Różan w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, atrakcje, kody pocztowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Różan - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Różan to miasto leżące w centralnej Polsce. Należy do województwa mazowieckiego, powiatu makowskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Różan.
 • 2 720 Liczba mieszkańców
 • 6,7 km² Powierzchnia
 • 409,5 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1378 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 29 Numer kierunkowy
 • WMA Tablice rejestracyjne
 • Piotr Świderski Burmistrz miasta
Różan na mapie
Identyfikatory
 • 21.391152.8873 Współrzędne GPS
 • 1411074 TERYT (TERC)
 • 0966412 SIMC
Herb miasta Różan
Różan herb

Różan - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
06-230Poczta Różan, ul. Warszawska 8

Różan - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Różanie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Makowie Mazowieckim (podlega pod: ZUS Oddział w Płocku)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Kopernika 6 a
06-200 Maków Mazowiecki
Urząd Gminy w Różanie
(29) 767-91-20
(29) 767-91-21
Plac Obrońców Różana 4
06-230 Różan

Różan - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Różan jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 2 720, z czego 52,5% stanowią kobiety, a 47,5% mężczyźni. W latach 2002-2019 liczba mieszkańców wzrosła o 0,4%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,9 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Różana zawarli w 2019 roku 7 małżeństw, co odpowiada 2,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,0 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  29,2% mieszkańców Różana jest stanu wolnego, 56,1% żyje w małżeństwie, 3,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 11,4% to wdowy/wdowcy.

  Różan ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -16. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,91 na 1000 mieszkańców Różana. W 2019 roku urodziło się 20 dzieci, w tym 40,0% dziewczynek i 60,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 381 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,83 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2018 roku 35,3% zgonów w Różanie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,6% zgonów w Różanie były nowotwory, a 6,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Różana przypada 13.29 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2019 roku zarejestrowano 39 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 34 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Różana 5. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  58,9% mieszkańców Różana jest w wieku produkcyjnym, 18,7% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,4% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Różana
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 2 720 Liczba mieszkańców
 • 1 429 Kobiety
 • 1 291 Mężczyźni
 • 52,5%
  47,5%
 • 111 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 111 kobiet)
 • 90 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 90 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Różanie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Różanie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Różanie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Różana
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 40,9 latŚredni wiek mieszkańców
 • Różan
  40,9 lat
  Województwo
  41,5 lat
  Polska
  41,9 lat
 • 42,2 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,4 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Różan, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Różana
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Różan, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Różan, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Różan, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29,2% Kawalerowie/Panny
 • Różan
  29,4%
  Województwo
  28,4%
  Polska
  28,8%
 • 21,8% Kobiety
  (Panny)
 • 36,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,1%Żonaci/Zamężne
 • Różan
  56,1%
  woj. mazowieckie
  55,4%
  Cały kraj
  55,8%
 • 55,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,4% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 11,4% Wdowcy/Wdowy
 • Różan
  11,2%
  Mazowieckie
  9,9%
  Cały kraj
  9,6%
 • 19,1% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,2% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  3,1%
  woj. mazowieckie
  5,8%
  Polska
  5,0%
 • 3,1% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • Różan
  0,2%
  Mazowieckie
  0,5%
  Cała Polska
  0,8%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Różanie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Różanie w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2,6 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2019
 • Miasto
  2,6
  Województwo
  4,9
  Kraj
  4,8
 • 1,0 Rozwody na 1000 ludności w roku 2019
 • Różan
  1,0
  Województwo
  1,7
  Cały kraj
  1,7
 • 7 Małżeństwa zawarte w roku 2019
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Różanie w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Różanie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • -16 Przyrost naturalny w roku 2019
 • -5 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -11 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -5,91 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -5,9
  woj. mazowieckie
  0,4
  Kraj
  -0,9
 • Wykres - Przyrost naturalny w Różanie w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Różanie w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Różanie w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Różanie w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 20 Urodzenia żywe
 • 8 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 12 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 40,0%
  60,0%
 • 7,4 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  7,4
  Województwo
  11,0
  Cała Polska
  9,8
 • 45,0 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  45,0
  Mazowieckie
  46,5
  Kraj
  41,8
 • 3 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 3
 • 51 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 51
 • 99 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 99
 • 93 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 93
 • 39 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 39
 • 9 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 9
 • 3 381 gŚrednia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 300 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 463 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 381 g
  Mazowieckie
  3 399 g
  Cała Polska
  3 368 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 9 Waga 4500g - 4999g
 • 9
 • 47 Waga 4000g - 4499g
 • 47
 • 130 Waga 3500g - 3999g
 • 130
 • 176 Waga 3000g - 3499g
 • 176
 • 55 Waga 2500g - 2999g
 • 55
 • 25 Waga 2000g - 2499g
 • 25
 • 4 Waga 1500g - 1999g
 • 4
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 1,47 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,47
  Mazowieckie
  1,57
  Kraj
  1,42
 • 0,74 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Różan
  0,74
  Województwo
  0,76
  Cały kraj
  0,69
 • 0,83 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,83
  Województwo
  1,03
  Polska
  0,92
 • Statystyki zgonów w Różanie w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 36 Zgony
 • 13 Kobiety
  (Zgony)
 • 23 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 36,1%
  63,9%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 13,3 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  13,3
  Mazowieckie
  10,7
  Polska
  10,7
 • 120,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  120,5
  Mazowieckie
  96,8
  Polska
  109,3
 • 0,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  0,0
  Mazowieckie
  3,2
  Cały kraj
  3,8
 • 3,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Różan
  3,0
  Mazowieckie
  3,0
  Kraj
  3,1
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Mazowieckie
  1,2
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie makowskim w latach 2002-2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 35,3% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  35,3%
  Mazowieckie
  34,7%
  Cały kraj
  40,5%
 • 20,6% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  20,6%
  Województwo
  25,5%
  Cały kraj
  26,4%
 • 6,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Różan
  6,1%
  Województwo
  8,5%
  Cała Polska
  6,7%
 • 7,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. mazowieckie
  7,0
  Cały kraj
  9,8
 • 65,6 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  65,6
  Cały kraj
  72,2
 • 275,6 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Różan
  275,6
  woj. mazowieckie
  278,2
  Polska
  284,5
 • 257,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  257,4
  Polska
  263,9
 • 471,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 541,9 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 401,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  471,8
  Mazowieckie
  378,0
  Polska
  437,2
 • 76,9 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 44,1 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 107,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Różan
  76,9
  Województwo
  58,3
  Cały kraj
  71,0
 • 30,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Różan
  30,8
  woj. mazowieckie
  36,3
  Cała Polska
  34,8
 • 4,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Różan
  4,4
  Mazowieckie
  7,5
  Kraj
  8,0
 • 0,3% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,3%
  Województwo
  0,7%
  Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 39 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 22 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 17 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 34 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 19 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 15 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 5 Saldo migracji
 • 3 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 2 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 5 Saldo migracji wewnętrznych
 • 3 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 2 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Różanie w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Różanie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 15,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,8% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,9% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,1% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,1% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Różan, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Różan - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W 2019 roku w Różanie oddano do użytku 10 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,68 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Różanie to 1 021 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 374 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Różanie to 4,90 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2019 roku w Różanie to 113,20 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,55% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 92,07% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 88,93% mieszkań posiada łazienkę, 83,94% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,00% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w Różanie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 1 021 Liczba nieruchomości w 2019 roku
 • 374,40 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  374,40
  Województwo
  426,20
  Cała Polska
  380,50
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 76,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Różan
  76,80 m2
  woj. mazowieckie
  72,30 m2
  Cała Polska
  74,20 m2
 • 28,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Różan
  28,80 m2
  Województwo
  30,80 m2
  Kraj
  28,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 4,16 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  4,16
  Województwo
  3,62
  Kraj
  3,82
 • 2,67 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,67
  Mazowieckie
  2,35
  Cały kraj
  2,63
 • 0,64 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,64
  Mazowieckie
  0,65
  Cały kraj
  0,69
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Różanie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 10 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2019 roku
 • 3,68 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2019 roku)
 • Różan
  3,68
  Województwo
  7,96
  Cała Polska
  5,40
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 49 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2019
 • 4,90 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2019 roku)
 • Różan
  4,90
  Mazowieckie
  3,49
  Cała Polska
  3,78
 • 18,01 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2019 roku)
 • Różan
  18,01
  Mazowieckie
  27,78
  Polska
  20,42
 • 1 132 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2019
 • 113,2 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2019 roku)
 • Różan
  113,2 m2
  Województwo
  82,3 m2
  Cały kraj
  88,6 m2
 • 0,42 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2019 roku)
 • Tutaj
  0,42 m2
  woj. mazowieckie
  0,65 m2
  Cała Polska
  0,48 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Różanie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 97,55% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  97,55%
  Województwo
  95,93%
  Kraj
  96,88%
 • 92,07% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  92,07%
  Mazowieckie
  93,66%
  Kraj
  93,83%
 • 88,93% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  88,93%
  woj. mazowieckie
  91,69%
  Cały kraj
  91,54%
 • 83,94% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Różan
  83,94%
  Województwo
  86,80%
  Cały kraj
  82,60%
 • 0,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • woj. mazowieckie
  56,98%
  Cały kraj
  55,52%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

Różan - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • W Różanie na 1000 mieszkańców pracuje 191osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 62,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 37,9% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Różanie wynosiło w 2019 roku 16,7% (18,7% wśród kobiet i 15,0% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2018 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Różanie wynosiło 3 789,60 PLN, co odpowiada 78.40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Różana 157 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 79 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -78.

  55,1% aktywnych zawodowo mieszkańców Różana pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 12,3% w przemyśle i budownictwie, a 10,4% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Różanie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 191 Pracujący na 1000 ludności (rok 2018)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  191,0
  Województwo
  309,0
  Cały kraj
  251,0
 • 16,3% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 18,1% Kobiety
 • 14,7% Mężczyźni
 • Miasto
  16,7%
  woj. mazowieckie
  4,4%
  Kraj
  5,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Różanie w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Różanie w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Różanie w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Różanie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 3 790 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  3 790 PLN
  Województwo
  5 889 PLN
  Polska
  4 835 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Różanie w latach 2002 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Różanie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 157 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 79 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -78 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,50 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Różanie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 55,1% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 47,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 62,3% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 12,3% Przemysł i budownictwo
 • 8,4% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 16,1% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 10,4% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 8,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 12,0% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,5% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 21,3% Pozostałe
 • 33,5% Kobiety
  (pozostałe)
 • 9,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Różanie w latach 2006 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Różanie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 522 Pracujący ogółem
 • 324 Kobiety
 • 198 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Różanie w latach 1995 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 18,7% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,3% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,2% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,9% W wieku produkcyjnym
 • 53,5% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,0% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,4% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Różan, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 69,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Różan
  69,7
  woj. mazowieckie
  69,6
  Cała Polska
  66,7
 • 37,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Różan
  37,9
  woj. mazowieckie
  37,0
  Polska
  36,5
 • 119,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  119,4
  woj. mazowieckie
  113,6
  Cały kraj
  121,0
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 64,0% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 62,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 36,0% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 38,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Różan - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W Różanie w roku 2019 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 290 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 236 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 24 nowe podmioty, a 14 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (36) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (17) w roku 2013. W tym samym okresie najwięcej (70) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (14) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2019 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Różanie najwięcej (10) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (268) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,7% (5) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 22,1% (64) podmiotów, a 76,2% (221) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Różanie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (34.3%) oraz Budownictwo (19.5%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 290 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 5 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 64 Przemysł i budownictwo
 • 221 Pozostała działalność
 • 24 Podmioty nowo zarejestrowane w Różanie w 2019 roku
 • 14 Podmioty wyrejestrowane w Różanie w 2019 roku
 • 236 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 268 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 268
 • 20 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 20
 • 2Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 2
 • 290 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 290
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 Spółdzielnie ogółem
 • 4
 • 4 Spółki handlowe ogółem
 • 4
 • 3  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 3
 • 10 Spółki cywilne ogółem
 • 10
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 236 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 81 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 81
 • 46 Budownictwo
 • 46
 • 19 Transport i gospodarka magazynowa
 • 19
 • 15 Pozostała działalność
 • 15
 • 14 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 14
 • 13 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 13
 • 11 Przetwórstwo przemysłowe
 • 11
 • 7 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 7
 • 7 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 7
 • 6 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 6
 • 5 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 5
 • 4 Edukacja
 • 4
 • 3 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 3
 • 2 Informacja i komunikacja
 • 2
 • 2 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 2
 • 1 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Różan - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W 2019 roku w Różanie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 51 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 18,59 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Różanie wynosi 88,10% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Różana najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 10,20 (wykrywalność 82%) oraz przeciwko mieniu - 5,28 (wykrywalność 71%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 3,44 (99%), o charakterze gospodarczym - 3,11 (90%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,49 (95%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Różanie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Różana.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Różan, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 51 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 51
 • 28 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 28
 • 8 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 8
 • 9 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 9
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 14 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 14
 • 18,59 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  18,59
  woj. mazowieckie
  21,24
  Kraj
  20,75
 • 10,20 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  10,20
  Mazowieckie
  14,55
  Polska
  13,21
 • 3,11 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  3,11
  Mazowieckie
  4,17
  Polska
  4,88
 • 3,44 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  3,44
  Mazowieckie
  1,84
  Kraj
  1,86
 • 0,49 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,49
  Mazowieckie
  0,34
  Cały kraj
  0,43
 • 5,28 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  5,28
  Województwo
  11,23
  Kraj
  9,85
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Różan, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 88% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Różan
  88%
  Województwo
  63%
  Cała Polska
  73%
 • 82% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  82%
  Mazowieckie
  54%
  Kraj
  65%
 • 90% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  90%
  woj. mazowieckie
  72%
  Cały kraj
  82%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  99%
  woj. mazowieckie
  98%
  Cała Polska
  99%
 • 96% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  96%
  woj. mazowieckie
  83%
  Cała Polska
  86%
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  71%
  woj. mazowieckie
  40%
  Kraj
  53%

Różan - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Suma wydatków z budżetu Różana wyniosła w 2018 roku 31,0 mln złotych, co daje 7,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 8.7% w porównaniu do roku 2017. Największa część budżetu Różana - 22.6% została przeznaczona na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 801 - Oświata i wychowanie (21.7%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (11.1%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 7,9 mln złotych, czyli 25,4% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Różana wyniosła w 2018 roku 30,5 mln złotych, co daje 6,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 3.4% w porównaniu do roku 2017. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (50.9%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (23.3%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (3%). W budżecie Różana wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 638 złotych na mieszkańca (9,3%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 16,1 złotych na mieszkańca (0,2%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 12,4%.
 • Wydatki budżetu w Różanie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Różana według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Różan, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Różana według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2011 - 2018
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  25,7 mln

  5,7 tys(100%)

  23,4 mln

  5,2 tys(100%)

  21,6 mln

  4,8 tys(100%)

  21,2 mln

  4,7 tys(100%)

  24,8 mln

  5,5 tys(100%)

  29,5 mln

  6,6 tys(100%)

  28,5 mln

  6,4 tys(100%)

  31,0 mln

  7,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20112012201320142015201620172018
  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  5,7 mln

  2,1 tys(22.2%)

  2,2 mln

  792(9.3%)

  3,4 mln

  1,3 tys(15.8%)

  2,9 mln

  1,1 tys(13.7%)

  4,6 mln

  1,7 tys(18.4%)

  3,3 mln

  1,2 tys(11.1%)

  3,9 mln

  1,4 tys(13.7%)

  7,0 mln

  2,6 tys(22.6%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  5,7 mln

  2,1 tys(22.2%)

  6,4 mln

  2,3 tys(27.4%)

  6,3 mln

  2,3 tys(29%)

  6,0 mln

  2,2 tys(28.2%)

  6,4 mln

  2,4 tys(26%)

  6,3 mln

  2,3 tys(21.3%)

  6,5 mln

  2,4 tys(22.8%)

  6,7 mln

  2,5 tys(21.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,5 mln

  909(9.7%)

  2,7 mln

  986(11.5%)

  3,0 mln

  1,1 tys(13.6%)

  3,0 mln

  1,1 tys(14.4%)

  3,4 mln

  1,2 tys(13.7%)

  3,5 mln

  1,3 tys(11.8%)

  3,7 mln

  1,4 tys(13.1%)

  3,4 mln

  1,3 tys(11.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,4 mln

  1,2 tys(13.3%)

  2,7 mln

  982(11.5%)

  1,4 mln

  516(6.5%)

  2,4 mln

  881(11.4%)

  2,3 mln

  845(9.3%)

  3,8 mln

  1,4 tys(12.8%)

  3,7 mln

  1,3 tys(12.9%)

  2,5 mln

  932(8.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,2 mln

  1,2 tys(12.4%)

  3,3 mln

  1,2 tys(14.1%)

  3,4 mln

  1,2 tys(15.8%)

  3,3 mln

  1,2 tys(15.7%)

  3,3 mln

  1,2 tys(13.4%)

  6,5 mln

  2,4 tys(22%)

  2,1 mln

  759(7.3%)

  2,2 mln

  802(7.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  895,8 tys

  325(3.5%)

  949,0 tys

  346(4.1%)

  1,0 mln

  378(4.8%)

  1,1 mln

  409(5.3%)

  1,1 mln

  408(4.5%)

  978,5 tys

  356(3.3%)

  998,0 tys

  362(3.5%)

  1,2 mln

  435(3.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  261,8 tys

  95,1(1%)

  470,4 tys

  172(2%)

  309,8 tys

  113(1.4%)

  304,3 tys

  111(1.4%)

  275,0 tys

  101(1.1%)

  581,4 tys

  211(2%)

  1,0 mln

  379(3.7%)

  772,5 tys

  283(2.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  645,1 tys

  234(2.5%)

  639,1 tys

  233(2.7%)

  684,7 tys

  251(3.2%)

  684,6 tys

  251(3.2%)

  762,9 tys

  280(3.1%)

  763,9 tys

  278(2.6%)

  727,3 tys

  264(2.6%)

  742,0 tys

  272(2.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,3 mln

  464(5%)

  2,7 mln

  998(11.7%)

  175,0 tys

  64,1(0.8%)

  137,0 tys

  50,2(0.6%)

  197,1 tys

  72,4(0.8%)

  542,3 tys

  197(1.8%)

  239,8 tys

  87,0(0.8%)

  469,3 tys

  172(1.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  35,6 tys

  12,9(0.1%)

  53,0 tys

  19,4(0.2%)

  115,3 tys

  42,2(0.5%)

  2,0 tys

  0,7(0%)

  1,4 mln

  525(5.8%)

  1,1 mln

  399(3.7%)

  39,6 tys

  14,4(0.1%)

  414,3 tys

  152(1.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,8 mln

  656(7%)

  938,9 tys

  343(4%)

  1,4 mln

  516(6.5%)

  846,9 tys

  310(4%)

  664,2 tys

  244(2.7%)

  2,0 mln

  724(6.8%)

  323,4 tys

  117(1.1%)

  261,9 tys

  96,0(0.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  170,5 tys

  61,9(0.7%)

  147,9 tys

  54,0(0.6%)

  156,0 tys

  57,2(0.7%)

  131,5 tys

  48,2(0.6%)

  140,8 tys

  51,7(0.6%)

  161,3 tys

  58,6(0.5%)

  164,2 tys

  59,6(0.6%)

  153,3 tys

  56,2(0.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  70,1 tys

  25,5(0.3%)

  23,7 tys

  8,7(0.1%)

  82,3 tys

  30,2(0.4%)

  51,6 tys

  18,9(0.2%)

  126,6 tys

  46,5(0.5%)

  37,1 tys

  13,5(0.1%)

  52,3 tys

  19,0(0.2%)

  78,4 tys

  28,7(0.3%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  12,2 tys

  4,4(0%)

  768

  0,3(0%)

  792

  0,3(0%)

  38,0 tys

  13,9(0.2%)

  29,2 tys

  10,7(0.1%)

  3,8 tys

  1,4(0%)

  924

  0,3(0%)

  45,7 tys

  16,7(0.1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  2,1 tys

  0,8(0%)

  89,2 tys

  32,6(0.4%)

  72,0 tys

  26,4(0.3%)

  48,6 tys

  17,8(0.2%)

  31,8 tys

  11,7(0.1%)

  18,0 tys

  6,5(0.1%)

  28,3 tys

  10,3(0.1%)

  24,5 tys

  9,0(0.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  87,0 tys

  31,7(0.4%)

  125,3 tys

  45,9(0.6%)

  143,2 tys

  52,5(0.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  4,8 tys

  1,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  500

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  400

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  6,5 tys

  2,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,0 tys

  1,5(0%)

  2,7 tys

  1,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Różanie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Różana według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Różan, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Różana według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2011 - 2018
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  20,2 mln

  4,5 tys(100%)

  21,3 mln

  4,7 tys(100%)

  22,0 mln

  4,9 tys(100%)

  20,3 mln

  4,5 tys(100%)

  26,7 mln

  5,9 tys(100%)

  28,8 mln

  6,5 tys(100%)

  29,5 mln

  6,7 tys(100%)

  30,5 mln

  6,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20112012201320142015201620172018
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  12,6 mln

  4,6 tys(62.3%)

  12,8 mln

  4,7 tys(60.3%)

  13,0 mln

  4,7 tys(58.9%)

  10,7 mln

  3,9 tys(52.6%)

  14,6 mln

  5,3 tys(54.6%)

  15,1 mln

  5,5 tys(52.6%)

  15,2 mln

  5,5 tys(51.5%)

  15,5 mln

  5,7 tys(50.9%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  4,6 mln

  1,7 tys(23%)

  4,9 mln

  1,8 tys(22.8%)

  5,2 mln

  1,9 tys(23.8%)

  5,4 mln

  2,0 tys(26.7%)

  5,6 mln

  2,0 tys(20.9%)

  6,1 mln

  2,2 tys(21.1%)

  6,3 mln

  2,3 tys(21.5%)

  7,1 mln

  2,6 tys(23.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,0 mln

  742(10.1%)

  2,2 mln

  806(10.4%)

  2,3 mln

  826(10.3%)

  2,3 mln

  832(11.2%)

  2,2 mln

  815(8.3%)

  5,3 mln

  1,9 tys(18.4%)

  923,7 tys

  335(3.1%)

  915,4 tys

  336(3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  93,8 tys

  34,1(0.5%)

  97,8 tys

  35,7(0.5%)

  35,2 tys

  12,9(0.2%)

  570,0 tys

  209(2.8%)

  1,4 mln

  523(5.3%)

  458,0 tys

  166(1.6%)

  741,2 tys

  269(2.5%)

  723,4 tys

  265(2.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  277,7 tys

  101(1.4%)

  398,1 tys

  145(1.9%)

  447,3 tys

  164(2%)

  482,2 tys

  177(2.4%)

  513,9 tys

  189(1.9%)

  530,1 tys

  193(1.8%)

  519,4 tys

  189(1.8%)

  538,0 tys

  197(1.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  183,6 tys

  66,7(0.9%)

  199,6 tys

  72,9(0.9%)

  217,1 tys

  79,5(1%)

  224,5 tys

  82,3(1.1%)

  1,9 mln

  712(7.3%)

  243,5 tys

  88,5(0.8%)

  243,6 tys

  88,4(0.8%)

  249,6 tys

  91,5(0.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  173,3 tys

  62,9(0.9%)

  207,8 tys

  75,8(1%)

  213,0 tys

  78,0(1%)

  219,2 tys

  80,3(1.1%)

  259,1 tys

  95,1(1%)

  828,2 tys

  301(2.9%)

  288,2 tys

  105(1%)

  211,1 tys

  77,4(0.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  34,4 tys

  12,6(0.2%)

  34,3 tys

  12,6(0.2%)

  33,8 tys

  12,4(0.2%)

  8,2 tys

  3,0(0%)

  51,0 tys

  18,5(0.2%)

  17,6 tys

  6,4(0.1%)

  112,2 tys

  41,1(0.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  0,0

  0,0(0%)

  58,0 tys

  21,2(0.3%)

  41,6 tys

  15,2(0.2%)

  86,5 tys

  31,7(0.4%)

  8,2 tys

  3,0(0%)

  40,7 tys

  14,8(0.1%)

  172,3 tys

  62,6(0.6%)

  100,0 tys

  36,7(0.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  97,1 tys

  35,3(0.5%)

  51,4 tys

  18,8(0.2%)

  40,3 tys

  14,8(0.2%)

  62,0 tys

  22,7(0.3%)

  52,2 tys

  19,2(0.2%)

  74,8 tys

  27,2(0.3%)

  91,5 tys

  33,2(0.3%)

  59,6 tys

  21,9(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  12,2 tys

  4,4(0.1%)

  768

  0,3(0%)

  792

  0,3(0%)

  38,0 tys

  13,9(0.2%)

  29,2 tys

  10,7(0.1%)

  3,8 tys

  1,4(0%)

  924

  0,3(0%)

  45,7 tys

  16,7(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  45,9 tys

  16,7(0.2%)

  51,7 tys

  18,9(0.2%)

  69,9 tys

  25,6(0.3%)

  89,5 tys

  32,8(0.4%)

  63,8 tys

  23,4(0.2%)

  33,1 tys

  12,0(0.1%)

  26,8 tys

  9,7(0.1%)

  36,4 tys

  13,4(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  17,1 tys

  6,2(0.1%)

  206,4 tys

  75,3(1%)

  311,6 tys

  114(1.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  87,0 tys

  31,7(0.4%)

  125,3 tys

  45,9(0.6%)

  143,2 tys

  52,5(0.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  500

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  400

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Różan - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 626 mieszkańców Różana jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 323 kobiet oraz 303 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 11,3% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,9% wykształcenie policealne, 12,9% średnie ogólnokształcące, a 16,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 21,5% mieszkańców Różana, gimnazjalnym 6,3%, natomiast 26,2% podstawowym ukończonym. 2,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa mazowieckiego mieszkańcy Różana mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Różanie największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (26,8%) oraz średnie zawodowe (16,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (27,8%) oraz podstawowe ukończone (25,7%).

  W roku 2018 w Różanie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 5 oddziałów uczęszczało 124 dzieci (76 dziewczynek oraz 48 chłopców). Dostępnych było 125 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Różanie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 5 oddziałów uczęszczało 119 dzieci (62 dziewczynki oraz 57 chłopców). Dostępnych było 125 miejsc.

  18,5% mieszkańców Różana w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,7% wśród dziewczynek i 20,5% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 772 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,74 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 19 oddziałach uczyło się 339 uczniów (175 kobiet oraz 164 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Różanie placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 14 oddziałach uczyło się 254 uczniów (115 kobiet oraz 139 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,8% ludności (29,4% wśród dziewczynek i 28,1% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17,8 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 154,79.

  W Różanie znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 1 oddziale uczyło się 19 uczniów (13 kobiet oraz 6 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 29 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Różanie placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 6 oddziałach uczyło się 168 uczniów (116 kobiet oraz 52 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 25 absolwentów.

  W Różanie znajduje się 1 Technikum, w którym w 11 oddziałach uczyło się 153 uczniów (35 kobiet oraz 118 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 43 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Różanie placówkę miała 1 Technikum, w którym w 7 oddziałach uczyło się 127 uczniów (13 kobiet oraz 114 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 25 absolwentów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,8% mieszkańców (16,4% wśród dziewczyn i 17,2% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 19,0 uczniów. 13,9 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 23,5% mieszkańców Różana w wieku potencjalnej nauki (22,3% kobiet i 24,8% mężczyzn).

 • 11,3% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  11,3%
  woj. mazowieckie
  24,4%
  Kraj
  17,9%
 • 14,2% Kobiety
  (wyższe)
 • 8,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 32,4% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  32,4%
  woj. mazowieckie
  34,8%
  Cały kraj
  33,3%
 • 35,4% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 29,4% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,9% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  2,9%
  Mazowieckie
  3,0%
  Cała Polska
  2,7%
 • 4,0% Kobiety
  (policealne)
 • 1,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 12,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  12,9%
  woj. mazowieckie
  14,4%
  Kraj
  12,4%
 • 15,3% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  16,5%
  woj. mazowieckie
  17,4%
  Kraj
  18,1%
 • 16,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 17,1% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 21,5% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  21,5%
  Województwo
  17,3%
  Polska
  22,9%
 • 15,2% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 27,8% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,3% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  6,3%
  Mazowieckie
  4,7%
  Polska
  5,2%
 • 5,7% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,8% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 26,2% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  26,2%
  woj. mazowieckie
  17,4%
  Polska
  19,3%
 • 26,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 25,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  2,4%
  woj. mazowieckie
  1,4%
  Kraj
  1,4%
 • 2,8% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Różanie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 772 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  772,0
  Mazowieckie
  935,0
  Cały kraj
  873,0
 • 0,74 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Różan
  0,74
  Województwo
  0,84
  Kraj
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 5 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 125 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (Różan) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 124 Dzieci
 • 76 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 48 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 61,3%
  38,7%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 15 3 lata
 • 15
 • 22 4 lata
 • 22
 • 34 5 lata
 • 34
 • 53 6 lat
 • 53
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 7 3 lata
 • 7
 • 14 4 lata
 • 14
 • 23 5 lata
 • 23
 • 32 6 lat
 • 32
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 8 3 lata
 • 8
 • 8 4 lata
 • 8
 • 11 5 lata
 • 11
 • 21 6 lat
 • 21
 •  
 • 8,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 8,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 2,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Różanie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Różanie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Samorządowe (00)
  Publiczne
  29 766-95-26
  29 766-95-26
  ul. Szkolna 10
  06-230 Różan
  512312
 • Szkoły podstawowe w Różanie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Różan) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 19 Oddziały
 • 339 Uczniowie
 • 175 Kobiety
  (uczniowie)
 • 164 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 51,6%
  48,4%
 • 41 Uczniowie w 1 klasie
 • 19 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 22 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 43 Absolwenci 2016
 • 20 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 23 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 17,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  17,8
  Województwo
  17,6
  Cały kraj
  17,3
 •  
 • 22,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 19,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 433 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 339 angielski
 • 94 niemiecki
 • 158 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 158 niemiecki
 •  
 • 154,79 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  154,79
  woj. mazowieckie
  98,96
  Kraj
  95,46
 • 154,34 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  154,34
  woj. mazowieckie
  97,33
  Polska
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Różan) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Różan) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Różanie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Różanie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczna Szkoła Podstawowa w Różanie (I Dywizja T. Kościuszki)
  Publiczna
  29 766-90-12
  29 766-90-12
  ul. Szkolna 3
  06-230 Różan
  1627636
 • Szkoły ponadpodstawowe w Różanie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Różan) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 1 Oddziały
 • 19 Uczniowie
 • 13 Kobiety
  (uczniowie)
 • 6 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 68,4%
  31,6%
 • 29 Absolwenci
 • 26 Kobiety
  (absolwenci)
 • 3 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 19,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Miasto
  19,0
  Mazowieckie
  26,1
  Cały kraj
  26,2
 •  
 • 2,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 2,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (Różan) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 11 Oddziały
 • 153 Uczniowie
 • 35 Kobiety
  (uczniowie)
 • 118 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 22,9%
  77,1%
 • 48 Uczniowie w 1 klasie
 • 16 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 32 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 43 Absolwenci
 • 7 Kobiety
  (absolwenci)
 • 36 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 13,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Różan
  13,9
  Województwo
  23,2
  Cała Polska
  23,8
 •  
 • 16,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 8,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 344 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski172
  • niemiecki116
  • rosyjski56
 • 172 angielski
 • 116 niemiecki
 • 56 rosyjski
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Różanie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Różanie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Zespół Szkół w Różanie Technikum (im. Jana Pawła II)
  Publiczne
  29 766-90-26
  29 766-90-26
  ul. Warszawska 34
  06-230 Różan
  9134-
  Zespół Szkół w Różanie Liceum Ogólnokształcące (im. Jana Pawła II)
  Publiczne
  29 766-90-26
  29 766-90-26
  ul. Warszawska 34
  06-230 Różan
  233-
  Zespół Szkół w Różanie Zasadnicza Szkoła Zawodowa (im. Jana Pawła II)
  Publiczna
  29 766-90-26
  29 766-90-26
  ul. Warszawska 434
  06-230 Różan
  432-
 • Edukacyjne grupy wieku w Różanie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  (Dane powiatowe)
 • 18,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,7% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 20,5% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,8% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 29,4% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,1% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,5% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,2% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 9,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,8% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,4% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,2% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 23,5% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 22,3% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 24,8% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Różan, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Różan, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Różan, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Różan - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Różanie

 • Według danych GUS z 2019 roku w Różanie znajdował się 1 hotel (kategorii ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Różanie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Różanie
  (Źródło: GUS, 2019)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2019 roku w Różanie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 1 (przystosowane wejście do budynku: 1, udogodnienia wewnątrz budynku: 1). W Różanie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 144 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2019 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 62 (uczestnicy: 5 409)
  • seanse filmowe: 14 (uczestnicy: 688)
  • wystawy: 1 (uczestnicy: 110)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 120)
  • koncerty: 27 (uczestnicy: 2 500)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 1 (uczestnicy: 80)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 2 (uczestnicy: 560)
  • konkursy: 2 (uczestnicy: 220)
  • pokazy teatralne: 6 (uczestnicy: 791)
  • warsztaty: 2 (uczestnicy: 90)
  • inne: 6 (uczestnicy: 250)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2019 roku:
  • ogółem: 8 (członkowie: 234)
  • plastyczne/techniczne: 2 (członkowie: 96)
  • taneczne: 1 (członkowie: 45)
  • muzyczne: 3 (członkowie: 72)
  • informatyczne: 1 (członkowie: 9)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 1 (członkowie: 12)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2019 roku:
  • ogółem: 1 (absolwenci: 18)
  • tańca: 1 (absolwenci: 18)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2019 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2019 roku:
  • ogółem: 2 (członkowie: 41)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 41)


  Według danych z 2019 w Różanie działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 250 zwiedzających, co daje 923 osoby zwiedzające muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2019 w Różanie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 36 255 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 4 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 0 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 30 597 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2019 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 8
  • dostępne dla czytelników: 5
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 5
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Różanie działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 66 członków. Zarejestrowano 57 ćwiczących (mężczyźni: 40, kobiety: 17, chłopcy do lat 18: 34, dziewczęta do lat 18: 13). Aktywnych było 6 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez instruktora sportowego (3), inne osoby (2).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Różanie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Różanie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Różana znajduje się 6 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Różanie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z przełomu XVI/XVII w.dnia 1958-01-25, wykaz dokumentów: 121/3/58 z 1958-01-25; A-386 z 2005-04-14
  • Fort z 1912 r. (ul. Szkolna 7)dnia 1978-06-20, wykaz dokumentów: 5/78 z 1978-06-20; A-452 z 2005-09-16
  • Fort z 1912 r. (ul. Przemysłowa 8)dnia 1978-06-20, wykaz dokumentów: 5/78 z 1978-06-20; A-452 z 2005-09-16
  • Zespół - fort z 1912 r. (ul. Przemysłowa 14)dnia 1978-06-20, wykaz dokumentów: 5/78 z 1978-06-20; A-452 z 2005-09-16
  • Mauzoleum z 1880 r. (ul. Cmentarna 11)dnia 1981-12-12, wykaz dokumentów: A47/81/145 z 1981-12-12; A-480 z 2005-09-30
  • Cmentarz rzymsko-katolicki z 2. poł. XIX w.dnia 1986-01-30, wykaz dokumentów: 213 z 1986-01-30; A-533 z 2005-12-07
 • Formy ochrony przyrody w Różanie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Różana znajdują się 2 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Różanie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Dolina Dolnej Narwi - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2007-10-13, Powierzchnia: 26527.92 ha
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 2008-03-21, Opis granicy: rosną przy drodze Różan-Ostrów Mazowiecki przy leśniczówce we wsi Kaszewiec

Różan - Transport i komunikacja(drogi publiczne przechodzące przez Różan i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)Posiadamy również dane o wypadkach drogowych oraz rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu makowskiego.

Powiat makowski - dane o wypadkach i pojazdach
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Różan przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 60droga krajowa nr 60(Łęczyca - Topola Królewska - Topola Szlachecka - Prądzew - Romartów - Witonia - Leszczynek - Dudki - Kutno - Żurawieniec - Sójki - Bociany - Strzelce - Holendry Strzeleckie - Sieraków - Sierakówek - Gostynin - Podgórze - Łąck - Płock - Goślice - Ciachcin - Kłobie - Bolechowice - Gilino - Bielsk - Psary - Kozłowo - Drobin - Budkowo - Karsy - Żukowo-Wawrzonki - Cieciersk - Raciąż - Raciąż Sierakowo - Kossobudy - Dreglin - Glinojeck - Ościsłowo - Gumowo - Pęchcin - Ciechanów - Chrzanówek - Pomorze - Gostkowo - Gogole Wielkie - Gołymin-Ośrodek - Wielgołęka - Tłucznice - Karniewo - Maków Mazowiecki - Perzanowo - Załuzie - Podborze - Różan - Ponikiew Duża - Czernie - Bagatele - Rząśnik Szlachecki - Grądy - Sielc - Ostrów Mazowiecka)
  • DK 61droga krajowa nr 61(Warszawa - Jabłonna - Legionowo - Michałów-Reginów - Zegrze Południowe - Zegrze - Jadwisin - Stasi las - Serock - Wierzbica - Klusek - Dzierżenin - Pogorzelec - Karniewek - Gzowo - Strzyże - Łubienica - Kacice - Pułtusk - Kleszewo - Chmielewo - Boby - Orzyc - Stary Szelków - Łaś - Różan - Dyszobaba - Sieluń - Młynarze - Dobrołęka - Nożewo - Ostrołęka - Laskowiec - Rydzewo - Miastkowo - Sulki - Jannowo - Łomża - Piątnica Poduchowna - Marianowo - Budy Czarnockie - Kisielnica - Górki-Sypniewo - Kobylin - Stawiski - Świdry-Dobrzyce - Łubiane - Pasichy - Stawiane - Obrytki - Szczuczyn - Stare Guty - Popowo - Grajewo - Miecze - Bełda - Tama - Rajgród - Barszcze - Bargłów Kościelny - Netta Druga - Augustów)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Różanie istnieje 57 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 3 Maja

  ul. Adama Mickiewicza

  ul. Agatowa

  ul. Anny Jagiellonki

  ul. Barbary Radziwiłłówny

  ul. Bursztynowa

  ul. Cmentarna

  ul. Czysta

  ul. Diamentowa

  ul. Dolna

  ul. Fortowa

  ul. Gdańska

  ul. Henryka Sienkiewicza

  ul. Jagiellonów

  ul. Jana Kilińskiego

  ul. Juliusza Słowackiego

  ul. Kamienne Schodki

  ul. Królowej Bony

  ul. Księcia Józefa Poniatowskiego

  ul. Kwiatowa

  ul. Lazurowa

  ul. Leśna

  ul. Lwowska

  ul. Marii Skłodowskiej-Curie

  ul. Marzanny

  ul. Mikołaja Kopernika

  ul. Mostowa

  ul. Nadnarwiańska

  ul. Nowa

  pl. Obrońców Różana

  ul. Ostrowska

  ul. Panny Marii

  ul. Parkowa

  ul. Perłowa

  ul. Pogodna

  ul. Polna

  ul. Przechodnia

  ul. Przemysłowa

  ul. Rolna

  ul. Rubinowa

  ul. Spokojna

  ul. Szkolna

  ul. Szmaragdowa

  ul. Słoneczna

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Targowa

  ul. Topazowa

  ul. Tęczowa

  ul. Warszawska

  ul. Wileńska

  ul. Wincentego Witosa

  ul. Zjazd

  ul. Zygmunta Augusta

  ul. Zygmunta Starego

  ul. gen. Józefa Hallera

  ul. kpt. Zdzisława Mikołaja Uklei

  ul. Łąkowa