Stawiski w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, atrakcje, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie)

Stawiski - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Stawiski to miasto leżące w północno-wschodniej Polsce. Należy do województwa podlaskiego, powiatu kolneńskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Stawiski.
 • 2 104 Liczba mieszkańców
 • 13,2 km² Powierzchnia
 • 158,9 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 86 Numer kierunkowy
 • BKL Tablice rejestracyjne
 • Agnieszka Rutkowska Burmistrz miasta
Stawiski na mapie
Identyfikatory
 • 22.154653.3799 Współrzędne GPS
 • 2006054 TERYT (TERC)
 • 0957548 SIMC
Herb miasta Stawiski
Stawiski herb

Stawiski - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
18-520Poczta Stawiski, ul. Łomżyńska 21

Stawiski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Stawiskach)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Biuro Terenowe w Kolnie (podlega pod: ZUS Oddział w Białymstoku)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.30-15.30, Wt: 7.30-15.30, Śr: 7.30-15.30, Cz: 7.30-15.30, Pt: 7.30-15.30

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Wojska Polskiego 67
18-500 Kolno
Urząd Miejski w Stawiskach
(86) 278-55-11
(86) 278-55-33
pl. Wolności 13/15
18-520 Stawiski

Stawiski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Stawiski jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 2 104, z czego 50,9% stanowią kobiety, a 49,1% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 16,0%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,7 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa podlaskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Stawisk zawarli w 2021 roku 5 małżeństw, co odpowiada 2,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  30,5% mieszkańców Stawisk jest stanu wolnego, 56,1% żyje w małżeństwie, 4,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,1% to wdowy/wdowcy.

  Stawiski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -14. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -6,59 na 1000 mieszkańców Stawisk. W 2021 roku urodziło się 16 dzieci, w tym 31,3% dziewczynek i 68,8% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 422 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,65 i jest większy od średniej dla województwa oraz porównywalny do współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 33,1% zgonów w Stawiskach spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 13,8% zgonów w Stawiskach były nowotwory, a 5,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Stawisk przypada 14.13 zgonów. Jest to wartość porównywalna do wartości średniej dla województwa podlaskiego oraz nieznacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 11 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 41 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Stawisk -30. W tym samym roku 3 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 19 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -16.

  64,9% mieszkańców Stawisk jest w wieku produkcyjnym, 14,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Stawisk
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2 104 Liczba mieszkańców
 • 1 071 Kobiety
 • 1 033 Mężczyźni
 • 50,9%
  49,1%
 • 104 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 104 kobiet)
 • 96 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 96 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Stawiskach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Stawiskach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Stawiskach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Stawisk
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,7 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  42,7 lat
  woj. podlaskie
  42,4 lat
  Cała Polska
  42,2 lat
 • 45,1 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,1 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Stawiski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Stawisk
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Stawiski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Stawiski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Stawiski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 30,5% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  30,8%
  Województwo
  28,6%
  Kraj
  29,1%
 • 23,4% Kobiety
  (Panny)
 • 38,4% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,1% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  56,1%
  Podlaskie
  54,2%
  Cały kraj
  54,0%
 • 56,5% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,6% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,1% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  8,9%
  Podlaskie
  9,0%
  Cały kraj
  8,5%
 • 15,5% Kobiety
  (Wdowy)
 • 1,9% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,3% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Stawiski
  4,3%
  woj. podlaskie
  7,5%
  Polska
  7,6%
 • 4,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,0% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Stawiski
  0,0%
  Podlaskie
  0,7%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Stawiskach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Stawiskach w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Tutaj
  2,4
  Województwo
  4,3
  Cała Polska
  4,4
 • 0,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Tutaj
  0,7
  Województwo
  1,4
  Cały kraj
  1,6
 • 5 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Stawiskach w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Stawiskach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -14 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -7 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -7 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -6,59 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -6,6
  Podlaskie
  -5,7
  Kraj
  -4,9
 • Wykres - Przyrost naturalny w Stawiskach w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Stawiskach w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Stawiskach w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Stawiskach w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16 Urodzenia żywe
 • 5 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 11 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 31,3%
  68,8%
 • 7,5 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Stawiski
  7,5
  Województwo
  8,7
  Polska
  8,7
 • 34,5 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  34,5
  woj. podlaskie
  37,9
  Kraj
  37,5
 • 8 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 8
 • 40 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 40
 • 78 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 78
 • 68 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 68
 • 25 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 25
 • 3 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 3
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 422 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 336 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 493 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Stawiski
  3 422 g
  Podlaskie
  3 430 g
  Kraj
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 7 Waga 4500g - 4999g
 • 7
 • 41 Waga 4000g - 4499g
 • 41
 • 86 Waga 3500g - 3999g
 • 86
 • 115 Waga 3000g - 3499g
 • 115
 • 42 Waga 2500g - 2999g
 • 42
 • 15 Waga 2000g - 2499g
 • 15
 • 2 Waga 1500g - 1999g
 • 2
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,11 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,11
  Podlaskie
  1,28
  Kraj
  1,32
 • 0,50 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Stawiski
  0,50
  woj. podlaskie
  0,63
  Cała Polska
  0,64
 • 0,65 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,65
  woj. podlaskie
  0,60
  Polska
  0,64
 • Statystyki zgonów w Stawiskach w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 30 Zgony
 • 12 Kobiety
  (Zgony)
 • 18 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 40,0%
  60,0%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 14,1 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  14,1
  woj. podlaskie
  14,3
  Cała Polska
  13,6
 • 153,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  153,4
  woj. podlaskie
  165,4
  Cała Polska
  156,7
 • 0,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  0,0
  Podlaskie
  4,7
  Cała Polska
  3,9
 • 3,1 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  3,1
  woj. podlaskie
  3,6
  Cały kraj
  3,6
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. podlaskie
  1,3
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie kolneńskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 33,1% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  33,1%
  woj. podlaskie
  35,6%
  Kraj
  34,8%
 • 13,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • Stawiski
  13,8%
  woj. podlaskie
  17,0%
  Kraj
  19,6%
 • 5,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  5,9%
  Podlaskie
  5,5%
  Cały kraj
  5,4%
 • 105 Zgony spowodowane COVID-19
 • 10,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  10,8
  Cały kraj
  13,3
 • 76,2 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Podlaskie
  76,2
  Kraj
  74,4
 • 179,0 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  179,0
  Podlaskie
  245,9
  Cały kraj
  268,1
 • 234,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  234,4
  Cały kraj
  246,5
 • 429,5 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 459,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 400,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  429,5
  woj. podlaskie
  515,8
  Polska
  475,8
 • 62,6 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 6,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 113,6 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  62,6
  Podlaskie
  60,8
  Cała Polska
  70,6
 • 22,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Stawiski
  22,1
  Podlaskie
  33,1
  Polska
  32,6
 • 0,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Stawiski
  0,0
  Podlaskie
  8,6
  Kraj
  6,9
 • 0,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Stawiski
  0,0%
  Podlaskie
  0,6%
  Cała Polska
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 11 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 8 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 3 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 3 Zameldowania z zagranicy
 • 2 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 41 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 26 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 15 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 19 Wymeldowania za granicę
 • 11 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 8 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -46 Saldo migracji
 • -27 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -19 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -30 Saldo migracji wewnętrznych
 • -18 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -12 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -16 Saldo migracji zagranicznych
 • -9 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -7 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Stawiskach w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Stawiskach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 11,4% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 9,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 13,8% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 71,8% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 69,9% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 73,8% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,8% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,0% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 12,4% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Stawiski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Stawiski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Stawiskach oddano do użytku 4 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,90 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Stawiskach to 780 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 361 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Stawiskach to 6,00 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w Stawiskach to 126,50 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 95,00% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 92,82% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 88,08% mieszkań posiada łazienkę, 72,95% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,00% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu kolneńskiego.

  Powiat kolneński - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Stawiskach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 780 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 361,30 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  361,30
  woj. podlaskie
  397,50
  Kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 75,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Stawiski
  75,40 m2
  Podlaskie
  77,30 m2
  Cały kraj
  74,50 m2
 • 27,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Stawiski
  27,20 m2
  woj. podlaskie
  30,70 m2
  Kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,07 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  4,07
  Podlaskie
  4,02
  Kraj
  3,82
 • 2,77 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,77
  woj. podlaskie
  2,52
  Cała Polska
  2,55
 • 0,68 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,68
  Województwo
  0,63
  Cały kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Stawiskach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 4 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 1,90 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  1,90
  Podlaskie
  6,64
  Cały kraj
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 24 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 6,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Miasto
  6,00
  Podlaskie
  3,93
  Polska
  3,90
 • 11,41 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Miasto
  11,41
  woj. podlaskie
  26,06
  Cała Polska
  24,07
 • 506 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 126,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Miasto
  126,5 m2
  woj. podlaskie
  91,5 m2
  Kraj
  92,9 m2
 • 0,24 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Stawiski
  0,24 m2
  woj. podlaskie
  0,61 m2
  Kraj
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Stawiskach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 95,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  95,00%
  Województwo
  93,45%
  Cały kraj
  96,97%
 • 92,82% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  92,82%
  Podlaskie
  89,18%
  Cały kraj
  94,01%
 • 88,08% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  88,08%
  woj. podlaskie
  87,24%
  Cały kraj
  91,78%
 • 72,95% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  72,95%
  Podlaskie
  79,62%
  Cała Polska
  83,08%
 • 0,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  0,00%
  Województwo
  32,87%
  Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Stawiski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Stawiskach na 1000 mieszkańców pracuje 192osób . Jest to mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 0,0% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 0,0% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Stawiskach wynosiło w 2021 roku 12,1% (12,6% wśród kobiet i 11,7% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa podlaskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Stawiskach wynosiło 4 825,66 PLN, co odpowiada 80.40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Stawisk 61 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 29 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -32.

  69,3% aktywnych zawodowo mieszkańców Stawisk pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 8,8% w przemyśle i budownictwie, a 6,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Stawiskach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 192 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Stawiski
  192,0
  Województwo
  206,0
  Kraj
  257,0
 • 12,1% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 12,6% Kobiety
 • 11,7% Mężczyźni
 • Stawiski
  12,1%
  woj. podlaskie
  7,0%
  Cała Polska
  5,4%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Stawiskach w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Stawiskach w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Stawiskach w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Stawiskach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 826 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  4 826 PLN
  Województwo
  5 413 PLN
  Polska
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Stawiskach w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Stawiskach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 61 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 29 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -32 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,48 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Stawiskach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 69,3% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 64,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 73,5% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 8,8% Przemysł i budownictwo
 • 4,5% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 12,5% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 6,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 6,6% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 6,0% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,3% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 14,8% Pozostałe
 • 23,1% Kobiety
  (pozostałe)
 • 7,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Stawiskach w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Stawiskach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 405 Pracujący ogółem
 • 0 Kobiety
 • 0 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Stawiskach w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 14,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 11,6% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,6% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 64,9% W wieku produkcyjnym
 • 59,9% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 70,0% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,6% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,5% Kobiety
  (59+ lat)
 • 12,4% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Stawiski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 54,1 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  54,1
  woj. podlaskie
  66,2
  Cały kraj
  69,0
 • 31,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Stawiski
  31,7
  woj. podlaskie
  37,0
  Cała Polska
  38,2
 • 141,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  141,5
  woj. podlaskie
  126,9
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 58,3% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 61,4% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 55,6% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 41,7% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 38,6% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 44,4% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Stawiski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Stawiskach w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 200 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 154 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 13 nowych podmiotów, a 13 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (23) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (8) w roku 2019. W tym samym okresie najwięcej (21) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (8) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Stawiskach najwięcej (15) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (191) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,0% (4) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 26,5% (53) podmiotów, a 71,5% (143) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Stawiskach najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (33.8%) oraz Budownictwo (23.4%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 200 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 4 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 53 Przemysł i budownictwo
 • 143 Pozostała działalność
 • 13 Podmioty nowo zarejestrowane w Stawiskach w 2021 roku
 • 13 Podmioty wyrejestrowane w Stawiskach w 2021 roku
 • 154 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 191 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 191
 • 8 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 8
 • 1 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 1
 • 200 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 200
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 4 Spółki handlowe ogółem
 • 4
 • 3  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 3
 • 15 Spółki cywilne ogółem
 • 15
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 154 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 52 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 52
 • 36 Budownictwo
 • 36
 • 14 Transport i gospodarka magazynowa
 • 14
 • 12 Przetwórstwo przemysłowe
 • 12
 • 8 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 8
 • 7 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 7
 • 7 Pozostała działalność
 • 7
 • 3 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 3
 • 3 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 3
 • 3 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 3
 • 3 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 3
 • 2 Edukacja
 • 2
 • 2 Informacja i komunikacja
 • 2
 • 2 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Stawiski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Stawiskach stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 20 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 9,47 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Stawiskach wynosi 84,70% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa podlaskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Stawisk najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 4,67 (wykrywalność 80%) oraz przeciwko mieniu - 3,21 (wykrywalność 61%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,65 (100%), o charakterze gospodarczym - 1,43 (61%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,40 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Stawiskach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Stawisk.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Stawiski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 20 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 20
 • 10 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 10
 • 3 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 3
 • 6 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 6
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 7 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 7
 • 9,47 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  9,47
  woj. podlaskie
  15,33
  Polska
  21,51
 • 4,67 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  4,67
  Województwo
  8,50
  Polska
  12,82
 • 1,43 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,43
  Podlaskie
  3,88
  Cała Polska
  5,89
 • 2,65 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Stawiski
  2,65
  Województwo
  2,20
  Cały kraj
  1,85
 • 0,40 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,40
  Podlaskie
  0,41
  Cała Polska
  0,35
 • 3,21 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  3,21
  woj. podlaskie
  6,55
  Kraj
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Stawiski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 85% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  85%
  Województwo
  77%
  Cały kraj
  71%
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  81%
  Podlaskie
  73%
  Polska
  64%
 • 61% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  61%
  Województwo
  68%
  Cały kraj
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  100%
  woj. podlaskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  100%
  Województwo
  92%
  Cała Polska
  89%
 • 61% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  61%
  Województwo
  54%
  Cała Polska
  53%

Stawiski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu Stawisk wyniosła w 2021 roku 44,4 mln złotych, co daje 7,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 19.4% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu Stawisk - 36.7% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (11.6%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (8.9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 13,5 mln złotych, czyli 30,3% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Stawisk wyniosła w 2021 roku 41,6 mln złotych, co daje 6,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 6.9% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (33.4%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (16.4%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (9.4%). W budżecie Stawisk wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 471 złotych na mieszkańca (6,8%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 3,2 złotych na mieszkańca (0,0%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 9,0%.
 • Wydatki budżetu w Stawiskach według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Stawisk według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Stawiski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Stawisk według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  22,5 mln

  3,5 tys(100%)

  21,3 mln

  3,4 tys(100%)

  25,1 mln

  4,0 tys(100%)

  25,7 mln

  4,1 tys(100%)

  27,1 mln

  4,4 tys(100%)

  29,9 mln

  4,9 tys(100%)

  37,6 mln

  6,2 tys(100%)

  44,4 mln

  7,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  7,6 mln

  3,3 tys(34%)

  7,5 mln

  3,2 tys(35%)

  10,2 mln

  4,5 tys(40.5%)

  7,5 mln

  3,4 tys(29.4%)

  7,9 mln

  3,6 tys(29.3%)

  8,3 mln

  3,8 tys(27.7%)

  12,2 mln

  5,6 tys(32.3%)

  16,3 mln

  7,7 tys(36.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,9 mln

  796(8.3%)

  893,3 tys

  387(4.2%)

  317,6 tys

  140(1.3%)

  1,4 mln

  621(5.4%)

  3,4 mln

  1,5 tys(12.5%)

  2,3 mln

  1,1 tys(7.7%)

  1,8 mln

  829(4.8%)

  5,1 mln

  2,4 tys(11.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,5 mln

  648(6.8%)

  2,1 mln

  918(9.9%)

  1,2 mln

  522(4.7%)

  1,2 mln

  527(4.6%)

  1,2 mln

  528(4.3%)

  3,8 mln

  1,8 tys(12.7%)

  2,9 mln

  1,3 tys(7.7%)

  4,0 mln

  1,9 tys(8.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,3 mln

  1,4 tys(14.9%)

  3,3 mln

  1,4 tys(15.5%)

  2,3 mln

  996(9%)

  3,5 mln

  1,6 tys(13.8%)

  2,6 mln

  1,2 tys(9.7%)

  2,6 mln

  1,2 tys(8.7%)

  3,2 mln

  1,5 tys(8.4%)

  3,4 mln

  1,6 tys(7.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,1 mln

  1,8 tys(18.4%)

  4,2 mln

  1,8 tys(19.5%)

  8,4 mln

  3,7 tys(33.4%)

  1,3 mln

  570(5%)

  1,2 mln

  549(4.4%)

  1,6 mln

  728(5.3%)

  1,9 mln

  900(5.2%)

  2,1 mln

  997(4.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  93,1 tys

  39,8(0.4%)

  83,9 tys

  36,4(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  293,7 tys

  136(1%)

  257,5 tys

  119(0.7%)

  1,3 mln

  637(3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  730,3 tys

  312(3.3%)

  726,3 tys

  315(3.4%)

  829,0 tys

  366(3.3%)

  807,6 tys

  362(3.1%)

  855,6 tys

  390(3.2%)

  1,2 mln

  571(4.1%)

  4,2 mln

  1,9 tys(11.1%)

  1,3 mln

  600(2.8%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  878,5 tys

  375(3.9%)

  584,8 tys

  254(2.7%)

  635,2 tys

  280(2.5%)

  635,4 tys

  285(2.5%)

  507,2 tys

  231(1.9%)

  568,0 tys

  263(1.9%)

  726,4 tys

  336(1.9%)

  867,5 tys

  412(2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  433,0 tys

  185(1.9%)

  596,8 tys

  259(2.8%)

  370,8 tys

  163(1.5%)

  330,9 tys

  148(1.3%)

  496,5 tys

  226(1.8%)

  591,5 tys

  274(2%)

  1,1 mln

  509(2.9%)

  626,7 tys

  298(1.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  295,9 tys

  126(1.3%)

  252,8 tys

  110(1.2%)

  145,3 tys

  64,1(0.6%)

  144,8 tys

  65,0(0.6%)

  163,3 tys

  74,4(0.6%)

  259,2 tys

  120(0.9%)

  459,9 tys

  213(1.2%)

  571,3 tys

  272(1.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  791,6 tys

  338(3.5%)

  452,9 tys

  196(2.1%)

  357,7 tys

  158(1.4%)

  342,3 tys

  154(1.3%)

  364,3 tys

  166(1.3%)

  307,7 tys

  142(1%)

  327,4 tys

  152(0.9%)

  293,7 tys

  140(0.7%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  115,6 tys

  49,3(0.5%)

  131,9 tys

  57,2(0.6%)

  145,2 tys

  64,0(0.6%)

  97,9 tys

  43,9(0.4%)

  117,9 tys

  53,7(0.4%)

  135,2 tys

  62,6(0.5%)

  149,1 tys

  69,1(0.4%)

  144,5 tys

  68,7(0.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  59,6 tys

  25,4(0.3%)

  72,2 tys

  31,3(0.3%)

  66,6 tys

  29,4(0.3%)

  70,6 tys

  31,7(0.3%)

  72,6 tys

  33,1(0.3%)

  78,2 tys

  36,2(0.3%)

  94,6 tys

  43,8(0.3%)

  141,3 tys

  67,2(0.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  285,0 tys

  122(1.3%)

  234,0 tys

  101(1.1%)

  187,5 tys

  82,7(0.7%)

  176,6 tys

  79,2(0.7%)

  157,5 tys

  71,8(0.6%)

  145,5 tys

  67,3(0.5%)

  119,8 tys

  55,5(0.3%)

  100,9 tys

  47,9(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  57,1 tys

  24,4(0.3%)

  29,9 tys

  13,0(0.1%)

  32,1 tys

  14,2(0.1%)

  94,7 tys

  42,5(0.4%)

  59,9 tys

  27,3(0.2%)

  20,2 tys

  9,3(0.1%)

  113,8 tys

  52,7(0.3%)

  78,8 tys

  37,4(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  87,8 tys

  37,5(0.4%)

  79,3 tys

  34,4(0.4%)

  28,6 tys

  12,6(0.1%)

  1,3 tys

  0,6(0%)

  106,6 tys

  48,6(0.4%)

  71,7 tys

  33,2(0.2%)

  63,5 tys

  29,4(0.2%)

  1,3 tys

  0,6(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  21,1 tys

  9,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  138,3 tys

  59,0(0.6%)

  138,6 tys

  60,1(0.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Stawiskach według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Stawisk według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Stawiski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Stawisk według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  21,2 mln

  3,3 tys(100%)

  21,5 mln

  3,4 tys(100%)

  26,0 mln

  4,1 tys(100%)

  26,5 mln

  4,2 tys(100%)

  28,5 mln

  4,6 tys(100%)

  30,2 mln

  4,9 tys(100%)

  45,0 mln

  7,4 tys(100%)

  41,6 mln

  6,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  10,7 mln

  4,6 tys(50.3%)

  10,1 mln

  4,4 tys(47.2%)

  10,1 mln

  4,4 tys(38.7%)

  9,8 mln

  4,4 tys(36.9%)

  10,1 mln

  4,6 tys(35.3%)

  9,9 mln

  4,6 tys(32.8%)

  12,9 mln

  6,0 tys(28.7%)

  13,9 mln

  6,6 tys(33.4%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  5,2 mln

  2,2 tys(24.3%)

  5,0 mln

  2,2 tys(23.3%)

  4,9 mln

  2,2 tys(18.8%)

  6,1 mln

  2,7 tys(23.1%)

  4,9 mln

  2,3 tys(17.4%)

  5,6 mln

  2,6 tys(18.7%)

  6,1 mln

  2,8 tys(13.6%)

  6,8 mln

  3,2 tys(16.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  21,3 tys

  9,1(0.1%)

  112,7 tys

  48,9(0.5%)

  70,1 tys

  30,9(0.3%)

  72,7 tys

  32,6(0.3%)

  2,9 mln

  1,3 tys(10.1%)

  1,7 mln

  793(5.7%)

  2,4 mln

  1,1 tys(5.3%)

  3,9 mln

  1,9 tys(9.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  135,9 tys

  58,0(0.6%)

  1,4 mln

  609(6.5%)

  501,6 tys

  221(1.9%)

  614,3 tys

  276(2.3%)

  607,1 tys

  277(2.1%)

  2,1 mln

  983(7%)

  1,3 mln

  583(2.8%)

  2,7 mln

  1,3 tys(6.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  418,8 tys

  179(2%)

  303,2 tys

  131(1.4%)

  1,9 mln

  834(7.3%)

  439,3 tys

  197(1.7%)

  458,8 tys

  209(1.6%)

  523,3 tys

  242(1.7%)

  7,4 mln

  3,4 tys(16.4%)

  2,6 mln

  1,2 tys(6.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  712,3 tys

  304(3.4%)

  702,8 tys

  305(3.3%)

  774,9 tys

  342(3%)

  795,0 tys

  357(3%)

  812,2 tys

  370(2.8%)

  1,2 mln

  554(4%)

  2,4 mln

  1,1 tys(5.4%)

  1,3 mln

  596(3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,2 mln

  1,4 tys(15.2%)

  3,2 mln

  1,4 tys(14.9%)

  7,5 mln

  3,3 tys(28.8%)

  774,7 tys

  348(2.9%)

  677,5 tys

  309(2.4%)

  661,8 tys

  306(2.2%)

  975,8 tys

  452(2.2%)

  956,7 tys

  455(2.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  87,1 tys

  37,2(0.4%)

  75,1 tys

  32,6(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  408,0 tys

  189(1.4%)

  2,3 mln

  1,1 tys(5.1%)

  521,8 tys

  248(1.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  58,2 tys

  24,8(0.3%)

  89,8 tys

  38,9(0.4%)

  56,9 tys

  25,1(0.2%)

  33,7 tys

  15,1(0.1%)

  74,1 tys

  33,8(0.3%)

  53,7 tys

  24,9(0.2%)

  186,9 tys

  86,6(0.4%)

  319,3 tys

  152(0.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  117,6 tys

  50,2(0.6%)

  37,1 tys

  16,1(0.2%)

  109,3 tys

  48,2(0.4%)

  152,6 tys

  68,5(0.6%)

  139,5 tys

  63,6(0.5%)

  116,8 tys

  54,1(0.4%)

  717,0 tys

  332(1.6%)

  291,6 tys

  139(0.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  132,2 tys

  56,4(0.6%)

  114,4 tys

  49,6(0.5%)

  67,2 tys

  29,6(0.3%)

  52,0 tys

  23,3(0.2%)

  66,0 tys

  30,1(0.2%)

  90,0 tys

  41,6(0.3%)

  99,0 tys

  45,9(0.2%)

  108,0 tys

  51,3(0.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  36,2 tys

  17,2(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  25,0 tys

  10,7(0.1%)

  59,0 tys

  25,6(0.3%)

  45,5 tys

  20,1(0.2%)

  7,8 tys

  3,5(0%)

  136,8 tys

  62,3(0.5%)

  36,9 tys

  17,1(0.1%)

  48,6 tys

  22,5(0.1%)

  32,3 tys

  15,4(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  97,9 tys

  44,6(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  32,5 tys

  15,1(0.1%)

  27,0 tys

  12,8(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  3,3 tys

  1,4(0%)

  3,0 tys

  1,3(0%)

  2,6 tys

  1,2(0%)

  2,6 tys

  1,2(0%)

  2,6 tys

  1,2(0%)

  2,7 tys

  1,2(0%)

  2,9 tys

  1,3(0%)

  2,9 tys

  1,4(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  87,8 tys

  37,5(0.4%)

  79,3 tys

  34,4(0.4%)

  28,6 tys

  12,6(0.1%)

  1,3 tys

  0,6(0%)

  106,6 tys

  48,6(0.4%)

  71,7 tys

  33,2(0.2%)

  63,5 tys

  29,4(0.1%)

  1,3 tys

  0,6(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  246,1 tys

  105(1.2%)

  66,6 tys

  28,9(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  9,5 tys

  4,1(0%)

  10,3 tys

  4,5(0%)

  4,3 tys

  1,9(0%)

  8,0 tys

  3,7(0%)

  9,0 tys

  4,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  117,5 tys

  50,2(0.6%)

  102,8 tys

  44,6(0.5%)

  9,9 tys

  4,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Stawiski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 440 mieszkańców Stawisk jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 194 kobiet oraz 246 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 15,5% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,8% wykształcenie policealne, 10,2% średnie ogólnokształcące, a 18,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 21,9% mieszkańców Stawisk, gimnazjalnym 3,9%, natomiast 23,7% podstawowym ukończonym. 3,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa podlaskiego mieszkańcy Stawisk mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Stawiskach największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (23,8%) oraz wyższe (20,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (27,7%) oraz podstawowe ukończone (23,4%).

  W roku 2021 w Stawiskach mieściło się 1 przedszkole, w którym do 5 oddziałów uczęszczało 123 dzieci (60 dziewczynek oraz 63 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Stawiskach mieściło się 1 przedszkole, w którym do 4 oddziałów uczęszczało 76 dzieci (43 dziewczynki oraz 33 chłopców). Dostępnych było 100 miejsc.

  14,5% mieszkańców Stawisk w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,5% wśród dziewczynek i 13,8% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 813 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,44 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 16 oddziałach uczyło się 327 uczniów (152 kobiety oraz 175 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Stawiskach placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 17 oddziałach uczyło się 365 uczniów (174 kobiety oraz 191 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 20,9% ludności (18,6% wśród dziewczynek i 22,8% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 20,4 uczniów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,3% mieszkańców (18,0% wśród dziewczyn i 16,7% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 31,4% mieszkańców Stawisk w wieku potencjalnej nauki (35,1% kobiet i 28,5% mężczyzn).

 • 15,5% Wykształcenie wyższe
 • Stawiski
  15,5%
  Podlaskie
  24,5%
  Kraj
  25,2%
 • 20,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 11,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 31,1% Wykształcenie średnie i policealne
 • Stawiski
  31,1%
  Województwo
  36,5%
  Cała Polska
  35,2%
 • 32,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 29,1% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,8% Wykształcenie policealne
 • Stawiski
  2,8%
  Województwo
  3,6%
  Kraj
  3,3%
 • 3,5% Kobiety
  (policealne)
 • 0,7% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  10,2%
  Województwo
  11,8%
  Polska
  11,9%
 • 13,3% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,8% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  18,0%
  Podlaskie
  21,1%
  Cały kraj
  20,0%
 • 15,4% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,6% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 21,9% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  21,9%
  woj. podlaskie
  17,1%
  Polska
  21,2%
 • 16,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 27,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  3,9%
  Podlaskie
  3,0%
  Cały kraj
  3,0%
 • 3,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,3% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 23,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Stawiski
  23,7%
  Podlaskie
  15,3%
  Cała Polska
  12,3%
 • 23,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 23,4% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  3,9%
  woj. podlaskie
  3,6%
  Cała Polska
  3,1%
 • 4,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 4,3% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Stawiskach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1813 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  1 813,0
  Podlaskie
  895,0
  Polska
  896,0
 • 0,44 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,44
  woj. podlaskie
  0,98
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 5 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 100 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Stawiski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 123 Dzieci
 • 60 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 63 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,8%
  51,2%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 15 3 lata
 • 15
 • 27 4 lata
 • 27
 • 45 5 lata
 • 45
 • 36 6 lat
 • 36
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 5 3 lata
 • 5
 • 13 4 lata
 • 13
 • 24 5 lata
 • 24
 • 18 6 lat
 • 18
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 10 3 lata
 • 10
 • 14 4 lata
 • 14
 • 21 5 lata
 • 21
 • 18 6 lat
 • 18
 •  
 • 7,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 7,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Stawiskach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Stawiskach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Miejskie Przedszkole w Stawiskach
  Publiczne
  86 278-56-51
  ul. Cedrowska 1
  18-520 Stawiski
  4717
 • Szkoły podstawowe w Stawiskach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Stawiski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 16 Oddziały
 • 327 Uczniowie
 • 152 Kobiety
  (uczniowie)
 • 175 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 46,5%
  53,5%
 • 42 Uczniowie w 1 klasie
 • 25 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 17 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 62 Absolwenci
 • 21 Kobiety
  (absolwenci)
 • 41 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Stawiski
  20,4
  woj. podlaskie
  16,0
  Kraj
  16,7
 •  
 • 31,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 23,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Stawiskach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Stawiskach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach (Tadeusz Kościuszko)
  Publiczna
  86 278-56-09
  86 278-56-09
  ul. Polowa 12
  18-520 Stawiski
  1631038
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Stawiskach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Stawiskach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Stawiskach
  Publiczne
  86 474-26-00
  86 474-26-00
  ul. Polowa 26
  18-520 Stawiski
  236-
  Szkoła Policealna dla Dorosłych w Stawiskach
  Publiczna
  86 474-26-00
  86 474-26-00
  ul. POLOWA 26
  18-520 Stawiski
  18-
 • Edukacyjne grupy wieku w Stawiskach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 14,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,5% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 13,8% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 20,9% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 18,6% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 22,8% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,9% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,9% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 18,3% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,3% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 18,0% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,7% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 31,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 35,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 28,5% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Stawiski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Stawiski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Stawiski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Stawiski - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Stawiskach

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Stawiskach w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Stawiskach
  (Źródło: GUS, 2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w Stawiskach: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Stawiskach 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 100 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 33 (uczestnicy: 3 330)
  • koncerty: 4 (uczestnicy: 450)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 4 (uczestnicy: 140)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 1 (uczestnicy: 80)
  • konkursy: 3 (uczestnicy: 60)
  • pokazy teatralne: 3 (uczestnicy: 400)
  • warsztaty: 9 (uczestnicy: 200)
  • inne: 9 (uczestnicy: 2 000)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 2 (członkowie: 34)
  • muzyczne: 1 (członkowie: 12)
  • teatralne: 1 (członkowie: 22)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 2 (członkowie: 34)
  • teatralne: 1 (członkowie: 22)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 12)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2021 w Stawiskach działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 11 841 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 14 178 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 2
  Według danych z 2016 w Stawiskach działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 47 członków. Zarejestrowano 40 ćwiczących (mężczyźni: 26, kobiety: 14, chłopcy do lat 18: 10, dziewczęta do lat 18: 14). Aktywne były 2 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (1), instruktora sportowego (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Stawiskach w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Stawiskach
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Stawisk znajduje się 19 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Stawiskach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Grodzisko Stawiski, st.1 ze średniowieczadnia 1968-10-25, wykaz dokumentów: 76A z 1968-10-25; C-33 z 2005-03-03
  • Grodzisko Stawiski ze średniowieczadnia 1988-08-02, wykaz dokumentów: 375 z 1988-08-02
  • Kościół z 1786 - 1825dnia 1958-03-06, wykaz dokumentów: 110 z 1958-03-06
  • Miasto z 1585 r.dnia 1958-04-29, wykaz dokumentów: 112 z 1958-04-29
  • Budynek klasztorny z 1697 r. (ul. Łomżyńska 1)dnia 1958-04-30, wykaz dokumentów: 111 z 1958-04-30
  • Aleja z XIX w.dnia 1980-04-29, wykaz dokumentów: 75 z 1980-04-29
  • Park z XIX w.dnia 1981-07-21, wykaz dokumentów: 176 z 1981-07-21
  • Stajnia z 2. ćw. XIX w.dnia 1987-06-18, wykaz dokumentów: A-290 z 1987-06-18
  • Poczta z 2. ćw. XIX w. (ul. Łomżyńska 21)dnia 1987-06-18, wykaz dokumentów: A-290 z 1987-06-18
  • Wozownia z 2. ćw. XIX w. (ul. Łomżyńska 21)dnia 1987-06-18, wykaz dokumentów: A-290 z 1987-06-18
  • Zespół - poczta z 2. ćw. XIX w. (ul. Łomżyńska 21)dnia 1987-06-18, wykaz dokumentów: A-290 z 1987-06-18
  • Nagrobek z 1918 r.dnia 1987-09-14, wykaz dokumentów: 329 z 1987-09-14
  • Nagrobek z 1939 r.dnia 1987-09-14, wykaz dokumentów: 329 z 1987-09-14
  • Nagrobek z 1913 r.dnia 1987-09-14, wykaz dokumentów: 329 z 1987-09-14
  • Nagrobek z 1908 r.dnia 1987-09-14, wykaz dokumentów: 329 z 1987-09-14
  • Nagrobek z 1912 r.dnia 1987-09-14, wykaz dokumentów: 329 z 1987-09-14
  • Nagrobek z pocz. XX w.dnia 1987-09-14, wykaz dokumentów: 329 z 1987-09-14
  • Zieleń towarzysząca z 2. poł. XIX w.dnia 1987-09-14, wykaz dokumentów: 329 z 1987-09-14
  • Cmentarz żydowski z 1. poł. XIX w.dnia 1988-08-02, wykaz dokumentów: 375 z 1988-08-02; brak numeru z 2012-05-22
 • Formy ochrony przyrody w Stawiskach
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Stawisk znajdują się 4 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Stawiskach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Uroczysko Dzierzbia - leśny rezerwat przyrodyTyp: fitocenotyczny, Data ustanowienia: 2001-04-27, Opis granicy: Opis granic rezerwatu w formie współrzędnych punktów załamań granic obszaru w układzie PL-1992, Powierzchnia: 71.89 ha
  • Pomnik przyrodyOpis: głaz narzutowy umieszczony nad ziemią 1 metr, Data ustanowienia: 1982-10-26, Opis granicy: Stawiski Budy Stawiskie 100 metrów od drogi krajowej nr 61 po prawej stronie w kierunku Stawiski - Łomża
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: aleja lipowa, Data ustanowienia: 1982-10-26, Opis granicy: 952
  • Bagno (użytek ekologiczny)Data ustanowienia: 1997-01-04, Opis granicy: Budy Stawiskie działka nr 67, Powierzchnia: 0.3 ha

Stawiski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z lat 2010 - 2021 w wyniku 8 wypadków drogowych w Stawiskach odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 11 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 376,8 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 47,1 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2021 roku w Stawiskach znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu kolneńskiego.

  Powiat kolneński - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Stawiskach
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 8 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2021)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2021)
 • 11 Ranni
  (lata 2010 - 2021)
 • 1 Lekko ranni
 • 10 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Stawiskach w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 376,83 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Miasto
  376,8
  Podlaskie
  690,7
  Polska
  1 035,8
 • 47,10 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Tutaj
  47,1
  Województwo
  120,7
  Cała Polska
  98,5
 • 518,13 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Stawiski
  518,1
  woj. podlaskie
  823,0
  Kraj
  1 251,4
 • 12,50 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2021)
 • Tutaj
  12,5
  woj. podlaskie
  17,5
  Cała Polska
  9,5
 • 137,50 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2021)
 • Miasto
  137,5
  woj. podlaskie
  119,2
  Kraj
  120,8
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Stawiski przechodzą 4 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • S61droga ekspresowa S61( Stawiski - Szczuczyn - Raczki - Suwałki)
  • DK 61droga krajowa nr 61(Warszawa - Jabłonna - Legionowo - Michałów-Reginów - Zegrze Południowe - Zegrze - Jadwisin - Stasi las - Serock - Wierzbica - Klusek - Dzierżenin - Pogorzelec - Karniewek - Gzowo - Strzyże - Łubienica - Kacice - Pułtusk - Kleszewo - Chmielewo - Boby - Orzyc - Stary Szelków - Łaś - Różan - Dyszobaba - Sieluń - Młynarze - Dobrołęka - Nożewo - Ostrołęka - Laskowiec - Rydzewo - Miastkowo - Sulki - Jannowo - Łomża - Piątnica Poduchowna - Marianowo - Budy Czarnockie - Kisielnica - Górki-Sypniewo - Kobylin - Stawiski - Świdry-Dobrzyce - Łubiane - Pasichy - Stawiane - Obrytki - Szczuczyn - Stare Guty - Popowo - Grajewo - Miecze - Bełda - Tama - Rajgród - Barszcze - Bargłów Kościelny - Netta Druga - Augustów)
  • DW 647droga wojewódzka nr 647(Dęby - Pupkowizna - Cieloszka - Turośl - Trzcińskie - Ptaki - Zabiele - Kolno - Stary Gromadzyn - Czernice - Pachuczyn - Chmiełewo - Stawiski)
  • DW 648droga wojewódzka nr 648(Miastkowo - Korytki Leśne - Chmielewo - Dzierzgi - Nowogród - Morgownik - Serwatki - Cwaliny Duże - Kąty - Korzeniste - Poryte - Stawiski - Cedry - Lisy - Obrytki - Przytuły)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Stawiskach istnieje 30 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 550-lecia Stawisk

  ul. Cedrowska

  ul. Długa

  ul. Furmańska

  ul. Kościelna

  ul. Krzywe Koło

  ul. Krótka

  ul. Niecała

  ul. Nowoprojektowana

  ul. Ogrodowa

  ul. Parkowa

  Plac Wolności

  ul. Pocztowa

  ul. Polowa

  ul. Projektowana

  ul. Sadowa

  ul. Smolniki

  ul. Spokojna

  ul. Strażacka

  ul. Szosowa

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Utrata

  ul. Wiejska

  ul. Wincentego Witosa

  ul. Wojciecha Kossaka

  ul. Władysława Stanisława Reymonta

  ul. Zjazd

  ul. płk. Stanisława Steczkowskiego

  ul. Łomżyńska

  ul. Źródłowa