Powiat słubicki w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat słubicki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 46 771 Liczba mieszkańców
 • 999 km2 Powierzchnia
 • 47 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 64,3% Stopa urbanizacji
 • Marcin Jabłoński Starosta
 • ul. Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice Adres starostwa powiatowego
 • FSL Tablice rejestracyjne
Powiat słubicki na mapie
Identyfikatory
 • 0805 TERYT (TERC)
Herb powiatu słubickiego
powiat słubicki herb
Flaga powiatu słubickiego
powiat słubicki flaga

powiat słubicki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Starostwo Powiatowe w Słubicach
(95) 759-20-10
(95) 759-20-11
ul. Piłsudskiego
69-100 Słubice

Powiat słubicki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat słubicki ma 46 771 mieszkańców, z czego 51,2% stanowią kobiety, a 48,8% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 0,0%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,9 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa lubuskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu słubickiego w 2050 roku wynosi 41 205, z czego 20 347 to kobiety, a 20 858 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu słubickiego zawarli w 2020 roku 202 małżeństw, co odpowiada 4,3 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to więcej od wartości dla województwa lubuskiego oraz mniej od wartości dla kraju.
  33,4% mieszkańców powiatu słubickiego jest stanu wolnego, 51,6% żyje w małżeństwie, 5,8% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,8% to wdowy/wdowcy.

  Powiat słubicki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -154. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,28 na 1000 mieszkańców powiatu słubickiego. W 2020 roku urodziło się 399 dzieci, w tym 48,6% dziewczynek i 51,4% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 368 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,72 i jest nieznacznie większy od średniej dla województwa oraz nieznacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 29,1% zgonów w powiecie słubickim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 30,0% zgonów w powiecie słubickim były nowotwory, a 6,3% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu słubickiego przypada 11.79 zgonów.

  W 2020 roku zarejestrowano 579 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 553 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu słubickiego 26. W tym samym roku 70 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 52 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 18.

  61,9% mieszkańców powiatu słubickiego jest w wieku produkcyjnym, 18,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 19,4% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu słubickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 46 771 Liczba mieszkańców
 • 23 954 Kobiety
 • 22 817 Mężczyźni
 • 51,2%
  48,8%
 • 105 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 105 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie słubickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie słubickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie słubickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu słubickiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41 205 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 20 347 Kobiety
 • 20 858 Mężczyźni
 • 50,7%
  49,3%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie słubickim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie słubickim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie słubickim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu słubickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 40,9 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  40,9 lat
  Lubuskie
  41,9 lat
  Polska
  42,0 lat
 • 42,3 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,5 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat słubicki, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu słubickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat słubicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat słubicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat słubicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 33,4% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  33,4%
  Województwo
  30,0%
  Kraj
  28,8%
 • 28,5% Kobiety
  (Panny)
 • 38,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 51,6% Żonaci/Zamężne
 • Powiat
  51,6%
  woj. lubuskie
  53,6%
  Cały kraj
  55,8%
 • 50,3% Kobiety
  (Zamężne)
 • 52,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,8% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  8,8%
  Województwo
  9,1%
  Cała Polska
  9,6%
 • 14,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,8% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  5,8%
  woj. lubuskie
  6,0%
  Cała Polska
  5,0%
 • 6,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,4% Nieustalone
 • Powiat
  0,4%
  Lubuskie
  1,3%
  Cała Polska
  0,8%
 • 0,4% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,5% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie słubickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie słubickim w latach 2002-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,3 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2020
 • Powiat
  4,3
  woj. lubuskie
  3,5
  Cała Polska
  3,8
 • 1,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2020
 • pow. słubicki
  1,2
  Lubuskie
  1,1
  Cała Polska
  1,3
 • 202 Małżeństwa zawarte w roku 2020
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie słubickim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie słubickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -154 Przyrost naturalny w roku 2020
 • -54 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -100 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,28 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Powiat
  -3,3
  Lubuskie
  -4,0
  Cała Polska
  -3,2
 • -3,4 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -3,0 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie słubickim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie słubickim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie słubickim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie słubickim w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 399 Urodzenia żywe
 • 194 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 205 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,6%
  51,4%
 • 8,5 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  8,5
  Województwo
  8,6
  Cały kraj
  9,3
 • 35,8 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  35,8
  Lubuskie
  36,8
  Kraj
  39,9
 • 8 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 8
 • 49 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 49
 • 97 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 97
 • 64 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 64
 • 31 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 31
 • 3 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 3
 • 3 368 g Średnia waga noworodków
 • 3 267 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 463 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat słubicki
  3 368 g
  Województwo
  3 352 g
  Polska
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 5 Waga 4500g - 4999g
 • 5
 • 35 Waga 4000g - 4499g
 • 35
 • 130 Waga 3500g - 3999g
 • 130
 • 154 Waga 3000g - 3499g
 • 154
 • 47 Waga 2500g - 2999g
 • 47
 • 15 Waga 2000g - 2499g
 • 15
 • 6 Waga 1500g - 1999g
 • 6
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 2 Waga poniżej 600g
 • 2
 • 1,26 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,26
  Województwo
  1,31
  Cała Polska
  1,38
 • 0,61 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  0,61
  Województwo
  0,64
  Kraj
  0,67
 • 0,72 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,72
  Lubuskie
  0,68
  Cała Polska
  0,74
 • Statystyki zgonów w powiecie słubickim w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 553 Zgony
 • 248 Kobiety
  (Zgony)
 • 305 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 44,8%
  55,2%
 • 3 Zgony niemowląt
 • 3 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 100,0%
  0,0%
 • 11,8 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  11,8
  Lubuskie
  12,5
  Kraj
  12,5
 • 138,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  138,6
  Województwo
  146,2
  Cały kraj
  134,3
 • 7,5 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • pow. słubicki
  7,5
  Lubuskie
  3,1
  Cały kraj
  3,6
 • 3,8 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • pow. słubicki
  3,8
  Lubuskie
  3,7
  Polska
  3,4
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,5
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie słubickim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29,1% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Powiat
  29,1%
  Lubuskie
  32,6%
  Kraj
  39,4%
 • 30,0% Zgony spowodowane nowotworami
 • Powiat
  30,0%
  woj. lubuskie
  26,4%
  Kraj
  26,5%
 • 6,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat słubicki
  6,3%
  Lubuskie
  5,2%
  Kraj
  6,6%
 • 6,7 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Lubuskie
  6,7
  Kraj
  9,9
 • 64,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Lubuskie
  64,4
  Cała Polska
  70,4
 • 304,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • powiat słubicki
  304,1
  Województwo
  288,2
  Polska
  283,2
 • 271,3 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. lubuskie
  271,3
  Cały kraj
  261,3
 • 295,6 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 266,8 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 325,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. słubicki
  295,6
  Lubuskie
  355,9
  Cały kraj
  421,0
 • 64,9 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 15,1 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 113,6 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat słubicki
  64,9
  Województwo
  85,3
  Polska
  69,5
 • 33,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat słubicki
  33,4
  Lubuskie
  33,8
  Polska
  35,1
 • 12,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  12,5
  woj. lubuskie
  10,2
  Polska
  7,9
 • 1,4% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • powiat słubicki
  1,4%
  Lubuskie
  1,0%
  Kraj
  0,8%
 • Zamachy samobójcze w powiecie słubickim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 9 Osoby w zamachach samobójczych
 • 2 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 7 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 5 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 4 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 8 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 2 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 6 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 4 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 4 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 19 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  19,0
  woj. lubuskie
  36,0
  Cały kraj
  31,0
 • 17 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  17,0
  Województwo
  17,0
  Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 1 zatrucie gazem / spalinami
 • 1
 • 8 powieszenie się
 • 8
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 8 powieszenie się
 • 8
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 1 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 1
 • 2 zawód miłosny
 • 2
 • 6 nieustalona
 • 6
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 1 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 1
 • 1 zawód miłosny
 • 1
 • 6 nieustalona
 • 6
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 1 19-24 lat
 • 1
 • 2 25-29 lat
 • 2
 • 4 30-49 lat
 • 4
 • 2 50-60 lat
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 19-24 lat
 • 1
 • 1 25-29 lat
 • 1
 • 4 30-49 lat
 • 4
 • 2 50-60 lat
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu1
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony8
 • 0 trzeźwy
 • 1 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 8 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu1
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony7
 • 0 trzeźwy
 • 1 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 7 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 3 kawaler/panna
 • 3
 • 1 żonaty/zamężna
 • 1
 • 1 konkubinat
 • 1
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 • 3 nieustalony
 • 3
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 2 kawaler/panna
 • 2
 • 1 żonaty/zamężna
 • 1
 • 1 konkubinat
 • 1
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 • 3 nieustalony
 • 3
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne0
  • zasadnicze zawodowe1
  • średnie0
  • wyższe0
  • nieustalony8
 • 0 podstawowe niepełne
 • 0 podstawowe i gimnazjalne
 • 1 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 0 wyższe
 • 8 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne0
  • zasadnicze zawodowe1
  • średnie0
  • wyższe0
  • nieustalony7
 • 0 podstawowe niepełne
 • 0 podstawowe i gimnazjalne
 • 1 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 0 wyższe
 • 7 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 2 praca
 • 2
 • 1 na utrzymaniu innej osoby
 • 1
 • 6 nieustalony
 • 6
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 2 praca
 • 2
 • 1 na utrzymaniu innej osoby
 • 1
 • 5 nieustalony
 • 5
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 579 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 300 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 279 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 70 Zameldowania z zagranicy
 • 32 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 38 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 553 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 301 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 252 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 52 Wymeldowania za granicę
 • 24 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 28 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 44 Saldo migracji
 • 7 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 37 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 26 Saldo migracji wewnętrznych
 • -1 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 27 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 18 Saldo migracji zagranicznych
 • 8 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 10 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie słubickim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie słubickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 15,5% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,0% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,8% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,5% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,2% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 15,7% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 18,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 12,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat słubicki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat słubicki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie słubickim oddano do użytku 224 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 4,77 nowych lokali. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie słubickim to 17 265 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 368 mieszkań. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa lubuskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  50,9% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 49,1% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie słubickim to 4,26 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa lubuskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w powiecie słubickim to 83,00 m2 i jest nieznacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa lubuskiego oraz mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,24% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,41% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 95,11% mieszkań posiada łazienkę, 80,02% korzysta z centralnego ogrzewania, a 49,05% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie słubickim 278 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 3 813 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 3 891 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 36 transakcji (mediana cen - 5 000 zł/m2, średnia - 4 463 zł/m2), a na rynku wtórnym 242 transakcje rynkowe (mediana cen - 3 801 zł/m2, średnia - 3 803 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie słubickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 813 zł
 • Tutaj
  3 813 zł
  woj. lubuskie
  3 909 zł
  Cała Polska
  5 248 zł
 • 3 813 zł Ogółem
 • 3 813 zł
 • 3 856 zł do 40 m2
 • 3 856 zł
 • 3 886 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 886 zł
 • 3 591 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 591 zł
 • 3 615 zł od 80,1 m2
 • 3 615 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 891 zł
 • Powiat
  3 891 zł
  Województwo
  3 801 zł
  Kraj
  5 689 zł
 • 3 891 zł Ogółem
 • 3 891 zł
 • 3 725 zł do 40 m2
 • 3 725 zł
 • 4 049 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 049 zł
 • 3 480 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 480 zł
 • 3 762 zł od 80,1 m2
 • 3 762 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 278
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m246
  • od 40,1 do 60 m2182
  • od 60,1 do 80 m236
  • od 80,1 m214
 • 46 do 40 m2
 • 182 od 40,1 do 60 m2
 • 36 od 60,1 do 80 m2
 • 14 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie słubickim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 5 000 zł
 • Tutaj
  5 000 zł
  Lubuskie
  4 305 zł
  Cały kraj
  5 761 zł
 • 5 000 zł Ogółem
 • 5 000 zł
 • 4 159 zł do 40 m2
 • 4 159 zł
 • 5 000 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 000 zł
 • 3 747 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 747 zł
 • 3 839 zł od 80,1 m2
 • 3 839 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 463 zł
 • Tutaj
  4 463 zł
  Lubuskie
  4 384 zł
  Kraj
  6 212 zł
 • 4 463 zł Ogółem
 • 4 463 zł
 • 4 113 zł do 40 m2
 • 4 113 zł
 • 4 859 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 859 zł
 • 3 495 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 495 zł
 • 3 661 zł od 80,1 m2
 • 3 661 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 36
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m26
  • od 40,1 do 60 m224
  • od 60,1 do 80 m23
  • od 80,1 m23
 • 6 do 40 m2
 • 24 od 40,1 do 60 m2
 • 3 od 60,1 do 80 m2
 • 3 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 801 zł
 • Powiat
  3 801 zł
  woj. lubuskie
  3 552 zł
  Polska
  4 694 zł
 • 3 801 zł Ogółem
 • 3 801 zł
 • 3 494 zł do 40 m2
 • 3 494 zł
 • 3 801 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 801 zł
 • 3 582 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 582 zł
 • 3 580 zł od 80,1 m2
 • 3 580 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 803 zł
 • pow. słubicki
  3 803 zł
  Lubuskie
  3 536 zł
  Cała Polska
  5 276 zł
 • 3 803 zł Ogółem
 • 3 803 zł
 • 3 661 zł do 40 m2
 • 3 661 zł
 • 3 922 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 922 zł
 • 3 479 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 479 zł
 • 3 790 zł od 80,1 m2
 • 3 790 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 242
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m240
  • od 40,1 do 60 m2158
  • od 60,1 do 80 m233
  • od 80,1 m211
 • 40 do 40 m2
 • 158 od 40,1 do 60 m2
 • 33 od 60,1 do 80 m2
 • 11 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie słubickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 17 265 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 367,80 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • pow. słubicki
  367,80
  Lubuskie
  383,20
  Cały kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 73,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Powiat
  73,60 m2
  woj. lubuskie
  74,10 m2
  Kraj
  74,50 m2
 • 27,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • powiat słubicki
  27,10 m2
  Lubuskie
  28,40 m2
  Cały kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,94 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,94
  woj. lubuskie
  3,97
  Cała Polska
  3,82
 • 2,72 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • pow. słubicki
  2,72
  Województwo
  2,61
  Cały kraj
  2,55
 • 0,69 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • pow. słubicki
  0,69
  woj. lubuskie
  0,66
  Cała Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie słubickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 224 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 4,77 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  4,77
  Lubuskie
  5,13
  Cały kraj
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 954 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 4,26 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Powiat
  4,26
  Województwo
  3,86
  Polska
  3,77
 • 20,32 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • powiat słubicki
  20,32
  woj. lubuskie
  19,79
  Kraj
  21,77
 • 18 594 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 83,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  83,0 m2
  woj. lubuskie
  86,0 m2
  Polska
  88,7 m2
 • 0,40 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • powiat słubicki
  0,40 m2
  Województwo
  0,44 m2
  Polska
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie słubickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 99,24% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • pow. słubicki
  99,24%
  Lubuskie
  98,47%
  Cały kraj
  96,97%
 • 97,41% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • powiat słubicki
  97,41%
  woj. lubuskie
  96,09%
  Kraj
  94,01%
 • 95,11% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  95,11%
  woj. lubuskie
  93,60%
  Cały kraj
  91,78%
 • 80,02% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • pow. słubicki
  80,02%
  woj. lubuskie
  82,29%
  Kraj
  83,08%
 • 49,05% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • pow. słubicki
  49,05%
  Lubuskie
  58,74%
  Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat słubicki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie słubickim na 1000 mieszkańców pracuje 235osób . Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa lubuskiego oraz mniej od wartości dla Polski. 45,6% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 54,4% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie słubickim wynosiło w 2020 roku 3,7% (3,8% wśród kobiet i 3,6% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie słubickim wynosiło 4 480,78 PLN, co odpowiada 81.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu słubickiego 6 008 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 5 160 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -848.

  11,8% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu słubickiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 23,8% w przemyśle i budownictwie, a 38,2% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,3% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie słubickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 235 Pracujący na 1000 ludności (rok 2020)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  235,0
  woj. lubuskie
  229,0
  Cała Polska
  252,0
 • 3,7% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 3,8% Kobiety
 • 3,6% Mężczyźni
 • Powiat
  3,7%
  Lubuskie
  6,2%
  Cała Polska
  6,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie słubickim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie słubickim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie słubickim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie słubickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 481 PLN Wynagrodzenie brutto
 • pow. słubicki
  4 481 PLN
  Lubuskie
  4 832 PLN
  Kraj
  5 523 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie słubickim w latach 2002 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie słubickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 6 008 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 5 160 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -848 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,86 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie słubickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 11,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 9,0% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 14,3% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 23,8% Przemysł i budownictwo
 • 19,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 27,7% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 38,2% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 31,2% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 44,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,3% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,6% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 23,8% Pozostałe
 • 36,9% Kobiety
  (pozostałe)
 • 12,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie słubickim w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie słubickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 11 052 Pracujący ogółem
 • 5 039 Kobiety
 • 6 013 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie słubickim w latach 1995 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,0% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,9% W wieku produkcyjnym
 • 56,3% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,9% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 19,4% W wieku poprodukcyjnym
 • 25,8% Kobiety
  (59+ lat)
 • 12,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat słubicki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 61,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  61,4
  woj. lubuskie
  67,2
  Polska
  68,0
 • 31,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. słubicki
  31,4
  Województwo
  37,0
  Cały kraj
  37,5
 • 104,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • powiat słubicki
  104,3
  Lubuskie
  122,3
  Kraj
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 61,9% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,1% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat słubicki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie słubickim w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowane były 6 173 podmioty gospodarki narodowej, z czego 4 212 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 465 nowych podmiotów, a 276 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2020 najwięcej (597) podmiotów zarejestrowano w roku 2011, a najmniej (422) w roku 2017. W tym samym okresie najwięcej (829) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (276) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie słubickim najwięcej (569) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (5 958) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,2% (200) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 20,4% (1 261) podmiotów, a 76,3% (4 712) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie słubickim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (30.4%) oraz Budownictwo (20.9%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 6 173 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 200 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 261 Przemysł i budownictwo
 • 4 712 Pozostała działalność
 • 465 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie słubickim w 2020 roku
 • 276 Podmioty wyrejestrowane w powiecie słubickim w 2020 roku
 • 4 212 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 958 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 5 958
 • 180 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 180
 • 34 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 34
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 6 172 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 6 172
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 18 Spółdzielnie ogółem
 • 18
 • 644 Spółki handlowe ogółem
 • 644
 • 202  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 202
 • 2  Spółki handlowe - akcyjne
 • 2
 • 569  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 569
 • 196    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 196
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 330 Spółki cywilne ogółem
 • 330
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 212 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 280 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 280
 • 880 Budownictwo
 • 880
 • 427 Transport i gospodarka magazynowa
 • 427
 • 290 Pozostała działalność
 • 290
 • 240 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 240
 • 218 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 218
 • 189 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 189
 • 154 Przetwórstwo przemysłowe
 • 154
 • 153 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 153
 • 100 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 100
 • 74 Edukacja
 • 74
 • 74 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 74
 • 57 Informacja i komunikacja
 • 57
 • 34 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 34
 • 27 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 27
 • 12 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 12
 • 2 Górnictwo i wydobywanie
 • 2
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat słubicki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie słubickim stwierdzono 1 404 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 29,94 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie słubickim wynosi 80,80% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa lubuskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu słubickiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 17,27 (wykrywalność 72%) oraz przeciwko mieniu - 9,89 (wykrywalność 55%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 7,51 (89%), drogowe - 3,65 (97%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,34 (93%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie słubickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat słubicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 404 Przestępstwa ogółem
 • 1 404
 • 810 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 810
 • 352 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 352
 • 171 Przestępstwa drogowe
 • 171
 • 16 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 16
 • 464 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 464
 • 29,94 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  29,94
  Województwo
  24,28
  Kraj
  19,96
 • 17,27 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  17,27
  Lubuskie
  16,15
  Kraj
  12,25
 • 7,51 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • pow. słubicki
  7,51
  Województwo
  4,66
  Cała Polska
  5,17
 • 3,65 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat słubicki
  3,65
  Województwo
  2,37
  Cały kraj
  1,73
 • 0,34 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,34
  Województwo
  0,47
  Cała Polska
  0,37
 • 9,89 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. słubicki
  9,89
  woj. lubuskie
  10,85
  Polska
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat słubicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • powiat słubicki
  81%
  woj. lubuskie
  70%
  Polska
  73%
 • 72% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • powiat słubicki
  72%
  Województwo
  64%
  Kraj
  65%
 • 90% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  90%
  woj. lubuskie
  74%
  Kraj
  82%
 • 97% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • powiat słubicki
  97%
  Województwo
  98%
  Kraj
  99%
 • 94% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Powiat
  94%
  Lubuskie
  85%
  Polska
  87%
 • 55% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Powiat
  55%
  Województwo
  46%
  Cała Polska
  54%

Powiat słubicki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu słubickiego wyniosła w 2020 roku 50,7 mln złotych, co daje 1,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 5.9% w porównaniu do roku 2019. Największa część budżetu powiatu słubickiego - 22.6% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (15.8%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (14.6%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 3,9 mln złotych, czyli 7,7% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu słubickiego wyniosła w 2020 roku 53,7 mln złotych, co daje 1,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 3.8% w porównaniu do roku 2019. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (41.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (23.7%) oraz z Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (10.1%). W budżecie powiatu słubickiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 231 złotych na mieszkańca (20,2%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 10,8 złotych na mieszkańca (0,9%).
 • Wydatki budżetu w powiecie słubickim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu słubickiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat słubicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu słubickiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  41,1 mln

  869(100%)

  43,5 mln

  920(100%)

  41,0 mln

  867(100%)

  40,6 mln

  858(100%)

  44,0 mln

  936(100%)

  50,3 mln

  1,1 tys(100%)

  53,8 mln

  1,1 tys(100%)

  50,7 mln

  1,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  10,5 mln

  223(25.6%)

  12,6 mln

  266(29%)

  9,5 mln

  200(23.1%)

  9,6 mln

  203(23.6%)

  9,4 mln

  201(21.4%)

  10,9 mln

  231(21.6%)

  10,5 mln

  223(19.4%)

  11,5 mln

  244(22.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  4,5 mln

  95,2(10.9%)

  4,7 mln

  98,7(10.7%)

  4,8 mln

  103(11.8%)

  5,0 mln

  107(12.4%)

  6,1 mln

  130(13.9%)

  6,4 mln

  136(12.7%)

  7,2 mln

  154(13.5%)

  8,0 mln

  171(15.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  9,2 mln

  194(22.3%)

  7,4 mln

  156(16.9%)

  7,1 mln

  149(17.2%)

  7,1 mln

  150(17.4%)

  8,7 mln

  185(19.7%)

  8,6 mln

  183(17.1%)

  7,9 mln

  168(14.7%)

  7,4 mln

  158(14.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,4 mln

  71,5(8.2%)

  3,6 mln

  75,8(8.2%)

  4,2 mln

  89,7(10.3%)

  3,6 mln

  75,8(8.8%)

  3,8 mln

  80,2(8.6%)

  4,0 mln

  84,8(7.9%)

  4,3 mln

  91,2(8%)

  4,9 mln

  104(9.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,4 mln

  72,3(8.3%)

  2,5 mln

  51,9(5.6%)

  3,8 mln

  81,1(9.4%)

  2,1 mln

  43,6(5.1%)

  1,9 mln

  39,3(4.2%)

  4,1 mln

  87,3(8.2%)

  8,1 mln

  172(15%)

  4,4 mln

  92,8(8.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  207,0 tys

  4,4(0.5%)

  3,1 mln

  65,5(7.1%)

  1,8 mln

  37,1(4.3%)

  2,7 mln

  56,3(6.5%)

  3,4 mln

  72,3(7.7%)

  6,5 mln

  139(13%)

  4,0 mln

  86,2(7.5%)

  3,2 mln

  67,4(6.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,0 mln

  42,9(4.9%)

  1,9 mln

  39,7(4.3%)

  1,9 mln

  40,6(4.7%)

  2,0 mln

  41,6(4.8%)

  2,6 mln

  54,9(5.9%)

  2,4 mln

  50,1(4.7%)

  1,9 mln

  41,1(3.6%)

  2,3 mln

  49,1(4.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  701,8 tys

  14,8(1.7%)

  774,9 tys

  16,4(1.8%)

  717,0 tys

  15,2(1.7%)

  839,4 tys

  17,8(2.1%)

  739,7 tys

  15,7(1.7%)

  632,2 tys

  13,4(1.3%)

  685,2 tys

  14,6(1.3%)

  1,2 mln

  26,0(2.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,2 mln

  89,3(10.3%)

  4,3 mln

  90,4(9.8%)

  4,3 mln

  90,1(10.4%)

  4,9 mln

  104(12%)

  869,4 tys

  18,5(2%)

  1,5 mln

  32,6(3.1%)

  1,2 mln

  26,2(2.3%)

  1,2 mln

  25,6(2.4%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  1,2 mln

  25,8(3%)

  1,0 mln

  22,1(2.4%)

  852,1 tys

  18,0(2.1%)

  788,1 tys

  16,7(1.9%)

  766,5 tys

  16,3(1.7%)

  778,9 tys

  16,5(1.5%)

  843,1 tys

  18,0(1.6%)

  743,7 tys

  15,8(1.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,4 mln

  29,1(3.3%)

  1,3 mln

  28,2(3.1%)

  1,8 mln

  37,8(4.4%)

  1,6 mln

  34,8(4%)

  1,6 mln

  33,9(3.6%)

  324,7 tys

  6,9(0.6%)

  414,5 tys

  8,8(0.8%)

  742,3 tys

  15,8(1.5%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  8,0 tys

  0,2(0%)

  8,0 tys

  0,2(0%)

  8,0 tys

  0,2(0%)

  8,0 tys

  0,2(0%)

  8,0 tys

  0,2(0%)

  8,0 tys

  0,2(0%)

  8,0 tys

  0,2(0%)

  248,8 tys

  5,3(0.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  109,2 tys

  2,3(0.3%)

  88,3 tys

  1,9(0.2%)

  88,0 tys

  1,9(0.2%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  55,7 tys

  1,2(0.1%)

  42,5 tys

  0,9(0.1%)

  315,8 tys

  6,7(0.6%)

  172,0 tys

  3,7(0.3%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  2,0 tys

  0,0(0%)

  2,2 tys

  0,0(0%)

  2,2 tys

  0,0(0%)

  3,1 tys

  0,1(0%)

  2,2 tys

  0,0(0%)

  29,2 tys

  0,6(0.1%)

  28,9 tys

  0,6(0.1%)

  126,8 tys

  2,7(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,4 tys

  2,6(0.3%)

  124,9 tys

  2,7(0.3%)

  125,1 tys

  2,7(0.2%)

  131,8 tys

  2,8(0.2%)

  114,0 tys

  2,4(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  73,8 tys

  1,6(0.2%)

  49,7 tys

  1,1(0.1%)

  50,5 tys

  1,1(0.1%)

  205,8 tys

  4,4(0.5%)

  68,7 tys

  1,5(0.2%)

  85,9 tys

  1,8(0.2%)

  80,5 tys

  1,7(0.1%)

  88,3 tys

  1,9(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  57,9 tys

  1,2(0.1%)

  105,6 tys

  2,2(0.2%)

  65,3 tys

  1,4(0.2%)

  99,1 tys

  2,1(0.2%)

  88,9 tys

  1,9(0.2%)

  86,4 tys

  1,8(0.2%)

  92,9 tys

  2,0(0.2%)

  64,3 tys

  1,4(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  9,4 tys

  0,2(0%)

  19,9 tys

  0,4(0%)

  14,3 tys

  0,3(0%)

  14,9 tys

  0,3(0%)

  17,6 tys

  0,4(0%)

  17,3 tys

  0,4(0%)

  19,9 tys

  0,4(0%)

  20,0 tys

  0,4(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  99,0 tys

  2,1(0.2%)

  110,8 tys

  2,3(0.3%)

  42,9 tys

  0,9(0.1%)

  52,8 tys

  1,1(0.1%)

  24,2 tys

  0,5(0.1%)

  36,1 tys

  0,8(0.1%)

  2,1 mln

  45,7(4%)

  12,1 tys

  0,3(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  34,1 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  39,4 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  10,4 tys

  0,2(0%)

  1,6 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  --
  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie słubickim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu słubickiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat słubicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu słubickiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  43,1 mln

  910(100%)

  41,6 mln

  880(100%)

  44,8 mln

  948(100%)

  41,1 mln

  869(100%)

  43,3 mln

  920(100%)

  49,8 mln

  1,1 tys(100%)

  51,9 mln

  1,1 tys(100%)

  53,7 mln

  1,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  17,5 mln

  371(40.7%)

  16,9 mln

  357(40.5%)

  16,6 mln

  352(37.1%)

  16,1 mln

  342(39.2%)

  15,8 mln

  335(36.4%)

  16,0 mln

  341(32.2%)

  17,2 mln

  367(33.2%)

  22,1 mln

  471(41.2%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  7,7 mln

  163(17.9%)

  8,0 mln

  170(19.3%)

  8,7 mln

  184(19.4%)

  9,8 mln

  208(23.9%)

  10,8 mln

  228(24.8%)

  12,2 mln

  260(24.5%)

  13,4 mln

  286(25.9%)

  12,7 mln

  271(23.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  3,3 mln

  70,7(7.8%)

  6,9 mln

  145(16.5%)

  6,9 mln

  146(15.3%)

  4,4 mln

  93,4(10.7%)

  4,7 mln

  99,4(10.8%)

  7,0 mln

  149(14%)

  7,1 mln

  152(13.8%)

  5,4 mln

  116(10.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,3 mln

  69,8(7.7%)

  3,5 mln

  73,5(8.4%)

  3,5 mln

  74,3(7.8%)

  4,1 mln

  87,7(10.1%)

  3,8 mln

  79,8(8.7%)

  4,0 mln

  84,6(8%)

  4,3 mln

  90,9(8.2%)

  4,8 mln

  102(8.9%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,2 mln

  24,9(2.7%)

  1,2 mln

  25,4(2.9%)

  1,9 mln

  40,0(4.2%)

  1,3 mln

  27,6(3.2%)

  2,1 mln

  44,6(4.9%)

  3,3 mln

  70,9(6.7%)

  1,8 mln

  38,5(3.5%)

  2,3 mln

  49,9(4.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,2 mln

  26,3(2.9%)

  1,2 mln

  24,6(2.8%)

  1,1 mln

  23,6(2.5%)

  1,1 mln

  23,9(2.7%)

  1,1 mln

  23,4(2.5%)

  1,0 mln

  22,1(2.1%)

  1,1 mln

  23,6(2.1%)

  1,3 mln

  26,9(2.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  568,7 tys

  12,0(1.3%)

  390,3 tys

  8,3(0.9%)

  374,7 tys

  7,9(0.8%)

  532,9 tys

  11,3(1.3%)

  920,1 tys

  19,5(2.1%)

  557,6 tys

  11,8(1.1%)

  460,1 tys

  9,8(0.9%)

  869,8 tys

  18,5(1.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,6 mln

  33,8(3.7%)

  1,3 mln

  27,3(3.1%)

  2,5 mln

  53,8(5.7%)

  1,2 mln

  25,5(2.9%)

  1,1 mln

  22,6(2.5%)

  308,4 tys

  6,5(0.6%)

  299,3 tys

  6,4(0.6%)

  668,5 tys

  14,2(1.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  804,5 tys

  17,0(1.9%)

  935,4 tys

  19,8(2.2%)

  1,2 mln

  26,3(2.8%)

  1,7 mln

  35,1(4%)

  467,7 tys

  9,9(1.1%)

  799,4 tys

  17,0(1.6%)

  584,8 tys

  12,5(1.1%)

  605,1 tys

  12,9(1.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  56,3 tys

  1,2(0.1%)

  90,0 tys

  1,9(0.2%)

  123,8 tys

  2,6(0.3%)

  109,5 tys

  2,3(0.3%)

  102,0 tys

  2,2(0.2%)

  237,0 tys

  5,0(0.5%)

  101,8 tys

  2,2(0.2%)

  439,1 tys

  9,4(0.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  4,3 mln

  90,9(10%)

  698,8 tys

  14,8(1.7%)

  222,1 tys

  4,7(0.5%)

  209,2 tys

  4,4(0.5%)

  609,1 tys

  12,9(1.4%)

  775,7 tys

  16,5(1.6%)

  327,1 tys

  7,0(0.6%)

  319,9 tys

  6,8(0.6%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  2,0 tys

  0,0(0%)

  2,2 tys

  0,0(0%)

  2,2 tys

  0,0(0%)

  3,1 tys

  0,1(0%)

  2,2 tys

  0,0(0%)

  29,2 tys

  0,6(0.1%)

  28,9 tys

  0,6(0.1%)

  126,8 tys

  2,7(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,4 tys

  2,6(0.3%)

  124,9 tys

  2,7(0.3%)

  125,1 tys

  2,7(0.3%)

  131,8 tys

  2,8(0.3%)

  114,0 tys

  2,4(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  148,5 tys

  3,1(0.3%)

  121,7 tys

  2,6(0.3%)

  103,2 tys

  2,2(0.2%)

  94,1 tys

  2,0(0.2%)

  321,3 tys

  6,8(0.7%)

  139,5 tys

  3,0(0.3%)

  119,8 tys

  2,6(0.2%)

  81,6 tys

  1,7(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  50,2 tys

  1,1(0.1%)

  30,7 tys

  0,6(0.1%)

  30,6 tys

  0,6(0.1%)

  185,2 tys

  3,9(0.5%)

  51,7 tys

  1,1(0.1%)

  52,7 tys

  1,1(0.1%)

  53,6 tys

  1,1(0.1%)

  54,8 tys

  1,2(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  9,4 tys

  0,2(0%)

  19,9 tys

  0,4(0%)

  14,3 tys

  0,3(0%)

  14,9 tys

  0,3(0%)

  17,6 tys

  0,4(0%)

  17,3 tys

  0,4(0%)

  19,9 tys

  0,4(0%)

  20,0 tys

  0,4(0%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,2 mln

  25,6(2.8%)

  389,5 tys

  8,2(0.9%)

  1,5 mln

  30,7(3.2%)

  52,3 tys

  1,1(0.1%)

  77,3 tys

  1,6(0.2%)

  1,9 mln

  40,7(3.8%)

  2,1 mln

  44,6(4%)

  19,0 tys

  0,4(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  5,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,3 tys

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  35,2

  0,0(0%)

  1,2

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,4 mln

  29,3(2.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  34,1 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  39,4 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  --
  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat słubicki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 10 985 mieszkańców powiatu słubickiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 5 419 kobiet oraz 5 566 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 12,7% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,5% wykształcenie policealne, 12,2% średnie ogólnokształcące, a 18,4% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,3% mieszkańców powiatu słubickiego, gimnazjalnym 5,8%, natomiast 22,1% podstawowym ukończonym. 2,0% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu słubickiego mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie słubickim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (23,4%) oraz średnie zawodowe (17,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (31,0%) oraz podstawowe ukończone (20,8%).

  W roku 2018 w powiecie słubickim mieściło się 14 przedszkoli, w których do 63 oddziałów uczęszczało 1 357 dzieci (684 dziewczynki oraz 673 chłopców). Dostępnych było 1 508 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie słubickim mieściło się 11 przedszkoli, w których do 39 oddziałów uczęszczało 928 dzieci (443 dziewczynki oraz 485 chłopców). Dostępnych było 927 miejsc.

  16,6% mieszkańców powiatu słubickiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,6% wśród dziewczynek i 16,7% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 853 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,83 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 20 szkół podstawowych, w których w 249 oddziałach uczyło się 4 109 uczniów (2 031 kobiet oraz 2 078 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie słubickim placówkę miało 16 szkół podstawowych, w których w 159 oddziałach uczyło się 2 962 uczniów (1 456 kobiet oraz 1 506 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,1% ludności (28,4% wśród dziewczynek i 27,9% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16,5 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 96,39.

  W powiecie słubickim znajdują się 4 licea ogólnokształcące, w których w 24 oddziałach uczyło się 536 uczniów (324 kobiety oraz 212 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 152 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie słubickim placówkę miały 4 licea ogólnokształcące, w których w 30 oddziałach uczyło się 722 uczniów (425 kobiet oraz 297 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 226 absolwentów.

  W powiecie słubickim znajdują się 4 Technika, w których w 29 oddziałach uczyło się 649 uczniów (256 kobiet oraz 393 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 171 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie słubickim placówkę miało 8 Technik, w których w 42 oddziałach uczyło się 1 005 uczniów (415 kobiet oraz 590 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 256 absolwentów.

  W powiecie słubickim znajdują się 2 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 3 oddziałach uczyło się 57 uczniów (36 kobiet oraz 21 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,8% mieszkańców (12,3% wśród dziewczyn i 13,4% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 22,3 uczniów. 19,0 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 22,4 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 27,7% mieszkańców powiatu słubickiego w wieku potencjalnej nauki (27,5% kobiet i 27,8% mężczyzn).

 • 12,7% Wykształcenie wyższe
 • powiat słubicki
  12,7%
  woj. lubuskie
  15,3%
  Cała Polska
  17,9%
 • 14,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 10,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,2% Wykształcenie średnie i policealne
 • pow. słubicki
  33,2%
  woj. lubuskie
  33,5%
  Cały kraj
  33,3%
 • 36,4% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 29,7% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,5% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,5%
  woj. lubuskie
  2,7%
  Polska
  2,7%
 • 3,6% Kobiety
  (policealne)
 • 1,3% Mężczyźni
  (policealne)
 • 12,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Powiat
  12,2%
  Województwo
  12,1%
  Polska
  12,4%
 • 15,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,4% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Powiat
  18,4%
  woj. lubuskie
  18,7%
  Polska
  18,1%
 • 17,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,1% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 24,3% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • pow. słubicki
  24,3%
  woj. lubuskie
  25,2%
  Cały kraj
  22,9%
 • 17,8% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 31,0% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,8% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  5,8%
  Lubuskie
  5,4%
  Cały kraj
  5,2%
 • 5,1% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,5% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 22,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • pow. słubicki
  22,1%
  Województwo
  18,9%
  Cała Polska
  19,3%
 • 23,4% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 20,8% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,0% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • powiat słubicki
  2,0%
  woj. lubuskie
  1,7%
  Kraj
  1,4%
 • 2,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie słubickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 853 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  853,0
  woj. lubuskie
  851,0
  Kraj
  873,0
 • 0,83 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Powiat
  0,83
  woj. lubuskie
  0,89
  Kraj
  0,89
 •  
 • 14Przedszkola
 • 11 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 63 Oddziały
 • 15 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 1 508 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (powiat słubicki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 357 Dzieci
 • 684 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 673 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,4%
  49,6%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 9 2 lata i mniej
 • 9
 • 302 3 lata
 • 302
 • 343 4 lata
 • 343
 • 363 5 lata
 • 363
 • 336 6 lat
 • 336
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 7 2 lata i mniej
 • 7
 • 149 3 lata
 • 149
 • 175 4 lata
 • 175
 • 188 5 lata
 • 188
 • 163 6 lat
 • 163
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 153 3 lata
 • 153
 • 168 4 lata
 • 168
 • 175 5 lata
 • 175
 • 173 6 lat
 • 173
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • 238 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 88,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 88,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 16,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 16,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6Punkty przedszkolne
 • 6 Oddziały
 • 121 Miejsca
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat słubicki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 73 Dzieci
 • 37 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 36 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,7%
  49,3%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 7 2 lata i mniej
 • 7
 • 22 3 lata
 • 22
 • 25 4 lata
 • 25
 • 17 5 lata
 • 17
 • 2 6 lat
 • 2
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 7 2 lata i mniej
 • 7
 • 14 3 lata
 • 14
 • 11 4 lata
 • 11
 • 5 5 lata
 • 5
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 8 3 lata
 • 8
 • 14 4 lata
 • 14
 • 12 5 lata
 • 12
 • 2 6 lat
 • 2
 •  
 • 6,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 6,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie słubickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat słubicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 17Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 234 Oddziały
 • 4 018 Uczniowie
 • 2 008 Kobiety
  (uczniowie)
 • 2 010 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 50,0%
  50,0%
 • 466 Uczniowie w 1 klasie
 • 227 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 239 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 438 Absolwenci 2016
 • 193 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 245 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 2Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 13 Oddziały
 • 71 Uczniowie
 • 19 Kobiety
  (uczniowie)
 • 52 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 26,8%
  73,2%
 • 12 Uczniowie w 1 klasie
 • 4 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 8 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 5 Absolwenci 2016
 • 2 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 3 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe dla dorosłych
 • 2 Oddziały
 • 20 Uczniowie
 • 4 Kobiety
  (uczniowie)
 • 16 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 20,0%
  80,0%
 •  
 • 16,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  16,5
  Lubuskie
  17,8
  Polska
  17,3
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 16,5 Szkoły podstawowe ogółem
 • 16,5
 • 16,6 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 16,6
 • 17,2 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 17,2
 • 5,5 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 5,5
 •  
 • 283,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 233,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 50,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 17,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 14,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dorosłych)
 • 1,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 445 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 274 niemiecki
 • 171 angielski
 • 64 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych specjalnych
 • 43 niemiecki
 • 21 angielski
 •  
 • 96,39 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. słubicki
  96,39
  Lubuskie
  94,05
  Cały kraj
  95,46
 • 94,07 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  94,07
  woj. lubuskie
  92,12
  Polska
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat słubicki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat słubicki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie słubickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat słubicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 21 Oddziały
 • 476 Uczniowie
 • 297 Kobiety
  (uczniowie)
 • 179 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 62,4%
  37,6%
 • 168 Uczniowie w 1 klasie
 • 114 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 54 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 141 Absolwenci
 • 93 Kobiety
  (absolwenci)
 • 48 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 3 Oddziały
 • 60 Uczniowie
 • 27 Kobiety
  (uczniowie)
 • 33 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 45,0%
  55,0%
 • 10 Absolwenci
 • 7 Kobiety
  (absolwenci)
 • 3 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 22,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • pow. słubicki
  22,3
  Województwo
  25,7
  Kraj
  26,2
 •  
 • 32,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 23,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 1,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat słubicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 29 Oddziały
 • 649 Uczniowie
 • 256 Kobiety
  (uczniowie)
 • 393 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 39,4%
  60,6%
 • 196 Uczniowie w 1 klasie
 • 79 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 117 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 171 Absolwenci
 • 69 Kobiety
  (absolwenci)
 • 102 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 22,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Powiat
  22,4
  Województwo
  23,9
  Polska
  23,8
 •  
 • 57,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 39,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 18,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat słubicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 2 Oddziały
 • 51 Uczniowie
 • 31 Kobiety
  (uczniowie)
 • 20 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 60,8%
  39,2%
 • 33 Uczniowie w 1 klasie
 • 23 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 10 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 1 Oddziały
 • 6 Uczniowie
 • 5 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 83,3%
  16,7%
 • 2 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 19,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • powiat słubicki
  19,0
  woj. lubuskie
  15,8
  Polska
  17,9
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 19,0 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 19,0
 • 25,5 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 25,5
 • 6,0 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 6,0
 •  
 •  
 • 2 263 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • niemiecki1 129
  • angielski1 101
  • rosyjski33
 • 1 129 niemiecki
 • 1 101 angielski
 • 33 rosyjski
 • 11 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych specjalnych
 • 11 niemiecki
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie słubickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,6% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,6% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,7% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,4% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,9% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,8% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,3% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,8% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,3% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,4% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 27,7% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 27,5% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 27,8% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat słubicki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat słubicki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat słubicki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat słubicki - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie słubickim

 • Według danych GUS z 2020 roku w powiecie słubickim znajdowało się 10 hoteli (5 ★★★, 4 ★★, 1 ), 1 motel (kategorii ) oraz 3 pensjonaty (kategorii ★★★). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 4 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 4
  • ośrodki wczasowe: 1 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 1
  • kwatery agroturystyczne: 2
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 5


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 14
  • drzwi automatycznie otwierane: 5
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 5
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 10


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 15 (liczba sal: 18, liczba miejsc: 1 160)
  • z nagłośnieniem: 9
  • z projektorem multimedialnym: 11
  • z zestawem do wideokonferencji: 6
  • z obsługą techniczną: 4
  • z ekranem: 12
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 8
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 9
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 25


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie słubickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w powiecie słubickim: 5 (publiczne: 5, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 5, udogodnienia wewnątrz budynku: 4). W powiecie słubickim 5 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 709 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 249 (uczestnicy: 19 788)
  • seanse filmowe: 13 (uczestnicy: 375)
  • wystawy: 51 (uczestnicy: 4 930)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 6 (uczestnicy: 5 000)
  • koncerty: 22 (uczestnicy: 6 350)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 49 (uczestnicy: 740)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 6 (uczestnicy: 125)
  • konkursy: 6 (uczestnicy: 177)
  • pokazy teatralne: 5 (uczestnicy: 320)
  • interdyscyplinarne: 2 (uczestnicy: 45)
  • warsztaty: 78 (uczestnicy: 809)
  • inne: 11 (uczestnicy: 917)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 16 (członkowie: 188)
  • plastyczne/techniczne: 8 (członkowie: 83)
  • fotograficzne i filmowe: 3 (członkowie: 34)
  • literackie: 1 (członkowie: 12)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 35)
  • inne: 3 (członkowie: 24)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • fotograficzne: 1
  • filmowe: 2
  • plastyczne: 3
  • muzyczne: 3
  • sale baletowe/taneczne: 3
  • inne: 2


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 25 (członkowie: 563)
  • teatralne: 1 (członkowie: 30)
  • muzyczne - instrumentalne: 6 (członkowie: 81)
  • wokalne i chóry: 5 (członkowie: 60)
  • taneczne: 7 (członkowie: 282)
  • inne: 6 (członkowie: 110)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie słubickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie słubickim działało 1 kino posiadające 1 salę z 84 miejscami na widowni. Odbyło się 70 seansów, na które przyszło 3 306 widzów, w tym 35 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 1 300 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie słubickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie słubickim działało 12 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 148 283 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 21 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 10 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 3 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 12 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 171 522 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 64
  • dostępne dla czytelników: 35
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 35
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 7
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 9
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 8
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 5


 • Biblioteki naukowe w powiecie słubickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie słubickim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 71 784 wolumeny w tym ziobry specjalne: 1 195. Odnotowano 326 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 7 pracowników.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 39
  • dostępne dla czytelników: 30
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 30
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie słubickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie słubickim działało 27 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 1 750 członków. Zarejestrowano 1 690 ćwiczących (mężczyźni: 1 284, kobiety: 406, chłopcy do lat 18: 835, dziewczęta do lat 18: 287). Aktywne były 42 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (45), instruktora sportowego (26) oraz inne osoby (21).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie słubickim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat słubicki - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat słubicki i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 roku w wyniku 40 wypadków drogowych w powiecie słubickim odnotowano 8 ofiar śmiertelnych oraz 48 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 85,2 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 17,0 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 18,8 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 112,8 rannych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla Polski).

  W 2020 roku w powiecie słubickim zarejestrowanych było 42 549 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 32 388 samochodów osobowych (689,9 na każdy 1000 mieszkańców - wartość porównywalna do wartości dla województwa lubuskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla całej Polski), 4 013 samochodów ciężarowych (103,8 - mniej od wartości dla województwa oraz wartość porównywalna do wartości dla całego kraju), 136 autobusów (2,9 - wartość porównywalna do wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 860 ciągników siodłowych (18,3 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla kraju) oraz 3 173 motocykli (67,6 - znacznie więcej od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 20,0 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 21,3 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 24,5 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 14,9 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 28,0 lat.


  W 2020 roku w powiecie słubickim znajdowało się 41 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 78 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 78 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie słubickim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 40 Wypadki drogowe
  (rok 2020)
 • 8 Ofiary śmiertelne
  (rok 2020)
 • 48 Ranni
  (rok 2020)
 • 22 Lekko ranni
 • 26 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie słubickim w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 85,21 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Powiat
  85,2
  Lubuskie
  60,3
  Kraj
  61,5
 • 17,04 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Tutaj
  17,0
  Województwo
  7,5
  Cała Polska
  6,5
 • 102,25 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • pow. słubicki
  102,2
  woj. lubuskie
  67,2
  Kraj
  69,2
 • 18,80 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • pow. słubicki
  18,8
  Lubuskie
  8,4
  Cały kraj
  7,6
 • 112,81 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • Tutaj
  112,8
  Lubuskie
  74,3
  Polska
  80,2
 • 20,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • pow. słubicki
  20,0
  woj. lubuskie
  12,5
  Cały kraj
  10,6
 • 120,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Powiat
  120,0
  woj. lubuskie
  111,5
  Cały kraj
  112,4
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 42 549 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie słubickim w 2020 roku
 • 32 388 Samochody osobowe
 • 4 013 Samochody ciężarowe
 • 34 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 136 Autobusy
 • 300 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 861 Ciągniki samochodowe
 • 860   Ciągniki siodłowe
 • 1 678 Ciągniki rolnicze
 • 3 173 Motocykle
 • 1 173   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 2 723 Motorowery
 • 32 388Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie słubickim
 • Samochody osobowe w powiecie słubickim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 689,9 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • pow. słubicki
  689,9
  woj. lubuskie
  704,3
  Polska
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg6 845
  • 1400-1649 kg6 456
  • 1650-1899 kg7 731
  • 1900 kg i więcej11 356
 • 6 845 do 1399 kg
 • 6 456 1400-1649 kg
 • 7 731 1650-1899 kg
 • 11 356 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 9 613 do 1399 cm3
 • 9 613
 • 19 034 1400-1999 cm3
 • 19 034
 • 3 741 2000 i więcej cm3
 • 3 741
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie słubickim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna17 281
  • olej napędowy12 110
  • gaz (LPG)2 635
  • pozostałe362
 • 17 281 benzyna
 • 12 110 olej napędowy
 • 2 635 gaz (LPG)
 • 362 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 368 do 1 roku
 • 368
 • 254 2 lata
 • 254
 • 318 3 lata
 • 318
 • 758 4-5 lat
 • 758
 • 881 6-7 lat
 • 881
 • 1 225 8-9 lat
 • 1 225
 • 1 632 10-11 lat
 • 1 632
 • 5 524 12-15 lat
 • 5 524
 • 7 569 16-20 lat
 • 7 569
 • 5 515 21-25 lat
 • 5 515
 • 2 888 26-30 lat
 • 2 888
 • 5 456 31 lat i więcej
 • 5 456
 • 20,0 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie słubickim
 • pow. słubicki
  20,0 lat
  woj. lubuskie
  20,0 lat
  Cały kraj
  18,8 lat
 • 4 013Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie słubickim
 • Samochody ciężarowe w powiecie słubickim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 103,8 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Powiat
  103,8
  Województwo
  111,0
  Polska
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 1 941 do 999 kg
 • 1 941
 • 1 137 1000-1499 kg
 • 1 137
 • 335 1500-2999 kg
 • 335
 • 35 3000-3499 kg
 • 35
 • 124 3500-4999 kg
 • 124
 • 207 5000-6999 kg
 • 207
 • 97 7000-9999 kg
 • 97
 • 100 10000-14999 kg
 • 100
 • 37 15000 kg i więcej
 • 37
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna715
  • olej napędowy2 738
  • gaz (LPG)62
  • pozostałe498
 • 715 benzyna
 • 2 738 olej napędowy
 • 62 gaz (LPG)
 • 498 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 36 do 1 roku
 • 36
 • 9 2 lata
 • 9
 • 32 3 lata
 • 32
 • 125 4-5 lat
 • 125
 • 137 6-7 lat
 • 137
 • 182 8-9 lat
 • 182
 • 258 10-11 lat
 • 258
 • 556 12-15 lat
 • 556
 • 720 16-20 lat
 • 720
 • 589 21-25 lat
 • 589
 • 348 26-30 lat
 • 348
 • 1 021 31 lat i więcej
 • 1 021
 • 21,3 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie słubickim
 • powiat słubicki
  21,3 lat
  Województwo
  19,7 lat
  Polska
  19,4 lat
 • 136Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie słubickim
 • Autobusy w powiecie słubickim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 2,9 Autobusy na 1000 ludności
 • Powiat
  2,9
  Lubuskie
  2,9
  Polska
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna12
  • olej napędowy84
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe40
 • 12 benzyna
 • 84 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 40 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 do 1 roku
 • 1
 • 1 2 lata
 • 1
 • 1 3 lata
 • 1
 • 3 4-5 lat
 • 3
 • 6 6-7 lat
 • 6
 • 5 8-9 lat
 • 5
 • 5 10-11 lat
 • 5
 • 9 12-15 lat
 • 9
 • 22 16-20 lat
 • 22
 • 12 21-25 lat
 • 12
 • 15 26-30 lat
 • 15
 • 56 31 lat i więcej
 • 56
 • 24,5 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie słubickim
 • Tutaj
  24,5 lat
  Województwo
  23,1 lat
  Polska
  21,6 lat
 • 860Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie słubickim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie słubickim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 18,3 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • powiat słubicki
  18,3
  Województwo
  12,9
  Cała Polska
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna0
  • olej napędowy681
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe179
 • 0 benzyna
 • 681 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 179 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 15 do 1 roku
 • 15
 • 2 2 lata
 • 2
 • 36 3 lata
 • 36
 • 77 4-5 lat
 • 77
 • 99 6-7 lat
 • 99
 • 123 8-9 lat
 • 123
 • 61 10-11 lat
 • 61
 • 136 12-15 lat
 • 136
 • 91 16-20 lat
 • 91
 • 74 21-25 lat
 • 74
 • 43 26-30 lat
 • 43
 • 103 31 lat i więcej
 • 103
 • 14,9 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie słubickim
 • Powiat
  14,9 lat
  woj. lubuskie
  12,4 lat
  Cała Polska
  12,6 lat
 • 3 173Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie słubickim
 • Motocykle w powiecie słubickim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 67,6 Motocykle na 1000 ludności
 • pow. słubicki
  67,6
  Lubuskie
  49,4
  Cała Polska
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 36 do 1 roku
 • 36
 • 13 2 lata
 • 13
 • 17 3 lata
 • 17
 • 59 4-5 lat
 • 59
 • 41 6-7 lat
 • 41
 • 48 8-9 lat
 • 48
 • 79 10-11 lat
 • 79
 • 239 12-15 lat
 • 239
 • 244 16-20 lat
 • 244
 • 287 21-25 lat
 • 287
 • 180 26-30 lat
 • 180
 • 1 930 31 lat i więcej
 • 1 930
 • 28,0 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie słubickim
 • powiat słubicki
  28,0 lat
  Województwo
  25,8 lat
  Cały kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 41 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 25 km  Będących pod zarządem gminy
 • 11 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 5 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie słubickim w latach 2013 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 411,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • pow. słubicki
  411,3 km
  Województwo
  510,2 km
  Cała Polska
  551,8 km
 • 8,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Powiat
  8,8 km
  woj. lubuskie
  7,1 km
  Cała Polska
  4,5 km
 • 78 Liczba licencji na taksówki
 • 78 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami