Piątek w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie, bezrobocie)

Piątek - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Piątek to miasto leżące w centralnej Polsce. Należy do województwa łódzkiego, powiatu łęczyckiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Piątek.
 • 1 569 Liczba mieszkańców
 • 5,2 km² Powierzchnia
 • 299,4 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1339–1870, 2020 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 24 Numer kierunkowy
 • ELE Tablice rejestracyjne
 • Krzysztof Lisiecki Burmistrz miasta
Piątek na mapie
Identyfikatory
 • 19.479452.0689 Współrzędne GPS
 • 1004064 TERYT (TERC)
 • 0573256 SIMC
Herb miasta Piątek
Piątek herb

Jak Piątek wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Piątek na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Piątek wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Piątek plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
4Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów na 1000 mieszkańców
10Miasta z największym odsetkiem wdów/wdowców w Polsce
13Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce
13Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych
21Miasta z najstarszymi mieszkańcami w Polsce
27Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku poprodukcyjnym w Polsce
28Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami ciężarowymi
31Miasta w Polsce z największą liczbą autobusów
36Miasta w Polsce z najdłuszymi bus-pasami
50Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów osobowych
57Miasta w Polsce z największą liczbą samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
105Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
139Miasta w Polsce z największą liczbą prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
153Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem gimnazjalnym w Polsce
154Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim zawodowym w Polsce
197Miasta w Polsce z najstarszymi motocyklami
199Miasta z największym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w Polsce
232Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań na 1000 mieszkańców
251Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami osobowymi
271Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych
278Miasta w Polsce z największymi dochodami do budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
290Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
306Miasta w Polsce z największą liczbą motocykli
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych

Piątek - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
99-120Poczta Piątek, ul. Łowicka 4

Piątek - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Piątek)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Piątek
(24) 722-11-58
(24) 722-19-09
ul. Rynek 16
99-120 Piątek

Piątek - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Piątek jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 1 569, z czego 53,0% stanowią kobiety, a 47,0% mężczyźni. W latach 2020-2022 liczba mieszkańców zmalała o 7,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 46,2 lat i jest większy od średniego wieku mieszkańców województwa łódzkiego oraz większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Piątek zawarli w 2022 roku 6 małżeństw, co odpowiada 3,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa łódzkiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  26,7% mieszkańców Piątek jest stanu wolnego, 53,9% żyje w małżeństwie, 6,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 11,6% to wdowy/wdowcy.

  Piątek ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -27. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -16,96 na 1000 mieszkańców Piątek. W 2022 roku urodziło się 10 dzieci, w tym 20,0% dziewczynek i 80,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 323 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,48 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 32,2% zgonów w Piątek spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 17,0% zgonów w Piątek były nowotwory, a 5,5% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Piątek przypada 23.24 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 17 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 20 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Piątek -3. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  55,0% mieszkańców Piątek jest w wieku produkcyjnym, 15,1% w wieku przedprodukcyjnym, a 29,9% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Piątek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 569 Liczba mieszkańców
 • 832 Kobiety
 • 737 Mężczyźni
 • 53,0%
  47,0%
 • 113 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 113 kobiet)
 • 89 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 89 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Piątek w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Piątek w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Piątek w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Piątek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 46,2 lat Średni wiek mieszkańców
 • Piątek
  46,2 lat
  łódzkie
  43,4 lat
  Polska
  42,1 lat
 • 49,2 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 42,8 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Piątek, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Piątek
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Piątek,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Piątek,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Piątek,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 26,7% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  27,1%
  woj. łódzkie
  27,0%
  Cała Polska
  29,1%
 • 21,1% Kobiety
  (Panny)
 • 33,4% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 53,9% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  54,0%
  Województwo
  52,9%
  Cała Polska
  54,0%
 • 52,3% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,7% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 11,6% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  11,2%
  woj. łódzkie
  10,0%
  Cały kraj
  8,5%
 • 18,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,3% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Piątek
  6,4%
  woj. łódzkie
  8,6%
  Cała Polska
  7,6%
 • 6,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,0% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 1,1% Nieustalone
 • Tutaj
  1,2%
  woj. łódzkie
  1,4%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,9% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,4% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Piątek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Piątek w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  3,8
  woj. łódzkie
  3,9
  Polska
  4,1
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Piątek
  1,4
  woj. łódzkie
  1,7
  Cały kraj
  1,6
 • 6 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Piątek w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Piątek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -27 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -12 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -15 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -16,96 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Piątek
  -17,0
  woj. łódzkie
  -6,4
  Cała Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Piątek w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Piątek w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Piątek w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Piątek w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 10 Urodzenia żywe
 • 2 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 8 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 20,0%
  80,0%
 • 6,3 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Piątek
  6,3
  Województwo
  7,6
  Cały kraj
  8,1
 • 37,3 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  37,3
  łódzkie
  34,6
  Cała Polska
  35,1
 • 11 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 11
 • 38 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 38
 • 114 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 114
 • 78 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 78
 • 36 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 36
 • 2 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 2
 • 3 323 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 342 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 302 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Piątek
  3 323 g
  Województwo
  3 354 g
  Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 6 Waga 4500g - 4999g
 • 6
 • 25 Waga 4000g - 4499g
 • 25
 • 110 Waga 3500g - 3999g
 • 110
 • 153 Waga 3000g - 3499g
 • 153
 • 47 Waga 2500g - 2999g
 • 47
 • 18 Waga 2000g - 2499g
 • 18
 • 6 Waga 1500g - 1999g
 • 6
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,39 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,39
  Województwo
  1,28
  Kraj
  1,26
 • 0,72 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Piątek
  0,72
  woj. łódzkie
  0,63
  Cała Polska
  0,61
 • 0,48 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,48
  Województwo
  0,54
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Piątek w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 37 Zgony
 • 14 Kobiety
  (Zgony)
 • 23 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 37,8%
  62,2%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 23,2 Zgony na 1000 ludności
 • Piątek
  23,2
  łódzkie
  14,0
  Polska
  11,9
 • 206,3 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  206,3
  Województwo
  183,7
  Cała Polska
  147,0
 • 5,4 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  5,4
  Województwo
  4,0
  Polska
  3,8
 • 4,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  4,4
  łódzkie
  3,7
  Cała Polska
  3,1
 • 1,4 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • łódzkie
  1,4
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie łęczyckim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 32,2% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  32,2%
  łódzkie
  29,3%
  Polska
  34,8%
 • 17,0% Zgony spowodowane nowotworami
 • Piątek
  17,0%
  Województwo
  18,5%
  Polska
  19,6%
 • 5,5% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  5,5%
  woj. łódzkie
  6,3%
  Cały kraj
  5,4%
 • 117 Zgony spowodowane COVID-19
 • 13,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • łódzkie
  13,0
  Kraj
  13,3
 • 75,7 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • łódzkie
  75,7
  Cała Polska
  74,4
 • 299,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Piątek
  299,8
  Województwo
  293,1
  Cały kraj
  268,1
 • 266,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • łódzkie
  266,5
  Kraj
  246,5
 • 566,0 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 531,4 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 602,5 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  566,0
  łódzkie
  463,6
  Cały kraj
  475,8
 • 103,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 32,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 170,9 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  103,4
  Województwo
  63,6
  Polska
  70,6
 • 40,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  40,9
  woj. łódzkie
  36,5
  Kraj
  32,6
 • 4,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Piątek
  4,1
  Województwo
  7,0
  Cała Polska
  6,9
 • 0,2% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Piątek
  0,2%
  Województwo
  0,5%
  Cały kraj
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 17 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 9 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 8 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 20 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 9 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 11 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -3 Saldo migracji
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -3 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -3 Saldo migracji wewnętrznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -3 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Piątek w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Piątek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 11,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 10,3% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 13,8% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 62,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 59,4% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 66,8% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 25,2% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 30,3% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 19,4% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Piątek, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Piątek - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Piątek oddano do użytku 4 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,55 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Piątek to 689 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 439 mieszkań. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa łódzkiego oraz większa od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Piątek to 5,75 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Piątek to 143,80 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,38% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 90,54% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 85,88% mieszkań posiada łazienkę, 77,58% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,15% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu łęczyckiego.

  Powiat łęczycki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Piątek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 689 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 439,10 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  439,10
  woj. łódzkie
  445,90
  Kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 2020-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 67,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  67,90 m2
  woj. łódzkie
  71,80 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 29,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Piątek
  29,80 m2
  Województwo
  32,00 m2
  Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 2020-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,69 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Piątek
  3,69
  Województwo
  3,68
  Cała Polska
  3,83
 • 2,28 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,28
  Województwo
  2,24
  Kraj
  2,42
 • 0,62 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,62
  łódzkie
  0,61
  Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 2020-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Piątek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 4 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 2,55 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Piątek
  2,55
  Województwo
  5,58
  Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2020-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 23 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,75 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  5,75
  woj. łódzkie
  3,80
  Polska
  3,89
 • 14,66 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Piątek
  14,66
  Województwo
  21,24
  Cała Polska
  24,56
 • 575 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 143,8 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Piątek
  143,8 m2
  woj. łódzkie
  93,2 m2
  Cała Polska
  92,3 m2
 • 0,37 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Piątek
  0,37 m2
  woj. łódzkie
  0,52 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2020-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Piątek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 97,38% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  97,38%
  łódzkie
  96,72%
  Cały kraj
  97,71%
 • 90,54% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  90,54%
  Województwo
  92,36%
  Kraj
  95,10%
 • 85,88% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Piątek
  85,88%
  łódzkie
  89,76%
  Cała Polska
  93,66%
 • 77,58% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Piątek
  77,58%
  łódzkie
  82,06%
  Polska
  85,62%
 • 0,15% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  0,15%
  Województwo
  46,57%
  Cała Polska
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2020-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Piątek - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Piątek na 1000 mieszkańców pracuje 452osób . Jest to więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w Piątek wynosiło w 2022 roku 6,0% (6,0% wśród kobiet i 6,0% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Piątek wynosiło 6 026,04 PLN, co odpowiada 89.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  38,8% aktywnych zawodowo mieszkańców Piątek pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 24,4% w przemyśle i budownictwie, a 15,1% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Piątek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 452 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  452,0
  Województwo
  422,0
  Polska
  402,0
 • 6,0% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 6,0% Kobiety
 • 6,0% Mężczyźni
 • Miasto
  6,0%
  Województwo
  5,4%
  Kraj
  5,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Piątek w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Piątek w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Piątek w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Piątek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 6 026 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  6 026 PLN
  woj. łódzkie
  6 211 PLN
  Kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Piątek w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Piątek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 38,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 34,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 43,2% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 24,4% Przemysł i budownictwo
 • 20,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 28,0% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 15,1% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 13,7% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 16,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 20,8% Pozostałe
 • 29,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 11,8% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Piątek w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 15,1% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 12,5% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,0% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 55,0% W wieku produkcyjnym
 • 48,2% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 62,6% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 29,9% W wieku poprodukcyjnym
 • 39,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 19,4% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Piątek, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 81,9 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  81,9
  Województwo
  72,7
  Cała Polska
  69,0
 • 54,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  54,4
  łódzkie
  43,1
  Cała Polska
  38,2
 • 198,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  198,3
  Województwo
  145,7
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 56,0% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 60,1% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 52,4% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 44,0% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 39,9% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 47,6% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Piątek - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Piątek w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 161 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 104 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 8 nowych podmiotów, a 5 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (11) podmiotów zarejestrowano w roku 2020, a najmniej (7) w roku 2021. W tym samym okresie najwięcej (5) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2022 roku, najmniej (2) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Piątek najwięcej (17) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (150) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,1% (5) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 16,8% (27) podmiotów, a 80,1% (129) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Piątek najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (42.3%) oraz Budownictwo (18.3%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 161 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 5 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 27 Przemysł i budownictwo
 • 129 Pozostała działalność
 • 8 Podmioty nowo zarejestrowane w Piątek w 2022 roku
 • 5 Podmioty wyrejestrowane w Piątek w 2022 roku
 • 104 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 150 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 150
 • 10 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 10
 • 1 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 1
 • 161 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 161
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 5 Spółki handlowe ogółem
 • 5
 • 3  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 3
 • 17 Spółki cywilne ogółem
 • 17
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 104 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 44 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 44
 • 19 Budownictwo
 • 19
 • 10 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 10
 • 8 Pozostała działalność
 • 8
 • 6 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 6
 • 5 Transport i gospodarka magazynowa
 • 5
 • 3 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 3
 • 2 Przetwórstwo przemysłowe
 • 2
 • 2 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 2
 • 1 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 1
 • 1 Edukacja
 • 1
 • 1 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 1
 • 1 Informacja i komunikacja
 • 1
 • 1 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Piątek - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Piątek stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 25 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 15,59 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Piątek wynosi 75,80% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa łódzkiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Piątek najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 9,73 (wykrywalność 68%) oraz przeciwko mieniu - 7,71 (wykrywalność 62%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 2,97 (79%), drogowe - 1,93 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,32 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Piątek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Piątek.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Piątek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 25 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 25
 • 15 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 15
 • 5 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 5
 • 3 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 3
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 12 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 12
 • 15,59 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Piątek
  15,59
  woj. łódzkie
  19,38
  Cały kraj
  22,81
 • 9,73 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  9,73
  Województwo
  11,45
  Polska
  12,98
 • 2,97 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,97
  łódzkie
  5,35
  Cała Polska
  6,99
 • 1,93 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,93
  woj. łódzkie
  1,94
  Polska
  1,82
 • 0,32 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,32
  łódzkie
  0,36
  Kraj
  0,35
 • 7,71 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  7,71
  łódzkie
  10,36
  Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Piątek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  76%
  Województwo
  65%
  Polska
  71%
 • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  69%
  Województwo
  57%
  Kraj
  63%
 • 79% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Piątek
  79%
  woj. łódzkie
  67%
  Kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  99%
  Województwo
  99%
  Kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  100%
  woj. łódzkie
  86%
  Cały kraj
  88%
 • 62% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  62%
  Województwo
  44%
  Kraj
  51%

Piątek - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Piątek wyniosła w 2022 roku 42,4 mln złotych, co daje 7,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 32.1% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Piątek - 34.3% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (14.8%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (11.2%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 8,8 mln złotych, czyli 20,8% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Piątek wyniosła w 2022 roku 41,4 mln złotych, co daje 7,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 14.1% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (35.6%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (31.8%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (5%). W budżecie Piątek wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,1 tys złotych na mieszkańca (15,5%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 24,1 złotych na mieszkańca (0,3%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 15,6%.
 • Wydatki budżetu w Piątek według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Piątek według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Piątek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Piątek według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  -----31,5 mln

  5,4 tys(100%)

  32,4 mln

  5,7 tys(100%)

  42,4 mln

  7,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  -----10,9 mln

  6,4 tys(34.6%)

  10,0 mln

  6,1 tys(31%)

  14,6 mln

  9,3 tys(34.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  -----0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,3 mln

  4,0 tys(14.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  -----4,4 mln

  2,6 tys(13.8%)

  3,8 mln

  2,3 tys(11.7%)

  4,7 mln

  3,0 tys(11.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  -----1,2 mln

  731(3.9%)

  1,3 mln

  815(4.2%)

  3,0 mln

  1,9 tys(7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  -----2,9 mln

  1,7 tys(9.2%)

  3,0 mln

  1,8 tys(9.4%)

  2,8 mln

  1,8 tys(6.7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  -----1,3 mln

  764(4.1%)

  1,2 mln

  702(3.6%)

  2,1 mln

  1,3 tys(4.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  -----360,6 tys

  213(1.1%)

  3,6 mln

  2,2 tys(11.2%)

  1,4 mln

  892(3.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  -----137,1 tys

  81,1(0.4%)

  163,8 tys

  99,2(0.5%)

  1,2 mln

  738(2.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  -----130,7 tys

  77,4(0.4%)

  130,1 tys

  78,8(0.4%)

  680,2 tys

  434(1.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  -----1,5 mln

  901(4.8%)

  781,4 tys

  473(2.4%)

  431,8 tys

  275(1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  -----166,7 tys

  98,7(0.5%)

  83,1 tys

  50,3(0.3%)

  363,6 tys

  232(0.9%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  -----226,5 tys

  134(0.7%)

  266,6 tys

  161(0.8%)

  284,4 tys

  181(0.7%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  -----71,5 tys

  42,3(0.2%)

  83,2 tys

  50,4(0.3%)

  260,7 tys

  166(0.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  -----90,7 tys

  53,7(0.3%)

  80,2 tys

  48,5(0.2%)

  70,1 tys

  44,7(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  -----98,2 tys

  58,1(0.3%)

  54,3 tys

  32,9(0.2%)

  12,3 tys

  7,8(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  -----54,9 tys

  32,5(0.2%)

  1,2 tys

  0,7(0%)

  1,2 tys

  0,8(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Piątek według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Piątek według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Piątek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Piątek według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  -----33,2 mln

  5,7 tys(100%)

  36,6 mln

  6,4 tys(100%)

  41,4 mln

  7,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  -----10,8 mln

  6,4 tys(32.5%)

  12,6 mln

  7,6 tys(34.3%)

  14,7 mln

  9,4 tys(35.6%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  -----10,0 mln

  5,9 tys(30.2%)

  11,6 mln

  7,0 tys(31.8%)

  13,2 mln

  8,4 tys(31.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  -----1,6 mln

  939(4.8%)

  2,2 mln

  1,3 tys(5.9%)

  2,1 mln

  1,3 tys(5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  -----370,7 tys

  219(1.1%)

  387,0 tys

  234(1.1%)

  2,0 mln

  1,3 tys(4.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  -----0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 mln

  963(3.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  -----845,4 tys

  500(2.5%)

  893,6 tys

  541(2.4%)

  1,5 mln

  955(3.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  -----114,8 tys

  67,9(0.3%)

  169,0 tys

  102(0.5%)

  1,1 mln

  727(2.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  -----462,7 tys

  274(1.4%)

  625,9 tys

  379(1.7%)

  449,0 tys

  286(1.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  -----108,8 tys

  64,4(0.3%)

  210,2 tys

  127(0.6%)

  375,0 tys

  239(0.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  -----684,7 tys

  405(2.1%)

  109,1 tys

  66,0(0.3%)

  83,1 tys

  53,0(0.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  -----155,4 tys

  92,0(0.5%)

  74,0 tys

  44,8(0.2%)

  79,0 tys

  50,3(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  -----70,2 tys

  41,6(0.2%)

  59,1 tys

  35,8(0.2%)

  51,1 tys

  32,5(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  -----54,9 tys

  32,5(0.2%)

  1,2 tys

  0,7(0%)

  1,2 tys

  0,8(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Piątek - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 306 mieszkańców Piątek jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 133 kobiet oraz 173 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 15,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,5% wykształcenie policealne, 10,2% średnie ogólnokształcące, a 22,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 21,3% mieszkańców Piątek, gimnazjalnym 3,5%, natomiast 21,6% podstawowym ukończonym. 3,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa łódzkiego mieszkańcy Piątek mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Piątek największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (22,9%) oraz średnie zawodowe (20,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (26,4%) oraz średnie zawodowe (24,9%).

  W roku 2021 w Piątek mieściło się 1 przedszkole, w którym do 6 oddziałów uczęszczało 139 dzieci (61 dziewczynek oraz 78 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc.

  17,2% mieszkańców Piątek w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,3% wśród dziewczynek i 18,7% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 2 743 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 17 oddziałach uczyło się 331 uczniów (151 kobiet oraz 180 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 24,9% ludności (29,8% wśród dziewczynek i 21,1% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19,5 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 331,00.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,2% mieszkańców (16,8% wśród dziewczyn i 17,5% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 25,9% mieszkańców Piątek w wieku potencjalnej nauki (26,0% kobiet i 25,9% mężczyzn).

 • 15,6% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  15,6%
  łódzkie
  23,4%
  Cała Polska
  25,2%
 • 19,0% Kobiety
  (wyższe)
 • 11,9% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 34,7% Wykształcenie średnie i policealne
 • Piątek
  34,7%
  Województwo
  36,4%
  Cały kraj
  35,2%
 • 35,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 34,2% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,5% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,5%
  łódzkie
  3,3%
  Polska
  3,3%
 • 2,9% Kobiety
  (policealne)
 • 1,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  10,2%
  Województwo
  12,9%
  Polska
  11,9%
 • 12,4% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,8% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 22,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  22,1%
  woj. łódzkie
  20,1%
  Cały kraj
  20,0%
 • 20,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 24,9% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 21,3% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  21,3%
  łódzkie
  20,1%
  Cały kraj
  21,2%
 • 16,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 26,4% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,5% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,5%
  łódzkie
  2,9%
  Kraj
  3,0%
 • 2,9% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,1% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 21,6% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  21,6%
  Województwo
  14,2%
  Cały kraj
  12,3%
 • 22,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 20,2% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,2%
  woj. łódzkie
  3,0%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Piątek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2743 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  2 743,0
  woj. łódzkie
  895,0
  Cały kraj
  883,0
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 6 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (Piątek) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 139 Dzieci
 • 61 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 78 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 43,9%
  56,1%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 19 3 lata
 • 19
 • 43 4 lata
 • 43
 • 34 5 lata
 • 34
 • 42 6 lat
 • 42
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 4 3 lata
 • 4
 • 23 4 lata
 • 23
 • 16 5 lata
 • 16
 • 18 6 lat
 • 18
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 15 3 lata
 • 15
 • 20 4 lata
 • 20
 • 18 5 lata
 • 18
 • 24 6 lat
 • 24
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 •  
 • 8,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 8,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Piątek(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Piątek aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Gminne Przedszkole w Piątku (Jan Paweł II)
  Publiczne
  24 722-10-67
  24 722-10-67
  ul. Szkolna 1
  99-120 Piątek
  511712
 • Szkoły podstawowe w Piątek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Piątek) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 17 Oddziały
 • 331 Uczniowie
 • 151 Kobiety
  (uczniowie)
 • 180 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 45,6%
  54,4%
 • 34 Uczniowie w 1 klasie
 • 11 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 23 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 38 Absolwenci
 • 16 Kobiety
  (absolwenci)
 • 22 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 19,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  19,5
  Województwo
  16,5
  Cały kraj
  16,7
 •  
 • 26,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 23,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 331,00 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  331,00
  łódzkie
  96,76
  Cała Polska
  95,71
 • 330,00 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  330,00
  łódzkie
  95,70
  Cały kraj
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Piątek) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Piątek) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Piątek(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Piątek aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku (Marszałek Józef Piłsudski)
  Publiczna
  24 722-11-95
  24 722-11-95
  ul. Szkolna 1
  99-120 Piątek
  1531127
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Piątek(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Piątek aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  ZSMR w Piątku Technikum w Piątku (im.Bohaterów walk nad Bzurą)
  Publiczne
  24 389-41-00
  ul. Kutnowska 19
  99-120 Piątek
  9218-
  ZSMR w Piątku Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Piątku (im. Bohateróqw Walk nad Bzurą)
  Publiczna
  24 389-41-00
  ul. Kutnowska 19
  99-120 Piątek
  238-
  Zespół Szkół Mechanizacji Rolnictwa Technikum Uzupełniające dla Dorosłych
  Publiczne
  24 389-41-00
  ul. Kutnowska 19
  99-120 Piątek
  118-
  Technikum dla Dorosłych
  Publiczne
  24 389-41-00
  24 389-41-00
  ul. Kutnowska 19
  99-120 Piątek
  1158
  Zespół Szkół Mechanizacji Rolnictwa Szkoła Policealna dla Dorosłych (im. Bohaterów Walk nad Bzurą)
  Publiczna
  ul. Kutnowska 19
  99-120 Piątek
  112-
 • Edukacyjne grupy wieku w Piątek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • 17,2% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,7% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 24,9% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 29,8% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 21,1% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,8% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,2% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,2% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,5% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 25,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 26,0% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 25,9% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Piątek, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Piątek, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Piątek, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Piątek - Zabytki i atrakcje(atrakcje, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Kultura i rekreacja w Piątek
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Piątek: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Piątek 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 100 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 11 (uczestnicy: 1 210)
  • seanse filmowe: 4 (uczestnicy: 400)
  • wystawy: 2 (uczestnicy: 150)
  • koncerty: 2 (uczestnicy: 400)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 1 (uczestnicy: 180)
  • warsztaty: 2 (uczestnicy: 80)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • fotograficzne: 1


  Według danych z 2022 w Piątek działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 23 369 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 1 pracownik.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 4
  • dostępne dla czytelników: 4
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 4
 • Zabytki w Piątek
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Piątek znajduje się 5 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Piątek
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z 2. poł. XV w. (ul. Jana Pawła II 5)dnia 1949-03-29, wykaz dokumentów: 85-V-9 z 1949-03-29; Kl.III-52/13/61 z 1961-03-13; 81 z 1967-08-08
  • Dzwonnica z pocz. XIX w. (ul. Jana Pawła II 5)dnia 1949-03-29, wykaz dokumentów: 90-V-14 z 1949-03-29; 52/13/61 z 1961-03-13; 82 z 1967-08-08
  • Kościół z poł. XVIII w.dnia 1950-10-23, wykaz dokumentów: 555-V-30 z 1950-10-23; 83 z 1967-08-08
  • Dzwonnica z XVIII w.dnia 1967-08-08, wykaz dokumentów: 526 z 1967-08-08
  • Park z poł. XIX w.dnia 1988-12-29, wykaz dokumentów: 595 z 1988-12-29
 • Formy ochrony przyrody w Piątek
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Piątek znajduje się jedna forma ochrony przyrody. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Piątek
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1977-12-20, Opis granicy: Pokrzywnica park wiejski

Piątek - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 24 wypadków drogowych w Piątek odnotowano 2 ofiary śmiertelne oraz 22 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 1 529,6 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 127,5 ofiar śmiertelnych (nieznacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Piątek znajdowało się 1 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu łęczyckiego.

  Powiat łęczycki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Piątek
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 24 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 2 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 22 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 5 Lekko ranni
 • 17 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Piątek w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 1 529,64 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Piątek
  1 529,6
  Województwo
  1 942,5
  Cały kraj
  1 100,9
 • 127,47 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Piątek
  127,5
  Województwo
  133,2
  Kraj
  104,4
 • 1 402,17 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  1 402,2
  łódzkie
  2 376,3
  Kraj
  1 327,3
 • 8,33 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Piątek
  8,3
  Województwo
  6,9
  Cały kraj
  9,5
 • 91,67 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Piątek
  91,7
  woj. łódzkie
  122,3
  Kraj
  120,6
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 1 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Piątek w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 60,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  60,1 km
  Województwo
  624,9 km
  Cała Polska
  624,0 km
 • 1,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  1,4 km
  woj. łódzkie
  4,8 km
  Polska
  5,2 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Piątek przechodzą 3 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • A1autostrada A1(Rusocin - Stanisławie - Swarożyn - Pelplin - Kopytkowo - Warlubie - Nowe Marzy - Grudziądz - Lisewo - Turzno - Lubicz Dolny - Toruń - Ciechocinek - Włocławek - Kowal - Sójki - Kutno - Piątek - Stryków - Brzeziny - Łódź - Tuszyn - Srock - Piotrków Trybunalski - Pyrzowice - Piekary Śląskie - Bytom - Zabrze - Czekanów - Gliwice - Knurów - Czerwionka-Leszczyny - Bełk - Rybnik - Żory - Świerklany - Mszana - Gorzyczki - granica (Czechy))
  • DW 702droga wojewódzka nr 702(Kutno - Wojciechowice Duże - Stefanów - Młogoszyn - Piątek - Krzyszkowice - Gieczno - Rogóźno - Warszyce - Biała - Zgierz)
  • DW 703droga wojewódzka nr 703(Porczyny - Wyłazów - Truskawiec - Praga - Poddębice - Sworawa - Tur - Wartkowice - Chodów - Karkosy - Janków - Zduny - Wichrów - Wilczkowice Nad Szosą - Łęczyca - Marynki - Witaszewiczki - Nowy Gaj - Stawy - Piątek - Oszkowice - Brzozów - Bielawy - Piotrowice - Chruślin - Otolice - Łowicz)