Powiat zduńskowolski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat zduńskowolski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 63 742 Liczba mieszkańców
 • 369 km2 Powierzchnia
 • 173 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 68,1% Stopa urbanizacji
 • Wojciech Rychlik Starosta
 • ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola Adres starostwa powiatowego
 • EZD Tablice rejestracyjne
Powiat zduńskowolski na mapie
Identyfikatory
 • 1019 TERYT (TERC)
Herb powiatu zduńskowolskiego
powiat zduńskowolski herb
Flaga powiatu zduńskowolskiego
powiat zduńskowolski flaga

powiat zduńskowolski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zduńskiej Woli
(43) 823-41-39
ul. Łaska 61a
98-220 Zduńska Wola
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli
(43) 823-31-65, 823-41-81
ul. Długa 4
98-220 Zduńska Wola
Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli
(43) 824-24-11
ul. Dąbrowskiego 15
98-220 Zduńska Wola
Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiolog. w Zduńskiej Woli
(43) 823-26-97, 823-41-48, 823-21-99
ul. Łaska 13
98-220 Zduńska Wola
Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli
(43) 823-22-04
(43) 824-42-50
ul. S.Złotnickiego
98-220 Zduńska Wola

Powiat zduńskowolski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Powiat zduńskowolski ma 63 742 mieszkańców, z czego 51,6% stanowią kobiety, a 48,4% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców zmalała o 6,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,6 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa łódzkiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu zduńskowolskiego w 2050 roku wynosi 56 060, z czego 28 794 to kobiety, a 27 266 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu zduńskowolskiego zawarli w 2022 roku 209 małżeństw, co odpowiada 3,3 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa łódzkiego oraz więcej od wartości dla kraju.
  28,3% mieszkańców powiatu zduńskowolskiego jest stanu wolnego, 53,6% żyje w małżeństwie, 8,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,5% to wdowy/wdowcy.

  Powiat zduńskowolski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -383. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,98 na 1000 mieszkańców powiatu zduńskowolskiego. W 2022 roku urodziło się 460 dzieci, w tym 49,8% dziewczynek i 50,2% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 312 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,55 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 34,7% zgonów w powiecie zduńskowolskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,3% zgonów w powiecie zduńskowolskim były nowotwory, a 6,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu zduńskowolskiego przypada 13.17 zgonów.

  W 2022 roku zarejestrowano 590 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 688 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu zduńskowolskiego -98. W tym samym roku 18 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 17 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  59,1% mieszkańców powiatu zduńskowolskiego jest w wieku produkcyjnym, 17,7% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu zduńskowolskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 63 742 Liczba mieszkańców
 • 32 898 Kobiety
 • 30 844 Mężczyźni
 • 51,6%
  48,4%
 • 107 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 107 kobiet)
 • 94 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 94 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie zduńskowolskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie zduńskowolskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie zduńskowolskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu zduńskowolskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 56 060 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 28 794 Kobiety
 • 27 266 Mężczyźni
 • 51,7%
  48,3%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie zduńskowolskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie zduńskowolskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie zduńskowolskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu zduńskowolskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,6 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. zduńskowolski
  42,6 lat
  Województwo
  43,4 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 44,5 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,7 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat zduńskowolski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu zduńskowolskiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat zduńskowolski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat zduńskowolski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat zduńskowolski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,3% Kawalerowie/Panny
 • pow. zduńskowolski
  28,3%
  woj. łódzkie
  27,0%
  Cały kraj
  29,1%
 • 23,2% Kobiety
  (Panny)
 • 33,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 53,6% Żonaci/Zamężne
 • pow. zduńskowolski
  53,6%
  woj. łódzkie
  52,9%
  Cały kraj
  54,0%
 • 52,1% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,2% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,5% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  9,5%
  Województwo
  10,0%
  Cała Polska
  8,5%
 • 15,1% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,4% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 8,3% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • pow. zduńskowolski
  8,3%
  łódzkie
  8,6%
  Cały kraj
  7,6%
 • 9,2% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 7,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,4% Nieustalone
 • pow. zduńskowolski
  0,4%
  woj. łódzkie
  1,4%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,4% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,4% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie zduńskowolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie zduńskowolskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,3 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • powiat zduńskowolski
  3,3
  woj. łódzkie
  3,9
  Polska
  4,1
 • 1,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • pow. zduńskowolski
  1,7
  woj. łódzkie
  1,7
  Polska
  1,6
 • 209 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie zduńskowolskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie zduńskowolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -383 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -179 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -204 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -5,98 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • pow. zduńskowolski
  -6,0
  Województwo
  -6,4
  Cała Polska
  -3,8
 • -7,2 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -3,8 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie zduńskowolskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie zduńskowolskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie zduńskowolskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie zduńskowolskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 460 Urodzenia żywe
 • 229 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 231 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,8%
  50,2%
 • 7,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  7,2
  łódzkie
  7,6
  Kraj
  8,1
 • 33,0 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • pow. zduńskowolski
  33,0
  woj. łódzkie
  34,6
  Cała Polska
  35,1
 • 4 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 4
 • 40 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 40
 • 98 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 98
 • 81 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 81
 • 27 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 27
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 3 312 g Średnia waga noworodków
 • 3 206 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 418 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat zduńskowolski
  3 312 g
  łódzkie
  3 354 g
  Kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 5 Waga 4500g - 4999g
 • 5
 • 43 Waga 4000g - 4499g
 • 43
 • 114 Waga 3500g - 3999g
 • 114
 • 203 Waga 3000g - 3499g
 • 203
 • 69 Waga 2500g - 2999g
 • 69
 • 16 Waga 2000g - 2499g
 • 16
 • 8 Waga 1500g - 1999g
 • 8
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 3 Waga poniżej 600g
 • 3
 • 1,29 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  1,29
  łódzkie
  1,28
  Polska
  1,26
 • 0,64 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  0,64
  Województwo
  0,63
  Kraj
  0,61
 • 0,55 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Powiat
  0,55
  Województwo
  0,54
  Cały kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w powiecie zduńskowolskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 843 Zgony
 • 408 Kobiety
  (Zgony)
 • 435 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,4%
  51,6%
 • 3 Zgony niemowląt
 • 2 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 66,7%
  33,3%
 • 13,2 Zgony na 1000 ludności
 • pow. zduńskowolski
  13,2
  woj. łódzkie
  14,0
  Cały kraj
  11,9
 • 183,3 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  183,3
  woj. łódzkie
  183,7
  Cała Polska
  147,0
 • 6,5 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  6,5
  Województwo
  4,0
  Kraj
  3,8
 • 3,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • pow. zduńskowolski
  3,6
  woj. łódzkie
  3,7
  Cała Polska
  3,1
 • 1,4 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,4
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie zduńskowolskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 34,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • powiat zduńskowolski
  34,7%
  łódzkie
  29,3%
  Kraj
  34,8%
 • 20,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat zduńskowolski
  20,3%
  woj. łódzkie
  18,5%
  Cała Polska
  19,6%
 • 6,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Powiat
  6,1%
  woj. łódzkie
  6,3%
  Cała Polska
  5,4%
 • 136 Zgony spowodowane COVID-19
 • 13,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. łódzkie
  13,0
  Polska
  13,3
 • 75,7 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  75,7
  Polska
  74,4
 • 276,2 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  276,2
  łódzkie
  293,1
  Kraj
  268,1
 • 266,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • łódzkie
  266,5
  Polska
  246,5
 • 473,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 523,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 420,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  473,3
  łódzkie
  463,6
  Polska
  475,8
 • 63,7 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 35,2 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 91,4 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. zduńskowolski
  63,7
  woj. łódzkie
  63,6
  Cały kraj
  70,6
 • 27,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat zduńskowolski
  27,1
  łódzkie
  36,5
  Cały kraj
  32,6
 • 3,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  3,0
  łódzkie
  7,0
  Cały kraj
  6,9
 • 0,2% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • pow. zduńskowolski
  0,2%
  łódzkie
  0,5%
  Cała Polska
  0,5%
 • Zamachy samobójcze w powiecie zduńskowolskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 11 Osoby w zamachach samobójczych
 • 3 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 8 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 10 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 1 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 10 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 2 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 8 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 9 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 1 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 17 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • Powiat
  17,0
  Województwo
  60,0
  Cały kraj
  38,0
 • 16 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  16,0
  woj. łódzkie
  14,0
  Kraj
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 1 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 1
 • 1 zażycie innych leków
 • 1
 • 7 powieszenie się
 • 7
 • 2 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 zażycie innych leków
 • 1
 • 7 powieszenie się
 • 7
 • 2 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 2 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 2
 • 1 zawód miłosny
 • 1
 • 1 inna nie wymieniona
 • 1
 • 8 nieustalona
 • 8
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 1 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 1
 • 1 zawód miłosny
 • 1
 • 1 inna nie wymieniona
 • 1
 • 8 nieustalona
 • 8
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 2 13-18 lat
 • 2
 • 2 25-29 lat
 • 2
 • 5 30-49 lat
 • 5
 • 1 50-60 lat
 • 1
 • 1 70 lat i więcej
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 2 13-18 lat
 • 2
 • 2 25-29 lat
 • 2
 • 5 30-49 lat
 • 5
 • 1 50-60 lat
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu2
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków1
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony8
 • 0 trzeźwy
 • 2 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 1 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 8 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu2
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony8
 • 0 trzeźwy
 • 2 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 8 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 7 kawaler/panna
 • 7
 • 3 żonaty/zamężna
 • 3
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 7 kawaler/panna
 • 7
 • 2 żonaty/zamężna
 • 2
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne3
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie2
  • wyższe0
  • nieustalony6
 • 0 podstawowe niepełne
 • 3 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 2 średnie
 • 0 wyższe
 • 6 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne3
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie2
  • wyższe0
  • nieustalony5
 • 0 podstawowe niepełne
 • 3 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 2 średnie
 • 0 wyższe
 • 5 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 3 praca
 • 3
 • 3 na utrzymaniu innej osoby
 • 3
 • 2 renta
 • 2
 • 1 zasiłek lub alimenty
 • 1
 • 1 bez stałego źródła utrzymania
 • 1
 • 1 nieustalony
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 3 praca
 • 3
 • 3 na utrzymaniu innej osoby
 • 3
 • 1 renta
 • 1
 • 1 zasiłek lub alimenty
 • 1
 • 1 bez stałego źródła utrzymania
 • 1
 • 1 nieustalony
 • 1
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 590 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 299 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 291 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 18 Zameldowania z zagranicy
 • 9 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 9 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 688 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 351 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 337 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 17 Wymeldowania za granicę
 • 8 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 9 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -97 Saldo migracji
 • -51 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -46 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -98 Saldo migracji wewnętrznych
 • -52 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -46 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie zduńskowolskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie zduńskowolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 14,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,8% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,6% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,3% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,6% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,5% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 22,9% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat zduńskowolski, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat zduńskowolski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie zduńskowolskim oddano do użytku 248 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,89 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie zduńskowolskim to 25 622 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 402 mieszkania. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  85,1% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 14,9% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie zduńskowolskim to 4,96 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w powiecie zduńskowolskim to 123,60 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,61% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 94,48% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 91,39% mieszkań posiada łazienkę, 82,90% korzysta z centralnego ogrzewania, a 4,14% z gazu sieciowego.

  W 2021 zarejestrowano w powiecie zduńskowolskim 133 transakcje rynkowe lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 4 093 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 4 074 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 5 transakcji (mediana cen - 4 435 zł/m2, średnia - 4 250 zł/m2), a na rynku wtórnym 128 transakcji rynkowych (mediana cen - 4 092 zł/m2, średnia - 4 066 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie zduńskowolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 093 zł
 • Tutaj
  4 093 zł
  łódzkie
  5 692 zł
  Kraj
  5 877 zł
 • 4 093 zł Ogółem
 • 4 093 zł
 • 4 576 zł do 40 m2
 • 4 576 zł
 • 4 000 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 000 zł
 • 3 925 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 925 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 074 zł
 • powiat zduńskowolski
  4 074 zł
  woj. łódzkie
  5 595 zł
  Cały kraj
  6 334 zł
 • 4 074 zł Ogółem
 • 4 074 zł
 • 4 587 zł do 40 m2
 • 4 587 zł
 • 3 979 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 979 zł
 • 3 847 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 847 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 133
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m242
  • od 40,1 do 60 m269
  • od 60,1 do 80 m221
  • od 80,1 m20
 • 42 do 40 m2
 • 69 od 40,1 do 60 m2
 • 21 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie zduńskowolskim w latach 2015 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 435 zł
 • pow. zduńskowolski
  4 435 zł
  woj. łódzkie
  6 182 zł
  Polska
  6 412 zł
 • 4 435 zł Ogółem
 • 4 435 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 250 zł
 • Tutaj
  4 250 zł
  łódzkie
  6 133 zł
  Cały kraj
  6 899 zł
 • 4 250 zł Ogółem
 • 4 250 zł
 • 5Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 092 zł
 • Tutaj
  4 092 zł
  woj. łódzkie
  5 218 zł
  Cały kraj
  5 254 zł
 • 4 092 zł Ogółem
 • 4 092 zł
 • 4 485 zł do 40 m2
 • 4 485 zł
 • 4 000 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 000 zł
 • 3 925 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 925 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 066 zł
 • powiat zduńskowolski
  4 066 zł
  Województwo
  5 180 zł
  Polska
  5 903 zł
 • 4 066 zł Ogółem
 • 4 066 zł
 • 4 548 zł do 40 m2
 • 4 548 zł
 • 3 974 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 974 zł
 • 3 856 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 856 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 128
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m241
  • od 40,1 do 60 m267
  • od 60,1 do 80 m219
  • od 80,1 m20
 • 41 do 40 m2
 • 67 od 40,1 do 60 m2
 • 19 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie zduńskowolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 25 622 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 402,00 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • pow. zduńskowolski
  402,00
  Województwo
  445,90
  Kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 74,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • powiat zduńskowolski
  74,90 m2
  Województwo
  71,80 m2
  Kraj
  75,30 m2
 • 30,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  30,10 m2
  woj. łódzkie
  32,00 m2
  Kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,84 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • pow. zduńskowolski
  3,84
  łódzkie
  3,68
  Kraj
  3,83
 • 2,49 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • pow. zduńskowolski
  2,49
  Województwo
  2,24
  Cały kraj
  2,42
 • 0,65 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • pow. zduńskowolski
  0,65
  łódzkie
  0,61
  Cała Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie zduńskowolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 248 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 3,89 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  3,89
  łódzkie
  5,58
  Cały kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 1 231 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,96 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • powiat zduńskowolski
  4,96
  woj. łódzkie
  3,80
  Polska
  3,89
 • 19,31 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • powiat zduńskowolski
  19,31
  woj. łódzkie
  21,24
  Polska
  24,56
 • 30 645 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 123,6 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • pow. zduńskowolski
  123,6 m2
  łódzkie
  93,2 m2
  Polska
  92,3 m2
 • 0,48 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,48 m2
  łódzkie
  0,52 m2
  Cała Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie zduńskowolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 97,61% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • powiat zduńskowolski
  97,61%
  Województwo
  96,72%
  Kraj
  97,71%
 • 94,48% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  94,48%
  woj. łódzkie
  92,36%
  Kraj
  95,10%
 • 91,39% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  91,39%
  Województwo
  89,76%
  Cała Polska
  93,66%
 • 82,90% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Powiat
  82,90%
  woj. łódzkie
  82,06%
  Cały kraj
  85,62%
 • 4,14% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • pow. zduńskowolski
  4,14%
  Województwo
  46,57%
  Cały kraj
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Powiat zduńskowolski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W powiecie zduńskowolskim na 1000 mieszkańców pracuje 384osób . Jest to mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie zduńskowolskim wynosiło w 2022 roku 6,4% (6,4% wśród kobiet i 6,4% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie zduńskowolskim wynosiło 5 607,97 PLN, co odpowiada 83.60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu zduńskowolskiego 5 470 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 4 174 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -1 296.

  10,3% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu zduńskowolskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 47,3% w przemyśle i budownictwie, a 16,2% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie zduńskowolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 384 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  384,0
  Województwo
  422,0
  Polska
  402,0
 • 6,4% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 6,4% Kobiety
 • 6,4% Mężczyźni
 • Tutaj
  6,4%
  łódzkie
  5,4%
  Cały kraj
  5,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie zduńskowolskim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie zduńskowolskim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie zduńskowolskim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie zduńskowolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 608 PLN Wynagrodzenie brutto
 • powiat zduńskowolski
  5 608 PLN
  woj. łódzkie
  6 211 PLN
  Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie zduńskowolskim w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie zduńskowolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 5 470 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 4 174 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -1 296 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,76 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie zduńskowolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 10,3% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 8,4% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 12,5% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 47,3% Przemysł i budownictwo
 • 39,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 56,1% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 16,2% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 14,1% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 18,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,9% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,8% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 23,7% Pozostałe
 • 35,4% Kobiety
  (pozostałe)
 • 11,0% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie zduńskowolskim w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 17,7% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,7% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,1% W wieku produkcyjnym
 • 53,2% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,4% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 23,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 30,2% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat zduńskowolski, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 69,3 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat zduńskowolski
  69,3
  woj. łódzkie
  72,7
  Cała Polska
  69,0
 • 39,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat zduńskowolski
  39,3
  woj. łódzkie
  43,1
  Cały kraj
  38,2
 • 131,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  131,1
  Województwo
  145,7
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 60,8% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,8% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,2% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,2% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat zduńskowolski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W powiecie zduńskowolskim w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowane były 7 292 podmioty gospodarki narodowej, z czego 5 873 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 517 nowych podmiotów, a 341 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (725) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (494) w roku 2021. W tym samym okresie najwięcej (1 027) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (285) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie zduńskowolskim najwięcej (407) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (7 034) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,0% (74) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 33,1% (2 415) podmiotów, a 65,9% (4 803) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie zduńskowolskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (25.7%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (23.8%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 7 292 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 74 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2 415 Przemysł i budownictwo
 • 4 803 Pozostała działalność
 • 517 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie zduńskowolskim w 2022 roku
 • 341 Podmioty wyrejestrowane w powiecie zduńskowolskim w 2022 roku
 • 5 873 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 7 034 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 7 034
 • 202 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 202
 • 49 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 49
 • 6 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 6
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 1
 • 7 285 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 7 285
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 9 Spółdzielnie ogółem
 • 9
 • 407 Spółki handlowe ogółem
 • 407
 • 36  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 36
 • 2  Spółki handlowe - akcyjne
 • 2
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 324  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 324
 • 33    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 33
 • 407 Spółki cywilne ogółem
 • 407
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 873 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 511 Budownictwo
 • 1 511
 • 1 400 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 400
 • 600 Przetwórstwo przemysłowe
 • 600
 • 499 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 499
 • 346 Transport i gospodarka magazynowa
 • 346
 • 313 Pozostała działalność
 • 313
 • 309 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 309
 • 175 Informacja i komunikacja
 • 175
 • 149 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 149
 • 141 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 141
 • 122 Edukacja
 • 122
 • 109 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 109
 • 67 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 67
 • 61 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 61
 • 46 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 46
 • 13 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 13
 • 7 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 7
 • 5 Górnictwo i wydobywanie
 • 5
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat zduńskowolski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie zduńskowolskim stwierdzono 1 088 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 17,00 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie zduńskowolskim wynosi 81,50% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa łódzkiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu zduńskowolskiego najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 8,47 (wykrywalność 69%) oraz o charakterze kryminalnym - 9,20 (wykrywalność 78%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 5,09 (78%), drogowe - 1,98 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,28 (94%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie zduńskowolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat zduńskowolski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 088 Przestępstwa ogółem
 • 1 088
 • 589 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 589
 • 326 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 326
 • 127 Przestępstwa drogowe
 • 127
 • 18 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 18
 • 542 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 542
 • 17,00 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat zduńskowolski
  17,00
  łódzkie
  19,38
  Cała Polska
  22,81
 • 9,20 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat zduńskowolski
  9,20
  Województwo
  11,45
  Cała Polska
  12,98
 • 5,09 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • powiat zduńskowolski
  5,09
  łódzkie
  5,35
  Cały kraj
  6,99
 • 1,98 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,98
  woj. łódzkie
  1,94
  Kraj
  1,82
 • 0,28 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  0,28
  woj. łódzkie
  0,36
  Kraj
  0,35
 • 8,47 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  8,47
  woj. łódzkie
  10,36
  Cały kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat zduńskowolski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 82% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • pow. zduńskowolski
  82%
  woj. łódzkie
  65%
  Kraj
  71%
 • 79% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • pow. zduńskowolski
  79%
  Województwo
  57%
  Kraj
  63%
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Powiat
  78%
  łódzkie
  67%
  Polska
  75%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • powiat zduńskowolski
  98%
  woj. łódzkie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 94% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  94%
  woj. łódzkie
  86%
  Polska
  88%
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • pow. zduńskowolski
  70%
  woj. łódzkie
  44%
  Kraj
  51%

Powiat zduńskowolski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu powiatu zduńskowolskiego wyniosła w 2022 roku 121,0 mln złotych, co daje 1,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 16.3% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu powiatu zduńskowolskiego - 42% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (16%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (12.8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 17,0 mln złotych, czyli 14,1% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu zduńskowolskiego wyniosła w 2022 roku 120,3 mln złotych, co daje 1,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 13.8% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (43.8%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (18.7%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (11.6%). W budżecie powiatu zduńskowolskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 336 złotych na mieszkańca (17,9%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 7,4 złotych na mieszkańca (0,4%).
 • Wydatki budżetu w powiecie zduńskowolskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu zduńskowolskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat zduńskowolski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu zduńskowolskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  81,3 mln

  1,2 tys(100%)

  79,2 mln

  1,2 tys(100%)

  85,7 mln

  1,3 tys(100%)

  100,3 mln

  1,5 tys(100%)

  121,6 mln

  1,8 tys(100%)

  98,4 mln

  1,5 tys(100%)

  104,7 mln

  1,6 tys(100%)

  121,0 mln

  1,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  28,6 mln

  423(35.1%)

  30,3 mln

  451(38.3%)

  32,4 mln

  483(37.8%)

  41,6 mln

  623(41.4%)

  38,9 mln

  586(32%)

  44,8 mln

  678(45.5%)

  47,3 mln

  721(45.2%)

  50,8 mln

  797(42%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  6,9 mln

  102(8.4%)

  9,9 mln

  147(12.5%)

  13,9 mln

  207(16.2%)

  13,5 mln

  202(13.4%)

  25,0 mln

  377(20.6%)

  7,1 mln

  108(7.2%)

  9,3 mln

  142(8.9%)

  19,4 mln

  304(16%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  15,6 mln

  232(19.2%)

  12,9 mln

  192(16.3%)

  9,6 mln

  144(11.2%)

  10,5 mln

  157(10.5%)

  11,6 mln

  175(9.6%)

  12,9 mln

  196(13.1%)

  13,1 mln

  199(12.5%)

  15,5 mln

  244(12.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  6,4 mln

  94,2(7.8%)

  6,6 mln

  98,0(8.3%)

  7,1 mln

  106(8.3%)

  8,1 mln

  122(8.1%)

  8,2 mln

  124(6.8%)

  10,0 mln

  151(10.1%)

  9,4 mln

  143(8.9%)

  7,7 mln

  120(6.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  5,0 mln

  74,0(6.1%)

  5,2 mln

  77,5(6.6%)

  5,5 mln

  82,8(6.5%)

  5,9 mln

  88,7(5.9%)

  6,3 mln

  94,2(5.1%)

  7,1 mln

  107(7.2%)

  6,7 mln

  102(6.4%)

  6,7 mln

  105(5.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  4,5 mln

  66,0(5.5%)

  4,6 mln

  68,3(5.8%)

  4,6 mln

  69,3(5.4%)

  5,7 mln

  85,4(5.7%)

  7,0 mln

  105(5.7%)

  4,9 mln

  74,6(5%)

  5,0 mln

  76,1(4.8%)

  6,2 mln

  96,9(5.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  5,7 mln

  85,0(7.1%)

  3,6 mln

  53,4(4.5%)

  2,2 mln

  32,3(2.5%)

  3,3 mln

  49,8(3.3%)

  1,9 mln

  28,1(1.5%)

  2,2 mln

  33,0(2.2%)

  2,7 mln

  41,0(2.6%)

  2,9 mln

  45,4(2.4%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  659,4 tys

  9,8(0.8%)

  637,5 tys

  9,5(0.8%)

  659,8 tys

  9,8(0.8%)

  869,8 tys

  13,0(0.9%)

  1,4 mln

  21,1(1.2%)

  922,2 tys

  14,0(0.9%)

  568,9 tys

  8,7(0.5%)

  2,9 mln

  44,8(2.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  3,0 mln

  43,8(3.6%)

  2,5 mln

  37,6(3.2%)

  3,3 mln

  48,8(3.8%)

  3,0 mln

  45,2(3%)

  2,6 mln

  39,1(2.1%)

  2,5 mln

  38,3(2.6%)

  2,6 mln

  39,4(2.5%)

  2,5 mln

  39,8(2.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  456,0 tys

  6,8(0.6%)

  626,7 tys

  9,3(0.8%)

  640,7 tys

  9,6(0.7%)

  703,2 tys

  10,5(0.7%)

  494,8 tys

  7,5(0.4%)

  573,6 tys

  8,7(0.6%)

  1,8 mln

  27,2(1.7%)

  1,6 mln

  24,5(1.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  255,7 tys

  3,8(0.3%)

  339,7 tys

  5,1(0.4%)

  363,0 tys

  5,4(0.4%)

  449,6 tys

  6,7(0.4%)

  320,5 tys

  4,8(0.3%)

  211,0 tys

  3,2(0.2%)

  347,0 tys

  5,3(0.3%)

  393,1 tys

  6,2(0.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  143,7 tys

  2,1(0.2%)

  152,3 tys

  2,3(0.2%)

  358,7 tys

  5,3(0.4%)

  332,5 tys

  5,0(0.3%)

  280,5 tys

  4,2(0.2%)

  309,7 tys

  4,7(0.3%)

  1,4 mln

  20,6(1.3%)

  305,6 tys

  4,8(0.3%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  293,2 tys

  4,3(0.4%)

  284,5 tys

  4,2(0.4%)

  263,8 tys

  3,9(0.3%)

  267,6 tys

  4,0(0.3%)

  323,5 tys

  4,9(0.3%)

  248,1 tys

  3,8(0.3%)

  252,6 tys

  3,9(0.2%)

  254,4 tys

  4,0(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  183,8 tys

  2,7(0.2%)

  185,8 tys

  2,8(0.2%)

  184,2 tys

  2,8(0.2%)

  188,1 tys

  2,8(0.2%)

  186,7 tys

  2,8(0.2%)

  187,8 tys

  2,9(0.2%)

  191,7 tys

  3,0(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  601,3 tys

  8,9(0.7%)

  803,5 tys

  11,9(1%)

  144,2 tys

  2,2(0.2%)

  145,2 tys

  2,2(0.1%)

  142,1 tys

  2,1(0.1%)

  51,0 tys

  0,8(0.1%)

  119,8 tys

  1,8(0.1%)

  112,9 tys

  1,8(0.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  4,7 tys

  0,1(0%)

  86,9 tys

  1,3(0.1%)

  446

  0,0(0%)

  364,2 tys

  5,5(0.4%)

  10,2

  0,0(0%)

  2,3 tys

  0,0(0%)

  26,7 tys

  0,4(0%)

  32,3 tys

  0,5(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  9,9 tys

  0,1(0%)

  8,7 tys

  0,1(0%)

  72,9 tys

  1,1(0.1%)

  71,3 tys

  1,1(0.1%)

  9,5 tys

  0,1(0%)

  7,1 tys

  0,1(0%)

  7,1 tys

  0,1(0%)

  22,1 tys

  0,3(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  10,2 tys

  0,2(0%)

  108,7 tys

  1,6(0.1%)

  53,3 tys

  0,8(0.1%)

  1,9 mln

  28,5(1.9%)

  12,8 mln

  193(10.5%)

  14,5 tys

  0,2(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  17,5 tys

  0,3(0%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,3 mln

  49,3(4.1%)

  327,8 tys

  4,9(0.4%)

  856,8 tys

  12,8(1%)

  7,6 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,8 tys

  0,1(0%)

  16,0 tys

  0,3(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  48,9 tys

  0,7(0%)

  45,7 tys

  0,7(0%)

  45,8 tys

  0,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,5 tys

  0,1(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  34,5 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie zduńskowolskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu zduńskowolskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat zduńskowolski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu zduńskowolskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  76,6 mln

  1,1 tys(100%)

  77,9 mln

  1,2 tys(100%)

  81,6 mln

  1,2 tys(100%)

  96,4 mln

  1,4 tys(100%)

  112,3 mln

  1,7 tys(100%)

  103,4 mln

  1,6 tys(100%)

  106,4 mln

  1,7 tys(100%)

  120,3 mln

  1,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  34,2 mln

  507(44.6%)

  35,1 mln

  521(45%)

  35,5 mln

  529(43.4%)

  35,0 mln

  524(36.3%)

  40,9 mln

  616(36.4%)

  46,2 mln

  700(44.7%)

  50,6 mln

  772(47.6%)

  52,6 mln

  826(43.8%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  11,9 mln

  176(15.5%)

  12,4 mln

  185(16%)

  13,9 mln

  207(17%)

  15,7 mln

  235(16.3%)

  16,9 mln

  254(15%)

  16,3 mln

  247(15.8%)

  18,3 mln

  279(17.2%)

  22,5 mln

  353(18.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  11,7 mln

  173(15.2%)

  9,8 mln

  145(12.5%)

  8,8 mln

  132(10.8%)

  9,7 mln

  145(10%)

  10,9 mln

  164(9.7%)

  12,3 mln

  186(11.9%)

  12,0 mln

  183(11.3%)

  14,0 mln

  219(11.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,7 mln

  55,2(4.9%)

  6,6 mln

  97,9(8.5%)

  5,8 mln

  86,4(7.1%)

  10,5 mln

  157(10.9%)

  14,6 mln

  220(13%)

  7,5 mln

  114(7.3%)

  3,4 mln

  51,5(3.2%)

  10,6 mln

  166(8.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,9 mln

  73,3(6.5%)

  5,2 mln

  76,7(6.6%)

  5,5 mln

  82,2(6.8%)

  5,9 mln

  88,1(6.1%)

  6,2 mln

  93,8(5.5%)

  7,0 mln

  106(6.8%)

  6,6 mln

  101(6.2%)

  6,7 mln

  105(5.6%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,1 mln

  16,5(1.5%)

  1,9 mln

  28,7(2.5%)

  3,5 mln

  52,4(4.3%)

  9,2 mln

  138(9.6%)

  7,2 mln

  109(6.4%)

  4,2 mln

  63,9(4.1%)

  3,1 mln

  46,5(2.9%)

  3,3 mln

  51,5(2.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  625,6 tys

  9,3(0.8%)

  495,5 tys

  7,4(0.6%)

  542,8 tys

  8,1(0.7%)

  797,2 tys

  11,9(0.8%)

  1,6 mln

  24,6(1.5%)

  520,7 tys

  7,9(0.5%)

  431,3 tys

  6,6(0.4%)

  2,3 mln

  36,0(1.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,7 mln

  54,9(4.8%)

  1,9 mln

  28,4(2.4%)

  1,5 mln

  22,1(1.8%)

  2,7 mln

  40,7(2.8%)

  1,5 mln

  22,3(1.3%)

  1,2 mln

  17,5(1.1%)

  1,6 mln

  25,2(1.6%)

  1,7 mln

  25,9(1.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  250,4 tys

  3,7(0.3%)

  280,1 tys

  4,2(0.4%)

  408,8 tys

  6,1(0.5%)

  500,4 tys

  7,5(0.5%)

  488,7 tys

  7,4(0.4%)

  1,4 mln

  20,8(1.3%)

  1,3 mln

  20,5(1.3%)

  1,2 mln

  19,3(1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  840,5 tys

  12,5(1.1%)

  902,1 tys

  13,4(1.2%)

  968,6 tys

  14,4(1.2%)

  1,1 mln

  16,7(1.2%)

  903,9 tys

  13,6(0.8%)

  1,0 mln

  15,5(1%)

  1,4 mln

  20,7(1.3%)

  1,2 mln

  18,6(1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,4 mln

  20,9(1.8%)

  931,9 tys

  13,9(1.2%)

  1,7 mln

  25,3(2.1%)

  1,5 mln

  22,0(1.5%)

  1,2 mln

  18,2(1.1%)

  895,9 tys

  13,6(0.9%)

  841,9 tys

  12,8(0.8%)

  1,2 mln

  18,1(1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  550,8 tys

  8,2(0.7%)

  863,4 tys

  12,8(1.1%)

  805,7 tys

  12,0(1%)

  569,5 tys

  8,5(0.6%)

  1,0 mln

  15,6(0.9%)

  690,5 tys

  10,5(0.7%)

  3,6 mln

  55,6(3.4%)

  543,5 tys

  8,5(0.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,4 mln

  20,8(1.8%)

  926,4 tys

  13,8(1.2%)

  667,1 tys

  9,9(0.8%)

  268,4 tys

  4,0(0.3%)

  208,7 tys

  3,1(0.2%)

  142,1 tys

  2,2(0.1%)

  536,3 tys

  8,2(0.5%)

  210,4 tys

  3,3(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  183,8 tys

  2,7(0.2%)

  185,8 tys

  2,8(0.2%)

  184,2 tys

  2,8(0.2%)

  188,1 tys

  2,8(0.2%)

  186,7 tys

  2,8(0.2%)

  187,8 tys

  2,9(0.2%)

  191,7 tys

  3,0(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  222,6 tys

  3,3(0.3%)

  238,8 tys

  3,6(0.3%)

  217,5 tys

  3,2(0.3%)

  221,9 tys

  3,3(0.2%)

  267,1 tys

  4,0(0.2%)

  232,4 tys

  3,5(0.2%)

  241,6 tys

  3,7(0.2%)

  167,2 tys

  2,6(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  9,7 tys

  0,1(0%)

  8,5 tys

  0,1(0%)

  72,0 tys

  1,1(0.1%)

  71,9 tys

  1,1(0.1%)

  9,1 tys

  0,1(0%)

  7,2 tys

  0,1(0%)

  7,1 tys

  0,1(0%)

  22,1 tys

  0,3(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  48,9 tys

  0,7(0.1%)

  45,7 tys

  0,7(0%)

  45,8 tys

  0,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,5 tys

  0,1(0%)

  Rybołówstwo i rybactwo

  [Dział 050]

  920

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,0(0%)

  760

  0,0(0%)

  980

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  1,3 tys

  0,0(0%)

  920

  0,0(0%)

  890

  0,0(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,5

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  100,0 tys

  1,5(0.1%)

  220,2 tys

  3,3(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  34,5 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  22,0 tys

  0,3(0%)

  876,9 tys

  13,1(0.9%)

  5,6 mln

  84,6(5%)

  728,8 tys

  11,0(0.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat zduńskowolski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 14 641 mieszkańców powiatu zduńskowolskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 7 144 kobiet oraz 7 497 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 19,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,6% wykształcenie policealne, 15,0% średnie ogólnokształcące, a 19,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,6% mieszkańców powiatu zduńskowolskiego, gimnazjalnym 3,4%, natomiast 14,2% podstawowym ukończonym. 3,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu zduńskowolskiego mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie zduńskowolskim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (23,0%) oraz zasadnicze zawodowe (18,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (27,6%) oraz średnie zawodowe (22,8%).

  W roku 2021 w powiecie zduńskowolskim mieściły się 23 przedszkola, w których do 94 oddziałów uczęszczało 1 879 dzieci (935 dziewczynek oraz 944 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie zduńskowolskim mieściło się 15 przedszkoli, w których do 57 oddziałów uczęszczało 1 426 dzieci (706 dziewczynek oraz 720 chłopców). Dostępnych było 1 435 miejsc.

  17,0% mieszkańców powiatu zduńskowolskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,8% wśród dziewczynek i 17,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 907 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,99 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 23 szkoły podstawowe, w których w 326 oddziałach uczyło się 5 349 uczniów (2 581 kobiet oraz 2 768 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie zduńskowolskim placówkę miało 21 szkół podstawowych, w których w 211 oddziałach uczyło się 4 137 uczniów (1 991 kobiet oraz 2 146 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,0% ludności (28,4% wśród dziewczynek i 27,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16,4 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 96,14.

  W powiecie zduńskowolskim znajduje się 7 licea ogólnokształcące, w których w 62 oddziałach uczyło się 1 673 uczniów (1 108 kobiet oraz 565 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 398 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie zduńskowolskim placówkę miałp 7 licea ogólnokształcące, w których w 57 oddziałach uczyło się 1 671 uczniów (1 015 kobiet oraz 656 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 456 absolwentów.

  W powiecie zduńskowolskim znajduje się 5 Branżowych szkół I stopnia, w których w 17 oddziałach uczyło się 285 uczniów (76 kobiet oraz 209 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,5% mieszkańców (13,5% wśród dziewczyn i 13,5% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 27,0 uczniów. 16,8 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 27,0% mieszkańców powiatu zduńskowolskiego w wieku potencjalnej nauki (26,9% kobiet i 27,1% mężczyzn).

 • 19,0% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  19,0%
  Województwo
  23,4%
  Polska
  25,2%
 • 23,0% Kobiety
  (wyższe)
 • 14,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 37,6% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  37,6%
  Województwo
  36,4%
  Cała Polska
  35,2%
 • 38,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 36,4% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,6% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  3,6%
  Województwo
  3,3%
  Kraj
  3,3%
 • 5,0% Kobiety
  (policealne)
 • 1,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 15,0% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  15,0%
  Województwo
  12,9%
  Cała Polska
  11,9%
 • 17,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 12,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • pow. zduńskowolski
  19,0%
  łódzkie
  20,1%
  Cała Polska
  20,0%
 • 15,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • powiat zduńskowolski
  22,6%
  woj. łódzkie
  20,1%
  Cała Polska
  21,2%
 • 18,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 27,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,4% Wykształcenie gimnazjalne
 • pow. zduńskowolski
  3,4%
  Województwo
  2,9%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 14,2% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • powiat zduńskowolski
  14,2%
  Województwo
  14,2%
  Polska
  12,3%
 • 14,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 13,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • powiat zduńskowolski
  3,2%
  łódzkie
  3,0%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,6% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie zduńskowolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 907 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  907,0
  łódzkie
  895,0
  Cały kraj
  883,0
 • 0,99 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,99
  Województwo
  0,90
  Polska
  0,89
 •  
 • 23Przedszkola
 • 14 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 2 Przedszkola specjalne
 • 94 Oddziały
 • 26 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 10 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 1 821 Miejsca
  (rok 2018)
 • 54 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat zduńskowolski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 879 Dzieci
 • 935 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 944 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,8%
  50,2%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 34 2 lata i mniej
 • 34
 • 456 3 lata
 • 456
 • 527 4 lata
 • 527
 • 487 5 lata
 • 487
 • 371 6 lat
 • 371
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 15 2 lata i mniej
 • 15
 • 214 3 lata
 • 214
 • 253 4 lata
 • 253
 • 260 5 lata
 • 260
 • 191 6 lat
 • 191
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 19 2 lata i mniej
 • 19
 • 242 3 lata
 • 242
 • 274 4 lata
 • 274
 • 227 5 lata
 • 227
 • 180 6 lat
 • 180
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • 516 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 125,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 123,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 8,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 34,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 33,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1Punkty przedszkolne
 • 1 Oddziały
 • 52 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat zduńskowolski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 19 Dzieci
 • 9 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 10 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 47,4%
  52,6%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 6 3 lata
 • 6
 • 7 4 lata
 • 7
 • 2 5 lata
 • 2
 • 3 6 lat
 • 3
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 4 3 lata
 • 4
 • 4 4 lata
 • 4
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 3 lata
 • 2
 • 3 4 lata
 • 3
 • 2 5 lata
 • 2
 • 3 6 lat
 • 3
 • Szkoły podstawowe w powiecie zduńskowolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat zduńskowolski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 20Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 276 Oddziały
 • 5 247 Uczniowie
 • 2 548 Kobiety
  (uczniowie)
 • 2 699 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,6%
  51,4%
 • 627 Uczniowie w 1 klasie
 • 304 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 323 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 640 Absolwenci
 • 327 Kobiety
  (absolwenci)
 • 313 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 46 Oddziały
 • 98 Uczniowie
 • 33 Kobiety
  (uczniowie)
 • 65 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 33,7%
  66,3%
 • 13 Uczniowie w 1 klasie
 • 8 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 5 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 9 Absolwenci
 • 3 Kobiety
  (absolwenci)
 • 6 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe dla dorosłych
 • 4 Oddziały
 • 4 Uczniowie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie)
 • 4 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 0,0%
  100,0%
 • 6 Absolwenci
 • 2 Kobiety
  (absolwenci)
 • 4 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 16,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • powiat zduńskowolski
  16,4
  łódzkie
  16,5
  Polska
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 16,4 Szkoły podstawowe ogółem
 • 16,4
 • 16,6 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 16,6
 • 19,0 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 19,0
 • 2,1 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 2,1
 •  
 • 404,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 340,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 64,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 44,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 40,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dorosłych)
 • 1,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 96,14 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  96,14
  woj. łódzkie
  96,76
  Polska
  95,71
 • 95,11 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. zduńskowolski
  95,11
  Województwo
  95,70
  Kraj
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat zduńskowolski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat zduńskowolski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie zduńskowolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat zduńskowolski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 49 Oddziały
 • 1 457 Uczniowie
 • 1 028 Kobiety
  (uczniowie)
 • 429 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 70,6%
  29,4%
 • 415 Uczniowie w 1 klasie
 • 307 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 108 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 333 Absolwenci
 • 237 Kobiety
  (absolwenci)
 • 96 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 13 Oddziały
 • 216 Uczniowie
 • 80 Kobiety
  (uczniowie)
 • 136 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 37,0%
  63,0%
 • 65 Absolwenci
 • 36 Kobiety
  (absolwenci)
 • 29 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 27,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • powiat zduńskowolski
  27,0
  Województwo
  26,0
  Kraj
  26,3
 •  
 • 82,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 60,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 22,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 4,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat zduńskowolski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 72 Uczniowie w 1 klasie
 • 17 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 55 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 4 Oddziały
 • 15 Uczniowie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie)
 • 12 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 20,0%
  80,0%
 • 5 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 5 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 16,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  16,8
  woj. łódzkie
  19,3
  Polska
  19,6
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 16,8 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 16,8
 • 20,8 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 20,8
 • 3,8 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 3,8
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie zduńskowolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 17,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,8% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,2% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,0% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,4% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,7% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,5% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,4% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,5% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,5% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 27,0% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 26,9% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 27,1% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat zduńskowolski, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat zduńskowolski, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat zduńskowolski, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat zduńskowolski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie zduńskowolskim

 • Według danych GUS z 2022 roku w powiecie zduńskowolskim znajdowały się 2 hotele (kategorii ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych pozostała bez zmian.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 2
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1
  • pokoje gościnne: 1
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):


   Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
   • z salą konferencyjną: 2 (liczba sal: 2, liczba miejsc: 230)
   • z nagłośnieniem: 2
   • z projektorem multimedialnym: 2
   • z ekranem: 2
   • z flipchartem (tablica suchościeralna): 1
   • z siecią WiFi na terenie obiektu: 5


  • Domy i ośrodki kultury w powiecie zduńskowolskim
   (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w powiecie zduńskowolskim: 6 (publiczne: 5, prywatne: 1), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie zduńskowolskim 5 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 794 standardowych miejsc dla widzów.   Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
   • imprezy ogółem: 313 (uczestnicy: 50 440)
   • seanse filmowe: 8 (uczestnicy: 735)
   • wystawy: 34 (uczestnicy: 5 088)
   • festiwale i przeglądy artystyczne: 6 (uczestnicy: 1 710)
   • koncerty: 46 (uczestnicy: 8 585)
   • prelekcje, spotkania, wykłady: 56 (uczestnicy: 4 490)
   • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 39 (uczestnicy: 3 230)
   • konkursy: 15 (uczestnicy: 747)
   • pokazy teatralne: 21 (uczestnicy: 3 150)
   • interdyscyplinarne: 27 (uczestnicy: 19 915)
   • warsztaty: 52 (uczestnicy: 1 810)
   • inne: 9 (uczestnicy: 980)


   Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
   • ogółem: 46 (członkowie: 880)
   • plastyczne/techniczne: 3 (członkowie: 46)
   • taneczne: 4 (członkowie: 70)
   • muzyczne: 4 (członkowie: 40)
   • teatralne: 1 (członkowie: 16)
   • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 10 (członkowie: 265)
   • literackie: 1 (członkowie: 2)
   • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 20 (członkowie: 378)
   • dyskusyjne kluby filmowe: 1 (członkowie: 30)
   • inne: 2 (członkowie: 33)


   Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
   • ogółem: 3 (absolwenci: 43)
   • języków obcych: 1 (absolwenci: 7)
   • nauki gry na instrumentach: 1 (absolwenci: 12)


   Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
   • plastyczne: 4
   • muzyczne: 3
   • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
   • sale baletowe/taneczne: 3
   • inne: 1


   Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
   • ogółem: 54 (członkowie: 715)
   • teatralne: 2 (członkowie: 27)
   • muzyczne - instrumentalne: 8 (członkowie: 100)
   • wokalne i chóry: 13 (członkowie: 208)
   • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 3 (członkowie: 28)
   • taneczne: 18 (członkowie: 242)
   • inne: 10 (członkowie: 110)


   Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Kina w powiecie zduńskowolskim
   (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • Według danych z 2022 w powiecie zduńskowolskim działało 1 kino posiadające 2 sale z 464 miejscami na widowni. Odbyło się 3 188 seansów, na które przyszło 62 188 widzów, w tym 961 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 17 983 widzów.

   Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Muzea w powiecie zduńskowolskim
   (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • Według danych z 2022 w powiecie zduńskowolskim działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 10 725 zwiedzających, co daje 1 675 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

   Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Biblioteki publiczne w powiecie zduńskowolskim
   (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • Według danych z 2022 w powiecie zduńskowolskim działało 13 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 157 883 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 24 pracowników.

   Dla porównania w 2008 roku działało 16 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 227 692 wolumeny.

   Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


   Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
   • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 69
   • dostępne dla czytelników: 20
   • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 20
   • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 8
   • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 7
   • biblioteki, które oferują katalog on-line: 13
   • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 10


  • Biblioteki naukowe w powiecie zduńskowolskim
   (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • Według danych z 2022 w powiecie zduńskowolskim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 45 350 wolumenów w tym ziobry specjalne: 98. Odnotowano 1 380 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 2 pracowników.

   Dla porównania w 2007 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 4 228 wolumenów. Odnotowano 10 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

   Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


   Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2022 roku:
   • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 7
   • dostępne dla czytelników: 3
   • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
   • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
   • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
   • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


  • Kluby sportowe w powiecie zduńskowolskim
   (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • Według danych z 2016 w powiecie zduńskowolskim działało 29 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 1 585 członków. Zarejestrowano 1 506 ćwiczących (mężczyźni: 1 125, kobiety: 381, chłopcy do lat 18: 770, dziewczęta do lat 18: 343). Aktywnych było 47 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (32), instruktora sportowego (43) oraz inne osoby (20).

   Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie zduńskowolskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

  Powiat zduńskowolski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat zduńskowolski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

  • Transport i komunikacja w pigułce
   (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • Według danych z 2022 roku w wyniku 30 wypadków drogowych w powiecie zduńskowolskim odnotowano 2 ofiary śmiertelne oraz 33 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 47,1 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 3,1 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 6,5 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całego kraju) oraz 48,7 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

   W 2022 roku w powiecie zduńskowolskim zarejestrowanych było 61 605 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 46 269 samochodów osobowych (720,6 na każdy 1000 mieszkańców - nieznacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla całej Polski), 6 094 samochodów ciężarowych (105,9 - mniej od wartości dla województwa oraz nieznacznie mniej od wartości dla całego kraju), 224 autobusów (3,4 - znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski), 704 ciągników siodłowych (10,7 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 4 891 motocykli (76,2 - znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

   Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
   • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 20,3 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
   • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 20,2 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
   • typowy autobus ma szacunkowy wiek 27,5 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
   • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 16,7 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
   • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 27,2 lat.


   W 2022 roku w powiecie zduńskowolskim znajdowało się 68 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 122 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 122 licencje na taksówki.
  • Wypadki drogowe w powiecie zduńskowolskim
   (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

  • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
  • 30 Wypadki drogowe
   (rok 2022)
  • 2 Ofiary śmiertelne
   (rok 2022)
  • 33 Ranni
   (rok 2022)
  • 8 Lekko ranni
  • 25 Ciężko ranni
  • Wypadki drogowe w powiecie zduńskowolskim w latach 2010 - 2022,
   (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
  • 47,06 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
   (rok 2022)
  • Powiat
   47,1
   woj. łódzkie
   92,9
   Cały kraj
   56,5
  • 3,14 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
   (rok 2022)
  • Powiat
   3,1
   woj. łódzkie
   6,9
   Kraj
   5,0
  • 51,77 Ranni na 100 tys. ludności
   (rok 2022)
  • Powiat
   51,8
   woj. łódzkie
   110,7
   Cała Polska
   65,5
  • 6,49 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
   (rok 2021)
  • powiat zduńskowolski
   6,5
   łódzkie
   8,5
   Cała Polska
   6,6
  • 48,70 Ranni na 100 tys. pojazdów
   (rok 2021)
  • powiat zduńskowolski
   48,7
   Województwo
   122,8
   Kraj
   77,6
  • 6,67 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
   (rok 2022)
  • pow. zduńskowolski
   6,7
   łódzkie
   7,4
   Polska
   8,9
  • 110,00 Ranni na 100 wypadków
   (rok 2022)
  • powiat zduńskowolski
   110,0
   woj. łódzkie
   119,2
   Cała Polska
   116,0
  • Pojazdy
   (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
  • 61 605 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie zduńskowolskim w 2021 roku
  • 46 269 Samochody osobowe
  • 6 094 Samochody ciężarowe
  • 17 Samochody ciężarowo-osobowe
  • 224 Autobusy
  • 362 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
  • 704 Ciągniki samochodowe
  • 704   Ciągniki siodłowe
  • 3 061 Ciągniki rolnicze
  • 4 891 Motocykle
  • 1 709   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
  • 2 629 Motorowery
  • 46 269Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie zduńskowolskim
  • Samochody osobowe w powiecie zduńskowolskim w latach 2009 - 2021,
   (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
  • 720,6 Samochody osobowe na 1000 ludności
  • powiat zduńskowolski
   720,6
   woj. łódzkie
   698,0
   Cała Polska
   682,4
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
   • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
   • do 1399 kg10 121
   • 1400-1649 kg10 970
   • 1650-1899 kg11 405
   • 1900 kg i więcej13 773
  • 10 121 do 1399 kg
  • 10 970 1400-1649 kg
  • 11 405 1650-1899 kg
  • 13 773 1900 kg i więcej
  • Samochody osobowe według pojemności silnika
  • 16 987 do 1399 cm3
  • 16 987
  • 25 133 1400-1999 cm3
  • 25 133
  • 4 149 2000 i więcej cm3
  • 4 149
  • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie zduńskowolskim w latach 2009 - 2021,
   (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
   • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
   • benzyna23 886
   • olej napędowy13 765
   • gaz (LPG)7 552
   • pozostałe1 066
  • 23 886 benzyna
  • 13 765 olej napędowy
  • 7 552 gaz (LPG)
  • 1 066 pozostałe
  • Samochody osobowe według grup wieku
  • 678 do 1 roku
  • 678
  • 555 2 lata
  • 555
  • 606 3 lata
  • 606
  • 1 379 4-5 lat
  • 1 379
  • 1 432 6-7 lat
  • 1 432
  • 1 652 8-9 lat
  • 1 652
  • 2 368 10-11 lat
  • 2 368
  • 7 315 12-15 lat
  • 7 315
  • 9 829 16-20 lat
  • 9 829
  • 6 689 21-25 lat
  • 6 689
  • 4 143 26-30 lat
  • 4 143
  • 9 623 31 lat i więcej
  • 9 623
  • 20,3 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie zduńskowolskim
  • pow. zduńskowolski
   20,3 lat
   łódzkie
   19,5 lat
   Kraj
   19,0 lat
  • 6 094Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie zduńskowolskim
  • Samochody ciężarowe w powiecie zduńskowolskim w latach 2009 - 2021,
   (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
  • 105,9 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
  • powiat zduńskowolski
   105,9
   łódzkie
   116,5
   Cały kraj
   109,2
  • Samochody ciężarowe według grup ładowności
  • 3 086 do 999 kg
  • 3 086
  • 1 959 1000-1499 kg
  • 1 959
  • 406 1500-2999 kg
  • 406
  • 46 3000-3499 kg
  • 46
  • 112 3500-4999 kg
  • 112
  • 172 5000-6999 kg
  • 172
  • 135 7000-9999 kg
  • 135
  • 115 10000-14999 kg
  • 115
  • 63 15000 kg i więcej
  • 63
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
   • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
   • benzyna1 171
   • olej napędowy4 060
   • gaz (LPG)338
   • pozostałe525
  • 1 171 benzyna
  • 4 060 olej napędowy
  • 338 gaz (LPG)
  • 525 pozostałe
  • Samochody ciężarowe według grup wieku
  • 115 do 1 roku
  • 115
  • 79 2 lata
  • 79
  • 111 3 lata
  • 111
  • 222 4-5 lat
  • 222
  • 245 6-7 lat
  • 245
  • 238 8-9 lat
  • 238
  • 394 10-11 lat
  • 394
  • 832 12-15 lat
  • 832
  • 1 052 16-20 lat
  • 1 052
  • 946 21-25 lat
  • 946
  • 484 26-30 lat
  • 484
  • 1 376 31 lat i więcej
  • 1 376
  • 20,2 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie zduńskowolskim
  • pow. zduńskowolski
   20,2 lat
   woj. łódzkie
   20,8 lat
   Kraj
   19,6 lat
  • 224Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie zduńskowolskim
  • Autobusy w powiecie zduńskowolskim w latach 2009 - 2021,
   (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
  • 3,4 Autobusy na 1000 ludności
  • pow. zduńskowolski
   3,4
   łódzkie
   3,0
   Cały kraj
   3,3
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
   • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
   • benzyna24
   • olej napędowy136
   • gaz (LPG)0
   • pozostałe64
  • 24 benzyna
  • 136 olej napędowy
  • 0 gaz (LPG)
  • 64 pozostałe
  • Autobusy według grup wieku
  • 3 4-5 lat
  • 3
  • 1 6-7 lat
  • 1
  • 2 8-9 lat
  • 2
  • 2 10-11 lat
  • 2
  • 7 12-15 lat
  • 7
  • 38 16-20 lat
  • 38
  • 48 21-25 lat
  • 48
  • 11 26-30 lat
  • 11
  • 112 31 lat i więcej
  • 112
  • 27,5 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie zduńskowolskim
  • pow. zduńskowolski
   27,5 lat
   łódzkie
   23,1 lat
   Kraj
   22,0 lat
  • 704Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie zduńskowolskim
  • Ciągniki siodłowe w powiecie zduńskowolskim w latach 2009 - 2021,
   (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
  • 10,7 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
  • pow. zduńskowolski
   10,7
   łódzkie
   12,4
   Polska
   13,3
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
   • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
   • benzyna6
   • olej napędowy568
   • gaz (LPG)0
   • pozostałe130
  • 6 benzyna
  • 568 olej napędowy
  • 0 gaz (LPG)
  • 130 pozostałe
  • Ciągniki siodłowe według grup wieku
  • 5 do 1 roku
  • 5
  • 1 3 lata
  • 1
  • 25 4-5 lat
  • 25
  • 73 6-7 lat
  • 73
  • 97 8-9 lat
  • 97
  • 61 10-11 lat
  • 61
  • 123 12-15 lat
  • 123
  • 98 16-20 lat
  • 98
  • 86 21-25 lat
  • 86
  • 63 26-30 lat
  • 63
  • 72 31 lat i więcej
  • 72
  • 16,7 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie zduńskowolskim
  • Tutaj
   16,7 lat
   Województwo
   14,2 lat
   Cały kraj
   12,6 lat
  • 4 891Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie zduńskowolskim
  • Motocykle w powiecie zduńskowolskim w latach 2009 - 2021,
   (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
  • 76,2 Motocykle na 1000 ludności
  • powiat zduńskowolski
   76,2
   Województwo
   48,1
   Cała Polska
   46,2
  • Motocykle według grup wieku
  • 28 do 1 roku
  • 28
  • 26 2 lata
  • 26
  • 25 3 lata
  • 25
  • 96 4-5 lat
  • 96
  • 141 6-7 lat
  • 141
  • 100 8-9 lat
  • 100
  • 136 10-11 lat
  • 136
  • 422 12-15 lat
  • 422
  • 450 16-20 lat
  • 450
  • 373 21-25 lat
  • 373
  • 205 26-30 lat
  • 205
  • 2 889 31 lat i więcej
  • 2 889
  • 27,2 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie zduńskowolskim
  • Tutaj
   27,2 lat
   łódzkie
   25,1 lat
   Polska
   24,2 lat
  • Transport niepubliczny
   (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • 68 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
  • 17 km  Będących pod zarządem gminy
  • 43 km  Będących pod zarządem starostwa
  • 9 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
  • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie zduńskowolskim w latach 2013 - 2022,
   (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
  • 1 836,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
  • Powiat
   1 836,5 km
   woj. łódzkie
   624,9 km
   Polska
   624,0 km
  • 10,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
  • pow. zduńskowolski
   10,6 km
   łódzkie
   4,8 km
   Cała Polska
   5,2 km
  • 122 Liczba licencji na taksówki
  • 122 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami