Powiat puławski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat puławski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 114 198 Liczba mieszkańców
 • 934 km2 Powierzchnia
 • 123 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 49,5% Stopa urbanizacji
 • Witold Popiołek Starosta
 • al. Królewska 19, 24-100 Puławy Adres starostwa powiatowego
 • LPU Tablice rejestracyjne
Powiat puławski na mapie
Identyfikatory
 • 0614 TERYT (TERC)
Herb powiatu puławskiego
powiat puławski herb
Flaga powiatu puławskiego
powiat puławski flaga

powiat puławski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Policji w Puławach
81-88-90-210
81-89-90-244
Wojska Polskiego 6
24-100 Puławy
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Puławach
81-86-61-110
81-86-61-110
Królewska 19
24-100 Puławy
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Puławach
81-88-64-891
81-88-64-891
Kilińskiego 18
24-100 Puławy
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Puławach
81-88-63-320
81-88-63-320
C.K. Norwida 17
24-100 Puławy

Powiat puławski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Powiat puławski ma 114 198 mieszkańców, z czego 52,1% stanowią kobiety, a 47,9% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców zmalała o 3,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,0 lat i jest nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców województwa lubelskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu puławskiego w 2050 roku wynosi 89 757, z czego 46 177 to kobiety, a 43 580 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu puławskiego zawarli w 2017 roku 495 małżeństw, co odpowiada 4,3 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  26,4% mieszkańców powiatu puławskiego jest stanu wolnego, 58,3% żyje w małżeństwie, 4,4% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,4% to wdowy/wdowcy.

  Powiat puławski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -256. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,24 na 1000 mieszkańców powiatu puławskiego. W 2017 roku urodziło się 1 008 dzieci, w tym 50,4% dziewczynek i 49,6% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 370 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,80 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 45,8% zgonów w powiecie puławskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 25,6% zgonów w powiecie puławskim były nowotwory, a 5,6% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu puławskiego przypada 11.47 zgonów.

  W 2017 roku zarejestrowano 1 024 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 256 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu puławskiego -232. W tym samym roku 36 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 14 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 22.

  59,4% mieszkańców powiatu puławskiego jest w wieku produkcyjnym, 16,9% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu puławskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 114 198 Liczba mieszkańców
 • 59 487 Kobiety
 • 54 711 Mężczyźni
 • 52,1%
  47,9%
 • 109 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 109 kobiet)
 • 92 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 92 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie puławskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie puławskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie puławskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu puławskiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 89 757 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 46 177 Kobiety
 • 43 580 Mężczyźni
 • 52,0%
  48,0%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie puławskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie puławskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie puławskim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu puławskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 43,0 lat Średni wiek mieszkańców
 • Powiat
  43,0 lat
  Województwo
  41,6 lat
  Cały kraj
  41,4 lat
 • 44,9 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,9 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat puławski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu puławskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat puławski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat puławski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat puławski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 26,4% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  26,4%
  Województwo
  28,7%
  Cała Polska
  28,8%
 • 21,4% Kobiety
  (Panny)
 • 31,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,3% Żonaci/Zamężne
 • powiat puławski
  58,3%
  Lubelskie
  56,4%
  Cały kraj
  55,8%
 • 56,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 61,0% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,4% Wdowcy/Wdowy
 • pow. puławski
  10,4%
  Województwo
  10,4%
  Cała Polska
  9,6%
 • 17,2% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,4% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Powiat
  4,4%
  woj. lubelskie
  3,9%
  Cały kraj
  5,0%
 • 5,0% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,7% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,5% Nieustalone
 • Tutaj
  0,5%
  Województwo
  0,6%
  Polska
  0,8%
 • 0,5% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,5% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie puławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie puławskim w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,3 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • pow. puławski
  4,3
  Lubelskie
  5,0
  Cały kraj
  5,0
 • 1,9 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • powiat puławski
  1,9
  Lubelskie
  1,6
  Kraj
  1,7
 • 495 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie puławskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie puławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • -256 Przyrost naturalny w roku 2017
 • -94 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -162 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,24 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • powiat puławski
  -2,2
  Województwo
  -1,2
  Kraj
  -0,0
 • -2,3 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -2,2 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie puławskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie puławskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie puławskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie puławskim w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 1 008 Urodzenia żywe
 • 508 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 500 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 50,4%
  49,6%
 • 8,8 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • powiat puławski
  8,8
  woj. lubelskie
  9,8
  Cały kraj
  10,5
 • 38,9 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • powiat puławski
  38,9
  Województwo
  42,0
  Kraj
  44,2
 • 7.63 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7.63
 • 48.77 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 48.77
 • 88.93 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 88.93
 • 81.1 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 81.1
 • 36.15 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 36.15
 • 6.32 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6.32
 • 0.52 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.52
 • 3 370 g Średnia waga noworodków
 • 3 301 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 440 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Powiat
  3 370 g
  Województwo
  3 372 g
  Kraj
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 11 Waga 4500g - 4999g
 • 11
 • 98 Waga 4000g - 4499g
 • 98
 • 307 Waga 3500g - 3999g
 • 307
 • 382 Waga 3000g - 3499g
 • 382
 • 148 Waga 2500g - 2999g
 • 148
 • 43 Waga 2000g - 2499g
 • 43
 • 12 Waga 1500g - 1999g
 • 12
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,35 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat puławski
  1,35
  Lubelskie
  1,37
  Polska
  1,45
 • 0,68 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • powiat puławski
  0,68
  woj. lubelskie
  0,67
  Cały kraj
  0,71
 • 0,80 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • pow. puławski
  0,80
  woj. lubelskie
  0,89
  Kraj
  1,00
 • Statystyki zgonów w powiecie puławskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1 318 Zgony
 • 614 Kobiety
  (Zgony)
 • 704 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 46,6%
  53,4%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 11,5 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  11,5
  Lubelskie
  10,4
  Kraj
  10,1
 • 136,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • pow. puławski
  136,6
  Lubelskie
  113,3
  Cały kraj
  101,5
 • 1,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • pow. puławski
  1,0
  Lubelskie
  3,5
  Cała Polska
  4,0
 • 3,3 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Powiat
  3,3
  Województwo
  3,0
  Cała Polska
  3,2
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. lubelskie
  1,5
  Cała Polska
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie puławskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 39,2% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Powiat
  39,2%
  Lubelskie
  47,6%
  Cała Polska
  45,7%
 • 27,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  27,8%
  Lubelskie
  23,8%
  Cały kraj
  26,7%
 • 5,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  5,3%
  Województwo
  5,5%
  Polska
  6,1%
 • 4,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Lubelskie
  4,0
  Cała Polska
  5,9
 • 76,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Lubelskie
  76,0
  Polska
  74,3
 • 305,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • powiat puławski
  305,7
  woj. lubelskie
  253,5
  Polska
  274,3
 • 239,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  239,1
  Polska
  261,6
 • 432,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 426,5 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 438,4 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  432,2
  Lubelskie
  506,7
  Kraj
  469,0
 • 81,7 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 29,8 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 133,0 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  81,7
  woj. lubelskie
  80,2
  Polska
  87,7
 • 18,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  18,3
  woj. lubelskie
  25,0
  Kraj
  31,8
 • 8,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • powiat puławski
  8,3
  Województwo
  6,2
  Polska
  8,0
 • 0,9% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Powiat
  0,9%
  Województwo
  0,6%
  Cała Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 1 024 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 575 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 449 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 36 Zameldowania z zagranicy
 • 11 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 25 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 256 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 689 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 567 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 14 Wymeldowania za granicę
 • 4 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 10 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -210 Saldo migracji
 • -107 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -103 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -232 Saldo migracji wewnętrznych
 • -114 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -118 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 22 Saldo migracji zagranicznych
 • 7 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 15 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie puławskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie puławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 13,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,8% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,7% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,5% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,7% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,5% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,8% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 23,5% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat puławski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat puławski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie puławskim oddano do użytku 274 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,40 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie puławskim to 42 670 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 372 mieszkań. Jest to wartość nieznacznie większa od wartości dla województwa lubelskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 63,5% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 36,5% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie puławskim to 5,04 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa lubelskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w powiecie puławskim to 115,80 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa lubelskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 93,19% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 88,45% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 86,26% mieszkań posiada łazienkę, 81,89% korzysta z centralnego ogrzewania, a 61,81% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie puławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 42 670 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 371,90 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  371,90
  woj. lubelskie
  359,90
  Kraj
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 73,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  73,50 m2
  woj. lubelskie
  77,10 m2
  Cała Polska
  73,80 m2
 • 27,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Powiat
  27,30 m2
  woj. lubelskie
  27,70 m2
  Kraj
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 3,80 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,80
  Województwo
  3,85
  Cały kraj
  3,82
 • 2,69 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Powiat
  2,69
  Województwo
  2,78
  Cała Polska
  2,69
 • 0,71 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • pow. puławski
  0,71
  woj. lubelskie
  0,72
  Cały kraj
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie puławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 274 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 2,40 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat puławski
  2,40
  Województwo
  3,46
  Kraj
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 168 Użytek własny
 • 15 Sprzedaż lub wynajem
 • 91,8%
  8,2%
 • 1 380 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 5,04 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. puławski
  5,04
  woj. lubelskie
  4,27
  Cały kraj
  3,91
 • 12,08 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. puławski
  12,08
  Województwo
  14,79
  Kraj
  18,14
 • 31 719 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 115,8 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat puławski
  115,8 m2
  woj. lubelskie
  96,9 m2
  Polska
  92,7 m2
 • 0,28 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  0,28 m2
  Województwo
  0,34 m2
  Kraj
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie puławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 93,19% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  93,19%
  Województwo
  91,60%
  Polska
  96,79%
 • 88,45% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  88,45%
  woj. lubelskie
  84,92%
  Kraj
  93,66%
 • 86,26% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • powiat puławski
  86,26%
  Lubelskie
  82,38%
  Polska
  91,31%
 • 81,89% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • pow. puławski
  81,89%
  Województwo
  75,41%
  Cały kraj
  82,12%
 • 61,81% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • pow. puławski
  61,81%
  Województwo
  42,93%
  Kraj
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Powiat puławski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie puławskim na 1000 mieszkańców pracuje 216 osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 47,6% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 52,4% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie puławskim wynosiło w 2017 roku 5,9% (6,7% wśród kobiet i 5,2% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie puławskim wynosiło 4 440,23 PLN, co odpowiada 98.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu puławskiego 8 035 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 6 937 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -1 098.

  36,5% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu puławskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 26,2% w przemyśle i budownictwie, a 11,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie puławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 216 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • powiat puławski
  216,0
  woj. lubelskie
  183,0
  Polska
  247,0
 • 5,9% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 6,7% Kobiety
 • 5,2% Mężczyźni
 • Powiat
  5,9%
  woj. lubelskie
  8,8%
  Cała Polska
  6,6%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie puławskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie puławskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie puławskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie puławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 4 440 PLN Wynagrodzenie brutto
 • pow. puławski
  4 440 PLN
  Lubelskie
  4 020 PLN
  Polska
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie puławskim w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie puławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 8 035 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 6 937 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -1 098 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,86 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie puławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 36,5% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 38,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 34,4% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 26,2% Przemysł i budownictwo
 • 11,1% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 41,1% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 11,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 12,6% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 10,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,7% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 23,8% Pozostałe
 • 35,1% Kobiety
  (pozostałe)
 • 12,6% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie puławskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie puławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 24 633 Pracujący ogółem
 • 11 736 Kobiety
 • 12 897 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie puławskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 16,9% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,1% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,4% W wieku produkcyjnym
 • 53,2% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,1% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 23,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 30,9% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat puławski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 68,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. puławski
  68,4
  woj. lubelskie
  63,7
  Cała Polska
  63,4
 • 39,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  39,9
  Województwo
  34,7
  Cała Polska
  34,0
 • 139,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Powiat
  139,8
  Województwo
  119,9
  Cała Polska
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 60,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,6% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,4% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat puławski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie puławskim w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 9 857 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 7 295 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 756 nowych podmiotów, a 628 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (1 016) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (671) w roku 2014. W tym samym okresie najwięcej (1 023) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (615) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2016 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie puławskim najwięcej (770) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (9 457) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,6% (156) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 19,9% (1 961) podmiotów, a 78,5% (7 740) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie puławskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (30.3%) oraz Budownictwo (13.2%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 9 857 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 156 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 961 Przemysł i budownictwo
 • 7 740 Pozostała działalność
 • 756 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie puławskim w 2017 roku
 • 628 Podmioty wyrejestrowane w powiecie puławskim w 2017 roku
 • 7 295 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 9 457 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 9 457
 • 319 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 319
 • 71 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 71
 • 8 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 8
 • 2 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 2
 • 9 847 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 9 847
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Przedsiębiorstwa państwowe ogółem
 • 1
 • 86 Spółdzielnie ogółem
 • 86
 • 561 Spółki handlowe ogółem
 • 561
 • 54  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 54
 • 10  Spółki handlowe - akcyjne
 • 10
 • 2    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 474  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 474
 • 51    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 51
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 770 Spółki cywilne ogółem
 • 770
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 7 295 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 2 214 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 2 214
 • 961 Budownictwo
 • 961
 • 700 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 700
 • 631 Przetwórstwo przemysłowe
 • 631
 • 519 Transport i gospodarka magazynowa
 • 519
 • 497 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 497
 • 385 Pozostała działalność
 • 385
 • 348 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 348
 • 240 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 240
 • 177 Informacja i komunikacja
 • 177
 • 175 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 175
 • 140 Edukacja
 • 140
 • 122 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 122
 • 96 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 96
 • 58 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 58
 • 22 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 22
 • 10 Górnictwo i wydobywanie
 • 10
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat puławski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie puławskim stwierdzono 1 836 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 16,04 przestępstw. Jest to wartość większa od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie puławskim wynosi 74,20% i jest nieznacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa lubelskiego oraz nieznacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu puławskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 11,28 (wykrywalność 70%) oraz przeciwko mieniu - 7,33 (wykrywalność 54%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,68 (99%), o charakterze gospodarczym - 2,48 (72%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,56 (89%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie puławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat puławski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 836 Przestępstwa ogółem
 • 1 836
 • 1 292 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 1 292
 • 284 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 284
 • 192 Przestępstwa drogowe
 • 192
 • 64 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 64
 • 839 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 839
 • 16,04 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat puławski
  16,04
  woj. lubelskie
  14,59
  Cały kraj
  19,62
 • 11,28 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  11,28
  Województwo
  8,79
  Polska
  12,07
 • 2,48 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • powiat puławski
  2,48
  Województwo
  3,11
  Cały kraj
  4,94
 • 1,68 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,68
  Lubelskie
  1,92
  Kraj
  1,78
 • 0,56 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat puławski
  0,56
  woj. lubelskie
  0,49
  Kraj
  0,49
 • 7,33 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. puławski
  7,33
  Województwo
  6,20
  Cały kraj
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat puławski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  74%
  Lubelskie
  77%
  Kraj
  72%
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  70%
  Województwo
  69%
  Kraj
  60%
 • 73% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • pow. puławski
  73%
  woj. lubelskie
  83%
  Cały kraj
  88%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • powiat puławski
  99%
  Lubelskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 89% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  89%
  woj. lubelskie
  86%
  Kraj
  84%
 • 55% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • pow. puławski
  55%
  Lubelskie
  61%
  Cała Polska
  52%

Powiat puławski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu puławskiego wyniosła w 2016 roku 108,4 mln złotych, co daje 944 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 3.5% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu powiatu puławskiego - 36.3% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (17.4%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (12.2%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 12,4 mln złotych, czyli 11,4% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu puławskiego wyniosła w 2016 roku 112,8 mln złotych, co daje 982 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 1.5% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (54.1%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (22.1%) oraz z Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (4.9%). W budżecie powiatu puławskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 178 złotych na mieszkańca (18,1%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 9,7 złotych na mieszkańca (1,0%).
 • Wydatki budżetu w powiecie puławskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu puławskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat puławski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu puławskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  94,0 mln

  811(100%)

  104,6 mln

  891(100%)

  99,7 mln

  851(100%)

  110,0 mln

  942(100%)

  115,0 mln

  990(100%)

  114,0 mln

  983(100%)

  112,8 mln

  977(100%)

  108,4 mln

  944(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  36,8 mln

  318(39.1%)

  38,3 mln

  331(36.6%)

  38,2 mln

  327(38.3%)

  40,6 mln

  348(36.9%)

  39,9 mln

  343(34.7%)

  40,0 mln

  346(35.1%)

  41,8 mln

  363(37.1%)

  39,3 mln

  343(36.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  14,9 mln

  129(15.8%)

  17,5 mln

  152(16.8%)

  17,7 mln

  151(17.7%)

  18,1 mln

  155(16.4%)

  21,2 mln

  182(18.4%)

  19,5 mln

  168(17.1%)

  19,8 mln

  172(17.5%)

  18,9 mln

  165(17.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  12,3 mln

  106(13.1%)

  12,8 mln

  110(12.2%)

  9,2 mln

  78,6(9.2%)

  12,1 mln

  104(11%)

  11,6 mln

  100(10.1%)

  13,6 mln

  117(11.9%)

  10,0 mln

  86,7(8.9%)

  13,2 mln

  115(12.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  9,0 mln

  77,4(9.5%)

  9,5 mln

  82,5(9.1%)

  9,8 mln

  84,0(9.9%)

  12,6 mln

  108(11.4%)

  16,0 mln

  138(13.9%)

  14,8 mln

  128(13%)

  14,7 mln

  128(13%)

  10,7 mln

  93,3(9.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,3 mln

  54,5(6.7%)

  6,7 mln

  57,7(6.4%)

  6,1 mln

  52,1(6.1%)

  6,7 mln

  57,2(6.1%)

  6,6 mln

  57,1(5.8%)

  6,9 mln

  59,7(6.1%)

  6,8 mln

  59,4(6.1%)

  7,3 mln

  63,7(6.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  5,6 mln

  48,7(6%)

  6,2 mln

  53,6(5.9%)

  5,1 mln

  43,4(5.1%)

  6,4 mln

  54,9(5.8%)

  5,4 mln

  46,9(4.7%)

  5,3 mln

  45,7(4.6%)

  5,4 mln

  47,3(4.8%)

  5,5 mln

  47,9(5.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,6 mln

  22,6(2.8%)

  3,4 mln

  29,8(3.3%)

  3,2 mln

  27,2(3.2%)

  4,4 mln

  37,4(4%)

  5,5 mln

  47,1(4.8%)

  5,5 mln

  47,2(4.8%)

  3,7 mln

  32,3(3.3%)

  4,3 mln

  37,2(3.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  3,0 mln

  25,7(3.2%)

  4,9 mln

  42,0(4.6%)

  3,9 mln

  33,4(3.9%)

  3,5 mln

  30,2(3.2%)

  3,8 mln

  32,7(3.3%)

  3,4 mln

  29,7(3%)

  3,3 mln

  28,7(2.9%)

  3,1 mln

  26,9(2.8%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  594,4 tys

  5,1(0.6%)

  549,5 tys

  4,8(0.5%)

  1,6 mln

  13,4(1.6%)

  1,0 mln

  8,7(0.9%)

  1,2 mln

  10,2(1%)

  1,2 mln

  10,1(1%)

  3,1 mln

  26,9(2.7%)

  2,4 mln

  21,0(2.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  1,8 mln

  15,4(1.7%)

  1,6 mln

  13,3(1.6%)

  2,5 mln

  21,1(2.2%)

  1,6 mln

  13,6(1.4%)

  1,5 mln

  13,1(1.3%)

  1,3 mln

  11,6(1.2%)

  1,4 mln

  12,4(1.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  863,2 tys

  7,5(0.9%)

  1,2 mln

  10,1(1.1%)

  1,8 mln

  15,2(1.8%)

  974,3 tys

  8,4(0.9%)

  916,0 tys

  7,9(0.8%)

  880,5 tys

  7,6(0.8%)

  1,4 mln

  11,8(1.2%)

  1,0 mln

  9,0(1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  229,9 tys

  2,0(0.2%)

  1,1 mln

  9,7(1.1%)

  338,7 tys

  2,9(0.3%)

  392,7 tys

  3,4(0.4%)

  416,9 tys

  3,6(0.4%)

  409,7 tys

  3,5(0.4%)

  420,3 tys

  3,6(0.4%)

  422,7 tys

  3,7(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  306,5 tys

  2,7(0.3%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  224,3 tys

  1,9(0.2%)

  239,0 tys

  2,1(0.2%)

  238,9 tys

  2,0(0.2%)

  272,0 tys

  2,3(0.2%)

  271,3 tys

  2,3(0.2%)

  300,7 tys

  2,6(0.3%)

  289,9 tys

  2,5(0.3%)

  277,1 tys

  2,4(0.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,3 mln

  10,8(1.3%)

  114,4 tys

  1,0(0.1%)

  131,2 tys

  1,1(0.1%)

  97,6 tys

  0,8(0.1%)

  100,3 tys

  0,9(0.1%)

  90,0 tys

  0,8(0.1%)

  97,3 tys

  0,8(0.1%)

  108,6 tys

  0,9(0.1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  140,0 tys

  1,2(0.1%)

  199,3 tys

  1,7(0.2%)

  598,0 tys

  5,1(0.6%)

  537,1 tys

  4,6(0.5%)

  332,2 tys

  2,9(0.3%)

  228,6 tys

  2,0(0.2%)

  142,2 tys

  1,2(0.1%)

  103,9 tys

  0,9(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  12,9 tys

  0,1(0%)

  11,5 tys

  0,1(0%)

  13,7 tys

  0,1(0%)

  13,3 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  4,0 tys

  0,0(0%)

  5,5 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,0(0%)

  6,5 tys

  0,1(0%)

  1 000

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  215,0 tys

  1,9(0.2%)

  119,0 tys

  1,0(0.1%)

  278,5 tys

  2,4(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  278,1 tys

  2,4(0.2%)

  374,4 tys

  3,3(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  15,1 tys

  0,1(0%)

  5,9 tys

  0,1(0%)

  2,6 tys

  0,0(0%)

  2,6 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  20,0 tys

  0,2(0%)

  20,0 tys

  0,2(0%)

  14,1 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  30,9 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  110,8 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  74,3 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie puławskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu puławskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat puławski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu puławskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  92,7 mln

  800(100%)

  98,4 mln

  838(100%)

  111,8 mln

  955(100%)

  109,8 mln

  940(100%)

  112,2 mln

  966(100%)

  111,6 mln

  962(100%)

  111,7 mln

  967(100%)

  112,8 mln

  982(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  56,2 mln

  485(60.6%)

  57,3 mln

  496(58.2%)

  62,7 mln

  536(56.1%)

  64,2 mln

  551(58.5%)

  63,2 mln

  544(56.4%)

  62,7 mln

  542(56.2%)

  59,0 mln

  512(52.8%)

  61,0 mln

  532(54.1%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  13,6 mln

  117(14.7%)

  13,6 mln

  118(13.9%)

  18,9 mln

  162(16.9%)

  19,2 mln

  165(17.5%)

  20,1 mln

  173(17.9%)

  21,3 mln

  184(19.1%)

  23,9 mln

  207(21.4%)

  24,9 mln

  217(22.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  5,4 mln

  46,9(5.9%)

  6,2 mln

  53,6(6.3%)

  5,1 mln

  43,4(4.5%)

  6,3 mln

  54,3(5.8%)

  5,3 mln

  46,0(4.8%)

  5,2 mln

  45,3(4.7%)

  5,4 mln

  46,4(4.8%)

  5,5 mln

  47,8(4.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  5,2 mln

  45,3(5.7%)

  1,4 mln

  12,5(1.5%)

  4,6 mln

  39,6(4.1%)

  2,6 mln

  22,2(2.4%)

  2,6 mln

  22,7(2.4%)

  3,3 mln

  28,4(2.9%)

  2,0 mln

  17,2(1.8%)

  4,5 mln

  39,2(4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,6 mln

  22,6(2.8%)

  2,8 mln

  24,4(2.9%)

  3,2 mln

  27,2(2.8%)

  3,6 mln

  30,8(3.3%)

  4,3 mln

  37,1(3.8%)

  4,7 mln

  40,2(4.2%)

  3,7 mln

  32,2(3.3%)

  4,0 mln

  35,1(3.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  540,3 tys

  4,7(0.6%)

  550,0 tys

  4,8(0.6%)

  2,4 mln

  20,4(2.1%)

  1,5 mln

  12,6(1.3%)

  1,3 mln

  11,4(1.2%)

  1,4 mln

  12,0(1.2%)

  1,9 mln

  16,7(1.7%)

  3,1 mln

  27,3(2.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  897,6 tys

  7,7(1%)

  1,5 mln

  12,8(1.5%)

  1,4 mln

  11,8(1.2%)

  1,7 mln

  14,2(1.5%)

  1,4 mln

  12,2(1.3%)

  2,0 mln

  17,3(1.8%)

  2,0 mln

  17,0(1.8%)

  2,4 mln

  20,7(2.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,7 mln

  14,4(1.8%)

  2,4 mln

  20,4(2.4%)

  4,9 mln

  42,2(4.4%)

  1,4 mln

  11,7(1.2%)

  1,6 mln

  13,8(1.4%)

  1,8 mln

  15,8(1.6%)

  4,3 mln

  37,4(3.9%)

  2,1 mln

  18,0(1.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  31,1 tys

  0,3(0%)

  2,1 mln

  18,0(2.1%)

  1,8 mln

  15,0(1.6%)

  3,0 mln

  26,0(2.8%)

  945,9 tys

  8,1(0.8%)

  1,5 mln

  13,2(1.4%)

  1,5 mln

  13,4(1.4%)

  1,6 mln

  13,7(1.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  424,6 tys

  3,7(0.5%)

  1,3 mln

  11,3(1.3%)

  1,4 mln

  11,8(1.2%)

  1,1 mln

  9,4(1%)

  2,4 mln

  20,4(2.1%)

  1,1 mln

  9,4(1%)

  806,8 tys

  7,0(0.7%)

  1,4 mln

  12,2(1.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,1 mln

  9,3(1.2%)

  3,3 mln

  28,5(3.3%)

  2,1 mln

  17,6(1.8%)

  1,4 mln

  12,3(1.3%)

  1,8 mln

  15,5(1.6%)

  1,4 mln

  11,8(1.2%)

  1,2 mln

  10,5(1.1%)

  932,2 tys

  8,1(0.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,3 mln

  11,5(1.4%)

  2,7 mln

  23,3(2.7%)

  1,1 mln

  9,2(1%)

  767,6 tys

  6,6(0.7%)

  1,1 mln

  9,1(0.9%)

  797,9 tys

  6,9(0.7%)

  2,4 mln

  20,4(2.1%)

  612,3 tys

  5,3(0.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,8 mln

  23,9(3%)

  3,0 mln

  26,1(3.1%)

  1,3 mln

  11,3(1.2%)

  3,0 mln

  25,5(2.7%)

  6,0 mln

  52,0(5.4%)

  3,9 mln

  34,0(3.5%)

  3,3 mln

  28,5(2.9%)

  421,6 tys

  3,7(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  306,5 tys

  2,7(0.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  18,4 tys

  0,2(0%)

  714,5 tys

  6,1(0.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,9 tys

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  4,0 tys

  0,0(0%)

  5,5 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,0(0%)

  6,5 tys

  0,1(0%)

  1 000

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  215,0 tys

  1,9(0.2%)

  133,7 tys

  1,2(0.1%)

  265,2 tys

  2,3(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  278,5 tys

  2,4(0.2%)

  375,5 tys

  3,3(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  11,9

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  666,0 tys

  5,7(0.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  30,9 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  110,8 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  20,0 tys

  0,2(0%)

  20,0 tys

  0,2(0%)

  14,1 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat puławski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 25 540 mieszkańców powiatu puławskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 12 408 kobiet oraz 13 132 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 17,3% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,7% wykształcenie policealne, 9,0% średnie ogólnokształcące, a 21,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,4% mieszkańców powiatu puławskiego, gimnazjalnym 5,2%, natomiast 18,7% podstawowym ukończonym. 2,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu puławskiego mają nieznacznie wyższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie puławskim największy odsetek ma wykształcenie średnie zawodowe (21,1%) oraz podstawowe ukończone (19,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (29,0%) oraz średnie zawodowe (21,8%).

  15,7% mieszkańców powiatu puławskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,8% wśród dziewczynek i 15,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 880 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,91 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,2% ludności (26,2% wśród dziewczynek i 26,3% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 96,24.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,3% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,2% wśród dziewczyn i 12,4% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 19 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 102,89.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 15,4% mieszkańców (15,7% wśród dziewczyn i 15,2% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 25 uczniów. 22 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 30,3% mieszkańców powiatu puławskiego w wieku potencjalnej nauki (30,1% kobiet i 30,6% mężczyzn).

 • 17,3% Wykształcenie wyższe
 • pow. puławski
  17,3%
  woj. lubelskie
  17,0%
  Cały kraj
  17,9%
 • 19,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 14,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 23,8% W miastach
  (wyższe)
 • 11,2% Na wsi
  (wyższe)
 • 34,2% Wykształcenie średnie i policealne
 • powiat puławski
  34,2%
  woj. lubelskie
  33,2%
  Cała Polska
  33,3%
 • 36,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 31,2% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 38,1% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 30,6% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 3,7% Wykształcenie policealne
 • powiat puławski
  3,7%
  Województwo
  3,1%
  Kraj
  2,7%
 • 5,1% Kobiety
  (policealne)
 • 2,2% Mężczyźni
  (policealne)
 • 5,0% W miastach
  (policealne)
 • 2,5% Na wsi
  (policealne)
 • 9,0% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • pow. puławski
  9,0%
  woj. lubelskie
  11,7%
  Cała Polska
  12,4%
 • 10,7% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,8% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,4% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 21,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • pow. puławski
  21,5%
  Lubelskie
  18,4%
  Cały kraj
  18,1%
 • 21,1% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 21,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,3% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 20,7% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 22,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • powiat puławski
  22,4%
  Lubelskie
  20,3%
  Cały kraj
  22,9%
 • 16,5% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,0% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 19,2% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 25,4% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • Powiat
  5,2%
  woj. lubelskie
  5,6%
  Polska
  5,2%
 • 4,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,0% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 4,3% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 6,0% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 18,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • powiat puławski
  18,7%
  Województwo
  22,1%
  Cała Polska
  19,3%
 • 19,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 17,4% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 13,5% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 23,5% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 2,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  2,2%
  Województwo
  2,0%
  Polska
  1,4%
 • 2,8% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,6% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,1% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,3% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie puławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 880 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • powiat puławski
  880,0
  woj. lubelskie
  792,0
  Cała Polska
  811,0
 • 0,91 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • powiat puławski
  0,91
  Województwo
  1,13
  Cała Polska
  1,01
 •  
 • 223,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 221,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 66,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 65,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 15,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 15,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie puławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 96,24 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat puławski
  96,24
  woj. lubelskie
  94,47
  Cała Polska
  96,62
 • 93,38 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  93,38
  Województwo
  91,77
  Polska
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat puławski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat puławski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 17 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Powiat
  17,0
  woj. lubelskie
  16,0
  Kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 17 Szkoły podstawowe ogółem
 • 17
 • 17 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 17
 • 17 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 17
 • 7 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 7
 •  
 • 503,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 434,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 69,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 24,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 23,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie puławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 102,89 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Powiat
  102,89
  Lubelskie
  98,27
  Cały kraj
  100,01
 • 94,86 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • powiat puławski
  94,86
  Województwo
  92,40
  Cała Polska
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat puławski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat puławski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 19 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • powiat puławski
  19,0
  woj. lubelskie
  21,0
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 19 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 19
 • 19 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 19
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 21
 • 8 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 8
 •  
 • 301,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 222,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 79,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 39,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 28,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie puławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie puławskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 25 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • pow. puławski
  25,0
  Województwo
  26,0
  Cały kraj
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 25 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 25
 • 26 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 26
 • 24 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 24
 • 156,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 113,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 43,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 5,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 22 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Powiat
  22,0
  woj. lubelskie
  22,0
  Polska
  24,0
 • 22 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 22
 • 22 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 22
 • 17 Ogólnokształcące szkoły artystyczne dające uprawnienia zawodowe
 • 17
 • 158,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 108,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 49,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 20 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Powiat
  20,0
  Województwo
  21,0
  Cały kraj
  20,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 20 Szkoły policealne ogółem
 • 20
 • 20 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 20
 • 34,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 27,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie puławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 15,7% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,8% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,2% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,2% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,3% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,2% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 15,7% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 15,2% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 30,3% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 30,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 30,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat puławski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat puławski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat puławski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat puławski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie puławskim

 • Według danych GUS z 2017 roku w powiecie puławskim znajdowało się 16 hoteli (1 ★★★★, 11 ★★★, 2 ★★, 2 w trakcie kategoryzacji), 0 moteli oraz 5 pensjonatów (1 ★★★★, 3 ★★, 1 w trakcie kategoryzacji). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 11 obiektów.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 8
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 2
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 7
  • domy pracy twórczej: 2
  • zespoły domków turystycznych: 1
  • kempingi: 4 (całoroczne: 0)
  • zakłady uzdrowiskowe: 4
  • pokoje gościnne: 17 (całoroczne: 11)
  • kwatery agroturystyczne: 3 (całoroczne: 0)
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 5


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 21
  • drzwi automatycznie otwierane: 7
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 12
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 15


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 38 (liczba sal: 67, liczba miejsc: 3 844)
  • z nagłośnieniem: 30
  • z projektorem multimedialnym: 33
  • z zestawem do wideokonferencji: 6
  • z obsługą techniczną: 20
  • z ekranem: 33
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 33
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 27
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 60


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie puławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w powiecie puławskim: 13 (publiczne: 10, prywatne: 3), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 6 (przystosowane wejście do budynku: 6, udogodnienia wewnątrz budynku: 5). W powiecie puławskim 7 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 268 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 1 069 (uczestnicy: 133 336)
  • seanse filmowe: 34 (uczestnicy: 2 552)
  • wystawy: 101 (uczestnicy: 30 764)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 42 (uczestnicy: 13 514)
  • koncerty: 194 (uczestnicy: 45 475)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 283 (uczestnicy: 9 285)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 83 (uczestnicy: 4 662)
  • konkursy: 126 (uczestnicy: 3 355)
  • pokazy teatralne: 82 (uczestnicy: 17 370)
  • konferencje: 6 (uczestnicy: 180)
  • interdyscyplinarne: 21 (uczestnicy: 3 750)
  • warsztaty: 71 (uczestnicy: 1 499)
  • inne: 26 (uczestnicy: 930)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 105 (członkowie: 1 654)
  • plastyczne/techniczne: 19 (członkowie: 225)
  • taneczne: 3 (członkowie: 26)
  • muzyczne: 6 (członkowie: 44)
  • informatyczne: 6 (członkowie: 123)
  • fotograficzne i filmowe: 3 (członkowie: 47)
  • teatralne: 8 (członkowie: 72)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 3 (członkowie: 62)
  • literackie: 11 (członkowie: 60)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 13 (członkowie: 521)
  • koło gospodyń wiejskich: 28 (członkowie: 408)
  • inne: 5 (członkowie: 66)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 16 (absolwenci: 191)
  • języków obcych: 1 (absolwenci: 6)
  • plastyczne: 6 (absolwenci: 83)
  • nauki gry na instrumentach: 2 (absolwenci: 23)
  • tańca: 1 (absolwenci: 15)
  • komputerowe: 6 (absolwenci: 64)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • fotograficzne: 1
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 10
  • muzyczne: 7
  • komputerowe: 7
  • ceramiczne: 1
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 6
  • inne: 3


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 78 (członkowie: 1 294)
  • teatralne: 16 (członkowie: 179)
  • muzyczne - instrumentalne: 13 (członkowie: 113)
  • wokalne i chóry: 19 (członkowie: 297)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 8 (członkowie: 208)
  • taneczne: 21 (członkowie: 437)
  • inne: 1 (członkowie: 60)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie puławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie puławskim działały 3 kina posiadające 3 sale z 707 miejscami na widowni. Odbyły się 2 163 seanse, na które przyszło 114 818 widzów, w tym 579 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 36 683 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie puławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie puławskim działało 12 muzeów łącznie z oddziałami (oddziały: 9). Odnotowano 151 639 zwiedzających, co daje 13 244 osoby zwiedzające muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 5 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 3 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie puławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie puławskim działało 27 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 267 482 wolumeny oraz 17 materiałów elektroniczne zainwentaryzowanych. We wszystkich placówkach zatudnionych było 71 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 13 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 9 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 30 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 301 016 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 135
  • dostępne dla czytelników: 71
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 71
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 7
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 5
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 20
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 21
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 21
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 17


 • Biblioteki naukowe w powiecie puławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie puławskim działały 4 biblioteki i filie naukowe posiadające księgozbiór liczący 251 740 wolumenów w tym ziobry specjalne: 53 292. Odnotowano 1 087 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 18 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działało 9 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 315 936 wolumenów. Odnotowano 3 739 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 18
  • dostępne dla czytelników: 7
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 7
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 3
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 2
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 2
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 3
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 3


 • Kluby sportowe w powiecie puławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie puławskim działały 34 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 1 904 członków. Zarejestrowano 2 165 ćwiczących (mężczyźni: 1 648, kobiety: 517, chłopcy do lat 18: 1 328, dziewczęta do lat 18: 486). Aktywnych było 45 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (41), instruktora sportowego (43) oraz inne osoby (21).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie puławskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat puławski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat puławski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2016 roku w wyniku 82 wypadków drogowych w powiecie puławskim odnotowano 11 ofiar śmiertelnych oraz 108 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 71,5 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 9,6 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 13,2 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 129,2 rannych (znacznie więcej od wartości dla województwa i mniej od wartości dla Polski).

  W 2016 roku w powiecie puławskim zarejestrowanych było 83 581 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 60 275 samochodów osobowych (525,4 na każdy 1000 mieszkańców - nieznacznie mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz mniej od wartości dla całej Polski), 8 919 samochodów ciężarowych (84,0 - wartość porównywalna do wartości dla województwa oraz mniej od wartości dla całego kraju), 371 autobusów (3,2 - wartość porównywalna do wartości dla województwa lubelskiego oraz więcej od wartości dla Polski), 719 ciągników siodłowych (6,3 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 4 567 motocykli (39,8 - wartość porównywalna do wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 19,1 lat, ma masę całkowitą 1400-1649 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 20,8 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 22,1 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 15,1 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 26,3 lat.


  W 2017 roku w powiecie puławskim znajdowało się 13 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 146 taksówek oraz 142 licencje na taksówki.
 • Wypadki drogowe
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 82 Wypadki drogowe
 • 11 Ofiary śmiertelne
 • 108 Ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie puławskim w latach 2011 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 71,50 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
 • pow. puławski
  71,5
  Lubelskie
  59,2
  Cały kraj
  87,6
 • 9,58 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
 • pow. puławski
  9,6
  Województwo
  8,3
  Kraj
  7,9
 • 13,16 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • Tutaj
  13,2
  Województwo
  10,8
  Cały kraj
  10,6
 • 129,22 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • powiat puławski
  129,2
  Województwo
  90,1
  Cała Polska
  142,5
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 83 581 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie puławskim w 2016 roku
 • 60 275 Samochody osobowe
 • 8 919 Samochody ciężarowe
 • 782 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 371 Autobusy
 • 460 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 722 Ciągniki samochodowe
 • 719   Ciągniki siodłowe
 • 8 267 Ciągniki rolnicze
 • 4 567 Motocykle
 • 1 383   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 3 819 Motorowery
 • 60 275Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie puławskim
 • Samochody osobowe w powiecie puławskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 525,4 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • pow. puławski
  525,4
  Województwo
  541,9
  Kraj
  564,0
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg12 839
  • 1400-1649 kg17 811
  • 1650-1899 kg14 940
  • 1900 kg i więcej14 685
 • 12 839 do 1399 kg
 • 17 811 1400-1649 kg
 • 14 940 1650-1899 kg
 • 14 685 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 20 199 do 1399 cm3
 • 20 199
 • 34 697 1400-1999 cm3
 • 34 697
 • 5 379 2000 i więcej cm3
 • 5 379
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie puławskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna29 671
  • olej napędowy18 173
  • gaz (LPG)12 381
  • pozostałe50
 • 29 671 benzyna
 • 18 173 olej napędowy
 • 12 381 gaz (LPG)
 • 50 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 451 do 1 roku
 • 451
 • 354 2 lata
 • 354
 • 359 3 lata
 • 359
 • 1 225 4-5 lat
 • 1 225
 • 1 757 6-7 lat
 • 1 757
 • 3 556 8-9 lat
 • 3 556
 • 4 443 10-11 lat
 • 4 443
 • 11 032 12-15 lat
 • 11 032
 • 15 184 16-20 lat
 • 15 184
 • 8 141 21-25 lat
 • 8 141
 • 4 833 26-30 lat
 • 4 833
 • 8 940 31 lat i więcej
 • 8 940
 • 19,1 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie puławskim
 • pow. puławski
  19,1 lat
  Lubelskie
  19,0 lat
  Kraj
  17,9 lat
 • 8 919Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie puławskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie puławskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 84,0 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • pow. puławski
  84,0
  Lubelskie
  83,0
  Cała Polska
  92,1
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 4 525 do 999 kg
 • 4 525
 • 2 506 1000-1499 kg
 • 2 506
 • 649 1500-2999 kg
 • 649
 • 72 3000-3499 kg
 • 72
 • 162 3500-4999 kg
 • 162
 • 463 5000-6999 kg
 • 463
 • 309 7000-9999 kg
 • 309
 • 150 10000-14999 kg
 • 150
 • 83 15000 kg i więcej
 • 83
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2 281
  • olej napędowy6 076
  • gaz (LPG)518
  • pozostałe44
 • 2 281 benzyna
 • 6 076 olej napędowy
 • 518 gaz (LPG)
 • 44 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 58 do 1 roku
 • 58
 • 59 2 lata
 • 59
 • 63 3 lata
 • 63
 • 170 4-5 lat
 • 170
 • 398 6-7 lat
 • 398
 • 540 8-9 lat
 • 540
 • 481 10-11 lat
 • 481
 • 1 352 12-15 lat
 • 1 352
 • 1 949 16-20 lat
 • 1 949
 • 912 21-25 lat
 • 912
 • 758 26-30 lat
 • 758
 • 2 179 31 lat i więcej
 • 2 179
 • 20,8 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie puławskim
 • powiat puławski
  20,8 lat
  woj. lubelskie
  19,4 lat
  Cała Polska
  18,2 lat
 • 371Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie puławskim
 • Autobusy w powiecie puławskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 3,2 Autobusy na 1000 ludności
 • pow. puławski
  3,2
  Województwo
  3,3
  Kraj
  2,9
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna12
  • olej napędowy359
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe0
 • 12 benzyna
 • 359 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 0 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 2 lata
 • 1
 • 1 3 lata
 • 1
 • 30 4-5 lat
 • 30
 • 5 6-7 lat
 • 5
 • 7 8-9 lat
 • 7
 • 25 10-11 lat
 • 25
 • 46 12-15 lat
 • 46
 • 62 16-20 lat
 • 62
 • 43 21-25 lat
 • 43
 • 46 26-30 lat
 • 46
 • 105 31 lat i więcej
 • 105
 • 22,1 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie puławskim
 • Tutaj
  22,1 lat
  woj. lubelskie
  20,2 lat
  Cały kraj
  20,5 lat
 • 719Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie puławskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie puławskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 6,3 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  6,3
  Lubelskie
  7,9
  Polska
  9,4
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna6
  • olej napędowy711
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe1
 • 6 benzyna
 • 711 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 1 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 11 do 1 roku
 • 11
 • 3 2 lata
 • 3
 • 13 3 lata
 • 13
 • 65 4-5 lat
 • 65
 • 44 6-7 lat
 • 44
 • 114 8-9 lat
 • 114
 • 66 10-11 lat
 • 66
 • 116 12-15 lat
 • 116
 • 116 16-20 lat
 • 116
 • 62 21-25 lat
 • 62
 • 49 26-30 lat
 • 49
 • 60 31 lat i więcej
 • 60
 • 15,1 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie puławskim
 • powiat puławski
  15,1 lat
  woj. lubelskie
  13,5 lat
  Polska
  11,9 lat
 • 4 567Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie puławskim
 • Motocykle w powiecie puławskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 39,8 Motocykle na 1000 ludności
 • Tutaj
  39,8
  Województwo
  40,1
  Polska
  35,3
 • Motocykle według grup wieku
 • 64 do 1 roku
 • 64
 • 25 2 lata
 • 25
 • 12 3 lata
 • 12
 • 70 4-5 lat
 • 70
 • 119 6-7 lat
 • 119
 • 184 8-9 lat
 • 184
 • 184 10-11 lat
 • 184
 • 348 12-15 lat
 • 348
 • 412 16-20 lat
 • 412
 • 273 21-25 lat
 • 273
 • 555 26-30 lat
 • 555
 • 2 321 31 lat i więcej
 • 2 321
 • 26,3 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie puławskim
 • Tutaj
  26,3 lat
  Województwo
  26,1 lat
  Cały kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 13 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 11 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 2 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie puławskim w latach 2013 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 142,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Powiat
  142,4 km
  Lubelskie
  271,8 km
  Polska
  388,2 km
 • 1,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Powiat
  1,2 km
  Lubelskie
  3,2 km
  Cała Polska
  3,2 km
 • 142 Liczba licencji na taksówki
 • 146 Liczba taksówek