Buk w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Buk - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Buk to miasto leżące w środkowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa wielkopolskiego, powiatu poznańskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Buk.
 • 5 537 Liczba mieszkańców
 • 3,0 km² Powierzchnia
 • 1 870,6 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1289 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 61 Numer kierunkowy
 • PZ, POZ Tablice rejestracyjne
 • Paweł Adam Burmistrz miasta
Identyfikatory
 • 16.519652.3554 Współrzędne GPS
 • 3021034 TERYT (TERC)
 • 0970520 SIMC
Herb miasta Buk
Buk herb
Flaga miasta Buk
Buk flaga

Jak Buk wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Buk na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Buk wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Buk plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
18Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja)
34Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
61Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku wtórnym
64Miasta o największej gęstości zaludnienia w Polsce
89Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
130Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
149Miasta w Polsce z największą liczbą samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
161Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych nowotworami
162Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim ogólnokształcącym w Polsce
165Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych
178Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
208Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem policealnym w Polsce
215Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego
215Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 ludności
238Miasta w Polsce z największą liczbą urodzin żywych na 1000 mieszkańców
255Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
262Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
273Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań korzystających z centralnego ogrzewania
280Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
309Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
316Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku pierwotnym
327Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze przemysłowym (przemysł i budownictwo)

Buk - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
64-320Poczta Buk

Buk - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Buku)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS I Oddział w Poznaniu
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Dąbrowskiego 12
60-908 Poznań
Urząd Miasta i Gminy w Buku
(61) 814-06-71
(61) 814-01-01
ul. Ratuszowa 1
64-320 Buk

Buk - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Buk jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 5 537, z czego 52,6% stanowią kobiety, a 47,4% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 11,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,0 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Buku zawarli w 2022 roku 19 małżeństw, co odpowiada 3,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,7% mieszkańców Buku jest stanu wolnego, 58,7% żyje w małżeństwie, 7,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 6,4% to wdowy/wdowcy.

  Buk ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -17. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,03 na 1000 mieszkańców Buku. W 2022 roku urodziło się 47 dzieci, w tym 57,4% dziewczynek i 42,6% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 409 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,32 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 26,7% zgonów w Buku spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 25,3% zgonów w Buku były nowotwory, a 7,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Buku przypada 11.4 zgonów. Jest to nieznacznie więcej od wartości średniej dla województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 37 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 108 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Buku -71. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  58,8% mieszkańców Buku jest w wieku produkcyjnym, 18,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Buku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 5 537 Liczba mieszkańców
 • 2 915 Kobiety
 • 2 622 Mężczyźni
 • 52,6%
  47,4%
 • 111 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 111 kobiet)
 • 90 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 90 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Buku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Buku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Buku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Buku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,0 lat Średni wiek mieszkańców
 • Buk
  42,0 lat
  Wielkopolskie
  41,1 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 44,1 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,7 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Buk, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Buku
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Buk,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Buk,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Buk,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,7% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  27,8%
  Województwo
  29,8%
  Cały kraj
  29,1%
 • 24,8% Kobiety
  (Panny)
 • 31,0% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,7% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  58,7%
  Województwo
  54,7%
  Cała Polska
  54,0%
 • 57,3% Kobiety
  (Zamężne)
 • 60,3% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 6,4% Wdowcy/Wdowy
 • Buk
  6,3%
  Wielkopolskie
  8,3%
  Polska
  8,5%
 • 10,0% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 7,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  7,1%
  woj. wielkopolskie
  7,0%
  Kraj
  7,6%
 • 7,7% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,1% Nieustalone
 • Buk
  0,1%
  woj. wielkopolskie
  0,2%
  Kraj
  0,7%
 • 0,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Buku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Buku w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Buk
  3,4
  Wielkopolskie
  4,2
  Cały kraj
  4,1
 • 1,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  1,2
  Wielkopolskie
  1,4
  Kraj
  1,6
 • 19 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Buku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Buku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -17 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -4 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -13 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,03 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -3,0
  woj. wielkopolskie
  -2,2
  Cały kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Buku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Buku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Buku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Buku w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 47 Urodzenia żywe
 • 27 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 20 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 57,4%
  42,6%
 • 8,4 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Buk
  8,4
  Wielkopolskie
  8,7
  Polska
  8,1
 • 40,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Buk
  40,2
  woj. wielkopolskie
  37,1
  Polska
  35,1
 • 3 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 3
 • 34 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 34
 • 117 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 117
 • 101 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 101
 • 40 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 40
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 409 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 343 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 472 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 409 g
  woj. wielkopolskie
  3 392 g
  Cały kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 Waga 5000g i więcej
 • 3
 • 63 Waga 4500g - 4999g
 • 63
 • 437 Waga 4000g - 4499g
 • 437
 • 1 498 Waga 3500g - 3999g
 • 1 498
 • 1 638 Waga 3000g - 3499g
 • 1 638
 • 628 Waga 2500g - 2999g
 • 628
 • 125 Waga 2000g - 2499g
 • 125
 • 54 Waga 1500g - 1999g
 • 54
 • 15 Waga 1000g - 1499g
 • 15
 • 12 Waga 600g - 999g
 • 12
 • 1,52 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,52
  woj. wielkopolskie
  1,33
  Kraj
  1,26
 • 0,75 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,75
  woj. wielkopolskie
  0,65
  Cała Polska
  0,61
 • 1,32 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  1,32
  woj. wielkopolskie
  0,80
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Buku w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 64 Zgony
 • 31 Kobiety
  (Zgony)
 • 33 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,4%
  51,6%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 11,4 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  11,4
  Wielkopolskie
  10,9
  Cały kraj
  11,9
 • 75,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Buk
  75,6
  woj. wielkopolskie
  124,8
  Cały kraj
  147,0
 • 3,6 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  3,6
  Województwo
  3,5
  Cała Polska
  3,8
 • 2,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Buk
  2,0
  Wielkopolskie
  2,9
  Polska
  3,1
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,1
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie poznańskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 26,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Buk
  26,7%
  woj. wielkopolskie
  28,6%
  Polska
  36,0%
 • 25,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  25,3%
  Województwo
  24,2%
  Cały kraj
  23,6%
 • 7,7% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  7,7%
  Wielkopolskie
  7,6%
  Kraj
  6,7%
 • 239 Zgony spowodowane COVID-19
 • 9,7 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  9,7
  Cała Polska
  15,8
 • 57,5 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  57,5
  Cały kraj
  70,6
 • 194,4 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Buk
  194,4
  Wielkopolskie
  263,4
  Kraj
  280,1
 • 239,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. wielkopolskie
  239,9
  Cała Polska
  253,9
 • 205,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 197,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 213,4 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  205,1
  woj. wielkopolskie
  311,2
  Polska
  426,2
 • 34,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 13,7 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 67,3 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Buk
  34,8
  Województwo
  48,9
  Polska
  62,9
 • 25,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  25,7
  Województwo
  35,1
  Cały kraj
  33,8
 • 4,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  4,9
  Wielkopolskie
  6,7
  Cały kraj
  7,0
 • 0,7% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,7%
  Wielkopolskie
  0,7%
  Cała Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 37 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 16 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 21 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 108 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 53 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 55 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -71 Saldo migracji
 • -37 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -34 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -71 Saldo migracji wewnętrznych
 • -37 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -34 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Buku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Buku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 15,3% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,6% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,1% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 64,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 62,9% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,2% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,8% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 23,5% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Buk, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Buk - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Buku oddano do użytku 19 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,41 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Buku to 1 994 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 358 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  68,4% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 31,6% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Buku to 4,68 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Buku to 127,80 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,65% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,24% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 96,24% mieszkań posiada łazienkę, 88,62% korzysta z centralnego ogrzewania, a 61,53% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu poznańskiego.

  Powiat poznański - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Buku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 994 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 358,10 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  358,10
  woj. wielkopolskie
  386,90
  Cała Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 81,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  81,70 m2
  woj. wielkopolskie
  81,90 m2
  Kraj
  75,30 m2
 • 29,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Buk
  29,30 m2
  Wielkopolskie
  31,70 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,20 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,20
  Województwo
  4,06
  Cała Polska
  3,83
 • 2,79 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,79
  woj. wielkopolskie
  2,58
  Cały kraj
  2,42
 • 0,67 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,67
  Województwo
  0,64
  Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Buku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 19 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 3,41 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Buk
  3,41
  woj. wielkopolskie
  7,35
  Cała Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 89 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,68 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  4,68
  Wielkopolskie
  4,04
  Kraj
  3,89
 • 15,98 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  15,98
  woj. wielkopolskie
  29,73
  Cała Polska
  24,56
 • 2 429 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 127,8 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  127,8 m2
  woj. wielkopolskie
  94,4 m2
  Polska
  92,3 m2
 • 0,44 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,44 m2
  woj. wielkopolskie
  0,69 m2
  Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Buku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 98,65% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Buk
  98,65%
  woj. wielkopolskie
  98,07%
  Cały kraj
  97,75%
 • 97,24% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Buk
  97,24%
  Wielkopolskie
  96,64%
  Cała Polska
  95,18%
 • 96,24% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  96,24%
  woj. wielkopolskie
  95,51%
  Cała Polska
  93,75%
 • 88,62% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Buk
  88,62%
  woj. wielkopolskie
  87,06%
  Kraj
  85,83%
 • 61,53% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  61,53%
  Wielkopolskie
  56,79%
  Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Buk - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Buku na 1000 mieszkańców pracuje 336osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 46,0% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 54,0% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Buku wynosiło w 2023 roku 1,0% (1,0% wśród kobiet i 1,0% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Buku wynosiło 5 737,99 PLN, co odpowiada 85.60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Buku 824 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 865 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 41.

  4,0% aktywnych zawodowo mieszkańców Buku pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 38,2% w przemyśle i budownictwie, a 40,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Buku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 336 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Buk
  336,0
  Województwo
  290,0
  Kraj
  259,0
 • 1,7% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 2,3% Kobiety
 • 1,2% Mężczyźni
 • Miasto
  1,0%
  Wielkopolskie
  3,0%
  Kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Buku w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Buku w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Buku w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Buku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 054 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  5 738 PLN
  woj. wielkopolskie
  6 020 PLN
  Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Buku w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Buku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 824 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 865 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 41 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,05 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Buku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 4,0% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 3,7% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 4,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 38,2% Przemysł i budownictwo
 • 30,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 43,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 40,8% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 37,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 43,0% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 16,2% Pozostałe
 • 26,2% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Buku w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Buku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 905 Pracujący ogółem
 • 877 Kobiety
 • 1 028 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Buku w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 18,0% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,5% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,6% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,8% W wieku produkcyjnym
 • 53,5% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,6% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 23,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 30,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Buk, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 70,2 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  70,2
  Wielkopolskie
  68,5
  Polska
  69,0
 • 39,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  39,5
  Województwo
  35,6
  Cały kraj
  38,2
 • 129,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  129,1
  Wielkopolskie
  108,0
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 60,8% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 62,9% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,2% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 37,1% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Buk - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Buku w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 025 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 783 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 47 nowych podmiotów, a 35 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (80) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (40) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (81) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2015 roku, najmniej (28) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2022 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Buku najwięcej (91) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (979) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,8% (8) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 27,4% (281) podmiotów, a 71,8% (736) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Buku najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (26.2%) oraz Budownictwo (18.6%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 1 025 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 8 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 281 Przemysł i budownictwo
 • 736 Pozostała działalność
 • 47 Podmioty nowo zarejestrowane w Buku w 2023 roku
 • 35 Podmioty wyrejestrowane w Buku w 2023 roku
 • 783 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 979 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 979
 • 39 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 39
 • 6 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 6
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 1 024 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 1 024
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 75 Spółki handlowe ogółem
 • 75
 • 6  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 6
 • 4  Spółki handlowe - akcyjne
 • 4
 • 2    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 55  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 55
 • 3    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 91 Spółki cywilne ogółem
 • 91
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 783 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 205 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 205
 • 146 Budownictwo
 • 146
 • 88 Przetwórstwo przemysłowe
 • 88
 • 71 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 71
 • 71 Transport i gospodarka magazynowa
 • 71
 • 46 Pozostała działalność
 • 46
 • 32 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 32
 • 31 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 31
 • 24 Informacja i komunikacja
 • 24
 • 19 Edukacja
 • 19
 • 18 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 18
 • 10 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 10
 • 10 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 10
 • 6 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 6
 • 5 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 5
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Buk - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Buku stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 72 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 13,06 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Buku wynosi 58,20% i jest znacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Buku najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 8,93 (wykrywalność 51%) oraz przeciwko mieniu - 7,70 (wykrywalność 37%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,31 (98%), o charakterze gospodarczym - 2,14 (52%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,22 (93%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Buku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Buku.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Buk, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 72 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 72
 • 49 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 49
 • 12 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 12
 • 7 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 7
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 43 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 43
 • 13,06 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Buk
  13,06
  woj. wielkopolskie
  18,91
  Cała Polska
  22,81
 • 8,93 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  8,93
  Wielkopolskie
  11,58
  Polska
  12,98
 • 2,14 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,14
  Województwo
  4,85
  Polska
  6,99
 • 1,31 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,31
  Województwo
  1,67
  Cała Polska
  1,82
 • 0,22 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,22
  Wielkopolskie
  0,30
  Polska
  0,35
 • 7,70 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Buk
  7,70
  Województwo
  9,57
  Cała Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Buk, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 58% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  58%
  Województwo
  72%
  Kraj
  71%
 • 52% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  52%
  woj. wielkopolskie
  65%
  Cały kraj
  63%
 • 52% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  52%
  Wielkopolskie
  77%
  Kraj
  75%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  98%
  woj. wielkopolskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 94% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Buk
  94%
  woj. wielkopolskie
  94%
  Cały kraj
  88%
 • 38% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Buk
  38%
  Województwo
  52%
  Polska
  51%

Buk - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Buku wyniosła w 2022 roku 91,2 mln złotych, co daje 7,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 2.4% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Buku - 28.6% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (12%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (9.7%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 17,6 mln złotych, czyli 19,3% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Buku wyniosła w 2022 roku 76,0 mln złotych, co daje 6,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 8.5% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (48.3%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (18.1%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (8.8%). W budżecie Buku wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,2 tys złotych na mieszkańca (20,4%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 181 złotych na mieszkańca (3,0%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 23,5%.
 • Wydatki budżetu w Buku według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Buku według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Buk, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Buku według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  40,6 mln

  3,3 tys(100%)

  50,7 mln

  4,1 tys(100%)

  57,3 mln

  4,6 tys(100%)

  66,7 mln

  5,3 tys(100%)

  63,3 mln

  5,0 tys(100%)

  71,7 mln

  5,7 tys(100%)

  88,6 mln

  7,0 tys(100%)

  91,2 mln

  7,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  15,8 mln

  2,6 tys(39%)

  16,3 mln

  2,7 tys(32.2%)

  18,2 mln

  3,0 tys(31.7%)

  19,5 mln

  3,2 tys(29.3%)

  19,4 mln

  3,2 tys(30.6%)

  19,6 mln

  3,3 tys(27.3%)

  22,4 mln

  3,8 tys(25.3%)

  26,0 mln

  4,7 tys(28.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  4,1 mln

  665(10.1%)

  6,3 mln

  1,0 tys(12.5%)

  6,1 mln

  999(10.6%)

  7,7 mln

  1,3 tys(11.6%)

  4,1 mln

  690(6.6%)

  5,8 mln

  971(8.1%)

  18,3 mln

  3,1 tys(20.7%)

  10,9 mln

  2,0 tys(12%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  4,7 mln

  760(11.5%)

  4,7 mln

  775(9.4%)

  5,3 mln

  875(9.3%)

  5,5 mln

  908(8.3%)

  6,4 mln

  1,1 tys(10%)

  5,8 mln

  974(8.1%)

  6,6 mln

  1,1 tys(7.4%)

  8,9 mln

  1,6 tys(9.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  18,8 tys

  3,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,7 mln

  1,2 tys(7.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  2,4 mln

  397(6%)

  958,8 tys

  157(1.9%)

  1,4 mln

  228(2.4%)

  606,0 tys

  99,9(0.9%)

  1,0 mln

  167(1.6%)

  3,9 mln

  659(5.5%)

  1,4 mln

  230(1.5%)

  5,2 mln

  936(5.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,6 mln

  265(4%)

  3,9 mln

  638(7.7%)

  3,9 mln

  643(6.8%)

  3,7 mln

  615(5.6%)

  4,3 mln

  714(6.8%)

  4,8 mln

  815(6.8%)

  5,7 mln

  965(6.4%)

  5,1 mln

  910(5.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  2,2 mln

  361(5.5%)

  2,3 mln

  377(4.6%)

  2,9 mln

  471(5%)

  9,0 mln

  1,5 tys(13.4%)

  4,0 mln

  672(6.4%)

  2,7 mln

  456(3.8%)

  3,8 mln

  640(4.3%)

  4,2 mln

  757(4.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,8 mln

  779(11.8%)

  12,3 mln

  2,0 tys(24.2%)

  2,7 mln

  440(4.7%)

  2,7 mln

  451(4.1%)

  3,0 mln

  504(4.8%)

  3,3 mln

  551(4.6%)

  3,3 mln

  558(3.7%)

  4,2 mln

  752(4.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,9 mln

  305(4.6%)

  1,8 mln

  299(3.6%)

  2,1 mln

  342(3.6%)

  3,3 mln

  541(4.9%)

  3,0 mln

  502(4.8%)

  2,0 mln

  329(2.7%)

  3,0 mln

  508(3.4%)

  3,0 mln

  535(3.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  211,5 tys

  34,4(0.5%)

  147,7 tys

  24,1(0.3%)

  217,2 tys

  35,6(0.4%)

  324,5 tys

  53,5(0.5%)

  503,2 tys

  83,8(0.8%)

  403,7 tys

  67,9(0.6%)

  361,2 tys

  61,2(0.4%)

  2,0 mln

  354(2.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,5 mln

  244(3.7%)

  661,6 tys

  108(1.3%)

  499,7 tys

  82,0(0.9%)

  441,5 tys

  72,8(0.7%)

  613,7 tys

  102(1%)

  2,0 mln

  343(2.8%)

  1,5 mln

  251(1.7%)

  1,6 mln

  288(1.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  747,1 tys

  121(1.8%)

  515,3 tys

  84,1(1%)

  594,4 tys

  97,5(1%)

  454,5 tys

  75,0(0.7%)

  499,1 tys

  83,1(0.8%)

  1,1 mln

  184(1.5%)

  879,9 tys

  149(1%)

  952,9 tys

  171(1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  238,7 tys

  38,8(0.6%)

  325,2 tys

  53,1(0.6%)

  540,5 tys

  88,7(0.9%)

  347,3 tys

  57,3(0.5%)

  270,0 tys

  44,9(0.4%)

  208,8 tys

  35,1(0.3%)

  431,6 tys

  73,1(0.5%)

  324,7 tys

  58,3(0.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  95,1 tys

  15,5(0.2%)

  82,7 tys

  13,5(0.2%)

  102,6 tys

  16,8(0.2%)

  106,1 tys

  17,5(0.2%)

  96,7 tys

  16,1(0.2%)

  95,0 tys

  16,0(0.1%)

  177,3 tys

  30,0(0.2%)

  212,5 tys

  38,2(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  156,3 tys

  25,4(0.4%)

  229,5 tys

  37,5(0.5%)

  126,6 tys

  20,8(0.2%)

  157,0 tys

  25,9(0.2%)

  148,8 tys

  24,8(0.2%)

  317,5 tys

  53,4(0.4%)

  464,9 tys

  78,8(0.5%)

  141,6 tys

  25,4(0.2%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  32,0 tys

  5,2(0.1%)

  32,0 tys

  5,2(0.1%)

  32,0 tys

  5,2(0.1%)

  35,0 tys

  5,8(0.1%)

  40,0 tys

  6,7(0.1%)

  17,0 tys

  2,9(0%)

  40,0 tys

  6,8(0%)

  40,0 tys

  7,2(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  64,5 tys

  10,5(0.2%)

  8,1 tys

  1,3(0%)

  2,4 tys

  0,4(0%)

  75,0 tys

  12,4(0.1%)

  66,3 tys

  11,0(0.1%)

  69,4 tys

  11,7(0.1%)

  2,5 tys

  0,4(0%)

  9,0 tys

  1,6(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Buku według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Buku według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Buk, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Buku według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  42,8 mln

  3,5 tys(100%)

  49,9 mln

  4,0 tys(100%)

  54,6 mln

  4,4 tys(100%)

  57,9 mln

  4,6 tys(100%)

  63,8 mln

  5,1 tys(100%)

  72,2 mln

  5,7 tys(100%)

  82,1 mln

  6,5 tys(100%)

  76,0 mln

  6,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  24,4 mln

  4,0 tys(57%)

  25,9 mln

  4,2 tys(51.9%)

  27,0 mln

  4,4 tys(49.5%)

  30,4 mln

  5,0 tys(52.5%)

  31,1 mln

  5,2 tys(48.8%)

  33,2 mln

  5,6 tys(46%)

  35,7 mln

  6,0 tys(43.5%)

  36,7 mln

  6,6 tys(48.3%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  9,5 mln

  1,5 tys(22.1%)

  9,5 mln

  1,5 tys(19%)

  9,6 mln

  1,6 tys(17.6%)

  9,7 mln

  1,6 tys(16.7%)

  10,8 mln

  1,8 tys(16.9%)

  12,0 mln

  2,0 tys(16.6%)

  16,7 mln

  2,8 tys(20.4%)

  13,8 mln

  2,5 tys(18.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  19,5 tys

  3,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,7 mln

  1,2 tys(8.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  512,2 tys

  83,3(1.2%)

  618,9 tys

  101(1.2%)

  112,4 tys

  18,4(0.2%)

  957,0 tys

  158(1.7%)

  898,1 tys

  149(1.4%)

  2,6 mln

  442(3.6%)

  4,4 mln

  737(5.3%)

  3,0 mln

  543(4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  833,6 tys

  136(1.9%)

  819,0 tys

  134(1.6%)

  858,6 tys

  141(1.6%)

  1,0 mln

  165(1.7%)

  1,1 mln

  175(1.7%)

  1,6 mln

  277(2.3%)

  1,6 mln

  268(1.9%)

  1,5 mln

  274(2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,1 mln

  501(7.2%)

  10,3 mln

  1,7 tys(20.7%)

  470,1 tys

  77,1(0.9%)

  401,3 tys

  66,2(0.7%)

  432,7 tys

  72,0(0.7%)

  776,5 tys

  131(1.1%)

  470,2 tys

  79,6(0.6%)

  1,2 mln

  208(1.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  887,5 tys

  144(2.1%)

  434,3 tys

  70,9(0.9%)

  436,7 tys

  71,6(0.8%)

  522,5 tys

  86,2(0.9%)

  742,6 tys

  124(1.2%)

  612,6 tys

  103(0.8%)

  1,3 mln

  226(1.6%)

  934,5 tys

  168(1.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,0 mln

  166(2.4%)

  1,3 mln

  219(2.7%)

  2,2 mln

  357(4%)

  788,8 tys

  130(1.4%)

  419,8 tys

  69,9(0.7%)

  611,5 tys

  103(0.8%)

  652,5 tys

  111(0.8%)

  738,7 tys

  133(1%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  651,0 tys

  117(0.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,9 mln

  316(4.5%)

  515,4 tys

  84,1(1%)

  1,1 mln

  186(2.1%)

  120,4 tys

  19,8(0.2%)

  361,5 tys

  60,2(0.6%)

  138,5 tys

  23,3(0.2%)

  243,5 tys

  41,2(0.3%)

  407,8 tys

  73,2(0.5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  143,9 tys

  23,4(0.3%)

  79,9 tys

  13,1(0.2%)

  80,3 tys

  13,2(0.1%)

  569,0 tys

  93,8(1%)

  587,0 tys

  97,7(0.9%)

  132,2 tys

  22,2(0.2%)

  151,1 tys

  25,6(0.2%)

  190,8 tys

  34,3(0.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  101,2 tys

  16,5(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  916,2 tys

  151(1.6%)

  1,6 mln

  265(2.5%)

  1,1 mln

  179(1.5%)

  281,9 tys

  47,8(0.3%)

  100,4 tys

  18,0(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  243,5 tys

  39,6(0.6%)

  270,8 tys

  44,2(0.5%)

  77,6 tys

  12,7(0.1%)

  79,5 tys

  13,1(0.1%)

  43,1 tys

  7,2(0.1%)

  72,0 tys

  12,1(0.1%)

  69,8 tys

  11,8(0.1%)

  98,0 tys

  17,6(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  64,5 tys

  10,5(0.2%)

  8,1 tys

  1,3(0%)

  2,4 tys

  0,4(0%)

  75,0 tys

  12,4(0.1%)

  66,3 tys

  11,0(0.1%)

  69,4 tys

  11,7(0.1%)

  2,5 tys

  0,4(0%)

  9,0 tys

  1,6(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  94,8 tys

  15,4(0.2%)

  57,7 tys

  9,4(0.1%)

  43,3 tys

  7,1(0.1%)

  39,6 tys

  6,5(0.1%)

  42,4 tys

  7,1(0.1%)

  19,8 tys

  3,3(0%)

  13,2 tys

  2,2(0%)

  6,4 tys

  1,2(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  489

  0,1(0%)

  891

  0,1(0%)

  89,6

  0,0(0%)

  350

  0,1(0%)

  1,1 mln

  187(1.3%)

  4,1 tys

  0,7(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  11,3 tys

  1,9(0%)

  3,6 tys

  0,7(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  32,5

  0,0(0%)

  13,6 tys

  2,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  11,1 tys

  1,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  33,0 tys

  5,4(0.1%)

  11,2 tys

  1,8(0%)

  46,2

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  49,9 tys

  8,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Buk - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 350 mieszkańców Buku jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 659 kobiet oraz 691 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 33,3% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,4% wykształcenie policealne, 12,4% średnie ogólnokształcące, a 16,6% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 19,2% mieszkańców Buku, gimnazjalnym 3,2%, natomiast 8,5% podstawowym ukończonym. 3,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa wielkopolskiego mieszkańcy Buku mają wyższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Buku największy odsetek ma wykształcenie wyższe (37,3%) oraz zasadnicze zawodowe (14,7%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie wyższe (28,9%) oraz zasadnicze zawodowe (24,2%).

  W roku 2022 w Buku mieściły się 3 przedszkola, w których do 21 oddziałów uczęszczało 484 dzieci (240 dziewczynek oraz 244 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Buku mieściły się 2 przedszkola, w których do 9 oddziałów uczęszczało 229 dzieci (117 dziewczynek oraz 112 chłopców). Dostępne były 154 miejsca.

  17,7% mieszkańców Buku w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,9% wśród dziewczynek i 17,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 2 223 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,43 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 30 oddziałach uczyło się 745 uczniów (366 kobiet oraz 379 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Buku placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 24 oddziałach uczyło się 558 uczniów (279 kobiet oraz 279 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,4% ludności (27,5% wśród dziewczynek i 29,2% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 24,8 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 159,19.

  W Buku znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 4 oddziałach uczyło się 103 uczniów (46 kobiet oraz 57 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 56 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Buku placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 1 oddziale uczyło się 6 uczniów (5 kobiet oraz 1 mężczyzna). W 2008 zarejestrowano 0 absolwentów.

  W Buku znajdują się 2 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 15 oddziałach uczyło się 208 uczniów (77 kobiet oraz 131 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,1% mieszkańców (17,5% wśród dziewczyn i 16,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 25,8 uczniów. 13,9 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 23,3% mieszkańców Buku w wieku potencjalnej nauki (24,8% kobiet i 21,8% mężczyzn).

 • 33,3% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  33,3%
  Wielkopolskie
  23,5%
  Kraj
  25,2%
 • 37,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 28,9% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 32,4% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  32,4%
  Województwo
  33,7%
  Cała Polska
  35,2%
 • 32,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,4% Wykształcenie policealne
 • Buk
  3,4%
  Województwo
  3,0%
  Cała Polska
  3,3%
 • 4,5% Kobiety
  (policealne)
 • 2,1% Mężczyźni
  (policealne)
 • 12,4% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  12,4%
  Wielkopolskie
  10,9%
  Cały kraj
  11,9%
 • 13,7% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 11,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,6% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  16,6%
  Wielkopolskie
  19,9%
  Cały kraj
  20,0%
 • 14,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,1% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 19,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  19,2%
  Wielkopolskie
  25,0%
  Kraj
  21,2%
 • 14,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 24,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,2%
  woj. wielkopolskie
  3,1%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 8,5% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  8,5%
  woj. wielkopolskie
  11,5%
  Polska
  12,3%
 • 9,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 7,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,4%
  woj. wielkopolskie
  3,2%
  Cały kraj
  3,1%
 • 3,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,6% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Buku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2223 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  2 223,0
  woj. wielkopolskie
  949,0
  Cała Polska
  927,0
 • 0,43 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Buk
  0,43
  Wielkopolskie
  0,83
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 3Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 21 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 425 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Buk) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 484 Dzieci
 • 240 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 244 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,6%
  50,4%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 9 2 lata i mniej
 • 9
 • 95 3 lata
 • 95
 • 127 4 lata
 • 127
 • 127 5 lata
 • 127
 • 120 6 lat
 • 120
 • 6 7 lat i więcej
 • 6
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 5 2 lata i mniej
 • 5
 • 56 3 lata
 • 56
 • 50 4 lata
 • 50
 • 63 5 lata
 • 63
 • 64 6 lat
 • 64
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 39 3 lata
 • 39
 • 77 4 lata
 • 77
 • 64 5 lata
 • 64
 • 56 6 lat
 • 56
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 •  
 • 27,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 27,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Buku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Buku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole im. Krasnala Hałabały w Buku
  Publiczne
  61 814-08-71
  61 814-08-71
  ul. kpt.Wegnera 10
  64-320 Buk
  717413
  PRZEDSZKOLE SIÓSTR MIŁOSIERDZIA ŚW.WINC.A PAULO (ŚW.WINCENTY A PAULO)
  Publiczne
  61 814-02-40
  61 814-02-40
  ul. PLAC ST.RESZKI 26
  64-320 Buk
  3908
  Niepublicze Przedszkole Pluszak
  Niepubliczne
  53 036-27-57
  ul. PRZYKOP 4
  64-320 Buk
  ---
 • Szkoły podstawowe w Buku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Buk) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 30 Oddziały
 • 745 Uczniowie
 • 366 Kobiety
  (uczniowie)
 • 379 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,1%
  50,9%
 • 97 Uczniowie w 1 klasie
 • 53 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 44 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 116 Absolwenci
 • 51 Kobiety
  (absolwenci)
 • 65 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 24,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  24,8
  woj. wielkopolskie
  17,3
  Kraj
  17,0
 •  
 • 47,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 39,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 159,19 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  159,19
  Województwo
  97,58
  Kraj
  95,96
 • 158,76 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  158,76
  woj. wielkopolskie
  96,29
  Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Buk) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Buk) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Buku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Buku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im.Bohaterów Bukowskich w Buku ('Bohaterów Bukowskich')
  Publiczna
  61 814-01-82
  61 814-01-82
  ul. Szkolna 12
  64-320 Buk
  2353242
 • Szkoły ponadpodstawowe w Buku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Buk) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 4 Oddziały
 • 103 Uczniowie
 • 46 Kobiety
  (uczniowie)
 • 57 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 44,7%
  55,3%
 • 56 Absolwenci
 • 30 Kobiety
  (absolwenci)
 • 26 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 25,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  25,8
  Województwo
  26,1
  Cała Polska
  26,5
 •  
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Buk) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 95 Uczniowie w 1 klasie
 • 42 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 53 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 13,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Buk
  13,9
  Województwo
  22,8
  Cały kraj
  21,0
 •  
 • Wykres - Szkoły policealne (Buk) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły policealne (w tym kolegium dla pracowników służb społecznych) bez specjalnych
 • 12 Oddziały
 • 153 Uczniowie
 • 130 Kobiety
  (uczniowie)
 • 23 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 85,0%
  15,0%
 • 69 Uczniowie w 1 klasie
 • 56 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 13 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 33 Absolwenci
 • 32 Kobiety
  (absolwenci)
 • 1 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 12,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Tutaj
  12,8
  woj. wielkopolskie
  23,8
  Polska
  23,6
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Buku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Buku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Buku
  Publiczna
  61 830-10-01
  61 830-11-67
  ul. Dworcowa 44
  64-320 Buk
  6157-
  Liceum dla Dorosłych w Buku
  Publiczne
  61 830-10-01
  61 830-11-67
  ul. Dworcowa 44
  64-320 Buk
  378-
  Liceum Ogólnokształcące w Buku
  Publiczne
  61 830-10-01
  61 830-11-67
  ul. Dworcowa 44
  64-320 Buk
  228-
  Studium Medyczne LIDER w Buku
  Niepubliczna
  61 814-93-99
  61 814-93-99
  ul. NIEGOLEWSKICH 11A
  64-320 Buk
  ---
  Szkoła Policealna "LIDER" w Buku
  Niepubliczna
  61 814-09-21
  61 814-09-21
  ul. Szarych Szeregów 8
  64-320 Buk
  ---
  Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "LIDER" w Buku
  Niepubliczne
  61 814-09-21
  61 814-09-21
  ul. Szarych Szeregów 8
  64-320 Buk
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Buku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 17,7% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,9% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,4% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,5% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,2% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,5% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,1% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,8% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 23,3% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 24,8% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 21,8% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Buk, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Buk, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Buk, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Buk - Zabytki i atrakcje(atrakcje, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Kultura i rekreacja w Buku
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Buku: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 44 (uczestnicy: 10 032)
  • seanse filmowe: 1 (uczestnicy: 182)
  • koncerty: 15 (uczestnicy: 6 000)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 1 (uczestnicy: 800)
  • pokazy teatralne: 5 (uczestnicy: 2 500)
  • warsztaty: 22 (uczestnicy: 550)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 11 (członkowie: 286)
  • plastyczne/techniczne: 2 (członkowie: 39)
  • muzyczne: 5 (członkowie: 163)
  • informatyczne: 2 (członkowie: 44)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 24)
  • inne: 1 (członkowie: 16)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 4 (absolwenci: 126)
  • nauki gry na instrumentach: 4 (absolwenci: 126)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 5 (członkowie: 92)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 20)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 3 (członkowie: 48)
  • taneczne: 1 (członkowie: 24)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Buku działało 1 kino posiadające 1 salę z 184 miejscami na widowni. Odbyły się 823 seanse, na które przyszło 28 325 widzów, w tym 256 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 10 599 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Buku działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 51 097 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 5 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 40 474 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 7
  • dostępne dla czytelników: 1
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 1
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Buku działały 4 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 164 członków. Zarejestrowano 230 ćwiczących (mężczyźni: 99, kobiety: 131, chłopcy do lat 18: 54, dziewczęta do lat 18: 117). Aktywne były 4 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (8), instruktora sportowego (5) oraz inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Buku w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Buku
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Buku znajduje się 11 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Buku
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z 1846 r.dnia 1931-03-09, wykaz dokumentów: 2482/A z 1931-03-09
  • Kościół z 1609 r.dnia 1953-10-30, wykaz dokumentów: KL.IV-73/68/53 z 1953-10-30
  • Miasto z pocz. XIII w.dnia 1956-02-08, wykaz dokumentów: Kl.IV-73/8/56 z 1956-02-08; 806/Wlkp/A z 2010-07-26
  • Dzwonnica z XVIII w.dnia 1968-07-15, wykaz dokumentów: 144/A z 1968-07-15
  • Szpital z 1600 r. (ul. Plac Stanisława Reszki 27)dnia 1968-10-17, wykaz dokumentów: 305/A z 1968-10-17
  • Kanonia z 2. poł. XVIII w. (ul. Plac Przemysława 24)dnia 1970-02-24, wykaz dokumentów: 925/A z 1970-02-24
  • Sąd z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Plac Stanisława Reszki 5)dnia 1970-02-24, wykaz dokumentów: 926/A z 1970-02-24
  • Pałac z XVIII w. (ul. Plac Przemysława 1)dnia 1970-02-24, wykaz dokumentów: 927/A z 1970-02-24
  • Park z 2. poł. XIX w.dnia 1980-08-18, wykaz dokumentów: 1801/A z 1980-08-18
  • Synagoga z 1900 - 1905 (ul. Mury 7)dnia 1988-02-01, wykaz dokumentów: 2146A z 1988-02-01
  • Szkoła z 1900 - 1905 (ul. Mury 4)dnia 1988-02-01, wykaz dokumentów: 2146A z 1988-02-01
 • Formy ochrony przyrody w Buku
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Buku znajduje się jedna forma ochrony przyrody. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Buku
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Wysoczka - Pomnik przyrodyOpis: drzewo dąb szypułkowy poprzednio drzewo to zostało ustanowione za pomnik przyrody na podstawie Uchwały nr XXXII/167/96 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie poddania pod ochronę przyrody która utraciła moc na podstawie uchwały nr, Data ustanowienia: 2012-02-01, Opis granicy: rośnie w pobliżu gminnego składowiska odpadów komunalnych

Buk - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 1 wypadków drogowych w Buku odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 1 osobę ranną. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 18,0 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Buku znajdowało się 10 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu poznańskiego.

  Powiat poznański - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Buku
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 1 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 1 Ranni
  (rok 2022)
 • 1 Lekko ranni
 • 0 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Buku w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 17,96 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  18,0
  Wielkopolskie
  65,8
  Kraj
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  0,0
  Województwo
  6,1
  Kraj
  5,0
 • 17,96 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  18,0
  woj. wielkopolskie
  74,9
  Cała Polska
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  0,0
  Wielkopolskie
  9,3
  Polska
  8,9
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Miasto
  100,0
  Wielkopolskie
  113,8
  Polska
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 10 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 1 km  Będących pod zarządem gminy
 • 6 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 3 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Buku w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 1 092,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  1 092,8 km
  woj. wielkopolskie
  868,0 km
  Kraj
  633,6 km
 • 7,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Miasto
  7,7 km
  woj. wielkopolskie
  7,4 km
  Kraj
  5,3 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Buk przechodzą 3 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • A2autostrada A2(Słubice - Rzepin - Torzym - Jordanowo - Trzciel - Nowy Tomyśl - Buk - Głuchowo - Poznań - Września - Słupca - Sługocin - Modła Królewska - Konin - Koło - Dąbie - Wartkowice - Emilia - Zgierz - Stryków - Łyszkowice - Łowicz - Skierniewice - Wiskitki - Grodzisk Mazowiecki - Pruszków - Warszawa - Choszczówka Stojecka - Mińsk Mazowiecki - Jakubów - Kałuszyn)
  • DW 306droga wojewódzka nr 306(Lipnica - Wierzchaczewo - Pólko - Sękowo - Wilczyna - Duszniki - Sędziny - Wielka Wieś - Buk - Tomiczki - Stęszew - Łódź - Nowe Dymaczewo)
  • DW 307droga wojewódzka nr 307(Poznań - Przyźmierowo - Wysogotowo - Zakrzewo - Sierosław - Więckowice - Kalwy - Niepruszewo - Buk - Wojnowice - Opalenica - Porażyn - Bukowiec)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Buk przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 3Linia kolejowa nr 3: Warszawa Zachodnia - Kunowice [o znaczeniu państwowym] (Warszawa Zachodnia - Warszawa Włochy - Warszawa Ursus Północny - Warszawa Gołąbki - Ożarów Mazowiecki - Płochocin - Błonie - Witanów - Boża Wola - Seroki - Teresin Niepokalanów - Piasecznica - Sochaczew - Kornelin - Leonów - Kęszyce - Jasionna Łowicka - Bednary - Mysłaków - Łowicz Główny - Niedźwiada Łowicka - Jackowice - Zosinów - Żychlin - Złotniki Kutnowskie - Stara Wieś - Sklęczki - Kutno - Nowe Kutnowskie - Krzewie - Turzynów - Kłodawa - Barłogi - Koło - Budki Nowe - Kramsk - Konin - Konin Zachód - Kawnice - Spławie - Cienin Kościelny - Cienin - Słupca - Strzałkowo - Wólka - Otoczna - Gutowo Wielkopolskie - Podstolice - Nekla - Gułtowy - Kostrzyn Wielkopolski - Paczkowo - Swarzędz - Poznań Antoninek - Poznań Wschód - Poznań Garbary - Poznań Główny - Poznań Górczyn - Poznań Junikowo - Palędzie - Dopiewo - Otusz -Buk - Wojnowice Wielkopolskie - Opalenica - Porażyn - Sątopy - Nowy Tomyśl - Jastrzębsko - Chrośnica - Zbąszyń - Zbąszynek - Szczaniec - Kupienino - Świebodzin - Wilkowo Świebodzińskie - Mostki - Toporów - Drzewce - Torzym - Boczów - Rzepin - Kunowice - Słubice)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Buku istnieje 67 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 26 Stycznia

  os. 700-lecia Miasta

  ul. Adama Mickiewicza

  ul. Akacjowa

  ul. Andrzeja i Władysława Niegolewskich

  ul. Azaliowa

  ul. Basztowa

  ul. Bohaterów Bukowskich

  ul. Browarna

  ul. Brzozowa

  ul. Bukowa

  ul. Dobieżyńska

  ul. Dworcowa

  ul. Franciszka Górczaka

  ul. Garncarska

  ul. Grodziska

  ul. Jana Pawła II

  ul. Jarzębinowa

  ul. Jesionowa

  ul. Józefa Grobelnego

  ul. Kazimierza Zenktelera

  ul. Klonowa

  ul. Kolejowa

  ul. Kosynierów Bukowskich

  ul. Kościelna

  ul. Lipowa

  ul. Mury

  ul. Ojca Rafała Chylińskiego

  ul. Orzechowa

  ul. Otuska

  Park

  ul. Polna

  ul. Poprzeczna

  ul. Powstańców Wlkp.

  ul. Poznańska

  pl. Przemysława

  ul. Przemysłowa

  os. Przyjaźni

  ul. Przykop

  ul. Ratuszowa

  ul. Rzemieślnicza

  ul. Rzeźnicka

  Skwer im. Dr Lecha Siudy

  Skwer im. Rektora Andrzeja z Buku

  ul. Smugi

  ul. Sokoła

  ul. Sportowa

  pl. Stanisława Reszki

  ul. Stefana Czarnieckiego

  ul. Strumykowa

  ul. Strzelecka

  ul. Szarych Szeregów

  ul. Szewska

  ul. Szkolna

  ul. Słoneczna

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Tadeusza Wojtczaka

  ul. Topolowa

  ul. Tylna

  ul. Wielkowiejska

  ul. Wąska

  ul. Zakładowa

  ul. Zdrojowa

  ul. dr. Kazimierza Wróblewskiego

  ul. kpt. Witolda Wegnera

  ul. Łąkowa

  ul. św. Rocha