Nowe Brzesko w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe)

Nowe Brzesko - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Nowe Brzesko to miasto leżące w południowej Polsce. Należy do województwa małopolskiego, powiatu proszowickiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Nowe Brzesko.
 • 1 611 Liczba mieszkańców
 • 7,3 km² Powierzchnia
 • 221,9 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1279-1870; 2011 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 12 Numer kierunkowy
 • KPR Tablice rejestracyjne
 • Krzysztof Madejski Burmistrz miasta
Nowe Brzesko na mapie
Identyfikatory
 • 20.374650.1315 Współrzędne GPS
 • 1214034 TERYT (TERC)
 • 0329705 SIMC
Herb miasta Nowe Brzesko
Nowe Brzesko herb
Flaga miasta Nowe Brzesko
Nowe Brzesko flaga

Jak Nowe Brzesko wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Nowe Brzesko na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Nowe Brzesko wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Nowe Brzesko plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
12Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych
14Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
26Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami ciężarowymi
27Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów na 1000 mieszkańców
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
54Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
64Miasta w Polsce z największą liczbą autobusów
76Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
89Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych nowotworami
92Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
100Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem zasadniczym zawodowym w Polsce
110Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami osobowymi
127Miasta w Polsce z największymi dochodami do budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
146Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
182Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów osobowych
187Miasta z największym odsetkiem wdów/wdowców w Polsce
190Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań
202Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
215Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego
259Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku pierwotnym
273Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim zawodowym w Polsce
278Miasta w Polsce z najstarszymi motocyklami
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
342Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce

Nowe Brzesko - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
32-120Poczta Nowe Brzesko

Nowe Brzesko - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Nowym Brzesku)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Biuro Terenowe w Proszowicach (podlega pod: ZUS Oddział w Krakowie)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Reja 3
32-100 Proszowice
Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko
(12) 385-20-94
(12) 385-03-55
ul. Krakowska 44
32-120 Nowe Brzesko

Nowe Brzesko - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Nowe Brzesko jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 1 611, z czego 50,6% stanowią kobiety, a 49,4% mężczyźni. W latach 2011-2023 liczba mieszkańców zmalała o 3,5%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,0 lat i jest nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców województwa małopolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Nowego Brzeska zawarli w 2022 roku 6 małżeństw, co odpowiada 3,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,6 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,4% mieszkańców Nowego Brzeska jest stanu wolnego, 58,0% żyje w małżeństwie, 4,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,8% to wdowy/wdowcy.

  Nowe Brzesko ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -17. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -10,48 na 1000 mieszkańców Nowego Brzeska. W 2022 roku urodziło się 12 dzieci, w tym 58,3% dziewczynek i 41,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 326 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,64 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz nieznacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 38,7% zgonów w Nowym Brzesku spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 26,0% zgonów w Nowym Brzesku były nowotwory, a 7,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Nowego Brzeska przypada 17.88 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 16 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 8 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Nowego Brzeska 8. W tym samym roku 2 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 2.

  58,2% mieszkańców Nowego Brzeska jest w wieku produkcyjnym, 17,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 24,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Nowego Brzeska
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 1 611 Liczba mieszkańców
 • 815 Kobiety
 • 796 Mężczyźni
 • 50,6%
  49,4%
 • 102 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 102 kobiet)
 • 98 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 98 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Nowym Brzesku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Nowym Brzesku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Nowym Brzesku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Nowego Brzeska
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 43,0 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  43,0 lat
  Województwo
  41,2 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 45,3 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,7 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Nowe Brzesko, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Nowego Brzeska
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Nowe Brzesko,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Nowe Brzesko,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Nowe Brzesko,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,4% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  27,6%
  woj. małopolskie
  30,2%
  Cały kraj
  29,1%
 • 21,2% Kobiety
  (Panny)
 • 34,0% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,0% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  57,9%
  Małopolskie
  56,1%
  Kraj
  54,0%
 • 57,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,6% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,8% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  9,7%
  Małopolskie
  7,7%
  Kraj
  8,5%
 • 16,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,8% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Nowe Brzesko
  4,7%
  woj. małopolskie
  5,7%
  Polska
  7,6%
 • 4,9% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,4% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Miasto
  0,0%
  Małopolskie
  0,3%
  Polska
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Nowym Brzesku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Nowym Brzesku w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  3,7
  woj. małopolskie
  4,5
  Kraj
  4,1
 • 0,6 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  0,6
  Małopolskie
  1,2
  Cały kraj
  1,6
 • 6 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Nowym Brzesku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Nowym Brzesku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -17 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -7 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -10 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -10,48 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -10,5
  Województwo
  -1,4
  Cała Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Nowym Brzesku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Nowym Brzesku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Nowym Brzesku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Nowym Brzesku w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 12 Urodzenia żywe
 • 7 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 5 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 58,3%
  41,7%
 • 7,4 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  7,4
  Małopolskie
  9,1
  Polska
  8,1
 • 36,7 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  36,7
  woj. małopolskie
  38,0
  Cała Polska
  35,1
 • 6 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6
 • 34 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 34
 • 108 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 108
 • 78 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 78
 • 34 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 34
 • 5 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 326 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 288 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 368 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 326 g
  Małopolskie
  3 313 g
  Cały kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 9 Waga 4500g - 4999g
 • 9
 • 22 Waga 4000g - 4499g
 • 22
 • 109 Waga 3500g - 3999g
 • 109
 • 127 Waga 3000g - 3499g
 • 127
 • 49 Waga 2500g - 2999g
 • 49
 • 16 Waga 2000g - 2499g
 • 16
 • 8 Waga 1500g - 1999g
 • 8
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 1,34 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,34
  woj. małopolskie
  1,29
  Cała Polska
  1,26
 • 0,71 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,71
  woj. małopolskie
  0,63
  Cały kraj
  0,61
 • 0,64 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Nowe Brzesko
  0,64
  woj. małopolskie
  0,86
  Cała Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Nowym Brzesku w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 29 Zgony
 • 14 Kobiety
  (Zgony)
 • 15 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,3%
  51,7%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 17,9 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  17,9
  Małopolskie
  10,5
  Polska
  11,9
 • 155,1 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Nowe Brzesko
  155,1
  Małopolskie
  115,7
  Kraj
  147,0
 • 0,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  0,0
  woj. małopolskie
  2,8
  Kraj
  3,8
 • 3,1 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Nowe Brzesko
  3,1
  woj. małopolskie
  2,5
  Kraj
  3,1
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,0
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie proszowickim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 38,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Nowe Brzesko
  38,7%
  woj. małopolskie
  41,2%
  Kraj
  36,0%
 • 26,0% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  26,0%
  Małopolskie
  25,4%
  Cały kraj
  23,6%
 • 7,7% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Nowe Brzesko
  7,7%
  woj. małopolskie
  5,3%
  Polska
  6,7%
 • 30 Zgony spowodowane COVID-19
 • 17,4 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Małopolskie
  17,4
  Polska
  15,8
 • 69,8 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Małopolskie
  69,8
  Kraj
  70,6
 • 328,0 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Nowe Brzesko
  328,0
  Województwo
  266,5
  Cała Polska
  280,1
 • 248,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Małopolskie
  248,5
  Polska
  253,9
 • 488,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 531,1 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 444,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Nowe Brzesko
  488,4
  woj. małopolskie
  431,8
  Cały kraj
  426,2
 • 64,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 35,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 77,8 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  64,4
  Małopolskie
  61,4
  Kraj
  62,9
 • 55,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Nowe Brzesko
  55,9
  Małopolskie
  34,0
  Kraj
  33,8
 • 14,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Nowe Brzesko
  14,0
  Województwo
  6,1
  Polska
  7,0
 • 1,1% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  1,1%
  Województwo
  0,6%
  Cały kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 16 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 9 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 7 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Zameldowania z zagranicy
 • 2 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 8 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 5 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 3 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 10 Saldo migracji
 • 6 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 4 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 8 Saldo migracji wewnętrznych
 • 4 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 4 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 2 Saldo migracji zagranicznych
 • 2 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Nowym Brzesku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Nowym Brzesku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 14,1% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,6% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 66,4% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 20,6% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 23,2% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 18,0% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Nowe Brzesko, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Nowe Brzesko - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Nowym Brzesku oddano do użytku 3 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,86 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Nowym Brzesku to 543 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 337 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Nowym Brzesku to 5,33 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Nowym Brzesku to 111,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,61% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 93,55% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 87,48% mieszkań posiada łazienkę, 73,30% korzysta z centralnego ogrzewania, a 37,57% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu proszowickiego.

  Powiat proszowicki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Nowym Brzesku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 543 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 337,10 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Nowe Brzesko
  337,10
  woj. małopolskie
  385,20
  Cała Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 2011-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 100,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  100,30 m2
  Małopolskie
  80,60 m2
  Kraj
  75,30 m2
 • 33,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  33,80 m2
  Małopolskie
  31,00 m2
  Cały kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 2011-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,68 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  4,68
  Województwo
  3,98
  Cały kraj
  3,83
 • 2,97 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Nowe Brzesko
  2,97
  Małopolskie
  2,60
  Cała Polska
  2,42
 • 0,63 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,63
  Małopolskie
  0,65
  Cała Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 2011-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Nowym Brzesku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 3 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 1,86 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Nowe Brzesko
  1,86
  Małopolskie
  6,96
  Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2011-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 16 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,33 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  5,33
  woj. małopolskie
  4,04
  Polska
  3,89
 • 9,93 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Nowe Brzesko
  9,93
  Małopolskie
  28,13
  Cały kraj
  24,56
 • 333 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 111,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  111,0 m2
  woj. małopolskie
  97,5 m2
  Cały kraj
  92,3 m2
 • 0,21 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,21 m2
  woj. małopolskie
  0,68 m2
  Kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2011-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Nowym Brzesku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 97,61% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  97,61%
  Województwo
  97,78%
  Polska
  97,75%
 • 93,55% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Nowe Brzesko
  93,55%
  Województwo
  96,13%
  Cały kraj
  95,18%
 • 87,48% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Nowe Brzesko
  87,48%
  Małopolskie
  95,21%
  Cała Polska
  93,75%
 • 73,30% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Nowe Brzesko
  73,30%
  Małopolskie
  86,21%
  Cała Polska
  85,83%
 • 37,57% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  37,57%
  Województwo
  67,24%
  Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2011-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Nowe Brzesko - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Nowym Brzesku na 1000 mieszkańców pracuje 204osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 66,9% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 33,1% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Nowym Brzesku wynosiło w 2023 roku 6,3% (6,3% wśród kobiet i 6,3% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Nowym Brzesku wynosiło 5 577,77 PLN, co odpowiada 83.20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  50,9% aktywnych zawodowo mieszkańców Nowego Brzeska pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 9,9% w przemyśle i budownictwie, a 16,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Nowym Brzesku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 204 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  204,0
  Małopolskie
  254,0
  Polska
  259,0
 • 6,4% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 6,3% Kobiety
 • 6,5% Mężczyźni
 • Miasto
  6,3%
  Małopolskie
  4,2%
  Cała Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Nowym Brzesku w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Nowym Brzesku w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Nowym Brzesku w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Nowym Brzesku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 968 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Nowe Brzesko
  5 578 PLN
  Małopolskie
  6 825 PLN
  Cały kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Nowym Brzesku w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Nowym Brzesku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 50,9% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 43,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 59,0% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 9,9% Przemysł i budownictwo
 • 4,5% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 16,1% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 16,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 17,5% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 15,0% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,6% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 21,9% Pozostałe
 • 32,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 9,7% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Nowym Brzesku w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Nowym Brzesku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 332 Pracujący ogółem
 • 222 Kobiety
 • 110 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Nowym Brzesku w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 17,0% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 14,4% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,6% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,2% W wieku produkcyjnym
 • 54,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 62,4% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 24,8% W wieku poprodukcyjnym
 • 31,6% Kobiety
  (59+ lat)
 • 18,0% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Nowe Brzesko, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 71,8 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  71,8
  Województwo
  67,1
  Cała Polska
  69,0
 • 42,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Nowe Brzesko
  42,6
  Małopolskie
  35,0
  Kraj
  38,2
 • 145,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  145,5
  Województwo
  109,4
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 59,9% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 62,3% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,8% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,1% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 37,7% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,2% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Nowe Brzesko - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Nowym Brzesku w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowane były 242 podmioty gospodarki narodowej, z czego 191 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 19 nowych podmiotów, a 14 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (19) podmiotów zarejestrowano w roku 2023, a najmniej (10) w roku 2011. W tym samym okresie najwięcej (19) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (5) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Nowym Brzesku najwięcej (17) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (234) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,7% (4) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 31,0% (75) podmiotów, a 67,4% (163) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Nowym Brzesku najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (23.0%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (23.0%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 242 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 4 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 75 Przemysł i budownictwo
 • 163 Pozostała działalność
 • 19 Podmioty nowo zarejestrowane w Nowym Brzesku w 2023 roku
 • 14 Podmioty wyrejestrowane w Nowym Brzesku w 2023 roku
 • 191 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 234 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 234
 • 7 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 7
 • 1 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 1
 • 242 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 242
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 11 Spółki handlowe ogółem
 • 11
 • 1  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 9  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 9
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 17 Spółki cywilne ogółem
 • 17
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 191 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 44 Budownictwo
 • 44
 • 44 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 44
 • 22 Przetwórstwo przemysłowe
 • 22
 • 15 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 15
 • 13 Transport i gospodarka magazynowa
 • 13
 • 9 Pozostała działalność
 • 9
 • 8 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 8
 • 8 Informacja i komunikacja
 • 8
 • 7 Edukacja
 • 7
 • 7 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 7
 • 4 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 4
 • 3 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 3
 • 3 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 3
 • 2 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 2
 • 2 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Nowe Brzesko - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Nowym Brzesku stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 13 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 7,79 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Nowym Brzesku wynosi 70,80% i jest nieznacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa małopolskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Nowego Brzeska najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 3,19 (wykrywalność 43%) oraz o charakterze kryminalnym - 4,03 (wykrywalność 68%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,86 (98%), o charakterze gospodarczym - 1,27 (27%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,14 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Nowym Brzesku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Nowego Brzeska.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Nowe Brzesko, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 13 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 13
 • 7 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 7
 • 2 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 2
 • 3 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 3
 • 0 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 0
 • 5 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 5
 • 7,79 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  7,79
  woj. małopolskie
  21,90
  Polska
  22,81
 • 4,03 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  4,03
  Małopolskie
  12,25
  Polska
  12,98
 • 1,27 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,27
  Województwo
  6,74
  Cała Polska
  6,99
 • 1,86 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  1,86
  woj. małopolskie
  1,39
  Cały kraj
  1,82
 • 0,14 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,14
  woj. małopolskie
  0,26
  Polska
  0,35
 • 3,19 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  3,19
  woj. małopolskie
  10,41
  Cały kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Nowe Brzesko, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  71%
  Małopolskie
  75%
  Polska
  71%
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  68%
  woj. małopolskie
  71%
  Kraj
  63%
 • 27% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Nowe Brzesko
  27%
  Województwo
  72%
  Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  99%
  Województwo
  99%
  Polska
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  100%
  Małopolskie
  82%
  Cały kraj
  88%
 • 43% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  43%
  Województwo
  56%
  Cały kraj
  51%

Nowe Brzesko - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Nowego Brzeska wyniosła w 2022 roku 48,0 mln złotych, co daje 8,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 27.3% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Nowego Brzeska - 34.7% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (12.9%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (10.3%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 12,6 mln złotych, czyli 26,2% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Nowego Brzeska wyniosła w 2022 roku 39,4 mln złotych, co daje 6,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 11.3% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (34.4%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (24.8%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (8.8%). W budżecie Nowego Brzeska wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,2 tys złotych na mieszkańca (17,5%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 6,7 złotych na mieszkańca (0,1%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 6,6%.
 • Wydatki budżetu w Nowym Brzesku według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Nowego Brzeska według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Nowe Brzesko, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Nowego Brzeska według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  17,2 mln

  3,0 tys(100%)

  19,9 mln

  3,5 tys(100%)

  22,2 mln

  3,9 tys(100%)

  24,7 mln

  4,3 tys(100%)

  25,1 mln

  4,4 tys(100%)

  28,9 mln

  5,1 tys(100%)

  37,8 mln

  6,7 tys(100%)

  48,0 mln

  8,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  7,6 mln

  4,6 tys(44.2%)

  7,3 mln

  4,4 tys(36.4%)

  7,3 mln

  4,4 tys(33.1%)

  7,6 mln

  4,5 tys(30.8%)

  8,0 mln

  4,8 tys(32%)

  8,2 mln

  5,0 tys(28.5%)

  12,6 mln

  7,6 tys(33.4%)

  16,7 mln

  10,3 tys(34.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,1 mln

  682(6.6%)

  969,5 tys

  584(4.9%)

  1,2 mln

  707(5.3%)

  3,5 mln

  2,1 tys(14%)

  2,3 mln

  1,4 tys(9.1%)

  5,3 mln

  3,2 tys(18.2%)

  7,7 mln

  4,6 tys(20.3%)

  6,2 mln

  3,9 tys(12.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,1 mln

  1,2 tys(12%)

  1,8 mln

  1,1 tys(9.1%)

  2,3 mln

  1,4 tys(10.4%)

  2,4 mln

  1,4 tys(9.7%)

  2,5 mln

  1,5 tys(10.1%)

  3,1 mln

  1,9 tys(10.6%)

  3,5 mln

  2,1 tys(9.2%)

  4,9 mln

  3,1 tys(10.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  14,9 tys

  8,9(0.1%)

  12,0 tys

  7,1(0%)

  14,1 tys

  8,5(0.1%)

  6,5 tys

  4,0(0%)

  170,8 tys

  103(0.5%)

  4,4 mln

  2,7 tys(9.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,0 mln

  629(6.1%)

  1,2 mln

  738(6.1%)

  1,7 mln

  1,0 tys(7.7%)

  1,2 mln

  714(4.9%)

  1,1 mln

  667(4.4%)

  721,7 tys

  436(2.5%)

  686,7 tys

  415(1.8%)

  4,4 mln

  2,7 tys(9.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,3 mln

  1,4 tys(13.2%)

  5,6 mln

  3,4 tys(28.1%)

  1,3 mln

  787(5.9%)

  1,6 mln

  945(6.4%)

  1,6 mln

  960(6.4%)

  1,6 mln

  990(5.7%)

  1,8 mln

  1,1 tys(4.9%)

  2,6 mln

  1,6 tys(5.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  442,8 tys

  267(2.6%)

  472,3 tys

  285(2.4%)

  492,6 tys

  294(2.2%)

  635,8 tys

  378(2.6%)

  541,4 tys

  325(2.2%)

  325,7 tys

  197(1.1%)

  788,0 tys

  477(2.1%)

  2,2 mln

  1,3 tys(4.5%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  671,4 tys

  404(3.9%)

  669,7 tys

  404(3.4%)

  787,2 tys

  470(3.5%)

  767,1 tys

  456(3.1%)

  809,5 tys

  486(3.2%)

  828,3 tys

  501(2.9%)

  1,1 mln

  638(2.8%)

  1,0 mln

  636(2.1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  439,8 tys

  265(2.6%)

  487,9 tys

  294(2.4%)

  350,1 tys

  209(1.6%)

  320,8 tys

  191(1.3%)

  304,3 tys

  183(1.2%)

  218,5 tys

  132(0.8%)

  159,2 tys

  96,3(0.4%)

  649,2 tys

  403(1.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  472,2 tys

  284(2.8%)

  386,2 tys

  233(1.9%)

  396,3 tys

  237(1.8%)

  338,7 tys

  201(1.4%)

  409,6 tys

  246(1.6%)

  293,0 tys

  177(1%)

  403,7 tys

  244(1.1%)

  504,6 tys

  313(1.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  183,4 tys

  110(1.1%)

  176,2 tys

  106(0.9%)

  302,1 tys

  180(1.4%)

  419,4 tys

  249(1.7%)

  548,7 tys

  329(2.2%)

  434,0 tys

  262(1.5%)

  429,3 tys

  260(1.1%)

  400,3 tys

  248(0.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  82,2 tys

  49,5(0.5%)

  93,3 tys

  56,3(0.5%)

  104,0 tys

  62,1(0.5%)

  97,0 tys

  57,6(0.4%)

  97,4 tys

  58,4(0.4%)

  101,0 tys

  61,1(0.3%)

  127,7 tys

  77,3(0.3%)

  197,5 tys

  123(0.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  103,4 tys

  62,3(0.6%)

  110,4 tys

  66,6(0.6%)

  66,1 tys

  39,5(0.3%)

  127,5 tys

  75,8(0.5%)

  179,5 tys

  108(0.7%)

  116,2 tys

  70,2(0.4%)

  1,2 mln

  717(3.1%)

  141,2 tys

  87,6(0.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  371,3 tys

  224(2.2%)

  368,7 tys

  222(1.8%)

  275,7 tys

  165(1.2%)

  112,8 tys

  67,0(0.5%)

  42,4 tys

  25,4(0.2%)

  35,3 tys

  21,4(0.1%)

  49,4 tys

  29,9(0.1%)

  61,8 tys

  38,4(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  255,6 tys

  154(1.5%)

  277,3 tys

  167(1.4%)

  248,9 tys

  149(1.1%)

  217,7 tys

  129(0.9%)

  241,2 tys

  145(1%)

  210,2 tys

  127(0.7%)

  223,1 tys

  135(0.6%)

  21,0 tys

  13,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  49,9 tys

  30,0(0.3%)

  5,7 tys

  3,4(0%)

  1,2 tys

  0,7(0%)

  77,2 tys

  45,9(0.3%)

  57,8 tys

  34,6(0.2%)

  53,0 tys

  32,0(0.2%)

  1,1 tys

  0,7(0%)

  4,7 tys

  2,9(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  860

  0,5(0%)

  200

  0,1(0%)

  420

  0,3(0%)

  713

  0,4(0%)

  1,4 tys

  0,9(0%)

  400

  0,2(0%)

  20,1

  0,0(0%)

  1,8 tys

  1,1(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,0 tys

  3,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Nowym Brzesku według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Nowego Brzeska według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Nowe Brzesko, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Nowego Brzeska według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  17,5 mln

  3,0 tys(100%)

  20,5 mln

  3,6 tys(100%)

  23,0 mln

  4,0 tys(100%)

  24,5 mln

  4,3 tys(100%)

  26,5 mln

  4,6 tys(100%)

  33,7 mln

  5,9 tys(100%)

  44,0 mln

  7,7 tys(100%)

  39,4 mln

  6,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  7,3 mln

  4,4 tys(41.8%)

  7,8 mln

  4,7 tys(38%)

  8,1 mln

  4,8 tys(35.2%)

  8,5 mln

  5,0 tys(34.6%)

  8,2 mln

  4,9 tys(30.9%)

  11,9 mln

  7,2 tys(35.4%)

  15,1 mln

  9,1 tys(34.4%)

  13,5 mln

  8,4 tys(34.4%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  4,3 mln

  2,6 tys(24.6%)

  4,7 mln

  2,8 tys(22.7%)

  5,6 mln

  3,4 tys(24.5%)

  5,6 mln

  3,3 tys(22.9%)

  6,3 mln

  3,8 tys(23.6%)

  7,2 mln

  4,4 tys(21.5%)

  7,9 mln

  4,8 tys(17.9%)

  9,8 mln

  6,1 tys(24.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,3 mln

  766(7.3%)

  684,9 tys

  413(3.3%)

  695,7 tys

  416(3%)

  694,7 tys

  413(2.8%)

  1,7 mln

  1,0 tys(6.4%)

  3,8 mln

  2,3 tys(11.4%)

  6,9 mln

  4,2 tys(15.6%)

  3,4 mln

  2,1 tys(8.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  970,6 tys

  585(5.5%)

  431,6 tys

  260(2.1%)

  518,4 tys

  310(2.3%)

  522,4 tys

  310(2.1%)

  512,3 tys

  307(1.9%)

  618,1 tys

  374(1.8%)

  3,4 mln

  2,0 tys(7.7%)

  2,1 mln

  1,3 tys(5.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,8 mln

  1,1 tys(10.5%)

  5,1 mln

  3,1 tys(24.9%)

  824,6 tys

  493(3.6%)

  985,4 tys

  586(4%)

  969,5 tys

  582(3.7%)

  994,9 tys

  602(3%)

  985,5 tys

  596(2.2%)

  1,7 mln

  1,1 tys(4.4%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  747,3 tys

  450(4.3%)

  700,1 tys

  422(3.4%)

  746,7 tys

  446(3.2%)

  797,1 tys

  474(3.2%)

  798,2 tys

  479(3%)

  812,5 tys

  491(2.4%)

  1,4 mln

  838(3.1%)

  1,3 mln

  785(3.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  347,1 tys

  209(2%)

  459,1 tys

  277(2.2%)

  453,3 tys

  271(2%)

  579,0 tys

  344(2.4%)

  485,8 tys

  291(1.8%)

  283,9 tys

  172(0.8%)

  285,9 tys

  173(0.6%)

  1,2 mln

  756(3.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  14,3 tys

  8,6(0%)

  1,0 mln

  621(2.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  19,4 tys

  11,6(0.1%)

  12,4 tys

  7,4(0.1%)

  13,0 tys

  7,8(0%)

  11,5 tys

  7,0(0%)

  169,2 tys

  102(0.4%)

  388,9 tys

  241(1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  45,9 tys

  27,7(0.3%)

  56,1 tys

  33,8(0.3%)

  59,7 tys

  35,6(0.3%)

  85,6 tys

  50,9(0.3%)

  48,5 tys

  29,1(0.2%)

  175,9 tys

  106(0.5%)

  103,8 tys

  62,8(0.2%)

  357,4 tys

  222(0.9%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  5,9 tys

  3,6(0%)

  21,9 tys

  13,2(0.1%)

  7,3 tys

  4,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  13,9 tys

  8,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  286,9 tys

  174(0.7%)

  334,5 tys

  208(0.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  317,2 tys

  191(1.8%)

  324,0 tys

  195(1.6%)

  356,3 tys

  213(1.5%)

  389,2 tys

  231(1.6%)

  404,9 tys

  243(1.5%)

  292,4 tys

  177(0.9%)

  492,2 tys

  298(1.1%)

  329,0 tys

  204(0.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  149,0 tys

  89,7(0.8%)

  210,9 tys

  127(1%)

  244,5 tys

  146(1.1%)

  972,8 tys

  578(4%)

  777,8 tys

  467(2.9%)

  96,2 tys

  58,2(0.3%)

  54,0 tys

  32,7(0.1%)

  285,9 tys

  177(0.7%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  47,4 tys

  28,6(0.3%)

  9,4 tys

  5,7(0%)

  3,5 tys

  2,1(0%)

  4,0 tys

  2,4(0%)

  35,3 tys

  21,2(0.1%)

  7,0 tys

  4,2(0%)

  43,4 tys

  26,3(0.1%)

  62,5 tys

  38,8(0.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  43,8 tys

  26,4(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  50,4 tys

  30,1(0.2%)

  32,4 tys

  19,3(0.1%)

  71,5 tys

  42,9(0.3%)

  58,5 tys

  35,4(0.2%)

  70,5 tys

  42,6(0.2%)

  58,2 tys

  36,1(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  45,6 tys

  27,5(0.3%)

  39,3 tys

  23,7(0.2%)

  41,6 tys

  24,8(0.2%)

  55,7 tys

  33,1(0.2%)

  48,9 tys

  29,3(0.2%)

  31,0 tys

  18,7(0.1%)

  25,4 tys

  15,4(0.1%)

  16,8 tys

  10,4(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  49,9 tys

  30,0(0.3%)

  5,7 tys

  3,4(0%)

  1,2 tys

  0,7(0%)

  77,2 tys

  45,9(0.3%)

  57,8 tys

  34,6(0.2%)

  53,0 tys

  32,0(0.2%)

  1,1 tys

  0,7(0%)

  4,7 tys

  2,9(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  860

  0,5(0%)

  200

  0,1(0%)

  420

  0,3(0%)

  690

  0,4(0%)

  470

  0,3(0%)

  400

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,8 tys

  1,1(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Nowe Brzesko - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 354 mieszkańców Nowego Brzeska jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 152 kobiet oraz 201 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 14,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,3% wykształcenie policealne, 9,8% średnie ogólnokształcące, a 21,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 29,9% mieszkańców Nowego Brzeska, gimnazjalnym 2,9%, natomiast 16,1% podstawowym ukończonym. 2,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa małopolskiego mieszkańcy Nowego Brzeska mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Nowym Brzesku największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (22,9%) oraz średnie zawodowe (19,6%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (36,5%) oraz średnie zawodowe (24,1%).

  W roku 2022 w Nowym Brzesku mieściło się 1 przedszkole, w którym do 3 oddziałów uczęszczało 77 dzieci (41 dziewczynek oraz 36 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc.

  18,4% mieszkańców Nowego Brzeska w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,7% wśród dziewczynek i 19,7% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 808 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,77 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 15 oddziałach uczyło się 291 uczniów (125 kobiet oraz 166 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,6% ludności (28,7% wśród dziewczynek i 26,8% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19,4 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 222,14.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 18,7% mieszkańców (14,0% wśród dziewczyn i 22,2% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 23,3% mieszkańców Nowego Brzeska w wieku potencjalnej nauki (25,3% kobiet i 21,7% mężczyzn).

 • 14,4% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  14,4%
  Województwo
  26,3%
  Cały kraj
  25,2%
 • 19,0% Kobiety
  (wyższe)
 • 10,0% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,9% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  33,9%
  Województwo
  34,2%
  Cała Polska
  35,2%
 • 35,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,4% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,3% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  2,3%
  woj. małopolskie
  3,3%
  Cała Polska
  3,3%
 • 3,4% Kobiety
  (policealne)
 • 1,2% Mężczyźni
  (policealne)
 • 9,8% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  9,8%
  Małopolskie
  11,2%
  Cała Polska
  11,9%
 • 12,3% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 21,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  21,8%
  Województwo
  19,7%
  Polska
  20,0%
 • 19,6% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 24,1% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 29,9% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  29,9%
  woj. małopolskie
  22,6%
  Cała Polska
  21,2%
 • 22,9% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 36,5% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  2,9%
  Województwo
  2,8%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,8% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,5% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 16,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  16,1%
  woj. małopolskie
  11,0%
  Cała Polska
  12,3%
 • 17,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 14,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  2,9%
  Małopolskie
  3,1%
  Polska
  3,1%
 • 2,8% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Nowym Brzesku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1808 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  1 808,0
  woj. małopolskie
  929,0
  Cała Polska
  927,0
 • 0,77 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,77
  woj. małopolskie
  0,88
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 3 Oddziały
 • 2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 65 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Nowe Brzesko) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 77 Dzieci
 • 41 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 36 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 53,2%
  46,8%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 28 3 lata
 • 28
 • 24 4 lata
 • 24
 • 23 5 lata
 • 23
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 18 3 lata
 • 18
 • 10 4 lata
 • 10
 • 13 5 lata
 • 13
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 10 3 lata
 • 10
 • 14 4 lata
 • 14
 • 10 5 lata
 • 10
 • 56 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 4,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 4,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 2,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Nowym Brzesku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Nowym Brzesku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Samorzadowe
  Publiczne
  12 385-21-07
  12 385-21-07
  ul. Krakowska 29
  32-120 Nowe Brzesko
  366-
 • Szkoły podstawowe w Nowym Brzesku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Nowe Brzesko) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 15 Oddziały
 • 291 Uczniowie
 • 125 Kobiety
  (uczniowie)
 • 166 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 43,0%
  57,0%
 • 32 Uczniowie w 1 klasie
 • 8 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 24 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 36 Absolwenci
 • 22 Kobiety
  (absolwenci)
 • 14 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 19,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  19,4
  Małopolskie
  16,7
  Kraj
  17,0
 •  
 • 20,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 18,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 222,14 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Nowe Brzesko
  222,14
  Województwo
  95,57
  Polska
  95,96
 • 221,37 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Nowe Brzesko
  221,37
  Małopolskie
  94,75
  Cały kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Nowe Brzesko) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Nowe Brzesko) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Nowym Brzesku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Nowym Brzesku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej (Maria Konopnickiej)
  Publiczna
  12 385-03-66
  12 385-03-66
  ul. Krakowska 29
  32-120 Nowe Brzesko
  13247-
 • Edukacyjne grupy wieku w Nowym Brzesku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 18,4% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,7% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 19,7% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,6% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,8% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,1% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 9,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 18,7% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 14,0% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 22,2% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 23,3% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 25,3% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 21,7% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Nowe Brzesko, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Nowe Brzesko, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Nowe Brzesko, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Nowe Brzesko - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome)

 • Baza noclegowa w Nowym Brzesku

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Nowym Brzesku w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Nowym Brzesku
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Nowym Brzesku: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Nowym Brzesku 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 80 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 57 (uczestnicy: 820)
  • seanse filmowe: 4 (uczestnicy: 100)
  • koncerty: 2 (uczestnicy: 100)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 37 (uczestnicy: 280)
  • konkursy: 8 (uczestnicy: 120)
  • pokazy teatralne: 2 (uczestnicy: 100)
  • warsztaty: 4 (uczestnicy: 120)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 4 (członkowie: 62)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 15)
  • taneczne: 2 (członkowie: 40)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 7)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Nowym Brzesku działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 12 417 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 1 pracownik.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 3
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  Według danych z 2016 w Nowym Brzesku działał 1 klub sportowy (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszający 180 członków. Zarejestrowano 160 ćwiczących (mężczyźni: 159, kobiety: 1, chłopcy do lat 18: 99, dziewczęta do lat 18: 1). Aktywne były 2 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez instruktora sportowego (4).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Nowym Brzesku w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Nowym Brzesku
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Nowego Brzeska znajdują się 2 zabytkowe obiekty wpisane do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Nowym Brzesku
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z XVII w. (ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28)dnia 1972-06-05, wykaz dokumentów: A-372 z 1972-06-05
  • Dzwonnica z XVII w.dnia 1972-06-05, wykaz dokumentów: A-372 z 1972-06-05

Nowe Brzesko - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 1 wypadków drogowych w Nowym Brzesku odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 1 osobę ranną. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 62,1 wypadków (nieznacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz więcej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Nowym Brzesku znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 3 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 3 licencje na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu proszowickiego.

  Powiat proszowicki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Nowym Brzesku
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 1 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 1 Ranni
  (rok 2022)
 • 0 Lekko ranni
 • 1 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Nowym Brzesku w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 62,07 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  62,1
  woj. małopolskie
  64,9
  Cała Polska
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  0,0
  woj. małopolskie
  3,0
  Cały kraj
  5,0
 • 62,07 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Nowe Brzesko
  62,1
  Małopolskie
  76,3
  Kraj
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  0,0
  Województwo
  4,6
  Cały kraj
  8,9
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Nowe Brzesko
  100,0
  Województwo
  117,5
  Kraj
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 3 Liczba licencji na taksówki
 • 3 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Nowe Brzesko przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 79droga krajowa nr 79(Warszawa - Mysiadło - Piaseczno - Żabieniec - Pilawa - Baniocha - Kąty - Góra Kalwaria - Coniew - Potycz - Konary - Ostrówek - Mniszew - Rękowice - Gruszczyn - Żelazna Nowa - Wilczkowice Dolne - Grzybów - Magnuszew - Przydworzyce - Ryczywół - Chinów - Kozienice - Aleksandrówka - Nowiny - Kociołki - Garbatka-Letnisko - Policzna - Wilczowola - Wojciechówka - Andrzejówka - Strykowice Górne - Zwoleń - Sycyna Północna - Ciepielów - Anusin - Drezno - Gołębiów - Lipsko - Śląsko - Daniszów - Walentynów - Maruszów - Czekarzewice Drugie - Tarłów - Wola Tarłowska - Wólka Lipowa - Karsy - Ożarów - Wyszmontów - Przybysławice - Jakubowice - Sobótka - Łukawa - Łukawa Kościelna - Gałkowice-Ocin - Wysiadłów - Ocinek - Sandomierz - Andruszkowice - Złota - Samborzec - Szewce - Koprzywnica - Skrzypaczowice - Łoniów - Zawidza - Osiek - Strużki - Luszyca - Połaniec - Ruszcza - Przeczów - Łyczba - Łubnice - Orzelec Mały - Beszowa - Zborówek - Książnice - Pacanów - Słupia - Wola Biechowska - Żółcza - Świniary - Zielonki - Wełnin - Ostrowce - Nowy Korczyn - Winiary Dolne - Winiary - Senisławice - Chwalibogowice - Opatowiec - Podskale - Rogów - Ławy - Piotrowice - Koszyce - Wroczków - Jaksice - Sierosławice - Śmiłowice - Hebdów - Nowe Brzesko - Wawrzeńczyce - Złotniki - Igołomia - Zofipole - Brzostek - Pobiednik Wielki - Kraków - Rząska - Zabierzów - Kochnów - Rudawa - Młynka - Krzeszowice - Wola Filipowska - Dulowa - Trzebinia - Chrzanów - Byczyna - Jaworzno - Sosnowiec - Mysłowice - Katowice - Chorzów - Bytom)
  • DW 775droga wojewódzka nr 775(Słomniki - Brończyce - Waganowice - Czechy - Przesławice - Piotrkowice Małe - Proszowice - Kowala - Szpitary - Nowe Brzesko - Ispina)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Nowym Brzesku istnieje 31 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Armii Krajowej

  ul. Cicha

  ul. Cmentarna

  ul. Głowackiego

  ul. Kościuszki

  ul. Krakowska

  ul. Lubelska

  ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego

  ul. Nadwiślańska

  ul. Niecała

  ul. Nowy Rynek

  ul. Nękanowice

  ul. Ogrodowa

  ul. Partyzantów

  ul. Podwale

  ul. Polna

  ul. Przemysłowa

  ul. Sienkiewicza

  ul. Spokojna

  ul. Sportowa

  ul. Spółdzielcza

  ul. Stary Rynek

  ul. Targowa

  ul. Tomasza

  ul. Wałowa

  ul. Wesoła

  ul. Widokowa

  ul. Wiślana

  pl. Wolności

  ul. Wąska

  ul. Świętego Huberta