Powiat poznański w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat poznański - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 445 121 Liczba mieszkańców
 • 1 900 km2 Powierzchnia
 • 234 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 38,4% Stopa urbanizacji
 • Jan Grabkowski Starosta
 • ul. Jackowskiego 18/20, 60-509 Poznań Adres starostwa powiatowego
 • POZ, PZ Tablice rejestracyjne
Powiat poznański na mapie
Identyfikatory
 • 3021 TERYT (TERC)
Herb powiatu poznańskiego
powiat poznański herb
Flaga powiatu poznańskiego
powiat poznański flaga

Powiat poznański - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Powiat poznański ma 445 121 mieszkańców, z czego 51,3% stanowią kobiety, a 48,7% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców wzrosła o 65,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 38,7 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu poznańskiego w 2050 roku wynosi 554 649, z czego 287 233 to kobiety, a 267 416 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu poznańskiego zawarli w 2022 roku 1 836 małżeństw, co odpowiada 4,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa wielkopolskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,8% mieszkańców powiatu poznańskiego jest stanu wolnego, 58,7% żyje w małżeństwie, 7,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 6,3% to wdowy/wdowcy.

  Powiat poznański ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 1 090. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 2,48 na 1000 mieszkańców powiatu poznańskiego. W 2022 roku urodziło się 4 467 dzieci, w tym 49,3% dziewczynek i 50,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 409 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,32 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 26,7% zgonów w powiecie poznańskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 25,3% zgonów w powiecie poznańskim były nowotwory, a 7,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu poznańskiego przypada 7.68 zgonów.

  W 2022 roku zarejestrowano 9 823 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 4 826 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu poznańskiego 4 997. W tym samym roku 195 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 67 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 128.

  59,9% mieszkańców powiatu poznańskiego jest w wieku produkcyjnym, 23,3% w wieku przedprodukcyjnym, a 16,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu poznańskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 445 121 Liczba mieszkańców
 • 228 347 Kobiety
 • 216 774 Mężczyźni
 • 51,3%
  48,7%
 • 105 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 105 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie poznańskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie poznańskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie poznańskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu poznańskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 554 649 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 287 233 Kobiety
 • 267 416 Mężczyźni
 • 51,4%
  48,6%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie poznańskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie poznańskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie poznańskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu poznańskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 38,7 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  38,7 lat
  woj. wielkopolskie
  41,1 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 39,9 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 37,3 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat poznański, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu poznańskiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat poznański,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat poznański,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat poznański,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,8% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  27,8%
  Wielkopolskie
  29,8%
  Cały kraj
  29,1%
 • 24,8% Kobiety
  (Panny)
 • 31,0% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,7% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  58,7%
  Wielkopolskie
  54,7%
  Kraj
  54,0%
 • 57,3% Kobiety
  (Zamężne)
 • 60,3% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 6,3% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  6,3%
  woj. wielkopolskie
  8,3%
  Polska
  8,5%
 • 10,1% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 7,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • pow. poznański
  7,1%
  woj. wielkopolskie
  7,0%
  Polska
  7,6%
 • 7,8% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,1% Nieustalone
 • pow. poznański
  0,1%
  woj. wielkopolskie
  0,2%
  Polska
  0,7%
 • 0,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie poznańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie poznańskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,2 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • pow. poznański
  4,2
  Wielkopolskie
  4,2
  Cały kraj
  4,1
 • 1,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Powiat
  1,2
  Wielkopolskie
  1,4
  Cały kraj
  1,6
 • 1 836 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie poznańskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie poznańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 1 090 Przyrost naturalny w roku 2022
 • 599 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 491 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 2,48 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • pow. poznański
  2,5
  Wielkopolskie
  -2,2
  Kraj
  -3,8
 • -1,5 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 4,3 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie poznańskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie poznańskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie poznańskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie poznańskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 4 467 Urodzenia żywe
 • 2 200 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 2 267 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,3%
  50,7%
 • 10,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  10,2
  woj. wielkopolskie
  8,7
  Cała Polska
  8,1
 • 40,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • powiat poznański
  40,2
  Wielkopolskie
  37,1
  Kraj
  35,1
 • 3 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 3
 • 34 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 34
 • 117 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 117
 • 101 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 101
 • 40 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 40
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 409 g Średnia waga noworodków
 • 3 343 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 472 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat poznański
  3 409 g
  Województwo
  3 392 g
  Kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 3 Waga 5000g i więcej
 • 3
 • 63 Waga 4500g - 4999g
 • 63
 • 437 Waga 4000g - 4499g
 • 437
 • 1 498 Waga 3500g - 3999g
 • 1 498
 • 1 638 Waga 3000g - 3499g
 • 1 638
 • 628 Waga 2500g - 2999g
 • 628
 • 125 Waga 2000g - 2499g
 • 125
 • 54 Waga 1500g - 1999g
 • 54
 • 15 Waga 1000g - 1499g
 • 15
 • 12 Waga 600g - 999g
 • 12
 • 1,52 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,52
  Wielkopolskie
  1,33
  Kraj
  1,26
 • 0,75 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • powiat poznański
  0,75
  Wielkopolskie
  0,65
  Cała Polska
  0,61
 • 1,32 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • pow. poznański
  1,32
  Wielkopolskie
  0,80
  Cały kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w powiecie poznańskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 3 377 Zgony
 • 1 601 Kobiety
  (Zgony)
 • 1 776 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,4%
  52,6%
 • 16 Zgony niemowląt
 • 7 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 9 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 43,8%
  56,3%
 • 7,7 Zgony na 1000 ludności
 • pow. poznański
  7,7
  Wielkopolskie
  10,9
  Kraj
  11,9
 • 75,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • pow. poznański
  75,6
  Województwo
  124,8
  Kraj
  147,0
 • 3,6 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  3,6
  Wielkopolskie
  3,5
  Cały kraj
  3,8
 • 2,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Powiat
  2,0
  Województwo
  2,9
  Cała Polska
  3,1
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. wielkopolskie
  1,1
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie poznańskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 26,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Powiat
  26,7%
  woj. wielkopolskie
  28,6%
  Polska
  36,0%
 • 25,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat poznański
  25,3%
  Wielkopolskie
  24,2%
  Cały kraj
  23,6%
 • 7,7% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Powiat
  7,7%
  woj. wielkopolskie
  7,6%
  Cały kraj
  6,7%
 • 239 Zgony spowodowane COVID-19
 • 9,7 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. wielkopolskie
  9,7
  Polska
  15,8
 • 57,5 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  57,5
  Polska
  70,6
 • 194,4 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  194,4
  Województwo
  263,4
  Polska
  280,1
 • 239,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Wielkopolskie
  239,9
  Polska
  253,9
 • 205,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 197,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 213,4 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  205,1
  Województwo
  311,2
  Cała Polska
  426,2
 • 34,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 13,7 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 67,3 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat poznański
  34,8
  woj. wielkopolskie
  48,9
  Polska
  62,9
 • 25,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • pow. poznański
  25,7
  Wielkopolskie
  35,1
  Kraj
  33,8
 • 4,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  4,9
  Wielkopolskie
  6,7
  Cała Polska
  7,0
 • 0,7% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • powiat poznański
  0,7%
  Województwo
  0,7%
  Polska
  0,6%
 • Zamachy samobójcze w powiecie poznańskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 112 Osoby w zamachach samobójczych
 • 19 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 93 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 85 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 27 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 107 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 19 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 88 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 83 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 24 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 25 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • powiat poznański
  25,0
  Województwo
  24,0
  Cały kraj
  38,0
 • 24 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  24,0
  Wielkopolskie
  12,0
  Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 2 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 2
 • 3 zażycie innych leków
 • 3
 • 3 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 3
 • 2 samookaleczenie powierzchniowe
 • 2
 • 17 rzucenie się z wysokości
 • 17
 • 1 utonięcie / utopienie się
 • 1
 • 71 powieszenie się
 • 71
 • 9 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 9
 • 3 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 3
 • 1 inny
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 2 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 2
 • 2 zażycie innych leków
 • 2
 • 3 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 3
 • 1 samookaleczenie powierzchniowe
 • 1
 • 16 rzucenie się z wysokości
 • 16
 • 1 utonięcie / utopienie się
 • 1
 • 71 powieszenie się
 • 71
 • 8 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 8
 • 3 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 3
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 18 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 18
 • 4 choroba fizyczna
 • 4
 • 4 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 4
 • 4 zawód miłosny
 • 4
 • 1 problemy w szkole lub pracy
 • 1
 • 1 śmierć bliskiej osoby
 • 1
 • 3 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 3
 • 5 inna nie wymieniona
 • 5
 • 74 nieustalona
 • 74
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 17 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 17
 • 3 choroba fizyczna
 • 3
 • 2 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 2
 • 4 zawód miłosny
 • 4
 • 1 problemy w szkole lub pracy
 • 1
 • 1 śmierć bliskiej osoby
 • 1
 • 3 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 3
 • 5 inna nie wymieniona
 • 5
 • 73 nieustalona
 • 73
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 4 13-18 lat
 • 4
 • 10 19-24 lat
 • 10
 • 13 25-29 lat
 • 13
 • 39 30-49 lat
 • 39
 • 32 50-60 lat
 • 32
 • 14 70 lat i więcej
 • 14
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 3 13-18 lat
 • 3
 • 10 19-24 lat
 • 10
 • 13 25-29 lat
 • 13
 • 37 30-49 lat
 • 37
 • 30 50-60 lat
 • 30
 • 14 70 lat i więcej
 • 14
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy7
  • pod wpływem alkoholu4
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków3
  • pod wpływem dopalaczy1
  • nieustalony97
 • 7 trzeźwy
 • 4 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 3 pod wpływem leków
 • 1 pod wpływem dopalaczy
 • 97 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy6
  • pod wpływem alkoholu2
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków2
  • pod wpływem dopalaczy1
  • nieustalony96
 • 6 trzeźwy
 • 2 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 2 pod wpływem leków
 • 1 pod wpływem dopalaczy
 • 96 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 36 kawaler/panna
 • 36
 • 31 żonaty/zamężna
 • 31
 • 2 konkubinat
 • 2
 • 9 wdowiec/wdowa
 • 9
 • 10 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 10
 • 24 nieustalony
 • 24
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 35 kawaler/panna
 • 35
 • 30 żonaty/zamężna
 • 30
 • 1 konkubinat
 • 1
 • 8 wdowiec/wdowa
 • 8
 • 9 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 9
 • 24 nieustalony
 • 24
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne1
  • podstawowe i gimnazjalne2
  • zasadnicze zawodowe6
  • średnie13
  • wyższe8
  • nieustalony82
 • 1 podstawowe niepełne
 • 2 podstawowe i gimnazjalne
 • 6 zasadnicze zawodowe
 • 13 średnie
 • 8 wyższe
 • 82 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne2
  • zasadnicze zawodowe6
  • średnie12
  • wyższe8
  • nieustalony79
 • 0 podstawowe niepełne
 • 2 podstawowe i gimnazjalne
 • 6 zasadnicze zawodowe
 • 12 średnie
 • 8 wyższe
 • 79 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 24 praca
 • 24
 • 10 na utrzymaniu innej osoby
 • 10
 • 14 emerytura
 • 14
 • 8 bez stałego źródła utrzymania
 • 8
 • 56 nieustalony
 • 56
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 23 praca
 • 23
 • 9 na utrzymaniu innej osoby
 • 9
 • 14 emerytura
 • 14
 • 8 bez stałego źródła utrzymania
 • 8
 • 53 nieustalony
 • 53
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 9 823 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 5 117 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 4 706 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 195 Zameldowania z zagranicy
 • 81 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 114 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 4 826 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 2 552 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 274 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 67 Wymeldowania za granicę
 • 23 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 44 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 5 125 Saldo migracji
 • 2 623 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 2 502 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 4 997 Saldo migracji wewnętrznych
 • 2 565 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 2 432 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 128 Saldo migracji zagranicznych
 • 58 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 70 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie poznańskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie poznańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 19,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 18,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 21,0% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,4% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 13,8% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 15,6% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 11,9% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat poznański, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat poznański - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie poznańskim oddano do użytku 5 838 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 13,19 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie poznańskim to 158 969 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 359 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  65,9% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 34,1% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie poznańskim to 4,48 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w powiecie poznańskim to 107,50 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,00% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,54% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 97,20% mieszkań posiada łazienkę, 89,97% korzysta z centralnego ogrzewania, a 80,37% z gazu sieciowego.

  W 2022 zarejestrowano w powiecie poznańskim 2 710 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 5 989 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 5 952 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 1 502 transakcje (mediana cen - 5 527 zł/m2, średnia - 5 500 zł/m2), a na rynku wtórnym 1 208 transakcji rynkowych (mediana cen - 7 202 zł/m2, średnia - 6 593 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie poznańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 5 989 zł
 • powiat poznański
  5 989 zł
  Wielkopolskie
  6 299 zł
  Polska
  6 617 zł
 • 5 989 zł Ogółem
 • 5 989 zł
 • 7 014 zł do 40 m2
 • 7 014 zł
 • 6 315 zł od 40,1 do 60 m2
 • 6 315 zł
 • 5 903 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 903 zł
 • 5 356 zł od 80,1 m2
 • 5 356 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 5 952 zł
 • pow. poznański
  5 952 zł
  Wielkopolskie
  6 350 zł
  Cała Polska
  7 224 zł
 • 5 952 zł Ogółem
 • 5 952 zł
 • 6 742 zł do 40 m2
 • 6 742 zł
 • 6 453 zł od 40,1 do 60 m2
 • 6 453 zł
 • 6 022 zł od 60,1 do 80 m2
 • 6 022 zł
 • 5 416 zł od 80,1 m2
 • 5 416 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 2 710
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m2306
  • od 40,1 do 60 m21 041
  • od 60,1 do 80 m2688
  • od 80,1 m2675
 • 306 do 40 m2
 • 1 041 od 40,1 do 60 m2
 • 688 od 60,1 do 80 m2
 • 675 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie poznańskim w latach 2015 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 5 527 zł
 • powiat poznański
  5 527 zł
  Wielkopolskie
  6 740 zł
  Cały kraj
  6 947 zł
 • 5 527 zł Ogółem
 • 5 527 zł
 • 6 076 zł do 40 m2
 • 6 076 zł
 • 5 880 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 880 zł
 • 5 307 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 307 zł
 • 5 153 zł od 80,1 m2
 • 5 153 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 5 500 zł
 • Tutaj
  5 500 zł
  woj. wielkopolskie
  6 679 zł
  Polska
  7 466 zł
 • 5 500 zł Ogółem
 • 5 500 zł
 • 6 187 zł do 40 m2
 • 6 187 zł
 • 5 908 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 908 zł
 • 5 369 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 369 zł
 • 5 287 zł od 80,1 m2
 • 5 287 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 1 502
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m2144
  • od 40,1 do 60 m2526
  • od 60,1 do 80 m2344
  • od 80,1 m2488
 • 144 do 40 m2
 • 526 od 40,1 do 60 m2
 • 344 od 60,1 do 80 m2
 • 488 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 7 202 zł
 • Powiat
  7 202 zł
  Wielkopolskie
  5 837 zł
  Cały kraj
  6 140 zł
 • 7 202 zł Ogółem
 • 7 202 zł
 • 7 872 zł do 40 m2
 • 7 872 zł
 • 7 443 zł od 40,1 do 60 m2
 • 7 443 zł
 • 6 985 zł od 60,1 do 80 m2
 • 6 985 zł
 • 5 968 zł od 80,1 m2
 • 5 968 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 6 593 zł
 • Tutaj
  6 593 zł
  woj. wielkopolskie
  5 950 zł
  Cała Polska
  6 984 zł
 • 6 593 zł Ogółem
 • 6 593 zł
 • 7 235 zł do 40 m2
 • 7 235 zł
 • 7 002 zł od 40,1 do 60 m2
 • 7 002 zł
 • 6 676 zł od 60,1 do 80 m2
 • 6 676 zł
 • 5 757 zł od 80,1 m2
 • 5 757 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 1 208
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m2162
  • od 40,1 do 60 m2515
  • od 60,1 do 80 m2344
  • od 80,1 m2187
 • 162 do 40 m2
 • 515 od 40,1 do 60 m2
 • 344 od 60,1 do 80 m2
 • 187 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie poznańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 158 969 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 359,10 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • powiat poznański
  359,10
  Wielkopolskie
  386,90
  Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 98,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  98,90 m2
  woj. wielkopolskie
  81,90 m2
  Kraj
  75,30 m2
 • 35,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • pow. poznański
  35,50 m2
  Województwo
  31,70 m2
  Cały kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,46 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • powiat poznański
  4,46
  woj. wielkopolskie
  4,06
  Kraj
  3,83
 • 2,78 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • powiat poznański
  2,78
  Wielkopolskie
  2,58
  Cała Polska
  2,42
 • 0,62 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • pow. poznański
  0,62
  woj. wielkopolskie
  0,64
  Cały kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie poznańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 5 838 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 13,19 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • powiat poznański
  13,19
  woj. wielkopolskie
  7,35
  Cała Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 26 145 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,48 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • powiat poznański
  4,48
  Wielkopolskie
  4,04
  Polska
  3,89
 • 59,06 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • pow. poznański
  59,06
  Wielkopolskie
  29,73
  Kraj
  24,56
 • 627 350 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 107,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • powiat poznański
  107,5 m2
  woj. wielkopolskie
  94,4 m2
  Cała Polska
  92,3 m2
 • 1,42 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • powiat poznański
  1,42 m2
  woj. wielkopolskie
  0,69 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie poznańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 98,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • pow. poznański
  98,00%
  Wielkopolskie
  98,07%
  Cały kraj
  97,75%
 • 97,54% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • pow. poznański
  97,54%
  Województwo
  96,64%
  Cała Polska
  95,18%
 • 97,20% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • powiat poznański
  97,20%
  woj. wielkopolskie
  95,51%
  Cała Polska
  93,75%
 • 89,97% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • powiat poznański
  89,97%
  woj. wielkopolskie
  87,06%
  Polska
  85,83%
 • 80,37% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Powiat
  80,37%
  Wielkopolskie
  56,79%
  Kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Powiat poznański - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie poznańskim na 1000 mieszkańców pracuje 325osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 43,6% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 56,4% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie poznańskim wynosiło w 2023 roku 1,0% (1,0% wśród kobiet i 1,0% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie poznańskim wynosiło 5 737,99 PLN, co odpowiada 85.60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu poznańskiego 66 400 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 55 939 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -10 461.

  4,0% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu poznańskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 38,2% w przemyśle i budownictwie, a 40,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie poznańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 325 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Powiat
  325,0
  Województwo
  290,0
  Polska
  259,0
 • 1,6% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 2,0% Kobiety
 • 1,3% Mężczyźni
 • Tutaj
  1,0%
  Województwo
  3,0%
  Kraj
  5,1%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie poznańskim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie poznańskim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie poznańskim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie poznańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 054 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Powiat
  5 738 PLN
  woj. wielkopolskie
  6 020 PLN
  Kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie poznańskim w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie poznańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 66 400 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 55 939 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -10 461 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,84 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie poznańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 4,0% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 3,7% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 4,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 38,2% Przemysł i budownictwo
 • 30,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 43,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 40,8% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 37,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 43,0% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 16,2% Pozostałe
 • 26,2% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie poznańskim w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie poznańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 141 658 Pracujący ogółem
 • 61 697 Kobiety
 • 79 961 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie poznańskim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 23,3% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 22,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 24,6% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,9% W wieku produkcyjnym
 • 56,5% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 63,5% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 16,8% W wieku poprodukcyjnym
 • 21,4% Kobiety
  (59+ lat)
 • 11,9% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat poznański, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 67,0 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. poznański
  67,0
  Województwo
  68,5
  Kraj
  69,0
 • 28,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  28,0
  Województwo
  35,6
  Kraj
  38,2
 • 71,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • pow. poznański
  71,9
  woj. wielkopolskie
  108,0
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 63,9% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,8% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 61,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 36,1% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,2% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 38,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat poznański - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W powiecie poznańskim w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 77 739 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 59 828 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 5 212 nowych podmiotów, a 3 129 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (5 442) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (3 920) w roku 2009. W tym samym okresie najwięcej (4 513) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2015 roku, najmniej (2 080) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie poznańskim najwięcej (8 354) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (75 391) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,0% (768) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 23,2% (18 041) podmiotów, a 75,8% (58 930) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie poznańskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (19.9%) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (15.0%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 77 739 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 768 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 18 041 Przemysł i budownictwo
 • 58 930 Pozostała działalność
 • 5 212 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie poznańskim w 2023 roku
 • 3 129 Podmioty wyrejestrowane w powiecie poznańskim w 2023 roku
 • 59 828 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 75 391 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 75 391
 • 1 934 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 1 934
 • 355 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 355
 • 50 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 50
 • 9 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 9
 • 77 680 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 77 680
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 108 Spółdzielnie ogółem
 • 108
 • 10 105 Spółki handlowe ogółem
 • 10 105
 • 980  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 980
 • 111  Spółki handlowe - akcyjne
 • 111
 • 11    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 11
 • 8 354  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 8 354
 • 913    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 913
 • 2    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 2
 • 3 883 Spółki cywilne ogółem
 • 3 883
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 59 828 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 11 903 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 11 903
 • 8 974 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 8 974
 • 8 646 Budownictwo
 • 8 646
 • 4 994 Przetwórstwo przemysłowe
 • 4 994
 • 4 298 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 4 298
 • 4 027 Informacja i komunikacja
 • 4 027
 • 3 593 Transport i gospodarka magazynowa
 • 3 593
 • 3 224 Pozostała działalność
 • 3 224
 • 2 810 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 2 810
 • 2 038 Edukacja
 • 2 038
 • 1 570 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 1 570
 • 1 284 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 1 284
 • 1 092 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 1 092
 • 623 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 623
 • 565 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 565
 • 137 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 137
 • 30 Górnictwo i wydobywanie
 • 30
 • 16 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 16
 • 4 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • 4
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat poznański - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie poznańskim stwierdzono 5 743 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 13,06 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie poznańskim wynosi 58,20% i jest znacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu poznańskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 8,93 (wykrywalność 51%) oraz przeciwko mieniu - 7,70 (wykrywalność 37%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,31 (98%), o charakterze gospodarczym - 2,14 (52%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,22 (93%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie poznańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat poznański, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5 743 Przestępstwa ogółem
 • 5 743
 • 3 929 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 3 929
 • 942 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 942
 • 575 Przestępstwa drogowe
 • 575
 • 96 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 96
 • 3 388 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 3 388
 • 13,06 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat poznański
  13,06
  Wielkopolskie
  18,91
  Cały kraj
  22,81
 • 8,93 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  8,93
  Wielkopolskie
  11,58
  Cały kraj
  12,98
 • 2,14 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  2,14
  Województwo
  4,85
  Kraj
  6,99
 • 1,31 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,31
  Wielkopolskie
  1,67
  Kraj
  1,82
 • 0,22 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • pow. poznański
  0,22
  woj. wielkopolskie
  0,30
  Cała Polska
  0,35
 • 7,70 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat poznański
  7,70
  Wielkopolskie
  9,57
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat poznański, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 58% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  58%
  Województwo
  72%
  Cały kraj
  71%
 • 52% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • powiat poznański
  52%
  Wielkopolskie
  65%
  Cały kraj
  63%
 • 52% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • powiat poznański
  52%
  Wielkopolskie
  77%
  Polska
  75%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • powiat poznański
  98%
  woj. wielkopolskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 94% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • powiat poznański
  94%
  Wielkopolskie
  94%
  Polska
  88%
 • 38% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • powiat poznański
  38%
  woj. wielkopolskie
  52%
  Polska
  51%

Powiat poznański - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu powiatu poznańskiego wyniosła w 2022 roku 502,8 mln złotych, co daje 1,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 8.2% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu powiatu poznańskiego - 23.5% została przeznaczona na Dział 600 - Transport i łączność. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (17.5%) oraz na Dział 801 - Oświata i wychowanie (16.7%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 104,9 mln złotych, czyli 20,9% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu poznańskiego wyniosła w 2022 roku 471,9 mln złotych, co daje 1,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 1.9% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (50.7%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (24.8%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (6.1%). W budżecie powiatu poznańskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 474 złotych na mieszkańca (44,2%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 35,5 złotych na mieszkańca (3,3%).
 • Wydatki budżetu w powiecie poznańskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu poznańskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat poznański, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu poznańskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  240,2 mln

  662(100%)

  250,2 mln

  676(100%)

  288,6 mln

  764(100%)

  387,2 mln

  1,0 tys(100%)

  395,4 mln

  1,0 tys(100%)

  400,9 mln

  940(100%)

  457,7 mln

  1,1 tys(100%)

  502,8 mln

  1,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Transport i łączność

  [Dział 600]

  45,8 mln

  125(19.1%)

  47,7 mln

  128(19.1%)

  59,6 mln

  156(20.6%)

  117,4 mln

  301(30.3%)

  114,3 mln

  286(28.9%)

  113,7 mln

  280(28.4%)

  123,5 mln

  299(27%)

  118,0 mln

  267(23.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  38,9 mln

  106(16.2%)

  40,9 mln

  110(16.4%)

  44,5 mln

  117(15.4%)

  44,4 mln

  114(11.5%)

  49,7 mln

  124(12.6%)

  46,6 mln

  115(11.6%)

  53,9 mln

  130(11.8%)

  88,1 mln

  199(17.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  43,9 mln

  120(18.3%)

  46,9 mln

  125(18.7%)

  50,6 mln

  132(17.5%)

  79,6 mln

  204(20.6%)

  72,0 mln

  180(18.2%)

  66,1 mln

  163(16.5%)

  82,0 mln

  198(17.9%)

  84,0 mln

  190(16.7%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  17,9 mln

  48,8(7.4%)

  20,6 mln

  55,1(8.2%)

  25,1 mln

  65,8(8.7%)

  29,1 mln

  74,4(7.5%)

  32,8 mln

  82,1(8.3%)

  38,3 mln

  94,3(9.6%)

  44,6 mln

  108(9.8%)

  53,7 mln

  121(10.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  16,2 mln

  44,4(6.8%)

  16,6 mln

  44,5(6.6%)

  17,0 mln

  44,6(5.9%)

  18,8 mln

  48,2(4.9%)

  20,2 mln

  50,7(5.1%)

  24,6 mln

  60,4(6.1%)

  24,4 mln

  59,0(5.3%)

  26,4 mln

  59,7(5.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  17,4 mln

  47,5(7.2%)

  17,3 mln

  46,2(6.9%)

  15,4 mln

  40,4(5.3%)

  24,2 mln

  62,1(6.3%)

  24,8 mln

  62,1(6.3%)

  19,7 mln

  48,5(4.9%)

  21,5 mln

  52,0(4.7%)

  24,0 mln

  54,3(4.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  18,3 mln

  50,1(7.6%)

  16,9 mln

  45,3(6.8%)

  15,0 mln

  39,4(5.2%)

  7,8 mln

  19,9(2%)

  15,3 mln

  38,4(3.9%)

  12,0 mln

  29,4(3%)

  17,5 mln

  42,4(3.8%)

  21,6 mln

  48,8(4.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  23,1 mln

  63,0(9.6%)

  25,5 mln

  68,3(10.2%)

  9,5 mln

  25,0(3.3%)

  10,2 mln

  26,2(2.6%)

  13,4 mln

  33,6(3.4%)

  11,9 mln

  29,3(3%)

  12,8 mln

  31,1(2.8%)

  21,3 mln

  48,2(4.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  7,6 mln

  20,9(3.2%)

  8,0 mln

  21,5(3.2%)

  9,8 mln

  25,8(3.4%)

  11,2 mln

  28,6(2.9%)

  14,3 mln

  35,9(3.6%)

  12,5 mln

  30,7(3.1%)

  18,0 mln

  43,7(3.9%)

  12,2 mln

  27,7(2.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  3,1 mln

  8,4(1.3%)

  2,3 mln

  6,0(0.9%)

  16,9 mln

  44,2(5.8%)

  19,8 mln

  50,6(5.1%)

  9,9 mln

  24,8(2.5%)

  26,7 mln

  65,8(6.7%)

  20,3 mln

  49,0(4.4%)

  10,9 mln

  24,6(2.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,0 mln

  2,7(0.4%)

  1,5 mln

  4,1(0.6%)

  1,6 mln

  4,2(0.6%)

  2,0 mln

  5,1(0.5%)

  4,2 mln

  10,5(1.1%)

  2,9 mln

  7,1(0.7%)

  5,2 mln

  12,6(1.1%)

  7,0 mln

  15,8(1.4%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  917,8 tys

  2,5(0.4%)

  743,5 tys

  2,0(0.3%)

  697,7 tys

  1,8(0.2%)

  682,0 tys

  1,7(0.2%)

  1,5 mln

  3,6(0.4%)

  1,1 mln

  2,7(0.3%)

  942,9 tys

  2,3(0.2%)

  7,0 mln

  15,8(1.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1,8 mln

  5,0(0.8%)

  2,6 mln

  7,1(1.1%)

  3,7 mln

  9,8(1.3%)

  3,0 mln

  7,7(0.8%)

  2,6 mln

  6,5(0.7%)

  4,8 mln

  11,8(1.2%)

  3,3 mln

  7,9(0.7%)

  3,4 mln

  7,6(0.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,1 mln

  8,5(1.3%)

  1,0 mln

  2,7(0.4%)

  988,4 tys

  2,6(0.3%)

  1,2 mln

  3,1(0.3%)

  1,3 mln

  3,2(0.3%)

  1,8 mln

  4,5(0.5%)

  2,8 mln

  6,8(0.6%)

  1,5 mln

  3,4(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  857,3 tys

  2,3(0.3%)

  918,4 tys

  2,4(0.3%)

  920,0 tys

  2,4(0.2%)

  958,6 tys

  2,4(0.2%)

  1,0 mln

  2,5(0.3%)

  1,0 mln

  2,4(0.2%)

  1,0 mln

  2,3(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  840,3 tys

  2,3(0.3%)

  437,7 tys

  1,2(0.2%)

  464,1 tys

  1,2(0.2%)

  571,7 tys

  1,5(0.1%)

  1,4 mln

  3,6(0.4%)

  577,2 tys

  1,4(0.1%)

  714,2 tys

  1,7(0.2%)

  786,4 tys

  1,8(0.2%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  88,8 tys

  0,2(0%)

  92,2 tys

  0,2(0%)

  110,0 tys

  0,3(0%)

  117,4 tys

  0,3(0%)

  129,8 tys

  0,3(0%)

  118,8 tys

  0,3(0%)

  654,2 tys

  1,6(0.1%)

  165,0 tys

  0,4(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  133,8 tys

  0,4(0.1%)

  138,2 tys

  0,4(0.1%)

  262,3 tys

  0,7(0.1%)

  212,0 tys

  0,5(0.1%)

  150,5 tys

  0,4(0%)

  127,6 tys

  0,3(0%)

  129,3 tys

  0,3(0%)

  130,3 tys

  0,3(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,2 mln

  3,0(0.4%)

  90,0 tys

  0,2(0%)

  190,0 tys

  0,5(0%)

  40,0 tys

  0,1(0%)

  58,0 tys

  0,1(0%)

  90,3 tys

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  15,2 tys

  0,0(0%)

  15,7 tys

  0,0(0%)

  12,5 tys

  0,0(0%)

  11,8 tys

  0,0(0%)

  15,3 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,5 tys

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  96,6 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie poznańskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu poznańskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat poznański, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu poznańskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  239,6 mln

  661(100%)

  254,5 mln

  688(100%)

  289,2 mln

  766(100%)

  347,0 mln

  900(100%)

  393,0 mln

  996(100%)

  404,5 mln

  948(100%)

  456,4 mln

  1,1 tys(100%)

  471,9 mln

  1,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  128,5 mln

  351(53.7%)

  141,3 mln

  378(55.5%)

  156,5 mln

  410(54.1%)

  180,2 mln

  462(51.9%)

  203,6 mln

  510(51.8%)

  207,8 mln

  511(51.4%)

  240,4 mln

  582(52.7%)

  239,1 mln

  540(50.7%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  49,4 mln

  135(20.6%)

  52,3 mln

  140(20.6%)

  63,5 mln

  166(22%)

  71,7 mln

  184(20.7%)

  68,5 mln

  171(17.4%)

  104,8 mln

  258(25.9%)

  118,0 mln

  286(25.8%)

  117,0 mln

  264(24.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  7,9 mln

  21,6(3.3%)

  6,0 mln

  16,2(2.4%)

  12,5 mln

  32,9(4.3%)

  31,0 mln

  79,4(8.9%)

  38,7 mln

  96,8(9.8%)

  23,0 mln

  56,7(5.7%)

  21,6 mln

  52,2(4.7%)

  28,9 mln

  65,4(6.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  13,3 mln

  36,5(5.6%)

  13,5 mln

  36,2(5.3%)

  14,1 mln

  37,0(4.9%)

  15,7 mln

  40,2(4.5%)

  16,5 mln

  41,2(4.2%)

  20,8 mln

  51,1(5.1%)

  20,4 mln

  49,4(4.5%)

  21,8 mln

  49,2(4.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  5,6 mln

  15,2(2.3%)

  7,3 mln

  19,6(2.9%)

  5,7 mln

  15,0(2%)

  6,6 mln

  17,0(1.9%)

  8,6 mln

  21,6(2.2%)

  10,0 mln

  24,5(2.5%)

  9,6 mln

  23,2(2.1%)

  12,0 mln

  27,1(2.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  9,0 mln

  24,7(3.8%)

  11,4 mln

  30,6(4.5%)

  5,3 mln

  13,8(1.8%)

  5,5 mln

  14,0(1.6%)

  6,2 mln

  15,5(1.6%)

  6,1 mln

  15,1(1.5%)

  6,8 mln

  16,3(1.5%)

  11,5 mln

  26,0(2.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  7,9 mln

  21,5(3.3%)

  8,0 mln

  21,4(3.1%)

  8,7 mln

  22,8(3%)

  9,8 mln

  25,1(2.8%)

  11,4 mln

  28,7(2.9%)

  9,0 mln

  22,1(2.2%)

  11,0 mln

  26,5(2.4%)

  11,4 mln

  25,7(2.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  9,0 mln

  24,5(3.7%)

  7,4 mln

  19,9(2.9%)

  6,1 mln

  16,0(2.1%)

  5,4 mln

  13,8(1.6%)

  4,9 mln

  12,4(1.3%)

  6,4 mln

  15,7(1.6%)

  10,6 mln

  25,6(2.3%)

  8,5 mln

  19,1(1.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,6 mln

  4,4(0.7%)

  1,5 mln

  4,0(0.6%)

  2,2 mln

  5,9(0.8%)

  7,4 mln

  19,0(2.1%)

  14,6 mln

  36,5(3.7%)

  3,6 mln

  8,9(0.9%)

  5,5 mln

  13,4(1.2%)

  4,3 mln

  9,8(0.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,1 mln

  5,7(0.9%)

  1,3 mln

  3,5(0.5%)

  1,3 mln

  3,5(0.5%)

  1,8 mln

  4,5(0.5%)

  1,4 mln

  3,6(0.4%)

  1,9 mln

  4,7(0.5%)

  1,3 mln

  3,2(0.3%)

  4,1 mln

  9,2(0.9%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,3 mln

  3,5(0.5%)

  860,2 tys

  2,3(0.3%)

  881,2 tys

  2,3(0.3%)

  1,1 mln

  2,8(0.3%)

  7,2 mln

  17,9(1.8%)

  577,8 tys

  1,4(0.1%)

  674,0 tys

  1,6(0.1%)

  3,3 mln

  7,5(0.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,9 mln

  10,6(1.6%)

  2,5 mln

  6,7(1%)

  2,2 mln

  5,8(0.8%)

  1,5 mln

  3,9(0.4%)

  1,1 mln

  2,8(0.3%)

  1,0 mln

  2,5(0.2%)

  921,6 tys

  2,2(0.2%)

  1,1 mln

  2,4(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  857,3 tys

  2,3(0.3%)

  918,4 tys

  2,4(0.3%)

  920,0 tys

  2,4(0.3%)

  958,6 tys

  2,4(0.2%)

  1,0 mln

  2,5(0.2%)

  1,0 mln

  2,4(0.2%)

  1,0 mln

  2,3(0.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,2 mln

  3,0(0.4%)

  90,0 tys

  0,2(0%)

  190,0 tys

  0,5(0%)

  40,0 tys

  0,1(0%)

  58,0 tys

  0,1(0%)

  90,3 tys

  0,2(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  63,8 tys

  0,2(0%)

  63,2 tys

  0,2(0%)

  67,4 tys

  0,2(0%)

  64,5 tys

  0,2(0%)

  54,1 tys

  0,1(0%)

  47,6 tys

  0,1(0%)

  49,3 tys

  0,1(0%)

  50,3 tys

  0,1(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  20,6

  0,0(0%)

  488

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  933,9 tys

  2,3(0.2%)

  1,8 tys

  0,0(0%)

  9,0 tys

  0,0(0%)

  37,2 tys

  0,1(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  301

  0,0(0%)

  409,3 tys

  1,1(0.1%)

  126,0 tys

  0,3(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  2,4 tys

  0,0(0%)

  3,1 tys

  0,0(0%)

  1,3 tys

  0,0(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,1

  0,0(0%)

  96,6

  0,0(0%)

  232

  0,0(0%)

  44,3 tys

  0,1(0%)

  1,2 tys

  0,0(0%)

  13,7 tys

  0,0(0%)

  12,7 tys

  0,0(0%)

  186

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  64,8

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  40,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,2 tys

  0,0(0%)

  14,4

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  9,0 tys

  0,0(0%)

  9,0 tys

  0,0(0%)

  9,2 tys

  0,0(0%)

  9,2 tys

  0,0(0%)

  11,0 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  96,6 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat poznański - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 108 145 mieszkańców powiatu poznańskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 52 549 kobiet oraz 55 602 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 33,3% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,4% wykształcenie policealne, 12,4% średnie ogólnokształcące, a 16,6% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 19,2% mieszkańców powiatu poznańskiego, gimnazjalnym 3,2%, natomiast 8,5% podstawowym ukończonym. 3,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu poznańskiego mają wyższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie poznańskim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (37,3%) oraz zasadnicze zawodowe (14,7%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie wyższe (28,9%) oraz zasadnicze zawodowe (24,2%).

  W roku 2022 w powiecie poznańskim mieściły się 232 przedszkola, w których do 1 079 oddziałów uczęszczało 22 626 dzieci (11 018 dziewczynek oraz 11 608 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie poznańskim mieściło się 80 przedszkoli, w których do 336 oddziałów uczęszczało 7 150 dzieci (3 550 dziewczynek oraz 3 600 chłopców). Dostępne były 7 202 miejsca.

  21,2% mieszkańców powiatu poznańskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (21,1% wśród dziewczynek i 21,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 978 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,74 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 113 szkół podstawowych, w których w 2 206 oddziałach uczyło się 44 126 uczniów (21 463 kobiety oraz 22 663 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie poznańskim placówkę miało 88 szkół podstawowych, w których w 989 oddziałach uczyło się 19 574 uczniów (9 462 kobiety oraz 10 112 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 30,4% ludności (30,5% wśród dziewczynek i 30,3% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 20,0 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 90,06.

  W powiecie poznańskim znajduje się 15 licea ogólnokształcące, w których w 107 oddziałach uczyło się 2 342 uczniów (1 334 kobiety oraz 1 008 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 535 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie poznańskim placówkę miałp 20 licea ogólnokształcące, w których w 96 oddziałach uczyło się 1 939 uczniów (1 077 kobiet oraz 862 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 551 absolwentów.

  W powiecie poznańskim znajduje się 6 Technik, w których w 93 oddziałach uczyło się 2 051 uczniów (656 kobiet oraz 1 395 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 260 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie poznańskim placówkę miało 6 Technik, w których w 43 oddziałach uczyło się 925 uczniów (396 kobiet oraz 529 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 92 absolwentów.

  W powiecie poznańskim znajduje się 10 Branżowych szkół I stopnia, w których w 65 oddziałach uczyło się 1 246 uczniów (361 kobiet oraz 885 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,1% mieszkańców (12,2% wśród dziewczyn i 12,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 21,9 uczniów. 19,2 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 22,1 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 21,6% mieszkańców powiatu poznańskiego w wieku potencjalnej nauki (21,4% kobiet i 21,7% mężczyzn).

 • 33,3% Wykształcenie wyższe
 • powiat poznański
  33,3%
  Województwo
  23,5%
  Polska
  25,2%
 • 37,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 28,9% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 32,4% Wykształcenie średnie i policealne
 • powiat poznański
  32,4%
  Województwo
  33,7%
  Cały kraj
  35,2%
 • 32,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,4% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  3,4%
  woj. wielkopolskie
  3,0%
  Kraj
  3,3%
 • 4,5% Kobiety
  (policealne)
 • 2,1% Mężczyźni
  (policealne)
 • 12,4% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat poznański
  12,4%
  Województwo
  10,9%
  Cały kraj
  11,9%
 • 13,7% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 11,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,6% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  16,6%
  woj. wielkopolskie
  19,9%
  Cały kraj
  20,0%
 • 14,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,1% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 19,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  19,2%
  Wielkopolskie
  25,0%
  Kraj
  21,2%
 • 14,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 24,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,2%
  Województwo
  3,1%
  Kraj
  3,0%
 • 2,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 8,5% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • powiat poznański
  8,5%
  Wielkopolskie
  11,5%
  Polska
  12,3%
 • 9,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 7,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Powiat
  3,4%
  woj. wielkopolskie
  3,2%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,6% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie poznańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 978 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • pow. poznański
  978,0
  Województwo
  949,0
  Kraj
  927,0
 • 0,74 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,74
  Województwo
  0,83
  Kraj
  0,89
 •  
 • 232Przedszkola
 • 52 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 2 Przedszkola specjalne
 • 1 079 Oddziały
 • 91 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 9 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 19 883 Miejsca
  (rok 2018)
 • 25 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat poznański) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 22 626 Dzieci
 • 11 018 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 11 608 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,7%
  51,3%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 508 2 lata i mniej
 • 508
 • 5 213 3 lata
 • 5 213
 • 5 830 4 lata
 • 5 830
 • 6 314 5 lata
 • 6 314
 • 4 687 6 lat
 • 4 687
 • 74 7 lat i więcej
 • 74
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 283 2 lata i mniej
 • 283
 • 2 500 3 lata
 • 2 500
 • 2 867 4 lata
 • 2 867
 • 3 056 5 lata
 • 3 056
 • 2 283 6 lat
 • 2 283
 • 29 7 lat i więcej
 • 29
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 225 2 lata i mniej
 • 225
 • 2 713 3 lata
 • 2 713
 • 2 963 4 lata
 • 2 963
 • 3 258 5 lata
 • 3 258
 • 2 404 6 lat
 • 2 404
 • 45 7 lat i więcej
 • 45
 • 1 902 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 1 263,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 1 253,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 7,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 126,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 124,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6Punkty przedszkolne
 • 6 Oddziały
 • 272 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat poznański) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 101 Dzieci
 • 37 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 64 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 36,6%
  63,4%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 24 3 lata
 • 24
 • 28 4 lata
 • 28
 • 26 5 lata
 • 26
 • 16 6 lat
 • 16
 • 5 7 lat i więcej
 • 5
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 10 3 lata
 • 10
 • 13 4 lata
 • 13
 • 9 5 lata
 • 9
 • 5 6 lat
 • 5
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 14 3 lata
 • 14
 • 15 4 lata
 • 15
 • 17 5 lata
 • 17
 • 11 6 lat
 • 11
 • 5 7 lat i więcej
 • 5
 •  
 • 9,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 9,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie poznańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat poznański) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 110Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 2 130 Oddziały
 • 43 898 Uczniowie
 • 21 368 Kobiety
  (uczniowie)
 • 22 530 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,7%
  51,3%
 • 6 181 Uczniowie w 1 klasie
 • 3 000 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 3 181 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 6 387 Absolwenci
 • 3 195 Kobiety
  (absolwenci)
 • 3 192 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 3Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 76 Oddziały
 • 228 Uczniowie
 • 95 Kobiety
  (uczniowie)
 • 133 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 41,7%
  58,3%
 • 21 Uczniowie w 1 klasie
 • 10 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 11 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 36 Absolwenci
 • 16 Kobiety
  (absolwenci)
 • 20 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • powiat poznański
  20,0
  Wielkopolskie
  17,3
  Cały kraj
  17,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 20,0 Szkoły podstawowe ogółem
 • 20,0
 • 20,0 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 20,0
 • 20,6 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 20,6
 • 3,0 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 3,0
 •  
 • 3 115,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 2 643,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 471,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 85,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 74,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 90,06 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  90,06
  Wielkopolskie
  97,58
  Kraj
  95,96
 • 89,31 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  89,31
  woj. wielkopolskie
  96,29
  Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat poznański) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat poznański) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie poznańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat poznański) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 10Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 93 Oddziały
 • 2 053 Uczniowie
 • 1 216 Kobiety
  (uczniowie)
 • 837 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 59,2%
  40,8%
 • 654 Uczniowie w 1 klasie
 • 392 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 262 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 424 Absolwenci
 • 269 Kobiety
  (absolwenci)
 • 155 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży
 • 4 Oddziały
 • 18 Uczniowie
 • 7 Kobiety
  (uczniowie)
 • 11 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 38,9%
  61,1%
 • 4 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 4 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 15 Absolwenci
 • 6 Kobiety
  (absolwenci)
 • 9 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 4Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 10 Oddziały
 • 271 Uczniowie
 • 111 Kobiety
  (uczniowie)
 • 160 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 41,0%
  59,0%
 • 96 Absolwenci
 • 43 Kobiety
  (absolwenci)
 • 53 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 21,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Powiat
  21,9
  Województwo
  26,1
  Cała Polska
  26,5
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 21,9 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 21,9
 • 21,4 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 21,4
 • 4,5 Licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży
 • 4,5
 •  
 • 152,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 108,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 43,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży)
 • 6,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 1,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat poznański) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 6Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 93 Oddziały
 • 2 051 Uczniowie
 • 656 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 395 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 32,0%
  68,0%
 • 553 Uczniowie w 1 klasie
 • 174 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 379 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 260 Absolwenci
 • 82 Kobiety
  (absolwenci)
 • 178 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 22,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Powiat
  22,1
  Województwo
  25,5
  Polska
  24,9
 •  
 • 176,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 108,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 67,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat poznański) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 547 Uczniowie w 1 klasie
 • 181 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 366 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 2Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 8 Oddziały
 • 32 Uczniowie
 • 12 Kobiety
  (uczniowie)
 • 20 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 37,5%
  62,5%
 • 14 Uczniowie w 1 klasie
 • 6 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 8 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 19,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • powiat poznański
  19,2
  Województwo
  22,8
  Cała Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 19,2 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 19,2
 • 21,3 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 21,3
 • 4,0 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 4,0
 •  
 • Wykres - Szkoły policealne (powiat poznański) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły policealne (w tym kolegium dla pracowników służb społecznych) bez specjalnych
 • 12 Oddziały
 • 153 Uczniowie
 • 130 Kobiety
  (uczniowie)
 • 23 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 85,0%
  15,0%
 • 69 Uczniowie w 1 klasie
 • 56 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 13 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 33 Absolwenci
 • 32 Kobiety
  (absolwenci)
 • 1 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 12,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • pow. poznański
  12,8
  woj. wielkopolskie
  23,8
  Cała Polska
  23,6
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie poznańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 21,2% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 21,1% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 21,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 30,4% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 30,5% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 30,3% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,7% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,8% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,1% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,2% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 21,6% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 21,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 21,7% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat poznański, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat poznański, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat poznański, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat poznański - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie poznańskim

 • Według danych GUS z 2022 roku w powiecie poznańskim znajdowały się 24 hotele (2 ★★★★, 16 ★★★, 5 ★★, 1 w trakcie kategoryzacji), 3 motele (1 ★★★, 2 ★★) oraz 4 pensjonaty (3 ★★★, 1 ). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 7 obiektów.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 10
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1
  • ośrodki wczasowe: 1 (całoroczne: 0)
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 5
  • domy pracy twórczej: 1
  • zespoły domków turystycznych: 1 (całoroczne: 0)
  • kempingi: 1
  • pola biwakowe: 1 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 2 (całoroczne: 1)
  • kwatery agroturystyczne: 5
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 7


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 13
  • drzwi automatycznie otwierane: 8
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 8
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 17


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 30 (liczba sal: 80, liczba miejsc: 4 615)
  • z nagłośnieniem: 22
  • z projektorem multimedialnym: 23
  • z zestawem do wideokonferencji: 12
  • z obsługą techniczną: 16
  • z ekranem: 28
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 28
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 16
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 50


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie poznańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w powiecie poznańskim: 29 (publiczne: 28, prywatne: 1), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie poznańskim 12 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 3 479 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 1 120 (uczestnicy: 193 016)
  • seanse filmowe: 81 (uczestnicy: 4 382)
  • wystawy: 79 (uczestnicy: 10 080)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 43 (uczestnicy: 13 257)
  • koncerty: 344 (uczestnicy: 118 178)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 88 (uczestnicy: 2 944)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 67 (uczestnicy: 11 945)
  • konkursy: 41 (uczestnicy: 1 854)
  • pokazy teatralne: 89 (uczestnicy: 12 844)
  • interdyscyplinarne: 28 (uczestnicy: 7 384)
  • warsztaty: 226 (uczestnicy: 4 572)
  • inne: 34 (uczestnicy: 5 576)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 349 (członkowie: 5 859)
  • plastyczne/techniczne: 111 (członkowie: 1 482)
  • taneczne: 54 (członkowie: 824)
  • muzyczne: 64 (członkowie: 1 027)
  • informatyczne: 7 (członkowie: 89)
  • fotograficzne i filmowe: 11 (członkowie: 240)
  • teatralne: 9 (członkowie: 138)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 34 (członkowie: 590)
  • literackie: 3 (członkowie: 46)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 38 (członkowie: 1 050)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 4 (członkowie: 52)
  • inne: 14 (członkowie: 321)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 42 (absolwenci: 829)
  • języków obcych: 6 (absolwenci: 247)
  • plastyczne: 10 (absolwenci: 139)
  • nauki gry na instrumentach: 13 (absolwenci: 266)
  • wiedzy praktycznej: 1 (absolwenci: 10)
  • tańca: 4 (absolwenci: 48)
  • komputerowe: 3 (absolwenci: 59)
  • przygotowujące do nauki w szkołach artystycznych: 2 (absolwenci: 26)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • fotograficzne: 4
  • filmowe: 6
  • plastyczne: 27
  • muzyczne: 17
  • komputerowe: 2
  • ceramiczne: 9
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 4
  • sale baletowe/taneczne: 15
  • inne: 2


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 112 (członkowie: 2 190)
  • teatralne: 28 (członkowie: 367)
  • muzyczne - instrumentalne: 21 (członkowie: 390)
  • wokalne i chóry: 35 (członkowie: 726)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 15 (członkowie: 368)
  • taneczne: 13 (członkowie: 339)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie poznańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie poznańskim działały 2 kina posiadające 2 sale z 451 miejscami na widowni. Odbyło się 876 seansów, na które przyszło 30 199 widzów, w tym 269 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 11 181 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie poznańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie poznańskim działało 11 muzeów łącznie z oddziałami (oddziały: 3). Odnotowano 136 923 zwiedzających, co daje 3 113 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie poznańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie poznańskim działały 63 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 1 174 743 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 165 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 67 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 1 015 686 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 317
  • dostępne dla czytelników: 130
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 130
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 35
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 49
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 59
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 52


 • Biblioteki naukowe w powiecie poznańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie poznańskim działały 4 biblioteki i filie naukowe posiadające księgozbiór liczący 418 215 wolumenów w tym ziobry specjalne: 155 492. Odnotowano 706 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 50 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działało 5 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 356 471 wolumenów. Odnotowano 4 919 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 57
  • dostępne dla czytelników: 45
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 45
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 2
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 3
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 2
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 3


 • Kluby sportowe w powiecie poznańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie poznańskim działało 127 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 8 613 członków. Zarejestrowano 9 235 ćwiczących (mężczyźni: 6 944, kobiety: 2 291, chłopcy do lat 18: 5 203, dziewczęta do lat 18: 2 006). Aktywnych było 191 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (247), instruktora sportowego (230) oraz inne osoby (75).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie poznańskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat poznański - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat poznański i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 314 wypadków drogowych w powiecie poznańskim odnotowano 32 ofiary śmiertelne oraz 357 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 70,9 wypadków (więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 7,2 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 8,3 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 92,7 rannych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla Polski).

  W 2022 roku w powiecie poznańskim zarejestrowanych było 384 993 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 290 973 samochodów osobowych (657,3 na każdy 1000 mieszkańców - znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz mniej od wartości dla całej Polski), 46 066 samochodów ciężarowych (136,2 - nieznacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju), 1 161 autobusów (2,6 - nieznacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 14 229 ciągników siodłowych (32,1 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla kraju) oraz 19 785 motocykli (44,7 - znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz mniej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 17,1 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 17,8 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 16,6 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 8,0 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 21,0 lat.


  W 2022 roku w powiecie poznańskim znajdowały się 234 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 26 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 25 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 25 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie poznańskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 314 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 32 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 357 Ranni
  (rok 2022)
 • 136 Lekko ranni
 • 221 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie poznańskim w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 70,93 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • pow. poznański
  70,9
  Wielkopolskie
  65,8
  Cała Polska
  56,5
 • 7,23 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Powiat
  7,2
  Województwo
  6,1
  Polska
  5,0
 • 80,65 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • pow. poznański
  80,6
  Województwo
  74,9
  Polska
  65,5
 • 8,31 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • Tutaj
  8,3
  Wielkopolskie
  6,1
  Cały kraj
  5,4
 • 92,73 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • powiat poznański
  92,7
  Województwo
  74,5
  Cały kraj
  71,0
 • 10,19 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  10,2
  Województwo
  9,3
  Cały kraj
  8,9
 • 113,69 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • pow. poznański
  113,7
  woj. wielkopolskie
  113,8
  Kraj
  116,0
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 384 993 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie poznańskim w 2022 roku
 • 290 973 Samochody osobowe
 • 46 066 Samochody ciężarowe
 • 205 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 1 161 Autobusy
 • 2 676 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 14 236 Ciągniki samochodowe
 • 14 229   Ciągniki siodłowe
 • 10 096 Ciągniki rolnicze
 • 19 785 Motocykle
 • 5 675   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 12 932 Motorowery
 • 290 973Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie poznańskim
 • Samochody osobowe w powiecie poznańskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 657,3 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • pow. poznański
  657,3
  Wielkopolskie
  753,3
  Kraj
  700,6
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg50 615
  • 1400-1649 kg70 958
  • 1650-1899 kg75 471
  • 1900 kg i więcej93 929
 • 50 615 do 1399 kg
 • 70 958 1400-1649 kg
 • 75 471 1650-1899 kg
 • 93 929 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 114 655 do 1399 cm3
 • 114 655
 • 149 216 1400-1999 cm3
 • 149 216
 • 27 102 2000 i więcej cm3
 • 27 102
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie poznańskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna168 022
  • olej napędowy89 673
  • gaz (LPG)24 674
  • pozostałe8 604
 • 168 022 benzyna
 • 89 673 olej napędowy
 • 24 674 gaz (LPG)
 • 8 604 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 8 727 do 1 roku
 • 8 727
 • 4 807 2 lata
 • 4 807
 • 7 085 3 lata
 • 7 085
 • 17 032 4-5 lat
 • 17 032
 • 17 931 6-7 lat
 • 17 931
 • 16 908 8-9 lat
 • 16 908
 • 19 558 10-11 lat
 • 19 558
 • 48 294 12-15 lat
 • 48 294
 • 56 355 16-20 lat
 • 56 355
 • 35 264 21-25 lat
 • 35 264
 • 20 128 26-30 lat
 • 20 128
 • 38 884 31 lat i więcej
 • 38 884
 • 17,1 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie poznańskim
 • pow. poznański
  17,1 lat
  Województwo
  19,1 lat
  Cały kraj
  19,4 lat
 • 46 066Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie poznańskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie poznańskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 136,2 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  136,2
  Wielkopolskie
  131,4
  Polska
  112,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 20 939 do 999 kg
 • 20 939
 • 14 896 1000-1499 kg
 • 14 896
 • 2 821 1500-2999 kg
 • 2 821
 • 364 3000-3499 kg
 • 364
 • 899 3500-4999 kg
 • 899
 • 1 832 5000-6999 kg
 • 1 832
 • 1 779 7000-9999 kg
 • 1 779
 • 1 556 10000-14999 kg
 • 1 556
 • 980 15000 kg i więcej
 • 980
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna7 051
  • olej napędowy33 823
  • gaz (LPG)1 419
  • pozostałe3 773
 • 7 051 benzyna
 • 33 823 olej napędowy
 • 1 419 gaz (LPG)
 • 3 773 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 1 500 do 1 roku
 • 1 500
 • 743 2 lata
 • 743
 • 1 086 3 lata
 • 1 086
 • 2 608 4-5 lat
 • 2 608
 • 2 865 6-7 lat
 • 2 865
 • 2 947 8-9 lat
 • 2 947
 • 3 126 10-11 lat
 • 3 126
 • 7 435 12-15 lat
 • 7 435
 • 6 866 16-20 lat
 • 6 866
 • 5 393 21-25 lat
 • 5 393
 • 3 324 26-30 lat
 • 3 324
 • 8 173 31 lat i więcej
 • 8 173
 • 17,8 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie poznańskim
 • pow. poznański
  17,8 lat
  woj. wielkopolskie
  18,9 lat
  Kraj
  20,0 lat
 • 1 161Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie poznańskim
 • Autobusy w powiecie poznańskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 2,6 Autobusy na 1000 ludności
 • Tutaj
  2,6
  woj. wielkopolskie
  2,7
  Polska
  3,4
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna26
  • olej napędowy980
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe154
 • 26 benzyna
 • 980 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 154 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 30 do 1 roku
 • 30
 • 45 2 lata
 • 45
 • 58 3 lata
 • 58
 • 100 4-5 lat
 • 100
 • 60 6-7 lat
 • 60
 • 61 8-9 lat
 • 61
 • 76 10-11 lat
 • 76
 • 172 12-15 lat
 • 172
 • 204 16-20 lat
 • 204
 • 107 21-25 lat
 • 107
 • 48 26-30 lat
 • 48
 • 200 31 lat i więcej
 • 200
 • 16,6 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie poznańskim
 • powiat poznański
  16,6 lat
  Wielkopolskie
  22,4 lat
  Cała Polska
  22,4 lat
 • 14 229Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie poznańskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie poznańskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 32,1 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  32,1
  woj. wielkopolskie
  20,2
  Kraj
  14,2
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna20
  • olej napędowy12 612
  • gaz (LPG)11
  • pozostałe1 586
 • 20 benzyna
 • 12 612 olej napędowy
 • 11 gaz (LPG)
 • 1 586 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 4 056 do 1 roku
 • 4 056
 • 601 2 lata
 • 601
 • 1 138 3 lata
 • 1 138
 • 1 793 4-5 lat
 • 1 793
 • 1 417 6-7 lat
 • 1 417
 • 877 8-9 lat
 • 877
 • 728 10-11 lat
 • 728
 • 1 183 12-15 lat
 • 1 183
 • 1 112 16-20 lat
 • 1 112
 • 572 21-25 lat
 • 572
 • 285 26-30 lat
 • 285
 • 467 31 lat i więcej
 • 467
 • 8,0 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie poznańskim
 • powiat poznański
  8,0 lat
  Województwo
  11,2 lat
  Polska
  12,7 lat
 • 19 785Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie poznańskim
 • Motocykle w powiecie poznańskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 44,7 Motocykle na 1000 ludności
 • pow. poznański
  44,7
  Województwo
  54,7
  Cały kraj
  48,5
 • Motocykle według grup wieku
 • 636 do 1 roku
 • 636
 • 405 2 lata
 • 405
 • 463 3 lata
 • 463
 • 805 4-5 lat
 • 805
 • 1 091 6-7 lat
 • 1 091
 • 745 8-9 lat
 • 745
 • 784 10-11 lat
 • 784
 • 2 322 12-15 lat
 • 2 322
 • 2 817 16-20 lat
 • 2 817
 • 2 186 21-25 lat
 • 2 186
 • 1 130 26-30 lat
 • 1 130
 • 6 401 31 lat i więcej
 • 6 401
 • 21,0 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie poznańskim
 • pow. poznański
  21,0 lat
  Wielkopolskie
  24,4 lat
  Polska
  24,3 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 234 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 129 km  Będących pod zarządem gminy
 • 73 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 32 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie poznańskim w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 1 232,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • powiat poznański
  1 232,7 km
  Województwo
  868,0 km
  Polska
  633,6 km
 • 5,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • pow. poznański
  5,3 km
  woj. wielkopolskie
  7,4 km
  Polska
  5,3 km
 • 26 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 25 Liczba licencji na taksówki
 • 25 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami