Stawiski w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe)

Stawiski - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Stawiski to miasto leżące w północno-wschodniej Polsce. Należy do województwa podlaskiego, powiatu kolneńskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Stawiski.
 • 2 015 Liczba mieszkańców
 • 13,2 km² Powierzchnia
 • 152,2 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 86 Numer kierunkowy
 • BKL Tablice rejestracyjne
 • Agnieszka Rutkowska Burmistrz miasta
Stawiski na mapie
Identyfikatory
 • 22.154653.3799 Współrzędne GPS
 • 2006054 TERYT (TERC)
 • 0957548 SIMC
Herb miasta Stawiski
Stawiski herb

Jak Stawiski wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Stawiski na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Stawiski wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Stawiski plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
2Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
3Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce
7Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych
7Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
9Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
21Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego
33Miasta w Polsce z największymi dochodami do budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
36Najszybciej wyludniające się miasta w Polsce
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
42Miasta z największym bezrobociem rejestrowanym w Polsce
69Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
82Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem gimnazjalnym w Polsce
90Miasta z największym odsetkiem singielek/singli w Polsce
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
210Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
257Miasta w Polsce z największą liczbą autobusów
285Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
291Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze gospodarczym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
305Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia
308Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów na 1000 mieszkańców
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
322Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
373Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
383Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych wirusem COVID-19
391Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami osobowymi

Stawiski - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
18-520Poczta Stawiski, ul. Łomżyńska 21

Stawiski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Stawiskach)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Biuro Terenowe w Kolnie (podlega pod: ZUS Oddział w Białymstoku)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.30-15.30, Wt: 7.30-15.30, Śr: 7.30-15.30, Cz: 7.30-15.30, Pt: 7.30-15.30

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Wojska Polskiego 67
18-500 Kolno
Urząd Miejski w Stawiskach
(86) 278-55-11
(86) 278-55-33
pl. Wolności 13/15
18-520 Stawiski

Stawiski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Stawiski jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 2 015, z czego 50,4% stanowią kobiety, a 49,6% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 19,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,8 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa podlaskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Stawisk zawarli w 2022 roku 6 małżeństw, co odpowiada 3,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  30,6% mieszkańców Stawisk jest stanu wolnego, 56,1% żyje w małżeństwie, 4,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,0% to wdowy/wdowcy.

  Stawiski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -19. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -9,36 na 1000 mieszkańców Stawisk. W 2022 roku urodziło się 9 dzieci, w tym 11,1% dziewczynek i 88,9% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 346 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,81 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 41,3% zgonów w Stawiskach spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 19,8% zgonów w Stawiskach były nowotwory, a 10,4% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Stawisk przypada 13.79 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa podlaskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 15 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 17 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Stawisk -2. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  64,0% mieszkańców Stawisk jest w wieku produkcyjnym, 15,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Stawisk
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 2 015 Liczba mieszkańców
 • 1 015 Kobiety
 • 1 000 Mężczyźni
 • 50,4%
  49,6%
 • 102 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 102 kobiet)
 • 99 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 99 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Stawiskach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Stawiskach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Stawiskach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Stawisk
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,8 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  42,8 lat
  Podlaskie
  42,3 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 45,3 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,1 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Stawiski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Stawisk
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Stawiski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Stawiski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Stawiski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 30,6% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  30,8%
  Podlaskie
  28,6%
  Cały kraj
  29,1%
 • 23,3% Kobiety
  (Panny)
 • 38,4% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,1% Żonaci/Zamężne
 • Stawiski
  56,1%
  woj. podlaskie
  54,2%
  Polska
  54,0%
 • 56,5% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,6% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,0% Wdowcy/Wdowy
 • Stawiski
  8,9%
  Podlaskie
  9,0%
  Cały kraj
  8,5%
 • 15,5% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,2% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  4,3%
  Województwo
  7,5%
  Cała Polska
  7,6%
 • 4,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,9% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Tutaj
  0,0%
  Województwo
  0,7%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Stawiskach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Stawiskach w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,0 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  3,0
  Podlaskie
  4,0
  Kraj
  4,1
 • 1,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Stawiski
  1,1
  Województwo
  1,4
  Polska
  1,6
 • 6 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Stawiskach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Stawiskach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -19 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -12 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -7 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -9,36 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -9,4
  woj. podlaskie
  -3,8
  Kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Stawiskach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Stawiskach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Stawiskach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Stawiskach w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 9 Urodzenia żywe
 • 1 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 8 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 11,1%
  88,9%
 • 4,4 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Stawiski
  4,4
  Podlaskie
  8,0
  Kraj
  8,1
 • 40,5 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  40,5
  Podlaskie
  35,9
  Kraj
  35,1
 • 6 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6
 • 50 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 50
 • 104 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 104
 • 84 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 84
 • 34 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 34
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 346 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 280 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 404 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Stawiski
  3 346 g
  woj. podlaskie
  3 431 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 4 Waga 4500g - 4999g
 • 4
 • 41 Waga 4000g - 4499g
 • 41
 • 107 Waga 3500g - 3999g
 • 107
 • 99 Waga 3000g - 3499g
 • 99
 • 51 Waga 2500g - 2999g
 • 51
 • 12 Waga 2000g - 2499g
 • 12
 • 5 Waga 1500g - 1999g
 • 5
 • 5 Waga 1000g - 1499g
 • 5
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 2 Waga poniżej 600g
 • 2
 • 1,44 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,44
  woj. podlaskie
  1,27
  Polska
  1,26
 • 0,68 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,68
  woj. podlaskie
  0,63
  Cała Polska
  0,61
 • 0,81 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,81
  woj. podlaskie
  0,68
  Cała Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Stawiskach w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 28 Zgony
 • 13 Kobiety
  (Zgony)
 • 15 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 46,4%
  53,6%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 13,8 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  13,8
  Podlaskie
  11,8
  Cała Polska
  11,9
 • 123,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  123,2
  woj. podlaskie
  147,1
  Cały kraj
  147,0
 • 12,2 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  12,2
  woj. podlaskie
  3,9
  Cały kraj
  3,8
 • 3,3 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  3,3
  Podlaskie
  3,0
  Kraj
  3,1
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. podlaskie
  1,0
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie kolneńskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 41,3% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  41,3%
  Podlaskie
  45,0%
  Cały kraj
  36,0%
 • 19,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  19,8%
  Województwo
  21,9%
  Polska
  23,6%
 • 10,4% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  10,4%
  woj. podlaskie
  7,2%
  Polska
  6,7%
 • 28 Zgony spowodowane COVID-19
 • 14,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  14,6
  Cała Polska
  15,8
 • 78,6 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  78,6
  Cały kraj
  70,6
 • 222,3 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  222,3
  Podlaskie
  257,1
  Cała Polska
  280,1
 • 232,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Podlaskie
  232,8
  Cała Polska
  253,9
 • 464,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 446,7 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 481,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Stawiski
  464,1
  Podlaskie
  529,3
  Polska
  426,2
 • 43,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 7,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 60,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Stawiski
  43,4
  Podlaskie
  52,4
  Kraj
  62,9
 • 27,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Stawiski
  27,9
  Podlaskie
  31,3
  Cała Polska
  33,8
 • 11,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  11,2
  woj. podlaskie
  8,0
  Kraj
  7,0
 • 1,1% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Stawiski
  1,1%
  Podlaskie
  0,7%
  Cały kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 15 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 9 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 6 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 17 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 9 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 8 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -2 Saldo migracji
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -2 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -2 Saldo migracji wewnętrznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -2 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Stawiskach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Stawiskach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 12,1% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 10,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 13,4% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 70,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 67,3% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 74,5% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,0% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,9% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 12,0% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Stawiski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Stawiski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Stawiskach oddano do użytku 3 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,48 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Stawiskach to 777 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 383 mieszkania. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Stawiskach to 6,00 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Stawiskach to 167,70 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,33% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 95,75% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 91,63% mieszkań posiada łazienkę, 79,54% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,13% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu kolneńskiego.

  Powiat kolneński - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Stawiskach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 777 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 383,30 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Stawiski
  383,30
  woj. podlaskie
  411,70
  Kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 77,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  77,20 m2
  Podlaskie
  78,20 m2
  Kraj
  75,30 m2
 • 29,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  29,60 m2
  woj. podlaskie
  32,20 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,16 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,16
  Województwo
  4,04
  Cały kraj
  3,83
 • 2,61 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,61
  Podlaskie
  2,43
  Cały kraj
  2,42
 • 0,63 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,63
  Podlaskie
  0,60
  Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Stawiskach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 3 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 1,48 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  1,48
  woj. podlaskie
  5,72
  Cała Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 18 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 6,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  6,00
  woj. podlaskie
  4,14
  Kraj
  3,89
 • 8,88 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Stawiski
  8,88
  woj. podlaskie
  23,68
  Kraj
  24,56
 • 503 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 167,7 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  167,7 m2
  Województwo
  98,2 m2
  Cały kraj
  92,3 m2
 • 0,25 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,25 m2
  Podlaskie
  0,56 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Stawiskach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 98,33% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  98,33%
  woj. podlaskie
  97,54%
  Cały kraj
  97,75%
 • 95,75% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  95,75%
  Podlaskie
  92,28%
  Cała Polska
  95,18%
 • 91,63% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  91,63%
  Województwo
  90,71%
  Polska
  93,75%
 • 79,54% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Stawiski
  79,54%
  Województwo
  83,62%
  Kraj
  85,83%
 • 0,13% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Stawiski
  0,13%
  woj. podlaskie
  33,39%
  Cała Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Stawiski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Stawiskach na 1000 mieszkańców pracuje 198osób . Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 0,0% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 0,0% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Stawiskach wynosiło w 2023 roku 15,3% (15,3% wśród kobiet i 15,3% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa podlaskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Stawiskach wynosiło 5 471,56 PLN, co odpowiada 81.60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Stawisk 61 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 29 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -32.

  54,4% aktywnych zawodowo mieszkańców Stawisk pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 13,0% w przemyśle i budownictwie, a 9,2% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,2% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Stawiskach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 198 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  198,0
  Województwo
  209,0
  Polska
  259,0
 • 16,2% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 17,4% Kobiety
 • 15,2% Mężczyźni
 • Tutaj
  15,3%
  woj. podlaskie
  7,0%
  Cały kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Stawiskach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Stawiskach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Stawiskach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Stawiskach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 826 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Stawiski
  5 472 PLN
  woj. podlaskie
  6 013 PLN
  Cała Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Stawiskach w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Stawiskach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 61 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 29 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -32 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,48 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Stawiskach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 54,4% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 45,9% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 61,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 13,0% Przemysł i budownictwo
 • 6,8% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 18,4% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 9,2% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 9,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 8,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,2% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,9% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,7% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 22,1% Pozostałe
 • 35,4% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,7% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Stawiskach w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Stawiskach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 405 Pracujący ogółem
 • 0 Kobiety
 • 0 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Stawiskach w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 15,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 13,2% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,2% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 64,0% W wieku produkcyjnym
 • 57,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 70,8% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,8% W wieku poprodukcyjnym
 • 29,4% Kobiety
  (59+ lat)
 • 12,0% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Stawiski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 56,2 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  56,2
  woj. podlaskie
  66,2
  Polska
  69,0
 • 32,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  32,5
  woj. podlaskie
  37,0
  Polska
  38,2
 • 137,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  137,0
  Województwo
  126,9
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 56,8% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 58,6% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 55,4% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 43,2% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 41,4% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 44,6% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Stawiski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Stawiskach w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 206 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 161 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 12 nowych podmiotów, a 7 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (23) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (8) w roku 2019. W tym samym okresie najwięcej (21) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (7) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2023 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Stawiskach najwięcej (16) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (198) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,9% (4) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 29,1% (60) podmiotów, a 68,9% (142) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Stawiskach najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (31.7%) oraz Budownictwo (27.3%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 206 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 4 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 60 Przemysł i budownictwo
 • 142 Pozostała działalność
 • 12 Podmioty nowo zarejestrowane w Stawiskach w 2023 roku
 • 7 Podmioty wyrejestrowane w Stawiskach w 2023 roku
 • 161 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 198 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 198
 • 7 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 7
 • 1 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 1
 • 206 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 206
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 Spółdzielnie ogółem
 • 3
 • 3 Spółki handlowe ogółem
 • 3
 • 3  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 3
 • 16 Spółki cywilne ogółem
 • 16
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 161 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 51 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 51
 • 44 Budownictwo
 • 44
 • 16 Transport i gospodarka magazynowa
 • 16
 • 10 Przetwórstwo przemysłowe
 • 10
 • 8 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 8
 • 7 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 7
 • 4 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 4
 • 4 Pozostała działalność
 • 4
 • 4 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 4
 • 3 Informacja i komunikacja
 • 3
 • 3 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 3
 • 2 Edukacja
 • 2
 • 2 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 2
 • 2 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 2
 • 1 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Stawiski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Stawiskach stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 26 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 12,81 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Stawiskach wynosi 86,40% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa podlaskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Stawisk najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze gospodarczym - 5,59 (wykrywalność 87%) oraz o charakterze kryminalnym - 4,45 (wykrywalność 78%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 3,47 (54%), drogowe - 2,00 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,36 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Stawiskach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Stawisk.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Stawiski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 26 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 26
 • 9 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 9
 • 11 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 11
 • 4 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 4
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 7 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 7
 • 12,81 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  12,81
  Podlaskie
  19,92
  Cała Polska
  22,81
 • 4,45 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Stawiski
  4,45
  Województwo
  8,92
  Cały kraj
  12,98
 • 5,59 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  5,59
  Podlaskie
  7,89
  Cała Polska
  6,99
 • 2,00 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,00
  woj. podlaskie
  2,21
  Kraj
  1,82
 • 0,36 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,36
  Województwo
  0,46
  Cały kraj
  0,35
 • 3,47 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  3,47
  Podlaskie
  6,92
  Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Stawiski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 86% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  86%
  Województwo
  81%
  Cały kraj
  71%
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  78%
  woj. podlaskie
  74%
  Kraj
  63%
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  87%
  Województwo
  82%
  Cała Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  Województwo
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Stawiski
  100%
  Podlaskie
  92%
  Kraj
  88%
 • 55% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Stawiski
  55%
  Województwo
  53%
  Cała Polska
  51%

Stawiski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Stawisk wyniosła w 2022 roku 56,6 mln złotych, co daje 10,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 29.7% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Stawisk - 26% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (15.4%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (14.3%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 17,7 mln złotych, czyli 31,3% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Stawisk wyniosła w 2022 roku 49,1 mln złotych, co daje 8,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 20.2% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (23.9%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (20.4%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (11%). W budżecie Stawisk wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 971 złotych na mieszkańca (11,1%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 4,7 złotych na mieszkańca (0,1%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 8,8%.
 • Wydatki budżetu w Stawiskach według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Stawisk według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Stawiski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Stawisk według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  21,3 mln

  3,4 tys(100%)

  25,1 mln

  4,0 tys(100%)

  25,7 mln

  4,1 tys(100%)

  27,1 mln

  4,4 tys(100%)

  29,9 mln

  4,9 tys(100%)

  37,6 mln

  6,5 tys(100%)

  44,4 mln

  7,8 tys(100%)

  56,6 mln

  10,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  7,5 mln

  3,2 tys(35%)

  10,2 mln

  4,5 tys(40.5%)

  7,5 mln

  3,4 tys(29.4%)

  7,9 mln

  3,6 tys(29.3%)

  8,3 mln

  3,8 tys(27.7%)

  12,2 mln

  5,6 tys(32.3%)

  16,3 mln

  7,7 tys(36.7%)

  14,7 mln

  7,3 tys(26%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  893,3 tys

  387(4.2%)

  317,6 tys

  140(1.3%)

  1,4 mln

  621(5.4%)

  3,4 mln

  1,5 tys(12.5%)

  2,3 mln

  1,1 tys(7.7%)

  1,8 mln

  829(4.8%)

  5,1 mln

  2,4 tys(11.6%)

  8,7 mln

  4,3 tys(15.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,1 mln

  918(9.9%)

  1,2 mln

  522(4.7%)

  1,2 mln

  527(4.6%)

  1,2 mln

  528(4.3%)

  3,8 mln

  1,8 tys(12.7%)

  2,9 mln

  1,3 tys(7.7%)

  4,0 mln

  1,9 tys(8.9%)

  8,1 mln

  4,0 tys(14.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  83,9 tys

  36,4(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  293,7 tys

  136(1%)

  257,5 tys

  119(0.7%)

  1,3 mln

  637(3%)

  6,2 mln

  3,0 tys(10.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,3 mln

  1,4 tys(15.5%)

  2,3 mln

  996(9%)

  3,5 mln

  1,6 tys(13.8%)

  2,6 mln

  1,2 tys(9.7%)

  2,6 mln

  1,2 tys(8.7%)

  3,2 mln

  1,5 tys(8.4%)

  3,4 mln

  1,6 tys(7.6%)

  5,6 mln

  2,8 tys(9.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,2 mln

  1,8 tys(19.5%)

  8,4 mln

  3,7 tys(33.4%)

  1,3 mln

  570(5%)

  1,2 mln

  549(4.4%)

  1,6 mln

  728(5.3%)

  1,9 mln

  900(5.2%)

  2,1 mln

  997(4.7%)

  3,2 mln

  1,6 tys(5.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  726,3 tys

  315(3.4%)

  829,0 tys

  366(3.3%)

  807,6 tys

  362(3.1%)

  855,6 tys

  390(3.2%)

  1,2 mln

  571(4.1%)

  4,2 mln

  1,9 tys(11.1%)

  1,3 mln

  600(2.8%)

  1,4 mln

  709(2.5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  584,8 tys

  254(2.7%)

  635,2 tys

  280(2.5%)

  635,4 tys

  285(2.5%)

  507,2 tys

  231(1.9%)

  568,0 tys

  263(1.9%)

  726,4 tys

  336(1.9%)

  867,5 tys

  412(2%)

  1,2 mln

  570(2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  596,8 tys

  259(2.8%)

  370,8 tys

  163(1.5%)

  330,9 tys

  148(1.3%)

  496,5 tys

  226(1.8%)

  591,5 tys

  274(2%)

  1,1 mln

  509(2.9%)

  626,7 tys

  298(1.4%)

  843,2 tys

  416(1.5%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  234,0 tys

  101(1.1%)

  187,5 tys

  82,7(0.7%)

  176,6 tys

  79,2(0.7%)

  157,5 tys

  71,8(0.6%)

  145,5 tys

  67,3(0.5%)

  119,8 tys

  55,5(0.3%)

  100,9 tys

  47,9(0.2%)

  495,3 tys

  244(0.9%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  131,9 tys

  57,2(0.6%)

  145,2 tys

  64,0(0.6%)

  97,9 tys

  43,9(0.4%)

  117,9 tys

  53,7(0.4%)

  135,2 tys

  62,6(0.5%)

  149,1 tys

  69,1(0.4%)

  144,5 tys

  68,7(0.3%)

  239,1 tys

  118(0.4%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  138,6 tys

  60,1(0.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  201,9 tys

  99,6(0.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  29,9 tys

  13,0(0.1%)

  32,1 tys

  14,2(0.1%)

  94,7 tys

  42,5(0.4%)

  59,9 tys

  27,3(0.2%)

  20,2 tys

  9,3(0.1%)

  113,8 tys

  52,7(0.3%)

  78,8 tys

  37,4(0.2%)

  172,9 tys

  85,3(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  252,8 tys

  110(1.2%)

  145,3 tys

  64,1(0.6%)

  144,8 tys

  65,0(0.6%)

  163,3 tys

  74,4(0.6%)

  259,2 tys

  120(0.9%)

  459,9 tys

  213(1.2%)

  571,3 tys

  272(1.3%)

  159,9 tys

  78,9(0.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  452,9 tys

  196(2.1%)

  357,7 tys

  158(1.4%)

  342,3 tys

  154(1.3%)

  364,3 tys

  166(1.3%)

  307,7 tys

  142(1%)

  327,4 tys

  152(0.9%)

  293,7 tys

  140(0.7%)

  142,4 tys

  70,3(0.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  72,2 tys

  31,3(0.3%)

  66,6 tys

  29,4(0.3%)

  70,6 tys

  31,7(0.3%)

  72,6 tys

  33,1(0.3%)

  78,2 tys

  36,2(0.3%)

  94,6 tys

  43,8(0.3%)

  141,3 tys

  67,2(0.3%)

  140,8 tys

  69,5(0.2%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  26,1 tys

  12,9(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  79,3 tys

  34,4(0.4%)

  28,6 tys

  12,6(0.1%)

  1,3 tys

  0,6(0%)

  106,6 tys

  48,6(0.4%)

  71,7 tys

  33,2(0.2%)

  63,5 tys

  29,4(0.2%)

  1,3 tys

  0,6(0%)

  1,3 tys

  0,6(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  21,1 tys

  9,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Stawiskach według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Stawisk według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Stawiski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Stawisk według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  21,5 mln

  3,4 tys(100%)

  26,0 mln

  4,1 tys(100%)

  26,5 mln

  4,2 tys(100%)

  28,5 mln

  4,6 tys(100%)

  30,2 mln

  4,9 tys(100%)

  45,0 mln

  7,8 tys(100%)

  41,6 mln

  7,3 tys(100%)

  49,1 mln

  8,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  10,1 mln

  4,4 tys(47.2%)

  10,1 mln

  4,4 tys(38.7%)

  9,8 mln

  4,4 tys(36.9%)

  10,1 mln

  4,6 tys(35.3%)

  9,9 mln

  4,6 tys(32.8%)

  12,9 mln

  6,0 tys(28.7%)

  13,9 mln

  6,6 tys(33.4%)

  11,7 mln

  5,8 tys(23.9%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  5,0 mln

  2,2 tys(23.3%)

  4,9 mln

  2,2 tys(18.8%)

  6,1 mln

  2,7 tys(23.1%)

  4,9 mln

  2,3 tys(17.4%)

  5,6 mln

  2,6 tys(18.7%)

  6,1 mln

  2,8 tys(13.6%)

  6,8 mln

  3,2 tys(16.4%)

  10,0 mln

  5,0 tys(20.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  75,1 tys

  32,6(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  408,0 tys

  189(1.4%)

  2,3 mln

  1,1 tys(5.1%)

  521,8 tys

  248(1.3%)

  5,4 mln

  2,7 tys(11%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,4 mln

  609(6.5%)

  501,6 tys

  221(1.9%)

  614,3 tys

  276(2.3%)

  607,1 tys

  277(2.1%)

  2,1 mln

  983(7%)

  1,3 mln

  583(2.8%)

  2,7 mln

  1,3 tys(6.5%)

  4,3 mln

  2,1 tys(8.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  112,7 tys

  48,9(0.5%)

  70,1 tys

  30,9(0.3%)

  72,7 tys

  32,6(0.3%)

  2,9 mln

  1,3 tys(10.1%)

  1,7 mln

  793(5.7%)

  2,4 mln

  1,1 tys(5.3%)

  3,9 mln

  1,9 tys(9.4%)

  3,9 mln

  1,9 tys(8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,2 mln

  1,4 tys(14.9%)

  7,5 mln

  3,3 tys(28.8%)

  774,7 tys

  348(2.9%)

  677,5 tys

  309(2.4%)

  661,8 tys

  306(2.2%)

  975,8 tys

  452(2.2%)

  956,7 tys

  455(2.3%)

  1,9 mln

  927(3.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  303,2 tys

  131(1.4%)

  1,9 mln

  834(7.3%)

  439,3 tys

  197(1.7%)

  458,8 tys

  209(1.6%)

  523,3 tys

  242(1.7%)

  7,4 mln

  3,4 tys(16.4%)

  2,6 mln

  1,2 tys(6.2%)

  1,7 mln

  842(3.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  89,8 tys

  38,9(0.4%)

  56,9 tys

  25,1(0.2%)

  33,7 tys

  15,1(0.1%)

  74,1 tys

  33,8(0.3%)

  53,7 tys

  24,9(0.2%)

  186,9 tys

  86,6(0.4%)

  319,3 tys

  152(0.8%)

  1,6 mln

  798(3.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  702,8 tys

  305(3.3%)

  774,9 tys

  342(3%)

  795,0 tys

  357(3%)

  812,2 tys

  370(2.8%)

  1,2 mln

  554(4%)

  2,4 mln

  1,1 tys(5.4%)

  1,3 mln

  596(3%)

  1,4 mln

  701(2.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  59,0 tys

  25,6(0.3%)

  45,5 tys

  20,1(0.2%)

  7,8 tys

  3,5(0%)

  136,8 tys

  62,3(0.5%)

  36,9 tys

  17,1(0.1%)

  48,6 tys

  22,5(0.1%)

  32,3 tys

  15,4(0.1%)

  857,9 tys

  423(1.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  37,1 tys

  16,1(0.2%)

  109,3 tys

  48,2(0.4%)

  152,6 tys

  68,5(0.6%)

  139,5 tys

  63,6(0.5%)

  116,8 tys

  54,1(0.4%)

  717,0 tys

  332(1.6%)

  291,6 tys

  139(0.7%)

  723,7 tys

  357(1.5%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  102,8 tys

  44,6(0.5%)

  9,9 tys

  4,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  182,1 tys

  89,8(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  114,4 tys

  49,6(0.5%)

  67,2 tys

  29,6(0.3%)

  52,0 tys

  23,3(0.2%)

  66,0 tys

  30,1(0.2%)

  90,0 tys

  41,6(0.3%)

  99,0 tys

  45,9(0.2%)

  108,0 tys

  51,3(0.3%)

  112,2 tys

  55,4(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  97,9 tys

  44,6(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  32,5 tys

  15,1(0.1%)

  27,0 tys

  12,8(0.1%)

  43,0 tys

  21,2(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  9,5 tys

  4,1(0%)

  10,3 tys

  4,5(0%)

  4,3 tys

  1,9(0%)

  8,0 tys

  3,7(0%)

  9,0 tys

  4,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,9 tys

  4,4(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  3,0 tys

  1,3(0%)

  2,6 tys

  1,2(0%)

  2,6 tys

  1,2(0%)

  2,6 tys

  1,2(0%)

  2,7 tys

  1,2(0%)

  2,9 tys

  1,3(0%)

  2,9 tys

  1,4(0%)

  3,7 tys

  1,8(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  79,3 tys

  34,4(0.4%)

  28,6 tys

  12,6(0.1%)

  1,3 tys

  0,6(0%)

  106,6 tys

  48,6(0.4%)

  71,7 tys

  33,2(0.2%)

  63,5 tys

  29,4(0.1%)

  1,3 tys

  0,6(0%)

  1,3 tys

  0,6(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  36,2 tys

  17,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  66,6 tys

  28,9(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Stawiski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 452 mieszkańców Stawisk jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 202 kobiet oraz 250 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 15,5% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,8% wykształcenie policealne, 10,2% średnie ogólnokształcące, a 18,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 21,9% mieszkańców Stawisk, gimnazjalnym 3,9%, natomiast 23,7% podstawowym ukończonym. 3,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa podlaskiego mieszkańcy Stawisk mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Stawiskach największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (23,8%) oraz wyższe (20,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (27,7%) oraz podstawowe ukończone (23,4%).

  W roku 2022 w Stawiskach mieściło się 1 przedszkole, w którym do 5 oddziałów uczęszczało 122 dzieci (65 dziewczynek oraz 57 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Stawiskach mieściło się 1 przedszkole, w którym do 4 oddziałów uczęszczało 76 dzieci (43 dziewczynki oraz 33 chłopców). Dostępnych było 100 miejsc.

  16,1% mieszkańców Stawisk w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,5% wśród dziewczynek i 14,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 744 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,44 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 15 oddziałach uczyło się 299 uczniów (141 kobiet oraz 158 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Stawiskach placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 17 oddziałach uczyło się 365 uczniów (174 kobiety oraz 191 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 20,7% ludności (21,5% wśród dziewczynek i 20,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19,9 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 228,24.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 18,4% mieszkańców (20,0% wśród dziewczyn i 17,1% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 29,3% mieszkańców Stawisk w wieku potencjalnej nauki (28,2% kobiet i 30,2% mężczyzn).

 • 15,5% Wykształcenie wyższe
 • Stawiski
  15,5%
  Województwo
  24,5%
  Kraj
  25,2%
 • 20,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 11,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 31,1% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  31,1%
  Województwo
  36,5%
  Polska
  35,2%
 • 32,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 29,1% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,8% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,8%
  Podlaskie
  3,6%
  Cały kraj
  3,3%
 • 3,5% Kobiety
  (policealne)
 • 0,7% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  10,2%
  woj. podlaskie
  11,8%
  Polska
  11,9%
 • 13,3% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,8% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  18,0%
  Podlaskie
  21,1%
  Cały kraj
  20,0%
 • 15,4% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,6% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 21,9% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Stawiski
  21,9%
  Podlaskie
  17,1%
  Cała Polska
  21,2%
 • 16,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 27,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  3,9%
  woj. podlaskie
  3,0%
  Cała Polska
  3,0%
 • 3,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,3% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 23,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  23,7%
  Podlaskie
  15,3%
  Polska
  12,3%
 • 23,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 23,4% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,9%
  woj. podlaskie
  3,6%
  Cały kraj
  3,1%
 • 4,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 4,3% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Stawiskach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1744 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Stawiski
  1 744,0
  woj. podlaskie
  915,0
  Kraj
  927,0
 • 0,44 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Miasto
  0,44
  Podlaskie
  0,98
  Polska
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 5 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 100 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Stawiski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 122 Dzieci
 • 65 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 57 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 53,3%
  46,7%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 12 3 lata
 • 12
 • 25 4 lata
 • 25
 • 38 5 lata
 • 38
 • 46 6 lat
 • 46
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 7 3 lata
 • 7
 • 13 4 lata
 • 13
 • 22 5 lata
 • 22
 • 23 6 lat
 • 23
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 5 3 lata
 • 5
 • 12 4 lata
 • 12
 • 16 5 lata
 • 16
 • 23 6 lat
 • 23
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 •  
 • 6,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 6,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Stawiskach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Stawiskach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Miejskie Przedszkole w Stawiskach
  Publiczne
  86 278-56-51
  ul. Cedrowska 1
  18-520 Stawiski
  4717
 • Szkoły podstawowe w Stawiskach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Stawiski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 15 Oddziały
 • 299 Uczniowie
 • 141 Kobiety
  (uczniowie)
 • 158 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,2%
  52,8%
 • 35 Uczniowie w 1 klasie
 • 19 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 16 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 60 Absolwenci
 • 27 Kobiety
  (absolwenci)
 • 33 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 19,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  19,9
  Województwo
  16,1
  Cała Polska
  17,0
 •  
 • 30,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 23,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 228,24 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Stawiski
  228,24
  woj. podlaskie
  92,82
  Kraj
  95,96
 • 228,24 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  228,24
  woj. podlaskie
  91,85
  Cała Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Stawiski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Stawiski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Stawiskach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Stawiskach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach (Tadeusz Kościuszko)
  Publiczna
  86 278-56-09
  86 278-56-09
  ul. Polowa 12
  18-520 Stawiski
  1631038
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Stawiskach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Stawiskach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Stawiskach
  Publiczne
  86 474-26-00
  86 474-26-00
  ul. Polowa 26
  18-520 Stawiski
  236-
  Szkoła Policealna dla Dorosłych w Stawiskach
  Publiczna
  86 474-26-00
  86 474-26-00
  ul. POLOWA 26
  18-520 Stawiski
  18-
 • Edukacyjne grupy wieku w Stawiskach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 16,1% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,5% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 14,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 20,7% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 21,5% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 20,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,5% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 11,8% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 18,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 18,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 20,0% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,1% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 29,3% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 28,2% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 30,2% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Stawiski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Stawiski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Stawiski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Stawiski - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Stawiskach

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Stawiskach w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Stawiskach
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Stawiskach: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Stawiskach 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 100 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 30 (uczestnicy: 3 240)
  • seanse filmowe: 3 (uczestnicy: 135)
  • wystawy: 1 (uczestnicy: 120)
  • koncerty: 9 (uczestnicy: 1 000)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 4 (uczestnicy: 120)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 1 (uczestnicy: 120)
  • konkursy: 2 (uczestnicy: 35)
  • pokazy teatralne: 2 (uczestnicy: 90)
  • warsztaty: 3 (uczestnicy: 120)
  • inne: 5 (uczestnicy: 1 500)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 5 (członkowie: 111)
  • muzyczne: 1 (członkowie: 15)
  • teatralne: 1 (członkowie: 25)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 2 (członkowie: 41)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 30)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 2 (członkowie: 38)
  • teatralne: 1 (członkowie: 25)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 13)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Stawiskach działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 12 049 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 1 pracownik.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 14 178 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 2
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Stawiskach działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 47 członków. Zarejestrowano 40 ćwiczących (mężczyźni: 26, kobiety: 14, chłopcy do lat 18: 10, dziewczęta do lat 18: 14). Aktywne były 2 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (1), instruktora sportowego (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Stawiskach w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Stawiskach
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Stawisk znajduje się 19 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Stawiskach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Grodzisko Stawiski, st.1 ze średniowieczadnia 1968-10-25, wykaz dokumentów: 76A z 1968-10-25; C-33 z 2005-03-03
  • Grodzisko Stawiski ze średniowieczadnia 1988-08-02, wykaz dokumentów: 375 z 1988-08-02
  • Kościół z 1786 - 1825dnia 1958-03-06, wykaz dokumentów: 110 z 1958-03-06
  • Miasto z 1585 r.dnia 1958-04-29, wykaz dokumentów: 112 z 1958-04-29
  • Budynek klasztorny z 1697 r. (ul. Łomżyńska 1)dnia 1958-04-30, wykaz dokumentów: 111 z 1958-04-30
  • Aleja z XIX w.dnia 1980-04-29, wykaz dokumentów: 75 z 1980-04-29
  • Park z XIX w.dnia 1981-07-21, wykaz dokumentów: 176 z 1981-07-21
  • Stajnia z 2. ćw. XIX w.dnia 1987-06-18, wykaz dokumentów: A-290 z 1987-06-18
  • Poczta z 2. ćw. XIX w. (ul. Łomżyńska 21)dnia 1987-06-18, wykaz dokumentów: A-290 z 1987-06-18
  • Wozownia z 2. ćw. XIX w. (ul. Łomżyńska 21)dnia 1987-06-18, wykaz dokumentów: A-290 z 1987-06-18
  • Zespół - poczta z 2. ćw. XIX w. (ul. Łomżyńska 21)dnia 1987-06-18, wykaz dokumentów: A-290 z 1987-06-18
  • Nagrobek z 1918 r.dnia 1987-09-14, wykaz dokumentów: 329 z 1987-09-14
  • Nagrobek z 1939 r.dnia 1987-09-14, wykaz dokumentów: 329 z 1987-09-14
  • Nagrobek z 1913 r.dnia 1987-09-14, wykaz dokumentów: 329 z 1987-09-14
  • Nagrobek z 1908 r.dnia 1987-09-14, wykaz dokumentów: 329 z 1987-09-14
  • Nagrobek z 1912 r.dnia 1987-09-14, wykaz dokumentów: 329 z 1987-09-14
  • Nagrobek z pocz. XX w.dnia 1987-09-14, wykaz dokumentów: 329 z 1987-09-14
  • Zieleń towarzysząca z 2. poł. XIX w.dnia 1987-09-14, wykaz dokumentów: 329 z 1987-09-14
  • Cmentarz żydowski z 1. poł. XIX w.dnia 1988-08-02, wykaz dokumentów: 375 z 1988-08-02; brak numeru z 2012-05-22
 • Formy ochrony przyrody w Stawiskach
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Stawisk znajdują się 4 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Stawiskach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Uroczysko Dzierzbia - leśny rezerwat przyrodyTyp: fitocenotyczny, Data ustanowienia: 2001-04-27, Opis granicy: Opis granic rezerwatu w formie współrzędnych punktów załamań granic obszaru w układzie PL-1992, Powierzchnia: 71.89 ha
  • Pomnik przyrodyOpis: głaz narzutowy umieszczony nad ziemią 1 metr, Data ustanowienia: 1982-10-26, Opis granicy: Stawiski Budy Stawiskie 100 metrów od drogi krajowej nr 61 po prawej stronie w kierunku Stawiski - Łomża
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: aleja lipowa, Data ustanowienia: 1982-10-26, Opis granicy: 952
  • Bagno (użytek ekologiczny)Data ustanowienia: 1997-01-04, Opis granicy: Budy Stawiskie działka nr 67, Powierzchnia: 0.3 ha

Stawiski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 8 wypadków drogowych w Stawiskach odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 11 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 394,7 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 49,3 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Stawiskach znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu kolneńskiego.

  Powiat kolneński - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Stawiskach
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 8 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 11 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 1 Lekko ranni
 • 10 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Stawiskach w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 394,67 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  394,7
  woj. podlaskie
  733,0
  Kraj
  1 100,9
 • 49,33 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Stawiski
  49,3
  Województwo
  129,1
  Cały kraj
  104,4
 • 542,67 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  542,7
  woj. podlaskie
  870,2
  Cały kraj
  1 327,3
 • 12,50 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  12,5
  Województwo
  17,6
  Cały kraj
  9,5
 • 137,50 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Stawiski
  137,5
  Podlaskie
  118,7
  Kraj
  120,6
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Stawiski przechodzą 4 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • S61droga ekspresowa S61( Stawiski - Szczuczyn - Raczki - Suwałki)
  • DK 61droga krajowa nr 61(Warszawa - Jabłonna - Legionowo - Michałów-Reginów - Zegrze Południowe - Zegrze - Jadwisin - Stasi las - Serock - Wierzbica - Klusek - Dzierżenin - Pogorzelec - Karniewek - Gzowo - Strzyże - Łubienica - Kacice - Pułtusk - Kleszewo - Chmielewo - Boby - Orzyc - Stary Szelków - Łaś - Różan - Dyszobaba - Sieluń - Młynarze - Dobrołęka - Nożewo - Ostrołęka - Laskowiec - Rydzewo - Miastkowo - Sulki - Jannowo - Łomża - Piątnica Poduchowna - Marianowo - Budy Czarnockie - Kisielnica - Górki-Sypniewo - Kobylin - Stawiski - Świdry-Dobrzyce - Łubiane - Pasichy - Stawiane - Obrytki - Szczuczyn - Stare Guty - Popowo - Grajewo - Miecze - Bełda - Tama - Rajgród - Barszcze - Bargłów Kościelny - Netta Druga - Augustów)
  • DW 647droga wojewódzka nr 647(Dęby - Pupkowizna - Cieloszka - Turośl - Trzcińskie - Ptaki - Zabiele - Kolno - Stary Gromadzyn - Czernice - Pachuczyn - Chmiełewo - Stawiski)
  • DW 648droga wojewódzka nr 648(Miastkowo - Korytki Leśne - Chmielewo - Dzierzgi - Nowogród - Morgownik - Serwatki - Cwaliny Duże - Kąty - Korzeniste - Poryte - Stawiski - Cedry - Lisy - Obrytki - Przytuły)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Stawiskach istnieje 30 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 550-lecia Stawisk

  ul. Cedrowska

  ul. Długa

  ul. Furmańska

  ul. Kościelna

  ul. Krzywe Koło

  ul. Krótka

  ul. Niecała

  ul. Nowoprojektowana

  ul. Ogrodowa

  ul. Parkowa

  Plac Wolności

  ul. Pocztowa

  ul. Polowa

  ul. Projektowana

  ul. Sadowa

  ul. Smolniki

  ul. Spokojna

  ul. Strażacka

  ul. Szosowa

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Utrata

  ul. Wiejska

  ul. Wincentego Witosa

  ul. Wojciecha Kossaka

  ul. Władysława Stanisława Reymonta

  ul. Zjazd

  ul. płk. Stanisława Steczkowskiego

  ul. Łomżyńska

  ul. Źródłowa