Powiat puławski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat puławski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 111 800 Liczba mieszkańców
 • 934 km2 Powierzchnia
 • 123 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 49,5% Stopa urbanizacji
 • Witold Popiołek Starosta
 • al. Królewska 19, 24-100 Puławy Adres starostwa powiatowego
 • LPU Tablice rejestracyjne
Powiat puławski na mapie
Identyfikatory
 • 0614 TERYT (TERC)
Herb powiatu puławskiego
powiat puławski herb
Flaga powiatu puławskiego
powiat puławski flaga

powiat puławski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Policji w Puławach
81-88-90-210
81-89-90-244
Wojska Polskiego 6
24-100 Puławy
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Puławach
81-86-61-110
81-86-61-110
Królewska 19
24-100 Puławy
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Puławach
81-88-64-891
81-88-64-891
Kilińskiego 18
24-100 Puławy
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Puławach
81-88-63-320
81-88-63-320
C.K. Norwida 17
24-100 Puławy

Powiat puławski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat puławski ma 111 800 mieszkańców, z czego 52,2% stanowią kobiety, a 47,8% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 5,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,8 lat i jest nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców województwa lubelskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu puławskiego w 2050 roku wynosi 89 757, z czego 46 177 to kobiety, a 43 580 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu puławskiego zawarli w 2020 roku 372 małżeństw, co odpowiada 3,3 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,3 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa lubelskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla kraju.
  26,4% mieszkańców powiatu puławskiego jest stanu wolnego, 58,3% żyje w małżeństwie, 4,4% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,4% to wdowy/wdowcy.

  Powiat puławski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -649. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,75 na 1000 mieszkańców powiatu puławskiego. W 2020 roku urodziło się 849 dzieci, w tym 48,3% dziewczynek i 51,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 310 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,57 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 37,7% zgonów w powiecie puławskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 23,9% zgonów w powiecie puławskim były nowotwory, a 3,8% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu puławskiego przypada 13.28 zgonów.

  W 2020 roku zarejestrowano 1 033 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 220 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu puławskiego -187. W tym samym roku 33 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 10 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 23.

  57,9% mieszkańców powiatu puławskiego jest w wieku produkcyjnym, 16,7% w wieku przedprodukcyjnym, a 25,4% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu puławskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 111 800 Liczba mieszkańców
 • 58 351 Kobiety
 • 53 449 Mężczyźni
 • 52,2%
  47,8%
 • 109 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 109 kobiet)
 • 92 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 92 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie puławskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie puławskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie puławskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu puławskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 89 757 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 46 177 Kobiety
 • 43 580 Mężczyźni
 • 52,0%
  48,0%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie puławskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie puławskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie puławskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu puławskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 43,8 lat Średni wiek mieszkańców
 • powiat puławski
  43,8 lat
  woj. lubelskie
  42,4 lat
  Cały kraj
  42,0 lat
 • 45,8 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,7 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat puławski, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu puławskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat puławski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat puławski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat puławski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 26,4% Kawalerowie/Panny
 • powiat puławski
  26,4%
  Województwo
  28,7%
  Kraj
  28,8%
 • 21,4% Kobiety
  (Panny)
 • 31,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,3% Żonaci/Zamężne
 • Powiat
  58,3%
  Województwo
  56,4%
  Kraj
  55,8%
 • 56,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 61,0% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,4% Wdowcy/Wdowy
 • powiat puławski
  10,4%
  Lubelskie
  10,4%
  Polska
  9,6%
 • 17,2% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,4% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • powiat puławski
  4,4%
  woj. lubelskie
  3,9%
  Cały kraj
  5,0%
 • 5,0% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,7% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,5% Nieustalone
 • pow. puławski
  0,5%
  woj. lubelskie
  0,6%
  Kraj
  0,8%
 • 0,5% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,5% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie puławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie puławskim w latach 2002-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,3 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2020
 • Tutaj
  3,3
  Lubelskie
  3,7
  Kraj
  3,8
 • 1,3 Rozwody na 1000 ludności w roku 2020
 • pow. puławski
  1,3
  Lubelskie
  1,3
  Cały kraj
  1,3
 • 372 Małżeństwa zawarte w roku 2020
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie puławskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie puławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -649 Przyrost naturalny w roku 2020
 • -301 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -348 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -5,75 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • pow. puławski
  -5,8
  Lubelskie
  -4,4
  Cała Polska
  -3,2
 • -6,6 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -5,0 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie puławskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie puławskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie puławskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie puławskim w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 849 Urodzenia żywe
 • 410 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 439 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,3%
  51,7%
 • 7,5 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  7,5
  Województwo
  8,6
  Cała Polska
  9,3
 • 34,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Powiat
  34,2
  woj. lubelskie
  37,5
  Cała Polska
  39,9
 • 5 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 5
 • 32 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 32
 • 88 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 88
 • 78 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 78
 • 31 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 31
 • 10 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 10
 • 3 310 g Średnia waga noworodków
 • 3 236 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 379 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • pow. puławski
  3 310 g
  woj. lubelskie
  3 363 g
  Cały kraj
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 4 Waga 5000g i więcej
 • 4
 • 5 Waga 4500g - 4999g
 • 5
 • 64 Waga 4000g - 4499g
 • 64
 • 258 Waga 3500g - 3999g
 • 258
 • 314 Waga 3000g - 3499g
 • 314
 • 151 Waga 2500g - 2999g
 • 151
 • 30 Waga 2000g - 2499g
 • 30
 • 13 Waga 1500g - 1999g
 • 13
 • 7 Waga 1000g - 1499g
 • 7
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 3 Waga poniżej 600g
 • 3
 • 1,22 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • pow. puławski
  1,22
  Województwo
  1,27
  Cały kraj
  1,38
 • 0,59 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,59
  Lubelskie
  0,61
  Kraj
  0,67
 • 0,57 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Powiat
  0,57
  Lubelskie
  0,66
  Polska
  0,74
 • Statystyki zgonów w powiecie puławskim w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 498 Zgony
 • 711 Kobiety
  (Zgony)
 • 787 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,5%
  52,5%
 • 6 Zgony niemowląt
 • 4 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 2 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 66,7%
  33,3%
 • 13,3 Zgony na 1000 ludności
 • powiat puławski
  13,3
  woj. lubelskie
  13,0
  Polska
  12,5
 • 176,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  176,4
  Lubelskie
  151,1
  Cała Polska
  134,3
 • 7,1 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • powiat puławski
  7,1
  woj. lubelskie
  3,9
  Cały kraj
  3,6
 • 3,8 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Powiat
  3,8
  Lubelskie
  3,4
  Cały kraj
  3,4
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. lubelskie
  1,5
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie puławskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 37,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • powiat puławski
  37,7%
  Województwo
  43,4%
  Polska
  39,4%
 • 23,9% Zgony spowodowane nowotworami
 • Powiat
  23,9%
  Województwo
  22,8%
  Cała Polska
  26,5%
 • 3,8% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  3,8%
  woj. lubelskie
  4,0%
  Kraj
  6,6%
 • 0,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  0,8
  Kraj
  9,9
 • 72,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. lubelskie
  72,1
  Cała Polska
  70,4
 • 269,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • pow. puławski
  269,7
  woj. lubelskie
  248,7
  Cały kraj
  283,2
 • 234,6 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  234,6
  Cały kraj
  261,3
 • 424,9 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 401,1 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 450,7 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  424,9
  Województwo
  472,5
  Cała Polska
  421,0
 • 90,1 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 42,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 137,0 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. puławski
  90,1
  woj. lubelskie
  80,8
  Cały kraj
  69,5
 • 35,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat puławski
  35,5
  Województwo
  27,6
  Kraj
  35,1
 • 10,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • pow. puławski
  10,2
  woj. lubelskie
  6,2
  Cały kraj
  7,9
 • 1,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • pow. puławski
  1,0%
  Województwo
  0,6%
  Kraj
  0,8%
 • Zamachy samobójcze w powiecie puławskim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 51 Osoby w zamachach samobójczych
 • 13 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 38 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 20 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 31 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 18 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 4 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 14 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 3 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 15 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 45 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • powiat puławski
  45,0
  woj. lubelskie
  32,0
  Polska
  31,0
 • 16 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  16,0
  Województwo
  14,0
  Kraj
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 2 zatrucie środkami chemicznymi / toksycznymi
 • 2
 • 5 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 5
 • 3 zażycie innych leków
 • 3
 • 3 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 3
 • 8 samookaleczenie powierzchniowe
 • 8
 • 1 utonięcie / utopienie się
 • 1
 • 23 powieszenie się
 • 23
 • 3 samopodpalenie
 • 3
 • 3 inny
 • 3
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 zatrucie środkami chemicznymi / toksycznymi
 • 1
 • 1 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 1
 • 15 powieszenie się
 • 15
 • 1 samopodpalenie
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 9 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 9
 • 2 choroba fizyczna
 • 2
 • 7 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 7
 • 1 konflikt z osobami spoza rodziny
 • 1
 • 6 zawód miłosny
 • 6
 • 1 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 1
 • 3 inna nie wymieniona
 • 3
 • 22 nieustalona
 • 22
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 5 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 5
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 1 inna nie wymieniona
 • 1
 • 11 nieustalona
 • 11
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 2 13-18 lat
 • 2
 • 4 19-24 lat
 • 4
 • 5 25-29 lat
 • 5
 • 24 30-49 lat
 • 24
 • 12 50-60 lat
 • 12
 • 4 70 lat i więcej
 • 4
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 19-24 lat
 • 1
 • 5 30-49 lat
 • 5
 • 8 50-60 lat
 • 8
 • 4 70 lat i więcej
 • 4
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy2
  • pod wpływem alkoholu23
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków3
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony23
 • 2 trzeźwy
 • 23 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 3 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 23 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu2
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony16
 • 0 trzeźwy
 • 2 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 16 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 21 kawaler/panna
 • 21
 • 12 żonaty/zamężna
 • 12
 • 2 konkubinat
 • 2
 • 2 wdowiec/wdowa
 • 2
 • 6 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 6
 • 8 nieustalony
 • 8
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 8 kawaler/panna
 • 8
 • 8 żonaty/zamężna
 • 8
 • 2 wdowiec/wdowa
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne3
  • zasadnicze zawodowe2
  • średnie3
  • wyższe0
  • nieustalony43
 • 0 podstawowe niepełne
 • 3 podstawowe i gimnazjalne
 • 2 zasadnicze zawodowe
 • 3 średnie
 • 0 wyższe
 • 43 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne2
  • zasadnicze zawodowe2
  • średnie1
  • wyższe0
  • nieustalony13
 • 0 podstawowe niepełne
 • 2 podstawowe i gimnazjalne
 • 2 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 0 wyższe
 • 13 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 10 praca
 • 10
 • 4 na utrzymaniu innej osoby
 • 4
 • 5 emerytura
 • 5
 • 2 bez stałego źródła utrzymania
 • 2
 • 30 nieustalony
 • 30
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 2 praca
 • 2
 • 2 na utrzymaniu innej osoby
 • 2
 • 5 emerytura
 • 5
 • 1 bez stałego źródła utrzymania
 • 1
 • 8 nieustalony
 • 8
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 033 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 533 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 500 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 33 Zameldowania z zagranicy
 • 14 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 19 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 220 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 618 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 602 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 10 Wymeldowania za granicę
 • 6 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 4 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -164 Saldo migracji
 • -77 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -87 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -187 Saldo migracji wewnętrznych
 • -85 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -102 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 23 Saldo migracji zagranicznych
 • 8 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 15 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie puławskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie puławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 13,5% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,6% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,6% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 64,8% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 62,0% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,9% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 21,6% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 25,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 17,5% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat puławski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat puławski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie puławskim oddano do użytku 512 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 4,56 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie puławskim to 43 934 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 391 mieszkań. Jest to wartość nieznacznie większa od wartości dla województwa lubelskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  52,9% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 41,2% na cele indywidualne, 5,9% jako mieszkania spółdzielcze.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie puławskim to 3,95 i jest nieznacznie mniejsza od przeciętnej liczby izb dla województwa lubelskiego oraz nieznacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w powiecie puławskim to 90,00 m2 i jest mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa lubelskiego oraz porównywalna do przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 93,39% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 88,78% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 86,66% mieszkań posiada łazienkę, 82,47% korzysta z centralnego ogrzewania, a 62,22% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie puławskim 438 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 4 572 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 4 684 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 209 transakcji (mediana cen - 4 582 zł/m2, średnia - 4 738 zł/m2), a na rynku wtórnym 229 transakcji rynkowych (mediana cen - 4 559 zł/m2, średnia - 4 627 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie puławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 572 zł
 • Tutaj
  4 572 zł
  Województwo
  5 551 zł
  Polska
  5 248 zł
 • 4 572 zł Ogółem
 • 4 572 zł
 • 4 415 zł do 40 m2
 • 4 415 zł
 • 4 593 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 593 zł
 • 4 584 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 584 zł
 • 4 647 zł od 80,1 m2
 • 4 647 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 684 zł
 • Tutaj
  4 684 zł
  woj. lubelskie
  5 337 zł
  Kraj
  5 689 zł
 • 4 684 zł Ogółem
 • 4 684 zł
 • 4 552 zł do 40 m2
 • 4 552 zł
 • 4 752 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 752 zł
 • 4 622 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 622 zł
 • 4 634 zł od 80,1 m2
 • 4 634 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 438
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m2107
  • od 40,1 do 60 m2243
  • od 60,1 do 80 m273
  • od 80,1 m215
 • 107 do 40 m2
 • 243 od 40,1 do 60 m2
 • 73 od 60,1 do 80 m2
 • 15 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie puławskim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 582 zł
 • powiat puławski
  4 582 zł
  Lubelskie
  5 856 zł
  Polska
  5 761 zł
 • 4 582 zł Ogółem
 • 4 582 zł
 • 4 307 zł do 40 m2
 • 4 307 zł
 • 4 615 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 615 zł
 • 4 489 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 489 zł
 • 4 767 zł od 80,1 m2
 • 4 767 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 738 zł
 • pow. puławski
  4 738 zł
  Województwo
  5 714 zł
  Cały kraj
  6 212 zł
 • 4 738 zł Ogółem
 • 4 738 zł
 • 4 346 zł do 40 m2
 • 4 346 zł
 • 4 829 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 829 zł
 • 4 611 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 611 zł
 • 4 844 zł od 80,1 m2
 • 4 844 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 209
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m226
  • od 40,1 do 60 m2127
  • od 60,1 do 80 m244
  • od 80,1 m212
 • 26 do 40 m2
 • 127 od 40,1 do 60 m2
 • 44 od 60,1 do 80 m2
 • 12 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 559 zł
 • pow. puławski
  4 559 zł
  Województwo
  4 986 zł
  Kraj
  4 694 zł
 • 4 559 zł Ogółem
 • 4 559 zł
 • 4 639 zł do 40 m2
 • 4 639 zł
 • 4 488 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 488 zł
 • 4 715 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 715 zł
 • 3 960 zł od 80,1 m2
 • 3 960 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 627 zł
 • powiat puławski
  4 627 zł
  woj. lubelskie
  4 964 zł
  Polska
  5 276 zł
 • 4 627 zł Ogółem
 • 4 627 zł
 • 4 620 zł do 40 m2
 • 4 620 zł
 • 4 664 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 664 zł
 • 4 638 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 638 zł
 • 3 898 zł od 80,1 m2
 • 3 898 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 229
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m281
  • od 40,1 do 60 m2116
  • od 60,1 do 80 m229
  • od 80,1 m23
 • 81 do 40 m2
 • 116 od 40,1 do 60 m2
 • 29 od 60,1 do 80 m2
 • 3 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie puławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 43 934 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 390,90 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  390,90
  woj. lubelskie
  378,90
  Cała Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 74,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • pow. puławski
  74,10 m2
  Lubelskie
  77,70 m2
  Polska
  74,50 m2
 • 29,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • pow. puławski
  29,00 m2
  woj. lubelskie
  29,40 m2
  Cała Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,81 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,81
  Województwo
  3,86
  Cała Polska
  3,82
 • 2,56 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Powiat
  2,56
  Województwo
  2,64
  Cała Polska
  2,55
 • 0,67 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • powiat puławski
  0,67
  woj. lubelskie
  0,68
  Cały kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie puławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 512 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 4,56 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  4,56
  Województwo
  4,03
  Polska
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 2 021 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 3,95 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • powiat puławski
  3,95
  Województwo
  4,18
  Cały kraj
  3,77
 • 17,98 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  17,98
  Lubelskie
  16,85
  Kraj
  21,77
 • 46 086 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 90,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • powiat puławski
  90,0 m2
  woj. lubelskie
  96,3 m2
  Kraj
  88,7 m2
 • 0,41 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • pow. puławski
  0,41 m2
  Województwo
  0,39 m2
  Cały kraj
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie puławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 93,39% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  93,39%
  Lubelskie
  91,91%
  Kraj
  96,97%
 • 88,78% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  88,78%
  Województwo
  85,47%
  Kraj
  94,01%
 • 86,66% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • pow. puławski
  86,66%
  woj. lubelskie
  83,02%
  Cały kraj
  91,78%
 • 82,47% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • powiat puławski
  82,47%
  Lubelskie
  76,30%
  Cała Polska
  83,08%
 • 62,22% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  62,22%
  woj. lubelskie
  46,14%
  Kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat puławski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie puławskim na 1000 mieszkańców pracuje 209osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 48,7% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 51,3% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie puławskim wynosiło w 2020 roku 6,6% (7,2% wśród kobiet i 6,1% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa lubelskiego oraz więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie puławskim wynosiło 5 311,80 PLN, co odpowiada 96.20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu puławskiego 8 035 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 6 937 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -1 098.

  36,5% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu puławskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 26,3% w przemyśle i budownictwie, a 10,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie puławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 209 Pracujący na 1000 ludności (rok 2020)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • pow. puławski
  209,0
  Lubelskie
  189,0
  Cała Polska
  252,0
 • 6,6% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 7,2% Kobiety
 • 6,1% Mężczyźni
 • pow. puławski
  6,6%
  woj. lubelskie
  8,2%
  Cały kraj
  6,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie puławskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie puławskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie puławskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie puławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 5 312 PLN Wynagrodzenie brutto
 • powiat puławski
  5 312 PLN
  woj. lubelskie
  4 915 PLN
  Cała Polska
  5 523 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie puławskim w latach 2002 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie puławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 8 035 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 6 937 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -1 098 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,86 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie puławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 36,5% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 38,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 34,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 26,3% Przemysł i budownictwo
 • 11,7% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 41,0% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 10,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 11,6% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 10,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,4% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,2% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 24,5% Pozostałe
 • 36,0% Kobiety
  (pozostałe)
 • 12,9% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie puławskim w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie puławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 23 515 Pracujący ogółem
 • 11 442 Kobiety
 • 12 073 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie puławskim w latach 1995 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,7% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,6% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 57,9% W wieku produkcyjnym
 • 51,7% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,6% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 25,4% W wieku poprodukcyjnym
 • 32,7% Kobiety
  (59+ lat)
 • 17,5% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat puławski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 72,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat puławski
  72,7
  Województwo
  67,6
  Kraj
  68,0
 • 43,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. puławski
  43,9
  woj. lubelskie
  38,2
  Cała Polska
  37,5
 • 152,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • pow. puławski
  152,2
  Lubelskie
  129,5
  Cały kraj
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 60,0% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 62,6% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,8% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,0% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 37,4% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,2% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat puławski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie puławskim w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 10 477 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 7 791 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 715 nowych podmiotów, a 360 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2020 najwięcej (1 016) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (671) w roku 2014. W tym samym okresie najwięcej (1 023) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (360) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie puławskim najwięcej (788) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (10 107) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,3% (134) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 21,5% (2 254) podmiotów, a 77,2% (8 089) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie puławskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (26.8%) oraz Budownictwo (15.4%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 10 477 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 134 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2 254 Przemysł i budownictwo
 • 8 089 Pozostała działalność
 • 715 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie puławskim w 2020 roku
 • 360 Podmioty wyrejestrowane w powiecie puławskim w 2020 roku
 • 7 791 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 10 107 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 10 107
 • 286 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 286
 • 74 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 74
 • 8 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 8
 • 2 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 2
 • 10 467 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 10 467
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Przedsiębiorstwa państwowe ogółem
 • 1
 • 57 Spółdzielnie ogółem
 • 57
 • 660 Spółki handlowe ogółem
 • 660
 • 49  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 49
 • 9  Spółki handlowe - akcyjne
 • 9
 • 2    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 564  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 564
 • 47    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 47
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 788 Spółki cywilne ogółem
 • 788
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 7 791 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 2 088 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 2 088
 • 1 203 Budownictwo
 • 1 203
 • 775 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 775
 • 681 Przetwórstwo przemysłowe
 • 681
 • 547 Transport i gospodarka magazynowa
 • 547
 • 531 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 531
 • 402 Pozostała działalność
 • 402
 • 378 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 378
 • 241 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 241
 • 239 Informacja i komunikacja
 • 239
 • 227 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 227
 • 158 Edukacja
 • 158
 • 113 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 113
 • 111 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 111
 • 67 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 67
 • 20 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 20
 • 9 Górnictwo i wydobywanie
 • 9
 • 1 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat puławski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie puławskim stwierdzono 1 751 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 15,52 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie puławskim wynosi 83,40% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa lubelskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu puławskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 10,31 (wykrywalność 81%) oraz przeciwko mieniu - 6,51 (wykrywalność 68%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 2,97 (79%), drogowe - 1,62 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,33 (97%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie puławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat puławski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 751 Przestępstwa ogółem
 • 1 751
 • 1 163 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 1 163
 • 335 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 335
 • 183 Przestępstwa drogowe
 • 183
 • 37 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 37
 • 734 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 734
 • 15,52 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat puławski
  15,52
  Lubelskie
  13,81
  Cały kraj
  19,96
 • 10,31 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  10,31
  woj. lubelskie
  8,49
  Polska
  12,25
 • 2,97 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • powiat puławski
  2,97
  Województwo
  2,78
  Cała Polska
  5,17
 • 1,62 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,62
  Województwo
  1,81
  Polska
  1,73
 • 0,33 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat puławski
  0,33
  woj. lubelskie
  0,34
  Cała Polska
  0,37
 • 6,51 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat puławski
  6,51
  Województwo
  5,14
  Cała Polska
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat puławski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 83% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • powiat puławski
  83%
  woj. lubelskie
  81%
  Cała Polska
  73%
 • 82% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Powiat
  82%
  Województwo
  79%
  Polska
  65%
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Powiat
  80%
  woj. lubelskie
  75%
  Kraj
  82%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Powiat
  99%
  Lubelskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 97% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • powiat puławski
  97%
  Województwo
  94%
  Cała Polska
  87%
 • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • powiat puławski
  69%
  woj. lubelskie
  65%
  Polska
  54%

Powiat puławski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu puławskiego wyniosła w 2020 roku 150,0 mln złotych, co daje 1,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 10.6% w porównaniu do roku 2019. Największa część budżetu powiatu puławskiego - 38.9% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (16.9%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (12.5%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 22,6 mln złotych, czyli 15,1% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu puławskiego wyniosła w 2020 roku 154,1 mln złotych, co daje 1,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 7.6% w porównaniu do roku 2019. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (57.1%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (19.5%) oraz z Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (5.1%). W budżecie powiatu puławskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 229 złotych na mieszkańca (16,8%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 7,1 złotych na mieszkańca (0,5%).
 • Wydatki budżetu w powiecie puławskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu puławskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat puławski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu puławskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  115,0 mln

  990(100%)

  114,0 mln

  983(100%)

  112,8 mln

  977(100%)

  108,4 mln

  944(100%)

  116,0 mln

  1,0 tys(100%)

  142,1 mln

  1,2 tys(100%)

  136,3 mln

  1,2 tys(100%)

  150,0 mln

  1,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  39,9 mln

  343(34.7%)

  40,0 mln

  346(35.1%)

  41,8 mln

  363(37.1%)

  39,3 mln

  343(36.3%)

  41,6 mln

  364(35.8%)

  45,7 mln

  402(32.2%)

  50,1 mln

  443(36.8%)

  58,4 mln

  520(38.9%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  21,2 mln

  182(18.4%)

  19,5 mln

  168(17.1%)

  19,8 mln

  172(17.5%)

  18,9 mln

  165(17.4%)

  19,8 mln

  174(17.1%)

  22,7 mln

  199(16%)

  25,3 mln

  224(18.6%)

  25,3 mln

  225(16.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  11,6 mln

  100(10.1%)

  13,6 mln

  117(11.9%)

  10,0 mln

  86,7(8.9%)

  13,2 mln

  115(12.2%)

  16,6 mln

  145(14.3%)

  29,7 mln

  261(20.9%)

  13,3 mln

  117(9.7%)

  18,7 mln

  166(12.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  16,0 mln

  138(13.9%)

  14,8 mln

  128(13%)

  14,7 mln

  128(13%)

  10,7 mln

  93,3(9.9%)

  11,0 mln

  96,6(9.5%)

  13,2 mln

  116(9.3%)

  14,1 mln

  125(10.4%)

  14,6 mln

  130(9.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  5,4 mln

  46,9(4.7%)

  5,3 mln

  45,7(4.6%)

  5,4 mln

  47,3(4.8%)

  5,5 mln

  47,9(5.1%)

  5,8 mln

  50,8(5%)

  6,2 mln

  54,2(4.3%)

  6,6 mln

  58,6(4.9%)

  8,0 mln

  71,3(5.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  3,8 mln

  32,7(3.3%)

  3,4 mln

  29,7(3%)

  3,3 mln

  28,7(2.9%)

  3,1 mln

  26,9(2.8%)

  3,6 mln

  31,9(3.1%)

  3,6 mln

  31,9(2.6%)

  3,9 mln

  34,8(2.9%)

  4,3 mln

  38,6(2.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  5,5 mln

  47,1(4.8%)

  5,5 mln

  47,2(4.8%)

  3,7 mln

  32,3(3.3%)

  4,3 mln

  37,2(3.9%)

  2,5 mln

  22,2(2.2%)

  2,3 mln

  19,8(1.6%)

  1,9 mln

  16,8(1.4%)

  4,3 mln

  37,9(2.8%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,2 mln

  10,2(1%)

  1,2 mln

  10,1(1%)

  3,1 mln

  26,9(2.7%)

  2,4 mln

  21,0(2.2%)

  3,1 mln

  27,1(2.7%)

  3,1 mln

  27,2(2.2%)

  5,4 mln

  47,8(4%)

  3,0 mln

  26,4(2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,6 mln

  57,1(5.8%)

  6,9 mln

  59,7(6.1%)

  6,8 mln

  59,4(6.1%)

  7,3 mln

  63,7(6.7%)

  1,8 mln

  16,0(1.6%)

  2,1 mln

  18,1(1.5%)

  2,6 mln

  23,1(1.9%)

  2,4 mln

  21,4(1.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  916,0 tys

  7,9(0.8%)

  880,5 tys

  7,6(0.8%)

  1,4 mln

  11,8(1.2%)

  1,0 mln

  9,0(1%)

  1,5 mln

  12,7(1.3%)

  1,2 mln

  10,2(0.8%)

  1,3 mln

  11,3(0.9%)

  1,3 mln

  11,7(0.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,6 mln

  13,6(1.4%)

  1,5 mln

  13,1(1.3%)

  1,3 mln

  11,6(1.2%)

  1,4 mln

  12,4(1.3%)

  1,5 mln

  13,3(1.3%)

  1,9 mln

  16,5(1.3%)

  3,4 mln

  29,7(2.5%)

  1,1 mln

  10,1(0.8%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  416,9 tys

  3,6(0.4%)

  409,7 tys

  3,5(0.4%)

  420,3 tys

  3,6(0.4%)

  422,7 tys

  3,7(0.4%)

  427,1 tys

  3,7(0.4%)

  458,9 tys

  4,0(0.3%)

  476,3 tys

  4,2(0.3%)

  404,0 tys

  3,6(0.3%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  271,3 tys

  2,3(0.2%)

  300,7 tys

  2,6(0.3%)

  289,9 tys

  2,5(0.3%)

  277,1 tys

  2,4(0.3%)

  285,3 tys

  2,5(0.2%)

  309,2 tys

  2,7(0.2%)

  339,6 tys

  3,0(0.2%)

  342,8 tys

  3,0(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  306,5 tys

  2,7(0.3%)

  313,0 tys

  2,7(0.3%)

  313,0 tys

  2,8(0.2%)

  330,0 tys

  2,9(0.2%)

  330,0 tys

  2,9(0.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  332,2 tys

  2,9(0.3%)

  228,6 tys

  2,0(0.2%)

  142,2 tys

  1,2(0.1%)

  103,9 tys

  0,9(0.1%)

  76,8 tys

  0,7(0.1%)

  52,1 tys

  0,5(0%)

  265,1 tys

  2,3(0.2%)

  134,9 tys

  1,2(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  100,3 tys

  0,9(0.1%)

  90,0 tys

  0,8(0.1%)

  97,3 tys

  0,8(0.1%)

  108,6 tys

  0,9(0.1%)

  109,5 tys

  1,0(0.1%)

  108,8 tys

  1,0(0.1%)

  110,2 tys

  1,0(0.1%)

  87,9 tys

  0,8(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  4,0 tys

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,0(0%)

  6,5 tys

  0,1(0%)

  1 000

  0,0(0%)

  4,1 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  1,4 tys

  0,0(0%)

  63,2 tys

  0,6(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  12,9 tys

  0,1(0%)

  11,5 tys

  0,1(0%)

  13,7 tys

  0,1(0%)

  13,3 tys

  0,1(0%)

  14,2 tys

  0,1(0%)

  15,0 tys

  0,1(0%)

  142,0 tys

  1,3(0.1%)

  15,0 tys

  0,1(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  278,1 tys

  2,4(0.2%)

  374,4 tys

  3,3(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  2,6 tys

  0,0(0%)

  2,6 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  110,8 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  73,9 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  74,3 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,0 mln

  26,1(2.1%)

  35,1 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie puławskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu puławskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat puławski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu puławskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  112,2 mln

  966(100%)

  111,6 mln

  962(100%)

  111,7 mln

  967(100%)

  112,8 mln

  982(100%)

  116,3 mln

  1,0 tys(100%)

  132,4 mln

  1,2 tys(100%)

  144,0 mln

  1,3 tys(100%)

  154,1 mln

  1,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  63,2 mln

  544(56.4%)

  62,7 mln

  542(56.2%)

  59,0 mln

  512(52.8%)

  61,0 mln

  532(54.1%)

  61,6 mln

  539(53%)

  67,3 mln

  592(50.9%)

  71,2 mln

  629(49.4%)

  88,0 mln

  783(57.1%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  20,1 mln

  173(17.9%)

  21,3 mln

  184(19.1%)

  23,9 mln

  207(21.4%)

  24,9 mln

  217(22.1%)

  26,9 mln

  236(23.2%)

  29,8 mln

  262(22.5%)

  32,2 mln

  284(22.3%)

  30,0 mln

  267(19.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  5,3 mln

  46,0(4.8%)

  5,2 mln

  45,3(4.7%)

  5,4 mln

  46,4(4.8%)

  5,5 mln

  47,8(4.9%)

  5,8 mln

  50,7(5%)

  6,1 mln

  53,8(4.6%)

  6,6 mln

  58,6(4.6%)

  7,9 mln

  69,9(5.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,6 mln

  22,7(2.4%)

  3,3 mln

  28,4(2.9%)

  2,0 mln

  17,2(1.8%)

  4,5 mln

  39,2(4%)

  4,7 mln

  40,8(4%)

  10,7 mln

  93,7(8.1%)

  11,7 mln

  103(8.1%)

  6,7 mln

  60,0(4.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  4,3 mln

  37,1(3.8%)

  4,7 mln

  40,2(4.2%)

  3,7 mln

  32,2(3.3%)

  4,0 mln

  35,1(3.6%)

  2,3 mln

  20,4(2%)

  2,1 mln

  18,0(1.5%)

  1,9 mln

  16,8(1.3%)

  3,5 mln

  30,8(2.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,1 mln

  9,1(0.9%)

  797,9 tys

  6,9(0.7%)

  2,4 mln

  20,4(2.1%)

  612,3 tys

  5,3(0.5%)

  1,6 mln

  14,3(1.4%)

  3,0 mln

  26,8(2.3%)

  3,1 mln

  27,1(2.1%)

  2,8 mln

  24,8(1.8%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,3 mln

  11,4(1.2%)

  1,4 mln

  12,0(1.2%)

  1,9 mln

  16,7(1.7%)

  3,1 mln

  27,3(2.8%)

  2,0 mln

  17,1(1.7%)

  2,3 mln

  20,5(1.8%)

  4,8 mln

  42,8(3.4%)

  2,8 mln

  24,7(1.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,6 mln

  13,8(1.4%)

  1,8 mln

  15,8(1.6%)

  4,3 mln

  37,4(3.9%)

  2,1 mln

  18,0(1.8%)

  4,2 mln

  36,6(3.6%)

  3,2 mln

  27,9(2.4%)

  2,9 mln

  25,9(2%)

  2,8 mln

  24,5(1.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  945,9 tys

  8,1(0.8%)

  1,5 mln

  13,2(1.4%)

  1,5 mln

  13,4(1.4%)

  1,6 mln

  13,7(1.4%)

  1,4 mln

  12,6(1.2%)

  1,5 mln

  13,6(1.2%)

  1,0 mln

  9,0(0.7%)

  2,5 mln

  22,0(1.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,8 mln

  15,5(1.6%)

  1,4 mln

  11,8(1.2%)

  1,2 mln

  10,5(1.1%)

  932,2 tys

  8,1(0.8%)

  1,4 mln

  12,2(1.2%)

  1,0 mln

  9,2(0.8%)

  1,5 mln

  13,6(1.1%)

  1,6 mln

  14,6(1.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,4 mln

  12,2(1.3%)

  2,0 mln

  17,3(1.8%)

  2,0 mln

  17,0(1.8%)

  2,4 mln

  20,7(2.1%)

  564,1 tys

  4,9(0.5%)

  693,3 tys

  6,1(0.5%)

  1,1 mln

  9,8(0.8%)

  871,1 tys

  7,8(0.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  2,4 mln

  20,4(2.1%)

  1,1 mln

  9,4(1%)

  806,8 tys

  7,0(0.7%)

  1,4 mln

  12,2(1.2%)

  906,3 tys

  7,9(0.8%)

  1,5 mln

  13,1(1.1%)

  2,8 mln

  24,4(1.9%)

  832,1 tys

  7,4(0.5%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  306,5 tys

  2,7(0.3%)

  313,0 tys

  2,7(0.3%)

  313,0 tys

  2,8(0.2%)

  330,0 tys

  2,9(0.2%)

  330,0 tys

  2,9(0.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  6,0 mln

  52,0(5.4%)

  3,9 mln

  34,0(3.5%)

  3,3 mln

  28,5(2.9%)

  421,6 tys

  3,7(0.4%)

  338,8 tys

  3,0(0.3%)

  176,0 tys

  1,5(0.1%)

  215,1 tys

  1,9(0.1%)

  235,1 tys

  2,1(0.2%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  4,0 tys

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,0(0%)

  6,5 tys

  0,1(0%)

  1 000

  0,0(0%)

  4,1 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  1,4 tys

  0,0(0%)

  63,2 tys

  0,6(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,9 tys

  0,0(0%)

  1,6 tys

  0,0(0%)

  770

  0,0(0%)

  704

  0,0(0%)

  333

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  278,5 tys

  2,4(0.2%)

  375,5 tys

  3,3(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  11,9

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  492

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  110,8 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  73,9 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat puławski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 24 498 mieszkańców powiatu puławskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 11 988 kobiet oraz 12 510 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 17,3% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,7% wykształcenie policealne, 9,0% średnie ogólnokształcące, a 21,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,4% mieszkańców powiatu puławskiego, gimnazjalnym 5,2%, natomiast 18,7% podstawowym ukończonym. 2,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu puławskiego mają nieznacznie wyższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie puławskim największy odsetek ma wykształcenie średnie zawodowe (21,1%) oraz podstawowe ukończone (19,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (29,0%) oraz średnie zawodowe (21,8%).

  W roku 2018 w powiecie puławskim mieściło się 30 przedszkoli, w których do 136 oddziałów uczęszczało 2 952 dzieci (1 413 dziewczynek oraz 1 539 chłopców). Dostępne były 3 132 miejsca. Dla porównania w 2008 roku w powiecie puławskim mieściło się 25 przedszkoli, w których do 105 oddziałów uczęszczało 2 544 dzieci (1 230 dziewczynek oraz 1 314 chłopców). Dostępne były 2 583 miejsca.

  15,7% mieszkańców powiatu puławskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,7% wśród dziewczynek i 15,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 911 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,86 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 50 szkół podstawowych, w których w 531 oddziałach uczyło się 8 447 uczniów (4 079 kobiet oraz 4 368 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie puławskim placówkę miało 49 szkół podstawowych, w których w 392 oddziałach uczyło się 7 112 uczniów (3 416 kobiet oraz 3 696 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,4% ludności (26,0% wśród dziewczynek i 26,8% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15,9 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 96,89.

  W powiecie puławskim znajduje się 15 licea ogólnokształcące, w których w 96 oddziałach uczyło się 2 458 uczniów (1 474 kobiety oraz 984 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 782 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie puławskim placówkę miałp 14 licea ogólnokształcące, w których w 112 oddziałach uczyło się 3 210 uczniów (1 888 kobiet oraz 1 322 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 1 056 absolwentów.

  W powiecie puławskim znajduje się 8 Technik, w których w 89 oddziałach uczyło się 2 068 uczniów (803 kobiety oraz 1 265 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 431 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie puławskim placówkę miało 7 Technik, w których w 62 oddziałach uczyło się 1 622 uczniów (534 kobiety oraz 1 088 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 253 absolwentów.

  W powiecie puławskim znajduje się 8 Branżowych szkół I stopnia, w których w 30 oddziałach uczyło się 338 uczniów (75 kobiet oraz 263 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 14,0% mieszkańców (14,3% wśród dziewczyn i 13,7% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 25,6 uczniów. 11,3 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 23,2 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 29,8% mieszkańców powiatu puławskiego w wieku potencjalnej nauki (29,5% kobiet i 30,1% mężczyzn).

 • 17,3% Wykształcenie wyższe
 • pow. puławski
  17,3%
  Województwo
  17,0%
  Cały kraj
  17,9%
 • 19,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 14,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 34,2% Wykształcenie średnie i policealne
 • Powiat
  34,2%
  woj. lubelskie
  33,2%
  Polska
  33,3%
 • 36,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 31,2% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,7% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  3,7%
  Województwo
  3,1%
  Cały kraj
  2,7%
 • 5,1% Kobiety
  (policealne)
 • 2,2% Mężczyźni
  (policealne)
 • 9,0% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • pow. puławski
  9,0%
  Lubelskie
  11,7%
  Cały kraj
  12,4%
 • 10,7% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 21,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • pow. puławski
  21,5%
  Województwo
  18,4%
  Kraj
  18,1%
 • 21,1% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 21,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  22,4%
  Województwo
  20,3%
  Cały kraj
  22,9%
 • 16,5% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,0% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • powiat puławski
  5,2%
  Województwo
  5,6%
  Cała Polska
  5,2%
 • 4,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,0% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 18,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • pow. puławski
  18,7%
  Województwo
  22,1%
  Kraj
  19,3%
 • 19,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 17,4% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • pow. puławski
  2,2%
  Lubelskie
  2,0%
  Kraj
  1,4%
 • 2,8% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,6% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie puławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 911 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • pow. puławski
  911,0
  Lubelskie
  844,0
  Cała Polska
  873,0
 • 0,86 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • powiat puławski
  0,86
  woj. lubelskie
  1,01
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 30Przedszkola
 • 24 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 136 Oddziały
 • 39 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 3 132 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (powiat puławski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2 952 Dzieci
 • 1 413 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 1 539 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 47,9%
  52,1%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 115 2 lata i mniej
 • 115
 • 671 3 lata
 • 671
 • 810 4 lata
 • 810
 • 786 5 lata
 • 786
 • 555 6 lat
 • 555
 • 15 7 lat i więcej
 • 15
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 56 2 lata i mniej
 • 56
 • 305 3 lata
 • 305
 • 398 4 lata
 • 398
 • 388 5 lata
 • 388
 • 263 6 lat
 • 263
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 59 2 lata i mniej
 • 59
 • 366 3 lata
 • 366
 • 412 4 lata
 • 412
 • 398 5 lata
 • 398
 • 292 6 lat
 • 292
 • 12 7 lat i więcej
 • 12
 • 651 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 230,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 229,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 56,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 55,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6Punkty przedszkolne
 • 9 Oddziały
 • 134 Miejsca
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat puławski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 124 Dzieci
 • 59 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 65 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 47,6%
  52,4%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 36 3 lata
 • 36
 • 41 4 lata
 • 41
 • 26 5 lata
 • 26
 • 17 6 lat
 • 17
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 17 3 lata
 • 17
 • 21 4 lata
 • 21
 • 10 5 lata
 • 10
 • 10 6 lat
 • 10
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 19 3 lata
 • 19
 • 20 4 lata
 • 20
 • 16 5 lata
 • 16
 • 7 6 lat
 • 7
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 •  
 • 11,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 11,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie puławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat puławski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 45Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 511 Oddziały
 • 8 315 Uczniowie
 • 4 040 Kobiety
  (uczniowie)
 • 4 275 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,6%
  51,4%
 • 1 018 Uczniowie w 1 klasie
 • 496 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 522 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 040 Absolwenci 2016
 • 491 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 549 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 5Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 20 Oddziały
 • 132 Uczniowie
 • 39 Kobiety
  (uczniowie)
 • 93 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 29,5%
  70,5%
 • 7 Uczniowie w 1 klasie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 4 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 9 Absolwenci 2016
 • 2 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 7 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 15,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • pow. puławski
  15,9
  Województwo
  15,8
  Kraj
  17,3
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 15,9 Szkoły podstawowe ogółem
 • 15,9
 • 15,9 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 15,9
 • 16,3 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 16,3
 • 6,6 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 6,6
 •  
 • 727,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 601,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 125,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 41,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 34,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 784 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 367 niemiecki
 • 417 inny
 • 92 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych specjalnych
 • 86 angielski
 • 6 niemiecki
 • 26 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych specjalnych
 • 26 niemiecki
 •  
 • 96,89 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  96,89
  woj. lubelskie
  93,78
  Cały kraj
  95,46
 • 94,90 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  94,90
  Lubelskie
  92,63
  Polska
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat puławski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat puławski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie puławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat puławski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 10Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 81 Oddziały
 • 2 037 Uczniowie
 • 1 296 Kobiety
  (uczniowie)
 • 741 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 63,6%
  36,4%
 • 720 Uczniowie w 1 klasie
 • 457 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 263 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 694 Absolwenci
 • 450 Kobiety
  (absolwenci)
 • 244 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 5Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 15 Oddziały
 • 421 Uczniowie
 • 178 Kobiety
  (uczniowie)
 • 243 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 42,3%
  57,7%
 • 140 Absolwenci
 • 73 Kobiety
  (absolwenci)
 • 67 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 25,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • powiat puławski
  25,6
  woj. lubelskie
  25,7
  Polska
  26,2
 •  
 • 158,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 110,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 48,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 3,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat puławski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 8Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 89 Oddziały
 • 2 068 Uczniowie
 • 803 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 265 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 38,8%
  61,2%
 • 604 Uczniowie w 1 klasie
 • 235 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 369 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 431 Absolwenci
 • 187 Kobiety
  (absolwenci)
 • 244 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 23,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Tutaj
  23,2
  Województwo
  22,1
  Polska
  23,8
 •  
 • 159,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 109,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 50,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat puławski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 22 Oddziały
 • 284 Uczniowie
 • 61 Kobiety
  (uczniowie)
 • 223 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 21,5%
  78,5%
 • 146 Uczniowie w 1 klasie
 • 27 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 119 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 3Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 8 Oddziały
 • 54 Uczniowie
 • 14 Kobiety
  (uczniowie)
 • 40 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 25,9%
  74,1%
 • 31 Uczniowie w 1 klasie
 • 6 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 25 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 11,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  11,3
  Województwo
  17,7
  Cały kraj
  17,9
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 11,3 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 11,3
 • 12,9 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 12,9
 • 6,8 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 6,8
 •  
 •  
 • 8 933 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski4 692
  • niemiecki3 079
  • hiszpański645
  • rosyjski419
  • francuski98
 • 4 692 angielski
 • 3 079 niemiecki
 • 645 hiszpański
 • 419 rosyjski
 • 98 francuski
 • 682 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
 • 682 angielski
 • 72 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych specjalnych
 • 72 angielski
 • Wykres - Szkoły policealne (powiat puławski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • 6Szkoły policealne dla dorosłych (w tym kolegium pracowników służb społecznych)
 • 44 Oddziały
 • 1 001 Uczniowie
 • 746 Kobiety
  (uczniowie)
 • 255 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 74,5%
  25,5%
 • 313 Absolwenci
 • 269 Kobiety
  (absolwenci)
 • 44 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 22,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Powiat
  22,8
  Lubelskie
  18,5
  Polska
  19,2
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 22,8 Szkoły policealne ogółem
 • 22,8
 • 22,8 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 22,8
 •  
 • 23,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 20,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie puławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 15,7% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,7% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,4% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,0% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,8% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,1% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,5% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,8% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,0% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 14,3% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,7% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 29,8% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 29,5% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 30,1% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat puławski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat puławski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat puławski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat puławski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie puławskim

 • Według danych GUS z 2020 roku w powiecie puławskim znajdowało się 16 hoteli (2 ★★★★, 10 ★★★, 2 ★★, 2 w trakcie kategoryzacji), 0 moteli oraz 5 pensjonatów (1 ★★★★, 3 ★★, 1 w trakcie kategoryzacji). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 11 obiektów.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 5
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 2
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 6
  • domy pracy twórczej: 2
  • zespoły domków turystycznych: 2
  • kempingi: 2 (całoroczne: 0)
  • zakłady uzdrowiskowe: 4
  • pokoje gościnne: 24 (całoroczne: 19)
  • kwatery agroturystyczne: 3 (całoroczne: 0)
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 6


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 21
  • drzwi automatycznie otwierane: 7
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 12
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 15


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 38 (liczba sal: 67, liczba miejsc: 3 844)
  • z nagłośnieniem: 30
  • z projektorem multimedialnym: 33
  • z zestawem do wideokonferencji: 6
  • z obsługą techniczną: 20
  • z ekranem: 33
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 33
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 27
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 60


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie puławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w powiecie puławskim: 13 (publiczne: 10, prywatne: 3), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 6, udogodnienia wewnątrz budynku: 5). W powiecie puławskim 8 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 296 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 351 (uczestnicy: 33 201)
  • seanse filmowe: 19 (uczestnicy: 1 226)
  • wystawy: 52 (uczestnicy: 9 928)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 8 (uczestnicy: 2 475)
  • koncerty: 65 (uczestnicy: 9 387)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 26 (uczestnicy: 1 598)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 29 (uczestnicy: 571)
  • konkursy: 24 (uczestnicy: 789)
  • pokazy teatralne: 26 (uczestnicy: 3 313)
  • interdyscyplinarne: 22 (uczestnicy: 1 488)
  • warsztaty: 70 (uczestnicy: 1 748)
  • inne: 10 (uczestnicy: 678)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 102 (członkowie: 1 680)
  • plastyczne/techniczne: 18 (członkowie: 158)
  • taneczne: 5 (członkowie: 64)
  • muzyczne: 12 (członkowie: 114)
  • informatyczne: 2 (członkowie: 44)
  • fotograficzne i filmowe: 3 (członkowie: 17)
  • teatralne: 4 (członkowie: 27)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 3 (członkowie: 85)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 13 (członkowie: 530)
  • koło gospodyń wiejskich: 38 (członkowie: 591)
  • inne: 4 (członkowie: 50)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2020 roku:
  • ogółem: 15 (absolwenci: 174)
  • języków obcych: 1 (absolwenci: 5)
  • plastyczne: 4 (absolwenci: 90)
  • nauki gry na instrumentach: 3 (absolwenci: 9)
  • tańca: 2 (absolwenci: 16)
  • komputerowe: 1 (absolwenci: 24)
  • przygotowujące do nauki w szkołach artystycznych: 1 (absolwenci: 1)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • fotograficzne: 1
  • plastyczne: 8
  • muzyczne: 3
  • komputerowe: 5
  • ceramiczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 5
  • inne: 3


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 61 (członkowie: 974)
  • teatralne: 13 (członkowie: 134)
  • muzyczne - instrumentalne: 8 (członkowie: 113)
  • wokalne i chóry: 13 (członkowie: 189)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 6 (członkowie: 192)
  • taneczne: 12 (członkowie: 267)
  • inne: 9 (członkowie: 79)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie puławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie puławskim działały 3 kina posiadające 3 sale z 677 miejscami na widowni. Odbyło się 1 299 seansów, na które przyszło 43 181 widzów, w tym 398 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 24 605 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie puławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie puławskim działało 12 muzeów łącznie z oddziałami (oddziały: 7). Odnotowano 86 191 zwiedzających, co daje 7 639 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 3 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 2 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie puławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie puławskim działało 26 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 270 344 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 64 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 13 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 9 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 30 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 301 016 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 151
  • dostępne dla czytelników: 81
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 79
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 19
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 20
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 22
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 20


 • Biblioteki naukowe w powiecie puławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie puławskim działało 5 bibliotek i filii naukowych posiadającychksięgozbiór liczący 264 836 wolumenów w tym ziobry specjalne: 47 884. Odnotowano 866 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 18 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działało 9 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 315 936 wolumenów. Odnotowano 3 739 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 22
  • dostępne dla czytelników: 9
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 9
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 4
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 4
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 4
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 4


 • Kluby sportowe w powiecie puławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie puławskim działały 34 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 1 904 członków. Zarejestrowano 2 165 ćwiczących (mężczyźni: 1 648, kobiety: 517, chłopcy do lat 18: 1 328, dziewczęta do lat 18: 486). Aktywnych było 45 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (41), instruktora sportowego (43) oraz inne osoby (21).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie puławskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat puławski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat puławski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 roku w wyniku 43 wypadków drogowych w powiecie puławskim odnotowano 9 ofiar śmiertelnych oraz 39 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 38,3 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 8,0 ofiar śmiertelnych (więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 9,5 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 41,2 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2020 roku w powiecie puławskim zarejestrowanych było 94 740 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 68 962 samochodów osobowych (613,6 na każdy 1000 mieszkańców - nieznacznie mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz mniej od wartości dla całej Polski), 9 569 samochodów ciężarowych (92,7 - nieznacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 364 autobusów (3,2 - mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski), 854 ciągników siodłowych (7,6 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 5 527 motocykli (49,2 - wartość porównywalna do wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 20,3 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 22,2 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 23,3 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 16,4 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 26,1 lat.


  W 2020 roku w powiecie puławskim znajdowało się 37 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 153 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 153 licencje na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie puławskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 43 Wypadki drogowe
  (rok 2020)
 • 9 Ofiary śmiertelne
  (rok 2020)
 • 39 Ranni
  (rok 2020)
 • 31 Lekko ranni
 • 8 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie puławskim w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 38,26 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Powiat
  38,3
  Lubelskie
  44,4
  Cała Polska
  61,5
 • 8,01 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Powiat
  8,0
  Lubelskie
  7,4
  Polska
  6,5
 • 34,70 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • pow. puławski
  34,7
  Lubelskie
  45,2
  Kraj
  69,2
 • 9,50 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • Tutaj
  9,5
  Lubelskie
  8,2
  Cały kraj
  7,6
 • 41,17 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • pow. puławski
  41,2
  Lubelskie
  49,9
  Kraj
  80,2
 • 20,93 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Tutaj
  20,9
  woj. lubelskie
  16,8
  Cała Polska
  10,6
 • 90,70 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Tutaj
  90,7
  Województwo
  101,7
  Kraj
  112,4
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 94 740 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie puławskim w 2020 roku
 • 68 962 Samochody osobowe
 • 9 569 Samochody ciężarowe
 • 88 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 364 Autobusy
 • 579 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 857 Ciągniki samochodowe
 • 854   Ciągniki siodłowe
 • 8 882 Ciągniki rolnicze
 • 5 527 Motocykle
 • 1 775   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 4 126 Motorowery
 • 68 962Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie puławskim
 • Samochody osobowe w powiecie puławskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 613,6 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • powiat puławski
  613,6
  woj. lubelskie
  643,8
  Cała Polska
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg12 123
  • 1400-1649 kg17 753
  • 1650-1899 kg17 269
  • 1900 kg i więcej21 817
 • 12 123 do 1399 kg
 • 17 753 1400-1649 kg
 • 17 269 1650-1899 kg
 • 21 817 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 21 287 do 1399 cm3
 • 21 287
 • 40 585 1400-1999 cm3
 • 40 585
 • 7 090 2000 i więcej cm3
 • 7 090
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie puławskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna32 532
  • olej napędowy22 049
  • gaz (LPG)13 595
  • pozostałe786
 • 32 532 benzyna
 • 22 049 olej napędowy
 • 13 595 gaz (LPG)
 • 786 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 504 do 1 roku
 • 504
 • 397 2 lata
 • 397
 • 553 3 lata
 • 553
 • 1 485 4-5 lat
 • 1 485
 • 1 857 6-7 lat
 • 1 857
 • 2 659 8-9 lat
 • 2 659
 • 3 492 10-11 lat
 • 3 492
 • 12 332 12-15 lat
 • 12 332
 • 15 760 16-20 lat
 • 15 760
 • 10 916 21-25 lat
 • 10 916
 • 6 584 26-30 lat
 • 6 584
 • 12 423 31 lat i więcej
 • 12 423
 • 20,3 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie puławskim
 • Powiat
  20,3 lat
  woj. lubelskie
  20,2 lat
  Cała Polska
  18,8 lat
 • 9 569Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie puławskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie puławskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 92,7 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  92,7
  Lubelskie
  96,3
  Polska
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 4 682 do 999 kg
 • 4 682
 • 2 898 1000-1499 kg
 • 2 898
 • 681 1500-2999 kg
 • 681
 • 71 3000-3499 kg
 • 71
 • 167 3500-4999 kg
 • 167
 • 471 5000-6999 kg
 • 471
 • 324 7000-9999 kg
 • 324
 • 178 10000-14999 kg
 • 178
 • 97 15000 kg i więcej
 • 97
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2 169
  • olej napędowy5 937
  • gaz (LPG)451
  • pozostałe1 012
 • 2 169 benzyna
 • 5 937 olej napędowy
 • 451 gaz (LPG)
 • 1 012 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 48 do 1 roku
 • 48
 • 35 2 lata
 • 35
 • 50 3 lata
 • 50
 • 196 4-5 lat
 • 196
 • 270 6-7 lat
 • 270
 • 356 8-9 lat
 • 356
 • 523 10-11 lat
 • 523
 • 1 314 12-15 lat
 • 1 314
 • 1 752 16-20 lat
 • 1 752
 • 1 530 21-25 lat
 • 1 530
 • 799 26-30 lat
 • 799
 • 2 696 31 lat i więcej
 • 2 696
 • 22,2 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie puławskim
 • Tutaj
  22,2 lat
  Województwo
  20,6 lat
  Cały kraj
  19,4 lat
 • 364Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie puławskim
 • Autobusy w powiecie puławskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,2 Autobusy na 1000 ludności
 • Tutaj
  3,2
  woj. lubelskie
  3,5
  Cała Polska
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna12
  • olej napędowy259
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe93
 • 12 benzyna
 • 259 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 93 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 4 do 1 roku
 • 4
 • 13 2 lata
 • 13
 • 1 3 lata
 • 1
 • 5 6-7 lat
 • 5
 • 31 8-9 lat
 • 31
 • 6 10-11 lat
 • 6
 • 39 12-15 lat
 • 39
 • 61 16-20 lat
 • 61
 • 41 21-25 lat
 • 41
 • 25 26-30 lat
 • 25
 • 138 31 lat i więcej
 • 138
 • 23,3 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie puławskim
 • powiat puławski
  23,3 lat
  woj. lubelskie
  22,1 lat
  Cała Polska
  21,6 lat
 • 854Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie puławskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie puławskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 7,6 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • pow. puławski
  7,6
  Województwo
  10,5
  Cały kraj
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna6
  • olej napędowy727
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe120
 • 6 benzyna
 • 727 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 120 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 3 do 1 roku
 • 3
 • 7 2 lata
 • 7
 • 14 3 lata
 • 14
 • 44 4-5 lat
 • 44
 • 65 6-7 lat
 • 65
 • 115 8-9 lat
 • 115
 • 62 10-11 lat
 • 62
 • 173 12-15 lat
 • 173
 • 119 16-20 lat
 • 119
 • 103 21-25 lat
 • 103
 • 50 26-30 lat
 • 50
 • 99 31 lat i więcej
 • 99
 • 16,4 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie puławskim
 • Tutaj
  16,4 lat
  Lubelskie
  14,6 lat
  Polska
  12,6 lat
 • 5 527Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie puławskim
 • Motocykle w powiecie puławskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 49,2 Motocykle na 1000 ludności
 • Powiat
  49,2
  woj. lubelskie
  50,2
  Cały kraj
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 48 do 1 roku
 • 48
 • 34 2 lata
 • 34
 • 30 3 lata
 • 30
 • 125 4-5 lat
 • 125
 • 106 6-7 lat
 • 106
 • 131 8-9 lat
 • 131
 • 195 10-11 lat
 • 195
 • 576 12-15 lat
 • 576
 • 596 16-20 lat
 • 596
 • 470 21-25 lat
 • 470
 • 359 26-30 lat
 • 359
 • 2 857 31 lat i więcej
 • 2 857
 • 26,1 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie puławskim
 • pow. puławski
  26,1 lat
  Lubelskie
  26,0 lat
  Cała Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 37 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 31 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 6 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie puławskim w latach 2013 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 394,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • pow. puławski
  394,0 km
  Lubelskie
  410,4 km
  Cała Polska
  551,8 km
 • 3,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • powiat puławski
  3,3 km
  woj. lubelskie
  4,9 km
  Cały kraj
  4,5 km
 • 153 Liczba licencji na taksówki
 • 153 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami