Powiat zduńskowolski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat zduńskowolski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 65 796 Liczba mieszkańców
 • 369 km2 Powierzchnia
 • 182 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 68,1% Stopa urbanizacji
 • Wojciech Rychlik Starosta
 • ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola Adres starostwa powiatowego
 • EZD Tablice rejestracyjne
Powiat zduńskowolski na mapie
Identyfikatory
 • 1019 TERYT (TERC)
Herb powiatu zduńskowolskiego
powiat zduńskowolski herb
Flaga powiatu zduńskowolskiego
powiat zduńskowolski flaga

powiat zduńskowolski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zduńskiej Woli
(43) 823-41-39
ul. Łaska 61a
98-220 Zduńska Wola
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli
(43) 823-31-65, 823-41-81
ul. Długa 4
98-220 Zduńska Wola
Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli
(43) 824-24-11
ul. Dąbrowskiego 15
98-220 Zduńska Wola
Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiolog. w Zduńskiej Woli
(43) 823-26-97, 823-41-48, 823-21-99
ul. Łaska 13
98-220 Zduńska Wola
Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli
(43) 823-22-04
(43) 824-42-50
ul. S.Złotnickiego
98-220 Zduńska Wola

Powiat zduńskowolski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat zduńskowolski ma 65 796 mieszkańców, z czego 51,7% stanowią kobiety, a 48,3% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 3,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,4 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa łódzkiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu zduńskowolskiego w 2050 roku wynosi 56 060, z czego 28 794 to kobiety, a 27 266 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu zduńskowolskiego zawarli w 2020 roku 223 małżeństw, co odpowiada 3,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  28,3% mieszkańców powiatu zduńskowolskiego jest stanu wolnego, 55,5% żyje w małżeństwie, 5,8% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,9% to wdowy/wdowcy.

  Powiat zduńskowolski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -232. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,50 na 1000 mieszkańców powiatu zduńskowolskiego. W 2020 roku urodziło się 579 dzieci, w tym 50,6% dziewczynek i 49,4% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 316 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,71 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz nieznacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 38,4% zgonów w powiecie zduńskowolskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 25,9% zgonów w powiecie zduńskowolskim były nowotwory, a 8,2% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu zduńskowolskiego przypada 12.24 zgonów.

  W 2020 roku zarejestrowano 513 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 627 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu zduńskowolskiego -114. W tym samym roku 11 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 3 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 8.

  59,4% mieszkańców powiatu zduńskowolskiego jest w wieku produkcyjnym, 17,9% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu zduńskowolskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 65 796 Liczba mieszkańców
 • 33 990 Kobiety
 • 31 806 Mężczyźni
 • 51,7%
  48,3%
 • 107 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 107 kobiet)
 • 94 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 94 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie zduńskowolskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie zduńskowolskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie zduńskowolskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu zduńskowolskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 56 060 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 28 794 Kobiety
 • 27 266 Mężczyźni
 • 51,7%
  48,3%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie zduńskowolskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie zduńskowolskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie zduńskowolskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu zduńskowolskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 42,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. zduńskowolski
  42,4 lat
  woj. łódzkie
  43,3 lat
  Cały kraj
  42,0 lat
 • 44,2 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,4 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat zduńskowolski, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu zduńskowolskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat zduńskowolski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat zduńskowolski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat zduńskowolski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,3% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  28,3%
  Województwo
  26,6%
  Cała Polska
  28,8%
 • 23,6% Kobiety
  (Panny)
 • 33,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,5% Żonaci/Zamężne
 • pow. zduńskowolski
  55,5%
  łódzkie
  55,0%
  Cały kraj
  55,8%
 • 53,2% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,0% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,9% Wdowcy/Wdowy
 • pow. zduńskowolski
  9,9%
  woj. łódzkie
  11,5%
  Cała Polska
  9,6%
 • 16,2% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,8% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • powiat zduńskowolski
  5,8%
  woj. łódzkie
  5,8%
  Polska
  5,0%
 • 6,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,0% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,5% Nieustalone
 • pow. zduńskowolski
  0,5%
  woj. łódzkie
  1,1%
  Polska
  0,8%
 • 0,5% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,6% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie zduńskowolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie zduńskowolskim w latach 2002-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2020
 • pow. zduńskowolski
  3,4
  Województwo
  3,6
  Cała Polska
  3,8
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2020
 • Tutaj
  1,5
  łódzkie
  1,3
  Kraj
  1,3
 • 223 Małżeństwa zawarte w roku 2020
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie zduńskowolskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie zduńskowolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -232 Przyrost naturalny w roku 2020
 • -85 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -147 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,50 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • pow. zduńskowolski
  -3,5
  woj. łódzkie
  -6,1
  Cała Polska
  -3,2
 • -4,8 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -1,0 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie zduńskowolskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie zduńskowolskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie zduńskowolskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie zduńskowolskim w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 579 Urodzenia żywe
 • 293 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 286 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 50,6%
  49,4%
 • 8,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • powiat zduńskowolski
  8,7
  łódzkie
  8,5
  Kraj
  9,3
 • 38,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Powiat
  38,6
  łódzkie
  38,2
  Polska
  39,9
 • 9 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 9
 • 53 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 53
 • 90 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 90
 • 80 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 80
 • 34 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 34
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 3 316 g Średnia waga noworodków
 • 3 265 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 368 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Powiat
  3 316 g
  Województwo
  3 375 g
  Kraj
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 3 Waga 4500g - 4999g
 • 3
 • 43 Waga 4000g - 4499g
 • 43
 • 174 Waga 3500g - 3999g
 • 174
 • 233 Waga 3000g - 3499g
 • 233
 • 93 Waga 2500g - 2999g
 • 93
 • 20 Waga 2000g - 2499g
 • 20
 • 6 Waga 1500g - 1999g
 • 6
 • 6 Waga 1000g - 1499g
 • 6
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 2 Waga poniżej 600g
 • 2
 • 1,36 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  1,36
  Województwo
  1,34
  Cały kraj
  1,38
 • 0,69 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • pow. zduńskowolski
  0,69
  woj. łódzkie
  0,65
  Cały kraj
  0,67
 • 0,71 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,71
  woj. łódzkie
  0,58
  Cała Polska
  0,74
 • Statystyki zgonów w powiecie zduńskowolskim w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 811 Zgony
 • 378 Kobiety
  (Zgony)
 • 433 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 46,6%
  53,4%
 • 2 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 50,0%
  50,0%
 • 12,2 Zgony na 1000 ludności
 • Powiat
  12,2
  Województwo
  14,6
  Kraj
  12,5
 • 140,1 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • pow. zduńskowolski
  140,1
  woj. łódzkie
  171,4
  Cała Polska
  134,3
 • 3,5 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  3,5
  woj. łódzkie
  3,1
  Polska
  3,6
 • 3,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • powiat zduńskowolski
  3,4
  woj. łódzkie
  4,1
  Polska
  3,4
 • 1,4 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. łódzkie
  1,4
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie zduńskowolskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 38,4% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Powiat
  38,4%
  woj. łódzkie
  36,3%
  Cała Polska
  39,4%
 • 25,9% Zgony spowodowane nowotworami
 • Powiat
  25,9%
  łódzkie
  25,1%
  Cały kraj
  26,5%
 • 8,2% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat zduńskowolski
  8,2%
  woj. łódzkie
  7,9%
  Polska
  6,6%
 • 11,4 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. łódzkie
  11,4
  Polska
  9,9
 • 76,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • łódzkie
  76,4
  Cały kraj
  70,4
 • 284,0 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • pow. zduńskowolski
  284,0
  łódzkie
  312,0
  Kraj
  283,2
 • 285,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. łódzkie
  285,7
  Cały kraj
  261,3
 • 422,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 492,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 347,9 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat zduńskowolski
  422,2
  łódzkie
  451,8
  Cały kraj
  421,0
 • 51,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 44,4 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 58,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  51,4
  łódzkie
  62,5
  Cały kraj
  69,5
 • 29,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • pow. zduńskowolski
  29,1
  łódzkie
  39,3
  Cała Polska
  35,1
 • 11,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  11,6
  Województwo
  8,4
  Cały kraj
  7,9
 • 1,1% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Powiat
  1,1%
  woj. łódzkie
  0,7%
  Kraj
  0,8%
 • Zamachy samobójcze w powiecie zduńskowolskim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 13 Osoby w zamachach samobójczych
 • 2 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 11 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 3 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 10 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 9 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 1 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 8 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 2 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 7 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 20 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  20,0
  łódzkie
  51,0
  Kraj
  31,0
 • 14 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • powiat zduńskowolski
  14,0
  woj. łódzkie
  14,0
  Cały kraj
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 1 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 1
 • 1 zażycie innych leków
 • 1
 • 1 samookaleczenie powierzchniowe
 • 1
 • 10 powieszenie się
 • 10
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 9 powieszenie się
 • 9
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 3 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 3
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 1 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 1
 • 1 zawód miłosny
 • 1
 • 2 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 2
 • 1 śmierć bliskiej osoby
 • 1
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 2 inna nie wymieniona
 • 2
 • 6 nieustalona
 • 6
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 2 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 2
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 1 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 1
 • 1 inna nie wymieniona
 • 1
 • 6 nieustalona
 • 6
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 1 19-24 lat
 • 1
 • 2 25-29 lat
 • 2
 • 5 30-49 lat
 • 5
 • 3 50-60 lat
 • 3
 • 2 70 lat i więcej
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 19-24 lat
 • 1
 • 1 25-29 lat
 • 1
 • 3 30-49 lat
 • 3
 • 2 50-60 lat
 • 2
 • 2 70 lat i więcej
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu2
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony11
 • 0 trzeźwy
 • 2 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 11 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu0
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony9
 • 0 trzeźwy
 • 0 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 9 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 4 kawaler/panna
 • 4
 • 5 żonaty/zamężna
 • 5
 • 2 wdowiec/wdowa
 • 2
 • 2 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 3 kawaler/panna
 • 3
 • 4 żonaty/zamężna
 • 4
 • 2 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne2
  • zasadnicze zawodowe5
  • średnie1
  • wyższe0
  • nieustalony5
 • 0 podstawowe niepełne
 • 2 podstawowe i gimnazjalne
 • 5 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 0 wyższe
 • 5 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne2
  • zasadnicze zawodowe3
  • średnie0
  • wyższe0
  • nieustalony4
 • 0 podstawowe niepełne
 • 2 podstawowe i gimnazjalne
 • 3 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 0 wyższe
 • 4 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 4 praca
 • 4
 • 2 na utrzymaniu innej osoby
 • 2
 • 2 emerytura
 • 2
 • 3 bez stałego źródła utrzymania
 • 3
 • 2 nieustalony
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 2 praca
 • 2
 • 2 na utrzymaniu innej osoby
 • 2
 • 1 emerytura
 • 1
 • 2 bez stałego źródła utrzymania
 • 2
 • 2 nieustalony
 • 2
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 513 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 276 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 237 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 11 Zameldowania z zagranicy
 • 6 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 5 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 627 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 340 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 287 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 3 Wymeldowania za granicę
 • 1 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 2 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -106 Saldo migracji
 • -59 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -47 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -114 Saldo migracji wewnętrznych
 • -64 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -50 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 8 Saldo migracji zagranicznych
 • 5 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 3 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie zduńskowolskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie zduńskowolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 14,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,0% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,8% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,9% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,0% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 22,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,4% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat zduńskowolski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat zduńskowolski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie zduńskowolskim oddano do użytku 180 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,72 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie zduńskowolskim to 24 982 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 378 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  93,3% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 6,7% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie zduńskowolskim to 5,03 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w powiecie zduńskowolskim to 124,20 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 95,80% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 92,21% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 87,35% mieszkań posiada łazienkę, 80,38% korzysta z centralnego ogrzewania, a 2,37% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie zduńskowolskim 126 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 3 669 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 3 535 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 3 transakcje (mediana cen - 3 135 zł/m2, średnia - 3 366 zł/m2), a na rynku wtórnym 123 transakcje rynkowe (mediana cen - 3 672 zł/m2, średnia - 3 539 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie zduńskowolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 669 zł
 • pow. zduńskowolski
  3 669 zł
  woj. łódzkie
  5 134 zł
  Polska
  5 248 zł
 • 3 669 zł Ogółem
 • 3 669 zł
 • 3 877 zł do 40 m2
 • 3 877 zł
 • 3 575 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 575 zł
 • 3 589 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 589 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 535 zł
 • Tutaj
  3 535 zł
  łódzkie
  5 078 zł
  Cały kraj
  5 689 zł
 • 3 535 zł Ogółem
 • 3 535 zł
 • 3 670 zł do 40 m2
 • 3 670 zł
 • 3 550 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 550 zł
 • 3 564 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 564 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 126
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m249
  • od 40,1 do 60 m250
  • od 60,1 do 80 m225
  • od 80,1 m20
 • 49 do 40 m2
 • 50 od 40,1 do 60 m2
 • 25 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie zduńskowolskim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 135 zł
 • Tutaj
  3 135 zł
  woj. łódzkie
  5 615 zł
  Cały kraj
  5 761 zł
 • 3 135 zł Ogółem
 • 3 135 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 366 zł
 • powiat zduńskowolski
  3 366 zł
  Województwo
  5 598 zł
  Polska
  6 212 zł
 • 3 366 zł Ogółem
 • 3 366 zł
 • 3Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 672 zł
 • pow. zduńskowolski
  3 672 zł
  Województwo
  4 769 zł
  Kraj
  4 694 zł
 • 3 672 zł Ogółem
 • 3 672 zł
 • 3 894 zł do 40 m2
 • 3 894 zł
 • 3 564 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 564 zł
 • 3 626 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 626 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 539 zł
 • powiat zduńskowolski
  3 539 zł
  Województwo
  4 688 zł
  Kraj
  5 276 zł
 • 3 539 zł Ogółem
 • 3 539 zł
 • 3 708 zł do 40 m2
 • 3 708 zł
 • 3 527 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 527 zł
 • 3 581 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 581 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 123
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m248
  • od 40,1 do 60 m249
  • od 60,1 do 80 m224
  • od 80,1 m20
 • 48 do 40 m2
 • 49 od 40,1 do 60 m2
 • 24 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie zduńskowolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 24 982 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 378,10 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  378,10
  woj. łódzkie
  427,80
  Kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 72,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • pow. zduńskowolski
  72,90 m2
  łódzkie
  69,90 m2
  Kraj
  74,50 m2
 • 27,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • pow. zduńskowolski
  27,60 m2
  Województwo
  29,90 m2
  Cały kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,79 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • pow. zduńskowolski
  3,79
  łódzkie
  3,61
  Cała Polska
  3,82
 • 2,64 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,64
  łódzkie
  2,34
  Cały kraj
  2,55
 • 0,70 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • powiat zduńskowolski
  0,70
  woj. łódzkie
  0,65
  Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie zduńskowolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 180 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 2,72 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • powiat zduńskowolski
  2,72
  woj. łódzkie
  4,63
  Polska
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 905 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 5,03 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • pow. zduńskowolski
  5,03
  łódzkie
  3,79
  Polska
  3,77
 • 13,70 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  13,70
  łódzkie
  17,55
  Cała Polska
  21,77
 • 22 358 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 124,2 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • powiat zduńskowolski
  124,2 m2
  Województwo
  90,6 m2
  Kraj
  88,7 m2
 • 0,34 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  0,34 m2
  woj. łódzkie
  0,42 m2
  Kraj
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie zduńskowolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 95,80% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  95,80%
  Województwo
  94,90%
  Cała Polska
  96,97%
 • 92,21% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Powiat
  92,21%
  woj. łódzkie
  89,89%
  Cały kraj
  94,01%
 • 87,35% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • pow. zduńskowolski
  87,35%
  Województwo
  86,01%
  Cały kraj
  91,78%
 • 80,38% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  80,38%
  Województwo
  77,97%
  Polska
  83,08%
 • 2,37% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  2,37%
  łódzkie
  45,26%
  Cały kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat zduńskowolski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie zduńskowolskim na 1000 mieszkańców pracuje 229osób . Jest to mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz mniej od wartości dla Polski. 52,7% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 47,3% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie zduńskowolskim wynosiło w 2020 roku 6,9% (8,5% wśród kobiet i 5,5% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie zduńskowolskim wynosiło 4 382,66 PLN, co odpowiada 79.30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu zduńskowolskiego 5 470 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 4 174 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -1 296.

  16,4% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu zduńskowolskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 44,0% w przemyśle i budownictwie, a 14,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,5% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie zduńskowolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 229 Pracujący na 1000 ludności (rok 2020)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • powiat zduńskowolski
  229,0
  woj. łódzkie
  252,0
  Polska
  252,0
 • 6,9% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 8,5% Kobiety
 • 5,5% Mężczyźni
 • powiat zduńskowolski
  6,9%
  woj. łódzkie
  6,2%
  Cała Polska
  6,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie zduńskowolskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie zduńskowolskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie zduńskowolskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie zduńskowolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 383 PLN Wynagrodzenie brutto
 • powiat zduńskowolski
  4 383 PLN
  woj. łódzkie
  5 148 PLN
  Cały kraj
  5 523 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie zduńskowolskim w latach 2002 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie zduńskowolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 5 470 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 4 174 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -1 296 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,76 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie zduńskowolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 16,4% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 14,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 18,8% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 44,0% Przemysł i budownictwo
 • 36,7% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 51,7% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 14,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 12,5% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 17,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,5% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 2,0% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 22,1% Pozostałe
 • 33,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,1% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie zduńskowolskim w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie zduńskowolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 15 126 Pracujący ogółem
 • 7 973 Kobiety
 • 7 153 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie zduńskowolskim w latach 1995 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17,9% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,8% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,9% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,4% W wieku produkcyjnym
 • 53,5% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,8% W wieku poprodukcyjnym
 • 29,7% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,4% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat zduńskowolski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 68,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  68,4
  Województwo
  71,6
  Cała Polska
  68,0
 • 38,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat zduńskowolski
  38,3
  łódzkie
  42,3
  Cała Polska
  37,5
 • 127,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • powiat zduńskowolski
  127,5
  Województwo
  144,5
  Cała Polska
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 61,4% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,7% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,3% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,6% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,3% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,7% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat zduńskowolski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie zduńskowolskim w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 6 968 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 5 593 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 515 nowych podmiotów, a 300 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2020 najwięcej (725) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (515) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (1 027) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (300) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie zduńskowolskim najwięcej (421) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (6 695) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,0% (72) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 32,7% (2 282) podmiotów, a 66,2% (4 614) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie zduńskowolskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (24.7%) oraz Budownictwo (24.5%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 6 968 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 72 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2 282 Przemysł i budownictwo
 • 4 614 Pozostała działalność
 • 515 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie zduńskowolskim w 2020 roku
 • 300 Podmioty wyrejestrowane w powiecie zduńskowolskim w 2020 roku
 • 5 593 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 6 695 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 6 695
 • 218 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 218
 • 48 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 48
 • 6 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 6
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 1
 • 6 961 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 6 961
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 10 Spółdzielnie ogółem
 • 10
 • 374 Spółki handlowe ogółem
 • 374
 • 39  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 39
 • 2  Spółki handlowe - akcyjne
 • 2
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 291  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 291
 • 36    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 36
 • 421 Spółki cywilne ogółem
 • 421
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 593 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 384 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 384
 • 1 369 Budownictwo
 • 1 369
 • 615 Przetwórstwo przemysłowe
 • 615
 • 493 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 493
 • 349 Transport i gospodarka magazynowa
 • 349
 • 292 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 292
 • 281 Pozostała działalność
 • 281
 • 140 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 140
 • 130 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 130
 • 130 Informacja i komunikacja
 • 130
 • 111 Edukacja
 • 111
 • 109 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 109
 • 65 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 65
 • 55 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 55
 • 46 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 46
 • 11 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 11
 • 8 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 8
 • 5 Górnictwo i wydobywanie
 • 5
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat zduńskowolski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie zduńskowolskim stwierdzono 1 298 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 19,60 przestępstw. Jest to wartość większa od wartości dla województwa łódzkiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie zduńskowolskim wynosi 87,40% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa łódzkiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu zduńskowolskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 9,63 (wykrywalność 81%) oraz o charakterze gospodarczym - 7,22 (wykrywalność 91%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 5,39 (62%), drogowe - 2,04 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,15 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie zduńskowolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat zduńskowolski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 298 Przestępstwa ogółem
 • 1 298
 • 638 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 638
 • 478 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 478
 • 135 Przestępstwa drogowe
 • 135
 • 10 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 10
 • 357 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 357
 • 19,60 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat zduńskowolski
  19,60
  łódzkie
  18,25
  Cały kraj
  19,96
 • 9,63 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  9,63
  woj. łódzkie
  11,15
  Kraj
  12,25
 • 7,22 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  7,22
  woj. łódzkie
  4,55
  Kraj
  5,17
 • 2,04 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,04
  woj. łódzkie
  1,96
  Cały kraj
  1,73
 • 0,15 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • pow. zduńskowolski
  0,15
  woj. łódzkie
  0,40
  Kraj
  0,37
 • 5,39 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. zduńskowolski
  5,39
  Województwo
  8,73
  Kraj
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat zduńskowolski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Powiat
  87%
  łódzkie
  70%
  Polska
  73%
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • powiat zduńskowolski
  81%
  woj. łódzkie
  60%
  Cały kraj
  65%
 • 91% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  91%
  woj. łódzkie
  79%
  Polska
  82%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • pow. zduńskowolski
  99%
  woj. łódzkie
  99%
  Kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  100%
  Województwo
  87%
  Polska
  87%
 • 62% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  62%
  Województwo
  48%
  Cała Polska
  54%

Powiat zduńskowolski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu zduńskowolskiego wyniosła w 2020 roku 98,4 mln złotych, co daje 1,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 23% w porównaniu do roku 2019. Największa część budżetu powiatu zduńskowolskiego - 45.5% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (13.1%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (10.1%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 6,9 mln złotych, czyli 7,0% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu zduńskowolskiego wyniosła w 2020 roku 103,4 mln złotych, co daje 1,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 8.1% w porównaniu do roku 2019. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (44.7%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (15.8%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (11.9%). W budżecie powiatu zduńskowolskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 234 złotych na mieszkańca (15,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 4,8 złotych na mieszkańca (0,3%).
 • Wydatki budżetu w powiecie zduńskowolskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu zduńskowolskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat zduńskowolski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu zduńskowolskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  70,3 mln

  1,0 tys(100%)

  78,1 mln

  1,2 tys(100%)

  81,3 mln

  1,2 tys(100%)

  79,2 mln

  1,2 tys(100%)

  85,7 mln

  1,3 tys(100%)

  100,3 mln

  1,5 tys(100%)

  121,6 mln

  1,8 tys(100%)

  98,4 mln

  1,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  28,3 mln

  417(40.3%)

  28,7 mln

  423(36.7%)

  28,6 mln

  423(35.1%)

  30,3 mln

  451(38.3%)

  32,4 mln

  483(37.8%)

  41,6 mln

  623(41.4%)

  38,9 mln

  586(32%)

  44,8 mln

  678(45.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  10,5 mln

  155(15%)

  12,2 mln

  179(15.6%)

  15,6 mln

  232(19.2%)

  12,9 mln

  192(16.3%)

  9,6 mln

  144(11.2%)

  10,5 mln

  157(10.5%)

  11,6 mln

  175(9.6%)

  12,9 mln

  196(13.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  5,7 mln

  84,4(8.2%)

  6,3 mln

  92,7(8%)

  6,4 mln

  94,2(7.8%)

  6,6 mln

  98,0(8.3%)

  7,1 mln

  106(8.3%)

  8,1 mln

  122(8.1%)

  8,2 mln

  124(6.8%)

  10,0 mln

  151(10.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  7,0 mln

  102(9.9%)

  10,8 mln

  159(13.8%)

  6,9 mln

  102(8.4%)

  9,9 mln

  147(12.5%)

  13,9 mln

  207(16.2%)

  13,5 mln

  202(13.4%)

  25,0 mln

  377(20.6%)

  7,1 mln

  108(7.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  5,9 mln

  86,6(8.4%)

  5,1 mln

  74,7(6.5%)

  5,0 mln

  74,0(6.1%)

  5,2 mln

  77,5(6.6%)

  5,5 mln

  82,8(6.5%)

  5,9 mln

  88,7(5.9%)

  6,3 mln

  94,2(5.1%)

  7,1 mln

  107(7.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  4,1 mln

  60,6(5.9%)

  4,4 mln

  65,6(5.7%)

  4,5 mln

  66,0(5.5%)

  4,6 mln

  68,3(5.8%)

  4,6 mln

  69,3(5.4%)

  5,7 mln

  85,4(5.7%)

  7,0 mln

  105(5.7%)

  4,9 mln

  74,6(5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,9 mln

  28,2(2.7%)

  3,4 mln

  50,0(4.3%)

  3,0 mln

  43,8(3.6%)

  2,5 mln

  37,6(3.2%)

  3,3 mln

  48,8(3.8%)

  3,0 mln

  45,2(3%)

  2,6 mln

  39,1(2.1%)

  2,5 mln

  38,3(2.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,7 mln

  53,9(5.2%)

  3,2 mln

  47,3(4.1%)

  5,7 mln

  85,0(7.1%)

  3,6 mln

  53,4(4.5%)

  2,2 mln

  32,3(2.5%)

  3,3 mln

  49,8(3.3%)

  1,9 mln

  28,1(1.5%)

  2,2 mln

  33,0(2.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  854,3 tys

  12,6(1.2%)

  723,7 tys

  10,7(0.9%)

  659,4 tys

  9,8(0.8%)

  637,5 tys

  9,5(0.8%)

  659,8 tys

  9,8(0.8%)

  869,8 tys

  13,0(0.9%)

  1,4 mln

  21,1(1.2%)

  922,2 tys

  14,0(0.9%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  533,7 tys

  7,9(0.8%)

  565,8 tys

  8,4(0.7%)

  456,0 tys

  6,8(0.6%)

  626,7 tys

  9,3(0.8%)

  640,7 tys

  9,6(0.7%)

  703,2 tys

  10,5(0.7%)

  494,8 tys

  7,5(0.4%)

  573,6 tys

  8,7(0.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  177,9 tys

  2,6(0.3%)

  477,6 tys

  7,0(0.6%)

  143,7 tys

  2,1(0.2%)

  152,3 tys

  2,3(0.2%)

  358,7 tys

  5,3(0.4%)

  332,5 tys

  5,0(0.3%)

  280,5 tys

  4,2(0.2%)

  309,7 tys

  4,7(0.3%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  271,9 tys

  4,0(0.4%)

  272,1 tys

  4,0(0.3%)

  293,2 tys

  4,3(0.4%)

  284,5 tys

  4,2(0.4%)

  263,8 tys

  3,9(0.3%)

  267,6 tys

  4,0(0.3%)

  323,5 tys

  4,9(0.3%)

  248,1 tys

  3,8(0.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  133,7 tys

  2,0(0.2%)

  188,0 tys

  2,8(0.2%)

  255,7 tys

  3,8(0.3%)

  339,7 tys

  5,1(0.4%)

  363,0 tys

  5,4(0.4%)

  449,6 tys

  6,7(0.4%)

  320,5 tys

  4,8(0.3%)

  211,0 tys

  3,2(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  183,8 tys

  2,7(0.2%)

  185,8 tys

  2,8(0.2%)

  184,2 tys

  2,8(0.2%)

  188,1 tys

  2,8(0.2%)

  186,7 tys

  2,8(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  199,7 tys

  2,9(0.3%)

  565,5 tys

  8,3(0.7%)

  601,3 tys

  8,9(0.7%)

  803,5 tys

  11,9(1%)

  144,2 tys

  2,2(0.2%)

  145,2 tys

  2,2(0.1%)

  142,1 tys

  2,1(0.1%)

  51,0 tys

  0,8(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  4,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  48,9 tys

  0,7(0%)

  45,7 tys

  0,7(0%)

  45,8 tys

  0,7(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  58,5 tys

  0,9(0.1%)

  10,2 tys

  0,2(0%)

  108,7 tys

  1,6(0.1%)

  53,3 tys

  0,8(0.1%)

  1,9 mln

  28,5(1.9%)

  12,8 mln

  193(10.5%)

  14,5 tys

  0,2(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  12,2 tys

  0,2(0%)

  11,1 tys

  0,2(0%)

  9,9 tys

  0,1(0%)

  8,7 tys

  0,1(0%)

  72,9 tys

  1,1(0.1%)

  71,3 tys

  1,1(0.1%)

  9,5 tys

  0,1(0%)

  7,1 tys

  0,1(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  4,8 tys

  0,1(0%)

  5,4 tys

  0,1(0%)

  4,7 tys

  0,1(0%)

  86,9 tys

  1,3(0.1%)

  446

  0,0(0%)

  364,2 tys

  5,5(0.4%)

  10,2

  0,0(0%)

  2,3 tys

  0,0(0%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,0 mln

  14,8(1.4%)

  1,2 mln

  18,4(1.6%)

  3,3 mln

  49,3(4.1%)

  327,8 tys

  4,9(0.4%)

  856,8 tys

  12,8(1%)

  7,6 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  60,0 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  34,5 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie zduńskowolskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu zduńskowolskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat zduńskowolski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu zduńskowolskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  70,2 mln

  1,0 tys(100%)

  74,9 mln

  1,1 tys(100%)

  76,6 mln

  1,1 tys(100%)

  77,9 mln

  1,2 tys(100%)

  81,6 mln

  1,2 tys(100%)

  96,4 mln

  1,4 tys(100%)

  112,3 mln

  1,7 tys(100%)

  103,4 mln

  1,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  33,8 mln

  498(48.2%)

  35,7 mln

  527(47.7%)

  34,2 mln

  507(44.6%)

  35,1 mln

  521(45%)

  35,5 mln

  529(43.4%)

  35,0 mln

  524(36.3%)

  40,9 mln

  616(36.4%)

  46,2 mln

  700(44.7%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  10,2 mln

  150(14.5%)

  10,7 mln

  159(14.3%)

  11,9 mln

  176(15.5%)

  12,4 mln

  185(16%)

  13,9 mln

  207(17%)

  15,7 mln

  235(16.3%)

  16,9 mln

  254(15%)

  16,3 mln

  247(15.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  7,2 mln

  106(10.3%)

  7,9 mln

  117(10.6%)

  11,7 mln

  173(15.2%)

  9,8 mln

  145(12.5%)

  8,8 mln

  132(10.8%)

  9,7 mln

  145(10%)

  10,9 mln

  164(9.7%)

  12,3 mln

  186(11.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  4,0 mln

  59,1(5.7%)

  4,8 mln

  70,6(6.4%)

  3,7 mln

  55,2(4.9%)

  6,6 mln

  97,9(8.5%)

  5,8 mln

  86,4(7.1%)

  10,5 mln

  157(10.9%)

  14,6 mln

  220(13%)

  7,5 mln

  114(7.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  5,8 mln

  85,9(8.3%)

  5,0 mln

  74,5(6.7%)

  4,9 mln

  73,3(6.5%)

  5,2 mln

  76,7(6.6%)

  5,5 mln

  82,2(6.8%)

  5,9 mln

  88,1(6.1%)

  6,2 mln

  93,8(5.5%)

  7,0 mln

  106(6.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,6 mln

  23,0(2.2%)

  1,7 mln

  25,7(2.3%)

  1,1 mln

  16,5(1.5%)

  1,9 mln

  28,7(2.5%)

  3,5 mln

  52,4(4.3%)

  9,2 mln

  138(9.6%)

  7,2 mln

  109(6.4%)

  4,2 mln

  63,9(4.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  386,0 tys

  5,7(0.5%)

  461,0 tys

  6,8(0.6%)

  250,4 tys

  3,7(0.3%)

  280,1 tys

  4,2(0.4%)

  408,8 tys

  6,1(0.5%)

  500,4 tys

  7,5(0.5%)

  488,7 tys

  7,4(0.4%)

  1,4 mln

  20,8(1.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,0 mln

  44,4(4.3%)

  3,0 mln

  43,9(4%)

  3,7 mln

  54,9(4.8%)

  1,9 mln

  28,4(2.4%)

  1,5 mln

  22,1(1.8%)

  2,7 mln

  40,7(2.8%)

  1,5 mln

  22,3(1.3%)

  1,2 mln

  17,5(1.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  679,3 tys

  10,0(1%)

  706,2 tys

  10,4(0.9%)

  840,5 tys

  12,5(1.1%)

  902,1 tys

  13,4(1.2%)

  968,6 tys

  14,4(1.2%)

  1,1 mln

  16,7(1.2%)

  903,9 tys

  13,6(0.8%)

  1,0 mln

  15,5(1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  757,9 tys

  11,2(1.1%)

  2,2 mln

  32,9(3%)

  1,4 mln

  20,9(1.8%)

  931,9 tys

  13,9(1.2%)

  1,7 mln

  25,3(2.1%)

  1,5 mln

  22,0(1.5%)

  1,2 mln

  18,2(1.1%)

  895,9 tys

  13,6(0.9%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  22,0 tys

  0,3(0%)

  876,9 tys

  13,1(0.9%)

  5,6 mln

  84,6(5%)

  728,8 tys

  11,0(0.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  944,2 tys

  13,9(1.3%)

  640,1 tys

  9,4(0.9%)

  550,8 tys

  8,2(0.7%)

  863,4 tys

  12,8(1.1%)

  805,7 tys

  12,0(1%)

  569,5 tys

  8,5(0.6%)

  1,0 mln

  15,6(0.9%)

  690,5 tys

  10,5(0.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  815,5 tys

  12,0(1.2%)

  643,5 tys

  9,5(0.9%)

  625,6 tys

  9,3(0.8%)

  495,5 tys

  7,4(0.6%)

  542,8 tys

  8,1(0.7%)

  797,2 tys

  11,9(0.8%)

  1,6 mln

  24,6(1.5%)

  520,7 tys

  7,9(0.5%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  228,1 tys

  3,4(0.3%)

  230,1 tys

  3,4(0.3%)

  222,6 tys

  3,3(0.3%)

  238,8 tys

  3,6(0.3%)

  217,5 tys

  3,2(0.3%)

  221,9 tys

  3,3(0.2%)

  267,1 tys

  4,0(0.2%)

  232,4 tys

  3,5(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  183,8 tys

  2,7(0.2%)

  185,8 tys

  2,8(0.2%)

  184,2 tys

  2,8(0.2%)

  188,1 tys

  2,8(0.2%)

  186,7 tys

  2,8(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  689,0 tys

  10,1(1%)

  739,4 tys

  10,9(1%)

  1,4 mln

  20,8(1.8%)

  926,4 tys

  13,8(1.2%)

  667,1 tys

  9,9(0.8%)

  268,4 tys

  4,0(0.3%)

  208,7 tys

  3,1(0.2%)

  142,1 tys

  2,2(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  4,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  48,9 tys

  0,7(0.1%)

  45,7 tys

  0,7(0%)

  45,8 tys

  0,7(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  12,3 tys

  0,2(0%)

  11,0 tys

  0,2(0%)

  9,7 tys

  0,1(0%)

  8,5 tys

  0,1(0%)

  72,0 tys

  1,1(0.1%)

  71,9 tys

  1,1(0.1%)

  9,1 tys

  0,1(0%)

  7,2 tys

  0,1(0%)

  Rybołówstwo i rybactwo

  [Dział 050]

  1,0 tys

  0,0(0%)

  1,4 tys

  0,0(0%)

  920

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,0(0%)

  760

  0,0(0%)

  980

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  1,3 tys

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  31,3 tys

  0,5(0%)

  232,0 tys

  3,4(0.3%)

  100,0 tys

  1,5(0.1%)

  220,2 tys

  3,3(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  60,0 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  34,5 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat zduńskowolski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 14 832 mieszkańców powiatu zduńskowolskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 7 228 kobiet oraz 7 604 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 13,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,4% wykształcenie policealne, 14,6% średnie ogólnokształcące, a 17,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 21,6% mieszkańców powiatu zduńskowolskiego, gimnazjalnym 5,4%, natomiast 22,0% podstawowym ukończonym. 1,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu zduńskowolskiego mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie zduńskowolskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (22,8%) oraz średnie ogólnokształcące (17,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (26,6%) oraz podstawowe ukończone (21,1%).

  W roku 2018 w powiecie zduńskowolskim mieściły się 22 przedszkola, w których do 85 oddziałów uczęszczało 1 728 dzieci (879 dziewczynek oraz 849 chłopców). Dostępnych było 1 821 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie zduńskowolskim mieściło się 15 przedszkoli, w których do 57 oddziałów uczęszczało 1 426 dzieci (706 dziewczynek oraz 720 chłopców). Dostępnych było 1 435 miejsc.

  16,6% mieszkańców powiatu zduńskowolskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,6% wśród dziewczynek i 16,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 875 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,99 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 23 szkoły podstawowe, w których w 299 oddziałach uczyło się 5 365 uczniów (2 605 kobiet oraz 2 760 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie zduńskowolskim placówkę miało 21 szkół podstawowych, w których w 211 oddziałach uczyło się 4 137 uczniów (1 991 kobiet oraz 2 146 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,5% ludności (28,7% wśród dziewczynek i 28,2% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17,9 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 96,54.

  W powiecie zduńskowolskim znajduje się 7 licea ogólnokształcące, w których w 47 oddziałach uczyło się 1 168 uczniów (735 kobiet oraz 433 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 363 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie zduńskowolskim placówkę miałp 7 licea ogólnokształcące, w których w 57 oddziałach uczyło się 1 671 uczniów (1 015 kobiet oraz 656 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 456 absolwentów.

  W powiecie zduńskowolskim znajduje się 7 Technik, w których w 60 oddziałach uczyło się 1 450 uczniów (423 kobiety oraz 1 027 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 336 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie zduńskowolskim placówkę miały 4 Technika, w których w 45 oddziałach uczyło się 1 190 uczniów (357 kobiet oraz 833 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 261 absolwentów.

  W powiecie zduńskowolskim znajdują się 3 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 6 oddziałach uczyło się 135 uczniów (35 kobiet oraz 100 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,5% mieszkańców (13,4% wśród dziewczyn i 13,5% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 24,9 uczniów. 22,5 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 24,2 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 27,9% mieszkańców powiatu zduńskowolskiego w wieku potencjalnej nauki (27,6% kobiet i 28,1% mężczyzn).

 • 13,6% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  13,6%
  Województwo
  16,6%
  Kraj
  17,9%
 • 16,1% Kobiety
  (wyższe)
 • 10,9% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 36,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  36,0%
  Województwo
  34,1%
  Cała Polska
  33,3%
 • 37,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 34,0% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,4% Wykształcenie policealne
 • pow. zduńskowolski
  3,4%
  łódzkie
  2,8%
  Cała Polska
  2,7%
 • 4,5% Kobiety
  (policealne)
 • 2,2% Mężczyźni
  (policealne)
 • 14,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat zduńskowolski
  14,6%
  woj. łódzkie
  13,7%
  Cała Polska
  12,4%
 • 17,9% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 11,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • pow. zduńskowolski
  17,9%
  Województwo
  17,7%
  Cała Polska
  18,1%
 • 15,4% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,7% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 21,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • powiat zduńskowolski
  21,6%
  Województwo
  20,8%
  Polska
  22,9%
 • 16,9% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 26,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,4% Wykształcenie gimnazjalne
 • powiat zduńskowolski
  5,4%
  łódzkie
  4,8%
  Cała Polska
  5,2%
 • 4,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,3% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 22,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  22,0%
  łódzkie
  22,1%
  Cały kraj
  19,3%
 • 22,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 21,1% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  1,4%
  Województwo
  1,6%
  Polska
  1,4%
 • 1,8% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie zduńskowolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 875 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • powiat zduńskowolski
  875,0
  łódzkie
  868,0
  Polska
  873,0
 • 0,99 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Tutaj
  0,99
  woj. łódzkie
  0,90
  Polska
  0,89
 •  
 • 22Przedszkola
 • 15 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 2 Przedszkola specjalne
 • 85 Oddziały
 • 29 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 10 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 1 821 Miejsca
 • 54 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (powiat zduńskowolski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 728 Dzieci
 • 879 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 849 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,9%
  49,1%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 34 2 lata i mniej
 • 34
 • 356 3 lata
 • 356
 • 447 4 lata
 • 447
 • 481 5 lata
 • 481
 • 408 6 lat
 • 408
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 17 2 lata i mniej
 • 17
 • 178 3 lata
 • 178
 • 220 4 lata
 • 220
 • 260 5 lata
 • 260
 • 203 6 lat
 • 203
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 17 2 lata i mniej
 • 17
 • 178 3 lata
 • 178
 • 227 4 lata
 • 227
 • 221 5 lata
 • 221
 • 205 6 lat
 • 205
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • 573 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 134,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 132,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 12,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 34,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 33,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1Punkty przedszkolne
 • 1 Oddziały
 • 52 Miejsca
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat zduńskowolski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 25 Dzieci
 • 12 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 13 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,0%
  52,0%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 6 3 lata
 • 6
 • 5 4 lata
 • 5
 • 8 5 lata
 • 8
 • 3 6 lat
 • 3
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 3 3 lata
 • 3
 • 3 4 lata
 • 3
 • 4 5 lata
 • 4
 • 1 6 lat
 • 1
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 3 3 lata
 • 3
 • 2 4 lata
 • 2
 • 4 5 lata
 • 4
 • 2 6 lat
 • 2
 • Szkoły podstawowe w powiecie zduńskowolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat zduńskowolski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 22Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 281 Oddziały
 • 5 286 Uczniowie
 • 2 586 Kobiety
  (uczniowie)
 • 2 700 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,9%
  51,1%
 • 652 Uczniowie w 1 klasie
 • 309 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 343 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 636 Absolwenci 2016
 • 313 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 323 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 18 Oddziały
 • 79 Uczniowie
 • 19 Kobiety
  (uczniowie)
 • 60 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 24,1%
  75,9%
 • 5 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 4 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 Absolwenci 2016
 • 0 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 1 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 17,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • pow. zduńskowolski
  17,9
  Województwo
  17,3
  Kraj
  17,3
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 17,9 Szkoły podstawowe ogółem
 • 17,9
 • 17,9 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 17,9
 • 18,8 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 18,8
 • 4,4 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 4,4
 •  
 • 406,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 339,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 67,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 37,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 33,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 529 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 107 niemiecki
 • 422 inny
 • 19 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych specjalnych
 • 19 angielski
 •  
 • 96,54 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat zduńskowolski
  96,54
  Województwo
  95,95
  Kraj
  95,46
 • 95,25 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  95,25
  woj. łódzkie
  94,41
  Polska
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat zduńskowolski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat zduńskowolski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie zduńskowolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat zduńskowolski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 36 Oddziały
 • 978 Uczniowie
 • 664 Kobiety
  (uczniowie)
 • 314 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 67,9%
  32,1%
 • 353 Uczniowie w 1 klasie
 • 244 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 109 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 300 Absolwenci
 • 187 Kobiety
  (absolwenci)
 • 113 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 11 Oddziały
 • 190 Uczniowie
 • 71 Kobiety
  (uczniowie)
 • 119 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 37,4%
  62,6%
 • 81 Absolwenci
 • 43 Kobiety
  (absolwenci)
 • 38 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 24,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Powiat
  24,9
  woj. łódzkie
  25,7
  Cały kraj
  26,2
 •  
 • 66,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 48,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 18,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 4,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat zduńskowolski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 7Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 60 Oddziały
 • 1 450 Uczniowie
 • 423 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 027 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 29,2%
  70,8%
 • 394 Uczniowie w 1 klasie
 • 115 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 279 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 336 Absolwenci
 • 109 Kobiety
  (absolwenci)
 • 227 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 24,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Powiat
  24,2
  woj. łódzkie
  22,9
  Kraj
  23,8
 •  
 • 123,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 74,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 49,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat zduńskowolski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 5 Oddziały
 • 130 Uczniowie
 • 33 Kobiety
  (uczniowie)
 • 97 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 25,4%
  74,6%
 • 66 Uczniowie w 1 klasie
 • 16 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 50 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 1 Oddziały
 • 5 Uczniowie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie)
 • 3 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 40,0%
  60,0%
 • 2 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 2 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 22,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Powiat
  22,5
  woj. łódzkie
  15,4
  Cała Polska
  17,9
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 22,5 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 22,5
 • 26,0 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 26,0
 • 5,0 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 5,0
 •  
 •  
 • 4 947 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski2 567
  • niemiecki1 555
  • rosyjski452
  • francuski263
  • włoski72
 • 2 567 angielski
 • 1 555 niemiecki
 • 452 rosyjski
 • 263 francuski
 • 72 włoski
 • 38 hiszpański
 • 303 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
 • 124 niemiecki
 • 179 inny
 • 7 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych specjalnych
 • 7 angielski
 • Wykres - Szkoły policealne (powiat zduńskowolski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły policealne (w tym kolegium dla pracowników służb społecznych) bez specjalnych
 • 7 Oddziały
 • 63 Uczniowie
 • 59 Kobiety
  (uczniowie)
 • 4 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 93,7%
  6,3%
 • 43 Uczniowie w 1 klasie
 • 40 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 3 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 2Szkoły policealne dla dorosłych (w tym kolegium pracowników służb społecznych)
 • 9 Oddziały
 • 160 Uczniowie
 • 112 Kobiety
  (uczniowie)
 • 48 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 70,0%
  30,0%
 • 18 Absolwenci
 • 10 Kobiety
  (absolwenci)
 • 8 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 13,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • powiat zduńskowolski
  13,9
  łódzkie
  21,2
  Cała Polska
  19,2
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 13,9 Szkoły policealne ogółem
 • 13,9
 • 9,0 Szkoły policealne dla młodzieży
 • 9,0
 • 17,8 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 17,8
 •  
 • 2,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla młodzieży)
 • 2,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 4,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 63 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach policealnych
 • 63 angielski
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie zduńskowolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,6% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,6% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,5% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,2% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,6% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,6% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,5% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,4% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,5% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 27,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 27,6% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 28,1% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat zduńskowolski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat zduńskowolski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat zduńskowolski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat zduńskowolski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie zduńskowolskim

 • Według danych GUS z 2020 roku w powiecie zduńskowolskim znajdowały się 2 hotele (kategorii ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych pozostała bez zmian.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 2
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1
  • pokoje gościnne: 1
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 2
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 3


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 4 (liczba sal: 5, liczba miejsc: 345)
  • z nagłośnieniem: 5
  • z projektorem multimedialnym: 5
  • z zestawem do wideokonferencji: 4
  • z obsługą techniczną: 4
  • z ekranem: 5
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 4
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 4
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 11


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie zduńskowolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w powiecie zduńskowolskim: 6 (publiczne: 5, prywatne: 1), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 3, udogodnienia wewnątrz budynku: 3). W powiecie zduńskowolskim 4 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 724 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 208 (uczestnicy: 13 753)
  • seanse filmowe: 3 (uczestnicy: 300)
  • wystawy: 22 (uczestnicy: 792)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 700)
  • koncerty: 28 (uczestnicy: 2 690)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 32 (uczestnicy: 700)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 24 (uczestnicy: 2 330)
  • konkursy: 13 (uczestnicy: 236)
  • pokazy teatralne: 4 (uczestnicy: 540)
  • interdyscyplinarne: 1 (uczestnicy: 150)
  • warsztaty: 32 (uczestnicy: 595)
  • inne: 48 (uczestnicy: 4 720)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 57 (członkowie: 867)
  • plastyczne/techniczne: 4 (członkowie: 52)
  • taneczne: 7 (członkowie: 88)
  • muzyczne: 5 (członkowie: 41)
  • teatralne: 2 (członkowie: 25)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 11 (członkowie: 181)
  • literackie: 1 (członkowie: 7)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 4 (członkowie: 212)
  • koło gospodyń wiejskich: 18 (członkowie: 162)
  • inne: 5 (członkowie: 99)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2020 roku:
  • ogółem: 4 (absolwenci: 35)
  • języków obcych: 2 (absolwenci: 18)
  • nauki gry na instrumentach: 1 (absolwenci: 5)
  • komputerowe: 1 (absolwenci: 12)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • plastyczne: 2
  • muzyczne: 3
  • komputerowe: 1
  • sale baletowe/taneczne: 2
  • inne: 2


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 58 (członkowie: 555)
  • teatralne: 3 (członkowie: 29)
  • muzyczne - instrumentalne: 10 (członkowie: 83)
  • wokalne i chóry: 19 (członkowie: 176)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 4 (członkowie: 35)
  • taneczne: 12 (członkowie: 130)
  • inne: 10 (członkowie: 102)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie zduńskowolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie zduńskowolskim działało 1 kino posiadające 1 salę z 314 miejscami na widowni. Odbyło się 813 seansów, na które przyszło 32 108 widzów, w tym 290 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 20 250 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie zduńskowolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie zduńskowolskim działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 9 606 zwiedzających, co daje 1 450 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie zduńskowolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie zduńskowolskim działało 15 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 172 994 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 26 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 7 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 0 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 16 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 227 692 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 76
  • dostępne dla czytelników: 26
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 26
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 10
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 9
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 15
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 14


 • Biblioteki naukowe w powiecie zduńskowolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie zduńskowolskim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 44 838 wolumenów w tym ziobry specjalne: 477. Odnotowano 1 229 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 3 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 4 228 wolumenów. Odnotowano 10 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 7
  • dostępne dla czytelników: 3
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie zduńskowolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie zduńskowolskim działało 29 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 1 585 członków. Zarejestrowano 1 506 ćwiczących (mężczyźni: 1 125, kobiety: 381, chłopcy do lat 18: 770, dziewczęta do lat 18: 343). Aktywnych było 47 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (32), instruktora sportowego (43) oraz inne osoby (20).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie zduńskowolskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat zduńskowolski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat zduńskowolski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 roku w wyniku 36 wypadków drogowych w powiecie zduńskowolskim odnotowano 3 ofiary śmiertelne oraz 39 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 54,5 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 4,5 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 5,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju) oraz 65,0 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2020 roku w powiecie zduńskowolskim zarejestrowanych było 60 003 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 45 161 samochodów osobowych (683,6 na każdy 1000 mieszkańców - wartość porównywalna do wartości dla województwa łódzkiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla całej Polski), 5 963 samochodów ciężarowych (99,6 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz nieznacznie mniej od wartości dla całego kraju), 222 autobusów (3,4 - znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla Polski), 615 ciągników siodłowych (9,3 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 4 749 motocykli (71,9 - znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 20,1 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 19,9 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 27,1 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 17,1 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 27,2 lat.


  W 2020 roku w powiecie zduńskowolskim znajdowało się 68 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 123 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 123 licencje na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie zduńskowolskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 36 Wypadki drogowe
  (rok 2020)
 • 3 Ofiary śmiertelne
  (rok 2020)
 • 39 Ranni
  (rok 2020)
 • 1 Lekko ranni
 • 38 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie zduńskowolskim w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 54,49 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • powiat zduńskowolski
  54,5
  Województwo
  99,9
  Kraj
  61,5
 • 4,54 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • pow. zduńskowolski
  4,5
  łódzkie
  9,1
  Polska
  6,5
 • 59,03 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • powiat zduńskowolski
  59,0
  woj. łódzkie
  113,3
  Cała Polska
  69,2
 • 5,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • powiat zduńskowolski
  5,0
  woj. łódzkie
  10,1
  Cała Polska
  7,6
 • 65,00 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • pow. zduńskowolski
  65,0
  łódzkie
  126,4
  Kraj
  80,2
 • 8,33 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • powiat zduńskowolski
  8,3
  łódzkie
  9,1
  Cały kraj
  10,6
 • 108,33 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • pow. zduńskowolski
  108,3
  woj. łódzkie
  113,4
  Kraj
  112,4
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 60 003 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie zduńskowolskim w 2020 roku
 • 45 161 Samochody osobowe
 • 5 963 Samochody ciężarowe
 • 18 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 222 Autobusy
 • 338 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 615 Ciągniki samochodowe
 • 615   Ciągniki siodłowe
 • 2 955 Ciągniki rolnicze
 • 4 749 Motocykle
 • 1 663   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 2 581 Motorowery
 • 45 161Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie zduńskowolskim
 • Samochody osobowe w powiecie zduńskowolskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 683,6 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • pow. zduńskowolski
  683,6
  łódzkie
  666,6
  Cały kraj
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg10 275
  • 1400-1649 kg10 975
  • 1650-1899 kg11 139
  • 1900 kg i więcej12 772
 • 10 275 do 1399 kg
 • 10 975 1400-1649 kg
 • 11 139 1650-1899 kg
 • 12 772 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 16 833 do 1399 cm3
 • 16 833
 • 24 360 1400-1999 cm3
 • 24 360
 • 3 968 2000 i więcej cm3
 • 3 968
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie zduńskowolskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna23 296
  • olej napędowy13 298
  • gaz (LPG)7 636
  • pozostałe931
 • 23 296 benzyna
 • 13 298 olej napędowy
 • 7 636 gaz (LPG)
 • 931 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 758 do 1 roku
 • 758
 • 535 2 lata
 • 535
 • 577 3 lata
 • 577
 • 1 163 4-5 lat
 • 1 163
 • 1 267 6-7 lat
 • 1 267
 • 1 744 8-9 lat
 • 1 744
 • 2 399 10-11 lat
 • 2 399
 • 7 626 12-15 lat
 • 7 626
 • 9 633 16-20 lat
 • 9 633
 • 6 487 21-25 lat
 • 6 487
 • 4 177 26-30 lat
 • 4 177
 • 8 795 31 lat i więcej
 • 8 795
 • 20,1 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie zduńskowolskim
 • pow. zduńskowolski
  20,1 lat
  łódzkie
  19,2 lat
  Kraj
  18,8 lat
 • 5 963Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie zduńskowolskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie zduńskowolskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 99,6 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • pow. zduńskowolski
  99,6
  łódzkie
  111,5
  Polska
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 3 064 do 999 kg
 • 3 064
 • 1 869 1000-1499 kg
 • 1 869
 • 406 1500-2999 kg
 • 406
 • 43 3000-3499 kg
 • 43
 • 109 3500-4999 kg
 • 109
 • 167 5000-6999 kg
 • 167
 • 132 7000-9999 kg
 • 132
 • 112 10000-14999 kg
 • 112
 • 61 15000 kg i więcej
 • 61
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 183
  • olej napędowy3 925
  • gaz (LPG)342
  • pozostałe513
 • 1 183 benzyna
 • 3 925 olej napędowy
 • 342 gaz (LPG)
 • 513 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 121 do 1 roku
 • 121
 • 94 2 lata
 • 94
 • 95 3 lata
 • 95
 • 203 4-5 lat
 • 203
 • 235 6-7 lat
 • 235
 • 281 8-9 lat
 • 281
 • 370 10-11 lat
 • 370
 • 837 12-15 lat
 • 837
 • 1 070 16-20 lat
 • 1 070
 • 892 21-25 lat
 • 892
 • 486 26-30 lat
 • 486
 • 1 279 31 lat i więcej
 • 1 279
 • 19,9 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie zduńskowolskim
 • Tutaj
  19,9 lat
  Województwo
  20,5 lat
  Cały kraj
  19,4 lat
 • 222Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie zduńskowolskim
 • Autobusy w powiecie zduńskowolskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,4 Autobusy na 1000 ludności
 • powiat zduńskowolski
  3,4
  Województwo
  2,9
  Cała Polska
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna23
  • olej napędowy135
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe64
 • 23 benzyna
 • 135 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 64 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 3 lata
 • 1
 • 1 4-5 lat
 • 1
 • 2 6-7 lat
 • 2
 • 1 8-9 lat
 • 1
 • 2 10-11 lat
 • 2
 • 10 12-15 lat
 • 10
 • 44 16-20 lat
 • 44
 • 40 21-25 lat
 • 40
 • 17 26-30 lat
 • 17
 • 104 31 lat i więcej
 • 104
 • 27,1 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie zduńskowolskim
 • Tutaj
  27,1 lat
  łódzkie
  22,6 lat
  Polska
  21,6 lat
 • 615Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie zduńskowolskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie zduńskowolskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 9,3 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Powiat
  9,3
  woj. łódzkie
  11,6
  Polska
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna6
  • olej napędowy480
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe129
 • 6 benzyna
 • 480 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 129 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 1 do 1 roku
 • 1
 • 1 2 lata
 • 1
 • 3 3 lata
 • 3
 • 25 4-5 lat
 • 25
 • 67 6-7 lat
 • 67
 • 59 8-9 lat
 • 59
 • 30 10-11 lat
 • 30
 • 140 12-15 lat
 • 140
 • 87 16-20 lat
 • 87
 • 77 21-25 lat
 • 77
 • 70 26-30 lat
 • 70
 • 55 31 lat i więcej
 • 55
 • 17,1 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie zduńskowolskim
 • pow. zduńskowolski
  17,1 lat
  łódzkie
  13,9 lat
  Cała Polska
  12,6 lat
 • 4 749Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie zduńskowolskim
 • Motocykle w powiecie zduńskowolskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 71,9 Motocykle na 1000 ludności
 • Powiat
  71,9
  łódzkie
  45,3
  Cały kraj
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 27 do 1 roku
 • 27
 • 22 2 lata
 • 22
 • 36 3 lata
 • 36
 • 136 4-5 lat
 • 136
 • 88 6-7 lat
 • 88
 • 108 8-9 lat
 • 108
 • 144 10-11 lat
 • 144
 • 405 12-15 lat
 • 405
 • 426 16-20 lat
 • 426
 • 337 21-25 lat
 • 337
 • 191 26-30 lat
 • 191
 • 2 829 31 lat i więcej
 • 2 829
 • 27,2 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie zduńskowolskim
 • Tutaj
  27,2 lat
  woj. łódzkie
  25,0 lat
  Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 68 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 16 km  Będących pod zarządem gminy
 • 43 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 9 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie zduńskowolskim w latach 2013 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 1 830,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • pow. zduńskowolski
  1 830,8 km
  łódzkie
  519,2 km
  Cały kraj
  551,8 km
 • 10,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • pow. zduńskowolski
  10,2 km
  woj. łódzkie
  3,9 km
  Cały kraj
  4,5 km
 • 123 Liczba licencji na taksówki
 • 123 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami