln

  119(12.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  8,4 mln

  69,1(7.2%)

  8,9 mln

  72,8(8.2%)

  9,2 mln

  74,8(8.9%)

  9,6 mln

  78,2(7.9%)

  9,8 mln

  79,4(9.4%)

  10,1 mln

  81,4(9.5%)

  9,4 mln

  75,4(7.8%)

  9,6 mln

  76,0(7.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  5,4 mln

  44,8(4.6%)

  4,6 mln

  37,6(4.2%)

  4,9 mln

  40,1(4.8%)

  5,5 mln

  44,3(4.5%)

  4,9 mln

  39,7(4.7%)

  4,8 mln

  38,6(4.5%)

  4,9 mln

  39,2(4.1%)

  5,6 mln

  44,7(4.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  7,9 mln

  65,2(6.8%)

  10,0 mln

  82,4(9.2%)

  5,3 mln

  42,9(5.1%)

  5,7 mln

  46,5(4.7%)

  4,5 mln

  36,6(4.3%)

  5,1 mln

  40,8(4.8%)

  4,2 mln

  33,9(3.5%)

  3,4 mln

  26,7(2.7%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  2,0 mln

  16,8(1.7%)

  2,2 mln

  18,1(2%)

  2,2 mln

  18,0(2.1%)

  2,4 mln

  19,5(2%)

  2,4 mln

  19,5(2.3%)

  2,6 mln

  20,8(2.4%)

  2,5 mln

  20,2(2.1%)

  3,2 mln

  25,7(2.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,9 mln

  16,0(1.7%)

  582,6 tys

  4,8(0.5%)

  1,1 mln

  9,3(1.1%)

  463,2 tys

  3,8(0.4%)

  542,2 tys

  4,4(0.5%)

  1,1 mln

  9,1(1.1%)

  630,3 tys

  5,0(0.5%)

  853,4 tys

  6,8(0.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  280,9 tys

  2,3(0.2%)

  201,2 tys

  1,7(0.2%)

  227,8 tys

  1,9(0.2%)

  546,1 tys

  4,4(0.4%)

  361,3 tys

  2,9(0.3%)

  225,9 tys

  1,8(0.2%)

  335,9 tys

  2,7(0.3%)

  739,6 tys

  5,9(0.6%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  2,0 mln

  16,4(1.7%)

  2,1 mln

  17,5(2%)

  1,7 mln

  13,8(1.6%)

  1,4 mln

  11,5(1.2%)

  971,2 tys

  7,9(0.9%)

  733,8 tys

  5,9(0.7%)

  644,6 tys

  5,1(0.5%)

  570,1 tys

  4,5(0.5%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  384,0 tys

  3,2(0.3%)

  343,9 tys

  2,8(0.3%)

  373,3 tys

  3,0(0.4%)

  356,4 tys

  2,9(0.3%)

  338,8 tys

  2,7(0.3%)

  345,6 tys

  2,8(0.3%)

  357,9 tys

  2,9(0.3%)

  363,5 tys

  2,9(0.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  224,4 tys

  1,9(0.2%)

  351,5 tys

  2,9(0.3%)

  1,1 mln

  8,7(1%)

  888,6 tys

  7,2(0.7%)

  818,1 tys

  6,6(0.8%)

  267,8 tys

  2,2(0.3%)

  250,5 tys

  2,0(0.2%)

  359,6 tys

  2,9(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  309,0 tys

  2,5(0.3%)

  313,0 tys

  2,5(0.3%)

  312,7 tys

  2,5(0.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  206,0 tys

  1,7(0.2%)

  122,7 tys

  1,0(0.1%)

  137,4 tys

  1,1(0.1%)

  142,0 tys

  1,2(0.1%)

  139,8 tys

  1,1(0.1%)

  204,8 tys

  1,6(0.2%)

  313,9 tys

  2,5(0.3%)

  214,8 tys

  1,7(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  82,1 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  79,4 tys

  0,6(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  49,3 tys

  0,4(0%)

  49,6 tys

  0,4(0%)

  43,2 tys

  0,4(0%)

  41,2 tys

  0,3(0%)

  33,4 tys

  0,3(0%)

  42,5 tys

  0,3(0%)

  44,6 tys

  0,4(0%)

  46,9 tys

  0,4(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  576,6 tys

  4,8(0.5%)

  4,8 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  21,9 tys

  0,2(0%)

  1,4 tys

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,0(0%)

  1,7 tys

  0,0(0%)

  10,0 tys

  0,1(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  9,1 tys

  0,1(0%)

  26,6 tys

  0,2(0%)

  291,8 tys

  2,4(0.3%)

  1,2 mln

  10,0(1%)

  2,4 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  2,7 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,4 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie olsztyńskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu olsztyńskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat olsztyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu olsztyńskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2011 - 2018
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  117,8 mln

  979(100%)

  107,3 mln

  884(100%)

  105,0 mln

  860(100%)

  127,0 mln

  1,0 tys(100%)

  108,4 mln

  880(100%)

  111,6 mln

  902(100%)

  122,3 mln

  981(100%)

  127,1 mln

  1,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20112012201320142015201620172018
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  39,0 mln

  323(33.1%)

  40,3 mln

  331(37.6%)

  41,6 mln

  339(39.6%)

  41,1 mln

  334(32.3%)

  41,8 mln

  338(38.5%)

  42,6 mln

  343(38.2%)

  43,7 mln

  349(35.7%)

  45,5 mln

  361(35.8%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  15,0 mln

  124(12.8%)

  16,9 mln

  139(15.8%)

  18,4 mln

  151(17.6%)

  22,5 mln

  182(17.7%)

  24,9 mln

  201(22.9%)

  27,0 mln

  217(24.2%)

  29,2 mln

  233(23.9%)

  33,2 mln

  263(26.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  24,5 mln

  203(20.8%)

  24,1 mln

  198(22.5%)

  23,0 mln

  188(21.9%)

  24,1 mln

  196(19%)

  24,2 mln

  196(22.3%)

  26,2 mln

  211(23.5%)

  23,7 mln

  190(19.4%)

  25,4 mln

  202(20%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  10,5 mln

  86,5(8.9%)

  7,0 mln

  57,9(6.6%)

  4,0 mln

  32,7(3.8%)

  15,3 mln

  125(12.1%)

  5,6 mln

  45,2(5.1%)

  3,8 mln

  30,2(3.4%)

  8,5 mln

  67,6(6.9%)

  3,7 mln

  29,4(2.9%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  989,8 tys

  8,2(0.8%)

  2,4 mln

  19,5(2.2%)

  2,0 mln

  16,3(1.9%)

  727,5 tys

  5,9(0.6%)

  610,4 tys

  4,9(0.6%)

  788,4 tys

  6,3(0.7%)

  3,1 mln

  24,6(2.5%)

  3,3 mln

  26,5(2.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  2,2 mln

  18,2(1.9%)

  1,9 mln

  16,0(1.8%)

  1,8 mln

  14,6(1.7%)

  2,3 mln

  18,6(1.8%)

  2,2 mln

  17,8(2%)

  2,5 mln

  20,5(2.3%)

  2,3 mln

  18,5(1.9%)

  3,0 mln

  23,5(2.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  5,6 mln

  46,6(4.8%)

  8,1 mln

  66,2(7.5%)

  5,0 mln

  40,7(4.8%)

  5,1 mln

  41,2(4%)

  4,3 mln

  35,0(4%)

  4,3 mln

  34,7(3.9%)

  3,9 mln

  31,2(3.2%)

  3,0 mln

  23,5(2.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,7 mln

  22,3(2.3%)

  1,5 mln

  12,6(1.4%)

  2,1 mln

  16,9(2%)

  2,4 mln

  19,4(1.9%)

  1,9 mln

  15,4(1.8%)

  1,7 mln

  13,5(1.5%)

  1,7 mln

  13,6(1.4%)

  1,8 mln

  14,1(1.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  12,7 mln

  105(10.7%)

  288,3 tys

  2,4(0.3%)

  1,5 mln

  12,5(1.5%)

  9,4 mln

  76,3(7.4%)

  1,1 mln

  8,9(1%)

  1,4 mln

  11,4(1.3%)

  827,7 tys

  6,6(0.7%)

  1,4 mln

  11,4(1.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,7 mln

  30,3(3.1%)

  3,6 mln

  29,8(3.4%)

  3,9 mln

  31,6(3.7%)

  1,3 mln

  11,0(1.1%)

  557,1 tys

  4,5(0.5%)

  274,2 tys

  2,2(0.2%)

  285,7 tys

  2,3(0.2%)

  1,3 mln

  10,4(1%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  309,0 tys

  2,5(0.3%)

  313,0 tys

  2,5(0.3%)

  312,7 tys

  2,5(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  260,9 tys

  2,2(0.2%)

  243,4 tys

  2,0(0.2%)

  255,1 tys

  2,1(0.2%)

  247,7 tys

  2,0(0.2%)

  234,2 tys

  1,9(0.2%)

  229,0 tys

  1,8(0.2%)

  222,6 tys

  1,8(0.2%)

  227,0 tys

  1,8(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  292,7 tys

  2,4(0.2%)

  266,7 tys

  2,2(0.2%)

  294,3 tys

  2,4(0.3%)

  202,6 tys

  1,6(0.2%)

  253,1 tys

  2,0(0.2%)

  222,7 tys

  1,8(0.2%)

  247,4 tys

  2,0(0.2%)

  204,2 tys

  1,6(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  184,8 tys

  1,5(0.2%)

  221,8 tys

  1,8(0.2%)

  719,8 tys

  5,9(0.7%)

  1,1 mln

  9,0(0.9%)

  837,4 tys

  6,8(0.8%)

  266,1 tys

  2,1(0.2%)

  269,7 tys

  2,2(0.2%)

  199,1 tys

  1,6(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  82,1 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  79,4 tys

  0,6(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  21,0 tys

  0,2(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  9,1 tys

  0,1(0%)

  7,0 tys

  0,1(0%)

  284,6 tys

  2,3(0.3%)

  1,2 mln

  10,0(1%)

  2,4 tys

  0,0(0%)

  4,5

  0,0(0%)

  57,7

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  19,1 tys

  0,2(0%)

  16,8 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  2,7 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,4 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  243,6 tys

  2,0(0.2%)

  260,8 tys

  2,1(0.2%)

  214,4 tys

  1,8(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat olsztyński - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 30 548 mieszkańców powiatu olsztyńskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 14 892 kobiet oraz 15 656 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 15,3% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,1% wykształcenie policealne, 10,8% średnie ogólnokształcące, a 16,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,5% mieszkańców powiatu olsztyńskiego, gimnazjalnym 6,2%, natomiast 25,0% podstawowym ukończonym. 2,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu olsztyńskiego mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie olsztyńskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (25,8%) oraz wyższe (18,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (28,8%) oraz podstawowe ukończone (24,1%).

  W roku 2018 w powiecie olsztyńskim mieściły się 44 przedszkola, w których do 161 oddziałów uczęszczało 3 254 dzieci (1 607 dziewczynek oraz 1 647 chłopców). Dostępnych było 3 657 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie olsztyńskim mieściło się 29 przedszkoli, w których do 88 oddziałów uczęszczało 2 027 dzieci (965 dziewczynek oraz 1 062 chłopców). Dostępnych było 2 065 miejsc.

  17,1% mieszkańców powiatu olsztyńskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,9% wśród dziewczynek i 17,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 707 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,01 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 64 szkoły podstawowe, w których w 605 oddziałach uczyło się 9 174 uczniów (4 433 kobiety oraz 4 741 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie olsztyńskim placówkę miały 62 szkoły podstawowe, w których w 451 oddziałach uczyło się 7 329 uczniów (3 541 kobiet oraz 3 788 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,5% ludności (28,8% wśród dziewczynek i 28,3% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15,2 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 80,28.

  W powiecie olsztyńskim znajduje się 10 licea ogólnokształcące, w których w 31 oddziałach uczyło się 670 uczniów (399 kobiet oraz 271 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 251 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie olsztyńskim placówkę miałp 6 licea ogólnokształcące, w których w 35 oddziałach uczyło się 894 uczniów (533 kobiety oraz 361 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 257 absolwentów.

  W powiecie olsztyńskim znajdują się 4 Technika, w których w 18 oddziałach uczyło się 353 uczniów (155 kobiet oraz 198 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 109 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie olsztyńskim placówkę miały 3 Technika, w których w 12 oddziałach uczyło się 280 uczniów (121 kobiet oraz 159 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 35 absolwentów.

  W powiecie olsztyńskim znajduje się 5 Branżowych szkół I stopnia, w których w 12 oddziałach uczyło się 219 uczniów (78 kobiet oraz 141 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,2% mieszkańców (11,8% wśród dziewczyn i 12,5% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 21,6 uczniów. 18,3 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 19,6 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 28,8% mieszkańców powiatu olsztyńskiego w wieku potencjalnej nauki (29,0% kobiet i 28,7% mężczyzn).

 • 15,3% Wykształcenie wyższe
 • pow. olsztyński
  15,3%
  Województwo
  15,1%
  Cały kraj
  17,9%
 • 18,0% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 28,9% Wykształcenie średnie i policealne
 • Powiat
  28,9%
  woj. warmińsko-mazurskie
  31,4%
  Polska
  33,3%
 • 31,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 26,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,1% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  2,1%
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,6%
  Cała Polska
  2,7%
 • 3,2% Kobiety
  (policealne)
 • 1,0% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,8% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • pow. olsztyński
  10,8%
  Warmińsko-mazurskie
  11,8%
  Polska
  12,4%
 • 13,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,3% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • powiat olsztyński
  16,0%
  woj. warmińsko-mazurskie
  17,0%
  Cały kraj
  18,1%
 • 15,1% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 16,9% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,5% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • powiat olsztyński
  22,5%
  Warmińsko-mazurskie
  21,5%
  Cały kraj
  22,9%
 • 16,4% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,8% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • Powiat
  6,2%
  Warmińsko-mazurskie
  6,0%
  Kraj
  5,2%
 • 5,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 7,0% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 25,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Powiat
  25,0%
  Warmińsko-mazurskie
  23,9%
  Polska
  19,3%
 • 25,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 24,1% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  2,1%
  Województwo
  2,2%
  Kraj
  1,4%
 • 2,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie olsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 707 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Powiat
  707,0
  Warmińsko-mazurskie
  786,0
  Kraj
  873,0
 • 1,01 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Powiat
  1,01
  Warmińsko-mazurskie
  1,00
  Polska
  0,89
 •  
 • 44Przedszkola
 • 27 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 161 Oddziały
 • 34 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 1 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 3 657 Miejsca
 • 4 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (powiat olsztyński) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3 254 Dzieci
 • 1 607 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 1 647 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,4%
  50,6%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 88 2 lata i mniej
 • 88
 • 719 3 lata
 • 719
 • 805 4 lata
 • 805
 • 867 5 lata
 • 867
 • 762 6 lat
 • 762
 • 13 7 lat i więcej
 • 13
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 42 2 lata i mniej
 • 42
 • 340 3 lata
 • 340
 • 407 4 lata
 • 407
 • 431 5 lata
 • 431
 • 382 6 lat
 • 382
 • 5 7 lat i więcej
 • 5
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 46 2 lata i mniej
 • 46
 • 379 3 lata
 • 379
 • 398 4 lata
 • 398
 • 436 5 lata
 • 436
 • 380 6 lat
 • 380
 • 8 7 lat i więcej
 • 8
 • 532 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 240,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 239,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 1,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 31,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 30,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4Punkty przedszkolne
 • 6 Oddziały
 • 125 Miejsca
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat olsztyński) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 85 Dzieci
 • 35 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 50 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 41,2%
  58,8%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 15 3 lata
 • 15
 • 36 4 lata
 • 36
 • 21 5 lata
 • 21
 • 9 6 lat
 • 9
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 3 3 lata
 • 3
 • 19 4 lata
 • 19
 • 9 5 lata
 • 9
 • 3 6 lat
 • 3
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 12 3 lata
 • 12
 • 17 4 lata
 • 17
 • 12 5 lata
 • 12
 • 6 6 lat
 • 6
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 •  
 • 5,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 5,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 1,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (zespoły wychowania przedszkolnego)
 • 1,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie olsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat olsztyński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 61Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 600 Oddziały
 • 9 148 Uczniowie
 • 4 423 Kobiety
  (uczniowie)
 • 4 725 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,3%
  51,7%
 • 1 155 Uczniowie w 1 klasie
 • 556 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 599 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 076 Absolwenci 2016
 • 532 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 544 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 3Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 5 Oddziały
 • 26 Uczniowie
 • 10 Kobiety
  (uczniowie)
 • 16 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 38,5%
  61,5%
 • 8 Absolwenci 2016
 • 2 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 6 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 15,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  15,2
  Warmińsko-mazurskie
  16,9
  Cały kraj
  17,3
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 15,2 Szkoły podstawowe ogółem
 • 15,2
 • 15,2 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 15,2
 • 15,2 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 15,2
 • 5,2 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 5,2
 •  
 • 786,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 623,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 163,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 17,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 16,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 10 517 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski8 669
  • niemiecki1 768
 • 8 669 angielski
 • 1 768 niemiecki
 • 52 rosyjski
 • 14 hiszpański
 • 14 francuski
 • 768 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
  • Dodatkowo uczący się języka obcego
  • niemiecki621
  • angielski128
  • inny19
 • 621 niemiecki
 • 128 angielski
 • 19 inny
 •  
 • 80,28 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  80,28
  Warmińsko-mazurskie
  91,25
  Kraj
  95,46
 • 78,79 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat olsztyński
  78,79
  Warmińsko-mazurskie
  89,21
  Polska
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat olsztyński) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat olsztyński) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie olsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat olsztyński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 22 Oddziały
 • 487 Uczniowie
 • 285 Kobiety
  (uczniowie)
 • 202 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 58,5%
  41,5%
 • 180 Uczniowie w 1 klasie
 • 114 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 66 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 172 Absolwenci
 • 99 Kobiety
  (absolwenci)
 • 73 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 5Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 9 Oddziały
 • 183 Uczniowie
 • 114 Kobiety
  (uczniowie)
 • 69 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 62,3%
  37,7%
 • 75 Absolwenci
 • 45 Kobiety
  (absolwenci)
 • 30 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 21,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • powiat olsztyński
  21,6
  Województwo
  25,4
  Cała Polska
  26,2
 •  
 • 39,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 29,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 2,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat olsztyński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 18 Oddziały
 • 353 Uczniowie
 • 155 Kobiety
  (uczniowie)
 • 198 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 43,9%
  56,1%
 • 92 Uczniowie w 1 klasie
 • 40 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 52 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 109 Absolwenci
 • 46 Kobiety
  (absolwenci)
 • 63 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 19,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Tutaj
  19,6
  woj. warmińsko-mazurskie
  23,5
  Cały kraj
  23,8
 •  
 • 37,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 25,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat olsztyński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 12 Oddziały
 • 219 Uczniowie
 • 78 Kobiety
  (uczniowie)
 • 141 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 35,6%
  64,4%
 • 110 Uczniowie w 1 klasie
 • 40 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 70 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 18,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • powiat olsztyński
  18,3
  Warmińsko-mazurskie
  20,3
  Cały kraj
  17,9
 •  
 • 14,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych)
 • 8,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 1 933 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski1 135
  • niemiecki702
  • rosyjski96
 • 1 135 angielski
 • 702 niemiecki
 • 96 rosyjski
 • 46 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
  • Dodatkowo uczący się języka obcego
  • angielski23
  • niemiecki11
  • inny12
 • 23 angielski
 • 11 niemiecki
 • 12 inny
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie olsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 17,1% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,9% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,5% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,8% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,3% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,5% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,2% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,2% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 11,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,5% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 28,8% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 29,0% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 28,7% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat olsztyński, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat olsztyński, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat olsztyński, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat olsztyński - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie olsztyńskim

 • Według danych GUS z 2019 roku w powiecie olsztyńskim znajdowało się 8 hoteli (1 ★★★★★, 3 ★★★★, 3 ★★★, 1 ★★), 0 moteli oraz 4 pensjonaty (kategorii w trakcie kategoryzacji). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych pozostała bez zmian.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 5
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 2
  • ośrodki wczasowe: 8 (całoroczne: 0)
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 8 (całoroczne: 7)
  • zespoły domków turystycznych: 4 (całoroczne: 1)
  • kempingi: 1 (całoroczne: 0)
  • pola biwakowe: 3 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 4 (całoroczne: 2)
  • kwatery agroturystyczne: 9 (całoroczne: 5)
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 11
  • drzwi automatycznie otwierane: 3
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 4
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 7


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 24 (liczba sal: 50, liczba miejsc: 3 098)
  • z nagłośnieniem: 24
  • z projektorem multimedialnym: 22
  • z zestawem do wideokonferencji: 6
  • z obsługą techniczną: 15
  • z ekranem: 23
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 19
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 18
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 30


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie olsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2019 roku w powiecie olsztyńskim: 13 (publiczne: 13, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 12 (przystosowane wejście do budynku: 12, udogodnienia wewnątrz budynku: 10). W powiecie olsztyńskim 8 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 301 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2019 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 804 (uczestnicy: 104 377)
  • seanse filmowe: 39 (uczestnicy: 944)
  • wystawy: 43 (uczestnicy: 5 350)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 35 (uczestnicy: 7 580)
  • koncerty: 162 (uczestnicy: 48 955)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 97 (uczestnicy: 3 100)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 93 (uczestnicy: 8 210)
  • konkursy: 61 (uczestnicy: 5 533)
  • pokazy teatralne: 40 (uczestnicy: 4 316)
  • konferencje: 24 (uczestnicy: 530)
  • interdyscyplinarne: 31 (uczestnicy: 12 530)
  • warsztaty: 167 (uczestnicy: 4 229)
  • inne: 12 (uczestnicy: 3 100)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2019 roku:
  • ogółem: 177 (członkowie: 2 652)
  • plastyczne/techniczne: 50 (członkowie: 632)
  • taneczne: 23 (członkowie: 499)
  • muzyczne: 44 (członkowie: 302)
  • informatyczne: 3 (członkowie: 40)
  • fotograficzne i filmowe: 5 (członkowie: 45)
  • teatralne: 4 (członkowie: 58)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 19 (członkowie: 589)
  • literackie: 4 (członkowie: 75)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 8 (członkowie: 225)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 1 (członkowie: 10)
  • koło gospodyń wiejskich: 4 (członkowie: 75)
  • inne: 12 (członkowie: 102)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2019 roku:
  • ogółem: 52 (absolwenci: 617)
  • języków obcych: 11 (absolwenci: 180)
  • plastyczne: 11 (absolwenci: 130)
  • nauki gry na instrumentach: 12 (absolwenci: 93)
  • wiedzy praktycznej: 9 (absolwenci: 100)
  • tańca: 6 (absolwenci: 100)
  • przygotowujące do nauki w szkołach artystycznych: 3 (absolwenci: 14)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2019 roku:
  • fotograficzne: 1
  • filmowe: 2
  • plastyczne: 10
  • muzyczne: 8
  • studia radiowe: 1
  • komputerowe: 5
  • ceramiczne: 4
  • sale baletowe/taneczne: 5


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2019 roku:
  • ogółem: 66 (członkowie: 827)
  • teatralne: 9 (członkowie: 102)
  • muzyczne - instrumentalne: 25 (członkowie: 163)
  • wokalne i chóry: 15 (członkowie: 267)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 8 (członkowie: 82)
  • taneczne: 9 (członkowie: 213)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie olsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2019 w powiecie olsztyńskim działało 1 kino posiadające 1 salę z 92 miejscami na widowni. Odbyło się 266 seansów, na które przyszło 4 455 widzów, w tym 47 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 943 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie olsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2019 w powiecie olsztyńskim działały 2 muzea łącznie z oddziałami . Odnotowano 96 117 zwiedzających, co daje 7 608 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 2 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie olsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2019 w powiecie olsztyńskim działało 28 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 303 461 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 53 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 14 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 9 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działały 32 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 408 525 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2019 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 147
  • dostępne dla czytelników: 102
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 100
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 23
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 26
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 20
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 10


 • Biblioteki naukowe w powiecie olsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2019 w powiecie olsztyńskim działały 2 biblioteki i filie naukowe posiadające księgozbiór liczący 41 547 wolumenów w tym ziobry specjalne: 575. Odnotowano 946 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 6 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 3 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 14 069 wolumenów. Odnotowano 1 188 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2019 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 5
  • dostępne dla czytelników: 4
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1


 • Kluby sportowe w powiecie olsztyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie olsztyńskim działało 49 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 2 525 członków. Zarejestrowano 2 531 ćwiczących (mężczyźni: 2 013, kobiety: 518, chłopcy do lat 18: 1 100, dziewczęta do lat 18: 387). Aktywne były 62 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (73), instruktora sportowego (46) oraz inne osoby (17).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie olsztyńskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat olsztyński - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat olsztyński i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Według danych z 2018 roku w wyniku 203 wypadków drogowych w powiecie olsztyńskim odnotowano 24 ofiary śmiertelne oraz 260 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 161,8 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 19,1 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 25,5 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 275,7 rannych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla Polski).

  W 2018 roku w powiecie olsztyńskim zarejestrowanych było 94 304 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 71 549 samochodów osobowych (567,8 na każdy 1000 mieszkańców - nieznacznie więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz mniej od wartości dla całej Polski), 10 337 samochodów ciężarowych (86,8 - więcej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 462 autobusów (3,7 - znacznie więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski), 603 ciągników siodłowych (4,8 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 5 446 motocykli (43,2 - nieznacznie więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 19,8 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 20,3 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 20,6 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 16,9 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 24,8 lat.


  W 2018 roku w powiecie olsztyńskim znajdowały się 22 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 34 taksówki oraz 34 licencje na taksówki.
 • Wypadki drogowe
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 203 Wypadki drogowe
 • 24 Ofiary śmiertelne
 • 260 Ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie olsztyńskim w latach 2011 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 161,80 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
 • pow. olsztyński
  161,8
  Województwo
  89,5
  Polska
  82,5
 • 19,13 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  19,1
  Województwo
  9,8
  Kraj
  7,5
 • 25,45 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • Tutaj
  25,5
  Województwo
  13,6
  Kraj
  9,3
 • 275,70 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • Powiat
  275,7
  Województwo
  146,2
  Cały kraj
  121,3
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 94 304 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie olsztyńskim w 2018 roku
 • 71 549 Samochody osobowe
 • 10 337 Samochody ciężarowe
 • 31 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 462 Autobusy
 • 666 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 604 Ciągniki samochodowe
 • 603   Ciągniki siodłowe
 • 5 240 Ciągniki rolnicze
 • 5 446 Motocykle
 • 1 737   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 5 147 Motorowery
 • 71 549Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie olsztyńskim
 • Samochody osobowe w powiecie olsztyńskim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 567,8 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  567,8
  woj. warmińsko-mazurskie
  546,2
  Cały kraj
  610,0
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg16 274
  • 1400-1649 kg17 475
  • 1650-1899 kg18 609
  • 1900 kg i więcej19 191
 • 16 274 do 1399 kg
 • 17 475 1400-1649 kg
 • 18 609 1650-1899 kg
 • 19 191 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 24 171 do 1399 cm3
 • 24 171
 • 40 490 1400-1999 cm3
 • 40 490
 • 6 888 2000 i więcej cm3
 • 6 888
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie olsztyńskim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna37 033
  • olej napędowy22 954
  • gaz (LPG)11 213
  • pozostałe349
 • 37 033 benzyna
 • 22 954 olej napędowy
 • 11 213 gaz (LPG)
 • 349 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 877 do 1 roku
 • 877
 • 774 2 lata
 • 774
 • 634 3 lata
 • 634
 • 1 639 4-5 lat
 • 1 639
 • 2 016 6-7 lat
 • 2 016
 • 2 595 8-9 lat
 • 2 595
 • 4 537 10-11 lat
 • 4 537
 • 11 764 12-15 lat
 • 11 764
 • 16 079 16-20 lat
 • 16 079
 • 11 816 21-25 lat
 • 11 816
 • 8 081 26-30 lat
 • 8 081
 • 10 737 31 lat i więcej
 • 10 737
 • 19,8 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie olsztyńskim
 • powiat olsztyński
  19,8 lat
  Warmińsko-mazurskie
  19,6 lat
  Cała Polska
  18,3 lat
 • 10 337Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie olsztyńskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie olsztyńskim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 86,8 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  86,8
  woj. warmińsko-mazurskie
  79,7
  Cały kraj
  97,8
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 5 724 do 999 kg
 • 5 724
 • 2 620 1000-1499 kg
 • 2 620
 • 635 1500-2999 kg
 • 635
 • 71 3000-3499 kg
 • 71
 • 214 3500-4999 kg
 • 214
 • 459 5000-6999 kg
 • 459
 • 257 7000-9999 kg
 • 257
 • 277 10000-14999 kg
 • 277
 • 80 15000 kg i więcej
 • 80
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2 138
  • olej napędowy6 806
  • gaz (LPG)490
  • pozostałe903
 • 2 138 benzyna
 • 6 806 olej napędowy
 • 490 gaz (LPG)
 • 903 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 65 do 1 roku
 • 65
 • 55 2 lata
 • 55
 • 95 3 lata
 • 95
 • 307 4-5 lat
 • 307
 • 385 6-7 lat
 • 385
 • 619 8-9 lat
 • 619
 • 755 10-11 lat
 • 755
 • 1 581 12-15 lat
 • 1 581
 • 1 967 16-20 lat
 • 1 967
 • 1 372 21-25 lat
 • 1 372
 • 896 26-30 lat
 • 896
 • 2 240 31 lat i więcej
 • 2 240
 • 20,3 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie olsztyńskim
 • Tutaj
  20,3 lat
  Województwo
  20,0 lat
  Kraj
  18,8 lat
 • 462Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie olsztyńskim
 • Autobusy w powiecie olsztyńskim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 3,7 Autobusy na 1000 ludności
 • Powiat
  3,7
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,1
  Cały kraj
  3,1
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna17
  • olej napędowy395
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe49
 • 17 benzyna
 • 395 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 49 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 2 do 1 roku
 • 2
 • 3 2 lata
 • 3
 • 3 3 lata
 • 3
 • 8 4-5 lat
 • 8
 • 8 6-7 lat
 • 8
 • 10 8-9 lat
 • 10
 • 26 10-11 lat
 • 26
 • 81 12-15 lat
 • 81
 • 116 16-20 lat
 • 116
 • 74 21-25 lat
 • 74
 • 56 26-30 lat
 • 56
 • 75 31 lat i więcej
 • 75
 • 20,6 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie olsztyńskim
 • Powiat
  20,6 lat
  woj. warmińsko-mazurskie
  21,8 lat
  Cała Polska
  21,0 lat
 • 603Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie olsztyńskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie olsztyńskim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 4,8 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Powiat
  4,8
  woj. warmińsko-mazurskie
  7,0
  Cała Polska
  10,9
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna3
  • olej napędowy470
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe130
 • 3 benzyna
 • 470 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 130 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 1 do 1 roku
 • 1
 • 3 2 lata
 • 3
 • 13 3 lata
 • 13
 • 32 4-5 lat
 • 32
 • 62 6-7 lat
 • 62
 • 31 8-9 lat
 • 31
 • 77 10-11 lat
 • 77
 • 109 12-15 lat
 • 109
 • 87 16-20 lat
 • 87
 • 66 21-25 lat
 • 66
 • 47 26-30 lat
 • 47
 • 75 31 lat i więcej
 • 75
 • 16,9 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie olsztyńskim
 • Tutaj
  16,9 lat
  woj. warmińsko-mazurskie
  14,4 lat
  Cała Polska
  12,0 lat
 • 5 446Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie olsztyńskim
 • Motocykle w powiecie olsztyńskim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 43,2 Motocykle na 1000 ludności
 • pow. olsztyński
  43,2
  woj. warmińsko-mazurskie
  41,8
  Polska
  39,1
 • Motocykle według grup wieku
 • 63 do 1 roku
 • 63
 • 75 2 lata
 • 75
 • 195 3 lata
 • 195
 • 101 4-5 lat
 • 101
 • 132 6-7 lat
 • 132
 • 167 8-9 lat
 • 167
 • 229 10-11 lat
 • 229
 • 426 12-15 lat
 • 426
 • 584 16-20 lat
 • 584
 • 384 21-25 lat
 • 384
 • 603 26-30 lat
 • 603
 • 2 487 31 lat i więcej
 • 2 487
 • 24,8 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie olsztyńskim
 • Tutaj
  24,8 lat
  Województwo
  26,6 lat
  Cała Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 22 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 15 km  Będących pod zarządem gminy
 • 4 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 4 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie olsztyńskim w latach 2013 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 77,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Powiat
  77,9 km
  woj. warmińsko-mazurskie
  229,1 km
  Kraj
  444,7 km
 • 1,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • powiat olsztyński
  1,8 km
  Województwo
  3,9 km
  Kraj
  3,6 km
 • 34 Liczba licencji na taksówki
 • 34 Liczba taksówek