Cedynia w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe)

Cedynia - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Cedynia to miasto leżące w północno-zachodniej Polsce. Należy do województwa zachodniopomorskiego, powiatu gryfińskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Cedynia.
 • 1 473 Liczba mieszkańców
 • 1,7 km² Powierzchnia
 • 882,0 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 7 m n.p.m Wysokość
 • 1299 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 91 Numer kierunkowy
 • ZGR Tablice rejestracyjne
 • Adam Andrzej Zarzycki Burmistrz miasta
Cedynia na mapie
Identyfikatory
 • 14.202252.8793 Współrzędne GPS
 • 3206024 TERYT (TERC)
 • 0978734 SIMC
Herb miasta Cedynia
Cedynia herb

Jak Cedynia wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Cedynia na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Cedynia wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Cedynia plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
8Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
40Miasta w Polsce z najstarszymi autobusami
52Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja)
68Miasta w Polsce z największymi dochodami do budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
82Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
119Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
140Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
176Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów osobowych
205Miasta w Polsce z najstarszymi motocyklami
207Miasta w Polsce z największą liczbą rozwodów na 1000 mieszkańców
223Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku pierwotnym
229Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze kryminalnym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
230Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości)
232Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami osobowymi
238Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań posiadających łazienkę
251Miasta w Polsce z największą liczbą motocykli
265Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań wyposażonych w ustęp spłukiwany
286Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych
294Najszybciej wyludniające się miasta w Polsce
295Miasta z największym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w Polsce
305Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem gimnazjalnym w Polsce
308Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów na 1000 mieszkańców
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych

Cedynia - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
74-520Poczta Cedynia, ul. Żymierskiego 5

Cedynia - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Cedyni)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Gryfinie (podlega pod: ZUS Oddział w Szczecinie)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Łużycka 3
74-100 Gryfino
Urząd Miejski w Cedyni
(91) 414-40-06
(91) 414-41-62
Pl. Wolności 1
74-520 Cedynia

Cedynia - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Cedynia jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 1 473, z czego 50,1% stanowią kobiety, a 49,9% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 12,0%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,4 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa zachodniopomorskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Cedyni zawarli w 2022 roku 4 małżeństw, co odpowiada 2,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz więcej od wartości dla kraju.
  28,3% mieszkańców Cedyni jest stanu wolnego, 52,8% żyje w małżeństwie, 7,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,1% to wdowy/wdowcy.

  Cedynia ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -9. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -6,23 na 1000 mieszkańców Cedyni. W 2022 roku urodziło się 11 dzieci, w tym 63,6% dziewczynek i 36,4% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 327 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,51 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 36,4% zgonów w Cedyni spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,1% zgonów w Cedyni były nowotwory, a 4,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Cedyni przypada 13.84 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 15 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 41 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Cedyni -26. W tym samym roku 3 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 3.

  63,0% mieszkańców Cedyni jest w wieku produkcyjnym, 15,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Cedyni
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 1 473 Liczba mieszkańców
 • 738 Kobiety
 • 735 Mężczyźni
 • 50,1%
  49,9%
 • 100 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 100 kobiet)
 • 100 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 100 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Cedyni w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Cedyni w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Cedyni w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Cedyni
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • Cedynia
  42,4 lat
  woj. zachodniopomorskie
  42,8 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 44,1 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,8 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Cedynia, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Cedyni
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Cedynia,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Cedynia,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Cedynia,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,3% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  28,3%
  Zachodniopomorskie
  27,5%
  Kraj
  29,1%
 • 23,0% Kobiety
  (Panny)
 • 33,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 52,8% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  52,8%
  woj. zachodniopomorskie
  51,0%
  Cała Polska
  54,0%
 • 53,1% Kobiety
  (Zamężne)
 • 52,4% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,1% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  8,2%
  woj. zachodniopomorskie
  8,2%
  Kraj
  8,5%
 • 13,5% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 7,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  7,6%
  Województwo
  9,4%
  Cała Polska
  7,6%
 • 8,0% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 7,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 2,9% Nieustalone
 • Tutaj
  3,0%
  Zachodniopomorskie
  3,7%
  Kraj
  0,7%
 • 2,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 3,9% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Cedyni
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Cedyni w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  2,8
  woj. zachodniopomorskie
  4,1
  Cały kraj
  4,1
 • 1,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  1,7
  Zachodniopomorskie
  2,0
  Polska
  1,6
 • 4 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Cedyni w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Cedyni
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -9 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -4 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -5 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -6,23 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Cedynia
  -6,2
  Zachodniopomorskie
  -5,3
  Cały kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Cedyni w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Cedyni w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Cedyni w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Cedyni w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 11 Urodzenia żywe
 • 7 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 4 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 63,6%
  36,4%
 • 7,6 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Cedynia
  7,6
  Zachodniopomorskie
  7,1
  Polska
  8,1
 • 29,3 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Cedynia
  29,3
  Województwo
  31,3
  Kraj
  35,1
 • 7 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7
 • 48 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 48
 • 94 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 94
 • 54 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 54
 • 21 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 21
 • 4 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 4
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 327 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 256 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 393 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 327 g
  Województwo
  3 325 g
  Kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 5 Waga 4500g - 4999g
 • 5
 • 37 Waga 4000g - 4499g
 • 37
 • 153 Waga 3500g - 3999g
 • 153
 • 200 Waga 3000g - 3499g
 • 200
 • 85 Waga 2500g - 2999g
 • 85
 • 15 Waga 2000g - 2499g
 • 15
 • 11 Waga 1500g - 1999g
 • 11
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 1,15 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,15
  woj. zachodniopomorskie
  1,18
  Kraj
  1,26
 • 0,55 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,55
  woj. zachodniopomorskie
  0,58
  Cała Polska
  0,61
 • 0,51 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Cedynia
  0,51
  Województwo
  0,57
  Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Cedyni w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 20 Zgony
 • 11 Kobiety
  (Zgony)
 • 9 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 55,0%
  45,0%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 13,8 Zgony na 1000 ludności
 • Cedynia
  13,8
  Zachodniopomorskie
  12,4
  Polska
  11,9
 • 198,0 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  198,0
  Województwo
  175,3
  Cała Polska
  147,0
 • 2,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Cedynia
  2,0
  woj. zachodniopomorskie
  4,4
  Polska
  3,8
 • 3,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  3,4
  Zachodniopomorskie
  3,4
  Polska
  3,1
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. zachodniopomorskie
  1,3
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie gryfińskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 36,4% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  36,4%
  Województwo
  36,9%
  Cały kraj
  36,0%
 • 22,1% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  22,1%
  Województwo
  23,6%
  Cały kraj
  23,6%
 • 4,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  4,1%
  woj. zachodniopomorskie
  6,1%
  Polska
  6,7%
 • 70 Zgony spowodowane COVID-19
 • 26,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  26,0
  Kraj
  15,8
 • 75,2 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Zachodniopomorskie
  75,2
  Polska
  70,6
 • 286,0 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  286,0
  woj. zachodniopomorskie
  293,4
  Polska
  280,1
 • 266,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Zachodniopomorskie
  266,7
  Kraj
  253,9
 • 470,7 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 523,1 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 417,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  470,7
  Województwo
  458,5
  Polska
  426,2
 • 61,7 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 38,8 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 150,8 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Cedynia
  61,7
  woj. zachodniopomorskie
  72,6
  Polska
  62,9
 • 33,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  33,0
  Województwo
  29,8
  Cała Polska
  33,8
 • 10,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Cedynia
  10,2
  Zachodniopomorskie
  7,1
  Kraj
  7,0
 • 0,8% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,8%
  Województwo
  0,6%
  Cała Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 15 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 5 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 10 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 3 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 3 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 41 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 23 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 18 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -23 Saldo migracji
 • -18 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -5 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -26 Saldo migracji wewnętrznych
 • -18 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -8 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 3 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 3 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Cedyni w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Cedyni
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 12,3% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 11,3% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 13,4% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 70,5% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 69,0% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,9% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,2% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,7% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Cedynia, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Cedynia - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W 2019 roku w Cedyni oddano do użytku 3 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,97 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Cedyni to 566 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 393 mieszkania. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Cedyni to 6,00 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2019 roku w Cedyni to 161,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,41% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 98,41% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 97,70% mieszkań posiada łazienkę, 86,04% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,00% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu gryfińskiego.

  Powiat gryfiński - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Cedyni
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 566 Liczba nieruchomości w 2019 roku
 • 393,30 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Cedynia
  393,30
  woj. zachodniopomorskie
  430,70
  Cały kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 70,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  70,70 m2
  Województwo
  70,10 m2
  Kraj
  75,30 m2
 • 27,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  27,80 m2
  Województwo
  30,20 m2
  Kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,84 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Cedynia
  3,84
  woj. zachodniopomorskie
  3,70
  Cały kraj
  3,83
 • 2,54 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Cedynia
  2,54
  Województwo
  2,32
  Cała Polska
  2,42
 • 0,66 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Cedynia
  0,66
  Województwo
  0,63
  Kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Cedyni
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 3 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2019 roku
 • 1,97 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2019 roku)
 • Cedynia
  1,97
  Zachodniopomorskie
  5,28
  Kraj
  5,40
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2000-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 18 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2019
 • 6,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2019 roku)
 • Tutaj
  6,00
  Województwo
  3,27
  Cała Polska
  3,78
 • 11,84 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2019 roku)
 • Miasto
  11,84
  Województwo
  17,27
  Kraj
  20,42
 • 483 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2019
 • 161,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2019 roku)
 • Cedynia
  161,0 m2
  Zachodniopomorskie
  75,0 m2
  Cała Polska
  88,6 m2
 • 0,32 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2019 roku)
 • Cedynia
  0,32 m2
  woj. zachodniopomorskie
  0,40 m2
  Cały kraj
  0,48 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2000-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Cedyni
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 98,41% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Cedynia
  98,41%
  Województwo
  98,58%
  Cały kraj
  97,75%
 • 98,41% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Cedynia
  98,41%
  Zachodniopomorskie
  97,12%
  Cały kraj
  95,18%
 • 97,70% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Cedynia
  97,70%
  Zachodniopomorskie
  96,11%
  Polska
  93,75%
 • 86,04% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  86,04%
  Województwo
  87,94%
  Polska
  85,83%
 • 0,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  0,00%
  woj. zachodniopomorskie
  64,99%
  Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Cedynia - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Cedyni na 1000 mieszkańców pracuje 170osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 68,8% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 31,2% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Cedyni wynosiło w 2023 roku 6,3% (6,3% wśród kobiet i 6,3% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Cedyni wynosiło 5 878,75 PLN, co odpowiada 87.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Cedyni 107 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 106 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -1.

  12,5% aktywnych zawodowo mieszkańców Cedyni pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 20,5% w przemyśle i budownictwie, a 32,0% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,1% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Cedyni
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 170 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  170,0
  woj. zachodniopomorskie
  222,0
  Cały kraj
  259,0
 • 13,0% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 13,8% Kobiety
 • 12,4% Mężczyźni
 • Tutaj
  6,3%
  Województwo
  6,7%
  Cały kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Cedyni w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Cedyni w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Cedyni w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Cedyni
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 298 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 879 PLN
  Województwo
  6 170 PLN
  Kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Cedyni w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Cedyni
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 107 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 106 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -1 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,99 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Cedyni
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 12,5% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 7,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 18,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 20,5% Przemysł i budownictwo
 • 8,2% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 35,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 32,0% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 36,3% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 26,7% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,1% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,7% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 32,9% Pozostałe
 • 45,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 17,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Cedyni w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Cedyni
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 250 Pracujący ogółem
 • 172 Kobiety
 • 78 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Cedyni w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 15,0% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 14,4% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 15,5% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 63,0% W wieku produkcyjnym
 • 56,3% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 69,8% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 29,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Cedynia, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 58,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  58,7
  Województwo
  69,1
  Cały kraj
  69,0
 • 35,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Cedynia
  35,0
  woj. zachodniopomorskie
  40,0
  Cała Polska
  38,2
 • 147,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  147,3
  Województwo
  137,7
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 61,4% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,3% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,6% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,7% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Cedynia - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Cedyni w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 190 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 138 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 7 nowych podmiotów, a 10 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (30) podmiotów zarejestrowano w roku 2012, a najmniej (7) w roku 2023. W tym samym okresie najwięcej (24) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (7) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Cedyni najwięcej (5) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (183) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,5% (1) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 14,7% (28) podmiotów, a 84,7% (161) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Cedyni najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (41.3%) oraz Budownictwo (16.7%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 190 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 1 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 28 Przemysł i budownictwo
 • 161 Pozostała działalność
 • 7 Podmioty nowo zarejestrowane w Cedyni w 2023 roku
 • 10 Podmioty wyrejestrowane w Cedyni w 2023 roku
 • 138 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 183 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 183
 • 7 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 7
 • 190 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 190
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 9 Spółki handlowe ogółem
 • 9
 • 1  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 4  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 4
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 5 Spółki cywilne ogółem
 • 5
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 138 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 57 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 57
 • 23 Budownictwo
 • 23
 • 17 Pozostała działalność
 • 17
 • 10 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 10
 • 6 Transport i gospodarka magazynowa
 • 6
 • 5 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 5
 • 5 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 5
 • 4 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 4
 • 3 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 3
 • 3 Informacja i komunikacja
 • 3
 • 3 Przetwórstwo przemysłowe
 • 3
 • 1 Edukacja
 • 1
 • 1 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Cedynia - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Cedyni stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 28 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 19,21 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Cedyni wynosi 71,00% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa zachodniopomorskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Cedyni najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 13,80 (wykrywalność 69%) oraz przeciwko mieniu - 8,26 (wykrywalność 42%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,13 (97%), o charakterze gospodarczym - 2,21 (41%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,51 (90%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Cedyni
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Cedyni.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Cedynia, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 28
 • 20 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 20
 • 3 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 3
 • 3 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 3
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 12 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 12
 • 19,21 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Cedynia
  19,21
  woj. zachodniopomorskie
  22,28
  Cały kraj
  22,81
 • 13,80 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  13,80
  Województwo
  15,77
  Cała Polska
  12,98
 • 2,21 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Cedynia
  2,21
  woj. zachodniopomorskie
  2,98
  Kraj
  6,99
 • 2,13 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,13
  woj. zachodniopomorskie
  2,47
  Cała Polska
  1,82
 • 0,51 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,51
  Województwo
  0,45
  Cały kraj
  0,35
 • 8,26 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Cedynia
  8,26
  Województwo
  10,86
  Cała Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Cedynia, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  71%
  Województwo
  72%
  Kraj
  71%
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Cedynia
  70%
  woj. zachodniopomorskie
  63%
  Cały kraj
  63%
 • 41% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  41%
  Województwo
  83%
  Cała Polska
  75%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Cedynia
  98%
  woj. zachodniopomorskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 90% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Cedynia
  90%
  Województwo
  90%
  Cała Polska
  88%
 • 42% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Cedynia
  42%
  Województwo
  50%
  Kraj
  51%

Cedynia - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Cedyni wyniosła w 2022 roku 36,9 mln złotych, co daje 9,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 57% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Cedyni - 31.8% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (11.3%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (10.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 9,4 mln złotych, czyli 25,5% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Cedyni wyniosła w 2022 roku 33,5 mln złotych, co daje 8,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 17.2% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (33.7%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (16.6%) oraz z Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (11.5%). W budżecie Cedyni wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,1 tys złotych na mieszkańca (13,9%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 77,9 złotych na mieszkańca (0,9%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 15,9%.
 • Wydatki budżetu w Cedyni według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Cedyni według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Cedynia, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Cedyni według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  17,0 mln

  3,9 tys(100%)

  20,4 mln

  4,7 tys(100%)

  21,5 mln

  5,0 tys(100%)

  23,3 mln

  5,4 tys(100%)

  22,5 mln

  5,3 tys(100%)

  24,4 mln

  5,9 tys(100%)

  23,8 mln

  5,8 tys(100%)

  36,9 mln

  9,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  5,8 mln

  3,5 tys(33.9%)

  5,9 mln

  3,7 tys(29.1%)

  6,7 mln

  4,1 tys(31.3%)

  6,8 mln

  4,3 tys(29%)

  7,0 mln

  4,6 tys(31.1%)

  7,2 mln

  4,8 tys(29.3%)

  7,1 mln

  4,8 tys(30%)

  11,7 mln

  8,2 tys(31.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  372,0 tys

  226(2.2%)

  1,2 mln

  749(5.9%)

  329,7 tys

  203(1.5%)

  2,6 mln

  1,7 tys(11.3%)

  1,3 mln

  837(5.7%)

  1,2 mln

  802(4.9%)

  784,1 tys

  528(3.3%)

  4,2 mln

  2,9 tys(11.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,4 mln

  2,1 tys(20.2%)

  2,7 mln

  1,7 tys(13.2%)

  3,1 mln

  1,9 tys(14.2%)

  3,3 mln

  2,1 tys(14.2%)

  3,0 mln

  2,0 tys(13.5%)

  3,2 mln

  2,1 tys(12.9%)

  3,2 mln

  2,2 tys(13.5%)

  3,8 mln

  2,7 tys(10.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,6 mln

  2,5 tys(9.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,3 mln

  2,0 tys(19.5%)

  5,7 mln

  3,5 tys(27.9%)

  2,1 mln

  1,3 tys(9.7%)

  2,1 mln

  1,3 tys(9%)

  2,2 mln

  1,4 tys(9.6%)

  2,0 mln

  1,3 tys(8.2%)

  2,3 mln

  1,5 tys(9.5%)

  2,9 mln

  2,0 tys(7.8%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,3 mln

  804(7.8%)

  1,2 mln

  727(5.8%)

  1,4 mln

  855(6.5%)

  1,1 mln

  692(4.7%)

  1,2 mln

  786(5.3%)

  1,9 mln

  1,3 tys(7.7%)

  1,6 mln

  1,1 tys(6.6%)

  2,4 mln

  1,6 tys(6.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  412,7 tys

  250(2.4%)

  312,7 tys

  194(1.5%)

  552,7 tys

  340(2.6%)

  316,8 tys

  201(1.4%)

  469,0 tys

  309(2.1%)

  173,4 tys

  116(0.7%)

  189,0 tys

  127(0.8%)

  1,1 mln

  753(2.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  261,0 tys

  158(1.5%)

  307,2 tys

  190(1.5%)

  747,7 tys

  460(3.5%)

  287,9 tys

  183(1.2%)

  216,7 tys

  143(1%)

  305,3 tys

  204(1.3%)

  177,2 tys

  119(0.7%)

  902,3 tys

  627(2.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  600,8 tys

  364(3.5%)

  459,8 tys

  285(2.3%)

  709,7 tys

  437(3.3%)

  559,0 tys

  355(2.4%)

  549,3 tys

  361(2.4%)

  617,6 tys

  413(2.5%)

  658,6 tys

  444(2.8%)

  781,4 tys

  543(2.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  104,5 tys

  63,4(0.6%)

  42,5 tys

  26,3(0.2%)

  82,3 tys

  50,6(0.4%)

  82,4 tys

  52,4(0.4%)

  81,7 tys

  53,8(0.4%)

  116,7 tys

  78,0(0.5%)

  279,0 tys

  188(1.2%)

  582,5 tys

  405(1.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  382,0 tys

  232(2.2%)

  480,1 tys

  297(2.4%)

  495,4 tys

  305(2.3%)

  456,5 tys

  290(2%)

  560,9 tys

  369(2.5%)

  507,1 tys

  339(2.1%)

  505,6 tys

  341(2.1%)

  533,2 tys

  371(1.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  139,9 tys

  84,8(0.8%)

  136,4 tys

  84,4(0.7%)

  127,8 tys

  78,6(0.6%)

  369,2 tys

  235(1.6%)

  326,6 tys

  215(1.5%)

  517,5 tys

  346(2.1%)

  292,3 tys

  197(1.2%)

  336,9 tys

  234(0.9%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  75,0 tys

  45,5(0.4%)

  29,1 tys

  18,0(0.1%)

  27,4 tys

  16,8(0.1%)

  61,3 tys

  39,0(0.3%)

  117,1 tys

  77,0(0.5%)

  93,7 tys

  62,6(0.4%)

  53,7 tys

  36,2(0.2%)

  215,4 tys

  150(0.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  192,7 tys

  117(1.1%)

  163,0 tys

  101(0.8%)

  173,8 tys

  107(0.8%)

  158,8 tys

  101(0.7%)

  104,5 tys

  68,8(0.5%)

  148,1 tys

  98,9(0.6%)

  271,6 tys

  183(1.1%)

  167,3 tys

  116(0.5%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  127,1 tys

  77,1(0.7%)

  178,8 tys

  111(0.9%)

  164,8 tys

  101(0.8%)

  510,1 tys

  324(2.2%)

  54,2 tys

  35,6(0.2%)

  44,5 tys

  29,7(0.2%)

  95,7 tys

  64,5(0.4%)

  51,2 tys

  35,6(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  461,6 tys

  280(2.7%)

  432,3 tys

  268(2.1%)

  414,2 tys

  255(1.9%)

  376,6 tys

  239(1.6%)

  445,2 tys

  293(2%)

  343,0 tys

  229(1.4%)

  307,4 tys

  207(1.3%)

  35,2 tys

  24,5(0.1%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  10,0 tys

  6,1(0.1%)

  1,1 mln

  705(5.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  92,0

  0,1(0%)

  23,5 tys

  15,4(0.1%)

  7,9 tys

  5,3(0%)

  322,1 tys

  217(1.4%)

  9,0 tys

  6,3(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  23,1 tys

  14,0(0.1%)

  2,4 tys

  1,5(0%)

  900

  0,6(0%)

  47,6 tys

  30,3(0.2%)

  40,8 tys

  26,8(0.2%)

  37,3 tys

  24,9(0.2%)

  888

  0,6(0%)

  840

  0,6(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Cedyni według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Cedyni według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Cedynia, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Cedyni według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  18,2 mln

  4,2 tys(100%)

  20,5 mln

  4,8 tys(100%)

  20,8 mln

  4,8 tys(100%)

  22,5 mln

  5,2 tys(100%)

  23,5 mln

  5,5 tys(100%)

  31,3 mln

  7,6 tys(100%)

  28,9 mln

  7,1 tys(100%)

  33,5 mln

  8,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  7,1 mln

  4,3 tys(38.8%)

  6,4 mln

  4,0 tys(31.4%)

  7,3 mln

  4,5 tys(35%)

  7,3 mln

  4,7 tys(32.6%)

  7,4 mln

  4,9 tys(31.5%)

  7,7 mln

  5,2 tys(24.7%)

  8,5 mln

  5,8 tys(29.6%)

  11,3 mln

  7,8 tys(33.7%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  4,5 mln

  2,8 tys(24.9%)

  6,1 mln

  3,8 tys(30%)

  4,7 mln

  2,9 tys(22.8%)

  5,0 mln

  3,2 tys(22.1%)

  4,9 mln

  3,3 tys(21%)

  6,1 mln

  4,1 tys(19.5%)

  8,2 mln

  5,5 tys(28.2%)

  5,6 mln

  3,9 tys(16.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,9 mln

  1,2 tys(10.5%)

  2,4 mln

  1,5 tys(11.9%)

  2,5 mln

  1,5 tys(11.9%)

  2,6 mln

  1,7 tys(11.5%)

  4,7 mln

  3,1 tys(19.8%)

  8,8 mln

  5,9 tys(28%)

  3,6 mln

  2,4 tys(12.6%)

  3,8 mln

  2,7 tys(11.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,7 mln

  2,5 tys(10.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  30,0 tys

  18,2(0.2%)

  42,9 tys

  26,6(0.2%)

  30,5 tys

  18,8(0.1%)

  880,0 tys

  559(3.9%)

  30,4 tys

  20,0(0.1%)

  32,7 tys

  21,8(0.1%)

  863,9 tys

  582(3%)

  1,9 mln

  1,3 tys(5.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,2 mln

  1,3 tys(11.8%)

  4,4 mln

  2,7 tys(21.6%)

  818,4 tys

  504(3.9%)

  732,6 tys

  466(3.3%)

  730,5 tys

  481(3.1%)

  696,5 tys

  465(2.2%)

  721,9 tys

  486(2.5%)

  1,1 mln

  794(3.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  142,0 tys

  86,1(0.8%)

  39,4 tys

  24,4(0.2%)

  39,1 tys

  24,1(0.2%)

  39,7 tys

  25,3(0.2%)

  40,1 tys

  26,3(0.2%)

  810,6 tys

  541(2.6%)

  165,8 tys

  112(0.6%)

  1,1 mln

  773(3.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  363,7 tys

  221(2%)

  446,6 tys

  277(2.2%)

  449,8 tys

  277(2.2%)

  437,7 tys

  278(1.9%)

  531,2 tys

  350(2.3%)

  465,9 tys

  311(1.5%)

  474,8 tys

  320(1.6%)

  510,8 tys

  355(1.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  426,1 tys

  258(2.3%)

  87,3 tys

  54,1(0.4%)

  13,1 tys

  8,1(0.1%)

  44,8 tys

  28,5(0.2%)

  10,0 tys

  6,6(0%)

  69,0 tys

  46,1(0.2%)

  3,0 tys

  2,0(0%)

  334,6 tys

  233(1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  213,9 tys

  130(1.2%)

  292,0 tys

  181(1.4%)

  440,8 tys

  271(2.1%)

  1,1 mln

  721(5%)

  199,9 tys

  131(0.8%)

  418,1 tys

  279(1.3%)

  374,6 tys

  252(1.3%)

  320,7 tys

  223(1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,2 mln

  716(6.5%)

  30,5 tys

  18,9(0.1%)

  26,8 tys

  16,5(0.1%)

  30,6 tys

  19,4(0.1%)

  37,2 tys

  24,5(0.2%)

  115,4 tys

  77,1(0.4%)

  289,5 tys

  195(1%)

  234,1 tys

  163(0.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  41,7 tys

  25,3(0.2%)

  49,5 tys

  30,6(0.2%)

  109,0 tys

  67,1(0.5%)

  106,9 tys

  68,0(0.5%)

  80,2 tys

  52,8(0.3%)

  83,2 tys

  55,5(0.3%)

  104,6 tys

  70,5(0.4%)

  207,2 tys

  144(0.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  18,0 tys

  10,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,9 tys

  3,0(0%)

  10,2 tys

  6,5(0%)

  99,5 tys

  65,4(0.4%)

  57,6 tys

  38,5(0.2%)

  20,0 tys

  13,5(0.1%)

  30,0 tys

  20,8(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  68,8 tys

  41,7(0.4%)

  60,9 tys

  37,7(0.3%)

  47,8 tys

  29,4(0.2%)

  52,7 tys

  33,5(0.2%)

  45,8 tys

  30,1(0.2%)

  31,1 tys

  20,8(0.1%)

  26,0 tys

  17,5(0.1%)

  21,7 tys

  15,1(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  23,1 tys

  14,0(0.1%)

  2,4 tys

  1,5(0%)

  900

  0,6(0%)

  46,5 tys

  29,6(0.2%)

  40,8 tys

  26,8(0.2%)

  37,1 tys

  24,8(0.1%)

  888

  0,6(0%)

  840

  0,6(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,9 tys

  5,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  50,0

  0,0(0%)

  33,1 tys

  20,4(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  500

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  29,1 tys

  17,7(0.2%)

  16,9 tys

  10,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,9 tys

  3,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Cedynia - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 309 mieszkańców Cedyni jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 160 kobiet oraz 149 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 16,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,7% wykształcenie policealne, 11,7% średnie ogólnokształcące, a 18,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 25,1% mieszkańców Cedyni, gimnazjalnym 3,4%, natomiast 18,3% podstawowym ukończonym. 3,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa zachodniopomorskiego mieszkańcy Cedyni mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Cedyni największy odsetek ma wykształcenie wyższe (20,2%) oraz podstawowe ukończone (20,2%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (32,2%) oraz średnie zawodowe (20,4%).

  W roku 2022 w Cedyni mieściło się 1 przedszkole, w którym do 3 oddziałów uczęszczało 73 dzieci (34 dziewczynki oraz 39 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Cedyni mieściło się 1 przedszkole, w którym do 2 oddziałów uczęszczało 40 dzieci (24 dziewczynki oraz 16 chłopców). Dostępnych było 40 miejsc.

  15,4% mieszkańców Cedyni w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (14,6% wśród dziewczynek i 16,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 2 355 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,44 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 13 oddziałach uczyło się 225 uczniów (114 kobiet oraz 111 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Cedyni placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 12 oddziałach uczyło się 219 uczniów (103 kobiety oraz 116 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 23,9% ludności (22,3% wśród dziewczynek i 25,5% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17,3 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 247,25.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 23,9% mieszkańców (24,2% wśród dziewczyn i 23,5% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 23,5% mieszkańców Cedyni w wieku potencjalnej nauki (24,2% kobiet i 22,8% mężczyzn).

 • 16,4% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  16,4%
  Województwo
  23,4%
  Cała Polska
  25,2%
 • 20,2% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,2% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • Cedynia
  33,0%
  Województwo
  35,6%
  Polska
  35,2%
 • 34,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 31,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,7% Wykształcenie policealne
 • Cedynia
  2,7%
  Województwo
  3,4%
  Polska
  3,3%
 • 3,8% Kobiety
  (policealne)
 • 1,3% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,7% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  11,7%
  woj. zachodniopomorskie
  13,1%
  Cały kraj
  11,9%
 • 13,9% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Cedynia
  18,5%
  Zachodniopomorskie
  19,1%
  Polska
  20,0%
 • 17,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,4% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 25,1% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  25,1%
  woj. zachodniopomorskie
  20,6%
  Kraj
  21,2%
 • 18,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 32,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,4% Wykształcenie gimnazjalne
 • Cedynia
  3,4%
  Województwo
  3,4%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,8% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 18,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Cedynia
  18,3%
  woj. zachodniopomorskie
  13,8%
  Cały kraj
  12,3%
 • 20,2% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 16,4% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  3,9%
  Zachodniopomorskie
  3,3%
  Polska
  3,1%
 • 3,8% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Cedyni
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2355 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  2 355,0
  Województwo
  900,0
  Cały kraj
  927,0
 • 0,44 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Miasto
  0,44
  woj. zachodniopomorskie
  0,97
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 3 Oddziały
 • 2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 75 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Cedynia) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 73 Dzieci
 • 34 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 39 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 46,6%
  53,4%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 16 3 lata
 • 16
 • 27 4 lata
 • 27
 • 30 5 lata
 • 30
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 8 3 lata
 • 8
 • 11 4 lata
 • 11
 • 15 5 lata
 • 15
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 8 3 lata
 • 8
 • 16 4 lata
 • 16
 • 15 5 lata
 • 15
 • 27 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 6,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 6,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 1,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Cedyni(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Cedyni aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Miejskie
  Publiczne
  91 414-40-17
  91 414-40-17
  ul. Michała Roli-Żymierskiego 21
  74-520 Cedynia
  245-
 • Szkoły podstawowe w Cedyni
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Cedynia) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 13 Oddziały
 • 225 Uczniowie
 • 114 Kobiety
  (uczniowie)
 • 111 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 50,7%
  49,3%
 • 21 Uczniowie w 1 klasie
 • 9 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 12 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 43 Absolwenci
 • 19 Kobiety
  (absolwenci)
 • 24 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 17,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Cedynia
  17,3
  woj. zachodniopomorskie
  17,6
  Kraj
  17,0
 •  
 • 19,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 16,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 247,25 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  247,25
  Województwo
  96,34
  Polska
  95,96
 • 237,36 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  237,36
  Województwo
  94,40
  Kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Cedynia) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Cedynia) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Cedyni(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Cedyni aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa (Bohaterów I Armii Wojska Polskiego)
  Publiczna
  91 414-40-17
  91 414-40-17
  ul. Michała Roli-Żymierskiego 21
  74-520 Cedynia
  15270-
 • Edukacyjne grupy wieku w Cedyni
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 15,4% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 14,6% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,1% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 23,9% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 22,3% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,5% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,6% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,1% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 23,9% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 24,2% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 23,5% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 23,5% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 24,2% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 22,8% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Cedynia, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Cedynia, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Cedynia, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Cedynia - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Cedyni

 • Według danych GUS z 2022 roku w Cedyni znajdowały się 3 hotele (1 ★★★★, 1 ★★★, 1 ), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 2 obiekty.

  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 1 (liczba sal: 1, liczba miejsc: 100)
  • z ekranem: 1
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 1


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Cedyni w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Cedyni
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Cedyni: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 103 (uczestnicy: 1 170)
  • koncerty: 12 (uczestnicy: 488)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 2 (uczestnicy: 150)
  • konkursy: 30 (uczestnicy: 52)
  • pokazy teatralne: 3 (uczestnicy: 80)
  • warsztaty: 45 (uczestnicy: 150)
  • inne: 11 (uczestnicy: 250)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • muzyczne: 1


  Według danych z 2022 w Cedyni działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 1 600 zwiedzających, co daje 11 073 osoby zwiedzające muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Cedyni działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 9 713 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 1 pracownik.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 11 910 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 2
  • dostępne dla czytelników: 1
 • Zabytki w Cedyni
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Cedyni znajduje się 9 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Cedyni
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Grodzisko Cedynia, st.1 z epoki brązu dnia 1969-12-12, wykaz dokumentów: 597 z 1969-12-12; C-28 z 2015-12-31
  • Osada Cedynia, st.9 z epoki żelazadnia 1969-12-12, wykaz dokumentów: 598 z 1969-12-12
  • Osada Cedynia, st.8 ze średniowieczadnia 1971-11-10, wykaz dokumentów: 680 z 1971-11-10
  • Kościół z 3. ćw. XIII w.dnia 1956-07-02, wykaz dokumentów: 109 z 1956-07-02; A-1032 z 2012-01-10
  • Ratusz z 1840 r. (ul. Plac Wolności 1)dnia 1965-12-22, wykaz dokumentów: 489 z 1965-12-22; A-938 z 2011-10-06
  • Klasztor z 1278 r.dnia 1965-12-22, wykaz dokumentów: 490 z 1965-12-22; A-1030 z 2011-12-19; brak numeru z 2012-04-18
  • Osada z XIII w.dnia 1996-06-20, wykaz dokumentów: A-1313 z 1996-06-20
  • Cmentarz żydowski z XVIII w.dnia 2002-10-25, wykaz dokumentów: A-100 z 2002-10-25
  • Wieża widokowa z 1895 r.dnia 2005-12-07, wykaz dokumentów: A-239 z 2005-12-07
 • Formy ochrony przyrody w Cedyni
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Cedyni znajduje się 10 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Cedyni
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Cedyński Park KrajobrazowyData ustanowienia: 1993-04-01, Powierzchnia: 30850.0 ha
  • Dolina Dolnej Odry - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2004-11-05, Powierzchnia: 61648.4 ha
  • Dolna Odra - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2009-03-06, Powierzchnia: 30458.09 ha
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: Grupa 2 cisów, Data ustanowienia: 1989-09-30, Opis granicy: Park wiejski; przy skrzyżowaniu scieżek
  • Pomnik przyrodyOpis: obrośnięta bluszczem, Data ustanowienia: 1989-09-30, Opis granicy: Park wiejski; 10 m od drogi
  • Pomnik przyrodyOpis: Brak danych, Data ustanowienia: 1989-09-30, Opis granicy: Przy budynku UMiG w Cedyni
  • Pomnik przyrodyOpis: Brak danych, Data ustanowienia: 2007-03-24, Opis granicy: Leśnictwo Siekierki oddz. 97c; 30 m od drogi lesnej blisko skraju lasu
  • Pomnik przyrodyOpis: wg aktu dąb bezszypułkowy - w terenie stwierdzono dąb szypułkowy, Data ustanowienia: 2007-03-24, Opis granicy: Leśnictwo Siekierki oddz. 98h; przy drodze leśnej
  • Pomnik przyrodyOpis: drzewo martwe, Data ustanowienia: 2007-03-24, Opis granicy: LeśnictwoSiekierki oddz. 98h; tuż przy drodze leśnej
  • brak nazwy (gm. Cedynia) - zespół przyrodniczo-krajobrazowyData ustanowienia: 2006-04-25, Powierzchnia: 6.39 ha

Cedynia - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 13 wypadków drogowych w Cedyni odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 14 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 903,4 wypadków (mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Cedyni znajdowało się 2 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu gryfińskiego.

  Powiat gryfiński - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Cedyni
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 13 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 14 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 3 Lekko ranni
 • 11 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Cedyni w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 903,41 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  903,4
  woj. zachodniopomorskie
  998,0
  Cały kraj
  1 100,9
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  0,0
  Województwo
  102,2
  Cała Polska
  104,4
 • 972,90 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  972,9
  woj. zachodniopomorskie
  1 178,3
  Kraj
  1 327,3
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  0,0
  Zachodniopomorskie
  10,2
  Cała Polska
  9,5
 • 107,69 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  107,7
  woj. zachodniopomorskie
  118,1
  Polska
  120,6
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 2 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Cedyni w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 94,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  94,1 km
  Zachodniopomorskie
  542,9 km
  Cały kraj
  633,6 km
 • 4,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Cedynia
  4,2 km
  Zachodniopomorskie
  7,6 km
  Polska
  5,3 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Cedynia przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 124droga wojewódzka nr 124(granica (Niemcy) - Osinów Dolny - Cedynia - Orzechów - Łaziszcze - Mętno - Chojna)
  • DW 125droga wojewódzka nr 125(granica (Niemcy) - Bielinek - Lubiechów Dolny - Cedynia - Radostów - Golice - Klępicz - Stare Objezierze - Moryń - Bielin - Wierzchlas)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Cedyni istnieje 17 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Akacjowa

  ul. Bolesława Chrobrego

  ul. Czcibora

  ul. Fryderyka Chopina

  ul. Kolonia

  ul. Krótka

  ul. Marii Konopnickiej

  ul. Mieszka I

  ul. Pocztowa

  ul. Pułaskiego

  ul. Staromiejska

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Willowa

  pl. Wolności

  ul. Zygmuntowska

  ul. ks. Piotra Ściegiennego

  ul. ks. Skorupki