Powiat łowicki w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat łowicki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 78 994 Liczba mieszkańców
 • 988 km2 Powierzchnia
 • 80 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 36,6% Stopa urbanizacji
 • Krzysztof Figat Starosta
 • ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz Adres starostwa powiatowego
 • ELC Tablice rejestracyjne
 • Miasta (gminy miejskie) w powiecie łowickim (1)
 • Łowicz
Powiat łowicki na mapie
Identyfikatory
 • 1005 TERYT (TERC)
Herb powiatu łowickiego
powiat łowicki herb
Flaga powiatu łowickiego
powiat łowicki flaga

powiat łowicki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łowiczu
ul. Starościńska 1, (46)837-03-47
99-400 Łowicz
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łowiczu
(46) 837 - 55 - 78, 837 - 52 - 88
ul. Starościńska 5a
99-400 Łowicz
Komenda Powiatowa PSP w Łowiczu
(46) 830-25-70,71
ul. Seminaryjna 4
99-400 Łowicz
Starostwo Powiatowe w Łowiczu
(46) 837-59-02
(46) 837-50-15
ul. Stanisławskiego
99-400 Łowicz

Powiat łowicki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Powiat łowicki ma 78 994 mieszkańców, z czego 51,6% stanowią kobiety, a 48,4% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców zmalała o 5,5%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,0 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa łódzkiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu łowickiego w 2050 roku wynosi 65 709, z czego 33 560 to kobiety, a 32 149 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu łowickiego zawarli w 2017 roku 374 małżeństw, co odpowiada 4,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa łódzkiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,3 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,2% mieszkańców powiatu łowickiego jest stanu wolnego, 57,4% żyje w małżeństwie, 3,5% mieszkańców jest po rozwodzie, a 11,6% to wdowy/wdowcy.

  Powiat łowicki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -220. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,78 na 1000 mieszkańców powiatu łowickiego. W 2017 roku urodziło się 797 dzieci, w tym 49,7% dziewczynek i 50,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 444 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,78 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 41,6% zgonów w powiecie łowickim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 28,0% zgonów w powiecie łowickim były nowotwory, a 5,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu łowickiego przypada 11.63 zgonów.

  W 2017 roku zarejestrowano 636 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 829 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu łowickiego -193. W tym samym roku 26 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 17 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 9.

  60,5% mieszkańców powiatu łowickiego jest w wieku produkcyjnym, 17,7% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu łowickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 78 994 Liczba mieszkańców
 • 40 735 Kobiety
 • 38 259 Mężczyźni
 • 51,6%
  48,4%
 • 106 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 106 kobiet)
 • 94 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 94 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie łowickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie łowickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie łowickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu łowickiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 65 709 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 33 560 Kobiety
 • 32 149 Mężczyźni
 • 51,5%
  48,5%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie łowickim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie łowickim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie łowickim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu łowickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 42,0 lat Średni wiek mieszkańców
 • Powiat
  42,0 lat
  Województwo
  42,7 lat
  Cała Polska
  41,4 lat
 • 43,8 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,1 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat łowicki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu łowickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat łowicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat łowicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat łowicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 27,2% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  27,2%
  Województwo
  26,6%
  Cały kraj
  28,8%
 • 21,7% Kobiety
  (Panny)
 • 33,1% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,4% Żonaci/Zamężne
 • Powiat
  57,4%
  woj. łódzkie
  55,0%
  Polska
  55,8%
 • 54,9% Kobiety
  (Zamężne)
 • 60,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 11,6% Wdowcy/Wdowy
 • pow. łowicki
  11,6%
  Województwo
  11,5%
  Cała Polska
  9,6%
 • 19,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,5% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Powiat
  3,5%
  łódzkie
  5,8%
  Cały kraj
  5,0%
 • 3,7% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,4% Nieustalone
 • Tutaj
  0,4%
  Województwo
  1,1%
  Cały kraj
  0,8%
 • 0,4% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie łowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie łowickim w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • pow. łowicki
  4,7
  woj. łódzkie
  4,7
  Polska
  5,0
 • 1,3 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • pow. łowicki
  1,3
  łódzkie
  1,8
  Polska
  1,7
 • 374 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie łowickim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie łowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • -220 Przyrost naturalny w roku 2017
 • -92 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -128 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,78 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • powiat łowicki
  -2,8
  łódzkie
  -3,0
  Cała Polska
  -0,0
 • -1,3 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -3,7 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie łowickim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie łowickim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie łowickim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie łowickim w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 797 Urodzenia żywe
 • 396 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 401 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,7%
  50,3%
 • 10,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • pow. łowicki
  10,1
  Województwo
  9,6
  Polska
  10,5
 • 44,1 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • powiat łowicki
  44,1
  woj. łódzkie
  42,0
  Kraj
  44,2
 • 7.93 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7.93
 • 40.9 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 40.9
 • 104.24 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 104.24
 • 91.53 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 91.53
 • 40.64 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 40.64
 • 7.28 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7.28
 • 3 444 g Średnia waga noworodków
 • 3 359 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 527 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Powiat
  3 444 g
  woj. łódzkie
  3 360 g
  Cały kraj
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 11 Waga 4500g - 4999g
 • 11
 • 100 Waga 4000g - 4499g
 • 100
 • 279 Waga 3500g - 3999g
 • 279
 • 269 Waga 3000g - 3499g
 • 269
 • 82 Waga 2500g - 2999g
 • 82
 • 39 Waga 2000g - 2499g
 • 39
 • 10 Waga 1500g - 1999g
 • 10
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1,46 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  1,46
  łódzkie
  1,41
  Cały kraj
  1,45
 • 0,73 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • powiat łowicki
  0,73
  łódzkie
  0,69
  Cała Polska
  0,71
 • 0,78 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat łowicki
  0,78
  Województwo
  0,76
  Kraj
  1,00
 • Statystyki zgonów w powiecie łowickim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 924 Zgony
 • 431 Kobiety
  (Zgony)
 • 493 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 46,6%
  53,4%
 • 4 Zgony niemowląt
 • 2 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 2 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 50,0%
  50,0%
 • 11,6 Zgony na 1000 ludności
 • pow. łowicki
  11,6
  woj. łódzkie
  12,1
  Polska
  10,1
 • 119,1 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • powiat łowicki
  119,1
  woj. łódzkie
  132,5
  Cała Polska
  101,5
 • 5,2 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  5,2
  Województwo
  3,8
  Kraj
  4,0
 • 3,5 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Powiat
  3,5
  woj. łódzkie
  4,0
  Cały kraj
  3,2
 • 1,6 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • łódzkie
  1,6
  Cały kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie łowickim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 47,9% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  47,9%
  woj. łódzkie
  41,7%
  Polska
  45,7%
 • 23,6% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat łowicki
  23,6%
  łódzkie
  25,2%
  Cała Polska
  26,7%
 • 5,5% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • pow. łowicki
  5,5%
  łódzkie
  7,4%
  Cała Polska
  6,1%
 • 10,1 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • łódzkie
  10,1
  Polska
  5,9
 • 83,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. łódzkie
  83,3
  Cały kraj
  74,3
 • 283,5 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  283,5
  Województwo
  314,0
  Kraj
  274,3
 • 295,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  295,4
  Cała Polska
  261,6
 • 575,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 650,3 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 496,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. łowicki
  575,8
  woj. łódzkie
  519,0
  Cała Polska
  469,0
 • 93,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 48,8 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 137,0 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  93,4
  łódzkie
  90,2
  Polska
  87,7
 • 31,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat łowicki
  31,7
  Województwo
  36,2
  Kraj
  31,8
 • 7,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • pow. łowicki
  7,3
  woj. łódzkie
  10,4
  Polska
  8,0
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • powiat łowicki
  0,6%
  woj. łódzkie
  0,9%
  Kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 636 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 372 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 264 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 26 Zameldowania z zagranicy
 • 14 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 12 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 829 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 477 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 352 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 17 Wymeldowania za granicę
 • 9 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 8 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -184 Saldo migracji
 • -100 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -84 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -193 Saldo migracji wewnętrznych
 • -105 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -88 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 9 Saldo migracji zagranicznych
 • 5 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 4 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie łowickim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie łowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 14,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,0% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,4% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,3% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,0% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,5% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,3% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat łowicki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat łowicki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie łowickim oddano do użytku 149 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,89 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie łowickim to 27 656 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 349 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 81,9% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 18,1% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie łowickim to 5,21 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w powiecie łowickim to 131,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 92,43% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 87,12% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 83,57% mieszkań posiada łazienkę, 74,38% korzysta z centralnego ogrzewania, a 1,21% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie łowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 27 656 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 348,60 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • pow. łowicki
  348,60
  Województwo
  406,30
  Kraj
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 85,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • powiat łowicki
  85,70 m2
  Województwo
  68,90 m2
  Cały kraj
  73,80 m2
 • 29,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  29,90 m2
  woj. łódzkie
  28,00 m2
  Cały kraj
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 4,19 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,19
  woj. łódzkie
  3,60
  Polska
  3,82
 • 2,87 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • pow. łowicki
  2,87
  Województwo
  2,46
  Kraj
  2,69
 • 0,68 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Powiat
  0,68
  łódzkie
  0,68
  Polska
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie łowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 149 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 1,89 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat łowicki
  1,89
  Województwo
  3,02
  Cały kraj
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 114 Użytek własny
 • 4 Sprzedaż lub wynajem
 • 96,6%
  3,4%
 • 777 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 5,21 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  5,21
  łódzkie
  4,43
  Kraj
  3,91
 • 9,84 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat łowicki
  9,84
  łódzkie
  13,36
  Kraj
  18,14
 • 19 526 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 131,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. łowicki
  131,0 m2
  woj. łódzkie
  113,3 m2
  Polska
  92,7 m2
 • 0,25 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  0,25 m2
  Województwo
  0,34 m2
  Cała Polska
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie łowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 92,43% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Powiat
  92,43%
  łódzkie
  94,69%
  Cała Polska
  96,79%
 • 87,12% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  87,12%
  łódzkie
  89,51%
  Cały kraj
  93,66%
 • 83,57% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  83,57%
  Województwo
  85,48%
  Cała Polska
  91,31%
 • 74,38% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Powiat
  74,38%
  woj. łódzkie
  77,15%
  Kraj
  82,12%
 • 1,21% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Powiat
  1,21%
  woj. łódzkie
  44,57%
  Cała Polska
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Powiat łowicki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie łowickim na 1000 mieszkańców pracuje 165 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 54,7% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 45,3% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie łowickim wynosiło w 2017 roku 5,8% (6,0% wśród kobiet i 5,6% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie łowickim wynosiło 3 534,91 PLN, co odpowiada 78.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu łowickiego 5 582 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 2 274 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -3 308.

  50,3% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu łowickiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 20,3% w przemyśle i budownictwie, a 11,0% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie łowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 165 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • powiat łowicki
  165,0
  Województwo
  244,0
  Polska
  247,0
 • 5,8% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 6,0% Kobiety
 • 5,6% Mężczyźni
 • Tutaj
  5,8%
  woj. łódzkie
  6,8%
  Cały kraj
  6,6%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie łowickim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie łowickim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie łowickim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie łowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 535 PLN Wynagrodzenie brutto
 • pow. łowicki
  3 535 PLN
  woj. łódzkie
  4 142 PLN
  Polska
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie łowickim w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie łowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 5 582 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 2 274 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -3 308 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,41 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie łowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 50,3% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 47,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 53,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 20,3% Przemysł i budownictwo
 • 16,6% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 24,2% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 11,0% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 10,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 11,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 16,9% Pozostałe
 • 23,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,1% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie łowickim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie łowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 13 011 Pracujący ogółem
 • 7 111 Kobiety
 • 5 900 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie łowickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 17,7% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,8% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,6% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,5% W wieku produkcyjnym
 • 54,3% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,1% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,8% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,9% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,3% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat łowicki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 65,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  65,4
  Województwo
  66,6
  Polska
  63,4
 • 36,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. łowicki
  36,1
  Województwo
  38,5
  Polska
  34,0
 • 123,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • powiat łowicki
  123,2
  łódzkie
  136,9
  Kraj
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 61,8% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,9% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,2% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,1% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat łowicki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie łowickim w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 5 956 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 4 557 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 444 nowe podmioty, a 436 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (571) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (412) w roku 2015. W tym samym okresie najwięcej (753) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (322) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie łowickim najwięcej (381) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (5 684) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  4,7% (281) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 21,3% (1 271) podmiotów, a 73,9% (4 404) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie łowickim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (29.7%) oraz Budownictwo (14.9%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 5 956 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 281 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 271 Przemysł i budownictwo
 • 4 404 Pozostała działalność
 • 444 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie łowickim w 2017 roku
 • 436 Podmioty wyrejestrowane w powiecie łowickim w 2017 roku
 • 4 557 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 684 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 5 684
 • 222 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 222
 • 44 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 44
 • 6 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 6
 • 5 950 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 5 950
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 40 Spółdzielnie ogółem
 • 40
 • 264 Spółki handlowe ogółem
 • 264
 • 29  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 29
 • 201  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 201
 • 29    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 29
 • 2    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 2
 • 381 Spółki cywilne ogółem
 • 381
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 557 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 354 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 354
 • 677 Budownictwo
 • 677
 • 423 Transport i gospodarka magazynowa
 • 423
 • 410 Przetwórstwo przemysłowe
 • 410
 • 347 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 347
 • 250 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 250
 • 243 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 243
 • 193 Pozostała działalność
 • 193
 • 124 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 124
 • 119 Informacja i komunikacja
 • 119
 • 115 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 115
 • 103 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 103
 • 81 Edukacja
 • 81
 • 67 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 67
 • 38 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 38
 • 9 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 9
 • 4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 4
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat łowicki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie łowickim stwierdzono 1 203 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 15,21 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie łowickim wynosi 71,00% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa łódzkiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu łowickiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 9,30 (wykrywalność 58%) oraz przeciwko mieniu - 7,37 (wykrywalność 52%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,40 (87%), drogowe - 1,71 (97%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,29 (91%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie łowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat łowicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 203 Przestępstwa ogółem
 • 1 203
 • 736 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 736
 • 269 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 269
 • 135 Przestępstwa drogowe
 • 135
 • 23 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 23
 • 583 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 583
 • 15,21 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat łowicki
  15,21
  łódzkie
  17,76
  Cały kraj
  19,62
 • 9,30 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • pow. łowicki
  9,30
  woj. łódzkie
  11,26
  Kraj
  12,07
 • 3,40 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • pow. łowicki
  3,40
  łódzkie
  3,84
  Kraj
  4,94
 • 1,71 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  1,71
  łódzkie
  1,95
  Kraj
  1,78
 • 0,29 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat łowicki
  0,29
  łódzkie
  0,49
  Cała Polska
  0,49
 • 7,37 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. łowicki
  7,37
  łódzkie
  9,64
  Cała Polska
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat łowicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • pow. łowicki
  71%
  łódzkie
  66%
  Polska
  72%
 • 59% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • powiat łowicki
  59%
  łódzkie
  53%
  Kraj
  60%
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  87%
  woj. łódzkie
  84%
  Cała Polska
  88%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Powiat
  98%
  Województwo
  98%
  Polska
  99%
 • 91% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • powiat łowicki
  91%
  Województwo
  82%
  Cała Polska
  84%
 • 53% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • pow. łowicki
  53%
  woj. łódzkie
  47%
  Cała Polska
  52%

Powiat łowicki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu łowickiego wyniosła w 2016 roku 69,3 mln złotych, co daje 872 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 0.3% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu powiatu łowickiego - 37.8% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (12.6%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (10.9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 6,7 mln złotych, czyli 9,7% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu łowickiego wyniosła w 2016 roku 69,1 mln złotych, co daje 870 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 1.1% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (51%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (22.4%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (8.3%). W budżecie powiatu łowickiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 164 złotych na mieszkańca (18,9%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 3,7 złotych na mieszkańca (0,4%).
 • Wydatki budżetu w powiecie łowickim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu łowickiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat łowicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu łowickiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  65,5 mln

  805(100%)

  72,3 mln

  889(100%)

  80,8 mln

  997(100%)

  66,3 mln

  821(100%)

  66,5 mln

  826(100%)

  66,7 mln

  832(100%)

  69,3 mln

  870(100%)

  69,3 mln

  872(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  22,7 mln

  280(34.7%)

  26,0 mln

  321(35.9%)

  26,0 mln

  321(32.1%)

  26,2 mln

  325(39.5%)

  27,5 mln

  343(41.4%)

  27,7 mln

  347(41.6%)

  26,4 mln

  332(38.1%)

  26,2 mln

  330(37.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,3 mln

  77,3(9.6%)

  7,2 mln

  89,6(10%)

  7,4 mln

  91,6(9.2%)

  7,8 mln

  97,2(11.8%)

  7,7 mln

  96,3(11.6%)

  7,9 mln

  98,3(11.8%)

  8,1 mln

  102(11.7%)

  8,7 mln

  110(12.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  7,7 mln

  94,6(11.7%)

  6,8 mln

  84,5(9.5%)

  6,3 mln

  77,2(7.7%)

  6,3 mln

  78,2(9.5%)

  6,8 mln

  84,3(10.2%)

  6,7 mln

  83,2(10%)

  7,0 mln

  87,4(10%)

  7,6 mln

  95,5(10.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  10,4 mln

  129(16%)

  9,1 mln

  113(12.6%)

  13,5 mln

  167(16.8%)

  6,9 mln

  85,7(10.4%)

  6,2 mln

  77,7(9.4%)

  7,1 mln

  89,1(10.7%)

  7,7 mln

  97,3(11.2%)

  5,9 mln

  74,9(8.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  5,2 mln

  64,5(8%)

  5,0 mln

  62,0(6.9%)

  3,7 mln

  45,4(4.6%)

  3,8 mln

  47,4(5.8%)

  4,0 mln

  49,3(6%)

  4,3 mln

  54,0(6.5%)

  4,4 mln

  55,4(6.4%)

  5,0 mln

  63,2(7.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,0 mln

  49,6(6.2%)

  5,1 mln

  63,2(7.1%)

  4,4 mln

  54,4(5.5%)

  4,6 mln

  57,6(7%)

  4,4 mln

  54,9(6.6%)

  4,4 mln

  55,0(6.6%)

  4,6 mln

  57,3(6.6%)

  4,7 mln

  59,3(6.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  4,4 mln

  54,8(6.8%)

  7,7 mln

  95,0(10.6%)

  11,2 mln

  138(13.8%)

  2,2 mln

  27,0(3.3%)

  2,3 mln

  28,9(3.5%)

  2,6 mln

  32,8(3.9%)

  2,3 mln

  29,1(3.3%)

  3,8 mln

  47,9(5.5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  2,0 mln

  25,0(3.1%)

  2,1 mln

  25,5(2.9%)

  3,1 mln

  38,5(3.9%)

  3,2 mln

  39,6(4.8%)

  3,3 mln

  40,6(4.9%)

  2,0 mln

  25,2(3%)

  2,5 mln

  31,2(3.6%)

  2,4 mln

  30,3(3.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,6 mln

  19,1(2.4%)

  1,6 mln

  19,3(2.2%)

  1,7 mln

  21,2(2.1%)

  1,7 mln

  20,8(2.5%)

  1,7 mln

  20,9(2.5%)

  1,9 mln

  23,2(2.8%)

  2,0 mln

  24,5(2.8%)

  2,2 mln

  27,3(3.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  421,9 tys

  5,2(0.6%)

  453,7 tys

  5,6(0.6%)

  1,4 mln

  17,8(1.8%)

  1,4 mln

  17,3(2.1%)

  1,1 mln

  13,1(1.6%)

  1,1 mln

  14,0(1.7%)

  1,1 mln

  13,9(1.6%)

  1,1 mln

  14,1(1.6%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  171,9 tys

  2,1(0.3%)

  188,9 tys

  2,3(0.3%)

  186,4 tys

  2,3(0.2%)

  189,9 tys

  2,4(0.3%)

  199,6 tys

  2,5(0.3%)

  198,3 tys

  2,5(0.3%)

  200,8 tys

  2,5(0.3%)

  395,4 tys

  5,0(0.6%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  132,6 tys

  1,6(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  388,3 tys

  4,9(0.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  166,5 tys

  2,1(0.3%)

  159,3 tys

  2,0(0.2%)

  359,3 tys

  4,4(0.4%)

  724,0 tys

  9,0(1.1%)

  529,8 tys

  6,6(0.8%)

  146,0 tys

  1,8(0.2%)

  2,4 mln

  30,7(3.5%)

  264,4 tys

  3,3(0.4%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  166,8 tys

  2,1(0.3%)

  282,3 tys

  3,5(0.4%)

  507,1 tys

  6,3(0.6%)

  803,3 tys

  10,0(1.2%)

  524,0 tys

  6,5(0.8%)

  389,9 tys

  4,9(0.6%)

  255,3 tys

  3,2(0.4%)

  252,7 tys

  3,2(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  184,5 tys

  2,3(0.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  78,5 tys

  1,0(0.1%)

  116,1 tys

  1,4(0.2%)

  127,5 tys

  1,6(0.2%)

  119,5 tys

  1,5(0.2%)

  106,4 tys

  1,3(0.2%)

  107,1 tys

  1,3(0.2%)

  89,3 tys

  1,1(0.1%)

  100,1 tys

  1,3(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  30,0 tys

  0,4(0%)

  144,1 tys

  1,8(0.2%)

  235,1 tys

  2,9(0.4%)

  109,1 tys

  1,4(0.2%)

  32,5 tys

  0,4(0%)

  206,2 tys

  2,6(0.3%)

  38,2 tys

  0,5(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  3,0 tys

  0,0(0%)

  328,0 tys

  4,1(0.5%)

  750,5 tys

  9,3(0.9%)

  13,0 tys

  0,2(0%)

  13,9 tys

  0,2(0%)

  10,1 tys

  0,1(0%)

  70,1 tys

  0,9(0.1%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,6 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,5 tys

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  25,4 tys

  0,3(0%)

  3,8 tys

  0,0(0%)

  28,1 tys

  0,3(0%)

  16,6 tys

  0,2(0%)

  1,4 tys

  0,0(0%)

  18,1 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  23,6 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  75,8 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie łowickim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu łowickiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat łowicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu łowickiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  63,5 mln

  781(100%)

  67,3 mln

  827(100%)

  75,3 mln

  928(100%)

  64,4 mln

  798(100%)

  67,8 mln

  843(100%)

  70,1 mln

  875(100%)

  70,1 mln

  879(100%)

  69,1 mln

  870(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  32,8 mln

  404(51.6%)

  33,3 mln

  411(49.4%)

  34,6 mln

  428(46%)

  34,9 mln

  433(54.2%)

  35,6 mln

  443(52.5%)

  35,7 mln

  446(50.9%)

  34,9 mln

  438(49.8%)

  35,2 mln

  444(51%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  8,0 mln

  98,9(12.6%)

  8,5 mln

  105(12.6%)

  9,4 mln

  116(12.4%)

  10,1 mln

  125(15.6%)

  10,7 mln

  133(15.8%)

  11,8 mln

  148(16.9%)

  14,2 mln

  178(20.2%)

  15,5 mln

  195(22.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,1 mln

  49,9(6.4%)

  4,3 mln

  53,3(6.4%)

  4,3 mln

  53,5(5.8%)

  4,7 mln

  57,7(7.2%)

  4,8 mln

  59,5(7.1%)

  5,0 mln

  62,1(7.1%)

  4,6 mln

  58,1(6.6%)

  5,7 mln

  72,1(8.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,0 mln

  49,0(6.3%)

  4,7 mln

  58,6(7%)

  4,2 mln

  52,3(5.6%)

  4,6 mln

  57,3(7.2%)

  4,4 mln

  54,4(6.4%)

  4,4 mln

  54,8(6.2%)

  4,5 mln

  56,3(6.4%)

  4,7 mln

  58,6(6.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,3 mln

  28,3(3.6%)

  6,7 mln

  82,6(9.9%)

  7,8 mln

  95,9(10.3%)

  1,9 mln

  23,8(3%)

  2,3 mln

  28,6(3.4%)

  2,5 mln

  30,8(3.5%)

  1,9 mln

  23,9(2.7%)

  1,9 mln

  24,1(2.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  4,5 mln

  55,0(7%)

  2,0 mln

  24,3(2.9%)

  7,1 mln

  88,2(9.5%)

  1,6 mln

  19,7(2.5%)

  2,4 mln

  30,3(3.6%)

  3,3 mln

  40,8(4.7%)

  3,1 mln

  39,3(4.5%)

  1,4 mln

  17,6(2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  423,2 tys

  5,2(0.7%)

  454,2 tys

  5,6(0.7%)

  1,5 mln

  18,8(2%)

  1,4 mln

  17,5(2.2%)

  1,1 mln

  13,8(1.6%)

  1,2 mln

  15,2(1.7%)

  1,2 mln

  14,9(1.7%)

  1,3 mln

  16,6(1.9%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,3 mln

  15,4(2%)

  2,3 mln

  28,0(3.4%)

  1,7 mln

  20,7(2.2%)

  1,3 mln

  16,5(2.1%)

  2,3 mln

  28,4(3.4%)

  1,6 mln

  20,2(2.3%)

  935,1 tys

  11,7(1.3%)

  990,5 tys

  12,5(1.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  3,3 mln

  40,5(5.2%)

  1,1 mln

  14,0(1.7%)

  1,1 mln

  13,0(1.4%)

  917,7 tys

  11,4(1.4%)

  927,9 tys

  11,6(1.4%)

  1,2 mln

  14,8(1.7%)

  3,2 mln

  40,4(4.6%)

  747,0 tys

  9,4(1.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  463,8 tys

  5,7(0.7%)

  446,6 tys

  5,5(0.7%)

  643,5 tys

  7,9(0.9%)

  407,6 tys

  5,1(0.6%)

  484,0 tys

  6,0(0.7%)

  643,0 tys

  8,0(0.9%)

  656,9 tys

  8,2(0.9%)

  742,9 tys

  9,4(1.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  383,8 tys

  4,7(0.6%)

  245,2 tys

  3,0(0.3%)

  235,7 tys

  2,9(0.4%)

  115,2 tys

  1,4(0.2%)

  222,9 tys

  2,8(0.3%)

  192,6 tys

  2,4(0.3%)

  202,7 tys

  2,6(0.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,8 mln

  22,5(2.9%)

  2,4 mln

  30,0(3.6%)

  2,0 mln

  24,9(2.7%)

  1,9 mln

  23,9(3%)

  1,9 mln

  24,2(2.9%)

  2,1 mln

  26,8(3.1%)

  239,3 tys

  3,0(0.3%)

  194,0 tys

  2,4(0.3%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  166,7 tys

  2,1(0.3%)

  180,2 tys

  2,2(0.3%)

  175,6 tys

  2,2(0.2%)

  182,1 tys

  2,3(0.3%)

  189,5 tys

  2,4(0.3%)

  191,9 tys

  2,4(0.3%)

  191,9 tys

  2,4(0.3%)

  190,1 tys

  2,4(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  184,5 tys

  2,3(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  109,8 tys

  1,4(0.2%)

  99,7 tys

  1,2(0.1%)

  173,4 tys

  2,1(0.2%)

  136,0 tys

  1,7(0.2%)

  139,4 tys

  1,7(0.2%)

  134,7 tys

  1,7(0.2%)

  136,8 tys

  1,7(0.2%)

  130,7 tys

  1,6(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  350,0 tys

  4,3(0.6%)

  300,0 tys

  3,7(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  88,9 tys

  1,1(0.1%)

  304,5 tys

  3,8(0.4%)

  93,9 tys

  1,2(0.1%)

  60,0 tys

  0,8(0.1%)

  28,2 tys

  0,4(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,6 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,5 tys

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  23,6 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  75,8 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  23,0 tys

  0,3(0%)

  2,5 tys

  0,0(0%)

  26,9 tys

  0,3(0%)

  15,5 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  16,2 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  162,4 tys

  2,0(0.2%)

  245,3 tys

  3,0(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  124,6 tys

  1,6(0.2%)

  12,6 tys

  0,2(0%)

  45,1 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat łowicki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 18 221 mieszkańców powiatu łowickiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 8 947 kobiet oraz 9 274 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 13,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,4% wykształcenie policealne, 8,4% średnie ogólnokształcące, a 20,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 23,4% mieszkańców powiatu łowickiego, gimnazjalnym 5,5%, natomiast 25,4% podstawowym ukończonym. 1,8% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu łowickiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie łowickim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (27,4%) oraz średnie zawodowe (19,6%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (30,4%) oraz podstawowe ukończone (23,2%).

  16,9% mieszkańców powiatu łowickiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,8% wśród dziewczynek i 17,0% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 841 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,31 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,6% ludności (26,3% wśród dziewczynek i 26,9% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 98,58.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,1% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,7% wśród dziewczyn i 11,5% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 20 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 102,05.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,6% mieszkańców (13,4% wśród dziewczyn i 13,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 25 uczniów. 24 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 30,8% mieszkańców powiatu łowickiego w wieku potencjalnej nauki (30,9% kobiet i 30,7% mężczyzn).

 • 13,0% Wykształcenie wyższe
 • powiat łowicki
  13,0%
  Województwo
  16,6%
  Kraj
  17,9%
 • 15,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 10,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 19,6% W miastach
  (wyższe)
 • 9,2% Na wsi
  (wyższe)
 • 30,9% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  30,9%
  woj. łódzkie
  34,1%
  Cały kraj
  33,3%
 • 33,3% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 28,4% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 39,1% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 26,2% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,4% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,4%
  Województwo
  2,8%
  Polska
  2,7%
 • 3,4% Kobiety
  (policealne)
 • 1,3% Mężczyźni
  (policealne)
 • 4,5% W miastach
  (policealne)
 • 1,2% Na wsi
  (policealne)
 • 8,4% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  8,4%
  łódzkie
  13,7%
  Cały kraj
  12,4%
 • 10,3% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 6,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,7% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,1% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  20,1%
  woj. łódzkie
  17,7%
  Cała Polska
  18,1%
 • 19,6% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,6% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 23,9% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 17,9% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 23,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • powiat łowicki
  23,4%
  łódzkie
  20,8%
  Polska
  22,9%
 • 16,9% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 30,4% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 19,3% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 25,8% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,5% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  5,5%
  Województwo
  4,8%
  Polska
  5,2%
 • 5,0% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,0% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 4,8% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 5,9% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 25,4% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • powiat łowicki
  25,4%
  łódzkie
  22,1%
  Polska
  19,3%
 • 27,4% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 23,2% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 16,0% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 30,8% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 1,8% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  1,8%
  łódzkie
  1,6%
  Cała Polska
  1,4%
 • 2,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,2% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,2% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie łowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 841 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • pow. łowicki
  841,0
  woj. łódzkie
  818,0
  Cała Polska
  811,0
 • 1,31 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • pow. łowicki
  1,31
  woj. łódzkie
  1,01
  Kraj
  1,01
 •  
 • 130,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 129,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola ze specjalnymi)
 • 2,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 66,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 66,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 6,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie łowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 98,58 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  98,58
  woj. łódzkie
  97,48
  Polska
  96,62
 • 95,05 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  95,05
  Województwo
  93,50
  Polska
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat łowicki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat łowicki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 16 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • pow. łowicki
  16,0
  woj. łódzkie
  18,0
  Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 16 Szkoły podstawowe ogółem
 • 16
 • 16 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 16
 • 16 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 16
 • 10 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 10
 •  
 • 368,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 321,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 47,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 14,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 11,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie łowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 102,05 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • pow. łowicki
  102,05
  łódzkie
  101,43
  Cały kraj
  100,01
 • 96,44 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • powiat łowicki
  96,44
  łódzkie
  93,10
  Polska
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat łowicki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat łowicki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 20 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • pow. łowicki
  20,0
  Województwo
  21,0
  Cała Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 20 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 20
 • 20 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 20
 • 20 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 20
 • 8 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 8
 •  
 • 210,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 156,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 54,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 5,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie łowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie łowickim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 25 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • powiat łowicki
  25,0
  woj. łódzkie
  26,0
  Cała Polska
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 25 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 25
 • 28 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 28
 • 16 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 16
 • 74,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 57,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 16,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 3,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 24 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • powiat łowicki
  24,0
  woj. łódzkie
  23,0
  Kraj
  24,0
 • 24 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 24
 • 24 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 24
 • 137,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 92,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 45,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 24 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • powiat łowicki
  24,0
  woj. łódzkie
  24,0
  Cała Polska
  20,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 24 Szkoły policealne ogółem
 • 24
 • 26 Szkoły policealne dla młodzieży
 • 26
 • 21 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 21
 • 0,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 0,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie łowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 16,9% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,8% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,0% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,6% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,3% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,9% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,1% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,7% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,5% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,6% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,4% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,8% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 30,8% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 30,9% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 30,7% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat łowicki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat łowicki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat łowicki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat łowicki - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie łowickim

 • Według danych GUS z 2017 roku w powiecie łowickim znajdował się 1 hotel (kategorii ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 4
  • domy wycieczkowe: 1
  • domy pracy twórczej: 1
  • kwatery agroturystyczne: 2 (całoroczne: 1)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 2
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 6 (liczba sal: 10, liczba miejsc: 339)
  • z nagłośnieniem: 5
  • z projektorem multimedialnym: 7
  • z obsługą techniczną: 6
  • z ekranem: 6
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 7
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 3
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 9


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie łowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w powiecie łowickim: 7 (publiczne: 7, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 4 (przystosowane wejście do budynku: 4, udogodnienia wewnątrz budynku: 3). W powiecie łowickim 3 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 470 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 334 (uczestnicy: 69 399)
  • seanse filmowe: 51 (uczestnicy: 1 619)
  • wystawy: 30 (uczestnicy: 7 870)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 11 (uczestnicy: 13 500)
  • koncerty: 56 (uczestnicy: 22 530)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 49 (uczestnicy: 4 653)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 41 (uczestnicy: 9 400)
  • konkursy: 33 (uczestnicy: 2 392)
  • pokazy teatralne: 9 (uczestnicy: 796)
  • konferencje: 7 (uczestnicy: 580)
  • interdyscyplinarne: 4 (uczestnicy: 350)
  • warsztaty: 40 (uczestnicy: 1 116)
  • inne: 3 (uczestnicy: 4 593)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 34 (członkowie: 1 207)
  • plastyczne/techniczne: 5 (członkowie: 100)
  • taneczne: 3 (członkowie: 205)
  • muzyczne: 4 (członkowie: 71)
  • teatralne: 2 (członkowie: 37)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 1 (członkowie: 10)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 3 (członkowie: 296)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 1 (członkowie: 30)
  • koło gospodyń wiejskich: 11 (członkowie: 400)
  • inne: 4 (członkowie: 58)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 1 (absolwenci: 60)
  • nauki gry na instrumentach: 1 (absolwenci: 60)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • plastyczne: 5
  • muzyczne: 2
  • komputerowe: 2
  • sale baletowe/taneczne: 3


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 28 (członkowie: 710)
  • teatralne: 1 (członkowie: 18)
  • muzyczne - instrumentalne: 9 (członkowie: 116)
  • wokalne i chóry: 7 (członkowie: 143)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 9 (członkowie: 323)
  • taneczne: 2 (członkowie: 110)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie łowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie łowickim działało 1 kino posiadające 1 salę z 138 miejscami na widowni. Odbyło się 1 014 seansów, na które przyszło 32 649 widzów, w tym 302 seanse filmów produkcji polskiej, na które przyszło 14 185 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie łowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie łowickim działały 2 muzea łącznie z oddziałami (oddziały: 1). Odnotowano 229 697 zwiedzających, co daje 29 033 osoby zwiedzające muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie łowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie łowickim działało 19 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 266 333 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 56 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 10 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 5 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 18 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 259 590 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 125
  • dostępne dla czytelników: 78
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 78
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 7
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 1
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 7
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 10
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 14
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 6


 • Biblioteki naukowe w powiecie łowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie łowickim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 28 992 wolumeny w tym ziobry specjalne: 307. Odnotowano 1 324 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 4 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 54 647 wolumenów. Odnotowano 1 565 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 7
  • dostępne dla czytelników: 5
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 5
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie łowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie łowickim działało 39 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 1 866 członków. Zarejestrowano 2 128 ćwiczących (mężczyźni: 1 885, kobiety: 243, chłopcy do lat 18: 1 083, dziewczęta do lat 18: 224). Aktywne były 54 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (51), instruktora sportowego (37) oraz inne osoby (3).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie łowickim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat łowicki - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat łowicki i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2016 roku w wyniku 81 wypadków drogowych w powiecie łowickim odnotowano 10 ofiar śmiertelnych oraz 91 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 102,1 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 12,6 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 13,6 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 123,9 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2016 roku w powiecie łowickim zarejestrowanych było 73 439 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 47 250 samochodów osobowych (595,5 na każdy 1000 mieszkańców - nieznacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla całej Polski), 8 257 samochodów ciężarowych (118,1 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju), 197 autobusów (2,5 - nieznacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 1 116 ciągników siodłowych (14,1 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla kraju) oraz 4 813 motocykli (60,7 - znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 18,7 lat, ma masę całkowitą do 1399 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności do 1399 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 22,1 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 24,6 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 13,7 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 28,5 lat.


  W 2017 roku w powiecie łowickim znajdowało się 6 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 27 taksówek oraz 27 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 81 Wypadki drogowe
 • 10 Ofiary śmiertelne
 • 91 Ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie łowickim w latach 2011 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 102,10 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
 • Powiat
  102,1
  Województwo
  169,9
  Cały kraj
  87,6
 • 12,59 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
 • Powiat
  12,6
  łódzkie
  8,6
  Polska
  7,9
 • 13,62 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • powiat łowicki
  13,6
  woj. łódzkie
  11,2
  Cała Polska
  10,6
 • 123,91 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • Powiat
  123,9
  Województwo
  276,0
  Cała Polska
  142,5
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 73 439 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie łowickim w 2016 roku
 • 47 250 Samochody osobowe
 • 8 257 Samochody ciężarowe
 • 555 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 197 Autobusy
 • 364 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 1 118 Ciągniki samochodowe
 • 1 116   Ciągniki siodłowe
 • 11 440 Ciągniki rolnicze
 • 4 813 Motocykle
 • 1 793   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 3 318 Motorowery
 • 47 250Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie łowickim
 • Samochody osobowe w powiecie łowickim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 595,5 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • powiat łowicki
  595,5
  woj. łódzkie
  570,1
  Cały kraj
  564,0
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg16 340
  • 1400-1649 kg12 295
  • 1650-1899 kg10 179
  • 1900 kg i więcej8 436
 • 16 340 do 1399 kg
 • 12 295 1400-1649 kg
 • 10 179 1650-1899 kg
 • 8 436 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 22 455 do 1399 cm3
 • 22 455
 • 22 103 1400-1999 cm3
 • 22 103
 • 2 692 2000 i więcej cm3
 • 2 692
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie łowickim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna27 274
  • olej napędowy12 226
  • gaz (LPG)7 731
  • pozostałe19
 • 27 274 benzyna
 • 12 226 olej napędowy
 • 7 731 gaz (LPG)
 • 19 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 491 do 1 roku
 • 491
 • 324 2 lata
 • 324
 • 361 3 lata
 • 361
 • 1 144 4-5 lat
 • 1 144
 • 1 571 6-7 lat
 • 1 571
 • 2 742 8-9 lat
 • 2 742
 • 3 197 10-11 lat
 • 3 197
 • 8 820 12-15 lat
 • 8 820
 • 13 198 16-20 lat
 • 13 198
 • 5 392 21-25 lat
 • 5 392
 • 3 368 26-30 lat
 • 3 368
 • 6 642 31 lat i więcej
 • 6 642
 • 18,7 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie łowickim
 • pow. łowicki
  18,7 lat
  woj. łódzkie
  18,2 lat
  Cała Polska
  17,9 lat
 • 8 257Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie łowickim
 • Samochody ciężarowe w powiecie łowickim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 118,1 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • powiat łowicki
  118,1
  Województwo
  98,8
  Kraj
  92,1
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 4 313 do 999 kg
 • 4 313
 • 1 952 1000-1499 kg
 • 1 952
 • 624 1500-2999 kg
 • 624
 • 73 3000-3499 kg
 • 73
 • 157 3500-4999 kg
 • 157
 • 564 5000-6999 kg
 • 564
 • 294 7000-9999 kg
 • 294
 • 194 10000-14999 kg
 • 194
 • 86 15000 kg i więcej
 • 86
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2 657
  • olej napędowy5 161
  • gaz (LPG)436
  • pozostałe3
 • 2 657 benzyna
 • 5 161 olej napędowy
 • 436 gaz (LPG)
 • 3 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 38 do 1 roku
 • 38
 • 53 2 lata
 • 53
 • 40 3 lata
 • 40
 • 180 4-5 lat
 • 180
 • 302 6-7 lat
 • 302
 • 359 8-9 lat
 • 359
 • 416 10-11 lat
 • 416
 • 1 227 12-15 lat
 • 1 227
 • 1 625 16-20 lat
 • 1 625
 • 737 21-25 lat
 • 737
 • 786 26-30 lat
 • 786
 • 2 494 31 lat i więcej
 • 2 494
 • 22,1 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie łowickim
 • powiat łowicki
  22,1 lat
  Województwo
  19,0 lat
  Polska
  18,2 lat
 • 197Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie łowickim
 • Autobusy w powiecie łowickim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 2,5 Autobusy na 1000 ludności
 • Powiat
  2,5
  Województwo
  2,6
  Kraj
  2,9
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna16
  • olej napędowy181
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe0
 • 16 benzyna
 • 181 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 0 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 3 lata
 • 1
 • 1 4-5 lat
 • 1
 • 8 6-7 lat
 • 8
 • 6 8-9 lat
 • 6
 • 5 10-11 lat
 • 5
 • 24 12-15 lat
 • 24
 • 36 16-20 lat
 • 36
 • 11 21-25 lat
 • 11
 • 30 26-30 lat
 • 30
 • 75 31 lat i więcej
 • 75
 • 24,6 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie łowickim
 • Tutaj
  24,6 lat
  woj. łódzkie
  21,3 lat
  Cały kraj
  20,5 lat
 • 1 116Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie łowickim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie łowickim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 14,1 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Powiat
  14,1
  Województwo
  8,6
  Polska
  9,4
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna9
  • olej napędowy1 103
  • gaz (LPG)4
  • pozostałe0
 • 9 benzyna
 • 1 103 olej napędowy
 • 4 gaz (LPG)
 • 0 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 10 do 1 roku
 • 10
 • 9 3 lata
 • 9
 • 77 4-5 lat
 • 77
 • 68 6-7 lat
 • 68
 • 168 8-9 lat
 • 168
 • 236 10-11 lat
 • 236
 • 219 12-15 lat
 • 219
 • 161 16-20 lat
 • 161
 • 70 21-25 lat
 • 70
 • 56 26-30 lat
 • 56
 • 42 31 lat i więcej
 • 42
 • 13,7 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie łowickim
 • Tutaj
  13,7 lat
  woj. łódzkie
  13,0 lat
  Kraj
  11,9 lat
 • 4 813Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie łowickim
 • Motocykle w powiecie łowickim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 60,7 Motocykle na 1000 ludności
 • powiat łowicki
  60,7
  łódzkie
  36,8
  Polska
  35,3
 • Motocykle według grup wieku
 • 64 do 1 roku
 • 64
 • 21 2 lata
 • 21
 • 17 3 lata
 • 17
 • 48 4-5 lat
 • 48
 • 76 6-7 lat
 • 76
 • 146 8-9 lat
 • 146
 • 134 10-11 lat
 • 134
 • 268 12-15 lat
 • 268
 • 355 16-20 lat
 • 355
 • 194 21-25 lat
 • 194
 • 440 26-30 lat
 • 440
 • 3 050 31 lat i więcej
 • 3 050
 • 28,5 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie łowickim
 • Powiat
  28,5 lat
  Województwo
  25,2 lat
  Kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 6 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 2 km  Będących pod zarządem gminy
 • 3 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 1 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie łowickim w latach 2013 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 59,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  59,7 km
  Województwo
  399,9 km
  Polska
  388,2 km
 • 0,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Powiat
  0,7 km
  woj. łódzkie
  2,9 km
  Kraj
  3,2 km
 • 27 Liczba licencji na taksówki
 • 27 Liczba taksówek