Żmigród w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Żmigród - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Żmigród to miasto leżące w południowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa dolnośląskiego, powiatu trzebnickiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Żmigród.
 • 6 205 Liczba mieszkańców
 • 9,5 km² Powierzchnia
 • 653,8 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 85 – 103 m n.p.m Wysokość
 • 1253 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 71 Numer kierunkowy
 • DTR Tablice rejestracyjne
 • Robert Grzegorz Lewandowski Burmistrz miasta
Żmigród na mapie
Identyfikatory
 • 16.905851.4665 Współrzędne GPS
 • 0220064 TERYT (TERC)
 • 0987503 SIMC
Herb miasta Żmigród
Żmigród herb
Flaga miasta Żmigród
Żmigród flaga

Jak Żmigród wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Żmigród na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Żmigród wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Żmigród plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
8Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego
34Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań posiadających łazienkę
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
41Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań wyposażonych w ustęp spłukiwany
42Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 ludności
65Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
70Miasta w Polsce z największymi dochodami do budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
108Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do wodociągu
121Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem policealnym w Polsce
125Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do gazu sieciowego
128Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi
131Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
145Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań
148Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia
156Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku pierwotnym
206Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce
210Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
223Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja)
227Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych
232Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych nowotworami
293Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
301Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku wtórnym
305Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim ogólnokształcącym w Polsce
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
314Miasta z największym odsetkiem singielek/singli w Polsce

Żmigród - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
55-140Poczta Żmigród

Żmigród - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Żmigrodzie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Trzebnicy (podlega pod: ZUS Oddział we Wrocławiu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.30-15.30, Wt: 7.30-15.30, Śr: 7.30-15.30, Cz: 7.30-15.30, Pt: 7.30-15.30

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Wojska Polskiego 1 b
55-100 Trzebnica
Urząd Miejski w Żmigrodzie
(71) 385-30-57 13
(71) 385-30-50
Pl.Wojska Polskiego 2\3
55-140 Żmigród

Żmigród - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Żmigród jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 6 205, z czego 51,6% stanowią kobiety, a 48,4% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 5,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,1 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa dolnośląskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Żmigrodu zawarli w 2022 roku 24 małżeństw, co odpowiada 3,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz mniej od wartości dla kraju.
  29,1% mieszkańców Żmigrodu jest stanu wolnego, 55,0% żyje w małżeństwie, 7,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 7,9% to wdowy/wdowcy.

  Żmigród ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -42. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -6,75 na 1000 mieszkańców Żmigrodu. W 2022 roku urodziło się 29 dzieci, w tym 41,4% dziewczynek i 58,6% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 394 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,71 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz nieznacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 45,1% zgonów w Żmigrodzie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 24,7% zgonów w Żmigrodzie były nowotwory, a 11,4% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Żmigrodu przypada 11.42 zgonów. Jest to mniej od wartości średniej dla województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 65 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 78 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Żmigrodu -13. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 1 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -1.

  59,1% mieszkańców Żmigrodu jest w wieku produkcyjnym, 17,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,4% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Żmigrodu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 6 205 Liczba mieszkańców
 • 3 201 Kobiety
 • 3 004 Mężczyźni
 • 51,6%
  48,4%
 • 107 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 107 kobiet)
 • 94 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 94 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Żmigrodzie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Żmigrodzie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Żmigrodzie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Żmigrodu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,1 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  42,1 lat
  Dolnośląskie
  42,8 lat
  Polska
  42,1 lat
 • 44,1 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,0 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Żmigród, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Żmigrodu
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Żmigród,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Żmigród,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Żmigród,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 29,1% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  29,2%
  Województwo
  31,1%
  Cała Polska
  29,1%
 • 24,2% Kobiety
  (Panny)
 • 34,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,0% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  55,0%
  Dolnośląskie
  50,8%
  Kraj
  54,0%
 • 54,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,4% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 7,9% Wdowcy/Wdowy
 • Żmigród
  7,9%
  Województwo
  8,3%
  Cały kraj
  8,5%
 • 12,7% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,8% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 7,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  7,7%
  Województwo
  9,5%
  Kraj
  7,6%
 • 8,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 7,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,1% Nieustalone
 • Żmigród
  0,1%
  Województwo
  0,4%
  Polska
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Żmigrodzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Żmigrodzie w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Żmigród
  3,9
  Województwo
  4,3
  Cała Polska
  4,1
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  1,5
  woj. dolnośląskie
  1,8
  Kraj
  1,6
 • 24 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Żmigrodzie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Żmigrodzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -42 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -25 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -17 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -6,75 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -6,8
  woj. dolnośląskie
  -4,6
  Kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Żmigrodzie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Żmigrodzie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Żmigrodzie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Żmigrodzie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 29 Urodzenia żywe
 • 12 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 17 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 41,4%
  58,6%
 • 4,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Żmigród
  4,7
  woj. dolnośląskie
  7,9
  Cała Polska
  8,1
 • 33,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  33,6
  woj. dolnośląskie
  33,7
  Polska
  35,1
 • 7 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7
 • 35 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 35
 • 90 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 90
 • 84 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 84
 • 37 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 37
 • 3 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 3
 • 3 394 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 322 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 457 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Żmigród
  3 394 g
  Województwo
  3 335 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 10 Waga 4500g - 4999g
 • 10
 • 64 Waga 4000g - 4499g
 • 64
 • 224 Waga 3500g - 3999g
 • 224
 • 247 Waga 3000g - 3499g
 • 247
 • 110 Waga 2500g - 2999g
 • 110
 • 23 Waga 2000g - 2499g
 • 23
 • 2 Waga 1500g - 1999g
 • 2
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,29 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Żmigród
  1,29
  Dolnośląskie
  1,20
  Cały kraj
  1,26
 • 0,61 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Żmigród
  0,61
  woj. dolnośląskie
  0,58
  Cała Polska
  0,61
 • 0,71 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Żmigród
  0,71
  Województwo
  0,63
  Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Żmigrodzie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 71 Zgony
 • 37 Kobiety
  (Zgony)
 • 34 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 52,1%
  47,9%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 11,4 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  11,4
  woj. dolnośląskie
  12,5
  Cały kraj
  11,9
 • 141,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  141,8
  Województwo
  158,8
  Cały kraj
  147,0
 • 2,9 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  2,9
  woj. dolnośląskie
  3,9
  Cała Polska
  3,8
 • 2,9 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  2,9
  woj. dolnośląskie
  3,3
  Cała Polska
  3,1
 • 0,8 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. dolnośląskie
  0,8
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie trzebnickim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 45,1% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Żmigród
  45,1%
  woj. dolnośląskie
  44,6%
  Kraj
  36,0%
 • 24,7% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  24,7%
  Dolnośląskie
  23,6%
  Cała Polska
  23,6%
 • 11,4% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  11,4%
  woj. dolnośląskie
  9,0%
  Cała Polska
  6,7%
 • 59 Zgony spowodowane COVID-19
 • 13,9 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  13,9
  Cała Polska
  15,8
 • 85,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  85,1
  Kraj
  70,6
 • 273,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  273,1
  woj. dolnośląskie
  294,0
  Kraj
  280,1
 • 272,2 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Dolnośląskie
  272,2
  Cały kraj
  253,9
 • 499,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 521,9 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 475,8 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  499,2
  woj. dolnośląskie
  556,8
  Cały kraj
  426,2
 • 101,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 31,1 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 133,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  101,8
  Województwo
  96,5
  Kraj
  62,9
 • 31,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Żmigród
  31,6
  woj. dolnośląskie
  33,7
  Polska
  33,8
 • 6,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  6,8
  Dolnośląskie
  8,3
  Polska
  7,0
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Żmigród
  0,6%
  Województwo
  0,7%
  Cała Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 65 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 36 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 29 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 78 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 47 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 31 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Wymeldowania za granicę
 • 1 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -14 Saldo migracji
 • -12 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -2 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -13 Saldo migracji wewnętrznych
 • -11 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -2 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -1 Saldo migracji zagranicznych
 • -1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Żmigrodzie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Żmigrodzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 14,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,6% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,8% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,1% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,8% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,3% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 22,9% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,4% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Żmigród, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Żmigród - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Żmigrodzie oddano do użytku 20 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,21 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Żmigrodzie to 2 546 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 409 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  65,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 35,0% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Żmigrodzie to 4,85 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Żmigrodzie to 131,90 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,49% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 99,41% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 99,14% mieszkań posiada łazienkę, 81,11% korzysta z centralnego ogrzewania, a 91,75% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu trzebnickiego.

  Powiat trzebnicki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Żmigrodzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 546 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 409,20 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  409,20
  woj. dolnośląskie
  448,20
  Cały kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 68,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  68,90 m2
  Województwo
  70,80 m2
  Kraj
  75,30 m2
 • 28,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Żmigród
  28,20 m2
  Dolnośląskie
  31,70 m2
  Cały kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,77 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,77
  Województwo
  3,67
  Polska
  3,83
 • 2,44 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,44
  woj. dolnośląskie
  2,23
  Kraj
  2,42
 • 0,65 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,65
  Dolnośląskie
  0,61
  Kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Żmigrodzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 20 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 3,21 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  3,21
  Dolnośląskie
  7,66
  Kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 97 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,85 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  4,85
  Województwo
  3,62
  Cały kraj
  3,89
 • 15,59 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Żmigród
  15,59
  Województwo
  27,76
  Cała Polska
  24,56
 • 2 638 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 131,9 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Żmigród
  131,9 m2
  woj. dolnośląskie
  86,4 m2
  Cały kraj
  92,3 m2
 • 0,42 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,42 m2
  woj. dolnośląskie
  0,66 m2
  Cała Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Żmigrodzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 99,49% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Żmigród
  99,49%
  Województwo
  98,22%
  Cały kraj
  97,75%
 • 99,41% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Żmigród
  99,41%
  woj. dolnośląskie
  95,37%
  Cała Polska
  95,18%
 • 99,14% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Żmigród
  99,14%
  Dolnośląskie
  93,95%
  Polska
  93,75%
 • 81,11% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  81,11%
  Dolnośląskie
  85,03%
  Cała Polska
  85,83%
 • 91,75% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  91,75%
  Dolnośląskie
  64,57%
  Cały kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Żmigród - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Żmigrodzie na 1000 mieszkańców pracuje 209osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 49,0% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 51,0% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Żmigrodzie wynosiło w 2023 roku 5,0% (5,0% wśród kobiet i 5,0% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Żmigrodzie wynosiło 5 852,88 PLN, co odpowiada 87.30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Żmigrodu 493 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 420 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -73.

  14,5% aktywnych zawodowo mieszkańców Żmigrodu pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 37,1% w przemyśle i budownictwie, a 22,0% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,1% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Żmigrodzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 209 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  209,0
  woj. dolnośląskie
  279,0
  Kraj
  259,0
 • 9,7% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 11,9% Kobiety
 • 7,9% Mężczyźni
 • Tutaj
  5,0%
  Województwo
  4,4%
  Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Żmigrodzie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Żmigrodzie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Żmigrodzie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Żmigrodzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 235 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Żmigród
  5 853 PLN
  Dolnośląskie
  6 945 PLN
  Cały kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Żmigrodzie w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Żmigrodzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 493 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 420 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -73 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,85 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Żmigrodzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 14,5% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 12,0% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 17,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 37,1% Przemysł i budownictwo
 • 27,6% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 46,7% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 22,0% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 17,6% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 26,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,1% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,7% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 25,3% Pozostałe
 • 41,1% Kobiety
  (pozostałe)
 • 9,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Żmigrodzie w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Żmigrodzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 311 Pracujący ogółem
 • 643 Kobiety
 • 668 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Żmigrodzie w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 17,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,5% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,1% W wieku produkcyjnym
 • 52,7% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,8% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 23,4% W wieku poprodukcyjnym
 • 30,8% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,4% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Żmigród, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 69,3 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  69,3
  Dolnośląskie
  70,3
  Kraj
  69,0
 • 39,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  39,6
  Województwo
  40,7
  Cała Polska
  38,2
 • 132,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  132,8
  woj. dolnośląskie
  137,9
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 61,0% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,8% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,7% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,0% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,2% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,3% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Żmigród - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Żmigrodzie w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowane były 832 podmioty gospodarki narodowej, z czego 534 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 53 nowe podmioty, a 21 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (69) podmiotów zarejestrowano w roku 2009, a najmniej (29) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (123) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (15) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Żmigrodzie najwięcej (52) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (803) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,6% (5) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 25,4% (211) podmiotów, a 74,0% (616) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Żmigrodzie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (23.8%) oraz Budownictwo (18.9%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 832 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 5 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 211 Przemysł i budownictwo
 • 616 Pozostała działalność
 • 53 Podmioty nowo zarejestrowane w Żmigrodzie w 2023 roku
 • 21 Podmioty wyrejestrowane w Żmigrodzie w 2023 roku
 • 534 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 803 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 803
 • 22 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 22
 • 7 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 7
 • 832 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 832
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 Spółdzielnie ogółem
 • 4
 • 60 Spółki handlowe ogółem
 • 60
 • 5  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 5
 • 52  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 52
 • 5    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 5
 • 33 Spółki cywilne ogółem
 • 33
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 534 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 127 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 127
 • 101 Budownictwo
 • 101
 • 76 Przetwórstwo przemysłowe
 • 76
 • 54 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 54
 • 33 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 33
 • 30 Pozostała działalność
 • 30
 • 25 Transport i gospodarka magazynowa
 • 25
 • 22 Informacja i komunikacja
 • 22
 • 18 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 18
 • 14 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 14
 • 11 Edukacja
 • 11
 • 8 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 8
 • 6 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 6
 • 4 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 4
 • 4 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 4
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Żmigród - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Żmigrodzie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 99 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 15,91 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Żmigrodzie wynosi 77,90% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa dolnośląskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Żmigrodu najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 10,58 (wykrywalność 75%) oraz przeciwko mieniu - 6,66 (wykrywalność 54%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,73 (98%), o charakterze gospodarczym - 2,67 (68%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,37 (90%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Żmigrodzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Żmigrodu.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Żmigród, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 99 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 99
 • 66 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 66
 • 17 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 17
 • 11 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 11
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 41 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 41
 • 15,91 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  15,91
  Województwo
  29,03
  Polska
  22,81
 • 10,58 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  10,58
  Województwo
  19,57
  Cała Polska
  12,98
 • 2,67 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Żmigród
  2,67
  Województwo
  5,59
  Kraj
  6,99
 • 1,73 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,73
  woj. dolnośląskie
  2,23
  Cały kraj
  1,82
 • 0,37 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Żmigród
  0,37
  Dolnośląskie
  0,40
  Cały kraj
  0,35
 • 6,66 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Żmigród
  6,66
  Województwo
  16,86
  Cały kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Żmigród, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  78%
  woj. dolnośląskie
  63%
  Cała Polska
  71%
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  75%
  Dolnośląskie
  57%
  Kraj
  63%
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  68%
  Dolnośląskie
  62%
  Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  99%
  woj. dolnośląskie
  97%
  Kraj
  99%
 • 91% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Żmigród
  91%
  woj. dolnośląskie
  82%
  Cały kraj
  88%
 • 55% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Żmigród
  55%
  Dolnośląskie
  43%
  Cały kraj
  51%

Żmigród - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Żmigrodu wyniosła w 2022 roku 129,2 mln złotych, co daje 9,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 52.9% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Żmigrodu - 28% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (10.1%) oraz na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (9.2%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 40,7 mln złotych, czyli 31,5% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Żmigrodu wyniosła w 2022 roku 116,3 mln złotych, co daje 8,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 24.9% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (24.7%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (16.5%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (10.8%). W budżecie Żmigrodu wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 968 złotych na mieszkańca (11,8%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 32,2 złotych na mieszkańca (0,4%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 11,1%.
 • Wydatki budżetu w Żmigrodzie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Żmigrodu według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Żmigród, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Żmigrodu według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  48,6 mln

  3,3 tys(100%)

  54,4 mln

  3,7 tys(100%)

  70,0 mln

  4,8 tys(100%)

  88,9 mln

  6,0 tys(100%)

  74,0 mln

  5,0 tys(100%)

  73,6 mln

  5,1 tys(100%)

  85,3 mln

  5,9 tys(100%)

  129,2 mln

  9,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  15,9 mln

  2,5 tys(32.8%)

  16,2 mln

  2,5 tys(29.8%)

  18,2 mln

  2,8 tys(26.1%)

  18,6 mln

  2,9 tys(20.9%)

  18,7 mln

  2,9 tys(25.3%)

  19,2 mln

  3,0 tys(26.1%)

  22,5 mln

  3,5 tys(26.3%)

  36,2 mln

  5,8 tys(28%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  6,0 mln

  920(12.3%)

  5,0 mln

  769(9.1%)

  4,8 mln

  749(6.9%)

  5,2 mln

  809(5.9%)

  6,3 mln

  985(8.6%)

  5,9 mln

  910(8%)

  10,6 mln

  1,7 tys(12.4%)

  13,0 mln

  2,1 tys(10.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  35,0 tys

  5,4(0.1%)

  28,0 tys

  4,3(0.1%)

  348,0 tys

  53,8(0.5%)

  34,8 tys

  5,4(0%)

  41,4 tys

  6,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  17,8 tys

  2,8(0%)

  11,9 mln

  1,9 tys(9.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  8,4 mln

  1,3 tys(17.3%)

  16,6 mln

  2,6 tys(30.4%)

  3,6 mln

  556(5.1%)

  3,9 mln

  612(4.4%)

  4,3 mln

  664(5.8%)

  4,6 mln

  716(6.3%)

  5,5 mln

  871(6.5%)

  9,7 mln

  1,6 tys(7.5%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  191,0 tys

  29,4(0.4%)

  60,8 tys

  9,4(0.1%)

  1,5 mln

  232(2.1%)

  11,8 mln

  1,8 tys(13.3%)

  101,9 tys

  15,8(0.1%)

  232,0 tys

  36,0(0.3%)

  1,8 mln

  284(2.1%)

  9,5 mln

  1,5 tys(7.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  5,2 mln

  797(10.6%)

  5,1 mln

  782(9.3%)

  5,8 mln

  901(8.3%)

  5,8 mln

  898(6.5%)

  6,6 mln

  1,0 tys(8.9%)

  6,3 mln

  971(8.5%)

  7,1 mln

  1,1 tys(8.4%)

  8,1 mln

  1,3 tys(6.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  839,3 tys

  129(1.7%)

  925,6 tys

  143(1.7%)

  1,3 mln

  200(1.9%)

  911,5 tys

  141(1%)

  714,9 tys

  111(1%)

  800,7 tys

  124(1.1%)

  806,2 tys

  127(0.9%)

  6,4 mln

  1,0 tys(4.9%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  3,8 mln

  591(7.9%)

  3,9 mln

  598(7.1%)

  4,1 mln

  632(5.8%)

  5,1 mln

  787(5.7%)

  5,0 mln

  783(6.8%)

  5,6 mln

  875(7.7%)

  4,6 mln

  719(5.4%)

  6,2 mln

  991(4.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,2 mln

  191(2.5%)

  1,8 mln

  279(3.3%)

  5,6 mln

  865(8%)

  9,1 mln

  1,4 tys(10.3%)

  3,8 mln

  594(5.2%)

  1,8 mln

  280(2.5%)

  3,2 mln

  504(3.8%)

  3,8 mln

  605(2.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,3 mln

  506(6.8%)

  1,8 mln

  278(3.3%)

  4,8 mln

  738(6.8%)

  7,9 mln

  1,2 tys(8.9%)

  4,3 mln

  667(5.8%)

  2,4 mln

  376(3.3%)

  3,0 mln

  465(3.5%)

  3,7 mln

  599(2.9%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  1,4 mln

  208(2.8%)

  1,0 mln

  157(1.9%)

  1,4 mln

  218(2%)

  1,3 mln

  205(1.5%)

  1,5 mln

  228(2%)

  1,1 mln

  170(1.5%)

  749,1 tys

  118(0.9%)

  2,4 mln

  382(1.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,1 mln

  174(2.3%)

  1,1 mln

  164(2%)

  1,1 mln

  163(1.5%)

  1,1 mln

  163(1.2%)

  1,7 mln

  257(2.2%)

  1,3 mln

  208(1.8%)

  1,2 mln

  190(1.4%)

  1,7 mln

  281(1.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  306,0 tys

  47,2(0.6%)

  191,1 tys

  29,5(0.4%)

  348,4 tys

  53,8(0.5%)

  447,2 tys

  69,3(0.5%)

  825,9 tys

  128(1.1%)

  647,9 tys

  101(0.9%)

  690,0 tys

  109(0.8%)

  1,3 mln

  205(1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  285,2 tys

  44,0(0.6%)

  296,9 tys

  45,9(0.5%)

  296,1 tys

  45,7(0.4%)

  321,9 tys

  49,9(0.4%)

  324,7 tys

  50,4(0.4%)

  300,9 tys

  46,7(0.4%)

  355,1 tys

  55,9(0.4%)

  469,0 tys

  75,4(0.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  134,7 tys

  20,8(0.3%)

  104,7 tys

  16,2(0.2%)

  173,4 tys

  26,8(0.2%)

  158,1 tys

  24,5(0.2%)

  121,9 tys

  18,9(0.2%)

  58,9 tys

  9,1(0.1%)

  166,2 tys

  26,2(0.2%)

  214,3 tys

  34,4(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  423,3 tys

  65,2(0.9%)

  443,5 tys

  68,5(0.8%)

  458,1 tys

  70,8(0.7%)

  469,0 tys

  72,7(0.5%)

  428,1 tys

  66,5(0.6%)

  346,8 tys

  53,8(0.5%)

  377,1 tys

  59,4(0.4%)

  130,4 tys

  21,0(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  100,0 tys

  15,4(0.2%)

  12,5 tys

  1,9(0%)

  3,0 tys

  0,5(0%)

  105,7 tys

  16,4(0.1%)

  109,2 tys

  16,9(0.1%)

  106,7 tys

  16,6(0.1%)

  3,0 tys

  0,5(0%)

  3,0 tys

  0,5(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1,3 tys

  0,2(0%)

  334

  0,1(0%)

  575

  0,1(0%)

  1,5 tys

  0,2(0%)

  1,6 tys

  0,2(0%)

  125

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Żmigrodzie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Żmigrodu według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Żmigród, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Żmigrodu według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  49,2 mln

  3,3 tys(100%)

  56,0 mln

  3,8 tys(100%)

  67,6 mln

  4,6 tys(100%)

  82,1 mln

  5,6 tys(100%)

  76,0 mln

  5,2 tys(100%)

  76,2 mln

  5,3 tys(100%)

  94,0 mln

  6,5 tys(100%)

  116,3 mln

  8,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  17,9 mln

  2,8 tys(36.4%)

  19,3 mln

  3,0 tys(34.5%)

  20,4 mln

  3,1 tys(30.1%)

  22,3 mln

  3,5 tys(27.2%)

  23,3 mln

  3,6 tys(30.6%)

  23,8 mln

  3,7 tys(31.3%)

  26,6 mln

  4,2 tys(28.3%)

  28,7 mln

  4,6 tys(24.7%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  14,8 mln

  2,3 tys(30%)

  14,9 mln

  2,3 tys(26.6%)

  14,7 mln

  2,3 tys(21.8%)

  14,8 mln

  2,3 tys(18%)

  15,8 mln

  2,4 tys(20.8%)

  17,5 mln

  2,7 tys(23%)

  20,2 mln

  3,2 tys(21.5%)

  19,2 mln

  3,1 tys(16.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  317,0 tys

  49,0(0.5%)

  2,0 tys

  0,3(0%)

  1,6 tys

  0,2(0%)

  286

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  12,6 mln

  2,0 tys(10.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,3 mln

  353(4.7%)

  2,1 mln

  324(3.7%)

  2,0 mln

  317(3%)

  2,0 mln

  309(2.4%)

  2,0 mln

  315(2.7%)

  3,0 mln

  473(4%)

  8,3 mln

  1,3 tys(8.9%)

  9,5 mln

  1,5 tys(8.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  3,1 mln

  479(6.3%)

  2,2 mln

  346(4%)

  5,5 mln

  847(8.1%)

  9,7 mln

  1,5 tys(11.9%)

  5,7 mln

  881(7.5%)

  3,4 mln

  532(4.5%)

  8,6 mln

  1,3 tys(9.1%)

  7,8 mln

  1,3 tys(6.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,9 mln

  295(3.9%)

  901,4 tys

  139(1.6%)

  1,8 mln

  285(2.7%)

  2,2 mln

  337(2.6%)

  1,4 mln

  212(1.8%)

  995,2 tys

  154(1.3%)

  1,4 mln

  221(1.5%)

  6,0 mln

  961(5.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,5 mln

  996(13.1%)

  14,6 mln

  2,3 tys(26.1%)

  1,6 mln

  253(2.4%)

  1,7 mln

  265(2.1%)

  2,0 mln

  304(2.6%)

  2,1 mln

  320(2.7%)

  2,8 mln

  434(2.9%)

  5,4 mln

  875(4.7%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  50,0 tys

  7,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,6 mln

  1,3 tys(10.5%)

  2,9 mln

  452(3.8%)

  46,7 tys

  7,3(0.1%)

  1,8 mln

  281(1.9%)

  5,3 mln

  845(4.5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  162,1 tys

  25,0(0.2%)

  141,6 tys

  22,0(0.2%)

  6,6 tys

  1,0(0%)

  12,8 tys

  2,0(0%)

  7,6 tys

  1,2(0%)

  4,0 mln

  646(3.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,1 mln

  170(2.2%)

  628,8 tys

  97,2(1.1%)

  3,8 mln

  588(5.6%)

  2,9 mln

  447(3.5%)

  2,6 mln

  398(3.4%)

  1,4 mln

  211(1.8%)

  1,1 mln

  180(1.2%)

  2,1 mln

  343(1.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  855,0 tys

  132(1.7%)

  869,7 tys

  134(1.6%)

  865,9 tys

  134(1.3%)

  885,8 tys

  137(1.1%)

  1,1 mln

  174(1.5%)

  1,1 mln

  177(1.5%)

  1,1 mln

  176(1.2%)

  1,2 mln

  189(1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  376,4 tys

  58,0(0.8%)

  196,4 tys

  30,4(0.4%)

  228,6 tys

  35,3(0.3%)

  124,4 tys

  19,3(0.2%)

  123,8 tys

  19,2(0.2%)

  290,2 tys

  45,0(0.4%)

  141,8 tys

  22,3(0.2%)

  545,9 tys

  87,7(0.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1 000

  0,2(0%)

  1 000

  0,2(0%)

  12,6 tys

  1,9(0%)

  66,0 tys

  10,2(0.1%)

  13,6 tys

  2,1(0%)

  26,5 tys

  4,1(0%)

  2,6 tys

  0,4(0%)

  322,6 tys

  51,8(0.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  77,8 tys

  12,0(0.2%)

  30,0 tys

  4,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  110,6 tys

  17,1(0.1%)

  330,0 tys

  51,2(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  200,7 tys

  31,6(0.2%)

  130,1 tys

  20,9(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  192,1 tys

  29,6(0.4%)

  167,2 tys

  25,9(0.3%)

  135,1 tys

  20,9(0.2%)

  120,3 tys

  18,7(0.1%)

  117,5 tys

  18,2(0.2%)

  86,7 tys

  13,4(0.1%)

  67,9 tys

  10,7(0.1%)

  51,0 tys

  8,2(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  12,9 tys

  2,0(0%)

  4,4 tys

  0,7(0%)

  8,3 tys

  1,3(0%)

  9,4 tys

  1,5(0%)

  10,6 tys

  1,7(0%)

  11,6 tys

  1,8(0%)

  11,5 tys

  1,8(0%)

  36,2 tys

  5,8(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,0 tys

  1,2(0%)

  5,7 tys

  0,9(0%)

  3,6 tys

  0,6(0%)

  15,0 tys

  2,3(0%)

  14,8 tys

  2,3(0%)

  19,2 tys

  3,1(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  1,4 tys

  0,2(0%)

  1,2 tys

  0,2(0%)

  1,2 tys

  0,2(0%)

  2,0 tys

  0,3(0%)

  4,1 tys

  0,6(0%)

  23,2 tys

  3,7(0%)

  3,1 tys

  0,5(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  100,0 tys

  15,4(0.2%)

  12,5 tys

  1,9(0%)

  3,0 tys

  0,5(0%)

  105,7 tys

  16,4(0.1%)

  109,2 tys

  16,9(0.1%)

  106,7 tys

  16,6(0.1%)

  3,0 tys

  0,5(0%)

  3,0 tys

  0,5(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  734

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Żmigród - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 401 mieszkańców Żmigrodu jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 671 kobiet oraz 729 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 22,2% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,7% wykształcenie policealne, 11,8% średnie ogólnokształcące, a 18,7% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 25,1% mieszkańców Żmigrodu, gimnazjalnym 2,9%, natomiast 12,1% podstawowym ukończonym. 3,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa dolnośląskiego mieszkańcy Żmigrodu mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Żmigrodzie największy odsetek ma wykształcenie wyższe (26,6%) oraz zasadnicze zawodowe (18,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (31,8%) oraz średnie zawodowe (20,0%).

  W roku 2022 w Żmigrodzie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 12 oddziałów uczęszczało 265 dzieci (139 dziewczynek oraz 126 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Żmigrodzie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 8 oddziałów uczęszczało 191 dzieci (92 dziewczynki oraz 99 chłopców). Dostępnych było 200 miejsc.

  18,8% mieszkańców Żmigrodu w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,5% wśród dziewczynek i 19,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 031 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,63 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 2 szkoły podstawowe, w których w 41 oddziałach uczyło się 660 uczniów (313 kobiet oraz 347 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Żmigrodzie placówkę miały 2 szkoły podstawowe, w których w 27 oddziałach uczyło się 574 uczniów (277 kobiet oraz 297 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,3% ludności (27,6% wśród dziewczynek i 27,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16,1 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 127,66.

  W Żmigrodzie znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 5 oddziałach uczyło się 127 uczniów (94 kobiety oraz 33 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 20 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Żmigrodzie placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 6 oddziałach uczyło się 153 uczniów (107 kobiet oraz 46 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 46 absolwentów.

  W Żmigrodzie znajduje się 1 Technikum, w którym w 12 oddziałach uczyło się 278 uczniów (123 kobiety oraz 155 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 52 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Żmigrodzie placówkę miały 2 Technika, w których w 6 oddziałach uczyło się 147 uczniów (50 kobiet oraz 97 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 20 absolwentów.

  W Żmigrodzie znajdują się 2 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 9 oddziałach uczyło się 156 uczniów (58 kobiet oraz 98 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 18,2% mieszkańców (19,1% wśród dziewczyn i 17,5% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 25,4 uczniów. 17,3 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 23,2 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 22,0% mieszkańców Żmigrodu w wieku potencjalnej nauki (21,2% kobiet i 22,7% mężczyzn).

 • 22,2% Wykształcenie wyższe
 • Żmigród
  22,2%
  Dolnośląskie
  26,3%
  Polska
  25,2%
 • 26,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 17,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 34,2% Wykształcenie średnie i policealne
 • Żmigród
  34,2%
  Województwo
  36,0%
  Cała Polska
  35,2%
 • 35,6% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,7% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,7% Wykształcenie policealne
 • Żmigród
  3,7%
  Dolnośląskie
  3,7%
  Cała Polska
  3,3%
 • 5,1% Kobiety
  (policealne)
 • 2,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,8% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Żmigród
  11,8%
  Dolnośląskie
  12,1%
  Polska
  11,9%
 • 13,3% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,3% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,7% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  18,7%
  Dolnośląskie
  20,3%
  Cały kraj
  20,0%
 • 17,2% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,0% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 25,1% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  25,1%
  Województwo
  20,6%
  Kraj
  21,2%
 • 18,9% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 31,8% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  2,9%
  Dolnośląskie
  2,9%
  Kraj
  3,0%
 • 2,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,3% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 12,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Żmigród
  12,1%
  Dolnośląskie
  11,2%
  Kraj
  12,3%
 • 13,0% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 11,2% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,4%
  Dolnośląskie
  3,1%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,4% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,3% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Żmigrodzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1031 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Żmigród
  1 031,0
  woj. dolnośląskie
  946,0
  Cała Polska
  927,0
 • 0,63 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,63
  Dolnośląskie
  0,85
  Polska
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 12 Oddziały
 • 1 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 261 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Żmigród) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 265 Dzieci
 • 139 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 126 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 52,5%
  47,5%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 43 3 lata
 • 43
 • 69 4 lata
 • 69
 • 85 5 lata
 • 85
 • 67 6 lat
 • 67
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 26 3 lata
 • 26
 • 39 4 lata
 • 39
 • 46 5 lata
 • 46
 • 27 6 lat
 • 27
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 17 3 lata
 • 17
 • 30 4 lata
 • 30
 • 39 5 lata
 • 39
 • 40 6 lat
 • 40
 • 26 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 15,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 15,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 0,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Żmigrodzie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Żmigrodzie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczne Przedszkole w Żmigrodzie "Zielona Dolina"
  Publiczne
  71 385-31-59
  71 385-31-59
  ul. Czereśniowa 9
  55-140 Żmigród
  1021916
 • Szkoły podstawowe w Żmigrodzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Żmigród) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 27 Oddziały
 • 624 Uczniowie
 • 300 Kobiety
  (uczniowie)
 • 324 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,1%
  51,9%
 • 71 Uczniowie w 1 klasie
 • 34 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 37 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 124 Absolwenci
 • 57 Kobiety
  (absolwenci)
 • 67 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 14 Oddziały
 • 36 Uczniowie
 • 13 Kobiety
  (uczniowie)
 • 23 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 36,1%
  63,9%
 • 1 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 0 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 3 Absolwenci
 • 2 Kobiety
  (absolwenci)
 • 1 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 16,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Żmigród
  16,1
  Województwo
  18,1
  Cała Polska
  17,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 16,1 Szkoły podstawowe ogółem
 • 16,1
 • 16,1 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 16,1
 • 23,1 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 23,1
 • 2,6 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 2,6
 •  
 • 42,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 36,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 9,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 127,66 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  127,66
  Województwo
  98,48
  Cała Polska
  95,96
 • 125,73 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  125,73
  Dolnośląskie
  96,90
  Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Żmigród) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Żmigród) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Żmigrodzie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Żmigrodzie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Żmigrodzie (im. Bolesława Chrobrego)
  Publiczna
  71 385-35-58
  71 385-31-30
  ul. Szkolna 11
  55-140 Żmigród
  2656853
  Szkoła Podstawowa Specjalna
  Publiczna
  71 385-33-31
  71 385-33-31
  ul. Rybacka 17
  55-140 Żmigród
  425-
 • Szkoły ponadpodstawowe w Żmigrodzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Żmigród) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 5 Oddziały
 • 127 Uczniowie
 • 94 Kobiety
  (uczniowie)
 • 33 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 74,0%
  26,0%
 • 47 Uczniowie w 1 klasie
 • 26 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 21 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 20 Absolwenci
 • 15 Kobiety
  (absolwenci)
 • 5 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 25,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Żmigród
  25,4
  woj. dolnośląskie
  26,4
  Cały kraj
  26,5
 •  
 • 7,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 4,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (Żmigród) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 12 Oddziały
 • 278 Uczniowie
 • 123 Kobiety
  (uczniowie)
 • 155 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 44,2%
  55,8%
 • 89 Uczniowie w 1 klasie
 • 43 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 46 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 52 Absolwenci
 • 27 Kobiety
  (absolwenci)
 • 25 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 23,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Żmigród
  23,2
  Dolnośląskie
  24,4
  Cały kraj
  24,9
 •  
 • 22,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 12,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Żmigród) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 76 Uczniowie w 1 klasie
 • 29 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 47 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 17,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  17,3
  Województwo
  20,9
  Cały kraj
  21,0
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Żmigrodzie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Żmigrodzie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Zasadnicza SzkołaZawodowa
  Publiczna
  71 385-36-66
  71 385-36-66
  ul. Willowa 5
  55-140 Żmigród
  6144-
  Technikum w Żmigrodzie
  Publiczne
  71 385-36-66
  71 385-36-66
  ul. Willowa 5
  55-140 Żmigród
  6137-
  Liceum Ogólnokształcące
  Publiczne
  71 385-36-66
  71 385-36-66
  ul. Willowa 5
  55-140 Żmigród
  5129-
  Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne
  Publiczne
  71 385-35-25
  71 385-35-25
  ul. Sienkiewicza 6
  55-140 Żmigród
  123-
  Szkoła Specjalna Przyspasabiająca do Pracy
  Publiczna
  71 385-33-31
  71 385-33-31
  ul. Rybacka 17
  55-140 Żmigród
  111-
 • Edukacyjne grupy wieku w Żmigrodzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 18,8% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,5% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 19,1% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,3% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,6% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,6% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,5% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,7% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 18,2% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 19,1% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,5% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 22,0% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 21,2% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 22,7% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Żmigród, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Żmigród, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Żmigród, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Żmigród - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Żmigrodzie

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Żmigrodzie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Żmigrodzie
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Żmigrodzie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Żmigrodzie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 300 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 88 (uczestnicy: 19 900)
  • seanse filmowe: 8 (uczestnicy: 145)
  • wystawy: 5 (uczestnicy: 640)
  • koncerty: 4 (uczestnicy: 1 700)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 3 (uczestnicy: 115)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 58 (uczestnicy: 16 200)
  • konkursy: 2 (uczestnicy: 35)
  • pokazy teatralne: 2 (uczestnicy: 350)
  • konferencje: 3 (uczestnicy: 650)
  • warsztaty: 3 (uczestnicy: 65)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 26 (członkowie: 405)
  • plastyczne/techniczne: 6 (członkowie: 62)
  • taneczne: 6 (członkowie: 115)
  • muzyczne: 3 (członkowie: 26)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 8 (członkowie: 125)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 2 (członkowie: 65)
  • inne: 1 (członkowie: 12)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • ceramiczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 7 (członkowie: 67)
  • muzyczne - instrumentalne: 3 (członkowie: 24)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 12)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 3 (członkowie: 31)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Żmigrodzie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 34 338 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 3 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 30 940 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 8
  • dostępne dla czytelników: 4
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 4
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Żmigrodzie działało 8 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 406 członków. Zarejestrowano 408 ćwiczących (mężczyźni: 373, kobiety: 35, chłopcy do lat 18: 248, dziewczęta do lat 18: 34). Aktywnych było 9 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (15), instruktora sportowego (6) oraz inne osoby (2).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Żmigrodzie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Żmigrodzie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Żmigrodu znajduje się 8 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Żmigrodzie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Osada Bychowo, st.1 z epoki żelazadnia 1965-12-06, wykaz dokumentów: 171/Arch z 1965-12-06
  • Cmentarzysko ciałopalne Żmigród, st.10 z epoki brązu dnia 1971-05-31, wykaz dokumentów: 568/Arch/71 z 1971-05-31
  • Pałac z XVIII w. (ul. Parkowa 18)dnia 1956-07-18, wykaz dokumentów: 317 z 1956-07-18; brak numeru z 1956-07-18; A/3636/317 z 2010-09-07
  • Miasto (data nieznana)dnia 1956-11-25, wykaz dokumentów: 388 z 1956-11-25; A/1852/388 z 2010-03-26
  • Baszta z XIV w.dnia 1957-01-26, wykaz dokumentów: 414 z 1957-01-26; A/3637/414 z 2010-09-07
  • Kościół z przełomu XVI/XVII w. (ul. Kościelna 9)dnia 1964-12-02, wykaz dokumentów: 1171 z 1964-12-02; A/3640/1171 z 2010-09-07
  • Park z XVIII w.dnia 1978-10-19, wykaz dokumentów: 423/W z 1978-10-19; A/3633/423/W z 2010-09-07
  • Kościół z 1854 - 1861dnia 2006-03-28, wykaz dokumentów: A/743 z 2006-03-28
 • Formy ochrony przyrody w Żmigrodzie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Żmigrodu znajduje się 6 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Żmigrodzie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Park Krajobrazowy Dolina BaryczyData ustanowienia: 1996-07-01, Powierzchnia: 87040.0 ha
  • Dolina Baryczy - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2004-11-05, Powierzchnia: 55516.83 ha
  • Ostoja nad Baryczą - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2009-03-06, Powierzchnia: 82026.38 ha
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2010-06-26, Opis granicy: Rośnie przy drodze z Niezgody do Rudy Żmigrodzkiej 50 m na północ od cieku Kokot - Rezerwat Olszyny Niezgodzkie w oddziale 66i
  • Pomnik przyrodyOpis: Cis pospolity (Taxus baccata). Zdrowy zrosłodrzew składający się z sześciu przewodników. Korona rozłożysta od strony zachodniej uszkodzone dwa przewodniki z wychyleniem drobny posusz - 10%, Data ustanowienia: 2010-06-26, Opis granicy: Rośnie w parku przy ul. Poznańskiej w Żmigrodzie przy ruinach zamku w odległości 30 m od dębu uznanego za pomnik przyrody
  • Pomnik przyrodyOpis: Pień zdrowy, Data ustanowienia: 2010-06-26, Opis granicy: Rośnie w parku przy ul. Poznańskiej w Żmigrodzie przy ruinach zamku

Żmigród - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 29 wypadków drogowych w Żmigrodzie odnotowano 2 ofiary śmiertelne oraz 34 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 466,1 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 32,1 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Żmigrodzie znajdowało się 26 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 1 parking w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 4 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 4 licencje na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu trzebnickiego.

  Powiat trzebnicki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Żmigrodzie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 29 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 2 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 34 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 17 Lekko ranni
 • 17 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Żmigrodzie w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 466,09 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  466,1
  Województwo
  1 022,8
  Cała Polska
  1 100,9
 • 32,14 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Żmigród
  32,1
  Województwo
  94,6
  Kraj
  104,4
 • 546,45 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  546,4
  Dolnośląskie
  1 295,9
  Kraj
  1 327,3
 • 6,90 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  6,9
  Województwo
  9,2
  Kraj
  9,5
 • 117,24 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  117,2
  Dolnośląskie
  126,7
  Cała Polska
  120,6
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 26 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 26 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Żmigrodzie w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 884,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  884,2 km
  woj. dolnośląskie
  616,8 km
  Cała Polska
  633,6 km
 • 18,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Miasto
  18,2 km
  Województwo
  4,3 km
  Cała Polska
  5,3 km
 • 1 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 4 Liczba licencji na taksówki
 • 4 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Żmigród przechodzą 4 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • S5droga ekspresowa S5(Morsk - Świecie - Dworzysko - Bydgoszcz - Białe Błota - Mielno - Gniezno - Łubowo - Fałkowo - Wierzyce - Iwno - Kostrzyn - Strumiany - Kleszczewo - Poznań - Śmigiel - Kaczkowo - Bojanowo - Rawicz - Korzeńsko - Żmigródek - Żmigród - Krościna Mała)
  • DK 5droga krajowa nr 5(Nowe Marzy - Wiąg - Morsk - Dworzysko - Gruczno - Luszkowo - Zbrachlin - Niewieścin - Trzeciewiec - Włóki - Kusowo - Aleksandrowo - Żołędowo - Osielsko - Bydgoszcz - Białe Błota - Lipniki - Kruszyn Krajeński - Zamość - Rynarzewo - Kołaczkowo - Łachowo - Szubin - Kowalewo - Brzyskorzystewko - Jaroszewo - Żnin - Bożejewiczki - Bożejewice - Czewujewo - Grochowiska Księże - Rogowo - Cotoń - Mielno - Modliszewko - Modliszewo - Gniezno - Poznań - Komorniki - Szreniawa - Rosnówko - Dębienko - Stęszew - Zamysłowo - Będlewo - Piotrowo Pierwsze - Głuchowo - Jarogniewice - Kawczyn - Kiełczewo - Kościan - Ponin - Czacz - Glińsko - Śmigiel - Nietążkowo - Wydorowo - Radomicko - Lipno - Leszno - Rydzyna - Kaczkowo - Korzeńsko - Garbce - Żmigródek - Żmigród - Borzęcin - Prusice - Małuszyn - Trzebnica - Będkowo - Wysoki Kościół - Wisznia Mała - Ligota Piękna - Kryniczno - Psary - Wrocław - Bielany Wrocławskie - Kąty Wrocławskie - Kostomłoty - Osiek - Jaroszów - Strzegom - Serwinów - Dobromierz - Bolków - Wierzchosławice - Domanów - Pustelnik - Marciszów - Debrznik - Ptaszków - Kamienna Góra - Przedwojów - Lubawka - granica (Czechy))
  • DW 339droga wojewódzka nr 339( Żmigród - Kliszkowice - Piotrkowice - Strupina - Straża - Warzęgowo - Pełczyn - Straszowice - Wołów)
  • DW 439droga wojewódzka nr 439(Żmigródek - Zielony Dom - Radziądz - Dąbki - Niezgoda - Łąki - Sułów - Miłosławice - Swiętoszyn - Milicz)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Żmigród przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 271Linia kolejowa nr 271: Wrocław Główny - Poznań Główny [o znaczeniu państwowym] (Wrocław Główny - Wrocław Mikołajów - Wrocław Popowice - Wrocław Różanka - Wrocław Osobowice - Wrocław Świniary - Szewce - Pęgów - Oborniki Śląskie - Osola - Skokowa -Żmigród - Garbce - Korzeńsko - Rawicz - Bojanowo - Kaczkowo - Rydzyna - Leszno - Lipno Nowe - Górka Duchowna - Stare Bojanowo - Przysieka Stara - Kościan - Oborzyska Stare - Czempiń - Iłowiec - Drużyna Poznańska - Mosina - Puszczykówko - Puszczykowo - Luboń koło Poznania - Poznań Dębiec - Poznań Główny)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Żmigrodzie istnieje 55 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 1 Maja

  ul. 23 Stycznia

  ul. Adama Mickiewicza

  ul. Akacjowa

  ul. Andrzeja Kmicica

  ul. Bolesława Prusa

  ul. Czereśniowa

  ul. Czesława Miłosza

  ul. Dębowa

  ul. Elizy Orzeszkowej

  ul. Henryka Sienkiewicza

  ul. Ignacego Krasickiego

  ul. Jaśminowa

  ul. Juliusza Słowackiego

  ul. Kolejowa

  ul. Kościelna

  ul. Krótka

  ul. Kwiatowa

  ul. Lawendowa

  ul. Lipowa

  ul. Longinusa Podbipięty

  ul. Marii Konopnickiej

  ul. Morelowa

  ul. Obornicka

  ul. Ogrodowa

  ul. Onufrego Zagłoby

  ul. Parkowa

  ul. Polna

  ul. Poprzeczna

  ul. Poziomkowa

  ul. Poznańska

  ul. Przemysłowa

  Rondo Ofiar Tragedii w Roszarni

  ul. Rybacka

  ul. Rzemieślnicza

  ul. Rzeźnicza

  Skwer Pionierów Oświaty

  ul. Sportowa

  ul. Spółdzielcza

  ul. Stefana Batorego

  ul. Szklana

  ul. Szkolna

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Wiejska

  ul. Wileńska

  ul. Willowa

  ul. Wisławy Szymborskiej

  pl. Wojska Polskiego

  pl. Wolności

  ul. Wrocławska

  ul. Wąska

  ul. Władysława Reymonta

  ul. Zamkowa

  ul. Zielona

  ul. Św. Jana Pawła II