Piątek w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Piątek - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Piątek to miasto leżące w centralnej Polsce. Należy do województwa łódzkiego, powiatu łęczyckiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Piątek.
 • 1 652 Liczba mieszkańców
 • 5,2 km² Powierzchnia
 • 315,3 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1339–1870, 2020 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 24 Numer kierunkowy
 • ELE Tablice rejestracyjne
 • Krzysztof Lisiecki Burmistrz miasta
Piątek na mapie
Identyfikatory
 • 19.479452.0689 Współrzędne GPS
 • 1004064 TERYT (TERC)
 • 0573256 SIMC
Herb miasta Piątek
Piątek herb

Piątek - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
99-120Poczta Piątek, ul. Łowicka 4

Piątek - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Piątek)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Piątek
(24) 722-11-58
(24) 722-19-09
ul. Rynek 16
99-120 Piątek

Piątek - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Piątek jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 1 652, z czego 52,2% stanowią kobiety, a 47,8% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 19,4%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,1 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa łódzkiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Piątek zawarli w 2021 roku 8 małżeństw, co odpowiada 4,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,3 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  26,9% mieszkańców Piątek jest stanu wolnego, 54,0% żyje w małżeństwie, 6,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 11,4% to wdowy/wdowcy.

  Piątek ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -26. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -9,37 na 1000 mieszkańców Piątek. W 2021 roku urodziło się 11 dzieci, w tym 9,1% dziewczynek i 90,9% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 394 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,48 i jest mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 32,2% zgonów w Piątek spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 17,0% zgonów w Piątek były nowotwory, a 5,5% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Piątek przypada 17.39 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 11 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 17 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Piątek -6. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  58,5% mieszkańców Piątek jest w wieku produkcyjnym, 17,1% w wieku przedprodukcyjnym, a 24,5% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Piątek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 652 Liczba mieszkańców
 • 862 Kobiety
 • 790 Mężczyźni
 • 52,2%
  47,8%
 • 109 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 109 kobiet)
 • 92 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 92 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Piątek w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Piątek w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Piątek w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Piątek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 43,1 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  43,1 lat
  woj. łódzkie
  43,5 lat
  Polska
  42,2 lat
 • 45,5 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,5 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Piątek, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Piątek
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Piątek,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Piątek,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Piątek,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 26,9% Kawalerowie/Panny
 • Piątek
  27,1%
  woj. łódzkie
  27,0%
  Polska
  29,1%
 • 21,2% Kobiety
  (Panny)
 • 33,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 54,0% Żonaci/Zamężne
 • Piątek
  54,0%
  łódzkie
  52,9%
  Polska
  54,0%
 • 52,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 11,4% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  11,2%
  woj. łódzkie
  10,0%
  Cała Polska
  8,5%
 • 18,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,2% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  6,4%
  Województwo
  8,6%
  Cała Polska
  7,6%
 • 6,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,9% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 1,1% Nieustalone
 • Tutaj
  1,2%
  woj. łódzkie
  1,4%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,8% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,4% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Piątek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Piątek w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Piątek
  4,9
  woj. łódzkie
  4,3
  Cała Polska
  4,4
 • 1,3 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Tutaj
  1,3
  woj. łódzkie
  1,4
  Cały kraj
  1,6
 • 8 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Piątek w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Piątek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -26 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -14 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -12 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -9,37 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -9,4
  woj. łódzkie
  -7,6
  Polska
  -4,9
 • Wykres - Przyrost naturalny w Piątek w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Piątek w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Piątek w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Piątek w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 11 Urodzenia żywe
 • 1 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 10 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 9,1%
  90,9%
 • 8,0 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Piątek
  8,0
  woj. łódzkie
  8,1
  Cały kraj
  8,7
 • 38,0 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Piątek
  38,0
  woj. łódzkie
  36,2
  Cała Polska
  37,5
 • 10 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 10
 • 39 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 39
 • 93 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 93
 • 74 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 74
 • 31 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 31
 • 12 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 12
 • 3 394 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 337 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 447 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Piątek
  3 394 g
  Województwo
  3 349 g
  Cały kraj
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 5 Waga 4500g - 4999g
 • 5
 • 42 Waga 4000g - 4499g
 • 42
 • 141 Waga 3500g - 3999g
 • 141
 • 131 Waga 3000g - 3499g
 • 131
 • 55 Waga 2500g - 2999g
 • 55
 • 21 Waga 2000g - 2499g
 • 21
 • 2 Waga 1500g - 1999g
 • 2
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1,30 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,30
  łódzkie
  1,29
  Cała Polska
  1,32
 • 0,63 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Piątek
  0,63
  Województwo
  0,63
  Polska
  0,64
 • 0,48 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,48
  Województwo
  0,51
  Kraj
  0,64
 • Statystyki zgonów w Piątek w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 37 Zgony
 • 15 Kobiety
  (Zgony)
 • 22 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 40,5%
  59,5%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 17,4 Zgony na 1000 ludności
 • Piątek
  17,4
  woj. łódzkie
  15,7
  Cała Polska
  13,6
 • 207,7 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  207,7
  Województwo
  194,3
  Kraj
  156,7
 • 12,4 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Piątek
  12,4
  łódzkie
  3,6
  Polska
  3,9
 • 5,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  5,0
  Województwo
  4,2
  Cała Polska
  3,6
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,3
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie łęczyckim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 32,2% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Piątek
  32,2%
  woj. łódzkie
  29,3%
  Polska
  34,8%
 • 17,0% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  17,0%
  łódzkie
  18,5%
  Kraj
  19,6%
 • 5,5% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  5,5%
  łódzkie
  6,3%
  Polska
  5,4%
 • 117 Zgony spowodowane COVID-19
 • 13,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • łódzkie
  13,0
  Cały kraj
  13,3
 • 75,7 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • łódzkie
  75,7
  Cała Polska
  74,4
 • 299,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  299,8
  Województwo
  293,1
  Polska
  268,1
 • 266,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. łódzkie
  266,5
  Polska
  246,5
 • 566,0 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 531,4 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 602,5 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  566,0
  łódzkie
  463,6
  Cały kraj
  475,8
 • 103,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 32,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 170,9 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  103,4
  łódzkie
  63,6
  Kraj
  70,6
 • 40,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  40,9
  łódzkie
  36,5
  Cały kraj
  32,6
 • 4,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  4,1
  Województwo
  7,0
  Polska
  6,9
 • 0,2% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,2%
  woj. łódzkie
  0,5%
  Kraj
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 11 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 7 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 4 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 17 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 5 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 12 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -6 Saldo migracji
 • 2 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -8 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -6 Saldo migracji wewnętrznych
 • 2 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -8 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Piątek w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Piątek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 13,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 11,8% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,1% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,6% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,8% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,6% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 20,5% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 24,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,3% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Piątek, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Piątek - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Piątek oddano do użytku 1 mieszkanie. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,61 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Piątek to 713 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 422 mieszkań. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa łódzkiego oraz większa od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Piątek to 7,00 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w Piątek to 142,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 88,08% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 81,07% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 73,07% mieszkań posiada łazienkę, 61,99% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,00% z gazu sieciowego.



  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu łęczyckiego.

  Powiat łęczycki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Piątek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 713 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 421,90 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Piątek
  421,90
  Województwo
  427,80
  Cała Polska
  392,40
 • 89,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Piątek
  89,90 m2
  Województwo
  69,90 m2
  Cały kraj
  74,50 m2
 • 37,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  37,90 m2
  woj. łódzkie
  29,90 m2
  Kraj
  29,20 m2
 • 3,99 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  3,99
  woj. łódzkie
  3,61
  Cała Polska
  3,82
 • 2,37 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Piątek
  2,37
  Województwo
  2,34
  Polska
  2,55
 • 0,59 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Piątek
  0,59
  Województwo
  0,65
  Cała Polska
  0,67
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Piątek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 1 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 0,61 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  0,61
  Województwo
  4,99
  Kraj
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2008-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 7 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 7,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  7,00
  łódzkie
  4,01
  Polska
  3,90
 • 4,24 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Piątek
  4,24
  Województwo
  19,99
  Polska
  24,07
 • 142 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 142,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Miasto
  142,0 m2
  woj. łódzkie
  97,2 m2
  Polska
  92,9 m2
 • 0,09 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Piątek
  0,09 m2
  Województwo
  0,48 m2
  Cała Polska
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2008-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Piątek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 88,08% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Piątek
  88,08%
  woj. łódzkie
  94,90%
  Cała Polska
  96,97%
 • 81,07% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Piątek
  81,07%
  woj. łódzkie
  89,89%
  Cały kraj
  94,01%
 • 73,07% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  73,07%
  łódzkie
  86,01%
  Cały kraj
  91,78%
 • 61,99% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  61,99%
  Województwo
  77,97%
  Kraj
  83,08%
 • 0,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Piątek
  0,00%
  łódzkie
  45,26%
  Cała Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2020-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Piątek - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Piątek na 1000 mieszkańców pracuje 154osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 61,3% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 38,7% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Piątek wynosiło w 2021 roku 3,3% (3,2% wśród kobiet i 3,3% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Piątek wynosiło 5 112,54 PLN, co odpowiada 85.20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  51,2% aktywnych zawodowo mieszkańców Piątek pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 18,6% w przemyśle i budownictwie, a 12,4% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Piątek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 154 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Piątek
  154,0
  łódzkie
  256,0
  Polska
  257,0
 • 3,3% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 3,2% Kobiety
 • 3,3% Mężczyźni
 • Tutaj
  3,3%
  Województwo
  5,6%
  Cała Polska
  5,4%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Piątek w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Piątek w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Piątek w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Piątek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 113 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 113 PLN
  Województwo
  5 622 PLN
  Polska
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Piątek w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Piątek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 51,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 48,4% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 54,2% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 18,6% Przemysł i budownictwo
 • 15,2% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 22,1% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 12,4% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 10,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 14,1% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 16,9% Pozostałe
 • 24,4% Kobiety
  (pozostałe)
 • 9,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Piątek w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Piątek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 385 Pracujący ogółem
 • 236 Kobiety
 • 149 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Piątek w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17,1% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 14,5% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,9% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,5% W wieku produkcyjnym
 • 53,6% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 63,8% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 24,5% W wieku poprodukcyjnym
 • 31,9% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,3% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Piątek, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 71,0 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  71,0
  Województwo
  72,7
  Kraj
  69,0
 • 41,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  41,8
  woj. łódzkie
  43,1
  Kraj
  38,2
 • 143,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  143,3
  Województwo
  145,7
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 60,5% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,4% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 56,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,5% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,6% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 44,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Piątek - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Piątek w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 161 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 105 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 7 nowych podmiotów, a 3 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (16) podmiotów zarejestrowano w roku 2011, a najmniej (7) w roku 2021. W tym samym okresie najwięcej (17) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (2) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Piątek najwięcej (17) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (150) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,1% (5) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 18,6% (30) podmiotów, a 78,3% (126) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Piątek najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (42.9%) oraz Budownictwo (20.0%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 161 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 5 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 30 Przemysł i budownictwo
 • 126 Pozostała działalność
 • 7 Podmioty nowo zarejestrowane w Piątek w 2021 roku
 • 3 Podmioty wyrejestrowane w Piątek w 2021 roku
 • 105 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 150 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 150
 • 10 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 10
 • 1 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 1
 • 161 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 161
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 4 Spółki handlowe ogółem
 • 4
 • 2  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 2
 • 17 Spółki cywilne ogółem
 • 17
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 105 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 45 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 45
 • 21 Budownictwo
 • 21
 • 10 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 10
 • 8 Pozostała działalność
 • 8
 • 5 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 5
 • 4 Transport i gospodarka magazynowa
 • 4
 • 3 Przetwórstwo przemysłowe
 • 3
 • 3 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 3
 • 2 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 2
 • 1 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 1
 • 1 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 1
 • 1 Edukacja
 • 1
 • 1 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Piątek - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Piątek stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 25 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 15,21 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Piątek wynosi 78,80% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa łódzkiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Piątek najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 8,82 (wykrywalność 70%) oraz przeciwko mieniu - 6,02 (wykrywalność 58%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,31 (84%), drogowe - 2,29 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,49 (95%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Piątek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Piątek.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Piątek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 25 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 25
 • 15 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 15
 • 5 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 5
 • 4 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 4
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 10 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 10
 • 15,21 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  15,21
  łódzkie
  22,60
  Cała Polska
  21,51
 • 8,82 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  8,82
  Województwo
  11,92
  Cały kraj
  12,82
 • 3,31 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Piątek
  3,31
  woj. łódzkie
  8,03
  Cały kraj
  5,89
 • 2,29 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,29
  Województwo
  2,00
  Polska
  1,85
 • 0,49 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,49
  łódzkie
  0,40
  Cała Polska
  0,35
 • 6,02 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  6,02
  woj. łódzkie
  10,47
  Polska
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Piątek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 79% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  79%
  łódzkie
  70%
  Kraj
  71%
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  70%
  łódzkie
  57%
  Polska
  64%
 • 85% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  85%
  Województwo
  81%
  Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  100%
  Województwo
  99%
  Kraj
  99%
 • 96% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Piątek
  96%
  woj. łódzkie
  86%
  Kraj
  89%
 • 58% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  58%
  Województwo
  47%
  Kraj
  53%

Piątek - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu Piątek wyniosła w 2021 roku 32,4 mln złotych, co daje 5,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 4.3% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu Piątek - 31% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (11.7%) oraz na Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (11.2%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 4,6 mln złotych, czyli 14,2% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Piątek wyniosła w 2021 roku 36,6 mln złotych, co daje 6,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 11.9% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (34.3%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (31.8%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (5.9%). W budżecie Piątek wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 703 złotych na mieszkańca (11,3%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 106 złotych na mieszkańca (1,7%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 18,5%.
 • Wydatki budżetu w Piątek według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Piątek według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Piątek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Piątek według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  ------31,5 mln

  5,3 tys(100%)

  32,4 mln

  5,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  ------10,9 mln

  6,4 tys(34.6%)

  10,0 mln

  6,1 tys(31%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  ------4,4 mln

  2,6 tys(13.8%)

  3,8 mln

  2,3 tys(11.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  ------360,6 tys

  213(1.1%)

  3,6 mln

  2,2 tys(11.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  ------2,9 mln

  1,7 tys(9.2%)

  3,0 mln

  1,8 tys(9.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  ------1,2 mln

  731(3.9%)

  1,3 mln

  815(4.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  ------1,3 mln

  764(4.1%)

  1,2 mln

  702(3.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  ------1,5 mln

  901(4.8%)

  781,4 tys

  473(2.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  ------226,5 tys

  134(0.7%)

  266,6 tys

  161(0.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  ------137,1 tys

  81,1(0.4%)

  163,8 tys

  99,2(0.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  ------130,7 tys

  77,4(0.4%)

  130,1 tys

  78,8(0.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  ------71,5 tys

  42,3(0.2%)

  83,2 tys

  50,4(0.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  ------166,7 tys

  98,7(0.5%)

  83,1 tys

  50,3(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  ------90,7 tys

  53,7(0.3%)

  80,2 tys

  48,5(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  ------98,2 tys

  58,1(0.3%)

  54,3 tys

  32,9(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  ------54,9 tys

  32,5(0.2%)

  1,2 tys

  0,7(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Piątek według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Piątek według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Piątek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Piątek według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  ------33,2 mln

  5,6 tys(100%)

  36,6 mln

  6,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  ------10,8 mln

  6,4 tys(32.5%)

  12,6 mln

  7,6 tys(34.3%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  ------10,0 mln

  5,9 tys(30.2%)

  11,6 mln

  7,0 tys(31.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  ------1,6 mln

  939(4.8%)

  2,2 mln

  1,3 tys(5.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  ------845,4 tys

  500(2.5%)

  893,6 tys

  541(2.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  ------462,7 tys

  274(1.4%)

  625,9 tys

  379(1.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  ------370,7 tys

  219(1.1%)

  387,0 tys

  234(1.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  ------108,8 tys

  64,4(0.3%)

  210,2 tys

  127(0.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  ------114,8 tys

  67,9(0.3%)

  169,0 tys

  102(0.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  ------684,7 tys

  405(2.1%)

  109,1 tys

  66,0(0.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  ------155,4 tys

  92,0(0.5%)

  74,0 tys

  44,8(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  ------70,2 tys

  41,6(0.2%)

  59,1 tys

  35,8(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  ------54,9 tys

  32,5(0.2%)

  1,2 tys

  0,7(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Piątek - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 347 mieszkańców Piątek jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 159 kobiet oraz 188 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 15,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,5% wykształcenie policealne, 10,2% średnie ogólnokształcące, a 22,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 21,3% mieszkańców Piątek, gimnazjalnym 3,5%, natomiast 21,6% podstawowym ukończonym. 3,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa łódzkiego mieszkańcy Piątek mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Piątek największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (22,9%) oraz średnie zawodowe (20,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (26,4%) oraz średnie zawodowe (24,9%).

  W roku 2021 w Piątek mieściło się 1 przedszkole, w którym do 6 oddziałów uczęszczało 139 dzieci (61 dziewczynek oraz 78 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc.

  16,7% mieszkańców Piątek w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,4% wśród dziewczynek i 17,0% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 2 133 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 17 oddziałach uczyło się 331 uczniów (151 kobiet oraz 180 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,0% ludności (28,3% wśród dziewczynek i 27,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19,5 uczniów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 18,2% mieszkańców (18,9% wśród dziewczyn i 17,6% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 23,1% mieszkańców Piątek w wieku potencjalnej nauki (23,9% kobiet i 22,3% mężczyzn).

 • 15,6% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  15,6%
  woj. łódzkie
  23,4%
  Cały kraj
  25,2%
 • 19,0% Kobiety
  (wyższe)
 • 11,9% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 34,7% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  34,7%
  Województwo
  36,4%
  Kraj
  35,2%
 • 35,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 34,2% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,5% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,5%
  łódzkie
  3,3%
  Cała Polska
  3,3%
 • 2,9% Kobiety
  (policealne)
 • 1,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Piątek
  10,2%
  Województwo
  12,9%
  Cały kraj
  11,9%
 • 12,4% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,8% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 22,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  22,1%
  łódzkie
  20,1%
  Polska
  20,0%
 • 20,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 24,9% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 21,3% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  21,3%
  Województwo
  20,1%
  Polska
  21,2%
 • 16,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 26,4% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,5% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,5%
  woj. łódzkie
  2,9%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,9% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,1% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 21,6% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  21,6%
  łódzkie
  14,2%
  Cały kraj
  12,3%
 • 22,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 20,2% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,2%
  łódzkie
  3,0%
  Kraj
  3,1%
 • 3,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Piątek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2133 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  2 133,0
  Województwo
  905,0
  Cały kraj
  896,0
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 6 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (Piątek) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 139 Dzieci
 • 61 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 78 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 43,9%
  56,1%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 19 3 lata
 • 19
 • 43 4 lata
 • 43
 • 34 5 lata
 • 34
 • 42 6 lat
 • 42
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 4 3 lata
 • 4
 • 23 4 lata
 • 23
 • 16 5 lata
 • 16
 • 18 6 lat
 • 18
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 15 3 lata
 • 15
 • 20 4 lata
 • 20
 • 18 5 lata
 • 18
 • 24 6 lat
 • 24
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 •  
 • 8,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 8,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Piątek(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Piątek aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Gminne Przedszkole w Piątku (Jan Paweł II)
  Publiczne
  24 722-10-67
  24 722-10-67
  ul. Szkolna 1
  99-120 Piątek
  511712
 • Szkoły podstawowe w Piątek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Piątek) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 17 Oddziały
 • 331 Uczniowie
 • 151 Kobiety
  (uczniowie)
 • 180 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 45,6%
  54,4%
 • 34 Uczniowie w 1 klasie
 • 11 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 23 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 38 Absolwenci
 • 16 Kobiety
  (absolwenci)
 • 22 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 19,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  19,5
  woj. łódzkie
  16,5
  Cała Polska
  16,7
 •  
 • 26,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 23,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Piątek(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Piątek aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku (Marszałek Józef Piłsudski)
  Publiczna
  24 722-11-95
  24 722-11-95
  ul. Szkolna 1
  99-120 Piątek
  1531127
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Piątek(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Piątek aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  ZSMR w Piątku Technikum w Piątku (im.Bohaterów walk nad Bzurą)
  Publiczne
  24 389-41-00
  ul. Kutnowska 19
  99-120 Piątek
  9218-
  ZSMR w Piątku Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Piątku (im. Bohateróqw Walk nad Bzurą)
  Publiczna
  24 389-41-00
  ul. Kutnowska 19
  99-120 Piątek
  238-
  Zespół Szkół Mechanizacji Rolnictwa Technikum Uzupełniające dla Dorosłych
  Publiczne
  24 389-41-00
  ul. Kutnowska 19
  99-120 Piątek
  118-
  Technikum dla Dorosłych
  Publiczne
  24 389-41-00
  24 389-41-00
  ul. Kutnowska 19
  99-120 Piątek
  1158
  Zespół Szkół Mechanizacji Rolnictwa Szkoła Policealna dla Dorosłych (im. Bohaterów Walk nad Bzurą)
  Publiczna
  ul. Kutnowska 19
  99-120 Piątek
  112-
 • Edukacyjne grupy wieku w Piątek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 16,7% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,4% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,0% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,0% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,3% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,7% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,1% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,6% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 18,2% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 18,9% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 23,1% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 23,9% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 22,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Piątek, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Piątek, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Piątek, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Piątek - Zabytki i atrakcje(atrakcje, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Kultura i rekreacja w Piątek
  (Źródło: GUS, 2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w Piątek: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Piątek 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 100 standardowych miejsc dla widzów.



  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 5 (uczestnicy: 240)
  • koncerty: 1 (uczestnicy: 100)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 1 (uczestnicy: 50)
  • warsztaty: 2 (uczestnicy: 50)
  • inne: 1 (uczestnicy: 40)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 1 (członkowie: 20)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 20)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • fotograficzne: 1
  • plastyczne: 1


  Według danych z 2021 w Piątek działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 23 450 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 1 pracownik.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 23 395 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 5
  • dostępne dla czytelników: 3
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1




  Według danych z 2016 w Piątek działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 165 członków. Zarejestrowano 144 ćwiczących (mężczyźni: 121, kobiety: 23, chłopcy do lat 18: 33, dziewczęta do lat 18: 12). Aktywnych było 7 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez instruktora sportowego (4), inne osoby (4).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Piątek w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Piątek
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Piątek znajduje się 5 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Piątek
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z 2. poł. XV w. (ul. Jana Pawła II 5)dnia 1949-03-29, wykaz dokumentów: 85-V-9 z 1949-03-29; Kl.III-52/13/61 z 1961-03-13; 81 z 1967-08-08
  • Dzwonnica z pocz. XIX w. (ul. Jana Pawła II 5)dnia 1949-03-29, wykaz dokumentów: 90-V-14 z 1949-03-29; 52/13/61 z 1961-03-13; 82 z 1967-08-08
  • Kościół z poł. XVIII w.dnia 1950-10-23, wykaz dokumentów: 555-V-30 z 1950-10-23; 83 z 1967-08-08
  • Dzwonnica z XVIII w.dnia 1967-08-08, wykaz dokumentów: 526 z 1967-08-08
  • Park z poł. XIX w.dnia 1988-12-29, wykaz dokumentów: 595 z 1988-12-29
 • Formy ochrony przyrody w Piątek
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Piątek znajduje się jedna forma ochrony przyrody. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Piątek
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1977-12-20, Opis granicy: Pokrzywnica park wiejski

Piątek - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z lat 2010 - 2021 w wyniku 23 wypadków drogowych w Piątek odnotowano 2 ofiary śmiertelne oraz 21 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 1 374,0 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 119,5 ofiar śmiertelnych (nieznacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2021 roku w Piątek znajdowało się 1 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu łęczyckiego.

  Powiat łęczycki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Piątek
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 23 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2021)
 • 2 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2021)
 • 21 Ranni
  (lata 2010 - 2021)
 • 5 Lekko ranni
 • 16 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Piątek w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 1 373,95 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Miasto
  1 374,0
  woj. łódzkie
  1 820,2
  Cały kraj
  1 035,8
 • 119,47 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Miasto
  119,5
  Województwo
  124,3
  Cały kraj
  98,5
 • 1 254,48 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Tutaj
  1 254,5
  łódzkie
  2 229,5
  Cała Polska
  1 251,4
 • 8,70 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2021)
 • Tutaj
  8,7
  łódzkie
  6,8
  Cały kraj
  9,5
 • 91,30 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2021)
 • Piątek
  91,3
  Województwo
  122,5
  Cały kraj
  120,8
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 1 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Piątek w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 60,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Piątek
  60,1 km
  Województwo
  573,4 km
  Kraj
  591,9 km
 • 1,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  1,4 km
  łódzkie
  4,3 km
  Kraj
  4,9 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Piątek przechodzą 3 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • A1autostrada A1(Rusocin - Stanisławie - Swarożyn - Pelplin - Kopytkowo - Warlubie - Nowe Marzy - Grudziądz - Lisewo - Turzno - Lubicz Dolny - Toruń - Ciechocinek - Włocławek - Kowal - Sójki - Kutno - Piątek - Stryków - Brzeziny - Łódź - Tuszyn - Srock - Piotrków Trybunalski - Pyrzowice - Piekary Śląskie - Bytom - Zabrze - Czekanów - Gliwice - Knurów - Czerwionka-Leszczyny - Bełk - Rybnik - Żory - Świerklany - Mszana - Gorzyczki - granica (Czechy))
  • DW 702droga wojewódzka nr 702(Kutno - Wojciechowice Duże - Stefanów - Młogoszyn - Piątek - Krzyszkowice - Gieczno - Rogóźno - Warszyce - Biała - Zgierz)
  • DW 703droga wojewódzka nr 703(Porczyny - Wyłazów - Truskawiec - Praga - Poddębice - Sworawa - Tur - Wartkowice - Chodów - Karkosy - Janków - Zduny - Wichrów - Wilczkowice Nad Szosą - Łęczyca - Marynki - Witaszewiczki - Nowy Gaj - Stawy - Piątek - Oszkowice - Brzozów - Bielawy - Piotrowice - Chruślin - Otolice - Łowicz)