Jaraczewo w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Jaraczewo - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Jaraczewo to miasto leżące w środkowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa wielkopolskiego, powiatu jarocińskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Jaraczewo.
 • 1 373 Liczba mieszkańców
 • 136,4 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • PJA Tablice rejestracyjne
 • Dariusz Antoni Strugała Burmistrz miasta
Jaraczewo na mapie
Identyfikatory
 • 17.296251.9703 Współrzędne GPS
 • 3006014 TERYT (TERC)
 • 0199088 SIMC
Herb miasta Jaraczewo
Jaraczewo herb

Jak Jaraczewo wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Jaraczewo na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Jaraczewo wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Jaraczewo plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
17Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do wodociągu
27Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim zawodowym w Polsce
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
42Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
51Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
55Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
89Miasta w Polsce z największą liczbą urodzin żywych na 1000 mieszkańców
108Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem zasadniczym zawodowym w Polsce
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
158Miasta w Polsce z największymi dochodami do budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
187Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
197Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
202Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze przemysłowym (przemysł i budownictwo)
207Miasta w Polsce z największą liczbą rozwodów na 1000 mieszkańców
225Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów osobowych
227Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
227Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
269Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja)
303Miasta z największym odsetkiem wdów/wdowców w Polsce
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
349Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
364Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
367Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem gimnazjalnym w Polsce
396Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
411Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań wyposażonych w ustęp spłukiwany

Jaraczewo - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
63-233Poczta Jaraczewo

Jaraczewo - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Jaraczewie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Jaraczewo
(62) 747-41-02
(62) 747-31-02
ul. Jarocińska 1
63-233 Jaraczewo

Jaraczewo - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Jaraczewo jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 1 373, z czego 51,1% stanowią kobiety, a 48,9% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców wzrosła o 0,5%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,8 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Jaraczewa zawarli w 2022 roku 5 małżeństw, co odpowiada 2,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz więcej od wartości dla kraju.
  28,1% mieszkańców Jaraczewa jest stanu wolnego, 56,8% żyje w małżeństwie, 5,8% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,1% to wdowy/wdowcy.

  Jaraczewo ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 7. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,73 na 1000 mieszkańców Jaraczewa. W 2022 roku urodziło się 18 dzieci, w tym 44,4% dziewczynek i 55,6% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 373 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,75 i jest nieznacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 38,7% zgonów w Jaraczewie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 21,8% zgonów w Jaraczewie były nowotwory, a 4,6% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Jaraczewa przypada 12.5 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 8 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 24 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Jaraczewa -16. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  59,5% mieszkańców Jaraczewa jest w wieku produkcyjnym, 21,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 18,9% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Jaraczewa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 1 373 Liczba mieszkańców
 • 702 Kobiety
 • 671 Mężczyźni
 • 51,1%
  48,9%
 • 105 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 105 kobiet)
 • 96 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 96 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Jaraczewie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Jaraczewie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Jaraczewie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Jaraczewa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 39,8 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  39,8 lat
  Województwo
  41,1 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 40,8 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,8 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Jaraczewo, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Jaraczewa
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Jaraczewo,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Jaraczewo,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Jaraczewo,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,1% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  28,1%
  Województwo
  29,8%
  Cały kraj
  29,1%
 • 23,5% Kobiety
  (Panny)
 • 33,0% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,8% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  56,8%
  Wielkopolskie
  54,7%
  Cały kraj
  54,0%
 • 55,3% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,3% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,1% Wdowcy/Wdowy
 • Jaraczewo
  9,3%
  Województwo
  8,3%
  Polska
  8,5%
 • 14,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,8% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  5,8%
  woj. wielkopolskie
  7,0%
  Cały kraj
  7,6%
 • 6,3% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Miasto
  0,0%
  Województwo
  0,2%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Jaraczewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Jaraczewie w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Jaraczewo
  2,9
  Wielkopolskie
  4,2
  Cały kraj
  4,1
 • 1,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Jaraczewo
  1,7
  Województwo
  1,4
  Polska
  1,6
 • 5 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Jaraczewie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Jaraczewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 7 Przyrost naturalny w roku 2022
 • 4 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 3 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,73 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -2,7
  Wielkopolskie
  -2,2
  Cały kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Jaraczewie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Jaraczewie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Jaraczewie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Jaraczewie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 18 Urodzenia żywe
 • 8 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 10 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 44,4%
  55,6%
 • 9,8 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  9,8
  Wielkopolskie
  8,7
  Cały kraj
  8,1
 • 38,0 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  38,0
  Województwo
  37,1
  Cała Polska
  35,1
 • 2 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 2
 • 46 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 46
 • 104 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 104
 • 85 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 85
 • 33 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 33
 • 5 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 373 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 321 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 427 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 373 g
  Wielkopolskie
  3 392 g
  Cały kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 6 Waga 4500g - 4999g
 • 6
 • 59 Waga 4000g - 4499g
 • 59
 • 199 Waga 3500g - 3999g
 • 199
 • 217 Waga 3000g - 3499g
 • 217
 • 90 Waga 2500g - 2999g
 • 90
 • 17 Waga 2000g - 2499g
 • 17
 • 10 Waga 1500g - 1999g
 • 10
 • 6 Waga 1000g - 1499g
 • 6
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,38 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,38
  Województwo
  1,33
  Polska
  1,26
 • 0,70 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Jaraczewo
  0,70
  Województwo
  0,65
  Cała Polska
  0,61
 • 0,75 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,75
  Wielkopolskie
  0,80
  Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Jaraczewie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 11 Zgony
 • 4 Kobiety
  (Zgony)
 • 7 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 36,4%
  63,6%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 12,5 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  12,5
  Wielkopolskie
  10,9
  Cała Polska
  11,9
 • 132,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Jaraczewo
  132,6
  Województwo
  124,8
  Polska
  147,0
 • 1,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  1,7
  Wielkopolskie
  3,5
  Cały kraj
  3,8
 • 3,2 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  3,2
  woj. wielkopolskie
  2,9
  Kraj
  3,1
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,1
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie jarocińskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 38,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  38,7%
  woj. wielkopolskie
  28,6%
  Cała Polska
  36,0%
 • 21,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  21,8%
  Wielkopolskie
  24,2%
  Cały kraj
  23,6%
 • 4,6% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  4,6%
  woj. wielkopolskie
  7,6%
  Cała Polska
  6,7%
 • 32 Zgony spowodowane COVID-19
 • 9,7 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. wielkopolskie
  9,7
  Kraj
  15,8
 • 57,5 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  57,5
  Kraj
  70,6
 • 249,6 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  249,6
  Województwo
  263,4
  Polska
  280,1
 • 239,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Wielkopolskie
  239,9
  Cały kraj
  253,9
 • 442,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 472,4 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 410,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Jaraczewo
  442,2
  woj. wielkopolskie
  311,2
  Kraj
  426,2
 • 79,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 35,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 123,4 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Jaraczewo
  79,8
  woj. wielkopolskie
  48,9
  Cała Polska
  62,9
 • 41,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  41,7
  Województwo
  35,1
  Kraj
  33,8
 • 0,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  0,0
  Wielkopolskie
  6,7
  Cała Polska
  7,0
 • 0,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,0%
  woj. wielkopolskie
  0,7%
  Cały kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 8 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 6 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 24 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 18 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 6 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -16 Saldo migracji
 • -12 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -4 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -16 Saldo migracji wewnętrznych
 • -12 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -4 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Jaraczewie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Jaraczewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 17,0% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 17,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,8% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,1% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,8% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 14,9% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 17,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 12,4% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Jaraczewo, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Jaraczewo - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Jaraczewie oddano do użytku 2 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,46 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Jaraczewie to 447 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 327 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Jaraczewie to 5,50 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Jaraczewie to 150,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,78% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,76% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 94,18% mieszkań posiada łazienkę, 82,10% korzysta z centralnego ogrzewania, a 28,19% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu jarocińskiego.

  Powiat jarociński - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Jaraczewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 447 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 326,50 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  326,50
  Wielkopolskie
  386,90
  Kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 2016-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 88,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  88,40 m2
  Wielkopolskie
  81,90 m2
  Kraj
  75,30 m2
 • 28,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Jaraczewo
  28,90 m2
  woj. wielkopolskie
  31,70 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 2016-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,35 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,35
  Wielkopolskie
  4,06
  Polska
  3,83
 • 3,06 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  3,06
  Wielkopolskie
  2,58
  Cała Polska
  2,42
 • 0,70 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Jaraczewo
  0,70
  Wielkopolskie
  0,64
  Cała Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 2016-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Jaraczewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 2 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 1,46 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  1,46
  Województwo
  7,35
  Kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2008-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 11 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,50 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Jaraczewo
  5,50
  Wielkopolskie
  4,04
  Cały kraj
  3,89
 • 8,04 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  8,04
  Województwo
  29,73
  Cały kraj
  24,56
 • 300 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 150,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  150,0 m2
  Wielkopolskie
  94,4 m2
  Polska
  92,3 m2
 • 0,22 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,22 m2
  Wielkopolskie
  0,69 m2
  Cała Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2008-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Jaraczewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 99,78% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  99,78%
  woj. wielkopolskie
  98,07%
  Cała Polska
  97,75%
 • 97,76% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Jaraczewo
  97,76%
  Wielkopolskie
  96,64%
  Polska
  95,18%
 • 94,18% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  94,18%
  woj. wielkopolskie
  95,51%
  Kraj
  93,75%
 • 82,10% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  82,10%
  Województwo
  87,06%
  Cała Polska
  85,83%
 • 28,19% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Jaraczewo
  28,19%
  Województwo
  56,79%
  Cały kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2016-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Jaraczewo - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Jaraczewie na 1000 mieszkańców pracuje 147osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 61,2% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 38,8% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Jaraczewie wynosiło w 2023 roku 4,3% (4,3% wśród kobiet i 4,3% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa wielkopolskiego oraz mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Jaraczewie wynosiło 5 391,40 PLN, co odpowiada 80.40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  14,0% aktywnych zawodowo mieszkańców Jaraczewa pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 42,2% w przemyśle i budownictwie, a 20,7% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,2% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Jaraczewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 147 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  147,0
  Wielkopolskie
  290,0
  Cała Polska
  259,0
 • 5,3% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 7,4% Kobiety
 • 3,5% Mężczyźni
 • Miasto
  4,3%
  Województwo
  3,0%
  Cały kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Jaraczewie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Jaraczewie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Jaraczewie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Jaraczewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 721 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  5 391 PLN
  Województwo
  6 020 PLN
  Kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Jaraczewie w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Jaraczewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 14,0% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 12,7% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 15,2% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 42,2% Przemysł i budownictwo
 • 28,7% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 54,1% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 20,7% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 22,0% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 19,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,2% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,8% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 21,9% Pozostałe
 • 34,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,6% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Jaraczewie w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Jaraczewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 497 Pracujący ogółem
 • 304 Kobiety
 • 193 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Jaraczewie w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 21,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 21,2% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 22,1% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,5% W wieku produkcyjnym
 • 53,8% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,6% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 18,9% W wieku poprodukcyjnym
 • 25,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 12,4% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Jaraczewo, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 68,0 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  68,0
  Województwo
  68,5
  Cała Polska
  69,0
 • 31,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Jaraczewo
  31,7
  Wielkopolskie
  35,6
  Cała Polska
  38,2
 • 87,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  87,2
  Województwo
  108,0
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 61,5% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,6% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,5% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,4% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Jaraczewo - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Jaraczewie w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowane były 143 podmioty gospodarki narodowej, z czego 97 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 7 nowych podmiotów, a 6 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (19) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (4) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (12) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (2) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Jaraczewie najwięcej (8) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (132) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,8% (4) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 31,5% (45) podmiotów, a 65,7% (94) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Jaraczewie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (29.9%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (24.7%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 143 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 4 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 45 Przemysł i budownictwo
 • 94 Pozostała działalność
 • 7 Podmioty nowo zarejestrowane w Jaraczewie w 2023 roku
 • 6 Podmioty wyrejestrowane w Jaraczewie w 2023 roku
 • 97 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 132 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 132
 • 10 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 10
 • 1 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 1
 • 143 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 143
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 Spółdzielnie ogółem
 • 3
 • 8 Spółki handlowe ogółem
 • 8
 • 6  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 6
 • 8 Spółki cywilne ogółem
 • 8
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 97 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 29 Budownictwo
 • 29
 • 24 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 24
 • 9 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 9
 • 8 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 8
 • 7 Pozostała działalność
 • 7
 • 7 Przetwórstwo przemysłowe
 • 7
 • 3 Transport i gospodarka magazynowa
 • 3
 • 2 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 2
 • 2 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2
 • 2 Edukacja
 • 2
 • 1 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 1
 • 1 Informacja i komunikacja
 • 1
 • 1 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 1
 • 1 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Jaraczewo - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Jaraczewie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 18 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 13,01 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Jaraczewie wynosi 89,20% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Jaraczewa najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 7,52 (wykrywalność 84%) oraz przeciwko mieniu - 5,29 (wykrywalność 79%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,34 (94%), drogowe - 1,65 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,33 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Jaraczewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Jaraczewa.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Jaraczewo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 18 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 18
 • 10 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 10
 • 5 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 5
 • 2 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 2
 • 0 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 0
 • 7 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 7
 • 13,01 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  13,01
  woj. wielkopolskie
  18,91
  Cała Polska
  22,81
 • 7,52 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  7,52
  woj. wielkopolskie
  11,58
  Kraj
  12,98
 • 3,34 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  3,34
  Województwo
  4,85
  Cały kraj
  6,99
 • 1,65 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  1,65
  Wielkopolskie
  1,67
  Polska
  1,82
 • 0,33 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Jaraczewo
  0,33
  woj. wielkopolskie
  0,30
  Cała Polska
  0,35
 • 5,29 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  5,29
  Wielkopolskie
  9,57
  Cały kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Jaraczewo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 89% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  89%
  Wielkopolskie
  72%
  Cały kraj
  71%
 • 85% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  85%
  Wielkopolskie
  65%
  Cała Polska
  63%
 • 94% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  94%
  Województwo
  77%
  Kraj
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  100%
  woj. wielkopolskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  100%
  Wielkopolskie
  94%
  Cała Polska
  88%
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  80%
  Wielkopolskie
  52%
  Cały kraj
  51%

Jaraczewo - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Jaraczewa wyniosła w 2022 roku 62,8 mln złotych, co daje 8,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 29.3% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Jaraczewa - 25.2% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (21.1%) oraz na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (9.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 18,1 mln złotych, czyli 28,8% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Jaraczewa wyniosła w 2022 roku 54,0 mln złotych, co daje 7,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 9.2% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (26.8%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (25.6%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (11.3%). W budżecie Jaraczewa wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 984 złotych na mieszkańca (14,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 25,9 złotych na mieszkańca (0,4%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 10,5%.
 • Wydatki budżetu w Jaraczewie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Jaraczewa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Jaraczewo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Jaraczewa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  -30,0 mln

  3,6 tys(100%)

  34,3 mln

  4,1 tys(100%)

  40,7 mln

  5,0 tys(100%)

  37,3 mln

  4,6 tys(100%)

  43,6 mln

  5,5 tys(100%)

  49,2 mln

  6,3 tys(100%)

  62,8 mln

  8,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  -9,5 mln

  6,5 tys(31.8%)

  9,3 mln

  6,3 tys(27.1%)

  14,0 mln

  9,9 tys(34.4%)

  11,0 mln

  7,8 tys(29.4%)

  11,5 mln

  8,2 tys(26.5%)

  15,1 mln

  10,8 tys(30.7%)

  15,8 mln

  11,5 tys(25.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  -2,1 mln

  1,4 tys(6.9%)

  2,3 mln

  1,5 tys(6.6%)

  3,8 mln

  2,7 tys(9.4%)

  2,0 mln

  1,5 tys(5.5%)

  4,2 mln

  3,0 tys(9.5%)

  5,8 mln

  4,1 tys(11.7%)

  13,3 mln

  9,7 tys(21.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  -4,6 tys

  3,1(0%)

  7,2 tys

  4,9(0%)

  5,3 tys

  3,7(0%)

  6,6 tys

  4,7(0%)

  2,1 tys

  1,5(0%)

  327,5 tys

  233(0.7%)

  5,9 mln

  4,3 tys(9.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  -2,5 mln

  1,7 tys(8.5%)

  3,3 mln

  2,2 tys(9.5%)

  3,8 mln

  2,7 tys(9.3%)

  3,9 mln

  2,8 tys(10.5%)

  3,9 mln

  2,7 tys(8.8%)

  4,6 mln

  3,3 tys(9.4%)

  5,6 mln

  4,1 tys(9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  -10,0 mln

  6,8 tys(33.3%)

  3,0 mln

  2,1 tys(8.8%)

  949,3 tys

  668(2.3%)

  1,1 mln

  746(2.8%)

  1,1 mln

  782(2.5%)

  1,1 mln

  796(2.3%)

  3,6 mln

  2,6 tys(5.7%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  -2,0 mln

  1,3 tys(6.5%)

  1,7 mln

  1,2 tys(5%)

  2,3 mln

  1,6 tys(5.7%)

  1,4 mln

  994(3.8%)

  1,4 mln

  1,0 tys(3.3%)

  1,8 mln

  1,3 tys(3.8%)

  3,3 mln

  2,4 tys(5.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  -1,1 mln

  723(3.5%)

  1,4 mln

  920(3.9%)

  1,1 mln

  776(2.7%)

  1,3 mln

  949(3.6%)

  3,9 mln

  2,8 tys(8.9%)

  1,4 mln

  984(2.8%)

  2,8 mln

  2,0 tys(4.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  -1,2 mln

  805(3.9%)

  1,3 mln

  891(3.8%)

  1,1 mln

  774(2.7%)

  1,2 mln

  843(3.2%)

  1,1 mln

  813(2.6%)

  1,1 mln

  783(2.2%)

  2,0 mln

  1,5 tys(3.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  -662,2 tys

  453(2.2%)

  284,8 tys

  194(0.8%)

  476,7 tys

  336(1.2%)

  545,5 tys

  386(1.5%)

  282,7 tys

  201(0.6%)

  878,1 tys

  625(1.8%)

  989,4 tys

  723(1.6%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  -162,3 tys

  111(0.5%)

  126,5 tys

  86,2(0.4%)

  132,9 tys

  93,6(0.3%)

  193,0 tys

  137(0.5%)

  99,0 tys

  70,6(0.2%)

  119,7 tys

  85,2(0.2%)

  823,0 tys

  601(1.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  -274,7 tys

  188(0.9%)

  626,9 tys

  427(1.8%)

  801,1 tys

  564(2%)

  478,8 tys

  339(1.3%)

  1,2 mln

  853(2.7%)

  2,7 mln

  2,0 tys(5.6%)

  454,8 tys

  332(0.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  -113,9 tys

  77,9(0.4%)

  137,6 tys

  93,8(0.4%)

  310,7 tys

  219(0.8%)

  103,3 tys

  73,1(0.3%)

  267,0 tys

  190(0.6%)

  352,1 tys

  251(0.7%)

  159,7 tys

  117(0.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  -98,7 tys

  67,5(0.3%)

  33,5 tys

  22,9(0.1%)

  71,5 tys

  50,3(0.2%)

  97,3 tys

  68,8(0.3%)

  510,3 tys

  364(1.2%)

  468,9 tys

  334(1%)

  111,1 tys

  81,2(0.2%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  -0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  96,0 tys

  70,1(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  -300,0 tys

  205(1%)

  418,7 tys

  285(1.2%)

  1,5 mln

  1,1 tys(3.8%)

  422,8 tys

  299(1.1%)

  365,0 tys

  260(0.8%)

  356,0 tys

  254(0.7%)

  46,9 tys

  34,3(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  -34,4 tys

  23,5(0.1%)

  24,5 tys

  16,7(0.1%)

  20,8 tys

  14,6(0.1%)

  10,9 tys

  7,7(0%)

  10,7 tys

  7,6(0%)

  11,2 tys

  7,9(0%)

  11,5 tys

  8,4(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  -7,4 tys

  5,0(0%)

  1,7 tys

  1,1(0%)

  65,5 tys

  46,1(0.2%)

  62,6 tys

  44,3(0.2%)

  60,5 tys

  43,1(0.1%)

  1,6 tys

  1,2(0%)

  1,6 tys

  1,2(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  -0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  35,0 tys

  24,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  -14,5 tys

  9,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Jaraczewie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Jaraczewa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Jaraczewo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Jaraczewa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  -31,1 mln

  3,7 tys(100%)

  35,8 mln

  4,3 tys(100%)

  36,4 mln

  4,4 tys(100%)

  40,3 mln

  5,0 tys(100%)

  44,5 mln

  5,6 tys(100%)

  50,1 mln

  6,4 tys(100%)

  54,0 mln

  7,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  -11,0 mln

  7,5 tys(35.4%)

  11,2 mln

  7,6 tys(31.3%)

  11,6 mln

  8,2 tys(32%)

  12,8 mln

  9,0 tys(31.7%)

  14,6 mln

  10,4 tys(32.9%)

  16,7 mln

  11,9 tys(33.3%)

  14,5 mln

  10,6 tys(26.8%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  -7,9 mln

  5,4 tys(25.3%)

  8,1 mln

  5,5 tys(22.7%)

  9,0 mln

  6,3 tys(24.7%)

  9,6 mln

  6,8 tys(23.8%)

  10,1 mln

  7,2 tys(22.6%)

  11,2 mln

  8,0 tys(22.5%)

  13,8 mln

  10,1 tys(25.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  -0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,1 mln

  4,5 tys(11.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  -926,4 tys

  634(3%)

  1,0 mln

  712(2.9%)

  1,9 mln

  1,3 tys(5.2%)

  880,3 tys

  623(2.2%)

  2,3 mln

  1,7 tys(5.2%)

  2,2 mln

  1,5 tys(4.3%)

  5,6 mln

  4,1 tys(10.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  -9,4 mln

  6,4 tys(30.3%)

  2,5 mln

  1,7 tys(6.9%)

  340,8 tys

  240(0.9%)

  337,0 tys

  238(0.8%)

  351,2 tys

  250(0.8%)

  335,8 tys

  239(0.7%)

  2,4 mln

  1,8 tys(4.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  -688,9 tys

  471(2.2%)

  798,7 tys

  544(2.2%)

  721,2 tys

  508(2%)

  965,6 tys

  683(2.4%)

  1,0 mln

  715(2.3%)

  1,0 mln

  721(2%)

  1,2 mln

  864(2.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  -89,7 tys

  61,3(0.3%)

  296,3 tys

  202(0.8%)

  86,5 tys

  60,9(0.2%)

  45,8 tys

  32,4(0.1%)

  56,4 tys

  40,2(0.1%)

  294,3 tys

  210(0.6%)

  1,1 mln

  793(2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  -468,1 tys

  320(1.5%)

  604,9 tys

  412(1.7%)

  1,6 mln

  1,2 tys(4.5%)

  548,2 tys

  388(1.4%)

  691,9 tys

  493(1.6%)

  842,9 tys

  600(1.7%)

  731,9 tys

  535(1.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  -108,2 tys

  74,0(0.3%)

  134,6 tys

  91,8(0.4%)

  101,5 tys

  71,5(0.3%)

  70,0 tys

  49,5(0.2%)

  87,7 tys

  62,5(0.2%)

  99,2 tys

  70,7(0.2%)

  365,5 tys

  267(0.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  -181,0 tys

  124(0.6%)

  226,4 tys

  154(0.6%)

  213,6 tys

  150(0.6%)

  1,7 mln

  1,2 tys(4.2%)

  803,5 tys

  573(1.8%)

  386,0 tys

  275(0.8%)

  327,5 tys

  239(0.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  -143,4 tys

  98,1(0.5%)

  152,7 tys

  104(0.4%)

  227,9 tys

  161(0.6%)

  777,6 tys

  550(1.9%)

  341,4 tys

  243(0.8%)

  885,3 tys

  631(1.8%)

  310,9 tys

  227(0.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  -0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  129,5 tys

  91,2(0.4%)

  111,1 tys

  78,6(0.3%)

  11,8 tys

  8,4(0%)

  341,5 tys

  243(0.7%)

  120,3 tys

  87,9(0.2%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  -0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  48,0 tys

  35,0(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  -169,3 tys

  116(0.5%)

  208,3 tys

  142(0.6%)

  105,1 tys

  74,0(0.3%)

  94,4 tys

  66,8(0.2%)

  53,4 tys

  38,1(0.1%)

  36,4 tys

  25,9(0.1%)

  34,4 tys

  25,1(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  -2,6 tys

  1,8(0%)

  5,0 tys

  3,4(0%)

  5,0 tys

  3,5(0%)

  11,4 tys

  8,1(0%)

  5,5 tys

  3,9(0%)

  12,9 tys

  9,2(0%)

  26,2 tys

  19,1(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  -7,4 tys

  5,0(0%)

  1,7 tys

  1,1(0%)

  65,5 tys

  46,1(0.2%)

  62,6 tys

  44,3(0.2%)

  60,5 tys

  43,1(0.1%)

  1,6 tys

  1,2(0%)

  1,6 tys

  1,2(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  -0,0

  0,0(0%)

  48,3 tys

  32,9(0.1%)

  8,6

  0,0(0%)

  93,2

  0,1(0%)

  8,0

  0,0(0%)

  1,2 mln

  869(2.4%)

  80,0

  0,1(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  -0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  997

  0,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  -0,0

  0,0(0%)

  25,0 tys

  17,0(0.1%)

  73,8 tys

  52,0(0.2%)

  34,4 tys

  24,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,8 mln

  1,3 tys(3.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Jaraczewo - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 382 mieszkańców Jaraczewa jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 186 kobiet oraz 196 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 16,7% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,6% wykształcenie policealne, 8,7% średnie ogólnokształcące, a 24,3% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 29,0% mieszkańców Jaraczewa, gimnazjalnym 3,1%, natomiast 12,0% podstawowym ukończonym. 3,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa wielkopolskiego mieszkańcy Jaraczewa mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Jaraczewie największy odsetek ma wykształcenie średnie zawodowe (22,7%) oraz zasadnicze zawodowe (22,4%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (36,4%) oraz średnie zawodowe (26,2%).

  W roku 2022 w Jaraczewie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 5 oddziałów uczęszczało 124 dzieci (65 dziewczynek oraz 59 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc.

  15,2% mieszkańców Jaraczewa w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,8% wśród dziewczynek i 13,8% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 2 179 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,38 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 11 oddziałach uczyło się 177 uczniów (95 kobiet oraz 82 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,8% ludności (28,6% wśród dziewczynek i 27,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16,1 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 136,15.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 20,6% mieszkańców (18,4% wśród dziewczyn i 22,8% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 20,6% mieszkańców Jaraczewa w wieku potencjalnej nauki (21,6% kobiet i 19,6% mężczyzn).

 • 16,7% Wykształcenie wyższe
 • Jaraczewo
  16,7%
  Województwo
  23,5%
  Cały kraj
  25,2%
 • 20,1% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 35,7% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  35,7%
  Wielkopolskie
  33,7%
  Polska
  35,2%
 • 36,8% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 34,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,6% Wykształcenie policealne
 • Jaraczewo
  2,6%
  Województwo
  3,0%
  Polska
  3,3%
 • 3,7% Kobiety
  (policealne)
 • 1,5% Mężczyźni
  (policealne)
 • 8,7% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Jaraczewo
  8,7%
  Województwo
  10,9%
  Cała Polska
  11,9%
 • 10,4% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 6,9% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 24,3% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Jaraczewo
  24,3%
  Wielkopolskie
  19,9%
  Kraj
  20,0%
 • 22,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 26,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 29,0% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  29,0%
  Województwo
  25,0%
  Kraj
  21,2%
 • 22,4% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 36,4% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,1% Wykształcenie gimnazjalne
 • Jaraczewo
  3,1%
  Województwo
  3,1%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,7% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 12,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  12,0%
  Wielkopolskie
  11,5%
  Cała Polska
  12,3%
 • 14,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 9,1% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  3,5%
  woj. wielkopolskie
  3,2%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,6% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Jaraczewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2179 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  2 179,0
  Województwo
  949,0
  Polska
  927,0
 • 0,38 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Jaraczewo
  0,38
  Wielkopolskie
  0,83
  Polska
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 5 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 125 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Jaraczewo) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 124 Dzieci
 • 65 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 59 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 52,4%
  47,6%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 21 3 lata
 • 21
 • 29 4 lata
 • 29
 • 35 5 lata
 • 35
 • 38 6 lat
 • 38
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 10 3 lata
 • 10
 • 15 4 lata
 • 15
 • 21 5 lata
 • 21
 • 18 6 lat
 • 18
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 11 3 lata
 • 11
 • 14 4 lata
 • 14
 • 14 5 lata
 • 14
 • 20 6 lat
 • 20
 •  
 • 6,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 6,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Jaraczewie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Jaraczewie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczne Przedszkole w Jaraczewie
  Publiczne
  62 740-80-78
  ul. Kolejowa 7
  63-233 Jaraczewo
  41028
 • Szkoły podstawowe w Jaraczewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Jaraczewo) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 11 Oddziały
 • 177 Uczniowie
 • 95 Kobiety
  (uczniowie)
 • 82 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 53,7%
  46,3%
 • 14 Uczniowie w 1 klasie
 • 7 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 7 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 36 Absolwenci
 • 20 Kobiety
  (absolwenci)
 • 16 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 16,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  16,1
  Województwo
  17,3
  Polska
  17,0
 •  
 • 16,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 12,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 136,15 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  136,15
  woj. wielkopolskie
  97,58
  Cała Polska
  95,96
 • 135,38 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  135,38
  Wielkopolskie
  96,29
  Cała Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Jaraczewo) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Jaraczewo) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Jaraczewie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Jaraczewie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa w Goli
  Publiczna
  62 740-85-55
  62 740-85-55
  ul. Jarocińska 10
  63-233 Jaraczewo
  7163-
 • Edukacyjne grupy wieku w Jaraczewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 15,2% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,8% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 13,8% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,8% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,6% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,8% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,6% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 20,6% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 18,4% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 22,8% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 20,6% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 21,6% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 19,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Jaraczewo, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Jaraczewo, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Jaraczewo, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Jaraczewo - Zabytki i atrakcje(atrakcje, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Kultura i rekreacja w Jaraczewie
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Jaraczewie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Jaraczewie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 200 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 13 (uczestnicy: 4 000)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 2 (uczestnicy: 700)
  • koncerty: 8 (uczestnicy: 3 000)
  • konkursy: 3 (uczestnicy: 300)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 7 (członkowie: 110)
  • plastyczne/techniczne: 2 (członkowie: 40)
  • taneczne: 1 (członkowie: 45)
  • muzyczne: 3 (członkowie: 12)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 13)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • komputerowe: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 10 (członkowie: 145)
  • muzyczne - instrumentalne: 3 (członkowie: 15)
  • wokalne i chóry: 3 (członkowie: 40)
  • taneczne: 3 (członkowie: 80)
  • inne: 1 (członkowie: 10)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Jaraczewie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 21 533 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 3 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 20 302 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 15
  • dostępne dla czytelników: 9
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 9
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Jaraczewie działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 53 członków. Zarejestrowano 100 ćwiczących (mężczyźni: 78, kobiety: 22, chłopcy do lat 18: 73, dziewczęta do lat 18: 20). Aktywne były 2 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (4), instruktora sportowego (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Jaraczewie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Jaraczewie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Jaraczewa znajduje się 8 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Jaraczewie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Cmentarzysko ciałopalne płaskie Jaraczewo, st.1 z epoki żelazadnia 1969-07-10, wykaz dokumentów: 674/A z 1969-07-10; 431/Wlkp/C z 2012-07-10
  • Kościół z 1843 r. (ul. Jarocińska 12)dnia 1961-12-27, wykaz dokumentów: Kl.III-885/14/61 z 1961-12-27
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Rynek 11)dnia 1969-09-15, wykaz dokumentów: 740/A z 1969-09-15
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Rynek 12)dnia 1969-09-15, wykaz dokumentów: 741/A z 1969-09-15
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Rynek 13)dnia 1969-09-15, wykaz dokumentów: 742/A z 1969-09-15
  • Dwór z 1. poł. XIX w. (ul. Jarocińska 9)dnia 1974-09-17, wykaz dokumentów: 1616/A z 1974-09-17
  • Park z 1. poł. XIX w.dnia 1974-09-17, wykaz dokumentów: 1616/A z 1974-09-17
  • Synagoga z 2. poł. XIX w. (ul. Kolejowa 4)dnia 2014-11-07, wykaz dokumentów: 941/Wlkp/A z 2014-11-07
 • Formy ochrony przyrody w Jaraczewie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Jaraczewa znajduje się jedna forma ochrony przyrody. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Jaraczewie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1967-07-05, Opis granicy: Parafia Rzymsko-Katolicka w Jaraczewie przy kościele

Jaraczewo - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 8 wypadków drogowych w Jaraczewie odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 15 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 584,4 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 73,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Jaraczewie znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu jarocińskiego.

  Powiat jarociński - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Jaraczewie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 8 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 15 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 4 Lekko ranni
 • 11 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Jaraczewie w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 584,37 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  584,4
  woj. wielkopolskie
  1 024,9
  Cała Polska
  1 100,9
 • 73,05 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Jaraczewo
  73,0
  Województwo
  103,3
  Cała Polska
  104,4
 • 1 095,69 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Jaraczewo
  1 095,7
  Wielkopolskie
  1 203,8
  Cała Polska
  1 327,3
 • 12,50 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  12,5
  woj. wielkopolskie
  10,1
  Cała Polska
  9,5
 • 187,50 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Jaraczewo
  187,5
  woj. wielkopolskie
  117,5
  Cała Polska
  120,6
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 0 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Jaraczewie w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 30,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Jaraczewo
  30,1 km
  Województwo
  868,0 km
  Kraj
  633,6 km
 • 0,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Miasto
  0,5 km
  woj. wielkopolskie
  7,4 km
  Cała Polska
  5,3 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Jaraczewo przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 12droga krajowa nr 12(granica (Niemcy) - Łęknica - Bronowice - Stare Czaple - Żarki Wielkie - Buczyny - Trzebiel - Królów - Strzeszowice - Zajączek - Lipinki Łużyckie - Żary - Marszów - Żagań - Chrobrów - Bukowina Bobrzańska - Chichy - Szprotawa - Dziećmiarowice - Piotrowice - Szklarki - Przemków - Nowy Dwór - Buczyna - Kłębanowice - Radwanice - Drożów - Dankowice - Nielubia - Głogów - Serby - Stare Serby - Wilków - Szlichtyngowa - Górczyna - Jędrzychowice - Wschowa - Dębowa Łęka - Długie Nowe - Długie Stare - Lasocice - Strzyżewice - Leszno - Kąkolewo - Garzyn - Hersztupowo - Gola - Brzezie - Gostyń - Piaski - Godurowo - Dąbrówka - Koszkowo - Borek Wielkopolski - Jaraczewo - Łobez - Góra - Brzostów - Jarocin - Witaszyczki - Witaszyce - Wyszki - Kotlin - Piekarzew - Pleszew - Brzezie - Bielawy - Gołuchów - Kuchary - Kościelna Wieś - Kalisz - Zduny - Opatówek - Marchwacz - Szczytniki - Kamienna - Brzozowiec - Błaszki - Zawady - Dziebędów - Słomków Mokry - Słomków Suchy - Wróblew - Smardzew - Sieradz - Zduńska Wola - Łask - Róża - Pabianice - Rzgów - Tuszyn - Tuszynek Majoracki - Kruszów - Głuchów - Srock - Rękoraj - Karlin - Jarosty - Piotrków Trybunalski - Poniatów - Przygłów - Sulejów - Radonia - Radonia-Kolonia - Mniszków - Kolonia Jawor - Kozenin - Prymusowa Wola - Opoczno - Dzielna - Mroczków Gościnny - Kraszków - Brzuśnia - Gielniów - Zielonka - Stoczki - Goździków - Zawada - Pomyków - Przysucha - Zbożenna - Skrzynno - Wieniawa - Jabłonica - Mniszek - Wawrzyszów - Strzałków - Wolanów - Kacprowice - Sławno - Ślepowron - Radom - Rajec Szlachecki - Lasowice - Kiedrzyn - Klwatka Królewska - Niemianowice - Gózd - Karszówka - Podzagajnik - Zwoleń - Atalin - Cyganówka - Szczęście - Celestynów - Załazy - Zarzecze - Kajetanów - Bronowice - Jaroszyn - Puławy - Końskowola - Kurów - Markuszów - Przybysławice - Zagrody - Garbów - Józefów-Pociecha - Piaski - Biskupice - Pełczyn - Dorohucza - Anisin - Marynin - Jankowice - Nowosiółki-Kolonia - Janów - Chełm - Brzeźno - Ludwinów - Wólka Okopska - Okopy-Kolonia - Dorohusk - Berdyszcze - granica (Ukraina))
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Jaraczewo nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 272Linia kolejowa nr 272: Kluczbork - Poznań Główny [o znaczeniu państwowym] (Kluczbork - Krzywizna - Biskupice koło Kluczborka - Byczyna Kluczborska - Kostów - Łęka Opatowska - Słupia - Kępno - Hanulin - Domanin - Ostrzeszów - Niedźwiedź Wielkopolski - Antonin - Przygodzice - Janków Przygodzki - Ostrów Wielkopolski - Biniew - Bronów - Taczanów - Pleszew - Kotlin - Witaszyce - Jarocin - Mieszków - Chocicza - Solec Wielkopolski - Sulęcinek - Środa Wielkopolska - Pierzchno - Kórnik - Gądki - Poznań Krzesiny - Poznań Starołęka - Poznań Dębina - Poznań Główny Towarowy - Poznań Główny)
  • LK 360Linia kolejowa nr 360: Jarocin - Kąkolewo [o znaczeniu drugorzędnym] (Jarocin - Brzostów Wielkopolski - Góra - Łobzowiec - Wojciechowo - Borek Wielkopolski - Strumiany - Zalesie Wielkopolskie - Godurowo - Piaski Wielkopolskie - Gostyń - Gola - Kosowo Wielkopolskie - Krzemieniewo - Garzyn - Kąkolewo)
  • LK 369Linia kolejowa nr 369: Mieszków - Śrem [o znaczenia miejscowym] (Mieszków - Panienka - Chwałkowo Kościelne - Książ Wielkopolski - Konarskie - Wieszczyczyn - Pysząca - Grzymysław - Śrem Odlewnia - Śrem)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Jaraczewie istnieje 13 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 1 Maja

  ul. 11 listopada

  ul. Czereśniowa

  ul. Golska

  ul. Gostyńska

  ul. Jarocińska

  ul. Kaliska

  ul. Kolejowa

  ul. Kwiatowa

  ul. Ogrodowa

  ul. Rynek

  ul. Słoneczna

  ul. Topolowa