Powiat sejneński w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat sejneński - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 18 738 Liczba mieszkańców
 • 855 km2 Powierzchnia
 • 22 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 27,0% Stopa urbanizacji
 • Piotr Alszko Starosta
 • ul. 1 Maja 1, 16-500 Sejny Adres starostwa powiatowego
 • BSE Tablice rejestracyjne
 • Miasta (gminy miejskie) w powiecie sejneńskim (1)
 • Sejny
Powiat sejneński na mapie
Identyfikatory
 • 2009 TERYT (TERC)
Herb powiatu sejneńskiego
powiat sejneński herb
Flaga powiatu sejneńskiego
powiat sejneński flaga

powiat sejneński - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Sejny
875163841, ,
875163851,
Strażacka 2
16-500 Sejny
Komenda Powiatowa Policji Sejny
875162063, ,
875166215,
1 Maja 13
16-500 Sejny
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sejnach
875162066, ,
875162013,
1-go Maja 1
16-500 Sejny
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna Sejny
875173350, ,
875173450,
Rittiera 2
16-500 Sejny
Powiatowy Inspektorat Wetewrynarii w Sejnach
875162511, 875173401,
875162511,
ul. Zawadzkiego 19
16-500 Sejny
Starostwo Powiatowe w Sejnach
(87) 517-39-10
(87) 517-39-12
ul. 1 Maja
16-500 Sejny

Powiat sejneński - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Powiat sejneński ma 18 738 mieszkańców, z czego 50,3% stanowią kobiety, a 49,7% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 13,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,4 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa podlaskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu sejneńskiego w 2050 roku wynosi 14 925, z czego 7 289 to kobiety, a 7 636 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu sejneńskiego zawarli w 2022 roku 65 małżeństw, co odpowiada 3,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  32,1% mieszkańców powiatu sejneńskiego jest stanu wolnego, 50,9% żyje w małżeństwie, 6,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,9% to wdowy/wdowcy.

  Powiat sejneński ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -115. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -6,09 na 1000 mieszkańców powiatu sejneńskiego. W 2022 roku urodziło się 139 dzieci, w tym 54,0% dziewczynek i 46,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 396 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,55 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 44,5% zgonów w powiecie sejneńskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 16,9% zgonów w powiecie sejneńskim były nowotwory, a 7,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu sejneńskiego przypada 13.44 zgonów.

  W 2022 roku zarejestrowano 162 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 239 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu sejneńskiego -77. W tym samym roku 8 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 11 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -3.

  60,7% mieszkańców powiatu sejneńskiego jest w wieku produkcyjnym, 16,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu sejneńskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 18 738 Liczba mieszkańców
 • 9 425 Kobiety
 • 9 313 Mężczyźni
 • 50,3%
  49,7%
 • 101 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 101 kobiet)
 • 99 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 99 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie sejneńskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie sejneńskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie sejneńskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu sejneńskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 14 925 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 7 289 Kobiety
 • 7 636 Mężczyźni
 • 50,1%
  49,9%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie sejneńskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie sejneńskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie sejneńskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu sejneńskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 43,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • powiat sejneński
  43,4 lat
  Podlaskie
  42,3 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 45,1 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,7 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat sejneński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu sejneńskiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat sejneński,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat sejneński,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat sejneński,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 32,1% Kawalerowie/Panny
 • Powiat
  32,1%
  Podlaskie
  28,6%
  Kraj
  29,1%
 • 25,3% Kobiety
  (Panny)
 • 39,0% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 50,9% Żonaci/Zamężne
 • powiat sejneński
  50,9%
  Województwo
  54,2%
  Polska
  54,0%
 • 50,6% Kobiety
  (Zamężne)
 • 51,2% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,9% Wdowcy/Wdowy
 • pow. sejneński
  10,9%
  Podlaskie
  9,0%
  Cały kraj
  8,5%
 • 18,1% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,7% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Powiat
  6,1%
  Podlaskie
  7,5%
  Polska
  7,6%
 • 6,0% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Tutaj
  0,0%
  woj. podlaskie
  0,7%
  Polska
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie sejneńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie sejneńskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • powiat sejneński
  3,4
  Województwo
  4,0
  Cały kraj
  4,1
 • 0,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Powiat
  0,7
  Województwo
  1,4
  Cała Polska
  1,6
 • 65 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie sejneńskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie sejneńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -115 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -45 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -70 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -6,09 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -6,1
  woj. podlaskie
  -3,8
  Polska
  -3,8
 • -6,4 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -6,0 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie sejneńskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie sejneńskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie sejneńskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie sejneńskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 139 Urodzenia żywe
 • 75 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 64 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 54,0%
  46,0%
 • 7,4 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • pow. sejneński
  7,4
  woj. podlaskie
  8,0
  Polska
  8,1
 • 34,5 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  34,5
  Podlaskie
  35,9
  Cały kraj
  35,1
 • 29 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 29
 • 110 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 110
 • 67 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 67
 • 46 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 46
 • 5 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5
 • 3 396 g Średnia waga noworodków
 • 3 416 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 374 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Powiat
  3 396 g
  Województwo
  3 431 g
  Kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 12 Waga 4000g - 4499g
 • 12
 • 51 Waga 3500g - 3999g
 • 51
 • 55 Waga 3000g - 3499g
 • 55
 • 15 Waga 2500g - 2999g
 • 15
 • 1 Waga 2000g - 2499g
 • 1
 • 3 Waga 1500g - 1999g
 • 3
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1,29 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • pow. sejneński
  1,29
  woj. podlaskie
  1,27
  Polska
  1,26
 • 0,69 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • pow. sejneński
  0,69
  Województwo
  0,63
  Cały kraj
  0,61
 • 0,55 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • pow. sejneński
  0,55
  Podlaskie
  0,68
  Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w powiecie sejneńskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 254 Zgony
 • 120 Kobiety
  (Zgony)
 • 134 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,2%
  52,8%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 13,4 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  13,4
  Podlaskie
  11,8
  Cały kraj
  11,9
 • 182,7 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  182,7
  woj. podlaskie
  147,1
  Cały kraj
  147,0
 • 7,2 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • powiat sejneński
  7,2
  Województwo
  3,9
  Cała Polska
  3,8
 • 3,5 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • powiat sejneński
  3,5
  Województwo
  3,0
  Cały kraj
  3,1
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,0
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie sejneńskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 44,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • pow. sejneński
  44,5%
  Województwo
  45,0%
  Cała Polska
  36,0%
 • 16,9% Zgony spowodowane nowotworami
 • pow. sejneński
  16,9%
  woj. podlaskie
  21,9%
  Polska
  23,6%
 • 7,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  7,1%
  Województwo
  7,2%
  Cały kraj
  6,7%
 • 14 Zgony spowodowane COVID-19
 • 14,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Podlaskie
  14,6
  Kraj
  15,8
 • 78,6 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. podlaskie
  78,6
  Polska
  70,6
 • 227,6 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  227,6
  Podlaskie
  257,1
  Cały kraj
  280,1
 • 232,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  232,8
  Polska
  253,9
 • 598,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 662,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 533,1 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat sejneński
  598,1
  Województwo
  529,3
  Cały kraj
  426,2
 • 39,9 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 0,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 84,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  39,9
  Województwo
  52,4
  Polska
  62,9
 • 10,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat sejneński
  10,5
  Podlaskie
  31,3
  Kraj
  33,8
 • 0,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  0,0
  Podlaskie
  8,0
  Cała Polska
  7,0
 • 0,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,0%
  woj. podlaskie
  0,7%
  Polska
  0,6%
 • Zamachy samobójcze w powiecie sejneńskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 Osoby w zamachach samobójczych
 • 1 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 4 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 3 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 2 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 2 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 1 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 1 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 1 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 1 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 26 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • pow. sejneński
  26,0
  Województwo
  51,0
  Polska
  38,0
 • 11 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  11,0
  woj. podlaskie
  13,0
  Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 5 powieszenie się
 • 5
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 2 powieszenie się
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 1 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 1
 • 1 trwałe kalectwo
 • 1
 • 1 zawód miłosny
 • 1
 • 2 nieustalona
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 1 trwałe kalectwo
 • 1
 • 1 nieustalona
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 1 13-18 lat
 • 1
 • 1 25-29 lat
 • 1
 • 1 30-49 lat
 • 1
 • 2 50-60 lat
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 13-18 lat
 • 1
 • 1 50-60 lat
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy2
  • pod wpływem alkoholu2
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony1
 • 2 trzeźwy
 • 2 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 1 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy1
  • pod wpływem alkoholu0
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony1
 • 1 trzeźwy
 • 0 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 1 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 2 kawaler/panna
 • 2
 • 1 żonaty/zamężna
 • 1
 • 2 konkubinat
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 1 kawaler/panna
 • 1
 • 1 konkubinat
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne1
  • podstawowe i gimnazjalne1
  • zasadnicze zawodowe1
  • średnie1
  • wyższe0
  • nieustalony1
 • 1 podstawowe niepełne
 • 1 podstawowe i gimnazjalne
 • 1 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 0 wyższe
 • 1 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne1
  • podstawowe i gimnazjalne1
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie0
  • wyższe0
  • nieustalony0
 • 1 podstawowe niepełne
 • 1 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 0 wyższe
 • 0 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 2 praca
 • 2
 • 1 na utrzymaniu innej osoby
 • 1
 • 1 emerytura
 • 1
 • 1 nieustalony
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 1 na utrzymaniu innej osoby
 • 1
 • 1 emerytura
 • 1
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 162 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 80 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 82 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 8 Zameldowania z zagranicy
 • 2 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 6 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 239 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 122 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 117 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 11 Wymeldowania za granicę
 • 3 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 8 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -80 Saldo migracji
 • -43 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -37 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -77 Saldo migracji wewnętrznych
 • -42 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -35 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -3 Saldo migracji zagranicznych
 • -1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -2 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie sejneńskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie sejneńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 13,2% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,6% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 13,7% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,1% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,3% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,7% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 23,3% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,0% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat sejneński, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat sejneński - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie sejneńskim oddano do użytku 80 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 4,25 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie sejneńskim to 7 124 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 379 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  60,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 40,0% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie sejneńskim to 4,68 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w powiecie sejneńskim to 118,70 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 95,17% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 90,64% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 89,28% mieszkań posiada łazienkę, 77,81% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,63% z gazu sieciowego.

  W 2022 zarejestrowano w powiecie sejneńskim 36 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 3 942 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 3 887 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 32 transakcje (mediana cen - 3 947 zł/m2, średnia - 3 965 zł/m2), a na rynku wtórnym 4 transakcje rynkowe (mediana cen - 3 655 zł/m2, średnia - 3 177 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie sejneńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 942 zł
 • pow. sejneński
  3 942 zł
  woj. podlaskie
  6 085 zł
  Polska
  6 617 zł
 • 3 942 zł Ogółem
 • 3 942 zł
 • 3 950 zł do 40 m2
 • 3 950 zł
 • 3 853 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 853 zł
 • 3 975 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 975 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 887 zł
 • pow. sejneński
  3 887 zł
  woj. podlaskie
  6 082 zł
  Cała Polska
  7 224 zł
 • 3 887 zł Ogółem
 • 3 887 zł
 • 3 683 zł do 40 m2
 • 3 683 zł
 • 3 917 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 917 zł
 • 3 970 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 970 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 36
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m210
  • od 40,1 do 60 m218
  • od 60,1 do 80 m28
  • od 80,1 m20
 • 10 do 40 m2
 • 18 od 40,1 do 60 m2
 • 8 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie sejneńskim w latach 2015 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 947 zł
 • Tutaj
  3 947 zł
  Podlaskie
  5 885 zł
  Cały kraj
  6 947 zł
 • 3 947 zł Ogółem
 • 3 947 zł
 • 3 950 zł do 40 m2
 • 3 950 zł
 • 3 890 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 890 zł
 • 3 975 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 975 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 965 zł
 • Tutaj
  3 965 zł
  woj. podlaskie
  5 777 zł
  Cała Polska
  7 466 zł
 • 3 965 zł Ogółem
 • 3 965 zł
 • 4 001 zł do 40 m2
 • 4 001 zł
 • 3 950 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 950 zł
 • 3 970 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 970 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 32
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m28
  • od 40,1 do 60 m216
  • od 60,1 do 80 m28
  • od 80,1 m20
 • 8 do 40 m2
 • 16 od 40,1 do 60 m2
 • 8 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 655 zł
 • Tutaj
  3 655 zł
  woj. podlaskie
  6 855 zł
  Cała Polska
  6 140 zł
 • 3 655 zł Ogółem
 • 3 655 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 177 zł
 • Tutaj
  3 177 zł
  Województwo
  6 685 zł
  Polska
  6 984 zł
 • 3 177 zł Ogółem
 • 3 177 zł
 • 4Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie sejneńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 7 124 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 378,90 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  378,90
  Podlaskie
  411,70
  Cała Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 92,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • powiat sejneński
  92,90 m2
  woj. podlaskie
  78,20 m2
  Polska
  75,30 m2
 • 35,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Powiat
  35,20 m2
  Województwo
  32,20 m2
  Kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,44 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • powiat sejneński
  4,44
  Podlaskie
  4,04
  Cały kraj
  3,83
 • 2,64 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • pow. sejneński
  2,64
  Podlaskie
  2,43
  Polska
  2,42
 • 0,59 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,59
  woj. podlaskie
  0,60
  Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie sejneńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 80 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 4,25 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Powiat
  4,25
  Podlaskie
  5,72
  Cała Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 374 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,68 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • pow. sejneński
  4,68
  Podlaskie
  4,14
  Polska
  3,89
 • 19,89 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • pow. sejneński
  19,89
  woj. podlaskie
  23,68
  Polska
  24,56
 • 9 497 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 118,7 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • powiat sejneński
  118,7 m2
  Podlaskie
  98,2 m2
  Polska
  92,3 m2
 • 0,51 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Powiat
  0,51 m2
  Województwo
  0,56 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie sejneńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 95,17% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  95,17%
  Podlaskie
  97,54%
  Cały kraj
  97,75%
 • 90,64% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  90,64%
  Podlaskie
  92,28%
  Polska
  95,18%
 • 89,28% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • pow. sejneński
  89,28%
  Województwo
  90,71%
  Polska
  93,75%
 • 77,81% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Powiat
  77,81%
  Podlaskie
  83,62%
  Cała Polska
  85,83%
 • 0,63% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • powiat sejneński
  0,63%
  Podlaskie
  33,39%
  Kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Powiat sejneński - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie sejneńskim na 1000 mieszkańców pracuje 211osób . Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 29,6% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 70,4% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie sejneńskim wynosiło w 2023 roku 10,3% (10,3% wśród kobiet i 10,3% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa podlaskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie sejneńskim wynosiło 6 308,40 PLN, co odpowiada 94.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu sejneńskiego 572 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 271 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -301.

  39,0% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu sejneńskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 3,3% w przemyśle i budownictwie, a 41,1% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie sejneńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 211 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • powiat sejneński
  211,0
  woj. podlaskie
  209,0
  Polska
  259,0
 • 12,3% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 10,9% Kobiety
 • 13,5% Mężczyźni
 • pow. sejneński
  10,3%
  woj. podlaskie
  7,0%
  Kraj
  5,1%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie sejneńskim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie sejneńskim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie sejneńskim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie sejneńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 537 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  6 308 PLN
  Podlaskie
  6 013 PLN
  Kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie sejneńskim w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie sejneńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 572 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 271 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -301 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,47 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie sejneńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 39,0% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 44,0% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 36,6% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 3,3% Przemysł i budownictwo
 • 3,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 3,3% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 41,1% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 15,1% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 53,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,7% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,9% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,1% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 15,9% Pozostałe
 • 35,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 6,3% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie sejneńskim w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie sejneńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 000 Pracujący ogółem
 • 1 183 Kobiety
 • 2 817 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie sejneńskim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 16,0% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,3% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 16,6% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,7% W wieku produkcyjnym
 • 54,2% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,4% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 23,3% W wieku poprodukcyjnym
 • 30,5% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,0% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat sejneński, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 64,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  64,7
  Województwo
  66,2
  Cała Polska
  69,0
 • 38,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat sejneński
  38,4
  Województwo
  37,0
  Cały kraj
  38,2
 • 145,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Powiat
  145,8
  Podlaskie
  126,9
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 59,8% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 62,6% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,5% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,2% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 37,4% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,5% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat sejneński - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W powiecie sejneńskim w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 710 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 1 254 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 139 nowych podmiotów, a 69 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (181) podmiotów zarejestrowano w roku 2019, a najmniej (106) w roku 2011. W tym samym okresie najwięcej (178) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2010 roku, najmniej (52) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie sejneńskim najwięcej (137) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (1 655) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  4,7% (81) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 24,4% (417) podmiotów, a 70,9% (1 212) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie sejneńskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (23.0%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (19.9%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 1 710 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 81 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 417 Przemysł i budownictwo
 • 1 212 Pozostała działalność
 • 139 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie sejneńskim w 2023 roku
 • 69 Podmioty wyrejestrowane w powiecie sejneńskim w 2023 roku
 • 1 254 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 655 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 1 655
 • 47 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 47
 • 7 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 7
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 1 709 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 1 709
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 8 Spółdzielnie ogółem
 • 8
 • 148 Spółki handlowe ogółem
 • 148
 • 104  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 104
 • 137  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 137
 • 104    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 104
 • 55 Spółki cywilne ogółem
 • 55
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 254 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 288 Budownictwo
 • 288
 • 249 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 249
 • 97 Przetwórstwo przemysłowe
 • 97
 • 90 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 90
 • 88 Transport i gospodarka magazynowa
 • 88
 • 74 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 74
 • 69 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 69
 • 69 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 69
 • 59 Pozostała działalność
 • 59
 • 50 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 50
 • 37 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 37
 • 32 Informacja i komunikacja
 • 32
 • 20 Edukacja
 • 20
 • 15 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 15
 • 11 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 11
 • 3 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 3
 • 2 Górnictwo i wydobywanie
 • 2
 • 1 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat sejneński - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie sejneńskim stwierdzono 336 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 17,78 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie sejneńskim wynosi 88,10% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa podlaskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu sejneńskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 8,47 (wykrywalność 82%) oraz o charakterze gospodarczym - 6,09 (wykrywalność 91%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 5,77 (71%), drogowe - 2,49 (95%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,85 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie sejneńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat sejneński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 336 Przestępstwa ogółem
 • 336
 • 160 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 160
 • 115 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 115
 • 47 Przestępstwa drogowe
 • 47
 • 16 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 16
 • 109 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 109
 • 17,78 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  17,78
  woj. podlaskie
  19,92
  Cała Polska
  22,81
 • 8,47 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  8,47
  Województwo
  8,92
  Cały kraj
  12,98
 • 6,09 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  6,09
  Podlaskie
  7,89
  Kraj
  6,99
 • 2,49 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,49
  Podlaskie
  2,21
  Polska
  1,82
 • 0,85 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,85
  woj. podlaskie
  0,46
  Kraj
  0,35
 • 5,77 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat sejneński
  5,77
  Podlaskie
  6,92
  Cała Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat sejneński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 88% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • powiat sejneński
  88%
  Podlaskie
  81%
  Polska
  71%
 • 83% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  83%
  Województwo
  74%
  Cała Polska
  63%
 • 91% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Powiat
  91%
  Podlaskie
  82%
  Kraj
  75%
 • 96% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Powiat
  96%
  woj. podlaskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • powiat sejneński
  100%
  Województwo
  92%
  Cały kraj
  88%
 • 72% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • powiat sejneński
  72%
  Województwo
  53%
  Cała Polska
  51%

Powiat sejneński - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu powiatu sejneńskiego wyniosła w 2022 roku 39,8 mln złotych, co daje 2,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 26.2% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu powiatu sejneńskiego - 22.4% została przeznaczona na Dział 600 - Transport i łączność. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 801 - Oświata i wychowanie (13.9%) oraz na Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (13.6%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 14,8 mln złotych, czyli 37,2% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu sejneńskiego wyniosła w 2022 roku 38,5 mln złotych, co daje 2,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 1.9% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (31%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (26%) oraz z Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (14.1%). W budżecie powiatu sejneńskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 471 złotych na mieszkańca (23,2%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 2,3 złotych na mieszkańca (0,1%).
 • Wydatki budżetu w powiecie sejneńskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu sejneńskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat sejneński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu sejneńskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  18,9 mln

  912(100%)

  19,1 mln

  930(100%)

  18,5 mln

  910(100%)

  23,8 mln

  1,2 tys(100%)

  32,2 mln

  1,6 tys(100%)

  29,0 mln

  1,5 tys(100%)

  31,9 mln

  1,7 tys(100%)

  39,8 mln

  2,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,5 mln

  73,9(8.1%)

  3,9 mln

  193(20.6%)

  2,1 mln

  103(11.3%)

  6,4 mln

  320(26.9%)

  13,1 mln

  658(40.6%)

  8,9 mln

  450(30.6%)

  8,0 mln

  412(25%)

  8,9 mln

  474(22.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  4,4 mln

  213(23.3%)

  3,8 mln

  187(20%)

  4,2 mln

  205(22.5%)

  4,3 mln

  212(17.9%)

  6,1 mln

  305(18.9%)

  5,5 mln

  278(18.9%)

  5,1 mln

  263(16%)

  5,5 mln

  294(13.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  2,9 mln

  143(15.6%)

  3,1 mln

  154(16.4%)

  3,9 mln

  192(21%)

  4,1 mln

  203(17.1%)

  3,7 mln

  187(11.6%)

  4,5 mln

  229(15.6%)

  5,8 mln

  300(18.2%)

  5,4 mln

  289(13.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  34,2 tys

  1,7(0.2%)

  33,0 tys

  1,6(0.2%)

  27,0 tys

  1,3(0.1%)

  129,6 tys

  6,5(0.5%)

  28,4 tys

  1,4(0.1%)

  25,2 tys

  1,3(0.1%)

  843,1 tys

  43,4(2.6%)

  5,3 mln

  282(13.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,4 mln

  118(12.8%)

  2,5 mln

  124(13.3%)

  2,6 mln

  128(14%)

  2,8 mln

  142(11.9%)

  2,8 mln

  142(8.8%)

  2,9 mln

  147(10%)

  3,0 mln

  157(9.5%)

  4,8 mln

  257(12.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,9 mln

  91,7(10%)

  1,3 mln

  64,2(6.9%)

  1,4 mln

  67,8(7.4%)

  1,9 mln

  93,1(7.8%)

  1,8 mln

  91,1(5.6%)

  2,0 mln

  99,6(6.8%)

  2,2 mln

  113(6.9%)

  2,8 mln

  149(7.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,5 mln

  73,5(8%)

  1,6 mln

  78,4(8.4%)

  582,1 tys

  28,7(3.2%)

  462,1 tys

  23,0(1.9%)

  510,3 tys

  25,6(1.6%)

  575,2 tys

  29,2(2%)

  2,2 mln

  115(7%)

  2,1 mln

  113(5.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,1 mln

  55,3(6%)

  856,7 tys

  42,0(4.5%)

  788,5 tys

  38,9(4.3%)

  705,7 tys

  35,1(3%)

  826,8 tys

  41,5(2.6%)

  779,6 tys

  39,6(2.7%)

  1,1 mln

  56,1(3.4%)

  1,0 mln

  53,6(2.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  440,1 tys

  21,4(2.3%)

  504,1 tys

  24,7(2.6%)

  540,3 tys

  26,7(2.9%)

  542,6 tys

  27,0(2.3%)

  702,7 tys

  35,3(2.2%)

  624,2 tys

  31,7(2.2%)

  835,2 tys

  43,0(2.6%)

  865,2 tys

  46,0(2.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  580,9 tys

  28,2(3.1%)

  541,2 tys

  26,5(2.8%)

  570,5 tys

  28,1(3.1%)

  612,2 tys

  30,5(2.6%)

  589,3 tys

  29,6(1.8%)

  556,4 tys

  28,3(1.9%)

  645,6 tys

  33,3(2%)

  712,7 tys

  37,9(1.8%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  320,5 tys

  15,6(1.7%)

  322,4 tys

  15,8(1.7%)

  328,6 tys

  16,2(1.8%)

  333,9 tys

  16,6(1.4%)

  345,0 tys

  17,3(1.1%)

  348,9 tys

  17,7(1.2%)

  365,6 tys

  18,8(1.1%)

  350,5 tys

  18,6(0.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  112,6 tys

  5,5(0.6%)

  196,5 tys

  9,6(1%)

  180,0 tys

  8,9(1%)

  175,6 tys

  8,7(0.7%)

  147,2 tys

  7,4(0.5%)

  137,3 tys

  7,0(0.5%)

  148,4 tys

  7,6(0.5%)

  162,3 tys

  8,6(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  122,2 tys

  6,0(0.6%)

  125,2 tys

  6,2(0.7%)

  125,2 tys

  6,2(0.5%)

  132,0 tys

  6,6(0.4%)

  132,0 tys

  6,7(0.5%)

  131,9 tys

  6,8(0.4%)

  132,0 tys

  7,0(0.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  330,6 tys

  16,0(1.7%)

  19,4 tys

  0,9(0.1%)

  18,2 tys

  0,9(0.1%)

  20,8 tys

  1,0(0.1%)

  31,3 tys

  1,6(0.1%)

  538,5 tys

  27,3(1.9%)

  6,6 tys

  0,3(0%)

  130,5 tys

  6,9(0.3%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,9 tys

  0,3(0%)

  82,2 tys

  4,4(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  50,5 tys

  2,5(0.3%)

  69,6 tys

  3,4(0.4%)

  40,3 tys

  2,0(0.2%)

  40,5 tys

  2,0(0.2%)

  92,5 tys

  4,6(0.3%)

  82,5 tys

  4,2(0.3%)

  86,6 tys

  4,5(0.3%)

  82,0 tys

  4,4(0.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  88,6 tys

  4,3(0.5%)

  71,4 tys

  3,5(0.4%)

  66,1 tys

  3,3(0.4%)

  58,0 tys

  2,9(0.2%)

  64,6 tys

  3,2(0.2%)

  46,4 tys

  2,4(0.2%)

  26,1 tys

  1,3(0.1%)

  77,5 tys

  4,1(0.2%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  26,8 tys

  1,3(0.1%)

  26,7 tys

  1,3(0.1%)

  26,6 tys

  1,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  16,7 tys

  0,9(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  4,0 tys

  0,2(0%)

  4,0 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,1(0%)

  800

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  12,5 tys

  0,7(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  20,1 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  27,8 tys

  1,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  1,1 mln

  52,3(5.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie sejneńskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu sejneńskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat sejneński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu sejneńskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  18,9 mln

  912(100%)

  19,5 mln

  948(100%)

  19,9 mln

  979(100%)

  24,4 mln

  1,2 tys(100%)

  32,4 mln

  1,6 tys(100%)

  35,0 mln

  1,8 tys(100%)

  38,2 mln

  2,0 tys(100%)

  38,5 mln

  2,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  8,1 mln

  391(42.7%)

  7,6 mln

  375(39.3%)

  7,6 mln

  377(38.5%)

  8,1 mln

  401(32.9%)

  9,2 mln

  460(28.3%)

  11,9 mln

  603(34%)

  12,5 mln

  643(32.6%)

  11,9 mln

  634(31%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  3,0 mln

  144(15.7%)

  3,2 mln

  157(16.4%)

  3,1 mln

  154(15.7%)

  3,6 mln

  179(14.7%)

  4,0 mln

  202(12.4%)

  3,7 mln

  190(10.7%)

  4,0 mln

  206(10.5%)

  10,0 mln

  531(26%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  2,9 mln

  143(15.6%)

  3,1 mln

  153(16.1%)

  3,8 mln

  190(19.4%)

  4,0 mln

  200(16.5%)

  3,7 mln

  186(11.5%)

  4,5 mln

  229(12.9%)

  5,8 mln

  298(15.1%)

  5,4 mln

  287(14.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  262,3 tys

  12,7(1.4%)

  2,0 mln

  98,1(10.3%)

  1,2 mln

  58,6(6%)

  3,4 mln

  168(13.8%)

  8,8 mln

  439(27%)

  6,3 mln

  321(18.1%)

  9,8 mln

  504(25.6%)

  2,6 mln

  140(6.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  568,8 tys

  27,6(3%)

  407,7 tys

  20,0(2.1%)

  388,6 tys

  19,2(2%)

  661,6 tys

  32,9(2.7%)

  855,1 tys

  42,9(2.6%)

  1,1 mln

  55,5(3.1%)

  765,2 tys

  39,4(2%)

  1,9 mln

  102(5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  503,3 tys

  24,4(2.7%)

  634,4 tys

  31,1(3.3%)

  192,6 tys

  9,5(1%)

  137,9 tys

  6,9(0.6%)

  153,2 tys

  7,7(0.5%)

  186,9 tys

  9,5(0.5%)

  1,8 mln

  90,3(4.6%)

  1,6 mln

  83,1(4.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  5,0 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  103,4 tys

  5,1(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,5 mln

  178(10%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,4 mln

  76,9(3.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  983,7 tys

  47,7(5.2%)

  872,8 tys

  42,7(4.5%)

  776,1 tys

  38,3(3.9%)

  700,9 tys

  34,9(2.9%)

  673,0 tys

  33,8(2.1%)

  760,7 tys

  38,6(2.2%)

  987,7 tys

  50,9(2.6%)

  1,0 mln

  53,2(2.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  305,1 tys

  14,8(1.6%)

  350,8 tys

  17,2(1.8%)

  356,3 tys

  17,6(1.8%)

  407,6 tys

  20,3(1.7%)

  477,1 tys

  24,0(1.5%)

  462,2 tys

  23,5(1.3%)

  699,4 tys

  36,0(1.8%)

  711,6 tys

  37,8(1.9%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  310,1 tys

  15,0(1.6%)

  294,7 tys

  14,4(1.5%)

  818,0 tys

  40,4(4.1%)

  1,8 mln

  88,0(7.2%)

  2,1 mln

  106(6.5%)

  528,9 tys

  26,9(1.5%)

  168,9 tys

  8,7(0.4%)

  420,8 tys

  22,4(1.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  296,6 tys

  14,4(1.6%)

  297,8 tys

  14,6(1.5%)

  299,8 tys

  14,8(1.5%)

  305,8 tys

  15,2(1.3%)

  308,1 tys

  15,5(1%)

  305,6 tys

  15,5(0.9%)

  318,5 tys

  16,4(0.8%)

  331,9 tys

  17,7(0.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  199,1 tys

  9,7(1.1%)

  90,5 tys

  4,4(0.5%)

  176,3 tys

  8,7(0.9%)

  182,8 tys

  9,1(0.7%)

  158,5 tys

  8,0(0.5%)

  199,2 tys

  10,1(0.6%)

  144,0 tys

  7,4(0.4%)

  207,1 tys

  11,0(0.5%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  122,2 tys

  6,0(0.6%)

  125,2 tys

  6,2(0.6%)

  125,2 tys

  6,2(0.5%)

  132,0 tys

  6,6(0.4%)

  132,0 tys

  6,7(0.4%)

  131,9 tys

  6,8(0.3%)

  132,0 tys

  7,0(0.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  219,9 tys

  10,7(1.2%)

  264,8 tys

  13,0(1.4%)

  249,4 tys

  12,3(1.3%)

  309,3 tys

  15,4(1.3%)

  1,2 mln

  60,1(3.7%)

  165,1 tys

  8,4(0.5%)

  445,0 tys

  22,9(1.2%)

  128,7 tys

  6,8(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  39,8 tys

  1,9(0.2%)

  32,0 tys

  1,6(0.2%)

  41,4 tys

  2,0(0.2%)

  59,9 tys

  3,0(0.2%)

  43,2 tys

  2,2(0.1%)

  17,4 tys

  0,9(0%)

  25,2 tys

  1,3(0.1%)

  46,2 tys

  2,5(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  26,8 tys

  1,3(0.1%)

  26,7 tys

  1,3(0.1%)

  26,6 tys

  1,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  16,7 tys

  0,9(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  4,0 tys

  0,2(0%)

  4,0 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,1(0%)

  800

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  12,5 tys

  0,7(0%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  334,9 tys

  16,3(1.8%)

  34,5 tys

  1,7(0.2%)

  30,6 tys

  1,5(0.2%)

  30,8 tys

  1,5(0.1%)

  17,8 tys

  0,9(0.1%)

  349,0 tys

  17,7(1%)

  30,0 tys

  1,5(0.1%)

  11,6 tys

  0,6(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  27,8 tys

  1,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  858,0 tys

  41,6(4.5%)

  67,4 tys

  3,3(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  20,1 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat sejneński - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 209 mieszkańców powiatu sejneńskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 2 047 kobiet oraz 2 163 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 19,7% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,8% wykształcenie policealne, 14,0% średnie ogólnokształcące, a 18,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 14,0% mieszkańców powiatu sejneńskiego, gimnazjalnym 3,2%, natomiast 22,3% podstawowym ukończonym. 4,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu sejneńskiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie sejneńskim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (25,3%) oraz podstawowe ukończone (22,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie średnie zawodowe (23,4%) oraz podstawowe ukończone (22,1%).

  W roku 2022 w powiecie sejneńskim mieściły się 4 przedszkola, w których do 21 oddziałów uczęszczało 314 dzieci (139 dziewczynek oraz 175 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie sejneńskim mieściły się 3 przedszkola, w których do 12 oddziałów uczęszczało 247 dzieci (131 dziewczynek oraz 116 chłopców). Dostępne były 224 miejsca.

  15,3% mieszkańców powiatu sejneńskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,1% wśród dziewczynek i 15,5% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 768 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,54 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 9 szkół podstawowych, w których w 93 oddziałach uczyło się 1 234 uczniów (594 kobiety oraz 640 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie sejneńskim placówkę miało 16 szkół podstawowych, w których w 97 oddziałach uczyło się 1 440 uczniów (686 kobiet oraz 754 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,5% ludności (25,8% wśród dziewczynek i 25,3% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 13,3 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 80,60.

  W powiecie sejneńskim znajdują się 2 licea ogólnokształcące, w których w 14 oddziałach uczyło się 278 uczniów (175 kobiet oraz 103 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 59 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie sejneńskim placówkę miały 3 licea ogólnokształcące, w których w 20 oddziałach uczyło się 498 uczniów (294 kobiety oraz 204 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 127 absolwentów.

  W powiecie sejneńskim znajdują się 2 Technika, w których w 15 oddziałach uczyło się 273 uczniów (86 kobiet oraz 187 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 48 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie sejneńskim placówkę miała 1 Technikum, w którym w 12 oddziałach uczyło się 311 uczniów (114 kobiet oraz 197 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 64 absolwentów.

  W powiecie sejneńskim znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 2 oddziałach uczyło się 25 uczniów (2 kobiety oraz 23 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,9% mieszkańców (13,6% wśród dziewczyn i 12,2% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 19,9 uczniów. 12,5 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 18,2 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 32,2% mieszkańców powiatu sejneńskiego w wieku potencjalnej nauki (31,6% kobiet i 32,7% mężczyzn).

 • 19,7% Wykształcenie wyższe
 • pow. sejneński
  19,7%
  Podlaskie
  24,5%
  Cały kraj
  25,2%
 • 25,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 14,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 36,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • powiat sejneński
  36,3%
  woj. podlaskie
  36,5%
  Cały kraj
  35,2%
 • 36,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 36,4% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,8% Wykształcenie policealne
 • powiat sejneński
  3,8%
  Województwo
  3,6%
  Cała Polska
  3,3%
 • 5,1% Kobiety
  (policealne)
 • 2,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 14,0% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • pow. sejneński
  14,0%
  Województwo
  11,8%
  Kraj
  11,9%
 • 17,7% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • pow. sejneński
  18,5%
  woj. podlaskie
  21,1%
  Cały kraj
  20,0%
 • 13,9% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 23,4% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 14,0% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Powiat
  14,0%
  woj. podlaskie
  17,1%
  Cała Polska
  21,2%
 • 7,6% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 19,5% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • Powiat
  3,2%
  woj. podlaskie
  3,0%
  Polska
  3,0%
 • 2,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 22,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • pow. sejneński
  22,3%
  Podlaskie
  15,3%
  Kraj
  12,3%
 • 22,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 22,1% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 4,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Powiat
  4,5%
  Województwo
  3,6%
  Kraj
  3,1%
 • 5,1% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie sejneńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 768 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  768,0
  woj. podlaskie
  915,0
  Cała Polska
  927,0
 • 1,54 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • pow. sejneński
  1,54
  Podlaskie
  0,98
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 4Przedszkola
 • 6 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 21 Oddziały
 • 13 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 336 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat sejneński) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 314 Dzieci
 • 139 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 175 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 44,3%
  55,7%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 5 2 lata i mniej
 • 5
 • 71 3 lata
 • 71
 • 85 4 lata
 • 85
 • 94 5 lata
 • 94
 • 57 6 lat
 • 57
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 28 3 lata
 • 28
 • 39 4 lata
 • 39
 • 45 5 lata
 • 45
 • 25 6 lat
 • 25
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 43 3 lata
 • 43
 • 46 4 lata
 • 46
 • 49 5 lata
 • 49
 • 32 6 lat
 • 32
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • 238 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 22,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 22,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 14,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 14,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie sejneńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat sejneński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 9Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 93 Oddziały
 • 1 234 Uczniowie
 • 594 Kobiety
  (uczniowie)
 • 640 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,1%
  51,9%
 • 144 Uczniowie w 1 klasie
 • 76 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 68 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 231 Absolwenci
 • 122 Kobiety
  (absolwenci)
 • 109 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 13,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • pow. sejneński
  13,3
  woj. podlaskie
  16,1
  Cały kraj
  17,0
 •  
 • 124,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 104,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 20,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 80,60 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat sejneński
  80,60
  woj. podlaskie
  92,82
  Kraj
  95,96
 • 80,40 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. sejneński
  80,40
  Województwo
  91,85
  Kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat sejneński) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat sejneński) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie sejneńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat sejneński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 14 Oddziały
 • 278 Uczniowie
 • 175 Kobiety
  (uczniowie)
 • 103 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 62,9%
  37,1%
 • 90 Uczniowie w 1 klasie
 • 59 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 31 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 59 Absolwenci
 • 42 Kobiety
  (absolwenci)
 • 17 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 19,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Powiat
  19,9
  woj. podlaskie
  25,4
  Polska
  26,5
 •  
 • 27,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 21,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat sejneński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 15 Oddziały
 • 273 Uczniowie
 • 86 Kobiety
  (uczniowie)
 • 187 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 31,5%
  68,5%
 • 96 Uczniowie w 1 klasie
 • 24 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 72 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 48 Absolwenci
 • 16 Kobiety
  (absolwenci)
 • 32 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 18,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • pow. sejneński
  18,2
  Podlaskie
  22,1
  Kraj
  24,9
 •  
 • 36,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 19,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 17,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat sejneński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • 12,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • pow. sejneński
  12,5
  woj. podlaskie
  18,5
  Cały kraj
  21,0
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie sejneńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 15,3% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,1% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,5% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,5% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 25,8% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,3% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,1% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,9% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,3% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,9% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,2% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 32,2% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 31,6% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 32,7% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat sejneński, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat sejneński, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat sejneński, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat sejneński - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie sejneńskim

 • Według danych GUS z 2022 roku w powiecie sejneńskim znajdował się 1 hotel (kategorii ★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 1
  • ośrodki wczasowe: 3 (całoroczne: 0)
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 4 (całoroczne: 2)
  • zespoły domków turystycznych: 2 (całoroczne: 1)
  • pokoje gościnne: 1
  • kwatery agroturystyczne: 5 (całoroczne: 1)
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 4
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 5


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 5 (liczba sal: 6, liczba miejsc: 670)
  • z nagłośnieniem: 5
  • z projektorem multimedialnym: 3
  • z zestawem do wideokonferencji: 2
  • z obsługą techniczną: 4
  • z ekranem: 5
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 3
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 5
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 7


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie sejneńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w powiecie sejneńskim: 6 (publiczne: 6, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie sejneńskim 4 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 606 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 539 (uczestnicy: 35 643)
  • seanse filmowe: 58 (uczestnicy: 2 688)
  • wystawy: 18 (uczestnicy: 2 250)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 4 (uczestnicy: 900)
  • koncerty: 372 (uczestnicy: 23 585)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 12 (uczestnicy: 1 675)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 7 (uczestnicy: 825)
  • konkursy: 12 (uczestnicy: 1 090)
  • pokazy teatralne: 9 (uczestnicy: 1 100)
  • konferencje: 5 (uczestnicy: 300)
  • interdyscyplinarne: 1 (uczestnicy: 200)
  • warsztaty: 36 (uczestnicy: 530)
  • inne: 5 (uczestnicy: 500)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 28 (członkowie: 249)
  • plastyczne/techniczne: 15 (członkowie: 70)
  • muzyczne: 5 (członkowie: 56)
  • informatyczne: 1 (członkowie: 9)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 16)
  • teatralne: 2 (członkowie: 32)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 1 (członkowie: 20)
  • literackie: 1 (członkowie: 20)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 16)
  • inne: 1 (członkowie: 10)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 3 (absolwenci: 13)
  • nauki gry na instrumentach: 3 (absolwenci: 13)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • fotograficzne: 1
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 3
  • muzyczne: 4
  • ceramiczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 2


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 26 (członkowie: 676)
  • teatralne: 5 (członkowie: 99)
  • muzyczne - instrumentalne: 5 (członkowie: 71)
  • wokalne i chóry: 3 (członkowie: 83)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 10 (członkowie: 221)
  • taneczne: 3 (członkowie: 202)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie sejneńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie sejneńskim działało 8 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 117 838 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 9 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 9 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 125 364 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 15
  • dostępne dla czytelników: 6
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 6
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 4
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 2
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 2
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie sejneńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie sejneńskim działały 4 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 321 członków. Zarejestrowano 293 ćwiczących (mężczyźni: 150, kobiety: 143, chłopcy do lat 18: 105, dziewczęta do lat 18: 140). Aktywnych było 7 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (5), instruktora sportowego (3) oraz inne osoby (8).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie sejneńskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat sejneński - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat sejneński i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 8 wypadków drogowych w powiecie sejneńskim odnotowano 2 ofiary śmiertelne oraz 12 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 42,5 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 10,6 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 7,8 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 46,8 rannych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2022 roku w powiecie sejneńskim zarejestrowanych było 25 653 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 14 588 samochodów osobowych (775,9 na każdy 1000 mieszkańców - znacznie więcej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski), 1 658 samochodów ciężarowych (134,4 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju), 40 autobusów (2,1 - znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 869 ciągników siodłowych (46,2 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla kraju) oraz 2 798 motocykli (148,8 - znacznie więcej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 22,3 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 22,1 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 20,7 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 7,1 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 29,7 lat.


  W 2022 roku w powiecie sejneńskim znajdowało się 18 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 7 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 7 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie sejneńskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 8 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 2 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 12 Ranni
  (rok 2022)
 • 5 Lekko ranni
 • 7 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie sejneńskim w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 42,55 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • powiat sejneński
  42,5
  Województwo
  29,1
  Kraj
  56,5
 • 10,64 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • powiat sejneński
  10,6
  Województwo
  6,0
  Polska
  5,0
 • 63,82 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • powiat sejneński
  63,8
  Województwo
  31,5
  Polska
  65,5
 • 7,80 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • pow. sejneński
  7,8
  Województwo
  6,8
  Polska
  5,4
 • 46,78 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • Tutaj
  46,8
  Województwo
  35,3
  Cała Polska
  71,0
 • 25,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • pow. sejneński
  25,0
  woj. podlaskie
  20,7
  Polska
  8,9
 • 150,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • powiat sejneński
  150,0
  Podlaskie
  108,1
  Cały kraj
  116,0
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 25 653 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie sejneńskim w 2022 roku
 • 14 588 Samochody osobowe
 • 1 658 Samochody ciężarowe
 • 43 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 40 Autobusy
 • 168 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 869 Ciągniki samochodowe
 • 869   Ciągniki siodłowe
 • 5 532 Ciągniki rolnicze
 • 2 798 Motocykle
 • 1 052   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 1 571 Motorowery
 • 14 588Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie sejneńskim
 • Samochody osobowe w powiecie sejneńskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 775,9 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Powiat
  775,9
  Podlaskie
  617,3
  Cały kraj
  700,6
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg2 600
  • 1400-1649 kg3 488
  • 1650-1899 kg3 443
  • 1900 kg i więcej5 057
 • 2 600 do 1399 kg
 • 3 488 1400-1649 kg
 • 3 443 1650-1899 kg
 • 5 057 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 4 254 do 1399 cm3
 • 4 254
 • 8 527 1400-1999 cm3
 • 8 527
 • 1 807 2000 i więcej cm3
 • 1 807
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie sejneńskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna7 075
  • olej napędowy5 347
  • gaz (LPG)1 915
  • pozostałe251
 • 7 075 benzyna
 • 5 347 olej napędowy
 • 1 915 gaz (LPG)
 • 251 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 94 do 1 roku
 • 94
 • 52 2 lata
 • 52
 • 102 3 lata
 • 102
 • 258 4-5 lat
 • 258
 • 311 6-7 lat
 • 311
 • 361 8-9 lat
 • 361
 • 483 10-11 lat
 • 483
 • 1 786 12-15 lat
 • 1 786
 • 3 264 16-20 lat
 • 3 264
 • 2 752 21-25 lat
 • 2 752
 • 1 639 26-30 lat
 • 1 639
 • 3 486 31 lat i więcej
 • 3 486
 • 22,3 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie sejneńskim
 • Powiat
  22,3 lat
  Podlaskie
  19,6 lat
  Polska
  19,4 lat
 • 1 658Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie sejneńskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie sejneńskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 134,4 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Powiat
  134,4
  Województwo
  100,4
  Cała Polska
  112,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 802 do 999 kg
 • 802
 • 482 1000-1499 kg
 • 482
 • 97 1500-2999 kg
 • 97
 • 6 3000-3499 kg
 • 6
 • 34 3500-4999 kg
 • 34
 • 73 5000-6999 kg
 • 73
 • 53 7000-9999 kg
 • 53
 • 78 10000-14999 kg
 • 78
 • 33 15000 kg i więcej
 • 33
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna342
  • olej napędowy1 147
  • gaz (LPG)44
  • pozostałe125
 • 342 benzyna
 • 1 147 olej napędowy
 • 44 gaz (LPG)
 • 125 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 10 do 1 roku
 • 10
 • 6 2 lata
 • 6
 • 9 3 lata
 • 9
 • 42 4-5 lat
 • 42
 • 51 6-7 lat
 • 51
 • 65 8-9 lat
 • 65
 • 85 10-11 lat
 • 85
 • 225 12-15 lat
 • 225
 • 305 16-20 lat
 • 305
 • 252 21-25 lat
 • 252
 • 142 26-30 lat
 • 142
 • 466 31 lat i więcej
 • 466
 • 22,1 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie sejneńskim
 • Tutaj
  22,1 lat
  woj. podlaskie
  19,7 lat
  Cała Polska
  20,0 lat
 • 40Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie sejneńskim
 • Autobusy w powiecie sejneńskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 2,1 Autobusy na 1000 ludności
 • powiat sejneński
  2,1
  woj. podlaskie
  2,5
  Kraj
  3,4
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2
  • olej napędowy35
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe3
 • 2 benzyna
 • 35 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 3 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 do 1 roku
 • 1
 • 1 4-5 lat
 • 1
 • 1 6-7 lat
 • 1
 • 7 12-15 lat
 • 7
 • 10 16-20 lat
 • 10
 • 12 21-25 lat
 • 12
 • 2 26-30 lat
 • 2
 • 6 31 lat i więcej
 • 6
 • 20,7 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie sejneńskim
 • powiat sejneński
  20,7 lat
  Województwo
  21,1 lat
  Kraj
  22,4 lat
 • 869Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie sejneńskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie sejneńskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 46,2 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  46,2
  Podlaskie
  13,4
  Cała Polska
  14,2
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1
  • olej napędowy835
  • gaz (LPG)3
  • pozostałe30
 • 1 benzyna
 • 835 olej napędowy
 • 3 gaz (LPG)
 • 30 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 158 do 1 roku
 • 158
 • 31 2 lata
 • 31
 • 80 3 lata
 • 80
 • 200 4-5 lat
 • 200
 • 128 6-7 lat
 • 128
 • 81 8-9 lat
 • 81
 • 62 10-11 lat
 • 62
 • 38 12-15 lat
 • 38
 • 36 16-20 lat
 • 36
 • 28 21-25 lat
 • 28
 • 14 26-30 lat
 • 14
 • 13 31 lat i więcej
 • 13
 • 7,1 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie sejneńskim
 • powiat sejneński
  7,1 lat
  woj. podlaskie
  12,9 lat
  Polska
  12,7 lat
 • 2 798Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie sejneńskim
 • Motocykle w powiecie sejneńskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 148,8 Motocykle na 1000 ludności
 • pow. sejneński
  148,8
  woj. podlaskie
  48,4
  Cała Polska
  48,5
 • Motocykle według grup wieku
 • 11 do 1 roku
 • 11
 • 11 2 lata
 • 11
 • 12 3 lata
 • 12
 • 47 4-5 lat
 • 47
 • 60 6-7 lat
 • 60
 • 37 8-9 lat
 • 37
 • 43 10-11 lat
 • 43
 • 140 12-15 lat
 • 140
 • 151 16-20 lat
 • 151
 • 159 21-25 lat
 • 159
 • 165 26-30 lat
 • 165
 • 1 962 31 lat i więcej
 • 1 962
 • 29,7 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie sejneńskim
 • Tutaj
  29,7 lat
  woj. podlaskie
  24,9 lat
  Kraj
  24,3 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 18 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 2 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 16 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie sejneńskim w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 207,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • powiat sejneński
  207,0 km
  Podlaskie
  409,4 km
  Cała Polska
  633,6 km
 • 9,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  9,4 km
  woj. podlaskie
  7,2 km
  Cała Polska
  5,3 km
 • 7 Liczba licencji na taksówki
 • 7 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami