Powiat staszowski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat staszowski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 69 001 Liczba mieszkańców
 • 925 km2 Powierzchnia
 • 75 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 34,7% Stopa urbanizacji
 • Michał Skotnicki Starosta
 • ul. Piłsudskiego 7, 28-200 Staszów Adres starostwa powiatowego
 • TSZ Tablice rejestracyjne
Powiat staszowski na mapie
Identyfikatory
 • 2612 TERYT (TERC)
Herb powiatu staszowskiego
powiat staszowski herb
Flaga powiatu staszowskiego
powiat staszowski flaga

Powiat staszowski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Powiat staszowski ma 69 001 mieszkańców, z czego 50,4% stanowią kobiety, a 49,6% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców zmalała o 8,0%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,7 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa świętokrzyskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu staszowskiego w 2050 roku wynosi 55 847, z czego 28 347 to kobiety, a 27 500 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu staszowskiego zawarli w 2022 roku 305 małżeństw, co odpowiada 4,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,1% mieszkańców powiatu staszowskiego jest stanu wolnego, 58,1% żyje w małżeństwie, 4,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,2% to wdowy/wdowcy.

  Powiat staszowski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -340. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -4,91 na 1000 mieszkańców powiatu staszowskiego. W 2022 roku urodziło się 470 dzieci, w tym 48,9% dziewczynek i 51,1% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 350 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,58 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 35,6% zgonów w powiecie staszowskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,4% zgonów w powiecie staszowskim były nowotwory, a 4,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu staszowskiego przypada 11.7 zgonów.

  W 2022 roku zarejestrowano 706 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 891 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu staszowskiego -185. W tym samym roku 13 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 11 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 2.

  59,7% mieszkańców powiatu staszowskiego jest w wieku produkcyjnym, 17,1% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu staszowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 69 001 Liczba mieszkańców
 • 34 799 Kobiety
 • 34 202 Mężczyźni
 • 50,4%
  49,6%
 • 102 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 102 kobiet)
 • 98 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 98 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie staszowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie staszowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie staszowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu staszowskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 55 847 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 28 347 Kobiety
 • 27 500 Mężczyźni
 • 50,4%
  49,6%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie staszowskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie staszowskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie staszowskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu staszowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,7 lat Średni wiek mieszkańców
 • powiat staszowski
  42,7 lat
  świętokrzyskie
  43,5 lat
  Polska
  42,1 lat
 • 44,2 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,2 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat staszowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu staszowskiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat staszowski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat staszowski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat staszowski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,1% Kawalerowie/Panny
 • Powiat
  27,1%
  świętokrzyskie
  27,5%
  Kraj
  29,1%
 • 20,7% Kobiety
  (Panny)
 • 33,8% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,1% Żonaci/Zamężne
 • powiat staszowski
  58,1%
  Województwo
  55,8%
  Kraj
  54,0%
 • 57,9% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,4% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,2% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  9,2%
  świętokrzyskie
  9,7%
  Polska
  8,5%
 • 15,5% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Powiat
  4,9%
  Województwo
  6,8%
  Polska
  7,6%
 • 5,3% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,4% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,7% Nieustalone
 • pow. staszowski
  0,7%
  świętokrzyskie
  0,3%
  Kraj
  0,7%
 • 0,7% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,7% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie staszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie staszowskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  4,4
  Województwo
  3,7
  Polska
  4,1
 • 1,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  1,2
  Województwo
  1,3
  Polska
  1,6
 • 305 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie staszowskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie staszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -340 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -145 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -195 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -4,91 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • pow. staszowski
  -4,9
  woj. świętokrzyskie
  -6,5
  Cały kraj
  -3,8
 • -5,1 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -4,8 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie staszowskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie staszowskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie staszowskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie staszowskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 470 Urodzenia żywe
 • 230 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 240 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,9%
  51,1%
 • 6,8 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • powiat staszowski
  6,8
  świętokrzyskie
  6,9
  Cała Polska
  8,1
 • 31,4 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Powiat
  31,4
  świętokrzyskie
  31,9
  Cała Polska
  35,1
 • 4 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 4
 • 35 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 35
 • 77 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 77
 • 72 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 72
 • 37 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 37
 • 4 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 4
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 350 g Średnia waga noworodków
 • 3 271 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 427 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat staszowski
  3 350 g
  Województwo
  3 328 g
  Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 6 Waga 4500g - 4999g
 • 6
 • 51 Waga 4000g - 4499g
 • 51
 • 128 Waga 3500g - 3999g
 • 128
 • 179 Waga 3000g - 3499g
 • 179
 • 80 Waga 2500g - 2999g
 • 80
 • 18 Waga 2000g - 2499g
 • 18
 • 4 Waga 1500g - 1999g
 • 4
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 2 Waga poniżej 600g
 • 2
 • 1,15 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  1,15
  woj. świętokrzyskie
  1,19
  Cała Polska
  1,26
 • 0,56 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,56
  woj. świętokrzyskie
  0,59
  Cała Polska
  0,61
 • 0,58 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • pow. staszowski
  0,58
  woj. świętokrzyskie
  0,52
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w powiecie staszowskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 810 Zgony
 • 375 Kobiety
  (Zgony)
 • 435 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 46,3%
  53,7%
 • 3 Zgony niemowląt
 • 2 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 66,7%
  33,3%
 • 11,7 Zgony na 1000 ludności
 • pow. staszowski
  11,7
  woj. świętokrzyskie
  13,4
  Cały kraj
  11,9
 • 172,3 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • powiat staszowski
  172,3
  świętokrzyskie
  193,5
  Cała Polska
  147,0
 • 6,4 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  6,4
  świętokrzyskie
  3,7
  Cały kraj
  3,8
 • 3,3 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Powiat
  3,3
  woj. świętokrzyskie
  3,6
  Polska
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. świętokrzyskie
  1,5
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie staszowskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 35,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  35,6%
  woj. świętokrzyskie
  36,4%
  Polska
  34,8%
 • 20,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • pow. staszowski
  20,4%
  Województwo
  19,1%
  Kraj
  19,6%
 • 4,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  4,0%
  Województwo
  4,9%
  Cała Polska
  5,4%
 • 150 Zgony spowodowane COVID-19
 • 11,1 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. świętokrzyskie
  11,1
  Kraj
  13,3
 • 85,6 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. świętokrzyskie
  85,6
  Cały kraj
  74,4
 • 268,0 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • powiat staszowski
  268,0
  woj. świętokrzyskie
  294,3
  Cały kraj
  268,1
 • 268,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. świętokrzyskie
  268,5
  Cała Polska
  246,5
 • 467,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 508,1 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 425,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  467,3
  woj. świętokrzyskie
  562,0
  Cały kraj
  475,8
 • 58,9 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 14,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 100,9 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  58,9
  świętokrzyskie
  67,5
  Cały kraj
  70,6
 • 25,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  25,5
  woj. świętokrzyskie
  35,0
  Cały kraj
  32,6
 • 8,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  8,5
  Województwo
  8,0
  Kraj
  6,9
 • 0,7% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • powiat staszowski
  0,7%
  Województwo
  0,6%
  Kraj
  0,5%
 • Zamachy samobójcze w powiecie staszowskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 20 Osoby w zamachach samobójczych
 • 6 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 14 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 11 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 9 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 11 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 2 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 9 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 5 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 6 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 29 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • pow. staszowski
  29,0
  woj. świętokrzyskie
  44,0
  Kraj
  38,0
 • 16 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  16,0
  woj. świętokrzyskie
  13,0
  Cała Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 2 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 2
 • 2 zażycie innych leków
 • 2
 • 1 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 1
 • 2 samookaleczenie powierzchniowe
 • 2
 • 1 rzucenie się z wysokości
 • 1
 • 1 utonięcie / utopienie się
 • 1
 • 10 powieszenie się
 • 10
 • 1 samopodpalenie
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 rzucenie się z wysokości
 • 1
 • 1 utonięcie / utopienie się
 • 1
 • 8 powieszenie się
 • 8
 • 1 samopodpalenie
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 7 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 7
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 6 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 6
 • 2 zawód miłosny
 • 2
 • 8 nieustalona
 • 8
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 3 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 3
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 3 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 3
 • 1 zawód miłosny
 • 1
 • 7 nieustalona
 • 7
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 4 13-18 lat
 • 4
 • 6 30-49 lat
 • 6
 • 8 50-60 lat
 • 8
 • 2 70 lat i więcej
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 30-49 lat
 • 1
 • 8 50-60 lat
 • 8
 • 2 70 lat i więcej
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy2
  • pod wpływem alkoholu11
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony8
 • 2 trzeźwy
 • 11 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 8 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy2
  • pod wpływem alkoholu4
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony6
 • 2 trzeźwy
 • 4 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 6 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 8 kawaler/panna
 • 8
 • 10 żonaty/zamężna
 • 10
 • 1 konkubinat
 • 1
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 2 kawaler/panna
 • 2
 • 7 żonaty/zamężna
 • 7
 • 1 konkubinat
 • 1
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne1
  • podstawowe i gimnazjalne5
  • zasadnicze zawodowe8
  • średnie4
  • wyższe1
  • nieustalony1
 • 1 podstawowe niepełne
 • 5 podstawowe i gimnazjalne
 • 8 zasadnicze zawodowe
 • 4 średnie
 • 1 wyższe
 • 1 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne2
  • zasadnicze zawodowe3
  • średnie4
  • wyższe1
  • nieustalony1
 • 0 podstawowe niepełne
 • 2 podstawowe i gimnazjalne
 • 3 zasadnicze zawodowe
 • 4 średnie
 • 1 wyższe
 • 1 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 7 praca
 • 7
 • 4 na utrzymaniu innej osoby
 • 4
 • 2 emerytura
 • 2
 • 1 zasiłek lub alimenty
 • 1
 • 3 bez stałego źródła utrzymania
 • 3
 • 3 nieustalony
 • 3
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 4 praca
 • 4
 • 1 na utrzymaniu innej osoby
 • 1
 • 2 emerytura
 • 2
 • 1 zasiłek lub alimenty
 • 1
 • 1 bez stałego źródła utrzymania
 • 1
 • 2 nieustalony
 • 2
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 706 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 359 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 347 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 13 Zameldowania z zagranicy
 • 7 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 6 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 891 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 477 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 414 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 11 Wymeldowania za granicę
 • 6 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 5 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -183 Saldo migracji
 • -117 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -66 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -185 Saldo migracji wewnętrznych
 • -118 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -67 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 2 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie staszowskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie staszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 14,3% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,0% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,0% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,9% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,2% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,6% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 22,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat staszowski, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat staszowski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie staszowskim oddano do użytku 195 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,83 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie staszowskim to 24 500 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 355 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  91,8% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 8,2% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie staszowskim to 5,30 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w powiecie staszowskim to 126,10 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 96,24% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 89,08% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 85,91% mieszkań posiada łazienkę, 82,03% korzysta z centralnego ogrzewania, a 33,38% z gazu sieciowego.

  W 2021 zarejestrowano w powiecie staszowskim 85 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 3 952 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 3 700 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 36 transakcji (mediana cen - 4 611 zł/m2, średnia - 4 375 zł/m2), a na rynku wtórnym 49 transakcji rynkowych (mediana cen - 3 562 zł/m2, średnia - 3 197 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie staszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 952 zł
 • Tutaj
  3 952 zł
  Województwo
  5 211 zł
  Cała Polska
  5 877 zł
 • 3 952 zł Ogółem
 • 3 952 zł
 • 3 562 zł do 40 m2
 • 3 562 zł
 • 4 452 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 452 zł
 • 3 696 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 696 zł
 • 3 967 zł od 80,1 m2
 • 3 967 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 700 zł
 • pow. staszowski
  3 700 zł
  woj. świętokrzyskie
  5 101 zł
  Cała Polska
  6 334 zł
 • 3 700 zł Ogółem
 • 3 700 zł
 • 3 507 zł do 40 m2
 • 3 507 zł
 • 3 970 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 970 zł
 • 3 695 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 695 zł
 • 3 107 zł od 80,1 m2
 • 3 107 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 85
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m217
  • od 40,1 do 60 m241
  • od 60,1 do 80 m220
  • od 80,1 m27
 • 17 do 40 m2
 • 41 od 40,1 do 60 m2
 • 20 od 60,1 do 80 m2
 • 7 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie staszowskim w latach 2015 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 611 zł
 • powiat staszowski
  4 611 zł
  świętokrzyskie
  5 864 zł
  Cały kraj
  6 412 zł
 • 4 611 zł Ogółem
 • 4 611 zł
 • 2 923 zł do 40 m2
 • 2 923 zł
 • 4 602 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 602 zł
 • 4 660 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 660 zł
 • 4 756 zł od 80,1 m2
 • 4 756 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 375 zł
 • Powiat
  4 375 zł
  świętokrzyskie
  5 820 zł
  Polska
  6 899 zł
 • 4 375 zł Ogółem
 • 4 375 zł
 • 3 588 zł do 40 m2
 • 3 588 zł
 • 4 448 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 448 zł
 • 4 392 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 392 zł
 • 4 645 zł od 80,1 m2
 • 4 645 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 36
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m25
  • od 40,1 do 60 m221
  • od 60,1 do 80 m27
  • od 80,1 m23
 • 5 do 40 m2
 • 21 od 40,1 do 60 m2
 • 7 od 60,1 do 80 m2
 • 3 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 562 zł
 • Tutaj
  3 562 zł
  Województwo
  4 489 zł
  Kraj
  5 254 zł
 • 3 562 zł Ogółem
 • 3 562 zł
 • 3 661 zł do 40 m2
 • 3 661 zł
 • 3 669 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 669 zł
 • 3 003 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 003 zł
 • 1 696 zł od 80,1 m2
 • 1 696 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 197 zł
 • Tutaj
  3 197 zł
  świętokrzyskie
  4 633 zł
  Kraj
  5 903 zł
 • 3 197 zł Ogółem
 • 3 197 zł
 • 3 470 zł do 40 m2
 • 3 470 zł
 • 3 444 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 444 zł
 • 3 297 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 297 zł
 • 2 213 zł od 80,1 m2
 • 2 213 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 49
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m212
  • od 40,1 do 60 m220
  • od 60,1 do 80 m213
  • od 80,1 m24
 • 12 do 40 m2
 • 20 od 40,1 do 60 m2
 • 13 od 60,1 do 80 m2
 • 4 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie staszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 24 500 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 355,10 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  355,10
  Województwo
  389,40
  Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 86,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • powiat staszowski
  86,80 m2
  świętokrzyskie
  77,60 m2
  Cały kraj
  75,30 m2
 • 30,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  30,80 m2
  Województwo
  30,20 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,30 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Powiat
  4,30
  Województwo
  3,91
  Polska
  3,83
 • 2,82 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,82
  świętokrzyskie
  2,57
  Cała Polska
  2,42
 • 0,66 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • powiat staszowski
  0,66
  świętokrzyskie
  0,66
  Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie staszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 195 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 2,83 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • powiat staszowski
  2,83
  woj. świętokrzyskie
  3,74
  Kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 1 034 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,30 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  5,30
  świętokrzyskie
  4,75
  Cała Polska
  3,89
 • 14,99 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  14,99
  świętokrzyskie
  17,76
  Cała Polska
  24,56
 • 24 592 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 126,1 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  126,1 m2
  woj. świętokrzyskie
  109,9 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 0,36 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • powiat staszowski
  0,36 m2
  świętokrzyskie
  0,41 m2
  Cała Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie staszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 96,24% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • pow. staszowski
  96,24%
  Województwo
  95,88%
  Kraj
  97,71%
 • 89,08% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • powiat staszowski
  89,08%
  woj. świętokrzyskie
  90,59%
  Kraj
  95,10%
 • 85,91% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • pow. staszowski
  85,91%
  świętokrzyskie
  88,09%
  Cały kraj
  93,66%
 • 82,03% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  82,03%
  woj. świętokrzyskie
  82,71%
  Cała Polska
  85,62%
 • 33,38% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  33,38%
  Województwo
  45,54%
  Polska
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Powiat staszowski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W powiecie staszowskim na 1000 mieszkańców pracuje 379osób . Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie staszowskim wynosiło w 2022 roku 6,3% (6,3% wśród kobiet i 6,3% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie staszowskim wynosiło 5 856,73 PLN, co odpowiada 87.30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu staszowskiego 12 857 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 13 952 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 1 095.

  31,8% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu staszowskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 30,9% w przemyśle i budownictwie, a 8,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,2% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie staszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 379 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • powiat staszowski
  379,0
  woj. świętokrzyskie
  370,0
  Polska
  402,0
 • 6,3% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 6,3% Kobiety
 • 6,3% Mężczyźni
 • Tutaj
  6,3%
  świętokrzyskie
  7,7%
  Kraj
  5,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie staszowskim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie staszowskim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie staszowskim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie staszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 857 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Powiat
  5 857 PLN
  świętokrzyskie
  5 783 PLN
  Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie staszowskim w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie staszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 12 857 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 13 952 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • 1 095 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,09 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie staszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 31,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 33,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 30,6% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 30,9% Przemysł i budownictwo
 • 13,2% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 47,2% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 8,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 10,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 7,1% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,2% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,9% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 27,2% Pozostałe
 • 40,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 14,7% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie staszowskim w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 17,1% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,4% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,7% W wieku produkcyjnym
 • 54,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,4% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 23,3% W wieku poprodukcyjnym
 • 29,6% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat staszowski, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 67,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. staszowski
  67,6
  woj. świętokrzyskie
  69,3
  Cała Polska
  69,0
 • 39,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat staszowski
  39,0
  Województwo
  41,5
  Kraj
  38,2
 • 136,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Powiat
  136,1
  świętokrzyskie
  149,5
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 61,4% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,4% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,6% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,6% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat staszowski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W powiecie staszowskim w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowane były 6 094 podmioty gospodarki narodowej, z czego 4 867 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 516 nowych podmiotów, a 272 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (516) podmiotów zarejestrowano w roku 2022, a najmniej (339) w roku 2015. W tym samym okresie najwięcej (560) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (235) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie staszowskim najwięcej (302) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (5 865) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,2% (71) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 32,5% (1 981) podmiotów, a 66,3% (4 042) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie staszowskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (28.5%) oraz Budownictwo (27.4%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 6 094 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 71 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 981 Przemysł i budownictwo
 • 4 042 Pozostała działalność
 • 516 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie staszowskim w 2022 roku
 • 272 Podmioty wyrejestrowane w powiecie staszowskim w 2022 roku
 • 4 867 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 865 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 5 865
 • 178 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 178
 • 43 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 43
 • 7 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 7
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 1
 • 6 086 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 6 086
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 18 Spółdzielnie ogółem
 • 18
 • 217 Spółki handlowe ogółem
 • 217
 • 17  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 17
 • 2  Spółki handlowe - akcyjne
 • 2
 • 167  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 167
 • 15    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 15
 • 302 Spółki cywilne ogółem
 • 302
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 867 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 385 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 385
 • 1 335 Budownictwo
 • 1 335
 • 467 Przetwórstwo przemysłowe
 • 467
 • 306 Transport i gospodarka magazynowa
 • 306
 • 304 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 304
 • 218 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 218
 • 216 Pozostała działalność
 • 216
 • 115 Informacja i komunikacja
 • 115
 • 109 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 109
 • 106 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 106
 • 97 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 97
 • 68 Edukacja
 • 68
 • 54 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 54
 • 47 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 47
 • 29 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 29
 • 6 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 6
 • 4 Górnictwo i wydobywanie
 • 4
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat staszowski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie staszowskim stwierdzono 1 624 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 23,45 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie staszowskim wynosi 87,10% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu staszowskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze gospodarczym - 13,97 (wykrywalność 93%) oraz o charakterze kryminalnym - 6,90 (wykrywalność 70%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 5,01 (51%), drogowe - 1,81 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,29 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie staszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat staszowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 624 Przestępstwa ogółem
 • 1 624
 • 478 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 478
 • 967 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 967
 • 125 Przestępstwa drogowe
 • 125
 • 20 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 20
 • 347 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 347
 • 23,45 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  23,45
  świętokrzyskie
  19,77
  Cała Polska
  22,81
 • 6,90 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  6,90
  świętokrzyskie
  10,85
  Cała Polska
  12,98
 • 13,97 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • powiat staszowski
  13,97
  Województwo
  6,27
  Polska
  6,99
 • 1,81 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  1,81
  Województwo
  1,83
  Polska
  1,82
 • 0,29 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat staszowski
  0,29
  świętokrzyskie
  0,36
  Kraj
  0,35
 • 5,01 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat staszowski
  5,01
  woj. świętokrzyskie
  8,86
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat staszowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • powiat staszowski
  87%
  woj. świętokrzyskie
  76%
  Cała Polska
  71%
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  71%
  Województwo
  69%
  Kraj
  63%
 • 93% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • powiat staszowski
  93%
  świętokrzyskie
  78%
  Polska
  75%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • powiat staszowski
  98%
  Województwo
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • pow. staszowski
  100%
  świętokrzyskie
  87%
  Cała Polska
  88%
 • 52% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • powiat staszowski
  52%
  świętokrzyskie
  59%
  Polska
  51%

Powiat staszowski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu powiatu staszowskiego wyniosła w 2022 roku 92,9 mln złotych, co daje 1,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 23.9% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu powiatu staszowskiego - 39.5% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (16.1%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (13.5%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 19,4 mln złotych, czyli 20,9% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu staszowskiego wyniosła w 2022 roku 90,0 mln złotych, co daje 1,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 6.8% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (45.4%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (23.7%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (10.4%). W budżecie powiatu staszowskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 269 złotych na mieszkańca (20,7%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 16,1 złotych na mieszkańca (1,2%).
 • Wydatki budżetu w powiecie staszowskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu staszowskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat staszowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu staszowskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  58,5 mln

  800(100%)

  59,1 mln

  811(100%)

  61,8 mln

  851(100%)

  63,5 mln

  878(100%)

  71,8 mln

  998(100%)

  71,6 mln

  1,0 tys(100%)

  75,5 mln

  1,1 tys(100%)

  92,9 mln

  1,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  26,1 mln

  357(44.6%)

  25,7 mln

  354(43.6%)

  25,2 mln

  348(40.8%)

  26,9 mln

  373(42.4%)

  30,1 mln

  419(41.9%)

  30,9 mln

  434(43.2%)

  33,9 mln

  480(44.9%)

  36,7 mln

  532(39.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  7,6 mln

  105(13.1%)

  7,4 mln

  102(12.6%)

  10,6 mln

  146(17.2%)

  9,2 mln

  128(14.5%)

  9,4 mln

  131(13.1%)

  8,6 mln

  121(12%)

  9,3 mln

  132(12.3%)

  15,0 mln

  217(16.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  7,5 mln

  103(12.9%)

  7,6 mln

  105(12.9%)

  7,8 mln

  108(12.6%)

  8,3 mln

  115(13.1%)

  8,0 mln

  111(11.1%)

  8,2 mln

  115(11.4%)

  9,0 mln

  127(11.9%)

  12,5 mln

  181(13.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,6 mln

  49,7(6.2%)

  3,9 mln

  54,0(6.7%)

  4,1 mln

  57,0(6.7%)

  4,6 mln

  63,3(7.2%)

  4,7 mln

  66,1(6.6%)

  5,2 mln

  73,5(7.3%)

  5,4 mln

  76,2(7.1%)

  5,6 mln

  80,9(6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  3,1 mln

  42,4(5.3%)

  2,9 mln

  39,5(4.9%)

  3,1 mln

  42,2(5%)

  3,2 mln

  44,7(5.1%)

  3,3 mln

  45,4(4.5%)

  3,6 mln

  50,8(5.1%)

  4,2 mln

  59,6(5.6%)

  4,4 mln

  64,1(4.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  476,6 tys

  6,5(0.8%)

  828,6 tys

  11,4(1.4%)

  436,3 tys

  6,0(0.7%)

  259,8 tys

  3,6(0.4%)

  510,6 tys

  7,1(0.7%)

  17,9 tys

  0,3(0%)

  833,9 tys

  11,8(1.1%)

  4,1 mln

  59,1(4.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  2,2 mln

  30,4(3.8%)

  2,5 mln

  34,4(4.2%)

  2,4 mln

  33,5(3.9%)

  2,7 mln

  37,8(4.3%)

  2,9 mln

  40,3(4%)

  3,2 mln

  45,1(4.5%)

  3,4 mln

  48,7(4.6%)

  3,6 mln

  52,9(3.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,4 mln

  33,4(4.2%)

  2,4 mln

  32,9(4.1%)

  2,3 mln

  31,9(3.7%)

  1,7 mln

  23,5(2.7%)

  6,6 mln

  91,8(9.2%)

  3,8 mln

  53,4(5.3%)

  2,6 mln

  36,9(3.5%)

  3,3 mln

  47,8(3.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  997,2 tys

  13,7(1.7%)

  1,1 mln

  15,1(1.9%)

  1,1 mln

  15,0(1.8%)

  1,1 mln

  15,8(1.8%)

  1,2 mln

  16,4(1.6%)

  2,1 mln

  30,0(3%)

  1,7 mln

  23,4(2.2%)

  2,4 mln

  35,3(2.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,6 mln

  35,1(4.4%)

  3,0 mln

  41,6(5.1%)

  2,0 mln

  28,1(3.3%)

  1,9 mln

  26,5(3%)

  2,5 mln

  34,2(3.4%)

  2,8 mln

  39,2(3.9%)

  2,4 mln

  34,0(3.2%)

  2,2 mln

  31,9(2.4%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  781,5 tys

  10,7(1.3%)

  699,3 tys

  9,6(1.2%)

  636,5 tys

  8,8(1%)

  580,9 tys

  8,0(0.9%)

  529,1 tys

  7,4(0.7%)

  294,3 tys

  4,1(0.4%)

  167,7 tys

  2,4(0.2%)

  810,5 tys

  11,7(0.9%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  185,4 tys

  2,5(0.3%)

  187,8 tys

  2,6(0.3%)

  187,8 tys

  2,6(0.3%)

  193,0 tys

  2,7(0.3%)

  198,0 tys

  2,8(0.3%)

  198,0 tys

  2,8(0.3%)

  198,0 tys

  2,9(0.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  153,5 tys

  2,1(0.3%)

  251,8 tys

  3,5(0.4%)

  197,2 tys

  2,7(0.3%)

  260,1 tys

  3,6(0.4%)

  178,2 tys

  2,5(0.2%)

  380,6 tys

  5,3(0.5%)

  321,4 tys

  4,5(0.4%)

  189,4 tys

  2,7(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  362,9 tys

  5,0(0.6%)

  367,8 tys

  5,1(0.6%)

  268,9 tys

  3,7(0.4%)

  277,7 tys

  3,8(0.4%)

  269,6 tys

  3,8(0.4%)

  282,2 tys

  4,0(0.4%)

  286,8 tys

  4,1(0.4%)

  167,2 tys

  2,4(0.2%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  37,8 tys

  0,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  51,9 tys

  0,8(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  44,8 tys

  0,6(0.1%)

  55,7 tys

  0,8(0.1%)

  50,0 tys

  0,7(0.1%)

  66,6 tys

  0,9(0.1%)

  51,0 tys

  0,7(0.1%)

  40,5 tys

  0,6(0.1%)

  49,0 tys

  0,7(0.1%)

  45,0 tys

  0,7(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  11,3 tys

  0,2(0%)

  26,3 tys

  0,4(0%)

  25,6 tys

  0,4(0%)

  661,9 tys

  9,2(1%)

  22,2 tys

  0,3(0%)

  10,1 tys

  0,1(0%)

  10,1 tys

  0,1(0%)

  12,1 tys

  0,2(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  3,3 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  36,9 tys

  0,5(0.1%)

  32,4 tys

  0,5(0%)

  165,3 tys

  2,3(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  401,5 tys

  5,5(0.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  21,0 tys

  0,3(0%)

  15,0 tys

  0,2(0%)

  17,5 tys

  0,2(0%)

  26,3 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  0,0

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  8,0 tys

  0,1(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  17,0 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  46,4 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie staszowskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu staszowskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat staszowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu staszowskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  60,6 mln

  829(100%)

  63,4 mln

  871(100%)

  62,3 mln

  858(100%)

  66,7 mln

  923(100%)

  79,2 mln

  1,1 tys(100%)

  81,7 mln

  1,2 tys(100%)

  84,9 mln

  1,2 tys(100%)

  90,0 mln

  1,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  30,0 mln

  410(49.4%)

  29,6 mln

  407(46.7%)

  29,9 mln

  413(48%)

  30,2 mln

  419(45.3%)

  34,1 mln

  474(43%)

  44,0 mln

  617(53.9%)

  41,1 mln

  582(48.5%)

  40,8 mln

  592(45.4%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  11,9 mln

  163(19.6%)

  12,6 mln

  173(19.9%)

  13,2 mln

  182(21.2%)

  14,7 mln

  203(22%)

  17,0 mln

  236(21.4%)

  15,4 mln

  216(18.9%)

  17,8 mln

  251(20.9%)

  21,3 mln

  309(23.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,8 mln

  52,2(6.3%)

  3,7 mln

  50,5(5.8%)

  4,8 mln

  66,6(7.7%)

  6,6 mln

  91,1(9.9%)

  6,8 mln

  94,6(8.6%)

  3,9 mln

  54,5(4.8%)

  6,9 mln

  97,3(8.1%)

  9,4 mln

  136(10.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,5 mln

  48,5(5.8%)

  3,7 mln

  51,4(5.9%)

  4,0 mln

  54,8(6.4%)

  4,4 mln

  60,9(6.6%)

  4,4 mln

  61,4(5.6%)

  5,1 mln

  71,6(6.2%)

  5,3 mln

  74,8(6.2%)

  5,5 mln

  79,5(6.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,1 mln

  14,7(1.8%)

  1,1 mln

  15,0(1.7%)

  1,1 mln

  15,0(1.7%)

  1,1 mln

  15,7(1.7%)

  1,2 mln

  17,3(1.6%)

  1,4 mln

  19,9(1.7%)

  2,4 mln

  34,3(2.9%)

  2,0 mln

  29,6(2.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  744,9 tys

  10,2(1.2%)

  598,0 tys

  8,2(0.9%)

  668,7 tys

  9,2(1.1%)

  739,3 tys

  10,2(1.1%)

  742,5 tys

  10,3(0.9%)

  1,1 mln

  15,4(1.3%)

  1,5 mln

  20,7(1.7%)

  1,9 mln

  27,6(2.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  2,6 mln

  35,4(4.3%)

  1,5 mln

  20,2(2.3%)

  1,6 mln

  22,1(2.6%)

  2,5 mln

  34,1(3.7%)

  3,6 mln

  49,6(4.5%)

  1,3 mln

  18,6(1.6%)

  2,5 mln

  35,0(2.9%)

  1,8 mln

  25,8(2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,2 mln

  30,6(3.7%)

  2,4 mln

  32,7(3.7%)

  2,0 mln

  27,5(3.2%)

  1,6 mln

  22,1(2.4%)

  6,1 mln

  84,8(7.7%)

  3,3 mln

  46,6(4.1%)

  2,0 mln

  28,3(2.4%)

  1,7 mln

  24,1(1.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,3 mln

  18,1(2.2%)

  1,7 mln

  24,0(2.8%)

  1,6 mln

  21,6(2.5%)

  1,4 mln

  19,7(2.1%)

  2,0 mln

  28,5(2.6%)

  2,1 mln

  29,8(2.6%)

  1,6 mln

  22,1(1.8%)

  1,6 mln

  23,1(1.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,6 mln

  22,3(2.7%)

  2,2 mln

  30,5(3.5%)

  1,7 mln

  23,8(2.8%)

  1,5 mln

  20,3(2.2%)

  1,2 mln

  17,3(1.6%)

  1,1 mln

  15,5(1.3%)

  1,6 mln

  23,1(1.9%)

  1,3 mln

  19,5(1.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  942,2 tys

  12,9(1.6%)

  677,2 tys

  9,3(1.1%)

  682,9 tys

  9,4(1.1%)

  711,0 tys

  9,9(1.1%)

  688,2 tys

  9,6(0.9%)

  1,1 mln

  16,0(1.4%)

  919,9 tys

  13,0(1.1%)

  800,8 tys

  11,6(0.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  426,6 tys

  5,8(0.7%)

  74,4 tys

  1,0(0.1%)

  70,9 tys

  1,0(0.1%)

  79,6 tys

  1,1(0.1%)

  86,5 tys

  1,2(0.1%)

  180,7 tys

  2,5(0.2%)

  89,6 tys

  1,3(0.1%)

  463,5 tys

  6,7(0.5%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  230,6 tys

  3,2(0.4%)

  117,2 tys

  1,6(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  213,8 tys

  3,1(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  185,4 tys

  2,5(0.3%)

  187,8 tys

  2,6(0.3%)

  187,8 tys

  2,6(0.3%)

  193,0 tys

  2,7(0.2%)

  198,0 tys

  2,8(0.2%)

  198,0 tys

  2,8(0.2%)

  198,0 tys

  2,9(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  184,4 tys

  2,5(0.3%)

  175,4 tys

  2,4(0.3%)

  173,9 tys

  2,4(0.3%)

  172,1 tys

  2,4(0.3%)

  163,0 tys

  2,3(0.2%)

  165,7 tys

  2,3(0.2%)

  172,1 tys

  2,4(0.2%)

  167,2 tys

  2,4(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  45,6 tys

  0,6(0.1%)

  53,3 tys

  0,7(0.1%)

  20,2 tys

  0,3(0%)

  34,7 tys

  0,5(0.1%)

  41,6 tys

  0,6(0.1%)

  50,3 tys

  0,7(0.1%)

  19,9 tys

  0,3(0%)

  13,4 tys

  0,2(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  3,0 mln

  41,3(4.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  36,9 tys

  0,5(0.1%)

  32,4 tys

  0,5(0%)

  165,3 tys

  2,3(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  3,3 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  17,0 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  46,4 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat staszowski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 15 683 mieszkańców powiatu staszowskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 7 580 kobiet oraz 8 102 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 19,7% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,2% wykształcenie policealne, 10,4% średnie ogólnokształcące, a 20,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 26,4% mieszkańców powiatu staszowskiego, gimnazjalnym 2,6%, natomiast 14,7% podstawowym ukończonym. 3,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu staszowskiego mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie staszowskim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (24,7%) oraz zasadnicze zawodowe (20,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (33,1%) oraz średnie zawodowe (24,6%).

  W roku 2021 w powiecie staszowskim mieściły się 22 przedszkola, w których do 92 oddziałów uczęszczało 1 947 dzieci (951 dziewczynek oraz 996 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie staszowskim mieściły się 22 przedszkola, w których do 68 oddziałów uczęszczało 1 462 dzieci (745 dziewczynek oraz 717 chłopców). Dostępne były 1 554 miejsca.

  16,4% mieszkańców powiatu staszowskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,7% wśród dziewczynek i 16,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 845 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,93 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 31 szkół podstawowych, w których w 338 oddziałach uczyło się 5 407 uczniów (2 642 kobiety oraz 2 765 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie staszowskim placówkę miało 38 szkół podstawowych, w których w 282 oddziałach uczyło się 5 001 uczniów (2 408 kobiet oraz 2 593 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,1% ludności (26,8% wśród dziewczynek i 27,5% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16,0 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 92,25.

  W powiecie staszowskim znajduje się 6 licea ogólnokształcące, w których w 39 oddziałach uczyło się 860 uczniów (606 kobiet oraz 254 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 242 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie staszowskim placówkę miałp 9 licea ogólnokształcące, w których w 58 oddziałach uczyło się 1 627 uczniów (1 121 kobiet oraz 506 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 587 absolwentów.

  W powiecie staszowskim znajdują się 4 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 17 oddziałach uczyło się 382 uczniów (133 kobiety oraz 249 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,4% mieszkańców (12,4% wśród dziewczyn i 12,3% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 22,1 uczniów. 22,5 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 30,3% mieszkańców powiatu staszowskiego w wieku potencjalnej nauki (30,0% kobiet i 30,7% mężczyzn).

 • 19,7% Wykształcenie wyższe
 • pow. staszowski
  19,7%
  woj. świętokrzyskie
  23,2%
  Kraj
  25,2%
 • 24,7% Kobiety
  (wyższe)
 • 14,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • Powiat
  33,5%
  woj. świętokrzyskie
  35,3%
  Cała Polska
  35,2%
 • 33,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 33,1% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,2% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  2,2%
  woj. świętokrzyskie
  3,0%
  Cały kraj
  3,3%
 • 3,4% Kobiety
  (policealne)
 • 1,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,4% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  10,4%
  świętokrzyskie
  10,9%
  Kraj
  11,9%
 • 13,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • powiat staszowski
  20,9%
  woj. świętokrzyskie
  21,5%
  Cała Polska
  20,0%
 • 16,9% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 24,6% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 26,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  26,4%
  świętokrzyskie
  21,7%
  Cała Polska
  21,2%
 • 20,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 33,1% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  2,6%
  świętokrzyskie
  2,7%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,0% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,2% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 14,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  14,7%
  woj. świętokrzyskie
  14,1%
  Polska
  12,3%
 • 16,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 13,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,1%
  świętokrzyskie
  3,0%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,1% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,2% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie staszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 845 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Powiat
  845,0
  woj. świętokrzyskie
  860,0
  Cały kraj
  883,0
 • 0,93 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • pow. staszowski
  0,93
  świętokrzyskie
  0,99
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 22Przedszkola
 • 13 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 92 Oddziały
 • 18 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 4 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 2 006 Miejsca
  (rok 2018)
 • 12 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat staszowski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 947 Dzieci
 • 951 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 996 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,8%
  51,2%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 24 2 lata i mniej
 • 24
 • 389 3 lata
 • 389
 • 475 4 lata
 • 475
 • 508 5 lata
 • 508
 • 542 6 lat
 • 542
 • 9 7 lat i więcej
 • 9
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 16 2 lata i mniej
 • 16
 • 204 3 lata
 • 204
 • 213 4 lata
 • 213
 • 259 5 lata
 • 259
 • 257 6 lat
 • 257
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 8 2 lata i mniej
 • 8
 • 185 3 lata
 • 185
 • 262 4 lata
 • 262
 • 249 5 lata
 • 249
 • 285 6 lat
 • 285
 • 7 7 lat i więcej
 • 7
 • 353 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 137,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 136,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 3,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 23,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 22,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2Punkty przedszkolne
 • 3 Oddziały
 • 85 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat staszowski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 26 Dzieci
 • 12 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 14 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 46,2%
  53,8%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 6 3 lata
 • 6
 • 8 4 lata
 • 8
 • 7 5 lata
 • 7
 • 3 6 lat
 • 3
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 4 3 lata
 • 4
 • 6 4 lata
 • 6
 • 1 5 lata
 • 1
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 3 lata
 • 2
 • 2 4 lata
 • 2
 • 6 5 lata
 • 6
 • 3 6 lat
 • 3
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 •  
 • 1,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 1,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie staszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat staszowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 31Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 338 Oddziały
 • 5 407 Uczniowie
 • 2 642 Kobiety
  (uczniowie)
 • 2 765 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,9%
  51,1%
 • 619 Uczniowie w 1 klasie
 • 288 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 331 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 631 Absolwenci
 • 305 Kobiety
  (absolwenci)
 • 326 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 16,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Powiat
  16,0
  świętokrzyskie
  14,9
  Cała Polska
  16,7
 •  
 • 514,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 441,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 72,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 92,25 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  92,25
  woj. świętokrzyskie
  92,95
  Cała Polska
  95,71
 • 91,90 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  91,90
  świętokrzyskie
  92,04
  Cała Polska
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat staszowski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat staszowski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie staszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat staszowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 35 Oddziały
 • 785 Uczniowie
 • 564 Kobiety
  (uczniowie)
 • 221 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 71,8%
  28,2%
 • 183 Uczniowie w 1 klasie
 • 139 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 44 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 201 Absolwenci
 • 143 Kobiety
  (absolwenci)
 • 58 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 4 Oddziały
 • 75 Uczniowie
 • 42 Kobiety
  (uczniowie)
 • 33 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 56,0%
  44,0%
 • 41 Absolwenci
 • 22 Kobiety
  (absolwenci)
 • 19 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 22,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • powiat staszowski
  22,1
  Województwo
  26,9
  Kraj
  26,3
 •  
 • 72,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 49,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 22,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat staszowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 73 Uczniowie w 1 klasie
 • 21 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 52 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 22,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  22,5
  woj. świętokrzyskie
  16,3
  Cały kraj
  19,6
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie staszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 16,4% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,7% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,1% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,8% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,5% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,8% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,1% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,5% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,4% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,3% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 30,3% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 30,0% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 30,7% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat staszowski, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat staszowski, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat staszowski, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat staszowski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie staszowskim

 • Według danych GUS z 2022 roku w powiecie staszowskim znajdowały się 4 hotele (1 ★★★, 2 ★★, 1 w trakcie kategoryzacji), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych pozostała bez zmian.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 2
  • pokoje gościnne: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 2
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 3 (liczba sal: 8, liczba miejsc: 780)
  • z nagłośnieniem: 2
  • z projektorem multimedialnym: 3
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 3
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 3
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 2
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 3


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie staszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w powiecie staszowskim: 13 (publiczne: 13, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie staszowskim 8 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 318 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 522 (uczestnicy: 76 043)
  • seanse filmowe: 105 (uczestnicy: 5 124)
  • wystawy: 26 (uczestnicy: 4 510)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 14 (uczestnicy: 4 960)
  • koncerty: 77 (uczestnicy: 26 520)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 77 (uczestnicy: 3 672)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 17 (uczestnicy: 2 692)
  • konkursy: 32 (uczestnicy: 2 576)
  • pokazy teatralne: 35 (uczestnicy: 8 960)
  • interdyscyplinarne: 11 (uczestnicy: 12 000)
  • warsztaty: 85 (uczestnicy: 1 792)
  • inne: 43 (uczestnicy: 3 237)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 58 (członkowie: 938)
  • plastyczne/techniczne: 14 (członkowie: 221)
  • taneczne: 14 (członkowie: 279)
  • muzyczne: 11 (członkowie: 178)
  • teatralne: 2 (członkowie: 26)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 4 (członkowie: 77)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 2 (członkowie: 66)
  • inne: 11 (członkowie: 91)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 14 (absolwenci: 215)
  • języków obcych: 3 (absolwenci: 56)
  • nauki gry na instrumentach: 7 (absolwenci: 106)
  • tańca: 1 (absolwenci: 20)
  • przygotowujące do nauki w szkołach artystycznych: 1 (absolwenci: 3)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 9
  • muzyczne: 6
  • komputerowe: 2
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 6
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 29 (członkowie: 302)
  • muzyczne - instrumentalne: 8 (członkowie: 63)
  • wokalne i chóry: 8 (członkowie: 55)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 3 (członkowie: 47)
  • taneczne: 9 (członkowie: 131)
  • inne: 1 (członkowie: 6)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie staszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie staszowskim działało 1 kino posiadające 1 salę z 255 miejscami na widowni. Odbyło się 288 seansów, na które przyszło 8 795 widzów, w tym 104 seanse filmów produkcji polskiej, na które przyszło 2 747 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie staszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie staszowskim działało 18 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 308 620 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 36 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 19 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 300 698 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 117
  • dostępne dla czytelników: 69
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 63
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 10
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 15
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 9
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 7


 • Biblioteki naukowe w powiecie staszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie staszowskim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 26 017 wolumenów w tym ziobry specjalne: 686. Odnotowano 279 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 4 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 39 899 wolumenów. Odnotowano 2 417 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 12
  • dostępne dla czytelników: 2
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 2
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie staszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie staszowskim działały 23 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 926 członków. Zarejestrowano 1 267 ćwiczących (mężczyźni: 959, kobiety: 308, chłopcy do lat 18: 773, dziewczęta do lat 18: 285). Aktywnych było 45 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (31), instruktora sportowego (29) oraz inne osoby (20).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie staszowskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat staszowski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat staszowski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 23 wypadków drogowych w powiecie staszowskim odnotowano 10 ofiar śmiertelnych oraz 21 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 33,3 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 14,5 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 10,7 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 72,3 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i mniej od wartości dla Polski).

  W 2022 roku w powiecie staszowskim zarejestrowanych było 74 714 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 51 763 samochodów osobowych (744,6 na każdy 1000 mieszkańców - znacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz więcej od wartości dla całej Polski), 7 587 samochodów ciężarowych (118,6 - mniej od wartości dla województwa oraz więcej od wartości dla całego kraju), 271 autobusów (3,8 - znacznie mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski), 658 ciągników siodłowych (9,3 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 5 395 motocykli (77,6 - znacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 22,0 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 22,9 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 25,3 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 16,8 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 27,7 lat.


  W 2022 roku w powiecie staszowskim znajdowało się 14 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 19 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 19 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie staszowskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 23 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 10 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 21 Ranni
  (rok 2022)
 • 3 Lekko ranni
 • 18 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie staszowskim w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 33,33 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  33,3
  Województwo
  55,1
  Polska
  56,5
 • 14,49 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  14,5
  świętokrzyskie
  5,7
  Polska
  5,0
 • 30,43 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • powiat staszowski
  30,4
  świętokrzyskie
  64,6
  Kraj
  65,5
 • 10,71 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2021)
 • pow. staszowski
  10,7
  woj. świętokrzyskie
  7,7
  Cała Polska
  6,6
 • 72,28 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2021)
 • Powiat
  72,3
  woj. świętokrzyskie
  82,1
  Cały kraj
  77,6
 • 43,48 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • powiat staszowski
  43,5
  Województwo
  10,3
  Cała Polska
  8,9
 • 91,30 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • powiat staszowski
  91,3
  świętokrzyskie
  117,3
  Polska
  116,0
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 74 714 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie staszowskim w 2021 roku
 • 51 763 Samochody osobowe
 • 7 587 Samochody ciężarowe
 • 19 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 271 Autobusy
 • 483 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 667 Ciągniki samochodowe
 • 658   Ciągniki siodłowe
 • 8 548 Ciągniki rolnicze
 • 5 395 Motocykle
 • 2 141   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 3 293 Motorowery
 • 51 763Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie staszowskim
 • Samochody osobowe w powiecie staszowskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 744,6 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Powiat
  744,6
  Województwo
  655,2
  Kraj
  682,4
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg11 952
  • 1400-1649 kg12 850
  • 1650-1899 kg12 400
  • 1900 kg i więcej14 561
 • 11 952 do 1399 kg
 • 12 850 1400-1649 kg
 • 12 400 1650-1899 kg
 • 14 561 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 18 413 do 1399 cm3
 • 18 413
 • 29 758 1400-1999 cm3
 • 29 758
 • 3 592 2000 i więcej cm3
 • 3 592
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie staszowskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna27 592
  • olej napędowy16 985
  • gaz (LPG)6 488
  • pozostałe698
 • 27 592 benzyna
 • 16 985 olej napędowy
 • 6 488 gaz (LPG)
 • 698 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 246 do 1 roku
 • 246
 • 259 2 lata
 • 259
 • 352 3 lata
 • 352
 • 990 4-5 lat
 • 990
 • 1 284 6-7 lat
 • 1 284
 • 1 565 8-9 lat
 • 1 565
 • 2 299 10-11 lat
 • 2 299
 • 7 672 12-15 lat
 • 7 672
 • 11 371 16-20 lat
 • 11 371
 • 7 866 21-25 lat
 • 7 866
 • 4 183 26-30 lat
 • 4 183
 • 13 676 31 lat i więcej
 • 13 676
 • 22,0 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie staszowskim
 • Powiat
  22,0 lat
  świętokrzyskie
  20,3 lat
  Kraj
  19,0 lat
 • 7 587Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie staszowskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie staszowskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 118,6 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  118,6
  Województwo
  130,8
  Cały kraj
  109,2
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 3 312 do 999 kg
 • 3 312
 • 2 586 1000-1499 kg
 • 2 586
 • 673 1500-2999 kg
 • 673
 • 67 3000-3499 kg
 • 67
 • 102 3500-4999 kg
 • 102
 • 254 5000-6999 kg
 • 254
 • 261 7000-9999 kg
 • 261
 • 212 10000-14999 kg
 • 212
 • 120 15000 kg i więcej
 • 120
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 811
  • olej napędowy4 863
  • gaz (LPG)254
  • pozostałe659
 • 1 811 benzyna
 • 4 863 olej napędowy
 • 254 gaz (LPG)
 • 659 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 36 do 1 roku
 • 36
 • 22 2 lata
 • 22
 • 43 3 lata
 • 43
 • 94 4-5 lat
 • 94
 • 199 6-7 lat
 • 199
 • 203 8-9 lat
 • 203
 • 401 10-11 lat
 • 401
 • 1 047 12-15 lat
 • 1 047
 • 1 418 16-20 lat
 • 1 418
 • 1 180 21-25 lat
 • 1 180
 • 598 26-30 lat
 • 598
 • 2 346 31 lat i więcej
 • 2 346
 • 22,9 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie staszowskim
 • Powiat
  22,9 lat
  Województwo
  22,0 lat
  Polska
  19,6 lat
 • 271Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie staszowskim
 • Autobusy w powiecie staszowskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 3,8 Autobusy na 1000 ludności
 • pow. staszowski
  3,8
  Województwo
  4,3
  Kraj
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna15
  • olej napędowy215
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe41
 • 15 benzyna
 • 215 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 41 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 2 2 lata
 • 2
 • 1 3 lata
 • 1
 • 3 4-5 lat
 • 3
 • 4 6-7 lat
 • 4
 • 4 8-9 lat
 • 4
 • 3 10-11 lat
 • 3
 • 28 12-15 lat
 • 28
 • 49 16-20 lat
 • 49
 • 43 21-25 lat
 • 43
 • 28 26-30 lat
 • 28
 • 106 31 lat i więcej
 • 106
 • 25,3 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie staszowskim
 • Powiat
  25,3 lat
  woj. świętokrzyskie
  23,3 lat
  Polska
  22,0 lat
 • 658Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie staszowskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie staszowskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 9,3 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • powiat staszowski
  9,3
  Województwo
  13,7
  Kraj
  13,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna0
  • olej napędowy600
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe58
 • 0 benzyna
 • 600 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 58 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 1 do 1 roku
 • 1
 • 1 2 lata
 • 1
 • 2 3 lata
 • 2
 • 20 4-5 lat
 • 20
 • 41 6-7 lat
 • 41
 • 67 8-9 lat
 • 67
 • 72 10-11 lat
 • 72
 • 140 12-15 lat
 • 140
 • 119 16-20 lat
 • 119
 • 106 21-25 lat
 • 106
 • 36 26-30 lat
 • 36
 • 53 31 lat i więcej
 • 53
 • 16,8 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie staszowskim
 • pow. staszowski
  16,8 lat
  Województwo
  15,2 lat
  Kraj
  12,6 lat
 • 5 395Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie staszowskim
 • Motocykle w powiecie staszowskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 77,6 Motocykle na 1000 ludności
 • powiat staszowski
  77,6
  Województwo
  50,1
  Polska
  46,2
 • Motocykle według grup wieku
 • 23 do 1 roku
 • 23
 • 28 2 lata
 • 28
 • 21 3 lata
 • 21
 • 67 4-5 lat
 • 67
 • 163 6-7 lat
 • 163
 • 79 8-9 lat
 • 79
 • 107 10-11 lat
 • 107
 • 433 12-15 lat
 • 433
 • 487 16-20 lat
 • 487
 • 523 21-25 lat
 • 523
 • 233 26-30 lat
 • 233
 • 3 231 31 lat i więcej
 • 3 231
 • 27,7 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie staszowskim
 • powiat staszowski
  27,7 lat
  świętokrzyskie
  25,9 lat
  Cała Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 14 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 3 km  Będących pod zarządem gminy
 • 3 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 8 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie staszowskim w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 148,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Powiat
  148,1 km
  Województwo
  382,3 km
  Polska
  624,0 km
 • 2,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Powiat
  2,0 km
  woj. świętokrzyskie
  3,8 km
  Cała Polska
  5,2 km
 • 19 Liczba licencji na taksówki
 • 19 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami