Powiat łowicki w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat łowicki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 77 614 Liczba mieszkańców
 • 988 km2 Powierzchnia
 • 80 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 36,6% Stopa urbanizacji
 • Marcin Kosiorek Starosta
 • ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz Adres starostwa powiatowego
 • ELC Tablice rejestracyjne
 • Miasta (gminy miejskie) w powiecie łowickim (1)
 • Łowicz
Powiat łowicki na mapie
Identyfikatory
 • 1005 TERYT (TERC)
Herb powiatu łowickiego
powiat łowicki herb
Flaga powiatu łowickiego
powiat łowicki flaga

powiat łowicki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łowiczu
ul. Starościńska 1, (46)837-03-47
99-400 Łowicz
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łowiczu
(46) 837 - 55 - 78, 837 - 52 - 88
ul. Starościńska 5a
99-400 Łowicz
Komenda Powiatowa PSP w Łowiczu
(46) 830-25-70,71
ul. Seminaryjna 4
99-400 Łowicz
Starostwo Powiatowe w Łowiczu
(46) 837-59-02
(46) 837-50-15
ul. Stanisławskiego
99-400 Łowicz

Powiat łowicki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Powiat łowicki ma 77 614 mieszkańców, z czego 51,6% stanowią kobiety, a 48,4% mężczyźni. W latach 2002-2020 liczba mieszkańców zmalała o 7,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,6 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa łódzkiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu łowickiego w 2050 roku wynosi 65 709, z czego 33 560 to kobiety, a 32 149 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu łowickiego zawarli w 2019 roku 362 małżeństw, co odpowiada 4,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa łódzkiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,6 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,2% mieszkańców powiatu łowickiego jest stanu wolnego, 57,4% żyje w małżeństwie, 3,5% mieszkańców jest po rozwodzie, a 11,6% to wdowy/wdowcy.

  Powiat łowicki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -341. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -4,35 na 1000 mieszkańców powiatu łowickiego. W 2019 roku urodziło się 664 dzieci, w tym 51,5% dziewczynek i 48,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 420 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,60 i jest nieznacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 40,9% zgonów w powiecie łowickim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 23,5% zgonów w powiecie łowickim były nowotwory, a 8,4% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu łowickiego przypada 12.84 zgonów.

  W 2019 roku zarejestrowano 617 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 858 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu łowickiego -241. W tym samym roku 17 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 6 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 11.

  59,0% mieszkańców powiatu łowickiego jest w wieku produkcyjnym, 17,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,4% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu łowickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 77 614 Liczba mieszkańców
 • 40 084 Kobiety
 • 37 530 Mężczyźni
 • 51,6%
  48,4%
 • 107 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 107 kobiet)
 • 94 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 94 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie łowickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie łowickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie łowickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu łowickiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 65 709 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 33 560 Kobiety
 • 32 149 Mężczyźni
 • 51,5%
  48,5%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie łowickim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie łowickim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie łowickim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu łowickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 42,6 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. łowicki
  42,6 lat
  Województwo
  43,3 lat
  Polska
  42,0 lat
 • 44,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,8 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat łowicki, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu łowickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat łowicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat łowicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat łowicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 27,2% Kawalerowie/Panny
 • powiat łowicki
  27,2%
  woj. łódzkie
  26,6%
  Kraj
  28,8%
 • 21,7% Kobiety
  (Panny)
 • 33,1% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,4% Żonaci/Zamężne
 • Powiat
  57,4%
  woj. łódzkie
  55,0%
  Cały kraj
  55,8%
 • 54,9% Kobiety
  (Zamężne)
 • 60,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 11,6% Wdowcy/Wdowy
 • Powiat
  11,6%
  łódzkie
  11,5%
  Cały kraj
  9,6%
 • 19,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,5% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • powiat łowicki
  3,5%
  łódzkie
  5,8%
  Cała Polska
  5,0%
 • 3,7% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,4% Nieustalone
 • powiat łowicki
  0,4%
  Województwo
  1,1%
  Kraj
  0,8%
 • 0,4% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie łowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie łowickim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,6 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2019
 • pow. łowicki
  4,6
  woj. łódzkie
  4,5
  Polska
  4,8
 • 1,6 Rozwody na 1000 ludności w roku 2019
 • powiat łowicki
  1,6
  woj. łódzkie
  2,0
  Cała Polska
  1,7
 • 362 Małżeństwa zawarte w roku 2019
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie łowickim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie łowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • -341 Przyrost naturalny w roku 2019
 • -129 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -212 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -4,35 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -4,4
  Województwo
  -3,6
  Kraj
  -0,9
 • -4,2 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -4,4 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie łowickim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie łowickim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie łowickim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie łowickim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 664 Urodzenia żywe
 • 342 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 322 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 51,5%
  48,5%
 • 8,5 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  8,5
  woj. łódzkie
  8,8
  Cały kraj
  9,8
 • 38,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • powiat łowicki
  38,6
  Województwo
  38,2
  Cały kraj
  39,9
 • 5 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 5
 • 35 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 35
 • 95 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 95
 • 95 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 95
 • 30 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 30
 • 4 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 4
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 420 g Średnia waga noworodków
 • 3 375 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 462 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • pow. łowicki
  3 420 g
  łódzkie
  3 375 g
  Polska
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 8 Waga 4500g - 4999g
 • 8
 • 77 Waga 4000g - 4499g
 • 77
 • 235 Waga 3500g - 3999g
 • 235
 • 233 Waga 3000g - 3499g
 • 233
 • 82 Waga 2500g - 2999g
 • 82
 • 30 Waga 2000g - 2499g
 • 30
 • 4 Waga 1500g - 1999g
 • 4
 • 7 Waga 1000g - 1499g
 • 7
 • 1,32 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • pow. łowicki
  1,32
  woj. łódzkie
  1,34
  Kraj
  1,38
 • 0,64 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • powiat łowicki
  0,64
  woj. łódzkie
  0,65
  Polska
  0,67
 • 0,60 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat łowicki
  0,60
  woj. łódzkie
  0,58
  Cały kraj
  0,74
 • Statystyki zgonów w powiecie łowickim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 1 005 Zgony
 • 471 Kobiety
  (Zgony)
 • 534 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 46,9%
  53,1%
 • 2 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 50,0%
  50,0%
 • 12,8 Zgony na 1000 ludności
 • Powiat
  12,8
  Województwo
  12,4
  Kraj
  10,7
 • 151,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  151,4
  woj. łódzkie
  141,4
  Kraj
  109,3
 • 3,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  3,0
  woj. łódzkie
  3,8
  Cały kraj
  3,8
 • 3,9 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • powiat łowicki
  3,9
  łódzkie
  3,7
  Polska
  3,1
 • 1,4 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,4
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie łowickim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 40,9% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • pow. łowicki
  40,9%
  woj. łódzkie
  36,3%
  Polska
  39,4%
 • 23,5% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat łowicki
  23,5%
  woj. łódzkie
  25,1%
  Kraj
  26,5%
 • 8,4% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • pow. łowicki
  8,4%
  Województwo
  7,9%
  Kraj
  6,6%
 • 11,4 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • łódzkie
  11,4
  Cały kraj
  9,9
 • 76,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  76,4
  Cały kraj
  70,4
 • 301,4 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • pow. łowicki
  301,4
  Województwo
  312,0
  Cały kraj
  283,2
 • 285,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. łódzkie
  285,7
  Polska
  261,3
 • 524,9 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 547,1 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 501,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. łowicki
  524,9
  Województwo
  451,8
  Kraj
  421,0
 • 56,6 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 9,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 102,6 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  56,6
  łódzkie
  62,5
  Polska
  69,5
 • 37,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat łowicki
  37,1
  Województwo
  39,3
  Cały kraj
  35,1
 • 9,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  9,9
  łódzkie
  8,4
  Kraj
  7,9
 • 0,8% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • powiat łowicki
  0,8%
  łódzkie
  0,7%
  Kraj
  0,8%
 • Zamachy samobójcze w powiecie łowickim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 20 Osoby w zamachach samobójczych
 • 2 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 18 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 9 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 11 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 10 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 1 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 9 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 4 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 6 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 26 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • pow. łowicki
  26,0
  woj. łódzkie
  51,0
  Polska
  31,0
 • 13 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  13,0
  Województwo
  14,0
  Cała Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 1 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 1
 • 1 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 1
 • 1 samookaleczenie powierzchniowe
 • 1
 • 2 rzucenie się z wysokości
 • 2
 • 15 powieszenie się
 • 15
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 10 powieszenie się
 • 10
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 7 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 7
 • 4 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 4
 • 1 zawód miłosny
 • 1
 • 1 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 1
 • 1 śmierć bliskiej osoby
 • 1
 • 1 inna nie wymieniona
 • 1
 • 5 nieustalona
 • 5
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 4 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 4
 • 2 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 2
 • 1 śmierć bliskiej osoby
 • 1
 • 3 nieustalona
 • 3
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 1 25-29 lat
 • 1
 • 11 30-49 lat
 • 11
 • 7 50-60 lat
 • 7
 • 1 70 lat i więcej
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 25-29 lat
 • 1
 • 3 30-49 lat
 • 3
 • 5 50-60 lat
 • 5
 • 1 70 lat i więcej
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy3
  • pod wpływem alkoholu8
  • pod wpływem środków odurzających1
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony8
 • 3 trzeźwy
 • 8 pod wpływem alkoholu
 • 1 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 8 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy1
  • pod wpływem alkoholu4
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony5
 • 1 trzeźwy
 • 4 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 5 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 6 kawaler/panna
 • 6
 • 10 żonaty/zamężna
 • 10
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 • 1 separacja
 • 1
 • 1 nieustalony
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 3 kawaler/panna
 • 3
 • 5 żonaty/zamężna
 • 5
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 • 1 nieustalony
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne3
  • zasadnicze zawodowe4
  • średnie2
  • wyższe0
  • nieustalony11
 • 0 podstawowe niepełne
 • 3 podstawowe i gimnazjalne
 • 4 zasadnicze zawodowe
 • 2 średnie
 • 0 wyższe
 • 11 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne2
  • zasadnicze zawodowe2
  • średnie0
  • wyższe0
  • nieustalony6
 • 0 podstawowe niepełne
 • 2 podstawowe i gimnazjalne
 • 2 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 0 wyższe
 • 6 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 7 praca
 • 7
 • 2 na utrzymaniu innej osoby
 • 2
 • 3 renta
 • 3
 • 1 emerytura
 • 1
 • 2 bez stałego źródła utrzymania
 • 2
 • 5 nieustalony
 • 5
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 1 praca
 • 1
 • 2 na utrzymaniu innej osoby
 • 2
 • 3 renta
 • 3
 • 1 bez stałego źródła utrzymania
 • 1
 • 3 nieustalony
 • 3
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 617 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 313 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 304 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 17 Zameldowania z zagranicy
 • 9 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 8 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 858 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 476 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 382 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 6 Wymeldowania za granicę
 • 1 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 5 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -230 Saldo migracji
 • -155 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -75 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -241 Saldo migracji wewnętrznych
 • -163 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -78 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 11 Saldo migracji zagranicznych
 • 8 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 3 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie łowickim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie łowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 14,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,6% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,6% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,0% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,4% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,7% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 23,1% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,0% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat łowicki, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat łowicki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie łowickim oddano do użytku 111 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,43 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie łowickim to 28 028 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 359 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie łowickim to 5,87 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w powiecie łowickim to 143,70 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 92,55% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 87,31% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 83,81% mieszkań posiada łazienkę, 74,79% korzysta z centralnego ogrzewania, a 3,29% z gazu sieciowego.

  W 2019 zarejestrowano w powiecie łowickim 80 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 3 704 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 3 511 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 20 transakcji (mediana cen - 4 650 zł/m2, średnia - 4 723 zł/m2), a na rynku wtórnym 60 transakcji rynkowych (mediana cen - 3 032 zł/m2, średnia - 3 046 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie łowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 704 zł
 • Powiat
  3 704 zł
  łódzkie
  4 525 zł
  Cała Polska
  4 829 zł
 • 3 704 zł Ogółem
 • 3 704 zł
 • 3 006 zł do 40 m2
 • 3 006 zł
 • 4 123 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 123 zł
 • 3 967 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 967 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 511 zł
 • Tutaj
  3 511 zł
  łódzkie
  4 492 zł
  Cały kraj
  5 202 zł
 • 3 511 zł Ogółem
 • 3 511 zł
 • 3 082 zł do 40 m2
 • 3 082 zł
 • 3 563 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 563 zł
 • 3 691 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 691 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 80
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m218
  • od 40,1 do 60 m242
  • od 60,1 do 80 m219
  • od 80,1 m20
 • 18 do 40 m2
 • 42 od 40,1 do 60 m2
 • 19 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie łowickim w latach 2015 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 650 zł
 • Tutaj
  4 650 zł
  Województwo
  5 326 zł
  Cała Polska
  5 395 zł
 • 4 650 zł Ogółem
 • 4 650 zł
 • 4 643 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 643 zł
 • 4 674 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 674 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 723 zł
 • Powiat
  4 723 zł
  woj. łódzkie
  5 179 zł
  Kraj
  5 752 zł
 • 4 723 zł Ogółem
 • 4 723 zł
 • 4 701 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 701 zł
 • 4 706 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 706 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 20
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m20
  • od 40,1 do 60 m212
  • od 60,1 do 80 m27
  • od 80,1 m20
 • 0 do 40 m2
 • 12 od 40,1 do 60 m2
 • 7 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 032 zł
 • Powiat
  3 032 zł
  woj. łódzkie
  4 149 zł
  Cała Polska
  4 241 zł
 • 3 032 zł Ogółem
 • 3 032 zł
 • 3 000 zł do 40 m2
 • 3 000 zł
 • 3 259 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 259 zł
 • 3 056 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 056 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 046 zł
 • powiat łowicki
  3 046 zł
  Województwo
  4 098 zł
  Polska
  4 840 zł
 • 3 046 zł Ogółem
 • 3 046 zł
 • 2 935 zł do 40 m2
 • 2 935 zł
 • 3 111 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 111 zł
 • 3 035 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 035 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 60
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m217
  • od 40,1 do 60 m230
  • od 60,1 do 80 m212
  • od 80,1 m20
 • 17 do 40 m2
 • 30 od 40,1 do 60 m2
 • 12 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie łowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 28 028 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 358,90 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  358,90
  woj. łódzkie
  420,50
  Cały kraj
  385,90
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 86,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • pow. łowicki
  86,30 m2
  woj. łódzkie
  69,70 m2
  Polska
  74,40 m2
 • 31,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  31,00 m2
  Województwo
  29,30 m2
  Polska
  28,70 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 4,21 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • pow. łowicki
  4,21
  Województwo
  3,61
  Polska
  3,82
 • 2,79 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • powiat łowicki
  2,79
  łódzkie
  2,38
  Kraj
  2,59
 • 0,66 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • powiat łowicki
  0,66
  łódzkie
  0,66
  Cały kraj
  0,68
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie łowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 111 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 1,43 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • pow. łowicki
  1,43
  woj. łódzkie
  4,63
  Kraj
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 652 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 5,87 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • pow. łowicki
  5,87
  łódzkie
  3,79
  Kraj
  3,77
 • 8,40 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Powiat
  8,40
  łódzkie
  17,55
  Kraj
  21,77
 • 15 951 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 143,7 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • powiat łowicki
  143,7 m2
  łódzkie
  90,6 m2
  Cała Polska
  88,7 m2
 • 0,21 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • pow. łowicki
  0,21 m2
  łódzkie
  0,42 m2
  Cała Polska
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie łowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 92,55% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • pow. łowicki
  92,55%
  łódzkie
  94,84%
  Polska
  96,93%
 • 87,31% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • powiat łowicki
  87,31%
  łódzkie
  89,78%
  Kraj
  93,92%
 • 83,81% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  83,81%
  woj. łódzkie
  85,85%
  Cała Polska
  91,66%
 • 74,79% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Powiat
  74,79%
  Województwo
  77,72%
  Polska
  82,84%
 • 3,29% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • powiat łowicki
  3,29%
  Województwo
  44,80%
  Cała Polska
  56,01%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

Powiat łowicki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W powiecie łowickim na 1000 mieszkańców pracuje 168osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 53,4% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 46,6% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie łowickim wynosiło w 2020 roku 5,5% (5,6% wśród kobiet i 5,4% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa łódzkiego oraz mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2019 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie łowickim wynosiło 4 080,42 PLN, co odpowiada 78.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu łowickiego 5 582 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 2 274 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -3 308.

  50,0% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu łowickiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 19,4% w przemyśle i budownictwie, a 12,2% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,3% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie łowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 168 Pracujący na 1000 ludności (rok 2019)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • pow. łowicki
  168,0
  woj. łódzkie
  253,0
  Cała Polska
  255,0
 • 4,7% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 4,9% Kobiety
 • 4,5% Mężczyźni
 • powiat łowicki
  5,5%
  Województwo
  6,2%
  Kraj
  6,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie łowickim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie łowickim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie łowickim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie łowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 4 080 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  4 080 PLN
  woj. łódzkie
  4 790 PLN
  Cały kraj
  5 182 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie łowickim w latach 2002 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie łowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 5 582 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 2 274 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -3 308 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,41 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie łowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 50,0% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 47,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 52,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 19,4% Przemysł i budownictwo
 • 15,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 23,7% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 12,2% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 11,2% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 13,3% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,3% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 17,0% Pozostałe
 • 24,0% Kobiety
  (pozostałe)
 • 9,8% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie łowickim w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie łowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 13 086 Pracujący ogółem
 • 6 987 Kobiety
 • 6 099 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie łowickim w latach 1995 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 17,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,8% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,5% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,0% W wieku produkcyjnym
 • 53,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,4% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 23,4% W wieku poprodukcyjnym
 • 30,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,0% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat łowicki, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 69,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  69,6
  Województwo
  71,6
  Polska
  68,0
 • 39,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  39,7
  łódzkie
  42,3
  Cały kraj
  37,5
 • 132,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  132,7
  woj. łódzkie
  144,5
  Cała Polska
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 61,5% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,3% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,5% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,7% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat łowicki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie łowickim w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 6 380 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 4 998 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 418 nowych podmiotów, a 210 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (571) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (412) w roku 2015. W tym samym okresie najwięcej (753) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (210) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie łowickim najwięcej (383) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (6 125) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,8% (242) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 23,4% (1 490) podmiotów, a 72,9% (4 648) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie łowickim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (26.8%) oraz Budownictwo (17.3%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 6 380 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 242 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 490 Przemysł i budownictwo
 • 4 648 Pozostała działalność
 • 418 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie łowickim w 2020 roku
 • 210 Podmioty wyrejestrowane w powiecie łowickim w 2020 roku
 • 4 998 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 6 125 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 6 125
 • 205 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 205
 • 44 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 44
 • 6 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 6
 • 6 374 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 6 374
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 34 Spółdzielnie ogółem
 • 34
 • 254 Spółki handlowe ogółem
 • 254
 • 21  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 21
 • 197  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 197
 • 21    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 21
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 383 Spółki cywilne ogółem
 • 383
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 998 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 338 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 338
 • 865 Budownictwo
 • 865
 • 450 Transport i gospodarka magazynowa
 • 450
 • 436 Przetwórstwo przemysłowe
 • 436
 • 421 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 421
 • 267 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 267
 • 242 Pozostała działalność
 • 242
 • 211 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 211
 • 151 Informacja i komunikacja
 • 151
 • 131 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 131
 • 131 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 131
 • 126 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 126
 • 91 Edukacja
 • 91
 • 84 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 84
 • 38 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 38
 • 9 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 9
 • 7 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 7
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat łowicki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie łowickim stwierdzono 1 470 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 18,88 przestępstw. Jest to wartość nieznacznie większa od wartości dla województwa łódzkiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie łowickim wynosi 74,90% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa łódzkiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu łowickiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 12,67 (wykrywalność 74%) oraz przeciwko mieniu - 9,67 (wykrywalność 61%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,40 (99%), o charakterze gospodarczym - 3,07 (55%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,15 (75%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie łowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat łowicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 470 Przestępstwa ogółem
 • 1 470
 • 986 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 986
 • 239 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 239
 • 187 Przestępstwa drogowe
 • 187
 • 12 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 12
 • 753 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 753
 • 18,88 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat łowicki
  18,88
  łódzkie
  18,25
  Polska
  19,96
 • 12,67 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  12,67
  Województwo
  11,15
  Polska
  12,25
 • 3,07 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • powiat łowicki
  3,07
  łódzkie
  4,55
  Polska
  5,17
 • 2,40 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,40
  łódzkie
  1,96
  Cała Polska
  1,73
 • 0,15 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • pow. łowicki
  0,15
  woj. łódzkie
  0,40
  Cała Polska
  0,37
 • 9,67 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. łowicki
  9,67
  woj. łódzkie
  8,73
  Kraj
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat łowicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  75%
  woj. łódzkie
  70%
  Polska
  73%
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  74%
  Województwo
  60%
  Polska
  65%
 • 56% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • pow. łowicki
  56%
  woj. łódzkie
  79%
  Polska
  82%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • pow. łowicki
  100%
  łódzkie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • powiat łowicki
  75%
  łódzkie
  87%
  Polska
  87%
 • 61% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • pow. łowicki
  61%
  Województwo
  48%
  Cała Polska
  54%

Powiat łowicki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu łowickiego wyniosła w 2019 roku 99,5 mln złotych, co daje 1,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 15.5% w porównaniu do roku 2018. Największa część budżetu powiatu łowickiego - 38.2% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (13.6%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (8.8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 18,8 mln złotych, czyli 18,9% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu łowickiego wyniosła w 2019 roku 95,6 mln złotych, co daje 1,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 17.2% w porównaniu do roku 2018. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (42.5%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (21.7%) oraz z Dział 801 - Oświata i wychowanie (7%). W budżecie powiatu łowickiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 230 złotych na mieszkańca (18,9%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 5,1 złotych na mieszkańca (0,4%).
 • Wydatki budżetu w powiecie łowickim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu łowickiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat łowicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu łowickiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2012 - 2019
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  66,3 mln

  821(100%)

  66,5 mln

  826(100%)

  66,7 mln

  832(100%)

  69,3 mln

  870(100%)

  69,3 mln

  872(100%)

  75,5 mln

  955(100%)

  86,7 mln

  1,1 tys(100%)

  99,5 mln

  1,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20122013201420152016201720182019
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  26,2 mln

  325(39.5%)

  27,5 mln

  343(41.4%)

  27,7 mln

  347(41.6%)

  26,4 mln

  332(38.1%)

  26,2 mln

  330(37.8%)

  28,5 mln

  361(37.8%)

  29,8 mln

  379(34.4%)

  38,0 mln

  486(38.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  6,9 mln

  85,7(10.4%)

  6,2 mln

  77,7(9.4%)

  7,1 mln

  89,1(10.7%)

  7,7 mln

  97,3(11.2%)

  5,9 mln

  74,9(8.6%)

  7,3 mln

  91,8(9.6%)

  16,2 mln

  206(18.7%)

  13,5 mln

  173(13.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  6,3 mln

  78,2(9.5%)

  6,8 mln

  84,3(10.2%)

  6,7 mln

  83,2(10%)

  7,0 mln

  87,4(10%)

  7,6 mln

  95,5(10.9%)

  8,1 mln

  103(10.7%)

  8,5 mln

  109(9.9%)

  8,8 mln

  113(8.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  7,8 mln

  97,2(11.8%)

  7,7 mln

  96,3(11.6%)

  7,9 mln

  98,3(11.8%)

  8,1 mln

  102(11.7%)

  8,7 mln

  110(12.6%)

  5,7 mln

  72,4(7.6%)

  6,1 mln

  78,1(7.1%)

  6,8 mln

  87,6(6.9%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  3,8 mln

  47,4(5.8%)

  4,0 mln

  49,3(6%)

  4,3 mln

  54,0(6.5%)

  4,4 mln

  55,4(6.4%)

  5,0 mln

  63,2(7.2%)

  6,5 mln

  81,7(8.5%)

  7,2 mln

  91,2(8.3%)

  6,5 mln

  83,2(6.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,2 mln

  27,0(3.3%)

  2,3 mln

  28,9(3.5%)

  2,6 mln

  32,8(3.9%)

  2,3 mln

  29,1(3.3%)

  3,8 mln

  47,9(5.5%)

  3,7 mln

  46,3(4.8%)

  2,6 mln

  32,7(3%)

  6,1 mln

  77,6(6.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,6 mln

  57,6(7%)

  4,4 mln

  54,9(6.6%)

  4,4 mln

  55,0(6.6%)

  4,6 mln

  57,3(6.6%)

  4,7 mln

  59,3(6.8%)

  5,0 mln

  62,8(6.6%)

  5,2 mln

  66,5(6%)

  5,6 mln

  71,7(5.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,7 mln

  20,8(2.5%)

  1,7 mln

  20,9(2.5%)

  1,9 mln

  23,2(2.8%)

  2,0 mln

  24,5(2.8%)

  2,2 mln

  27,3(3.1%)

  2,2 mln

  28,0(2.9%)

  2,3 mln

  29,0(2.6%)

  3,2 mln

  41,5(3.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  3,2 mln

  39,6(4.8%)

  3,3 mln

  40,6(4.9%)

  2,0 mln

  25,2(3%)

  2,5 mln

  31,2(3.6%)

  2,4 mln

  30,3(3.5%)

  2,7 mln

  34,8(3.6%)

  2,7 mln

  33,8(3.1%)

  3,0 mln

  39,0(3.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  724,0 tys

  9,0(1.1%)

  529,8 tys

  6,6(0.8%)

  146,0 tys

  1,8(0.2%)

  2,4 mln

  30,7(3.5%)

  264,4 tys

  3,3(0.4%)

  509,5 tys

  6,5(0.7%)

  937,5 tys

  11,9(1.1%)

  2,3 mln

  30,0(2.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,4 mln

  17,3(2.1%)

  1,1 mln

  13,1(1.6%)

  1,1 mln

  14,0(1.7%)

  1,1 mln

  13,9(1.6%)

  1,1 mln

  14,1(1.6%)

  1,2 mln

  15,4(1.6%)

  1,0 mln

  12,9(1.2%)

  1,2 mln

  14,7(1.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  803,3 tys

  10,0(1.2%)

  524,0 tys

  6,5(0.8%)

  389,9 tys

  4,9(0.6%)

  255,3 tys

  3,2(0.4%)

  252,7 tys

  3,2(0.4%)

  253,9 tys

  3,2(0.3%)

  279,3 tys

  3,6(0.3%)

  411,5 tys

  5,3(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  184,5 tys

  2,3(0.3%)

  186,9 tys

  2,4(0.2%)

  185,3 tys

  2,4(0.2%)

  197,2 tys

  2,5(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  189,9 tys

  2,4(0.3%)

  199,6 tys

  2,5(0.3%)

  198,3 tys

  2,5(0.3%)

  200,8 tys

  2,5(0.3%)

  395,4 tys

  5,0(0.6%)

  182,6 tys

  2,3(0.2%)

  188,5 tys

  2,4(0.2%)

  194,4 tys

  2,5(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  119,5 tys

  1,5(0.2%)

  106,4 tys

  1,3(0.2%)

  107,1 tys

  1,3(0.2%)

  89,3 tys

  1,1(0.1%)

  100,1 tys

  1,3(0.1%)

  96,1 tys

  1,2(0.1%)

  99,7 tys

  1,3(0.1%)

  130,8 tys

  1,7(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  235,1 tys

  2,9(0.4%)

  109,1 tys

  1,4(0.2%)

  32,5 tys

  0,4(0%)

  206,2 tys

  2,6(0.3%)

  38,2 tys

  0,5(0.1%)

  136,1 tys

  1,7(0.2%)

  110,4 tys

  1,4(0.1%)

  108,0 tys

  1,4(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,5 tys

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  87,1 tys

  1,1(0.1%)

  33,8 tys

  0,4(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  13,0 tys

  0,2(0%)

  13,9 tys

  0,2(0%)

  10,1 tys

  0,1(0%)

  70,1 tys

  0,9(0.1%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  7,8 tys

  0,1(0%)

  8,0 tys

  0,1(0%)

  11,0 tys

  0,1(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  75,8 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  53,6 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  16,6 tys

  0,2(0%)

  1,4 tys

  0,0(0%)

  18,1 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  388,3 tys

  4,9(0.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie łowickim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu łowickiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat łowicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu łowickiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2012 - 2019
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  64,4 mln

  798(100%)

  67,8 mln

  843(100%)

  70,1 mln

  875(100%)

  70,1 mln

  879(100%)

  69,1 mln

  870(100%)

  75,1 mln

  949(100%)

  82,0 mln

  1,0 tys(100%)

  95,6 mln

  1,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20122013201420152016201720182019
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  34,9 mln

  433(54.2%)

  35,6 mln

  443(52.5%)

  35,7 mln

  446(50.9%)

  34,9 mln

  438(49.8%)

  35,2 mln

  444(51%)

  35,6 mln

  451(47.4%)

  36,7 mln

  466(44.7%)

  40,6 mln

  520(42.5%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  10,1 mln

  125(15.6%)

  10,7 mln

  133(15.8%)

  11,8 mln

  148(16.9%)

  14,2 mln

  178(20.2%)

  15,5 mln

  195(22.4%)

  16,6 mln

  210(22.1%)

  18,7 mln

  238(22.8%)

  20,8 mln

  266(21.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,3 mln

  16,5(2.1%)

  2,3 mln

  28,4(3.4%)

  1,6 mln

  20,2(2.3%)

  935,1 tys

  11,7(1.3%)

  990,5 tys

  12,5(1.4%)

  3,2 mln

  40,3(4.2%)

  3,7 mln

  47,5(4.6%)

  6,6 mln

  85,1(7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,6 mln

  19,7(2.5%)

  2,4 mln

  30,3(3.6%)

  3,3 mln

  40,8(4.7%)

  3,1 mln

  39,3(4.5%)

  1,4 mln

  17,6(2%)

  650,6 tys

  8,2(0.9%)

  4,1 mln

  52,4(5%)

  6,1 mln

  77,5(6.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,7 mln

  57,7(7.2%)

  4,8 mln

  59,5(7.1%)

  5,0 mln

  62,1(7.1%)

  4,6 mln

  58,1(6.6%)

  5,7 mln

  72,1(8.3%)

  5,2 mln

  66,0(6.9%)

  5,7 mln

  72,0(6.9%)

  5,7 mln

  72,9(6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,6 mln

  57,3(7.2%)

  4,4 mln

  54,4(6.4%)

  4,4 mln

  54,8(6.2%)

  4,5 mln

  56,3(6.4%)

  4,7 mln

  58,6(6.7%)

  4,9 mln

  61,8(6.5%)

  5,2 mln

  65,6(6.3%)

  5,5 mln

  70,6(5.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,9 mln

  23,8(3%)

  2,3 mln

  28,6(3.4%)

  2,5 mln

  30,8(3.5%)

  1,9 mln

  23,9(2.7%)

  1,9 mln

  24,1(2.8%)

  1,4 mln

  18,1(1.9%)

  1,2 mln

  15,1(1.4%)

  2,6 mln

  33,8(2.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  407,6 tys

  5,1(0.6%)

  484,0 tys

  6,0(0.7%)

  643,0 tys

  8,0(0.9%)

  656,9 tys

  8,2(0.9%)

  742,9 tys

  9,4(1.1%)

  744,8 tys

  9,4(1%)

  680,3 tys

  8,7(0.8%)

  1,5 mln

  18,7(1.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  917,7 tys

  11,4(1.4%)

  927,9 tys

  11,6(1.4%)

  1,2 mln

  14,8(1.7%)

  3,2 mln

  40,4(4.6%)

  747,0 tys

  9,4(1.1%)

  3,6 mln

  45,5(4.8%)

  848,0 tys

  10,8(1%)

  1,4 mln

  17,9(1.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  136,0 tys

  1,7(0.2%)

  139,4 tys

  1,7(0.2%)

  134,7 tys

  1,7(0.2%)

  136,8 tys

  1,7(0.2%)

  130,7 tys

  1,6(0.2%)

  122,9 tys

  1,6(0.2%)

  2,2 mln

  28,4(2.7%)

  1,4 mln

  17,6(1.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,4 mln

  17,5(2.2%)

  1,1 mln

  13,8(1.6%)

  1,2 mln

  15,2(1.7%)

  1,2 mln

  14,9(1.7%)

  1,3 mln

  16,6(1.9%)

  1,3 mln

  15,9(1.7%)

  1,2 mln

  15,0(1.4%)

  1,2 mln

  15,8(1.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,9 mln

  23,9(3%)

  1,9 mln

  24,2(2.9%)

  2,1 mln

  26,8(3.1%)

  239,3 tys

  3,0(0.3%)

  194,0 tys

  2,4(0.3%)

  231,7 tys

  2,9(0.3%)

  214,3 tys

  2,7(0.3%)

  226,2 tys

  2,9(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  184,5 tys

  2,3(0.3%)

  186,9 tys

  2,4(0.2%)

  185,3 tys

  2,4(0.2%)

  197,2 tys

  2,5(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  182,1 tys

  2,3(0.3%)

  189,5 tys

  2,4(0.3%)

  191,9 tys

  2,4(0.3%)

  191,9 tys

  2,4(0.3%)

  190,1 tys

  2,4(0.3%)

  181,3 tys

  2,3(0.2%)

  186,2 tys

  2,4(0.2%)

  193,8 tys

  2,5(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  235,7 tys

  2,9(0.4%)

  115,2 tys

  1,4(0.2%)

  222,9 tys

  2,8(0.3%)

  192,6 tys

  2,4(0.3%)

  202,7 tys

  2,6(0.3%)

  173,0 tys

  2,2(0.2%)

  182,3 tys

  2,3(0.2%)

  69,3 tys

  0,9(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  88,9 tys

  1,1(0.1%)

  304,5 tys

  3,8(0.4%)

  93,9 tys

  1,2(0.1%)

  60,0 tys

  0,8(0.1%)

  28,2 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  59,5 tys

  0,8(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,5 tys

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  87,1 tys

  1,1(0.1%)

  33,8 tys

  0,4(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  124,6 tys

  1,6(0.2%)

  12,6 tys

  0,2(0%)

  45,1 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  75,8 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  53,6 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  15,5 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  16,2 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat łowicki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 17 552 mieszkańców powiatu łowickiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 8 578 kobiet oraz 8 974 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 13,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,4% wykształcenie policealne, 8,4% średnie ogólnokształcące, a 20,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 23,4% mieszkańców powiatu łowickiego, gimnazjalnym 5,5%, natomiast 25,4% podstawowym ukończonym. 1,8% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu łowickiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie łowickim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (27,4%) oraz średnie zawodowe (19,6%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (30,4%) oraz podstawowe ukończone (23,2%).

  W roku 2018 w powiecie łowickim mieściło się 19 przedszkoli, w których do 84 oddziałów uczęszczało 1 740 dzieci (874 dziewczynki oraz 866 chłopców). Dostępne były 1 853 miejsca. Dla porównania w 2008 roku w powiecie łowickim mieściło się 15 przedszkoli, w których do 51 oddziałów uczęszczało 1 169 dzieci (614 dziewczynek oraz 555 chłopców). Dostępnych było 1 150 miejsc.

  16,7% mieszkańców powiatu łowickiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,5% wśród dziewczynek i 16,8% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 891 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,17 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 38 szkół podstawowych, w których w 400 oddziałach uczyło się 6 176 uczniów (2 992 kobiety oraz 3 184 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie łowickim placówkę miało 41 szkół podstawowych, w których w 306 oddziałach uczyło się 5 226 uczniów (2 479 kobiet oraz 2 747 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,0% ludności (27,7% wśród dziewczynek i 28,2% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15,4 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 97,35.

  W powiecie łowickim znajduje się 6 licea ogólnokształcące, w których w 39 oddziałach uczyło się 1 046 uczniów (672 kobiety oraz 374 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 377 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie łowickim placówkę miałp 9 licea ogólnokształcące, w których w 69 oddziałach uczyło się 1 675 uczniów (978 kobiet oraz 697 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 524 absolwentów.

  W powiecie łowickim znajduje się 5 Technik, w których w 66 oddziałach uczyło się 1 471 uczniów (611 kobiet oraz 860 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 309 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie łowickim placówkę miało 8 Technik, w których w 72 oddziałach uczyło się 1 767 uczniów (718 kobiet oraz 1 049 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 362 absolwentów.

  W powiecie łowickim znajdują się 4 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 7 oddziałach uczyło się 113 uczniów (21 kobiet oraz 92 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,8% mieszkańców (13,7% wśród dziewczyn i 11,9% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 26,8 uczniów. 16,1 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 22,3 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 29,4% mieszkańców powiatu łowickiego w wieku potencjalnej nauki (28,8% kobiet i 30,0% mężczyzn).

 • 13,0% Wykształcenie wyższe
 • powiat łowicki
  13,0%
  woj. łódzkie
  16,6%
  Cała Polska
  17,9%
 • 15,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 10,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 30,9% Wykształcenie średnie i policealne
 • powiat łowicki
  30,9%
  woj. łódzkie
  34,1%
  Kraj
  33,3%
 • 33,3% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 28,4% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,4% Wykształcenie policealne
 • powiat łowicki
  2,4%
  woj. łódzkie
  2,8%
  Cała Polska
  2,7%
 • 3,4% Kobiety
  (policealne)
 • 1,3% Mężczyźni
  (policealne)
 • 8,4% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Powiat
  8,4%
  Województwo
  13,7%
  Cały kraj
  12,4%
 • 10,3% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 6,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Powiat
  20,1%
  łódzkie
  17,7%
  Polska
  18,1%
 • 19,6% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,6% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 23,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • powiat łowicki
  23,4%
  woj. łódzkie
  20,8%
  Cała Polska
  22,9%
 • 16,9% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 30,4% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,5% Wykształcenie gimnazjalne
 • Powiat
  5,5%
  Województwo
  4,8%
  Cała Polska
  5,2%
 • 5,0% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,0% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 25,4% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • powiat łowicki
  25,4%
  woj. łódzkie
  22,1%
  Cały kraj
  19,3%
 • 27,4% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 23,2% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,8% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • pow. łowicki
  1,8%
  woj. łódzkie
  1,6%
  Cała Polska
  1,4%
 • 2,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie łowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 891 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • powiat łowicki
  891,0
  Województwo
  868,0
  Kraj
  873,0
 • 1,17 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • powiat łowicki
  1,17
  Województwo
  0,90
  Polska
  0,89
 •  
 • 19Przedszkola
 • 25 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 84 Oddziały
 • 56 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 3 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 1 853 Miejsca
 • 15 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (powiat łowicki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 740 Dzieci
 • 874 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 866 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,2%
  49,8%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 60 2 lata i mniej
 • 60
 • 348 3 lata
 • 348
 • 414 4 lata
 • 414
 • 498 5 lata
 • 498
 • 407 6 lat
 • 407
 • 13 7 lat i więcej
 • 13
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 24 2 lata i mniej
 • 24
 • 178 3 lata
 • 178
 • 229 4 lata
 • 229
 • 218 5 lata
 • 218
 • 222 6 lat
 • 222
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 36 2 lata i mniej
 • 36
 • 170 3 lata
 • 170
 • 185 4 lata
 • 185
 • 280 5 lata
 • 280
 • 185 6 lat
 • 185
 • 10 7 lat i więcej
 • 10
 • 1 090 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 136,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 136,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 3,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 67,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 66,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1Punkty przedszkolne
 • 1 Oddziały
 • 25 Miejsca
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat łowicki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 22 Dzieci
 • 9 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 13 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 40,9%
  59,1%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 9 3 lata
 • 9
 • 13 4 lata
 • 13
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 3 lata
 • 2
 • 7 4 lata
 • 7
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 7 3 lata
 • 7
 • 6 4 lata
 • 6
 •  
 • 1,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 1,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie łowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat łowicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 36Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 387 Oddziały
 • 6 054 Uczniowie
 • 2 964 Kobiety
  (uczniowie)
 • 3 090 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,0%
  51,0%
 • 710 Uczniowie w 1 klasie
 • 326 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 384 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 732 Absolwenci 2016
 • 372 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 360 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 2Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 13 Oddziały
 • 122 Uczniowie
 • 28 Kobiety
  (uczniowie)
 • 94 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 23,0%
  77,0%
 • 3 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 2 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 32 Absolwenci 2016
 • 3 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 29 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 15,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Powiat
  15,4
  Województwo
  17,3
  Kraj
  17,3
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 15,4 Szkoły podstawowe ogółem
 • 15,4
 • 15,4 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 15,4
 • 15,6 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 15,6
 • 9,4 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 9,4
 •  
 • 513,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 430,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 83,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 23,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 18,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 7 523 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski5 966
  • niemiecki1 303
  • rosyjski185
 • 5 966 angielski
 • 1 303 niemiecki
 • 185 rosyjski
 • 69 francuski
 • 328 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 179 niemiecki
 • 149 inny
 • 118 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych specjalnych
 • 91 angielski
 • 27 inny
 • 42 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych specjalnych
 • 26 niemiecki
 • 16 inny
 •  
 • 97,35 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  97,35
  woj. łódzkie
  95,95
  Cały kraj
  95,46
 • 95,74 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  95,74
  Województwo
  94,41
  Polska
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat łowicki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat łowicki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie łowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat łowicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 35 Oddziały
 • 954 Uczniowie
 • 641 Kobiety
  (uczniowie)
 • 313 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 67,2%
  32,8%
 • 332 Uczniowie w 1 klasie
 • 235 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 97 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 340 Absolwenci
 • 218 Kobiety
  (absolwenci)
 • 122 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 4 Oddziały
 • 92 Uczniowie
 • 31 Kobiety
  (uczniowie)
 • 61 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 33,7%
  66,3%
 • 63 Absolwenci
 • 16 Kobiety
  (absolwenci)
 • 47 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 26,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  26,8
  woj. łódzkie
  25,7
  Kraj
  26,2
 •  
 • 72,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 53,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 19,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat łowicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 66 Oddziały
 • 1 471 Uczniowie
 • 611 Kobiety
  (uczniowie)
 • 860 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 41,5%
  58,5%
 • 384 Uczniowie w 1 klasie
 • 154 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 230 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 309 Absolwenci
 • 128 Kobiety
  (absolwenci)
 • 181 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 22,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • powiat łowicki
  22,3
  łódzkie
  22,9
  Polska
  23,8
 •  
 • 127,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 88,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 39,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat łowicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 5 Oddziały
 • 103 Uczniowie
 • 17 Kobiety
  (uczniowie)
 • 86 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 16,5%
  83,5%
 • 42 Uczniowie w 1 klasie
 • 7 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 35 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 2 Oddziały
 • 10 Uczniowie
 • 4 Kobiety
  (uczniowie)
 • 6 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 40,0%
  60,0%
 • 5 Uczniowie w 1 klasie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 2 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 16,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Powiat
  16,1
  Województwo
  15,4
  Kraj
  17,9
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 16,1 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 16,1
 • 20,6 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 20,6
 • 5,0 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 5,0
 •  
 • 8,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych)
 • 4,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (Branżowe szkoły I stopnia specjalne dla młodzieży)
 • 3,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 4 970 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski2 575
  • niemiecki2 050
  • rosyjski258
  • francuski87
 • 2 575 angielski
 • 2 050 niemiecki
 • 258 rosyjski
 • 87 francuski
 • 17 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych specjalnych
 • 17 angielski
 • Wykres - Szkoły policealne (powiat łowicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły policealne (w tym kolegium dla pracowników służb społecznych) bez specjalnych
 • 3 Oddziały
 • 55 Uczniowie
 • 35 Kobiety
  (uczniowie)
 • 20 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 63,6%
  36,4%
 • 32 Uczniowie w 1 klasie
 • 13 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 19 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 23 Absolwenci
 • 21 Kobiety
  (absolwenci)
 • 2 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Szkoły policealne dla dorosłych (w tym kolegium pracowników służb społecznych)
 • 3 Oddziały
 • 65 Uczniowie
 • 52 Kobiety
  (uczniowie)
 • 13 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 80,0%
  20,0%
 • 25 Absolwenci
 • 17 Kobiety
  (absolwenci)
 • 8 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Tutaj
  20,0
  Województwo
  21,2
  Polska
  19,2
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 20,0 Szkoły policealne ogółem
 • 20,0
 • 18,3 Szkoły policealne dla młodzieży
 • 18,3
 • 21,7 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 21,7
 •  
 • 5,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla młodzieży)
 • 4,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 2,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 74 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach policealnych
 • 42 angielski
 • 32 inny
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie łowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 16,7% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,5% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,8% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,0% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,2% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,2% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,1% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,8% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,7% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 11,9% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 29,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 28,8% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 30,0% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat łowicki, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat łowicki, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat łowicki, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat łowicki - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie łowickim

 • Według danych GUS z 2020 roku w powiecie łowickim znajdował się 1 hotel (kategorii ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 4
  • kwatery agroturystyczne: 2 (całoroczne: 1)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 2
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 6 (liczba sal: 10, liczba miejsc: 339)
  • z nagłośnieniem: 5
  • z projektorem multimedialnym: 7
  • z obsługą techniczną: 6
  • z ekranem: 6
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 7
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 3
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 9


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie łowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w powiecie łowickim: 8 (publiczne: 8, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 5, udogodnienia wewnątrz budynku: 3). W powiecie łowickim 5 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 801 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 219 (uczestnicy: 13 564)
  • seanse filmowe: 21 (uczestnicy: 682)
  • wystawy: 24 (uczestnicy: 2 925)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 11 (uczestnicy: 1 445)
  • koncerty: 29 (uczestnicy: 2 885)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 12 (uczestnicy: 580)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 12 (uczestnicy: 1 630)
  • konkursy: 32 (uczestnicy: 890)
  • pokazy teatralne: 12 (uczestnicy: 533)
  • interdyscyplinarne: 7 (uczestnicy: 1 000)
  • warsztaty: 58 (uczestnicy: 991)
  • inne: 1 (uczestnicy: 3)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 33 (członkowie: 1 245)
  • plastyczne/techniczne: 8 (członkowie: 238)
  • taneczne: 3 (członkowie: 291)
  • muzyczne: 4 (członkowie: 73)
  • informatyczne: 1 (członkowie: 24)
  • teatralne: 1 (członkowie: 16)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 1 (członkowie: 36)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 2 (członkowie: 153)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 1 (członkowie: 30)
  • koło gospodyń wiejskich: 10 (członkowie: 370)
  • inne: 2 (członkowie: 14)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2020 roku:
  • ogółem: 1 (absolwenci: 81)
  • języków obcych: 1 (absolwenci: 81)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • plastyczne: 5
  • muzyczne: 1
  • komputerowe: 2
  • sale baletowe/taneczne: 4
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 26 (członkowie: 547)
  • teatralne: 2 (członkowie: 30)
  • muzyczne - instrumentalne: 5 (członkowie: 94)
  • wokalne i chóry: 7 (członkowie: 112)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 10 (członkowie: 235)
  • taneczne: 2 (członkowie: 76)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie łowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie łowickim działało 1 kino posiadające 2 sale z 185 miejscami na widowni. Odbyło się 665 seansów, na które przyszło 15 036 widzów, w tym 282 seanse filmów produkcji polskiej, na które przyszło 8 254 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie łowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie łowickim działały 4 muzea łącznie z oddziałami (oddziały: 1). Odnotowano 163 613 zwiedzających, co daje 21 019 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie łowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie łowickim działało 18 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 249 428 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 47 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 12 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 7 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 18 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 259 590 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 110
  • dostępne dla czytelników: 58
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 58
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 10
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 12
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 15
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 11


 • Biblioteki naukowe w powiecie łowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie łowickim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 30 468 wolumenów w tym ziobry specjalne: 352. Odnotowano 1 058 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 2 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 54 647 wolumenów. Odnotowano 1 565 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 7
  • dostępne dla czytelników: 5
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 5
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie łowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie łowickim działało 39 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 1 866 członków. Zarejestrowano 2 128 ćwiczących (mężczyźni: 1 885, kobiety: 243, chłopcy do lat 18: 1 083, dziewczęta do lat 18: 224). Aktywne były 54 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (51), instruktora sportowego (37) oraz inne osoby (3).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie łowickim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat łowicki - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat łowicki i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2020 roku w wyniku 34 wypadków drogowych w powiecie łowickim odnotowano 5 ofiar śmiertelnych oraz 46 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 43,8 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 6,4 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i wartość porównywalna do wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 12,5 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 75,2 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2020 roku w powiecie łowickim zarejestrowanych było 79 778 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 52 009 samochodów osobowych (665,9 na każdy 1000 mieszkańców - nieznacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla całej Polski), 8 777 samochodów ciężarowych (130,5 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju), 215 autobusów (2,8 - wartość porównywalna do wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 1 413 ciągników siodłowych (18,1 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla kraju) oraz 5 231 motocykli (67,0 - znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 19,4 lat, ma masę całkowitą do 1399 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 22,7 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 24,9 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 14,6 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 28,5 lat.


  W 2019 roku w powiecie łowickim znajdowało się 13 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 1 parking w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 27 taksówek oraz 27 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie łowickim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 34 Wypadki drogowe
  (rok 2020)
 • 5 Ofiary śmiertelne
  (rok 2020)
 • 46 Ranni
  (rok 2020)
 • 17 Lekko ranni
 • 29 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie łowickim w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 43,81 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Powiat
  43,8
  woj. łódzkie
  99,9
  Kraj
  61,5
 • 6,44 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • powiat łowicki
  6,4
  łódzkie
  9,1
  Cała Polska
  6,5
 • 59,27 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Powiat
  59,3
  woj. łódzkie
  113,3
  Cała Polska
  69,2
 • 12,53 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2019)
 • Powiat
  12,5
  łódzkie
  11,3
  Cały kraj
  9,1
 • 75,21 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2019)
 • Tutaj
  75,2
  łódzkie
  190,5
  Polska
  110,9
 • 14,71 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Powiat
  14,7
  woj. łódzkie
  9,1
  Polska
  10,6
 • 135,29 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Powiat
  135,3
  łódzkie
  113,4
  Cała Polska
  112,4
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 79 778 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie łowickim w 2019 roku
 • 52 009 Samochody osobowe
 • 8 777 Samochody ciężarowe
 • 75 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 215 Autobusy
 • 437 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 1 415 Ciągniki samochodowe
 • 1 413   Ciągniki siodłowe
 • 11 694 Ciągniki rolnicze
 • 5 231 Motocykle
 • 1 941   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 3 471 Motorowery
 • 52 009Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie łowickim
 • Samochody osobowe w powiecie łowickim w latach 2009 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 665,9 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Powiat
  665,9
  Województwo
  643,2
  Kraj
  634,7
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg15 112
  • 1400-1649 kg12 685
  • 1650-1899 kg12 266
  • 1900 kg i więcej11 946
 • 15 112 do 1399 kg
 • 12 685 1400-1649 kg
 • 12 266 1650-1899 kg
 • 11 946 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 23 090 do 1399 cm3
 • 23 090
 • 25 623 1400-1999 cm3
 • 25 623
 • 3 296 2000 i więcej cm3
 • 3 296
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie łowickim w latach 2009 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna28 709
  • olej napędowy14 778
  • gaz (LPG)8 188
  • pozostałe334
 • 28 709 benzyna
 • 14 778 olej napędowy
 • 8 188 gaz (LPG)
 • 334 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 644 do 1 roku
 • 644
 • 455 2 lata
 • 455
 • 520 3 lata
 • 520
 • 1 261 4-5 lat
 • 1 261
 • 1 513 6-7 lat
 • 1 513
 • 2 248 8-9 lat
 • 2 248
 • 3 290 10-11 lat
 • 3 290
 • 9 290 12-15 lat
 • 9 290
 • 13 245 16-20 lat
 • 13 245
 • 7 207 21-25 lat
 • 7 207
 • 3 851 26-30 lat
 • 3 851
 • 8 485 31 lat i więcej
 • 8 485
 • 19,4 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie łowickim
 • Tutaj
  19,4 lat
  woj. łódzkie
  18,8 lat
  Cała Polska
  18,4 lat
 • 8 777Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie łowickim
 • Samochody ciężarowe w powiecie łowickim w latach 2009 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 130,5 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • pow. łowicki
  130,5
  Województwo
  108,1
  Kraj
  101,2
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 4 476 do 999 kg
 • 4 476
 • 2 236 1000-1499 kg
 • 2 236
 • 669 1500-2999 kg
 • 669
 • 69 3000-3499 kg
 • 69
 • 159 3500-4999 kg
 • 159
 • 540 5000-6999 kg
 • 540
 • 301 7000-9999 kg
 • 301
 • 220 10000-14999 kg
 • 220
 • 107 15000 kg i więcej
 • 107
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2 641
  • olej napędowy4 757
  • gaz (LPG)396
  • pozostałe983
 • 2 641 benzyna
 • 4 757 olej napędowy
 • 396 gaz (LPG)
 • 983 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 154 do 1 roku
 • 154
 • 25 2 lata
 • 25
 • 45 3 lata
 • 45
 • 183 4-5 lat
 • 183
 • 205 6-7 lat
 • 205
 • 383 8-9 lat
 • 383
 • 414 10-11 lat
 • 414
 • 1 097 12-15 lat
 • 1 097
 • 1 633 16-20 lat
 • 1 633
 • 1 063 21-25 lat
 • 1 063
 • 682 26-30 lat
 • 682
 • 2 893 31 lat i więcej
 • 2 893
 • 22,7 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie łowickim
 • powiat łowicki
  22,7 lat
  Województwo
  20,0 lat
  Cały kraj
  19,0 lat
 • 215Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie łowickim
 • Autobusy w powiecie łowickim w latach 2009 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 2,8 Autobusy na 1000 ludności
 • Tutaj
  2,8
  woj. łódzkie
  2,8
  Polska
  3,2
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna16
  • olej napędowy138
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe61
 • 16 benzyna
 • 138 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 61 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 4 do 1 roku
 • 4
 • 1 2 lata
 • 1
 • 4 6-7 lat
 • 4
 • 9 8-9 lat
 • 9
 • 8 10-11 lat
 • 8
 • 19 12-15 lat
 • 19
 • 37 16-20 lat
 • 37
 • 21 21-25 lat
 • 21
 • 22 26-30 lat
 • 22
 • 90 31 lat i więcej
 • 90
 • 24,9 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie łowickim
 • pow. łowicki
  24,9 lat
  łódzkie
  22,2 lat
  Polska
  21,2 lat
 • 1 413Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie łowickim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie łowickim w latach 2009 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 18,1 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • powiat łowicki
  18,1
  Województwo
  10,9
  Cała Polska
  11,7
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna10
  • olej napędowy1 272
  • gaz (LPG)2
  • pozostałe129
 • 10 benzyna
 • 1 272 olej napędowy
 • 2 gaz (LPG)
 • 129 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 7 do 1 roku
 • 7
 • 6 2 lata
 • 6
 • 18 3 lata
 • 18
 • 39 4-5 lat
 • 39
 • 120 6-7 lat
 • 120
 • 191 8-9 lat
 • 191
 • 173 10-11 lat
 • 173
 • 397 12-15 lat
 • 397
 • 195 16-20 lat
 • 195
 • 126 21-25 lat
 • 126
 • 71 26-30 lat
 • 71
 • 70 31 lat i więcej
 • 70
 • 14,6 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie łowickim
 • powiat łowicki
  14,6 lat
  Województwo
  13,5 lat
  Cały kraj
  12,2 lat
 • 5 231Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie łowickim
 • Motocykle w powiecie łowickim w latach 2009 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 67,0 Motocykle na 1000 ludności
 • pow. łowicki
  67,0
  łódzkie
  43,0
  Kraj
  41,3
 • Motocykle według grup wieku
 • 31 do 1 roku
 • 31
 • 22 2 lata
 • 22
 • 30 3 lata
 • 30
 • 107 4-5 lat
 • 107
 • 66 6-7 lat
 • 66
 • 70 8-9 lat
 • 70
 • 145 10-11 lat
 • 145
 • 354 12-15 lat
 • 354
 • 457 16-20 lat
 • 457
 • 298 21-25 lat
 • 298
 • 252 26-30 lat
 • 252
 • 3 399 31 lat i więcej
 • 3 399
 • 28,5 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie łowickim
 • Tutaj
  28,5 lat
  Województwo
  25,0 lat
  Cała Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 13 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 9 km  Będących pod zarządem gminy
 • 3 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 1 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie łowickim w latach 2013 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 127,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • pow. łowicki
  127,5 km
  woj. łódzkie
  476,7 km
  Cały kraj
  496,9 km
 • 1,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • pow. łowicki
  1,6 km
  łódzkie
  3,5 km
  Cała Polska
  4,1 km
 • 1 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 27 Liczba licencji na taksówki
 • 27 Liczba taksówek