Powiat poznański w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat poznański - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 442 680 Liczba mieszkańców
 • 1 900 km2 Powierzchnia
 • 233 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 38,4% Stopa urbanizacji
 • Jan Grabkowski Starosta
 • ul. Jackowskiego 18/20, 60-509 Poznań Adres starostwa powiatowego
 • POZ, PZ Tablice rejestracyjne
Powiat poznański na mapie
Identyfikatory
 • 3021 TERYT (TERC)
Herb powiatu poznańskiego
powiat poznański herb
Flaga powiatu poznańskiego
powiat poznański flaga

Powiat poznański - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Powiat poznański ma 442 680 mieszkańców, z czego 51,3% stanowią kobiety, a 48,7% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców wzrosła o 64,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 38,7 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu poznańskiego w 2050 roku wynosi 554 649, z czego 287 233 to kobiety, a 267 416 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu poznańskiego zawarli w 2022 roku 1 836 małżeństw, co odpowiada 4,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa wielkopolskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,8% mieszkańców powiatu poznańskiego jest stanu wolnego, 58,7% żyje w małżeństwie, 7,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 6,3% to wdowy/wdowcy.

  Powiat poznański ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 1 090. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 2,48 na 1000 mieszkańców powiatu poznańskiego. W 2022 roku urodziło się 4 467 dzieci, w tym 49,3% dziewczynek i 50,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 409 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,32 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 25,2% zgonów w powiecie poznańskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,2% zgonów w powiecie poznańskim były nowotwory, a 5,5% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu poznańskiego przypada 7.68 zgonów.

  W 2022 roku zarejestrowano 9 823 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 4 826 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu poznańskiego 4 997. W tym samym roku 195 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 67 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 128.

  59,9% mieszkańców powiatu poznańskiego jest w wieku produkcyjnym, 23,3% w wieku przedprodukcyjnym, a 16,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu poznańskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 442 680 Liczba mieszkańców
 • 227 109 Kobiety
 • 215 571 Mężczyźni
 • 51,3%
  48,7%
 • 105 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 105 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie poznańskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie poznańskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie poznańskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu poznańskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 554 649 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 287 233 Kobiety
 • 267 416 Mężczyźni
 • 51,4%
  48,6%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie poznańskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie poznańskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie poznańskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu poznańskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 38,7 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. poznański
  38,7 lat
  Województwo
  41,1 lat
  Cała Polska
  42,1 lat
 • 39,9 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 37,3 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat poznański, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu poznańskiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat poznański,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat poznański,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat poznański,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,8% Kawalerowie/Panny
 • Powiat
  27,8%
  Wielkopolskie
  29,8%
  Kraj
  29,1%
 • 24,8% Kobiety
  (Panny)
 • 31,0% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,7% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  58,7%
  woj. wielkopolskie
  54,7%
  Cały kraj
  54,0%
 • 57,3% Kobiety
  (Zamężne)
 • 60,3% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 6,3% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  6,3%
  Wielkopolskie
  8,3%
  Cały kraj
  8,5%
 • 10,1% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 7,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  7,1%
  Wielkopolskie
  7,0%
  Kraj
  7,6%
 • 7,8% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,1% Nieustalone
 • Tutaj
  0,1%
  woj. wielkopolskie
  0,2%
  Polska
  0,7%
 • 0,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie poznańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie poznańskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,2 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • pow. poznański
  4,2
  woj. wielkopolskie
  4,2
  Polska
  4,1
 • 1,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • pow. poznański
  1,2
  woj. wielkopolskie
  1,4
  Polska
  1,6
 • 1 836 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie poznańskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie poznańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 090 Przyrost naturalny w roku 2022
 • 599 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 491 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 2,48 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • pow. poznański
  2,5
  Wielkopolskie
  -2,2
  Cały kraj
  -3,8
 • -1,5 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 4,3 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie poznańskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie poznańskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie poznańskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie poznańskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 467 Urodzenia żywe
 • 2 200 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 2 267 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,3%
  50,7%
 • 10,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  10,2
  Wielkopolskie
  8,7
  Cały kraj
  8,1
 • 40,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • pow. poznański
  40,2
  Wielkopolskie
  37,1
  Kraj
  35,1
 • 3 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 3
 • 34 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 34
 • 117 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 117
 • 101 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 101
 • 40 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 40
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 409 g Średnia waga noworodków
 • 3 343 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 472 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Powiat
  3 409 g
  woj. wielkopolskie
  3 392 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 3 Waga 5000g i więcej
 • 3
 • 63 Waga 4500g - 4999g
 • 63
 • 437 Waga 4000g - 4499g
 • 437
 • 1 498 Waga 3500g - 3999g
 • 1 498
 • 1 638 Waga 3000g - 3499g
 • 1 638
 • 628 Waga 2500g - 2999g
 • 628
 • 125 Waga 2000g - 2499g
 • 125
 • 54 Waga 1500g - 1999g
 • 54
 • 15 Waga 1000g - 1499g
 • 15
 • 12 Waga 600g - 999g
 • 12
 • 1,52 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat poznański
  1,52
  Wielkopolskie
  1,33
  Kraj
  1,26
 • 0,75 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • powiat poznański
  0,75
  Województwo
  0,65
  Kraj
  0,61
 • 1,32 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  1,32
  Wielkopolskie
  0,80
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w powiecie poznańskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 3 377 Zgony
 • 1 601 Kobiety
  (Zgony)
 • 1 776 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,4%
  52,6%
 • 16 Zgony niemowląt
 • 7 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 9 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 43,8%
  56,3%
 • 7,7 Zgony na 1000 ludności
 • powiat poznański
  7,7
  Wielkopolskie
  10,9
  Cała Polska
  11,9
 • 75,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • pow. poznański
  75,6
  Wielkopolskie
  124,8
  Cały kraj
  147,0
 • 3,6 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • pow. poznański
  3,6
  Wielkopolskie
  3,5
  Kraj
  3,8
 • 2,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • pow. poznański
  2,0
  Województwo
  2,9
  Kraj
  3,1
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. wielkopolskie
  1,1
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie poznańskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 25,2% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  25,2%
  Województwo
  27,5%
  Cały kraj
  34,8%
 • 22,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • Powiat
  22,2%
  woj. wielkopolskie
  21,2%
  Polska
  19,6%
 • 5,5% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Powiat
  5,5%
  woj. wielkopolskie
  5,4%
  Polska
  5,4%
 • 684 Zgony spowodowane COVID-19
 • 8,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Wielkopolskie
  8,6
  Polska
  13,3
 • 60,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  60,0
  Cała Polska
  74,4
 • 192,5 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • pow. poznański
  192,5
  Województwo
  261,2
  Cała Polska
  268,1
 • 242,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Wielkopolskie
  242,8
  Cały kraj
  246,5
 • 218,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 223,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 213,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat poznański
  218,3
  Województwo
  338,7
  Cała Polska
  475,8
 • 36,0 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 16,5 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 55,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat poznański
  36,0
  Wielkopolskie
  49,4
  Polska
  70,6
 • 22,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  22,9
  Województwo
  35,6
  Cała Polska
  32,6
 • 4,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • powiat poznański
  4,5
  woj. wielkopolskie
  6,8
  Polska
  6,9
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • pow. poznański
  0,6%
  Wielkopolskie
  0,6%
  Kraj
  0,5%
 • Zamachy samobójcze w powiecie poznańskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 112 Osoby w zamachach samobójczych
 • 19 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 93 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 85 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 27 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 107 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 19 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 88 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 83 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 24 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 25 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  25,0
  Wielkopolskie
  24,0
  Cała Polska
  38,0
 • 24 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • powiat poznański
  24,0
  Województwo
  12,0
  Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 2 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 2
 • 3 zażycie innych leków
 • 3
 • 3 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 3
 • 2 samookaleczenie powierzchniowe
 • 2
 • 17 rzucenie się z wysokości
 • 17
 • 1 utonięcie / utopienie się
 • 1
 • 71 powieszenie się
 • 71
 • 9 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 9
 • 3 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 3
 • 1 inny
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 2 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 2
 • 2 zażycie innych leków
 • 2
 • 3 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 3
 • 1 samookaleczenie powierzchniowe
 • 1
 • 16 rzucenie się z wysokości
 • 16
 • 1 utonięcie / utopienie się
 • 1
 • 71 powieszenie się
 • 71
 • 8 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 8
 • 3 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 3
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 18 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 18
 • 4 choroba fizyczna
 • 4
 • 4 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 4
 • 4 zawód miłosny
 • 4
 • 1 problemy w szkole lub pracy
 • 1
 • 1 śmierć bliskiej osoby
 • 1
 • 3 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 3
 • 5 inna nie wymieniona
 • 5
 • 74 nieustalona
 • 74
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 17 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 17
 • 3 choroba fizyczna
 • 3
 • 2 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 2
 • 4 zawód miłosny
 • 4
 • 1 problemy w szkole lub pracy
 • 1
 • 1 śmierć bliskiej osoby
 • 1
 • 3 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 3
 • 5 inna nie wymieniona
 • 5
 • 73 nieustalona
 • 73
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 4 13-18 lat
 • 4
 • 10 19-24 lat
 • 10
 • 13 25-29 lat
 • 13
 • 39 30-49 lat
 • 39
 • 32 50-60 lat
 • 32
 • 14 70 lat i więcej
 • 14
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 3 13-18 lat
 • 3
 • 10 19-24 lat
 • 10
 • 13 25-29 lat
 • 13
 • 37 30-49 lat
 • 37
 • 30 50-60 lat
 • 30
 • 14 70 lat i więcej
 • 14
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy7
  • pod wpływem alkoholu4
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków3
  • pod wpływem dopalaczy1
  • nieustalony97
 • 7 trzeźwy
 • 4 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 3 pod wpływem leków
 • 1 pod wpływem dopalaczy
 • 97 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy6
  • pod wpływem alkoholu2
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków2
  • pod wpływem dopalaczy1
  • nieustalony96
 • 6 trzeźwy
 • 2 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 2 pod wpływem leków
 • 1 pod wpływem dopalaczy
 • 96 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 36 kawaler/panna
 • 36
 • 31 żonaty/zamężna
 • 31
 • 2 konkubinat
 • 2
 • 9 wdowiec/wdowa
 • 9
 • 10 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 10
 • 24 nieustalony
 • 24
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 35 kawaler/panna
 • 35
 • 30 żonaty/zamężna
 • 30
 • 1 konkubinat
 • 1
 • 8 wdowiec/wdowa
 • 8
 • 9 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 9
 • 24 nieustalony
 • 24
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne1
  • podstawowe i gimnazjalne2
  • zasadnicze zawodowe6
  • średnie13
  • wyższe8
  • nieustalony82
 • 1 podstawowe niepełne
 • 2 podstawowe i gimnazjalne
 • 6 zasadnicze zawodowe
 • 13 średnie
 • 8 wyższe
 • 82 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne2
  • zasadnicze zawodowe6
  • średnie12
  • wyższe8
  • nieustalony79
 • 0 podstawowe niepełne
 • 2 podstawowe i gimnazjalne
 • 6 zasadnicze zawodowe
 • 12 średnie
 • 8 wyższe
 • 79 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 24 praca
 • 24
 • 10 na utrzymaniu innej osoby
 • 10
 • 14 emerytura
 • 14
 • 8 bez stałego źródła utrzymania
 • 8
 • 56 nieustalony
 • 56
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 23 praca
 • 23
 • 9 na utrzymaniu innej osoby
 • 9
 • 14 emerytura
 • 14
 • 8 bez stałego źródła utrzymania
 • 8
 • 53 nieustalony
 • 53
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 9 823 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 5 117 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 4 706 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 195 Zameldowania z zagranicy
 • 81 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 114 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 4 826 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 2 552 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 274 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 67 Wymeldowania za granicę
 • 23 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 44 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 5 125 Saldo migracji
 • 2 623 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 2 502 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 4 997 Saldo migracji wewnętrznych
 • 2 565 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 2 432 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 128 Saldo migracji zagranicznych
 • 58 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 70 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie poznańskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie poznańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 19,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 18,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 21,0% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,4% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 13,8% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 15,6% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 11,9% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat poznański, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat poznański - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie poznańskim oddano do użytku 5 838 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 13,19 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie poznańskim to 158 969 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 359 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  65,9% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 34,1% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie poznańskim to 4,48 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w powiecie poznańskim to 107,50 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,92% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,45% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 97,09% mieszkań posiada łazienkę, 89,61% korzysta z centralnego ogrzewania, a 79,76% z gazu sieciowego.

  W 2021 zarejestrowano w powiecie poznańskim 2 536 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 5 312 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 5 326 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 1 215 transakcji (mediana cen - 4 792 zł/m2, średnia - 4 770 zł/m2), a na rynku wtórnym 1 321 transakcji rynkowych (mediana cen - 6 212 zł/m2, średnia - 5 963 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie poznańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 5 312 zł
 • powiat poznański
  5 312 zł
  Województwo
  5 109 zł
  Cały kraj
  5 877 zł
 • 5 312 zł Ogółem
 • 5 312 zł
 • 6 443 zł do 40 m2
 • 6 443 zł
 • 5 788 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 788 zł
 • 5 387 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 387 zł
 • 4 673 zł od 80,1 m2
 • 4 673 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 5 326 zł
 • Powiat
  5 326 zł
  Wielkopolskie
  5 354 zł
  Polska
  6 334 zł
 • 5 326 zł Ogółem
 • 5 326 zł
 • 6 169 zł do 40 m2
 • 6 169 zł
 • 5 770 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 770 zł
 • 5 516 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 516 zł
 • 4 816 zł od 80,1 m2
 • 4 816 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 2 536
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m2261
  • od 40,1 do 60 m2882
  • od 60,1 do 80 m2688
  • od 80,1 m2705
 • 261 do 40 m2
 • 882 od 40,1 do 60 m2
 • 688 od 60,1 do 80 m2
 • 705 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie poznańskim w latach 2015 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 792 zł
 • powiat poznański
  4 792 zł
  Wielkopolskie
  5 783 zł
  Polska
  6 412 zł
 • 4 792 zł Ogółem
 • 4 792 zł
 • 6 243 zł do 40 m2
 • 6 243 zł
 • 4 958 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 958 zł
 • 4 862 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 862 zł
 • 4 554 zł od 80,1 m2
 • 4 554 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 770 zł
 • pow. poznański
  4 770 zł
  Wielkopolskie
  5 980 zł
  Cała Polska
  6 899 zł
 • 4 770 zł Ogółem
 • 4 770 zł
 • 6 061 zł do 40 m2
 • 6 061 zł
 • 5 033 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 033 zł
 • 4 821 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 821 zł
 • 4 600 zł od 80,1 m2
 • 4 600 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 1 215
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m2111
  • od 40,1 do 60 m2293
  • od 60,1 do 80 m2274
  • od 80,1 m2537
 • 111 do 40 m2
 • 293 od 40,1 do 60 m2
 • 274 od 60,1 do 80 m2
 • 537 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 6 212 zł
 • powiat poznański
  6 212 zł
  Wielkopolskie
  4 599 zł
  Cały kraj
  5 254 zł
 • 6 212 zł Ogółem
 • 6 212 zł
 • 6 761 zł do 40 m2
 • 6 761 zł
 • 6 445 zł od 40,1 do 60 m2
 • 6 445 zł
 • 6 150 zł od 60,1 do 80 m2
 • 6 150 zł
 • 5 451 zł od 80,1 m2
 • 5 451 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 5 963 zł
 • Tutaj
  5 963 zł
  woj. wielkopolskie
  4 719 zł
  Polska
  5 903 zł
 • 5 963 zł Ogółem
 • 5 963 zł
 • 6 238 zł do 40 m2
 • 6 238 zł
 • 6 146 zł od 40,1 do 60 m2
 • 6 146 zł
 • 5 995 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 995 zł
 • 5 506 zł od 80,1 m2
 • 5 506 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 1 321
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m2150
  • od 40,1 do 60 m2589
  • od 60,1 do 80 m2414
  • od 80,1 m2168
 • 150 do 40 m2
 • 589 od 40,1 do 60 m2
 • 414 od 60,1 do 80 m2
 • 168 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie poznańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 158 969 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 359,10 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  359,10
  Wielkopolskie
  386,90
  Cały kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 98,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  98,90 m2
  woj. wielkopolskie
  81,90 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 35,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • powiat poznański
  35,50 m2
  Wielkopolskie
  31,70 m2
  Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,46 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,46
  woj. wielkopolskie
  4,06
  Kraj
  3,83
 • 2,78 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • pow. poznański
  2,78
  Województwo
  2,58
  Cały kraj
  2,42
 • 0,62 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • powiat poznański
  0,62
  woj. wielkopolskie
  0,64
  Kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie poznańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 5 838 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 13,19 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • powiat poznański
  13,19
  Wielkopolskie
  7,35
  Cała Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 26 145 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,48 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • pow. poznański
  4,48
  woj. wielkopolskie
  4,04
  Cały kraj
  3,89
 • 59,06 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • powiat poznański
  59,06
  woj. wielkopolskie
  29,73
  Cała Polska
  24,56
 • 627 350 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 107,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • powiat poznański
  107,5 m2
  Wielkopolskie
  94,4 m2
  Polska
  92,3 m2
 • 1,42 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • pow. poznański
  1,42 m2
  Wielkopolskie
  0,69 m2
  Kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie poznańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 97,92% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • powiat poznański
  97,92%
  woj. wielkopolskie
  98,04%
  Cała Polska
  97,71%
 • 97,45% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • powiat poznański
  97,45%
  woj. wielkopolskie
  96,58%
  Cały kraj
  95,10%
 • 97,09% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • pow. poznański
  97,09%
  Wielkopolskie
  95,43%
  Cały kraj
  93,66%
 • 89,61% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • pow. poznański
  89,61%
  Województwo
  86,82%
  Cała Polska
  85,62%
 • 79,76% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • powiat poznański
  79,76%
  woj. wielkopolskie
  55,85%
  Cała Polska
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Powiat poznański - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W powiecie poznańskim na 1000 mieszkańców pracuje 481osób . Jest to więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie poznańskim wynosiło w 2022 roku 1,0% (1,0% wśród kobiet i 1,0% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie poznańskim wynosiło 5 737,99 PLN, co odpowiada 85.60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu poznańskiego 66 400 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 55 939 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -10 461.

  4,0% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu poznańskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 38,2% w przemyśle i budownictwie, a 40,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie poznańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 481 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • powiat poznański
  481,0
  woj. wielkopolskie
  440,0
  Polska
  402,0
 • 1,0% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 1,0% Kobiety
 • 1,0% Mężczyźni
 • Powiat
  1,0%
  Wielkopolskie
  2,9%
  Kraj
  5,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie poznańskim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie poznańskim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie poznańskim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie poznańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 738 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Powiat
  5 738 PLN
  Województwo
  6 020 PLN
  Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie poznańskim w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie poznańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 66 400 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 55 939 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -10 461 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,84 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie poznańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 4,0% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 3,7% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 4,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 38,2% Przemysł i budownictwo
 • 30,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 43,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 40,8% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 37,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 43,0% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 16,2% Pozostałe
 • 26,2% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie poznańskim w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 23,3% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 22,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 24,6% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,9% W wieku produkcyjnym
 • 56,5% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 63,5% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 16,8% W wieku poprodukcyjnym
 • 21,4% Kobiety
  (59+ lat)
 • 11,9% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat poznański, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 67,0 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  67,0
  Województwo
  68,5
  Kraj
  69,0
 • 28,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  28,0
  woj. wielkopolskie
  35,6
  Kraj
  38,2
 • 71,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • pow. poznański
  71,9
  Województwo
  108,0
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 63,9% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,8% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 61,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 36,1% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,2% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 38,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat poznański - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W powiecie poznańskim w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowane były 74 894 podmioty gospodarki narodowej, z czego 57 565 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 5 047 nowych podmiotów, a 2 787 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (5 442) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (3 920) w roku 2009. W tym samym okresie najwięcej (4 513) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2015 roku, najmniej (2 080) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie poznańskim najwięcej (7 845) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (72 538) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,0% (761) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 23,6% (17 690) podmiotów, a 75,4% (56 443) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie poznańskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (20.4%) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (14.8%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 74 894 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 761 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 17 690 Przemysł i budownictwo
 • 56 443 Pozostała działalność
 • 5 047 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie poznańskim w 2022 roku
 • 2 787 Podmioty wyrejestrowane w powiecie poznańskim w 2022 roku
 • 57 565 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 72 538 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 72 538
 • 1 928 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 1 928
 • 367 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 367
 • 52 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 52
 • 9 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 9
 • 74 833 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 74 833
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 117 Spółdzielnie ogółem
 • 117
 • 9 680 Spółki handlowe ogółem
 • 9 680
 • 1 036  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1 036
 • 113  Spółki handlowe - akcyjne
 • 113
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 12    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 12
 • 7 845  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 7 845
 • 951    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 951
 • 2    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 2
 • 3 875 Spółki cywilne ogółem
 • 3 875
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 57 565 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 11 741 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 11 741
 • 8 536 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 8 536
 • 8 350 Budownictwo
 • 8 350
 • 4 963 Przetwórstwo przemysłowe
 • 4 963
 • 4 063 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 4 063
 • 3 633 Informacja i komunikacja
 • 3 633
 • 3 536 Transport i gospodarka magazynowa
 • 3 536
 • 3 000 Pozostała działalność
 • 3 000
 • 2 647 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 2 647
 • 1 879 Edukacja
 • 1 879
 • 1 554 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 1 554
 • 1 269 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 1 269
 • 1 067 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 1 067
 • 583 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 583
 • 557 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 557
 • 137 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 137
 • 32 Górnictwo i wydobywanie
 • 32
 • 14 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 14
 • 4 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • 4
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat poznański - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie poznańskim stwierdzono 5 743 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 13,06 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie poznańskim wynosi 58,20% i jest znacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu poznańskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 8,93 (wykrywalność 51%) oraz przeciwko mieniu - 7,70 (wykrywalność 37%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,31 (98%), o charakterze gospodarczym - 2,14 (52%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,22 (93%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie poznańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat poznański, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5 743 Przestępstwa ogółem
 • 5 743
 • 3 929 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 3 929
 • 942 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 942
 • 575 Przestępstwa drogowe
 • 575
 • 96 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 96
 • 3 388 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 3 388
 • 13,06 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  13,06
  Województwo
  18,91
  Kraj
  22,81
 • 8,93 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • pow. poznański
  8,93
  woj. wielkopolskie
  11,58
  Polska
  12,98
 • 2,14 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • powiat poznański
  2,14
  Wielkopolskie
  4,85
  Cały kraj
  6,99
 • 1,31 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,31
  Wielkopolskie
  1,67
  Cały kraj
  1,82
 • 0,22 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  0,22
  Województwo
  0,30
  Kraj
  0,35
 • 7,70 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  7,70
  Wielkopolskie
  9,57
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat poznański, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 58% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • pow. poznański
  58%
  woj. wielkopolskie
  72%
  Cała Polska
  71%
 • 52% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • powiat poznański
  52%
  Wielkopolskie
  65%
  Kraj
  63%
 • 52% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  52%
  Województwo
  77%
  Cały kraj
  75%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • powiat poznański
  98%
  Wielkopolskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 94% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • powiat poznański
  94%
  Wielkopolskie
  94%
  Polska
  88%
 • 38% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • powiat poznański
  38%
  woj. wielkopolskie
  52%
  Cała Polska
  51%

Powiat poznański - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu powiatu poznańskiego wyniosła w 2022 roku 502,8 mln złotych, co daje 1,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 8.2% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu powiatu poznańskiego - 23.5% została przeznaczona na Dział 600 - Transport i łączność. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (17.5%) oraz na Dział 801 - Oświata i wychowanie (16.7%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 104,9 mln złotych, czyli 20,9% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu poznańskiego wyniosła w 2022 roku 471,9 mln złotych, co daje 1,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 1.9% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (50.7%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (24.8%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (6.1%). W budżecie powiatu poznańskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 474 złotych na mieszkańca (44,2%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 35,5 złotych na mieszkańca (3,3%).
 • Wydatki budżetu w powiecie poznańskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu poznańskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat poznański, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu poznańskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  240,2 mln

  662(100%)

  250,2 mln

  676(100%)

  288,6 mln

  764(100%)

  387,2 mln

  1,0 tys(100%)

  395,4 mln

  1,0 tys(100%)

  400,9 mln

  940(100%)

  457,7 mln

  1,1 tys(100%)

  502,8 mln

  1,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Transport i łączność

  [Dział 600]

  45,8 mln

  125(19.1%)

  47,7 mln

  128(19.1%)

  59,6 mln

  156(20.6%)

  117,4 mln

  301(30.3%)

  114,3 mln

  286(28.9%)

  113,7 mln

  280(28.4%)

  123,5 mln

  299(27%)

  118,0 mln

  267(23.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  38,9 mln

  106(16.2%)

  40,9 mln

  110(16.4%)

  44,5 mln

  117(15.4%)

  44,4 mln

  114(11.5%)

  49,7 mln

  124(12.6%)

  46,6 mln

  115(11.6%)

  53,9 mln

  130(11.8%)

  88,1 mln

  199(17.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  43,9 mln

  120(18.3%)

  46,9 mln

  125(18.7%)

  50,6 mln

  132(17.5%)

  79,6 mln

  204(20.6%)

  72,0 mln

  180(18.2%)

  66,1 mln

  163(16.5%)

  82,0 mln

  198(17.9%)

  84,0 mln

  190(16.7%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  17,9 mln

  48,8(7.4%)

  20,6 mln

  55,1(8.2%)

  25,1 mln

  65,8(8.7%)

  29,1 mln

  74,4(7.5%)

  32,8 mln

  82,1(8.3%)

  38,3 mln

  94,3(9.6%)

  44,6 mln

  108(9.8%)

  53,7 mln

  121(10.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  16,2 mln

  44,4(6.8%)

  16,6 mln

  44,5(6.6%)

  17,0 mln

  44,6(5.9%)

  18,8 mln

  48,2(4.9%)

  20,2 mln

  50,7(5.1%)

  24,6 mln

  60,4(6.1%)

  24,4 mln

  59,0(5.3%)

  26,4 mln

  59,7(5.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  17,4 mln

  47,5(7.2%)

  17,3 mln

  46,2(6.9%)

  15,4 mln

  40,4(5.3%)

  24,2 mln

  62,1(6.3%)

  24,8 mln

  62,1(6.3%)

  19,7 mln

  48,5(4.9%)

  21,5 mln

  52,0(4.7%)

  24,0 mln

  54,3(4.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  18,3 mln

  50,1(7.6%)

  16,9 mln

  45,3(6.8%)

  15,0 mln

  39,4(5.2%)

  7,8 mln

  19,9(2%)

  15,3 mln

  38,4(3.9%)

  12,0 mln

  29,4(3%)

  17,5 mln

  42,4(3.8%)

  21,6 mln

  48,8(4.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  23,1 mln

  63,0(9.6%)

  25,5 mln

  68,3(10.2%)

  9,5 mln

  25,0(3.3%)

  10,2 mln

  26,2(2.6%)

  13,4 mln

  33,6(3.4%)

  11,9 mln

  29,3(3%)

  12,8 mln

  31,1(2.8%)

  21,3 mln

  48,2(4.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  7,6 mln

  20,9(3.2%)

  8,0 mln

  21,5(3.2%)

  9,8 mln

  25,8(3.4%)

  11,2 mln

  28,6(2.9%)

  14,3 mln

  35,9(3.6%)

  12,5 mln

  30,7(3.1%)

  18,0 mln

  43,7(3.9%)

  12,2 mln

  27,7(2.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  3,1 mln

  8,4(1.3%)

  2,3 mln

  6,0(0.9%)

  16,9 mln

  44,2(5.8%)

  19,8 mln

  50,6(5.1%)

  9,9 mln

  24,8(2.5%)

  26,7 mln

  65,8(6.7%)

  20,3 mln

  49,0(4.4%)

  10,9 mln

  24,6(2.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,0 mln

  2,7(0.4%)

  1,5 mln

  4,1(0.6%)

  1,6 mln

  4,2(0.6%)

  2,0 mln

  5,1(0.5%)

  4,2 mln

  10,5(1.1%)

  2,9 mln

  7,1(0.7%)

  5,2 mln

  12,6(1.1%)

  7,0 mln

  15,8(1.4%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  917,8 tys

  2,5(0.4%)

  743,5 tys

  2,0(0.3%)

  697,7 tys

  1,8(0.2%)

  682,0 tys

  1,7(0.2%)

  1,5 mln

  3,6(0.4%)

  1,1 mln

  2,7(0.3%)

  942,9 tys

  2,3(0.2%)

  7,0 mln

  15,8(1.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1,8 mln

  5,0(0.8%)

  2,6 mln

  7,1(1.1%)

  3,7 mln

  9,8(1.3%)

  3,0 mln

  7,7(0.8%)

  2,6 mln

  6,5(0.7%)

  4,8 mln

  11,8(1.2%)

  3,3 mln

  7,9(0.7%)

  3,4 mln

  7,6(0.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,1 mln

  8,5(1.3%)

  1,0 mln

  2,7(0.4%)

  988,4 tys

  2,6(0.3%)

  1,2 mln

  3,1(0.3%)

  1,3 mln

  3,2(0.3%)

  1,8 mln

  4,5(0.5%)

  2,8 mln

  6,8(0.6%)

  1,5 mln

  3,4(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  857,3 tys

  2,3(0.3%)

  918,4 tys

  2,4(0.3%)

  920,0 tys

  2,4(0.2%)

  958,6 tys

  2,4(0.2%)

  1,0 mln

  2,5(0.3%)

  1,0 mln

  2,4(0.2%)

  1,0 mln

  2,3(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  840,3 tys

  2,3(0.3%)

  437,7 tys

  1,2(0.2%)

  464,1 tys

  1,2(0.2%)

  571,7 tys

  1,5(0.1%)

  1,4 mln

  3,6(0.4%)

  577,2 tys

  1,4(0.1%)

  714,2 tys

  1,7(0.2%)

  786,4 tys

  1,8(0.2%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  88,8 tys

  0,2(0%)

  92,2 tys

  0,2(0%)

  110,0 tys

  0,3(0%)

  117,4 tys

  0,3(0%)

  129,8 tys

  0,3(0%)

  118,8 tys

  0,3(0%)

  654,2 tys

  1,6(0.1%)

  165,0 tys

  0,4(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  133,8 tys

  0,4(0.1%)

  138,2 tys

  0,4(0.1%)

  262,3 tys

  0,7(0.1%)

  212,0 tys

  0,5(0.1%)

  150,5 tys

  0,4(0%)

  127,6 tys

  0,3(0%)

  129,3 tys

  0,3(0%)

  130,3 tys

  0,3(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,2 mln

  3,0(0.4%)

  90,0 tys

  0,2(0%)

  190,0 tys

  0,5(0%)

  40,0 tys

  0,1(0%)

  58,0 tys

  0,1(0%)

  90,3 tys

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  15,2 tys

  0,0(0%)

  15,7 tys

  0,0(0%)

  12,5 tys

  0,0(0%)

  11,8 tys

  0,0(0%)

  15,3 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,5 tys

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  96,6 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie poznańskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu poznańskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat poznański, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu poznańskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  239,6 mln

  661(100%)

  254,5 mln

  688(100%)

  289,2 mln

  766(100%)

  347,0 mln

  900(100%)

  393,0 mln

  996(100%)

  404,5 mln

  948(100%)

  456,4 mln

  1,1 tys(100%)

  471,9 mln

  1,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  128,5 mln

  351(53.7%)

  141,3 mln

  378(55.5%)

  156,5 mln

  410(54.1%)

  180,2 mln

  462(51.9%)

  203,6 mln

  510(51.8%)

  207,8 mln

  511(51.4%)

  240,4 mln

  582(52.7%)

  239,1 mln

  540(50.7%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  49,4 mln

  135(20.6%)

  52,3 mln

  140(20.6%)

  63,5 mln

  166(22%)

  71,7 mln

  184(20.7%)

  68,5 mln

  171(17.4%)

  104,8 mln

  258(25.9%)

  118,0 mln

  286(25.8%)

  117,0 mln

  264(24.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  7,9 mln

  21,6(3.3%)

  6,0 mln

  16,2(2.4%)

  12,5 mln

  32,9(4.3%)

  31,0 mln

  79,4(8.9%)

  38,7 mln

  96,8(9.8%)

  23,0 mln

  56,7(5.7%)

  21,6 mln

  52,2(4.7%)

  28,9 mln

  65,4(6.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  13,3 mln

  36,5(5.6%)

  13,5 mln

  36,2(5.3%)

  14,1 mln

  37,0(4.9%)

  15,7 mln

  40,2(4.5%)

  16,5 mln

  41,2(4.2%)

  20,8 mln

  51,1(5.1%)

  20,4 mln

  49,4(4.5%)

  21,8 mln

  49,2(4.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  5,6 mln

  15,2(2.3%)

  7,3 mln

  19,6(2.9%)

  5,7 mln

  15,0(2%)

  6,6 mln

  17,0(1.9%)

  8,6 mln

  21,6(2.2%)

  10,0 mln

  24,5(2.5%)

  9,6 mln

  23,2(2.1%)

  12,0 mln

  27,1(2.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  9,0 mln

  24,7(3.8%)

  11,4 mln

  30,6(4.5%)

  5,3 mln

  13,8(1.8%)

  5,5 mln

  14,0(1.6%)

  6,2 mln

  15,5(1.6%)

  6,1 mln

  15,1(1.5%)

  6,8 mln

  16,3(1.5%)

  11,5 mln

  26,0(2.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  7,9 mln

  21,5(3.3%)

  8,0 mln

  21,4(3.1%)

  8,7 mln

  22,8(3%)

  9,8 mln

  25,1(2.8%)

  11,4 mln

  28,7(2.9%)

  9,0 mln

  22,1(2.2%)

  11,0 mln

  26,5(2.4%)

  11,4 mln

  25,7(2.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  9,0 mln

  24,5(3.7%)

  7,4 mln

  19,9(2.9%)

  6,1 mln

  16,0(2.1%)

  5,4 mln

  13,8(1.6%)

  4,9 mln

  12,4(1.3%)

  6,4 mln

  15,7(1.6%)

  10,6 mln

  25,6(2.3%)

  8,5 mln

  19,1(1.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,6 mln

  4,4(0.7%)

  1,5 mln

  4,0(0.6%)

  2,2 mln

  5,9(0.8%)

  7,4 mln

  19,0(2.1%)

  14,6 mln

  36,5(3.7%)

  3,6 mln

  8,9(0.9%)

  5,5 mln

  13,4(1.2%)

  4,3 mln

  9,8(0.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,1 mln

  5,7(0.9%)

  1,3 mln

  3,5(0.5%)

  1,3 mln

  3,5(0.5%)

  1,8 mln

  4,5(0.5%)

  1,4 mln

  3,6(0.4%)

  1,9 mln

  4,7(0.5%)

  1,3 mln

  3,2(0.3%)

  4,1 mln

  9,2(0.9%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,3 mln

  3,5(0.5%)

  860,2 tys

  2,3(0.3%)

  881,2 tys

  2,3(0.3%)

  1,1 mln

  2,8(0.3%)

  7,2 mln

  17,9(1.8%)

  577,8 tys

  1,4(0.1%)

  674,0 tys

  1,6(0.1%)

  3,3 mln

  7,5(0.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,9 mln

  10,6(1.6%)

  2,5 mln

  6,7(1%)

  2,2 mln

  5,8(0.8%)

  1,5 mln

  3,9(0.4%)

  1,1 mln

  2,8(0.3%)

  1,0 mln

  2,5(0.2%)

  921,6 tys

  2,2(0.2%)

  1,1 mln

  2,4(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  857,3 tys

  2,3(0.3%)

  918,4 tys

  2,4(0.3%)

  920,0 tys

  2,4(0.3%)

  958,6 tys

  2,4(0.2%)

  1,0 mln

  2,5(0.2%)

  1,0 mln

  2,4(0.2%)

  1,0 mln

  2,3(0.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,2 mln

  3,0(0.4%)

  90,0 tys

  0,2(0%)

  190,0 tys

  0,5(0%)

  40,0 tys

  0,1(0%)

  58,0 tys

  0,1(0%)

  90,3 tys

  0,2(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  63,8 tys

  0,2(0%)

  63,2 tys

  0,2(0%)

  67,4 tys

  0,2(0%)

  64,5 tys

  0,2(0%)

  54,1 tys

  0,1(0%)

  47,6 tys

  0,1(0%)

  49,3 tys

  0,1(0%)

  50,3 tys

  0,1(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  20,6

  0,0(0%)

  488

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  933,9 tys

  2,3(0.2%)

  1,8 tys

  0,0(0%)

  9,0 tys

  0,0(0%)

  37,2 tys

  0,1(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  301

  0,0(0%)

  409,3 tys

  1,1(0.1%)

  126,0 tys

  0,3(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  2,4 tys

  0,0(0%)

  3,1 tys

  0,0(0%)

  1,3 tys

  0,0(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,1

  0,0(0%)

  96,6

  0,0(0%)

  232

  0,0(0%)

  44,3 tys

  0,1(0%)

  1,2 tys

  0,0(0%)

  13,7 tys

  0,0(0%)

  12,7 tys

  0,0(0%)

  186

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  64,8

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  40,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,2 tys

  0,0(0%)

  14,4

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  9,0 tys

  0,0(0%)

  9,0 tys

  0,0(0%)

  9,2 tys

  0,0(0%)

  9,2 tys

  0,0(0%)

  11,0 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  96,6 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat poznański - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 108 145 mieszkańców powiatu poznańskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 52 549 kobiet oraz 55 602 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 33,3% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,4% wykształcenie policealne, 12,4% średnie ogólnokształcące, a 16,6% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 19,2% mieszkańców powiatu poznańskiego, gimnazjalnym 3,2%, natomiast 8,5% podstawowym ukończonym. 3,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu poznańskiego mają wyższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie poznańskim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (37,3%) oraz zasadnicze zawodowe (14,7%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie wyższe (28,9%) oraz zasadnicze zawodowe (24,2%).

  W roku 2021 w powiecie poznańskim mieściło się 226 przedszkoli, w których do 1 041 oddziałów uczęszczało 21 505 dzieci (10 394 dziewczynki oraz 11 111 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie poznańskim mieściło się 80 przedszkoli, w których do 336 oddziałów uczęszczało 7 150 dzieci (3 550 dziewczynek oraz 3 600 chłopców). Dostępne były 7 202 miejsca.

  21,2% mieszkańców powiatu poznańskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (21,1% wśród dziewczynek i 21,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 918 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,74 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 113 szkół podstawowych, w których w 2 188 oddziałach uczyło się 42 574 uczniów (20 752 kobiety oraz 21 822 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie poznańskim placówkę miało 88 szkół podstawowych, w których w 989 oddziałach uczyło się 19 574 uczniów (9 462 kobiety oraz 10 112 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 30,4% ludności (30,5% wśród dziewczynek i 30,3% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19,5 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 89,05.

  W powiecie poznańskim znajduje się 15 licea ogólnokształcące, w których w 97 oddziałach uczyło się 2 116 uczniów (1 224 kobiety oraz 892 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 545 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie poznańskim placówkę miałp 20 licea ogólnokształcące, w których w 96 oddziałach uczyło się 1 939 uczniów (1 077 kobiet oraz 862 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 551 absolwentów.

  W powiecie poznańskim znajduje się 9 Branżowych szkół I stopnia, w których w 65 oddziałach uczyło się 1 194 uczniów (319 kobiet oraz 875 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,1% mieszkańców (12,2% wśród dziewczyn i 12,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 21,8 uczniów. 18,4 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 21,6% mieszkańców powiatu poznańskiego w wieku potencjalnej nauki (21,4% kobiet i 21,7% mężczyzn).

 • 33,3% Wykształcenie wyższe
 • powiat poznański
  33,3%
  Wielkopolskie
  23,5%
  Polska
  25,2%
 • 37,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 28,9% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 32,4% Wykształcenie średnie i policealne
 • powiat poznański
  32,4%
  woj. wielkopolskie
  33,7%
  Polska
  35,2%
 • 32,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,4% Wykształcenie policealne
 • powiat poznański
  3,4%
  Województwo
  3,0%
  Polska
  3,3%
 • 4,5% Kobiety
  (policealne)
 • 2,1% Mężczyźni
  (policealne)
 • 12,4% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat poznański
  12,4%
  Województwo
  10,9%
  Cały kraj
  11,9%
 • 13,7% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 11,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,6% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  16,6%
  woj. wielkopolskie
  19,9%
  Kraj
  20,0%
 • 14,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,1% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 19,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • powiat poznański
  19,2%
  Województwo
  25,0%
  Cały kraj
  21,2%
 • 14,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 24,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,2%
  woj. wielkopolskie
  3,1%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 8,5% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  8,5%
  Wielkopolskie
  11,5%
  Kraj
  12,3%
 • 9,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 7,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,4%
  Województwo
  3,2%
  Kraj
  3,1%
 • 3,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,6% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie poznańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 918 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • powiat poznański
  918,0
  Wielkopolskie
  902,0
  Polska
  883,0
 • 0,74 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Powiat
  0,74
  woj. wielkopolskie
  0,83
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 226Przedszkola
 • 55 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 2 Przedszkola specjalne
 • 1 041 Oddziały
 • 96 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 8 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 19 883 Miejsca
  (rok 2018)
 • 25 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat poznański) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21 505 Dzieci
 • 10 394 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 11 111 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,3%
  51,7%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 454 2 lata i mniej
 • 454
 • 5 111 3 lata
 • 5 111
 • 5 889 4 lata
 • 5 889
 • 5 738 5 lata
 • 5 738
 • 4 244 6 lat
 • 4 244
 • 69 7 lat i więcej
 • 69
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 224 2 lata i mniej
 • 224
 • 2 485 3 lata
 • 2 485
 • 2 846 4 lata
 • 2 846
 • 2 794 5 lata
 • 2 794
 • 2 016 6 lat
 • 2 016
 • 29 7 lat i więcej
 • 29
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 230 2 lata i mniej
 • 230
 • 2 626 3 lata
 • 2 626
 • 3 043 4 lata
 • 3 043
 • 2 944 5 lata
 • 2 944
 • 2 228 6 lat
 • 2 228
 • 40 7 lat i więcej
 • 40
 • 1 839 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 1 323,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 1 311,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 6,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 134,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 133,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7Punkty przedszkolne
 • 10 Oddziały
 • 272 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat poznański) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 92 Dzieci
 • 37 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 55 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 40,2%
  59,8%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 26 3 lata
 • 26
 • 23 4 lata
 • 23
 • 26 5 lata
 • 26
 • 13 6 lat
 • 13
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 13 3 lata
 • 13
 • 8 4 lata
 • 8
 • 12 5 lata
 • 12
 • 4 6 lat
 • 4
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 13 3 lata
 • 13
 • 15 4 lata
 • 15
 • 14 5 lata
 • 14
 • 9 6 lat
 • 9
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 •  
 • 8,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 8,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie poznańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat poznański) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 110Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 2 111 Oddziały
 • 42 342 Uczniowie
 • 20 648 Kobiety
  (uczniowie)
 • 21 694 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,8%
  51,2%
 • 5 677 Uczniowie w 1 klasie
 • 2 834 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 2 843 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 4 175 Absolwenci
 • 2 086 Kobiety
  (absolwenci)
 • 2 089 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 3Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 77 Oddziały
 • 232 Uczniowie
 • 104 Kobiety
  (uczniowie)
 • 128 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 44,8%
  55,2%
 • 25 Uczniowie w 1 klasie
 • 10 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 15 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 20 Absolwenci
 • 8 Kobiety
  (absolwenci)
 • 12 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 19,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • pow. poznański
  19,5
  Województwo
  17,0
  Kraj
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 19,5 Szkoły podstawowe ogółem
 • 19,5
 • 19,5 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 19,5
 • 20,1 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 20,1
 • 3,0 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 3,0
 •  
 • 3 164,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 2 687,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 476,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 84,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 75,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 89,05 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  89,05
  Województwo
  97,57
  Kraj
  95,71
 • 88,45 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat poznański
  88,45
  Wielkopolskie
  96,51
  Cały kraj
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat poznański) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat poznański) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie poznańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat poznański) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 9Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 86 Oddziały
 • 1 864 Uczniowie
 • 1 115 Kobiety
  (uczniowie)
 • 749 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 59,8%
  40,2%
 • 516 Uczniowie w 1 klasie
 • 293 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 223 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 402 Absolwenci
 • 244 Kobiety
  (absolwenci)
 • 158 Mężczyźni
  (absolwenci)
 • 3 Uczniowie w 1 klasie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 6Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 11 Oddziały
 • 252 Uczniowie
 • 109 Kobiety
  (uczniowie)
 • 143 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 43,3%
  56,7%
 • 143 Absolwenci
 • 61 Kobiety
  (absolwenci)
 • 82 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 21,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  21,8
  Wielkopolskie
  26,2
  Kraj
  26,3
 •  
 • 160,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 112,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 47,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży)
 • 9,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 1,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat poznański) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 328 Uczniowie w 1 klasie
 • 82 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 246 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 2Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 9 Oddziały
 • 36 Uczniowie
 • 13 Kobiety
  (uczniowie)
 • 23 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 36,1%
  63,9%
 • 8 Uczniowie w 1 klasie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 5 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 18,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  18,4
  woj. wielkopolskie
  21,5
  Polska
  19,6
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 18,4 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 18,4
 • 20,7 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 20,7
 • 4,0 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 4,0
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie poznańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 21,2% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 21,1% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 21,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 30,4% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 30,5% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 30,3% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,7% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,8% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,1% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,2% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 21,6% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 21,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 21,7% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat poznański, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat poznański, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat poznański, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat poznański - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie poznańskim

 • Według danych GUS z 2022 roku w powiecie poznańskim znajdowały się 24 hotele (2 ★★★★, 16 ★★★, 5 ★★, 1 w trakcie kategoryzacji), 3 motele (1 ★★★, 2 ★★) oraz 4 pensjonaty (3 ★★★, 1 ). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 7 obiektów.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 10
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1
  • ośrodki wczasowe: 1 (całoroczne: 0)
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 5
  • domy pracy twórczej: 1
  • zespoły domków turystycznych: 1 (całoroczne: 0)
  • kempingi: 1
  • pola biwakowe: 1 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 2 (całoroczne: 1)
  • kwatery agroturystyczne: 5
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 7


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 13
  • drzwi automatycznie otwierane: 8
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 8
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 17


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 30 (liczba sal: 80, liczba miejsc: 4 615)
  • z nagłośnieniem: 22
  • z projektorem multimedialnym: 23
  • z zestawem do wideokonferencji: 12
  • z obsługą techniczną: 16
  • z ekranem: 28
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 28
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 16
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 50


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie poznańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w powiecie poznańskim: 29 (publiczne: 28, prywatne: 1), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie poznańskim 12 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 3 479 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 1 120 (uczestnicy: 193 016)
  • seanse filmowe: 81 (uczestnicy: 4 382)
  • wystawy: 79 (uczestnicy: 10 080)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 43 (uczestnicy: 13 257)
  • koncerty: 344 (uczestnicy: 118 178)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 88 (uczestnicy: 2 944)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 67 (uczestnicy: 11 945)
  • konkursy: 41 (uczestnicy: 1 854)
  • pokazy teatralne: 89 (uczestnicy: 12 844)
  • interdyscyplinarne: 28 (uczestnicy: 7 384)
  • warsztaty: 226 (uczestnicy: 4 572)
  • inne: 34 (uczestnicy: 5 576)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 349 (członkowie: 5 859)
  • plastyczne/techniczne: 111 (członkowie: 1 482)
  • taneczne: 54 (członkowie: 824)
  • muzyczne: 64 (członkowie: 1 027)
  • informatyczne: 7 (członkowie: 89)
  • fotograficzne i filmowe: 11 (członkowie: 240)
  • teatralne: 9 (członkowie: 138)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 34 (członkowie: 590)
  • literackie: 3 (członkowie: 46)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 38 (członkowie: 1 050)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 4 (członkowie: 52)
  • inne: 14 (członkowie: 321)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 42 (absolwenci: 829)
  • języków obcych: 6 (absolwenci: 247)
  • plastyczne: 10 (absolwenci: 139)
  • nauki gry na instrumentach: 13 (absolwenci: 266)
  • wiedzy praktycznej: 1 (absolwenci: 10)
  • tańca: 4 (absolwenci: 48)
  • komputerowe: 3 (absolwenci: 59)
  • przygotowujące do nauki w szkołach artystycznych: 2 (absolwenci: 26)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • fotograficzne: 4
  • filmowe: 6
  • plastyczne: 27
  • muzyczne: 17
  • komputerowe: 2
  • ceramiczne: 9
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 4
  • sale baletowe/taneczne: 15
  • inne: 2


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 112 (członkowie: 2 190)
  • teatralne: 28 (członkowie: 367)
  • muzyczne - instrumentalne: 21 (członkowie: 390)
  • wokalne i chóry: 35 (członkowie: 726)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 15 (członkowie: 368)
  • taneczne: 13 (członkowie: 339)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie poznańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie poznańskim działały 2 kina posiadające 2 sale z 451 miejscami na widowni. Odbyło się 876 seansów, na które przyszło 30 199 widzów, w tym 269 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 11 181 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie poznańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie poznańskim działało 11 muzeów łącznie z oddziałami (oddziały: 3). Odnotowano 136 923 zwiedzających, co daje 3 113 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie poznańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie poznańskim działały 63 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 1 174 743 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 165 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 67 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 1 015 686 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 317
  • dostępne dla czytelników: 130
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 130
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 35
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 49
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 59
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 52


 • Biblioteki naukowe w powiecie poznańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie poznańskim działały 4 biblioteki i filie naukowe posiadające księgozbiór liczący 418 215 wolumenów w tym ziobry specjalne: 155 492. Odnotowano 706 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 50 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działało 5 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 356 471 wolumenów. Odnotowano 4 919 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 57
  • dostępne dla czytelników: 45
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 45
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 2
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 3
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 2
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 3


 • Kluby sportowe w powiecie poznańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie poznańskim działało 127 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 8 613 członków. Zarejestrowano 9 235 ćwiczących (mężczyźni: 6 944, kobiety: 2 291, chłopcy do lat 18: 5 203, dziewczęta do lat 18: 2 006). Aktywnych było 191 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (247), instruktora sportowego (230) oraz inne osoby (75).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie poznańskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat poznański - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat poznański i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 314 wypadków drogowych w powiecie poznańskim odnotowano 32 ofiary śmiertelne oraz 357 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 70,9 wypadków (więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 7,2 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 5,7 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju) oraz 89,5 rannych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla Polski).

  W 2022 roku w powiecie poznańskim zarejestrowanych było 369 727 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 280 604 samochodów osobowych (642,9 na każdy 1000 mieszkańców - znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla całej Polski), 44 829 samochodów ciężarowych (131,1 - wartość porównywalna do wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju), 1 112 autobusów (2,7 - wartość porównywalna do wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 12 372 ciągników siodłowych (29,9 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla kraju) oraz 18 450 motocykli (42,3 - znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz mniej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 16,8 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 17,5 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 16,2 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 8,5 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 21,1 lat.


  W 2022 roku w powiecie poznańskim znajdowały się 234 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 26 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 25 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 25 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie poznańskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 314 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 32 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 357 Ranni
  (rok 2022)
 • 136 Lekko ranni
 • 221 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie poznańskim w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 70,93 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Powiat
  70,9
  Województwo
  65,8
  Cała Polska
  56,5
 • 7,23 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Powiat
  7,2
  Województwo
  6,1
  Polska
  5,0
 • 80,65 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • powiat poznański
  80,6
  Województwo
  74,9
  Cała Polska
  65,5
 • 5,68 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2021)
 • pow. poznański
  5,7
  woj. wielkopolskie
  6,7
  Cała Polska
  6,6
 • 89,53 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2021)
 • pow. poznański
  89,5
  Wielkopolskie
  80,8
  Cała Polska
  77,6
 • 10,19 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Powiat
  10,2
  Województwo
  9,3
  Polska
  8,9
 • 113,69 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • pow. poznański
  113,7
  Województwo
  113,8
  Polska
  116,0
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 369 727 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie poznańskim w 2021 roku
 • 280 604 Samochody osobowe
 • 44 829 Samochody ciężarowe
 • 212 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 1 112 Autobusy
 • 2 466 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 12 379 Ciągniki samochodowe
 • 12 372   Ciągniki siodłowe
 • 9 887 Ciągniki rolnicze
 • 18 450 Motocykle
 • 5 225   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 12 654 Motorowery
 • 280 604Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie poznańskim
 • Samochody osobowe w powiecie poznańskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 642,9 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  642,9
  Wielkopolskie
  735,7
  Cały kraj
  682,4
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg50 851
  • 1400-1649 kg69 566
  • 1650-1899 kg72 625
  • 1900 kg i więcej87 562
 • 50 851 do 1399 kg
 • 69 566 1400-1649 kg
 • 72 625 1650-1899 kg
 • 87 562 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 111 758 do 1399 cm3
 • 111 758
 • 143 147 1400-1999 cm3
 • 143 147
 • 25 699 2000 i więcej cm3
 • 25 699
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie poznańskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna162 701
  • olej napędowy87 483
  • gaz (LPG)23 913
  • pozostałe6 507
 • 162 701 benzyna
 • 87 483 olej napędowy
 • 23 913 gaz (LPG)
 • 6 507 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 9 066 do 1 roku
 • 9 066
 • 6 279 2 lata
 • 6 279
 • 6 557 3 lata
 • 6 557
 • 16 587 4-5 lat
 • 16 587
 • 16 449 6-7 lat
 • 16 449
 • 16 570 8-9 lat
 • 16 570
 • 19 224 10-11 lat
 • 19 224
 • 49 288 12-15 lat
 • 49 288
 • 52 206 16-20 lat
 • 52 206
 • 34 839 21-25 lat
 • 34 839
 • 18 667 26-30 lat
 • 18 667
 • 34 872 31 lat i więcej
 • 34 872
 • 16,8 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie poznańskim
 • powiat poznański
  16,8 lat
  Województwo
  18,7 lat
  Cały kraj
  19,0 lat
 • 44 829Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie poznańskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie poznańskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 131,1 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  131,1
  Województwo
  127,3
  Cały kraj
  109,2
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 20 484 do 999 kg
 • 20 484
 • 14 287 1000-1499 kg
 • 14 287
 • 2 814 1500-2999 kg
 • 2 814
 • 376 3000-3499 kg
 • 376
 • 905 3500-4999 kg
 • 905
 • 1 855 5000-6999 kg
 • 1 855
 • 1 641 7000-9999 kg
 • 1 641
 • 1 547 10000-14999 kg
 • 1 547
 • 920 15000 kg i więcej
 • 920
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna7 079
  • olej napędowy32 588
  • gaz (LPG)1 416
  • pozostałe3 746
 • 7 079 benzyna
 • 32 588 olej napędowy
 • 1 416 gaz (LPG)
 • 3 746 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 1 436 do 1 roku
 • 1 436
 • 950 2 lata
 • 950
 • 1 143 3 lata
 • 1 143
 • 2 565 4-5 lat
 • 2 565
 • 2 806 6-7 lat
 • 2 806
 • 2 604 8-9 lat
 • 2 604
 • 3 837 10-11 lat
 • 3 837
 • 6 950 12-15 lat
 • 6 950
 • 6 520 16-20 lat
 • 6 520
 • 5 333 21-25 lat
 • 5 333
 • 2 986 26-30 lat
 • 2 986
 • 7 699 31 lat i więcej
 • 7 699
 • 17,5 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie poznańskim
 • pow. poznański
  17,5 lat
  woj. wielkopolskie
  18,5 lat
  Kraj
  19,6 lat
 • 1 112Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie poznańskim
 • Autobusy w powiecie poznańskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 2,7 Autobusy na 1000 ludności
 • pow. poznański
  2,7
  Wielkopolskie
  2,7
  Kraj
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna26
  • olej napędowy948
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe137
 • 26 benzyna
 • 948 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 137 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 49 do 1 roku
 • 49
 • 55 2 lata
 • 55
 • 48 3 lata
 • 48
 • 95 4-5 lat
 • 95
 • 41 6-7 lat
 • 41
 • 63 8-9 lat
 • 63
 • 77 10-11 lat
 • 77
 • 172 12-15 lat
 • 172
 • 173 16-20 lat
 • 173
 • 102 21-25 lat
 • 102
 • 63 26-30 lat
 • 63
 • 174 31 lat i więcej
 • 174
 • 16,2 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie poznańskim
 • pow. poznański
  16,2 lat
  Województwo
  22,0 lat
  Cały kraj
  22,0 lat
 • 12 372Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie poznańskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie poznańskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 29,9 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  29,9
  Wielkopolskie
  19,0
  Polska
  13,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna20
  • olej napędowy10 757
  • gaz (LPG)12
  • pozostałe1 583
 • 20 benzyna
 • 10 757 olej napędowy
 • 12 gaz (LPG)
 • 1 583 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 2 425 do 1 roku
 • 2 425
 • 1 185 2 lata
 • 1 185
 • 950 3 lata
 • 950
 • 1 775 4-5 lat
 • 1 775
 • 1 151 6-7 lat
 • 1 151
 • 845 8-9 lat
 • 845
 • 658 10-11 lat
 • 658
 • 1 232 12-15 lat
 • 1 232
 • 969 16-20 lat
 • 969
 • 501 21-25 lat
 • 501
 • 277 26-30 lat
 • 277
 • 404 31 lat i więcej
 • 404
 • 8,5 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie poznańskim
 • pow. poznański
  8,5 lat
  woj. wielkopolskie
  11,1 lat
  Kraj
  12,6 lat
 • 18 450Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie poznańskim
 • Motocykle w powiecie poznańskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 42,3 Motocykle na 1000 ludności
 • Tutaj
  42,3
  woj. wielkopolskie
  52,0
  Polska
  46,2
 • Motocykle według grup wieku
 • 574 do 1 roku
 • 574
 • 387 2 lata
 • 387
 • 371 3 lata
 • 371
 • 784 4-5 lat
 • 784
 • 1 031 6-7 lat
 • 1 031
 • 635 8-9 lat
 • 635
 • 816 10-11 lat
 • 816
 • 2 366 12-15 lat
 • 2 366
 • 2 482 16-20 lat
 • 2 482
 • 1 944 21-25 lat
 • 1 944
 • 928 26-30 lat
 • 928
 • 6 132 31 lat i więcej
 • 6 132
 • 21,1 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie poznańskim
 • powiat poznański
  21,1 lat
  Wielkopolskie
  24,4 lat
  Cała Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 234 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 129 km  Będących pod zarządem gminy
 • 73 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 32 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie poznańskim w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 1 232,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  1 232,7 km
  woj. wielkopolskie
  848,7 km
  Kraj
  624,0 km
 • 5,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • powiat poznański
  5,3 km
  Województwo
  7,3 km
  Polska
  5,2 km
 • 26 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 25 Liczba licencji na taksówki
 • 25 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami