Powiat wadowicki w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat wadowicki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 159 333 Liczba mieszkańców
 • 644 km2 Powierzchnia
 • 248 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 29,2% Stopa urbanizacji
 • Bartosz Kaliński Starosta
 • ul. Batorego 2, 34-100 Wadowice Adres starostwa powiatowego
 • KWA Tablice rejestracyjne
Powiat wadowicki na mapie
Identyfikatory
 • 1218 TERYT (TERC)
Herb powiatu wadowickiego
powiat wadowicki herb
Flaga powiatu wadowickiego
powiat wadowicki flaga

powiat wadowicki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach
(033)873-43-84
(033)873-43-93
ul. Wojska Polskiego 2c
34-100 Wadowice
Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach
(033)872-92-00
(033)872-92-50
ul. Lwowska 13
34-100 Wadowice
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wadowicach
(033)873-98-24
(033)873-98-24
ul. Kochanowskiego 1
34-100 Wadowice
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wadowicach
(033)823-46-58
(033)823-35-11
ul. Teatralna 2
34-100 Wadowice
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wadowicach
(033)823-34-22
(033)823-34-22 wew. 115
ul. Nadbrzeżna 39a
34-100 Wadowice
Starostwo Powiatowe w Wadowicach
(33) 873-42-50
(33) 823-24-33
ul. Batorego
34-100 Wadowice

Powiat wadowicki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat wadowicki ma 159 333 mieszkańców, z czego 50,9% stanowią kobiety, a 49,1% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców wzrosła o 4,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,4 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa małopolskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu wadowickiego w 2050 roku wynosi 150 321, z czego 76 448 to kobiety, a 73 873 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu wadowickiego zawarli w 2020 roku 615 małżeństw, co odpowiada 3,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  30,1% mieszkańców powiatu wadowickiego jest stanu wolnego, 57,9% żyje w małżeństwie, 2,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,3% to wdowy/wdowcy.

  Powiat wadowicki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -333. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,08 na 1000 mieszkańców powiatu wadowickiego. W 2020 roku urodziło się 1 612 dzieci, w tym 48,8% dziewczynek i 51,2% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 351 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,83 i jest mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 47,7% zgonów w powiecie wadowickim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 27,9% zgonów w powiecie wadowickim były nowotwory, a 4,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu wadowickiego przypada 12.16 zgonów.

  W 2020 roku zarejestrowano 1 267 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 335 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu wadowickiego -68. W tym samym roku 38 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 32 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 6.

  60,6% mieszkańców powiatu wadowickiego jest w wieku produkcyjnym, 19,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 19,5% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu wadowickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 159 333 Liczba mieszkańców
 • 81 153 Kobiety
 • 78 180 Mężczyźni
 • 50,9%
  49,1%
 • 104 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 104 kobiet)
 • 96 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 96 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie wadowickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie wadowickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie wadowickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu wadowickiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 150 321 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 76 448 Kobiety
 • 73 873 Mężczyźni
 • 51,0%
  49,0%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie wadowickim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie wadowickim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie wadowickim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu wadowickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 40,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. wadowicki
  40,4 lat
  Województwo
  41,1 lat
  Polska
  42,0 lat
 • 42,0 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,8 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat wadowicki, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu wadowickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat wadowicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat wadowicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat wadowicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30,1% Kawalerowie/Panny
 • powiat wadowicki
  30,1%
  woj. małopolskie
  30,6%
  Polska
  28,8%
 • 24,9% Kobiety
  (Panny)
 • 35,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,9% Żonaci/Zamężne
 • Powiat
  57,9%
  Województwo
  56,8%
  Cały kraj
  55,8%
 • 56,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 59,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,3% Wdowcy/Wdowy
 • pow. wadowicki
  9,3%
  Województwo
  8,9%
  Cała Polska
  9,6%
 • 15,2% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • pow. wadowicki
  2,6%
  Małopolskie
  3,4%
  Kraj
  5,0%
 • 3,1% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,1% Nieustalone
 • Tutaj
  0,1%
  Małopolskie
  0,4%
  Polska
  0,8%
 • 0,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie wadowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie wadowickim w latach 2002-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2020
 • pow. wadowicki
  3,8
  woj. małopolskie
  4,2
  Kraj
  3,8
 • 0,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2020
 • powiat wadowicki
  0,7
  Małopolskie
  1,1
  Kraj
  1,3
 • 615 Małżeństwa zawarte w roku 2020
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie wadowickim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie wadowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -333 Przyrost naturalny w roku 2020
 • -153 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -180 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,08 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • powiat wadowicki
  -2,1
  Województwo
  -1,0
  Kraj
  -3,2
 • -4,5 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -1,2 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie wadowickim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie wadowickim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie wadowickim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie wadowickim w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 612 Urodzenia żywe
 • 786 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 826 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,8%
  51,2%
 • 10,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • pow. wadowicki
  10,1
  woj. małopolskie
  10,4
  Cały kraj
  9,3
 • 42,9 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • powiat wadowicki
  42,9
  Województwo
  43,4
  Kraj
  39,9
 • 7 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7
 • 42 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 42
 • 108 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 108
 • 85 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 85
 • 42 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 42
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 351 g Średnia waga noworodków
 • 3 303 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 397 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat wadowicki
  3 351 g
  Województwo
  3 328 g
  Polska
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 3 Waga 5000g i więcej
 • 3
 • 16 Waga 4500g - 4999g
 • 16
 • 119 Waga 4000g - 4499g
 • 119
 • 511 Waga 3500g - 3999g
 • 511
 • 618 Waga 3000g - 3499g
 • 618
 • 256 Waga 2500g - 2999g
 • 256
 • 70 Waga 2000g - 2499g
 • 70
 • 11 Waga 1500g - 1999g
 • 11
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 7 Waga 600g - 999g
 • 7
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,46 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • pow. wadowicki
  1,46
  Województwo
  1,45
  Cała Polska
  1,38
 • 0,71 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  0,71
  Województwo
  0,70
  Cała Polska
  0,67
 • 0,83 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat wadowicki
  0,83
  Małopolskie
  0,91
  Kraj
  0,74
 • Statystyki zgonów w powiecie wadowickim w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 945 Zgony
 • 939 Kobiety
  (Zgony)
 • 1 006 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,3%
  51,7%
 • 3 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 2 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 33,3%
  66,7%
 • 12,2 Zgony na 1000 ludności
 • pow. wadowicki
  12,2
  woj. małopolskie
  11,4
  Polska
  12,5
 • 120,7 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • powiat wadowicki
  120,7
  Małopolskie
  109,7
  Polska
  134,3
 • 1,9 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  1,9
  Województwo
  3,5
  Cały kraj
  3,6
 • 3,3 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • pow. wadowicki
  3,3
  Województwo
  2,8
  Cały kraj
  3,4
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,1
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie wadowickim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 47,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • pow. wadowicki
  47,7%
  Małopolskie
  46,1%
  Cały kraj
  39,4%
 • 27,9% Zgony spowodowane nowotworami
 • pow. wadowicki
  27,9%
  Małopolskie
  26,4%
  Cały kraj
  26,5%
 • 4,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat wadowicki
  4,1%
  Województwo
  6,9%
  Cały kraj
  6,6%
 • 5,7 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Małopolskie
  5,7
  Cała Polska
  9,9
 • 70,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  70,3
  Cała Polska
  70,4
 • 283,0 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • powiat wadowicki
  283,0
  woj. małopolskie
  256,0
  Cała Polska
  283,2
 • 237,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  237,9
  Cały kraj
  261,3
 • 483,5 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 507,6 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 458,4 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. wadowicki
  483,5
  Województwo
  446,5
  Polska
  421,0
 • 72,5 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 39,1 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 104,9 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat wadowicki
  72,5
  Małopolskie
  72,1
  Kraj
  69,5
 • 34,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat wadowicki
  34,3
  woj. małopolskie
  32,4
  Kraj
  35,1
 • 3,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • powiat wadowicki
  3,7
  Małopolskie
  6,8
  Cały kraj
  7,9
 • 0,4% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,4%
  woj. małopolskie
  0,7%
  Cała Polska
  0,8%
 • Zamachy samobójcze w powiecie wadowickim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 69 Osoby w zamachach samobójczych
 • 25 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 44 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 22 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 47 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 20 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 4 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 16 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 4 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 16 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 43 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • pow. wadowicki
  43,0
  Małopolskie
  32,0
  Polska
  31,0
 • 12 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  12,0
  Województwo
  13,0
  Cały kraj
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 1 zatrucie gazem / spalinami
 • 1
 • 1 zatrucie środkami chemicznymi / toksycznymi
 • 1
 • 8 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 8
 • 7 zażycie innych leków
 • 7
 • 2 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 2
 • 12 samookaleczenie powierzchniowe
 • 12
 • 2 utonięcie / utopienie się
 • 2
 • 33 powieszenie się
 • 33
 • 3 inny
 • 3
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 zatrucie gazem / spalinami
 • 1
 • 1 samookaleczenie powierzchniowe
 • 1
 • 1 utonięcie / utopienie się
 • 1
 • 17 powieszenie się
 • 17
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 13 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 13
 • 3 choroba fizyczna
 • 3
 • 22 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 22
 • 2 konflikt z osobami spoza rodziny
 • 2
 • 7 zawód miłosny
 • 7
 • 1 problemy w szkole lub pracy
 • 1
 • 2 nagła utrata źródła utrzymania
 • 2
 • 2 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 2
 • 3 śmierć bliskiej osoby
 • 3
 • 6 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 6
 • 5 inna nie wymieniona
 • 5
 • 10 nieustalona
 • 10
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 3 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 3
 • 2 choroba fizyczna
 • 2
 • 4 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 4
 • 1 zawód miłosny
 • 1
 • 1 problemy w szkole lub pracy
 • 1
 • 1 nagła utrata źródła utrzymania
 • 1
 • 1 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 1
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 2 inna nie wymieniona
 • 2
 • 6 nieustalona
 • 6
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 7 13-18 lat
 • 7
 • 3 19-24 lat
 • 3
 • 7 25-29 lat
 • 7
 • 27 30-49 lat
 • 27
 • 23 50-60 lat
 • 23
 • 2 70 lat i więcej
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 3 25-29 lat
 • 3
 • 5 30-49 lat
 • 5
 • 10 50-60 lat
 • 10
 • 2 70 lat i więcej
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy11
  • pod wpływem alkoholu38
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków6
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony18
 • 11 trzeźwy
 • 38 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 6 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 18 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy2
  • pod wpływem alkoholu4
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony14
 • 2 trzeźwy
 • 4 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 14 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 21 kawaler/panna
 • 21
 • 34 żonaty/zamężna
 • 34
 • 2 konkubinat
 • 2
 • 4 wdowiec/wdowa
 • 4
 • 6 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 6
 • 1 separacja
 • 1
 • 1 nieustalony
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 4 kawaler/panna
 • 4
 • 12 żonaty/zamężna
 • 12
 • 1 konkubinat
 • 1
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 • 1 separacja
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne4
  • podstawowe i gimnazjalne12
  • zasadnicze zawodowe18
  • średnie7
  • wyższe2
  • nieustalony26
 • 4 podstawowe niepełne
 • 12 podstawowe i gimnazjalne
 • 18 zasadnicze zawodowe
 • 7 średnie
 • 2 wyższe
 • 26 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne0
  • zasadnicze zawodowe5
  • średnie1
  • wyższe1
  • nieustalony13
 • 0 podstawowe niepełne
 • 0 podstawowe i gimnazjalne
 • 5 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 1 wyższe
 • 13 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 22 praca
 • 22
 • 12 na utrzymaniu innej osoby
 • 12
 • 10 renta
 • 10
 • 4 emerytura
 • 4
 • 1 zasiłek lub alimenty
 • 1
 • 12 bez stałego źródła utrzymania
 • 12
 • 8 nieustalony
 • 8
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 5 praca
 • 5
 • 1 na utrzymaniu innej osoby
 • 1
 • 2 renta
 • 2
 • 4 emerytura
 • 4
 • 1 zasiłek lub alimenty
 • 1
 • 2 bez stałego źródła utrzymania
 • 2
 • 5 nieustalony
 • 5
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 267 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 650 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 617 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 38 Zameldowania z zagranicy
 • 17 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 21 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 335 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 695 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 640 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 32 Wymeldowania za granicę
 • 17 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 15 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -62 Saldo migracji
 • -45 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -17 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -68 Saldo migracji wewnętrznych
 • -45 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -23 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 6 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 6 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie wadowickim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie wadowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 16,0% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,6% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,1% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,0% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,3% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,1% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,0% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,2% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat wadowicki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat wadowicki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie wadowickim oddano do użytku 617 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,86 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie wadowickim to 49 179 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 308 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  68,6% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 31,4% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie wadowickim to 4,82 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w powiecie wadowickim to 118,30 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 96,95% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 95,36% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 93,00% mieszkań posiada łazienkę, 84,99% korzysta z centralnego ogrzewania, a 67,26% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie wadowickim 244 transakcje rynkowe lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 5 198 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 4 828 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 116 transakcji (mediana cen - 5 744 zł/m2, średnia - 5 291 zł/m2), a na rynku wtórnym 128 transakcji rynkowych (mediana cen - 4 545 zł/m2, średnia - 4 430 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie wadowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 5 198 zł
 • powiat wadowicki
  5 198 zł
  woj. małopolskie
  7 296 zł
  Cały kraj
  5 248 zł
 • 5 198 zł Ogółem
 • 5 198 zł
 • 5 205 zł do 40 m2
 • 5 205 zł
 • 5 414 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 414 zł
 • 4 627 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 627 zł
 • 4 051 zł od 80,1 m2
 • 4 051 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 828 zł
 • powiat wadowicki
  4 828 zł
  Województwo
  7 250 zł
  Kraj
  5 689 zł
 • 4 828 zł Ogółem
 • 4 828 zł
 • 4 893 zł do 40 m2
 • 4 893 zł
 • 5 070 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 070 zł
 • 4 624 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 624 zł
 • 3 751 zł od 80,1 m2
 • 3 751 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 244
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m274
  • od 40,1 do 60 m2118
  • od 60,1 do 80 m242
  • od 80,1 m210
 • 74 do 40 m2
 • 118 od 40,1 do 60 m2
 • 42 od 60,1 do 80 m2
 • 10 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie wadowickim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 5 744 zł
 • Tutaj
  5 744 zł
  woj. małopolskie
  7 331 zł
  Cała Polska
  5 761 zł
 • 5 744 zł Ogółem
 • 5 744 zł
 • 5 740 zł do 40 m2
 • 5 740 zł
 • 5 786 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 786 zł
 • 4 627 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 627 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 5 291 zł
 • pow. wadowicki
  5 291 zł
  woj. małopolskie
  7 424 zł
  Kraj
  6 212 zł
 • 5 291 zł Ogółem
 • 5 291 zł
 • 5 574 zł do 40 m2
 • 5 574 zł
 • 5 568 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 568 zł
 • 4 803 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 803 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 116
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m242
  • od 40,1 do 60 m249
  • od 60,1 do 80 m223
  • od 80,1 m20
 • 42 do 40 m2
 • 49 od 40,1 do 60 m2
 • 23 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 545 zł
 • Tutaj
  4 545 zł
  Małopolskie
  7 202 zł
  Cały kraj
  4 694 zł
 • 4 545 zł Ogółem
 • 4 545 zł
 • 4 184 zł do 40 m2
 • 4 184 zł
 • 5 001 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 001 zł
 • 4 545 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 545 zł
 • 4 051 zł od 80,1 m2
 • 4 051 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 430 zł
 • powiat wadowicki
  4 430 zł
  Województwo
  7 027 zł
  Kraj
  5 276 zł
 • 4 430 zł Ogółem
 • 4 430 zł
 • 4 002 zł do 40 m2
 • 4 002 zł
 • 4 724 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 724 zł
 • 4 398 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 398 zł
 • 3 749 zł od 80,1 m2
 • 3 749 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 128
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m232
  • od 40,1 do 60 m269
  • od 60,1 do 80 m219
  • od 80,1 m28
 • 32 do 40 m2
 • 69 od 40,1 do 60 m2
 • 19 od 60,1 do 80 m2
 • 8 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie wadowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 49 179 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 308,00 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  308,00
  Województwo
  363,30
  Cały kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 90,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • powiat wadowicki
  90,70 m2
  Małopolskie
  79,00 m2
  Cała Polska
  74,50 m2
 • 27,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Powiat
  27,90 m2
  woj. małopolskie
  28,70 m2
  Cały kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,34 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,34
  Małopolskie
  3,91
  Polska
  3,82
 • 3,25 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • powiat wadowicki
  3,25
  Województwo
  2,75
  Cały kraj
  2,55
 • 0,75 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • pow. wadowicki
  0,75
  woj. małopolskie
  0,70
  Kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie wadowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 617 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 3,86 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  3,86
  Województwo
  5,82
  Polska
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 2 972 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 4,82 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • powiat wadowicki
  4,82
  Województwo
  3,86
  Cała Polska
  3,77
 • 18,61 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  18,61
  Małopolskie
  22,49
  Cały kraj
  21,77
 • 72 983 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 118,3 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  118,3 m2
  Województwo
  92,3 m2
  Cały kraj
  88,7 m2
 • 0,46 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Powiat
  0,46 m2
  woj. małopolskie
  0,54 m2
  Kraj
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie wadowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 96,95% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • powiat wadowicki
  96,95%
  Małopolskie
  97,03%
  Polska
  96,97%
 • 95,36% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • powiat wadowicki
  95,36%
  Małopolskie
  95,28%
  Polska
  94,01%
 • 93,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • powiat wadowicki
  93,00%
  woj. małopolskie
  93,52%
  Cała Polska
  91,78%
 • 84,99% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • pow. wadowicki
  84,99%
  woj. małopolskie
  83,12%
  Cały kraj
  83,08%
 • 67,26% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • pow. wadowicki
  67,26%
  Województwo
  64,65%
  Cała Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat wadowicki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie wadowickim na 1000 mieszkańców pracuje 185osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 52,7% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 47,3% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie wadowickim wynosiło w 2020 roku 6,9% (8,2% wśród kobiet i 5,8% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie wadowickim wynosiło 4 457,27 PLN, co odpowiada 80.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu wadowickiego 32 237 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 28 582 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -3 655.

  27,5% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu wadowickiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 33,7% w przemyśle i budownictwie, a 15,4% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,2% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie wadowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 185 Pracujący na 1000 ludności (rok 2020)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  185,0
  Województwo
  249,0
  Kraj
  252,0
 • 6,9% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 8,2% Kobiety
 • 5,8% Mężczyźni
 • pow. wadowicki
  6,9%
  woj. małopolskie
  5,3%
  Cały kraj
  6,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie wadowickim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie wadowickim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie wadowickim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie wadowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 457 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Powiat
  4 457 PLN
  Województwo
  5 536 PLN
  Kraj
  5 523 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie wadowickim w latach 2002 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie wadowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 32 237 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 28 582 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -3 655 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,89 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie wadowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 27,5% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 28,0% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 26,8% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 33,7% Przemysł i budownictwo
 • 21,6% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 47,5% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 15,4% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 16,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 13,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,2% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,7% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,7% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 22,2% Pozostałe
 • 31,9% Kobiety
  (pozostałe)
 • 11,0% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie wadowickim w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie wadowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 29 610 Pracujący ogółem
 • 15 590 Kobiety
 • 14 020 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie wadowickim w latach 1995 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 19,8% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,6% W wieku produkcyjnym
 • 55,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,1% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 19,5% W wieku poprodukcyjnym
 • 25,7% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,2% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat wadowicki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 64,9 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat wadowicki
  64,9
  woj. małopolskie
  66,2
  Cała Polska
  68,0
 • 32,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat wadowicki
  32,2
  woj. małopolskie
  34,4
  Polska
  37,5
 • 98,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • pow. wadowicki
  98,7
  Małopolskie
  108,5
  Kraj
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 62,6% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,4% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,1% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,4% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,6% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,9% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat wadowicki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie wadowickim w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 18 128 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 14 544 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 1 163 nowe podmioty, a 609 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2020 najwięcej (1 425) podmiotów zarejestrowano w roku 2019, a najmniej (1 155) w roku 2012. W tym samym okresie najwięcej (1 326) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (609) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie wadowickim najwięcej (1 299) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (17 490) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,9% (350) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 36,3% (6 576) podmiotów, a 61,8% (11 202) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie wadowickim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (24.5%) oraz Przetwórstwo przemysłowe (21.0%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 18 128 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 350 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 6 576 Przemysł i budownictwo
 • 11 202 Pozostała działalność
 • 1 163 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie wadowickim w 2020 roku
 • 609 Podmioty wyrejestrowane w powiecie wadowickim w 2020 roku
 • 14 544 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 17 490 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 17 490
 • 510 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 510
 • 114 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 114
 • 14 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 14
 • 18 114 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 18 114
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Przedsiębiorstwa państwowe ogółem
 • 1
 • 27 Spółdzielnie ogółem
 • 27
 • 983 Spółki handlowe ogółem
 • 983
 • 84  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 84
 • 15  Spółki handlowe - akcyjne
 • 15
 • 4    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 4
 • 668  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 668
 • 75    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 75
 • 1 299 Spółki cywilne ogółem
 • 1 299
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 14 544 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 3 563 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 3 563
 • 3 052 Przetwórstwo przemysłowe
 • 3 052
 • 2 734 Budownictwo
 • 2 734
 • 1 115 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 1 115
 • 696 Transport i gospodarka magazynowa
 • 696
 • 673 Pozostała działalność
 • 673
 • 508 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 508
 • 388 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 388
 • 364 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 364
 • 317 Informacja i komunikacja
 • 317
 • 303 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 303
 • 275 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 275
 • 262 Edukacja
 • 262
 • 163 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 163
 • 108 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 108
 • 13 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 13
 • 9 Górnictwo i wydobywanie
 • 9
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat wadowicki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie wadowickim stwierdzono 1 785 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 11,16 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie wadowickim wynosi 73,90% i jest nieznacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa małopolskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu wadowickiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 6,41 (wykrywalność 73%) oraz przeciwko mieniu - 5,01 (wykrywalność 53%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,34 (64%), drogowe - 0,97 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,09 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie wadowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat wadowicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 785 Przestępstwa ogółem
 • 1 785
 • 1 025 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 1 025
 • 535 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 535
 • 155 Przestępstwa drogowe
 • 155
 • 15 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 15
 • 801 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 801
 • 11,16 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  11,16
  Małopolskie
  20,26
  Kraj
  19,96
 • 6,41 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  6,41
  Małopolskie
  10,99
  Cały kraj
  12,25
 • 3,34 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  3,34
  woj. małopolskie
  7,23
  Kraj
  5,17
 • 0,97 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  0,97
  Województwo
  1,25
  Cały kraj
  1,73
 • 0,09 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • pow. wadowicki
  0,09
  Małopolskie
  0,30
  Kraj
  0,37
 • 5,01 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  5,01
  Małopolskie
  7,50
  Cała Polska
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat wadowicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • pow. wadowicki
  74%
  Małopolskie
  78%
  Cała Polska
  73%
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  74%
  Małopolskie
  70%
  Cała Polska
  65%
 • 65% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Powiat
  65%
  Małopolskie
  86%
  Cały kraj
  82%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  woj. małopolskie
  98%
  Polska
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • pow. wadowicki
  100%
  woj. małopolskie
  84%
  Polska
  87%
 • 54% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  54%
  Województwo
  54%
  Kraj
  54%

Powiat wadowicki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu wadowickiego wyniosła w 2020 roku 200,7 mln złotych, co daje 1,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 23.3% w porównaniu do roku 2019. Największa część budżetu powiatu wadowickiego - 37.6% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (20.1%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (11%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 45,5 mln złotych, czyli 22,7% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu wadowickiego wyniosła w 2020 roku 212,8 mln złotych, co daje 1,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 26.1% w porównaniu do roku 2019. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (44.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (21.5%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (9.3%). W budżecie powiatu wadowickiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 244 złotych na mieszkańca (18,3%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 10,4 złotych na mieszkańca (0,8%).
 • Wydatki budżetu w powiecie wadowickim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu wadowickiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat wadowicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu wadowickiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  122,2 mln

  770(100%)

  116,0 mln

  729(100%)

  138,9 mln

  872(100%)

  131,0 mln

  821(100%)

  132,6 mln

  830(100%)

  156,2 mln

  977(100%)

  162,8 mln

  1,0 tys(100%)

  200,7 mln

  1,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  49,2 mln

  309(40.2%)

  50,1 mln

  314(43.2%)

  50,1 mln

  314(36.1%)

  50,7 mln

  318(38.7%)

  52,9 mln

  331(39.9%)

  63,5 mln

  397(40.7%)

  64,3 mln

  402(39.5%)

  75,5 mln

  473(37.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  6,5 mln

  40,6(5.3%)

  10,0 mln

  62,7(8.6%)

  12,6 mln

  79,0(9.1%)

  14,2 mln

  89,1(10.9%)

  17,7 mln

  111(13.4%)

  22,0 mln

  137(14.1%)

  18,2 mln

  114(11.2%)

  40,3 mln

  252(20.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  19,5 mln

  123(15.9%)

  19,1 mln

  120(16.4%)

  19,2 mln

  120(13.8%)

  20,9 mln

  131(16%)

  17,3 mln

  108(13%)

  18,4 mln

  115(11.8%)

  19,9 mln

  124(12.2%)

  22,0 mln

  138(11%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  12,3 mln

  77,4(10.1%)

  12,3 mln

  77,4(10.6%)

  12,8 mln

  80,3(9.2%)

  13,6 mln

  85,3(10.4%)

  14,3 mln

  89,2(10.8%)

  18,3 mln

  114(11.7%)

  20,8 mln

  130(12.8%)

  17,6 mln

  110(8.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  7,9 mln

  49,6(6.5%)

  8,0 mln

  50,0(6.9%)

  7,9 mln

  49,6(5.7%)

  8,2 mln

  51,3(6.3%)

  8,7 mln

  54,4(6.6%)

  9,2 mln

  57,6(5.9%)

  9,9 mln

  61,9(6.1%)

  11,6 mln

  72,7(5.8%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  3,9 mln

  24,8(3.2%)

  4,3 mln

  27,1(3.7%)

  4,7 mln

  29,6(3.4%)

  5,0 mln

  31,3(3.8%)

  5,5 mln

  34,4(4.1%)

  6,4 mln

  40,2(4.1%)

  7,5 mln

  46,7(4.6%)

  8,7 mln

  54,8(4.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  4,2 mln

  26,3(3.4%)

  4,5 mln

  28,0(3.8%)

  4,1 mln

  25,8(3%)

  4,6 mln

  29,1(3.5%)

  4,7 mln

  29,3(3.5%)

  4,9 mln

  30,8(3.2%)

  4,6 mln

  28,5(2.8%)

  6,4 mln

  40,3(3.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,2 mln

  7,3(0.9%)

  720,9 tys

  4,5(0.6%)

  1,5 mln

  9,5(1.1%)

  1,3 mln

  8,4(1%)

  1,3 mln

  8,4(1%)

  1,8 mln

  11,5(1.2%)

  2,5 mln

  15,7(1.5%)

  5,7 mln

  35,8(2.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  16,4 mln

  103(13.4%)

  5,8 mln

  36,3(5%)

  24,9 mln

  156(17.9%)

  9,9 mln

  62,1(7.6%)

  2,7 mln

  17,0(2.1%)

  4,3 mln

  27,1(2.8%)

  7,3 mln

  45,7(4.5%)

  4,5 mln

  28,0(2.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  645,6 tys

  4,1(0.5%)

  552,3 tys

  3,5(0.5%)

  638,2 tys

  4,0(0.5%)

  1,7 mln

  10,5(1.3%)

  1,3 mln

  8,0(1%)

  678,9 tys

  4,2(0.4%)

  1,2 mln

  7,7(0.8%)

  1,3 mln

  8,1(0.6%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  368,1 tys

  2,3(0.3%)

  374,6 tys

  2,3(0.3%)

  374,1 tys

  2,3(0.2%)

  394,8 tys

  2,5(0.2%)

  395,0 tys

  2,5(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  84,5 tys

  0,5(0.1%)

  86,7 tys

  0,5(0.1%)

  105,0 tys

  0,7(0.1%)

  100,0 tys

  0,6(0.1%)

  101,8 tys

  0,6(0.1%)

  110,0 tys

  0,7(0.1%)

  118,7 tys

  0,7(0.1%)

  154,5 tys

  1,0(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  69,6 tys

  0,4(0.1%)

  69,7 tys

  0,4(0.1%)

  69,8 tys

  0,4(0.1%)

  73,6 tys

  0,5(0.1%)

  76,4 tys

  0,5(0.1%)

  79,1 tys

  0,5(0.1%)

  79,6 tys

  0,5(0%)

  117,4 tys

  0,7(0.1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  281,2 tys

  1,8(0.2%)

  177,9 tys

  1,1(0.2%)

  79,9 tys

  0,5(0.1%)

  97,4 tys

  0,6(0.1%)

  61,2 tys

  0,4(0%)

  30,5 tys

  0,2(0%)

  170,5 tys

  1,1(0.1%)

  103,3 tys

  0,6(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  4,2 tys

  0,0(0%)

  1,6 tys

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  4,5 tys

  0,0(0%)

  91,0 tys

  0,6(0.1%)

  82,9 tys

  0,5(0.1%)

  86,2 tys

  0,5(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  57,7 tys

  0,4(0%)

  57,2 tys

  0,4(0%)

  59,3 tys

  0,4(0%)

  59,6 tys

  0,4(0%)

  59,8 tys

  0,4(0%)

  79,2 tys

  0,5(0.1%)

  84,9 tys

  0,5(0.1%)

  68,8 tys

  0,4(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  7,6 tys

  0,0(0%)

  12,0 tys

  0,1(0%)

  17,0 tys

  0,1(0%)

  13,8 tys

  0,1(0%)

  13,4 tys

  0,1(0%)

  28,9 tys

  0,2(0%)

  38,0 tys

  0,2(0%)

  30,5 tys

  0,2(0%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  95,2 tys

  0,6(0.1%)

  176,7 tys

  1,1(0.2%)

  45,8 tys

  0,3(0%)

  26,1 tys

  0,2(0%)

  13,8 tys

  0,1(0%)

  20,5 tys

  0,1(0%)

  19,9 tys

  0,1(0%)

  16,1 tys

  0,1(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  15,0 tys

  0,1(0%)

  15,0 tys

  0,1(0%)

  15,0 tys

  0,1(0%)

  15,0 tys

  0,1(0%)

  14,6 tys

  0,1(0%)

  15,0 tys

  0,1(0%)

  15,0 tys

  0,1(0%)

  5,3 tys

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  129,1 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  81,6 tys

  0,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie wadowickim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu wadowickiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat wadowicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu wadowickiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  125,9 mln

  793(100%)

  122,0 mln

  767(100%)

  134,0 mln

  841(100%)

  134,9 mln

  846(100%)

  140,2 mln

  878(100%)

  150,7 mln

  942(100%)

  168,9 mln

  1,1 tys(100%)

  212,8 mln

  1,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  56,9 mln

  358(45.2%)

  56,4 mln

  354(46.3%)

  57,3 mln

  359(42.8%)

  59,2 mln

  371(43.8%)

  59,1 mln

  370(42.2%)

  60,1 mln

  375(39.9%)

  68,6 mln

  429(40.6%)

  94,1 mln

  589(44.2%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  27,3 mln

  172(21.7%)

  29,0 mln

  182(23.8%)

  31,9 mln

  200(23.8%)

  33,9 mln

  212(25.1%)

  36,7 mln

  230(26.2%)

  42,0 mln

  262(27.8%)

  46,2 mln

  289(27.4%)

  45,9 mln

  287(21.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,0 mln

  12,7(1.6%)

  2,3 mln

  14,7(1.9%)

  3,6 mln

  22,7(2.7%)

  4,4 mln

  27,7(3.3%)

  2,8 mln

  17,7(2%)

  5,1 mln

  31,6(3.4%)

  10,2 mln

  63,6(6%)

  19,8 mln

  124(9.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  13,5 mln

  85,0(10.7%)

  13,2 mln

  83,2(10.9%)

  13,0 mln

  81,5(9.7%)

  15,2 mln

  95,0(11.2%)

  14,7 mln

  91,6(10.4%)

  15,9 mln

  99,1(10.5%)

  17,5 mln

  109(10.3%)

  19,0 mln

  119(8.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  7,9 mln

  49,6(6.3%)

  8,0 mln

  50,0(6.5%)

  7,9 mln

  49,3(5.9%)

  8,2 mln

  51,3(6.1%)

  8,7 mln

  54,3(6.2%)

  9,2 mln

  57,3(6.1%)

  9,9 mln

  61,6(5.8%)

  11,3 mln

  70,6(5.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  2,8 mln

  17,9(2.3%)

  3,2 mln

  19,9(2.6%)

  2,0 mln

  12,8(1.5%)

  2,4 mln

  15,0(1.8%)

  7,2 mln

  45,2(5.2%)

  7,9 mln

  49,3(5.2%)

  5,4 mln

  33,9(3.2%)

  5,7 mln

  35,9(2.7%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  888,1 tys

  5,6(0.7%)

  735,0 tys

  4,6(0.6%)

  791,4 tys

  5,0(0.6%)

  1,1 mln

  6,6(0.8%)

  879,2 tys

  5,5(0.6%)

  1,9 mln

  12,1(1.3%)

  2,1 mln

  12,9(1.2%)

  5,0 mln

  31,4(2.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,3 mln

  7,9(1%)

  1,6 mln

  9,8(1.3%)

  1,1 mln

  6,8(0.8%)

  1,7 mln

  10,6(1.3%)

  1,5 mln

  9,6(1.1%)

  1,7 mln

  10,6(1.1%)

  1,1 mln

  6,9(0.7%)

  3,9 mln

  24,7(1.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  10,3 mln

  64,8(8.2%)

  4,8 mln

  30,0(3.9%)

  12,8 mln

  80,3(9.6%)

  4,6 mln

  29,0(3.4%)

  2,3 mln

  14,4(1.6%)

  2,2 mln

  13,7(1.5%)

  2,7 mln

  16,8(1.6%)

  2,6 mln

  16,0(1.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,1 mln

  6,6(0.8%)

  944,7 tys

  5,9(0.8%)

  2,2 mln

  13,6(1.6%)

  2,8 mln

  17,3(2.1%)

  2,5 mln

  15,6(1.8%)

  971,3 tys

  6,1(0.6%)

  1,4 mln

  9,0(0.9%)

  1,2 mln

  7,8(0.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,5 mln

  9,4(1.2%)

  1,1 mln

  7,2(0.9%)

  945,8 tys

  5,9(0.7%)

  751,3 tys

  4,7(0.6%)

  761,0 tys

  4,8(0.5%)

  639,5 tys

  4,0(0.4%)

  692,8 tys

  4,3(0.4%)

  505,9 tys

  3,2(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  261,6 tys

  1,6(0.2%)

  259,0 tys

  1,6(0.2%)

  229,6 tys

  1,4(0.2%)

  242,1 tys

  1,5(0.2%)

  324,2 tys

  2,0(0.2%)

  212,1 tys

  1,3(0.1%)

  256,6 tys

  1,6(0.2%)

  448,8 tys

  2,8(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  368,1 tys

  2,3(0.3%)

  374,6 tys

  2,3(0.3%)

  374,1 tys

  2,3(0.2%)

  394,8 tys

  2,5(0.2%)

  395,0 tys

  2,5(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  211,2 tys

  1,3(0.2%)

  269,6 tys

  1,7(0.2%)

  194,7 tys

  1,2(0.1%)

  174,3 tys

  1,1(0.1%)

  181,3 tys

  1,1(0.1%)

  228,3 tys

  1,4(0.2%)

  148,9 tys

  0,9(0.1%)

  179,2 tys

  1,1(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  4,2 tys

  0,0(0%)

  1,6 tys

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  4,5 tys

  0,0(0%)

  88,0 tys

  0,5(0.1%)

  82,9 tys

  0,5(0%)

  86,2 tys

  0,5(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  3,8 tys

  0,0(0%)

  12,0 tys

  0,1(0%)

  17,0 tys

  0,1(0%)

  13,8 tys

  0,1(0%)

  6,7 tys

  0,0(0%)

  28,9 tys

  0,2(0%)

  32,9 tys

  0,2(0%)

  30,5 tys

  0,2(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,4 tys

  0,0(0%)

  107

  0,0(0%)

  2,0

  0,0(0%)

  70,0

  0,0(0%)

  727

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  212

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,0(0%)

  9,9

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,0(0%)

  809

  0,0(0%)

  0,4

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,5

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  19,8

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  129,1 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  81,6 tys

  0,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  --
  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat wadowicki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 39 064 mieszkańców powiatu wadowickiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 19 020 kobiet oraz 20 044 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 11,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,1% wykształcenie policealne, 10,6% średnie ogólnokształcące, a 16,6% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 33,1% mieszkańców powiatu wadowickiego, gimnazjalnym 5,6%, natomiast 19,5% podstawowym ukończonym. 1,0% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu wadowickiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie wadowickim największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (25,4%) oraz podstawowe ukończone (22,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (41,2%) oraz podstawowe ukończone (16,9%).

  W roku 2018 w powiecie wadowickim mieściło się 59 przedszkoli, w których do 217 oddziałów uczęszczało 4 826 dzieci (2 299 dziewczynek oraz 2 527 chłopców). Dostępnych było 5 051 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie wadowickim mieściło się 41 przedszkoli, w których do 123 oddziałów uczęszczało 2 880 dzieci (1 406 dziewczynek oraz 1 474 chłopców). Dostępnych było 2 816 miejsc.

  17,9% mieszkańców powiatu wadowickiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,7% wśród dziewczynek i 18,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 862 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,00 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 75 szkół podstawowych, w których w 816 oddziałach uczyło się 13 966 uczniów (6 824 kobiety oraz 7 142 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie wadowickim placówkę miało 77 szkół podstawowych, w których w 611 oddziałach uczyło się 10 837 uczniów (5 284 kobiety oraz 5 553 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,3% ludności (28,6% wśród dziewczynek i 28,1% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17,1 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 96,48.

  W powiecie wadowickim znajduje się 9 licea ogólnokształcące, w których w 71 oddziałach uczyło się 1 855 uczniów (1 165 kobiet oraz 690 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 590 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie wadowickim placówkę miałp 11 licea ogólnokształcące, w których w 90 oddziałach uczyło się 2 459 uczniów (1 562 kobiety oraz 897 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 837 absolwentów.

  W powiecie wadowickim znajduje się 9 Technik, w których w 109 oddziałach uczyło się 2 637 uczniów (1 195 kobiet oraz 1 442 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 642 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie wadowickim placówkę miało 8 Technik, w których w 122 oddziałach uczyło się 2 972 uczniów (1 402 kobiety oraz 1 570 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 639 absolwentów.

  W powiecie wadowickim znajduje się 10 Branżowych szkół I stopnia, w których w 23 oddziałach uczyło się 523 uczniów (149 kobiet oraz 374 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,6% mieszkańców (12,6% wśród dziewczyn i 12,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 26,1 uczniów. 22,7 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 24,2 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 27,9% mieszkańców powiatu wadowickiego w wieku potencjalnej nauki (28,0% kobiet i 27,8% mężczyzn).

 • 11,6% Wykształcenie wyższe
 • powiat wadowicki
  11,6%
  Małopolskie
  18,2%
  Kraj
  17,9%
 • 13,9% Kobiety
  (wyższe)
 • 9,1% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 29,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  29,3%
  woj. małopolskie
  33,0%
  Cała Polska
  33,3%
 • 32,6% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 25,7% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,1% Wykształcenie policealne
 • powiat wadowicki
  2,1%
  Małopolskie
  2,6%
  Polska
  2,7%
 • 3,1% Kobiety
  (policealne)
 • 1,0% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • pow. wadowicki
  10,6%
  Małopolskie
  12,6%
  Cały kraj
  12,4%
 • 13,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,6% Wykształcenie średnie zawodowe
 • pow. wadowicki
  16,6%
  Województwo
  17,8%
  Cała Polska
  18,1%
 • 16,5% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 16,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 33,1% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Powiat
  33,1%
  Województwo
  24,2%
  Cały kraj
  22,9%
 • 25,4% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 41,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • Powiat
  5,6%
  Małopolskie
  5,3%
  Cały kraj
  5,2%
 • 5,0% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,2% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 19,5% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Powiat
  19,5%
  Województwo
  18,1%
  Polska
  19,3%
 • 22,0% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 16,9% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,0% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Powiat
  1,0%
  Województwo
  1,2%
  Polska
  1,4%
 • 1,1% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie wadowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 862 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • pow. wadowicki
  862,0
  woj. małopolskie
  883,0
  Cała Polska
  873,0
 • 1,00 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Tutaj
  1,00
  woj. małopolskie
  0,88
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 59Przedszkola
 • 38 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 217 Oddziały
 • 74 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 5 051 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (powiat wadowicki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4 826 Dzieci
 • 2 299 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 2 527 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 47,6%
  52,4%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 79 2 lata i mniej
 • 79
 • 1 036 3 lata
 • 1 036
 • 1 242 4 lata
 • 1 242
 • 1 249 5 lata
 • 1 249
 • 1 193 6 lat
 • 1 193
 • 27 7 lat i więcej
 • 27
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 34 2 lata i mniej
 • 34
 • 503 3 lata
 • 503
 • 604 4 lata
 • 604
 • 576 5 lata
 • 576
 • 572 6 lat
 • 572
 • 10 7 lat i więcej
 • 10
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 45 2 lata i mniej
 • 45
 • 533 3 lata
 • 533
 • 638 4 lata
 • 638
 • 673 5 lata
 • 673
 • 621 6 lat
 • 621
 • 17 7 lat i więcej
 • 17
 • 1 468 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 343,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 341,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 94,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 92,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1Punkty przedszkolne
 • 3 Oddziały
 • 16 Miejsca
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat wadowicki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 12 Dzieci
 • 2 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 10 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 16,7%
  83,3%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 3 3 lata
 • 3
 • 5 4 lata
 • 5
 • 1 5 lata
 • 1
 • 2 6 lat
 • 2
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 4 lata
 • 2
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 3 3 lata
 • 3
 • 3 4 lata
 • 3
 • 1 5 lata
 • 1
 • 2 6 lat
 • 2
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 •  
 • 2,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 2,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie wadowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat wadowicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 72Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 797 Oddziały
 • 13 872 Uczniowie
 • 6 793 Kobiety
  (uczniowie)
 • 7 079 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,0%
  51,0%
 • 1 742 Uczniowie w 1 klasie
 • 842 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 900 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 651 Absolwenci 2016
 • 847 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 804 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 3Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 19 Oddziały
 • 94 Uczniowie
 • 31 Kobiety
  (uczniowie)
 • 63 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 33,0%
  67,0%
 • 9 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 8 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 23 Absolwenci 2016
 • 7 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 16 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 17,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Powiat
  17,1
  woj. małopolskie
  16,8
  Kraj
  17,3
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 17,1 Szkoły podstawowe ogółem
 • 17,1
 • 17,1 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 17,1
 • 17,4 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 17,4
 • 4,9 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 4,9
 •  
 • 1 107,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 900,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 207,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 34,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 32,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 933 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 875 niemiecki
 • 58 inny
 • 26 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych specjalnych
 • 19 niemiecki
 • 7 angielski
 •  
 • 96,48 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  96,48
  woj. małopolskie
  95,56
  Cały kraj
  95,46
 • 95,82 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  95,82
  Małopolskie
  94,56
  Kraj
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat wadowicki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat wadowicki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie wadowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat wadowicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 6Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 61 Oddziały
 • 1 623 Uczniowie
 • 1 060 Kobiety
  (uczniowie)
 • 563 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 65,3%
  34,7%
 • 555 Uczniowie w 1 klasie
 • 345 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 210 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 522 Absolwenci
 • 338 Kobiety
  (absolwenci)
 • 184 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 3Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 10 Oddziały
 • 232 Uczniowie
 • 105 Kobiety
  (uczniowie)
 • 127 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 45,3%
  54,7%
 • 101 Absolwenci
 • 52 Kobiety
  (absolwenci)
 • 49 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 26,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Powiat
  26,1
  Województwo
  26,5
  Polska
  26,2
 •  
 • 109,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 77,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 32,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 1,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat wadowicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 9Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 109 Oddziały
 • 2 637 Uczniowie
 • 1 195 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 442 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 45,3%
  54,7%
 • 702 Uczniowie w 1 klasie
 • 284 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 418 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 642 Absolwenci
 • 298 Kobiety
  (absolwenci)
 • 344 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 24,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Tutaj
  24,2
  Małopolskie
  25,3
  Cały kraj
  23,8
 •  
 • 222,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 144,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 78,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat wadowicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 9Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 21 Oddziały
 • 510 Uczniowie
 • 143 Kobiety
  (uczniowie)
 • 367 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 28,0%
  72,0%
 • 258 Uczniowie w 1 klasie
 • 79 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 179 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 2 Oddziały
 • 13 Uczniowie
 • 6 Kobiety
  (uczniowie)
 • 7 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 46,2%
  53,8%
 • 6 Uczniowie w 1 klasie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 3 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 22,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  22,7
  Województwo
  17,3
  Polska
  17,9
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 22,7 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 22,7
 • 24,3 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 24,3
 • 6,5 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 6,5
 •  
 •  
 • 9 384 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski4 550
  • niemiecki3 567
  • rosyjski458
  • francuski437
  • hiszpański175
  • łaciński118
  • włoski79
 • 4 550 angielski
 • 3 567 niemiecki
 • 458 rosyjski
 • 437 francuski
 • 175 hiszpański
 • 118 łaciński
 • 79 włoski
 • 27 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
 • 27 inny
 • 19 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych specjalnych
 • 19 niemiecki
 • Wykres - Szkoły policealne (powiat wadowicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • 2Szkoły policealne dla dorosłych (w tym kolegium pracowników służb społecznych)
 • 6 Oddziały
 • 49 Uczniowie
 • 43 Kobiety
  (uczniowie)
 • 6 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 87,8%
  12,2%
 • 27 Absolwenci
 • 27 Kobiety
  (absolwenci)
 • 0 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 8,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • pow. wadowicki
  8,2
  woj. małopolskie
  19,6
  Cały kraj
  19,2
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 8,2 Szkoły policealne ogółem
 • 8,2
 • 8,2 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 8,2
 •  
 • 1,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 1,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie wadowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17,9% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,7% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,2% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,3% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,6% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,1% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,2% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,3% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,6% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 27,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 28,0% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 27,8% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat wadowicki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat wadowicki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat wadowicki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat wadowicki - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie wadowickim

 • Według danych GUS z 2020 roku w powiecie wadowickim znajdowało się 11 hoteli (5 ★★★★, 5 ★★★, 1 ), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 7 obiektów.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 2
  • domy wycieczkowe: 1
  • ośrodki wczasowe: 2
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 2
  • pola biwakowe: 1 (całoroczne: 0)
  • kwatery agroturystyczne: 2
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 3 (całoroczne: 2)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 10
  • drzwi automatycznie otwierane: 7
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 8
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 11


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 16 (liczba sal: 37, liczba miejsc: 2 608)
  • z nagłośnieniem: 12
  • z projektorem multimedialnym: 13
  • z zestawem do wideokonferencji: 7
  • z obsługą techniczną: 9
  • z ekranem: 15
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 14
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 13
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 21


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie wadowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w powiecie wadowickim: 29 (publiczne: 29, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 19, udogodnienia wewnątrz budynku: 13). W powiecie wadowickim 19 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 4 707 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 736 (uczestnicy: 41 490)
  • seanse filmowe: 59 (uczestnicy: 2 083)
  • wystawy: 32 (uczestnicy: 6 733)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 19 (uczestnicy: 2 965)
  • koncerty: 31 (uczestnicy: 3 339)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 77 (uczestnicy: 5 120)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 80 (uczestnicy: 2 175)
  • konkursy: 59 (uczestnicy: 2 463)
  • pokazy teatralne: 40 (uczestnicy: 2 592)
  • konferencje: 6 (uczestnicy: 132)
  • interdyscyplinarne: 19 (uczestnicy: 725)
  • warsztaty: 285 (uczestnicy: 3 528)
  • inne: 29 (uczestnicy: 9 635)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 185 (członkowie: 3 146)
  • plastyczne/techniczne: 40 (członkowie: 458)
  • taneczne: 35 (członkowie: 636)
  • muzyczne: 30 (członkowie: 348)
  • informatyczne: 1 (członkowie: 15)
  • fotograficzne i filmowe: 4 (członkowie: 31)
  • teatralne: 6 (członkowie: 56)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 18 (członkowie: 276)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 7 (członkowie: 474)
  • koło gospodyń wiejskich: 18 (członkowie: 456)
  • inne: 26 (członkowie: 396)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2020 roku:
  • ogółem: 66 (absolwenci: 1 009)
  • języków obcych: 11 (absolwenci: 164)
  • plastyczne: 22 (absolwenci: 355)
  • nauki gry na instrumentach: 14 (absolwenci: 82)
  • wiedzy praktycznej: 10 (absolwenci: 274)
  • tańca: 8 (absolwenci: 124)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • fotograficzne: 1
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 15
  • muzyczne: 11
  • politechniczne: 3
  • studia telewizyjne: 1
  • komputerowe: 2
  • ceramiczne: 4
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 14
  • inne: 3


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 87 (członkowie: 1 447)
  • teatralne: 10 (członkowie: 117)
  • muzyczne - instrumentalne: 13 (członkowie: 299)
  • wokalne i chóry: 20 (członkowie: 316)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 10 (członkowie: 206)
  • taneczne: 34 (członkowie: 509)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie wadowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie wadowickim działało 1 kino posiadające 1 salę z 369 miejscami na widowni. Odbyło się 477 seansów, na które przyszło 18 546 widzów, w tym 201 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 9 246 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie wadowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie wadowickim działały 4 muzea łącznie z oddziałami (oddziały: 1). Odnotowano 46 757 zwiedzających, co daje 2 923 osoby zwiedzające muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie wadowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie wadowickim działały 43 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 579 816 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 64 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 12 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 8 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 46 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 524 770 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 186
  • dostępne dla czytelników: 91
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 86
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 21
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 19
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 28
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 23


 • Biblioteki naukowe w powiecie wadowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie wadowickim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 21 890 wolumenów w tym ziobry specjalne: 8. Odnotowano 183 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 3 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 4 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 41 447 wolumenów. Odnotowano 2 558 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 15
  • dostępne dla czytelników: 12
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 12
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie wadowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie wadowickim działały 74 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 5 310 członków. Zarejestrowano 5 073 ćwiczących (mężczyźni: 3 897, kobiety: 1 176, chłopcy do lat 18: 2 944, dziewczęta do lat 18: 1 087). Aktywne były 134 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (106), instruktora sportowego (107) oraz inne osoby (35).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie wadowickim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat wadowicki - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat wadowicki i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 roku w wyniku 73 wypadków drogowych w powiecie wadowickim odnotowano 5 ofiar śmiertelnych oraz 80 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 45,7 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 3,1 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 3,9 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju) oraz 61,9 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2020 roku w powiecie wadowickim zarejestrowanych było 129 307 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 101 839 samochodów osobowych (637,8 na każdy 1000 mieszkańców - nieznacznie więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całej Polski), 13 695 samochodów ciężarowych (90,6 - mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 567 autobusów (3,6 - mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz więcej od wartości dla Polski), 766 ciągników siodłowych (4,8 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 6 688 motocykli (41,9 - wartość porównywalna do wartości dla województwa małopolskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 18,7 lat, ma masę całkowitą 1400-1649 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 19,1 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 20,4 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 15,8 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 24,8 lat.


  W 2020 roku w powiecie wadowickim znajdowało się 8 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 72 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 72 licencje na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie wadowickim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 73 Wypadki drogowe
  (rok 2020)
 • 5 Ofiary śmiertelne
  (rok 2020)
 • 80 Ranni
  (rok 2020)
 • 24 Lekko ranni
 • 56 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie wadowickim w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 45,72 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • pow. wadowicki
  45,7
  woj. małopolskie
  66,4
  Polska
  61,5
 • 3,13 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • pow. wadowicki
  3,1
  Małopolskie
  4,6
  Polska
  6,5
 • 50,11 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • pow. wadowicki
  50,1
  Małopolskie
  75,2
  Polska
  69,2
 • 3,87 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • Powiat
  3,9
  Województwo
  5,7
  Cały kraj
  7,6
 • 61,87 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • Tutaj
  61,9
  woj. małopolskie
  92,8
  Cały kraj
  80,2
 • 6,85 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • powiat wadowicki
  6,8
  Małopolskie
  6,9
  Cała Polska
  10,6
 • 109,59 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Tutaj
  109,6
  woj. małopolskie
  113,2
  Kraj
  112,4
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 129 307 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie wadowickim w 2020 roku
 • 101 839 Samochody osobowe
 • 13 695 Samochody ciężarowe
 • 85 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 567 Autobusy
 • 864 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 768 Ciągniki samochodowe
 • 766   Ciągniki siodłowe
 • 4 886 Ciągniki rolnicze
 • 6 688 Motocykle
 • 1 870   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 5 103 Motorowery
 • 101 839Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie wadowickim
 • Samochody osobowe w powiecie wadowickim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 637,8 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Powiat
  637,8
  Małopolskie
  617,9
  Cały kraj
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg24 811
  • 1400-1649 kg27 893
  • 1650-1899 kg25 063
  • 1900 kg i więcej24 072
 • 24 811 do 1399 kg
 • 27 893 1400-1649 kg
 • 25 063 1650-1899 kg
 • 24 072 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 44 627 do 1399 cm3
 • 44 627
 • 51 027 1400-1999 cm3
 • 51 027
 • 6 185 2000 i więcej cm3
 • 6 185
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie wadowickim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna55 899
  • olej napędowy29 944
  • gaz (LPG)14 855
  • pozostałe1 141
 • 55 899 benzyna
 • 29 944 olej napędowy
 • 14 855 gaz (LPG)
 • 1 141 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 1 213 do 1 roku
 • 1 213
 • 1 199 2 lata
 • 1 199
 • 1 505 3 lata
 • 1 505
 • 3 340 4-5 lat
 • 3 340
 • 3 893 6-7 lat
 • 3 893
 • 4 999 8-9 lat
 • 4 999
 • 6 589 10-11 lat
 • 6 589
 • 18 119 12-15 lat
 • 18 119
 • 22 171 16-20 lat
 • 22 171
 • 16 047 21-25 lat
 • 16 047
 • 8 851 26-30 lat
 • 8 851
 • 13 913 31 lat i więcej
 • 13 913
 • 18,7 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie wadowickim
 • powiat wadowicki
  18,7 lat
  Małopolskie
  18,2 lat
  Cały kraj
  18,8 lat
 • 13 695Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie wadowickim
 • Samochody ciężarowe w powiecie wadowickim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 90,6 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • pow. wadowicki
  90,6
  Małopolskie
  97,2
  Cała Polska
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 6 833 do 999 kg
 • 6 833
 • 4 215 1000-1499 kg
 • 4 215
 • 1 062 1500-2999 kg
 • 1 062
 • 86 3000-3499 kg
 • 86
 • 165 3500-4999 kg
 • 165
 • 442 5000-6999 kg
 • 442
 • 337 7000-9999 kg
 • 337
 • 344 10000-14999 kg
 • 344
 • 211 15000 kg i więcej
 • 211
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2 043
  • olej napędowy10 042
  • gaz (LPG)663
  • pozostałe947
 • 2 043 benzyna
 • 10 042 olej napędowy
 • 663 gaz (LPG)
 • 947 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 107 do 1 roku
 • 107
 • 126 2 lata
 • 126
 • 171 3 lata
 • 171
 • 551 4-5 lat
 • 551
 • 632 6-7 lat
 • 632
 • 790 8-9 lat
 • 790
 • 986 10-11 lat
 • 986
 • 2 228 12-15 lat
 • 2 228
 • 2 672 16-20 lat
 • 2 672
 • 2 011 21-25 lat
 • 2 011
 • 1 074 26-30 lat
 • 1 074
 • 2 347 31 lat i więcej
 • 2 347
 • 19,1 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie wadowickim
 • Powiat
  19,1 lat
  Małopolskie
  18,8 lat
  Polska
  19,4 lat
 • 567Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie wadowickim
 • Autobusy w powiecie wadowickim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,6 Autobusy na 1000 ludności
 • pow. wadowicki
  3,6
  Województwo
  3,8
  Cała Polska
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna8
  • olej napędowy498
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe61
 • 8 benzyna
 • 498 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 61 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 3 do 1 roku
 • 3
 • 2 2 lata
 • 2
 • 16 3 lata
 • 16
 • 13 4-5 lat
 • 13
 • 26 6-7 lat
 • 26
 • 12 8-9 lat
 • 12
 • 11 10-11 lat
 • 11
 • 98 12-15 lat
 • 98
 • 117 16-20 lat
 • 117
 • 121 21-25 lat
 • 121
 • 43 26-30 lat
 • 43
 • 105 31 lat i więcej
 • 105
 • 20,4 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie wadowickim
 • pow. wadowicki
  20,4 lat
  Województwo
  21,1 lat
  Kraj
  21,6 lat
 • 766Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie wadowickim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie wadowickim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,8 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Powiat
  4,8
  Województwo
  8,5
  Cały kraj
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna3
  • olej napędowy685
  • gaz (LPG)9
  • pozostałe69
 • 3 benzyna
 • 685 olej napędowy
 • 9 gaz (LPG)
 • 69 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 7 do 1 roku
 • 7
 • 7 2 lata
 • 7
 • 14 3 lata
 • 14
 • 42 4-5 lat
 • 42
 • 68 6-7 lat
 • 68
 • 68 8-9 lat
 • 68
 • 34 10-11 lat
 • 34
 • 185 12-15 lat
 • 185
 • 163 16-20 lat
 • 163
 • 73 21-25 lat
 • 73
 • 49 26-30 lat
 • 49
 • 56 31 lat i więcej
 • 56
 • 15,8 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie wadowickim
 • powiat wadowicki
  15,8 lat
  Małopolskie
  12,7 lat
  Cała Polska
  12,6 lat
 • 6 688Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie wadowickim
 • Motocykle w powiecie wadowickim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 41,9 Motocykle na 1000 ludności
 • Tutaj
  41,9
  Małopolskie
  42,5
  Cały kraj
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 99 do 1 roku
 • 99
 • 62 2 lata
 • 62
 • 77 3 lata
 • 77
 • 249 4-5 lat
 • 249
 • 152 6-7 lat
 • 152
 • 177 8-9 lat
 • 177
 • 262 10-11 lat
 • 262
 • 714 12-15 lat
 • 714
 • 721 16-20 lat
 • 721
 • 582 21-25 lat
 • 582
 • 357 26-30 lat
 • 357
 • 3 236 31 lat i więcej
 • 3 236
 • 24,8 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie wadowickim
 • Powiat
  24,8 lat
  Województwo
  22,6 lat
  Cały kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 8 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 2 km  Będących pod zarządem gminy
 • 6 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie wadowickim w latach 2013 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 122,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • pow. wadowicki
  122,3 km
  woj. małopolskie
  508,5 km
  Polska
  551,8 km
 • 0,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • pow. wadowicki
  0,5 km
  Województwo
  2,3 km
  Cała Polska
  4,5 km
 • 72 Liczba licencji na taksówki
 • 72 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami