Leśnica w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie, bezrobocie)

Leśnica - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Leśnica to miasto leżące w południowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa opolskiego, powiatu strzeleckiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Leśnica.
 • 2 552 Liczba mieszkańców
 • 14,5 km² Powierzchnia
 • 176,0 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 205 m n.p.m Wysokość
 • (+48) 77 Numer kierunkowy
 • OST Tablice rejestracyjne
 • Łukasz Stefan Jastrzembski Burmistrz miasta
Leśnica na mapie
Identyfikatory
 • 18.187250.4306 Współrzędne GPS
 • 1611044 TERYT (TERC)
 • 0965714 SIMC
Herb miasta Leśnica
Leśnica herb
Flaga miasta Leśnica
Leśnica flaga

Leśnica - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
47-150Poczta Leśnica Opolska, ul. Szpitalna 4
47-150Skrytki Pocztowe Poczta Leśnica Opolska, ul. Szpitalna 4

Leśnica - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Leśnicy)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Strzelcach Opolskich (podlega pod: ZUS Oddział w Opolu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. K. Miarki 2 a
47-100 Strzelce Opolskie
Urząd Miejski w Leśnicy
(77) 461-52-81
(77) 461-53-42
ul. 1 Maja 9
47-150 Leśnica

Leśnica - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Leśnica jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 2 552, z czego 52,9% stanowią kobiety, a 47,1% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 14,0%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,7 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa opolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Leśnicy zawarli w 2020 roku 9 małżeństw, co odpowiada 3,5 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa opolskiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,9% mieszkańców Leśnicy jest stanu wolnego, 55,9% żyje w małżeństwie, 3,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,0% to wdowy/wdowcy.

  Leśnica ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -8. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,12 na 1000 mieszkańców Leśnicy. W 2020 roku urodziło się 36 dzieci, w tym 50,0% dziewczynek i 50,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 393 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,67 i jest większy od średniej dla województwa oraz mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 47,6% zgonów w Leśnicy spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 24,3% zgonów w Leśnicy były nowotwory, a 4,4% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Leśnicy przypada 17.15 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa opolskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2020 roku zarejestrowano 39 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 19 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Leśnicy 20. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 8 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -7.

  59,7% mieszkańców Leśnicy jest w wieku produkcyjnym, 19,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,9% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Leśnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2 552 Liczba mieszkańców
 • 1 349 Kobiety
 • 1 203 Mężczyźni
 • 52,9%
  47,1%
 • 112 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 112 kobiet)
 • 89 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 89 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Leśnicy w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Leśnicy w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Leśnicy w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Leśnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 41,7 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  41,7 lat
  Opolskie
  43,5 lat
  Cała Polska
  42,0 lat
 • 43,1 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,1 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Leśnica, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Leśnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Leśnica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Leśnica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Leśnica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 27,9% Kawalerowie/Panny
 • Leśnica
  28,1%
  woj. opolskie
  28,3%
  Cała Polska
  28,8%
 • 23,6% Kobiety
  (Panny)
 • 32,8% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,9% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  56,0%
  Województwo
  54,8%
  Cała Polska
  55,8%
 • 54,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,0% Wdowcy/Wdowy
 • Leśnica
  8,8%
  Województwo
  9,4%
  Polska
  9,6%
 • 14,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,3% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Leśnica
  3,3%
  Opolskie
  4,7%
  Cała Polska
  5,0%
 • 4,0% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 3,7% Nieustalone
 • Tutaj
  3,8%
  Opolskie
  2,7%
  Cały kraj
  0,8%
 • 4,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 3,4% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Leśnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Leśnicy w latach 2002-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,5 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2020
 • Tutaj
  3,5
  Województwo
  3,4
  Polska
  3,8
 • 1,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2020
 • Leśnica
  1,1
  Opolskie
  1,1
  Polska
  1,3
 • 9 Małżeństwa zawarte w roku 2020
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Leśnicy w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Leśnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -8 Przyrost naturalny w roku 2020
 • -5 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -3 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,12 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -3,1
  woj. opolskie
  -4,9
  Polska
  -3,2
 • Wykres - Przyrost naturalny w Leśnicy w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Leśnicy w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Leśnicy w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Leśnicy w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 36 Urodzenia żywe
 • 18 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 18 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 50,0%
  50,0%
 • 14,0 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  14,0
  Województwo
  8,1
  Kraj
  9,3
 • 37,3 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Leśnica
  37,3
  Województwo
  35,4
  Kraj
  39,9
 • 5 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 5
 • 42 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 42
 • 92 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 92
 • 71 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 71
 • 35 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 35
 • 5 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5
 • 3 393 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 308 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 473 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 393 g
  woj. opolskie
  3 367 g
  Polska
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 7 Waga 4500g - 4999g
 • 7
 • 68 Waga 4000g - 4499g
 • 68
 • 197 Waga 3500g - 3999g
 • 197
 • 241 Waga 3000g - 3499g
 • 241
 • 91 Waga 2500g - 2999g
 • 91
 • 21 Waga 2000g - 2499g
 • 21
 • 7 Waga 1500g - 1999g
 • 7
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1,24 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,24
  woj. opolskie
  1,23
  Cały kraj
  1,38
 • 0,60 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,60
  woj. opolskie
  0,59
  Kraj
  0,67
 • 0,67 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,67
  woj. opolskie
  0,63
  Cała Polska
  0,74
 • Statystyki zgonów w Leśnicy w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 44 Zgony
 • 23 Kobiety
  (Zgony)
 • 21 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 52,3%
  47,7%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 17,2 Zgony na 1000 ludności
 • Leśnica
  17,2
  Opolskie
  13,0
  Cała Polska
  12,5
 • 149,1 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Leśnica
  149,1
  Województwo
  159,9
  Kraj
  134,3
 • 3,1 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  3,1
  Opolskie
  4,0
  Polska
  3,6
 • 3,3 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Leśnica
  3,3
  woj. opolskie
  3,3
  Cała Polska
  3,4
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Opolskie
  1,2
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie strzeleckim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 47,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  47,6%
  woj. opolskie
  44,6%
  Kraj
  39,4%
 • 24,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • Leśnica
  24,3%
  Opolskie
  26,4%
  Polska
  26,5%
 • 4,4% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  4,4%
  woj. opolskie
  5,9%
  Cała Polska
  6,6%
 • 0,2 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. opolskie
  0,2
  Kraj
  9,9
 • 77,2 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Opolskie
  77,2
  Cały kraj
  70,4
 • 267,3 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Leśnica
  267,3
  Opolskie
  286,9
  Kraj
  283,2
 • 260,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. opolskie
  260,1
  Polska
  261,3
 • 523,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 478,8 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 571,1 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Leśnica
  523,8
  Województwo
  485,0
  Cały kraj
  421,0
 • 84,6 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 9,8 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 158,1 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  84,6
  Opolskie
  72,1
  Cała Polska
  69,5
 • 26,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  26,2
  Województwo
  28,1
  Kraj
  35,1
 • 10,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Leśnica
  10,5
  woj. opolskie
  6,5
  Kraj
  7,9
 • 1,1% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Leśnica
  1,1%
  woj. opolskie
  0,6%
  Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 39 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 21 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 18 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 19 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 13 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 6 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 8 Wymeldowania za granicę
 • 7 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 13 Saldo migracji
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 12 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 20 Saldo migracji wewnętrznych
 • 8 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 12 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -7 Saldo migracji zagranicznych
 • -7 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Leśnicy w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Leśnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 14,8% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,7% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,5% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,3% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Leśnica, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Leśnica - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w Leśnicy oddano do użytku 3 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,17 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Leśnicy to 859 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 335 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Leśnicy to 5,00 i jest większa od przeciętnej liczby izb dla województwa opolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w Leśnicy to 93,30 m2 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa opolskiego oraz nieznacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,30% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 96,86% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 92,67% mieszkań posiada łazienkę, 78,00% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,00% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu strzeleckiego.

  Powiat strzelecki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Leśnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 859 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 335,00 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  335,00
  woj. opolskie
  370,90
  Kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 96,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  96,60 m2
  Województwo
  81,40 m2
  Kraj
  74,50 m2
 • 32,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Leśnica
  32,40 m2
  woj. opolskie
  30,20 m2
  Kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,68 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,68
  woj. opolskie
  4,19
  Cała Polska
  3,82
 • 2,98 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,98
  Opolskie
  2,70
  Cały kraj
  2,55
 • 0,64 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,64
  Opolskie
  0,64
  Cała Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Leśnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 3 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 1,17 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Miasto
  1,17
  woj. opolskie
  2,68
  Kraj
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 15 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 5,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  5,00
  Województwo
  4,59
  Polska
  3,77
 • 5,85 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Miasto
  5,85
  Województwo
  12,30
  Cała Polska
  21,77
 • 280 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 93,3 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  93,3 m2
  Województwo
  115,2 m2
  Kraj
  88,7 m2
 • 0,11 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Miasto
  0,11 m2
  Województwo
  0,31 m2
  Cały kraj
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Leśnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 99,30% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Leśnica
  99,30%
  Opolskie
  98,31%
  Polska
  96,97%
 • 96,86% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  96,86%
  Opolskie
  97,06%
  Cały kraj
  94,01%
 • 92,67% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  92,67%
  Województwo
  93,71%
  Cała Polska
  91,78%
 • 78,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  78,00%
  woj. opolskie
  82,73%
  Kraj
  83,08%
 • 0,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  0,00%
  Opolskie
  48,46%
  Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Leśnica - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W Leśnicy na 1000 mieszkańców pracuje 130osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 72,4% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 27,6% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Leśnicy wynosiło w 2020 roku 3,7% (5,3% wśród kobiet i 2,3% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Leśnicy wynosiło 4 854,78 PLN, co odpowiada 87.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Leśnicy 15 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 70 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 55.

  21,1% aktywnych zawodowo mieszkańców Leśnicy pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 38,9% w przemyśle i budownictwie, a 15,1% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Leśnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 130 Pracujący na 1000 ludności (rok 2020)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  130,0
  woj. opolskie
  219,0
  Cała Polska
  252,0
 • 3,7% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 5,3% Kobiety
 • 2,3% Mężczyźni
 • Leśnica
  3,7%
  Województwo
  6,9%
  Cały kraj
  6,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Leśnicy w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Leśnicy w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Leśnicy w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Leśnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 855 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Leśnica
  4 855 PLN
  Opolskie
  5 079 PLN
  Polska
  5 523 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Leśnicy w latach 2002 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Leśnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 15 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 70 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 55 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 4,67 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Leśnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 21,1% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 21,6% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 20,6% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 38,9% Przemysł i budownictwo
 • 26,7% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 50,6% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 15,1% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 14,3% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 15,8% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,8% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,2% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 23,0% Pozostałe
 • 34,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 11,8% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Leśnicy w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Leśnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 333 Pracujący ogółem
 • 241 Kobiety
 • 92 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Leśnicy w latach 1995 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 19,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 20,0% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,7% W wieku produkcyjnym
 • 52,8% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,4% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,9% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,2% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Leśnica, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 67,5 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  67,5
  Opolskie
  64,5
  Cała Polska
  68,0
 • 34,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  34,9
  Województwo
  38,2
  Polska
  37,5
 • 107,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Leśnica
  107,4
  Województwo
  144,8
  Kraj
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 56,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 57,5% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 55,1% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 43,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 42,5% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 44,9% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Leśnica - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W Leśnicy w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 190 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 119 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 5 nowych podmiotów, a 5 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2020 najwięcej (19) podmiotów zarejestrowano w roku 2011, a najmniej (5) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (16) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (2) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Leśnicy najwięcej (10) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (175) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,1% (4) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 13,2% (25) podmiotów, a 84,7% (161) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Leśnicy najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (22.7%) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (13.4%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 190 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 4 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 25 Przemysł i budownictwo
 • 161 Pozostała działalność
 • 5 Podmioty nowo zarejestrowane w Leśnicy w 2020 roku
 • 5 Podmioty wyrejestrowane w Leśnicy w 2020 roku
 • 119 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 175 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 175
 • 12 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 12
 • 3 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 3
 • 190 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 190
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 11 Spółki handlowe ogółem
 • 11
 • 2  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 10  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 10
 • 2    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 10 Spółki cywilne ogółem
 • 10
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 119 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 27 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 27
 • 16 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 16
 • 14 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 14
 • 11 Budownictwo
 • 11
 • 11 Przetwórstwo przemysłowe
 • 11
 • 9 Transport i gospodarka magazynowa
 • 9
 • 8 Pozostała działalność
 • 8
 • 7 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 7
 • 5 Edukacja
 • 5
 • 3 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 3
 • 3 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 3
 • 3 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 3
 • 2 Informacja i komunikacja
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Leśnica - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w Leśnicy stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 32 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 12,31 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Leśnicy wynosi 66,40% i jest mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa opolskiego oraz mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Leśnicy najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 8,21 (wykrywalność 59%) oraz przeciwko mieniu - 5,19 (wykrywalność 36%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,36 (97%), o charakterze gospodarczym - 1,54 (60%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,30 (77%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Leśnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Leśnicy.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Leśnica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 32 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 32
 • 21 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 21
 • 4 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 4
 • 4 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 4
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 13 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 13
 • 12,31 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  12,31
  woj. opolskie
  16,02
  Cały kraj
  19,96
 • 8,21 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  8,21
  woj. opolskie
  11,09
  Kraj
  12,25
 • 1,54 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  1,54
  Województwo
  2,63
  Cała Polska
  5,17
 • 1,36 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,36
  Województwo
  1,63
  Kraj
  1,73
 • 0,30 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,30
  Opolskie
  0,32
  Kraj
  0,37
 • 5,19 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  5,19
  Województwo
  7,46
  Kraj
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Leśnica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 66% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Leśnica
  66%
  Opolskie
  73%
  Cały kraj
  73%
 • 59% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  59%
  Województwo
  69%
  Polska
  65%
 • 61% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  61%
  Województwo
  69%
  Cały kraj
  82%
 • 97% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  97%
  Województwo
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  77%
  Województwo
  90%
  Cała Polska
  87%
 • 37% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  37%
  Opolskie
  52%
  Polska
  54%

Leśnica - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Suma wydatków z budżetu Leśnicy wyniosła w 2020 roku 33,8 mln złotych, co daje 4,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 22.2% w porównaniu do roku 2019. Największa część budżetu Leśnicy - 32.6% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (12.3%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (6.7%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 2,1 mln złotych, czyli 6,2% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Leśnicy wyniosła w 2020 roku 42,6 mln złotych, co daje 5,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 28.4% w porównaniu do roku 2019. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (33.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (26.3%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (10.1%). W budżecie Leśnicy wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 944 złotych na mieszkańca (16,7%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 10,7 złotych na mieszkańca (0,2%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 15,9%.
 • Wydatki budżetu w Leśnicy według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Leśnicy według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Leśnica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Leśnicy według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  25,9 mln

  3,2 tys(100%)

  25,2 mln

  3,1 tys(100%)

  21,4 mln

  2,7 tys(100%)

  26,1 mln

  3,3 tys(100%)

  27,6 mln

  3,5 tys(100%)

  33,3 mln

  4,3 tys(100%)

  41,5 mln

  5,5 tys(100%)

  33,8 mln

  4,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  11,0 mln

  4,0 tys(42.3%)

  10,0 mln

  3,7 tys(39.7%)

  9,9 mln

  3,7 tys(46.4%)

  10,1 mln

  3,8 tys(38.9%)

  10,3 mln

  3,9 tys(37.4%)

  10,6 mln

  4,1 tys(31.8%)

  12,7 mln

  5,0 tys(30.5%)

  11,0 mln

  4,3 tys(32.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,7 mln

  1,3 tys(14.2%)

  3,2 mln

  1,2 tys(12.7%)

  3,1 mln

  1,2 tys(14.4%)

  3,2 mln

  1,2 tys(12.3%)

  3,7 mln

  1,4 tys(13.5%)

  3,9 mln

  1,5 tys(11.9%)

  4,0 mln

  1,6 tys(9.8%)

  4,2 mln

  1,6 tys(12.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,7 mln

  628(6.6%)

  717,8 tys

  267(2.9%)

  1,5 mln

  559(7%)

  1,1 mln

  428(4.4%)

  1,3 mln

  481(4.6%)

  2,0 mln

  784(6.1%)

  871,0 tys

  341(2.1%)

  2,3 mln

  885(6.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,6 mln

  940(9.9%)

  2,5 mln

  926(9.9%)

  2,4 mln

  885(11%)

  5,5 mln

  2,0 tys(21.1%)

  1,2 mln

  446(4.3%)

  1,3 mln

  511(4%)

  1,6 mln

  622(3.8%)

  1,6 mln

  607(4.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,9 mln

  1,5 tys(15.2%)

  4,0 mln

  1,5 tys(15.8%)

  982,7 tys

  369(4.6%)

  823,9 tys

  307(3.2%)

  850,2 tys

  319(3.1%)

  4,5 mln

  1,7 tys(13.5%)

  9,1 mln

  3,6 tys(21.9%)

  1,5 mln

  574(4.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,2 mln

  424(4.5%)

  1,8 mln

  678(7.2%)

  881,7 tys

  331(4.1%)

  1,2 mln

  458(4.7%)

  1,6 mln

  602(5.8%)

  1,5 mln

  575(4.5%)

  3,1 mln

  1,2 tys(7.6%)

  1,2 mln

  482(3.7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  544,2 tys

  200(2.1%)

  557,9 tys

  207(2.2%)

  801,9 tys

  301(3.7%)

  608,7 tys

  227(2.3%)

  593,9 tys

  223(2.2%)

  577,2 tys

  223(1.7%)

  694,1 tys

  272(1.7%)

  712,7 tys

  278(2.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  171,9 tys

  63,3(0.7%)

  851,2 tys

  316(3.4%)

  537,0 tys

  202(2.5%)

  644,0 tys

  240(2.5%)

  695,2 tys

  261(2.5%)

  820,2 tys

  317(2.5%)

  434,1 tys

  170(1%)

  701,5 tys

  274(2.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  347,8 tys

  128(1.3%)

  514,4 tys

  191(2%)

  381,6 tys

  143(1.8%)

  381,4 tys

  142(1.5%)

  1,1 mln

  394(3.8%)

  977,2 tys

  378(2.9%)

  628,3 tys

  246(1.5%)

  502,4 tys

  196(1.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  240,2 tys

  88,4(0.9%)

  287,9 tys

  107(1.1%)

  246,3 tys

  92,4(1.2%)

  229,1 tys

  85,3(0.9%)

  226,4 tys

  84,8(0.8%)

  245,8 tys

  95,1(0.7%)

  251,3 tys

  98,4(0.6%)

  227,6 tys

  88,8(0.7%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  181,0 tys

  66,6(0.7%)

  268,8 tys

  99,9(1.1%)

  398,2 tys

  149(1.9%)

  1,3 mln

  501(5.2%)

  124,9 tys

  46,8(0.5%)

  189,1 tys

  73,2(0.6%)

  158,6 tys

  62,1(0.4%)

  145,5 tys

  56,7(0.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  101,3 tys

  37,3(0.4%)

  95,3 tys

  35,4(0.4%)

  117,8 tys

  44,2(0.6%)

  106,9 tys

  39,8(0.4%)

  109,7 tys

  41,1(0.4%)

  109,6 tys

  42,4(0.3%)

  127,8 tys

  50,0(0.3%)

  108,0 tys

  42,1(0.3%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  49,7 tys

  18,3(0.2%)

  51,0 tys

  18,9(0.2%)

  54,0 tys

  20,3(0.3%)

  56,0 tys

  20,8(0.2%)

  51,2 tys

  19,2(0.2%)

  55,0 tys

  21,3(0.2%)

  61,4 tys

  24,0(0.1%)

  65,1 tys

  25,4(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  1,4 tys

  0,5(0%)

  57,5 tys

  21,4(0.2%)

  70,1 tys

  26,3(0.3%)

  9,2 tys

  3,4(0%)

  1,6 tys

  0,6(0%)

  68,2 tys

  26,4(0.2%)

  74,3 tys

  29,1(0.2%)

  60,5 tys

  23,6(0.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  22,5 tys

  8,3(0.1%)

  42,1 tys

  15,7(0.2%)

  25,8 tys

  9,7(0.1%)

  15,2 tys

  5,7(0.1%)

  4,6 tys

  1,7(0%)

  941

  0,4(0%)

  13,8 tys

  5,4(0%)

  50,8 tys

  19,8(0.2%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  255,3 tys

  95,1(1%)

  4,0 tys

  1,5(0%)

  292,0 tys

  113(0.9%)

  68,6 tys

  26,9(0.2%)

  21,0 tys

  8,2(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  68,2 tys

  25,1(0.3%)

  57,7 tys

  21,5(0.2%)

  20,8 tys

  7,8(0.1%)

  63,7 tys

  23,7(0.2%)

  22,0 tys

  8,2(0.1%)

  58,3 tys

  22,6(0.2%)

  24,9 tys

  9,8(0.1%)

  16,2 tys

  6,3(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  174,8 tys

  64,3(0.7%)

  197,7 tys

  73,5(0.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  300,8 tys

  112(1.2%)

  45,0 tys

  16,9(0.2%)

  13,1 tys

  5,1(0%)

  20,5 tys

  8,0(0%)

  12,3 tys

  4,8(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  500

  0,2(0%)

  400

  0,1(0%)

  2,3 tys

  0,9(0%)

  1,6 tys

  0,6(0%)

  800

  0,3(0%)

  1,8 tys

  0,7(0%)

  500

  0,2(0%)

  3,4 tys

  1,3(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  20,0 tys

  7,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  --
  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Leśnicy według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Leśnicy według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Leśnica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Leśnicy według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  23,8 mln

  3,0 tys(100%)

  23,9 mln

  3,0 tys(100%)

  23,6 mln

  3,0 tys(100%)

  26,8 mln

  3,4 tys(100%)

  29,2 mln

  3,7 tys(100%)

  30,6 mln

  4,0 tys(100%)

  33,3 mln

  4,4 tys(100%)

  42,6 mln

  5,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  8,5 mln

  3,1 tys(35.6%)

  9,3 mln

  3,4 tys(38.8%)

  9,7 mln

  3,6 tys(40.9%)

  10,2 mln

  3,8 tys(38.1%)

  12,0 mln

  4,5 tys(41%)

  11,7 mln

  4,5 tys(38.2%)

  13,0 mln

  5,1 tys(39%)

  14,1 mln

  5,5 tys(33.2%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  9,0 mln

  3,3 tys(37.8%)

  8,8 mln

  3,3 tys(36.9%)

  8,6 mln

  3,2 tys(36.4%)

  9,5 mln

  3,5 tys(35.5%)

  8,9 mln

  3,3 tys(30.5%)

  10,1 mln

  3,9 tys(33.2%)

  10,1 mln

  3,9 tys(30.2%)

  11,2 mln

  4,4 tys(26.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,3 mln

  486(5.6%)

  2,8 mln

  1,0 tys(11.5%)

  1,1 mln

  412(4.6%)

  66,5 tys

  24,8(0.2%)

  55,9 tys

  21,0(0.2%)

  46,0 tys

  17,8(0.2%)

  835,6 tys

  327(2.5%)

  4,3 mln

  1,7 tys(10.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,4 mln

  532(6.1%)

  621,1 tys

  231(2.6%)

  579,3 tys

  217(2.4%)

  745,1 tys

  278(2.8%)

  1,1 mln

  418(3.8%)

  892,5 tys

  345(2.9%)

  493,2 tys

  193(1.5%)

  1,3 mln

  508(3.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  430,7 tys

  159(1.8%)

  461,8 tys

  172(1.9%)

  631,5 tys

  237(2.7%)

  513,2 tys

  191(1.9%)

  503,9 tys

  189(1.7%)

  495,7 tys

  192(1.6%)

  613,0 tys

  240(1.8%)

  635,5 tys

  248(1.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  169,1 tys

  62,2(0.7%)

  194,5 tys

  72,3(0.8%)

  341,8 tys

  128(1.4%)

  358,5 tys

  134(1.3%)

  216,1 tys

  81,0(0.7%)

  481,3 tys

  186(1.6%)

  360,5 tys

  141(1.1%)

  477,1 tys

  186(1.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  26,9 tys

  9,9(0.1%)

  325

  0,1(0%)

  500,0 tys

  188(2.1%)

  3,2 tys

  1,2(0%)

  5,0 tys

  1,9(0%)

  1,1 tys

  0,4(0%)

  3,3 tys

  1,3(0%)

  437,0 tys

  170(1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,5 mln

  536(6.1%)

  1,4 mln

  532(6%)

  1,4 mln

  542(6.1%)

  4,6 mln

  1,7 tys(17%)

  267,7 tys

  100(0.9%)

  287,0 tys

  111(0.9%)

  285,6 tys

  112(0.9%)

  323,3 tys

  126(0.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  792,8 tys

  292(3.3%)

  97,2 tys

  36,1(0.4%)

  134,3 tys

  50,4(0.6%)

  132,2 tys

  49,2(0.5%)

  129,1 tys

  48,4(0.4%)

  109,6 tys

  42,4(0.4%)

  122,6 tys

  48,0(0.4%)

  265,0 tys

  103(0.6%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  1,4 tys

  0,5(0%)

  57,5 tys

  21,4(0.2%)

  70,1 tys

  26,3(0.3%)

  9,2 tys

  3,4(0%)

  1,6 tys

  0,6(0%)

  68,2 tys

  26,4(0.2%)

  74,3 tys

  29,1(0.2%)

  60,5 tys

  23,6(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,4 tys

  1,2(0%)

  1,4 tys

  0,5(0%)

  6,8 tys

  2,6(0%)

  20,9 tys

  7,8(0.1%)

  86,1 tys

  32,3(0.3%)

  14,2 tys

  5,5(0%)

  16,8 tys

  6,6(0.1%)

  11,1 tys

  4,3(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,0 tys

  3,9(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  33,1 tys

  12,2(0.1%)

  32,1 tys

  11,9(0.1%)

  22,0 tys

  8,3(0.1%)

  10,6 tys

  4,0(0%)

  8,6 tys

  3,2(0%)

  7,9 tys

  3,0(0%)

  12,1 tys

  4,7(0%)

  9,7 tys

  3,8(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  4,0 tys

  1,5(0%)

  4,0 tys

  1,5(0%)

  4,0 tys

  1,5(0%)

  4,8 tys

  1,8(0%)

  4,0 tys

  1,5(0%)

  4,0 tys

  1,5(0%)

  6,0 tys

  2,3(0%)

  6,0 tys

  2,3(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  500

  0,2(0%)

  400

  0,1(0%)

  2,3 tys

  0,9(0%)

  400

  0,1(0%)

  2,0 tys

  0,7(0%)

  1,1 tys

  0,4(0%)

  1,2 tys

  0,5(0%)

  3,4 tys

  1,3(0%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  574,6 tys

  211(2.4%)

  121,2 tys

  45,1(0.5%)

  463,1 tys

  174(2%)

  228,8 tys

  85,2(0.9%)

  336,8 tys

  126(1.2%)

  369,8 tys

  143(1.2%)

  3,0 tys

  1,2(0%)

  812

  0,3(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  64,8 tys

  23,9(0.3%)

  23,0 tys

  8,6(0.1%)

  17,5 tys

  6,6(0.1%)

  22,0 tys

  8,2(0.1%)

  6,8 tys

  2,6(0%)

  4,9 tys

  1,9(0%)

  5,0 tys

  1,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  50,0 tys

  18,8(0.2%)

  413,2 tys

  154(1.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  329

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  240

  0,1(0%)

  180

  0,1(0%)

  180

  0,1(0%)

  370

  0,1(0%)

  0,5

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Leśnica - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 609 mieszkańców Leśnicy jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 307 kobiet oraz 302 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 11,5% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,9% wykształcenie policealne, 8,7% średnie ogólnokształcące, a 16,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 32,2% mieszkańców Leśnicy, gimnazjalnym 5,6%, natomiast 22,6% podstawowym ukończonym. 1,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa opolskiego mieszkańcy Leśnicy mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Leśnicy największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (28,0%) oraz zasadnicze zawodowe (22,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (42,2%) oraz średnie zawodowe (18,0%).

  W roku 2018 w Leśnicy mieściło się 1 przedszkole, w którym do 7 oddziałów uczęszczało 131 dzieci (67 dziewczynek oraz 64 chłopców). Dostępnych było 168 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Leśnicy mieściło się 1 przedszkole, w którym do 6 oddziałów uczęszczało 98 dzieci (42 dziewczynki oraz 56 chłopców). Dostępnych było 158 miejsc.

  16,1% mieszkańców Leśnicy w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (13,4% wśród dziewczynek i 18,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 400 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,39 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 3 szkoły podstawowe, w których w 21 oddziałach uczyło się 355 uczniów (179 kobiet oraz 176 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Leśnicy placówkę miały 2 szkoły podstawowe, w których w 13 oddziałach uczyło się 256 uczniów (130 kobiet oraz 126 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 24,1% ludności (28,0% wśród dziewczynek i 20,2% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16,9 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 151,71.

  W Leśnicy znajdują się 2 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 2 oddziałach uczyło się 19 uczniów (13 kobiet oraz 6 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 21,7% mieszkańców (21,8% wśród dziewczyn i 21,5% wśród chłopaków). 9,5 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 21,0% mieszkańców Leśnicy w wieku potencjalnej nauki (17,9% kobiet i 24,2% mężczyzn).

 • 11,5% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  11,5%
  Opolskie
  15,1%
  Cały kraj
  17,9%
 • 13,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 9,2% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 27,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • Leśnica
  27,0%
  woj. opolskie
  31,8%
  Cały kraj
  33,3%
 • 28,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 25,1% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 1,9% Wykształcenie policealne
 • Leśnica
  1,9%
  woj. opolskie
  2,5%
  Cała Polska
  2,7%
 • 2,8% Kobiety
  (policealne)
 • 0,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 8,7% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  8,7%
  woj. opolskie
  11,4%
  Kraj
  12,4%
 • 10,9% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 6,3% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Leśnica
  16,5%
  Opolskie
  17,8%
  Kraj
  18,1%
 • 15,1% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 18,0% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 32,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Leśnica
  32,2%
  Województwo
  26,6%
  Polska
  22,9%
 • 22,8% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 42,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • Leśnica
  5,6%
  Województwo
  5,1%
  Polska
  5,2%
 • 5,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 22,6% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Leśnica
  22,6%
  Województwo
  19,9%
  Kraj
  19,3%
 • 28,0% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 16,9% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  1,1%
  Województwo
  1,4%
  Cała Polska
  1,4%
 • 1,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Leśnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 1400 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  1 400,0
  Opolskie
  906,0
  Cały kraj
  873,0
 • 0,39 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Leśnica
  0,39
  Opolskie
  0,79
  Polska
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 7 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 168 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (Leśnica) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 131 Dzieci
 • 67 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 64 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 51,1%
  48,9%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 35 3 lata
 • 35
 • 32 4 lata
 • 32
 • 24 5 lata
 • 24
 • 40 6 lat
 • 40
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 15 3 lata
 • 15
 • 21 4 lata
 • 21
 • 11 5 lata
 • 11
 • 20 6 lat
 • 20
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 20 3 lata
 • 20
 • 11 4 lata
 • 11
 • 13 5 lata
 • 13
 • 20 6 lat
 • 20
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Leśnicy(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Leśnicy aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczne Przedszkole im. Braci Grimm
  Publiczne
  77 461-53-33
  77 461-53-33
  ul. 1Maja 34
  47-150 Leśnica
  712515
 • Szkoły podstawowe w Leśnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Leśnica) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 17 Oddziały
 • 332 Uczniowie
 • 167 Kobiety
  (uczniowie)
 • 165 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 50,3%
  49,7%
 • 41 Uczniowie w 1 klasie
 • 19 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 22 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 39 Absolwenci 2016
 • 17 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 22 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 2Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 4 Oddziały
 • 23 Uczniowie
 • 12 Kobiety
  (uczniowie)
 • 11 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 52,2%
  47,8%
 • 2 Absolwenci 2016
 • 0 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 2 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 16,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  16,9
  Opolskie
  16,2
  Polska
  17,3
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 16,9 Szkoły podstawowe ogółem
 • 16,9
 • 16,9 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 16,9
 • 19,5 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 19,5
 • 5,8 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 5,8
 • 25 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych specjalnych
 • 17 niemiecki
 • 8 angielski
 •  
 • 151,71 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Leśnica
  151,71
  Województwo
  94,14
  Kraj
  95,46
 • 144,44 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Leśnica
  144,44
  woj. opolskie
  92,48
  Polska
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Leśnica) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Leśnica) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Leśnicy(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Leśnicy aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa (im. Obrońców Góry Chełmskiej)
  Publiczna
  77 461-53-30
  77 461-53-30
  ul. Zdzieszowicka 23
  47-150 Leśnica
  1325626
  Szkoła Podstawowa Specjalna nr 1 dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w Leśnicy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Konopnickiej
  Publiczna
  77 461-52-16
  77 461-52-16
  ul. Kozielska 20
  47-150 Leśnica
  310-
 • Szkoły ponadpodstawowe w Leśnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Leśnica) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • 2Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 2 Oddziały
 • 19 Uczniowie
 • 13 Kobiety
  (uczniowie)
 • 6 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 68,4%
  31,6%
 • 11 Uczniowie w 1 klasie
 • 8 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 3 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 9,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Leśnica
  9,5
  woj. opolskie
  19,0
  Polska
  17,9
 •  
 • 26 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych specjalnych
 • 17 niemiecki
 • 9 angielski
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Leśnicy(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Leśnicy aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Leśnicy
  Publiczna
  77 461-53-77
  ul. Nad Wodą 15
  47-150 Leśnica
  -11517
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 1 dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w Leśnicy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. M. Konopnickie
  Publiczna
  77 161-52-16
  77 461-52-16
  ul. Kozielska 20
  47-150 Leśnica
  556-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 2 dla uczniów niedostosowanych społecznie w Leśnicy w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Leśnicy
  Publiczna
  77 461-52-16
  77 461-52-16
  ul. Kozielska 20
  47-150 Leśnica
  229-
  Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Leśnicy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Konopnickiej w Leśnicy
  Publiczna
  77 461-52-16
  77 461-52-16
  ul. Kozielska 20
  47-150 Leśnica
  19-
 • Edukacyjne grupy wieku w Leśnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 16,1% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 13,4% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 24,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,0% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 20,2% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 17,1% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 18,9% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,2% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 21,7% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 21,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 21,5% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 21,0% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 17,9% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 24,2% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Leśnica, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Leśnica, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Leśnica, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Leśnica - Zabytki i atrakcje(atrakcje, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Kultura i rekreacja w Leśnicy
  (Źródło: GUS, 2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w Leśnicy: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 1, udogodnienia wewnątrz budynku: 1).  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 23 (uczestnicy: 1 075)
  • seanse filmowe: 2 (uczestnicy: 150)
  • wystawy: 1 (uczestnicy: 13)
  • koncerty: 3 (uczestnicy: 250)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 2 (uczestnicy: 100)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 3 (uczestnicy: 99)
  • konkursy: 3 (uczestnicy: 167)
  • pokazy teatralne: 2 (uczestnicy: 86)
  • warsztaty: 7 (uczestnicy: 210)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 3 (członkowie: 43)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 11)
  • inne: 2 (członkowie: 32)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • plastyczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 10 (członkowie: 145)
  • teatralne: 1 (członkowie: 4)
  • taneczne: 8 (członkowie: 136)
  • inne: 1 (członkowie: 5)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2020 w Leśnicy działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 20 538 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 22 254 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 4
  • dostępne dla czytelników: 2
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 2
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  Według danych z 2016 w Leśnicy działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 124 członków. Zarejestrowano 127 ćwiczących (mężczyźni: 118, kobiety: 9, chłopcy do lat 18: 83, dziewczęta do lat 18: 4). Aktywne były 3 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (2), instruktora sportowego (2) oraz inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Leśnicy w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Leśnicy
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Leśnicy znajduje się 29 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Leśnicy
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Miasto (data nieznana)dnia 1957-09-12, wykaz dokumentów: 155/57 z 1957-09-12
  • Młyn z XIX w. (ul. Porębska 6)dnia 1965-01-28, wykaz dokumentów: 972/65 z 1965-01-28
  • Kościół z 1717 r.dnia 1966-02-10, wykaz dokumentów: 1135/66 z 1966-02-10
  • Kościół z przełomu XVI/XVII w.dnia 1966-02-10, wykaz dokumentów: 1136/66 z 1966-02-10
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Plac Narutowicza 4)dnia 1967-06-01, wykaz dokumentów: 1880/67 z 1967-06-01
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Plac Narutowicza 7)dnia 1967-06-01, wykaz dokumentów: 1881/67 z 1967-06-01
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Plac Narutowicza 8)dnia 1967-06-02, wykaz dokumentów: 1882/67 z 1967-06-02
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Plac Narutowicza 12)dnia 1967-06-02, wykaz dokumentów: 1883/67 z 1967-06-02
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Plac Narutowicza 22)dnia 1967-06-02, wykaz dokumentów: 1884/67 z 1967-06-02
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Plac Narutowicza 23)dnia 1967-06-02, wykaz dokumentów: 1885/67 z 1967-06-02
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Plac Narutowicza 24)dnia 1967-10-11, wykaz dokumentów: 1887/67 z 1967-10-11
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Plac Narutowicza 25)dnia 1967-10-11, wykaz dokumentów: 1888/67 z 1967-10-11
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Bolesława Chrobrego 11)dnia 1967-10-12, wykaz dokumentów: 1889/67 z 1967-10-12
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Bolesława Chrobrego 17)dnia 1967-10-12, wykaz dokumentów: 1891/67 z 1967-10-12
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XIX w. (ul. Ligonia 2)dnia 1967-10-12, wykaz dokumentów: 1892/67 z 1967-10-12
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Ludowa 1)dnia 1967-10-12, wykaz dokumentów: 1893/67 z 1967-10-12
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Ludowa 3)dnia 1967-10-12, wykaz dokumentów: 1894/67 z 1967-10-12
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Ludowa 5)dnia 1967-10-12, wykaz dokumentów: 1895/67 z 1967-10-12
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Ludowa 7)dnia 1967-10-12, wykaz dokumentów: 1896/67 z 1967-10-12
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Ludowa 9)dnia 1967-10-12, wykaz dokumentów: 1897/67 z 1967-10-12
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Młyńska 2)dnia 1967-10-12, wykaz dokumentów: 1898/67 z 1967-10-12
  • Inny budynek mieszkalny z 1800 r. (ul. 1 Maja 3)dnia 1967-10-12, wykaz dokumentów: 1899/67 z 1967-10-12
  • Kaplica z 1700 - 1709dnia 1974-04-29, wykaz dokumentów: 2010/74 z 1974-04-29
  • Kaplica z 1700 - 1709dnia 1974-04-29, wykaz dokumentów: 2010/74 z 1974-04-29
  • Kaplica z 1700 - 1709dnia 1974-04-29, wykaz dokumentów: 2010/74 z 1974-04-29
  • Kaplica z 1700 - 1709dnia 1974-04-29, wykaz dokumentów: 2010/74 z 1974-04-29
  • Kaplica z 1700 - 1709dnia 1974-04-29, wykaz dokumentów: 2010/74 z 1974-04-29
  • Cmentarz powstania śląskie z 1921 r.dnia 1989-01-01, wykaz dokumentów: 204/89 z 1989-01-01
  • Dworzec z 1933 - 1936 (ul. Dworcowa 20)dnia 2009-02-11, wykaz dokumentów: 81/2009 z 2009-02-11
 • Formy ochrony przyrody w Leśnicy
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Leśnicy znajdują się 2 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Leśnicy
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Park Krajobrazowy Góra Św. AnnyData ustanowienia: 1988-05-26, Powierzchnia: 5051.0 ha, Powierzchnia otuliny: 6374 ha
  • Góra Świętej Anny - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2008-02-05, Powierzchnia: 5084.28 ha

Leśnica - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z lat 2010 - 2020 w wyniku 5 wypadków drogowych w Leśnicy odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 4 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 195,0 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 39,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2020 roku w Leśnicy znajdowało się 11 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu strzeleckiego.

  Powiat strzelecki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Leśnicy
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 5 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2020)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2020)
 • 4 Ranni
  (lata 2010 - 2020)
 • 2 Lekko ranni
 • 2 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Leśnicy w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 195,01 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2020)
 • Leśnica
  195,0
  woj. opolskie
  816,0
  Kraj
  971,2
 • 39,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2020)
 • Miasto
  39,0
  Opolskie
  101,0
  Kraj
  92,2
 • 156,01 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2020)
 • Tutaj
  156,0
  Opolskie
  955,2
  Cały kraj
  1 176,3
 • 20,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2020)
 • Leśnica
  20,0
  Opolskie
  12,4
  Cały kraj
  9,5
 • 80,00 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2020)
 • Leśnica
  80,0
  woj. opolskie
  117,1
  Cały kraj
  121,1
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 11 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 11 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Leśnicy w latach 2013 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 1 118,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  1 118,7 km
  woj. opolskie
  591,6 km
  Kraj
  551,8 km
 • 14,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Miasto
  14,1 km
  Opolskie
  5,7 km
  Kraj
  4,5 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Leśnica nie przechodzi żadna droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista takich dróg w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 40droga krajowa nr 40(granica (Czechy) - Głuchołazy - Wierzbiec - Łąka Prudnicka - Prudnik - Lubrza - Laskowice - Nowy Browiniec - Wierzch - Mochów - Głogówek - Stare Kotkowice - Biedrzychowice - Zwiastowice - Twardawa - Pokrzywnica - Większyce - Reńska Wieś - Kędzierzyn-Koźle - Ujazd - Łany - Niewiesze - Bycina - Pyskowice)
  • DW 408droga wojewódzka nr 408(Kędzierzyn-Koźle - Brzeźce - Stare Koźle - Bierawa - Ortowice - Kotlarnia - Goszyce - Sierakowice - Sośnicowice - Gliwice)
  • DW 409droga wojewódzka nr 409(Dębina - Moszna - Zielina - Kujawy - Strzeleczki - Dobra - Steblów - Krapkowice - Gogolin - Dąbrówka - Ligota Dolna - Niwki - Kalinów - Rożniątów - Strzelce Opolskie)
  • DW 410droga wojewódzka nr 410(Kędzierzyn-Koźle - Kobylice - Biadaczów - Brzeźce)
  • DW 418droga wojewódzka nr 418(Reńska Wieś - Kędzierzyn-Koźle)
  • DW 423droga wojewódzka nr 423(Opole - Przywory - Kąty Opolskie - Chorula - Malnia - Odrowąż - Gogolin - Krapkowice - Obrowiec - Krępna - Rozwadza - Zdzieszowice - Wielmierzowice - Januszkowice - Kędzierzyn-Koźle)
  • DW 426droga wojewódzka nr 426(Zawadzkie - Wierchlesie - Piotrówka - Jemielnica - Szczepanek - Strzelce Opolskie - Olszowa - Popice - Zalesie Śląskie - Kędzierzyn-Koźle)
  • DK 45droga krajowa nr 45(Zabełków - Roszków - Krzyżanowice - Tworków - Bieńkowice - Racibórz - Rudnik - Szonowice - Witosławice - Ciężkowice - Polska Cerkiew - Zakrzów - Długomiłowice - Reńska Wieś - Większyce - Komorno - Poborszów - Mechnica - Stradunia - Żużela - Żywocice - Krapkowice - Gwoździce - Dąbrówka Górna - Zimnice Wielkie - Zimnice Małe - Źlinice - Boguszyce - Chrzowice - Folwark - Opole - Zawada - Borek - Węgry - Osowiec Śląski - Jełowa - Bierdzany - Trzebiszyn - Kopalina - Jasienie - Kuniów - Kluczbork - Ligota Zamecka - Ligota Górna - Bogdańczowice - Biadacz - Dębina - Gorzów Śląski - Praszka - Kowale - Sołtysy - Wierzbie - Morzykobyła - Kadłub - Gaszyn - Wieluń - Wydrzyn - Czarnożyły - Emanuelina - Nietuszyna - Gwizdałki - Dobroszyny - Wola Rudlicka - Oleśnica - Złoczew)
  • a4autostrada a4(granica (Niemcy) - Jędrzychowice - Zgorzelec - Godzieszów - Bolesławiec - Krzyżowa - Krzywa - Chojnów - Lubiatów - Złotoryja - Legnica - Legnickie Pole - Mikołajowice - Wądroże Wielkie - Budziszów Wielki - Łagiewniki Średzkie - Jarosław - Kostomłoty - Kąty Wrocławskie - Pietrzykowice - Wrocław - Bielany Wrocławskie - Krajków - Brzezimierz - Owczary - Przylesie - Prądy - Dąbrówka Górna - Gogolin - Krapkowice - Olszowa - Nogowczyce - Łany - Kleszczów - Gliwice - Zabrze - Ruda Śląska - Chorzów - Katowice - Mysłowice - Jaworzno - Chrzanów - Trzebinia - Rudno - Balice - Kraków - Wieliczka - Szarów - Bochnia - Brzesko - Tarnów - Dębica - Ropczyce - Rzeszów - Nowa Wieś - Łańcut - Przeworsk - Jarosław - Radymno - Korczowa - granica (Ukraina))
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Leśnica nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 132Linia kolejowa nr 132: Bytom - Wrocław Główny [o znaczeniu państwowym] (Bytom - Bytom Bobrek - Zabrze Biskupice - Zabrze Mikulczyce - Pyskowice - Paczyna - Toszek - Ligota Toszecka - Kotulin - Błotnica Strzelecka - Strzelce Opolskie - Szymiszów - Kamień Śląski - Tarnów Opolski - Opole Groszowice - Opole Główne - Opole Zachodnie - Opole Zachodnie (stacja towarowa) - Chróścina Opolska - Dąbrowa Niemodlińska - Przecza - Lewin Brzeski - Łosiów - Brzeg - Lipki - Oława - Lizawice - Zębice Wrocławskie - Święta Katarzyna - Wrocław Brochów Osobowy - Wrocław Górnośląski - Wrocław Główny)
  • LK 136Linia kolejowa nr 136: Kędzierzyn Koźle - Opole Groszowice [o znaczeniu państwowym] (Kędzierzyn Koźle - Raszowa - Zdzieszowice - Jasiona - Gogolin - Górażdże - Przywory Opolskie - Opole Grotowice - Opole Groszowice)
  • LK 137Linia kolejowa nr 137: Katowice - Legnica [o znaczeniu państwowym] (Katowice - Katowice Załęże - Chorzów Batory - Świętochłowice - Ruda Chebzie - Ruda Śląska - Zabrze - Gliwice ZNTK - Gliwice - Gliwice Łabędy - Rzeczyce Śląskie - Taciszów - Rudziniec Gliwicki - Sławięcice - Kędzierzyn Blachownia Śląska - Kędzierzyn Koźle - Kędzierzyn Koźle Port - Kędzierzyn Koźle Przystanek - Kędzierzyn Koźle Zachodnie - Pokrzywnica - Twardawa - Głogówek - Racławice Śląskie - Dytmarów - Prudnik - Szybowice - Nowy Las - Nowy Świętów - Przełęk - Nysa - Radzikowice - Goświnowice - Wójcice - Otmuchów - Otmuchów Jezioro - Paczków - Doboszowice - Kamieniec Ząbkowicki - Ząbkowice Śląskie - Piława Górna - Dzierżoniów Śląski - Mościsko Dzierżoniowskie - Krzyżowa - Świdnica Kraszowice - Świdnica Miasto - Bolesławice Świdnickie - Jaworzyna Śląska - Stanowice - Strzegom - Goczałków - Rogoźnica - Jawor - Stary Jawor - Brachów - Przybyłowice - Nowa Wieś Legnicka - Legnica Piekary - Legnica)
  • LK 151Linia kolejowa nr 151: Kędzierzyn Koźle - Chałupki [o znaczeniu państwowym] (Kędzierzyn Koźle - Kędzierzyn Koźle Azoty - Bierawa - Dziergowice - Kuźnia Raciborska - Nędza - Racibórz Markowice - Racibórz - Tworków - Krzyżanowice - Roszków Raciborski - Rudyszwałd - Chałupki)
  • LK 199Linia kolejowa nr 199: Rudziniec Gliwicki - Kędzierzyn Koźle KKA [o znaczeniu państwowym] (Rudziniec Gliwicki - Sławięcice - Kędzierzyn Koźle)
  • LK 680Linia kolejowa nr 680: Kędzierzyn Koźle KKD - Kłodnica [o znaczeniu drugorzędnym] (Kędzierzyn Koźle)
  • LK 682Linia kolejowa nr 682: Nowa Wieś - Kędzierzyn Koźle KKB [o znaczeniu drugorzędnym] (Kędzierzyn Koźle)
  • LK 709Linia kolejowa nr 709: Kędzierzyn Koźle - Stare Koźle [o znaczeniu drugorzędnym] (Kędzierzyn Koźle)
  • LK 174Linia kolejowa nr 174: Kędzierzyn Koźle KKD - Kędzierzyn Koźle Port [o znaczenia miejscowym] (Kędzierzyn Koźle - Kędzierzyn Koźle Port)
  • LK 872Linia kolejowa nr 872: Nowa Wieś - Kędzierzyn Koźle KKC [o znaczenia miejscowym] (Kędzierzyn Koźle)
  • LK 891Linia kolejowa nr 891: Raszowa - Zdzieszowice [o znaczenia miejscowym] (Raszowa - Zdzieszowice)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Leśnicy istnieje 49 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 1 Maja

  ul. Biskupa Schaffrana

  ul. Boczna

  ul. Bolesława Chrobrego

  ul. Brzegowa

  ul. Dworcowa

  ul. Eichendorffa

  ul. Goreckiego

  ul. Górna

  ul. Góry Świętej Anny

  ul. Klasztorna

  ul. Kozielska

  ul. Kościelna

  ul. Kościuszki

  ul. Krasowska

  ul. Krótka

  ul. Księżowiejska

  ul. Ligonia

  ul. Ludowa

  pl. Marka

  ul. Mickiewicza

  ul. Młyńska

  ul. Nad Potokiem

  ul. Nad Wodą

  pl. Narutowicza

  ul. Niwy

  ul. Ojca Kanizego

  ul. Ojca Teofila

  ul. Ojców Kulawy

  ul. Osiedle

  ul. Polna

  ul. Poprzeczna

  ul. Porębska

  ul. Powstańców Śląskich

  ul. Prałata Glowatzkiego

  ul. Sarnesa

  ul. Stawowa

  ul. Strażacka

  ul. Strzelecka

  ul. Szkolna

  ul. Szpitalna

  ul. Słowackiego

  pl. Targowy

  ul. Trzech Braci

  ul. Wargały

  ul. Zdzieszowicka

  ul. Zielona

  ul. Żeromskiego

  ul. Żyrowska