Nowa Słupia w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe)

Nowa Słupia - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Nowa Słupia to miasto leżące w południowo-wschodniej Polsce. Należy do województwa świętokrzyskiego, powiatu kieleckiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Nowa Słupia.
 • 1 295 Liczba mieszkańców
 • 14,0 km² Powierzchnia
 • 92,7 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1,4 m n.p.m Wysokość
 • 1351–1869 i od 2019 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 41 Numer kierunkowy
 • TKI Tablice rejestracyjne
 • Andrzej Czesław Gąsior Burmistrz miasta
Nowa Słupia na mapie
Identyfikatory
 • 21.089450.8631 Współrzędne GPS
 • 2604134 TERYT (TERC)
 • 0255510 SIMC
Herb miasta Nowa Słupia
Nowa Słupia herb

Jak Nowa Słupia wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Nowa Słupia na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Nowa Słupia wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Nowa Słupia plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
47Miasta w Polsce z największą liczbą autobusów
47Miasta w Polsce z największymi dochodami do budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
64Miasta w Polsce z największą liczbą prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
68Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
71Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych
118Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
133Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
137Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
152Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
172Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce
172Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych wirusem COVID-19
182Miasta w Polsce z największą liczbą samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
182Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
215Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
230Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku pierwotnym
264Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 ludności
266Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce
274Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze gospodarczym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
282Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
283Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów na 1000 mieszkańców
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
328Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych nowotworami
357Miasta w Polsce z największą liczbą małżeństw na 1000 mieszkańców

Nowa Słupia - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
26-006Poczta Nowa Słupia

Nowa Słupia - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Nowa Słupia)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Nowa Słupia
(41) 317-87-00 31
(41) 317-72-21
ul. Rynek 15
26-006 Nowa Słupia

Nowa Słupia - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Nowa Słupia jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 1 295, z czego 51,1% stanowią kobiety, a 48,9% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 4,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,7 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa świętokrzyskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Nowa Słupia zawarli w 2022 roku 6 małżeństw, co odpowiada 4,1 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,0% mieszkańców Nowa Słupia jest stanu wolnego, 58,8% żyje w małżeństwie, 4,5% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,1% to wdowy/wdowcy.

  Nowa Słupia ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -2. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -7,22 na 1000 mieszkańców Nowa Słupia. W 2022 roku urodziło się 13 dzieci, w tym 46,2% dziewczynek i 53,8% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 346 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,81 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 35,5% zgonów w Nowa Słupia spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 24,2% zgonów w Nowa Słupia były nowotwory, a 4,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Nowa Słupia przypada 14 zgonów. Jest to nieznacznie więcej od wartości średniej dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 2 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 16 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Nowa Słupia -14. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 2 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -2.

  58,1% mieszkańców Nowa Słupia jest w wieku produkcyjnym, 18,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,9% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Nowa Słupia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 1 295 Liczba mieszkańców
 • 662 Kobiety
 • 633 Mężczyźni
 • 51,1%
  48,9%
 • 105 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 105 kobiet)
 • 96 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 96 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Nowa Słupia w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Nowa Słupia w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Nowa Słupia w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Nowa Słupia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,7 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  42,7 lat
  świętokrzyskie
  43,5 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 44,1 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,3 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Nowa Słupia, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Nowa Słupia
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Nowa Słupia,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Nowa Słupia,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Nowa Słupia,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,0% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  28,1%
  woj. świętokrzyskie
  27,5%
  Cała Polska
  29,1%
 • 22,1% Kobiety
  (Panny)
 • 34,2% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,8% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  59,0%
  woj. świętokrzyskie
  55,8%
  Kraj
  54,0%
 • 59,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,7% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,1% Wdowcy/Wdowy
 • Nowa Słupia
  8,2%
  świętokrzyskie
  9,7%
  Kraj
  8,5%
 • 13,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,5% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  4,5%
  woj. świętokrzyskie
  6,8%
  Cała Polska
  7,6%
 • 4,7% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • Nowa Słupia
  0,2%
  świętokrzyskie
  0,3%
  Kraj
  0,7%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Nowa Słupia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Nowa Słupia w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,1 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  4,1
  woj. świętokrzyskie
  3,7
  Cała Polska
  4,1
 • 1,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  1,1
  świętokrzyskie
  1,3
  Cała Polska
  1,6
 • 6 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Nowa Słupia w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Nowa Słupia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -2 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -2 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 0 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -7,22 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Nowa Słupia
  -7,2
  świętokrzyskie
  -6,5
  Cała Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Nowa Słupia w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Nowa Słupia w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Nowa Słupia w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Nowa Słupia w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 13 Urodzenia żywe
 • 6 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 7 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 46,2%
  53,8%
 • 6,8 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  6,8
  Województwo
  6,9
  Cały kraj
  8,1
 • 36,1 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  36,1
  świętokrzyskie
  31,9
  Cały kraj
  35,1
 • 3 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 3
 • 33 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 33
 • 101 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 101
 • 85 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 85
 • 31 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 31
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 346 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 255 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 432 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 346 g
  woj. świętokrzyskie
  3 328 g
  Kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 11 Waga 4500g - 4999g
 • 11
 • 127 Waga 4000g - 4499g
 • 127
 • 574 Waga 3500g - 3999g
 • 574
 • 706 Waga 3000g - 3499g
 • 706
 • 262 Waga 2500g - 2999g
 • 262
 • 69 Waga 2000g - 2499g
 • 69
 • 14 Waga 1500g - 1999g
 • 14
 • 13 Waga 1000g - 1499g
 • 13
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,31 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Nowa Słupia
  1,31
  woj. świętokrzyskie
  1,19
  Cała Polska
  1,26
 • 0,63 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Nowa Słupia
  0,63
  świętokrzyskie
  0,59
  Polska
  0,61
 • 0,81 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,81
  woj. świętokrzyskie
  0,52
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Nowa Słupia w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 15 Zgony
 • 8 Kobiety
  (Zgony)
 • 7 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 53,3%
  46,7%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 14,0 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  14,0
  świętokrzyskie
  13,4
  Kraj
  11,9
 • 123,9 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  123,9
  Województwo
  193,5
  Kraj
  147,0
 • 2,2 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  2,2
  świętokrzyskie
  3,7
  Polska
  3,8
 • 3,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Nowa Słupia
  3,0
  woj. świętokrzyskie
  3,6
  Cała Polska
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • świętokrzyskie
  1,5
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie kieleckim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 35,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  35,5%
  świętokrzyskie
  38,8%
  Cała Polska
  36,0%
 • 24,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  24,2%
  Województwo
  23,4%
  Cała Polska
  23,6%
 • 4,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  4,9%
  Województwo
  4,8%
  Cały kraj
  6,7%
 • 171 Zgony spowodowane COVID-19
 • 17,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • świętokrzyskie
  17,5
  Kraj
  15,8
 • 83,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  83,1
  Kraj
  70,6
 • 252,2 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Nowa Słupia
  252,2
  świętokrzyskie
  312,9
  Polska
  280,1
 • 284,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • świętokrzyskie
  284,7
  Kraj
  253,9
 • 369,9 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 409,5 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 330,0 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Nowa Słupia
  369,9
  świętokrzyskie
  517,8
  Kraj
  426,2
 • 51,2 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 19,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 131,6 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  51,2
  świętokrzyskie
  63,9
  Cała Polska
  62,9
 • 23,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  23,5
  Województwo
  34,3
  Cały kraj
  33,8
 • 2,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  2,8
  świętokrzyskie
  8,6
  Cała Polska
  7,0
 • 0,3% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,3%
  świętokrzyskie
  0,7%
  Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 1 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 16 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 7 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 9 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Wymeldowania za granicę
 • 1 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -16 Saldo migracji
 • -7 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -9 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -14 Saldo migracji wewnętrznych
 • -6 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -8 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -2 Saldo migracji zagranicznych
 • -1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Nowa Słupia w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Nowa Słupia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 14,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,5% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,0% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,2% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,9% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 22,9% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,9% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Nowa Słupia, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Nowa Słupia - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Nowa Słupia oddano do użytku 2 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,49 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Nowa Słupia to 481 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 367 mieszkań. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Nowa Słupia to 5,00 i jest większa od przeciętnej liczby izb dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w Nowa Słupia to 73,00 m2 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 91,89% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 88,57% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 83,16% mieszkań posiada łazienkę, 77,34% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,42% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu kieleckiego.

  Powiat kielecki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Nowa Słupia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 481 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 366,60 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  366,60
  świętokrzyskie
  389,40
  Cała Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 2019-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 92,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Nowa Słupia
  92,50 m2
  Województwo
  77,60 m2
  Polska
  75,30 m2
 • 33,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Nowa Słupia
  33,90 m2
  woj. świętokrzyskie
  30,20 m2
  Cały kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 2019-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,43 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,43
  woj. świętokrzyskie
  3,91
  Cała Polska
  3,83
 • 2,73 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,73
  Województwo
  2,57
  Cały kraj
  2,42
 • 0,62 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,62
  woj. świętokrzyskie
  0,66
  Cała Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 2019-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Nowa Słupia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 2 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 1,49 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Nowa Słupia
  1,49
  świętokrzyskie
  3,73
  Cały kraj
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2008-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 10 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 5,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Nowa Słupia
  5,00
  woj. świętokrzyskie
  4,68
  Cała Polska
  3,90
 • 7,43 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Nowa Słupia
  7,43
  woj. świętokrzyskie
  17,45
  Cała Polska
  24,07
 • 146 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 73,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  73,0 m2
  Województwo
  110,0 m2
  Cała Polska
  92,9 m2
 • 0,11 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  0,11 m2
  woj. świętokrzyskie
  0,41 m2
  Cały kraj
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2008-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Nowa Słupia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 91,89% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  91,89%
  świętokrzyskie
  95,94%
  Cała Polska
  97,75%
 • 88,57% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  88,57%
  woj. świętokrzyskie
  90,70%
  Polska
  95,18%
 • 83,16% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  83,16%
  woj. świętokrzyskie
  88,22%
  Kraj
  93,75%
 • 77,34% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  77,34%
  woj. świętokrzyskie
  82,88%
  Cała Polska
  85,83%
 • 0,42% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  0,42%
  Województwo
  46,61%
  Kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2019-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Nowa Słupia - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Nowa Słupia na 1000 mieszkańców pracuje 116osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 62,4% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 37,6% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Nowa Słupia wynosiło w 2023 roku 6,9% (6,9% wśród kobiet i 6,9% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Nowa Słupia wynosiło 5 289,72 PLN, co odpowiada 78.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  29,8% aktywnych zawodowo mieszkańców Nowa Słupia pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 23,7% w przemyśle i budownictwie, a 15,7% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Nowa Słupia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 116 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Nowa Słupia
  116,0
  świętokrzyskie
  200,0
  Cały kraj
  259,0
 • 16,0% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 15,6% Kobiety
 • 16,3% Mężczyźni
 • Nowa Słupia
  6,9%
  świętokrzyskie
  7,8%
  Kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Nowa Słupia w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Nowa Słupia w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Nowa Słupia w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Nowa Słupia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 789 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  5 290 PLN
  woj. świętokrzyskie
  5 783 PLN
  Cała Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Nowa Słupia w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Nowa Słupia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 29,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 28,9% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 30,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 23,7% Przemysł i budownictwo
 • 10,1% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 37,6% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 15,7% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 14,5% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 16,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 0,8% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 30,3% Pozostałe
 • 45,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 14,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Nowa Słupia w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Nowa Słupia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 420 Pracujący ogółem
 • 262 Kobiety
 • 158 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Nowa Słupia w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 18,0% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,9% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,1% W wieku produkcyjnym
 • 51,2% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,2% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 23,9% W wieku poprodukcyjnym
 • 30,7% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,9% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Nowa Słupia, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 72,1 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  72,1
  Województwo
  69,3
  Kraj
  69,0
 • 41,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  41,1
  świętokrzyskie
  41,5
  Polska
  38,2
 • 132,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  132,8
  świętokrzyskie
  149,5
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 59,5% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,3% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 56,4% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,5% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,7% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 43,6% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Nowa Słupia - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Nowa Słupia w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowane były 163 podmioty gospodarki narodowej, z czego 118 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 10 nowych podmiotów, a 7 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (22) podmiotów zarejestrowano w roku 2016, a najmniej (6) w roku 2018. W tym samym okresie najwięcej (19) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2016 roku, najmniej (5) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2018 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Nowa Słupia najwięcej (12) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (158) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,8% (3) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 25,2% (41) podmiotów, a 73,0% (119) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Nowa Słupia najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (32.2%) oraz Budownictwo (19.5%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 163 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 3 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 41 Przemysł i budownictwo
 • 119 Pozostała działalność
 • 10 Podmioty nowo zarejestrowane w Nowa Słupia w 2023 roku
 • 7 Podmioty wyrejestrowane w Nowa Słupia w 2023 roku
 • 118 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 158 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 158
 • 4 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 4
 • 1 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 1
 • 163 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 163
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 3 Spółki handlowe ogółem
 • 3
 • 3  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 3
 • 12 Spółki cywilne ogółem
 • 12
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 118 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 38 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 38
 • 23 Budownictwo
 • 23
 • 11 Przetwórstwo przemysłowe
 • 11
 • 10 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 10
 • 7 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 7
 • 6 Pozostała działalność
 • 6
 • 5 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 5
 • 4 Informacja i komunikacja
 • 4
 • 4 Transport i gospodarka magazynowa
 • 4
 • 2 Edukacja
 • 2
 • 2 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 2
 • 2 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 2
 • 2 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2
 • 1 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 1
 • 1 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Nowa Słupia - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Nowa Słupia stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 19 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 14,30 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Nowa Słupia wynosi 76,00% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa świętokrzyskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Nowa Słupia najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 8,19 (wykrywalność 68%) oraz o charakterze kryminalnym - 6,39 (wykrywalność 68%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 5,68 (75%), drogowe - 1,65 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,32 (92%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Nowa Słupia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Nowa Słupia.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Nowa Słupia, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 19 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 19
 • 8 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 8
 • 7 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 7
 • 2 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 2
 • 0 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 0
 • 11 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 11
 • 14,30 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  14,30
  Województwo
  19,77
  Kraj
  22,81
 • 6,39 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  6,39
  woj. świętokrzyskie
  10,85
  Cały kraj
  12,98
 • 5,68 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  5,68
  Województwo
  6,27
  Polska
  6,99
 • 1,65 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  1,65
  Województwo
  1,83
  Cały kraj
  1,82
 • 0,32 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Nowa Słupia
  0,32
  Województwo
  0,36
  Kraj
  0,35
 • 8,19 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  8,19
  Województwo
  8,86
  Cała Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Nowa Słupia, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  76%
  świętokrzyskie
  76%
  Cały kraj
  71%
 • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Nowa Słupia
  69%
  woj. świętokrzyskie
  69%
  Polska
  63%
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  76%
  Województwo
  78%
  Kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  99%
  woj. świętokrzyskie
  99%
  Polska
  99%
 • 93% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  93%
  woj. świętokrzyskie
  87%
  Polska
  88%
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  68%
  Województwo
  59%
  Kraj
  51%

Nowa Słupia - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Nowa Słupia wyniosła w 2022 roku 86,7 mln złotych, co daje 9,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 35.3% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Nowa Słupia - 20.7% została przeznaczona na Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 801 - Oświata i wychowanie (20.4%) oraz na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (9.5%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 27,0 mln złotych, czyli 31,2% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Nowa Słupia wyniosła w 2022 roku 74,7 mln złotych, co daje 8,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 16.3% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (24.9%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (16.8%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (11%). W budżecie Nowa Słupia wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 985 złotych na mieszkańca (11,9%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 2,8 złotych na mieszkańca (0,0%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 3,6%.
 • Wydatki budżetu w Nowa Słupia według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Nowa Słupia według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Nowa Słupia, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Nowa Słupia według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  ----55,1 mln

  5,8 tys(100%)

  63,5 mln

  6,8 tys(100%)

  65,1 mln

  7,1 tys(100%)

  86,7 mln

  9,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  ----10,0 mln

  7,3 tys(18.2%)

  10,2 mln

  7,5 tys(16%)

  3,1 mln

  2,3 tys(4.8%)

  17,9 mln

  13,7 tys(20.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  ----13,7 mln

  10,0 tys(24.8%)

  14,5 mln

  10,7 tys(22.9%)

  16,9 mln

  12,6 tys(26%)

  17,6 mln

  13,4 tys(20.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  ----73,1 tys

  53,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  289,0 tys

  215(0.4%)

  8,2 mln

  6,3 tys(9.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  ----3,7 mln

  2,7 tys(6.7%)

  4,0 mln

  3,0 tys(6.3%)

  4,3 mln

  3,2 tys(6.6%)

  7,4 mln

  5,6 tys(8.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  ----2,6 mln

  1,9 tys(4.7%)

  3,4 mln

  2,5 tys(5.3%)

  4,3 mln

  3,2 tys(6.6%)

  6,4 mln

  4,9 tys(7.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  ----2,2 mln

  1,6 tys(4%)

  2,6 mln

  1,9 tys(4.1%)

  2,9 mln

  2,2 tys(4.5%)

  4,3 mln

  3,3 tys(4.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  ----673,5 tys

  491(1.2%)

  3,7 mln

  2,7 tys(5.8%)

  6,0 mln

  4,4 tys(9.2%)

  2,2 mln

  1,7 tys(2.5%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  ----2,0 mln

  1,4 tys(3.6%)

  4,8 mln

  3,6 tys(7.6%)

  5,3 mln

  3,9 tys(8.2%)

  2,2 mln

  1,7 tys(2.5%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  ----788,5 tys

  574(1.4%)

  642,5 tys

  474(1%)

  553,1 tys

  411(0.9%)

  2,0 mln

  1,5 tys(2.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  ----1,0 mln

  732(1.8%)

  860,8 tys

  635(1.4%)

  1,0 mln

  776(1.6%)

  1,9 mln

  1,5 tys(2.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  ----1,1 mln

  774(1.9%)

  1,3 mln

  947(2%)

  1,3 mln

  951(2%)

  1,8 mln

  1,4 tys(2.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  ----191,0 tys

  139(0.3%)

  347,7 tys

  256(0.5%)

  714,0 tys

  531(1.1%)

  1,5 mln

  1,1 tys(1.7%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  ----632,1 tys

  460(1.1%)

  870,3 tys

  642(1.4%)

  882,9 tys

  656(1.4%)

  1,2 mln

  891(1.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  ----470,8 tys

  343(0.9%)

  442,6 tys

  326(0.7%)

  1,6 mln

  1,2 tys(2.5%)

  646,8 tys

  493(0.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  ----181,0 tys

  132(0.3%)

  152,6 tys

  113(0.2%)

  202,6 tys

  151(0.3%)

  300,2 tys

  229(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  ----335,6 tys

  244(0.6%)

  360,4 tys

  266(0.6%)

  396,4 tys

  295(0.6%)

  117,6 tys

  89,6(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  ----73,7 tys

  53,7(0.1%)

  57,6 tys

  42,5(0.1%)

  81,9 tys

  60,9(0.1%)

  95,8 tys

  73,1(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  ----91,8 tys

  66,9(0.2%)

  112,3 tys

  82,8(0.2%)

  2,0 tys

  1,5(0%)

  2,0 tys

  1,5(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  ----53,7 tys

  39,1(0.1%)

  987

  0,7(0%)

  1,9 tys

  1,4(0%)

  50,0

  0,0(0%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  ----0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  26,8 tys

  19,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  ----2,5 mln

  1,8 tys(4.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  ----20,3 tys

  14,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Nowa Słupia według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Nowa Słupia według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Nowa Słupia, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Nowa Słupia według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  ----50,8 mln

  5,4 tys(100%)

  63,2 mln

  6,8 tys(100%)

  65,2 mln

  7,1 tys(100%)

  74,7 mln

  8,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  ----12,7 mln

  9,2 tys(25%)

  22,2 mln

  16,4 tys(35.1%)

  25,9 mln

  19,2 tys(39.7%)

  18,6 mln

  14,2 tys(24.9%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  ----9,4 mln

  6,9 tys(18.5%)

  9,8 mln

  7,2 tys(15.4%)

  10,7 mln

  7,9 tys(16.4%)

  12,6 mln

  9,6 tys(16.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  ----9,5 tys

  6,9(0%)

  213,3 tys

  157(0.3%)

  100,0 tys

  74,3(0.2%)

  8,2 mln

  6,3 tys(11%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  ----6,4 mln

  4,7 tys(12.6%)

  5,1 mln

  3,8 tys(8.1%)

  2,9 mln

  2,2 tys(4.5%)

  6,5 mln

  4,9 tys(8.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  ----3,4 mln

  2,5 tys(6.7%)

  357,7 tys

  264(0.6%)

  2,6 mln

  1,9 tys(4%)

  4,2 mln

  3,2 tys(5.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  ----951,2 tys

  693(1.9%)

  1,4 mln

  1,0 tys(2.2%)

  1,9 mln

  1,4 tys(2.9%)

  4,0 mln

  3,0 tys(5.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  ----1,1 mln

  784(2.1%)

  1,4 mln

  1,0 tys(2.3%)

  1,5 mln

  1,1 tys(2.2%)

  2,8 mln

  2,1 tys(3.7%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  ----712,7 tys

  519(1.4%)

  699,9 tys

  516(1.1%)

  766,3 tys

  570(1.2%)

  1,6 mln

  1,2 tys(2.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  ----217,3 tys

  158(0.4%)

  469,7 tys

  346(0.7%)

  612,1 tys

  455(0.9%)

  1,3 mln

  992(1.7%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  ----147,0 tys

  107(0.3%)

  5,4 mln

  4,0 tys(8.5%)

  2,0 mln

  1,5 tys(3%)

  1,2 mln

  940(1.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  ----639,1 tys

  465(1.3%)

  9,7 tys

  7,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,1 mln

  812(1.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  ----840,6 tys

  612(1.7%)

  955,2 tys

  704(1.5%)

  963,3 tys

  716(1.5%)

  1,0 mln

  794(1.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  ----94,3 tys

  68,7(0.2%)

  203,0 tys

  150(0.3%)

  129,8 tys

  96,5(0.2%)

  503,3 tys

  384(0.7%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  ----399,4 tys

  291(0.8%)

  10,0 tys

  7,4(0%)

  395,7 tys

  294(0.6%)

  496,1 tys

  378(0.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  ----89,6 tys

  65,3(0.2%)

  95,4 tys

  70,3(0.2%)

  83,4 tys

  62,0(0.1%)

  101,0 tys

  77,0(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  ----1,0 mln

  758(2%)

  19,6 tys

  14,5(0%)

  28,0 tys

  20,9(0%)

  39,0 tys

  29,7(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  ----20,1 tys

  14,6(0%)

  42,5 tys

  31,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  29,4 tys

  22,4(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  ----1,5 tys

  1,1(0%)

  2,0 tys

  1,4(0%)

  22,3 tys

  16,6(0%)

  2,7 tys

  2,1(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  ----91,8 tys

  66,9(0.2%)

  86,8 tys

  64,0(0.1%)

  2,0 tys

  1,5(0%)

  2,0 tys

  1,5(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  ----12,8 tys

  9,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Nowa Słupia - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 307 mieszkańców Nowa Słupia jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 153 kobiet oraz 155 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 22,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,0% wykształcenie policealne, 10,5% średnie ogólnokształcące, a 19,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,8% mieszkańców Nowa Słupia, gimnazjalnym 3,1%, natomiast 16,0% podstawowym ukończonym. 3,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa świętokrzyskiego mieszkańcy Nowa Słupia mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Nowa Słupia największy odsetek ma wykształcenie wyższe (28,6%) oraz podstawowe ukończone (17,6%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (29,7%) oraz średnie zawodowe (23,0%).

  16,3% mieszkańców Nowa Słupia w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (10,0% wśród dziewczynek i 22,4% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 441 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego.

  W roku 2022 w Nowa Słupia placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 11 oddziałach uczyło się 176 uczniów (84 kobiety oraz 92 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,8% ludności (28,7% wśród dziewczynek i 28,8% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16,0 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 147,90.

  W Nowa Słupia znajduje się 1 Technikum, w którym w 5 oddziałach uczyło się 73 uczniów (28 kobiet oraz 45 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 5 absolwentów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 19,9% mieszkańców (28,7% wśród dziewczyn i 11,5% wśród chłopaków). 14,6 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 21,6% mieszkańców Nowa Słupia w wieku potencjalnej nauki (16,7% kobiet i 26,3% mężczyzn).

 • 22,6% Wykształcenie wyższe
 • Nowa Słupia
  22,6%
  świętokrzyskie
  23,2%
  Kraj
  25,2%
 • 28,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 16,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 32,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • Nowa Słupia
  32,0%
  Województwo
  35,3%
  Kraj
  35,2%
 • 31,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,0% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  2,0%
  świętokrzyskie
  3,0%
  Cały kraj
  3,3%
 • 2,7% Kobiety
  (policealne)
 • 1,1% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,5% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Nowa Słupia
  10,5%
  Województwo
  10,9%
  Cały kraj
  11,9%
 • 12,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  19,5%
  świętokrzyskie
  21,5%
  Cała Polska
  20,0%
 • 16,2% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 23,0% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Nowa Słupia
  22,8%
  Województwo
  21,7%
  Cała Polska
  21,2%
 • 16,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,1% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,1%
  woj. świętokrzyskie
  2,7%
  Kraj
  3,0%
 • 2,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,5% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 16,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Nowa Słupia
  16,0%
  Województwo
  14,1%
  Cały kraj
  12,3%
 • 17,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 14,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  3,5%
  Województwo
  3,0%
  Polska
  3,1%
 • 3,5% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,5% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Nowa Słupia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1441 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  1 441,0
  Województwo
  893,0
  Cały kraj
  927,0
 •  
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Nowa Słupia(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Nowa Słupia aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "Z UŚMIECHEM" W NOWEJ SŁUPI
  Niepubliczne
  41 366-74-50
  41 366-74-50
  ul. Szkolna 10
  26-006 Nowa Słupia
  ---
 • Szkoły podstawowe w Nowa Słupia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Nowa Słupia) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 11 Oddziały
 • 176 Uczniowie
 • 84 Kobiety
  (uczniowie)
 • 92 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,7%
  52,3%
 • 27 Uczniowie w 1 klasie
 • 8 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 19 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 33 Absolwenci
 • 18 Kobiety
  (absolwenci)
 • 15 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 16,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  16,0
  świętokrzyskie
  14,8
  Cały kraj
  17,0
 •  
 • 17,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 13,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 147,90 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  147,90
  woj. świętokrzyskie
  90,62
  Polska
  95,96
 • 147,90 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Nowa Słupia
  147,90
  świętokrzyskie
  89,66
  Cała Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Nowa Słupia) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Nowa Słupia) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Nowa Słupia(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Nowa Słupia aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowej Słupi (Bohaterów Powstania Styczniowego)
  Publiczna
  41 317-70-25
  41 317-70-25
  ul. Szkolna 10
  26-006 Nowa Słupia
  9186-
 • Szkoły ponadpodstawowe w Nowa Słupia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Technika (Nowa Słupia) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 5 Oddziały
 • 73 Uczniowie
 • 28 Kobiety
  (uczniowie)
 • 45 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 38,4%
  61,6%
 • 15 Uczniowie w 1 klasie
 • 5 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 10 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 5 Absolwenci
 • 3 Kobiety
  (absolwenci)
 • 2 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 14,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Miasto
  14,6
  Województwo
  24,8
  Kraj
  24,9
 •  
 • 11,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 9,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Nowa Słupia(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Nowa Słupia aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum nr 6
  Publiczne
  41 317-76-02
  41 317-76-02
  ul. Szkolna 10
  26-006 Nowa Słupia
  352-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  Publiczna
  41 317-76-02
  41 317-76-02
  ul. Szkolna 10
  26-006 Nowa Słupia
  ---
  Szkoła Policealna dla Dorosłych
  Publiczna
  41 317-76-02
  41 317-76-02
  ul. Szkolna 10
  26-006 Nowa Słupia
  ---
  Liceum Ogólnokształcące
  Publiczne
  41 317-76-02
  41 317-76-02
  ul. Szkolna 10
  26-006 Nowa Słupia
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Nowa Słupia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 16,3% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 10,0% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 22,4% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,8% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,8% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 16,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 10,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 19,9% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 28,7% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 11,5% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 21,6% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 16,7% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 26,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Nowa Słupia, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Nowa Słupia, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Nowa Słupia, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Nowa Słupia - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, Pomniki Historii, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Nowa Słupia

 • Według danych GUS z 2022 roku w Nowa Słupia znajdowało się 0 hoteli, 0 moteli oraz 1 pensjonat (kategorii ★★). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 2
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 2 (liczba sal: 2, liczba miejsc: 86)
  • z nagłośnieniem: 1
  • z projektorem multimedialnym: 2
  • z ekranem: 2
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 1
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 2


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Nowa Słupia w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Nowa Słupia
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Według danych z 2022 w Nowa Słupia działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 15 037 zwiedzających, co daje 112 975 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Nowa Słupia działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 12 837 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 1 pracownik.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 14 120 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 2
  • dostępne dla czytelników: 1
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 1
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  Według danych z 2016 w Nowa Słupia działał 1 klub sportowy (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszający 32 członków. Zarejestrowano 37 ćwiczących (mężczyźni: 27, kobiety: 10, chłopcy do lat 18: 17, dziewczęta do lat 18: 10). Aktywne były 3 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez inne osoby (2).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Nowa Słupia w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Nowa Słupia
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Nowa Słupia znajduje się 12 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Nowa Słupia
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Zespół sakralny i sepulkralny Święty Krzyż - pobenedyktyński zespół klasztorny oraz przedchrześcijańskie obwałowania kamienne na Łysej Górzednia 2017-03-15
  • Miejsce kultu Święty Krzyż, st.1 ( Łysa Góra) ze średniowieczadnia 1987-12-24, wykaz dokumentów: 25/267Aa z 1987-12-24; C.33 z 2016-02-04
  • Inna Nowa Słupia z nie dotyczydnia 2015-11-19, wykaz dokumentów: WUOZ.5140.3.1.3.2015.C z 2015-11-19; C.33 z 2016-02-04
  • Miejsce produkcji dymarki Nowa Słupia, st.2 z epoki żelazadnia 2016-11-18, wykaz dokumentów: WUOZ.5140.3.2.4.2016.C z 2016-11-18
  • Zespół - klasztor z poł. XV w.dnia 1932-06-03, wykaz dokumentów: 11/Ki/32/Ki z 1932-06-03; 11/Ki/21/Ki/32 z 1932-12-22; 25 z 1947-03-21; 267 z 1967-06-23; A.440/1-5 z 2009-12-02
  • Kościół z 3. ćw. XII w.dnia 1932-06-03, wykaz dokumentów: 11/Ki/32/Ki z 1932-06-03; 25 z 1947-03-21; 267 z 1967-06-23; A.440/1-5 z 2009-12-02
  • Klasztor z 2. poł. XV w.dnia 1932-06-03, wykaz dokumentów: 11/Ki/32/Ki z 1932-06-03; 25 z 1947-03-21; 267 z 1967-06-23; A.440/1-5 z 2009-12-02
  • Dzwonnica z końca XVIII w.dnia 1932-06-03, wykaz dokumentów: 11/Ki/32/Ki z 1932-06-03; 25 z 1947-03-21; 267 z 1967-06-23; A.440/1-5 z 2009-12-02
  • Brama z końca XVIII w.dnia 1932-06-03, wykaz dokumentów: 11/Ki/32/Ki z 1932-06-03; 25 z 1947-03-21; 267 z 1967-06-23; A.440/1-5 z 2009-12-02
  • Inny element obronny (data nieznana)dnia 1932-06-03, wykaz dokumentów: 11/Ki/32/Ki z 1932-06-03; 25 z 1947-03-21; 267 z 1967-06-23; A.440/1-5 z 2009-12-02
  • Kościół z XVII w.dnia 1956-10-16, wykaz dokumentów: 255 z 1956-10-16; 657 z 1972-02-15; A.437 z 2009-12-02
  • Szkoła z XVIII w. (ul. Świętokrzyska 53a)dnia 1973-01-19, wykaz dokumentów: 809 z 1973-01-19; A.438 z 2009-12-02
 • Formy ochrony przyrody w Nowa Słupia
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Nowa Słupia znajduje się jedna forma ochrony przyrody. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Nowa Słupia
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Świętokrzyski Obszar Chronionego Krajobrazu - obszar chronionego krajobrazuOpis: Świętokrzyski Obszar Chronionego Krajobrazu (ŚOChK) na terenie Gminy Nowa Słupia jest urozmaicony pod względem ukształtowania terenu. Wysokości bezwzględne maleją w kierunku rzek Pokrzywianki i Słupianki które płyną Doliną Dębniańską i Słupiańską. Od strony zachodniej i południowej obszar otaczają pasma Łysogórskie i Jeleniowskie. Z tego też powodu najbardziej rozległe panoramy roztaczają się z południowo-zachodniej części obszaru w kierunku północnym i północno-wschodnim. W północnozachodniej części ŚOChK rozciąga się Pasmo Pokrzywiańskie z którego rozciągają się widoki zarówno w kierunku północnym jak i w południowym oraz południowo-zachodnim. Urozmaicenie rzeźby terenu zwiększa dodatkowo gęsta sieć mniejszych lub większych cieków wodnych którą pocięty jest cały obszar. Istotny element krajobrazu ŚOChK stanowi również tzw. „mozaika świetokrzyska” czyli charakterystyczny dla tego regionu rozdrobniony układ pól występujących w postaci wąskich długich pasów. O atrakcyjności geobotanicznej obszaru świadczy przede wszystkim obecność gatunków chronionych rzadkich i zagrożonych wyginięciem. Do gatunków objętych ochroną ścisłą należy 9 gatunków są to: goryczka wąskolistna Gentiana pneumonanthe pięciornik skalny Potentilla rupestris aster gawędka Aster amellus pełnik europejski Trollius europaeus goryczka krzyżowa Gentiana cruciata mieczyk dachówkowaty Gladiolus imbricatus rojnik pospolity Jovibarba sobolifera dzwonek syberyjski Campanula sibirica i lilia złotogłów Lilium martagon. 17 gatunków podlega ochronie częściowej m.in.: parzydło leśne Aruncus sylvestris tojad dzióbaty Aconitum variegatum wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum kruszczyk szerokolistny Epipactis helleborine podkolan biały Platanthera bifolia gruszyczka mniejsza Pyrola minor oraz miodownik melisowaty Melittis melissophyllum. We florze występuje 8 gatunków zagrożonych w skali kraju. Wśród nich dominują te posiadające kategorię narażonych (V) – 6 gatunków - goryczka wąskolistna pięciornik skalny lenek stoziarn Radiola linoides marzanka barwierska Asperula tinctoria stokłosa żytnia Bromus secalinus. Na szczególną uwagę zasługują doliny rzeczne. Stanowią one miejsca koncentracji siedlisk wielu chronionych gatunków fauny ponadto pełnią rolę lokalnych korytarzy ekologicznych. Z tego względu istotne są nawet niewielkie okresowe cieki w dolinach których nie wykazano wielu gatunków chronionych. Są one bowiem integralną częścią systemów rzecznych zapewniając łączność pomiędzy dolinami a kompleksami leśnymi. W źródłowych odcinkach cieków w płatach turzycowisk znajdowano chronionego ślimaka – poczwarówkę zwężoną. Z większych strumieni badanego obszaru bardzo cenne dla fauny są Słupianka i Pokrzywianka będące siedliskiem rzadkiego ginącego małża – skójki gruboskorupowej chronionych ryb – głowacza białopłetwego i śliza oraz skupiające wiele chronionych gatunków ptaków i płazów., Data ustanowienia: 2017-05-30, Opis granicy: Świętokrzyski Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje dwie części: północną i południową w skład których wchodzą miejscowości znajdujące się na terenie gminy Nowa Słupia: Bartoszowiny Baszowice Cząstków Dębno Hucisko Jeziorko Mirocice Serwis Nowa Słupia Rudki Sosnówka Stara Słupia Trzcianka Wólka Milanowska oraz część miejscowości Dębniak. Część północna Granica obszaru przebiega północno-zachodnią granicą obrębu Dębno następnie skręca w kierunku wschodnim i pokrywa się z północną granicą obrębu Jeziorko Mirocice i Baszowice. Następnie granica kieruje się na północ wzdłuż wschodniej i północno-wschodniej granicy działki o nr ewid. 293 a następnie wschodnią granicą działek ewidencyjnych o nr ewid. 289 oraz 290 położonych w obrębie Serwis. Następnie granica obszaru skręca na zachód i przebiega kolejno wzdłuż południowej zachodniej oraz północno-zachodniej i północnej granicy obrębu Sosnówka. Dalej północną wschodnią i południową granicą obrębu Cząstków do styku granic z obrębem Serwis. Dalej wzdłuż granicy Świętokrzyskiego Parku Narodowego do granicy między obrębami Serwis i Nowa Słupia. Od tego miejsca granica przebiega zgodnie z północną granicą obrębu Nowa Słupia do styku z granicą obrębu Stara Słupia. Stąd północną i wschodnią granicą obrębu Stara Słupia przebiega do granicy obrębu Dębniak. Od tego miejsca granica przebiega krótkim odcinkiem wschodniej granicy obrębu Dębniak skręca na zachód i przebiega północno-wschodnią granicą działki o nr ewid. 315/1 w obrębie Dębniak. Dalej w obrębie Dębniak granica przebiega południową krawędzią działek ewidencyjnych o nr ewid. 20 i 7 przecina działkę nr ewid. 40/2 i biegnie południową stroną drogi stanowiącej działkę o nr ewid. 513 oraz północną stroną działki o nr ewid. 60. Następnie wzdłuż południowej granicy obrębu Wólka Milanowska biegnie w kierunku zachodnim do granicy obrębu Trzcianka. Dalej biegnie południową i zachodnią granicą obrębu Trzcianka aż do granicy Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Następnie w kierunku wschodnim granica obszaru ciągnie się wzdłuż granicy Świętokrzyskiego Parku Narodowego południowymi granicami działek o nr ewid. 165 166 do działki o nr ewid. 163/8 w obrębie Trzcianka. Dalej biegnie zachodnią i południową granicą działki o nr ewid. 163/8 fragmentem zachodniej granicy działki o nr ewid. 25 do działki o nr ewid. 163/10 w obrębie Trzcianka. Stąd biegnie północno-zachodniąi południową granicą działki o nr ewid. 163/10 skręca na południe i pokrywa się z zachodnią południową i wschodnią granicą działki o nr ewid. 25 aż do styku z działką o nr 164/21 w obrębie Trzcianka. W tym miejscu skręca na wschód i przebiega południową i wschodnią granicą działki o nr ewid. 164/21. Dalej przebiega wschodnią granicą działki o nr ewid. 164/20 do działki o nr ewid. 167 w obrębie Trzcianka. Następnie wschodnią i północną granicą działki o nr ewid. 167 obrębu Trzcianka do działki o nr ewid. 1592 w obrębie Nowa Słupia. Dalej przecinając obręb Nowa Słupia wschodnimi granicami działek o nr ewid. 1592 1934 1588 1926 i 2031. Biegnie południową granicą działki o nr ewid. 2030 południową i wschodnią granicą działki o nr ewid. 2023 wschodnimi granicami działek o nr ewid. 2013 i 2012 do granicy obrębu Nowa Słupia. Następnie granica obszaru biegnie wzdłuż południowej granicy obrębu Baszowice Hucisko i Mirocice. Dalej w kierunku zachodnim granica biegnie kolejno wzdłuż północnych granic działek o nr ewid. 1326 1325 1324 1323 1322 1321 obrębu Jeziorko oraz działek o nr ewid. 555 554 553 i 552/1 obrębu Dębno gdzie dochodzi do początku opisu. Z wyżej opisanego obszaru wyłączone są działki będące w granicach Świętokrzyskiego Parku Narodowego tj. działki o nr ewid. 313 i 332 w obrębie Baszowice w obrębie Cząstków działki o nr ewid. 151 152 153 411 północna część działek o nr ewid. 155 156 157 158 159 które zostały przecięte wzdłuż południowej granicy użytków oznaczonych w ewidencji gruntów jako lasy (Ls) zachodnia część działki o nr ewid. 202/2 oznaczona w ewidencji gruntów jako nieużytki oraz działki ewidencyjne o nr ewid. 754/3 1192/3 1193/1 1194/1 1195/2 1195/3 1195/4 1206/1 1207/1 1208/1 1208/2 1213/2 1213/3 w obrębie Nowa Słupia. Część południowa Granica części południowej przebiega granicą obrębu Bartoszowiny., Powierzchnia: 4509.47 ha

Nowa Słupia - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 1 wypadków drogowych w Nowa Słupia odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 1 osobę ranną. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 76,2 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Nowa Słupia znajdowało się 6 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 1 wypis z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 1 licencję na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu kieleckiego.

  Powiat kielecki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Nowa Słupia
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 1 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 1 Ranni
  (rok 2022)
 • 0 Lekko ranni
 • 1 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Nowa Słupia w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 76,22 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  76,2
  Województwo
  55,1
  Polska
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  0,0
  świętokrzyskie
  5,7
  Cały kraj
  5,0
 • 76,22 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  76,2
  świętokrzyskie
  64,6
  Kraj
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Miasto
  0,0
  Województwo
  10,3
  Kraj
  8,9
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Miasto
  100,0
  Województwo
  117,3
  Cały kraj
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 6 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 6 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Nowa Słupia w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 688,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  688,0 km
  woj. świętokrzyskie
  382,3 km
  Cała Polska
  633,6 km
 • 6,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Miasto
  6,6 km
  Województwo
  3,8 km
  Kraj
  5,3 km
 • 1 Liczba licencji na taksówki
 • 1 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Nowa Słupia przechodzą 3 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 751droga wojewódzka nr 751(Suchedniów - Michniów - Kopciowiec - Bodzentyn - Dąbrowa Górna - Wojciecjów - Jeziorko - Mirocice - Baszowice - Nowa Słupia - Stara Słupia - Wałsnów - Sarnia Zwola - Czajęcice - Waśniów - Strupice - Śnieżkowice - Szwarszowice - Podszkodzie - Szyby - Ostrowiec Świętokrzyski)
  • DW 753droga wojewódzka nr 753(Wola Jachowa - Bieliny - Nowa Huta - Stara Huta-Koszary - Bartoszowiny - Trzcianka - Nowa Słupia)
  • DW 756droga wojewódzka nr 756(Starachowice - Rezpin Drugi - Rzepin Kolonia - Pawłów - Ambrożów - Chybice - Sosnówka - Rudki - Serwis - Nowa Słupia - Dębniak - Paprocice - Zamkowa Wola - Łagów - Wola Łagowska - Sadków - Nowy Rembów - Raków - Życiny - Osówka - Szydłów - Wola Poduchowna - Brzozówka - Kargów - Żreniki Dolne - Jastrzębiec - Falęcin Stary - Nowe Kąty - Stopnica)