Powiat zduńskowolski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat zduńskowolski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 65 568 Liczba mieszkańców
 • 369 km2 Powierzchnia
 • 178 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 68,1% Stopa urbanizacji
 • Wojciech Rychlik Starosta
 • ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola Adres starostwa powiatowego
 • EZD Tablice rejestracyjne
Powiat zduńskowolski na mapie
Identyfikatory
 • 1019 TERYT (TERC)
Herb powiatu zduńskowolskiego
powiat zduńskowolski herb
Flaga powiatu zduńskowolskiego
powiat zduńskowolski flaga

powiat zduńskowolski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zduńskiej Woli
(43) 823-41-39
ul. Łaska 61a
98-220 Zduńska Wola
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli
(43) 823-31-65, 823-41-81
ul. Długa 4
98-220 Zduńska Wola
Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli
(43) 824-24-11
ul. Dąbrowskiego 15
98-220 Zduńska Wola
Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiolog. w Zduńskiej Woli
(43) 823-26-97, 823-41-48, 823-21-99
ul. Łaska 13
98-220 Zduńska Wola
Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli
(43) 823-22-04
(43) 824-42-50
ul. S.Złotnickiego
98-220 Zduńska Wola

Powiat zduńskowolski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat zduńskowolski ma 65 568 mieszkańców, z czego 51,6% stanowią kobiety, a 48,4% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 3,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,7 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa łódzkiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu zduńskowolskiego w 2050 roku wynosi 56 060, z czego 28 794 to kobiety, a 27 266 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu zduńskowolskiego zawarli w 2021 roku 235 małżeństw, co odpowiada 3,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,3 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,3% mieszkańców powiatu zduńskowolskiego jest stanu wolnego, 53,6% żyje w małżeństwie, 8,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,5% to wdowy/wdowcy.

  Powiat zduńskowolski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -399. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -6,06 na 1000 mieszkańców powiatu zduńskowolskiego. W 2021 roku urodziło się 480 dzieci, w tym 44,8% dziewczynek i 55,2% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 349 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,55 i jest większy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 34,7% zgonów w powiecie zduńskowolskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,3% zgonów w powiecie zduńskowolskim były nowotwory, a 6,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu zduńskowolskiego przypada 13.36 zgonów.

  W 2021 roku zarejestrowano 541 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 655 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu zduńskowolskiego -114. W tym samym roku 10 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 4 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 6.

  59,1% mieszkańców powiatu zduńskowolskiego jest w wieku produkcyjnym, 17,7% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu zduńskowolskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 65 568 Liczba mieszkańców
 • 33 860 Kobiety
 • 31 708 Mężczyźni
 • 51,6%
  48,4%
 • 107 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 107 kobiet)
 • 94 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 94 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie zduńskowolskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie zduńskowolskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie zduńskowolskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu zduńskowolskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 56 060 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 28 794 Kobiety
 • 27 266 Mężczyźni
 • 51,7%
  48,3%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie zduńskowolskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie zduńskowolskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie zduńskowolskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu zduńskowolskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,7 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  42,7 lat
  łódzkie
  43,5 lat
  Kraj
  42,2 lat
 • 44,5 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,7 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat zduńskowolski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu zduńskowolskiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat zduńskowolski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat zduńskowolski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat zduńskowolski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,3% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  28,3%
  woj. łódzkie
  27,0%
  Polska
  29,1%
 • 23,2% Kobiety
  (Panny)
 • 33,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 53,6% Żonaci/Zamężne
 • pow. zduńskowolski
  53,6%
  Województwo
  52,9%
  Cały kraj
  54,0%
 • 52,1% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,2% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,5% Wdowcy/Wdowy
 • pow. zduńskowolski
  9,5%
  woj. łódzkie
  10,0%
  Cały kraj
  8,5%
 • 15,1% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,4% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 8,3% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • pow. zduńskowolski
  8,3%
  woj. łódzkie
  8,6%
  Cały kraj
  7,6%
 • 9,2% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 7,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,4% Nieustalone
 • Tutaj
  0,4%
  Województwo
  1,4%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,4% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,4% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie zduńskowolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie zduńskowolskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,6 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • pow. zduńskowolski
  3,6
  łódzkie
  4,3
  Cały kraj
  4,4
 • 1,3 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • pow. zduńskowolski
  1,3
  woj. łódzkie
  1,4
  Cała Polska
  1,6
 • 235 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie zduńskowolskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie zduńskowolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -399 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -211 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -188 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -6,06 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • powiat zduńskowolski
  -6,1
  woj. łódzkie
  -7,6
  Polska
  -4,9
 • -6,8 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -4,6 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie zduńskowolskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie zduńskowolskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie zduńskowolskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie zduńskowolskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 480 Urodzenia żywe
 • 215 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 265 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 44,8%
  55,2%
 • 7,3 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • pow. zduńskowolski
  7,3
  woj. łódzkie
  8,1
  Polska
  8,7
 • 32,3 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • pow. zduńskowolski
  32,3
  Województwo
  36,2
  Cała Polska
  37,5
 • 7 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7
 • 35 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 35
 • 79 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 79
 • 72 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 72
 • 31 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 31
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 3 349 g Średnia waga noworodków
 • 3 315 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 377 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 349 g
  łódzkie
  3 349 g
  Kraj
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 8 Waga 4500g - 4999g
 • 8
 • 34 Waga 4000g - 4499g
 • 34
 • 127 Waga 3500g - 3999g
 • 127
 • 211 Waga 3000g - 3499g
 • 211
 • 81 Waga 2500g - 2999g
 • 81
 • 14 Waga 2000g - 2499g
 • 14
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,15 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • pow. zduńskowolski
  1,15
  woj. łódzkie
  1,29
  Cała Polska
  1,32
 • 0,52 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • powiat zduńskowolski
  0,52
  łódzkie
  0,63
  Kraj
  0,64
 • 0,55 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Powiat
  0,55
  łódzkie
  0,51
  Polska
  0,64
 • Statystyki zgonów w powiecie zduńskowolskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 879 Zgony
 • 426 Kobiety
  (Zgony)
 • 453 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,5%
  51,5%
 • 3 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 2 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 33,3%
  66,7%
 • 13,4 Zgony na 1000 ludności
 • Powiat
  13,4
  Województwo
  15,7
  Kraj
  13,6
 • 183,1 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  183,1
  Województwo
  194,3
  Cały kraj
  156,7
 • 6,3 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • pow. zduńskowolski
  6,3
  woj. łódzkie
  3,6
  Cały kraj
  3,9
 • 3,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,6
  woj. łódzkie
  4,2
  Cała Polska
  3,6
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,3
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie zduńskowolskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 34,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • pow. zduńskowolski
  34,7%
  woj. łódzkie
  29,3%
  Kraj
  34,8%
 • 20,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • Powiat
  20,3%
  Województwo
  18,5%
  Cała Polska
  19,6%
 • 6,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat zduńskowolski
  6,1%
  łódzkie
  6,3%
  Kraj
  5,4%
 • 136 Zgony spowodowane COVID-19
 • 13,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • łódzkie
  13,0
  Kraj
  13,3
 • 75,7 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. łódzkie
  75,7
  Cała Polska
  74,4
 • 276,2 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  276,2
  woj. łódzkie
  293,1
  Cała Polska
  268,1
 • 266,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • łódzkie
  266,5
  Cały kraj
  246,5
 • 473,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 523,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 420,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat zduńskowolski
  473,3
  woj. łódzkie
  463,6
  Polska
  475,8
 • 63,7 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 35,2 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 91,4 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. zduńskowolski
  63,7
  łódzkie
  63,6
  Polska
  70,6
 • 27,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  27,1
  łódzkie
  36,5
  Polska
  32,6
 • 3,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • pow. zduńskowolski
  3,0
  woj. łódzkie
  7,0
  Cały kraj
  6,9
 • 0,2% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • powiat zduńskowolski
  0,2%
  łódzkie
  0,5%
  Cały kraj
  0,5%
 • Zamachy samobójcze w powiecie zduńskowolskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18 Osoby w zamachach samobójczych
 • 1 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 17 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 9 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 9 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 9 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 0 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 9 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 3 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 6 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 27 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  27,0
  łódzkie
  56,0
  Cały kraj
  36,0
 • 14 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • pow. zduńskowolski
  14,0
  łódzkie
  13,0
  Cała Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 1 zatrucie gazem / spalinami
 • 1
 • 1 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 1
 • 3 samookaleczenie powierzchniowe
 • 3
 • 9 powieszenie się
 • 9
 • 3 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 3
 • 1 inny
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 8 powieszenie się
 • 8
 • 1 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 6 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 6
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 2 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 2
 • 1 zawód miłosny
 • 1
 • 1 nagła utrata źródła utrzymania
 • 1
 • 1 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 1
 • 3 inna nie wymieniona
 • 3
 • 5 nieustalona
 • 5
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 2 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 2
 • 1 zawód miłosny
 • 1
 • 1 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 1
 • 2 inna nie wymieniona
 • 2
 • 3 nieustalona
 • 3
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 2 19-24 lat
 • 2
 • 1 25-29 lat
 • 1
 • 4 30-49 lat
 • 4
 • 10 50-60 lat
 • 10
 • 1 70 lat i więcej
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 19-24 lat
 • 1
 • 1 30-49 lat
 • 1
 • 6 50-60 lat
 • 6
 • 1 70 lat i więcej
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu5
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków1
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony12
 • 0 trzeźwy
 • 5 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 1 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 12 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu2
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony7
 • 0 trzeźwy
 • 2 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 7 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 6 kawaler/panna
 • 6
 • 7 żonaty/zamężna
 • 7
 • 2 konkubinat
 • 2
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 2 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 2 kawaler/panna
 • 2
 • 4 żonaty/zamężna
 • 4
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 2 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne2
  • zasadnicze zawodowe2
  • średnie3
  • wyższe0
  • nieustalony11
 • 0 podstawowe niepełne
 • 2 podstawowe i gimnazjalne
 • 2 zasadnicze zawodowe
 • 3 średnie
 • 0 wyższe
 • 11 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne1
  • zasadnicze zawodowe1
  • średnie2
  • wyższe0
  • nieustalony5
 • 0 podstawowe niepełne
 • 1 podstawowe i gimnazjalne
 • 1 zasadnicze zawodowe
 • 2 średnie
 • 0 wyższe
 • 5 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 5 praca
 • 5
 • 1 na utrzymaniu innej osoby
 • 1
 • 1 emerytura
 • 1
 • 4 bez stałego źródła utrzymania
 • 4
 • 7 nieustalony
 • 7
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 4 praca
 • 4
 • 1 emerytura
 • 1
 • 2 bez stałego źródła utrzymania
 • 2
 • 2 nieustalony
 • 2
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 541 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 275 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 266 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 10 Zameldowania z zagranicy
 • 4 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 6 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 655 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 337 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 318 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 4 Wymeldowania za granicę
 • 2 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 2 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -108 Saldo migracji
 • -60 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -48 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -114 Saldo migracji wewnętrznych
 • -62 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -52 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 6 Saldo migracji zagranicznych
 • 2 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 4 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie zduńskowolskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie zduńskowolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 14,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,8% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,6% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,3% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,6% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,5% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 22,9% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat zduńskowolski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat zduńskowolski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie zduńskowolskim oddano do użytku 202 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,08 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie zduńskowolskim to 24 982 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 378 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  95,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 5,0% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie zduńskowolskim to 5,29 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w powiecie zduńskowolskim to 131,30 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 95,80% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 92,21% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 87,35% mieszkań posiada łazienkę, 80,38% korzysta z centralnego ogrzewania, a 2,37% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie zduńskowolskim 126 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 3 669 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 3 535 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 3 transakcje (mediana cen - 3 135 zł/m2, średnia - 3 366 zł/m2), a na rynku wtórnym 123 transakcje rynkowe (mediana cen - 3 672 zł/m2, średnia - 3 539 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie zduńskowolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 669 zł
 • Powiat
  3 669 zł
  Województwo
  5 134 zł
  Cały kraj
  5 248 zł
 • 3 669 zł Ogółem
 • 3 669 zł
 • 3 877 zł do 40 m2
 • 3 877 zł
 • 3 575 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 575 zł
 • 3 589 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 589 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 535 zł
 • Powiat
  3 535 zł
  woj. łódzkie
  5 078 zł
  Kraj
  5 689 zł
 • 3 535 zł Ogółem
 • 3 535 zł
 • 3 670 zł do 40 m2
 • 3 670 zł
 • 3 550 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 550 zł
 • 3 564 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 564 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 126
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m249
  • od 40,1 do 60 m250
  • od 60,1 do 80 m225
  • od 80,1 m20
 • 49 do 40 m2
 • 50 od 40,1 do 60 m2
 • 25 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie zduńskowolskim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 135 zł
 • Tutaj
  3 135 zł
  łódzkie
  5 615 zł
  Kraj
  5 761 zł
 • 3 135 zł Ogółem
 • 3 135 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 366 zł
 • powiat zduńskowolski
  3 366 zł
  woj. łódzkie
  5 598 zł
  Cały kraj
  6 212 zł
 • 3 366 zł Ogółem
 • 3 366 zł
 • 3Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 672 zł
 • pow. zduńskowolski
  3 672 zł
  woj. łódzkie
  4 769 zł
  Polska
  4 694 zł
 • 3 672 zł Ogółem
 • 3 672 zł
 • 3 894 zł do 40 m2
 • 3 894 zł
 • 3 564 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 564 zł
 • 3 626 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 626 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 539 zł
 • Tutaj
  3 539 zł
  łódzkie
  4 688 zł
  Cały kraj
  5 276 zł
 • 3 539 zł Ogółem
 • 3 539 zł
 • 3 708 zł do 40 m2
 • 3 708 zł
 • 3 527 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 527 zł
 • 3 581 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 581 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 123
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m248
  • od 40,1 do 60 m249
  • od 60,1 do 80 m224
  • od 80,1 m20
 • 48 do 40 m2
 • 49 od 40,1 do 60 m2
 • 24 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie zduńskowolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 24 982 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 378,10 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  378,10
  woj. łódzkie
  427,80
  Cały kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 72,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • powiat zduńskowolski
  72,90 m2
  Województwo
  69,90 m2
  Polska
  74,50 m2
 • 27,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • pow. zduńskowolski
  27,60 m2
  Województwo
  29,90 m2
  Kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,79 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • powiat zduńskowolski
  3,79
  Województwo
  3,61
  Kraj
  3,82
 • 2,64 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,64
  woj. łódzkie
  2,34
  Kraj
  2,55
 • 0,70 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • pow. zduńskowolski
  0,70
  łódzkie
  0,65
  Kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie zduńskowolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 202 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 3,08 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • pow. zduńskowolski
  3,08
  Województwo
  4,99
  Cały kraj
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 1 068 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 5,29 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • pow. zduńskowolski
  5,29
  łódzkie
  4,01
  Cała Polska
  3,90
 • 16,29 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  16,29
  łódzkie
  19,99
  Cały kraj
  24,07
 • 26 525 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 131,3 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • powiat zduńskowolski
  131,3 m2
  woj. łódzkie
  97,2 m2
  Polska
  92,9 m2
 • 0,40 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • powiat zduńskowolski
  0,40 m2
  woj. łódzkie
  0,48 m2
  Polska
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie zduńskowolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 95,80% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • pow. zduńskowolski
  95,80%
  łódzkie
  94,90%
  Polska
  96,97%
 • 92,21% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  92,21%
  łódzkie
  89,89%
  Cała Polska
  94,01%
 • 87,35% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • powiat zduńskowolski
  87,35%
  Województwo
  86,01%
  Kraj
  91,78%
 • 80,38% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  80,38%
  woj. łódzkie
  77,97%
  Kraj
  83,08%
 • 2,37% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  2,37%
  Województwo
  45,26%
  Cała Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat zduńskowolski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie zduńskowolskim na 1000 mieszkańców pracuje 231osób . Jest to mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 53,3% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 46,7% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie zduńskowolskim wynosiło w 2021 roku 6,2% (7,7% wśród kobiet i 4,9% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie zduńskowolskim wynosiło 4 818,67 PLN, co odpowiada 80.30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu zduńskowolskiego 5 470 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 4 174 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -1 296.

  16,8% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu zduńskowolskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 44,1% w przemyśle i budownictwie, a 14,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,1% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie zduńskowolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 231 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Powiat
  231,0
  woj. łódzkie
  256,0
  Cały kraj
  257,0
 • 6,2% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 7,7% Kobiety
 • 4,9% Mężczyźni
 • pow. zduńskowolski
  6,2%
  Województwo
  5,6%
  Cały kraj
  5,4%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie zduńskowolskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie zduńskowolskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie zduńskowolskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie zduńskowolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 819 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  4 819 PLN
  Województwo
  5 622 PLN
  Polska
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie zduńskowolskim w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie zduńskowolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 5 470 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 4 174 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -1 296 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,76 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie zduńskowolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 16,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 14,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 19,4% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 44,1% Przemysł i budownictwo
 • 36,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 51,6% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 14,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 12,5% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 17,4% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,1% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,6% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 22,1% Pozostałe
 • 33,5% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,1% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie zduńskowolskim w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie zduńskowolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 15 131 Pracujący ogółem
 • 8 061 Kobiety
 • 7 070 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie zduńskowolskim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17,7% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,7% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,1% W wieku produkcyjnym
 • 53,2% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,4% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 23,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 30,2% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat zduńskowolski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 69,3 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  69,3
  łódzkie
  72,7
  Cały kraj
  69,0
 • 39,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat zduńskowolski
  39,3
  woj. łódzkie
  43,1
  Polska
  38,2
 • 131,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • powiat zduńskowolski
  131,1
  woj. łódzkie
  145,7
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 60,8% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,8% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,2% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,2% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat zduńskowolski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie zduńskowolskim w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 7 150 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 5 766 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 494 nowe podmioty, a 285 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (725) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (494) w roku 2021. W tym samym okresie najwięcej (1 027) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (285) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie zduńskowolskim najwięcej (410) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (6 886) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,0% (72) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 32,9% (2 352) podmiotów, a 66,1% (4 726) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie zduńskowolskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (25.0%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (24.2%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 7 150 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 72 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2 352 Przemysł i budownictwo
 • 4 726 Pozostała działalność
 • 494 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie zduńskowolskim w 2021 roku
 • 285 Podmioty wyrejestrowane w powiecie zduńskowolskim w 2021 roku
 • 5 766 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 6 886 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 6 886
 • 209 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 209
 • 48 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 48
 • 6 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 6
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 1
 • 7 143 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 7 143
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 10 Spółdzielnie ogółem
 • 10
 • 381 Spółki handlowe ogółem
 • 381
 • 37  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 37
 • 2  Spółki handlowe - akcyjne
 • 2
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 299  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 299
 • 34    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 34
 • 410 Spółki cywilne ogółem
 • 410
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 766 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 439 Budownictwo
 • 1 439
 • 1 396 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 396
 • 619 Przetwórstwo przemysłowe
 • 619
 • 495 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 495
 • 354 Transport i gospodarka magazynowa
 • 354
 • 305 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 305
 • 302 Pozostała działalność
 • 302
 • 150 Informacja i komunikacja
 • 150
 • 142 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 142
 • 136 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 136
 • 121 Edukacja
 • 121
 • 113 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 113
 • 65 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 65
 • 60 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 60
 • 47 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 47
 • 11 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 11
 • 6 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 6
 • 5 Górnictwo i wydobywanie
 • 5
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat zduńskowolski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie zduńskowolskim stwierdzono 925 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 14,06 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie zduńskowolskim wynosi 76,60% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa łódzkiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu zduńskowolskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 8,88 (wykrywalność 75%) oraz przeciwko mieniu - 6,32 (wykrywalność 57%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,31 (98%), o charakterze gospodarczym - 2,46 (58%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,08 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie zduńskowolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat zduńskowolski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 925 Przestępstwa ogółem
 • 925
 • 584 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 584
 • 162 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 162
 • 152 Przestępstwa drogowe
 • 152
 • 5 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 5
 • 416 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 416
 • 14,06 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat zduńskowolski
  14,06
  woj. łódzkie
  22,60
  Cały kraj
  21,51
 • 8,88 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  8,88
  Województwo
  11,92
  Cała Polska
  12,82
 • 2,46 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • powiat zduńskowolski
  2,46
  łódzkie
  8,03
  Cała Polska
  5,89
 • 2,31 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat zduńskowolski
  2,31
  Województwo
  2,00
  Cała Polska
  1,85
 • 0,08 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat zduńskowolski
  0,08
  łódzkie
  0,40
  Cały kraj
  0,35
 • 6,32 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  6,32
  woj. łódzkie
  10,47
  Kraj
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat zduńskowolski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Powiat
  77%
  woj. łódzkie
  70%
  Kraj
  71%
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  75%
  woj. łódzkie
  57%
  Cały kraj
  64%
 • 59% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • pow. zduńskowolski
  59%
  woj. łódzkie
  81%
  Kraj
  75%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • pow. zduńskowolski
  98%
  Województwo
  99%
  Kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Powiat
  100%
  łódzkie
  86%
  Polska
  89%
 • 57% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • powiat zduńskowolski
  57%
  woj. łódzkie
  47%
  Cały kraj
  53%

Powiat zduńskowolski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu zduńskowolskiego wyniosła w 2021 roku 104,7 mln złotych, co daje 1,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 7.1% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu powiatu zduńskowolskiego - 45.2% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (12.5%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (8.9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 9,6 mln złotych, czyli 9,2% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu zduńskowolskiego wyniosła w 2021 roku 106,4 mln złotych, co daje 1,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 3.6% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (47.6%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (17.2%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (11.3%). W budżecie powiatu zduńskowolskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 261 złotych na mieszkańca (16,1%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 8,7 złotych na mieszkańca (0,5%).
 • Wydatki budżetu w powiecie zduńskowolskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu zduńskowolskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat zduńskowolski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu zduńskowolskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  78,1 mln

  1,2 tys(100%)

  81,3 mln

  1,2 tys(100%)

  79,2 mln

  1,2 tys(100%)

  85,7 mln

  1,3 tys(100%)

  100,3 mln

  1,5 tys(100%)

  121,6 mln

  1,8 tys(100%)

  98,4 mln

  1,5 tys(100%)

  104,7 mln

  1,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  28,7 mln

  423(36.7%)

  28,6 mln

  423(35.1%)

  30,3 mln

  451(38.3%)

  32,4 mln

  483(37.8%)

  41,6 mln

  623(41.4%)

  38,9 mln

  586(32%)

  44,8 mln

  678(45.5%)

  47,3 mln

  721(45.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  12,2 mln

  179(15.6%)

  15,6 mln

  232(19.2%)

  12,9 mln

  192(16.3%)

  9,6 mln

  144(11.2%)

  10,5 mln

  157(10.5%)

  11,6 mln

  175(9.6%)

  12,9 mln

  196(13.1%)

  13,1 mln

  199(12.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  6,3 mln

  92,7(8%)

  6,4 mln

  94,2(7.8%)

  6,6 mln

  98,0(8.3%)

  7,1 mln

  106(8.3%)

  8,1 mln

  122(8.1%)

  8,2 mln

  124(6.8%)

  10,0 mln

  151(10.1%)

  9,4 mln

  143(8.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  10,8 mln

  159(13.8%)

  6,9 mln

  102(8.4%)

  9,9 mln

  147(12.5%)

  13,9 mln

  207(16.2%)

  13,5 mln

  202(13.4%)

  25,0 mln

  377(20.6%)

  7,1 mln

  108(7.2%)

  9,3 mln

  142(8.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  5,1 mln

  74,7(6.5%)

  5,0 mln

  74,0(6.1%)

  5,2 mln

  77,5(6.6%)

  5,5 mln

  82,8(6.5%)

  5,9 mln

  88,7(5.9%)

  6,3 mln

  94,2(5.1%)

  7,1 mln

  107(7.2%)

  6,7 mln

  102(6.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  4,4 mln

  65,6(5.7%)

  4,5 mln

  66,0(5.5%)

  4,6 mln

  68,3(5.8%)

  4,6 mln

  69,3(5.4%)

  5,7 mln

  85,4(5.7%)

  7,0 mln

  105(5.7%)

  4,9 mln

  74,6(5%)

  5,0 mln

  76,1(4.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,2 mln

  47,3(4.1%)

  5,7 mln

  85,0(7.1%)

  3,6 mln

  53,4(4.5%)

  2,2 mln

  32,3(2.5%)

  3,3 mln

  49,8(3.3%)

  1,9 mln

  28,1(1.5%)

  2,2 mln

  33,0(2.2%)

  2,7 mln

  41,0(2.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  3,4 mln

  50,0(4.3%)

  3,0 mln

  43,8(3.6%)

  2,5 mln

  37,6(3.2%)

  3,3 mln

  48,8(3.8%)

  3,0 mln

  45,2(3%)

  2,6 mln

  39,1(2.1%)

  2,5 mln

  38,3(2.6%)

  2,6 mln

  39,4(2.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  565,8 tys

  8,4(0.7%)

  456,0 tys

  6,8(0.6%)

  626,7 tys

  9,3(0.8%)

  640,7 tys

  9,6(0.7%)

  703,2 tys

  10,5(0.7%)

  494,8 tys

  7,5(0.4%)

  573,6 tys

  8,7(0.6%)

  1,8 mln

  27,2(1.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  477,6 tys

  7,0(0.6%)

  143,7 tys

  2,1(0.2%)

  152,3 tys

  2,3(0.2%)

  358,7 tys

  5,3(0.4%)

  332,5 tys

  5,0(0.3%)

  280,5 tys

  4,2(0.2%)

  309,7 tys

  4,7(0.3%)

  1,4 mln

  20,6(1.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  723,7 tys

  10,7(0.9%)

  659,4 tys

  9,8(0.8%)

  637,5 tys

  9,5(0.8%)

  659,8 tys

  9,8(0.8%)

  869,8 tys

  13,0(0.9%)

  1,4 mln

  21,1(1.2%)

  922,2 tys

  14,0(0.9%)

  568,9 tys

  8,7(0.5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  188,0 tys

  2,8(0.2%)

  255,7 tys

  3,8(0.3%)

  339,7 tys

  5,1(0.4%)

  363,0 tys

  5,4(0.4%)

  449,6 tys

  6,7(0.4%)

  320,5 tys

  4,8(0.3%)

  211,0 tys

  3,2(0.2%)

  347,0 tys

  5,3(0.3%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  272,1 tys

  4,0(0.3%)

  293,2 tys

  4,3(0.4%)

  284,5 tys

  4,2(0.4%)

  263,8 tys

  3,9(0.3%)

  267,6 tys

  4,0(0.3%)

  323,5 tys

  4,9(0.3%)

  248,1 tys

  3,8(0.3%)

  252,6 tys

  3,9(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  183,8 tys

  2,7(0.2%)

  185,8 tys

  2,8(0.2%)

  184,2 tys

  2,8(0.2%)

  188,1 tys

  2,8(0.2%)

  186,7 tys

  2,8(0.2%)

  187,8 tys

  2,9(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  565,5 tys

  8,3(0.7%)

  601,3 tys

  8,9(0.7%)

  803,5 tys

  11,9(1%)

  144,2 tys

  2,2(0.2%)

  145,2 tys

  2,2(0.1%)

  142,1 tys

  2,1(0.1%)

  51,0 tys

  0,8(0.1%)

  119,8 tys

  1,8(0.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  5,4 tys

  0,1(0%)

  4,7 tys

  0,1(0%)

  86,9 tys

  1,3(0.1%)

  446

  0,0(0%)

  364,2 tys

  5,5(0.4%)

  10,2

  0,0(0%)

  2,3 tys

  0,0(0%)

  26,7 tys

  0,4(0%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,2 mln

  18,4(1.6%)

  3,3 mln

  49,3(4.1%)

  327,8 tys

  4,9(0.4%)

  856,8 tys

  12,8(1%)

  7,6 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,8 tys

  0,1(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  11,1 tys

  0,2(0%)

  9,9 tys

  0,1(0%)

  8,7 tys

  0,1(0%)

  72,9 tys

  1,1(0.1%)

  71,3 tys

  1,1(0.1%)

  9,5 tys

  0,1(0%)

  7,1 tys

  0,1(0%)

  7,1 tys

  0,1(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  58,5 tys

  0,9(0.1%)

  10,2 tys

  0,2(0%)

  108,7 tys

  1,6(0.1%)

  53,3 tys

  0,8(0.1%)

  1,9 mln

  28,5(1.9%)

  12,8 mln

  193(10.5%)

  14,5 tys

  0,2(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  48,9 tys

  0,7(0%)

  45,7 tys

  0,7(0%)

  45,8 tys

  0,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  60,0 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  34,5 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie zduńskowolskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu zduńskowolskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat zduńskowolski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu zduńskowolskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  74,9 mln

  1,1 tys(100%)

  76,6 mln

  1,1 tys(100%)

  77,9 mln

  1,2 tys(100%)

  81,6 mln

  1,2 tys(100%)

  96,4 mln

  1,4 tys(100%)

  112,3 mln

  1,7 tys(100%)

  103,4 mln

  1,6 tys(100%)

  106,4 mln

  1,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  35,7 mln

  527(47.7%)

  34,2 mln

  507(44.6%)

  35,1 mln

  521(45%)

  35,5 mln

  529(43.4%)

  35,0 mln

  524(36.3%)

  40,9 mln

  616(36.4%)

  46,2 mln

  700(44.7%)

  50,6 mln

  772(47.6%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  10,7 mln

  159(14.3%)

  11,9 mln

  176(15.5%)

  12,4 mln

  185(16%)

  13,9 mln

  207(17%)

  15,7 mln

  235(16.3%)

  16,9 mln

  254(15%)

  16,3 mln

  247(15.8%)

  18,3 mln

  279(17.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  7,9 mln

  117(10.6%)

  11,7 mln

  173(15.2%)

  9,8 mln

  145(12.5%)

  8,8 mln

  132(10.8%)

  9,7 mln

  145(10%)

  10,9 mln

  164(9.7%)

  12,3 mln

  186(11.9%)

  12,0 mln

  183(11.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  5,0 mln

  74,5(6.7%)

  4,9 mln

  73,3(6.5%)

  5,2 mln

  76,7(6.6%)

  5,5 mln

  82,2(6.8%)

  5,9 mln

  88,1(6.1%)

  6,2 mln

  93,8(5.5%)

  7,0 mln

  106(6.8%)

  6,6 mln

  101(6.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  640,1 tys

  9,4(0.9%)

  550,8 tys

  8,2(0.7%)

  863,4 tys

  12,8(1.1%)

  805,7 tys

  12,0(1%)

  569,5 tys

  8,5(0.6%)

  1,0 mln

  15,6(0.9%)

  690,5 tys

  10,5(0.7%)

  3,6 mln

  55,6(3.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  4,8 mln

  70,6(6.4%)

  3,7 mln

  55,2(4.9%)

  6,6 mln

  97,9(8.5%)

  5,8 mln

  86,4(7.1%)

  10,5 mln

  157(10.9%)

  14,6 mln

  220(13%)

  7,5 mln

  114(7.3%)

  3,4 mln

  51,5(3.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,7 mln

  25,7(2.3%)

  1,1 mln

  16,5(1.5%)

  1,9 mln

  28,7(2.5%)

  3,5 mln

  52,4(4.3%)

  9,2 mln

  138(9.6%)

  7,2 mln

  109(6.4%)

  4,2 mln

  63,9(4.1%)

  3,1 mln

  46,5(2.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,0 mln

  43,9(4%)

  3,7 mln

  54,9(4.8%)

  1,9 mln

  28,4(2.4%)

  1,5 mln

  22,1(1.8%)

  2,7 mln

  40,7(2.8%)

  1,5 mln

  22,3(1.3%)

  1,2 mln

  17,5(1.1%)

  1,6 mln

  25,2(1.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  706,2 tys

  10,4(0.9%)

  840,5 tys

  12,5(1.1%)

  902,1 tys

  13,4(1.2%)

  968,6 tys

  14,4(1.2%)

  1,1 mln

  16,7(1.2%)

  903,9 tys

  13,6(0.8%)

  1,0 mln

  15,5(1%)

  1,4 mln

  20,7(1.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  461,0 tys

  6,8(0.6%)

  250,4 tys

  3,7(0.3%)

  280,1 tys

  4,2(0.4%)

  408,8 tys

  6,1(0.5%)

  500,4 tys

  7,5(0.5%)

  488,7 tys

  7,4(0.4%)

  1,4 mln

  20,8(1.3%)

  1,3 mln

  20,5(1.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,2 mln

  32,9(3%)

  1,4 mln

  20,9(1.8%)

  931,9 tys

  13,9(1.2%)

  1,7 mln

  25,3(2.1%)

  1,5 mln

  22,0(1.5%)

  1,2 mln

  18,2(1.1%)

  895,9 tys

  13,6(0.9%)

  841,9 tys

  12,8(0.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  739,4 tys

  10,9(1%)

  1,4 mln

  20,8(1.8%)

  926,4 tys

  13,8(1.2%)

  667,1 tys

  9,9(0.8%)

  268,4 tys

  4,0(0.3%)

  208,7 tys

  3,1(0.2%)

  142,1 tys

  2,2(0.1%)

  536,3 tys

  8,2(0.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  643,5 tys

  9,5(0.9%)

  625,6 tys

  9,3(0.8%)

  495,5 tys

  7,4(0.6%)

  542,8 tys

  8,1(0.7%)

  797,2 tys

  11,9(0.8%)

  1,6 mln

  24,6(1.5%)

  520,7 tys

  7,9(0.5%)

  431,3 tys

  6,6(0.4%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  230,1 tys

  3,4(0.3%)

  222,6 tys

  3,3(0.3%)

  238,8 tys

  3,6(0.3%)

  217,5 tys

  3,2(0.3%)

  221,9 tys

  3,3(0.2%)

  267,1 tys

  4,0(0.2%)

  232,4 tys

  3,5(0.2%)

  241,6 tys

  3,7(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  183,8 tys

  2,7(0.2%)

  185,8 tys

  2,8(0.2%)

  184,2 tys

  2,8(0.2%)

  188,1 tys

  2,8(0.2%)

  186,7 tys

  2,8(0.2%)

  187,8 tys

  2,9(0.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  11,0 tys

  0,2(0%)

  9,7 tys

  0,1(0%)

  8,5 tys

  0,1(0%)

  72,0 tys

  1,1(0.1%)

  71,9 tys

  1,1(0.1%)

  9,1 tys

  0,1(0%)

  7,2 tys

  0,1(0%)

  7,1 tys

  0,1(0%)

  Rybołówstwo i rybactwo

  [Dział 050]

  1,4 tys

  0,0(0%)

  920

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,0(0%)

  760

  0,0(0%)

  980

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  1,3 tys

  0,0(0%)

  920

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  232,0 tys

  3,4(0.3%)

  100,0 tys

  1,5(0.1%)

  220,2 tys

  3,3(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  48,9 tys

  0,7(0.1%)

  45,7 tys

  0,7(0%)

  45,8 tys

  0,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  22,0 tys

  0,3(0%)

  876,9 tys

  13,1(0.9%)

  5,6 mln

  84,6(5%)

  728,8 tys

  11,0(0.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  60,0 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  34,5 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat zduńskowolski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 14 637 mieszkańców powiatu zduńskowolskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 7 144 kobiet oraz 7 493 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 19,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,6% wykształcenie policealne, 15,0% średnie ogólnokształcące, a 19,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,6% mieszkańców powiatu zduńskowolskiego, gimnazjalnym 3,4%, natomiast 14,2% podstawowym ukończonym. 3,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu zduńskowolskiego mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie zduńskowolskim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (23,0%) oraz zasadnicze zawodowe (18,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (27,6%) oraz średnie zawodowe (22,8%).

  W roku 2021 w powiecie zduńskowolskim mieściły się 23 przedszkola, w których do 94 oddziałów uczęszczało 1 879 dzieci (935 dziewczynek oraz 944 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie zduńskowolskim mieściło się 15 przedszkoli, w których do 57 oddziałów uczęszczało 1 426 dzieci (706 dziewczynek oraz 720 chłopców). Dostępnych było 1 435 miejsc.

  17,0% mieszkańców powiatu zduńskowolskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,8% wśród dziewczynek i 17,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 940 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,99 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 23 szkoły podstawowe, w których w 326 oddziałach uczyło się 5 349 uczniów (2 581 kobiet oraz 2 768 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie zduńskowolskim placówkę miało 21 szkół podstawowych, w których w 211 oddziałach uczyło się 4 137 uczniów (1 991 kobiet oraz 2 146 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,0% ludności (28,4% wśród dziewczynek i 27,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16,4 uczniów.

  W powiecie zduńskowolskim znajduje się 7 licea ogólnokształcące, w których w 62 oddziałach uczyło się 1 673 uczniów (1 108 kobiet oraz 565 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 398 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie zduńskowolskim placówkę miałp 7 licea ogólnokształcące, w których w 57 oddziałach uczyło się 1 671 uczniów (1 015 kobiet oraz 656 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 456 absolwentów.

  W powiecie zduńskowolskim znajduje się 5 Branżowych szkół I stopnia, w których w 17 oddziałach uczyło się 285 uczniów (76 kobiet oraz 209 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,5% mieszkańców (13,5% wśród dziewczyn i 13,5% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 27,0 uczniów. 16,8 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 27,0% mieszkańców powiatu zduńskowolskiego w wieku potencjalnej nauki (26,9% kobiet i 27,1% mężczyzn).

 • 19,0% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  19,0%
  woj. łódzkie
  23,4%
  Polska
  25,2%
 • 23,0% Kobiety
  (wyższe)
 • 14,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 37,6% Wykształcenie średnie i policealne
 • pow. zduńskowolski
  37,6%
  woj. łódzkie
  36,4%
  Kraj
  35,2%
 • 38,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 36,4% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,6% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  3,6%
  Województwo
  3,3%
  Polska
  3,3%
 • 5,0% Kobiety
  (policealne)
 • 1,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 15,0% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  15,0%
  Województwo
  12,9%
  Cała Polska
  11,9%
 • 17,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 12,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  19,0%
  Województwo
  20,1%
  Kraj
  20,0%
 • 15,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  22,6%
  Województwo
  20,1%
  Cała Polska
  21,2%
 • 18,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 27,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,4% Wykształcenie gimnazjalne
 • pow. zduńskowolski
  3,4%
  łódzkie
  2,9%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 14,2% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • powiat zduńskowolski
  14,2%
  woj. łódzkie
  14,2%
  Cała Polska
  12,3%
 • 14,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 13,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • pow. zduńskowolski
  3,2%
  Województwo
  3,0%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,6% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie zduńskowolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 940 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • powiat zduńskowolski
  940,0
  Województwo
  905,0
  Polska
  896,0
 • 0,99 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • powiat zduńskowolski
  0,99
  łódzkie
  0,90
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 23Przedszkola
 • 14 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 2 Przedszkola specjalne
 • 94 Oddziały
 • 26 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 10 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 1 821 Miejsca
  (rok 2018)
 • 54 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat zduńskowolski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 879 Dzieci
 • 935 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 944 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,8%
  50,2%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 34 2 lata i mniej
 • 34
 • 456 3 lata
 • 456
 • 527 4 lata
 • 527
 • 487 5 lata
 • 487
 • 371 6 lat
 • 371
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 15 2 lata i mniej
 • 15
 • 214 3 lata
 • 214
 • 253 4 lata
 • 253
 • 260 5 lata
 • 260
 • 191 6 lat
 • 191
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 19 2 lata i mniej
 • 19
 • 242 3 lata
 • 242
 • 274 4 lata
 • 274
 • 227 5 lata
 • 227
 • 180 6 lat
 • 180
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • 516 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 125,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 123,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 8,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 34,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 33,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1Punkty przedszkolne
 • 1 Oddziały
 • 52 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat zduńskowolski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 19 Dzieci
 • 9 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 10 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 47,4%
  52,6%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 6 3 lata
 • 6
 • 7 4 lata
 • 7
 • 2 5 lata
 • 2
 • 3 6 lat
 • 3
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 4 3 lata
 • 4
 • 4 4 lata
 • 4
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 3 lata
 • 2
 • 3 4 lata
 • 3
 • 2 5 lata
 • 2
 • 3 6 lat
 • 3
 • Szkoły podstawowe w powiecie zduńskowolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat zduńskowolski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 20Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 276 Oddziały
 • 5 247 Uczniowie
 • 2 548 Kobiety
  (uczniowie)
 • 2 699 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,6%
  51,4%
 • 627 Uczniowie w 1 klasie
 • 304 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 323 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 640 Absolwenci
 • 327 Kobiety
  (absolwenci)
 • 313 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 46 Oddziały
 • 98 Uczniowie
 • 33 Kobiety
  (uczniowie)
 • 65 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 33,7%
  66,3%
 • 13 Uczniowie w 1 klasie
 • 8 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 5 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 9 Absolwenci
 • 3 Kobiety
  (absolwenci)
 • 6 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe dla dorosłych
 • 4 Oddziały
 • 4 Uczniowie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie)
 • 4 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 0,0%
  100,0%
 • 6 Absolwenci
 • 2 Kobiety
  (absolwenci)
 • 4 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 16,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  16,4
  łódzkie
  16,5
  Cały kraj
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 16,4 Szkoły podstawowe ogółem
 • 16,4
 • 16,6 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 16,6
 • 19,0 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 19,0
 • 2,1 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 2,1
 •  
 • 404,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 340,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 64,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 44,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 40,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dorosłych)
 • 1,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie zduńskowolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat zduńskowolski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 49 Oddziały
 • 1 457 Uczniowie
 • 1 028 Kobiety
  (uczniowie)
 • 429 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 70,6%
  29,4%
 • 415 Uczniowie w 1 klasie
 • 307 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 108 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 333 Absolwenci
 • 237 Kobiety
  (absolwenci)
 • 96 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 13 Oddziały
 • 216 Uczniowie
 • 80 Kobiety
  (uczniowie)
 • 136 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 37,0%
  63,0%
 • 65 Absolwenci
 • 36 Kobiety
  (absolwenci)
 • 29 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 27,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  27,0
  Województwo
  26,0
  Polska
  26,3
 •  
 • 82,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 60,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 22,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 4,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat zduńskowolski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 72 Uczniowie w 1 klasie
 • 17 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 55 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 4 Oddziały
 • 15 Uczniowie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie)
 • 12 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 20,0%
  80,0%
 • 5 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 5 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 16,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • powiat zduńskowolski
  16,8
  łódzkie
  19,3
  Polska
  19,6
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 16,8 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 16,8
 • 20,8 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 20,8
 • 3,8 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 3,8
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie zduńskowolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,8% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,2% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,0% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,4% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,7% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,5% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,4% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,5% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,5% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 27,0% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 26,9% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 27,1% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat zduńskowolski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat zduńskowolski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat zduńskowolski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat zduńskowolski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie zduńskowolskim

 • Według danych GUS z 2021 roku w powiecie zduńskowolskim znajdowały się 2 hotele (kategorii ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych pozostała bez zmian.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 2
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1
  • pokoje gościnne: 1
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):


   Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
   • z salą konferencyjną: 2 (liczba sal: 2, liczba miejsc: 230)
   • z nagłośnieniem: 2
   • z projektorem multimedialnym: 2
   • z ekranem: 2
   • z flipchartem (tablica suchościeralna): 1
   • z siecią WiFi na terenie obiektu: 5


  • Domy i ośrodki kultury w powiecie zduńskowolskim
   (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w powiecie zduńskowolskim: 6 (publiczne: 5, prywatne: 1), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie zduńskowolskim 5 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 794 standardowych miejsc dla widzów.   Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
   • imprezy ogółem: 234 (uczestnicy: 30 324)
   • seanse filmowe: 2 (uczestnicy: 60)
   • wystawy: 31 (uczestnicy: 10 477)
   • festiwale i przeglądy artystyczne: 6 (uczestnicy: 1 540)
   • koncerty: 34 (uczestnicy: 5 845)
   • prelekcje, spotkania, wykłady: 15 (uczestnicy: 1 330)
   • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 32 (uczestnicy: 2 900)
   • konkursy: 19 (uczestnicy: 1 577)
   • pokazy teatralne: 11 (uczestnicy: 1 390)
   • interdyscyplinarne: 10 (uczestnicy: 1 400)
   • warsztaty: 57 (uczestnicy: 1 750)
   • inne: 17 (uczestnicy: 2 055)


   Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
   • ogółem: 44 (członkowie: 761)
   • plastyczne/techniczne: 3 (członkowie: 52)
   • taneczne: 6 (członkowie: 75)
   • muzyczne: 4 (członkowie: 37)
   • teatralne: 2 (członkowie: 16)
   • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 9 (członkowie: 114)
   • literackie: 1 (członkowie: 5)
   • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 17 (członkowie: 387)
   • inne: 2 (członkowie: 75)


   Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2021 roku:
   • ogółem: 3 (absolwenci: 19)
   • języków obcych: 1
   • nauki gry na instrumentach: 1 (absolwenci: 7)


   Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
   • plastyczne: 4
   • muzyczne: 5
   • komputerowe: 1
   • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
   • sale baletowe/taneczne: 4
   • inne: 1


   Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
   • ogółem: 60 (członkowie: 696)
   • teatralne: 1 (członkowie: 7)
   • muzyczne - instrumentalne: 14 (członkowie: 141)
   • wokalne i chóry: 12 (członkowie: 199)
   • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 3 (członkowie: 26)
   • taneczne: 17 (członkowie: 162)
   • inne: 13 (członkowie: 161)


   Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Kina w powiecie zduńskowolskim
   (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  • Według danych z 2021 w powiecie zduńskowolskim działało 1 kino posiadające 2 sale z 464 miejscami na widowni. Odbyły się 1 583 seanse, na które przyszło 32 675 widzów, w tym 331 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 8 082 widzów.

   Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Muzea w powiecie zduńskowolskim
   (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  • Według danych z 2021 w powiecie zduńskowolskim działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 12 594 zwiedzających, co daje 1 914 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

   Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Biblioteki publiczne w powiecie zduńskowolskim
   (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  • Według danych z 2021 w powiecie zduńskowolskim działało 15 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 169 850 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 28 pracowników.

   Dla porównania w 2008 roku działało 16 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 227 692 wolumeny.

   Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


   Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
   • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 73
   • dostępne dla czytelników: 25
   • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 25
   • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 10
   • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 9
   • biblioteki, które oferują katalog on-line: 15
   • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 15


  • Biblioteki naukowe w powiecie zduńskowolskim
   (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  • Według danych z 2021 w powiecie zduńskowolskim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 45 039 wolumenów w tym ziobry specjalne: 44. Odnotowano 1 154 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 2 pracowników.

   Dla porównania w 2007 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 4 228 wolumenów. Odnotowano 10 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

   Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


   Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2021 roku:
   • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 7
   • dostępne dla czytelników: 3
   • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
   • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
   • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
   • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


  • Kluby sportowe w powiecie zduńskowolskim
   (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • Według danych z 2016 w powiecie zduńskowolskim działało 29 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 1 585 członków. Zarejestrowano 1 506 ćwiczących (mężczyźni: 1 125, kobiety: 381, chłopcy do lat 18: 770, dziewczęta do lat 18: 343). Aktywnych było 47 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (32), instruktora sportowego (43) oraz inne osoby (20).

   Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie zduńskowolskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

  Powiat zduńskowolski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat zduńskowolski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

  • Transport i komunikacja w pigułce
   (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  • Według danych z 2021 roku w wyniku 28 wypadków drogowych w powiecie zduńskowolskim odnotowano 4 ofiary śmiertelne oraz 30 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 42,7 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 6,1 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i nieznacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 5,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju) oraz 65,0 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

   W 2021 roku w powiecie zduńskowolskim zarejestrowanych było 60 003 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 45 161 samochodów osobowych (683,6 na każdy 1000 mieszkańców - wartość porównywalna do wartości dla województwa łódzkiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla całej Polski), 5 963 samochodów ciężarowych (99,6 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz nieznacznie mniej od wartości dla całego kraju), 222 autobusów (3,4 - znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla Polski), 615 ciągników siodłowych (9,3 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 4 749 motocykli (71,9 - znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

   Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
   • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 20,1 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
   • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 19,9 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
   • typowy autobus ma szacunkowy wiek 27,1 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
   • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 17,1 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
   • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 27,2 lat.


   W 2021 roku w powiecie zduńskowolskim znajdowało się 68 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 123 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 123 licencje na taksówki.
  • Wypadki drogowe w powiecie zduńskowolskim
   (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

  • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
  • 28 Wypadki drogowe
   (rok 2021)
  • 4 Ofiary śmiertelne
   (rok 2021)
  • 30 Ranni
   (rok 2021)
  • 2 Lekko ranni
  • 28 Ciężko ranni
  • Wypadki drogowe w powiecie zduńskowolskim w latach 2010 - 2021,
   (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
  • 42,70 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
   (rok 2021)
  • Tutaj
   42,7
   woj. łódzkie
   95,4
   Polska
   59,9
  • 6,10 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
   (rok 2021)
  • pow. zduńskowolski
   6,1
   Województwo
   7,9
   Kraj
   5,9
  • 45,75 Ranni na 100 tys. ludności
   (rok 2021)
  • powiat zduńskowolski
   45,8
   Województwo
   114,3
   Kraj
   69,4
  • 5,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
   (rok 2020)
  • Tutaj
   5,0
   woj. łódzkie
   10,1
   Polska
   7,6
  • 65,00 Ranni na 100 tys. pojazdów
   (rok 2020)
  • Powiat
   65,0
   woj. łódzkie
   126,4
   Cały kraj
   80,2
  • 14,29 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
   (rok 2021)
  • Powiat
   14,3
   woj. łódzkie
   8,3
   Kraj
   9,8
  • 107,14 Ranni na 100 wypadków
   (rok 2021)
  • Powiat
   107,1
   woj. łódzkie
   119,8
   Cała Polska
   115,8
  • Pojazdy
   (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
  • 60 003 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie zduńskowolskim w 2020 roku
  • 45 161 Samochody osobowe
  • 5 963 Samochody ciężarowe
  • 18 Samochody ciężarowo-osobowe
  • 222 Autobusy
  • 338 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
  • 615 Ciągniki samochodowe
  • 615   Ciągniki siodłowe
  • 2 955 Ciągniki rolnicze
  • 4 749 Motocykle
  • 1 663   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
  • 2 581 Motorowery
  • 45 161Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie zduńskowolskim
  • Samochody osobowe w powiecie zduńskowolskim w latach 2009 - 2020,
   (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
  • 683,6 Samochody osobowe na 1000 ludności
  • powiat zduńskowolski
   683,6
   łódzkie
   666,6
   Cała Polska
   656,3
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
   • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
   • do 1399 kg10 275
   • 1400-1649 kg10 975
   • 1650-1899 kg11 139
   • 1900 kg i więcej12 772
  • 10 275 do 1399 kg
  • 10 975 1400-1649 kg
  • 11 139 1650-1899 kg
  • 12 772 1900 kg i więcej
  • Samochody osobowe według pojemności silnika
  • 16 833 do 1399 cm3
  • 16 833
  • 24 360 1400-1999 cm3
  • 24 360
  • 3 968 2000 i więcej cm3
  • 3 968
  • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie zduńskowolskim w latach 2009 - 2020,
   (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
   • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
   • benzyna23 296
   • olej napędowy13 298
   • gaz (LPG)7 636
   • pozostałe931
  • 23 296 benzyna
  • 13 298 olej napędowy
  • 7 636 gaz (LPG)
  • 931 pozostałe
  • Samochody osobowe według grup wieku
  • 758 do 1 roku
  • 758
  • 535 2 lata
  • 535
  • 577 3 lata
  • 577
  • 1 163 4-5 lat
  • 1 163
  • 1 267 6-7 lat
  • 1 267
  • 1 744 8-9 lat
  • 1 744
  • 2 399 10-11 lat
  • 2 399
  • 7 626 12-15 lat
  • 7 626
  • 9 633 16-20 lat
  • 9 633
  • 6 487 21-25 lat
  • 6 487
  • 4 177 26-30 lat
  • 4 177
  • 8 795 31 lat i więcej
  • 8 795
  • 20,1 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie zduńskowolskim
  • powiat zduńskowolski
   20,1 lat
   Województwo
   19,2 lat
   Kraj
   18,8 lat
  • 5 963Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie zduńskowolskim
  • Samochody ciężarowe w powiecie zduńskowolskim w latach 2009 - 2020,
   (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
  • 99,6 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
  • pow. zduńskowolski
   99,6
   łódzkie
   111,5
   Polska
   104,5
  • Samochody ciężarowe według grup ładowności
  • 3 064 do 999 kg
  • 3 064
  • 1 869 1000-1499 kg
  • 1 869
  • 406 1500-2999 kg
  • 406
  • 43 3000-3499 kg
  • 43
  • 109 3500-4999 kg
  • 109
  • 167 5000-6999 kg
  • 167
  • 132 7000-9999 kg
  • 132
  • 112 10000-14999 kg
  • 112
  • 61 15000 kg i więcej
  • 61
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
   • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
   • benzyna1 183
   • olej napędowy3 925
   • gaz (LPG)342
   • pozostałe513
  • 1 183 benzyna
  • 3 925 olej napędowy
  • 342 gaz (LPG)
  • 513 pozostałe
  • Samochody ciężarowe według grup wieku
  • 121 do 1 roku
  • 121
  • 94 2 lata
  • 94
  • 95 3 lata
  • 95
  • 203 4-5 lat
  • 203
  • 235 6-7 lat
  • 235
  • 281 8-9 lat
  • 281
  • 370 10-11 lat
  • 370
  • 837 12-15 lat
  • 837
  • 1 070 16-20 lat
  • 1 070
  • 892 21-25 lat
  • 892
  • 486 26-30 lat
  • 486
  • 1 279 31 lat i więcej
  • 1 279
  • 19,9 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie zduńskowolskim
  • powiat zduńskowolski
   19,9 lat
   woj. łódzkie
   20,5 lat
   Cała Polska
   19,4 lat
  • 222Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie zduńskowolskim
  • Autobusy w powiecie zduńskowolskim w latach 2009 - 2020,
   (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
  • 3,4 Autobusy na 1000 ludności
  • powiat zduńskowolski
   3,4
   woj. łódzkie
   2,9
   Cała Polska
   3,3
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
   • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
   • benzyna23
   • olej napędowy135
   • gaz (LPG)0
   • pozostałe64
  • 23 benzyna
  • 135 olej napędowy
  • 0 gaz (LPG)
  • 64 pozostałe
  • Autobusy według grup wieku
  • 1 3 lata
  • 1
  • 1 4-5 lat
  • 1
  • 2 6-7 lat
  • 2
  • 1 8-9 lat
  • 1
  • 2 10-11 lat
  • 2
  • 10 12-15 lat
  • 10
  • 44 16-20 lat
  • 44
  • 40 21-25 lat
  • 40
  • 17 26-30 lat
  • 17
  • 104 31 lat i więcej
  • 104
  • 27,1 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie zduńskowolskim
  • pow. zduńskowolski
   27,1 lat
   łódzkie
   22,6 lat
   Kraj
   21,6 lat
  • 615Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie zduńskowolskim
  • Ciągniki siodłowe w powiecie zduńskowolskim w latach 2009 - 2020,
   (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
  • 9,3 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
  • powiat zduńskowolski
   9,3
   łódzkie
   11,6
   Cały kraj
   12,3
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
   • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
   • benzyna6
   • olej napędowy480
   • gaz (LPG)0
   • pozostałe129
  • 6 benzyna
  • 480 olej napędowy
  • 0 gaz (LPG)
  • 129 pozostałe
  • Ciągniki siodłowe według grup wieku
  • 1 do 1 roku
  • 1
  • 1 2 lata
  • 1
  • 3 3 lata
  • 3
  • 25 4-5 lat
  • 25
  • 67 6-7 lat
  • 67
  • 59 8-9 lat
  • 59
  • 30 10-11 lat
  • 30
  • 140 12-15 lat
  • 140
  • 87 16-20 lat
  • 87
  • 77 21-25 lat
  • 77
  • 70 26-30 lat
  • 70
  • 55 31 lat i więcej
  • 55
  • 17,1 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie zduńskowolskim
  • pow. zduńskowolski
   17,1 lat
   woj. łódzkie
   13,9 lat
   Kraj
   12,6 lat
  • 4 749Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie zduńskowolskim
  • Motocykle w powiecie zduńskowolskim w latach 2009 - 2020,
   (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
  • 71,9 Motocykle na 1000 ludności
  • pow. zduńskowolski
   71,9
   łódzkie
   45,3
   Cały kraj
   43,6
  • Motocykle według grup wieku
  • 27 do 1 roku
  • 27
  • 22 2 lata
  • 22
  • 36 3 lata
  • 36
  • 136 4-5 lat
  • 136
  • 88 6-7 lat
  • 88
  • 108 8-9 lat
  • 108
  • 144 10-11 lat
  • 144
  • 405 12-15 lat
  • 405
  • 426 16-20 lat
  • 426
  • 337 21-25 lat
  • 337
  • 191 26-30 lat
  • 191
  • 2 829 31 lat i więcej
  • 2 829
  • 27,2 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie zduńskowolskim
  • pow. zduńskowolski
   27,2 lat
   łódzkie
   25,0 lat
   Kraj
   24,2 lat
  • Transport niepubliczny
   (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  • 68 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
  • 17 km  Będących pod zarządem gminy
  • 43 km  Będących pod zarządem starostwa
  • 9 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
  • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie zduńskowolskim w latach 2013 - 2021,
   (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
  • 1 836,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
  • pow. zduńskowolski
   1 836,3 km
   łódzkie
   573,4 km
   Polska
   591,9 km
  • 10,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
  • Tutaj
   10,3 km
   Województwo
   4,3 km
   Cały kraj
   4,9 km
  • 123 Liczba licencji na taksówki
  • 123 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami