Powiat wadowicki w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat wadowicki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 157 651 Liczba mieszkańców
 • 646 km2 Powierzchnia
 • 244 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 29,2% Stopa urbanizacji
 • Bartosz Kaliński Starosta
 • ul. Batorego 2, 34-100 Wadowice Adres starostwa powiatowego
 • KWA Tablice rejestracyjne
Powiat wadowicki na mapie
Identyfikatory
 • 1218 TERYT (TERC)
Herb powiatu wadowickiego
powiat wadowicki herb
Flaga powiatu wadowickiego
powiat wadowicki flaga

powiat wadowicki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach
(033)873-43-84
(033)873-43-93
ul. Wojska Polskiego 2c
34-100 Wadowice
Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach
(033)872-92-00
(033)872-92-50
ul. Lwowska 13
34-100 Wadowice
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wadowicach
(033)873-98-24
(033)873-98-24
ul. Kochanowskiego 1
34-100 Wadowice
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wadowicach
(033)823-46-58
(033)823-35-11
ul. Teatralna 2
34-100 Wadowice
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wadowicach
(033)823-34-22
(033)823-34-22 wew. 115
ul. Nadbrzeżna 39a
34-100 Wadowice
Starostwo Powiatowe w Wadowicach
(33) 873-42-50
(33) 823-24-33
ul. Batorego
34-100 Wadowice

Powiat wadowicki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Powiat wadowicki ma 157 651 mieszkańców, z czego 51,0% stanowią kobiety, a 49,0% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców wzrosła o 3,0%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,7 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa małopolskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu wadowickiego w 2050 roku wynosi 150 321, z czego 76 448 to kobiety, a 73 873 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu wadowickiego zawarli w 2022 roku 703 małżeństw, co odpowiada 4,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa małopolskiego oraz więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,4% mieszkańców powiatu wadowickiego jest stanu wolnego, 58,4% żyje w małżeństwie, 4,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,6% to wdowy/wdowcy.

  Powiat wadowicki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -328. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,08 na 1000 mieszkańców powiatu wadowickiego. W 2022 roku urodziło się 1 361 dzieci, w tym 49,2% dziewczynek i 50,8% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 345 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,81 i jest mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 45,8% zgonów w powiecie wadowickim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 25,9% zgonów w powiecie wadowickim były nowotwory, a 4,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu wadowickiego przypada 10.69 zgonów.

  W 2022 roku zarejestrowano 1 516 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 491 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu wadowickiego 25. W tym samym roku 44 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 35 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 9.

  60,3% mieszkańców powiatu wadowickiego jest w wieku produkcyjnym, 19,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 19,9% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu wadowickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 157 651 Liczba mieszkańców
 • 80 325 Kobiety
 • 77 326 Mężczyźni
 • 51,0%
  49,0%
 • 104 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 104 kobiet)
 • 96 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 96 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie wadowickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie wadowickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie wadowickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu wadowickiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 150 321 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 76 448 Kobiety
 • 73 873 Mężczyźni
 • 51,0%
  49,0%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie wadowickim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie wadowickim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie wadowickim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu wadowickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 40,7 lat Średni wiek mieszkańców
 • Powiat
  40,7 lat
  Małopolskie
  41,2 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 42,3 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,0 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat wadowicki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu wadowickiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat wadowicki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat wadowicki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat wadowicki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,4% Kawalerowie/Panny
 • pow. wadowicki
  28,4%
  Województwo
  30,2%
  Polska
  29,1%
 • 23,3% Kobiety
  (Panny)
 • 33,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,4% Żonaci/Zamężne
 • powiat wadowicki
  58,4%
  woj. małopolskie
  56,1%
  Polska
  54,0%
 • 57,5% Kobiety
  (Zamężne)
 • 59,2% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,6% Wdowcy/Wdowy
 • Powiat
  8,6%
  Województwo
  7,7%
  Cały kraj
  8,5%
 • 14,1% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,8% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • pow. wadowicki
  4,7%
  Województwo
  5,7%
  Cała Polska
  7,6%
 • 5,1% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,2% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • pow. wadowicki
  0,0%
  Małopolskie
  0,3%
  Kraj
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie wadowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie wadowickim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  4,4
  Małopolskie
  4,5
  Polska
  4,1
 • 0,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • pow. wadowicki
  0,7
  woj. małopolskie
  1,2
  Kraj
  1,6
 • 703 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie wadowickim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie wadowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -328 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -139 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -189 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,08 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • powiat wadowicki
  -2,1
  Małopolskie
  -1,4
  Kraj
  -3,8
 • -4,0 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -1,4 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie wadowickim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie wadowickim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie wadowickim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie wadowickim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 1 361 Urodzenia żywe
 • 669 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 692 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,2%
  50,8%
 • 8,6 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • powiat wadowicki
  8,6
  Województwo
  9,1
  Kraj
  8,1
 • 37,7 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • pow. wadowicki
  37,7
  woj. małopolskie
  38,0
  Cały kraj
  35,1
 • 7 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7
 • 32 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 32
 • 104 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 104
 • 86 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 86
 • 36 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 36
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 345 g Średnia waga noworodków
 • 3 274 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 413 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat wadowicki
  3 345 g
  Województwo
  3 313 g
  Kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 7 Waga 4500g - 4999g
 • 7
 • 122 Waga 4000g - 4499g
 • 122
 • 400 Waga 3500g - 3999g
 • 400
 • 542 Waga 3000g - 3499g
 • 542
 • 210 Waga 2500g - 2999g
 • 210
 • 57 Waga 2000g - 2499g
 • 57
 • 14 Waga 1500g - 1999g
 • 14
 • 5 Waga 1000g - 1499g
 • 5
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 1,36 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat wadowicki
  1,36
  Województwo
  1,29
  Polska
  1,26
 • 0,67 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • pow. wadowicki
  0,67
  Województwo
  0,63
  Cała Polska
  0,61
 • 0,81 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Powiat
  0,81
  Województwo
  0,86
  Cała Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w powiecie wadowickim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 689 Zgony
 • 808 Kobiety
  (Zgony)
 • 881 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,8%
  52,2%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 10,7 Zgony na 1000 ludności
 • powiat wadowicki
  10,7
  Małopolskie
  10,5
  Kraj
  11,9
 • 124,1 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • pow. wadowicki
  124,1
  woj. małopolskie
  115,7
  Polska
  147,0
 • 0,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • powiat wadowicki
  0,7
  Małopolskie
  2,8
  Polska
  3,8
 • 2,8 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  2,8
  Województwo
  2,5
  Cały kraj
  3,1
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. małopolskie
  1,0
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie wadowickim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 45,8% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  45,8%
  Województwo
  41,2%
  Cały kraj
  36,0%
 • 25,9% Zgony spowodowane nowotworami
 • pow. wadowicki
  25,9%
  Małopolskie
  25,4%
  Cały kraj
  23,6%
 • 4,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • pow. wadowicki
  4,1%
  Małopolskie
  5,3%
  Cały kraj
  6,7%
 • 119 Zgony spowodowane COVID-19
 • 17,4 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Małopolskie
  17,4
  Cała Polska
  15,8
 • 69,8 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  69,8
  Kraj
  70,6
 • 276,6 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  276,6
  Województwo
  266,5
  Cała Polska
  280,1
 • 248,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Małopolskie
  248,5
  Cała Polska
  253,9
 • 489,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 519,4 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 458,0 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  489,3
  Województwo
  431,8
  Cały kraj
  426,2
 • 69,3 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 26,3 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 134,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. wadowicki
  69,3
  Województwo
  61,4
  Polska
  62,9
 • 39,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat wadowicki
  39,8
  Małopolskie
  34,0
  Kraj
  33,8
 • 3,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • powiat wadowicki
  3,7
  woj. małopolskie
  6,1
  Kraj
  7,0
 • 0,4% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • powiat wadowicki
  0,4%
  Małopolskie
  0,6%
  Cały kraj
  0,6%
 • Zamachy samobójcze w powiecie wadowickim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 80 Osoby w zamachach samobójczych
 • 33 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 47 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 33 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 47 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 16 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 2 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 14 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 8 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 8 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 51 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  51,0
  woj. małopolskie
  38,0
  Cała Polska
  38,0
 • 10 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • pow. wadowicki
  10,0
  Małopolskie
  12,0
  Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 7 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 7
 • 15 zażycie innych leków
 • 15
 • 5 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 5
 • 23 samookaleczenie powierzchniowe
 • 23
 • 2 rzucenie się z wysokości
 • 2
 • 24 powieszenie się
 • 24
 • 3 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 3
 • 1 uduszenie się
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 1
 • 1 rzucenie się z wysokości
 • 1
 • 12 powieszenie się
 • 12
 • 2 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 32 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 32
 • 13 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 13
 • 1 konflikt z osobami spoza rodziny
 • 1
 • 15 zawód miłosny
 • 15
 • 3 problemy w szkole lub pracy
 • 3
 • 3 nagła utrata źródła utrzymania
 • 3
 • 2 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 2
 • 2 śmierć bliskiej osoby
 • 2
 • 1 zagrożenie lub utrata miejsca zamieszkania
 • 1
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 3 inna nie wymieniona
 • 3
 • 12 nieustalona
 • 12
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 6 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 6
 • 1 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 1
 • 2 śmierć bliskiej osoby
 • 2
 • 1 inna nie wymieniona
 • 1
 • 7 nieustalona
 • 7
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 22 13-18 lat
 • 22
 • 13 19-24 lat
 • 13
 • 7 25-29 lat
 • 7
 • 22 30-49 lat
 • 22
 • 16 50-60 lat
 • 16
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 19-24 lat
 • 1
 • 1 25-29 lat
 • 1
 • 5 30-49 lat
 • 5
 • 9 50-60 lat
 • 9
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy25
  • pod wpływem alkoholu28
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków12
  • pod wpływem dopalaczy1
  • nieustalony16
 • 25 trzeźwy
 • 28 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 12 pod wpływem leków
 • 1 pod wpływem dopalaczy
 • 16 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy2
  • pod wpływem alkoholu5
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony9
 • 2 trzeźwy
 • 5 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 9 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 56 kawaler/panna
 • 56
 • 16 żonaty/zamężna
 • 16
 • 1 konkubinat
 • 1
 • 2 wdowiec/wdowa
 • 2
 • 5 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 5
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 7 kawaler/panna
 • 7
 • 7 żonaty/zamężna
 • 7
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne4
  • podstawowe i gimnazjalne30
  • zasadnicze zawodowe16
  • średnie10
  • wyższe0
  • nieustalony20
 • 4 podstawowe niepełne
 • 30 podstawowe i gimnazjalne
 • 16 zasadnicze zawodowe
 • 10 średnie
 • 0 wyższe
 • 20 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne1
  • zasadnicze zawodowe4
  • średnie4
  • wyższe0
  • nieustalony7
 • 0 podstawowe niepełne
 • 1 podstawowe i gimnazjalne
 • 4 zasadnicze zawodowe
 • 4 średnie
 • 0 wyższe
 • 7 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 19 praca
 • 19
 • 30 na utrzymaniu innej osoby
 • 30
 • 4 renta
 • 4
 • 5 emerytura
 • 5
 • 2 zasiłek lub alimenty
 • 2
 • 11 bez stałego źródła utrzymania
 • 11
 • 9 nieustalony
 • 9
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 4 praca
 • 4
 • 2 na utrzymaniu innej osoby
 • 2
 • 1 renta
 • 1
 • 3 emerytura
 • 3
 • 1 zasiłek lub alimenty
 • 1
 • 1 bez stałego źródła utrzymania
 • 1
 • 4 nieustalony
 • 4
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 516 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 775 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 741 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 44 Zameldowania z zagranicy
 • 22 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 22 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 491 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 788 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 703 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 35 Wymeldowania za granicę
 • 10 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 25 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 34 Saldo migracji
 • -1 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 35 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 25 Saldo migracji wewnętrznych
 • -13 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 38 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 9 Saldo migracji zagranicznych
 • 12 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -3 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie wadowickim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie wadowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 16,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 16,0% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,8% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,7% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,0% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,5% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,5% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat wadowicki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat wadowicki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie wadowickim oddano do użytku 596 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,78 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie wadowickim to 50 558 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 320 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  90,6% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 9,4% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie wadowickim to 5,28 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w powiecie wadowickim to 131,50 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,06% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,73% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 96,86% mieszkań posiada łazienkę, 84,41% korzysta z centralnego ogrzewania, a 73,54% z gazu sieciowego.

  W 2022 zarejestrowano w powiecie wadowickim 166 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 5 687 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 5 447 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 43 transakcje (mediana cen - 5 691 zł/m2, średnia - 5 335 zł/m2), a na rynku wtórnym 123 transakcje rynkowe (mediana cen - 5 682 zł/m2, średnia - 5 507 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie wadowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 5 687 zł
 • Tutaj
  5 687 zł
  Województwo
  9 273 zł
  Cały kraj
  6 617 zł
 • 5 687 zł Ogółem
 • 5 687 zł
 • 5 843 zł do 40 m2
 • 5 843 zł
 • 5 727 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 727 zł
 • 5 691 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 691 zł
 • 4 682 zł od 80,1 m2
 • 4 682 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 5 447 zł
 • powiat wadowicki
  5 447 zł
  woj. małopolskie
  9 197 zł
  Cały kraj
  7 224 zł
 • 5 447 zł Ogółem
 • 5 447 zł
 • 5 838 zł do 40 m2
 • 5 838 zł
 • 5 782 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 782 zł
 • 5 293 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 293 zł
 • 4 838 zł od 80,1 m2
 • 4 838 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 166
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m238
  • od 40,1 do 60 m270
  • od 60,1 do 80 m239
  • od 80,1 m219
 • 38 do 40 m2
 • 70 od 40,1 do 60 m2
 • 39 od 60,1 do 80 m2
 • 19 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie wadowickim w latach 2015 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 5 691 zł
 • powiat wadowicki
  5 691 zł
  Województwo
  9 130 zł
  Kraj
  6 947 zł
 • 5 691 zł Ogółem
 • 5 691 zł
 • 5 727 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 727 zł
 • 5 738 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 738 zł
 • 4 684 zł od 80,1 m2
 • 4 684 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 5 335 zł
 • Tutaj
  5 335 zł
  woj. małopolskie
  9 102 zł
  Cała Polska
  7 466 zł
 • 5 335 zł Ogółem
 • 5 335 zł
 • 5 512 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 512 zł
 • 5 579 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 579 zł
 • 4 995 zł od 80,1 m2
 • 4 995 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 43
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m20
  • od 40,1 do 60 m26
  • od 60,1 do 80 m225
  • od 80,1 m211
 • 0 do 40 m2
 • 6 od 40,1 do 60 m2
 • 25 od 60,1 do 80 m2
 • 11 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 5 682 zł
 • pow. wadowicki
  5 682 zł
  woj. małopolskie
  9 559 zł
  Kraj
  6 140 zł
 • 5 682 zł Ogółem
 • 5 682 zł
 • 5 845 zł do 40 m2
 • 5 845 zł
 • 5 782 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 782 zł
 • 4 941 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 941 zł
 • 4 442 zł od 80,1 m2
 • 4 442 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 5 507 zł
 • Tutaj
  5 507 zł
  Małopolskie
  9 342 zł
  Cały kraj
  6 984 zł
 • 5 507 zł Ogółem
 • 5 507 zł
 • 5 845 zł do 40 m2
 • 5 845 zł
 • 5 811 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 811 zł
 • 4 834 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 834 zł
 • 4 567 zł od 80,1 m2
 • 4 567 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 123
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m237
  • od 40,1 do 60 m264
  • od 60,1 do 80 m214
  • od 80,1 m28
 • 37 do 40 m2
 • 64 od 40,1 do 60 m2
 • 14 od 60,1 do 80 m2
 • 8 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie wadowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 50 558 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 320,30 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • powiat wadowicki
  320,30
  Województwo
  385,20
  Kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 92,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  92,90 m2
  Województwo
  80,60 m2
  Cały kraj
  75,30 m2
 • 29,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • powiat wadowicki
  29,80 m2
  Małopolskie
  31,00 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,48 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Powiat
  4,48
  woj. małopolskie
  3,98
  Cały kraj
  3,83
 • 3,12 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  3,12
  Małopolskie
  2,60
  Polska
  2,42
 • 0,70 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • powiat wadowicki
  0,70
  Województwo
  0,65
  Cały kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie wadowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 596 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 3,78 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • pow. wadowicki
  3,78
  woj. małopolskie
  6,96
  Kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3 146 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,28 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  5,28
  Województwo
  4,04
  Polska
  3,89
 • 19,93 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • powiat wadowicki
  19,93
  Województwo
  28,13
  Cała Polska
  24,56
 • 78 361 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 131,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  131,5 m2
  Małopolskie
  97,5 m2
  Cały kraj
  92,3 m2
 • 0,50 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,50 m2
  Województwo
  0,68 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie wadowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 99,06% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Powiat
  99,06%
  woj. małopolskie
  97,78%
  Kraj
  97,75%
 • 97,73% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • powiat wadowicki
  97,73%
  Małopolskie
  96,13%
  Polska
  95,18%
 • 96,86% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • powiat wadowicki
  96,86%
  Małopolskie
  95,21%
  Polska
  93,75%
 • 84,41% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • powiat wadowicki
  84,41%
  woj. małopolskie
  86,21%
  Cała Polska
  85,83%
 • 73,54% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • pow. wadowicki
  73,54%
  woj. małopolskie
  67,24%
  Cały kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Powiat wadowicki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie wadowickim na 1000 mieszkańców pracuje 191osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 52,8% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 47,2% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie wadowickim wynosiło w 2023 roku 5,4% (5,4% wśród kobiet i 5,4% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego oraz nieznacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie wadowickim wynosiło 5 385,08 PLN, co odpowiada 80.30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu wadowickiego 32 237 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 28 582 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -3 655.

  11,1% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu wadowickiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 41,3% w przemyśle i budownictwie, a 18,4% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie wadowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 191 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • pow. wadowicki
  191,0
  Województwo
  254,0
  Cała Polska
  259,0
 • 5,6% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 6,9% Kobiety
 • 4,5% Mężczyźni
 • Tutaj
  5,4%
  Województwo
  4,2%
  Kraj
  5,1%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie wadowickim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie wadowickim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie wadowickim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie wadowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 937 PLN Wynagrodzenie brutto
 • pow. wadowicki
  5 385 PLN
  woj. małopolskie
  6 825 PLN
  Cały kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie wadowickim w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie wadowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 32 237 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 28 582 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -3 655 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,89 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie wadowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 11,1% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 10,6% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 11,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 41,3% Przemysł i budownictwo
 • 26,8% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 57,6% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 18,4% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 19,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 16,8% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,3% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,9% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 27,5% Pozostałe
 • 40,4% Kobiety
  (pozostałe)
 • 13,1% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie wadowickim w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie wadowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 30 162 Pracujący ogółem
 • 15 920 Kobiety
 • 14 242 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie wadowickim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 19,8% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,3% W wieku produkcyjnym
 • 55,1% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 19,9% W wieku poprodukcyjnym
 • 26,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,5% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat wadowicki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 65,8 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  65,8
  Województwo
  67,1
  Kraj
  69,0
 • 32,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat wadowicki
  32,9
  woj. małopolskie
  35,0
  Cała Polska
  38,2
 • 100,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • powiat wadowicki
  100,2
  woj. małopolskie
  109,4
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 62,1% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,9% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,7% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,9% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,1% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,3% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat wadowicki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W powiecie wadowickim w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowane były 19 403 podmioty gospodarki narodowej, z czego 15 579 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 1 186 nowych podmiotów, a 806 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (1 425) podmiotów zarejestrowano w roku 2019, a najmniej (1 155) w roku 2012. W tym samym okresie najwięcej (1 326) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (609) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie wadowickim najwięcej (1 283) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (18 785) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,9% (377) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 36,0% (6 977) podmiotów, a 62,1% (12 049) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie wadowickim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (23.1%) oraz Budownictwo (19.8%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 19 403 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 377 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 6 977 Przemysł i budownictwo
 • 12 049 Pozostała działalność
 • 1 186 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie wadowickim w 2023 roku
 • 806 Podmioty wyrejestrowane w powiecie wadowickim w 2023 roku
 • 15 579 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 18 785 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 18 785
 • 496 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 496
 • 111 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 111
 • 11 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 11
 • 19 392 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 19 392
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Przedsiębiorstwa państwowe ogółem
 • 1
 • 28 Spółdzielnie ogółem
 • 28
 • 1 156 Spółki handlowe ogółem
 • 1 156
 • 69  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 69
 • 12  Spółki handlowe - akcyjne
 • 12
 • 3    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 861  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 861
 • 63    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 63
 • 1 283 Spółki cywilne ogółem
 • 1 283
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 15 579 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 3 592 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 3 592
 • 3 080 Budownictwo
 • 3 080
 • 3 036 Przetwórstwo przemysłowe
 • 3 036
 • 1 221 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 1 221
 • 778 Pozostała działalność
 • 778
 • 711 Transport i gospodarka magazynowa
 • 711
 • 586 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 586
 • 487 Informacja i komunikacja
 • 487
 • 444 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 444
 • 410 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 410
 • 328 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 328
 • 320 Edukacja
 • 320
 • 278 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 278
 • 173 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 173
 • 111 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 111
 • 14 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 14
 • 8 Górnictwo i wydobywanie
 • 8
 • 2 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat wadowicki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie wadowickim stwierdzono 2 460 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 15,57 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie wadowickim wynosi 77,30% i jest nieznacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa małopolskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu wadowickiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 7,35 (wykrywalność 77%) oraz o charakterze gospodarczym - 6,48 (wykrywalność 70%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 5,27 (46%), drogowe - 1,13 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,25 (84%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie wadowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat wadowicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2 460 Przestępstwa ogółem
 • 2 460
 • 1 161 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 1 161
 • 1 024 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 1 024
 • 179 Przestępstwa drogowe
 • 179
 • 39 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 39
 • 833 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 833
 • 15,57 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • pow. wadowicki
  15,57
  Małopolskie
  21,90
  Kraj
  22,81
 • 7,35 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  7,35
  Małopolskie
  12,25
  Kraj
  12,98
 • 6,48 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  6,48
  Małopolskie
  6,74
  Cały kraj
  6,99
 • 1,13 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,13
  woj. małopolskie
  1,39
  Kraj
  1,82
 • 0,25 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  0,25
  Województwo
  0,26
  Cały kraj
  0,35
 • 5,27 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. wadowicki
  5,27
  Małopolskie
  10,41
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat wadowicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  77%
  Małopolskie
  75%
  Cała Polska
  71%
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • pow. wadowicki
  78%
  Małopolskie
  71%
  Cała Polska
  63%
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  71%
  Małopolskie
  72%
  Cała Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Powiat
  100%
  Małopolskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 85% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  85%
  woj. małopolskie
  82%
  Polska
  88%
 • 46% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • pow. wadowicki
  46%
  woj. małopolskie
  56%
  Polska
  51%

Powiat wadowicki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu powiatu wadowickiego wyniosła w 2022 roku 220,1 mln złotych, co daje 1,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 8.5% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu powiatu wadowickiego - 43.1% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (11.5%) oraz na Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (10.8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 29,1 mln złotych, czyli 13,2% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu wadowickiego wyniosła w 2022 roku 210,2 mln złotych, co daje 1,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 1.2% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (41%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (23.7%) oraz z Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (11.2%). W budżecie powiatu wadowickiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 271 złotych na mieszkańca (20,4%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 12,8 złotych na mieszkańca (1,0%).
 • Wydatki budżetu w powiecie wadowickim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu wadowickiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat wadowicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu wadowickiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  138,9 mln

  872(100%)

  131,0 mln

  821(100%)

  132,6 mln

  830(100%)

  156,2 mln

  977(100%)

  162,8 mln

  1,0 tys(100%)

  200,7 mln

  1,3 tys(100%)

  203,4 mln

  1,3 tys(100%)

  220,1 mln

  1,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  50,1 mln

  314(36.1%)

  50,7 mln

  318(38.7%)

  52,9 mln

  331(39.9%)

  63,5 mln

  397(40.7%)

  64,3 mln

  402(39.5%)

  75,5 mln

  473(37.6%)

  86,1 mln

  541(42.3%)

  94,8 mln

  600(43.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  19,2 mln

  120(13.8%)

  20,9 mln

  131(16%)

  17,3 mln

  108(13%)

  18,4 mln

  115(11.8%)

  19,9 mln

  124(12.2%)

  22,0 mln

  138(11%)

  22,8 mln

  143(11.2%)

  25,3 mln

  161(11.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  7,9 mln

  49,6(5.7%)

  8,2 mln

  51,3(6.3%)

  8,7 mln

  54,4(6.6%)

  9,2 mln

  57,6(5.9%)

  9,9 mln

  61,9(6.1%)

  11,6 mln

  72,7(5.8%)

  11,7 mln

  73,7(5.8%)

  23,8 mln

  151(10.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  12,8 mln

  80,3(9.2%)

  13,6 mln

  85,3(10.4%)

  14,3 mln

  89,2(10.8%)

  18,3 mln

  114(11.7%)

  20,8 mln

  130(12.8%)

  17,6 mln

  110(8.8%)

  19,3 mln

  121(9.5%)

  21,6 mln

  137(9.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  12,6 mln

  79,0(9.1%)

  14,2 mln

  89,1(10.9%)

  17,7 mln

  111(13.4%)

  22,0 mln

  137(14.1%)

  18,2 mln

  114(11.2%)

  40,3 mln

  252(20.1%)

  24,6 mln

  154(12.1%)

  18,7 mln

  118(8.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  4,7 mln

  29,6(3.4%)

  5,0 mln

  31,3(3.8%)

  5,5 mln

  34,4(4.1%)

  6,4 mln

  40,2(4.1%)

  7,5 mln

  46,7(4.6%)

  8,7 mln

  54,8(4.4%)

  9,0 mln

  56,6(4.4%)

  9,8 mln

  62,2(4.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  24,9 mln

  156(17.9%)

  9,9 mln

  62,1(7.6%)

  2,7 mln

  17,0(2.1%)

  4,3 mln

  27,1(2.8%)

  7,3 mln

  45,7(4.5%)

  4,5 mln

  28,0(2.2%)

  10,5 mln

  65,8(5.1%)

  8,1 mln

  51,5(3.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  4,1 mln

  25,8(3%)

  4,6 mln

  29,1(3.5%)

  4,7 mln

  29,3(3.5%)

  4,9 mln

  30,8(3.2%)

  4,6 mln

  28,5(2.8%)

  6,4 mln

  40,3(3.2%)

  6,6 mln

  41,3(3.2%)

  6,2 mln

  39,3(2.8%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,5 mln

  9,5(1.1%)

  1,3 mln

  8,4(1%)

  1,3 mln

  8,4(1%)

  1,8 mln

  11,5(1.2%)

  2,5 mln

  15,7(1.5%)

  5,7 mln

  35,8(2.9%)

  3,1 mln

  19,8(1.5%)

  1,7 mln

  10,8(0.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  638,2 tys

  4,0(0.5%)

  1,7 mln

  10,5(1.3%)

  1,3 mln

  8,0(1%)

  678,9 tys

  4,2(0.4%)

  1,2 mln

  7,7(0.8%)

  1,3 mln

  8,1(0.6%)

  1,5 mln

  9,7(0.8%)

  1,1 mln

  7,0(0.5%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  79,9 tys

  0,5(0.1%)

  97,4 tys

  0,6(0.1%)

  61,2 tys

  0,4(0%)

  30,5 tys

  0,2(0%)

  170,5 tys

  1,1(0.1%)

  103,3 tys

  0,6(0.1%)

  94,4 tys

  0,6(0%)

  551,8 tys

  3,5(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  368,1 tys

  2,3(0.3%)

  374,6 tys

  2,3(0.3%)

  374,1 tys

  2,3(0.2%)

  394,8 tys

  2,5(0.2%)

  395,0 tys

  2,5(0.2%)

  395,1 tys

  2,5(0.2%)

  395,9 tys

  2,5(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  59,3 tys

  0,4(0%)

  59,6 tys

  0,4(0%)

  59,8 tys

  0,4(0%)

  79,2 tys

  0,5(0.1%)

  84,9 tys

  0,5(0.1%)

  68,8 tys

  0,4(0%)

  581,9 tys

  3,7(0.3%)

  356,6 tys

  2,3(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  45,8 tys

  0,3(0%)

  26,1 tys

  0,2(0%)

  13,8 tys

  0,1(0%)

  20,5 tys

  0,1(0%)

  19,9 tys

  0,1(0%)

  16,1 tys

  0,1(0%)

  104,0 tys

  0,7(0.1%)

  261,1 tys

  1,7(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  105,0 tys

  0,7(0.1%)

  100,0 tys

  0,6(0.1%)

  101,8 tys

  0,6(0.1%)

  110,0 tys

  0,7(0.1%)

  118,7 tys

  0,7(0.1%)

  154,5 tys

  1,0(0.1%)

  194,1 tys

  1,2(0.1%)

  248,0 tys

  1,6(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  69,8 tys

  0,4(0.1%)

  73,6 tys

  0,5(0.1%)

  76,4 tys

  0,5(0.1%)

  79,1 tys

  0,5(0.1%)

  79,6 tys

  0,5(0%)

  117,4 tys

  0,7(0.1%)

  117,9 tys

  0,7(0.1%)

  117,9 tys

  0,7(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  17,0 tys

  0,1(0%)

  13,8 tys

  0,1(0%)

  13,4 tys

  0,1(0%)

  28,9 tys

  0,2(0%)

  38,0 tys

  0,2(0%)

  30,5 tys

  0,2(0%)

  26,4 tys

  0,2(0%)

  30,3 tys

  0,2(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  15,0 tys

  0,1(0%)

  15,0 tys

  0,1(0%)

  14,6 tys

  0,1(0%)

  15,0 tys

  0,1(0%)

  15,0 tys

  0,1(0%)

  5,3 tys

  0,0(0%)

  17,5 tys

  0,1(0%)

  24,9 tys

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  4,0 tys

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  4,5 tys

  0,0(0%)

  91,0 tys

  0,6(0.1%)

  82,9 tys

  0,5(0.1%)

  86,2 tys

  0,5(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  400

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  81,6 tys

  0,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie wadowickim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu wadowickiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat wadowicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu wadowickiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  134,0 mln

  841(100%)

  134,9 mln

  846(100%)

  140,2 mln

  878(100%)

  150,7 mln

  942(100%)

  168,9 mln

  1,1 tys(100%)

  212,8 mln

  1,3 tys(100%)

  208,3 mln

  1,3 tys(100%)

  210,2 mln

  1,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  57,3 mln

  359(42.8%)

  59,2 mln

  371(43.8%)

  59,1 mln

  370(42.2%)

  60,1 mln

  375(39.9%)

  68,6 mln

  429(40.6%)

  94,1 mln

  589(44.2%)

  94,5 mln

  594(45.4%)

  86,2 mln

  546(41%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  31,9 mln

  200(23.8%)

  33,9 mln

  212(25.1%)

  36,7 mln

  230(26.2%)

  42,0 mln

  262(27.8%)

  46,2 mln

  289(27.4%)

  45,9 mln

  287(21.5%)

  50,2 mln

  316(24.1%)

  49,9 mln

  316(23.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  7,9 mln

  49,3(5.9%)

  8,2 mln

  51,3(6.1%)

  8,7 mln

  54,3(6.2%)

  9,2 mln

  57,3(6.1%)

  9,9 mln

  61,6(5.8%)

  11,3 mln

  70,6(5.3%)

  11,6 mln

  72,8(5.6%)

  23,5 mln

  149(11.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  13,0 mln

  81,5(9.7%)

  15,2 mln

  95,0(11.2%)

  14,7 mln

  91,6(10.4%)

  15,9 mln

  99,1(10.5%)

  17,5 mln

  109(10.3%)

  19,0 mln

  119(8.9%)

  19,2 mln

  121(9.2%)

  21,0 mln

  133(10%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  2,0 mln

  12,8(1.5%)

  2,4 mln

  15,0(1.8%)

  7,2 mln

  45,2(5.2%)

  7,9 mln

  49,3(5.2%)

  5,4 mln

  33,9(3.2%)

  5,7 mln

  35,9(2.7%)

  9,7 mln

  61,2(4.7%)

  8,1 mln

  51,4(3.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,6 mln

  22,7(2.7%)

  4,4 mln

  27,7(3.3%)

  2,8 mln

  17,7(2%)

  5,1 mln

  31,6(3.4%)

  10,2 mln

  63,6(6%)

  19,8 mln

  124(9.3%)

  8,3 mln

  52,2(4%)

  4,5 mln

  28,4(2.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,2 mln

  13,6(1.6%)

  2,8 mln

  17,3(2.1%)

  2,5 mln

  15,6(1.8%)

  971,3 tys

  6,1(0.6%)

  1,4 mln

  9,0(0.9%)

  1,2 mln

  7,8(0.6%)

  2,0 mln

  12,7(1%)

  3,4 mln

  21,3(1.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  12,8 mln

  80,3(9.6%)

  4,6 mln

  29,0(3.4%)

  2,3 mln

  14,4(1.6%)

  2,2 mln

  13,7(1.5%)

  2,7 mln

  16,8(1.6%)

  2,6 mln

  16,0(1.2%)

  3,5 mln

  21,9(1.7%)

  3,1 mln

  19,5(1.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  945,8 tys

  5,9(0.7%)

  751,3 tys

  4,7(0.6%)

  761,0 tys

  4,8(0.5%)

  639,5 tys

  4,0(0.4%)

  692,8 tys

  4,3(0.4%)

  505,9 tys

  3,2(0.2%)

  587,5 tys

  3,7(0.3%)

  2,8 mln

  18,0(1.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,1 mln

  6,8(0.8%)

  1,7 mln

  10,6(1.3%)

  1,5 mln

  9,6(1.1%)

  1,7 mln

  10,6(1.1%)

  1,1 mln

  6,9(0.7%)

  3,9 mln

  24,7(1.9%)

  1,8 mln

  11,4(0.9%)

  2,3 mln

  14,5(1.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  791,4 tys

  5,0(0.6%)

  1,1 mln

  6,6(0.8%)

  879,2 tys

  5,5(0.6%)

  1,9 mln

  12,1(1.3%)

  2,1 mln

  12,9(1.2%)

  5,0 mln

  31,4(2.4%)

  2,8 mln

  17,9(1.4%)

  1,9 mln

  12,2(0.9%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  368,1 tys

  2,3(0.3%)

  374,6 tys

  2,3(0.3%)

  374,1 tys

  2,3(0.2%)

  394,8 tys

  2,5(0.2%)

  395,0 tys

  2,5(0.2%)

  395,1 tys

  2,5(0.2%)

  395,9 tys

  2,5(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  229,6 tys

  1,4(0.2%)

  242,1 tys

  1,5(0.2%)

  324,2 tys

  2,0(0.2%)

  212,1 tys

  1,3(0.1%)

  256,6 tys

  1,6(0.2%)

  448,8 tys

  2,8(0.2%)

  235,0 tys

  1,5(0.1%)

  286,8 tys

  1,8(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  194,7 tys

  1,2(0.1%)

  174,3 tys

  1,1(0.1%)

  181,3 tys

  1,1(0.1%)

  228,3 tys

  1,4(0.2%)

  148,9 tys

  0,9(0.1%)

  179,2 tys

  1,1(0.1%)

  341,4 tys

  2,1(0.2%)

  244,1 tys

  1,5(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  9,9

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,0(0%)

  809

  0,0(0%)

  0,4

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  116,2 tys

  0,7(0.1%)

  86,6 tys

  0,5(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  17,0 tys

  0,1(0%)

  13,8 tys

  0,1(0%)

  6,7 tys

  0,0(0%)

  28,9 tys

  0,2(0%)

  32,9 tys

  0,2(0%)

  30,5 tys

  0,2(0%)

  26,4 tys

  0,2(0%)

  30,3 tys

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  4,0 tys

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  4,5 tys

  0,0(0%)

  88,0 tys

  0,5(0.1%)

  82,9 tys

  0,5(0%)

  86,2 tys

  0,5(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  400

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,4 tys

  0,0(0%)

  107

  0,0(0%)

  2,0

  0,0(0%)

  70,0

  0,0(0%)

  727

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  15,9 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  81,6 tys

  0,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  19,8

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,5

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat wadowicki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 38 948 mieszkańców powiatu wadowickiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 18 931 kobiet oraz 20 018 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 17,1% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,7% wykształcenie policealne, 9,5% średnie ogólnokształcące, a 21,2% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 31,1% mieszkańców powiatu wadowickiego, gimnazjalnym 3,1%, natomiast 12,0% podstawowym ukończonym. 3,3% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu wadowickiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie wadowickim największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (24,4%) oraz wyższe (21,2%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (37,9%) oraz średnie zawodowe (22,6%).

  W roku 2022 w powiecie wadowickim mieściły się 64 przedszkola, w których do 253 oddziałów uczęszczało 5 574 dzieci (2 704 dziewczynki oraz 2 870 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie wadowickim mieściło się 41 przedszkoli, w których do 123 oddziałów uczęszczało 2 880 dzieci (1 406 dziewczynek oraz 1 474 chłopców). Dostępnych było 2 816 miejsc.

  18,1% mieszkańców powiatu wadowickiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,9% wśród dziewczynek i 18,4% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 919 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,00 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 72 szkoły podstawowe, w których w 815 oddziałach uczyło się 14 069 uczniów (6 822 kobiety oraz 7 247 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie wadowickim placówkę miało 77 szkół podstawowych, w których w 611 oddziałach uczyło się 10 837 uczniów (5 284 kobiety oraz 5 553 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,0% ludności (28,1% wśród dziewczynek i 28,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17,3 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 93,77.

  W powiecie wadowickim znajduje się 8 licea ogólnokształcące, w których w 97 oddziałach uczyło się 2 724 uczniów (1 764 kobiety oraz 960 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 608 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie wadowickim placówkę miałp 11 licea ogólnokształcące, w których w 90 oddziałach uczyło się 2 459 uczniów (1 562 kobiety oraz 897 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 837 absolwentów.

  W powiecie wadowickim znajduje się 9 Technik, w których w 145 oddziałach uczyło się 3 408 uczniów (1 407 kobiet oraz 2 001 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 599 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie wadowickim placówkę miało 8 Technik, w których w 122 oddziałach uczyło się 2 972 uczniów (1 402 kobiety oraz 1 570 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 639 absolwentów.

  W powiecie wadowickim znajduje się 8 Branżowych szkół I stopnia, w których w 37 oddziałach uczyło się 946 uczniów (285 kobiet oraz 661 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,6% mieszkańców (12,6% wśród dziewczyn i 12,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 28,1 uczniów. 25,6 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 23,5 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 27,4% mieszkańców powiatu wadowickiego w wieku potencjalnej nauki (27,3% kobiet i 27,5% mężczyzn).

 • 17,1% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  17,1%
  Województwo
  26,3%
  Kraj
  25,2%
 • 21,2% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • powiat wadowicki
  33,5%
  Małopolskie
  34,2%
  Kraj
  35,2%
 • 35,4% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 31,6% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,7% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,7%
  woj. małopolskie
  3,3%
  Cała Polska
  3,3%
 • 4,1% Kobiety
  (policealne)
 • 1,5% Mężczyźni
  (policealne)
 • 9,5% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat wadowicki
  9,5%
  Małopolskie
  11,2%
  Polska
  11,9%
 • 11,4% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,6% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 21,2% Wykształcenie średnie zawodowe
 • pow. wadowicki
  21,2%
  Małopolskie
  19,7%
  Cały kraj
  20,0%
 • 19,9% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,6% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 31,1% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • pow. wadowicki
  31,1%
  Województwo
  22,6%
  Cała Polska
  21,2%
 • 24,4% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 37,9% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,1% Wykształcenie gimnazjalne
 • Powiat
  3,1%
  Województwo
  2,8%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 12,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Powiat
  12,0%
  Małopolskie
  11,0%
  Cały kraj
  12,3%
 • 13,2% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 10,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,3% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Powiat
  3,3%
  Województwo
  3,1%
  Polska
  3,1%
 • 3,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie wadowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 919 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Powiat
  919,0
  Województwo
  929,0
  Polska
  927,0
 • 1,00 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • pow. wadowicki
  1,00
  woj. małopolskie
  0,88
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 64Przedszkola
 • 34 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 253 Oddziały
 • 70 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 1 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 5 051 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat wadowicki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5 574 Dzieci
 • 2 704 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 2 870 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,5%
  51,5%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 93 2 lata i mniej
 • 93
 • 1 248 3 lata
 • 1 248
 • 1 404 4 lata
 • 1 404
 • 1 501 5 lata
 • 1 501
 • 1 303 6 lat
 • 1 303
 • 25 7 lat i więcej
 • 25
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 54 2 lata i mniej
 • 54
 • 618 3 lata
 • 618
 • 669 4 lata
 • 669
 • 736 5 lata
 • 736
 • 618 6 lat
 • 618
 • 9 7 lat i więcej
 • 9
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 39 2 lata i mniej
 • 39
 • 630 3 lata
 • 630
 • 735 4 lata
 • 735
 • 765 5 lata
 • 765
 • 685 6 lat
 • 685
 • 16 7 lat i więcej
 • 16
 • 1 387 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 381,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 379,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 2,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 88,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 87,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1Punkty przedszkolne
 • 1 Oddziały
 • 16 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat wadowicki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 15 Dzieci
 • 5 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 10 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 33,3%
  66,7%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 3 lata
 • 2
 • 2 4 lata
 • 2
 • 2 5 lata
 • 2
 • 3 6 lat
 • 3
 • 6 7 lat i więcej
 • 6
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 4 lata
 • 2
 • 1 5 lata
 • 1
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 3 lata
 • 2
 • 1 5 lata
 • 1
 • 3 6 lat
 • 3
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 •  
 • 3,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 3,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie wadowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat wadowicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 69Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 783 Oddziały
 • 13 945 Uczniowie
 • 6 779 Kobiety
  (uczniowie)
 • 7 166 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,6%
  51,4%
 • 1 782 Uczniowie w 1 klasie
 • 851 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 931 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 2 298 Absolwenci
 • 1 154 Kobiety
  (absolwenci)
 • 1 144 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 3Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 32 Oddziały
 • 124 Uczniowie
 • 43 Kobiety
  (uczniowie)
 • 81 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 34,7%
  65,3%
 • 13 Uczniowie w 1 klasie
 • 4 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 9 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 21 Absolwenci
 • 8 Kobiety
  (absolwenci)
 • 13 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 17,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  17,3
  woj. małopolskie
  16,7
  Cały kraj
  17,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 17,3 Szkoły podstawowe ogółem
 • 17,3
 • 17,3 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 17,3
 • 17,8 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 17,8
 • 3,9 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 3,9
 •  
 • 1 119,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 903,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 215,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 37,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 34,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 93,77 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  93,77
  woj. małopolskie
  95,57
  Kraj
  95,96
 • 93,16 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  93,16
  woj. małopolskie
  94,75
  Cały kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat wadowicki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat wadowicki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie wadowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat wadowicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 6Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 90 Oddziały
 • 2 520 Uczniowie
 • 1 681 Kobiety
  (uczniowie)
 • 839 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 66,7%
  33,3%
 • 845 Uczniowie w 1 klasie
 • 560 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 285 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 577 Absolwenci
 • 419 Kobiety
  (absolwenci)
 • 158 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 7 Oddziały
 • 204 Uczniowie
 • 83 Kobiety
  (uczniowie)
 • 121 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 40,7%
  59,3%
 • 31 Absolwenci
 • 11 Kobiety
  (absolwenci)
 • 20 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 28,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Powiat
  28,1
  Małopolskie
  26,8
  Kraj
  26,5
 •  
 • 160,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 114,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 46,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 1,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat wadowicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 9Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 145 Oddziały
 • 3 408 Uczniowie
 • 1 407 Kobiety
  (uczniowie)
 • 2 001 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 41,3%
  58,7%
 • 1 023 Uczniowie w 1 klasie
 • 438 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 585 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 599 Absolwenci
 • 257 Kobiety
  (absolwenci)
 • 342 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 23,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Powiat
  23,5
  Województwo
  26,1
  Polska
  24,9
 •  
 • 276,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 174,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 102,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat wadowicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 412 Uczniowie w 1 klasie
 • 128 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 284 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 1 Oddziały
 • 7 Uczniowie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie)
 • 4 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 42,9%
  57,1%
 • 7 Uczniowie w 1 klasie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 4 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 25,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  25,6
  Małopolskie
  21,6
  Cały kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 25,6 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 25,6
 • 26,1 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 26,1
 • 7,0 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 7,0
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie wadowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 18,1% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,9% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,4% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,0% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,1% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,8% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,2% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,5% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,6% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 27,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 27,3% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 27,5% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat wadowicki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat wadowicki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat wadowicki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat wadowicki - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie wadowickim

 • Według danych GUS z 2022 roku w powiecie wadowickim znajdowało się 10 hoteli (4 ★★★★, 5 ★★★, 1 ), 0 moteli oraz 1 pensjonat (kategorii ). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 7 obiektów.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 2
  • domy wycieczkowe: 1
  • ośrodki wczasowe: 2
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 2
  • pola biwakowe: 1 (całoroczne: 0)
  • kwatery agroturystyczne: 1
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 3 (całoroczne: 2)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 5
  • drzwi automatycznie otwierane: 8
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 8
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 10


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 17 (liczba sal: 39, liczba miejsc: 2 305)
  • z nagłośnieniem: 14
  • z projektorem multimedialnym: 15
  • z zestawem do wideokonferencji: 9
  • z obsługą techniczną: 11
  • z ekranem: 15
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 14
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 10
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 22


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie wadowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w powiecie wadowickim: 30 (publiczne: 30, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie wadowickim 18 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 3 327 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 1 478 (uczestnicy: 82 896)
  • seanse filmowe: 28 (uczestnicy: 969)
  • wystawy: 72 (uczestnicy: 13 618)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 21 (uczestnicy: 3 561)
  • koncerty: 71 (uczestnicy: 9 932)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 117 (uczestnicy: 7 268)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 224 (uczestnicy: 17 362)
  • konkursy: 89 (uczestnicy: 5 187)
  • pokazy teatralne: 77 (uczestnicy: 7 208)
  • konferencje: 5 (uczestnicy: 121)
  • interdyscyplinarne: 106 (uczestnicy: 3 942)
  • warsztaty: 583 (uczestnicy: 8 592)
  • inne: 85 (uczestnicy: 5 136)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 248 (członkowie: 4 977)
  • plastyczne/techniczne: 38 (członkowie: 646)
  • taneczne: 54 (członkowie: 1 049)
  • muzyczne: 35 (członkowie: 288)
  • fotograficzne i filmowe: 4 (członkowie: 36)
  • teatralne: 10 (członkowie: 116)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 53 (członkowie: 1 042)
  • literackie: 1 (członkowie: 6)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 11 (członkowie: 873)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 1 (członkowie: 12)
  • inne: 41 (członkowie: 909)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 46 (absolwenci: 784)
  • języków obcych: 10 (absolwenci: 127)
  • plastyczne: 12 (absolwenci: 182)
  • nauki gry na instrumentach: 3 (absolwenci: 15)
  • wiedzy praktycznej: 5 (absolwenci: 230)
  • tańca: 14 (absolwenci: 187)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • fotograficzne: 2
  • filmowe: 2
  • plastyczne: 16
  • muzyczne: 9
  • politechniczne: 2
  • studia telewizyjne: 1
  • komputerowe: 1
  • ceramiczne: 3
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 14
  • inne: 4


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 87 (członkowie: 1 602)
  • teatralne: 9 (członkowie: 136)
  • muzyczne - instrumentalne: 12 (członkowie: 302)
  • wokalne i chóry: 23 (członkowie: 382)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 15 (członkowie: 273)
  • taneczne: 27 (członkowie: 494)
  • inne: 1 (członkowie: 15)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie wadowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie wadowickim działało 1 kino posiadające 1 salę z 369 miejscami na widowni. Odbyło się 906 seansów, na które przyszło 36 830 widzów, w tym 312 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 12 940 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie wadowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie wadowickim działały 4 muzea łącznie z oddziałami (oddziały: 1). Odnotowano 354 765 zwiedzających, co daje 22 457 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie wadowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie wadowickim działały 43 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 598 029 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 59 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 46 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 524 770 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 192
  • dostępne dla czytelników: 67
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 67
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 25
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 23
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 33
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 29


 • Biblioteki naukowe w powiecie wadowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie wadowickim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 20 817 wolumenów w tym ziobry specjalne: 10. Odnotowano 162 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 3 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 4 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 41 447 wolumenów. Odnotowano 2 558 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 17
  • dostępne dla czytelników: 11
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 11
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie wadowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie wadowickim działały 74 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 5 310 członków. Zarejestrowano 5 073 ćwiczących (mężczyźni: 3 897, kobiety: 1 176, chłopcy do lat 18: 2 944, dziewczęta do lat 18: 1 087). Aktywne były 134 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (106), instruktora sportowego (107) oraz inne osoby (35).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie wadowickim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat wadowicki - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat wadowicki i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 74 wypadków drogowych w powiecie wadowickim odnotowano 8 ofiar śmiertelnych oraz 94 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 46,9 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 5,1 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i wartość porównywalna do wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 5,9 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz więcej od wartości dla całego kraju) oraz 69,1 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i wartość porównywalna do wartości dla Polski).

  W 2022 roku w powiecie wadowickim zarejestrowanych było 136 141 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 106 851 samochodów osobowych (676,9 na każdy 1000 mieszkańców - nieznacznie więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla całej Polski), 14 478 samochodów ciężarowych (97,1 - nieznacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 583 autobusów (3,7 - wartość porównywalna do wartości dla województwa małopolskiego oraz więcej od wartości dla Polski), 845 ciągników siodłowych (5,4 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 7 254 motocykli (46,0 - wartość porównywalna do wartości dla województwa małopolskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 19,5 lat, ma masę całkowitą 1400-1649 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 19,8 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 21,6 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 16,3 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 24,9 lat.


  W 2022 roku w powiecie wadowickim znajdowało się 20 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 79 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 78 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie wadowickim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 74 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 8 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 94 Ranni
  (rok 2022)
 • 33 Lekko ranni
 • 61 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie wadowickim w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 46,88 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  46,9
  Województwo
  64,9
  Polska
  56,5
 • 5,07 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • pow. wadowicki
  5,1
  woj. małopolskie
  3,0
  Cały kraj
  5,0
 • 59,55 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • pow. wadowicki
  59,5
  woj. małopolskie
  76,3
  Polska
  65,5
 • 5,88 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • pow. wadowicki
  5,9
  Małopolskie
  3,5
  Polska
  5,4
 • 69,05 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • pow. wadowicki
  69,1
  Małopolskie
  89,2
  Polska
  71,0
 • 10,81 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Powiat
  10,8
  Województwo
  4,6
  Cały kraj
  8,9
 • 127,03 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  127,0
  woj. małopolskie
  117,5
  Cały kraj
  116,0
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 136 141 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie wadowickim w 2022 roku
 • 106 851 Samochody osobowe
 • 14 478 Samochody ciężarowe
 • 86 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 583 Autobusy
 • 971 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 847 Ciągniki samochodowe
 • 845   Ciągniki siodłowe
 • 5 157 Ciągniki rolnicze
 • 7 254 Motocykle
 • 2 095   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 5 326 Motorowery
 • 106 851Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie wadowickim
 • Samochody osobowe w powiecie wadowickim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 676,9 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • powiat wadowicki
  676,9
  Małopolskie
  649,5
  Cała Polska
  700,6
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg24 283
  • 1400-1649 kg28 343
  • 1650-1899 kg26 758
  • 1900 kg i więcej27 467
 • 24 283 do 1399 kg
 • 28 343 1400-1649 kg
 • 26 758 1650-1899 kg
 • 27 467 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 46 222 do 1399 cm3
 • 46 222
 • 53 804 1400-1999 cm3
 • 53 804
 • 6 825 2000 i więcej cm3
 • 6 825
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie wadowickim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna58 486
  • olej napędowy31 225
  • gaz (LPG)15 175
  • pozostałe1 965
 • 58 486 benzyna
 • 31 225 olej napędowy
 • 15 175 gaz (LPG)
 • 1 965 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 899 do 1 roku
 • 899
 • 565 2 lata
 • 565
 • 1 407 3 lata
 • 1 407
 • 3 958 4-5 lat
 • 3 958
 • 4 373 6-7 lat
 • 4 373
 • 4 796 8-9 lat
 • 4 796
 • 6 055 10-11 lat
 • 6 055
 • 17 468 12-15 lat
 • 17 468
 • 23 357 16-20 lat
 • 23 357
 • 16 465 21-25 lat
 • 16 465
 • 10 401 26-30 lat
 • 10 401
 • 17 107 31 lat i więcej
 • 17 107
 • 19,5 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie wadowickim
 • Tutaj
  19,5 lat
  woj. małopolskie
  18,8 lat
  Kraj
  19,4 lat
 • 14 478Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie wadowickim
 • Samochody ciężarowe w powiecie wadowickim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 97,1 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Powiat
  97,1
  Małopolskie
  102,9
  Cały kraj
  112,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 7 090 do 999 kg
 • 7 090
 • 4 649 1000-1499 kg
 • 4 649
 • 1 060 1500-2999 kg
 • 1 060
 • 87 3000-3499 kg
 • 87
 • 174 3500-4999 kg
 • 174
 • 465 5000-6999 kg
 • 465
 • 354 7000-9999 kg
 • 354
 • 367 10000-14999 kg
 • 367
 • 232 15000 kg i więcej
 • 232
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2 022
  • olej napędowy10 807
  • gaz (LPG)656
  • pozostałe993
 • 2 022 benzyna
 • 10 807 olej napędowy
 • 656 gaz (LPG)
 • 993 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 105 do 1 roku
 • 105
 • 74 2 lata
 • 74
 • 154 3 lata
 • 154
 • 520 4-5 lat
 • 520
 • 731 6-7 lat
 • 731
 • 711 8-9 lat
 • 711
 • 879 10-11 lat
 • 879
 • 2 342 12-15 lat
 • 2 342
 • 2 651 16-20 lat
 • 2 651
 • 2 261 21-25 lat
 • 2 261
 • 1 358 26-30 lat
 • 1 358
 • 2 692 31 lat i więcej
 • 2 692
 • 19,8 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie wadowickim
 • powiat wadowicki
  19,8 lat
  Małopolskie
  19,4 lat
  Cały kraj
  20,0 lat
 • 583Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie wadowickim
 • Autobusy w powiecie wadowickim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,7 Autobusy na 1000 ludności
 • pow. wadowicki
  3,7
  Małopolskie
  3,8
  Cała Polska
  3,4
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna8
  • olej napędowy513
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe62
 • 8 benzyna
 • 513 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 62 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 3 do 1 roku
 • 3
 • 5 3 lata
 • 5
 • 22 4-5 lat
 • 22
 • 18 6-7 lat
 • 18
 • 28 8-9 lat
 • 28
 • 14 10-11 lat
 • 14
 • 50 12-15 lat
 • 50
 • 127 16-20 lat
 • 127
 • 129 21-25 lat
 • 129
 • 70 26-30 lat
 • 70
 • 117 31 lat i więcej
 • 117
 • 21,6 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie wadowickim
 • Powiat
  21,6 lat
  Małopolskie
  22,2 lat
  Polska
  22,4 lat
 • 845Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie wadowickim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie wadowickim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 5,4 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • pow. wadowicki
  5,4
  Województwo
  9,7
  Cała Polska
  14,2
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna3
  • olej napędowy764
  • gaz (LPG)8
  • pozostałe70
 • 3 benzyna
 • 764 olej napędowy
 • 8 gaz (LPG)
 • 70 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 15 do 1 roku
 • 15
 • 6 2 lata
 • 6
 • 5 3 lata
 • 5
 • 44 4-5 lat
 • 44
 • 71 6-7 lat
 • 71
 • 76 8-9 lat
 • 76
 • 75 10-11 lat
 • 75
 • 130 12-15 lat
 • 130
 • 205 16-20 lat
 • 205
 • 90 21-25 lat
 • 90
 • 51 26-30 lat
 • 51
 • 77 31 lat i więcej
 • 77
 • 16,3 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie wadowickim
 • pow. wadowicki
  16,3 lat
  Województwo
  12,9 lat
  Kraj
  12,7 lat
 • 7 254Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie wadowickim
 • Motocykle w powiecie wadowickim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 46,0 Motocykle na 1000 ludności
 • Powiat
  46,0
  Województwo
  47,4
  Cały kraj
  48,5
 • Motocykle według grup wieku
 • 122 do 1 roku
 • 122
 • 77 2 lata
 • 77
 • 98 3 lata
 • 98
 • 159 4-5 lat
 • 159
 • 279 6-7 lat
 • 279
 • 189 8-9 lat
 • 189
 • 195 10-11 lat
 • 195
 • 669 12-15 lat
 • 669
 • 847 16-20 lat
 • 847
 • 769 21-25 lat
 • 769
 • 390 26-30 lat
 • 390
 • 3 460 31 lat i więcej
 • 3 460
 • 24,9 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie wadowickim
 • powiat wadowicki
  24,9 lat
  Małopolskie
  22,6 lat
  Cała Polska
  24,3 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 20 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 13 km  Będących pod zarządem gminy
 • 7 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie wadowickim w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 311,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  311,2 km
  Małopolskie
  599,5 km
  Cały kraj
  633,6 km
 • 1,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Powiat
  1,3 km
  Województwo
  2,7 km
  Cały kraj
  5,3 km
 • 78 Liczba licencji na taksówki
 • 79 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami