Powiat poznański w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat poznański - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 409 974 Liczba mieszkańców
 • 1 900 km2 Powierzchnia
 • 197 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 38,4% Stopa urbanizacji
 • Jan Grabkowski Starosta
 • ul. Jackowskiego 18/20, 60-509 Poznań Adres starostwa powiatowego
 • POZ, PZ Tablice rejestracyjne
Powiat poznański na mapie
Identyfikatory
 • 3021 TERYT (TERC)
Herb powiatu poznańskiego
powiat poznański herb
Flaga powiatu poznańskiego
powiat poznański flaga

Powiat poznański - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat poznański ma 409 974 mieszkańców, z czego 51,3% stanowią kobiety, a 48,7% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców wzrosła o 52,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 38,2 lat i jest mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu poznańskiego w 2050 roku wynosi 554 649, z czego 287 233 to kobiety, a 267 416 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu poznańskiego zawarli w 2020 roku 1 621 małżeństw, co odpowiada 4,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,0% mieszkańców powiatu poznańskiego jest stanu wolnego, 60,5% żyje w małżeństwie, 4,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 7,3% to wdowy/wdowcy.

  Powiat poznański ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 1 601. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 3,97 na 1000 mieszkańców powiatu poznańskiego. W 2020 roku urodziło się 4 942 dzieci, w tym 49,8% dziewczynek i 50,2% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 429 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,48 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 34,4% zgonów w powiecie poznańskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 30,3% zgonów w powiecie poznańskim były nowotwory, a 7,4% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu poznańskiego przypada 8.28 zgonów.

  W 2020 roku zarejestrowano 10 536 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 4 682 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu poznańskiego 5 854. W tym samym roku 145 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 43 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 102.

  60,2% mieszkańców powiatu poznańskiego jest w wieku produkcyjnym, 23,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 16,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu poznańskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 409 974 Liczba mieszkańców
 • 210 491 Kobiety
 • 199 483 Mężczyźni
 • 51,3%
  48,7%
 • 106 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 106 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie poznańskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie poznańskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie poznańskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu poznańskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 554 649 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 287 233 Kobiety
 • 267 416 Mężczyźni
 • 51,4%
  48,6%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie poznańskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie poznańskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie poznańskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu poznańskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 38,2 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  38,2 lat
  woj. wielkopolskie
  40,9 lat
  Cały kraj
  42,0 lat
 • 39,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 37,0 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat poznański, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu poznańskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat poznański, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat poznański, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat poznański, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,0% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  28,0%
  Wielkopolskie
  29,5%
  Cały kraj
  28,8%
 • 24,7% Kobiety
  (Panny)
 • 31,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 60,5% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  60,5%
  Wielkopolskie
  57,2%
  Kraj
  55,8%
 • 58,3% Kobiety
  (Zamężne)
 • 62,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 7,3% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  7,3%
  woj. wielkopolskie
  9,0%
  Polska
  9,6%
 • 12,1% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,2% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • pow. poznański
  4,1%
  woj. wielkopolskie
  4,1%
  Polska
  5,0%
 • 4,8% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,4% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • pow. poznański
  0,0%
  woj. wielkopolskie
  0,2%
  Polska
  0,8%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie poznańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie poznańskim w latach 2002-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,0 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2020
 • pow. poznański
  4,0
  Wielkopolskie
  4,0
  Cały kraj
  3,8
 • 1,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2020
 • Powiat
  1,1
  Wielkopolskie
  1,2
  Cały kraj
  1,3
 • 1 621 Małżeństwa zawarte w roku 2020
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie poznańskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie poznańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 601 Przyrost naturalny w roku 2020
 • 919 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 682 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 3,97 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • pow. poznański
  4,0
  Wielkopolskie
  -1,2
  Kraj
  -3,2
 • 0,1 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 6,0 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie poznańskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie poznańskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie poznańskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie poznańskim w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 942 Urodzenia żywe
 • 2 461 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 2 481 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,8%
  50,2%
 • 12,3 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  12,3
  woj. wielkopolskie
  10,3
  Cała Polska
  9,3
 • 48,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • powiat poznański
  48,6
  Wielkopolskie
  43,4
  Kraj
  39,9
 • 6 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6
 • 42 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 42
 • 130 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 130
 • 116 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 116
 • 45 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 45
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 429 g Średnia waga noworodków
 • 3 341 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 518 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat poznański
  3 429 g
  Województwo
  3 413 g
  Kraj
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 11 Waga 5000g i więcej
 • 11
 • 84 Waga 4500g - 4999g
 • 84
 • 567 Waga 4000g - 4499g
 • 567
 • 1 637 Waga 3500g - 3999g
 • 1 637
 • 1 759 Waga 3000g - 3499g
 • 1 759
 • 647 Waga 2500g - 2999g
 • 647
 • 157 Waga 2000g - 2499g
 • 157
 • 53 Waga 1500g - 1999g
 • 53
 • 22 Waga 1000g - 1499g
 • 22
 • 11 Waga 600g - 999g
 • 11
 • 4 Waga poniżej 600g
 • 4
 • 1,73 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,73
  Wielkopolskie
  1,51
  Kraj
  1,38
 • 0,86 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • powiat poznański
  0,86
  Wielkopolskie
  0,73
  Cała Polska
  0,67
 • 1,48 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • pow. poznański
  1,48
  Wielkopolskie
  0,90
  Cały kraj
  0,74
 • Statystyki zgonów w powiecie poznańskim w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 3 341 Zgony
 • 1 542 Kobiety
  (Zgony)
 • 1 799 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 46,2%
  53,8%
 • 18 Zgony niemowląt
 • 9 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 9 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 50,0%
  50,0%
 • 8,3 Zgony na 1000 ludności
 • pow. poznański
  8,3
  Wielkopolskie
  11,4
  Kraj
  12,5
 • 67,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • pow. poznański
  67,6
  Województwo
  111,5
  Kraj
  134,3
 • 3,6 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  3,6
  Wielkopolskie
  3,3
  Cały kraj
  3,6
 • 2,2 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Powiat
  2,2
  Województwo
  3,1
  Cała Polska
  3,4
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. wielkopolskie
  1,1
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie poznańskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 34,4% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Powiat
  34,4%
  woj. wielkopolskie
  36,2%
  Polska
  39,4%
 • 30,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat poznański
  30,3%
  Wielkopolskie
  28,7%
  Cały kraj
  26,5%
 • 7,4% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Powiat
  7,4%
  woj. wielkopolskie
  6,8%
  Cały kraj
  6,6%
 • 9,4 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. wielkopolskie
  9,4
  Polska
  9,9
 • 63,6 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  63,6
  Polska
  70,4
 • 226,6 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  226,6
  Województwo
  281,3
  Polska
  283,2
 • 266,0 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Wielkopolskie
  266,0
  Polska
  261,3
 • 257,0 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 242,6 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 272,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  257,0
  Województwo
  354,7
  Cała Polska
  421,0
 • 47,5 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 18,5 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 76,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat poznański
  47,5
  woj. wielkopolskie
  61,6
  Polska
  69,5
 • 35,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • pow. poznański
  35,6
  Wielkopolskie
  38,7
  Kraj
  35,1
 • 8,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  8,9
  Wielkopolskie
  8,4
  Cała Polska
  7,9
 • 1,3% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • powiat poznański
  1,3%
  Województwo
  0,9%
  Polska
  0,8%
 • Zamachy samobójcze w powiecie poznańskim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 97 Osoby w zamachach samobójczych
 • 14 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 83 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 71 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 26 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 92 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 13 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 79 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 68 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 24 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 25 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • powiat poznański
  25,0
  Województwo
  21,0
  Cały kraj
  31,0
 • 23 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  23,0
  Wielkopolskie
  13,0
  Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 3 zażycie innych leków
 • 3
 • 2 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 2
 • 1 samookaleczenie powierzchniowe
 • 1
 • 10 rzucenie się z wysokości
 • 10
 • 66 powieszenie się
 • 66
 • 10 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 10
 • 2 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 2
 • 2 uduszenie się
 • 2
 • 1 inny
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 3 zażycie innych leków
 • 3
 • 2 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 2
 • 1 samookaleczenie powierzchniowe
 • 1
 • 8 rzucenie się z wysokości
 • 8
 • 65 powieszenie się
 • 65
 • 8 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 8
 • 2 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 2
 • 2 uduszenie się
 • 2
 • 1 inny
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 21 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 21
 • 2 choroba fizyczna
 • 2
 • 3 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 3
 • 4 zawód miłosny
 • 4
 • 2 problemy w szkole lub pracy
 • 2
 • 1 nagła utrata źródła utrzymania
 • 1
 • 3 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 3
 • 1 dokonanie przestępstwa lub wykroczenia
 • 1
 • 1 śmierć bliskiej osoby
 • 1
 • 1 zagrożenie lub utrata miejsca zamieszkania
 • 1
 • 4 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 4
 • 5 inna nie wymieniona
 • 5
 • 55 nieustalona
 • 55
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 20 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 20
 • 2 choroba fizyczna
 • 2
 • 3 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 3
 • 4 zawód miłosny
 • 4
 • 2 problemy w szkole lub pracy
 • 2
 • 1 nagła utrata źródła utrzymania
 • 1
 • 3 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 3
 • 1 śmierć bliskiej osoby
 • 1
 • 1 zagrożenie lub utrata miejsca zamieszkania
 • 1
 • 4 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 4
 • 4 inna nie wymieniona
 • 4
 • 53 nieustalona
 • 53
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 3 13-18 lat
 • 3
 • 6 19-24 lat
 • 6
 • 8 25-29 lat
 • 8
 • 37 30-49 lat
 • 37
 • 35 50-60 lat
 • 35
 • 8 70 lat i więcej
 • 8
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 2 13-18 lat
 • 2
 • 5 19-24 lat
 • 5
 • 6 25-29 lat
 • 6
 • 36 30-49 lat
 • 36
 • 35 50-60 lat
 • 35
 • 8 70 lat i więcej
 • 8
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy4
  • pod wpływem alkoholu5
  • pod wpływem środków odurzających1
  • pod wpływem leków2
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony85
 • 4 trzeźwy
 • 5 pod wpływem alkoholu
 • 1 pod wpływem środków odurzających
 • 2 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 85 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy3
  • pod wpływem alkoholu4
  • pod wpływem środków odurzających1
  • pod wpływem leków2
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony82
 • 3 trzeźwy
 • 4 pod wpływem alkoholu
 • 1 pod wpływem środków odurzających
 • 2 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 82 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 33 kawaler/panna
 • 33
 • 33 żonaty/zamężna
 • 33
 • 5 konkubinat
 • 5
 • 5 wdowiec/wdowa
 • 5
 • 9 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 9
 • 12 nieustalony
 • 12
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 29 kawaler/panna
 • 29
 • 33 żonaty/zamężna
 • 33
 • 5 konkubinat
 • 5
 • 5 wdowiec/wdowa
 • 5
 • 9 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 9
 • 11 nieustalony
 • 11
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne3
  • zasadnicze zawodowe2
  • średnie9
  • wyższe3
  • nieustalony80
 • 0 podstawowe niepełne
 • 3 podstawowe i gimnazjalne
 • 2 zasadnicze zawodowe
 • 9 średnie
 • 3 wyższe
 • 80 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne3
  • zasadnicze zawodowe2
  • średnie8
  • wyższe3
  • nieustalony76
 • 0 podstawowe niepełne
 • 3 podstawowe i gimnazjalne
 • 2 zasadnicze zawodowe
 • 8 średnie
 • 3 wyższe
 • 76 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 22 praca
 • 22
 • 6 na utrzymaniu innej osoby
 • 6
 • 6 renta
 • 6
 • 5 emerytura
 • 5
 • 1 zasiłek lub alimenty
 • 1
 • 4 bez stałego źródła utrzymania
 • 4
 • 53 nieustalony
 • 53
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 21 praca
 • 21
 • 6 na utrzymaniu innej osoby
 • 6
 • 6 renta
 • 6
 • 5 emerytura
 • 5
 • 1 zasiłek lub alimenty
 • 1
 • 4 bez stałego źródła utrzymania
 • 4
 • 49 nieustalony
 • 49
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 10 536 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 5 495 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 5 041 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 145 Zameldowania z zagranicy
 • 69 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 76 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 4 682 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 2 413 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 269 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 43 Wymeldowania za granicę
 • 16 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 27 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 5 956 Saldo migracji
 • 3 135 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 2 821 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 5 854 Saldo migracji wewnętrznych
 • 3 082 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 2 772 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 102 Saldo migracji zagranicznych
 • 53 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 49 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie poznańskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie poznańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 20,0% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 18,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 21,1% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,5% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,8% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,4% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 13,5% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 15,3% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 11,6% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat poznański, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat poznański - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie poznańskim oddano do użytku 4 653 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 11,44 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie poznańskim to 142 918 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 352 mieszkań. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  71,0% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 28,6% na cele indywidualne, 0,5% jako lokale społeczne czynszowe.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie poznańskim to 4,31 i jest większa od przeciętnej liczby izb dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w powiecie poznańskim to 99,80 m2 i jest większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,52% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 98,51% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 97,26% mieszkań posiada łazienkę, 92,80% korzysta z centralnego ogrzewania, a 81,83% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie poznańskim 3 485 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 4 725 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 4 688 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 2 528 transakcji (mediana cen - 4 628 zł/m2, średnia - 4 520 zł/m2), a na rynku wtórnym 957 transakcji rynkowych (mediana cen - 5 468 zł/m2, średnia - 5 198 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie poznańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 725 zł
 • powiat poznański
  4 725 zł
  Wielkopolskie
  4 626 zł
  Polska
  5 248 zł
 • 4 725 zł Ogółem
 • 4 725 zł
 • 5 165 zł do 40 m2
 • 5 165 zł
 • 5 064 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 064 zł
 • 4 656 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 656 zł
 • 4 287 zł od 80,1 m2
 • 4 287 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 688 zł
 • pow. poznański
  4 688 zł
  Wielkopolskie
  4 760 zł
  Cała Polska
  5 689 zł
 • 4 688 zł Ogółem
 • 4 688 zł
 • 5 287 zł do 40 m2
 • 5 287 zł
 • 5 207 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 207 zł
 • 4 758 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 758 zł
 • 4 342 zł od 80,1 m2
 • 4 342 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 3 485
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m2197
  • od 40,1 do 60 m21 075
  • od 60,1 do 80 m21 121
  • od 80,1 m21 092
 • 197 do 40 m2
 • 1 075 od 40,1 do 60 m2
 • 1 121 od 60,1 do 80 m2
 • 1 092 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie poznańskim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 628 zł
 • powiat poznański
  4 628 zł
  Wielkopolskie
  4 749 zł
  Cały kraj
  5 761 zł
 • 4 628 zł Ogółem
 • 4 628 zł
 • 4 954 zł do 40 m2
 • 4 954 zł
 • 4 906 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 906 zł
 • 4 516 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 516 zł
 • 4 258 zł od 80,1 m2
 • 4 258 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 520 zł
 • Tutaj
  4 520 zł
  woj. wielkopolskie
  5 019 zł
  Polska
  6 212 zł
 • 4 520 zł Ogółem
 • 4 520 zł
 • 5 030 zł do 40 m2
 • 5 030 zł
 • 4 997 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 997 zł
 • 4 542 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 542 zł
 • 4 299 zł od 80,1 m2
 • 4 299 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 2 528
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m2123
  • od 40,1 do 60 m2695
  • od 60,1 do 80 m2793
  • od 80,1 m2917
 • 123 do 40 m2
 • 695 od 40,1 do 60 m2
 • 793 od 60,1 do 80 m2
 • 917 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 5 468 zł
 • Powiat
  5 468 zł
  Wielkopolskie
  4 298 zł
  Cały kraj
  4 694 zł
 • 5 468 zł Ogółem
 • 5 468 zł
 • 5 830 zł do 40 m2
 • 5 830 zł
 • 5 768 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 768 zł
 • 5 463 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 463 zł
 • 4 545 zł od 80,1 m2
 • 4 545 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 5 198 zł
 • Tutaj
  5 198 zł
  woj. wielkopolskie
  4 441 zł
  Cała Polska
  5 276 zł
 • 5 198 zł Ogółem
 • 5 198 zł
 • 5 736 zł do 40 m2
 • 5 736 zł
 • 5 591 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 591 zł
 • 5 298 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 298 zł
 • 4 566 zł od 80,1 m2
 • 4 566 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 957
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m274
  • od 40,1 do 60 m2380
  • od 60,1 do 80 m2328
  • od 80,1 m2175
 • 74 do 40 m2
 • 380 od 40,1 do 60 m2
 • 328 od 60,1 do 80 m2
 • 175 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie poznańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 142 918 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 351,50 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • powiat poznański
  351,50
  Wielkopolskie
  363,90
  Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 99,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  99,20 m2
  woj. wielkopolskie
  81,80 m2
  Kraj
  74,50 m2
 • 34,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • pow. poznański
  34,90 m2
  Województwo
  29,80 m2
  Cały kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,40 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • powiat poznański
  4,40
  woj. wielkopolskie
  4,05
  Kraj
  3,82
 • 2,84 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • powiat poznański
  2,84
  Wielkopolskie
  2,75
  Cała Polska
  2,55
 • 0,65 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • pow. poznański
  0,65
  woj. wielkopolskie
  0,68
  Cały kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie poznańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 4 653 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 11,44 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • powiat poznański
  11,44
  woj. wielkopolskie
  6,30
  Cała Polska
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 20 050 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 4,31 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • powiat poznański
  4,31
  Wielkopolskie
  3,93
  Polska
  3,77
 • 49,31 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • pow. poznański
  49,31
  Wielkopolskie
  24,75
  Kraj
  21,77
 • 464 215 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 99,8 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • powiat poznański
  99,8 m2
  woj. wielkopolskie
  91,6 m2
  Cała Polska
  88,7 m2
 • 1,14 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • powiat poznański
  1,14 m2
  woj. wielkopolskie
  0,58 m2
  Cały kraj
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie poznańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 99,52% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • pow. poznański
  99,52%
  Wielkopolskie
  98,60%
  Cały kraj
  96,97%
 • 98,51% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • pow. poznański
  98,51%
  Województwo
  96,32%
  Cała Polska
  94,01%
 • 97,26% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • powiat poznański
  97,26%
  woj. wielkopolskie
  94,21%
  Cała Polska
  91,78%
 • 92,80% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • powiat poznański
  92,80%
  woj. wielkopolskie
  84,41%
  Polska
  83,08%
 • 81,83% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Powiat
  81,83%
  Wielkopolskie
  56,21%
  Kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat poznański - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie poznańskim na 1000 mieszkańców pracuje 331osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 43,9% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 56,1% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie poznańskim wynosiło w 2020 roku 2,0% (2,4% wśród kobiet i 1,6% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie poznańskim wynosiło 4 776,27 PLN, co odpowiada 86.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu poznańskiego 66 400 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 55 939 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -10 461.

  6,6% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu poznańskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 39,7% w przemyśle i budownictwie, a 37,4% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,2% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie poznańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 331 Pracujący na 1000 ludności (rok 2020)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Powiat
  331,0
  Województwo
  283,0
  Polska
  252,0
 • 2,0% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 2,4% Kobiety
 • 1,6% Mężczyźni
 • Tutaj
  2,0%
  Województwo
  3,7%
  Kraj
  6,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie poznańskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie poznańskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie poznańskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie poznańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 776 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Powiat
  4 776 PLN
  woj. wielkopolskie
  4 986 PLN
  Kraj
  5 523 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie poznańskim w latach 2002 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie poznańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 66 400 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 55 939 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -10 461 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,84 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie poznańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 6,6% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 6,6% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 6,5% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 39,7% Przemysł i budownictwo
 • 31,6% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 45,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 37,4% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 35,4% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 38,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,2% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,7% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,8% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 15,2% Pozostałe
 • 24,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 7,9% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie poznańskim w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie poznańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 134 395 Pracujący ogółem
 • 59 013 Kobiety
 • 75 382 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie poznańskim w latach 1995 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 23,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 22,0% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 24,4% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,2% W wieku produkcyjnym
 • 56,7% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,0% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 16,6% W wieku poprodukcyjnym
 • 21,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 11,6% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat poznański, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 66,1 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. poznański
  66,1
  Województwo
  67,5
  Kraj
  68,0
 • 27,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  27,6
  Województwo
  34,9
  Kraj
  37,5
 • 71,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • pow. poznański
  71,6
  woj. wielkopolskie
  106,7
  Polska
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 64,8% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 67,8% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 61,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 35,2% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 32,2% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 38,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat poznański - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie poznańskim w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowane były 68 153 podmioty gospodarki narodowej, z czego 52 353 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 4 605 nowych podmiotów, a 2 140 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2020 najwięcej (5 442) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (3 920) w roku 2009. W tym samym okresie najwięcej (4 513) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2015 roku, najmniej (2 080) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie poznańskim najwięcej (6 643) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (65 821) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,1% (751) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 23,9% (16 296) podmiotów, a 75,0% (51 106) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie poznańskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (21.7%) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (14.4%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 68 153 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 751 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 16 296 Przemysł i budownictwo
 • 51 106 Pozostała działalność
 • 4 605 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie poznańskim w 2020 roku
 • 2 140 Podmioty wyrejestrowane w powiecie poznańskim w 2020 roku
 • 52 353 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 65 821 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 65 821
 • 1 900 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 1 900
 • 371 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 371
 • 52 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 52
 • 9 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 9
 • 68 092 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 68 092
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 115 Spółdzielnie ogółem
 • 115
 • 8 538 Spółki handlowe ogółem
 • 8 538
 • 1 005  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1 005
 • 113  Spółki handlowe - akcyjne
 • 113
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 13    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 13
 • 6 643  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 6 643
 • 906    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 906
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 3 821 Spółki cywilne ogółem
 • 3 821
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 52 353 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 11 339 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 11 339
 • 7 534 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 7 534
 • 7 497 Budownictwo
 • 7 497
 • 4 864 Przetwórstwo przemysłowe
 • 4 864
 • 3 519 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 3 519
 • 3 482 Transport i gospodarka magazynowa
 • 3 482
 • 2 652 Informacja i komunikacja
 • 2 652
 • 2 644 Pozostała działalność
 • 2 644
 • 2 345 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 2 345
 • 1 583 Edukacja
 • 1 583
 • 1 481 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 1 481
 • 1 178 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 1 178
 • 981 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 981
 • 557 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 557
 • 521 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 521
 • 129 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 129
 • 33 Górnictwo i wydobywanie
 • 33
 • 13 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 13
 • 1 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat poznański - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie poznańskim stwierdzono 5 260 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 13,04 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie poznańskim wynosi 62,70% i jest znacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu poznańskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 9,05 (wykrywalność 55%) oraz przeciwko mieniu - 7,06 (wykrywalność 40%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,53 (98%), o charakterze gospodarczym - 1,93 (60%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,18 (87%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie poznańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat poznański, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5 260 Przestępstwa ogółem
 • 5 260
 • 3 650 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 3 650
 • 778 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 778
 • 616 Przestępstwa drogowe
 • 616
 • 73 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 73
 • 2 849 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 2 849
 • 13,04 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat poznański
  13,04
  Wielkopolskie
  16,83
  Cały kraj
  19,96
 • 9,05 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  9,05
  Wielkopolskie
  10,25
  Cały kraj
  12,25
 • 1,93 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  1,93
  Województwo
  4,34
  Kraj
  5,17
 • 1,53 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,53
  Wielkopolskie
  1,58
  Kraj
  1,73
 • 0,18 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • pow. poznański
  0,18
  woj. wielkopolskie
  0,31
  Cała Polska
  0,37
 • 7,06 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat poznański
  7,06
  Wielkopolskie
  8,02
  Kraj
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat poznański, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 63% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  63%
  Województwo
  76%
  Cały kraj
  73%
 • 56% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • powiat poznański
  56%
  Wielkopolskie
  67%
  Cały kraj
  65%
 • 61% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • powiat poznański
  61%
  Wielkopolskie
  86%
  Polska
  82%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • powiat poznański
  98%
  woj. wielkopolskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 88% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • powiat poznański
  88%
  Wielkopolskie
  92%
  Polska
  87%
 • 41% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • powiat poznański
  41%
  woj. wielkopolskie
  58%
  Polska
  54%

Powiat poznański - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu poznańskiego wyniosła w 2020 roku 400,9 mln złotych, co daje 994 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 0.8% w porównaniu do roku 2019. Największa część budżetu powiatu poznańskiego - 28.4% została przeznaczona na Dział 600 - Transport i łączność. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 801 - Oświata i wychowanie (16.5%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (11.6%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 101,9 mln złotych, czyli 25,4% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu poznańskiego wyniosła w 2020 roku 404,5 mln złotych, co daje 1,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 0.7% w porównaniu do roku 2019. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (51.4%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (25.9%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (5.7%). W budżecie powiatu poznańskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 445 złotych na mieszkańca (44,4%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 31,5 złotych na mieszkańca (3,1%).
 • Wydatki budżetu w powiecie poznańskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu poznańskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat poznański, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu poznańskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  220,3 mln

  632(100%)

  223,5 mln

  628(100%)

  240,2 mln

  662(100%)

  250,2 mln

  676(100%)

  288,6 mln

  764(100%)

  387,2 mln

  1,0 tys(100%)

  395,4 mln

  1,0 tys(100%)

  400,9 mln

  994(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Transport i łączność

  [Dział 600]

  42,3 mln

  120(19.2%)

  38,6 mln

  108(17.3%)

  45,8 mln

  125(19.1%)

  47,7 mln

  128(19.1%)

  59,6 mln

  156(20.6%)

  117,4 mln

  301(30.3%)

  114,3 mln

  286(28.9%)

  113,7 mln

  280(28.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  40,2 mln

  114(18.2%)

  41,0 mln

  114(18.3%)

  43,9 mln

  120(18.3%)

  46,9 mln

  125(18.7%)

  50,6 mln

  132(17.5%)

  79,6 mln

  204(20.6%)

  72,0 mln

  180(18.2%)

  66,1 mln

  163(16.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  37,0 mln

  105(16.8%)

  37,2 mln

  104(16.6%)

  38,9 mln

  106(16.2%)

  40,9 mln

  110(16.4%)

  44,5 mln

  117(15.4%)

  44,4 mln

  114(11.5%)

  49,7 mln

  124(12.6%)

  46,6 mln

  115(11.6%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  16,1 mln

  45,7(7.3%)

  15,8 mln

  44,0(7.1%)

  17,9 mln

  48,8(7.4%)

  20,6 mln

  55,1(8.2%)

  25,1 mln

  65,8(8.7%)

  29,1 mln

  74,4(7.5%)

  32,8 mln

  82,1(8.3%)

  38,3 mln

  94,3(9.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  3,2 mln

  9,0(1.4%)

  2,4 mln

  6,6(1.1%)

  3,1 mln

  8,4(1.3%)

  2,3 mln

  6,0(0.9%)

  16,9 mln

  44,2(5.8%)

  19,8 mln

  50,6(5.1%)

  9,9 mln

  24,8(2.5%)

  26,7 mln

  65,8(6.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  14,3 mln

  40,5(6.5%)

  18,9 mln

  52,6(8.4%)

  16,2 mln

  44,4(6.8%)

  16,6 mln

  44,5(6.6%)

  17,0 mln

  44,6(5.9%)

  18,8 mln

  48,2(4.9%)

  20,2 mln

  50,7(5.1%)

  24,6 mln

  60,4(6.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  16,9 mln

  47,9(7.7%)

  15,7 mln

  43,6(7%)

  17,4 mln

  47,5(7.2%)

  17,3 mln

  46,2(6.9%)

  15,4 mln

  40,4(5.3%)

  24,2 mln

  62,1(6.3%)

  24,8 mln

  62,1(6.3%)

  19,7 mln

  48,5(4.9%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  6,7 mln

  19,1(3.1%)

  7,0 mln

  19,5(3.1%)

  7,6 mln

  20,9(3.2%)

  8,0 mln

  21,5(3.2%)

  9,8 mln

  25,8(3.4%)

  11,2 mln

  28,6(2.9%)

  14,3 mln

  35,9(3.6%)

  12,5 mln

  30,7(3.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  16,9 mln

  47,9(7.7%)

  18,5 mln

  51,4(8.3%)

  18,3 mln

  50,1(7.6%)

  16,9 mln

  45,3(6.8%)

  15,0 mln

  39,4(5.2%)

  7,8 mln

  19,9(2%)

  15,3 mln

  38,4(3.9%)

  12,0 mln

  29,4(3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  20,5 mln

  58,1(9.3%)

  20,9 mln

  58,3(9.4%)

  23,1 mln

  63,0(9.6%)

  25,5 mln

  68,3(10.2%)

  9,5 mln

  25,0(3.3%)

  10,2 mln

  26,2(2.6%)

  13,4 mln

  33,6(3.4%)

  11,9 mln

  29,3(3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1,4 mln

  4,0(0.6%)

  1,4 mln

  4,0(0.6%)

  1,8 mln

  5,0(0.8%)

  2,6 mln

  7,1(1.1%)

  3,7 mln

  9,8(1.3%)

  3,0 mln

  7,7(0.8%)

  2,6 mln

  6,5(0.7%)

  4,8 mln

  11,8(1.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  697,3 tys

  2,0(0.3%)

  849,7 tys

  2,4(0.4%)

  1,0 mln

  2,7(0.4%)

  1,5 mln

  4,1(0.6%)

  1,6 mln

  4,2(0.6%)

  2,0 mln

  5,1(0.5%)

  4,2 mln

  10,5(1.1%)

  2,9 mln

  7,1(0.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  866,1 tys

  2,5(0.4%)

  3,2 mln

  8,9(1.4%)

  3,1 mln

  8,5(1.3%)

  1,0 mln

  2,7(0.4%)

  988,4 tys

  2,6(0.3%)

  1,2 mln

  3,1(0.3%)

  1,3 mln

  3,2(0.3%)

  1,8 mln

  4,5(0.5%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  1,4 mln

  3,9(0.6%)

  1,4 mln

  4,0(0.6%)

  917,8 tys

  2,5(0.4%)

  743,5 tys

  2,0(0.3%)

  697,7 tys

  1,8(0.2%)

  682,0 tys

  1,7(0.2%)

  1,5 mln

  3,6(0.4%)

  1,1 mln

  2,7(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  857,3 tys

  2,3(0.3%)

  918,4 tys

  2,4(0.3%)

  920,0 tys

  2,4(0.2%)

  958,6 tys

  2,4(0.2%)

  1,0 mln

  2,5(0.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,8 mln

  5,0(0.8%)

  335,5 tys

  0,9(0.2%)

  840,3 tys

  2,3(0.3%)

  437,7 tys

  1,2(0.2%)

  464,1 tys

  1,2(0.2%)

  571,7 tys

  1,5(0.1%)

  1,4 mln

  3,6(0.4%)

  577,2 tys

  1,4(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  131,2 tys

  0,4(0.1%)

  130,8 tys

  0,4(0.1%)

  133,8 tys

  0,4(0.1%)

  138,2 tys

  0,4(0.1%)

  262,3 tys

  0,7(0.1%)

  212,0 tys

  0,5(0.1%)

  150,5 tys

  0,4(0%)

  127,6 tys

  0,3(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  110,0 tys

  0,3(0%)

  91,5 tys

  0,3(0%)

  88,8 tys

  0,2(0%)

  92,2 tys

  0,2(0%)

  110,0 tys

  0,3(0%)

  117,4 tys

  0,3(0%)

  129,8 tys

  0,3(0%)

  118,8 tys

  0,3(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,2 mln

  3,0(0.4%)

  90,0 tys

  0,2(0%)

  190,0 tys

  0,5(0%)

  40,0 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  7,3 tys

  0,0(0%)

  10,5 tys

  0,0(0%)

  15,2 tys

  0,0(0%)

  15,7 tys

  0,0(0%)

  12,5 tys

  0,0(0%)

  11,8 tys

  0,0(0%)

  15,3 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  140,8 tys

  0,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  96,6 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie poznańskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu poznańskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat poznański, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu poznańskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  213,7 mln

  613(100%)

  233,6 mln

  657(100%)

  239,6 mln

  661(100%)

  254,5 mln

  688(100%)

  289,2 mln

  766(100%)

  347,0 mln

  900(100%)

  393,0 mln

  996(100%)

  404,5 mln

  1,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  103,9 mln

  295(48.6%)

  114,9 mln

  320(49.2%)

  128,5 mln

  351(53.7%)

  141,3 mln

  378(55.5%)

  156,5 mln

  410(54.1%)

  180,2 mln

  462(51.9%)

  203,6 mln

  510(51.8%)

  207,8 mln

  511(51.4%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  48,7 mln

  138(22.8%)

  45,8 mln

  128(19.6%)

  49,4 mln

  135(20.6%)

  52,3 mln

  140(20.6%)

  63,5 mln

  166(22%)

  71,7 mln

  184(20.7%)

  68,5 mln

  171(17.4%)

  104,8 mln

  258(25.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  5,4 mln

  15,4(2.5%)

  13,6 mln

  37,9(5.8%)

  7,9 mln

  21,6(3.3%)

  6,0 mln

  16,2(2.4%)

  12,5 mln

  32,9(4.3%)

  31,0 mln

  79,4(8.9%)

  38,7 mln

  96,8(9.8%)

  23,0 mln

  56,7(5.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  11,8 mln

  33,4(5.5%)

  16,7 mln

  46,5(7.1%)

  13,3 mln

  36,5(5.6%)

  13,5 mln

  36,2(5.3%)

  14,1 mln

  37,0(4.9%)

  15,7 mln

  40,2(4.5%)

  16,5 mln

  41,2(4.2%)

  20,8 mln

  51,1(5.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  8,5 mln

  24,2(4%)

  7,2 mln

  20,1(3.1%)

  5,6 mln

  15,2(2.3%)

  7,3 mln

  19,6(2.9%)

  5,7 mln

  15,0(2%)

  6,6 mln

  17,0(1.9%)

  8,6 mln

  21,6(2.2%)

  10,0 mln

  24,5(2.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  6,6 mln

  18,8(3.1%)

  7,5 mln

  20,8(3.2%)

  7,9 mln

  21,5(3.3%)

  8,0 mln

  21,4(3.1%)

  8,7 mln

  22,8(3%)

  9,8 mln

  25,1(2.8%)

  11,4 mln

  28,7(2.9%)

  9,0 mln

  22,1(2.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  13,2 mln

  37,5(6.2%)

  11,6 mln

  32,3(5%)

  9,0 mln

  24,5(3.7%)

  7,4 mln

  19,9(2.9%)

  6,1 mln

  16,0(2.1%)

  5,4 mln

  13,8(1.6%)

  4,9 mln

  12,4(1.3%)

  6,4 mln

  15,7(1.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  7,4 mln

  21,1(3.5%)

  7,8 mln

  21,8(3.4%)

  9,0 mln

  24,7(3.8%)

  11,4 mln

  30,6(4.5%)

  5,3 mln

  13,8(1.8%)

  5,5 mln

  14,0(1.6%)

  6,2 mln

  15,5(1.6%)

  6,1 mln

  15,1(1.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,6 mln

  4,6(0.8%)

  1,8 mln

  5,0(0.8%)

  1,6 mln

  4,4(0.7%)

  1,5 mln

  4,0(0.6%)

  2,2 mln

  5,9(0.8%)

  7,4 mln

  19,0(2.1%)

  14,6 mln

  36,5(3.7%)

  3,6 mln

  8,9(0.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,8 mln

  5,1(0.8%)

  2,0 mln

  5,7(0.9%)

  2,1 mln

  5,7(0.9%)

  1,3 mln

  3,5(0.5%)

  1,3 mln

  3,5(0.5%)

  1,8 mln

  4,5(0.5%)

  1,4 mln

  3,6(0.4%)

  1,9 mln

  4,7(0.5%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  857,3 tys

  2,3(0.3%)

  918,4 tys

  2,4(0.3%)

  920,0 tys

  2,4(0.3%)

  958,6 tys

  2,4(0.2%)

  1,0 mln

  2,5(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,4 mln

  3,9(0.6%)

  2,8 mln

  7,7(1.2%)

  3,9 mln

  10,6(1.6%)

  2,5 mln

  6,7(1%)

  2,2 mln

  5,8(0.8%)

  1,5 mln

  3,9(0.4%)

  1,1 mln

  2,8(0.3%)

  1,0 mln

  2,5(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  2,2 mln

  6,3(1%)

  1,6 mln

  4,4(0.7%)

  1,3 mln

  3,5(0.5%)

  860,2 tys

  2,3(0.3%)

  881,2 tys

  2,3(0.3%)

  1,1 mln

  2,8(0.3%)

  7,2 mln

  17,9(1.8%)

  577,8 tys

  1,4(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  63,2 tys

  0,2(0%)

  63,8 tys

  0,2(0%)

  63,8 tys

  0,2(0%)

  63,2 tys

  0,2(0%)

  67,4 tys

  0,2(0%)

  64,5 tys

  0,2(0%)

  54,1 tys

  0,1(0%)

  47,6 tys

  0,1(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  12,5

  0,0(0%)

  111

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,2 mln

  3,0(0.4%)

  90,0 tys

  0,2(0%)

  190,0 tys

  0,5(0%)

  40,0 tys

  0,1(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  15,9 tys

  0,0(0%)

  4,1

  0,0(0%)

  96,6

  0,0(0%)

  232

  0,0(0%)

  44,3 tys

  0,1(0%)

  1,2 tys

  0,0(0%)

  13,7 tys

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,0 mln

  2,8(0.5%)

  83,6 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  301

  0,0(0%)

  409,3 tys

  1,1(0.1%)

  126,0 tys

  0,3(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  2,4 tys

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  4,2 tys

  0,0(0%)

  2,4 tys

  0,0(0%)

  20,6

  0,0(0%)

  488

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  933,9 tys

  2,3(0.2%)

  1,8 tys

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  7,3 tys

  0,0(0%)

  8,0 tys

  0,0(0%)

  9,0 tys

  0,0(0%)

  9,0 tys

  0,0(0%)

  9,2 tys

  0,0(0%)

  9,2 tys

  0,0(0%)

  11,0 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  64,8

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  40,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  140,8 tys

  0,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  96,6 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat poznański - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 105 893 mieszkańców powiatu poznańskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 51 455 kobiet oraz 54 438 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 23,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,4% wykształcenie policealne, 12,8% średnie ogólnokształcące, a 16,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,9% mieszkańców powiatu poznańskiego, gimnazjalnym 5,0%, natomiast 14,5% podstawowym ukończonym. 0,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu poznańskiego mają wyższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie poznańskim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (25,2%) oraz zasadnicze zawodowe (18,5%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (31,7%) oraz wyższe (20,6%).

  W roku 2018 w powiecie poznańskim mieściło się 186 przedszkoli, w których do 867 oddziałów uczęszczało 17 883 dzieci (8 699 dziewczynek oraz 9 184 chłopców). Dostępne były 19 883 miejsca. Dla porównania w 2008 roku w powiecie poznańskim mieściło się 80 przedszkoli, w których do 336 oddziałów uczęszczało 7 150 dzieci (3 550 dziewczynek oraz 3 600 chłopców). Dostępne były 7 202 miejsca.

  21,0% mieszkańców powiatu poznańskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (20,9% wśród dziewczynek i 21,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 978 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,74 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 106 szkół podstawowych, w których w 1 906 oddziałach uczyło się 37 495 uczniów (18 187 kobiet oraz 19 308 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie poznańskim placówkę miało 88 szkół podstawowych, w których w 989 oddziałach uczyło się 19 574 uczniów (9 462 kobiety oraz 10 112 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 31,3% ludności (31,4% wśród dziewczynek i 31,2% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19,7 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 91,01.

  W powiecie poznańskim znajduje się 15 licea ogólnokształcące, w których w 75 oddziałach uczyło się 1 588 uczniów (797 kobiet oraz 791 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 468 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie poznańskim placówkę miałp 20 licea ogólnokształcące, w których w 96 oddziałach uczyło się 1 939 uczniów (1 077 kobiet oraz 862 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 551 absolwentów.

  W powiecie poznańskim znajduje się 6 Technik, w których w 60 oddziałach uczyło się 1 215 uczniów (433 kobiety oraz 782 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 264 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie poznańskim placówkę miało 6 Technik, w których w 43 oddziałach uczyło się 925 uczniów (396 kobiet oraz 529 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 92 absolwentów.

  W powiecie poznańskim znajduje się 7 Branżowych szkół I stopnia, w których w 27 oddziałach uczyło się 546 uczniów (131 kobiet oraz 415 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 11,7% mieszkańców (11,6% wśród dziewczyn i 11,7% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 21,2 uczniów. 20,2 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 20,3 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 22,1% mieszkańców powiatu poznańskiego w wieku potencjalnej nauki (22,1% kobiet i 22,1% mężczyzn).

 • 23,0% Wykształcenie wyższe
 • powiat poznański
  23,0%
  Województwo
  16,9%
  Polska
  17,9%
 • 25,2% Kobiety
  (wyższe)
 • 20,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 31,8% Wykształcenie średnie i policealne
 • powiat poznański
  31,8%
  Województwo
  31,7%
  Cały kraj
  33,3%
 • 33,6% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 29,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,4% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,4%
  woj. wielkopolskie
  2,3%
  Kraj
  2,7%
 • 3,4% Kobiety
  (policealne)
 • 1,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 12,8% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat poznański
  12,8%
  Województwo
  11,3%
  Cały kraj
  12,4%
 • 15,4% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  16,5%
  woj. wielkopolskie
  18,1%
  Cały kraj
  18,1%
 • 14,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 18,4% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 24,9% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  24,9%
  Wielkopolskie
  26,8%
  Kraj
  22,9%
 • 18,5% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 31,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  5,0%
  Województwo
  5,3%
  Kraj
  5,2%
 • 4,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 14,5% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • powiat poznański
  14,5%
  Wielkopolskie
  18,3%
  Polska
  19,3%
 • 17,1% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 11,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 0,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Powiat
  0,9%
  woj. wielkopolskie
  1,1%
  Cała Polska
  1,4%
 • 1,1% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,6% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie poznańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 978 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • pow. poznański
  978,0
  Województwo
  897,0
  Kraj
  873,0
 • 0,74 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Tutaj
  0,74
  Województwo
  0,83
  Kraj
  0,89
 •  
 • 186Przedszkola
 • 59 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 867 Oddziały
 • 110 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 2 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 19 883 Miejsca
 • 25 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (powiat poznański) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 17 883 Dzieci
 • 8 699 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 9 184 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,6%
  51,4%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 500 2 lata i mniej
 • 500
 • 4 475 3 lata
 • 4 475
 • 4 810 4 lata
 • 4 810
 • 4 647 5 lata
 • 4 647
 • 3 410 6 lat
 • 3 410
 • 41 7 lat i więcej
 • 41
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 249 2 lata i mniej
 • 249
 • 2 137 3 lata
 • 2 137
 • 2 397 4 lata
 • 2 397
 • 2 271 5 lata
 • 2 271
 • 1 630 6 lat
 • 1 630
 • 15 7 lat i więcej
 • 15
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 251 2 lata i mniej
 • 251
 • 2 338 3 lata
 • 2 338
 • 2 413 4 lata
 • 2 413
 • 2 376 5 lata
 • 2 376
 • 1 780 6 lat
 • 1 780
 • 26 7 lat i więcej
 • 26
 • 2 101 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 1 310,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 1 300,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 3,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 122,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 120,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10Punkty przedszkolne
 • 18 Oddziały
 • 272 Miejsca
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat poznański) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 179 Dzieci
 • 85 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 94 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 47,5%
  52,5%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 10 2 lata i mniej
 • 10
 • 36 3 lata
 • 36
 • 49 4 lata
 • 49
 • 69 5 lata
 • 69
 • 13 6 lat
 • 13
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 5 2 lata i mniej
 • 5
 • 16 3 lata
 • 16
 • 25 4 lata
 • 25
 • 32 5 lata
 • 32
 • 5 6 lat
 • 5
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 5 2 lata i mniej
 • 5
 • 20 3 lata
 • 20
 • 24 4 lata
 • 24
 • 37 5 lata
 • 37
 • 8 6 lat
 • 8
 •  
 • 20,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 20,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie poznańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat poznański) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 103Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 1 865 Oddziały
 • 37 298 Uczniowie
 • 18 104 Kobiety
  (uczniowie)
 • 19 194 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,5%
  51,5%
 • 5 174 Uczniowie w 1 klasie
 • 2 488 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 2 686 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 3 601 Absolwenci 2016
 • 1 808 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 1 793 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 3Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 41 Oddziały
 • 197 Uczniowie
 • 83 Kobiety
  (uczniowie)
 • 114 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 42,1%
  57,9%
 • 14 Uczniowie w 1 klasie
 • 5 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 9 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 22 Absolwenci 2016
 • 11 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 11 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 19,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • powiat poznański
  19,7
  Wielkopolskie
  17,8
  Cały kraj
  17,3
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 19,7 Szkoły podstawowe ogółem
 • 19,7
 • 19,7 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 19,7
 • 20,0 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 20,0
 • 4,8 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 4,8
 •  
 • 2 677,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 2 256,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 420,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 69,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 58,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4 662 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
  • Dodatkowo uczący się języka obcego
  • niemiecki3 804
  • angielski68
  • inny741
 • 3 804 niemiecki
 • 68 angielski
 • 49 francuski
 • 741 inny
 • 137 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych specjalnych
 • 122 angielski
 • 15 niemiecki
 •  
 • 91,01 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  91,01
  Wielkopolskie
  97,51
  Kraj
  95,46
 • 89,76 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  89,76
  woj. wielkopolskie
  95,84
  Polska
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat poznański) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat poznański) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie poznańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat poznański) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 8Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 53 Oddziały
 • 1 139 Uczniowie
 • 641 Kobiety
  (uczniowie)
 • 498 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 56,3%
  43,7%
 • 464 Uczniowie w 1 klasie
 • 266 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 198 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 311 Absolwenci
 • 192 Kobiety
  (absolwenci)
 • 119 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży
 • 4 Oddziały
 • 25 Uczniowie
 • 11 Kobiety
  (uczniowie)
 • 14 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 44,0%
  56,0%
 • 13 Uczniowie w 1 klasie
 • 6 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 7 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 6 Absolwenci
 • 5 Kobiety
  (absolwenci)
 • 1 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 6Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 18 Oddziały
 • 424 Uczniowie
 • 145 Kobiety
  (uczniowie)
 • 279 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 34,2%
  65,8%
 • 157 Absolwenci
 • 71 Kobiety
  (absolwenci)
 • 86 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 21,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Powiat
  21,2
  Województwo
  26,9
  Cała Polska
  26,2
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 21,2 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 21,2
 • 20,4 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 20,4
 • 6,3 Licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży
 • 6,3
 •  
 • 104,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 74,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 29,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży)
 • 5,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 4,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat poznański) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 6Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 60 Oddziały
 • 1 215 Uczniowie
 • 433 Kobiety
  (uczniowie)
 • 782 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 35,6%
  64,4%
 • 362 Uczniowie w 1 klasie
 • 111 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 251 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 264 Absolwenci
 • 98 Kobiety
  (absolwenci)
 • 166 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Powiat
  20,3
  Województwo
  24,5
  Polska
  23,8
 •  
 • 122,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 79,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 42,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat poznański) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 23 Oddziały
 • 526 Uczniowie
 • 124 Kobiety
  (uczniowie)
 • 402 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 23,6%
  76,4%
 • 269 Uczniowie w 1 klasie
 • 57 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 212 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 2Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 4 Oddziały
 • 20 Uczniowie
 • 7 Kobiety
  (uczniowie)
 • 13 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 35,0%
  65,0%
 • 13 Uczniowie w 1 klasie
 • 5 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 8 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 20,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • powiat poznański
  20,2
  Województwo
  22,1
  Cała Polska
  17,9
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 20,2 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 20,2
 • 22,9 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 22,9
 • 5,0 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 5,0
 •  
 •  
 • 5 412 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski2 964
  • niemiecki2 164
  • hiszpański197
  • rosyjski87
 • 2 964 angielski
 • 2 164 niemiecki
 • 197 hiszpański
 • 87 rosyjski
 • 82 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych specjalnych
 • 57 angielski
 • 25 niemiecki
 • Wykres - Szkoły policealne (powiat poznański) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • 2Szkoły policealne dla dorosłych (w tym kolegium pracowników służb społecznych)
 • 11 Oddziały
 • 109 Uczniowie
 • 89 Kobiety
  (uczniowie)
 • 20 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 81,7%
  18,3%
 • 13 Absolwenci
 • 10 Kobiety
  (absolwenci)
 • 3 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 9,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • pow. poznański
  9,9
  woj. wielkopolskie
  19,7
  Cała Polska
  19,2
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 9,9 Szkoły policealne ogółem
 • 9,9
 • 9,9 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 9,9
 •  
 • 0,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 0,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie poznańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 21,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 20,9% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 21,1% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 31,3% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 31,4% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 31,2% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,9% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,8% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,7% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 11,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 11,7% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 22,1% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 22,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 22,1% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat poznański, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat poznański, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat poznański, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat poznański - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie poznańskim

 • Według danych GUS z 2020 roku w powiecie poznańskim znajdowało się 25 hoteli (2 ★★★★, 16 ★★★, 5 ★★, 1 , 1 w trakcie kategoryzacji), 3 motele (1 ★★★, 2 ★★) oraz 5 pensjonatów (4 ★★★, 1 ). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 9 obiektów.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 10
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1
  • ośrodki wczasowe: 1 (całoroczne: 0)
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 5
  • domy pracy twórczej: 1
  • zespoły domków turystycznych: 2 (całoroczne: 1)
  • kempingi: 1 (całoroczne: 0)
  • pola biwakowe: 2 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 1 (całoroczne: 0)
  • kwatery agroturystyczne: 4
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 7


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 23
  • drzwi automatycznie otwierane: 10
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 11
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 17


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 36 (liczba sal: 99, liczba miejsc: 5 440)
  • z nagłośnieniem: 29
  • z projektorem multimedialnym: 32
  • z zestawem do wideokonferencji: 8
  • z obsługą techniczną: 18
  • z ekranem: 36
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 35
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 25
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 58


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie poznańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w powiecie poznańskim: 26 (publiczne: 25, prywatne: 1), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 23, udogodnienia wewnątrz budynku: 16). W powiecie poznańskim 16 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 3 347 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 714 (uczestnicy: 55 737)
  • seanse filmowe: 90 (uczestnicy: 1 982)
  • wystawy: 45 (uczestnicy: 3 860)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 3 (uczestnicy: 300)
  • koncerty: 146 (uczestnicy: 31 608)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 58 (uczestnicy: 3 028)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 32 (uczestnicy: 1 278)
  • konkursy: 28 (uczestnicy: 1 512)
  • pokazy teatralne: 60 (uczestnicy: 5 829)
  • konferencje: 4 (uczestnicy: 80)
  • interdyscyplinarne: 7 (uczestnicy: 845)
  • warsztaty: 215 (uczestnicy: 2 668)
  • inne: 26 (uczestnicy: 2 747)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 260 (członkowie: 4 527)
  • plastyczne/techniczne: 69 (członkowie: 820)
  • taneczne: 69 (członkowie: 813)
  • muzyczne: 45 (członkowie: 716)
  • informatyczne: 3 (członkowie: 31)
  • fotograficzne i filmowe: 9 (członkowie: 128)
  • teatralne: 8 (członkowie: 316)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 20 (członkowie: 431)
  • literackie: 1 (członkowie: 8)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 9 (członkowie: 787)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 4 (członkowie: 70)
  • koło gospodyń wiejskich: 10 (członkowie: 174)
  • inne: 13 (członkowie: 233)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2020 roku:
  • ogółem: 57 (absolwenci: 583)
  • języków obcych: 22 (absolwenci: 243)
  • plastyczne: 8 (absolwenci: 102)
  • nauki gry na instrumentach: 12 (absolwenci: 106)
  • wiedzy praktycznej: 1 (absolwenci: 12)
  • tańca: 3 (absolwenci: 33)
  • komputerowe: 1 (absolwenci: 16)
  • przygotowujące do nauki w szkołach artystycznych: 3 (absolwenci: 29)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • fotograficzne: 2
  • filmowe: 6
  • plastyczne: 20
  • muzyczne: 19
  • komputerowe: 2
  • ceramiczne: 8
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 3
  • sale baletowe/taneczne: 16
  • inne: 5


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 119 (członkowie: 1 834)
  • teatralne: 28 (członkowie: 288)
  • muzyczne - instrumentalne: 20 (członkowie: 366)
  • wokalne i chóry: 29 (członkowie: 549)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 16 (członkowie: 342)
  • taneczne: 25 (członkowie: 264)
  • inne: 1 (członkowie: 25)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie poznańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie poznańskim działały 2 kina posiadające 2 sale z 451 miejscami na widowni. Odbyło się 528 seansów, na które przyszło 17 938 widzów, w tym 178 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 8 702 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 2 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 2 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Teatry w powiecie poznańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie poznańskim siedzibę miał 1 teatr (teatr lalkowy: 1). Odbyło się 0 przedstawień/widowisk w stałych salach teatralnych, na które przyszło 0 widzów.

  Przedstawienia teatralne i widzowie w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie poznańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie poznańskim działało 11 muzeów łącznie z oddziałami (oddziały: 3). Odnotowano 74 325 zwiedzających, co daje 1 842 osoby zwiedzające muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 5 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 5 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie poznańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie poznańskim działały 64 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 1 147 679 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 159 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 40 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 27 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 67 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 1 015 686 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 326
  • dostępne dla czytelników: 150
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 150
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 38
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 47
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 60
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 49


 • Biblioteki naukowe w powiecie poznańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie poznańskim działały 4 biblioteki i filie naukowe posiadające księgozbiór liczący 412 767 wolumenów w tym ziobry specjalne: 154 764. Odnotowano 647 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 57 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działało 5 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 356 471 wolumenów. Odnotowano 4 919 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 58
  • dostępne dla czytelników: 46
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 46
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 2
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 3
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 2
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 3


 • Kluby sportowe w powiecie poznańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie poznańskim działało 127 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 8 613 członków. Zarejestrowano 9 235 ćwiczących (mężczyźni: 6 944, kobiety: 2 291, chłopcy do lat 18: 5 203, dziewczęta do lat 18: 2 006). Aktywnych było 191 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (247), instruktora sportowego (230) oraz inne osoby (75).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie poznańskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat poznański - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat poznański i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 roku w wyniku 365 wypadków drogowych w powiecie poznańskim odnotowano 21 ofiar śmiertelnych oraz 464 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 89,8 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 5,2 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 6,0 ofiar śmiertelnych (mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju) oraz 131,9 rannych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla Polski).

  W 2020 roku w powiecie poznańskim zarejestrowanych było 351 690 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 267 467 samochodów osobowych (657,8 na każdy 1000 mieszkańców - mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całej Polski), 43 349 samochodów ciężarowych (132,9 - więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju), 1 036 autobusów (2,5 - nieznacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 10 671 ciągników siodłowych (26,2 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla kraju) oraz 17 254 motocykli (42,4 - znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 16,6 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 17,3 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 16,3 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 8,9 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 21,1 lat.


  W 2020 roku w powiecie poznańskim znajdowało się 206 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 25 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 29 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 29 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie poznańskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 365 Wypadki drogowe
  (rok 2020)
 • 21 Ofiary śmiertelne
  (rok 2020)
 • 464 Ranni
  (rok 2020)
 • 157 Lekko ranni
 • 307 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie poznańskim w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 89,77 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • pow. poznański
  89,8
  Wielkopolskie
  80,7
  Cała Polska
  61,5
 • 5,16 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Powiat
  5,2
  Województwo
  6,2
  Polska
  6,5
 • 114,12 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • pow. poznański
  114,1
  Województwo
  92,5
  Polska
  69,2
 • 5,97 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • Tutaj
  6,0
  Wielkopolskie
  6,5
  Cały kraj
  7,6
 • 131,93 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • powiat poznański
  131,9
  Województwo
  97,2
  Cały kraj
  80,2
 • 5,75 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Tutaj
  5,8
  Województwo
  7,7
  Cały kraj
  10,6
 • 127,12 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • pow. poznański
  127,1
  woj. wielkopolskie
  114,6
  Kraj
  112,4
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 351 690 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie poznańskim w 2020 roku
 • 267 467 Samochody osobowe
 • 43 349 Samochody ciężarowe
 • 212 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 1 036 Autobusy
 • 2 292 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 10 676 Ciągniki samochodowe
 • 10 671   Ciągniki siodłowe
 • 9 616 Ciągniki rolnicze
 • 17 254 Motocykle
 • 4 894   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 12 422 Motorowery
 • 267 467Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie poznańskim
 • Samochody osobowe w powiecie poznańskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 657,8 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • pow. poznański
  657,8
  Wielkopolskie
  716,8
  Kraj
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg50 797
  • 1400-1649 kg68 170
  • 1650-1899 kg68 627
  • 1900 kg i więcej79 873
 • 50 797 do 1399 kg
 • 68 170 1400-1649 kg
 • 68 627 1650-1899 kg
 • 79 873 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 107 738 do 1399 cm3
 • 107 738
 • 135 657 1400-1999 cm3
 • 135 657
 • 24 072 2000 i więcej cm3
 • 24 072
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie poznańskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna155 560
  • olej napędowy84 029
  • gaz (LPG)23 220
  • pozostałe4 658
 • 155 560 benzyna
 • 84 029 olej napędowy
 • 23 220 gaz (LPG)
 • 4 658 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 9 614 do 1 roku
 • 9 614
 • 5 201 2 lata
 • 5 201
 • 6 438 3 lata
 • 6 438
 • 15 079 4-5 lat
 • 15 079
 • 14 560 6-7 lat
 • 14 560
 • 17 379 8-9 lat
 • 17 379
 • 18 962 10-11 lat
 • 18 962
 • 48 989 12-15 lat
 • 48 989
 • 49 508 16-20 lat
 • 49 508
 • 32 579 21-25 lat
 • 32 579
 • 17 482 26-30 lat
 • 17 482
 • 31 676 31 lat i więcej
 • 31 676
 • 16,6 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie poznańskim
 • pow. poznański
  16,6 lat
  Województwo
  18,4 lat
  Cały kraj
  18,8 lat
 • 43 349Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie poznańskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie poznańskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 132,9 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  132,9
  Wielkopolskie
  122,7
  Polska
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 19 962 do 999 kg
 • 19 962
 • 13 469 1000-1499 kg
 • 13 469
 • 2 787 1500-2999 kg
 • 2 787
 • 381 3000-3499 kg
 • 381
 • 897 3500-4999 kg
 • 897
 • 1 857 5000-6999 kg
 • 1 857
 • 1 588 7000-9999 kg
 • 1 588
 • 1 526 10000-14999 kg
 • 1 526
 • 882 15000 kg i więcej
 • 882
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna7 110
  • olej napędowy31 239
  • gaz (LPG)1 382
  • pozostałe3 618
 • 7 110 benzyna
 • 31 239 olej napędowy
 • 1 382 gaz (LPG)
 • 3 618 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 1 590 do 1 roku
 • 1 590
 • 949 2 lata
 • 949
 • 942 3 lata
 • 942
 • 2 470 4-5 lat
 • 2 470
 • 2 713 6-7 lat
 • 2 713
 • 2 974 8-9 lat
 • 2 974
 • 3 374 10-11 lat
 • 3 374
 • 6 858 12-15 lat
 • 6 858
 • 6 534 16-20 lat
 • 6 534
 • 5 008 21-25 lat
 • 5 008
 • 2 667 26-30 lat
 • 2 667
 • 7 270 31 lat i więcej
 • 7 270
 • 17,3 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie poznańskim
 • pow. poznański
  17,3 lat
  woj. wielkopolskie
  18,3 lat
  Kraj
  19,4 lat
 • 1 036Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie poznańskim
 • Autobusy w powiecie poznańskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 2,5 Autobusy na 1000 ludności
 • Tutaj
  2,5
  woj. wielkopolskie
  2,6
  Polska
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna27
  • olej napędowy873
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe135
 • 27 benzyna
 • 873 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 135 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 73 do 1 roku
 • 73
 • 48 2 lata
 • 48
 • 32 3 lata
 • 32
 • 59 4-5 lat
 • 59
 • 48 6-7 lat
 • 48
 • 60 8-9 lat
 • 60
 • 54 10-11 lat
 • 54
 • 192 12-15 lat
 • 192
 • 152 16-20 lat
 • 152
 • 92 21-25 lat
 • 92
 • 62 26-30 lat
 • 62
 • 164 31 lat i więcej
 • 164
 • 16,3 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie poznańskim
 • powiat poznański
  16,3 lat
  Wielkopolskie
  21,7 lat
  Cała Polska
  21,6 lat
 • 10 671Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie poznańskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie poznańskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 26,2 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  26,2
  woj. wielkopolskie
  17,5
  Kraj
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna20
  • olej napędowy9 268
  • gaz (LPG)10
  • pozostałe1 373
 • 20 benzyna
 • 9 268 olej napędowy
 • 10 gaz (LPG)
 • 1 373 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 1 591 do 1 roku
 • 1 591
 • 1 013 2 lata
 • 1 013
 • 1 079 3 lata
 • 1 079
 • 1 520 4-5 lat
 • 1 520
 • 1 012 6-7 lat
 • 1 012
 • 782 8-9 lat
 • 782
 • 413 10-11 lat
 • 413
 • 1 393 12-15 lat
 • 1 393
 • 790 16-20 lat
 • 790
 • 469 21-25 lat
 • 469
 • 257 26-30 lat
 • 257
 • 352 31 lat i więcej
 • 352
 • 8,9 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie poznańskim
 • powiat poznański
  8,9 lat
  Województwo
  11,1 lat
  Polska
  12,6 lat
 • 17 254Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie poznańskim
 • Motocykle w powiecie poznańskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 42,4 Motocykle na 1000 ludności
 • pow. poznański
  42,4
  Województwo
  49,6
  Cały kraj
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 535 do 1 roku
 • 535
 • 313 2 lata
 • 313
 • 320 3 lata
 • 320
 • 965 4-5 lat
 • 965
 • 653 6-7 lat
 • 653
 • 691 8-9 lat
 • 691
 • 871 10-11 lat
 • 871
 • 2 225 12-15 lat
 • 2 225
 • 2 314 16-20 lat
 • 2 314
 • 1 638 21-25 lat
 • 1 638
 • 895 26-30 lat
 • 895
 • 5 834 31 lat i więcej
 • 5 834
 • 21,1 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie poznańskim
 • pow. poznański
  21,1 lat
  Wielkopolskie
  24,4 lat
  Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 206 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 115 km  Będących pod zarządem gminy
 • 58 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 33 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie poznańskim w latach 2013 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 1 082,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • powiat poznański
  1 082,2 km
  Województwo
  725,3 km
  Polska
  551,8 km
 • 5,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • pow. poznański
  5,1 km
  woj. wielkopolskie
  6,2 km
  Polska
  4,5 km
 • 25 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 29 Liczba licencji na taksówki
 • 29 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami