Różan w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe)

Różan - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Różan to miasto leżące w centralnej Polsce. Należy do województwa mazowieckiego, powiatu makowskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Różan.
 • 2 628 Liczba mieszkańców
 • 6,7 km² Powierzchnia
 • 394,6 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1378 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 29 Numer kierunkowy
 • WMA Tablice rejestracyjne
 • Piotr Świderski Burmistrz miasta
Różan na mapie
Identyfikatory
 • 21.391152.8873 Współrzędne GPS
 • 1411074 TERYT (TERC)
 • 0966412 SIMC
Herb miasta Różan
Różan herb

Jak Różan wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Różan na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Różan wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Różan plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
24Miasta z największym bezrobociem rejestrowanym w Polsce
24Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów osobowych
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
36Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
58Miasta w Polsce z największymi dochodami do budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
85Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych
94Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
106Miasta z największym odsetkiem wdów/wdowców w Polsce
115Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim ogólnokształcącym w Polsce
140Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami osobowymi
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
144Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim zawodowym w Polsce
165Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
176Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw drogowych stwierdzonych na 1000 mieszkańców
180Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
197Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
201Miasta w Polsce z największą liczbą urodzin żywych na 1000 mieszkańców
213Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do wodociągu
215Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze gospodarczym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
221Miasta w Polsce z największą liczbą małżeństw na 1000 mieszkańców
241Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
246Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami ciężarowymi
252Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
262Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce
268Miasta w Polsce z największą liczbą samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności

Różan - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
06-230Poczta Różan, ul. Warszawska 8

Różan - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Różanie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Makowie Mazowieckim (podlega pod: ZUS Oddział w Płocku)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Kopernika 6 a
06-200 Maków Mazowiecki
Urząd Gminy w Różanie
(29) 767-91-20
(29) 767-91-21
Plac Obrońców Różana 4
06-230 Różan

Różan - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Różan jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 2 628, z czego 52,9% stanowią kobiety, a 47,1% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 3,0%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,7 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Różana zawarli w 2022 roku 12 małżeństw, co odpowiada 4,5 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,3 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,4% mieszkańców Różana jest stanu wolnego, 55,4% żyje w małżeństwie, 5,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,5% to wdowy/wdowcy.

  Różan ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -6. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,26 na 1000 mieszkańców Różana. W 2022 roku urodziło się 23 dzieci, w tym 43,5% dziewczynek i 56,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 454 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,66 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz porównywalny do współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 34,3% zgonów w Różanie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,9% zgonów w Różanie były nowotwory, a 4,6% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Różana przypada 10.94 zgonów. Jest to nieznacznie mniej od wartości średniej dla województwa mazowieckiego oraz mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 34 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 44 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Różana -10. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  56,5% mieszkańców Różana jest w wieku produkcyjnym, 19,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 24,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Różana
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 2 628 Liczba mieszkańców
 • 1 389 Kobiety
 • 1 239 Mężczyźni
 • 52,9%
  47,1%
 • 112 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 112 kobiet)
 • 89 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 89 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Różanie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Różanie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Różanie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Różana
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,7 lat Średni wiek mieszkańców
 • Różan
  41,7 lat
  woj. mazowieckie
  41,6 lat
  Cała Polska
  42,1 lat
 • 43,5 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Różan, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Różana
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Różan,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Różan,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Różan,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,4% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  28,9%
  woj. mazowieckie
  30,0%
  Polska
  29,1%
 • 21,7% Kobiety
  (Panny)
 • 35,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,4% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  55,5%
  Województwo
  53,7%
  Cała Polska
  54,0%
 • 55,3% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,6% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,5% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  10,1%
  woj. mazowieckie
  8,1%
  Kraj
  8,5%
 • 17,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,8% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,3% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  5,3%
  woj. mazowieckie
  7,7%
  Kraj
  7,6%
 • 5,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,0% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • Różan
  0,3%
  Mazowieckie
  0,5%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,5% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Różanie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Różanie w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,5 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Różan
  4,5
  woj. mazowieckie
  4,3
  Cały kraj
  4,1
 • 1,3 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Różan
  1,3
  Mazowieckie
  1,7
  Polska
  1,6
 • 12 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Różanie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Różanie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -6 Przyrost naturalny w roku 2022
 • 0 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -6 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,26 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -2,3
  Województwo
  -2,2
  Cały kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Różanie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Różanie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Różanie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Różanie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 23 Urodzenia żywe
 • 10 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 13 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 43,5%
  56,5%
 • 8,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  8,7
  Mazowieckie
  9,1
  Cała Polska
  8,1
 • 45,0 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Różan
  45,0
  Mazowieckie
  38,1
  Cały kraj
  35,1
 • 13 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 13
 • 54 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 54
 • 133 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 133
 • 91 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 91
 • 30 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 30
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 3 454 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 340 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 575 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Różan
  3 454 g
  Mazowieckie
  3 386 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 5 Waga 4500g - 4999g
 • 5
 • 46 Waga 4000g - 4499g
 • 46
 • 153 Waga 3500g - 3999g
 • 153
 • 136 Waga 3000g - 3499g
 • 136
 • 42 Waga 2500g - 2999g
 • 42
 • 15 Waga 2000g - 2499g
 • 15
 • 1 Waga 1500g - 1999g
 • 1
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1,65 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Różan
  1,65
  Województwo
  1,33
  Kraj
  1,26
 • 0,85 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Różan
  0,85
  Mazowieckie
  0,65
  Polska
  0,61
 • 0,66 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,66
  Województwo
  0,80
  Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Różanie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 29 Zgony
 • 10 Kobiety
  (Zgony)
 • 19 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 34,5%
  65,5%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 10,9 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  10,9
  Województwo
  11,4
  Cały kraj
  11,9
 • 151,0 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  151,0
  Mazowieckie
  124,6
  Cały kraj
  147,0
 • 0,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  0,0
  woj. mazowieckie
  3,1
  Cały kraj
  3,8
 • 3,7 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,7
  Województwo
  2,8
  Polska
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. mazowieckie
  1,5
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie makowskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 34,3% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  34,3%
  Mazowieckie
  28,7%
  Cały kraj
  36,0%
 • 20,9% Zgony spowodowane nowotworami
 • Różan
  20,9%
  Mazowieckie
  23,5%
  Polska
  23,6%
 • 4,6% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  4,6%
  Województwo
  7,7%
  Polska
  6,7%
 • 35 Zgony spowodowane COVID-19
 • 16,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. mazowieckie
  16,6
  Cała Polska
  15,8
 • 59,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Mazowieckie
  59,3
  Kraj
  70,6
 • 297,9 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Różan
  297,9
  woj. mazowieckie
  266,8
  Cały kraj
  280,1
 • 240,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Mazowieckie
  240,9
  Cała Polska
  253,9
 • 489,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 536,1 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 442,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  489,4
  Województwo
  326,2
  Polska
  426,2
 • 64,6 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 30,4 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 99,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  64,6
  Województwo
  46,3
  Polska
  62,9
 • 42,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  42,3
  woj. mazowieckie
  33,8
  Kraj
  33,8
 • 14,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  14,1
  woj. mazowieckie
  6,3
  Cały kraj
  7,0
 • 1,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Różan
  1,0%
  Województwo
  0,6%
  Cała Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 34 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 21 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 13 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 44 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 27 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 17 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -10 Saldo migracji
 • -6 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -4 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -10 Saldo migracji wewnętrznych
 • -6 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -4 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Różanie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Różanie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 16,4% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 18,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 63,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 62,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 64,7% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 20,3% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 23,2% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 17,0% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Różan, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Różan - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Różanie oddano do użytku 10 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,80 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Różanie to 1 082 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 411 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Różanie to 5,50 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Różanie to 161,10 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,26% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 95,75% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 93,35% mieszkań posiada łazienkę, 84,66% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,28% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu makowskiego.

  Powiat makowski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Różanie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 082 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 411,10 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Różan
  411,10
  Województwo
  450,60
  Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 81,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  81,20 m2
  woj. mazowieckie
  73,90 m2
  Polska
  75,30 m2
 • 33,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Różan
  33,40 m2
  woj. mazowieckie
  33,30 m2
  Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,25 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Różan
  4,25
  Mazowieckie
  3,65
  Kraj
  3,83
 • 2,43 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,43
  Województwo
  2,22
  Cały kraj
  2,42
 • 0,57 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,57
  woj. mazowieckie
  0,61
  Cały kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Różanie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 10 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 3,80 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  3,80
  woj. mazowieckie
  7,83
  Cały kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 55 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,50 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Różan
  5,50
  woj. mazowieckie
  3,70
  Cała Polska
  3,89
 • 20,90 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  20,90
  Województwo
  29,00
  Polska
  24,56
 • 1 611 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 161,1 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  161,1 m2
  Województwo
  89,2 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 0,61 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,61 m2
  woj. mazowieckie
  0,70 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Różanie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 99,26% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  99,26%
  woj. mazowieckie
  97,23%
  Cała Polska
  97,75%
 • 95,75% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  95,75%
  woj. mazowieckie
  95,03%
  Cały kraj
  95,18%
 • 93,35% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Różan
  93,35%
  Mazowieckie
  93,83%
  Cała Polska
  93,75%
 • 84,66% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  84,66%
  Mazowieckie
  88,35%
  Kraj
  85,83%
 • 0,28% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Różan
  0,28%
  Województwo
  59,27%
  Cała Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Różan - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Różanie na 1000 mieszkańców pracuje 0osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w Różanie wynosiło w 2023 roku 16,2% (16,2% wśród kobiet i 16,2% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Różanie wynosiło 5 493,65 PLN, co odpowiada 81.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Różana 157 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 79 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -78.

  40,3% aktywnych zawodowo mieszkańców Różana pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 17,0% w przemyśle i budownictwie, a 14,0% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,2% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Różanie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 0 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  0,0
  Województwo
  318,0
  Cała Polska
  259,0
 • 19,5% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 20,0% Kobiety
 • 19,2% Mężczyźni
 • Miasto
  16,2%
  woj. mazowieckie
  4,1%
  Kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Różanie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Różanie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Różanie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Różanie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 767 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Różan
  5 494 PLN
  woj. mazowieckie
  7 913 PLN
  Kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Różanie w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Różanie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 157 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 79 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -78 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,50 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Różanie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 40,3% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 30,9% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 49,2% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 17,0% Przemysł i budownictwo
 • 11,7% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 22,1% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 14,0% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 11,1% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 16,8% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,2% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 27,4% Pozostałe
 • 44,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 11,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Różanie w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 19,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 56,5% W wieku produkcyjnym
 • 51,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 62,2% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 24,1% W wieku poprodukcyjnym
 • 30,5% Kobiety
  (59+ lat)
 • 17,0% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Różan, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 77,0 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Różan
  77,0
  Województwo
  71,5
  Polska
  69,0
 • 42,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  42,6
  woj. mazowieckie
  38,1
  Polska
  38,2
 • 124,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  124,3
  Województwo
  113,9
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 61,8% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,5% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,2% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,5% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Różan - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Różanie w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 301 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 248 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 27 nowych podmiotów, a 22 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (36) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (17) w roku 2013. W tym samym okresie najwięcej (70) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (10) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Różanie najwięcej (10) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (283) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,3% (7) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 25,6% (77) podmiotów, a 72,1% (217) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Różanie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (32.3%) oraz Budownictwo (23.4%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 301 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 7 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 77 Przemysł i budownictwo
 • 217 Pozostała działalność
 • 27 Podmioty nowo zarejestrowane w Różanie w 2023 roku
 • 22 Podmioty wyrejestrowane w Różanie w 2023 roku
 • 248 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 283 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 283
 • 16 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 16
 • 2 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 2
 • 301 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 301
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 Spółdzielnie ogółem
 • 4
 • 6 Spółki handlowe ogółem
 • 6
 • 1  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 5  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 5
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 10 Spółki cywilne ogółem
 • 10
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 248 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 80 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 80
 • 58 Budownictwo
 • 58
 • 20 Transport i gospodarka magazynowa
 • 20
 • 17 Pozostała działalność
 • 17
 • 13 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 13
 • 12 Przetwórstwo przemysłowe
 • 12
 • 11 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 11
 • 7 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 7
 • 6 Edukacja
 • 6
 • 6 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 6
 • 5 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 5
 • 5 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 5
 • 4 Informacja i komunikacja
 • 4
 • 3 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 3
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Różan - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Różanie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 56 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 21,26 przestępstw. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Różanie wynosi 88,80% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Różana najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 11,30 (wykrywalność 86%) oraz o charakterze gospodarczym - 6,45 (wykrywalność 89%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 6,22 (66%), drogowe - 2,48 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,26 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Różanie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Różana.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Różan, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 56 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 56
 • 30 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 30
 • 17 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 17
 • 7 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 7
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 16 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 16
 • 21,26 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Różan
  21,26
  Mazowieckie
  23,30
  Cały kraj
  22,81
 • 11,30 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  11,30
  Województwo
  14,84
  Kraj
  12,98
 • 6,45 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  6,45
  Województwo
  5,93
  Cała Polska
  6,99
 • 2,48 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,48
  woj. mazowieckie
  1,76
  Kraj
  1,82
 • 0,26 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,26
  woj. mazowieckie
  0,29
  Cała Polska
  0,35
 • 6,22 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  6,22
  woj. mazowieckie
  13,04
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Różan, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 89% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  89%
  woj. mazowieckie
  63%
  Kraj
  71%
 • 86% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Różan
  86%
  woj. mazowieckie
  55%
  Kraj
  63%
 • 89% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  89%
  woj. mazowieckie
  69%
  Polska
  75%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  98%
  Województwo
  99%
  Kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Różan
  100%
  woj. mazowieckie
  87%
  Kraj
  88%
 • 67% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  67%
  woj. mazowieckie
  42%
  Cała Polska
  51%

Różan - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Różana wyniosła w 2022 roku 39,7 mln złotych, co daje 9,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 16.8% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Różana - 24.4% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (12%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (10.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 7,2 mln złotych, czyli 18,1% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Różana wyniosła w 2022 roku 41,5 mln złotych, co daje 9,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 9.4% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (48.3%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (27.6%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (4.1%). W budżecie Różana wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,4 tys złotych na mieszkańca (14,9%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 43,0 złotych na mieszkańca (0,4%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 11,2%.
 • Wydatki budżetu w Różanie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Różana według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Różan, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Różana według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  24,8 mln

  5,5 tys(100%)

  29,5 mln

  6,6 tys(100%)

  28,5 mln

  6,4 tys(100%)

  31,0 mln

  7,0 tys(100%)

  31,5 mln

  7,1 tys(100%)

  32,9 mln

  7,6 tys(100%)

  34,0 mln

  7,9 tys(100%)

  39,7 mln

  9,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  6,4 mln

  2,4 tys(26%)

  6,3 mln

  2,3 tys(21.3%)

  6,5 mln

  2,4 tys(22.8%)

  6,7 mln

  2,5 tys(21.7%)

  7,2 mln

  2,7 tys(23%)

  7,7 mln

  2,9 tys(23.5%)

  8,3 mln

  3,1 tys(24.3%)

  9,7 mln

  3,7 tys(24.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  4,6 mln

  1,7 tys(18.4%)

  3,3 mln

  1,2 tys(11.1%)

  3,9 mln

  1,4 tys(13.7%)

  7,0 mln

  2,6 tys(22.6%)

  4,2 mln

  1,5 tys(13.3%)

  7,7 mln

  2,8 tys(23.2%)

  5,2 mln

  1,9 tys(15.2%)

  4,8 mln

  1,8 tys(12%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,4 mln

  1,2 tys(13.7%)

  3,5 mln

  1,3 tys(11.8%)

  3,7 mln

  1,4 tys(13.1%)

  3,4 mln

  1,3 tys(11.1%)

  3,6 mln

  1,3 tys(11.3%)

  3,7 mln

  1,4 tys(11.2%)

  3,4 mln

  1,3 tys(10%)

  4,1 mln

  1,6 tys(10.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,0 mln

  1,5 tys(10.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  197,1 tys

  72,4(0.8%)

  542,3 tys

  197(1.8%)

  239,8 tys

  87,0(0.8%)

  469,3 tys

  172(1.5%)

  300,9 tys

  111(1%)

  398,5 tys

  148(1.2%)

  1,4 mln

  537(4.2%)

  3,5 mln

  1,3 tys(8.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,3 mln

  1,2 tys(13.4%)

  6,5 mln

  2,4 tys(22%)

  2,1 mln

  759(7.3%)

  2,2 mln

  802(7.1%)

  2,2 mln

  794(6.9%)

  2,2 mln

  819(6.7%)

  2,2 mln

  821(6.5%)

  3,2 mln

  1,2 tys(8.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,3 mln

  845(9.3%)

  3,8 mln

  1,4 tys(12.8%)

  3,7 mln

  1,3 tys(12.9%)

  2,5 mln

  932(8.2%)

  3,6 mln

  1,3 tys(11.3%)

  1,3 mln

  471(3.9%)

  2,7 mln

  1,0 tys(8.1%)

  2,1 mln

  781(5.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,1 mln

  408(4.5%)

  978,5 tys

  356(3.3%)

  998,0 tys

  362(3.5%)

  1,2 mln

  435(3.8%)

  1,3 mln

  460(4%)

  1,3 mln

  487(4%)

  1,3 mln

  485(3.8%)

  1,6 mln

  615(4.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  664,2 tys

  244(2.7%)

  2,0 mln

  724(6.8%)

  323,4 tys

  117(1.1%)

  261,9 tys

  96,0(0.8%)

  2,1 mln

  758(6.6%)

  329,4 tys

  122(1%)

  470,0 tys

  175(1.4%)

  1,1 mln

  411(2.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  275,0 tys

  101(1.1%)

  581,4 tys

  211(2%)

  1,0 mln

  379(3.7%)

  772,5 tys

  283(2.5%)

  433,5 tys

  159(1.4%)

  538,5 tys

  200(1.6%)

  1,0 mln

  388(3.1%)

  724,8 tys

  275(1.8%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  471,5 tys

  179(1.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  140,8 tys

  51,7(0.6%)

  161,3 tys

  58,6(0.5%)

  164,2 tys

  59,6(0.6%)

  153,3 tys

  56,2(0.5%)

  143,5 tys

  52,8(0.5%)

  114,5 tys

  42,5(0.3%)

  228,8 tys

  85,4(0.7%)

  314,4 tys

  119(0.8%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  762,9 tys

  280(3.1%)

  763,9 tys

  278(2.6%)

  727,3 tys

  264(2.6%)

  742,0 tys

  272(2.4%)

  752,8 tys

  277(2.4%)

  464,3 tys

  172(1.4%)

  569,0 tys

  212(1.7%)

  157,5 tys

  59,8(0.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  126,6 tys

  46,5(0.5%)

  37,1 tys

  13,5(0.1%)

  52,3 tys

  19,0(0.2%)

  78,4 tys

  28,7(0.3%)

  82,0 tys

  30,1(0.3%)

  28,0 tys

  10,4(0.1%)

  68,8 tys

  25,7(0.2%)

  91,9 tys

  34,9(0.2%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  23,9 tys

  9,1(0.1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  31,8 tys

  11,7(0.1%)

  18,0 tys

  6,5(0.1%)

  28,3 tys

  10,3(0.1%)

  24,5 tys

  9,0(0.1%)

  14,9 tys

  5,5(0%)

  15,2 tys

  5,6(0%)

  9,8 tys

  3,7(0%)

  7,8 tys

  3,0(0%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,4 mln

  525(5.8%)

  1,1 mln

  399(3.7%)

  39,6 tys

  14,4(0.1%)

  414,3 tys

  152(1.3%)

  144,0 tys

  53,0(0.5%)

  509,9 tys

  189(1.5%)

  531,7 tys

  198(1.6%)

  3,2 tys

  1,2(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  29,2 tys

  10,7(0.1%)

  3,8 tys

  1,4(0%)

  924

  0,3(0%)

  45,7 tys

  16,7(0.1%)

  35,0 tys

  12,9(0.1%)

  34,4 tys

  12,7(0.1%)

  924

  0,3(0%)

  924

  0,4(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  400

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  2,7 tys

  1,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Różanie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Różana według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Różan, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Różana według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  26,7 mln

  5,9 tys(100%)

  28,8 mln

  6,5 tys(100%)

  29,5 mln

  6,7 tys(100%)

  30,5 mln

  6,9 tys(100%)

  32,1 mln

  7,3 tys(100%)

  34,2 mln

  7,9 tys(100%)

  37,9 mln

  8,8 tys(100%)

  41,5 mln

  9,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  14,6 mln

  5,3 tys(54.6%)

  15,1 mln

  5,5 tys(52.6%)

  15,2 mln

  5,5 tys(51.5%)

  15,5 mln

  5,7 tys(50.9%)

  16,0 mln

  5,9 tys(49.9%)

  16,7 mln

  6,2 tys(48.7%)

  17,9 mln

  6,7 tys(47.1%)

  20,0 mln

  7,6 tys(48.3%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  5,6 mln

  2,0 tys(20.9%)

  6,1 mln

  2,2 tys(21.1%)

  6,3 mln

  2,3 tys(21.5%)

  7,1 mln

  2,6 tys(23.3%)

  7,4 mln

  2,7 tys(23.1%)

  7,7 mln

  2,9 tys(22.5%)

  9,2 mln

  3,4 tys(24.1%)

  11,5 mln

  4,4 tys(27.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,2 mln

  815(8.3%)

  5,3 mln

  1,9 tys(18.4%)

  923,7 tys

  335(3.1%)

  915,4 tys

  336(3%)

  879,5 tys

  323(2.7%)

  895,5 tys

  332(2.6%)

  909,4 tys

  339(2.4%)

  1,7 mln

  653(4.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  15,0 tys

  5,5(0%)

  133,8 tys

  49,6(0.4%)

  200,0 tys

  74,6(0.5%)

  1,5 mln

  561(3.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,4 mln

  523(5.3%)

  458,0 tys

  166(1.6%)

  741,2 tys

  269(2.5%)

  723,4 tys

  265(2.4%)

  856,4 tys

  315(2.7%)

  947,4 tys

  351(2.8%)

  1,1 mln

  416(2.9%)

  1,3 mln

  493(3.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  513,9 tys

  189(1.9%)

  530,1 tys

  193(1.8%)

  519,4 tys

  189(1.8%)

  538,0 tys

  197(1.8%)

  505,6 tys

  186(1.6%)

  479,3 tys

  178(1.4%)

  575,5 tys

  215(1.5%)

  571,4 tys

  217(1.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,9 mln

  712(7.3%)

  243,5 tys

  88,5(0.8%)

  243,6 tys

  88,4(0.8%)

  249,6 tys

  91,5(0.8%)

  298,4 tys

  110(0.9%)

  338,8 tys

  126(1%)

  297,7 tys

  111(0.8%)

  344,1 tys

  131(0.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  259,1 tys

  95,1(1%)

  828,2 tys

  301(2.9%)

  288,2 tys

  105(1%)

  211,1 tys

  77,4(0.7%)

  262,1 tys

  96,3(0.8%)

  184,9 tys

  68,5(0.5%)

  218,2 tys

  81,4(0.6%)

  247,3 tys

  93,9(0.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  8,2 tys

  3,0(0%)

  40,7 tys

  14,8(0.1%)

  172,3 tys

  62,6(0.6%)

  100,0 tys

  36,7(0.3%)

  95,0 tys

  34,9(0.3%)

  65,0 tys

  24,1(0.2%)

  368,0 tys

  137(1%)

  214,0 tys

  81,3(0.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  196,1 tys

  74,5(0.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  52,2 tys

  19,2(0.2%)

  74,8 tys

  27,2(0.3%)

  91,5 tys

  33,2(0.3%)

  59,6 tys

  21,9(0.2%)

  81,9 tys

  30,1(0.3%)

  78,4 tys

  29,0(0.2%)

  116,8 tys

  43,6(0.3%)

  76,6 tys

  29,1(0.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  8,2 tys

  3,0(0%)

  51,0 tys

  18,5(0.2%)

  17,6 tys

  6,4(0.1%)

  112,2 tys

  41,1(0.4%)

  43,0 tys

  15,8(0.1%)

  70,0 tys

  25,9(0.2%)

  485,0 tys

  181(1.3%)

  58,9 tys

  22,4(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  63,8 tys

  23,4(0.2%)

  33,1 tys

  12,0(0.1%)

  26,8 tys

  9,7(0.1%)

  36,4 tys

  13,4(0.1%)

  49,2 tys

  18,1(0.2%)

  41,1 tys

  15,2(0.1%)

  44,9 tys

  16,7(0.1%)

  26,9 tys

  10,2(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  29,2 tys

  10,7(0.1%)

  3,8 tys

  1,4(0%)

  924

  0,3(0%)

  45,7 tys

  16,7(0.1%)

  35,0 tys

  12,9(0.1%)

  34,4 tys

  12,7(0.1%)

  924

  0,3(0%)

  924

  0,4(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  16,1 tys

  6,0(0%)

  50,0

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  15,0 tys

  5,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,0 tys

  3,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  400

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Różan - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 632 mieszkańców Różana jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 317 kobiet oraz 315 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 17,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,6% wykształcenie policealne, 12,9% średnie ogólnokształcące, a 22,6% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 21,7% mieszkańców Różana, gimnazjalnym 3,1%, natomiast 16,0% podstawowym ukończonym. 3,7% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa mazowieckiego mieszkańcy Różana mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Różanie największy odsetek ma wykształcenie wyższe (22,0%) oraz średnie zawodowe (20,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (27,7%) oraz średnie zawodowe (24,9%).

  W roku 2022 w Różanie mieściły się 2 przedszkola, w których do 6 oddziałów uczęszczało 154 dzieci (76 dziewczynek oraz 78 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Różanie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 5 oddziałów uczęszczało 119 dzieci (62 dziewczynki oraz 57 chłopców). Dostępnych było 125 miejsc.

  20,5% mieszkańców Różana w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,0% wśród dziewczynek i 23,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 168 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,74 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 19 oddziałach uczyło się 339 uczniów (177 kobiet oraz 162 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Różanie placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 14 oddziałach uczyło się 254 uczniów (115 kobiet oraz 139 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,0% ludności (28,0% wśród dziewczynek i 28,1% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17,8 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 141,25.

  W Różanie znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 2 oddziałach uczyło się 35 uczniów (26 kobiet oraz 9 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 0 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Różanie placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 6 oddziałach uczyło się 168 uczniów (116 kobiet oraz 52 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 25 absolwentów.

  W Różanie znajduje się 1 Technikum, w którym w 12 oddziałach uczyło się 186 uczniów (44 kobiety oraz 142 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 41 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Różanie placówkę miała 1 Technikum, w którym w 7 oddziałach uczyło się 127 uczniów (13 kobiet oraz 114 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 25 absolwentów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,6% mieszkańców (20,9% wśród dziewczyn i 14,2% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 17,5 uczniów. 15,5 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 20,3% mieszkańców Różana w wieku potencjalnej nauki (19,0% kobiet i 21,6% mężczyzn).

 • 17,4% Wykształcenie wyższe
 • Różan
  17,4%
  woj. mazowieckie
  33,5%
  Polska
  25,2%
 • 22,0% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 38,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • Różan
  38,0%
  Województwo
  34,6%
  Cała Polska
  35,2%
 • 39,0% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 37,0% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,6% Wykształcenie policealne
 • Różan
  2,6%
  woj. mazowieckie
  3,4%
  Cała Polska
  3,3%
 • 3,4% Kobiety
  (policealne)
 • 1,7% Mężczyźni
  (policealne)
 • 12,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  12,9%
  Województwo
  13,0%
  Polska
  11,9%
 • 15,3% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 22,6% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  22,6%
  Mazowieckie
  18,2%
  Cały kraj
  20,0%
 • 20,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 24,9% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 21,7% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  21,7%
  Województwo
  15,3%
  Cały kraj
  21,2%
 • 15,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 27,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,1% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,1%
  woj. mazowieckie
  2,8%
  Kraj
  3,0%
 • 2,8% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,0% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 16,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  16,0%
  woj. mazowieckie
  10,7%
  Cała Polska
  12,3%
 • 16,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 15,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,7% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Różan
  3,7%
  woj. mazowieckie
  3,1%
  Polska
  3,1%
 • 4,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,5% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Różanie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1168 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  1 168,0
  Mazowieckie
  970,0
  Cała Polska
  927,0
 • 0,74 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Miasto
  0,74
  woj. mazowieckie
  0,84
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 2Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 6 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 125 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Różan) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 154 Dzieci
 • 76 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 78 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,4%
  50,6%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 22 3 lata
 • 22
 • 45 4 lata
 • 45
 • 51 5 lata
 • 51
 • 36 6 lat
 • 36
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 10 3 lata
 • 10
 • 23 4 lata
 • 23
 • 26 5 lata
 • 26
 • 17 6 lat
 • 17
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 12 3 lata
 • 12
 • 22 4 lata
 • 22
 • 25 5 lata
 • 25
 • 19 6 lat
 • 19
 •  
 • 8,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 8,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Różanie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Różanie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Samorządowe (00)
  Publiczne
  29 766-95-26
  29 766-95-26
  ul. Szkolna 10
  06-230 Różan
  512312
 • Szkoły podstawowe w Różanie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Różan) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 19 Oddziały
 • 339 Uczniowie
 • 177 Kobiety
  (uczniowie)
 • 162 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 52,2%
  47,8%
 • 39 Uczniowie w 1 klasie
 • 14 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 25 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 63 Absolwenci
 • 30 Kobiety
  (absolwenci)
 • 33 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 17,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  17,8
  Mazowieckie
  17,8
  Polska
  17,0
 •  
 • 31,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 25,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 141,25 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  141,25
  Mazowieckie
  99,83
  Polska
  95,96
 • 141,25 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Różan
  141,25
  Województwo
  98,60
  Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Różan) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Różan) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Różanie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Różanie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczna Szkoła Podstawowa w Różanie (I Dywizja T. Kościuszki)
  Publiczna
  29 766-90-12
  29 766-90-12
  ul. Szkolna 3
  06-230 Różan
  1627636
 • Szkoły ponadpodstawowe w Różanie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Różan) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 2 Oddziały
 • 35 Uczniowie
 • 26 Kobiety
  (uczniowie)
 • 9 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 74,3%
  25,7%
 •  
 • 17,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Różan
  17,5
  Województwo
  26,9
  Cała Polska
  26,5
 •  
 • 2,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 2,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (Różan) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 12 Oddziały
 • 186 Uczniowie
 • 44 Kobiety
  (uczniowie)
 • 142 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 23,7%
  76,3%
 • 65 Uczniowie w 1 klasie
 • 17 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 48 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 41 Absolwenci
 • 12 Kobiety
  (absolwenci)
 • 29 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 15,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Tutaj
  15,5
  woj. mazowieckie
  24,4
  Kraj
  24,9
 •  
 • 16,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 9,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Różanie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Różanie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Zespół Szkół w Różanie Technikum (im. Jana Pawła II)
  Publiczne
  29 766-90-26
  29 766-90-26
  ul. Warszawska 34
  06-230 Różan
  9134-
  Zespół Szkół w Różanie Liceum Ogólnokształcące (im. Jana Pawła II)
  Publiczne
  29 766-90-26
  29 766-90-26
  ul. Warszawska 34
  06-230 Różan
  233-
  Zespół Szkół w Różanie Zasadnicza Szkoła Zawodowa (im. Jana Pawła II)
  Publiczna
  29 766-90-26
  29 766-90-26
  ul. Warszawska 434
  06-230 Różan
  432-
 • Edukacyjne grupy wieku w Różanie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 20,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,0% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 23,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,0% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,0% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,1% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,7% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,1% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,3% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,6% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 20,9% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 14,2% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 20,3% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 19,0% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 21,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Różan, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Różan, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Różan, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Różan - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Różanie

 • Według danych GUS z 2022 roku w Różanie znajdował się 1 hotel (kategorii ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Różanie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Różanie
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Różanie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Różanie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 144 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 48 (uczestnicy: 1 740)
  • seanse filmowe: 6 (uczestnicy: 280)
  • koncerty: 23 (uczestnicy: 720)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 1 (uczestnicy: 75)
  • konkursy: 4 (uczestnicy: 60)
  • pokazy teatralne: 12 (uczestnicy: 550)
  • warsztaty: 2 (uczestnicy: 55)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 8 (członkowie: 174)
  • plastyczne/techniczne: 2 (członkowie: 72)
  • taneczne: 2 (członkowie: 53)
  • muzyczne: 3 (członkowie: 44)
  • informatyczne: 1 (członkowie: 5)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 3 (członkowie: 77)
  • teatralne: 1 (członkowie: 35)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 19)
  • taneczne: 1 (członkowie: 23)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Różanie działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 130 zwiedzających, co daje 490 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Różanie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 37 319 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 3 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 30 597 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 9
  • dostępne dla czytelników: 5
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 5
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Różanie działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 66 członków. Zarejestrowano 57 ćwiczących (mężczyźni: 40, kobiety: 17, chłopcy do lat 18: 34, dziewczęta do lat 18: 13). Aktywnych było 6 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez instruktora sportowego (3), inne osoby (2).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Różanie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Różanie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Różana znajduje się 6 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Różanie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z przełomu XVI/XVII w.dnia 1958-01-25, wykaz dokumentów: 121/3/58 z 1958-01-25; A-386 z 2005-04-14
  • Fort z 1912 r. (ul. Szkolna 7)dnia 1978-06-20, wykaz dokumentów: 5/78 z 1978-06-20; A-452 z 2005-09-16
  • Fort z 1912 r. (ul. Przemysłowa 8)dnia 1978-06-20, wykaz dokumentów: 5/78 z 1978-06-20; A-452 z 2005-09-16
  • Zespół - fort z 1912 r. (ul. Przemysłowa 14)dnia 1978-06-20, wykaz dokumentów: 5/78 z 1978-06-20; A-452 z 2005-09-16
  • Mauzoleum z 1880 r. (ul. Cmentarna 11)dnia 1981-12-12, wykaz dokumentów: A47/81/145 z 1981-12-12; A-480 z 2005-09-30
  • Cmentarz rzymsko-katolicki z 2. poł. XIX w.dnia 1986-01-30, wykaz dokumentów: 213 z 1986-01-30; A-533 z 2005-12-07
 • Formy ochrony przyrody w Różanie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Różana znajdują się 2 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Różanie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Dolina Dolnej Narwi - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2007-10-13, Powierzchnia: 26527.92 ha
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 2008-03-21, Opis granicy: rosną przy drodze Różan-Ostrów Mazowiecki przy leśniczówce we wsi Kaszewiec

Różan - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 22 wypadków drogowych w Różanie odnotowano 3 ofiary śmiertelne oraz 25 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 835,9 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 114,0 ofiar śmiertelnych (nieznacznie mniej od wartości dla województwa i więcej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Różanie znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 1 wypis z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 1 licencję na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu makowskiego.

  Powiat makowski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Różanie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 22 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 3 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 25 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 16 Lekko ranni
 • 9 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Różanie w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 835,87 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  835,9
  Mazowieckie
  956,2
  Cała Polska
  1 100,9
 • 113,98 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  114,0
  Mazowieckie
  117,8
  Kraj
  104,4
 • 949,85 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  949,8
  woj. mazowieckie
  1 130,3
  Cała Polska
  1 327,3
 • 13,64 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  13,6
  Mazowieckie
  12,3
  Kraj
  9,5
 • 113,64 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  113,6
  Województwo
  118,2
  Cały kraj
  120,6
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 Liczba licencji na taksówki
 • 1 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Różan przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 60droga krajowa nr 60(Łęczyca - Topola Królewska - Topola Szlachecka - Prądzew - Romartów - Witonia - Leszczynek - Dudki - Kutno - Żurawieniec - Sójki - Bociany - Strzelce - Holendry Strzeleckie - Sieraków - Sierakówek - Gostynin - Podgórze - Łąck - Płock - Goślice - Ciachcin - Kłobie - Bolechowice - Gilino - Bielsk - Psary - Kozłowo - Drobin - Budkowo - Karsy - Żukowo-Wawrzonki - Cieciersk - Raciąż - Raciąż Sierakowo - Kossobudy - Dreglin - Glinojeck - Ościsłowo - Gumowo - Pęchcin - Ciechanów - Chrzanówek - Pomorze - Gostkowo - Gogole Wielkie - Gołymin-Ośrodek - Wielgołęka - Tłucznice - Karniewo - Maków Mazowiecki - Perzanowo - Załuzie - Podborze - Różan - Ponikiew Duża - Czernie - Bagatele - Rząśnik Szlachecki - Grądy - Sielc - Ostrów Mazowiecka)
  • DK 61droga krajowa nr 61(Warszawa - Jabłonna - Legionowo - Michałów-Reginów - Zegrze Południowe - Zegrze - Jadwisin - Stasi las - Serock - Wierzbica - Klusek - Dzierżenin - Pogorzelec - Karniewek - Gzowo - Strzyże - Łubienica - Kacice - Pułtusk - Kleszewo - Chmielewo - Boby - Orzyc - Stary Szelków - Łaś - Różan - Dyszobaba - Sieluń - Młynarze - Dobrołęka - Nożewo - Ostrołęka - Laskowiec - Rydzewo - Miastkowo - Sulki - Jannowo - Łomża - Piątnica Poduchowna - Marianowo - Budy Czarnockie - Kisielnica - Górki-Sypniewo - Kobylin - Stawiski - Świdry-Dobrzyce - Łubiane - Pasichy - Stawiane - Obrytki - Szczuczyn - Stare Guty - Popowo - Grajewo - Miecze - Bełda - Tama - Rajgród - Barszcze - Bargłów Kościelny - Netta Druga - Augustów)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Różanie istnieje 57 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 3 Maja

  ul. Adama Mickiewicza

  ul. Agatowa

  ul. Anny Jagiellonki

  ul. Barbary Radziwiłłówny

  ul. Bursztynowa

  ul. Cmentarna

  ul. Czysta

  ul. Diamentowa

  ul. Dolna

  ul. Fortowa

  ul. Gdańska

  ul. Henryka Sienkiewicza

  ul. Jagiellonów

  ul. Jana Kilińskiego

  ul. Juliusza Słowackiego

  ul. Kamienne Schodki

  ul. Królowej Bony

  ul. Księcia Józefa Poniatowskiego

  ul. Kwiatowa

  ul. Lazurowa

  ul. Leśna

  ul. Lwowska

  ul. Marii Skłodowskiej-Curie

  ul. Marzanny

  ul. Mikołaja Kopernika

  ul. Mostowa

  ul. Nadnarwiańska

  ul. Nowa

  pl. Obrońców Różana

  ul. Ostrowska

  ul. Panny Marii

  ul. Parkowa

  ul. Perłowa

  ul. Pogodna

  ul. Polna

  ul. Przechodnia

  ul. Przemysłowa

  ul. Rolna

  ul. Rubinowa

  ul. Spokojna

  ul. Szkolna

  ul. Szmaragdowa

  ul. Słoneczna

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Targowa

  ul. Topazowa

  ul. Tęczowa

  ul. Warszawska

  ul. Wileńska

  ul. Wincentego Witosa

  ul. Zjazd

  ul. Zygmunta Augusta

  ul. Zygmunta Starego

  ul. gen. Józefa Hallera

  ul. kpt. Zdzisława Mikołaja Uklei

  ul. Łąkowa