Powiat poznański w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat poznański - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 413 130 Liczba mieszkańców
 • 1 900 km2 Powierzchnia
 • 217 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 38,4% Stopa urbanizacji
 • Jan Grabkowski Starosta
 • ul. Jackowskiego 18/20, 60-509 Poznań Adres starostwa powiatowego
 • POZ, PZ Tablice rejestracyjne
Powiat poznański na mapie
Identyfikatory
 • 3021 TERYT (TERC)
Herb powiatu poznańskiego
powiat poznański herb
Flaga powiatu poznańskiego
powiat poznański flaga

Powiat poznański - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat poznański ma 413 130 mieszkańców, z czego 51,4% stanowią kobiety, a 48,6% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców wzrosła o 53,4%. Średni wiek mieszkańców wynosi 38,3 lat i jest mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu poznańskiego w 2050 roku wynosi 554 649, z czego 287 233 to kobiety, a 267 416 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu poznańskiego zawarli w 2021 roku 1 860 małżeństw, co odpowiada 4,5 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa wielkopolskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  27,8% mieszkańców powiatu poznańskiego jest stanu wolnego, 58,7% żyje w małżeństwie, 7,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 6,3% to wdowy/wdowcy.

  Powiat poznański ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 1 026. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 2,50 na 1000 mieszkańców powiatu poznańskiego. W 2021 roku urodziło się 4 786 dzieci, w tym 48,7% dziewczynek i 51,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 419 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,27 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 25,2% zgonów w powiecie poznańskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,2% zgonów w powiecie poznańskim były nowotwory, a 5,5% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu poznańskiego przypada 9.17 zgonów.

  W 2021 roku zarejestrowano 10 655 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 5 031 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu poznańskiego 5 624. W tym samym roku 179 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 46 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 133.

  59,9% mieszkańców powiatu poznańskiego jest w wieku produkcyjnym, 23,3% w wieku przedprodukcyjnym, a 16,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu poznańskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 413 130 Liczba mieszkańców
 • 212 203 Kobiety
 • 200 927 Mężczyźni
 • 51,4%
  48,6%
 • 106 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 106 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie poznańskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie poznańskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie poznańskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu poznańskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 554 649 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 287 233 Kobiety
 • 267 416 Mężczyźni
 • 51,4%
  48,6%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie poznańskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie poznańskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie poznańskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu poznańskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 38,3 lat Średni wiek mieszkańców
 • Powiat
  38,3 lat
  Województwo
  41,1 lat
  Cała Polska
  42,2 lat
 • 39,5 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 37,1 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat poznański, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu poznańskiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat poznański,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat poznański,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat poznański,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,8% Kawalerowie/Panny
 • pow. poznański
  27,8%
  Wielkopolskie
  29,8%
  Cały kraj
  29,1%
 • 24,8% Kobiety
  (Panny)
 • 31,0% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,7% Żonaci/Zamężne
 • pow. poznański
  58,7%
  Województwo
  54,7%
  Cała Polska
  54,0%
 • 57,3% Kobiety
  (Zamężne)
 • 60,3% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 6,3% Wdowcy/Wdowy
 • Powiat
  6,3%
  Wielkopolskie
  8,3%
  Kraj
  8,5%
 • 10,1% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 7,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  7,1%
  woj. wielkopolskie
  7,0%
  Cały kraj
  7,6%
 • 7,8% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,1% Nieustalone
 • Tutaj
  0,1%
  Wielkopolskie
  0,2%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie poznańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie poznańskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,5 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Tutaj
  4,5
  Wielkopolskie
  4,6
  Kraj
  4,4
 • 1,9 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Tutaj
  1,9
  woj. wielkopolskie
  1,6
  Polska
  1,6
 • 1 860 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie poznańskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie poznańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 026 Przyrost naturalny w roku 2021
 • 572 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 454 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 2,50 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • pow. poznański
  2,5
  woj. wielkopolskie
  -2,8
  Polska
  -4,9
 • -2,0 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 4,7 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie poznańskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie poznańskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie poznańskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie poznańskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 786 Urodzenia żywe
 • 2 331 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 2 455 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,7%
  51,3%
 • 11,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • pow. poznański
  11,7
  woj. wielkopolskie
  9,6
  Polska
  8,7
 • 46,4 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • pow. poznański
  46,4
  Wielkopolskie
  40,8
  Cały kraj
  37,5
 • 5 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 5
 • 35 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 35
 • 125 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 125
 • 119 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 119
 • 45 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 45
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 419 g Średnia waga noworodków
 • 3 344 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 490 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Powiat
  3 419 g
  Wielkopolskie
  3 402 g
  Cały kraj
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 6 Waga 5000g i więcej
 • 6
 • 59 Waga 4500g - 4999g
 • 59
 • 513 Waga 4000g - 4499g
 • 513
 • 1 627 Waga 3500g - 3999g
 • 1 627
 • 1 751 Waga 3000g - 3499g
 • 1 751
 • 598 Waga 2500g - 2999g
 • 598
 • 164 Waga 2000g - 2499g
 • 164
 • 43 Waga 1500g - 1999g
 • 43
 • 25 Waga 1000g - 1499g
 • 25
 • 14 Waga 600g - 999g
 • 14
 • 2 Waga poniżej 600g
 • 2
 • 1,69 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • pow. poznański
  1,69
  Wielkopolskie
  1,45
  Kraj
  1,32
 • 0,82 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  0,82
  woj. wielkopolskie
  0,71
  Cała Polska
  0,64
 • 1,27 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat poznański
  1,27
  Wielkopolskie
  0,78
  Kraj
  0,64
 • Statystyki zgonów w powiecie poznańskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 3 760 Zgony
 • 1 759 Kobiety
  (Zgony)
 • 2 001 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 46,8%
  53,2%
 • 14 Zgony niemowląt
 • 10 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 4 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 71,4%
  28,6%
 • 9,2 Zgony na 1000 ludności
 • powiat poznański
  9,2
  Województwo
  12,3
  Kraj
  13,6
 • 78,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  78,6
  Wielkopolskie
  128,6
  Kraj
  156,7
 • 2,9 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • powiat poznański
  2,9
  Wielkopolskie
  3,8
  Cała Polska
  3,9
 • 2,5 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • pow. poznański
  2,5
  Wielkopolskie
  3,3
  Cały kraj
  3,6
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. wielkopolskie
  1,0
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie poznańskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 25,2% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • pow. poznański
  25,2%
  Wielkopolskie
  27,5%
  Cała Polska
  34,8%
 • 22,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • pow. poznański
  22,2%
  woj. wielkopolskie
  21,2%
  Polska
  19,6%
 • 5,5% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  5,5%
  Województwo
  5,4%
  Cały kraj
  5,4%
 • 684 Zgony spowodowane COVID-19
 • 8,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. wielkopolskie
  8,6
  Kraj
  13,3
 • 60,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Wielkopolskie
  60,0
  Cała Polska
  74,4
 • 192,5 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • pow. poznański
  192,5
  Wielkopolskie
  261,2
  Polska
  268,1
 • 242,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Wielkopolskie
  242,8
  Cały kraj
  246,5
 • 218,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 223,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 213,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  218,3
  woj. wielkopolskie
  338,7
  Cały kraj
  475,8
 • 36,0 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 16,5 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 55,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  36,0
  Wielkopolskie
  49,4
  Cały kraj
  70,6
 • 22,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat poznański
  22,9
  Województwo
  35,6
  Cała Polska
  32,6
 • 4,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • powiat poznański
  4,5
  Wielkopolskie
  6,8
  Polska
  6,9
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Powiat
  0,6%
  Województwo
  0,6%
  Cała Polska
  0,5%
 • Zamachy samobójcze w powiecie poznańskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 93 Osoby w zamachach samobójczych
 • 16 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 77 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 69 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 24 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 91 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 16 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 75 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 67 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 24 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 23 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • powiat poznański
  23,0
  woj. wielkopolskie
  23,0
  Polska
  36,0
 • 22 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • pow. poznański
  22,0
  Wielkopolskie
  12,0
  Kraj
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 1 zatrucie gazem / spalinami
 • 1
 • 1 zatrucie środkami chemicznymi / toksycznymi
 • 1
 • 2 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 2
 • 14 rzucenie się z wysokości
 • 14
 • 2 utonięcie / utopienie się
 • 2
 • 58 powieszenie się
 • 58
 • 11 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 11
 • 3 uduszenie się
 • 3
 • 1 inny
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 zatrucie gazem / spalinami
 • 1
 • 1 zatrucie środkami chemicznymi / toksycznymi
 • 1
 • 1 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 1
 • 14 rzucenie się z wysokości
 • 14
 • 2 utonięcie / utopienie się
 • 2
 • 58 powieszenie się
 • 58
 • 11 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 11
 • 3 uduszenie się
 • 3
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 18 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 18
 • 2 choroba fizyczna
 • 2
 • 5 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 5
 • 2 zawód miłosny
 • 2
 • 1 problemy w szkole lub pracy
 • 1
 • 1 śmierć bliskiej osoby
 • 1
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 1 inna nie wymieniona
 • 1
 • 64 nieustalona
 • 64
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 18 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 18
 • 2 choroba fizyczna
 • 2
 • 5 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 5
 • 2 zawód miłosny
 • 2
 • 1 problemy w szkole lub pracy
 • 1
 • 1 śmierć bliskiej osoby
 • 1
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 1 inna nie wymieniona
 • 1
 • 62 nieustalona
 • 62
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 12 19-24 lat
 • 12
 • 10 25-29 lat
 • 10
 • 28 30-49 lat
 • 28
 • 31 50-60 lat
 • 31
 • 11 70 lat i więcej
 • 11
 • 1 nieustalony
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 12 19-24 lat
 • 12
 • 10 25-29 lat
 • 10
 • 27 30-49 lat
 • 27
 • 30 50-60 lat
 • 30
 • 11 70 lat i więcej
 • 11
 • 1 nieustalony
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy6
  • pod wpływem alkoholu4
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków1
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony83
 • 6 trzeźwy
 • 4 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 1 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 83 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy6
  • pod wpływem alkoholu4
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków1
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony81
 • 6 trzeźwy
 • 4 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 1 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 81 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 31 kawaler/panna
 • 31
 • 26 żonaty/zamężna
 • 26
 • 1 konkubinat
 • 1
 • 4 wdowiec/wdowa
 • 4
 • 10 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 10
 • 1 separacja
 • 1
 • 20 nieustalony
 • 20
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 31 kawaler/panna
 • 31
 • 26 żonaty/zamężna
 • 26
 • 1 konkubinat
 • 1
 • 4 wdowiec/wdowa
 • 4
 • 10 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 10
 • 1 separacja
 • 1
 • 18 nieustalony
 • 18
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne5
  • zasadnicze zawodowe5
  • średnie9
  • wyższe3
  • nieustalony71
 • 0 podstawowe niepełne
 • 5 podstawowe i gimnazjalne
 • 5 zasadnicze zawodowe
 • 9 średnie
 • 3 wyższe
 • 71 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne5
  • zasadnicze zawodowe5
  • średnie9
  • wyższe3
  • nieustalony69
 • 0 podstawowe niepełne
 • 5 podstawowe i gimnazjalne
 • 5 zasadnicze zawodowe
 • 9 średnie
 • 3 wyższe
 • 69 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 14 praca
 • 14
 • 3 na utrzymaniu innej osoby
 • 3
 • 2 renta
 • 2
 • 9 emerytura
 • 9
 • 1 zasiłek lub alimenty
 • 1
 • 7 bez stałego źródła utrzymania
 • 7
 • 57 nieustalony
 • 57
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 14 praca
 • 14
 • 3 na utrzymaniu innej osoby
 • 3
 • 2 renta
 • 2
 • 9 emerytura
 • 9
 • 1 zasiłek lub alimenty
 • 1
 • 7 bez stałego źródła utrzymania
 • 7
 • 55 nieustalony
 • 55
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 10 655 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 5 613 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 5 042 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 179 Zameldowania z zagranicy
 • 79 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 100 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 5 031 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 2 676 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 355 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 46 Wymeldowania za granicę
 • 21 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 25 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 5 757 Saldo migracji
 • 2 995 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 2 762 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 5 624 Saldo migracji wewnętrznych
 • 2 937 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 2 687 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 133 Saldo migracji zagranicznych
 • 58 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 75 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie poznańskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie poznańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 19,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 18,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 21,0% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,4% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 13,8% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 15,6% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 11,9% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat poznański, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat poznański - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie poznańskim oddano do użytku 6 201 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 15,01 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie poznańskim to 142 918 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 352 mieszkań. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  70,1% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 29,8% na cele indywidualne, 0,1% jako mieszkania komunalne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie poznańskim to 4,38 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w powiecie poznańskim to 101,40 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa wielkopolskiego oraz większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,52% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 98,51% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 97,26% mieszkań posiada łazienkę, 92,80% korzysta z centralnego ogrzewania, a 81,83% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie poznańskim 3 485 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 4 725 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 4 688 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 2 528 transakcji (mediana cen - 4 628 zł/m2, średnia - 4 520 zł/m2), a na rynku wtórnym 957 transakcji rynkowych (mediana cen - 5 468 zł/m2, średnia - 5 198 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie poznańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 725 zł
 • Tutaj
  4 725 zł
  Wielkopolskie
  4 626 zł
  Cała Polska
  5 248 zł
 • 4 725 zł Ogółem
 • 4 725 zł
 • 5 165 zł do 40 m2
 • 5 165 zł
 • 5 064 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 064 zł
 • 4 656 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 656 zł
 • 4 287 zł od 80,1 m2
 • 4 287 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 688 zł
 • powiat poznański
  4 688 zł
  Województwo
  4 760 zł
  Polska
  5 689 zł
 • 4 688 zł Ogółem
 • 4 688 zł
 • 5 287 zł do 40 m2
 • 5 287 zł
 • 5 207 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 207 zł
 • 4 758 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 758 zł
 • 4 342 zł od 80,1 m2
 • 4 342 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 3 485
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m2197
  • od 40,1 do 60 m21 075
  • od 60,1 do 80 m21 121
  • od 80,1 m21 092
 • 197 do 40 m2
 • 1 075 od 40,1 do 60 m2
 • 1 121 od 60,1 do 80 m2
 • 1 092 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie poznańskim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 628 zł
 • powiat poznański
  4 628 zł
  Województwo
  4 749 zł
  Cały kraj
  5 761 zł
 • 4 628 zł Ogółem
 • 4 628 zł
 • 4 954 zł do 40 m2
 • 4 954 zł
 • 4 906 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 906 zł
 • 4 516 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 516 zł
 • 4 258 zł od 80,1 m2
 • 4 258 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 520 zł
 • Powiat
  4 520 zł
  Wielkopolskie
  5 019 zł
  Polska
  6 212 zł
 • 4 520 zł Ogółem
 • 4 520 zł
 • 5 030 zł do 40 m2
 • 5 030 zł
 • 4 997 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 997 zł
 • 4 542 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 542 zł
 • 4 299 zł od 80,1 m2
 • 4 299 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 2 528
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m2123
  • od 40,1 do 60 m2695
  • od 60,1 do 80 m2793
  • od 80,1 m2917
 • 123 do 40 m2
 • 695 od 40,1 do 60 m2
 • 793 od 60,1 do 80 m2
 • 917 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 5 468 zł
 • powiat poznański
  5 468 zł
  Wielkopolskie
  4 298 zł
  Polska
  4 694 zł
 • 5 468 zł Ogółem
 • 5 468 zł
 • 5 830 zł do 40 m2
 • 5 830 zł
 • 5 768 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 768 zł
 • 5 463 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 463 zł
 • 4 545 zł od 80,1 m2
 • 4 545 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 5 198 zł
 • pow. poznański
  5 198 zł
  Wielkopolskie
  4 441 zł
  Cała Polska
  5 276 zł
 • 5 198 zł Ogółem
 • 5 198 zł
 • 5 736 zł do 40 m2
 • 5 736 zł
 • 5 591 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 591 zł
 • 5 298 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 298 zł
 • 4 566 zł od 80,1 m2
 • 4 566 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 957
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m274
  • od 40,1 do 60 m2380
  • od 60,1 do 80 m2328
  • od 80,1 m2175
 • 74 do 40 m2
 • 380 od 40,1 do 60 m2
 • 328 od 60,1 do 80 m2
 • 175 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie poznańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 142 918 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 351,50 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • powiat poznański
  351,50
  Wielkopolskie
  363,90
  Cały kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 99,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  99,20 m2
  woj. wielkopolskie
  81,80 m2
  Polska
  74,50 m2
 • 34,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Powiat
  34,90 m2
  Wielkopolskie
  29,80 m2
  Cały kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,40 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,40
  woj. wielkopolskie
  4,05
  Cała Polska
  3,82
 • 2,84 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • powiat poznański
  2,84
  Wielkopolskie
  2,75
  Polska
  2,55
 • 0,65 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,65
  woj. wielkopolskie
  0,68
  Kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie poznańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 6 201 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 15,01 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • pow. poznański
  15,01
  Województwo
  7,77
  Cały kraj
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 27 188 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 4,38 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • powiat poznański
  4,38
  woj. wielkopolskie
  3,97
  Kraj
  3,90
 • 65,81 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • powiat poznański
  65,81
  Wielkopolskie
  30,80
  Cała Polska
  24,07
 • 628 855 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 101,4 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • pow. poznański
  101,4 m2
  woj. wielkopolskie
  90,9 m2
  Cały kraj
  92,9 m2
 • 1,52 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • powiat poznański
  1,52 m2
  woj. wielkopolskie
  0,71 m2
  Cała Polska
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie poznańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 99,52% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • powiat poznański
  99,52%
  Wielkopolskie
  98,60%
  Polska
  96,97%
 • 98,51% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • pow. poznański
  98,51%
  Wielkopolskie
  96,32%
  Kraj
  94,01%
 • 97,26% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • powiat poznański
  97,26%
  woj. wielkopolskie
  94,21%
  Cała Polska
  91,78%
 • 92,80% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • powiat poznański
  92,80%
  woj. wielkopolskie
  84,41%
  Cały kraj
  83,08%
 • 81,83% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • pow. poznański
  81,83%
  Wielkopolskie
  56,21%
  Cały kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat poznański - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie poznańskim na 1000 mieszkańców pracuje 343osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 43,6% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 56,4% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie poznańskim wynosiło w 2021 roku 1,6% (2,0% wśród kobiet i 1,3% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie poznańskim wynosiło 5 054,35 PLN, co odpowiada 84.20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu poznańskiego 66 400 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 55 939 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -10 461.

  6,4% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu poznańskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 38,1% w przemyśle i budownictwie, a 37,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,2% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie poznańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 343 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • pow. poznański
  343,0
  Województwo
  291,0
  Cała Polska
  257,0
 • 1,6% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 2,0% Kobiety
 • 1,3% Mężczyźni
 • powiat poznański
  1,6%
  woj. wielkopolskie
  3,1%
  Cała Polska
  5,4%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie poznańskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie poznańskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie poznańskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie poznańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 054 PLN Wynagrodzenie brutto
 • powiat poznański
  5 054 PLN
  woj. wielkopolskie
  5 379 PLN
  Polska
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie poznańskim w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie poznańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 66 400 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 55 939 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -10 461 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,84 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie poznańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 6,4% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 6,4% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 6,5% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 38,1% Przemysł i budownictwo
 • 30,1% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 44,4% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 37,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 36,1% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 39,3% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,2% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,7% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,8% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 16,4% Pozostałe
 • 25,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,9% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie poznańskim w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie poznańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 141 658 Pracujący ogółem
 • 61 697 Kobiety
 • 79 961 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie poznańskim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 23,3% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 22,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 24,6% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,9% W wieku produkcyjnym
 • 56,5% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 63,5% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 16,8% W wieku poprodukcyjnym
 • 21,4% Kobiety
  (59+ lat)
 • 11,9% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat poznański, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 67,0 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  67,0
  Wielkopolskie
  68,5
  Kraj
  69,0
 • 28,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  28,0
  Województwo
  35,6
  Polska
  38,2
 • 71,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  71,9
  Województwo
  108,0
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 63,9% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,8% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 61,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 36,1% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,2% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 38,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat poznański - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie poznańskim w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowane były 71 502 podmioty gospodarki narodowej, z czego 54 930 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 5 144 nowe podmioty, a 2 457 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (5 442) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (3 920) w roku 2009. W tym samym okresie najwięcej (4 513) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2015 roku, najmniej (2 080) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie poznańskim najwięcej (7 247) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (69 162) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,0% (749) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 23,8% (17 052) podmiotów, a 75,1% (53 701) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie poznańskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (21.1%) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (14.6%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 71 502 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 749 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 17 052 Przemysł i budownictwo
 • 53 701 Pozostała działalność
 • 5 144 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie poznańskim w 2021 roku
 • 2 457 Podmioty wyrejestrowane w powiecie poznańskim w 2021 roku
 • 54 930 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 69 162 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 69 162
 • 1 908 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 1 908
 • 371 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 371
 • 52 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 52
 • 9 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 9
 • 71 441 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 71 441
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 112 Spółdzielnie ogółem
 • 112
 • 9 118 Spółki handlowe ogółem
 • 9 118
 • 1 005  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1 005
 • 109  Spółki handlowe - akcyjne
 • 109
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 12    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 12
 • 7 247  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 7 247
 • 914    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 914
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 3 859 Spółki cywilne ogółem
 • 3 859
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 54 930 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 11 596 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 11 596
 • 8 000 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 8 000
 • 7 896 Budownictwo
 • 7 896
 • 4 939 Przetwórstwo przemysłowe
 • 4 939
 • 3 781 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 3 781
 • 3 499 Transport i gospodarka magazynowa
 • 3 499
 • 3 078 Informacja i komunikacja
 • 3 078
 • 2 794 Pozostała działalność
 • 2 794
 • 2 519 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 2 519
 • 1 733 Edukacja
 • 1 733
 • 1 519 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 1 519
 • 1 244 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 1 244
 • 1 041 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 1 041
 • 554 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 554
 • 552 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 552
 • 135 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 135
 • 34 Górnictwo i wydobywanie
 • 34
 • 13 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 13
 • 3 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • 3
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat poznański - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie poznańskim stwierdzono 6 830 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 16,66 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie poznańskim wynosi 60,60% i jest znacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu poznańskiego najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 10,26 (wykrywalność 46%) oraz o charakterze kryminalnym - 10,41 (wykrywalność 48%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 4,14 (72%), drogowe - 1,42 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,24 (93%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie poznańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat poznański, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 6 830 Przestępstwa ogółem
 • 6 830
 • 4 266 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 4 266
 • 1 697 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 1 697
 • 584 Przestępstwa drogowe
 • 584
 • 99 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 99
 • 4 205 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 4 205
 • 16,66 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  16,66
  woj. wielkopolskie
  19,32
  Kraj
  21,51
 • 10,41 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • pow. poznański
  10,41
  Województwo
  12,48
  Kraj
  12,82
 • 4,14 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  4,14
  Województwo
  4,46
  Kraj
  5,89
 • 1,42 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • pow. poznański
  1,42
  woj. wielkopolskie
  1,67
  Polska
  1,85
 • 0,24 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat poznański
  0,24
  Wielkopolskie
  0,30
  Cały kraj
  0,35
 • 10,26 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  10,26
  Wielkopolskie
  9,48
  Cały kraj
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat poznański, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 61% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Powiat
  61%
  Województwo
  73%
  Kraj
  71%
 • 49% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  49%
  Wielkopolskie
  67%
  Kraj
  64%
 • 72% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • pow. poznański
  72%
  woj. wielkopolskie
  77%
  Cała Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • powiat poznański
  100%
  Wielkopolskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 94% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  94%
  Województwo
  94%
  Cały kraj
  89%
 • 46% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • powiat poznański
  46%
  Wielkopolskie
  55%
  Cały kraj
  53%

Powiat poznański - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu poznańskiego wyniosła w 2021 roku 457,7 mln złotych, co daje 1,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 12.3% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu powiatu poznańskiego - 27% została przeznaczona na Dział 600 - Transport i łączność. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 801 - Oświata i wychowanie (17.9%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (11.8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 109,0 mln złotych, czyli 23,8% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu poznańskiego wyniosła w 2021 roku 456,4 mln złotych, co daje 1,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 11% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (52.7%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (25.8%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (4.7%). W budżecie powiatu poznańskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 501 złotych na mieszkańca (45,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 43,7 złotych na mieszkańca (3,9%).
 • Wydatki budżetu w powiecie poznańskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu poznańskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat poznański, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu poznańskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  223,5 mln

  628(100%)

  240,2 mln

  662(100%)

  250,2 mln

  676(100%)

  288,6 mln

  764(100%)

  387,2 mln

  1,0 tys(100%)

  395,4 mln

  1,0 tys(100%)

  400,9 mln

  994(100%)

  457,7 mln

  1,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Transport i łączność

  [Dział 600]

  38,6 mln

  108(17.3%)

  45,8 mln

  125(19.1%)

  47,7 mln

  128(19.1%)

  59,6 mln

  156(20.6%)

  117,4 mln

  301(30.3%)

  114,3 mln

  286(28.9%)

  113,7 mln

  280(28.4%)

  123,5 mln

  299(27%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  41,0 mln

  114(18.3%)

  43,9 mln

  120(18.3%)

  46,9 mln

  125(18.7%)

  50,6 mln

  132(17.5%)

  79,6 mln

  204(20.6%)

  72,0 mln

  180(18.2%)

  66,1 mln

  163(16.5%)

  82,0 mln

  198(17.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  37,2 mln

  104(16.6%)

  38,9 mln

  106(16.2%)

  40,9 mln

  110(16.4%)

  44,5 mln

  117(15.4%)

  44,4 mln

  114(11.5%)

  49,7 mln

  124(12.6%)

  46,6 mln

  115(11.6%)

  53,9 mln

  130(11.8%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  15,8 mln

  44,0(7.1%)

  17,9 mln

  48,8(7.4%)

  20,6 mln

  55,1(8.2%)

  25,1 mln

  65,8(8.7%)

  29,1 mln

  74,4(7.5%)

  32,8 mln

  82,1(8.3%)

  38,3 mln

  94,3(9.6%)

  44,6 mln

  108(9.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  18,9 mln

  52,6(8.4%)

  16,2 mln

  44,4(6.8%)

  16,6 mln

  44,5(6.6%)

  17,0 mln

  44,6(5.9%)

  18,8 mln

  48,2(4.9%)

  20,2 mln

  50,7(5.1%)

  24,6 mln

  60,4(6.1%)

  24,4 mln

  59,0(5.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  15,7 mln

  43,6(7%)

  17,4 mln

  47,5(7.2%)

  17,3 mln

  46,2(6.9%)

  15,4 mln

  40,4(5.3%)

  24,2 mln

  62,1(6.3%)

  24,8 mln

  62,1(6.3%)

  19,7 mln

  48,5(4.9%)

  21,5 mln

  52,0(4.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,4 mln

  6,6(1.1%)

  3,1 mln

  8,4(1.3%)

  2,3 mln

  6,0(0.9%)

  16,9 mln

  44,2(5.8%)

  19,8 mln

  50,6(5.1%)

  9,9 mln

  24,8(2.5%)

  26,7 mln

  65,8(6.7%)

  20,3 mln

  49,0(4.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  7,0 mln

  19,5(3.1%)

  7,6 mln

  20,9(3.2%)

  8,0 mln

  21,5(3.2%)

  9,8 mln

  25,8(3.4%)

  11,2 mln

  28,6(2.9%)

  14,3 mln

  35,9(3.6%)

  12,5 mln

  30,7(3.1%)

  18,0 mln

  43,7(3.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  18,5 mln

  51,4(8.3%)

  18,3 mln

  50,1(7.6%)

  16,9 mln

  45,3(6.8%)

  15,0 mln

  39,4(5.2%)

  7,8 mln

  19,9(2%)

  15,3 mln

  38,4(3.9%)

  12,0 mln

  29,4(3%)

  17,5 mln

  42,4(3.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  20,9 mln

  58,3(9.4%)

  23,1 mln

  63,0(9.6%)

  25,5 mln

  68,3(10.2%)

  9,5 mln

  25,0(3.3%)

  10,2 mln

  26,2(2.6%)

  13,4 mln

  33,6(3.4%)

  11,9 mln

  29,3(3%)

  12,8 mln

  31,1(2.8%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  849,7 tys

  2,4(0.4%)

  1,0 mln

  2,7(0.4%)

  1,5 mln

  4,1(0.6%)

  1,6 mln

  4,2(0.6%)

  2,0 mln

  5,1(0.5%)

  4,2 mln

  10,5(1.1%)

  2,9 mln

  7,1(0.7%)

  5,2 mln

  12,6(1.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1,4 mln

  4,0(0.6%)

  1,8 mln

  5,0(0.8%)

  2,6 mln

  7,1(1.1%)

  3,7 mln

  9,8(1.3%)

  3,0 mln

  7,7(0.8%)

  2,6 mln

  6,5(0.7%)

  4,8 mln

  11,8(1.2%)

  3,3 mln

  7,9(0.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,2 mln

  8,9(1.4%)

  3,1 mln

  8,5(1.3%)

  1,0 mln

  2,7(0.4%)

  988,4 tys

  2,6(0.3%)

  1,2 mln

  3,1(0.3%)

  1,3 mln

  3,2(0.3%)

  1,8 mln

  4,5(0.5%)

  2,8 mln

  6,8(0.6%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  857,3 tys

  2,3(0.3%)

  918,4 tys

  2,4(0.3%)

  920,0 tys

  2,4(0.2%)

  958,6 tys

  2,4(0.2%)

  1,0 mln

  2,5(0.3%)

  1,0 mln

  2,4(0.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  1,4 mln

  4,0(0.6%)

  917,8 tys

  2,5(0.4%)

  743,5 tys

  2,0(0.3%)

  697,7 tys

  1,8(0.2%)

  682,0 tys

  1,7(0.2%)

  1,5 mln

  3,6(0.4%)

  1,1 mln

  2,7(0.3%)

  942,9 tys

  2,3(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  335,5 tys

  0,9(0.2%)

  840,3 tys

  2,3(0.3%)

  437,7 tys

  1,2(0.2%)

  464,1 tys

  1,2(0.2%)

  571,7 tys

  1,5(0.1%)

  1,4 mln

  3,6(0.4%)

  577,2 tys

  1,4(0.1%)

  714,2 tys

  1,7(0.2%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  91,5 tys

  0,3(0%)

  88,8 tys

  0,2(0%)

  92,2 tys

  0,2(0%)

  110,0 tys

  0,3(0%)

  117,4 tys

  0,3(0%)

  129,8 tys

  0,3(0%)

  118,8 tys

  0,3(0%)

  654,2 tys

  1,6(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  130,8 tys

  0,4(0.1%)

  133,8 tys

  0,4(0.1%)

  138,2 tys

  0,4(0.1%)

  262,3 tys

  0,7(0.1%)

  212,0 tys

  0,5(0.1%)

  150,5 tys

  0,4(0%)

  127,6 tys

  0,3(0%)

  129,3 tys

  0,3(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,2 mln

  3,0(0.4%)

  90,0 tys

  0,2(0%)

  190,0 tys

  0,5(0%)

  40,0 tys

  0,1(0%)

  58,0 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  10,5 tys

  0,0(0%)

  15,2 tys

  0,0(0%)

  15,7 tys

  0,0(0%)

  12,5 tys

  0,0(0%)

  11,8 tys

  0,0(0%)

  15,3 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  140,8 tys

  0,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  96,6 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie poznańskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu poznańskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat poznański, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu poznańskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  233,6 mln

  657(100%)

  239,6 mln

  661(100%)

  254,5 mln

  688(100%)

  289,2 mln

  766(100%)

  347,0 mln

  900(100%)

  393,0 mln

  996(100%)

  404,5 mln

  1,0 tys(100%)

  456,4 mln

  1,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  114,9 mln

  320(49.2%)

  128,5 mln

  351(53.7%)

  141,3 mln

  378(55.5%)

  156,5 mln

  410(54.1%)

  180,2 mln

  462(51.9%)

  203,6 mln

  510(51.8%)

  207,8 mln

  511(51.4%)

  240,4 mln

  582(52.7%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  45,8 mln

  128(19.6%)

  49,4 mln

  135(20.6%)

  52,3 mln

  140(20.6%)

  63,5 mln

  166(22%)

  71,7 mln

  184(20.7%)

  68,5 mln

  171(17.4%)

  104,8 mln

  258(25.9%)

  118,0 mln

  286(25.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  13,6 mln

  37,9(5.8%)

  7,9 mln

  21,6(3.3%)

  6,0 mln

  16,2(2.4%)

  12,5 mln

  32,9(4.3%)

  31,0 mln

  79,4(8.9%)

  38,7 mln

  96,8(9.8%)

  23,0 mln

  56,7(5.7%)

  21,6 mln

  52,2(4.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  16,7 mln

  46,5(7.1%)

  13,3 mln

  36,5(5.6%)

  13,5 mln

  36,2(5.3%)

  14,1 mln

  37,0(4.9%)

  15,7 mln

  40,2(4.5%)

  16,5 mln

  41,2(4.2%)

  20,8 mln

  51,1(5.1%)

  20,4 mln

  49,4(4.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  7,5 mln

  20,8(3.2%)

  7,9 mln

  21,5(3.3%)

  8,0 mln

  21,4(3.1%)

  8,7 mln

  22,8(3%)

  9,8 mln

  25,1(2.8%)

  11,4 mln

  28,7(2.9%)

  9,0 mln

  22,1(2.2%)

  11,0 mln

  26,5(2.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  11,6 mln

  32,3(5%)

  9,0 mln

  24,5(3.7%)

  7,4 mln

  19,9(2.9%)

  6,1 mln

  16,0(2.1%)

  5,4 mln

  13,8(1.6%)

  4,9 mln

  12,4(1.3%)

  6,4 mln

  15,7(1.6%)

  10,6 mln

  25,6(2.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  7,2 mln

  20,1(3.1%)

  5,6 mln

  15,2(2.3%)

  7,3 mln

  19,6(2.9%)

  5,7 mln

  15,0(2%)

  6,6 mln

  17,0(1.9%)

  8,6 mln

  21,6(2.2%)

  10,0 mln

  24,5(2.5%)

  9,6 mln

  23,2(2.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  7,8 mln

  21,8(3.4%)

  9,0 mln

  24,7(3.8%)

  11,4 mln

  30,6(4.5%)

  5,3 mln

  13,8(1.8%)

  5,5 mln

  14,0(1.6%)

  6,2 mln

  15,5(1.6%)

  6,1 mln

  15,1(1.5%)

  6,8 mln

  16,3(1.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,8 mln

  5,0(0.8%)

  1,6 mln

  4,4(0.7%)

  1,5 mln

  4,0(0.6%)

  2,2 mln

  5,9(0.8%)

  7,4 mln

  19,0(2.1%)

  14,6 mln

  36,5(3.7%)

  3,6 mln

  8,9(0.9%)

  5,5 mln

  13,4(1.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,0 mln

  5,7(0.9%)

  2,1 mln

  5,7(0.9%)

  1,3 mln

  3,5(0.5%)

  1,3 mln

  3,5(0.5%)

  1,8 mln

  4,5(0.5%)

  1,4 mln

  3,6(0.4%)

  1,9 mln

  4,7(0.5%)

  1,3 mln

  3,2(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  857,3 tys

  2,3(0.3%)

  918,4 tys

  2,4(0.3%)

  920,0 tys

  2,4(0.3%)

  958,6 tys

  2,4(0.2%)

  1,0 mln

  2,5(0.2%)

  1,0 mln

  2,4(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,8 mln

  7,7(1.2%)

  3,9 mln

  10,6(1.6%)

  2,5 mln

  6,7(1%)

  2,2 mln

  5,8(0.8%)

  1,5 mln

  3,9(0.4%)

  1,1 mln

  2,8(0.3%)

  1,0 mln

  2,5(0.2%)

  921,6 tys

  2,2(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,6 mln

  4,4(0.7%)

  1,3 mln

  3,5(0.5%)

  860,2 tys

  2,3(0.3%)

  881,2 tys

  2,3(0.3%)

  1,1 mln

  2,8(0.3%)

  7,2 mln

  17,9(1.8%)

  577,8 tys

  1,4(0.1%)

  674,0 tys

  1,6(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  111

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,2 mln

  3,0(0.4%)

  90,0 tys

  0,2(0%)

  190,0 tys

  0,5(0%)

  40,0 tys

  0,1(0%)

  58,0 tys

  0,1(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  63,8 tys

  0,2(0%)

  63,8 tys

  0,2(0%)

  63,2 tys

  0,2(0%)

  67,4 tys

  0,2(0%)

  64,5 tys

  0,2(0%)

  54,1 tys

  0,1(0%)

  47,6 tys

  0,1(0%)

  49,3 tys

  0,1(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  15,9 tys

  0,0(0%)

  4,1

  0,0(0%)

  96,6

  0,0(0%)

  232

  0,0(0%)

  44,3 tys

  0,1(0%)

  1,2 tys

  0,0(0%)

  13,7 tys

  0,0(0%)

  12,7 tys

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  2,4 tys

  0,0(0%)

  20,6

  0,0(0%)

  488

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  933,9 tys

  2,3(0.2%)

  1,8 tys

  0,0(0%)

  9,0 tys

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  64,8

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  40,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,2 tys

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  83,6 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  301

  0,0(0%)

  409,3 tys

  1,1(0.1%)

  126,0 tys

  0,3(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  2,4 tys

  0,0(0%)

  3,1 tys

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  8,0 tys

  0,0(0%)

  9,0 tys

  0,0(0%)

  9,0 tys

  0,0(0%)

  9,2 tys

  0,0(0%)

  9,2 tys

  0,0(0%)

  11,0 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  140,8 tys

  0,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  96,6 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat poznański - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 108 567 mieszkańców powiatu poznańskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 52 807 kobiet oraz 55 760 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 33,3% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,4% wykształcenie policealne, 12,4% średnie ogólnokształcące, a 16,6% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 19,2% mieszkańców powiatu poznańskiego, gimnazjalnym 3,2%, natomiast 8,5% podstawowym ukończonym. 3,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu poznańskiego mają wyższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie poznańskim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (37,3%) oraz zasadnicze zawodowe (14,7%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie wyższe (28,9%) oraz zasadnicze zawodowe (24,2%).

  W roku 2021 w powiecie poznańskim mieściło się 226 przedszkoli, w których do 1 041 oddziałów uczęszczało 21 505 dzieci (10 394 dziewczynki oraz 11 111 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie poznańskim mieściło się 80 przedszkoli, w których do 336 oddziałów uczęszczało 7 150 dzieci (3 550 dziewczynek oraz 3 600 chłopców). Dostępne były 7 202 miejsca.

  21,2% mieszkańców powiatu poznańskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (21,1% wśród dziewczynek i 21,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 975 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,74 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 113 szkół podstawowych, w których w 2 188 oddziałach uczyło się 42 574 uczniów (20 752 kobiety oraz 21 822 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie poznańskim placówkę miało 88 szkół podstawowych, w których w 989 oddziałach uczyło się 19 574 uczniów (9 462 kobiety oraz 10 112 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 30,4% ludności (30,5% wśród dziewczynek i 30,3% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19,5 uczniów.

  W powiecie poznańskim znajduje się 15 licea ogólnokształcące, w których w 97 oddziałach uczyło się 2 116 uczniów (1 224 kobiety oraz 892 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 545 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie poznańskim placówkę miałp 20 licea ogólnokształcące, w których w 96 oddziałach uczyło się 1 939 uczniów (1 077 kobiet oraz 862 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 551 absolwentów.

  W powiecie poznańskim znajduje się 9 Branżowych szkół I stopnia, w których w 65 oddziałach uczyło się 1 194 uczniów (319 kobiet oraz 875 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,1% mieszkańców (12,2% wśród dziewczyn i 12,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 21,8 uczniów. 18,4 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 21,6% mieszkańców powiatu poznańskiego w wieku potencjalnej nauki (21,4% kobiet i 21,7% mężczyzn).

 • 33,3% Wykształcenie wyższe
 • powiat poznański
  33,3%
  Wielkopolskie
  23,5%
  Polska
  25,2%
 • 37,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 28,9% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 32,4% Wykształcenie średnie i policealne
 • powiat poznański
  32,4%
  woj. wielkopolskie
  33,7%
  Cała Polska
  35,2%
 • 32,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,4% Wykształcenie policealne
 • powiat poznański
  3,4%
  Wielkopolskie
  3,0%
  Polska
  3,3%
 • 4,5% Kobiety
  (policealne)
 • 2,1% Mężczyźni
  (policealne)
 • 12,4% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat poznański
  12,4%
  woj. wielkopolskie
  10,9%
  Polska
  11,9%
 • 13,7% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 11,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,6% Wykształcenie średnie zawodowe
 • powiat poznański
  16,6%
  Województwo
  19,9%
  Polska
  20,0%
 • 14,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,1% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 19,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • powiat poznański
  19,2%
  Województwo
  25,0%
  Cały kraj
  21,2%
 • 14,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 24,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,2%
  woj. wielkopolskie
  3,1%
  Kraj
  3,0%
 • 2,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 8,5% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • powiat poznański
  8,5%
  Województwo
  11,5%
  Cały kraj
  12,3%
 • 9,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 7,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,4%
  woj. wielkopolskie
  3,2%
  Cały kraj
  3,1%
 • 3,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,6% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie poznańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 975 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  975,0
  Wielkopolskie
  910,0
  Kraj
  896,0
 • 0,74 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,74
  Województwo
  0,83
  Kraj
  0,89
 •  
 • 226Przedszkola
 • 55 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 2 Przedszkola specjalne
 • 1 041 Oddziały
 • 96 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 8 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 19 883 Miejsca
  (rok 2018)
 • 25 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat poznański) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21 505 Dzieci
 • 10 394 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 11 111 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,3%
  51,7%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 454 2 lata i mniej
 • 454
 • 5 111 3 lata
 • 5 111
 • 5 889 4 lata
 • 5 889
 • 5 738 5 lata
 • 5 738
 • 4 244 6 lat
 • 4 244
 • 69 7 lat i więcej
 • 69
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 224 2 lata i mniej
 • 224
 • 2 485 3 lata
 • 2 485
 • 2 846 4 lata
 • 2 846
 • 2 794 5 lata
 • 2 794
 • 2 016 6 lat
 • 2 016
 • 29 7 lat i więcej
 • 29
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 230 2 lata i mniej
 • 230
 • 2 626 3 lata
 • 2 626
 • 3 043 4 lata
 • 3 043
 • 2 944 5 lata
 • 2 944
 • 2 228 6 lat
 • 2 228
 • 40 7 lat i więcej
 • 40
 • 1 839 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 1 323,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 1 311,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 6,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 134,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 133,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7Punkty przedszkolne
 • 10 Oddziały
 • 272 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat poznański) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 92 Dzieci
 • 37 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 55 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 40,2%
  59,8%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 26 3 lata
 • 26
 • 23 4 lata
 • 23
 • 26 5 lata
 • 26
 • 13 6 lat
 • 13
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 13 3 lata
 • 13
 • 8 4 lata
 • 8
 • 12 5 lata
 • 12
 • 4 6 lat
 • 4
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 13 3 lata
 • 13
 • 15 4 lata
 • 15
 • 14 5 lata
 • 14
 • 9 6 lat
 • 9
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 •  
 • 8,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 8,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie poznańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat poznański) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 110Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 2 111 Oddziały
 • 42 342 Uczniowie
 • 20 648 Kobiety
  (uczniowie)
 • 21 694 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,8%
  51,2%
 • 5 677 Uczniowie w 1 klasie
 • 2 834 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 2 843 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 4 175 Absolwenci
 • 2 086 Kobiety
  (absolwenci)
 • 2 089 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 3Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 77 Oddziały
 • 232 Uczniowie
 • 104 Kobiety
  (uczniowie)
 • 128 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 44,8%
  55,2%
 • 25 Uczniowie w 1 klasie
 • 10 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 15 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 20 Absolwenci
 • 8 Kobiety
  (absolwenci)
 • 12 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 19,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • powiat poznański
  19,5
  Wielkopolskie
  17,0
  Polska
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 19,5 Szkoły podstawowe ogółem
 • 19,5
 • 19,5 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 19,5
 • 20,1 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 20,1
 • 3,0 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 3,0
 •  
 • 3 164,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 2 687,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 476,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 84,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 75,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie poznańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat poznański) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 9Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 86 Oddziały
 • 1 864 Uczniowie
 • 1 115 Kobiety
  (uczniowie)
 • 749 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 59,8%
  40,2%
 • 516 Uczniowie w 1 klasie
 • 293 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 223 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 402 Absolwenci
 • 244 Kobiety
  (absolwenci)
 • 158 Mężczyźni
  (absolwenci)
 • 3 Uczniowie w 1 klasie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 6Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 11 Oddziały
 • 252 Uczniowie
 • 109 Kobiety
  (uczniowie)
 • 143 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 43,3%
  56,7%
 • 143 Absolwenci
 • 61 Kobiety
  (absolwenci)
 • 82 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 21,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Powiat
  21,8
  woj. wielkopolskie
  26,2
  Cała Polska
  26,3
 •  
 • 160,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 112,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 47,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży)
 • 9,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 1,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat poznański) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 328 Uczniowie w 1 klasie
 • 82 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 246 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 2Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 9 Oddziały
 • 36 Uczniowie
 • 13 Kobiety
  (uczniowie)
 • 23 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 36,1%
  63,9%
 • 8 Uczniowie w 1 klasie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 5 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 18,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • pow. poznański
  18,4
  Województwo
  21,5
  Kraj
  19,6
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 18,4 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 18,4
 • 20,7 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 20,7
 • 4,0 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 4,0
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie poznańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 21,2% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 21,1% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 21,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 30,4% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 30,5% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 30,3% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,7% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,8% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,1% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,2% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 21,6% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 21,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 21,7% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat poznański, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat poznański, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat poznański, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat poznański - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie poznańskim

 • Według danych GUS z 2021 roku w powiecie poznańskim znajdowały się 24 hotele (2 ★★★★, 16 ★★★, 5 ★★, 1 w trakcie kategoryzacji), 3 motele (1 ★★★, 2 ★★) oraz 4 pensjonaty (3 ★★★, 1 ). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 7 obiektów.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 10
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1
  • ośrodki wczasowe: 1 (całoroczne: 0)
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 5
  • domy pracy twórczej: 1
  • zespoły domków turystycznych: 1 (całoroczne: 0)
  • kempingi: 1
  • pola biwakowe: 1 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 2 (całoroczne: 1)
  • kwatery agroturystyczne: 5
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 7


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 13
  • drzwi automatycznie otwierane: 8
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 8
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 17


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 30 (liczba sal: 80, liczba miejsc: 4 615)
  • z nagłośnieniem: 22
  • z projektorem multimedialnym: 23
  • z zestawem do wideokonferencji: 12
  • z obsługą techniczną: 16
  • z ekranem: 28
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 28
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 16
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 50


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie poznańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w powiecie poznańskim: 27 (publiczne: 27, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie poznańskim 16 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 2 687 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 923 (uczestnicy: 114 387)
  • seanse filmowe: 102 (uczestnicy: 2 908)
  • wystawy: 75 (uczestnicy: 6 396)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 15 (uczestnicy: 7 800)
  • koncerty: 242 (uczestnicy: 67 234)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 46 (uczestnicy: 1 643)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 73 (uczestnicy: 9 424)
  • konkursy: 53 (uczestnicy: 1 945)
  • pokazy teatralne: 50 (uczestnicy: 4 977)
  • konferencje: 1 (uczestnicy: 15)
  • interdyscyplinarne: 13 (uczestnicy: 5 695)
  • warsztaty: 230 (uczestnicy: 3 640)
  • inne: 23 (uczestnicy: 2 710)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 281 (członkowie: 3 984)
  • plastyczne/techniczne: 92 (członkowie: 1 036)
  • taneczne: 47 (członkowie: 679)
  • muzyczne: 63 (członkowie: 689)
  • informatyczne: 9 (członkowie: 89)
  • fotograficzne i filmowe: 13 (członkowie: 161)
  • teatralne: 7 (członkowie: 97)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 24 (członkowie: 387)
  • literackie: 1 (członkowie: 8)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 11 (członkowie: 662)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 4 (członkowie: 55)
  • inne: 10 (członkowie: 121)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2021 roku:
  • ogółem: 28 (absolwenci: 363)
  • języków obcych: 4 (absolwenci: 53)
  • plastyczne: 8 (absolwenci: 99)
  • nauki gry na instrumentach: 9 (absolwenci: 110)
  • tańca: 1 (absolwenci: 35)
  • komputerowe: 3 (absolwenci: 35)
  • przygotowujące do nauki w szkołach artystycznych: 2 (absolwenci: 23)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • fotograficzne: 4
  • filmowe: 7
  • plastyczne: 24
  • muzyczne: 19
  • komputerowe: 4
  • ceramiczne: 9
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 3
  • sale baletowe/taneczne: 16
  • inne: 2


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 120 (członkowie: 2 038)
  • teatralne: 30 (członkowie: 389)
  • muzyczne - instrumentalne: 19 (członkowie: 342)
  • wokalne i chóry: 27 (członkowie: 557)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 20 (członkowie: 416)
  • taneczne: 21 (członkowie: 298)
  • inne: 3 (członkowie: 36)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie poznańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie poznańskim działały 2 kina posiadające 2 sale z 451 miejscami na widowni. Odbyły się 692 seanse, na które przyszło 19 448 widzów, w tym 226 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 5 724 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie poznańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie poznańskim działało 11 muzeów łącznie z oddziałami (oddziały: 3). Odnotowano 117 836 zwiedzających, co daje 2 874 osoby zwiedzające muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie poznańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie poznańskim działały 63 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 1 160 272 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 155 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 67 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 1 015 686 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 314
  • dostępne dla czytelników: 139
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 137
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 34
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 49
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 59
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 52


 • Biblioteki naukowe w powiecie poznańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie poznańskim działały 4 biblioteki i filie naukowe posiadające księgozbiór liczący 414 616 wolumenów w tym ziobry specjalne: 155 065. Odnotowano 666 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 49 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działało 5 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 356 471 wolumenów. Odnotowano 4 919 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 57
  • dostępne dla czytelników: 45
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 45
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 2
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 3
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 2
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 3


 • Kluby sportowe w powiecie poznańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie poznańskim działało 127 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 8 613 członków. Zarejestrowano 9 235 ćwiczących (mężczyźni: 6 944, kobiety: 2 291, chłopcy do lat 18: 5 203, dziewczęta do lat 18: 2 006). Aktywnych było 191 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (247), instruktora sportowego (230) oraz inne osoby (75).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie poznańskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat poznański - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat poznański i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 271 wypadków drogowych w powiecie poznańskim odnotowano 21 ofiar śmiertelnych oraz 331 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 65,6 wypadków (nieznacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz więcej od wartości dla całej Polski) oraz 5,1 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 6,0 ofiar śmiertelnych (mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju) oraz 131,9 rannych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla Polski).

  W 2021 roku w powiecie poznańskim zarejestrowanych było 351 690 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 267 467 samochodów osobowych (657,8 na każdy 1000 mieszkańców - mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całej Polski), 43 349 samochodów ciężarowych (132,9 - więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju), 1 036 autobusów (2,5 - nieznacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 10 671 ciągników siodłowych (26,2 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla kraju) oraz 17 254 motocykli (42,4 - znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 16,6 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 17,3 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 16,3 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 8,9 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 21,1 lat.


  W 2021 roku w powiecie poznańskim znajdowało się 217 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 24 parkingi w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 26 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 26 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie poznańskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 271 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 21 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 331 Ranni
  (rok 2021)
 • 126 Lekko ranni
 • 205 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie poznańskim w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 65,60 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Tutaj
  65,6
  Województwo
  69,0
  Kraj
  59,9
 • 5,08 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • powiat poznański
  5,1
  Wielkopolskie
  6,6
  Cały kraj
  5,9
 • 80,12 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Tutaj
  80,1
  Wielkopolskie
  79,4
  Kraj
  69,4
 • 5,97 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • Tutaj
  6,0
  woj. wielkopolskie
  6,5
  Polska
  7,6
 • 131,93 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • Powiat
  131,9
  Województwo
  97,2
  Cała Polska
  80,2
 • 7,75 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Powiat
  7,7
  Województwo
  9,5
  Polska
  9,8
 • 122,14 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • powiat poznański
  122,1
  Województwo
  114,9
  Cała Polska
  115,8
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 351 690 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie poznańskim w 2020 roku
 • 267 467 Samochody osobowe
 • 43 349 Samochody ciężarowe
 • 212 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 1 036 Autobusy
 • 2 292 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 10 676 Ciągniki samochodowe
 • 10 671   Ciągniki siodłowe
 • 9 616 Ciągniki rolnicze
 • 17 254 Motocykle
 • 4 894   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 12 422 Motorowery
 • 267 467Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie poznańskim
 • Samochody osobowe w powiecie poznańskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 657,8 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • pow. poznański
  657,8
  woj. wielkopolskie
  716,8
  Cała Polska
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg50 797
  • 1400-1649 kg68 170
  • 1650-1899 kg68 627
  • 1900 kg i więcej79 873
 • 50 797 do 1399 kg
 • 68 170 1400-1649 kg
 • 68 627 1650-1899 kg
 • 79 873 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 107 738 do 1399 cm3
 • 107 738
 • 135 657 1400-1999 cm3
 • 135 657
 • 24 072 2000 i więcej cm3
 • 24 072
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie poznańskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna155 560
  • olej napędowy84 029
  • gaz (LPG)23 220
  • pozostałe4 658
 • 155 560 benzyna
 • 84 029 olej napędowy
 • 23 220 gaz (LPG)
 • 4 658 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 9 614 do 1 roku
 • 9 614
 • 5 201 2 lata
 • 5 201
 • 6 438 3 lata
 • 6 438
 • 15 079 4-5 lat
 • 15 079
 • 14 560 6-7 lat
 • 14 560
 • 17 379 8-9 lat
 • 17 379
 • 18 962 10-11 lat
 • 18 962
 • 48 989 12-15 lat
 • 48 989
 • 49 508 16-20 lat
 • 49 508
 • 32 579 21-25 lat
 • 32 579
 • 17 482 26-30 lat
 • 17 482
 • 31 676 31 lat i więcej
 • 31 676
 • 16,6 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie poznańskim
 • pow. poznański
  16,6 lat
  Wielkopolskie
  18,4 lat
  Cała Polska
  18,8 lat
 • 43 349Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie poznańskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie poznańskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 132,9 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Powiat
  132,9
  Województwo
  122,7
  Polska
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 19 962 do 999 kg
 • 19 962
 • 13 469 1000-1499 kg
 • 13 469
 • 2 787 1500-2999 kg
 • 2 787
 • 381 3000-3499 kg
 • 381
 • 897 3500-4999 kg
 • 897
 • 1 857 5000-6999 kg
 • 1 857
 • 1 588 7000-9999 kg
 • 1 588
 • 1 526 10000-14999 kg
 • 1 526
 • 882 15000 kg i więcej
 • 882
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna7 110
  • olej napędowy31 239
  • gaz (LPG)1 382
  • pozostałe3 618
 • 7 110 benzyna
 • 31 239 olej napędowy
 • 1 382 gaz (LPG)
 • 3 618 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 1 590 do 1 roku
 • 1 590
 • 949 2 lata
 • 949
 • 942 3 lata
 • 942
 • 2 470 4-5 lat
 • 2 470
 • 2 713 6-7 lat
 • 2 713
 • 2 974 8-9 lat
 • 2 974
 • 3 374 10-11 lat
 • 3 374
 • 6 858 12-15 lat
 • 6 858
 • 6 534 16-20 lat
 • 6 534
 • 5 008 21-25 lat
 • 5 008
 • 2 667 26-30 lat
 • 2 667
 • 7 270 31 lat i więcej
 • 7 270
 • 17,3 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie poznańskim
 • pow. poznański
  17,3 lat
  Województwo
  18,3 lat
  Polska
  19,4 lat
 • 1 036Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie poznańskim
 • Autobusy w powiecie poznańskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 2,5 Autobusy na 1000 ludności
 • Tutaj
  2,5
  Wielkopolskie
  2,6
  Cały kraj
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna27
  • olej napędowy873
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe135
 • 27 benzyna
 • 873 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 135 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 73 do 1 roku
 • 73
 • 48 2 lata
 • 48
 • 32 3 lata
 • 32
 • 59 4-5 lat
 • 59
 • 48 6-7 lat
 • 48
 • 60 8-9 lat
 • 60
 • 54 10-11 lat
 • 54
 • 192 12-15 lat
 • 192
 • 152 16-20 lat
 • 152
 • 92 21-25 lat
 • 92
 • 62 26-30 lat
 • 62
 • 164 31 lat i więcej
 • 164
 • 16,3 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie poznańskim
 • powiat poznański
  16,3 lat
  Województwo
  21,7 lat
  Cały kraj
  21,6 lat
 • 10 671Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie poznańskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie poznańskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 26,2 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  26,2
  Województwo
  17,5
  Cały kraj
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna20
  • olej napędowy9 268
  • gaz (LPG)10
  • pozostałe1 373
 • 20 benzyna
 • 9 268 olej napędowy
 • 10 gaz (LPG)
 • 1 373 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 1 591 do 1 roku
 • 1 591
 • 1 013 2 lata
 • 1 013
 • 1 079 3 lata
 • 1 079
 • 1 520 4-5 lat
 • 1 520
 • 1 012 6-7 lat
 • 1 012
 • 782 8-9 lat
 • 782
 • 413 10-11 lat
 • 413
 • 1 393 12-15 lat
 • 1 393
 • 790 16-20 lat
 • 790
 • 469 21-25 lat
 • 469
 • 257 26-30 lat
 • 257
 • 352 31 lat i więcej
 • 352
 • 8,9 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie poznańskim
 • pow. poznański
  8,9 lat
  woj. wielkopolskie
  11,1 lat
  Kraj
  12,6 lat
 • 17 254Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie poznańskim
 • Motocykle w powiecie poznańskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 42,4 Motocykle na 1000 ludności
 • pow. poznański
  42,4
  Wielkopolskie
  49,6
  Kraj
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 535 do 1 roku
 • 535
 • 313 2 lata
 • 313
 • 320 3 lata
 • 320
 • 965 4-5 lat
 • 965
 • 653 6-7 lat
 • 653
 • 691 8-9 lat
 • 691
 • 871 10-11 lat
 • 871
 • 2 225 12-15 lat
 • 2 225
 • 2 314 16-20 lat
 • 2 314
 • 1 638 21-25 lat
 • 1 638
 • 895 26-30 lat
 • 895
 • 5 834 31 lat i więcej
 • 5 834
 • 21,1 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie poznańskim
 • pow. poznański
  21,1 lat
  Województwo
  24,4 lat
  Cały kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 217 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 121 km  Będących pod zarządem gminy
 • 65 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 31 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie poznańskim w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 1 141,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  1 141,1 km
  Wielkopolskie
  784,1 km
  Polska
  591,9 km
 • 5,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • pow. poznański
  5,3 km
  woj. wielkopolskie
  6,7 km
  Kraj
  4,9 km
 • 24 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 26 Liczba licencji na taksówki
 • 26 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami