Powiat staszowski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat staszowski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 70 679 Liczba mieszkańców
 • 925 km2 Powierzchnia
 • 76 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 34,7% Stopa urbanizacji
 • Michał Skotnicki Starosta
 • ul. Piłsudskiego 7, 28-200 Staszów Adres starostwa powiatowego
 • TSZ Tablice rejestracyjne
Powiat staszowski na mapie
Identyfikatory
 • 2612 TERYT (TERC)
Herb powiatu staszowskiego
powiat staszowski herb
Flaga powiatu staszowskiego
powiat staszowski flaga

Powiat staszowski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat staszowski ma 70 679 mieszkańców, z czego 50,4% stanowią kobiety, a 49,6% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 5,7%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,7 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa świętokrzyskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu staszowskiego w 2050 roku wynosi 55 847, z czego 28 347 to kobiety, a 27 500 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu staszowskiego zawarli w 2021 roku 335 małżeństw, co odpowiada 4,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,1% mieszkańców powiatu staszowskiego jest stanu wolnego, 58,1% żyje w małżeństwie, 4,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,2% to wdowy/wdowcy.

  Powiat staszowski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -394. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,55 na 1000 mieszkańców powiatu staszowskiego. W 2021 roku urodziło się 522 dzieci, w tym 43,9% dziewczynek i 56,1% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 393 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,57 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 35,6% zgonów w powiecie staszowskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,4% zgonów w powiecie staszowskim były nowotwory, a 4,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu staszowskiego przypada 12.91 zgonów.

  W 2021 roku zarejestrowano 604 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 842 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu staszowskiego -238. W tym samym roku 20 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 20.

  59,7% mieszkańców powiatu staszowskiego jest w wieku produkcyjnym, 17,1% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu staszowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 70 679 Liczba mieszkańców
 • 35 630 Kobiety
 • 35 049 Mężczyźni
 • 50,4%
  49,6%
 • 102 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 102 kobiet)
 • 98 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 98 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie staszowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie staszowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie staszowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu staszowskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 55 847 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 28 347 Kobiety
 • 27 500 Mężczyźni
 • 50,4%
  49,6%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie staszowskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie staszowskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie staszowskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu staszowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,7 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  42,7 lat
  świętokrzyskie
  43,6 lat
  Polska
  42,2 lat
 • 44,2 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,2 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat staszowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu staszowskiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat staszowski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat staszowski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat staszowski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,1% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  27,1%
  świętokrzyskie
  27,5%
  Kraj
  29,1%
 • 20,7% Kobiety
  (Panny)
 • 33,8% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,1% Żonaci/Zamężne
 • powiat staszowski
  58,1%
  świętokrzyskie
  55,8%
  Polska
  54,0%
 • 57,9% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,4% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,2% Wdowcy/Wdowy
 • Powiat
  9,2%
  świętokrzyskie
  9,7%
  Kraj
  8,5%
 • 15,5% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • powiat staszowski
  4,9%
  Województwo
  6,8%
  Kraj
  7,6%
 • 5,3% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,4% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,7% Nieustalone
 • Tutaj
  0,7%
  świętokrzyskie
  0,3%
  Polska
  0,7%
 • 0,7% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,7% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie staszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie staszowskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Powiat
  4,7
  Województwo
  4,1
  Polska
  4,4
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • pow. staszowski
  1,4
  świętokrzyskie
  1,4
  Kraj
  1,6
 • 335 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie staszowskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie staszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -394 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -205 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -189 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -5,55 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -5,6
  Województwo
  -8,0
  Polska
  -4,9
 • -5,4 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -5,6 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie staszowskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie staszowskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie staszowskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie staszowskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 522 Urodzenia żywe
 • 229 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 293 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 43,9%
  56,1%
 • 7,4 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  7,4
  Województwo
  7,2
  Polska
  8,7
 • 32,7 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • pow. staszowski
  32,7
  woj. świętokrzyskie
  32,0
  Cały kraj
  37,5
 • 3 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 3
 • 44 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 44
 • 75 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 75
 • 80 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 80
 • 21 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 21
 • 4 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 4
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 393 g Średnia waga noworodków
 • 3 315 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 453 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat staszowski
  3 393 g
  świętokrzyskie
  3 350 g
  Cała Polska
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 6 Waga 4500g - 4999g
 • 6
 • 45 Waga 4000g - 4499g
 • 45
 • 158 Waga 3500g - 3999g
 • 158
 • 226 Waga 3000g - 3499g
 • 226
 • 69 Waga 2500g - 2999g
 • 69
 • 16 Waga 2000g - 2499g
 • 16
 • 1 Waga 1500g - 1999g
 • 1
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,13 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  1,13
  świętokrzyskie
  1,11
  Cała Polska
  1,32
 • 0,50 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • powiat staszowski
  0,50
  Województwo
  0,54
  Polska
  0,64
 • 0,57 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Powiat
  0,57
  woj. świętokrzyskie
  0,47
  Cała Polska
  0,64
 • Statystyki zgonów w powiecie staszowskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 916 Zgony
 • 434 Kobiety
  (Zgony)
 • 482 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,4%
  52,6%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 12,9 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  12,9
  woj. świętokrzyskie
  15,1
  Cała Polska
  13,6
 • 175,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • pow. staszowski
  175,5
  woj. świętokrzyskie
  211,1
  Kraj
  156,7
 • 0,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • pow. staszowski
  0,0
  woj. świętokrzyskie
  2,6
  Cały kraj
  3,9
 • 3,9 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • powiat staszowski
  3,9
  świętokrzyskie
  3,9
  Cała Polska
  3,6
 • 2,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  2,2
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie staszowskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 35,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  35,6%
  woj. świętokrzyskie
  36,4%
  Cała Polska
  34,8%
 • 20,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat staszowski
  20,4%
  woj. świętokrzyskie
  19,1%
  Polska
  19,6%
 • 4,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  4,0%
  woj. świętokrzyskie
  4,9%
  Polska
  5,4%
 • 150 Zgony spowodowane COVID-19
 • 11,1 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • świętokrzyskie
  11,1
  Cały kraj
  13,3
 • 85,6 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • świętokrzyskie
  85,6
  Cały kraj
  74,4
 • 268,0 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  268,0
  woj. świętokrzyskie
  294,3
  Cała Polska
  268,1
 • 268,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. świętokrzyskie
  268,5
  Kraj
  246,5
 • 467,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 508,1 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 425,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  467,3
  świętokrzyskie
  562,0
  Cała Polska
  475,8
 • 58,9 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 14,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 100,9 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  58,9
  woj. świętokrzyskie
  67,5
  Cała Polska
  70,6
 • 25,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  25,5
  woj. świętokrzyskie
  35,0
  Cały kraj
  32,6
 • 8,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  8,5
  świętokrzyskie
  8,0
  Cały kraj
  6,9
 • 0,7% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Powiat
  0,7%
  woj. świętokrzyskie
  0,6%
  Cały kraj
  0,5%
 • Zamachy samobójcze w powiecie staszowskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 13 Osoby w zamachach samobójczych
 • 2 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 11 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 3 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 10 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 10 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 2 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 8 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 2 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 8 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 18 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • Powiat
  18,0
  Województwo
  43,0
  Kraj
  36,0
 • 14 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • powiat staszowski
  14,0
  Województwo
  15,0
  Kraj
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 1 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 1
 • 1 rzucenie się z wysokości
 • 1
 • 10 powieszenie się
 • 10
 • 1 uduszenie się
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 rzucenie się z wysokości
 • 1
 • 8 powieszenie się
 • 8
 • 1 uduszenie się
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 2 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 2
 • 3 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 3
 • 1 zawód miłosny
 • 1
 • 1 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 1
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 1 inna nie wymieniona
 • 1
 • 6 nieustalona
 • 6
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 2 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 2
 • 2 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 2
 • 1 zawód miłosny
 • 1
 • 1 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 1
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 5 nieustalona
 • 5
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 1 13-18 lat
 • 1
 • 2 19-24 lat
 • 2
 • 6 30-49 lat
 • 6
 • 4 50-60 lat
 • 4
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 6 30-49 lat
 • 6
 • 4 50-60 lat
 • 4
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy2
  • pod wpływem alkoholu3
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony8
 • 2 trzeźwy
 • 3 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 8 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu2
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony8
 • 0 trzeźwy
 • 2 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 8 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 5 kawaler/panna
 • 5
 • 5 żonaty/zamężna
 • 5
 • 3 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 3
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 3 kawaler/panna
 • 3
 • 4 żonaty/zamężna
 • 4
 • 3 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 3
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne1
  • zasadnicze zawodowe6
  • średnie5
  • wyższe0
  • nieustalony1
 • 0 podstawowe niepełne
 • 1 podstawowe i gimnazjalne
 • 6 zasadnicze zawodowe
 • 5 średnie
 • 0 wyższe
 • 1 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne0
  • zasadnicze zawodowe6
  • średnie3
  • wyższe0
  • nieustalony1
 • 0 podstawowe niepełne
 • 0 podstawowe i gimnazjalne
 • 6 zasadnicze zawodowe
 • 3 średnie
 • 0 wyższe
 • 1 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 3 praca
 • 3
 • 2 na utrzymaniu innej osoby
 • 2
 • 1 renta
 • 1
 • 6 bez stałego źródła utrzymania
 • 6
 • 1 nieustalony
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 3 praca
 • 3
 • 1 renta
 • 1
 • 5 bez stałego źródła utrzymania
 • 5
 • 1 nieustalony
 • 1
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 604 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 334 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 270 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 20 Zameldowania z zagranicy
 • 9 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 11 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 842 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 454 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 388 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -218 Saldo migracji
 • -111 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -107 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -238 Saldo migracji wewnętrznych
 • -120 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -118 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 20 Saldo migracji zagranicznych
 • 9 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 11 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie staszowskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie staszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 14,3% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,0% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,0% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,9% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,2% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,6% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 22,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat staszowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat staszowski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie staszowskim oddano do użytku 232 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,28 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie staszowskim to 24 347 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 342 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  84,9% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 15,1% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie staszowskim to 5,06 i jest większa od przeciętnej liczby izb dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w powiecie staszowskim to 118,80 m2 i jest większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 92,17% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 83,80% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 81,33% mieszkań posiada łazienkę, 74,84% korzysta z centralnego ogrzewania, a 28,76% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie staszowskim 76 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 3 314 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 3 184 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 29 transakcji (mediana cen - 3 562 zł/m2, średnia - 3 610 zł/m2), a na rynku wtórnym 47 transakcji rynkowych (mediana cen - 2 828 zł/m2, średnia - 2 902 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie staszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 314 zł
 • pow. staszowski
  3 314 zł
  woj. świętokrzyskie
  4 839 zł
  Kraj
  5 248 zł
 • 3 314 zł Ogółem
 • 3 314 zł
 • 2 880 zł do 40 m2
 • 2 880 zł
 • 3 247 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 247 zł
 • 3 580 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 580 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 184 zł
 • Powiat
  3 184 zł
  woj. świętokrzyskie
  4 709 zł
  Cała Polska
  5 689 zł
 • 3 184 zł Ogółem
 • 3 184 zł
 • 2 901 zł do 40 m2
 • 2 901 zł
 • 3 155 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 155 zł
 • 3 562 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 562 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 76
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m217
  • od 40,1 do 60 m235
  • od 60,1 do 80 m222
  • od 80,1 m20
 • 17 do 40 m2
 • 35 od 40,1 do 60 m2
 • 22 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie staszowskim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 562 zł
 • Tutaj
  3 562 zł
  Województwo
  5 441 zł
  Cała Polska
  5 761 zł
 • 3 562 zł Ogółem
 • 3 562 zł
 • 3 672 zł do 40 m2
 • 3 672 zł
 • 3 447 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 447 zł
 • 3 580 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 580 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 610 zł
 • pow. staszowski
  3 610 zł
  woj. świętokrzyskie
  5 356 zł
  Cała Polska
  6 212 zł
 • 3 610 zł Ogółem
 • 3 610 zł
 • 3 657 zł do 40 m2
 • 3 657 zł
 • 3 600 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 600 zł
 • 3 606 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 606 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 29
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m25
  • od 40,1 do 60 m212
  • od 60,1 do 80 m212
  • od 80,1 m20
 • 5 do 40 m2
 • 12 od 40,1 do 60 m2
 • 12 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 2 828 zł
 • powiat staszowski
  2 828 zł
  świętokrzyskie
  4 020 zł
  Cały kraj
  4 694 zł
 • 2 828 zł Ogółem
 • 2 828 zł
 • 2 491 zł do 40 m2
 • 2 491 zł
 • 2 857 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 857 zł
 • 3 559 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 559 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 2 902 zł
 • Powiat
  2 902 zł
  świętokrzyskie
  4 087 zł
  Polska
  5 276 zł
 • 2 902 zł Ogółem
 • 2 902 zł
 • 2 538 zł do 40 m2
 • 2 538 zł
 • 2 935 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 935 zł
 • 3 502 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 502 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 47
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m212
  • od 40,1 do 60 m223
  • od 60,1 do 80 m210
  • od 80,1 m20
 • 12 do 40 m2
 • 23 od 40,1 do 60 m2
 • 10 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie staszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 24 347 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 341,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  341,70
  Województwo
  370,80
  Kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 84,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  84,40 m2
  świętokrzyskie
  75,30 m2
  Kraj
  74,50 m2
 • 28,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Powiat
  28,80 m2
  Województwo
  27,90 m2
  Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,13 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • powiat staszowski
  4,13
  świętokrzyskie
  3,80
  Cały kraj
  3,82
 • 2,93 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,93
  Województwo
  2,70
  Cała Polska
  2,55
 • 0,71 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Powiat
  0,71
  Województwo
  0,71
  Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie staszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 232 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 3,28 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  3,28
  świętokrzyskie
  3,73
  Cała Polska
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 1 174 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 5,06 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • powiat staszowski
  5,06
  świętokrzyskie
  4,68
  Polska
  3,90
 • 16,61 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • powiat staszowski
  16,61
  woj. świętokrzyskie
  17,45
  Kraj
  24,07
 • 27 569 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 118,8 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  118,8 m2
  świętokrzyskie
  110,0 m2
  Cała Polska
  92,9 m2
 • 0,39 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  0,39 m2
  świętokrzyskie
  0,41 m2
  Cała Polska
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie staszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 92,17% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  92,17%
  woj. świętokrzyskie
  92,53%
  Kraj
  96,97%
 • 83,80% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • powiat staszowski
  83,80%
  świętokrzyskie
  86,76%
  Cała Polska
  94,01%
 • 81,33% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • pow. staszowski
  81,33%
  Województwo
  84,27%
  Kraj
  91,78%
 • 74,84% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • powiat staszowski
  74,84%
  woj. świętokrzyskie
  79,51%
  Kraj
  83,08%
 • 28,76% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • pow. staszowski
  28,76%
  świętokrzyskie
  42,98%
  Cały kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat staszowski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie staszowskim na 1000 mieszkańców pracuje 192osób . Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 46,7% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 53,3% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie staszowskim wynosiło w 2021 roku 5,6% (6,9% wśród kobiet i 4,5% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa świętokrzyskiego oraz nieznacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie staszowskim wynosiło 5 167,98 PLN, co odpowiada 86.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu staszowskiego 12 857 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 13 952 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 1 095.

  45,4% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu staszowskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 24,4% w przemyśle i budownictwie, a 7,4% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie staszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 192 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  192,0
  woj. świętokrzyskie
  196,0
  Cała Polska
  257,0
 • 5,6% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 6,9% Kobiety
 • 4,5% Mężczyźni
 • Tutaj
  5,6%
  Województwo
  7,3%
  Polska
  5,4%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie staszowskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie staszowskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie staszowskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie staszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 168 PLN Wynagrodzenie brutto
 • powiat staszowski
  5 168 PLN
  woj. świętokrzyskie
  5 262 PLN
  Polska
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie staszowskim w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie staszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 12 857 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 13 952 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • 1 095 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,09 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie staszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 45,4% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 47,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 43,5% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 24,4% Przemysł i budownictwo
 • 10,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 38,0% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 7,4% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 8,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 6,0% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,6% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 21,9% Pozostałe
 • 32,0% Kobiety
  (pozostałe)
 • 12,0% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie staszowskim w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie staszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 13 577 Pracujący ogółem
 • 6 336 Kobiety
 • 7 241 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie staszowskim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17,1% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,4% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,7% W wieku produkcyjnym
 • 54,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,4% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 23,3% W wieku poprodukcyjnym
 • 29,6% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat staszowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 67,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  67,6
  świętokrzyskie
  69,3
  Kraj
  69,0
 • 39,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  39,0
  świętokrzyskie
  41,5
  Polska
  38,2
 • 136,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • pow. staszowski
  136,1
  woj. świętokrzyskie
  149,5
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 61,4% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,4% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,6% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,6% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat staszowski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie staszowskim w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 5 868 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 4 679 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 491 nowych podmiotów, a 246 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (498) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (339) w roku 2015. W tym samym okresie najwięcej (560) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (235) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie staszowskim najwięcej (302) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (5 640) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,2% (69) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 32,1% (1 883) podmiotów, a 66,7% (3 916) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie staszowskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (28.5%) oraz Budownictwo (26.8%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 868 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 69 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 883 Przemysł i budownictwo
 • 3 916 Pozostała działalność
 • 491 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie staszowskim w 2021 roku
 • 246 Podmioty wyrejestrowane w powiecie staszowskim w 2021 roku
 • 4 679 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 640 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 5 640
 • 177 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 177
 • 43 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 43
 • 7 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 7
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 1
 • 5 860 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 5 860
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 20 Spółdzielnie ogółem
 • 20
 • 202 Spółki handlowe ogółem
 • 202
 • 17  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 17
 • 2  Spółki handlowe - akcyjne
 • 2
 • 154  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 154
 • 15    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 15
 • 302 Spółki cywilne ogółem
 • 302
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 679 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 334 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 334
 • 1 253 Budownictwo
 • 1 253
 • 458 Przetwórstwo przemysłowe
 • 458
 • 306 Transport i gospodarka magazynowa
 • 306
 • 299 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 299
 • 211 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 211
 • 207 Pozostała działalność
 • 207
 • 112 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 112
 • 102 Informacja i komunikacja
 • 102
 • 96 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 96
 • 92 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 92
 • 67 Edukacja
 • 67
 • 53 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 53
 • 47 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 47
 • 29 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 29
 • 6 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 6
 • 5 Górnictwo i wydobywanie
 • 5
 • 2 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat staszowski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie staszowskim stwierdzono 882 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 12,44 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie staszowskim wynosi 79,90% i jest nieznacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu staszowskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 7,87 (wykrywalność 73%) oraz przeciwko mieniu - 4,44 (wykrywalność 56%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,17 (99%), o charakterze gospodarczym - 1,83 (80%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,18 (92%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie staszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat staszowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 882 Przestępstwa ogółem
 • 882
 • 558 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 558
 • 130 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 130
 • 154 Przestępstwa drogowe
 • 154
 • 13 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 13
 • 315 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 315
 • 12,44 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat staszowski
  12,44
  Województwo
  18,46
  Kraj
  21,51
 • 7,87 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  7,87
  świętokrzyskie
  10,81
  Cały kraj
  12,82
 • 1,83 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,83
  świętokrzyskie
  4,93
  Cała Polska
  5,89
 • 2,17 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,17
  świętokrzyskie
  1,97
  Cała Polska
  1,85
 • 0,18 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat staszowski
  0,18
  Województwo
  0,34
  Polska
  0,35
 • 4,44 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  4,44
  Województwo
  8,73
  Polska
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat staszowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • powiat staszowski
  80%
  świętokrzyskie
  78%
  Kraj
  71%
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • powiat staszowski
  74%
  woj. świętokrzyskie
  71%
  Kraj
  64%
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • powiat staszowski
  80%
  woj. świętokrzyskie
  81%
  Cała Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  Województwo
  99%
  Kraj
  99%
 • 92% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • powiat staszowski
  92%
  świętokrzyskie
  90%
  Polska
  89%
 • 57% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • powiat staszowski
  57%
  Województwo
  65%
  Cały kraj
  53%

Powiat staszowski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu staszowskiego wyniosła w 2021 roku 75,5 mln złotych, co daje 1,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 6.4% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu powiatu staszowskiego - 44.9% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (12.3%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (11.9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 8,1 mln złotych, czyli 10,8% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu staszowskiego wyniosła w 2021 roku 84,9 mln złotych, co daje 1,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 4.9% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (48.5%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (20.9%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (8.1%). W budżecie powiatu staszowskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 209 złotych na mieszkańca (17,5%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 11,2 złotych na mieszkańca (0,9%).
 • Wydatki budżetu w powiecie staszowskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu staszowskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat staszowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu staszowskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  57,2 mln

  780(100%)

  58,5 mln

  800(100%)

  59,1 mln

  811(100%)

  61,8 mln

  851(100%)

  63,5 mln

  878(100%)

  71,8 mln

  998(100%)

  71,6 mln

  1,0 tys(100%)

  75,5 mln

  1,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  22,7 mln

  310(39.7%)

  26,1 mln

  357(44.6%)

  25,7 mln

  354(43.6%)

  25,2 mln

  348(40.8%)

  26,9 mln

  373(42.4%)

  30,1 mln

  419(41.9%)

  30,9 mln

  434(43.2%)

  33,9 mln

  480(44.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  6,4 mln

  87,4(11.2%)

  7,6 mln

  105(13.1%)

  7,4 mln

  102(12.6%)

  10,6 mln

  146(17.2%)

  9,2 mln

  128(14.5%)

  9,4 mln

  131(13.1%)

  8,6 mln

  121(12%)

  9,3 mln

  132(12.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  7,1 mln

  96,3(12.3%)

  7,5 mln

  103(12.9%)

  7,6 mln

  105(12.9%)

  7,8 mln

  108(12.6%)

  8,3 mln

  115(13.1%)

  8,0 mln

  111(11.1%)

  8,2 mln

  115(11.4%)

  9,0 mln

  127(11.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,7 mln

  49,8(6.4%)

  3,6 mln

  49,7(6.2%)

  3,9 mln

  54,0(6.7%)

  4,1 mln

  57,0(6.7%)

  4,6 mln

  63,3(7.2%)

  4,7 mln

  66,1(6.6%)

  5,2 mln

  73,5(7.3%)

  5,4 mln

  76,2(7.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  4,0 mln

  54,1(6.9%)

  3,1 mln

  42,4(5.3%)

  2,9 mln

  39,5(4.9%)

  3,1 mln

  42,2(5%)

  3,2 mln

  44,7(5.1%)

  3,3 mln

  45,4(4.5%)

  3,6 mln

  50,8(5.1%)

  4,2 mln

  59,6(5.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  4,6 mln

  62,9(8.1%)

  2,2 mln

  30,4(3.8%)

  2,5 mln

  34,4(4.2%)

  2,4 mln

  33,5(3.9%)

  2,7 mln

  37,8(4.3%)

  2,9 mln

  40,3(4%)

  3,2 mln

  45,1(4.5%)

  3,4 mln

  48,7(4.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,9 mln

  39,3(5%)

  2,4 mln

  33,4(4.2%)

  2,4 mln

  32,9(4.1%)

  2,3 mln

  31,9(3.7%)

  1,7 mln

  23,5(2.7%)

  6,6 mln

  91,8(9.2%)

  3,8 mln

  53,4(5.3%)

  2,6 mln

  36,9(3.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,5 mln

  34,3(4.4%)

  2,6 mln

  35,1(4.4%)

  3,0 mln

  41,6(5.1%)

  2,0 mln

  28,1(3.3%)

  1,9 mln

  26,5(3%)

  2,5 mln

  34,2(3.4%)

  2,8 mln

  39,2(3.9%)

  2,4 mln

  34,0(3.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  917,6 tys

  12,5(1.6%)

  997,2 tys

  13,7(1.7%)

  1,1 mln

  15,1(1.9%)

  1,1 mln

  15,0(1.8%)

  1,1 mln

  15,8(1.8%)

  1,2 mln

  16,4(1.6%)

  2,1 mln

  30,0(3%)

  1,7 mln

  23,4(2.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  198,9 tys

  2,7(0.3%)

  476,6 tys

  6,5(0.8%)

  828,6 tys

  11,4(1.4%)

  436,3 tys

  6,0(0.7%)

  259,8 tys

  3,6(0.4%)

  510,6 tys

  7,1(0.7%)

  17,9 tys

  0,3(0%)

  833,9 tys

  11,8(1.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  97,4 tys

  1,3(0.2%)

  153,5 tys

  2,1(0.3%)

  251,8 tys

  3,5(0.4%)

  197,2 tys

  2,7(0.3%)

  260,1 tys

  3,6(0.4%)

  178,2 tys

  2,5(0.2%)

  380,6 tys

  5,3(0.5%)

  321,4 tys

  4,5(0.4%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  355,7 tys

  4,9(0.6%)

  362,9 tys

  5,0(0.6%)

  367,8 tys

  5,1(0.6%)

  268,9 tys

  3,7(0.4%)

  277,7 tys

  3,8(0.4%)

  269,6 tys

  3,8(0.4%)

  282,2 tys

  4,0(0.4%)

  286,8 tys

  4,1(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  185,4 tys

  2,5(0.3%)

  187,8 tys

  2,6(0.3%)

  187,8 tys

  2,6(0.3%)

  193,0 tys

  2,7(0.3%)

  198,0 tys

  2,8(0.3%)

  198,0 tys

  2,8(0.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  1,1 mln

  14,9(1.9%)

  781,5 tys

  10,7(1.3%)

  699,3 tys

  9,6(1.2%)

  636,5 tys

  8,8(1%)

  580,9 tys

  8,0(0.9%)

  529,1 tys

  7,4(0.7%)

  294,3 tys

  4,1(0.4%)

  167,7 tys

  2,4(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  43,3 tys

  0,6(0.1%)

  44,8 tys

  0,6(0.1%)

  55,7 tys

  0,8(0.1%)

  50,0 tys

  0,7(0.1%)

  66,6 tys

  0,9(0.1%)

  51,0 tys

  0,7(0.1%)

  40,5 tys

  0,6(0.1%)

  49,0 tys

  0,7(0.1%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  622,2 tys

  8,5(1.1%)

  401,5 tys

  5,5(0.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  21,0 tys

  0,3(0%)

  15,0 tys

  0,2(0%)

  17,5 tys

  0,2(0%)

  26,3 tys

  0,4(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  11,9 tys

  0,2(0%)

  11,3 tys

  0,2(0%)

  26,3 tys

  0,4(0%)

  25,6 tys

  0,4(0%)

  661,9 tys

  9,2(1%)

  22,2 tys

  0,3(0%)

  10,1 tys

  0,1(0%)

  10,1 tys

  0,1(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  3,3 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  37,8 tys

  0,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  36,9 tys

  0,5(0.1%)

  32,4 tys

  0,5(0%)

  165,3 tys

  2,3(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  71,1 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  46,4 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  8,0 tys

  0,1(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  17,0 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  ---
  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie staszowskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu staszowskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat staszowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu staszowskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  58,7 mln

  800(100%)

  60,6 mln

  829(100%)

  63,4 mln

  871(100%)

  62,3 mln

  858(100%)

  66,7 mln

  923(100%)

  79,2 mln

  1,1 tys(100%)

  81,7 mln

  1,1 tys(100%)

  84,9 mln

  1,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  29,3 mln

  400(49.9%)

  30,0 mln

  410(49.4%)

  29,6 mln

  407(46.7%)

  29,9 mln

  413(48%)

  30,2 mln

  419(45.3%)

  34,1 mln

  474(43%)

  44,0 mln

  617(53.9%)

  41,1 mln

  582(48.5%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  11,3 mln

  155(19.3%)

  11,9 mln

  163(19.6%)

  12,6 mln

  173(19.9%)

  13,2 mln

  182(21.2%)

  14,7 mln

  203(22%)

  17,0 mln

  236(21.4%)

  15,4 mln

  216(18.9%)

  17,8 mln

  251(20.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,9 mln

  40,2(5%)

  3,8 mln

  52,2(6.3%)

  3,7 mln

  50,5(5.8%)

  4,8 mln

  66,6(7.7%)

  6,6 mln

  91,1(9.9%)

  6,8 mln

  94,6(8.6%)

  3,9 mln

  54,5(4.8%)

  6,9 mln

  97,3(8.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,6 mln

  49,6(6.2%)

  3,5 mln

  48,5(5.8%)

  3,7 mln

  51,4(5.9%)

  4,0 mln

  54,8(6.4%)

  4,4 mln

  60,9(6.6%)

  4,4 mln

  61,4(5.6%)

  5,1 mln

  71,6(6.2%)

  5,3 mln

  74,8(6.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  2,1 mln

  29,2(3.6%)

  2,6 mln

  35,4(4.3%)

  1,5 mln

  20,2(2.3%)

  1,6 mln

  22,1(2.6%)

  2,5 mln

  34,1(3.7%)

  3,6 mln

  49,6(4.5%)

  1,3 mln

  18,6(1.6%)

  2,5 mln

  35,0(2.9%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,0 mln

  14,2(1.8%)

  1,1 mln

  14,7(1.8%)

  1,1 mln

  15,0(1.7%)

  1,1 mln

  15,0(1.7%)

  1,1 mln

  15,7(1.7%)

  1,2 mln

  17,3(1.6%)

  1,4 mln

  19,9(1.7%)

  2,4 mln

  34,3(2.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,5 mln

  33,8(4.2%)

  2,2 mln

  30,6(3.7%)

  2,4 mln

  32,7(3.7%)

  2,0 mln

  27,5(3.2%)

  1,6 mln

  22,1(2.4%)

  6,1 mln

  84,8(7.7%)

  3,3 mln

  46,6(4.1%)

  2,0 mln

  28,3(2.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,2 mln

  16,2(2%)

  1,6 mln

  22,3(2.7%)

  2,2 mln

  30,5(3.5%)

  1,7 mln

  23,8(2.8%)

  1,5 mln

  20,3(2.2%)

  1,2 mln

  17,3(1.6%)

  1,1 mln

  15,5(1.3%)

  1,6 mln

  23,1(1.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,3 mln

  18,3(2.3%)

  1,3 mln

  18,1(2.2%)

  1,7 mln

  24,0(2.8%)

  1,6 mln

  21,6(2.5%)

  1,4 mln

  19,7(2.1%)

  2,0 mln

  28,5(2.6%)

  2,1 mln

  29,8(2.6%)

  1,6 mln

  22,1(1.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,6 mln

  22,0(2.7%)

  744,9 tys

  10,2(1.2%)

  598,0 tys

  8,2(0.9%)

  668,7 tys

  9,2(1.1%)

  739,3 tys

  10,2(1.1%)

  742,5 tys

  10,3(0.9%)

  1,1 mln

  15,4(1.3%)

  1,5 mln

  20,7(1.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  522,1 tys

  7,1(0.9%)

  942,2 tys

  12,9(1.6%)

  677,2 tys

  9,3(1.1%)

  682,9 tys

  9,4(1.1%)

  711,0 tys

  9,9(1.1%)

  688,2 tys

  9,6(0.9%)

  1,1 mln

  16,0(1.4%)

  919,9 tys

  13,0(1.1%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  185,4 tys

  2,5(0.3%)

  187,8 tys

  2,6(0.3%)

  187,8 tys

  2,6(0.3%)

  193,0 tys

  2,7(0.2%)

  198,0 tys

  2,8(0.2%)

  198,0 tys

  2,8(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  186,0 tys

  2,5(0.3%)

  184,4 tys

  2,5(0.3%)

  175,4 tys

  2,4(0.3%)

  173,9 tys

  2,4(0.3%)

  172,1 tys

  2,4(0.3%)

  163,0 tys

  2,3(0.2%)

  165,7 tys

  2,3(0.2%)

  172,1 tys

  2,4(0.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  378,3 tys

  5,2(0.6%)

  426,6 tys

  5,8(0.7%)

  74,4 tys

  1,0(0.1%)

  70,9 tys

  1,0(0.1%)

  79,6 tys

  1,1(0.1%)

  86,5 tys

  1,2(0.1%)

  180,7 tys

  2,5(0.2%)

  89,6 tys

  1,3(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  3,2 tys

  0,0(0%)

  45,6 tys

  0,6(0.1%)

  53,3 tys

  0,7(0.1%)

  20,2 tys

  0,3(0%)

  34,7 tys

  0,5(0.1%)

  41,6 tys

  0,6(0.1%)

  50,3 tys

  0,7(0.1%)

  19,9 tys

  0,3(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,0 mln

  41,3(4.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  36,9 tys

  0,5(0.1%)

  32,4 tys

  0,5(0%)

  165,3 tys

  2,3(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  Górnictwo i kopalnictwo

  [Dział 100]

  636

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  3,3 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  17,0 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  511,3 tys

  7,0(0.9%)

  230,6 tys

  3,2(0.4%)

  117,2 tys

  1,6(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  71,1 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  46,4 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  ---
  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat staszowski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 15 683 mieszkańców powiatu staszowskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 7 578 kobiet oraz 8 105 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 19,7% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,2% wykształcenie policealne, 10,4% średnie ogólnokształcące, a 20,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 26,4% mieszkańców powiatu staszowskiego, gimnazjalnym 2,6%, natomiast 14,7% podstawowym ukończonym. 3,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu staszowskiego mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie staszowskim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (24,7%) oraz zasadnicze zawodowe (20,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (33,1%) oraz średnie zawodowe (24,6%).

  W roku 2021 w powiecie staszowskim mieściły się 22 przedszkola, w których do 92 oddziałów uczęszczało 1 947 dzieci (951 dziewczynek oraz 996 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie staszowskim mieściły się 22 przedszkola, w których do 68 oddziałów uczęszczało 1 462 dzieci (745 dziewczynek oraz 717 chłopców). Dostępne były 1 554 miejsca.

  16,4% mieszkańców powiatu staszowskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,7% wśród dziewczynek i 16,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 870 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,93 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 31 szkół podstawowych, w których w 338 oddziałach uczyło się 5 407 uczniów (2 642 kobiety oraz 2 765 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie staszowskim placówkę miało 38 szkół podstawowych, w których w 282 oddziałach uczyło się 5 001 uczniów (2 408 kobiet oraz 2 593 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,1% ludności (26,8% wśród dziewczynek i 27,5% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16,0 uczniów.

  W powiecie staszowskim znajduje się 6 licea ogólnokształcące, w których w 39 oddziałach uczyło się 860 uczniów (606 kobiet oraz 254 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 242 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie staszowskim placówkę miałp 9 licea ogólnokształcące, w których w 58 oddziałach uczyło się 1 627 uczniów (1 121 kobiet oraz 506 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 587 absolwentów.

  W powiecie staszowskim znajdują się 4 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 17 oddziałach uczyło się 382 uczniów (133 kobiety oraz 249 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,4% mieszkańców (12,4% wśród dziewczyn i 12,3% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 22,1 uczniów. 22,5 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 30,3% mieszkańców powiatu staszowskiego w wieku potencjalnej nauki (30,0% kobiet i 30,7% mężczyzn).

 • 19,7% Wykształcenie wyższe
 • pow. staszowski
  19,7%
  świętokrzyskie
  23,2%
  Cała Polska
  25,2%
 • 24,7% Kobiety
  (wyższe)
 • 14,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • powiat staszowski
  33,5%
  świętokrzyskie
  35,3%
  Polska
  35,2%
 • 33,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 33,1% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,2% Wykształcenie policealne
 • pow. staszowski
  2,2%
  woj. świętokrzyskie
  3,0%
  Kraj
  3,3%
 • 3,4% Kobiety
  (policealne)
 • 1,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,4% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Powiat
  10,4%
  woj. świętokrzyskie
  10,9%
  Cała Polska
  11,9%
 • 13,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Powiat
  20,9%
  woj. świętokrzyskie
  21,5%
  Cały kraj
  20,0%
 • 16,9% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 24,6% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 26,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  26,4%
  świętokrzyskie
  21,7%
  Kraj
  21,2%
 • 20,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 33,1% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • powiat staszowski
  2,6%
  woj. świętokrzyskie
  2,7%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,0% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,2% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 14,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  14,7%
  świętokrzyskie
  14,1%
  Cała Polska
  12,3%
 • 16,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 13,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,1%
  świętokrzyskie
  3,0%
  Cały kraj
  3,1%
 • 3,1% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,2% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie staszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 870 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  870,0
  woj. świętokrzyskie
  884,0
  Polska
  896,0
 • 0,93 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,93
  świętokrzyskie
  0,99
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 22Przedszkola
 • 13 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 92 Oddziały
 • 18 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 4 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 2 006 Miejsca
  (rok 2018)
 • 12 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat staszowski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 947 Dzieci
 • 951 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 996 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,8%
  51,2%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 24 2 lata i mniej
 • 24
 • 389 3 lata
 • 389
 • 475 4 lata
 • 475
 • 508 5 lata
 • 508
 • 542 6 lat
 • 542
 • 9 7 lat i więcej
 • 9
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 16 2 lata i mniej
 • 16
 • 204 3 lata
 • 204
 • 213 4 lata
 • 213
 • 259 5 lata
 • 259
 • 257 6 lat
 • 257
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 8 2 lata i mniej
 • 8
 • 185 3 lata
 • 185
 • 262 4 lata
 • 262
 • 249 5 lata
 • 249
 • 285 6 lat
 • 285
 • 7 7 lat i więcej
 • 7
 • 353 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 137,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 136,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 3,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 23,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 22,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2Punkty przedszkolne
 • 3 Oddziały
 • 85 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat staszowski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 26 Dzieci
 • 12 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 14 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 46,2%
  53,8%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 6 3 lata
 • 6
 • 8 4 lata
 • 8
 • 7 5 lata
 • 7
 • 3 6 lat
 • 3
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 4 3 lata
 • 4
 • 6 4 lata
 • 6
 • 1 5 lata
 • 1
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 3 lata
 • 2
 • 2 4 lata
 • 2
 • 6 5 lata
 • 6
 • 3 6 lat
 • 3
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 •  
 • 1,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 1,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie staszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat staszowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 31Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 338 Oddziały
 • 5 407 Uczniowie
 • 2 642 Kobiety
  (uczniowie)
 • 2 765 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,9%
  51,1%
 • 619 Uczniowie w 1 klasie
 • 288 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 331 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 631 Absolwenci
 • 305 Kobiety
  (absolwenci)
 • 326 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 16,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Powiat
  16,0
  woj. świętokrzyskie
  14,9
  Cały kraj
  16,7
 •  
 • 514,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 441,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 72,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie staszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat staszowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 35 Oddziały
 • 785 Uczniowie
 • 564 Kobiety
  (uczniowie)
 • 221 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 71,8%
  28,2%
 • 183 Uczniowie w 1 klasie
 • 139 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 44 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 201 Absolwenci
 • 143 Kobiety
  (absolwenci)
 • 58 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 4 Oddziały
 • 75 Uczniowie
 • 42 Kobiety
  (uczniowie)
 • 33 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 56,0%
  44,0%
 • 41 Absolwenci
 • 22 Kobiety
  (absolwenci)
 • 19 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 22,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • pow. staszowski
  22,1
  świętokrzyskie
  26,9
  Cały kraj
  26,3
 •  
 • 72,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 49,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 22,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat staszowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 73 Uczniowie w 1 klasie
 • 21 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 52 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 22,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Powiat
  22,5
  świętokrzyskie
  16,3
  Cała Polska
  19,6
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie staszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,4% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,7% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,1% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,8% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,5% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,8% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,1% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,5% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,4% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,3% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 30,3% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 30,0% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 30,7% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat staszowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat staszowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat staszowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat staszowski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie staszowskim

 • Według danych GUS z 2021 roku w powiecie staszowskim znajdowały się 4 hotele (1 ★★★, 2 ★★, 1 w trakcie kategoryzacji), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych pozostała bez zmian.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 2
  • pokoje gościnne: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 2
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 3 (liczba sal: 8, liczba miejsc: 780)
  • z nagłośnieniem: 2
  • z projektorem multimedialnym: 3
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 3
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 3
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 2
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 3


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie staszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w powiecie staszowskim: 12 (publiczne: 12, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie staszowskim 6 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 178 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 373 (uczestnicy: 53 273)
  • seanse filmowe: 30 (uczestnicy: 3 390)
  • wystawy: 27 (uczestnicy: 5 337)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 8 (uczestnicy: 560)
  • koncerty: 61 (uczestnicy: 18 345)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 64 (uczestnicy: 9 656)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 30 (uczestnicy: 2 587)
  • konkursy: 34 (uczestnicy: 1 717)
  • pokazy teatralne: 10 (uczestnicy: 1 280)
  • konferencje: 1 (uczestnicy: 50)
  • interdyscyplinarne: 2 (uczestnicy: 7 000)
  • warsztaty: 49 (uczestnicy: 1 177)
  • inne: 57 (uczestnicy: 2 174)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 50 (członkowie: 622)
  • plastyczne/techniczne: 12 (członkowie: 126)
  • taneczne: 9 (członkowie: 103)
  • muzyczne: 9 (członkowie: 100)
  • teatralne: 1 (członkowie: 15)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 3 (członkowie: 43)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 2 (członkowie: 87)
  • inne: 14 (członkowie: 148)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2021 roku:
  • ogółem: 11 (absolwenci: 96)
  • języków obcych: 5 (absolwenci: 56)
  • nauki gry na instrumentach: 6 (absolwenci: 40)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • plastyczne: 8
  • muzyczne: 7
  • komputerowe: 4
  • sale baletowe/taneczne: 5
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 18 (członkowie: 221)
  • muzyczne - instrumentalne: 4 (członkowie: 41)
  • wokalne i chóry: 6 (członkowie: 46)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 (członkowie: 32)
  • taneczne: 5 (członkowie: 90)
  • inne: 1 (członkowie: 12)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie staszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie staszowskim działało 1 kino posiadające 1 salę z 255 miejscami na widowni. Odbyło się 230 seansów, na które przyszło 5 197 widzów, w tym 82 seanse filmów produkcji polskiej, na które przyszło 1 561 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie staszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie staszowskim działało 18 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 309 257 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 36 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 19 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 300 698 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 120
  • dostępne dla czytelników: 69
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 65
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 10
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 13
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 7
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 7


 • Biblioteki naukowe w powiecie staszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie staszowskim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 25 748 wolumenów w tym ziobry specjalne: 655. Odnotowano 301 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 4 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 39 899 wolumenów. Odnotowano 2 417 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 9
  • dostępne dla czytelników: 3
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie staszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie staszowskim działały 23 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 926 członków. Zarejestrowano 1 267 ćwiczących (mężczyźni: 959, kobiety: 308, chłopcy do lat 18: 773, dziewczęta do lat 18: 285). Aktywnych było 45 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (31), instruktora sportowego (29) oraz inne osoby (20).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie staszowskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat staszowski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat staszowski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 43 wypadków drogowych w powiecie staszowskim odnotowano 8 ofiar śmiertelnych oraz 54 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 60,8 wypadków (nieznacznie mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całej Polski) oraz 11,3 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 2,8 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju) oraz 70,3 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2021 roku w powiecie staszowskim zarejestrowanych było 72 594 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 50 371 samochodów osobowych (707,0 na każdy 1000 mieszkańców - znacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz więcej od wartości dla całej Polski), 7 367 samochodów ciężarowych (112,2 - mniej od wartości dla województwa oraz więcej od wartości dla całego kraju), 277 autobusów (3,9 - mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski), 630 ciągników siodłowych (8,8 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 5 190 motocykli (72,8 - znacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 21,7 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 22,6 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 24,6 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 16,3 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 27,6 lat.


  W 2021 roku w powiecie staszowskim znajdowało się 14 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 32 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 32 licencje na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie staszowskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 43 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 8 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 54 Ranni
  (rok 2021)
 • 6 Lekko ranni
 • 48 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie staszowskim w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 60,84 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Powiat
  60,8
  woj. świętokrzyskie
  64,3
  Cała Polska
  59,9
 • 11,32 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Powiat
  11,3
  świętokrzyskie
  7,1
  Cała Polska
  5,9
 • 76,40 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • powiat staszowski
  76,4
  Województwo
  75,3
  Kraj
  69,4
 • 2,76 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • Tutaj
  2,8
  woj. świętokrzyskie
  8,9
  Cały kraj
  7,6
 • 70,25 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • Tutaj
  70,3
  Województwo
  88,4
  Polska
  80,2
 • 18,60 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Tutaj
  18,6
  świętokrzyskie
  11,0
  Polska
  9,8
 • 125,58 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • powiat staszowski
  125,6
  świętokrzyskie
  117,1
  Kraj
  115,8
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 72 594 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie staszowskim w 2020 roku
 • 50 371 Samochody osobowe
 • 7 367 Samochody ciężarowe
 • 21 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 277 Autobusy
 • 472 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 638 Ciągniki samochodowe
 • 630   Ciągniki siodłowe
 • 8 279 Ciągniki rolnicze
 • 5 190 Motocykle
 • 2 056   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 3 270 Motorowery
 • 50 371Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie staszowskim
 • Samochody osobowe w powiecie staszowskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 707,0 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • pow. staszowski
  707,0
  woj. świętokrzyskie
  616,9
  Cała Polska
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg12 075
  • 1400-1649 kg12 841
  • 1650-1899 kg12 079
  • 1900 kg i więcej13 376
 • 12 075 do 1399 kg
 • 12 841 1400-1649 kg
 • 12 079 1650-1899 kg
 • 13 376 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 18 147 do 1399 cm3
 • 18 147
 • 28 835 1400-1999 cm3
 • 28 835
 • 3 389 2000 i więcej cm3
 • 3 389
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie staszowskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna27 015
  • olej napędowy16 233
  • gaz (LPG)6 506
  • pozostałe617
 • 27 015 benzyna
 • 16 233 olej napędowy
 • 6 506 gaz (LPG)
 • 617 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 287 do 1 roku
 • 287
 • 254 2 lata
 • 254
 • 361 3 lata
 • 361
 • 906 4-5 lat
 • 906
 • 1 094 6-7 lat
 • 1 094
 • 1 657 8-9 lat
 • 1 657
 • 2 375 10-11 lat
 • 2 375
 • 7 880 12-15 lat
 • 7 880
 • 11 100 16-20 lat
 • 11 100
 • 7 270 21-25 lat
 • 7 270
 • 4 576 26-30 lat
 • 4 576
 • 12 611 31 lat i więcej
 • 12 611
 • 21,7 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie staszowskim
 • Powiat
  21,7 lat
  woj. świętokrzyskie
  20,0 lat
  Cały kraj
  18,8 lat
 • 7 367Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie staszowskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie staszowskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 112,2 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • powiat staszowski
  112,2
  Województwo
  123,0
  Cała Polska
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 3 235 do 999 kg
 • 3 235
 • 2 484 1000-1499 kg
 • 2 484
 • 666 1500-2999 kg
 • 666
 • 63 3000-3499 kg
 • 63
 • 101 3500-4999 kg
 • 101
 • 255 5000-6999 kg
 • 255
 • 258 7000-9999 kg
 • 258
 • 200 10000-14999 kg
 • 200
 • 105 15000 kg i więcej
 • 105
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 823
  • olej napędowy4 647
  • gaz (LPG)247
  • pozostałe650
 • 1 823 benzyna
 • 4 647 olej napędowy
 • 247 gaz (LPG)
 • 650 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 37 do 1 roku
 • 37
 • 26 2 lata
 • 26
 • 19 3 lata
 • 19
 • 119 4-5 lat
 • 119
 • 172 6-7 lat
 • 172
 • 231 8-9 lat
 • 231
 • 406 10-11 lat
 • 406
 • 1 034 12-15 lat
 • 1 034
 • 1 440 16-20 lat
 • 1 440
 • 1 067 21-25 lat
 • 1 067
 • 619 26-30 lat
 • 619
 • 2 197 31 lat i więcej
 • 2 197
 • 22,6 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie staszowskim
 • powiat staszowski
  22,6 lat
  świętokrzyskie
  21,8 lat
  Polska
  19,4 lat
 • 277Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie staszowskim
 • Autobusy w powiecie staszowskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,9 Autobusy na 1000 ludności
 • Powiat
  3,9
  Województwo
  4,2
  Kraj
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna15
  • olej napędowy221
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe41
 • 15 benzyna
 • 221 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 41 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 2 do 1 roku
 • 2
 • 1 2 lata
 • 1
 • 1 3 lata
 • 1
 • 4 4-5 lat
 • 4
 • 4 6-7 lat
 • 4
 • 3 8-9 lat
 • 3
 • 10 10-11 lat
 • 10
 • 25 12-15 lat
 • 25
 • 61 16-20 lat
 • 61
 • 34 21-25 lat
 • 34
 • 30 26-30 lat
 • 30
 • 102 31 lat i więcej
 • 102
 • 24,6 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie staszowskim
 • Powiat
  24,6 lat
  świętokrzyskie
  22,9 lat
  Kraj
  21,6 lat
 • 630Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie staszowskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie staszowskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 8,8 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  8,8
  Województwo
  12,7
  Cały kraj
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna0
  • olej napędowy576
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe54
 • 0 benzyna
 • 576 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 54 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 2 do 1 roku
 • 2
 • 2 2 lata
 • 2
 • 4 3 lata
 • 4
 • 25 4-5 lat
 • 25
 • 40 6-7 lat
 • 40
 • 69 8-9 lat
 • 69
 • 39 10-11 lat
 • 39
 • 160 12-15 lat
 • 160
 • 118 16-20 lat
 • 118
 • 95 21-25 lat
 • 95
 • 32 26-30 lat
 • 32
 • 44 31 lat i więcej
 • 44
 • 16,3 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie staszowskim
 • Powiat
  16,3 lat
  Województwo
  15,1 lat
  Polska
  12,6 lat
 • 5 190Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie staszowskim
 • Motocykle w powiecie staszowskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 72,8 Motocykle na 1000 ludności
 • pow. staszowski
  72,8
  Województwo
  46,3
  Kraj
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 34 do 1 roku
 • 34
 • 19 2 lata
 • 19
 • 19 3 lata
 • 19
 • 134 4-5 lat
 • 134
 • 78 6-7 lat
 • 78
 • 85 8-9 lat
 • 85
 • 124 10-11 lat
 • 124
 • 410 12-15 lat
 • 410
 • 485 16-20 lat
 • 485
 • 430 21-25 lat
 • 430
 • 279 26-30 lat
 • 279
 • 3 093 31 lat i więcej
 • 3 093
 • 27,6 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie staszowskim
 • Powiat
  27,6 lat
  woj. świętokrzyskie
  25,8 lat
  Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 14 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 3 km  Będących pod zarządem gminy
 • 3 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 8 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie staszowskim w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 148,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • powiat staszowski
  148,1 km
  Województwo
  357,6 km
  Kraj
  591,9 km
 • 1,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • pow. staszowski
  1,9 km
  Województwo
  3,5 km
  Kraj
  4,9 km
 • 32 Liczba licencji na taksówki
 • 32 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami