Cieszanów w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Cieszanów - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Cieszanów to miasto leżące w południowo-wschodniej Polsce. Należy do województwa podkarpackiego, powiatu lubaczowskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Cieszanów.
 • 1 830 Liczba mieszkańców
 • 15,1 km² Powierzchnia
 • 121,5 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 14 maja 1590 Data założenia
 • 1665 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 16 Numer kierunkowy
 • RLU Tablice rejestracyjne
 • Zdzisław Zadworny Burmistrz miasta
Cieszanów na mapie
Identyfikatory
 • 23.130650.2448 Współrzędne GPS
 • 1809024 TERYT (TERC)
 • 0972051 SIMC
Herb miasta Cieszanów
Cieszanów herb

Jak Cieszanów wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Cieszanów na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Cieszanów wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Cieszanów plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
9Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia
9Miasta w Polsce z największą liczbą motocykli
20Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 ludności
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
67Miasta w Polsce z najstarszymi motocyklami
73Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
94Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
94Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
174Miasta z największym bezrobociem rejestrowanym w Polsce
178Miasta z największym odsetkiem singielek/singli w Polsce
197Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań oddanych do użytkowania w 2022 roku
202Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
216Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi
218Miasta w Polsce z największą liczbą samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
242Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce
271Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw drogowych stwierdzonych na 1000 mieszkańców
285Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
327Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
349Miasta z najstarszymi mieszkańcami w Polsce
367Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim ogólnokształcącym w Polsce
373Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań korzystających z centralnego ogrzewania
374Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami ciężarowymi
383Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań wyposażonych w ustęp spłukiwany

Cieszanów - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
37-611Poczta Cieszanów

Cieszanów - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Cieszanowie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Biuro Terenowe w Lubaczowie (podlega pod: ZUS Oddział w Rzeszowie)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Mickiewicza 168
37-600 Lubaczów
Urząd Miasta i Gminy Cieszanów
(16) 631-10-76 11
(16) 631-14-40
Rynek 1
37-611 Cieszanów

Cieszanów - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Cieszanów jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 1 830, z czego 48,7% stanowią kobiety, a 51,3% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 3,7%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,3 lat i jest nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców województwa podkarpackiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Cieszanowa zawarli w 2022 roku 5 małżeństw, co odpowiada 2,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  30,3% mieszkańców Cieszanowa jest stanu wolnego, 54,9% żyje w małżeństwie, 4,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,7% to wdowy/wdowcy.

  Cieszanów ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -18. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -9,72 na 1000 mieszkańców Cieszanowa. W 2022 roku urodziło się 6 dzieci, w tym 16,7% dziewczynek i 83,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 348 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,58 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 50,9% zgonów w Cieszanowie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 18,4% zgonów w Cieszanowie były nowotwory, a 5,8% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Cieszanowa przypada 12.97 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa podkarpackiego oraz więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 24 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 38 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Cieszanowa -14. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  60,6% mieszkańców Cieszanowa jest w wieku produkcyjnym, 15,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Cieszanowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 1 830 Liczba mieszkańców
 • 891 Kobiety
 • 939 Mężczyźni
 • 48,7%
  51,3%
 • 95 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 95 kobiet)
 • 105 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 105 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Cieszanowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Cieszanowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Cieszanowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Cieszanowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 43,3 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  43,3 lat
  woj. podkarpackie
  41,6 lat
  Polska
  42,1 lat
 • 45,6 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,0 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Cieszanów, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Cieszanowa
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Cieszanów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Cieszanów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Cieszanów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 30,3% Kawalerowie/Panny
 • Cieszanów
  30,2%
  Podkarpackie
  29,4%
  Cała Polska
  29,1%
 • 23,7% Kobiety
  (Panny)
 • 36,8% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 54,9% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  55,0%
  woj. podkarpackie
  57,0%
  Kraj
  54,0%
 • 55,1% Kobiety
  (Zamężne)
 • 54,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,7% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  8,9%
  Województwo
  8,0%
  Cała Polska
  8,5%
 • 15,0% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,5% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Cieszanów
  5,0%
  Województwo
  5,0%
  Cały kraj
  7,6%
 • 5,1% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,8% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,8% Nieustalone
 • Miasto
  0,9%
  Podkarpackie
  0,6%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,7% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,8% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Cieszanowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Cieszanowie w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  2,7
  Podkarpackie
  4,0
  Polska
  4,1
 • 1,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  1,1
  Podkarpackie
  1,2
  Polska
  1,6
 • 5 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Cieszanowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Cieszanowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -18 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -14 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -4 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -9,72 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -9,7
  woj. podkarpackie
  -2,5
  Cały kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Cieszanowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Cieszanowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Cieszanowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Cieszanowie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 6 Urodzenia żywe
 • 1 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 5 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 16,7%
  83,3%
 • 3,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  3,2
  Województwo
  8,1
  Cały kraj
  8,1
 • 29,3 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  29,3
  Podkarpackie
  35,1
  Kraj
  35,1
 • 9 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 9
 • 33 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 33
 • 71 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 71
 • 64 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 64
 • 28 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 28
 • 9 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 9
 • 3 348 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 216 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 471 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 348 g
  Województwo
  3 312 g
  Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 Waga 4500g - 4999g
 • 3
 • 39 Waga 4000g - 4499g
 • 39
 • 94 Waga 3500g - 3999g
 • 94
 • 131 Waga 3000g - 3499g
 • 131
 • 61 Waga 2500g - 2999g
 • 61
 • 11 Waga 2000g - 2499g
 • 11
 • 7 Waga 1500g - 1999g
 • 7
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1,07 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Cieszanów
  1,07
  Podkarpackie
  1,25
  Cały kraj
  1,26
 • 0,52 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Cieszanów
  0,52
  Województwo
  0,60
  Kraj
  0,61
 • 0,58 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Cieszanów
  0,58
  Podkarpackie
  0,77
  Cały kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Cieszanowie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 24 Zgony
 • 15 Kobiety
  (Zgony)
 • 9 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 62,5%
  37,5%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 13,0 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  13,0
  woj. podkarpackie
  10,5
  Cały kraj
  11,9
 • 172,1 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  172,1
  Podkarpackie
  130,5
  Cały kraj
  147,0
 • 2,9 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Cieszanów
  2,9
  woj. podkarpackie
  3,9
  Polska
  3,8
 • 3,2 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Cieszanów
  3,2
  woj. podkarpackie
  2,6
  Cała Polska
  3,1
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. podkarpackie
  1,1
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie lubaczowskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 50,9% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Cieszanów
  50,9%
  woj. podkarpackie
  44,0%
  Cały kraj
  36,0%
 • 18,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  18,4%
  Podkarpackie
  21,3%
  Cały kraj
  23,6%
 • 5,8% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  5,8%
  Podkarpackie
  6,4%
  Cały kraj
  6,7%
 • 28 Zgony spowodowane COVID-19
 • 18,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. podkarpackie
  18,0
  Cały kraj
  15,8
 • 68,8 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Podkarpackie
  68,8
  Cały kraj
  70,6
 • 207,0 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  207,0
  woj. podkarpackie
  224,0
  Polska
  280,1
 • 198,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  198,8
  Kraj
  253,9
 • 573,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 661,3 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 485,1 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  573,8
  Podkarpackie
  463,9
  Cała Polska
  426,2
 • 76,3 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 28,7 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 98,1 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Cieszanów
  76,3
  Województwo
  72,9
  Cała Polska
  62,9
 • 26,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  26,2
  woj. podkarpackie
  25,5
  Kraj
  33,8
 • 7,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Cieszanów
  7,5
  Województwo
  4,8
  Cały kraj
  7,0
 • 0,7% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,7%
  Podkarpackie
  0,5%
  Cała Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 24 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 13 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 11 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 38 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 19 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 19 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -13 Saldo migracji
 • -6 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -7 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -14 Saldo migracji wewnętrznych
 • -6 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -8 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Cieszanowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Cieszanowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 12,8% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 11,4% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,1% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,7% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,2% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,0% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,5% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 23,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,9% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Cieszanów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Cieszanów - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Cieszanowie oddano do użytku 12 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 6,52 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa podkarpackiego oraz nieznacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Cieszanowie to 611 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 332 mieszkania. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Cieszanowie to 5,17 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Cieszanowie to 127,80 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,20% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,87% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 96,24% mieszkań posiada łazienkę, 86,91% korzysta z centralnego ogrzewania, a 74,14% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu lubaczowskiego.

  Powiat lubaczowski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Cieszanowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 611 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 332,10 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Cieszanów
  332,10
  Województwo
  342,90
  Cały kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 87,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  87,70 m2
  Podkarpackie
  84,50 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 29,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Cieszanów
  29,10 m2
  Województwo
  29,00 m2
  Kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,16 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Cieszanów
  4,16
  woj. podkarpackie
  4,24
  Polska
  3,83
 • 3,01 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  3,01
  Województwo
  2,92
  Polska
  2,42
 • 0,72 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Cieszanów
  0,72
  Województwo
  0,69
  Cały kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Cieszanowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 12 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 6,52 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  6,52
  Województwo
  5,39
  Cała Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1997-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 62 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,17 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  5,17
  Podkarpackie
  4,42
  Cały kraj
  3,89
 • 33,70 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  33,70
  Województwo
  23,86
  Cała Polska
  24,56
 • 1 533 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 127,8 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  127,8 m2
  Podkarpackie
  105,7 m2
  Polska
  92,3 m2
 • 0,83 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,83 m2
  woj. podkarpackie
  0,57 m2
  Cała Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1997-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Cieszanowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 98,20% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  98,20%
  Województwo
  97,52%
  Kraj
  97,75%
 • 97,87% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  97,87%
  Województwo
  94,28%
  Kraj
  95,18%
 • 96,24% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Cieszanów
  96,24%
  Podkarpackie
  92,88%
  Cały kraj
  93,75%
 • 86,91% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  86,91%
  Województwo
  84,55%
  Polska
  85,83%
 • 74,14% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  74,14%
  Województwo
  78,45%
  Cały kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Cieszanów - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Cieszanowie na 1000 mieszkańców pracuje 149osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 64,6% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 35,4% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Cieszanowie wynosiło w 2023 roku 10,6% (10,6% wśród kobiet i 10,6% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Cieszanowie wynosiło 5 116,12 PLN, co odpowiada 76.30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Cieszanowa 155 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 155 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 0.

  40,3% aktywnych zawodowo mieszkańców Cieszanowa pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 14,0% w przemyśle i budownictwie, a 9,5% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Cieszanowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 149 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Cieszanów
  149,0
  woj. podkarpackie
  224,0
  Cały kraj
  259,0
 • 13,1% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 13,5% Kobiety
 • 12,8% Mężczyźni
 • Cieszanów
  10,6%
  Województwo
  8,6%
  Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Cieszanowie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Cieszanowie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Cieszanowie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Cieszanowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 601 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 116 PLN
  Województwo
  5 663 PLN
  Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Cieszanowie w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Cieszanowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 155 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 155 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 0 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,00 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Cieszanowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 40,3% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 32,9% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 48,2% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 14,0% Przemysł i budownictwo
 • 6,6% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 22,0% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 9,5% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 11,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 7,1% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,1% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 34,6% Pozostałe
 • 46,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 21,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Cieszanowie w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Cieszanowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 277 Pracujący ogółem
 • 179 Kobiety
 • 98 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Cieszanowie w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 15,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 14,5% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 16,7% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,6% W wieku produkcyjnym
 • 53,5% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,4% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 23,8% W wieku poprodukcyjnym
 • 32,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,9% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Cieszanów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 65,1 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  65,1
  Podkarpackie
  64,6
  Polska
  69,0
 • 39,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  39,3
  Podkarpackie
  34,8
  Cała Polska
  38,2
 • 152,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  152,2
  Województwo
  116,6
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 59,8% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 60,7% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,1% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,2% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 39,3% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,9% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Cieszanów - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Cieszanowie w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowane były 163 podmioty gospodarki narodowej, z czego 114 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 16 nowych podmiotów, a 13 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (23) podmiotów zarejestrowano w roku 2020, a najmniej (9) w roku 2018. W tym samym okresie najwięcej (14) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2016 roku, najmniej (5) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2019 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Cieszanowie najwięcej (8) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (155) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,8% (3) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 31,3% (51) podmiotów, a 66,9% (109) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Cieszanowie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (33.3%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (14.9%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 163 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 3 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 51 Przemysł i budownictwo
 • 109 Pozostała działalność
 • 16 Podmioty nowo zarejestrowane w Cieszanowie w 2023 roku
 • 13 Podmioty wyrejestrowane w Cieszanowie w 2023 roku
 • 114 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 155 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 155
 • 8 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 8
 • 163 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 163
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 9 Spółki handlowe ogółem
 • 9
 • 8  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 8
 • 4 Spółki cywilne ogółem
 • 4
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 114 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 38 Budownictwo
 • 38
 • 17 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 17
 • 14 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 14
 • 8 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 8
 • 7 Pozostała działalność
 • 7
 • 6 Przetwórstwo przemysłowe
 • 6
 • 5 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 5
 • 4 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 4
 • 4 Informacja i komunikacja
 • 4
 • 3 Transport i gospodarka magazynowa
 • 3
 • 2 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2
 • 2 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 2
 • 1 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 1
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • 1 Edukacja
 • 1
 • 1 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Cieszanów - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Cieszanowie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 20 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 10,57 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Cieszanowie wynosi 76,60% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa podkarpackiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Cieszanowa najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 5,96 (wykrywalność 75%) oraz przeciwko mieniu - 2,95 (wykrywalność 42%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,30 (99%), o charakterze gospodarczym - 1,41 (34%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,24 (92%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Cieszanowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Cieszanowa.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Cieszanów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 20 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 20
 • 11 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 11
 • 3 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 3
 • 4 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 4
 • 0 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 0
 • 5 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 5
 • 10,57 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  10,57
  woj. podkarpackie
  12,93
  Cała Polska
  22,81
 • 5,96 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  5,96
  woj. podkarpackie
  6,81
  Cała Polska
  12,98
 • 1,41 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Cieszanów
  1,41
  Województwo
  3,93
  Cała Polska
  6,99
 • 2,30 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,30
  Podkarpackie
  1,47
  Cały kraj
  1,82
 • 0,24 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,24
  Województwo
  0,32
  Kraj
  0,35
 • 2,95 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,95
  Województwo
  6,46
  Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Cieszanów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  77%
  Województwo
  68%
  Polska
  71%
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  76%
  Województwo
  66%
  Cała Polska
  63%
 • 35% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  35%
  Województwo
  56%
  Kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  99%
  Województwo
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 92% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Cieszanów
  92%
  woj. podkarpackie
  87%
  Polska
  88%
 • 42% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  42%
  woj. podkarpackie
  48%
  Kraj
  51%

Cieszanów - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Cieszanowa wyniosła w 2022 roku 46,5 mln złotych, co daje 6,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 21% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Cieszanowa - 24.2% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (15.5%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (14.1%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 8,9 mln złotych, czyli 19,2% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Cieszanowa wyniosła w 2022 roku 49,0 mln złotych, co daje 7,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 29.4% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (26.6%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (23.5%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (11.7%). W budżecie Cieszanowa wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 782 złotych na mieszkańca (10,9%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 7,7 złotych na mieszkańca (0,1%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 11,8%.
 • Wydatki budżetu w Cieszanowie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Cieszanowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Cieszanów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Cieszanowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  26,5 mln

  3,6 tys(100%)

  27,1 mln

  3,7 tys(100%)

  33,9 mln

  4,6 tys(100%)

  38,9 mln

  5,4 tys(100%)

  37,1 mln

  5,2 tys(100%)

  38,3 mln

  5,5 tys(100%)

  38,8 mln

  5,6 tys(100%)

  46,5 mln

  6,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  8,4 mln

  4,3 tys(31.7%)

  8,0 mln

  4,1 tys(29.5%)

  11,1 mln

  5,7 tys(32.6%)

  12,5 mln

  6,5 tys(32.1%)

  8,8 mln

  4,6 tys(23.8%)

  9,1 mln

  4,8 tys(23.9%)

  9,1 mln

  4,8 tys(23.6%)

  11,2 mln

  6,1 tys(24.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,5 mln

  1,3 tys(9.3%)

  3,3 mln

  1,7 tys(12.1%)

  3,5 mln

  1,8 tys(10.2%)

  6,9 mln

  3,6 tys(17.8%)

  6,6 mln

  3,4 tys(17.7%)

  5,8 mln

  3,0 tys(15%)

  4,7 mln

  2,4 tys(12%)

  7,2 mln

  3,9 tys(15.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,9 mln

  2,0 tys(14.9%)

  8,0 mln

  4,1 tys(29.4%)

  1,7 mln

  889(5.1%)

  2,4 mln

  1,2 tys(6.1%)

  2,1 mln

  1,1 tys(5.6%)

  2,2 mln

  1,1 tys(5.6%)

  2,1 mln

  1,1 tys(5.5%)

  6,5 mln

  3,6 tys(14.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,6 mln

  1,3 tys(9.9%)

  2,8 mln

  1,4 tys(10.2%)

  3,3 mln

  1,7 tys(9.6%)

  3,3 mln

  1,7 tys(8.4%)

  3,8 mln

  2,0 tys(10.2%)

  3,2 mln

  1,7 tys(8.4%)

  6,5 mln

  3,4 tys(16.7%)

  5,5 mln

  3,0 tys(11.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,9 mln

  1,5 tys(11.1%)

  1,1 mln

  552(4%)

  1,1 mln

  589(3.4%)

  1,0 mln

  524(2.6%)

  1,6 mln

  856(4.4%)

  2,5 mln

  1,3 tys(6.5%)

  2,0 mln

  1,0 tys(5.1%)

  3,4 mln

  1,9 tys(7.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  2,6 mln

  1,3 tys(10%)

  1,5 mln

  746(5.4%)

  1,6 mln

  803(4.6%)

  2,7 mln

  1,4 tys(6.8%)

  1,5 mln

  810(4.2%)

  1,4 mln

  743(3.7%)

  1,8 mln

  936(4.6%)

  2,0 mln

  1,1 tys(4.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  23,6 tys

  12,0(0.1%)

  12,3 tys

  6,3(0%)

  952,0 tys

  491(2.8%)

  183,9 tys

  95,3(0.5%)

  221,9 tys

  116(0.6%)

  226,8 tys

  118(0.6%)

  253,5 tys

  133(0.7%)

  1,2 mln

  678(2.7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  696,7 tys

  354(2.6%)

  814,2 tys

  418(3%)

  773,9 tys

  399(2.3%)

  732,7 tys

  380(1.9%)

  1,0 mln

  543(2.8%)

  1,2 mln

  604(3%)

  986,4 tys

  517(2.5%)

  1,2 mln

  651(2.6%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  440,9 tys

  224(1.7%)

  391,5 tys

  201(1.4%)

  381,8 tys

  197(1.1%)

  392,6 tys

  203(1%)

  422,8 tys

  221(1.1%)

  380,0 tys

  198(1%)

  290,9 tys

  153(0.7%)

  852,0 tys

  463(1.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  215,0 tys

  109(0.8%)

  254,7 tys

  131(0.9%)

  295,4 tys

  152(0.9%)

  265,4 tys

  138(0.7%)

  386,5 tys

  202(1%)

  1,4 mln

  709(3.6%)

  309,8 tys

  163(0.8%)

  502,4 tys

  273(1.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  762,5 tys

  387(2.9%)

  18,5 tys

  9,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,0 mln

  526(2.7%)

  52,0 tys

  27,1(0.1%)

  573,2 tys

  301(1.5%)

  359,2 tys

  195(0.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  353,6 tys

  180(1.3%)

  377,7 tys

  194(1.4%)

  443,2 tys

  228(1.3%)

  269,0 tys

  139(0.7%)

  707,3 tys

  371(1.9%)

  607,1 tys

  316(1.6%)

  511,6 tys

  268(1.3%)

  231,9 tys

  126(0.5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  154,2 tys

  78,3(0.6%)

  142,0 tys

  73,0(0.5%)

  133,9 tys

  69,0(0.4%)

  91,1 tys

  47,2(0.2%)

  155,4 tys

  81,4(0.4%)

  439,7 tys

  229(1.1%)

  187,1 tys

  98,1(0.5%)

  117,8 tys

  64,0(0.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  75,5 tys

  38,4(0.3%)

  68,2 tys

  35,1(0.3%)

  75,5 tys

  38,9(0.2%)

  78,2 tys

  40,5(0.2%)

  103,3 tys

  54,1(0.3%)

  96,1 tys

  50,0(0.3%)

  139,4 tys

  73,2(0.4%)

  114,2 tys

  62,0(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  178,9 tys

  90,9(0.7%)

  135,5 tys

  69,6(0.5%)

  172,8 tys

  89,1(0.5%)

  205,5 tys

  107(0.5%)

  193,5 tys

  101(0.5%)

  172,4 tys

  89,7(0.5%)

  244,4 tys

  128(0.6%)

  113,9 tys

  61,9(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  29,7 tys

  15,1(0.1%)

  16,1 tys

  8,3(0.1%)

  81,5 tys

  42,0(0.2%)

  87,2 tys

  45,2(0.2%)

  36,8 tys

  19,3(0.1%)

  51,0 tys

  26,6(0.1%)

  52,3 tys

  27,4(0.1%)

  83,9 tys

  45,6(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  321,0 tys

  163(1.2%)

  269,7 tys

  139(1%)

  274,1 tys

  141(0.8%)

  265,2 tys

  137(0.7%)

  336,7 tys

  176(0.9%)

  375,6 tys

  195(1%)

  375,7 tys

  197(1%)

  82,2 tys

  44,7(0.2%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  52,7 tys

  26,8(0.2%)

  63,1 tys

  32,4(0.2%)

  809,1 tys

  417(2.4%)

  276,5 tys

  143(0.7%)

  25,8 tys

  13,5(0.1%)

  25,2 tys

  13,1(0.1%)

  29,3 tys

  15,4(0.1%)

  31,0 tys

  16,8(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  77,8 tys

  39,5(0.3%)

  14,0 tys

  7,2(0.1%)

  3,8 tys

  2,0(0%)

  85,9 tys

  44,5(0.2%)

  79,4 tys

  41,6(0.2%)

  74,0 tys

  38,5(0.2%)

  1,8 tys

  1,0(0%)

  1,8 tys

  1,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  90,1 tys

  45,8(0.3%)

  176

  0,1(0%)

  5,1 tys

  2,6(0%)

  200

  0,1(0%)

  466

  0,2(0%)

  5,6 tys

  2,9(0%)

  10,4 tys

  5,5(0%)

  600

  0,3(0%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,0 tys

  2,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  983

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Cieszanowie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Cieszanowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Cieszanów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Cieszanowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  25,9 mln

  3,5 tys(100%)

  28,2 mln

  3,8 tys(100%)

  34,0 mln

  4,6 tys(100%)

  37,3 mln

  5,1 tys(100%)

  38,0 mln

  5,3 tys(100%)

  38,0 mln

  5,4 tys(100%)

  38,2 mln

  5,5 tys(100%)

  49,0 mln

  7,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  9,8 mln

  5,0 tys(38%)

  9,9 mln

  5,1 tys(35.2%)

  11,0 mln

  5,7 tys(32.4%)

  10,7 mln

  5,5 tys(28.7%)

  12,3 mln

  6,4 tys(32.4%)

  12,9 mln

  6,7 tys(34%)

  12,4 mln

  6,5 tys(32.4%)

  13,0 mln

  7,1 tys(26.6%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  6,3 mln

  3,2 tys(24.2%)

  7,1 mln

  3,6 tys(25.1%)

  6,8 mln

  3,5 tys(20%)

  7,7 mln

  4,0 tys(20.7%)

  8,5 mln

  4,5 tys(22.5%)

  8,9 mln

  4,6 tys(23.3%)

  9,1 mln

  4,8 tys(23.7%)

  11,5 mln

  6,3 tys(23.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,4 mln

  1,7 tys(13.2%)

  7,4 mln

  3,8 tys(26.1%)

  1,1 mln

  576(3.3%)

  1,7 mln

  867(4.5%)

  1,4 mln

  750(3.8%)

  1,5 mln

  761(3.8%)

  1,5 mln

  800(4%)

  5,7 mln

  3,1 tys(11.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,6 mln

  820(6.2%)

  733,2 tys

  377(2.6%)

  522,8 tys

  270(1.5%)

  563,1 tys

  292(1.5%)

  944,4 tys

  495(2.5%)

  1,7 mln

  880(4.4%)

  1,6 mln

  839(4.2%)

  5,2 mln

  2,8 tys(10.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  783,2 tys

  398(3%)

  948,3 tys

  487(3.4%)

  769,0 tys

  396(2.3%)

  3,4 mln

  1,8 tys(9.1%)

  4,6 mln

  2,4 tys(12.2%)

  1,0 mln

  533(2.7%)

  28,2 tys

  14,8(0.1%)

  1,8 mln

  954(3.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  824,2 tys

  419(3.2%)

  876,0 tys

  450(3.1%)

  859,6 tys

  443(2.5%)

  849,3 tys

  440(2.3%)

  1,0 mln

  547(2.7%)

  1,1 mln

  548(2.8%)

  1,1 mln

  552(2.8%)

  1,2 mln

  676(2.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  158,3 tys

  80,4(0.6%)

  191,1 tys

  98,2(0.7%)

  181,8 tys

  93,7(0.5%)

  176,5 tys

  91,5(0.5%)

  132,6 tys

  69,5(0.3%)

  86,9 tys

  45,2(0.2%)

  1,3 mln

  659(3.3%)

  1,2 mln

  645(2.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  720,3 tys

  371(2.1%)

  14,7 tys

  7,6(0%)

  12,9 tys

  6,8(0%)

  9,4 tys

  4,9(0%)

  17,5 tys

  9,2(0%)

  1,1 mln

  583(2.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  307,8 tys

  156(1.2%)

  309,8 tys

  159(1.1%)

  1,5 mln

  759(4.3%)

  570,5 tys

  296(1.5%)

  334,6 tys

  175(0.9%)

  549,9 tys

  286(1.4%)

  660,2 tys

  346(1.7%)

  978,0 tys

  532(2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  803,0 tys

  408(3.1%)

  436,7 tys

  224(1.5%)

  2,2 mln

  1,1 tys(6.5%)

  2,8 mln

  1,4 tys(7.5%)

  326,5 tys

  171(0.9%)

  544,0 tys

  283(1.4%)

  636,5 tys

  334(1.7%)

  746,6 tys

  406(1.5%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  228,0 tys

  116(0.9%)

  107,2 tys

  55,1(0.4%)

  278,0 tys

  143(0.8%)

  206,0 tys

  107(0.6%)

  222,2 tys

  116(0.6%)

  127,4 tys

  66,3(0.3%)

  391,5 tys

  205(1%)

  402,4 tys

  219(0.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  15,0 tys

  7,6(0.1%)

  12,7 tys

  6,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  52,9 tys

  27,4(0.1%)

  5,3 tys

  2,8(0%)

  5,3 tys

  2,7(0%)

  3,2 tys

  1,7(0%)

  246,9 tys

  134(0.5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  851,4 tys

  432(3.3%)

  72,5 tys

  37,3(0.3%)

  26,8 tys

  13,8(0.1%)

  782,7 tys

  406(2.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  115,4 tys

  60,5(0.3%)

  161,3 tys

  87,6(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  165,9 tys

  84,2(0.6%)

  119,7 tys

  61,5(0.4%)

  114,9 tys

  59,2(0.3%)

  115,1 tys

  59,7(0.3%)

  94,8 tys

  49,7(0.2%)

  71,0 tys

  36,9(0.2%)

  76,7 tys

  40,3(0.2%)

  90,4 tys

  49,1(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  30,4 tys

  15,4(0.1%)

  17,7 tys

  9,1(0.1%)

  40,1 tys

  20,7(0.1%)

  16,9 tys

  8,7(0%)

  11,5 tys

  6,0(0%)

  20,4 tys

  10,6(0.1%)

  17,6 tys

  9,3(0%)

  40,5 tys

  22,0(0.1%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  35,1 tys

  17,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  602,8 tys

  311(1.8%)

  342,9 tys

  178(0.9%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  19,1 tys

  10,4(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  77,8 tys

  39,5(0.3%)

  14,0 tys

  7,2(0%)

  3,8 tys

  2,0(0%)

  85,9 tys

  44,5(0.2%)

  79,4 tys

  41,6(0.2%)

  74,0 tys

  38,5(0.2%)

  1,8 tys

  1,0(0%)

  1,8 tys

  1,0(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  40,0

  0,0(0%)

  390

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  547

  0,3(0%)

  540

  0,3(0%)

  200

  0,1(0%)

  540,6 tys

  284(1.4%)

  94,0

  0,1(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  18,0

  0,0(0%)

  10,0 tys

  5,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,0 tys

  5,2(0%)

  10,0 tys

  5,2(0%)

  12,0 tys

  6,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  983

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  616

  0,3(0%)

  30,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  467,0 tys

  237(1.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  500,0 tys

  260(1.3%)

  177,0 tys

  92,9(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Cieszanów - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 402 mieszkańców Cieszanowa jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 180 kobiet oraz 222 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 18,3% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,5% wykształcenie policealne, 11,5% średnie ogólnokształcące, a 19,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,8% mieszkańców Cieszanowa, gimnazjalnym 3,0%, natomiast 16,7% podstawowym ukończonym. 3,7% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa podkarpackiego mieszkańcy Cieszanowa mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Cieszanowie największy odsetek ma wykształcenie wyższe (22,8%) oraz zasadnicze zawodowe (18,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (31,5%) oraz średnie zawodowe (20,8%).

  W roku 2022 w Cieszanowie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 3 oddziałów uczęszczało 69 dzieci (34 dziewczynki oraz 35 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc.

  15,5% mieszkańców Cieszanowa w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (12,2% wśród dziewczynek i 18,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 675 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,64 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,7% ludności (27,3% wśród dziewczynek i 26,2% wśród chłopców).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 20,1% mieszkańców (20,9% wśród dziewczyn i 19,5% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 22,9% mieszkańców Cieszanowa w wieku potencjalnej nauki (22,7% kobiet i 23,1% mężczyzn).

 • 18,3% Wykształcenie wyższe
 • Cieszanów
  18,3%
  Województwo
  22,6%
  Cała Polska
  25,2%
 • 22,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 13,9% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • Cieszanów
  33,5%
  woj. podkarpackie
  36,1%
  Polska
  35,2%
 • 35,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 31,9% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,5% Wykształcenie policealne
 • Cieszanów
  2,5%
  woj. podkarpackie
  3,1%
  Polska
  3,3%
 • 3,7% Kobiety
  (policealne)
 • 1,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,5% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  11,5%
  woj. podkarpackie
  11,0%
  Polska
  11,9%
 • 13,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,7% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Cieszanów
  19,5%
  Podkarpackie
  21,9%
  Cały kraj
  20,0%
 • 18,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 24,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Cieszanów
  24,8%
  woj. podkarpackie
  22,5%
  Polska
  21,2%
 • 18,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 31,5% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  3,0%
  Podkarpackie
  2,9%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 16,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  16,7%
  woj. podkarpackie
  12,7%
  Kraj
  12,3%
 • 17,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 15,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,7% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,7%
  Województwo
  3,1%
  Polska
  3,1%
 • 3,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,2% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Cieszanowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1675 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Cieszanów
  1 675,0
  woj. podkarpackie
  896,0
  Cały kraj
  927,0
 • 0,64 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Miasto
  0,64
  Województwo
  0,95
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 3 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 70 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Cieszanów) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 69 Dzieci
 • 34 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 35 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,3%
  50,7%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 16 3 lata
 • 16
 • 23 4 lata
 • 23
 • 28 5 lata
 • 28
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 9 3 lata
 • 9
 • 14 4 lata
 • 14
 • 10 5 lata
 • 10
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 7 3 lata
 • 7
 • 9 4 lata
 • 9
 • 18 5 lata
 • 18
 •  
 • 4,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 4,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Cieszanowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Cieszanowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczne Przedszkole w Cieszanowie
  Publiczne
  16 631-10-13
  ul. Jana III Sobieskiego 1
  37-611 Cieszanów
  3589
  • Edukacyjne grupy wieku w Cieszanowie
   (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

   (Dane powiatowe)
  • 15,5% Populacja w wieku 3-6 lat
  • 12,2% Kobiety
   (w wieku 3-6 lat)
  • 18,1% Mężczyźni
   (w wieku 3-6 lat)
  • 26,7% Populacja w wieku 7-12 lat
  • 27,3% Kobiety
   (w wieku 7-12 lat)
  • 26,2% Mężczyźni
   (w wieku 7-12 lat)
  • 14,8% Populacja w wieku 13-15 lat
  • 16,9% Kobiety
   (w wieku 13-15 lat)
  • 13,1% Mężczyźni
   (w wieku 13-15 lat)
  • 20,1% Populacja w wieku 16-18 lat
  • 20,9% Kobiety
   (w wieku 16-18 lat)
  • 19,5% Mężczyźni
   (w wieku 16-18 lat)
  • 22,9% Populacja w wieku 19-24 lat
  • 22,7% Kobiety
   (w wieku 19-24 lat)
  • 23,1% Mężczyźni
   (w wieku 19-24 lat)
  • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Cieszanów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Cieszanów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Cieszanów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

  Cieszanów - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

  • Baza noclegowa w Cieszanowie

  • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2022 roku):
   • inne obiekty hotelowe: 1
   • szkolne schroniska młodzieżowe: 1 (całoroczne: 0)


   Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Cieszanowie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
  • Kultura i rekreacja w Cieszanowie
   (Źródło: GUS, 2022)

  • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Cieszanowie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Cieszanowie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 80 standardowych miejsc dla widzów.   Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
   • imprezy ogółem: 20 (uczestnicy: 6 470)
   • wystawy: 1 (uczestnicy: 20)
   • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 5 400)
   • prelekcje, spotkania, wykłady: 2 (uczestnicy: 100)
   • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 2 (uczestnicy: 200)
   • konkursy: 3 (uczestnicy: 100)
   • konferencje: 2 (uczestnicy: 100)
   • warsztaty: 6 (uczestnicy: 50)
   • inne: 3 (uczestnicy: 500)


   Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
   • komputerowe: 1
   • sale baletowe/taneczne: 1


   Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
   • ogółem: 2 (członkowie: 20)
   • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 15)
   • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 5)


   Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Według danych z 2022 w Cieszanowie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 22 430 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 6 pracowników.

   Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 16 731 wolumenów.

   Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


   Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
   • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 13
   • dostępne dla czytelników: 13
   • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 13
   • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
   • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
   • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
   Według danych z 2016 w Cieszanowie działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 131 członków. Zarejestrowano 138 ćwiczących (mężczyźni: 93, kobiety: 45, chłopcy do lat 18: 70, dziewczęta do lat 18: 38). Aktywne były 3 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (2), instruktora sportowego (3) oraz inne osoby (2).

   Ćwiczący w klubach sportowych w Cieszanowie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  • Zabytki w Cieszanowie
   (Źródło: NID, 15.XII.2017)

  • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Cieszanowa znajduje się 12 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
  • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
  • Interaktywna mapa zabytków w Cieszanowie
   Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
   • Osada Cieszanów ze średniowieczadnia 1969-09-08, wykaz dokumentów: A-480 z 1969-09-08
   • Cmentarz rzymsko-katolicki z poł. XIX w.dnia 1986-11-04, wykaz dokumentów: A-160 z 1986-11-04
   • Kapliczka z końca XIX w.dnia 1986-11-04, wykaz dokumentów: A-160 z 1986-11-04
   • Kościół z 1800 r.dnia 1989-11-29, wykaz dokumentów: A-310 z 1989-11-29; A-448 z 2010-10-27
   • Brama (data nieznana)dnia 1989-11-29, wykaz dokumentów: A-310 z 1989-11-29; A-448 z 2010-10-27
   • Synagoga z 1889 r.dnia 2005-07-13, wykaz dokumentów: A-129 z 2005-07-13
   • Kościół z 1900 r.dnia 2005-07-15, wykaz dokumentów: A-131 z 2005-07-15
   • Dzwonnica z 1900 r.dnia 2005-07-15, wykaz dokumentów: A-131 z 2005-07-15
   • Brama (data nieznana)dnia 2005-07-15, wykaz dokumentów: A-131 z 2005-07-15
   • Zespół - cerkiew z 1900 r. (ul. Jana III Sobieskiego 4A)dnia 2005-07-15, wykaz dokumentów: A-131 z 2005-07-15
   • Plebania z 1854 r. (ul. Jana III Sobieskiego 4)dnia 2009-04-09, wykaz dokumentów: A-346 z 2009-04-09
   • Pomnik z 1883 r.dnia 2010-02-26, wykaz dokumentów: A-406 z 2010-02-26
  • Formy ochrony przyrody w Cieszanowie
   (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

  • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Cieszanowa znajdują się 4 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
  • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
  • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Cieszanowie
   Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
   • Roztoczański Obszar Chronionego Krajobrazu (woj. podkarpackie) - obszar chronionego krajobrazuOpis: Roztoczański Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje obszar północno-wschodniej części województwa podkarpackiego. Powierzchnia ogólna wynosi 31575 ha. Spełnia funkcję otuliny Parków Krajobrazowych: Puszczy Solskiej i Południoworoztoczańskiego. Cenny element flory przedstawiają zbiorowiska leśne. Wielki Las występujący w okolicach Tyniec zawiera piękne okazy jodły. Jednym z bardziej interesujących zbiorowisk leśnych otuliny jest drzewostan jodłowy o cechach lasu naturalnego w Kadłubiskach. Spotkać tu można rzadkie gatunki ptaków i zwierząt. Są to perkoz rdzawoszyi występujący na stawach w Rudzie Różanieckiej i Lublińcu Nowym oraz puchacz w okolicy Rudy Różanieckiej. Na granicy obszaru położony jest Horyniec - jedyna miejscowość uzdrowiskowa w województwie. Posiada on lecznicze wody siarczkowe i jedne z lepszych w Europie borowiny., Data ustanowienia: 1987-01-01, Powierzchnia: 31236.0 ha
   • Jesiony Brunarówki - Pomnik przyrody (skupisko)Opis: jesion wiek okolo 120 lat, Data ustanowienia: 2011-01-29
   • Sajgon - siedlisko przyrodnicze i stanowisko rzadkich lub chronionych gatunków (użytek ekologiczny)Cel: użytek niezwykle cenny z uwagi na ornitofaunę, Data ustanowienia: 2005-06-21, Opis granicy: Chotylub działka nr 1499/2, Powierzchnia: 1.0207 ha
   • brak nazwy (gm. Cieszanów) - zespół przyrodniczo-krajobrazowyCel: ochrona cennych fragmentów krajobrazu naturalnego i kulturowego, Data ustanowienia: 1992-01-01, Opis granicy: Gmina Cieszanów Nr ew. działki: 4320/8 (cz.), Powierzchnia: 1.25 ha

  Cieszanów - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

  • Transport i komunikacja w pigułce
   (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 18 wypadków drogowych w Cieszanowie odnotowano 9 ofiar śmiertelnych oraz 14 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 978,3 wypadków (wartość porównywalna do wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 489,1 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

   W 2022 roku w Cieszanowie znajdowało się 18 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

   Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu lubaczowskiego.

   Powiat lubaczowski - dane o pojazdach
  • Wypadki drogowe w Cieszanowie
   (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

  • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
  • 18 Wypadki drogowe
   (lata 2010 - 2022)
  • 9 Ofiary śmiertelne
   (lata 2010 - 2022)
  • 14 Ranni
   (lata 2010 - 2022)
  • 7 Lekko ranni
  • 7 Ciężko ranni
  • Wypadki drogowe w Cieszanowie w latach 2010 - 2022,
   (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
  • 978,26 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
   (lata 2010 - 2022)
  • Cieszanów
   978,3
   Podkarpackie
   1 006,8
   Cały kraj
   1 100,9
  • 489,13 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
   (lata 2010 - 2022)
  • Cieszanów
   489,1
   Województwo
   91,5
   Polska
   104,4
  • 760,87 Ranni na 100 tys. ludności
   (lata 2010 - 2022)
  • Cieszanów
   760,9
   Województwo
   1 225,3
   Polska
   1 327,3
  • 50,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
   (lata 2010 - 2022)
  • Miasto
   50,0
   Województwo
   9,1
   Cały kraj
   9,5
  • 77,78 Ranni na 100 wypadków
   (lata 2010 - 2022)
  • Tutaj
   77,8
   Województwo
   121,7
   Cała Polska
   120,6
  • Transport niepubliczny
   (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • 18 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
  • 17 km  Będących pod zarządem gminy
  • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
  • 1 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
  • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Cieszanowie w latach 2013 - 2022,
   (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
  • 811,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
  • Tutaj
   811,3 km
   Podkarpackie
   418,0 km
   Cały kraj
   633,6 km
  • 26,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
  • Cieszanów
   26,2 km
   Podkarpackie
   3,6 km
   Kraj
   5,3 km
  • Drogi publiczne

  • Przez miasto Cieszanów przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
   • DW 863droga wojewódzka nr 863(Kopki - Krzeszów - Naklik - Szyszków - Zagródki - Dąbrówka - Bukowina II - Tarnogród - Różaniec - Wola Obszańska - Obsza - Zamch - Stary Lubliniec - Nowy Lubliniec - Cieszanów)
   • DW 865droga wojewódzka nr 865(Jarosław - Koniaczów - Makowisko - Olchowa - Ryszkowa Wola - Zapałów - Wólka Zapałowska - Zalesie - Oleszyce - Dachnów - Cieszanów - Żuków - Kowalówka - Płazów - Narol - Bełżec)
  • Linie kolejowe

  • Przez miasto Cieszanów nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
   • LK 101Linia kolejowa nr 101: Munina - Hrebenne [o znaczeniu drugorzędnym] (Munina - Surochów - Bobrówka - Zagrody - Korzenica - Nowa Grobla - Oleszyce - Lubaczów - Basznia Dolna - Basznia - Horyniec Zdrój - Dziewięcierz - Werchrata - Siedliska Tomaszowskie - Hrebenne)
  • Spis ulic
   (Źródło: GUS, 15.I.2018)

  • W Cieszanowie istnieje 34 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
  • ul. 6 Grudnia

   ul. Adama Mickiewicza

   os. Armii Krajowej

   ul. Armii Krajowej

   ul. Boczna Podwale

   ul. Bohaterów Września

   ul. Cerkiewna

   ul. Czereśnie

   ul. Dworcowa

   ul. Gajerskiego

   ul. Henryka Sienkiewicza

   ul. Jana III Sobieskiego

   ul. Leśna

   ul. Lityńskiego

   ul. Mikołaja Kopernika

   ul. Niemstowska

   ul. Nowa

   ul. Obrońców Westerplatte

   ul. Ogrodowa

   ul. Podwale

   ul. Rynek

   ul. Rzeczna

   ul. Solidarności

   ul. Stanisława Moniuszki

   ul. Tadeusza Kościuszki

   ul. Warszawska

   ul. Wincentego Witosa

   ul. Wolności

   ul. Zygmunta Krasińskiego

   os. gen. Józefa Kustronia

   ul. gen. Władysława Sikorskiego

   ul. ks. Ignacego Skorupki

   ul. ks. Józefa Kłosa

   ul. Łucji Charewicz