Powiat słubicki w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat słubicki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 47 068 Liczba mieszkańców
 • 999 km2 Powierzchnia
 • 47 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 64,3% Stopa urbanizacji
 • Marcin Jabłoński Starosta
 • ul. Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice Adres starostwa powiatowego
 • FSL Tablice rejestracyjne
Powiat słubicki na mapie
Identyfikatory
 • 0805 TERYT (TERC)
Herb powiatu słubickiego
powiat słubicki herb
Flaga powiatu słubickiego
powiat słubicki flaga

powiat słubicki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Starostwo Powiatowe w Słubicach
(95) 759-20-10
(95) 759-20-11
ul. Piłsudskiego
69-100 Słubice

Powiat słubicki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Powiat słubicki ma 47 068 mieszkańców, z czego 51,0% stanowią kobiety, a 49,0% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców wzrosła o 0,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,1 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa lubuskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu słubickiego w 2050 roku wynosi 41 205, z czego 20 347 to kobiety, a 20 858 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu słubickiego zawarli w 2017 roku 243 małżeństw, co odpowiada 5,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to więcej od wartości dla województwa lubuskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,8 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa lubuskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla kraju.
  33,4% mieszkańców powiatu słubickiego jest stanu wolnego, 51,6% żyje w małżeństwie, 5,8% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,8% to wdowy/wdowcy.

  Powiat słubicki ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 14. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 0,30 na 1000 mieszkańców powiatu słubickiego. W 2017 roku urodziło się 463 dzieci, w tym 45,8% dziewczynek i 54,2% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 301 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,03 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz nieznacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 35,1% zgonów w powiecie słubickim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 28,9% zgonów w powiecie słubickim były nowotwory, a 7,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu słubickiego przypada 9.52 zgonów.

  W 2017 roku zarejestrowano 630 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 661 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu słubickiego -31. W tym samym roku 39 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 50 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -11.

  63,7% mieszkańców powiatu słubickiego jest w wieku produkcyjnym, 18,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 17,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu słubickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 47 068 Liczba mieszkańców
 • 23 996 Kobiety
 • 23 072 Mężczyźni
 • 51,0%
  49,0%
 • 104 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 104 kobiet)
 • 96 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 96 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie słubickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie słubickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie słubickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu słubickiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 41 205 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 20 347 Kobiety
 • 20 858 Mężczyźni
 • 50,7%
  49,3%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie słubickim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie słubickim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie słubickim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu słubickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 40,1 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  40,1 lat
  Województwo
  41,1 lat
  Kraj
  41,4 lat
 • 41,5 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat słubicki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu słubickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat słubicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat słubicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat słubicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 33,4% Kawalerowie/Panny
 • pow. słubicki
  33,4%
  Lubuskie
  30,0%
  Polska
  28,8%
 • 28,5% Kobiety
  (Panny)
 • 38,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 51,6% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  51,6%
  Województwo
  53,6%
  Cały kraj
  55,8%
 • 50,3% Kobiety
  (Zamężne)
 • 52,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,8% Wdowcy/Wdowy
 • pow. słubicki
  8,8%
  woj. lubuskie
  9,1%
  Kraj
  9,6%
 • 14,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,8% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • pow. słubicki
  5,8%
  Lubuskie
  6,0%
  Cała Polska
  5,0%
 • 6,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,4% Nieustalone
 • pow. słubicki
  0,4%
  Województwo
  1,3%
  Polska
  0,8%
 • 0,4% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,5% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie słubickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie słubickim w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,2 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • Tutaj
  5,2
  Lubuskie
  4,9
  Cała Polska
  5,0
 • 1,8 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • Powiat
  1,8
  woj. lubuskie
  1,8
  Cała Polska
  1,7
 • 243 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie słubickim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie słubickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 14 Przyrost naturalny w roku 2017
 • 13 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 1 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 0,30 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • pow. słubicki
  0,3
  woj. lubuskie
  0,0
  Cały kraj
  -0,0
 • 0,3 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 0,4 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie słubickim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie słubickim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie słubickim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie słubickim w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 463 Urodzenia żywe
 • 212 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 251 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 45,8%
  54,2%
 • 9,8 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  9,8
  Lubuskie
  10,1
  Polska
  10,5
 • 40,8 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  40,8
  Województwo
  43,0
  Kraj
  44,2
 • 15.5 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 15.5
 • 71.28 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 71.28
 • 90.42 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 90.42
 • 66.12 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 66.12
 • 27.58 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 27.58
 • 6.73 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6.73
 • 3 301 g Średnia waga noworodków
 • 3 244 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 349 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Powiat
  3 301 g
  woj. lubuskie
  3 360 g
  Cały kraj
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 6 Waga 4500g - 4999g
 • 6
 • 30 Waga 4000g - 4499g
 • 30
 • 135 Waga 3500g - 3999g
 • 135
 • 182 Waga 3000g - 3499g
 • 182
 • 76 Waga 2500g - 2999g
 • 76
 • 20 Waga 2000g - 2499g
 • 20
 • 7 Waga 1500g - 1999g
 • 7
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 1,38 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,38
  Województwo
  1,43
  Cała Polska
  1,45
 • 0,63 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,63
  woj. lubuskie
  0,69
  Cała Polska
  0,71
 • 1,03 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Powiat
  1,03
  Lubuskie
  1,00
  Cała Polska
  1,00
 • Statystyki zgonów w powiecie słubickim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 450 Zgony
 • 199 Kobiety
  (Zgony)
 • 251 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 44,2%
  55,8%
 • 4 Zgony niemowląt
 • 3 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 75,0%
  25,0%
 • 9,5 Zgony na 1000 ludności
 • Powiat
  9,5
  woj. lubuskie
  9,8
  Cała Polska
  10,1
 • 107,9 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • pow. słubicki
  107,9
  Lubuskie
  102,3
  Cała Polska
  101,5
 • 9,6 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  9,6
  Lubuskie
  5,9
  Cała Polska
  4,0
 • 3,8 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Powiat
  3,8
  Województwo
  3,5
  Cały kraj
  3,2
 • 2,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  2,2
  Kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie słubickim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 38,4% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • pow. słubicki
  38,4%
  Lubuskie
  43,7%
  Cały kraj
  45,7%
 • 28,7% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat słubicki
  28,7%
  Województwo
  25,8%
  Cały kraj
  26,7%
 • 4,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Powiat
  4,9%
  woj. lubuskie
  3,8%
  Cały kraj
  6,1%
 • 1,7 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. lubuskie
  1,7
  Cały kraj
  5,9
 • 69,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Lubuskie
  69,3
  Cała Polska
  74,3
 • 262,2 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  262,2
  Lubuskie
  257,4
  Kraj
  274,3
 • 250,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. lubuskie
  250,7
  Cała Polska
  261,6
 • 351,0 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 274,6 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 430,0 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  351,0
  woj. lubuskie
  435,8
  Polska
  469,0
 • 116,1 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 29,5 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 200,4 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  116,1
  Lubuskie
  110,0
  Polska
  87,7
 • 16,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat słubicki
  16,6
  Województwo
  31,0
  Cała Polska
  31,8
 • 16,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  16,6
  Lubuskie
  8,8
  Kraj
  8,0
 • 2,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Powiat
  2,5%
  woj. lubuskie
  1,0%
  Kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 630 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 335 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 295 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 39 Zameldowania z zagranicy
 • 17 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 22 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 661 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 353 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 308 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 50 Wymeldowania za granicę
 • 30 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 20 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -42 Saldo migracji
 • -31 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -11 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -31 Saldo migracji wewnętrznych
 • -18 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -13 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -11 Saldo migracji zagranicznych
 • -13 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 2 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie słubickim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie słubickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 15,8% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,3% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 70,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 67,9% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 72,5% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 14,0% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 16,8% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 11,1% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat słubicki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat słubicki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie słubickim oddano do użytku 206 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 4,38 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa lubuskiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie słubickim to 16 403 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 348 mieszkań. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa lubuskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 59,7% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 40,3% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie słubickim to 3,72 i jest nieznacznie mniejsza od przeciętnej liczby izb dla województwa lubuskiego oraz nieznacznie mniejsza od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w powiecie słubickim to 84,10 m2 i jest mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa lubuskiego oraz mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,20% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,27% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 94,85% mieszkań posiada łazienkę, 78,97% korzysta z centralnego ogrzewania, a 42,25% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie słubickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 16 403 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 348,30 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • powiat słubicki
  348,30
  Lubuskie
  362,80
  Kraj
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 73,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • powiat słubicki
  73,30 m2
  Lubuskie
  73,50 m2
  Polska
  73,80 m2
 • 25,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Powiat
  25,50 m2
  Lubuskie
  26,70 m2
  Cały kraj
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 3,94 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • powiat słubicki
  3,94
  woj. lubuskie
  3,97
  Cały kraj
  3,82
 • 2,87 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • pow. słubicki
  2,87
  Lubuskie
  2,76
  Cały kraj
  2,69
 • 0,73 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • powiat słubicki
  0,73
  Województwo
  0,69
  Polska
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie słubickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 206 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 4,38 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat słubicki
  4,38
  Lubuskie
  3,93
  Polska
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 60 Użytek własny
 • 25 Sprzedaż lub wynajem
 • 70,6%
  29,4%
 • 766 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 3,72 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  3,72
  woj. lubuskie
  3,93
  Polska
  3,91
 • 16,27 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat słubicki
  16,27
  Lubuskie
  15,46
  Kraj
  18,14
 • 17 324 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 84,1 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  84,1 m2
  woj. lubuskie
  89,6 m2
  Cały kraj
  92,7 m2
 • 0,37 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  0,37 m2
  Województwo
  0,35 m2
  Polska
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie słubickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 99,20% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  99,20%
  woj. lubuskie
  98,36%
  Cała Polska
  96,79%
 • 97,27% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Powiat
  97,27%
  Województwo
  95,87%
  Kraj
  93,66%
 • 94,85% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  94,85%
  Lubuskie
  93,25%
  Cały kraj
  91,31%
 • 78,97% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  78,97%
  Lubuskie
  81,46%
  Kraj
  82,12%
 • 42,25% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Powiat
  42,25%
  woj. lubuskie
  55,16%
  Polska
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Powiat słubicki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie słubickim na 1000 mieszkańców pracuje 221 osób . Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 47,2% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 52,8% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie słubickim wynosiło w 2017 roku 3,1% (3,3% wśród kobiet i 2,9% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie słubickim wynosiło 3 718,52 PLN, co odpowiada 82.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu słubickiego 6 008 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 5 160 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -848.

  13,0% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu słubickiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 22,2% w przemyśle i budownictwie, a 34,0% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie słubickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 221 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • pow. słubicki
  221,0
  Lubuskie
  229,0
  Cała Polska
  247,0
 • 3,1% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 3,3% Kobiety
 • 2,9% Mężczyźni
 • pow. słubicki
  3,1%
  Lubuskie
  6,6%
  Cały kraj
  6,6%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie słubickim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie słubickim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie słubickim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie słubickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 719 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Powiat
  3 719 PLN
  woj. lubuskie
  3 951 PLN
  Kraj
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie słubickim w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie słubickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 6 008 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 5 160 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -848 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,86 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie słubickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 13,0% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 10,0% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 15,6% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 22,2% Przemysł i budownictwo
 • 18,7% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 25,2% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 34,0% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 25,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 41,3% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 4,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 28,0% Pozostałe
 • 41,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 16,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie słubickim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie słubickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 10 421 Pracujący ogółem
 • 4 919 Kobiety
 • 5 502 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie słubickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 18,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,0% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,2% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 63,7% W wieku produkcyjnym
 • 58,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 69,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 17,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 24,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 11,1% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat słubicki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 57,0 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat słubicki
  57,0
  Lubuskie
  62,1
  Cały kraj
  63,4
 • 27,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  27,8
  woj. lubuskie
  32,8
  Cała Polska
  34,0
 • 95,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • pow. słubicki
  95,4
  Województwo
  112,1
  Cały kraj
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 62,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,7% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,1% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,3% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,9% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat słubicki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie słubickim w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 5 699 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 3 746 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 422 nowe podmioty, a 384 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (597) podmiotów zarejestrowano w roku 2011, a najmniej (422) w roku 2017. W tym samym okresie najwięcej (829) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (384) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2017 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie słubickim najwięcej (614) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (5 448) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,9% (225) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 17,2% (982) podmiotów, a 78,8% (4 492) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie słubickim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (33.6%) oraz Budownictwo (15.9%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 5 699 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 225 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 982 Przemysł i budownictwo
 • 4 492 Pozostała działalność
 • 422 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie słubickim w 2017 roku
 • 384 Podmioty wyrejestrowane w powiecie słubickim w 2017 roku
 • 3 746 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 448 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 5 448
 • 215 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 215
 • 35 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 35
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 5 698 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 5 698
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 29 Spółdzielnie ogółem
 • 29
 • 680 Spółki handlowe ogółem
 • 680
 • 329  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 329
 • 3  Spółki handlowe - akcyjne
 • 3
 • 614  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 614
 • 322    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 322
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 322 Spółki cywilne ogółem
 • 322
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 746 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 259 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 259
 • 595 Budownictwo
 • 595
 • 430 Transport i gospodarka magazynowa
 • 430
 • 245 Pozostała działalność
 • 245
 • 206 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 206
 • 195 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 195
 • 178 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 178
 • 155 Przetwórstwo przemysłowe
 • 155
 • 121 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 121
 • 109 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 109
 • 78 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 78
 • 56 Edukacja
 • 56
 • 51 Informacja i komunikacja
 • 51
 • 34 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 34
 • 21 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 21
 • 10 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 10
 • 2 Górnictwo i wydobywanie
 • 2
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat słubicki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie słubickim stwierdzono 1 235 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 26,25 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie słubickim wynosi 75,20% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa lubuskiego oraz nieznacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu słubickiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 18,28 (wykrywalność 68%) oraz przeciwko mieniu - 10,99 (wykrywalność 51%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 3,49 (96%), o charakterze gospodarczym - 2,76 (81%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,62 (93%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie słubickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat słubicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 235 Przestępstwa ogółem
 • 1 235
 • 860 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 860
 • 130 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 130
 • 164 Przestępstwa drogowe
 • 164
 • 29 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 29
 • 517 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 517
 • 26,25 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • pow. słubicki
  26,25
  woj. lubuskie
  23,00
  Cała Polska
  19,62
 • 18,28 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  18,28
  Lubuskie
  14,51
  Cały kraj
  12,07
 • 2,76 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  2,76
  Województwo
  5,52
  Polska
  4,94
 • 3,49 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat słubicki
  3,49
  woj. lubuskie
  2,02
  Kraj
  1,78
 • 0,62 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,62
  woj. lubuskie
  0,62
  Polska
  0,49
 • 10,99 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat słubicki
  10,99
  Województwo
  9,84
  Polska
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat słubicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • pow. słubicki
  75%
  Lubuskie
  74%
  Cały kraj
  72%
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • powiat słubicki
  68%
  woj. lubuskie
  63%
  Kraj
  60%
 • 82% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  82%
  woj. lubuskie
  89%
  Cały kraj
  88%
 • 96% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • pow. słubicki
  96%
  woj. lubuskie
  98%
  Kraj
  99%
 • 93% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • pow. słubicki
  93%
  Lubuskie
  84%
  Polska
  84%
 • 51% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  51%
  woj. lubuskie
  49%
  Cała Polska
  52%

Powiat słubicki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu słubickiego wyniosła w 2016 roku 40,6 mln złotych, co daje 858 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 1% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu powiatu słubickiego - 23.6% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (17.4%) oraz na Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (12.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 451,6 tys złotych, czyli 1,1% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu słubickiego wyniosła w 2016 roku 41,1 mln złotych, co daje 869 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 9.1% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (39.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (23.9%) oraz z Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (10.7%). W budżecie powiatu słubickiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 167 złotych na mieszkańca (19,2%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 4,2 złotych na mieszkańca (0,5%).
 • Wydatki budżetu w powiecie słubickim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu słubickiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat słubicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu słubickiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  56,6 mln

  1,2 tys(100%)

  45,5 mln

  957(100%)

  58,3 mln

  1,2 tys(100%)

  40,1 mln

  844(100%)

  41,1 mln

  869(100%)

  43,5 mln

  920(100%)

  41,0 mln

  867(100%)

  40,6 mln

  858(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  10,3 mln

  222(18.2%)

  10,3 mln

  221(22.6%)

  9,8 mln

  206(16.8%)

  10,3 mln

  218(25.8%)

  10,5 mln

  223(25.6%)

  12,6 mln

  266(29%)

  9,5 mln

  200(23.1%)

  9,6 mln

  203(23.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  5,5 mln

  117(9.6%)

  5,9 mln

  126(12.9%)

  7,7 mln

  162(13.2%)

  7,7 mln

  162(19.1%)

  9,2 mln

  194(22.3%)

  7,4 mln

  156(16.9%)

  7,1 mln

  149(17.2%)

  7,1 mln

  150(17.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  3,5 mln

  74,5(6.1%)

  4,0 mln

  85,0(8.7%)

  3,9 mln

  82,9(6.8%)

  4,4 mln

  94,0(11.1%)

  4,5 mln

  95,2(10.9%)

  4,7 mln

  98,7(10.7%)

  4,8 mln

  103(11.8%)

  5,0 mln

  107(12.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,8 mln

  81,2(6.7%)

  4,1 mln

  87,8(9%)

  4,6 mln

  96,3(7.9%)

  4,5 mln

  94,4(11.1%)

  4,2 mln

  89,3(10.3%)

  4,3 mln

  90,4(9.8%)

  4,3 mln

  90,1(10.4%)

  4,9 mln

  104(12%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,1 mln

  67,9(5.6%)

  3,3 mln

  71,7(7.3%)

  3,3 mln

  69,2(5.6%)

  3,3 mln

  69,3(8.2%)

  3,4 mln

  71,5(8.2%)

  3,6 mln

  75,8(8.2%)

  4,2 mln

  89,7(10.3%)

  3,6 mln

  75,8(8.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,7 mln

  36,7(3%)

  2,8 mln

  60,7(6.2%)

  1,6 mln

  33,1(2.7%)

  672,4 tys

  14,2(1.7%)

  207,0 tys

  4,4(0.5%)

  3,1 mln

  65,5(7.1%)

  1,8 mln

  37,1(4.3%)

  2,7 mln

  56,3(6.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  18,4 mln

  397(32.5%)

  6,3 mln

  136(13.9%)

  4,2 mln

  88,5(7.2%)

  2,0 mln

  42,4(5%)

  3,4 mln

  72,3(8.3%)

  2,5 mln

  51,9(5.6%)

  3,8 mln

  81,1(9.4%)

  2,1 mln

  43,6(5.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,5 mln

  33,2(2.7%)

  2,0 mln

  43,4(4.4%)

  2,3 mln

  47,9(3.9%)

  2,1 mln

  43,9(5.2%)

  2,0 mln

  42,9(4.9%)

  1,9 mln

  39,7(4.3%)

  1,9 mln

  40,6(4.7%)

  2,0 mln

  41,6(4.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  5,2 mln

  112(9.2%)

  2,2 mln

  48,3(4.9%)

  17,9 mln

  377(30.7%)

  2,1 mln

  43,3(5.1%)

  1,4 mln

  29,1(3.3%)

  1,3 mln

  28,2(3.1%)

  1,8 mln

  37,8(4.4%)

  1,6 mln

  34,8(4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  777,0 tys

  16,7(1.4%)

  794,7 tys

  17,1(1.7%)

  1,0 mln

  22,0(1.8%)

  959,0 tys

  20,3(2.4%)

  701,8 tys

  14,8(1.7%)

  774,9 tys

  16,4(1.8%)

  717,0 tys

  15,2(1.7%)

  839,4 tys

  17,8(2.1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  743,6 tys

  16,0(1.3%)

  1,2 mln

  26,1(2.7%)

  1,5 mln

  31,2(2.5%)

  1,7 mln

  36,2(4.3%)

  1,2 mln

  25,8(3%)

  1,0 mln

  22,1(2.4%)

  852,1 tys

  18,0(2.1%)

  788,1 tys

  16,7(1.9%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  53,3 tys

  1,1(0.1%)

  59,6 tys

  1,3(0.1%)

  83,5 tys

  1,8(0.1%)

  68,3 tys

  1,4(0.2%)

  73,8 tys

  1,6(0.2%)

  49,7 tys

  1,1(0.1%)

  50,5 tys

  1,1(0.1%)

  205,8 tys

  4,4(0.5%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,4 tys

  2,6(0.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  150,3 tys

  3,2(0.3%)

  107,7 tys

  2,3(0.2%)

  167,8 tys

  3,5(0.3%)

  90,7 tys

  1,9(0.2%)

  57,9 tys

  1,2(0.1%)

  105,6 tys

  2,2(0.2%)

  65,3 tys

  1,4(0.2%)

  99,1 tys

  2,1(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  41,0 tys

  0,9(0.1%)

  84,0 tys

  1,8(0.2%)

  93,2 tys

  2,0(0.2%)

  129,8 tys

  2,7(0.3%)

  99,0 tys

  2,1(0.2%)

  110,8 tys

  2,3(0.3%)

  42,9 tys

  0,9(0.1%)

  52,8 tys

  1,1(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  41,3 tys

  0,9(0.1%)

  30,0 tys

  0,6(0.1%)

  34,7 tys

  0,7(0.1%)

  29,5 tys

  0,6(0.1%)

  9,4 tys

  0,2(0%)

  19,9 tys

  0,4(0%)

  14,3 tys

  0,3(0%)

  14,9 tys

  0,3(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  4,4 tys

  0,1(0%)

  8,0 tys

  0,2(0%)

  8,0 tys

  0,2(0%)

  8,0 tys

  0,2(0%)

  8,0 tys

  0,2(0%)

  8,0 tys

  0,2(0%)

  8,0 tys

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  1,4 tys

  0,0(0%)

  1,7 tys

  0,0(0%)

  1,9 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  2,2 tys

  0,0(0%)

  2,2 tys

  0,0(0%)

  3,1 tys

  0,1(0%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,5 mln

  31,8(2.6%)

  2,3 mln

  48,8(5%)

  94,0 tys

  2,0(0.2%)

  49,4 tys

  1,0(0.1%)

  109,2 tys

  2,3(0.3%)

  88,3 tys

  1,9(0.2%)

  88,0 tys

  1,9(0.2%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  5,4 tys

  0,1(0%)

  8,4 tys

  0,2(0%)

  19,1 tys

  0,4(0%)

  10,4 tys

  0,2(0%)

  1,6 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  14,3 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  34,1 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  339,5 tys

  7,3(0.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  14,0 tys

  0,3(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie słubickim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu słubickiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat słubicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu słubickiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  52,4 mln

  1,1 tys(100%)

  41,1 mln

  865(100%)

  54,6 mln

  1,1 tys(100%)

  40,5 mln

  852(100%)

  43,1 mln

  910(100%)

  41,6 mln

  880(100%)

  44,8 mln

  948(100%)

  41,1 mln

  869(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  15,2 mln

  328(29.1%)

  16,5 mln

  354(40%)

  17,0 mln

  359(31.2%)

  17,9 mln

  378(44.2%)

  17,5 mln

  371(40.7%)

  16,9 mln

  357(40.5%)

  16,6 mln

  352(37.1%)

  16,1 mln

  342(39.2%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  5,5 mln

  118(10.4%)

  5,5 mln

  118(13.4%)

  6,6 mln

  139(12.1%)

  6,9 mln

  146(17%)

  7,7 mln

  163(17.9%)

  8,0 mln

  170(19.3%)

  8,7 mln

  184(19.4%)

  9,8 mln

  208(23.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  3,8 mln

  82,7(7.3%)

  5,4 mln

  116(13.2%)

  4,1 mln

  86,5(7.5%)

  4,4 mln

  92,9(10.9%)

  3,3 mln

  70,7(7.8%)

  6,9 mln

  145(16.5%)

  6,9 mln

  146(15.3%)

  4,4 mln

  93,4(10.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,0 mln

  63,6(5.6%)

  3,0 mln

  65,4(7.4%)

  3,2 mln

  66,4(5.8%)

  3,2 mln

  67,2(7.9%)

  3,3 mln

  69,8(7.7%)

  3,5 mln

  73,5(8.4%)

  3,5 mln

  74,3(7.8%)

  4,1 mln

  87,7(10.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,9 mln

  61,6(5.5%)

  794,9 tys

  17,1(1.9%)

  1,2 mln

  24,9(2.2%)

  1,1 mln

  22,9(2.7%)

  804,5 tys

  17,0(1.9%)

  935,4 tys

  19,8(2.2%)

  1,2 mln

  26,3(2.8%)

  1,7 mln

  35,1(4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  457,0 tys

  9,8(0.9%)

  624,2 tys

  13,4(1.5%)

  667,9 tys

  14,1(1.2%)

  924,1 tys

  19,5(2.3%)

  1,2 mln

  24,9(2.7%)

  1,2 mln

  25,4(2.9%)

  1,9 mln

  40,0(4.2%)

  1,3 mln

  27,6(3.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,7 mln

  79,5(7%)

  1,7 mln

  37,1(4.2%)

  13,9 mln

  294(25.5%)

  1,3 mln

  27,6(3.2%)

  1,6 mln

  33,8(3.7%)

  1,3 mln

  27,3(3.1%)

  2,5 mln

  53,8(5.7%)

  1,2 mln

  25,5(2.9%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  734,0 tys

  15,8(1.4%)

  710,2 tys

  15,3(1.7%)

  1,8 mln

  38,8(3.4%)

  1,1 mln

  24,2(2.8%)

  1,2 mln

  26,3(2.9%)

  1,2 mln

  24,6(2.8%)

  1,1 mln

  23,6(2.5%)

  1,1 mln

  23,9(2.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  521,0 tys

  11,2(1%)

  925,9 tys

  19,9(2.3%)

  1,4 mln

  28,9(2.5%)

  735,8 tys

  15,5(1.8%)

  568,7 tys

  12,0(1.3%)

  390,3 tys

  8,3(0.9%)

  374,7 tys

  7,9(0.8%)

  532,9 tys

  11,3(1.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  241,8 tys

  5,2(0.5%)

  545,7 tys

  11,7(1.3%)

  2,7 mln

  55,8(4.9%)

  2,5 mln

  53,7(6.3%)

  4,3 mln

  90,9(10%)

  698,8 tys

  14,8(1.7%)

  222,1 tys

  4,7(0.5%)

  209,2 tys

  4,4(0.5%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  46,3 tys

  1,0(0.1%)

  46,9 tys

  1,0(0.1%)

  48,5 tys

  1,0(0.1%)

  50,8 tys

  1,1(0.1%)

  50,2 tys

  1,1(0.1%)

  30,7 tys

  0,6(0.1%)

  30,6 tys

  0,6(0.1%)

  185,2 tys

  3,9(0.5%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,4 tys

  2,6(0.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,2 mln

  26,2(2.3%)

  1,9 mln

  40,6(4.6%)

  245,5 tys

  5,2(0.4%)

  96,8 tys

  2,0(0.2%)

  56,3 tys

  1,2(0.1%)

  90,0 tys

  1,9(0.2%)

  123,8 tys

  2,6(0.3%)

  109,5 tys

  2,3(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  78,0 tys

  1,7(0.1%)

  95,3 tys

  2,0(0.2%)

  129,1 tys

  2,7(0.2%)

  121,3 tys

  2,6(0.3%)

  148,5 tys

  3,1(0.3%)

  121,7 tys

  2,6(0.3%)

  103,2 tys

  2,2(0.2%)

  94,1 tys

  2,0(0.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  14,7 mln

  316(28%)

  3,3 mln

  70,8(8%)

  1,6 mln

  33,5(2.9%)

  67,4 tys

  1,4(0.2%)

  1,2 mln

  25,6(2.8%)

  389,5 tys

  8,2(0.9%)

  1,5 mln

  30,7(3.2%)

  52,3 tys

  1,1(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  41,3 tys

  0,9(0.1%)

  30,0 tys

  0,6(0.1%)

  34,7 tys

  0,7(0.1%)

  29,5 tys

  0,6(0.1%)

  9,4 tys

  0,2(0%)

  19,9 tys

  0,4(0%)

  14,3 tys

  0,3(0%)

  14,9 tys

  0,3(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  1,4 tys

  0,0(0%)

  1,7 tys

  0,0(0%)

  1,9 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  2,2 tys

  0,0(0%)

  2,2 tys

  0,0(0%)

  3,1 tys

  0,1(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  50,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  35,2

  0,0(0%)

  1,2

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  441

  0,0(0%)

  5,2 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  339,5 tys

  7,3(0.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  14,3 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  34,1 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat słubicki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 11 346 mieszkańców powiatu słubickiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 5 570 kobiet oraz 5 776 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 12,7% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,5% wykształcenie policealne, 12,2% średnie ogólnokształcące, a 18,4% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,3% mieszkańców powiatu słubickiego, gimnazjalnym 5,8%, natomiast 22,1% podstawowym ukończonym. 2,0% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu słubickiego mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie słubickim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (23,4%) oraz średnie zawodowe (17,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (31,0%) oraz podstawowe ukończone (20,8%).

  16,7% mieszkańców powiatu słubickiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,8% wśród dziewczynek i 16,7% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 719 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,95 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 29,1% ludności (30,1% wśród dziewczynek i 28,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 94,91.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,3% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (11,8% wśród dziewczyn i 12,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 21 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 97,78.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 11,9% mieszkańców (11,5% wśród dziewczyn i 12,2% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 21 uczniów. 22 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 30,0% mieszkańców powiatu słubickiego w wieku potencjalnej nauki (29,8% kobiet i 30,2% mężczyzn).

 • 12,7% Wykształcenie wyższe
 • Powiat
  12,7%
  Lubuskie
  15,3%
  Cała Polska
  17,9%
 • 14,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 10,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 15,5% W miastach
  (wyższe)
 • 7,6% Na wsi
  (wyższe)
 • 33,2% Wykształcenie średnie i policealne
 • pow. słubicki
  33,2%
  Lubuskie
  33,5%
  Kraj
  33,3%
 • 36,4% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 29,7% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 36,5% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 27,1% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,5% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  2,5%
  woj. lubuskie
  2,7%
  Polska
  2,7%
 • 3,6% Kobiety
  (policealne)
 • 1,3% Mężczyźni
  (policealne)
 • 3,0% W miastach
  (policealne)
 • 1,5% Na wsi
  (policealne)
 • 12,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • pow. słubicki
  12,2%
  Województwo
  12,1%
  Cały kraj
  12,4%
 • 15,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 13,6% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,8% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,4% Wykształcenie średnie zawodowe
 • powiat słubicki
  18,4%
  Lubuskie
  18,7%
  Kraj
  18,1%
 • 17,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,1% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 19,9% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 15,8% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 24,3% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  24,3%
  Województwo
  25,2%
  Kraj
  22,9%
 • 17,8% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 31,0% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 22,9% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 26,8% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,8% Wykształcenie gimnazjalne
 • Powiat
  5,8%
  Lubuskie
  5,4%
  Kraj
  5,2%
 • 5,1% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,5% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 5,7% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 5,9% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 22,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • pow. słubicki
  22,1%
  Województwo
  18,9%
  Cała Polska
  19,3%
 • 23,4% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 20,8% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 18,2% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 29,3% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 2,0% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • powiat słubicki
  2,0%
  Województwo
  1,7%
  Cały kraj
  1,4%
 • 2,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,3% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,4% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie słubickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 719 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  719,0
  Województwo
  787,0
  Cała Polska
  811,0
 • 0,95 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • pow. słubicki
  0,95
  woj. lubuskie
  1,01
  Polska
  1,01
 •  
 • 85,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 85,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 14,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 14,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 4,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie słubickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 94,91 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat słubicki
  94,91
  woj. lubuskie
  94,41
  Polska
  96,62
 • 90,73 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat słubicki
  90,73
  Województwo
  90,76
  Kraj
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat słubicki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat słubicki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 17 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  17,0
  woj. lubuskie
  18,0
  Kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 17 Szkoły podstawowe ogółem
 • 17
 • 17 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 17
 • 17 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 17
 • 7 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 7
 •  
 • 213,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 188,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 24,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 6,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie słubickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 97,78 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • powiat słubicki
  97,78
  Województwo
  98,04
  Kraj
  100,01
 • 87,84 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Powiat
  87,84
  Lubuskie
  88,98
  Polska
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat słubicki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat słubicki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Powiat
  21,0
  Województwo
  21,0
  Cała Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 21 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 21
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 21
 • 22 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 22
 • 7 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 7
 • 18 Szkoły gimnazjalne dla dorosłych
 • 18
 •  
 • 98,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 78,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 19,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 4,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dorosłych)
 • 1,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie słubickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie słubickim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • powiat słubicki
  21,0
  woj. lubuskie
  25,0
  Cała Polska
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 21 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 21
 • 21 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 21
 • 19 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 19
 • 30,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 22,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 1,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 22 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • pow. słubicki
  22,0
  woj. lubuskie
  24,0
  Cały kraj
  24,0
 • 22 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 22
 • 22 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 22
 • 61,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 40,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 20,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie słubickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 16,7% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,8% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,7% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 29,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 30,1% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 11,8% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,8% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,9% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 11,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,2% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 30,0% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 29,8% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 30,2% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat słubicki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat słubicki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat słubicki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat słubicki - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie słubickim

 • Według danych GUS z 2017 roku w powiecie słubickim znajdowało się 10 hoteli (4 ★★★, 4 ★★, 2 ), 1 motel (kategorii ) oraz 3 pensjonaty (kategorii ★★★). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 4 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 7
  • schroniska: 1
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1 (całoroczne: 0)
  • ośrodki wczasowe: 2 (całoroczne: 0)
  • kwatery agroturystyczne: 2
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 6


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 14
  • drzwi automatycznie otwierane: 5
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 5
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 10


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 15 (liczba sal: 18, liczba miejsc: 1 160)
  • z nagłośnieniem: 9
  • z projektorem multimedialnym: 11
  • z zestawem do wideokonferencji: 6
  • z obsługą techniczną: 4
  • z ekranem: 12
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 8
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 9
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 25


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie słubickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w powiecie słubickim: 5 (publiczne: 5, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 5 (przystosowane wejście do budynku: 5, udogodnienia wewnątrz budynku: 4). W powiecie słubickim 5 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 739 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 427 (uczestnicy: 66 292)
  • seanse filmowe: 12 (uczestnicy: 800)
  • wystawy: 83 (uczestnicy: 8 160)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 10 (uczestnicy: 6 100)
  • koncerty: 82 (uczestnicy: 27 030)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 38 (uczestnicy: 2 220)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 44 (uczestnicy: 3 585)
  • konkursy: 14 (uczestnicy: 1 423)
  • pokazy teatralne: 15 (uczestnicy: 2 720)
  • konferencje: 23 (uczestnicy: 1 240)
  • interdyscyplinarne: 1 (uczestnicy: 9 800)
  • warsztaty: 85 (uczestnicy: 1 239)
  • inne: 20 (uczestnicy: 1 975)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 45 (członkowie: 663)
  • plastyczne/techniczne: 9 (członkowie: 154)
  • taneczne: 6 (członkowie: 102)
  • muzyczne: 7 (członkowie: 77)
  • fotograficzne i filmowe: 3 (członkowie: 26)
  • teatralne: 4 (członkowie: 47)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 2 (członkowie: 65)
  • literackie: 2 (członkowie: 25)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 2 (członkowie: 65)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 1 (członkowie: 10)
  • inne: 9 (członkowie: 92)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 8 (absolwenci: 81)
  • tańca: 8 (absolwenci: 81)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • fotograficzne: 1
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 3
  • muzyczne: 3
  • komputerowe: 2
  • sale baletowe/taneczne: 2
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 28 (członkowie: 369)
  • teatralne: 4 (członkowie: 47)
  • muzyczne - instrumentalne: 6 (członkowie: 82)
  • wokalne i chóry: 10 (członkowie: 111)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 7)
  • taneczne: 6 (członkowie: 92)
  • inne: 1 (członkowie: 30)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie słubickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie słubickim działało 1 kino posiadające 1 salę z 84 miejscami na widowni. Odbyło się 275 seansów, na które przyszło 14 179 widzów, w tym 68 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 4 283 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie słubickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie słubickim działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 250 zwiedzających, co daje 53 osoby zwiedzające muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie słubickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie słubickim działało 12 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 147 772 wolumeny oraz 3 materiały elektroniczne zainwentaryzowane. We wszystkich placówkach zatudnionych było 30 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 10 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 4 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 12 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 171 522 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 57
  • dostępne dla czytelników: 32
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 32
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 5
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 4
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 8
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 9
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 6
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 5


 • Kluby sportowe w powiecie słubickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie słubickim działało 27 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 1 750 członków. Zarejestrowano 1 690 ćwiczących (mężczyźni: 1 284, kobiety: 406, chłopcy do lat 18: 835, dziewczęta do lat 18: 287). Aktywne były 42 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (45), instruktora sportowego (26) oraz inne osoby (21).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie słubickim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat słubicki - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat słubicki i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2016 roku w wyniku 39 wypadków drogowych w powiecie słubickim odnotowano 5 ofiar śmiertelnych oraz 50 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 82,8 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa lubuskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 10,6 ofiar śmiertelnych (nieznacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 13,6 ofiar śmiertelnych (mniej od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 136,1 rannych (znacznie więcej od wartości dla województwa i nieznacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2016 roku w powiecie słubickim zarejestrowanych było 36 739 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 27 750 samochodów osobowych (589,3 na każdy 1000 mieszkańców - wartość porównywalna do wartości dla województwa lubuskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla całej Polski), 3 526 samochodów ciężarowych (88,6 - nieznacznie mniej od wartości dla województwa oraz nieznacznie mniej od wartości dla całego kraju), 121 autobusów (2,6 - wartość porównywalna do wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 648 ciągników siodłowych (13,8 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla kraju) oraz 2 835 motocykli (60,2 - znacznie więcej od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 18,9 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 20,1 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 24,3 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 14,5 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 28,0 lat.


  W 2017 roku w powiecie słubickim znajdowało się 29 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 78 taksówek oraz 78 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 39 Wypadki drogowe
 • 5 Ofiary śmiertelne
 • 50 Ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie słubickim w latach 2011 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 82,80 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  82,8
  woj. lubuskie
  67,2
  Polska
  87,6
 • 10,58 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
 • Powiat
  10,6
  Województwo
  11,1
  Polska
  7,9
 • 13,61 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • Powiat
  13,6
  woj. lubuskie
  14,5
  Polska
  10,6
 • 136,10 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • pow. słubicki
  136,1
  woj. lubuskie
  112,5
  Cały kraj
  142,5
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 36 739 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie słubickim w 2016 roku
 • 27 750 Samochody osobowe
 • 3 526 Samochody ciężarowe
 • 191 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 121 Autobusy
 • 258 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 649 Ciągniki samochodowe
 • 648   Ciągniki siodłowe
 • 1 600 Ciągniki rolnicze
 • 2 835 Motocykle
 • 1 054   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 2 512 Motorowery
 • 27 750Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie słubickim
 • Samochody osobowe w powiecie słubickim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 589,3 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  589,3
  Lubuskie
  596,7
  Cały kraj
  564,0
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg7 050
  • 1400-1649 kg6 213
  • 1650-1899 kg6 602
  • 1900 kg i więcej7 885
 • 7 050 do 1399 kg
 • 6 213 1400-1649 kg
 • 6 602 1650-1899 kg
 • 7 885 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 8 815 do 1399 cm3
 • 8 815
 • 15 894 1400-1999 cm3
 • 15 894
 • 3 041 2000 i więcej cm3
 • 3 041
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie słubickim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna15 807
  • olej napędowy9 609
  • gaz (LPG)2 308
  • pozostałe26
 • 15 807 benzyna
 • 9 609 olej napędowy
 • 2 308 gaz (LPG)
 • 26 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 599 do 1 roku
 • 599
 • 163 2 lata
 • 163
 • 183 3 lata
 • 183
 • 604 4-5 lat
 • 604
 • 837 6-7 lat
 • 837
 • 1 463 8-9 lat
 • 1 463
 • 2 015 10-11 lat
 • 2 015
 • 5 096 12-15 lat
 • 5 096
 • 6 964 16-20 lat
 • 6 964
 • 3 838 21-25 lat
 • 3 838
 • 1 698 26-30 lat
 • 1 698
 • 4 290 31 lat i więcej
 • 4 290
 • 18,9 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie słubickim
 • pow. słubicki
  18,9 lat
  Województwo
  19,0 lat
  Cała Polska
  17,9 lat
 • 3 526Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie słubickim
 • Samochody ciężarowe w powiecie słubickim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 88,6 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • powiat słubicki
  88,6
  woj. lubuskie
  93,7
  Kraj
  92,1
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 1 782 do 999 kg
 • 1 782
 • 872 1000-1499 kg
 • 872
 • 308 1500-2999 kg
 • 308
 • 43 3000-3499 kg
 • 43
 • 129 3500-4999 kg
 • 129
 • 205 5000-6999 kg
 • 205
 • 77 7000-9999 kg
 • 77
 • 82 10000-14999 kg
 • 82
 • 28 15000 kg i więcej
 • 28
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna748
  • olej napędowy2 699
  • gaz (LPG)66
  • pozostałe13
 • 748 benzyna
 • 2 699 olej napędowy
 • 66 gaz (LPG)
 • 13 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 49 do 1 roku
 • 49
 • 22 2 lata
 • 22
 • 40 3 lata
 • 40
 • 106 4-5 lat
 • 106
 • 176 6-7 lat
 • 176
 • 224 8-9 lat
 • 224
 • 195 10-11 lat
 • 195
 • 539 12-15 lat
 • 539
 • 692 16-20 lat
 • 692
 • 403 21-25 lat
 • 403
 • 237 26-30 lat
 • 237
 • 843 31 lat i więcej
 • 843
 • 20,1 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie słubickim
 • Tutaj
  20,1 lat
  woj. lubuskie
  18,9 lat
  Kraj
  18,2 lat
 • 121Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie słubickim
 • Autobusy w powiecie słubickim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 2,6 Autobusy na 1000 ludności
 • Powiat
  2,6
  woj. lubuskie
  2,5
  Kraj
  2,9
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna12
  • olej napędowy109
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe0
 • 12 benzyna
 • 109 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 0 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 do 1 roku
 • 1
 • 1 2 lata
 • 1
 • 3 3 lata
 • 3
 • 1 4-5 lat
 • 1
 • 2 6-7 lat
 • 2
 • 2 8-9 lat
 • 2
 • 5 10-11 lat
 • 5
 • 16 12-15 lat
 • 16
 • 17 16-20 lat
 • 17
 • 7 21-25 lat
 • 7
 • 21 26-30 lat
 • 21
 • 45 31 lat i więcej
 • 45
 • 24,3 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie słubickim
 • Tutaj
  24,3 lat
  Lubuskie
  22,9 lat
  Polska
  20,5 lat
 • 648Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie słubickim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie słubickim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 13,8 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • pow. słubicki
  13,8
  Lubuskie
  9,6
  Cały kraj
  9,4
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1
  • olej napędowy647
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe0
 • 1 benzyna
 • 647 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 0 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 17 do 1 roku
 • 17
 • 6 2 lata
 • 6
 • 31 3 lata
 • 31
 • 77 4-5 lat
 • 77
 • 61 6-7 lat
 • 61
 • 100 8-9 lat
 • 100
 • 42 10-11 lat
 • 42
 • 75 12-15 lat
 • 75
 • 77 16-20 lat
 • 77
 • 45 21-25 lat
 • 45
 • 37 26-30 lat
 • 37
 • 80 31 lat i więcej
 • 80
 • 14,5 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie słubickim
 • Powiat
  14,5 lat
  woj. lubuskie
  12,0 lat
  Polska
  11,9 lat
 • 2 835Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie słubickim
 • Motocykle w powiecie słubickim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 60,2 Motocykle na 1000 ludności
 • pow. słubicki
  60,2
  Województwo
  40,9
  Kraj
  35,3
 • Motocykle według grup wieku
 • 31 do 1 roku
 • 31
 • 16 2 lata
 • 16
 • 13 3 lata
 • 13
 • 33 4-5 lat
 • 33
 • 51 6-7 lat
 • 51
 • 90 8-9 lat
 • 90
 • 73 10-11 lat
 • 73
 • 154 12-15 lat
 • 154
 • 251 16-20 lat
 • 251
 • 139 21-25 lat
 • 139
 • 295 26-30 lat
 • 295
 • 1 689 31 lat i więcej
 • 1 689
 • 28,0 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie słubickim
 • Powiat
  28,0 lat
  Województwo
  25,8 lat
  Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 29 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 15 km  Będących pod zarządem gminy
 • 9 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 5 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie słubickim w latach 2013 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 291,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • powiat słubicki
  291,2 km
  woj. lubuskie
  412,3 km
  Polska
  388,2 km
 • 6,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Powiat
  6,2 km
  Lubuskie
  5,7 km
  Kraj
  3,2 km
 • 78 Liczba licencji na taksówki
 • 78 Liczba taksówek