Powiat staszowski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat staszowski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 72 318 Liczba mieszkańców
 • 925 km2 Powierzchnia
 • 79 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 34,7% Stopa urbanizacji
 • Michał Skotnicki Starosta
 • ul. Piłsudskiego 7, 28-200 Staszów Adres starostwa powiatowego
 • TSZ Tablice rejestracyjne
Powiat staszowski na mapie
Identyfikatory
 • 2612 TERYT (TERC)
Herb powiatu staszowskiego
powiat staszowski herb
Flaga powiatu staszowskiego
powiat staszowski flaga

Powiat staszowski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Powiat staszowski ma 72 318 mieszkańców, z czego 50,5% stanowią kobiety, a 49,5% mężczyźni. W latach 2002-2018 liczba mieszkańców zmalała o 3,5%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,5 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa świętokrzyskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu staszowskiego w 2050 roku wynosi 55 847, z czego 28 347 to kobiety, a 27 500 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu staszowskiego zawarli w 2017 roku 355 małżeństw, co odpowiada 4,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,8% mieszkańców powiatu staszowskiego jest stanu wolnego, 59,0% żyje w małżeństwie, 2,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,0% to wdowy/wdowcy.

  Powiat staszowski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -135. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -1,86 na 1000 mieszkańców powiatu staszowskiego. W 2017 roku urodziło się 638 dzieci, w tym 45,8% dziewczynek i 54,2% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 320 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,83 i jest większy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 49,8% zgonów w powiecie staszowskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 27,0% zgonów w powiecie staszowskim były nowotwory, a 3,2% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu staszowskiego przypada 10.58 zgonów.

  W 2017 roku zarejestrowano 606 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 874 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu staszowskiego -268. W tym samym roku 18 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 6 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 12.

  62,0% mieszkańców powiatu staszowskiego jest w wieku produkcyjnym, 17,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu staszowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 72 318 Liczba mieszkańców
 • 36 517 Kobiety
 • 35 801 Mężczyźni
 • 50,5%
  49,5%
 • 102 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 102 kobiet)
 • 98 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 98 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie staszowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie staszowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie staszowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu staszowskiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 55 847 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 28 347 Kobiety
 • 27 500 Mężczyźni
 • 50,4%
  49,6%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie staszowskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie staszowskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie staszowskim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu staszowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 41,5 lat Średni wiek mieszkańców
 • Powiat
  41,5 lat
  Województwo
  42,5 lat
  Cała Polska
  41,4 lat
 • 43,0 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,0 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat staszowski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu staszowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat staszowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat staszowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat staszowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 27,8% Kawalerowie/Panny
 • Powiat
  27,8%
  woj. świętokrzyskie
  27,7%
  Polska
  28,8%
 • 21,7% Kobiety
  (Panny)
 • 34,1% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 59,0% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  59,0%
  świętokrzyskie
  57,2%
  Cała Polska
  55,8%
 • 58,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 59,6% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,0% Wdowcy/Wdowy
 • pow. staszowski
  10,0%
  woj. świętokrzyskie
  10,5%
  Cała Polska
  9,6%
 • 16,5% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • pow. staszowski
  2,7%
  Województwo
  4,0%
  Cała Polska
  5,0%
 • 2,8% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,5% Nieustalone
 • pow. staszowski
  0,5%
  Województwo
  0,6%
  Kraj
  0,8%
 • 0,6% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,4% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie staszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie staszowskim w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • Tutaj
  4,9
  świętokrzyskie
  4,7
  Polska
  5,0
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • Tutaj
  1,4
  świętokrzyskie
  1,4
  Kraj
  1,7
 • 355 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie staszowskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie staszowskim w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 638 Urodzenia żywe
 • 292 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 346 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 45,8%
  54,2%
 • 8,8 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • powiat staszowski
  8,8
  świętokrzyskie
  8,7
  Polska
  10,5
 • 37,8 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Powiat
  37,8
  świętokrzyskie
  38,1
  Kraj
  44,2
 • 6.91 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6.91
 • 51.59 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 51.59
 • 98.7 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 98.7
 • 64.74 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 64.74
 • 22.86 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 22.86
 • 6.79 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6.79
 • 3 320 g Średnia waga noworodków
 • 3 211 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 413 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat staszowski
  3 320 g
  Województwo
  3 348 g
  Kraj
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 5 Waga 4500g - 4999g
 • 5
 • 53 Waga 4000g - 4499g
 • 53
 • 177 Waga 3500g - 3999g
 • 177
 • 252 Waga 3000g - 3499g
 • 252
 • 112 Waga 2500g - 2999g
 • 112
 • 29 Waga 2000g - 2499g
 • 29
 • 5 Waga 1500g - 1999g
 • 5
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,26 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,26
  świętokrzyskie
  1,26
  Polska
  1,45
 • 0,58 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  0,58
  Województwo
  0,62
  Polska
  0,71
 • 0,83 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • pow. staszowski
  0,83
  świętokrzyskie
  0,76
  Kraj
  1,00
 • Statystyki zgonów w powiecie staszowskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 771 Zgony
 • 356 Kobiety
  (Zgony)
 • 415 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 46,2%
  53,8%
 • 4 Zgony niemowląt
 • 4 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 100,0%
  0,0%
 • 10,6 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  10,6
  Województwo
  11,1
  Polska
  10,1
 • 117,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  117,5
  Województwo
  131,5
  Polska
  101,5
 • 6,1 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • pow. staszowski
  6,1
  woj. świętokrzyskie
  4,2
  Cały kraj
  4,0
 • 3,3 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • powiat staszowski
  3,3
  świętokrzyskie
  3,3
  Cała Polska
  3,2
 • 1,8 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. świętokrzyskie
  1,8
  Kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie staszowskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 57,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Powiat
  57,5%
  świętokrzyskie
  55,8%
  Cały kraj
  45,7%
 • 21,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat staszowski
  21,8%
  Województwo
  24,3%
  Kraj
  26,7%
 • 3,2% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Powiat
  3,2%
  Województwo
  3,6%
  Cała Polska
  6,1%
 • 0,2 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  0,2
  Kraj
  5,9
 • 91,6 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. świętokrzyskie
  91,6
  Kraj
  74,3
 • 235,0 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • pow. staszowski
  235,0
  woj. świętokrzyskie
  277,6
  Cały kraj
  274,3
 • 272,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • świętokrzyskie
  272,5
  Kraj
  261,6
 • 620,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 599,4 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 641,7 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  620,4
  Województwo
  638,2
  Polska
  469,0
 • 126,2 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 59,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 188,9 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  126,2
  woj. świętokrzyskie
  120,2
  Cała Polska
  87,7
 • 24,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat staszowski
  24,4
  woj. świętokrzyskie
  29,6
  Polska
  31,8
 • 10,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  10,8
  woj. świętokrzyskie
  8,2
  Polska
  8,0
 • 1,1% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • pow. staszowski
  1,1%
  Województwo
  0,8%
  Kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 606 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 292 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 314 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 18 Zameldowania z zagranicy
 • 8 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 10 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 874 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 458 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 416 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 6 Wymeldowania za granicę
 • 3 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 3 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -256 Saldo migracji
 • -161 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -95 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -268 Saldo migracji wewnętrznych
 • -166 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -102 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 12 Saldo migracji zagranicznych
 • 5 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 7 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie staszowskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie staszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 14,4% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,8% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,9% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,7% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,3% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,0% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,9% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,0% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat staszowski, 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat staszowski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie staszowskim oddano do użytku 167 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,30 nowych lokali. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie staszowskim to 23 848 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 329 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne. Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 100,0% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 0,0% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie staszowskim to 5,89 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w powiecie staszowskim to 157,90 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 92,00% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 83,44% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 80,91% mieszkań posiada łazienkę, 74,29% korzysta z centralnego ogrzewania, a 26,31% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie staszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 23 848 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 329,10 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  329,10
  Województwo
  356,10
  Cała Polska
  375,70
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 83,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Powiat
  83,50 m2
  woj. świętokrzyskie
  74,60 m2
  Kraj
  74,00 m2
 • 27,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  27,50 m2
  świętokrzyskie
  26,60 m2
  Cała Polska
  27,80 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 4,10 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,10
  woj. świętokrzyskie
  3,79
  Cała Polska
  3,82
 • 3,04 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  3,04
  woj. świętokrzyskie
  2,81
  Cały kraj
  2,66
 • 0,74 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Powiat
  0,74
  świętokrzyskie
  0,74
  Cały kraj
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie staszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 167 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 2,30 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  2,30
  woj. świętokrzyskie
  2,53
  Cały kraj
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 984 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 5,89 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  5,89
  Województwo
  5,20
  Kraj
  3,91
 • 13,58 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat staszowski
  13,58
  Województwo
  13,12
  Kraj
  18,14
 • 26 374 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 157,9 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. staszowski
  157,9 m2
  woj. świętokrzyskie
  120,6 m2
  Kraj
  92,7 m2
 • 0,36 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  0,36 m2
  woj. świętokrzyskie
  0,30 m2
  Cała Polska
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie staszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 92,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  92,00%
  Województwo
  92,32%
  Cała Polska
  96,83%
 • 83,44% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • pow. staszowski
  83,44%
  woj. świętokrzyskie
  86,41%
  Cała Polska
  93,74%
 • 80,91% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • powiat staszowski
  80,91%
  świętokrzyskie
  83,86%
  Cały kraj
  91,41%
 • 74,29% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Powiat
  74,29%
  świętokrzyskie
  78,98%
  Polska
  82,34%
 • 26,31% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  26,31%
  Województwo
  40,32%
  Kraj
  55,55%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

Powiat staszowski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie staszowskim na 1000 mieszkańców pracuje 188 osób . Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 47,7% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 52,3% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie staszowskim wynosiło w 2017 roku 7,5% (9,3% wśród kobiet i 6,0% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie staszowskim wynosiło 4 042,49 PLN, co odpowiada 89.30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu staszowskiego 12 857 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 13 952 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 1 095.

  45,4% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu staszowskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 23,8% w przemyśle i budownictwie, a 8,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,1% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie staszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 188 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  188,0
  świętokrzyskie
  191,0
  Kraj
  247,0
 • 7,5% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 9,3% Kobiety
 • 6,0% Mężczyźni
 • Powiat
  7,5%
  Województwo
  8,8%
  Polska
  6,6%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie staszowskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie staszowskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie staszowskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie staszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 4 042 PLN Wynagrodzenie brutto
 • powiat staszowski
  4 042 PLN
  świętokrzyskie
  3 911 PLN
  Cały kraj
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie staszowskim w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie staszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 12 857 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 13 952 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • 1 095 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,09 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie staszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 45,4% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 47,0% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 43,8% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 23,8% Przemysł i budownictwo
 • 10,4% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 37,1% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 8,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 9,3% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 7,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,1% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,9% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 21,4% Pozostałe
 • 31,4% Kobiety
  (pozostałe)
 • 11,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie staszowskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie staszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 13 655 Pracujący ogółem
 • 6 516 Kobiety
 • 7 139 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie staszowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 17,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,7% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,2% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,0% W wieku produkcyjnym
 • 56,2% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,8% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,6% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,1% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,0% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat staszowski, 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 61,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  61,4
  Województwo
  63,8
  Cała Polska
  63,4
 • 33,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  33,2
  Województwo
  36,6
  Polska
  34,0
 • 118,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  118,1
  świętokrzyskie
  134,4
  Cała Polska
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 62,4% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,7% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,5% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,6% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,3% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,5% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat staszowski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie staszowskim w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 5 221 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 4 079 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 402 nowe podmioty, a 322 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (498) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (339) w roku 2015. W tym samym okresie najwięcej (560) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (311) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie staszowskim najwięcej (295) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (4 966) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,7% (91) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 28,9% (1 510) podmiotów, a 69,3% (3 620) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie staszowskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (32.4%) oraz Budownictwo (23.4%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 5 221 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 91 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 510 Przemysł i budownictwo
 • 3 620 Pozostała działalność
 • 402 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie staszowskim w 2017 roku
 • 322 Podmioty wyrejestrowane w powiecie staszowskim w 2017 roku
 • 4 079 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 966 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 4 966
 • 196 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 196
 • 51 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 51
 • 7 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 7
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 1
 • 5 213 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 5 213
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 49 Spółdzielnie ogółem
 • 49
 • 188 Spółki handlowe ogółem
 • 188
 • 20  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 20
 • 4  Spółki handlowe - akcyjne
 • 4
 • 145  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 145
 • 18    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 18
 • 295 Spółki cywilne ogółem
 • 295
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 079 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 322 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 322
 • 953 Budownictwo
 • 953
 • 376 Przetwórstwo przemysłowe
 • 376
 • 276 Transport i gospodarka magazynowa
 • 276
 • 246 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 246
 • 177 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 177
 • 156 Pozostała działalność
 • 156
 • 105 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 105
 • 98 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 98
 • 79 Informacja i komunikacja
 • 79
 • 77 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 77
 • 70 Edukacja
 • 70
 • 66 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 66
 • 38 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 38
 • 23 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 23
 • 7 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 7
 • 6 Górnictwo i wydobywanie
 • 6
 • 4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 4
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat staszowski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie staszowskim stwierdzono 1 454 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 20,04 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie staszowskim wynosi 89,60% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu staszowskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze gospodarczym - 11,44 (wykrywalność 98%) oraz o charakterze kryminalnym - 6,46 (wykrywalność 72%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 3,69 (55%), drogowe - 1,63 (96%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,22 (87%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie staszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat staszowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 454 Przestępstwa ogółem
 • 1 454
 • 469 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 469
 • 830 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 830
 • 118 Przestępstwa drogowe
 • 118
 • 16 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 16
 • 268 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 268
 • 20,04 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat staszowski
  20,04
  świętokrzyskie
  16,87
  Polska
  19,62
 • 6,46 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat staszowski
  6,46
  woj. świętokrzyskie
  9,05
  Kraj
  12,07
 • 11,44 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  11,44
  świętokrzyskie
  5,38
  Cała Polska
  4,94
 • 1,63 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,63
  świętokrzyskie
  1,73
  Cała Polska
  1,78
 • 0,22 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,22
  woj. świętokrzyskie
  0,49
  Kraj
  0,49
 • 3,69 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat staszowski
  3,69
  świętokrzyskie
  6,84
  Cała Polska
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat staszowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 90% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • pow. staszowski
  90%
  Województwo
  80%
  Kraj
  72%
 • 73% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • powiat staszowski
  73%
  woj. świętokrzyskie
  68%
  Kraj
  60%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • pow. staszowski
  98%
  świętokrzyskie
  92%
  Cały kraj
  88%
 • 97% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  97%
  woj. świętokrzyskie
  98%
  Cała Polska
  99%
 • 88% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  88%
  Województwo
  85%
  Polska
  84%
 • 56% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • powiat staszowski
  56%
  woj. świętokrzyskie
  64%
  Polska
  52%

Powiat staszowski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu staszowskiego wyniosła w 2017 roku 61,8 mln złotych, co daje 851 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 5% w porównaniu do roku 2016. Największa część budżetu powiatu staszowskiego - 40.8% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (17.2%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (12.6%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 7,4 mln złotych, czyli 12,0% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu staszowskiego wyniosła w 2017 roku 62,3 mln złotych, co daje 858 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 1.4% w porównaniu do roku 2016. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (48%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (21.2%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (7.7%). W budżecie powiatu staszowskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 153 złotych na mieszkańca (17,9%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 3,2 złotych na mieszkańca (0,4%).
 • Wydatki budżetu w powiecie staszowskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu staszowskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat staszowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu staszowskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2010 - 2017
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  90,0 mln

  1,2 tys(100%)

  78,0 mln

  1,1 tys(100%)

  75,4 mln

  1,0 tys(100%)

  55,6 mln

  755(100%)

  57,2 mln

  780(100%)

  58,5 mln

  800(100%)

  59,1 mln

  811(100%)

  61,8 mln

  851(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20102011201220132014201520162017
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  20,7 mln

  283(23%)

  20,9 mln

  282(26.8%)

  20,4 mln

  277(27.1%)

  21,8 mln

  297(39.2%)

  22,7 mln

  310(39.7%)

  26,1 mln

  357(44.6%)

  25,7 mln

  354(43.6%)

  25,2 mln

  348(40.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  34,6 mln

  473(38.4%)

  16,7 mln

  226(21.4%)

  10,1 mln

  137(13.4%)

  5,0 mln

  68,0(9%)

  6,4 mln

  87,4(11.2%)

  7,6 mln

  105(13.1%)

  7,4 mln

  102(12.6%)

  10,6 mln

  146(17.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  7,3 mln

  100,0(8.1%)

  7,0 mln

  94,2(9%)

  7,1 mln

  95,8(9.4%)

  7,4 mln

  100(13.3%)

  7,1 mln

  96,3(12.3%)

  7,5 mln

  103(12.9%)

  7,6 mln

  105(12.9%)

  7,8 mln

  108(12.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,1 mln

  55,7(4.5%)

  3,4 mln

  45,5(4.3%)

  4,3 mln

  58,2(5.7%)

  4,0 mln

  54,9(7.3%)

  3,7 mln

  49,8(6.4%)

  3,6 mln

  49,7(6.2%)

  3,9 mln

  54,0(6.7%)

  4,1 mln

  57,0(6.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  3,4 mln

  46,6(3.8%)

  3,6 mln

  49,2(4.7%)

  4,2 mln

  56,9(5.6%)

  4,2 mln

  57,0(7.5%)

  4,0 mln

  54,1(6.9%)

  3,1 mln

  42,4(5.3%)

  2,9 mln

  39,5(4.9%)

  3,1 mln

  42,2(5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  3,5 mln

  48,5(3.9%)

  3,9 mln

  52,4(5%)

  4,1 mln

  55,8(5.5%)

  4,4 mln

  59,8(7.9%)

  4,6 mln

  62,9(8.1%)

  2,2 mln

  30,4(3.8%)

  2,5 mln

  34,4(4.2%)

  2,4 mln

  33,5(3.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  6,1 mln

  83,9(6.8%)

  7,7 mln

  104(9.9%)

  5,0 mln

  67,4(6.6%)

  2,5 mln

  33,9(4.5%)

  2,9 mln

  39,3(5%)

  2,4 mln

  33,4(4.2%)

  2,4 mln

  32,9(4.1%)

  2,3 mln

  31,9(3.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,8 mln

  38,3(3.1%)

  2,8 mln

  37,5(3.6%)

  2,6 mln

  34,7(3.4%)

  2,5 mln

  33,9(4.5%)

  2,5 mln

  34,3(4.4%)

  2,6 mln

  35,1(4.4%)

  3,0 mln

  41,6(5.1%)

  2,0 mln

  28,1(3.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  410,9 tys

  5,6(0.5%)

  844,8 tys

  11,4(1.1%)

  773,9 tys

  10,5(1%)

  794,7 tys

  10,8(1.4%)

  917,6 tys

  12,5(1.6%)

  997,2 tys

  13,7(1.7%)

  1,1 mln

  15,1(1.9%)

  1,1 mln

  15,0(1.8%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  759,7 tys

  10,4(0.8%)

  1,4 mln

  19,5(1.9%)

  1,8 mln

  24,2(2.4%)

  1,4 mln

  18,8(2.5%)

  1,1 mln

  14,9(1.9%)

  781,5 tys

  10,7(1.3%)

  699,3 tys

  9,6(1.2%)

  636,5 tys

  8,8(1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  977,7 tys

  13,4(1.1%)

  2,0 mln

  26,6(2.5%)

  1,1 mln

  15,4(1.5%)

  914,0 tys

  12,4(1.6%)

  198,9 tys

  2,7(0.3%)

  476,6 tys

  6,5(0.8%)

  828,6 tys

  11,4(1.4%)

  436,3 tys

  6,0(0.7%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  261,2 tys

  3,6(0.3%)

  268,5 tys

  3,6(0.3%)

  284,5 tys

  3,9(0.4%)

  324,0 tys

  4,4(0.6%)

  355,7 tys

  4,9(0.6%)

  362,9 tys

  5,0(0.6%)

  367,8 tys

  5,1(0.6%)

  268,9 tys

  3,7(0.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  133,2 tys

  1,8(0.1%)

  155,0 tys

  2,1(0.2%)

  130,1 tys

  1,8(0.2%)

  239,6 tys

  3,3(0.4%)

  97,4 tys

  1,3(0.2%)

  153,5 tys

  2,1(0.3%)

  251,8 tys

  3,5(0.4%)

  197,2 tys

  2,7(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  185,4 tys

  2,5(0.3%)

  187,8 tys

  2,6(0.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  138,0 tys

  1,9(0.2%)

  75,4 tys

  1,0(0.1%)

  92,4 tys

  1,3(0.1%)

  71,5 tys

  1,0(0.1%)

  43,3 tys

  0,6(0.1%)

  44,8 tys

  0,6(0.1%)

  55,7 tys

  0,8(0.1%)

  50,0 tys

  0,7(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  4,8 mln

  65,9(5.4%)

  7,1 mln

  96,1(9.1%)

  13,3 mln

  181(17.7%)

  29,1 tys

  0,4(0.1%)

  11,9 tys

  0,2(0%)

  11,3 tys

  0,2(0%)

  26,3 tys

  0,4(0%)

  25,6 tys

  0,4(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  20,0 tys

  0,3(0%)

  24,3 tys

  0,3(0%)

  14,9 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  8,0 tys

  0,1(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  37,8 tys

  0,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,3 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  21,7 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  71,1 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  98,9 tys

  1,3(0.1%)

  41,2 tys

  0,6(0.1%)

  30,8 tys

  0,4(0.1%)

  622,2 tys

  8,5(1.1%)

  401,5 tys

  5,5(0.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie staszowskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu staszowskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat staszowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu staszowskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2010 - 2017
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  79,0 mln

  1,1 tys(100%)

  73,0 mln

  983(100%)

  70,3 mln

  951(100%)

  57,0 mln

  773(100%)

  58,7 mln

  800(100%)

  60,6 mln

  829(100%)

  63,4 mln

  871(100%)

  62,3 mln

  858(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20102011201220132014201520162017
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  31,1 mln

  426(39.4%)

  30,4 mln

  410(41.7%)

  29,8 mln

  403(42.4%)

  29,9 mln

  407(52.5%)

  29,3 mln

  400(49.9%)

  30,0 mln

  410(49.4%)

  29,6 mln

  407(46.7%)

  29,9 mln

  413(48%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  7,1 mln

  96,9(9%)

  9,5 mln

  128(13%)

  8,9 mln

  120(12.6%)

  10,1 mln

  137(17.7%)

  11,3 mln

  155(19.3%)

  11,9 mln

  163(19.6%)

  12,6 mln

  173(19.9%)

  13,2 mln

  182(21.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  23,1 mln

  316(29.3%)

  11,0 mln

  148(15.1%)

  6,2 mln

  83,3(8.8%)

  1,8 mln

  24,9(3.2%)

  2,9 mln

  40,2(5%)

  3,8 mln

  52,2(6.3%)

  3,7 mln

  50,5(5.8%)

  4,8 mln

  66,6(7.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,9 mln

  53,1(4.9%)

  3,3 mln

  44,0(4.5%)

  4,2 mln

  57,5(6%)

  4,0 mln

  53,9(7%)

  3,6 mln

  49,6(6.2%)

  3,5 mln

  48,5(5.8%)

  3,7 mln

  51,4(5.9%)

  4,0 mln

  54,8(6.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,7 mln

  36,6(3.4%)

  2,6 mln

  35,7(3.6%)

  4,7 mln

  63,5(6.7%)

  2,5 mln

  33,8(4.4%)

  2,5 mln

  33,8(4.2%)

  2,2 mln

  30,6(3.7%)

  2,4 mln

  32,7(3.7%)

  2,0 mln

  27,5(3.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,0 mln

  40,8(3.8%)

  1,6 mln

  21,4(2.2%)

  1,6 mln

  22,0(2.3%)

  700,4 tys

  9,5(1.2%)

  1,2 mln

  16,2(2%)

  1,6 mln

  22,3(2.7%)

  2,2 mln

  30,5(3.5%)

  1,7 mln

  23,8(2.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  376,7 tys

  5,2(0.5%)

  680,2 tys

  9,2(0.9%)

  613,1 tys

  8,3(0.9%)

  1,6 mln

  21,7(2.8%)

  2,1 mln

  29,2(3.6%)

  2,6 mln

  35,4(4.3%)

  1,5 mln

  20,2(2.3%)

  1,6 mln

  22,1(2.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,6 mln

  21,7(2%)

  1,6 mln

  22,2(2.3%)

  1,5 mln

  19,8(2.1%)

  1,4 mln

  19,3(2.5%)

  1,3 mln

  18,3(2.3%)

  1,3 mln

  18,1(2.2%)

  1,7 mln

  24,0(2.8%)

  1,6 mln

  21,6(2.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  411,0 tys

  5,6(0.5%)

  1,5 mln

  20,4(2.1%)

  686,8 tys

  9,3(1%)

  802,1 tys

  10,9(1.4%)

  1,0 mln

  14,2(1.8%)

  1,1 mln

  14,7(1.8%)

  1,1 mln

  15,0(1.7%)

  1,1 mln

  15,0(1.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  514,6 tys

  7,0(0.7%)

  1,0 mln

  14,1(1.4%)

  491,1 tys

  6,6(0.7%)

  569,1 tys

  7,7(1%)

  522,1 tys

  7,1(0.9%)

  942,2 tys

  12,9(1.6%)

  677,2 tys

  9,3(1.1%)

  682,9 tys

  9,4(1.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,0 mln

  27,3(2.5%)

  2,1 mln

  29,0(2.9%)

  2,3 mln

  31,7(3.3%)

  2,3 mln

  31,2(4%)

  1,6 mln

  22,0(2.7%)

  744,9 tys

  10,2(1.2%)

  598,0 tys

  8,2(0.9%)

  668,7 tys

  9,2(1.1%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  185,4 tys

  2,5(0.3%)

  187,8 tys

  2,6(0.3%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  165,3 tys

  2,3(0.2%)

  169,5 tys

  2,3(0.2%)

  175,9 tys

  2,4(0.3%)

  174,8 tys

  2,4(0.3%)

  186,0 tys

  2,5(0.3%)

  184,4 tys

  2,5(0.3%)

  175,4 tys

  2,4(0.3%)

  173,9 tys

  2,4(0.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,0 mln

  26,8(2.5%)

  2,3 mln

  31,2(3.2%)

  1,9 mln

  26,1(2.7%)

  624,1 tys

  8,5(1.1%)

  378,3 tys

  5,2(0.6%)

  426,6 tys

  5,8(0.7%)

  74,4 tys

  1,0(0.1%)

  70,9 tys

  1,0(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  6,8 tys

  0,1(0%)

  17,0 tys

  0,2(0%)

  1,8 tys

  0,0(0%)

  3,9 tys

  0,1(0%)

  3,2 tys

  0,0(0%)

  45,6 tys

  0,6(0.1%)

  53,3 tys

  0,7(0.1%)

  20,2 tys

  0,3(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  26,0 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,1 mln

  14,5(1.3%)

  5,1 mln

  68,6(7%)

  7,0 mln

  95,4(10%)

  450,0 tys

  6,1(0.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,0 mln

  41,3(4.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  Górnictwo i kopalnictwo

  [Dział 100]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,5 tys

  0,1(0%)

  636

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,3 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  20,0 tys

  0,3(0%)

  10,0 tys

  0,1(0%)

  14,9 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  21,7 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  71,1 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  2,5 tys

  0,0(0%)

  116,6 tys

  1,6(0.2%)

  26,1 tys

  0,4(0%)

  511,3 tys

  7,0(0.9%)

  230,6 tys

  3,2(0.4%)

  117,2 tys

  1,6(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat staszowski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 17 198 mieszkańców powiatu staszowskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 8 374 kobiet oraz 8 824 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 14,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,9% wykształcenie policealne, 9,1% średnie ogólnokształcące, a 17,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 25,9% mieszkańców powiatu staszowskiego, gimnazjalnym 5,8%, natomiast 24,6% podstawowym ukończonym. 1,8% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu staszowskiego mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie staszowskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (26,3%) oraz zasadnicze zawodowe (19,1%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (32,8%) oraz podstawowe ukończone (22,8%).

  15,7% mieszkańców powiatu staszowskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,4% wśród dziewczynek i 16,0% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 748 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,99 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,8% ludności (25,8% wśród dziewczynek i 25,8% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 94,99.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,0% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,4% wśród dziewczyn i 11,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 22 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 96,58.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,1% mieszkańców (12,5% wśród dziewczyn i 13,7% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 24 uczniów. 27 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 33,4% mieszkańców powiatu staszowskiego w wieku potencjalnej nauki (33,9% kobiet i 33,0% mężczyzn).

 • 14,0% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  14,0%
  świętokrzyskie
  16,8%
  Kraj
  17,9%
 • 17,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 10,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 22,2% W miastach
  (wyższe)
 • 9,6% Na wsi
  (wyższe)
 • 28,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • Powiat
  28,0%
  świętokrzyskie
  31,5%
  Polska
  33,3%
 • 29,8% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 26,1% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 36,4% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 23,4% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 1,9% Wykształcenie policealne
 • pow. staszowski
  1,9%
  woj. świętokrzyskie
  2,5%
  Cała Polska
  2,7%
 • 2,7% Kobiety
  (policealne)
 • 1,0% Mężczyźni
  (policealne)
 • 2,8% W miastach
  (policealne)
 • 1,3% Na wsi
  (policealne)
 • 9,1% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat staszowski
  9,1%
  Województwo
  10,7%
  Kraj
  12,4%
 • 12,4% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 5,7% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 12,7% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,1% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Powiat
  17,0%
  świętokrzyskie
  18,3%
  Cały kraj
  18,1%
 • 14,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,3% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 20,8% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 14,9% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 25,9% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  25,9%
  świętokrzyskie
  22,3%
  Cała Polska
  22,9%
 • 19,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 32,8% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 21,6% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,2% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,8% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  5,8%
  świętokrzyskie
  5,4%
  Cała Polska
  5,2%
 • 5,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,3% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 5,3% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 6,0% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 24,6% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • powiat staszowski
  24,6%
  Województwo
  22,2%
  Polska
  19,3%
 • 26,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 22,8% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 13,4% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 30,6% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 1,8% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Powiat
  1,8%
  Województwo
  1,7%
  Polska
  1,4%
 • 2,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,1% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,2% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie staszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 748 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • powiat staszowski
  748,0
  świętokrzyskie
  768,0
  Kraj
  811,0
 • 0,99 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • powiat staszowski
  0,99
  woj. świętokrzyskie
  1,14
  Kraj
  1,01
 •  
 • 120,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 120,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola ze specjalnymi)
 • 0,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 16,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 15,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 6,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie staszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 94,99 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat staszowski
  94,99
  woj. świętokrzyskie
  94,69
  Cała Polska
  96,62
 • 93,22 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  93,22
  Województwo
  91,39
  Kraj
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat staszowski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat staszowski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 17 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • powiat staszowski
  17,0
  świętokrzyskie
  16,0
  Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 17 Szkoły podstawowe ogółem
 • 17
 • 17 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 17
 • 17 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 17
 •  
 • 357,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 318,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 38,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie staszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 96,58 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • powiat staszowski
  96,58
  Województwo
  98,86
  Cały kraj
  100,01
 • 94,18 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • pow. staszowski
  94,18
  świętokrzyskie
  91,66
  Cała Polska
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat staszowski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat staszowski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 22 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • powiat staszowski
  22,0
  świętokrzyskie
  21,0
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 22 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 22
 • 22 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 22
 • 22 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 22
 •  
 • 191,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 153,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 38,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie staszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie staszowskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 24 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • pow. staszowski
  24,0
  woj. świętokrzyskie
  27,0
  Kraj
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 24 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 24
 • 24 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 24
 • 24 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 24
 • 68,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 43,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 25,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 3,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 27 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Powiat
  27,0
  woj. świętokrzyskie
  23,0
  Cała Polska
  24,0
 • 27 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 27
 • 27 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 27
 • 98,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 51,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 47,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 13 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Powiat
  13,0
  woj. świętokrzyskie
  21,0
  Cały kraj
  20,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 13 Szkoły policealne ogółem
 • 13
 • 13 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 13
 • 2,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 2,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie staszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 15,7% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,4% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,0% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,8% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 25,8% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,8% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,0% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,4% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,1% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,7% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 33,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 33,9% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 33,0% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat staszowski, 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat staszowski, 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat staszowski, 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat staszowski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie staszowskim

 • Według danych GUS z 2017 roku w powiecie staszowskim znajdowało się 5 hoteli (2 ★★★, 2 ★★, 1 w trakcie kategoryzacji), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 2


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 2
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 5 (liczba sal: 14, liczba miejsc: 1 020)
  • z nagłośnieniem: 3
  • z projektorem multimedialnym: 4
  • z obsługą techniczną: 2
  • z ekranem: 4
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 4
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 3
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 5


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie staszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w powiecie staszowskim: 13 (publiczne: 13, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 10 (przystosowane wejście do budynku: 10, udogodnienia wewnątrz budynku: 9). W powiecie staszowskim 6 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 278 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 656 (uczestnicy: 100 674)
  • seanse filmowe: 56 (uczestnicy: 6 305)
  • wystawy: 68 (uczestnicy: 10 620)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 11 (uczestnicy: 2 600)
  • koncerty: 120 (uczestnicy: 26 697)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 70 (uczestnicy: 1 370)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 35 (uczestnicy: 9 367)
  • konkursy: 62 (uczestnicy: 5 108)
  • pokazy teatralne: 51 (uczestnicy: 11 000)
  • konferencje: 3 (uczestnicy: 750)
  • interdyscyplinarne: 25 (uczestnicy: 17 080)
  • warsztaty: 130 (uczestnicy: 3 758)
  • inne: 25 (uczestnicy: 6 019)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 76 (członkowie: 1 316)
  • plastyczne/techniczne: 19 (członkowie: 307)
  • taneczne: 17 (członkowie: 355)
  • muzyczne: 12 (członkowie: 185)
  • teatralne: 4 (członkowie: 38)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 2 (członkowie: 25)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 110)
  • koło gospodyń wiejskich: 7 (członkowie: 121)
  • inne: 14 (członkowie: 175)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 13 (absolwenci: 104)
  • języków obcych: 1 (absolwenci: 9)
  • nauki gry na instrumentach: 12 (absolwenci: 95)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • plastyczne: 8
  • muzyczne: 7
  • studia radiowe: 1
  • komputerowe: 8
  • sale baletowe/taneczne: 5
  • inne: 2


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 22 (członkowie: 289)
  • teatralne: 3 (członkowie: 36)
  • muzyczne - instrumentalne: 5 (członkowie: 42)
  • wokalne i chóry: 5 (członkowie: 80)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 4 (członkowie: 43)
  • taneczne: 4 (członkowie: 73)
  • inne: 1 (członkowie: 15)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie staszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie staszowskim działało 1 kino posiadające 1 salę z 255 miejscami na widowni. Odbyły się 222 seanse, na które przyszło 14 128 widzów, w tym 57 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 4 335 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie staszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie staszowskim działało 18 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 311 172 wolumeny oraz 12 materiałów elektroniczne zainwentaryzowanych. We wszystkich placówkach zatudnionych było 48 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 8 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 6 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 19 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 300 698 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 109
  • dostępne dla czytelników: 76
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 74
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 10
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 1
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 4
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 13
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 5
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 4


 • Biblioteki naukowe w powiecie staszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie staszowskim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 24 797 wolumenów w tym ziobry specjalne: 584. Odnotowano 1 380 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 5 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 39 899 wolumenów. Odnotowano 2 417 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 11
  • dostępne dla czytelników: 5
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 5
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 1
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1


 • Kluby sportowe w powiecie staszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie staszowskim działały 23 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 926 członków. Zarejestrowano 1 267 ćwiczących (mężczyźni: 959, kobiety: 308, chłopcy do lat 18: 773, dziewczęta do lat 18: 285). Aktywnych było 45 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (31), instruktora sportowego (29) oraz inne osoby (20).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie staszowskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat staszowski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat staszowski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 roku w wyniku 44 wypadków drogowych w powiecie staszowskim odnotowano 5 ofiar śmiertelnych oraz 47 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 60,7 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 6,9 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i mniej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 7,5 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju) oraz 70,8 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2017 roku w powiecie staszowskim zarejestrowanych było 64 827 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 44 937 samochodów osobowych (617,3 na każdy 1000 mieszkańców - znacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz więcej od wartości dla całej Polski), 6 808 samochodów ciężarowych (100,1 - mniej od wartości dla województwa oraz więcej od wartości dla całego kraju), 288 autobusów (4,0 - więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski), 480 ciągników siodłowych (6,6 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 4 348 motocykli (59,7 - znacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 20,6 lat, ma masę całkowitą 1400-1649 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 21,2 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 22,8 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 15,7 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 27,8 lat.


  W 2017 roku w powiecie staszowskim znajdowało się 10 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 29 taksówek oraz 30 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 44 Wypadki drogowe
 • 5 Ofiary śmiertelne
 • 47 Ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie staszowskim w latach 2011 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 60,70 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  60,7
  świętokrzyskie
  99,0
  Kraj
  85,2
 • 6,89 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
 • powiat staszowski
  6,9
  woj. świętokrzyskie
  9,2
  Cała Polska
  7,4
 • 7,53 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • Tutaj
  7,5
  świętokrzyskie
  11,8
  Cała Polska
  9,6
 • 70,77 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • Tutaj
  70,8
  świętokrzyskie
  156,9
  Cały kraj
  133,2
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 64 827 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie staszowskim w 2016 roku
 • 44 937 Samochody osobowe
 • 6 808 Samochody ciężarowe
 • 509 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 288 Autobusy
 • 389 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 480 Ciągniki samochodowe
 • 480   Ciągniki siodłowe
 • 7 577 Ciągniki rolnicze
 • 4 348 Motocykle
 • 1 712   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 3 006 Motorowery
 • 44 937Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie staszowskim
 • Samochody osobowe w powiecie staszowskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 617,3 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  617,3
  woj. świętokrzyskie
  524,9
  Polska
  564,0
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg12 830
  • 1400-1649 kg13 026
  • 1650-1899 kg10 348
  • 1900 kg i więcej8 733
 • 12 830 do 1399 kg
 • 13 026 1400-1649 kg
 • 10 348 1650-1899 kg
 • 8 733 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 17 552 do 1399 cm3
 • 17 552
 • 24 843 1400-1999 cm3
 • 24 843
 • 2 542 2000 i więcej cm3
 • 2 542
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie staszowskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna25 624
  • olej napędowy13 186
  • gaz (LPG)6 091
  • pozostałe36
 • 25 624 benzyna
 • 13 186 olej napędowy
 • 6 091 gaz (LPG)
 • 36 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 278 do 1 roku
 • 278
 • 166 2 lata
 • 166
 • 209 3 lata
 • 209
 • 825 4-5 lat
 • 825
 • 1 147 6-7 lat
 • 1 147
 • 2 046 8-9 lat
 • 2 046
 • 2 660 10-11 lat
 • 2 660
 • 7 448 12-15 lat
 • 7 448
 • 10 705 16-20 lat
 • 10 705
 • 5 678 21-25 lat
 • 5 678
 • 5 169 26-30 lat
 • 5 169
 • 8 606 31 lat i więcej
 • 8 606
 • 20,6 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie staszowskim
 • Tutaj
  20,6 lat
  świętokrzyskie
  19,0 lat
  Cała Polska
  17,9 lat
 • 6 808Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie staszowskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie staszowskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 100,1 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Powiat
  100,1
  woj. świętokrzyskie
  106,9
  Cały kraj
  92,1
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 3 082 do 999 kg
 • 3 082
 • 2 161 1000-1499 kg
 • 2 161
 • 632 1500-2999 kg
 • 632
 • 63 3000-3499 kg
 • 63
 • 99 3500-4999 kg
 • 99
 • 256 5000-6999 kg
 • 256
 • 258 7000-9999 kg
 • 258
 • 170 10000-14999 kg
 • 170
 • 87 15000 kg i więcej
 • 87
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 877
  • olej napędowy4 644
  • gaz (LPG)272
  • pozostałe15
 • 1 877 benzyna
 • 4 644 olej napędowy
 • 272 gaz (LPG)
 • 15 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 38 do 1 roku
 • 38
 • 43 2 lata
 • 43
 • 33 3 lata
 • 33
 • 115 4-5 lat
 • 115
 • 270 6-7 lat
 • 270
 • 370 8-9 lat
 • 370
 • 370 10-11 lat
 • 370
 • 1 066 12-15 lat
 • 1 066
 • 1 417 16-20 lat
 • 1 417
 • 684 21-25 lat
 • 684
 • 680 26-30 lat
 • 680
 • 1 722 31 lat i więcej
 • 1 722
 • 21,2 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie staszowskim
 • pow. staszowski
  21,2 lat
  świętokrzyskie
  20,6 lat
  Cały kraj
  18,2 lat
 • 288Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie staszowskim
 • Autobusy w powiecie staszowskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 4,0 Autobusy na 1000 ludności
 • Powiat
  4,0
  świętokrzyskie
  3,7
  Cała Polska
  2,9
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna15
  • olej napędowy273
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe0
 • 15 benzyna
 • 273 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 0 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 3 do 1 roku
 • 3
 • 2 2 lata
 • 2
 • 1 3 lata
 • 1
 • 1 4-5 lat
 • 1
 • 6 6-7 lat
 • 6
 • 11 8-9 lat
 • 11
 • 14 10-11 lat
 • 14
 • 33 12-15 lat
 • 33
 • 54 16-20 lat
 • 54
 • 38 21-25 lat
 • 38
 • 55 26-30 lat
 • 55
 • 70 31 lat i więcej
 • 70
 • 22,8 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie staszowskim
 • Powiat
  22,8 lat
  woj. świętokrzyskie
  21,8 lat
  Cała Polska
  20,5 lat
 • 480Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie staszowskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie staszowskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 6,6 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Powiat
  6,6
  świętokrzyskie
  9,1
  Cała Polska
  9,4
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna0
  • olej napędowy480
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe0
 • 0 benzyna
 • 480 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 0 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 2 do 1 roku
 • 2
 • 1 2 lata
 • 1
 • 3 3 lata
 • 3
 • 18 4-5 lat
 • 18
 • 15 6-7 lat
 • 15
 • 67 8-9 lat
 • 67
 • 65 10-11 lat
 • 65
 • 99 12-15 lat
 • 99
 • 116 16-20 lat
 • 116
 • 38 21-25 lat
 • 38
 • 26 26-30 lat
 • 26
 • 30 31 lat i więcej
 • 30
 • 15,7 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie staszowskim
 • powiat staszowski
  15,7 lat
  Województwo
  14,9 lat
  Kraj
  11,9 lat
 • 4 348Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie staszowskim
 • Motocykle w powiecie staszowskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 59,7 Motocykle na 1000 ludności
 • Tutaj
  59,7
  woj. świętokrzyskie
  36,8
  Cały kraj
  35,3
 • Motocykle według grup wieku
 • 82 do 1 roku
 • 82
 • 23 2 lata
 • 23
 • 11 3 lata
 • 11
 • 44 4-5 lat
 • 44
 • 59 6-7 lat
 • 59
 • 128 8-9 lat
 • 128
 • 128 10-11 lat
 • 128
 • 285 12-15 lat
 • 285
 • 350 16-20 lat
 • 350
 • 165 21-25 lat
 • 165
 • 556 26-30 lat
 • 556
 • 2 517 31 lat i więcej
 • 2 517
 • 27,8 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie staszowskim
 • Tutaj
  27,8 lat
  Województwo
  26,1 lat
  Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 10 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 2 km  Będących pod zarządem gminy
 • 3 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 6 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie staszowskim w latach 2013 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 109,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  109,2 km
  świętokrzyskie
  204,7 km
  Polska
  388,2 km
 • 1,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • powiat staszowski
  1,4 km
  świętokrzyskie
  1,9 km
  Kraj
  3,2 km
 • 30 Liczba licencji na taksówki
 • 29 Liczba taksówek