Różan w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe)

Różan - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Różan to miasto leżące w centralnej Polsce. Należy do województwa mazowieckiego, powiatu makowskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Różan.
 • 2 680 Liczba mieszkańców
 • 6,7 km² Powierzchnia
 • 402,4 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1378 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 29 Numer kierunkowy
 • WMA Tablice rejestracyjne
 • Piotr Świderski Burmistrz miasta
Różan na mapie
Identyfikatory
 • 21.391152.8873 Współrzędne GPS
 • 1411074 TERYT (TERC)
 • 0966412 SIMC
Herb miasta Różan
Różan herb

Jak Różan wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Różan na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Różan wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Różan plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
20Miasta z największym bezrobociem rejestrowanym w Polsce
27Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze gospodarczym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
34Miasta w Polsce z najdłuszymi bus-pasami
41Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
43Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów osobowych
71Miasta w Polsce z największymi dochodami do budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
72Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw stwierdzonych na 1000 mieszkańców
95Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
98Miasta z największym odsetkiem wdów/wdowców w Polsce
105Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych
108Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
110Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim ogólnokształcącym w Polsce
127Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
140Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim zawodowym w Polsce
188Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
195Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami osobowymi
211Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
217Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
238Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
240Miasta w Polsce z największą liczbą urodzin żywych na 1000 mieszkańców
249Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce
250Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań oddanych do użytkowania w 2020 roku
263Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
265Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami ciężarowymi
320Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań

Różan - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
06-230Poczta Różan, ul. Warszawska 8

Różan - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Różanie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Makowie Mazowieckim (podlega pod: ZUS Oddział w Płocku)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Kopernika 6 a
06-200 Maków Mazowiecki
Urząd Gminy w Różanie
(29) 767-91-20
(29) 767-91-21
Plac Obrońców Różana 4
06-230 Różan

Różan - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Różan jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 2 680, z czego 52,9% stanowią kobiety, a 47,1% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 1,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,1 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Różana zawarli w 2021 roku 10 małżeństw, co odpowiada 3,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,3 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,4% mieszkańców Różana jest stanu wolnego, 55,4% żyje w małżeństwie, 5,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,5% to wdowy/wdowcy.

  Różan ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -10. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,72 na 1000 mieszkańców Różana. W 2021 roku urodziło się 24 dzieci, w tym 54,2% dziewczynek i 45,8% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 434 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,56 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 32,5% zgonów w Różanie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 17,6% zgonów w Różanie były nowotwory, a 5,4% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Różana przypada 12.65 zgonów. Jest to mniej od wartości średniej dla województwa mazowieckiego oraz mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 26 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 33 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Różana -7. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  58,3% mieszkańców Różana jest w wieku produkcyjnym, 18,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,9% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Różana
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2 680 Liczba mieszkańców
 • 1 418 Kobiety
 • 1 262 Mężczyźni
 • 52,9%
  47,1%
 • 112 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 112 kobiet)
 • 89 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 89 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Różanie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Różanie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Różanie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Różana
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,1 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  41,1 lat
  Województwo
  41,7 lat
  Kraj
  42,2 lat
 • 42,7 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,3 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Różan, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Różana
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Różan,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Różan,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Różan,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,4% Kawalerowie/Panny
 • Różan
  28,9%
  Województwo
  30,0%
  Cała Polska
  29,1%
 • 21,8% Kobiety
  (Panny)
 • 35,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,4% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  55,5%
  Mazowieckie
  53,7%
  Polska
  54,0%
 • 55,3% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,6% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,5% Wdowcy/Wdowy
 • Różan
  10,1%
  woj. mazowieckie
  8,1%
  Cała Polska
  8,5%
 • 17,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,8% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,3% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  5,3%
  woj. mazowieckie
  7,7%
  Polska
  7,6%
 • 5,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,0% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • Tutaj
  0,3%
  Województwo
  0,5%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,5% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Różanie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Różanie w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Miasto
  3,7
  woj. mazowieckie
  4,6
  Kraj
  4,4
 • 1,3 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Tutaj
  1,3
  woj. mazowieckie
  1,7
  Kraj
  1,6
 • 10 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Różanie w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Różanie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -10 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -5 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -5 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,72 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Różan
  -3,7
  Mazowieckie
  -3,6
  Cała Polska
  -4,9
 • Wykres - Przyrost naturalny w Różanie w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Różanie w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Różanie w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Różanie w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 24 Urodzenia żywe
 • 13 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 11 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 54,2%
  45,8%
 • 8,9 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Różan
  8,9
  woj. mazowieckie
  10,0
  Cały kraj
  8,7
 • 39,3 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Różan
  39,3
  Mazowieckie
  42,2
  Polska
  37,5
 • 10 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 10
 • 46 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 46
 • 85 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 85
 • 81 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 81
 • 36 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 36
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 3 434 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 385 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 485 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 434 g
  Województwo
  3 396 g
  Cały kraj
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 7 Waga 4500g - 4999g
 • 7
 • 48 Waga 4000g - 4499g
 • 48
 • 128 Waga 3500g - 3999g
 • 128
 • 130 Waga 3000g - 3499g
 • 130
 • 46 Waga 2500g - 2999g
 • 46
 • 19 Waga 2000g - 2499g
 • 19
 • 3 Waga 1500g - 1999g
 • 3
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,32 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,32
  Mazowieckie
  1,49
  Cała Polska
  1,32
 • 0,67 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Różan
  0,67
  Mazowieckie
  0,73
  Cały kraj
  0,64
 • 0,56 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Różan
  0,56
  Mazowieckie
  0,73
  Cała Polska
  0,64
 • Statystyki zgonów w Różanie w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 34 Zgony
 • 18 Kobiety
  (Zgony)
 • 16 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 52,9%
  47,1%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 12,7 Zgony na 1000 ludności
 • Różan
  12,7
  Województwo
  13,6
  Kraj
  13,6
 • 178,7 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Różan
  178,7
  Mazowieckie
  136,2
  Polska
  156,7
 • 2,6 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  2,6
  Województwo
  3,4
  Polska
  3,9
 • 4,3 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  4,3
  Województwo
  3,4
  Cały kraj
  3,6
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,2
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie makowskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 32,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  32,5%
  Województwo
  30,5%
  Kraj
  34,8%
 • 17,6% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  17,6%
  Województwo
  18,6%
  Cały kraj
  19,6%
 • 5,4% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Różan
  5,4%
  woj. mazowieckie
  6,4%
  Polska
  5,4%
 • 101 Zgony spowodowane COVID-19
 • 13,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  13,8
  Polska
  13,3
 • 65,5 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  65,5
  Polska
  74,4
 • 280,6 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Różan
  280,6
  Mazowieckie
  248,2
  Cała Polska
  268,1
 • 228,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  228,1
  Polska
  246,5
 • 516,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 577,7 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 455,4 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  516,8
  woj. mazowieckie
  407,0
  Polska
  475,8
 • 72,2 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 23,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 117,0 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Różan
  72,2
  Mazowieckie
  50,0
  Cała Polska
  70,6
 • 23,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  23,3
  Mazowieckie
  31,1
  Cała Polska
  32,6
 • 9,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  9,3
  Województwo
  6,7
  Polska
  6,9
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,6%
  Województwo
  0,5%
  Polska
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 26 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 13 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 13 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 33 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 14 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 19 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -7 Saldo migracji
 • -1 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -6 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -7 Saldo migracji wewnętrznych
 • -1 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -6 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Różanie w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Różanie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,0% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,5% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,7% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 64,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,0% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 66,0% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,1% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,6% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,3% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Różan, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Różan - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Różanie oddano do użytku 8 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,99 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Różanie to 1 036 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 384 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Różanie to 6,25 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w Różanie to 139,30 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,59% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 92,18% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 89,09% mieszkań posiada łazienkę, 84,17% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,00% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu makowskiego.

  Powiat makowski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Różanie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 036 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 384,00 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  384,00
  woj. mazowieckie
  440,20
  Kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 77,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  77,70 m2
  woj. mazowieckie
  72,60 m2
  Cały kraj
  74,50 m2
 • 29,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Różan
  29,80 m2
  Województwo
  32,00 m2
  Cała Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,18 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Różan
  4,18
  Województwo
  3,61
  Polska
  3,82
 • 2,60 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,60
  woj. mazowieckie
  2,27
  Polska
  2,55
 • 0,62 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Różan
  0,62
  woj. mazowieckie
  0,63
  Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Różanie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 8 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 2,99 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Różan
  2,99
  Mazowieckie
  8,19
  Kraj
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 50 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 6,25 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  6,25
  Województwo
  3,74
  Cały kraj
  3,90
 • 18,66 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Miasto
  18,66
  woj. mazowieckie
  30,65
  Cały kraj
  24,07
 • 1 114 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 139,3 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  139,3 m2
  woj. mazowieckie
  91,2 m2
  Cały kraj
  92,9 m2
 • 0,42 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Różan
  0,42 m2
  woj. mazowieckie
  0,75 m2
  Cała Polska
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Różanie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 97,59% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  97,59%
  Województwo
  96,09%
  Polska
  96,97%
 • 92,18% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  92,18%
  Województwo
  93,90%
  Kraj
  94,01%
 • 89,09% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  89,09%
  woj. mazowieckie
  92,00%
  Cały kraj
  91,78%
 • 84,17% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  84,17%
  woj. mazowieckie
  87,29%
  Cała Polska
  83,08%
 • 0,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  0,00%
  woj. mazowieckie
  58,44%
  Cały kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Różan - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Różanie na 1000 mieszkańców pracuje 0osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w Różanie wynosiło w 2021 roku 16,7% (17,1% wśród kobiet i 16,3% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Różanie wynosiło 4 766,83 PLN, co odpowiada 79.40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Różana 157 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 79 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -78.

  54,5% aktywnych zawodowo mieszkańców Różana pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 12,9% w przemyśle i budownictwie, a 10,5% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Różanie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 0 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Różan
  0,0
  Mazowieckie
  323,0
  Cała Polska
  257,0
 • 16,7% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 17,1% Kobiety
 • 16,3% Mężczyźni
 • Tutaj
  16,7%
  Mazowieckie
  4,6%
  Kraj
  5,4%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Różanie w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Różanie w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Różanie w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Różanie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 767 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Różan
  4 767 PLN
  Województwo
  7 108 PLN
  Cała Polska
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Różanie w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Różanie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 157 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 79 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -78 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,50 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Różanie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 54,5% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 47,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 61,3% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 12,9% Przemysł i budownictwo
 • 8,8% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 16,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 10,5% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 8,4% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 12,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,4% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 21,3% Pozostałe
 • 33,9% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,9% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Różanie w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18,8% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,9% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,3% W wieku produkcyjnym
 • 53,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 63,8% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,9% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,7% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,3% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Różan, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 71,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  71,6
  Województwo
  71,5
  Cała Polska
  69,0
 • 39,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  39,2
  woj. mazowieckie
  38,1
  Kraj
  38,2
 • 121,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Różan
  121,4
  woj. mazowieckie
  113,9
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 64,1% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,4% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 61,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 35,9% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,6% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 38,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Różan - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Różanie w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 296 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 241 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 19 nowych podmiotów, a 10 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (36) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (17) w roku 2013. W tym samym okresie najwięcej (70) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (10) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Różanie najwięcej (10) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (277) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,7% (5) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 25,0% (74) podmiotów, a 73,3% (217) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Różanie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (30.7%) oraz Budownictwo (22.8%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 296 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 5 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 74 Przemysł i budownictwo
 • 217 Pozostała działalność
 • 19 Podmioty nowo zarejestrowane w Różanie w 2021 roku
 • 10 Podmioty wyrejestrowane w Różanie w 2021 roku
 • 241 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 277 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 277
 • 17 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 17
 • 2 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 2
 • 296 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 296
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 Spółdzielnie ogółem
 • 4
 • 7 Spółki handlowe ogółem
 • 7
 • 2  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 6  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 6
 • 2    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 10 Spółki cywilne ogółem
 • 10
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 241 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 74 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 74
 • 55 Budownictwo
 • 55
 • 20 Transport i gospodarka magazynowa
 • 20
 • 15 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 15
 • 15 Pozostała działalność
 • 15
 • 13 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 13
 • 12 Przetwórstwo przemysłowe
 • 12
 • 9 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 9
 • 6 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 6
 • 6 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 6
 • 5 Edukacja
 • 5
 • 5 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 5
 • 3 Informacja i komunikacja
 • 3
 • 2 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 2
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Różan - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Różanie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 83 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 30,94 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Różanie wynosi 92,80% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Różana najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze gospodarczym - 16,00 (wykrywalność 94%) oraz o charakterze kryminalnym - 12,02 (wykrywalność 88%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 5,42 (67%), drogowe - 2,10 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,47 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Różanie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Różana.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Różan, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 83 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 83
 • 32 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 32
 • 43 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 43
 • 6 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 6
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 15 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 15
 • 30,94 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Różan
  30,94
  Województwo
  22,31
  Polska
  21,51
 • 12,02 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  12,02
  woj. mazowieckie
  14,38
  Polska
  12,82
 • 16,00 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  16,00
  Województwo
  5,32
  Cała Polska
  5,89
 • 2,10 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Różan
  2,10
  Mazowieckie
  1,84
  Cały kraj
  1,85
 • 0,47 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,47
  Województwo
  0,30
  Kraj
  0,35
 • 5,42 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  5,42
  Województwo
  11,83
  Cała Polska
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Różan, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 93% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  93%
  woj. mazowieckie
  64%
  Kraj
  71%
 • 89% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  89%
  woj. mazowieckie
  55%
  Cała Polska
  64%
 • 95% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  95%
  woj. mazowieckie
  71%
  Kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  99%
  woj. mazowieckie
  99%
  Kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Różan
  100%
  woj. mazowieckie
  86%
  Kraj
  89%
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  68%
  woj. mazowieckie
  41%
  Polska
  53%

Różan - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu Różana wyniosła w 2021 roku 34,0 mln złotych, co daje 7,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 4% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu Różana - 24.3% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (15.2%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (10%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 6,4 mln złotych, czyli 18,9% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Różana wyniosła w 2021 roku 37,9 mln złotych, co daje 8,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 11.6% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (47.1%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (24.1%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (2.9%). W budżecie Różana wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 878 złotych na mieszkańca (10,1%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 63,3 złotych na mieszkańca (0,7%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 12,1%.
 • Wydatki budżetu w Różanie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Różana według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Różan, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Różana według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  21,2 mln

  4,7 tys(100%)

  24,8 mln

  5,5 tys(100%)

  29,5 mln

  6,6 tys(100%)

  28,5 mln

  6,4 tys(100%)

  31,0 mln

  7,0 tys(100%)

  31,5 mln

  7,1 tys(100%)

  32,9 mln

  7,5 tys(100%)

  34,0 mln

  7,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  6,0 mln

  2,2 tys(28.2%)

  6,4 mln

  2,4 tys(26%)

  6,3 mln

  2,3 tys(21.3%)

  6,5 mln

  2,4 tys(22.8%)

  6,7 mln

  2,5 tys(21.7%)

  7,2 mln

  2,7 tys(23%)

  7,7 mln

  2,9 tys(23.5%)

  8,3 mln

  3,1 tys(24.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,9 mln

  1,1 tys(13.7%)

  4,6 mln

  1,7 tys(18.4%)

  3,3 mln

  1,2 tys(11.1%)

  3,9 mln

  1,4 tys(13.7%)

  7,0 mln

  2,6 tys(22.6%)

  4,2 mln

  1,5 tys(13.3%)

  7,7 mln

  2,8 tys(23.2%)

  5,2 mln

  1,9 tys(15.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,0 mln

  1,1 tys(14.4%)

  3,4 mln

  1,2 tys(13.7%)

  3,5 mln

  1,3 tys(11.8%)

  3,7 mln

  1,4 tys(13.1%)

  3,4 mln

  1,3 tys(11.1%)

  3,6 mln

  1,3 tys(11.3%)

  3,7 mln

  1,4 tys(11.2%)

  3,4 mln

  1,3 tys(10%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,4 mln

  881(11.4%)

  2,3 mln

  845(9.3%)

  3,8 mln

  1,4 tys(12.8%)

  3,7 mln

  1,3 tys(12.9%)

  2,5 mln

  932(8.2%)

  3,6 mln

  1,3 tys(11.3%)

  1,3 mln

  471(3.9%)

  2,7 mln

  1,0 tys(8.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,3 mln

  1,2 tys(15.7%)

  3,3 mln

  1,2 tys(13.4%)

  6,5 mln

  2,4 tys(22%)

  2,1 mln

  759(7.3%)

  2,2 mln

  802(7.1%)

  2,2 mln

  794(6.9%)

  2,2 mln

  819(6.7%)

  2,2 mln

  821(6.5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  137,0 tys

  50,2(0.6%)

  197,1 tys

  72,4(0.8%)

  542,3 tys

  197(1.8%)

  239,8 tys

  87,0(0.8%)

  469,3 tys

  172(1.5%)

  300,9 tys

  111(1%)

  398,5 tys

  148(1.2%)

  1,4 mln

  537(4.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,1 mln

  409(5.3%)

  1,1 mln

  408(4.5%)

  978,5 tys

  356(3.3%)

  998,0 tys

  362(3.5%)

  1,2 mln

  435(3.8%)

  1,3 mln

  460(4%)

  1,3 mln

  487(4%)

  1,3 mln

  485(3.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  304,3 tys

  111(1.4%)

  275,0 tys

  101(1.1%)

  581,4 tys

  211(2%)

  1,0 mln

  379(3.7%)

  772,5 tys

  283(2.5%)

  433,5 tys

  159(1.4%)

  538,5 tys

  200(1.6%)

  1,0 mln

  388(3.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  684,6 tys

  251(3.2%)

  762,9 tys

  280(3.1%)

  763,9 tys

  278(2.6%)

  727,3 tys

  264(2.6%)

  742,0 tys

  272(2.4%)

  752,8 tys

  277(2.4%)

  464,3 tys

  172(1.4%)

  569,0 tys

  212(1.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,0 tys

  0,7(0%)

  1,4 mln

  525(5.8%)

  1,1 mln

  399(3.7%)

  39,6 tys

  14,4(0.1%)

  414,3 tys

  152(1.3%)

  144,0 tys

  53,0(0.5%)

  509,9 tys

  189(1.5%)

  531,7 tys

  198(1.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  846,9 tys

  310(4%)

  664,2 tys

  244(2.7%)

  2,0 mln

  724(6.8%)

  323,4 tys

  117(1.1%)

  261,9 tys

  96,0(0.8%)

  2,1 mln

  758(6.6%)

  329,4 tys

  122(1%)

  470,0 tys

  175(1.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  131,5 tys

  48,2(0.6%)

  140,8 tys

  51,7(0.6%)

  161,3 tys

  58,6(0.5%)

  164,2 tys

  59,6(0.6%)

  153,3 tys

  56,2(0.5%)

  143,5 tys

  52,8(0.5%)

  114,5 tys

  42,5(0.3%)

  228,8 tys

  85,4(0.7%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  51,6 tys

  18,9(0.2%)

  126,6 tys

  46,5(0.5%)

  37,1 tys

  13,5(0.1%)

  52,3 tys

  19,0(0.2%)

  78,4 tys

  28,7(0.3%)

  82,0 tys

  30,1(0.3%)

  28,0 tys

  10,4(0.1%)

  68,8 tys

  25,7(0.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  48,6 tys

  17,8(0.2%)

  31,8 tys

  11,7(0.1%)

  18,0 tys

  6,5(0.1%)

  28,3 tys

  10,3(0.1%)

  24,5 tys

  9,0(0.1%)

  14,9 tys

  5,5(0%)

  15,2 tys

  5,6(0%)

  9,8 tys

  3,7(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  38,0 tys

  13,9(0.2%)

  29,2 tys

  10,7(0.1%)

  3,8 tys

  1,4(0%)

  924

  0,3(0%)

  45,7 tys

  16,7(0.1%)

  35,0 tys

  12,9(0.1%)

  34,4 tys

  12,7(0.1%)

  924

  0,3(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  143,2 tys

  52,5(0.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  400

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  4,0 tys

  1,5(0%)

  2,7 tys

  1,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Różanie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Różana według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Różan, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Różana według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  20,3 mln

  4,5 tys(100%)

  26,7 mln

  5,9 tys(100%)

  28,8 mln

  6,5 tys(100%)

  29,5 mln

  6,7 tys(100%)

  30,5 mln

  6,9 tys(100%)

  32,1 mln

  7,3 tys(100%)

  34,2 mln

  7,8 tys(100%)

  37,9 mln

  8,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  10,7 mln

  3,9 tys(52.6%)

  14,6 mln

  5,3 tys(54.6%)

  15,1 mln

  5,5 tys(52.6%)

  15,2 mln

  5,5 tys(51.5%)

  15,5 mln

  5,7 tys(50.9%)

  16,0 mln

  5,9 tys(49.9%)

  16,7 mln

  6,2 tys(48.7%)

  17,9 mln

  6,7 tys(47.1%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  5,4 mln

  2,0 tys(26.7%)

  5,6 mln

  2,0 tys(20.9%)

  6,1 mln

  2,2 tys(21.1%)

  6,3 mln

  2,3 tys(21.5%)

  7,1 mln

  2,6 tys(23.3%)

  7,4 mln

  2,7 tys(23.1%)

  7,7 mln

  2,9 tys(22.5%)

  9,2 mln

  3,4 tys(24.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  570,0 tys

  209(2.8%)

  1,4 mln

  523(5.3%)

  458,0 tys

  166(1.6%)

  741,2 tys

  269(2.5%)

  723,4 tys

  265(2.4%)

  856,4 tys

  315(2.7%)

  947,4 tys

  351(2.8%)

  1,1 mln

  416(2.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,3 mln

  832(11.2%)

  2,2 mln

  815(8.3%)

  5,3 mln

  1,9 tys(18.4%)

  923,7 tys

  335(3.1%)

  915,4 tys

  336(3%)

  879,5 tys

  323(2.7%)

  895,5 tys

  332(2.6%)

  909,4 tys

  339(2.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  482,2 tys

  177(2.4%)

  513,9 tys

  189(1.9%)

  530,1 tys

  193(1.8%)

  519,4 tys

  189(1.8%)

  538,0 tys

  197(1.8%)

  505,6 tys

  186(1.6%)

  479,3 tys

  178(1.4%)

  575,5 tys

  215(1.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  33,8 tys

  12,4(0.2%)

  8,2 tys

  3,0(0%)

  51,0 tys

  18,5(0.2%)

  17,6 tys

  6,4(0.1%)

  112,2 tys

  41,1(0.4%)

  43,0 tys

  15,8(0.1%)

  70,0 tys

  25,9(0.2%)

  485,0 tys

  181(1.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  86,5 tys

  31,7(0.4%)

  8,2 tys

  3,0(0%)

  40,7 tys

  14,8(0.1%)

  172,3 tys

  62,6(0.6%)

  100,0 tys

  36,7(0.3%)

  95,0 tys

  34,9(0.3%)

  65,0 tys

  24,1(0.2%)

  368,0 tys

  137(1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  224,5 tys

  82,3(1.1%)

  1,9 mln

  712(7.3%)

  243,5 tys

  88,5(0.8%)

  243,6 tys

  88,4(0.8%)

  249,6 tys

  91,5(0.8%)

  298,4 tys

  110(0.9%)

  338,8 tys

  126(1%)

  297,7 tys

  111(0.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  219,2 tys

  80,3(1.1%)

  259,1 tys

  95,1(1%)

  828,2 tys

  301(2.9%)

  288,2 tys

  105(1%)

  211,1 tys

  77,4(0.7%)

  262,1 tys

  96,3(0.8%)

  184,9 tys

  68,5(0.5%)

  218,2 tys

  81,4(0.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  15,0 tys

  5,5(0%)

  133,8 tys

  49,6(0.4%)

  200,0 tys

  74,6(0.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  62,0 tys

  22,7(0.3%)

  52,2 tys

  19,2(0.2%)

  74,8 tys

  27,2(0.3%)

  91,5 tys

  33,2(0.3%)

  59,6 tys

  21,9(0.2%)

  81,9 tys

  30,1(0.3%)

  78,4 tys

  29,0(0.2%)

  116,8 tys

  43,6(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  89,5 tys

  32,8(0.4%)

  63,8 tys

  23,4(0.2%)

  33,1 tys

  12,0(0.1%)

  26,8 tys

  9,7(0.1%)

  36,4 tys

  13,4(0.1%)

  49,2 tys

  18,1(0.2%)

  41,1 tys

  15,2(0.1%)

  44,9 tys

  16,7(0.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  16,1 tys

  6,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  15,0 tys

  5,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,0 tys

  3,7(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  38,0 tys

  13,9(0.2%)

  29,2 tys

  10,7(0.1%)

  3,8 tys

  1,4(0%)

  924

  0,3(0%)

  45,7 tys

  16,7(0.1%)

  35,0 tys

  12,9(0.1%)

  34,4 tys

  12,7(0.1%)

  924

  0,3(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  143,2 tys

  52,5(0.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  400

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Różan - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 630 mieszkańców Różana jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 323 kobiet oraz 307 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 17,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,6% wykształcenie policealne, 12,9% średnie ogólnokształcące, a 22,6% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 21,7% mieszkańców Różana, gimnazjalnym 3,1%, natomiast 16,0% podstawowym ukończonym. 3,7% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa mazowieckiego mieszkańcy Różana mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Różanie największy odsetek ma wykształcenie wyższe (22,0%) oraz średnie zawodowe (20,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (27,7%) oraz średnie zawodowe (24,9%).

  W roku 2021 w Różanie mieściły się 2 przedszkola, w których do 6 oddziałów uczęszczało 150 dzieci (71 dziewczynek oraz 79 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Różanie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 5 oddziałów uczęszczało 119 dzieci (62 dziewczynki oraz 57 chłopców). Dostępnych było 125 miejsc.

  19,2% mieszkańców Różana w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,4% wśród dziewczynek i 22,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 261 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,74 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 20 oddziałach uczyło się 356 uczniów (190 kobiet oraz 166 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Różanie placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 14 oddziałach uczyło się 254 uczniów (115 kobiet oraz 139 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 29,2% ludności (28,5% wśród dziewczynek i 30,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17,8 uczniów.

  W Różanie znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 2 oddziałach uczyło się 33 uczniów (25 kobiet oraz 8 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 0 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Różanie placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 6 oddziałach uczyło się 168 uczniów (116 kobiet oraz 52 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 25 absolwentów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,1% mieszkańców (19,2% wśród dziewczyn i 15,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 16,5 uczniów.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 21,4% mieszkańców Różana w wieku potencjalnej nauki (20,7% kobiet i 22,1% mężczyzn).

 • 17,4% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  17,4%
  Województwo
  33,5%
  Kraj
  25,2%
 • 22,0% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 38,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • Różan
  38,0%
  woj. mazowieckie
  34,6%
  Kraj
  35,2%
 • 39,0% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 37,0% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,6% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  2,6%
  woj. mazowieckie
  3,4%
  Cała Polska
  3,3%
 • 3,4% Kobiety
  (policealne)
 • 1,7% Mężczyźni
  (policealne)
 • 12,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Różan
  12,9%
  woj. mazowieckie
  13,0%
  Polska
  11,9%
 • 15,3% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 22,6% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Różan
  22,6%
  Województwo
  18,2%
  Cała Polska
  20,0%
 • 20,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 24,9% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 21,7% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Różan
  21,7%
  woj. mazowieckie
  15,3%
  Cała Polska
  21,2%
 • 15,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 27,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,1% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  3,1%
  Województwo
  2,8%
  Polska
  3,0%
 • 2,8% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,0% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 16,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  16,0%
  Mazowieckie
  10,7%
  Cały kraj
  12,3%
 • 16,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 15,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,7% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  3,7%
  Województwo
  3,1%
  Cały kraj
  3,1%
 • 4,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,5% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Różanie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1261 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  1 261,0
  woj. mazowieckie
  937,0
  Kraj
  896,0
 • 0,74 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Miasto
  0,74
  woj. mazowieckie
  0,84
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 2Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 6 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 125 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Różan) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 150 Dzieci
 • 71 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 79 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 47,3%
  52,7%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 34 3 lata
 • 34
 • 47 4 lata
 • 47
 • 30 5 lata
 • 30
 • 38 6 lat
 • 38
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 21 3 lata
 • 21
 • 23 4 lata
 • 23
 • 13 5 lata
 • 13
 • 14 6 lat
 • 14
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 13 3 lata
 • 13
 • 24 4 lata
 • 24
 • 17 5 lata
 • 17
 • 24 6 lat
 • 24
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 •  
 • 8,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 8,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Różanie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Różanie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Samorządowe (00)
  Publiczne
  29 766-95-26
  29 766-95-26
  ul. Szkolna 10
  06-230 Różan
  512312
 • Szkoły podstawowe w Różanie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Różan) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 20 Oddziały
 • 356 Uczniowie
 • 190 Kobiety
  (uczniowie)
 • 166 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 53,4%
  46,6%
 • 41 Uczniowie w 1 klasie
 • 24 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 17 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 32 Absolwenci
 • 14 Kobiety
  (absolwenci)
 • 18 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 17,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Różan
  17,8
  woj. mazowieckie
  17,3
  Polska
  16,7
 •  
 • 32,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 27,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Różanie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Różanie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczna Szkoła Podstawowa w Różanie (I Dywizja T. Kościuszki)
  Publiczna
  29 766-90-12
  29 766-90-12
  ul. Szkolna 3
  06-230 Różan
  1627636
 • Szkoły ponadpodstawowe w Różanie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Różan) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 2 Oddziały
 • 33 Uczniowie
 • 25 Kobiety
  (uczniowie)
 • 8 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 75,8%
  24,2%
 •  
 • 16,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  16,5
  Mazowieckie
  26,4
  Cała Polska
  26,3
 •  
 • 3,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 2,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Różanie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Różanie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Zespół Szkół w Różanie Technikum (im. Jana Pawła II)
  Publiczne
  29 766-90-26
  29 766-90-26
  ul. Warszawska 34
  06-230 Różan
  9134-
  Zespół Szkół w Różanie Liceum Ogólnokształcące (im. Jana Pawła II)
  Publiczne
  29 766-90-26
  29 766-90-26
  ul. Warszawska 34
  06-230 Różan
  233-
  Zespół Szkół w Różanie Zasadnicza Szkoła Zawodowa (im. Jana Pawła II)
  Publiczna
  29 766-90-26
  29 766-90-26
  ul. Warszawska 434
  06-230 Różan
  432-
 • Edukacyjne grupy wieku w Różanie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 19,2% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,4% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 22,1% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 29,2% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,5% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 30,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,0% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,2% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 10,7% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,1% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 19,2% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 15,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 21,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 20,7% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 22,1% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Różan, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Różan, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Różan, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Różan - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Różanie

 • Według danych GUS z 2021 roku w Różanie znajdował się 1 hotel (kategorii ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Różanie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Różanie
  (Źródło: GUS, 2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w Różanie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Różanie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 144 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 23 (uczestnicy: 2 051)
  • seanse filmowe: 4 (uczestnicy: 135)
  • koncerty: 9 (uczestnicy: 820)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 1 (uczestnicy: 350)
  • konkursy: 4 (uczestnicy: 80)
  • pokazy teatralne: 4 (uczestnicy: 650)
  • warsztaty: 1 (uczestnicy: 16)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 5 (członkowie: 64)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 23)
  • muzyczne: 3 (członkowie: 36)
  • informatyczne: 1 (członkowie: 5)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 3 (członkowie: 75)
  • teatralne: 1 (członkowie: 33)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 19)
  • taneczne: 1 (członkowie: 23)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2021 w Różanie działało 1 muzeum lub oddział .

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2021 w Różanie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 36 678 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 3 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 30 597 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 9
  • dostępne dla czytelników: 5
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 5
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Różanie działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 66 członków. Zarejestrowano 57 ćwiczących (mężczyźni: 40, kobiety: 17, chłopcy do lat 18: 34, dziewczęta do lat 18: 13). Aktywnych było 6 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez instruktora sportowego (3), inne osoby (2).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Różanie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Różanie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Różana znajduje się 6 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Różanie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z przełomu XVI/XVII w.dnia 1958-01-25, wykaz dokumentów: 121/3/58 z 1958-01-25; A-386 z 2005-04-14
  • Fort z 1912 r. (ul. Szkolna 7)dnia 1978-06-20, wykaz dokumentów: 5/78 z 1978-06-20; A-452 z 2005-09-16
  • Fort z 1912 r. (ul. Przemysłowa 8)dnia 1978-06-20, wykaz dokumentów: 5/78 z 1978-06-20; A-452 z 2005-09-16
  • Zespół - fort z 1912 r. (ul. Przemysłowa 14)dnia 1978-06-20, wykaz dokumentów: 5/78 z 1978-06-20; A-452 z 2005-09-16
  • Mauzoleum z 1880 r. (ul. Cmentarna 11)dnia 1981-12-12, wykaz dokumentów: A47/81/145 z 1981-12-12; A-480 z 2005-09-30
  • Cmentarz rzymsko-katolicki z 2. poł. XIX w.dnia 1986-01-30, wykaz dokumentów: 213 z 1986-01-30; A-533 z 2005-12-07
 • Formy ochrony przyrody w Różanie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Różana znajdują się 2 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Różanie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Dolina Dolnej Narwi - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2007-10-13, Powierzchnia: 26527.92 ha
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 2008-03-21, Opis granicy: rosną przy drodze Różan-Ostrów Mazowiecki przy leśniczówce we wsi Kaszewiec

Różan - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z lat 2010 - 2021 w wyniku 22 wypadków drogowych w Różanie odnotowano 3 ofiary śmiertelne oraz 25 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 818,8 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 111,6 ofiar śmiertelnych (wartość porównywalna do wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2021 roku w Różanie znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 1 wypis z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 1 licencję na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu makowskiego.

  Powiat makowski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Różanie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 22 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2021)
 • 3 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2021)
 • 25 Ranni
  (lata 2010 - 2021)
 • 16 Lekko ranni
 • 9 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Różanie w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 818,76 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Miasto
  818,8
  woj. mazowieckie
  918,8
  Cały kraj
  1 035,8
 • 111,65 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Miasto
  111,6
  Mazowieckie
  114,4
  Polska
  98,5
 • 930,41 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Miasto
  930,4
  Mazowieckie
  1 086,6
  Polska
  1 251,4
 • 13,64 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2021)
 • Różan
  13,6
  Województwo
  12,5
  Polska
  9,5
 • 113,64 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2021)
 • Różan
  113,6
  Województwo
  118,3
  Cała Polska
  120,8
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 Liczba licencji na taksówki
 • 1 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Różan przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 60droga krajowa nr 60(Łęczyca - Topola Królewska - Topola Szlachecka - Prądzew - Romartów - Witonia - Leszczynek - Dudki - Kutno - Żurawieniec - Sójki - Bociany - Strzelce - Holendry Strzeleckie - Sieraków - Sierakówek - Gostynin - Podgórze - Łąck - Płock - Goślice - Ciachcin - Kłobie - Bolechowice - Gilino - Bielsk - Psary - Kozłowo - Drobin - Budkowo - Karsy - Żukowo-Wawrzonki - Cieciersk - Raciąż - Raciąż Sierakowo - Kossobudy - Dreglin - Glinojeck - Ościsłowo - Gumowo - Pęchcin - Ciechanów - Chrzanówek - Pomorze - Gostkowo - Gogole Wielkie - Gołymin-Ośrodek - Wielgołęka - Tłucznice - Karniewo - Maków Mazowiecki - Perzanowo - Załuzie - Podborze - Różan - Ponikiew Duża - Czernie - Bagatele - Rząśnik Szlachecki - Grądy - Sielc - Ostrów Mazowiecka)
  • DK 61droga krajowa nr 61(Warszawa - Jabłonna - Legionowo - Michałów-Reginów - Zegrze Południowe - Zegrze - Jadwisin - Stasi las - Serock - Wierzbica - Klusek - Dzierżenin - Pogorzelec - Karniewek - Gzowo - Strzyże - Łubienica - Kacice - Pułtusk - Kleszewo - Chmielewo - Boby - Orzyc - Stary Szelków - Łaś - Różan - Dyszobaba - Sieluń - Młynarze - Dobrołęka - Nożewo - Ostrołęka - Laskowiec - Rydzewo - Miastkowo - Sulki - Jannowo - Łomża - Piątnica Poduchowna - Marianowo - Budy Czarnockie - Kisielnica - Górki-Sypniewo - Kobylin - Stawiski - Świdry-Dobrzyce - Łubiane - Pasichy - Stawiane - Obrytki - Szczuczyn - Stare Guty - Popowo - Grajewo - Miecze - Bełda - Tama - Rajgród - Barszcze - Bargłów Kościelny - Netta Druga - Augustów)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Różanie istnieje 57 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 3 Maja

  ul. Adama Mickiewicza

  ul. Agatowa

  ul. Anny Jagiellonki

  ul. Barbary Radziwiłłówny

  ul. Bursztynowa

  ul. Cmentarna

  ul. Czysta

  ul. Diamentowa

  ul. Dolna

  ul. Fortowa

  ul. Gdańska

  ul. Henryka Sienkiewicza

  ul. Jagiellonów

  ul. Jana Kilińskiego

  ul. Juliusza Słowackiego

  ul. Kamienne Schodki

  ul. Królowej Bony

  ul. Księcia Józefa Poniatowskiego

  ul. Kwiatowa

  ul. Lazurowa

  ul. Leśna

  ul. Lwowska

  ul. Marii Skłodowskiej-Curie

  ul. Marzanny

  ul. Mikołaja Kopernika

  ul. Mostowa

  ul. Nadnarwiańska

  ul. Nowa

  pl. Obrońców Różana

  ul. Ostrowska

  ul. Panny Marii

  ul. Parkowa

  ul. Perłowa

  ul. Pogodna

  ul. Polna

  ul. Przechodnia

  ul. Przemysłowa

  ul. Rolna

  ul. Rubinowa

  ul. Spokojna

  ul. Szkolna

  ul. Szmaragdowa

  ul. Słoneczna

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Targowa

  ul. Topazowa

  ul. Tęczowa

  ul. Warszawska

  ul. Wileńska

  ul. Wincentego Witosa

  ul. Zjazd

  ul. Zygmunta Augusta

  ul. Zygmunta Starego

  ul. gen. Józefa Hallera

  ul. kpt. Zdzisława Mikołaja Uklei

  ul. Łąkowa