Leśnica w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Leśnica - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Leśnica to miasto leżące w południowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa opolskiego, powiatu strzeleckiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Leśnica.
 • 2 561 Liczba mieszkańców
 • 14,5 km² Powierzchnia
 • 176,6 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 205 m n.p.m Wysokość
 • (+48) 77 Numer kierunkowy
 • OST Tablice rejestracyjne
 • Łukasz Stefan Jastrzembski Burmistrz miasta
Leśnica na mapie
Identyfikatory
 • 18.187250.4306 Współrzędne GPS
 • 1611044 TERYT (TERC)
 • 0965714 SIMC
Herb miasta Leśnica
Leśnica herb
Flaga miasta Leśnica
Leśnica flaga

Jak Leśnica wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Leśnica na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Leśnica wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Leśnica plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
36Miasta w Polsce z najdłuszymi bus-pasami
56Miasta w Polsce z najdłuszymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 ludności
58Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
71Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
85Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
94Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
116Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem zasadniczym zawodowym w Polsce
123Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów na 1000 mieszkańców
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
145Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze przemysłowym (przemysł i budownictwo)
151Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia
163Miasta z największym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w Polsce
183Najszybciej wyludniające się miasta w Polsce
201Miasta w Polsce z największą liczbą samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
208Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do wodociągu
210Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
239Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
258Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
274Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
312Miasta w Polsce z najdłuszymi ścieżkami rowerowymi
315Miasta w Polsce z najdłuszymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 km2
352Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości)
372Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw drogowych stwierdzonych na 1000 mieszkańców
434Miasta z największym odsetkiem wdów/wdowców w Polsce

Leśnica - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
47-150Poczta Leśnica Opolska, ul. Szpitalna 4
47-150Skrytki Pocztowe Poczta Leśnica Opolska, ul. Szpitalna 4

Leśnica - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Leśnicy)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Strzelcach Opolskich (podlega pod: ZUS Oddział w Opolu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. K. Miarki 2 a
47-100 Strzelce Opolskie
Urząd Miejski w Leśnicy
(77) 461-52-81
(77) 461-53-42
ul. 1 Maja 9
47-150 Leśnica

Leśnica - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Leśnica jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 2 561, z czego 52,5% stanowią kobiety, a 47,5% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców zmalała o 13,7%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,8 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa opolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Leśnicy zawarli w 2022 roku 7 małżeństw, co odpowiada 2,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  26,0% mieszkańców Leśnicy jest stanu wolnego, 57,2% żyje w małżeństwie, 5,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,9% to wdowy/wdowcy.

  Leśnica ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -27. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -10,51 na 1000 mieszkańców Leśnicy. W 2022 roku urodziło się 13 dzieci, w tym 38,5% dziewczynek i 61,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 360 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,67 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz porównywalny do współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 42,1% zgonów w Leśnicy spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 19,6% zgonów w Leśnicy były nowotwory, a 4,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Leśnicy przypada 15.58 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa opolskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 31 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 31 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Leśnicy 0. W tym samym roku 2 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 8 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -6.

  60,5% mieszkańców Leśnicy jest w wieku produkcyjnym, 19,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,5% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Leśnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 561 Liczba mieszkańców
 • 1 345 Kobiety
 • 1 216 Mężczyźni
 • 52,5%
  47,5%
 • 111 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 111 kobiet)
 • 90 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 90 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Leśnicy w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Leśnicy w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Leśnicy w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Leśnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,8 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  41,8 lat
  Opolskie
  43,3 lat
  Cała Polska
  42,1 lat
 • 43,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,0 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Leśnica, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Leśnicy
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Leśnica,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Leśnica,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Leśnica,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 26,0% Kawalerowie/Panny
 • Leśnica
  26,1%
  woj. opolskie
  27,8%
  Cała Polska
  29,1%
 • 21,6% Kobiety
  (Panny)
 • 30,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,2% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  57,3%
  Województwo
  54,6%
  Cała Polska
  54,0%
 • 56,1% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,9% Wdowcy/Wdowy
 • Leśnica
  8,9%
  Województwo
  8,8%
  Polska
  8,5%
 • 14,4% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Leśnica
  6,0%
  Opolskie
  7,5%
  Cała Polska
  7,6%
 • 6,3% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 1,7% Nieustalone
 • Tutaj
  1,8%
  Opolskie
  1,3%
  Cały kraj
  0,7%
 • 1,5% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,9% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Leśnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Leśnicy w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  2,7
  Województwo
  3,7
  Polska
  4,1
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Leśnica
  1,4
  Opolskie
  1,5
  Polska
  1,6
 • 7 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Leśnicy w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Leśnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -27 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -11 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -16 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -10,51 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -10,5
  woj. opolskie
  -5,2
  Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Leśnicy w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Leśnicy w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Leśnicy w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Leśnicy w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 13 Urodzenia żywe
 • 5 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 8 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 38,5%
  61,5%
 • 5,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  5,1
  Województwo
  7,2
  Kraj
  8,1
 • 35,9 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Leśnica
  35,9
  Województwo
  32,0
  Kraj
  35,1
 • 6 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6
 • 49 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 49
 • 105 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 105
 • 61 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 61
 • 35 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 35
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 360 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 238 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 463 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 360 g
  woj. opolskie
  3 355 g
  Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 7 Waga 4500g - 4999g
 • 7
 • 49 Waga 4000g - 4499g
 • 49
 • 192 Waga 3500g - 3999g
 • 192
 • 207 Waga 3000g - 3499g
 • 207
 • 86 Waga 2500g - 2999g
 • 86
 • 27 Waga 2000g - 2499g
 • 27
 • 10 Waga 1500g - 1999g
 • 10
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1,32 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,32
  woj. opolskie
  1,20
  Cały kraj
  1,26
 • 0,61 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,61
  woj. opolskie
  0,57
  Kraj
  0,61
 • 0,67 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,67
  woj. opolskie
  0,58
  Cała Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Leśnicy w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 40 Zgony
 • 16 Kobiety
  (Zgony)
 • 24 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 40,0%
  60,0%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 15,6 Zgony na 1000 ludności
 • Leśnica
  15,6
  Opolskie
  12,4
  Cała Polska
  11,9
 • 149,1 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Leśnica
  149,1
  Województwo
  173,0
  Kraj
  147,0
 • 0,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  0,0
  Opolskie
  2,4
  Polska
  3,8
 • 3,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Leśnica
  3,0
  woj. opolskie
  3,3
  Cała Polska
  3,1
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Opolskie
  1,1
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie strzeleckim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 42,1% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  42,1%
  woj. opolskie
  36,7%
  Kraj
  34,8%
 • 19,6% Zgony spowodowane nowotworami
 • Leśnica
  19,6%
  Opolskie
  20,4%
  Polska
  19,6%
 • 4,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  4,9%
  woj. opolskie
  4,8%
  Cała Polska
  5,4%
 • 113 Zgony spowodowane COVID-19
 • 26,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. opolskie
  26,5
  Kraj
  13,3
 • 79,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Opolskie
  79,0
  Cały kraj
  74,4
 • 242,2 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Leśnica
  242,2
  Opolskie
  282,4
  Kraj
  268,1
 • 254,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. opolskie
  254,5
  Polska
  246,5
 • 520,5 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 541,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 498,9 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Leśnica
  520,5
  Województwo
  508,0
  Cały kraj
  475,8
 • 72,3 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 34,1 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 109,5 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  72,3
  Opolskie
  75,7
  Cała Polska
  70,6
 • 21,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  21,6
  Województwo
  37,4
  Kraj
  32,6
 • 5,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Leśnica
  5,4
  woj. opolskie
  8,9
  Kraj
  6,9
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Leśnica
  0,5%
  woj. opolskie
  0,7%
  Polska
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 31 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 13 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 18 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 31 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 19 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 12 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 8 Wymeldowania za granicę
 • 4 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 4 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -6 Saldo migracji
 • -9 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 3 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 0 Saldo migracji wewnętrznych
 • -6 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 6 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -6 Saldo migracji zagranicznych
 • -3 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -3 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Leśnicy w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Leśnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 14,4% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,9% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,6% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,5% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 72,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,9% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,5% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,0% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Leśnica, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Leśnica - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Leśnicy oddano do użytku 4 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,56 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Leśnicy to 851 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 332 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Leśnicy to 6,00 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa opolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Leśnicy to 149,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa opolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,29% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,17% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 95,99% mieszkań posiada łazienkę, 79,36% korzysta z centralnego ogrzewania, a 1,77% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu strzeleckiego.

  Powiat strzelecki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Leśnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 851 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 332,30 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  332,30
  woj. opolskie
  388,00
  Kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 96,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  96,60 m2
  Województwo
  82,00 m2
  Kraj
  75,30 m2
 • 32,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Leśnica
  32,10 m2
  woj. opolskie
  31,80 m2
  Kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,71 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,71
  woj. opolskie
  4,18
  Cała Polska
  3,83
 • 3,01 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  3,01
  Opolskie
  2,58
  Cały kraj
  2,42
 • 0,64 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,64
  Opolskie
  0,62
  Cała Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Leśnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 4 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 1,56 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  1,56
  woj. opolskie
  3,50
  Kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 24 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 6,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  6,00
  Województwo
  4,34
  Polska
  3,89
 • 9,37 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  9,37
  Województwo
  15,18
  Cała Polska
  24,56
 • 596 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 149,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  149,0 m2
  Województwo
  106,0 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 0,23 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,23 m2
  Województwo
  0,37 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Leśnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 99,29% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Leśnica
  99,29%
  Opolskie
  98,42%
  Polska
  97,71%
 • 97,17% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  97,17%
  Opolskie
  97,47%
  Cały kraj
  95,10%
 • 95,99% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  95,99%
  Województwo
  95,90%
  Cała Polska
  93,66%
 • 79,36% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  79,36%
  woj. opolskie
  84,92%
  Kraj
  85,62%
 • 1,77% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  1,77%
  Opolskie
  50,38%
  Polska
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Leśnica - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Leśnicy na 1000 mieszkańców pracuje 348osób . Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w Leśnicy wynosiło w 2022 roku 4,5% (4,5% wśród kobiet i 4,5% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Leśnicy wynosiło 6 081,35 PLN, co odpowiada 90.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Leśnicy 15 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 70 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 55.

  10,8% aktywnych zawodowo mieszkańców Leśnicy pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 45,0% w przemyśle i budownictwie, a 17,2% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Leśnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 348 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  348,0
  woj. opolskie
  368,0
  Cała Polska
  402,0
 • 4,5% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 4,5% Kobiety
 • 4,5% Mężczyźni
 • Leśnica
  4,5%
  Województwo
  6,1%
  Cały kraj
  5,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Leśnicy w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Leśnicy w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Leśnicy w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Leśnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 6 081 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Leśnica
  6 081 PLN
  Opolskie
  6 134 PLN
  Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Leśnicy w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Leśnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 15 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 70 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 55 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 4,67 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Leśnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 10,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 9,7% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 11,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 45,0% Przemysł i budownictwo
 • 32,7% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 56,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 17,2% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 16,2% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 18,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,9% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,8% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 25,2% Pozostałe
 • 38,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 12,3% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Leśnicy w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 19,0% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 19,4% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,7% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,5% W wieku produkcyjnym
 • 53,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,5% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,2% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,0% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Leśnica, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 65,3 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  65,3
  Opolskie
  66,0
  Cała Polska
  69,0
 • 33,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  33,8
  Województwo
  39,3
  Polska
  38,2
 • 107,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Leśnica
  107,5
  Województwo
  147,3
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 56,6% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 58,1% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 55,4% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 43,4% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 41,9% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 44,6% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Leśnica - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Leśnicy w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 207 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 134 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 16 nowych podmiotów, a 6 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (19) podmiotów zarejestrowano w roku 2011, a najmniej (5) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (16) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (2) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Leśnicy najwięcej (13) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (192) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,9% (4) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 15,0% (31) podmiotów, a 83,1% (172) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Leśnicy najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (23.1%) oraz Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (12.7%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 207 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 4 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 31 Przemysł i budownictwo
 • 172 Pozostała działalność
 • 16 Podmioty nowo zarejestrowane w Leśnicy w 2022 roku
 • 6 Podmioty wyrejestrowane w Leśnicy w 2022 roku
 • 134 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 192 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 192
 • 12 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 12
 • 3 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 3
 • 207 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 207
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 14 Spółki handlowe ogółem
 • 14
 • 2  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 13  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 13
 • 2    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 10 Spółki cywilne ogółem
 • 10
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 134 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 31 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 31
 • 17 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 17
 • 16 Budownictwo
 • 16
 • 15 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 15
 • 13 Pozostała działalność
 • 13
 • 10 Transport i gospodarka magazynowa
 • 10
 • 10 Przetwórstwo przemysłowe
 • 10
 • 5 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 5
 • 4 Edukacja
 • 4
 • 4 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 4
 • 3 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 3
 • 3 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 3
 • 2 Informacja i komunikacja
 • 2
 • 1 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Leśnica - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Leśnicy stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 35 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 13,54 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Leśnicy wynosi 65,90% i jest nieznacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa opolskiego oraz mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Leśnicy najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 8,56 (wykrywalność 61%) oraz przeciwko mieniu - 7,07 (wykrywalność 44%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,07 (99%), o charakterze gospodarczym - 2,03 (37%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,18 (76%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Leśnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Leśnicy.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Leśnica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 35 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 35
 • 22 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 22
 • 5 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 5
 • 5 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 5
 • 0 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 0
 • 18 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 18
 • 13,54 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  13,54
  woj. opolskie
  17,34
  Cały kraj
  22,81
 • 8,56 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  8,56
  woj. opolskie
  10,21
  Kraj
  12,98
 • 2,03 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,03
  Województwo
  4,50
  Cała Polska
  6,99
 • 2,07 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,07
  Województwo
  1,77
  Kraj
  1,82
 • 0,18 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,18
  Opolskie
  0,36
  Kraj
  0,35
 • 7,07 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  7,07
  Województwo
  9,23
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Leśnica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 66% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Leśnica
  66%
  Opolskie
  69%
  Cały kraj
  71%
 • 62% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  62%
  Województwo
  65%
  Polska
  63%
 • 37% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  37%
  Województwo
  60%
  Cały kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  Województwo
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  77%
  Województwo
  87%
  Cała Polska
  88%
 • 44% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  44%
  Opolskie
  50%
  Polska
  51%

Leśnica - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Leśnicy wyniosła w 2022 roku 45,9 mln złotych, co daje 6,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 16.6% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Leśnicy - 29% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (13.3%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (12.5%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 7,1 mln złotych, czyli 15,5% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Leśnicy wyniosła w 2022 roku 46,1 mln złotych, co daje 6,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 13% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (39.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (26%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (12.7%). W budżecie Leśnicy wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,3 tys złotych na mieszkańca (21,3%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 14,7 złotych na mieszkańca (0,2%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 16,8%.
 • Wydatki budżetu w Leśnicy według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Leśnicy według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Leśnica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Leśnicy według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  21,4 mln

  2,7 tys(100%)

  26,1 mln

  3,3 tys(100%)

  27,6 mln

  3,5 tys(100%)

  33,3 mln

  4,3 tys(100%)

  41,5 mln

  5,5 tys(100%)

  33,8 mln

  4,4 tys(100%)

  39,7 mln

  5,2 tys(100%)

  45,9 mln

  6,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  9,9 mln

  3,7 tys(46.4%)

  10,1 mln

  3,8 tys(38.9%)

  10,3 mln

  3,9 tys(37.4%)

  10,6 mln

  4,1 tys(31.8%)

  12,7 mln

  5,0 tys(30.5%)

  11,0 mln

  4,3 tys(32.6%)

  12,8 mln

  5,0 tys(32.4%)

  13,3 mln

  5,2 tys(29%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,1 mln

  2,4 tys(13.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,1 mln

  1,2 tys(14.4%)

  3,2 mln

  1,2 tys(12.3%)

  3,7 mln

  1,4 tys(13.5%)

  3,9 mln

  1,5 tys(11.9%)

  4,0 mln

  1,6 tys(9.8%)

  4,2 mln

  1,6 tys(12.3%)

  5,1 mln

  2,0 tys(12.9%)

  5,7 mln

  2,2 tys(12.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,5 mln

  559(7%)

  1,1 mln

  428(4.4%)

  1,3 mln

  481(4.6%)

  2,0 mln

  784(6.1%)

  871,0 tys

  341(2.1%)

  2,3 mln

  885(6.7%)

  2,6 mln

  1,0 tys(6.6%)

  4,8 mln

  1,9 tys(10.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  982,7 tys

  369(4.6%)

  823,9 tys

  307(3.2%)

  850,2 tys

  319(3.1%)

  4,5 mln

  1,7 tys(13.5%)

  9,1 mln

  3,6 tys(21.9%)

  1,5 mln

  574(4.4%)

  3,5 mln

  1,4 tys(8.7%)

  2,4 mln

  950(5.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  881,7 tys

  331(4.1%)

  1,2 mln

  458(4.7%)

  1,6 mln

  602(5.8%)

  1,5 mln

  575(4.5%)

  3,1 mln

  1,2 tys(7.6%)

  1,2 mln

  482(3.7%)

  1,6 mln

  629(4%)

  2,2 mln

  852(4.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,4 mln

  885(11%)

  5,5 mln

  2,0 tys(21.1%)

  1,2 mln

  446(4.3%)

  1,3 mln

  511(4%)

  1,6 mln

  622(3.8%)

  1,6 mln

  607(4.6%)

  1,5 mln

  590(3.8%)

  1,9 mln

  730(4.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  537,0 tys

  202(2.5%)

  644,0 tys

  240(2.5%)

  695,2 tys

  261(2.5%)

  820,2 tys

  317(2.5%)

  434,1 tys

  170(1%)

  701,5 tys

  274(2.1%)

  888,0 tys

  349(2.2%)

  1,5 mln

  597(3.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  801,9 tys

  301(3.7%)

  608,7 tys

  227(2.3%)

  593,9 tys

  223(2.2%)

  577,2 tys

  223(1.7%)

  694,1 tys

  272(1.7%)

  712,7 tys

  278(2.1%)

  686,8 tys

  270(1.7%)

  760,7 tys

  297(1.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  381,6 tys

  143(1.8%)

  381,4 tys

  142(1.5%)

  1,1 mln

  394(3.8%)

  977,2 tys

  378(2.9%)

  628,3 tys

  246(1.5%)

  502,4 tys

  196(1.5%)

  494,2 tys

  194(1.2%)

  739,6 tys

  289(1.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  398,2 tys

  149(1.9%)

  1,3 mln

  501(5.2%)

  124,9 tys

  46,8(0.5%)

  189,1 tys

  73,2(0.6%)

  158,6 tys

  62,1(0.4%)

  145,5 tys

  56,7(0.4%)

  448,0 tys

  176(1.1%)

  347,7 tys

  136(0.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  117,8 tys

  44,2(0.6%)

  106,9 tys

  39,8(0.4%)

  109,7 tys

  41,1(0.4%)

  109,6 tys

  42,4(0.3%)

  127,8 tys

  50,0(0.3%)

  108,0 tys

  42,1(0.3%)

  271,3 tys

  107(0.7%)

  309,3 tys

  121(0.7%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  300,8 tys

  112(1.2%)

  45,0 tys

  16,9(0.2%)

  13,1 tys

  5,1(0%)

  20,5 tys

  8,0(0%)

  12,3 tys

  4,8(0%)

  51,0 tys

  20,0(0.1%)

  274,3 tys

  107(0.6%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  54,0 tys

  20,3(0.3%)

  56,0 tys

  20,8(0.2%)

  51,2 tys

  19,2(0.2%)

  55,0 tys

  21,3(0.2%)

  61,4 tys

  24,0(0.1%)

  65,1 tys

  25,4(0.2%)

  70,0 tys

  27,5(0.2%)

  74,7 tys

  29,2(0.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  25,8 tys

  9,7(0.1%)

  15,2 tys

  5,7(0.1%)

  4,6 tys

  1,7(0%)

  941

  0,4(0%)

  13,8 tys

  5,4(0%)

  50,8 tys

  19,8(0.2%)

  18,5 tys

  7,3(0%)

  42,8 tys

  16,7(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  246,3 tys

  92,4(1.2%)

  229,1 tys

  85,3(0.9%)

  226,4 tys

  84,8(0.8%)

  245,8 tys

  95,1(0.7%)

  251,3 tys

  98,4(0.6%)

  227,6 tys

  88,8(0.7%)

  223,1 tys

  87,6(0.6%)

  33,9 tys

  13,2(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  20,8 tys

  7,8(0.1%)

  63,7 tys

  23,7(0.2%)

  22,0 tys

  8,2(0.1%)

  58,3 tys

  22,6(0.2%)

  24,9 tys

  9,8(0.1%)

  16,2 tys

  6,3(0%)

  57,9 tys

  22,7(0.1%)

  20,7 tys

  8,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  2,3 tys

  0,9(0%)

  1,6 tys

  0,6(0%)

  800

  0,3(0%)

  1,8 tys

  0,7(0%)

  500

  0,2(0%)

  3,4 tys

  1,3(0%)

  500

  0,2(0%)

  11,0 tys

  4,3(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  70,1 tys

  26,3(0.3%)

  9,2 tys

  3,4(0%)

  1,6 tys

  0,6(0%)

  68,2 tys

  26,4(0.2%)

  74,3 tys

  29,1(0.2%)

  60,5 tys

  23,6(0.2%)

  1,6 tys

  0,6(0%)

  1,6 tys

  0,6(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  255,3 tys

  95,1(1%)

  4,0 tys

  1,5(0%)

  292,0 tys

  113(0.9%)

  68,6 tys

  26,9(0.2%)

  21,0 tys

  8,2(0.1%)

  12,3 tys

  4,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  20,0 tys

  7,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  ----
  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Leśnicy według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Leśnicy według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Leśnica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Leśnicy według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  23,6 mln

  3,0 tys(100%)

  26,8 mln

  3,4 tys(100%)

  29,2 mln

  3,7 tys(100%)

  30,6 mln

  4,0 tys(100%)

  33,3 mln

  4,4 tys(100%)

  42,6 mln

  5,6 tys(100%)

  41,2 mln

  5,4 tys(100%)

  46,1 mln

  6,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  9,7 mln

  3,6 tys(40.9%)

  10,2 mln

  3,8 tys(38.1%)

  12,0 mln

  4,5 tys(41%)

  11,7 mln

  4,5 tys(38.2%)

  13,0 mln

  5,1 tys(39%)

  14,1 mln

  5,5 tys(33.2%)

  15,0 mln

  5,9 tys(36.4%)

  18,1 mln

  7,0 tys(39.2%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  8,6 mln

  3,2 tys(36.4%)

  9,5 mln

  3,5 tys(35.5%)

  8,9 mln

  3,3 tys(30.5%)

  10,1 mln

  3,9 tys(33.2%)

  10,1 mln

  3,9 tys(30.2%)

  11,2 mln

  4,4 tys(26.3%)

  13,1 mln

  5,1 tys(31.8%)

  12,0 mln

  4,7 tys(26%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  17,5 tys

  6,6(0.1%)

  22,0 tys

  8,2(0.1%)

  6,8 tys

  2,6(0%)

  4,9 tys

  1,9(0%)

  5,0 tys

  1,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,9 tys

  0,7(0%)

  5,8 mln

  2,3 tys(12.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  134,3 tys

  50,4(0.6%)

  132,2 tys

  49,2(0.5%)

  129,1 tys

  48,4(0.4%)

  109,6 tys

  42,4(0.4%)

  122,6 tys

  48,0(0.4%)

  265,0 tys

  103(0.6%)

  139,3 tys

  54,7(0.3%)

  1,1 mln

  426(2.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,4 mln

  542(6.1%)

  4,6 mln

  1,7 tys(17%)

  267,7 tys

  100(0.9%)

  287,0 tys

  111(0.9%)

  285,6 tys

  112(0.9%)

  323,3 tys

  126(0.8%)

  334,5 tys

  131(0.8%)

  907,3 tys

  354(2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  579,3 tys

  217(2.4%)

  745,1 tys

  278(2.8%)

  1,1 mln

  418(3.8%)

  892,5 tys

  345(2.9%)

  493,2 tys

  193(1.5%)

  1,3 mln

  508(3.1%)

  960,4 tys

  377(2.3%)

  853,2 tys

  333(1.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  631,5 tys

  237(2.7%)

  513,2 tys

  191(1.9%)

  503,9 tys

  189(1.7%)

  495,7 tys

  192(1.6%)

  613,0 tys

  240(1.8%)

  635,5 tys

  248(1.5%)

  796,9 tys

  313(1.9%)

  715,9 tys

  280(1.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,1 mln

  412(4.6%)

  66,5 tys

  24,8(0.2%)

  55,9 tys

  21,0(0.2%)

  46,0 tys

  17,8(0.2%)

  835,6 tys

  327(2.5%)

  4,3 mln

  1,7 tys(10.1%)

  44,5 tys

  17,5(0.1%)

  561,7 tys

  219(1.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  341,8 tys

  128(1.4%)

  358,5 tys

  134(1.3%)

  216,1 tys

  81,0(0.7%)

  481,3 tys

  186(1.6%)

  360,5 tys

  141(1.1%)

  477,1 tys

  186(1.1%)

  537,7 tys

  211(1.3%)

  486,1 tys

  190(1.1%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,0 tys

  3,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  276,5 tys

  108(0.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  463,1 tys

  174(2%)

  228,8 tys

  85,2(0.9%)

  336,8 tys

  126(1.2%)

  369,8 tys

  143(1.2%)

  3,0 tys

  1,2(0%)

  812

  0,3(0%)

  57,8 tys

  22,7(0.1%)

  32,0 tys

  12,5(0.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  180

  0,1(0%)

  180

  0,1(0%)

  370

  0,1(0%)

  0,5

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,0 mln

  394(2.4%)

  26,4 tys

  10,3(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  6,8 tys

  2,6(0%)

  20,9 tys

  7,8(0.1%)

  86,1 tys

  32,3(0.3%)

  14,2 tys

  5,5(0%)

  16,8 tys

  6,6(0.1%)

  11,1 tys

  4,3(0%)

  11,1 tys

  4,4(0%)

  21,4 tys

  8,3(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  18,9 tys

  7,4(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  22,0 tys

  8,3(0.1%)

  10,6 tys

  4,0(0%)

  8,6 tys

  3,2(0%)

  7,9 tys

  3,0(0%)

  12,1 tys

  4,7(0%)

  9,7 tys

  3,8(0%)

  11,3 tys

  4,4(0%)

  9,3 tys

  3,6(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  2,3 tys

  0,9(0%)

  400

  0,1(0%)

  2,0 tys

  0,7(0%)

  1,1 tys

  0,4(0%)

  1,2 tys

  0,5(0%)

  3,4 tys

  1,3(0%)

  500

  0,2(0%)

  8,0 tys

  3,1(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  4,0 tys

  1,5(0%)

  4,8 tys

  1,8(0%)

  4,0 tys

  1,5(0%)

  4,0 tys

  1,5(0%)

  6,0 tys

  2,3(0%)

  6,0 tys

  2,3(0%)

  6,0 tys

  2,4(0%)

  6,0 tys

  2,3(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  500,0 tys

  188(2.1%)

  3,2 tys

  1,2(0%)

  5,0 tys

  1,9(0%)

  1,1 tys

  0,4(0%)

  3,3 tys

  1,3(0%)

  437,0 tys

  170(1%)

  27,4 tys

  10,7(0.1%)

  1,8 tys

  0,7(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  70,1 tys

  26,3(0.3%)

  9,2 tys

  3,4(0%)

  1,6 tys

  0,6(0%)

  68,2 tys

  26,4(0.2%)

  74,3 tys

  29,1(0.2%)

  60,5 tys

  23,6(0.1%)

  1,6 tys

  0,6(0%)

  1,6 tys

  0,6(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  797

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  50,0 tys

  18,8(0.2%)

  413,2 tys

  154(1.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  329

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,4 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Leśnica - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 593 mieszkańców Leśnicy jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 298 kobiet oraz 295 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 17,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,4% wykształcenie policealne, 8,6% średnie ogólnokształcące, a 20,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 31,5% mieszkańców Leśnicy, gimnazjalnym 2,9%, natomiast 13,7% podstawowym ukończonym. 2,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa opolskiego mieszkańcy Leśnicy mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Leśnicy największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (24,0%) oraz wyższe (20,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (39,6%) oraz średnie zawodowe (22,3%).

  W roku 2021 w Leśnicy mieściło się 1 przedszkole, w którym do 12 oddziałów uczęszczało 134 dzieci (61 dziewczynek oraz 73 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Leśnicy mieściło się 1 przedszkole, w którym do 6 oddziałów uczęszczało 98 dzieci (42 dziewczynki oraz 56 chłopców). Dostępnych było 158 miejsc.

  15,3% mieszkańców Leśnicy w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (10,9% wśród dziewczynek i 19,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 232 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,39 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 3 szkoły podstawowe, w których w 27 oddziałach uczyło się 362 uczniów (192 kobiety oraz 170 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Leśnicy placówkę miały 2 szkoły podstawowe, w których w 13 oddziałach uczyło się 256 uczniów (130 kobiet oraz 126 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,7% ludności (31,5% wśród dziewczynek i 21,9% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 13,4 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 167,59.

  W Leśnicy znajdują się 2 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 8 oddziałach uczyło się 53 uczniów (37 kobiet oraz 16 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 19,6% mieszkańców (18,9% wśród dziewczyn i 20,3% wśród chłopaków). 6,6 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 21,2% mieszkańców Leśnicy w wieku potencjalnej nauki (19,2% kobiet i 23,3% mężczyzn).

 • 17,4% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  17,4%
  Opolskie
  21,2%
  Cały kraj
  25,2%
 • 20,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 13,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 31,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • Leśnica
  31,5%
  woj. opolskie
  34,9%
  Cały kraj
  35,2%
 • 32,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 29,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,4% Wykształcenie policealne
 • Leśnica
  2,4%
  woj. opolskie
  3,1%
  Cała Polska
  3,3%
 • 3,5% Kobiety
  (policealne)
 • 1,1% Mężczyźni
  (policealne)
 • 8,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  8,6%
  woj. opolskie
  10,9%
  Kraj
  11,9%
 • 10,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 6,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Leśnica
  20,5%
  Opolskie
  20,9%
  Kraj
  20,0%
 • 18,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,3% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 31,5% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Leśnica
  31,5%
  Województwo
  25,7%
  Polska
  21,2%
 • 24,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 39,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • Leśnica
  2,9%
  Województwo
  2,9%
  Polska
  3,0%
 • 2,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 13,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Leśnica
  13,7%
  Województwo
  12,3%
  Kraj
  12,3%
 • 17,0% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 10,2% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  2,9%
  Województwo
  3,0%
  Cała Polska
  3,1%
 • 2,8% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Leśnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1232 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  1 232,0
  Opolskie
  907,0
  Cały kraj
  883,0
 • 0,39 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Leśnica
  0,39
  Opolskie
  0,79
  Polska
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 12 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 168 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Leśnica) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 134 Dzieci
 • 61 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 73 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 45,5%
  54,5%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 20 3 lata
 • 20
 • 33 4 lata
 • 33
 • 32 5 lata
 • 32
 • 49 6 lat
 • 49
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 11 3 lata
 • 11
 • 14 4 lata
 • 14
 • 14 5 lata
 • 14
 • 22 6 lat
 • 22
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 9 3 lata
 • 9
 • 19 4 lata
 • 19
 • 18 5 lata
 • 18
 • 27 6 lat
 • 27
 •  
 • 8,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 8,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Leśnicy(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Leśnicy aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczne Przedszkole im. Braci Grimm
  Publiczne
  77 461-53-33
  77 461-53-33
  ul. 1Maja 34
  47-150 Leśnica
  712515
 • Szkoły podstawowe w Leśnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Leśnica) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 17 Oddziały
 • 339 Uczniowie
 • 181 Kobiety
  (uczniowie)
 • 158 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 53,4%
  46,6%
 • 44 Uczniowie w 1 klasie
 • 29 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 15 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 42 Absolwenci
 • 26 Kobiety
  (absolwenci)
 • 16 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 10 Oddziały
 • 23 Uczniowie
 • 11 Kobiety
  (uczniowie)
 • 12 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,8%
  52,2%
 • 17 Absolwenci
 • 15 Kobiety
  (absolwenci)
 • 2 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 13,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  13,4
  Opolskie
  15,7
  Polska
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 13,4 Szkoły podstawowe ogółem
 • 13,4
 • 13,4 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 13,4
 • 19,9 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 19,9
 • 2,3 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 2,3
 •  
 • 24,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 23,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 6,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 167,59 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Leśnica
  167,59
  Województwo
  94,73
  Kraj
  95,71
 • 160,65 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Leśnica
  160,65
  woj. opolskie
  93,56
  Polska
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Leśnica) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Leśnica) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Leśnicy(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Leśnicy aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa (im. Obrońców Góry Chełmskiej)
  Publiczna
  77 461-53-30
  77 461-53-30
  ul. Zdzieszowicka 23
  47-150 Leśnica
  1325626
  Szkoła Podstawowa Specjalna nr 1 dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w Leśnicy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Konopnickiej
  Publiczna
  77 461-52-16
  77 461-52-16
  ul. Kozielska 20
  47-150 Leśnica
  310-
 • Szkoły ponadpodstawowe w Leśnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Leśnica) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • 2Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 8 Oddziały
 • 53 Uczniowie
 • 37 Kobiety
  (uczniowie)
 • 16 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 69,8%
  30,2%
 • 18 Uczniowie w 1 klasie
 • 16 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 2 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 6,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Leśnica
  6,6
  woj. opolskie
  18,1
  Polska
  19,6
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Leśnicy(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Leśnicy aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Leśnicy
  Publiczna
  77 461-53-77
  ul. Nad Wodą 15
  47-150 Leśnica
  -11517
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 1 dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w Leśnicy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. M. Konopnickie
  Publiczna
  77 161-52-16
  77 461-52-16
  ul. Kozielska 20
  47-150 Leśnica
  556-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 2 dla uczniów niedostosowanych społecznie w Leśnicy w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Leśnicy
  Publiczna
  77 461-52-16
  77 461-52-16
  ul. Kozielska 20
  47-150 Leśnica
  229-
  Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Leśnicy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Konopnickiej w Leśnicy
  Publiczna
  77 461-52-16
  77 461-52-16
  ul. Kozielska 20
  47-150 Leśnica
  19-
 • Edukacyjne grupy wieku w Leśnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • 15,3% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 10,9% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 19,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,7% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 31,5% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 21,9% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 17,2% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 19,5% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,0% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 19,6% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 18,9% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 20,3% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 21,2% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 19,2% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 23,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Leśnica, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Leśnica, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Leśnica, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Leśnica - Zabytki i atrakcje(atrakcje, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Kultura i rekreacja w Leśnicy
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Leśnicy: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 37 (uczestnicy: 2 650)
  • wystawy: 1 (uczestnicy: 50)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 7 (uczestnicy: 360)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 7 (uczestnicy: 390)
  • konkursy: 3 (uczestnicy: 167)
  • pokazy teatralne: 4 (uczestnicy: 143)
  • warsztaty: 7 (uczestnicy: 320)
  • inne: 8 (uczestnicy: 1 220)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 3 (członkowie: 25)
  • muzyczne: 2 (członkowie: 15)
  • inne: 1 (członkowie: 10)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 6 (absolwenci: 105)
  • tańca: 6 (absolwenci: 105)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • ceramiczne: 1
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 10 (członkowie: 123)
  • teatralne: 1 (członkowie: 7)
  • taneczne: 8 (członkowie: 105)
  • inne: 1 (członkowie: 11)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Leśnicy działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 21 358 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 22 254 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 3
  • dostępne dla czytelników: 1
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  Według danych z 2016 w Leśnicy działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 124 członków. Zarejestrowano 127 ćwiczących (mężczyźni: 118, kobiety: 9, chłopcy do lat 18: 83, dziewczęta do lat 18: 4). Aktywne były 3 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (2), instruktora sportowego (2) oraz inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Leśnicy w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Leśnicy
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Leśnicy znajduje się 29 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Leśnicy
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Miasto (data nieznana)dnia 1957-09-12, wykaz dokumentów: 155/57 z 1957-09-12
  • Młyn z XIX w. (ul. Porębska 6)dnia 1965-01-28, wykaz dokumentów: 972/65 z 1965-01-28
  • Kościół z 1717 r.dnia 1966-02-10, wykaz dokumentów: 1135/66 z 1966-02-10
  • Kościół z przełomu XVI/XVII w.dnia 1966-02-10, wykaz dokumentów: 1136/66 z 1966-02-10
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Plac Narutowicza 4)dnia 1967-06-01, wykaz dokumentów: 1880/67 z 1967-06-01
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Plac Narutowicza 7)dnia 1967-06-01, wykaz dokumentów: 1881/67 z 1967-06-01
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Plac Narutowicza 8)dnia 1967-06-02, wykaz dokumentów: 1882/67 z 1967-06-02
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Plac Narutowicza 12)dnia 1967-06-02, wykaz dokumentów: 1883/67 z 1967-06-02
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Plac Narutowicza 22)dnia 1967-06-02, wykaz dokumentów: 1884/67 z 1967-06-02
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Plac Narutowicza 23)dnia 1967-06-02, wykaz dokumentów: 1885/67 z 1967-06-02
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Plac Narutowicza 24)dnia 1967-10-11, wykaz dokumentów: 1887/67 z 1967-10-11
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Plac Narutowicza 25)dnia 1967-10-11, wykaz dokumentów: 1888/67 z 1967-10-11
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Bolesława Chrobrego 11)dnia 1967-10-12, wykaz dokumentów: 1889/67 z 1967-10-12
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Bolesława Chrobrego 17)dnia 1967-10-12, wykaz dokumentów: 1891/67 z 1967-10-12
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XIX w. (ul. Ligonia 2)dnia 1967-10-12, wykaz dokumentów: 1892/67 z 1967-10-12
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Ludowa 1)dnia 1967-10-12, wykaz dokumentów: 1893/67 z 1967-10-12
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Ludowa 3)dnia 1967-10-12, wykaz dokumentów: 1894/67 z 1967-10-12
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Ludowa 5)dnia 1967-10-12, wykaz dokumentów: 1895/67 z 1967-10-12
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Ludowa 7)dnia 1967-10-12, wykaz dokumentów: 1896/67 z 1967-10-12
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Ludowa 9)dnia 1967-10-12, wykaz dokumentów: 1897/67 z 1967-10-12
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Młyńska 2)dnia 1967-10-12, wykaz dokumentów: 1898/67 z 1967-10-12
  • Inny budynek mieszkalny z 1800 r. (ul. 1 Maja 3)dnia 1967-10-12, wykaz dokumentów: 1899/67 z 1967-10-12
  • Kaplica z 1700 - 1709dnia 1974-04-29, wykaz dokumentów: 2010/74 z 1974-04-29
  • Kaplica z 1700 - 1709dnia 1974-04-29, wykaz dokumentów: 2010/74 z 1974-04-29
  • Kaplica z 1700 - 1709dnia 1974-04-29, wykaz dokumentów: 2010/74 z 1974-04-29
  • Kaplica z 1700 - 1709dnia 1974-04-29, wykaz dokumentów: 2010/74 z 1974-04-29
  • Kaplica z 1700 - 1709dnia 1974-04-29, wykaz dokumentów: 2010/74 z 1974-04-29
  • Cmentarz powstania śląskie z 1921 r.dnia 1989-01-01, wykaz dokumentów: 204/89 z 1989-01-01
  • Dworzec z 1933 - 1936 (ul. Dworcowa 20)dnia 2009-02-11, wykaz dokumentów: 81/2009 z 2009-02-11
 • Formy ochrony przyrody w Leśnicy
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Leśnicy znajdują się 2 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Leśnicy
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Park Krajobrazowy Góra Św. AnnyData ustanowienia: 1988-05-26, Powierzchnia: 5051.0 ha, Powierzchnia otuliny: 6374 ha
  • Góra Świętej Anny - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2008-02-05, Powierzchnia: 5084.28 ha

Leśnica - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 6 wypadków drogowych w Leśnicy odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 5 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 234,3 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 39,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Leśnicy znajdowało się 12 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu strzeleckiego.

  Powiat strzelecki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Leśnicy
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 6 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 5 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 2 Lekko ranni
 • 3 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Leśnicy w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 234,28 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Leśnica
  234,3
  woj. opolskie
  949,1
  Kraj
  1 100,9
 • 39,05 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  39,0
  Opolskie
  120,1
  Kraj
  104,4
 • 195,24 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  195,2
  Opolskie
  1 107,3
  Cały kraj
  1 327,3
 • 16,67 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Leśnica
  16,7
  Opolskie
  12,7
  Cały kraj
  9,5
 • 83,33 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Leśnica
  83,3
  woj. opolskie
  116,7
  Cały kraj
  120,6
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 12 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 12 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Leśnicy w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 1 255,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  1 255,9 km
  woj. opolskie
  681,6 km
  Kraj
  624,0 km
 • 15,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Miasto
  15,9 km
  Opolskie
  6,8 km
  Kraj
  5,2 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Leśnica nie przechodzi żadna droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista takich dróg w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 40droga krajowa nr 40(granica (Czechy) - Głuchołazy - Wierzbiec - Łąka Prudnicka - Prudnik - Lubrza - Laskowice - Nowy Browiniec - Wierzch - Mochów - Głogówek - Stare Kotkowice - Biedrzychowice - Zwiastowice - Twardawa - Pokrzywnica - Większyce - Reńska Wieś - Kędzierzyn-Koźle - Ujazd - Łany - Niewiesze - Bycina - Pyskowice)
  • DW 408droga wojewódzka nr 408(Kędzierzyn-Koźle - Brzeźce - Stare Koźle - Bierawa - Ortowice - Kotlarnia - Goszyce - Sierakowice - Sośnicowice - Gliwice)
  • DW 409droga wojewódzka nr 409(Dębina - Moszna - Zielina - Kujawy - Strzeleczki - Dobra - Steblów - Krapkowice - Gogolin - Dąbrówka - Ligota Dolna - Niwki - Kalinów - Rożniątów - Strzelce Opolskie)
  • DW 410droga wojewódzka nr 410(Kędzierzyn-Koźle - Kobylice - Biadaczów - Brzeźce)
  • DW 418droga wojewódzka nr 418(Reńska Wieś - Kędzierzyn-Koźle)
  • DW 423droga wojewódzka nr 423(Opole - Przywory - Kąty Opolskie - Chorula - Malnia - Odrowąż - Gogolin - Krapkowice - Obrowiec - Krępna - Rozwadza - Zdzieszowice - Wielmierzowice - Januszkowice - Kędzierzyn-Koźle)
  • DW 426droga wojewódzka nr 426(Zawadzkie - Wierchlesie - Piotrówka - Jemielnica - Szczepanek - Strzelce Opolskie - Olszowa - Popice - Zalesie Śląskie - Kędzierzyn-Koźle)
  • DK 45droga krajowa nr 45(Zabełków - Roszków - Krzyżanowice - Tworków - Bieńkowice - Racibórz - Rudnik - Szonowice - Witosławice - Ciężkowice - Polska Cerkiew - Zakrzów - Długomiłowice - Reńska Wieś - Większyce - Komorno - Poborszów - Mechnica - Stradunia - Żużela - Żywocice - Krapkowice - Gwoździce - Dąbrówka Górna - Zimnice Wielkie - Zimnice Małe - Źlinice - Boguszyce - Chrzowice - Folwark - Opole - Zawada - Borek - Węgry - Osowiec Śląski - Jełowa - Bierdzany - Trzebiszyn - Kopalina - Jasienie - Kuniów - Kluczbork - Ligota Zamecka - Ligota Górna - Bogdańczowice - Biadacz - Dębina - Gorzów Śląski - Praszka - Kowale - Sołtysy - Wierzbie - Morzykobyła - Kadłub - Gaszyn - Wieluń - Wydrzyn - Czarnożyły - Emanuelina - Nietuszyna - Gwizdałki - Dobroszyny - Wola Rudlicka - Oleśnica - Złoczew)
  • a4autostrada a4(granica (Niemcy) - Jędrzychowice - Zgorzelec - Godzieszów - Bolesławiec - Krzyżowa - Krzywa - Chojnów - Lubiatów - Złotoryja - Legnica - Legnickie Pole - Mikołajowice - Wądroże Wielkie - Budziszów Wielki - Łagiewniki Średzkie - Jarosław - Kostomłoty - Kąty Wrocławskie - Pietrzykowice - Wrocław - Bielany Wrocławskie - Krajków - Brzezimierz - Owczary - Przylesie - Prądy - Dąbrówka Górna - Gogolin - Krapkowice - Olszowa - Nogowczyce - Łany - Kleszczów - Gliwice - Zabrze - Ruda Śląska - Chorzów - Katowice - Mysłowice - Jaworzno - Chrzanów - Trzebinia - Rudno - Balice - Kraków - Wieliczka - Szarów - Bochnia - Brzesko - Tarnów - Dębica - Ropczyce - Rzeszów - Nowa Wieś - Łańcut - Przeworsk - Jarosław - Radymno - Korczowa - granica (Ukraina))
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Leśnica nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 132Linia kolejowa nr 132: Bytom - Wrocław Główny [o znaczeniu państwowym] (Bytom - Bytom Bobrek - Zabrze Biskupice - Zabrze Mikulczyce - Pyskowice - Paczyna - Toszek - Ligota Toszecka - Kotulin - Błotnica Strzelecka - Strzelce Opolskie - Szymiszów - Kamień Śląski - Tarnów Opolski - Opole Groszowice - Opole Główne - Opole Zachodnie - Opole Zachodnie (stacja towarowa) - Chróścina Opolska - Dąbrowa Niemodlińska - Przecza - Lewin Brzeski - Łosiów - Brzeg - Lipki - Oława - Lizawice - Zębice Wrocławskie - Święta Katarzyna - Wrocław Brochów Osobowy - Wrocław Górnośląski - Wrocław Główny)
  • LK 136Linia kolejowa nr 136: Kędzierzyn Koźle - Opole Groszowice [o znaczeniu państwowym] (Kędzierzyn Koźle - Raszowa - Zdzieszowice - Jasiona - Gogolin - Górażdże - Przywory Opolskie - Opole Grotowice - Opole Groszowice)
  • LK 137Linia kolejowa nr 137: Katowice - Legnica [o znaczeniu państwowym] (Katowice - Katowice Załęże - Chorzów Batory - Świętochłowice - Ruda Chebzie - Ruda Śląska - Zabrze - Gliwice ZNTK - Gliwice - Gliwice Łabędy - Rzeczyce Śląskie - Taciszów - Rudziniec Gliwicki - Sławięcice - Kędzierzyn Blachownia Śląska - Kędzierzyn Koźle - Kędzierzyn Koźle Port - Kędzierzyn Koźle Przystanek - Kędzierzyn Koźle Zachodnie - Pokrzywnica - Twardawa - Głogówek - Racławice Śląskie - Dytmarów - Prudnik - Szybowice - Nowy Las - Nowy Świętów - Przełęk - Nysa - Radzikowice - Goświnowice - Wójcice - Otmuchów - Otmuchów Jezioro - Paczków - Doboszowice - Kamieniec Ząbkowicki - Ząbkowice Śląskie - Piława Górna - Dzierżoniów Śląski - Mościsko Dzierżoniowskie - Krzyżowa - Świdnica Kraszowice - Świdnica Miasto - Bolesławice Świdnickie - Jaworzyna Śląska - Stanowice - Strzegom - Goczałków - Rogoźnica - Jawor - Stary Jawor - Brachów - Przybyłowice - Nowa Wieś Legnicka - Legnica Piekary - Legnica)
  • LK 151Linia kolejowa nr 151: Kędzierzyn Koźle - Chałupki [o znaczeniu państwowym] (Kędzierzyn Koźle - Kędzierzyn Koźle Azoty - Bierawa - Dziergowice - Kuźnia Raciborska - Nędza - Racibórz Markowice - Racibórz - Tworków - Krzyżanowice - Roszków Raciborski - Rudyszwałd - Chałupki)
  • LK 199Linia kolejowa nr 199: Rudziniec Gliwicki - Kędzierzyn Koźle KKA [o znaczeniu państwowym] (Rudziniec Gliwicki - Sławięcice - Kędzierzyn Koźle)
  • LK 680Linia kolejowa nr 680: Kędzierzyn Koźle KKD - Kłodnica [o znaczeniu drugorzędnym] (Kędzierzyn Koźle)
  • LK 682Linia kolejowa nr 682: Nowa Wieś - Kędzierzyn Koźle KKB [o znaczeniu drugorzędnym] (Kędzierzyn Koźle)
  • LK 709Linia kolejowa nr 709: Kędzierzyn Koźle - Stare Koźle [o znaczeniu drugorzędnym] (Kędzierzyn Koźle)
  • LK 174Linia kolejowa nr 174: Kędzierzyn Koźle KKD - Kędzierzyn Koźle Port [o znaczenia miejscowym] (Kędzierzyn Koźle - Kędzierzyn Koźle Port)
  • LK 872Linia kolejowa nr 872: Nowa Wieś - Kędzierzyn Koźle KKC [o znaczenia miejscowym] (Kędzierzyn Koźle)
  • LK 891Linia kolejowa nr 891: Raszowa - Zdzieszowice [o znaczenia miejscowym] (Raszowa - Zdzieszowice)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Leśnicy istnieje 49 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 1 Maja

  ul. Biskupa Schaffrana

  ul. Boczna

  ul. Bolesława Chrobrego

  ul. Brzegowa

  ul. Dworcowa

  ul. Eichendorffa

  ul. Goreckiego

  ul. Górna

  ul. Góry Świętej Anny

  ul. Klasztorna

  ul. Kozielska

  ul. Kościelna

  ul. Kościuszki

  ul. Krasowska

  ul. Krótka

  ul. Księżowiejska

  ul. Ligonia

  ul. Ludowa

  pl. Marka

  ul. Mickiewicza

  ul. Młyńska

  ul. Nad Potokiem

  ul. Nad Wodą

  pl. Narutowicza

  ul. Niwy

  ul. Ojca Kanizego

  ul. Ojca Teofila

  ul. Ojców Kulawy

  ul. Osiedle

  ul. Polna

  ul. Poprzeczna

  ul. Porębska

  ul. Powstańców Śląskich

  ul. Prałata Glowatzkiego

  ul. Sarnesa

  ul. Stawowa

  ul. Strażacka

  ul. Strzelecka

  ul. Szkolna

  ul. Szpitalna

  ul. Słowackiego

  pl. Targowy

  ul. Trzech Braci

  ul. Wargały

  ul. Zdzieszowicka

  ul. Zielona

  ul. Żeromskiego

  ul. Żyrowska