Powiat łowicki w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat łowicki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 76 820 Liczba mieszkańców
 • 988 km2 Powierzchnia
 • 78 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 36,6% Stopa urbanizacji
 • Marcin Kosiorek Starosta
 • ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz Adres starostwa powiatowego
 • ELC Tablice rejestracyjne
 • Miasta (gminy miejskie) w powiecie łowickim (1)
 • Łowicz
Powiat łowicki na mapie
Identyfikatory
 • 1005 TERYT (TERC)
Herb powiatu łowickiego
powiat łowicki herb
Flaga powiatu łowickiego
powiat łowicki flaga

powiat łowicki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łowiczu
ul. Starościńska 1, (46)837-03-47
99-400 Łowicz
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łowiczu
(46) 837 - 55 - 78, 837 - 52 - 88
ul. Starościńska 5a
99-400 Łowicz
Komenda Powiatowa PSP w Łowiczu
(46) 830-25-70,71
ul. Seminaryjna 4
99-400 Łowicz
Starostwo Powiatowe w Łowiczu
(46) 837-59-02
(46) 837-50-15
ul. Stanisławskiego
99-400 Łowicz

Powiat łowicki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat łowicki ma 76 820 mieszkańców, z czego 51,6% stanowią kobiety, a 48,4% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 8,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,8 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa łódzkiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu łowickiego w 2050 roku wynosi 65 709, z czego 33 560 to kobiety, a 32 149 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu łowickiego zawarli w 2021 roku 323 małżeństw, co odpowiada 4,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa łódzkiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  26,4% mieszkańców powiatu łowickiego jest stanu wolnego, 56,1% żyje w małżeństwie, 6,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,7% to wdowy/wdowcy.

  Powiat łowicki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -578. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -7,49 na 1000 mieszkańców powiatu łowickiego. W 2021 roku urodziło się 628 dzieci, w tym 48,4% dziewczynek i 51,6% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 362 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,52 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 30,2% zgonów w powiecie łowickim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 16,7% zgonów w powiecie łowickim były nowotwory, a 5,2% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu łowickiego przypada 15.63 zgonów.

  W 2021 roku zarejestrowano 574 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 857 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu łowickiego -283. W tym samym roku 9 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 21 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -12.

  58,6% mieszkańców powiatu łowickiego jest w wieku produkcyjnym, 17,7% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu łowickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 76 820 Liczba mieszkańców
 • 39 671 Kobiety
 • 37 149 Mężczyźni
 • 51,6%
  48,4%
 • 107 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 107 kobiet)
 • 94 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 94 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie łowickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie łowickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie łowickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu łowickiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 65 709 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 33 560 Kobiety
 • 32 149 Mężczyźni
 • 51,5%
  48,5%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie łowickim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie łowickim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie łowickim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu łowickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,8 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. łowicki
  42,8 lat
  Województwo
  43,5 lat
  Cała Polska
  42,2 lat
 • 44,5 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,9 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat łowicki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu łowickiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat łowicki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat łowicki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat łowicki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 26,4% Kawalerowie/Panny
 • Powiat
  26,4%
  łódzkie
  27,0%
  Cały kraj
  29,1%
 • 21,1% Kobiety
  (Panny)
 • 32,1% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,1% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  56,1%
  Województwo
  52,9%
  Cały kraj
  54,0%
 • 54,2% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,7% Wdowcy/Wdowy
 • pow. łowicki
  10,7%
  woj. łódzkie
  10,0%
  Polska
  8,5%
 • 17,6% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,2% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • pow. łowicki
  6,1%
  łódzkie
  8,6%
  Polska
  7,6%
 • 6,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,5% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,8% Nieustalone
 • powiat łowicki
  0,8%
  łódzkie
  1,4%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,6% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie łowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie łowickim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,2 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • pow. łowicki
  4,2
  Województwo
  4,3
  Polska
  4,4
 • 1,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • powiat łowicki
  1,2
  woj. łódzkie
  1,4
  Kraj
  1,6
 • 323 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie łowickim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie łowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -578 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -292 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -286 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -7,49 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Powiat
  -7,5
  woj. łódzkie
  -7,6
  Cały kraj
  -4,9
 • -8,8 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -6,8 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie łowickim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie łowickim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie łowickim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie łowickim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 628 Urodzenia żywe
 • 304 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 324 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,4%
  51,6%
 • 8,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  8,1
  łódzkie
  8,1
  Cały kraj
  8,7
 • 36,4 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • powiat łowicki
  36,4
  łódzkie
  36,2
  Cała Polska
  37,5
 • 4 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 4
 • 29 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 29
 • 91 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 91
 • 87 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 87
 • 31 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 31
 • 9 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 9
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 362 g Średnia waga noworodków
 • 3 318 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 403 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat łowicki
  3 362 g
  Województwo
  3 349 g
  Kraj
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 7 Waga 4500g - 4999g
 • 7
 • 55 Waga 4000g - 4499g
 • 55
 • 203 Waga 3500g - 3999g
 • 203
 • 238 Waga 3000g - 3499g
 • 238
 • 82 Waga 2500g - 2999g
 • 82
 • 25 Waga 2000g - 2499g
 • 25
 • 12 Waga 1500g - 1999g
 • 12
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 1,25 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • pow. łowicki
  1,25
  woj. łódzkie
  1,29
  Polska
  1,32
 • 0,60 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • powiat łowicki
  0,60
  woj. łódzkie
  0,63
  Cała Polska
  0,64
 • 0,52 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,52
  Województwo
  0,51
  Kraj
  0,64
 • Statystyki zgonów w powiecie łowickim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 206 Zgony
 • 596 Kobiety
  (Zgony)
 • 610 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 49,4%
  50,6%
 • 3 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 3 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 15,6 Zgony na 1000 ludności
 • Powiat
  15,6
  woj. łódzkie
  15,7
  Cały kraj
  13,6
 • 192,0 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • powiat łowicki
  192,0
  Województwo
  194,3
  Cały kraj
  156,7
 • 4,8 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • pow. łowicki
  4,8
  łódzkie
  3,6
  Polska
  3,9
 • 3,7 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • pow. łowicki
  3,7
  woj. łódzkie
  4,2
  Kraj
  3,6
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • łódzkie
  1,3
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie łowickim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30,2% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • powiat łowicki
  30,2%
  łódzkie
  29,3%
  Kraj
  34,8%
 • 16,7% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  16,7%
  woj. łódzkie
  18,5%
  Cała Polska
  19,6%
 • 5,2% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • pow. łowicki
  5,2%
  Województwo
  6,3%
  Cała Polska
  5,4%
 • 235 Zgony spowodowane COVID-19
 • 13,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • łódzkie
  13,0
  Cała Polska
  13,3
 • 75,7 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. łódzkie
  75,7
  Cały kraj
  74,4
 • 266,4 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • powiat łowicki
  266,4
  łódzkie
  293,1
  Polska
  268,1
 • 266,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  266,5
  Kraj
  246,5
 • 482,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 531,5 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 430,0 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. łowicki
  482,4
  woj. łódzkie
  463,6
  Polska
  475,8
 • 43,2 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 26,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 59,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat łowicki
  43,2
  woj. łódzkie
  63,6
  Kraj
  70,6
 • 20,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • pow. łowicki
  20,5
  Województwo
  36,5
  Kraj
  32,6
 • 5,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • powiat łowicki
  5,1
  Województwo
  7,0
  Cały kraj
  6,9
 • 0,3% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,3%
  woj. łódzkie
  0,5%
  Cały kraj
  0,5%
 • Zamachy samobójcze w powiecie łowickim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 22 Osoby w zamachach samobójczych
 • 5 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 17 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 5 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 17 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 12 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 1 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 11 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 2 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 10 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 29 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  29,0
  woj. łódzkie
  56,0
  Polska
  36,0
 • 16 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • pow. łowicki
  16,0
  Województwo
  13,0
  Kraj
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 1 zatrucie środkami chemicznymi / toksycznymi
 • 1
 • 3 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 3
 • 3 samookaleczenie powierzchniowe
 • 3
 • 14 powieszenie się
 • 14
 • 1 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 12 powieszenie się
 • 12
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 6 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 6
 • 4 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 4
 • 5 zawód miłosny
 • 5
 • 1 inna nie wymieniona
 • 1
 • 6 nieustalona
 • 6
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 5 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 5
 • 1 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 1
 • 1 zawód miłosny
 • 1
 • 1 inna nie wymieniona
 • 1
 • 4 nieustalona
 • 4
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 2 13-18 lat
 • 2
 • 4 19-24 lat
 • 4
 • 3 25-29 lat
 • 3
 • 2 30-49 lat
 • 2
 • 6 50-60 lat
 • 6
 • 5 70 lat i więcej
 • 5
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 2 19-24 lat
 • 2
 • 1 25-29 lat
 • 1
 • 2 30-49 lat
 • 2
 • 3 50-60 lat
 • 3
 • 4 70 lat i więcej
 • 4
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy5
  • pod wpływem alkoholu4
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków2
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony11
 • 5 trzeźwy
 • 4 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 2 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 11 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy2
  • pod wpływem alkoholu1
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków1
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony8
 • 2 trzeźwy
 • 1 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 1 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 8 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 9 kawaler/panna
 • 9
 • 8 żonaty/zamężna
 • 8
 • 1 konkubinat
 • 1
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 • 3 nieustalony
 • 3
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 4 kawaler/panna
 • 4
 • 5 żonaty/zamężna
 • 5
 • 1 konkubinat
 • 1
 • 2 nieustalony
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne3
  • zasadnicze zawodowe4
  • średnie2
  • wyższe0
  • nieustalony13
 • 0 podstawowe niepełne
 • 3 podstawowe i gimnazjalne
 • 4 zasadnicze zawodowe
 • 2 średnie
 • 0 wyższe
 • 13 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne1
  • zasadnicze zawodowe3
  • średnie2
  • wyższe0
  • nieustalony6
 • 0 podstawowe niepełne
 • 1 podstawowe i gimnazjalne
 • 3 zasadnicze zawodowe
 • 2 średnie
 • 0 wyższe
 • 6 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 8 praca
 • 8
 • 2 na utrzymaniu innej osoby
 • 2
 • 2 renta
 • 2
 • 2 emerytura
 • 2
 • 1 zasiłek lub alimenty
 • 1
 • 3 bez stałego źródła utrzymania
 • 3
 • 4 nieustalony
 • 4
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 6 praca
 • 6
 • 2 renta
 • 2
 • 2 emerytura
 • 2
 • 2 nieustalony
 • 2
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 574 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 321 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 253 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 9 Zameldowania z zagranicy
 • 6 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 3 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 857 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 479 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 378 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 21 Wymeldowania za granicę
 • 7 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 14 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -295 Saldo migracji
 • -159 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -136 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -283 Saldo migracji wewnętrznych
 • -158 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -125 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -12 Saldo migracji zagranicznych
 • -1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -11 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie łowickim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie łowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 14,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 62,7% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,0% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 20,0% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 23,3% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,5% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat łowicki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat łowicki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie łowickim oddano do użytku 250 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,25 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie łowickim to 28 131 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 362 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  55,6% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 44,4% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie łowickim to 4,28 i jest większa od przeciętnej liczby izb dla województwa łódzkiego oraz większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w powiecie łowickim to 95,20 m2 i jest porównywalna do przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa łódzkiego oraz porównywalna do przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 92,57% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 87,35% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 83,88% mieszkań posiada łazienkę, 74,88% korzysta z centralnego ogrzewania, a 7,05% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie łowickim 58 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 4 251 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 4 197 zł/m2.
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie łowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 251 zł
 • Powiat
  4 251 zł
  łódzkie
  5 134 zł
  Polska
  5 248 zł
 • 4 251 zł Ogółem
 • 4 251 zł
 • 4 461 zł do 40 m2
 • 4 461 zł
 • 4 202 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 202 zł
 • 3 967 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 967 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 197 zł
 • powiat łowicki
  4 197 zł
  Województwo
  5 078 zł
  Cały kraj
  5 689 zł
 • 4 197 zł Ogółem
 • 4 197 zł
 • 4 537 zł do 40 m2
 • 4 537 zł
 • 4 179 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 179 zł
 • 3 997 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 997 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 58
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m220
  • od 40,1 do 60 m226
  • od 60,1 do 80 m211
  • od 80,1 m20
 • 20 do 40 m2
 • 26 od 40,1 do 60 m2
 • 11 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie łowickim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 282 zł
 • Powiat
  4 282 zł
  łódzkie
  4 769 zł
  Kraj
  4 694 zł
 • 4 282 zł Ogółem
 • 4 282 zł
 • 4 461 zł do 40 m2
 • 4 461 zł
 • 4 317 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 317 zł
 • 3 967 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 967 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 229 zł
 • powiat łowicki
  4 229 zł
  łódzkie
  4 688 zł
  Kraj
  5 276 zł
 • 4 229 zł Ogółem
 • 4 229 zł
 • 4 537 zł do 40 m2
 • 4 537 zł
 • 4 251 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 251 zł
 • 3 997 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 997 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 56
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m220
  • od 40,1 do 60 m224
  • od 60,1 do 80 m211
  • od 80,1 m20
 • 20 do 40 m2
 • 24 od 40,1 do 60 m2
 • 11 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie łowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 28 131 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 362,40 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • pow. łowicki
  362,40
  woj. łódzkie
  427,80
  Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 86,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Powiat
  86,50 m2
  Województwo
  69,90 m2
  Cała Polska
  74,50 m2
 • 31,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Powiat
  31,30 m2
  łódzkie
  29,90 m2
  Cała Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,21 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,21
  łódzkie
  3,61
  Cały kraj
  3,82
 • 2,76 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,76
  Województwo
  2,34
  Cała Polska
  2,55
 • 0,65 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Powiat
  0,65
  woj. łódzkie
  0,65
  Kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie łowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 250 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 3,25 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Powiat
  3,25
  woj. łódzkie
  4,99
  Cała Polska
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 1 069 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 4,28 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • powiat łowicki
  4,28
  Województwo
  4,01
  Polska
  3,90
 • 13,92 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  13,92
  woj. łódzkie
  19,99
  Cały kraj
  24,07
 • 23 797 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 95,2 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • pow. łowicki
  95,2 m2
  woj. łódzkie
  97,2 m2
  Polska
  92,9 m2
 • 0,31 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  0,31 m2
  Województwo
  0,48 m2
  Polska
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie łowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 92,57% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • pow. łowicki
  92,57%
  Województwo
  94,90%
  Polska
  96,97%
 • 87,35% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • powiat łowicki
  87,35%
  łódzkie
  89,89%
  Kraj
  94,01%
 • 83,88% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • powiat łowicki
  83,88%
  łódzkie
  86,01%
  Cały kraj
  91,78%
 • 74,88% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • pow. łowicki
  74,88%
  woj. łódzkie
  77,97%
  Kraj
  83,08%
 • 7,05% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • pow. łowicki
  7,05%
  łódzkie
  45,26%
  Kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat łowicki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie łowickim na 1000 mieszkańców pracuje 168osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 53,6% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 46,4% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie łowickim wynosiło w 2021 roku 4,5% (4,7% wśród kobiet i 4,4% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie łowickim wynosiło 4 866,80 PLN, co odpowiada 81.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu łowickiego 5 582 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 2 274 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -3 308.

  50,9% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu łowickiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 17,9% w przemyśle i budownictwie, a 12,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,3% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie łowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 168 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Powiat
  168,0
  łódzkie
  256,0
  Kraj
  257,0
 • 4,5% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 4,7% Kobiety
 • 4,4% Mężczyźni
 • powiat łowicki
  4,5%
  łódzkie
  5,6%
  Cała Polska
  5,4%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie łowickim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie łowickim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie łowickim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie łowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 867 PLN Wynagrodzenie brutto
 • pow. łowicki
  4 867 PLN
  łódzkie
  5 622 PLN
  Cała Polska
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie łowickim w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie łowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 5 582 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 2 274 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -3 308 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,41 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie łowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 50,9% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 48,0% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 53,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 17,9% Przemysł i budownictwo
 • 14,2% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 21,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 12,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 11,6% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 14,3% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,3% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,9% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,7% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 16,9% Pozostałe
 • 24,2% Kobiety
  (pozostałe)
 • 9,3% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie łowickim w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie łowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 12 878 Pracujący ogółem
 • 6 898 Kobiety
 • 5 980 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie łowickim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17,7% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,8% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,7% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,6% W wieku produkcyjnym
 • 52,8% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,8% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 23,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 30,4% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,5% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat łowicki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 70,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. łowicki
  70,6
  łódzkie
  72,7
  Polska
  69,0
 • 40,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat łowicki
  40,3
  łódzkie
  43,1
  Kraj
  38,2
 • 133,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  133,4
  woj. łódzkie
  145,7
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 61,0% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,7% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,6% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,0% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,3% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,4% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat łowicki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie łowickim w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowane były 6 542 podmioty gospodarki narodowej, z czego 5 130 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 445 nowych podmiotów, a 245 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (571) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (412) w roku 2015. W tym samym okresie najwięcej (753) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (210) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie łowickim najwięcej (391) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (6 296) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,7% (242) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 23,6% (1 546) podmiotów, a 72,7% (4 754) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie łowickim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (26.2%) oraz Budownictwo (17.5%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 6 542 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 242 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 546 Przemysł i budownictwo
 • 4 754 Pozostała działalność
 • 445 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie łowickim w 2021 roku
 • 245 Podmioty wyrejestrowane w powiecie łowickim w 2021 roku
 • 5 130 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 6 296 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 6 296
 • 197 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 197
 • 43 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 43
 • 6 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 6
 • 6 536 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 6 536
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 37 Spółdzielnie ogółem
 • 37
 • 266 Spółki handlowe ogółem
 • 266
 • 21  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 21
 • 209  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 209
 • 21    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 21
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 391 Spółki cywilne ogółem
 • 391
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 130 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 344 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 344
 • 899 Budownictwo
 • 899
 • 461 Transport i gospodarka magazynowa
 • 461
 • 451 Przetwórstwo przemysłowe
 • 451
 • 432 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 432
 • 271 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 271
 • 253 Pozostała działalność
 • 253
 • 210 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 210
 • 169 Informacja i komunikacja
 • 169
 • 140 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 140
 • 133 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 133
 • 127 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 127
 • 102 Edukacja
 • 102
 • 80 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 80
 • 43 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 43
 • 8 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 8
 • 7 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 7
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat łowicki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie łowickim stwierdzono 1 306 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 16,92 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie łowickim wynosi 67,50% i jest nieznacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa łódzkiego oraz nieznacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu łowickiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 10,61 (wykrywalność 64%) oraz przeciwko mieniu - 8,68 (wykrywalność 48%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,63 (55%), drogowe - 2,11 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,22 (94%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie łowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat łowicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 306 Przestępstwa ogółem
 • 1 306
 • 819 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 819
 • 280 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 280
 • 163 Przestępstwa drogowe
 • 163
 • 17 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 17
 • 670 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 670
 • 16,92 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  16,92
  Województwo
  22,60
  Polska
  21,51
 • 10,61 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat łowicki
  10,61
  Województwo
  11,92
  Cała Polska
  12,82
 • 3,63 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • pow. łowicki
  3,63
  woj. łódzkie
  8,03
  Cała Polska
  5,89
 • 2,11 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat łowicki
  2,11
  Województwo
  2,00
  Kraj
  1,85
 • 0,22 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,22
  woj. łódzkie
  0,40
  Cały kraj
  0,35
 • 8,68 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  8,68
  Województwo
  10,47
  Polska
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat łowicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  68%
  łódzkie
  70%
  Cały kraj
  71%
 • 65% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  65%
  woj. łódzkie
  57%
  Cała Polska
  64%
 • 55% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • powiat łowicki
  55%
  łódzkie
  81%
  Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  Województwo
  99%
  Polska
  99%
 • 94% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • powiat łowicki
  94%
  łódzkie
  86%
  Polska
  89%
 • 48% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  48%
  łódzkie
  47%
  Cała Polska
  53%

Powiat łowicki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu łowickiego wyniosła w 2021 roku 104,5 mln złotych, co daje 1,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 5.5% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu powiatu łowickiego - 44% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (10.7%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (7.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 11,2 mln złotych, czyli 10,8% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu łowickiego wyniosła w 2021 roku 110,1 mln złotych, co daje 1,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 10.1% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (53.1%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (20.6%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (5.8%). W budżecie powiatu łowickiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 258 złotych na mieszkańca (18,1%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 7,8 złotych na mieszkańca (0,5%).
 • Wydatki budżetu w powiecie łowickim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu łowickiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat łowicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu łowickiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  66,7 mln

  832(100%)

  69,3 mln

  870(100%)

  69,3 mln

  872(100%)

  75,5 mln

  955(100%)

  86,7 mln

  1,1 tys(100%)

  99,5 mln

  1,3 tys(100%)

  99,9 mln

  1,3 tys(100%)

  104,5 mln

  1,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  27,7 mln

  347(41.6%)

  26,4 mln

  332(38.1%)

  26,2 mln

  330(37.8%)

  28,5 mln

  361(37.8%)

  29,8 mln

  379(34.4%)

  38,0 mln

  486(38.2%)

  38,2 mln

  492(38.2%)

  45,9 mln

  598(44%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  6,7 mln

  83,2(10%)

  7,0 mln

  87,4(10%)

  7,6 mln

  95,5(10.9%)

  8,1 mln

  103(10.7%)

  8,5 mln

  109(9.9%)

  8,8 mln

  113(8.8%)

  9,9 mln

  127(9.9%)

  11,2 mln

  145(10.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  7,9 mln

  98,3(11.8%)

  8,1 mln

  102(11.7%)

  8,7 mln

  110(12.6%)

  5,7 mln

  72,4(7.6%)

  6,1 mln

  78,1(7.1%)

  6,8 mln

  87,6(6.9%)

  7,6 mln

  97,3(7.6%)

  7,7 mln

  101(7.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  7,1 mln

  89,1(10.7%)

  7,7 mln

  97,3(11.2%)

  5,9 mln

  74,9(8.6%)

  7,3 mln

  91,8(9.6%)

  16,2 mln

  206(18.7%)

  13,5 mln

  173(13.6%)

  9,6 mln

  123(9.6%)

  7,6 mln

  98,8(7.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  4,3 mln

  54,0(6.5%)

  4,4 mln

  55,4(6.4%)

  5,0 mln

  63,2(7.2%)

  6,5 mln

  81,7(8.5%)

  7,2 mln

  91,2(8.3%)

  6,5 mln

  83,2(6.5%)

  6,7 mln

  85,9(6.7%)

  7,1 mln

  92,1(6.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,4 mln

  55,0(6.6%)

  4,6 mln

  57,3(6.6%)

  4,7 mln

  59,3(6.8%)

  5,0 mln

  62,8(6.6%)

  5,2 mln

  66,5(6%)

  5,6 mln

  71,7(5.6%)

  6,3 mln

  81,6(6.3%)

  6,6 mln

  86,5(6.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  146,0 tys

  1,8(0.2%)

  2,4 mln

  30,7(3.5%)

  264,4 tys

  3,3(0.4%)

  509,5 tys

  6,5(0.7%)

  937,5 tys

  11,9(1.1%)

  2,3 mln

  30,0(2.4%)

  5,7 mln

  72,8(5.7%)

  3,6 mln

  46,4(3.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  2,0 mln

  25,2(3%)

  2,5 mln

  31,2(3.6%)

  2,4 mln

  30,3(3.5%)

  2,7 mln

  34,8(3.6%)

  2,7 mln

  33,8(3.1%)

  3,0 mln

  39,0(3.1%)

  3,3 mln

  42,6(3.3%)

  3,1 mln

  39,7(2.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,6 mln

  32,8(3.9%)

  2,3 mln

  29,1(3.3%)

  3,8 mln

  47,9(5.5%)

  3,7 mln

  46,3(4.8%)

  2,6 mln

  32,7(3%)

  6,1 mln

  77,6(6.1%)

  3,0 mln

  38,1(3%)

  3,0 mln

  39,6(2.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,9 mln

  23,2(2.8%)

  2,0 mln

  24,5(2.8%)

  2,2 mln

  27,3(3.1%)

  2,2 mln

  28,0(2.9%)

  2,3 mln

  29,0(2.6%)

  3,2 mln

  41,5(3.3%)

  3,6 mln

  46,9(3.6%)

  2,6 mln

  33,5(2.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,1 mln

  14,0(1.7%)

  1,1 mln

  13,9(1.6%)

  1,1 mln

  14,1(1.6%)

  1,2 mln

  15,4(1.6%)

  1,0 mln

  12,9(1.2%)

  1,2 mln

  14,7(1.2%)

  1,2 mln

  16,0(1.2%)

  857,6 tys

  11,2(0.8%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  107,1 tys

  1,3(0.2%)

  89,3 tys

  1,1(0.1%)

  100,1 tys

  1,3(0.1%)

  96,1 tys

  1,2(0.1%)

  99,7 tys

  1,3(0.1%)

  130,8 tys

  1,7(0.1%)

  130,1 tys

  1,7(0.1%)

  302,7 tys

  3,9(0.3%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  198,3 tys

  2,5(0.3%)

  200,8 tys

  2,5(0.3%)

  395,4 tys

  5,0(0.6%)

  182,6 tys

  2,3(0.2%)

  188,5 tys

  2,4(0.2%)

  194,4 tys

  2,5(0.2%)

  215,0 tys

  2,8(0.2%)

  211,7 tys

  2,8(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  184,5 tys

  2,3(0.3%)

  186,9 tys

  2,4(0.2%)

  185,3 tys

  2,4(0.2%)

  197,2 tys

  2,5(0.2%)

  199,1 tys

  2,6(0.2%)

  198,0 tys

  2,6(0.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  389,9 tys

  4,9(0.6%)

  255,3 tys

  3,2(0.4%)

  252,7 tys

  3,2(0.4%)

  253,9 tys

  3,2(0.3%)

  279,3 tys

  3,6(0.3%)

  411,5 tys

  5,3(0.4%)

  295,7 tys

  3,8(0.3%)

  195,0 tys

  2,5(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  32,5 tys

  0,4(0%)

  206,2 tys

  2,6(0.3%)

  38,2 tys

  0,5(0.1%)

  136,1 tys

  1,7(0.2%)

  110,4 tys

  1,4(0.1%)

  108,0 tys

  1,4(0.1%)

  124,1 tys

  1,6(0.1%)

  192,9 tys

  2,5(0.2%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  10,1 tys

  0,1(0%)

  70,1 tys

  0,9(0.1%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  7,8 tys

  0,1(0%)

  8,0 tys

  0,1(0%)

  11,0 tys

  0,1(0%)

  11,0 tys

  0,1(0%)

  103,1 tys

  1,3(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  18,1 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,0 tys

  0,1(0%)

  7,0 tys

  0,1(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  388,3 tys

  4,9(0.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  62,3 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  3,5 tys

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  87,1 tys

  1,1(0.1%)

  33,8 tys

  0,4(0%)

  33,9 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  75,8 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  53,6 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie łowickim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu łowickiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat łowicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu łowickiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  70,1 mln

  875(100%)

  70,1 mln

  879(100%)

  69,1 mln

  870(100%)

  75,1 mln

  949(100%)

  82,0 mln

  1,0 tys(100%)

  95,6 mln

  1,2 tys(100%)

  100,8 mln

  1,3 tys(100%)

  110,1 mln

  1,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  35,7 mln

  446(50.9%)

  34,9 mln

  438(49.8%)

  35,2 mln

  444(51%)

  35,6 mln

  451(47.4%)

  36,7 mln

  466(44.7%)

  40,6 mln

  520(42.5%)

  46,7 mln

  602(46.3%)

  58,5 mln

  762(53.1%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  11,8 mln

  148(16.9%)

  14,2 mln

  178(20.2%)

  15,5 mln

  195(22.4%)

  16,6 mln

  210(22.1%)

  18,7 mln

  238(22.8%)

  20,8 mln

  266(21.7%)

  20,1 mln

  259(20%)

  22,7 mln

  295(20.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,0 mln

  62,1(7.1%)

  4,6 mln

  58,1(6.6%)

  5,7 mln

  72,1(8.3%)

  5,2 mln

  66,0(6.9%)

  5,7 mln

  72,0(6.9%)

  5,7 mln

  72,9(6%)

  6,6 mln

  85,4(6.6%)

  6,4 mln

  83,2(5.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,4 mln

  54,8(6.2%)

  4,5 mln

  56,3(6.4%)

  4,7 mln

  58,6(6.7%)

  4,9 mln

  61,8(6.5%)

  5,2 mln

  65,6(6.3%)

  5,5 mln

  70,6(5.8%)

  6,1 mln

  78,4(6%)

  6,3 mln

  81,5(5.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,6 mln

  20,2(2.3%)

  935,1 tys

  11,7(1.3%)

  990,5 tys

  12,5(1.4%)

  3,2 mln

  40,3(4.2%)

  3,7 mln

  47,5(4.6%)

  6,6 mln

  85,1(7%)

  6,0 mln

  77,9(6%)

  4,5 mln

  58,5(4.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,3 mln

  40,8(4.7%)

  3,1 mln

  39,3(4.5%)

  1,4 mln

  17,6(2%)

  650,6 tys

  8,2(0.9%)

  4,1 mln

  52,4(5%)

  6,1 mln

  77,5(6.3%)

  3,0 mln

  38,3(2.9%)

  3,5 mln

  44,9(3.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,2 mln

  14,8(1.7%)

  3,2 mln

  40,4(4.6%)

  747,0 tys

  9,4(1.1%)

  3,6 mln

  45,5(4.8%)

  848,0 tys

  10,8(1%)

  1,4 mln

  17,9(1.5%)

  5,0 mln

  63,8(4.9%)

  1,8 mln

  23,0(1.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,5 mln

  30,8(3.5%)

  1,9 mln

  23,9(2.7%)

  1,9 mln

  24,1(2.8%)

  1,4 mln

  18,1(1.9%)

  1,2 mln

  15,1(1.4%)

  2,6 mln

  33,8(2.8%)

  1,3 mln

  16,3(1.3%)

  1,6 mln

  20,5(1.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,2 mln

  15,2(1.7%)

  1,2 mln

  14,9(1.7%)

  1,3 mln

  16,6(1.9%)

  1,3 mln

  15,9(1.7%)

  1,2 mln

  15,0(1.4%)

  1,2 mln

  15,8(1.3%)

  1,2 mln

  16,0(1.2%)

  1,4 mln

  18,4(1.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  643,0 tys

  8,0(0.9%)

  656,9 tys

  8,2(0.9%)

  742,9 tys

  9,4(1.1%)

  744,8 tys

  9,4(1%)

  680,3 tys

  8,7(0.8%)

  1,5 mln

  18,7(1.5%)

  1,9 mln

  23,9(1.8%)

  636,1 tys

  8,3(0.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,1 mln

  26,8(3.1%)

  239,3 tys

  3,0(0.3%)

  194,0 tys

  2,4(0.3%)

  231,7 tys

  2,9(0.3%)

  214,3 tys

  2,7(0.3%)

  226,2 tys

  2,9(0.2%)

  280,3 tys

  3,6(0.3%)

  277,8 tys

  3,6(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  134,7 tys

  1,7(0.2%)

  136,8 tys

  1,7(0.2%)

  130,7 tys

  1,6(0.2%)

  122,9 tys

  1,6(0.2%)

  2,2 mln

  28,4(2.7%)

  1,4 mln

  17,6(1.4%)

  292,0 tys

  3,8(0.3%)

  274,4 tys

  3,6(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  184,5 tys

  2,3(0.3%)

  186,9 tys

  2,4(0.2%)

  185,3 tys

  2,4(0.2%)

  197,2 tys

  2,5(0.2%)

  199,1 tys

  2,6(0.2%)

  198,0 tys

  2,6(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  191,9 tys

  2,4(0.3%)

  191,9 tys

  2,4(0.3%)

  190,1 tys

  2,4(0.3%)

  181,3 tys

  2,3(0.2%)

  186,2 tys

  2,4(0.2%)

  193,8 tys

  2,5(0.2%)

  192,7 tys

  2,5(0.2%)

  193,6 tys

  2,5(0.2%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  12,6 tys

  0,2(0%)

  45,1 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  70,0 tys

  0,9(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  66,6 tys

  0,9(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  222,9 tys

  2,8(0.3%)

  192,6 tys

  2,4(0.3%)

  202,7 tys

  2,6(0.3%)

  173,0 tys

  2,2(0.2%)

  182,3 tys

  2,3(0.2%)

  69,3 tys

  0,9(0.1%)

  68,7 tys

  0,9(0.1%)

  61,7 tys

  0,8(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  16,2 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,0 tys

  0,1(0%)

  7,0 tys

  0,1(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  93,9 tys

  1,2(0.1%)

  60,0 tys

  0,8(0.1%)

  28,2 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  59,5 tys

  0,8(0.1%)

  75,0 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  3,5 tys

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  87,1 tys

  1,1(0.1%)

  33,8 tys

  0,4(0%)

  33,9 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  75,8 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  53,6 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat łowicki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17 367 mieszkańców powiatu łowickiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 8 507 kobiet oraz 8 860 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 19,2% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,4% wykształcenie policealne, 9,9% średnie ogólnokształcące, a 24,6% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,3% mieszkańców powiatu łowickiego, gimnazjalnym 2,9%, natomiast 15,6% podstawowym ukończonym. 3,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu łowickiego mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie łowickim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (23,5%) oraz średnie zawodowe (22,6%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (28,0%) oraz średnie zawodowe (27,0%).

  W roku 2021 w powiecie łowickim mieściło się 18 przedszkoli, w których do 85 oddziałów uczęszczało 1 730 dzieci (823 dziewczynki oraz 907 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie łowickim mieściło się 15 przedszkoli, w których do 51 oddziałów uczęszczało 1 169 dzieci (614 dziewczynek oraz 555 chłopców). Dostępnych było 1 150 miejsc.

  17,0% mieszkańców powiatu łowickiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,7% wśród dziewczynek i 17,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 927 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,17 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 38 szkół podstawowych, w których w 417 oddziałach uczyło się 6 195 uczniów (3 018 kobiet oraz 3 177 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie łowickim placówkę miało 41 szkół podstawowych, w których w 306 oddziałach uczyło się 5 226 uczniów (2 479 kobiet oraz 2 747 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,6% ludności (27,4% wśród dziewczynek i 27,8% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 14,9 uczniów.

  W powiecie łowickim znajduje się 5 licea ogólnokształcące, w których w 48 oddziałach uczyło się 1 217 uczniów (773 kobiety oraz 444 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 334 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie łowickim placówkę miałp 9 licea ogólnokształcące, w których w 69 oddziałach uczyło się 1 675 uczniów (978 kobiet oraz 697 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 524 absolwentów.

  W powiecie łowickim znajduje się 5 Branżowych szkół I stopnia, w których w 18 oddziałach uczyło się 324 uczniów (96 kobiet oraz 228 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,1% mieszkańców (13,7% wśród dziewczyn i 12,5% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 25,4 uczniów. 18,0 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 28,4% mieszkańców powiatu łowickiego w wieku potencjalnej nauki (28,1% kobiet i 28,6% mężczyzn).

 • 19,2% Wykształcenie wyższe
 • pow. łowicki
  19,2%
  woj. łódzkie
  23,4%
  Cała Polska
  25,2%
 • 23,5% Kobiety
  (wyższe)
 • 14,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 36,9% Wykształcenie średnie i policealne
 • pow. łowicki
  36,9%
  woj. łódzkie
  36,4%
  Kraj
  35,2%
 • 37,3% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 37,0% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,4% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,4%
  woj. łódzkie
  3,3%
  Polska
  3,3%
 • 3,1% Kobiety
  (policealne)
 • 1,7% Mężczyźni
  (policealne)
 • 9,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  9,9%
  Województwo
  12,9%
  Polska
  11,9%
 • 11,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,3% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 24,6% Wykształcenie średnie zawodowe
 • pow. łowicki
  24,6%
  woj. łódzkie
  20,1%
  Polska
  20,0%
 • 22,6% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 27,0% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,3% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • pow. łowicki
  22,3%
  łódzkie
  20,1%
  Cały kraj
  21,2%
 • 16,8% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,0% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • powiat łowicki
  2,9%
  łódzkie
  2,9%
  Polska
  3,0%
 • 2,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,3% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 15,6% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • pow. łowicki
  15,6%
  Województwo
  14,2%
  Cała Polska
  12,3%
 • 16,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 14,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • powiat łowicki
  3,2%
  woj. łódzkie
  3,0%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,1% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie łowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 927 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • powiat łowicki
  927,0
  woj. łódzkie
  905,0
  Kraj
  896,0
 • 1,17 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • powiat łowicki
  1,17
  woj. łódzkie
  0,90
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 18Przedszkola
 • 25 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 85 Oddziały
 • 61 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 3 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 1 853 Miejsca
  (rok 2018)
 • 15 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat łowicki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 730 Dzieci
 • 823 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 907 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 47,6%
  52,4%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 25 2 lata i mniej
 • 25
 • 411 3 lata
 • 411
 • 465 4 lata
 • 465
 • 467 5 lata
 • 467
 • 346 6 lat
 • 346
 • 16 7 lat i więcej
 • 16
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 12 2 lata i mniej
 • 12
 • 197 3 lata
 • 197
 • 220 4 lata
 • 220
 • 216 5 lata
 • 216
 • 174 6 lat
 • 174
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 13 2 lata i mniej
 • 13
 • 214 3 lata
 • 214
 • 245 4 lata
 • 245
 • 251 5 lata
 • 251
 • 172 6 lat
 • 172
 • 12 7 lat i więcej
 • 12
 • 1 122 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 133,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 132,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 3,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 79,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 78,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1Punkty przedszkolne
 • 1 Oddziały
 • 25 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat łowicki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 19 Dzieci
 • 9 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 10 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 47,4%
  52,6%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 11 3 lata
 • 11
 • 8 4 lata
 • 8
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 5 3 lata
 • 5
 • 4 4 lata
 • 4
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 6 3 lata
 • 6
 • 4 4 lata
 • 4
 •  
 • 1,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 1,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie łowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat łowicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 36Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 391 Oddziały
 • 6 096 Uczniowie
 • 3 001 Kobiety
  (uczniowie)
 • 3 095 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,2%
  50,8%
 • 707 Uczniowie w 1 klasie
 • 355 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 352 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 685 Absolwenci
 • 330 Kobiety
  (absolwenci)
 • 355 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 26 Oddziały
 • 99 Uczniowie
 • 17 Kobiety
  (uczniowie)
 • 82 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 17,2%
  82,8%
 • 5 Uczniowie w 1 klasie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 3 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 19 Absolwenci
 • 7 Kobiety
  (absolwenci)
 • 12 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 14,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Powiat
  14,9
  Województwo
  16,5
  Cały kraj
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 14,9 Szkoły podstawowe ogółem
 • 14,9
 • 14,9 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 14,9
 • 15,6 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 15,6
 • 3,8 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 3,8
 •  
 • 548,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 459,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 88,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 19,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 14,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie łowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat łowicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 46 Oddziały
 • 1 172 Uczniowie
 • 758 Kobiety
  (uczniowie)
 • 414 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 64,7%
  35,3%
 • 291 Uczniowie w 1 klasie
 • 179 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 112 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 313 Absolwenci
 • 227 Kobiety
  (absolwenci)
 • 86 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 2 Oddziały
 • 45 Uczniowie
 • 15 Kobiety
  (uczniowie)
 • 30 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 33,3%
  66,7%
 • 21 Absolwenci
 • 8 Kobiety
  (absolwenci)
 • 13 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 25,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Powiat
  25,4
  łódzkie
  26,0
  Polska
  26,3
 •  
 • 91,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 68,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 23,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat łowicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 111 Uczniowie w 1 klasie
 • 33 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 78 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 4 Oddziały
 • 22 Uczniowie
 • 10 Kobiety
  (uczniowie)
 • 12 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 45,5%
  54,5%
 • 7 Uczniowie w 1 klasie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 4 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 18,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • powiat łowicki
  18,0
  woj. łódzkie
  19,3
  Cała Polska
  19,6
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 18,0 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 18,0
 • 21,6 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 21,6
 • 5,5 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 5,5
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie łowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,7% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,6% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,4% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,8% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,0% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,1% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,7% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,5% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 28,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 28,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 28,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat łowicki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat łowicki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat łowicki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat łowicki - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie łowickim

 • Według danych GUS z 2021 roku w powiecie łowickim znajdowały się 2 hotele (kategorii ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 2 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 4
  • kwatery agroturystyczne: 2 (całoroczne: 1)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 4 (liczba sal: 8, liczba miejsc: 255)
  • z nagłośnieniem: 4
  • z projektorem multimedialnym: 4
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z obsługą techniczną: 2
  • z ekranem: 4
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 3
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 4


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie łowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w powiecie łowickim: 8 (publiczne: 8, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie łowickim 5 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 824 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 238 (uczestnicy: 16 332)
  • seanse filmowe: 43 (uczestnicy: 1 447)
  • wystawy: 17 (uczestnicy: 1 250)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 14 (uczestnicy: 1 347)
  • koncerty: 41 (uczestnicy: 5 057)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 14 (uczestnicy: 380)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 24 (uczestnicy: 2 094)
  • konkursy: 19 (uczestnicy: 597)
  • pokazy teatralne: 7 (uczestnicy: 375)
  • interdyscyplinarne: 11 (uczestnicy: 2 430)
  • warsztaty: 45 (uczestnicy: 1 245)
  • inne: 3 (uczestnicy: 110)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 27 (członkowie: 697)
  • plastyczne/techniczne: 7 (członkowie: 159)
  • taneczne: 7 (członkowie: 232)
  • muzyczne: 5 (członkowie: 83)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 2 (członkowie: 46)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 3 (członkowie: 125)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 1 (członkowie: 30)
  • inne: 2 (członkowie: 22)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2021 roku:
  • ogółem: 3 (absolwenci: 112)
  • języków obcych: 1 (absolwenci: 42)
  • plastyczne: 2 (absolwenci: 70)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • plastyczne: 5
  • muzyczne: 1
  • komputerowe: 2
  • sale baletowe/taneczne: 6


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 22 (członkowie: 515)
  • teatralne: 2 (członkowie: 48)
  • muzyczne - instrumentalne: 5 (członkowie: 76)
  • wokalne i chóry: 5 (członkowie: 94)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 9 (członkowie: 259)
  • taneczne: 1 (członkowie: 38)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie łowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie łowickim działało 1 kino posiadające 2 sale z 185 miejscami na widowni. Odbyło się 1 238 seansów, na które przyszło 17 944 widzów, w tym 421 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 6 963 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie łowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie łowickim działały 4 muzea łącznie z oddziałami (oddziały: 1). Odnotowano 210 159 zwiedzających, co daje 27 234 osoby zwiedzające muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie łowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie łowickim działało 18 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 250 555 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 51 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 18 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 259 590 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 124
  • dostępne dla czytelników: 65
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 65
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 10
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 13
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 14
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 11


 • Biblioteki naukowe w powiecie łowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie łowickim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 30 730 wolumenów w tym ziobry specjalne: 376. Odnotowano 996 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 2 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 54 647 wolumenów. Odnotowano 1 565 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 9
  • dostępne dla czytelników: 4
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 4
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie łowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie łowickim działało 39 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 1 866 członków. Zarejestrowano 2 128 ćwiczących (mężczyźni: 1 885, kobiety: 243, chłopcy do lat 18: 1 083, dziewczęta do lat 18: 224). Aktywne były 54 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (51), instruktora sportowego (37) oraz inne osoby (3).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie łowickim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat łowicki - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat łowicki i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 48 wypadków drogowych w powiecie łowickim odnotowano 15 ofiar śmiertelnych oraz 54 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 62,5 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 19,5 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 6,1 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju) oraz 56,3 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2021 roku w powiecie łowickim zarejestrowanych było 81 772 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 53 384 samochodów osobowych (687,8 na każdy 1000 mieszkańców - nieznacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla całej Polski), 8 970 samochodów ciężarowych (135,0 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju), 221 autobusów (2,8 - wartość porównywalna do wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 1 507 ciągników siodłowych (19,4 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla kraju) oraz 5 381 motocykli (69,3 - znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 19,7 lat, ma masę całkowitą do 1399 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 23,0 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 25,3 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 14,8 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 28,5 lat.


  W 2021 roku w powiecie łowickim znajdowało się 16 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 1 parking w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 25 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 25 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie łowickim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 48 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 15 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 54 Ranni
  (rok 2021)
 • 12 Lekko ranni
 • 42 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie łowickim w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 62,48 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Powiat
  62,5
  Województwo
  95,4
  Cała Polska
  59,9
 • 19,53 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • powiat łowicki
  19,5
  woj. łódzkie
  7,9
  Cały kraj
  5,9
 • 70,29 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • pow. łowicki
  70,3
  woj. łódzkie
  114,3
  Cała Polska
  69,4
 • 6,11 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • powiat łowicki
  6,1
  Województwo
  10,1
  Kraj
  7,6
 • 56,25 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • powiat łowicki
  56,3
  Województwo
  126,4
  Polska
  80,2
 • 31,25 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Powiat
  31,3
  Województwo
  8,3
  Kraj
  9,8
 • 112,50 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Tutaj
  112,5
  woj. łódzkie
  119,8
  Cały kraj
  115,8
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 81 772 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie łowickim w 2020 roku
 • 53 384 Samochody osobowe
 • 8 970 Samochody ciężarowe
 • 77 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 221 Autobusy
 • 458 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 1 508 Ciągniki samochodowe
 • 1 507   Ciągniki siodłowe
 • 11 850 Ciągniki rolnicze
 • 5 381 Motocykle
 • 1 987   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 3 521 Motorowery
 • 53 384Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie łowickim
 • Samochody osobowe w powiecie łowickim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 687,8 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Powiat
  687,8
  Województwo
  666,6
  Polska
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg14 836
  • 1400-1649 kg12 802
  • 1650-1899 kg12 692
  • 1900 kg i więcej13 054
 • 14 836 do 1399 kg
 • 12 802 1400-1649 kg
 • 12 692 1650-1899 kg
 • 13 054 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 23 351 do 1399 cm3
 • 23 351
 • 26 521 1400-1999 cm3
 • 26 521
 • 3 512 2000 i więcej cm3
 • 3 512
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie łowickim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna29 134
  • olej napędowy15 491
  • gaz (LPG)8 335
  • pozostałe424
 • 29 134 benzyna
 • 15 491 olej napędowy
 • 8 335 gaz (LPG)
 • 424 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 553 do 1 roku
 • 553
 • 465 2 lata
 • 465
 • 584 3 lata
 • 584
 • 1 345 4-5 lat
 • 1 345
 • 1 539 6-7 lat
 • 1 539
 • 2 192 8-9 lat
 • 2 192
 • 2 934 10-11 lat
 • 2 934
 • 9 141 12-15 lat
 • 9 141
 • 13 001 16-20 lat
 • 13 001
 • 8 425 21-25 lat
 • 8 425
 • 4 133 26-30 lat
 • 4 133
 • 9 072 31 lat i więcej
 • 9 072
 • 19,7 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie łowickim
 • Tutaj
  19,7 lat
  woj. łódzkie
  19,2 lat
  Kraj
  18,8 lat
 • 8 970Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie łowickim
 • Samochody ciężarowe w powiecie łowickim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 135,0 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • powiat łowicki
  135,0
  łódzkie
  111,5
  Polska
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 4 544 do 999 kg
 • 4 544
 • 2 310 1000-1499 kg
 • 2 310
 • 686 1500-2999 kg
 • 686
 • 69 3000-3499 kg
 • 69
 • 161 3500-4999 kg
 • 161
 • 541 5000-6999 kg
 • 541
 • 303 7000-9999 kg
 • 303
 • 241 10000-14999 kg
 • 241
 • 115 15000 kg i więcej
 • 115
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2 635
  • olej napędowy4 952
  • gaz (LPG)402
  • pozostałe981
 • 2 635 benzyna
 • 4 952 olej napędowy
 • 402 gaz (LPG)
 • 981 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 71 do 1 roku
 • 71
 • 103 2 lata
 • 103
 • 42 3 lata
 • 42
 • 152 4-5 lat
 • 152
 • 251 6-7 lat
 • 251
 • 301 8-9 lat
 • 301
 • 443 10-11 lat
 • 443
 • 1 089 12-15 lat
 • 1 089
 • 1 575 16-20 lat
 • 1 575
 • 1 248 21-25 lat
 • 1 248
 • 644 26-30 lat
 • 644
 • 3 051 31 lat i więcej
 • 3 051
 • 23,0 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie łowickim
 • Powiat
  23,0 lat
  Województwo
  20,5 lat
  Kraj
  19,4 lat
 • 221Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie łowickim
 • Autobusy w powiecie łowickim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 2,8 Autobusy na 1000 ludności
 • Tutaj
  2,8
  Województwo
  2,9
  Polska
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna16
  • olej napędowy144
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe61
 • 16 benzyna
 • 144 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 61 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 4 2 lata
 • 4
 • 1 3 lata
 • 1
 • 1 4-5 lat
 • 1
 • 3 6-7 lat
 • 3
 • 4 8-9 lat
 • 4
 • 9 10-11 lat
 • 9
 • 25 12-15 lat
 • 25
 • 34 16-20 lat
 • 34
 • 26 21-25 lat
 • 26
 • 15 26-30 lat
 • 15
 • 99 31 lat i więcej
 • 99
 • 25,3 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie łowickim
 • Powiat
  25,3 lat
  woj. łódzkie
  22,6 lat
  Kraj
  21,6 lat
 • 1 507Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie łowickim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie łowickim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 19,4 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • powiat łowicki
  19,4
  łódzkie
  11,6
  Cała Polska
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna10
  • olej napędowy1 347
  • gaz (LPG)2
  • pozostałe148
 • 10 benzyna
 • 1 347 olej napędowy
 • 2 gaz (LPG)
 • 148 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 1 do 1 roku
 • 1
 • 9 2 lata
 • 9
 • 26 3 lata
 • 26
 • 64 4-5 lat
 • 64
 • 75 6-7 lat
 • 75
 • 253 8-9 lat
 • 253
 • 121 10-11 lat
 • 121
 • 455 12-15 lat
 • 455
 • 211 16-20 lat
 • 211
 • 142 21-25 lat
 • 142
 • 65 26-30 lat
 • 65
 • 85 31 lat i więcej
 • 85
 • 14,8 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie łowickim
 • Powiat
  14,8 lat
  woj. łódzkie
  13,9 lat
  Cała Polska
  12,6 lat
 • 5 381Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie łowickim
 • Motocykle w powiecie łowickim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 69,3 Motocykle na 1000 ludności
 • Powiat
  69,3
  łódzkie
  45,3
  Cały kraj
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 29 do 1 roku
 • 29
 • 30 2 lata
 • 30
 • 23 3 lata
 • 23
 • 126 4-5 lat
 • 126
 • 60 6-7 lat
 • 60
 • 86 8-9 lat
 • 86
 • 109 10-11 lat
 • 109
 • 392 12-15 lat
 • 392
 • 445 16-20 lat
 • 445
 • 371 21-25 lat
 • 371
 • 212 26-30 lat
 • 212
 • 3 498 31 lat i więcej
 • 3 498
 • 28,5 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie łowickim
 • Tutaj
  28,5 lat
  łódzkie
  25,0 lat
  Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 12 km  Będących pod zarządem gminy
 • 3 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 1 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie łowickim w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 157,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Powiat
  157,9 km
  woj. łódzkie
  573,4 km
  Polska
  591,9 km
 • 2,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Powiat
  2,0 km
  łódzkie
  4,3 km
  Cała Polska
  4,9 km
 • 1 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 25 Liczba licencji na taksówki
 • 25 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami