Stawiski w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, atrakcje, kody pocztowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Stawiski - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Stawiski to miasto leżące w północno-wschodniej Polsce. Należy do województwa podlaskiego, powiatu kolneńskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Stawiski.
 • 2 191 Liczba mieszkańców
 • 13,2 km² Powierzchnia
 • 165,5 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 86 Numer kierunkowy
 • BKL Tablice rejestracyjne
 • Agnieszka Rutkowska Burmistrz miasta
Stawiski na mapie
Identyfikatory
 • 22.154653.3799 Współrzędne GPS
 • 2006054 TERYT (TERC)
 • 0957548 SIMC
Herb miasta Stawiski
Stawiski herb

Stawiski - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
18-520Poczta Stawiski, ul. Łomżyńska 21

Stawiski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Stawiskach)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Biuro Terenowe w Kolnie (podlega pod: ZUS Oddział w Białymstoku)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.30-15.30, Wt: 7.30-15.30, Śr: 7.30-15.30, Cz: 7.30-15.30, Pt: 7.30-15.30

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Wojska Polskiego 67
18-500 Kolno
Urząd Miejski w Stawiskach
(86) 278-55-11
(86) 278-55-33
pl. Wolności 13/15
18-520 Stawiski

Stawiski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Stawiski jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 2 191, z czego 50,7% stanowią kobiety, a 49,3% mężczyźni. W latach 2002-2018 liczba mieszkańców zmalała o 12,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,2 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa podlaskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Stawisk zawarli w 2017 roku 20 małżeństw, co odpowiada 8,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,0 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  31,6% mieszkańców Stawisk jest stanu wolnego, 55,4% żyje w małżeństwie, 2,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,9% to wdowy/wdowcy.

  Stawiski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -12. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,32 na 1000 mieszkańców Stawisk. W 2017 roku urodziło się 15 dzieci, w tym 46,7% dziewczynek i 53,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 334 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,88 i jest mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 41,2% zgonów w Stawiskach spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,6% zgonów w Stawiskach były nowotwory, a 10,3% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Stawisk przypada 10.42 zgonów. Jest to wartość porównywalna do wartości średniej dla województwa podlaskiego oraz nieznacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2017 roku zarejestrowano 10 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 27 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Stawisk -17. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 2 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -1.

  65,8% mieszkańców Stawisk jest w wieku produkcyjnym, 15,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 18,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Stawisk
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 2 191 Liczba mieszkańców
 • 1 111 Kobiety
 • 1 080 Mężczyźni
 • 50,7%
  49,3%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Stawiskach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Stawiskach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Stawiskach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Stawisk
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 41,2 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  41,2 lat
  woj. podlaskie
  41,6 lat
  Cała Polska
  41,4 lat
 • 43,1 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,1 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Stawiski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Stawisk
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Stawiski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Stawiski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Stawiski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 31,6% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  31,8%
  Województwo
  29,5%
  Kraj
  28,8%
 • 24,3% Kobiety
  (Panny)
 • 39,3% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,4% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  55,4%
  Podlaskie
  54,9%
  Cały kraj
  55,8%
 • 55,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,0% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,9% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  9,8%
  Podlaskie
  9,8%
  Cały kraj
  9,6%
 • 16,5% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,3% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Stawiski
  2,3%
  woj. podlaskie
  4,6%
  Polska
  5,0%
 • 2,6% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 1,9% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,6% Nieustalone
 • Stawiski
  0,7%
  Podlaskie
  1,2%
  Cały kraj
  0,8%
 • 0,7% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,6% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Stawiskach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Stawiskach w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 8,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • Tutaj
  8,9
  Województwo
  5,0
  Cała Polska
  5,0
 • 1,0 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • Tutaj
  1,0
  Województwo
  1,5
  Cały kraj
  1,7
 • 20 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Stawiskach w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Stawiskach w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 15 Urodzenia żywe
 • 7 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 8 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 46,7%
  53,3%
 • 6,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  6,7
  Podlaskie
  10,2
  Kraj
  10,5
 • 37,3 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Stawiski
  37,3
  Województwo
  43,1
  Polska
  44,2
 • 8.43 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 8.43
 • 53.66 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 53.66
 • 79.43 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 79.43
 • 65.12 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 65.12
 • 27.95 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 27.95
 • 9.75 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 9.75
 • 3 334 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 296 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 375 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 334 g
  woj. podlaskie
  3 447 g
  Kraj
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 4 Waga 4500g - 4999g
 • 4
 • 31 Waga 4000g - 4499g
 • 31
 • 103 Waga 3500g - 3999g
 • 103
 • 137 Waga 3000g - 3499g
 • 137
 • 56 Waga 2500g - 2999g
 • 56
 • 10 Waga 2000g - 2499g
 • 10
 • 7 Waga 1500g - 1999g
 • 7
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,22 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Stawiski
  1,22
  Podlaskie
  1,40
  Kraj
  1,45
 • 0,63 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,63
  Podlaskie
  0,69
  Kraj
  0,71
 • 0,88 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Stawiski
  0,88
  woj. podlaskie
  0,96
  Cała Polska
  1,00
 • Statystyki zgonów w Stawiskach w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 24 Zgony
 • 12 Kobiety
  (Zgony)
 • 12 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 50,0%
  50,0%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 10,4 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  10,4
  woj. podlaskie
  10,3
  Polska
  10,1
 • 96,9 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  96,9
  woj. podlaskie
  107,9
  Cała Polska
  101,5
 • 0,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  0,0
  woj. podlaskie
  3,3
  Cała Polska
  4,0
 • 3,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,0
  Podlaskie
  3,0
  Cała Polska
  3,2
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. podlaskie
  1,5
  Kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie kolneńskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 40,3% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  40,3%
  woj. podlaskie
  43,7%
  Cała Polska
  45,7%
 • 24,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  24,4%
  woj. podlaskie
  25,1%
  Kraj
  26,7%
 • 11,2% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Stawiski
  11,2%
  woj. podlaskie
  6,6%
  Kraj
  6,1%
 • 11,3 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. podlaskie
  11,3
  Polska
  5,9
 • 71,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  71,1
  Cały kraj
  74,3
 • 249,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  249,8
  Podlaskie
  259,5
  Kraj
  274,3
 • 255,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. podlaskie
  255,5
  Polska
  261,6
 • 412,9 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 495,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 331,0 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  412,9
  Województwo
  451,4
  Cały kraj
  469,0
 • 41,7 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 31,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 51,6 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  41,7
  woj. podlaskie
  51,1
  Polska
  87,7
 • 10,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  10,2
  Podlaskie
  27,5
  Cała Polska
  31,8
 • 0,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Stawiski
  0,0
  Podlaskie
  6,9
  Polska
  8,0
 • 0,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Stawiski
  0,0%
  Podlaskie
  0,7%
  Kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 10 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 6 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 4 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 27 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 12 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 15 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Wymeldowania za granicę
 • 1 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -18 Saldo migracji
 • -7 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -11 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -17 Saldo migracji wewnętrznych
 • -6 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -11 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -1 Saldo migracji zagranicznych
 • -1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Stawiskach w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Stawiskach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 11,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 9,8% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,2% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 72,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 71,8% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 73,9% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 15,2% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 18,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 11,9% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Stawiski, 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Stawiski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w Stawiskach oddano do użytku 1 mieszkanie. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,45 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Stawiskach to 776 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 348 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne. Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 100,0% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 0,0% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Stawiskach to 7,00 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w Stawiskach to 136,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 94,97% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 92,78% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 88,02% mieszkań posiada łazienkę, 72,81% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,13% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w Stawiskach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 776 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 348,10 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Stawiski
  348,10
  Podlaskie
  379,90
  Cała Polska
  375,70
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 74,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  74,90 m2
  woj. podlaskie
  76,60 m2
  Kraj
  74,00 m2
 • 26,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Stawiski
  26,10 m2
  Podlaskie
  29,10 m2
  Cały kraj
  27,80 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 4,07 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Stawiski
  4,07
  woj. podlaskie
  4,02
  Kraj
  3,82
 • 2,87 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,87
  Podlaskie
  2,63
  Kraj
  2,66
 • 0,71 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,71
  woj. podlaskie
  0,65
  Cała Polska
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Stawiskach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 1 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 0,45 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  0,45
  Województwo
  4,24
  Cały kraj
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 7 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 7,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  7,00
  Podlaskie
  4,26
  Cały kraj
  3,91
 • 3,14 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Miasto
  3,14
  Podlaskie
  18,06
  Polska
  18,14
 • 136 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 136,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • Miasto
  136,0 m2
  woj. podlaskie
  102,8 m2
  Cała Polska
  92,7 m2
 • 0,06 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Miasto
  0,06 m2
  woj. podlaskie
  0,44 m2
  Kraj
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Stawiskach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 94,97% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Stawiski
  94,97%
  woj. podlaskie
  93,18%
  Kraj
  96,83%
 • 92,78% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  92,78%
  Województwo
  88,74%
  Cały kraj
  93,74%
 • 88,02% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  88,02%
  Podlaskie
  86,73%
  Cały kraj
  91,41%
 • 72,81% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  72,81%
  woj. podlaskie
  78,81%
  Cały kraj
  82,34%
 • 0,13% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  0,13%
  Podlaskie
  31,43%
  Cała Polska
  55,55%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

Stawiski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W Stawiskach na 1000 mieszkańców pracuje 212 osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 46,7% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 53,3% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Stawiskach wynosiło w 2017 roku 13,3% (14,2% wśród kobiet i 12,4% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa podlaskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Stawiskach wynosiło 3 683,54 PLN, co odpowiada 81.40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Stawisk 61 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 29 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -32.

  71,2% aktywnych zawodowo mieszkańców Stawisk pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 7,8% w przemyśle i budownictwie, a 5,5% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Stawiskach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 212 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  212,0
  Województwo
  192,0
  Polska
  247,0
 • 13,3% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 14,2% Kobiety
 • 12,4% Mężczyźni
 • Stawiski
  13,3%
  Województwo
  8,5%
  Kraj
  6,6%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Stawiskach w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Stawiskach w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Stawiskach w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Stawiskach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 684 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Stawiski
  3 684 PLN
  woj. podlaskie
  4 006 PLN
  Cała Polska
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Stawiskach w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Stawiskach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 61 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 29 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -32 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,48 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Stawiskach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 71,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 65,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 76,3% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 7,8% Przemysł i budownictwo
 • 4,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 10,4% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 5,5% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 5,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 5,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,4% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 14,6% Pozostałe
 • 22,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 7,6% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Stawiskach w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Stawiskach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 473 Pracujący ogółem
 • 221 Kobiety
 • 252 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Stawiskach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 15,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 13,6% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,5% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 65,8% W wieku produkcyjnym
 • 61,1% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 70,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 18,8% W wieku poprodukcyjnym
 • 25,4% Kobiety
  (59+ lat)
 • 11,9% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Stawiski, 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 52,0 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  52,0
  Województwo
  60,8
  Polska
  63,4
 • 28,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  28,5
  woj. podlaskie
  32,8
  Cały kraj
  34,0
 • 121,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Stawiski
  121,2
  woj. podlaskie
  117,4
  Cała Polska
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 61,1% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,8% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,7% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,9% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,2% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,3% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Stawiski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W Stawiskach w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowane były 193 podmioty gospodarki narodowej, z czego 147 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 14 nowych podmiotów, a 14 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (23) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (8) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (21) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (8) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2012 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Stawiskach najwięcej (15) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (187) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,1% (4) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 21,8% (42) podmiotów, a 76,2% (147) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Stawiskach najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (39.5%) oraz Budownictwo (18.4%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 193 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 4 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 42 Przemysł i budownictwo
 • 147 Pozostała działalność
 • 14 Podmioty nowo zarejestrowane w Stawiskach w 2017 roku
 • 14 Podmioty wyrejestrowane w Stawiskach w 2017 roku
 • 147 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 187 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 187
 • 5 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 5
 • 1 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 1
 • 193 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 193
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 3 Spółki handlowe ogółem
 • 3
 • 2  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 2
 • 15 Spółki cywilne ogółem
 • 15
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 147 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 58 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 58
 • 27 Budownictwo
 • 27
 • 11 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 11
 • 10 Transport i gospodarka magazynowa
 • 10
 • 10 Przetwórstwo przemysłowe
 • 10
 • 10 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 10
 • 5 Pozostała działalność
 • 5
 • 3 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 3
 • 3 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 3
 • 2 Edukacja
 • 2
 • 2 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 2
 • 2 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 2
 • 2 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 2
 • 1 Informacja i komunikacja
 • 1
 • 1 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Stawiski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w Stawiskach stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 22 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 9,67 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Stawiskach wynosi 83,40% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa podlaskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Stawisk najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 3,94 (wykrywalność 65%) oraz o charakterze kryminalnym - 4,54 (wykrywalność 70%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,40 (100%), o charakterze gospodarczym - 2,24 (90%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,72 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Stawiskach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Stawisk.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Stawiski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 22 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 22
 • 10 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 10
 • 5 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 5
 • 5 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 5
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 9 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 9
 • 9,67 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  9,67
  woj. podlaskie
  13,89
  Polska
  19,62
 • 4,54 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  4,54
  woj. podlaskie
  8,20
  Polska
  12,07
 • 2,24 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,24
  Województwo
  3,06
  Polska
  4,94
 • 2,40 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,40
  Podlaskie
  2,00
  Cała Polska
  1,78
 • 0,72 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Stawiski
  0,72
  Województwo
  0,58
  Cały kraj
  0,49
 • 3,94 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  3,94
  Podlaskie
  6,61
  Cała Polska
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Stawiski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 83% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  83%
  woj. podlaskie
  74%
  Kraj
  72%
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  71%
  Województwo
  61%
  Cały kraj
  60%
 • 91% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  91%
  Podlaskie
  87%
  Polska
  88%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  100%
  Województwo
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  100%
  woj. podlaskie
  84%
  Kraj
  84%
 • 66% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  66%
  Województwo
  54%
  Cała Polska
  52%

Stawiski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Suma wydatków z budżetu Stawisk wyniosła w 2017 roku 25,7 mln złotych, co daje 4,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 3.1% w porównaniu do roku 2016. Największa część budżetu Stawisk - 29.4% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (13.8%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (5.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 1,2 mln złotych, czyli 4,6% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Stawisk wyniosła w 2017 roku 26,5 mln złotych, co daje 4,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 2.7% w porównaniu do roku 2016. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (36.9%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (23.1%) oraz z Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo (3%). W budżecie Stawisk wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 300 złotych na mieszkańca (7,1%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 3,1 złotych na mieszkańca (0,1%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 15,4%.
 • Wydatki budżetu w Stawiskach według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Stawisk według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Stawiski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Stawisk według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2010 - 2017
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  19,7 mln

  3,0 tys(100%)

  19,1 mln

  2,9 tys(100%)

  17,9 mln

  2,8 tys(100%)

  19,1 mln

  3,0 tys(100%)

  22,5 mln

  3,5 tys(100%)

  21,3 mln

  3,4 tys(100%)

  25,1 mln

  4,0 tys(100%)

  25,7 mln

  4,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20102011201220132014201520162017
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  6,6 mln

  2,8 tys(33.7%)

  6,6 mln

  2,7 tys(34.7%)

  6,8 mln

  2,8 tys(38.2%)

  6,9 mln

  2,9 tys(36%)

  7,6 mln

  3,3 tys(34%)

  7,5 mln

  3,2 tys(35%)

  10,2 mln

  4,5 tys(40.5%)

  7,5 mln

  3,4 tys(29.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,2 mln

  927(11.1%)

  2,0 mln

  836(10.7%)

  2,3 mln

  935(12.6%)

  3,2 mln

  1,4 tys(17%)

  3,3 mln

  1,4 tys(14.9%)

  3,3 mln

  1,4 tys(15.5%)

  2,3 mln

  996(9%)

  3,5 mln

  1,6 tys(13.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,0 mln

  855(10.2%)

  2,2 mln

  903(11.5%)

  199,6 tys

  82,8(1.1%)

  286,3 tys

  120(1.5%)

  1,9 mln

  796(8.3%)

  893,3 tys

  387(4.2%)

  317,6 tys

  140(1.3%)

  1,4 mln

  621(5.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,7 mln

  1,6 tys(19%)

  3,8 mln

  1,5 tys(19.6%)

  4,0 mln

  1,6 tys(22.1%)

  4,0 mln

  1,7 tys(21.2%)

  4,1 mln

  1,8 tys(18.4%)

  4,2 mln

  1,8 tys(19.5%)

  8,4 mln

  3,7 tys(33.4%)

  1,3 mln

  570(5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,1 mln

  887(10.6%)

  1,4 mln

  561(7.2%)

  751,7 tys

  312(4.2%)

  1,2 mln

  488(6.1%)

  1,5 mln

  648(6.8%)

  2,1 mln

  918(9.9%)

  1,2 mln

  522(4.7%)

  1,2 mln

  527(4.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  590,6 tys

  251(3%)

  603,0 tys

  247(3.2%)

  988,6 tys

  410(5.5%)

  687,9 tys

  289(3.6%)

  730,3 tys

  312(3.3%)

  726,3 tys

  315(3.4%)

  829,0 tys

  366(3.3%)

  807,6 tys

  362(3.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  306,3 tys

  130(1.6%)

  382,2 tys

  157(2%)

  512,6 tys

  213(2.9%)

  888,8 tys

  374(4.7%)

  878,5 tys

  375(3.9%)

  584,8 tys

  254(2.7%)

  635,2 tys

  280(2.5%)

  635,4 tys

  285(2.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  398,9 tys

  170(2%)

  445,0 tys

  182(2.3%)

  458,9 tys

  190(2.6%)

  548,7 tys

  231(2.9%)

  791,6 tys

  338(3.5%)

  452,9 tys

  196(2.1%)

  357,7 tys

  158(1.4%)

  342,3 tys

  154(1.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  376,4 tys

  160(1.9%)

  238,9 tys

  97,9(1.3%)

  313,8 tys

  130(1.8%)

  322,3 tys

  135(1.7%)

  433,0 tys

  185(1.9%)

  596,8 tys

  259(2.8%)

  370,8 tys

  163(1.5%)

  330,9 tys

  148(1.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  478,9 tys

  204(2.4%)

  560,4 tys

  230(2.9%)

  617,3 tys

  256(3.4%)

  399,3 tys

  168(2.1%)

  285,0 tys

  122(1.3%)

  234,0 tys

  101(1.1%)

  187,5 tys

  82,7(0.7%)

  176,6 tys

  79,2(0.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  620,4 tys

  264(3.2%)

  704,9 tys

  289(3.7%)

  748,0 tys

  310(4.2%)

  369,1 tys

  155(1.9%)

  295,9 tys

  126(1.3%)

  252,8 tys

  110(1.2%)

  145,3 tys

  64,1(0.6%)

  144,8 tys

  65,0(0.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  97,6 tys

  41,5(0.5%)

  77,2 tys

  31,6(0.4%)

  99,8 tys

  41,4(0.6%)

  92,4 tys

  38,8(0.5%)

  115,6 tys

  49,3(0.5%)

  131,9 tys

  57,2(0.6%)

  145,2 tys

  64,0(0.6%)

  97,9 tys

  43,9(0.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  33,3 tys

  14,2(0.2%)

  20,1 tys

  8,2(0.1%)

  31,1 tys

  12,9(0.2%)

  41,3 tys

  17,3(0.2%)

  57,1 tys

  24,4(0.3%)

  29,9 tys

  13,0(0.1%)

  32,1 tys

  14,2(0.1%)

  94,7 tys

  42,5(0.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  55,2 tys

  23,5(0.3%)

  55,2 tys

  22,6(0.3%)

  87,1 tys

  36,1(0.5%)

  55,5 tys

  23,3(0.3%)

  59,6 tys

  25,4(0.3%)

  72,2 tys

  31,3(0.3%)

  66,6 tys

  29,4(0.3%)

  70,6 tys

  31,7(0.3%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  1,4 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  21,1 tys

  9,5(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  49,9 tys

  21,3(0.3%)

  21,8 tys

  8,9(0.1%)

  1,1 tys

  0,5(0%)

  1,1 tys

  0,5(0%)

  87,8 tys

  37,5(0.4%)

  79,3 tys

  34,4(0.4%)

  28,6 tys

  12,6(0.1%)

  1,3 tys

  0,6(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  34,4 tys

  14,6(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  44,4 tys

  18,4(0.2%)

  68,3 tys

  28,7(0.4%)

  93,1 tys

  39,8(0.4%)

  83,9 tys

  36,4(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  138,3 tys

  59,0(0.6%)

  138,6 tys

  60,1(0.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Stawiskach według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Stawisk według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Stawiski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Stawisk według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2010 - 2017
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  19,4 mln

  2,9 tys(100%)

  19,2 mln

  2,9 tys(100%)

  19,7 mln

  3,0 tys(100%)

  20,5 mln

  3,2 tys(100%)

  21,2 mln

  3,3 tys(100%)

  21,5 mln

  3,4 tys(100%)

  26,0 mln

  4,1 tys(100%)

  26,5 mln

  4,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20102011201220132014201520162017
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  11,0 mln

  4,7 tys(56.8%)

  10,2 mln

  4,2 tys(53.2%)

  10,9 mln

  4,5 tys(55.5%)

  11,0 mln

  4,6 tys(53.8%)

  10,7 mln

  4,6 tys(50.3%)

  10,1 mln

  4,4 tys(47.2%)

  10,1 mln

  4,4 tys(38.7%)

  9,8 mln

  4,4 tys(36.9%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  2,4 mln

  1,0 tys(12.6%)

  2,7 mln

  1,1 tys(13.9%)

  3,5 mln

  1,4 tys(17.6%)

  4,5 mln

  1,9 tys(21.7%)

  5,2 mln

  2,2 tys(24.3%)

  5,0 mln

  2,2 tys(23.3%)

  4,9 mln

  2,2 tys(18.8%)

  6,1 mln

  2,7 tys(23.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  588,9 tys

  251(3%)

  598,0 tys

  245(3.1%)

  650,0 tys

  270(3.3%)

  842,7 tys

  354(4.1%)

  712,3 tys

  304(3.4%)

  702,8 tys

  305(3.3%)

  774,9 tys

  342(3%)

  795,0 tys

  357(3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,2 mln

  1,4 tys(16.4%)

  3,2 mln

  1,3 tys(16.6%)

  3,2 mln

  1,3 tys(16.4%)

  3,3 mln

  1,4 tys(15.9%)

  3,2 mln

  1,4 tys(15.2%)

  3,2 mln

  1,4 tys(14.9%)

  7,5 mln

  3,3 tys(28.8%)

  774,7 tys

  348(2.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  6,9 tys

  2,9(0%)

  12,9 tys

  5,3(0.1%)

  17,8 tys

  7,4(0.1%)

  29,0 tys

  12,2(0.1%)

  135,9 tys

  58,0(0.6%)

  1,4 mln

  609(6.5%)

  501,6 tys

  221(1.9%)

  614,3 tys

  276(2.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  226,1 tys

  96,2(1.2%)

  202,9 tys

  83,1(1.1%)

  144,0 tys

  59,8(0.7%)

  170,5 tys

  71,7(0.8%)

  418,8 tys

  179(2%)

  303,2 tys

  131(1.4%)

  1,9 mln

  834(7.3%)

  439,3 tys

  197(1.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  99,3 tys

  42,3(0.5%)

  138,9 tys

  56,9(0.7%)

  100,5 tys

  41,7(0.5%)

  91,7 tys

  38,5(0.4%)

  117,6 tys

  50,2(0.6%)

  37,1 tys

  16,1(0.2%)

  109,3 tys

  48,2(0.4%)

  152,6 tys

  68,5(0.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  901,0 tys

  383(4.6%)

  6,0 tys

  2,5(0%)

  7,3 tys

  3,0(0%)

  26,9 tys

  11,3(0.1%)

  21,3 tys

  9,1(0.1%)

  112,7 tys

  48,9(0.5%)

  70,1 tys

  30,9(0.3%)

  72,7 tys

  32,6(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  527,5 tys

  224(2.7%)

  608,8 tys

  249(3.2%)

  324,2 tys

  135(1.6%)

  171,9 tys

  72,2(0.8%)

  132,2 tys

  56,4(0.6%)

  114,4 tys

  49,6(0.5%)

  67,2 tys

  29,6(0.3%)

  52,0 tys

  23,3(0.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  135,4 tys

  57,6(0.7%)

  1,5 mln

  627(8%)

  775,9 tys

  322(3.9%)

  357,5 tys

  150(1.7%)

  58,2 tys

  24,8(0.3%)

  89,8 tys

  38,9(0.4%)

  56,9 tys

  25,1(0.2%)

  33,7 tys

  15,1(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  35,7 tys

  15,2(0.2%)

  7,7 tys

  3,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  25,0 tys

  10,7(0.1%)

  59,0 tys

  25,6(0.3%)

  45,5 tys

  20,1(0.2%)

  7,8 tys

  3,5(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,5 tys

  4,1(0%)

  10,3 tys

  4,5(0%)

  4,3 tys

  1,9(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  1,9 tys

  0,8(0%)

  2,1 tys

  0,9(0%)

  4,1 tys

  1,7(0%)

  4,5 tys

  1,9(0%)

  3,3 tys

  1,4(0%)

  3,0 tys

  1,3(0%)

  2,6 tys

  1,2(0%)

  2,6 tys

  1,2(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  49,9 tys

  21,3(0.3%)

  21,8 tys

  8,9(0.1%)

  1,1 tys

  0,5(0%)

  1,1 tys

  0,5(0%)

  87,8 tys

  37,5(0.4%)

  79,3 tys

  34,4(0.4%)

  28,6 tys

  12,6(0.1%)

  1,3 tys

  0,6(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  196

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  22,4 tys

  9,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,7 tys

  2,8(0%)

  10,2 tys

  4,3(0%)

  87,1 tys

  37,2(0.4%)

  75,1 tys

  32,6(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  178,4 tys

  75,9(0.9%)

  976

  0,4(0%)

  9,7 tys

  4,0(0%)

  43,3 tys

  18,2(0.2%)

  246,1 tys

  105(1.2%)

  66,6 tys

  28,9(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  117,5 tys

  50,2(0.6%)

  102,8 tys

  44,6(0.5%)

  9,9 tys

  4,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  25,0 tys

  10,4(0.1%)

  6,0 tys

  2,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Stawiski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 509 mieszkańców Stawisk jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 239 kobiet oraz 270 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 9,9% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,7% wykształcenie policealne, 11,0% średnie ogólnokształcące, a 12,3% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 18,7% mieszkańców Stawisk, gimnazjalnym 6,9%, natomiast 36,5% podstawowym ukończonym. 3,0% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa podlaskiego mieszkańcy Stawisk mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Stawiskach największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (35,7%) oraz średnie ogólnokształcące (13,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie podstawowe ukończone (37,3%) oraz zasadnicze zawodowe (24,1%).

  11,6% mieszkańców Stawisk w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (10,0% wśród dziewczynek i 13,0% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 467 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,45 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,5% ludności (21,8% wśród dziewczynek i 28,9% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 203,70.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 10,8% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (10,5% wśród dziewczyn i 11,1% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 22 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 295,52.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 21,2% mieszkańców (22,2% wśród dziewczyn i 20,4% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 18 uczniów.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 30,8% mieszkańców Stawisk w wieku potencjalnej nauki (35,6% kobiet i 26,7% mężczyzn).

 • 9,9% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  9,9%
  Województwo
  17,5%
  Cała Polska
  17,9%
 • 12,1% Kobiety
  (wyższe)
 • 7,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 25,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • Stawiski
  25,0%
  Podlaskie
  32,9%
  Kraj
  33,3%
 • 28,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 21,9% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 1,7% Wykształcenie policealne
 • Stawiski
  1,7%
  Województwo
  3,1%
  Cała Polska
  2,7%
 • 2,2% Kobiety
  (policealne)
 • 1,2% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,0% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Stawiski
  11,0%
  Województwo
  12,0%
  Kraj
  12,4%
 • 13,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,3% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 12,3% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  12,3%
  Województwo
  17,8%
  Polska
  18,1%
 • 12,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 12,4% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 18,7% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  18,7%
  Podlaskie
  17,5%
  Cały kraj
  22,9%
 • 13,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 24,1% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  6,9%
  woj. podlaskie
  5,9%
  Polska
  5,2%
 • 6,7% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 7,1% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 36,5% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  36,5%
  Podlaskie
  23,3%
  Cały kraj
  19,3%
 • 35,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 37,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,0% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Stawiski
  3,0%
  Podlaskie
  3,0%
  Cała Polska
  1,4%
 • 3,9% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Stawiskach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1467 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  1 467,0
  woj. podlaskie
  789,0
  Cała Polska
  811,0
 • 0,45 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Miasto
  0,45
  Podlaskie
  1,10
  Polska
  1,01
 •  
 • 5,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 5,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 0,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Stawiskach

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Stawiskach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Miejskie Przedszkole w Stawiskach
  Publiczne
  86 278-56-51
  ul. Cedrowska 1
  18-520 Stawiski
  4717
 • Szkoły podstawowe w Stawiskach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 203,70 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  203,70
  woj. podlaskie
  94,06
  Cały kraj
  96,62
 • 197,78 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Stawiski
  197,78
  woj. podlaskie
  90,89
  Kraj
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Stawiski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Stawiski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 18 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  18,0
  Podlaskie
  17,0
  Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 18 Szkoły podstawowe ogółem
 • 18
 • 18 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 18
 • 18 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 18
 •  
 • 30,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 25,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Stawiskach

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Stawiskach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach (Tadeusz Kościuszko)
  Publiczna
  86 278-56-09
  86 278-56-09
  ul. Polowa 12
  18-520 Stawiski
  1631038
 • Szkoły gimnazjalne w Stawiskach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 295,52 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  295,52
  Województwo
  95,74
  Cała Polska
  100,01
 • 283,58 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Stawiski
  283,58
  woj. podlaskie
  89,67
  Kraj
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Stawiski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Stawiski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 22 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Tutaj
  22,0
  woj. podlaskie
  21,0
  Cała Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 22 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 22
 • 22 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 22
 • 22 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 22
 •  
 • 17,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 11,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół gimnazjalnych w Stawiskach

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Stawiskach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Gimnazjum im.Adama Mickiewicza w Stawiskach (Adam Mickiewicz)
  Publiczne
  86 278-52-29
  86 278-55-33
  ul. POLOWA 26
  18-520 Stawiski
  1022125
 • Szkoły ponadgimnazjalne w Stawiskach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 18 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Miasto
  18,0
  woj. podlaskie
  26,0
  Kraj
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 18 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 18
 • 18 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 18
 • 1,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadgimnazjalnych w Stawiskach

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Stawiskach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Stawiskach
  Publiczne
  86 474-26-00
  86 474-26-00
  ul. Polowa 26
  18-520 Stawiski
  236-
  Szkoła Policealna dla Dorosłych w Stawiskach
  Publiczna
  86 474-26-00
  86 474-26-00
  ul. POLOWA 26
  18-520 Stawiski
  18-
 • Edukacyjne grupy wieku w Stawiskach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

  (Dane powiatowe)
 • 11,6% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 10,0% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 13,0% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,5% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 21,8% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,9% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 10,8% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 10,5% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,1% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 21,2% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 22,2% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 20,4% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 30,8% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 35,6% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 26,7% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Stawiski, 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Stawiski, 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Stawiski, 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Stawiski - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Stawiskach

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Stawiskach w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Stawiskach
  (Źródło: GUS, 2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w Stawiskach: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Stawiskach 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 100 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 41 (uczestnicy: 5 111)
  • seanse filmowe: 4 (uczestnicy: 310)
  • wystawy: 2 (uczestnicy: 800)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 36)
  • koncerty: 1 (uczestnicy: 150)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 4 (uczestnicy: 330)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 3 (uczestnicy: 450)
  • konkursy: 4 (uczestnicy: 60)
  • pokazy teatralne: 1 (uczestnicy: 100)
  • warsztaty: 2 (uczestnicy: 155)
  • inne: 19 (uczestnicy: 2 720)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 12 (członkowie: 229)
  • teatralne: 1 (członkowie: 24)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 42)
  • koło gospodyń wiejskich: 8 (członkowie: 130)
  • inne: 2 (członkowie: 33)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 1 (członkowie: 24)
  • teatralne: 1 (członkowie: 24)


  Według danych z 2016 w Stawiskach działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 11 592 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 14 178 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 2
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  Według danych z 2016 w Stawiskach działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 47 członków. Zarejestrowano 40 ćwiczących (mężczyźni: 26, kobiety: 14, chłopcy do lat 18: 10, dziewczęta do lat 18: 14). Aktywne były 2 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (1), instruktora sportowego (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Stawiskach w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Stawiskach
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Stawisk znajduje się 19 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Stawiskach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Grodzisko Stawiski, st.1 ze średniowieczadnia 1968-10-25, wykaz dokumentów: 76A z 1968-10-25; C-33 z 2005-03-03
  • Grodzisko Stawiski ze średniowieczadnia 1988-08-02, wykaz dokumentów: 375 z 1988-08-02
  • Kościół z 1786 - 1825dnia 1958-03-06, wykaz dokumentów: 110 z 1958-03-06
  • Miasto z 1585 r.dnia 1958-04-29, wykaz dokumentów: 112 z 1958-04-29
  • Budynek klasztorny z 1697 r. (ul. Łomżyńska 1)dnia 1958-04-30, wykaz dokumentów: 111 z 1958-04-30
  • Aleja z XIX w.dnia 1980-04-29, wykaz dokumentów: 75 z 1980-04-29
  • Park z XIX w.dnia 1981-07-21, wykaz dokumentów: 176 z 1981-07-21
  • Stajnia z 2. ćw. XIX w.dnia 1987-06-18, wykaz dokumentów: A-290 z 1987-06-18
  • Poczta z 2. ćw. XIX w. (ul. Łomżyńska 21)dnia 1987-06-18, wykaz dokumentów: A-290 z 1987-06-18
  • Wozownia z 2. ćw. XIX w. (ul. Łomżyńska 21)dnia 1987-06-18, wykaz dokumentów: A-290 z 1987-06-18
  • Zespół - poczta z 2. ćw. XIX w. (ul. Łomżyńska 21)dnia 1987-06-18, wykaz dokumentów: A-290 z 1987-06-18
  • Nagrobek z 1918 r.dnia 1987-09-14, wykaz dokumentów: 329 z 1987-09-14
  • Nagrobek z 1939 r.dnia 1987-09-14, wykaz dokumentów: 329 z 1987-09-14
  • Nagrobek z 1913 r.dnia 1987-09-14, wykaz dokumentów: 329 z 1987-09-14
  • Nagrobek z 1908 r.dnia 1987-09-14, wykaz dokumentów: 329 z 1987-09-14
  • Nagrobek z 1912 r.dnia 1987-09-14, wykaz dokumentów: 329 z 1987-09-14
  • Nagrobek z pocz. XX w.dnia 1987-09-14, wykaz dokumentów: 329 z 1987-09-14
  • Zieleń towarzysząca z 2. poł. XIX w.dnia 1987-09-14, wykaz dokumentów: 329 z 1987-09-14
  • Cmentarz żydowski z 1. poł. XIX w.dnia 1988-08-02, wykaz dokumentów: 375 z 1988-08-02; brak numeru z 2012-05-22
 • Formy ochrony przyrody w Stawiskach
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Stawisk znajdują się 4 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Stawiskach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Uroczysko Dzierzbia - leśny rezerwat przyrodyTyp: fitocenotyczny, Data ustanowienia: 2001-04-27, Opis granicy: Opis granic rezerwatu w formie współrzędnych punktów załamań granic obszaru w układzie PL-1992, Powierzchnia: 71.89 ha
  • Pomnik przyrodyOpis: głaz narzutowy umieszczony nad ziemią 1 metr, Data ustanowienia: 1982-10-26, Opis granicy: Stawiski Budy Stawiskie 100 metrów od drogi krajowej nr 61 po prawej stronie w kierunku Stawiski - Łomża
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: aleja lipowa, Data ustanowienia: 1982-10-26, Opis granicy: 952
  • Bagno (użytek ekologiczny)Data ustanowienia: 1997-01-04, Opis granicy: Budy Stawiskie działka nr 67, Powierzchnia: 0.3 ha

Stawiski - Transport i komunikacja(drogi publiczne przechodzące przez Stawiski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)Posiadamy również dane o wypadkach drogowych oraz rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu kolneńskiego.

Powiat kolneński - dane o wypadkach i pojazdach
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Stawiski przechodzą 4 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • S61droga ekspresowa S61( Stawiski - Szczuczyn - Raczki - Suwałki)
  • DK 61droga krajowa nr 61(Warszawa - Jabłonna - Legionowo - Michałów-Reginów - Zegrze Południowe - Zegrze - Jadwisin - Stasi las - Serock - Wierzbica - Klusek - Dzierżenin - Pogorzelec - Karniewek - Gzowo - Strzyże - Łubienica - Kacice - Pułtusk - Kleszewo - Chmielewo - Boby - Orzyc - Stary Szelków - Łaś - Różan - Dyszobaba - Sieluń - Młynarze - Dobrołęka - Nożewo - Ostrołęka - Laskowiec - Rydzewo - Miastkowo - Sulki - Jannowo - Łomża - Piątnica Poduchowna - Marianowo - Budy Czarnockie - Kisielnica - Górki-Sypniewo - Kobylin - Stawiski - Świdry-Dobrzyce - Łubiane - Pasichy - Stawiane - Obrytki - Szczuczyn - Stare Guty - Popowo - Grajewo - Miecze - Bełda - Tama - Rajgród - Barszcze - Bargłów Kościelny - Netta Druga - Augustów)
  • DW 647droga wojewódzka nr 647(Dęby - Pupkowizna - Cieloszka - Turośl - Trzcińskie - Ptaki - Zabiele - Kolno - Stary Gromadzyn - Czernice - Pachuczyn - Chmiełewo - Stawiski)
  • DW 648droga wojewódzka nr 648(Miastkowo - Korytki Leśne - Chmielewo - Dzierzgi - Nowogród - Morgownik - Serwatki - Cwaliny Duże - Kąty - Korzeniste - Poryte - Stawiski - Cedry - Lisy - Obrytki - Przytuły)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Stawiskach istnieje 30 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 550-lecia Stawisk

  ul. Cedrowska

  ul. Długa

  ul. Furmańska

  ul. Kościelna

  ul. Krzywe Koło

  ul. Krótka

  ul. Niecała

  ul. Nowoprojektowana

  ul. Ogrodowa

  ul. Parkowa

  Plac Wolności

  ul. Pocztowa

  ul. Polowa

  ul. Projektowana

  ul. Sadowa

  ul. Smolniki

  ul. Spokojna

  ul. Strażacka

  ul. Szosowa

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Utrata

  ul. Wiejska

  ul. Wincentego Witosa

  ul. Wojciecha Kossaka

  ul. Władysława Stanisława Reymonta

  ul. Zjazd

  ul. płk. Stanisława Steczkowskiego

  ul. Łomżyńska

  ul. Źródłowa