Powiat giżycki w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat giżycki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 55 943 Liczba mieszkańców
 • 1 120 km2 Powierzchnia
 • 51 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 57,6% Stopa urbanizacji
 • Wacław Strażewicz Starosta
 • al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko Adres starostwa powiatowego
 • NGI Tablice rejestracyjne
Powiat giżycki na mapie
Identyfikatory
 • 2806 TERYT (TERC)
Herb powiatu giżyckiego
powiat giżycki herb
Flaga powiatu giżyckiego
powiat giżycki flaga

powiat giżycki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Giżycku
087 429 91 11
087 429 91 05
Białostocka 2
11-500 Giżycko
Komenda Powiatowa Policji Giżycku
087 429 92 00
087 429 92 05
1Maja 26
11-500 Giżycko
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Giżycku
087 732 46 56
087 732 46 56
Wyzwolenia 2
11-500 Giżycko
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Giżycko
087 428 54 98
084 428 58 74
Suwalska 3
11-500 Giżycko
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Giżycku
087 428 24 96
087 428 24 96
Wilanowska 26
11-500 Giżycko
Starostwo Powiatowe w Giżycku
(87) 428-59-58
(87) 428-55-06
ul.1 Maja
11-500 Giżycko

Powiat giżycki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat giżycki ma 55 943 mieszkańców, z czego 51,1% stanowią kobiety, a 48,9% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 1,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,3 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu giżyckiego w 2050 roku wynosi 47 679, z czego 23 734 to kobiety, a 23 945 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu giżyckiego zawarli w 2020 roku 203 małżeństw, co odpowiada 3,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,3 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla kraju.
  28,4% mieszkańców powiatu giżyckiego jest stanu wolnego, 53,9% żyje w małżeństwie, 5,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,6% to wdowy/wdowcy.

  Powiat giżycki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -271. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -4,80 na 1000 mieszkańców powiatu giżyckiego. W 2020 roku urodziło się 426 dzieci, w tym 47,2% dziewczynek i 52,8% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 411 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,61 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 37,8% zgonów w powiecie giżyckim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 27,5% zgonów w powiecie giżyckim były nowotwory, a 7,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu giżyckiego przypada 12.34 zgonów.

  W 2020 roku zarejestrowano 676 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 742 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu giżyckiego -66. W tym samym roku 28 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 5 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 23.

  60,4% mieszkańców powiatu giżyckiego jest w wieku produkcyjnym, 17,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu giżyckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 55 943 Liczba mieszkańców
 • 28 597 Kobiety
 • 27 346 Mężczyźni
 • 51,1%
  48,9%
 • 105 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 105 kobiet)
 • 96 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 96 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie giżyckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie giżyckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie giżyckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu giżyckiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 47 679 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 23 734 Kobiety
 • 23 945 Mężczyźni
 • 50,9%
  49,1%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie giżyckim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie giżyckim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie giżyckim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu giżyckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 42,3 lat Średni wiek mieszkańców
 • Powiat
  42,3 lat
  Warmińsko-mazurskie
  41,6 lat
  Cały kraj
  42,0 lat
 • 44,0 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat giżycki, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu giżyckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat giżycki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat giżycki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat giżycki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,4% Kawalerowie/Panny
 • pow. giżycki
  28,4%
  Warmińsko-mazurskie
  28,7%
  Kraj
  28,8%
 • 22,6% Kobiety
  (Panny)
 • 34,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 53,9% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  53,9%
  Województwo
  54,0%
  Cały kraj
  55,8%
 • 52,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,2% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,6% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  9,6%
  Województwo
  9,0%
  Cała Polska
  9,6%
 • 15,9% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,8% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • pow. giżycki
  5,7%
  Warmińsko-mazurskie
  5,6%
  Polska
  5,0%
 • 6,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,0% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 2,4% Nieustalone
 • powiat giżycki
  2,4%
  Województwo
  2,7%
  Polska
  0,8%
 • 2,4% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 2,4% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie giżyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie giżyckim w latach 2002-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,6 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2020
 • Tutaj
  3,6
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,4
  Cały kraj
  3,8
 • 1,3 Rozwody na 1000 ludności w roku 2020
 • powiat giżycki
  1,3
  Województwo
  1,3
  Cała Polska
  1,3
 • 203 Małżeństwa zawarte w roku 2020
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie giżyckim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie giżyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -271 Przyrost naturalny w roku 2020
 • -119 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -152 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -4,80 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -4,8
  Warmińsko-mazurskie
  -3,3
  Kraj
  -3,2
 • -5,0 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -4,5 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie giżyckim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie giżyckim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie giżyckim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie giżyckim w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 426 Urodzenia żywe
 • 201 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 225 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 47,2%
  52,8%
 • 7,5 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  7,5
  Województwo
  8,5
  Cały kraj
  9,3
 • 33,4 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • pow. giżycki
  33,4
  Warmińsko-mazurskie
  36,7
  Cały kraj
  39,9
 • 12 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 12
 • 40 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 40
 • 69 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 69
 • 65 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 65
 • 36 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 36
 • 9 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 9
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 411 g Średnia waga noworodków
 • 3 352 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 464 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat giżycki
  3 411 g
  woj. warmińsko-mazurskie
  3 412 g
  Cały kraj
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 8 Waga 4500g - 4999g
 • 8
 • 32 Waga 4000g - 4499g
 • 32
 • 160 Waga 3500g - 3999g
 • 160
 • 150 Waga 3000g - 3499g
 • 150
 • 58 Waga 2500g - 2999g
 • 58
 • 17 Waga 2000g - 2499g
 • 17
 • 1 Waga 1500g - 1999g
 • 1
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,16 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,16
  Warmińsko-mazurskie
  1,27
  Polska
  1,38
 • 0,55 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  0,55
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,62
  Kraj
  0,67
 • 0,61 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • pow. giżycki
  0,61
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,72
  Polska
  0,74
 • Statystyki zgonów w powiecie giżyckim w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 697 Zgony
 • 320 Kobiety
  (Zgony)
 • 377 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 45,9%
  54,1%
 • 2 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 50,0%
  50,0%
 • 12,3 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  12,3
  Województwo
  11,8
  Cała Polska
  12,5
 • 163,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  163,6
  Warmińsko-mazurskie
  138,4
  Cała Polska
  134,3
 • 4,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  4,7
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,7
  Cały kraj
  3,6
 • 3,9 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • pow. giżycki
  3,9
  Województwo
  3,5
  Cały kraj
  3,4
 • 1,6 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,6
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie giżyckim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 37,8% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  37,8%
  Warmińsko-mazurskie
  35,2%
  Cała Polska
  39,4%
 • 27,5% Zgony spowodowane nowotworami
 • Powiat
  27,5%
  Warmińsko-mazurskie
  27,4%
  Polska
  26,5%
 • 7,7% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat giżycki
  7,7%
  woj. warmińsko-mazurskie
  8,1%
  Polska
  6,6%
 • 23,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Warmińsko-mazurskie
  23,6
  Cały kraj
  9,9
 • 65,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  65,4
  Kraj
  70,4
 • 301,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • pow. giżycki
  301,8
  Województwo
  286,1
  Cała Polska
  283,2
 • 258,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Warmińsko-mazurskie
  258,5
  Kraj
  261,3
 • 414,7 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 438,9 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 389,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  414,7
  Warmińsko-mazurskie
  367,9
  Cały kraj
  421,0
 • 74,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 26,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 120,9 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  74,4
  Województwo
  67,6
  Cały kraj
  69,5
 • 44,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • pow. giżycki
  44,9
  Warmińsko-mazurskie
  35,3
  Cała Polska
  35,1
 • 13,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • pow. giżycki
  13,8
  Województwo
  7,4
  Kraj
  7,9
 • 1,4% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • powiat giżycki
  1,4%
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,8%
  Cały kraj
  0,8%
 • Zamachy samobójcze w powiecie giżyckim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 29 Osoby w zamachach samobójczych
 • 5 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 24 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 17 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 12 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 8 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 0 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 8 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 5 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 3 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 51 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  51,0
  Warmińsko-mazurskie
  43,0
  Polska
  31,0
 • 14 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  14,0
  Warmińsko-mazurskie
  17,0
  Cały kraj
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 1 zatrucie gazem / spalinami
 • 1
 • 4 zażycie innych leków
 • 4
 • 5 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 5
 • 3 samookaleczenie powierzchniowe
 • 3
 • 2 utonięcie / utopienie się
 • 2
 • 12 powieszenie się
 • 12
 • 1 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 1
 • 1 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 1
 • 6 powieszenie się
 • 6
 • 1 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 5 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 5
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 2 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 2
 • 2 zawód miłosny
 • 2
 • 1 śmierć bliskiej osoby
 • 1
 • 3 inna nie wymieniona
 • 3
 • 15 nieustalona
 • 15
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 1 inna nie wymieniona
 • 1
 • 6 nieustalona
 • 6
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 3 13-18 lat
 • 3
 • 6 19-24 lat
 • 6
 • 4 25-29 lat
 • 4
 • 5 30-49 lat
 • 5
 • 9 50-60 lat
 • 9
 • 2 70 lat i więcej
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 19-24 lat
 • 1
 • 1 25-29 lat
 • 1
 • 2 30-49 lat
 • 2
 • 2 50-60 lat
 • 2
 • 2 70 lat i więcej
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy3
  • pod wpływem alkoholu16
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków1
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony10
 • 3 trzeźwy
 • 16 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 1 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 10 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy1
  • pod wpływem alkoholu0
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony7
 • 1 trzeźwy
 • 0 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 7 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 12 kawaler/panna
 • 12
 • 7 żonaty/zamężna
 • 7
 • 3 konkubinat
 • 3
 • 2 wdowiec/wdowa
 • 2
 • 5 nieustalony
 • 5
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 2 kawaler/panna
 • 2
 • 4 żonaty/zamężna
 • 4
 • 1 konkubinat
 • 1
 • 1 nieustalony
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne2
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie2
  • wyższe1
  • nieustalony24
 • 0 podstawowe niepełne
 • 2 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 2 średnie
 • 1 wyższe
 • 24 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne0
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie2
  • wyższe1
  • nieustalony5
 • 0 podstawowe niepełne
 • 0 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 2 średnie
 • 1 wyższe
 • 5 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 1 praca
 • 1
 • 5 na utrzymaniu innej osoby
 • 5
 • 1 renta
 • 1
 • 4 emerytura
 • 4
 • 18 nieustalony
 • 18
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 1 praca
 • 1
 • 1 na utrzymaniu innej osoby
 • 1
 • 3 emerytura
 • 3
 • 3 nieustalony
 • 3
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 676 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 360 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 316 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 28 Zameldowania z zagranicy
 • 12 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 16 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 742 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 396 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 346 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 5 Wymeldowania za granicę
 • 3 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 2 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -43 Saldo migracji
 • -27 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -16 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -66 Saldo migracji wewnętrznych
 • -36 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -30 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 23 Saldo migracji zagranicznych
 • 9 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 14 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie giżyckim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie giżyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 14,5% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,1% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,5% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,8% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,3% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,0% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,5% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat giżycki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat giżycki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie giżyckim oddano do użytku 282 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 5,02 nowych lokali. Jest to wartość większa od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie giżyckim to 21 482 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 382 mieszkania. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  74,8% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 25,2% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie giżyckim to 3,54 i jest mniejsza od przeciętnej liczby izb dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz mniejsza od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w powiecie giżyckim to 79,80 m2 i jest nieznacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 96,62% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 94,82% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 93,08% mieszkań posiada łazienkę, 88,51% korzysta z centralnego ogrzewania, a 60,07% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie giżyckim 545 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 4 630 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 4 768 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 253 transakcje (mediana cen - 4 795 zł/m2, średnia - 5 399 zł/m2), a na rynku wtórnym 292 transakcje rynkowe (mediana cen - 4 268 zł/m2, średnia - 4 123 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie giżyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 630 zł
 • Tutaj
  4 630 zł
  woj. warmińsko-mazurskie
  4 365 zł
  Cały kraj
  5 248 zł
 • 4 630 zł Ogółem
 • 4 630 zł
 • 4 387 zł do 40 m2
 • 4 387 zł
 • 4 849 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 849 zł
 • 4 476 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 476 zł
 • 4 382 zł od 80,1 m2
 • 4 382 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 768 zł
 • Powiat
  4 768 zł
  Województwo
  4 242 zł
  Cały kraj
  5 689 zł
 • 4 768 zł Ogółem
 • 4 768 zł
 • 4 514 zł do 40 m2
 • 4 514 zł
 • 4 991 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 991 zł
 • 4 715 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 715 zł
 • 4 265 zł od 80,1 m2
 • 4 265 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 545
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m294
  • od 40,1 do 60 m2248
  • od 60,1 do 80 m2175
  • od 80,1 m228
 • 94 do 40 m2
 • 248 od 40,1 do 60 m2
 • 175 od 60,1 do 80 m2
 • 28 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie giżyckim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 795 zł
 • pow. giżycki
  4 795 zł
  Warmińsko-mazurskie
  4 874 zł
  Polska
  5 761 zł
 • 4 795 zł Ogółem
 • 4 795 zł
 • 4 807 zł do 40 m2
 • 4 807 zł
 • 4 945 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 945 zł
 • 4 564 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 564 zł
 • 5 263 zł od 80,1 m2
 • 5 263 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 5 399 zł
 • Powiat
  5 399 zł
  Województwo
  4 970 zł
  Kraj
  6 212 zł
 • 5 399 zł Ogółem
 • 5 399 zł
 • 4 691 zł do 40 m2
 • 4 691 zł
 • 5 728 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 728 zł
 • 5 157 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 157 zł
 • 5 772 zł od 80,1 m2
 • 5 772 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 253
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m215
  • od 40,1 do 60 m2114
  • od 60,1 do 80 m2112
  • od 80,1 m212
 • 15 do 40 m2
 • 114 od 40,1 do 60 m2
 • 112 od 60,1 do 80 m2
 • 12 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 268 zł
 • Tutaj
  4 268 zł
  Warmińsko-mazurskie
  3 984 zł
  Kraj
  4 694 zł
 • 4 268 zł Ogółem
 • 4 268 zł
 • 4 233 zł do 40 m2
 • 4 233 zł
 • 4 525 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 525 zł
 • 4 015 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 015 zł
 • 3 086 zł od 80,1 m2
 • 3 086 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 123 zł
 • Powiat
  4 123 zł
  woj. warmińsko-mazurskie
  3 870 zł
  Polska
  5 276 zł
 • 4 123 zł Ogółem
 • 4 123 zł
 • 4 477 zł do 40 m2
 • 4 477 zł
 • 4 343 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 343 zł
 • 3 881 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 881 zł
 • 3 259 zł od 80,1 m2
 • 3 259 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 292
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m279
  • od 40,1 do 60 m2134
  • od 60,1 do 80 m263
  • od 80,1 m216
 • 79 do 40 m2
 • 134 od 40,1 do 60 m2
 • 63 od 60,1 do 80 m2
 • 16 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie giżyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 21 482 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 382,10 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  382,10
  Warmińsko-mazurskie
  375,10
  Cała Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 69,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  69,10 m2
  Warmińsko-mazurskie
  69,00 m2
  Polska
  74,50 m2
 • 26,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • powiat giżycki
  26,40 m2
  Województwo
  25,90 m2
  Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,84 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,84
  Województwo
  3,78
  Cała Polska
  3,82
 • 2,62 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • pow. giżycki
  2,62
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,67
  Cała Polska
  2,55
 • 0,68 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Powiat
  0,68
  Województwo
  0,71
  Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie giżyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 282 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 5,02 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • pow. giżycki
  5,02
  Warmińsko-mazurskie
  4,56
  Polska
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 999 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 3,54 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • pow. giżycki
  3,54
  Województwo
  3,78
  Cały kraj
  3,77
 • 17,77 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Powiat
  17,77
  Województwo
  17,26
  Cały kraj
  21,77
 • 22 494 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 79,8 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • pow. giżycki
  79,8 m2
  Warmińsko-mazurskie
  84,5 m2
  Kraj
  88,7 m2
 • 0,40 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Powiat
  0,40 m2
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,39 m2
  Kraj
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie giżyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 96,62% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Powiat
  96,62%
  Warmińsko-mazurskie
  97,19%
  Cała Polska
  96,97%
 • 94,82% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Powiat
  94,82%
  Warmińsko-mazurskie
  94,72%
  Polska
  94,01%
 • 93,08% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Powiat
  93,08%
  woj. warmińsko-mazurskie
  92,27%
  Kraj
  91,78%
 • 88,51% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • powiat giżycki
  88,51%
  Warmińsko-mazurskie
  83,87%
  Cały kraj
  83,08%
 • 60,07% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • powiat giżycki
  60,07%
  Województwo
  46,27%
  Cała Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat giżycki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie giżyckim na 1000 mieszkańców pracuje 150osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 54,0% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 46,0% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie giżyckim wynosiło w 2020 roku 10,7% (12,8% wśród kobiet i 9,0% wśród mężczyzn). Jest to nieznacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie giżyckim wynosiło 4 515,13 PLN, co odpowiada 81.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu giżyckiego 2 653 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 2 174 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -479.

  27,9% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu giżyckiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 23,7% w przemyśle i budownictwie, a 16,0% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie giżyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 150 Pracujący na 1000 ludności (rok 2020)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • powiat giżycki
  150,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  199,0
  Polska
  252,0
 • 10,7% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 12,8% Kobiety
 • 9,0% Mężczyźni
 • pow. giżycki
  10,7%
  Województwo
  10,1%
  Kraj
  6,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie giżyckim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie giżyckim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie giżyckim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie giżyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 515 PLN Wynagrodzenie brutto
 • powiat giżycki
  4 515 PLN
  Warmińsko-mazurskie
  4 709 PLN
  Cały kraj
  5 523 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie giżyckim w latach 2002 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie giżyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 2 653 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 2 174 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -479 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,82 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie giżyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 27,9% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 22,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 34,0% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 23,7% Przemysł i budownictwo
 • 12,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 35,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 16,0% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 20,0% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 11,8% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,8% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,8% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 30,5% Pozostałe
 • 42,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 17,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie giżyckim w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie giżyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 8 411 Pracujący ogółem
 • 4 546 Kobiety
 • 3 865 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie giżyckim w latach 1995 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,8% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,1% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,4% W wieku produkcyjnym
 • 53,9% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,1% W wieku poprodukcyjnym
 • 29,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,5% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat giżycki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 65,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat giżycki
  65,4
  woj. warmińsko-mazurskie
  64,7
  Polska
  68,0
 • 36,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. giżycki
  36,5
  Województwo
  34,7
  Cały kraj
  37,5
 • 126,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • powiat giżycki
  126,4
  woj. warmińsko-mazurskie
  116,0
  Cały kraj
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 60,8% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,0% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,1% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,2% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,0% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,9% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat giżycki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie giżyckim w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 6 148 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 4 323 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 433 nowe podmioty, a 243 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2020 najwięcej (537) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (411) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (808) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (243) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie giżyckim najwięcej (349) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (5 925) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,8% (174) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 21,2% (1 302) podmiotów, a 76,0% (4 672) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie giżyckim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (20.5%) oraz Budownictwo (17.6%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 6 148 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 174 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 302 Przemysł i budownictwo
 • 4 672 Pozostała działalność
 • 433 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie giżyckim w 2020 roku
 • 243 Podmioty wyrejestrowane w powiecie giżyckim w 2020 roku
 • 4 323 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 925 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 5 925
 • 179 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 179
 • 38 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 38
 • 6 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 6
 • 6 142 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 6 142
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 33 Spółdzielnie ogółem
 • 33
 • 270 Spółki handlowe ogółem
 • 270
 • 22  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 22
 • 2  Spółki handlowe - akcyjne
 • 2
 • 222  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 222
 • 21    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 21
 • 349 Spółki cywilne ogółem
 • 349
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 323 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 887 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 887
 • 763 Budownictwo
 • 763
 • 435 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 435
 • 365 Przetwórstwo przemysłowe
 • 365
 • 347 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 347
 • 288 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 288
 • 265 Transport i gospodarka magazynowa
 • 265
 • 237 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 237
 • 206 Pozostała działalność
 • 206
 • 129 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 129
 • 108 Edukacja
 • 108
 • 96 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 96
 • 80 Informacja i komunikacja
 • 80
 • 57 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 57
 • 46 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 46
 • 6 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 6
 • 4 Górnictwo i wydobywanie
 • 4
 • 3 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 3
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat giżycki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie giżyckim stwierdzono 979 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 17,34 przestępstw. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie giżyckim wynosi 78,80% i jest nieznacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu giżyckiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 11,14 (wykrywalność 75%) oraz przeciwko mieniu - 6,77 (wykrywalność 55%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,14 (99%), o charakterze gospodarczym - 2,89 (76%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,71 (92%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie giżyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat giżycki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 979 Przestępstwa ogółem
 • 979
 • 629 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 629
 • 163 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 163
 • 121 Przestępstwa drogowe
 • 121
 • 40 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 40
 • 382 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 382
 • 17,34 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • pow. giżycki
  17,34
  woj. warmińsko-mazurskie
  18,51
  Polska
  19,96
 • 11,14 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat giżycki
  11,14
  Województwo
  11,70
  Kraj
  12,25
 • 2,89 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  2,89
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,74
  Cała Polska
  5,17
 • 2,14 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  2,14
  Województwo
  2,04
  Kraj
  1,73
 • 0,71 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • pow. giżycki
  0,71
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,42
  Cały kraj
  0,37
 • 6,77 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  6,77
  woj. warmińsko-mazurskie
  8,54
  Cała Polska
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat giżycki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 79% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • pow. giżycki
  79%
  Warmińsko-mazurskie
  75%
  Cały kraj
  73%
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • powiat giżycki
  75%
  woj. warmińsko-mazurskie
  70%
  Kraj
  65%
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • powiat giżycki
  76%
  Warmińsko-mazurskie
  76%
  Polska
  82%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • powiat giżycki
  99%
  woj. warmińsko-mazurskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 93% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  93%
  Warmińsko-mazurskie
  92%
  Cała Polska
  87%
 • 55% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  55%
  Warmińsko-mazurskie
  56%
  Polska
  54%

Powiat giżycki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu giżyckiego wyniosła w 2020 roku 100,4 mln złotych, co daje 1,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 16.2% w porównaniu do roku 2019. Największa część budżetu powiatu giżyckiego - 30.7% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (20.4%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (8.5%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 18,5 mln złotych, czyli 18,4% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu giżyckiego wyniosła w 2020 roku 97,8 mln złotych, co daje 1,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 8.8% w porównaniu do roku 2019. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (46.9%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (14.1%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (8.4%). W budżecie powiatu giżyckiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 204 złotych na mieszkańca (11,8%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 4,1 złotych na mieszkańca (0,2%).
 • Wydatki budżetu w powiecie giżyckim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu giżyckiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat giżycki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu giżyckiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  73,3 mln

  1,3 tys(100%)

  71,6 mln

  1,2 tys(100%)

  68,9 mln

  1,2 tys(100%)

  70,9 mln

  1,2 tys(100%)

  70,6 mln

  1,2 tys(100%)

  80,4 mln

  1,4 tys(100%)

  86,7 mln

  1,5 tys(100%)

  100,4 mln

  1,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  27,2 mln

  472(37.1%)

  28,1 mln

  488(39.2%)

  26,6 mln

  464(38.6%)

  25,8 mln

  452(36.4%)

  25,7 mln

  452(36.4%)

  28,6 mln

  504(35.6%)

  30,1 mln

  532(34.7%)

  30,8 mln

  547(30.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  7,9 mln

  138(10.8%)

  9,8 mln

  170(13.6%)

  8,8 mln

  154(12.8%)

  10,6 mln

  185(14.9%)

  9,1 mln

  159(12.8%)

  9,6 mln

  169(12%)

  10,7 mln

  189(12.3%)

  20,5 mln

  364(20.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  9,5 mln

  165(13%)

  9,4 mln

  162(13.1%)

  10,4 mln

  181(15%)

  10,7 mln

  187(15.1%)

  6,6 mln

  117(9.4%)

  7,3 mln

  129(9.1%)

  8,0 mln

  141(9.2%)

  8,5 mln

  152(8.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  5,6 mln

  97,8(7.7%)

  5,5 mln

  95,9(7.7%)

  5,6 mln

  97,7(8.1%)

  6,0 mln

  105(8.5%)

  6,1 mln

  108(8.7%)

  9,3 mln

  164(11.6%)

  7,8 mln

  138(9%)

  8,1 mln

  144(8.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  5,6 mln

  97,5(7.7%)

  7,5 mln

  130(10.4%)

  5,9 mln

  103(8.5%)

  6,5 mln

  114(9.2%)

  7,2 mln

  126(10.2%)

  7,5 mln

  132(9.3%)

  7,3 mln

  130(8.5%)

  7,9 mln

  141(7.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,4 mln

  58,6(4.6%)

  3,5 mln

  60,4(4.9%)

  3,5 mln

  60,4(5%)

  3,6 mln

  63,8(5.1%)

  3,9 mln

  68,6(5.5%)

  4,2 mln

  74,3(5.2%)

  4,7 mln

  83,8(5.5%)

  5,9 mln

  105(5.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  3,7 mln

  64,3(5.1%)

  4,1 mln

  71,5(5.7%)

  4,8 mln

  83,0(6.9%)

  3,6 mln

  63,2(5.1%)

  3,7 mln

  64,5(5.2%)

  3,9 mln

  67,9(4.8%)

  4,2 mln

  73,9(4.8%)

  5,0 mln

  89,8(5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  561,5 tys

  9,7(0.8%)

  407,1 tys

  7,1(0.6%)

  349,8 tys

  6,1(0.5%)

  659,5 tys

  11,5(0.9%)

  646,4 tys

  11,4(0.9%)

  654,7 tys

  11,5(0.8%)

  3,5 mln

  61,2(4%)

  3,8 mln

  67,0(3.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  8,4 mln

  146(11.5%)

  2,2 mln

  38,5(3.1%)

  1,9 mln

  33,8(2.8%)

  2,3 mln

  40,5(3.3%)

  2,0 mln

  34,9(2.8%)

  1,7 mln

  29,3(2.1%)

  3,9 mln

  69,2(4.5%)

  3,1 mln

  56,0(3.1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  584,4 tys

  10,1(0.8%)

  569,7 tys

  9,9(0.8%)

  389,9 tys

  6,8(0.6%)

  348,4 tys

  6,1(0.5%)

  350,9 tys

  6,2(0.5%)

  2,1 mln

  37,3(2.6%)

  571,9 tys

  10,1(0.7%)

  457,5 tys

  8,1(0.5%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  299,0 tys

  5,2(0.4%)

  295,8 tys

  5,1(0.4%)

  296,5 tys

  5,2(0.4%)

  298,9 tys

  5,2(0.4%)

  290,1 tys

  5,1(0.4%)

  292,4 tys

  5,2(0.4%)

  298,3 tys

  5,3(0.3%)

  306,4 tys

  5,4(0.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  67,5 tys

  1,2(0.1%)

  71,6 tys

  1,2(0.1%)

  81,2 tys

  1,4(0.1%)

  79,1 tys

  1,4(0.1%)

  63,2 tys

  1,1(0.1%)

  64,7 tys

  1,1(0.1%)

  68,0 tys

  1,2(0.1%)

  132,7 tys

  2,4(0.1%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  121,4 tys

  2,1(0.2%)

  124,7 tys

  2,2(0.2%)

  124,7 tys

  2,2(0.2%)

  125,8 tys

  2,2(0.1%)

  123,2 tys

  2,2(0.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  15,3 tys

  0,3(0%)

  14,0 tys

  0,2(0%)

  41,4 tys

  0,7(0.1%)

  32,0 tys

  0,6(0%)

  45,7 tys

  0,8(0.1%)

  166,6 tys

  2,9(0.2%)

  31,5 tys

  0,6(0%)

  64,2 tys

  1,1(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  119,7 tys

  2,1(0.2%)

  147,0 tys

  2,6(0.2%)

  149,6 tys

  2,6(0.2%)

  139,7 tys

  2,4(0.2%)

  141,5 tys

  2,5(0.2%)

  139,1 tys

  2,5(0.2%)

  111,0 tys

  2,0(0.1%)

  63,3 tys

  1,1(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1,5 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,0(0%)

  49,8 tys

  0,9(0.1%)

  58,1 tys

  1,0(0.1%)

  26,6 tys

  0,5(0%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  10,1 tys

  0,2(0%)

  55,5 tys

  1,0(0.1%)

  51,5 tys

  0,9(0.1%)

  11,7 tys

  0,2(0%)

  12,8 tys

  0,2(0%)

  15,0 tys

  0,3(0%)

  11,4 tys

  0,2(0%)

  14,9 tys

  0,3(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  222,5 tys

  3,9(0.3%)

  4,1 tys

  0,1(0%)

  185,1 tys

  3,2(0.3%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  2,0 tys

  0,0(0%)

  999

  0,0(0%)

  3,1 tys

  0,1(0%)

  8,1 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,4 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  3,1 tys

  0,1(0%)

  45,4 tys

  0,8(0.1%)

  1,4 tys

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  31,9 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  20,2 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  --
  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie giżyckim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu giżyckiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat giżycki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu giżyckiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  66,9 mln

  1,2 tys(100%)

  70,6 mln

  1,2 tys(100%)

  70,4 mln

  1,2 tys(100%)

  71,1 mln

  1,2 tys(100%)

  73,3 mln

  1,3 tys(100%)

  83,2 mln

  1,5 tys(100%)

  90,2 mln

  1,6 tys(100%)

  97,8 mln

  1,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  35,1 mln

  609(52.5%)

  35,0 mln

  608(49.5%)

  34,6 mln

  604(49.2%)

  35,1 mln

  614(49.3%)

  35,1 mln

  616(47.9%)

  36,5 mln

  644(43.9%)

  39,1 mln

  691(43.3%)

  45,8 mln

  815(46.9%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  9,1 mln

  158(13.6%)

  9,6 mln

  168(13.7%)

  9,7 mln

  170(13.9%)

  10,4 mln

  183(14.7%)

  12,0 mln

  211(16.4%)

  13,5 mln

  239(16.3%)

  14,4 mln

  255(16%)

  13,8 mln

  245(14.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,3 mln

  39,4(3.4%)

  3,4 mln

  59,7(4.9%)

  4,1 mln

  71,4(5.8%)

  4,1 mln

  71,0(5.7%)

  4,2 mln

  74,1(5.8%)

  2,6 mln

  46,2(3.2%)

  9,4 mln

  166(10.4%)

  8,2 mln

  145(8.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,8 mln

  100(8.6%)

  5,7 mln

  98,8(8%)

  6,4 mln

  112(9.1%)

  7,0 mln

  123(9.9%)

  5,6 mln

  99,0(7.7%)

  6,3 mln

  110(7.5%)

  6,7 mln

  119(7.5%)

  7,2 mln

  128(7.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,4 mln

  58,6(5%)

  3,5 mln

  60,2(4.9%)

  3,4 mln

  60,1(4.9%)

  3,6 mln

  63,7(5.1%)

  3,9 mln

  68,3(5.3%)

  4,2 mln

  74,1(5.1%)

  4,7 mln

  82,9(5.2%)

  5,8 mln

  103(5.9%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  699,3 tys

  12,1(1%)

  759,8 tys

  13,2(1.1%)

  784,3 tys

  13,7(1.1%)

  1,1 mln

  19,6(1.6%)

  1,0 mln

  18,3(1.4%)

  1,0 mln

  18,5(1.3%)

  2,1 mln

  37,9(2.4%)

  5,3 mln

  94,5(5.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,0 mln

  35,3(3%)

  2,5 mln

  43,2(3.5%)

  2,3 mln

  40,7(3.3%)

  1,6 mln

  28,7(2.3%)

  1,6 mln

  28,8(2.2%)

  1,6 mln

  27,7(1.9%)

  1,8 mln

  31,8(2%)

  3,0 mln

  54,0(3.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  2,6 mln

  45,9(4%)

  2,7 mln

  46,5(3.8%)

  2,9 mln

  51,5(4.2%)

  833,3 tys

  14,6(1.2%)

  1,9 mln

  33,7(2.6%)

  4,4 mln

  76,8(5.2%)

  5,4 mln

  95,1(6%)

  1,6 mln

  27,9(1.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,2 mln

  38,6(3.3%)

  2,3 mln

  39,6(3.2%)

  1,9 mln

  33,2(2.7%)

  1,9 mln

  33,3(2.7%)

  1,8 mln

  32,1(2.5%)

  1,3 mln

  23,8(1.6%)

  902,4 tys

  16,0(1%)

  1,2 mln

  21,3(1.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  384,3 tys

  6,7(0.6%)

  2,2 mln

  38,7(3.2%)

  1,5 mln

  26,1(2.1%)

  3,7 mln

  65,2(5.2%)

  1,7 mln

  29,8(2.3%)

  7,9 mln

  138(9.4%)

  1,2 mln

  20,5(1.3%)

  1,0 mln

  18,1(1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,1 mln

  35,8(3.1%)

  483,6 tys

  8,4(0.7%)

  558,9 tys

  9,8(0.8%)

  391,4 tys

  6,8(0.6%)

  1,1 mln

  19,2(1.5%)

  760,7 tys

  13,4(0.9%)

  470,9 tys

  8,3(0.5%)

  685,6 tys

  12,2(0.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  815,0 tys

  14,1(1.2%)

  1,9 mln

  32,8(2.7%)

  1,5 mln

  26,8(2.2%)

  629,1 tys

  11,0(0.9%)

  831,8 tys

  14,6(1.1%)

  662,9 tys

  11,7(0.8%)

  767,1 tys

  13,6(0.9%)

  580,1 tys

  10,3(0.6%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  292,3 tys

  5,1(0.4%)

  294,9 tys

  5,1(0.4%)

  293,1 tys

  5,1(0.4%)

  293,5 tys

  5,1(0.4%)

  291,1 tys

  5,1(0.4%)

  288,8 tys

  5,1(0.3%)

  294,8 tys

  5,2(0.3%)

  301,6 tys

  5,4(0.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  89,9 tys

  1,6(0.1%)

  235,9 tys

  4,1(0.3%)

  185,9 tys

  3,2(0.3%)

  217,4 tys

  3,8(0.3%)

  189,5 tys

  3,3(0.3%)

  193,6 tys

  3,4(0.2%)

  220,4 tys

  3,9(0.2%)

  273,8 tys

  4,9(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  121,4 tys

  2,1(0.2%)

  124,7 tys

  2,2(0.2%)

  124,7 tys

  2,2(0.1%)

  125,8 tys

  2,2(0.1%)

  123,2 tys

  2,2(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1,5 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,0(0%)

  49,8 tys

  0,9(0.1%)

  58,1 tys

  1,0(0.1%)

  26,6 tys

  0,5(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  266

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,6 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  193,7 tys

  3,4(0.2%)

  890

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  30,3 tys

  0,5(0%)

  30,0 tys

  0,5(0%)

  2,5 tys

  0,0(0%)

  786

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  2,0 tys

  0,0(0%)

  999

  0,0(0%)

  3,1 tys

  0,1(0%)

  8,1 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,4 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  31,9 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  20,2 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  167,0 tys

  3,0(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  2,0

  0,0(0%)

  38,8 tys

  0,7(0.1%)

  37,5 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat giżycki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 12 580 mieszkańców powiatu giżyckiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 6 186 kobiet oraz 6 394 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 14,5% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,8% wykształcenie policealne, 10,3% średnie ogólnokształcące, a 18,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 20,7% mieszkańców powiatu giżyckiego, gimnazjalnym 6,4%, natomiast 23,9% podstawowym ukończonym. 2,7% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu giżyckiego mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie giżyckim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (24,5%) oraz średnie zawodowe (17,6%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (25,7%) oraz podstawowe ukończone (23,3%).

  W roku 2018 w powiecie giżyckim mieściło się 13 przedszkoli, w których do 61 oddziałów uczęszczało 1 229 dzieci (597 dziewczynek oraz 632 chłopców). Dostępne były 1 434 miejsca. Dla porównania w 2008 roku w powiecie giżyckim mieściło się 7 przedszkoli, w których do 36 oddziałów uczęszczało 977 dzieci (473 dziewczynki oraz 504 chłopców). Dostępne były 862 miejsca.

  16,4% mieszkańców powiatu giżyckiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,3% wśród dziewczynek i 16,5% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 772 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,97 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 22 szkoły podstawowe, w których w 260 oddziałach uczyło się 4 453 uczniów (2 152 kobiety oraz 2 301 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie giżyckim placówkę miały 22 szkoły podstawowe, w których w 189 oddziałach uczyło się 3 616 uczniów (1 777 kobiet oraz 1 839 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,9% ludności (27,5% wśród dziewczynek i 28,3% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17,1 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 93,71.

  W powiecie giżyckim znajduje się 6 licea ogólnokształcące, w których w 36 oddziałach uczyło się 903 uczniów (521 kobiet oraz 382 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 299 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie giżyckim placówkę miałp 9 licea ogólnokształcące, w których w 54 oddziałach uczyło się 1 316 uczniów (802 kobiety oraz 514 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 414 absolwentów.

  W powiecie giżyckim znajdują się 4 Technika, w których w 33 oddziałach uczyło się 860 uczniów (356 kobiet oraz 504 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 219 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie giżyckim placówkę miały 4 Technika, w których w 59 oddziałach uczyło się 1 351 uczniów (558 kobiet oraz 793 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 276 absolwentów.

  W powiecie giżyckim znajdują się 2 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 6 oddziałach uczyło się 128 uczniów (36 kobiet oraz 92 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,0% mieszkańców (13,0% wśród dziewczyn i 13,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 25,1 uczniów. 21,3 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 26,1 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 28,7% mieszkańców powiatu giżyckiego w wieku potencjalnej nauki (28,8% kobiet i 28,7% mężczyzn).

 • 14,5% Wykształcenie wyższe
 • pow. giżycki
  14,5%
  Województwo
  15,1%
  Cały kraj
  17,9%
 • 16,2% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 31,9% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  31,9%
  Województwo
  31,4%
  Cały kraj
  33,3%
 • 34,4% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 29,2% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,8% Wykształcenie policealne
 • powiat giżycki
  2,8%
  Województwo
  2,6%
  Kraj
  2,7%
 • 4,2% Kobiety
  (policealne)
 • 1,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,3% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat giżycki
  10,3%
  Warmińsko-mazurskie
  11,8%
  Cały kraj
  12,4%
 • 12,7% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,7% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  18,8%
  woj. warmińsko-mazurskie
  17,0%
  Cały kraj
  18,1%
 • 17,6% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,1% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 20,7% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  20,7%
  Województwo
  21,5%
  Polska
  22,9%
 • 16,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 25,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,4% Wykształcenie gimnazjalne
 • Powiat
  6,4%
  woj. warmińsko-mazurskie
  6,0%
  Kraj
  5,2%
 • 5,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 7,5% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 23,9% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  23,9%
  Warmińsko-mazurskie
  23,9%
  Kraj
  19,3%
 • 24,5% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 23,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,7% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Powiat
  2,7%
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,2%
  Cała Polska
  1,4%
 • 3,6% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,7% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie giżyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 772 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • powiat giżycki
  772,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  786,0
  Kraj
  873,0
 • 0,97 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Powiat
  0,97
  Województwo
  1,00
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 13Przedszkola
 • 15 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 61 Oddziały
 • 21 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 3 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 1 434 Miejsca
 • 10 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (powiat giżycki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 229 Dzieci
 • 597 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 632 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,6%
  51,4%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 41 2 lata i mniej
 • 41
 • 283 3 lata
 • 283
 • 310 4 lata
 • 310
 • 322 5 lata
 • 322
 • 265 6 lat
 • 265
 • 8 7 lat i więcej
 • 8
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 24 2 lata i mniej
 • 24
 • 146 3 lata
 • 146
 • 159 4 lata
 • 159
 • 145 5 lata
 • 145
 • 122 6 lat
 • 122
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 17 2 lata i mniej
 • 17
 • 137 3 lata
 • 137
 • 151 4 lata
 • 151
 • 177 5 lata
 • 177
 • 143 6 lat
 • 143
 • 7 7 lat i więcej
 • 7
 • 379 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 94,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 93,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 7,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 24,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 24,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3Punkty przedszkolne
 • 8 Oddziały
 • 120 Miejsca
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat giżycki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 87 Dzieci
 • 37 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 50 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 42,5%
  57,5%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 6 2 lata i mniej
 • 6
 • 25 3 lata
 • 25
 • 25 4 lata
 • 25
 • 24 5 lata
 • 24
 • 2 6 lat
 • 2
 • 5 7 lat i więcej
 • 5
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 9 3 lata
 • 9
 • 12 4 lata
 • 12
 • 13 5 lata
 • 13
 • 1 6 lat
 • 1
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 16 3 lata
 • 16
 • 13 4 lata
 • 13
 • 11 5 lata
 • 11
 • 1 6 lat
 • 1
 • 5 7 lat i więcej
 • 5
 •  
 • 11,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 11,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie giżyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat giżycki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 18Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 237 Oddziały
 • 4 311 Uczniowie
 • 2 123 Kobiety
  (uczniowie)
 • 2 188 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,2%
  50,8%
 • 517 Uczniowie w 1 klasie
 • 257 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 260 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 504 Absolwenci 2016
 • 261 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 243 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 3Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 21 Oddziały
 • 132 Uczniowie
 • 29 Kobiety
  (uczniowie)
 • 103 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 22,0%
  78,0%
 • 9 Uczniowie w 1 klasie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 7 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 16 Absolwenci 2016
 • 6 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 10 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe dla dorosłych
 • 2 Oddziały
 • 10 Uczniowie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie)
 • 10 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 0,0%
  100,0%
 •  
 • 17,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • powiat giżycki
  17,1
  woj. warmińsko-mazurskie
  16,9
  Cały kraj
  17,3
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 17,1 Szkoły podstawowe ogółem
 • 17,1
 • 17,2 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 17,2
 • 18,2 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 18,2
 • 6,3 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 6,3
 •  
 • 332,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 271,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 60,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 37,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 32,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dorosłych)
 • 0,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 71 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 50 niemiecki
 • 21 inny
 • 115 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych specjalnych
 • 68 angielski
 • 47 niemiecki
 •  
 • 93,71 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat giżycki
  93,71
  Województwo
  91,25
  Cały kraj
  95,46
 • 91,37 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  91,37
  woj. warmińsko-mazurskie
  89,21
  Cała Polska
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat giżycki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat giżycki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie giżyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat giżycki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 30 Oddziały
 • 750 Uczniowie
 • 442 Kobiety
  (uczniowie)
 • 308 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 58,9%
  41,1%
 • 239 Uczniowie w 1 klasie
 • 142 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 97 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 262 Absolwenci
 • 157 Kobiety
  (absolwenci)
 • 105 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 6 Oddziały
 • 153 Uczniowie
 • 79 Kobiety
  (uczniowie)
 • 74 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 51,6%
  48,4%
 • 80 Absolwenci
 • 33 Kobiety
  (absolwenci)
 • 47 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 25,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Powiat
  25,1
  Województwo
  25,4
  Cały kraj
  26,2
 •  
 • 48,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 30,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 17,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 2,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat giżycki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 33 Oddziały
 • 860 Uczniowie
 • 356 Kobiety
  (uczniowie)
 • 504 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 41,4%
  58,6%
 • 274 Uczniowie w 1 klasie
 • 111 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 163 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 219 Absolwenci
 • 89 Kobiety
  (absolwenci)
 • 130 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 26,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • pow. giżycki
  26,1
  Warmińsko-mazurskie
  23,5
  Cała Polska
  23,8
 •  
 • 68,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 43,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 24,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat giżycki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 4 Oddziały
 • 112 Uczniowie
 • 33 Kobiety
  (uczniowie)
 • 79 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 29,5%
  70,5%
 • 67 Uczniowie w 1 klasie
 • 16 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 51 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 2 Oddziały
 • 16 Uczniowie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie)
 • 13 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 18,8%
  81,3%
 • 8 Uczniowie w 1 klasie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 5 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 21,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • powiat giżycki
  21,3
  Województwo
  20,3
  Cały kraj
  17,9
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 21,3 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 21,3
 • 28,0 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 28,0
 • 8,0 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 8,0
 •  
 •  
 • 3 090 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski1 771
  • niemiecki1 133
  • rosyjski142
  • francuski44
 • 1 771 angielski
 • 1 133 niemiecki
 • 142 rosyjski
 • 44 francuski
 • 116 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
  • Dodatkowo uczący się języka obcego
  • niemiecki49
  • angielski11
  • inny56
 • 49 niemiecki
 • 11 angielski
 • 56 inny
 • 16 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych specjalnych
 • 16 angielski
 • Wykres - Szkoły policealne (powiat giżycki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • 1Szkoły policealne dla dorosłych (w tym kolegium pracowników służb społecznych)
 • 5 Oddziały
 • 129 Uczniowie
 • 113 Kobiety
  (uczniowie)
 • 16 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 87,6%
  12,4%
 • 76 Absolwenci
 • 72 Kobiety
  (absolwenci)
 • 4 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 25,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Powiat
  25,8
  Województwo
  19,7
  Kraj
  19,2
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 25,8 Szkoły policealne ogółem
 • 25,8
 • 25,8 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 25,8
 •  
 • 5,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 4,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie giżyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,4% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,5% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,9% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,5% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,3% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,0% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,4% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,0% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,0% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 28,7% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 28,8% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 28,7% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat giżycki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat giżycki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat giżycki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat giżycki - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie giżyckim

 • Według danych GUS z 2020 roku w powiecie giżyckim znajdowało się 12 hoteli (2 ★★★★, 8 ★★★, 2 ★★), 1 motel (kategorii ★★) oraz 4 pensjonaty (2 ★★★, 1 , 1 w trakcie kategoryzacji). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 8 obiektów.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 6 (całoroczne: 4)
  • domy wycieczkowe: 1 (całoroczne: 0)
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1
  • ośrodki wczasowe: 2 (całoroczne: 1)
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 1 (całoroczne: 0)
  • zespoły domków turystycznych: 7 (całoroczne: 1)
  • kempingi: 5 (całoroczne: 0)
  • pola biwakowe: 1 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 8 (całoroczne: 3)
  • kwatery agroturystyczne: 7 (całoroczne: 4)
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 2


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 10
  • drzwi automatycznie otwierane: 4
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 9
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 10


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 20 (liczba sal: 45, liczba miejsc: 4 190)
  • z nagłośnieniem: 18
  • z projektorem multimedialnym: 13
  • z zestawem do wideokonferencji: 4
  • z obsługą techniczną: 13
  • z ekranem: 16
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 16
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 9
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 37


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie giżyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w powiecie giżyckim: 24 (publiczne: 24, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 6, udogodnienia wewnątrz budynku: 4). W powiecie giżyckim 7 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 846 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 310 (uczestnicy: 20 637)
  • seanse filmowe: 8 (uczestnicy: 500)
  • wystawy: 24 (uczestnicy: 3 790)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 5 (uczestnicy: 450)
  • koncerty: 83 (uczestnicy: 7 110)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 22 (uczestnicy: 460)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 67 (uczestnicy: 6 020)
  • konkursy: 29 (uczestnicy: 377)
  • pokazy teatralne: 7 (uczestnicy: 340)
  • konferencje: 2 (uczestnicy: 50)
  • warsztaty: 59 (uczestnicy: 1 444)
  • inne: 4 (uczestnicy: 96)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 59 (członkowie: 917)
  • plastyczne/techniczne: 20 (członkowie: 260)
  • taneczne: 7 (członkowie: 80)
  • muzyczne: 5 (członkowie: 54)
  • fotograficzne i filmowe: 4 (członkowie: 43)
  • teatralne: 4 (członkowie: 44)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 5 (członkowie: 60)
  • literackie: 1 (członkowie: 10)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 3 (członkowie: 190)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 1 (członkowie: 9)
  • koło gospodyń wiejskich: 4 (członkowie: 67)
  • inne: 5 (członkowie: 100)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2020 roku:
  • ogółem: 15 (absolwenci: 139)
  • języków obcych: 2 (absolwenci: 15)
  • plastyczne: 2 (absolwenci: 30)
  • nauki gry na instrumentach: 4 (absolwenci: 24)
  • wiedzy praktycznej: 1 (absolwenci: 10)
  • komputerowe: 3 (absolwenci: 30)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • fotograficzne: 1
  • plastyczne: 21
  • muzyczne: 5
  • komputerowe: 10
  • ceramiczne: 1
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 2
  • sale baletowe/taneczne: 17
  • inne: 2


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 67 (członkowie: 729)
  • teatralne: 9 (członkowie: 131)
  • muzyczne - instrumentalne: 9 (członkowie: 58)
  • wokalne i chóry: 16 (członkowie: 188)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 8 (członkowie: 91)
  • taneczne: 20 (członkowie: 226)
  • inne: 5 (członkowie: 35)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie giżyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie giżyckim działało 1 kino posiadające 1 salę z 176 miejscami na widowni. Odbyły się 433 seanse, na które przyszło 4 469 widzów, w tym 117 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 2 021 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie giżyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie giżyckim działało 12 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 175 865 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 31 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 7 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 4 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 13 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 195 998 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 91
  • dostępne dla czytelników: 51
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 51
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 10
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 8
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 12
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 5


 • Biblioteki naukowe w powiecie giżyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie giżyckim działały 2 biblioteki i filie naukowe posiadające księgozbiór liczący 38 398 wolumenów w tym ziobry specjalne: 704. Odnotowano 281 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 3 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 3 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 57 758 wolumenów. Odnotowano 1 694 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 9
  • dostępne dla czytelników: 4
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 4
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 2
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1


 • Kluby sportowe w powiecie giżyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie giżyckim działało 28 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 1 448 członków. Zarejestrowano 1 384 ćwiczących (mężczyźni: 995, kobiety: 389, chłopcy do lat 18: 741, dziewczęta do lat 18: 323). Aktywnych było 47 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (31), instruktora sportowego (47) oraz inne osoby (18).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie giżyckim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat giżycki - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat giżycki i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 roku w wyniku 34 wypadków drogowych w powiecie giżyckim odnotowano 3 ofiary śmiertelne oraz 38 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 60,5 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całej Polski) oraz 5,3 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 7,1 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla całego kraju) oraz 90,1 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla Polski).

  W 2020 roku w powiecie giżyckim zarejestrowanych było 42 168 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 32 201 samochodów osobowych (572,7 na każdy 1000 mieszkańców - nieznacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski), 4 285 samochodów ciężarowych (78,9 - mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 136 autobusów (2,4 - znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 150 ciągników siodłowych (2,7 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 2 516 motocykli (44,7 - wartość porównywalna do wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 20,3 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 21,7 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 25,7 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 19,9 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 25,3 lat.


  W 2020 roku w powiecie giżyckim znajdowało się 13 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 140 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 140 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie giżyckim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 34 Wypadki drogowe
  (rok 2020)
 • 3 Ofiary śmiertelne
  (rok 2020)
 • 38 Ranni
  (rok 2020)
 • 17 Lekko ranni
 • 21 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie giżyckim w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 60,47 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Powiat
  60,5
  woj. warmińsko-mazurskie
  73,4
  Polska
  61,5
 • 5,34 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Powiat
  5,3
  Województwo
  8,1
  Polska
  6,5
 • 67,58 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Powiat
  67,6
  woj. warmińsko-mazurskie
  83,7
  Kraj
  69,2
 • 7,11 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • pow. giżycki
  7,1
  Warmińsko-mazurskie
  10,4
  Kraj
  7,6
 • 90,12 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • Powiat
  90,1
  Województwo
  107,2
  Cały kraj
  80,2
 • 8,82 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Tutaj
  8,8
  Warmińsko-mazurskie
  11,1
  Cały kraj
  10,6
 • 111,76 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • powiat giżycki
  111,8
  Warmińsko-mazurskie
  114,0
  Cała Polska
  112,4
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 42 168 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie giżyckim w 2020 roku
 • 32 201 Samochody osobowe
 • 4 285 Samochody ciężarowe
 • 63 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 136 Autobusy
 • 283 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 150 Ciągniki samochodowe
 • 150   Ciągniki siodłowe
 • 2 597 Ciągniki rolnicze
 • 2 516 Motocykle
 • 697   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 2 096 Motorowery
 • 32 201Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie giżyckim
 • Samochody osobowe w powiecie giżyckim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 572,7 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  572,7
  Warmińsko-mazurskie
  593,2
  Polska
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg6 072
  • 1400-1649 kg7 678
  • 1650-1899 kg8 235
  • 1900 kg i więcej10 216
 • 6 072 do 1399 kg
 • 7 678 1400-1649 kg
 • 8 235 1650-1899 kg
 • 10 216 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 10 594 do 1399 cm3
 • 10 594
 • 17 968 1400-1999 cm3
 • 17 968
 • 3 639 2000 i więcej cm3
 • 3 639
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie giżyckim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna16 763
  • olej napędowy10 554
  • gaz (LPG)4 522
  • pozostałe362
 • 16 763 benzyna
 • 10 554 olej napędowy
 • 4 522 gaz (LPG)
 • 362 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 375 do 1 roku
 • 375
 • 267 2 lata
 • 267
 • 375 3 lata
 • 375
 • 777 4-5 lat
 • 777
 • 815 6-7 lat
 • 815
 • 1 139 8-9 lat
 • 1 139
 • 1 361 10-11 lat
 • 1 361
 • 5 315 12-15 lat
 • 5 315
 • 7 285 16-20 lat
 • 7 285
 • 5 630 21-25 lat
 • 5 630
 • 3 304 26-30 lat
 • 3 304
 • 5 558 31 lat i więcej
 • 5 558
 • 20,3 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie giżyckim
 • pow. giżycki
  20,3 lat
  Warmińsko-mazurskie
  20,2 lat
  Cały kraj
  18,8 lat
 • 4 285Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie giżyckim
 • Samochody ciężarowe w powiecie giżyckim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 78,9 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Powiat
  78,9
  woj. warmińsko-mazurskie
  86,0
  Kraj
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 2 272 do 999 kg
 • 2 272
 • 1 163 1000-1499 kg
 • 1 163
 • 234 1500-2999 kg
 • 234
 • 23 3000-3499 kg
 • 23
 • 71 3500-4999 kg
 • 71
 • 224 5000-6999 kg
 • 224
 • 103 7000-9999 kg
 • 103
 • 132 10000-14999 kg
 • 132
 • 63 15000 kg i więcej
 • 63
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna915
  • olej napędowy2 808
  • gaz (LPG)167
  • pozostałe395
 • 915 benzyna
 • 2 808 olej napędowy
 • 167 gaz (LPG)
 • 395 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 41 do 1 roku
 • 41
 • 36 2 lata
 • 36
 • 38 3 lata
 • 38
 • 93 4-5 lat
 • 93
 • 139 6-7 lat
 • 139
 • 136 8-9 lat
 • 136
 • 263 10-11 lat
 • 263
 • 579 12-15 lat
 • 579
 • 777 16-20 lat
 • 777
 • 660 21-25 lat
 • 660
 • 419 26-30 lat
 • 419
 • 1 104 31 lat i więcej
 • 1 104
 • 21,7 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie giżyckim
 • Tutaj
  21,7 lat
  Województwo
  20,5 lat
  Kraj
  19,4 lat
 • 136Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie giżyckim
 • Autobusy w powiecie giżyckim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 2,4 Autobusy na 1000 ludności
 • pow. giżycki
  2,4
  Województwo
  3,2
  Cała Polska
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna13
  • olej napędowy105
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe18
 • 13 benzyna
 • 105 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 18 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 6-7 lat
 • 1
 • 1 8-9 lat
 • 1
 • 4 10-11 lat
 • 4
 • 13 12-15 lat
 • 13
 • 30 16-20 lat
 • 30
 • 22 21-25 lat
 • 22
 • 9 26-30 lat
 • 9
 • 56 31 lat i więcej
 • 56
 • 25,7 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie giżyckim
 • Powiat
  25,7 lat
  Warmińsko-mazurskie
  22,6 lat
  Polska
  21,6 lat
 • 150Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie giżyckim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie giżyckim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 2,7 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  2,7
  woj. warmińsko-mazurskie
  7,9
  Cały kraj
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna0
  • olej napędowy118
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe32
 • 0 benzyna
 • 118 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 32 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 2 3 lata
 • 2
 • 8 4-5 lat
 • 8
 • 6 6-7 lat
 • 6
 • 7 8-9 lat
 • 7
 • 10 10-11 lat
 • 10
 • 27 12-15 lat
 • 27
 • 28 16-20 lat
 • 28
 • 18 21-25 lat
 • 18
 • 12 26-30 lat
 • 12
 • 32 31 lat i więcej
 • 32
 • 19,9 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie giżyckim
 • powiat giżycki
  19,9 lat
  woj. warmińsko-mazurskie
  14,7 lat
  Cały kraj
  12,6 lat
 • 2 516Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie giżyckim
 • Motocykle w powiecie giżyckim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 44,7 Motocykle na 1000 ludności
 • Powiat
  44,7
  Województwo
  45,8
  Cały kraj
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 25 do 1 roku
 • 25
 • 13 2 lata
 • 13
 • 12 3 lata
 • 12
 • 85 4-5 lat
 • 85
 • 33 6-7 lat
 • 33
 • 42 8-9 lat
 • 42
 • 88 10-11 lat
 • 88
 • 224 12-15 lat
 • 224
 • 336 16-20 lat
 • 336
 • 309 21-25 lat
 • 309
 • 237 26-30 lat
 • 237
 • 1 112 31 lat i więcej
 • 1 112
 • 25,3 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie giżyckim
 • Powiat
  25,3 lat
  Województwo
  26,6 lat
  Kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 13 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 8 km  Będących pod zarządem gminy
 • 6 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie giżyckim w latach 2013 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 119,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Powiat
  119,7 km
  Województwo
  280,2 km
  Cała Polska
  551,8 km
 • 2,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  2,4 km
  Województwo
  4,8 km
  Kraj
  4,5 km
 • 140 Liczba licencji na taksówki
 • 140 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami