Pilica w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Pilica - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Pilica to miasto leżące w południowej Polsce. Należy do województwa śląskiego, powiatu zawierciańskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Pilica.
 • 1 769 Liczba mieszkańców
 • 8,2 km² Powierzchnia
 • 215,2 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1994 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 32 Numer kierunkowy
 • SZA Tablice rejestracyjne
 • Artur Stanisław Janosik Burmistrz miasta
Identyfikatory
 • 19.657450.4675 Współrzędne GPS
 • 2416074 TERYT (TERC)
 • 0219566 SIMC
Herb miasta Pilica
Pilica herb

Jak Pilica wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Pilica na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Pilica wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Pilica plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
3Miasta w Polsce z największą liczbą urodzin żywych na 1000 mieszkańców
9Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów na 1000 mieszkańców
12Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim zawodowym w Polsce
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
44Miasta z największym odsetkiem wdów/wdowców w Polsce
58Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
75Miasta z największym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w Polsce
125Miasta z najstarszymi mieszkańcami w Polsce
138Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku poprodukcyjnym w Polsce
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
184Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze gospodarczym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
199Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce
208Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem policealnym w Polsce
215Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
247Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
266Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia
266Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze przemysłowym (przemysł i budownictwo)
267Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań na 1000 mieszkańców
268Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
304Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do wodociągu
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
336Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
366Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw stwierdzonych na 1000 mieszkańców
372Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań oddanych do użytkowania w 2022 roku
374Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko mienu stwierdzonych na 1000 mieszkańców

Pilica - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
42-436Poczta Pilica, ul. Żarnowiecka 46 b
42-436Skrytki Pocztowe Poczta Pilica, ul. Żarnowiecka 46 b

Pilica - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Pilicy)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Zawierciu (podlega pod: ZUS Oddział w Sosnowcu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Blanowska 2
42-400 Zawiercie
Urząd Miasta i Gminy Pilicy
(32) 673-51-04
(32) 673-60-81
ul. Żarnowiecka 46A
42-436 Pilica

Pilica - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Pilica jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 1 769, z czego 51,0% stanowią kobiety, a 49,0% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 7,5%. Średni wiek mieszkańców wynosi 44,7 lat i jest nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców województwa śląskiego oraz większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Pilicy zawarli w 2022 roku 5 małżeństw, co odpowiada 2,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  24,3% mieszkańców Pilicy jest stanu wolnego, 57,2% żyje w małżeństwie, 7,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,5% to wdowy/wdowcy.

  Pilica ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -9. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,08 na 1000 mieszkańców Pilicy. W 2022 roku urodziło się 26 dzieci, w tym 53,8% dziewczynek i 46,2% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 314 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,44 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 42,0% zgonów w Pilicy spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 23,4% zgonów w Pilicy były nowotwory, a 4,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Pilicy przypada 19.77 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 17 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 14 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Pilicy 3. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  56,5% mieszkańców Pilicy jest w wieku produkcyjnym, 16,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 27,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Pilicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 1 769 Liczba mieszkańców
 • 903 Kobiety
 • 866 Mężczyźni
 • 51,0%
  49,0%
 • 104 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 104 kobiet)
 • 96 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 96 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Pilicy w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Pilicy w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Pilicy w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Pilicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 44,7 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  44,7 lat
  Województwo
  43,0 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 47,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,9 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Pilica, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Pilicy
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Pilica,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Pilica,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Pilica,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 24,3% Kawalerowie/Panny
 • Pilica
  24,3%
  Województwo
  27,0%
  Cała Polska
  29,1%
 • 18,8% Kobiety
  (Panny)
 • 30,3% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,2% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  57,3%
  woj. śląskie
  55,6%
  Kraj
  54,0%
 • 55,8% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,5% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  10,7%
  śląskie
  9,2%
  Cała Polska
  8,5%
 • 17,1% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,5% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 7,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  7,2%
  woj. śląskie
  8,0%
  Cały kraj
  7,6%
 • 7,7% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,5% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,5% Nieustalone
 • Tutaj
  0,5%
  śląskie
  0,2%
  Kraj
  0,7%
 • 0,4% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,5% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Pilicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Pilicy w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Pilica
  2,8
  śląskie
  3,9
  Cała Polska
  4,1
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  1,4
  śląskie
  1,7
  Cały kraj
  1,6
 • 5 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Pilicy w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Pilicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -9 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -2 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -7 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -5,08 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -5,1
  woj. śląskie
  -5,8
  Cały kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Pilicy w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Pilicy w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Pilicy w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Pilicy w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 26 Urodzenia żywe
 • 14 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 12 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 53,8%
  46,2%
 • 14,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  14,7
  woj. śląskie
  7,3
  Cały kraj
  8,1
 • 30,5 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  30,5
  woj. śląskie
  32,5
  Cały kraj
  35,1
 • 3 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 3
 • 32 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 32
 • 95 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 95
 • 80 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 80
 • 27 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 27
 • 5 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 314 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 266 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 355 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Pilica
  3 314 g
  Województwo
  3 296 g
  Kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 Waga 4500g - 4999g
 • 3
 • 42 Waga 4000g - 4499g
 • 42
 • 215 Waga 3500g - 3999g
 • 215
 • 306 Waga 3000g - 3499g
 • 306
 • 129 Waga 2500g - 2999g
 • 129
 • 26 Waga 2000g - 2499g
 • 26
 • 7 Waga 1500g - 1999g
 • 7
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1,21 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Pilica
  1,21
  Województwo
  1,21
  Polska
  1,26
 • 0,56 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Pilica
  0,56
  woj. śląskie
  0,59
  Polska
  0,61
 • 0,44 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,44
  woj. śląskie
  0,56
  Cały kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Pilicy w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 35 Zgony
 • 16 Kobiety
  (Zgony)
 • 19 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 45,7%
  54,3%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 19,8 Zgony na 1000 ludności
 • Pilica
  19,8
  śląskie
  13,0
  Cały kraj
  11,9
 • 227,7 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  227,7
  Województwo
  179,4
  Polska
  147,0
 • 1,4 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  1,4
  śląskie
  4,8
  Cały kraj
  3,8
 • 3,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Pilica
  3,6
  śląskie
  3,5
  Kraj
  3,1
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • śląskie
  1,0
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie zawierciańskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 42,0% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  42,0%
  woj. śląskie
  36,4%
  Cała Polska
  36,0%
 • 23,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  23,4%
  śląskie
  24,2%
  Kraj
  23,6%
 • 4,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  4,9%
  śląskie
  5,2%
  Cały kraj
  6,7%
 • 98 Zgony spowodowane COVID-19
 • 6,4 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. śląskie
  6,4
  Polska
  15,8
 • 78,9 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. śląskie
  78,9
  Polska
  70,6
 • 343,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Pilica
  343,7
  Województwo
  315,1
  Kraj
  280,1
 • 281,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  281,1
  Cały kraj
  253,9
 • 615,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 631,7 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 598,7 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Pilica
  615,8
  woj. śląskie
  473,7
  Polska
  426,2
 • 85,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 39,3 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 137,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  85,8
  Województwo
  63,1
  Cały kraj
  62,9
 • 54,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Pilica
  54,6
  śląskie
  39,0
  Kraj
  33,8
 • 8,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Pilica
  8,5
  Województwo
  8,1
  Polska
  7,0
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Pilica
  0,6%
  Województwo
  0,7%
  Kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 17 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 8 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 9 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 14 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 8 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 6 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 3 Saldo migracji
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 3 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 3 Saldo migracji wewnętrznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 3 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Pilicy w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Pilicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 13,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,0% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,7% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 63,5% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 60,8% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 66,4% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 22,6% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 26,2% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 18,9% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Pilica, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Pilica - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Pilicy oddano do użytku 7 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,94 nowych lokali. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Pilicy to 765 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 431 mieszkań. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa śląskiego oraz nieznacznie większa od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Pilicy to 6,14 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Pilicy to 218,70 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,08% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,65% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 93,73% mieszkań posiada łazienkę, 78,04% korzysta z centralnego ogrzewania, a 22,88% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu zawierciańskiego.

  Powiat zawierciański - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Pilicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 765 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 430,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  430,70
  Województwo
  423,90
  Kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 86,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Pilica
  86,90 m2
  woj. śląskie
  72,70 m2
  Polska
  75,30 m2
 • 37,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Pilica
  37,40 m2
  woj. śląskie
  30,80 m2
  Kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,23 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,23
  śląskie
  3,79
  Cała Polska
  3,83
 • 2,32 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,32
  śląskie
  2,36
  Cały kraj
  2,42
 • 0,55 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,55
  Województwo
  0,62
  Kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Pilicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 7 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 3,94 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  3,94
  Województwo
  4,31
  Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 43 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 6,14 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Pilica
  6,14
  woj. śląskie
  4,13
  Cała Polska
  3,89
 • 24,21 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Pilica
  24,21
  woj. śląskie
  17,79
  Polska
  24,56
 • 1 531 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 218,7 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  218,7 m2
  Województwo
  101,8 m2
  Cała Polska
  92,3 m2
 • 0,86 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,86 m2
  Województwo
  0,44 m2
  Cała Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Pilicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 99,08% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Pilica
  99,08%
  śląskie
  99,06%
  Kraj
  97,75%
 • 97,65% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  97,65%
  woj. śląskie
  96,69%
  Kraj
  95,18%
 • 93,73% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  93,73%
  woj. śląskie
  95,74%
  Cały kraj
  93,75%
 • 78,04% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Pilica
  78,04%
  śląskie
  84,47%
  Cała Polska
  85,83%
 • 22,88% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  22,88%
  śląskie
  68,55%
  Cała Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Pilica - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Pilicy na 1000 mieszkańców pracuje 299osób . Jest to więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 58,2% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 41,8% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Pilicy wynosiło w 2023 roku 5,5% (5,5% wśród kobiet i 5,5% wśród mężczyzn). Jest to nieznacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Pilicy wynosiło 6 438,58 PLN, co odpowiada 96.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Pilicy 223 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 187 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -36.

  14,7% aktywnych zawodowo mieszkańców Pilicy pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 39,7% w przemyśle i budownictwie, a 16,5% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Pilicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 299 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  299,0
  śląskie
  282,0
  Cała Polska
  259,0
 • 4,1% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 5,0% Kobiety
 • 3,3% Mężczyźni
 • Tutaj
  5,5%
  śląskie
  3,6%
  Cała Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Pilicy w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Pilicy w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Pilicy w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Pilicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 807 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  6 439 PLN
  woj. śląskie
  6 728 PLN
  Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Pilicy w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Pilicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 223 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 187 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -36 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,84 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Pilicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 14,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 13,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 16,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 39,7% Przemysł i budownictwo
 • 24,2% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 55,5% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 16,5% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 17,2% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 15,8% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,9% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 27,6% Pozostałe
 • 43,2% Kobiety
  (pozostałe)
 • 11,7% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Pilicy w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Pilicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 531 Pracujący ogółem
 • 309 Kobiety
 • 222 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Pilicy w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 16,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 14,5% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,0% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 56,5% W wieku produkcyjnym
 • 50,2% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 63,1% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 27,3% W wieku poprodukcyjnym
 • 35,4% Kobiety
  (59+ lat)
 • 18,9% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Pilica, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 77,0 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  77,0
  Województwo
  70,5
  Kraj
  69,0
 • 48,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Pilica
  48,3
  śląskie
  41,1
  Kraj
  38,2
 • 168,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  168,1
  woj. śląskie
  139,7
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 57,4% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 58,6% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 56,5% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 42,6% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 41,4% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 43,5% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Pilica - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Pilicy w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 226 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 179 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 8 nowych podmiotów, a 11 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (19) podmiotów zarejestrowano w roku 2014, a najmniej (6) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (28) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (2) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Pilicy najwięcej (12) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (217) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,3% (3) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 19,0% (43) podmiotów, a 79,6% (180) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Pilicy najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (33.0%) oraz Budownictwo (12.3%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 226 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 3 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 43 Przemysł i budownictwo
 • 180 Pozostała działalność
 • 8 Podmioty nowo zarejestrowane w Pilicy w 2023 roku
 • 11 Podmioty wyrejestrowane w Pilicy w 2023 roku
 • 179 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 217 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 217
 • 8 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 8
 • 1 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 1
 • 226 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 226
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 15 Spółki handlowe ogółem
 • 15
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 12  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 12
 • 8 Spółki cywilne ogółem
 • 8
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 179 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 59 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 59
 • 22 Budownictwo
 • 22
 • 18 Transport i gospodarka magazynowa
 • 18
 • 13 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 13
 • 12 Przetwórstwo przemysłowe
 • 12
 • 11 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 11
 • 10 Pozostała działalność
 • 10
 • 10 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 10
 • 8 Informacja i komunikacja
 • 8
 • 5 Edukacja
 • 5
 • 5 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 5
 • 2 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 2
 • 2 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 2
 • 1 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1
 • 1 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Pilica - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Pilicy stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 36 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 20,00 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Pilicy wynosi 76,30% i jest nieznacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa śląskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Pilicy najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 10,36 (wykrywalność 74%) oraz przeciwko mieniu - 9,07 (wykrywalność 54%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 6,86 (71%), drogowe - 1,95 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,32 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Pilicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Pilicy.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Pilica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 36 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 36
 • 18 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 18
 • 12 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 12
 • 3 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 3
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 16 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 16
 • 20,00 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  20,00
  śląskie
  35,08
  Cała Polska
  22,81
 • 10,36 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  10,36
  śląskie
  14,39
  Kraj
  12,98
 • 6,86 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Pilica
  6,86
  woj. śląskie
  17,79
  Kraj
  6,99
 • 1,95 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  1,95
  Województwo
  1,68
  Cała Polska
  1,82
 • 0,32 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Pilica
  0,32
  Województwo
  0,44
  Cała Polska
  0,35
 • 9,07 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Pilica
  9,07
  woj. śląskie
  14,31
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Pilica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Pilica
  76%
  Województwo
  80%
  Kraj
  71%
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  74%
  Województwo
  67%
  Kraj
  63%
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  71%
  śląskie
  88%
  Cała Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  99%
  Województwo
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  100%
  woj. śląskie
  89%
  Cały kraj
  88%
 • 55% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  55%
  woj. śląskie
  60%
  Cała Polska
  51%

Pilica - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Pilicy wyniosła w 2022 roku 57,4 mln złotych, co daje 7,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 44.6% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Pilicy - 26.9% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (21.4%) oraz na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (11.7%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 12,2 mln złotych, czyli 21,3% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Pilicy wyniosła w 2022 roku 58,0 mln złotych, co daje 7,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 26.4% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (27.6%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (21.4%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (15.8%). W budżecie Pilicy wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,2 tys złotych na mieszkańca (16,6%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 134 złotych na mieszkańca (1,9%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 8,7%.
 • Wydatki budżetu w Pilicy według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Pilicy według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Pilica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Pilicy według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  36,5 mln

  4,2 tys(100%)

  28,8 mln

  3,3 tys(100%)

  30,3 mln

  3,5 tys(100%)

  35,1 mln

  4,0 tys(100%)

  40,9 mln

  4,7 tys(100%)

  42,7 mln

  5,2 tys(100%)

  40,2 mln

  4,9 tys(100%)

  57,4 mln

  7,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  11,0 mln

  5,7 tys(30.2%)

  10,4 mln

  5,4 tys(36.3%)

  10,3 mln

  5,2 tys(34.1%)

  10,9 mln

  5,6 tys(31.1%)

  11,7 mln

  6,1 tys(28.6%)

  12,7 mln

  6,6 tys(29.8%)

  14,0 mln

  7,4 tys(34.9%)

  15,4 mln

  8,7 tys(26.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  9,8 mln

  5,1 tys(26.8%)

  2,3 mln

  1,2 tys(8.2%)

  2,2 mln

  1,1 tys(7.2%)

  4,5 mln

  2,3 tys(12.8%)

  8,4 mln

  4,4 tys(20.6%)

  8,6 mln

  4,5 tys(20.1%)

  4,7 mln

  2,5 tys(11.6%)

  12,3 mln

  6,9 tys(21.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,7 mln

  3,8 tys(11.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,2 mln

  1,7 tys(8.9%)

  3,1 mln

  1,6 tys(10.7%)

  3,8 mln

  1,9 tys(12.6%)

  4,1 mln

  2,1 tys(11.8%)

  4,3 mln

  2,3 tys(10.6%)

  4,6 mln

  2,4 tys(10.7%)

  4,8 mln

  2,5 tys(12%)

  5,1 mln

  2,9 tys(9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,2 mln

  1,7 tys(8.8%)

  2,2 mln

  1,1 tys(7.6%)

  2,4 mln

  1,2 tys(8%)

  2,1 mln

  1,1 tys(6%)

  2,6 mln

  1,4 tys(6.3%)

  934,9 tys

  488(2.2%)

  1,4 mln

  729(3.4%)

  3,5 mln

  2,0 tys(6.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  478,6 tys

  248(1.3%)

  1,0 mln

  519(3.5%)

  780,2 tys

  397(2.6%)

  649,5 tys

  334(1.9%)

  466,0 tys

  243(1.1%)

  436,8 tys

  228(1%)

  354,9 tys

  187(0.9%)

  2,1 mln

  1,2 tys(3.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,8 mln

  1,4 tys(7.7%)

  6,5 mln

  3,4 tys(22.7%)

  1,1 mln

  561(3.6%)

  1,1 mln

  569(3.2%)

  1,0 mln

  545(2.6%)

  1,1 mln

  570(2.6%)

  1,1 mln

  583(2.8%)

  2,0 mln

  1,1 tys(3.5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  2,3 mln

  1,2 tys(6.4%)

  661,5 tys

  341(2.3%)

  686,5 tys

  349(2.3%)

  756,0 tys

  388(2.2%)

  589,1 tys

  307(1.4%)

  685,4 tys

  358(1.6%)

  638,4 tys

  336(1.6%)

  1,6 mln

  916(2.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  615,9 tys

  319(1.7%)

  575,6 tys

  297(2%)

  607,6 tys

  309(2%)

  581,8 tys

  299(1.7%)

  770,3 tys

  402(1.9%)

  789,5 tys

  412(1.8%)

  782,4 tys

  412(1.9%)

  870,6 tys

  490(1.5%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  405,0 tys

  210(1.1%)

  355,3 tys

  183(1.2%)

  357,0 tys

  181(1.2%)

  367,7 tys

  189(1%)

  349,8 tys

  182(0.9%)

  261,4 tys

  136(0.6%)

  191,2 tys

  101(0.5%)

  480,5 tys

  271(0.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  245,3 tys

  127(0.7%)

  228,3 tys

  118(0.8%)

  332,6 tys

  169(1.1%)

  1,5 mln

  764(4.2%)

  227,8 tys

  119(0.6%)

  333,9 tys

  174(0.8%)

  307,0 tys

  162(0.8%)

  354,0 tys

  199(0.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  284,3 tys

  147(0.8%)

  319,0 tys

  165(1.1%)

  329,0 tys

  167(1.1%)

  283,1 tys

  145(0.8%)

  270,2 tys

  141(0.7%)

  212,3 tys

  111(0.5%)

  285,8 tys

  151(0.7%)

  317,6 tys

  179(0.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  99,8 tys

  51,7(0.3%)

  131,2 tys

  67,7(0.5%)

  106,5 tys

  54,1(0.4%)

  137,6 tys

  70,7(0.4%)

  140,0 tys

  73,0(0.3%)

  107,7 tys

  56,2(0.3%)

  147,6 tys

  77,7(0.4%)

  236,3 tys

  133(0.4%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  325,9 tys

  169(0.9%)

  491,0 tys

  253(1.7%)

  167,5 tys

  85,2(0.6%)

  493,6 tys

  254(1.4%)

  783,8 tys

  409(1.9%)

  469,0 tys

  245(1.1%)

  191,1 tys

  101(0.5%)

  224,6 tys

  126(0.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  28,1 tys

  14,6(0.1%)

  63,0 tys

  32,5(0.2%)

  43,7 tys

  22,2(0.1%)

  34,8 tys

  17,9(0.1%)

  45,5 tys

  23,7(0.1%)

  40,6 tys

  21,2(0.1%)

  113,2 tys

  59,7(0.3%)

  73,1 tys

  41,1(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  1,1 mln

  561(3%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,8 tys

  5,5(0%)

  13,4 tys

  6,9(0%)

  13,6 tys

  7,1(0%)

  39,6 tys

  20,7(0.1%)

  48,1 tys

  25,4(0.1%)

  36,6 tys

  20,6(0.1%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  11,9 tys

  6,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  18,5 tys

  10,4(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  431,5 tys

  224(1.2%)

  329,2 tys

  170(1.1%)

  335,6 tys

  171(1.1%)

  410,6 tys

  211(1.2%)

  310,5 tys

  162(0.8%)

  349,4 tys

  182(0.8%)

  280,5 tys

  148(0.7%)

  15,1 tys

  8,5(0%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  1,8 tys

  0,9(0%)

  1,9 tys

  1,0(0%)

  1,9 tys

  1,0(0%)

  4,0 tys

  2,1(0%)

  1,2 tys

  0,7(0%)

  1,6 tys

  0,8(0%)

  2,9 tys

  1,7(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  71,4 tys

  37,0(0.2%)

  13,2 tys

  6,8(0%)

  1,8 tys

  0,9(0%)

  77,6 tys

  39,8(0.2%)

  80,0 tys

  41,7(0.2%)

  74,8 tys

  39,0(0.2%)

  3,2 tys

  1,7(0%)

  1,6 tys

  0,9(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  600

  0,3(0%)

  300

  0,2(0%)

  200

  0,1(0%)

  217

  0,1(0%)

  183

  0,1(0%)

  199

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Pilicy według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Pilicy według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Pilica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Pilicy według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  29,7 mln

  3,4 tys(100%)

  33,5 mln

  3,8 tys(100%)

  30,3 mln

  3,5 tys(100%)

  36,7 mln

  4,2 tys(100%)

  40,9 mln

  4,7 tys(100%)

  43,8 mln

  5,3 tys(100%)

  46,5 mln

  5,7 tys(100%)

  58,0 mln

  7,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  10,0 mln

  5,2 tys(33.8%)

  10,4 mln

  5,3 tys(30.9%)

  10,6 mln

  5,4 tys(35.1%)

  11,7 mln

  6,0 tys(31.8%)

  12,5 mln

  6,5 tys(30.6%)

  12,7 mln

  6,6 tys(29%)

  13,9 mln

  7,3 tys(29.9%)

  16,0 mln

  9,0 tys(27.6%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  9,2 mln

  4,8 tys(31.1%)

  9,4 mln

  4,9 tys(28.1%)

  9,6 mln

  4,9 tys(31.5%)

  10,1 mln

  5,2 tys(27.4%)

  10,9 mln

  5,7 tys(26.6%)

  12,0 mln

  6,3 tys(27.4%)

  13,0 mln

  6,8 tys(28%)

  12,4 mln

  7,0 tys(21.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  4,6 mln

  2,4 tys(15.4%)

  3,9 mln

  2,0 tys(11.7%)

  948,8 tys

  482(3.1%)

  3,9 mln

  2,0 tys(10.5%)

  6,1 mln

  3,2 tys(14.9%)

  3,5 mln

  1,8 tys(8.1%)

  5,2 mln

  2,7 tys(11.2%)

  9,2 mln

  5,2 tys(15.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,8 mln

  3,8 tys(11.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  4,1 tys

  2,1(0%)

  7,8 tys

  4,0(0%)

  6,1 tys

  3,1(0%)

  1,7 mln

  868(4.6%)

  444,9 tys

  232(1.1%)

  1,2 mln

  604(2.6%)

  133,3 tys

  70,2(0.3%)

  2,4 mln

  1,3 tys(4.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  701,3 tys

  364(2.4%)

  708,4 tys

  366(2.1%)

  808,0 tys

  411(2.7%)

  775,3 tys

  398(2.1%)

  862,0 tys

  450(2.1%)

  777,1 tys

  405(1.8%)

  1,1 mln

  559(2.3%)

  1,3 mln

  704(2.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,0 mln

  1,0 tys(6.7%)

  5,7 mln

  3,0 tys(17.1%)

  437,5 tys

  222(1.4%)

  425,3 tys

  218(1.2%)

  421,0 tys

  220(1%)

  401,5 tys

  209(0.9%)

  422,5 tys

  223(0.9%)

  1,1 mln

  596(1.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  629,4 tys

  326(2.1%)

  669,3 tys

  345(2%)

  571,1 tys

  290(1.9%)

  572,0 tys

  294(1.6%)

  760,3 tys

  397(1.9%)

  779,2 tys

  406(1.8%)

  772,5 tys

  407(1.7%)

  860,4 tys

  484(1.5%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  17,6 tys

  9,1(0.1%)

  1,1 mln

  586(3.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,0 tys

  3,1(0%)

  14,5 tys

  7,6(0%)

  661,5 tys

  372(1.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  227,1 tys

  118(0.8%)

  241,3 tys

  125(0.7%)

  236,7 tys

  120(0.8%)

  345,0 tys

  177(0.9%)

  104,2 tys

  54,4(0.3%)

  1,3 mln

  673(2.9%)

  245,5 tys

  129(0.5%)

  599,2 tys

  337(1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  2,6 tys

  1,3(0%)

  402,0 tys

  207(1.2%)

  364,7 tys

  185(1.2%)

  144,9 tys

  74,4(0.4%)

  1,6 tys

  0,8(0%)

  27,9 tys

  14,6(0.1%)

  7,6 tys

  4,0(0%)

  522,9 tys

  294(0.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  112,1 tys

  58,1(0.4%)

  144,4 tys

  74,5(0.4%)

  230,9 tys

  117(0.8%)

  77,5 tys

  39,8(0.2%)

  172,0 tys

  89,7(0.4%)

  238,8 tys

  125(0.5%)

  286,0 tys

  151(0.6%)

  450,3 tys

  254(0.8%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  1,4 mln

  739(4.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  21,5 tys

  11,1(0.1%)

  62,8 tys

  32,8(0.2%)

  28,6 tys

  14,9(0.1%)

  40,2 tys

  21,2(0.1%)

  48,4 tys

  27,2(0.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  12,8 tys

  6,8(0%)

  40,0 tys

  22,5(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  59,5 tys

  30,9(0.2%)

  48,5 tys

  25,0(0.1%)

  44,9 tys

  22,8(0.1%)

  42,1 tys

  21,6(0.1%)

  28,3 tys

  14,8(0.1%)

  12,1 tys

  6,3(0%)

  9,2 tys

  4,8(0%)

  12,1 tys

  6,8(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  15,0 tys

  7,8(0.1%)

  15,0 tys

  7,7(0%)

  10,0 tys

  5,1(0%)

  6,8 tys

  3,5(0%)

  8,0 tys

  4,2(0%)

  7,5 tys

  3,9(0%)

  8,1 tys

  4,3(0%)

  7,5 tys

  4,2(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  600,2 tys

  311(2%)

  692,2 tys

  357(2.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  70,0 tys

  36,0(0.2%)

  16,1 tys

  8,4(0%)

  23,2 tys

  12,1(0.1%)

  800,6 tys

  422(1.7%)

  6,5 tys

  3,6(0%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  1,8 tys

  0,9(0%)

  1,9 tys

  1,0(0%)

  20,1 tys

  10,3(0.1%)

  4,0 tys

  2,1(0%)

  1,2 tys

  0,7(0%)

  1,6 tys

  0,8(0%)

  2,9 tys

  1,7(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  71,4 tys

  37,0(0.2%)

  13,2 tys

  6,8(0%)

  1,8 tys

  0,9(0%)

  77,6 tys

  39,8(0.2%)

  80,0 tys

  41,7(0.2%)

  74,8 tys

  39,0(0.2%)

  3,2 tys

  1,7(0%)

  1,6 tys

  0,9(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  25,0 tys

  13,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  58,2 tys

  29,9(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,0 tys

  3,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  600

  0,3(0%)

  300

  0,2(0%)

  200

  0,1(0%)

  217

  0,1(0%)

  183

  0,1(0%)

  199

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Pilica - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 370 mieszkańców Pilicy jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 164 kobiet oraz 207 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 21,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,3% wykształcenie policealne, 11,1% średnie ogólnokształcące, a 25,3% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 21,4% mieszkańców Pilicy, gimnazjalnym 2,5%, natomiast 11,6% podstawowym ukończonym. 2,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa śląskiego mieszkańcy Pilicy mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Pilicy największy odsetek ma wykształcenie wyższe (25,7%) oraz średnie zawodowe (21,7%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie średnie zawodowe (29,2%) oraz zasadnicze zawodowe (27,0%).

  W roku 2022 w Pilicy mieściło się 1 przedszkole, w którym do 6 oddziałów uczęszczało 141 dzieci (60 dziewczynek oraz 81 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Pilicy mieściło się 1 przedszkole, w którym do 3 oddziałów uczęszczało 77 dzieci (36 dziewczynek oraz 41 chłopców). Dostępnych było 75 miejsc.

  20,8% mieszkańców Pilicy w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (21,3% wśród dziewczynek i 20,4% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 2 075 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,37 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 15 oddziałach uczyło się 318 uczniów (154 kobiety oraz 164 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Pilicy placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 11 oddziałach uczyło się 195 uczniów (89 kobiet oraz 106 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,6% ludności (31,0% wśród dziewczynek i 23,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 21,2 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 239,10.

  W Pilicy znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 9 oddziałach uczyło się 243 uczniów (136 kobiet oraz 107 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 31 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Pilicy placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 5 oddziałach uczyło się 165 uczniów (100 kobiet oraz 65 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 38 absolwentów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 15,0% mieszkańców (12,3% wśród dziewczyn i 17,3% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 27,0 uczniów.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 23,7% mieszkańców Pilicy w wieku potencjalnej nauki (23,2% kobiet i 24,1% mężczyzn).

 • 21,8% Wykształcenie wyższe
 • Pilica
  21,8%
  woj. śląskie
  23,3%
  Cały kraj
  25,2%
 • 25,7% Kobiety
  (wyższe)
 • 17,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 39,7% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  39,7%
  woj. śląskie
  36,2%
  Cały kraj
  35,2%
 • 39,6% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 39,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,3% Wykształcenie policealne
 • Pilica
  3,3%
  Województwo
  3,4%
  Kraj
  3,3%
 • 4,8% Kobiety
  (policealne)
 • 2,0% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,1% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  11,1%
  woj. śląskie
  11,3%
  Cały kraj
  11,9%
 • 13,1% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,6% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 25,3% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Pilica
  25,3%
  śląskie
  21,5%
  Cały kraj
  20,0%
 • 21,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 29,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 21,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Pilica
  21,4%
  woj. śląskie
  24,0%
  Kraj
  21,2%
 • 16,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 27,0% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,5% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  2,5%
  woj. śląskie
  2,9%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,0% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,1% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 11,6% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  11,6%
  Województwo
  10,6%
  Cały kraj
  12,3%
 • 13,5% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 9,5% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  2,9%
  śląskie
  2,9%
  Cały kraj
  3,1%
 • 2,8% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Pilicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2075 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Pilica
  2 075,0
  śląskie
  951,0
  Cały kraj
  927,0
 • 0,37 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Pilica
  0,37
  śląskie
  0,81
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 6 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 150 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Pilica) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 141 Dzieci
 • 60 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 81 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 42,6%
  57,4%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 32 3 lata
 • 32
 • 31 4 lata
 • 31
 • 47 5 lata
 • 47
 • 28 6 lat
 • 28
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 13 3 lata
 • 13
 • 13 4 lata
 • 13
 • 19 5 lata
 • 19
 • 13 6 lat
 • 13
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 19 3 lata
 • 19
 • 18 4 lata
 • 18
 • 28 5 lata
 • 28
 • 15 6 lat
 • 15
 •  
 • 8,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 8,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Pilicy(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Pilicy aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole im. Janusza Korczaka (Janusz Korczak)
  Publiczne
  32 673-80-07
  ul. Senatorska 17
  42-436 Pilica
  4968
 • Szkoły podstawowe w Pilicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Pilica) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 15 Oddziały
 • 318 Uczniowie
 • 154 Kobiety
  (uczniowie)
 • 164 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,4%
  51,6%
 • 44 Uczniowie w 1 klasie
 • 23 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 21 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 69 Absolwenci
 • 24 Kobiety
  (absolwenci)
 • 45 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 21,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  21,2
  woj. śląskie
  17,5
  Cała Polska
  17,0
 •  
 • 25,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 19,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 239,10 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  239,10
  Województwo
  96,89
  Kraj
  95,96
 • 237,59 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  237,59
  śląskie
  95,51
  Cały kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Pilica) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Pilica) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Pilicy(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Pilicy aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa nr 1
  Publiczna
  32 673-50-37
  32 673-50-37
  ul. 17 Stycznia 2a
  42-436 Pilica
  11213-
 • Szkoły ponadpodstawowe w Pilicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Pilica) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 9 Oddziały
 • 243 Uczniowie
 • 136 Kobiety
  (uczniowie)
 • 107 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 56,0%
  44,0%
 • 76 Uczniowie w 1 klasie
 • 36 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 40 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 31 Absolwenci
 • 21 Kobiety
  (absolwenci)
 • 10 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 27,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  27,0
  woj. śląskie
  26,4
  Cały kraj
  26,5
 •  
 • 16,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 11,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Pilicy(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Pilicy aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  LO (Królowa Elżbieta z Pilczy)
  Publiczne
  32 673-51-92
  32 673-51-92
  ul. ZAMKOWA 7
  42-436 Pilica
  6170-
  Technikum uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkól Zawodowych
  Publiczne
  32 673-51-92
  32 673-51-92
  ul. Zamkowa 7
  42-436 Pilica
  ---
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  Publiczna
  32 673-51-92
  32 673-51-92
  ul. Zamkowa 7
  42-436 Pilica
  ---
  Technikum (Królowa Elżbieta z Pilczy)
  Publiczne
  32 673-51-92
  32 673-51-92
  ul. Zamkowa 7
  42-436 Pilica
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Pilicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 20,8% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 21,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 20,4% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,6% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 31,0% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 23,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,9% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,2% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,0% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,3% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,3% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 23,7% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 23,2% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 24,1% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Pilica, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Pilica, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Pilica, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Pilica - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Pilicy

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2022 roku):
  • inne obiekty hotelowe: 1


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Pilicy w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Pilicy
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Według danych z 2022 w Pilicy działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 25 499 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 5 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 20 282 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 8
  • dostępne dla czytelników: 2
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 2
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Pilicy działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 308 członków. Zarejestrowano 298 ćwiczących (mężczyźni: 269, kobiety: 29, chłopcy do lat 18: 134, dziewczęta do lat 18: 24). Aktywnych było 5 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (2), instruktora sportowego (4) oraz inne osoby (3).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Pilicy w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Pilicy
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Pilicy znajduje się 9 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Pilicy
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Zespół - pałac z XVII - XIX (ul. Partyzantów 8)dnia 1949-11-08, wykaz dokumentów: K.S.MZN-2-18/49 z 1949-11-08; Kl.V-WK-101/7/61 z 1961-05-22
  • Park z XVII w.dnia 1949-11-08, wykaz dokumentów: K.S.MZN-2-18/49 z 1949-11-08; Kl.V-WK-101/7/61 z 1961-05-22
  • Pałac z XVII w. (ul. Partyzantów 8)dnia 1961-05-22, wykaz dokumentów: Kl.V-WK-101/7/61 z 1961-05-22
  • Oficyna gospodarcza z XVII w. (ul. Partyzantów 8)dnia 1961-05-22, wykaz dokumentów: Kl.V-WK-101/7/61 z 1961-05-22
  • Bastion z XVII w. (ul. Partyzantów 8)dnia 1961-05-22, wykaz dokumentów: Kl.V-WK-101/7/61 z 1961-05-22
  • Kościół z XIV w.dnia 1969-02-28, wykaz dokumentów: A-114 z 1969-02-28
  • Dzwonnica z końca XVIII w.dnia 1969-03-03, wykaz dokumentów: A-115 z 1969-03-03
  • Miasto z poł. XIV w.dnia 1993-02-26, wykaz dokumentów: A/1513/93 z 1993-02-26
  • Kościół z 1663 r. (ul. Krakowska 8)dnia 2010-11-17, wykaz dokumentów: A/322/10 z 2010-11-17
 • Formy ochrony przyrody w Pilicy
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Pilicy znajduje się 5 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Pilicy
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Park Krajobrazowy Orlich GniazdData ustanowienia: 1980-06-20, Powierzchnia: 108473.0 ha
  • Ostoja Środkowojurajska - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2009-03-06, Powierzchnia: 5767.55 ha
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: wielogatunkowa grupa –(6 szt.), Data ustanowienia: 1932-11-12, Opis granicy: Sławniów Obok kościoła
  • Pomnik przyrodyOpis: Park wiejski grupa – (1619 szt.), Data ustanowienia: 1932-11-12, Opis granicy: Pilica ul. Senatorska
  • Pomnik przyrodyOpis: Aleja wielogatunkowa – klony lipy kasztanowce (276 drzew), Data ustanowienia: 1995-08-04, Opis granicy: Pilica – aleja dojazdowa z Biskupic do zamku

Pilica - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 4 wypadków drogowych w Pilicy odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 4 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 225,2 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Pilicy znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu zawierciańskiego.

  Powiat zawierciański - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Pilicy
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 4 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 4 Ranni
  (rok 2022)
 • 1 Lekko ranni
 • 3 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Pilicy w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 225,23 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  225,2
  woj. śląskie
  45,6
  Cały kraj
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  0,0
  woj. śląskie
  3,6
  Polska
  5,0
 • 225,23 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  225,2
  śląskie
  52,1
  Cały kraj
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Pilica
  0,0
  Województwo
  7,8
  Cały kraj
  8,9
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Pilica
  100,0
  woj. śląskie
  114,1
  Polska
  116,0
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Pilica przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 790droga wojewódzka nr 790(Dąbrowa Górnicza - Niegowonice - Mitręga - Ogrodzieniec - Podzamcze - Morusy - Biskupice - Pilica)
  • DW 794droga wojewódzka nr 794(Kraków - Zielonki - Trojanowice - Januszowice - Przybysławice - Brzozówka Korzkiewska - Świńczów - Cianowice Małe - Cianowice Duże - Skała - Zacisze - Wielmoża - Milonki - Zadroże - Trzyciąż - Chełm - Wolbrom - Dłużec - Kąpiele Wielkie - Strzegowa - Smoleń - Pilica - Dzwonowice - Sierbowice - Pradła - Biała Błotna - Wilków - Sadowie - Lelów - Drochlin - Koniecpol)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Pilica nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 62Linia kolejowa nr 62: Tunel - Sosnowiec Główny [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Tunel - Charsznica - Gajówka - Jeżówka - Wolbrom - Zarzecze - Chrząstowice Olkuskie - Rabsztyn - Olkusz - Bukowno - Bukowno Przymiarki - Sławków - Dąbrowa Górnicza Wschodnia - Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce - Sosnowiec Porąbka - Sosnowiec Dańdówka - Sosnowiec Południowy - Sosnowiec Główny)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Pilicy istnieje 39 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 11 Listopada

  ul. 17 Stycznia

  ul. 3 Maja

  ul. Armii Krajowej

  ul. Barbary

  ul. Czaplicowej

  ul. Engliszówka

  ul. Jana Pawła II

  ul. Klasztorna

  ul. Kościuszki

  ul. Krakowska

  ul. Królowej Elżbiety Jagiełłowej

  ul. Krótka

  ul. Księżna

  ul. Kwapisza

  ul. Magdaleny M. Epstein

  ul. Marii Sobieskiej

  ul. Markowska

  ul. Marszałka Piłsudskiego

  ul. Mickiewicza

  pl. Mickiewicza

  ul. Niepodległości

  ul. Ogrodowa

  Osiedle Nad Zalewem

  Osiedle Wilcze Doły

  ul. Partyzantów

  ul. Piaskowa

  ul. Pileckich

  ul. Raszki

  ul. Reformacka

  ul. Różana

  ul. Senatorska

  ul. Strażacka

  ul. Targowa

  ul. Wolności

  ul. Zamkowa

  ul. Zawierciańska

  ul. Łazienna

  ul. Żarnowiecka