Powiat giżycki w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat giżycki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 56 922 Liczba mieszkańców
 • 1 120 km2 Powierzchnia
 • 51 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 57,6% Stopa urbanizacji
 • Wacław Strażewicz Starosta
 • al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko Adres starostwa powiatowego
 • NGI Tablice rejestracyjne
Powiat giżycki na mapie
Identyfikatory
 • 2806 TERYT (TERC)
Herb powiatu giżyckiego
powiat giżycki herb
Flaga powiatu giżyckiego
powiat giżycki flaga

powiat giżycki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Giżycku
087 429 91 11
087 429 91 05
Białostocka 2
11-500 Giżycko
Komenda Powiatowa Policji Giżycku
087 429 92 00
087 429 92 05
1Maja 26
11-500 Giżycko
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Giżycku
087 732 46 56
087 732 46 56
Wyzwolenia 2
11-500 Giżycko
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Giżycko
087 428 54 98
084 428 58 74
Suwalska 3
11-500 Giżycko
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Giżycku
087 428 24 96
087 428 24 96
Wilanowska 26
11-500 Giżycko
Starostwo Powiatowe w Giżycku
(87) 428-59-58
(87) 428-55-06
ul.1 Maja
11-500 Giżycko

Powiat giżycki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Powiat giżycki ma 56 922 mieszkańców, z czego 51,1% stanowią kobiety, a 48,9% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców zmalała o 0,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,4 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu giżyckiego w 2050 roku wynosi 47 679, z czego 23 734 to kobiety, a 23 945 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu giżyckiego zawarli w 2017 roku 301 małżeństw, co odpowiada 5,3 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  28,4% mieszkańców powiatu giżyckiego jest stanu wolnego, 53,9% żyje w małżeństwie, 5,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,6% to wdowy/wdowcy.

  Powiat giżycki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -119. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,09 na 1000 mieszkańców powiatu giżyckiego. W 2017 roku urodziło się 541 dzieci, w tym 48,1% dziewczynek i 51,9% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 366 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,82 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 37,9% zgonów w powiecie giżyckim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 25,6% zgonów w powiecie giżyckim były nowotwory, a 7,8% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu giżyckiego przypada 10.73 zgonów.

  W 2017 roku zarejestrowano 788 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 892 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu giżyckiego -104. W tym samym roku 21 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 9 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 12.

  62,3% mieszkańców powiatu giżyckiego jest w wieku produkcyjnym, 17,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu giżyckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 56 922 Liczba mieszkańców
 • 29 077 Kobiety
 • 27 845 Mężczyźni
 • 51,1%
  48,9%
 • 104 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 104 kobiet)
 • 96 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 96 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie giżyckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie giżyckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie giżyckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu giżyckiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 47 679 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 23 734 Kobiety
 • 23 945 Mężczyźni
 • 50,9%
  49,1%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie giżyckim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie giżyckim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie giżyckim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu giżyckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 41,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. giżycki
  41,4 lat
  Województwo
  40,7 lat
  Polska
  41,4 lat
 • 43,1 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,7 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat giżycki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu giżyckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat giżycki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat giżycki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat giżycki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,4% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  28,4%
  woj. warmińsko-mazurskie
  28,7%
  Kraj
  28,8%
 • 22,6% Kobiety
  (Panny)
 • 34,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 53,9% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  53,9%
  Warmińsko-mazurskie
  54,0%
  Polska
  55,8%
 • 52,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,2% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,6% Wdowcy/Wdowy
 • pow. giżycki
  9,6%
  woj. warmińsko-mazurskie
  9,0%
  Kraj
  9,6%
 • 15,9% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,8% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • powiat giżycki
  5,7%
  woj. warmińsko-mazurskie
  5,6%
  Cała Polska
  5,0%
 • 6,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,0% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 2,4% Nieustalone
 • Powiat
  2,4%
  Warmińsko-mazurskie
  2,7%
  Cały kraj
  0,8%
 • 2,4% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 2,4% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie giżyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie giżyckim w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,3 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • pow. giżycki
  5,3
  Warmińsko-mazurskie
  4,8
  Cała Polska
  5,0
 • 1,9 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • Powiat
  1,9
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,0
  Cała Polska
  1,7
 • 301 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie giżyckim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie giżyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • -119 Przyrost naturalny w roku 2017
 • -48 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -71 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,09 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -2,1
  Województwo
  0,1
  Kraj
  -0,0
 • -2,9 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -1,0 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie giżyckim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie giżyckim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie giżyckim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie giżyckim w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 541 Urodzenia żywe
 • 260 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 281 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,1%
  51,9%
 • 9,5 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  9,5
  Warmińsko-mazurskie
  10,1
  Cały kraj
  10,5
 • 41,0 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • pow. giżycki
  41,0
  Warmińsko-mazurskie
  42,6
  Kraj
  44,2
 • 19.02 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 19.02
 • 49.88 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 49.88
 • 88.88 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 88.88
 • 75.5 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 75.5
 • 36.1 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 36.1
 • 7.39 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7.39
 • 0.57 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.57
 • 3 366 g Średnia waga noworodków
 • 3 262 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 463 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 366 g
  Województwo
  3 401 g
  Cały kraj
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 11 Waga 4500g - 4999g
 • 11
 • 48 Waga 4000g - 4499g
 • 48
 • 174 Waga 3500g - 3999g
 • 174
 • 202 Waga 3000g - 3499g
 • 202
 • 65 Waga 2500g - 2999g
 • 65
 • 24 Waga 2000g - 2499g
 • 24
 • 7 Waga 1500g - 1999g
 • 7
 • 6 Waga 1000g - 1499g
 • 6
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,38 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,38
  Województwo
  1,41
  Cała Polska
  1,45
 • 0,66 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • pow. giżycki
  0,66
  Warmińsko-mazurskie
  0,70
  Polska
  0,71
 • 0,82 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat giżycki
  0,82
  Województwo
  1,01
  Polska
  1,00
 • Statystyki zgonów w powiecie giżyckim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 614 Zgony
 • 301 Kobiety
  (Zgony)
 • 313 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 49,0%
  51,0%
 • 5 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 5 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 10,7 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  10,7
  woj. warmińsko-mazurskie
  9,8
  Cały kraj
  10,1
 • 125,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • powiat giżycki
  125,8
  Województwo
  104,7
  Cała Polska
  101,5
 • 10,2 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  10,2
  Warmińsko-mazurskie
  5,0
  Kraj
  4,0
 • 3,7 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Powiat
  3,7
  Województwo
  3,4
  Cały kraj
  3,2
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. warmińsko-mazurskie
  1,3
  Kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie giżyckim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 39,4% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  39,4%
  Warmińsko-mazurskie
  39,1%
  Cała Polska
  45,7%
 • 28,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  28,8%
  Województwo
  29,0%
  Polska
  26,7%
 • 8,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat giżycki
  8,1%
  Województwo
  6,4%
  Kraj
  6,1%
 • 17,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. warmińsko-mazurskie
  17,0
  Kraj
  5,9
 • 65,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. warmińsko-mazurskie
  65,4
  Polska
  74,3
 • 276,4 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  276,4
  Województwo
  278,4
  Cała Polska
  274,3
 • 262,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. warmińsko-mazurskie
  262,1
  Polska
  261,6
 • 378,9 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 419,3 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 336,9 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  378,9
  woj. warmińsko-mazurskie
  375,6
  Kraj
  469,0
 • 75,2 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 28,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 120,1 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  75,2
  woj. warmińsko-mazurskie
  73,1
  Cały kraj
  87,7
 • 17,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  17,0
  Województwo
  25,5
  Polska
  31,8
 • 13,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  13,6
  Warmińsko-mazurskie
  9,1
  Cała Polska
  8,0
 • 1,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Powiat
  1,6%
  Warmińsko-mazurskie
  1,0%
  Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 788 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 428 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 360 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 21 Zameldowania z zagranicy
 • 9 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 12 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 892 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 482 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 410 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 9 Wymeldowania za granicę
 • 4 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 5 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -92 Saldo migracji
 • -49 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -43 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -104 Saldo migracji wewnętrznych
 • -54 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -50 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 12 Saldo migracji zagranicznych
 • 5 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 7 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie giżyckim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie giżyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 14,6% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,2% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 69,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 72,2% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,0% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,3% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 12,6% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat giżycki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat giżycki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie giżyckim oddano do użytku 159 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,79 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie giżyckim to 20 766 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 363 mieszkania. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 48,4% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 43,4% na cele indywidualne, 7,5% jako mieszkania spółdzielcze, lokale zakładowe (0,6%).

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie giżyckim to 3,92 i jest nieznacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz porównywalna do przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w powiecie giżyckim to 105,90 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 96,46% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 94,58% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 92,78% mieszkań posiada łazienkę, 88,04% korzysta z centralnego ogrzewania, a 57,98% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie giżyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 20 766 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 363,40 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • powiat giżycki
  363,40
  woj. warmińsko-mazurskie
  354,80
  Polska
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 68,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • powiat giżycki
  68,20 m2
  Województwo
  68,30 m2
  Cały kraj
  73,80 m2
 • 24,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • pow. giżycki
  24,80 m2
  Warmińsko-mazurskie
  24,20 m2
  Cały kraj
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 3,84 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Powiat
  3,84
  Warmińsko-mazurskie
  3,78
  Kraj
  3,82
 • 2,75 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Powiat
  2,75
  Warmińsko-mazurskie
  2,82
  Cały kraj
  2,69
 • 0,72 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Powiat
  0,72
  Województwo
  0,75
  Cały kraj
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie giżyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 159 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 2,79 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. giżycki
  2,79
  Warmińsko-mazurskie
  3,34
  Cała Polska
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 62 Użytek własny
 • 112 Sprzedaż lub wynajem
 • 35,6%
  64,4%
 • 623 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 3,92 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. giżycki
  3,92
  Województwo
  3,77
  Kraj
  3,91
 • 10,94 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat giżycki
  10,94
  woj. warmińsko-mazurskie
  12,57
  Cały kraj
  18,14
 • 16 842 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 105,9 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  105,9 m2
  Warmińsko-mazurskie
  89,0 m2
  Polska
  92,7 m2
 • 0,30 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  0,30 m2
  Warmińsko-mazurskie
  0,30 m2
  Cały kraj
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie giżyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 96,46% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  96,46%
  woj. warmińsko-mazurskie
  97,06%
  Cały kraj
  96,79%
 • 94,58% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Powiat
  94,58%
  Województwo
  94,47%
  Cały kraj
  93,66%
 • 92,78% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • pow. giżycki
  92,78%
  Warmińsko-mazurskie
  91,91%
  Polska
  91,31%
 • 88,04% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Powiat
  88,04%
  Województwo
  83,15%
  Kraj
  82,12%
 • 57,98% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  57,98%
  Warmińsko-mazurskie
  46,52%
  Kraj
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Powiat giżycki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie giżyckim na 1000 mieszkańców pracuje 150 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 53,9% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 46,1% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie giżyckim wynosiło w 2017 roku 10,6% (13,5% wśród kobiet i 8,1% wśród mężczyzn). Jest to mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie giżyckim wynosiło 3 663,45 PLN, co odpowiada 80.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu giżyckiego 2 653 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 2 174 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -479.

  28,6% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu giżyckiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 22,3% w przemyśle i budownictwie, a 14,7% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,3% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie giżyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 150 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Powiat
  150,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  200,0
  Polska
  247,0
 • 10,6% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 13,5% Kobiety
 • 8,1% Mężczyźni
 • Powiat
  10,6%
  Warmińsko-mazurskie
  11,7%
  Cała Polska
  6,6%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie giżyckim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie giżyckim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie giżyckim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie giżyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 663 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  3 663 PLN
  Warmińsko-mazurskie
  3 803 PLN
  Polska
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie giżyckim w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie giżyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 2 653 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 2 174 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -479 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,82 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie giżyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 28,6% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 22,9% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 34,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 22,3% Przemysł i budownictwo
 • 12,1% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 33,2% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 14,7% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 17,5% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 11,8% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,3% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,3% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 32,0% Pozostałe
 • 44,2% Kobiety
  (pozostałe)
 • 19,1% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie giżyckim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie giżyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 8 550 Pracujący ogółem
 • 4 611 Kobiety
 • 3 939 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie giżyckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 17,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,4% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,3% W wieku produkcyjnym
 • 56,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 69,0% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,1% Kobiety
  (59+ lat)
 • 12,6% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat giżycki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 60,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat giżycki
  60,4
  Województwo
  60,0
  Polska
  63,4
 • 32,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  32,1
  Województwo
  30,6
  Cała Polska
  34,0
 • 113,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • pow. giżycki
  113,6
  woj. warmińsko-mazurskie
  104,2
  Cała Polska
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 61,4% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,5% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,8% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,6% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,5% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,2% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat giżycki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie giżyckim w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 5 617 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 3 870 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 439 nowych podmiotów, a 390 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (526) podmiotów zarejestrowano w roku 2011, a najmniej (411) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (808) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (320) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2012 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie giżyckim najwięcej (345) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (5 382) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,2% (177) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 19,6% (1 099) podmiotów, a 77,3% (4 341) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie giżyckim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (23.4%) oraz Budownictwo (14.9%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 5 617 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 177 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 099 Przemysł i budownictwo
 • 4 341 Pozostała działalność
 • 439 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie giżyckim w 2017 roku
 • 390 Podmioty wyrejestrowane w powiecie giżyckim w 2017 roku
 • 3 870 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 382 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 5 382
 • 190 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 190
 • 40 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 40
 • 5 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 5
 • 5 612 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 5 612
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 37 Spółdzielnie ogółem
 • 37
 • 284 Spółki handlowe ogółem
 • 284
 • 38  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 38
 • 4  Spółki handlowe - akcyjne
 • 4
 • 235  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 235
 • 37    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 37
 • 345 Spółki cywilne ogółem
 • 345
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 870 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 906 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 906
 • 577 Budownictwo
 • 577
 • 384 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 384
 • 340 Przetwórstwo przemysłowe
 • 340
 • 333 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 333
 • 234 Transport i gospodarka magazynowa
 • 234
 • 233 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 233
 • 188 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 188
 • 187 Pozostała działalność
 • 187
 • 127 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 127
 • 106 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 106
 • 88 Edukacja
 • 88
 • 61 Informacja i komunikacja
 • 61
 • 53 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 53
 • 37 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 37
 • 9 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 9
 • 5 Górnictwo i wydobywanie
 • 5
 • 2 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat giżycki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie giżyckim stwierdzono 902 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 15,81 przestępstw. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie giżyckim wynosi 69,00% i jest nieznacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu giżyckiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 10,04 (wykrywalność 57%) oraz przeciwko mieniu - 7,73 (wykrywalność 46%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,89 (99%), o charakterze gospodarczym - 2,80 (81%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,68 (71%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie giżyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat giżycki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 902 Przestępstwa ogółem
 • 902
 • 573 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 573
 • 160 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 160
 • 108 Przestępstwa drogowe
 • 108
 • 39 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 39
 • 441 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 441
 • 15,81 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  15,81
  Województwo
  17,07
  Polska
  19,62
 • 10,04 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • pow. giżycki
  10,04
  Warmińsko-mazurskie
  10,98
  Polska
  12,07
 • 2,80 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • pow. giżycki
  2,80
  Województwo
  3,06
  Cały kraj
  4,94
 • 1,89 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  1,89
  Województwo
  2,10
  Cały kraj
  1,78
 • 0,68 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • pow. giżycki
  0,68
  Warmińsko-mazurskie
  0,61
  Kraj
  0,49
 • 7,73 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  7,73
  woj. warmińsko-mazurskie
  8,49
  Kraj
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat giżycki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Powiat
  69%
  Warmińsko-mazurskie
  72%
  Cała Polska
  72%
 • 58% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Powiat
  58%
  Warmińsko-mazurskie
  61%
  Polska
  60%
 • 82% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Powiat
  82%
  woj. warmińsko-mazurskie
  83%
  Kraj
  88%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • powiat giżycki
  99%
  Warmińsko-mazurskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 72% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • powiat giżycki
  72%
  Województwo
  86%
  Cała Polska
  84%
 • 46% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • powiat giżycki
  46%
  woj. warmińsko-mazurskie
  52%
  Polska
  52%

Powiat giżycki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu giżyckiego wyniosła w 2016 roku 70,9 mln złotych, co daje 1,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 3.5% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu powiatu giżyckiego - 36.4% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (15.1%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (14.9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 6,9 mln złotych, czyli 9,8% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu giżyckiego wyniosła w 2016 roku 71,1 mln złotych, co daje 1,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 1.6% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (49.3%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (14.7%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (9.9%). W budżecie powiatu giżyckiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 156 złotych na mieszkańca (12,6%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 4,1 złotych na mieszkańca (0,3%).
 • Wydatki budżetu w powiecie giżyckim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu giżyckiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat giżycki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu giżyckiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  59,4 mln

  1,0 tys(100%)

  70,4 mln

  1,2 tys(100%)

  69,0 mln

  1,2 tys(100%)

  68,9 mln

  1,2 tys(100%)

  73,3 mln

  1,3 tys(100%)

  71,6 mln

  1,2 tys(100%)

  68,9 mln

  1,2 tys(100%)

  70,9 mln

  1,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  20,9 mln

  369(35.2%)

  29,9 mln

  530(42.5%)

  25,0 mln

  433(36.3%)

  23,9 mln

  414(34.7%)

  27,2 mln

  472(37.1%)

  28,1 mln

  488(39.2%)

  26,6 mln

  464(38.6%)

  25,8 mln

  452(36.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  8,3 mln

  147(14%)

  8,2 mln

  146(11.7%)

  8,4 mln

  146(12.2%)

  9,3 mln

  161(13.5%)

  9,5 mln

  165(13%)

  9,4 mln

  162(13.1%)

  10,4 mln

  181(15%)

  10,7 mln

  187(15.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  12,0 mln

  212(20.2%)

  12,1 mln

  214(17.2%)

  10,7 mln

  186(15.6%)

  11,1 mln

  192(16.1%)

  7,9 mln

  138(10.8%)

  9,8 mln

  170(13.6%)

  8,8 mln

  154(12.8%)

  10,6 mln

  185(14.9%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  4,6 mln

  81,6(7.8%)

  5,1 mln

  90,9(7.3%)

  6,5 mln

  112(9.4%)

  6,7 mln

  116(9.8%)

  5,6 mln

  97,5(7.7%)

  7,5 mln

  130(10.4%)

  5,9 mln

  103(8.5%)

  6,5 mln

  114(9.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  4,3 mln

  75,5(7.2%)

  4,8 mln

  84,1(6.8%)

  5,2 mln

  90,5(7.6%)

  5,3 mln

  92,2(7.7%)

  5,6 mln

  97,8(7.7%)

  5,5 mln

  95,9(7.7%)

  5,6 mln

  97,7(8.1%)

  6,0 mln

  105(8.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,1 mln

  54,3(5.2%)

  3,0 mln

  52,4(4.2%)

  3,1 mln

  54,5(4.6%)

  3,3 mln

  56,5(4.7%)

  3,4 mln

  58,6(4.6%)

  3,5 mln

  60,4(4.9%)

  3,5 mln

  60,4(5%)

  3,6 mln

  63,8(5.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  3,6 mln

  63,4(6%)

  3,7 mln

  65,9(5.3%)

  4,0 mln

  69,4(5.8%)

  4,6 mln

  79,2(6.6%)

  3,7 mln

  64,3(5.1%)

  4,1 mln

  71,5(5.7%)

  4,8 mln

  83,0(6.9%)

  3,6 mln

  63,2(5.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,5 mln

  26,0(2.5%)

  2,3 mln

  40,4(3.2%)

  3,9 mln

  68,2(5.7%)

  2,9 mln

  49,8(4.2%)

  8,4 mln

  146(11.5%)

  2,2 mln

  38,5(3.1%)

  1,9 mln

  33,8(2.8%)

  2,3 mln

  40,5(3.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  331,7 tys

  5,9(0.6%)

  337,8 tys

  6,0(0.5%)

  465,1 tys

  8,1(0.7%)

  473,3 tys

  8,2(0.7%)

  561,5 tys

  9,7(0.8%)

  407,1 tys

  7,1(0.6%)

  349,8 tys

  6,1(0.5%)

  659,5 tys

  11,5(0.9%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  302,4 tys

  5,3(0.5%)

  426,4 tys

  7,5(0.6%)

  494,0 tys

  8,6(0.7%)

  713,9 tys

  12,4(1%)

  584,4 tys

  10,1(0.8%)

  569,7 tys

  9,9(0.8%)

  389,9 tys

  6,8(0.6%)

  348,4 tys

  6,1(0.5%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  254,6 tys

  4,5(0.4%)

  263,4 tys

  4,7(0.4%)

  287,7 tys

  5,0(0.4%)

  281,8 tys

  4,9(0.4%)

  299,0 tys

  5,2(0.4%)

  295,8 tys

  5,1(0.4%)

  296,5 tys

  5,2(0.4%)

  298,9 tys

  5,2(0.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  104,4 tys

  1,8(0.2%)

  113,9 tys

  2,0(0.2%)

  283,6 tys

  4,9(0.4%)

  107,6 tys

  1,9(0.2%)

  119,7 tys

  2,1(0.2%)

  147,0 tys

  2,6(0.2%)

  149,6 tys

  2,6(0.2%)

  139,7 tys

  2,4(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  121,4 tys

  2,1(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  56,1 tys

  1,0(0.1%)

  56,0 tys

  1,0(0.1%)

  54,0 tys

  0,9(0.1%)

  59,0 tys

  1,0(0.1%)

  67,5 tys

  1,2(0.1%)

  71,6 tys

  1,2(0.1%)

  81,2 tys

  1,4(0.1%)

  79,1 tys

  1,4(0.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  54,0 tys

  1,0(0.1%)

  50,0 tys

  0,9(0.1%)

  317,6 tys

  5,5(0.5%)

  38,0 tys

  0,7(0.1%)

  15,3 tys

  0,3(0%)

  14,0 tys

  0,2(0%)

  41,4 tys

  0,7(0.1%)

  32,0 tys

  0,6(0%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  6,3 tys

  0,1(0%)

  7,2 tys

  0,1(0%)

  12,3 tys

  0,2(0%)

  10,1 tys

  0,2(0%)

  55,5 tys

  1,0(0.1%)

  51,5 tys

  0,9(0.1%)

  11,7 tys

  0,2(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  45,0 tys

  0,8(0.1%)

  35,0 tys

  0,6(0%)

  50,0 tys

  0,9(0.1%)

  68,0 tys

  1,2(0.1%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  999

  0,0(0%)

  3,1 tys

  0,1(0%)

  8,1 tys

  0,1(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  54,1 tys

  1,0(0.1%)

  4,1 tys

  0,1(0%)

  4,2 tys

  0,1(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  222,5 tys

  3,9(0.3%)

  4,1 tys

  0,1(0%)

  185,1 tys

  3,2(0.3%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  29,5 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  16,2 tys

  0,3(0%)

  47,4 tys

  0,8(0.1%)

  3,1 tys

  0,1(0%)

  45,4 tys

  0,8(0.1%)

  1,4 tys

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  9,3 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  31,9 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie giżyckim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu giżyckiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat giżycki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu giżyckiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  59,3 mln

  1,0 tys(100%)

  66,3 mln

  1,1 tys(100%)

  69,1 mln

  1,2 tys(100%)

  69,6 mln

  1,2 tys(100%)

  66,9 mln

  1,2 tys(100%)

  70,6 mln

  1,2 tys(100%)

  70,4 mln

  1,2 tys(100%)

  71,1 mln

  1,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  30,9 mln

  546(52%)

  33,0 mln

  584(49.7%)

  33,6 mln

  582(48.6%)

  33,6 mln

  582(48.3%)

  35,1 mln

  609(52.5%)

  35,0 mln

  608(49.5%)

  34,6 mln

  604(49.2%)

  35,1 mln

  614(49.3%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  7,3 mln

  128(12.2%)

  7,1 mln

  126(10.7%)

  7,9 mln

  136(11.4%)

  8,4 mln

  145(12.1%)

  9,1 mln

  158(13.6%)

  9,6 mln

  168(13.7%)

  9,7 mln

  170(13.9%)

  10,4 mln

  183(14.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,4 mln

  78,3(7.5%)

  4,3 mln

  75,7(6.5%)

  4,6 mln

  79,6(6.7%)

  5,6 mln

  97,7(8.1%)

  5,8 mln

  100(8.6%)

  5,7 mln

  98,8(8%)

  6,4 mln

  112(9.1%)

  7,0 mln

  123(9.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  5,6 mln

  98,8(9.4%)

  6,2 mln

  110(9.4%)

  6,7 mln

  116(9.7%)

  6,5 mln

  112(9.3%)

  2,3 mln

  39,4(3.4%)

  3,4 mln

  59,7(4.9%)

  4,1 mln

  71,4(5.8%)

  4,1 mln

  71,0(5.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  510,8 tys

  9,0(0.9%)

  366,7 tys

  6,5(0.6%)

  638,2 tys

  11,0(0.9%)

  423,6 tys

  7,3(0.6%)

  384,3 tys

  6,7(0.6%)

  2,2 mln

  38,7(3.2%)

  1,5 mln

  26,1(2.1%)

  3,7 mln

  65,2(5.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,1 mln

  54,2(5.2%)

  2,9 mln

  52,1(4.4%)

  3,1 mln

  54,3(4.5%)

  3,2 mln

  56,0(4.6%)

  3,4 mln

  58,6(5%)

  3,5 mln

  60,2(4.9%)

  3,4 mln

  60,1(4.9%)

  3,6 mln

  63,7(5.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,4 mln

  24,9(2.4%)

  1,7 mln

  30,4(2.6%)

  2,1 mln

  35,6(3%)

  2,5 mln

  43,2(3.6%)

  2,2 mln

  38,6(3.3%)

  2,3 mln

  39,6(3.2%)

  1,9 mln

  33,2(2.7%)

  1,9 mln

  33,3(2.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,2 mln

  38,6(3.7%)

  2,3 mln

  40,9(3.5%)

  2,3 mln

  40,1(3.4%)

  2,9 mln

  50,4(4.2%)

  2,0 mln

  35,3(3%)

  2,5 mln

  43,2(3.5%)

  2,3 mln

  40,7(3.3%)

  1,6 mln

  28,7(2.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  332,1 tys

  5,9(0.6%)

  608,7 tys

  10,8(0.9%)

  674,0 tys

  11,7(1%)

  680,2 tys

  11,8(1%)

  699,3 tys

  12,1(1%)

  759,8 tys

  13,2(1.1%)

  784,3 tys

  13,7(1.1%)

  1,1 mln

  19,6(1.6%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  2,8 mln

  49,8(4.7%)

  6,0 mln

  107(9.1%)

  4,4 mln

  76,4(6.4%)

  3,6 mln

  61,9(5.1%)

  2,6 mln

  45,9(4%)

  2,7 mln

  46,5(3.8%)

  2,9 mln

  51,5(4.2%)

  833,3 tys

  14,6(1.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  270,8 tys

  4,8(0.5%)

  25,0 tys

  0,4(0%)

  798,4 tys

  13,8(1.2%)

  557,0 tys

  9,6(0.8%)

  815,0 tys

  14,1(1.2%)

  1,9 mln

  32,8(2.7%)

  1,5 mln

  26,8(2.2%)

  629,1 tys

  11,0(0.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  333,9 tys

  5,9(0.6%)

  753,1 tys

  13,3(1.1%)

  1,7 mln

  30,1(2.5%)

  1,1 mln

  18,4(1.5%)

  2,1 mln

  35,8(3.1%)

  483,6 tys

  8,4(0.7%)

  558,9 tys

  9,8(0.8%)

  391,4 tys

  6,8(0.6%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  254,6 tys

  4,5(0.4%)

  263,4 tys

  4,7(0.4%)

  270,2 tys

  4,7(0.4%)

  281,8 tys

  4,9(0.4%)

  292,3 tys

  5,1(0.4%)

  294,9 tys

  5,1(0.4%)

  293,1 tys

  5,1(0.4%)

  293,5 tys

  5,1(0.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  627,8 tys

  11,1(0.9%)

  212,6 tys

  3,7(0.3%)

  196,4 tys

  3,4(0.3%)

  89,9 tys

  1,6(0.1%)

  235,9 tys

  4,1(0.3%)

  185,9 tys

  3,2(0.3%)

  217,4 tys

  3,8(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  121,4 tys

  2,1(0.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  45,0 tys

  0,8(0.1%)

  35,0 tys

  0,6(0.1%)

  50,0 tys

  0,9(0.1%)

  68,0 tys

  1,2(0.1%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  999

  0,0(0%)

  3,1 tys

  0,1(0%)

  8,1 tys

  0,1(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  266

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  40,1 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  9,3 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  31,9 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  4,8

  0,0(0%)

  26,5 tys

  0,5(0%)

  12,1

  0,0(0%)

  1,3 tys

  0,0(0%)

  2,0

  0,0(0%)

  38,8 tys

  0,7(0.1%)

  37,5 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat giżycki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 13 165 mieszkańców powiatu giżyckiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 6 433 kobiet oraz 6 732 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 14,5% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,8% wykształcenie policealne, 10,3% średnie ogólnokształcące, a 18,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 20,7% mieszkańców powiatu giżyckiego, gimnazjalnym 6,4%, natomiast 23,9% podstawowym ukończonym. 2,7% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu giżyckiego mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie giżyckim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (24,5%) oraz średnie zawodowe (17,6%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (25,7%) oraz podstawowe ukończone (23,3%).

  16,0% mieszkańców powiatu giżyckiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,1% wśród dziewczynek i 15,8% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 712 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,06 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,5% ludności (27,6% wśród dziewczynek i 27,4% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 95,51.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,1% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,0% wśród dziewczyn i 12,2% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 19 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 100,49.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,7% mieszkańców (14,0% wśród dziewczyn i 13,4% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 22 uczniów. 26 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 30,7% mieszkańców powiatu giżyckiego w wieku potencjalnej nauki (30,3% kobiet i 31,2% mężczyzn).

 • 14,5% Wykształcenie wyższe
 • pow. giżycki
  14,5%
  Województwo
  15,1%
  Kraj
  17,9%
 • 16,2% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 18,0% W miastach
  (wyższe)
 • 9,8% Na wsi
  (wyższe)
 • 31,9% Wykształcenie średnie i policealne
 • powiat giżycki
  31,9%
  Warmińsko-mazurskie
  31,4%
  Cały kraj
  33,3%
 • 34,4% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 29,2% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 37,2% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 24,8% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,8% Wykształcenie policealne
 • powiat giżycki
  2,8%
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,6%
  Polska
  2,7%
 • 4,2% Kobiety
  (policealne)
 • 1,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 3,6% W miastach
  (policealne)
 • 1,7% Na wsi
  (policealne)
 • 10,3% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • pow. giżycki
  10,3%
  Województwo
  11,8%
  Cały kraj
  12,4%
 • 12,7% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,7% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 12,5% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,3% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • powiat giżycki
  18,8%
  woj. warmińsko-mazurskie
  17,0%
  Cały kraj
  18,1%
 • 17,6% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,1% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 21,1% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 15,7% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 20,7% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • pow. giżycki
  20,7%
  woj. warmińsko-mazurskie
  21,5%
  Polska
  22,9%
 • 16,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 25,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 18,4% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 23,9% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,4% Wykształcenie gimnazjalne
 • powiat giżycki
  6,4%
  Województwo
  6,0%
  Kraj
  5,2%
 • 5,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 7,5% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 6,0% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 6,8% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 23,9% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Powiat
  23,9%
  woj. warmińsko-mazurskie
  23,9%
  Cała Polska
  19,3%
 • 24,5% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 23,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 18,7% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 30,9% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 2,7% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Powiat
  2,7%
  Województwo
  2,2%
  Kraj
  1,4%
 • 3,6% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,7% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,8% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,9% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie giżyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 712 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • pow. giżycki
  712,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  707,0
  Cały kraj
  811,0
 • 1,06 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Tutaj
  1,06
  woj. warmińsko-mazurskie
  1,16
  Cała Polska
  1,01
 •  
 • 58,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 58,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola ze specjalnymi)
 • 3,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 21,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 21,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 13,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 13,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie giżyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 95,51 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. giżycki
  95,51
  Warmińsko-mazurskie
  93,00
  Cały kraj
  96,62
 • 91,64 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat giżycki
  91,64
  woj. warmińsko-mazurskie
  88,32
  Kraj
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat giżycki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat giżycki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 18 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • powiat giżycki
  18,0
  Warmińsko-mazurskie
  17,0
  Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 18 Szkoły podstawowe ogółem
 • 18
 • 18 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 18
 • 19 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 19
 • 6 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 6
 •  
 • 250,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 213,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 37,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 23,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 19,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie giżyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100,49 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • powiat giżycki
  100,49
  woj. warmińsko-mazurskie
  97,50
  Kraj
  100,01
 • 90,91 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  90,91
  Warmińsko-mazurskie
  87,77
  Cała Polska
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat giżycki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat giżycki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 19 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Tutaj
  19,0
  Warmińsko-mazurskie
  21,0
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 19 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 19
 • 19 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 19
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 21
 • 6 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 6
 • 14 Szkoły gimnazjalne dla dorosłych
 • 14
 •  
 • 135,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 95,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 39,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 17,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 14,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dorosłych)
 • 1,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie giżyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie giżyckim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 22 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • pow. giżycki
  22,0
  Województwo
  25,0
  Cały kraj
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 22 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 22
 • 23 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 23
 • 19 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 19
 • 65,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 43,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 21,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 2,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 26 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Tutaj
  26,0
  Województwo
  23,0
  Cały kraj
  24,0
 • 26 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 26
 • 26 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 26
 • 76,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 49,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 27,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 20 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • powiat giżycki
  20,0
  Województwo
  20,0
  Kraj
  20,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 20 Szkoły policealne ogółem
 • 20
 • 20 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 20
 • 11,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 9,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie giżyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 16,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,1% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,8% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,5% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,6% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,4% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,1% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,2% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,7% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 14,0% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,4% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 30,7% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 30,3% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 31,2% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat giżycki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat giżycki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat giżycki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat giżycki - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie giżyckim

 • Według danych GUS z 2017 roku w powiecie giżyckim znajdowało się 11 hoteli (2 ★★★★, 7 ★★★, 2 ★★), 1 motel (kategorii ★★) oraz 3 pensjonaty (2 ★★★, 1 w trakcie kategoryzacji). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 6 obiektów.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 8 (całoroczne: 6)
  • domy wycieczkowe: 1 (całoroczne: 0)
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 2 (całoroczne: 1)
  • ośrodki wczasowe: 1
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 1 (całoroczne: 0)
  • zespoły domków turystycznych: 7 (całoroczne: 1)
  • kempingi: 7 (całoroczne: 0)
  • pola biwakowe: 1 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 6 (całoroczne: 3)
  • kwatery agroturystyczne: 10 (całoroczne: 5)
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 10
  • drzwi automatycznie otwierane: 4
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 9
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 10


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 20 (liczba sal: 45, liczba miejsc: 4 190)
  • z nagłośnieniem: 18
  • z projektorem multimedialnym: 13
  • z zestawem do wideokonferencji: 4
  • z obsługą techniczną: 13
  • z ekranem: 16
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 16
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 9
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 37


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie giżyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w powiecie giżyckim: 26 (publiczne: 26, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 6 (przystosowane wejście do budynku: 6, udogodnienia wewnątrz budynku: 3). W powiecie giżyckim 20 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 491 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 619 (uczestnicy: 78 742)
  • seanse filmowe: 49 (uczestnicy: 1 950)
  • wystawy: 67 (uczestnicy: 4 458)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 28 (uczestnicy: 18 350)
  • koncerty: 134 (uczestnicy: 40 620)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 88 (uczestnicy: 3 799)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 93 (uczestnicy: 3 702)
  • konkursy: 60 (uczestnicy: 1 768)
  • pokazy teatralne: 39 (uczestnicy: 2 310)
  • konferencje: 19 (uczestnicy: 660)
  • interdyscyplinarne: 5 (uczestnicy: 610)
  • warsztaty: 36 (uczestnicy: 503)
  • inne: 1 (uczestnicy: 12)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 59 (członkowie: 1 119)
  • plastyczne/techniczne: 21 (członkowie: 401)
  • taneczne: 13 (członkowie: 222)
  • muzyczne: 5 (członkowie: 61)
  • informatyczne: 2 (członkowie: 18)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 12)
  • teatralne: 10 (członkowie: 178)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 1 (członkowie: 20)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 3 (członkowie: 159)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 1 (członkowie: 13)
  • koło gospodyń wiejskich: 1 (członkowie: 15)
  • inne: 1 (członkowie: 20)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 18 (absolwenci: 264)
  • języków obcych: 3 (absolwenci: 20)
  • plastyczne: 6 (absolwenci: 103)
  • nauki gry na instrumentach: 5 (absolwenci: 40)
  • tańca: 1 (absolwenci: 60)
  • komputerowe: 3 (absolwenci: 41)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • plastyczne: 21
  • muzyczne: 11
  • politechniczne: 1
  • komputerowe: 16
  • ceramiczne: 2
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 3
  • sale baletowe/taneczne: 9
  • inne: 2


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 61 (członkowie: 983)
  • teatralne: 13 (członkowie: 285)
  • muzyczne - instrumentalne: 9 (członkowie: 72)
  • wokalne i chóry: 11 (członkowie: 157)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 6 (członkowie: 119)
  • taneczne: 19 (członkowie: 290)
  • inne: 3 (członkowie: 60)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie giżyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie giżyckim działało 11 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 172 019 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 30 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 5 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 3 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 13 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 195 998 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 81
  • dostępne dla czytelników: 51
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 51
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 7
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 4
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 9
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 9
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 8
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 3


 • Biblioteki naukowe w powiecie giżyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie giżyckim działały 2 biblioteki i filie naukowe posiadające księgozbiór liczący 40 512 wolumenów w tym ziobry specjalne: 606. Odnotowano 319 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 4 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 3 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 57 758 wolumenów. Odnotowano 1 694 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 11
  • dostępne dla czytelników: 6
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 6
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1


 • Kluby sportowe w powiecie giżyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie giżyckim działało 28 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 1 448 członków. Zarejestrowano 1 384 ćwiczących (mężczyźni: 995, kobiety: 389, chłopcy do lat 18: 741, dziewczęta do lat 18: 323). Aktywnych było 47 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (31), instruktora sportowego (47) oraz inne osoby (18).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie giżyckim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat giżycki - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat giżycki i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2016 roku w wyniku 41 wypadków drogowych w powiecie giżyckim odnotowano 7 ofiar śmiertelnych oraz 54 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 71,8 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 12,2 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 18,5 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 142,6 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i wartość porównywalna do wartości dla Polski).

  W 2016 roku w powiecie giżyckim zarejestrowanych było 37 867 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 29 055 samochodów osobowych (508,5 na każdy 1000 mieszkańców - wartość porównywalna do wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz mniej od wartości dla całej Polski), 3 877 samochodów ciężarowych (70,2 - mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 141 autobusów (2,5 - znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 135 ciągników siodłowych (2,4 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 2 053 motocykli (35,9 - nieznacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 19,2 lat, ma masę całkowitą 1400-1649 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 20,5 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 22,7 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 17,8 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 24,6 lat.


  W 2017 roku w powiecie giżyckim znajdowało się 14 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 114 taksówek oraz 114 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 41 Wypadki drogowe
 • 7 Ofiary śmiertelne
 • 54 Ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie giżyckim w latach 2011 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 71,80 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
 • powiat giżycki
  71,8
  Warmińsko-mazurskie
  113,3
  Cały kraj
  87,6
 • 12,24 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  12,2
  woj. warmińsko-mazurskie
  11,0
  Cały kraj
  7,9
 • 18,49 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • Tutaj
  18,5
  Województwo
  16,4
  Polska
  10,6
 • 142,60 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • Powiat
  142,6
  woj. warmińsko-mazurskie
  210,4
  Kraj
  142,5
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 37 867 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie giżyckim w 2016 roku
 • 29 055 Samochody osobowe
 • 3 877 Samochody ciężarowe
 • 262 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 141 Autobusy
 • 224 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 135 Ciągniki samochodowe
 • 135   Ciągniki siodłowe
 • 2 382 Ciągniki rolnicze
 • 2 053 Motocykle
 • 527   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 1 947 Motorowery
 • 29 055Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie giżyckim
 • Samochody osobowe w powiecie giżyckim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 508,5 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  508,5
  Warmińsko-mazurskie
  505,8
  Kraj
  564,0
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg6 661
  • 1400-1649 kg7 953
  • 1650-1899 kg7 263
  • 1900 kg i więcej7 178
 • 6 661 do 1399 kg
 • 7 953 1400-1649 kg
 • 7 263 1650-1899 kg
 • 7 178 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 10 137 do 1399 cm3
 • 10 137
 • 16 001 1400-1999 cm3
 • 16 001
 • 2 917 2000 i więcej cm3
 • 2 917
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie giżyckim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna15 439
  • olej napędowy9 461
  • gaz (LPG)4 131
  • pozostałe24
 • 15 439 benzyna
 • 9 461 olej napędowy
 • 4 131 gaz (LPG)
 • 24 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 338 do 1 roku
 • 338
 • 218 2 lata
 • 218
 • 196 3 lata
 • 196
 • 675 4-5 lat
 • 675
 • 746 6-7 lat
 • 746
 • 1 475 8-9 lat
 • 1 475
 • 1 889 10-11 lat
 • 1 889
 • 4 919 12-15 lat
 • 4 919
 • 7 570 16-20 lat
 • 7 570
 • 4 743 21-25 lat
 • 4 743
 • 2 345 26-30 lat
 • 2 345
 • 3 941 31 lat i więcej
 • 3 941
 • 19,2 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie giżyckim
 • Powiat
  19,2 lat
  woj. warmińsko-mazurskie
  19,0 lat
  Cała Polska
  17,9 lat
 • 3 877Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie giżyckim
 • Samochody ciężarowe w powiecie giżyckim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 70,2 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • powiat giżycki
  70,2
  woj. warmińsko-mazurskie
  75,2
  Kraj
  92,1
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 2 113 do 999 kg
 • 2 113
 • 948 1000-1499 kg
 • 948
 • 219 1500-2999 kg
 • 219
 • 24 3000-3499 kg
 • 24
 • 73 3500-4999 kg
 • 73
 • 231 5000-6999 kg
 • 231
 • 104 7000-9999 kg
 • 104
 • 108 10000-14999 kg
 • 108
 • 57 15000 kg i więcej
 • 57
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna954
  • olej napędowy2 738
  • gaz (LPG)181
  • pozostałe4
 • 954 benzyna
 • 2 738 olej napędowy
 • 181 gaz (LPG)
 • 4 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 31 do 1 roku
 • 31
 • 30 2 lata
 • 30
 • 34 3 lata
 • 34
 • 64 4-5 lat
 • 64
 • 199 6-7 lat
 • 199
 • 212 8-9 lat
 • 212
 • 207 10-11 lat
 • 207
 • 572 12-15 lat
 • 572
 • 818 16-20 lat
 • 818
 • 510 21-25 lat
 • 510
 • 356 26-30 lat
 • 356
 • 844 31 lat i więcej
 • 844
 • 20,5 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie giżyckim
 • Powiat
  20,5 lat
  Województwo
  19,4 lat
  Cała Polska
  18,2 lat
 • 141Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie giżyckim
 • Autobusy w powiecie giżyckim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 2,5 Autobusy na 1000 ludności
 • powiat giżycki
  2,5
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,9
  Cały kraj
  2,9
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna13
  • olej napędowy128
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe0
 • 13 benzyna
 • 128 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 0 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 2 lata
 • 1
 • 5 6-7 lat
 • 5
 • 4 8-9 lat
 • 4
 • 9 10-11 lat
 • 9
 • 18 12-15 lat
 • 18
 • 25 16-20 lat
 • 25
 • 19 21-25 lat
 • 19
 • 27 26-30 lat
 • 27
 • 33 31 lat i więcej
 • 33
 • 22,7 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie giżyckim
 • powiat giżycki
  22,7 lat
  Województwo
  20,9 lat
  Cały kraj
  20,5 lat
 • 135Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie giżyckim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie giżyckim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 2,4 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  2,4
  woj. warmińsko-mazurskie
  6,1
  Cała Polska
  9,4
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna0
  • olej napędowy135
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe0
 • 0 benzyna
 • 135 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 0 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 1 do 1 roku
 • 1
 • 2 2 lata
 • 2
 • 1 3 lata
 • 1
 • 9 4-5 lat
 • 9
 • 5 6-7 lat
 • 5
 • 12 8-9 lat
 • 12
 • 14 10-11 lat
 • 14
 • 21 12-15 lat
 • 21
 • 25 16-20 lat
 • 25
 • 11 21-25 lat
 • 11
 • 15 26-30 lat
 • 15
 • 19 31 lat i więcej
 • 19
 • 17,8 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie giżyckim
 • Powiat
  17,8 lat
  Województwo
  14,2 lat
  Cały kraj
  11,9 lat
 • 2 053Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie giżyckim
 • Motocykle w powiecie giżyckim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 35,9 Motocykle na 1000 ludności
 • pow. giżycki
  35,9
  Warmińsko-mazurskie
  37,9
  Cała Polska
  35,3
 • Motocykle według grup wieku
 • 48 do 1 roku
 • 48
 • 11 2 lata
 • 11
 • 11 3 lata
 • 11
 • 26 4-5 lat
 • 26
 • 55 6-7 lat
 • 55
 • 69 8-9 lat
 • 69
 • 90 10-11 lat
 • 90
 • 187 12-15 lat
 • 187
 • 257 16-20 lat
 • 257
 • 189 21-25 lat
 • 189
 • 280 26-30 lat
 • 280
 • 830 31 lat i więcej
 • 830
 • 24,6 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie giżyckim
 • powiat giżycki
  24,6 lat
  Województwo
  26,6 lat
  Cały kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 14 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 4 km  Będących pod zarządem gminy
 • 10 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie giżyckim w latach 2013 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 127,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Powiat
  127,7 km
  Województwo
  207,2 km
  Kraj
  388,2 km
 • 2,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Powiat
  2,5 km
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,5 km
  Polska
  3,2 km
 • 114 Liczba licencji na taksówki
 • 114 Liczba taksówek