Prabuty w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Prabuty - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Prabuty to miasto leżące w północnej Polsce. Należy do województwa pomorskiego, powiatu kwidzyńskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Prabuty.
 • 8 165 Liczba mieszkańców
 • 7,3 km² Powierzchnia
 • 1 120,0 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 90 m n.p.m Wysokość
 • od XIII wieku Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 55 Numer kierunkowy
 • GKW Tablice rejestracyjne
 • Marek Bogdan Szulc Burmistrz miasta
Prabuty na mapie
Identyfikatory
 • 19.204553.7559 Współrzędne GPS
 • 2207044 TERYT (TERC)
 • 0932962 SIMC
Herb miasta Prabuty
Prabuty herb
Flaga miasta Prabuty
Prabuty flaga

Jak Prabuty wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Prabuty na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Prabuty wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Prabuty plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
36Miasta w Polsce z najdłuszymi bus-pasami
46Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze przemysłowym (przemysł i budownictwo)
60Miasta z największym odsetkiem singielek/singli w Polsce
68Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do wodociągu
71Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych nowotworami
79Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem gimnazjalnym w Polsce
96Miasta w Polsce z najstarszymi autobusami
116Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań wyposażonych w ustęp spłukiwany
117Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
134Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami osobowymi
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
151Miasta w Polsce z najdłuszymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 ludności
177Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
191Miasta w Polsce z największą liczbą autobusów
207Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
212Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
236Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
246Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych wirusem COVID-19
246Miasta w Polsce z największą liczbą prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
267Miasta o największej gęstości zaludnienia w Polsce
267Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
293Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych
298Miasta w Polsce z najdłuszymi ścieżkami rowerowymi
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
316Miasta z największym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w Polsce

Prabuty - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
82-550Poczta Prabuty 001, ul. Warszawska 1
82-550Skrytki Pocztowe Poczta Prabuty 001, ul. Warszawska 1

Prabuty - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Prabutach)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Kwidzynie (podlega pod: ZUS Oddział w Gdańsku)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Piłsudskiego 29 a
82-500 Kwidzyn
Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
(55) 278-20-01
(55) 278-20-02
ul. Kwidzyńska 2
82-550 Prabuty

Prabuty - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Prabuty jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 8 165, z czego 50,8% stanowią kobiety, a 49,2% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców zmalała o 1,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,6 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa pomorskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Prabut zawarli w 2022 roku 32 małżeństw, co odpowiada 3,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa pomorskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa pomorskiego oraz mniej od wartości dla kraju.
  31,1% mieszkańców Prabut jest stanu wolnego, 52,6% żyje w małżeństwie, 7,8% mieszkańców jest po rozwodzie, a 7,6% to wdowy/wdowcy.

  Prabuty ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -16. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -1,96 na 1000 mieszkańców Prabut. W 2022 roku urodziło się 60 dzieci, w tym 50,0% dziewczynek i 50,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 388 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,65 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz nieznacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 35,4% zgonów w Prabutach spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,4% zgonów w Prabutach były nowotwory, a 4,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Prabut przypada 9.31 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 71 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 121 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Prabut -50. W tym samym roku 3 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 1 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 2.

  59,5% mieszkańców Prabut jest w wieku produkcyjnym, 18,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,9% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Prabut
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 8 165 Liczba mieszkańców
 • 4 150 Kobiety
 • 4 015 Mężczyźni
 • 50,8%
  49,2%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Prabutach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Prabutach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Prabutach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Prabut
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,6 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  41,6 lat
  Województwo
  40,9 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 43,3 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,8 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Prabuty, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Prabut
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Prabuty,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Prabuty,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Prabuty,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 31,1% Kawalerowie/Panny
 • Prabuty
  31,2%
  Województwo
  30,3%
  Polska
  29,1%
 • 26,1% Kobiety
  (Panny)
 • 36,4% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 52,6% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  52,6%
  Pomorskie
  53,3%
  Cały kraj
  54,0%
 • 52,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 52,4% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 7,6% Wdowcy/Wdowy
 • Prabuty
  7,5%
  woj. pomorskie
  7,5%
  Cały kraj
  8,5%
 • 12,2% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 7,8% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  7,8%
  woj. pomorskie
  7,9%
  Cała Polska
  7,6%
 • 8,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 7,2% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,9% Nieustalone
 • Miasto
  0,9%
  Województwo
  0,9%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,6% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Prabutach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Prabutach w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  3,9
  Pomorskie
  4,5
  Cała Polska
  4,1
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  1,5
  woj. pomorskie
  1,6
  Cały kraj
  1,6
 • 32 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Prabutach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Prabutach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -16 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -7 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -9 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -1,96 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Prabuty
  -2,0
  Województwo
  -1,9
  Cała Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Prabutach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Prabutach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Prabutach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Prabutach w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 60 Urodzenia żywe
 • 30 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 30 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 50,0%
  50,0%
 • 7,4 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  7,4
  woj. pomorskie
  8,9
  Cały kraj
  8,1
 • 31,0 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  31,0
  Województwo
  37,4
  Kraj
  35,1
 • 9 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 9
 • 51 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 51
 • 90 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 90
 • 60 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 60
 • 25 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 25
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 3 388 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 315 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 462 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 388 g
  Województwo
  3 411 g
  Kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 8 Waga 4500g - 4999g
 • 8
 • 56 Waga 4000g - 4499g
 • 56
 • 189 Waga 3500g - 3999g
 • 189
 • 215 Waga 3000g - 3499g
 • 215
 • 92 Waga 2500g - 2999g
 • 92
 • 12 Waga 2000g - 2499g
 • 12
 • 8 Waga 1500g - 1999g
 • 8
 • 5 Waga 1000g - 1499g
 • 5
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,21 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,21
  Województwo
  1,32
  Polska
  1,26
 • 0,61 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Prabuty
  0,61
  Pomorskie
  0,65
  Cała Polska
  0,61
 • 0,65 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,65
  woj. pomorskie
  0,82
  Cała Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Prabutach w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 76 Zgony
 • 37 Kobiety
  (Zgony)
 • 39 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,7%
  51,3%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 9,3 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  9,3
  Województwo
  10,8
  Kraj
  11,9
 • 155,0 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  155,0
  Województwo
  121,3
  Cała Polska
  147,0
 • 5,1 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Prabuty
  5,1
  Pomorskie
  4,6
  Cała Polska
  3,8
 • 3,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Prabuty
  3,4
  woj. pomorskie
  2,8
  Cały kraj
  3,1
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. pomorskie
  1,3
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie kwidzyńskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 35,4% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Prabuty
  35,4%
  Województwo
  35,1%
  Cały kraj
  34,8%
 • 22,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  22,4%
  Pomorskie
  21,5%
  Cały kraj
  19,6%
 • 4,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  4,9%
  woj. pomorskie
  6,0%
  Cały kraj
  5,4%
 • 187 Zgony spowodowane COVID-19
 • 22,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  22,5
  Cały kraj
  13,3
 • 67,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Pomorskie
  67,4
  Kraj
  74,4
 • 278,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  278,1
  woj. pomorskie
  256,3
  Polska
  268,1
 • 239,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. pomorskie
  239,1
  Cała Polska
  246,5
 • 438,0 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 452,7 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 423,0 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  438,0
  Pomorskie
  417,4
  Cała Polska
  475,8
 • 74,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 27,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 120,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  74,8
  Pomorskie
  61,2
  Kraj
  70,6
 • 29,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  29,2
  woj. pomorskie
  27,8
  Cały kraj
  32,6
 • 9,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  9,7
  woj. pomorskie
  7,3
  Polska
  6,9
 • 0,9% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,9%
  Pomorskie
  0,7%
  Cała Polska
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 71 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 36 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 35 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 3 Zameldowania z zagranicy
 • 2 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 121 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 69 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 52 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -48 Saldo migracji
 • -31 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -17 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -50 Saldo migracji wewnętrznych
 • -33 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -17 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 2 Saldo migracji zagranicznych
 • 2 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Prabutach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Prabutach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 15,5% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,5% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,4% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,7% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,7% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Prabuty, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Prabuty - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Prabutach oddano do użytku 29 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,55 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Prabutach to 2 836 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 347 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  58,6% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 41,4% na lokale społeczne czynszowe.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Prabutach to 4,17 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa pomorskiego oraz większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Prabutach to 90,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa pomorskiego oraz porównywalna do przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,57% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 99,00% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 96,80% mieszkań posiada łazienkę, 79,07% korzysta z centralnego ogrzewania, a 70,43% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu kwidzyńskiego.

  Powiat kwidzyński - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Prabutach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 836 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 347,30 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  347,30
  Pomorskie
  411,40
  Kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 71,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Prabuty
  71,60 m2
  Pomorskie
  73,20 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 24,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  24,90 m2
  Województwo
  30,10 m2
  Kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,01 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  4,01
  Województwo
  3,75
  Polska
  3,83
 • 2,88 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,88
  Województwo
  2,43
  Kraj
  2,42
 • 0,72 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,72
  woj. pomorskie
  0,65
  Kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Prabutach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 29 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 3,55 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Prabuty
  3,55
  Pomorskie
  8,74
  Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 121 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,17 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  4,17
  Pomorskie
  3,50
  Polska
  3,89
 • 14,82 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  14,82
  woj. pomorskie
  30,63
  Cały kraj
  24,56
 • 2 611 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 90,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Prabuty
  90,0 m2
  Pomorskie
  80,9 m2
  Cały kraj
  92,3 m2
 • 0,32 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,32 m2
  woj. pomorskie
  0,71 m2
  Kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Prabutach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 99,57% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Prabuty
  99,57%
  Województwo
  97,54%
  Cała Polska
  97,71%
 • 99,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  99,00%
  woj. pomorskie
  96,81%
  Polska
  95,10%
 • 96,80% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Prabuty
  96,80%
  woj. pomorskie
  95,74%
  Kraj
  93,66%
 • 79,07% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  79,07%
  woj. pomorskie
  88,34%
  Polska
  85,62%
 • 70,43% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Prabuty
  70,43%
  Pomorskie
  55,51%
  Kraj
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Prabuty - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Prabutach na 1000 mieszkańców pracuje 347osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w Prabutach wynosiło w 2022 roku 6,0% (6,0% wśród kobiet i 6,0% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa pomorskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Prabutach wynosiło 5 839,35 PLN, co odpowiada 87.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Prabut 630 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 106 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -524.

  8,2% aktywnych zawodowo mieszkańców Prabut pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 51,6% w przemyśle i budownictwie, a 13,7% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,5% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Prabutach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 347 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Prabuty
  347,0
  woj. pomorskie
  392,0
  Polska
  402,0
 • 6,0% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 6,0% Kobiety
 • 6,0% Mężczyźni
 • Prabuty
  6,0%
  Pomorskie
  4,6%
  Polska
  5,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Prabutach w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Prabutach w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Prabutach w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Prabutach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 839 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Prabuty
  5 839 PLN
  Pomorskie
  6 697 PLN
  Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Prabutach w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Prabutach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 630 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 106 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -524 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,17 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Prabutach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 8,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 6,4% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 9,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 51,6% Przemysł i budownictwo
 • 39,4% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 63,4% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 13,7% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 14,3% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 13,0% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,5% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,0% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 25,0% Pozostałe
 • 37,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 12,7% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Prabutach w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 18,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,3% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,9% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,5% W wieku produkcyjnym
 • 54,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,9% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,7% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Prabuty, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 68,0 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  68,0
  Pomorskie
  69,7
  Cały kraj
  69,0
 • 36,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  36,8
  Województwo
  35,9
  Polska
  38,2
 • 117,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Prabuty
  117,7
  Pomorskie
  106,5
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 59,6% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 62,0% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,5% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,4% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 38,0% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,5% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Prabuty - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Prabutach w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 949 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 677 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 65 nowych podmiotów, a 38 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (111) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (52) w roku 2014. W tym samym okresie najwięcej (84) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (25) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Prabutach najwięcej (42) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (922) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,6% (6) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 27,9% (265) podmiotów, a 71,4% (678) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Prabutach najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (24.1%) oraz Budownictwo (23.3%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 949 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 6 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 265 Przemysł i budownictwo
 • 678 Pozostała działalność
 • 65 Podmioty nowo zarejestrowane w Prabutach w 2022 roku
 • 38 Podmioty wyrejestrowane w Prabutach w 2022 roku
 • 677 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 922 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 922
 • 22 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 22
 • 5 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 5
 • 949 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 949
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 Spółdzielnie ogółem
 • 5
 • 28 Spółki handlowe ogółem
 • 28
 • 2  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 19  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 19
 • 2    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 42 Spółki cywilne ogółem
 • 42
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 677 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 163 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 163
 • 158 Budownictwo
 • 158
 • 78 Przetwórstwo przemysłowe
 • 78
 • 74 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 74
 • 52 Transport i gospodarka magazynowa
 • 52
 • 39 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 39
 • 21 Pozostała działalność
 • 21
 • 18 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 18
 • 15 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 15
 • 13 Informacja i komunikacja
 • 13
 • 13 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 13
 • 12 Edukacja
 • 12
 • 8 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 8
 • 4 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 4
 • 4 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 4
 • 3 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 3
 • 2 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Prabuty - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Prabutach stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 137 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 16,76 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Prabutach wynosi 74,00% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa pomorskiego oraz nieznacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Prabut najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 10,61 (wykrywalność 76%) oraz przeciwko mieniu - 8,39 (wykrywalność 55%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,12 (42%), drogowe - 2,10 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,37 (93%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Prabutach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Prabut.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Prabuty, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 137 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 137
 • 87 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 87
 • 26 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 26
 • 17 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 17
 • 3 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 3
 • 69 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 69
 • 16,76 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Prabuty
  16,76
  Pomorskie
  23,25
  Kraj
  22,81
 • 10,61 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  10,61
  Pomorskie
  14,36
  Cały kraj
  12,98
 • 3,12 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  3,12
  woj. pomorskie
  6,34
  Kraj
  6,99
 • 2,10 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,10
  Pomorskie
  1,68
  Kraj
  1,82
 • 0,37 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Prabuty
  0,37
  woj. pomorskie
  0,36
  Cały kraj
  0,35
 • 8,39 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  8,39
  Województwo
  12,89
  Cała Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Prabuty, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Prabuty
  74%
  Województwo
  65%
  Cała Polska
  71%
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  77%
  Pomorskie
  59%
  Polska
  63%
 • 43% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Prabuty
  43%
  Pomorskie
  68%
  Kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  woj. pomorskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 93% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  93%
  Województwo
  82%
  Kraj
  88%
 • 55% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Prabuty
  55%
  woj. pomorskie
  45%
  Cała Polska
  51%

Prabuty - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Prabut wyniosła w 2022 roku 77,2 mln złotych, co daje 6,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 6.4% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Prabut - 27.8% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (11.7%) oraz na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (9.9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 3,7 mln złotych, czyli 4,8% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Prabut wyniosła w 2022 roku 78,2 mln złotych, co daje 6,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 6.5% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (28.8%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (22.8%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (10.1%). W budżecie Prabut wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 773 złotych na mieszkańca (12,2%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 18,7 złotych na mieszkańca (0,3%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 9,6%.
 • Wydatki budżetu w Prabutach według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Prabut według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Prabuty, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Prabut według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  40,3 mln

  3,0 tys(100%)

  51,8 mln

  3,9 tys(100%)

  54,2 mln

  4,1 tys(100%)

  62,6 mln

  4,8 tys(100%)

  62,0 mln

  4,7 tys(100%)

  66,7 mln

  5,3 tys(100%)

  73,3 mln

  5,9 tys(100%)

  77,2 mln

  6,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  13,9 mln

  1,6 tys(34.4%)

  14,3 mln

  1,6 tys(27.7%)

  15,3 mln

  1,8 tys(28.3%)

  16,4 mln

  1,9 tys(26.2%)

  17,0 mln

  2,0 tys(27.4%)

  18,2 mln

  2,1 tys(27.3%)

  20,2 mln

  2,4 tys(27.5%)

  21,5 mln

  2,6 tys(27.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  12,1 mln

  1,4 tys(30%)

  19,9 mln

  2,3 tys(38.5%)

  6,4 mln

  740(11.9%)

  6,3 mln

  722(10%)

  6,4 mln

  737(10.3%)

  6,6 mln

  769(9.9%)

  6,8 mln

  792(9.2%)

  9,0 mln

  1,1 tys(11.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  24,8 tys

  2,9(0%)

  3,3 mln

  381(4.4%)

  7,6 mln

  934(9.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,4 mln

  389(8.5%)

  3,8 mln

  436(7.4%)

  4,1 mln

  475(7.6%)

  4,4 mln

  511(7.1%)

  5,1 mln

  587(8.2%)

  4,8 mln

  555(7.2%)

  5,5 mln

  648(7.6%)

  7,1 mln

  865(9.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,5 mln

  402(8.7%)

  3,8 mln

  434(7.3%)

  4,3 mln

  489(7.9%)

  11,0 mln

  1,3 tys(17.5%)

  4,1 mln

  469(6.6%)

  4,9 mln

  571(7.4%)

  5,2 mln

  609(7.1%)

  5,9 mln

  718(7.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  458,3 tys

  52,3(1.1%)

  211,5 tys

  24,2(0.4%)

  205,4 tys

  23,6(0.4%)

  473,6 tys

  54,5(0.8%)

  2,9 mln

  329(4.6%)

  676,7 tys

  78,5(1%)

  3,8 mln

  442(5.2%)

  3,9 mln

  477(5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,9 mln

  327(7.1%)

  4,7 mln

  542(9.1%)

  3,1 mln

  359(5.8%)

  2,5 mln

  283(3.9%)

  3,8 mln

  433(6.1%)

  3,9 mln

  455(5.9%)

  2,7 mln

  319(3.7%)

  2,7 mln

  327(3.5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,2 mln

  136(2.9%)

  1,4 mln

  160(2.7%)

  1,4 mln

  156(2.5%)

  1,4 mln

  161(2.2%)

  1,5 mln

  175(2.4%)

  1,4 mln

  162(2.1%)

  1,7 mln

  195(2.3%)

  1,8 mln

  220(2.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,0 mln

  115(2.5%)

  1,4 mln

  155(2.6%)

  989,6 tys

  114(1.8%)

  2,6 mln

  299(4.2%)

  1,1 mln

  121(1.7%)

  2,0 mln

  235(3%)

  1,6 mln

  185(2.2%)

  1,2 mln

  144(1.5%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  292,1 tys

  33,3(0.7%)

  209,8 tys

  24,0(0.4%)

  172,9 tys

  19,9(0.3%)

  279,1 tys

  32,1(0.4%)

  501,4 tys

  57,7(0.8%)

  407,7 tys

  47,3(0.6%)

  244,5 tys

  28,6(0.3%)

  964,6 tys

  118(1.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  162,1 tys

  18,5(0.4%)

  549,3 tys

  62,9(1.1%)

  644,3 tys

  74,0(1.2%)

  145,5 tys

  16,7(0.2%)

  245,3 tys

  28,2(0.4%)

  1,2 mln

  140(1.8%)

  388,1 tys

  45,4(0.5%)

  911,7 tys

  112(1.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  395,3 tys

  45,1(1%)

  404,9 tys

  46,4(0.8%)

  415,1 tys

  47,7(0.8%)

  374,4 tys

  43,1(0.6%)

  399,3 tys

  46,0(0.6%)

  582,3 tys

  67,5(0.9%)

  488,7 tys

  57,2(0.7%)

  490,2 tys

  60,0(0.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  417,4 tys

  47,6(1%)

  585,1 tys

  67,0(1.1%)

  616,9 tys

  70,8(1.1%)

  205,8 tys

  23,7(0.3%)

  222,8 tys

  25,7(0.4%)

  313,8 tys

  36,4(0.5%)

  211,2 tys

  24,7(0.3%)

  352,8 tys

  43,2(0.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  150,3 tys

  17,2(0.4%)

  143,4 tys

  16,4(0.3%)

  132,9 tys

  15,3(0.2%)

  363,0 tys

  41,7(0.6%)

  269,8 tys

  31,1(0.4%)

  227,4 tys

  26,4(0.3%)

  226,5 tys

  26,5(0.3%)

  306,6 tys

  37,5(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  365,3 tys

  41,7(0.9%)

  314,7 tys

  36,0(0.6%)

  284,4 tys

  32,7(0.5%)

  224,5 tys

  25,8(0.4%)

  226,0 tys

  26,0(0.4%)

  192,8 tys

  22,4(0.3%)

  140,9 tys

  16,5(0.2%)

  148,8 tys

  18,2(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  153,6 tys

  17,5(0.4%)

  12,0 tys

  1,4(0%)

  2,6 tys

  0,3(0%)

  197,3 tys

  22,7(0.3%)

  163,4 tys

  18,8(0.3%)

  161,6 tys

  18,7(0.2%)

  2,6 tys

  0,3(0%)

  2,5 tys

  0,3(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  868

  0,1(0%)

  336

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,4 tys

  0,6(0%)

  1,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  27,1 tys

  3,1(0.1%)

  45,3 tys

  5,2(0.1%)

  114

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  13,0 tys

  1,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Prabutach według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Prabut według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Prabuty, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Prabut według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  42,7 mln

  3,2 tys(100%)

  50,7 mln

  3,8 tys(100%)

  53,0 mln

  4,0 tys(100%)

  57,1 mln

  4,3 tys(100%)

  62,5 mln

  4,8 tys(100%)

  66,7 mln

  5,3 tys(100%)

  74,2 mln

  6,0 tys(100%)

  78,2 mln

  6,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  17,3 mln

  2,0 tys(40.6%)

  17,5 mln

  2,0 tys(34.5%)

  18,0 mln

  2,1 tys(33.9%)

  18,6 mln

  2,1 tys(32.7%)

  19,9 mln

  2,3 tys(31.8%)

  21,0 mln

  2,4 tys(31.4%)

  22,9 mln

  2,7 tys(30.9%)

  22,6 mln

  2,8 tys(28.8%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  10,2 mln

  1,2 tys(23.8%)

  10,7 mln

  1,2 tys(21.1%)

  11,7 mln

  1,3 tys(22.1%)

  12,7 mln

  1,5 tys(22.3%)

  13,6 mln

  1,6 tys(21.8%)

  14,0 mln

  1,6 tys(20.9%)

  15,5 mln

  1,8 tys(20.8%)

  17,8 mln

  2,2 tys(22.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,8 mln

  328(3.8%)

  7,9 mln

  968(10.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  929,2 tys

  106(2.2%)

  1,4 mln

  158(2.7%)

  759,0 tys

  87,1(1.4%)

  1,1 mln

  126(1.9%)

  797,1 tys

  91,8(1.3%)

  1,8 mln

  206(2.7%)

  4,5 mln

  526(6.1%)

  5,5 mln

  678(7.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  8,8 mln

  1,0 tys(20.6%)

  16,6 mln

  1,9 tys(32.6%)

  3,0 mln

  346(5.7%)

  2,7 mln

  316(4.8%)

  2,6 mln

  295(4.1%)

  2,8 mln

  321(4.1%)

  2,8 mln

  327(3.8%)

  4,6 mln

  568(5.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,9 mln

  336(6.9%)

  2,3 mln

  264(4.5%)

  1,7 mln

  199(3.3%)

  4,2 mln

  485(7.4%)

  3,5 mln

  407(5.6%)

  2,4 mln

  283(3.7%)

  3,1 mln

  357(4.1%)

  3,3 mln

  407(4.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  192,8 tys

  22,0(0.5%)

  134,9 tys

  15,4(0.3%)

  198,5 tys

  22,8(0.4%)

  157,8 tys

  18,1(0.3%)

  206,8 tys

  23,8(0.3%)

  301,7 tys

  35,0(0.5%)

  204,5 tys

  23,9(0.3%)

  1,3 mln

  161(1.7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,0 mln

  118(2.4%)

  965,9 tys

  111(1.9%)

  832,6 tys

  95,6(1.6%)

  836,1 tys

  96,2(1.5%)

  1,9 mln

  216(3%)

  1,6 mln

  180(2.3%)

  966,3 tys

  113(1.3%)

  1,3 mln

  153(1.6%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  575,8 tys

  65,7(1.3%)

  544,0 tys

  62,3(1.1%)

  517,5 tys

  59,4(1%)

  551,1 tys

  63,4(1%)

  439,9 tys

  50,7(0.7%)

  661,1 tys

  76,7(1%)

  880,9 tys

  103(1.2%)

  783,5 tys

  96,0(1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  295,5 tys

  33,7(0.7%)

  246,5 tys

  28,2(0.5%)

  200,0 tys

  23,0(0.4%)

  184,0 tys

  21,2(0.3%)

  153,9 tys

  17,7(0.2%)

  126,1 tys

  14,6(0.2%)

  110,8 tys

  13,0(0.1%)

  118,4 tys

  14,5(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  106,6 tys

  12,2(0.2%)

  121,8 tys

  13,9(0.2%)

  117,7 tys

  13,5(0.2%)

  137,8 tys

  15,8(0.2%)

  118,7 tys

  13,7(0.2%)

  132,5 tys

  15,4(0.2%)

  154,8 tys

  18,1(0.2%)

  103,1 tys

  12,6(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  262,1 tys

  30,0(0.5%)

  102,5 tys

  11,8(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  320,0 tys

  37,1(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  53,5 tys

  6,6(0.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  34,2 tys

  3,9(0.1%)

  6,4 tys

  0,7(0%)

  6,8 tys

  0,8(0%)

  73,8 tys

  8,5(0.1%)

  1,2 mln

  134(1.9%)

  1,0 mln

  119(1.5%)

  65,3 tys

  7,6(0.1%)

  44,5 tys

  5,4(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  21,2 tys

  2,6(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,5 tys

  0,5(0%)

  10,2 tys

  1,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,4(0%)

  3,7 tys

  0,5(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  153,6 tys

  17,5(0.4%)

  12,0 tys

  1,4(0%)

  2,6 tys

  0,3(0%)

  197,3 tys

  22,7(0.3%)

  163,4 tys

  18,8(0.3%)

  161,6 tys

  18,7(0.2%)

  2,6 tys

  0,3(0%)

  2,5 tys

  0,3(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,3 tys

  0,4(0%)

  4,2 tys

  0,5(0%)

  2,7 tys

  0,3(0%)

  1,3 tys

  0,2(0%)

  2,5 tys

  0,3(0%)

  652

  0,1(0%)

  31,2 tys

  3,7(0%)

  813

  0,1(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  89,6 tys

  10,2(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,2 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Prabuty - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 982 mieszkańców Prabut jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 960 kobiet oraz 1 022 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 16,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,8% wykształcenie policealne, 11,4% średnie ogólnokształcące, a 21,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,4% mieszkańców Prabut, gimnazjalnym 3,9%, natomiast 15,1% podstawowym ukończonym. 4,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa pomorskiego mieszkańcy Prabut mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Prabutach największy odsetek ma wykształcenie średnie zawodowe (21,1%) oraz wyższe (19,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (31,5%) oraz średnie zawodowe (22,8%).

  W roku 2021 w Prabutach mieściły się 2 przedszkola, w których do 11 oddziałów uczęszczało 303 dzieci (156 dziewczynek oraz 147 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Prabutach mieściły się 2 przedszkola, w których do 9 oddziałów uczęszczało 254 dzieci (124 dziewczynki oraz 130 chłopców). Dostępnych było 300 miejsc.

  16,4% mieszkańców Prabut w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,3% wśród dziewczynek i 14,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 969 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,75 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 36 oddziałach uczyło się 736 uczniów (341 kobiet oraz 395 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Prabutach placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 29 oddziałach uczyło się 694 uczniów (331 kobiet oraz 363 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,8% ludności (25,8% wśród dziewczynek i 29,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 20,4 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 100,55.

  W Prabutach znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 4 oddziałach uczyło się 116 uczniów (33 kobiety oraz 83 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,7% mieszkańców (17,8% wśród dziewczyn i 17,5% wśród chłopaków). 29,0 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 23,1% mieszkańców Prabut w wieku potencjalnej nauki (23,1% kobiet i 23,1% mężczyzn).

 • 16,4% Wykształcenie wyższe
 • Prabuty
  16,4%
  Województwo
  26,3%
  Cały kraj
  25,2%
 • 19,9% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,8% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 36,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • Prabuty
  36,0%
  Województwo
  34,2%
  Cały kraj
  35,2%
 • 38,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 33,6% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,8% Wykształcenie policealne
 • Prabuty
  2,8%
  woj. pomorskie
  3,3%
  Cały kraj
  3,3%
 • 3,8% Kobiety
  (policealne)
 • 2,0% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,4% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  11,4%
  woj. pomorskie
  12,8%
  Kraj
  11,9%
 • 13,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,7% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 21,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  21,9%
  Pomorskie
  18,1%
  Polska
  20,0%
 • 21,1% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 24,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  24,4%
  Pomorskie
  21,0%
  Kraj
  21,2%
 • 17,4% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 31,5% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • Prabuty
  3,9%
  Pomorskie
  3,4%
  Polska
  3,0%
 • 3,2% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 15,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  15,1%
  Pomorskie
  11,9%
  Kraj
  12,3%
 • 17,0% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 13,1% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 4,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  4,2%
  Województwo
  3,3%
  Polska
  3,1%
 • 4,1% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 4,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Prabutach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 969 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  969,0
  woj. pomorskie
  849,0
  Cała Polska
  883,0
 • 0,75 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Prabuty
  0,75
  Województwo
  0,98
  Polska
  0,89
 •  
 • 2Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 11 Oddziały
 • 1 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 326 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Prabuty) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 303 Dzieci
 • 156 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 147 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 51,5%
  48,5%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 8 2 lata i mniej
 • 8
 • 65 3 lata
 • 65
 • 70 4 lata
 • 70
 • 86 5 lata
 • 86
 • 72 6 lat
 • 72
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 32 3 lata
 • 32
 • 35 4 lata
 • 35
 • 47 5 lata
 • 47
 • 39 6 lat
 • 39
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 6 2 lata i mniej
 • 6
 • 33 3 lata
 • 33
 • 35 4 lata
 • 35
 • 39 5 lata
 • 39
 • 33 6 lat
 • 33
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • 12 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 7,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 7,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 1,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Prabutach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Prabutach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Niepubliczne Bratek -Jedynka
  Niepubliczne
  55 278-20-05
  55 278-20-05
  ul. MICKIEWICZA 3
  82-550 Prabuty
  ---
  Przedszkole Niepubliczne Miś Uszatek Beata Lewandowska (0)
  Niepubliczne
  55 261-04-52
  ul. Kopernika 2
  82-550 Prabuty
  ---
 • Szkoły podstawowe w Prabutach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Prabuty) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 36 Oddziały
 • 736 Uczniowie
 • 341 Kobiety
  (uczniowie)
 • 395 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 46,3%
  53,7%
 • 75 Uczniowie w 1 klasie
 • 31 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 44 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 91 Absolwenci
 • 39 Kobiety
  (absolwenci)
 • 52 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  20,4
  Województwo
  17,6
  Kraj
  16,7
 •  
 • 53,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 42,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 100,55 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Prabuty
  100,55
  Pomorskie
  95,93
  Cały kraj
  95,71
 • 99,45 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Prabuty
  99,45
  woj. pomorskie
  94,81
  Cała Polska
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Prabuty) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Prabuty) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Prabutach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Prabutach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa Nr 2 Prabuty (Obrońców Westerplatte)
  Publiczna
  55 278-21-35
  ul. Obrońców Westerplatte 11
  82-550 Prabuty
  2759651
 • Szkoły ponadpodstawowe w Prabutach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Prabuty) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 36 Uczniowie w 1 klasie
 • 11 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 25 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 29,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  29,0
  woj. pomorskie
  22,6
  Kraj
  19,6
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Prabutach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Prabutach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  Publiczna
  55 278-20-40
  55 278-20-40
  ul. Szkolna 4
  82-550 Prabuty
  397-
  Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych
  Publiczne
  55 278-20-40
  55 278-20-40
  ul. Szkolna 4
  82-550 Prabuty
  267-
  Technikum
  Publiczne
  55 278-20-40
  55 278-20-40
  ul. Szkolna 4
  82-550 Prabuty
  364-
 • Edukacyjne grupy wieku w Prabutach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • 16,4% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 14,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,8% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 25,8% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,7% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,0% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,1% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,0% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,7% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,5% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 23,1% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 23,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 23,1% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Prabuty, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Prabuty, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Prabuty, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Prabuty - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Prabutach

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Prabutach w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Prabutach
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Prabutach: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Prabutach 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 200 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 65 (uczestnicy: 9 174)
  • wystawy: 3 (uczestnicy: 500)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 300)
  • koncerty: 18 (uczestnicy: 1 500)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 4 (uczestnicy: 750)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 30 (uczestnicy: 5 000)
  • konkursy: 2 (uczestnicy: 24)
  • pokazy teatralne: 4 (uczestnicy: 350)
  • konferencje: 1 (uczestnicy: 150)
  • inne: 2 (uczestnicy: 600)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 9 (członkowie: 80)
  • plastyczne/techniczne: 3 (członkowie: 26)
  • taneczne: 1 (członkowie: 12)
  • muzyczne: 2 (członkowie: 20)
  • inne: 3 (członkowie: 22)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • muzyczne: 1


  Według danych z 2022 w Prabutach działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 22 780 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 3 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 22 242 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 6
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  Według danych z 2016 w Prabutach działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 242 członków. Zarejestrowano 263 ćwiczących (mężczyźni: 236, kobiety: 27, chłopcy do lat 18: 183, dziewczęta do lat 18: 17). Aktywne były 4 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (8).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Prabutach w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Prabutach
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Prabut znajduje się 11 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Prabutach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z pocz. XIV w. (ul. Barczewskiego 6)dnia 1953-03-31, wykaz dokumentów: P/66 z 1953-03-31; P/44 z 1956-09-19
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana)dnia 1956-09-15, wykaz dokumentów: P/37 z 1956-09-15
  • Miasto z XIV w.dnia 1956-09-19, wykaz dokumentów: P/44 z 1956-09-19
  • Kościół z XIV w.dnia 1957-12-19, wykaz dokumentów: P/103 z 1957-12-19
  • Mur obronny z XIV - XVIdnia 1957-12-19, wykaz dokumentów: P/104 z 1957-12-19
  • Brama z 1. poł. XIV w. (ul. Plac Tadeusza Kościuszki 2)dnia 1957-12-19, wykaz dokumentów: P/107 z 1957-12-19
  • Relikt z XIII - XIVdnia 1957-12-19, wykaz dokumentów: P/108 z 1957-12-19
  • Inny budynek mieszkalny z końca XVIII w.dnia 1957-12-19, wykaz dokumentów: P/113 z 1957-12-19
  • Inne urządzenie hydrotechniczne z 1726 - 1753dnia 1967-11-16, wykaz dokumentów: 724/67 z 1967-11-16
  • Inny budynek mieszkalny z 1885 r. (ul. Polna 2)dnia 1989-01-25, wykaz dokumentów: 109/89 z 1989-01-25
  • Kościół z 1878 r. (ul. Grunwaldzka 2)dnia 1993-09-17, wykaz dokumentów: 308/93 z 1993-09-17
 • Formy ochrony przyrody w Prabutach
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Prabut znajduje się 10 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Prabutach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Jezioro Liwieniec - faunistyczny rezerwat przyrodyTyp: faunistyczny, Data ustanowienia: 1967-12-12, Opis granicy: W skład rezerwatu wchodzi jezioro obejmujące działkę 567 obrębu Julianowo (Nr 0010) będące własnością Skarbu Państwa w zarządzie trwałym Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku., Powierzchnia: 114.52 ha
  • Jeziora Dzierzgoń - obszar chronionego krajobrazuOpis: Obszar Chronionego Krajobrazu Jeziora Dzierzgoń łączy się z Obszarem Chronionego Krajobrazu Rzeki Liwy i ma powierzchnię 5630 ha w tym użytki rolne - 51 3% lasy i zakrzewienia - 23 5% a wody powierzchniowe - 18 4%. Elementami krajobrazotwórczymi tego obszru są: - niecki jezior rynnowych Dzierzgoń i Balewskie wraz z ich okolicą; - dwa kompleksy leśne w części północnej obszaru między wsiami Krasna Łąka a Waplewo Wielkie; - tereny upraw rolniczych i użytków rolnych nad wymienionymi jeziorami. Jeziora leżą na dnie rynny polodowcowej. Niecki jezior mają strome i wysokie brzegi. W pobliżu jez. Balewskiego znajduje się kompleks leśny. Jezioro Dzierzgoń doskonale nadaje się do uprawiania żeglarstwa. Miejscowość Waplewo posiada zabytek historyczny w postaci pałacu Sierakowskich wraz z parkiem w stylu angielskim. Cały obszar ma walory przyrodnicze krajobrazowe kulturowe historyczne i osadnicze., Data ustanowienia: 1985-07-01, Powierzchnia: 5630.0 ha
  • Morawski - obszar chronionego krajobrazuOpis: Morawski Obszar Chronionego Krajobrazu jest południowym odgałęzieniem Obszaru Chronionego Krajobrazu Rzeki Liwy z którym łączy się w okolicy wsi Gliwa gm. Kwidzyn na południe od Prabut. Jego powierzchnia wynosi 2909 ha w tym użytki rolne - 49 4% lasy i zakrzewienia - 37 5% a wody powierzchniowe - 9 9%. Elementami krajobrazotwórczymi tego obszaru są: - niecki jezior Morawy Klasztorne Klecewskie Kucki Różany Rybie; - tereny leśne leżące na północ od jeziora Klasztornego między jeziorem Klasztornym a Klecewskim; - tereny upraw rolniczych i użytków zielonych; - skupiska zabudowy osiedli wiejskich; - zadrzewienia przydrożne tworzące sieć zieleni synantropijnej wzdłuż dróg asfaltowych i gdzieniegdzie polnych. Morawski OChK posiada znakomite walory nie tylko przyrodnicze ale również wypoczynkowe ze względu na atrakcyjną kompozycję krajobrazu leśno-jeziornego., Data ustanowienia: 1985-07-01, Powierzchnia: 10700.0 ha
  • Pomnik przyrodyOpis: mech na pniu dolne gałezie suche; zakrzaczenie, Data ustanowienia: 1957-08-06, Opis granicy: L. Gonty obr. Ośno o. 182b skrzyżowanie dróg leśnych; 3 5m od drogi polnej
  • Pomnik przyrodyOpis: mech na pniu jeden konar ułamany dolne gałezie suche, Data ustanowienia: 1968-06-26, Opis granicy: L. Gonty obr. Ośno o. 182b skrzyżowanie dróg leśnych
  • Pomnik przyrodyOpis: 4 dolne konary odcięte dziupla w drzewie na pniu mech, Data ustanowienia: 1998-12-28, Opis granicy: Prabuty ul. Chodkiewicza przy byłym torowisku do sanatorium
  • Pomnik przyrodyOpis: konar główny złamany konary odcięte, Data ustanowienia: 1998-12-28, Opis granicy: Grażynowo przy drodze Grażynowo-Prabuty 400m za wsią; 6m od drogi polnej
  • Pomnik przyrodyOpis: złamany główny konar na wysokości 6 m, Data ustanowienia: 1998-12-28, Opis granicy: Grażynowo przy ruinach pałacu
  • Pomnik przyrodyOpis: 1 wyłamany główny konar dziupla w pniu drzewa, Data ustanowienia: 1998-12-28, Opis granicy: Grażynowo w centrum wsi; 2m od drogi polnej
  • Pomnik przyrodyOpis: odcięte 3 dolne konary, Data ustanowienia: 1998-12-28, Opis granicy: Stary Kamień przy drodze polnej do Pólka Pom. ok. 1 5km od wsi; 1m od drogi polnej

Prabuty - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 3 wypadków drogowych w Prabutach odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 4 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 36,7 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Prabutach znajdowało się 13 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 8 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 8 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu kwidzyńskiego.

  Powiat kwidzyński - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Prabutach
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 3 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 4 Ranni
  (rok 2022)
 • 2 Lekko ranni
 • 2 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Prabutach w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 36,74 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  36,7
  Województwo
  67,5
  Cały kraj
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  0,0
  woj. pomorskie
  4,2
  Polska
  5,0
 • 48,99 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Prabuty
  49,0
  Województwo
  82,5
  Cała Polska
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  0,0
  Pomorskie
  6,3
  Cała Polska
  8,9
 • 133,33 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Miasto
  133,3
  woj. pomorskie
  122,2
  Polska
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 13 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 4 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 9 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Prabutach w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 634,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  634,2 km
  woj. pomorskie
  890,1 km
  Cały kraj
  624,0 km
 • 10,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Prabuty
  10,1 km
  Województwo
  6,9 km
  Kraj
  5,2 km
 • 8 Liczba licencji na taksówki
 • 8 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Prabuty przechodzą 3 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 520droga wojewódzka nr 520( Prabuty - Obrzynowo - Lubnowy Wielkie - Kamieniec)
  • DW 521droga wojewódzka nr 521(Kwidzyn - Górki - Rakowiec - Licze - Raniewo - Prabuty - Stańkowo - Bronowo - Susz - Ulnowo - Falknowo - Chełmżyca - Szczepkowo - Iława)
  • DW 522droga wojewódzka nr 522(Górki - Cygusy - Kołoząb - Cierpięta - Mikołajki Pomorskie - Rumunki - Kamienna - Antonin - Prabuty - Kołodzieje - Pilichowo - Trumiejki - Jaromierz - Trumieje - Łodygowo - Limża - Kisielice)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Prabuty przechodzą 2 linie kolejowe wykorzystywane do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 9Linia kolejowa nr 9: Warszawa Wschodnia Osobowa - Gdańsk Główny [o znaczeniu państwowym] (Warszawa Wschodnia Osobowa - Warszawa Praga - Warszawa Toruńska - Warszawa Żerań - Warszawa Płudy - Warszawa Choszczówka - Legionowo - Legionowo Przystanek - Chotomów - Janówek - Nowy Dwór Mazowiecki - Modlin - Pomiechówek - Brody Warszawskie - Studzianki Nowe - Nasielsk - Kątne - Jackowo Dworskie - Świercze - Kałęczyn - Gąsocin - Gołotczyzna - Ciechanów Przemysłowy - Ciechanów - Czeruchy - Krośnice Mazowieckie - Konopki - Stupsk Mazowiecki - Wyszyny - Mława Miasto - Mława - Iłowo - Narzym - Działdowo - Burkat - Turza Wielka - Gralewo - Żabiny - Tuczki - Rybno Pomorskie - Jeglia - Hartowiec - Montowo - Zajączkowo Lubawskie - Rakowice - Smolniki - Iława Główna - Iława Miasto - Ząbrowo - Redaki - Susz -Prabuty - Gdakowo - Mleczewo - Dąbrówka Malborska - Gronajny - Malbork - Malbork Kałdowo - Stogi Malborskie - Szymankowo - Lisewo - Tczew - Miłobądz - Pszczółki - Skowarcz - Różyny - Cieplewo - Pruszcz Gdański - Gdańsk Lipce - Gdańsk Orunia - Gdańsk Południowy - Gdańsk Główny)
  • LK 218Linia kolejowa nr 218: Prabuty - Kwidzyn [o znaczeniu drugorzędnym] (Prabuty - Gonty - Licze - Rakowiec Pomorski - Kwidzyn)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Prabutach istnieje 86 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Akacjowa

  ul. Barczewskiego

  ul. Bolesława Prusa

  ul. Brzozowa

  ul. Chodkiewicza

  ul. Chopina

  ul. Cisowa

  ul. Czarnieckiego

  ul. Daszyńskiego

  ul. Działkowa

  ul. Długa

  ul. Grunwaldzka

  ul. Górna

  ul. Jagiełły

  ul. Jagotty

  ul. Jana Kiepury

  skwer Jana Pawła II

  ul. Kasztanowa

  ul. Kisielicka

  ul. Kolejowa

  ul. Kopernika

  ul. Koszarowa

  pl. Kościuszki

  ul. Kraszewskiego

  ul. Krańcowa

  ul. Krótka

  ul. Kuracyjna

  ul. Kwiatowa

  ul. Kwidzyńska

  ul. Lawendowa

  ul. Legionów

  ul. Leśna

  ul. Lipowa

  ul. Malborska

  ul. Mazurska

  ul. Mickiewicza

  ul. Miętowa

  ul. Miła

  ul. Nagietkowa

  ul. Niepodległości

  ul. Obrońców Westerplatte

  ul. Ogrodowa

  ul. Ojca Klimuszki

  ul. Okrężna

  ul. Orzeszkowej

  ul. Parkowa

  ul. Piaskowa

  ul. Podgórna

  ul. Polna

  ul. Przemysłowa

  ul. Pusta

  ul. Reja

  ul. Reymonta

  ul. Rolnicza

  Rondo Generała Władysława Andersa

  Rondo Żołnierzy Wyklętych

  ul. Rozmarynowa

  ul. Rumiankowa

  ul. Rynek

  ul. Rypińska

  ul. Sanatorium

  ul. Sanatoryjna

  ul. Sikorskiego

  ul. Sosnowa

  ul. Spokojna

  ul. Sportowa

  ul. Stanisława Patyry

  ul. Stefana Wyszyńskiego

  ul. Sucharskiego

  ul. Szkolna

  ul. Tymiankowa

  ul. Warmińska

  ul. Warszawska

  ul. Wałowa

  ul. Wincentego Pola

  ul. Wiśniowa

  ul. Wojska Polskiego

  pl. Wolności

  ul. Wołyńska

  ul. Wąska

  ul. Zamkowa

  ul. Zielna

  ul. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego

  ul. Łucka

  ul. Łąkowa

  ul. Żeromskiego