Leśnica w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, atrakcje, kody pocztowe, wynagrodzenie, bezrobocie)

Leśnica - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Leśnica to miasto leżące w południowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa opolskiego, powiatu strzeleckiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Leśnica.
 • 2 668 Liczba mieszkańców
 • 14,5 km² Powierzchnia
 • 184,0 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 205 m n.p.m Wysokość
 • (+48) 77 Numer kierunkowy
 • OST Tablice rejestracyjne
 • Łukasz Stefan Jastrzembski Burmistrz miasta
Leśnica na mapie
Identyfikatory
 • 18.187250.4306 Współrzędne GPS
 • 1611044 TERYT (TERC)
 • 0965714 SIMC
Herb miasta Leśnica
Leśnica herb
Flaga miasta Leśnica
Leśnica flaga

Leśnica - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
47-150Poczta Leśnica Opolska, ul. Szpitalna 4
47-150Skrytki Pocztowe Poczta Leśnica Opolska, ul. Szpitalna 4

Leśnica - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Leśnicy)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Strzelcach Opolskich (podlega pod: ZUS Oddział w Opolu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. K. Miarki 2 a
47-100 Strzelce Opolskie
Urząd Miejski w Leśnicy
(77) 461-52-81
(77) 461-53-42
ul. 1 Maja 9
47-150 Leśnica

Leśnica - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Leśnica jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 2 668, z czego 53,3% stanowią kobiety, a 46,7% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców zmalała o 10,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,8 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa opolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy powiatu zawarli w 2017 roku 12 małżeństw, co odpowiada 4,5 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,3 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,9% mieszkańców Leśnicy jest stanu wolnego, 55,9% żyje w małżeństwie, 3,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,0% to wdowy/wdowcy.

  Leśnica ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -16. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,96 na 1000 mieszkańców Leśnicy. W 2017 roku urodziło się 24 dzieci, w tym 37,5% dziewczynek i 62,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 371 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,85 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 58,8% zgonów w Leśnicy spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 17,7% zgonów w Leśnicy były nowotwory, a 6,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Leśnicy przypada 13.1 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa opolskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2017 roku zarejestrowano 37 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 25 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Leśnicy 12. W tym samym roku 2 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 8 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -6.

  61,1% mieszkańców Leśnicy jest w wieku produkcyjnym, 19,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 19,4% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Leśnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 2 668 Liczba mieszkańców
 • 1 421 Kobiety
 • 1 247 Mężczyźni
 • 53,3%
  46,7%
 • 114 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 114 kobiet)
 • 88 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 88 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Leśnicy w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Leśnicy w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Leśnicy w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Leśnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 40,8 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  40,8 lat
  Województwo
  42,6 lat
  Cała Polska
  41,4 lat
 • 42,3 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,2 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Leśnica, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Leśnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Leśnica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Leśnica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Leśnica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 27,9% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  28,1%
  Województwo
  28,3%
  Kraj
  28,8%
 • 23,6% Kobiety
  (Panny)
 • 32,8% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,9% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  56,0%
  Województwo
  54,8%
  Cała Polska
  55,8%
 • 54,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,0% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  8,8%
  Opolskie
  9,4%
  Cała Polska
  9,6%
 • 14,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,3% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Leśnica
  3,3%
  woj. opolskie
  4,7%
  Cała Polska
  5,0%
 • 4,0% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 3,7% Nieustalone
 • Miasto
  3,8%
  Województwo
  2,7%
  Cała Polska
  0,8%
 • 4,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 3,4% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Leśnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Leśnicy w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,5 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • Leśnica
  4,5
  Województwo
  4,8
  Polska
  5,0
 • 1,3 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • Leśnica
  1,3
  Opolskie
  1,6
  Cała Polska
  1,7
 • 12 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Leśnicy w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Leśnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • -16 Przyrost naturalny w roku 2017
 • -10 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -6 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -5,96 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -6,0
  Opolskie
  -1,8
  Cały kraj
  -0,0
 • Wykres - Przyrost naturalny w Leśnicy w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Leśnicy w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Leśnicy w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Leśnicy w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 24 Urodzenia żywe
 • 9 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 15 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 37,5%
  62,5%
 • 9,0 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  9,0
  Województwo
  9,2
  Polska
  10,5
 • 37,8 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Leśnica
  37,8
  Opolskie
  38,7
  Polska
  44,2
 • 9.24 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 9.24
 • 56.24 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 56.24
 • 94.24 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 94.24
 • 60.11 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 60.11
 • 25.66 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 25.66
 • 4.78 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 4.78
 • 3 371 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 336 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 405 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 371 g
  woj. opolskie
  3 359 g
  Polska
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 9 Waga 4500g - 4999g
 • 9
 • 57 Waga 4000g - 4499g
 • 57
 • 226 Waga 3500g - 3999g
 • 226
 • 251 Waga 3000g - 3499g
 • 251
 • 105 Waga 2500g - 2999g
 • 105
 • 21 Waga 2000g - 2499g
 • 21
 • 7 Waga 1500g - 1999g
 • 7
 • 6 Waga 1000g - 1499g
 • 6
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1,24 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,24
  Województwo
  1,29
  Kraj
  1,45
 • 0,61 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Leśnica
  0,61
  Województwo
  0,63
  Kraj
  0,71
 • 0,85 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,85
  woj. opolskie
  0,83
  Polska
  1,00
 • Statystyki zgonów w Leśnicy w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 35 Zgony
 • 19 Kobiety
  (Zgony)
 • 16 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 54,3%
  45,7%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 13,1 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  13,1
  woj. opolskie
  10,1
  Cały kraj
  10,1
 • 105,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  105,6
  woj. opolskie
  115,9
  Kraj
  101,5
 • 5,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  5,7
  woj. opolskie
  4,6
  Cała Polska
  4,0
 • 2,7 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Leśnica
  2,7
  Opolskie
  3,1
  Cała Polska
  3,2
 • 1,4 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Opolskie
  1,4
  Cały kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie strzeleckim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 54,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  54,6%
  woj. opolskie
  48,6%
  Polska
  45,7%
 • 21,7% Zgony spowodowane nowotworami
 • Leśnica
  21,7%
  Opolskie
  24,3%
  Cała Polska
  26,7%
 • 6,5% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  6,5%
  Opolskie
  7,5%
  Kraj
  6,1%
 • 0,2 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. opolskie
  0,2
  Kraj
  5,9
 • 76,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Opolskie
  76,4
  Kraj
  74,3
 • 228,6 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Leśnica
  228,6
  Opolskie
  254,2
  Cały kraj
  274,3
 • 239,3 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. opolskie
  239,3
  Cała Polska
  261,6
 • 574,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 584,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 564,9 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  574,8
  woj. opolskie
  509,7
  Polska
  469,0
 • 104,9 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 63,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 146,4 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  104,9
  Opolskie
  98,8
  Polska
  87,7
 • 38,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Leśnica
  38,6
  woj. opolskie
  36,1
  Polska
  31,8
 • 7,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Leśnica
  7,7
  Województwo
  10,5
  Cały kraj
  8,0
 • 0,8% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,8%
  Opolskie
  1,1%
  Cała Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 37 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 19 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 18 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 25 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 12 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 13 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 8 Wymeldowania za granicę
 • 4 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 4 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 6 Saldo migracji
 • 4 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 2 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 12 Saldo migracji wewnętrznych
 • 7 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 5 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -6 Saldo migracji zagranicznych
 • -3 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -3 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Leśnicy w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Leśnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 15,0% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,3% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,9% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,9% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,1% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 18,9% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,0% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Leśnica, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Leśnica - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w Leśnicy oddano do użytku 1 mieszkanie. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,37 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Leśnicy to 856 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 319 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na lokale zakładowe.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Leśnicy to 2,00 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej liczby izb dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w Leśnicy to 26,00 m2 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,18% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 96,73% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 92,52% mieszkań posiada łazienkę, 77,80% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,47% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w Leśnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 856 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 318,80 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  318,80
  Województwo
  355,90
  Kraj
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 96,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Leśnica
  96,30 m2
  woj. opolskie
  80,70 m2
  Kraj
  73,80 m2
 • 30,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Leśnica
  30,70 m2
  woj. opolskie
  28,70 m2
  Polska
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 4,67 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,67
  woj. opolskie
  4,19
  Kraj
  3,82
 • 3,14 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  3,14
  Województwo
  2,81
  Kraj
  2,69
 • 0,67 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Leśnica
  0,67
  woj. opolskie
  0,67
  Kraj
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Leśnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 1 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 0,37 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  0,37
  woj. opolskie
  2,02
  Cała Polska
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 2 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 2,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  2,00
  Opolskie
  4,59
  Cały kraj
  3,91
 • 0,75 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Miasto
  0,75
  Opolskie
  9,28
  Cała Polska
  18,14
 • 26 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 26,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • Miasto
  26,0 m2
  woj. opolskie
  115,2 m2
  Kraj
  92,7 m2
 • 0,01 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  0,01 m2
  Województwo
  0,23 m2
  Polska
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Leśnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 99,18% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  99,18%
  Województwo
  98,25%
  Cała Polska
  96,79%
 • 96,73% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  96,73%
  Województwo
  96,96%
  Kraj
  93,66%
 • 92,52% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  92,52%
  Województwo
  93,50%
  Cały kraj
  91,31%
 • 77,80% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Leśnica
  77,80%
  Opolskie
  82,22%
  Polska
  82,12%
 • 0,47% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  0,47%
  Opolskie
  46,51%
  Cały kraj
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Leśnica - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W Leśnicy na 1000 mieszkańców pracuje 154 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 69,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 30,9% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Leśnicy wynosiło w 2017 roku 4,7% (5,9% wśród kobiet i 3,6% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Leśnicy wynosiło 3 965,93 PLN, co odpowiada 87.60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Leśnicy 15 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 70 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 55.

  22,5% aktywnych zawodowo mieszkańców Leśnicy pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 33,2% w przemyśle i budownictwie, a 13,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,1% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Leśnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 154 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  154,0
  Województwo
  215,0
  Cała Polska
  247,0
 • 4,7% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 5,9% Kobiety
 • 3,6% Mężczyźni
 • Miasto
  4,7%
  woj. opolskie
  7,2%
  Kraj
  6,6%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Leśnicy w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Leśnicy w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Leśnicy w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Leśnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 966 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  3 966 PLN
  Opolskie
  4 145 PLN
  Polska
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Leśnicy w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Leśnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 15 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 70 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 55 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 4,67 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Leśnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 22,5% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 23,7% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 21,5% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 33,2% Przemysł i budownictwo
 • 18,7% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 46,5% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 13,8% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 14,3% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 13,4% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,1% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,2% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 28,3% Pozostałe
 • 40,2% Kobiety
  (pozostałe)
 • 17,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Leśnicy w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Leśnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 411 Pracujący ogółem
 • 284 Kobiety
 • 127 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Leśnicy w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 19,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 19,8% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,2% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,1% W wieku produkcyjnym
 • 55,2% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,8% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 19,4% W wieku poprodukcyjnym
 • 25,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,0% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Leśnica, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 63,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  63,6
  woj. opolskie
  59,7
  Cała Polska
  63,4
 • 31,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Leśnica
  31,7
  Województwo
  34,2
  Cały kraj
  34,0
 • 99,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Leśnica
  99,4
  Opolskie
  134,5
  Polska
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 58,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 59,6% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 56,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 41,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 40,4% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 43,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Leśnica - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W Leśnicy w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowane były 193 podmioty gospodarki narodowej, z czego 121 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 10 nowych podmiotów, a 6 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (19) podmiotów zarejestrowano w roku 2011, a najmniej (6) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (16) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (2) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Leśnicy najwięcej (9) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (176) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,1% (6) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 15,0% (29) podmiotów, a 81,9% (158) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Leśnicy najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (24.0%) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (13.2%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 193 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 6 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 29 Przemysł i budownictwo
 • 158 Pozostała działalność
 • 10 Podmioty nowo zarejestrowane w Leśnicy w 2017 roku
 • 6 Podmioty wyrejestrowane w Leśnicy w 2017 roku
 • 121 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 176 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 176
 • 13 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 13
 • 4 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 4
 • 193 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 193
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 Spółdzielnie ogółem
 • 3
 • 10 Spółki handlowe ogółem
 • 10
 • 2  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 9  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 9
 • 2    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 9 Spółki cywilne ogółem
 • 9
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 121 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 29 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 29
 • 16 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 16
 • 13 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 13
 • 13 Przetwórstwo przemysłowe
 • 13
 • 13 Budownictwo
 • 13
 • 7 Transport i gospodarka magazynowa
 • 7
 • 6 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 6
 • 5 Edukacja
 • 5
 • 5 Pozostała działalność
 • 5
 • 4 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 4
 • 3 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 3
 • 3 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 3
 • 3 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 3
 • 1 Informacja i komunikacja
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Leśnica - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w Leśnicy stwierdzono szacunkowo 43 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 16,17 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Leśnicy wynosi 70,30% i jest nieznacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa opolskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Leśnicy najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 9,54 (wykrywalność 56%) oraz przeciwko mieniu - 7,55 (wykrywalność 49%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,27 (84%), drogowe - 1,69 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,87 (58%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Leśnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Leśnicy.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Leśnica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 43 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 43
 • 26 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 26
 • 9 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 9
 • 5 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 5
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 20 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 20
 • 16,17 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  16,17
  Opolskie
  19,95
  Cała Polska
  19,62
 • 9,54 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  9,54
  Województwo
  11,91
  Polska
  12,07
 • 3,27 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Leśnica
  3,27
  Województwo
  5,35
  Kraj
  4,94
 • 1,69 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,69
  woj. opolskie
  1,83
  Cały kraj
  1,78
 • 0,87 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,87
  woj. opolskie
  0,55
  Kraj
  0,49
 • 7,55 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  7,55
  Województwo
  8,84
  Cała Polska
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Leśnica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  70%
  Województwo
  74%
  Kraj
  72%
 • 57% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  57%
  Opolskie
  63%
  Kraj
  60%
 • 85% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  85%
  Województwo
  89%
  Kraj
  88%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Leśnica
  99%
  Opolskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 59% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  59%
  Województwo
  77%
  Polska
  84%
 • 50% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  50%
  Województwo
  52%
  Cały kraj
  52%

Leśnica - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu Leśnicy wyniosła w 2016 roku 26,1 mln złotych, co daje 3,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 23.5% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu Leśnicy - 38.9% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (21.1%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (12.3%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 3,2 mln złotych, czyli 12,3% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Leśnicy wyniosła w 2016 roku 26,8 mln złotych, co daje 3,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 14.7% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (38.1%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (35.5%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (17%). W budżecie Leśnicy wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 628 złotych na mieszkańca (18,4%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 10,5 złotych na mieszkańca (0,3%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 18,5%.
 • Wydatki budżetu w Leśnicy według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Leśnicy według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Leśnica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Leśnicy według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  17,5 mln

  2,1 tys(100%)

  28,2 mln

  3,5 tys(100%)

  25,7 mln

  3,2 tys(100%)

  23,0 mln

  2,8 tys(100%)

  25,9 mln

  3,2 tys(100%)

  25,2 mln

  3,1 tys(100%)

  21,4 mln

  2,7 tys(100%)

  26,1 mln

  3,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  7,3 mln

  2,6 tys(41.8%)

  8,7 mln

  3,1 tys(30.9%)

  9,6 mln

  3,5 tys(37.4%)

  9,9 mln

  3,7 tys(42.9%)

  11,0 mln

  4,0 tys(42.3%)

  10,0 mln

  3,7 tys(39.7%)

  9,9 mln

  3,7 tys(46.4%)

  10,1 mln

  3,8 tys(38.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,9 mln

  683(11.1%)

  2,3 mln

  803(8.1%)

  2,3 mln

  858(9.1%)

  2,4 mln

  903(10.6%)

  2,6 mln

  940(9.9%)

  2,5 mln

  926(9.9%)

  2,4 mln

  885(11%)

  5,5 mln

  2,0 tys(21.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,3 mln

  819(13.3%)

  2,4 mln

  851(8.6%)

  3,0 mln

  1,1 tys(11.6%)

  3,6 mln

  1,3 tys(15.6%)

  3,7 mln

  1,3 tys(14.2%)

  3,2 mln

  1,2 tys(12.7%)

  3,1 mln

  1,2 tys(14.4%)

  3,2 mln

  1,2 tys(12.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  264,4 tys

  93,1(1.5%)

  140,0 tys

  49,3(0.5%)

  170,2 tys

  62,3(0.7%)

  155,0 tys

  57,5(0.7%)

  181,0 tys

  66,6(0.7%)

  268,8 tys

  99,9(1.1%)

  398,2 tys

  149(1.9%)

  1,3 mln

  501(5.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,4 mln

  477(7.7%)

  3,8 mln

  1,4 tys(13.6%)

  892,0 tys

  326(3.5%)

  872,4 tys

  324(3.8%)

  1,2 mln

  424(4.5%)

  1,8 mln

  678(7.2%)

  881,7 tys

  331(4.1%)

  1,2 mln

  458(4.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  502,5 tys

  177(2.9%)

  3,4 mln

  1,2 tys(12.1%)

  2,6 mln

  958(10.2%)

  716,6 tys

  266(3.1%)

  1,7 mln

  628(6.6%)

  717,8 tys

  267(2.9%)

  1,5 mln

  559(7%)

  1,1 mln

  428(4.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,2 mln

  758(12.3%)

  5,8 mln

  2,0 tys(20.5%)

  5,3 mln

  2,0 tys(20.8%)

  3,9 mln

  1,4 tys(16.8%)

  3,9 mln

  1,5 tys(15.2%)

  4,0 mln

  1,5 tys(15.8%)

  982,7 tys

  369(4.6%)

  823,9 tys

  307(3.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  285,6 tys

  101(1.6%)

  447,4 tys

  158(1.6%)

  230,0 tys

  84,1(0.9%)

  75,6 tys

  28,0(0.3%)

  171,9 tys

  63,3(0.7%)

  851,2 tys

  316(3.4%)

  537,0 tys

  202(2.5%)

  644,0 tys

  240(2.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  440,3 tys

  155(2.5%)

  434,6 tys

  153(1.5%)

  466,6 tys

  171(1.8%)

  511,9 tys

  190(2.2%)

  544,2 tys

  200(2.1%)

  557,9 tys

  207(2.2%)

  801,9 tys

  301(3.7%)

  608,7 tys

  227(2.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  247,2 tys

  87,1(1.4%)

  277,1 tys

  97,6(1%)

  513,1 tys

  188(2%)

  473,9 tys

  176(2.1%)

  347,8 tys

  128(1.3%)

  514,4 tys

  191(2%)

  381,6 tys

  143(1.8%)

  381,4 tys

  142(1.5%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  300,8 tys

  106(1.7%)

  16,0 tys

  5,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  12,3 tys

  4,6(0.1%)

  174,8 tys

  64,3(0.7%)

  197,7 tys

  73,5(0.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  300,8 tys

  112(1.2%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  255,3 tys

  95,1(1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  144,9 tys

  51,0(0.8%)

  199,6 tys

  70,3(0.7%)

  208,7 tys

  76,4(0.8%)

  236,5 tys

  87,7(1%)

  240,2 tys

  88,4(0.9%)

  287,9 tys

  107(1.1%)

  246,3 tys

  92,4(1.2%)

  229,1 tys

  85,3(0.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  105,5 tys

  37,2(0.6%)

  109,2 tys

  38,4(0.4%)

  109,8 tys

  40,2(0.4%)

  116,3 tys

  43,1(0.5%)

  101,3 tys

  37,3(0.4%)

  95,3 tys

  35,4(0.4%)

  117,8 tys

  44,2(0.6%)

  106,9 tys

  39,8(0.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  60,8 tys

  21,4(0.3%)

  12,8 tys

  4,5(0%)

  72,3 tys

  26,5(0.3%)

  22,6 tys

  8,4(0.1%)

  68,2 tys

  25,1(0.3%)

  57,7 tys

  21,5(0.2%)

  20,8 tys

  7,8(0.1%)

  63,7 tys

  23,7(0.2%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  30,0 tys

  10,6(0.2%)

  40,0 tys

  14,1(0.1%)

  40,0 tys

  14,6(0.2%)

  42,0 tys

  15,6(0.2%)

  49,7 tys

  18,3(0.2%)

  51,0 tys

  18,9(0.2%)

  54,0 tys

  20,3(0.3%)

  56,0 tys

  20,8(0.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  311

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,7 tys

  3,5(0%)

  28,6 tys

  10,6(0.1%)

  22,5 tys

  8,3(0.1%)

  42,1 tys

  15,7(0.2%)

  25,8 tys

  9,7(0.1%)

  15,2 tys

  5,7(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  22,0 tys

  7,7(0.1%)

  47,6 tys

  16,8(0.2%)

  21,3 tys

  7,8(0.1%)

  1,4 tys

  0,5(0%)

  1,4 tys

  0,5(0%)

  57,5 tys

  21,4(0.2%)

  70,1 tys

  26,3(0.3%)

  9,2 tys

  3,4(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1 000

  0,4(0%)

  500

  0,2(0%)

  500

  0,2(0%)

  500

  0,2(0%)

  500

  0,2(0%)

  400

  0,1(0%)

  2,3 tys

  0,9(0%)

  1,6 tys

  0,6(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  28,8 tys

  10,2(0.1%)

  37,5 tys

  13,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  27,9 tys

  9,8(0.2%)

  28,4 tys

  10,0(0.1%)

  29,5 tys

  10,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Leśnicy według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Leśnicy według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Leśnica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Leśnicy według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  20,0 mln

  2,4 tys(100%)

  27,3 mln

  3,3 tys(100%)

  21,9 mln

  2,7 tys(100%)

  25,2 mln

  3,1 tys(100%)

  23,8 mln

  3,0 tys(100%)

  23,9 mln

  3,0 tys(100%)

  23,6 mln

  3,0 tys(100%)

  26,8 mln

  3,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  6,4 mln

  2,2 tys(32%)

  7,2 mln

  2,5 tys(26.3%)

  7,1 mln

  2,6 tys(32.3%)

  7,7 mln

  2,8 tys(30.4%)

  8,5 mln

  3,1 tys(35.6%)

  9,3 mln

  3,4 tys(38.8%)

  9,7 mln

  3,6 tys(40.9%)

  10,2 mln

  3,8 tys(38.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  9,1 mln

  3,2 tys(45.5%)

  9,3 mln

  3,3 tys(33.9%)

  9,4 mln

  3,4 tys(43%)

  9,3 mln

  3,5 tys(36.9%)

  9,0 mln

  3,3 tys(37.8%)

  8,8 mln

  3,3 tys(36.9%)

  8,6 mln

  3,2 tys(36.4%)

  9,5 mln

  3,5 tys(35.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,2 mln

  433(6.1%)

  1,4 mln

  493(5.1%)

  1,4 mln

  505(6.3%)

  1,4 mln

  535(5.7%)

  1,5 mln

  536(6.1%)

  1,4 mln

  532(6%)

  1,4 mln

  542(6.1%)

  4,6 mln

  1,7 tys(17%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  341,8 tys

  120(1.7%)

  908,3 tys

  320(3.3%)

  943,3 tys

  345(4.3%)

  739,1 tys

  274(2.9%)

  1,4 mln

  532(6.1%)

  621,1 tys

  231(2.6%)

  579,3 tys

  217(2.4%)

  745,1 tys

  278(2.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  356,4 tys

  126(1.8%)

  371,1 tys

  131(1.4%)

  360,2 tys

  132(1.6%)

  407,9 tys

  151(1.6%)

  430,7 tys

  159(1.8%)

  461,8 tys

  172(1.9%)

  631,5 tys

  237(2.7%)

  513,2 tys

  191(1.9%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  15,0 tys

  5,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  33,5 tys

  12,3(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  50,0 tys

  18,8(0.2%)

  413,2 tys

  154(1.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  670,4 tys

  236(3.4%)

  384,7 tys

  135(1.4%)

  298,0 tys

  109(1.4%)

  406,5 tys

  151(1.6%)

  169,1 tys

  62,2(0.7%)

  194,5 tys

  72,3(0.8%)

  341,8 tys

  128(1.4%)

  358,5 tys

  134(1.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  83,3 tys

  29,3(0.4%)

  632,7 tys

  223(2.3%)

  1,2 mln

  440(5.5%)

  53,3 tys

  19,8(0.2%)

  574,6 tys

  211(2.4%)

  121,2 tys

  45,1(0.5%)

  463,1 tys

  174(2%)

  228,8 tys

  85,2(0.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  176,5 tys

  62,2(0.9%)

  132,2 tys

  46,6(0.5%)

  236,2 tys

  86,4(1.1%)

  691,3 tys

  256(2.7%)

  792,8 tys

  292(3.3%)

  97,2 tys

  36,1(0.4%)

  134,3 tys

  50,4(0.6%)

  132,2 tys

  49,2(0.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,4 mln

  476(6.8%)

  4,5 mln

  1,6 tys(16.3%)

  379,9 tys

  139(1.7%)

  4,4 mln

  1,6 tys(17.6%)

  1,3 mln

  486(5.6%)

  2,8 mln

  1,0 tys(11.5%)

  1,1 mln

  412(4.6%)

  66,5 tys

  24,8(0.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  98,1 tys

  34,6(0.5%)

  92,8 tys

  32,7(0.3%)

  45,8 tys

  16,8(0.2%)

  15,9 tys

  5,9(0.1%)

  64,8 tys

  23,9(0.3%)

  23,0 tys

  8,6(0.1%)

  17,5 tys

  6,6(0.1%)

  22,0 tys

  8,2(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  2,9 tys

  1,0(0%)

  2,2 tys

  0,8(0%)

  3,7 tys

  1,4(0%)

  27,4 tys

  10,2(0.1%)

  3,4 tys

  1,2(0%)

  1,4 tys

  0,5(0%)

  6,8 tys

  2,6(0%)

  20,9 tys

  7,8(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  23,9 tys

  8,4(0.1%)

  50,0 tys

  17,6(0.2%)

  49,1 tys

  18,0(0.2%)

  31,3 tys

  11,6(0.1%)

  33,1 tys

  12,2(0.1%)

  32,1 tys

  11,9(0.1%)

  22,0 tys

  8,3(0.1%)

  10,6 tys

  4,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  22,0 tys

  7,7(0.1%)

  47,6 tys

  16,8(0.2%)

  21,3 tys

  7,8(0.1%)

  1,4 tys

  0,5(0%)

  1,4 tys

  0,5(0%)

  57,5 tys

  21,4(0.2%)

  70,1 tys

  26,3(0.3%)

  9,2 tys

  3,4(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  2,0 tys

  0,7(0%)

  3,0 tys

  1,1(0%)

  11,3 tys

  4,1(0.1%)

  4,0 tys

  1,5(0%)

  4,0 tys

  1,5(0%)

  4,0 tys

  1,5(0%)

  4,0 tys

  1,5(0%)

  4,8 tys

  1,8(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  4,7 tys

  1,7(0%)

  2,3 mln

  795(8.3%)

  445,6 tys

  163(2%)

  0,0

  0,0(0%)

  26,9 tys

  9,9(0.1%)

  325

  0,1(0%)

  500,0 tys

  188(2.1%)

  3,2 tys

  1,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1 000

  0,4(0%)

  500

  0,2(0%)

  500

  0,2(0%)

  500

  0,2(0%)

  500

  0,2(0%)

  400

  0,1(0%)

  2,3 tys

  0,9(0%)

  400

  0,1(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  111,9 tys

  39,4(0.6%)

  124,4 tys

  43,8(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  240

  0,1(0%)

  180

  0,1(0%)

  180

  0,1(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  5,9 tys

  2,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Leśnica - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 629 mieszkańców Leśnicy jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 333 kobiet oraz 296 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 11,5% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,9% wykształcenie policealne, 8,7% średnie ogólnokształcące, a 16,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 32,2% mieszkańców Leśnicy, gimnazjalnym 5,6%, natomiast 22,6% podstawowym ukończonym. 1,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa opolskiego mieszkańcy Leśnicy mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Leśnicy największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (28,0%) oraz zasadnicze zawodowe (22,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (42,2%) oraz średnie zawodowe (18,0%).

  13,7% mieszkańców Leśnicy w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,6% wśród dziewczynek i 11,5% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 219 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,37 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,8% ludności (28,8% wśród dziewczynek i 28,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 147,13.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 14,5% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (11,7% wśród dziewczyn i 17,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 17 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 255,06.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 23,5% mieszkańców (24,9% wśród dziewczyn i 22,0% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 19,6% mieszkańców Leśnicy w wieku potencjalnej nauki (18,9% kobiet i 20,3% mężczyzn).

 • 11,5% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  11,5%
  Województwo
  15,1%
  Cały kraj
  17,9%
 • 13,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 9,2% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 27,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  27,0%
  Województwo
  31,8%
  Cała Polska
  33,3%
 • 28,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 25,1% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 1,9% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  1,9%
  Opolskie
  2,5%
  Polska
  2,7%
 • 2,8% Kobiety
  (policealne)
 • 0,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 8,7% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  8,7%
  Opolskie
  11,4%
  Cały kraj
  12,4%
 • 10,9% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 6,3% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Leśnica
  16,5%
  woj. opolskie
  17,8%
  Cały kraj
  18,1%
 • 15,1% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 18,0% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 32,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Leśnica
  32,2%
  woj. opolskie
  26,6%
  Cała Polska
  22,9%
 • 22,8% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 42,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  5,6%
  woj. opolskie
  5,1%
  Kraj
  5,2%
 • 5,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 22,6% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Leśnica
  22,6%
  Opolskie
  19,9%
  Kraj
  19,3%
 • 28,0% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 16,9% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Leśnica
  1,1%
  Województwo
  1,4%
  Polska
  1,4%
 • 1,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Leśnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1219 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Leśnica
  1 219,0
  Województwo
  875,0
  Polska
  811,0
 • 0,37 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Leśnica
  0,37
  Województwo
  0,85
  Kraj
  1,01
 •  
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Leśnicy

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Leśnicy aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczne Przedszkole im. Braci Grimm
  Publiczne
  77 461-53-33
  77 461-53-33
  ul. 1Maja 34
  47-150 Leśnica
  712515
 • Szkoły podstawowe w Leśnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 147,13 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  147,13
  Województwo
  94,54
  Cała Polska
  96,62
 • 143,68 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  143,68
  Opolskie
  90,79
  Cały kraj
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Leśnica) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Leśnica) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 17 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Leśnica
  17,0
  Opolskie
  16,0
  Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 17 Szkoły podstawowe ogółem
 • 17
 • 17 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 17
 • 19 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 19
 • 6 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 6
 •  
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Leśnicy

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Leśnicy aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa (im. Obrońców Góry Chełmskiej)
  Publiczna
  77 461-53-30
  77 461-53-30
  ul. Zdzieszowicka 23
  47-150 Leśnica
  1325626
  Szkoła Podstawowa Specjalna nr 1 dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w Leśnicy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Konopnickiej
  Publiczna
  77 461-52-16
  77 461-52-16
  ul. Kozielska 20
  47-150 Leśnica
  310-
 • Szkoły gimnazjalne w Leśnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 255,06 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Miasto
  255,06
  Opolskie
  96,73
  Polska
  100,01
 • 230,34 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Leśnica
  230,34
  Województwo
  88,61
  Kraj
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Leśnica) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Leśnica) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 17 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Leśnica
  17,0
  woj. opolskie
  21,0
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 17 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 17
 • 17 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 17
 • 22 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 22
 • 8 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 8
 •  
 •  
 • Lista szkół gimnazjalnych w Leśnicy

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Leśnicy aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczne Gimnazjum (im. św Franciszka z Asyżu)
  Publiczne
  77 461-53-71
  77 461-53-71
  ul. Nad Wodą 15
  47-150 Leśnica
  919624
  Gimnazjum Specjalne Nr 1 dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w Leśnicy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Konopnickiej
  Publiczne
  77 461-52-16
  77 461-52-16
  ul. Kozielska 20
  47-150 Leśnica
  210-
  Gimnazjum Specjalne Nr 2 dla uczniów niedostosowanych społecznie w Leśnicy w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Leśnicy
  Publiczne
  77 461-52-16
  77 461-52-16
  ul. Kozielska 20
  47-150 Leśnica
  17-
 • Edukacyjne grupy wieku w Leśnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • 13,7% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,6% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 11,5% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,8% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,8% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,7% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,5% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 11,7% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 23,5% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 24,9% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 22,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 19,6% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 18,9% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 20,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Leśnica, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Leśnica, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Leśnica, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Leśnica - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Leśnicy

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2017 roku):
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1


 • Kultura i rekreacja w Leśnicy
  (Źródło: GUS, 2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w Leśnicy: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 1 (przystosowane wejście do budynku: 1, udogodnienia wewnątrz budynku: 1).  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 108 (uczestnicy: 10 815)
  • wystawy: 42 (uczestnicy: 2 600)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 480)
  • koncerty: 2 (uczestnicy: 600)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 11 (uczestnicy: 650)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 7 (uczestnicy: 380)
  • konkursy: 5 (uczestnicy: 125)
  • pokazy teatralne: 2 (uczestnicy: 180)
  • interdyscyplinarne: 11 (uczestnicy: 1 500)
  • warsztaty: 15 (uczestnicy: 300)
  • inne: 12 (uczestnicy: 4 000)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 6 (członkowie: 158)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 15)
  • taneczne: 2 (członkowie: 96)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 2 (członkowie: 30)
  • inne: 1 (członkowie: 17)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 8 (członkowie: 125)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 13)
  • taneczne: 6 (członkowie: 112)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2016 w Leśnicy działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 20 453 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 22 254 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 4
  • dostępne dla czytelników: 3
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 1
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 1
  Według danych z 2016 w Leśnicy działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 124 członków. Zarejestrowano 127 ćwiczących (mężczyźni: 118, kobiety: 9, chłopcy do lat 18: 83, dziewczęta do lat 18: 4). Aktywne były 3 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (2), instruktora sportowego (2) oraz inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Leśnicy w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Leśnicy
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Leśnicy znajduje się 29 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Leśnicy
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Miasto (data nieznana)dnia 1957-09-12, wykaz dokumentów: 155/57 z 1957-09-12
  • Młyn z XIX w. (ul. Porębska 6)dnia 1965-01-28, wykaz dokumentów: 972/65 z 1965-01-28
  • Kościół z 1717 r.dnia 1966-02-10, wykaz dokumentów: 1135/66 z 1966-02-10
  • Kościół z przełomu XVI/XVII w.dnia 1966-02-10, wykaz dokumentów: 1136/66 z 1966-02-10
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Plac Narutowicza 4)dnia 1967-06-01, wykaz dokumentów: 1880/67 z 1967-06-01
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Plac Narutowicza 7)dnia 1967-06-01, wykaz dokumentów: 1881/67 z 1967-06-01
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Plac Narutowicza 8)dnia 1967-06-02, wykaz dokumentów: 1882/67 z 1967-06-02
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Plac Narutowicza 12)dnia 1967-06-02, wykaz dokumentów: 1883/67 z 1967-06-02
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Plac Narutowicza 22)dnia 1967-06-02, wykaz dokumentów: 1884/67 z 1967-06-02
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Plac Narutowicza 23)dnia 1967-06-02, wykaz dokumentów: 1885/67 z 1967-06-02
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Plac Narutowicza 24)dnia 1967-10-11, wykaz dokumentów: 1887/67 z 1967-10-11
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Plac Narutowicza 25)dnia 1967-10-11, wykaz dokumentów: 1888/67 z 1967-10-11
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Bolesława Chrobrego 11)dnia 1967-10-12, wykaz dokumentów: 1889/67 z 1967-10-12
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Bolesława Chrobrego 17)dnia 1967-10-12, wykaz dokumentów: 1891/67 z 1967-10-12
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XIX w. (ul. Ligonia 2)dnia 1967-10-12, wykaz dokumentów: 1892/67 z 1967-10-12
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Ludowa 1)dnia 1967-10-12, wykaz dokumentów: 1893/67 z 1967-10-12
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Ludowa 3)dnia 1967-10-12, wykaz dokumentów: 1894/67 z 1967-10-12
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Ludowa 5)dnia 1967-10-12, wykaz dokumentów: 1895/67 z 1967-10-12
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Ludowa 7)dnia 1967-10-12, wykaz dokumentów: 1896/67 z 1967-10-12
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Ludowa 9)dnia 1967-10-12, wykaz dokumentów: 1897/67 z 1967-10-12
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Młyńska 2)dnia 1967-10-12, wykaz dokumentów: 1898/67 z 1967-10-12
  • Inny budynek mieszkalny z 1800 r. (ul. 1 Maja 3)dnia 1967-10-12, wykaz dokumentów: 1899/67 z 1967-10-12
  • Kaplica z 1700 - 1709dnia 1974-04-29, wykaz dokumentów: 2010/74 z 1974-04-29
  • Kaplica z 1700 - 1709dnia 1974-04-29, wykaz dokumentów: 2010/74 z 1974-04-29
  • Kaplica z 1700 - 1709dnia 1974-04-29, wykaz dokumentów: 2010/74 z 1974-04-29
  • Kaplica z 1700 - 1709dnia 1974-04-29, wykaz dokumentów: 2010/74 z 1974-04-29
  • Kaplica z 1700 - 1709dnia 1974-04-29, wykaz dokumentów: 2010/74 z 1974-04-29
  • Cmentarz powstania śląskie z 1921 r.dnia 1989-01-01, wykaz dokumentów: 204/89 z 1989-01-01
  • Dworzec z 1933 - 1936 (ul. Dworcowa 20)dnia 2009-02-11, wykaz dokumentów: 81/2009 z 2009-02-11
 • Formy ochrony przyrody w Leśnicy
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Leśnicy znajdują się 2 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Leśnicy
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Park Krajobrazowy Góra Św. AnnyData ustanowienia: 1988-05-26, Powierzchnia: 5051.0 ha, Powierzchnia otuliny: 6374 ha
  • Góra Świętej Anny - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2008-02-05, Powierzchnia: 5084.28 ha

Leśnica - Transport i komunikacja(ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017) • W 2017 roku w Leśnicy znajdowało się 6 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 taksówek oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również dane o wypadkach drogowych oraz rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu strzeleckiego.

  Powiat strzelecki - dane o wypadkach i pojazdach
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 6 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 6 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Leśnicy w latach 2013 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 601,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Leśnica
  601,6 km
  woj. opolskie
  351,2 km
  Polska
  388,2 km
 • 7,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Leśnica
  7,4 km
  woj. opolskie
  3,3 km
  Kraj
  3,2 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Leśnica nie przechodzi żadna droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista takich dróg w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 40droga krajowa nr 40(granica (Czechy) - Głuchołazy - Wierzbiec - Łąka Prudnicka - Prudnik - Lubrza - Laskowice - Nowy Browiniec - Wierzch - Mochów - Głogówek - Stare Kotkowice - Biedrzychowice - Zwiastowice - Twardawa - Pokrzywnica - Większyce - Reńska Wieś - Kędzierzyn-Koźle - Ujazd - Łany - Niewiesze - Bycina - Pyskowice)
  • DW 408droga wojewódzka nr 408(Kędzierzyn-Koźle - Brzeźce - Stare Koźle - Bierawa - Ortowice - Kotlarnia - Goszyce - Sierakowice - Sośnicowice - Gliwice)
  • DW 409droga wojewódzka nr 409(Dębina - Moszna - Zielina - Kujawy - Strzeleczki - Dobra - Steblów - Krapkowice - Gogolin - Dąbrówka - Ligota Dolna - Niwki - Kalinów - Rożniątów - Strzelce Opolskie)
  • DW 410droga wojewódzka nr 410(Kędzierzyn-Koźle - Kobylice - Biadaczów - Brzeźce)
  • DW 418droga wojewódzka nr 418(Reńska Wieś - Kędzierzyn-Koźle)
  • DW 423droga wojewódzka nr 423(Opole - Przywory - Kąty Opolskie - Chorula - Malnia - Odrowąż - Gogolin - Krapkowice - Obrowiec - Krępna - Rozwadza - Zdzieszowice - Wielmierzowice - Januszkowice - Kędzierzyn-Koźle)
  • DW 426droga wojewódzka nr 426(Zawadzkie - Wierchlesie - Piotrówka - Jemielnica - Szczepanek - Strzelce Opolskie - Olszowa - Popice - Zalesie Śląskie - Kędzierzyn-Koźle)
  • DK 45droga krajowa nr 45(Zabełków - Roszków - Krzyżanowice - Tworków - Bieńkowice - Racibórz - Rudnik - Szonowice - Witosławice - Ciężkowice - Polska Cerkiew - Zakrzów - Długomiłowice - Reńska Wieś - Większyce - Komorno - Poborszów - Mechnica - Stradunia - Żużela - Żywocice - Krapkowice - Gwoździce - Dąbrówka Górna - Zimnice Wielkie - Zimnice Małe - Źlinice - Boguszyce - Chrzowice - Folwark - Opole - Zawada - Borek - Węgry - Osowiec Śląski - Jełowa - Bierdzany - Trzebiszyn - Kopalina - Jasienie - Kuniów - Kluczbork - Ligota Zamecka - Ligota Górna - Bogdańczowice - Biadacz - Dębina - Gorzów Śląski - Praszka - Kowale - Sołtysy - Wierzbie - Morzykobyła - Kadłub - Gaszyn - Wieluń - Wydrzyn - Czarnożyły - Emanuelina - Nietuszyna - Gwizdałki - Dobroszyny - Wola Rudlicka - Oleśnica - Złoczew)
  • a4autostrada a4(granica (Niemcy) - Jędrzychowice - Zgorzelec - Godzieszów - Bolesławiec - Krzyżowa - Krzywa - Chojnów - Lubiatów - Złotoryja - Legnica - Legnickie Pole - Mikołajowice - Wądroże Wielkie - Budziszów Wielki - Łagiewniki Średzkie - Jarosław - Kostomłoty - Kąty Wrocławskie - Pietrzykowice - Wrocław - Bielany Wrocławskie - Krajków - Brzezimierz - Owczary - Przylesie - Prądy - Dąbrówka Górna - Gogolin - Krapkowice - Olszowa - Nogowczyce - Łany - Kleszczów - Gliwice - Zabrze - Ruda Śląska - Chorzów - Katowice - Mysłowice - Jaworzno - Chrzanów - Trzebinia - Rudno - Balice - Kraków - Wieliczka - Szarów - Bochnia - Brzesko - Tarnów - Dębica - Ropczyce - Rzeszów - Nowa Wieś - Łańcut - Przeworsk - Jarosław - Radymno - Korczowa - granica (Ukraina))
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Leśnica nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 132Linia kolejowa nr 132: Bytom - Wrocław Główny [o znaczeniu państwowym] (Bytom - Bytom Bobrek - Zabrze Biskupice - Zabrze Mikulczyce - Pyskowice - Paczyna - Toszek - Ligota Toszecka - Kotulin - Błotnica Strzelecka - Strzelce Opolskie - Szymiszów - Kamień Śląski - Tarnów Opolski - Opole Groszowice - Opole Główne - Opole Zachodnie - Opole Zachodnie (stacja towarowa) - Chróścina Opolska - Dąbrowa Niemodlińska - Przecza - Lewin Brzeski - Łosiów - Brzeg - Lipki - Oława - Lizawice - Zębice Wrocławskie - Święta Katarzyna - Wrocław Brochów Osobowy - Wrocław Górnośląski - Wrocław Główny)
  • LK 136Linia kolejowa nr 136: Kędzierzyn Koźle - Opole Groszowice [o znaczeniu państwowym] (Kędzierzyn Koźle - Raszowa - Zdzieszowice - Jasiona - Gogolin - Górażdże - Przywory Opolskie - Opole Grotowice - Opole Groszowice)
  • LK 137Linia kolejowa nr 137: Katowice - Legnica [o znaczeniu państwowym] (Katowice - Katowice Załęże - Chorzów Batory - Świętochłowice - Ruda Chebzie - Ruda Śląska - Zabrze - Gliwice ZNTK - Gliwice - Gliwice Łabędy - Rzeczyce Śląskie - Taciszów - Rudziniec Gliwicki - Sławięcice - Kędzierzyn Blachownia Śląska - Kędzierzyn Koźle - Kędzierzyn Koźle Port - Kędzierzyn Koźle Przystanek - Kędzierzyn Koźle Zachodnie - Pokrzywnica - Twardawa - Głogówek - Racławice Śląskie - Dytmarów - Prudnik - Szybowice - Nowy Las - Nowy Świętów - Przełęk - Nysa - Radzikowice - Goświnowice - Wójcice - Otmuchów - Otmuchów Jezioro - Paczków - Doboszowice - Kamieniec Ząbkowicki - Ząbkowice Śląskie - Piława Górna - Dzierżoniów Śląski - Mościsko Dzierżoniowskie - Krzyżowa - Świdnica Kraszowice - Świdnica Miasto - Bolesławice Świdnickie - Jaworzyna Śląska - Stanowice - Strzegom - Goczałków - Rogoźnica - Jawor - Stary Jawor - Brachów - Przybyłowice - Nowa Wieś Legnicka - Legnica Piekary - Legnica)
  • LK 151Linia kolejowa nr 151: Kędzierzyn Koźle - Chałupki [o znaczeniu państwowym] (Kędzierzyn Koźle - Kędzierzyn Koźle Azoty - Bierawa - Dziergowice - Kuźnia Raciborska - Nędza - Racibórz Markowice - Racibórz - Tworków - Krzyżanowice - Roszków Raciborski - Rudyszwałd - Chałupki)
  • LK 199Linia kolejowa nr 199: Rudziniec Gliwicki - Kędzierzyn Koźle KKA [o znaczeniu państwowym] (Rudziniec Gliwicki - Sławięcice - Kędzierzyn Koźle)
  • LK 680Linia kolejowa nr 680: Kędzierzyn Koźle KKD - Kłodnica [o znaczeniu drugorzędnym] (Kędzierzyn Koźle)
  • LK 682Linia kolejowa nr 682: Nowa Wieś - Kędzierzyn Koźle KKB [o znaczeniu drugorzędnym] (Kędzierzyn Koźle)
  • LK 709Linia kolejowa nr 709: Kędzierzyn Koźle - Stare Koźle [o znaczeniu drugorzędnym] (Kędzierzyn Koźle)
  • LK 174Linia kolejowa nr 174: Kędzierzyn Koźle KKD - Kędzierzyn Koźle Port [o znaczenia miejscowym] (Kędzierzyn Koźle - Kędzierzyn Koźle Port)
  • LK 872Linia kolejowa nr 872: Nowa Wieś - Kędzierzyn Koźle KKC [o znaczenia miejscowym] (Kędzierzyn Koźle)
  • LK 891Linia kolejowa nr 891: Raszowa - Zdzieszowice [o znaczenia miejscowym] (Raszowa - Zdzieszowice)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Leśnicy istnieje 49 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 1 Maja

  ul. Biskupa Schaffrana

  ul. Boczna

  ul. Bolesława Chrobrego

  ul. Brzegowa

  ul. Dworcowa

  ul. Eichendorffa

  ul. Goreckiego

  ul. Górna

  ul. Góry Świętej Anny

  ul. Klasztorna

  ul. Kozielska

  ul. Kościelna

  ul. Kościuszki

  ul. Krasowska

  ul. Krótka

  ul. Księżowiejska

  ul. Ligonia

  ul. Ludowa

  pl. Marka

  ul. Mickiewicza

  ul. Młyńska

  ul. Nad Potokiem

  ul. Nad Wodą

  pl. Narutowicza

  ul. Niwy

  ul. Ojca Kanizego

  ul. Ojca Teofila

  ul. Ojców Kulawy

  ul. Osiedle

  ul. Polna

  ul. Poprzeczna

  ul. Porębska

  ul. Powstańców Śląskich

  ul. Prałata Glowatzkiego

  ul. Sarnesa

  ul. Stawowa

  ul. Strażacka

  ul. Strzelecka

  ul. Szkolna

  ul. Szpitalna

  ul. Słowackiego

  pl. Targowy

  ul. Trzech Braci

  ul. Wargały

  ul. Zdzieszowicka

  ul. Zielona

  ul. Żeromskiego

  ul. Żyrowska