Powiat słubicki w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat słubicki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 46 929 Liczba mieszkańców
 • 999 km2 Powierzchnia
 • 47 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 64,3% Stopa urbanizacji
 • Leszek Bajon Starosta
 • ul. Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice Adres starostwa powiatowego
 • FSL Tablice rejestracyjne
Powiat słubicki na mapie
Identyfikatory
 • 0805 TERYT (TERC)
Herb powiatu słubickiego
powiat słubicki herb
Flaga powiatu słubickiego
powiat słubicki flaga

powiat słubicki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Starostwo Powiatowe w Słubicach
(95) 759-20-10
(95) 759-20-11
ul. Piłsudskiego
69-100 Słubice

Powiat słubicki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Powiat słubicki ma 46 929 mieszkańców, z czego 51,0% stanowią kobiety, a 49,0% mężczyźni. W latach 2002-2019 liczba mieszkańców wzrosła o 0,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,7 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa lubuskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu słubickiego w 2050 roku wynosi 41 205, z czego 20 347 to kobiety, a 20 858 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu słubickiego zawarli w 2019 roku 208 małżeństw, co odpowiada 4,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa lubuskiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  33,4% mieszkańców powiatu słubickiego jest stanu wolnego, 51,6% żyje w małżeństwie, 5,8% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,8% to wdowy/wdowcy.

  Powiat słubicki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -21. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -0,45 na 1000 mieszkańców powiatu słubickiego. W 2019 roku urodziło się 456 dzieci, w tym 46,9% dziewczynek i 53,1% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 372 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,96 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz nieznacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2018 roku 34,6% zgonów w powiecie słubickim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 24,7% zgonów w powiecie słubickim były nowotwory, a 6,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu słubickiego przypada 10.15 zgonów.

  W 2019 roku zarejestrowano 670 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 733 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu słubickiego -63. W tym samym roku 60 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 79 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -19.

  62,3% mieszkańców powiatu słubickiego jest w wieku produkcyjnym, 18,7% w wieku przedprodukcyjnym, a 19,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu słubickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 46 929 Liczba mieszkańców
 • 23 956 Kobiety
 • 22 973 Mężczyźni
 • 51,0%
  49,0%
 • 104 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 104 kobiet)
 • 96 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 96 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie słubickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie słubickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie słubickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu słubickiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 41 205 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 20 347 Kobiety
 • 20 858 Mężczyźni
 • 50,7%
  49,3%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie słubickim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie słubickim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie słubickim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu słubickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 40,7 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. słubicki
  40,7 lat
  Województwo
  41,7 lat
  Cały kraj
  41,9 lat
 • 42,1 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,3 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat słubicki, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu słubickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat słubicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat słubicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat słubicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 33,4% Kawalerowie/Panny
 • Powiat
  33,4%
  Lubuskie
  30,0%
  Kraj
  28,8%
 • 28,5% Kobiety
  (Panny)
 • 38,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 51,6% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  51,6%
  Województwo
  53,6%
  Kraj
  55,8%
 • 50,3% Kobiety
  (Zamężne)
 • 52,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,8% Wdowcy/Wdowy
 • pow. słubicki
  8,8%
  Lubuskie
  9,1%
  Polska
  9,6%
 • 14,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,8% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  5,8%
  Województwo
  6,0%
  Cały kraj
  5,0%
 • 6,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,4% Nieustalone
 • pow. słubicki
  0,4%
  woj. lubuskie
  1,3%
  Kraj
  0,8%
 • 0,4% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,5% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie słubickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie słubickim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2019
 • pow. słubicki
  4,4
  Lubuskie
  4,5
  Cała Polska
  4,8
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2019
 • pow. słubicki
  1,4
  Województwo
  1,7
  Polska
  1,7
 • 208 Małżeństwa zawarte w roku 2019
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie słubickim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie słubickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • -21 Przyrost naturalny w roku 2019
 • 1 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -22 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -0,45 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -0,5
  Lubuskie
  -2,0
  Cała Polska
  -0,9
 • -0,9 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 0,4 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie słubickim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie słubickim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie słubickim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie słubickim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 456 Urodzenia żywe
 • 214 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 242 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 46,9%
  53,1%
 • 9,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  9,7
  woj. lubuskie
  8,9
  Cała Polska
  9,8
 • 40,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • pow. słubicki
  40,6
  woj. lubuskie
  38,2
  Cały kraj
  41,8
 • 10 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 10
 • 59 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 59
 • 95 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 95
 • 81 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 81
 • 28 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 28
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 3 372 g Średnia waga noworodków
 • 3 303 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 432 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 372 g
  Lubuskie
  3 351 g
  Polska
  3 368 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 5 Waga 4500g - 4999g
 • 5
 • 36 Waga 4000g - 4499g
 • 36
 • 148 Waga 3500g - 3999g
 • 148
 • 174 Waga 3000g - 3499g
 • 174
 • 75 Waga 2500g - 2999g
 • 75
 • 7 Waga 2000g - 2499g
 • 7
 • 4 Waga 1500g - 1999g
 • 4
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,39 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,39
  Województwo
  1,33
  Kraj
  1,42
 • 0,65 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  0,65
  woj. lubuskie
  0,66
  Cały kraj
  0,69
 • 0,96 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,96
  Województwo
  0,82
  Cała Polska
  0,92
 • Statystyki zgonów w powiecie słubickim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 477 Zgony
 • 213 Kobiety
  (Zgony)
 • 264 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 44,7%
  55,3%
 • 2 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 50,0%
  50,0%
 • 10,2 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  10,2
  woj. lubuskie
  10,9
  Cała Polska
  10,7
 • 104,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  104,6
  Lubuskie
  122,5
  Cała Polska
  109,3
 • 4,4 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  4,4
  woj. lubuskie
  3,2
  Cała Polska
  3,8
 • 3,8 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • pow. słubicki
  3,8
  Lubuskie
  3,5
  Cała Polska
  3,1
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. lubuskie
  1,3
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie słubickim w latach 2002-2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 34,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Powiat
  34,6%
  woj. lubuskie
  37,2%
  Cała Polska
  40,5%
 • 24,7% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  24,7%
  Województwo
  25,6%
  Kraj
  26,4%
 • 6,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • pow. słubicki
  6,9%
  Lubuskie
  5,7%
  Cały kraj
  6,7%
 • 6,1 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Lubuskie
  6,1
  Cały kraj
  9,8
 • 68,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  68,0
  Cała Polska
  72,2
 • 244,5 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  244,5
  Województwo
  277,2
  Kraj
  284,5
 • 264,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  264,8
  Polska
  263,9
 • 342,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 333,4 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 351,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  342,3
  Województwo
  402,4
  Polska
  437,2
 • 89,3 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 45,2 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 132,4 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. słubicki
  89,3
  woj. lubuskie
  87,2
  Cała Polska
  71,0
 • 25,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  25,0
  woj. lubuskie
  35,7
  Polska
  34,8
 • 16,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  16,7
  Lubuskie
  9,6
  Polska
  8,0
 • 1,8% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • powiat słubicki
  1,8%
  Województwo
  0,9%
  Cała Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 670 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 356 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 314 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 60 Zameldowania z zagranicy
 • 33 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 27 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 733 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 382 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 351 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 79 Wymeldowania za granicę
 • 45 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 34 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -82 Saldo migracji
 • -38 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -44 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -63 Saldo migracji wewnętrznych
 • -26 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -37 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -19 Saldo migracji zagranicznych
 • -12 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -7 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie słubickim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie słubickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 15,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,3% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,1% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 69,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,9% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,6% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 15,1% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 17,8% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 12,3% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat słubicki, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat słubicki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W 2019 roku w powiecie słubickim oddano do użytku 251 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 5,35 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa lubuskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie słubickim to 16 803 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 357 mieszkań. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa lubuskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  57,8% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 42,2% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie słubickim to 4,05 i jest porównywalna do przeciętnej liczby izb dla województwa lubuskiego oraz większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2019 roku w powiecie słubickim to 75,50 m2 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,21% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,34% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 94,98% mieszkań posiada łazienkę, 79,47% korzysta z centralnego ogrzewania, a 46,88% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie słubickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 16 803 Liczba nieruchomości w 2019 roku
 • 356,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  356,70
  Lubuskie
  371,60
  Kraj
  380,50
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 73,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Powiat
  73,50 m2
  woj. lubuskie
  73,80 m2
  Kraj
  74,20 m2
 • 26,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • powiat słubicki
  26,20 m2
  Lubuskie
  27,40 m2
  Kraj
  28,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 3,94 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • powiat słubicki
  3,94
  Lubuskie
  3,97
  Polska
  3,82
 • 2,80 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Powiat
  2,80
  Lubuskie
  2,69
  Cały kraj
  2,63
 • 0,71 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • powiat słubicki
  0,71
  woj. lubuskie
  0,68
  Cały kraj
  0,69
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie słubickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 251 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2019 roku
 • 5,35 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2019 roku)
 • pow. słubicki
  5,35
  Lubuskie
  4,09
  Cały kraj
  5,40
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 1 017 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2019
 • 4,05 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2019 roku)
 • powiat słubicki
  4,05
  Województwo
  4,06
  Polska
  3,78
 • 21,67 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2019 roku)
 • powiat słubicki
  21,67
  Lubuskie
  16,59
  Polska
  20,42
 • 18 959 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2019
 • 75,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2019 roku)
 • Tutaj
  75,5 m2
  woj. lubuskie
  92,7 m2
  Polska
  88,6 m2
 • 0,40 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2019 roku)
 • powiat słubicki
  0,40 m2
  Lubuskie
  0,38 m2
  Kraj
  0,48 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie słubickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 99,21% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  99,21%
  woj. lubuskie
  98,43%
  Cały kraj
  96,88%
 • 97,34% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Powiat
  97,34%
  Województwo
  96,00%
  Polska
  93,83%
 • 94,98% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  94,98%
  woj. lubuskie
  93,45%
  Cała Polska
  91,54%
 • 79,47% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Powiat
  79,47%
  Województwo
  81,86%
  Kraj
  82,60%
 • 46,88% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  46,88%
  Lubuskie
  56,12%
  Cały kraj
  55,52%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

Powiat słubicki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • W powiecie słubickim na 1000 mieszkańców pracuje 229osób . Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa lubuskiego oraz mniej od wartości dla Polski. 46,4% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 53,6% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie słubickim wynosiło w 2019 roku 2,4% (2,7% wśród kobiet i 2,2% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2018 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie słubickim wynosiło 4 014,73 PLN, co odpowiada 83.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu słubickiego 6 008 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 5 160 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -848.

  12,5% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu słubickiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 26,4% w przemyśle i budownictwie, a 36,7% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,5% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie słubickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 229 Pracujący na 1000 ludności (rok 2018)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  229,0
  Lubuskie
  233,0
  Kraj
  251,0
 • 2,5% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 2,5% Kobiety
 • 2,5% Mężczyźni
 • Powiat
  2,4%
  woj. lubuskie
  4,9%
  Polska
  5,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie słubickim w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie słubickim w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie słubickim w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie słubickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 4 015 PLN Wynagrodzenie brutto
 • pow. słubicki
  4 015 PLN
  Lubuskie
  4 240 PLN
  Cała Polska
  4 835 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie słubickim w latach 2002 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie słubickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 6 008 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 5 160 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -848 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,86 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie słubickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 12,5% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 9,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 14,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 26,4% Przemysł i budownictwo
 • 21,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 30,3% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 36,7% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 30,1% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 42,4% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,5% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,8% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 21,9% Pozostałe
 • 34,4% Kobiety
  (pozostałe)
 • 11,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie słubickim w latach 2006 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie słubickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 10 764 Pracujący ogółem
 • 4 992 Kobiety
 • 5 772 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie słubickim w latach 1995 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 18,7% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,3% W wieku produkcyjnym
 • 56,6% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,4% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 19,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 25,4% Kobiety
  (59+ lat)
 • 12,3% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat słubicki, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 60,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. słubicki
  60,4
  Lubuskie
  65,8
  Cały kraj
  66,7
 • 30,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  30,4
  woj. lubuskie
  35,8
  Kraj
  36,5
 • 101,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • powiat słubicki
  101,6
  Lubuskie
  119,6
  Cały kraj
  121,0
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 62,1% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,4% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,9% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,6% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat słubicki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W powiecie słubickim w roku 2019 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 5 971 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 4 084 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 516 nowych podmiotów, a 278 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (597) podmiotów zarejestrowano w roku 2011, a najmniej (422) w roku 2017. W tym samym okresie najwięcej (829) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (278) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2019 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie słubickim najwięcej (530) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (5 751) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,3% (200) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 19,0% (1 134) podmiotów, a 77,7% (4 637) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie słubickim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (31.2%) oraz Budownictwo (19.0%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 5 971 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 200 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 134 Przemysł i budownictwo
 • 4 637 Pozostała działalność
 • 516 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie słubickim w 2019 roku
 • 278 Podmioty wyrejestrowane w powiecie słubickim w 2019 roku
 • 4 084 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 751 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 5 751
 • 184 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 184
 • 35 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 35
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 5 970 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 5 970
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 18 Spółdzielnie ogółem
 • 18
 • 596 Spółki handlowe ogółem
 • 596
 • 196  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 196
 • 2  Spółki handlowe - akcyjne
 • 2
 • 530  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 530
 • 190    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 190
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 325 Spółki cywilne ogółem
 • 325
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 084 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 276 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 276
 • 774 Budownictwo
 • 774
 • 433 Transport i gospodarka magazynowa
 • 433
 • 282 Pozostała działalność
 • 282
 • 242 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 242
 • 217 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 217
 • 182 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 182
 • 153 Przetwórstwo przemysłowe
 • 153
 • 146 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 146
 • 102 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 102
 • 74 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 74
 • 71 Edukacja
 • 71
 • 59 Informacja i komunikacja
 • 59
 • 36 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 36
 • 24 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 24
 • 10 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 10
 • 2 Górnictwo i wydobywanie
 • 2
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat słubicki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W 2019 roku w powiecie słubickim stwierdzono 1 403 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 29,84 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie słubickim wynosi 77,60% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa lubuskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu słubickiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 16,53 (wykrywalność 67%) oraz przeciwko mieniu - 9,06 (wykrywalność 45%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 7,10 (85%), drogowe - 3,76 (93%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 1,28 (95%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie słubickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat słubicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 403 Przestępstwa ogółem
 • 1 403
 • 777 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 777
 • 334 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 334
 • 177 Przestępstwa drogowe
 • 177
 • 60 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 60
 • 426 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 426
 • 29,84 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  29,84
  woj. lubuskie
  25,51
  Cała Polska
  20,75
 • 16,53 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • pow. słubicki
  16,53
  Województwo
  17,28
  Cały kraj
  13,21
 • 7,10 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • pow. słubicki
  7,10
  woj. lubuskie
  5,02
  Cała Polska
  4,88
 • 3,76 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  3,76
  Lubuskie
  2,18
  Cały kraj
  1,86
 • 1,28 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  1,28
  Województwo
  0,62
  Polska
  0,43
 • 9,06 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat słubicki
  9,06
  woj. lubuskie
  12,01
  Kraj
  9,85
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat słubicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  78%
  woj. lubuskie
  72%
  Polska
  73%
 • 67% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • powiat słubicki
  67%
  Województwo
  66%
  Polska
  65%
 • 86% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • pow. słubicki
  86%
  Lubuskie
  81%
  Cały kraj
  82%
 • 94% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • powiat słubicki
  94%
  woj. lubuskie
  97%
  Kraj
  99%
 • 95% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  95%
  woj. lubuskie
  84%
  Cały kraj
  86%
 • 45% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • pow. słubicki
  45%
  woj. lubuskie
  51%
  Kraj
  53%

Powiat słubicki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu słubickiego wyniosła w 2018 roku 50,3 mln złotych, co daje 1,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 14.3% w porównaniu do roku 2017. Największa część budżetu powiatu słubickiego - 21.6% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (17.1%) oraz na Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (13%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 3,6 mln złotych, czyli 7,2% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu słubickiego wyniosła w 2018 roku 49,8 mln złotych, co daje 1,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 15.2% w porównaniu do roku 2017. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (32.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (24.5%) oraz z Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (14%). W budżecie powiatu słubickiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 220 złotych na mieszkańca (20,8%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 5,7 złotych na mieszkańca (0,5%).
 • Wydatki budżetu w powiecie słubickim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu słubickiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat słubicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu słubickiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2011 - 2018
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  58,3 mln

  1,2 tys(100%)

  40,1 mln

  844(100%)

  41,1 mln

  869(100%)

  43,5 mln

  920(100%)

  41,0 mln

  867(100%)

  40,6 mln

  858(100%)

  44,0 mln

  936(100%)

  50,3 mln

  1,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20112012201320142015201620172018
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  9,8 mln

  206(16.8%)

  10,3 mln

  218(25.8%)

  10,5 mln

  223(25.6%)

  12,6 mln

  266(29%)

  9,5 mln

  200(23.1%)

  9,6 mln

  203(23.6%)

  9,4 mln

  201(21.4%)

  10,9 mln

  231(21.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  7,7 mln

  162(13.2%)

  7,7 mln

  162(19.1%)

  9,2 mln

  194(22.3%)

  7,4 mln

  156(16.9%)

  7,1 mln

  149(17.2%)

  7,1 mln

  150(17.4%)

  8,7 mln

  185(19.7%)

  8,6 mln

  183(17.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,6 mln

  33,1(2.7%)

  672,4 tys

  14,2(1.7%)

  207,0 tys

  4,4(0.5%)

  3,1 mln

  65,5(7.1%)

  1,8 mln

  37,1(4.3%)

  2,7 mln

  56,3(6.5%)

  3,4 mln

  72,3(7.7%)

  6,5 mln

  139(13%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  3,9 mln

  82,9(6.8%)

  4,4 mln

  94,0(11.1%)

  4,5 mln

  95,2(10.9%)

  4,7 mln

  98,7(10.7%)

  4,8 mln

  103(11.8%)

  5,0 mln

  107(12.4%)

  6,1 mln

  130(13.9%)

  6,4 mln

  136(12.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  4,2 mln

  88,5(7.2%)

  2,0 mln

  42,4(5%)

  3,4 mln

  72,3(8.3%)

  2,5 mln

  51,9(5.6%)

  3,8 mln

  81,1(9.4%)

  2,1 mln

  43,6(5.1%)

  1,9 mln

  39,3(4.2%)

  4,1 mln

  87,3(8.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,3 mln

  69,2(5.6%)

  3,3 mln

  69,3(8.2%)

  3,4 mln

  71,5(8.2%)

  3,6 mln

  75,8(8.2%)

  4,2 mln

  89,7(10.3%)

  3,6 mln

  75,8(8.8%)

  3,8 mln

  80,2(8.6%)

  4,0 mln

  84,8(7.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,3 mln

  47,9(3.9%)

  2,1 mln

  43,9(5.2%)

  2,0 mln

  42,9(4.9%)

  1,9 mln

  39,7(4.3%)

  1,9 mln

  40,6(4.7%)

  2,0 mln

  41,6(4.8%)

  2,6 mln

  54,9(5.9%)

  2,4 mln

  50,1(4.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,6 mln

  96,3(7.9%)

  4,5 mln

  94,4(11.1%)

  4,2 mln

  89,3(10.3%)

  4,3 mln

  90,4(9.8%)

  4,3 mln

  90,1(10.4%)

  4,9 mln

  104(12%)

  869,4 tys

  18,5(2%)

  1,5 mln

  32,6(3.1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  1,5 mln

  31,2(2.5%)

  1,7 mln

  36,2(4.3%)

  1,2 mln

  25,8(3%)

  1,0 mln

  22,1(2.4%)

  852,1 tys

  18,0(2.1%)

  788,1 tys

  16,7(1.9%)

  766,5 tys

  16,3(1.7%)

  778,9 tys

  16,5(1.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,0 mln

  22,0(1.8%)

  959,0 tys

  20,3(2.4%)

  701,8 tys

  14,8(1.7%)

  774,9 tys

  16,4(1.8%)

  717,0 tys

  15,2(1.7%)

  839,4 tys

  17,8(2.1%)

  739,7 tys

  15,7(1.7%)

  632,2 tys

  13,4(1.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  17,9 mln

  377(30.7%)

  2,1 mln

  43,3(5.1%)

  1,4 mln

  29,1(3.3%)

  1,3 mln

  28,2(3.1%)

  1,8 mln

  37,8(4.4%)

  1,6 mln

  34,8(4%)

  1,6 mln

  33,9(3.6%)

  324,7 tys

  6,9(0.6%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,4 tys

  2,6(0.3%)

  124,9 tys

  2,7(0.3%)

  125,1 tys

  2,7(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  167,8 tys

  3,5(0.3%)

  90,7 tys

  1,9(0.2%)

  57,9 tys

  1,2(0.1%)

  105,6 tys

  2,2(0.2%)

  65,3 tys

  1,4(0.2%)

  99,1 tys

  2,1(0.2%)

  88,9 tys

  1,9(0.2%)

  86,4 tys

  1,8(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  83,5 tys

  1,8(0.1%)

  68,3 tys

  1,4(0.2%)

  73,8 tys

  1,6(0.2%)

  49,7 tys

  1,1(0.1%)

  50,5 tys

  1,1(0.1%)

  205,8 tys

  4,4(0.5%)

  68,7 tys

  1,5(0.2%)

  85,9 tys

  1,8(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  94,0 tys

  2,0(0.2%)

  49,4 tys

  1,0(0.1%)

  109,2 tys

  2,3(0.3%)

  88,3 tys

  1,9(0.2%)

  88,0 tys

  1,9(0.2%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  55,7 tys

  1,2(0.1%)

  42,5 tys

  0,9(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  34,1 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  39,4 tys

  0,8(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  93,2 tys

  2,0(0.2%)

  129,8 tys

  2,7(0.3%)

  99,0 tys

  2,1(0.2%)

  110,8 tys

  2,3(0.3%)

  42,9 tys

  0,9(0.1%)

  52,8 tys

  1,1(0.1%)

  24,2 tys

  0,5(0.1%)

  36,1 tys

  0,8(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1,7 tys

  0,0(0%)

  1,9 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  2,2 tys

  0,0(0%)

  2,2 tys

  0,0(0%)

  3,1 tys

  0,1(0%)

  2,2 tys

  0,0(0%)

  29,2 tys

  0,6(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  34,7 tys

  0,7(0.1%)

  29,5 tys

  0,6(0.1%)

  9,4 tys

  0,2(0%)

  19,9 tys

  0,4(0%)

  14,3 tys

  0,3(0%)

  14,9 tys

  0,3(0%)

  17,6 tys

  0,4(0%)

  17,3 tys

  0,4(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  8,0 tys

  0,2(0%)

  8,0 tys

  0,2(0%)

  8,0 tys

  0,2(0%)

  8,0 tys

  0,2(0%)

  8,0 tys

  0,2(0%)

  8,0 tys

  0,2(0%)

  8,0 tys

  0,2(0%)

  8,0 tys

  0,2(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  8,4 tys

  0,2(0%)

  19,1 tys

  0,4(0%)

  10,4 tys

  0,2(0%)

  1,6 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie słubickim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu słubickiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat słubicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu słubickiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2011 - 2018
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  54,6 mln

  1,1 tys(100%)

  40,5 mln

  852(100%)

  43,1 mln

  910(100%)

  41,6 mln

  880(100%)

  44,8 mln

  948(100%)

  41,1 mln

  869(100%)

  43,3 mln

  920(100%)

  49,8 mln

  1,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20112012201320142015201620172018
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  17,0 mln

  359(31.2%)

  17,9 mln

  378(44.2%)

  17,5 mln

  371(40.7%)

  16,9 mln

  357(40.5%)

  16,6 mln

  352(37.1%)

  16,1 mln

  342(39.2%)

  15,8 mln

  335(36.4%)

  16,0 mln

  341(32.2%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  6,6 mln

  139(12.1%)

  6,9 mln

  146(17%)

  7,7 mln

  163(17.9%)

  8,0 mln

  170(19.3%)

  8,7 mln

  184(19.4%)

  9,8 mln

  208(23.9%)

  10,8 mln

  228(24.8%)

  12,2 mln

  260(24.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  4,1 mln

  86,5(7.5%)

  4,4 mln

  92,9(10.9%)

  3,3 mln

  70,7(7.8%)

  6,9 mln

  145(16.5%)

  6,9 mln

  146(15.3%)

  4,4 mln

  93,4(10.7%)

  4,7 mln

  99,4(10.8%)

  7,0 mln

  149(14%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,2 mln

  66,4(5.8%)

  3,2 mln

  67,2(7.9%)

  3,3 mln

  69,8(7.7%)

  3,5 mln

  73,5(8.4%)

  3,5 mln

  74,3(7.8%)

  4,1 mln

  87,7(10.1%)

  3,8 mln

  79,8(8.7%)

  4,0 mln

  84,6(8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  667,9 tys

  14,1(1.2%)

  924,1 tys

  19,5(2.3%)

  1,2 mln

  24,9(2.7%)

  1,2 mln

  25,4(2.9%)

  1,9 mln

  40,0(4.2%)

  1,3 mln

  27,6(3.2%)

  2,1 mln

  44,6(4.9%)

  3,3 mln

  70,9(6.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,6 mln

  33,5(2.9%)

  67,4 tys

  1,4(0.2%)

  1,2 mln

  25,6(2.8%)

  389,5 tys

  8,2(0.9%)

  1,5 mln

  30,7(3.2%)

  52,3 tys

  1,1(0.1%)

  77,3 tys

  1,6(0.2%)

  1,9 mln

  40,7(3.8%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,8 mln

  38,8(3.4%)

  1,1 mln

  24,2(2.8%)

  1,2 mln

  26,3(2.9%)

  1,2 mln

  24,6(2.8%)

  1,1 mln

  23,6(2.5%)

  1,1 mln

  23,9(2.7%)

  1,1 mln

  23,4(2.5%)

  1,0 mln

  22,1(2.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,2 mln

  24,9(2.2%)

  1,1 mln

  22,9(2.7%)

  804,5 tys

  17,0(1.9%)

  935,4 tys

  19,8(2.2%)

  1,2 mln

  26,3(2.8%)

  1,7 mln

  35,1(4%)

  467,7 tys

  9,9(1.1%)

  799,4 tys

  17,0(1.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,7 mln

  55,8(4.9%)

  2,5 mln

  53,7(6.3%)

  4,3 mln

  90,9(10%)

  698,8 tys

  14,8(1.7%)

  222,1 tys

  4,7(0.5%)

  209,2 tys

  4,4(0.5%)

  609,1 tys

  12,9(1.4%)

  775,7 tys

  16,5(1.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,4 mln

  28,9(2.5%)

  735,8 tys

  15,5(1.8%)

  568,7 tys

  12,0(1.3%)

  390,3 tys

  8,3(0.9%)

  374,7 tys

  7,9(0.8%)

  532,9 tys

  11,3(1.3%)

  920,1 tys

  19,5(2.1%)

  557,6 tys

  11,8(1.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  13,9 mln

  294(25.5%)

  1,3 mln

  27,6(3.2%)

  1,6 mln

  33,8(3.7%)

  1,3 mln

  27,3(3.1%)

  2,5 mln

  53,8(5.7%)

  1,2 mln

  25,5(2.9%)

  1,1 mln

  22,6(2.5%)

  308,4 tys

  6,5(0.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  245,5 tys

  5,2(0.4%)

  96,8 tys

  2,0(0.2%)

  56,3 tys

  1,2(0.1%)

  90,0 tys

  1,9(0.2%)

  123,8 tys

  2,6(0.3%)

  109,5 tys

  2,3(0.3%)

  102,0 tys

  2,2(0.2%)

  237,0 tys

  5,0(0.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  129,1 tys

  2,7(0.2%)

  121,3 tys

  2,6(0.3%)

  148,5 tys

  3,1(0.3%)

  121,7 tys

  2,6(0.3%)

  103,2 tys

  2,2(0.2%)

  94,1 tys

  2,0(0.2%)

  321,3 tys

  6,8(0.7%)

  139,5 tys

  3,0(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,4 tys

  2,6(0.3%)

  124,9 tys

  2,7(0.3%)

  125,1 tys

  2,7(0.3%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  48,5 tys

  1,0(0.1%)

  50,8 tys

  1,1(0.1%)

  50,2 tys

  1,1(0.1%)

  30,7 tys

  0,6(0.1%)

  30,6 tys

  0,6(0.1%)

  185,2 tys

  3,9(0.5%)

  51,7 tys

  1,1(0.1%)

  52,7 tys

  1,1(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  34,1 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  39,4 tys

  0,8(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1,7 tys

  0,0(0%)

  1,9 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  2,2 tys

  0,0(0%)

  2,2 tys

  0,0(0%)

  3,1 tys

  0,1(0%)

  2,2 tys

  0,0(0%)

  29,2 tys

  0,6(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  34,7 tys

  0,7(0.1%)

  29,5 tys

  0,6(0.1%)

  9,4 tys

  0,2(0%)

  19,9 tys

  0,4(0%)

  14,3 tys

  0,3(0%)

  14,9 tys

  0,3(0%)

  17,6 tys

  0,4(0%)

  17,3 tys

  0,4(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  50,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  35,2

  0,0(0%)

  1,2

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  5,2 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat słubicki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 11 024 mieszkańców powiatu słubickiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 5 441 kobiet oraz 5 583 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 12,7% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,5% wykształcenie policealne, 12,2% średnie ogólnokształcące, a 18,4% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,3% mieszkańców powiatu słubickiego, gimnazjalnym 5,8%, natomiast 22,1% podstawowym ukończonym. 2,0% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu słubickiego mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie słubickim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (23,4%) oraz średnie zawodowe (17,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (31,0%) oraz podstawowe ukończone (20,8%).

  W roku 2018 w powiecie słubickim mieściło się 14 przedszkoli, w których do 63 oddziałów uczęszczało 1 357 dzieci (684 dziewczynki oraz 673 chłopców). Dostępnych było 1 508 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie słubickim mieściło się 11 przedszkoli, w których do 39 oddziałów uczęszczało 928 dzieci (443 dziewczynki oraz 485 chłopców). Dostępnych było 927 miejsc.

  16,2% mieszkańców powiatu słubickiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,6% wśród dziewczynek i 15,8% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 853 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,83 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 20 szkół podstawowych, w których w 249 oddziałach uczyło się 4 109 uczniów (2 031 kobiet oraz 2 078 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie słubickim placówkę miało 16 szkół podstawowych, w których w 159 oddziałach uczyło się 2 962 uczniów (1 456 kobiet oraz 1 506 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,9% ludności (29,4% wśród dziewczynek i 28,5% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16,5 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 96,39.

  W powiecie słubickim znajdują się 4 licea ogólnokształcące, w których w 24 oddziałach uczyło się 536 uczniów (324 kobiety oraz 212 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 152 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie słubickim placówkę miały 4 licea ogólnokształcące, w których w 30 oddziałach uczyło się 722 uczniów (425 kobiet oraz 297 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 226 absolwentów.

  W powiecie słubickim znajdują się 4 Technika, w których w 29 oddziałach uczyło się 649 uczniów (256 kobiet oraz 393 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 171 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie słubickim placówkę miało 8 Technik, w których w 42 oddziałach uczyło się 1 005 uczniów (415 kobiet oraz 590 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 256 absolwentów.

  W powiecie słubickim znajdują się 2 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 3 oddziałach uczyło się 57 uczniów (36 kobiet oraz 21 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,5% mieszkańców (12,1% wśród dziewczyn i 13,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 22,3 uczniów. 19,0 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 22,4 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 28,3% mieszkańców powiatu słubickiego w wieku potencjalnej nauki (27,9% kobiet i 28,6% mężczyzn).

 • 12,7% Wykształcenie wyższe
 • pow. słubicki
  12,7%
  Lubuskie
  15,3%
  Polska
  17,9%
 • 14,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 10,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,2% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  33,2%
  woj. lubuskie
  33,5%
  Cała Polska
  33,3%
 • 36,4% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 29,7% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,5% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  2,5%
  Lubuskie
  2,7%
  Cała Polska
  2,7%
 • 3,6% Kobiety
  (policealne)
 • 1,3% Mężczyźni
  (policealne)
 • 12,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • pow. słubicki
  12,2%
  Lubuskie
  12,1%
  Kraj
  12,4%
 • 15,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,4% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Powiat
  18,4%
  woj. lubuskie
  18,7%
  Polska
  18,1%
 • 17,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,1% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 24,3% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • pow. słubicki
  24,3%
  Województwo
  25,2%
  Cały kraj
  22,9%
 • 17,8% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 31,0% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,8% Wykształcenie gimnazjalne
 • powiat słubicki
  5,8%
  Lubuskie
  5,4%
  Kraj
  5,2%
 • 5,1% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,5% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 22,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  22,1%
  Województwo
  18,9%
  Kraj
  19,3%
 • 23,4% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 20,8% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,0% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Powiat
  2,0%
  Lubuskie
  1,7%
  Kraj
  1,4%
 • 2,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie słubickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 853 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • pow. słubicki
  853,0
  Województwo
  851,0
  Cała Polska
  873,0
 • 0,83 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • powiat słubicki
  0,83
  Województwo
  0,89
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 14Przedszkola
 • 11 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 63 Oddziały
 • 15 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 1 508 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (powiat słubicki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 357 Dzieci
 • 684 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 673 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,4%
  49,6%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 9 2 lata i mniej
 • 9
 • 302 3 lata
 • 302
 • 343 4 lata
 • 343
 • 363 5 lata
 • 363
 • 336 6 lat
 • 336
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 7 2 lata i mniej
 • 7
 • 149 3 lata
 • 149
 • 175 4 lata
 • 175
 • 188 5 lata
 • 188
 • 163 6 lat
 • 163
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 153 3 lata
 • 153
 • 168 4 lata
 • 168
 • 175 5 lata
 • 175
 • 173 6 lat
 • 173
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • 238 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 88,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 88,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 16,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 16,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6Punkty przedszkolne
 • 6 Oddziały
 • 121 Miejsca
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat słubicki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 73 Dzieci
 • 37 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 36 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,7%
  49,3%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 7 2 lata i mniej
 • 7
 • 22 3 lata
 • 22
 • 25 4 lata
 • 25
 • 17 5 lata
 • 17
 • 2 6 lat
 • 2
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 7 2 lata i mniej
 • 7
 • 14 3 lata
 • 14
 • 11 4 lata
 • 11
 • 5 5 lata
 • 5
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 8 3 lata
 • 8
 • 14 4 lata
 • 14
 • 12 5 lata
 • 12
 • 2 6 lat
 • 2
 •  
 • 6,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 6,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie słubickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat słubicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 17Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 234 Oddziały
 • 4 018 Uczniowie
 • 2 008 Kobiety
  (uczniowie)
 • 2 010 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 50,0%
  50,0%
 • 466 Uczniowie w 1 klasie
 • 227 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 239 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 438 Absolwenci 2016
 • 193 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 245 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 2Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 13 Oddziały
 • 71 Uczniowie
 • 19 Kobiety
  (uczniowie)
 • 52 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 26,8%
  73,2%
 • 12 Uczniowie w 1 klasie
 • 4 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 8 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 5 Absolwenci 2016
 • 2 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 3 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe dla dorosłych
 • 2 Oddziały
 • 20 Uczniowie
 • 4 Kobiety
  (uczniowie)
 • 16 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 20,0%
  80,0%
 •  
 • 16,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  16,5
  Województwo
  17,8
  Cała Polska
  17,3
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 16,5 Szkoły podstawowe ogółem
 • 16,5
 • 16,6 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 16,6
 • 17,2 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 17,2
 • 5,5 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 5,5
 •  
 • 283,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 233,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 50,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 17,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 14,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dorosłych)
 • 1,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 4 623 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 3 077 angielski
 • 1 546 niemiecki
 • 445 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 274 niemiecki
 • 171 angielski
 • 64 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych specjalnych
 • 43 niemiecki
 • 21 angielski
 •  
 • 96,39 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. słubicki
  96,39
  woj. lubuskie
  94,05
  Polska
  95,46
 • 94,07 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat słubicki
  94,07
  woj. lubuskie
  92,12
  Polska
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat słubicki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat słubicki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie słubickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat słubicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 21 Oddziały
 • 476 Uczniowie
 • 297 Kobiety
  (uczniowie)
 • 179 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 62,4%
  37,6%
 • 168 Uczniowie w 1 klasie
 • 114 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 54 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 141 Absolwenci
 • 93 Kobiety
  (absolwenci)
 • 48 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 3 Oddziały
 • 60 Uczniowie
 • 27 Kobiety
  (uczniowie)
 • 33 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 45,0%
  55,0%
 • 10 Absolwenci
 • 7 Kobiety
  (absolwenci)
 • 3 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 22,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • powiat słubicki
  22,3
  Województwo
  25,7
  Kraj
  26,2
 •  
 • 32,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 23,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 1,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat słubicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 29 Oddziały
 • 649 Uczniowie
 • 256 Kobiety
  (uczniowie)
 • 393 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 39,4%
  60,6%
 • 196 Uczniowie w 1 klasie
 • 79 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 117 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 171 Absolwenci
 • 69 Kobiety
  (absolwenci)
 • 102 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 22,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Tutaj
  22,4
  woj. lubuskie
  23,9
  Kraj
  23,8
 •  
 • 57,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 39,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 18,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat słubicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 2 Oddziały
 • 51 Uczniowie
 • 31 Kobiety
  (uczniowie)
 • 20 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 60,8%
  39,2%
 • 33 Uczniowie w 1 klasie
 • 23 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 10 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 1 Oddziały
 • 6 Uczniowie
 • 5 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 83,3%
  16,7%
 • 2 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 19,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • powiat słubicki
  19,0
  Województwo
  15,8
  Kraj
  17,9
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 19,0 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 19,0
 • 25,5 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 25,5
 • 6,0 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 6,0
 •  
 • 2,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych)
 • 1,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (Branżowe szkoły I stopnia specjalne dla młodzieży)
 • 1,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 2 263 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • niemiecki1 129
  • angielski1 101
  • rosyjski33
 • 1 129 niemiecki
 • 1 101 angielski
 • 33 rosyjski
 • 11 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych specjalnych
 • 11 niemiecki
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie słubickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 16,2% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,6% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,8% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,9% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 29,4% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,5% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,1% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,1% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,5% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,1% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 28,3% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 27,9% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 28,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat słubicki, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat słubicki, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat słubicki, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat słubicki - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie słubickim

 • Według danych GUS z 2019 roku w powiecie słubickim znajdowało się 10 hoteli (5 ★★★, 4 ★★, 1 ), 2 motele (1 , 1 w trakcie kategoryzacji) oraz 3 pensjonaty (kategorii ★★★). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 5 obiektów.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 4
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1 (całoroczne: 0)
  • ośrodki wczasowe: 1 (całoroczne: 0)
  • kwatery agroturystyczne: 2
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 6


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 14
  • drzwi automatycznie otwierane: 5
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 5
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 10


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 15 (liczba sal: 18, liczba miejsc: 1 160)
  • z nagłośnieniem: 9
  • z projektorem multimedialnym: 11
  • z zestawem do wideokonferencji: 6
  • z obsługą techniczną: 4
  • z ekranem: 12
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 8
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 9
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 25


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie słubickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2019 roku w powiecie słubickim: 5 (publiczne: 5, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 5 (przystosowane wejście do budynku: 5, udogodnienia wewnątrz budynku: 4). W powiecie słubickim 5 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 709 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2019 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 426 (uczestnicy: 63 107)
  • seanse filmowe: 43 (uczestnicy: 1 230)
  • wystawy: 86 (uczestnicy: 7 947)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 9 (uczestnicy: 5 936)
  • koncerty: 73 (uczestnicy: 25 037)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 31 (uczestnicy: 1 324)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 48 (uczestnicy: 5 886)
  • konkursy: 15 (uczestnicy: 1 643)
  • pokazy teatralne: 10 (uczestnicy: 740)
  • konferencje: 4 (uczestnicy: 450)
  • interdyscyplinarne: 5 (uczestnicy: 10 250)
  • warsztaty: 85 (uczestnicy: 1 112)
  • inne: 17 (uczestnicy: 1 552)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2019 roku:
  • ogółem: 33 (członkowie: 505)
  • plastyczne/techniczne: 9 (członkowie: 161)
  • taneczne: 3 (członkowie: 58)
  • muzyczne: 4 (członkowie: 20)
  • informatyczne: 1 (członkowie: 16)
  • fotograficzne i filmowe: 3 (członkowie: 32)
  • teatralne: 3 (członkowie: 35)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 1 (członkowie: 15)
  • literackie: 1 (członkowie: 12)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 2 (członkowie: 90)
  • inne: 6 (członkowie: 66)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2019 roku:
  • fotograficzne: 1
  • filmowe: 2
  • plastyczne: 3
  • muzyczne: 3
  • komputerowe: 1
  • sale baletowe/taneczne: 3
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2019 roku:
  • ogółem: 29 (członkowie: 388)
  • teatralne: 4 (członkowie: 43)
  • muzyczne - instrumentalne: 6 (członkowie: 81)
  • wokalne i chóry: 8 (członkowie: 107)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 7)
  • taneczne: 9 (członkowie: 118)
  • inne: 1 (członkowie: 32)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie słubickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2019 w powiecie słubickim działało 1 kino posiadające 1 salę z 84 miejscami na widowni. Odbyło się 228 seansów, na które przyszło 13 099 widzów, w tym 100 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 6 522 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie słubickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2019 w powiecie słubickim działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 150 zwiedzających, co daje 32 osoby zwiedzające muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie słubickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2019 w powiecie słubickim działało 12 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 148 310 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 20 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 10 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 3 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 12 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 171 522 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2019 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 60
  • dostępne dla czytelników: 33
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 33
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 7
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 9
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 8
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 5


 • Biblioteki naukowe w powiecie słubickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2019 w powiecie słubickim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 70 810 wolumenów w tym ziobry specjalne: 1 183. Odnotowano 437 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 6 pracowników.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2019 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 39
  • dostępne dla czytelników: 30
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 30
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie słubickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie słubickim działało 27 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 1 750 członków. Zarejestrowano 1 690 ćwiczących (mężczyźni: 1 284, kobiety: 406, chłopcy do lat 18: 835, dziewczęta do lat 18: 287). Aktywne były 42 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (45), instruktora sportowego (26) oraz inne osoby (21).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie słubickim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat słubicki - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat słubicki i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Według danych z 2018 roku w wyniku 44 wypadków drogowych w powiecie słubickim odnotowano 7 ofiar śmiertelnych oraz 63 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 93,5 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 14,9 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 17,8 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 160,0 rannych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla Polski).

  W 2018 roku w powiecie słubickim zarejestrowanych było 39 364 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 29 872 samochodów osobowych (634,2 na każdy 1000 mieszkańców - wartość porównywalna do wartości dla województwa lubuskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla całej Polski), 3 718 samochodów ciężarowych (94,3 - mniej od wartości dla województwa oraz nieznacznie mniej od wartości dla całego kraju), 128 autobusów (2,7 - wartość porównywalna do wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 723 ciągników siodłowych (15,3 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla kraju) oraz 3 008 motocykli (63,9 - znacznie więcej od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 19,5 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 20,7 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 24,5 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 15,1 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 27,9 lat.


  W 2018 roku w powiecie słubickim znajdowało się 31 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 76 taksówek oraz 76 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 44 Wypadki drogowe
 • 7 Ofiary śmiertelne
 • 63 Ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie słubickim w latach 2011 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 93,50 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
 • Powiat
  93,5
  Lubuskie
  65,3
  Polska
  82,5
 • 14,88 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
 • Powiat
  14,9
  Województwo
  7,8
  Cała Polska
  7,5
 • 17,78 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • powiat słubicki
  17,8
  woj. lubuskie
  9,4
  Cała Polska
  9,3
 • 160,04 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • pow. słubicki
  160,0
  woj. lubuskie
  93,6
  Cały kraj
  121,3
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 39 364 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie słubickim w 2018 roku
 • 29 872 Samochody osobowe
 • 3 718 Samochody ciężarowe
 • 25 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 128 Autobusy
 • 277 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 724 Ciągniki samochodowe
 • 723   Ciągniki siodłowe
 • 1 637 Ciągniki rolnicze
 • 3 008 Motocykle
 • 1 106   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 2 634 Motorowery
 • 29 872Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie słubickim
 • Samochody osobowe w powiecie słubickim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 634,2 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  634,2
  woj. lubuskie
  648,3
  Polska
  610,0
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg6 871
  • 1400-1649 kg6 239
  • 1650-1899 kg7 083
  • 1900 kg i więcej9 679
 • 6 871 do 1399 kg
 • 6 239 1400-1649 kg
 • 7 083 1650-1899 kg
 • 9 679 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 9 096 do 1399 cm3
 • 9 096
 • 17 396 1400-1999 cm3
 • 17 396
 • 3 380 2000 i więcej cm3
 • 3 380
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie słubickim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna16 308
  • olej napędowy10 921
  • gaz (LPG)2 512
  • pozostałe131
 • 16 308 benzyna
 • 10 921 olej napędowy
 • 2 512 gaz (LPG)
 • 131 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 386 do 1 roku
 • 386
 • 201 2 lata
 • 201
 • 242 3 lata
 • 242
 • 627 4-5 lat
 • 627
 • 910 6-7 lat
 • 910
 • 1 233 8-9 lat
 • 1 233
 • 1 954 10-11 lat
 • 1 954
 • 5 554 12-15 lat
 • 5 554
 • 7 412 16-20 lat
 • 7 412
 • 4 056 21-25 lat
 • 4 056
 • 2 444 26-30 lat
 • 2 444
 • 4 853 31 lat i więcej
 • 4 853
 • 19,5 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie słubickim
 • Powiat
  19,5 lat
  Województwo
  19,5 lat
  Polska
  18,3 lat
 • 3 718Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie słubickim
 • Samochody ciężarowe w powiecie słubickim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 94,3 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Powiat
  94,3
  woj. lubuskie
  101,7
  Polska
  97,8
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 1 861 do 999 kg
 • 1 861
 • 972 1000-1499 kg
 • 972
 • 319 1500-2999 kg
 • 319
 • 35 3000-3499 kg
 • 35
 • 127 3500-4999 kg
 • 127
 • 207 5000-6999 kg
 • 207
 • 78 7000-9999 kg
 • 78
 • 88 10000-14999 kg
 • 88
 • 31 15000 kg i więcej
 • 31
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna721
  • olej napędowy2 457
  • gaz (LPG)69
  • pozostałe471
 • 721 benzyna
 • 2 457 olej napędowy
 • 69 gaz (LPG)
 • 471 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 21 do 1 roku
 • 21
 • 19 2 lata
 • 19
 • 33 3 lata
 • 33
 • 107 4-5 lat
 • 107
 • 148 6-7 lat
 • 148
 • 226 8-9 lat
 • 226
 • 258 10-11 lat
 • 258
 • 541 12-15 lat
 • 541
 • 689 16-20 lat
 • 689
 • 456 21-25 lat
 • 456
 • 287 26-30 lat
 • 287
 • 933 31 lat i więcej
 • 933
 • 20,7 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie słubickim
 • pow. słubicki
  20,7 lat
  woj. lubuskie
  19,2 lat
  Cały kraj
  18,8 lat
 • 128Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie słubickim
 • Autobusy w powiecie słubickim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 2,7 Autobusy na 1000 ludności
 • Tutaj
  2,7
  Lubuskie
  2,8
  Cały kraj
  3,1
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna12
  • olej napędowy77
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe39
 • 12 benzyna
 • 77 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 39 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 do 1 roku
 • 1
 • 1 2 lata
 • 1
 • 1 3 lata
 • 1
 • 4 4-5 lat
 • 4
 • 4 6-7 lat
 • 4
 • 3 8-9 lat
 • 3
 • 2 10-11 lat
 • 2
 • 16 12-15 lat
 • 16
 • 17 16-20 lat
 • 17
 • 11 21-25 lat
 • 11
 • 17 26-30 lat
 • 17
 • 51 31 lat i więcej
 • 51
 • 24,5 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie słubickim
 • pow. słubicki
  24,5 lat
  Województwo
  22,6 lat
  Cała Polska
  21,0 lat
 • 723Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie słubickim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie słubickim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 15,3 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • powiat słubicki
  15,3
  woj. lubuskie
  11,1
  Kraj
  10,9
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna0
  • olej napędowy585
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe138
 • 0 benzyna
 • 585 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 138 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 13 do 1 roku
 • 13
 • 3 2 lata
 • 3
 • 13 3 lata
 • 13
 • 76 4-5 lat
 • 76
 • 108 6-7 lat
 • 108
 • 67 8-9 lat
 • 67
 • 91 10-11 lat
 • 91
 • 75 12-15 lat
 • 75
 • 76 16-20 lat
 • 76
 • 71 21-25 lat
 • 71
 • 38 26-30 lat
 • 38
 • 92 31 lat i więcej
 • 92
 • 15,1 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie słubickim
 • Tutaj
  15,1 lat
  woj. lubuskie
  12,1 lat
  Kraj
  12,0 lat
 • 3 008Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie słubickim
 • Motocykle w powiecie słubickim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 63,9 Motocykle na 1000 ludności
 • Powiat
  63,9
  woj. lubuskie
  44,7
  Kraj
  39,1
 • Motocykle według grup wieku
 • 13 do 1 roku
 • 13
 • 11 2 lata
 • 11
 • 39 3 lata
 • 39
 • 37 4-5 lat
 • 37
 • 40 6-7 lat
 • 40
 • 64 8-9 lat
 • 64
 • 100 10-11 lat
 • 100
 • 202 12-15 lat
 • 202
 • 265 16-20 lat
 • 265
 • 193 21-25 lat
 • 193
 • 229 26-30 lat
 • 229
 • 1 815 31 lat i więcej
 • 1 815
 • 27,9 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie słubickim
 • Tutaj
  27,9 lat
  Lubuskie
  25,9 lat
  Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 31 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 18 km  Będących pod zarządem gminy
 • 8 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 5 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie słubickim w latach 2013 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 311,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • pow. słubicki
  311,2 km
  Lubuskie
  428,3 km
  Cały kraj
  444,7 km
 • 6,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Powiat
  6,6 km
  woj. lubuskie
  5,9 km
  Polska
  3,6 km
 • 76 Liczba licencji na taksówki
 • 76 Liczba taksówek