Działoszyce w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe)

Działoszyce - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Działoszyce to miasto leżące w południowo-wschodniej Polsce. Należy do województwa świętokrzyskiego, powiatu pińczowskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Działoszyce.
 • 848 Liczba mieszkańców
 • 1,9 km² Powierzchnia
 • 441,7 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1409 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 41 Numer kierunkowy
 • TPI Tablice rejestracyjne
 • Stanisław Paweł Porada Burmistrz miasta
Działoszyce na mapie
Identyfikatory
 • 20.352150.3652 Współrzędne GPS
 • 2608014 TERYT (TERC)
 • 0946987 SIMC
Herb miasta Działoszyce
Działoszyce herb

Jak Działoszyce wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Działoszyce na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Działoszyce wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Działoszyce plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
9Najszybciej wyludniające się miasta w Polsce
14Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami ciężarowymi
23Miasta w Polsce z największą liczbą małżeństw na 1000 mieszkańców
30Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań na 1000 mieszkańców
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
40Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów na 1000 mieszkańców
43Miasta w Polsce z największą liczbą autobusów
54Miasta w Polsce z największymi dochodami do budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
59Miasta z najstarszymi mieszkańcami w Polsce
67Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku poprodukcyjnym w Polsce
69Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych
77Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim zawodowym w Polsce
81Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
86Miasta z największym odsetkiem wdów/wdowców w Polsce
99Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
139Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze gospodarczym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
151Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
153Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych nowotworami
196Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami osobowymi
210Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
222Miasta w Polsce z najstarszymi motocyklami
233Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych wirusem COVID-19
276Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia
311Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce

Działoszyce - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
28-440Poczta Działoszyce

Działoszyce - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Działoszycach)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Biuro Terenowe w Pińczowie (podlega pod: ZUS Oddział w Kielcach)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.15-15.15, Wt: 7.15-15.15, Śr: 7.15-15.15, Cz: 7.15-15.15, Pt: 7.15-15.15

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. 3-go Maja 40
28-400 Pińczów
Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach
(41) 352-60-05
(41) 352-69-00
ul. Skalbmierska 5
28-440 Działoszyce

Działoszyce - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Działoszyce jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 848, z czego 52,1% stanowią kobiety, a 47,9% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 24,4%. Średni wiek mieszkańców wynosi 45,4 lat i jest nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców województwa świętokrzyskiego oraz większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Działoszyc zawarli w 2022 roku 5 małżeństw, co odpowiada 5,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,0 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,3% mieszkańców Działoszyc jest stanu wolnego, 55,7% żyje w małżeństwie, 5,4% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,4% to wdowy/wdowcy.

  Działoszyce ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -10. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -11,66 na 1000 mieszkańców Działoszyc. W 2022 roku urodziło się 5 dzieci, w tym 20,0% dziewczynek i 80,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 275 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,46 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 41,9% zgonów w Działoszycach spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 25,4% zgonów w Działoszycach były nowotwory, a 3,4% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Działoszyc przypada 17.48 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 6 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 10 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Działoszyc -4. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  58,1% mieszkańców Działoszyc jest w wieku produkcyjnym, 13,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 28,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Działoszyc
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 848 Liczba mieszkańców
 • 442 Kobiety
 • 406 Mężczyźni
 • 52,1%
  47,9%
 • 109 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 109 kobiet)
 • 92 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 92 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Działoszycach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Działoszycach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Działoszycach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Działoszyc
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 45,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • Działoszyce
  45,4 lat
  świętokrzyskie
  43,5 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 47,1 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 43,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Działoszyce, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Działoszyc
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Działoszyce,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Działoszyce,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Działoszyce,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,3% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  27,8%
  Województwo
  27,5%
  Cały kraj
  29,1%
 • 20,3% Kobiety
  (Panny)
 • 35,3% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,7% Żonaci/Zamężne
 • Działoszyce
  55,9%
  woj. świętokrzyskie
  55,8%
  Cały kraj
  54,0%
 • 55,3% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,2% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,4% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  10,2%
  woj. świętokrzyskie
  9,7%
  Kraj
  8,5%
 • 17,4% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,5% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,4% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  5,6%
  świętokrzyskie
  6,8%
  Polska
  7,6%
 • 5,8% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,9% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,5% Nieustalone
 • Tutaj
  0,6%
  świętokrzyskie
  0,3%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,5% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,5% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Działoszycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Działoszycach w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  5,8
  Województwo
  3,7
  Polska
  4,1
 • 1,0 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  1,0
  woj. świętokrzyskie
  1,3
  Cała Polska
  1,6
 • 5 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Działoszycach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Działoszycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -10 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -5 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -5 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -11,66 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -11,7
  Województwo
  -6,5
  Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Działoszycach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Działoszycach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Działoszycach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Działoszycach w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 5 Urodzenia żywe
 • 1 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 4 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 20,0%
  80,0%
 • 5,8 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Działoszyce
  5,8
  Województwo
  6,9
  Cały kraj
  8,1
 • 32,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  32,2
  świętokrzyskie
  31,9
  Cała Polska
  35,1
 • 8 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 8
 • 42 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 42
 • 73 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 73
 • 72 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 72
 • 32 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 32
 • 5 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 275 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 214 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 340 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 275 g
  woj. świętokrzyskie
  3 328 g
  Kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 4500g - 4999g
 • 1
 • 14 Waga 4000g - 4499g
 • 14
 • 60 Waga 3500g - 3999g
 • 60
 • 111 Waga 3000g - 3499g
 • 111
 • 52 Waga 2500g - 2999g
 • 52
 • 6 Waga 2000g - 2499g
 • 6
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,16 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,16
  Województwo
  1,19
  Kraj
  1,26
 • 0,60 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,60
  woj. świętokrzyskie
  0,59
  Polska
  0,61
 • 0,46 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Działoszyce
  0,46
  woj. świętokrzyskie
  0,52
  Cały kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Działoszycach w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 15 Zgony
 • 6 Kobiety
  (Zgony)
 • 9 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 40,0%
  60,0%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 17,5 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  17,5
  woj. świętokrzyskie
  13,4
  Kraj
  11,9
 • 215,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  215,4
  świętokrzyskie
  193,5
  Polska
  147,0
 • 4,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  4,0
  świętokrzyskie
  3,7
  Polska
  3,8
 • 3,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Działoszyce
  3,4
  woj. świętokrzyskie
  3,6
  Cała Polska
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,5
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie pińczowskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 41,9% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Działoszyce
  41,9%
  świętokrzyskie
  38,8%
  Cały kraj
  36,0%
 • 25,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • Działoszyce
  25,4%
  woj. świętokrzyskie
  23,4%
  Cała Polska
  23,6%
 • 3,4% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  3,4%
  Województwo
  4,8%
  Kraj
  6,7%
 • 40 Zgony spowodowane COVID-19
 • 17,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  17,5
  Cały kraj
  15,8
 • 83,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  83,1
  Kraj
  70,6
 • 363,3 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  363,3
  woj. świętokrzyskie
  312,9
  Cała Polska
  280,1
 • 284,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • świętokrzyskie
  284,7
  Cała Polska
  253,9
 • 600,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 773,4 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 421,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  600,2
  woj. świętokrzyskie
  517,8
  Cały kraj
  426,2
 • 45,3 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 14,3 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 171,5 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Działoszyce
  45,3
  Województwo
  63,9
  Polska
  62,9
 • 37,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  37,1
  woj. świętokrzyskie
  34,3
  Cała Polska
  33,8
 • 5,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  5,3
  woj. świętokrzyskie
  8,6
  Cały kraj
  7,0
 • 0,4% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,4%
  Województwo
  0,7%
  Cała Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 6 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 3 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 3 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 10 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 6 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 4 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -4 Saldo migracji
 • -3 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -4 Saldo migracji wewnętrznych
 • -3 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Działoszycach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Działoszycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 11,2% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 10,0% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 12,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,4% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 66,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 23,6% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 25,7% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 21,4% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Działoszyce, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Działoszyce - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Działoszycach oddano do użytku 1 mieszkanie. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,13 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Działoszycach to 440 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 516 mieszkań. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Działoszycach to 7,00 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w Działoszycach to 291,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 93,64% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 77,05% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 73,64% mieszkań posiada łazienkę, 65,45% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,23% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu pińczowskiego.

  Powiat pińczowski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Działoszycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 440 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 516,40 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Działoszyce
  516,40
  świętokrzyskie
  389,40
  Cała Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 65,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  65,30 m2
  Województwo
  77,60 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 33,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  33,70 m2
  Województwo
  30,20 m2
  Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,43 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  3,43
  Województwo
  3,91
  Kraj
  3,83
 • 1,94 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  1,94
  Województwo
  2,57
  Polska
  2,42
 • 0,56 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,56
  Województwo
  0,66
  Cały kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Działoszycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 1 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 1,13 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Miasto
  1,13
  świętokrzyskie
  3,73
  Cała Polska
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 7 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 7,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Działoszyce
  7,00
  Województwo
  4,68
  Polska
  3,90
 • 7,94 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Działoszyce
  7,94
  Województwo
  17,45
  Cały kraj
  24,07
 • 291 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 291,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Działoszyce
  291,0 m2
  woj. świętokrzyskie
  110,0 m2
  Kraj
  92,9 m2
 • 0,33 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Działoszyce
  0,33 m2
  świętokrzyskie
  0,41 m2
  Kraj
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Działoszycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 93,64% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  93,64%
  woj. świętokrzyskie
  95,94%
  Polska
  97,75%
 • 77,05% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  77,05%
  woj. świętokrzyskie
  90,70%
  Cały kraj
  95,18%
 • 73,64% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  73,64%
  świętokrzyskie
  88,22%
  Polska
  93,75%
 • 65,45% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  65,45%
  Województwo
  82,88%
  Cała Polska
  85,83%
 • 0,23% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  0,23%
  świętokrzyskie
  46,61%
  Kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Działoszyce - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Działoszycach na 1000 mieszkańców pracuje 134osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 70,7% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 29,3% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Działoszycach wynosiło w 2023 roku 7,0% (7,0% wśród kobiet i 7,0% wśród mężczyzn). Jest to nieznacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Działoszycach wynosiło 5 811,36 PLN, co odpowiada 86.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Działoszyc 56 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 75 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 19.

  40,7% aktywnych zawodowo mieszkańców Działoszyc pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 17,6% w przemyśle i budownictwie, a 14,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Działoszycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 134 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Działoszyce
  134,0
  świętokrzyskie
  200,0
  Polska
  259,0
 • 9,0% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 11,3% Kobiety
 • 7,2% Mężczyźni
 • Działoszyce
  7,0%
  woj. świętokrzyskie
  7,8%
  Cała Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Działoszycach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Działoszycach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Działoszycach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Działoszycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 886 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  5 811 PLN
  woj. świętokrzyskie
  5 783 PLN
  Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Działoszycach w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Działoszycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 56 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 75 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 19 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,34 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Działoszycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 40,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 40,7% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 40,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 17,6% Przemysł i budownictwo
 • 9,2% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 25,0% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 14,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 11,2% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 18,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,7% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 25,9% Pozostałe
 • 37,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 15,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Działoszycach w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Działoszycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 116 Pracujący ogółem
 • 82 Kobiety
 • 34 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Działoszycach w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 13,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 11,7% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 15,1% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,1% W wieku produkcyjnym
 • 53,1% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 63,5% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 28,6% W wieku poprodukcyjnym
 • 35,2% Kobiety
  (59+ lat)
 • 21,4% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Działoszyce, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 72,2 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  72,2
  Województwo
  69,3
  Cała Polska
  69,0
 • 49,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  49,2
  Województwo
  41,5
  Cała Polska
  38,2
 • 213,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  213,8
  Województwo
  149,5
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 55,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 56,7% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 53,8% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 44,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 43,3% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 46,2% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Działoszyce - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Działoszycach w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 113 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 80 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 9 nowych podmiotów, a 10 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (12) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (2) w roku 2012. W tym samym okresie najwięcej (14) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (2) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Działoszycach najwięcej (10) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (109) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,7% (3) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 17,7% (20) podmiotów, a 79,6% (90) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Działoszycach najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (43.8%) oraz Budownictwo (12.5%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 113 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 3 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 20 Przemysł i budownictwo
 • 90 Pozostała działalność
 • 9 Podmioty nowo zarejestrowane w Działoszycach w 2023 roku
 • 10 Podmioty wyrejestrowane w Działoszycach w 2023 roku
 • 80 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 109 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 109
 • 4 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 4
 • 113 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 113
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 10 Spółki cywilne ogółem
 • 10
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 80 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 35 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 35
 • 10 Budownictwo
 • 10
 • 7 Przetwórstwo przemysłowe
 • 7
 • 6 Transport i gospodarka magazynowa
 • 6
 • 5 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 5
 • 4 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 4
 • 4 Informacja i komunikacja
 • 4
 • 2 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 2
 • 2 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 2
 • 2 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 2
 • 2 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 2
 • 1 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Działoszyce - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Działoszycach stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 17 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 20,35 przestępstw. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Działoszycach wynosi 79,10% i jest nieznacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Działoszyc najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 8,99 (wykrywalność 69%) oraz o charakterze gospodarczym - 8,24 (wykrywalność 82%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 6,00 (46%), drogowe - 2,13 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,38 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Działoszycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Działoszyc.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Działoszyce, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 17 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 17
 • 8 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 8
 • 7 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 7
 • 2 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 2
 • 0 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 0
 • 5 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 5
 • 20,35 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  20,35
  świętokrzyskie
  19,77
  Cała Polska
  22,81
 • 8,99 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  8,99
  woj. świętokrzyskie
  10,85
  Cały kraj
  12,98
 • 8,24 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Działoszyce
  8,24
  Województwo
  6,27
  Cała Polska
  6,99
 • 2,13 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,13
  Województwo
  1,83
  Cały kraj
  1,82
 • 0,38 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,38
  Województwo
  0,36
  Cały kraj
  0,35
 • 6,00 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  6,00
  świętokrzyskie
  8,86
  Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Działoszyce, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 79% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  79%
  Województwo
  76%
  Cały kraj
  71%
 • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  69%
  woj. świętokrzyskie
  69%
  Cały kraj
  63%
 • 83% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Działoszyce
  83%
  świętokrzyskie
  78%
  Cały kraj
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  100%
  Województwo
  99%
  Polska
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  100%
  woj. świętokrzyskie
  87%
  Kraj
  88%
 • 47% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Działoszyce
  47%
  świętokrzyskie
  59%
  Polska
  51%

Działoszyce - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Działoszyc wyniosła w 2022 roku 43,6 mln złotych, co daje 9,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 19.3% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Działoszyc - 20.1% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (18%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (11.2%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 15,0 mln złotych, czyli 34,5% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Działoszyc wyniosła w 2022 roku 39,4 mln złotych, co daje 8,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 19.4% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (20.6%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (20.1%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (11.6%). W budżecie Działoszyc wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 991 złotych na mieszkańca (11,7%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 1,9 złotych na mieszkańca (0,0%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 8,4%.
 • Wydatki budżetu w Działoszycach według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Działoszyc według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Działoszyce, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Działoszyc według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  17,6 mln

  3,4 tys(100%)

  15,9 mln

  3,1 tys(100%)

  16,6 mln

  3,3 tys(100%)

  21,3 mln

  4,3 tys(100%)

  22,4 mln

  4,5 tys(100%)

  23,6 mln

  4,9 tys(100%)

  37,1 mln

  7,9 tys(100%)

  43,6 mln

  9,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  4,6 mln

  4,8 tys(26%)

  4,1 mln

  4,4 tys(25.8%)

  4,3 mln

  4,7 tys(25.8%)

  8,1 mln

  8,9 tys(37.9%)

  5,2 mln

  5,8 tys(23.3%)

  5,8 mln

  6,4 tys(24.5%)

  6,7 mln

  7,6 tys(18%)

  8,8 mln

  10,3 tys(20.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,8 mln

  3,0 tys(16%)

  1,3 mln

  1,4 tys(8%)

  971,8 tys

  1,1 tys(5.9%)

  635,1 tys

  699(3%)

  1,3 mln

  1,4 tys(5.7%)

  1,2 mln

  1,4 tys(5.2%)

  3,4 mln

  3,8 tys(9.1%)

  7,8 mln

  9,2 tys(18%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,9 mln

  4,2 tys(22.5%)

  1,3 mln

  1,4 tys(8.1%)

  1,3 mln

  1,4 tys(7.7%)

  1,7 mln

  1,9 tys(7.9%)

  4,2 mln

  4,7 tys(18.8%)

  2,4 mln

  2,7 tys(10.2%)

  9,8 mln

  11,1 tys(26.5%)

  4,9 mln

  5,7 tys(11.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  5,0 tys

  5,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  546,2 tys

  619(1.5%)

  4,6 mln

  5,4 tys(10.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,6 mln

  1,7 tys(9.3%)

  2,2 mln

  2,4 tys(14%)

  2,3 mln

  2,5 tys(13.6%)

  2,4 mln

  2,7 tys(11.4%)

  2,8 mln

  3,1 tys(12.5%)

  2,9 mln

  3,2 tys(12.4%)

  3,6 mln

  4,1 tys(9.8%)

  4,4 mln

  5,2 tys(10.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,8 mln

  2,9 tys(15.7%)

  5,6 mln

  6,0 tys(34.9%)

  850,5 tys

  931(5.1%)

  884,7 tys

  974(4.1%)

  909,8 tys

  1,0 tys(4.1%)

  1,4 mln

  1,5 tys(5.7%)

  2,8 mln

  3,2 tys(7.6%)

  3,3 mln

  3,8 tys(7.5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  174,8 tys

  185(1%)

  187,9 tys

  203(1.2%)

  378,2 tys

  414(2.3%)

  934,3 tys

  1,0 tys(4.4%)

  740,3 tys

  825(3.3%)

  476,3 tys

  528(2%)

  837,5 tys

  950(2.3%)

  1,1 mln

  1,3 tys(2.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  471,5 tys

  499(2.7%)

  533,7 tys

  576(3.4%)

  523,4 tys

  573(3.2%)

  529,9 tys

  584(2.5%)

  636,8 tys

  710(2.8%)

  629,1 tys

  697(2.7%)

  627,3 tys

  711(1.7%)

  696,0 tys

  817(1.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  396,9 tys

  420(2.3%)

  273,8 tys

  296(1.7%)

  336,0 tys

  368(2%)

  299,0 tys

  329(1.4%)

  293,8 tys

  328(1.3%)

  345,8 tys

  383(1.5%)

  386,7 tys

  438(1%)

  381,2 tys

  447(0.9%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  339,7 tys

  399(0.8%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  6,2 tys

  6,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  132,6 tys

  156(0.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  101,1 tys

  107(0.6%)

  169,2 tys

  183(1.1%)

  173,0 tys

  190(1%)

  403,6 tys

  444(1.9%)

  135,2 tys

  151(0.6%)

  1,5 mln

  1,7 tys(6.5%)

  260,2 tys

  295(0.7%)

  129,5 tys

  152(0.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  71,2 tys

  75,4(0.4%)

  57,9 tys

  62,5(0.4%)

  34,6 tys

  37,9(0.2%)

  37,6 tys

  41,5(0.2%)

  57,6 tys

  64,2(0.3%)

  35,2 tys

  39,0(0.1%)

  111,4 tys

  126(0.3%)

  97,7 tys

  115(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  34,8 tys

  36,8(0.2%)

  24,8 tys

  26,8(0.2%)

  33,7 tys

  36,9(0.2%)

  26,5 tys

  29,2(0.1%)

  50,2 tys

  56,0(0.2%)

  57,0 tys

  63,2(0.2%)

  42,3 tys

  47,9(0.1%)

  94,5 tys

  111(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  181,0 tys

  192(1%)

  165,7 tys

  179(1%)

  130,6 tys

  143(0.8%)

  161,3 tys

  178(0.8%)

  205,7 tys

  229(0.9%)

  277,7 tys

  308(1.2%)

  307,4 tys

  348(0.8%)

  69,6 tys

  81,7(0.2%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  211,1 tys

  224(1.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  11,1 tys

  12,2(0.1%)

  28,9 tys

  31,8(0.1%)

  124,4 tys

  139(0.6%)

  44,4 tys

  49,2(0.2%)

  52,9 tys

  60,0(0.1%)

  50,4 tys

  59,2(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  20,1 tys

  21,2(0.1%)

  26,7 tys

  28,8(0.2%)

  37,4 tys

  40,9(0.2%)

  42,0 tys

  46,2(0.2%)

  81,3 tys

  90,6(0.4%)

  68,4 tys

  75,8(0.3%)

  63,0 tys

  71,5(0.2%)

  50,2 tys

  58,9(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  60,7 tys

  64,3(0.3%)

  6,8 tys

  7,4(0%)

  1,1 tys

  1,2(0%)

  67,3 tys

  74,1(0.3%)

  65,2 tys

  72,7(0.3%)

  57,0 tys

  63,1(0.2%)

  1,1 tys

  1,2(0%)

  1,1 tys

  1,3(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  98,4 tys

  104(0.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  126

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  518

  0,6(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Działoszycach według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Działoszyc według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Działoszyce, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Działoszyc według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  17,3 mln

  3,3 tys(100%)

  18,8 mln

  3,7 tys(100%)

  18,3 mln

  3,6 tys(100%)

  18,4 mln

  3,7 tys(100%)

  23,3 mln

  4,7 tys(100%)

  27,4 mln

  5,7 tys(100%)

  33,6 mln

  7,1 tys(100%)

  39,4 mln

  8,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  3,8 mln

  4,0 tys(21.8%)

  3,9 mln

  4,3 tys(21%)

  4,1 mln

  4,5 tys(22.3%)

  4,3 mln

  4,8 tys(23.4%)

  4,7 mln

  5,3 tys(20.3%)

  4,8 mln

  5,3 tys(17.4%)

  5,3 mln

  6,0 tys(15.8%)

  8,1 mln

  9,5 tys(20.6%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  6,8 mln

  7,2 tys(39.1%)

  6,3 mln

  6,8 tys(33.3%)

  6,3 mln

  6,9 tys(34.3%)

  6,7 mln

  7,3 tys(36.2%)

  7,3 mln

  8,1 tys(31.3%)

  10,8 mln

  11,9 tys(39.3%)

  11,1 mln

  12,6 tys(33%)

  7,9 mln

  9,3 tys(20.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  546,2 tys

  619(1.6%)

  4,6 mln

  5,4 tys(11.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  565,9 tys

  599(3.3%)

  1,4 mln

  1,5 tys(7.6%)

  601,5 tys

  659(3.3%)

  204,3 tys

  225(1.1%)

  173,4 tys

  193(0.7%)

  513,3 tys

  569(1.9%)

  1,2 mln

  1,3 tys(3.5%)

  4,2 mln

  4,9 tys(10.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,1 mln

  2,3 tys(12.3%)

  969,3 tys

  1,0 tys(5.2%)

  487,2 tys

  534(2.7%)

  576,3 tys

  635(3.1%)

  2,1 mln

  2,4 tys(9.2%)

  1,5 mln

  1,6 tys(5.3%)

  3,2 mln

  3,7 tys(9.7%)

  2,9 mln

  3,5 tys(7.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,4 mln

  2,5 tys(13.7%)

  5,1 mln

  5,5 tys(27.1%)

  467,8 tys

  512(2.6%)

  495,8 tys

  546(2.7%)

  523,3 tys

  583(2.2%)

  924,8 tys

  1,0 tys(3.4%)

  2,2 mln

  2,5 tys(6.6%)

  2,3 mln

  2,7 tys(5.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  341,7 tys

  362(2%)

  151,4 tys

  163(0.8%)

  196,8 tys

  216(1.1%)

  126,5 tys

  139(0.7%)

  1,5 mln

  1,7 tys(6.6%)

  619,7 tys

  687(2.3%)

  789,0 tys

  895(2.4%)

  2,2 mln

  2,6 tys(5.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  706,2 tys

  748(4.1%)

  450,4 tys

  486(2.4%)

  458,8 tys

  503(2.5%)

  480,4 tys

  529(2.6%)

  591,8 tys

  660(2.5%)

  604,1 tys

  670(2.2%)

  601,7 tys

  682(1.8%)

  677,9 tys

  796(1.7%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  28,7 tys

  31,4(0.2%)

  14,9 tys

  16,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  811,0 tys

  919(2.4%)

  416,0 tys

  488(1.1%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  367,9 tys

  432(0.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  267,2 tys

  283(1.5%)

  306,2 tys

  331(1.6%)

  257,8 tys

  282(1.4%)

  283,5 tys

  312(1.5%)

  392,3 tys

  437(1.7%)

  361,6 tys

  401(1.3%)

  251,0 tys

  285(0.7%)

  361,8 tys

  425(0.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  63,3 tys

  67,1(0.4%)

  140,9 tys

  152(0.7%)

  144,3 tys

  158(0.8%)

  153,4 tys

  169(0.8%)

  217,2 tys

  242(0.9%)

  246,1 tys

  273(0.9%)

  735,9 tys

  834(2.2%)

  268,0 tys

  315(0.7%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  183,3 tys

  194(1.1%)

  23,6 tys

  25,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  71,4 tys

  79,6(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  145,1 tys

  170(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  54,2 tys

  57,4(0.3%)

  27,5 tys

  29,7(0.1%)

  26,0 tys

  28,5(0.1%)

  29,5 tys

  32,5(0.2%)

  50,7 tys

  56,5(0.2%)

  67,0 tys

  74,3(0.2%)

  72,4 tys

  82,1(0.2%)

  62,6 tys

  73,5(0.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  20,0 tys

  21,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  16,4 tys

  18,3(0.1%)

  753,5 tys

  835(2.7%)

  42,8 tys

  48,5(0.1%)

  10,0 tys

  11,8(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  3,0 tys

  3,2(0%)

  3,0 tys

  3,2(0%)

  3,0 tys

  3,3(0%)

  2,0 tys

  2,2(0%)

  3,0 tys

  3,3(0%)

  4,0 tys

  4,4(0%)

  4,0 tys

  4,5(0%)

  5,0 tys

  5,9(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  60,7 tys

  64,3(0.4%)

  6,8 tys

  7,4(0%)

  1,1 tys

  1,2(0%)

  67,3 tys

  74,1(0.4%)

  65,2 tys

  72,7(0.3%)

  57,0 tys

  63,1(0.2%)

  1,1 tys

  1,2(0%)

  1,1 tys

  1,3(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  350

  0,4(0%)

  490

  0,5(0%)

  1,3 tys

  1,4(0%)

  210

  0,2(0%)

  600

  0,7(0%)

  808

  0,9(0%)

  31,2 tys

  35,3(0.1%)

  560

  0,7(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  2,3 tys

  2,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Działoszyce - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 158 mieszkańców Działoszyc jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 83 kobiet oraz 74 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 19,2% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,9% wykształcenie policealne, 10,2% średnie ogólnokształcące, a 23,3% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,7% mieszkańców Działoszyc, gimnazjalnym 2,6%, natomiast 16,3% podstawowym ukończonym. 2,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa świętokrzyskiego mieszkańcy Działoszyc mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Działoszycach największy odsetek ma wykształcenie wyższe (23,6%) oraz średnie zawodowe (19,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (30,1%) oraz średnie zawodowe (26,8%).

  W roku 2022 w Działoszycach mieściły się 2 przedszkola, w których do 3 oddziałów uczęszczało 74 dzieci (37 dziewczynek oraz 37 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Działoszycach mieściło się 1 przedszkole, w którym do 2 oddziałów uczęszczało 50 dzieci (29 dziewczynek oraz 21 chłopców). Dostępnych było 50 miejsc.

  18,1% mieszkańców Działoszyc w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,3% wśród dziewczynek i 20,0% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 2 381 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,22 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 8 oddziałach uczyło się 161 uczniów (60 kobiet oraz 101 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Działoszycach placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 7 oddziałach uczyło się 184 uczniów (91 kobiet oraz 93 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 17,4% ludności (15,0% wśród dziewczynek i 20,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 20,1 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 402,50.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,8% mieszkańców (16,3% wśród dziewczyn i 17,3% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 32,3% mieszkańców Działoszyc w wieku potencjalnej nauki (37,5% kobiet i 26,7% mężczyzn).

 • 19,2% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  19,2%
  świętokrzyskie
  23,2%
  Cały kraj
  25,2%
 • 23,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 14,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 36,4% Wykształcenie średnie i policealne
 • Działoszyce
  36,4%
  woj. świętokrzyskie
  35,3%
  Cały kraj
  35,2%
 • 36,6% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 35,9% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,9% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  2,9%
  Województwo
  3,0%
  Kraj
  3,3%
 • 4,3% Kobiety
  (policealne)
 • 1,3% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  10,2%
  świętokrzyskie
  10,9%
  Cała Polska
  11,9%
 • 12,4% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,8% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 23,3% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  23,3%
  świętokrzyskie
  21,5%
  Kraj
  20,0%
 • 19,9% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 26,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,7% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  22,7%
  woj. świętokrzyskie
  21,7%
  Polska
  21,2%
 • 16,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 30,1% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  2,6%
  woj. świętokrzyskie
  2,7%
  Cała Polska
  3,0%
 • 1,9% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 2,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 16,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  16,3%
  woj. świętokrzyskie
  14,1%
  Cała Polska
  12,3%
 • 18,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 14,4% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Działoszyce
  2,9%
  świętokrzyskie
  3,0%
  Kraj
  3,1%
 • 3,1% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,6% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Działoszycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2381 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  2 381,0
  świętokrzyskie
  893,0
  Cały kraj
  927,0
 • 0,22 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,22
  woj. świętokrzyskie
  0,99
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 2Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 3 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 50 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Działoszyce) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 74 Dzieci
 • 37 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 37 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,0%
  50,0%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 14 3 lata
 • 14
 • 19 4 lata
 • 19
 • 17 5 lata
 • 17
 • 24 6 lat
 • 24
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 8 3 lata
 • 8
 • 8 4 lata
 • 8
 • 10 5 lata
 • 10
 • 11 6 lat
 • 11
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 6 3 lata
 • 6
 • 11 4 lata
 • 11
 • 7 5 lata
 • 7
 • 13 6 lat
 • 13
 •  
 • 4,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 4,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Działoszycach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Działoszycach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Samorządowe w Działoszycach
  Publiczne
  41 352-61-26
  ul. Krakowska 5
  28-440 Działoszyce
  2515
 • Szkoły podstawowe w Działoszycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Działoszyce) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 8 Oddziały
 • 161 Uczniowie
 • 60 Kobiety
  (uczniowie)
 • 101 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 37,3%
  62,7%
 • 16 Uczniowie w 1 klasie
 • 5 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 11 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 24 Absolwenci
 • 14 Kobiety
  (absolwenci)
 • 10 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  20,1
  Województwo
  14,8
  Kraj
  17,0
 •  
 • 13,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 9,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 402,50 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  402,50
  świętokrzyskie
  90,62
  Kraj
  95,96
 • 402,50 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  402,50
  woj. świętokrzyskie
  89,66
  Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Działoszyce) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Działoszyce) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Działoszycach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Działoszycach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa w Działoszycach (Tadeusz Kościuszko)
  Publiczna
  41 352-61-58
  41 352-61-58
  ul. Szkolna 5
  28-440 Działoszyce
  6138-
 • Edukacyjne grupy wieku w Działoszycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 18,1% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 20,0% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,4% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 15,0% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 20,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,5% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,0% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,8% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,3% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,3% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 32,3% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 37,5% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 26,7% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Działoszyce, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Działoszyce, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Działoszyce, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Działoszyce - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Działoszycach

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Działoszycach w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Działoszycach
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Działoszycach: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 52 (uczestnicy: 4 020)
  • wystawy: 1 (uczestnicy: 100)
  • koncerty: 1 (uczestnicy: 1 800)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 15 (uczestnicy: 920)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 15 (uczestnicy: 870)
  • konkursy: 5 (uczestnicy: 80)
  • warsztaty: 15 (uczestnicy: 250)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 2 (członkowie: 20)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 10)
  • teatralne: 1 (członkowie: 10)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • komputerowe: 1


  Według danych z 2022 w Działoszycach działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 12 765 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 1 pracownik.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 18 954 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 4
  • dostępne dla czytelników: 3
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Działoszycach działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 75 członków. Zarejestrowano 70 ćwiczących (mężczyźni: 59, kobiety: 11, chłopcy do lat 18: 51, dziewczęta do lat 18: 3). Aktywne były 3 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (1), instruktora sportowego (1) oraz inne osoby (3).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Działoszycach w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Działoszycach
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Działoszyc znajdują się 2 zabytkowe obiekty wpisane do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Działoszycach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z XV w.dnia 1967-02-11, wykaz dokumentów: 242 z 1967-02-11; A.629 z 2010-07-15
  • Synagoga z 1852 r. (ul. Krasickiego 3)dnia 1988-01-04, wykaz dokumentów: 1039 z 1988-01-04; A.630 z 2010-07-15
 • Formy ochrony przyrody w Działoszycach
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Działoszyc znajduje się jedna forma ochrony przyrody. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Działoszycach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Miechowsko-Działoszycki - obszar chronionego krajobrazuOpis: Miechowsko-Działoszycki Obszar Chronionego Krajobrazu wchodzi w granice mezoregionów Garbu Wodzisławskiego Wyżyny Miechowskiej i w małym fragmencie Płaskowyżu Jędrzejowskiego (w okolicach Słupi Jędrzejowskiej) będących elementami makroregionu geograficznego Niecki Miechowskiej. Jest to ważny obszar wododziałowy Nidy Pilicy i Wisły. Na terenach płaskowyżu Jędrzejowskiego i Garbu Wodzisławskiego odsłaniają się osady margliste i opoki kredy środkowej w formie szerokich spłaszczonych garbów ogołoconych z pokryw osadów lodowcowych które zachowały się w dnach stosunkowo wąskich obniżeń. W kierunku płd. na osadach kredowych pojawiają się początkowo płaty a następnie zwarta pokrywa osadów lessowych które całkowicie dominują w krajobrazie Wyżyny Miechowskiej. W M-DOChK zachowała się szata roślinna która należy do najbardziej interesującej na terenie całej Niecki Nidziańskiej. Na jej bogactwo składają się lasy wśród których największe znaczenie biocenotyczne naukowe i dydaktyczne maja zbiorowiska grądowe i świetlistej dąbrowy. Stosunkowo duże dobrze wykształcone ich kompleksy zachowały się w okolicach Miechowa Książa Wielkiego Wodzisławia Tunelu Kozła i Słupi. Najpiękniejsze ich fragmenty chronione są w czterech rezerwatach leśnych: Kwiatków Kępie Na Wyżynie Miechowskiej Lipny Dół i Lubcza a kilka innych równie cennych zbiorowisk leśnych proponowanych jest do objęcia ochrona rezerwatową m. in. w: uroczysku Chrusty Sadkach Bugaju koło Wodzisławia Tunelu i w innych okolicach. Zbiorowiska te z uwagi na dużą zmienność siedlisk spowodowaną bogatą rzeźbą terenu są bardzo bogate pod wzgledem florystycznym. Występuje w nich wiele gatunków rzadkich i chronionych m. in.: zawilec wielkokwiatowy lilia złotogłów wawrzynek wilczełyko róża francuska kokoryczka okółkowa bluszcz pospolity i inne. Na odlesionych pagurkach lesowych i stromych zboczach wąwozów lesowych rozwijają się bogate florystycznie i kwietne murawy stepowe z udziałem bardzo wielu rzadkich w skali kraju i chronionych gatunków roslin m. in.: dziewięćsiła popłocholistnego dziewięćsiła bezłodygowego powojnika prostego miłka wiosennego wisienki stepowej i innych. Również ze wzgledów kulturowych M-DOChK jest bardzo interesujacy. Zasiedlony już od neolitu przez rolnicze ludy kultury ceramiki wstegowej zachował liczne archeologiczne stanowiska z najbardziej charakterystycznymi formami tzw. kurhanów małopolskich które zarejestrowano w okolicach Moiechowa Brzescia Moczydła Rzadowic Sudołu Dziemierzyc. Kopiec z epoki brazu połozony jest w Szczotkowicach. Grodziska znane są na stanowiskach w Siedliskach i Książu Wielkim a dwory obronne w Kozłowie Klimontowie i Korzelowie. Ruiny zamku obronnego zachowały sie w Janowiczkach. Zachowało się wiele zespołów rezydencjalnych i dworsko-parkowych w tym o wybitnej wartości założenie krajobrazowo-parkowe pałacu w Książu Wielkim-Mirowie i pałac z parkiem w Mianocicach i Lubczy dwory i parki w Paszkowie Przelowie Niegosławicach Przezwodach Opatkowicach Węchadłowie Rzędowicach Zareszynie Zagorowie Święcicach Sancydgniowie i Marchocicach. Zespoły drewnianej zabudowy wsi zachowały się fragmentarycznie w Dąbrowicy i w Cisiej. Na całym obszarze jest ponadto wiele kaplic i kapliczek z rzeźbionymi figurami przydrożnymi w tym też objęte ochroną konserwatorską., Data ustanowienia: 1995-11-21, Opis granicy: Opis granic Miechowsko-Działoszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/622/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2013 r. dotycząca wyznaczenia Miechowsko-Działoszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu) Miechowsko-Działoszycki Obszar Chronionego Krajobrazu położony jest w południowo-zachodniej części województwa świętokrzyskiego stanowiąc cześć większego obszaru położonego również na terenie województwa małopolskiego. Granica M-DOChK rozpoczyna się od północnego krańca zachodniej granicy obrębu Dąbrowica w gm. Słupia Jędrzejowska i biegnie najpierw w kierunku północno-wschodnim wzdłuż zachodniej granicy tej gminy a następnie przecinając magistralę kolejową w kierunku wschodnim północną granicą gm. Słupia Jędrzejowska aż do Rożnicy a następnie biegnie na południe wzdłuż wschodnich granic obrębów: Słupia Jędrzejowska (gm. Słupia Jędrzejowska) Szałas Krzelów i Białowieża (gm. Sędziszów). Tutaj granica M-DOChK skręca ponownie na wschód i biegnie północną i północno-wschodnią granicą obrębu Jeżów a następnie północnymi granicami obrębów Klimontów i Klimontówek (gm. Sędziszów) przecinając linię kolejową Warszawa - Kielce - Kraków do granicy gmin Wodzisław i Sędziszów i dalej tą granicą otaczając obręb Sielec biegnie do granicy obrębu Brzeście (gm. Wodzisław). Dalej biegnie wschodnią granicą tego obrębu północnymi granicami obrębu Stara Olszówka Wodzisław do drogi przebiegającej przez miejscowości Łany Laskowa następnie południową stroną tej drogi do wschodniej granicy działki nr 911 wzdłuż wschodniej granicy tej działki oraz zachodniej granicy działki nr 912 do rzeki Mozgawy i wzdłuż niej do wschodniej granicy obrębu Wodzisław granicą tego obrębu dalej granica biegnie zachodnimi granicami obrębów: Podlesie Piotrkowice Zarzecze Judasze oraz północnymi granicami obrębów: Judasze Strzeszkowice (tutaj granica przecina rzekę Mierzawę) Konary Niegosławice (gm. Wodzisław) oraz Sędowice Opatkowice Cysterskie (gm. Michałów) a następnie Opatkowice Pojałowskie i Zegartowice (gm. Imielno). Potem w kierunku południowo-wschodnim i południowym wschodnią granicą obrębu Tur Piaski fragmentem północnej granicy obrębu Wrocieryż północnymi granicami obrębów: Jelcza Wielka i Jelcza Mała wschodnimi granicami obrębów: Jelcza Mała i Zagajówek i południowymi granicami obrębów: Zagajówek Zagajów Karolów (gm. Michałów) wschodnią granicą obrębów: Wola Lubecka Lubcza (gm. Wodzisław) Węchadłów (gm. Michałów) Zagórze Dziewięczyce Wolica Szyszczyce Januszowice Kwaszyn (gm. Działoszyce). Dalej po granicach obrębów Kujawki i Sudół biegnie na południowy zachód zgodnie z południową granicą gminy Działoszyce aż do granicy województw świętokrzyskiego i małopolskiego w okolicy m. Łopaty. Tutaj granica M-DOChK leżącego na terenie województwa świętokrzyskiego skręca w kierunku północno-zachodnim zgodnie z przebiegiem fragmentu granicy wschodniej województwa świętokrzyskiego aż do Droblina skąd skręca generalnie na zachód biegnąc dalej po granicy województwa aż do miejsca styku województw małopolskiego śląskiego i świętokrzyskiego w okolicach m. Przełaj. Dalej granica ta biegnie fragmentem zachodniej granicy gm. Sędziszów a następnie południową i zachodnią granicą gminy Słupia Jędrzejowska do północnego krańca zachodniej granicy obrębu Dąbrowica w tej gminie gdzie zamyka się opisywany obszar., Powierzchnia: 41152.0 ha

Działoszyce - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 5 wypadków drogowych w Działoszycach odnotowano 2 ofiary śmiertelne oraz 3 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 586,9 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 234,7 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Działoszycach znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu pińczowskiego.

  Powiat pińczowski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Działoszycach
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 5 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 2 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 3 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 1 Lekko ranni
 • 2 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Działoszycach w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 586,85 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  586,9
  woj. świętokrzyskie
  1 329,3
  Polska
  1 100,9
 • 234,74 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  234,7
  świętokrzyskie
  137,7
  Cały kraj
  104,4
 • 352,11 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  352,1
  świętokrzyskie
  1 628,0
  Cała Polska
  1 327,3
 • 40,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Działoszyce
  40,0
  Województwo
  10,4
  Cały kraj
  9,5
 • 60,00 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  60,0
  Województwo
  122,5
  Polska
  120,6
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Działoszyce przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 768droga wojewódzka nr 768(Jędrzejów - Ludwinów - Łysaków Kawęczyński - Łysaków Drugi - Zagaje - Węchadłów - Podgórze - Lipówka - Świerczyna - Sancygniów - Opatkowice - Niewiatrowice - Działoszyce - Dziekanowice - Drożejowice - Skalbmierz - Topola - Cudzynowice - Kazimierza Wielka - Wojciechów - Stradlice - Podolany - Stojanowice - Dobiesławice - Prokocice - Podgaje - Koszyce - Sokołowice - Górka - Rząchowa - Szczurowa - Rudy-Rysie - Kamieniec - Mokrzyska - Brzesko)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Działoszycach istnieje 18 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Adrianowicza

  ul. Chałupki

  ul. Garbarska

  ul. Głowackiego

  ul. Kościuszki

  ul. Krakowska

  ul. Krasickiego

  ul. Marszałka Piłsudskiego

  ul. Moniuszki

  ul. Młody Orzeł

  ul. Ogrodowa

  ul. Pińczowska

  ul. Plac Partyzantów

  ul. Pocztowa

  ul. Skalbmierska

  ul. Stawisko

  ul. Szkolna

  ul. Zakościelna